Acer | H7531D | Acer H7531D Quick Start Guide

 INSTALLATION
USB
S-Video Output
Video Output
D-Sub
Y
5
9
2
8
USB
3
D-Sub
Y
Y
USB
VIDEO
Pb/Cb
R
11
S-VIDEO
VGA IN
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
RS232
DC OUT
Pr/Cr
B
6
G
HDTV adapter
HDMI
R B G
4
1
7
10
7
6
RS232
RS232
HDMI
DVD player
R B G
DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver
R B G
R
W
 INTERFACE CONNECTOR
molex
Y
USB
Pb/Cb
E62405SP
VIDEO
S-VIDEO
VGA IN
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
Pr/Cr
R
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
RS232
DC OUT
English
Magyar
Quick Start
Gyorstelepítés
 INSTALLATION
 TELEPÍTÉS
1. Power Cord
2. USB Cable
3. VGA Cable
4. HDMI Cable
5. Audio Cable Jack/Jack
6. RS232 Cable
7. 3 RCA Component Cable
8. S-Video Cable
9. Composite Video Cable
10.Audio Cable Jack/RCA
11. 12V DC Cable
Note: Connector interface is subject to model’s specifications
 INTERFACE CONNECTOR
Connecting to a Computer
1.Ensure the projector and your
computer are turned off.
2.Connect one end of the VGA cable
to the “VGA IN” connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.
3.Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Powering On the Projector
1.Remove the lens cap.
2.Turn on the projector first and then
the computer.
3.Adjust the position, focus and zoom.
4.Run you presentation.
Powering Off the Projector
1.Press the power button twice.
2.Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan shut
down.
1. Hálózati tápkábel
2. USB-kábel
3. VGA kábel
4. HDMI kábel
5. Hangkábel Jack/Jack
6. RS232 kábel
7. 3 RCA komponens kábel
8. S-Video kábel
9. Kompozit videokábel
10.Hangkábel Jack/RCA
11. 12V DC kábel
Megjegyzés: A csatlakozó kialakítása típustól függő
 CSATLAKOZÓK
Csatlakoztatás számítógéphez
1.Gyozodjön meg arról, hogy mind a
projektor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
2.A VGA kábel egyik végét a projektor
“VGA IN” csatlakozójához, a
másikat pedig a számítógép VGA
csatlakozójához kösse, és húzza meg a
csavarokat.
3.Csatlakoztassa a hálózati
tápkábel egyik végét a projektor
tápcsatlakozójához, majd a dugóját
dugja egy konnektorba.
A projektor bekapcsolása
1.Vegye le a lencsevédo kupakot.
2.Eloször a projektort, majd a
számítógépet kapcsolja be.
3.Állítsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyítást.
4.Tartsa meg a bemutatót.
A projektor kikapcsolása
1.Nyomja meg kétszer az
üzemkapcsolót.
2.Ne húzza ki a hálózati tápkábelt
a konnektorból, amíg a projektor
ventilátora ki nem kapcsolt.
Download PDF

advertising