Philips | GC1022/40 | Philips EasySpeed Dampfbügeleisen GC1029/27 Bedienungsanleitung

Tørstrygning
--
Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
Sæt dampvælgeren på
(tørstrygning) for at stryge uden damp.  (fig. 2)
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring
1 Sæt dampvælgeren på
(tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet køle
ned.  (fig. 2)
2 Hæld det overskydende vand ud af vandtanken.
3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud og lidt
ikke-ridsende (flydende) rengøringsmiddel.
Forsigtig: For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå
kontakt med metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller andre
kemikalier til rengøring af strygesålen.
Bemærk: Skyl regelmæssigt vandtanken med vand. Tøm vandtanken, når du har
skyllet den.
Calc-Clean-funktion
VIGTIGT: For at forlænge apparatets levetid og for at bevare en god dampfunktion,
skal du anvende Calc-Clean-funktionen hver anden uge. Hvis vandet i dit område
er meget hårdt (hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under
strygningen), skal Calc-Clean funktionen anvendes oftere.
1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t
(tørstrygning).  (fig. 2)
2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen.  (fig. 3)
Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
3 Sæt stikket i stikkontakten, og sæt temperaturvælgeren på MAX (fig. 12).
4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
5 Hold strygejernet ind over vasken. Sæt dampvælgeren i position Calc-Clean, og
hold den.  (fig. 13)
6 Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vand i vandtanken er blevet brugt (fig. 14).
Forsigtig: Mens kalkpartikler skylles med ud, kommer der også damp og kogende vand
ud af strygesålen.
7 Indstil igen dampvælgeren på
3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAXasentoon (Kuva 12).
4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
5 Pidä höyrysilitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja aseta höyrynvalitsin CalcClean-asentoon.  (Kuva 13)
6 Ravista varovasti höyrysilitysrautaa, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut
loppuun (Kuva 14).
Varoitus: Laitteen pohjasta tulee höyryä ja kiehuvaa vettä. Mahdollinen kalkki
huuhtoutuu pois.
7 Aseta höyrynvalitsin
Indstil en strygetemperatur,
som egner sig til
dampstrygning. Se tabel 1.
Du har hældt et
tilsætningsstof i
vandtanken.
Dampskudsfunktionen virker ikke ordentligt
(der siver vand ud af
strygesålen).
Vent lidt, før du bruger dampskudsfunktionen
igen.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen ved
en for lav temperatur.
Indstil en strygetemperatur,
ved hvilken
dampskudsfunktionen kan
anvendes ( 2 på MAX).
Der drysser små
kalkpartikler og
urenheder ud fra
strygesålen.
Hårdt vand danner
kalkaflejringer inde i
strygesålen.
Brug Calc-Clean-funktionen
(se afsnittet Rengøring og
vedligeholdelse under CalcClean-funktion).
Der drypper vand ud
af strygesålen, efter at
strygejernet er kølet af
eller stillet væk.
Strygejernet er stillet i
vandret position med vand
i vandtanken.
Tøm vandtanken, og sæt
dampvælgeren på tør efter
brug. Opbevar strygejernet
på højkant.
Der siver vand
ud af dækslet til
påfyldningsåbningen.
Du har overfyldt
vandtanken.
Fyld aldrig vandtanken til
op over MAX-mærket. Hæld
overskydende vand fra
vandtanken.
Når jeg sætter
dampvælgeren i
positionen turbodampfunktion, springer
dampvælgeren tilbage.
Du har ikke holdt
dampvælgeren trykket
nede i positionen turbodampfunktion.
Hvis du ønsker at bruge
turbo-dampfunktionen, skal
du trykke dampvælgeren
nede i positionen turbodampfunktion konstant. Til
andre indstillinger for damp
er det ikke nødvendigt.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Spray-nokka
2 Täyttöaukon korkki
3Höyrynvalitsin
-CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
-= kuivasilitys
-ECO = optimaalinen höyryntuotto
-; = paljon höyryä
-= turbohöyry
4Höyrysuihkauspainike 
5Suihkutuspainike
6Lämpötilanvalitsin
7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun
merkkivalo)
8Virtajohto
9Tyyppikilpi
10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
11Pohja
Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita,
silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muitakaan kemikaaleja.
1 Aseta höyrynvalitsin asentoon
(kuivasilitys).  (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3).
3 Sulje täyttöaukon korkki.
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
Taulukko 1
Kangastyyppi
Lämpötilaasetus
Höyryasetus
Lisähöyrysuihkaus
Suihkaus
Pellava
Enintään
;,
Kyllä
Kyllä 
Puuvilla
3
;,
Kyllä
Kyllä
Villa
2
ECO
Ei
Kyllä
Silkki
1
Ei
Ei
Tekokuidut (esimerkiksi
akryyli, nailon, polyamidi, polyesteri).
1
Ei
Ei
1 Käytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa
1 (Kuva 4).
2 Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan.
Höyrysilitysrauta alkaa kuumentua, ja lämpötilan merkkivalo syttyy (Kuva 5).
3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun
lämpötilan.
4 Käytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa apuna
taulukkoa 1 (Kuva 6).
Huomautus: Jos haluat käyttää turbohöyryä , pidä höyrynvalitsinta
turbohöyryasennossa .
Varoitus: Älä aseta höyrynvalitsinta höyryasetuksen kohtaan, jos silityslämpötila on
alle 2 tai kun silitysrauta on vielä lämpenemässä (kunnes lämpötilan merkkivalo
syttyy). Muutoin silitysraudasta vuotaa vettä.
--
Painamalla suihkutuspainiketta voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt (Kuva 7).
Höyrysuihkaustoiminto
--
Paina höyrysuihkauspainiketta sitkeimpien ryppyjen poistamiseksi (Kuva 8).
Pystyhöyrytys
--
Höyrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyrysilitysrautaa
pystyasennossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä ja
laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista vaatteista tai verhoista (Kuva 9).
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
Silitysraudan virta kytketään pois päältä automaattisesti, kun laite on vaakaasennossa eikä sitä ole liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa
eikä sitä ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa
vilkkua (Kuva 10).
Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes
automaattisen virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
ECO-höyryasetus
Valitse ECO-höyryasetus maksimaalisen höyryntuoton ; sijaan, kun haluat säästää
energiaa tinkimättä silitystuloksesta.  (Kuva 11)
Kuivasilitys
Aseta höyrynvalitsin
höyryä.  (Kuva 2)
Vesisäiliössä on muutakin
kuin vettä.
Huuhtele vesisäiliö äläkä
laita vesisäiliöön mitään
muuta kuin vettä.
Olet käyttänyt
höyrysuihkaustoimintoa
liian usein lyhyen ajan
kuluessa.
Odota hetki, ennen kuin
käytät höyrysuihkausta
uudelleen.
Olet käyttänyt
höyrysuihketoimintoa liian
alhaisessa lämpötilassa.
Valitse silityslämpötila,
jossa höyrysuihkausta
voi käyttää (2 MAXasentoon).
Pohjasta tulee silityksen
aikana kalkkihiutaleita ja
muita epäpuhtauksia.
Kova vesi aiheuttaa
kalkkihiutaleiden
muodostumista pohjan
sisään.
Käytä CalcClean-toimintoa
(katso Puhdistus ja hoito,
kohta CalcClean-toiminto).
Vesipisaroita valuu
pohjasta, kun höyryrauta
on jäähtynyt tai siirretty
säilytyspaikkaansa.
Höyrysilitysrauta on
asetettu
vaaka-asentoon, kun sen
vesisäiliössä on vielä ollut
vettä.
Tyhjennä vesisäiliö
käytön jälkeen ja
aseta höyrynvalitsin
kuivasilitysasentoon. Säilytä
rauta pystyasennossa.
Vesisäiliössä on liikaa
vettä.
Täytä vesisäiliö enintään
MAX-merkkiin asti. Kaada
ylimääräinen vesi pois
vesisäiliöstä.
Et pitänyt höyrynvalitsinta
turbohöyryasennosta.
Jos haluat käyttää
turbohöyryä, pidä
höyrynvalitsin
turbohöyryasennossa.
Tämä ei ole tarpeen muissa
höyryasetuksissa.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Spraydyse
2 Hette på påfyllingsåpning
3Dampbryter
-CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
-= tørr stryking
-ECO = optimal damp
-; = maksimal damp
-= turbodamp
4Dampstøtknapp 
5Sprayknapp
6Temperaturbryter
7 Temperaturlampe (kun enkelte typer: med indikasjon for sikker automatisk avslåing)
8Ledning
9Merkeplate
10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
11Strykesåle
-asentoon (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman
Puhdistus ja hoito
Puhdistaminen
1 Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta ja
anna höyryraudan jäähtyä.  (Kuva 2)
2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja
naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.
Varoitus: Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja
pysyy sileänä. Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai etikkaa tai muita
kemikaaleja.
Huomautus: Huuhtele vesisäiliö säännöllisesti juoksevalla vedellä. Tyhjennä vesisäiliö
huuhtelun jälkeen.
Calc-Clean-toiminto
TÄRKEÄÄ: Voit pidentää laitteen käyttöikää ja ylläpitää parhaan mahdollisen
suorituskyvyn käyttämällä Calc-Clean-kalkinpoistotoimintoa kahden viikon välein.
Jos paikallinen vesi on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee
hiutaleita), Calc-Clean-toimintoa tulee käyttää useammin.
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on -asennossa
(kuivasilitys).  (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti.  (Kuva 3)
Hårt vatten bildar flagor
i stryksulan.
Använd avkalkningsfunktionen
(se kapitlet Rengöring
och underhåll, avsnittet
Avkalkningsfunktion).
Det droppar vatten från
stryksulan när strykjärnet
har svalnat eller ställts
undan för förvaring.
Du har placerat
strykjärnet i liggande
läge medan det
fortfarande fanns
vatten i vattentanken.
Töm vattentanken och vrid
ångvredet till läget ”dry” (torr)
efter användning. Förvara
strykjärnet stående.
Det läcker vatten
från locket till
påfyllningsöppningen.
Vattentanken är
överfylld.
Fyll inte vattentanken över
MAX-nivån. Töm tanken på
överflödigt vatten.
När jag för ångvredet
till läget för turboånga
hoppar ångvredet
tillbaka.
Du höll inte kvar
ångvredet i läget för
turboånga.
Om du vill använda
turboånga måste du fortsätta
hålla ångvredet i läget för
turboånga. Det är dock inte
nödvändigt för de andra
ånginställningarna.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det drypper vann fra
strykesålen, eller våte
flekker vises på plagget
under strykingen.
Temperaturen som
er valgt, er for lav for
dampstryking.
Angi en stryketemperatur
som passer til dampstryking.
Se tabell 1.
Du har hatt
tilsetningsstoff i
vannbeholderen.
Skyll vannbeholderen og ikke
fyll på tilsetningsstoffer.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen for
ofte i løpet av kort tid.
Vent litt før du bruker
dampstøtfunksjonen igjen.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen på
en for lav temperatur.
Velg en stryketemperatur
der dampstøtfunksjonen kan
brukes ( 2 til MAX).
Kalk og urenheter
kommer ut av strykesålen
under stryking.
Hardt vann danner kalk
inne i strykesålen.
Bruk kalkrensfunksjonen
(se avsnittet Rengjøring
og vedlikehold, under
Kalkrensfunksjon).
Det drypper vann fra
strykesålen etter at
strykejernet er blitt avkjølt
eller er blitt satt bort for
oppbevaring.
Du har satt strykejernet
i horisontal posisjon
mens det ennå var vann
i vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen, og sett
dampbryteren til “tørr” etter
bruk. Oppbevar strykejernet i
oppreist stilling.
Det lekker vann fra hetten
på påfyllingsåpningen.
Du har fylt for mye vann
i vannbeholderen.
Ikke fyll vann over MAXmerket. Hell overflødig vann
ut av vannbeholderen.
Når jeg skyver
dampbryteren til
turbodampstillingen,
hopper dampbryteren
tilbake.
Du holdt ikke
dampbryteren i
turbodampstillingen.
Hvis du vil bruke turbodamp,
må du holde dampbryteren
i turbodampstillingen
kontinuerlig. For andre
dampinnstillinger er ikke
dette nødvendig.
Dampstøtfunksjonen
virker
ikke ordentlig (det lekker
vann ut av strykesålen).
Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk
avkalket vann eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
1 Sett dampbryteren til
(tørr stryking).  (fig. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket (fig. 3).
3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
Velge temperatur- og dampinnstillinger
Temperaturinnstilling
Dampinnstilling
Dampstøt
Dusj
Lin
MAX
;,
Ja
Ja 
Bomull
3
;,
Ja
Ja
Ull
2
ECO
Nei
Ja
Silke
1
Nei
Nei
Syntetiske stoffer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
1
Nei
Nei
1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for plagget (fig. 4).
2 Sett strykejernet i oppreist stilling, og koble det til. Temperaturlampen lyser for å
vise at strykejernet er i ferd med å varmes opp (fig. 5).
3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen du
har angitt (fig. 6).
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Spraymunstycke
2 Lock till påfyllningsöppning
3Ångvred
-CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
-= torr strykning
-ECO = optimal ånga
-; = maximal ånga
-= turboånga
4Ångpuffknapp 
5Sprayknapp
6Temperaturvred
7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk
avstängning)
8Nätsladd
9Märkplåt
10 Vattentank med indikering för MAX-nivå
11Stryksula
Merk: Hvis du vil bruke turbodamp
må du holde dampbryteren inne i
turbodampstillingen
kontinuerlig.
Forsiktig: Ikke sett dampbryteren til en dampinnstilling dersom innstilt temperatur
er under 2 eller når strykejernet fortsatt varmes opp (når temperaturlampen lyser).
Ellers kan det lekke vann fra strykejernet.
Funksjoner
Sprayfunksjon
Obs! Apparaten har utformats för användning med kranvatten. Om du bor i ett
område med mycket hårt vatten kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du
använda en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten för att förlänga
apparatens livslängd.
Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt
avkalkat vatten eller andra kemikalier i vattentanken.
1 För ångvredet till läget
(torr strykning).  (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3).
3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
Välja temperatur- och ånginställning
Tabell 1
Typ av material
Temperaturinställning
Ånginställning
Ångpuff
Spray
Linne
MAX
;,
Ja
Ja 
Bomull
3
;,
Ja
Ja
Ull
2
ECO
Nej
Ja
Siden
1
Nej
Nej
Syntetmaterial
(t.ex. akryl,
nylon, polyamid,
polyester).
1
Nej
Nej
1 I tabell 1 finns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild 4).
2 Placera strykjärnet upprätt och sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Temperaturlampan tänds för att ange att strykjärnet värms upp (Bild 5).
3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
4 I tabell 1 finns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har ställt
in (Bild 6).
Obs! Om du vill använda turboånga
håller du kvar ångvredet i läget för
turboånga .
Var försiktig: För inte ångvredet till ett ångläge om den inställda temperaturen är
under 2 eller när strykjärnet värms upp (när temperaturlampan är på) eftersom det
då kan läcka vatten från strykjärnet.
Funktioner
Sprayfunktion
--
Du kan använda sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. På så sätt kan
du ta bort envisa veck (Bild 7).
Ångpuffsfunktion
--
Tryck på ångpuffsknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpuff som tar
bort envisa veck (Bild 8).
Vertikal ånga
--
Du kan använda ångpuffsfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är
praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner osv.  (Bild 9)
Automatisk säkerhetsavstängning (endast på vissa modeller)
--
Strykjärnet stängs av automatiskt om det inte har förflyttats horisontellt på 30
sekunder eller vertikalt på 8 minuter. Indikatorlampan för automatisk avstängning
börjar blinka (Bild 10).
Ta upp strykjärnet eller flytta det något när du vill värma upp det igen.
Indikatorlampan för automatisk avstängning slocknar.
ECO-ånginställning
--
Välj ECO-ånginställningen istället för den maximala ånginställningen ; för att
spara energi men ändå få ett bra strykresultat.  (Bild 11)
Torr strykning
--
För ångvredet till
(torr strykning) om du vill stryka utan ånga.  (Bild 2)
Rengöring och underhåll
Rengöring
1 För ångvredet till
(torr strykning), dra ut stickkontakten och låt strykjärnet
svalna.  (Bild 2)
2 Häll ut kvarvarande vatten ur vattentanken.
3 Torka av flagor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och
rengöringsmedel utan slipmedel.
Var försiktig: För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt
med metallföremål. Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du
rengör stryksulan.
--
Trykk på og slipp dampstøtknappen for et kraftig dampstøt for å fjerne vanskelige
skrukker (fig. 8).
Vertikal damp
--
Dampstøtfunksjonen kan brukes når strykejernet holdes loddrett. Dette er nyttig for
å fjerne skrukker fra klær på henger, gardiner osv (fig. 9).
Funksjon for sikker automatisk avslåing (kun bestemte modeller)
Obs! Skölj vattentanken regelbundet med kranvatten. Töm vattentanken när du har
sköljt den.
Avkalkningsfunktion
--
Strykejernet slår seg av automatisk hvis det ikke har vært flyttet på 30 sekunder i
horisontal stilling eller 8 minutter i vertikal stilling. Lampen for automatisk avslåing
begynner å blinke (fig. 10).
Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på det til
lampen for automatisk avslåing slukkes.
ECO-dampinnstilling
VIKTIGT: För att förlänga livslängden för apparaten och att bibehålla god
ångfunktion bör du använda avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet i ditt
bostadsområde är mycket hårt (det vill säga när det kommer flagor från stryksulan
när du stryker) bör du använda avkalkningsfunktionen oftare.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på läget
(torr strykning).  (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen.  (Bild 3)
Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
Velg ECO-dampinnstillingen i stedet for maksimal dampinnstilling ; for å spare
energi, men likevel oppnå tilfredsstillende strykeresultater.  (fig. 11)
Tørr stryking
--
Sett dampbryteren til
(tørr stryking) for å stryke uten damp.  (fig. 2)
1 Sett dampbryteren til
(tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la det
kjøle seg ned.  (fig. 2)
2 Tøm ut resten av vannet i vannbeholderen.
3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et (flytende)
vaskemiddel uten skureeffekt.
Forsiktig: Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt
med metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier til å
rengjøre strykesålen.
Merk: Skyll vannbeholderen regelmessig med vann fra springen. Tøm vannbeholderen
etter at du har skylt den.
Kalkrensfunksjon
VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god dampytelse,
bør du bruke kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt
er veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du
bruke kalkrensfunksjonen oftere.
1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til
(tørr
stryking).  (fig. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket.  (fig. 3)
Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX (fig. 12).
4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
5 Hold strykejernet over vasken. Skyv dampbryteren til kalkrensposisjonen og hold
den.  (fig. 13)
6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp (fig. 14).
Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av
strykesålen.
7 Sett dampbryteren tilbake til
3 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget och för temperaturvredet till MAXläget (Bild 12).
4 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
5 Håll strykjärnet över vasken och ställ ångvredet i avkalkningsläget.  (Bild 13)
6 Skaka försiktigt på strykjärnet tills vattentanken har tömts helt på vatten (Bild 14).
Var försiktig: Medan kalkavlagringar spolas ut kan det också komma ånga och
kokande vatten från stryksulan.
7 För tillbaka ångvredet till
1 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget. Låt strykjärnet värmas upp så att
stryksulan torkar.
2 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenfläckar från
stryksulan.
4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.
Förvaring
1 Koppla ur strykjärnet och ställ in ångvredet på läget
(torr strykning).  (Bild 2)
2 Linda nätsladden runt sladdhållaren och placera strykjärnet stående (Bild 15).
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå
till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta
kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det droppar vatten
från stryksulan eller det
bildas våta fläckar på
plagget under strykning.
Den inställda
temperaturen är för låg
för ångstrykning.
Ange en strykningstemperatur
som passar för ångstrykning.
Se tabell 1.
Du har lagt en tillsats i
vattentanken.
Skölj ur vattentanken och
häll inga mer tillsatser i
vattentanken.
Du har använt
ångpuffsfunktionen för
ofta under en mycket
kort period.
Vänta en stund innan du
använder ångpuffsfunktionen
igen.
1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp slik at strykesålen tørker.
2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vannflekker på
strykesålen.
4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
Du har använt
ångpuffsfunktionen på
en temperatur som är
för låg.
Ställ in en stryktemperatur
som kan användas för
ångpuffsfunktionen
( 2 till MAX).
Oppbevaring
1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til
(tørr stryking).  (fig. 2)
Ångpuffsfunktionen
fungerar inte ordentligt
(det läcker vatten från
stryksulan).
Loại vải
Cài đặt nhiệt độ
Cài đặt hơi
nước
Tăng cường hơi
nước
Phun
Lanh
Tối đa
;,
Có
Có 
Cotton
3
;,
Có
Có
Len
2
ECO
Không
Có
Tơ lụa
1
Không
Không
Các loại vải tổng hợp (như
acrylic, ni-lông, polyamide,
polyester).
1
Không
Không
Lưu ý: Như được chỉ báo ở bảng trên, không sử dụng hơi nước hoặc tăng cường hơi nước ở nhiệt độ thấp, nếu
không nước nóng có thể bị rò rỉ từ bàn ủi.
1 Tham khảo bảng 1 để xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến cài đặt thích hợp cho loại vải của
bạn (Hình 4).
2 Đặt bàn ủi dựng đứng và cắm điện cho bàn ủi. Đèn báo nhiệt độ bật sáng để cho biết bàn ủi đang
nóng lên (Hình 5).
3 Khi đèn báo nhiệt độ tắt, bàn ủi đã đạt đến nhiệt độ thích hợp.
4 Tham khảo bảng 1 để chọn cài đặt hơi nước tương ứng với nhiệt độ bạn đã chọn (Hình 6).
Lưu ý: Để sử dụng chế độ hơi nước tăng cường
cường
liên tục.
, ấn và giữ nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí hơi nước tăng
Đặc điểm
Chức năng phun
--
Bấm nút phun để làm ẩm đồ cần ủi. Làm như vậy sẽ giúp ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi một cách
dễ dàng (Hình 7).
Chức năng tăng cường hơi nước (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
--
Bấm và giữ nút tăng cường hơi nước để có được hơi nước tăng cường mạnh giúp loại bỏ các nếp
nhăn khó ủi (Hình 8).
Hơi nước thẳng đứng (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
--
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng hơi nước tăng cường khi giữ bàn ủi ở vị trí thẳng đứng để làm
phẳng các nếp nhăn của quần áo treo, mành cửa v.v. (Hình 9).
----
--
Bàn ủi tự động tắt nếu không được di chuyển trong 30 giây ở vị trí ngang hoặc 8 phút ở vị trí đứng.
Đèn báo tự động tắt bắt đầu nhấp nháy (Hì nh 10) .
Để bàn ủi làm nóng trở lại, cầm bàn ủi lên và di chuyển nhẹ cho đến khi đèn báo tự động tắt.
Cài đặt hơi nước ECO
Chọn cài đặt hơi nước ECO thay vì cài đặt hơi nước tối đa ; để tiết kiệm năng lượng, nhưng vẫn
đạt được kết quả ủi mong muốn.  (Hình 11)
Ủi khô
Đặt nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 86613
(ủi khô) để ủi không có hơi nước.  (Hình 2)
Vệ sinh và bảo dưỡng máy
Vệ sinh
1
1 Đặt nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí
(ủi khô), rút phích cắm của bàn ủi và để bàn ủi nguội
xuống.  (Hình 2)
2 Đổ hết phần nước còn lại ra khỏi ngăn chứa nước.
3 Lau sạch các lớp gỉ và bụi bẩn khỏi mặt bàn ủi bằng một miếng vải ẩm và với một chất tẩy rửa
(dạng lỏng) không có tính ăn mòn.
Chú ý: Để giữ cho mặt đế được trơn nhẵn, bạn nên tránh để va chạm mạnh với các đồ vật bằng kim
loại. Không bao giờ dùng các miếng xốp cọ rửa, giấm hoặc các hóa chất khác để làm sạch mặt đế.
Lưu ý:Thường xuyên rửa bình chứa nước của bàn ủi bằng nước máy. Đổ hết nước trong ngăn chứa nước sau
khi rửa xong.
Chức năng Calc-Clean
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị và để duy trì hiệu suất ủi hơi
cao, hãy sử dụng chức năng Calc-Clean hai tuần một lần. Nếu nước máy ở khu vực của
bạn rất cứng (nghĩa là các vết bẩn thoát ra từ mặt đế trong khi ủi), hãy sử dụng chức
năng Calc-Clean thường xuyên hơn.
1 Đảm bảo rằng thiết bị đã rút phích cắm điện và nút điều chỉnh hơi nước được đặt ở vị trí t (ủi
khô).  (Hình 2)
2 Đổ nước vào ngăn chứa nước đến chỉ báo MAX (Tối đa).  (Hình 3)
Không đổ giấm hoặc các chất làm sạch cặn khác vào ngăn chứa nước.
3 Cắm phích điện của bàn ủi và đặt nút điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí MAX (Tối đa) (Hình 12).
4 Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
5 Giữ bàn ủi bên trên bồn rửa. Ấn nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí Calc-Clean và giữ nút.  (Hình 13)
6 Nhẹ nhàng lắc bàn ủi cho đến khi toàn bộ nước trong ngăn chứa nước chảy ra hết (Hình 14).
Chú ý: Trong khi cặn thoát ra ngoài, hơi nước và nước sôi cũng thoát ra từ mặt đế.
7 Đặt nút điều chỉnh hơi nước trở lại vị trí
(ủi khô).  (Hình 2)
Lưu ý: Lặp lại quá trình Calc-Clean nếu nước chảy ra từ bàn ủi vẫn còn chứa nhiều chất cặn.
Sau quá trình Calc-Clean
1 Cắm điện cho bàn ủi. Để bàn ủi nóng lên để mặt đế khô.
2 Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
3 Di chuyển bàn ủi nhẹ nhàng trên một mảnh vải để loại bỏ các vết ố trên mặt đế.
4 Để bàn ủi nguội trước khi đem cất.
Lưu trữ sữa
1 Rút phích cắm của bàn ủi và đặt nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí
(ủi khô).  (Hình 2)
2 Cuốn dây điện xung quanh ngăn bảo quản dây điện và đặt bàn ủi dựng đứng (Hình 15).
Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn
đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập www.philips.com/support để xem danh sách
câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng ở quốc gia bạn (xem tờ bảo hành
toàn cầu để biết chi tiết liên hệ).
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp
Nước rỉ ra từ mặt đế
hoặc các vệt ướt xuất
hiện trên quần áo trong
khi ủi.
Nhiệt độ được đặt quá
thấp để ủi hơi.
Đặt nhiệt độ ủi thích hợp để ủi hơi. Xem
bảng 1.
Bạn đã cho chất phụ gia
vào ngăn chứa nước.
Rửa sạch ngăn chứa nước và không cho bất
kỳ chất phụ gia nào vào ngăn chứa nước.
Bạn đã sử dụng chức
năng phun hơi nước
tăng cường quá nhiều
lần trong khoảng thời
gian ngắn.
Đợi một lúc trước khi sử dụng lại chức năng
tăng cường hơi nước.
Bạn sử dụng chức năng
tăng cường hơi nước ở
nhiệt độ quá thấp.
Đặt nhiệt độ ủi ở mức có thể sử dụng chức
năng tăng cường hơi nước (3 đến
MAX).
Trong khi ủi, chất gỉ và chất cặn thoát ra từ mặt
bàn ủi.
Nước cứng tạo thành các
lớp gỉ mỏng bên ở mặt
trong của bàn ủi.
Sử dụng chức năng Calc-Clean (xem
chương ‘Vệ sinh và bảo trì’, mục ‘chức năng
Calc-Clean’).
Nước rỉ ra từ mặt bàn ủi
sau khi bàn ủi đã nguội
đi hoặc đã được cất bảo
quản.
Bàn ủi được đặt ở vị trí
nằm ngang khi vẫn còn
nước trong ngăn chứa.
Đổ nước ra khỏi ngăn chứa nước và đặt
nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí ‘dry’ (khô)
sau khi sử dụng. Bảo quản bàn ủi ở vị trí
dựng đứng.
Nước rỉ ra từ nắp lỗ
châm nước.
Bạn đổ quá nhiều nước
vào ngăn chứa nước.
Không đổ nước vào ngăn chứa nước vượt
quá chỉ báo MAX (Tối đa). Đổ phần nước
thừa ra khỏi ngăn chứa nước.
Khi tôi ấn nút điều chỉnh
hơi nước đến vị trí hơi
nước tăng cường, nút
điều chỉnh hơi nước nhảy
ngược trở lại.
Bạn không giữ nút điều
chỉnh hơi nước ở vị trí hơi
nước tăng cường.
Nếu bạn muốn sử dụng chế độ hơi nước
tăng cường, bạn phải giữ nút điều chỉnh hơi
nước ở vị trí hơi nước tăng cường liên tục.
Với các cài đặt hơi nước khác, việc này là
không cần thiết.
Chỉ có ở một số kiểu
nhất định: Chức năng
tăng cường hơi nước hoạt
động không đúng cách
(nước rỉ ra từ mặt đế).
(torr strykning).  (Bild 2)
Obs! Upprepa avkalkningsprocessen om vattnet som kommer ut ur strykjärnet
fortfarande innehåller kalkpartiklar.
Efter avkalkningen
(tørr stryking).  (fig. 2)
Merk: Gjenta kalkrensprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet, fortsatt
inneholder kalkpartikler.
Etter kalkrensprosessen
User manual
Sử dụng thiết bị
Châm nước vào ngăn chứa nước
Chức năng tự động tắt an toàn (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
Trykk på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes. Dette hjelper til med å
fjerne vanskelige skrukker (fig. 7).
Dampstøtfunksjon
--
Mô tả chung (Hình 1)
Đầu phun hơi nước
Nắp khe châm nước
Nút điều chỉnh hơi nước
-CALC CLEAN = chức năng Calc-Clean
-= ủi khô
-ECO = hơi nước tối ưu
-; = hơi nước tối đa
-= hơi nước tăng cường
4 Nút phun tăng cường hơi nước (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
5 Nút phun
6 Núm điều chỉnh nhiệt độ
7 Đèn báo nhiệt độ (chỉ có ở một số kiểu nhất định: có chỉ báo tự động tắt an toàn)
8 Dây điện nguồn
9 Bảng thông số
10 Ngăn chứa nước có chỉ báo mức nước MAX (Tối đa)
11 Mặt đế
1
2
3
Bảng 1
--
--
Question?
Contact
Philips
TIẾNG VIỆT
Använda apparaten
Fylla vattentanken
--
EasySpeed
GC1017-GC1029 series
Lưu ý: Không được cho nước hoa, giấm, chất hồ vải, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi, nước hóa chất tẩy rửa hay
những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
1 Đặt nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí
(ủi khô).  (Hình 2)
2 Châm nước vào ngăn chứa nước đến chỉ báo MAX (Tối đa) (Hình 3).
3 Đóng nắp lỗ châm nước.
Chọn chế độ nhiệt độ và hơi nước
Tabell 1
Stofftype
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Lưu ý:Thiết bị của bạn được thiết kế để sử dụng với nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng
(có nhiều muối vô cơ), cặn sẽ tích tụ nhanh.Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn trộn 50% nước cất và
50% nước máy để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
SVENSKA
Bruke apparatet
Fylle vannbeholderen
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
Ominaisuudet
Spray-toiminto
--
Valitse höyrysilitykseen
sopiva silityslämpötila.
Katso taulukko 1.
NORSK
Huomautus: Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa
sekoittaa 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää.
--
Valittu silityslämpötila
on liian matala
höyrysilitykseen.
Höyrynvalitsin palautuu
turbohöyryasennosta
alkuperäiseen asentoon.
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen
--
Pohjasta valuu
vesipisaroita tai
vaatteessa näkyy
silityksen aikana märkiä
kohtia.
Merk: Apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du bor i et
område med veldig hardt vann, kan kalkavleiringer raskt oppstå. Derfor anbefales det
at du blander 50 % destillert vann med 50 % vann fra springen hvis du vil forlenge
levetiden til apparatet.
SUOMI
--
Ratkaisu
Vettä vuotaa täyttöaukon
korkista.
Rens vandtanken, og
lad være med at komme
tilsætningsstoffer i
vandtanken.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen for
ofte inden for en meget
kort periode.
Mahdollinen syy
Höyrysuihkaustoiminto
ei toimi oikein (pohjasta
valuu vettä).
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug
af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/
support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter
(kontaktoplysninger findes i “Worldwide Guarantee”-folderen).
Løsning
Det kommer flagor och
smuts ur stryksulan vid
strykning.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä
ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun (katso
yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Opbevaring
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og indstil dampvælgeren på
(tørstrygning).  (fig. 2)
2 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet, og opbevar
strygejernet på højkant (fig. 15).
Den indstillede temperatur
er for lav til dampstrygning.
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med
apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan
du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan
kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Säilytys
1 Irrota höyryraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin -asentoon
(kuivasilitys).  (Kuva 2)
2 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä
höyrysilitysrauta pystyasennossa (Kuva 15).
1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op, så strygesålen tørrer.
2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
Mulig årsag
Lösning
1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että
pohja kuivuu.
2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
3 Liikuta höyrysilitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät
pohjasta.
4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
(tørstrygning).  (fig. 2)
Der drypper vand ud af
strygesålen,
eller der kommer våde
pletter på stoffet under
strygning.
Möjlig orsak
Huomautus: Jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen kalkkihiukkasia,
suorita Calc-Clean-toiminto uudelleen.
Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
Bemærk: Gentag Calc-Clean-processen, så længe der er kalkpartikler i det vand, der
sprøjtes ud.
Efter Calc-Clean-processen
Problem
Problem
-asentoon (kuivasilitys).  (Kuva 2)
Ongelma
Always there to help you
2 Surr ledningen rundt ledningsholderen, og oppbevar strykejernet i oppreist
stilling (fig. 15).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ENGLISH
General description (Fig. 1)
Spray nozzle
Cap of filling opening
Steam control
-CALC CLEAN = Calc-Clean function
-= dry ironing
-ECO = optimal steam
-; = maximum steam
-= turbo steam
4 Steam boost button 
5 Spray button
6 Temperature dial
7 Temperature light (specific types only: with safety-auto off indication)
8 Mains cord
9 Type plate
10 Water tank with MAX water level indication
11Soleplate
1
2
3
Using the appliance
Filling the water tank
Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live
in an area with very hard water, fast scale build-up may occur. In this case, it is
recommended to mix 50% distilled water and 50% tap water to prolong the lifetime of
your appliance.
Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically
descaled water or other chemicals in the water tank.
1 Set the steam control to position
(dry ironing).  (Fig. 2)
2 Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
3 Close the cap of the filling opening.
Selecting temperature and steam setting
Temperature
setting
Steam
setting
Steam
boost
Spray
Linen
MAX
;,
Yes
Yes 
Cotton
3
;,
Yes
Yes
Wool
2
ECO
No
Yes
Silk
1
No
No
Synthetic fabrics
(e.g. acrylic, nylon,
polyamide, polyester).
1
No
No
1 Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your
garment (Fig. 4).
2 Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate
that the iron is heating up (Fig. 5).
3 When the temperature light goes out, the iron has reached the correct
temperature.
4 Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you
have set (Fig. 6).
Note: To use turbo steam , keep the steam control pressed to the turbo steam
position
continuously.
Caution: Do not set the steam control to a steam setting if the set temperature
is below 2 or when the iron is still heating up (when the temperature light is
on). Otherwise water may leak from the iron.
Features
Spray function
--
Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove
stubborn creases (Fig. 7).
Steam boost function
--
Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove
stubborn creases (Fig. 8).
Vertical steam
--
---
--
--
You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for
removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).
Safety auto-off function (specific types only)
The iron switches off automatically if it has not been moved for 30 seconds in
horizontal position or
8 minutes in vertical position. The auto-off light starts flashing (Fig. 10).
To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly until the auto-off
light goes out.
ECO steam setting
Select the ECO steam setting instead of the maximum steam setting ; to save
energy, yet to achieve satisfactory ironing results.  (Fig. 11)
Dry ironing
Set the steam control to
(dry ironing) to iron without steam.  (Fig. 2)
Cleaning and maintenance
Cleaning
1 Set the steam control to
(dry ironing), unplug the iron and let it cool
down.  (Fig. 2)
2 Pour any remaining water out of the water tank.
3 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a
non-abrasive (liquid) cleaning agent.
Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a
scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.
Sélection de la température et réglage de la vapeur
Tabelle 1
Tableau 1
Gewebeart
Temperatureinstellung
Dampfeinstellung
Leinen
MAX
Baumwolle
3
;,
Wolle
2
ECO
Seide
Synthetikfasern
(z. B. Acryl, Nylon,
Polyamid, Polyester).
Type de tissu
Réglage de
température
Réglage de
vapeur
Effet
pressing
puissant
Spray
Lin
MAX
;,
Oui
Oui 
Coton
3
;,
Oui
Oui
Laine
2
ÉCO
Non
Oui
Nein
Soie
1
Non
Non
Nein
Fibres synthétiques
(par ex. acrylique,
nylon, polyamide,
polyester).
1
Non
Non
Dampfstoß
Sprühfunktion
Ja
Ja 
Ja
Ja
Nein
Ja
1
Nein
1
Nein
;,
1 Wie Sie den Temperaturregler passend zu Ihrer Kleidung einstellen, können Sie in
Tabelle 1 nachlesen (Abb. 4).
2 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht ab, und schließen Sie es an. Die
Temperaturanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich das Bügeleisen
erhitzt (Abb. 5).
3 Wenn sich die Temperaturanzeige ausschaltet, hat das Bügeleisen die richtige
Temperatur erreicht.
4 Die richtige Dampfeinstellung für die von Ihnen eingestellte Temperatur finden Sie
in Tabelle 1 (Abb. 6).
Hinweis: Um den Turbodampf
zu verwenden, halten Sie den Dampfregler auf der
Turbodampfposition
gedrückt.
Achtung: Stellen Sie den Dampfregler nicht auf eine Dampfeinstellung, wenn die
eingestellte Temperatur unter 2 liegt oder wenn sich das Bügeleisen noch erhitzt
(wenn die Temperaturanzeige aufleuchtet). Sonst kann es vorkommen, dass Wasser
aus dem Bügeleisen ausläuft.
Table 1
Fabric type
Temperatur und Dampfeinstellung wählen
--
--
Eigenschaften
Sprühfunktion
Verwenden Sie die Sprühfunktion zum Anfeuchten der Wäsche. Das erleichtert
Ihnen das Ausbügeln hartnäckiger Falten (Abb. 7).
Dampfstoß-Funktion
Drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los, um hartnäckige
Falten mithilfe eines kräftigen Dampfstoßes aus einem Kleidungsstück zu
entfernen (Abb. 8).
Vertikaldampf
--
Die Dampfstoß-Funktion kann bei senkrecht gehaltenem Bügeleisen eingesetzt
werden zum Glätten von hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw (Abb. 9).
Abschaltautomatik (nur bestimmte Gerätetypen)
--
Das Bügeleisen schaltet sich automatisch ab, wenn es in horizontaler Position
30 Sekunden lang oder in vertikaler Position 8 Minuten lang nicht bewegt wurde.
Die Kontrollanzeige der Abschaltautomatik beginnt zu blinken (Abb. 10).
Um das Bügeleisen wieder aufheizen zu lassen, heben Sie es einfach an, oder
bewegen Sie es leicht, bis die Kontrollanzeige der Abschaltautomatik erlischt.
ECO-Dampfeinstellung
--
--
Wählen Sie die ECO-Dampfeinstellung statt der maximalen Dampfeinstellung ;
aus, um Energie zu sparen und trotzdem zufriedenstellende Bügelergebnisse zu
erreichen.  (Abb. 11)
Trockenes Bügeln
--
Stellen Sie den Dampfregler auf
bügeln.  (Abb. 2)
(trockenes Bügeln), um ohne Dampf zu
Reinigung und Wartung
Pflege
1 Stellen Sie den Dampfregler auf
(trockenes Bügeln), ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, und lassen Sie das Bügeleisen abkühlen.  (Abb. 2)
2 Gießen Sie noch verbleibendes Wasser aus dem Wasserbehälter.
3 Wischen Sie Kalkpartikel und andere Ablagerungen mit einem feuchten Tuch und
etwas Spülmittel von der Bügelsohle.
Achtung: Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht in Berührung mit
Metallgegenständen kommen. Verwenden Sie zum Reinigen der Bügelsohle weder
Scheuerschwämme noch Essig oder andere Chemikalien.
Hinweis: Spülen Sie den Wasserbehälter regelmäßig mit klarem Leitungswasser aus,
und leeren Sie ihn anschließend.
Calc-Clean-Funktion
WICHTIG: Verwenden Sie die Calc-Clean-Funktion einmal alle zwei Wochen, um die
Lebenszeit Ihres Geräts zu verlängern und eine gute Dampfleistung beizubehalten.
Wenn das Wasser an Ihrem Wohnort sehr hart ist (d. h. es treten beim Bügeln
Kalkpartikel aus der Bügelsohle aus), sollten Sie die Calc-Clean-Funktion häufiger
anwenden.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stellen Sie den Dampfregler
auf die Position
(trockenes Bügeln).  (Abb. 2)
2 Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung mit Wasser.  (Abb. 3)
Geben Sie keinen Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter.
3 Schließen Sie das Bügeleisen an, und stellen Sie den Temperaturregler auf
MAX (Abb. 12).
4 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige
erlischt.
5 Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Schieben Sie den Dampfregler
auf die Calc-Clean-Position, und halten Sie ihn gedrückt.  (Abb. 13)
6 Schütteln Sie das Bügeleisen sanft, bis der Wasserbehälter vollständig leer
ist (Abb. 14).
Achtung: Während Kalkpartikel herausgespült werden, entweichen auch Dampf und
kochendes Wasser aus der Bügelsohle.
7 Stellen Sie den Dampfregler zurück auf die Position
Bügeln).  (Abb. 2)
(trockenes
Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing
it.
Calc-Clean function
Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang, falls das aus dem Bügeleisen austretende
Wasser noch immer Kalkrückstände enthält.
Nach dem Entkalken
IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good
steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the
water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during
ironing), use the Calc-Clean function more frequently.
1 Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to
(dry ironing).  (Fig. 2)
2 Fill the water tank to the MAX indication.  (Fig. 3)
Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.
1 Schließen Sie das Bügeleisen an. Warten Sie, bis sich das Bügeleisen aufgeheizt
hat und die Bügelsohle getrocknet ist.
2 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige
erlischt.
3 Führen Sie die Bügelsohle einige Male leicht über ein Tuch, um Wasserflecken von
der Bügelsohle zu entfernen.
4 Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen, bevor Sie es wegstellen.
3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 12).
4 Unplug the iron when the temperature light goes out.
5 Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and
hold it.  (Fig. 13)
6 Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 14).
Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the
soleplate.
7 Set the steam control back to
(dry ironing).  (Fig. 2)
Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still
contains scale particles.
After the Calc-Clean process
1 Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
2 Unplug the iron when the temperature light goes out.
3 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the
soleplate.
4 Let the iron cool down before you store it.
Storage
1 Unplug the iron and set the steam control to
(dry ironing).  (Fig. 2)
2 Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its
heel (Fig. 15).
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the
appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit
www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Aufbewahrung
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stellen Sie den Dampfregler
auf Position
(trockenes Bügeln).  (Abb. 2)
2 Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung, und bewahren Sie das
Bügeleisen in aufrechter Position auf (Abb. 15).
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät
auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht
beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support für eine
Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem
Land (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Wasser tropft von
der Bügelsohle, oder
während des Bügelns
treten feuchte Stellen auf
dem Kleidungsstück auf.
Die eingestellte
Temperatur ist zum
Dampfbügeln zu
niedrig.
Stellen Sie eine zum
Dampfbügeln geeignete
Temperatur ein
(siehe Tabelle 1).
Sie haben einen Zusatz
in den Wasserbehälter
gegeben.
Spülen Sie den Wasserbehälter
aus. Verwenden Sie keine
Zusatzmittel.
Sie haben die
Dampfstoß-Funktion
zu oft innerhalb zu
kurzer Zeit verwendet.
Warten Sie eine Zeit lang,
bevor Sie die DampfstoßFunktion erneut verwenden.
Sie haben die
Dampfstoß-Funktion
bei einer zu niedrigen
Temperatur verwendet.
Stellen Sie eine
Bügeltemperatur ein, bei der
die Dampfstoß-Funktion
verwendet werden kann
( 2 bis MAX).
Kalkpartikel und
Verunreinigungen treten
beim Bügeln aus der
Bügelsohle aus.
Durch hartes Wasser
bilden sich Kalkpartikel
in der Bügelsohle.
Verwenden Sie die CalcClean-Funktion (siehe Kapitel
“Reinigung und Wartung”,
Abschnitt “Calc-CleanFunktion”).
Das Bügeleisen
wurde horizontal
aufgestellt, während
sich noch Wasser
im Wasserbehälter
befand.
Leeren Sie den
Wasserbehälter, und stellen
Sie nach dem Bügeln den
Dampfregler auf die Position
für trockenes Bügeln.
Bewahren Sie das Bügeleisen
in aufrechter Position auf.
Sie haben zu viel
Wasser in den
Wasserbehälter gefüllt.
Füllen Sie den Wasserbehälter
nicht über die Markierung
MAX hinaus. Gießen Sie
überschüssiges Wasser aus
dem Wasserbehälter.
Die DampfstoßFunktion funktioniert
nicht ordnungsgemäß
(Wasser tropft aus der
Bügelsohle).
Problem
Possible cause
Solution
Water drips from the
soleplate or wet spots
appear on the garment
during ironing.
The set temperature
is too low for steam
ironing.
Set an ironing temperature that
is suitable for steam ironing. See
table 1.
You have put an
additive in the water
tank.
Rinse the water tank and do not
put any additive in the water
tank.
You have used
the steam boost
function too often
within a very short
period.
Wait a while before you use the
steam boost function again.
Wasser tropft von der
Bügelsohle, nachdem
das Bügeleisen abgekühlt
ist oder weggestellt
wurde.
You have used the
steam boost function at
a too low temperature.
Set an ironing temperature at
which the steam boost function
can be used ( 2 to MAX).
Wasser tropft aus der
Kappe der Einfüllöffnung.
Flakes and impurities
come out of the
soleplate during
ironing.
Hard water forms flakes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function
(see chapter ‘Cleaning and
maintenance’, section
‘Calc-Clean function’).
Water drips from the
soleplate after the iron
has cooled down or
has been stored.
You have put the iron
in horizontal position
while there was still
water in the water tank.
The steam
boost function does
not work properly
(water leaks out of the
soleplate).
Water leaks from
the cap of the filling
opening.
You have overfilled the
water tank.
When I push the
steam control to the
turbo steam position,
the steam control
jumps back.
You did not keep the
steam control in the
turbo steam position.
Empty the water tank and set
the steam control to position
‘dry’ after use. Store the iron on
its heel.
Wenn ich den
Dampfregler auf die
Turbodampfposition
schiebe, springt der
Dampfregler zurück.
Sie haben den
Dampfregler nicht
ununterbrochen in der
Turbodampfposition
gehalten.
Do not fill the water tank beyond
the MAX indication. Pour excess
water out of the water tank.
If you want to use turbo steam,
you have to keep the steam
control in the turbo steam
position continuously. For
other steam settings, this is not
necessary.
DEUTSCH
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Spraydüse
2 Verschlusskappe der Einfüllöffnung
3Dampfregler
-CALC CLEAN = Calc-Clean-Funktion
-= trockenes Bügeln
-ECO = optimaler Dampf
-; = starker Dampf
- = Turbodampf
4Dampfstoß-Taste 
5Sprühtaste
6Temperaturregler
7Temperaturleuchte (nur bestimmte Typen: mit Anzeige für Abschaltautomatik)
8Netzkabel
9Typenschild
10 Wasserbehälter mit Wasserstandsanzeige MAX für maximale Füllmenge
11Bügelsohle
Das Gerät benutzen
Den Wasserbehälter füllen
Hinweis: Ihr Gerät ist für die Verwendung von Leitungswasser vorgesehen. Wenn Sie in
einer Region mit sehr hartem Wasser leben, können sich schnell Kalkablagerungen bilden.
In diesem Fall wird empfohlen, den Wasserbehälter zu 50 % mit destilliertem Wasser und
zu 50 % mit Leitungswasser zu füllen, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
Hinweis: Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel,
Bügelzusätze, chemisch entkalktes Wasser noch andere Chemikalien in den
Wasserbehälter.
1 Stellen Sie den Dampfregler auf die Position
(trockenes Bügeln).  (Abb. 2)
2 Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung mit Wasser (Abb. 3).
3 Schließen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung.
Wenn Sie den Turbodampf
verwenden wollen, müssen
Sie den Dampfregler
ununterbrochen in der
Turbodampfposition
halten. Für andere
Dampfeinstellungen ist dies
nicht notwendig.
FRANÇAIS
Description générale (fig. 1)
1Spray
2 Bouchon de l’orifice de remplissage
3 Commande de vapeur
-CALC CLEAN = fonction anticalcaire
-= repassage à sec
-ECO = vapeur optimale
-; = vapeur maximale
-= vapeur turbo
4 Bouton Effet pressing 
5 Bouton spray
6Thermostat
7 Voyant de température (certains modèles uniquement : avec indicateur d’arrêt
automatique de sécurité)
8 Cordon d’alimentation
9 Plaque signalétique
10 Réservoir d’eau avec indication de niveau MAX
11Semelle
Utilisation de l’appareil
Remplissage du réservoir
Remarque : Votre appareil a été conçu pour être utilisé avec l’eau du robinet. Si vous
habitez dans une région où l’eau est très calcaire, des dépôts peuvent se former
rapidement. Dans ce cas, il est recommandé de remplir le réservoir d’eau avec 50 %
d’eau distillée et 50 % d’eau du robinet afin de prolonger la durée de vie de votre
appareil.
Remarque : Ne mettez jamais de parfum, de vinaigre, d’amidon, de détartrants, de
produits d’aide au repassage ou autres agents chimiques dans le réservoir d’eau.
1 Réglez la commande de vapeur sur la position
(repassage à sec).  (fig. 2)
2 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau MAX (fig. 3).
3 Fermez le bouchon de l’orifice de remplissage.
1 Consultez le tableau 1 pour régler le thermostat sur la position appropriée pour
votre vêtement (fig. 4).
2 Posez le fer à repasser sur son talon et branchez-le. Le voyant de température
s’allume pour indiquer que le fer chauffe (fig. 5).
3 Lorsque le voyant de température s’éteint, le fer a atteint la température correcte.
4 Consultez le tableau 1 pour sélectionner un réglage de vapeur qui correspond à la
température que vous avez définie (fig. 6).
Remarque : Pour utiliser la vapeur turbo , maintenez la commande de vapeur
enfoncée sur la position de vapeur turbo
de manière continue.
Attention : N’effectuez aucun réglage de vapeur si vous avez défini une température
inférieure à 2 ou lorsque le fer est en train de chauffer (tant que le voyant de
température est allumé). Sinon, de l’eau peut s’écouler du fer.
2 Posizionate il ferro in verticale e collegatelo all’alimentazione. La spia della
temperatura si accende ad indicare che il ferro si sta riscaldando (fig. 5).
3 Quando la spia della temperatura si spegne, il ferro ha raggiunto la temperatura
corretta.
4 Consultate la tabella 1 per selezionare un’impostazione del vapore che
corrisponda alla temperatura impostata (fig. 6).
Nota: per utilizzare il vapore turbo , tenete premuto il regolatore del vapore in
posizione vapore turbo
in maniera continua.
Attenzione: non impostate il regolatore del vapore su un’impostazione se il vapore
è regolato sotto la temperatura di 2 o quando il ferro si sta riscaldando (quando la
spia della temperatura è accesa). In questo caso potrebbe verificarsi una fuoriuscita
d’acqua dal ferro.
Caratteristiche
Funzione spray
--
La funzione colpo di vapore può essere utilizzata anche tenendo il ferro in
posizione verticale per eliminare le pieghe da capi appesi, tende, ecc.. (fig. 9).
Funzione di spegnimento automatico di sicurezza (solo per alcuni modelli)
--
Zet de stoomregelaar op
---
Il ferro si spegne automaticamente se non viene spostato per 30 secondi in
posizione orizzontale o 8 minuti in posizione verticale. La spia di spegnimento
automatico inizia a lampeggiare (fig. 10).
Per riaccendere il ferro, sollevatelo o muovetelo leggermente. La spia di
spegnimento automatico si spegnerà.
Impostazione vapore ECO
Impostate il regolatore del vapore su
vapore.  (fig. 2)
--
Vous pouvez également utiliser la fonction Effet pressing lorsque vous tenez le
fer en position verticale pour enlever les faux plis des vêtements sur cintre, des
rideaux, etc (fig. 9).
Fonction d’arrêt automatique de sécurité (certains modèles uniquement)
--
Le fer s’éteint automatiquement s’il n’a pas été déplacé pendant 30 secondes en
position horizontale ou pendant 8 minutes en position verticale. Le voyant d’arrêt
automatique commence à clignoter (fig. 10).
Pour que le fer se réchauffe, prenez-le en main ou déplacez-le légèrement jusqu’à
ce que le voyant d’arrêt automatique s’éteigne.
Réglage de vapeur ECO
Remarque : Rincez régulièrement le réservoir avec de l’eau du robinet. Videz le
réservoir après l’avoir rincé.
Fonction anticalcaire
IMPORTANT : pour prolonger la durée de vie de votre appareil et conserver de
bonnes performances de repassage à la vapeur, utilisez la fonction anticalcaire
toutes les deux semaines. Si l’eau de votre région est très calcaire (par exemple, si
des particules de calcaire s’écoulent de la semelle pendant le repassage), n’hésitez
pas à utiliser cette fonction plus souvent.
1 Assurez-vous que l’appareil est débranché et que la commande de vapeur est
réglée sur
(repassage à sec).  (fig. 2)
2 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’à l’indication MAX.  (fig. 3)
Ne versez pas de vinaigre ou d’autres détartrants dans le réservoir d’eau.
3 Branchez le fer et réglez le thermostat sur MAX (fig. 12).
4 Lorsque le voyant de température s’éteint, débranchez l’appareil.
5 Tenez le fer au-dessus de l’évier. Réglez la commande de vapeur sur la position
Calc-Clean et maintenez-la en position.  (fig. 13)
6 Secouez légèrement le fer jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide (fig. 14).
Attention : Lorsque les résidus de calcaire sont évacués, de la vapeur et de l’eau
bouillante sortent également de la semelle.
7 Réglez à nouveau la commande de vapeur sur
(repassage à sec).  (fig. 2)
Remarque : Répétez cette opération aussi souvent que nécessaire.
Après le traitement anticalcaire
1 Branchez le fer. Laissez-le chauffer pour que la semelle soit sèche.
2 Lorsque le voyant de température s’éteint, débranchez l’appareil.
3 Repassez un morceau de tissu afin d’éliminer les dernières gouttes d’eau qui se
sont formées sur la semelle, le cas échéant.
4 Laissez toujours refroidir le fer avant de le ranger.
Rangement
1 Débranchez le fer et réglez la commande de vapeur sur
(repassage à
sec).  (fig. 2)
2 Enroulez le cordon d’alimentation sur le talon et rangez le fer sur son
talon (fig. 15).
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer
avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des
informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les
questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
(stiratura a secco) per stirare senza
Pulizia e manutenzione
Pulizia
1 Impostate il regolatore del vapore su
(stiratura a secco), staccate il ferro e
lasciate raffreddare l’apparecchio.  (fig. 2)
2 Svuotate il serbatoio dall’acqua rimanente.
3 Per eliminare macchie o altri residui depositati sulla piastra, utilizzate un panno
umido e un detergente liquido non abrasivo.
Attenzione: per mantenere la piastra perfettamente liscia, evitate il contatto con
oggetti metallici.
Per pulire la piastra, non utilizzate pagliette, aceto o altre sostanze chimiche.
Nota: risciacquate regolarmente il serbatoio con acqua del rubinetto. Dopo la pulizia,
svuotate sempre il serbatoio dell’acqua.
Funzione Calc-Clean
IMPORTANTE: per aumentare la durata utile del vostro apparecchio e per prestazioni
di vapore ottimali, utilizzate la funzione Calc-Clean una volta ogni due settimane.
Se l’acqua nella vostra zona è molto dura (se, ad esempio, durante la stiratura
fuoriescono delle particelle di calcare dalla piastra), utilizzate la funzione Calc-Clean
più frequentemente.
1 Assicuratevi che l’apparecchio sia scollegato e che il regolatore del vapore sia in
posizione
(stiratura a secco).  (fig. 2)
2 Riempite d’acqua il serbatoio fino al livello massimo.  (fig. 3)
non aggiungete aceto o altri agenti disincrostanti nel serbatoio dell’acqua.
3 Collegate il ferro e impostate la manopola della temperatura su MAX (fig. 12).
4 Scollegate l’apparecchio dalla presa di corrente non appena la spia della
temperatura si spegne.
5 Tenendo il ferro sopra il lavandino, impostate il regolatore del vapore in posizione
Calc-Clean e tenetelo in quella posizione.  (fig. 13)
6 Scuotete delicatamente il ferro fino a che tutta l’acqua nel serbatoio non viene
utilizzata (fig. 14).
Attenzione: mentre viene espulso il calcare, fuoriesce anche vapore e acqua bollente
dalla piastra.
7 Impostate il regolatore del vapore di nuovo in posizione
secco).  (fig. 2)
(stiratura a
Nota: ripetete la procedura Calc-Clean se l’acqua che fuoriesce dal ferro contiene
ancora particelle di calcare.
Al termine della procedura Calc-Clean
1 Collegate il ferro. Lasciate che il ferro si riscaldi in modo che la piastra si asciughi.
2 Scollegate l’apparecchio dalla presa di corrente non appena la spia della
temperatura si spegne.
3 Fate scorrere delicatamente il ferro su un panno per rimuovere eventuali macchie
di acqua dalla piastra.
4 Lasciate raffreddare il ferro prima di riporlo.
Possibile causa
Soluzione
Delle gocce di acqua
fuoriescono dalla
piastra o sui tessuti si
formano delle macchie
di acqua durante la
stiratura.
La temperatura
selezionata è troppo
bassa per la stiratura a
vapore.
Selezionate una temperatura
adatta per la stiratura a vapore.
Consultate la tabella 1.
Avete aggiunto un
additivo nel serbatoio
dell’acqua.
Risciacquate il serbatoio
dell’acqua e non versate altro
additivo.
La funzione colpo di
vapore è stata usata
troppe volte in un
breve lasso di tempo.
Attendete un po’ prima di
riutilizzare questa funzione.
Avete utilizzato
la funzione colpo
di vapore ad una
temperatura troppo
bassa.
Impostate una temperatura
del ferro adatta per la funzione
colpo di vapore
( 2 su MAX).
Durante la stiratura
fuoriescono impurità e
residui di calcare dalla
piastra.
L’acqua dura comporta
la formazione di
calcare all’interno della
piastra.
Utilizzate funzione Calc-Clean
(consultate il capitolo “Pulizia
e manutenzione”, sezione
“Funzione Calc-Clean”).
Anche dopo aver
lasciato raffreddare
il ferro o dopo averlo
riposto, fuoriescono
delle gocce d’acqua
dalla piastra.
Il ferro è stato riposto in
posizione orizzontale
mentre c’era ancora
acqua nel serbatoio.
Svuotate il serbatoio dell’acqua
e impostate il regolatore di
vapore in posizione “a secco”
dopo l’uso. Riponete il ferro in
posizione verticale.
La funzione colpo di
vapore non funziona
correttamente (dalla
piastra fuoriesce
dell’acqua).
Cause possible
Solution
Des gouttes d’eau
s’écoulent de la
semelle ou des zones
humides apparaissent
sur le tissu pendant le
repassage.
La température
sélectionnée est
trop basse pour le
repassage à la vapeur.
Sélectionnez une température de
repassage adaptée au repassage
à la vapeur. Voir tableau 1.
Vous avez ajouté
un additif dans le
réservoir d’eau.
Rincez le réservoir. À l’avenir, ne
mettez plus d’additifs dans le
réservoir.
Vous avez utilisé la
fonction Effet pressing
trop souvent pendant
une courte période.
Patientez quelques instants avant
d’utiliser de nouveau la fonction
Effet pressing.
Vous avez utilisé la
fonction Effet pressing
à une température
trop basse.
Sélectionnez une température de
repassage adaptée à la fonction
Effet pressing ( 2 à MAX).
L’acqua fuoriesce dal
tappo dell’apertura di
riempimento.
Il serbatoio dell’acqua
è stato riempito troppo.
Non riempite il serbatoio oltre
il segno MAX. Fate fuoriuscire
l’acqua in eccesso dal serbatoio.
Des particules de
calcaire et des
impuretés s’écoulent de
la semelle pendant le
repassage.
L’eau trop calcaire
favorise la formation
de dépôts calcaires
à l’intérieur de la
semelle.
Utilisez la fonction Calc-Clean
(voir le chapitre « Nettoyage et
entretien », section « Fonction
Calc-Clean »).
Quando imposto il
regolatore del vapore in
posizione vapore turbo,
il regolatore torna alla
posizione iniziale.
Non avete tenuto
fermo il regolatore del
vapore nella posizione
vapore turbo.
Des gouttes d’eau
s’écoulent de la
semelle après que le fer
a refroidi ou qu’il a été
rangé.
Vous avez mis le
fer en position
horizontale alors que
le réservoir d’eau
n’était pas vide.
Videz le réservoir d’eau et
réglez la commande de vapeur
sur la position « à sec » après
utilisation. Rangez le fer sur le
talon.
Se volete usare la funzione
vapore turbo, dovete tenere
il regolatore del vapore in
posizione vapore turbo in
maniera continua. Per le altre
impostazioni questo non è
necessario.
De l’eau s’écoule du
bouchon de l’orifice de
remplissage.
Vous avez trop rempli
le réservoir d’eau.
Ne remplissez pas le réservoir
d’eau au-delà du niveau MAX.
Videz l’eau excédentaire du
réservoir d’eau.
Lorsque je règle
la commande de
vapeur sur la position
de vapeur turbo, la
commande de vapeur
revient à sa position
initiale.
Vous n’avez pas
maintenu la
commande de vapeur
en position de vapeur
turbo.
Si vous voulez utiliser la vapeur
turbo, vous devez maintenir
la commande de vapeur en
position de vapeur turbo de
manière continue. Pour les autres
réglages de vapeur, ceci n’est pas
nécessaire.
ITALIANO
Descrizione generale (fig. 1)
1
Ugello spray
2 Tappo del foro di riempimento
3 Regolatore del vapore
-CALC CLEAN = funzione Calc-Clean
-= stiratura a secco
-ECO = vapore ottimale
-; = vapore massimo
-= vapore turbo
4 Tasto colpo di vapore 
5 Pulsante spray
6Termostato
7 Spia della temperatura (solo per modelli specifici: con spia di spegnimento
automatico di sicurezza)
8 Cavo di alimentazione
9 Targhetta modello
10 Serbatoio dell’acqua con indicazione del livello MAX
11Piastra
Modalità d’uso dell’apparecchio
Riempimento del serbatoio dell’acqua
Nota: il vostro apparecchio è stato progettato per essere usato con l’acqua del
rubinetto. Se vivete in un’area con acqua particolarmente dura, potrebbe formarsi
rapidamente calcare. In questo caso, si consiglia, quindi, di mescolare il 50% di acqua
distillata e il 50% di acqua del rubinetto per prolungare la durata dell’apparecchio.
Nota: non aggiungete mai profumo, aceto, amido, agenti disincrostanti, prodotti per
la stiratura, acqua decalcificata chimicamente o altre sostanze chimiche nel serbatoio
dell’acqua.
1 Impostate il regolatore del vapore nella posizione
(stiratura a secco).  (fig. 2)
2 Riempite d’acqua il serbatoio fino al livello massimo (fig. 3).
3 Chiudete il tappo del foro di riempimento.
Selezione della temperatura e regolazione del vapore
Tabella 1
Tipo di tessuto
Impostazione
temperatura
Impostazione
vapore
Colpo di
vapore
Funzione
spray
Lino
MAX
;,
Sì
Sì 
Cotone
3
;,
Sì
Sì
Lana
2
ECO
No
Sì
Seta
1
No
No
Tessuti sintetici
(es. acrilico, nylon,
poliammide,
poliestere)
1
No
No
1 Consultate la tabella 1 per impostare la manopola della temperatura
sull’impostazione corretta per il tessuto da stirare (fig. 4).
1 Zet de stoomregelaar op
(droog strijken), haal de stekker uit het stopcontact en
laat het strijkijzer afkoelen.  (fig. 2)
2 Giet het resterende water uit het waterreservoir.
3 Veeg schilfertjes en andere verontreinigingen van de zoolplaat met een vochtige
doek en een niet-schurend (vloeibaar) schoonmaakmiddel.
Let op: Houd de zoolplaat glad door te voorkomen dat deze hard in aanraking komt
met metalen voorwerpen. Gebruik nooit een schuurspons, azijn of andere chemicaliën
om de zoolplaat te reinigen.
Opmerking: Spoel het waterreservoir regelmatig schoon met kraanwater. Leeg het
waterreservoir nadat u het hebt schoongespoeld.
Calc-Clean-functie
BELANGRIJK: gebruik de Calc-Clean-functie elke twee weken om de levensduur van
het apparaat te verlengen en om een goede stoomproductie te garanderen. Als het
water in uw woongebied erg hard is (d.w.z. wanneer er tijdens het strijken schilfertjes
uit de zoolplaat komen), moet u de Calc-Clean-functie vaker gebruiken.
1 Zorg ervoor dat de stekker niet meer in het stopcontact zit en dat de
stoomregelaar op t staat (droog strijken).  (fig. 2)
2 Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-aanduiding.  (fig. 3)
Giet geen azijn of andere ontkalkingsmiddelen in het waterreservoir.
3 Steek de van het strijkijzer in het stopcontact en zet de temperatuurregelaar op
MAX (fig. 12).
4 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is uitgegaan.
5 Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Draai de stoomregelaar naar de CalcClean-stand en houd deze vast.  (fig. 13)
6 Schud het strijkijzer voorzichtig tot al het water uit het waterreservoir is
gebruikt (fig. 14).
Let op: Terwijl kalk wordt weggespoeld, komt er stoom en kokend water uit de
zoolplaat.
7 Zet de stoomregelaar weer op
(droog strijken).  (fig. 2)
Opmerking: Gebruik de Calc-Clean-functie nogmaals als het water dat uit het
strijkijzer komt nog steeds veel kalkdeeltjes bevat.
Na het gebruik van de Calc-Clean-functie
1 Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact. Laat het strijkijzer
opwarmen om de zoolplaat te laten drogen.
2 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is uitgegaan.
3 Beweeg het strijkijzer voorzichtig over een doek om watervlekken van de
zoolplaat te verwijderen.
4 Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opbergt.
Opbergen
1 Haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact en zet de stoomregelaar op
(droog strijken).  (fig. 2)
2 Wind het snoer rond de snoerhaspel en berg het strijkijzer op door het op zijn
achterkant te plaatsen (fig. 15).
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het
gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie
hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen
of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con
l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto,
visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate
il centro assistenza clienti del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate
l’opuscolo della garanzia internazionale).
Problema
(droog strijken) om zonder stoom te strijken.  (fig. 2)
Schoonmaken en onderhoud
Schoonmaken
Conservazione
1 Scollegate l’apparecchio e impostate il regolatore del vapore in posizione
(stiratura a secco).  (fig. 2)
2 Avvolgete il cavo dell’alimentazione principale nel vano avvolgicavo e riponete il
ferro in verticale (fig. 15).
Problème
La fonction Effet
pressing ne fonctionne
pas correctement
(de l’eau s’écoule
de la semelle).
Het strijkijzer schakelt automatisch uit als het in horizontale stand 30 seconden of
in verticale stand
8 minuten niet is bewogen. Het lampje van de automatische uitschakelfunctie gaat
knipperen (fig. 10).
Om het strijkijzer weer te laten opwarmen, tilt u het strijkijzer op of beweegt u het
even heen en weer tot het lampje van de automatische uitschakelfunctie uit gaat.
ECO-stoomstand
Kies de ECO-stoomstand in plaats van de maximale stoomstand ; om energie te
besparen, maar toch goede strijkresultaten te bereiken.  (fig. 11)
Droog strijken
--
1 Réglez la commande de vapeur sur
(repassage à sec), débranchez le fer et
laissez-le refroidir.  (fig. 2)
2 Videz l’eau restant dans le réservoir.
3 Ôtez les particules de calcaire et autres impuretés de la semelle au moyen d’un
chiffon humide et d’un détergent (liquide) non-abrasif.
Attention : Évitez le contact de la semelle avec tout objet métallique afin de ne pas
l’endommager. N’utilisez jamais de tampons à récurer, vinaigre ou autres produits
chimiques pour nettoyer la semelle.
--
--
Appuyez sur le bouton Effet pressing, puis relâchez-le pour un jet de vapeur
puissant afin d’éliminer les faux plis les plus tenaces (fig. 8).
Jet de vapeur vertical
Nettoyage et entretien
Nettoyage
U kunt de stoomstootfunctie gebruiken terwijl u het strijkijzer verticaal houdt. Zo
kunt u kreuken verwijderen uit hangende kleding, gordijnen enz (fig. 9).
Automatische uitschakelfunctie (alleen bepaalde typen)
Premete e rilasciate il tasto colpo di vapore per un getto potente di vapore per
rimuovere le pieghe più ostinate (fig. 8).
Vapore verticale
--
(repassage à sec) pour repasser sans
--
--
Selezionate l’impostazione vapore ECO invece di quella vapore massimo ; per
risparmiare energia ottenendo comunque risultati di stiratura ottimali.  (fig. 11)
Stiratura a secco
Réglez la commande de vapeur sur
vapeur.  (fig. 2)
Druk kort op de stoomstootknop voor een krachtige stoomstoot om hardnekkige
kreuken te verwijderen (fig. 8).
Verticale stoom
--
--
--
--
Premete il pulsante spray per inumidire il capo da stirare. In questo modo è più
facile rimuovere le pieghe più difficili (fig. 7).
Colpo di vapore
Appuyez sur le bouton Spray afin d’humidifier l’article à repasser et favoriser
l’élimination des faux plis (fig. 7).
Fonction Effet pressing
Sélectionnez le réglage de vapeur ECO au lieu du réglage de vapeur maximal
; pour économiser de l’énergie tout en obtenant des résultats de repassage
satisfaisants.  (fig. 11)
Repassage à sec
U kunt op de sproeiknop drukken om de stof te bevochtigen. Zo kunt u hardnekkige
kreuken verwijderen (fig. 7).
Stoomstootfunctie
--
--
--
--
--
Caractéristiques
Fonction Spray
--
Functies
Sproeifunctie
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er druppelt water
uit de zoolplaat of
er ontstaan natte
plekken op de stof
tijdens het strijken.
De ingestelde
temperatuur is te laag
voor stoomstrijken.
Stel een strijktemperatuur in die
geschikt is voor stoomstrijken. Zie
tabel 1.
U hebt een additief
in het waterreservoir
gedaan.
Spoel het waterreservoir schoon
en doe geen additief meer in het
waterreservoir.
U hebt de
stoomstootfunctie
te vaak achter elkaar
gebruikt.
Wacht even voordat u de
stoomstootfunctie opnieuw gebruikt.
U hebt de
stoomstootfunctie
op een te lage
temperatuur gebruikt.
Stel een strijktemperatuur in waarbij
de stoomstootfunctie kan worden
gebruikt (2 tot MAX).
Er komen schilfertjes
en verontreinigingen
uit de zoolplaat
tijdens het strijken.
Hard water vormt
schilfertjes binnen in
de zoolplaat.
Gebruik de Calc-Clean-functie (zie
‘Calc-Clean-functie’ in hoofdstuk
‘Schoonmaken en onderhoud’).
Er druppelt water
uit de zoolplaat
nadat het strijkijzer
is afgekoeld of is
opgeborgen.
U hebt het strijkijzer
horizontaal neergezet
terwijl er nog water in
het waterreservoir zat.
Leeg het waterreservoir en zet de
stoomregelaar na gebruik op de
stand ‘droog’. Berg het strijkijzer
op door het op zijn achterkant te
plaatsen.
Er lekt water uit
het klepje van de
vulopening.
U hebt het
waterreservoir te vol
gedaan.
Vul het waterreservoir niet tot boven
de MAX-aanduiding. Giet overtollig
water uit het waterreservoir.
Wanneer ik de
stoomregelaar naar
de turbostoomstand
druk, springt de
stoomregelaar terug.
U hebt de
turbostoomstand van
de stoomregelaar niet
ingedrukt gehouden.
Als u turbostoom wilt gebruiken,
moet u de turbostoomstand van de
stoomregelaar ingedrukt houden.
Voor andere stoominstellingen is dat
niet nodig.
De
stoomstootfunctie
werkt niet goed
(er lekt water uit de
zoolplaat).
DANSK
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Spray-dyse
2 Dæksel til vandtank
3Dampkontrol
-CALC CLEAN = Calc-Clean-funktion
-= tørstrygning
-ECO = optimal damp
-; = maksimal dampmængde
-= turbo-dampfunktion
4 Knap til dampskud 
5Spray-knap
6Temperaturvælger
7 Temperaturindikator (kun bestemte typer: med funktion til automatisk
sikkerhedsslukning)
8Netledning
9Typeskilt
10 Vandtank med MAX-vandstandsindikator
11Strygesål
Sådan bruges apparatet
Påfyldning af vandtanken
NEDERLANDS
Algemene beschrijving (fig. 1)
1Sproeikop
2 Klepje van vulopening
3Stoomregelaar
-CALC CLEAN = Calc-Clean-functie
-= droog strijken
-ECO- = optimale stoomafgifte
-; = maximale stoomafgifte
-= turbostoom
4Stoomstootknop 
5Sproeiknop
6Temperatuurregelaar
7 Temperatuurlampje (alleen bepaalde typen: met aanduiding voor automatische
uitschakeling)
8Netsnoer
9Typeplaatje
10 Waterreservoir met MAX-waterniveauaanduiding
11Zoolplaat
Bemærk: Apparatet er udviklet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et område
med meget hårdt vand,
kan der hurtigt komme kalkaflejringer. I så fald anbefales det at blande 50 %
destilleret vand og 50 % postevand for at forlænge apparatets levetid.
Bemærk: Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel,
kemisk afkalket vand eller andre kemikalier i vandtanken.
1 Indstil dampvælgeren
(tørstrygning).  (fig. 2)
2 Fyld vand i vandtanken op til MAX-markeringen (fig. 3).
3 Luk dækslet til vandtanken.
Valg af temperatur og dampindstilling
Tabel 1
Het apparaat gebruiken
Het waterreservoir vullen
Opmerking: Het apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een
gebied woont met zeer hard water, ontstaat er mogelijk snel kalkaanslag. In dat
geval wordt het aangeraden om een combinatie van 50% gedistilleerd water en 50%
kraanwater te gebruiken om de levensduur van uw apparaat te verlengen.
Opmerking: Doe geen reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers, strijkconcentraat, chemisch
ontkalkt water of andere chemicaliën in het waterreservoir.
1 Zet de stoomregelaar op stand
(droog strijken).  (fig. 2)
2 Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-aanduiding (fig. 3).
3 Sluit het klepje van de vulopening.
Temperatuur- en stoomstand kiezen
Tabel 1
Stofsoort
Temperatuurstand
Stoomstand
Extra
stoomstoot
Spray
Linnen
MAX
;,
Ja
Ja 
Katoen
3
;,
Ja
Ja
Wol
2
ECO
Nee
Ja
Zijde
1
Nee
Nee
Synthetische
stoffen (bijv. acryl,
nylon, polyamide,
polyester).
1
Nee
Nee
1 Raadpleeg tabel 1 om de temperatuurregelaar op de geschikte instelling voor uw
kledingstuk in te stellen (fig. 4).
2 Zet het strijkijzer op zijn achterkant en steek de stekker in het stopcontact.
Het temperatuurlampje gaat branden om aan te geven dat het strijkijzer wordt
opgewarmd (fig. 5).
3 Wanneer het temperatuurlampje uit gaat, heeft het strijkijzer de juiste
temperatuur bereikt.
4 Raadpleeg tabel 1 om een stoomstand te kiezen die overeenkomt met de
ingestelde temperatuur (fig. 6).
Opmerking: Als u turbostoom
wilt gebruiken, houdt u de turbostoomstand
van
de stoomregelaar ingedrukt.
Let op: Stel de stoomregelaar niet op een stoomstand in als de ingestelde temperatuur
lager is dan 2 of wanneer het strijkijzer nog bezig is met opwarmen (wanneer het
temperatuurlampje brandt). Doet u dit wel, dan kan er water uit het strijkijzer lekken.
Materialetype
Temperaturindstilling
Dampindstilling
Steam
boost
Spray
Linned
MAX
;,
Ja
Ja 
Bomuld
3
;,
Ja
Ja
Uld
2
ECO
Nej
Ja
Silke
1
Nej
Nej
Syntetiske
materialer (f.eks.
akryl, nylon,
polyamid,
polyester).
1
Nej
Nej
1 Se tabel 1 for at indstille temperaturvælgeren til den ønskede indstilling for dit
tøj (fig. 4).
2 Stil strygejernet på højkant, og sæt stikket i. Temperaturindikatoren tænder for at
vise, at strygejernet er ved at varme op (fig. 5).
3 Når temperaturindikatoren  slukker, har strygejernet nået den korrekte temperatur.
4 Se tabel 1 for at vælge en dampindstilling, der svarer til den temperatur, du har
valgt (fig. 6).
Bemærk: Hvis du vil bruge turbo-dampfunktion , skal du holde dampvælgeren for
indstillingen turbo-dampfunktion
nede konstant.
Forsigtig: Sæt ikke dampvælgeren på en dampindstilling, hvis den indstillede
temperatur er lavere end 2, eller når strygejernet stadig er under opvarmning (når
temperaturindikatoren er tændt).  Ellers kan der  dryppe vand ud af strygejernet.
Funktioner
Sprayfunktion
--
Hold spray-funktionen nede for at fugte strygetøjet. Det gør det nemmere at fjerne
vanskelige folder (fig. 7).
Dampskudsfunktion
--
Tryk på og slip dampskudsknappen for at få et effektivt dampskud, der fjerne
genstridige folder (fig. 8).
Lodret damp
--
Dampskudsfunktionen kan anvendes, når strygejernet holdes lodret, for at fjerne
folder fra tøj, der hænger på bøjle, samt gardiner o.l.  (fig. 9)
Funktion til automatisk sikkerhedsafbryder (gælder kun nogle modeller)
---
Strygejernet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i bevægelse i 30 sekunder
i vandret position eller 8 minutter i lodret position. Auto-sluk-indikatoren begynder
at blinke (fig. 10).
For at varme strygejernet op igen skal du blot løfte eller bevæge strygejernet lidt,
indtil auto-sluk-indikatoren slukkes.
ECO-dampindstilling
--
Vælg ECO-dampindstillingen stedet for den maksimale dampindstilling ; for at
spare energi, men samtidig opnå tilfredsstillende strygeresultater.  (fig. 11)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising