Philips | MCM3150/12 | Philips Mini Stereoanlage MCM3150/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
MCM3150
Question?
Contact
Philips
SPEAKER OUT (6Ω)
( 75 )
Control play
F M A E R IA L
CD
VOLUME
FM
Select a folder.
/
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
Select an audio file.
VOLUME
/
VOLUME
REPEAT
VOL
Pause or resume play.
SHUFFLE
RDS
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
Stop play.
TIMER
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
FR
HU
Short User Manual
IT
Krátká uživatelská příručka
NL
Kort brugervejledning
PL
Kurzanleitung
PT
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσησ RU
Manual de usuario corto
SK
Lyhyt käyttöopas
SV
Bref mode d'emploi
Rövid használati útmutató
SLEEP
Always there to help you
Manuale dell'utente breve
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
( 75 )
CD
F M A E R IA L
Korte gebruikershandleiding
FM
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
CD
CD
Short User Manual
Krótka instrukcja obsługi
FM
Manual do utilizador resumido
Stručný návod na používanie
Play a track or all tracks repeatedly.
SHUFFLE
Play tracks randomly.
VOL +/-
Increase or decrease the volume.
MUTE
Mute or restore sound.
SOUND
Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful,
warm, and bright.
DISPLAY
Adjust display brightness.
USB
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
REPEAT
Before using your product, read all
accompanying safety information.
Краткое руководство пользователя
REPEAT
Switch to standby mode
VOL
REPEAT
SHUFFLE
VOL
RDS
Kortfattad användarhandbok
Kısa Kullanım Kılavuzu
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
SHUFFLE
PROG
TIMER
RDS
SLEEP
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
TIMER
3 sec
FM
CD
Store FM radio stations
automatically
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
FM
SLEEP
Switch to ECO standby mode
Store FM radio stations
manually
AUDIO IN
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
FM
REPEAT
VOL
SHUFFLE
RDS
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
VOLUME
REPEAT
TIMER
SLEEP
Always there to help you
FM
FM
Tune to FM radio stations
Register your product and get support at
VOL
www.philips.com/welcome
SHUFFLE
Question?
Contact
Philips
RDS
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
TIMER
SLEEP
User Manual
PROG
PROG
2 sec.
VOLUME
To download the full user manual, visit
www.philips.com/support.
2 sec.
AUDIO IN
PROG
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCM3150_12_Short User Manual_V2.0
CS
CD
FM
CD
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
DA
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Přepnutí do pohotovostního režimu.
Skift til standbytilstand.
Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
Skift til Eco-standbytilstand.
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Přehrávání
Afspilningsstyring
Vyberte složku.
/
VOL
RDS
RDS
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
VOLUME
DISPLAY
CLOCK
1
CLOCK
SLEEP
3 sec.
2
2
3
3 sec.
3
CLOCK
Repeat steps 2-3 to set hour and minute.
SLEEP
Repeat step 2-3 to set minute, select a source
(CD, FM, or USB), and adjust volume.
•
•
•
USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)
USB flash players (USB2.0 or USB1.1)
memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)
Maximum Output Power
120 W
Tuning Range
87.5-108 MHz
Tuning grid
50 KHz
USB Direct Version
2.0 full speed
USB 5 V Power
≤500 mA
Disc Diameter
12 cm/8 cm
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC power
100-240 V~, 50/60 Hz
Operation Power Consumption
30 W
•
•
•
•
•
•
•
Eco Standby Power Consumption
<0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
Supported MP3 disc formats
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
2.2 kg
2 x 2 kg
Supported formats:
•
•
•
•
•
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
SHUFFLE (náhodné přehrávání)
Náhodné přehrání skladeb.
VOL+/-
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE (ztlumení)
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND (zvuk)
Obohacení zvukového efektu prostřednictvím
funkce DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný
a výrazný.
DISPLAY (displej)
Compatible USB devices:
Specifications
REPEAT (opakování)
USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
Directory nesting up to a maximum of 8 levels
Number of albums/ folders: maximum 99
Number of tracks/titles: maximum 999
ID3 tag v2.0 or later
File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)
ISO9660, Joliet
Maximum title number: 128 (depending on file name length)
Maximum album number: 99
Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates
Nastavení jasu displeje.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
REPEAT (gentag)
Afspil et nummer eller alle numre gentagne
gange.
SHUFFLE (bland)
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/-
Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE (lydløs)
Slå lyd fra eller til.
SOUND (lyd)
Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret,
klar, kraftfuld, varm og lys.
DISPLAY (display)
Juster lysstyrken for displayet.
Έλεγχος της αναπαραγωγής
Steuern der Wiedergabe
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
/
Επιλέξτε ένα φάκελο.
/
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
/
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Stoppen der Wiedergabe
Διακοπή αναπαραγωγής.
REPEAT (Wiederholen)
Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen
Titeln
SHUFFLE (zufällige Wiedergabe)
Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL +/-
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE (Stummschaltung)
Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
SOUND (Sound)
Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen,
hell, kräftig, warm und klar.
DISPLAY (Anzeigefeld)
Anpassen der Anzeigehelligkeit
REPEAT (Επανάληψη)
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή
όλων των κομματιών.
SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή)
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/-
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE (Σίγαση)
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND (Ήχος)
Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC:
ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και
φωτεινό.
DISPLAY (Οθόνη)
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
Ladění rádiových stanic VKV
Find FM-radiostationer
Automatické uložení rádiových stanic VKV
Gem FM-radiostationer automatisk
Ruční uložení rádiových stanic VKV
Gem FM-stationer manuelt
Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.
Manuelles Speichern von UKWRadiosendern
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttal, vælg en kilde (CD, FM, eller USB), og juster
lydstyrken.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení minut, výběr zdroje (CD, FM nebo USB) a úpravu
hlasitosti.
Specifikace
Maximální výstupní výkon
120 W
Rozsah ladění
87,5 až 108 MHz
Krok ladění
50 KHz
USB Direct, verze
2.0, plná rychlost
Napájení USB 5 V
≤500 mA
Průměr disku
12 cm /8 cm
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Napájení střídavým proudem
100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při
provozu
30 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
<0,5 W
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
2,2 kg
2 x 2 kg
Kompatibilní zařízení USB:
•
•
•
Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
Maximale Ausgangsleistung
120 W
Indstilling af gitter
50 KHz
Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
Direkte USB-version
2.0 fuld hastighed
Abstimmungsbereich
50 kHz
USB 5 V strøm
≤ 500 mA
USB Direct-Version
Full-Speed USB 2.0
Diskdiameter
12 cm/8 cm
USB 5 V Strom
≤ 500 mA
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Vekselstrøm
100-240 V~, 50/60 Hz
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Strømforbrug ved drift
30 W
Netzspannung
100 bis 240 V~, 50/60Hz
Strømforbrug ved Eco-standby
< 0,5 W
Betriebs-Stromverbrauch
30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet (B x H x D)
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
2,2 kg
2 x 2 kg
Kompatible USB-enheder:
•
•
•
USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne
enhed)
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
Maximální počet alb: 99
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
Mappen har op til 8 niveauer indlejret
Antal album/mapper: maksimalt 99
Antal spor/titler: maksimalt 999
ID3-mærke v2.0 eller nyere
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
Understøttede MP3-diskformater
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
Maksimale antal album: 99
Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Επαναλάβετε το βήμα 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (CD, FM ή
USB) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Προδιαγραφές
Technische Daten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle auszuwählen
(CD, UKW oder USB) und die Lautstärke einzustellen.
120 W
Understøttede formater:
•
•
•
•
•
•
Automatisches Speichern von UKWRadiosendern
Maksimal udgangseffekt
•
USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
ID3 tag v2.0 nebo novější
Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
Einstellen eines UKW-Radiosenders
Specifikationer
Podporované formáty:
Podporované formáty disků MP3
MCM3150_12_Short User Manual_V2.0.indd 1
Wechseln in den Standby-Modus.
Stop afspilningen.
SLEEP
SLEEP
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
ασφαλείας.
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag
afspilningen.
Zastavení přehrávání.
VOLUME
PROG
TIMER
TIMER
1
MUTE
SOUND
PROG
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
Vælg en lydfil.
/
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
SHUFFLE
SHUFFLE
EL
www.philips.com/support.
Vælg en mappe.
/
Vyberte zvukový soubor
/
REPEAT
REPEAT
VOL
DE
Μέγιστη ισχύς εξόδου
120 W
Εύρος συντονισμού
87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού
50 KHz
USB Direct, έκδοσης
2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power
≤500 mA
Διάμετρος δίσκου
12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ρεύμα AC
100-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
30 W
< 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
<0,5 W
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
230 x 145 x 237 χιλ.
142 x 262 x 212 χιλ.
2,2 kg
2 x 2 kg
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
2,2 κιλά
2 x 2 κιλά
Kompatible USB-Geräte:
•
•
•
USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät
erforderlich)
Unterstützte Formate:
•
•
•
•
•
•
•
USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)
Unterstützte MP3-Disc-Formate
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)
Maximale Anzahl von Alben: 99
Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
Συμβατές συσκευές USB:
•
•
•
Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)
Υποστηριζόμενες μορφές:
•
•
•
•
•
•
•
USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
6/21/2013 5:02:58 PM
ES
FI
FR
HU
IT
NL
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä .
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Cambio a modo de espera.
Siirtyminen valmiustilaan.
Activation du mode veille.
Készenléti üzemmódba kapcsolás.
Passaggio alla modalità standby.
Overschakelen naar de stand-bymodus.
Cambio al modo de espera de bajo consumo.
ECO-valmiustilaan siirtyminen.
Pour activer le mode veille d’économie d’énergie.
ECO készenléti üzemmódba váltás.
Passaggio alla modalità ECO Standby.
De energiebesparende stand-bymodus inschakelen.
Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.
Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.
Control de reproducción
Toiston hallinta
Contrôle de la lecture
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
címre.
Controllo della riproduzione
Bediening
Seleccione una carpeta.
/
Seleccione un archivo de audio.
/
REPEAT (Repetir)
Valitse kansio.
/
Permet de sélectionner un dossier.
/
Valitse äänitiedosto.
/
Keskeytä tai jatka toistoa.
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
Detiene la reproducción.
Lopeta toisto.
Permet d'arrêter la lecture.
Reproduce una pista o todas las pistas
varias veces.
REPEAT (uusinta)
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
SHUFFLE (Aleatorio)
Reproduce las pistas aleatoriamente.
SHUFFLE (satunnaistoisto)
Raitojen satunnaistoisto.
REPEAT (répéter)
Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
Aumenta o reduce el volumen.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen
SHUFFLE (aléatoire)
VOL +/-
VOL +/-
VOL +/-
Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
MUTE (Silenciar)
Para silenciar o activar el sonido.
MUTE (mykistys)
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
MUTE (silence)
Permet de couper ou de rétablir le son.
SOUND (Sonido)
Enriquezca el efecto de sonido con DSC:
equilibrado, nítido, potente, caliente, y
brillante.
SOUND (ääni)
Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella:
tasapainoinen, selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas.
SOUND (son)
DISPLAY (Pantalla)
Ajusta el brillo de la pantalla.
DISPLAY (näyttö)
Näytön kirkkauden säätäminen.
DISPLAY (afficheur)
Permet de lire une piste ou toutes les pistes en
boucle.
DISPLAY (kijelző)
A kijelző fényerejének beállítása.
Especificaciones
Teknisiä tietoja
Caractéristiques techniques
Potencia de salida máxima
120 W
Enimmäislähtöteho
120 W
Puissance de sortie maximale
120 W
Rango de sintonización
87,5 - 108 MHz
Viritysalue
87,5-108 MHz
Gamme de fréquences
87,5-108 MHz
Intervalo de sintonización
50 kHz
Virityskaavio
50 kHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Versión de USB directo
2.0 de alta velocidad
USB Direct versio
2.0, nopea
Version USB Direct
2.0 ultrarapide
USB con potencia de 5 V
≤500 mA
USB 5 V Power
≤500 mA
Alimentation USB 5 V
≤ 500 mA
Diámetro del disco
12 cm /8 cm
Levyn halkaisija
12 cm / 8 cm
Diamètre du disque
12 cm / 8 cm
Discos compatibles
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Tuetut levyt
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Disques pris en charge
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentación de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Virta
100-240 V~, 50/60 Hz
Alimentation par secteur
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento
30 W
Virrankulutus käytössä
30 W
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
< 0,5 W
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
Consommation électrique en mode
de fonctionnement
<0,5 W
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)
– Caja de altavoz (ancho x alto x profundo)
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
2,2 kg
2 x 2 kg
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
2,2 kg
2 x 2 kg
Poids
- Unité principale
- Enceinte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO9660 y Joliet
Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
Número máximo de álbumes: 99
Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables
PL
ISO9660, Joliet
Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
Albumien enimmäismäärä: 99
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
PT
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przełączanie w tryb gotowości.
Mudar para o modo de espera.
Mudar para o modo de poupança de energia.
Przełączanie w tryb gotowości ECO.
Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
Sterowanie odtwarzaniem
Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
Controlar a reprodução
/
Wybór folderu.
/
Zatrzymywanie odtwarzania.
REPEAT (powtarzanie)
Wielokrotne odtwarzanie jednego lub
wszystkich utworów.
SHUFFLE (losowo)
Odtwarzanie losowe utworów.
VOL +/-
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
MUTE (wyciszenie)
< 0,5 W
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Reproduz uma faixa ou todas as faixas
repetidamente.
SHUFFLE (aleatório)
Reproduzir as faixas aleatoriamente.
•
•
•
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Waga
- jednostka centralna
- głośnik
2,2 kg
2 x 2 kg
Zgodne urządzenia USB:
•
•
•
Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika
kart).
Obsługiwane formaty:
•
•
•
•
•
•
•
USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
Maksymalnie 8 poziomów katalogów
Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)
Obsługiwane formaty płyt MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 99
Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)
MCM3150_12_Short User Manual_V2.0.indd 2
Discdoorsnede
12 cm/8 cm
Supporto disco
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Onderst. discs
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentazione CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Netspanning
100 - 240 V~, 50/60 Hz
30 W
Stroomverbruik in werking
30 W
Stroomverbruik in energiebesparende standbystand
< 0,5 W
•
•
•
Támogatott formátumok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Támogatott MP3-lemezformátumok
•
•
•
•
•
SK
SV
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
Växla till standbyläge.
Bekleme moduna geçme
Переключение в режим ожидания ECO.
Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте
www.philips.com/support.
Prepnutie do pohotovostného režimu ECO.
Växla till ECO-standbyläge.
Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme
Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.
Den fullständiga användarhandboken fi nns på www.philips.com/support.
Ovládanie prehrávania
Kontrollera uppspelning
Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini
ziyaret edin.
Управление воспроизведением
/
Приостановка или возобновление воспроизведения.
Остановка воспроизведения.
REPEAT (повтор)
Повторное воспроизведение отдельной дорожки
или всех дорожек.
REPEAT (opakovať)
Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
Çalma kontrolü
Välj en mapp.
/
Vyberte zvukový súbor.
/
Выберите аудиофайл.
/
Vyberte priečinok.
/
Выберите папку.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
Pausa eller återuppta uppspelning.
Zastavenie prehrávania.
Stoppa uppspelning.
Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých
skladieb.
REPEAT (repetera)
Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
SHUFFLE (náhodné poradie)
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
SHUFFLE (blanda)
Spela upp spår slumpmässigt.
VOL +/-
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
VOL +/-
Höj eller sänk volymen.
MUTE (ljud av)
Stäng av eller återställ ljud.
SOUND (ljud)
Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt,
kraftfullt, mjukt och klart.
DISPLAY (skärm)
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
Ställa in FM-radiokanaler
Lagra FM-radiokanaler automatiskt
Memorizar estações de rádio FM manualmente
Автоматическое сохранение FM-радиостанций
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Lagra FM-radiokanaler manuellt
Repita os passos 2 e 3 para defi nir as horas e os minutos.
Сохранение FM-радиостанций вручную
Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.
Zopakujte krok 2 až 3 a nastavte minútu, vyberte zdroj (CD, FM alebo USB) a upravte
hlasitosť.
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in minut, välja en källa (CD, FM eller USB) och justera
volym.
Grelha de sintonização
50 KHz
Versão do USB Directo
2.0 de velocidade total
USB de 5 V
≤500 mA
Diâmetro do disco
12 cm / 8 cm
Discos suportados
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Potência de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em
funcionamento
Consumo de energia em espera eco
30 W
<0,5 W
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
– Caixa dos altifalantes (L x A x P)
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Peso
- Unidade principal
- Caixa dos altifalantes
2,2 kg
2 x 2 kg
Dispositivos USB compatíveis:
•
•
•
Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar
com esta unidade).
Formatos suportados:
•
•
•
•
•
•
•
Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do
sector: 512 bytes)
Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
O directório aceita um máximo de 8 níveis
Número máximo de álbuns/pastas: 99
Número máximo de faixas/títulos: 999
Identificação ID3 v2.0 ou posterior
Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)
Formato de discos MP3 suportados
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
Número máximo de álbuns: 99
Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis
Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.
Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить значение минут, выберите источник (CD,
FM или USB) и настройте уровень громкости.
Характеристики
Technické údaje
120 W
Максимальная выходная мощность
120 Вт
Rozsah ladenia
87,5 – 108 MHz
Частотный диапазон
87,5–108 МГц
Ladiaca mriežka
50 KHz
Шкала настройки
50 кГц
Verzia rozhrania USB Direct
2.0 (full speed)
Версия USB Direct
Полноскоростной, 2.0
Napájanie USB 5 V
≤ 500 mA
Питание USB 5 В
≤500 мА
Priemer disku
12 cm/8 cm
Диаметр диска
12 см/8 см
Podporované disky
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Поддержка дисков
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Sieťové napájanie
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Сеть переменного тока
100—240 В~, 50/60 Гц
Prevádzková spotreba energie
30 W
30 Вт
Spotreba energie v pohotovostnom
režime Eko
< 0,5 W
Энергопотребление во время работы
Энергопотребление в режиме
ожидания Eco Power
< 0,5 Вт
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г)
- АС (Ш x В x Г)
230 x 145 x 237 мм
142 x 262 x 212 мм
Вес
- Основное устройство
- АС
2,2 кг
2 x 2 кг
Совместимые устройства USB:
•
•
•
Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное
устройство считывания карт памяти)
Поддерживаемые форматы:
•
•
•
•
•
•
•
Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный
битрейт
Каталоги с вложениями до 8 уровней
Количество альбомов/папок: 99 макс.
Количество дорожек/записей: 999 макс.
Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)
Поддерживаемые форматы MP3-дисков
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
Максимальное количество альбомов: 99
Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
- Skrinka reproduktora
2,2 kg
2 x 2 kg
Kompatibilné zariadenia USB:
•
•
•
Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)
Podporované formáty:
•
•
•
•
•
•
•
Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť
sektorov: 512 bajtov)
Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová
rýchlosť
Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
Počet skladieb/titulov: maximálne 999
Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)
Podporované formáty MP3 diskov
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
Maximálny počet albumov: 99
Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s
variabilným tokom
120 W
Mottagningsområde
87,5–108 MHz
Inställningsområde
50 kHz
USB Direct-version
2.0, hög hastighet
USB 5 V ström
≤500 mA
Skivdiameter
12 cm/8 cm
Skivor som kan användas
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Nätström
100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning
30 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge
<0,5 W
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
– Högtalarlåda (B x H x D)
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Vikt
- Huvudenhet
- Högtalarlåda
2,2 kg
2 x 2 kg
Kompatibla USB-enheter:
USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)
Format som kan användas:
•
•
•
•
•
•
•
USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
Antal album/mappar: max. 99
Antal spår/titlar: max. 999
ID3 tag v2.0 eller senare
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)
MP3-skivformat som kan användas
•
•
•
•
•
Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
Oynatmayı durdurur.
REPEAT (tekrarla)
Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
SHUFFLE (karışık)
Parçaları rastgele sırada çalar.
VOL +/-
Ses düzeyini artırır - azaltır.
MUTE (sessiz)
Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND (ses)
DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini
zenginleştirin.
DISPLAY (ekran)
Ekran parlaklığını ayarlar.
FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme
Maximal uteffekt
•
•
•
Bir ses dosyası seçin.
/
FM radyo istasyonlarını ayarlama
Specifikationer
Maximálny výstupný výkon
Bir klasör seçer.
/
Välj en ljudfil.
/
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
87,5-108 MHz
ISO9660, Joliet
Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
Maximum aantal albums: 99
Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates
Prepnutie do pohotovostného režimu.
Naladenie rozhlasových staníc pásma FM
Gama de sintonização
•
•
•
•
•
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
Настройка FM-радиостанций
120 W
Ondersteunde MP3-discformaten
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
Переключение в режим ожидания.
Memorizar estações de rádio FM automaticamente
Potência máxima de saída
USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512
bytes).
MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
Mappen met maximaal 8 niveaus
Aantal albums/mappen: maximaal 99
Aantal tracks/titels: maximaal 999
ID3-tag versie 2.0 of later
Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)
TR
DISPLAY (дисплей)
Especificações
USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in
combinatie met dit apparaat).
•
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome file)
Numero massimo di album: 99
Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di trasmissione variabili
Sintonizar estações de rádio FM
Repita o passo 2 e 3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (CD, FM ou USB) e
ajuste o volume.
2,2 kg
2 x 2 kg
•
Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di brani/titoli: massimo 999
Tag ID3 versione 2.0 o successiva
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)
•
•
•
•
•
Gewicht
- Apparaat
- Luidsprekerbox
Ondersteunde bestandsindelingen:
Formati disco MP3 supportati
ISO9660, Joliet
Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnév hosszúságától függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
•
•
•
Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore
di schede supplementare)
Formati supportati:
FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte)
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
- Luidsprekerbox (b x h x d)
Compatibele USB-apparaten:
Dispositivi USB compatibili:
USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó
szükséges)
Настройка яркости дисплея.
Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)
12 cm/8 cm
2,2 kg
2 x 2 kg
Nastavenie jasu displeja.
< 0,5 W
≤ 500 mA
Diametro disco
2,2 kg
2 x 2 kg
DISPLAY (displej)
Pobór mocy w trybie gotowości Eco
Power
USB 5 V vermogen
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
Ajustar o brilho do visor.
30 W
≤ 500 mA
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
DISPLAY (visor)
Pobór mocy podczas pracy
2.0 Full Speed
USB con alimentazione da 5 V
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Regulacja jasności wyświetlacza.
100–240 V~, 50/60 Hz
USB Direct-versie
< 0,5 W
DISPLAY (wyświetlanie)
Zasilanie prądem przemiennym
2.0 a velocità piena
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
– Cassa altoparlanti (L x A x P)
Оптимизация звучания с помощью функции
цифрового управления звуком (DSC):
сбалансированный, четкий, мощный, теплый и яркий
звук.
CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3
50 KHz
Versione USB diretta
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power
SOUND (звук)
Obsługiwane płyty
Frequentierooster
<0,5 W
Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý,
silný, príjemný a jasný.
12 cm / 8 cm
50 kHz
Eco és készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
SOUND (zvuk)
Średnica płyty
87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione
30 W
Отключение или включение звука.
≤ 500 mA
Frequentiebereik
Teljesítményfelvétel
MUTE (без звука)
Moc USB 5 V
120 W
87,5-108 MHz
Consumo energetico durante il
funzionamento
Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado,
cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.
2.0 full speed
Maximaal uitvoervermogen
Gamma di sintonizzazione
100-240 V~, 50/60 Hz
SOUND (som)
Wersja USB Direct
120 W
Tápfeszültség
Wzbogacanie efektu dźwiękowego za
pomocą cyfrowej korekcji dźwięku (DSC):
zrównoważony, wyraźny, mocny, ciepły i jasny.
50 kHz
Specificaties
Potenza in uscita massima
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
SOUND (dźwięk)
Siatka strojenia
Specifiche
Támogatott lemezek
Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
87,5–108 MHz
Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, kies een bron (CD, FM of USB) en stel
het volume in.
12 cm / 8 cm
MUTE (stlmenie zvuku)
120 W
Ripetere il passaggio 2 a 3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente (CD, FM, o
USB)e regolare il volume.
Lemezátmérő
Увеличение и уменьшение громкости.
Zakres strojenia
Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.
≤500 mA
VOL +/-
Maksymalna moc wyjściowa
Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l’ora e i minuti.
USB 5 V-os táp
Cortar ou restaurar o som.
Dane techniczne
FM-radiozenders handmatig opslaan
2.0 Full Speed
MUTE (cortar som)
Powtórz czynność 2–3, aby ustawić minuty, wybierz źródło (CD, FM lub USB) i dostosuj
głośność.
FM-radiozenders automatisch opslaan
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
USB Direct verzió
Wyciszanie lub włączanie dźwięku.
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę i minutę.
Op FM-radiozenders afstemmen
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
50 KHz
Aumentar ou diminuir o volume.
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM
Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Lépésköz
VOL +/-
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM
Consente di regolare la luminosità del display.
87,5-108 MHz
SHUFFLE (в случайном
порядке)
Wyszukiwanie stacji radiowych FM
DISPLAY (display)
Hangolási tartomány
Kompatibilis USB-eszközök:
ISO9660, Joliet
Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de fichier)
Nombre d’albums maximum : 99
Fréquences d’échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables
Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione
DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.
120 W
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
2,2 kg
2 x 2 kg
SOUND (suono)
Maximális kimeneti teljesítmény
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
– Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)
USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur :
512 octets)
Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux
Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum
Nombre de pistes/titres : 999 maximum
ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)
Parar a reprodução.
REPEAT (repetir)
Termékjellemzők
Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
•
•
•
•
•
Interromper ou retomar a reprodução.
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést, válasszon forrást (CD, FM vagy USB), és
állítsa be a hangerőt.
Formats de disque MP3 pris en charge
Seleccione um ficheiro de áudio.
/
Wybór pliku dźwiękowego.
/
Seleccione uma pasta.
Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
30 W
RU
Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
FM rádióállomások kézi tárolása
Formats pris en charge :
Tuetut MP3-levyformaatit
Formatos de disco MP3 compatibles
FM rádióállomások automatikus tárolása
Périphériques USB compatibles :
•
•
•
•
•
•
De helderheid van het display aanpassen.
Permet de régler la luminosité de l'écran.
Répétez l’étape 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionnez une source (CD, FM ou USB)
et réglez le volume.
•
DISPLAY (scherm)
Változatos hanghatások a DSC funkcióval:
kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.
Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM tai USB) ja säädä äänenvoimakkuutta toistamalla
vaihetta 2 ja 3.
USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)
Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk,
krachtig, warm en helder.
SOUND (hangzás)
Repita el paso 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (CD, FM o USB) y
ajustar el volumen.
•
•
•
•
•
•
•
SOUND (geluid)
Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction
DSC : équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux.
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes.
USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector:
512 bytes)
Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits
variable
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
Número de pistas/títulos: 999 como máximo
Etiqueta ID3 v2.0 o superior
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)
Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
•
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE (dempen)
MUTE (némítás)
MUTE (audio non attivo)
Repita los pasos 2 y 3 para confi gurar la hora y los minutos.
Tuetut muodot:
VOL +/-
A hangerő növelése vagy csökkentése.
Programmation manuelle des stations de radio FM
Formatos compatibles:
Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
VOL +/-
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
•
•
•
Consente di aumentare o ridurre il volume.
Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
VOL +/-
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
SHUFFLE (casuale)
FM-rádióállomások behangolása
Hiermee stopt u het afspelen.
Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
Mémorisation automatique des stations de radio FM
Afspelen onderbreken of hervatten.
SHUFFLE (afspelen
in willekeurige
volgorde)
SHUFFLE (véletlenszerű
lejátszás)
Réglage des stations de radio FM
Selecteer een audiobestand.
/
REPEAT (herhalen)
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
•
•
•
Interruzione della riproduzione.
REPEAT (ripeti)
FM-radioasemien virittäminen
Yhteensopivat USB-laitteet:
Lejátszás leállítása.
Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en
esta unidad).
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
REPEAT (ismétlés)
Sintonización de emisoras de radio FM
•
•
•
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Selecteer een map.
/
Selezionare un file audio.
/
Válasszon ki egy hangfájlt.
/
Selezionare una cartella.
/
Mappa kiválasztása.
/
Permet de sélectionner un fichier audio.
/
Detiene o reinicia la reproducción.
Dispositivos USB compatibles:
Lejátszásvezérlés
ISO9660, Joliet
Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamnslängden)
Högsta antal möjliga album: 99
Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter
FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme
Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.
Dakikayı ayarlamak için 2-3. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (CD, FM veya USB) ve ses
seviyesini ayarlayın.
Özellikler
Maksimum Çıkış Gücü
120 W
Ayarlama Aralığı
87,5-108 MHz
Şebeke ayarı
50 KHz
USB Direct Sürümü
2.0 tam hız
USB 5 V Güç
≤500 mA
Disk Çapı
12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC gücü
100-240 V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi
30 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda
Güç Tüketimi
<0,5 W
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)
230 x 145 x 237 mm
142 x 262 x 212 mm
Ağırlık
- Ana Ünite
- Hoparlör Kasası
2,2 kg
2 x 2 kg
Uyumlu USB cihazları:
•
•
•
USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)
Desteklenen formatlar:
•
•
•
•
•
•
•
USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
Parça/başlık sayısı: en fazla 999
ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)
Desteklenen MP3 disk formatları
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
Maksimum albüm sayısı: 99
Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
6/21/2013 5:03:12 PM
Download PDF

advertising