Acer | H5350 | Acer H5350 User Manual

Acer kivetítő
H5350 Series (Sorozat)
Használati útmutató
Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő H5350 orozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 12/2007
későbbi kiadásaiban, illetve egyéb, kiegészítő dokumentumokban és kiadványokban fognak
szerepelni. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát
illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó
beleértett garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő H5350 Series (Sorozat)
Modellszám : __________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A, feszültség minimum
125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. Ez a lámpa eltörését, tüzet és áramütést és egyéb
veszélyhelyzetet okozhat. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management” (Kezelés)
képernyőmenü „Lamp Hour Reset” (Lámpa-üzemidő nullázása) funkciója
segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
A vezeték nélküli funkció működéséhez javasolt
környezet (Opcionális)
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsoljon ki minden vezeték nélküli vagy
rádióhullámot sugárzó eszközt, amikor a készüléket az alábbi
körülmények között használja. Az ilyen eszközök többek között az
alábbiak lehetnek: vezeték nélküli LAN (WLAN), Bluetooth és/vagy 3G.
Ne feledje betartani a területre vonatkozó különleges előírásokat, és mindig
kapcsolja ki az eszközt, ha használatát tiltják, illetve zavart vagy veszélyt okozhat.
Az eszközt kizárólag a megadott működési helyzetben használja. Az eszköz
megfelel a rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó irányelveknek,
amennyiben megfelelően használják, és mind a készülék, mind az antennája az Ön
testétől legalább 1,5 centiméter távolságra helyezkedik el. Nem szabad fémet
tartalmaznia, és az eszközt a fent említett távolságra kell elhelyeznie az Ön testétől.
Az adatfájlok, illetve üzenetek sikeres továbbítása érdekében az eszköznek jó
minőségű kapcsolattal kell rendelkeznie a hálózattal. Bizonyos esetekben késést
tapasztalhat az adatfájlok, illetve üzenetek továbbítása során, amíg a kapcsolat
elérhetővé nem válik.
Győződjön meg arról, hogy a fent említett távolságértékek be vannak tartva, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik.
Az eszköz egyes részei mágnesesek. Az eszköz fémtárgyakat vonzhat magához, és
a hallókészüléket használó személyek ne tartsák az eszközt ahhoz a fülhöz,
amelyben a hallókészüléket viselik. Ne tegyenek bankkártyát vagy mágneses
adathordozót az eszköz közelébe, mert előfordulhat, hogy törlődnek a rajtuk tárolt
adatok.
Orvosi eszközök
A nem megfelelő védelemmel rendelkező orvosi eszközök működőképességét
zavarhatják a rádióhullámot sugárzó berendezések, beleértve a vezeték nélküli
telefonkészülékek, működtetése. Érdeklődjön orvosnál, vagy az orvosi eszköz
gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékoltak-e a berendezések a külső
rádiófrekvenciás energiával szemben, illetve ha egyéb kérdései vannak. Kapcsolja
ki az eszközt egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen
feltüntetett szabályok erre utasítják. A kórházakban vagy egészségügyi
intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső
rádiófrekvenciás sugárzásra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozókat gyártó cégek a vezeték nélküli
eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15,3 centiméter minimális távolság
betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése
érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research
által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal. A szívritmus-szabályozókkal
rendelkező személyek a következőket tegyék:
•
•
Az eszköz és a szívritmus-szabályozó között minding több mint 15,3 centiméter
távolságot tartsanak.
Ne hordozza az eszközt a szívritmus-szabályozója közelében tartva, amikor az
eszköz be van kapcsolva. Ha zavarra gyanakszik, kapcsolja ki az eszközt és
helyezze át.
viii
Hallókészülékek. Egyes digitális vezeték nélküli eszközök zavarhatják bizonyos
hallókészülékek működését. Amennyiben zavar lépne fel, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval.
Járművek
A rációfrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus
rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően.
