Philips | HTL7140B/12 | Philips SoundBar-Lautsprecher HTL7140B/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
HTL7140B
Quick start guide
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 1
6/18/2015 11:47:06 AM
EN Before using your product, read all accompanying safety information
CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné bezpečnostní informace
DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i brug
DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden
Sicherheitsinformationen
EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες
πληροφορίες ασφάλειας
ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des consignes de sécurité jointes
HUA termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági
tudnivalókat
IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla
sicurezza
NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende
veiligheidsinformatie
NOLes all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet
PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o
acompanham
RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile de siguranţă care îl
însoţesc
SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné bezpečnostné
informácie maklumat keselamatan yang disertakan
SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande
säkerhetsinformation
TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun
RU Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности
UK Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки
безпеки, що додається.
KK Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз.
2x
Power Adapter
User Manual
Wall mount bracket
Power Cord
Quick start guide
ZH-TW
使用您的產品前,請先閱讀所有附隨的安全資訊
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 2
6/18/2015 11:47:06 AM
x
d
1
EN Place your product on the table
CS Umístěte výrobek na stůl
DA Læg produktet på bordet
DE Aufstellen Ihres Geräts auf dem Tisch
EL Τοποθέτηση του προϊόντος στο τραπέζι
ES Coloque el producto en la mesa
FI Aseta laite pöydälle
FR Posez votre produit sur la table
HUHelyezze a terméket az asztalra
IT Posizionare il prodotto sul tavolo
NL Plaats uw product op de tafel
NOPlasser produktet på bordet
PL Ustawianie produktu na stole
PT Coloque o seu produto sobre a mesa
RO Aşează produsul pe masă
SK Položte svoj výrobok na stôl
SV Placera produkten på bordet
TR Ürününüzü masa üzerine yerleştirin
RU Изделие можно поместить на стол
UK Поставте виріб на стіл
KK Өнімді үстелге қойыңыз
ZH-TW
將本產品放置於桌上
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 3
6/18/2015 11:47:07 AM
2x
2x
EN Wall mount your product (optional)
CS Připevněte výrobek na stěnu (volitelné)
DA Monter produktet på væggen (valgfrit)
DE Wandmontage Ihres Produkts (optional)
1
EL Επιτοίχια τοποθέτηση του προϊόντος (προαιρετικά)
3.5mm/0.14"
ES Instale el producto en la pared (opcional)
FI Kiinnitä laite seinälle (valinnainen)
FR Montage mural de votre produit (facultatif)
>25mm/0.98”
HUSzerelje fel a terméket a falra (opcionális)
.15"
m/3
~80m
IT Montaggio a parete del prodotto (opzionale)
NL Monteer uw product aan de wand (optioneel)
m/
0m
~29
NOMonter produktet på veggen (valgfritt)
"
11.4
PL Montaż naścienny produktu (opcjonalnie)
PT Monte o seu produto numa parede (opcional)
RO Montează produsul pe perete (opţional)
SK Upevnite svoj výrobok na stenu (voliteľné)
SV Väggmontera produkten (valfritt)
TR Ürününüzü (isteğe bağlı) duvara monte edin
2
RU Настенный монтаж (дополнительная функция)
UK Настінне кріплення виробу (додатково)
KK Өнімді қабырғаға орнатыңыз (таңдау бойынша)
ZH-TW
以壁掛方式架設本產品(可選)
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 4
6/18/2015 11:47:07 AM
2
ENHear audio from TV in one of the following ways
CS Zvuk můžete poslouchat z televizoru jedním z následujících způsobů
DAHør lyd fra tv’et på en af følgende måder
DEGenießen Sie den Ton Ihres Fernsehers auf eine der folgenden Arten
EL Ακούστε τον ήχο από την τηλεόραση με έναν από τους παρακάτω τρόπους
ESEscuche el audio del televisor utilizando uno de los métodos siguientes
FIKuuntele television ääntä jollakin seuraavista tavoista
FR Vous pouvez lire du contenu audio à partir du téléviseur de plusieurs façons HUA televízió hangja a következő módok valamelyikén hallgatható
HDMI (ARC)
HDMI
ITÈ possibile ascoltare l’audio dal televisore in uno dei modi indicati di seguito
NLHet TV-geluid beluisteren op een van deze manieren
NOHør lyd fra TV-en på en av følgende måter
PL Odtwarzaj dźwięk z telewizora w następujący sposób
PT Ouvir áudio no televisor de uma das seguintes formas
RO Beneficiaţi de conţinutul audio de la TV într-unul dintre următoarele moduri
SK Zvuk z televízora môžete prehrávať niekoľkými spôsobmi
SV Spela upp TV-ljud på ett av följande sätt
TR TV’den ses almak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın
RU Существует несколько вариантов воспроизведения звука с телевизора
UK Прослуховування аудіо з телевізора одним із поданих способів
KK Мына әдістердің бірімен дыбысты теледидардан есту
ZH-TW
用下列其中一種方式聆聽電視的音訊
OPTICAL
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 5
OPTICAL OUT
6/18/2015 11:47:07 AM
3
HDMI
EN Enjoy audio and video from your devices
3.5MM
STEREO
CS Užijte si hudbu i video díky vašim zařízením
DAFå lyd og video fra dine enheder
DEAudio und Video von Ihren Geräten genießen
EL Απολαύστε ήχο και εικόνα από τις συσκευές σας
ESDisfrute del audio y el vídeo de sus dispositivos
FINauti laitteidesi äänestä ja kuvasta
FRLire le contenu audio et vidéo de vos périphériques
HUÉlvezze a készülékekről lejátszott zenét és videót
ITAscolto di audio e riproduzione video dai dispositivi
NLGenieten van audio en video op uw apparaten
NOFå lyd og video fra enhetene dine
PL Ciesz się dźwiękiem i obrazem ze swoich urządzeń
PT Reproduzir áudio e vídeo nos seus dispositivos
HDMI OUT
RO Bucuraţi-vă de conţinutul audio şi video de pe dispozitivele dvs
SK Vychutnajte si zvuk a video zo svojich zariadení
SV Njut av ljud och bild från dina enheter
TR Diğer cihazlarınızdan ses ve video dosyaları oynatın
RU Просмотр видео и прослушивание музыки с других устройств
UK Прослуховування аудіо та перегляд відео з різних пристроїв
HDMI IN / HDMI (ARC)
KK Құрылғылардағы дыбыс пен бейнені тамашалау
ZH-TW
享受裝置的音訊及視訊
L
R
AUDIO OUT
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 6
6/18/2015 11:47:08 AM
4
1
1
EN Switch on your product
3
CS Zapněte výrobek
DA Tænd dit produkt
DE Einschalten Ihres Produkts
2
EL Ενεργοποίηση του προϊόντος
ES Encienda el producto
FI Kytke laitteeseen virta
FR Allumez votre produit
HUA készülék bekapcsolása
IT Accensione del prodotto
NL Schakel het product in
NOSlå på produktet
2
PL Włącz produkt
PT Ligue o seu produto
RO Porniţi produsul
SK Zapnutie produktu
SV Slå på produkten
TR Ürününüzü açın
RU Включение устройства
3
UK Увімкнення пристрою
KK Өнімді қосу
ZH-TW啟動本產品
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 7
6/18/2015 11:47:08 AM
5
HDMI
ARC
EN Select the correct audio source
CS Zvolte správný zdroj zvuku
DA Vælg den korrekte lydkilde
DEKorrekte Audioquelle wählen
1
EL Επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου
ESSeleccione la fuente de audio correcta
TV
HDM I
AV
FI Valitse oikea äänilähde
FR Sélectionner la source audio adéquate
HUVálassza ki a megfelelő hangforrást
HDMI (ARC)
TV
ITSelezionare la sorgente audio corretta
NLDe juiste audiobron selecteren
NOVelg riktig lydkilde
PLWybierz prawidłowe źródło audio
PTSeleccionar a fonte de áudio correcta
2
ROSelectarea sursei audio corecte
SK Výber správneho zdroja zvuku
SV Välj korrekt ljudkälla
TRDoğru ses kaynağını seçme
HTL7140B
RU Выбор нужного аудиоисточника
UK Вибір відповідного джерела аудіосигналу
KK Дұрыс дыбыс көзін таңдау
ZH-TW
選取正確的音訊輸入
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 8
6/18/2015 11:47:08 AM
OPTICAL
HDMI
IN
1
HTL7140B
HDMI
TV
AV
TV
AUX
2
HTL7140B
HTL7140B
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 9
6/18/2015 11:47:09 AM
6
3.5MM
STEREO
ENPlay other devices
CS Spusťte z jiného zařízení
DAAfspil fra andre enheder
DEAndere Geräte abspielen
EL Εκτελέστε αναπαραγωγή άλλων συσκευών
ESReproduzca otros dispositivos
FIToista muilla laitteilla
2
FRLire d’autres périphériques
HUJátsszon le műsort más készülékről
ITRiproduzione di altri dispositivi
NLAndere apparaten afspelen
1
3
NOSpill av fra andre enheter
PL Odtwarzaj z innych urządzeń
PT Reproduzir noutros dispositivos
HTL7140B
RO Redarea de pe alte dispozitive
SK Prehrávanie iných zariadení
SV Spela upp från andra enheter
TR Diğer cihazlardan içerik oynatma
RU Воспроизведение с других устройств
UK Відтворення з інших пристроїв
KK Басқа құрылғыларды ойнату
ZH-TW
播放其它裝置
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 10
6/18/2015 11:47:09 AM
7
EN Play audio through Bluetooth or connect Bluetooth via NFC
CS Přehrajte hudbu přes Bluetooth nebo připojte Bluetooth přes
funkci NFC
DA Afspil lyd via Bluetooth, eller tilslut Bluetooth via NFC
DE Geben Sie Audioinhalte über Bluetooth wieder, oder stellen Sie
eine Bluetooth-Verbindung über NFC her.
EL Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth ή συνδέστε το Bluetooth
μέσω NFC
ES Reproduzca audio a través de Bluetooth o realice la conexión
Bluetooth a través de NFC
FI Äänen toistaminen Bluetoothin kautta tai Bluetooth-yhteyden
muodostaminen NFC:n kautta
FR Lecture de fichiers audio via Bluetooth ou connexion Bluetooth
via NFC
HU Bluetooth-on keresztül játssza le a hangfájlokat vagy NFC
segítségével csatlakoztassa a Bluetooth-t
IT Riprodurre l’audio tramite Bluetooth o eseguire il collegamento
Bluetooth tramite NFC
NL Speel audio af via Bluetooth of maak een Bluetooth-verbinding via NFC.
NO Spill av lyd via Bluetooth, eller koble til Bluetooth via NFC
PL Włącz odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth lub
nawiąż połączenie Bluetooth za pomocą funkcji NFC.
PT Reproduzir áudio através do Bluetooth ou ligar o Bluetooth via NFC
RO Redaţi semnal audio prin Bluetooth® sau conectaţi dispozitivul
Bluetooth prin NFC
SK Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth alebo pripojte rozhranie
Bluetooth cez NFS
SV Spela upp ljud via Bluetooth eller ansluta Bluetooth via NFC
TR Bluetooth üzerinden müzik çalın veya NFC üzerinden Bluetooth’u
bağlayın
RU Включите воспроизведение аудио через Bluetooth или
установите подключение Bluetooth с помощью NFC
UK Відтворення аудіо через Bluetooth або з’єднання Bluetooth
через NFC
KK Bluetooth арқылы дыбысты ойнату немесе NFC арқылы
Bluetooth қосу
ZH-TW
HTL7140B
2
PHILIPS HTL7140
透過藍牙播放音訊或透過 NFC 連接藍牙
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 11
6/18/2015 11:47:09 AM
EN For more information about using this product, visit
www.philips.com/support
CS Více informací o použití výrobku naleznete na stránkách
www.philips.com/support
DADu kan finde yderligere oplysninger om brugen af dette
produkt på www.philips.com/support
DEWeitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts
finden Sie unter www.philips.com/support
EL Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε το
www.philips.com/support
HUA termék használatával kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban tekintse meg a www.philips.
com/support weboldalt
ITPer ulteriori informazioni sull’uso di questo prodotto,
visitare il sito www.philips.com/support
NLGa voor meer informatie over dit product naar
www.philips.com/support
NOHvis du vil ha mer informasjon om bruk av dette
produktet, kan du gå til www.philips.com/support
PLWięcej informacji na temat korzystania z tego produktu
można znaleźć na stronie www.philips.com/support
ESPara obtener más información sobre este producto,
visite www.philips.com/support
PTPara mais informações sobre a utilização deste produto,
visite www.philips.com/support
FI Lue lisätietoa tuotteen käytöstä osoitteessa
www.philips.com/support
ROPentru informaţii suplimentare despre utilizarea acestui
produs, vizitaţi www.philips.com/support
FRPour obtenir davantage d’informations sur l’utilisation de
ce produit, rendez-vous sur www.philips.com/support
SK Ďalšie informácie o používaní tohto výrobku nájdete na
stránke www.philips.com/support
SVMer information om att använda den här produkten
finns på www.philips.com/support
TRBu ürünün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin
RU Дополнительную информацию об использовании
устройства см. на веб-сайте www.philips.com/support
UK Докладнішу інформацію про цей виріб шукайте на
www.philips.com/support
KK Өнімді пайдалану бойынша қосымша ақпаратты алу
үшін www.philips.com/support сайтына кіріңіз.
ZH-TW
如果要瞭解產品的更多資訊,請瀏覽
Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL7140B_12_QSG_V3.0
HTL7140B_12_QSG_V3.0.indd 12
6/18/2015 11:47:10 AM
Download PDF

advertising