Acer | H9500 | Acer H9500 User Manual

Acer kivetítő
H9500 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő H9500 orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 01/2011
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészít dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg.
A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő H9500 sorozat
Típusszám: ________________________________
Sorozatszám: ______________________________
Vásárlás időpontja: __________________________
Vásárlás helye: _____________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés
közben a kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévo lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelem:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
szemsérülést okozhat.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpanel
6
Távvezérlő elrendezése
7
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása.
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
15
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
17
Felhasználói kezelőszervek
20
Telepítő menü
20
Acer Empowering Technology
21
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
22
Szín
23
Kép
25
Kezelés
26
Beállítás
27
Időzítő
29
Nyelv
30
Függelékek
31
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibakeresés
31
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
35
A porszűrők cseréje és tisztítása
36
Lámpacsere
37
Mennyezetre szerelés
38
Műszaki adatok
41
Kompatibilis üzemmódok
43
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
47
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1920 x 1080 1080p felbontás
4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Az ACER Color Safe technológia az idő múlásával is egyenletes
színvisszaadást biztosít.
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Mozgókép,
Sötét mozi, Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében,
bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az Acer AcuMotion simább mozgást biztosít videotartalom megtekintésekor.
•
Az oldalra csúsztatható lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít.
•
Többnyelvű képernyőmenü (OSD)
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,5 X-es nagyítást eredményez
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
•
A 8X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows® 7 operációs
rendszerekkel
•
Kézi lencsemozgatás
3
RCE
MENU
SOU
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
TEMP
RES
YNC
LAMP
ZOOM
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
HDMI kábel
Kompozit videó kábel
Biztonsági kártya
Acer Projector
1
201
ight
copyr
rI
Ace
nc.
s
ht
Rig
All
rv
se
Re
ed
.h
Quick Start Guide
ttp
://w
ww
.ac
e
r.co
m
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
2 x darab elem
Hordtáska
Porszűrő
Magyar
A csomag áttekintése
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
8
SO
U
R
C
E
5
U
TEMP
Y
N
C
5
R
ES
4
MEN
3
9
LAMP
10
7
ZO
OM
Magyar
4
1
#
Leírás
2
6
#
Leírás
1
Objektívsapka
6
Állítható lábak
2
Zoom kar
7
Dőlésszög-beállító kerekek
3
Zoom objektív
8
Vezérlőpanel
Élességállító gyűrű
9
Főkapcsoló
Távvezérlő vevőegységek
10 Lencsemozgató gyűrűk
4
5
5
2
3
4
5
6
1
#
1
7
8
12
13
Leírás
Tápcsatlakozó aljzat
#
8
9
10 11
14
Leírás
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
2
USB vezérlőcsatlakozó
9
S-Video bemeneti csatlakozó
3
HDMI 1 csatlakozó
10
RS232 csatlakozó
4
HDMI 2 csatlakozó
11
5
6
7
DVI csatlakozó (HDCP funkcióval
rendelkező digitális jelhez)
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
kimenet)
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA IN 1)
12
Magyar
Hátulnézet
12V DC kimeneti csatlakozó
PC analóg bemeneti csatlakozó (VGA IN
2)
13
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
14
Kensington™ zár portja
Vezérlőpanel
6
1
LAMP
7
TEMP
2
MENU
SOURCE
3
8
RESYNC
Magyar
6
9
2
10
4
#
5
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED
2
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja.
3
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
•
4
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
című fejezetben.
6
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management.
7
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
8
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
9
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, SCART, HDTV,
illetve HDMI™ források közötti váltáshoz.
10 Infravörös vevőegység
Távvezérlő vevőegység
7
1
3
5
6
8
2
4
7
Háttérvilágítás
10
9
11
12
13
14
15
16
#
Ikon
17
18
19
21
23
25
27
29
31
20
22
24
26
28
30
Funkció
Leírás
1
2
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
POWER
Lásd: „POWER” című fejezetet.