Ilyenek például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó
rendszerek és a légzsák-rendszerek. További információkért konzultáljon a
gépjármű, vagy a beszerelt eszközök gyártójával, illetve annak képviselőjével. Csak
szakképzett személyzet javíthatja, illetve telepítheti az eszközt járműbe. A helytelen
telepítés, illetve szerviz veszélyt okozhat, és az eszközre vonatkozó garanciákat
érvénytelenítheti. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépjárművében lévő vezeték
nélküli berendezések megfelelően vannak felszerelve és működnek. Ne tároljon
vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az
eszközzel, alkatrészeivel vagy kiegészítőivel közös térben. Légzsákkal felszerelt
járművek esetében ne feledje, hogy a légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Soha ne
helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli
berendezéseket is, a légzsák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére.
Amennyiben a gépjárműbe szerelhető vezeték nélküli berendezés telepítése nem
megfelelően történik, a légzsák felfúvódása súlyos sérülést okozhat.
Az eszköz használata repülőgépen utazás közben tilos. A repülőgép fedélzetére
lépés előtt kapcsolja ki az eszközt. A vezeték nélküli távközlési eszközök használata
repülőgép fedélzetén veszélyeztetheti a repülőgép működését, zavarhatja a vezeték
nélküli telefonhálózatot, és törvényellenes lehet.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutak közelében. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag- lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
ix
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a http://global.acer.com/about/
sustainability.htm weboldalt
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
www.lamprecycle.org weboldalt
x
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management” (Kezelés) képernyőmenü
„Lamp Hour Reset” (Lámpa-üzemidő nullázása) funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
iii
Mindenek előtt
x
A használattal kapcsolatos megjegyzések
x
Óvintézkedések
x
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Távirányító és kezelőszerv pultyout
4
Első lépések
6
A kivetítő csatlakoztatása
6
A kivetítő be- és kikapcsolása
7
A kivetítő bekapcsolása
7
A kivetítő kikapcsolása
8
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
9
9
Az optimális képméret és -távolság
10
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
12
Felhasználói kezelőszervek
Acer Empowering Technology
14
14
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
15
Színbeállítás
16
Képbeállítás
17
Felügyeleti beállítás
19
Audió beállítás
21
Időzítő beállítása
21
Nyelv beállítása
22
Mellékletek
23
Hibaelhárítás
23
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
27
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Lámpacsere
28
Mennyezetre szerelés
29
Műszaki adatok
32
Kompatibilis üzemmódok
34
Hatósági és biztonsági tudnivalók
37
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
Natív 1280 x 720 720P felbontás 4:3/16:9/L.Box képméretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághu
képhez és a kiváló videó megjelenítési teljesítményért.
•
Jobb átjárhatóság az adatok és a videó között.
•
Sokoldalú és felhasználóbarát megjelentési módok (Bright (Fényes), Standard
(Szabvány), Vivid Cinema (Élénk mozi), Dark Cinema (Sötét mozi), Game
(Játék), Sports (Sport), User 1 (Egyéni 1), User 2 (Egyéni 2)) lehetové teszik az
optimális teljesítményt bármilyen körülmények között.
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i/p) támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer Management) a beállítások egyszerű
elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező és HDMITM bemenettel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1X-es nagyítást eredményez
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® operációs
rendszerekkel
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy
semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a termék értékesítőjével.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
2025
3
Kompozit videokábel
Akku
Biztonsági kártya
Acer Projector
Quick Start Guide
Felhasználói útmutató
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
5
6
7
1
2
3
4
#
1
Leírás
#
Leírás
Zoom csengés
5
Áram gomb és áram-jelző LED
2
Élességállító gyűrű
6
Távirányító
3
Zoom lencse
7
Távvezérlő vevőegység
4
Objektívsapka
Hátulnézet
2
1
3
5
4
8
#
Leírás
6
7
9
#
Leírás
1
USB csatlakozó
6
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
2
HDMI csatlakozó
7
Audió bemeneti csatlakozó
3
Analóg RGB/komponens bemeneti
csatlakozó
8
Tápegység-csatlakozóaljzat
4
komponens videó bemeneti csatlakozó
9
KensingtonTM zár nyílása
5
S-Video bemeneti csatlakozó
Magyar
4
Távirányító és kezelőszerv pultyout
1
2
9
3
4
10
5
6
9
11
7
12
8
13
14
# Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Áram/Áram-jelző Áram gomb és áram jelző LED.
LED
3
POWER
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
4
MENÜ
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
6
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
7
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9/L.Box).
8
Számbillentyűzet Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
0–9
„Biztonsági beállítások” menüben.
9
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (±40 fok).
10
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
11
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” hogy kiválassza a RGB, Komponens,
S-Video, Kompozit és HDTV forrásokat.
5
Funkció
Leírás
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a "HIDE"
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
13
Empowering
gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer Management.
14
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
Megjegyzés:
2
A távvezérlő elhelyezése
A távvezérlő kivetítőre helyezését illetően tekintse meg az ábrát.
Magyar
# Ikon
12
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
USB
USB
D-Sub
2
2
3
3
USB USB
D-Sub
D-Sub
Videó kimenet
Video Output
5
5
Y
Y
5
5
4
4
HDMI
G
B
R
HDMI
G
B
R
8
8
7
7
9
9
R W
6
6
9
9
R W
HDMI
R B G
HDMI
R B G
R R
W W
DVD-lejátszó,
DVD
player,
Set-top
Box,
Set-top Box,
+'79YHYĘNpV]OpN
HDTV receiver
Leírás
Y
D-Sub
1
1
#
Y
Magyar
6
S-Video kimenet
S-Video Output
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
6
HDMI kábel
2
USB-kábel
7
RCA komponens kábel YPbPr jelhez
3
VGA kábel
8
S-Video kábel
4
Kompozit videokábel
9
Audió kábel Jack/RCA
5
Audió kábel Jack/Jack
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
7
A kivetítő bekapcsolása
1
Távolítsa el t Vegye le a lencsevédőt.(1. kép)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Áram” gomb megnyomásával, és
a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani. (2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Lock” (Rögzítés) és „Source” (Forrás) ikon,
ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve,
és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „No Signal” (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg
arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyidejűleg több forráshoz csatlakozik, alkalmazza a "Source" (forrás)
gombot a távirányítón a bemenetek közti átkapcsoláshoz.
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
8
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a „Áram” gombot. Az alábbi
üzenet 5 másodpercig látható a képernyőn.
„ Please press power button again to complete the shutdown process.”
(Kérjük, ismételten nyomja meg az áram gombot a leállítási folyamat
kivitelezéséhez.)
2
A kikapcsolást követően a kivetítő bekapcsolt állapotot jelző LED-je VÖRÖS
színnel gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 120 másodpercig tovább
müködik(nek). Ezzel biztosítja a rendszer megfelelő hűtését.
3
A rendszer lehűlése után a Power LED befejezi a villogást, és folyamatos
VÖRÖS fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelem: Kikapcsolása után ne áramtalanítsa azonnal a kivetítőt.
Megjegyzés: Haa kivetítőt vissza kívánja kapcsolni, legalább 60
másodpercet kell várnia, míg megnyomja a „Áram” gombot a kivetítő
újraindításához.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
Ha a kivetítő automatikusan lekapcsol és az Áram jelző gyorsan PIROS
színnel villog, majd állandó KÉK színnel váltakozva, kérjük, lépjen
kapcsolatba az eladójával vagy a szervizközponttal.
•
Ha a kivetítő automatikusan leáll és az áram jelző gyorsan PIROS színnel
villog és álladó KÉK színnel váltakozva, ez azt mutatja, hogy a kivetítő
túlmelegedett. Közvetlenül ezt megelőzően az alábbi üzenet jelenik meg a
képernyőn:
„Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.”
(A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)
•
Ha az áram jelző PIROS színnel gyorsan villog és állandó KÉK színnel
váltakozva és az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn, kérjük, lépjen
kapcsolatba az eladóval vagy a szervizközponttal:
„Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.”
(Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.)
9
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép megemeléséhez/leeresztéséhez:
1
Alkalmazza a Döntés beállító kereket (#1. Kép) a kijelzés szögének finom
beállításhoz.
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
10
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 80" és 87"
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 130 cm vetítési magasság szükséges.
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
11
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
A kép felső
széle
Képméret
(Min. zoom)
Átló
(hüvelyk)
<B>
Sz (cm) ×
Ma (cm)
1,5
40
88 x 50
2
53
118 x 66
2,5
66
3
80
3,5
93
A kép felső
széle
(Max. zoom)
A kép alsó és
Átló
felső széle
(hüvelyk)
közötti távolság
<B>
(cm) <C>
59
44
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm) <C>
97 x 54
65
129 x 73
86
73
161 x 91
108
87
194 x 109
130
102
226 x 127
151
79
58
147 x 83
98
176 x 99
118
206 x 116
138
4
106
235 x 132
158
117
258 x 145
173
4,5
120
265 x 149
177
131
290 x 163
194
5
133
294 x 165
197
146
323 x 181
216
6
159
353 x 199
236
175
387 x 218
259
7
186
412 x 232
276
204
452 x 254
302
8
213
471 x 265
315
233
516 x 290
345
9
239
529 x 298
354
262
581 x 327
389
10
266
588 x 331
394
291
645 x 363
432
Nagyítás mértéke: 1,1x
Magyar
Képméret
Magyar
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
Például: ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–1,9
méter távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom
mértékét.
13
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
46
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
31
69 x 39
1,1
1,2
40
89 x 50
1,4
1,5
59
50
111 x 62
1,7
1,9
74
60
133 x 75
2,1
2,3
89
70
155 x 87
2,4
2,6
104
80
177 x 100
2,7
3,0
119
90
199 x 112
3,1
3,4
133
100
221 x 125
3,4
3,8
148
120
266 x 149
4,1
4,5
178
150
332 x 187
5,1
5,6
222
180
398 x 224
6,1
6,8
267
200
443 x 249
6,9
7,5
296
250
553 x 311
8,6
9,4
370
300
664 x 374
10,3
Nagyítás mértéke: 1,1x
445
Magyar
Kívánt képméret
Magyar
14
Felhasználói kezelőszervek
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Acer Empowering Key (lehetőségeket
nyújtó billetyű) három Acer egyedi
lehetőség funkciót nyújt, ezek az "Acer
eView Management" (nézet-kezelés) és
az "Acer eTimer Management" (e-időzítés
kezelés). Nyomja meg a „ ” gombot és
tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü
indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
15
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD meü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón, ekkor a képernyő a főmenübe
vált vissza.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg ismét a „MENU” gombot a
távirányítón. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
billentyűkkel válassza ki a kívánt tételt és igazítson a beállításokon a
billetyűkkel.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
16
Színbeállítás
Display Mode
(Megjelenítési
mód)
Brightness
(Fényerő)
Contrast
(Kontraszt)
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
Bright (Fényes): A fényerő optimalizálásához.
•
•
•
Dark Cinema (Sötét mozi): sötétebb mozgókép-tartalomhoz.
•
•
User 1: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Standard (Normál): Világosabb környezethez.
Vivid Cinema (Élénk mozi): világosabb és általános mozgóképtartalomhoz.
Game (Játék): játéktartalomhoz és grafikához
Sports (Sport):sporttartalomhoz dúsabb színekkel és élénk
részletekkel.
User 2: A felhasználói beállítások mentéséhez.
A kép fényességének módosítása.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Contrast” (Kontraszt) szabályozza a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbséget. A képernyő
kontrasztértékének módosítása megváltoztatja a kép fekete-fehér
arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Color Temperature Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
(Színhőmérséklet) hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
(Gamma
visszaállítása)
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Color R
Beállítja a vörös színt.
Color G
Beállítja a zöld színt.
Color B
Beállítja a kék színt.
17
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
Tint (Színezet)
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A „Saturation” (színtelítettség) és „Tint” (színezet) funkciók
számítógépes, illetve DVI üzemmódban nem támogatottak.
Képbeállítás
Keystone
(Trapézkorrekció)
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
Aspect Ratio
(Képméretarány)
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto (Automatikus): A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve
függőleges felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L.Box (Levélszekrény): megorzi a jel eredeti képméretarányát és
1,333-szorosára nagyítja.
Projection
(Kivetítés)
Elöl-Asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
Magyar
Saturation
(Színtelítettség)
Magyar
18
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezet
V. helyzet
(Vízszintes helyzet)
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet
áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. helyzet
(Függőleges
helyzet)
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frequency
(Frekvencia)
A „Frequency” (Frekvencia) funkció módosítja a kivetítő képfrissítési
gyakoriságát, hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus
kártyáéval. Ha függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt
a funkciót a szükséges beállítások végzéséhez.
Tracking (Nyomon
követhetőség)
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Sharpeness
(Keménység)
Beállítja a kép keménységét.
Signal Type
(Jeltípus)
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
RGB, YCbCr vagy YPbPr jelforrás választása.
Megjegyzés: A „H. Position” (V. helyzet), „V. Position” (F. helyzet), „Frequency”
(Frekvencia) és „Tracking” (Követés) funkciók DVI, illetve Videó üzemmódban
nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Sharpness” (Keménység) funkció DVI, illetve
Számítógépesüzemmódban nem támogatott.
Megjegyzés: A „Signal Type" (Jeltípus) funkció csak HDMI vagy SCART
csatlakozó esetén működik.
19
Eco Mode
(ECO üzemmód)
Válassza az „On” (Bekapcsolt) tételt a kivetítő lámpájának
halványításához, ami csökkenti az energiafogyasztást,
meghosszabbítja a lámpa élettartamát és csökkenti a működési zajt.
Válassza az „Off” (Kikapcsolt) elemet, hogy visszatérjen normál
üzemmódba.
Auto Shutdown
(Automata
kikapcsolás)
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Source Lock
(Forrás zár)
Amikor a forrás zár elemet „off” (kikapcsolt) helyzetbe állítják, a kivetítő
másik jelet keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás
zár elemet „on” (bekapcsolt) helyzetbe állítják, „zárolja” az aktuális
jelforrás-csatornát, ha nem nyomja meg a „Source” (Jelforrás) gombot
a távvezérlőn, hogy a következő csatornára lépjen.
Menu Location
(Menü helye)
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Lamp Hour Elapse
(Lámpa üzemidő)
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Lamp Reminding
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
(Lámpa emlékeztető) jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lamp Hour Reset
(Lámpa
visszaállítása)
Security
(Biztonság)
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Yes” (Igen) elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Security (Biztonság)
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Security”(Biztonság) beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be
kell írnia a „Rendszergazda jelszót” a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki a „On” (bekapcsolt) tételt a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót
ahhoz, hogy működtesse a kivetítőt. A részleteket illetően
olvassa el a „Off” (Kikapcsolva) című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Off” (Ki) tételt, a felhasználó jelszó megadása
nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Timeout(Min.) (Időtúllépés (Perc))
Miután a „Security”(Biztonság) funkciót „On” (bekapcsolt) állapotba
állítják, a rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A „Timeout(Min.) (Időtúllépés (Perc))” gyári alapértelmezett
beállítása „Off” (Kikapcsolva).
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „User Password” (Felhasználói jelszó) és az
„Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) elfogadható
ebben a párbeszédpanelben.
Magyar
Felügyeleti beállítás
20
Magyar
User password (Felhasználói jelszó)
•
Nyomja meg a
gombot a „User Password” (Felhasználói
jelszó) beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Confirm Password”
(Jelszó megerősítése) üzenet.
•
•
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
•
gombot a karakterek törléséhez.
Ha kijelöli a „Request password only after plugging power cord”
(Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása után) elemet,
a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kiválasztja az „Always request password while projector turns
on” (Jelszó kérése a kivetítő minden bekapcsolásakor) tételt, a
felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden egyes
bekapcsolása alkalmával.
Administrator Password (Rendszergazda jelszó)
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) használható
mind az „Enter Administrator Password” (Rendszergazda jelszó
megadása), mind az „Enter Password” (Jelszó megadása)
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot az „Administrator Password”
(Rendszergazda jelszó) módosításához.
•
Az „Administrator Password” (Rendszergazda jelszó) gyári
alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Universal Password” (Univerzális jelszó)
található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne
van-e a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a
kivetítő mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda
jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Disable Power button (Áramtalanítás gomb)
Reset (Alaphelyzet)
•
Amikor az „ON” (Be) van kiválasztva, csak a távirányítón lévő
Áram billentyű használható. Ha az „OFF” (Ki) van kiválasztva, a
távirányítón lévő vagy az irányítópulton lévő áram gomb
használható a kivetítő irányítására.
•
Nyomja meg ezt a gombot a „Yes” (Igen) elem kiválasztása után,
hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa
vissza.
21
Volume (Hangerő)
Mute (Némítás)
Power On/Off Volume
(Be/kikapcsolás
hangerő)
Alarm Volume
(Figyelmeztetés
hangerő)
Magyar
Audió beállítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
•
Válassza az „On” (Be) elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Off (Ki) elemet a hangerő visszaállításához.
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Időzítő beállítása
Timer Start
(Időzítő indítása)
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Timer Period
(Időzítés ideje)
•
Nyomja meg a
beállításához.
vagy
Timer Volume (Időzítő
hangerő)
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és
lejárt a beállított idő.
Timer Display
(Időzítő megjelenítés)
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
Timer Location
(Időzítő helye)
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
gombot az időzítés idejének
Magyar
22
Nyelv beállítása
Language (Nyelv)
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
23
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
•
Nyomja meg "RESYNC" a távirányítón.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer” (Sajátgép) elemet,
a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemet, majd
kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés)
ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings” (Beállítások) fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties” (Speciális
tulajdonságok) gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices” (Összes eszköz
megjelenítése) elemre. Ezután jelölje ki a
„Standard monitor types” (Szabvány
monitortípusok) elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Models”
(Típusok) dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA (1600 x
1200) értéket.
Magyar
24
3
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” a távirányítón.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On”
(Be) jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Tracking” (Követés) elemen, hogy korrigálja.
További információkért forduljon az „Image Setting”
(Képbeállítás) fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frequency” (Frekvencia) funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon az
„Image Setting” (Képbeállítás) fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,15 és 10,3 méter közötti
távolságon belül van. További információkért forduljon
az „A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával” című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
25
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítsa be a zoom szintet akivetítő elején.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón. Lépjen
a következőre: „Image setting (képbeállítás) --> Aspect
Ratio (aspektus arány)” és próbáljon ki más
beállításokat vagy nyomja meg az „Aspect Ratio”
(aspektusa arány) gombot a távirányítón a közvetlen
beállításhoz.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja a „Keystone / ” gombot a távirányítón,
amíg az oldalak függőlegesek nem lesznek.
•
Jelölje ki az OSD menü „Image (Kép) --> Projection
(Vetítés)” elemét a vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
9
Magyar
26
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
Meghibásodott a ventilátor – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
27
LED üzenetek
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Üzenet
Vörös
Kék
Flash ON (BE) / OFF (KI)
100ms
--
Készenlét
V
--
Áram BE
--
V
Lámpa újra
--
Gyors villogás
Áram ki (Hűtés állapot)
Gyors villogás
--
Áram gomb KI (OFF):
Hűtés befejezve;
Standby mód
V
--
Bemeneti áram dugasz
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva
Hiba (ventilátor zár)
Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva
Hiba (lámpa elromlott)
Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva
Hiba
(elromlott a színkerék)
Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
28
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested!” (A lámpa hasznos élettartama végéhez közeledik
teljes teljesítményen történő működtetés mellett. Tanácsos kicserélni!) Ha ezt
az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt
legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
1
2
3
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Csavarhúzóval távolítsa el a csavart a fedélről. (#1. Kép)
5
Tolja fel és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a két csavart, amelyek rögzítik a lámpamodult (#2. Kép) és húzza
fel a lámpa rudat. (#3. kép)
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (#4.Kép)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik .
29
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
Figyelem: Screws are not included. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
30
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
31
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
Alátét típus
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
20
V
V
SCREW SPEC. M3 x 20 mm
82,30 mm
H5350
B típusú csavar
Átmérő (mm)
110,00 mm
Magyar
32
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: 720P (1280 x 720),
Maximális: UXGA (1600 x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, UXGA
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
H/I/M/N), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Auto, 4:3, 16:9(natív), L.Box
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
F/2,44– 2,58, f=21,83 mm – 23,81 mm, 1,1× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
31" (79 cm)~300"(762 cm)
Vetítési távolság
3,8’ (1,15m) ~33,8’ (10,3m)
Vetítővászon-távolság
58 hüvelyk 2m-nél (1,55 – 1,70:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
56 – 85 Hz
Lámpa típusa
180 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
+/- 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
2,3 Kg (5 font)
Méretek (széles x mély x magas)
267 mm x 187 mm x 80 mm
Digitális zoom
2X
Tápellátás
Váltóáram (AC) bemenet 100 - 240 V automata
kapcsolású áramellátás
Áramfogyasztás
245W
Üzemi hőmérséklet
5°C – 35°C / 41°F – 95°F
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
•
•
•
HDMI x 1
VGA bemeneti csatlakozó x1
Kompozit videó x1
S-Video x1
USB x1
3,5 mm audio jack bemenet x 1
Komponens kábel x1
33
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x 1 (távirányítóba)
Használati útmutató (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
34
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
66,6(67)
60
60
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
31,5
37,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
49,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
35
2
1024x768
75
60,0
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
(Natív)
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
B. HDMI digitális
1
HDMI - PC jel (ugyanaz, mint a DVI)
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
V. frekvencia [kHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
31,5
37,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
49,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
34,9
Magyar
i Mac DV (G3)
36
Magyar
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
37,9
48,4
68,7
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI - Kibővített szélesképernyős időzítés (ugyanaz, mint a DVI)
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
60
75
85
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
(Natív)
3
60
60
75
75
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
HDMI - Videojell
Üzemmódok
TWN/USA SKU
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i (NTSC)
480p (NTSC)
720p (NTSC)
1080i (NTSC)
1080p (NTSC)
EMEA SKU
720x480(1440x480)
720x480
1280x720
1920x1080
1920x1080
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,7
31,5
45,0
33,7
67,4
576i (PAL)
576p (PAL)
720p (PAL)
1080i (PAL)
1080p (PAL)
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
sebesség:
50(25)
50
50
50
50
15,6
31,3
37,5
28,1
56,3
Függőleges
pásztázási sebesség:
31,5k-100kHz
56-85Hz
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a
felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő
intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Operation conditions
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyarul
37
Magyar
38
Remarque ŕ l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük,
látogassa meg a http://global.acer.com/support/certificate.htm weblapot a teljes
dokumentáció megtekintéséhez.)
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Az 1999/5/EK Rádió- és távközlési végberendezések irányelv (R&TTE)
rendelkezéseinek az alábbi harmonizált normáknak való megfelelés tanúsága
szerint:
•
•
•
•
3.1(a) cikk Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002
3.1(a) cikk Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002 (SAR, általános FR eszköz)
3.1(b) cikk Elektromágneses megfelelés
•
EN301 489-1 V1.4.1 (közös technikai előírás)
•
EN301 489-3 V1.4.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan)
•
EN301 489-17 V1.2.1 (szélesebb sávú adat- és HIPETLAN
berendezésekre vonatkozóan)
3.2. cikkSávhasználat
•
EN300 220-1 V1.3.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 1. rész)
•
EN300 220-2 V2.1.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 3. rész)
•
EN300 440-2 V1.1.2 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan, 1
GHz – 20 GHz, 2. rész)
•
EN300 328 V1.6.1 (a 2,4 GHz-es ISM sávban működő adatátviteli
berendezésekre vonatkozóan
•
EN301 893 V1.2.3 (5 GHz, nagyteljesítményű RLAN)
Az országok érvényességi köre
2004. májusától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban,
valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a
felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi
irodával.
Magyar
Európai Unió (EU)
Magyarul
39
Magyar
40
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
D7P0715
Machine Type:
H5350 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Magyarul
41
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
D7P0715
H5350 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same
product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class A
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
• Article 3.1(a) Health and Safety
• EN60950-1:2001
• EN50371:2002 (SAR, general FR device)
• Article 3.1(b) EMC
• EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
• EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
• EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
• Article 3.2 Spectrum Usages
• EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
• EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
• EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
• EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band
• EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
Download PDF

advertising