Acer | Aspire Z5610 | Acer Aspire Z5600 User Manual

Aspire Z5600/Z5610
Felhasználói útmutató
SA001
Copyright © 2010.
Minden jog fenntartva.
Aspire
sorozat Felhasználói útmutató
Látogasson el a http://registration.acer.com oldalra, és fedezze fel milyen elnyöket kínálunk
vásárlóinknak.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás
céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített
kendőt.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges
szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
Az elektromos energia használata
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
iv
•
•
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80
százalékát.
A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó
csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása
előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége,
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
•
•
•
•
•
Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás
szükségességére utal.
Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik
megfelelően.
v
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
VIGYÁZAT: Ha helytelenül teszi be az elemet, akkor robbanásveszély áll fenn. Csak
a gyártó által ajánlott vagy azzal egyenérték típusúra cserélje ki. A lemerült elemeket
a gyártó útmutatásainak megfelelen helyezze el.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.
Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm
Higanytartalom
LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus
termékek esetében:
Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a
helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani
őket. További információkat az Electronic Industries Alliance www.eiae.org című
webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további
tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
vi
ENERGY STAR
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékeivel a
szolgáltatások és a teljesítmény terén tett lemondások nélkül nyílik
lehetőség az energiamegtakarításra, ezáltal a takarékoskodásra és
a környezet védelmére. Az Acer büszke arra, hogy termékei
ENERGY STAR minősítéssel vannak ellátva.
Mi az ENERGY STAR?
Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékek kevesebb energiát fogyasztanak,
és az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental
Protection Agency) által meghatározott szigorú energiahatékonysági irányelveknek
megfelelve elősegítik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését.
Az Acer elkötelezte magát amellett, hogy világszerte olyan termékeket kínáljon a
vásárlóknak, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, így elősegítik a
takarékosságot és a környezet védelmét. Minél több energiát tudunk megtakarítani a
magasabb energiahatékonyság révén, annál kevesebb üvegházhatást okozó gázt
kell kibocsátanunk, ami által csökkenthető az éghajlatváltozások valószínűsége.
További információ: http://www.energystar.gov.
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékei:
•
Kevesebb hőt állítanak elő, így kevesebb hűtést igényelnek és melegebb
környezetben is üzemeltethetők.
•
10 és 30 perces késleltetéssel rendre automatikusan átkapcsolnak a
képernyő és a számítógép alvó módjába.
•
Lehetővé teszik a számítógép alvó módból történő felébresztését a
billentyűzet vagy az egér segítségével.
•
A számítógépek több mint 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak alvó
módban.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban
regisztrált jelzés.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás,
ínburok-gyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet.
A következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban,
a nyakban és a hátban:
•
Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
•
•
Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
Fájás, duzzanat, lüktetés.
vii
•
•
Merevség, feszülés.
Hidegség, gyengeség.
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
•
Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
•
•
•
•
•
•
Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól.
Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető
módon helyezze el.
Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére.
Ügyeljen a látására!
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse,
a ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő,
a kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
Tartsa tisztán a kijelzőt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
viii
•
•
•
A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
•
•
Az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa.
•
•
•
•
Használjon irányított megvilágítást.
Függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség
megvilágítását.
Módosítsa a kijelző betekintési szögét.
Használjon ragyogáscsökkentő szűrőt.
Használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével
párhuzamos kartonlapot.
Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellőztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő
földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja
a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni,
akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet,
illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.
Biztonsági tudnivalók
Hulladékkezelési útmutatás
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
iii
v
vi
A rendszer bemutatása
1
Előlap
Jobb
Bal
Hátulnézet
Új alkatrészek beszerelése
A ház kinyitása
1
2
3
4
5
6
Gyakran ismétlődő kérdések
A számítógép gondozása
Fontos tippek
Tisztítás és javítás
Műszaki segítség kérése
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
7
9
9
10
11
12
FCC megjegyzés
A modemre vonatkozó megjegyzések
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A digitális hangkimenetre vonatkozó nyilatkozat
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem
köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
Federal Communications Commission
12
13
13
13
14
14
17
Tartalom
Biztonsági és a kényelmes használattal
kapcsolatos információk
iii
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató jellegűek.
A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
1
A rendszer bemutatása
Fontos: az Ön számítógépének hardverlehetőségei, csatlakozóinak
elhelyezkedése és kijelzői az ábrától eltérhetnek.
Az Ön számítógépe az alábbi alkatrészeket tartalmazza:
#
Magyar
Előlap
Ikon
Leírás
1
Mikrofon
2
HD webkamera
3
Kijelző képernyő
4
Acer TouchPortal
5
Főkapcsoló
2
A rendszer bemutatása
Magyar
Jobb
#
Ikon
Leírás
1
Fejhallgató aljzat
2
Mikrofon bemeneti csatlakozó
3
Világítás ki-/bekapcsoló
4
Memóriakártya-olvasó
5
Optikai meghajtó
3
Bal
Magyar
#
Ikon
Leírás
1
BCAS olvasó
(csak egyes típusokon)
2
USB csatlakozók
4
A rendszer bemutatása
Magyar
Hátulnézet
#
Ikon
Leírás
1
Tápcsatlakozó
2
Kensington™ típusú zárat fogadó horony
3
USB csatlakozók
5
#
Ikon
Leírás
Vonalszintű kimenet/hangszóró csatlakozóaljzat
5
RJ-45 Ethernet csatlakozó
6
eSATA csatlakozó
7
TV-Tuner
8
IR bemeneti port
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató
jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell
függvénye.
*Figyelmeztetés: A hardver károsodását megelőzendő kérjük, hogy
ezeket az adathordozókat címkével lefelé helyezze a megfelelő
nyílásokba.
Új alkatrészek beszerelése
Kizárólag az Ön AcerSystem számítógépével kompatibilis alkatrészeket
használjon. Érdeklődjön kereskedőjénél az új alkatrészek alkalmasságát
illetően, mielőtt megvásárolja őket.
A megfelelő telepítés érdekében forduljon az új alkatrészekhez mellékelt
dokumentációhoz, mielőtt újat szerelne be, vagy meglévőt cserélne.
A bővítési lehetőségek a következők lehetnek:
•
Merevlemez cseréje nagyobb kapacitású modellre, vagy második
merevlemez hozzáadása.
•
Memóriabővítés.
•
Grafikus kártya beszerelése a beépített grafikai alrendszer helyett.
•
DVD- vagy CD-RW meghajtó beszerelése a CD-meghajtó helyett.
•
Bővítőkártya, például fax-/modemkártya beszerelése valamelyik üres
PCI foglalatba.
Magyar
4
6
A rendszer bemutatása
A ház kinyitása
A ház kinyitása előtt kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a hálózati
csatlakozóját a konnektorból.
Magyar
a) Óvatosan fektesse a számítógépet egy vízszintes felületre, hogy
hozzáférhessen az egység oldalsó paneljéhez.
b) Nyomja meg a számítógépház zárjának jobb oldali részét
és húzza maga felé az oldalsó panelt az eltávolításához.
7
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek a
számítógép használata közben merülhetnek fel. A kérdéseket pedig a
helyzet megoldását célzó egyszerű válaszok követik.
K: Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem tölti be a
rendszert.
V: Ellenőrizze a bekapcsoló gomb fölötti LED-et.
•
Ellenőrizze, hogy a számítógép hátulján lévő feszültségválasztó
kapcsoló a megfelelő feszültségre van-e állítva.
•
Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelelően csatlakozik-e a
konnektorhoz.
•
Ha elosztót vagy automatikus feszültségszabályozót használ,
ellenőrizze, hogy be van-e dugva és be van-e kapcsolva.
Ha a LED világít, ellenőrizze a következőket:
•
Lehet, hogy rendszerindításra nem alkalmas hajlékonylemez (nem
rendszerlemez) van a hajlékonylemez-meghajtóban. Amennyiben
igen, vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemezt, majd
nyomja meg a Ctrl + Alt + Del billentyűkombinációt a számítógép
újraindításához.
•
Az operációs rendszerállományok sérültek lehetnek, vagy hiányoznak.
Helyezze be a Windows telepítésénél készített indítólemezt a
hajlékonylemez-meghajtóba, majd nyomja meg a Ctrl + Alt + Del
billentyűkombinációt a számítógép újraindításához. Ez automatikusan
diagnosztizálni fogja a rendszert és végrehajtja a szükséges
javításokat. Ha azonban a diagnosztikai program mégis hibát jelez, a
visszaállítási folyamat elvégzésére is szükség lehet, hogy helyreállítsa
a rendszer eredeti, gyári alapbeállításait.
Megjegyzés: További tájékoztatásért a rendszervisszaállítást illetően kérjük, forduljon a rendszer-visszaállító
CD-ROM utmutatójához.
K: Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
V: A számítógép teljesítményszabályozó funkciója automatikusan
kikapcsolja a kijelzőt, hogy energiát takarítson meg. Egyszerűen nyomjon
meg egy billentyűt a kijelző visszakapcsolásához.
Magyar
Ha nem világít, a rendszer nem kap feszültséget. Kövesse az alábbi
utasításokat:
8
Ha nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt egy billentyű lenyomásával,
újraindíthatja a számítógépet. Ha a számítógép újraindítása után sem jár
sikerrel, segítségért lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a műszaki
támogatóközponttal.
K: A nyomtató nem működik.
Magyar
V: Tegye a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva egy konnektorba, és
hogy be van-e kapcsolva.
•
Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakozik-e a
rendszer párhuzamos portjához, és az ezzel egyező porthoz a
nyomtatón.
•
További tájékoztatásért a nyomtatóval kapcsolatban forduljon a
nyomtató leírásához.
K: Nem bocsát ki hangot a számítógép hangszórója.
V: Ellenőrizze a következőket:
•
A hangerő le lehet némítva. Keresse meg a Hangerő ikonját a tálcán.
Ha át van húzva, kattintson az ikonra, és törölje a némítás opciót.
A némítás megszüntetéséhez és a hangerő fokozásához az USB
bilentyűzet hangerőszabályozó/némító tárcsáját is használhatja.
•
Ha fejhallgató, fülhallgató vagy külső hangszórók vannak a
számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozójához kapcsolva, a
beépített hangszórók automatikusan kikapcsolódnak.
K: A rendszer nem olvassa a hajlékonylemezt, a merevlemezt, illetve a
CD-, vagy DVD-lemezt.
V: Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú lemezt használ-e.
•
Ellenőrizze, hogy a CD vagy DVD megfelelően van-e a meghajtó
tengelyére helyezve.
•
Ellenőrizze, hogy a CD vagy DVD mentes-e a karcolásoktól vagy
szennyeződéstől.
•
Ellenőrizze a meghajtót egy jó (azaz ép) lemez használatával.
Ha a meghajtó az ép lemezt sem tudja olvasni, probléma lehet a
meghajtóval. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a műszaki
támogatóközponttal, ahol segítséget kaphat.
9
K: A rendszer nem tud adatokat írni a merevlemezre, illetve a CD-R/
CD-RW lemezre.
V: Ellenőrizze a következőket:
•
Ellenőrizze, hogy a hajlékonylemez vagy a merevlemez nem
írásvédett-e.
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú optikai lemezt, illetve
hajlékonylemezt használ-e.
Kérjük, olvassa el az ebben a fejezetben lévő fontos utasításokat.
Az utasítások betartásával maximálisan kihasználhatja számítógépét.
Fontos tippek
•
Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze
el hőforrások, például fűtőtest közelében.
•
Ne tegye ki a számítógépet 0ºC (32ºF) alatti vagy 50ºC (122ºF) feletti
hőmérsékletnek.
Ne tegye ki a számítógépet mágneses mezőknek.
Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
Ne öntsön vizet a számítógépre.
Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rezgésnek.
Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
Soha ne tegye a rendszert egyenetlen felületre.
Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat.
A hálózati és minden más kábelt gondosan távolítsa el a
személyközlekedés útjából.
Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
Az összes csatlakoztatott berendezés névleges áramfelvétele nem
haladhatja meg a hálózati kábel névleges teljesítményét, ha
hosszabbító kábelt használ. Az egyetlen konnektorhoz csatlakoztatott
berendezések összes névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a
biztosíték névleges teljesítményét.
Ellenőrizze a szoftverekkel szállított dokumentációban, hogy
választhatók-e más felbontás és színmélység kombinációk. Ezekkel a
beállításokkal a szem számára kellemesebb megjelenítést érhet el.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Magyar
A számítógép gondozása
10
Tisztítás és javítás
A számítógép és a billentyűzet tisztítása
1
2
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a hálózati tápkábelt.
Nedves kendővel óvatosan törölje le a számítógép házát és a
billentyűzetet. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert.
Magyar
A mutatóeszköz tisztítása
Hagyományos (gumigolyós) egér tisztítása
1 Nyissa ki az egér alján lévő kör alakú fedelet.
2 Vegye ki a gumigolyót és törölje le puha, nedves kendővel.
3 Tegye vissza a golyót és zárja be a fedelet.
Optikai egér tisztítása
Ha optikai egeret használ, a karbantartást illetően forduljon az egérhez
mellékelt dokumentációhoz.
A monitor tisztítása
Mindig tartsa tisztán a monitort. A tisztítást illetően forduljon a monitorhoz
mellékelt dokumentációhoz.
Mikor hívjon szerviztechnikust?
•
•
•
•
•
•
Ha elejtette a számítógépet és az megsérült
Ha folyadék jutott a számítógépbe
Ha a számítógép nem működik megfelelően
Ha a probléma még a 7. oldalon található „Gyakran ismétlődő
kérdések” fejezetben leírt ellenőrzést és hibaelhárítást követően is
fennáll
Ha a probléma leírása nem szerepel a 7. oldalon található „Gyakran
ismétlődő kérdések” fejezetben
Ha a számítógép valamelyik beépített alkatrészét cserélni, vagy
bővíteni szeretné
11
Műszaki segítség kérése
Lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel vagy forgalmazóval, ahol műszaki
segítséget kaphat. Az Ön környezetében fellelhető szervizközpontok
elérhetőségét illetően a weboldalhoz is fordulhat (http://global.acer.com/
support/index.htm) tájékoztatásért.
Magyar
12
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC megjegyzés
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor
megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy
a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg
lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő
lépéseket teheti meg:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
•
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali
dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
•
Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós
szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni. Az FCC szabályzat
betartása érdekében, árnyékolt kábelt használjon az eszköz más számítástechnikai
eszközökhöz történő csatlakoztatásához. Kettős csatlakozókábel javasolt a DVI
kimenethez.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
13
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a
következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen számítógép terméksorozat megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.
TBR 21
A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba.
Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági
előírásoknak való megfelelésről
A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel.
A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón
található.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE
TO BEAM.
A digitális hangkimenetre vonatkozó nyilatkozat
Az optikai csatlakozó legfeljebb 1. osztályú lézereszközt vagy fénykibocsátó diódát
(LED) tartalmaz.
Magyar
A modemre vonatkozó megjegyzések
14
Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Magyar
Az országok érvényességi köre
A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a
használat országában található helyi irodával. Az érintett országok aktuális listáját
lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre
nem köteles rádiófrekvenciás távközlési
eszközök (RSS-210)
a
Általános információk
A működtetésnek két feltétele van:
1. A készülék nem okozhat zavart, és
2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
b
Működés az 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia
megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a
kültéri használatot engedélyeztetni kell.
15
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Magyar
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product: Personal Computer
Trade Name: Acer
Model Number: Aspire Z5600/Z5610
SKU Number: Aspire Z5600/Z5610-xxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of
the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will
continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN55013 (Applicable to product built with TV tuner module)
-. EN55020 (Applicable to product built with TV tuner module)
-. EN61000-3-2 Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
-. EN60065 (Applicable to product built with TV tuner module)
Council Decision 98/482/EC (CTR21):
-. (Applicable to product with pan- European single terminal connection
to the Public Switched Telephone Network (PSTN).)
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by
weight in homogenous material are:
Lead
0.1%
Mercury
0.1%
Hexavalent 0.1%
Chromium
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
16
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the
setting of ecodesign requirements for energy-related product.
Magyar
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
• Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
• Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard
mouse set).
-. EN301 489-17
• Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard
mouse set).
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
Easy Lai, Manager
Regulation Center, Acer Inc.
17
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Magyar
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
Personal Computer
Trade Name:
Acer
Model Number:
Aspire Z5600/Z5610,
SKU Number:
Aspire Z5600/Z5610-xxx,
("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
18
Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató jellegűek.
A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.
V10A1
Download PDF

advertising