3
HIDE
4
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9/L.Box)
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens, SVideo, Kompozit, SCART, HDTV, illetve HDMI™ források
közötti váltáshoz.
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
BACK
Nyomja meg a „BACK” gombot egy szinttel feljebb lépéshez az
adatmappákban.
5
6
7
8
9
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
Magyar
Távvezérlő elrendezése
Magyar
8
#
10
Ikon
Funkció
Háttérvilágítás
Leírás
Nyomja mjeg a "
" gombot a háttérvilágítás mód
kiváltásához
•
Három másodpercig világít, majd beavatkozás hiánya
esetén eltűnik.
•
Enter
Beavatkozás esetén világít, majd 3 másodperc múlva
állandósul.
Nyomja meg az „ENTER” gombot médiafájlok lejátszásához.
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
13
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
14
MENÜ
•
15
17
18
EGÉR Bal/Jobb
kattintás
Empowering
gomb
VOLUME
PAGE
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management.
Nincs funkció.
Nincs funkció.
19
20
21
Prev
Next
Play/Pause
Nincs funkció.
Nincs funkció.
Nincs funkció.
22
23
Stop
VGA
11
12
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
16
24
25
26
27
28
29
30
31
A kiválasztás megerősítéséhez.
Nincs funkció.
Nincs funkció.
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
COMPONENT
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/
576i).
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
SD/USB A
Nincs funkció.
USB B
Nincs funkció.
HDMI™/DVI
Nyomja meg a „HDMI™/DVI" gombot, hogy a jelforrást a
HDMI™/DVI csatlakozóra váltsa.
LAN/WiFi
Nincs funkció.
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
0–9
„Biztonság" menüben.
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
DVD-lejátszó
HDMI
R B G
DVI-D
S-Video kimenet
Videó kimenet
D-Sub
USB
7
3
2
5
4
Y
8
R B G
9
10
RS232
6
USB
HDMI
DVI-D
D-Sub
HDTV adapter
Y
RS232
D-Sub
5
B
R
11
G
7
D-Sub
1
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
#
Leírás
R B G
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
7 3 RCA komponens kábel
2 USB-kábel
8 S-Video kábel
3 HDMI-kábel
9 Kompozit videó kábel
4 DVI kábel
10 RS232 kábel
5 VGA-kábel
11 12V DC kábel
6 VGA–komponens/HDTV adapter
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával,
és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.(2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock (Rögzítés)” és „Source (Forrás)” ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
2
S
O
U
R
C
E
Főkapcsoló
ME
NU
TEM
P
C
N
Y
S
E
R
LAM
P
ZO
OM
Magyar
10
1
Objektívsapka
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot. Ekkor
megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a
kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetíto túlmelegedett.A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés:Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása.
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
1
Emelje a képet a kívánt magasságba (1. ábra), majd húzza ki a lábakat a
megfelelő helyzetbe.
2
Használja a dőlésszög beállító kereket (2. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
3
A vetítőlencse a függőleges lencsemozgató gyűrűvel mozgatható az ideális
helyzetbe. (lásd: a 17)
1 Állítható lábak
Dőlésszög-beállító
2 kerekek
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 59 és 91 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés:Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság esetén
147 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
épm
ére
t
Min
.k
épm
ére
91"
t
59"
Magass
ág:
96cm
3m
Kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magasság:
147cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) × Ma
(cm)
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
és felső széle
Átló
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
1,5
30
66 x 37
48
45
100 x 56
73
2
40
88 x 49
64
60
134 x 75
98
2,5
50
110 x 62
80
76
167 x 94
122
3
59
132 x 74
96
91
201 x 113
147
3,5
69
154 x 86
112
106
234 x 132
171
4
79
176 x 99
128
121
268 x 151
196
4,5
89
197 x 111
144
136
301 x 169
220
5
99
219 x 123
160
151
335 x 188
245
6
119
263 x 148
193
181
402 x 226
294
7
139
307 x 173
225
212
469 x 264
343
8
159
351 x 197
257
242
535 x 301
392
9
178
395 x 222
289
272
602 x 339
441
10
198
439 x 247
321
302
669 x 377
489
11
218
483 x 272
353
333
736 x 414
538
12
238
527 x 296
385
363
803 x 452
587
Nagyítás mértéke: 1,5x
15
50
"
Kív
ké ánt
pm
ére
t
Magasság
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
1,7 m
2,5 m
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–2,5 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
16
Vetítővászon mérete
A kép felső széle
(cm)
Távolság (m)
Átló
(hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma
(cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
<D>
30
66 x 37
1,0
1,5
49
40
89 x 50
1,3
2,0
65
50
111 x 62
1,7
2,5
81
60
133 x 75
2,0
3,0
97
70
155 x 87
2,3
3,5
113
80
177 x 100
2,6
4,0
130
90
199 x 112
3,0
4,5
146
100
221 x 125
3,3
5,0
162
120
266 x 149
4,0
6,1
194
150
332 x 187
5,0
7,6
243
180
398 x 224
6,0
9,1
291
200
443 x 249
6,6
10,1
324
250
553 x 311
8,3
12,6
405
300
664 x 374
9,9
Nagyítás mértéke: 1,5x
486
17
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép jobbra és balra,
illetve fel vagy le mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
Függőleges
lencsemozgat
ó gyűrű
Vízszintes
lencsemozgat
ó gyűrű
Megjegyzés: Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás célját
szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek készülékről készülékre
eltérhetnek a szereléskor alkalmazott tűréshatárok miatt.
Magyar
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
A kép vízszintes vagy függőleges helyzetének
beállítása
A kép függőleges helyzete a képmagasság 5 és 30%-a közötti tartományban
állítható. (A minimális függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti
képmagasság 5%-ánál rögzített.)
Amikor a vetítőlencse központi helyzetben van, a kép vízszintes helyzete balra és
jobbra állítható a képszélesség 15%-án belül.
25%
100% (H)
100% (H)
25%
Képernyő
Vetítővászon
Maximális eltolás
5%
Távolság (L)
Bal oldal (15% Sz)
Vászon szélessége (100% Sz) Jobb oldal (15% Sz)
ZOOM
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
RESYNC
Magyar
18
19
130%(V), 0%(H)
-7,5%(H)
117,5%(V)
7,5%(H)
15%(H)
105%(V)
-15%(H)
H x 15%
H x 15%
H
H x 5%
H x 5%
V x 25%
V
V
Eltérés max.
= F x 30%
Eltérés max. = F x 5%
ZOOM
TEMP
MENU
SOURCE
RESYNC
LAMP
Magyar
Megjegyzés: A maximális függőleges (vízszintes) képbeállítást a vízszintes
(függőleges) képhelyzet korlátozhatja. Tekintse meg az alábbi ábrát.
Magyar
20
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Power” gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a menü gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
21
Empowering
gomb
Acer eView Management
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” és az „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management" egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
22
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
23
Magyar
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
•
Szabrány: általános környezethez.
•
•
•
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/
fotó-tartalomhoz
Játék: játékokhoz.
Sport: Sport megjelenítéséhez.
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
•
A
gombot a kép sötétítéséhez.
gomb megnyomásával világosíthatja a képet.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
AcuMotion
Aktiválja a AcuMotion funkciót, hogy simább mozgást érjen el
videotartalom megtekintésekor.
Magyar
24
Speciális
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez. A szolgáltatás alapértelmezés szerinti
beállítása: „Be”.
Dinamikus fekete
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kivetítő automatikusan optimálisra
állítsa a sötét filmjeleneteket, rendkívüli részletességet lehetővé téve.
Színkezelés
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
Szín C
Beállítja a ciánkék színt.
Szín M
Beállítja a bíborvörös színt.
Szín Y
Beállítja a sárga színt.
Bőrszín
Beállítja a bőrszínt.
HDMI színtartomány
A színmegjelenítési hiba javításához állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
Színtelítettség
Színezet
•
Automatikus: Automatikus beállítás a lejátszótól érkező
információk alapján.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép korlátozott színtartomány-adatok
szerinti feldolgozása.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép teljes színtartomány-adatok szerinti
feldolgozása.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
25
Kép
Kivetítés
Elöl-asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-mennyezeti
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezeti
•
Képarány
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. A mennyezetre erősített kivetítővel,
átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L.Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Magyar
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” funkció csak HDMI módban támogatott.
Magyar
26
Trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
V. helyzet
(Vízszintes helyzet)
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja balra a képet.
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja jobbra a képet.
F. helyzet
(Függőleges
helyzet)
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé a képet.
•
A
gomb megnyomásával csúsztathatja felfelé a képet.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI Keresési
info.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, DVI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „HDMI Keresési info.” funkció csak HDMI módban támogatott.
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” elemet a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
27
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Beállítás
Menü helye
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak akkor
érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet választanak és
a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9" vagy „Automata".
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki az „Be” elemet a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse a
kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Megjegyzés: 1080P modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1920 x 1080
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
Magyar
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
28
Magyar
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
•
A „Időtúllépés (perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Úgy a „Felhasználói jelszó”, mint a „Rendszergazda jelszó” beírása
lehetséges ennél a párbeszédpanelnél.
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó” beállításához,
illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásako”
tételt, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden
egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Jelszó megadása” párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
A gyári alapértelmezésben az „Rendszergazda jelszó” „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági kártyára
nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt a
számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
VGA OUT
(Készenlét)
•
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA
OUT csatlakozó engedélyezéséhez.
Auto. Kijelzo
•
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos
lefelé, illetve felfelé mozgatása a kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
Visszaállítás
•
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
29
PIP forrás
•
Válassza az „Be” elemet, hogy egyszerre két képernyőt jelenítsen
meg.
•
Válassza az „Ki” elemet a funkció letiltásához.
Nyomja meg a
és
gombot a másodlagos videó jelforrás
kiválasztásához: Kompozit, S-Video vagy Komponens jel.
PIP helyzet
Válassa ki a PIP másodlagos jel helyzetét a képernyőn.
PIP méret
Válassa ki a PIP másodlagos jel méretét a képernyőn.
Megjegyzés: Ha a PIP funkciót aktiválják, a nagyítás és trapéztorzítás
funkciók nem elérhetők.
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időzítés idejének
vagy
gombot annak függvényében,
beállításához.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
hogy mely időzítési módot kvánja megjeleníteni a képen.
Magyar
PIP
Magyar
30
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
31
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
Magyar
32
3
4
5
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Notebook
számítógépeken)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú notebook számítógépet
használ: Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú notebook
számítógépet használ: A Rendszerbeállítások
menüben nyissa meg a Megjelenítés elemet, és jelölje
ki a Videó tükrözés tétel „Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
7
A kép nem éles
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,0 és 10,0 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
33
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre,
és próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
kezelőpanelen vagy a távvezérlőn, amíg az oldalak
függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció” gombot az OSD
menüben, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
9
Magyar
34
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetíto túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg. A részleteket illetően olvassa el a „Porszűrő
tisztítása és cseréje” című fejezetet.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
35
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletje
lző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét (Hálózati
tápkábel csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapot LED
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
A porszűrők cseréje és tisztítása
A porszűrők cseréje (1. ábra)
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a hálózati tápkábelt.
Húzza ki a sarkát (X. ábra)
Húzza ki a porszűrőt (Y. ábra)
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
A porszűrők visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Ha porszűrőt használ, állítsa a rendszert nagy magasság üzemmódra.
(Beállítások: Menü -> Kezelés -> Nagy magasság -> Be)
TEM
P
Megjegyzés: Ha porszűrőket szerelnek be, győződjön meg arról,
hogy a rendszer nagy magasság üzemmódra van állítva.
SOURC
LAM
P
ME
NU
E
RESYN
C
Magyar
36
(1. ábra)
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja. (Általában 1.000 óra javasolt,
de a tisztítás gyakorisága a használat környezetétől függ)
Kövesse az alábbi utasításokat a tisztításhoz:
1
2
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. Vízben is mosható.
(2. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
(2. ábra)
37
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményü módban hasznos élettartama végéhez kőzeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát.
Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
P
LAM
NC
RESY
NU
ME
TEM
P
SOU
RCE
1
4
3
2
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Keresse meg a kivetítő oldalán az „OPEN” jelzésű gombot, és nyomja meg,
hogy kinyissa a fedelet. (1. ábra)
5
Nyissa fel a fedelet. (2. ábra)
6
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő két csavart. (3. ábra)
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el a
lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó
összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
130 mm
mm
8,4
Magyar
38
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/
meglazításhoz
Csavar szorítása
Közepes rúd
39
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és annak beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm-es hosszúság /8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Csavar szorítása
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Csavar szorítása
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Csavar szorítása
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
H9500
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
20
V
V
CSAVARMÉRETEK M3 x 20mm
82,52mm
Magyar
40
140,00ʳ mm
41
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: 1080P (1920 x 1080), Maximális: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p),
Képméretarány
SDTV (480i, 576i)
4:3, 16:9 (native), L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,45– 2,9, f=22,18 mm – 33,27 mm, 1,5X kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
20" (50 cm) - 300" (762 cm)
Vetítési távolság
3,3' (1,0 m) – 32,6' (10,0 m)
Vetítővászon-távolság
60 hüvelyk 2 m-nél (1,49 – 2,28:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 85 Hz
Lámpa típusa
280 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 15 fok
Tömeg
7,1 kg (15,7 Ibs.)
Méretek (széles x mély x magas)
398 mm x 310 mm x 140 mm (15,7" x 12,2" x 5,5")
Távvezérlő
Háttérvilágítás funkció
Digitális zoom
8x
Áramellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Energiafogyasztás
445 W ±10%
Üzemi hőmérséklet
5 ºC – 35 ºC / 41 ºF – 95 ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
VGA bemeneti csatlakozó x2
Kompozit bemenet x1
S-Video x1
VGA kimeneti csatlakozó x1
HDMI x2
DVI-D x1: HDCP támogatással
RS232 3 érintkezős min dim jack x1
USB x1: firmware-frissítéshez
3 RCA komponens videó x 1
DC jack aljzat x1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
42
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
HDMI kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
Porszűrő x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
43
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
60
47,8
44
75
60,3
1280x768
85
68,6
1280x720
60
44,8
1280x800
60
49,6
1440x900
60
59,9
1680x1050
60
65,3
1920x1080
(1080p)
60
67,5
1366x768
60
47,7
Magyar
1280x768
WSXGA+
3
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720x480
59,94 (29,97)
15,7
576i
720x576
50 (25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
45
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
DVI – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080p)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
67,5
47,7
Magyar
SXGA
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Magyar
46
3
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
480i
720x480 (1440x480)
576i
720x576(1440x576)
480p
720x480
576p
720x576
720p
1280x720
720p
1280x720
1080i
1920x1080
1080i
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
Vízszintes pásztázási
A monitor
sebesség:
megjelenítési
tartománya
Függőleges
grafikai forrás
pásztázási sebesség:
esetében
Max. pixel-órajel
F. frekvencia [Hz]
59,94(29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
30k-100kHz
50-85 Hz
170MHz
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
47
Magyar
48
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
M1P0004
H9500
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Jan. 21, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P0004
Machine Type:
H9500
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising