Acer | S1213Hne | Acer XS-X13E User Manual

Acer kivetítő
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/
XS-X13E/S1213Hne/T212DTB/XSX13HGM/S1312W/T222A/XS-W13E/
S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 05/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
képernyőmenü „Kezelés” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” képernyőmenü
„Kezelés” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Az MHL funkció bemutatása
7
Első lépések
8
A kivetítő csatlakoztatása
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
14
Felhasználói kezelőszervek
16
Telepítő menü
16
Acer Empowering Technology
17
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
18
Szín
19
Kép
21
Beállítás
23
Kezelés
28
Audió
29
3D
29
Nyelv
30
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
31
Hibaelhárítás
31
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
35
Lámpacsere
36
Mennyezetre szerelés
37
Műszaki adatok
40
Kompatibilis üzemmódok
42
Hatósági és biztonsági tudnivalók
46
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DLP® technológia
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/S1213Hne/T212DTB/XSX13HGM: Natív 1024 x 768 XGA felbontás Auto / 4:3 / 16:9 méretarány
támogatása
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM: Natív
1280 x 800 WXGA felbontás Auto / Full / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
Lehetové teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
Nagy fényerő és kontrasztarány
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
Manuális fókuszú vetítőlencse
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, Vista®, Macintosh operációs
rendszerekkel
A LAN beállítások lehetővé teszik a kivetítők távoli kezelését egy
böngészőprogram segítségével
Crestron kompatibilis
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
ENTER
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
USBB
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x2
Porszűrő
(opcionális)
SmartPen és PB hardverkulcs
(opcionális és kizárólag
S1213Hne/T212DTB/XSX13HGM/S1313WHne/
T222DTB/XS-W13HGM
típusok esetén)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
5
1
6
2
3
7
4
#
Leírás
1
Kezelőpanel
2
Vetítőlencse
3
4
#
Leírás
5
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
Emelő gomb
6
Élességállító gyűrű
Objektívsapka
7
Távvezérlő vevőegység
Hátulnézet
(S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM/
S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM)
1
2 3 4 5
RS232
LAN
6
7
8 9 10
S-VIDEO
USB B
(S1210/T210/XS-X10/S1212/
T212A/XS-X13E/S1312W/T222A/
XS-W13E)
1
3
RS232
USB B
6
7
8 9 10
AUDIO-R
AUDIO
IN 1
VGA OUT
S-VIDEO
AUDIO-R
VIDEO
AUDIO-L
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VIDEO
VGA IN 2
11
#
AUDIO-L
AUDIO
IN
VGA OUT
AUDIO
OUT
VGA IN
AUDIO
OUT
12 13
Leírás
1
RS232 csatlakozó
2
LAN (RJ45 aljzat 10/100M
Ethernethez)
3
Mini USB-csatlakozó
#
Leírás
8
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
9
Audió bemeneti csatlakozó (B/J)
10 Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
4
Távvezérlő vevőegység
5
HDMI (MHL) csatlakozó
11 Tápcsatlakozó aljzat
6
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
12 Dőlésszög-beállító kerék
7
Analóg RGB jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
13 Kensington™ zár portja
4
Magyar
Vezérlőpult
1
6
2
3
7
2
8
9
4
5
#
10
3
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény
2
Üzemkapcsoló gomb és
bekapcsolt állapotot jelző LED
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
4
MENU (MENÜ)
•
5
HIDE (ELREJTÉS)
A kép elrejtésére használatos.
6
TEMP (HŐMÉRSÉKLET)
Hőmérsékletkijelző LED
7
SOURCE (FORRÁS)
Nyomja meg a „SOURCE (FORRÁS)” gombot
az RGB, Komponens, S-Video, Kompozit,
illetve HDTV források közötti váltáshoz.
8
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer,
ePower Management, e3D.
•
10 RESYNC
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
5
ENTER
Magyar
A távvezérlő elrendezése
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
#
USBB
Funkció
Leírás
1
POWER
(Üzemkapcsoló)
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
2
ASPECT RATIO
(Képméret arány)
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
3
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
4
RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja
a kivetítőt.
5
Trapézkorrekció Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
Négyirányú
billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
6
Számbillentyűzet
0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Biztonsági” > „beállítások” menüben.
7
VGA
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i/1080p), YCbCr (480i/576i) és.
8
COMPONENT
(Komponens)
(Nincs funkció)
9
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
10 HDMI™;
HDMI™/DVI
A forrás HDMI™/DVI csatlakozóra történő váltásához
(HDMI™/DVI csatlakozóval rendelkező típus
esetében).
11 Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Magyar
6
#
Funkció
12 Empowering gomb
Leírás
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management, e3D.
13 FREEZE (FIX)
A kép kimerevítéséhez.
14 HIDE (ELREJTÉS)
Nyomja meg a „ELREJTÉS” gombot a kép
elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
15 SOURCE (FORRÁS)
Nyomja meg a „SOURCE (FORRÁS)” gombot az
RGB, Komponens, S-Video, Kompozit, HDTV források
közötti váltáshoz.
16 MENU (MENÜ)
•
17 PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg
a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
18 VIDEO (Videó)
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19 MUTE (Némítás)
A hang be-/kikapcsolásához.
•
Nyomja meg a „MENU (MENÜ)” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
(Nincs funkció)
20 WIRELESS
(VEZETÉK NÉLKÜLI);
LAN/WiFi
21
Visszatekerés
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Előretekerés
(Nincs funkció)
22 SD/USB A
(Nincs funkció)
23 USB B
(Nincs funkció)
7
Ha okostelefonját a kivetítőhöz csatlakoztatta, a távirányító egyes gombjaival
vezérelheti okostelefonját. Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez nyomja meg egy másodpercre az „Empowering gomb” gombot. Miután
belépett az MHL vezérlési módba, a „RESYNC” megnyomásával válthat a
navigációs (alapértelmezett), a média és a numerikus üzemmódok között.
Leírás
#
Funkció
Navigációs
üzemmód
Média
üzemmód
Numerikus
üzemmód
15 Empowering gomb
Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból
való kilépéshez tartsa nyomva egy másodpercig.
4
Miután belépett az MHL vezérlési módba, a gomb
megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus
üzemmódok között.
RESYNC
5
Négyirányú Fel
billentyűk Le
Bal
Fel
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Le
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Bal
A hangerő
csökkentése.
(Nincs funkció)
A hangerő
növelése.
(Nincs funkció)
Jobb Jobb
6
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
A 0–9 beírása.
16 MENU
Számbillentyűzet 0–9
Ugrás a
főmenübe.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
21
Médiafájlok
visszatekerése/
lejátszása/
szüneteltetése/
leállítása/gyors
előretekerése.
1 beírása.
Visszatekerés
(Nincs funkció)
Lejátszás/Szünet
Elemek
kiválasztása
vagy beírása.
Leállítás
Kilépés az
aktuális oldalról.
Előretekerés
(Nincs funkció)
2 beírása.
3 beírása.
(Nincs funkció)
Magyar
Az MHL funkció bemutatása
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
VGA
5
10
RS232
DVD-lejátszó, Set-top Box,
HDTV vevkészülék
USB
Magyar
8
Kijelzés
D-Sub
Videó/
S-Video
kimenet
R B G
2
9
L
11
RS232
R B G
8
7
R W
R
Hangszórók
D-Sub
6
3
2
5
5
10
5
RS232
USB
1
D-Sub
HDTV adapter
L R
D-Sub
Y
RS232
LAN
S-VIDEO
USB B
4
AUDIO-R
AUDIO
IN 1
VGA OUT
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VIDEO
AUDIO-L
S-VIDEO
AUDIO-R
VIDEO
AUDIO-L
VGA IN 2
AUDIO
OUT
Y
RS232
USB B
AUDIO
IN
VGA OUT
VGA IN
AUDIO
OUT
Y
#
Leírás
#
7
Leírás
1
Hálózati tápkábel
RS232 kábel
2
VGA-kábel
8
USB-kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
9
3 RCA komponens kábel
4
Kompozit videó kábel
10 RJ45 kábel
5
Audió kábel
11 HDMI (MHL)-kábel
6
S-Video kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő sapkát.
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel világít.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE (Forrás)” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen
forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
2&3
1
Objektívsapka
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Emelje a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Emelő
gomb
3
Dőlésszög beállító kerék
2
Állítható láb
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
XGA
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
161 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 283 cm vetítési magasság szükséges.
161"
Magasság:
283 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2m
Kívánt távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
A kép alsó és
Átló
felső széle
(hüvelyk) Sz (cm) × Ma (cm) közötti távolság
<B>
(cm)
<C>
0,5
40
82 x 61
71
0,75
61
123 x 92
106
1
81
164 x 123
141
1,25
101
205 x 154
177
1,5
121
246 x 184
212
1,75
141
287 x 215
247
2
161
328 x 246
283
2,25
182
369 x 277
318
2,5
202
410 x 307
353
2,75
222
451 x 338
389
3
242
492 x 369
424
3,25
262
533 x 400
460
3,5
282
574 x 430
495
Nagyítás mértéke: 1,0 x
13
•
Magyar
WXGA
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
189 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 268 cm vetítési magasság szükséges.
189"
Magasság:
268 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2m
Kívánt távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
<A>
A kép alsó és
Átló
felső széle
(hüvelyk) Sz (cm) × Ma (cm) közötti távolság
<B>
(cm)
<C>
0,5
47
102 x 64
67
0,75
71
153 x 96
100
1
95
204 x 128
134
1,25
118
255 x 159
167
1,5
142
306 x 191
201
1,75
166
357 x 223
234
2
189
408 x 255
268
2,25
213
459 x 287
301
2,5
237
510 x 319
335
2,75
261
561 x 351
368
3
284
612 x 383
402
3,25
308
663 x 415
435
3,5
332
714 x 446
469
Nagyítás mértéke: 1,0 x
Magyar
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
XGA
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,6 méter távolságra a
vászontól.
50"
Kívánt
képméret
Magasság:
88 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
0,6 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
30
61 x 46
0,4
0,4
53
40
81 x 61
0,5
0,5
70
50
102 x 76
0,6
0,6
88
60
122 x 91
0,7
0,7
105
70
142 x 107
0,9
0,9
123
80
163 x 122
1,0
1,0
140
90
183 x 137
1,1
1,1
158
100
203 x 152
1,2
1,2
175
120
244 x 183
1,5
1,5
210
150
305 x 229
1,9
1,9
263
180
366 x 274
2,2
2,2
315
200
406 x 305
2,5
2,5
351
250
508 x 381
3,1
3,1
438
300
610 x 457
3,7
3,7
526
Nagyítás mértéke: 1,0 x
15
WXGA
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,5 méter távolságra a
vászontól.
50"
Kívánt
képméret
Magasság:
71 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
0,5 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
30
65 x 40
0,3
0,3
42
40
86 x 54
0,4
0,4
57
50
108 x 67
0,5
0,5
71
60
129 x 81
0,6
0,6
85
70
151 x 94
0,7
0,7
99
80
172 x 108
0,8
0,8
113
90
194 x 121
0,9
0,9
127
100
215 x 135
1,1
1,1
141
120
258 x 162
1,3
1,3
170
150
323 x 202
1,6
1,6
212
180
388 x 242
1,9
1,9
254
200
431 x 269
2,1
2,1
283
250
538 x 337
2,6
2,6
353
300
646 x 404
3,2
3,2
424
Nagyítás mértéke: 1,0 x
Magyar
•
Magyar
16
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jel” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
Megjegyzés: A megjelenő képernyőről bemutatott kép kizárólag tájékoztatási
célt szolgál. A tényleges képernyő ettől eltérhet.
4
A telepítő menü számos lehetőséget tartalmaz.
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
17
Empowering
gomb
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít:„Acer
eView Management”, „Acer eTimer
Management”, „Acer ePower Management”
és „Acer e3D Management”. Nyomja meg
többször az „ ” gombot, hogy áthaladjon
ezeken a funkciókon.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer eView
Management” indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a „A
képernyőn megjelenő (OSD) menük” című
fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer eTimer
Management” indításához.
Az „Acer eTimer Management” emlékeztető
funkciót kínál, amellyel megkönnyítheti
prezentációjának időbeosztása. A
részleteket illetően olvassa el a „A
képernyőn megjelenő (OSD) menük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „A képernyőn
megjelenő (OSD) menük” című fejezetet.
Acer e3D Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer e3D
Management” indításához.
Az „Acer e3D Management”
parancsikonjával egyszerre elvégezheti a
3D beállításokat. A részleteket illetően
olvassa el a „A képernyőn megjelenő (OSD)
menük” című fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
19
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
Fal Színe
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
•
Kép: Grafikus képhez.
•
Játék: Játéktartalomhoz.
•
Oktatás: Oktatási környezethez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
Magyar
Szín
Magyar
20
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Dynamic Black
(Dinamikus
fekete)
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók nem támogatottak
számítógépes vagy HDMI (PC) módban.
21
•
Kivetítés
Elöl-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Elöl-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő
megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is
vetíthetünk.
•
Hátul-Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a
képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző
képernyő mögül vetíteni.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
Képarány
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (WXGA modellek esetén): a kép a teljes vízszintes
és függőleges felbontást igénybe véve jelenik meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as
méretarányban jeleníti meg.
•
Trapézkorrekció
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a keménység
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Magyar
Kép
Magyar
22
Frekvencia
Követés
HDMI
színtartomány
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha
ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja
helyre.
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a
színtartomány automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
HDMI keresési
info.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási
arány automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány" és a "HDMI keresési info." csak akkor
érhető el, amikor a bemeneti jel HDMI.
23
Az Acer SmartPen a normál számítógépes egér helyett
használható. Vegye kézbe a tollat, és irányítsa a kivetített képre,
majd ezt követően egérkattintást hajthat végre, rámutathat
elemekre, és áthúzhatja őket egy új helyre. Az eszköz fokozott
rugalmasságot biztosít a számítógép távoli működtetéséhez.
Tollfunkció
•
Az Acer SmartPen használata előtt válassza ki az „On (Be)”
opciót a funkció aktiválásához.
Kapcsolat csatornája
•
Egy csatorna beállításával megkülönböztetheti a
projektorokat, és kommunikálhat az Acer SmartPen
eszközzel.
Mozgó billentyű
•
SmartPen
A mozgó billentyű használata előtt válassza ki az
„Engedélyezés” opciót a funkció aktiválásához. Miután
aktiválta a funkciót, a mutató mozgatásához nyomja meg
hosszan a görgetőgombot.
Dupla kattintás sebessége
•
Ha beállítja a tollon a dupla kattintás sebességét, egyéni
igényei szerint határozhatja meg, hogy milyen gyorsan vagy
lassan reagáljon a toll.
Párosítás
•
Toll párosításához válassza a „Párosítás” lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Toll
leválasztásához válassza a „Leválasztás” lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Információk
•
Feliratozás
Auto. Kijelző
További adatokat jelenít meg a SmartPenről, például a telep
kapacitását és az RF erősséget.
További tudnivalókért tekintse meg a táblázat alatti
megjegyzéseket.
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
Azaz a vetítővászon elektromos lefelé, illetve felfelé mozgatása a
kivetítő be-/kikapcsolásától függ.
Magyar
Beállítás
Magyar
24
VGA OUT
(Készenlét)
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a
biztonsági beállítások módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
•
Biztonság
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
gombot az időtúllépés értékének
25
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
gombot a „Felhasználói Jelszó”
gombot a számok törléséhez.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Rendszergazda jelszó”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanel.
•
Nyomja meg a
módosításához.
gombot az „Rendszergazda jelszó”
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a Rendszergazda jelszó, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
LAN
LAN IP/Mask
LAN
visszaállítása
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét visszaállítsa az
alapértelmezett gyári beállításra.
Magyar
Felhasználói Jelszó
Magyar
26
A LAN beállításokról
1. Megjegyzés: A hálózati távvezérlés oldal áttekintése
Lásd: 2. és 3.
megjegyzés.
A bemeneti
jelforrás
váltásához
kattintson a
kívánt
jelforrásra.
E gombok
ugyanúgy
működnek, mint
az OSD
menükben lévők:
kivetítő
vezélőpult vagy
távvezérlő.
2. Megjegyzés: A Tools (Eszközök) oldal áttekintése
Meg tudja
adni a kivetítő
adatait.
A LAN
vezérlés
beállításait is
módosíthatja.
A hálózati
távvezérlés/
Eszközök oldal
illetéktelen
használatát
megakadályozhatja
egy felhasználói/
rendszergazda
jelszó beállításával.
3. Megjegyzés: Az Info (Információ) oldal a kivetítő adatati és állapotát mutatja.
27
Magyar
Tudnivalók az Acer SmartPen beállításról
1. Megjegyzés: Előkészületek
1. Csatlakoztassa a kivetítőt a számítógéphez az USB és VGA kábellel.
2. Kapcsolja be a kivetítőt és győződjön meg arról, hogy a számítógép képét
jeleníti meg.
3. Dugja a PB hardverkulcsot a PB hardverkulcs nyílásába a projektor oldalán.
4. Engedélyezze a tollat az „On (Be)” elem kiválasztásával a Beállítás >
SmartPen > Tollfunkció menüben. A toll kapcsolatjelző fénye elkezd villogni.
5. Irányítsa a tollat a vászonra a rámutatáshoz, kattintáshoz és elhúzáshoz.
2. Megjegyzés: Az Interaktív toll áttekintése
Hegy
Görgetőkerék-gomb
Jobb egérgomb
Információ billentyű
Kapcsolatjelző fény
USB-csatlakozó
Bekapcsoló gomb
3. Megjegyzés: Az akkumulátor feltöltése
1. Az akkumulátor feltöltéséhez nyissa ki a toll hátulján lévő fedelet az USBcsatlakozó szabaddá tétele érdekében.
2. Egy USB-kábel kisebb csatlakozóját a tollhoz, a nagyobbikat egy
számítógéphez csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
3. Az akkumulátor jelzőfény addig világít, amíg a töltés be nem fejeződik. Ha a
feltöltés befejeződött, az akkumulátor jelzőfény kialszik. Az USB-kábelt
leválaszthatja, vagy továbbra a tollhoz csatlakoztatva hagyhatja.
Magyar
28
4. Megjegyzés: További megjegyzések a toll használatával kapcsolatban
1. Ne álljon túl messze a vetítővászontól. Minél közelebb áll a vászonhoz, annál
jobb a toll teljesítménye.
2. Úgy tartsa a tollat, mintha távvezérlőt vagy normál golyóstollat tartana.
3. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez 3-4 óra szükséges, ami 30 órányi
folyamatos használatot tesz lehetővé. Az akkumulátor újratölthető, de
felhasználó által nem javítható vagy cserélhető.
4. Kerülje az árnyék vetését! A toll nem fog működni, ha hegye árnyékban van,
vagy árnyék felé mutat.
Kezelés
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)”
lehetőséget, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
29
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Hangerő
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
Némítás
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
Figyelmeztetés
hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
3D
Kattintson a „Be” (On) gombra, hogy engedélyezze a TI DLP 3D
technológia által támogatott 3D funkciót.
3D
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú
fájlt, vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: Kikapcsolja a 3D módot.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem megfeleloen jelenik meg, kiválaszthatja
azt a 3D formátumot, mely leginkább illik a nézett 3D tartalomhoz
és a legjobb eredményt biztosítja.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
Magyar
Audió
Magyar
30
VGA/HDMI (PC üzemmód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz
HDMI
HQFS 3D (480i@60Hz, 576i@50Hz)
Képkocka-tömörítés (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett vízszintesen
(1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz)
Fent és lent (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” és a „3D formátum” csak akkor érhetoek el,
ha engedélyezte a „3D” funkciót.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
31
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
Magyar
32
3
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
•
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása
során, illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú
noteszgépet használ: A System Preferences
(Rendszerbeállítások) menüben nyissa meg a Display
(Megjelenítés) elemet, és jelölje ki a Video Mirroring
(Videó tükrözés) tétel „On (Be)” jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM
[Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba
[Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
4,9 - 19,7 láb (1,5 - 6 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
33
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú” DVD
filmet játszik le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD
menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon (ha van).
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a
kép oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” > „Trapézkorrekció” elemre a beállítások
elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál
semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a
tápkábelt, és várjon legalább 30 másodpercig, míg újra nem
csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy
pukkanó hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami
hangos pukkanással járhat. Ha ez történik, a kivetítő addig
nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
8
Magyar
34
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
35
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
36
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
2
3
1
5
1
4
8
1
8
6
2
7
1
8
A lámpa eltávolítása:
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
3
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját (2. ábra).
4
Vegye ki a lámpa csatlakozóját a kivetítőből, majd a lámpaegységet rögzítő
csavart (3. ábra).
5
Emelje fel a kart, hogy felfelé álljon (5. ábra). Húzza ki erővel a lámpaegységet
(4. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és fordított sorrendben hajtsa
végre a fenti lépéseket (# 5 - # 8 ábra).
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
37
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
38
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméret alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt, és
lehetővé teszi a beállítását
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
Nagyméret csapfej
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság /8 mm átmér
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
39
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
149,90 mm
96,09 mm
34,26 mm
18,46 mm
5
83,27 mm
12,11 mm
Magyar
40
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM: Automata, 4:3,
16:9
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM: Automata, 4:3, 16:9, Teljes
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,6, f = 6,9 mm, Manuális fókusz
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM:
40" (111 cm) - 282" (716 cm)
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM:
47" (119 cm) - 332" (843 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal •
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM:
1,32' (0,4 m) - 12' (3,7 m)
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM:
0,98' (0,3 m) - 10,5' (3,2 m)
Vetítővászon-távolság
0,61 (81" ± 3% @ 1 m)
Vízszintes pásztázási sebesség
31 - 99 kHzs
Függőleges pásztázási sebesség
48 - 120 Hz
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
2x
Audió
2W x 1
Tömeg
Körülbelül 2,7 kg (5,95 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
272 x 228,5 x 103,5 mm (10,7" x 9,0" x 4,1")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti frekvencia
50/60 Hz
41
270 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1312W/T222A/XS-W13E:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat x 1
RS232 x 1
VGA bemenet x 1
VGA kimenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
3,5 mm-es audió jack bemeneti aljzat x 1
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
Audió bemeneti csatlakozó (B/J) x 1
USB (mini B típusú) x 1
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM/S1313WHne/
T222DTB/XS-W13HGM:
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
•
•
Kompozit videokábel x 1
RS232 x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
3,5 mm-es audió jack bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
HDMI (MHL) x 1
RJ45 LAN bemenet x 1
USB (mini B típusú) x 1
Audió bemeneti csatlakozó (B/J) x 1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Hordtáska x1
Porszűrő x1
SmartPen x 1
PB hardverkulcs x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Áramfogyasztás (jellemző)
Magyar
42
Kompatibilis üzemmódok
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
43
2
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
Magyar
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
44
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
3
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
45
MHL - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
5
Felbontás
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
24
23,98
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
27,00
26,97
33,75
F. frekvencia [Hz]
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
V. frekvencia [kHz]
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
YPbPr jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
6
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 vagy 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
Magyar
4
Magyar
46
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
47
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
48
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
49
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM/S1312W/T222A/XS-W13E/
S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50581:2012
•
•
•
•
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/
EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
May. 28, 2013 Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
50
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QNX1102/QWX1120/QWX1121/
QNX1119/QNX1118 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising