Acer | Aspire S3-951 | Acer Aspire S3-951 User Manual

Acer Aspire S3 sorozat
Felhasználói kézikönyv
© 2011 Minden jog fenntartva.
Acer Aspire S3 sorozat Felhasználói kézikönyv
Eredeti kiadás: 02/2012
Modellszám:
Sorozatszám:
Vásárlás időpontja:
Vásárlás helye:
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonság és kényelem
5 Acer clear.fi
Az első lépések
18
Útmutatók.........................................................
A számítógép gondozása és tippek a
használathoz ....................................................
A számítógép be- és kikapcsolása ...........
A számítógép gondozása .........................
A hálózati adapter gondozása ..................
Tisztítás és javítás ....................................
18
Ismerkedjen meg Acer hordozható
gépével
50
Média tartalom típusok ....................................
DMS (Digitális média szerver) eszközök .........
Média tartalmak megjelenítése ................
Média tartalom küldése ............................
Média keresés..........................................
Eszközök letiltása és engedélyezése.......
Médiamegosztási beállítások ..........................
50
51
51
51
52
52
52
19
19
19
20
53
21 Energiagazdálkodás
Acer Green Instant On ............................. 53
22 Akkumulátor
55
Felülnézet......................................................... 23 Az akkumulátor jellemzői.................................
Az akkumulátor töltése.............................
Hátulnézet ........................................................ 26
Az akkumulátor élettartamának
Bal oldali nézet................................................. 27
optimalizálása ..........................................
Jobb oldali nézet .............................................. 27
Az akkumulátor töltési szintjének
Alulnézet .......................................................... 28
ellenőrzése...............................................
Érintőpad
29
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó
Alapvető tudnivalók az érintőpadról ................. 29
figyelmeztetés ..........................................
55
55
A billentyűzet használata
60
31 Utazás Számítógépével
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
Lekapcsolás az asztali munkahelyről ..............
billentyűzet ....................................................... 31 Mozgatás .........................................................
Gyorsbillentyűk ......................................... 33
A számítógép előkészítése ......................
Windows billentyűk........................................... 35
Mit vigyen magával a megbeszélésekre ..
A számítógép hazaszállítása...........................
Recovery
36
A számítógép előkészítése ......................
Acer eRecovery Management.......................... 36
Mit vigyen magával ..................................
Helyreállítási lemezek létrehozása ........... 37
További óvintézkedések...........................
A rendszer helyreállítása.................................. 41
Otthoni iroda felállítása ............................
Helyreállítás típusai................................... 42 Utazás a számítógéppel ..................................
A számítógép előkészítése ......................
Mit vigyen magával ..................................
57
58
58
60
60
61
61
62
62
62
63
63
64
64
64
TARTALOMJEGYZÉK - 3
Universal Serial Bus (USB)
73
BIOS segédprogram
74
További óvintézkedések ...........................
Nemzetközi utazás a számítógéppel ...............
A számítógép előkészítése .......................
Mit vigyen magával ...................................
További óvintézkedések ...........................
64
65
65
65
65
A számítógép biztonságba
helyezése
67 Gyakran ismétlődő kérdések
Rendszerindítási sorrend................................. 74
Disk-to-disk recovery engedélyezése.............. 74
Jelszavak megadása ....................................... 75
Jelszavak használata ....................................... 67 Szervizszolgáltatás kérése ..............................
Jelszavak beírása ..................................... 68 Hibaelhárítás ...................................................
Hibaelhárítási tanácsok............................
Vezeték nélküli hálózatok
69
Hibaüzenetek ...........................................
Kapcsolódás az Internethez............................. 69
Jogszabályi
és biztonsági
Acer Instant Connect ................................ 69
Vezeték nélküli hálózatok................................. 70 tudnivalók
HDMI
4 - TARTALOMJEGYZÉK
72
76
80
82
82
82
84
Biztonság és kényelem
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás céljából
őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
A készülék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített
kendőt.
Figyelmeztetés
Hozzáférés a tápkábelhez
Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha meg
kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az elektromos aljzatból
való kihúzásával tegye meg.
Az áramforrás leválasztása
A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való leválasztása
során kövesse az alábbi útmutatást:
A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való
csatlakoztatása előtt végezze el.
A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.
Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának
megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.
Biztonság és kényelem - 5
Az elektromos energia használata
- A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
- Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem haladjae meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a fali
dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ, akkor
a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80 százalékát.
- A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak
földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása előtt
győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van.
Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelőhöz.
- Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő földelés
nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/vagy sérüléshez
vezethet.
- Megjegyzés: A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök által generált,
a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is jó védelmet biztosít.
6 - Biztonság és kényelem
- A készülék széles feszültségtartományban működtethető (100 és 120, illetve 220 és
240 V közötti feszültségű váltakozó árammal). A készülékhez mellékelt tápkábel
megfelel a vásárlási országban vagy területen hatályos előírásoknak. Ha más
országban vagy területen szeretné működtetni a készüléket, akkor használjon az
adott helyen érvényes előírásoknak megfelelő tápkábelt. A tápkábellel kapcsolatban
további információt a viszonteladóktól és a szolgáltatóktól kaphat.
Hallásvédelem
- Figyelmeztetés: Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a
fejhallgatót vagy a fülhallgatót, akkor tartósan károsodhat a hallása.
Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
- Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
- Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.
- Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
- A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.
Mellékelt vakkártyák
- Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy az Ön
számítógépére nem vonatkozik.
Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak kártyafoglalataiban egy-egy
vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a fémes
tárgyaktól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyákat, a későbbiek
során még szüksége lehet rájuk.
Általános
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet
és súlyosan megsérülhet.
Biztonság és kényelem - 7
- A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges szellőzést
szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem szabad elzárni
vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket ágyra, heverőre, takaróra
vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak nincs biztosítva a megfelelő
szellőzése.
- Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert veszélyes
feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz
vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a készülékre vagy a
készülékbe.
- A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
- Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan
környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki,
megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –, vagy
veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.
- A készülék alsó oldala, a hálózati adapter és a szellőzőnyílások körüli részek
felforrósodhatnak. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg ezeket a
részeket.
- A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektől.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával
veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Bízzon minden javítást
a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz
szakképzett munkatársaihoz:
- A hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
- Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
8 - Biztonság és kényelem
- Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
- Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
- A készülék működésében
szükségességére utal.
olyan
jelentős
változás
állt
be,
ami
javítás
- A működtetési útmutató betartása ellenére a készülék nem működik rendesen.
- Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel az egyéb beállítások módosítása károsodáshoz vezethet, és
szakképzett technikus számára is hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési
körülmények visszaállítása.
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához
Ez a számítógép lítium-ion, vagy lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Ne használja
nedves vagy korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás
közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe,
nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye ki
60°C (140°F)-nál magasabb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti útmutatást,
akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat, felrobbanhat
vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét a számítógépet, vagy az akkumulátort. Ha
az akkumulátor szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor
gondosan öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz.
Biztonsági okokból és az akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor
csak 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.
Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a maximális
teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és lemeríthető, de
idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátor üzemidő érzékelhetően rövidebbé
válik a megszokottnál, forduljon szakemberhez. Kizárólag jóváhagyott akkumulátort
használjon, és kizárólag a készülékhez jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor
töltését.
Biztonság és kényelem - 9
Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha a számítógép forró vagy hideg
helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja 15°C és 25°C
(59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani a számítógépet. A túl forró vagy túl hideg
akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még akkor is, ha teljesen fel
van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a fagypont alatti hőmérséklet rontja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés hatására is
felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon
meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja ki az
akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező
interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.
- Megjegyzés: Kérjük, látogasson el a www.acer.com oldalra az akkumulátor
szállítási dokumentumok megtekintéséhez.
Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket. A gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.
Rádiófrekvenciás zavarás
- Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték nélküli, rádiós
átvitelt végző eszközt, ha a hordozható számítógépet az alábbi körülmények
között használja. Ilyen eszköz többek között, de nem kizárólagosan: vezeték
nélküli hálózati csatoló (WLAN), Bluetooth-csatoló és/vagy 3G kommunikációs
csatoló.
Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a
készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat. A készüléket
csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat mellett, illetve az
antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve a készülék megfelel a
rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa
távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa legalább a fent említett távolságra. Az
adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez az eszköznek jó minőségű hálózati
10 - Biztonság és kényelem
kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek
továbbítása, amíg ilyen kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel
befejezéséig betartsa a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes
részei mágnesesek. A készülék magához vonzhatja a fémes anyagokat. A
hallókészüléket viselő személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a
készüléket. Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a
készülék közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.
Orvosi készülékek
A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata miatt
zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek
működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott
készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával
szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi
intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a
készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen
használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső rádiófrekvenciás
hatásokra.
Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a
vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges
interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani. Ezek az
ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal foglalkozó független
kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó személyeknek a
következőkre kell ügyelniük:
- A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
- Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó közelében
hordozni.
Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell kapcsolni vagy távolabbra kell
helyezni a készüléket.
Hallókészülékek. A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát okoz
egyes hallókészülékeknél. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.
Biztonság és kényelem - 11
Járművek
A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozók és a
légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan beszerelt
készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék javítását vagy
járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A helytelen beszerelés
vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné válását
okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű minden vezeték nélküli készüléke
helyesen van-e rögzítve, és megfelelően működik-e. A készülékkel és annak
részegységeivel vagy tartozékaival azonos fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony
folyadékot, gázt vagy egyéb robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben
utazik, akkor ne feledje, hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a
légzsák kinyílási területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a
hordozható vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték
nélküli készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a készüléket.
A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata veszélyeztetheti a
repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, illetve ütközhet
a jogszabályok előírásaival.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen robbanásveszélyes
levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek motorjának leállítására
szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve személyi sérüléshez,
rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az üzemanyagtöltő és a
szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot. Az üzemanyagraktárakban és az elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken gondosan
tanulmányozza a rádiós készülékek használatára vonatkozó előírásokat. A
robbanásveszélyes levegőjű helyeket a legtöbbször, de nem minden esetben, jelöléssel
12 - Biztonság és kényelem
látják el. Ideértendők a hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a
cseppfolyósított földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a
helyek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port,
gabonaport vagy fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a számítógépet azokon a helyeken,
ahol tilos a mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.
Segélykérő hívások
- Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani. Ha
segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe. A
környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet leheto legnagyobb
mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék
újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from
Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos
szabályokról
a
www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm címen talál információkat.
ENERGY STAR
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékeivel a
szolgáltatások és a teljesítmény terén tett lemondások nélkül nyílik
lehetőség az energiamegtakarításra, ezáltal a takarékoskodásra és a
környezet védelmére. Az Acer büszke arra, hogy termékei ENERGY
STAR minősítéssel vannak ellátva.
Mi az ENERGY STAR?
Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékek kevesebb energiát fogyasztanak, és az
Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala által meghatározott szigorú
energiahatékonysági irányelveknek megfelelve elősegítik az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának mérséklését. Az Acer elkötelezte magát amellett, hogy világszerte olyan
termékeket kínáljon a vásárlóknak, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, így
Biztonság és kényelem - 13
elősegítik a takarékosságot és a környezet védelmét. Minél több energiát tudunk
megtakarítani a magasabb energiahatékonyság révén, annál kevesebb üvegházhatást
okozó gázt kell kibocsátanunk, ami által csökkenthető az éghajlatváltozások
valószínűsége. További információk: www.energystar.gov vagy www.energystar.gov/
powermanagement
- Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy az Ön
számítógépére nem vonatkozik.
Az Acer ENERGY STAR minősítéssel ellátott termékei:
- kevesebb hőt állítanak elő, így kevesebb hűtést igényelnek és melegebb
környezetben is üzemeltethetők.
- 10 és 30 perces késleltetéssel rendre automatikusan átkapcsolnak a képernyő és a
számítógép alvó módjába.
- az alvó módból való felélesztés a billentyűzet valamely gombjának megnyomásával,
vagy az egér mozgatásával lehetséges.
- gépe több mint 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak "alvó" üzemmódban.
Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett védjegyek.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai sérülés
veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a helytelen testtartás,
a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz munkakörülmények, a személyes
egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős mértékben növelik a fizikai sérülés
veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A következő
tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a nyakban és a
hátban:
- Zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés.
14 - Biztonság és kényelem
- Sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység.
- Fájdalom, duzzanat, lüktetés.
- Merevség vagy feszülés.
- Hidegség vagy gyengeség.
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan
jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata miatt,
azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi és
biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg saját
komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:
- Ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban.
- Lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát.
- Rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a nyomás
alól.
- Rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait.
- Ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát.
- A külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető módon
helyezze el.
- Ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak
terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére.
Biztonság és kényelem - 15
Ügyeljen a látására
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a
kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a szemet. Az
alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
- Gyakran pihentesse a szemét.
- A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen tartson
szünetet.
- Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
Kijelző
- Tartsa tisztán a kijelzőt.
- A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyő kézepére néz.
- A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a grafikák
tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
- A ragyogást és a tükröződéseket a következőkkel csökkentheti:
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,
függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség megvilágítását,
használjon irányított megvilágítást,
módosítsa a kijelző betekintési szögét,
használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével párhuzamos
kartonlapot.
- Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
- Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.
16 - Biztonság és kényelem
A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása
A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:
- Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
- Végezzen nyújtógyakorlatokat.
- Gyakran szellőztessen.
- Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
- Figyelem! Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéról ne használja a
számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni, akkor csak rövid
ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet, illetve végezzen
nyújtógyakorlatokat.
- Megjegyzés: További információkért kérjük, látogasson el ide: "Jogszabályi és
biztonsági tudnivalók" 84. oldal.
Biztonság és kényelem - 17
Az első lépések
Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer
hordozható számítógépet választott.
Útmutatók
Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének
használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:
Első lépésként a telepítési poszteren szereplő útmutatást követve
helyezze üzembe a számítógépet.
A jelen Rövid útmutató ismerteti az Ön új számítógépének alapvető
jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával
kapcsolatban a Aspire Felhasználói Kézikönyve. Ez a kézikönyv
részletes információkat tartalmaz például az előre telepített
segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és
a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a notebook-jára vonatkozó általános
szabályokat és biztonsági előírásokat is. Elérhető számítógépe asztaláról;
egyszerűen kattintson duplán az Acer Felhasználói kézikönyv ikonra.
18 - Az első lépések
A számítógép gondozása és tippek a használathoz
A számítógép be- és kikapcsolása
A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg, majd engedje
fel a bekapcsoló gombot. A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: a
telepítési posztert.
A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:
• Használja a Windows leállítás parancsát: kattintson a Start majd a
Leállítás gombra.
• Használja a bekapcsoló gombot.
• Az alvás gyorsbillentyűvel (<Fn> + <F4>) alvó módba is kapcsolhatja a
számítógépet.
Megjegyzés: Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon
kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet
és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két
másodpercig várjon.
A számítógép gondozása
Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.
• Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze
hőforrás, például fűtőtest közelébe.
• Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti
hőmérsékletnek.
Az első lépések - 19
• Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
• Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
• Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
• Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
• Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
• Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.
A hálózati adapter gondozása
Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:
• Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
• Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A
hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne
akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a
csatlakozót húzza.
• Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések
összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel
névleges
teljesítményét.
Az
azonos
fali
dugaszolóaljzatba
csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem
haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.
20 - Az első lépések
Tisztítás és javítás
A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy
hajtógázos tisztítószert.
Ha az alábbiak valamelyike történik:
• a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült;
• A számítógép nem működik megfelelően
Lásd: "Gyakran ismétlődő kérdések" 76. oldal.
Az első lépések - 21
Ismerkedjen meg Acer
hordozható gépével
Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet,
ismerkedjen meg új Acer számítógépével.
Acer Aspire S3 sorozat
22 - Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével
Felülnézet
Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével - 23
#
Elem
Leírás
1
Kijelző
Megjeleníti a számítógép kimenetét.
2
Bekapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a számítógépet.
3
Mikrofon
Belső mikrofon hangfelvételek
készítéséhez.
Billentyűzet
Az adatbevitel eszköze.
Vigyázat: Ne használjon billentyűzet
védőt, vagy hasonlót, mivel a
billentyűzet a gép szellőzéséhez
szükséges nyílásokat is tartalmaz.
Érintőpad
Érintésre érzékeny kezelőeszköz.
• Az érintőpad és a választógombok
egyetlen felületet képeznek.
Bal
kattintás
elvégzéséhez
határozottan nyomja le az érintőpad
felületét.
Jobb
kattintás
elvégzéséhez
határozottan nyomja le az érintőpad
jobb alsó sarkát.
4
5
Ikon
24 - Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével
#
6
7
Ikon
Elem
Leírás
Üzemállapot
jelzőfénye
A számítógép üzemállapotát jelzi.
Akkumulátor
állapotjelző
Az akkumulátor állapotát jelzi.
Töltés: Sárgán világít, ha az
akkumulátor töltése folyamatban van.
Teljesen feltöltve: Kéken világít.
Webkamera
Webkamera videokommunikációs
célokra.
Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével - 25
Hátulnézet
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Egyenáramú
bemeneti aljzat
A váltakozó áramú hálózati adapter
csatlakoztatását teszi lehetővé.
2
HDMI port
A nagy felbontású, digitális
videokapcsolatokat támogatja.
3
USB 2.0 port
USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér
vagy kamera) csatlakoztatását teszi
lehetővé.
Megjegyzés: A számítógép hátulján található kis lyukak az antenna
szerelvény részét képezik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat ezekbe a
lyukakba.
26 - Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével
Bal oldali nézet
#
Ikon
Elem
Leírás
Audió eszközök (pl. hangszórók,
Headset/hangszóró
fejhallgató) vagy headset
jack
csatlakoztatását teszi lehetővé.
1
Jobb oldali nézet
#
1
Ikon
Elem
Leírás
2 az 1-ben
kártyaolvasó
Egy Secure Digital (SD vagy SDHC)
kártya, vagy egy MultiMediaCard
(MMC) befogadására képes.
Megjegyzés: A kártya eltávolításához
egyszerűen húzza ki azt a nyílásból.
Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével - 27
Alulnézet
#
Ikon
Elem
Leírás
1
Illesszen egy gémkapcsot a furatba és
nyomja be négy másodpercig, így
Akkumulátor
visszaállíthatja a számítógépet (az
visszaállítási tűfurat
akkumulátor eltávolítását és újra
behelyezését szimulálja).
2
Hangszórók
28 - Ismerkedjen meg Acer hordozható gépével
A sztereó hangkimenetet biztosítja.
Érintő pad
A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a
mozgást. Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy
Ön az ujját mozgatja az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi
elhelyezésének köszönhetően kényelmes, biztonságos használatot tesz
lehetővé.
Alapvető tudnivalók az érintőpadról
Az alábbi elemek az érintőpad használatát szemléltetik.
• A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.
• Kattintáshoz nyomja le, vagy érintse meg az érintőpadot, így
kiválaszthat, vagy elindíthat elemeket.
• Jobb kattintás elvégzéséhez helyezze ujját az érintőpad jobb alsó
sarkára és nyomja le.
Az érintőpad jobb és bal alsó sarkai az egér jobb és bal gombjainak
megfelelő funkcióval rendelkeznek.
Érintőpad - 29
Jobb alsó
sarok
Funkció
Bal alsó sarok
Nyitott
Gyorsan nyomja
meg kétszer
Nyomja le, vagy érintse
meg kétszer (ugyanolyan
gyorsan, mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana)
Választás
Nyomja meg
egyszer
Nyomja meg, vagy
érintse meg egyszer
Elhúzás
Nyomja meg és
tartsa lenyomva a
gombot, majd ujját
az érintőpadon
mozgatva húzza
el a kurzort
Nyomja le, vagy érintse
meg kétszer (ugyanolyan
gyorsan, mintha az egér
gombjával kétszer
kattintana), a második
koppintás után tartsa az
ujját az érintőpadon,
majd húzza el a kurzort
A helyi menü
elérése
Érintőpad
Nyomja meg
egyszer
Megjegyzés: Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az
érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj
mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál
jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad
reagálóképességét.
30 - Érintőpad
A billentyű z e t h a s z n á l a t a
A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus
billentyűzettel, külön kurzorbillentyűkkel, zároló billentyűkkel, Windows
billentyűkkel és különleges billentyűkkel rendelkezik.
Zároló billentyűk és a beépített numerikus
billentyűzet
Megjegyzés: A jelen fejezetben közölt információ elképzelhető, hogy
az Ön számítógépére nem vonatkozik.
A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót
lehet be- és kikapcsolni.
Zároló billentyű
Caps Lock
Num Lock
<Fn> + <F11>*
Leírás
Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden
betűkarakter nagybetűként jelenik meg.
Amikor a NumLk be van kapcsolva, a beágyazott
billentyűzet numerikus üzemmódban működik. A
billentyűk számológépként működnek (a számtani
műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt
az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván
bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus
billentyűzet használata.
A billentyűzet használata - 31
Zároló billentyű
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Leírás
Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő
tartalma a felfelé vagy a lefelé mutató nyíllal jelölt
billentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy
lejjebb gördül. A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem
működik.
A beágyazott numerikus billentyűzet úgy működik, mint egy asztali
numerikus billentyűzet. A billentyűk funkcióját a jobb felső sarkukban lévő,
kisméretű karakterek jelölik. A billentyűzet feliratozásának egyszerűsítése
érdekében a kurzorvezérlő szimbólumok nincsenek feltüntetve a
billentyűkön.
Az elérni kívánt
funkció
A beágyazott
billentyűzet
számbillentyűi
A beágyazott
billentyűzet
kurzorvezérlő
billentyűi
Num Lock be
A számokat a megszokott
módon gépelje be.
A kurzorvezérlő billentyűk
használata közben tartsa
lenyomva a <Shift>
billentyűt.
A billentyűzet normál Miközben a beágyazott
billentyűi
billentyűzeten gépel, az
<Fn> billentyűt tartsa
lenyomva.
32 - A billentyűzet használata
Num Lock ki
A kurzorvezérlő
billentyűk használata
közben tartsa
lenyomva az <Fn>
billentyűt.
A betűket a
megszokott módon
gépelje be.
Gyorsbillentyűk
A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy
billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje
és a hangerő.
Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn>
billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően
nyomja le.
Gyorsbillentyű Ikon
<Fn> + <F3>
Funkció
Kommunikácós
billentyűt
<Fn> + <F4>
Alvás
<Fn> + <F5>
A kijelző be- és
kikapcsolása
Leírás
A számítógép kommunikációs
moduljainak be- és
kikapcsolására használható.
(A kommunikációs modulok
konfigurációtól függően
eltérők lehetnek.)
A számítógépet alvó
üzemmódba helyezi.
Vált a következő megjelenítési
módok között: kijelző, külső
monitor (ha csatlakoztatva
van), illetve mindkettő.
A billentyűzet használata - 33
Gyorsbillentyű Ikon
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + <F11>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
34 - A billentyűzet használata
Funkció
A kijelző
kikapcsolása
Leírás
Kikapcsolja a kijelző
háttérvilágítását, ezzel
energiát takarítva meg. A
háttérvilágítás bármely
billentyű megnyomására
visszakapcsol.
Az érintőpad
A beépített érintőpad be- és
átkapcsolása
kikapcsolását teszi lehetővé.
Hangszóró be- Be- és kikapcsolja a
és kikapcsolása hangszórókat.
NumLk
Segítségével be- és
kikapcsolható a beépített
számbillentyűzet (csak
bizonyos modellek esetében).
Fényerő
Növeli a kijelző fényerejét.
növelése
Fényerő
Csökkenti a kijelző fényerejét.
csökkentése
Hangerő
Növeli a hangerőt.
növelése
Hangerő
Csökkenti a hangerőt.
csökkentése
Windows billentyűk
A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát
el.
Billentyű
Windows
billentyű
Alkalmazás
billentyű
Leírás
Ha egyedül ezt nyomja meg elindul a Start menu.
Más billentyűkkel együtt használva speciális
funkciókat is képes ellátni, kérjük olvassa el a
Windows Súgót.
A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a
jobb egérgombbal történő kattintásnak, azaz
megnyitja az alkalmazás helyi menüjét.
A billentyűzet használata - 35
Reco very
Acer eRecovery Management
Megjegyzés: Acer eRecovery Management opció csak előtelepített
Windows operációs rendszerrel érhető el.
Ha olyan hibákat tapasztal, amit más eljárással nem lehetett megoldani,
újra kell telepítenie a Windows operációs rendszert, valamint a gyárilag
telepített szoftvereket és meghajtóprogramokat. Ha biztosítani szeretné,
hogy a számítógépet szükség esetén helyre lehessen állítani, a lehető
leghamarabb létre kell hoznia egy helyreállító biztonsági mentést.
Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:
1. Biztonsági mentés:
• A gyári beállítások biztonsági mentése
• Az alkalmazások és az illesztőprogramok mentése
2. Visszaállítás:
• Az operációs rendszer visszaállítása gyári állapotba
• Operációs rendszer
megőrzése
visszaállítása
és
a
felhasználói
• Az alkalmazások vagy az illesztőprogramok újratelepítése
A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.
36 - Recovery
adatok
Ha igénybe szeretné venni az Acer eRecovery Management jelszavas
védelmi szolgáltatását az adatok védelmére, akkor először be kell állítania
a jelszót. A jelszó beállításához indítsa el az Acer eRecovery
Management alkalmazást, majd kattintson a Beállítások elemre.
Helyreállítási lemezek létrehozása
A lemezekkel történő helyreállításhoz először el kell készítenie a
helyreállító lemezeket. A folyamat során a képernyőn megjelenő
utasítások fogják Önt irányítani. Kérjük figyelmesen olvassa el ezeket!
Vigyázat: Ha Ön USB meghajtót használ, győződjön meg róla,
hogy legalább 12 GB férőhely van rajta, és nem tartalmaz korábbi
adatokat.
Recovery - 37
1. Kattintson a Start
> Minden program > Acer, majd a Acer
eRecovery Management lehetőségre.
2. Ha a merevlemez teljes eredeti tartalmáról szeretne helyreállítási
biztonsági mentést készíteni, beleértve a Windows-t és az összes
gyárilag telepített szoftvert és illesztőprogramot, kattintson a Gyári
állapot szerinti lemez készítésére, vagy ha a számítógépe nem
rendelkezik optikai meghajtóval, a Gyári állapot szerinti biztonsági
mentés készítésére.
- VAGY Ha csak a gyárilag telepített szoftvereket és meghajtóprogramokat
szeretné a helyreállító lemezre menteni, kattintson Az illesztőprogramok
és az alkalmazások biztonsági mentése lehetőségre.
Fontos: Javasoljuk, hogy mielőbb készítse el mindkét típusú
helyreállító lemezt.
38 - Recovery
A Gyári állapot szerinti biztonsági mentés készítésex párbeszédablak
megnyílik.
Ez a párbeszédablak megmondja Önnek a biztonsági mentés fájl becsült
nagyságát.
• Ha optikai lemezeket használ, azt is megmutatja hogy hány üres
írható lemezre lesz szüksége a helyreállítási lemezek
létrehozásához. Ellenőrizze, hogy elegendő üres lemez áll
rendelkezésére.
• Ha USB lemezt használ, a folytatás előtt ellenőrizze, hogy elég
kapacitással rendelkezik-e.
Recovery - 39
3. Az Biztonsági mentés készítése ide mezőben látható meghajtóba
csatlakoztassa az USB lemezt vagy helyezzen egy üres lemezt, majd
kattintson a Tovább gombra. Ekkor megjelenik a biztonsági mentés
folyamata a képernyőn.
4. A művelet befejezéséig kövesse a folyamatot:
• Ha optikai lemezeket használ, meghajtó sorban kidobja a lemezeket,
ahogy kész az írásukkal. Távolítsa el a lemezt a meghajtóból, és
alkoholos filccel jelölje azt meg.
Ha több lemezre van szükség, helyezzen be egy új lemezt az
alkalmas időben, majd kattintson az OK gombra. A művelet
befejezéséig folytassa a lemezek írását.
• Ha USB lemezt használ, húzza ki az USB meghajtót, alkoholos filccel
jelölje azt meg.
40 - Recovery
Fontos: Írjon egy egyedi, leíró jellegű címkét minden egyes
lemezre, mint például „Windows helyreállító biztonsági mentés”,
vagy „Alkalmazások/illesztőprogramok helyreállító biztonsági
mentés”. Mindenképpen olyan biztos helyen tartsa a biztonsági
mentést, amire később is emlékezni fog!
A rendszer helyreállítása
Ha a Acer támogatás nem segített a probléma megoldásában,
használhatja az Acer eRecovery Management programot. Ez a
vásárláskori állapotba tudja visszaállítani a számítógépet, miközben
fenntartja a jelenlegi beállítások és személyes adatok későbbi
visszaállításának lehetőségét.
A rendszer helyreállításához:
1. Kisebb javítások végrehajtása.
Ha csak egy-két szoftver- vagy hardver-elem működése állt le, a
problémát megoldhatja a szoftver vagy az eszköz-illesztőprogramok
újratelepítése is.
A szoftver és az illesztőprogramok gyári beállításának visszaállításához,
lásd: “Az előre telepített szoftver és illesztőprogramok helyreállítása” itt:
43. oldal.
A gyárilag nem telepített szoftverek és az illesztőprogramok
újratelepítésének útmutatóját a termék dokumentációjában vagy a
műszaki támogatás weboldalán lehet elolvasni.
Recovery - 41
2. Egy korábbi rendszerállapot visszaállítása.
Ha a szoftverek vagy illesztőprogramok újratelepítése nem segít, akkor
a probléma esetleg megoldható a rendszer egy korábbi állapotára
történő visszaállítással, amikor még minden megfelelően működött.
Az útmutatót ld. a “Visszatérés egy korábbi rendszerállapothoz”
fejezetben, amely itt található: 42. oldal.
3. A rendszer visszaállítása a gyári állapotba.
Ha semmi más nem oldja meg a problémát, és szeretné visszaállítani a
rendszert a gyári állapotra, olvassa el a "A rendszer visszaállítása a gyári
állapotba" fejezetet itt: 46. oldal.
Helyreállítás típusai
Visszatérés egy korábbi rendszerállapothoz
A
Microsoft
rendszervisszaállítás
rendszeres
időközönként
„pillanatfelvételeket” készít az Ön rendszerbeállításairól, és visszaállítási
pontokként menti azokat. A nehezen megoldható szoftverproblémák
esetén legtöbbször visszatérhet ezeknek a helyreállítási pontoknak
valamelyikéhez, ha újra szeretné indítani a rendszert.
A Windows minden nap automatikusan létrehoz egy újabb helyreállítási
pontot, illetve minden olyan esetben is, amikor szoftvert vagy eszközillesztőprogramot telepít.
Súgó: A Microsoft rendszervisszaállítás használatával kapcsolatban
további információkért kattintson a Start, majd a Súgó és támogatás
opciókra. Írja be a windows rendszer visszaállítást a Keresés a
súgóban mezőbe, majd nyomja meg az Entert.
42 - Recovery
Helyreállítási pontra történő visszatéréshez:
1. Kattintson a Start
> Vezérlőpult > Rendszer és biztonság >
Műveletközpont lehetőségekre, majd kattintson a Helyreállításra.
2. Kattintson Rendszer visszaállításának megnyitása lehetőségre, majd
a Tovább gombra.
3. Kattintson a kívánt helyreállítási pontra, majd kattintson a Tovább,
ezután a Befejezés opcióra. Megjelenik egy üzenetmező a
megerősítéssel.
4. Kattintson az Igen gombra. A rendszer ekkor visszaáll a megadott
helyreállítási pontra. Ez a folyamat eltarthat néhány percig, és
újraindíthatja a számítógépét.
Az előre telepített szoftver és illesztőprogramok helyreállítása
A hibajavítás lépéseként előfordulhat, hogy újra kell telepítenie azokat a
szoftvereket és eszköz-illesztőprogramokat, amelyeket gyárilag előre
telepítettek a számítógépre. A helyreállításhoz használhatja a
merevlemezt, vagy a létrehozott biztonsági mentést.
• Új szoftver - Ha olyan szoftvert kell helyreállítani, amely nem volt előre
telepítve a számítógépen, az adott szoftver telepítési útmutatóját kell
használnia.
• Új eszköz-illesztőprogramok - Ha olyan eszköz-illesztőprogramot kell
helyreállítani, amely nem volt előre telepítve a számítógépen, az adott
eszköz útmutatóját kell követni.
Recovery - 43
A helyreállító eszköz megnyitása
Ha a helyreállítást a Windows segítségével végzi, és a helyreállítási
információkat a számítógépen tárolja:
• Kattintson a Start
> Minden program > Acer elemre, majd az
Acer eRecovery Management. Acer eRecovery Management
megnyílik.
• Kattintson a Visszaállítás fülre, majd kattintson a az Alkalmazások
vagy az illesztőprogramok újratelepítése. Megnyílik az Acer
Alkalmazás helyreállítása főmenü.
Ha a helyreállítást meghajtóról végzi, és az alkalmazás helyreállításának
biztonsági mentése optikai lemezen van:
• Helyezze a meghajtót és az alkalmazás helyreállítási biztonsági
mentésének
lemezét
(’Alkalmazások/illesztőprogramok
helyreállító biztonsági mentés’) a lemezmeghajtóba.
44 - Recovery
• Indítsa újra számítógépét, és várjon amíg a program elindul, majd
lépjen ide: "Alkalmazások vagy illesztőprogramok újratelepítése:
Kattintson a Tartalomjegyzék gombra. Lenyílik a szoftverek és
eszköz-illesztőprogramok listája." 45. oldal.
Ha a helyreállítást meghajtóról végzi, és az alkalmazás helyreállításának
biztonsági mentése USB meghajtón van:
• Helyezze be az USB meghajtót az USB portba. Nyissa meg az USB
meghajtót a Windows Explorer segítségével, majd kattintson duplán
a Helyreállítás elemre.
• Kattintson az Alkalmazások vagy
újratelepítése USB meghajtóról elemre.
az
illesztőprogramok
• Alkalmazások vagy illesztőprogramok újratelepítése: Kattintson a
Tartalomjegyzék gombra. Lenyílik a szoftverek és eszközillesztőprogramok listája.
Recovery - 45
• Kattintson annak a tételnek a telepítés ikonjára, amelyet telepíteni
szeretne, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
telepítés befejezéséhez. Ismételje meg ezt a lépést minden olyan
tételre, amelyet újra szeretne telepíteni.
A rendszer visszaállítása a gyári állapotba
Ha a számítógépe olyan problémákat tapasztal, amelyek más
módszerekkel nem javíthatók ki, előfordulhat, hogy mindent újra kell
telepítenie ahhoz, hogy a rendszer visszaálljon a gyári állapotba. Az
újratelepítést a merevlemez vagy a létrehozott helyreállítási lemezek
segítségével végezheti el.
Vigyázat: Ez a teljes helyreállítás mindent töröl a
merevlemezéről, majd újratelepíti a Windows-t és az összes
szoftvert és illesztőprogtamot, melyek előre telepítve lettek a
rendszerben. Ha a merevlemezen lévő fontos fájlokat meg tudja
nyitni, készítsen róluk biztonsági másolatot most.
• Ha még le tudja futtatni a Windows-t, olvassa el az alábbiakban a
következőt: Helyreállítás Windows-on belülről.
• Ha nem tudja futtatni a Windows-t, viszont az eredeti merevlemez még
működik, olvassa el a Helyreállítás a merevlemezrol az indítás során
fejezetet itt: 48. oldal.
• Ha nem tudja lefuttatni a Windows-t, és az eredeti merevlemez teljesen
újra lett formatálva, vagy egy helyettesítő merevlemezt telepített,
olvassa el a Helyreállítás a helyreállító biztonsági mentésből fejezetet
itt: 48. oldal.
46 - Recovery
Helyreállítás Windows-on belülről
A Windows és az előre telepített szoftverek és illesztőprogramok
újratelepítéséhez:
1. Kattintson a Start
> Minden program > Acer, majd a Acer
eRecovery Management lehetőségre. A Acer eRecovery Management
megnyílik.
2. Kattintson a Visszaállítás fülre, majd a Rendszer visszaállítása gyári
alapbeállításokra opcióra. Megjelenik a Visszaállítás megerősítése
párbeszédablak.
3. Kattintson az Igen gombra, majd a Start-ra. Egy párbeszédablak jelenik
meg, amelyben információk olvashatók arról a merevlemezről, amelybe
az operációs rendszert helyreállítják.
Vigyázat: A folyamat folytatásával a merevlemezen lévő összes
fájlt letörli.
4. Kattintson az OK gombra. A helyreállítási folyamat a számítógép
újraindításával indul, majd a fájlok merevlemezre történő másolásával
folytatódik. Ez a folyamat eltarthat egy ideig, de az Acer eRecovery
Management képernyő mutatja a folyamat állapotát.
Amikor a helyreállítás befejeződött, egy párbeszédablak figyelmeztet a
számítógép újraindítására.
5. Kattintson az OK gombra. A számítógép újraindul.
6. Kövesse
a
képernyőn
rendszerbeállításnál.
megjelenő
utasításokat
az
első
Recovery - 47
Helyreállítás a merevlemezrol az indítás során
A Windows és az előre telepített szoftverek és illesztőprogramok
újratelepítéséhez:
1. Kapcsolja be a számítógépet, majd nyomja meg az Alt+F10 billentyűt
az indítás során. Az Acer eRecovery Management megnyílik.
2. Kattintson a Rendszer visszaállítása gyári alapbeállításokra opcióra.
Vigyázat: A folyamat folytatásával a merevlemezen lévő összes
fájlt letörli.
3. Kattintson a Tovább gombra. A merevlemeze eredeti, gyárilag feltöltött
tartalma visszaáll. Ez a folyamat néhány percet vehet igénybe.
Helyreállítás a helyreállító biztonsági mentésből
A Windows és az előre telepített szoftverek és illesztőprogramok
újratelepítéséhez:
1. A helyreállítás biztonsági mentésének megkeresése:
• Ha optikai lemezeket használ, kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be az első rendszer-helyreállító lemezt (’Windows
helyreállító biztonsági mentés’) az optikai lemezes meghajtóba,
majd indítsa újra a számítógépet.
• Ha USB lemezt használ, dugja be az USB meghajtót és kapcsolja be
a számítógépet.
Vigyázat: A folyamat folytatásával a merevlemezen lévő összes
fájlt letörli.
48 - Recovery
2. Ha még nincs engedélyezve, akkor engedélyezni kell az F12 boot
menüt:
1. Nyomja le az F2 gombot a számítógép indításakor.
2. A főmenü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
3. Nyomja le a lefelé mutató gombot, amíg az F12 boot menüt
kiválasztja, ekkor nyomja le az F5-öt, így ez a beállítás
Engedélyezett-re változik.
4. A Kilépés menü kiválasztásához használja a bal vagy jobb nyilat.
5. Válassza a Módosítások mentése és kilépés elemet, és nyomja le
az Enter gombot. A jóváhagyáshoz válassza az OK gombot.
6. A számítógép újraindul.
3. Az indításkor nyomja meg az F12 gombot a boot menü megnyitásához.
A boot menüből kiválaszthatja, hogy melyik eszközből szeretne indítani,
például a merevlemezről vagy az optikai lemezről.
4. Használja a nyílbillentyűket, hogy kiválassza az CDROM/DVD vagy
USB HDD opciót, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A Windows a
helyreállítási biztonsági mentésről telepít a szokásos indítási eljárás
helyett.
5. A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást.
Recovery - 49
Acer clear.fi
Az Acer clear.fi egy otthoni média adatbázisok megtekintésre és
ellenőrzésére szolgáló alkalmazás. Média tartalmak böngészését
engedélyezi eszközökön, melyek ugyanazon az alhálózaton elérhetőek.
Média tartalom típusok
Ha elindítja az Acer clear.fi programot kiválaszthatja a média tartalom
típusát. Három típus közül választhat: videó, zene, és képek.
50 - Acer clear.fi
DMS (Digitális média szerver) eszközök
A DMS eszközök DLNA-megfelelő személyi számítógépeket és NAS
(Hálózatra csatolt tár) eszközöket tartalmaz. Ezek az eszközök adatokat
tárolnak és elérhetővé teszik azokat a DMP (Digitális média lejátszó) és
DMR (Digitális média képszerkesztő) eszközök számára. Az Acer clear.fi
a DMS eszközöket a főképernyőn listázza, és a MINDEN ESZKÖZ vagy
speciális eszközök közül választhat a tárolt média kereséséhez.
Média tartalmak megjelenítése
Ha a számítógépén média tartalmat szeretne megjeleníteni, csak duplán
kattintson a média tartalomra. Ha egy távoli eszközön szeretné
megjeleníteni a média tartalmat, a következőket tegye:
1. Válassza ki a média tartalmat.
2. Válassza ki a Lejátszás itt elemet.
3. Válassza ki a távoli eszközt. Az Acer clear.fi megnyit egy
párbeszédablakot
a
státusz
megjelenítéséhez.
Lejátszhatja,
szüneteltetheti vagy megállíthatja a média tartalmat, és beállíthatja a
hangerőt.
Média tartalom küldése
Ha egy távoli eszközre szeretné elküldeni a média tartalmat, a
következőket tegye:
1. Válassza ki a média tartalmat.
2. Válassza ki a Küldés ide elemet.
Acer clear.fi - 51
3. Válassza ki a távoli eszközt. Az Acer clear.fi megnyit
párbeszédablakot az átviteli folyamat megjelenítéséhez.
egy
Média keresés
Ha médiatartalomra szeretne rákeresni, először ki kell választania a média
típusát; majd adja meg a jelszót a kereső sávban. Az Acer clear.fi
kilistázza a kulcsszónak megfelelő média tartalmat.
Eszközök letiltása és engedélyezése
Ha letiltana egy eszközt, jobb egérgombbal klikkeljen rá, és válassza ki a
menüből a Letiltás elemet. Az eszköz letiltása után, nem lehet a
számítógépén a médiára keresni, tartalmat lejátszani, vagy média
tartalmat küldeni számítógépére. Ha engedélyezni szeretne egy eszközt,
jobb egérgombbal klikkeljen rá, és válassza ki a menüből az
Engedélyezés elemet.
Médiamegosztási beállítások
Szükség szerint beállíthatja a beállításokat.
52 - Acer clear.fi
Energiagazdálkodás
Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik,
mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden
tevékenységet magában foglal, amit az alábbi eszközök közül egy, vagy
több végez: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez
csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem
történik művelet, a számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy
mindet leállítja, így energiát takarít meg.
Acer Green Instant On
Az Acer Green Instant On funkciója lehetővé teszi, hogy számítógépe
hamarabb feléledjen az Alvó üzemmódból, mint hogy Ön felnyitja a gépet.
Amikor lecsukja a fedelet, vagy a Leállítás > Alvó üzemmódot választja
a Start menüből, a számítógépe alvó üzemmódba kerül. Amíg a
számítógép alvó üzemmódban van, az üzemállapot jelző LED narancs
színben villog.
Nyissa fel a fedelet vagy nyomjon meg bármilyen billentyűt a számítógép
felébresztéséhez alvó üzemmódból.
480 perc Alvó üzemmód után a számítógép Mélyalvás Állapotra vált, így
kíméli az akkumulátor kapacitását. Amikor a számítógép Mélyalvás
Állapotban van, az üzemállapot jelző LED kikapcsol. Ebben az állapotban
az akkumulátor energiája akár 50 napig is elegendő.
Energiagazdálkodás - 53
A Mélyalvás Állapotból való felélesztéshez nyomja meg a bekapcsoló
gombot.
Az Acer Green Instant On energiatakarékossági funkciókat aktivál,
amelyek révén mérsékelhető a készülék általános energiafogyasztása.
Megjegyzés: A Mélyalvás Állapotba való átkapcsolás előtti idő a
következő helyen állítható be: Start > Minden program > Acer >
Mélyalvás beállítások.
54 - Energiagazdálkodás
Akkumulátor
A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt
biztosító akkumulátor.
Az akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor jellemzői a következők:
• A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
• Lemerülése előtt képes jelzést adni.
Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék
újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is
támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a
munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el a töltés.
Az akkumulátor jó szolgálatot
áramkimaradások során.
tehet
az
utazások
vagy
az
Az akkumulátor töltése
Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy
megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A
számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor
az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval
gyorsabban végezhető el.
Akkumulátor - 55
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az
akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort,
akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.
Az új akkumulátor kondicionálása
Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az
alábbi kondicionálási eljárást:
1. Csatlakoztassa
akkumulátort.
a
hálózati
adaptert,
és
töltse
fel
teljesen
az
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
4. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a
lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
5. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az
akkumulátort.
A fenti lépéseket megismételve háromszor töltse fel teljesen, majd merítse
le az akkumulátort.
Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a
fenti kondicionálási eljárást.
Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti
vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony
vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.
56 - Akkumulátor
Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési
kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az
akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.
Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények
is hátrányosan befolyásolják:
• A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
• A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának
elmulasztása.
• Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál
hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos számítógép
akkumulátor élettartama hosszabb, mint 1000 feltöltés.
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél
teljesebb
kihasználására,
illetve
a
töltési/újratöltési
ciklusok
meghosszabbítására és az újratöltés hatékonyságának javítására irányul.
Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:
• Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
• Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort
csak út közben vegye igénybe.
Akkumulátor - 57
• A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok
továbbra is energiaellátást igényelnek (bizonyos modellek esetében).
• Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt
hőmérséklettartomány a 10°C – 30°C közötti. Magasabb hőmérsékleten
felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
• A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
• Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.
Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése
A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi
szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva
megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés
Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows
telepmérőjének jelzéseit.
Figyelmeztetés: Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére
vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa
a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a
számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti
bizonyos adatait.
58 - Akkumulátor
Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés,
akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:
Helyzet
Rendelkezésre áll
a hálózati adapter
és egy elektromos
aljzat.
Nem áll
rendelkezésre a
hálózati adapter
vagy elektromos
aljzat.
Javasolt művelet
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.
2. Mentse az összes szükséges fájlt.
3. Folytassa a munkát.
Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort,
akkor kapcsolja ki a számítógépet.
1. Mentse az összes szükséges fájlt.
2. Zárja be az összes alkalmazást.
3. Kapcsolja ki a számítógépet.
Akkumulátor - 59
Utazás Számítógépével
Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire
kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.
Lekapcsolás az asztali munkahelyről
Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse
az alábbi lépéseket:
1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Távolítsa el a lemezeket az optikai megható(k)ból.
3. Állítsa le a számítógépet.
4. Hajtsa le a kijelzőt.
5. Húzza ki a hálózati adaptert.
6. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor
vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7. Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.
Mozgatás
Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a
tárgyalóba.
60 - Utazás Számítógépével
A számítógép előkészítése
A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelje a kijelzőt, ezzel a
számítógép alvó üzemmódba lép. Így az épületen belül akárhova
magával viheti a számítógépet. Ha fel szeretné ébreszteni alvó módból a
számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet,
érdemes kikapcsolnia:
Kattintson a Start majd a Leállítás gombra.
vagy
A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az <Fn> +
billentyűkombináció megnyomásával. Zárja le a kijelzőt.
<F4>
Ha újra használni szeretné a számítógépet, hajtsa fel a kijelzőt, majd
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjegyzés: Egy bizonyos alvó módban eltöltött idő után
számítógépe hibernálás, vagy mélyalvás módra válthat.
Mit vigyen magával a megbeszélésekre
Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor
valószínűleg elég csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb
megbeszélésre számít, vagy a számítógép akkumulátora nincs teljesen
feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie, majd a
tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.
Utazás Számítógépével - 61
Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor
terhelését csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet.
Nyomja meg az <Fn> + <F4> billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a
kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet.
A számítógép hazaszállítása
Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza
az irodába.
A számítógép előkészítése
Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi
lépéseket követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:
• Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a
meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének
sérüléséhez vezethet.
• Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud
csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő
védelmet kap.
Vigyázat: A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit. A
fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.
Mit vigyen magával
Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból,
akkor vigye őket magával:
• Hálózati adapter és kábel.
62 - Utazás Számítógépével
• A kinyomtatott telepítési poszter.
További óvintézkedések
A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti
utazás során vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:
• Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a
hőmérsékletváltozások hatását.
• Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a
számítógépet, akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így
elkerülheti a túlzott felmelegedés veszélyét.
• A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást
okozhatnak a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép
felvegye a szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a
kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás
több mint 10°C (18°F), akkor gondoskodjon arról, hogy a számítógép
lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a
számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a
szobahőmérséklet között van.
Otthoni iroda felállítása
Amennyiben gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy
második hálózati adaptert beszereznie otthoni használatra. Egy második
adapterrel így nem kell többlet terhet szállítania haza és vissza.
Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes
külső billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.
Utazás Számítógépével - 63
Utazás a számítógéppel
Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről
munkahelyére, vagy a környéken tesz rövidebb utazást.
egy
ügyfél
A számítógép előkészítése
Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági
intézkedések miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet,
mielőtt a beszállózónába vinné.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
További óvintézkedések
A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék
védelme érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos
tanácsokat is:
• A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
• Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A
repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a
számítógépet fémdetektoron.
64 - Utazás Számítógépével
Nemzetközi utazás a számítógéppel
Ha másik országba utazik.
A számítógép előkészítése
Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.
Mit vigyen magával
A következőket vigye magával:
• Hálózati adapter.
• Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova
utazik.
• További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató
használatát tervezi.
• A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene
mutatnia a vámhatóság tisztviselőjének.
• Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers
Warranty passport).
További óvintézkedések
Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel
való utazásnál.
Mindezeken túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye
figyelembe:
Utazás Számítógépével - 65
• Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati
feszültség és a hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e.
Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati adaptert, amelyik használható
a helyi hálózati feszültségen. A számítógép áramellátásához ne
használjon a háztartási gépekhez árult átalakító készleteket.
• Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó
kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe
utazik.
66 - Utazás Számítógépével
A számítógép biztonságba
helyezése
A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból
megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan
gondoskodhat róla.
Jelszavak használata
A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak
megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:
• A „felügyelői jelszó” (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba
való jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a
számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való
belépéshez be kell írni ezt a jelszót. Lásd: "BIOS segédprogram" 74.
oldal.
• A „felhasználói jelszó” (User Password) a jogosulatlan használattól védi
a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen
jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és
hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
• A „rendszerindítási jelszó” (Password on Boot) a jogosulatlan
használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében
használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy
rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
A számítógép biztonságba helyezése - 67
Fontos! Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt
a jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos
szervizközponthoz.
Jelszavak beírása
Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a
kijelző közepén.
• Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az <F2>
billentyű megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS
segédprogram csak ezt követően nyílik meg.
• Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
• Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó
beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
• Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt;
ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az
<Enter> billentyűt.
Fontos! A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három
sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül.
Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa
lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol.
Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.
68 - A számítógép biztonságba helyezése
Vezeték nélküli hálózatok
Kapcsolódás az Internethez
A számítógép vezeték nélküli csatlakozási funkciója alapértelmezésben
be van kapcsolva.
A beállítás közben a Windows észleli és megjeleníti az elérhető hálózatok
listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a
jelszót.
A számítógépe Bluetooth vagy vezeték nélküli kapcsolat be- és
kikapcsolásához nyomja meg az Fn+F3 gombokat, így elindul az
Indításkezelő.
Megjegyzés:
A
vezeték
nélküli/Bluetooth
kapcsolat
engedélyezéséhez kattintson a Be gombra. A letiltáshoz kattintson a
Ki gombra.
Egyéb esetekben nyissa meg az Internet Explorer-t és kövesse az
útmutatásokat.
Kérjük,
tájékozódjon
dokumentációjából.
Internetszolgáltatójától,
vagy
router
Acer Instant Connect
Az Instant Connect gyorsabb csatlakozást biztosít az összes olyan
hálózathoz, amelyre számítógépe gyakran csatlakozik.
Vezeték nélküli hálózatok - 69
Vezeték nélküli hálózatok
A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot jelent,
amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WiFi
hálózat felállítása egyszerû és lehetõvé teszi állományok, perifériális
eszközök és az Internet-csatlakozás megosztását.
Melyek a vezeték nélküli hálózat elõnyei?
Mobilitás
A vezeték nélküli LAN lehetõvé teszi az ön és helyi hálózata más
felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott
eszközöket (pl nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt fájlokat.
Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik
számítógéppel.
Gyors és egyszerû telepítés
A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerû, és nem
kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon keresztül).
Egy vezeték nélküli LAN részei
Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a
következõkre lesz szüksége:
Hozzáférési pont (útválasztó)
A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevõk, amelyek az
adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési pontok a
közvetítõ szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok
között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel rendelkezik, ami
70 - Vezeték nélküli hálózatok
lehetõvé teszi, hogy nagy sebességû DSL kapcsolaton csatlakozzon a
világhálóra. Általában a választott ISP (Internet Service Provider –
internetszolgáltató) az elõfizetett szolgáltatásokhoz egy modemet/
útválasztót is mellékel. A telepítés részletes lépéseihez olvassa el
figyelmesen a hozzáférési pont/útválasztó útmutatóját.
Vezeték nélküli hálózatok - 71
HDMI
A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) az iparág által széles
körben támogatott, teljes mértékben digitális, hang- és videoátvitelre
egyaránt alkalmas csatolófelület. A HDMI – egyetlen kábellel – bármely
kompatibilis hang-/videoforrás, például set-top box, DVD-lejátszó vagy A/
V-vevő és digitális hang- és/vagy videovevő készülék, például digitális
televízió (DTV) összekötésére alkalmas.
A HDMI porttal felsőbb kategóriájú hang- és videokészülékekhez
csatlakoztatható a számítógép. Mivel a csatlakoztatáshoz egyetlen kábel
is elegendo, a kapcsolat gyorsan és zavaró kábelrengeteg kialakulása
nélkül hozható létre.
72 - HDMI
U N I V E R S A L S E R I A L B U S (USB)
Az USB 2.0 port egy nagy sebességű soros busz, segítségével
rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathat USB perifériákat.
Universal Serial Bus (USB) - 73
BIOS segédprogram
A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a
számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer,
BIOS) rendszerébe építettek be.
A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért
ezt a segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs
problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.
A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az <F2> billentyűt a
bekapcsolási önteszt alatt, amíg a számítógép logója látható a képernyőn.
Rendszerindítási sorrend
A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához
lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén
megjelenő elemek közül válassza a Boot pontot.
Disk-to-disk recovery engedélyezése
A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezről lemezre helyreállítás,
illetve merevlemezes helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a
BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek
közül válassza a Main pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a
D2D Recovery pontot, majd az <F5> és az <F6> billentyű segítségével
állítsa be a következő értéket: Enabled.
74 - BIOS segédprogram
Jelszavak megadása
A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS
segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül
válassza a Security pontot. Keresse meg a Password on boot: elemet,
majd az <F5> és az <F6> billentyűvel engedélyezze a funkciót.
BIOS segédprogram - 75
Gyakran ismétlő dő kérdések
Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben
gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű
válaszokat, megoldásokat is mellékeltünk.
Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti be
az operációs rendszert.
Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:
• Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a
következőket:
• Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az
akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel az akkumulátort.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a
számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
• Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
• Van lemez az optikai meghajtóban? Távolítsa el, majd nyomja meg a
<Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűket a rendszer újraindításához.
• Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót vagy
okostelefont) a számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd
nyomja meg a <Ctrl> + <Alt> + <Del> billentyűket a rendszer
újraindításához.
76 - Gyakran ismétlődő kérdések
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik
billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak
a következő okai lehetnek:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az
billentyűkombinációt lenyomva növelje a fényerőt.
<Fn> +
< >
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző
átkapcsolásának gyorsbillentyűjét <Fn> + <F5> lenyomva állítsa vissza
kiválasztott megjelenítő eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás
üzemmódban van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden
nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Nem szól a számítógép hangszórója.
Ellenőrizze a következőket:
• Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows
tálcán található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson
az ikonra, majd törölje a jelet az Elnémítás jelölőnégyzetből.
• Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán
található hangerőszabályzás ikonra. illetve a hangerőt a
hangerőszabályzó gombokkal is állíthatja.
Gyakran ismétlődő kérdések - 77
• Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz
fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor
a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai
meghajtó tálcáját.
Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához
egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd
finoman nyomja be.
A billentyűzet nem reagál.
Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy
elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor
lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal,
mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.
A nyomtató nem működik.
Ellenőrizze a következőket:
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva
dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
van-e
egy
fali
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e
egy USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.
78 - Gyakran ismétlődő kérdések
Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a számítógép
eredeti beállításait.
Megjegyzés: Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi
helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor
kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.
Ez a helyreállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtót az
eredetileg telepített szoftver tartalommal olyan állapotba, mint amikor a
számítógépet megvette. A C: meghajtó helyreállításához kövesse az
alábbi lépéseket. (A C: meghajtót formázza a művelettel, és töröl minden
rajta található adatot.) Fontos, hogy a művelet megkezdése előtt készítsen
biztonsági másolatot az adatállományokról.
A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.
1. Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az Acer disk-to-disk recovery
funkció.
2. Győződjön meg arról, hogy a D2D Recovery beállítás a Main pontban
Enabled állapotra van állítva.
3. Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból. A
rendszer újraindul.
Megjegyzés: A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási
önteszt (POST) alatt nyomja meg az <F2> billentyűt.
A helyreállítás elindítása:
1. Indítsa újra a rendszert.
2. Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához
nyomja meg egyszerre az <Alt> + <F10> billentyűket.
Gyakran ismétlődő kérdések - 79
3. A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve
végezheti el.
Fontos! Ez a funkció 15 GB területet foglal a merevlemez rejtett
partícióján.
Szervizszolgáltatás kérése
Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW)
A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International
Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat
nyújt Önnek. A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll
rendelkezésére.
A számítógéphez mellékelve van egy ITW útlevél. Ez az útlevél mindent
tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a
rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan
tanulmányozza át az útlevelet.
Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben,
ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott
szolgáltatások előnyeiből. A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze
az ITW útlevél borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.
Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott
szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet.
Kérjük, látogassa a www.acer.com honlapot.
80 - Gyakran ismétlődő kérdések
Mielőtt telefonálna
Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse elő a
következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe
mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és
hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép
hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn
megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).
A következő információkat kérjük Öntől:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Gép típusa és modellszám:
Sorozatszám:
A vásárlás időpontja:
Gyakran ismétlődő kérdések - 81
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához
nyújtunk segítséget.
Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és
csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák
elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a
számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy
kérjen segítséget valamelyik hivatalos szervizközponttól.
Hibaelhárítási tanácsok
Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek
képernyőn történő megjelenítésével segíti.
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő,
tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a
probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd
"Szervizszolgáltatás kérése" 80. oldal.
Hibaüzenetek
Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a
megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a
hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.
Hibaüzenetek
CMOS battery bad
CMOS checksum
error
82 -
Javító intézkedés
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Hibaüzenetek
Disk boot failure
Javító intézkedés
Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható)
rendszerlemezt, majd az <Enter> billentyű
lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
configuration error
meg az <F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Hard disk 0 error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0 extended Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
type error
hivatalos szervizközponttal.
I/O parity error
Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal.
Keyboard error or no Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
keyboard connected hivatalos szervizközponttal.
Keyboard interface Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy
error
hivatalos szervizközponttal.
Memory size
A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja
mismatch
meg az <F2> billentyűt, ezzel belép a BIOS
segédprogramba; majd a kilépéshez válassza
az Exit (Kilépés) parancsot.
Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma,
kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos
szervizközponttal.
- 83
Jogszabályi és biztonsági
tudnivalók
FCC NYILATKOZAT
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal szemben. A
készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós
távközlést.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia.
Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és
kikapcsolásával egyértelműen meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok
megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:
- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba,
mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai
eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.
84 - Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
MEGJEGYZÉS: PERIFÉRIÁK
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre
előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén
zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat: A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.
MEGJEGYZÉS KANADA SZÁMÁRA
A B osztályos digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
MEGFELEL AZ OROSZ SZABÁLYOZÓ TANÚSÍTVÁNYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK
TUDNIVALÓK AZ LCD KIJELZŐ KÉPPONTJAIRÓL
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, illetve
fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást.
RÁDIÓKÉSZÜLÉK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI MEGJEGYZÉS
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN és/vagy
Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 85
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése érdekében a
készüléket beltéri használatra tervezték.
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.
Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy jelen számítógép terméksorozat megfelel az 1999/5/EC
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Vezeték nélküli üzemi csatornák különböző tartományokhoz
Észak-Amerika
2,412-2,462 GHz
Ch01 - Ch11
Japán
2,412-2,484 GHz
Ch01 - Ch14
Európa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 - Ch13
Franciaország: Tiltott vezeték nélküli frekvencia tartományok
Franciaország egyes területein korlátozott a frekvencia tartományok használata. A
maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren:
- 10 mW a teljes 2,4 GHz tartomány esetében (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW a 2446,5 MHz és 2483,5 MHz közötti tartományok esetében
Megjegyzés: A 10 - 13 csatornák a 2446,6 MHz – 2483,5 MHz frekvencia
tartományokban üzemelnek.
A kültéri használatnak számos lehetősége van: Magántulajdonon, vagy közszereplő
személyek magántulajdonán a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezése
szükséges, maximum 100 mW teljesítmény mellett a 2446,5 – 2483,5 MHz
tartományokban. Köztulajdonon kültéri használata nem engedélyezett.
86 - Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Az alább felsorolt területeken, a teljes 2,4 GHz tartomány esetében:
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximálisan engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Területek, melyeken a 2400 – 2483,5 MHz frekvencia tartomány engedélyezett EIRP-vel,
beltéren kevesebb mint 100 mW, kültéren pedig kevesebb mint 10 mW teljesítménnyel:
01 Ain Orientales
25 Doubs
59 Nord
71 Saone et Loire
02 Aisne
26 Drome
60 Oise
75 Paris
03 Allier
32 Gers
61 Orne
82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes
36 Indre
63 Puy Du Dome
84 Vaucluse
08 Ardennes
37 Indre et Loire
88 Vosges
09 Ariege
41 Loir et Cher
64 Pyrenees
Atlantique
11 Aude
45 Loret
66 Pyrenees
12 Aveyron
50 Manche
67 Bas Rhin
90 Territoire de
Belfort
16 Charente
55 Meuse
68 Haut Rhin
94 Val de Marne
24 Dordogne
58 Nievre
70 Haute Saone
89 Yonne
Ez a követelmény idővel változhat, ami lehetővé teheti a későbbiekben, hogy a vezeték
nélküli LAN kártyáját több területen használhassa Franciaországban.
Legfrissebb információért kérjük, ellenőrizze az ART honlapját (www.art-telecom.fr).
Megjegyzés: Az Ön WLAN kártyájának teljesítménye kevesebb mint 100 mW, de több
mint 10 mW.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 87
Nemzeti kódok listája
A készülék a következő országokban használható:
Ország
ISO 3166
Ország
kétjegyű kód
Málta
AT
Ausztria
Hollandia
BE
Belgium
Lengyelország
CY
Ciprus
Portugália
CZ
Cseh Köztársaság
Szlovákia
DK
Dánia
Szlovénia
EE
Észtország
Spnyolország
FI
Finnország
Svédország
FR
Franciaország
Egyesült Királyság
DE
Németország
Izland
GR
Görögország
Liechtenstein
HU
Magyarország
Norvégia
IE
Írország
Svájc
IT
Olaszország
Bulgária
LV
Lettország
Románia
LT
Litvánia
Törökország
LU
Luxemburg
ISO 3166
kétjegyű kód
MT
NT
PL
PT
SK
SL
ES
DK
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
KANADA – ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ, ENGEDÉLYRE NEM KÖTELES RÁDIÓFREKVENCIÁS
(RSS-210)
TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZÖK
A személyekre ható rádiófrekvenciás mezők (RSS-102)
A számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a
Health Canada által a lakosság számára megadott határértékeket meghaladó
rádiófrekvenciás sugárzást. További információkat a 6. biztonsági szabályzatban, a
Health Canada honlapján talál: www.hc-sc.gc.ca/rpb.
88 - Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
A készülék megfelel a kanadai RSS210 ipari szabványnak.
Ez a B osztályos készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírások 4. kiadásának, illetve
az RSS-210előírás 4. (2000 decemberi), illetve 5. (2001 novemberi) kiadásainak.
„Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, az ablakoktól távol, a maximális
árnyékolás érdekében. A berendezés (vagy az átvitelt biztosító antennájának) kültéri
használatát engedélyeztetni kell.”
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une
licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir
un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à
l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence. »
Vigyázat: Amennyiben IEEE 802.11a vezetéknélküli LAN készüléket használ, az az
5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben
használható. A kanadai ipari előírás a készülék használatát beltérre korlátozza,
ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös
csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így
lehet a minimálisra csökkenteni. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es
frekvenciatartomány
elsődleges
használói
a
nagy
teljesítményű
radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a
készüléket.
Annak érdekében, hogy az E.I.R.P. (Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény) korlát
szerint meghatározott 5,25 - 5,35 és az 5,725 - 5,85 GHz-es frekvenciatartományba
essen a készülék a PTP (pontról pontra való adatátvitel) működés esetén, a maximális
sugárzási teljesítménynyereség jelen készülék esetében 6 dBi.
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók - 89
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei
A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye
messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van. A számítógépet
ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat során az emberekre gyakorolt hatás
mértéke a lehető legkisebb legyen:
1. A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak
beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza, ugyanis
az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös csatornát
használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így lehet a
minimálisra csökkenteni.
2. Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a
nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy
károsíthatják a készüléket.
3. A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben
zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása az FCC engedély és a
garancia megvonásával jár.
90 -
Download PDF

advertising