Philips | HD2628/50 | Philips Toaster HD2628/20 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
HD2628
a
b
c
d
e f g
j
EN User manual
NL
DA
Brugervejledning
NO
Brukerhåndbok
DE
Benutzerhandbuch
PT
Manual do utilizador
EL Εγχειρίδιο χρήσης
SV Användarhandbok
ES
Manual del usuario
TR Gebruiksaanwijzing
Kullanım kılavuzu
FI Käyttöopas
AR
FR Mode d’emploi
FA
IT
Manuale utente
h
k
i
f Bouton de décongélation
Deutsch
Svenska
g Bouton d’arrêt
a Staubabdeckung (abhängig vom Land)
a Dammskydd (beroende på land)
h Bouton de réglage du degré de brunissage
b Brötchenaufsatz (nur HD2628/80)
i Fonction de réchauffage de petits pains
c Toastkammern
(HD2628/80 uniquement)
j Ramasse-miettes
d Schiebeschalter
f Auftautaste
e Återuppvärmningsknapp
f Upptiningsknapp
Italiano
g Stopptaste
h Röststufenschalter
c Rostningsfack
d Rostningsspak
k Crochets de rangement du cordon
e Aufwärmtaste
b Uppvärmningsställ (endast HD2628/80)
g Stoppknapp
a Coperchio antipolvere (a seconda del paese)
h Reglage för rostningsinställning
b Griglia scaldabriosche (solo HD2628/80)
i Uppvärmningsfunktion
j Krümelschublade
c Fessure
j Smulbricka
k Vorsprünge für Kabelaufwicklung
d Leva del tostapane
k Sladdvinda
i Brötchenaufwärmfunktion
(nur HD2628/80)
(endast HD2628/80)
e Pulsante di riscaldamento
f Pulsante di scongelamento
Ελληνικά
Türkçe
g Pulsante di arresto
a Κάλυμμα σκόνης (ανάλογα με τη χώρα)
b Σχάρα για ζέσταμα (μόνο στους τύπους HD2628/80)
c Εγκοπές φρυγανίσματος
h Interruttore dell’impostazione di doratura
i Funzione riscaldamento panini
(solo HD2628/80)
j Vassoio raccoglibriciole
d Μοχλός φρυγανίσματος
f Buz çözme düğmesi
Nederlands
g Κουμπί STOP (διακοπής λειτουργίας)
h Διακόπτης ρύθμισης ροδίσματος
i Λειτουργία ζεστάματος για ψωμάκια
(μόνο στους τύπους HD2628/80)
j Δίσκος για ψίχουλα
k Βραχίονες αποθήκευσης καλωδίου
b Warming rack (HD2628/80 only)
c Toasting slots
a Cubierta antipolvo (según el país)
b Rejilla calientabollos (solo modelos HD2628/80)
h Browning setting slide
i Bun warming function
(HD2628/80 only)
j Crumb tray
(solo modelos HD2628/80)
c Brødholdere
i Varmefunksjon for boller
h Skydekontakt til risteindstilling
i Opvarmning af boller
(kun HD2628/80)
j Krummebakke
k Beslag til ledningsopbevaring
d
(vain HD2628/80)
Français
a Couvercle de protection (selon le pays)
b Grille de réchauffage (HD2628/80 uniquement)
e Bouton de réchauffage
f
‫زر إيقاف التشغيل‬
g
‫منزلق إعداد التحميص‬
h
‫وظيفة تسخني لفائف اخلبز‬
i
‫صينية الفتات‬
j
‫دعامات تخزين السلك‬
k
a
)HD2628/80 ‫شبکه گرم کننده (فقط‬
b
(kun HD2628/80)
Português
g Pysäytyspainike
d Manette de brunissage
e
‫زر إزالة اجلليد‬
)‫درپوش محافظ گرد و خاک (بسته به کشور‬
f Sulatuspainike
c Fentes de brunissage
‫زر إعادة التسخني‬
‫فارسی‬
k Oppbevaringskroker for ledning
k Johdon säilytyspidikkeet
g Stopknap
c
‫رافعة حتميص اخلبز‬
j Smulebrett
j Murualusta
f Optøningsknap
‫فتحات حتميص اخلبزصينية الفتات‬
b Varmerist (kun HD2628/80)
h Skyvebryter for bruningsinnstilling
e Uudelleenlämmityspainike
i Sämpylöiden lämmitystoiminto
e Genopvarmningsknap
b
)HD2628/80 ‫(فقط‬
g Stopp-knapp
h Paahtoasetuksen liukukytkin
d Udløserhåndtag
a Støvdeksel (avhengig av land)
f Tineknapp
d Vipukytkin
b Bollerist (kun HD2628/80)
(alleen HD2628/80)
a
‫ فقط)زر إيقاف التشغيل‬HD2628/80( ‫رف التسخني‬
e Oppvarmingsknapp
Suomi
c Paahtoaukot
a Støvdæksel (afhængigt af land)
i Opwarmfunctie
‫غطاء للحماية من الغبار (بحسب البلد)رافعة حتميص اخلبز‬
d Løftehendel
b Lämmitysteline (vain HD2628/80)
Dansk
h Bruiningsstandknop
c Brødristeråpninger
a Pölysuojus (maasta riippuen)
k Cord storage brackets
‫العربية‬
Norsk
g Botón de parada
k Soporte recogecable
g Stop button
k Kablo sarma bölümü
d Roosterknop
f Botón para descongelar
j Bandeja recogemigas
f Defrost button
c Roostersleuven
k Snoeropberghaken
e Botón para recalentar
i Función para calentar bollos
e Reheat button
(sadece HD2628/80)
j Kırıntı tepsisi
j Kruimellade
h Botón de intensidad de tostado
d Toasting lever
i Poğaça ısıtma işlevi
b Opwarmrek (alleen HD2628/80)
g Stopknop
d Palanca de tostado
a Dust cover(depending on country)
h Kızartma ayar sürgüsü
a Stofkap (verschilt per land)
f Ontdooiknop
c Ranuras de tostado
English
g Durdurma düğmesi
e Heropwarmknop
Español
3140 035 32962
HD2628_WEU_UM_V2.0
c Kızartma yuvaları
e Tekrar ısıtma düğmesi
f Κουμπί για απόψυξη
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
b Isıtıcı raf (sadece HD2628/80)
d Kızartma kolu
k Supporti del vano portacavo
e Κουμπί για ξαναζέσταμα
a Toz kapağı (ülkeye bağlı olarak değişir)
a Protecção contra pó (dependendo do país)
b Estufa de aquecimento (apenas HD2628/80)
c Ranhuras de torragem
d Manípulo
e Botão de reaquecimento
f Botão de descongelação
g Botão de paragem
h Botão de regulação para alourar
i Função de aquecimento de pão
j Tabuleiro das migalhas
k Suportes de arrumação do fio
(apenas HD2628/80)
)HD2628/80 ‫(فقط‬
‫شیارهای توست‬
c
‫دسته توست کردن‬
d
‫دکمه گرم کردن‬
e
‫دکمه یخزدایی‬
f
‫دکمه توقف‬
g
‫دکمه تنظیم برشته کردن‬
h
‫عملکرد گرم کردن نان گرد‬
i
‫سینی خردههای نان‬
j
‫گیرههای جمع کردن سیم‬
k
2
3
Remarque
•• Vous pouvez interrompre le brunissage et éjecter le pain à tout moment en appuyant sur le
bouton d'arrêt (STOP) du grille-pain.
•• La fonction de réchauffage est préprogrammée sur une certaine durée. Le temps de chauffe
reste inchangé si vous modifiez le degré de brunissage.
Réchauffage de petits pains
Tournez la commande de brunissage sur la fonction de réchauffage de petits pains ( ) entre
2 et 3.
Nota
•• Nunca coloque os pãezinhos a aquecer directamente em cima da torradeira. Utilize sempre a
grelha de aquecimento para evitar danificar a torradeira.
Limpeza (fig. 3)
Aviso
•• Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o
aparelho.
Remarque
•• Ne mettez jamais les petits pains à réchauffer directement sur le grille-pain. Utilisez toujours la
grille de réchauffage pour éviter d'endommager le grille-pain.
Nettoyage (fig. 3)
Avertissement
•• N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides
agressifs pour nettoyer l'appareil.
Italiano
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
Mettere il tostapane in una stanza correttamente ventilata e scegliere l’impostazione di
doratura più alta. Lasciare che il tostapane completi alcuni cicli di tostatura senza inserire il
pane. Questo consente di bruciare eventuali residui di polvere e di evitare che si creino odori
spiacevoli.
Svenska
Före första användningen
Ställ brödrosten i ett rum med ordentlig ventilering och välj den högsta rostningsinställningen.
Låt brödrosten rosta några gånger utan brödskivor. På så sätt bränns eventuellt damm bort så
att inte otrevlig lukt uppstår.
Rosta, värm upp eller tina bröd
Rosta, värm upp eller tina bröd och smörgåsar:
Följ stegen.
Välj värm upp ( ), tina ( ) eller önskad rostningsinställning.
• Välj en låg inställning (1–2) för lätt rostat bröd.
• Välj en hög inställning (5–7) för hårdare rostat bröd.
Kommentar
•• Du kan stoppa rostningen och få brödet att hoppa upp när som helst genom att trycka på
stoppknappen (STOP) på brödrosten.
•• Återuppvärmningsfunktionen har en förinställd längd. Rostningstiden ändras inte när du flyttar
skjutreglaget för rostningsinställning till en annan inställning.
Tostatura, riscaldamento o scongelamento del pane
Tostatura, riscaldamento o scongelamento di pane e sandwich:
Seguire i passaggi.
Selezionare riscaldamento ( ), scongelamento ( ) o l’impostazione di doratura desiderata.
• Selezionare un’impostazione bassa (1-2) per ottenere una tostatura leggera dei panini.
• Selezionare un’impostazione alta (5-7) per ottenere una tostatura maggiore.
Nota
English
Before first use
Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let
the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and
prevents unpleasant smells.
Toast, reheat, or defrost bread
Toast, reheat, or defrost bread and sandwich:
Follow the steps.
Select reheat ( ), defrost ( ), or the desired browning setting.
• Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
• Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
Note
•• You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop
button (STOP) on the toaster.
•• The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you move
the browning setting slide to another setting.
Bun warm
Turn the browning control to the bun warming function ( ) between setting 2 and 3.
Note
•• Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the warming
rack to avoid damage to the toaster.
Cleaning (Fig. 3)
Warning
•• Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
Dansk
Før apparatet tages i brug
Placer brødristeren i et rum med ordentlig udluftning, og vælg den højeste bruningsindstilling.
Lad brødristeren gennemføre et par ristninger uden brød. Derved afbrændes eventuelle
støvpartikler, som kan give en ubehagelig lugt.
Rist, genopvarm eller optø brød
Rist, genopvarm eller optø brød og sandwich:
Følg trinene.
Vælg genopvarmning ( ), optøning ( ) eller den ønskede risteindstilling.
• Vælg en lav indstilling (1-2) for at få let ristet brød.
• Vælg en høj indstilling (5-7) for at få mørkere ristet brød.
Bemærk
•• Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på
stopknappen (STOP) på brødristeren.
•• Genopvarmningsfunktionen har en forudindstillet varighed. Ristetiden ændres ikke, hvis du
flytter kontakten til risteindstilling til en anden indstilling.
Opvarm boller
Drej risteindstillingen til funktionen til opvarmning af boller ( ) mellem indstilling 2 og 3.
Bemærk
•• Læg aldrig bollerne, der skal varmes op, direkte oven på brødristeren. Brug altid bolleristen for
at undgå at beskadige brødristeren.
Rengøring (Fig. 3)
Advarsel
•• Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Stellen Sie den Toaster in ein ausreichend belüftetes Zimmer, und wählen Sie die höchste
Röststufe aus. Lassen Sie den Toaster einige Toastvorgänge ohne Brot durchführen. Dadurch
verbrennt Staub, und es werden unangenehme Gerüche verhindert.
Toasten, Aufwärmen und Auftauen von Brot
Toasten, Aufwärmen und Auftauen von Brot und Sandwiches:
Folgen Sie den Schritten.
Wählen Sie „Aufwärmen“ ( ), „Auftauen“ ( ) oder die gewünschte Bräunungseinstellung
aus.
• Wählen Sie eine geringe Einstellung (1-2) für leicht getoastetes Brot aus.
• Wählen Sie eine hohe Einstellung (5-7) für dunkel getoastetes Brot aus.
Hinweis
•• Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopptaste (STOP) am
Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen.
•• Die Aufwärmfunktion ist auf eine bestimmte Zeitdauer voreingestellt. Die Dauer des
Toastvorgangs ändert sich nicht, wenn Sie den Regler für die Bräunungseinstellung auf eine
andere Einstellung schieben.
Aufbacken von Brötchen
Stellen Sie den Röstgrad auf die Brötchenaufwärmfunktion ( ) zwischen Stufe 2 und 3.
Hinweis
•• Legen Sie die Brötchen zum Aufbacken niemals direkt auf den Toaster. Verwenden Sie immer
den Brötchenaufsatz, um Beschädigungen des Toasters zu vermeiden.
Reinigung (Abb. 3)
Warnung
•• Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten.
Ελληνικά
Πριν την πρώτη χρήση
Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε χώρο με καλό εξαερισμό και επιλέξτε την υψηλότερη
ρύθμιση ροδίσματος. Αφήστε τη φρυγανιέρα να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους
φρυγανίσματος χωρίς φέτες ψωμιού. Με αυτόν τον τρόπο, η σκόνη που μπορεί να έχει
απομείνει καίγεται και δεν δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές.
Φρυγάνισμα, ζέσταμα ή ξεπάγωμα ψωμιού
Μπορείτε να φρυγανίσετε, να ζεστάνετε ή να ξεπαγώσετε ψωμί και σάντουιτς:
Ακολουθήστε τα βήματα.
Επιλέξτε ζέσταμα ( ), ξεπάγωμα ( ) ή την επιθυμητή ρύθμιση ροδίσματος.
• Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (1-2) για ελαφρά φρυγανισμένο ψωμί.
• Επιλέξτε μια υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (5-7) για πολύ φρυγανισμένο ψωμί.
Σημείωση
•• Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος και να βγάλετε το ψωμί
οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, πατώντας το κουμπί STOP (STOP) στη φρυγανιέρα.
•• Η λειτουργία ζεστάματος έχει προκαθορισμένη διάρκεια. Ο χρόνος του ψησίματος δεν
αλλάζει αν μετακινήσετε το διακόπτη σε άλλη ρύθμιση.
•• Per interrompere il processo di tostatura e far uscire il pane, è possibile premere il pulsante di
arresto (STOP) in qualsiasi momento.
•• La funzione di riscaldamento ha una durata preimpostata. Il tempo di tostatura non cambia
quando si sposta l'interruttore di impostazione dall'impostazione di doratura a un'altra
impostazione.
Riscaldamento panini
Impostare il controllo doratura sulla funzione di riscaldamento panini ( ) tra l'impostazione
2 e 3.
Nota
Ζεστάνετε ψωμάκια
Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ροδίσματος στη λειτουργία ζεστάματος για
ψωμάκια ( ) μεταξύ των ρυθμίσεων 2 και 3.
Σημείωση
•• Μην βάζετε ποτέ τα ψωμάκια που θέλετε να ζεστάνετεκατευθείαν πάνω στη φρυγανιέρα.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα ζεστάματος, προκειμένου να μην
καταστραφεί η φρυγανιέρα.
Καθαρισμός (εικ. 3)
Προειδοποίηση
•• Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή
υγρά με μεγάλη οξύτητα.
Español
Antes de utilizarla por primera vez
Coloque el tostador en una habitación con la ventilación adecuada y seleccione la máxima
intensidad de tostado. Deje que el tostador realice algunos ciclos de tostado sin pan. De esta
forma se quema el polvo y se evitan olores desagradables.
Tostar, recalentar o descongelar pan
Tostar, recalentar o descongelar pan y sándwich:
Siga los pasos.
Seleccione recalentar ( ), descongelar ( ) o la intensidad de tostado que desee.
• Seleccione una posición baja (1 - 2) si desea pan ligeramente tostado.
• Seleccione una posición alta (5 - 7) si desea pan muy tostado.
Nota
•• Puede detener el proceso de tostado y sacar el pan en cualquier momento pulsando el botón
de parada (STOP) del tostador.
•• La función de recalentar tiene una duración predeterminada. El tiempo de tostado no cambia
al mover el botón de intensidad de tostado a otra posición.
Calentar panecillos
Gire el control de tostado hasta la opción ( ) para calentar panecillos, entre las funciones
2 y 3.
Nota
•• No coloque nunca directamente sobre el tostador los panecillos que desee calentar. Use
siempre la rejilla para calentar, para evitar daños en el tostador.
Limpieza (Fig. 3)
Advertencia
•• No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato.
Suomi
Käyttöönotto
Sijoita leivänpaahdin hyvin ilmastoituun tilaan ja valitse korkein paahtoasetus. Käytä laitetta
muutama kerta ilman leipäviipaleita. Siten pöly palaa pois eikä epämiellyttäviä hajuja pääse
syntymään.
Paahda, lämmitä uudelleen tai sulata leipiä
Paahda, lämmitä uudelleen tai sulata leipiä ja voileipiä:
Noudata ohjeita.
Valitse uudelleenlämmitys ( ), sulattaminen ( ) tai haluamasi paahtoasetus.
• Valitse pienempi asetus (1–2) vaaleaa paahtoa varten.
• Valitse suurempi asetus (5–7) tummaa paahtoa varten.
Huomautus
•• Voit keskeyttää paahtamisen ja nostaa leivän ylös milloin tahansa painamalla paahtimen STOPpainiketta (STOP).
•• Uudelleenlämmitystoiminnon kesto on esiasetettu. Paahtoaika ei muutu, vaikka paahtoasetusta
muutetaan.
Sämpylän lämmittäminen
Käännä paahtoasteen säädin leivän lämmitystoiminnon ( ) asetusten 2 ja 3 välille.
Huomautus
•• Älä koskaan lämmitä sämpylöitä suoraan leivänpaahtimen päällä. Käytä aina lämmitystelinettä,
ettet vahingoita leivänpaahdinta.
Puhdistus (kuva 3)
Vakava varoitus
•• Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä.
Français
Avant la première utilisation
Placez le grille-pain dans une pièce bien aérée et sélectionnez le niveau de brunissage
maximal. Faites fonctionner plusieurs fois le grille-pain sans pain. Ce procédé permet de
brûler les particules de poussière et empêche le dégagement d’une odeur désagréable.
Griller, réchauffer ou décongeler du pain
Pour griller, réchauffer ou décongeler du pain et des croque-monsieur,
suivez les étapes suivantes :
Sélectionnez le réglage de réchauffage ( ), de décongélation ( ) ou le degré de
brunissage souhaité.
• Sélectionnez un réglage bas (1-2) pour obtenir du pain légèrement doré.
• Sélectionnez un réglage élevé (5-7) pour obtenir un brunissage plus prononcé.
•• Non mettere mai i panini da riscaldaredirettamente sulla parte superiore del tostapane. Usare
sempre la griglia scaldabriosche per evitare danni al tostapane.
Pulizia (Fig. 3)
Avvertenza
•• Non usare mai pagliette, detergenti abrasivi, o liquidi aggressivi per pulire l'apparecchio.
Nederlands
Voor het eerste gebruik
Zet de broodrooster in een goed geventileerde kamer en kies de hoogste bruiningsstand.
Laat de broodrooster enkele roostercycli zonder brood uitvoeren. Dit brandt stof weg en
voorkomt onaangename geuren.
Uppvärmning
Vrid rostningsreglaget till uppvärmningsläget ( ) mellan inställning 2 och 3.
Kommentar
•• Lägg aldrig småbröd för uppvärmning direkt ovanpå brödrosten. Undvik att brödrosten skadas
genom att alltid använda uppvärmningsstället.
Rengöring (bild 3)
Varning
•• Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller starka vätskor när du rengör
apparaten.
Türkçe
İlk kullanımdan önce
Ekmek kızartma makinesini uygun şekilde havalandırılmış bir odaya yerleştirin ve en yüksek
kızartma ayarını seçin. Ekmek kızartma makinesini içinde ekmek olmadan birkaç kızartma
çevrimini tamamlamaya bırakın. Bu işlem cihazın içinde bulunabilecek tüm tozları yakar ve
rahatsız edici kokuları önler.
Ekmeği kızartma, tekrar ısıtma veya buzunu çözme
Ekmeği ve sandviçi kızartma, tekrar ısıtma veya buzunu çözme:
Şu adımları uygulayın.
Yeniden ısıtma ( ), buz çözme ( ) ya da istenen kızartma ayarını seçin.
• Az kızarmış ekmek için düşük bir ayar (1-2) seçin.
• Çok kızarmış ekmek için yüksek bir ayar (5-7) seçin.
Not
•• İstediğiniz zaman ekmek kızartma makinesinin durdurma (STOP) düğmesine basarak kızartma
işlemini durdurabilir ve ekmeğinizi çıkartabilirsiniz.
•• Tekrar ısıtma işlevinin önceden ayarlı bir süresi vardır. Kızartma ayar sürgüsünü başka bir ayar
konumuna getirdiğinizde kızartma zamanı değişmez.
Brood roosteren, opnieuw opwarmen of ontdooien
Brood en tosti’s roosteren, opnieuw opwarmen of ontdooien:
Volg de stappen.
Kies opnieuw verwarmen ( ), ontdooien ( ) of de gewenste bruiningsstand.
• Kies een lage stand (1-2) voor licht geroosterd brood.
• Kies een hoge stand (5-7) voor donker geroosterd brood.
Opmerking
•• U kunt het roosterproces op ieder gewenst moment onderbreken en het brood omhoog
laten komen door op de stopknop (STOP) op de broodrooster te drukken.
•• De functie voor opnieuw verwarmen heeft een vooraf ingestelde duur. De roostertijd
verandert niet wanneer u de bruiningsstandknop anders instelt.
Poğaça ısıtma
Kızartma ayarı düğmesini çevirerek poğaça ısıtma işlevinin ( ) 2. ve 3. ayarları arasına getirin. Not
•• Isıtılacak poğaçaları kesinlikle doğrudan ekmek kızartma makinesinin üzerine koymayın. Ekmek
kızartma makinesine zarar vermemek için mutlaka ısıtma rafını kullanın.
Temizleme (Şek. 3)
Uyarı
Broodje verwarmen
Draai de bruiningsknop naar de opwarmfunctie ( ) tussen stand 2 en 3.
Opmerking
•• Leg de broodjes die u wilt opwarmen nooit boven op de broodrooster. Gebruik het
opwarmrek om schade aan de broodrooster te voorkomen.
Schoonmaken (fig. 3)
Waarschuwing
•• Gebruik geen schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om
het apparaat schoon te maken.
Norsk
Før første gangs bruk
Sett brødristeren i et godt ventilert rom, og velg den høyeste bruningsinnstillingen. La
brødristeren fullføre noen ristesykluser uten brød i. Dette brenner opp alt støvet og hindrer
at ubehagelige lukter oppstår.
Riste, varme opp eller tine brød
Riste, varme opp eller tine brød og smørbrød:
Følg trinnene.
Velg varme opp ( ), tine ( ) eller ønsket bruningsinnstilling.
• Velg en lav innstilling (1–2) for lyst ristet brød.
• Velg en høy innstilling (5–7) for mørkt ristet brød.
Merknad
•• Du kan stoppe brødristingsprosessen og ta ut brødskivene når du vil, ved å trykke på
stoppknappen (STOP) på brødristeren.
•• Oppvarmingsfunksjonen har en forhåndsinnstilt varighet. Ristetiden endres ikke når du beveger
bryteren for bruningsinnstilling til en annen innstilling.
•• Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya zarar verici sıvılar
kullanmayın.
‫العربية‬
‫قبل االستخدام للمرة األولى‬
‫ أترك محمصة اخلبز جتري بضع دورات‬.‫ضع محمصة اخلبز في غرفة ذات تهوية مناسبة وحدد إعداد التحميص األعلى‬
.‫ فذلك يزيل أي أثر للغبار ويحول دون تشكّل روائح كريهة‬.‫حتميص قبل أن تضع اخلبز فيها‬
‫حتميص اخلبز أو إعادة تسخينه أو إزالة اجلليد عنه‬
:‫حتميص اخلبز والسندويشات أو إعادة تسخينها أو إزالة اجلليد عنها‬
.‫اتبع اخلطوات‬
.‫حدد اإلعداد املطلوب إلعادة التسخني ( ) أو إزالة اجلليد ( ) أو التحميص‬
.‫) للحصول على خبز محمّص بعض الشيء‬1-2( ‫ •حدد إعدادًا منخفضًا‬
.‫) للحصول على خبز محمّص كثيرًا‬5-7( ‫ •حدد إعدادًا مرتفعًا‬
‫مالحظة‬
‫) على‬STOP( ‫ ميكنك إيقاف عملية التحميص وسحب اخلبز في أي وقت عبر الضغط على زر إيقاف التشغيل‬
.‫احملمصة‬
.‫ ال يتغيّر وقت التحميص عند مترير منزلق إعداد التحميص إلى إعداد آخر‬.‫ متلك وظيفة التسخني مدة معيّنة مسبقًا‬
‫تسخني لفائف اخلبز‬
.3‫ و‬2 ‫أدِر مقبض التحكم بدرجة التحميص إلى وظيفة تسخني لفائف اخلبر ( ) بني اإلعدادين‬
‫مالحظة‬
‫دوما رف التسخني لتجنب إحلاق الضرر‬
ً ‫ استخدم‬.ً‫ ال تضع أب ًدا لفائف اخلبز التي تود تسخينهافي أعلى احملمصة مباشرة‬
.‫باحملمصة‬
)3 ‫التنظيف (الصورة رقم‬
‫حتذير‬
Varme opp boller
.‫ امتنع عن استخدام اإلسفنجات اخلشنة أو املواد الكاشطة أو السوائل القوية لتنظيف اجلهاز‬
Vri bruningsbryteren til varmefunksjonen for boller ( ) mellom innstilling 2 og 3.
Merknad
•• Rundstykkene som skal varmes opp må aldri legges rett på toppen av brødristeren. Bruk alltid
varmestativet for å unngå skade på brødristeren.
Rengjøring (fig. 3)
Advarsel
•• Bruk aldri skureputer, slipende rengjøringsmidler eller aggressive væsker til å rengjøre
apparatet.
Português
Antes da primeira utilização
Coloque a torradeira num espaço devidamente ventilado e seleccione o grau de torragem
mais alto. Deixe a torradeira completar alguns ciclos de torragem sem pão. Isto elimina
eventuais acumulações de pó e evita cheiros desagradáveis.
Tostar, aquecer ou descongelar pão
Tostar, aquecer ou descongelar pão e pão de forma:
Siga os passos.
Seleccione a regulação para aquecer ( ), descongelar ( ) ou o grau de torragem
pretendido.
• Seleccione uma regulação baixa (1 a 2) para pão ligeiramente tostado.
• Seleccione uma regulação alta (5 a 7) para pão bastante tostado.
Nota
•• Pode interromper o processo de torragem e fazer saltar o pão a qualquer momento,
premindo o botão de paragem (STOP) na torradeira.
•• A função de aquecimento tem uma duração predefinida. O tempo de torragem não é
alterado quando desloca o botão deslizante do grau de torragem para outra regulação.
‫فارسی‬
‫قبل از اولین استفاده‬
‫ اجازه دهید توستر چند‬.‫توستر را در اتاق با تهویه مناسب قرار دهید و باالترین تنظیم برشته کردن را انتخاب کنید‬
‫ با این کار هر گونه گرد و خاک از بین رفته و از ایجاد بوهای نامطبوع‬.‫بار توست کردن را بدون وجود نان اجنام دهد‬
.‫جلوگیری می شود‬
‫ گرم کردن یا یخ زدایی نان‬،‫توست کردن‬
:‫ گرم کردن یا یخ زدایی نان و نان ساندویچی‬،‫توست کردن‬
.‫مراحل را دنبال کنید‬
.‫ یخ زدایی ( ) یا تنظیم مورد نظر برشته کردن را انتخاب کنید‬،) ( ‫گرم کردن‬
.‫) را برای برشته کردن کمرنگ نان انتخاب کنید‬1-2( ‫ •یک تنظیم کم‬
.‫) را برای برشته کردن پررنگ نان انتخاب کنید‬5-7( ‫ •یک تنظیم زیاد‬
‫توجه‬
‫ مراحل توست کردن را متوقف کرده‬،‫) در توستر‬STOP( ‫ می توانید هر زمان که خواستید با فشار دادن دکمه توقف‬
.‫و نان را بردارید‬
‫ زمان توست کردن با حرکت دادن دکمه تنظیم برشته کردن به‬.‫ عملکرد گرم کردن یک مدت از پیش تنظیم شده دارد‬
.‫ تغییری منی کند‬،‫تنظیم دیگر‬
‫گرم کردن نان‬
.‫ قرار دهید‬3 ‫ و‬2 ‫کنترل برشته کردن را روی عملکرد گرم کردن نان گرد ( ) بین تنظیم‬
‫توجه‬
‫ همیشه میله شبکه گرم کننده را باز کنید‬.‫ هرگز نانهای ساندویچی را برای گرم شدن مستقیما روی توستر قرار ندهید‬
.‫تا از آسیب به توستر جلوگیری شود‬
)3 ‫تمیز کردن (شکل‬
‫هشدار‬
.‫ مواد شیمیایی سایا یا مایعات خورنده برای متیز کردن دستگاه استفاده نکنید‬،‫ هرگز از سمباده‬
Aquecer pão
Rode o controlo de torragem para a função de aquecimento de pão ( ) entre as
regulações 2 e 3.
Download PDF

advertising