Acer | S1283Hne | Acer S1383WHne User Manual

Acer kivetítő
S1383WHne/T420DTB/
XS-W30HGM/F1383WHne/
S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/
F1283Hne/S1283e/T410B/XS-X30M/
DNX1322/F1283e/S1283/T410/
XS-X30 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2014. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 03/2014
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
Ne nézzen a fénysugárba! RG2
"Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC
62471-5:2015"
RG2
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
11
A kivetítő bekapcsolása
11
A kivetítő kikapcsolása
12
A kivetített kép beállítása
13
A kivetített kép magasságának beállítása
13
Az optimális képméret és -távolság
14
Felhasználói kezelőszervek
16
Telepítő menü
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Beállítás
22
Kezelés
27
Audió
28
3D
29
Nyelv
29
Acer LAN weboldal-kezelés
30
Útmutató a bejelentkezéshez
30
Home
31
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Vezérlőpult
31
Hálózati beállítások
32
Figyelmeztetések beállításai
32
Kijelentkezés
33
Függelékek
34
Hibakeresés
34
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
38
A porszűrők tisztítása és cseréje
39
<<Type I>>
39
<<Type II>>
40
Lámpacsere
41
Mennyezetre szerelés
42
Műszaki adatok
45
Kompatibilis üzemmódok
48
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
53
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/S1283e/T410B/XS-X30M/
DNX1322/F1283e/S1283/T410/XS-X30 sorozat: Valódi XGA 1024 x 768
felbontás
S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM/F1383WHne sorozat: Valódi WXGA 1280
x 800 felbontás
Teljes/4:3/16:9/L. Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó, Játék,
oktatás, Mozgókép, Sötét mozi, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény
érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,0x-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Windows 8,
Macintosh® operációs rendszerekkel
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
2 db elem
(opcionális)
Biztonsági kártya
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrők
(opcionális)
Távvezérlő
SmartPen és PB-kulcs
(opcionális)
3D porszűrő
(opcionális)
Objektívfedél
(opcionális)
Elektrosztatikus szűrők
(opcionális)
Porvédő csomag
(opcionális)
SOURCE
MEDIA
SETUP
MODE
HIDE
ZOOM
RATIO
FREEZE
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
2
4
1
5
3
6
8
7
#
1
2
3
4
Leírás
Bekapcsoló gomb
Vezérlőpanel
Lámparekesz fedele
Élességállító gyűrű
#
5
6
7
8
Leírás
Távvezérlő vevőegység
Vetítőlencse
Dőlésszög-beállító kerekek
Objektívsapka
Magyar
4
Jobb oldali / Hátulnézet
<Jobb oldal>
1
2
<Hátulnézet>
4
3
VGA OUT
VGA IN 2
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
/ MHL
AUDIO IN
AUDIO OUT
5
#
1
2
3
4
5
6
7
MIC
6 7 8
RS232
USB CTRL
9 10 11 12
Leírás
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
S-Video bemeneti csatlakozó
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
(csak VGA IN 2 esetében)
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA IN 1/
VGA IN 2)
Biztonsági rúd
Audió bemeneti csatlakozó (S-Video,
Kompozit)
Audió kimeneti csatlakozó
14
13
#
Leírás
8
9
10
3,5 mm-es mikrofonbemenet
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
RS232 csatlakozó
11
Mini USB-csatlakozó
12
13
HDMI/MHL csatlakozó
Tápegység-csatlakozóaljzat
14
Kensington™ zár portja
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
5
1
8
2
Magyar
Vezérlőpult
3
4
5
9
10
6
#
Ikon
7
Funkció
Leírás
1
POWER
Bekapcsolt állapotot jelző LED
2
LAMP
Lámpajelző LED
3
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
4
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
5
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
6
Bekapcsoló
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
7
Mode
Nyomja meg a „Mode” gombot a
megjelenítési mód kiválasztásához a Fényes,
Bemutató, Szabvány, Videó, Játék, Eğitim és
Kullanıcı lehetőségek közül.
8
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
9
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
10
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
1
3
2
5
7
9
SOURCE
MEDIA
SETUP
MODE
HIDE
ZOOM
RATIO
FREEZE
4
6
8
11
10
12
13
14
#
Ikon
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
4
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
5
MODE
Nyomja meg a „MODE” gombot a kívánt megjelenítési mód
kiválasztásához a Fényes, Bemutató, Szabvány, Videó,
Játék, oktatás és Felhasználói lehetőségek közül.
6
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
7
MEDIA_SETUP
Nincs funkció.
8
RATIO
A kívánt képméretarány kiválasztásához.
9
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
11
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
7
Ikon
Funkció
Leírás
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
13
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
14
Előző/
Visszatekerés
Nincs funkció.
Enter/Lejátszás/
Szünet
Nincs funkció.
Vissza/Stop
Nincs funkció.
Következő/
Előretekerés
Nincs funkció.
15
Számbillentyűzet
0~9
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonság” menüben.
16
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (mini B
típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen
keresztül.
17
COMPONENT
Nincs funkció.
18
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
20
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
21
SD/USB A
Nincs funkció.
22
USB B
USB-vezérléshez és firmware frissítéshez.
23
HDMI/DVI
A jelforrás HDMI/MHL-re váltásához. (Nincs DVI funkció)
24
LAN/WiFi
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot, hogy megjelenítse a
képet, amelynek továbbítása vezetéken vagy vezeték nélkül
történik a PC-ről a kivetítőre az „Acer LAN webpage
management” segédprogram segítségével.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
#
12
Magyar
8
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
1
MHL vezérlő mód
Navigáció
2
SOURCE
MEDIA
Kilép az MHL-ből
Köv. mód
SETUP
MODE
HIDE
ZOOM
RATIO
FREEZE
MHL vezérlő mód
Számjegy
3
Kilép az MHL-ből
Köv. mód
4
5
6
8
7
#
Ikon
Komponens
Leírás
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
•
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
1
MODE
2
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a navigáció és a
számjegy mód közötti váltáshoz.
3
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
4
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
5
Kijelölés
A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
6
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
7
PgUp/PgDn
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
8
Számbillentyűzet Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
0~9
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
S-Video kimenet
D-Sub
5
D-Sub
W R
R B G
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
DVD-lejátszó
2
Videó kimenet
11
R B G
2
12
4
W R
D-Sub
Y
HDMI
VGA IN 2
USB
MHL
HDTV adapter
D-Sub
VGA OUT
HDMI
6
8
HDMI
VGA IN 1
7
S-VIDEO
Y
8
VIDEO
/ MHL
AUDIO IN
AUDIO OUT
USB
MIC
RS232
USB CTRL
RS232
1
8
9
3
13
RS232
RS232
10
R W
USB
Internet
Magyar
10
#
Leírás
#
8
Leírás
1
Hálózati tápkábel
Audió kábel Jack/RCA
2
VGA-kábel
9
RS232 kábel
3
Mikrofonkábel
10
USB-kábel
4
VGA–komponens/HDTV adapter
11
HDMI-kábel
5
3 RCA komponens kábel
12
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
6
S-Video kábel
13
RJ45 kábel
7
Kompozit videokábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés: A VAG OUT monitorhurok csak a VGA IN 2 bemenet
esetén támogatott.
Megjegyzés: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
11
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával vagy távvezérlőn, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék
színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
12
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás”
módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
13
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
14
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
XGA sorozat
Ha a kivetítő 1,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget körülbelül
80 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1,0 méteres vetítési távolság
esetén 140 cm vetítési magasság szükséges.
Vet
ítőv
ász
o
nm
ére
te
Magasság: 140 cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
1,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság (m)
<A>
Átló (hüvelyk)
<B>
0,4
32
1
80
1,5
120
2
160
2,5
199
3,1
247
3,5
279
4
319
4,5
359
5
399
5,5
439
6
479
6,5
518
7
558
7,5
598
8
638
8,5
678
9
718
9,5
758
10
798
Nagyítás mértéke: 1,0x
Teteje
(Min. zoom)
A kép alsó és felső széle közötti
Sz (cm) × Ma
távolság (cm)
(cm)
<C>
65 x 49
56
162 x 122
140
243 x 182
210
324 x 243
280
405 x 304
349
502 x 377
433
567 x 425
489
648 x 486
559
729 x 547
629
810 x 608
699
891 x 669
769
972 x 729
839
1053 x 790
909
1135 x 851
979
1216 x 912
1048
1297 x 972
1118
1378 x 1033
1188
1459 x 1094
1258
1540 x 1155
1328
1612 x 1216
1398
15
WXGA sorozat
Ha a kivetítő 1,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget körülbelül
89 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1,0 méteres vetítési távolság
esetén 135 cm vetítési magasság szükséges.
Vet
ítő
vás
zon
mér
e te
Magasság: 135 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
1,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság (m)
<A>
Átló (hüvelyk)
<B>
0,4
36
1
89
1,5
134
2
178
2,5
223
3
267
3,4
303
4
356
4,5
401
5
446
5,5
490
6
535
6,5
579
7
624
7,5
668
8
713
8,5
757
9
802
9,5
847
10
891
Nagyítás mértéke: 1,0x
Teteje
(Min. zoom)
A kép alsó és felső széle közötti
Sz (cm) × Ma
távolság (cm)
(cm)
<C>
77 x 48
54
192 x 120
135
288 x 180
202
384 x 240
270
480 x 300
337
576 x 360
405
653 x 408
458
768 x 480
539
864 x 540
607
960 x 600
674
1056 x 660
742
1152 x 720
809
1248 x 780
876
1344 x 840
944
1440 x 900
1011
1536 x 960
1079
1631 x 1020
1146
1727 x 1080
1214
1823 x 1140
1281
1919 x 1200
1348
Magyar
•
Magyar
16
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés
Manuális Keystone
Vezérlõcsatorna
RS232
LAN IP/ Mask
Magyar
Nyelv
Visszaállítás
Kijelölés
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Manuális Keystone beállítások
• Vezérlőcsatorna beállítások
• LAN IP/ Mask beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a MENU gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Szín
Főmenü
Videó
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Beállítás
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Nyomja meg
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
•
•
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
Szabvány: általános környezethez.
Videó: videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
oktatás: Iskolai környezethez.
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Színhőmérséklet
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód
választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
19
Magyar
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A Állandő fényerő „Dinamikus fekete” és „ECO üzemmód”
kikapcsolt állapotában elérhető.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
20
Kép
Kivetítés
•
Képarány
Első-Asztali: A gyári alapbeállítás.
•
Hátsó-Asztali: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
függőleges tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző
képernyő mögül lehessen vetíteni.
•
Hátsó-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Mennyezetre
szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
•
Első-Mennyezeti: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a
vízszintes tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelés esetén megfelelően jelenítse meg.
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
21
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
HDMI
színtartomány
Magyar
22
Beállítás
SmartPen
Az Acer SmartPen a normál számítógépes egeret tudja leváltani.
Egyszerűen tartsa a tollat a kezében és irányítsa a kivetített képre a
rámutatáshoz, kattintáshoz és elhúzáshoz. Sokkal nagyobb
rugalmasságot ad a számítógép működtetéséhez, mivel nem kell
mellette állni.
Tollfunkció
Az Acer SmartPen használatához jelölje ki az „Be” elemet a funkció
aktiválásához.
Kapcsolat csatornája
Minden kivetítő esetében külön csatornát állítson be az Acer SmartPen
tollal történő kommunikációhoz.
Kettős toll
Válassza a „Engedélyezés” elemet, hogy Kettős toll módban maradjon,
illetve a „Letiltás” elemet, hogy viszatérjen Szimpla toll módba.
Dupla kattintás sebessége
Allítsa be a toll dupla kattintási sebességét, hogy igényei szerint
gyorsabban vagy lassabban reagáljon.
Toll párosítás
Toll párosításához jelölje ki a „Pairing” elemet, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat. Toll feloldásához jelölje ki a „Feloldás” elemet,
és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Információk
További információt jelenít meg az intelligens tollról, mint pl.
elemkapacitás és RF-jelerősség.
A részletekért lásd a táblázatot követő megjegyzéseket.
Mac OS optimalizálás
Ha a képen eltolás tapasztalható, amikor a SmartPen funkciót Mac OS
alatt használják, ki kell választani a „Be” elemet az optimalizálásához
és korrekciójához.
Induló képernyő
Képrögzítés
Megjegyzés:A Mac OS optimalizáció kizárólag Mac OS-hez való.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon
a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
23
Amikor a Forrás zár ki van kapcsolva „Ki”, a kivetítő más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a Forrás zár be
van kapcsolva „Be”, akkor „zárolja” az aktuális forráscsatornát, mielőtt
megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel „Source” gombját.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez.
VGA OUT
(Készenlét)
Visszaállítás
Biztonság
•
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Magyar
Forrás zár
Magyar
24
Felhasználói Jelszó
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
LAN/Vezérlőcsatorna Vezérlõcsatorna
Az alapértelmezett beállítás: „RS232”. Válassza az „LAN” elemet a
LAN csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/ Mask
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
LAN visszaállítása.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
Magyar
Az Acer SmartPen beállítás névjegye
Megjegyzés 1: Előkészületek
1. Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2. A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
Dugja a PB-kulcsot a kivetítőn lévő PB-kulcs nyílásba. (3. ábra)
Végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben. (#2#1 ábra)
3
2
1
3. Csatlakoztassa a kivetítőt a számítógéphez USB- és VGA-kábellel.
4. Kapcsolja be a kivetítőt és győződjön meg arról, hogy a számítógép képét vetíti
ki.
5. Engedélyezze a tollat a „Be” kiválasztásával a Beállítás > SmartPen >
Tollfunkció menüben. A toll kapcsolatjelző fénye elkezd villogni.
6. Amikor a zöld fény égve marad, a kapcsolat sikeresen létrejött.
7. Irányítsa a tollat a vászonra a rámutatáshoz, kattintáshoz vagy elhúzáshoz.
Megjegyzés 2: Az Acer SmartPen áttekintése
2
1
3
Felülnézet
4
6
5
Hátulnézet
7
#
1
2
3
4
5
6
7
Leírás
Tollhegy
Bal egérgomb
Jobb egérgomb
Információ gomb
Kapcsolatjelző fény
Főkapcsoló
USB-csatlakozó
Megjegyzés 3: Az akkumulátor feltöltése
1. Az akkumulátor feltöltéséhez nyissa ki a toll hátulján lévő fedelet az USB-port
szabaddá tétele érdekében.
2. Vegye az USB-kábelt és dugja a kisebb csatlakozóját a tollba, a nagyobbikat
pedig egy számítógéphez csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
3. Az akkumulátor jelzőfény addig világít, amíg a töltés be nem fejeződik. Ha a
feltöltés befejeződött, az akkumulátor jelzőfény kialszik. Ezután leválaszthatja
az USB-kábelt, vagy továbbra a tollhoz csatlakoztatva hagyhatja.
Megjegyzés 4: További megjegyzések a toll használatával kapcsolatban
1. Ne álljon túl messze a vetítővászontól. Minél közelebb áll a vászonhoz, annál
jobb a toll teljesítménye.
2. Úgy tartsa a tollat, mintha távvezérlőt vagy normál golyóstollat tartana.
3. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez 3-4 óra szükséges, ami 30 órányi folyamatos
használatot tesz lehetővé. Az akkumulátor újratölthető, de felhasználó által nem
javítható vagy cserélhető.
Magyar
26
4. Kerülje az árnyék vetését! A toll nem fog működni, ha hegye árnyékban van,
vagy árnyék felé mutat.
5. Ahhoz, hogy a „Kettős toll” mód helyesen működjön, két intelligens tollal kell
rendelkeznie, és az NXBoard szoftvert telepíteni kell, miután a „Engedélyezés”
elemet kiválasztotta a Kettős toll menüben.
Ahhoz, hogy a „Kettős toll” mód helyesen működjön,
két intelligens tollal kell rendelkeznie és az NXBoard szoftvert telepítenie kell.
27
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Állandó fényerő
Válassza a „Be” lehetőséget a fényerő szinten tartásához. Válassza az
„Ki” elemet, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 15 perc.)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
3D porszűrő
Nyomja meg a
gombot, és válasssza a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Cserére vonatkozó emlékeztető
A Cserére vontakozó emlékeztető alapértelmezett beállítása: „Ki”.
Válassza a „Be” elemet a szűrő cseréjére vonatkozó emlékeztető
aktiválásához, miután beszerelte a 3D porszűrőt.
Hely
A tényleges környezetnek megfelelően válasszon egyet a három
helyszín közül: (beltér, kültér, és Lösz terület). Az alapérték a „beltér”.
Szűrő óraszám
Megjeleníti a porszűrő használati idejét. Ha a kiválasztott helyszínnek
megfelelő idő letelik, a szűrő cseréjére figyelmeztető üzenet ugrik fel.
Szűrő alaphelyzet
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy a
paramétert visszaállítsa gyári értékre, miután új 3D porszűrőt helyezett
be.
Megjegyzés: A „Állandó fényerő” a „Dinamikus fekete” és „ECO üzemmód”
kikapcsolt állapotában érhető el.
Megjegyzés: El kell végeznie a „Lámpa visszaállítása” funkciót új lámpa
beszerelését követően, mert ellenkező esetben a „Állandó fényerő” nem
aktiválható.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Kezelés
Magyar
28
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Mikrofon/Audió
bemenet
Módosítsa a hangerőt a „MIC” vagy „Audio In” csatlakozó esetében.
Némítás
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
29
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
24P 3D
A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a „96Hz”
vagy „144Hz” lehetőséget.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
3D
Magyar
30
Acer LAN weboldal-kezelés
Útmutató a bejelentkezéshez
Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet:
192.168.100.10, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját.
A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.
Válasszon felhasználót. Az Rendszergazda a legtöbb jogosultsággal rendelkező
felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl. hálózat-beállítás és
figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazda-jelszó: „admin”. A
Felhasználói normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek az alapértelmezett
jelszava: „user”. Kattintson a Bejelentkezés gombra, hogy a megfelelő jelszó
segítségével beléphessen a kezdőlapra.
31
Home oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció felsorolását is
tartalmazza: Vezérlőpult, Hálózati beállítások és Figyelmeztetések beállításai.
Megjegyzés: A Vezérlőpult és a Hálózati beállítások kizárólag az
Rendszergazda fiók által elérhetők.
Vezérlőpult
A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani
az értékeit.
Magyar
Home
Magyar
32
Hálózati beállítások
A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet, csoportnevet és jelszót. A
hálózati konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul
az „Alkalmaz” gomb megnyomására.
Megjegyzés: Csoportnév és a kivetítő Név nem lehet 32 karakternél hosszabb.
Figyelmeztetések beállításai
A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a
kivetítővel problémák adódnak.
33
A Kijelentkezés gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra
5 másodpercen belül.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Kijelentkezés
Magyar
34
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
Megoldás
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB
(1920 x 1200) értéket.
35
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
A képen
függőleges villódzó
sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7],
HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 3,3 – 12,5 láb (1,0 – 3,8 méter) (XGA
sorozat) / 3,3 – 11,0 láb (1,0 – 3,4 méter) (WXGA
sorozat) távolságon belül van. További információkért
forduljon az „A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával” című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
36
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai
ferdék
A kép fordított
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO”
gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen
elvégzéséhez.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn az OSD
menü megnyitásához. Lépjen a "Kép -->
Trapézkorrekció" elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
37
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő
poros, tisztítsa meg. Lásd: „A porszűrők tisztítása és cseréje”
további információkért.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább
30 másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
38
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége, Készenléti
mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors
villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors
villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
39
Magyar
A porszűrők tisztítása és cseréje
<<Type I>>
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
2
1
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a levegőszűrőt. (1. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. (2. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
<<Type II>>
A porvédő csomag cseréje
3D
Objektívfedél
Magyar
40
po
rsz
űrő
2
3
5
1
4
Kövesse ezeket a lépéseket:
A 3D porszűrő cseréje
1
2
3
4
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Csavarhúzó segítségével távolítsa el a csavart a 3D porszűrőből. (1. ábra)
Vegye ki a 3D porszűrőt. (2. ábra)
Az objektívfedél cseréje
1
2
3
Nyissa fel a felső fedelet az objektívfedélről. (3. ábra)
Az objktívfedélből távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzó segítségével.
(4. ábra)
Vegye le az objektívfedelet. (5. ábra)
A 3D porszűrő és objektívfedél visszahelyezéséhez végezze el az előző
lépéseket fordított sorrendben.
A 3D porszűrő alaphelyzetbe állítása a beszerelést követően.
Megjegyzés: A 3D porszűrő teljesítményét figyelembe véve, nem
ajánlott tisztítani az elektrosztatikus szűrőket. Vegye fel a kapcsolatot
a helyi kereskedővel vagy szervizzel a 3D porszűrőben található
elektrosztatikus szűrők újakra cserélését illetően.
41
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!”. Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb
cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a
vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
2
1
3
4
6
5
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (3. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (4. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (5. ábra)
3
Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (6. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
,9
49mm
130 mm
mm
8,4
Magyar
42
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
43
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Magyar
3
Magyar
44
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 4 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82,30 mm
63,81 mm
55,00 mm
85,00 mm
45
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
• S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/S1283/T410/
XS-X30 sorozat: Valódi XGA 1024 x 768 felbontás
• S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM/F1383WHne
sorozat: Valódi WXGA 1280 x 800 felbontás
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB
(1920 x 1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
• S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/F1283e/S1283/
T410/XS-X30 sorozat:
F = 2,7, f = 7,15 mm, 1:1,0 kézi állítású zoom és
fókusz
• S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM sorozat:
F = 2,8, f = 7,51mm, 1:1,0 kézi állítású zoom és
fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
• S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/F1283e/S1283/
T410/XS-X30 sorozat: 81 cm ~ 762 cm
• S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM sorozat:
91 cm ~ 762 cm
Vetítési távolság
• S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/F1283e/S1283/
T410/XS-X30 sorozat: 0,4 m ~ 3,8 m
• S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM/F1383WHne
sorozat: 0,4 m ~ 3,4 m
Vetítővászon-távolság
• S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/S1283/T410/
XS-X30 sorozat: 160 hüvelyk 2 m-nél (0,62 – 0,62:1)
• S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM sorozat:
178 hüvelyk 2 m-nél (0,52 – 0,52:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
• S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/F1283e/S1283/
T410/XS-X30 sorozat: 15 - 100 kHz
• S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM/F1383WHne
sorozat: 15 - 102 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
46
Lámpa típusa
210 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
Beépített hangszóró 10 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
Körülbelül 2,7 kg (5,95 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
314 mm X 223,4 mm X 93,4 mm (12,4" X 8,8" X 3,7")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
Normál mód: 260W ± 10% @ 110 V AC mellett
ÖKO mód: 220W ± 10% @ 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC és 40ºC / 32ºF és 104ºF
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x 1 (opcionális)
I/O csatlakozók
S1283e/T410B/
XS-X30M/S1283/T410/
XS-X30
S1283Hne/T410DTB/ S1383WHne/T420DTB/
XS-X30HGM/
XS-W30HGM/
F1283Hne
F1383WHne
Tápegységcsatlakozóaljzat
V
V
V
VGA IN 1
V
V
V
VGA IN 2
V
V
V
VGA kimenet
V
V
V
3,5 mm-es audió
bemeneti jack
aljzat 1
V
V
V
S-Video
V
V
V
Kompozit videó
V
V
V
3,5 mm-es audió
kimeneti jack-aljzat
V
V
V
RJ45 LAN bemenet
X
V
V
RS232
V
V
V
HDMI /MHL
X
V
V
HDMI
X
X
X
47
S1283e/T410B/
XS-X30M/S1283/T410/
XS-X30
S1283Hne/T410DTB/ S1383WHne/T420DTB/
XS-X30HGM/
XS-W30HGM/
F1283Hne
F1383WHne
Mini USB x1
(firmware
frissítéshez)
V
V
V
Mikrofonbemenet
V
V
V
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
48
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120 (RB)
60
70
75
85
120 (RB)
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
76,3
48,4
56,5
60,0
68,7
97,6
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
49
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
120
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
45,0
92,9
49,7
101,6
55,9
65,3
60
67,5
60
60 (RB)
47,7
74,0
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94 (29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
60
50
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
67,5
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
B. HDMI Digitális (*)
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
Magyar
2
Magyar
50
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
120
56
60
72
75
85
120 (RB)
60
70
75
85
120 (RB)
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
61,9
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
76,3
48,4
56,5
60,0
68,7
97,6
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
*1280x800
1440x900
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
120
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
45,0
92,9
49,7
101,6
55,9
51
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WUXGA
3
4
60
65,3
60
67,5
60
60 (RB)
47,7
74,0
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94 (29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
60
50
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
67,5
56,3
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
Felbontás
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkockatömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1280 x 720
1280 x 720
F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [KHz]
50
60
37,5
45,0
1920 x1080
24
27,0
1280 x 720
1280 x 720
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
1920 x1080
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
1280 x 720
60
45,0
1920 x1080
50 (25)
28,1
1920 x1080
60 (30)
33,8
Magyar
WSXGA+
Magyar
52
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1920 x1080
50
1920 x1080
60
56,3
67,5
Vízszintes pásztázási sebesség:
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás Függőleges pásztázási sebesség:
esetében
Max. pixel-órajel:
15 k-102 kHz
24-120 Hz
Analóg: 165 MHz
Digitális: 165 MHz
C. MHL digitális (*)
Üzemmódok
Felbontás
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel:
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai
forrás esetében
F. frekvencia
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
V. frekvencia
[KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 kHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
Megjegyzés: * A funkciók típustól függően eltérhetnek.
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
53
Magyar
54
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
001
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Acer Incorporated
of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DWX1324/DNX1323/DNX1322/DNX1339
S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM/F1383WHne/
S1283Hne/T410DTB/XS-X30HGM/F1283Hne/
S1283e/T410B/XS-X30M/DNX1322/F1283e/
S1283/T410/XS-X30
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 1, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DWX1324/DNX1323/DNX1322/DNX1339
Machine Type:
S1383WHne/T420DTB/XS-W30HGM/
F1383WHne/ S1283Hne/T410DTB/
XS-X30HGM/F1283Hne/S1283e/T410B/
XS-X30M/DNX1322/F1283e/S1283/T410/
XS-X30
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising