Philips | GC2045/27 | Philips EasySpeed Dampfbügeleisen GC2048/30 Bedienungsanleitung

1 Se tabel 1 for at indstille temperaturvælgeren til den ønskede indstilling for dit
tøj (fig. 4).
2 Stil strygejernet på højkant, og sæt stikket i. Temperaturindikatoren tænder for at
vise, at strygejernet er ved at varme op (fig. 5).
3 Når temperaturindikatoren  slukker, har strygejernet nået den korrekte temperatur.
4 Se tabel 1 for at vælge en dampindstilling, der svarer til den temperatur, du har
valgt (fig. 6).
Bemærk: Hvis du vil bruge turbo-dampfunktion , skal du holde dampvælgeren for
indstillingen turbo-dampfunktion
nede konstant.
Forsigtig: Sæt ikke dampvælgeren på en dampindstilling, hvis den indstillede
temperatur er lavere end 2, eller når strygejernet stadig er under opvarmning (når
temperaturindikatoren er tændt).  Ellers kan der  dryppe vand ud af strygejernet.
Varoitus: Älä aseta höyrynvalitsinta höyryasetuksen kohtaan, jos silityslämpötila on
alle 2 tai kun silitysrauta on vielä lämpenemässä (kunnes lämpötilan merkkivalo
syttyy). Muutoin silitysraudasta vuotaa vettä.
Painamalla suihkutuspainiketta voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt (Kuva 7).
Höyrysuihkaustoiminto
--
Paina höyrysuihkauspainiketta sitkeimpien ryppyjen poistamiseksi (Kuva 8).
Pystyhöyrytys
--
Höyrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyrysilitysrautaa
pystyasennossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä ja
laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista vaatteista tai verhoista (Kuva 9).
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
Funktioner
Sprayfunktion
--
--
--
---
--
--
Hold spray-funktionen nede for at fugte strygetøjet. Det gør det nemmere at fjerne
vanskelige folder 
(fig. 7).
Dampskudsfunktion
Tryk på og slip dampskudsknappen for at få et effektivt dampskud, der fjerne
genstridige folder (fig. 8).
Lodret damp
Dampskudsfunktionen kan anvendes, når strygejernet holdes lodret, for at fjerne
folder fra tøj,
der hænger på bøjle, samt gardiner o.l.  (fig. 9)
Funktion til automatisk sikkerhedsafbryder (gælder kun nogle modeller)
Strygejernet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i bevægelse i 30 sekunder
i vandret position eller 8 minutter i lodret position. Auto-sluk-indikatoren begynder
at blinke (fig. 10).
For at varme strygejernet op igen skal du blot løfte eller bevæge strygejernet lidt,
indtil auto-sluk-indikatoren slukkes.
ECO-dampindstilling
Vælg ECO-dampindstillingen stedet for den maksimale dampindstilling ; for at
spare energi,
men samtidig opnå tilfredsstillende strygeresultater.  (fig. 11)
Tørstrygning
Sæt dampvælgeren på t (tørstrygning) for at stryge uden damp.  (fig. 2)
--
Silitysraudan virta kytketään pois päältä automaattisesti, kun laite on vaakaasennossa eikä sitä ole liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa
eikä sitä ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa
vilkkua (Kuva 10).
Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes
automaattisen virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
ECO-höyryasetus
--
--
Valitse ECO-höyryasetus maksimaalisen höyryntuoton ; sijaan, kun haluat säästää
energiaa tinkimättä silitystuloksesta.  (Kuva 11)
Kuivasilitys
--
Aseta höyrynvalitsin t-asentoon (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman
höyryä.  (Kuva 2)
Puhdistus ja hoito
Puhdistaminen
1 Aseta höyrynvalitsin t-asentoon (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta ja
anna höyryraudan jäähtyä.  (Kuva 2)
ned.  (fig. 2)
2 Hæld det overskydende vand ud af vandtanken.
3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud og lidt
ikke-ridsende (flydende) rengøringsmiddel.
Forsigtig: For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå
kontakt med metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller andre
kemikalier til rengøring af strygesålen.
Bemærk: Skyl regelmæssigt vandtanken med vand. Tøm vandtanken, når du har
skyllet den.
Calc-Clean-funktion
VIGTIGT: For at forlænge apparatets levetid og for at bevare en god dampfunktion,
skal du anvende Calc-Clean-funktionen hver anden uge. Hvis vandet i dit område
er meget hårdt (hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under
strygningen), skal Calc-Clean funktionen anvendes oftere.
1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t
(tørstrygning).  (fig. 2)
2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen (fig. 3).
Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
3 Sæt stikket i stikkontakten, og sæt temperaturvælgeren på MAX (fig. 12).
4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
5 Hold strygejernet ind over vasken. Sæt dampvælgeren i position Calc-Clean, og
hold den (fig. 13).
6 Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vand i vandtanken er blevet brugt (fig. 14).
Forsigtig: Mens kalkpartikler skylles med ud, kommer der også damp og kogende vand
ud af strygesålen.
7 Indstil igen dampvælgeren på t (tørstrygning).  (fig. 2)
Bemærk: Gentag Calc-Clean-processen, så længe der er kalkpartikler i det vand, der
sprøjtes ud.
Efter Calc-Clean-processen
1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op, så strygesålen tørrer.
2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
Opbevaring
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og indstil dampvælgeren på t
(tørstrygning).  (fig. 2)
2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja
naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.
Varoitus: Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja
pysyy sileänä.
Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai etikkaa tai muita kemikaaleja.
Huomautus: Huuhtele vesisäiliö säännöllisesti juoksevalla vedellä. Tyhjennä vesisäiliö
huuhtelun jälkeen.
Calc-Clean-toiminto
TÄRKEÄÄ: Voit pidentää laitteen käyttöikää ja ylläpitää parhaan mahdollisen
suorituskyvyn käyttämällä Calc-Clean-kalkinpoistotoimintoa kahden viikon välein.
Jos paikallinen vesi on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee
hiutaleita), Calc-Clean-toimintoa tulee käyttää useammin.
Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAXasentoon (Kuva 12).
4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
5 Pidä höyrysilitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja aseta höyrynvalitsin CalcClean-asentoon (Kuva 13).
6 Ravista varovasti höyrysilitysrautaa, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut
loppuun (Kuva 14).
Varoitus: Laitteen pohjasta tulee höyryä ja kiehuvaa vettä. Mahdollinen kalkki
huuhtoutuu pois.
7 Aseta höyrynvalitsin t-asentoon (kuivasilitys).  (Kuva 2)
Huomautus: Jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen kalkkihiukkasia,
suorita Calc-Clean-toiminto uudelleen.
Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
Du har hældt et
tilsætningsstof i vandtanken.
 Dampskudsfunktionen virker
ikke ordentligt (der siver vand
ud af strygesålen).
Der drysser små kalkpartikler
og urenheder ud fra
strygesålen.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen ved
en for lav temperatur.
Indstil en
strygetemperatur,
ved hvilken
dampskudsfunktionen
kan anvendes
( 2 på MAX).
Hårdt vand danner
kalkaflejringer inde i
strygesålen.
Strygejernet er stillet i
vandret position med vand i
vandtanken.
Der siver vand ud af dækslet
til påfyldningsåbningen.
Du har overfyldt
vandtanken.
Når jeg sætter
dampvælgeren i positionen
turbo-dampfunktion,
springer dampvælgeren
tilbage.
Du har ikke holdt
dampvælgeren trykket
nede i positionen turbodampfunktion.
Hvis du ønsker
at bruge turbodampfunktionen,
skal du trykke
dampvælgeren
nede i positionen
turbo-dampfunktion
konstant. Til andre
indstillinger for
damp er det ikke
nødvendigt.
SUOMI
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Spray-nokka
2 Täyttöaukon korkki
3Höyrynvalitsin
-CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
-t = kuivasilitys
-ECO = optimaalinen höyryntuotto
-; = paljon höyryä
-= turbohöyry
4Höyrysuihkauspainike 
5Suihkutuspainike
6Lämpötilanvalitsin
7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun
merkkivalo)
8Virtajohto
9Tyyppikilpi
10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
11Pohja
Pohjasta valuu
vesipisaroita tai vaatteessa
näkyy silityksen aikana
märkiä kohtia.
Valittu silityslämpötila on
liian matala höyrysilitykseen.
Valitse höyrysilitykseen
sopiva silityslämpötila.
Katso taulukko 1.
Vesisäiliössä on muutakin
kuin vettä.
Huuhtele vesisäiliö
äläkä laita vesisäiliöön
mitään muuta kuin
vettä.
Höyrysuihkaustoiminto
ei toimi oikein (pohjasta
valuu vettä).
Pohjasta tulee silityksen
aikana kalkkihiutaleita ja
muita epäpuhtauksia.
Olet käyttänyt
höyrysuihkaustoimintoa liian
usein lyhyen ajan kuluessa.
Odota hetki, ennen kuin
käytät höyrysuihkausta
uudelleen.
Olet käyttänyt
höyrysuihketoimintoa liian
alhaisessa lämpötilassa.
Valitse silityslämpötila,
jossa höyrysuihkausta
voi käyttää (2 MAXasentoon).
Kova vesi aiheuttaa
kalkkihiutaleiden
muodostumista pohjan
sisään.
Vesipisaroita valuu
pohjasta, kun höyryrauta
on jäähtynyt tai siirretty
säilytyspaikkaansa.
Käytä Calc-Cleantoimintoa (katso
Puhdistus ja hoito,
kohta CalcCleantoiminto).
Höyrysilitysrauta on asetettu
vaaka-asentoon, kun sen
vesisäiliössä on vielä ollut
vettä.
Vettä vuotaa täyttöaukon
korkista.
Vesisäiliössä on liikaa vettä.
Höyrynvalitsin palautuu
turbohöyryasennosta
alkuperäiseen asentoon.
Et pitänyt höyrynvalitsinta
turbohöyryasennosta.
Tyhjennä vesisäiliö
käytön jälkeen ja
aseta höyrynvalitsin
kuivasilitysasentoon.
Säilytä rauta
pystyasennossa.
Täytä vesisäiliö enintään
MAX-merkkiin asti.
Kaada ylimääräinen vesi
pois vesisäiliöstä.
Jos haluat käyttää
turbohöyryä, pidä
höyrynvalitsin
turbohöyryasennossa.
Tämä ei ole
tarpeen muissa
höyryasetuksissa.
NORSK
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Spraydyse
2 Hette på påfyllingsåpning
3Dampbryter
-CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
-t = tørr stryking
-ECO = optimal damp
-; = maksimal damp
-= turbodamp
4Dampstøtknapp 
5Sprayknapp
6Temperaturbryter
7 Temperaturlampe (kun enkelte typer: med indikasjon for sikker automatisk avslåing)
8Ledning
9Merkeplate
10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
11Strykesåle
Merk: Apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du bor i et
område med veldig hardt vann, kan kalkavleiringer raskt oppstå. Derfor anbefales det
at du blander 50 % destillert vann med 50 % vann fra springen hvis du vil forlenge
levetiden til apparatet.
Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk
avkalket vann eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking).  (fig. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket (fig. 3).
3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
Velge temperatur- og dampinnstillinger
Tabell 1
Temperaturinnstilling
Dampinnstilling
Dampstøt
Dusj
Huomautus: Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa
sekoittaa 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää.
Lin
MAX
;,
Ja
Ja 
Bomull
3
;,
Ja
Ja
Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita,
silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muitakaan kemikaaleja.
Ull
2
Silke
Syntetiske stoffer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
1 Aseta höyrynvalitsin asentoon t(kuivasilitys).  (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3).
3 Sulje täyttöaukon korkki.
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
ECO
Nei
Ja
1
t
Nei
Nei
1
t
Nei
Nei
1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for plagget (fig. 4).
Lämpötilaasetus
Höyryasetus
Lisähöyrysuihkaus
Suihkaus
Pellava
Enintään
;,
Kyllä
Kyllä 
Puuvilla
3
;,
Kyllä
Kyllä
Villa
2
ECO
Ei
Kyllä
Silkki
1
t
Ei
Ei
Tekokuidut (esimerkiksi
akryyli, nailon, polyamidi, polyesteri).
1
t
Ei
Ei
2 Sett strykejernet i oppreist stilling, og koble det til. Temperaturlampen lyser for å
vise at strykejernet er i ferd med å varmes opp (fig. 5).
3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen du
har angitt (fig. 6).
Merk: Hvis du vil bruke turbodamp
må du holde dampbryteren inne i
turbodampstillingen
kontinuerlig.
Forsiktig: Ikke sett dampbryteren til en dampinnstilling dersom innstilt temperatur
er under 2 eller når strykejernet fortsatt varmes opp (når temperaturlampen lyser).
Ellers kan det lekke vann fra strykejernet.
1 (Kuva 4).
2 Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan.
Höyrysilitysrauta alkaa kuumentua, ja lämpötilan merkkivalo syttyy (Kuva 5).
3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun
lämpötilan.
4 Käytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa apuna
taulukkoa 1 (Kuva 6).
, pidä höyrynvalitsinta
--
ฟงกชั่นขจัดคราบตะกรัน
3
stryksulan torkar.
7 Dra
ปรับปุut
่มควบคุ
มไอนกลับไปที
่ t temperaturlampan
(ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2) har slocknat.
2
stickkontakten
när
3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenfläckar från
หมายเหตุ: ทำาขั้นตอนขจัดตะกรันซอีกครั้ง หากนที่ออกมาจากแผนความรอนยังมีคราบตะกรันออกมาอีก
stryksulan.
หลังจากใช
ขั้นตอนขจั
ดคราบตะกรั
4 Låt
strykjärnet
svalna
innan duนställer undan det.
Trykk på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes. Dette hjelper til med å
fjerne vanskelige skrukker (fig. 7).
Dampstøtfunksjon
--
Trykk på og slipp dampstøtknappen for et kraftig dampstøt for å fjerne vanskelige
skrukker (fig. 8).
Vertikal damp
--
Dampstøtfunksjonen kan brukes når strykejernet holdes loddrett. Dette er nyttig for
å fjerne skrukker fra klær på henger, gardiner osv (fig. 9).
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
การแกปญหา
นหยดออกมาจากแผนความ
vattentanken.
ตั้งอุณ
หภูมิไวที่ระดับตเกินไป
häll
tillsatser
ตั้งคาอุณ
หภูมinga
ิการรีดmer
ใหเหมาะกั
บการรีดiผาโดย
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det drypper vann fra
strykesålen, eller våte
flekker vises på plagget
under strykingen.
Temperaturen som
er valgt, er for lav for
dampstryking.
Angi en stryketemperatur
som passer til dampstryking.
Se tabell 1.
Du har hatt
tilsetningsstoff i
vannbeholderen.
Skyll vannbeholderen og ikke
fyll på tilsetningsstoffer.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen for
ofte i løpet av kort tid.
Vent litt før du bruker
dampstøtfunksjonen igjen.
Du
använt
คุณใช
ฟงกhar
ชั่นเพิ
่มพลัง
ความรอน)
för
เวลาสั
้นๆlåg.
ปกติ (มีนรั่วออกมาจากแผน
Kalk og urenheter
kommer ut av strykesålen
under stryking.
Hardt vann danner kalk
inne i strykesålen.
Bruk kalkrensfunksjonen
(se avsnittet Rengjøring
og vedlikehold, under
Kalkrensfunksjon).
Det drypper vann fra
strykesålen etter at
strykejernet er blitt avkjølt
eller er blitt satt bort for
oppbevaring.
Du har satt strykejernet
i horisontal posisjon
mens det ennå var vann
i vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen, og sett
dampbryteren til “tørr” etter
bruk. Oppbevar strykejernet i
oppreist stilling.
Det lekker vann fra hetten
på påfyllingsåpningen.
Du har fylt for mye vann
i vannbeholderen.
Ikke fyll vann over MAXmerket. Hell overflødig vann
ut av vannbeholderen.
Når jeg skyver
dampbryteren til
turbodampstillingen,
hopper dampbryteren
tilbake.
Du holdt ikke
dampbryteren i
turbodampstillingen.
Hvis du vil bruke turbodamp,
må du holde dampbryteren
i turbodampstillingen
kontinuerlig.
For andre dampinnstillinger
er ikke dette nødvendig.
har svalnat eller ställts
รอนหลังจากเตารีดเย็นลงหรือ
หลั
งจากเก็
บเตารี
ด
Det
läcker
vatten
från locket till
น
รั่วจากฝาครอบชองเติมน
påfyllningsöppningen.
När jag för ångvredet
เมื
นกดปุ่มför
ควบคุ
มพลัง
till่อฉัläget
turboånga
อรโบ ปุ่มควบคุมไอนจะกลับ
เขาตำาแหนงเดิม
Typ av material
Temperaturinställning
Ånginställning
Ångpuff
Spray
Linne
MAX
;,
Ja
Ja 
Bomull
3
;,
Ja
Ja
Ull
2
ECO
Nej
Ja
Siden
1
t
Nej
Nej
Syntetmaterial
(t.ex. akryl,
nylon, polyamid,
polyester).
1
t
Nej
Nej
1 I tabell 1 finns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild 4).
2 Placera strykjärnet upprätt och sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Temperaturlampan tänds för att ange att strykjärnet värms upp (Bild 5).
3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
4 I tabell 1 finns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har ställt
in (Bild 6).
Obs! Om du vill använda turboånga
håller du kvar ångvredet i läget för
turboånga .
Var försiktig: För inte ångvredet till ett ångläge om den inställda temperaturen är
under 2 eller när strykjärnet värms upp (när temperaturlampan är på) eftersom det
då kan läcka vatten från strykjärnet.
Funktioner
Sprayfunktion
Du kan använda sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. På så sätt kan
du ta bort envisa veck (Bild 7).
Ångpuffsfunktion
Tryck på ångpuffsknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpuff som tar
bort envisa veck (Bild 8).
Vertikal ånga
Du kan använda ångpuffsfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är
praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner osv.  (Bild 9)
Automatisk säkerhetsavstängning (endast på vissa modeller)
Strykjärnet stängs av automatiskt om det inte har förflyttats horisontellt på 30
sekunder eller vertikalt på 8 minuter. Indikatorlampan för automatisk avstängning
börjar blinka (Bild 10).
Ta upp strykjärnet eller flytta det något när du vill värma upp det igen.
Indikatorlampan för automatisk avstängning slocknar.
ECO-ånginställning
--
Välj ECO-ånginställningen istället för den maximala ånginställningen ; för att
spara energi men ändå få ett bra strykresultat.  (Bild 11)
Torr strykning
--
För ångvredet till t (torr strykning) om du vill stryka utan ånga.  (Bild 2)
Rengöring och underhåll
การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
Rengöring
การทําความสะอาด
1
ångvredet
(torr
strykning),
stickkontakten
strykjärnet
1 För
ปรับปุ
่มควบคุมพลังtill
ไอนt
ไปที
่ตำ�แหน
ง t (ก�รรีdra
ดแหut
ง) ถอดปลั
๊กออกแลวปลoch
อยใหlåt
เต�รี
ดเย็นลง (รูปที่ 2)
2
svalna.  (Bild 2)
เทนที่คงเหลือในแทงคนออกใหหมด
2 Häll ut kvarvarande vatten ur vattentanken.
3
Du höll inte kvar
ไอนturboånga.
ไปที่ตำาแหนaงไอนเท
อรโบ
hålla
ångvredet
läget
för
ปุ่มควบคุ
มพลังไอน
ใหอยในตำiาแหน
งไอน
เท
turboånga. Det är dock inte
อรโบอยnödvändigt
างตอเนื่อง ซึ่งไมför
จำาเปde
นสำาandra
หรับการตั้งคา
ånginställningarna.
พลังไอน
อื่นๆ
3
Đóng nắp lỗ châm nước.
Loại vải
Cài đặt nhiệt độ
Lanh
Tối đa
;,
Có
Có
Cotton
3
;,
Có
Có
Len
2
ECO
Không
Có
1
t
Không
Không
Các loại vải tổng hợp (như
t
Không
Không
1
acrylic, ni-lông, polyamide,
การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
polyester).
การทําความสะอาด
Lưu ý: Như được chỉ báo ở bảng trên, không sử dụng hơi nước hoặc tăng cường hơi nước ở nhiệt độ thấp, nếu
1
บปุ่มnóng
ควบคุ
ไอน
่ตำ�แหน
khôngปรั
nước
cóมพลั
thểงbị
rò rỉไปที
từ bàn
ủi. ง t (ก�รรีดแหง) ถอดปลั๊กออกแลวปลอยใหเต�รีดเย็นลง (รูปที่ 2)
ใชผ�หม�ดชุบนย�ทำ�คว�มสะอ�ด (ชนิดเหลว) ที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอนเช็ดตะกรันและคร�บอื่นใดออกจ�ก
3 Torka av flagor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och
แผนคว�มรอน
rengöringsmedel utan slipmedel.
ขอควรระวัง: เพื่อใหแผนคว�มรอนเรียบลื่น ควรหลีกเลี่ยงก�รสัมผัสที่รุนแรงกับโลหะ ไมควรใชแผนใยขัดถู, นสม
ส�ยชู หรือส�รเคมีใดๆ ทำ�คว�มสะอ�ดแผนคว�มรอน
หมายเหตุ: ควรลางแทงคนดวยนประปาเปนประจำา โดยเทนออกจากแทงคใหหมดหลังจากการลาง
ฟงกชั่นขจัดคราบตะกรัน
ขอสําคัญ: เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องและเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไอนที่ดีไว ให
ใชฟงกชันขจัดคราบตะกรันทุกสองสัปดาห หากนที่ใชมีความกระดางมาก (คือ มีแผนคราบบางๆ
เทนที่คงเหลือในแทงคนออกใหหมด
Tham
khảo bảng
1 để
xoay núm điều
chỉnh
độ
đến
hợp
cho loại vải
của
ใชผ�หม�ดชุ
บนย�ทำ
�คว�มสะอ�ด
(ชนิด
เหลว)nhiệt
ที่ไมม
ีฤทธิ
์กัดcài
กรอđặt
นเช็thích
ดตะกรั
นและคร�บอื
่นใดออกจ�ก
bạn
nh 4)
แผน(Hì
คว�มร
อน.
2ควรระวั
Đặt bàn
dựng
cắmยบลื
điện
cho bàn
Đèn báo
độ bật
sángไม
đểคcho
ขอ
ง: เพืủi
่อให
แผนđứng
คว�มรvàอนเรี
่น ควรหลี
กเลีủi.
่ยงก�รสั
มผัสnhiệt
ที่รุนแรงกั
บโลหะ
วรใชbiết
แผนbàn
ใยขัủi
ดถูđang
, นสม
lên (Hìใnh
ส�ยชู nóng
หรือส�รเคมี
ดๆ 5)
ทำ�. คว�มสะอ�ดแผนคว�มรอน
3 Khi đèn báo nhiệt độ tắt, bàn ủi đã đạt đến nhiệt độ thích hợp.
4 Tham khảo bảng 1 để chọn cài đặt hơi nước tương ứng với nhiệt độ bạn đã chọn (Hình 6).
หมายเหตุ: ควรลางแทงคนดวยนประปาเปนประจำา โดยเทนออกจากแทงคใหหมดหลังจากการลาง
Lưu ý: Để
độ hơi nướcนtăng cường , ấn và giữ nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí hơi nước tăng
ฟงsử
กชdụng
ั่นขจัchế
ดคราบตะกรั
liên tục.
cường
ขอสําคัญ: เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องและเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไอนที่ดีไว ให
ใชฟงกชันขจัดคราบตะกรันทุกสองสัปดาห หากนที่ใชมีความกระดางมาก (คือ มีแผนคราบบางๆ
Đặc điểm
หลุดออกมาจากแผนความรอนขณะรีดผา) ใหใชฟงกชันขจัดคราบตะกรันบอยครั้งขึ้น
Chức năng phun
1 ตรวจดูใหแนใจว�ถอดปลั๊กแลวและปุ่มควบคุมพลังไอนตั้งไวที่ t (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
Bấm
phun งđể
ẩmงระดั
đồ บcần
như(รูvậy
เติมนnút
ลงในแท
คนlàm
จนถึ
สูงสุủi.ด Làm
(MAX)
ปที่ sẽ
3) giúp ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi một cách dễ
dàng (Hình 7).
ห�มเทนสมส�ยชูหรือนย�ขจัดคร�บตะกรันอื่นๆ ลงในแทงคน
Chức năng tăng cường hơi nước
3 เสียบปลั๊กเต�รีดและปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ MAX (รูปที่ 12)
-2
Bấm
và๊กgiữ
nút tăng
cường
hơi nước đểณcó
hơi nước tăng cường mạnh giúp loại bỏ các nếp nhăn
ถอดปลั
ไฟออก
เมื่อสั
ญญ�ณไฟแสดงอุ
หภูđược
มิดับลง
khó ủi (Hình 8).
ถือเต�รีดเหนืออ�งล�งมือ กดปุ่มควบคุมไอนไปที่ตำ�แหนงขจัดตะกรันและค�งไว (รูปที่ 13)
Hơi nước thẳng đứng
เขย�เต�รีดเบ�ๆ จนกระทั่งนในแทงคนแหงหมด (รูปที่ 14)
-ขอควรระวั
Bạn cũng
có�thể
dụng chứ
nướcไอน
tăngและน
cườngkhi
bàn ủi ở vị trí thẳngนđứ
ng để
ง: ระหว
งที่คsử
ร�บตะกรั
นถูcกnăng
ชะล�hơi
งออกม�
เดือgiữ
ดจะไหลออกม�จ�กแผ
คว�มร
อนlàm
phẳng các nếp nhăn của quần áo treo, mành cửa v.v (Hình 9).
Chức năng tự động tắt an toàn (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
ปรับปุ่มควบคุมไอนกลับไปที่ t (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
Bàn ủi tự động tắt nếu không được di chuyển trong 30 giây ở vị trí ngang hoặc 8 phút ở vị trí đứng.
หมายเหตุ
าขั้นtự
ตอนขจั
ตะกรั
ซอีnhấp
กครั้ง nháy
หากน(Hì
ทีnh
่ออกมาจากแผ
นความรอนยังมีคราบตะกรันออกมาอีก
Đèn: ทำbáo
độngดtắt
bắtนđầu
10).
Để
ủi làm
nóng
trở lại,
cầm bàn ủi น
lên và di chuyển nhẹ cho đến khi đèn báo tự động tắt.
หลังbàn
จากใช
ขั้น
ตอนขจั
ดคราบตะกรั
3
-
4
1
2
Giải pháp
Nước rỉ ra từ mặt đế hoặc
các vệt ướt xuất hiện trên
quần áo trong khi ủi.
Nhiệt độ được đặt quá
thấp để ủi hơi.
Đặt nhiệt độ ủi thích hợp để ủi hơi. Xem
bảng 1.
Bạn đã cho chất phụ gia
vào ngăn chứa nước.
Rửa sạch ngăn chứa nước và không cho bất
kỳ chất phụ gia nào vào ngăn chứa nước.
Bạn đã sử dụng chức năng
phun hơi nước tăng cường
quá nhiều lần trong khoảng
thời gian ngắn.
Đợi một lúc trước khi sử dụng lại chức năng
tăng cường hơi nước.
Bạn sử dụng chức năng
tăng cường hơi nước ở
nhiệt độ quá thấp.
Đặt nhiệt độ ủi ở mức có thể sử dụng chức
1
đến MAX).
năng tăng cường hơi nước (
Trong khi ủi, chất gỉ và chất
cặn thoát ra từ mặt bàn ủi.
Nước cứng tạo thành các
lớp gỉ mỏng bên ở mặt
trong của bàn ủi.
Sử dụng chức năng Calc-Clean
(xem chương ‘Vệ sinh và bảo trì’,
mục ‘chức năng Calc-Clean’).
Nước rỉ ra từ mặt bàn ủi
sau khi bàn ủi đã nguội đi
hoặc đã cất bảo quản.
Bàn ủi được đặt ở vị trí
nằm ngang khi vẫn còn
nước trong ngăn chứa.
Đổ nước ra khỏi ngăn chứa nước và đặt
nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí ‘dry’ (khô)
sau khi sử dụng. Bảo quản bàn ủi ở vị trí
dựng đứng.
Nước rỉ ra từ nắp lỗ châm
nước.
Bạn đổ quá nhiều nước
vào ngăn chứa nước.
Không đổ nước vào ngăn chứa nước vượt
quá chỉ báo MAX (Tối đa). Đổ phần nước
thừa ra khỏi ngăn chứa nước.
Khi tôi ấn nút điều chỉnh
hơi nước đến vị trí hơi
nước tăng cường, nút điều
chỉnh hơi nước nhảy ngược
trở lại.
Bạn không giữ nút điều
chỉnh hơi nước ở vị trí hơi
nước tăng cường.
Nếu bạn muốn sử dụng chế độ hơi nước
tăng cường, bạn phải giữ nút điều chỉnh hơi
nước ở vị trí hơi nước tăng cường liên tục.
Với các cài đặt hơi nước khác, việc này là
không cần thiết.
Cài đặt hơi nước ECO
เสียบปลั๊กเต�รีด แลวปลอยใหเต�รีดทำ�คว�มรอนจนแผนคว�มรอนแหง
Chọn
đặt hơiเมื
nước
thay vì càiณđặt
ถอดปลัcài
๊กไฟออก
่อสัญECO
ญ�ณไฟแสดงอุ
หภูhơi
มิดับnước
ลง tối đa ; để tiết kiệm năng lượng, nhưng vẫn đạt
được kết quả ủi mong muốn. (Hình 11)
เลื่อนเต�รีดเบ�ๆ บนผ� เพื่อขจัดคร�บนที่มีบนแผนคว�มรอน
Ủi khô
ปลอยใหเต�รีดเย็นลงกอนทำ�ก�รจัดเก็บเข�ที่
Đặt nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí t (ủi khô) để ủi không có hơi nước. (Hình 2)
การจัดเก็บ
ถอดปลั
๊กเต�รี
ดและหมุ
นปุ่มmáy
ควบคุมไอนไปที่ t (ก�รรีดแหง) (รูปที่ 2)
Vệ
sinh
và bảo
dưỡng
Vệ
sinh
มวนส�ยไฟไว
รอบๆ ที่เก็บส�ยไฟ และจัดเก็บเต�รีดโดยตั้งไวบนฐ�นเต�รีด (รูปที่ 15)
การแก
ญหา
1 Đặt
nút ปđiều
chỉnh hơi nước ở vị trí t (ủi khô), rút phích cắm của bàn ủi và để bàn ủi nguội
nh 2)
บทนี้ไดxuống.
รวบรวมป(Hì
ญหาทั
่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลาง โปรดดูรายการ
คำา2ถามที
่พบบ
อยที
่ www.philips.com/support
หรือติดchứa
ตอศูนnước.
ยบริการลูกคาในประเทศของคุณ (ดูรายละเอียดการติดตอจากเอก
Đổ
hết
phần
nước còn lại ra khỏi ngăn
สารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)
3 Lau sạch các lớp gỉ và bụi bẩn khỏi mặt bàn ủi bằng một miếng vải ẩm và với một chất tẩy rửa
ปญหา
ี่เปนไปได
การแกปญหา
(dạng lỏng) không có tính สาเหตุ
ăn mòทn.
Chú
ý: Để giữ cho mặ
t đế đượcตัtrơn
nhẵ
nบ
nên
nh để ตัva้งคchạ
mạ
i cá
c đồ บvậการรี
t bằดng
นหยดออกมาจากแผ
นความ
้งอุณหภู
มิไn,
วทbạ
ี่ระดั
ตเกิtrá
นไป
าอุณmหภู
มิกnh
ารรีvớ
ดให
เหมาะกั
ผาkim
โดย loại.
Không bao giờ dùng các miếng xốp cọ rửa, giấm hoặc các hóa chất khác để làm sạch mặt đế.
รอน หรือรอยเปยกที่ปรากฏบน
สำาหรับการรีดดวยพลังไอน
ใชการรีดดวยพลังไอน ดูตารางที่ 1
เสื้อผาขณะรีด
ไดเcติcủ
มสารเพิ
ลง nước máy.
ทำาความสะอาดแท
คน และห
มเติaมนnước
ยาชsau
วยการ
Lưu ý:Thường xuyên rửa bình chứคุaณnướ
a bàn่มเติ
ủi มbằng
Đổ hết nước งtrong
ngăn าchứ
khi
rửa xong.
ในแทงคน
รีดผาใดลงในแทงคน
ฟงกชChứ
ันเพิ่มพลั
งไอนCalc-Clean
ทำางานผิด คุณใชฟงกชั่นเพิ่มพลัง
c năng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
喷
注
蒸
蒸
喷
温
温
电
型
水
底
注意:
快。在
注意:
1
2
3
面料
棉
繁體中文
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
羊毛
丝绸
一般說明 (圖 1)
噴水噴嘴
注水口蓋子
蒸氣控制鈕
CALC CLEAN = 除鈣功能
t = 乾式熨燙
ECO = 最佳蒸氣
; = 最大蒸氣
= 渦輪蒸氣
強力蒸氣按鈕
噴水按鈕
溫度控制設定
溫度指示燈 (限特定機型:配備安全自動斷電指示燈)
電源線
機型標籤
水箱 (附 MAX 最高水位刻度)
底盤
合成
龙、
注意:
1
2
3
4
注意:
注意: 請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑、化學除垢的水,或其他化學物質加入水
箱中。
Phun
1
Nguyên nhân có thể
Specifications are subject to change without notice
©
2015您的產品乃專為搭配自來水使用而設計。如果您居住的地區水質硬度很高,產品可能會快
Koninklijke Philips N.V.
注意:
4239 000 86643
速累積水垢。在此情況下,我們建議您使用
50% 蒸餾水加 50% 自來水,來延長產品的使用壽命。
All
rights reserved.
Tăng cường hơi
nước
-2
Sự cố
使用本產品
加水至水箱內
Cài đặt hơi nước
7
Cuốn dây điện xung quanh ngăn bảo quản dây điện và đặt bàn ủi dựng đứng (Hình 15).
把蒸
蒸氣
鈕跳
1
將蒸氣控制鈕設定到位置 t (乾式熨燙)。 (圖 2)
2
將水倒入水箱至 MAX 刻度。 (圖 3)
3
2
蓋上加水蓋。
3
4
5
-
-
-
-
Đổ nước vào ngăn chứa nước đến chỉ báo MAX (Tối đa) (Hình 3).
6
2
注水
選取溫度和蒸氣設定
Đặt nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí t (ủi khô). (Hình 2)
5
Lưu trữ
Rút phích cắm của bàn ủi và đặt nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí t (ủi khô). (Hình 2)
Om du vill använda
คุณไม
ไดปรับปุ่มควบคุ
มพลัง för ถาคุณตturboånga
องการใชไอนเทอร
โบ คุdu
ณตอfortsätta
งปรับ
ångvredet
i läget
måste
2
-4
1
จากแทงคน
Mô tả chung (Hình 1)
Đầu phun hơi nước
Nắp khe châm nước
Nút điều chỉnh hơi nước
CALC CLEAN = chức năng Calc-Clean
t = ủi khô
ECO = hơi nước tối ưu
; = hơi nước tối đa
= hơi nước tăng cường
Nút phun tăng cường hơi nước
Nút phun
Núm điều chỉnh nhiệt độ
Đèn báo nhiệt độ (chỉ có ở một số kiểu nhất định: có chỉ báo tự động tắt an toàn)
Dây điện nguồn
Bảng thông số
Ngăn chứa nước có chỉ báo mức nước MAX (Tối đa)
Mặt đế
Tơ lụa
Tabell 1
Để bàn ủi nguội trước khi đem cất.
MAX-nivån. Töm tanken på
1
2
13
4
ขึ้นบนฐานเตารี
ด vattentanken över
Fyll inte
表1
布料種類
รอซักครกอนใชฟงกชั่นเพิ่มพลังไอนอีกครั้ง
ปกติ (มีนรั่วออกมาจากแผน
ไอนบอยเกินไปภายในระยะ
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị và để duy trì hiệu suất ủi hơi cao,
น) ng chức năng Calc-Clean
เวลาสั้นๆ hai tuần một lần. Nếu nước máy ở khu vực của bạn
hãความร
y sửอdụ
rất cứng (nghĩa là các vết bẩ
thoá
khi
hãy
dụngฟงchứ
คุณnใช
ฟงกชtันra
เพิ่มtừ
พลัmặ
งไอนt đế
ที่ trong
ตั้งอุณ
หภูủ
มิกi),
ารรี
ดที่สsử
ามารถใช
กชันcเพิnăng
่มพลัง
Calc-Clean thường xuyên hơn.
อุณหภูมิตเกินไป
ไอนได ( 2 ถึง MAX)
1 Đảm bảo rằng thiết bị đã rút phích cắm điện và nút điều chỉnh hơi nước được đặt ở vị trí t
ขณะรี
า มีคราบตะกรั
นและ
นกระดางทำาใหคราบตะกรัน
ใชฟงกชันขจัดคราบตะกรัน (ดูบท ‘การทำาความ
(ủiดผkhô).
(Hình 2)
สิ
ดออกมาจากแผ
น
กอตัวขึđến
้นในแผ
ทำาความร
อน(Tối đa)
สะอาดและการบำ
2่งสกปรกหลุ
Đổ nước
vào ngăn chứa
nước
chỉนbáo
MAX
(Hình 3). ารุงรักษา’ ในหัวขอ ‘ฟงกชั่นขจัด
ความรอน
คราบตะกรัน’)
Không đổ giấm hoặc các chất làm sạch cặn khác vào ngăn chứa nước.
น

หยดออกมาจากแผ
น
ความ
คุ
ณ
วางเตารี
ด
ในแนวนอน
ใน
หลั
งการใช
านMAX
เทนที(Tối
่อยในแท
คนnh
ออก12)
และหมุ
น
3 Cắm phích điện của bàn ủi và đặt nút điều chỉnh nhiệt độ đến
vị งtrí
đa)ง(Hì
.
รอนหลังจากเตารีดเย็นลงหรือ
ขณะที่ยังมีนอยในแทงค
ปุ่มควบคุมไอนไปที่ตำาแหนง ‘แหง’ แลวตั้งเตารีด
4 Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
หลังจากเก็บเตารีด
ขึ้นบนฐานเตารีด
5 Giữ bàn ủi bên trên bồn rửa. Ấn nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí Calc-Clean và giữ nút (Hình 13).
นรั่วจากฝาครอบชองเติมน
คุณใสนในแทงคนมากเกินไป อยาเติมนสูงกวาระดับ MAX ใหเทนที่เกินออก
6 Nhẹ nhàng lắc bàn ủi cho đến khi toàn bộ nước trong ngăn chứa nước chảy ra hết (Hình 14).
จากแทงคน
Chú ý: Trong khi cặn thoát ra ngoài, hơi nước và nước sôi cũng thoát ra từ mặt đế.
溫度設定
亞麻布
棉
Bảng 1
3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
Välja temperatur- och ånginställning
Di chuyển bàn ủi nhẹ nhàng trên một mảnh vải để loại bỏ các vết ố trên mặt đế.
อยาเติมöverflödigt
นสูงกวาระดับ vatten.
MAX ใหเทนที่เกินออก
Chọn chế độ nhiệt độ và hơi nước
1 För ångvredet till läget t (torr strykning).  (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3).
--
Vattentanken är
överfylld.
คุณใสนในแทงคนมากเกินไป
Lưu ý: Không được cho nước hoa, giấm, chất hồ vải, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi, nước hóa chất tẩy rửa hay
những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt
avkalkat vatten eller andra kemikalier i vattentanken.
Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
3
麻
Lưu ý:Thiết bị của bạn được thiết kế để sử dụng với nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng
(có nhiều muối vô cơ), cặn sẽ tích tụ nhanh.Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn trộn 50% nước cất
và 50% nước máy để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Använda apparaten
Fylla vattentanken
--
สะอาดและการบำ
ารุงรักษา’ ในหัวขoch
อ ‘ฟงกvrid
ชั่นขจัด
Töm vattentanken
strykjärnet i liggande คราบตะกรั
ångvredet
till läget ”dry” (torr)
น’)
läge medan det
efter användning. Förvara
คุณวางเตารี
ดในแนวนอน
ใน
หลังการใช
งาน เทนที่อstående.
ยในแทงคนออก และหมุน
fortfarande
fanns
strykjärnet
vatten
i vattentanken.
ขณะที
่ยังมีนอย
ในแทงค
ปุ่มควบคุมไอนไปที่ตำาแหนง ‘แหง’ แลวตั้งเตารีด
Sử dụng thiết bị
Đổ nước vào ngăn chứa nước
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Spraymunstycke
2 Lock till påfyllningsöppning
3Ångvred
-CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
-t = torr strykning
-ECO = optimal ånga
-; = maximal ånga
-= turboånga
4Ångpuffknapp 
5Sprayknapp
6Temperaturvred
7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk
avstängning)
8Nätsladd
9Märkplåt
10 Vattentank med indikering för MAX-nivå
11Stryksula
--
som kan användas för
ångpuffsfunktionen
( 2 till MAX).
TIẾNG VIỆT
SVENSKA
--
Ställ
inฟen
stryktemperatur
รอซักคร
กอนใช
งกชั่น
เพิ่มพลังไอนอีกครั้ง
stryksulan
när strykjärnet
ความร
อน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cắm điện cho bàn ủi. Để bàn ủi nóng lên để mặt đế khô.
vattentanken.
สิ
่งสกปรกหลุ
ดออกมาจากแผ
น
กอตัวDu
ขึ้นในแผ
ทำาความรอน
Det
droppar
vatten från
har นplacerat
น
หยดออกมาจากแผ
นความ
undan
för förvaring.
熨斗
時,
2
Skölj ur vattentanken och
ใชการรีดดวยพลังไอน ดูตารางที่ 1
ångpuffsfunktionen på
ไอนen
บอยเกิ
นไปภายในระยะ
temperatur
som är
在熨
片和
1
Chức năng tăng cường hơi
nước hoạt động không
đúng cách (nước rỉ ra từ
mặt đế).
ฟงกชvatten
ันเพิ่มพลัbildar
งไอนที่ flagor
ตั้งอุณหภู
มิการรีดทีavkalkningsfunktionen
่สามารถใชฟงกชันเพิ่มพลัง
Det kommer flagor och คุณใช
Hårt
Använd
smuts ur stryksulan vid อุณหภู
i stryksulan.
(se
kapitlet
Rengöring
มิตเกินไป
ไอนได
(2
ถึง MAX)
strykning.
och underhåll, avsnittet
ขณะรีดผา มีคราบตะกรันและ
นกระดางทำาใหคราบตะกรัน
ใชฟงกAvkalkningsfunktion).
ชันขจัดคราบตะกรัน (ดูบท ‘การทำาความ
tillbaka.
Velg en stryketemperatur
der dampstøtfunksjonen kan
brukes ( 2 til MAX).
สำาหรับการรีดดวยพลังไอน
ฟงกชันเพิ่มพลังไอนทำางานผิด
hoppar
ไอน
ไปที่ตångvredet
ำาแหนงไอนเท
Du har brukt
dampstøtfunksjonen på
en for lav temperatur.
Du har lagt en tillsats i
強力
運作
Đặt nút điều chỉnh hơi nước trở lại vị trí t (ủi khô). (Hình 2)
Lösning
Ångpuffsfunktionen
Du har använt
Vänta en stund innan du
เสื
้อผาขณะรีด
fungerar inte ordentligt
ångpuffsfunktionen för
använder ångpuffsfunktionen
เติมสารเพิ
่มเติen
มลง mycket ทำาความสะอาดแท
งคน และหามเติมนยาชวยการ
(det läcker vatten från คุณได
ofta
under
igen.
stryksulan).
ในแทkort
งคนperiod.
รีดผาใดลงในแทงคน
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med
apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan
du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan
kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Nhẹ nhàng lắc bàn ủi cho đến khi toàn bộ nước trong ngăn chứa nước chảy ra hết (Hình 14).
มวนส�ยไฟไวรอบๆ ที่เก็บส�ยไฟ และจัดเก็บเต�รีดโดยตั้งไวบนฐ�นเต�รีด (รูปที่ 15)
รอน หรือรอยเปยกที่ปรากฏบน
stilling (fig. 15).
Giữ bàn ủi bên trên bồn rửa. Ấn nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí Calc-Clean và giữ nút (Hình 13).
6
User manual
Det
vatten
Den
inställdaหากยังไมสามารถแกAnge
en strykningstemperatur
บทนี
้ไดรdroppar
วบรวมปญหาทั
่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ
่งคุณอาจพบได
ไขปญหาตามข
อมูลดานลาง โปรดดูรายการ
stryksulan
eller det
temperaturen
som passar
ångstrykning.
คำาfrån
ถามที่พ
บบอยที่ www.philips.com/support
หรือติดตอศูนยบär
ริกför
ารลูกlåg
คาในประเทศของคุ
ณ (ดูรför
ายละเอี
ยดการติดตอจากเอก
bildas
på นทั่วโลก) för ångstrykning.
Se tabell 1.
สารแผ
นพับvåta
เกี่ยวกัfläckar
บการรับประกั
plagget under strykning.
1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til t (tørr stryking).  (fig. 2)
2 Surr ledningen rundt ledningsholderen, og oppbevar strykejernet i oppreist
Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
5
Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề
sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập www.philips.com/support để xem danh sách câu hỏi
thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng ở quốc gia bạn (xem tờ bảo hành toàn cầu để
biết chi tiết liên hệ).
4 Felsökning
ปลอยใหเต�รีดเย็นลงกอนทำ�ก�รจัดเก็บเข�ที่
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med
apparaten.
Om
การจัดเก็
บ du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå
till1 www.philips.com/support
läsa
svaren
påดแห
vanliga
Du kan även kontakta
ถอดปลั๊กเต�รีดและหมุนปุ่มควบคุoch
มไอน
ไปที
่ t (ก�รรี
ง) (รูปfrågor.
ที่ 2)
kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
Oppbevaring
--
Förvaring
เสียบปลั๊กเต�รีด แลวปลอยใหเต�รีดทำ�คว�มรอนจนแผนคว�มรอนแหง
1
ur strykjärnet
och ställ in
ångvredet
på läget t (torr strykning).  (Bild 2)
2 Koppla
ถอดปลั๊กไฟออก
เมื่อสัญญ�ณไฟแสดงอุ
ณหภู
มิดับลง
2
nätsladden
sladdhållaren
och
placera
3 Linda
เลื่อนเต�รี
ดเบ�ๆ บนผ�runt
เพื่อขจั
ดคร�บนที่มีบนแผ
นคว�มร
อน strykjärnet stående (Bild 15).
2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vannflekker på
strykesålen.
4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
4
Sau quá trình Calc-Clean
ขอควรระวัง: ระหว�งที่คร�บตะกรันถูกชะล�งออกม� ไอนและนเดือดจะไหลออกม�จ�กแผนคว�มรอน
Möjlig orsak
熨燙
是衣
Lưu ý: Lặp lại quá trình Calc-Clean nếu nước chảy ra từ bàn ủi vẫn còn chứa nhiều chất cặn.
1 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget. Låt strykjärnet värmas upp så att
การแกปญหา
問題
Cắm phích điện của bàn ủi và đặt nút điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí MAX (Tối đa) (Hình 12).
เสียบปลั๊กเต�รีดและปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ MAX (รูปที่ 12)
Problem
本章概
www.
(詳細
Đổ nước vào ngăn chứa nước đến chỉ báo MAX (Tối đa) (Hình 3).
3
7
7
För tillbaka ångvredet till t (torr strykning).  (Bild 2)
4 ถอดปลั๊กไฟออก เมื่อสัญญ�ณไฟแสดงอุณหภูมิดับลง
1
2
Chú ý: Trong khi cặn thoát ra ngoài, hơi nước và nước sôi cũng thoát ra từ mặt đế.
Obs!
vattnet
kommer
ur (รู
strykjärnet
5 ถืUpprepa
อเต�รีดเหนืavkalkningsprocessen
ออ�งล�งมือ กดปุ่มควบคุมไอนom
ไปที
่ตำ�แหนงsom
ขจัดตะกรั
นและคut
�งไว
ปที่ 13)
fortfarande innehåller kalkpartiklar.
6 Efter
เขย�เต�รี
ด
เบ�ๆ
จนกระทั
่
ง
น

ในแท
ง
ค
น


แห
ง
หมด
(รู
ป
ที
่
14)
avkalkningen
2
7 Sett dampbryteren tilbake til t (tørr stryking).  (fig. 2)
Funksjoner
Sprayfunksjon
1 Käytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa
Huomautus: Jos haluat käyttää turbohöyryä
turbohöyryasennossa .
3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX (fig. 12).
4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
5 Hold strykejernet over vasken. Skyv dampbryteren til kalkrensposisjonen og hold
den (fig. 13).
6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp (fig. 14).
Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av
strykesålen.
Bruke apparatet
Fylle vannbeholderen
2
1
Không đổ giấm hoặc các chất làm sạch cặn khác vào ngăn chứa nước.
Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
Obs! Apparaten har utformats för användning med kranvatten. Om du bor i ett
område med mycket hårt vatten kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du
använda en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten för att förlänga
apparatens livslängd.
Stofftype
Kangastyyppi
Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä
ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun (katso
yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen
Taulukko 1
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket (fig. 3).
höyrysilitysrauta pystyasennossa (Kuva 15).
Tøm vandtanken, og
sæt dampvælgeren
på tør efter brug.
Opbevar strygejernet
på højkant.
Fyld aldrig
vandtanken til op over
MAX-mærket. Hæld
overskydende vand
fra vandtanken.
1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til t (tørr
2 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä
Brug Calc-Cleanfunktionen (se
afsnittet Rengøring og
vedligeholdelse under
Calc-Clean-funktion).
Der drypper vand ud
af strygesålen, efter at
strygejernet er kølet af eller
stillet væk.
VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god dampytelse,
bør du bruke kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt
er veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du
bruke kalkrensfunksjonen oftere.
Dampstøtfunksjonen
virker ikke ordentlig
(det lekker vann ut av
strykesålen).
1 Philips
Đảm bảo rằng thiết bị đã rút phích cắm điện và nút điều chỉnh hơi nước được đặt ở vị trí t
(ủi khô). (Hình 2)
2
Fyll: ควรล
vattentanken
vattenนupp
MAX-markeringen (Bild 3).
หมายเหตุ
างแทงคนดวmed
ยนประปาเป
ประจำาtill
โดยเทน
ออกจากแทงคใหหมดหลังจากการลาง
3 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget och för temperaturvredet till MAXขอสําläget (Bild 12).
คัญ: เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องและเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไอนที่ดีไว ให
ใชฟงDra
กชันut
ขจัstickkontakten
ดคราบตะกรันทุก
สองสั
ปดาห หากนที่ใชมhar
ีความกระด
างมาก (คือ มีแผนคราบบางๆ
4
när
temperaturlampan
slocknat.
หลุดออกมาจากแผ
นความร
นขณะรีoch
ดผาställ
) ใหใångvredet
ชฟงกชันขจัiดavkalkningsläget (Bild 13).
คราบตะกรันบอยครั้งขึ้น
5
Håll strykjärnet
överอvasken
1 Skaka
ตรวจดูใหförsiktigt
แนใจว�ถอดปลั
กแลวและปุ่มควบคุ
พลังไอนตั้งไวที่ har
t (ก�รรี
ดแหhelt
ง) (รูpå
ปที่vatten (Bild 14).
2)
6
på ๊strykjärnet
tillsมvattentanken
tömts
Var
Medan
kalkavlagringar
spolas
2 försiktig:
เติมนลงในแท
งคนจนถึ
งระดับสูงสุด (MAX)
(รูปทีut
่ 3) kan det också komma ånga och
kokande vatten från stryksulan.
EasySpeed Plus
GC2040-GC2049
series
Contact
VIKTIGT:
För att
livslängden
för apparaten
och
att
bibehålla
god่นใดออกจ�ก
3 ใชผ�หม�ดชุ
บนförlänga
ย�ทำ�คว�มสะอ�ด
(ชนิดเหลว)
ที่ไมมีฤทธิ์กัดกร
อนเช็
ดตะกรั
นและคร�บอื
ångfunktion
แผนคว�มรbör
อน du använda avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet i ditt
bostadsområde är mycket hårt (det vill säga när det kommer flagor från stryksulan
ขอควรระวั
ง: เพื่อใหแ
ผนคว�มร
อนเรียบลื่นavkalkningsfunktionen
ควรหลีกเลี่ยงก�รสัมผัสที่รุนแรงกั
บโลหะ ไมควรใชแผนใยขัดถู, นสม
när
du stryker)
bör
du använda
oftare.
ห�มเทนสมส�ยชูหรือนย�ขจัดคร�บตะกรันอื่นๆ ลงในแทงคน
Merk: Skyll vannbeholderen regelmessig med vann fra springen. Tøm vannbeholderen
etter at du har skylt den.
Kalkrensfunksjon
(kuivasilitys).  (Kuva 2)
Rens vandtanken,
og lad være
med at komme
tilsætningsstoffer i
vandtanken.
Vent lidt, før du bruger dampskudsfunktionen igen.
3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et (flytende)
vaskemiddel uten skureeffekt.
Forsiktig: Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt
med metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier til å
rengjøre strykesålen.
1 Irrota höyryraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin t-asentoon
Indstil en
strygetemperatur,
som egner sig til
dampstrygning. Se
tabel 1.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen for
ofte inden for en meget
kort periode.
2 Tøm ut resten av vannet i vannbeholderen.
Säilytys
Ratkaisu
การทําความสะอาด
Obs! Skölj vattentanken regelbundet med kranvatten. Töm vattentanken när du har
sköljt
1 ปรัden.
บปุ่มควบคุมพลังไอนไปที่ตำ�แหนง t (ก�รรีดแหง) ถอดปลั๊กออกแลวปลอยใหเต�รีดเย็นลง (รูปที่ 2)
Avkalkningsfunktion
2 เทน
ที่คงเหลือในแทงคนออกใหหมด
Always there to help you
Register
your
product
and get support at
Chứ
c năng
Calc-Clean
www.philips.com/welcome
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị và để duy trì hiệu suất ủi hơi cao,
hãy sử dụng chức năng Calc-Clean hai tuần một lần. Nếu nước máy ở khu vực của bạn
rất cứng (nghĩa là các vết bẩn thoát ra từ mặt đế trong khi ủi), hãy sử dụng chức năng
Question?
Calc-Clean thường xuyên hơn.
(torr strykning).  (Bild 2)
kjøle seg ned.  (fig. 2)
pohja kuivuu.
2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
3 Liikuta höyrysilitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät
pohjasta.
4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
Mahdollinen syy
การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
ส�ยชู หรือส�รเคมีใดๆ ทำ�คว�มสะอ�ดแผนคว�มรอน
1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la det
1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että
Ongelma
Var försiktig: För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt
med metallföremål. Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du
rengör stryksulan.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på läget t
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp slik at strykesålen tørker.
(kuivasilitys).  (Kuva 2)
Løsning
Den indstillede temperatur
er for lav til dampstrygning.
Sett dampbryteren til t (tørr stryking) for å stryke uten damp.  (fig. 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3).
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved
brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg
www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale
Philips Kundecenter (kontaktoplysninger findes i “Worldwide Guarantee”-folderen).
Der drypper vand ud
af strygesålen, eller der
kommer våde pletter på
stoffet under strygning.
--
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on t-asennossa
strygejernet på højkant (fig. 15).
Mulig årsag
Velg ECO-dampinnstillingen i stedet for maksimal dampinnstilling ; for å spare
energi, men likevel oppnå tilfredsstillende strykeresultater.  (fig. 11)
Tørr stryking
Merk: Gjenta kalkrensprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet, fortsatt
inneholder kalkpartikler.
Etter kalkrensprosessen
2 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet, og opbevar
Problem
--
stryking).  (fig. 2)
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring
1 Sæt dampvælgeren på t (tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet køle
Strykejernet slår seg av automatisk hvis det ikke har vært flyttet på 30 sekunder i
horisontal stilling eller 8 minutter i vertikal stilling. Lampen for automatisk avslåing
begynner å blinke (fig. 10).
Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på det til
lampen for automatisk avslåing slukkes.
ECO-dampinnstilling
--
Ominaisuudet
Spray-toiminto
--
Funksjon for sikker automatisk avslåing (kun bestemte modeller)
--
MAX
6
3
7
蒸氣設定
強力蒸氣
噴水
;、
可
可
;、
可8
可
毛料
2
ECO
否
可
絲
1
t
否
否
合成纖維 (例如壓克力纖
維、尼龍、聚醯胺、
聚酯纖維)。
1
t
否
否
-
9
-
-
1
10
11
12
注意:如上表所示,請勿於低溫使用蒸氣或強力蒸氣,否則熱水會從熨斗漏出。
13
2
3
1
請參考表 1,為您的衣物設定適當的溫度控制設定。 (圖 4)
2
將熨斗直立在其跟部上,並插入插座。當溫度指示燈亮起時,表示熨斗正在進行加熱。
(圖 5)
3
當溫度指示燈熄滅時,表示熨斗已達到正確的溫度。
4
請參考表 1,選擇與所設溫度對應的蒸氣設定。 (圖 6)
14
注意: 若要使用渦輪蒸氣
15
,請按住蒸氣控制鈕,使其持續保持在渦輪蒸氣位置
注意:
底板。
注意:
。
Chức năng Calc-Clean
功能
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị và để duy trì hiệu suất ủi hơi cao,
噴水功能
hãy sử dụng chức năng Calc-Clean hai tuần một lần. Nếu nước máy ở khu vực của bạn
rất cứng (nghĩa là các vết bẩn thoát ra từ mặt đế trong khi ủi), hãy sử dụng chức năng
按下噴水功能來潤溼衣服,幫助您撫平頑強的皺摺。 (圖 7)
Calc-Clean thường xuyên hơn.
強力蒸氣功能
1 Đảm bảo rằng thiết bị đã rút phích cắm điện và nút điều chỉnh hơi nước được đặt ở vị trí t
(ủi khô). (Hình 2)
按下並放開強力蒸氣按鈕,便會噴射出強力蒸氣,可熨平衣物上的頑強皺褶。 (圖 8)
2 Đổ nước vào ngăn chứa nước đến chỉ báo MAX (Tối đa) (Hình 3).
垂直蒸氣熨燙
Không đổ giấm hoặc các chất làm sạch cặn khác vào ngăn chứa nước.
當您垂直握住熨斗時,也可以使用強力蒸氣功能,方便您熨平吊掛衣服、窗簾之類的皺摺。
3 Cắm phích điện của bàn ủi và đặt nút điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí MAX (Tối đa) (Hình 12).
(圖 9)
4 Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
安全自動斷電功能 (限特定機型)
5 Giữ bàn ủi bên trên bồn rửa. Ấn nút điều chỉnh hơi nước đến vị trí Calc-Clean và giữ nút (Hình 13).
如果熨斗呈水平位置達 30 秒,或呈垂直位置達 8 分鐘後未被移動,隨即自動關閉。
6 Nhẹ nhàng lắc bàn ủi cho đến khi toàn bộ nước trong ngăn chứa nước chảy ra hết (Hình 14).
且自動斷電指示燈會開始閃爍。 (圖 10)
Trong khi cặn thoát ra ngoài, hơi nước và nước sôi cũng thoát ra từ mặt đế.
-Chú ý:若要讓熨斗再次加熱,請拿起熨斗或稍微移動,直到自動斷電指示燈熄滅為止。
注意事
如果您
1
1
2
2
请勿将
本章概
3
www.
(詳細
4
5問題
6
熨燙
是衣
注意:
7
強力
注意:
運作
ECO 蒸氣設定
Đặt nút điều chỉnh hơi nước trở lại vị trí t (ủi khô). (Hình 2)
選擇 ECO 蒸氣設定而非最大蒸氣設定 ; 可節省電源,同時仍能獲得令人滿意的熨燙效果。
(圖 11)
Lưu ý: Lặp lại quá trình Calc-Clean nếu nước chảy ra từ bàn ủi vẫn còn chứa nhiều chất cặn.
乾式熨燙
Sau quá trình Calc-Clean
-
-
7
1
將蒸氣控制鈕設定在 t (乾式熨燙) 的位置,即可不使用蒸氣進行熨燙。 (圖 2)
Cắm điện cho bàn ủi. Để bàn ủi nóng lên để mặt đế khô.
2
3
清潔與維護
Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.
清潔
Di chuyển bàn ủi nhẹ nhàng trên một mảnh vải để loại bỏ các vết ố trên mặt đế.
4
1
Để bàn ủi nguội trước t
khi (乾式熨燙)
đem cất. 的位置,然後拔掉熨斗插頭,讓它冷卻。 (圖 2)
將蒸氣控制鈕設定在
2
將水箱中剩餘的水倒空。
Lưu trữ
Rút phích cắm của bàn ủi (液態)
và đặt nút
điều chỉnh nhiệt độ về vị trí t (ủi khô). (Hình 2)
以乾的抹布和非研磨性
清潔劑,擦掉底盤上的薄片及其他的沈積物。
1
3
2 Cuốn
dây điện xung quanh ngăn bảo quản dây điện và đặt bàn ủi dựng đứng (Hình 15).
警告:
為保持底盤滑順,請避免底盤與金屬物品直接碰觸。禁止使用鋼絲絨、醋或其他的化學物
質清潔底盤。
Cách khắc phục sự cố
Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề
sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập www.philips.com/support để xem danh sách câu hỏi
注意: 定期使用清水沖洗水箱,沖洗後請將水箱內的水倒光。
thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng ở quốc gia bạn (xem tờ bảo hành toàn cầu để
biết chi除鈣功能
tiết liên hệ).
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp
重要事項:為延長產品的使用壽命,並維持良好的蒸氣效能,請每兩週使用一次除鈣功能。如果
居住地的水質非常硬 (亦即在熨燙過程中有小薄片從底盤產生),則必須更頻繁地使用除鈣功能。
Nước rỉ ra từ mặt đế hoặc
Nhiệt độ được đặt quá
Đặt nhiệt độ ủi thích hợp để ủi hơi. Xem
vệt ướt xuất hiện trên
thấp để ủi hơi.
bảng 1. 的位置。 (圖 2)
1các 請確認產品並未插電,且蒸氣控制鈕設定在
t (乾式熨燙)
quần áo trong khi ủi.
2 將水倒入水箱至 MAX 刻度。 (圖 3)
Bạn đã cho chất phụ gia
Rửa sạch ngăn chứa nước và không cho bất
切勿在水箱中倒入醋或其他除垢劑。
vào ngăn chứa nước.
kỳ chất phụ gia nào vào ngăn chứa nước.
3 插上熨斗電源,並將溫度控制設定到「MAX」。 (圖 12)
Chức năng tăng cường hơi
Bạn đã sử dụng chức năng
Đợi một lúc trước khi sử dụng lại chức năng
4nước溫度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
hoạt động không
phun hơi nước tăng cường
tăng cường hơi nước.
đúng cách (nước rỉ ra từ
quá nhiều lần trong khoảng
5 將熨斗拿到水槽上方,將蒸氣控制鈕推到除鈣位置,並且按住不放。 (圖 13)
mặt đế).
thời gian ngắn.
6 輕輕搖動熨斗,直到水箱中所有的水都流盡。 (圖 14)
Bạn sử dụng chức năng
Đặt nhiệt độ ủi ở mức có thể sử dụng chức
警告: 水垢被沖出來時,蒸氣和滾水也會從底盤流出。
tăng cường hơi nước ở
năng tăng cường hơi nước (
đến MAX).
nhiệt độ quá thấp.
khi ủi, chất gỉ và chất t Nướ
c cứng tạ的位置。
o thành các(圖 2)Sử dụng chức năng Calc-Clean
7Trong
將蒸氣控制鈕設定回
(乾式熨燙)
cặn thoát ra từ mặt bàn ủi.
lớp gỉ mỏng bên ở mặt
(xem chương ‘Vệ sinh và bảo trì’,
trong của bàn ủi.
mục ‘chức năng Calc-Clean’).
注意: 假如從熨斗內流出的水仍含有水垢,請重複此除鈣清洗程序。
Nướ除鈣清洗之後
c rỉ ra từ mặt bàn ủi
Bàn ủi được đặt ở vị trí
Đổ nước ra khỏi ngăn chứa nước và đặt
sau khi
bàn ủi đã nguội đi
nằm ngang khi vẫn còn
nút điều chỉnh hơi nước ở vị trí ‘dry’ (khô)
收納
hoặ
c
đã
cấ
t
bả
o
quả
n.
nướ
c
trong
ngăn
chứ
a.
sau khi sử dụng. Bảo quản bàn ủi ở vị trí
11 插上熨斗電源。將熨斗加熱,讓底盤變乾。
請拔除熨斗插頭,並將蒸氣控制鈕設定在 t (乾式熨燙)
(圖 2)
dựng 的位置。
đứng.
22 溫度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
將電源線捲繞在電源線收納裝置上,並將熨斗直立放置。 (圖 15)
Nước rỉ ra từ nắp lỗ châm
Bạn đổ quá nhiều nước
Không đổ nước vào ngăn chứa nước vượt
3nước.
將熨斗輕輕地在布上摩擦,把底盤上的水漬擦拭乾淨。
vào ngăn chứa nước.
quá chỉ báo MAX (Tối đa). Đổ phần nước
疑難排解
thừa ra khỏi ngăn chứa nước.
4 收納熨斗之前,請先讓其冷卻。
本章概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題,請造訪
www.philips.com/support
Khi tôi ấn nút điều chỉnh 查看常見問題清單,或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心
Bạn không giữ nút điều
Nếu bạn muốn sử dụng chế độ hơi nước
hơi nước đến vị trí hơi
chỉnh hơi nước ở vị trí hơi
tăng cường, bạn phải giữ nút điều chỉnh hơi
(詳細聯絡資料請參閱全球保證書)。
nước tăng cường, nút điều
nước tăng cường.
nước ở vị trí hơi nước tăng cường liên tục.
問題 hơi nước nhảy ngược 可能原因
解決方法
chỉnh
Với
các cài đặt hơi nước khác, việc này là
trở lại.
không cần thiết.
熨燙時底盤會滴水,或 設定的熨燙溫度太低,無
請將溫度設定調至適合蒸氣熨燙的溫
是衣物上出現水印。
法進行蒸氣熨燙。
度。請參閱表 1。
繁體中文
強力蒸氣功能無法正常
運作 (水從底盤漏出)。
一般說明 (圖 1)
1
在熨
2
片和
3
熨斗
4時,
1注水
2
把蒸
蒸氣
鈕跳
本章归
请访问
(联系
问题
熨烫
或衣
1
2
3 蒸汽
- 常工
4 在熨
5 出水
6
7 熨斗
8 间,
9
注水
10
11
将蒸
压蒸
制旋
注意:
快。在
注意:
1
2
3
面料
麻
您已將添加物加進水
箱中。
以水清洗水箱,不要將任何的添加物倒
入水箱中。
棉
您在非常短的時間內過度
使用強力蒸氣功能。
請先稍待一會兒,再使用強力蒸氣功能。
羊毛
丝绸
ENGLISH
Hinweis: Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel,
Bügelzusätze, chemisch entkalktes Wasser noch andere Chemikalien in den
Wasserbehälter.
General description (Fig. 1)
1
Spray nozzle
2 Cap of filling opening
3 Steam control
-CALC CLEAN = Calc-Clean function
-t = dry ironing
-ECO = optimal steam
-; = maximum steam
-= turbo steam
4 Steam boost button 
5 Spray button
6 Temperature dial
7 Temperature light (specific types only: with safety-auto off indication)
8 Mains cord
9 Type plate
10 Water tank with MAX water level indication
11Soleplate
1 Stellen Sie den Dampfregler auf die Position t (trocken bügeln).  (Abb. 2)
2 Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung mit Wasser (Abb. 3).
3 Schließen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung.
Temperatur und Dampfeinstellung wählen
Using the appliance
Filling the water tank
Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live
in an area with very hard water, fast scale build-up may occur. In this case, it is
recommended to mix 50% distilled water and 50% tap water to prolong the lifetime of
your appliance.
Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically
descaled water or other chemicals in the water tank.
1 Set the steam control to position t (dry ironing).  (Fig. 2)
2 Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
3 Close the cap of the filling opening.
Selecting temperature and steam setting
Table 1
Fabric type
Temperature
setting
Steam
setting
Steam
boost
Spray
Linen
MAX
;,
Yes
Yes 
Cotton
3
;,
Yes
Yes
Wool
2
ECO
No
Yes
Silk
1
t
No
No
Synthetic fabrics
(e.g. acrylic, nylon,
polyamide, polyester).
1
t
No
No
garment (Fig. 4).
2 Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate
that the iron is heating up (Fig. 5).
3 When the temperature light goes out, the iron has reached the correct
temperature.
4 Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you
have set (Fig. 6).
Note: To use turbo steam , keep the steam control pressed to the turbo steam
position
continuously.
Caution: Do not set the steam control to a steam setting if the set temperature
is below 2 or when the iron is still heating up (when the temperature light is
on). Otherwise water may leak from the iron.
Features
Spray function
--
---
--
--
Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove
stubborn creases (Fig. 7).
Steam boost function
Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove
stubborn creases (Fig. 8).
Vertical steam
You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for
removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).
Safety auto-off function (specific types only)
The iron switches off automatically if it has not been moved for 30 seconds in
horizontal position or
8 minutes in vertical position. The auto-off light starts flashing (Fig. 10).
To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly until the auto-off
light goes out.
ECO steam setting
Select the ECO steam setting instead of the maximum steam setting ; to save
energy, yet to achieve satisfactory ironing results.  (Fig. 11)
Dry ironing
Set the steam control to t (dry ironing) to iron without steam.  (Fig. 2)
Cleaning and maintenance
Cleaning
1 Set the steam control to t (dry ironing), unplug the iron and let it cool
down.  (Fig. 2)
Colpo di
vapore
Lino
MAX
;,
Cotone
3
;,
Effet
pressing
puissant
Spray
Lin
MAX
;,
Oui
Oui 
Ja
Coton
3
;,
Oui
Oui
Nein
Ja
Laine
2
ÉCO
Non
Oui
Nein
Nein
Soie
1
t
Non
Non
Nein
Nein
Fibres synthétiques
(par ex. acrylique,
nylon, polyamide,
polyester).
1
t
Non
Non
Sprühfunktion
Leinen
MAX
;,
Ja
Ja 
Baumwolle
3
;,
Ja
Wolle
2
ECO
Seide
1
t
Synthetikfasern (z. B.
Acryl, Nylon, Polyamid, Polyester).
1
t
Hinweis: Um Turbodampf zu verwenden , halten Sie den Dampfregler in der
Turbodampfposition
kontinuierlich gedrückt.
Achtung: Stellen Sie keine Dampfeinstellung mithilfe des Dampfreglers ein, wenn die
eingestellte Temperatur niedriger als 2 ist oder wenn das Bügeleisen noch aufgeheizt
wird (wenn die Temperaturanzeige leuchtet). Sonst tropft möglicherweise Wasser aus
dem Bügeleisen.
Eigenschaften
Sprühfunktion
--
Sie können die Sprühtaste zum Anfeuchten der Wäsche drücken. Das erleichtert
Ihnen das Ausbügeln hartnäckiger Falten (Abb. 7).
Dampfstoß-Funktion
Drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los, um durch den
kräftigen Dampfstoß hartnäckige Falten ausbügeln zu können (Abb. 8).
Vertikaldampf
--
Die Dampfstoß-Funktion kann auch bei senkrecht gehaltenem Bügeleisen
eingesetzt werden. Diese Funktion eignet sich besonders zum Glätten von
hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw (Abb. 9).
Abschaltautomatik (nur bestimmte Gerätetypen)
--
Das Bügeleisen schaltet sich automatisch ab, wenn es in horizontaler Position
30 Sekunden lang oder in vertikaler Position 8 Minuten lang nicht bewegt wurde.
Die Kontrollanzeige der Abschaltautomatik beginnt zu blinken (Abb. 10).
Um das Bügeleisen wieder aufheizen zu lassen, heben Sie es einfach an, oder
bewegen Sie es leicht, bis die Kontrollanzeige der Abschaltautomatik erlischt.
ECO-Dampfeinstellung
--
--
--
Wählen Sie die ECO-Dampfeinstellung statt der maximalen Dampfeinstellung ;
aus, um Energie zu sparen und trotzdem zufriedenstellende Bügelergebnisse zu
erreichen.  (Abb. 11)
Trockenes Bügeln
Stellen Sie den Dampfregler auf t (trockenes Bügeln), um ohne Dampf zu
bügeln.  (Abb. 2)
Reinigung und Wartung
Pflege
Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing it.
Calc-Clean function
IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good
steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the
water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during
ironing), use the Calc-Clean function more frequently.
1 Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to
t (dry ironing).  (Fig. 2)
2 Fill the water tank to the MAX indication (Fig. 3).
Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.
3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 12).
4 Unplug the iron when the temperature light goes out.
5 Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and
hold it (Fig. 13).
6 Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 14).
Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the
soleplate.
7 Set the steam control back to t (dry ironing).  (Fig. 2)
Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still
contains scale particles.
After the Calc-Clean process
1 Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
2 Unplug the iron when the temperature light goes out.
3 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the
soleplate.
4 Let the iron cool down before you store it.
Storage
1 Unplug the iron and set the steam control to t (dry ironing).  (Fig. 2)
2 Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its
heel (Fig. 15).
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the
appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit
www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Problem
Possible cause
Solution
Water drips from the
soleplate or wet spots
appear on the garment
during ironing.
The set temperature
is too low for steam
ironing.
Set an ironing temperature that
is suitable for steam ironing. See
table 1.
You have put an additive
in the water tank.
Rinse the water tank and do not
put any additive in the water tank.
You have used
the steam boost
function too often
within a very short
period.
Wait a while before you use the
steam boost function again.
You have used the
steam boost function at
a too low temperature.
Set an ironing temperature at
which the steam boost function
can be used
( 2 to MAX).
Flakes and impurities
come out of the
soleplate during
ironing.
Hard water forms flakes
inside the soleplate.
Use the Calc-Clean function
(see chapter ‘Cleaning and
maintenance’, section
‘Calc-Clean function’).
Water drips from the
soleplate after the iron
has cooled down or
has been stored.
You have put the iron
in horizontal position
while there was still
water in the water tank.
Empty the water tank and set
the steam control to position
‘dry’ after use. Store the iron on
its heel.
Water leaks from
the cap of the filling
opening.
You have overfilled the
water tank.
Do not fill the water tank beyond
the MAX indication. Pour excess
water out of the water tank.
When I push the
steam control to the
turbo steam position,
the steam control
jumps back.
You did not keep the
steam control in the
turbo steam position.
If you want to use turbo steam,
you have to keep the steam
control in the turbo steam
position continuously. For
other steam settings, this is not
necessary.
DEUTSCH
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Spraydüse
2 Verschlusskappe der Einfüllöffnung
3Dampfregler
-CALC CLEAN = Calc-Clean-Funktion
-t = trocken bügeln
-ECO = idealer Dampf
-; = starker Dampf
-= Turbodampf
4Dampfstoß-Taste 
5Sprühtaste
6Temperaturregler
7 Temperaturanzeige (nur bestimmte Typen: mit Anzeige für Abschaltautomatik)
8Netzkabel
9Typenschild
10 Wasserbehälter mit Wasserstandsanzeige und Markierung MAX
11Bügelsohle
Das Gerät benutzen
Den Wasserbehälter füllen
Hinweis: Ihr Gerät ist für die Verwendung von Leitungswasser vorgesehen. Wenn Sie
in einer Region mit sehr hartem Wasser leben, können sich schnell Kalkablagerungen
bilden. In diesem Fall wird empfohlen, den Wassertank zu 50 % mit destilliertem
Wasser und zu 50 % mit Leitungswasser zu füllen, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu
verlängern.
1 Consultez le tableau 1 pour régler le thermostat sur la position appropriée pour
votre vêtement (fig. 4).
2 Posez le fer à repasser sur son talon et branchez-le. Le voyant de température
s’allume pour indiquer que le fer chauffe (fig. 5).
3 Lorsque le voyant de température s’éteint, le fer a atteint la température correcte.
4 Consultez le tableau 1 pour sélectionner un réglage de vapeur qui correspond à la
température que vous avez définie (fig. 6).
Remarque : Pour utiliser la vapeur turbo , maintenez la commande de vapeur
enfoncée sur la position de vapeur turbo
de manière continue.
Attention : N’effectuez aucun réglage de vapeur si vous avez défini une température
inférieure à 2 ou lorsque le fer est en train de chauffer (tant que le voyant de
température est allumé). Sinon, de l’eau peut s’écouler du fer.
--
--
---
1 Stellen Sie den Dampfregler auf t (trockenes Bügeln), ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, und lassen Sie das Bügeleisen abkühlen.  (Abb. 2)
2 Gießen Sie noch verbleibendes Wasser aus dem Wasserbehälter.
3 Wischen Sie Kalkpartikel und andere Ablagerungen mit einem feuchten Tuch und
etwas Spülmittel von der Bügelsohle.
Achtung: Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht in Berührung mit
Metallgegenständen kommen. Verwenden Sie zum Reinigen der Bügelsohle weder
Scheuerschwämme noch Essig oder andere Chemikalien.
Hinweis: Spülen Sie den Wasserbehälter regelmäßig mit klarem Leitungswasser aus,
und leeren Sie ihn anschließend.
Calc-Clean-Funktion
WICHTIG: Verwenden Sie die Calc-Clean-Funktion einmal alle zwei Wochen, um die
Lebenszeit Ihres Geräts zu verlängern und eine gute Dampfleistung beizubehalten.
Wenn das Wasser an Ihrem Wohnort sehr hart ist (d. h. es treten beim Bügeln
Kalkpartikel aus der Bügelsohle aus), sollten Sie die Calc-Clean-Funktion häufiger
anwenden.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stellen Sie den Dampfregler
auf die Position t (trockenes Bügeln).  (Abb. 2)
3 Schließen Sie das Bügeleisen an, und stellen Sie den Temperaturregler auf
MAX (Abb. 12).
4 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige
erlischt.
5 Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Schieben Sie den Dampfregler
auf die Calc-Clean-Position, und halten Sie ihn gedrückt (Abb. 13).
6 Schütteln Sie das Bügeleisen sanft, bis der Wasserbehälter vollständig leer
ist (Abb. 14).
Achtung: Während Kalkpartikel herausgespült werden, entweichen auch Dampf und
kochendes Wasser aus der Bügelsohle.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stellen Sie den Dampfregler
auf Position t (trockenes Bügeln).  (Abb. 2)
2 Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung, und bewahren Sie das
Bügeleisen in aufrechter Position auf (Abb. 15).
Fehlerbehebung
In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit
Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden
Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter
www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden
Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Wasser tropft von
der Bügelsohle, oder
während des Bügelns
treten feuchte Stellen auf
dem Kleidungsstück auf.
Die eingestellte
Temperatur ist zum
Dampfbügeln zu
niedrig.
Stellen Sie eine zum
Dampfbügeln geeignete
Temperatur ein (siehe
Tabelle 1).
Sie haben einen Zusatz
in den Wasserbehälter
gegeben.
Spülen Sie den Wasserbehälter
aus. Verwenden Sie keine
Zusatzmittel.
Sie haben die
Dampfstoß-Funktion
zu oft innerhalb zu
kurzer Zeit verwendet.
Warten Sie eine Zeit lang,
bevor Sie die DampfstoßFunktion erneut verwenden.
Sie haben die
Dampfstoß-Funktion
bei einer zu niedrigen
Temperatur verwendet.
Stellen Sie eine Bügeltemperatur
ein, bei der die DampfstoßFunktion verwendet werden
kann ( 2 bis MAX).
Kalkpartikel und
Verunreinigungen treten
beim Bügeln aus der
Bügelsohle aus.
Durch hartes Wasser
bilden sich Kalkpartikel
in der Bügelsohle.
Verwenden Sie die CalcClean-Funktion (siehe Kapitel
“Reinigung und Wartung”,
Abschnitt “Calc-CleanFunktion”).
Wasser tropft von der
Bügelsohle, nachdem
das Bügeleisen abgekühlt
ist oder weggestellt
wurde.
Das Bügeleisen
wurde horizontal
aufgestellt, während
sich noch Wasser
im Wasserbehälter
befand.
Leeren Sie den
Wasserbehälter, und stellen
Sie nach dem Bügeln den
Dampfregler auf die Position
für trockenes Bügeln.
Bewahren Sie das Bügeleisen
in aufrechter Position auf.
Wasser tropft aus der
Kappe der Einfüllöffnung.
Sie haben zu viel
Wasser in den
Wasserbehälter gefüllt.
Füllen Sie den Wasserbehälter
nicht über die Markierung
MAX hinaus. Gießen Sie
überschüssiges Wasser aus
dem Wasserbehälter.
Sie haben den
Dampfregler nicht
ununterbrochen in der
Turbodampfposition
gehalten.
Wenn Sie den Turbodampf
verwenden wollen, müssen
Sie den Dampfregler
ununterbrochen in der
Turbodampfposition
halten. Für andere
Dampfeinstellungen ist dies
nicht notwendig.
Die DampfstoßFunktion funktioniert
nicht ordnungsgemäß
(Wasser tropft aus der
Bügelsohle).
Wenn ich den
Dampfregler auf die
Turbodampfposition
schiebe, springt der
Dampfregler zurück.
FRANÇAIS
Description générale (fig. 1)
1Spray
2 Bouchon de l’orifice de remplissage
3 Commande de vapeur
-CALC CLEAN = fonction anticalcaire
-t = repassage à sec
-ECO = vapeur optimale
-; = vapeur maximale
-= vapeur turbo
4 Bouton Effet pressing 
5 Bouton spray
6Thermostat
7 Voyant de température (certains modèles uniquement : avec indicateur d’arrêt
automatique de sécurité)
8 Cordon d’alimentation
9 Plaque signalétique
10 Réservoir d’eau avec indication de niveau MAX
11Semelle
Utilisation de l’appareil
Remplissage du réservoir
Remarque : Votre appareil a été conçu pour être utilisé avec l’eau du robinet. Si vous
habitez dans une région où l’eau est très calcaire, des dépôts peuvent se former
rapidement. Dans ce cas, il est recommandé de remplir le réservoir d’eau avec 50 %
d’eau distillée et 50 % d’eau du robinet afin de prolonger la durée de vie de votre
appareil.
Spray
Sì
Sì 
Linnen
MAX
;,
Ja
Ja 
Sì
Sì
Katoen
3
;,
Ja
Ja
Sì
Wol
2
ECO
Nee
Ja
1
t
Nee
Nee
1
t
Nee
Nee
No
Seta
1
t
No
No
Zijde
Tessuti sintetici
(es. acrilico, nylon,
poliammide,
poliestere)
1
t
No
No
Synthetische
stoffen (bijv. acryl,
nylon, polyamide,
polyester).
1 Consultate la tabella 1 per impostare la manopola della temperatura
1 Raadpleeg tabel 1 om de temperatuurregelaar op de geschikte stand voor uw
Nota: per utilizzare il vapore turbo , tenete premuto il regolatore del vapore in
posizione vapore turbo
in maniera continua.
Attenzione: non impostate il regolatore del vapore su un’impostazione se il vapore
è regolato sotto la temperatura di 2 o quando il ferro si sta riscaldando (quando la
spia della temperatura è accesa). In questo caso potrebbe verificarsi una fuoriuscita
d’acqua dal ferro.
Opmerking: Om turbostoom
te gebruiken, houdt u de stoomregelaar ingedrukt op
de turbostoomstand .
Let op: Zet de stoomregelaar niet op een stoomstand als de ingestelde
temperatuur lager is dan 2 of wanneer het strijkijzer nog opwarmt (wanneer het
temperatuurlampje brandt). Anders kan er water uit het strijkijzer lekken.
sull’impostazione corretta per il tessuto da stirare (fig. 4).
2 Posizionate il ferro in verticale e collegatelo all’alimentazione. La spia della
temperatura si accende ad indicare che il ferro si sta riscaldando (fig. 5).
3 Quando la spia della temperatura si spegne, il ferro ha raggiunto la temperatura
corretta.
4 Consultate la tabella 1 per selezionare un’impostazione del vapore che
corrisponda alla temperatura impostata (fig. 6).
kledingstuk te zetten (fig. 4).
2 Zet het strijkijzer op zijn achterkant en steek de stekker in het stopcontact.
Het temperatuurlampje gaat branden om aan te geven dat het strijkijzer
opwarmt (fig. 5).
3 Wanneer het temperatuurlampje uit gaat, heeft het strijkijzer de juiste
temperatuur bereikt.
4 Raadpleeg tabel 1 om een stoomstand te kiezen die geschikt is voor de
temperatuur die u hebt ingesteld (fig. 6).
Functies
Sproeifunctie
Caratteristiche
Funzione spray
Caractéristiques
Fonction Spray
--
--
Appuyez sur le bouton Spray afin d’humidifier l’article à repasser et favoriser
l’élimination des faux plis (fig. 7).
Fonction Effet pressing
Premete e rilasciate il tasto colpo di vapore per un getto potente di vapore per
rimuovere le pieghe più ostinate (fig. 8).
Vapore verticale
Druk op de stoomstootknop en laat deze weer los voor een krachtige stoomstoot
waarmee u hardnekkige kreuken verwijdert (fig. 8).
Verticale stoom
--
--
Appuyez sur le bouton Effet pressing, puis relâchez-le pour un jet de vapeur
puissant afin d’éliminer les faux plis les plus tenaces (fig. 8).
Jet de vapeur vertical
La funzione colpo di vapore può essere utilizzata anche tenendo il ferro in
posizione verticale per eliminare le pieghe da capi appesi, tende, ecc.. (fig. 9).
Funzione di spegnimento automatico di sicurezza (solo per alcuni modelli)
U kunt de stoomstootfunctie gebruiken terwijl u het strijkijzer verticaal houdt. Zo kunt u
kreuken verwijderen uit hangende kleding, gordijnen enz (fig. 9).
Automatische uitschakelfunctie (alleen bepaalde typen)
--
Il ferro si spegne automaticamente se non viene spostato per 30 secondi in
posizione orizzontale o
8 minuti in posizione verticale. La spia di spegnimento automatico inizia a
lampeggiare (fig. 10).
Per riaccendere il ferro, sollevatelo o muovetelo leggermente. La spia di
spegnimento automatico si spegnerà.
Impostazione vapore ECO
--
Het strijkijzer schakelt automatisch uit als het in horizontale stand 30 seconden of
in verticale stand
8 minuten niet is bewogen. Het lampje van de automatische uitschakelfunctie gaat
knipperen (fig. 10).
Om het strijkijzer weer te laten opwarmen, tilt u het strijkijzer op of beweegt u het
even heen en weer tot het lampje van de automatische uitschakelfunctie uit gaat.
ECO-stoomstand
--
Selezionate l’impostazione vapore ECO invece di quella vapore massimo ; per
risparmiare energia ottenendo comunque risultati di stiratura ottimali.  (fig. 11)
Stiratura a secco
--
Kies de ECO-stoomstand in plaats van de maximale stoomstand ; om energie te
besparen, maar toch bevredigende strijkenresultaten te bereiken.  (fig. 11)
Droogstrijken
--
Impostate il regolatore del vapore su t (stiratura a secco) per stirare senza
vapore.  (fig. 2)
--
Zet de stoomregelaar op t (droogstrijken) om zonder stoom te strijken.  (fig. 2)
Vous pouvez également utiliser la fonction Effet pressing lorsque vous tenez le
fer en position verticale pour enlever les faux plis des vêtements sur cintre, des
rideaux, etc (fig. 9).
Fonction d’arrêt automatique de sécurité (certains modèles uniquement)
Le fer s’éteint automatiquement s’il n’a pas été déplacé pendant 30 secondes en
position horizontale ou pendant 8 minutes en position verticale. Le voyant d’arrêt
automatique commence à clignoter (fig. 10).
Pour que le fer se réchauffe, prenez-le en main ou déplacez-le légèrement jusqu’à
ce que le voyant d’arrêt automatique s’éteigne.
Réglage de vapeur ECO
--
Sélectionnez le réglage de vapeur ECO au lieu du réglage de vapeur maximal
; pour économiser de l’énergie tout en obtenant des résultats de repassage
satisfaisants.  (fig. 11)
Repassage à sec
--
Réglez la commande de vapeur sur t (repassage à sec) pour repasser sans
vapeur.  (fig. 2)
Nettoyage et entretien
Nettoyage
laissez-le refroidir.  (fig. 2)
--
Pulizia e manutenzione
Pulizia
1 Impostate il regolatore del vapore su t (stiratura a secco), staccate il ferro e
lasciate raffreddare l’apparecchio.  (fig. 2)
3 Ôtez les particules de calcaire et autres impuretés de la semelle au moyen d’un
chiffon humide et d’un détergent (liquide) non-abrasif.
Attention : Évitez le contact de la semelle avec tout objet métallique afin de ne pas
l’endommager. N’utilisez jamais de tampons à récurer, vinaigre ou autres produits
chimiques pour nettoyer la semelle.
Remarque : Rincez régulièrement le réservoir avec de l’eau du robinet. Videz le
réservoir après l’avoir rincé.
Fonction anticalcaire
IMPORTANT : pour prolonger la durée de vie de votre appareil et conserver de
bonnes performances de repassage à la vapeur, utilisez la fonction anticalcaire
toutes les deux semaines. Si l’eau de votre région est très calcaire (par exemple, si
des particules de calcaire s’écoulent de la semelle pendant le repassage), n’hésitez
pas à utiliser cette fonction plus souvent.
1 Assurez-vous que l’appareil est débranché et que la commande de vapeur est
réglée sur t (repassage à sec).  (fig. 2)
2 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’à l’indication MAX (fig. 3).
Ne versez pas de vinaigre ou d’autres détartrants dans le réservoir d’eau.
3 Branchez le fer et réglez le thermostat sur MAX (fig. 12).
4 Lorsque le voyant de température s’éteint, débranchez l’appareil.
5 Tenez le fer au-dessus de l’évier. Réglez la commande de vapeur sur la position
Calc-Clean et maintenez-la en position (fig. 13).
6 Secouez légèrement le fer jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide (fig. 14).
Attention : Lorsque les résidus de calcaire sont évacués, de la vapeur et de l’eau
bouillante sortent également de la semelle.
7 Réglez à nouveau la commande de vapeur sur t (repassage à sec).  (fig. 2)
Remarque : