Acer | PH530 | Acer PH530 User Manual

Kézikönyv
Acer PH530 sorozatú projektorokhoz
Tárolási utasítások
Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A minimális
szennyezés és a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében
dolgozza fel újra.
USA
LCD/CRT monitorral vagy kijelzővel működő elektronikus termékek, illetve
szuper-magasnyomású higanygőzlámpa esetén:
A termékben lévő lámpák higanyt tartalmaznak, újrahasznosításuk vagy
megsemmisítésük a helyi, állami vagy szövetségi törvények szerint történhet.
További információért forduljon az Elektronikai Ipari Szövetséghez a www.eiae.
org címen. A lámpákra egyedileg vonatkozó információért keresse fel a www.
lamprecycle.org webhelyet.
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék............................................................................................ 1
Használattal kapcsolatos megjegyzés.......................................................... 2
Óvintézkedések.....................................................................................................2
Bevezetés..................................................................................................... 4
Termékszolgáltatások............................................................................................4
Csomagolás áttekintése........................................................................................5
Termékáttekintés...................................................................................................6
Fõ egység.......................................................................................................................6
Vezérlõpult......................................................................................................................7
Csatlakozóportok............................................................................................................8
Távirányító......................................................................................................................9
Telepítés...................................................................................................... 10
A projektor csatlakoztatása.................................................................................10
A projektor be- és kikapcsolása...........................................................................11
A projektor bekapcsolása.............................................................................................. 11
A projektor kikapcsolása...............................................................................................12
Figyelmeztetõ jelzés.....................................................................................................12
A kivetített kép beállítása.....................................................................................13
A kivetített kép magasságának beállítása.....................................................................13
A nagyítás / fókusz beállítása.......................................................................................14
A kivetítési kép méretének beállítása............................................................................14
Felhasználói kezelõszervek........................................................................ 15
Vezérlõpult és távirányító....................................................................................15
Képernyõn megjelenõ beállítómenü....................................................................19
Üzemeltetés..................................................................................................................19
Color (Szín)(Számítógép/ video mód)...........................................................................20
Image (Kép)(Számítógép/ video mód)..........................................................................22
Management (Kezelés)(Számítógép/ video mód).........................................................24
Timer (Időzítő)(Számítógép/ video mód).......................................................................27
Language (Nyelv)(Számítógép/ video mód).................................................................28
Mellékletek.................................................................................................. 29
Hibaelhárítás.......................................................................................................29
A lámpa cseréje...................................................................................................32
Mûszaki leírás......................................................................................................34
Kompatibilitási módok.........................................................................................35
Szabályzatok és biztonsági előírások.................................................................37
... Magyar
Használattal kapcsolatos megjegyzés
Óvintézkedések
Az egység élettartamának maximalizálása érdekében kövesse a jelen
felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és
karbantartási elõírásokat.
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Figyelmeztetés-
Magyar ... Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, ne
nézzen bele a projektor lencséjébe. Az erõs
fény szemsérülést okotzhat.
Tûzveszély vagy áramütés elkerülésének
érdekében ne tegye ki a készüléket az esõnek
vagy nedvességnek.
Kérjük, hogy a terméket ne nyissa fel és ne
szerelje szét, mert az áramütéshez vezethet.
A lámpa cseréjekor hagyja lehûlni az egységet,
és kövesse a cserével kapcsolatos összes
utasítást.
A termék magától érzékeli a lámpa
élettartamát Figyelmeztetõ üzenetek esetén
cserélje ki a lámpát!
A lámpamodul kicserélése esetén a képernyõn
megjelenõ beállítómenü “Management
(Kezelés)” eleme segítségével állítsa vissza a
“Lamp Hour Reset (Lámpaóra visszaállítása)”
funkciót (lásd 26 oldal).
A projektor kikapcsolása esetén gyõzõdjön
meg róla, hogy az elektromos hálózatról
történõ leválasztás elõtt a projektor befejezte e
lehûlési ciklust.
Elõször a projektort kapcsolja ki, és csak utána
a jelforrásokat.
A projektor mûködése közben ne használja a
lencsekupakot.
Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és
hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben
a projektor nem kapcsolható be mindaddig,
amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A
lámpa cseréjéhez kövesse a “A lámpa cseréje”
rész alatt található eljárásokat.
Használattal kapcsolatos megjegyzés
Teendõk:
 A tisztítás elkezdése elõtt kapcsolja ki a terméket.
 Enyhe mosószeres puha törlõruhával törölgesse meg a kijelzõházat.
 Amennyiben a készüléket elõreláthatólag hosszabb ideig nem
fogja használni, húzza ki a váltóáramú csatlakozóaljzatból.
Tilos:
 Elzárni az egység szellõzõaljzatait és szellõzõnyílásait.
 Súrolószer, viasz vagy oldószerek használata a tisztításhoz.
 Tilos az alábbi helyzetekben történõ használat:
-
-
-
-
Szélsõségesen meleg, hideg vagy nedves környezetben.
Túlzott pornak vagy szennyezõdésnek kitett helyeken.
Erõs mágneses mezõt létrehozó alkalmazás mellett.
Közvetlen napfénynek kitett helyen.
... Magyar
Bevezetés
Termékszolgáltatások
Ez a termék egy 720P típusú, egylapkás 0,62 hüvelykes DLP®
vetítő. TA kiemelkedõ tulajdonságok a következõk:
u True 720P, 1280 x 720 címezhetõ pixel
u Egy csippes DLP ® technológia
u NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis (480p, 576p, 720p, 1080i)
u Felhasználóbarát és nagyteljesítményű Acer
Empowering billentyű a következőkkel: Acer eView
kezelés, Acer eTimer kezelés és Acer eOpening
kezelés.
u Az összes funkcióval ellátott távirányító.
u Magas szintû digitális trapéztorzítás funkció és
kiváló minõségû teljes képernyõs képléptékezés
u Felhasználóbarát vezérlõpult
u SXGA+, SXGA tömörítés és XGA, VGA, SVGA
átméretezés
u A HDMI aljzat HDCP-kompatibilis eszközök
csatlakoztatását támogatja
u A HDMI 1.0 szabványnak megfelelő HDMI bemenet
u Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem –
HDCP 1.1 a HDMI bemeneten
u Mac kompatibilis
u Digitális nagyítás és kicsinyítés
Magyar ... Bevezetés
Csomagolás áttekintése
A projektort az alább bemutatott tartozékokkal együtt
szállítjuk. Ellenõrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal
lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor lencsevédõvel
1,8 m-es tápkábel
2,0 m-es kompozit
videókábel
1,8 m-es HDMI kábel
2 x darab elem
Hordtáska
Gyorsindítás kártya
Felhasználói kézikönyv
1,8 m-es VGA kábel
Távirányító
... Magyar
Bevezetés
Termékáttekintés
Fõ egység
6
1
7
2
Két darab
távvezérlővevőegység az
előlapon, illetve a felső
fedél elején.
3
6
4
5
6
7
9
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Magyar ... Nagyítás gyűrű
Fókuszgyűrű
Nagyítás lencse
Emelőláb
Kihúzható talp
Távirányító érzékelő
Vezérlőpult
Csatlakozóportok
Tápaljzat
Bevezetés
Vezérlõpult
4
5
Power
Te
m
p
ce
MENU
Resync
1
ur
2
So
3
p
m
Le
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menü
Hõmérsékletjelzõ LED
Lámpajelzõ LED
Bekapcsolásjelző LED (Power LED)
Forrás
Újraszinkronizálás
Négyirányú kiválasztógombok
... Magyar
Bevezetés
Csatlakozóportok
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Magyar ... 2
3
4
USB
S-VIDEO
VIDEO
5
Y
PB/CB
PR/CR
KensingtonTM záróport
USB csatlakozó
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Komponens videó bemeneti csatlakozó
VGA bemeneti csatlakozó (PC analóg jel)
HDMI csatlakozó
6
7
VGA IN
HDMI
Bevezetés
Távirányító
1
2
Ez a modell a 
”Némítás”, ”Hangerő +/-” és
”DVI” funkciók
használatát teszi
lehetővé
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
20
21
22
25
26
27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Adatküldést jelző lámpa
Tápellátás
Újraszinkronizálás
Forrás
Kimerevítés
Elrejtés
Képméretarány
Némítás
Trapézkorrekció/
Négyirányú
kiválasztógombok
Vissza
Menü
Digitális nagyítás - kicsinyítés
Bal egérkattintás
24
28
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Jobb egérkattintás
Bekapcsológomb
Egér
Hangerő +/Lapozás fel/Lapozás le
Fényerõ
Szín
RGB
Kontraszt
VGA
S-Video
Összetevő
Video
DVI
HDMI
... Magyar
Telepítés
Aprojektorcsatlakoztatása
1
VGA
2
S-Video kimenet
4
Videókimenet
USB
3
5
USB
S-VIDEO
VIDEO
6
VGA IN
HDMI
7
DVD lejátszó,
Készülék tetején
lévő doboz, HDTV
vevőkészülék
1....................................................................................................................Tápkábel
2.................................................................................................................VGAkábel
3.............................................................................................. Kompozitvideókábel
4................................................................... S-Videokábel(opcionáliskiegészítő)
5..........................................................................USBkábel(opcionáliskiegészítő)
6................................................3RCAkomponenskábel(opcionáliskiegészítő)
7.............................................................................................................. HDMIkábel
 Annak érdekében, hogy a projektor megfelelően együttműködjön
a számítógéppel, kérjük bizonyosodjanak meg, hogy a kijelző
mód időzítése összeegyeztethető a projektorral. Tekintse meg a
“Kompatibilitási módok” részt a 35. oldalon.
Magyar ... 0
Telepítés
Aprojektorbe-éskikapcsolása
Aprojektorbekapcsolása
1. Vegyelealencsekupakját.
2. Gyõzõdjönmegróla,hogyatápkábelésajelkábel
biztonságosancsatlakozik.AtápLEDpirosanvillog.
3. Kapcsoljabealámpátakezelőpultonlevő“Tápellátás”
(Tápellátás)gombsegítségével;ekkora“Tápellátás”LED
folyamatospirosszínnelég.
4. Forrásbekapcsolása(számítógép,notebook,videólejátszó
stb).Aprojektorautomatikusanérzékeliaforrást.
Ha a képernyőn megjelenik a ”Lock (zárolás)” és a ”Source
(Forrás)” ikon, akkor ez azt jelenti, hogy a projektor zárolva van
ehhez a forrástípushoz, és nem található ilyen típusú bemeneti jel.
 Ha a képernyõn megjelenik a “No Signal (Nincs jel)”felirat,
ellenõrizze, hogy a jelkábelek biztonságosan rögzülnek-e.
 Ha több forrást csatlakoztat ugyanabban az idõben és a vezérlõpult
vagy távirányító “Forrás” gombját használja.
Power
Tápellátás
ce
ur
So
1
Resync
MENU
Alencsekupaknak
nyitvakelllennie,
majdkapcsoljabea
kivetítőt.
... Magyar
Telepítés
A projektor kikapcsolása
1. A projektor lámpájának bekapcsolásához nyomja meg az
“Tápellátás” gombot. A következõ üzenet fog megjelenni:
“Please press power button again to complete the shutdown
process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still
running.(A kikapcsolási folyamat befelyezéséhez nyomja meg még
egyszer az Áramellátás gombot. Figyelmeztetés: NE húzza ki a
projektort a fali csatlakozóból, amíg a hûtõventilátor mûködésben
van és a képernyõn a jel látható.)” Megerõsítéshez nyomja meg az
“Tápellátás” gombot még egyszer, ellenkzõ esetben az üzenet 5
másodperc múlva eltûnik.
2. A hűtőventilátorok további mintegy 60 másodpercig működnek
és a táp LED pirosra vált és gyorsan villog. Amikor a táp LED
villogása lelassul, azt jelenti, hogy a projektor átváltott a készenlét
módba. Ha a projektort újre be kívánja kapcsolni, várnia kell
amíg a hûtési kör befejezõdik és a projektor készenléti állapotba
lép. Miután a projektor készenléti módba lépett, nyomja meg
az “Tápellátás” gombot és a projektor bekapcsol. Ha nem indul
újra első próbálkozásra, a vetítő automatikusan újraindul, amíg
ez sikeres lesz. Ez idő alatt nem kell megnyomnia a “Tápellátás”
gombot, hogy a vetítő beinduljon.
3. Húzza ki a projektor tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból
és a projektorból.
4. A kikapcsolást követően ne kapcsolja be azonnal a kivetítőt.
Figyelmeztetõ jelzés
 Ha a ”Lámpa (LAMP)” kijelző állandó piros fénnyel ég,
a vetítő automatikusan kikapcsol. Vegye fel a kapcsolatot
viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.
 Ha a “Hőmérséklet (TEMP)” kijelző állandó piros fénnyel
ég, azt jelzi, hogy a vetítő túlmelegedett. A képernyőn a
következő üzenet jelenik meg: “Projector Overheated. Lamp will
automatically turn off soon” (A vetítő túlmelegedett. A lámpa
rövidesen kialszik.). A projektor ezután automatikusan kikapcsol.
Magyar ... 12
Normális esetben lehûlés után újra be lehet kapcsolni a projektort.
Ha a probléma továbbra is fennmarad l vegye fel a kapcsolatot
viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.
 Ha a “Hőmérséklet (TEMP)” pirosan villog, a képernyőn a
következő üzenet jelenik meg: „Fan fail. Lamp will automatically
turn off soon” (A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan
kialszik.). Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy kirendelt
szervizközpontunkal.
Telepítés
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített
kép helyzetének beállításához.
A kép felfele igazítása:
1.Nyomja meg az  emelõgombot.
2.Állítsa be a kép magasságának szögét , majd engedje el
a gombot és a láb a helyére rögzül.
3.A kivetítési szög finom-beállításához használja a 
tgombot.
A kép lefele igazítása:
1.Nyomja meg az emelõgombot.
2.Engedje lennebb a képet majd engedje el a gombot és
azállítóláb a helyére rögzül.
3.A kivetítési szög finom-beállításához használja a 
gombot.
1
Emelőláb
2
Kihúzható talp
3
Döntse meg az
állítókereket
13 ... Magyar
Telepítés
A nagyítás / fókusz beállítása
A zoom (nagyító-kicsinyítő) csúszkával nagyíthatja,
ill. kicsinyítheti a képet. Fókuszoláshoz forgassa el a
fókuszgyûrût, amíga kép ki nem tisztul. A projektor fókusz
funkcióját 4,9 és 39,4 láb (1,5 és 12,0 méter) távolságon
belüllehet használni.
Zoom csúszka
Fókuszgyûrû
A kivetítési kép méretének beállítása
304.4"
(773.2cm)
277.3"
(704.2cm)
253.7"
(644.3cm)
177.6"
(451.0cm)
231.0"
(586.9cm)
161.7"
(410.8cm)
126.8"
(322.2cm)
115.5"
(293.4cm)
76.1"
(193.3cm)
69.3"
(176.1cm)
38.1"
(96.6cm)
34.7"
(88.0cm)
4.9'(1.5m)
9.8'(3.0m)
16.4' (5.0m)
23.0' (7.0m)
32.8'(10.0m)
39.4'(12.0m)
Kivetítõ
(Átlós)
Képernyõ
Max.
38,1"(96,6cm)
76,1"(193,3cm)
126,8"(322,2cm)
177,6"(451,0cm)
253,7"(644,3cm)
304,4"(773,2cm)
Min.
34,7"(88,0cm)
69,3"(176,1cm)
115,5"(293,4cm)
161,7"(410,8cm)
231,0"(586,9cm)
277,3"(704,2cm)
Max.
(WxH)
30,4" × 22,8"
(77,3×58,0cm)
60,9" × 45,7"
(154,6×116,0cm)
101,5" × 76,1"
(257,7×193,3cm)
142,1" × 106,5"
(360,8×270,6cm)
202,9" × 152,2"
(515,5×386,6cm)
243,5" × 182,6"
(618,6×463,9cm)
Min.
(WxH)
27,7" × 20,8"
(70,4×52,8cm)
55,5" × 41,6"
(140,8×105,6cm)
92,4" × 69,3"
(234,7×176,1cm)
129,4" × 97,0"
(328,6×246,5cm)
184,8" × 138,6"
(469,5×352,1cm)
221,8" × 166,4"
(563,4×422,5cm)
4,9'(1,5m)
9,8'(3,0m)
16,4'(5,0m)
23,0'(7,0m)
32,8'(10,0m)
39,4'(12,0m)
Távolság
Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.
Magyar ... 14
Felhasználói kezelõszervek
Vezérlõpult és távirányító
A funkciók kétféleképpen vezérelhetõk: Távirányító és
vezérlõpult.
Vezérlõpult
Távirányító
Power
ce
ur
So
p
m
Te
m
p
Le
Resync
MENU
A vezérlõpult használata
Resync (Újraszinkronizálás)
Automatikusan szinkronizálja a projektort a bemeneti
forrással.
Source (Forrás)
Nyomja meg a “Forrás” gombot, hogy válasszon az RGB,
Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video és
HDTV források közül.
Tápellátás
Tekintse meg a “Projektor be- és kikapcsolása” részt a 11-12.
Menu (Menü)
Nyomja meg a “Menü” gombot, hogy megnyissa a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt vagy lépjen vissza az
OSD menü előző oldalára
Négyirányú kiválasztógombok
A segítségével választhat az elemek között,
illetve javíthat a kiválasztottakon.
15 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
A távirányító használata
Tápellátás
Tekintse meg a “Projektor be- és kikapcsolása” részt a 11-12
oldalon.
Resync (Újraszinkronizálás)
 A projektort automatikusan a bemeneti forráshoz hangolja.
Source (Forrás)
Nyomja meg a “Forrás” gombot, hogy válasszon az RGB,
Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video, HDTV
és HDMI források közül.
Freeze (Kimerevítés)
A “Kimerevítés” gomb segítségével merevítheti ki a képernyõn
látható képet.
Hide (Elrejtés)
Ideiglenesen kikapcsolja a videót. Az “Elrejtés” gomb
segítségével elrejtheti a képet. A gomb ismételt megnyomása
újra megjeleníti a képet.
Aspect Ratio (Képméretarány)
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képméretarányt
(4:3/16:9/L. Box/1:1)
Négyirányú kiválasztógombok
 A
segítségével választhat elemeket vagy
módosíthatja a beállításokat az OSD menüműködéshez.
Trapézkorrekció
 Kijavítja a projektor megdöntésébõl eredõ képtorzulást (± 16
fok).
Menu (Menü)
Nyomja meg a “Menü” gombot az OSD menü megnyitásához.
A kilépéshez nyomja meg ismét a “Menü” gombot.
Zoom (Nagyítás)
 Digitális nagyítás - kicsinyítés be/ki.
Back (Vissza)
 Vissza az OSD menü előző oldalára.
Egér / Jobb egérkattintás / Bal egérkattintás
Ezek a funkciók megegyeznek a PC-hez vagy a Mac-hez
Magyar ... 16
tartózó egér funkcióival. Ezek a funkciók csak akkor állnak
rendelkezésre, ha a kivetítőt USB-kábellel egy számítógéphez
csatlakoztatják.
Felhasználói kezelõszervek
Bekapcsológomb
Az Acer Empowering gomb három egyedi Acer funkciót tesz
elérhetővé, az “Acer eView Management (Acer eView kezelés)”,
az “Acer eTimer Management (Acer eTimer kezelés)” és az “Acer
eOpening Management (Acer eOpening kezelés)” funkciókat.
Acer eView Management (Acer eView kezelés)
Nyomják le “e“ az “Acer eView kezelés” almenű
indításához.
“Acer eView kezelés”a kijelző mód
választására szolgál. Továbbirészletekért, lásd a
képernyőmenük részt.
Acer eTimer Management (Acer eTimer kezelés)
Nyomják le “e“ az “Acer eTimer kezelés” almenü
indításához.
Az “Acer eTimer kezelés” biztosítja az
emlékeztető funkciót a bemutató időkontrollja
érdekében. További részletekért, lásd a
képernyőmenük részt.
Acer eOpening Management (Acer eOpening
kezelés)
Nyomják le “e“ az “Acer eOpening kezelés”
almenü indításához.
Az “Acer eOpening kezelés” lehetővé teszi, hogy
a felhasználó saját indítóképernyőt alakítson
ki. További részletekért, lásd a képernyőmenük
részt.
Page Up (Lapozás fel) (csak számítógép módban)
Ezzel a gombbal lapozhat felfelé. Ez a funkció csak akkor
elérhetõ, ha a projektort USB kábelen keresztül csatlakoztattuk
a számítógéphez.
Page Down (Lapozás le) (csak számítógép módban)
Ezzel a gombbal lapozhat lefelé. Ez a funkció csak akkor
elérhetõ, ha a projektort USB kábelen keresztül csatlakoztattuk
a számítógéphez.
RGB
Nyomja meg az “RGB” gombot a színek optimalizálása
Brightness (Fényerõ)
4Nyomja meg a “Fényerő” gombot a kép világosságának
beállításához.
17 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
Color (Szín)
4Nyomja meg a “Szín” gombot a kép színhőmérsékletének
beállításához.
Contrast (Kontraszt)
4Nyomja meg a “Kontraszt” gombot a kép legvilágosabb és
legsötétebb területei közötti különbség beállításához.
VGA
4Nyomja meg a “VGA” gombot a VGA-bemenet csatlakozóra
váltáshoz. Ez a csatlakozó analóg RGB bemenetet támogat.
Component (Összetevő)
4Nyomja meg a ”Összetevő” gombot a komponens csatlakozóra
kapcsoláshoz. Ez a csatlakozó támogatja a következőket: YPbPr
(480p/576p/720p/1080i), és YCbCr (480i/576i).
Video
4Nyomja meg a ”Video” gombot a Composite Video forrásra
kapcsoláshoz.
S-Video
4Nyomja meg az “S-Video” gombot az S-Video forrásra
kapcsoláshoz.
HDMI
4Nyomja meg a “HDMI” gombot a HDMI forrás kiválasztásához.
Ez a csatlakozó támogatja valamennyi szabványos és
nagyfelbontású szórakoztatóelektronikai videoformátum
jelének továbbítását.
Magyar ... 18
Felhasználói kezelõszervek
Képernyõn megjelenõ beállítómenü
A projektor több nyelven is elérhetõ képernyõn
megjelenõ beállítómenüje segítségével beállíthatja a
képet, és megváltoztathatja a beállításokat. A projektor
automatikusan érzékeli a forrást.
Üzemeltetés
1. Az OSD menü megnyitásához, nyomják le “Menü” a távvezérlőn
vagy a vezérlőpulton.
2. A menü megjelenésekor a
gombok segítségével választhat
a menüpontok között. A fõmenü megfelelõ menüpontjának
kiválasztása után
3. A
az almenükben adhatja meg a beállításokat.
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
gomb segítségével módosítsa a beállításokat. 4. Az almenü többi beállítását a fentiek szerint módosíthatja.
5. A távirányítón vagy a kezelőpanelen nyomja meg a “Menü” vagy a
“Vissza” gombot, és ekkor a képernyő visszatér a főmenühöz.
6. Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg a távirányítón vagy a
kezelőpanelen a “Menü” vagy a “Vissza” gombot. Az OSD-menü
bezáródik, és a projektor automatikusan menti az új beállításokat.
Fõmenü
 A “Saturation”
(Telítettség) és “Tint”
(Színárnyalat) funkciók
csak Video módban
használhatók.
Beállításai
Almenü
19 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
Color (Szín)
(Számítógép/ video
mód)
Display Mode (Megjelenítési mód)
A különbözõ képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.
 Bright (Fényerő) : A fényerő optimalizálásához.
 PC : Számítógéphez és notebookhoz.
 Video : Lejátszáshoz világos fényviszonyok között.
 Theatre (Mozi) : Házimozi lejátszáshoz, sötét szobában.
 sRGB : A kép színének optimalizálásához.
 User (Felhasználó) : A felhasználói beállítások elmentése.
Brightness (Fényerõ)
Állítsa be a kép fényerejét.
 A gomb megnyomásával elsötétítheti a képet.
 A gomb megnyomásával világosíthatja ki a képet.
Contrast (Kontraszt)
A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti
különbséget adja meg. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
 A gombbal csökkentheti a kontrasztot.
 A gombbal növelheti a kontrasztot.
Color Temperature (Színmelegség)
Állítsa be a színmelegséget. Magas hõmérsékleten a képernyõ
hûvösebbnek, alacsonyabb hõmérsékleten pedig melegebbnek tûnik.
Magyar ... 20
Felhasználói kezelõszervek
Color (Szín)
(Számítógép/ video
mód)
White Segment (Fehérszakasz)
A fehérszakasz segítségével beállíthatja a DMD chip fehér
csúcsértékét. A 0 érték a legkisebb, a 10 érték a legnagyobb
fehérszakasznak felel meg. Erõsebb képet kap, ha növeli a beállítás
értékét. Lágyabb, természetesebb képet kap, ha csökkenti az értéket.
Degamma
A sötét háttér megjelenítését szabályozza. Magasabb gamma értéknél
a sötét háttér világosabb lesz.
Color R (R – Piros)
A piros szín beállítása.
Color G (G - Zöld)
A zöld szín beállítása.
Color B (B - Kék)
A kék szín beállítása.
Saturation (Telítettség)
A “Saturation”
(Telítettség) és “Tint”
(Színárnyalat) funkciók
csak Video módban
használhatók.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja
be.
4A gombbal csökkentheti a kép színeit.
4A gombbal fokozhatja a kép színeit.
Tint (Színezet)
A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.
A
A
gombbal növelheti a zöld szín arányát.
gombbal növelheti a piros szín arányát.
21 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
Image (Kép)
(Számítógép/ video
mód)
H. Keystone(vízszintes trapéztorzítás)
Nyomja meg a vagy gombot a képtorzítás vízszintes
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
V. Keystone (függőleges trapéztorzítás)
Nyomja meg a vagy gombot a képtorzítás függőleges
csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.
Aspect Ratio (Képarány)
Ezzel a funkcióval adhatja meg a kívánt képarányt.
16:9 : A bemeneti forrás méretezése az ernyő szélességéhez
történik a magassághoz igazítva úgy, hogy a megjelenített
kép méretaránya 16:9 lesz.
4:3
:
A
bemeneti forrás méretezése a vetítőképernyőhöz történik,

és a 4:3 arányt veszi fel.
L. Box : Méretezze át a képet (tartsa meg a forrás eredeti
méretarányát), hogy 1280 képpontos szélességet tudjon
biztosítani, majd (1) vagy VÁGJA LE az áj kép felső és
alsó részét, vagy (2) TÖLTSE KI FEKETE SÁVOKKAL
az új kép felső és alsó részét, hogy illeszkedjen a 720P
képernyő magasságához.
1:1
:
A
kép
a képernyő közepén maradjon eredeti

képpontfelbontással és átméretezés nélkül.
Projection (Vetítés)
Elsõ-asztali
4
Az alapértelmezett gyári beállítás.
Magyar ... 22
4
Elsõ-mennyezeti
Ennél a beállításnál a projektor fejjel lefelé fordítja
a képet, így a mennyezetre erõsített projektorral is
vetíthetünk.
4
Hátsó-asztali
Ennél a beállításnál a projektor megfordítja a képet, így
átlátszó vetítõvászon mögül is vetíthetünk.
Felhasználói kezelõszervek
Image (Kép)
(Számítógép/ video
mód)
4
Hátsó-mennyezeti
Ennél a beállításnál a projektor egyszerre megfordítja
cés fejjel lefelé fordítja a képet. A mennyezetre erõsített
projektorral, átlátszó vetítõvászon mögötti vetítésre.
H. Position (H - Vízszintes pozíció)
A gomb megnyomásával csúsztathatja balro.
A gomb megnyomásával jobbra csúsztathatja a jobbra.
V. Position (V – Függõleges pozíció)
A “H. Position”
(Vízszintes pozíció), “V.
Position” (Függőleges
A gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé.
pozíció), “Frequency”
(Frekvencia) és
A gomb megnyomásával csúsztathatja felfelé.
“Tracking” (Követés)
Frequency (Frekvencia)
funkciók csak
Computer (Számítógép) “Frekvencia”changes the display data frequency to match the
módban használhatók. frequency of your computer’s graphic card. If you experience a
vertical flickering bar, use this function to make an adjustment.
Tracking (Követés)
A “Követés” beállításával összehangolhatja a képernyõ és a
számítógép grafikus kártyájának idõzítését. Ugráló vagy villódzó
képet ezzel a funkcióval állíthat helyre.
A “Sharpness”
Sharpness (Élesség)
(Élesség), “Signal Type”
A kép élességét állítja be.
(Jeltípus) funkciók
csak Video módban
Nyomja meg a gombot az élesség csökkentéséhez.
használhatók.
Nyomja meg a gombot az élesség növeléséhez.
Signal Type (Jeltípus)
Nyomja meg a
vagy
gombot a forrás RGB, YPbPr vagy
YCbCr értékre állításához.
23 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
Management
(Kezelés)
(Számítógép/ video
mód)
ECO Mode (Takarékos üzemmód)
A “On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítõlámpát, és így csökkentheti
az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a
lámpa élettartamát. A “Off (Ki)” gombbal visszatérhet normál
üzemmódba.
Auto Shutdown (Automata leállítás)(perc)
A projektor automatikusan leáll amikor nincs bemeneti jel a
beállított idő alatt.
Source Lock (Forrászárolás)
Amikor a forrászárolás ki van kapcsolva, a projektor más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a forrászárolás
be van kapcsolva, akkor ”zárolja” az aktuális forráscsatornát,
mielőtt megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel ” Source
(Forrás)” gombját.
Menu Location (Menü helye)
Válassza ki a menü helyét a kijelző képernyőn.
Startup Screen (Kezdőképernyő)
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt kezdőképernyőt. Ha
megváltoztatja a beállítás értékét, az új beállítás a menübõl történõ
kilépéstõl lesz érvényes.
4Acer : Az Acer projektor alapértelmezett kezdőképernyője.
4User (Felhasználó) : A felhasználó által testreszabott képernyő,
amely a PCről a projektorra az USB-kábelen
keresztül és az Acer eOpening Management
(Acer eOpening kezelés) eszközzel került
letöltésre (lásd a leírást a következő
fejezetben).
Magyar ... 24
Felhasználói kezelõszervek
Management
(Kezelés)
(Számítógép/ video
mód)
Az Acer eOpening Management (Acer
eOpening kezelés) egy számítógépes
segédeszköz, amellyel a felhasználó
megváltoztathatja az alapértelmezett Acer
indítás képernyőt a kívánt képre. Az Acer
eOpening kezelés segédprogramot a mellékelt
CD lemezről ehet telepíteni. Csatlakoztassák
a projektort a számítógéphez a mellékelt
USB kábellel, majd az Acer eOpening kezelés
segédprogram segítségével töltsék le a kívánt
képet a projektorba. A feltöltés kezdete előtt a
projektornak már “Download Mode (Feltöltés
mód)” kell lennie. A “Download Mode
(Feltöltés mód)” beállításához kövesse az
alábbi utasításokat.
1. Ha kihúzták a projektor hálózati tápkábelét, dugja be ismét.
2. A projektor bekapcsolása
3. Bizonyosodjanak meg, hogy az USB kábelt csatlakoztatták a
projektor és a számítógép portja között.
25 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
Management
(Kezelés)
(Számítógép/ video
mód)
Lamp Hour Elapse (Eltelt lámpaidõ)
Jelzi, hogy mióta mûködik a lámpa (órákban kifejezve).
Lamp Reminding (Lámpa emlékeztetõ)
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti
meg, illetve rejtheti el a figyelmeztetõ üzenetet. Az üzenet 30 órával
az élettartam vége elõtt jelenik meg.
Lamp Hour Reset (Lámpaidõ nullázása)
A
gombbal az “Yes (Igen)” opciót választása után nullázhatja
alámpaidõ állását.
Reset (Visszaállítás)
A
gombbal az “Yes (Igen)” opciót, majd nyomja meg
a gombot,és valam ennyi menü értékei visszaállnak az
alapértelmezett gyáribeállítás értékeire.
Magyar ... 26
Felhasználói kezelõszervek
Timer (Időzítő)
(Számítógép/ video
mód)
Timer Start (Időmérő start)
Nyomja le
az időmérő indításához vagy leállításához.
Timer Period (Időmérő ideje)
Nyomja le
az időmérő idejének beállításához.
Timer Display (Időmérő kijelző)
Nyomja le
az időmérő kijelző mód választásához a képernyőn.
Timer Location (Időmérő helye)
Válasszák ki az időmérő elhelyezését a képernyőn.
27 ... Magyar
Felhasználói kezelõszervek
Language (Nyelv)
(Számítógép/ video
mód)
Language (Nyelv)
Válassza a többnyelvû menüt. A
a kívánt nyelvet.
vagy
gombbal kiválaszthatja
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg:
Magyar ... 28
.
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha a projektorral mûködésében hibát észlel, tekintse
át az alábbi információt. Ha a probléma továbbra is
fennmarad l vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a helyi szervizközponttal.
Probléma: A kép nem jelenik meg.
Ellenõrizze, hogy a kábelek és tápcsatlakozók megfelelõen és
biztonságosan rögzülnek-e, a “Telepítés” szakaszban leírtak
szerint.
Ellenõrizze, hogy a tûk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
Ellenõrizze a vetítõlámpa megfelelõ beszereltségét. Kérjük, tekintse
át a “A lámpa cseréje” c. szakaszt.
Gyõzõdjön meg róla, hogy eltávolította a lencsevédõt, és a
projektor bekapcsolt állapotban van.
Ellenõrizze, hogy az “Elrejtés” funkció nincs bekapcsolva.
Probléma: A kép csak részben látszik; fut, vagy nem
megfelelõen jelenik meg.
Nyomja meg a távirányító “Újraszinkronizálás” gombját.
Ha számítógépet használ:
Amennyiben a számítógép felbontása magasabb, mint 1400 X 1050,
az alábbiak szerint állíthatja helyre a felbontást.
Windows 3,x esetén:
1. A Windows Programkezelõben kattintson a “Windows
Beállítások” ikonra a Fõ ablakban.
2. Ellenõrizze, hogy a megjelenítés felbontása nem haladja meg az
1400 X 1050 értéket.
Windows 95, 98, 2000, XP esetén:
1. A “Sajátgép” ikonra kattintva nyissa meg a “Vezérlõpult”
mappát, és kattintson kétszer a “Képernyõ” ikonra.
2. Válassza a “Beállítások” fület.
3. A “Képernyõterület” alatt megtalálja a felbontási értéket.
Ellenõrizze, hogy a felbontás nem haladja meg az 1400 X 1050
értéket.
Amennyiben a projektor még mindig nem vetíti ki az egész
képet, akkor a felhasznált képernyõbeállításokon is változtatni
kell. Kövesse az alábbi lépéseket:
4. Hajtsa végre a fenti 1. és 2. lépést. Kattintson a “Speciális”
gombra.
5. A “Képernyõ” fül alatt válassza ki a “Módosítás” gombot.
29 ... Magyar
Mellékletek
6. Válassza a “Minden eszköz mutatása” elemet. A “Gyártók”
ablakban válassza ki a “Szabványos képernyõ” beállítást, majd
a “Modellek” dobozban válassza ki a kívánt felbontást.
7. Ellenõrizze, hogy a képernyõ felbontása nem haladja meg az
1400 X 1050 értéket.
Ha Notebook számítógépet használ:
1. Elõször be kell állítania számítógépe felbontását a fenti lépések
szerint.
2. A Notebook PC képernyõjét állítsa “Csak külsõ kijelzõ” vagy
“Csak CRT” üzemmódba.
Ha a felbontás módosítása nehézkesen halad, vagy a monitor
lefagy, indítsa újra a teljes felszerelést és a projektort.
Probléma: A Notebook vagy PowerBook számítógép
képernyõje nem jeleníti meg a kívánt anyagot.
Ha Notebook számítógépet használ:
Egyes Notebook számítógépek képernyõje kikapcsol, ha egy
második eszközt használunk. Nézzen utána számítógépe
dokumentációjában, hogyan kapcsolhatja vissza a monitort.
Ha Apple Powerbook számítógépet használ:
A Vezérlõpultok alatt nyissa meg a Powerbook Megjelenítés
elemet, és válassza a Video Tükrözés “On (Be)” értéket.
Probléma: A kép ugrál vagy villódzik
A “ Követés ” gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 23. oldalra.
Változtassa meg a képernyõ színbeállításait a számítógéprõl.
Probléma: A képen függõleges villogó vonal jelenik meg
A “Frekvencia” gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 23. oldalra.
Ellenõrizze és a projektorral kompatíbilis módon konfigurálja
újra a grafikus kártya megjelenítési üzemmódját. Lapozzon a 25.
oldalra.
Probléma: A kép életlen
Állítson a vetítõlencse fókuszgyûrûjén. Lapozzon a 14. oldalra.
Ellenõrizze, hogy a vetítõvászon megfelelõ távolságban - 4,9 és
39,4 láb (1,5 és 12,0 méter) van a vetítõtõl.
Magyar ... 30
Mellékletek
Probléma: 16:9 képarányú DVD lejátszásnál torzul a
kép.
A projektor automatikusan felismeri a 16:9 DVD képet és a
képarányt úgy igazítja, hogy a teljes képernyõre digitalizál 4:3
alapértelmezett értékkel.
Amennyiben a kép még mindig torz, a képarányt a következõk
szerint állíthatja be:
Ha 16:9 DVD-képet vetít, a lejátszón válassza a 4:3 képarányt.
Ha a DVD-lejátszón nem tud 4:3 képarányt választani, állítsa be
azt a képernyõn megjelenõ beállítómenüben.
Problem: Image is reversed.
A beállítómenüben válassza a “Kép” elemet és állítsa be a vetítési
irányt. Lásd a 22, 23. oldalon.
Probléma: A lámpa kiég, vagy pukkanó zajt ad ki.
Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó
hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be
mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa
cseréjéhez kövesse a “A Lámpa cseréje” rész alatt található
eljárásokat. Lásd a 32. oldalon.
Probléma: LED jelzõüzenet
Üzenet
Készenléti állapot
(Bemeneti tápkábel)
Power LED
villog
Hõmérs LED
Lámpa LED
Lassú villogás
Lámpa kigyullad
Táp bekapcs
Táp kikapcs (hûtés)
Gyors villogás
Hiba (Lámpahiba)
Lamp over temp. (A lámpa túlmelegedett.)
Hiba (Hûtõvent zárhiba)
Villogás
Projector over temp.
(A vetítő túlmelegedett.)
Hiba (Lámpa elromlott)
=>Fény BE
=>Fény KI
31 ... Magyar
Mellékletek
Alámpacseréje
Akivetítőautomatikusannyilvántartjaalámpaműködésiidejét.
Alámpaélettartamánakvégefeléakövetkezőfigyelmeztető
üzenetjelenikmeg“Lampisapproachingtheendofitsuseful
lifeinfullpoweroperation.ReplacementSuggested!”(Alámpa
elértehasznosélettartamánakvégétmaximálisteljesítmény
mellett.Tanácsoskicserélni!)Hamegjelenikezazüzenet,a
lehetőleghamarabbkikellcserélni.Hagyja,hogyakivetítő
legalább30percighűljön,mielőttkicserélnéalámpát.
1
Figyelmeztetés:
Alámpaterületforró!
Alámpacseréjeelõtt
várjameg,mígkihûl.
2
3
4
Alámpacseremenete:
Figyelmeztetés:
Aszemélyi
sérülésekelkerülése
érdekébenneejtse
elalámpamodult,
ésneérintsemegaz
égõt.Aleejtettégõ
szilánkokratörhetés
sérüléstokozhat.
Magyar ... 1. Azáramellátásgombmegnyomásávalkapcsoljakiaprojektort.
2. Várjon30percet,amígaprojektorkihûl.
3. Húzzakiatápkábelt.
4. Távolítsaelaburkolatot.
5. Toljafel,éstávolítselafedelet.
6. Alámpamodulbóltávolítsaelacsavart.
7. Húzzakialámpamodult.
Alámpamodulcseréjéhezhajtsavisszaazfentilépéseketfordított
sorrendben.
Mellékletek
Probléma: Emlékeztetõ üzenetek
“Lamp is approaching the end of its useful life in full power
operation. Replacement Suggested! (A lámpa hasznos
élettartamának végéhez közelít. Csere javasolt!)” jelenik meg
mintegy 10 másodpercre, ha a lámpa hamarosan kimerül.
 “Projectior Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(A projektor felforrósodott. A lámpa nemsokára automatikusan
kikapcsol.)” – jelenik meg, ha a rendszer túlforrósodott.
 “Fan fail. Lamp wil automatically turn off soon. (A hûtõventillátor
meghibásodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)” –
jelenik meg, ha a ventilátor meghibásodott.
33 ... Magyar
Mellékletek
Mûszaki leírás
Fenntartjuk a jogot az alábbi mûszaki jellemzõk további értesítés nélküli
megváltoztatására. A végleges mûszaki jellemzõket az Acer hivatalos marketing mûszaki
leírásában ellenõrizheti.
Fénycsõ
Lámpa
Number of Pixels
Megjeleníthetõ Szín
Kontraszt-arány
Egységesség
Zajszint
Vetítõlencse
Vetített képméret (átló)
Vetítési távolság
Video Kompatibilitás
Vízsz. frekvencia
Függ. frekvencia
Tápellátás
I/O Csatlakozók
Súly
Méret (Sz x Mag. x Mély.)
Környezeti értékek
Biztonsági Elõírások
Magyar ... 34
- A Texas Instruments által készített egylapkás DLP ®
technológia
- 200W Csérelhetõ lámpa
- 1280 pixel(Vízsz.) X 720 sor(Függ.)
- 1073,7M szín
- 2500:1 (Max. Be/Max. Ki)
- 90%
- 31dB(A)(szabvány mód)/28dB(A)(takarékos mód)
- F/2,5~2,8 f=22,29 ~ 26,72mm with 1,2X Manuális
zoommal lencse
- 28,7 to 300 hüvelyk (átlósan mérve)
- 3,94 to 34,28 láb (1,2 ~ 10,45 méter)
- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibílis
- Kompozit video & S-Video támogatás
- 31,5kHz~100kHz vízsz. leképezés
- 56Hz~85Hz függõleges frissítés
- Univerzális AC bemenet 100 ~ 240V; Bemeneti
frekvencia 50/60Hz
- Táp: AC bemeneti tápaljzat
- Egy 15 tűs D-sub csatlakozó VGA-hoz
- Egy darab HDMI bemenet a Digitális Video
bemenethez
- Video bemenet:
Egy kompozit video RCA bemenet
Egy S-video bemenet
Egy készlet (3db RCA) komponens videó bemenet
- USB: Egy USB csatlakozó
- 6,0 font (2,7kg)
- 11,1 x 4,1 x 10,1 hüv. (283 x 104 x 256 mm)
o
o
- Mûködési hõmérséklet: 14 ~ 95 F (5 ~ 35 C)
Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
o
o
- Tárolási hõmérséklet: -4 ~ 140 F (-20 ~ 60 C)
Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS,
C-tick, PSB, PSE, CB Jelentés, CCC
Mellékletek
Kompatibilitási módok
Mód
Felbontás
Analóg VGA – számítógép jelZ
VGA
Függ.
frekvencia
[Hz]
Vízsz.
frekvencia
[KHz]
640 x 480
60
31,50
640 x 480
72
37,90
640 x 480
75
37,50
720 x 400
70
31,50
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,90
800 x 600
72
48,10
800 x 600
75
46,90
1024 x 768
60
48,40
1024 x 768
70
56,50
1024 x 768
75
60,00
1024 x 768
85
68,70
1152 x 864
70
63,80
1280 x 1024
60
63,98
1280 x 1024
75
79,98
QuadVGA
1280 x 960
60
59,70
SXGA+
1400 x 1050
60
63,98
MAC
1152 x 870
75,06
68,68
MAC G4
640 x 480
60
31,35
i Mac DV
1024 x 768
75
60,00
SVGA
XGA
SXGA
Analóg VGA – bővített széles szinkronizálás
1280 x 720
60
45,00
1280 x 800
60
49,702
1360 x 768
60
47,72
1440 x 900
60
55,935
Digitális HDMI – számítógép jel
VGA
SVGA
640 x 480
60
31,50
720 x 400
70
31,50
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,90
800 x 600
72
48,10
800 x 600
75
46,90
35 ... Magyar
Mellékletek
1024 x 768
Függ.
frekvencia
[Hz]
60
Vízsz.
frekvencia
[KHz]
48,40
1024 x 768
70
56,50
1024 x 768
75
60,00
1152 x 864
70
63,80
1280 x 1024
60
63,98
1280 x 1024
75
79,98
QuadVGA
1280 x 960
60
59,70
SXGA+(Zsugorított)
1400 x 1050
60
63,98
Mód
Felbontás
XGA
SVGA(Zsugorított)
Digitális HDMI – bővített széles szinkronizálás
1280 x 800
60
49,702
1440 x 900
60
55,935
Digitális HDMI – videó jel
480i
704 x 480
59,94(29,97)
15,73
480p
704 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50(25)
15,63
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60(30)
33,75
F. Komponens – analóg
Magyar ... 36
480i
704 x 480
59,94(29,97)
15,73
480p
704 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50(25)
15,63
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60(30)
33,75
Mellékletek
Szabályzatok és biztonsági előírások
Ez a függelék felsorolja az Acer projektorra vonatkozó általános
előírásokat.
FCC-előírás
Ezt a berendezést bevizsgálták és az FCC-szabályok 5. részében foglaltak
szerinti B osztályú digitalis eszközökre vonatkozó korlátozásoknak
megfelelőnek minősült. Ezeket a korlátozásokat úgy határozták meg, hogy
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakókörnyezetben
történő telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre,
hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a
telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.
Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetében ilyen
interferencia nem fordul elő. Ha a berendezés káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával
határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az
interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• A vevőantenna tájolásának módosítása vagy áthelyezése.
• Az eszköz és a vevő közötti elválasztás növelése.
• Az eszköz csatlakoztatása olyan áramkörre, amely nem azonos
azzal, amelyhez a vevő van csatlakoztatva.
• Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/
tévészerelőhöz.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt
kábelekkel történik az FCC-előírásoknak való megfelelés érdekében.
Vigyázat
A gyártó kifejezett hozzájárulása nélkül végzett változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a jelen számítógép
használatára vonatkozó azon jogosultságait, amelyeket a Szövetségi
Távközlési Bizottság biztosít.
37 ... Magyar
Mellékletek
Működési feltételek
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 5. részében foglaltaknak. A
működés vonatkozásában a következő két feltételnek kell teljesülnie:
1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. az eszköznek fogadnia kell minden interferenciát, beleértve azokat is,
amelyek nemkívánatos működést eredményezhetnek.
Notice: Canadian users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer kijelenti, hogy ez az Acer projektor megfelel az 1999/5/ECirányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó
előírásoknak. (Keresse fel a http:// global.acer.com webhelyet)
Соответствует сертификатам, обязательным
в РФ
Magyar ... 38
Mellékletek
Fontos biztonsági utasítások
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Mentse el ezeket későbbi
felhasználásra.
1. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
2. Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne
használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztítást
vízzel megnedvesített ruhával végezze.
3. A berendezést ne használja víz közelében.
4. A berendezést ne helyezze bizonytalan járműre, állványra vagy
asztalra. Ha a berendezés leesik, akkor súlyosan károsodhat.
5. A berendezés nem működtethető a jelölőcímkén jelzettől eltérő típusú
tápárammal. Ha nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról,
forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
6. Ne tároljon semmit a tápkábelen. Ne helyezze el a berendezést olyan
helyen, ahol bárki ráléphet a tápkábelre.
7. A burkolat nyílásain keresztül ne dugjon be semmit a berendezésbe,
mert ez súlyos áramütést vagy rövidzárlatot, illetve tüzet okozhat.
Semmilyen folyadékot ne csepegtessen a berendezésre.
8. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a berendezést, mert a
burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek
vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Minden javítási munkát
képzett szervizszakemberrel végeztessen.
9. Távolítsa el a berendezés fali csatlakozóját az aljzatból és kérje képzett
szervizszakember segítségét a következő esetekben:
a.Ha a tápkábel vagy a dugasz sérült vagy kopott.
b.Ha folyadék került a berendezésbe.
c. Ha a termék megázott vagy vizes lett.
d.Ha a berendezés nem a megszokott módon működik a kezelési
utasítások betartása esetén. Csak azokat a szabályozókat állítsa
be, amelyekkel a kezelési utasítások foglalkoznak, mivel a többi
szabályozó nem megfelelő beállítása károsodást okozhat, és
gyakran előfordul, hogy a képzett szerviztechnikusok sokkal
több munkával tudják helyreállítani a normál működést.
e. Ha a termék leesett vagy a burkolat megsérült. Ha berendezés
teljesítménye jelentős változást mutat, akkor ez szervizelés
szükségességét jelenti.
10. A váratlan elektromos áramütés veszélyének elkerülésére a váltakozó
áramú adaptert csak akkor használja, ha a fali 39 ... Magyar
csatlakozó megfelelően földelt.
Download PDF

advertising