Philips | QG3150/30 | Philips Multigroom series 3000 Multitrim-Set QG3150/30 Bedienungsanleitung

QG3150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
F
E
L
G
H
M
I
J
N
K
G
O
C
B
A
P
D
26
NEDERLANDS
Algemene beschrijving (fig. 1)
A Handvat
B Standindicator
C Aan/uitknop
D Aansluiting voor apparaatstekkertje
E Microscheerhoofd
F Opzetkam voor haarknippen
G Standkeuzeknop
H Trimmer voor neus-/oorhaar
I Precisietrimmer
J Knipelement
K Opzetkam voor baardtrimmen
L Schoonmaakborsteltje
M Adapter
N Apparaatstekkertje
O Oplaadlampje
P Oplader
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
-
-
-
-
Gevaar
Voorkom dat de adapter nat wordt.
Waarschuwing
Controleer of het voltage aangegeven op de adapter
en het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Houd het apparaat, de oplader en de adapter droog.
De adapter bevat een transformator. Knip de adapter
niet af om deze te vervangen door een andere
stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het
apparaat dient te worden gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
Let op
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij
een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om het
apparaat op te laden.
Indien de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd
vervangen door een van het oorspronkelijke type
om gevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet wanneer een van de
opzetstukken of kammen beschadigd of kapot is,
omdat dit tot verwondingen kan leiden.
Wees voorzichtig met heet water. Controleer altijd of
het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw
handen verbrandt.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het knippen
van hoofdhaar en voor het trimmen en bijwerken
van baarden, snorren, bakkebaarden, neushaar en
oorhaar bij mensen. Gebruik het niet voor andere
doeleinden.
Probeer nooit uw wimpers te trimmen met dit
apparaat.
Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote
temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient
u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren
voordat u het gaat gebruiken.
Naleving van richtlijnen
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de
instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt,
is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Opladen
Laad het apparaat minstens 10 uur op voordat u het voor
de eerste keer gebruikt en wanneer u het langere tijd niet
hebt gebruikt.
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, kunt u het
maximaal 35 minuten zonder snoer gebruiken. Laad het
apparaat niet langer dan 24 uur op.
Het apparaat werkt niet op netspanning.
4239.000.5869.2
U kunt het apparaat niet opladen in de standaard.
1 Steek het apparaatstekkertje in de aansluiting
op het apparaat en steek de adapter in het
stopcontact (fig. 2).
, Het oplaadlampje op de adapter gaat branden
om aan te geven dat het apparaat wordt
opgeladen (fig. 3).
Opmerking: Het oplaadlampje verandert niet van kleur en
gaat niet uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
De levensduur van de accu optimaliseren
Haal de adapter uit het stopcontact wanneer de accu
volledig is opgeladen (dit duurt ongeveer 10 uur).
Laat het apparaat niet langer dan 24 uur op
netspanning aangesloten zitten.
Ontlaad de accu twee keer per jaar door de motor
te laten lopen totdat deze stopt. Laad het apparaat
daarna volledig op.
-
Opzetstukken bevestigen/verwijderen
-
Omdat haar in verschillende richtingen groeit, moet
u het apparaat in verschillende richtingen bewegen
(naar boven, naar beneden of overdwars) (fig. 10).
Zorg ervoor dat de vlakke zijde van de opzetkam
steeds goed in contact blijft met de hoofdhuid voor
een gelijkmatig knipresultaat.
Maak overlappende bewegingen om ervoor te
zorgen dat u al het haar knipt dat moet worden
geknipt.
Beweeg het haar met een kam naar het apparaat om
een goed resultaat te bereiken bij gekruld haar, weinig
haar of lang haar.
-
5 Verwijder regelmatig het afgeknipte haar dat zich in
de opzetkam ophoopt.
Als er zich veel haar heeft verzameld in de kam, verwijder
deze dan van het apparaat en blaas en/of schud het haar
eruit.
Contouren bijwerken zonder opzetkam
Alle opzetstukken (knipelement, precisietrimmer,
microtrimmer, microscheerhoofd en trimmer voor neus/oorhaar) kunnen op dezelfde manier worden bevestigd
en verwijderd.
U kunt het apparaat zonder opzetkam voor haarknippen
gebruiken om het haar zeer kort te knippen (0,6 mm) of
om de neklijn en de haarlijn rond de oren bij te werken.
Pas op wanneer u knipt zonder opzetkam: het
knipelement knipt iedere haar die het aanraakt.
1 Om het opzetstuk te bevestigen, duwt u het op het
handvat (‘klik’) (fig. 4).
1 Duw de standkeuzeknop naar boven en trek de
opzetkam van het handvat af. (fig. 11)
2 Om het opzetstuk te verwijderen, trekt u het van
het handvat. (fig. 5)
Hoofdhaar knippen
Klaarmaken voor haarknippen
2 Kam eerst de uiteinden van het haar over het oor
heen wanneer u de haarlijn rond de oren wilt gaan
bijwerken.
Zorg ervoor dat het apparaat volledig opgeladen is
voordat u met knippen begint.
Het apparaat kan niet op netspanning worden gebruikt.
Gebruik het apparaat alleen op schoon, droog haar.
Gebruik het niet op pasgewassen haar.
1 Voordat u met knippen begint, moet u ervoor
zorgen dat het hoofd van de persoon van wie u het
haar gaat knippen zich op dezelfde hoogte bevindt
als uw borst. Zo zijn alle delen van het hoofd goed
zichtbaar en bereikbaar.
2 Kam het haar in de haargroeirichting (fig. 6).
3 Bevestig het knipelement op het handvat (zie
‘Opzetstukken bevestigen/verwijderen’ in hoofdstuk
‘Klaarmaken voor gebruik’).
Knippen met de opzetkam voor haarknippen
1 Schuif de opzetkam voor haarknippen in de
geleidegroeven aan beide zijden van het handvat
(‘klik’) (fig. 7).
2 Duw de standkeuzeknop naar boven of naar
beneden om de gewenste stand in te stellen (fig. 8).
, De standindicator op de achterkant van het
apparaat toont de ingestelde stand. (fig. 9)
De tabel geeft aan hoe lang het haar zal zijn na het
knippen op de verschillende standen. Wanneer u voor de eerste keer knipt, begin dan te
knippen op de hoogste stand (9) om vertrouwd te raken
met het apparaat.
Standen van de opzetkam voor haarknippen
3 Houd het apparaat een beetje schuin zodat
één hoek van het knipelement de haarpunten
raakt wanneer u de haarlijn rond de oren
bijwerkt (fig. 12).
Knip alleen de haarpunten. De haarlijn moet dicht langs
het oor lopen.
4 Om de neklijn en de bakkebaarden bij te werken
moet u het apparaat omdraaien en neerwaartse
bewegingen maken (fig. 13).
Maak langzame en soepele bewegingen en volg de
natuurlijke haarlijn.
Bijknippen
Klaarmaken voor trimmen
Zorg ervoor dat het apparaat volledig opgeladen is
voordat u met trimmen begint.
Het apparaat kan niet op netspanning worden gebruikt.
1 Kam het haar dat u wilt trimmen (baard, snor,
bakkebaarden, wenkbrauwen) met een fijne kam.
2 Bevestig het knipelement op het handvat (zie
‘Opzetstukken bevestigen/verwijderen’ in hoofdstuk
‘Klaarmaken voor gebruik’).
Baardhaar trimmen met de opzetkam voor
baardtrimmen
1 Schuif de opzetkam voor baardtrimmen in de
geleidegroeven aan beide zijden van het handvat
(‘klik’) (fig. 14).
2 Duw de standkeuzeknop naar boven of
naar beneden om de gewenste stand in te
stellen (fig. 15).
, De standindicator op de achterkant van het
apparaat toont de ingestelde stand.
De tabel geeft aan hoe lang het haar zal zijn na het
trimmen op de verschillende standen.
Wanneer u voor de eerste keer trimt, begin dan te
trimmen op de hoogste stand (9) om vertrouwd te raken
met het apparaat.
Stand
Haarlengte na het knippen
1
4 mm
2
6 mm
3
8 mm
4
10 mm
5
12 mm
6
14 mm
7
16 mm
Standen
Haarlengte na het trimmen
8
18 mm
1
2 mm
9
20 mm
2
4 mm
3
6 mm
4
8 mm
5
10 mm
3 Schakel het apparaat in.
6
12 mm
4 Beweeg het apparaat langzaam door het haar.
- U knipt het meest doeltreffend wanneer u het
apparaat tegen de haargroeirichting in beweegt.
7
14 mm
8
16 mm
9
18 mm
Tip Noteer de haarlengtestanden die u hebt gebruikt voor
een bepaald kapsel als geheugensteuntje voor toekomstige
knipsessies.
Standen van de opzetkam voor
baardtrimmen
3 Schakel het apparaat in.
4 Beweeg het apparaat langzaam door het
haar (fig. 16).
- U trimt het meest doeltreffend wanneer u het
apparaat tegen de haargroeirichting in beweegt.
- Omdat haar in verschillende richtingen groeit, moet
u het apparaat in verschillende richtingen bewegen
(naar boven of overdwars).
- Zorg ervoor dat de vlakke zijde van de kam steeds
goed in contact blijft met de hoofdhuid voor een
gelijkmatig resultaat.
5 Verwijder regelmatig het afgeknipte haar dat zich in
de opzetkam ophoopt.
Als er zich veel haar heeft verzameld in de kam, verwijder
deze dan van het apparaat en blaas en/of schud het haar
eruit.
Trimmen op de ‘stoppelbaard’-stand
1 Voor een stoppelbaard trimt u uw baard met
de opzetkam voor baardtrimmen ingesteld op
haarlengtestand 1. (fig. 17)
Baardhaar trimmen zonder de opzetkam
voor baardtrimmen
Gebruik de baardtrimmer zonder de opzetkam voor
baardtrimmen als u de contouren van uw baard wilt
bijwerken of als u losse haren wilt verwijderen.
Knippen zonder de opzetkam resulteert in een zeer korte
stoppelbaard (0,6 mm).
knipelement beschadigd of versleten is, omdat dit
verwondingen kan veroorzaken.Vervang het bovenste
deel van het microscheerhoofd als het scheerblad
beschadigd is. Als het knipelement beschadigd is, gebruik
het microscheerhoofd dan niet meer maar vervang het
in zijn geheel.
1 Werk de contouren vooraf bij met het knipelement
zonder opzetkam of de precisietrimmer.
2 Bevestig het microscheerhoofd op het handvat (zie
‘Opzetstukken bevestigen/verwijderen’ in hoofdstuk
‘Klaarmaken voor gebruik’). 3 Druk het microscheerhoofd voorzichtig op uw
huid en scheer langs contouren om alle stoppels te
verwijderen.
Druk niet te hard.
Schoonmaken
Gebruik geen water of een vochtige doek om het
handvat schoon te maken.
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
Opmerking: Het apparaat hoeft niet te worden gesmeerd.
Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.
1 Schakel het apparaat uit en haal de adapter uit het
stopcontact.
1 Duw de standkeuzeknop naar boven en trek de
opzetkam van het handvat (fig. 18).
2 Verwijder de kam en/of het opzetstuk van het
apparaat.
2 Maak voorzichtige en gecontroleerde bewegingen
met de baardtrimmer. Raak het haar licht aan met
het knipelement.
3 Als u het microscheerhoofd hebt gebruikt,
verwijder dan het bovenste deel van het onderste
deel (fig. 23).
Baardhaar trimmen met de precisietrimmer
Gebruik de precisietrimmer wanneer u uw bakkebaarden
en snor in vorm wilt knippen, contouren wilt bijwerken
en losse haren wilt verwijderen.
1 Houd het apparaat rechtop en knip de gewenste
gebieden bij (fig. 19).
Gezichtshaar bijknippen (neushaar en
oorhaar)
Neushaar bijknippen
1 Bevestig de trimmer voor neus-/oorhaar op het
handvat (zie ‘Opzetstukken bevestigen/verwijderen’
in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).
2 Zorg ervoor dat uw neusgaten schoon zijn.
3 Schakel het apparaat in en steek de punt van de
trimmer in een van uw neusgaten. (fig. 20)
Steek de punt niet verder dan 0,5 cm in uw neusgat.
4 Verwijder ongewenst haar door de punt langzaam
naar binnen en naar buiten te bewegen terwijl u het
apparaat tegelijkertijd draait.
U vermindert het kietelende gevoel door de punt stevig
tegen de huid te drukken.
Oorhaar bijknippen
1 Bevestig de trimmer voor neus-/oorhaar op het
handvat (zie ‘Opzetstukken bevestigen/verwijderen’
in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).
2 Maak het buitenste gehoorkanaal schoon. Zorg dat
het kanaal vrij is van oorsmeer.
3 Schakel het apparaat in en beweeg de punt zachtjes
langs de rand van het oor om haren die buiten de
rand van het oor uitsteken te verwijderen. (fig. 21)
4 Steek de punt voorzichtig in het buitenste
gehoorkanaal. (fig. 22)
Steek de punt niet verder dan 0,5 cm in het
gehoorkanaal, omdat dit tot beschadiging van het
trommelvlies kan leiden.
Scheren
Scheren met het microscheerhoofd
Gebruik het microscheerhoofd om mooie en duidelijke
contouren te creëren.
Controleer voor u het microscheerhoofd
gaat gebruiken altijd of het microscheerhoofd
niet beschadigd of versleten is. Gebruik het
microscheerhoofd niet als het scheerblad of het
4239.000.5869.2
Het scheerblad is zeer kwetsbaar. Wees voorzichtig.
Vervang het bovenste deel van het microscheerhoofd
als het scheerblad beschadigd is.
Maak het scheerblad niet schoon met het
schoonmaakborsteltje, omdat dit schade kan
veroorzaken.
4 Blaas en/of schud het haar uit de opzetstukken
en/of kammen.
5 Maak de opzetstukken en de kammen schoon met
lauwwarm water of met het schoonmaakborsteltje.
6 Maak de adapter schoon met het
schoonmaakborsteltje of met een droge doek.
Houd het apparaat en de adapter droog.
Opbergen
Bewaar het apparaat en de opzetstukken in de oplader
om beschadiging te voorkomen.
Vervangen
Indien de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd
vervangen door een van het oorspronkelijke type om
gevaar te voorkomen.
Vervang beschadigde of versleten opzetstukken of
kammen uitsluitend door originele Philips-opzetstukken
of -kammen.
Philips-opzetstukken, -kammen en -adapters zijn
verkrijgbaar bij uw Philips-dealer en bij geautoriseerde
Philips-servicecentra.
Als u problemen ondervindt bij de aanschaf van een
adapter of opzetstukken en kammen voor het apparaat,
neem dan contact op met het Philips Customer Care
Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad).
Milieu
, Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever
het in op een door de overheid aangewezen
inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere
leefomgeving (fig. 24).
De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het
apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een
officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen
ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met
het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan.
Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu
voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke
wijze wordt verwerkt.
De accu verwijderen
Verwijder de accu alleen wanneer deze helemaal leeg is.
1 Haal het apparaat van de netspanning en laat de
motor lopen totdat deze stopt.
2 Verwijder de kam en/of het opzetstuk van het
apparaat.
3 Steek een schroevendraaier in de groef naast de
as aan de bovenzijde van het apparaat. Draai de
schroevendraaier om de twee huishelften van
elkaar te scheiden (fig. 25).
4 Licht de accu uit de behuizing met behulp van een
schroevendraaier. Buig de aansluitdraden tot ze
breken (fig. 26).
Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u
de accu hebt verwijderd.
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
bezoek dan de Philips-website www.philips.com, of neem
contact op met het Philips Customer Care Centre in
uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan
contact op met de afdeling Service van Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Italiano
Descrizione generale (fig. 1)
Impugnatura
Indicatore di impostazioni
Interruttore accensione/spegnimento
Presa per spinotto
Rasoio Micro
Pettine regolacapelli
Selettore delle impostazioni
Rifinitore per i peli di naso/orecchie
Rifinitore di precisione
Blocco coltelli
Pettine regolabarba
Spazzolina per la pulizia
Adattatore
Spinotto
Spia di ricarica
Supporto
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il
presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti
futuri.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
-
-
-
-
-
-
Pericolo
Evitate assolutamente il contatto della spina con
l’acqua.
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la
tensione indicata sull’adattatore e sull’apparecchio
corrisponda a quella locale.
Mantenete l’apparecchio, il supporto di ricarica
e l’adattatore asciutti.
L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate
l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde
evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.
Attenzione
Utilizzate, ricaricate e riponete l’apparecchio a una
temperatura compresa tra 15 °C e 35 °C.
Per ricaricare l’apparecchio, utilizzate solo l’adattatore
in dotazione.
Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito esclusivamente con un adattatore
originale al fine di evitare situazioni pericolose.
Per evitare il rischio di abrasioni, non utilizzate
l’apparecchio nel caso in cui uno degli accessori o dei
pettini sia danneggiato o rotto.
Prestate particolare attenzione quando utilizzate
l’acqua calda: verificate sempre che non sia troppo
calda per evitare di scottarvi.
Questo apparecchio è stato ideato unicamente per
tagliare i capelli, e per tagliare e regolare la barba, i
baffi, le basette, i peli di naso e orecchie degli esseri
umani. Non utilizzatelo per altri scopi.
Non utilizzate l’apparecchio per regolare le ciglia.
Se l’apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo di
temperatura, pressione o umidità, attendete 30 minuti
prima di utilizzarlo.
Conformità agli standard
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se
utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni
contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio
consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
Come ricaricare l’apparecchio
Caricate l’apparecchio per almeno 10 ore prima di
utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di
inattività.
Quando l’apparecchio è completamente carico, può
funzionare senza alimentazione per un massimo di 35
minuti. Non caricatelo per più di 24 ore.
L’apparecchio non funziona con la spina inserita nella
presa.
L’apparecchio non può essere caricato sul supporto.
4239.000.5869.2
1 Inserite lo spinotto nella presa interna
dell’apparecchio e l’adattatore nella presa di
corrente (fig. 2).
, Quando l’apparecchio viene ricaricato, si accende la
spia di ricarica (fig. 3).
Nota: La spia di ricarica non cambia colore e non si
spegne quando l’apparecchio è completamente carico.
Osservazioni per ottimizzare la durata della
batteria ricaricabile
-
Quando la batteria è completamente carica, togliete
la spina dell’adattatore dalla presa di corrente
(l’operazione di ricarica richiede circa 10 ore).
Non lasciate l’apparecchio collegato alla presa di
corrente per più di 24 ore.
Due volte all’anno, scaricate completamente la batteria
lasciando in funzione il motore fino all’arresto. Quindi
ricaricate completamente la batteria.
-
Collegamento/scollegamento degli accessori
Tutti gli accessori (blocco lame, rifinitore di precisione,
micro rifinitore, micro rasoio e rifinitore per i peli di naso/
orecchie) vengono collegati e scollegati nello stesso modo.
1 Per collegare l’accessorio, inseritelo nell’impugnatura
fino a che non si blocca in posizione (fig. 4).
2 Per scollegare l’accessorio, estrarlo
dall’impugnatura. (fig. 5)
Come tagliare i capelli
Preparazione del taglio dei capelli
Prima di iniziare a tagliare i capelli, controllate che
l’apparecchio sia completamente carico.
Non è possibile far funzionare l’apparecchio tramite
l’alimentazione a rete.
Utilizzate l’apparecchio sempre e solo sui capelli asciutti.
Non utilizzatelo sui capelli appena lavati.
1 Prima di iniziare a tagliare i capelli, controllate che la
testa della persona alla quale volete tagliare i capelli
si trovi alla stessa altezza del vostro torace, in modo
da poter vedere chiaramente tutta la testa e poter
utilizzare l’apparecchio con maggior facilità.
2 Pettinate i capelli nella direzione della crescita (fig. 6).
3 Inserite il blocco lame nell’impugnatura (vedere
la sezione “Collegamento/scollegamento degli
accessori” nel capitolo “Predisposizione
dell’apparecchio”).
Come tagliare i capelli utilizzando il pettine
regolacapelli
1 Fate scivolare il pettine regolacapelli nelle scanalature
poste su entrambi i lati dell’impugnatura fino a
bloccarlo in posizione (fig. 7).
2 Spingete verso l’alto o verso il basso il selettore delle
impostazioni per regolare la misura desiderata (fig. 8).
, Il selettore delle impostazioni sul retro
dell’apparecchio mostra l’impostazione scelta. (fig. 9)
La tabella mostra le varie lunghezze dei capelli tagliati a
seconda delle impostazioni. Se tagliate per la prima volta, iniziate con l’impostazione
più alta (9) in modo da acquisire dimestichezza con
l’apparecchio.
Impostazioni del pettine regolacapelli
-
Per ottenere un risultato ottimale, utilizzate
l’apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita
dei peli.
Poiché non tutti i capelli crescono dalla stessa parte,
è necessario che l’apparecchio segua più direzioni (in
alto, in basso o trasversalmente) (fig. 10).
Controllate che la parte piatta del pettine sia sempre
perfettamente a contatto con il cuoio capelluto, per
ottenere un risultato uniforme.
Passate più volte sullo stesso punto in modo da
tagliare tutti i capelli della lunghezza desiderata.
In caso di capelli ricci, radi o lunghi, si consiglia
di utilizzare un pettine per avvicinare i capelli
all’apparecchio.
-
5 Rimuovete i capelli tagliati dal pettine regolarmente.
Se sul pettine si è accumulata una quantità eccessiva di
capelli, estraetelo dall’apparecchio ed eliminate i capelli
soffiandoli via o scuotendo il pettine.
Rifinite senza il pettine regolacapelli
Potete utilizzare l’apparecchio senza il pettine per tagliare i
capelli molto corti (0,6 mm) o rifinire i contorni della nuca
e la zona intorno alle orecchie.
Prestate attenzione quando eseguite la rifinitura senza il
pettine poiché il blocco lame taglia tutti i capelli con cui
viene a contatto.
1 Spostate il selettore delle impostazioni verso l’alto e
sganciate il pettine dall’impugnatura. (fig. 11)
2 Prima di iniziare a rifinire i contorni intorno alle
orecchie, pettinate le punte sulle orecchie.
3 Inclinate l’apparecchio in modo che solo un angolo
del blocco lame sfiori l’estremità dei capelli quando
procedete alla rifinitura della zona attorno alle
orecchie (fig. 12).
Tagliare solo le punte dei capelli, definendo il contorno
vicino alle orecchie.
4 Per rifinire il contorno della nuca e le basette,
ruotate l’apparecchio e passatelo dall’alto verso il
basso (fig. 13).
Effettuate movimenti lenti e uniformi seguendo la linea
naturale dei capelli.
Regolazione dei peli
Preparazione delle operazioni di regolazione
dei capelli
Prima di iniziare a tagliare i capelli, controllate che
l’apparecchio sia completamente carico.
Non è possibile far funzionare l’apparecchio tramite
l’alimentazione a rete.
1 Pettinate le parti da regolare (barba, baffi, basette,
sopracciglia) con un pettine a denti stretti.
2 Inserite il blocco lame nell’impugnatura (vedere
la sezione “Collegamento/scollegamento
degli accessori” nel capitolo “Predisposizione
dell’apparecchio”).
Regolazione della barba tramite il pettine
regolabarba
1 Fate scivolare il pettine regolabarba nelle scanalature
poste su entrambi i lati dell’impugnatura fino a
bloccarlo in posizione (fig. 14).
2 Spingete verso l’alto o verso il basso il selettore
delle impostazioni per regolare la misura
desiderata (fig. 15).
, Il selettore delle impostazioni sul retro
dell’apparecchio mostra l’impostazione scelta.
La tabella mostra le varie lunghezze della barba a seconda
delle impostazioni scelte.
Se tagliate per la prima volta, iniziate con l’impostazione
più alta (9) in modo da acquisire dimestichezza con
l’apparecchio.
Impostazione
Lunghezza dei capelli dopo il taglio
1
4 mm
2
6 mm
3
8 mm
4
10 mm
5
12 mm
6
14 mm
7
16 mm
8
18 mm
Impostazioni
Lunghezza della barba dopo il taglio
9
20 mm
1
2 mm
2
4 mm
3
6 mm
4
8 mm
3 Accendete l’apparecchio.
5
10 mm
4 Passate l’apparecchio con movimenti lenti.
6
12 mm
7
14 mm
Consiglio: prendete nota delle impostazioni di lunghezza
utilizzate per realizzare un determinato taglio in modo da
poterle riutilizzare in futuro.
Impostazioni del pettine regolabarba
Impostazioni
Lunghezza della barba dopo il taglio
8
16 mm
9
18 mm
3 Accendete l’apparecchio.
4 Passate l’apparecchio con movimenti lenti (fig. 16).
Per ottenere un risultato ottimale, utilizzate
l’apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita
dei peli.
Poiché non tutti i peli crescono dalla stessa parte, è
necessario che l’apparecchio segua più direzioni (in
alto, in basso o trasversalmente).
Controllate che la parte piatta del pettine sia sempre
perfettamente a contatto con la pelle, per ottenere un
risultato uniforme.
5 Rimuovete i capelli tagliati dal pettine regolarmente.
Se sul pettine si è accumulata una quantità eccessiva di
capelli, estraetelo dall’apparecchio ed eliminate i capelli
soffiandoli via o scuotendo il pettine.
Come ottenere l’effetto “incolto”
1 Per ottenere l’effetto “incolto”, utilizzate il pettine
regolabarba impostato sulla lunghezza 1. (fig. 17)
Regolazione della barba senza il pettine
regolabarba
Utilizzate il regolabarba senza il pettine per rifinire la barba
e rimuovere peli singoli.
Il taglio senza il pettine crea l’effetto “incolto” e permette
un taglio molto corto (0,6 mm).
1 Spostate il selettore delle impostazioni
verso l’alto e sganciate il pettine regolabarba
dall’impugnatura (fig. 18).
2 Eseguite movimenti attenti e controllati durante
l’utilizzo del regolabarba e sfiorate le parti da tagliare
con il blocco lame.
Regolazione della barba con il rifinitore di
precisione
Potete utilizzare il rifinitore di precisione per regolare baffi
e basette, definire i contorni e tagliare i singoli peli.
1 Tenere l’apparecchio verso l’alto e regolare le aree
desiderate (fig. 19).
Regolazione dei peli del viso (peli del naso e
delle orecchie)
Come regolare i peli del naso
1 Inserite il rifinitore per i peli di naso/orecchie
nell’impugnatura (vedere la sezione “Collegamento/
scollegamento degli accessori” nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”).
2 Verificate che le narici siano ben pulite.
3 Accendete l’apparecchio e inserite la punta
dell’accessorio in una delle narici. (fig. 20)
Non inserite la punta per più di 0,5 cm all’interno del
naso.
4 Muovete lentamente la punta dentro e fuori dal
naso, ruotandola leggermente per rimuovere i peli
indesiderati.
Per ridurre la sensazione di solletico, premete con
decisione la parte laterale della punta contro la pelle.
Come regolare i peli delle orecchie
1 Inserite il rifinitore per i peli di naso/orecchie
nell’impugnatura (vedere la sezione “Collegamento/
scollegamento degli accessori” nel capitolo
“Predisposizione dell’apparecchio”).
2 Pulite con cura il padiglione auricolare.Verificare che
non vi siano tracce di cerume.
3 Accendete l’apparecchio e passate delicatamente
la punta attorno all’orecchio, per eliminare i peli
superflui. (fig. 21)
4 Inserite delicatamente la punta dell’apparecchio nel
padiglione auricolare. (fig. 22)
Non inserite la punta per più di 0,5 cm all’interno
dell’orecchio onde evitare di danneggiare il timpano.
4239.000.5869.2
Modalità di rasatura
Come radersi con il micro rasoio
Utilizzate il micro rasoio per creare contorni lisci e ben
definiti.
Prima di iniziare a utilizzare il micro rasoio, controllate
che non riporti danni o segni di usura. Se la lamina o il
blocco lame è danneggiato o usurato, non utilizzate il
micro rasoio per evitare ferite. Se la lamina è danneggiata,
sostituite la parte superiore del micro rasoio; se invece è
danneggiato il blocco lame, sostituite l’intero accessorio
prima di riutilizzare il micro rasoio.
1 Regolate prima i contorni da radere tramite il blocco
lame senza il pettine o il rifinitore di precisione.
2 Inserite il micro rasoio nell’impugnatura (vedere
la sezione “Collegamento/scollegamento
degli accessori” nel capitolo “Predisposizione
dell’apparecchio”). 3 Premete leggermente il micro rasoio sulla pelle e
radete i contorni da rifinire.
Non esercitate una pressione eccessiva.
Pulizia
Non pulite la manopola con acqua o un panno umido.
Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o
detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire
l’apparecchio.
Nota: L’apparecchio non necessita di lubrificazione.
Pulite l’apparecchio dopo ogni utilizzo.
1 Assicuratevi che l’apparecchio sia spento e scollegato
dalla presa.
2 Rimuovete eventuali pettini e/o accessori
dall’apparecchio.
3 Se avete utilizzato il micro rasoio, separate la parte
superiore dal corpo (fig. 23).
La lamina di rasatura è molto delicata. Maneggiatela
con cura. Se è danneggiata sostituite la parte superiore
del micro rasoio.
Non pulite la lamina con la spazzolina fornita, per evitare
di danneggiarla.
4 Eliminate i capelli o i peli accumulati, soffiandoli via o
scuotendo gli accessori e/o i pettini.
5 Pulite gli accessori e i pettini con acqua tiepida o con
la spazzola per la pulizia.
6 Pulite l’adattatore con la spazzola per la pulizia o con
un panno asciutto.
Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore.
Come riporre l’apparecchio
Riponete l’apparecchio e gli accessori nel supporto di
ricarica per evitare danneggiamenti.
Sostituzione
Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà essere
sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine
di evitare situazioni pericolose.
Sostituite gli accessori o i pettini solo con parti di ricambio
Philips originali.
Gli accessori, i pettini e gli adattatori sostitutivi Philips
possono essere acquistati presso i rivenditori e i centri di
assistenza Philips autorizzati.
In caso di difficoltà nel reperire un adattatore o accessori
sostitutivi e pettini per l’apparecchio, contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (i numeri
di telefono sono reperibili sull’opuscolo della garanzia
internazionale).
Tutela dell’ambiente
, Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma
consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 24).
La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze
potenzialmente nocive per l’ambiente. Rimuovete sempre
la batteria prima di smaltire l’apparecchio e consegnarlo a
un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un
apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante
la rimozione della batteria, consegnate l’apparecchio a un
centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione
della batteria e dello smaltimento dell’apparecchio.
Smaltimento delle batterie
Rimuovete le batterie solo se completamente scariche.
1 Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente e
lasciarlo in funzione fino al completo arresto.
2 Rimuovete eventuali pettini e/o accessori
dall’apparecchio.
3 Inserite un cacciavite nella scanalatura accanto allo
stelo nella parte superiore dell’apparecchio. Ruotate
il cacciavite per separare le due metà (fig. 25).
4 Sollevate la batteria dall’alloggiamento mediante il
giravite. Piegate più volte i cavi di collegamento fino a
romperli (fig. 26).
Non ricollegate l’apparecchio alla presa di corrente dopo
aver rimosso la batteria.
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale
(il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della
garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro
Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore
autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza
Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
Français
Description générale (fig. 1)
Poignée
Indicateur de réglage
Interrupteur marche/arrêt
Prise pour la fiche de l’appareil
Mini rasoir
Sabot pour cheveux
Sélecteur
Tondeuse pour nez ou oreilles
Tondeuse de précision
Bloc tondeuse
Sabot pour barbe
Brosse de nettoyage
Adaptateur
Fiche de l’appareil
Voyant de charge
Support
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
-
-
-
-
-
-
1 Insérez la fiche de l’appareil dans l’adaptateur et
branchez ce dernier sur une prise murale (fig. 2).
, Le voyant de charge de l’adaptateur s’allume
pour indiquer que l’appareil est en cours de
charge (fig. 3).
Remarque : Le voyant ne s’éteint pas et ne change pas de
couleur lorsque la charge de l’appareil est terminée.
Optimisation de la durée de vie de la
batterie rechargeable
Retirez l’adaptateur de la prise secteur une fois la
batterie complètement chargée, soit après environ
10 heures.
Ne laissez pas l’appareil branché sur secteur pendant
plus de 24 heures.
Déchargez complètement la batterie deux fois par
an en laissant l’appareil fonctionner jusqu’à l’arrêt du
moteur. Ensuite, rechargez complètement la batterie.
-
Fixation et retrait des accessoires
Tous les accessoires (bloc tondeuse, tondeuse de
précision, mini tondeuse et mini rasoir pour nez/oreilles)
peuvent être fixés et retirés de la même façon.
-
Dans la mesure où les cheveux ne poussent pas
tous dans le même sens, vous devez adapter
vos mouvements (vers le haut, le bas ou en
travers) (fig. 10).
Assurez-vous que la partie plate du sabot est
toujours bien en contact avec le cuir chevelu pour
obtenir une coupe régulière.
Effectuez plusieurs passages au même endroit de
façon à obtenir une longueur homogène.
Pour obtenir un résultat optimal sur des cheveux
ondulés, longs ou clairsemés, guidez les cheveux vers
l’appareil à l’aide d’un peigne.
-
5 Retirez régulièrement les cheveux coupés de
l’appareil.
Si des cheveux se sont accumulés dans le sabot, retirez-le
et enlevez les cheveux en soufflant et/ou en le secouant.
Contours précis sans utiliser le sabot pour
cheveux
Vous pouvez utiliser l’appareil sans le sabot pour cheveux
afin de couper ceux-ci au plus près du cuir chevelu
(0,6 mm) ou pour tondre les contours de la nuque et le
tour des oreilles.
Faites attention lorsque vous procédez à la tonte sans
sabot car les cheveux sont coupés à la racine.
Danger
1 Pour fixer un accessoire, poussez-le sur la poignée
(clic) (fig. 4).
Avertissement
2 Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le
séparer de la poignée. (fig. 5)
Taille des cheveux
Préparation
1 Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le
sabot de la poignée. (fig. 11)
Avant de commencer, assurez-vous que l’appareil est
complètement chargé.
Vous ne pouvez utiliser l’appareil tant qu’il est branché sur
le secteur.
Utilisez l’appareil uniquement sur des cheveux secs et
propres. Évitez de couper des cheveux qui viennent
d’être lavés.
3 Inclinez l’appareil de manière à ce que seul un
côté de l’accessoire de coupe touche les pointes
des cheveux lorsque vous dessinez le contour des
oreilles (fig. 12).
Coupez uniquement le bout des cheveux en suivant le
contour de l’oreille.
Veillez à ce que l’adaptateur ne soit pas en contact
avec de l’eau.
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’adaptateur et l’appareil correspond à la
tension secteur locale.
Évitez de mouiller l’appareil, la base de recharge et
l’adaptateur.
L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez
pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter
tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient
reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec
l’appareil.
Attention
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 15 °C et 35 °C.
Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour
charger l’appareil.
Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours
par un adaptateur de même type pour éviter tout
accident.
Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas l’appareil si
l’un des accessoires ou des sabots est endommagé
ou cassé.
Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour
ne pas vous brûler.
Cet appareil a été conçu exclusivement pour tondre
les cheveux et pour tailler et couper la barbe, les
moustaches, les favoris et les poils du nez et des
oreilles. Ne l’utilisez jamais à d’autres fins.
N’essayez jamais de couper vos cils avec cet appareil.
Si l’appareil devait être soumis à une forte variation
de température, de pression ou d’humidité, laissez-le
s’acclimater pendant 30 minutes avant de l’utiliser.
Conformité aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les
normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur
la base des connaissances scientifiques actuelles s’il
est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce mode d’emploi.
Avant utilisation
Charge
Chargez l’appareil pendant au moins 10 heures avant la
première utilisation ou après une période prolongée de
non-utilisation.
Une fois rechargé, l’appareil dispose d’une autonomie de
35 minutes. Ne chargez pas cet appareil pendant plus de
24 heures.
Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.
Vous ne pouvez pas charger l'appareil sur la base.
4239.000.5869.2
1 Avant de commencer, assurez-vous que la tête de
la personne à qui vous allez couper les cheveux
se trouve au niveau de votre poitrine, afin que
toutes les parties de sa tête soient bien visibles et
facilement accessibles.
2 Commencez par peigner les cheveux (fig. 6).
3 Placez la tondeuse sur la poignée (voir la
section « Fixation et retrait des accessoires » du
chapitre « Avant utilisation »).
Tonte avec le sabot pour cheveux
1 Faites glisser le sabot sur les rainures situées des
deux côtés de la poignée, jusqu’à ce que vous
entendiez un clic (fig. 7).
2 Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en
fonction de vos préférences (fig. 8).
, L’indicateur situé à l’arrière de l’appareil présente le
réglage sélectionné. (fig. 9)
Le tableau indique la longueur restante des cheveux en
fonction du réglage retenu. Si vous utilisez l’appareil pour la première fois,
commencez par sélectionner le réglage maximum (9)
pour vous faire la main.
Réglages du sabot pour cheveux
Réglage
Longueur restante
1
4 mm
2
6 mm
3
8 mm
4
10 mm
5
12 mm
6
14 mm
7
16 mm
8
18 mm
9
20 mm
2 Avant de tondre le contour de l’oreille, peignez les
cheveux vers celle-ci.
4 Pour tondre la nuque et les favoris, retournez
l’appareil et déplacez-le vers le bas (fig. 13).
Déplacez l’appareil lentement en suivant l’implantation
des cheveux.
Tondeuse
Préparation
Avant de commencer, assurez-vous que l’appareil est
complètement chargé.
Vous ne pouvez utiliser l’appareil tant qu’il est branché sur
le secteur.
1 Peignez la zone à tondre (barbe, moustache, favoris,
sourcils) avec un peigne fin.
2 Placez la tondeuse sur la poignée (voir la
section « Fixation et retrait des accessoires » du
chapitre « Avant utilisation »).
Tonte de la barbe avec le sabot pour barbe
1 Faites glisser le sabot pour barbe sur les rainures
situées des deux côtés de la poignée, jusqu’à ce que
vous entendiez un clic (fig. 14).
2 Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en
fonction de vos préférences (fig. 15).
, L’indicateur situé à l’arrière de l’appareil présente le
réglage sélectionné.
Le tableau indique la longueur obtenue en fonction du
réglage retenu.
Si vous utilisez l’appareil pour la première fois,
commencez par sélectionner le réglage maximum (9)
pour vous faire la main.
Réglages du sabot pour barbe
Réglages
Longueur obtenue
1
2 mm
2
4 mm
3
6 mm
4
8 mm
5
10 mm
Conseil : Notez votre longueur de coupe préférée pour les
prochaines fois.
6
12 mm
7
14 mm
3 Allumez l’appareil.
8
16 mm
4 Déplacez lentement l’appareil.
- Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez
l’appareil dans le sens inverse de la pousse des
cheveux.
9
18 mm
3 Allumez l’appareil.
4 Déplacez lentement l’appareil (fig. 16).
-
Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez
l’appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.
Dans la mesure où les poils de la barbe ne poussent
pas tous dans le même sens, vous devez adapter vos
mouvements (vers le haut ou en travers).
Assurez-vous que la partie plate du sabot est
toujours bien en contact avec la peau pour obtenir
une coupe régulière.
5 Retirez régulièrement les cheveux coupés de
l’appareil.
Si des cheveux se sont accumulés dans le sabot, retirez-le
et enlevez les cheveux en soufflant et/ou en le secouant.
Réglage pour obtenir un effet « barbe
de plusieurs jours »
1 Pour obtenir un effet « barbe de plusieurs jours »,
utilisez la tondeuse avec le sabot pour barbe réglé
sur la position 1. (fig. 17)
Tonte de la barbe sans sabot pour barbe
Utilisez la tondeuse à barbe sans sabot pour tailler les
contours ou pour raser des zones précises.
Dans ce cas, vous obtenez une barbe très courte
(0,6 mm).
1 Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le
sabot de la poignée (fig. 18).
2 Effectuez des mouvements précis et contrôlés.
Touchez les zones à tondre sans appuyer.
Contours de la barbe à l’aide de la tondeuse
de précision
La tondeuse de précision permet de tailler la moustache
et les favoris, de dessiner des contours et d’éliminer les
poils rebelles.
1 Pointez l’appareil vers le haut et tondez les zones
voulues (fig. 19).
2 Placez le mini rasoir sur la poignée (voir la
section « Fixation et retrait des accessoires » du
chapitre « Avant utilisation »). 3 Appuyez doucement avec le mini rasoir sur la peau
et suivez les contours pour obtenir un résultat plus
net.
N’exercez pas une pression trop forte.
Nettoyage
Ne nettoyez pas la poignée à l’eau ou avec un chiffon
humide.
N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à récurer,
de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que
de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer l’appareil.
Remarque : L’appareil n’a pas besoin d’être lubrifié.
Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.
1 Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché
de sa prise murale.
2 Retirez le sabot et tout autre accessoire.
3 Si vous avez utilisé le mini rasoir, enlevez sa partie
supérieure (fig. 23).
La grille de rasage est très fragile. Manipulez-la avec
précaution. Remplacez la partie supérieure du mini
rasoir si cette grille est endommagée.
Ne nettoyez pas la grille avec la brosse pour éviter tout
dommage.
4 Enlevez les poils accumulés dans l’accessoire et/ou
les sabots en les secouant ou en soufflant.
5 Nettoyez les accessoires et peignes avec de l’eau
tiède ou avec la brosse de nettoyage.
6 Nettoyez l’adaptateur avec la brosse de nettoyage
ou un chiffon sec.
Coupe des poils du nez et des oreilles
Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur.
Coupe des poils du nez
Rangement
Pour éviter tout dommage, rangez l’appareil et les
accessoires dans la base de recharge.
Remplacement
Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par
un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
Lorsque vous devez remplacer des accessoires ou sabots
endommagés ou usés, utilisez uniquement des pièces
Philips
Vous trouverez ces pièces Philips chez un revendeur ou
un Centre Service Philips agréé.
En cas de difficulté d’obtention d’un adaptateur ou
d’un accessoire ou sabot de remplacement, contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez ce numéro de téléphone dans le dépliant de
garantie internationale).
Environnement
, Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 24).
La batterie rechargeable intégrée contient des substances
qui peuvent nuire à l’environnement. Veillez à toujours
retirer la batterie avant de mettre l’appareil au rebut ou
de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez
la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si
vous n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez
apporter l’appareil dans un Centre Service Agréé Philips
qui prendra toute l’opération en charge pour préserver
l’environnement.
1 Placez le mini rasoir pour nez ou oreilles sur la
poignée (voir la section « Fixation et retrait des
accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).
2 Les narines doivent être propres.
3 Mettez l’appareil en marche et introduisez le bout
du mini rasoir dans l’une des narines. (fig. 20)
N’introduisez pas le bout de l’accessoire sur plus de
0,5 cm dans les narines.
4 Effectuez des mouvements lents vers l’intérieur
et l’extérieur en faisant pivoter l’accessoire pour
couper les poils.
Pour réduire la sensation de chatouillement, exercez une
pression ferme de la pointe contre la peau.
Coupe des poils des oreilles
1 Placez le mini rasoir pour nez ou oreilles sur la
poignée (voir la section « Fixation et retrait des
accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).
2 Nettoyez-vous correctement les oreilles.
3 Mettez l’appareil en marche et déplacez lentement
le bout de l’accessoire autour de l’oreille pour
couper les poils. (fig. 21)
4 Introduisez le bout de l’accessoire dans l’oreille
avec précaution. (fig. 22)
Attention : n’introduisez pas le bout de l’accessoire sur
plus de 0,5 cm dans l’oreille pour ne pas endommager
le tympan.
Rasoir
Utilisation du mini rasoir
Le mini rasoir permet de créer des contours nets et bien
définis.
Avant d’utiliser le mini rasoir, assurez-vous qu’il n’est
pas endommagé ou ne présente pas de signes d’usure.
Si la grille ou la partie coupante est endommagée ou
usée, n’utilisez pas le mini rasoir, en raison des risques
de blessure. Si la grille est endommagée, remplacez la
partie supérieure du mini rasoir, et si la partie coupante
est endommagée, remplacez l’ensemble de l’accessoire.
1 Préparez les contours à raser avec le mini rasoir
sans sabot ou la tondeuse de précision.
4239.000.5869.2
Mise au rebut de la batterie
Retirez la batterie lorsqu’elle est complètement
déchargée.
1 Débranchez l’appareil de la prise secteur et laissezle fonctionner jusqu’à l’arrêt complet du moteur.
2 Retirez le sabot et tout autre accessoire.
3 Insérez un tournevis dans la gorge située près
de l’axe en haut de l’appareil et faites-le tourner
pour séparer les deux parties du boîtier de
l’appareil (fig. 25).
4 Retirez la batterie à l’aide d’un tournevis. Tordez les
fils de connexion jusqu’à ce qu’ils cassent (fig. 26).
Ne branchez pas l’appareil sur le secteur après avoir
retiré la batterie.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou si vous rencontrez un problème,
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe
pas de Service Consommateurs Philips dans votre
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur
Philips local ou contactez le « Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
Deutsch
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A Griff
B Einstellungsanzeige
C Ein-/Ausschalter
D Buchse für Gerätestecker
E Micro-Rasierer
F Haarschneidekamm
G Wahlschalter
H Nasen-/Ohrenhaarschneider
I Präzisionstrimmer
J Schneideeinheit
K Bartschneidekamm
L Reinigungsbürste
M Adapter
N Gerätestecker
O Ladeanzeige
P Ladestation
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
-
-
-
-
-
Gefahr
Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird.
Warnhinweis
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe am Adapter und am Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Gerät, Ladestation und Adapter dürfen nicht nass
werden.
Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie
den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker,
da dies den Benutzer gefährden kann.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung
oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung
zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche
Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Achtung
Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen
zwischen 15 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in
diesem Temperaturbereich auf.
Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich
den mitgelieferten Adapter.
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er
nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das
Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten
Aufsatz oder Kamm.
Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten
Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie
sich nicht die Hände verbrühen.
Das Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von
menschlichem Kopfhaar und zum Trimmen von
Bärten, Schnurrbärten, Koteletten und Augenbrauen
sowie von Haaren in Nase und Ohren bestimmt.
Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
Versuchen Sie niemals, Ihre Wimpern mit dem Gerät
zu schneiden.
Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie es
vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung anpassen
lassen.
Normerfüllung
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das
Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
Laden
Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder nach
längerer Gebrauchspause mindestens 10 Stunden lang auf.
Das voll aufgeladene Gerät können Sie bis zu 35 Minuten
kabellos verwenden. Laden Sie das Gerät nicht länger als
24 Stunden auf.
Das Gerät kann nicht mit Netzstrom betrieben werden.
4239.000.5869.2
Sie können das Gerät nicht im Ständer aufladen.
1 Stecken Sie den Gerätestecker in die Buchse im
Gerät und den Adapter in eine Steckdose (Abb. 2).
, Die Ladeanzeige am Adapter leuchtet auf und
signalisiert, dass das Gerät aufgeladen wird (Abb. 3).
Hinweis: Die Ladeanzeige ändert nicht ihre Farbe und
schaltet sich nicht aus, wenn das Gerät vollständig
aufgeladen ist.
Die Lebensdauer des Akkus optimieren
-
Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, sobald
der Akku voll geladen ist (nach 10 Stunden).
Lassen Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden am
Netz.
Entladen Sie den Akku zweimal pro Jahr vollständig,
indem Sie den Motor so lange laufen lassen, bis er
anhält. Laden Sie den Akku dann wieder vollständig
auf.
-
Die Aufsätze befestigen und abnehmen
Alle Aufsätze (Schneideeinheit, Präzisionstrimmer, MicroTrimmer, Micro-Rasierer und Nasen-/Ohrenhaarschneider)
lassen sich auf die gleiche Weise befestigen und abnehmen.
1 Um einen Aufsatz zu befestigen, drücken Sie ihn auf
den Griff, bis er mit einem Klick einrastet (Abb. 4).
2 Um einen Aufsatz abzunehmen, ziehen Sie ihn vom
Griff ab. (Abb. 5)
Der Haarschnitt
Den Haarschnitt vorbereiten
Das Gerät muss voll geladen sein, wenn Sie mit dem
Haarschnitt beginnen.
Das Gerät kann nicht mit Netzstrom betrieben werden.
Verwenden Sie den Haarschneider nur bei sauberem,
trockenem Haar. Das Haar sollte nicht frisch gewaschen
sein.
1 Der Kopf der Person, deren Haare Sie schneiden
wollen, sollte sich auf Brusthöhe vor Ihnen befinden,
damit der gesamte Kopf uneingeschränkt sichtbar
und leicht zugänglich ist.
2 Kämmen Sie das Haar in Richtung des
Haarwuchses (Abb. 6).
3 Befestigen Sie die Schneideeinheit am Griff (siehe
Abschnitt “Die Aufsätze befestigen und abnehmen”
im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”).
Mit dem Haarschneidekammaufsatz
schneiden
1 Schieben Sie den Kammaufsatz in die Rillen
an beiden Seiten des Griffs, bis er hörbar
einrastet (Abb. 7).
2 Schieben Sie den Wahlschalter nach oben oder
unten auf die gewünschte Einstellung (Abb. 8).
, In der Anzeige an der Rückseite des Geräts sehen
Sie die gewählte Einstellung. (Abb. 9)
Aus der Tabelle können Sie ersehen, welche Länge
das Haar nach dem Schneiden mit den verschiedenen
Einstellungen haben wird. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden,
schneiden Sie zunächst mit der maximalen Schnittlänge (9),
um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.
Einstellungen des Haarschneidekamms
Einstellung
Haarlänge nach dem Schneiden
1
4 mm
2
6 mm
3
8 mm
4
10 mm
5
12 mm
6
14 mm
7
16 mm
8
18 mm
9
20 mm
-
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das
Gerät gegen die Haarwuchsrichtung führen.
Da das Kopfhaar an verschiedenen Stellen in
unterschiedliche Richtungen wächst, müssen Sie in
mehrere Richtungen schneiden (nach oben, unten
und quer) (Abb. 10).
Die flache Seite des Kammaufsatzes muss immer auf
dem Kopf aufliegen, um einen gleichmäßigen Schnitt
zu erzielen.
Führen Sie das Gerät mehrmals über jede Haarpartie,
damit alle Haare erfasst werden, die Sie schneiden
möchten.
Um auch bei lockigem, schütterem oder langem Haar
gute Ergebnisse zu erzielen, können Sie die Haare mit
einem Kamm in Richtung des Geräts führen.
-
-
5 Entfernen Sie zwischendurch die abgeschnittenen
Haare vom Kammaufsatz.
Wenn sich viel Haar im Kammaufsatz angesammelt hat,
nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die
Haare heraus.
Konturenschneiden ohne Haarschneidekamm
Sie können das Gerät auch ohne Kammaufsatz verwenden,
um Ihr Haar ganz kurz (0,6 mm) zu schneiden oder die
Konturen im Nacken und um die Ohren zu definieren.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ohne Kammaufsatz
arbeiten, da die Schneideeinheit sofort alle Haare
schneidet, mit denen sie in Berührung kommt.
1 Drücken Sie den Wahlschalter nach oben und ziehen
Sie den Kammaufsatz vom Griff ab. (Abb. 11)
2 Kämmen Sie das Haar über die Ohren, bevor Sie die
Konturen um die Ohren herum schneiden.
3 Neigen Sie bei der Formgebung der Konturen um
die Ohren herum das Gerät so, dass nur die Kante
des Aufsatzes die Haarspitzen berührt (Abb. 12).
Schneiden Sie nur die Haarspitzen. Die Haarlinie sollte
dicht am Ohr enden.
4 Drehen Sie das Gerät und führen Sie es nach unten,
um die Konturen im Nacken und an den Koteletten
zu schneiden (Abb. 13).
Bewegen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig. Folgen
Sie dabei der natürlichen Haarlinie.
Schneiden
Das Schneiden vorbereiten
Das Gerät muss voll geladen sein, wenn Sie mit dem
Schneiden beginnen.
Das Gerät kann nicht mit Netzstrom betrieben werden.
1 Kämmen Sie das Haar vor dem Schneiden mit
einem feinen Kamm (Bart, Schnurrbart, Koteletten,
Augenbrauen).
2 Befestigen Sie die Schneideeinheit am Griff (siehe
Abschnitt “Die Aufsätze befestigen und abnehmen”
im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”).
Bartschneiden mit dem Bartschneidekamm
1 Schieben Sie den Bartschneidekamm in die
Rillen an beiden Seiten des Griffs, bis er hörbar
einrastet (Abb. 14).
2 Schieben Sie den Wahlschalter nach oben oder
unten auf die gewünschte Einstellung (Abb. 15).
, In der Anzeige an der Rückseite des Geräts sehen
Sie die gewählte Einstellung.
Aus der Tabelle können Sie ersehen, welche Länge
das Haar nach dem Schneiden mit den verschiedenen
Einstellungen haben wird.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden,
schneiden Sie zunächst mit der maximalen Schnittlänge (9),
um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.
Einstellungen des Bartschneidekamms
Einstellungen
Haarlänge nach dem Schneiden
1
2 mm
2
4 mm
3
6 mm
4
8 mm
5
10 mm
6
12 mm
3 Schalten Sie das Gerät ein.
7
14 mm
4 Führen Sie das Gerät langsam durch das Haar.
8
16 mm
Tipp: Notieren Sie die für eine bestimme Frisur gewählten
Einstellungen, um sie für spätere Haarschnitte wieder zur
Verfügung zu haben.
Einstellungen
Haarlänge nach dem Schneiden
9
18 mm
3 Schalten Sie das Gerät ein.
4 Führen Sie das Gerät langsam durch das
Haar (Abb. 16).
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das
Gerät gegen die Haarwuchsrichtung führen.
- Da das Haar an verschiedenen Stellen in
unterschiedliche Richtungen wächst, müssen Sie in
mehrere Richtungen schneiden (nach oben und quer).
- Die flache Seite des Kammaufsatzes muss immer auf
der Haut aufliegen, um einen gleichmäßigen Schnitt
zu erzielen.
5 Entfernen Sie zwischendurch die abgeschnittenen
Haare vom Kammaufsatz.
Wenn sich viel Haar im Kammaufsatz angesammelt hat,
nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die
Haare heraus.
3-Tage-Bart-Einstellung
1 Mit dem Bartschneidekamm in Einstellung 1 können
Sie einen 3-Tage-Bart kreieren. (Abb. 17)
Bartschneiden ohne Bartschneidekamm
Verwenden Sie den Bartschneider ohne
Bartschneidekamm, um einen Vollbart zu definieren oder
einzelne Haare zu entfernen.
Wenn Sie ohne Kammaufsatz schneiden, erhalten Sie
einen sehr kurzen “Drei-Tage-Bart” (0,6 mm).
1 Drücken Sie den Wahlschalter nach oben und ziehen
Sie den Bartschneidekamm vom Griff ab (Abb. 18).
2 Bewegen Sie den Bartschneider vorsichtig und
kontrolliert. Die Schneideeinheit sollte das Haar
leicht berühren.
Bartschneiden mit Präzisionstrimmer
Verwenden Sie den Präzisionstrimmer zum Schneiden und
Konturieren von Schnurrbart und Koteletten sowie zum
Trimmen einzelner Haare.
1 Halten Sie das Gerät senkrecht und schneiden Sie
die Haare an den gewünschten Stellen (Abb. 19).
Schneiden von Haaren in Nase und Ohren
Haare in der Nase schneiden
1 Befestigen Sie den Nasen-/Ohrenhaarschneider
am Griff (siehe Abschnitt “Die Aufsätze befestigen
und abnehmen” im Kapitel “Für den Gebrauch
vorbereiten”).
2 Achten Sie darauf, dass die Nasenlöcher sauber sind.
3 Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Spitze
des Trimmers in ein Nasenloch. (Abb. 20)
Führen Sie die Spitze nicht weiter als 5 mm in die Nase
ein.
4 Führen Sie die Spitze langsam hinein und wieder
heraus. Drehen Sie sie gleichzeitig, um so
unerwünschte Haare zu entfernen.
Um unerwünschtes Kitzeln zu verhindern, drücken Sie die
Spitze seitlich fest gegen die Haut.
Haare in den Ohren schneiden
1 Befestigen Sie den Nasen-/Ohrenhaarschneider
am Griff (siehe Abschnitt “Die Aufsätze befestigen
und abnehmen” im Kapitel “Für den Gebrauch
vorbereiten”).
2 Reinigen Sie die äußere Ohrmuschel und achten Sie
darauf, dass der Ohrkanal frei von Ohrenschmalz ist.
3 Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Spitze
sanft um die Ohrmuschel herum, um die über
den Rand des Ohres herausragenden Haare zu
entfernen. (Abb. 21)
4 Führen Sie die Spitze vorsichtig in den äußeren
Ohrkanal. (Abb. 22)
Führen Sie die Spitze nicht weiter als 5 mm in den
Ohrkanal ein, um Beschädigungen des Trommelfells zu
vermeiden.
4239.000.5869.2
Rasieren
Rasieren mit dem Micro-Rasierer
Mit dem Micro-Rasierer können Sie Ihrem Haar weiche,
präzise Konturen verleihen.
Überprüfen Sie den Micro-Rasierer vor jeder
Verwendung auf Schäden oder Verschleiß.Verwenden
Sie den Micro-Rasierer nicht, wenn die Folie oder die
Schneideeinheit beschädigt oder abgenutzt ist, es besteht
Verletzungsgefahr. Ersetzen Sie bei Beschädigungen
der Folie den oberen Teil des Micro-Rasierers und bei
Beschädigungen der Schneideeinheit den gesamten
Aufsatz, bevor Sie den Micro-Rasierer wieder
verwenden.
1 Schneiden Sie die Konturen zunächst mit der
Schneideeinheit ohne Kammaufsatz oder mit dem
Präzisionstrimmer ohne Kammaufsatz vor.
2 Befestigen Sie den Micro-Rasierer am Griff (siehe
Abschnitt “Die Aufsätze befestigen und abnehmen”
im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”). 3 Führen Sie den Micro-Rasierer mit sanftem Druck
über die Haut und rasieren Sie die Konturen nach,
um letzte Haare zu entfernen.
Üben Sie dabei nicht zu viel Druck aus.
Reinigung
Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts weder
Wasser noch ein feuchtes Tuch.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Hinweis: Das Gerät braucht nicht geölt oder geschmiert zu
werden.
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
1 Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und
nicht an das Netz angeschlossen ist.
2 Nehmen Sie Kammaufsätze und andere Aufsätze
vom Gerät ab.
3 Wenn Sie den Micro-Rasierer verwendet haben,
ziehen Sie den oberen Teil ab (Abb. 23).
Die Scherfolie ist sehr empfindlich, gehen Sie vorsichtig
damit um. Ersetzen Sie den oberen Teil des MicroRasierers, wenn die Scherfolie beschädigt ist.
Reinigen Sie die Scherfolie nicht mit der Bürste, um
Beschädigungen zu vermeiden.
4 Pusten und/oder schütteln Sie die Haare heraus,
die sich möglicherweise im (Kamm-)Aufsatz
angesammelt haben.
5 Reinigen Sie die Aufsätze und Kammaufsätze mit
lauwarmem Wasser oder mit der Reinigungsbürste.
6 Reinigen Sie den Adapter mit der Reinigungsbürste
oder einem trockenen Tuch.
Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.
Aufbewahrung
Bewahren Sie das Gerät und die Aufsätze in der
Ladestation auf, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
Ersatz
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur
durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
Abgenutzte und beschädigte Aufsätze oder Kammaufsätze
dürfen nur durch Original-Philips-Ersatzaufsätze
ausgetauscht werden.
Ersatzteile wie Aufsätze, Kammaufsätze und Adapter sind
bei Ihrem Philips-Händler oder einem Philips ServiceCenter erhältlich.
Falls Sie Schwierigkeiten haben sollten, einen Ersatzadapter,
-aufsatz oder -kammaufsatz für das Gerät zu finden,
wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem
Land (Telefonnummer siehe Garantieschrift).
Umweltschutz
, Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 24).
Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die Umwelt
gefährden können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das
Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben
Sie den gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle
ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben,
können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center
geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.
Den Akku entsorgen
Entnehmen Sie den Akku erst, wenn er ganz leer ist.
1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen
Sie es so lange laufen, bis es zum Stillstand kommt.
2 Nehmen Sie Kammaufsätze und andere Aufsätze
vom Gerät ab.
3 Schieben Sie einen Schraubendreher in die Rille
neben dem Schaft oben am Gerät. Trennen
Sie die beiden Gehäusehälften mithilfe des
Schraubendrehers (Abb. 25).
4 Lösen Sie den Akku mit dem Schraubendreher aus
dem Gehäuse. Drehen Sie die Verbindungsdrähte hin
und her, bis sie auseinander brechen (Abb. 26).
Verbinden Sie das Gerät nicht mehr mit dem Stromnetz,
nachdem Sie den Akku entnommen haben.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren PhilipsHändler oder setzen Sie sich mit einem Philips ServiceCenter in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
www.philips.com. Sie können auch direkt die ServiceAbteilung von Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV kontaktieren.
Download PDF

advertising