Acer | SW5-111P | Acer SW5-111 Guida per l’utente

-1
Reglamentavimo
informacijos ir
saugos vadovas
2-
© 2013. Visos teisės saugomos.
Reglamentavimo informacijos ir saugos vadovas
Ši pataisa: 12/2013
Turinys - 3
TURINYS
Patarimai ir informacija patogiam
naudojimui
4
Patogiai įsitaisykite...................................... 4
Rūpinimasis savo rega................................ 5
Išsiugdykite gerus darbo įpročius................ 6
Klausos apsaugojimas ................................ 6
Pagrindinė priežiūra ir patarimai
kompiuterio naudojimui
7
Kompiuterio įjungimas ir išjungimas............ 7
Kompiuterio priežiūra .................................. 7
Bendrai........................................................ 8
Saugos instrukcijos.................................. 9
Produkto aptarnavimas ............................... 9
Valymas ir techninis aptarnavimas ........... 10
Informacija apie bateriją ir adapterį ....... 10
Prieiga prie maitinimo lizdo ....................... 10
Maitinimo šaltinio atjungimas .................... 10
Elektros srovės naudojimas ...................... 10
Saugaus baterijos naudojimo 
rekomendacijos......................................... 12
Įspėjimai ir reglamentavimo 
informacija
14
Optinių diskų įrenginiai........................... 14
Telefono linijos sauga ............................ 15
Pirmosios pagalbos skambučiai................ 15
Medicininiai prietaisai.............................
Transporto priemonės............................
Potencialiai sprogi aplinka .....................
Utilizavimo instrukcijos...........................
ENERGY STAR .....................................
Belaidžio adapterio reglamentavimo
informacija .............................................
15
16
16
17
17
18
Radijo dažnio trikdžiai ............................... 18
Use on aircraft........................................... 19
The wireless adapter and your health....... 19
USA — FCC and FAA............................... 20
FCC radio frequency interference
requirements ............................................. 20
Canada — Industry Canada (IC) .............. 22
European Union ........................................ 22
Dera su Rusijos reglamentiniu sertifikatu.. 28
4 - Patarimai ir informacija patogiam naudojimui
PATARIMAI
IR I N F O R M A C I J A
PATOGIAM NAUDOJIMUI
Svarbu
Tam tikra šiame vadove pateikiama informacija gali būti netaikoma jūsų
kompiuteriui.
Ilgai dirbant kompiuteriu naudotojai dažnai skundžiasi akių nuovargiu
ar galvos skausmu. Ilgai arba nuolatos dirbant kompiuteriu didėja ir
fizinės žalos tikimybė. Ilgas ar nuolatinis darbas kompiuteriu, nepatogi
padėtis, netinkami darbo įpročiai, stresas, netinkamos darbo sąlygos,
nesirūpinimas asmenine sveikata ir kiti faktoriai gali būti ligos
priežastimi.
Neteisingai naudojantis kompiuteriu, gali kilti riešo tunelio sindromas,
sausgyslių uždegimas, tenosinovitas ar kiti raumenų-kaulų susirgimai.
Šie simptomai gali atsirasti rankoms, riešams, delnams, pečiams,
kaklui ar nugarai:
• Tirpimas, deginimas, dilgčiojimas.
• Skausmai, badymas, minkštumas.
• Skausmas, tinimas ar virpėjimas.
• Kietumas ar veržimas.
• Šalimas ar silpnumas.
Jei jaučiate šiuos simptomus ar bet kokį nuolatos pasikartojantį ar
varginantį diskomfortą ir/arba skausmą, kuo skubiau susisiekite su
gydytoju, apie tai informuokite savo įmonės sveikatos ir saugos darbe
skyrių.
Šiame skyrelyje pateiksime informacijos kaip geriau ir patogiau
naudotis kompiuteriu.
Patogiai įsitaisykite
Negailėkite laiko reguliuodami sėdėjimo kampą, monitorių, galite
pasidaryti atramas pėdoms, padidinti kėdės aukštį – darbo vietą
paruoškite taip, kad jaustumėtės patogiai. Keli naudingi patarimai:
• Stenkitės nebūti per ilgai vienoje nejudamoje padėtyje.
Patarimai ir informacija patogiam naudojimui - 5
• Venkite būti pasilenkę į priekį ir/ar atsilošę.
• Reguliariai atsistokite, pavaikščiokite, kad atpalaiduotumėte kojų
raumenis.
• Padarykite trumpas pertraukėles, kad atpalaiduotumėte kaklą ir
pečius.
• Stenkitės dirbti neįtempę raumenų, nejudindami pečių.
• Kad dirbti būtų patogiau, įsigykite išorinių monitorių, klaviatūrą ir
patogiai valdomą pelę.
• Jei daugiau žiūrite į monitorių, o ne į dokumentus ant stalo,
monitorių statykite taip, kad jis būtų jūsų regėjimo centre - taip
sumažinsite kaklo raumenų įtempimą.
Rūpinimasis savo rega
Ilgos žiūrėjimo valandos, netinkami akiniai ar kontaktiniai lęšiai,
ekrano blizgesys, per didelis ar per mažas kambario apšvietimas,
netinkami vaizdo nustatymai, per mažas šriftas ar netinkamas
kontrastas – vargina akis. Pateikiame kelis patarimus apie tai, kaip
sumažinti akių nuovargį.
Akys
• Leiskite dažnai pailsėti akims.
• Tam reikalingos reguliarios pertraukėlės nežiūrint į ekraną ir
sufokusuojant žvilgsnį į tolimesnį atstumą.
• Dažnai mirksėkite, kad akys neišdžiūtų.
Ekranas
• Ekranas visada turi būti švarus.
• Jūsų galva visada turi būti aukščiau už viršutinę vaizduoklio briauną
tam, kad akys visada būtų nukreiptos į vaizduoklio centrą.
• Gerai sureguliuokite ekrano ryškumą ir/arba kontrastą, kad
galėtumėte aiškiai matyti ir tekstą, ir grafiką.
• Blizgesį ir atspindžius galite pašalinti:
• pastatę ar pasukę vaizduoklį taip, kad jis būtų į šoną nuo lango ar
kito šviesos šaltinio,
• sumažinę patalpos apšvietimą užuolaidomis, žaliuzėmis ar
kitomis užtamsinimo priemonėmis,
6 - Patarimai ir informacija patogiam naudojimui
•
•
•
•
naudodami tinkamą stalinę lempą,
pakeisdami displėjaus kampą,
naudodami atspindį mažinantį filtrą,
naudodami specialią ekrano apsaugos briauną – pagamintą iš
kartono ir dengiančią spindesio pusę.
• Venkite nustatyti vaizduoklį sunkiu žiūrėjimui kampu.
• Venkite ilgesnį laiką tiesiogiai žiūrėti į ryškius šviesos šaltinius.
Išsiugdykite gerus darbo įpročius
Šie darbo įpročiai leidžia naudotis kompiuteriu labiau atsipalaidavus ir
produktyviau:
• Reguliariai ir dažnai darykite pertraukėles.
• Atlikite kelis sąnarių atpalaidavimo pratimus.
• Kuo dažniau kvėpuokite grynu oru.
• Reguliariai mankštinkitės ir rūpinkitės kūno fizine būkle.
Įspėjimas
Nerekomenduojame naudotis kompiuteriu ant sofos ar lovos. Jei tai
neišvengiama, dirbkite neilgai, dažnai darykite pertraukėles ir pratimus.
Klausos apsaugojimas
Įspėjimas
Jei ausinės bus ilgą laiką naudojamos dideliu garsumu,
rizikuojama negrįžtamai prarasti klausą.
Norėdami apsaugoti savo klausą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
• Garsinkite palaipsniui, tol kol galite girdėti aiškiai ir patogiai.
• Nedinkite garsumo lygio, kai ausys jau priprato.
• Neklausykite muzikos labai garsiai ilgą laiką.
• Nedidinkite garsumo tam, kad negirdėtumėte triukšmingos aplinkos.
• Sumažinkite garsumą, jei negalite girdėti žmonių, kalbančių šalia.
Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui - 7
PAGRINDINĖ
P R I E Ž IŪ R A I R P A T A R I M A I
KOMPIUTERIO NAUDOJIMUI
Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Pasilikite šį dokumentą
naudojimui ateityje. Paisykite perspėjimų ir instrukcijų, pažymėtų ant
produkto.
Kompiuterio įjungimas ir išjungimas
Jei norite įjungti kompiuterį, tiesiog paspauskite ir atleiskite maitinimo
mygtuką. Žiūrėkite sąrankos plakatą dėl maitinimo mygtuko vietos.
Jei norite išjungti kompiuterį:
• Pasinaudokite „Windows“ išjungimo komanda: Paspauskite
„Windows“ klavišą + <C>, spustelėkite Parametrai > Maitinimas,
tada spustelėkite Išjungti.
Jei jums reikia trumpam išjungti kompiuterį, tačiau nenorite jo išjungti
visiškai, galite jį Užmigdyti:
• Paspauskite maitinimo mygtuką.
Kompiuterį taip pat galite perjungti į miego režimą paspausdami
tiesioginį miego režimo klavišą <Fn> + <F4>.
Pastaba
Jei įprastai nepavyksta išjungti kompiuterio, paspauskite ir palaikykite
maitinimo mygtuką daugiau nei keturias sekundes, kad kompiuteris
išsijungtų. Jei išjungėte kompiuterį ir norite jį vėl įjungti, prieš įjungiant
palaukite bent porą sekundžių.
Kompiuterio priežiūra
Kompiuteris tarnaus puikiai jei bus atitinkamai prižiūrimas.
• Nelaikykite kompiuterio tiesioginiuose saulės spinduliuose. Nedėkite
šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorius.
• Nelaikykite kompiuterio žemesnėje nei 0°C arba aukštesnėje nei
50°C temperatūroje.
• Nelaikykite kompiuterio magnetiniuose laukuose.
• Nelaikykite kompiuterio lietuje ar drėgmėje.
8 - Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui
• Nepilkite vandens ar kokių kitų skysčių ant kompiuterio.
• Nelaikykite kompiuterio ten, kur jis gali būti sukrėstas, kur didelė
vibracija.
• Saugokite kompiuterį nuo dulkių ir purvo.
• Niekada nieko nedėkite ant kompiuterio viršaus.
• Netrenkite kompiuterio ekrano jį uždarydami.
• Niekada nedėkite kompiuterio ant nelygaus paviršiaus.
Bendrai
• Nenaudokite šio produkto netoli vandens.
• Nedėkite šio produkto ant nestabilaus vežimėlio, stovo ar stalo. Jei
produktas nukristų, jis gali būti rimtai apgadintas.
• Plyšiai ir angos yra skirti ventiliacijai tam, kad būtų užtikrintas
patikimas šio gaminio veikimas ir jis būtų apsaugotas nuo
perkaitimo. Šių angų negalima užkimšti ar uždengti. Šių angų
negalima uždengti dedant gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito
panašaus paviršiaus. Šio gaminio negalima statyti šalia radiatoriaus
arba kito šildymo prietaiso ar uždaroje vietoje, kur nėra pakankamos
ventiliacijos.
• Į šį gaminį pro angas jokiu būdu nekiškite jokių objektų, kadangi jie
gali prisiliesti prie taškų, kuriuose susidaro pavojinga įtampa ar atlikti
dalių trumpąjį jungimą, o tai gali sukelti gaisrą arba jūs galite gauti
elektros smūgį. Niekada nepilkite jokio skysčio į gaminį ar ant jo.
• Kad išvengtumėte vidinių komponentų pažeidimų ir elektrolito
nuotėkio iš baterijos, nedėkite šio gaminio ant vibruojančio
paviršiaus.
• Niekada nenaudokite jo aplinkoje, kur sportuojama, mankštinamasi
ar vibruojančioje aplinkoje, nes taip gali įvykti trumpasis jungimas ar
sugesti besisukančios dalys, standusis diskas, optinis įrenginys ir
netgi iš ličio baterijos ištekėti elektrolito.
• Apatinis paviršius, vietos aplink ventiliacines angas ir KS adapterio
paviršius gali įkaisti. Kad nesusižalotumėte, stenkitės neliesti šių
vietų plikomis rankomis ar kitomis kūno dalimis.
• Prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos
mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui - 9
• Pagrindo paviršiaus temperatūra pakils normalios eksploatacijos
metu, ypač kai įjungta į kintamosios srovės tinklą. Ilgalaikis sąlytis
su neapsaugota oda gali sukelti diskomfortą arba nudegimus.
Saugos instrukcijos
Produkto aptarnavimas
Nebandykite patys remontuoti šį produktą, kadangi dangčių
atidarymas ar nuėmimas susijęs su pavojingos įtampos ir kitokią riziką
keliančiomis vietomis. Visus gaminio aptarnavimo darbus patikėkite
specialistui.
Išjunkite produktą iš sieninio maitinimo lizdo ir kreipkitės į specialistą,
kada:
• Elektros laidas ar kištukas yra pažeistas, nutrauktas ar sutrūkinėjęs.
• į gaminį pateko skysčio;
• gaminys buvo paliktas lietuje ar vandens pursluose;
• gaminys buvo numestas arba apgadintas jo korpusas;
• Produktas akivaizdžiai neveikia kaip turėtų, dėl ko yra būtinybė jį
remontuoti.
• gaminys neveikia kaip įprasta, nors laikomasi visų eksploatavimo
instrukcijų.
• Produktas akivaizdžiai neveikia kaip turėtų, dėl ko yra būtinybė jį
remontuoti.
• gaminys neveikia kaip įprasta, nors laikomasi visų eksploatavimo
instrukcijų.
Pastaba
Reguliuokite tik tuos valdymo elementus, kurie nurodyti eksploatavimo
instrukcijose, nes netinkamai sureguliavus kitus valdymo elementus galite
apgadinti gaminį, dėl ko jį tenka ilgai remontuoti kvalifikuotam meistrui, kad
atstatytų normalią jo būklę.
10 - Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui
Valymas ir techninis aptarnavimas
Valydami kompiuterį, laikykitės šių nurodymų:
1. Išjunkite kompiuterį ir išimkite bateriją.
2. Atjunkite KS adapterį.
3. Naudokite minkštą sudrėkintą audinį. Nenaudokite skystų ar
aerozolinių valiklių.
Informacija apie bateriją ir adapterį
Prieiga prie maitinimo lizdo
Patikrinkite, ar jūsų naudojamas maitinimo lizdas yra lengvai
pasiekiama ir yra kiek galima įmanoma arčiau įrenginio. Jeigu jums
reikia atjungti įrenginio maitinimą, nepamirškite jo atjungti nuo elektros
lizdo.
Maitinimo šaltinio atjungimas
Laikykitės toliau pateikiamų nurodymų įjungiant ir išjungiant maitinimą
į srovės tiekimo įrenginį:
Prieš jungdami prie kintamosios srovės maitinimo lizdo, įrenkite
maitinimo šaltinį.
Prieš išimdami iš kompiuterio maitinimo šaltinį, atjunkite jį.
Jeigu sistema maitinama keliais maitinimo šaltiniais, atjunkite srovę iš
sistemos ištraukdami visus laidus ir maitinimo šaltinių.
Elektros srovės naudojimas
• Nejunkite adapterio prie jokio kito prietaiso.
• Ištraukiant maitinimo laidą - netraukite viso laido, o traukite
adapterio kištuką.
• Šis produktas turi būti naudojamas su tokio tipo srove, kokia
nurodyta etiketėje. Jeigu nesate tikri, kokio tipo srovė galima,
pasikonsultuokite su atstovu ar vietos elektros kompanija.
• Ant elektros laidų nedėkite jokių daiktų. Nedėkite ir nejunkite
produkto ten, kur gali užkliūti žmonės.
Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui - 11
• Jeigu su šiuo produktu yra naudojamas prailginimo laidas,
užtikrinkite, kad bendras, į prailginimo laidą pajungtos įrangos
amperažas, neviršytų prailginimo laido amperažo. Taip pat
patikrinkite, ar bendras prietaisų, įjungtų į elektros maitinimą
amperažas, neviršija saugiklio amperažo.
• Neperkraukite elektros maitinimo lizdo į ji pajungdami per daug
prietaisų. Bendra sistemos apkrova neturi viršyti 80% atšakos
grandinės parametrų. Jei naudojami kištukai, apkrova neturi viršyti
80% bendrųjų kištukų parametrų.
• Jei šio gaminio KS adapteris turi trišakį įžemintą kištuką. Kištukas
tinka tik įžemintam maitinimo lizdui. Įsitikinkite, kad elektros
maitinimo lizdas tinkamai įžemintas prieš įkišant KS adapterio
kištuką. Nekiškite kištuko į neįžemintą maitinimo lizdą. Dėl
išsamesnės informacijos susisiekite su elektriku.
Įspėjimas
Kištukas su įžeminimu skirtas saugumui. Naudojant netinkamai
įžemintą elektros lizdą galimas elektros šokas ir/arba sužalojimas.
Pastaba
Kištukas su įžeminimu taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo, kurį
gali sukelti kiti šalia esantys prietaisai šio produkto naudojimo metu.
• Sistema gali būti maitinama iš įvairių įtampos šaltinių: nuo 100 iki
120 ar nuo 220 iki 240 V arba 100–240 V (KS). Prie sistemos
pridėtas maitinimo laidas atitinka naudojimo standartus Jūsų
valstybėje/regione, kurioje nusipirkote sistemą. Maitinimo laidai
naudojimui kitose valstybėse/regionuose turi atitikti tos valstybės/
regiono reikalavimus. Dėl išsamesnės informacijos apie
reikalavimus maitinimo laidui – susisiekite su pardavėju arba
paslaugos teikėju.
12 - Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui
Saugaus baterijos naudojimo rekomendacijos
Įspėjimas
Netinkamai naudojamos baterijos gali sprogti. Neardykite ir nemeskite
baterijos į ugnį.
Nelaužykite baterijų. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikykitės vietos reikalavimų dėl baterijų utilizavimo.
Svarbu
Keiskite bateriją kita to paties tipo baterija kaip ir pateiktoji su jūsų
kompiuteriu. Jei naudosite kitokią bateriją, rizikuojate sukelti gaisrą
arba sprogimą.
Šiame nešiojamajame kompiuteryje naudojamos ličio baterijos.
Nenaudokite drėgnoje, šlapioje ar korozinėje aplinkoje. Nedėkite,
nelaikykite ir nepalikite savo produkto šalia šilumos šaltinio, kur
aukšta temperatūra, tiesioginiuose saulės spinduliuose, mikrobangų
krosnelėje ar slėginiame inde, nelaikykite temperatūroje virš 60°C.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, iš baterijos gali ištekėti rūgštis, ji gali
įkaisti, sprogti ar užsidegti, kas gali būti sužalojimų ir/arba įrangos
apgadinimo priežastimi. Nebadykite, neatidarinėkite ar neardykite
baterijos. Jei ant odos patektų iš baterijos išbėgusio skysčio, pažeistą
vietą gerai nuplaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės medicininės
pagalbos. Tiek dėl saugos, tiek dėl baterijos tarnavimo laiko
prailginimo, įkrovimas nevyks esant temperatūrai žemiau 0°C arba
virš 40°C.
Pilnas baterijos efektyvumas yra pasiekiamas tik po dviejų ar trijų
pilnų įkrovimo ir išeikvojimo ciklų. Baterija gali būti įkrauta ir išeikvota
šimtus kartų, tačiau galiausiai ji vis tiek susidėvi. Jei baterijos veikimo
laikas pastebimai sutrumpėtų, įsigykite naują bateriją. Naudokite tik
tinkamas baterijas, jas įkraukite tik su joms skirtais ir pritaikytais
įkrovikliais.
Baterijas naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite apgadinto
įkroviklio ar apgadintos baterijos. Neužtrumpinkite baterijos.
Atsitiktinis užtrumpinimas gali įvykti tuomet, kai metalinis objektas,
kaip pavyzdžiui moneta, spaustukas ar rašiklis tiesiogiai
sukontaktuoja su teigiamu (+) ir neigiamu (-) baterijos poliais. (Jie
atrodo kaip metaliniai baterijos strypeliai.) Tai, pavyzdžiui, gali atsitikti
Pagrindinė priežiūra ir patarimai kompiuterio naudojimui - 13
jei atsarginė baterija įdėta į kišenę ar krepšį. Trumpas jungimas gali
apgadinti bateriją ir ją užtrumpinusį daiktą.
Baterijos parametrai bus prastesni, o baterija tarnaus trumpiau, jei ji
bus naudojama karštose arba šaltose vietose - pavyzdžiui jei ji bus
palikta įkaitusiame automobilyje vasarą ar šaltoje vietoje žiemą.
Visada stenkitės laikyti bateriją temperatūros intervale nuo 15°C iki
25°C. Prietaisas su perkaitusia ar atšalusia baterija gali laikinai
neveikti, nepaisant to, kad baterija pilnai įkrauta. Baterijos veikimui itin
didelės įtakos turi temperatūra žemiau užšalimo laipsnio.
Nemeskite panaudotų baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti. Apgadintos
baterijos taip pat gali sprogti. Baterijas išmeskite pagal vietos
reikalavimus. Atiduokite perdirbti, jei įmanoma. Neišmeskite su
buitinėmis atliekomis.
Baterija gali turėti įtakos belaidžių prietaisų veikimui ir jų veikimo
kokybei.
Pastaba
Skaitykite svetainėje www.acer.com pateikiamus baterijų pristatymo
dokumentus.
14 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
Į SP ĖJ I M A I
IR REGLAMENTAVIMO
INFORMACIJA
Optinių diskų įrenginiai
ATSARGIAI: Šiame prietaise yra lazerinė sistema ir jis klasifikuojamas
kaip „1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS“. Jei dėl prietaiso kiltų
kokių nors problemų, susisiekite su artimiausia ĮGALIOTA atstovybe.
Saugokitės lazerio spindulio, nebandykite atidaryti korpuso dangčio.
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
ATSARGIAI: NEMATOMA LAZERINĖ RADIACIJA ATIDARIUS.
SAUGOKITĖS SPINDULIO.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE
EN CAS D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX
RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT:
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG,
WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO.
EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I
STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ
TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING:
LASERSTRÅLNING
NAR
DENNA
DEL
ÅR
ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE
INN I STRÅLEN
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 15
Telefono linijos sauga
• Kai nenaudojate įrangos ir (arba) prieš vykdydami techninės
priežiūros darbus, atjunkite nuo įrenginio visas telefono linijas.
• Siekdami išvengti žaibo iškrovos sukelto elektros smūgio nuotolinio
pavojaus, perkūnijos metu nelaikykite prijungę telefono linijų prie šio
įrenginio.
Pirmosios pagalbos skambučiai
Įspėjimas
Šis prietaisas nėra skirtas skambinti į pirmosios pagalbos tarnybas.
Norėdami prisiskambinti pirmosios pagalbos arba avarinėms
tarnyboms, naudokitės kitu mobiliuoju telefonu ar kita skambinimo
sistema.
Medicininiai prietaisai
Bet kokios radijo dažnius perduodančius įrangos, įskaitant
mobiliuosius telefonus, veikimas gali turėti įtakos įvairiems
nepakankamai apsaugotiems medicininiams prietaisams. Būtinai
pasiteiraukite gydytojo ar gamintojo dėl naudojamo medicininio
prietaiso apsaugos nuo išorinių RF dažnių, nes tai gali sukelti rimtų
pasekmių. Išjunkite savo prietaisą sveikatos apsaugos įstaigų
patalpose ten, kur yra nurodymas, draudžiantis naudoti tokius
prietaisus. Ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose naudojama
įranga, kuri gali būti jautri išoriniams RF dažniams.
Širdies stimuliatoriai. Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja
minimalų 15,3 centimetrų (6 colių) atstumą nuo belaidžio prietaiso ir
širdies stimuliatoriaus tam, kad būtų išvengta belaidžio prietaiso
poveikio širdies stimuliatoriui. Šios rekomendacijos pagrįstos tyrimų
rezultatais, kuriuos atliko belaidžio ryšio technologijų specialistai.
Asmenys su širdies stimuliatoriais turi:
• Visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 centimetrų (6 colių)
atstumu nuo širdies stimuliatoriaus
• Nenešioti prietaiso netoli širdies stimuliatoriaus, jei prietaisas
įjungtas. Atsiradus sąveikai, kuo skubiau išjungti prietaisą ir padėti jį
kuo toliau.
16 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
Klausos aparatai. Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali
paveikti klausos aparatus. Jeigu toks poveikis būtų, susisiekite su
paslaugos teikėju.
Transporto priemonės
RF signalai gali paveikti netinkamai įdiegtą ar izoliuotą elektroninę
sistemą motorinėse transporto priemonėse – elektroninę degalų
įpurškimo sistemą, elektroninę apsaugos nuo slydimo (užsiblokavimo)
stabdant sistemą, elektroninę greičio kontrolės sistemą ar oro
pagalvių sistemas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į transporto
priemonės ar įrangos gamintoją ar jo atstovus. Techniškai aptarnauti
įrangą, ją montuoti į transporto priemonę gali tik kvalifikuoti
specialistai. Dėl neteisingo įrangos sumontavimo, įdiegimo ar
neteisingos priežiūros gali kilti pavojus, nebegalios prietaiso garantija.
Reguliariai tikrinkite ar visa sumontuota belaidė įranga automobilyje
veikia tinkamai. Tame pačiame skyriuje ar netoliese kartu nelaikykite
įrangos, jos dalių ir priedų bei degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų
medžiagų. Jei automobilyje yra oro pagalvių sistema, atminkite, kad
oro pagalvės išsiskleidžia didele jėga. Todėl nedėkite jokių daiktų oro
pagalvių ir jų išsiskleidimo zonoje, įskaitant įrangą, jos dalis, priedus ir
kitus nešiojamus belaidžius prietaisus. Netinkamai sumontavus ir
įdiegus automobilio belaidę įrangą ar laikant ją oro pagalvių
išsiskleidimo zonoje, galimi rimti susižalojimai. Naudotis šiuo prietaisu
skrendant lėktuvu draudžiama. Išjunkite savo prietaisą prieš sėdant į
lėktuvą. Belaidžio prietaiso naudojimas gali sukelti pavojų lėktuvo
įrangos veikimui, sutrikdyti įvairių navigacijos prietaisų darbą, tai gali
naudotojui sukelti rimtų teisinių pasekmių.
Potencialiai sprogi aplinka
Įspėjimas
Nenaudokite nešiojamų siųstuvų (įskaitant šį belaidį adapterį) šalia
neekranuotų sprogdinimo dangtelių ar kitokioje sprogioje aplinkoje,
nebent siųstuvas buvo modifikuotas ir pripažintas tinkamu naudoti
tokioje aplinkoje.
Būtinai išjunkite šį prietaisą jei įėjote į potencialiai sprogią atmosferą ir
laikykitės visų ženklų ir instrukcijų. Potencialiai sprogi aplinka
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 17
dažniausiai būna ta aplinka, kur reikalaujama išjungti transporto
priemonės degimą. Kibirkštys tokiose vietose gali sukelti sprogimą
arba gaisrą, sunkius ar net mirtinus kūno sužalojimus. Išjunkite
prietaisą kuro pildymo vietose, netoliese dujų pumpavimo įrangos,
benzino kolonėlėse.
Laikykitės ribojimų dėl radijo įrangos naudojimo kuro sandėliuose,
netoli talpų ar distiliavimo vietų, chemijos pramonės gamyklose ar bet
kuriose kitose vietose, kur yra sprogimo pavojus.
Zonos, kur yra sprogimo pavojus, dažniausiai, tačiau ne visada būna
pažymėtos ar nurodytos. Tokios vietos gali būti apatiniai laivų deniai,
chemikalų perkrovimo įranga, transporto priemonės, kuriose
naudojamos suskystintos dujos (propanas ar butanas), vietos, kur ore
yra chemijos elementų ar dalelių, tokių, kaip grūdai, dulkės ar metalo
milteliai.
Neįjunkite ir nelaikykite įjungto belaidžio prietaiso ar mobiliojo
telefono, kur tai draudžiama ar gali sukelti pavojų.
Utilizavimo instrukcijos
Neišmeskite šio elektroninio prietaiso su buitinėmis
atliekomis. Tam, kad kiekvienas prisidėtų prie aplinkos
taršos mažinimo, atiduokite šį prietaisą perdirbti.
Išsamesnės informacijos rasite Elektros ir elektroninės
įrangos utilizavimo reikalavimuose („Waste from Electrical
and Electronics Equipment“, WEEE), žr.
www.acer-group.com/public/Sustainability
ENERGY STAR
Acer gaminiai, sertifikuoti pagal ENERGY STAR, taupo
pinigus, mažindami energijos sąnaudas ir saugodami
aplinką, tačiau dėl to nenukenčia jų funkcijos ar veikimo
kokybė. Acer didžiuojasi galėdama savo klientams
pristatyti gaminius su ENERGY STAR ženklu.
Kas yra ENERGY STAR?
Pagal ENERGY STAR sertifikuoti gaminiai naudoja mažiau energijos
ir mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, nes atitinka
griežtus reikalavimus, kuriuos nustatė JAV Aplinkos apsaugos
agentūra. Acer siekia gaminti ir į rinką visame pasaulyje tiekti tik
18 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
tokius gaminius, kurie padeda klientams taupyti pinigus ir energijos
išteklius bei prisideda prie aplinkos tausojimo. Kuo daugiau energijos
sutaupysime ją naudodami efektyviai, tuo labiau sumažinsime
šiltnamio efektą ir klimato kaitą sukeliančių dujų emisiją. Išsamesnės
informacijos rasite adresu www.energystar.gov arba
www.energystar.gov/powermanagement.
Pastaba
Šiame skirsnyje pateikiama informacija gali būti netaikoma jūsų kompiuteriui.
„Acer“ produktai su „ENERGY STAR“ ženklu:
• Išskiria mažiau karščio, todėl reikia mažiau aušinti esant šiltam
klimatui.
• Automatiškai perjungia prietaisus į „ekrano miego“ ir „kompiuterio
miego“ režimą (atitinkamai – po 10 ir 30 neveiklos minučių);
• pažadina prietaisus iš „miego“ režimo paspaudus klaviatūros
mygtuką ar pajudinus pelę;
• „Miegojimo“ režime kompiuteris taupo virš 80 % energijos.
ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra registruotieji JAV
ženklai
Belaidžio adapterio reglamentavimo informacija
Radijo dažnio trikdžiai
Įspėjimas
Saugumo sumetimais, išjunkite visus belaidžius ar radijo bangas
perduodančius prietaisus naudodamiesi nešiojamuoju kompiuteriu
šiomis aplinkybėmis. Šis prietaisas gali turėti, tačiau neapsiribojant:
bevielį LAN (WLAN), „Bluetooth“ ir/arba 3G.
Nepamirškite laikytis bet kokių papildomų ar specialių reikalavimų,
taikomų Jūsų regionui, visada išjunkite prietaisą, kai jo naudojimas
draudžiamas arba jei tai gali sukelt sąveikos pavojų. Naudokite šį
prietaisą tik įprastomis eksploatavimo sąlygomis. Šis įrenginys atitinka
RF spinduliuotės reikalavimus, jei jis naudojamas įprastai. Norint
sėkmingai perduoti duomenų failus arba pranešimus, prietaiso ryšys
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 19
su tinklu turi būti geros kokybės. Tam tikrais atvejais duomenų failų
arba pranešimų perdavimas gali būti užlaikytas tol, kol atsistatys
ryšys. Prietaiso detalės yra magnetiškos. Metaliniai daiktai gali būti
pritraukti prie prietaiso, o klausos aparatus naudojantys asmenys
neturi laikyti prietaiso netoli ausies su klausos aparatu. Nedėkite
kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų šalia prietaiso, nes jose
esanti informacija gali išsitrinti.
Use on aircraft
Įspėjimas
FCC and FAA regulations may prohibit airborne operation of radiofrequency wireless devices (wireless adapters) because their signals
could interfere with critical aircraft instruments. Ask the cabin crew
before turning on your device’s wireless adapter whilst on board.
The wireless adapter and your health
The wireless adapter, like other radio devices, emits radio frequency
electromagnetic energy. The level of energy emitted by the wireless
adapter, however, is less than the electromagnetic energy emitted by
other wireless devices such as mobile phones. The wireless adapter
operates within the guidelines found in radio frequency safety
standards
and
recommendations.
These
standards
and
recommendations reflect the consensus of the scientific community
and result from deliberations of panels and committees of scientists
who continually review and interpret the extensive research literature.
In some situations or environments, the use of the wireless adapter
may be restricted by the proprietor of the building or responsible
representatives of the applicable organization. Examples of such
situations may include:
• Using the wireless adapter on board airplanes, or
• Using the wireless adapter in any other environment where the risk
of interference with other devices or services is perceived or
identified as being harmful.
If you are uncertain of the policy that applies to the use of wireless
adapters in a specific organization or environment (an airport, for
20 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
example), you are encouraged to ask for authorization to use the
adapter before you turn it on.
USA — FCC and FAA
The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety
standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic
energy emitted by FCC certified equipment. The wireless adapter
meets the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65,
supplement C, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation
of this radio according to the instructions found in this manual will
result in exposure substantially below the FCC’s recommended limits.
• The following safety precautions should be observed:
Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or
receiving.
• Do not hold any component containing the radio such that the
antenna is very close or touching any exposed parts of the body,
especially the face or eyes, while transmitting.
• Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the
antenna is connected; this behavior may cause damage to the
radio.
• The use of wireless adapters in hazardous locations is limited by the
constraints posed by the safety directors of such environments.
• The use of wireless adapters on airplanes is governed by the
Federal Aviation Administration (FAA).
• The use of wireless adapters in hospitals is restricted to the limits
set forth by each hospital.
FCC radio frequency interference requirements
Pastaba
Applies to device supporting IEEE 802.11a wireless adapters.
This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15
to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz frequency ranges. FCC requires
this product to be used indoors for the frequency ranges 5.15 to
5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz to reduce the potential for harmful
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 21
interference to co-channel mobile satellite systems. High power
radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and
5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference
with and /or damage this device. No configuration controls are
provided for this wireless adapter allowing any change in the
frequency of operations outside the FCC grant of authorization for U.S
operation according to Part 15.407 of the FCC rules.
USA — Federal Communications Commission (FCC)
Pastaba
The radiated output power of the adapter is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, the adapter should be used in such
a manner that the potential for human contact during normal operation is
minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency
exposure limits, you should keep a distance of at least 20 cm between you
(or any other person in the vicinity), or the minimum separation distance as
specified by the FCC grant conditions, and the antenna that is built into the
computer. Details of the authorized configurations can be found at
www.fcc.gov/oet/ea/ by entering the FCC ID number on the device.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of the
device is subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference.
• This device must accept any interference that may cause undesired
operation.
Interference statement
This wireless adapter has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This wireless
adapter generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If
the wireless adapter is not installed and used in accordance with the
instructions, the wireless adapter may cause harmful interference to
radio communications. There is no guarantee, however, that such
interference will not occur in a particular installation. If this wireless
adapter does cause harmful interference to radio or television
reception (which can be determined by turning the equipment off and
22 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
on), the user is encouraged to try to correct the interference by taking
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna of the equipment
experiencing the interference.
• Increase the distance between the wireless adapter and the
equipment experiencing the interference.
• Connect the computer with the wireless adapter to an outlet on a
circuit different from that to which the equipment experiencing the
interference is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Canada — Industry Canada (IC)
This device complies with RSS210 of Industry Canada. Cet appareil
se conforme à RSS210 de Canada d'Industrie.
European Union
List of applicable countries
This product must be used in strict accordance with the regulations
and constraints in the country of use. For further information, contact
the local office in the country of use. Please see http://ec.europa.eu/
enterprise/rtte/implem.htm for the latest country list.
Nacionalinių kodų sąrašas
Ši įranga gali būti eksploatuojama šiose šalyse:
Šalis
Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
ISO 3166 
2 raidžių
kodas
AT
BE
CY
CZ
DK
EE
FI
Šalis
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
ISO 3166 
2 raidžių
kodas
MT
NL
PL
PT
SK
SI
ES
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 23
Šalis
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
ISO 3166 
2 raidžių
kodas
FR
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
Šalis
Sweden
United Kingdom
Iceland
Liechtenstein
Norway
Switzerland
Bulgaria
Romania
Turkey
ISO 3166 
2 raidžių
kodas
SE
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
TR
Specifinės sugerties spartos informacija
Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus dėl elektromagnetinių laukų
poveikio visuomenei ribojimo sveikatos apsaugos srityje.
Ribos yra išsamių rekomendacijų dėl visuomenės apsaugos dalis.
Šias rekomendacijas parengė ir patikrino nepriklausomos mokslo
organizacijos, atlikdamos reguliarius ir išsamius mokslinių tyrimų
vertinimus. Europos Vadovų Tarybos rekomenduojama riba
mobiliesiems įrenginiams yra „Specifinė sugerties sparta (SAR)“ ir
SAR riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota 10 gramų kūno
audinio. Ji atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios
spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.
Dėl įrenginio nešiojimo prie kūno, šis įrenginys buvo išbandytas ir
atitinka ICNIRP poveikio normatyvus ir Europos Sąjungos standartą
dėl naudojimo su specialiais priedais. Naudojant kitus priedus, kurių
sudėtyje yra metalų, negalima užtikrinti, kad bus laikomasi ICNIRP
poveikio normatyvų.
Apatinis dažnių ruožas nuo 5,15 iki 5,35 GHz skirtas naudoti tik
patalpoje. 
Ši įranga dera su esminiais Europos Sąjungos direktyvos 1999/5/EB
24 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
reikalavimais. Europos Sąjungos atitikties pareiškimus ir kitą
informaciją rasite pridėtoje atitikties deklaracijoje.
English
Hereby, ACER INC., declares that this devise is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisionns of Directive 1999/5/EC.
Česky
[Czech]
ACER INC. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Daansk
[Danish]
Undertegnede ACER INC. erklærer herved, at
følgende udstyr overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt ACER INC., dass sich das Gerät
Radiolan in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab ACER INC. seadme vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente ACER INC. declara que el
dispositivo cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά
[Greek]
Δια του παρόντος η ACER INC. δηλώνει ότι η
παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/ ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente ACER INC. déclare que cet appareil
est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE.
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 25
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir ACER INC. yfir því að er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerða r eru í tilskipun
1999/5/EC.
Italiano
[Italian]
Con la presente ACER INC. dichiara che questo
dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo ACER INC. deklarē, ka šī ierīce atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
[Lithuanian]
Šiuo ACER INC. deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, ACER INC., jiddikjara li dan jikkonforma
mal- ti ijiet essenzjali u ma provvedimenti o rajn
relevanti li he mm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, ACER INC. nyilatkozom, hogy a készülék
megfelel a vonatkozó alapveto követelményeknek és
az 1999/5/EC irányelv egyéb eloírásainak.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart ACER INC. dat het toestel voldoet
aan de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
ACER INC. erklærer herved at utstyret er i samsvar
Norsk
med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav
[Norwegiann]
i direktiv 1999/5/EF.
Polski
[Polish]
Niniejszym ACER INC. oświadcza, że urządzenie jest
zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português
[Portuguese]
ACER INC. declara que este dispostivo está
conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.
26 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
Slovensko
[Slovenian]
ACER INC. izjavlja, da je ta naprava skladna z
bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
Direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
ACER INC. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
ACER INC. vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevienn direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar ACER INC. att denna enhet står i
överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
France
Pour la France métropolitaine :
2,400 - 2,4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2,400 - 2,454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur
Pour la Guyane et la Réunion :
2,400 - 2,4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2,420 - 2,4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur
Pour tout le territoire Français :
Seulement 5,15 -5,35 GHz autorisé pour le 802.11a
L'utilisation de cet equipement (2,4 GHz WLAN) est soumise à
certaines restrictions :
• La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100 mW pour
2400 - 2483,5 MHz.
• La puissance maximale autorisée est de 100 mW en extérieur pour
2400 - 2454 MHz.
• La puissance maximale autorisée est de 10 mW en extérieur, 2454 2483,5 MHz.
Pour les dernières restrictions, voir www.art-telecom.fr.
Įspėjimai ir reglamentavimo informacija - 27
Italy
The use of this equipment is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general
authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor
use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and
telecom services.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e
105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi
per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle
reti e ai servizi di telecomunicazioni.
Belgium
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, audessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire
pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure
à 300 m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les
enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.
In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare
plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan
300 m is. Voor een afstand groter dan 300 m is een registratie bij
BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te
contacteren.
Brazil
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem
direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações
do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
Pakistan
Pakistan Telecommunication Authority (PTA) Approved.
28 - Įspėjimai ir reglamentavimo informacija
Morocco
The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is not
authorized in the following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro,
Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant and Taza.
The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425
- 2442 MHz) is not authorized in the following cities: Aéroport
Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida,
Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich,
Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil,
Zag.
Japan
5 GHz 帯は室内でのみ使用のこと
Korea
당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
Taiwan
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均
不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信 ; 經發現有干
擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
Gaminio modifikacijos
„Acer“ negali būti atsakinga už naudotojo atliekamas neleistinas
modifikacijas ir dėl to kylančias pasekmes, kurios gali pakeisti gaminio
atitiktį.
Dera su Rusijos reglamentiniu sertifikatu
v3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising