Acer | S1200 | Acer S1200 User Manual

Acer kivetítő
S1200 sorozat
Használati útmutató
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő S1200 sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 08/2008
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő S1200 sorozat
Modellszám : _______________________________
Sorozatszám: ______________________________
Vásárlás dátuma: ___________________________
Vásárlás helye: _____________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
"HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei. "
iii
Az ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A, feszültség minimum
125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
•
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
•
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
•
•
•
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. Ez a lámpa eltörését, tüzet és áramütést és egyéb
veszélyhelyzetet okozhat. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor
kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE (elrejtés) gombot a
távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
A vezeték nélküli funkció működéséhez javasolt
környezet (Opcionális)
Figyelem! Biztonsági okokból kapcsoljon ki minden vezeték nélküli vagy
rádióhullámot sugárzó eszközt, amikor a készüléket az alábbi
körülmények között használja. Az ilyen eszközök többek között az
alábbiak lehetnek: vezeték nélküli LAN (WLAN), Bluetooth és/vagy 3G.
Ne feledje betartani a területre vonatkozó különleges előírásokat, és mindig
kapcsolja ki az eszközt, ha használatát tiltják, illetve zavart vagy veszélyt okozhat.
Az eszközt kizárólag a megadott működési helyzetben használja. Az eszköz
megfelel a rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó irányelveknek,
amennyiben megfelelően használják, és mind a készülék, mind az antennája az Ön
testétől legalább 1,5 centiméter távolságra helyezkedik el. Nem szabad fémet
tartalmaznia, és az eszközt a fent említett távolságra kell elhelyeznie az Ön testétől.
Az adatfájlok, illetve üzenetek sikeres továbbítása érdekében az eszköznek jó
minőségű kapcsolattal kell rendelkeznie a hálózattal. Bizonyos esetekben késést
tapasztalhat az adatfájlok, illetve üzenetek továbbítása során, amíg a kapcsolat
elérhetővé nem válik.
Győződjön meg arról, hogy a fent említett távolságértékek be vannak tartva, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik.
Az eszköz egyes részei mágnesesek. Az eszköz fémtárgyakat vonzhat magához, és
a hallókészüléket használó személyek ne tartsák az eszközt ahhoz a fülhöz,
amelyben a hallókészüléket viselik. Ne tegyenek bankkártyát vagy mágneses
adathordozót az eszköz közelébe, mert előfordulhat, hogy törlődnek a rajtuk tárolt
adatok.
Orvosi eszközök
A nem megfelelő védelemmel rendelkező orvosi eszközök működőképességét
zavarhatják a rádióhullámot sugárzó berendezések, beleértve a vezeték nélküli
telefonkészülékek, működtetése. Érdeklődjön orvosnál, vagy az orvosi eszköz
gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékoltak-e a berendezések a külső
rádiófrekvenciás energiával szemben, illetve ha egyéb kérdései vannak. Kapcsolja
ki az eszközt egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen
feltüntetett szabályok erre utasítják. A kórházakban vagy egészségügyi
intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső
rádiófrekvenciás sugárzásra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozókat gyártó cégek a vezeték nélküli
eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15,3 centiméter minimális távolság
betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése
érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research
által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal. A szívritmus-szabályozókkal
rendelkező személyek a következőket tegyék:
•
•
Az eszköz és a szívritmus-szabályozó között minding több mint 15,3 centiméter
távolságot tartsanak.
Ne hordozza az eszközt a szívritmus-szabályozója közelében tartva, amikor az
eszköz be van kapcsolva. Ha zavarra gyanakszik, kapcsolja ki az eszközt és
helyezze át.
viii
Hallókészülékek. Egyes digitális vezeték nélküli eszközök zavarhatják bizonyos
hallókészülékek működését. Amennyiben zavar lépne fel, vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatóval.
Járművek
A rációfrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus
rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően.
Ilyenek például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó
rendszerek és a légzsák-rendszerek. További információkért konzultáljon a
gépjármű, vagy a beszerelt eszközök gyártójával, illetve annak képviselőjével. Csak
szakképzett személyzet javíthatja, illetve telepítheti az eszközt járműbe. A helytelen
telepítés, illetve szerviz veszélyt okozhat, és az eszközre vonatkozó garanciákat
érvénytelenítheti. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépjárművében lévő vezeték
nélküli berendezések megfelelően vannak felszerelve és működnek. Ne tároljon
vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az
eszközzel, alkatrészeivel vagy kiegészítőivel közös térben. Légzsákkal felszerelt
járművek esetében ne feledje, hogy a légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Soha ne
helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli
berendezéseket is, a légzsák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére.
Amennyiben a gépjárműbe szerelhető vezeték nélküli berendezés telepítése nem
megfelelően történik, a légzsák felfúvódása súlyos sérülést okozhat.
Az eszköz használata repülőgépen utazás közben tilos. A repülőgép fedélzetére
lépés előtt kapcsolja ki az eszközt. A vezeték nélküli távközlési eszközök használata
repülőgép fedélzetén veszélyeztetheti a repülőgép működését, zavarhatja a vezeték
nélküli telefonhálózatot, és törvényellenes lehet.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutak közelében. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag- lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
ix
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a http://global.acer.com/about/
sustainability.htm weboldalt
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
x
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
iii
Mindenek előtt
x
A használattal kapcsolatos megjegyzések
x
Óvintézkedések
x
Bevezetés
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
Első lépések
7
A kivetítő csatlakoztatása
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
8
A kivetítő bekapcsolása
8
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
Az optimális képméret és -távolság
11
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
13
Felhasználói kezelőszervek
15
Telepítő menü
15
Acer Empowering Technology
16
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
19
Kezelés
21
Beállítás
21
Audió
24
Időzítő
24
Nyelv
25
Mellékletek
26
Tartalom
Az ön biztonsága és kényelme érdekében
Hibaelhárítás
26
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
30
Lámpacsere
31
Mennyezetre szerelés
32
Műszaki adatok
35
Kompatibilis üzemmódok
37
Hatósági és biztonsági tudnivalók
41
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
S1200: Natív 1024 x 768 XGA felbontás
4:3 / 16:9 méretarány támogatása
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Videó, Fekete tábla,
Felhasználói 1, Felhasználói 2) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
segédprogramok (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management) a
beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A 2x-es digitális zoom svenkolás funkcióval
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® operációs rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő lencsevédő sapkával
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Kompozit video kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
POWER
ASPECT
RATIO
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
Acer Projector
ZOOM
RGB
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
PgUp
PgDn
Quick Start Guide
Távvezérlő
Hordtáska
Gyors üzembe helyezési
útmutató
2 db elem
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
6
7
1
2
7
3
4
5
#
1
Leírás
#
Leírás
Üzemkapcsoló
5
Objektívsapka
2
Élességállító gyűrű
6
Kezelőpanel
3
Zoom lencse
7
Távvezérlő vevőegységek
4
Emelő gomb
Hátulnézet
1
2
USB
HDMI
3
VGA IN
5
4
VGA OUT
VIDEO
9
#
6
S-VIDEO
7
8
AUDIO IN
RS232
10
Leírás
#
Leírás
1
USB-csatlakozó
6
S-Video bemeneti csatlakozó
2
HDMI csatlakozó
7
Audió bemeneti csatlakozó
3
PC analóg jel/HDTV/SCART/
komponens videó bemeneti csatlakozó
(VGA BE)
8
RS232 csatlakozó
4
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (VGA
9
kimenet)
Tápegység-csatlakozóaljzat
5
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Kensington™ zár portja
10
Magyar
4
Vezérlőpult
1
6
2
7
3
8
4
9
5
#
2
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpajelző LED.
2
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja.
3
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti forráshoz
hangolja.
•
4
MENU
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
5
POWER
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt állapotot jelző
LED.
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetet.
6
TEMP
Hőmérsékletjelző LED.
7
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, SCART, illetve
HDMI™ források közötti váltáshoz.
9
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
5
1
2
POWER
7
8
ASPECT
RATIO
9
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
3
4
5
6
11
ZOOM
10
28
12
13
RGB
15
16
19
20
23
24
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
PgUp
PgDn
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
14
17
18
21
22
25
26
27
#
1
Ikon
Funkció
Leírás
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
Lézermutató
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
2(#)
3
4
FREEZE
ELREJTÉS
5
6
RESYNC
SOURCE
7
POWER
8
9
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9)
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
Lézergomb
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot a lézermutató bekapcsolásához.
Ez a funkció nem támogatott a japán piacra szánt készülékeken.
Empowering
Egyedülálló Acer funkciók: eOpening, eView, eTimer, ePower
gomb
Management.
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
10(#)
11
12
13
MENU
A kép kimerevítéséhez.
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
„ELREJTÉS" gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra
a kép megjelenítéséhez.
A kivetítőt automatikusan a bemeneti forráshoz hangolja.
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens, SVideo, Kompozit, SCART, illetve HDMI™ források közötti
váltáshoz.
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” című
fejezetben.
•
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
14
PAGE
15
16
RGB
BRIGHTNESS
17
KONTRASZT
18
SZÍN
19
VGA
20
KOMPONENS
21
22
23
24
S-VIDEO
VIDEO
DVI
HDMI™
25
MUTE
VEZETÉK
NÉLKÜLI
Számbillentyűzet
0–9
Négyirányú
billentyűk
26
27
28
Leírás
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a gombot
a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a funkció csak
akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
Nyomja meg az „RGB” gombot a színhelyes optimalizáláshoz.
Nyomja meg a „FÉNYERŐ” gombot a kép fényerejének
beállításához.
Használja a „CONTRAST” funkciót a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség szabályozásához.
Nyomja meg a „SZÍN” gombot a kép színhőmérsékletének
módosításához.
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
és RGBsync.
Nyomja meg a „KOMPONENS” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: YPbPr (480p/576p/720p/1080i) és YCbCr (480i/576i).
A jelforrás S-Videóra váltásához.
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
Nincs funkció.
A jelforrás HDMI™-re váltásához. (Ha a modell HDMI™
csatlakozóval rendelkezik)
A hang be-/kikapcsolásához.
Nincs funkció.
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
„Biztonság” menüben.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Megjegyzés: „#" Japánban nem támogatott.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
DVD-lejátszó, Set-top
Box, HDTV
vevőkészülék
Videó kimenet
VGA
S-Video kimenet
Y
R B G
USB
DVD-lejátszó
VGA
3
10
D-Sub
D-Sub
HDMI
6
R B G
2
4
5
9
8
D-Sub
RS232
HDTV adapter
HDMI
D-Sub
Y
RS232
USB
USB
HDMI
VGA IN
VGA OUT
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO IN
RS232
1
7
#
Leírás
#
Leírás
1 Hálózati tápkábel
6 S-Video kábel
2 VGA kábel
7 Hangkábel jack–jack
3 Kompozit videokábel
8 RS232 kábel
4 USB-kábel
9 HDMI kábel
5 VGA–komponens/HDTV adapter
10 3 RCA komponens kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Magyar
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
2
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
3
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
(2. ábra)
4
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A kivetítő
automatikusan felismeri a jelforrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
2
Üzemkapcsoló
1
Objektívsapka
9
1
A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a „Üzemkapcsoló” gombot. Az
alábbi üzenet 10 másodpercig látható a képernyőn.
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
2
A kikapcsolást követően a kivetítő bekapcsolt állapotot jelző LED-je VÖRÖS
színnel gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 120 másodpercig tovább
müködik(nek). Ezzel biztosítja a rendszer megfelelő hűtését.
3
A rendszer lehűlése után a „Üzemkapcsoló” LED befejezi a villogást, és
folyamatos VÖRÖS fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelem: Kikapcsolása után ne áramtalanítsa azonnal a
kivetítőt.
Megjegyzés: Haa kivetítőt vissza kívánja kapcsolni, legalább 60
másodpercet kell várnia, míg megnyomja a „Üzemkapcsoló” gombot
a kivetítő újraindításához.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a LÁMPA kijelző folyamatosan
VÖRÖS fénnyel világít, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel.
•
Ha a kivetítő automatikusan kikapcsol, és a HŐMÉRSÉKLET kijelző
folyamatosan VÖRÖS fénnyel világít, a kivetítő túlmelegedett. Közvetlenül
ezt megelőzően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:
•
Ha a HŐMÉRSÉKLET kijelző VÖRÖS színnel villog, és az alábbi üzenet
jelenik meg a képernyőn, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
viszonteladóval vagy szakszervizzel:
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Emelje a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot az
állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Nyomja meg az állítható láb kioldására szolgáló gombot. (1. ábra)
2
Engedje le a képet a kívánt magasságba (2. ábra), majd engedje fel a gombot
az állítható láb rögzítéséhez.
3
Használja a dőlésszög beállító kereket (3. ábra) a kivetítő szögének
finombeállításához.
PUSH
1
3
Dőlésszög beállító kerék
2
Állítható láb
Állítható láb
kioldógombja
11
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 1 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 82 hüvelyk esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1 méteres vetítési távolság
esetén 144 cm vetítési magasság szükséges.
Kép
m
ére
t
82"
B
Magasság:
144cm
C
A
1m
Kívánt távolság
Ábra: Az S1200 sorozat rögzített zoom objektívvel rendelkezik
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
12
A kép felső széle
Képméret
Kívánt Távolság(m)
<A>
Átló (hüvelyk)
<B>
Sz (cm) × Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm)
<C>
0,5
41
83 x 63
72
1
82
167 x 125
144
1,5
123
333 x 250
216
2
164
333 x 250
288
2,5
205
417 x 313
359
3
246
500 x 375
431
3,5
287
583 x 438
503
4
328
667 x 500
575
13
A
50"
Kív
á
nt k
é
pm
ér e
C
t
Magasság: 88cm
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság
B
0,6 m
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Például: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,6 méter távolságra a vászontól.
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
14
Kívánt képméret
Távolság
A kép felső széle
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Zoom (m)
<B>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság (cm)
<D>
30
61 X 46
0,4
53
40
81 x 61
0,5
70
50
102 x 76
0,6
88
60
122 x 91
0,7
105
70
142 x 107
0,9
123
80
163 x 122
1,0
140
90
183 x 137
1,1
158
100
203 x 152
1,2
175
120
244 x 183
1,5
210
150
305 x 229
1,8
263
180
366 x 274
2,2
315
200
406 x 305
2,4
351
250
508 x 381
3,0
438
300
610 x 457
3,7
526
15
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Üzemkapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „menü” gombot a vezérlőpulton.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Menü helye
• Trapézkorrekció beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
16
Acer Empowering Technology
Empowering
gomb
Acer eView Management
Az Acer Empowering gomb négy
egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az
„Acer eView Management”, az „Acer
eTimer Management” az „Acer eOpening
Management” és az „Acer ePower
Management”. Nyomja meg a „ ”
gombot és tartsa lenyomva több mint egy
másodpercig, hogy elindítsa a
képernyőmenüt a funkciók
módosításához.
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eView Management” almenü indításához.
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Acer eTimer Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eTimer Management” almenü
indításához.
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Acer eOpening Management
Nyomja meg a „ ” gombot az „Acer
eOpening Management” indításához.
Az „Acer eOpening Management”
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
kicserélje az indító képernyőt saját,
személyre szabott képre. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Acer ePower Management
Nyomja meg az „ ” gombot az „Acer
ePower Management” indításához.
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
lámpa és a kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
17
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Főmenü
Beállítás
Almenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
•
•
Fényerő
Kontraszt
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
Szabvány: Általános környezethez.
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben történő
lejátszásához.
•
Fekete tábla: A Fekete tábla üzemmód javíthatja a színek
megjelenítést, ha sötétebb felületekre vetítenek.
•
•
Felhasználói 1: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Felhasználói 2: A felhasználói beállítások mentéséhez.
A kép fényességének módosítása.
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A képernyő kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép
hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Szín R
Beállítja a vörös színt.
Szín G
Beállítja a zöld színt.
Szín B
Beállítja a kék színt.
Színtelítettség
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
19
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Kép
Kivetítés
Elöl-Asztali
•
A gyári alapbeállítás.
Elöl-Mennyezet
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes tengely mentén
megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés esetén megfelelően
jelenítse meg.
•
Hátul-Asztali
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges tengely mentén
megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül lehessen vetíteni.
Hátul-Mennyezet
•
Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre mindkét tengely
mentén megfordítja a képet. Mennyezetre szerelés esetén is lehet
áttetsző képernyő mögül vetíteni.
Trapézkorrekció
A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Auto: A kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: A képet a képernyőhöz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
Magyar
Színezet
Magyar
20
V. Helyzet
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
Keménység
Beállítja a kép keménységét.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
Megjegyzés: A „V. Helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
HDMI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció HDMI, illetve Számítógépesüzemmódban
nem támogatott.
21
Magyar
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a hatékony hűtés érdekében, ha nagy
magasságban használják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (perc)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Beállítás
Menü helye
Forrás zár
Induló képernyő
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Amikor a forrás zár elemet „Ki” helyzetbe állítják, a kivetítő másik jelet
keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás zár elemet
„Be” helyzetbe állítják, „zárolja” az aktuális jelforrás-csatornát, ha nem
nyomja meg a „Jelforrás” gombot a távvezérlőn, hogy a következő
csatornára lépjen.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Magyar
22
Képrögzítés
Biztonság
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a képméretarányt
pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló képernyőként
történő felhasználásához. A rögzítési tartományt vörös téglalap jelzi.
Válassza a „Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonsag” beállítás módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Megjegyzés: A kép lopó funkció kizárólag 4:3 képméretarányban működik.
Megjegyzés: XGA modell esetében, a legjobb képminőség érdekében
tanácsoljuk, hogy a végfelhasználó a PC felbontását állítsa 1024 x 768
képpontra, mielőtt használná ezt a funkciót.
23
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Nyomja meg a
gombot a karakterek törléséhez.
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
•
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Rendszergazda
jelszó megadása”, mind az „Jelszó megadása” párbeszédpanelben.
•
Visszaállítás
Nyomja meg a
gombot az „Rendszergazda jelszó”
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
•
Az Egyéni kezdőképernyő zárolás alapértelmezett beállítása „KI”.
Ha az Egyéni kezdőképernyő zárolás „BE” állapotban van, a
felhasználók nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így
elkerülhető, hogy mások tetszés szerint módosítsák. Válassza az
„KI” elemet a kezdőképernyő kioldásához.
•
Nyomja meg ezt a gombot a „Igen” elem kiválasztása után, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Magyar
Felhasználói jelszó
Magyar
24
Audió
Hangerő
Be/kikapcsolás hangerő
•
•
•
•
•
Figyelmeztetés hangerő
•
Némítás
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének
beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
Időzítő
Időzítő helye
•
Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása
•
Nyomja meg a
leállításához.
gombot az időzítő indításához vagy
Időzítés ideje
•
Nyomja meg a
beállításához.
vagy
Időzítő hangerő
•
Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és lejárt a beállított
idő.
Időzítő megjelenítés
•
Nyomja meg a
vagy
gombot a képernyőn
megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.
gombot az időzítés idejének
25
Nyelv
Magyar
Nyelv
Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
vagy
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
26
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Megoldás
•
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP))
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpultl”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az UXGA (1600 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az UXGA
(1600 x 1200) értéket.
27
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Bekapcsolt” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
7
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
A kép nem éles
•
•
•
•
8
A kép megnyúlik,
amikor
„zélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 0,5 és 3,7 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
28
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai
ferdék
•
•
11
A kép fordított.
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Válassza az „Kép --> Képméretarány”
elemet, és próbálkozzon különböző beállításokkal.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Keystone / ” (Trapéztorzítás)
gombot a kezelőpanelen vagy a távvezérlőn, amíg az
oldalak függőlegessé nem válnak.
Jelölje ki az OSD menü "Kép --> Vetítés" elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
29
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg. A részleteket illetően olvassa el a „Porszűrő
tisztítása és cseréje” című fejezetet.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
30
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Üzemkapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors
villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
31
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
1
3
2
4
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
5
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
6
Távolítsa el a lámpamodult a helyén rögzítő két csavart (2. ábra) és húzza fel a
lámparudat (3. ábra).
7
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
32
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
33
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
Megjegyzés:Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Magyar
3
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Modellek
„B” típusú csavar
S1200
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
3
25
160,00mm
CSAVAR
TIPUS
M3*25mm
60,00mm
Magyar
34
35
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: XGA (1024 x 768), Maximális: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh , iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+, UXGA
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
4:3 (natív), 16:9
Megjeleníthető színek száma
134 millió szín
Vetítőlencse
F = 2,6, f = 6,97 mm, Kézi élességállítás
Vetítővászon mérete
(átlósan mérve)
104 cm – 762 cm
Vetítési távolság
0,5 m – 3,7 m
Vetítővászon-távolság
164 hüvelyk 2m-nél (0,60:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
31,5k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 – 85 Hz
Lámpa típusa
200 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40º
Audió
Beépített hangszóró 8W x 1 kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
3 kg
Méretek (széles x mély x magas)
269 mm x 113 mm x 275 mm
Távvezérlő
Lézermutató és vezetékes IR funkció
Digitális zoom
2X
Tápellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Áramfogyasztás
275 W
Üzemi hőmérséklet
5ºC – 35ºC / 41ºF – 95ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
VGA bemeneti csatlakozó x 1
Kompozit videó x1
S-Video x1
VGA kimeneti csatlakozó x1
HDMI x1
3,5 mm-es audió bemeneti jack-aljzat x1
RS232 3 érintkezős min dim jack x1
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
36
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Kompozit videokábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
37
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1280x1024
640x480
640x480
800x600
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
60
66,6(67)
60
60
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,2
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
59,70
75,23
65,32
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
31,35
34,93
37,90
48,40
Magyar
38
i Mac DV (G3)
2
1152x870
1280x960
1280x1024
1024x768
75
75
60
75
68,68
75,00
63,98
60,00
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
48,36
57,6
68,63
45,00
49,702
47,72
55,935
65,290
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
V. frekvencia [kHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,2
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
B. HDMI digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
39
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
79,98
91,10
59,7
75,23
65,32
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
60,00
HDMI – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
3
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
75
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
1680x1050
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
V. frekvencia [kHz]
48,36
57,60
68,630
45,00
49,702
47,72
55,935
65,290
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,734
31,47
45,00
33,75
67,50
50(25)
s50
15,625
31,25
HDMI - videojel
Üzemmódok
Felbontás
TWN/USA SKU
480i (NTSC)
720x480(1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080p (NTSC)
1920x1080
EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
Magyar
QuadVGA
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1280x1024
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1280x1024
1024x768
Magyar
40
720p (PAL)
1080i (PAL)
1080p (PAL)
1280x720
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási sebesség:
Függőleges pásztázási sebesség:
50
50(25)
50
37,5
28,13
56,25
15k - 92 kHz
50k - 85 Hz
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Operation conditions
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
41
Magyar
42
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük,
látogassa meg a http://global.acer.com/support/certificate.htm weblapot a teljes
dokumentáció megtekintéséhez.)
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információ az ilyen termékekre vonatkozik.
Az 1999/5/EK Rádió- és távközlési végberendezések irányelv (R&TTE)
rendelkezéseinek az alábbi harmonizált normáknak való megfelelés tanúsága
szerint:
•
•
•
3.1(a) cikk Egészség és biztonság
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002 (SAR, általános FR eszköz)
3.1(b) cikk Elektromágneses megfelelés
•
EN301 489-1 V1.4.1 (közös technikai előírás)
•
EN301 489-3 V1.4.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan)
•
EN301 489-17 V1.2.1 (szélesebb sávú adat- és HIPETLAN
berendezésekre vonatkozóan)
3.2. cikkSávhasználat
•
EN300 220-1 V1.3.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 1. rész)
•
EN300 220-2 V2.1.1 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan,
25–1000 MHz, 3. rész)
•
EN300 440-2 V1.1.2 (rövid hatósugarú eszközre vonatkozóan, 1
GHz – 20 GHz, 2. rész)
•
EN300 328 V1.6.1 (a 2,4 GHz-es ISM sávban működő adatátviteli
berendezésekre vonatkozóan
•
EN301 893 V1.2.3 (5 GHz, nagyteljesítményű RLAN)
Az országok érvényességi köre
2004. májusától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban,
valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a
felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak
használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi
irodával.
Magyar
Európai Unió (EU)
Magyar
43
Magyar
44
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX0804
Machine Type:
S1200 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Magyar
45
$FHU,QFRUSRUDWHG
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
DNX0804
S1200 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
-. EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2: 2006, Class A
-. EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection
to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module
or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
-. EN50371:2002
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.6.1
-. EN301 489-17 V1.2.1
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328 V1.7.1
-. EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2008.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Download PDF

advertising