Philips | HP8372/00 | Philips Haarglätter HP8372/00 Bedienungsanleitung

‡ Stik
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8372
a
b
c
d
e
aldrig metalgenstande ind i
åbningerne, da dette kan give elektrisk
stød.
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljø
EN
8VHUPDQXDO
DA
Brugervejledning
IT
NL
DE
Benutzerhandbuch
NO
Brukerhåndbok
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT
Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
SV
Användarhandbok
FI
Käyttöopas
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
FR
0RGHG·HPSORL
MS-MY
ID
Buku Petunjuk Pengguna
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
Manuale utente
Gebruiksaanwijzing
f
g
i
h
2
Manual pengguna
3
0RLVWXUH3URWHFWÁDGMHUQHWKDUHQLQQRYDWLYQ\VHQVRUWHNQRORJLGHU
hedder Moisture Protect-sensoren.
Denne teknologi er specielt designet til at bevare dit hårs naturlige
hydrering. Sensoren diagnosticerer dit hår 30 gange pr. sekund og
tilpasser temperaturen for at bevare dit hårs naturlige hydrering. Det
giver avanceret beskyttelse af hår, så det ikke overophedes, og holder
derved dit hår sundt og skinnende. Vi har allerede aktiveret sensoren, så
du kan nyde den maksimale beskyttelse lige fra starten.
Overview
Heating plates
b
Display panel
c
7HPSHUDWXUHVHWWLQJ
a
9DUPHSODGHU
d
MoistureProtect on/off
b
6N UPSDQHO
e
Power on/off
c
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
f
Closing lock
d
MoistureProtect til/fra
g
Swivel cord
e
Tænd/sluk
h
Hanging loop
f
Låsefunktion
i
Pouch for storage
g
/HGQLQJPHGNXJOHOHG
h
Ophængsstrop
i
Etui til opbevaring
3
Straighten your hair
Before use:
‡ Wash your hair with shampoo and conditioner.
‡ Blow dry your hair with a brush.
Note:Always select a low setting when you use the straightener for
3140 035 38573
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
,PSRUWDQW
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ WARNING: Do
not use this appliance
Introduktion
a
4
Specifications are subject to change without notice
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
IRUKLQGUHQHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJPHQQHVNHUVKHOEUHG
WKHÀUVWWLPH
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Push down the closing lock to unlock the appliance ( f ).
( e ) for one second to switch
3 Press the power on/off button
on the straightener.
» The Moisture Protect LED is lit and the temperature indicator
‘175‘( b ) starts blinking on the display.
» If the appliance is powered on, ions are automatically and
continuously dispensed from the outlet, reducing frizz and
providing additional shine.
4 Press the temperature button
or
to select a suitable
temperature setting for your hair. The selected temperature starts
blinking on the display.You can refer to the Hair Type table below.
Oversigt
4
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Glat dit hår
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
)¡UEUXJ
‡ Vask håret med shampoo og balsam.
‡ 7¡UKnUHWYHGKM OSDIHQKnUW¡UUHURJHQE¡UVWH
%HP UN9 OJDOWLGHQODYWHPSHUDWXUQnUGXDQYHQGHUJODWWHMHUQHW
I¡UVWHJDQJ
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tryk låsemekanismen ned for at låse apparatet op ( f ).
3 Tryk på tænd/sluk-knappen
( e ) i et sekund for at tænde for
JODWWHMHUQHW
» Moisture Protect LED’en er tændt, og temperaturindikatoren
‘175‘( b ) begynder at blinke på displayet.
» Hvis apparatet er tændt, produceres der automatisk ioner, som
kontinuerligt udsendes fra udgangen, hvilket reducerer krusning
og giver yderligere glans.
eller
for at vælge en passende
4 Tryk på temperaturknapperne
temperaturindstilling til dit hår. Den valgte temperatur begynder at
blinke på displayet.Du henvises til tabellen Hårtype nedenfor.
Hair Type
7HPSHUDWXUH6HWWLQJ
Coarse, curly, hard-to-straighten
200ºC
Fine, medium-textured or softly waved
175ºC
Hårtype
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
Pale, blonde, bleached or color-treated
150ºC
Kraftigt, krøllet eller genstridigt hår
200ºC
» When the straightening plates have heated up to the selected
temperature, the digits stop blinking.
button
5 To switch off/on the MoistureProtect, press and hold the
( d ) for one second.
6 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
1RWH)RUWKLFNHUKDLULWLVVXJJHVWHGWRFUHDWHPRUHVHFWLRQV
)RUPD[PRLVWXUHSUHVHUYDWLRQZHUHFRPPHQGVWURNHZLWK
UHODWLYHO\IHZHUKDLUVWUDQGV
7 3ODFHLWEHWZHHQWKHVWUDLJKWHQLQJSODWHVDQGSUHVVWKHKDQGOHVÀUPO\
together.
8 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end without stopping.
9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8.
10 7RÀQLVK\RXUKDLUVW\OLQJPLVWZLWKDVKLQHVSUD\RUÁH[LEOHKROG
hairspray.
1RWH7KHDSSOLDQFHLVHTXLSSHGZLWKDQDXWRVKXWRIIIXQFWLRQ$IWHU
PLQXWHVWKHDSSOLDQFHVZLWFKHVRIIDXWRPDWLFDOO\<RXFDQUHVWDUW
the appliance by pressing and holding the power on/off button until
WKH/('VFUHHQOLJKWVXS
After use:
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger,
Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie
das Gerät nie in Kombination mit
Stylingprodukten.
‡ Die Heizplatten verfügen über eine
Beschichtung. Diese Beschichtung
nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies
KDWMHGRFKNHLQHUOHL(LQÁXVVDXIGLH
Leistung des Geräts.
‡ Bei Verwendung mit getöntem oder
gefärbtem Haar können sich die
Heizplatten möglicherweise verfärben.
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
bevor Sie es für künstliches Haar
verwenden.
‡ Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
bzw. Reparatur stets an ein von
Philips autorisiertes Service-Center.
(LQH5HSDUDWXUGXUFKXQTXDOLÀ]LHUWH
Personen kann zu einer hohen
Gefährdung für den Verbraucher
führen.
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände
in die Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Fint, almindeligt eller let krøllet hår
175ºC
Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår
150ºC
8PJHEXQJ
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2
Einführung
The MoistureProtect-Haarglätter verfügt über eine innovative neue
Sensor-Technologie namens MoistureProtect-Sensor.
Diese Technologie wurde speziell dazu entwickelt, um die natürliche
Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Der Sensor analysiert Ihr Haar
30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die
natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Dadurch ist Ihr Haar vor
zu viel Wärme geschützt und es bleibt gesund und glänzend. Wir haben
den Sensor bereits aktiviert, damit Sie von Anfang an optimalen Schutz
genießen können.
3
a
Übersicht
Heizplatten
ƜƫƫƯƵƲƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ
3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƩƤƩơƟƴƥƱơƵƸƧƫƞ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧ
ƫơƢƞƪơƨƾƲƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƥƟƭơƩ
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
ƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơ
‡ ƎơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥƴƧƢƜƳƧƴƧƲƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧ
ƳƴơƨƥƱƞƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩ
ơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƐƩƪơƵƴƝƲ
ưƫƜƪƥƲƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƯƭƴơƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
‡ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
‡ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
‡ ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƝƲƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
ƪơƩƴƦƥƫƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƳƵƭƤƵơƳƬƼƬƥ
ưƱƯƺƼƭƴơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
‡ ƐƩưƫƜƪƥƲƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƝƷƯƵƭ
ƥưƩƪƜƫƵƸƧƈƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟ
ƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơƴƯƵ
ƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯƶơƩƭƼƬƥƭƯơƵƴƼ
ƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭơưƼƤƯƳƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
‡ ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƩƲưƫƜƪƥƲ
ƂƭưƱƼƪƥƩƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥưƱƾƴơƴƯƭƤƩơƭƯƬƝơ
ưƯƵƳơƲƴơưƱƯƬƞƨƥƵƳƥ
‡ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
ƷƱƞƳƴƧ
‡ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
ƣƱƟƫƩƥƲ
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
Anzeigefeld
near water.
c 7HPSHUDWXUHLQVWHOOXQJ
‡ When the appliance is used in a
d MoistureProtect An/Aus
bathroom, unplug it after use since
e Ein-/Ausschalten des Geräts
the proximity of water presents a risk,
f Verriegelung
g Kabelgelenk
even when the appliance is switched
h Aufhängeöse
off.
i Aufbewahrungstasche
‡ WARNING: Do not use
4
Haare glätten
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
9RUGHP*HEUDXFK
‡ Waschen Sie das Haar mit Shampoo und Haarspülung.
vessels containing water.
‡ Föhnen Sie Ihr Haar mithilfe einer Bürste.
‡ Always unplug the appliance after use.
:lKOHQ6LHEHLPHUVWHQ*HEUDXFKGHV+DDUJOlWWHUVLPPHUHLQH
QLHGULJH7HPSHUDWXUHLQVWHOOXQJ
‡ If the mains cord is damaged, you
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
1 Switch off the appliance and unplug it.
must have it replaced by Philips, a
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Schieben Sie den Verschluss nach unten, um die Gerätesperre
it on a heat-resistant surface until it cools down.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
aufzuheben ( f ).
service centre authorised by Philips or 23 Place
Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter
( e ) eine Sekunde lang, um
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR 4 Lock the straightening plates ( f ).
den Haarglätter anzuschalten.
4 Lås glattepladerne ( f ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
» Das MoistureProtect-LED-Licht leuchtet und die
avoid a hazard.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
the hanging loop ( h ) or store it with the supplied pouch ( i ).
Temperaturanzeige „175“( b ) fängt auf dem Display zu blinken
også hænge det op i ophængningsstroppen ( h ) eller gemme den
‡ This appliance can be used by
an.
sammen med det medfølgende etui ( i ).
Guarantee and service
» Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden Ionen automatisch und
children aged from 8 years and above 5
kontinuierlich aus dem Auslass ausgegeben, wodurch statische
5
Garanti og service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
and persons with reduced physical,
$XÁDGXQJUHGX]LHUWZLUGXQG,KU+DDUPHKU*ODQ]HUKlOW
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
4 Drücken Sie die Temperaturtaste
oder die Taste
, um eine
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
sensory or mental capabilities or
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen. Die
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
lack of experience and knowledge
ausgewählte Temperatur fängt auf dem Display zu blinken an. Sie
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
WHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
können auch die nachfolgende Tabelle zum Haartyp heranziehen.
if they have been given supervision
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Dansk
Philips-forhandler..
Haartyp
7HPSHUDWXUVWXIH
or instruction concerning use of
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
Dick, lockig, schwer zu glätten
200ºC
Deutsch
the appliance in a safe way and
af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
Fein, normal oder leicht gewellt
175ºC
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
www.philips.com/welcome.
understand the hazards involved.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt
150ºC
den Support von Philips in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
Children shall not play with the
1
Vigtigt
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
» Wenn die Heizplatten die gewünschte Temperatur erreicht haben,
appliance. Cleaning and user
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
hört das Blinken auf.
/ VGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJUXQGLJWI¡UGXWDJHUDSSDUDWHWLEUXJRJ
1
Wichtige Hinweise
maintenance shall not be made by
5 Um MoistureProtect an-/auszuschalten, drücken Sie die Taste
opbevar den til senere brug.
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
( d ) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt.
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
children without supervision.
‡ ADVARSEL: Anvend ikke dette
6
Kämmen
Sie
Ihr
Haar,
und
teilen
Sie
eine
höchstens
5
cm
breite
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
Haarsträhne ab.
‡ Before you connect the appliance,
apparat i nærheden af vand.
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
+LQZHLV(VZLUGHPSIRKOHQGLFNHUHV+DDULQPHKU6WUlKQHQ]X
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ensure that the voltage indicated on
‡ Hvis du anvender apparatet i
XQWHUWHLOHQ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
8PGLHPD[LPDOH)HXFKWLJNHLW]XEHZDKUHQHPSIHKOHQZLUGQQHUH
the appliance corresponds to the local
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
badeværelset, skal du trække stikket ud
6WUlKQHQ]XYHUZHQGHQ
‡ Wenn das Gerät in einem
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
power voltage.
efter brug, da vand udgør en risiko,
Sie sie zwischen die Glätterplatten, und drücken Sie die Griffe
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
Badezimmer verwendet wird, trennen 7 Legen
fest zusammen.
‡ Do not use the appliance for any
selvom apparatet er slukket.
8 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
Sie es nach dem Gebrauch von der
ƆƩƳơƣƹƣƞ
other purpose than described in this
max. 5 Sekunden) von der Wurzel bis zum Haarende.
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette
Stromversorgung. Die Nähe zum
ƐƩƳƩƹƴƞƲ0RLVWXUH3URWHFWƥƟƭơƩƥƮƯưƫƩƳƬƝƭƯƲƬƥƬƩơ
9 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 6 bis
manual.
apparat i nærheden af badekar,
ưƱƹƴƯưƯƱƩơƪƞƭƝơƴƥƷƭƯƫƯƣƟơưƯƵƯƭƯƬƜƦƥƴơƩơƩƳƨƧƴƞƱơƲ
8.
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
ưƱƯƳƴơƳƟơƲƵƣƱơƳƟơƲ
‡ When the appliance is connected to
brusekabiner, kummer eller
10 Um Ihr Haarstyling abzuschließen, besprühen Sie es mit Glanzspray
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
ƈƴƥƷƭƯƫƯƣƟơơƵƴƞƝƷƥƩơƭơưƴƵƷƨƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƤƩơƴƧƱƥƟƴƧ
RGHU+DDUVSUD\IUÁH[LEOHQ+DOW
the power, never leave it unattended.
andre kar, der indeholder vand.
ƶƵƳƩƪƞƥƭƵƤƜƴƹƳƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƐơƩƳƨƧƴƞƱơƲƥƮƥƴƜƦƥƩ
+LQZHLV'DV*HUlWLVWPLWHLQHUDXWRPDWLVFKHQ$EVFKDOWXQJ
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
ƴƧƭƪơƴƜƳƴơƳƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƶƯƱƝƲƴƯƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯƪơƩ
DXVJHVWDWWHW 1DFK0LQXWHQVFKDOWHWVLFKGDV*HUlWDXWRPDWLVFK
‡ Never use any accessories or
‡ Tag altid stikket ud af stikkontakten
ưƱƯƳơƱƬƼƦƥƩƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƾƳƴƥƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƩƴƧƶƵƳƩƪƞ
Gerät nicht in der Nähe
DXV6LHN|QQHQ GDV*HUlWHUQHXWVWDUWHQLQGHP6LHGHQ$Q
parts from other manufacturers
ƴƯƵƲƥƭƵƤƜƴƹƳƧƈƴƱƟƷơưƱƯƳƴơƴƥƽƥƴơƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƯơưƼƴƧƭ
efter brug.
$XVVFKDOWHUJHGUFNWKDOWHQELVGHU/('%LOGVFKLUPDXÁHXFKWHW
von Badewannen, Duschen,
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƬƥơưƯƴƝƫƥƳƬơưƩƯƵƣƩƞƪơƩƫơƬưƥƱƜƬơƫƫƩƜŻƷƯƵƬƥ
Nach
der
Verwendung:
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
ƞƤƧƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƩƴƯƭơƩƳƨƧƴƞƱơƾƳƴƥƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜ
Waschbecken oder sonstigen
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
ƳơƲƬƥƴƧƬƝƣƩƳƴƧưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭưƱƾƴƧƶƯƱƜ
recommend. If you use such
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Steckdose.
Behältern mit Wasser.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
accessories or parts, your guarantee
Philips-serviceværksted eller en
ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ
‡ =LHKHQ6LHQDFKMHGHP*HEUDXFKGHQ
Sie es abkühlen.
becomes invalid.
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten
Netzstecker aus der Steckdose.
a ƑƫƜƪƥƲ
Tuch.
‡ Do not wind the mains cord round
undgå enhver risiko.
b ƐƨƼƭƧƥƭƤƥƟƮƥƹƭ
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
4 Verriegeln Sie die Glätterplatten ( f ).
the appliance.
c ƒƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
‡ Dette apparat kan bruges af børn
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
ein defektes Netzkabel nur von einem
staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse ( h )
d ƆƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ0RLVWXUH3URWHFW
‡ Wait until the appliance has cooled
fra 8 år og opefter og personer
aufhängen ( i ) oder es in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.
Philips Service-Center, einer von
e ƆƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
down before you store it.
med reducerede fysiske, sensoriske
Philips autorisierten Werkstatt oder
f ƋƫƥƟƤƹƬơưƫơƪƾƭ
5
Garantie und Kundendienst
eller mentale evner eller manglende
‡ Pay full attention when using the
g ƑƥƱƩƳƴƱƥƶƼƬƥƭƯƪơƫƾƤƩƯ
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
erfaring og viden, hvis de er blevet
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
appliance since it could be extremely
h ƋƱƟƪƯƲƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
i ƉƞƪƧơưƯƨƞƪƥƵƳƧƲ
instrueret i sikker brug af apparatet og
hot. Only hold the handle as other
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Servicewerden.
Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
parts are hot and avoid contact with
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler vor Ort..
børn lege med apparatet. Rengøring
the skin.
ƑƱƩƭơưƼƴƧƷƱƞƳƧ
ab 8 Jahren und Personen mit
og vedligeholdelse må ikke foretages
‡ Always place the appliance with the
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
‡ ƌƯƽƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƳơƬưƯƵƜƭƪơƩƬơƫơƪƴƩƪƞƪƱƝƬơ
verringerten physischen, sensorischen
af børn uden opsyn.
‡ ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƯưƩƳƴƯƫƜƪƩƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƬƩơ
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
oder psychischen Fähigkeiten oder
ƢƯƽƱƴƳơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵươƱƝƷƥƩƧ3KLOLSV
surface. The hot heating plates should ‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
ƓƧƬƥƟƹƳƧƆưƩƫƝƮƴƥƬƩơƷơƬƧƫƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲơƭ
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
ƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
dig, at den spænding, der er angivet
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜ
never touch the surface or other
verwendet werden, wenn sie bei der
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
på apparatet, svarer til den lokale
ÁDPPDEOHPDWHULDO
Verwendung beaufsichtigt wurden
2 ƓƽƱƥƴƥưƱƯƲƴơƪƜƴƹƴƯƪƫƥƟƤƹƬơƣƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧ
spænding.
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞf ).
‡ Avoid the mains cord from coming
oder Anweisung zum sicheren
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
3 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ ( e )
into contact with the hot parts of the ‡ Brug kun apparatet til de formål, der
Gebrauch des Geräts erhalten und
ƣƩơƝƭơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯƣƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
HUEHVNUHYHWLGHQQHYHMOHGQLQJ
» ƂƭƜƢƥƩƧƫƵƷƭƟơ/('ƴƯƵ0RLVWXUH3URWHFWƪơƩƳƴƧƭƯƨƼƭƧ
appliance.
die Gefahren verstanden haben.
ơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩƧƝƭƤƥƩƮƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲª175ªb ).
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
‡ Keep the appliance away from
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
» žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƤƩơƷƝƥƩơƵƴƯƬƜƴƹƲƪơƩ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
ƳƵƭƥƷƾƲƩƼƭƴơƳƴơƬơƫƫƩƜơưƼƴƯƜƭƯƩƣƬơƥƮƼƤƯƵƣƩơ
når det er sluttet til stikkontakten.
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
spielen. Die Reinigung und Wartung
ƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƪơƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
it is switched on.
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
4 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƞ ƣƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƬƩơ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƪơƴƜƫƫƧƫƧƣƩơƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƓƴƧƭƯƨƼƭƧ
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
‡ Never cover the appliance with
durchgeführt werden.
ơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩƧƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƍưƯƱƥƟƴƥƭơơƭơƴƱƝƮƥƴƥ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƳƴƯƭươƱơƪƜƴƹưƟƭơƪơƬƥƴƯƵƲƔƽưƯƵƲƬơƫƫƩƾƭ.
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX ‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anything (e.g. a towel or clothing)
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
anvender en sådan type tilbehør eller
when it is hot.
anschließen, überprüfen Sie, ob die
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ
ƒƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
dele, annulleres garantien.
ƍơƫƫƩƜƬƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơ
ƪơƴƳơƱƜƞ
200ºC
‡ Only use the appliance on dry hair. Do
auf dem Gerät angegebene Spannung
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƤƽƳƪƯƫơƳƴƯƟƳƩƹƬơ
‡ Rul aldrig ledningen op omkring
not operate the appliance with wet
mit der Netzspannung vor Ort
ƍơƫƫƩƜƬƥƫƥưƴƞƞƬƝƴƱƩơƴƱƟƷơƞ
175ºC
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƬơƫƫƩƜƥƫơƶƱƾƲƳươƳƴƜ
apparatet.
hands.
übereinstimmt.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƉơƬưƜƬơƫƫƩƜƮơƭƨƜƬơƫƫƩƜƬơƫƫƩƜƬƥ 150ºC
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
‡ Keep the heating plates clean and free
‡ Verwenden Sie das Gerät
ƭƴƥƪơưƜƦƞƢơƬƬƝƭơ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
helt afkølet.
of dust and styling products such as
nie für andere als in dieser
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
» ƍƼƫƩƲƯƩưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƶƴƜƳƯƵƭƳƴƧƭƥưƩƫƥƣƬƝƭƧ
mousse, spray and gel. Never use the
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƴơƸƧƶƟơƳƴơƬơƴƯƽƭƭơơƭơƢƯƳƢƞƭƯƵƭ
‡ Vær meget opmærksom, når du
Bedienungsanleitung beschriebene
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
5 ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯ0RLVWXUH3URWHFW
appliance in combination with styling
bruger apparatet, da det kan være
Zwecke.
ươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ ( d ƣƩơƝƭơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
products.
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
6 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩưƜƱƴƥƬƩơƴƯƽƶơƼƷƩƶơƱƤƽƴƥƱƧơưƼ
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
ơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥ
ƥƪƣƩơƟƳƩƹƬơ
da de øvrige dele er varme, og undgå
‡ The heating plates has coating. This
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
ƓƧƬƥƟƹƳƧƂƭƝƷƥƴƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơƳơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơ
ƷƱƞƳƧ
kontakt med huden.
ƷƹƱƟƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲ
coating might slowly wear away over
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ƄƩơƬƝƣƤƩơƴƞƱƧƳƧƴƧƲƵƣƱơƳƟơƲƳƜƲưƱƯƴƥƟƭƯƵƬƥƪƟƭƧƳƧƬƥ
time. However, this does not affect the ‡ Placer altid apparatet med holderen
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör
ƳƷƥƴƩƪƜƫƩƣƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
performance of the appliance.
7 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƴƯƽƶơơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƪơƩ
SnHQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJM YQ
oder Teile, die von Drittherstellern
ƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ ưƩƝƳƴƥƪơƫƜƴƩƲƫơƢƝƲƬƥƴơƮƽƴƯƵƲ
RYHUÁDGH'HYDUPHYDUPHSODGHUPn
‡ If the appliance is used on colorstammen bzw. nicht von Philips
8 ƔƱơƢƞƮƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƬƥƬƟơƪƟƭƧƳƧƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơơưƼƴƧƱƟƦơƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
LNNHEHU¡UHRYHUÁDGHQHOOHUDQGUH
treated hair, the heating plates may be
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ ƷƹƱƟƲƭơƳƴơƬơƴƞƳƥƴƥ
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU brændbare materialer.
Zubehör oder Teile verwenden,
9 ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƝƹƲ
always consult their distributor.
‡ Netledningen må ikke komme i
erlischt Ihre Garantie.
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
10 ƄƩơƭơƯƫƯƪƫƧƱƾƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƸƥƪƜƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƬƥƝƭơ
kontakt med apparatets varme dele.
‡ Always return the appliance to a
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
ƳưƱƝƩƣƩơƫƜƬƸƧƞƬƩơƫơƪƣƩơƥƫơƳƴƩƪƼƪƱƜƴƧƬơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƓƧƬƥƟƹƳƧƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƼƬơƴƧƲ
service centre authorized by Philips
‡ Når apparatet er tændt, skal det
das Gerät.
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ ƍƥƴƜơưƼƫƥưƴƜƧƳƵƳƪƥƵƞ
for examination or repair. Repair by
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƍưƯƱƥƟƴƥ ƭơƥươƭƥƪƪƩƭƞƳƥƴƥƴƧ
holdes væk fra brændbare genstande
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ƳƵƳƪƥƵƞươƴƾƭƴơƲươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯƪƯƵƬưƟƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
og materialer.
Sie es wegräumen.
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲƬƝƷƱƩƭơơƭƜƸƥƩƮơƭƜƧƯƨƼƭƧ/('
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
extremely hazardous situation for the ‡ Når apparatet er varmt, må der ikke
‡ Geben Sie acht bei der Verwendung
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
user.
lægges noget hen over det (f.eks.
des Geräts, da es äußerst heiß sein
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
‡ 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
KnQGNO GHUHOOHUW¡M
könnte. Halten Sie nur den Griff,
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ 3 ƪƱƵƾƳƥƩ
ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƬƥƝƭơƭƹưƼ
openings to avoid electric shock.
‡ Brug kun apparatet i tørt hår. Undlad
da die anderen Teile heiß sind, und
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ươƭƟ
4 ƋƫƥƩƤƾƳƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲf ).
‡ Do not pull on the power cord after
DWEHWMHQHDSSDUDWHWPHGYnGH
vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
using. Always unplug the appliance by
hænder.
‡ Stellen Sie das Gerät immer mit dem
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
( h ƞƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥƳƴƧƭươƱƥƷƼƬƥƭƧƨƞƪƧi ).
holding the plug.
‡ Hold varmepladerne rene og fri
Ständer auf eine hitzebeständige,
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
for støv og stylingprodukter som
stabile ebene Fläche. Die heißen
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
f.eks.
mousse,
spray
og
gel.
Brug
+HL]SODWWHQVROOWHQQLHGLH2EHUÁlFKH
ƳƵƳƪƥƵƞ
ƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
This Philips appliance complies with all applicable standards and
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
aldrig apparatet sammen med
oder anderes brennbares Material
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
stylingprodukter.
berühren.
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
(QYLURQPHQW
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
‡ Varmepladerne har en belægning.
‡ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
This symbol means that this product shall not be disposed
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV.
Denne
belægning
slides
muligvis
væk
nicht
mit
den
heißen
Teilen
des
Geräts
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
country’s rules for the separate collection of electrical and
med tiden. Dette påvirker dog ikke
Español
in Berührung kommt.
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
apparatets ydeevne.
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
‡ Halten Sie das eingeschaltete
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre su
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ Hvis apparatet bruges til farvet hår,
Gerät fern von leicht entzündbaren
producto en www.philips.com/welcome.
2
Introduction
kan
det
smitte
af
på
varmepladerne.
Gegenständen
und
Materialien.
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
The MoistureProtect straightener has an innovative new sensor
,PSRUWDQWH
Kontakt altid forhandleren, før
technology called the Moisture Protect sensor.
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
‡ Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
7KLVWHFKQRORJ\KDVEHHQVSHFLÀFDOO\GHVLJQHGWRSUHVHUYHWKHQDWXUDO
de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
apparatet bruges på kunstigt hår.
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ Antes
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
hydration of your hair. The sensor diagnoses your hair 30 times per
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
second and adapts the temperature to preserve natural hydration of
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ Reparation og eftersyn af apparatet
oder anderen Gegenständen.
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
your hair. This gives advanced protection to your hair from overheating
skal altid foretages på et autoriseret
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
‡ Verwenden Sie das Gerät nur bei
and therefore keeps your hair healthier and shinier. We’ve already
aparato cerca del agua.
WXUQHGWKHVHQVRURQVR\RXFDQHQMR\PD[LPXPSURWHFWLRQULJKWIURP
Philips-serviceværksted. Reparation
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
trockenem Haar. Bedienen Sie das
the start.
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
XGI¡UWDIXNYDOLÀFHUHWSHUVRQDOHNDQ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
Gerät nicht mit nassen Händen.
baño, desenchúfelo después de usarlo.
medføre ekstremt farlige situationer
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
‡ Halten Sie die Heizplatten sauber
La proximidad de agua representa un
for brugeren.
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼ
und frei von Staub sowie von
» Når glattepladerne er varmet op til den valgte temperatur, holder
cifrene op med at blinke.
5 MoistureProtect tændes/slukkes ved at holde
-knappen ( d )
nede i ét sekund.
6 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
%HP UN9HGNUDIWLJHUHKnUDQEHIDOHVGHWDWODYHÁHUHKnUORNNHU
)RUDWRSUHWKROGHHQVnRSWLPDOIXJWEDODQFHVRPPXOLJWDQEHIDOHUYLDW
JODWWHKnUHWLPLQGUHORNNHURJNXQI¡UHMHUQHWLJHQQHPpQJDQJ
7 Placer den mellem glattepladerne, og pres håndtagene godt sammen.
8 /DGJODWWHMHUQHWJOLGHLKnUHWVUHWQLQJLpQEHY JHOVHPDNV
sekunder) fra rod til spids uden at stoppe.
9 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 6 til 8.
10 For at afslutte styling af håret kan du bruge en glansspray eller en
KnUVSUD\PHGÁHNVLEHOWKROGHOOHUOLJQ
%HP UN$SSDUDWHWKDUHQDXWRPDWLVNVLNNHUKHGVDIEU\GHU Efter 60
PLQXWWHUVOXNNHUDSSDUDWHWDXWRPDWLVN'XNDQ genstarte apparatet
YHGKROGHW QGVOXNNQDSSHQQHGHLQGWLO/('VN UPHQEHJ\QGHUDW
O\VH
Efter brug:
b
4 Bloquee las placas alisadoras ( f ).
Käytön jälkeen:
3 Maintenez le bouton marche/arrêt
( e ) pendant une seconde
riesgo, aunque el aparato esté
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD
pour activer le lisseur.
apagado.
guardarlo colgándolo por su anilla ( h ) o en la funda incluida
2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD
» Le voyant Moisture Protect s’allume et l’indicateur de
( i ).
température « 175ªbFOLJQRWHVXUO·DIÀFKHXU
3 3XKGLVWDODLWHMDVXRULVWXVOHY\WNRVWHDOODOLLQDOOD
‡ ADVERTENCIA: No utilice
» Si l’appareil est sous tension, des ions sont automatiquement et
4 Lukitse suoristuslevyt ( f ).
este aparato cerca del agua
5
Garantía y servicio
continuellement diffusés par la sortie pour réduire les frisottis et
5 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ
offrir plus de brillance.
h
)
tai
sitä
voi
voi
myös
asettaa
roikkumaan
ripustuslenkistään
(
ni cerca de bañeras, duchas,
6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSORVREUHODVXVWLWXFLyQGHXQD
ou
pour sélectionner
4 Appuyez sur le bouton de température
säilyttää sen mukana toimitetussa pussissa ( i ).
pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
cubetas u otros recipientes
une température adaptée à vos cheveux. La température
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
VpOHFWLRQQpHFOLJQRWHVXUO·DIÀFKHXU&RQVXOWH]OHWDEOHDXVXUOHV
Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
5
Takuu ja huolto
que contengan agua.
7\SHVGHFKHYHX[ présent ci-dessous.
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
GLUtMDVHDOGLVWULEXLGRU3KLOLSVORFDO.
‡ Desenchufe siempre el aparato
-RVKDOXDWOLVlWLHWRMDHVLPHUNLNVLOLVlRVDQYDLKWDPLVHVWDWDLODLWWHHQ
7\SHGHFKHYHX[
5pJODJHGHWHPSpUDWXUH
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
después de usarlo.
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
eSDLVIULVpVRXGLIÀFLOHVjOLVVHU
200 ºC
6XRPL
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
Fins,
de
texture
moyenne
ou
légèrement
175 ºC
‡ Si el cable de alimentación está
NXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\VSDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
ondulés
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
dañado, debe ser sustituido por
Clairs, blonds, colorés ou décolorés
150 ºC
osoitteessa www.philips.com/welcome.
)UDQoDLV
Philips o por un centro de servicio
» Lorsque les plaques lissantes ont atteint la température
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
1
Tärkeää
DXWRUL]DGRSRU3KLOLSVFRQHOÀQGH
demandée, les chiffres cessent de clignoter.
3RXUEpQpÀFLHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFH3KLOLSVHQUHJLVWUH]YRWUH
evitar situaciones de peligro.
5 Pour activer/désactiver le capteur MoistureProtect, maintenez
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll produit sur le site www.philips.com/welcome.
( d ) pendant une seconde.
enfoncé le bouton
käyttöä varten.
‡ Este aparato puede ser usado por
6 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large
,PSRUWDQW
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
PD[LPXPDÀQGHODOLVVHU
niños a partir de 8 años y por
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
5HPDUTXHSRXUOHVFKHYHX[SOXVpSDLVLOHVWUHFRPPDQGpGHIDLUH
veden
lähellä.
personas con su capacidad física,
conservez-le pour un usage ultérieur.
SOXVGHPqFKHV
‡
Jos
käytät
laitetta
kylpyhuoneessa,
3RXUpYLWHUDXPD[LPXPO·KXPLGLWpQRXVYRXVUHFRPPDQGRQV
psíquica o sensorial reducida y por
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
G·HIIHFWXHUXQSDVVDJHDYHFXQQRPEUHXQSHXPRLQVLPSRUWDQWGH
irrota pistoke pistorasiasta käytön
quienes no tengan los conocimientos
appareil à proximité d’une source
PqFKHVGHFKHYHX[
MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl
7 Placez cette mèche entre les plaques lissantes et pressez fermement
y la experiencia necesarios, si han
d’eau.
les poignées l’une contre l’autre.
vaikka
virta
olisi
katkaistu.
sido supervisados o instruidos acerca
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une salle
8 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe, sans
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
del uso del aparato de forma segura
de bains, débranchez-le après
marquer d’arrêt.
kylpyammeen, suihkun, altaan
y siempre que sepan los riesgos que
9 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 6 à 8.
utilisation car la proximité d’une
tai muiden vesiastioiden lähellä.
10 Pour terminer la mise en forme de vos cheveux, appliquez un spray
conlleva su uso. No permita que
source d’eau constitue un risque,
de brillance ou une laque légère.
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina
ORVQLxRVMXHJXHQFRQHODSDUDWR
même lorsque l’appareil est hors
5HPDUTXHO·DSSDUHLOHVWpTXLSpG·XQHIRQFWLRQG·DUUrWDXWRPDWLTXH
$XERXWGHPLQXWHVO·DSSDUHLOV·pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW9RXV
Nl\W|QMlONHHQ
Los niños no deben llevar a cabo
tension.
SRXYH]UHGpPDUUHUO·DSSDUHLOHQPDLQWHQDQWHQIRQFpOHERXWRQ
la limpieza ni el mantenimiento sin
‡ -RVYLUWDMRKWRRQYDKLQJRLWWXQXWVH
PDUFKHDUUrWMXVTX·jFHTXHO·pFUDQ/('V·DOOXPH
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez
$SUqVXWLOLVDWLRQ
supervisión.
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
pas l’appareil près d’une
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
‡ Antes de enchufar el aparato,
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
baignoire, d’une douche,
3 Nettoyez l’appareil et les plaques lissantes à l’aide d’un chiffon
huoltoliikkeessä tai muulla
FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR
d’un lavabo ni de tout autre
humide.
DPPDWWLWDLWRLVHOODNRUMDDMDOOD
en el mismo se corresponde con el
récipient contenant de l’eau.
4 Verrouillez les plaques lissantes ( f ).
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
‡ 'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLODSUqV
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
YXRWLDDWODSVHWMDKHQNLO|WMRLGHQ
‡ No utilice este aparato para otros
( h ) ou le ranger dans la housse fournie ( i ).
utilisation.
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
‡ Si le cordon d’alimentation est
5
Garantie et service
UDMRLWWXQXWWDLMRLOODHLROHNRNHPXVWD
manual.
endommagé, il doit être remplacé par Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
WDLWLHWRDODLWWHHQNl\W|VWlMRVKHLWl
‡ 1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
Philips, par un Centre Service Agréé
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
on neuvottu laitteen turvallisesta
cuando esté enchufado a la red
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
Nl\W|VWlWDLWDUMROODRQWXUYDOOLVHQ
eléctrica.
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
Nl\W|QHGHOO\WWlPlYDOYRQWDMDMRVKH ‡ Cet appareil peut être utilisé
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips local..
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
ymmärtävät
laitteeseen
liittyvät
vaarat.
de otros fabricantes o que Philips no
par des enfants âgés de 8 ans
Indonesia
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
ou plus, des personnes dont les
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
hace, quedará anulada su garantía.
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
capacités physiques, sensorielles ou
produk Anda di www.philips.com/welcome.
laitetta
ilman
valvontaa.
‡ No enrolle el cable de alimentación
intellectuelles sont réduites ou des
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
alrededor del aparato.
1
Penting
personnes manquant d’expérience
HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD
‡ Espere a que se enfríe el aparato
et de connaissances, à condition que
%DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl
antes de guardarlo.
ces enfants ou personnes soient
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
‡ Preste total atención cuando utilice
dekat air.
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
des instructions quant à l’utilisation
el aparato, ya que puede estar muy
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
caliente. Agarre solo el mango, ya que ‡ .XQODLWHRQOLLWHWW\SLVWRUDVLDDQlOlMlWl sécurisée de l’appareil et qu’ils
cabutlah stekernya setelah digunakan
sitä ilman valvontaa.
aient pris connaissance des dangers
el resto de piezas están calientes, y
karena dekat dengan air dapat
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
encourus. Les enfants ne doivent pas
evite el contacto con al piel.
menimbulkan risiko, sekalipun alat
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
MRXHUDYHFO·DSSDUHLO/HQHWWR\DJHHW
‡ Coloque siempre el aparato con el
telah dimatikan.
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
l’entretien ne doivent pas être réalisés
VRSRUWHVREUHXQDVXSHUÀFLHSODQD
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
osia, takuu ei ole voimassa.
par des enfants sans surveillance.
estable y resistente al calor. Las placas
bak mandi, pancuran, bak atau
‡ bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezde calentamiento calientes nunca
tempat berisi air lainnya.
ympärille.
vous que la tension indiquée sur
GHEHQWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV
l’appareil correspond bien à la tension ‡ Selalu cabut steker setiap kali
‡ $QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ
PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV
selesai menggunakan alat.
secteur locale.
säilytykseen asettamista.
‡ Evite que el cable de alimentación
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
‡ Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
entre en contacto con las piezas
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
but que celui qui est indiqué dans ce
kun käytät sitä, koska se voi olla
calientes del aparato.
Philips atau orang yang mempunyai
manuel.
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain
‡ 0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV
NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL
kahvasta, koska muut osat ovat kuumia. ‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp
bahaya.
Vältä ihokosketusta.
OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH
encendido.
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anak‡ 1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH
‡ 1XQFDFXEUDHODSDUDWRSRUHMHPSOR ‡ Aseta aina laite telineen kanssa
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
OlPP|QNHVWlYlOOHWXNHYDOOHMD
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
con una toalla o ropa) mientras esté
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
tasaiselle alustalle. Kuumaa lämpölevyä
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
caliente.
mental yang kurang atau kurang
ei saa päästää kosketuksiin alustan tai
par Philips. L’utilisation de ce type
‡ Utilice el aparato sólo sobre el pelo
SHQJDODPDQGDQSHQJHWDKXDQMLND
minkään tulenaran materiaalin kanssa.
d’accessoires ou de pièces entraîne
seco. No utilice el aparato con las
mereka diberi pengawasan atau
l’annulation de la garantie.
‡ 3LGlKXROLHWWHLYLUWDMRKWRMRXGX
PDQRVPRMDGDV
SHWXQMXNPHQJHQDLFDUDSHQJJXQDDQ
kosketuksiin laitteen kuumien osien
‡ N’enroulez pas le cordon
‡ Mantenga las placas de calentamiento
alat yang aman dan mengerti
kanssa.
d’alimentation autour de l’appareil.
limpias y sin polvo ni productos para
bahayanya. Anak-anak dilarang
‡ Pidä laite poissa helposti syttyvistä
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
moldear el pelo, tales como espuma
memainkan alat ini. Pembersihan dan
HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD avant de le ranger.
moldeadora, laca o gel. Nunca utilice
perawatan pengguna tidak boleh
on kytkettynä.
HODSDUDWRMXQWRFRQSURGXFWRVSDUD
‡ Cet appareil peut être extrêmement
dilakukan oleh anak-anak tanpa
‡ Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
moldear.
chaud ; soyez particulièrement
pengawasan.
tai vaatteella, kun se on kuuma.
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
‡ Las placas de calentamiento tienen un
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat,
uniquement la poignée car les autres
‡ Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
revestimiento. Este revestimiento se
SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD
parties sont chaudes et évitez tout
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
puede desgastar lentamente con el
alat sesuai dengan voltase listrik di
contact avec la peau.
tiempo. No obstante, esto no afecta al ‡ Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei
tempat Anda.
rendimiento del aparato.
QLLKLQNHUU\S|O\lMDPXRWRLOXWXRWWHLWD ‡ 3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUVRQ
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
support sur une surface plane et
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
‡ Si se utiliza el aparato con cabello
selain yang diterangkan dalam buku
stable résistant à la chaleur. Les
tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta
teñido, las placas de calentamiento
SHWXQMXNLQL
SODTXHVFKDXIIDQWHVQHGRLYHQWMDPDLV
muotoilutuotteiden kanssa.
pueden mancharse. Antes de utilizarlo
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik,
HQFDEHOORDUWLÀFLDOFRQVXOWHVLHPSUHD ‡ /lPS|OHY\LVVlRQSLQQRLWH$MDQP\|Wl être en contact avec la surface ou
MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D
G·DXWUHVPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
su distribuidor.
SLQQRLWHVDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD7lPl
tanpa diawasi.
‡ Veillez à ce que le cordon
ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
‡ Lleve siempre el aparato a un centro
‡ Jangan sekali-kali menggunakan
d’alimentation ne soit pas en contact
de servicio autorizado por Philips
‡ -RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml
aksesori atau komponen apa pun dari
avec les parties chaudes de l’appareil.
para su comprobación y reparación.
KLXNVLDOlPS|OHY\WVDDWWDYDWYlUMl\W\l
produsen lain atau yang tidak secara
Las reparaciones llevadas a cabo por
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin, ‡ Ne laissez pas l’appareil à proximité
khusus direkomendasikan oleh Philips.
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
WDUNLVWDMlOOHHQP\\MlOWlYRLNRQLLQ
Jika Anda menggunakan aksesori atau
lugar a situaciones extremadamente
lorsqu’il est allumé.
tehdä.
komponen tersebut, garansi Anda
peligrosas para el usuario.
‡ 1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLOSDU
‡ 7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD
PHQMDGLEDWDO
‡ Para evitar descargas eléctricas, no
exemple d’une serviette ou d’un
NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV
vêtement) lorsqu’il est chaud.
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
aberturas.
$VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD
‡ Utilisez l’appareil uniquement sur
sebelum menyimpannya.
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
‡ No tire del cable de alimentación
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
‡ Berhati-hatilah saat menggunakan
Nl\WWlMlOOH
después de cada uso. Desenchufe
vous avez les mains mouillées.
DODWNDUHQDELVDPHQMDGLVDQJDWSDQDV
VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRUOD ‡ Älä työnnä laitteen aukkoihin
‡ Les plaques chauffantes doivent être
Cukup pegang gagang karena bagian
FODYLMD
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
propres et ne doivent comporter
lain panas dan hindari kontak dengan
aucune trace de poussières, ni de
‡ bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
kulit.
produits coiffants du type mousse,
Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
VSUD\RXJHO1·XWLOLVH]MDPDLVO·DSSDUHLO ‡ Selalu tempatkan alat secara berdiri
sobre exposición a campos electromagnéticos.
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pada permukaan yang tahan panas,
avec des produits coiffants.
pistokkeesta.
0HGLRDPELHQWDO
stabil dan datar. Pelat pemanas
‡ Les plaques chauffantes présentent
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
yang panas tidak boleh menyentuh
un revêtement. Ce revêtement peut
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
Tämä
Philips-laite
vastaa
kaikkia
sähkömagneettisia
kenttiä
(EMF)
permukaan atau bahan yang mudah
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
SUpVHQWHUXQHXVXUHQRUPDOHDXÀO
NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
terbakar.
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
du temps. Ce phénomène n’affecte
<PSlULVW|
humana.
‡ Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
toutefois pas les performances de
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
bagian alat yang panas.
l’appareil.
2
Introducción
WDYDOOLVHQNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD(81RXGDWD
‡ Jauhkan alat dari barang dan bahan
PDDVLVlKN|MD elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
‡ Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
La plancha para el pelo MoistureProtect dispone de una innovadora
VllQW|Ml$VLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQDXWWDDHKNlLVHPllQ
tecnología de sensor denominada MoistureProtect.
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
colorés, il est possible que les plaques
\PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLDKDLWWDYDLNXWXNVLD
(VWDWHFQRORJtDVHKDGLVHxDGRHVSHFtÀFDPHQWHSDUDFRQVHUYDUOD
chauffantes se tachent. Avant d’utiliser ‡ Jangan pernah menutupi alat dengan
hidratación natural del cabello. El sensor diagnostica el pelo 30 veces
2
Johdanto
por segundo y adapta la temperatura para conservar la hidratación
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
O·DSSDUHLOVXUGHVFKHYHX[DUWLÀFLHOV
natural. Esto proporciona una protección avanzada frente al
MoistureProtect-suoristimessa käytetään uutta innovatiivista Moisture
sobrecalentamiento del cabello y, por lo tanto, mantiene el cabello más
saat sedang panas.
FRQVXOWH]WRXMRXUVOHXUGLVWULEXWHXU
Protect -tunnistintekniikkaa.
sano y brillante. El sensor ya está activado para que pueda disfrutar de
Tekniikka on suunniteltu ylläpitämään hiusten luonnollista kosteutta.
‡ Gunakan alat hanya pada rambut yang
‡ &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
la máxima protección desde el principio.
7XQQLVWLQPLWWDDKLXVWHQOlPS|WLODDNHUWDDVHNXQQLVVDMDPXXWWDD
kering. Jangan operasikan alat dengan
Centre Service Agréé Philips pour
laitteen lämpötilaa siten, että hiusten luonnollinen kosteus säilyy. Uusi
3
Vista general
WHNQLLNNDVXRMDDWHKRNNDDVWLKLXNVLD\OLNXXPHQHPLVHOWDMRWHQKLXNVHVL
tangan yang basah.
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ7RXWH
S\V\YlWWHUYHLQlMDNLLOWlYLQl6HQVRULRQYDOPLLNVLN\WNHWW\SllOOHMRWWDVH
a 3ODFDVGHFDOHQWDPLHQWR
VXRMDLVLKLXNVLDVLKHWLHQVLPPlLVHVWlNl\WW|NHUUDVWD
‡ Jagalah pelat pemanas agar selalu
réparation par une personne non
b Panel de visualización
bersih dan bebas dari debu serta
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
c $MXVWHGHWHPSHUDWXUD
<OHLVNXYDXV
produk penata seperti mousse,
pour
l’utilisateur.
d MoistureProtect encendido/apagado
a /lPS|OHY\W
e &RQH[LyQGHVFRQH[LyQ
semprotan dan gel. Jangan sekali-kali
‡ 1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH
b Näyttö
f 0HFDQLVPRGHFLHUUH
menggunakan alat bersama dengan
dans les ouvertures au risque de vous
c /lPS|WLODDVHWXV
g Cable giratorio
produk penata.
électrocuter.
d MoistureProtect käytössä / ei käytössä
h Anilla para colgar
e 9LUUDQN\WNHPLQHQMDNDWNDLVHPLQHQ
‡ Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan
‡ Ne tirez pas sur le cordon
i )XQGDSDUDDOPDFHQDMH
f Lukitsin
ini lambat laun akan menipis seiring
d’alimentation après utilisation.
g Pyörivä johto
4
Alisado del pelo
waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ
h Ripustuslenkki
Antes de usar el aparato:
memengaruhi performa alat.
i Säilytyspussi
WHQDQWODÀFKH
‡ Lávese el pelo con champú y acondicionador.
‡ Jika alat digunakan pada rambut yang
‡ Seque el pelo con secador y un cepillo.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
+LXVWHQVXRULVWDPLQHQ
1RWD6HOHFFLRQHVLHPSUHXQDWHPSHUDWXUDEDMDFXDQGRXVHODSODQFKD
diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat.
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
Ennen käyttöä:
SDUDHOSHORSRUSULPHUDYH]
Sebelum menggunakannya di rambut
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
‡ 3HVHKLXNVHWVKDPSRROODMDKRLWRDLQHHOOD
électromagnétiques.
palsu, selalu tanyakan pada distributor
2 3UHVLRQHKDFLDDEDMRHOPHFDQLVPRGHFLHUUHSDUDGHVEORTXHDUHO
‡ .XLYDDKLXNVHWKLXVWHQNXLYDLPHOODMDKDUMDOOD
aparato ( f ).
+XRPDXWXVYDOLWVHDLQDPDWDODDVHWXVNXQNl\WlWVXRULVWLQWD
rambut tersebut.
(QYLURQQHPHQW
( e ) durante un
3 Pulse el botón de encendido/apagado
HQVLPPlLVWlNHUWDD
segundo para encender la plancha para el pelo.
‡ Bawalah selalu alat ke pusat servis
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
» El LED de MoistureProtect se ilumina y el indicador de
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
2 Avaa lukitus painamalla lukitsinta ( f ).
resmi Philips untuk diperiksa atau
temperatura “175µb ) empieza a parpadear en el pantalla.
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
( e ) painettuna
3 Käynnistä suoristin pitämällä virtapainiketta
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
» Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de forma
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
\KGHQVHNXQQLQDMDQ
automática y constante a través de la salida, lo que reduce el
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
» 0RLVWXUH3URWHFWPHUNNLYDORV\WW\\MDOlPS|WLODQLOPDLVLQµ175µ
encrespado y proporciona más brillo.
( b ) vilkkuu näytössä.
o
para
4 3XOVHORVERWRQHVGHDMXVWHGHWHPSHUDWXUD
merugikan bagi penggunanya.
2
Introduction
» -RVODLWWHHVHHQRQN\WNHWW\YLUWDLRQHMDMDHWDDQLOPDDXNRVWD
seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. La
DXWRPDDWWLVHVWLMDMDWNXYDVWLOLVlNLLOWRDMDVlKN|LV\\GHQYlKHQWlPLVWl
‡ Jangan memasukkan barang logam
temperatura seleccionada empieza a parpadear en la pantalla. Puede
Le lisseur MoistureProtect est doté d’une technologie de capteur
varten.
consultar la tabla Tipo de cabello a continuación.
innovante, le capteur Moisture Protect.
ke dalam lubang untuk menghindari
4 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus lämpötilapainikkeilla
Cette technologie a été spécialement conçue pour préserver
MD 9DOLWWXOlPS|WLODYLONNXXQl\W|VVl.DWVRRKMHLWDDOODROHYDVWD
Tipo de cabello
3RVLFLyQGHWHPSHUDWXUD
NHMXWDQOLVWULN
l’hydratation naturelle de vos cheveux. Le capteur diagnostique vos
hiustyyppitaulukosta.
cheveux 30 fois par seconde et adapte la température du sècheGrueso, rizado o difícil de alisar
200 °C
‡ Jangan menarik kabel listrik setelah
cheveux pour préserver leur hydratation naturelle Vos cheveux sont
Fino, de textura media o ligeramente
175 °C
Hiustyyppi
/lPS|WLODDVHWXV
HIÀFDFHPHQWSURWpJpVFRQWUHODVXUFKDXIIH$LQVLLOVVRQWSOXVVDLQVHW
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
ondulado
Karkeat, kiharat, vaikeasti suoristettavat
200 ºC
SOXVEULOODQWV1RXVDYRQVGpMjDFWLYpOHFDSWHXUDÀQTXHYRXVSXLVVLH]
Claro, rubio, decolorado o teñido
150 °C
memegang stekernya.
EpQpÀFLHUGHODPHLOOHXUHSURWHFWLRQGqVODSUHPLqUHXWLOLVDWLRQ
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi kihartuvat
175 ºC
» Cuando las placas alisadoras alcancen la temperatura
VHOHFFLRQDGDORVGtJLWRVGHMDUiQGHSDUSDGHDU
5 Para activar/desactivar la función MoistureProtect, mantenga pulsado
( d ) durante un segundo.
el botón
6 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para
alisarlo.
1RWD(QHOFDVRGHFDEHOORPiVJUXHVRHVUHFRPHQGDEOHGLYLGLUORHQ
PiVPHFKRQHV
3DUDXQDPi[LPDFRQVHUYDFLyQGHODKXPHGDGUHFRPHQGDPRV
SDVDGDFRQPHFKRQHVTXHWHQJDQUHODWLYDPHQWHPHQRVFDEHOORV
7 &ROyTXHORHQWUHODVSODFDVDOLVDGRUDV\MXQWHORVPDQJRVÀUPHPHQWH
8 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse.
9 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 6 al 8.
10 3DUDÀQDOL]DUHOSHLQDGRYDSRULFHXQVSUD\SDUDGDUEULOORRXQDODFD
ÁH[LEOH
1RWD(ODSDUDWRHVWiHTXLSDGRFRQXQDIXQFLyQGHDSDJDGR
DXWRPiWLFR'HVSXpVGHPLQXWRVHODSDUDWRVHDSDJD
DXWRPiWLFDPHQWH3XHGHYROYHUDHQFHQGHUHODSDUDWRPDQWHQLHQGR
pulsado el botón de encendido/apagado hasta que la pantalla LED se
LOXPLQH
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
9DDOHDWYDDOHQQHWXWWDLYlUMlW\W
150 ºC
» Kun suoristuslevyt ovat lämmenneet valittuun lämpötilaan,
numerot lakkaavat vilkkumasta.
5 Voit ottaa MoistureProtect-asetuksen käyttöön tai poistaa sen
-painiketta ( d ) painettuna yhden sekunnin
käytöstä pitämällä
DMDQ
6 .DPSDDKLXNVHWMDNlVLWWHOHNHUUDOODDQHQLQWllQFPQOHYH\GHOWl
hiuksia.
+XRPDXWXVSDNVXWKLXNVHWNDQQDWWDDMDNDDXVHDPSLLQRVLRLKLQ
NRVWHXGHQVlLO\PLVHQWDNDDPLVHNVLVXRVLWWHOHPPHNlVLWWHOHPllQ
PXXWDPDQVXRUWXYDQNHUUDOODDQ\KGHOOlYHGROOD
7 $VHWDKLXNVHWVXRULVWXVOHY\MHQYlOLLQMDSXULVWDODLWWHHQNlGHQVLMDW
yhteen.
8 9HGlVXRULVWLQKLXVWHQMXXULVWDODWYRLKLQDVWL\KGHOOlOLLNHHOOlHQLQWllQ
5 sekunnissa).
9 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 6–8.
10 6XLKNXWDKLXNVLLQORSXNVLNLLOWRVXLKNHWWDWDLMRXVWDYDQSLGRQ
hiuskiinnettä.
+XRPDXWXV/DLWWHHVVDRQDXWRPDDWWLQHQYLUUDQNDWNDLVXWRLPLQWR
/DLWWHHQYLUWDNDWNHDDDXWRPDDWWLVHVWLPLQXXWLQNXOXWWXDYRLW
Nl\QQLVWllODLWWHHQXXGHOOHHQSLWlPlOOlYLUWDSDLQLNHWWDSDLQHWWXQD
NXQQHV/('Ql\WW|V\WW\\
3UpVHQWDWLRQ
a
Plaques chauffantes
b
$IÀFKHXU
c
5pJODJHGHWHPSpUDWXUH
d
$FWLYDWLRQGpVDFWLYDWLRQGH0RLVWXUH3URWHFW
e
Marche/arrêt
f
Verrouillage des plaques
g
Cordon rotatif
h
Anneau de suspension
i
3RFKHWWHGHUDQJHPHQW
/LVVDJHGHYRVFKHYHX[
Avant utilisation :
‡ Lavez-vous les cheveux avec du shampoing et de l’après-shampoing.
‡ Faites un brushing à l’aide d’une brosse.
5HPDUTXHVpOHFWLRQQH]WRXMRXUVXQUpJODJHSHXpOHYpORUVGHOD
SUHPLqUHXWLOLVDWLRQ
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
2 Abaissez le verrou pour déverrouiller l’appareil ( f ).
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara
terpisah di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan
membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2
Pendahuluan
Pelurus rambut MoistureProtect memiliki teknologi sensor inovatif baru
yang disebut sensor Moisture Protect.
Teknologi ini telah didesain khusus untuk mempertahankan kelembaban
alami rambut Anda. Sensor mendiagnosis rambut Anda 30 kali tiap detik
dan mengadaptasi suhunya untuk mempertahankan kelembaban alami
rambut Anda. Hal ini memberikan perlindungan mutakhir pada rambut
$QGDGDULNHOHELKDQSDQDVGDQPHQMDJDUDPEXW$QGDOHELKVHKDWGDQ
EHUNLODX.DPLWHODKPHQJKLGXSNDQVHQVRULQLMDGL$QGDGDSDWPHQLNPDWL
SHUOLQGXQJDQPDNVLPXPVHMDNGDULDZDO
a
b
c
d
e
f
g
i
*DPEDUDQXPXP
a
3HODWSHPDQDV
b
Panel layar
c
Setelan suhu
d
MoistureProtect aktif/nonaktif
e
7RPEROGD\D
f
Kunci penutup
g
Kabel putar
h
Lubang gantungan
i
.DQWXQJSHQ\LPSDQDQ
h
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
0HOXUXVNDQUDPEXW$QGD
6HEHOXPPHQJJXQDNDQ
‡ Cuci rambut Anda dengan sampo dan conditioner.
‡ Keringkan rambut Anda dengan sikat dan blower.
&DWDWDQ3LOLKODKVHODOXVHWHODQUHQGDKELOD$QGDPHQJJXQDNDQSHOXUXV
XQWXNSHUWDPDNDOL
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Tekan kunci penutup ke bawah untuk membuka alat ini ( f ).
( e ) selama satu detik untuk menyalakan
3 Tekan tombol daya
pelurus rambut.
» LEAD Moisture Protect menyala dan indikator suhu ‘175‘( b )
mulai berkedip pada layar.
» Jika alat telah dinyalakan, ion secara otomatis dan terus-menerus
disebarkan dari lubang keluar, memberikan mengurangi keriting
dan kemilau tambahan.
4 Tekan tombol suhu
atau
untuk memilih setelan suhu yang
cocok dengan rambut Anda. Suhu yang dipilih mulai berkedip pada
layar. Anda dapat mengacu pada tabel -HQLV5DPEXW di bawah ini.
-HQLV5DPEXW
Setelan Suhu
Kasar, keriting, sulit diluruskan
200ºC
Halus, bertekstur sedang atau berombak halus
175ºC
Pucat, pirang, dikelantang atau diwarnai
150ºC
» Saat pelat pelurus telah dipanaskan ke suhu yang dipilih, angka
suhu berhenti berkedip.
5 Untuk mengaktifkan/menonaktifkan MoistureProtect, tekan dan tahan
( d ) selama satu detik.
tombol
6 Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm
lebarnya untuk pelurusan.
&DWDWDQ8QWXNUDPEXW\DQJOHELKWHEDOGLVDUDQNDQPHPEXDWEDJLDQ
\DQJOHELKEDQ\DN
8QWXNPHPSHUWDKDQNDQNHOHPEDSDQPDNVLPDONDPLVDUDQNDQVDWX
JHUDNDQGHQJDQKHODLUDPEXW\DQJUHODWLIOHELKVHGLNLW
7 Tempatkan di antara pelat pelurus dan tekan kuat kedua gagangnya
secara bersamaan.
8 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5
GHWLNGDULDNDQNHXMXQJWDQSDEHUKHQWL
9 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 6
sampai 8.
10 Untuk menyelesaikan penataan rambut Anda, semprot dengan
VHPSURWDQSHQJNLODSDWDXVHPSURWDQSHQMDJDNHOHPDVDQUDPEXW
&DWDWDQ$ODWGLOHQJNDSLGHQJDQIXQJVLSHPXWXVRWRPDWLV Setelah 60
PHQLWDODWDNDQPDWLVHFDUDRWRPDWLV$QGDGDSDW PHPXODLXODQJDODW
GHQJDQPHQHNDQGDQPHQDKDQWRPEROGD\DKLQJJDOD\DU/('PHQ\DOD
6HWHODKPHQJJXQDNDQ
1
2
3
4
5
Matikan alat dan cabut stekernya.
Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembap.
Kuncilah pelat pelurus ( f ).
Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda
MXJDGDSDWPHQJJDQWXQJQ\DSDGDNDLWJDQWXQJDQQ\Dh ) atau
menyimpannya di dalam kantung yang disertakan ( i ).
5
Garansi dan servis
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
SHOHQJNDSDWDXPHQHPXLPDVDODKKDUDSNXQMXQJLVLWXVZHE3KLOLSV
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDSHUROHKSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza offerta da Philips, registrare il prodotto
sul sito Web: www.philips.com/welcome.
,PSRUWDQWH
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
‡ AVVERTENZA: non
mousse, spray o gel. Non utilizzare
mai l’apparecchio insieme a prodotti
modellanti.
‡ Le piastre riscaldanti sono dotate
di rivestimento. Quest’ultimo è
soggetto a usura nel corso del tempo.
Questo, tuttavia, non compromette le
prestazioni dell’apparecchio.
‡ Se l’apparecchio viene utilizzato
su capelli tinti, le piastre riscaldanti
potrebbero macchiarsi. Prima
GLXWLOL]]DUORVXFDSHOOLDUWLÀFLDOL
consultare sempre il produttore.
‡ Per eventuali controlli o riparazioni,
rivolgersi sempre a un centro servizi
autorizzato da Philips. La riparazione
GDSDUWHGLSHUVRQHQRQTXDOLÀFDWH
potrebbe mettere in serio pericolo
l’incolumità dell’utente.
‡ Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti metallici
nelle aperture.
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
dopo l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
$PELHQWH
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
VPDOWLWRFRQLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute.
2
Introduzione
La piastra per capelli MoistureProtect presenta un sensore dotato di
una tecnologia nuova e innovativa denominata Moisture Protect.
4XHVWDWHFQRORJLDqVWDWDVSHFLÀFDWDPHQWHSURJHWWDWDSHUSUHVHUYDUH
la naturale idratazione dei capelli. Il sensore Moisture Protect analizza
LWXRLFDSHOOLYROWHDOVHFRQGRHUHJRODODWHPSHUDWXUDDOÀQHGL
preservarne la naturale idratazione Questo consente di offrire una
protezione avanzata ai capelli proteggendoli dal surriscaldamento e
GRQDQGRORURPDJJLRUHVDOXWHHOXFHQWH]]D,OVHQVRUHqJLjDWWLYRDOÀQH
di offrire la massima protezione appena il sistema viene acceso.
3DQRUDPLFD
a
Piastre riscaldanti
b
Pannello di visualizzazione
c
5HJROD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUD
d
$FFHQVLRQHVSHJQLPHQWR0RLVWXUH3URWHFW
e
$FFHQVLRQHVSHJQLPHQWR
f
6LVWHPDGLEORFFR
g
Cavo girevole
h
Gancio
i
Astuccio per il rasoio
4
met opbergen tot het apparaat
is afgekoeld.
‡ :HHV]HHUYRRU]LFKWLJELMJHEUXLNYDQ
KHWDSSDUDDW+HWNDQELM]RQGHUKHHW
]LMQ+RXGKHWKDQGYDWDOOHHQYDVW
DOVDQGHUHRQGHUGHOHQKHHW]LMQHQ
YHUPLMGFRQWDFWPHWGHKXLG
‡ 3ODDWVKHWDSSDUDDWDOWLMGPHWGH
standaard op een hittebestendige,
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
hete verwarmingsplaten nooit in
contact komen met de ondergrond of
met ander brandbaar materiaal.
‡ Voorkom dat het netsnoer in
aanraking komt met de hete delen van
het apparaat.
‡ Houd het apparaat uit de buurt van
brandbare voorwerpen en materialen
als het is ingeschakeld.
‡ Dek het apparaat nooit af als het heet
LVELMYPHWHHQKDQGGRHNRINOHGLQJ
‡ Gebruik het apparaat alleen op droog
haar. Bedien het apparaat niet met
natte handen.
‡ Houd de verwarmingsplaten schoon
HQYULMYDQVWRIHQVW\OLQJSURGXFWHQ
zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik
het apparaat nooit in combinatie met
stylingproducten.
‡ De verwarmingsplaten hebben een
coating. Deze laag kan in de loop der
WLMGODQJ]DDPZHJVOLMWHQ'LWKHHIW
echter geen invloed op de prestaties
van het apparaat.
‡ De verwarmingsplaten van het
apparaat kunnen verkleuringen
YHUWRQHQELMJHEUXLNPHWJHNOHXUG
haar. Raadpleeg voor gebruik met
kunsthaar de distributeur.
‡ %UHQJKHWDSSDUDDWDOWLMGQDDU
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot
HHQELM]RQGHUJHYDDUOLMNHVLWXDWLHYRRU
de gebruiker.
‡ Steek geen metalen voorwerpen in de
openingen, om elektrische schokken te
voorkomen.
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
+DDOKHWQHWVQRHUDOWLMGXLWKHW
stopcontact door aan de stekker te
trekken.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Uso della piastra
Milieu
3ULPDGHOO·XVR
‡ Lavare i capelli con shampoo e balsamo.
‡ Asciugare i capelli con il phon, aiutandosi con una spazzola.
4XDQGRVLXWLOL]]DODSLDVWUDSHUODSULPDYROWDVHOH]LRQDUHXQD
WHPSHUDWXUDEDVVD
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Spingere verso il basso il blocco di chiusura per sbloccare
l’apparecchio ( f ).
3 Premere il pulsante di accensione/spegnimento
( e ) per un
secondo per accendere la piastra.
» Il LED Moisture Protect è acceso e la spia della temperatura
“175µb ) inizia a lampeggiare sul display.
» Se l’apparecchio è acceso, gli ioni vengono erogati
automaticamente e continuamente dall’apertura, per una
brillantezza maggiore, riducendo l’effetto crespo.
o
per selezionare
4 Premere il pulsante della temperatura
l’impostazione adatta al proprio tipo di capelli. La temperatura
selezionata inizia a lampeggiare sul display. Puoi fare riferimento alla
tabella inerente il tipo di capelli riportata di seguito.
Tipo di capelli
‡ Wacht
,PSRVWD]LRQHGHOOD
WHPSHUDWXUD
'LWV\PERROEHWHNHQWGDWGLWSURGXFWQLHWELMKHWJHZRQH
KXLVKRXGHOLMNHDIYDOPDJZRUGHQZHJJHJRRLG
EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
FRUUHFWYHUZLMGHUWYRRUNRPWXQHJDWLHYHJHYROJHQYRRUKHW
milieu en de volksgezondheid.
2
Inleiding
De MoistureProtect-straightener heeft een innovatieve nieuwe
sensortechnologie die Moisture Protect-sensor wordt genoemd.
'H]HWHFKQRORJLHLVVSHFLDDORQWZRUSHQRPGHQDWXXUOLMNHYRFKWEDODQV
van uw haar niet te verstoren. De sensor beoordeelt uw haar 30 keer
SHUVHFRQGHHQSDVWGHWHPSHUDWXXUDDQRPGHQDWXXUOLMNHYRFKWEDODQV
te behouden. Hierdoor wordt uw haar beter beschermd en wordt
YRRUNRPHQGDWXZKRRIGKXLGWHZDUPZRUGW=REOLMIWXZKDDUJH]RQG
HQJODQ]HQG:LMKHEEHQGHVHQVRUDOLQJHVFKDNHOG]RGDWXPHWHHQYDQ
een maximale bescherming kunt genieten.
3
Overzicht
a
2SZDUPSODWHQ
,VSLGLULFFLGLIÀFLOLGDOLVFLDUH
200 ºC
b
Display
Sottili, consistenza media, leggermente
mossi
175 ºC
c
7HPSHUDWXXUVWDQG
Chiari, biondi, schiariti o tinti
150 ºC
d
MoistureProtect aan/uit
e
Aan-uitknop
f
Vergrendelslot
g
Meedraaiend snoer
h
Ophanglus
i
Opbergetui
» Quando le piastre liscianti si sono scaldate alla temperatura
selezionata, i numeri smettono di lampeggiare.
5 Per accendere/spegnere l’impostazione MoistureProtect, tenere
premuto il pulsante
( d ) per un secondo.
6 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più
grande di 5 cm.
1RWDSHULFDSHOOLSLVSHVVLVLFRQVLJOLDGLFUHDUHSLFLRFFKH
SHUSUHVHUYDUHDOPDVVLPRO·LGUDWD]LRQHFRQVLJOLDPRSDVVDWDFRQ
PHQRFLRFFKHGLFDSHOOL
7 Posizionarla tra le piastre per lisciare i capelli e unire con forza le
impugnature.
8 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte senza
interruzioni.
9 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 6 a 8.
10 3HUÀQLUHODSLHJDVSUX]]DUHXQRVSUD\SHUUHQGHUHLFDSHOOLOXPLQRVL
RXQDODFFDDWHQXWDÁHVVLELOH
1RWDO·DSSDUHFFKLRGLVSRQHGHOODIXQ]LRQHGLVSHJQLPHQWRDXWRPDWLFR
'RSRPLQXWLO·DSSDUHFFKLRVLVSHJQHDXWRPDWLFDPHQWHËLQROWUH
SRVVLELOHDYYLDUHGLQXRYRO·DSSDUHFFKLRWHQHQGRSUHPXWRLOSXOVDQWH
GLDFFHQVLRQHVSHJQLPHQWRÀQFKpLO/('QRQVLLOOXPLQD
Dopo l’uso:
angitt på apparatet, stemmer med den
lokale nettspenningen.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
formål enn det som beskrives i denne
veiledningen.
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
må du aldri la det stå uten tilsyn.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
produsenter eller som Philips ikke
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ 9HQWWLODSSDUDWHWHUDYNM¡OWI¡UGX
legger det vekk.
‡ Vær forsiktig når du bruker apparatet
siden det kan være svært varmt. Bare
hold i håndtaket ettersom andre deler
er varme og ikke må tas på.
‡ Sett alltid apparatet i stativet på
HQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJMHYQ
RYHUÁDWH'HYDUPHYDUPHSODWHQH
PnDOGULNRPPHERUWLRYHUÁDWHQHOOHU
annet brennbart materiale.
‡ Unngå at strømledningen kommer
i kontakt med de varme delene av
apparatet.
‡ Hold apparatet unna brennbare
JMHQVWDQGHURJEUHQQEDUWPDWHULDOH
når det er slått på.
‡ Ikke dekk apparatet til med noe (for
eksempel et håndkle eller klesplagg)
når det er varmt.
‡ Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
‡ Hold alltid varmeplatene rene og fri
for støv og stylingprodukter som skum,
spray og gelé. Bruk aldri apparatet i
NRPELQDVMRQPHGIULVHULQJVSURGXNWHU
‡ Varmeplatene har belegg. Dette
EHOHJJHWNDQNDQVNMHVOLWHVVDNWHYHNN
over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til
apparatet.
‡ Hvis apparatet brukes på farget hår,
NDQYDUPHSODWHQHEOLÁHNNHWH6S¡U
alltid distributøren før du bruker det
på kunstig hår.
‡ Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
UHSDUDVMRQ5HSDUDVMRQHUVRPHU
XWI¡UWDYXNYDOLÀVHUWHSHUVRQHUNDQ
VNDSHVY UWIDUOLJHVLWXDVMRQHUIRU
brukeren.
‡ ,NNHVWLNNPHWDOOJMHQVWDQGHULQQL
åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Hold alltid i støpselet når du trekker
ut ledningen til apparatet.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
Miljø
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
YDQOLJKXVKROGQLQJVDYIDOO(8)¡OJQDVMRQDOHUHJOHUIRU
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis
du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
QHJDWLYHNRQVHNYHQVHUIRUKHOVHRJPLOM¡
2
Introduksjon
MoistureProtect-rettetangen har en nyskapende sensorteknologi kalt
Moisture Protect.
Denne teknologien er spesielt utformet for å ta vare på hårets naturlige
fuktighet. Sensoren stiller diagnose på håret ditt 30 ganger per sekund
og tilpasser temperaturen for å bevare hårets naturlige fuktighet.
Dette gir håret en avansert beskyttelse mot overoppheting og sørger
derfor for at håret blir sunnere og mer glansfullt. Vi har allerede slått på
sensoren, slik at du kan glede deg over maksimal beskyttelse fra starten
av.
3
a
Oversikt
9DUPHSODWHU
5
Garanti och service
5
Garanti ve servis
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV Svenska
à utilização segura do aparelho e se
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
gUQHĚLQELUDSDUDW×QGHĚLŕWLULOPHVL\OHLOJLOLELOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\D
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
ELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSVFRPDGUHVLQGHNL3KLOLSV
din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
tiverem sido alertadas para os perigos registrera
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSVNXQGWMlQVWLGLWWODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVL
ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OH
Philips support.
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQ
LOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGD
envolvidos. As crianças não podem
GXYlQGDGLJWLOOGLQORNDOD3KLOLSVnWHUI|UVlOMDUH.
EXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL'HVWHN0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSV
1
Viktigt!
VDW×F×Q×]DJLGLQ.
brincar com o aparelho. A limpeza e a
7UNoH
manutenção do utilizador não podem Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
Bahasa Melayu
spara den för framtida bruk.
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
ser efectuadas por crianças sem
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQ
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
‡ VARNING: Använd inte den här
supervisão.
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
apparaten nära vatten.
Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
gQHPOL
‡ Om du använder apparaten i ett
de que a tensão indicada no mesmo
1
Penting
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
badrum måste du dra ut kontakten
corresponde à tensão do local onde
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
efter användning. Närhet till vatten
SHUNDNDVGDQVLPSDQXQWXNUXMXNDQPDVDGHSDQ
está a utilizá-lo.
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
utgör en fara, även när apparaten är
‡ AMARAN: Jangan gunakan perkakas
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
NXOODQPD\×Q
avstängd.
ini dekat dengan air.
que não o descrito neste manual.
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
‡ VARNING: Använd inte
‡ Apabila anda menggunakan perkakas
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
apparaten i närheten av badkar,
ini dalam bilik mandi, cabut plagnya
quando estiver ligado à corrente.
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
duschar, behållare eller kärl
setelah digunakan kerana
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
prizden çekin.
som innehåller vatten.
NHKDPSLUDQQ\DGHQJDQDLUMXJDDGDODK
peças de outros fabricantes ou que
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\R
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
risiko, walaupun setelah perkakas
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
NYHWOHULQLQGXŕODU×Q
användning.
dimatikan.
recomendado. Se utilizar tais
ODYDERODU×QYHVX\ODGROXEDŕND
‡ Om nätsladden är skadad måste
‡ AMARAN: Jangan gunakan
acessórios ou peças, a garantia
NDSODU×Q\DN×Q×QGDoDO×ŕW×UPD\×Q
den
alltid
bytas
ut
av
Philips,
något
av
perkakas ini berhampiran
perderá a validade.
‡ .XOODQ×PVRQUDV×QGDFLKD]×KHU]DPDQ
Philips auktoriserade serviceombud
dengan tab mandi, pancur
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
prizden çekin.
eller liknande behöriga personer för
air, sinki atau bekas lain yang
volta do aparelho.
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
att undvika olyckor.
mengandungi air.
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
‡ Den här apparaten kan användas av
‡ Cabut plag perkakas setiap kali selepas
antes de o guardar.
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
barn som är 8 år och äldre och av
digunakan.
‡ Tenha muito cuidado ao utilizar
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
med olika funktionshinder, eller som
‡ Jika kord sesalur rosak, ia mesti
o aparelho, pois este pode estar
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
inte har kunskap om hur apparaten
diganti oleh Philips, pusat servis yang
extremamente quente. Segure apenas
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
används så länge de övervakas och
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak
pela pega, visto que as outras peças
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
får instruktioner angående säker
lain seumpamanya yang layak bagi
estão quentes, e evite o contacto com
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
användning och förstår riskerna
mengelakkan bahaya.
a pele.
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
VRPPHGI|OMHU%DUQVNDLQWHOHND
‡ Perkakas ini boleh digunakan oleh
‡ Coloque sempre o aparelho com o
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
med apparaten. Rengöring och
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
suporte numa superfície plana, estável
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
användarunderhåll ska inte göra av
ke atas dan orang yang kurang
e resistente ao calor. As placas de
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
barn utan vuxens tillsyn.
NHXSD\DDQÀ]LNDOGHULDDWDXPHQWDO
aquecimento quentes nunca devem
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
‡ Innan du ansluter apparaten
atau kekurangan pengalaman dan
tocar na superfície nem noutros
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×
kontrollerar du att spänningen som
SHQJHWDKXDQMLNDPHUHNDGLEHUL
PDWHULDLVLQÁDPiYHLV
YHRODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×
anges på apparaten motsvarar den
pengawasan dan arahan berkaitan
‡ (YLWHTXHRÀRGHDOLPHQWDomRHQWUH
durumunda mümkündür. Çocuklar
lokala nätspänningen.
penggunaan perkakas secara selamat
em contacto com as partes quentes
FLKD]ODR\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYH
‡ Använd inte apparaten för något annat
dan memahami bahaya yang mungkin
do aparelho.
NXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
ändamål än vad som beskrivs i den här
berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
‡ Mantenha o aparelho afastado de
användarhandboken.
bermain dengan perkakas ini.
REMHFWRVHPDWHULDLVLQÁDPiYHLV
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
Pembersihan dan penyenggaraan oleh
quando estiver ligado.
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
den är ansluten till elnätet.
pengguna tidak sepatutnya dilakukan
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
‡ Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
toalhas ou roupa) quando estiver
andra tillverkare, eller delar som inte
‡ Sebelum anda menyambungkan
quente.
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
uttryckligen har rekommenderats
perkakas ini, pastikan voltan yang
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡ Utilize apenas o aparelho sobre
av Philips. Om du använder sådana
dinyatakan pada perkakas selaras
cabelos secos. Não utilize o aparelho
tillbehör eller delar gäller inte garantin. ‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
dengan voltan kuasa tempatan anda.
com as mãos molhadas.
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
‡ Jangan gunakan perkakas untuk
‡ Mantenha as placas de aquecimento
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D
VHEDUDQJWXMXDQODLQVHODLQGDULSDGD
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
limpas e sem pó e produtos de
3KLOLSVWDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\H
yang diterangkan dalam buku panduan
du lägger undan den.
modelação para o cabelo como
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×
ini.
‡ Var försiktig när du använder
espuma, laca e gel. Nunca utilize
NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDU
‡ Apabila perkakas telah disambungkan
apparaten, eftersom den kan vara
o aparelho em combinação com
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]
NHSDGDNXDVDMDQJDQVHNDOLNDOL
mycket varm. Håll endast i handtaget
produtos de modelação do cabelo.
JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
dibiarkan tanpa diawasi.
eftersom andra delar är varma, och
‡ As placas de aquecimento são
‡ .RUGRQXFLKD]×QHWUDI×QDVDUPD\×Q
undvik kontakt med huden.
‡ Jangan sekali-kali gunakan sebarang
revestidas. Este revestimento poderá
‡ &LKD]×VDNODPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
perkakas atau bahagian dari mana‡ Ställ alltid apparaten i stativet på en
desgastar-se com o passar do
bekleyin.
mana pengilang atau yang tidak
värmetålig, stabil och plan yta. De heta
tempo. No entanto, isto não afecta o
disyorkan secara khusus oleh Philips.
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan ‡ &LKD]Dŕ×U×GHUHFHGHV×FDNROGXĚXQGDQ
desempenho do aparelho.
NXOODQ×UNHQoRNGLNNDWOLROXQ
'LĚHU
Jika anda menggunakan aksesori atau
eller annat brännbart material.
‡ Se o aparelho for utilizado em cabelos
SDUoDODUV×FDNROGXĚXQGDQVDGHFH
EDKDJLDQ\DQJVHGHPLNLDQMDPLQDQ
‡ Undvik att nätsladden kommer i
pintados, as placas de aquecimento
VDS×QGDQWXWXQYHFLOWOHWHPDV×Q×
DQGDPHQMDGLWLGDNVDK
kontakt med apparatens varma delar.
SRGHPÀFDUPDQFKDGDV$QWHVGHR
engelleyin.
‡ Jangan lilit kord sesalur mengelilingi
‡ Håll apparaten borta från brandfarliga
XWLOL]DUHPFDEHORDUWLÀFLDOFRQVXOWH
‡ &LKD]×PXWODND×V×\DGD\DQ×NO×G]ELU
perkakas.
föremål och material när den är
sempre o seu distribuidor.
\]H\]HULQGHVWDQG×QD\HUOHŕWLULQ
‡ 7XQJJXVHKLQJJDSHUNDNDVVHMXN
påslagen.
‡ Leve sempre o aparelho a um
6×FDN×V×WPDSODNDODU×NHVLQOLNOH\]H\OH
sebelum menyimpannya.
‡ Täck aldrig över apparaten med något
centro de assistência autorizado da
YH\DGLĚHUDOHYDODELOLUPDO]HPHOHUOH
‡
Beri perhatian penuh semasa
(t.ex. en handduk) när den är varm.
3KLOLSVSDUDYHULÀFDomRRXUHSDUDomR
temas etmemelidir.
menggunakan perkakas kerana ia
‡ Apparaten får endast användas på
5HSDUDo}HVHIHFWXDGDVSRUSHVVRDV
‡ (OHNWULNNDEORVXQXQFLKD]×Q×V×QDQ
EROHKPHQMDGLVDQJDWSDQDV3HJDQJ
torrt hår. Använd inte apparaten med
QmRTXDOLÀFDGDVSRGHULDPSURYRFDU
E|OPOHULQHGHĚPHVLQL|QOH\LQ
SHPHJDQJVDKDMDNHUDQDEDKDJLDQODLQ
våta händer.
uma situação extremamente perigosa
‡ &LKD]×oDO×ŕ×UNHQ\DQ×F×PDGGHOHUGHQ
panas dan elakkan dari bersentuhan
‡ Håll värmeplattorna rena och fria
para o utilizador.
uzak tutun.
dengan kulit anda.
från damm och stylingprodukter som
‡ 1mRLQWURGX]DREMHFWRVPHWiOLFRV
‡ &LKD]V×FDNNHQ]HULQLKDYOXYH\DEH]
‡ Sentiasa letakkan perkakas dengan
hårskum, hårspray och hårgelé. Använd
nas aberturas para evitar choques
gibi cisimlerle örtmeyin.
diriannya di atas permukaan rata yang
aldrig apparaten tillsammans med
eléctricos.
‡ &LKD]×VDGHFHNXUXVDoWDNXOODQ×Q
tahan panas dan stabil . Plat pemanas
stylingprodukter.
‡ Não puxe o cabo de alimentação
&LKD]××VODNHOOHoDO×ŕW×UPD\×Q
yang panas ini hendaklah tidak sekali‡ Värmeplattorna har en beläggning.
após a utilização. Desligue o aparelho
‡ ,V×WPDSODNDODU×Q×WHPL]WXWXQYHLoLQH
kali menyentuh permukaan atau bahan
Beläggningen kan nötas bort efter
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
WR]XQYHNUHP
VSUH\
M|OHJLELVDo
mudah terbakar yang lain.
längre tids användning. Det påverkar
ŕHNLOOHQGLUPHUQOHULQLQJLUPHVLQL
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
‡ Jauhkan kord sesalur kuasa dari
dock inte apparatens prestanda.
|QOH\LQ&LKD]×NHVLQOLNOHŕHNLOOHQGLUPH
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
tersentuh pada bahagian panas
‡ Om du använder apparaten på
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
UQOHUL\OHELUOLNWHNXOODQPD\×Q
perkakas.
IlUJDWKnUNDQGHWEOLÁlFNDUSn
‡ ,V×WPDSODNDODUׁ]HULQGHNDSODPD
$PELHQWH
‡ -DXKNDQSHUNDNDVGDULSDGDREMHNGDQ
värmeplattorna. Innan du använder
YDUG×U
%XNDSODPD]DPDQLoLQGH
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
bahan yang mudah terbakar apabila ia
DSSDUDWHQLNRQVWJMRUWKnUE|UGX
MXQWDPHQWHFRPRVUHVtGXRVGRPpVWLFRVFRPXQV8(
\DYDŕoD\×SUDQDELOLU
$QFDNEXGXUXP
dihidupkan.
rådfråga hårdistributören.
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
FLKD]×QSHUIRUPDQV×Q×HWNLOHPH]
eléctricos HHOHFWUyQLFRV$HOLPLQDomRFRUUHFWDDMXGDDHYLWDU
‡ Jangan sekali-kali tutup perkakas
‡ Lämna alltid in apparaten till ett
FRQVHTXrQFLDVSUHMXGLFLDLVSDUDRPHLRDPELHQWHHSDUDD
‡
&LKD]ER\DO×VDoODULoLQNXOODQ×OG×Ě×QGD
saúde pública.
dengan apa-apa (contohnya tuala atau
serviceombud auktoriserat av Philips
×V×WPDSODNDODU×OHNHOHQHELOLU
3HUXN
kain) apabila ia panas.
för undersökning och reparation.
,QWURGXomR
üzerinde
kullanmadan
önce
mutlaka
‡ Gunakan perkakas hanya pada
Reparation som görs av en
O alisador MoistureProtect possui uma nova tecnologia de sensor
SHUXNVDW×F×V×QDGDQ×ŕ×Q
rambut yang kering. Jangan kendalikan
RNYDOLÀFHUDGSHUVRQNDQLQQHElUD
inovadora denominada sensor Moisture Protect.
‡
&LKD]×NRQWUROYH\DRQDU×PLoLQ
Esta tecnologia foi concebida especialmente para preservar a hidratação
perkakas dengan tangan yang basah.
en ytterst riskfylld situation för
natural do seu cabelo. O sensor diagnostica o seu cabelo 30 vezes por
mutlaka yetkili bir Philips servis
användaren.
segundo e adapta a temperatura para preservar a hidratação natural do
‡ Pastikan plat pemanas sentiasa bersih
seu cabelo. Este proporciona uma protecção avançada ao seu cabelo
PHUNH]LQHJ|QGHULQ2QDU×P×Q\HWNLOL
dan bebas daripada habuk dan produk
‡
För
inte
in
metallföremål
i
öppningarna
contra aquecimentos excessivos, mantendo assim o seu cabelo mais
ROPD\DQNLŕLOHUFH\DS×OPDV×NXOODQ×F×LoLQ
VDXGiYHOHEULOKDQWH1yVMiOLJiPRVRVHQVRUSDUDSRGHUGHVIUXWDUGD
pendandan seperti mus, semburan
eftersom det medför risk för elektriska
máxima protecção desde o início.
çok
tehlikeli
durumlara
yol
açabilir.
dan gel. Jangan gunakan perkakas
stötar.
‡
(OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
9LVmRJHUDO
ini bersama-sama dengan produk
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
Do×NO×NODUDPHWDOFLVLPOHUVRNPD\×Q
pendandan.
a 3ODFDVGHDTXHFLPHQWR
Koppla alltid från apparaten genom att
‡
.XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
b Painel do visor
‡ Plat pemanas mempunyai salutan.
hålla i kontakten.
c 'HÀQLomRGHWHPSHUDWXUD
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
Salutan ini mungkin akan haus
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
d Ligar/desligar MoistureProtect
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
perlahan-lahan dari masa ke semasa.
e Ligar/desligar
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
%DJDLPDQDSXQLQLWLGDNPHQMHMDVNDQ
f )HFKRGHEORTXHLR
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
g Cabo giratório
prestasi perkakas.
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
Miljö
h $UJRODGHVXVSHQVmR
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
‡ Jika perkakas digunakan pada rambut
i %ROVDGHDUUXPDomR
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
yang dirawat warna, plat pemanas
KXVKnOOVVRSRUQD(8)|OMGHUHJOHUVRPJlOOHULGLWW
Çevre
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
4
Alisar o seu cabelo
PXQJNLQPHQMDGLNRWRU6HEHOXP
BXVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
menggunakannya pada rambut
Antes de utilizar:
DWWI|UKLQGUDQHJDWLYSnYHUNDQSnPLOM|RFKKlOVD
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]GHNLNXUDOODUD
‡ Lave o cabelo com champô e aplique um amaciador.
SDOVXVHQWLDVDODKPHUXMXNNHSDGD
X\XQ(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
2
Introduktion
‡ Seque o cabelo com um secador e uma escova.
]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU.
pengedarnya.
1RWDXWLOL]HVHPSUHXPDUHJXODomREDL[DXWLOL]DURDOLVDGRUSHOD
Plattången MoistureProtect har en innovativ ny sensorteknik som kallas
SULPHLUDXWLOL]DomR
‡ Kembalikan perkakas ke pusat servis
Moisture Protect-sensorn.
*LULŕ
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDHOpFWULFD
7HNQLNHQKDUXWIRUPDWVVSHFLÀNWI|UDWWEHYDUDGHQQDWXUOLJDIXNWHQ
yang dibenarkan oleh Philips setiap
0RLVWXUH3URWHFWG]OHŕWLULFL0RLVWXUH3URWHFW6HQV|UDG×YHULOHQ\HQL
2 Pressione o bloqueio de fecho para desbloquear o aparelho ( f ).
i ditt hår. Sensorn analyserar ditt hår trettio gånger i sekunden och
ELUVHQV|UWHNQRORMLVLQHVDKLSWLU
kali anda hendak mendapatkan
( e ) durante um segundo para
3 Prima o botão ligar/desligar
anpassar temperaturen för att bevara hårets naturliga fukt. Det ger ett
%XWHNQRORMLVDo×Q×]×QGRĚDOVXRUDQ×Q×NRUXPDNLoLQ|]HORODUDN
ligar o alisador.
avancerat skydd för ditt hår mot överhettning och gör därmed ditt hår
pemeriksaan atau pembaikan.
WDVDUODQP×ŕW×U6HQV|UKHUVDQL\HGHELUVDo×Q×]×WHŕKLVHGHUHNGRĚDOVX
hälsosammare och mer skinande. Sensorn är redan påslagen, så du får
» O LED Moisture Protect está aceso e o indicador de
RUDQ×Q×NRUXPDNLoLQV×FDNO×Ě×D\DUODU
%X
VDo×Q×]×Dŕ×U××V×QPD\DNDUŕ×NRUXU
Pembaikan oleh orang yang tidak
maximalt skydd på en gång.
temperatura “175” ( b ÀFDLQWHUPLWHQWHQRYLVRU
YHEXVD\HGHVDo×Q×]×QGDKDVDĚO×NO×YHSDUODNROPDV×Q×VDĚODU6HQV|U
» Quando o aparelho é ligado, são libertados automaticamente
berkelayakan boleh menyebabkan
]DWHQDo×NROGXĚXQGDQLONDQGDQLWLEDUHQPDNVLPXPNRUXPDQ×QNH\ÀQL
L}HVGHIRUPDFRQWtQXDSHODUHVSHFWLYDVDtGDUHGX]LQGRRIULVDGR
3
Översikt
o×NDUDELOLUVLQL]
situasi yang amat berbahaya kepada
e fornecendo um brilho adicional.
a 9lUPHSODWWRU
4 3ULPDRVERW}HVGDWHPSHUDWXUD
ou
para seleccionar
pengguna.
*HQHOEDN×ŕ
uma temperatura adequada para o seu cabelo. A temperatura
b Teckenfönster
VHOHFFLRQDGDÀFDLQWHUPLWHQWHQRYLVRU3RGHFRQVXOWDUDWDEHODTipo
‡ -DQJDQPDVXNNDQREMHNORJDPNH
c 7HPSHUDWXULQVWlOOQLQJ
a ,V×WPDSODNDODU×
de cabelo abaixo.
dalam bukaan untuk mengelakkan
d MoistureProtect på/av
b Gösterge paneli
Tipo de cabelo
5HJXODomRGD
e 6WU|PSnDY
c 6×FDNO×ND\DUODU×
NHMXWDQHOHNWULN
WHPSHUDWXUD
f Öppningsspärr
d 0RLVWXUH3URWHFWDo×NNDSDO×
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar
200 °C
‡ Jangan tarik kord kuasa selepas
g Roterbart sladdfäste
e *oDoPDNDSDPD
&DEHORÀQRGHWH[WXUDLQWHUPpGLD
175 °C
menggunakannya. Pegang plag setiap
h Upphängningsögla
f .DSDWPDNLOLGL
ligeiramente ondulado
kali anda mencabut plag perkakas.
i
)|UYDULQJVIRGUDO
g Dönebilen kablo
Cabelo claro, louro, pintado
150 °C
Displaypanel
utilizzare questo
4
Ontkrul uw haar
c 7HPSHUDWXULQQVWLOOLQJ
apparecchio in prossimità di acqua.
Voordat u het apparaat gebruikt:
d MoistureProtect av/på
‡ Was uw haar met shampoo en conditioner.
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
e Av/på
‡ Föhn uw haar met een borstel.
f Lukkelås
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché la
2SPHUNLQJNLHVDOWLMGHHQODJHWHPSHUDWXXUVWDQGZDQQHHUXGH
g Roterbar ledning
vicinanza all’acqua rappresenta un
VWUDLJKWHQHUYRRUKHWHHUVWJHEUXLNW
h Hengeløkke
1 Steek de stekker in een stopcontact.
rischio anche quando il sistema è
i Oppbevaringsetui
2 Duw de ontgrendeling naar beneden om het apparaat te
spento.
ontgrendelen ( f ).
4
Rette ut håret
3 Druk één seconde op de aan-uitknop
( e ) om de straightener
‡ AVVERTENZA: non utilizzare
in te schakelen.
)¡UEUXN
questo apparecchio in
» +HW0RLVWXUH3URWHFWODPSMHJDDWEUDQGHQHQGH
‡ 9DVNKnUHWPHGVMDPSRRJEDOVDP
temperatuurindicatie‘175’( b ) op het display begint te
prossimità di vasche da
knipperen.
‡ Føn håret tørt mens du bruker en børste.
bagno, docce, lavandini o altri
» Als het apparaat is ingeschakeld, worden voortdurend en
Merk:Velg alltid en lav innstilling når du bruker rettetangen for første
automatisch ionen uit de uitlaat uitgezonden voor minder pluizig
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
JDQJ
recipienti contenenti acqua.
haar en meer glans.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
of
om een geschikte
4 Druk op de temperatuurknop
‡ Scollegate sempre il cavo di
completamente freddo.
2 Trykk ned lukkelåsen for å låse opp apparatet ( f ).
WHPSHUDWXXUVWDQGWHNLH]HQGLHELMXZKDDUSDVW'HJHVHOHFWHHUGH
3 Pulire l’apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno
( e ) i ett sekund for å slå på
3 Trykk på av/på-knappen
alimentazione dopo l’uso.
temperatuur begint op het display te knipperen. U kunt de tabel
umido.
rettetangen.
Haartype hieronder raadplegen.
‡ Nel caso in cui il cavo di alimentazione 4 Bloccare le piastre liscianti ( f ).
» LED-lampen for Moisture Protect lyser, og temperaturindikatoren
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche
175 ( b EHJ\QQHUnEOLQNHSnVNMHUPHQ
Haartype
7HPSHUDWXXUVWDQG
fosse danneggiato, dovrà essere
possibile appenderla tramite l’apposito gancio ( h ) o riporla nella
» Hvis apparatet er slått på, genereres ioner automatisk og blir
6WXJNUXOOHQGPRHLOLMNWHRQWNUXOOHQ
200 ºC
custodia fornita ( i ).
sostituito presso i centri autorizzati
kontinuerlig sluppet fri fra uttaket for å gi ekstra glans og redusere
)LMQOLFKWNUXOOHQGRIJROYHQG
175 ºC
krusing.
Philips, i rivenditori specializzati oppure
Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd
150 ºC
eller
for å velge en passende
4 Trykk på temperaturknappen
5
Garanzia e assistenza
GDSHUVRQDOHGHELWDPHQWHTXDOLÀFDWR
temperaturinnstilling for håret ditt. Den valgte temperaturen
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
EHJ\QQHUnEOLQNHSnVNMHUPHQ'XNDQVHLWDEHOOHQRYHUhårtyper
» Wanneer de ontkrulplaten de gekozen temperatuur hebben
per evitare situazioni pericolose.
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
nedenfor.
EHUHLNWVWRSSHQGHFLMIHUVPHWNQLSSHUHQ
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
5 Als u MoistureProtect wilt uitschakelen, moet u de
-knop ( d )
‡ Quest’apparecchio può essere usato
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
Hårtype
7HPSHUDWXULQQVWLOOLQJ
gedurende één seconde ingedrukt houden.
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
da bambini di età superiore agli 8 anni assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips..
Tykt, krøllete hår som er vanskelig å rette
200 ºC
6 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
2SPHUNLQJYRRUGLNNHUKDDUZRUGWDDQJHUDGHQRPPHHUORNNHQWH
e da persone con capacità mentali,
Fint, middels tykt eller litt bølgete hår
175 ºC
PDNHQ
Nederlands
Lyst, blondt, bleket eller farget hår
150 ºC
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
YRRUPD[LPDDOYRFKWEHKRXGUDGHQZHEHZHJLQJPHWUHODWLHIZHLQLJ
*HIHOLFLWHHUGPHWXZDDQNRRSHQZHONRPELM3KLOLSV$OVXYROOHGLJZLOW
KDDUVWUHQJHQDDQ
esperienza o conoscenze adatte a
» Når retteplatene er varmet opp til den valgte temperaturen,
SURÀWHUHQYDQGHRQGHUVWHXQLQJGLH3KLOLSVELHGWNXQWXXZSURGXFW
7 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten en druk de handgrepen stevig
slutter tallene å blinke.
registreren op www.philips.com/welcome.
condizione che tali persone abbiano
tegen elkaar.
5 Du slår av/på MoistureProtect ved å trykke på og holde nede
8 %HJLQELMGHZRUWHOHQWUHNGHVWUDLJKWHQHULQppQEHZHJLQJODQJVGH
ricevuto assistenza o formazione per
-knappen ( d ) i ett sekund.
1
Belangrijk
lok naar beneden (maximaal 5 seconden).
6 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn
utilizzare l’apparecchio in maniera
9 Herhaal stap 6 t/m 8 om de rest van het haar te ontkrullen.
5 cm.
sicura e capiscano i potenziali pericoli /HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRUYRRUGDWXKHWDSSDUDDW
10 0DDNKHWDIPHWHHQJODQVVSUD\RIÁH[LEHOHKDDUODN
JDDWJHEUXLNHQ%HZDDUGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJRPGH]HLQGLHQQRGLJWH
0HUN)RUW\NNHUHKnUIRUHVOnVGHWnGHOHLQQLÁHUHGHOHU
2SPHUNLQJKHWDSSDUDDWLVYRRU]LHQYDQHHQDXWRPDWLVFKH
kunnen raadplegen.
)RUPDNVLPDOIXNWLJKHWVEHYDULQJDQEHIDOHUYLpQJDQJPHGI UUH
associati a tale uso. Evitate che i
XLWVFKDNHOIXQFWLH1DPLQXWHQZRUGWKHWDSSDUDDWDXWRPDWLVFK
KnUVWUn
XLWJHVFKDNHOG8NXQWKHWDSSDUDDWRSQLHXZVWDUWHQGRRUGHDDQ
bambini giochino con l’apparecchio. Le ‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
7 Plasser den mellom retteplatene, og trykk håndtakene godt sammen.
XLWNQRSLQJHGUXNWWHKRXGHQWRWGDWKHW/('VFKHUPZRUGWYHUOLFKW
apparaat niet in de buurt van water.
8 Dra rettetangen nedover håret uten å stoppe opp (maks. 5
operazioni di pulizia e manutenzione
Na gebruik:
sekunder) fra rot til tupp.
non devono essere eseguite da
‡ Als u het apparaat in de badkamer
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
9 1nUGXVNDOUHWWHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQWLO
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
bambini senza la supervisione di un
gebruikt, haal de stekker dan na
10 Når du er ferdig med å style håret, påfører du en glansspray eller en
afgekoeld.
VSUD\IRUÁHNVLEHOKROG
adulto.
JHEUXLNDOWLMGXLWKHWVWRSFRQWDFW'H
3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige
0HUN$SSDUDWHWHUXWVW\UWPHGHQIXQNVMRQIRUDXWRPDWLVNDYVOnLQJ
doek.
(WWHUPLQXWWHUVOnUDSSDUDWHWVHJDXWRPDWLVNDY'XNDQ starte
QDELMKHLGYDQZDWHUNDQJHYDDU
‡ Prima di collegare l’apparecchio
4 Vergrendel de ontkrulplaten ( f ).
apparatet på nytt ved å trykke på og holde nede av/på-knappen til
opleveren, zelfs als het apparaat is
assicurarsi che la tensione indicata
5 %HUJKHWDSSDUDDWRSHHQYHLOLJHGURJHHQVWRIYULMHSODDWVRS8NXQW
/('VNMHUPO\VHWO\VHU
het apparaat ook aan het ophangoog ( h ) hangen of opbergen in
Etter bruk:
uitgeschakeld.
su quest’ultimo corrisponda a quella
de meegeleverde tas ( i ).
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
locale.
‡ WAARSCHUWING: gebruik
2 3ODVVHUGHWSnHWYDUPHEHVWDQGLJXQGHUODJWLOGHWHUDYNM¡OW
5
Garantie en service
dit apparaat niet in de buurt
3 5HQJM¡UDSSDUDWHWRJUHWWHSODWHQHPHGHQIXNWLJNOXW
‡ Non usate l’apparecchio per scopi
4 Lås retteplatene ( f ).
$OVXLQIRUPDWLHQRGLJKHEWELMYRYHUKHWYHUYDQJHQYDQHHQKXOSVWXN
van een bad, douche, wastafel
diversi da quelli descritti nel presente
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
RIDQGHUZDWHUKRXGHQGREMHFW
(www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care
manuale.
det i hengeløkken ( h ) eller oppbevare det i det medfølgende
Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
etuiet ( i ).
‡ +DDOQDJHEUXLNDOWLMGGHVWHNNHUXLW
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
‡ Quando l’apparecchio è collegato
kunt u contact opnemen met uw lokale Philips-dealer..
het stopcontact.
all’alimentazione, non lasciarlo mai
5
Garanti og service
Norsk
incustodito.
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
+YLVGXWUHQJHULQIRUPDVMRQIHNVRPXVNLIWLQJDYWLOEHK¡UHOOHUKYLV
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
» Depois das placas alisadoras aquecerem até à temperatura
moet u het laten vervangen door
*UDWXOHUHUPHGNM¡SHWRJYHONRPPHQWLO3KLOLSV'XInUEHVWPXOLJQ\WWH
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
seleccionada, a intermitência dos dígitos pára.
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
GXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
Philips, een door Philips geautoriseerd www.philips.com/welcome.
5 Para ligar/desligar o MoistureProtect, mantenha o botão
premido
altri produttori oppure componenti
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren..
( d ) durante um segundo.
servicecentrum of personen met
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
6 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura
1
Viktig
Português
para alisar.
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDU
da Philips. In caso di utilizzo di tali
1RWDSDUDFDEHORPDLVJURVVRUHFRPHQGDPRVDVHSDUDomRGHPDLV
Parabéns
pela
compra
do
seu
produto
e
bem-vindo
à
Philips!
Para
Les
denne
brukerveiledningen
nøye
før
du
bruker
apparatet,
og
ta
vare
te
voorkomen.
accessori o parti, la garanzia si annulla.
PDGHL[DV
tirar máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
på den for senere referanse.
3DUDDPi[SUHVHUYDomRGDKLGUDWDomRUHFRPHQGDPRVSDVVDJHP
‡
Dit
apparaat
kan
worden
gebruikt
produto
em:
www.philips.com/welcome.
‡ Non avvolgete il cavo di alimentazione
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
FRPUHODWLYDPHQWHPHQRVÀRVGHFDEHOR
GRRUNLQGHUHQYDQDIMDDUHQ
attorno all’apparecchio.
7 Coloque-a entre as placas de alisamento e aperte as pegas
i nærheten av vann.
,PSRUWDQWH
ÀUPHPHQWH
door personen met verminderde
‡ Lasciate raffreddare l’apparecchio
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
8 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só
OLFKDPHOLMNH]LQWXLJOLMNHRIJHHVWHOLMNH
prima di riporlo.
movimento (máx. 5 segundos) deste a raiz até às pontas, sem parar.
du koble det fra etter bruk. Nærheten aparelho e guarde-o para consultas futuras.
9 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 8.
capaciteiten
of
weinig
ervaring
en
‡ Prestare la massima attenzione
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto
WLOYDQQXWJM¡UHQULVLNRVHOYQnU
10 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma
NHQQLVPLWV]LMWRH]LFKWRILQVWUXFWLH
durante l’uso dell’apparecchio poiché
ODFDGHÀ[DomRVXDYH
de água.
apparatet
er
slått
av.
hebben
ontvangen
aangaande
1RWD2DSDUHOKRHVWiHTXLSDGRFRPXPDIXQomRGHGHVDFWLYDomR
potrebbe essere estremamente caldo.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa DXWRPiWLFD 'HSRLVGHPLQXWRVRDSDUHOKRGHVOLJDVH
‡ ADVARSEL: Ikke bruk
veilig
gebruik
van
het
apparaat,
Utilizzare esclusivamente l’apposita
DXWRPDWLFDPHQWH3RGH UHLQLFLDURDSDUHOKRPDQWHQGRRERWmROLJDU
FDVDGHEDQKRGHVOLJXHDÀFKDGD
apparatet nær badekar,
GHVOLJDUSUHPLGRDWpRHFUm/('VHDFHQGHU
HQ]LMGHJHYDUHQYDQKHWJHEUXLN
impugnatura poiché le altre parti sono
tomada após a utilização, uma vez que $SyVDXWLOL]DomR
GXVM
KnQGYDVNHUHOOHUDQGUH
EHJULMSHQ.LQGHUHQPRJHQQLHW
calde ed evitare il contatto con la
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDWRPDGDHOpFWULFD
a presença de água apresenta riscos,
elementer som inneholder
met het apparaat spelen. Reiniging
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
pelle.
mesmo com o aparelho desligado.
vann.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
en
onderhoud
dienen
niet
zonder
‡ Appoggiare sempre l’apparecchio
‡
AVISO:
não
utilize
este
4 Bloqueie as placas alisadoras ( f ).
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
toezicht door kinderen te worden
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurásull’apposito supporto, posizionandolo
aparelho perto de banheiras,
lo pela argola de suspensão ( h ) ou guardá-lo na bolsa fornecida
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må
uitgevoerd.
VXXQDVXSHUÀFLHSLDQDVWDELOHH
( i ).
chuveiros,
lavatórios
ou
outros
den alltid skiftes ut av Philips, et
‡ Controleer voordat u het apparaat
termoresistente. Le piastre riscaldanti
recipientes que contenham
VHUYLFHVHQWHUVRPHUJRGNMHQWDY
5
Garantia e assistência
aansluit of het voltage dat op het
QRQGHYRQRPDLWRFFDUHODVXSHUÀFLH
água.
3KLOLSVHOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVSH[VREUHDVXEVWLWXLomRGHXP
apparaat is aangegeven overeenkomt
RDOWURPDWHULDOHLQÀDPPDELOH
‡ Desligue sempre da corrente após
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
personell, slik at man unngår farlige
PHWGHSODDWVHOLMNHQHWVSDQQLQJ
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
‡ Evitare che il cavo di alimentazione
cada
utilização.
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
VLWXDVMRQHU
‡
Gebruik
het
apparaat
niet
voor
garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu
entri in contatto con le parti
‡
6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGR
GHYHVHU
país, contacte o seu revendedor Philips..
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
andere
doeleinden
dan
beschreven
in
surriscaldate dell’apparecchio.
sempre
substituído
pela
Philips,
por
over åtte år og av personer med
GH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ
‡ Tenere l’apparecchio acceso lontano
um centro de assistência autorizado
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
‡ Laat het apparaat nooit zonder
GDRJJHWWLHPDWHULDOLLQÀDPPDELOL
da Philips ou por pessoal devidamente
SV\NLVNIXQNVMRQVHYQHHOOHUSHUVRQHU
toezicht liggen wanneer het is
‡ Non coprite mai l’apparecchio (ad
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
med manglende erfaring eller
aangesloten op het stopcontact.
esempio con un asciugamano o un
de perigo.
NXQQVNDSGHUVRPGHInULQVWUXNVMRQHU
‡
Gebruik
nooit
accessoires
of
indumento) quando è caldo.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn ‡ Este aparelho pode ser utilizado
onderdelen
van
andere
fabrikanten
of
‡ Usate l’apparecchio esclusivamente
por crianças com idade igual ou
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
sui capelli asciutti. Non utilizzare
superior a 8 anos e por pessoas
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
3KLOLSV
$OVXGHUJHOLMNHDFFHVVRLUHV
l’apparecchio con le mani bagnate.
com capacidades físicas, sensoriais
med apparatet. Barn skal ikke utføre
of onderdelen gebruikt, vervalt de
ou mentais reduzidas, ou com falta
‡ Assicurarsi che le piastre riscaldanti
UHQJM¡ULQJHOOHUYHGOLNHKROGXWHQWLOV\Q
garantie.
de experiência e conhecimento, caso
siano pulite e prive di polvere e
‡ Før du kobler til apparatet, må du
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
tenham sido supervisionadas ou lhes
residui di prodotti modellanti come
kontrollere at spenningen som er
apparaat.
b
4
Platta ut håret
)|UHDQYlQGQLQJ
‡ Tvätta håret med schampo och balsam.
‡ Torka håret med hårtork samtidigt som du borstar det.
2EV9lOMDOOWLGHQOnJWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJQlUGXDQYlQGHUSODWWnQJHQ
I|UI|UVWDJnQJHQ
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Tryck ner på öppningsspärren för att öppna apparaten ( f ).
( e ) i en sekund för att slå på
3 Tryck på på/av-knappen
plattången.
» Moisture Protect LED-lampan är tänd och temperaturindikatorn
“175µbE|UMDUEOLQNDSnGLVSOD\HQ
» 1lUDSSDUDWHQVOnVSnDYJHVMRQHUDXWRPDWLVNWRFKNRQWLQXHUOLJW
från öppningen, vilket minskar burrighet och ger extra glans.
4 Tryck på temperaturknappen
eller
I|UDWWYlOMDOlPSOLJ
WHPSHUDWXULQVWlOOQLQJI|UGLWWKnU'HQYDOGDWHPSHUDWXUHQE|UMDU
blinka på displayen. Läs tabellen Hårtyp nedan.
h
$VPDNDQFDV×
i
6DNODPDoDQWDV×
6Do×Q×]×G]OHŕWLULQ
‡ 6Do×Q×]×ŕDPSXDQYHVDoNUHPL\OH\×ND\×Q
‡ 6Do×Q×]DELUI×UoD\ODI|QoHNLQ
1RW']OHŕWLULFL\LLONNH]NXOODQ×UNHQPXWODNDHQGŕNV×FDNO×N
VHYL\HVLQGHQEDŕOD\×Q
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
2 &LKD]×QNLOLGLQLDoPDNLoLQNDSDWPDNLOLGLQHfEDVW×U×Q
3 *oDoPDNDSDPDGĚPHVLQH ( e ) bir saniye boyunca basarak
G]OHŕWLULFL\LDo×Q
» 0RLVWXUH3URWHFW/('×ŕ×Ě×\DQDUYHV×FDNO×NJ|VWHUJHVL¶175‘( b )
HNUDQGD\DQ×SV|QPH\HEDŕODU
» &LKD]Do×NROGXĚXQGDo×N×ŕWDQRWRPDWLNRODUDNVUHNOLGDĚ×W×ODQ
L\RQODUVDo×Q×]DHNVWUDSDUODNO×NYHULUYHHOHNWULNOHQPH\LD]DOW×U
V×FDNO×N
4 6Do×Q×]DX\JXQELUV×FDNO×ND\DU×VHoPHNLoLQ veya
GĚPHOHULQHEDV×Q6HoLOHQV×FDNO×NHNUDQGD\DQ×SV|QPH\HEDŕODU
$ŕDĚ×GDNL6Do7LSLWDEORVXQDEDŕYXUDELOLUVLQL]
Hårtyp
7HPSHUDWXULQVWlOOQLQJ
7MRFNWORFNLJWVYnUWDWWSODWWDXW
200 ºC
)LQWQRUPDOWHOOHUPMXNWYnJLJW
175 ºC
6Do7LSL
6×FDNO×N$\DU×
/MXVWEORQWEOHNWHOOHUIlUJDW
150 ºC
.DO×QWHOOLN×Y×UF×NG]OHŕWLULOPHVL]RU
200ºC
īQFHWHOOLQRUPDOYH\D\XPXŕDNGDOJDO×VDoODU
175ºC
$o×NUHQNOLVDU×UHQJLDo×OP×ŕYH\DER\DO×VDoODU
150ºC
» När plattångsplattorna har värmts upp till den valda temperaturen
slutar siffran att blinka.
5 För att slå på/av MoistureProtect ska du trycka och hålla in
knappen ( d ) i en sekund.
6 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
2EV9LUHNRPPHQGHUDUDWWWMRFNDUHKnUGHODVLQLÁHUVHNWLRQHU
)|UPD[LPDOWIXNWEHYDUDQGHUHNRPPHQGHUDUYLGUDJPHGIlUUH
KnUVOLQJRU
7 Placera den mellan plattångsplattorna och tryck ihop handtagen
ordentligt.
8 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårrötterna till ändarna utan stopp.
9 Upprepa steg 6 till 8 om du vill platta ut resten av håret.
10 $YVOXWDVW\OLQJHQPHGHQJODQVVSUD\HOOHUHQKnUVSUD\I|UÁH[LEHO
hållbarhet.
2EV$SSDUDWHQlUXWUXVWDGPHGHQDXWRPDWLVNDYVWlQJQLQJVIXQNWLRQ
(IWHUPLQXWHUVWlQJVDSSDUDWHQDYDXWRPDWLVNW'XNDQVWDUWDRP
DSSDUDWHQJHQRPDWWWU\FNDRFKKnOODLQVWU|PNQDSSHQSnDYWLOOV
/('GLVSOD\HQWlQGV
Efter användning:
1
2
3
4
5
Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
Lås plattångsplattorna ( f ).
Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
den med öglan ( hHOOHUI|UYDUDGHQLGHWPHGI|OMDQGHIRGUDOHW
( i ).
» ']OHŕWLUPHSODNDODU×VHoLOHQV×FDNO×ĚDXODŕW×Ě×QGDUDNDPODU\DQ×S
sönmeyi durdurur.
5 0RLVWXUH3URWHFWDo×SNDSDWPDNLoLQ GĚPHVLQLd ) bir saniye
ER\XQFDEDV×O×WXWXQ
6 6Do×Q×]×WDUD\×QYHG]OHŕWLUPHLoLQFP·GHQJHQLŕROPD\DQELUWXWDP
DO×Q
1RW.DO×QVDoODU×QGDKDID]ODWXWDPDD\U×OPDV×|QHULOLU
0DNVQHPNRUXQPDV×LoLQVHIHUGHQLVSHWHQGDKDD]VDoWXWDP×QGD
NXOODQPDQ×]×|QHULUL]
7 ']OHŕWLUPHSODNDODU×Q×QDUDV×QD\HUOHŕWLULQYHNROODU×V×N×FDELUELULQH
EDVW×U×Q
8 6Do×QDŕ×U××V×QPDV×Q×|QOHPHNLoLQG]OHŕWLULFL\LWHNELUKDUHNHWOH
PDNVVDQL\HYHKLoGXUPDGDQN|NWHQXFDND\G×U×Q
9 6Do×Q×]×QNDODQ×Q×G]OHŕWLUPHNLoLQDUDV×DG×PODU×WHNUDUOD\×Q
10 6DoŕHNLOOHQGLUPHLŕOHPLQLWDPDPODPDNLoLQSDUODNO×NYHUHQYH\D
VHUEHVWWXWDQELUVDoVSUH\LQLVDo×Q×]DSVNUWQ
1RW%XFLKD]GDRWRPDWLNNDSDQPDIRQNVL\RQXEXOXQXU 60 dakika
VRQUDFLKD]RWRPDWLNRODUDNNDSDQ×U/('HNUDQ×\DQDQDNDGDU Jo
DoPDNDSDPDGĚPHVLQLEDV×O×WXWDUDNFLKD]×\HQLGHQEDŕODWDELOLUVLQL]
.XOODQ×PGDQVRQUD
1
2
3
4
5
&LKD]×NDSDW×QYHÀŕLQLoHNLQ
6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\HNR\XQ
&LKD]×YHG]OHŕWLUPHSODNDODU×Q×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
']OHŕWLUPHSODNDODU×Q×f ) kilitleyin.
*YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDNDQFDV×QGDQ
( hDVDUDNYH\DELUOLNWHYHULOHQVDNODPDoDQWDV×QGDi )
saklayabilirsiniz.
-HQLV5DPEXW
Tetapan Suhu
Kasar, keriting, susah untuk diluruskan
200ºC
Halus, tekstur sederhana atau berombak lembut
175ºC
Cerah, perang, dilunturi atau dirawat warna
150ºC
» Apabila plat pelurus dipanaskan ke suhu yang dipilih, digit berhenti
berkelip.
5 Untuk mematikan/menghidupkan MoistureProtect, tekan dan tahan
butang ( d ) selama satu saat.
6 Sikat rambut anda dan ambil bahagian yang lebarnya tidak lebih
daripada 5sm untuk diluruskan.
1RWD8QWXNUDPEXW\DQJWHEDODGDODKGLV\RUNDQPHQFLSWDOHELK
EDQ\DNVHNV\HQ
8QWXNSHQJHNDODQNHOHPEDSDQPDNVLPXPNDPLPHQFDGDQJNDQ
JHUDNDQGHQJDQKHODLDQUDPEXW\DQJOHELKVHGLNLW
7 Letakkan rambut di antara plat pelurus dan rapatkan kedua-dua
pemegang dengan kukuh.
8 /XQFXUNDQSHOXUXVVHSDQMDQJKHODLDQUDPEXWGDODPVDWXJHUDNDQ
PDNVLPXPVDDWGDULDNDUKLQJJDKXMXQJWDQSDEHUKHQWL
9 Untuk meluruskan baki rambut anda, ulangi langkah 6 hingga 8.
10 Untuk mengemaskan gaya rambut anda, kabuskan dengan semburan
kilatan atau semburan rambut dengan tetapan boleh ubah.
1RWD3HUNDNDVGLOHQJNDSLGHQJDQIXQJVLSHPDWLDQDXWRPDWLN Selepas
PLQLWSHUNDNDVDNDQPDWLVHFDUDDXWRPDWLN$QGDEROHK PHPXODNDQ
VHPXODSHUNDNDVGDQPHQDKDQEXWDQJKLGXSPDWLVHKLQJJDVNULQ/('
PHQ\DOD
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
PHQ\HMXN
3 Bersihkan perkakas dan plat pelurus dengan kain lembap.
4 Kunci plat pelurus ( f ).
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk.
$QGDMXJDEROHKPHQJJDQWXQJNDQQ\DGHQJDQJHOXQJSHQJJDQWXQJ
( h ) atau menyimpannya di dalam kantung yang dibekalkan ( i ).
-DPLQDQGDQSHUNKLGPDWDQ
Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai penggantian alat
WDPEDKDQDWDXMLNDDQGDPHPSXQ\DLPDVDODKVLODOD\DULODPDQZHE
Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips
di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam
ULVDODKMDPLQDQVHUDWDGXQLD-LNDWLDGD3XVDW/D\DQDQ3HODQJJDQGL
QHJDUDDQGDSHUJLNHSHQMXDO3KLOLSVWHPSDWDQDQGD.
ࡩ฼ᇓ໗
‫ܭ‬࿨ி؇ࡔ‫ކ‬ĩ࠭ჴ‫ޝ‬઄‫ੈۈ‬౗Ğ༛੶ி஡ի‫ੈۈ෕ྼە‬౗ຖ‫ݤ‬
؇ለ՝ĩೊᅿZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHቡԊி؇ԣసd
ᇛဵ൝ཟ
඲ᄊԣసሏಏĩೊ኏྇ᅩ٢҉ᄊࠞාԊĩӋ໪ൡѮ‫ޗ‬Ⴝ‫ݤ‬ഒࠌ
ӷফd
‡ ी݃ķೊཡᅿমयฅ؇‫ڼ؛‬඲ᄊ҉
ԣసd
‡ ᅿᅆ෋ட඲ᄊԣసࠌပлྑԎ໊ĩ
ࢉ඲ԣసႺ‫ޓ‬Ҡĩयฅ‫ۄ‬ሤ഑‫׋‬ᅿ
༔ྤd
‡ ी݃ķӤ႓ᅿඛฅ؇ᅆܴc
ઇᅆcྃਫ਼ఋࡩ౥๒౸୚‫ܚ‬
य඲ᄊ҉౸॰d
‡ ඲ ᄊ ࠌ ར ң л ྑ ԣ స ؇
Ԏ໊d
‡ ത޶‫ت‬ᅙྮ็ࠬĩ༛੶ҧ୉༔ྤĩ
ңဘᄐ‫ੈۈ‬౗c‫ੈۈ‬౗ຍᅡ༝ဋሱ
࿱ࡩᄗ຿؋༝ဋ኉‫ݎ‬؇ቧ႞ഈᅖਁ
फ࿽‫࠲ݙ‬d
‡ ҉ԣసසߨᄐแࡩႽ൪யએ؇‫ښ‬
ໂႽࢅሌບӤࣔ೨c‫ܭ‬আࡩ़ඌ൪
ᄗᇒКࡩ೮‫ޓྯڥ‬ाၴߦላද؇ഈ
ම඲ᄊĩ‫׮‬ಏຖවᄗഈ‫ٵ‬๒ମ඲ᄊ
҉ԣసफ࿽ࢵٞࡩሙ‫׿‬ĩႽ೴Ѯ๒
ମП೨඲ᄊĩӋಱഀ๒ମ୞фྯ‫ޓ‬
؇༔޿dӤ؆ഀ‫ښ‬ໂ໹෺҉ԣసd
Ӥ႓ഀ‫ښ‬ໂᅿཏഈࢵٞ؇ೈ৥ྑफ
࿽ೄओߦѮႃd
‡ ੗आԣసሏಏĩೊ೴Ѯԣస൪ҵභ
؇‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
‡ ೊཡࣞ҉ԣసᄊᄡ҉ාԊሱฌ୞Ⴝ
໵؇ഋߧ౥๓ᄊ໑d
‡ ‫״‬ԣస੗आ੶‫ت‬ᅙඪĩಯཡഀ౥ཏ
ഈণ‫ޗ‬d
‡ ಯཡ඲ᄊᄐ౥๓ሧᆑ൧ඕԣ؇ĩࡩ
༥ा‫ੈۈ‬౗ຍһ໙࣋؇ഋߧ‫ࡩ࣓ܚ‬
Ө࣓dത޶඲ᄊְਭ‫ࡩ࣓ܚ‬Ө࣓ĩ
ி؇Ѯဋࣞච࿔d
‡ ಯཡࣞ‫ت‬ᅙྮԡഃᅿԣస൪d
‡ ‫ע‬ԣస໽೨਱ೱࠌᅾ‫ۄ׋‬d
‡ ᄐᄡԣసࡘߵກĩೊᅿ඲ᄊඪ‫ࢨځ‬
ቡ჋dሜ஡ཆበාӅĩმ༛౥๒Ө
༬ࡘߵກĩӋಱҧ୉ᄲథ۳आ֊d
‡ ඵሶࣞ҉ԣస‫ۄ‬ሤᅿ‫ݑ‬അ؇ా༹Ҹ
୍൪dഅࢨഅђӤ؆आ֊Ҹ୍ࡩ౥
๒স೹ӭ੺d
‡ Ӥ႓඲‫ت‬ᅙྮआ֊‫؀‬ԣస؇ኅഅ
Ө‫ە‬d
‡ ത޶ԣసႺ‫ח‬ঙĩೊ඲ԣసᅛਸჀ
೹འບߦӭ੺d
‡ ‫״‬ԣసүഅඪಯཡᅿ౥Ҹ୍܏‫ܤ‬ഋ
ߧའసĥത଒ठࡩႫ‫۽‬Ħd
‡ ԣసሜ஡ᄊᄡ‫ܦ‬؇໊‫ڡ‬dಯཡᄊඣ
ාԂ኶҉ԣసd
‡ Ѯ՝ࢨഅђओौཏՅಱ༥ᆶ൪‫ى‬࿺
ԣసĥത୫ถc‫ى‬࿺ఊ࢖ߦ‫࣭ڡ‬Ħ
dಯཡࣞ҉ԣసᄲ‫ى‬࿺ԣసऔߨ
඲ᄊd
‡ ࢨഅђ൪໒ᄗ໒Ԍdְ໒Ԍস஡ࡘ
฽ኄඪࢹ؇໙Ⴏଆଆ୪็d‫׮‬වĩ
ᇥӋӤჷྻԣస؇ခ஡d
‡ ࣞԣసᄊᄡ೻޸െ؇໊‫ڡ‬ඪĩࢨഅ
ђস஡ࡘ೻൪ၠെdࣞԣసᄊᄡࢮ
‫ڡ‬ሏಏĩརңྗኈ်౥ा࿉൧d
‡ ԣసሜ஡ฤ‫ੈۈ؀‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
࿱ࣁဋdᄐӤߨ‫ݎ‬ഈᅖफ࿽ဋ਺স
஡ࣞᄊࠞሤᄡࢀ٩༔ྤ؇ॄ‫؛‬d
‡ ಯཡࣞण෭འບԎനঙ৉ሱĩႽ୉
֊‫ت‬d
‡ ඲ᄊࠌೊཡ৺Խ‫ت‬ᅙྮdлྑԣ
సԎ໊ඪĩೊཆधԎ໊d
‫׌‬Ռӊ(0)
҉‫ੈۈ‬౗ԣస‫ߨۺ‬๐ᄗᄗ‫ޓ‬Ѵિᄡ‫֪ت‬Ԩ؇සᄊҵቻߦ‫ޡڧ‬d
ߐࣦ
ְ‫ߞۺ‬Ҹභ҉ԣసӤ஡ᄲႤѐ؇ඕࡥ৹࡯Ⴄ຿౻ሤ
(8dೊኰးி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗‫ޓ‬ᄡ‫ە‬ਭ෎ࢄ
‫ت‬ኒߦ‫ت‬౹ԣస؇‫ޡ‬ᆗdሀ೴౻ሤࣞᄗቛᄡҧ୉‫ॄ࠮ٵ‬
ߦഈਭࣔতᆑՐ‫୍ܗ‬ჷྻd
ࡩࢾ
0RLVWXUH3URWHFWሒ‫ڡ‬౸Ӳᄊ֙࿯؇࿯࿺֐‫ܭ‬౸࢑෮ĩ౥Ս༛Ѯ
ඣ֐‫ܭ‬౸d
‫࢑ܠ‬෮ቧ༛Ѯ՝໊‫ڡ‬؇ና೸ኋര‫ڙ‬ඃ࢛d‫ܭ֐ܠ‬౸ଦ୒ሴ‫ڡ໊ٵ‬
‫ە‬ཧֳĩ‫غ‬ᇾ༳٩ĩႽѮ՝໊‫ڡ‬؇ና೸ኋരdᇥস༛໊‫ڡ‬ຖ
‫ྗݤ‬फ؇Ѯࠛĩ‫ڿ‬ሚ౥޸അĩഀி؇တ‫ࣔݙڡ‬তc‫ݙ‬੬ᆘdགྷମ
Ⴚा‫ח‬ঙ੶֐‫ܭ‬౸ĩმְிָႤঙඵफ़সႽྼ෕ክ໽ൡ؇Ѯࠛd
‫ۄ‬එ
a
ࡊಧϴ
b
ཅ൙૯ϴ
c
໕؋ഥ‫׫‬
d
0RLVWXUH3URWHFWऻܵ
e
ऻగܵт
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
f
෱६
g
ಥཐሑᇆ
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
h
‫ߐܯ‬
i
൰ରփ
$ODPVHNLWDU
.XOODQ×PGDQ|QFH
4 Tekan butang suhu
atau
untuk memilih tetapan suhu yang
sesuai untuk rambut anda. Suhu yang dipilih mula berkelip pada
SDSDUDQ$QGDEROHKUXMXNMDGXDO-HQLV5DPEXWGLEDZDK
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang
dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan
negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik
dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu
mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan
manusia.
2
Pengenalan
Pelurus MoistureProtect mempunyai teknologi inovatif baru dipanggil
sensor Perlindungan Kelembapan.
Teknologi ini direka bentuk khusus untuk mengekalkan penghidratan
VHPXODMDGLUDPEXWDQGD6HQVRUPHQGLDJQRVLVUDPEXWDQGDNDOLSHU
saat dan menyesuaikan suhu untuk mengekalkan penghidratan semula
MDGLUDPEXWDQGD,QLPHPEHULNDQSHUOLQGXQJDQODQMXWDQSDGDUDPEXW
DQGDGDULSDGDSHPDQDVDQ\DQJPHODPSDXMDGLLDPHPDVWLNDQUDPEXW
anda lebih sihat dan lebih berkilat. Kami telah menghidupkan sensor ini,
MDGLDQGDEROHKPHQLNPDWLSHUOLQGXQJDQPDNVLPXPGDULPXODODJL
*DPEDUDQNHVHOXUXKDQ
a
3ODWSHPDQDV
b
Panel paparan
c
Tetapan suhu
d
0RLVWXUH3URWHFWKLGXSPDWL
e
.XDVDKLGXSPDWL
f
Kunci penutup
g
Kord putar ayun
h
Gegelung Gantungan
i
3DXXQWXNWXMXDQSHQ\LPSDQDQ
/XUXVNDQUDPEXWDQGD
6HEHOXPGLJXQDNDQ
‡ Cuci rambut anda dengan syampu dan perapi.
‡ Meniupkeringkan rambut anda dengan berus.
1RWD6HQWLDVDSLOLKWHWDSDQUHQGDKDSDELODDQGDPHQJJXQDNDQSHOXUXV
EXDWSHUWDPDNDOL
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Tolak kunci penutup ke bawah untuk membuka kunci perkakas ( f ).
( e ) selama satu saat
3 Tekan butang hidupkan/matikan kuasa
untuk menghidupkan pelurus.
» /('0RLVWXUH3URWHFWPHQ\DODGDQSHQXQMXNVXKX¶175‘( b )
mula berkelip pada paparan.
» Jika perkakas dihidupkan, ion akan dikeluarkan secara automatik
dan berterusan daripada alur keluar, mengurangkan kerinting halus
GDQPHQMDGLNDQUDPEXWOHELKNLODW
জᆴ๬‫ك‬
ൔႬᆱఱń
‡ ᄊྃ‫ڡ‬ฅߦࠛ‫ڡ‬ฯྃौ໊‫ڡ‬d
‡ ֚‫ܦ‬ඪᄊේኒේ਺໊‫ڡ‬d
ሃၭń൲ՕൔႬᆴ‫ك‬చൌĶ၆‫ဵ׫‬࿎ᄸࢤֲ֩໕؋ഥ‫‰׫‬
1 ࣞԎ໊੗आሢ‫ت‬ᅙԎኸd
2 Сྑ๏৊ࣞԣసक๏fd
3 С‫ت‬ᅙঙ‫ޓ‬Сை e୒ሴস‫ח‬ঙሒ‫ڡ‬౸d
» 0RLVWXUH3URWHFW/('ࡘ੬౱ĩྣභూ൪؇༳٩ሙ
භqrbঙඵ൜ฏd
» ത޶ԣసႺआົ‫ت‬ᅙĩࣞናِӋ੗ဥ‫ָ؛‬ս৉ԣඕ‫ܗ‬ਸ
ኒĩઙတ‫ࢨݙڡ‬ชࠣc੬ᆘd
4 Сበ༳٩Сை ࡩ ာᆖසߨி‫ڡ‬ራ؇༳٩ඃ‫ى‬dာ‫ى‬؇
༳٩ࡘᅿྣභూ൪ঙඵ൜ฏdிসႽӷᅩྑ୍؇‫ك‬ᇍ৏ྜҸd
‫ك‬ᇍ৏ྜ
໕؋ഥ‫׫‬
ֻԃĩ‫ॾם‬ĩߵ஖৺ሒ
ºC
ྚ྇ĩሱခ‫ڡ‬ራࡩ૝ॾ
ºC
ф‫ڡ‬cण‫ڡ‬cा޸రфࡩᇢ೻޸െ؇໊‫ڡ‬
ºC
» ሒ‫ࢥڡ‬ђࢨഅሢာ‫ى‬؇༳٩ࠌĩ෶ንࣞຶሚ൜ฏd
5 ႓‫ޓ‬Ҡ‫ח‬ঙ0RLVWXUH3URWHFWĩೊСበ Сைd୒ሴd
6 ේ਺໊‫ڡ‬ĩೞႤᡗড়٩ӤԳ޸ਲା؇໊‫ڡ‬फ࿽৺ሒd
ሃၭń‫ؗ‬Ⴣࢤ୭૥֩๬‫ك‬Ķࡽၴࢀ๬‫ٷك‬ຽ‫‰៹كأۻ‬
ຽਘ቏պཏ؋ֽАӿ೒ᄺĶ໥ૐࡽၴૈՕ࿎ಀࢤഖ਌֩‫‰៹ك‬
7 ໊ࣞ‫ڡ‬ሤᄡሒ‫ࢥڡ‬ђሏࢹĩ೸ࠌᄊੑࣞාӅСબd
8 ָ‫ݖڡ‬ሢ‫ڡ‬൭ĩࣞሒ‫ڡ‬౸ชኄ໊‫ڡ‬༌ྑ৺ĥӤ႓Գ޸୒Ħ
ِ኶႓ઢ԰ĩӤ႓ຶ‫ٺ‬d
9 ႓৺ሒ໊‫ڡ‬؇౥ᄧӨ‫ە‬ĩሹܑӦ቉ሢࢉসd
10 ႓໽Րி؇໊‫ڡ‬ᆑ࿺ĩೊఊ൪Ⴄ࿖੬ᆘఊཞࡩഞࠛ‫ى‬࿺࢖
ሃၭńӅ௚னХስ‫ٷ‰ୃ܃༙ܵײ‬ᇖޮĶӅ௚ࢀስ‫ܵײ‬т‰
ୡᆾྷᇛྑగ‫ײ‬Ӆ௚Ķࠫσሂ‫׌‬჻ऻܵσ୪Ķᆴᇄ/('௤ଢ
਎ఓ‰
ൔႬޮń
1
2
3
4
5
ೊ‫ޓ‬ҠԣసӋлྑ‫ت‬ᅙԎ໊d
ࣞԣసሤᄡ‫ݑ‬അҸ୍൪ĩሒሢ౥਱ೱd
ᄊඣӥೄओ҉ԣసߦሒ‫ࢥڡ‬ђd
๏‫ى‬ሒ‫ࢥڡ‬ђfd
ࣞԣస‫ۄ׋‬ᅿП೨c‫ܦ‬ᆔcೄओ؇༬ሤdிႛসႽ඲ᄊ‫࠮ލ‬
hࣞԣస‫ލ‬౱ࡩࣞ౥‫ۄ׋‬ᅿ฽‫ܚ‬؇പ‫ס‬iሱd
Аྭე‫ڟ‬༄
ത޶ிပ႓੶क࿲ཱĥത‫࣓ܚ࠲ݙ‬؇ྯ‫ޓ‬࿲ཱĦࡩᄗഋߧႲ༻ĩ
ೊ‫ੈۈ༻ۂ‬౗་ᇁZZZSKLOLSVFRP dிႛসႽᄲி๐ᅿ‫؛‬؇‫ۈ‬
ੈ౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱੕྄ĥসָѮဋগሱᇕ‫؀‬౥‫૴ߞࠧت‬Ħdത޶
ி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗ଢᄗ‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱ĩೊ࿁‫؛״‬؇‫ੈۈ‬
౗ा࿉൧೒ቛd
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising