Acer | S1213Hn | Acer S1213Hn User Manual

Acer kivetítő
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XSX10/S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/
S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/
S1313W/S1313WHn Sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/
T212DT/XS-X13HG/S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/S1313WHn orozat Használati
útmutató
Eredeti kiadás: 4/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/
T212DT/XS-X13HG/S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/S1313WHn Series (Sorozat)
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az HIDE (ELREJTÉS) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management (Kezelés)”
képernyőmenü „Lamp Hour Reset (Lámpa visszaállítása)” funkciója
segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Management (Kezelés)” képernyőmenü
„Lamp Hour Reset (Lámpa visszaállítása)” funkciója segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Replacing the Lamp (Lámpacsere)” című fejezetben
felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
7
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával
14
Felhasználói kezelőszervek
16
Telepítő menü
16
Acer Empowering Technology
17
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
18
Szín
19
Kép
21
Beállítás
24
Kezelés
29
Audió
30
Időzítő
31
Nyelv
31
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
32
Hibaelhárítás
32
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
36
Lámpacsere
37
Mennyezetre szerelés
38
Műszaki adatok
41
Kompatibilis üzemmódok
43
Hatósági és biztonsági tudnivalók
47
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
S1110/T200/XS-S10: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
Auto / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/XSX13HG:
Natív 1024 x 768 XGA felbontás
Auto / 4:3 / 16:9 méretarány támogatása
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/S1313WHn: Natív 1280 x 800
WXGA felbontás
Auto / Full / 4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Kép,
Jákét, Oktatás, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a beállítások
egyszerű elvégzése érdekében
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Kézi élességállítású vetítőlencse
•
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, Vista® , Macintosh operációs
rendszerekkel
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Acer Projector
Security Card
Acer Projector
This CD contains
• User’s manual
• Quick Start Guide
• Acrobat® Reader®
www.acer.com
ENTER
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
Biztonsági kártya
USBB
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Elem x2
Porszűrő
(opcionális)
Quick Start Guide
Gyors üzembe helyezési
útmutató
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
5
1
6
2
3
7
4
#
Leírás
#
1
Kezelőpanel
5
2
3
4
Vetítőlencse
Emelő gomb
Objektívsapka
6
7
Leírás
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
Élességállító gyűrű
Távvezérlő vevőegység
Hátulnézet
(S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/
XS-X10/S1310W/T220/XS-W10)
1
2
3
4
5
(S1210Hn/S1213Hn/T212DT/XSX13HG/S1310WHn/S1313WHn)
6
4
RS232
10 1 11 12
LAN
USB B
2
3
HDMI
5 13 6
S-VIDEO
AUDIO-R
VIDEO
AUDIO-L
AUDIO
IN 1
VGA OUT
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VGA IN 2
AUDIO
OUT
S1213Hn
4
1 11
RS232
USB B
2
3
5 13 6
S-VIDEO
AUDIO-R
VIDEO
AUDIO-L
AUDIO
IN 1
VGA OUT
7
#
8
Leírás
1
2
USB-csatlakozó
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
3
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
RS232 csatlakozó
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
Tápegység-csatlakozóaljzat
4
5
6
7
9
(S1213/T212/XS-X13/
S1313W)
#
8
9
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VGA IN 2
AUDIO
OUT
S1213
Leírás
Dőlésszög beállító kerék
KensingtonTM zár nyílása
10 LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
11 Távvezérlő vevőegység
12 HDMI bemeneti csatlakozó
13 Audió bemeneti csatlakozó (B/J)
4
Magyar
Vezérlőpult
1
6
2
3
7
2
8
9
4
5
#
10
3
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény
2
Üzemkapcsoló gomb és
bekapcsolt állapotot jelző LED
Tekintse meg a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” szakaszt.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
4
MENU (MENÜ)
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
HIDE (ELREJTÉS)
A kép elrejtésére használatos.
6
TEMP (HŐMÉRSÉKLET)
Hőmérsékletkijelző LED
7
SOURCE (FORRÁS)
Nyomja meg a „SOURCE (FORRÁS)”
gombot az RGB, Komponens, S-Video,
Kompozit, illetve HDTV források közötti
váltáshoz.
8
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer,
ePower Management.
10 RESYNC
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz
szinkronizálja a kivetítőt.
5
ENTER
Magyar
A távvezérlő elrendezése
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
#
1
2
3
4
5
6
7
Funkció
POWER
(Üzemkapcsoló)
ASPECT RATIO
(Képméret arány)
ZOOM
RESYNC
Trapézkorrekció
Négyirányú
billentyűk
Számbillentyűzet
0–9
VGA
8
COMPONENT
(Komponens)
9
S-VIDEO
10 HDMI™;
HDMI™/DVI
11 Infravörös jeladó
12 Empowering gomb
13 FREEZE (FIX)
USBB
Leírás
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Biztonsági” > „beállítások” menüben.
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a
következőket támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i/1080p), YCbCr (480i/576i) és.
(Nincs funkció)
A jelforrás S-Videóra váltásához.
A forrás HDMI™/DVI csatlakozóra történő váltásához
(HDMI™/DVI csatlakozóval rendelkező típus
esetében). (S1210Hn/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/
S1310WHn/S1313WHn)
Parancsokat küld a kivetítőnek.
Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer, ePower
Management.
A kép kimerevítéséhez.
Magyar
6
#
Funkció
14 HIDE (ELREJTÉS)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Leírás
Nyomja meg a „ELREJTÉS” gombot a kép
elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
SOURCE (FORRÁS) Nyomja meg a „SOURCE (FORRÁS)” gombot az
RGB, Komponens, S-Video, Kompozit, HDTV
források közötti váltáshoz.
MENU (MENÜ)
•
Nyomja meg a „MENU (MENÜ)” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg
a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
VIDEO (Videó)
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
MUTE (Némítás)
A hang be-/kikapcsolásához.
WIRELESS (VEZETÉK (Nincs funkció)
NÉLKÜLI);
LAN/WiFi
(Nincs funkció)
Visszatekerés
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Előretekerés
SD/USB A
(Nincs funkció)
USB B
(Nincs funkció)
VZ.JDW00.001
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1310W/T220/XS-W10
VGA
5
USB
DVD-lejátszó,
Videó/S-Video
Set-top Box,
kimenet
HDTV vevkészülék
D-Sub
RS232
Megjelenítés
Y
R B G
W R
9
5
6
D-Sub
R B G
RS232
4
2
8
2
USB
1
3
7
Hangszórók
D-Sub
Y
HDTV adapter
RS232
D-Sub
5
#
1
2
3
4
5
Leírás
Hálózati tápkábel
VGA kábel
VGA–komponens videó/HDTV adapter
Kompozit videó kábel
Audió kábel
#
6
7
8
9
Leírás
S-Video kábel
RS232 kábel
USB-kábel
3 RCA komponens kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
•
S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/S1313W/
S1310WHn/S1313WHn
VGA
RS232
5
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevkészülék
10
Megjelenítés
USB
Magyar
8
D-Sub
Videó/
S-Video
kimenet
R B G
2
9
L
11
RS232
D-Sub
7
2
R B G
8
R W
R
Hangszórók
6
3
5
5
10
5
RS232
USB
1
D-Sub
HDTV adapter
L R
D-Sub
Y
RS232
LAN
USB B
S-VIDEO
HDMI
4
AUDIO-R
AUDIO
IN 1
VGA OUT
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VIDEO
AUDIO-L
VGA IN 2
AUDIO
OUT
S1213Hn
Y
RS232
USB B
S-VIDEO
AUDIO-R
VIDEO
AUDIO-L
AUDIO
IN 1
VGA OUT
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VGA IN 2
AUDIO
OUT
S1213
Y
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
7
RS232 kábel
2
VGA kábel
8
USB-kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
9
3 RCA komponens kábel
4
Kompozit videó kábel
10 RJ45 kábel
5
Audió kábel
11
6
S-Video kábel
HDMI kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő sapkát.
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source (Forrás)” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
2&3
1
Objektívsapka
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Emelje a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot.
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba, majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
1
Emelő gomb
3
Dőlésszög beállító kerék
2
Állítható láb
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/
S1213Hn/T212DT/XS-X13HG
Ha a kivetítő 1 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb. 81
hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1 méteres vetítési távolság
esetén 160 cm vetítési magasság szükséges.
B 81"
Magasság:
160 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
A
1m
Kívánt távolság
C
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
(cm)
<C>
80
0,5
40
82 x 61
0,6
48
98 x 74
96
0,7
56
115 x 86
112
0,8
65
131 x 98
128
0,9
73
148 x 111
144
1
81
164 x 123
160
1,5
121
246 x 184
240
2
161
328 x 246
320
2,5
202
410 x 307
400
3
242
492 x 369
480
3,7
299
607 x 455
591
Nagyítás mértéke: 1,0 x
13
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 510 cm vetítési magasság szükséges.
B 379"
Magasság:
510 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
A
4m
Kívánt távolság
C
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
Sz (cm) × Ma
(cm)
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
0,5
47
102 x 64
70
1
95
204 x 128
140
0,5
142
306 x 191
210
2
189
408 x 255
281
2,5
237
510 x 319
351
3
284
612 x 383
421
3,5
332
714 x 446
491
4
379
816 x 510
561
4,5
426
918 x 574
631
5
474
1020 x 638
702
6
568
1224 x 765
842
Nagyítás mértéke: 1,0 x
Magyar
•
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/S1313WHn
Ha a kivetítő 4 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb. 379
hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Magyar
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/
S1213Hn/T212DT/XS-X13HG
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,6 méter távolságra a
vászontól.
A
D
50"
Kívánt képméret
0,6 m
Magasság:
99 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
B& C
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
30
61 x 46
0,4
0,4
59
40
81 x 61
0,5
0,5
79
50
102 x 76
0,6
0,6
99
60
122 x 91
0,7
0,7
119
70
142 x 107
0,9
0,9
139
80
163 x 122
1,0
1,0
158
90
183 x 137
1,1
1,1
178
100
203 x 152
1,2
1,2
198
120
244 x 183
1,5
1,5
238
150
305 x 229
1,9
1,9
297
180
366 x 274
2,2
2,2
357
200
406 x 305
2,5
2,5
396
250
508 x 381
3,1
3,1
495
300
610 x 457
3,7
3,7
594
Nagyítás mértéke: 1,0 x
15
A
D
50"
Kívánt képméret
0,5 m
Magasság:
74 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
B& C
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság< D >
30
65 x 40
0,3
0,3
44
40
86 x 54
0,4
0,4
59
50
108 x 67
0,5
0,5
74
60
129 x 81
0,6
0,6
89
70
151 x 94
0,7
0,7
104
80
172 x 108
0,8
0,8
118
90
194 x 121
0,9
0,9
133
100
215 x 135
1,1
1,1
148
120
258 x 162
1,3
1,3
178
150
323 x 202
1,6
1,6
222
180
388 x 242
1,9
1,9
267
296
200
431 x 269
2,1
2,1
250
538 x 337
2,6
2,6
370
300
646 x 404
3,2
3,2
444
Nagyítás mértéke: 1,0 x
Magyar
•
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/S1313WHn
Ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,5 méter távolságra a
vászontól.
Magyar
16
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU (MENÜ)” gombot a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
(S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/
XS-X10/S1213/T212/XS-X13/
S1310W/T220/XS-W10/S1313W)
(S1210Hn/S1213Hn/T212DT/
XS-X13HG/S1310WHn/
S1313WHn)
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Vetítési mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
17
Empowering gomb
Az Acer Empowering gomb három
egyedülálló Acer funkciót biztosít:„Acer
eView Management”, „Acer eTimer
Management” és „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Acer eView Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Magyar
Acer Empowering Technology
Magyar
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU (MENÜ)” gombot,
és a kép ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU (MENÜ)” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
19
(S1110/T200/XS-S10/S1210/
T210/XS-X10/S1210Hn/S1310W/
T220/XS-W10/S1310WHn)
(S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/
T212DT/XS-X13HG/S1313W/
S1313WHn)
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
Fal Színe
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
•
Kép: Grafikákhoz.
•
Játék: Játékokhoz.
•
Oktatás: Oktatási környezethez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Magyar
Szín
Magyar
20
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Dynamic Black
(S1213/T212/XSX13/S1213Hn/
T212DT/XSX13HG/S1313W/
S1313WHn)
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes
üzemmódban nem támogatottak.
21
Magyar
Kép
•
Kivetítés
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Első-mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
a vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy
mennyezetre szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
•
Hátsó-Asztali: Ennél a beállításnál a kivetítő
megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is
vetíthetünk.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a
kivetítő egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a
képet. A mennyezetre erősített kivetítővel, átlátszó
vetítővászon mögötti vetítésre.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
Képarány
•
Auto.: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn): a kép a teljes vízszintes és függőleges
felbontást igénybe véve jelenik meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban
jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
L.Box (S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn): megőrzi a jel eredeti képméretarányát és
1,333-szorosára nagyítja.
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást(±40 fok).
Trapézkorrekció
Magyar
22
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Követés
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha ugráló
vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
3D
•
DLP 3D
Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad buffer
(NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki
Kikapcsolja a 3D módot.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D figyelmeztető
üzenet
23
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott számítógép módban.
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
VGA
640 x 480@100Hz, 640 x 480@120Hz,
HDMI (S1210Hn/S1213Hn/T212DT/ 800 x 600@100Hz, 800 x 600@120Hz,
XS-X13HG/S1310WHn/S1313WHn) 1024 x 768@100Hz, 1024 x 768@120Hz
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” funkció akkor érhető el, ha a 3D
engedélyezve van.
Magyar
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Magyar
24
Beállítás
(S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/
XS-X10/S1213/T212/XS-X13/
(S1210Hn/S1213Hn/T212DT/XSS1310W/T220/XS-W10/S1313W) X13HG/S1310WHn/S1313WHn)
Menü helye
HDMI
színtartomány
(S1210Hn/
S1213Hn/
T212DT/XSX13HG/
S1310WHn/
S1313WHn)
HDMI keresés
info
(S1210Hn/
S1213Hn/
T212DT/XSX13HG/
S1310WHn/
S1313WHn)
Feliratozás
Beállítja az OSD menü helyét a képen.
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
•
Auto: A lejátszó adatai szerint történik a színtartomány
automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Auto: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási arány
automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
25
Biztonság
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszót” a
biztonsági beállítások módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
•
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot az időtúllépés értékének
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „User Password (Felhasználói jelszó)” és az
„Administrator Password (Rendszergazda jelszó)”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Magyar
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
26
Magyar
Felhasználói jelszó
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU (MENÜ)”
gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a számok törléséhez.
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése kizárólag a tápkábel
csatlakoztatása után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását
a kivetítő tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig
kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése a kivetítő minden
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Felhasználói jelszót”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Jelszó megadása”
párbeszédpanel.
•
VGA OUT
(Készenlét)
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
27
A gyári alapértelmezésben az „Rendszergazda jelszó”
„1234”. A jelszót a Beállítás > Biztonság >
Rendszergazda jelszó menüben változtathatja meg.
4
Válassza a LAN elemet a menüben, és nyomja meg a
5
Győződjön meg arról, hogy a DHCP be van kapcsolva,
gombot az „Be” kiválasztásához.
nyomja meg a
LAN Beállítás
(S1210Hn/
S1213Hn/
T212DT/XSX13HG/
S1310WHn/
S1313WHn)
gombot az Alkalmaz kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
6
Lépjen be újra a menübe és írja le a Projector Kivetítő IPcím sorban látható IP-címet.
Ha nem DHCP környezetben van, állítsa a DHCP elemet „Ki”
helyzetbe, és vegye fel a kapcsolatot ITS rendszergazdájával a
kivetítő IP-címét, alhálózati maszkját, alapértelmezett átjáróját és
DNS kiszolgálóját illetően.
1
Nyomja meg a
gombot a Projector Kivetítő IP-cím elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
2
Nyomja meg a
gombot a kurzor mozgatásához,
majd nyomja meg a
3
4
5
gombot.
gombot a számjegyek
beviteléhez.
Ha végzett, akkor nyomja meg a MENU gombot a
beállítások mentéséhez és a menüből történő kilépéshez.
Ismételje meg az 1-3. lépést az alhálózati maszk,
alapértelmezett átjáró és DNS kiszolgáló megadásához.
Nyomja meg a
gombot az Alkalmaz kiemeléséhez és
nyomja meg a
gombot.
A kivetítő távvezérléséhez:
1
Gépelje be a kivetítő IP-címét a számítógépén futó
böngészőprogram címsorába.
2
Megjelenik a hálózati távvezérlés oldala. A kivetítőt erről az
oldalról tudja vezérelni. A részletekért lásd a táblázatot
követő megjegyzéseket.
Magyar
A kivetítő csatlakoztatása a hálózathoz:
1
Csatlakoztassa az RJ45 kábel egyik végét a kivetítő LAN
bemeneti aljzatához, a másik végét pedig az RJ45
csatlakozóhoz.
2
Lépjen be a LAN beállítások menübe. Megjelenik az
„Rendszergazda jelszó megadása” párbeszédpanel.
3
Adja meg az „Rendszergazda jelszó” elemet. Megjelenik a
következő menüszint.
Magyar
28
LAN
Visszaállítás
(S1210Hn/
S1213Hn/
T212DT/XSX13HG/
S1310WHn/
S1313WHn)
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen”
lehetőséget, hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” funkció kizárólag HDMI bemeneti jel
esetén érhető el.
A LAN beállításokról (S1210Hn/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/S1310WHn/
S1313WHn)
1. Megjegyzés: A hálózati távvezérlés oldal áttekintése
Lásd: 2. és 3.
megjegyzés.
A bemeneti
jelforrás
váltásához
kattintson a
kívánt
jelforrásra.
E gombok
ugyanúgy
működnek, mint
az OSD
menükben lévők:
kivetítő
vezélőpult vagy
távvezérlő.
2. Megjegyzés: A Tools (Eszközök) oldal áttekintése
Meg tudja
adni a kivetítő
adatait
A LAN
vezérlés
beállításait is
módosíthatja
A hálózati
távvezérlés/
Eszközök oldal
illetéktelen
használatát
megakadályozhatja
egy felhasználói/
rendszergazda
jelszó beállításával.
29
Kezelés
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így csökkentheti
az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a
lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)” lehetőséget, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Magyar
3. Megjegyzés: Az Info (Információ) oldal a kivetítő adatati és állapotát mutatja.
Magyar
30
Lámpa
emlékeztető
Lámpa
visszaállítása
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Audió
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
Hangerő
Némítás
31
Magyar
Időzítő
Időzítő helye
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
Nyomja meg a
beállításához.
gombot az időzítés idejének
Időzítő hangerő
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva,
és lejárt a beállított idő.
Időzítő
megjelenítés
Nyomja meg a
gombot az időzítő megjelenítési
mód kiválasztásához.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
32
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és
a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
33
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
•
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások)
menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet,
és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On
(Be)” jelölőnégyzetét.
•
A „Tracking (Követés)” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Image (Kép)” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frequency (Frekvencia)” funkciót a
beállításhoz. További információkért forduljon az
„Image (Kép)” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/
S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG:
1,32 - 12 láb (0,4 - 3,7 méter)
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn: 0,98 - 10,5 láb (0,3 - 3,2 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Magyar
3
Magyar
34
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Image (Kép)” > „Aspect Ratio
(Képméretarány)” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU (MENÜ)” gombot a
vezérlőpulton vagy távvezérlőn az OSD menü
megnyitásához. Lépjen a „Image (Kép)” > „Keystone
(trapézt.)” elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Image (Kép)” > „Projection
Mode (Kivetítés mód)”, „Image (Kép)” > „Projection
Location (Kivetítés helye)” elemét a vetítés helyzetének
módosításához.
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
35
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
36
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
37
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
2
3
1
5
1
4
8
1
8
6
2
7
1
8
A lámpa eltávolítása:
1
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával.
2
Várjon legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját. (2. ábra).
7
Távolítsa el a lámpacsatlakozót, valamint a lámpamodult a helyén rögzítő
csavart a kivetítőből. (3. ábra).
8
Emelje fel a fogantyút, hogy felfelé álljon. A lámpamodult erővel kell kihúzni
(4. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és kövesse a #
5
- # 8 ábra.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
130 mm
mm
8.4
Magyar
38
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő hengeres csavarral.
Mennyezetre szerelési konzo
- Szerelje a mennyezetre
Rövid rúd
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításho
Szorító csavar
Közepes rúd
39
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméret alátét
Kivetítő konzol
Tartja a kivetítőt, és
lehetővé teszi a beállítását
Távtartó
- A hleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Szorító csavar
Nagyméret csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmér
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
30
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
3
25
V
V
149,90 mm
96,09 mm
34,26 mm
S1110/T200/XS-S10/S1210/
T210/XS-X10/S1210Hn/
S1213/T212/XS-X13/
S1213Hn/T212DT/XSX13HG/S1310W/T220/XSW10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn
18,46 mm
Magyar
40
83,27 mm
12,11 mm
41
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
S1110/T200/XS-S10:
Natív: SVGA (800 x 600)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/S1213/T212/XSX13/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/
S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/
XS-X13HG:
Auto, 4:3 (natív), 16:9
•
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn:
Auto, 4:3, 16:9, Teljes, Letter Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,6, f = 6,9 mm, fókusz
Vetítővászon mérete
(átlósan mérve)
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/
S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/
XS-X13HG:
40" (102 cm) - 299" (759 cm)
•
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn:
47" (119 cm) - 568" (1143 cm)
Vetítési távolság
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/
S1210Hn/S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/
XS-X13HG:
1,32' (0,4 m) - 12' (3,7 m)
•
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/
S1313WHn:
0,98' (0,3 m) - 10,5' (3,2 m)
Vetítővászon-távolság
81" + 3% @ 1 m
Vízszintes pásztázási sebesség
31 - 99 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
48 - 120 Hz
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
1X
Audió
2W x 1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
42
Tömeg
Körülbelül 2,7 kg (5,95 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
272 x 228,5 x 103,5 mm (10,7" x 9,0" x 4,1")
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemző)
•
Áramfogyasztás (Készenlét)
•
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/
S1210Hn/S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn:
240 W
•
S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/XSX13HG/S1313W/S1313WHn:
285 W
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/
S1210Hn/S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn:
<1W
•
S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/XSX13HG/S1313W/S1313WHn:
< 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
RS232 x 1
VGA bemenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 1
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
VGA kimeneti csatlakozó x 1
USB (mini B típusú) x 1
Az alábbi elemek kizárólag az S1213/T212/XSX13/S1313W sorozathoz valók.
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 2
•
•
Audió bemeneti csatlakozó (B/J) x 1
Az alábbi elemek kizárólag az S1210Hn/
S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/S1310WHn/
S1313WHn sorozathoz valók.
HDMI 1.3 bemenet x 1
•
•
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x 2
•
RJ45 LAN bemenet x 1
•
Audió bemeneti csatlakozó (B/J) x 1
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
Kompozit videokábel x1
Hordtáska x1
Porszűrő x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
43
1
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
SXGA_70
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_60
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
1280 x 768
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
84,997
119,804
70,012
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
60
75
59,978
60
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
68,677
98,958
63,851
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
60
75
65,317
75
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
44
Magyar
WXGA_60
WXGA_60
WXGA+_60
1680x1050_60
1920x1080-RB
1920x1080-EIA
acer_16:9
acer_timing
2
1280 x 720
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1920 x1080
1920 x1080
1366 x 768
1024 x 600
60
59,81
59,887
59,954
60
60
59,79
60
45
49,702
55,935
65,29
66,6
67,5
47,712
37,5
HDMI - PC jel (S1210Hn/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/S1310WHn/
S1313WHn)
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
59,94
66,667
60,317
60,004
V. frekvencia
[KHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
31,469
35
37,879
48,363
45
3
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
59,887
59,954
59,79
60
60
60
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
HDMI - Videojel (S1210Hn/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/S1310WHn/
S1313WHn)
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Felbontás
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
F. frekvencia [Hz]
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
V. frekvencia [KHz]
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
YPbPr jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
Magyar
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA+_60
1680x1050_60
acer_16:9
1920x1080_RB
1920x1080_EIA
acer_timing
Magyar
46
1080p
1080p
1080p
5
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
50,00
24,00
23,98
56,26
27,00
26,97
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
fsc (MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 vagy 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4.43
15,73
60
4,43
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyarul
47
Magyar
48
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Az országok érvényességi köre
Magyarul
49
Magyar
50
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
QSV1101/QNX1102/QNX1105/QWX1103 series
S1110/T200/XS-S10/S1210/T210/XS-X10/S1210Hn/
S1213/T212/XS-X13/S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/S1313W/S1313WHn series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production
units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Mercury
Lead
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1%
Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless
keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
•
Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
•
Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
•
Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
April. 02, 2012 Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyarul
51
Magyar
52
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QSV1101/QNX1102/QNX1105/
QWX1103 series
Machine Type:
S1110/T200/XS-S10/
S1210/T210/XS-X10/S1210Hn
S1213/T212/XS-X13
S1213Hn/T212DT/XS-X13HG/
S1310W/T220/XS-W10/S1310WHn/
S1313W/S1313WHn series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising