Acer | PH110 | Acer PH110 User Manual

Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék .................................................................................................... 1
Használati tudnivalók ........................................................................................... 2
Fontos tudni ...................................................................................................... 2
Bevezetés .............................................................................................................. 4
Termékjellemzõk ............................................................................................. 4
A csomag áttekintése ...................................................................................... 5
A készülék részei ............................................................................................ 6
Fõegység .................................................................................................................... 6
Vezérlõpanel ............................................................................................................... 7
Csatlakozó-bemenetek .............................................................................................. 8
Távirányító .................................................................................................................. 9
Üzembe helyezés ................................................................................................ 10
A projektor csatlakoztatása ........................................................................... 10
A projektor be- és kikapcsolása .................................................................... 11
A projektor bekapcsolása ....................................................................................... 11
A projektor kikapcsolása ......................................................................................... 12
Figyelmeztetõ LED-ek .............................................................................................. 12
A vetített kép beállítása .................................................................................. 13
A vetített kép magasságának beállítása ................................................................. 13
A vetített kép méretének beállítása ......................................................................... 14
A projektor nagyításának és fókuszának beállítása .............................................. 14
Vezérlés ............................................................................................................... 15
A vezérlõpanel és a távirányító ..................................................................... 15
Képernyõmenük ............................................................................................ 17
Használat .................................................................................................................. 17
Language .................................................................................................................. 18
Color (Számítógép / videó mód) ............................................................................. 19
Image (Számítógépes mód) ..................................................................................... 21
Image (Videó mód) ................................................................................................... 22
Audio (Számítógép / videó mód) .............................................................................. 23
Management (Számítógép / videó mód) .................................................................. 24
Függelék .............................................................................................................. 28
Hibaelhárítás .................................................................................................. 28
Az izzó cseréje .............................................................................................. 32
Mûszaki adatok .............................................................................................. 34
Kompatibilis üzemmódok ............................................................................. 35
1 ... Magyar
Használati tudnivalók
Fontos tudni
Az itt található figyelmeztetések, munkavédelmi tudnivalók
és karbantartási elõírások betartásával meghosszabbíthatja
a készülék élettartamát.
Magyar... 2
Figyelem!
Ne nézzen a projektor lencséjébe, mikor az izzó
világít. Az erõs fény látáskárosodást okozhat.
Figyelem!
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvességnek,
mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Figyelem!
A készüléket ne nyissa fel, és ne szerelje szét,
mert áramütést szenvedhet.
Figyelem!
Az izzó cseréje elõtt hagyja az egységet lehûlni,
és kövesse a cserére vonatkozó utasításokat.
Figyelem!
A készülék méri az izzó üzemóráinak számát.
A figyelmezetõ üzenet megjelenésekor cserélje
ki az izzót.
Figyelem!
Az izzómodul cseréje után nullázza az izzó
üzemóráinak számát a képernyõ “Management”
menüjében a “Lamp Hour Reset” parancs
segítségével (lásd a 25. oldalt).
Figyelem!
A projektor kikapcsolása után várja meg, míg a
hûtési ciklus befejezõdik, és csak utána húzza ki
a tápkábelt a konnektorból.
Figyelem!
Elõször kapcsolja be a projektort, és csak ezután
a jelforrást.
Figyelem!
Ne használja a lencsevédõt a projektor
üzemeltetése közben.
Figyelem!
Mikor az izzó élettartama végéhez ér és kiég,
hangos pattanás hallható. A projektort ilyenkor
addig nem lehet újra bekapcsolni, míg az
izzómodult ki nem cserélték. Az izzó cseréjének
leírása “Az izzó cseréje” címû részben található.
Használati tudnivalók
Fontos:
Tisztítás elõtt kapcsolja ki a készüléket.
A ház tisztításához használjon puha, nedves rongyot, és kímélõ
tisztítószert.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a
tápkábelt a konnektorból.
Kerülendõ:
A készülék szellõzését biztosító rések és nyílások
eltorlaszolása.
Súrolószerek, viasz és oldószerek használata a készülék
tisztítására.
Az alábbi helyzetekben történõ használat:
- Rendkívül meleg, hideg vagy nedves környezet.
- Túlságosan poros és koszos területek.
- Erõs mágneses mezõt keltõ berendezések környezete.
- Közvetlen napfény.
3 ... Magyar
Bevezetés
Termékjellemzõk
Ez a készülék egy SVGA, egy chipes, 0,55”-es DLPTM projektor.
Legfontosabb jellemzõi:
Valódi SVGA kép, 854 x 480 címezhetõ pixellel
Egy chipes DLPTM technológia
NTSC/PAL/SECAM és HDTV kompatibilitás
(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
Teljes kiépítésu távirányító
Könnyen kezelhetõ, többnyelvû képernyõmenü
Modern, digitális trapézkorrekció, és kiváló minõségû teljes
képernyõs képátméretezés
Könnyen kezelhetõ vezérlõpanel
SXGA+, SXGA, XGA tömörítés és VGA, SVGA átméretezés
Mac-kompatibilitás
Magyar... 4
Bevezetés
A csomag áttekintése
A projektor az alábbi kiszerelésben kerül forgalomba.
Ellenõrizze, hogy minden a csomagban van-e. Ha bármi
hiányzik, jelezze a vásárlás helyén.
Projektor
lencsevédõvel
Kompozit videokábel
S-Video kábel
2 db elem
Használati
útmutató
Tápkábel
USB-kábel
Hangkábel
Hordtáska
VGA a lejátszóba/
HDTV-be
VGA-kábel
Távirányító
Rövid útmutató
kártya
5 ... Magyar
Bevezetés
A készülék részei
Fõegység
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Magyar... 6
Vezérlõpanel
Zoom gyûrû
Fókuszgyûrû
Zoom lencse
Magasságállító gomb
Magasságállító láb
Csatlakozó-bemenetek
Táp-csatlakozóaljzat
Távirányító vevõegysége
Bevezetés
Vezérlõpanel
1
2
3
4
7
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
5
Menü
Hõmérsékletjelzõ LED
Izzót jelzõ LED
Forrás
Újraszinkronizálás
Táp és jelzõ LED (Táp LED)
Irányválasztó gombok
7 ... Magyar
Bevezetés
Csatlakozó-bemenetek
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Magyar... 8
USB-csatlakozó
Hangbemenet-csatlakozó
Számítógépes analóg jel/HDTV/lejátszó videobemeneti csatlakozó
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videobemeneti csatlakozó
Táp-csatlakozóaljzat
Bevezetés
Távirányító
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LED-lámpa
Átviteljelzõ LED
Forrásválasztó gomb
Menü
Lapozás fel
Lapozás le
Trapéz Forrás
9. Kimerevítés
10. Elrejtés
11. Újraszinkronizálás
12. Elnémítás
13. Lámpa
14. Trapéz +
15. Irányválasztó gombok
16. Kapcsológomb
9 ... Magyar
Üzembe helyezés
A projektor csatlakoztatása
USB
RGB
S-Video kimenet
DVD-lejátszó,
vevõegység,
HDTV-vevõ
Videokimenet
1. .................................................................................................... Tápkábel
2. .................................................................................................. USB-kábel
3. ................................................................................................. Hangkábel
4. ................................................................................................ VGA-kábel
5. ........................................................................................... S-Video kábel
6. .................................................................. VGA a lejátszóba/HDTV-be
7. ............................................................................. Kompozit videokábel
Magyar... 10
Üzembe helyezés
A projektor be- és kikapcsolása
A projektor bekapcsolása
1. Távolítsa el a lencsevédõt.
2. Ellenõrizze, hogy a tápkábel és a jelkábel megfelelõen csatlakozik-e.
A Táp LED kéken villogni kezd.
3. Kapcsolja be az izzót a vezérlõpanel “ ” gombjának
megnyomásával.
1 Ekkor a Táp LED folyamatos kék fénnyel kezd világítani.
4. Kapcsolja be a forrást (számítógép, laptop, videomagnó stb.) A
projektor automatikusan észleli a forrást.
Ha a képernyõn a “No Signal” üzenet jelenik meg, ellenõrizze,
hogy a jelkábelek megfelelõen csatlakoznak-e.
Ha egyszerre több forrást csatlakoztat a készülékhez, a
távirányító “Source” gombjával válthat a források között.
Kapcsológomb
Elõször kapcsolja
be a projektort, és
csak ezután a
jelforrást.
11 ... Magyar
Üzembe helyezés
A projektor kikapcsolása
1. Nyomja meg az “ ” gombot a projektor izzójának kikapcsolásához.
Megjelenik egy üzenet: “Please press power button again to complete
the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector
fan is still running.” Nyomja meg újra a “ ” gombot megerõsítésként,
különben az üzenet 5 másodperc múlva eltûnik.
2. A hûtõventilátorok körülbelül további 60 másodpercig mûködnek,
hogy befejezzék a hûtést; eközben a táp LED kék marad.
Amikor a táp LED villogni kezd, a projektor készenléti módba lépett.
Ha újra be szeretné kapcsolni a projektort, addig kell várnia, míg a
projektor be nem fejezi a hûtést, és ki nem lép készenléti módba.
Amint a projektor készenléti módba lépett, egyszerûen nyomja meg
a “ ” gombot.
3. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból és a projektorból.
4. Közvetlenül a kikapcsolás után ne kapcsolja be a projektort.
Figyelmeztetõ LED-ek
Ha a ”Lamp” LED folyamatos piros fénnyel világít, a projektor automatikusan
leállítja magát. Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy szervizzel.
Ha a “Temp” LED folyamatos piros fénnyel világít mintegy 20 másodpercig,
akkor ez azt jelenti, hogy a projektor túlmelegedett.
A projektor ilyenkor automatikusan leállítja magát. Normál körülmények között
a projektort vissza lehet kapcsolni, amint lehûlt. Ha a probléma nem szûnik
meg, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy szervizzel.
Ha a “Temp” LED folyamatos piros fénnyel világít mintegy 10 másodpercig,
lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy szervizzel.
Magyar... 12
Üzembe helyezés
A vetített kép beállítása
A vetített kép magasságának beállítása
A projektoron magasságállító láb található a kép
magasságának beállításához.
A kép megemeléséhez:
1. Nyomja meg a magasságállító gombot
1
.
2. Emelje a képet a kívánt magasságba 2 , majd engedje el a
gombot a magasságállító láb rögzítéséhez.
A kép lejjebb eresztéséhez:
1. Nyomja meg a magasságállító gombot.
2. Eressze lejjebb a képet, majd engedje el a gombot a
magasságállító láb rögzítéséhez.
13 ... Magyar
Üzembe helyezés
A projektor nagyításának és fókuszának
beállítása
A nagyítást a zoom gyûrû forgatásával lehet növelni vagy csökkenteni.
A kép fókuszálásához forgassa a fókuszgyûrût, míg éles nem lesz a
kép. A projektort 1,2 és 12,0 méter között lehett fókuszálni.
A vetített kép méretének beállítása
A grafikon csak tájékoztató jellegû.
Magyar... 14
Vezérlés
A vezérlõpanel és a távirányító
A készüléket kétféleképp lehet vezérelni: távirányítóval és
vezérlõpanellel.
Vezérlõpanel
Távirányító
A vezérlõpanel használata
Lásd “A projektor be- és kikapcsolása” címû részt a 11-12. oldalon.
Forrás
Nyomja meg a “Source” gombot, és válassza ki valamelyiket az
RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video és
HDTV források közül.
Menü
Nyomja meg a “Menu” gombot a képernyõmenü (OSD)
elindításához. A menübõl való kilépéshez nyomja meg újra a
“Menu” gombot.
Irányválasztó gombok
Használja a
gombokat a sorok kiválasztásához és
a beállítások megváltoztatásához.
15 ... Magyar
Vezérlés
A távirányító használata
Kapcsológomb
Lásd “A projektor be- és kikapcsolása” címû részt a 11-12. oldalon.
Forrásválasztó gomb
Megjeleníti a képernyõn a “Display Mode” almenüt, melybõl
közvetlenül ki lehet választani a megjelenítési módot: Movie,
Game, Photo, Info, Sport, Concert vagy User.
Menü
Nyomja meg a “Menu” gombot a képernyõmenü elindításához.
A menübõl való kilépéshez nyomja meg újra a “Menu” gombot.
Irányválasztó gombok
Használja a
gombokat a sorok kiválasztásához és a
beállítások megváltoztatásához.
Lámpa
Nyomja le, és tartsa lenyomva ezt a gombot a lámpa
bekapcsolásához (fehér LED).
Elnémítás
Ideiglenesen kikapcsolja a hangot.
Trapéz + / Módosítja a projektor billentése miatti trapéztorzítást ( 15 fok).
Page Up (csak számítógépes módban)
Ezzel a gombbal lehet felfelé lapozni. Ez a funkció csak akkor
érhetõ el, ha a projektor USB-kábelen keresztül van a számítógéphez
csatlakoztatva.
Page Down (csak számítógépes módban)
Ezzel a gombbal lehet lefelé lapozni. Ez a funkció csak akkor érhetõ
el, ha a projektor USB-kábelen keresztül van a számítógéphez
csatlakoztatva.
Újraszinkronizálás
Automatikusan szinkronizálja a projektort a bemeneti forráshoz.
Elrejtés
Ideiglenesen kikapcsolja a képet. Nyomja meg a “Hide” gombot a
kép elrejtéséhez; újra nyomja meg a gombot a kép megjelenítéséhez.
Forrás
Nyomja meg a “Source” gombot, és válassza ki valamelyiket az
RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video és
HDTV források közül.
Kimerevítés
Nyomja meg a “Freeze” gombot a kép kimerevítéséhez.
Magyar... 16
Vezérlés
Képernyõmenük
A projektor többnyelvû képernyõmenüvel (OSD) teszi
lehetõvé a kép- és egyéb beállítások módosítását. A projektor
automatikusan észleli a forrást.
Használat
1. A képernyõmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító
vagy a vezérlõpanel “Menu” gombját.
2. A képernyõmenü megjelenésekor használja a
gombokat a
fõmenüben való lépkedéshez. Miután kiválasztotta a fõmenü
kívánt elemét, nyomja meg a
gombot az almenübe való
belépéshez, melyben a jellemzõt beállíthatja.
3. Használja a
gombokat a kívánt elem kiválasztásához, és
módosítsa a beállításokat a
gombokkal.
4. Válassza ki a következõ módosítani kívánt elemet az almenüben,
és állítsa be azt is a fentiek szerint.
5. Nyomja meg a távirányító vagy a vezérlõpanel “Menu” gombját,
és a képernyõ visszatér a fõmenübe.
6. A képernyõmenübõl való kilépéshez nyomja meg újra a távirányító
vagy a vezérlõpanel “Menu” gombját. A képernyõmenü bezárul,
és a projektor automatikusan menti az új beállításokat.
17 ... Magyar
Vezérlés
Language
Language
Válassza ki, hogy milyen nyelven szeretné megjeleníteni a
képernyõmenüt. A
és
gombokkal választhat a nyelvek közül.
Nyomja meg a távirányító vagy a vezérlõpanel “Menu” gombját a
választás véglegesítéséhez.
Magyar... 18
Vezérlés
Color
(Számítógép /
videó mód)
Display Mode
A különféle képekhez itt lehet kiválasztani a gyárilag optimalizált
megjelenítési módot.
Számítógép módban:
Movie: Házi mozi.
Game: Videojátékok.
Photo: Képnézegetés.
Info: Prezentációk megtekintése.
User: Felhasználói beállítások megjegyzése.
Videó módban:
Movie: Házi mozi.
Game: Videojátékok.
Sport: Sportmusorok megtekintése.
Concert: Koncert megtekintése.
User: Felhasználói beállítások megjegyzése.
Environment
Itt állíthatja be a megfelelo környezetet.
Living Room: Nappaliban való használat.
Dark Room: Sötét szobában való használat.
Brightness
A kép fényerejét módosítja.
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
Contrast
A kontraszt beállításával lehet szabályozni a kép legvilágosabb és
legsötétebb része közti különbséget. A kontraszt állításakor a képben
lévõ fekete és fehér mennyisége változik.
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
Color Temperature
A színhõmérséklet beállításához. Magasabb hõmérsékleten a képernyõ
hidegebbnek tûnik, alacsonyabb hõmérsékleten melegebbnek.
White Segment
A fehérszegmens beállításához. Ezzel lehet a DMD chip fehércsúcsának
19 ... Magyar
Vezérlés
Color
(Számítógép /
videó mód)
szintjét beállítani. 0 a minimális szegmens, 10 a maximális szegmens.
Ha erõsebb képet szeretne, állítsa magasabbra az értéket. Ha simább,
természetesebb képet szeretne, állítsa alacsonyabbra az értéket.
Degamma
A sötétebb képek megjelenítését befolyásolja. Nagyobb gamma érték
esetén a sötét képek világosabban jelennek meg.
Saturation
Telítettség: a fekete-fehértõl a teljesen telített színekig lehet változtatni
a videokép telítettségét.
Nyomja meg az
Nyomja meg az
gombot a kép színességének csökkentéséhez.
gombot a kép színességének növeléséhez.
Tint
A piros és zöld színek egyensúlyát módosítja.
Nyomja meg az
Nyomja meg az
A "Saturation"
a "Tint"
számítógépes
módban nem
használható.
Color R
A piros színt módosítja.
Color G
A zöld színt módosítja.
Color B
A kék színt módosítja.
Magyar... 20
gombot a kép zöld színének növeléséhez.
gombot a kép piros színének növeléséhez.
Vezérlés
Image
(Számítógépes
mód)
Keystone
A ferde vetítés miatti trapéztorzítást korrigálja. ( 15 fok)
Aspect Ratio
Itt választhatja ki a kívánt képarányt.
16:9 : A bemeneti jel a képernyo szélességéhez lesz igazítva.
4:3 : A bemeneti jel a vetítési képernyohöz lesz igazítva.
Crop : A 4:3 képarányú kép kinagyításra kerül, és a kép alja és
teteje lemarad, hogy illeszkedjen a 16:9-es képernyohöz.
L. Box : A bemeneti jel átméretezésre kerül, hogy illeszkedjen a
prezentáció méretéhez.
H. Position (függõleges pozíció)
Nyomja meg a
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozdításához.
gombot a kép jobbra mozdításához.
V. Position (függõleges pozíció)
Nyomja meg a
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozdításához.
gombot a kép felfelé mozdításához.
Frequency
A “Frequency” beállításával lehet a megjelenítési frekvenciát a számítógép
videokártyájának frissítési frekvenciájához igazítani. Ha egy függõleges
villogó sávot észlel, ezzel a funkcióval tudja a beállítást elvégezni.
Tracking
A “Tracking” szinkronizálja a projektor jelidõzítését a videokártyáéval.
Ha instabil vagy villogó képet észlel, ezzel a funkcióval tudja a hibát
korrigálni.
21 ... Magyar
Vezérlés
Image
(Videó mód)
Keystone
A ferde vetítés miatti trapéztorzítást korrigálja. ( 15 fok)
Aspect Ratio
Itt választhatja ki a kívánt képarányt.
16:9 : A bemeneti jel a képernyo szélességéhez lesz igazítva.
4:3 : A bemeneti jel a vetítési képernyohöz lesz igazítva.
Crop : A 4:3 képarányú kép kinagyításra kerül, és a kép alja és
teteje lemarad, hogy illeszkedjen a 16:9-es képernyohöz.
L. Box : A bemeneti jel átméretezésre kerül, hogy illeszkedjen a
prezentáció méretéhez.
Sharpness
A kép élességét módosítja.
Nyomja meg a
Nyomja meg a
Magyar... 22
gombot az élesség csökkentéséhez.
gombot az élesség növeléséhez.
Vezérlés
Audio
(Számítógép /
videó mód)
Volume
Nyomja meg a
gombot a hangerõ csökkentéséhez.
Nyomja meg a
gombot a hangerõ növeléséhez.
Mute
Válassza az “On” értéket a hang elnémításához.
Válassza az “Off” értéket a hang visszakapcsolásához.
23 ... Magyar
Vezérlés
Management
(Számítógép /
videó mód)
Menu Location
Itt adhatja meg a menü helyét a képernyõn.
Projection
Elore - asztalról
Gyárilag beállított, normál vetítés.
Hátulra - asztalról
Ha ezt a funkciót választja, a projektor megfordítja a képet, így egy
átlátszó vetítõfelületre hátulról vetíthet.
Elore - mennyezetrol
Ha ezt a funkciót választja, a projektor fejjel lefelé vetíti a képet. Ez
plafonra rögzített projektorhoz használható.
Hátulra - mennyezetrol
Ha ezt a funkciót választja, a projektor egyszerre megfordítja és fejjel
lefelé vetíti a képet. Ez plafonra rögzített projektorral átlátszó
vetítõfelületre történõ vetítéshez használható.
Magyar... 24
Vezérlés
Management
(Számítógép /
videó mód)
Source Lock
Ha a forrás rögzítése ki van kapcsolva, a projektor a bemeneti jel
elvesztésekor másik jelet kezd el keresni. Ha a forrás rögzítése be
van kapcsolva, akkor az aktuális forrást rögzíti a projektor, és csak a
“Source” gombbal lehet másik csatornára váltani.
Lamp Hour Elapse
Megjeleníti, hogy az izzó hány üzemórát mûködött eddig.
Lamp Hour Reset
Nyomja meg a
gombot, majd válassza a “Yes” értéket az izzó
üzemóra-számlálójának nullázásához.
Lamp Reminding
Ezzel állíthatja be, hogy jelenjen-e meg egy figyelmeztetõ üzenetet,
mikor a lámpa cseréje esedékes. Az üzenet az élettartam vége elõtt
30 órával jelenik meg.
OSD Transparency
A képernyõmenüt átlátszóvá változtatja.
25 ... Magyar
Vezérlés
Management
(Számítógép /
videó mód)
Start-up Screen
Itt lehet beállítani az indításkor megjelenõ képernyõt. Ha beállítást
az egyikrõl a másikra változtatja, az új beállítás a képernyõmenübõl
való kilépéskor azonnal életbe lép.
Acer: Az Acer projektor alapértelmezett kezdõképernyõje.
User: A felhasználó által módosított kezdõképernyõ, melyet a
számítógéprõl lehet letölteni a projektorba USB-kábel és a My
Start-up Screen segédprogram segítségével (leírást lásd alább).
My Start-up Screen
Magyar... 26
Vezérlés
Management
(Számítógép /
videó mód)
Az Acer My Start-up Screen egy számítógépes segédprogram, mellyel
a felhasználó az alapértelmezett kezdõképernyõt saját képre
cserélheti. A segédprogramot a projektorhoz mellékelt CD-rõl lehet
telepíteni. Csatlakoztassa a projektort a számítógéphez a mellékelt
USB-kábellel, majd indítsa el a My Start-up Screen segédprogramot
a kívánt kép letöltéséhez a számítógéprõl a projektorba. A letöltés
megkezdése elõtt a projektort “Letöltési módba” kell léptetni. A
“Letöltési módba” a következõképp lehet belépni:
1. Ha a projektor tápkábele ki van húzva, csatlakoztassa.
2. Ha a projektor be van kapcsolva, nyomja meg kétszer a
kapcsológombot a projektor kikapcsolásához.
3. Várjon, ameddig a projektor ventilátora leáll, és míg a táp LED
elkezd villogni.
4. Nyomja le, és tartsa lenyomva a “Menu/Enter” gombot, majd
nyomja meg a “ ” gombot.
5. Amikor a “Temp” és “Lamp” LED-ek világítani kezdenek, engedje
el mind a két gombot. A projektor belép letöltési módba.
6. Ellenõrizze, hogy az USB-kábel csatlakoztatva van-e a számítógéphez
és a projektorhoz.
Reset
Ha a gyári alapértékre szeretné visszaállítani a menükben található
összes megjelenítési paramétert, nyomja meg a
gombot, és válassza
a “Yes” értéket.
27 ... Magyar
Függelék
Hibaelhárítás
Ha hibát észlel a projektor mûködése közben, használja az
alábbi információkat. Ha a hiba nem akar megszûnni, lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy szervizzel.
Hiba: Nem jelenik meg a kép.
Ellenõrizze, hogy az összes adat- és tápkábel helyesen és biztosan
csatlakoztatva van-e az “Üzembe helyezés” szakaszban leírtaknak
megfelelõen
Ellenõrizze, hogy nem hibásak vagy töröttek-e a csatlakozók tûi.
Ellenõrizze, hogy az izzó megfelelõen a helyén van-e. Lásd “Az
izzó cseréje” címû szakaszt.
Ellenõrizze, hogy nincs-e a lencsevédõ a lencsén, és hogy be vane kapcsolva a projektor.
Ellenõrizze, hogy az elrejtés (“Hide”) funkció nincs-e bekapcsolva.
Hiba: Csak részben megjelenõ, nem stabil vagy hibás kép.
Nyomja meg a “Re-Sync” gombot a távirányítón.
Ha számítógépet használ:
Ha a számítógép képernyõjének felbontása nagyobb, mint 854 x
480, kövesse az alábbi lépéseket a felbontás beállításához.
Windows 3.x:
1. A Windows Program Managerben kattintson a “Windows
Setup” ikonra a Main csoportban.
2. Ellenõrizze, hogy a képernyõ felbontása kisebb vagy egyenlõe, mint 854 x 480.
Windows 95, 98, 2000, XP:
1. Nyissa meg a “Sajátgép” ikont, a “Vezérlõpult” mappát, majd
kattintson duplán a “Megjelenítés” ikonra.
2. Válassza a “Beállítások” fület.
3. A “Képernyõterület” alatt találja a felbontás beállítását.
Ellenõrizze, hogy a felbontás kisebb vagy egyenlõ-e, mint
854 x 480.
Ha a projektor így sem vetíti ki a teljes képet, akkor a használt
monitor képét is módosítania kell. Kövesse az alábbi lépéseket.
Magyar... 28
Függelék
4. A fenti 1-2. lépés végrehajtása után kattintson a “Speciális”
gombra.
5. A “Képernyõ” lapon válassza a “Módosítás” gombot.
6. Kattintson a “Minden eszköz megjelenítése” gombra. A
“Gyártók” listából válassza ki a “Szabvány monitortípusok”
sort, a “Modellek” listából válassza ki a felbontást.
7. Ellenõrizze, hogy a képernyõ felbontása kisebb vagy egyenlõ-e,
mint 854 x 480.
Ha laptopot használ:
1. Elõször hajtsa végre a fenti lépések közül a számítógép
felbontására vonatkozóakat.
2. A laptop megjelenítését állítsa “csak külsõ monitor” vagy
“csak CRT” módra.
Ha a felbontás megváltoztatása nem sikerül, vagy a monitor lefagy,
indítsa újra a számítógépet és a projektort.
Hiba: A laptop vagy hordozható számítógép nem jeleníti meg a
képet.
Ha laptopot használ:
Egyes laptopok kikapcsolják a saját képernyõjüket, ha egy másik
megjelenítõeszköz is csatlakoztatva van hozzájuk. Keresse meg
a számítógép dokumentációjában, hogyan lehet visszakapcsolni
a képernyõt.
Ha Apple PowerBookot használ:
A Control Panelen nyissa meg a PowerBook Displayt, és állítsa a
Video Mirroringot “On”-ra.
Hiba: A kép nem stabil vagy villódzik.
Használja a “Tracking” beállítást a hiba elhárításához. Lásd a 21.
oldalt.
Változtassa a meg a monitor színbeállítását a számítógépen.
Hiba: A képen függõleges villogó csík jelenik meg.
Használja a “Frequency” beállítást a hiba elhárításához. Lásd a
21. oldalt.
Ellenõrizze és konfigurálja a videokártya képmegjelenítési
módját, hogy az megfeleljen a projektornak. Lásd a 21. oldalt.
Hiba: A kép homályos.
Állítsa be a projektor lencséjének fókuszgyûrûjét. Lásd a 14. oldalt.
Biztosítsa, hogy vetítõfelület projektortól mért távolsága 1,2 m
és 12,0 m közötti legyen.
29 ... Magyar
Függelék
Hiba: A kép összenyomódik 4:3 képarányú DVD-knél.
A projektor automatikusan észleli a 4:3 képarányú DVD-ket, és a
képarányt digitálisan módosítja az alapértelmezett teljes 16:9
képarányra.
Ha a kép még mindig összenyomódva jelenik meg, állítsa be a
képarányt a következo rész alapján:
Válassza a 16:9 képarányt a DVD-lejátszón a 4:3 képarányú DVD
lejátszásakor.
Ha nem tud 16:9 képarányt választani a lejátszón, válassza a 16:9
képarányt a képernyõmenün.
Hiba: Fordítva jelenik meg a kép.
Válassza a képernyõmenü “Management” pontját, és állítsa be a
vetítés irányát. Lásd a 24. oldalt.
Hiba: Kiégett az izzó, vagy hangos pattanás hallatszott.
Mikor az izzó élettartama végéhez ér és kiég, hangos pattanás
hallható. A projektort ilyenkor addig nem lehet bekapcsolni,
míg az izzómodult ki nem cserélték. Az izzó cseréjének leírása
“Az izzó cseréje” címû részben található. Lásd a 32. oldalt.
Hiba: A LED világít.
Magyar... 30
Függelék
Hiba: Emlékeztetõ üzenet.
“Lamp is approaching the end of its useful life in full power
operation. Replacement Suggested!” Ez az üzenet jelenik meg 10
másodpercig, mikor az izzó közel áll a kiégéshez.
Hiba: A projektor automatikusan készenléti állapotba lép.
Túl magas a környezeti hõmérséklet. A projektort hagyja legalább
30 percre megfelelõ környezeti hõmérsékleten.
31 ... Magyar
Függelék
Az izzó cseréje
A projektor saját maga méri az izzó üzemóráinak számát. Idõvel
megjelenít egy figyelmeztetõ üzenetet: “Az izzó közeledik
élettartama végéhez teljes üzemmódban. Javasoljuk, hogy cserélje
ki!” Ha ezt az üzenetet látja (angolul: “Lamp is approaching the end
of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!”),
amint lehet, cserélje ki az izzót.
A projektort legalább 30 percig hagyja hûlni, mielõtt az izzót
kicserélné.
Az izzót ne használja tovább, mint a várható élettartama. Különben
az izzó nagy valószínûséggel darabokra törik. Érdemes valamilyen
kötelezõ kikapcsolási eljárást követni, hogy az izzó ne legyen túl
sokáig használva az üzenet megjelenése után. Javasoljuk, hogy
használjon idõzítõt vagy valami mást, és felirattal jelezze, hogy a
projektornak mennyi vetítési ideje van még hátra az izzó cseréje
elõtt. (Javasoljuk a rendszeres kikapcsolást.)
Figyelem! Az
izzóegység forró!
Az izzó cseréje
elõtt várjon, míg ki
nem hûl.
Magyar... 32
Függelék
Figyelem! A személyi
sérülés elkerülése
érdekében ne ejtse el az
izzómodult, és ne érjen az
izzóhoz. Az izzó
darabokra törhet, és
sérülést okozhat, ha
elejtik.
Az izzó cseréje:
1. Kapcsolja ki a projektort a “ ” gomb megnyomásával.
2. Hagyja a projektort hûlni legalább 30 percig.
3. Húzza ki a tápkábelt.
4. A fedélen lévõ csavart távolítsa el egy csavarhúzóval.
5. Emelje ki és távolítsa el a fedelet. 2
6. Távolítsa el az izzómodulból a két csavart.
1
3
7. Emelje ki az izzómodult. 4
Az izzómodul visszahelyezéséhez hajtsa végre a fenti
lépéseket fordítva.
33 ... Magyar
Függelék
Mûszaki adatok
Az alábbi mûszaki adatok külön értesítés nélkül is megváltozhatnak. A végleges mûszaki
adatokat az Acer hivatalos marketinganyagában találhatja meg.
Fényszelep
- Egy chipes DLPTM technológia a Texas Instrumentstõl
Izzó
- 200 W-os, cserélhetõ izzó
Képpontok száma
- 854 képpont (vízszintes) X 480 képpont (függõleges)
Megjeleníthetõ színek száma - 16,7 millió szín
Kontrasztarány
- 2000:1 (teljes/kikapcsolva) (minimum)
Egyenletesség
- 90%
Zajszint
- 30 dB(A) (normál üzemmód)/28 dB(A) (ECO üzemmód)
Vetítõlencse
- F2.5 (széles) F2.7 (tele), f=20,2~24,2 mm 1,2x-es manuális
zoom lencse
Vetített kép mérete (átlósan) - 68,58 ~ 822,96 cm képátmérõ
Vetítési távolság
- 1,2 és 12 méter között
Videokompatibilitás
- NTSC/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis
- Kompozit video és S-Video kompatibilis
Vízszintes frekvencia
- 31 kHz ~ 79 kHz vízszintes pásztázás
Függõleges frekvencia
- 50 Hz ~ 85 Hz függõleges képfrissítés
Tápellátás
- Univerzális váltóáramú bemenet 110-240 V; 50-60 Hz
frekvencia
Ki és bemenetek
- Táp: váltóáramú csatlakozóaljzat
- VGA-bemenet:
Egy 15 tûs VGA-csatlakozó, lejátszó- és HDTV-jel
- Videobemenet:
Egy kompozit videó RCA bemenet
Egy S-Video bemenet
- USB: Egy USB-aljzat számítógépes vezérléshez
- Hangbemenet: Egy mikrofonbemenet hanghoz
Súly
- 2,3 kg (5,1 lb)
Méret (szélesség x mélység - 256 x 198 x 92 mm
x magasság)
Mûködési tartományok
- Mûködési hõmérséklet: 5~ 35oC
Páratartalom: 80% maximum (nem kondenzálódó)
- Tárolási hõmérséklet: -20~60oC
Páratartalom: 80% maximum (nem kondenzálódó)
Munkavédelmi szabványok - FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS,
C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC
Magyar... 34
Függelék
Kompatibilis üzemmódok
Megjegyzés: a “*”
-gal jelöltek
tömörítettek.
35 ... Magyar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising