Philips | AJ3116/02 | Philips Digitaler Radiowecker AJ3116/02 Schnellstartanleitung

www.philips.com/support
1
AJ3116
Question?
Contact
Philips
2
2 sec
PRESET/
SET TIME
HR
3
4
PRESET/
SET TIME
MIN
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
EN
Short User Manual
ES
Manual de usuario corto
CS
Krátká uživatelská příručka
FI
Lyhyt käyttöopas
DA
Kort brugervejledning
FR
Bref mode d’emploi
DE
Kurzanleitung
HU
Rövid használati útmutató
EL
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Short user manual
11
EN
Tune to a radio station
2
RADIO
ON/OFF
TUNING
2 sec
MIN
Press
TUNING
Drücken Sie wiederholt
auszuwählen.
repeatedly to select a frequency.
Note: The tunning grid of the clock radio is 50KHz, the radio frequency
on the display panel will increase 0.1MHz by pressing TUNING
twice.
4
TUNING
2 sec
VOLUME
HR
VOLUME
EN
CS
DA
DE
EL
Set the alarm timer
Nastavení budíku
Indstil alarm-timeren
Einstellen des Alarm-Timers
Ρύθμιση αφύπνισης
1
FR
Ajuste del temporizador de alarma
Hälytyksen asettaminen
Réglage de l’alarme
HU
Ébresztési időzítő beállítása
ES
FI
TUNING
EN Activate/deactivate the alarm timer
•
•
CS
Press AL1 or AL2 repeatedly to select the alarm source(FM, or buzzer)
or deactivate the alarm timer.
When alarm sounds, press SNOOZE.
•
AL1
EL
.
Pulse
TUNING
(rádio FM nebo bzučák) nebo deaktivujte časovač budíku.
Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko SNOOZE.
ES
» Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.
•
•
DE
Tryk på AL1 eller AL2 gentagne gange for at vælge en alarmkilde (FM
eller buzzer) eller deaktivere alarmtimeren.
Når alarmen lyder, skal du trykke på SNOOZE.
» Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.
Aktivieren/Deaktivieren des Alarm-Timers
• Drücken Sie wiederholt AL1 oder AL2, um eine Alarmquelle (FM oder
•
Summer) auszuwählen oder den Alarm-Timer zu deaktivieren.
Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie SNOOZE.
» Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.
» Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα
λεπτά αργότερα.
Activación y desactivación del temporizador de alarma
• Pulse AL1 o AL2 varias veces para seleccionar la fuente de alarma (FM
•
FI
πηγή αφύπνισης (ραδιόφωνο FM ή βομβητής) ή για να
απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε SNOOZE.
o zumbador) o desactivar el temporizador de la alarma.
Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE.
» La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más
tarde.
Ajastimen otto käyttöön ja poisto käytöstä
• Valitse hälytyksen lähde (FM tai summeri) tai kytke herätys pois
•
käytöstä painamalla painiketta AL1 tai AL2 toistuvasti.
Paina herätysäänen soidessa SNOOZE-painiketta.
» Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän
minuutin kuluttua.
FR
-painikkeita.
FR
Réglage d’une station de radio
TUNING
pour sélectionner une
Remarque : la grille de syntonisation du radio-réveil est de 50 kHz. La
fréquence radio sur l’afficheur augmente de 0,1 MHz si vous appuyez
deux fois sur TUNING .
HU
Rádióállomások behangolása
A
varias veces para seleccionar una frecuencia.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης
• Πατήστε επανειλημμένα AL1 ή AL2 για να επιλέξετε την
•
DA Aktivering/deaktivering af alarm-timeren
MIN
ES
Sintonización de una emisora de radio
TUNING
Huomautus: Kelloradion virityskaavio on 50 kHz. Radiotaajuus
näyttöpaneelissa kasvaa 0,1 MHz painamalla TUNING
-painiketta kaksi kertaa.
Appuyez plusieurs fois sur
fréquence.
για να επιλέξετε μια
Σημείωση: Το πλέγμα συντονισμού του ρολογιού-ραδιοφώνου
είναι 50kHz. Αν πατήσετε δύο φορές TUNING , η
ραδιοφωνική συχνότητα στην οθόνη ενδείξεων θα αυξηθεί κατά
0,1 MHz.
for at vælge en frekvens.
» The alarm snoozes and repeats ringing nine minutes later.
Zapnutí a vypnutí budíku
• Opakovaným stisknutím tlačítka AL1 nebo AL2 vyberte zdroj budíku
HR
4
TUNING
Nota: El cuadro de sintonización del radio reloj es de 50 kHz;
la radiofrecuencia del panel de visualización aumentará 0,1 MHz
pulsando TUNING dos veces.
2 sec
3
Πατήστε επανειλημμένα
συχνότητα.
DA
Find en radiostation.
Bemærk: Tunernettet på clockradioen er 50 KHz, radiofrekvensen på
displayet øges med 0,1 MHz, når du trykker to gange på TUNING
AL1 FM
2
vyberte frekvenci.
Poznámka: Ladicí mřížka radiobudíku je 50 KHz, dvojitým stisknutím
tlačítka TUNING se zvýší rádiová frekvence na panelu displeje
o 0,1 MHz.
Tryk gentagne gange på
Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.
AJ3116_12_Short User Manual_V1.0
TUNING
Valitse taajuus painamalla toistuvasti
, um eine Frequenz
EL
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
Naladění rádiové stanice
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNING
Hinweis: Der Abstimmungsbereich des Radioweckers beträgt 50 KHz,
die Radiofrequenz wird auf dem Display des Bedienfelds um 0,1 MHz
erhöht, indem Sie zweimal TUNING drücken.
CS
3
FI
Radioaseman virittäminen
DE
Einstellen eines Radiosenders
TUNING
gomb lenyomásával válasszon ki egy frekvenciát.
Megjegyzés: Az órás rádió hangolórácsa 50 KHz, a kijelzőpanelen
látható rádiófrekvencia 0,1 MHz mértékben nő a TUNING
gomb kétszeri lenyomásával.
Activation et désactivation de l’alarme
• Appuyez sur AL1 ou AL2 à plusieurs reprises pour sélectionner la
•
source d’alarme (FM ou buzzer) ou désactiver l’alarme.
Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur SNOOZE.
» L’alarme s’éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes
plus tard.
HU Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása
•
•
A AL1 vagy AL2 gomb többszöri lenyomásával kiválaszthatja az
ébresztés forrását (FM vagy berregő), és kikapcsolhatja az ébresztési
időzítést.
Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a SNOOZE
gombot.
» Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később
újra megszólal.
EN
DA
EL
FI
HU
Specifications
Specifikationer
Προδιαγραφές
Teknisiä tietoja
Termékjellemzők
Amplifier
Forstærker
Ενισχυτής
Vahvistin
Erősítő
Rated Output Power
200mW RMS
Tuner (FM)
Faktisk effekt
200 mW RMS
Tuner (FM)
Δέκτης (FM)
CS
Viritysalue
87,5-108 MHz
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
Tuning Grid
50 KHz
Indstilling af gitter
50 KHz
Πλέγμα συντονισμού
50 KHz
Virityskaavio
50 KHz
Hangolórács
50 KHz
Sensitivity
- Mono, 26 dB S/N Ratio
- Stereo, 46 dB S/N Ratio
<22 dBf
<51.5 dBf
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
<22 dBf
< 51,5 dBf
< 22 dBf
Érzékenység
- Mono, 26 dB H/Z arány
- Sztereó, 46 dB H/Z arány
< 22 dBf
< 51,5 dBf
Total Harmonic Distortion
<3%
Samlet harmonisk forvrængning
< 3%
Teljes harmonikus torzítás
< 3%
Signal to Noise Ratio
>50 dBA
Signal-/støjforhold
> 50 dBA
Jel-zaj arány
>50 dBA
Generelle oplysninger
Brand name: Philips;
Model: AS030-060-EE050,
or EML0600500;
Input: 100-240 V~, 50/60
Hz; 0.15 A;
0.5A
Output: 6 V
Vekselstrøm (strømadapter)
Varemærkenavn: PHILIPS;
Model: AS030-060-EE050
eller EML0600500;
Input: 100-240 V~, 50/60
Hz; 0,15 A;
0,5 A
Output: 6 V
Operation Power
Consumption
<5 W
Strømforbrug ved drift
< 5W
Standby Power Consumption
<1 W
Strømforbrug ved standby
<1 W
Dimensions:
Main Unit (W x H x D)
130 x 46 x 130 mm
Mål:
Hovedenhed
(B x H x D)
0.3 kg
Vægt
- Hovedenhed
130 x 46 x 130 mm
0,3 kg
Question?
Contact
Philips
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen,
DE besuchen Sie www.philips.com/support
EL
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
ES
Para descargar el manual de usuario completo,
visite www.philips.com/support.
FI
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendezvous sur www.philips.com/support.
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a
HU www.philips.com/support címre.
Hangolóegység (FM)
87,5-108 MHz
www.philips.com/welcome
DA philips.com/support.
200 mW RMS
Εύρος συντονισμού
Always there to help you
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
www.philips.com/support.
Viritin (FM)
Névleges kimenő teljesítmény
87,5 - 108 MHz
Register your product and get support at
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
200mW RMS
Indstillingsområde
Weight
- Main Unit
User Manual
Ilmoitettu lähtöteho
87.5-108 MHz
AC Power (power adapter)
PDF
200mW RMS
Tuning Range
General information
www.philips.com/support.
Διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 26 dB
– Στερεοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 46dB
<22 dBf
<51,5 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο
>50 dBA
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)
Επωνυμία: PHILIPS,
Μοντέλο: AS030-060-EE050
ή EML0600500,
Είσοδος: 100-240 V~, 50/60
Hz, 0,15 A,
0,5 A
Έξοδος: 6 V
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
<5 W
Κατανάλωση ενέργειας σε
αναμονή
<1 W
Διαστάσεις:
Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
130 x 46 x 130 χιλ.
Βάρος
- Κύρια μονάδα
0,3 κιλά
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaali-kohinasuhde
– Stereo, 46 dB signaali-kohinasuhde
Harmoninen kokonaishäiriö
<3 %
Signaali–kohina-suhde
>50 dBA
Yleistä
Virta (verkkolaite)
alle 5 W
Virrankulutus valmiustilassa
< 1W
Mitat:
Päälaite (L x K x S)
130 x 46 x 130 mm
Paino
- Päälaite
0,3 kg
DE
ES
FR
Specifikace
Technische Daten
Especificaciones
Spécificités
Verstärker
Jmenovitý výstupní výkon
Ausgangsleistung
200 mW RMS
Amplificador
200 mW RMS
Potencia de salida
Merkki: Philips
Malli: AS030-060-EE050
tai EML0600500
Tulo: 100–240 V~, 50/60
Hz, 0,15 A
0,5 A
Lähtö: 6 V
Virrankulutus käytössä
CS
Zesilovač
<51,5 dBf
Amplificateur
200 mW RMS
Puissance de sortie nominale
200 mW RMS
Tuner (FM)
Tuner (UKW)
Rozsah ladění
Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
Rango de sintonización
87,5 - 108 MHz
Gamme de fréquences
87,5-108 MHz
Abstimmungsbereich
50 KHz
Intervalo de sintonización
50 KHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
< 22 dBf
< 51,5 dBf
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
<22 dBf
<51,5 dBf
Sensibilité
- Mono, rapport signal/bruit 26 dB
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB
< 22 dBf
< 51,5 dBf
Klirrfaktor
<3%
Distorsión armónica total
<3%
Distorsion harmonique totale
<3%
Signal/Rausch-Verhältnis
> 50 dBA
Relación señal/ruido
>50 dBA
Rapport signal/bruit
> 50 dBA
Krok ladění
87,5 až 108 MHz
50 kHz
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
<22 dBf
<51,5 dBf
Celkové harmonické zkreslení
<3 %
Odstup signál/šum
>50 dBA
Sintonizador (FM)
Tuner (FM)
Obecné informace
Allgemeine Informationen
Napájení AC (napájecí
adaptér)
Název značky: Philips;
Model: AS030-060-EE050
nebo EML0600500;
Vstup: 100–240 V~;
50/60 Hz; 0,15 A;
0,5 A
Výstup: 6 V
Netzspannung
(Netzteil)
Markenname: Philips;
Modell: AS030-060-EE050 oder
EML0600500;
Eingangsleistung: 100 bis 240 V~,
50/60 Hz, 0,15 A;
0,5 A
Ausgangsleistung: 6 V
Alimentación de CA
(adaptador de alimentación)
Nombre de la marca: Philips;
Modelo: AS030-060-EE050 o
EML0600500;
Entrada: 100 - 240 V~,
50/60 Hz; 0,15 A;
0,5 A
Salida: 6 V
Alimentation secteur
(adaptateur secteur)
Marque : Philips ;
Modèle : AS030-060EE050 ou EML0600500 ;
Entrée : 100-240 V~,
50/60 Hz ; 0,15 A ;
0,5A
Sortie : 6 V
Spotřeba elektrické energie při
provozu
<5 W
BetriebsStromverbrauch
< 5W
Consumo de energía en
funcionamiento
<5 W
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
< 5W
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu
<1 W
StandbyStromverbrauch
< 1W
Consumo en modo de
espera
<1 W
Consommation électrique en
mode veille
< 1W
Rozměry:
Hlavní jednotka (Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
130 x 46 x 130 mm
0,3 kg
Abmessungen:
Hauptgerät (B x H x T)
Gewicht
- Hauptgerät
Información general
130 x 46 x 130 mm
0,3 kg
Informations générales
Dimensiones:
Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
130 x 46 x 130 mm
Peso
- Unidad principal
0,3 kg
Dimensions :
Unité principale (l x H x P)
130 x 46 x 130 mm
Poids
- Unité principale
0,3 kg
Általános információk
Tápfeszültség (hálózati
adapter)
Márkanév: Philips,
Típus: AS030-060-EE050, vagy
EML0600500;
Bemenet: 100-240 V~, 50/60
Hz; 0,15 A;
0,5 A
Kimenet: 6 V
Teljesítményfelvétel
< 5W
Teljesítményfelvétel
készenléti üzemmódban
<1 W
Méretek:
Főegység (sz x ma x mé)
130 x 46 x 130 mm
Tömeg
- Főegység
0,3 kg
Download PDF

advertising