Acer | Aspire P3-131 | Acer Aspire P3-131 User Manual

- 1
© 2013. Minden jog fenntartva.
Acer Aspire P3 Felhasználói kézikönyv
Modell: P3
Első kiadás: 03/2013
2-
Tartalomjegyzék
Biztonság és kényelem
Az első lépések
5
17
Útmutatók......................................................... 17
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz .................................................... 18
A számítógép be- és kikapcsolása ........... 18
A számítógép gondozása ......................... 19
A hálózati adapter gondozása .................. 19
Tisztítás és javítás .................................... 20
Ismerkedjen meg új Acer
számítógépével!
A billentyűzet feltöltése ............................ 36
Hibaelhárítás ............................................ 37
Universal Serial Bus (USB)
38
HDMI Micro
39
A virtuális billentyűzet
(virtual keyboard ) használata
40
Vezeték nélküli hálózatok
42
Kapcsolódás az Internethez ............................ 42
Vezeték nélküli hálózatok ................................ 42
21 Acer clear.fi
Számítógép ...................................................... 21
Elölnézet .................................................. 22
Hátulnézet ................................................ 23
Felülnézet ................................................ 24
Alulnézet .................................................. 24
Bal/jobb oldali nézet ................................ 25
LED kijelzők .............................................. 27
Környezet ......................................................... 27
Billentyűzet védelme ........................................ 28
Billentyűzet elölnézetből .......................... 28
Gyorsbillentyűk ......................................... 30
A számítógép behelyezése a
billentyűzet fedelébe ................................. 30
A számítógép eltávolítása a billentyűzet
fedeléből ................................................... 33
A billentyűzet használata .......................... 34
Párosítás a P3-mal ................................... 35
44
A média és a fotók navigálása.........................
Megosztott fájlok ......................................
Mely eszközök kompatibilisek? ................
Lejátszás egy másik eszközön.................
44
45
45
46
Képernyőtájolás és G-érzékelő
47
Energiagazdálkodás
48
Acer Green Instant On..................................... 48
Energiamegtakarítás ....................................... 49
Akkumulátor
52
Az akkumulátor jellemzői.................................
Az akkumulátor élettartamának
optimalizálása ..........................................
Az akkumulátor töltési szintjének
ellenőrzése...............................................
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
figyelmeztetés ..........................................
52
54
54
55
Tartalomjegyzék - 3
A számítógép biztonságba
helyezése
56
Jelszavak használata ....................................... 56
Jelszavak beírása ..................................... 57
Gyakran ismétlődő kérdések
58
Szervizszolgáltatás kérése............................... 59
Tippek és tanácsok a Windows 8
használatához .................................................. 61
Három új elem van, melyet ajánlott
észben tartania: ........................................ 61
Hogyan férhetek hozzá a gombokhoz? .... 61
Hogyan juthatok a Start menübe? ............ 61
Hogyan válthatok az alkalmazások
között? ...................................................... 62
Hogyan kapcsolhatom ki a
számítógépem? ........................................ 62
Miért van új interfész?............................... 62
Hogyan oldhatom fel a számítógépem? ... 63
Hogyan szabhatom testre a
számítógépem? ........................................ 63
4 - Tartalomjegyzék
Úgy szeretném használni a Windows-t,
amihez korábban hozzászoktam/kérem
vissza az asztalomat! ...............................
Hol találhatók az alkalmazások?..............
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)? ..........
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az
Internet Explorerhez?...............................
Hogyan kereshetek Windows
frissítéseket? ............................................
Hol kaphatok további információt? ...........
Hibaelhárítás ...................................................
Hibaelhárítási tanácsok............................
Hibaüzenetek ...........................................
65
65
67
68
68
68
69
69
69
A rendszer helyreállítása
71
BIOS segédprogram
72
Rendszerindítási sorrend................................. 72
Jelszavak megadása ....................................... 72
Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók
73
Biztonság és kényelem
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás céljából
őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített
kendőt.
Figyelmeztetés
Hozzáférés a tápkábelhez
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha meg
kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az elektromos aljzatból
való kihúzásával tegye meg.
Az áramforrás leválasztása
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való leválasztása
során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
Biztonság és kényelem - 5
Az elektromos energia használata
- A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
- Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a fali
dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ, akkor
a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80 százalékát.
- A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak
földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása előtt
győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
- Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő földelés
nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/vagy sérüléshez
vezethet.
- Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök által generált,
a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is jó védelmet biztosít.
6 - Biztonság és kényelem
- A készülék széles feszültségtartományban működtethető (100 és 120, illetve 220 és
240 V közötti feszültségű váltakozó árammal). A készülékhez mellékelt tápkábel
megfelel a vásárlási országban vagy területen hatályos előírásoknak. Ha más
országban vagy területen szeretné működtetni a készüléket, akkor használjon az
adott helyen érvényes előírásoknak megfelelő tápkábelt. A tápkábellel kapcsolatban
további információt a viszonteladóktól és a szolgáltatóktól kaphat.
Hallásvédelem
- Figyelmeztetés: Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a
fejhallgatót vagy a fülhallgatót, akkor tartósan károsodhat a hallása.
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
- Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
- Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
- Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
- A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Általános
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet
és súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges szellőzést
szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem szabad elzárni
vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket ágyra, heverőre, takaróra
vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak nincs biztosítva a megfelelő
szellőzése.
Biztonság és kényelem - 7
- Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert veszélyes
feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz
vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a készülékre vagy a
készülékbe.
- A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
- Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –, vagy
veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
- A készülék alsó oldala, a hálózati adapter és a szellőzőnyílások körüli részek
felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg ezeket a
részeket.
- A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával
veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Bízzon minden javítást
a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz
szakképzett munkatársaihoz:
- A hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
- Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
- Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
- Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
- A készülék működésében
szükségességére utal.
olyan
jelentős
változás
állt
be,
ami
javítás
- A működtetési útmutató betartása ellenére a készülék nem működik rendesen.
8 - Biztonság és kényelem
- Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel az egyéb beállítások módosítása károsodáshoz vezethet, és
szakképzett technikus számára is hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési
körülmények visszaállítása.
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
Ez a számítógép lítium-ion, vagy lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Ne használja
nedves vagy korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye ki
60°C (140°F)-nál magasabb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti útmutatást,
akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat, felrobbanhat
vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor szivárog,
és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan öblítse le vízzel, majd
azonnal forduljon orvoshoz.
Biztonsági okokból és az akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor
csak 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a maximális
teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és lemeríthető, de
idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátor üzemidő érzékelhetően rövidebbé
válik a megszokottnál, forduljon szakemberhez. Kizárólag jóváhagyott akkumulátort
használjon, és kizárólag a készülékhez jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor
töltését.
Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy
hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja 15°C
és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl forró vagy túl
hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még akkor is, ha teljesen
fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a fagypont alatti hőmérséklet
rontja.
Biztonság és kényelem - 9
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés hatására is
felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja ki az
akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
- Megjegyzés: Kérjük, látogasson el a www.acer.com oldalra az akkumulátor
szállítási dokumentumok megtekintéséhez.
- Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak. Ne
szedje szét és ne dobja tűzbe őket. A gyermekektől tartsa távol. A használt
akkumulátorok hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
Rádiófrekvenciás zavarás
- Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték nélküli, rádiós
átvitelt végző eszközt, ha a hordozható számítógépet az alábbi körülmények
között használja. Ilyen eszköz többek között, de nem kizárólagosan: vezeték
nélküli hálózati csatoló (WLAN), Bluetooth-csatoló és/vagy 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat. A készüléket
csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat mellett, illetve az
antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve a készülék megfelel a
rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa
távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa legalább a fent említett távolságra. Az
adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez az eszköznek jó minőségű hálózati
kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek
továbbítása, amíg ilyen kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel
befejezéséig betartsa a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes
részei mágnesesek. A készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A
hallókészüléket viselő személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a
készüléket. Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a
készülék közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
10 - Biztonság és kényelem
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata miatt
zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső rádiófrekvenciás
hatásokra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani. Ezek az
ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal foglalkozó független
kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó személyeknek a
következőkre kell ügyelniük:
- A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
- Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó közelében
hordozni.
Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell kapcsolni vagy távolabbra kell
helyezni a készüléket.
Hallókészülékek. A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát okoz
egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozók és a
légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan beszerelt
készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék javítását vagy
Biztonság és kényelem - 11
járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A helytelen beszerelés
vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné válását
okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű minden vezeték nélküli készüléke
helyesen van-e rögzítve, és megfelelően működik-e. A készülékkel és annak
részegységeivel vagy tartozékaival azonos fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony
folyadékot, gázt vagy egyéb robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben
utazik, akkor ne feledje, hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a
légzsák kinyílási területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a
hordozható vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték
nélküli készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a készüléket.
A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata veszélyeztetheti a
repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, illetve ütközhet
a jogszabályok előírásaival.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen robbanásveszélyes
levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek motorjának leállítására
szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve személyi sérüléshez,
rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az üzemanyagtöltő és a
szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot. Az üzemanyagraktárakban és az elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken gondosan
tanulmányozza a rádiós készülékek használatára vonatkozó előírásokat. A
robbanásveszélyes levegőjű helyeket a legtöbbször, de nem minden esetben, jelöléssel
látják el. Ideértendők a hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a
cseppfolyósított földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a
helyek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port,
gabonaport vagy fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a számítógépet azokon a helyeken,
ahol tilos a mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
12 - Biztonság és kényelem
Segélykérő hívások
- Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani. Ha
segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe. A
környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék
újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from
Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos
szabályokról
a
www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm címen talál információkat.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai sérülés
veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a helytelen testtartás,
a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz munkakörülmények, a személyes
egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős mértékben növelik a fizikai sérülés
veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A következő
tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a nyakban és a
hátban:
- Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
- Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
- Fájdalom, duzzanat, lüktetés.
- Merevség vagy feszülés.
- Hidegség vagy gyengeség.
Biztonság és kényelem - 13
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata miatt,
azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi és
biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg saját
komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
- Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
- Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
- Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a nyomás
alól.
- Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
- Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
- A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető módon
helyezze el.
- Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére.
Ügyeljen a látására
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a szemet. Az
alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
14 - Biztonság és kényelem
Szem
- Gyakran pihentesse a szemét.
- A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen tartson
szünetet.
- Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
- Tartsa tisztán a kijelzőt.
- A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
- A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a grafikák
tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
- A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség megvilágítását,
használjon irányított megvilágítást,
módosítsa a kijelző betekintési szögét,
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével párhuzamos
kartonlapot.
- Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
- Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
- Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
- Végezzen nyújtógyakorlatokat.
- Gyakran szellőztessen.
- Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
Biztonság és kényelem - 15
- Figyelem! Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja a
számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni, akkor csak rövid
ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet, illetve végezzen
nyújtógyakorlatokat.
- Megjegyzés: További információkért kérjük, látogasson el ide: "Jogszabályi és
biztonsági tudnivalók" 73. oldal.
16 - Biztonság és kényelem
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez Acer
számítógépet választott.
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének
használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Első lépésként a Útmutató a beállításokhoz szereplő útmutatást követve
helyezze üzembe a számítógépet.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető
jellemzőit és funkciót.
Az Felhasználói kézikönyve részletes információt tartalmaz olyan
témákról, mint a rendszereszközök, adatok helyreállítása, bővítési
lehetőségek és hibaelhárítás. Emellett ismerteti a számítógépre
vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. Az
Alkalmazások alatt érhető el (húzza felfelé az ujját a képernyő aljától
indulva, és érintse meg a Minden alkalmazást, majd érintse meg az Acer
Felhasználói Kézikönyv lehetőséget a listában). Vagy húzza el az ujját a
képernyő jobb szélén befelé, és érintse meg a Keresés lehetőséget, majd
a szövegdobozt a képernyőn megjelenő billentyűzet megnyitásához, és
kezdje el beírni a „Felhasználói Kézikönyv” kifejezést a találatok
megjelenítéséhez. Érintse meg az Acer Felhasználói Kézikönyvet.
Az első lépések - 17
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A kikapcsoláshoz tegye a következőt:
• Érintse meg a Beállítások charm > Áramellátás > Leállítás pontját.
A kikapcsoláshoz (a BIOS megnyitásához újraindítást követően) tegye a
következőt:
• Érintse meg a Beállításokcharm > PC beállítások módosítása >
Általános elemet. A „Speciális rendszerindítás” pont alatt érintse meg
az Újraindítás most lehetőséget. Megjelenik a „Válasszon egy
lehetőséget” képernyő. Érintse meg a Számítógép kikapcsolása
lehetőséget.
Megjegyzés: További információk: lásd a "BIOS segédprogram" 72.
oldal.
Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem
szeretné teljeses kikapcsolni Alvó üzemmódba is helyezheti:
• A bekapcsoló gomb megnyomásával.
-VAGY• Érintse meg a Beállítások charm > Áramellátás > Alvás pontját.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (a bekapcsoló gomb
áramellátást jelző LED-jének ki kell aludnia). Ha kikapcsolta a
számítógépet és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt
legalább két másodpercig várjon.
18 - Az első lépések
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
• Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze
hőforrás, például fűtőtest közelébe.
• Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
• Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
• Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
• Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
• Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
• Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
• Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
• Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A
hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne
akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
Az első lépések - 19
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
• Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel
névleges
teljesítményét.
Az
azonos
fali
dugaszolóaljzatba
csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem
haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy
hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
• a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült;
• A számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" 58. oldal.
20 - Az első lépések
Ismerkedjen meg új Acer
számítóg ép ével!
Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte az eszközt,
ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Új számítógépébe
információkat.
az
érintőképernyőn
keresztül
írhatja
be
az
Számítógép
Eszközének két fő alkotóelem van: a számítógép és a billentyűzet fedele.
A következő képek ezeket mutatják be. Az egyes nézeteken úgy
helyeztük el a címkéket, mintha a számítógépet a képernyővel önmaga
felé és a kamerával felfelé tartaná.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 21
Elölnézet
1 2
3
Szám Elem
Fényképező
1
jelzőfénye
2
Webkamera
3
Windows billentyű
Leírás
Akkor világít, ha a fényképező aktív.
Webkamera videokommunikációs célokra.
Nyomja meg egyszer a Start menü
megnyitásához.
22 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Hátulnézet
1
2
Szám Elem
Beépített
1
webkamera
Fényképező
2
jelzőfénye
Leírás
Webkamera videokommunikációs célokra.
Akkor világít, ha a fényképező aktív.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 23
Felülnézet
1
Szám Elem
1
Szellőzés és
hűtőventilátor
Leírás
Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne
melegedjen túl.
A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő
áramlását egyéb módon megakadályozni.
Megjegyzés: A kijelző tájolása rögzíthető, ha meghatározott tájolást
igénylő alkalmazások futnak. Ilyenek például a játékok és más teljes
képernyős alkalmazások. Videohívások közben mindig tartsa a
számítógépet fekvő irányban.
Alulnézet
1
Szám Elem
1
Hangszórók
Leírás
Sztereó hangkimenetet biztosít.
24 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Bal/jobb oldali nézet
1
2
3
6
7
8
4
5
Szám Ikon
Elem
1
Mikrofon
2
Micro HDMI port
3
USB 3.0 port
4
Egyenáramú
bemeneti aljzat
Leírás
Belső mikrofon hangfelvételek
készítéséhez.
A nagy felbontású, digitális
videokapcsolatokat támogatja.
USB eszközökhöz csatlakozik.
Az USB 3.0 port kék csatlakozójáról
ismerhető meg (lásd alább).
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 25
Szám Ikon
Elem
5
Viszaállítás
6
Headset/
hangszóró jack
Bekapcsoló gomb
7
8
+/-
Leírás
Illesszen egy gémkapcsot a furatba
és nyomja be négy másodpercig, így
visszaállíthatja a számítógépet (az
akkumulátor eltávolítását és újra
behelyezését szimulálja).
Audió eszközök (pl. hangszórók,
fejhallgató) vagy headset
csatlakoztatását teszi lehetővé.
A számítógép bekapcsolásához
nyomja meg; és a számítógép alvó
módba való kapcsolásához nyomja
meg újra. Nyomja meg és tartsa
lenyomva, ha ki akarja kapcsolni a
számítógépet.
Akkumulátor LED
Az akkumulátor üzemállapotát jelzi.
Lásd az alábbi táblázatot.
Hangerő billentyű
Ha megnyomja, szabályozni tudja a
hangerőt.
Információk az USB 3.0 -ról
• USB 3.0 és korábbi USB eszközökkel kompatibilis.
• Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.0-ás
eszközöket.
• Az USB 3.0 (SuperSpeed USB) műszaki paraméterek definiálják.
26 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
LED kijelzők
LED színe
Állapot
Kék
Állandó
Kék
Röviden
felvillan
Sárga
Állandó
Sárga
Röviden
felvillan
Sárga
Villog
Ki
Leírás
A számítógép teljesen feltöltött és
csatlakoztatva van.
A számítógép teljesen feltöltött és
akkumulátorról működik.
Miután megnyomja a bekapcsoló gombot, a
kék LED pár másodpercig világít, majd elalszik.
A számítógép tölt és csatlakoztatva van.
A számítógép nincs teljesen feltöltve és
akkumulátorról működik.
Miután megnyomja a bekapcsoló gombot, a
sárga LED pár másodpercig világít, majd
elalszik.
Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony,
vagy probléma van az akkumulátorral.
A számítógép ki van kapcsolva.
Környezet
• Hőmérséklet:
• Üzemeltetés: 5°C – 35°C
• Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C
• Páratartalom (kicsapódás nélkül):
• Üzemeltetés: 20% – 80%
• Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 27
Billentyűzet védelme
A következő rész leírja a kombinált billentyűzet fedél tulajdonságait.
Billentyűzet elölnézetből
1
2
3
4
5
Szám Ikon
Elem
1
Akkumulátor LED
2
Bekapcsoló gomb
28 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Leírás
Megmutatja a billentyűzet
akkumulátorának állapotát (ld. az
alábbi táblázatot).
Be- és kikapcsolja a billentyűzetet.
Szám Ikon
Elem
3
USB-csatlakozó
4
Funkciójelző LED
5
Billentyűzet
Leírás
A billentyűzet beépített
akkumulátorának feltöltéséhez
használja a mellékelt USB feltöltő
kábelt. Lásd a "A számítógép
behelyezése a billentyűzet
fedelébe" 30. oldal.
Megmutatja a billentyűzet funkcióinak
állapotát (ld. az alábbi táblázatot).
Az adatbevitel eszköze.
Akkumulátor LED
Állapot
Kék (folyamatos)
Narancs
(folyamatos)
Narancs (lassan
villog)
Narancs (gyorsan
villog)
Narancs (villog)
Leírás
A billentyűzet csatlakoztatva van és teljesen feltöltött.
A billentyűzet csatlakoztatva van és töltődik.
A billentyűzet nincs csatlakoztatva és az akkumulátor
töltöttsége alacsony.
A billentyűzet nincs csatlakoztatva, és az
akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony, vagy
egyéb probléma merült fel.
A billentyűzet párosítás üzemmódban van
(a funkciójelző LED is villog).
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 29
Funkciójelző LED
Állapot
Kék (folyamatos)
Kék (villog)
Kék (villog)
Leírás
A billentyűzet bekapcsolása után a LED fény öt
másodpercig kéken világít.
A LED fény a billentyűzet kikapcsolása után villog.
A billentyűzet párosítás üzemmódban van (az
akkumulátor LED is villog).
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a beállítások és a
hangerő. Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az
<Fn> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően
nyomja le.
A számítógép behelyezése a billentyűzet fedelébe
Megjegyzés: Mindig legyen óvatos a billentyűzet fedél használatakor
és szállításakor. Az Acer javasolja, hogy két kézzel fogja meg a
billentyűzet tokját.
1. Helyezze a tartót a billenytűzeten lévő csatornába, hogy a helyére
illessze.
30 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
2. Helyezze a számítógép alsó részét a tartó alsó rekeszébe. Az esetleges
karcolódás és károsodás elkerüléséhez ne a felső részbe helyezze be
elsőként a számítógépet.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 31
3. Hajtsa vissza a táblagépet a tartóba, és nyomja le a táblagép felső
sarkait, hogy a tartó fülei biztonságosan a helyén tartsák azt. A
számítógép most biztonságosan helyezkedik el a billentyűzet fedélben.
32 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Megjegyzés: A károsodás elkerülése érdekében ne szállítsa úgy a
tartót, hogy a számítógép kifelé néz belőle.
A számítógép eltávolítása a billentyűzet fedeléből
1. Nyomja be a tartó tetején elhelyezkedő füleket.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 33
2. Húzza a számítógépet a tartótól ellentétes irányba.
A billentyűzet használata
A Bluetooth billentyűzetet előre párosították a P3-mal. Csupán be kell
kapcsolni a billentyűzetet és a P3 Bluetooth funkciót. Ehhez tegye a
következőt:
1. Érintse meg a Beállítások gomb > Gépház > Vezeték nélküli elemet.
2. A Vezeték nélküli eszközök pontban ellenőrizze, hogy a Bluetooth
kapcsoló beállítása: Be.
3. Tartsa lenyomva a billentyűzet Bekapcsoló gombját, míg a funkciójelző
LED fény kigyullad (a funkciójelző LED fény 5 másodpercre bekapcsol,
majd újra kialszik).
34 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
4. A billentyűzet kikapcsolásához addig tartsa lenyomva a billentyűzet
Bekapcsoló gombját, míg a funkciójelző LED villog Engedje fel a
Bekapcsoló gombot.
Megjegyzés: Energiatakarékossági
billentyűzetet, ha nem használja azt.
okokból
kapcsolja
ki
a
Párosítás a P3-mal
Ha a Bluetooth billentyűzete elveszti a kapcsolatot a P3-mal, szükség van
az újrapárosításukra. A párosítási folyamat végeztével már ki- és
bekapcsolhatja a billentyűzetet anélkül, hogy ismét párosítania kellene.
1. Érintse meg a Beállítások gomb > Gépház > Eszközök elemet.
2. Érintse meg az Acer Aspire P3 Bluetooth billentyűzet opciót, majd
érintse meg a jobb oldalon lévő mínusz jelet az eszköz eltávolításához
(néhány másodpercet igénybe vehet, hogy a rendszer eltávolítsa az
eszközt az eszközlistáról).
3. Tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot, míg az akkumulátor és a
funkciójelző LED-ek ismétlődően villognak. Engedje fel a Bekapcsoló
gombot. A billentyűzet most párosítás üzemmódban van.
Megjegyzés: A billentyűzet három percig párosítás üzemmódban
marad.
4. Érintse meg az Eszköz hozzáadása elemet. A P3 megkeresi a
rendelkezésre álló, párosítható Bluetooth eszközöket.
5. Ha megtalálta az Acer Aspire P3 Bluetooth billentyűzetet, érintse
meg ezt az elemet.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 35
6. A képernyőn ekkor megjelenik egy hat jegyű jelszó. A billentyűzet
használatával adja meg a jelszót, és nyomja meg az Enter gombot.
Megjegyzés: A jelszó csak egy percig adható meg. Ha a jelszó
eltűnik, vagy helytelen jelszót ad meg, ismételje meg a fenti párosítási
lépéseket.
7. A párosítás végeztével a funkciójelző LED fény villogása megáll.
A billentyűzet feltöltése
A billentyűzet fedeléhez beépített akkumulátor és USB feltöltő kábel
tartozik. A kábel nagyobbik vége a táblagép USB portjához kapcsolódik,
míg a kisebbik vége a billentyűzet mikro-USB portjához csatlakozik.
Amikor az akkumulátor narancs színű LED jelzőfénye gyorsan villog, a
billentyűzet töltöttsége kiritkusan alacsony, és szükség van feltöltésre.
Addig csatlakoztassa a billentyűzetet, míg az Akkumulátor LED kék
fényűvé válik. Töltés alatt is használhatja a billentyűzetet.
MEGJEGYZÉS: A billentyűzet feltöltéséhez a táblagépnek
bekapcsolt állapotban kell lennie.
36 - Ismerkedjen meg új Acer számítógépével!
Hibaelhárítás
Kérdés: A billentyűzetem semmit nem csinál, ha megnyomom a
billentyűket.
Válasz: Ennek számos oka lehet. Ellenőrizze a következőket:
1. Elképzelhető, hogy a billentyűzet ki van kapcsolva. Tartsa lenyomva a
billentyűzet Bekapcsoló gombját, míg a funkciójelző LED fény
kigyullad (a funkciójelző LED fény 5 másodpercre bekapcsol, majd újra
kialszik). Ha a funkciójelző LED villog, kikapcsolta a billentyűzetet.
Tartsa lenyomva ismét a billentyűzet Bekapcsoló gombját, míg a
funkciójelző LED világítani kezd.
2. A billentyűzet akkumulátora lemerült. Kövesse "A táblagép töltése"
részben leírt utasításokat.
Ismerkedjen meg új Acer számítógépével! - 37
Universal Serial Bu s (USB)
A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) port egy nagy
sebességű soros busz, segítségével rendszererőforrások lekötése nélkül
csatlakoztathat USB perifériákat.
38 - Universal Serial Bus (USB)
HDMI Micro
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles
körben támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre
egyaránt alkalmas csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely
kompatibilis hang-/videoforrás, például set-top box, DVD-lejátszó vagy
A/V-vevő és digitális hang- és/vagy videovevő készülék, például digitális
televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
A HDMI Micro-porttal felsőbb kategóriájú hang- és videokészülékekhez
csatlakoztatható a számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel
is elegendő, a kapcsolat gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása
nélkül hozható létre.
Megjegyzés: A HDMI Micro-HDMI átalakító csak bizonyos modellek
esetén része a csomagnak.
HDMI Micro - 39
A virtuális billenty űz e t
(virtual keyboard ) használata
A Microsoft Windows egy kényelmes virtuális billentyűzetet (virtual
keyboard ) biztosít az adatbevitelhez. A billentyűzet megjelenítésének
számos módja van:
A Windows virtuális billentyűzet (virtual keyboard ) megjelenítéséhez
érintse meg bármelyik szövegmezőt.
40 - A virtuális billentyűzet (virtual keyboard ) használata
A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a Billentyűzet ikont az
Asztal rendszertálcáján. A billentyűzet bezárásához érintse meg a
billentyűzet jobb felső sarkában látható x-et.
A virtuális billentyűzet (virtual keyboard ) használata - 41
Vezeték nélküli hálózatok
Kapcsolódás az Internethez
A számítógép vezeték nélküli csatlakozási funkciója alapértelmezésben
be van kapcsolva.
A beállítás közben a Windows észleli és megjeleníti az elérhető hálózatok
listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a
jelszót.
Egyéb esetekben nyissa meg az Internet Explorer-t és kövesse az
útmutatásokat.
Kérjük,
tájékozódjon
dokumentációjából.
internetszolgáltatójánál
vagy
a
router
Vezeték nélküli hálózatok
A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot jelent,
amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WiFi
hálózat felállítása egyszerű és lehetővé teszi állományok, perifériális
eszközök és az Internet-csatlakozás megosztását.
Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?
Mobilitás
A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más
felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott
eszközöket (pl. nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt fájlokat.
42 - Vezeték nélküli hálózatok
Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik
számítógéppel.
Gyors és egyszerű telepítés
A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és nem
kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon keresztül).
Egy vezeték nélküli LAN részei
Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a
következőkre lesz szüksége:
Hozzáférési pont (útválasztó)
A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek az
adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési pontok a
közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok
között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel rendelkezik, ami
lehetővé teszi, hogy nagy sebességű DSL kapcsolaton csatlakozzon a
világhálóra. Általában a választott ISP (Internet Service Provider –
internetszolgáltató) az előfizetett szolgáltatásokhoz egy modemet/
útválasztót is mellékel. A telepítés részletes lépéseihez olvassa el
figyelmesen a hozzáférési pont/útválasztó útmutatóját.
Vezeték nélküli hálózatok - 43
A cer cl ear. f i
Megjegyzés: Csak bizonyos modelek számára.
Az Acer clear.fi-nek köszönhetően videókban, fotókban és zenében
élvezhet. A telepített Acer clear.fi-val biztosítson médiaadatfolyamot
egyikről a másik eszközre.
Megjegyzés: Minden eszközt ugyanarra a hálózatra kell csatolni.
Ahhoz, hogy videókat nézzen vagy zenét hallgasson nyissa meg a clear.fi
Media-t, ahhoz hogy fotókat böngésszen pedig a clear.fi Photo-t.
Fontos: Amikor először nyit meg egy clear.fi alkalmazást, a Windows
tűzfal engedélyt fog kérni ahhoz, hogy a clear.fi elérje a hálózatot.
Jelölje ki Elérés engedélyezése minden egyes ablakban.
A média és a fotók navigálása
A bal panelen található lista az Ön számítógépét mutatja (‘Saját
könyvtáram’), majd egyéb eszközöket amennyiben az Ön hálózatára
vannak kapcsolva (‘Otthon megosztott’).
Ahhoz, hogy a számítógépén megnézze a fájljait, válasszon egyet a ‘Saját
könyvtáram’ kategóriái közül, majd a jobb oldalon válogasson a fájlok és
mappák közül.
44 - Acer clear.fi
Megosztott fájlok
Az Ön hálózatára csatolt eszközök láthatóak az Otthon megosztott
szakaszban. Válasszon egy eszközt, majd utána egy kategóriát amelyet
böngészni szeretné.
Egy rövid késleltetés után, a megosztott fájlok és mappák a jobb oldalon
láthatóak. Keresse ki azt a fájlt amelyet le szeretné játszani, majd
kattintson duplán a lejátszás indításához.
A zenelejátszás vezérléséhez használja a média vezérlőgombokat a
képernyő alján levő sávon. Például, ha zene van kiválasztva, azt le lehet
játszani, szüneteltetni vagy leállítani, és a hangerőt beállítani.
Megjegyzés: Aktiválnia kell a megosztást azon az eszközön amely a
fájlokat tárolja. Nyissa meg a clear.fi-t azon az eszközön amely a
fájlokat tárolja, válassza ki Szerkesztés majd bizonyosodjon meg
abban, hogy a Saját könyvtáramat megosztani a lokális csatornán
aktiválva van.
Mely eszközök kompatibilisek?
A legtöbb clear.fi vagy DLNA szoftverrel ellátott eszköz használható a
clear.fi szoftverrel. Ide tartoznak a DLNA kompatibilis számítógépek,
okostelefonok, és NAS (Network Attached Storage) eszközök.
Megjegyzés: A DLNA egy szabvány, amely lehetővé teszi, hogy egy
otthoni hálózathoz kapcsolódó eszközök kommunikáljanak és fájlokat
osszanak meg egymással.
Acer clear.fi - 45
Lejátszás egy másik eszközön
Amennyiben egy médiát egy másik eszközön szeretne lejátszani, tegye
meg a következőket:
1. Az alsó jobb sarokban, válassza ki Lejátszani máshol.
2. Válassza ki a távoli eszközt a fájl lejátszásához.
Megjegyzés: Ezen a listán csak azok az eszközök fognak megjelenni
amelyek a lejátszásra optimizálva vannak, egyes számítógépek és
tárolóeszközök nem fognak megjelenni. Ahhoz, hogy egy Windows
operációsrendszert adjon ehhez a listához, nyissa meg a Windows
Media Player-t, válassza ki a Stream és Távvezérlést engedélyez az
én Lejátszómról...
3. Válasszon ki egy fájlt a fő ablakban, majd a távvezérelt készülék
vezérléséhez használja a média vezérlőgombokat a képernyő alján levő
sávon.
További segítségért menjen a http://www.acer.com/clearfi/download/
46 - Acer clear.fi
Képerny őtájolás és G-érzékelő
A készülék gyorsulásmérőt építettek, amely érzékeli a készülék tájolását
és automatikusan elforgatja a képernyőt a tájolásnak megfelelően.
A következők megtételével lezárhatja a képernyő tájolását:
1. Csúsztassa a képernyő jobb kéz felőli szélét befelé, és érintse meg a
Keresés elemet.
2. A képernyőn megjelenő billentyűzet megnyitásához érintse meg a
szövegdobozt, és kezdje el begépelni a „Vezérlőpult” szót.
3. A megjelenő eredmények között érintse meg a Vezérlőpult >
A képernyő felbontásának átállítása gombot.
4. Érintse meg Képernyő automatikus elforgatásának engedélyezése
jelölőnégyzetet a funkció letiltásához, majd érintse meg az Alkalmaz
gombot.
A tájolás más esetekben is rögzíthető, többek között:
• Ha bedugott egy HDMI-kábelt.
• Amikor meghatározott tájolást igénylő programok futnak.
Megjegyzés: Videohívás közben javasolt a készüléket fekvő irányban
tartani, hogy a webkamera a képernyő fölött legyen. Videohívás
indítása előtt forgassa a kijelzőt fekvő irányba, és a tájolás
beállításához használja a zár kapcsolót.
Képernyőtájolás és G-érzékelő - 47
Energiagazdálkodás
Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik,
mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
tevékenységet magában foglal, amit az alábbi eszközök közül egy, vagy
több végez: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez
csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem
történik művelet, a számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy
mindet leállítja, így energiát takarít meg.
Acer Green Instant On
Megjegyzés: csak egyes modellek esetében.
Az Acer Green Instant On funkciója lehetővé teszi, hogy számítógépe
hamarabb feléledjen az Alvó üzemmódból, mint hogy Ön felnyitja a gépet.
Amikor lezárja a gép fedelét vagy rövid időre magára hagyja, a
számítógép Alvó üzemmódba lép. Amíg a számítógép alvó üzemmódban
van, az üzemállapot jelző LED narancs színben villog.
Nyissa fel a fedelet vagy nyomjon meg bármilyen billentyűt a számítógép
felébresztéséhez alvó üzemmódból.
Bizonyos idejű Alvó üzemmód után a számítógép automatikusan
Mélyalvás üzemmódba lép, így kíméli az akkumulátor kapacitását. Amikor
a számítógép Mélyalvás állapotban van, az üzemállapot jelző LED
kikapcsol. Ebben az állapotban az akkumulátor hosszú ideig használatra
készen áll.
48 - Energiagazdálkodás
A Mélyalvás Állapotból való felélesztéshez nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
Megjegyzés: Mély alvás üzemmódban, a számítógépe jelentősen
kevesebb energiát fogyaszt az Alvó móddal szemben, de kissé több
időt vesz igénybe a Mélyalvásból való felébresztés.
A Mélyalvás és az Alvó üzemmód együttműködik, hogy biztosítsa
számítógépe energiatakarékosságát, miközben lehetővé teszi a gyors,
instant on hozzáférést.
Még több energia megtakarításához számítógépe általában Mélyalvás
üzemmódba lép olyan esetekben, amikor nincs szükség a gyakori
hozzáférésre, például az éjszaka közepén. A gyorsabb hozzáférés
érdekében számítógépe Alvó módba lép olyan esetekben, amikor
gyakrabban használja, például munkaidő alatt.
Energiamegtakarítás
Gyorsindítás kikapcsolása
Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban egy kis
mennyiségű energiát is használ az indítási jelek ellenőrzéséhez. Ezek az
ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe akkumulátorát.
Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti
hatását, kapcsolja ki a Gyorsindítást:
Megjegyzés: Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több
időbe telik majd feléledni az Alvó módból. Ha a számítógépe
rendelkezik az Acer Instant On vagy Acer Instant Connect funkcióval,
akkor egyidejűleg ezeket is kikapcsolja.
Energiagazdálkodás - 49
Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást
az elindulásra (Wake on LAN).
1. Nyissa meg az Asztalt.
2. Kattintson az Energiaellátási beállításokra az
Értesítési területen.
3. Válassza a További energiaellátási beállítások
lehetőséget.
4. Válassza A főkapcsolók funkciójának megadása lehetőséget.
5. A Leállítási beállítások módosításához válassza A jelenleg nem
elérhető beállítások módosítása lehetőséget.
50 - Energiagazdálkodás
6. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a Gyorsindítás bekapcsolását.
7. Válassza a Módosítások mentését.
Energiagazdálkodás - 51
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító, beépített akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
• A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
• Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi kondicionálási eljárást:
1. Csatlakoztassa
akkumulátort.
a
hálózati
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
52 - Akkumulátor
adaptert,
és
töltse
fel
teljesen
az
3. Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
4. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
5. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást.
Figyelem! Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti vagy 45°C
(113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy
magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
Akkumulátor - 53
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos számítógép
akkumulátor élettartama hosszabb, mint 1000 feltöltés.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb
kihasználására,
illetve
a
töltési/újratöltési
ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
• A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok
továbbra is energiaellátást igényelnek (bizonyos modellek esetében).
• A számítógépét hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C – 30°C közötti. Magasabb hőmérsékleten
felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
54 - Akkumulátor
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Figyelem! Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Rendelkezésre áll
a hálózati adapter
és egy elektromos
aljzat.
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter
vagy elektromos
aljzat.
Javasolt művelet
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
Akkumulátor - 55
A számítógép biztonságba
helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan
gondoskodhat róla.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
• A „felügyelői jelszó” (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba
való jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a
számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való
belépéshez be kell írni ezt a jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" 72.
oldal.
• A „felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen
jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és
hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
• A „rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan
használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében
használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy
rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
56 - A számítógép biztonságba helyezése
Fontos: Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt
a jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a
kijelző közepén.
• Ha állított be felügyelői jelszót, akkor a gép kéri ezt a jelszót amikor
rendszerindítás közben a BIOS segédprogramba lép (Lásd a "BIOS
segédprogram" 72. oldal).
• Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
• Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó
beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
• Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt;
ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
Fontos: a jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Az egyes
sikertelen kísérletek után nyomja meg a Windows billentyűt, ha
újra meg szeretné próbálni. Három sikertelen próbálkozás után a
rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben az esetben nyomja meg
és négy másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot,
ekkor a számítógép kikapcsol. Majd az újbóli próbálkozáshoz
kapcsolja be a számítógépet, és lépjen be a BIOS
segédprogramba.
A számítógép biztonságba helyezése - 57
Gyakran ismétlődő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben
gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű
válaszokat, megoldásokat is mellékeltünk.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti be
az operációs rendszert.
Nézze meg a bekapcsoló gomb áramot jelző LED-jét:
• Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a
következőket:
• Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében
automatikusan
kikapcsolta
a
kijelzőt.
A
kijelző
visszakapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Ha egy gomb megnyomása nem elegendő a kijelző visszakapcsolásához,
akkor lehet, hogy a fényerő szintje túl alacsony. Érintse meg a
Beállítások charm > Képernyő elemet a fényerő szintjének
beállításához.
58 - Gyakran ismétlődő kérdések
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Nézze meg a hangerőszabályozó (hangszóró) ikont, érintse meg a Beállítások charm >
Hangerő elemet. Ha a hangszóró mellett egy „x” található, akkor a
hangerősáv megjelenítéséhez érintse meg a Hangerő ikont. A némítás
megszüntetéséhez érintse meg a hangszóró ikont a sáv tetején.
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Nézze meg a hangerő-szabályozó
(hangszóró) ikont, érintse meg a Beállítások charm > Hangerő elemet.
Érintse meg a Hangerő ikont és állítsa be a hangerőt a megfelelő
szintre.
• Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a
beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat
nyújt Önnek. A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll
rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a
rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan
tanulmányozza át az útlevelet.
Gyakran ismétlődő kérdések - 59
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben,
ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott
szolgáltatások előnyeiből. A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze
az ITW útlevél borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott
szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe
mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép
hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn
megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
60 - Gyakran ismétlődő kérdések
Tippek és tanácsok a Windows 8 használatához
Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz
igénybe, így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek segítenek
az elindulásban.
Három új elem van, melyet ajánlott észben tartania:
1. Start
A Start gomb már nem érhető el; az alkalmazások elindítását a Start
képernyőn végezheti el.
2. Csempék
Az élő csempék hasonlítanak az alkalmazások miniatűrjeihez.
3. Gombok
A gombok segítségével olyan hasznos funkciók alkalmazhatók, mint a
tartalommegosztás, a számítógép kikapcsolása, vagy a beállítások
módosítása.
Hogyan férhetek hozzá a gombokhoz?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé.
Hogyan juthatok a Start menübe?
Nyomja meg a Windows billentyűt, vagy húzza a képernyő jobb szélét
befelé, majd érinte meg a Start gombot.
- 61
Hogyan válthatok az alkalmazások között?
Húzza a képernyő bal szélét befelé a futó alkalmazások közötti váltáshoz.
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépem?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, érintse meg a Settings
(Beállítások) > Power (Be-/kikapcsolás) lehetőséget, majd válassza ki,
mit kíván tenni. Emellett azt is megteheti, hogy megérinti az Asztalon lévő
Acer bekapcsoló gombot, és kiválasztja a végrehajtani kívánt lépést.
Miért van új interfész?
A Windows 8 számára készített új interfészt úgy alakították ki, hogy
érintéssel könnyen vezérelhető legyen. A Windows Store alkalmazások
automatikusan használják az egész képernyőt, és nem szükséges ezeket
bezárni a hagyományos módon. A Windows Store alkalmazások a Start
menüben jelennek meg, élő csempék formájában.
Mik azok az Élő csempék?
Az Élő csempék hasonlítanak az alkalmazások miniatűrjeihez, amelyek az
internethez való csatlakozáskor új tartalommal frissülnek. Így például
anélkül tekintheti meg az időjárás vagy a tőzsdei hírek frissítését, hogy
meg kellene nyitnia az alkalmazást.
62 -
Hogyan oldhatom fel a számítógépem?
A számítógép feloldásához húzza felfelé az ujját a lezárási képernyőn, és
érintse meg az egyik felhasználói fiók ikonját. Ha a fiókhoz jelszó került
beállításra, a folytatás előtt meg kell adnia a jelszavát.
Érintse meg a preview (előnézet) ikont, majd tartsa nyomva, így láthatóvá
válnak a beírt karakterek a beírt jelszó helyességének ellenőrzéséhez.
Hogyan szabhatom testre a számítógépem?
A Start személyre szabásához különböző háttérképeket választhat, vagy
saját igényei szerint rendezheti el a csempéket.
A háttér megváltoztatásához húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd
érintse meg a Settings (Beállítások) > Change PC settings
(Számítógép beállításainak módosítása) > Personalize (Személyre
szabás) lehetőségeket. Koppintson a Start képernyőre az oldal tetején,
majd válasszon színt és képet.
Hogyan mozgathatom a csempéket?
Kiválaszthatja a mozaikot, ha megérinti azokat és ujját lenyomva tartja
rajtuk, majd húzza ezeket a Start menübe, a kívánt helyre. A további
mozaikok úgy fognak elhelyezkedni, hogy illeszkedjenek az új helyen lévő
mozaikhoz.
- 63
Lehet a csempék méretét növelni vagy csökkenteni?
Érintse meg, húzza lefelé a csempét, és engedje el. Válassza a Smaller
(kisebb) vagy Larger (nagyobb) lehetőséget a képernyő alsó részén
megjelenő menüben.
Hogyan szabhatom személyre a zárolási képernyőt?
Számos képpel szabhatja személyre a lezárási képernyőt, vagy a
személyes igényeinek megfelelően megjelenítheti a gyors állapotjelentést.
A háttér megváltoztatásához húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd
érintse meg a Settings (Beállítások) > Change PC settings
(Számítógép beállításainak módosítása) > Personalize (Személyre
szabás) lehetőségeket. Koppintson a Lock screen (Zárolási képernyő)
lehetőségre az oldal tetején, majd válassza ki azt a képet és alkalmazást,
amelyet a zárolási képernyőn szeretne látni.
Hogyan zárhatom be az alkalmazásokat?
Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől az aljáig.
Módosíthatom a képernyő felbontását?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a Search
(keresés) lehetőséget, majd a szövegdobozt a képernyőn megjelenített
billentyűzet megnyitásához, írja be, hogy „Control Panel” („Vezérlőpult”)
az eredmények megjelenítéséhez érintse meg a Control Panel
(Vezérlőpult) > Adjust screen resolution (Képernyőfelbontás
beállítása) lehetőséget.
64 -
Úgy szeretném használni a Windows-t, amihez korábban
hozzászoktam/kérem vissza az asztalomat!
A Start pontban érintse meg az Desktop (Asztal) csempét a
hagyományos
asztal
megjelenítéséhez.
A
gyakran
használt
alkalmazásokat a tálcára helyezheti a könnyebb megnyitás érdekében.
Ha olyan alkalmazásra kattint, amely nem Windows Store alkalmazás, a
Windows automatikusan megnyitja az alkalmazást a Desktop (Asztal)
használatával.
Hol találhatók az alkalmazások?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a Search
(Keresés) lehetőséget, és írja be a megnyitni kívánt alkalmazás nevét az
előugró billentyűzet segítségével. A találatok a képernyő bal oldalán
jelennek meg.
Ha az alkalmazások teljes listáját kívánja megjeleníteni, húzza felfelé a
képrenyő aljáról, majd érintse meg az All apps (Minden alkalmazás)
lehetőséget.
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a Start menüben?
Ha az All apps (Minden alkalmazás) menüben szeretné, ha valamelyik
alkalmazás a Start menübe kerüljön, akkor érintse meg, majd húzza az
alkalmazást lefelé, majd engedje el. Érintse meg a Pin to Start (Rögzítés
Start menübe) lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
- 65
Hogyan távolíthatok el csempét a Start pontból?
Érintse meg, húzza az alkalmazást lefelé, majd engedje el. Érintse meg az
Unpin from Start (Kivétel Start menüből) lehetőséget a képernyő alján
megjelenő menüből.
Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást az asztal tálcáján?
Ha az All apps (Minden alkalmazás) menüben szeretné, ha valamelyik
alkalmazás az Asztal menübe kerüljön, akkor érintse meg, húzza az
alkalmazást lefelé, majd engedje el. Válassza a Pin to Start (Rögzítés
Start menübe) lehetőséget a képernyő alján megjelenő menüből.
Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?
A Windows Store alkalmazásokat letöltheti a Storemenüből. Szüksége
lesz egy Microsoft azonosítóra, hogy alkalmazásokat vásárolhasson és
tölthessen le a Storemenüből.
Nem találom az alkalmazásokat a Notepadben és a Paintben. Hol
vannak ezek?
Húzza a képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a Search
(Keresés) lehetőséget, és írja be a megnyitni kívánt alkalmazás nevét az
előugró billentyűzet segítségével. Másik lehetőségként nyissa ki az All
apps (Minden alkalmazás) menüt, majd görgesse le a „Windows
Accessories” („Windows kellékek”) menüig az örökölt programok
listájának megtekintéséhez.
66 -
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?
A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba való
bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de a
legjobb, ha olyan címet használ, melyet már korábban is alkalmazott az
ismerősökkel való kommunikációhoz, és a kedvenc weboldalakra való
bejelentkezéshez. Amikor Microsoft fiókjával bejelentkezik számítógépére,
összekapcsolja számítógépét azokkal az emberekkel, fájlokkal és
eszközökkel, melyek fontosak Önnek.
Szükségem van erre?
A Windows 8 használatához nincs szüksége Microsoft azonosítóra, de
megkönnyíti életét, mivel számos egyéb készülékkel szinkronizálja az
adatait, ha Microsoft azonosító használatával jelentkezik be.
Hogyan szerezhetek ilyet?
Ha már telepítette a Windows 8-at, de de még nem a Microsoft fiókon
keresztül lépett be, vagy nincs Microsoft fiókja, de szeretne, akkor húzza a
képernyő jobb szélét befelé, majd érintse meg a Settings (Beállítások) >
Change PC settings (Számítógép beállításainak módosítása) > Users
(Felhasználók) > Switch to a Microsoft account (Átváltás Microsoft
fiókra) lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 67
Hogyan adhatok hozzá kedvencet az Internet Explorerhez?
Az Internet Explorer 10-nek nincsenek hagyományos kedvencei, ehelyett
parancsikonokat rögzíthet a Start menüben. Miután megnyitotta az oldalt,
a képernyő alján lévő menü megnyitásához húzza felfelé az ujját a
képernyő aljától kezdve. Érintse meg a Pin to Start (Rögzítés Start
menüben) lehetőséget.
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?
A képernyő jobb szélét húzza befelé, majd érintse meg a Settings
(Beállítások) > Change PC settings (Számítógép beállításainak
módosítása) > Windows Updates (Windows frissítések) lehetőséget.
Érintse meg a Check for updates now (Frissítések ellenőrzése most)
lehetőséget.
Hol kaphatok további információt?
További információért, kérjük, látogasson el a következő oldalakra:
• Windows 8 oktató anyagok: www.acer.com/windows8-tutorial
• GY.I.K.: www.acer.com/support
68 -
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához
nyújtunk segítséget.
Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák
elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a
számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
kérjen segítséget valamelyik hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd
"Szervizszolgáltatás kérése" 59. oldal.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a
megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a
hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
CMOS battery bad
CMOS checksum
error
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
- 69
Hibaüzenetek
Disk boot failure
Javító intézkedés
Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható)
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0 extended Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
type error
hivatalos szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma,
kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos
szervizközponttal.
70 -
A rendszer helyreállítása
Megjegyzés: Lehetséges, hogy ez a rész nem vonatkozik az Ön
modelljére.
A számítógépéhez a rendszer helyreállításához használható DVD-ket
kap, a készülék azonban nem rendelkezik optikai lemezmeghajtóval
(ODD). Szerezzen be egy külső ODD-t, és hajtsa végre az alábbi
lépéseket a számítógép gyári beállításainak helyreállításához:
1. Kapcsolja ki teljesen a számítógépet: tartsa lenyomva a bekapcsoló
gombot több mint 4 másodpercig, vagy érintse meg a Beállítások
charm > PC beállítások módosítása > Általános elemet. A „Speciális
rendszerindítás” pont alatt érintse meg az Újraindítás most
lehetőséget. Megjelenik a „Válasszon egy lehetőséget” képernyő.
Érintse meg a Számítógép kikapcsolása lehetőséget.
2. Csatlakoztassa az ODD-t a számítógépéhez.
3. Lépjen be a számítógép BIOS-ába - tartsa lenyomva a Hangerő
növelése gombot, mielőtt megnyomná a bekapcsoló gombot (a
bekapcsoló gomb megnyomását követően engedje el mindkét gombot).
4. Válassza a Rendszerindítás lehetőséget a bal oldali menüből.
5. A „Rendszerindítási sorrend” alatt állítsa az EFI DVD/CDROM
lehetőséget az első helyre a megadott utasítások szerint.
6. Válassza a Kilépést a bal oldali menüből, és a jobb oldalon válassza a
Kilépés a módosítások mentésével lehetőséget.
7. Helyezze be a „DVD rendszerlemez” címkéjű DVD lemezt, majd a
helyreállítási folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A rendszer helyreállítása - 71
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer,
BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért
ezt a segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs
problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram megnyitásához tegye a következőt:
• Biztosítsa, hogy számítógépe teljesen ki legyen kapcsolva (Lásd a "A
számítógép be- és kikapcsolása" 18. oldal). Tartsa lenyomva a
Hangerő növelés gombot, majd nyomja le a Bekapcsoló gombot.
Engedje el mindkét gombot.
Rendszerindítási sorrend
Ha be szeretné állítani a rendszerindítási sorrendet a BIOS
segédprogramban, lépjen be a BIOS segédprogramba, majd válassza a
Boot lehetőséget a bal oldali menüben. A „Boot priority order” alatt
módosítsa a sorrendet kívánsága szerint.
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a bal oldali menüből válassza a Biztonság pontot.
A „Felügyelői jelszó megadása” alatt válassza a Megadás lehetőséget.
Adja meg a kívánt jelszót, és válassza az OK-t. A „Rendszerindítási
jelszó:” alatt válassza a Bekapcsolva lehetőséget.
72 - BIOS segédprogram
Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal szemben. A
készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós
távközlést.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia.
Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és
kikapcsolásával egyértelműen meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok
megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:
- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba,
mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 73
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre
előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén
zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat: A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
Megjegyzés Kanada számára
A B osztályos digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Megfelel az orosz szabályozó tanúsítványoknak és előírásoknak
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, illetve
fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást.
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN és/vagy
Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
74 - Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése érdekében a
készüléket beltéri használatra tervezték.
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy jelen számítógép terméksorozat megfelel az 1999/5/EC
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Vezeték nélküli üzemi csatornák különböző tartományokhoz
Észak-Amerika
2,412-2,462 GHz
Ch01 - Ch11
Japán
2,412-2,484 GHz
Ch01 - Ch14
Európa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 - Ch13
Franciaország: Tiltott vezeték nélküli frekvencia tartományok
Franciaország egyes területein korlátozott a frekvencia tartományok használata. A
maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren:
- 10 mW a teljes 2,4 GHz tartomány esetében (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW a 2446,5 MHz és 2483,5 MHz közötti tartományok esetében
Megjegyzés: A 10 - 13 csatornák a 2446,6 MHz – 2483,5 MHz frekvencia
tartományokban üzemelnek.
A kültéri használatnak számos lehetősége van: Magántulajdonon, vagy közszereplő
személyek magántulajdonán a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezése
szükséges, maximum 100 mW teljesítmény mellett a 2446,5 – 2483,5 MHz
tartományokban. Köztulajdonon kültéri használata nem engedélyezett.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 75
Az alább felsorolt területeken, a teljes 2,4 GHz tartomány esetében:
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Területek, melyeken a 2400 – 2483,5 MHz frekvencia tartomány engedélyezett EIRP-vel,
beltéren kevesebb mint 100 mW, kültéren pedig kevesebb mint 10 mW teljesítménnyel:
01 Ain Orientales
25 Doubs
59 Nord
71 Saone et Loire
02 Aisne
26 Drome
60 Oise
75 Paris
03 Allier
32 Gers
61 Orne
82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes
36 Indre
63 Puy Du Dome
84 Vaucluse
08 Ardennes
37 Indre et Loire
88 Vosges
09 Ariege
41 Loir et Cher
64 Pyrenees
Atlantique
11 Aude
45 Loret
66 Pyrenees
12 Aveyron
50 Manche
67 Bas Rhin
90 Territoire de
Belfort
16 Charente
55 Meuse
68 Haut Rhin
94 Val de Marne
24 Dordogne
58 Nievre
70 Haute Saone
89 Yonne
Ez a követelmény idővel változhat, ami lehetővé teheti a későbbiekben, hogy a vezeték
nélküli LAN kártyáját több területen használhassa Franciaországban.
Legfrissebb információért kérjük, ellenőrizze az ART honlapját (www.art-telecom.fr).
Megjegyzés: Az Ön WLAN kártyájának teljesítménye kevesebb mint 100 mW, de több
mint 10 mW.
76 - Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Nemzeti kódok listája
A készülék a következő országokban használható:
Ország
ISO 3166
Ország
kétjegyű kód
Málta
AT
Ausztria
Hollandia
BE
Belgium
Lengyelország
CY
Ciprus
Portugália
CZ
Cseh Köztársaság
Szlovákia
DK
Dánia
Szlovénia
EE
Észtország
Spnyolország
FI
Finnország
Svédország
FR
Franciaország
Egyesült Királyság
DE
Németország
Izland
GR
Görögország
Liechtenstein
HU
Magyarország
Norvégia
IE
Írország
Svájc
IT
Olaszország
Bulgária
LV
Lettország
Románia
LT
Litvánia
Törökország
LU
Luxemburg
ISO 3166
kétjegyű kód
MT
NT
PL
PT
SK
SL
ES
DK
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás
távközlési eszközök (RSS-210)
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a
Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági szabályzatban, a
Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 77
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve
az RSS-210előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális
árnyékolás érdekében. A berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri
használatát engedélyeztetni kell.”
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une
licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir
un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à
l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence. »
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az
5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben
használható. A kanadai ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így
lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es
frekvenciatartomány
elsődleges
használói
a
nagy
teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a
készüléket.
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát
szerint meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba
essen a készülék a PTP (pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális
sugárzási teljesítménynyereség jelen készülék esetében 6 dBi.
78 - Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Ver.: 01.01.02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising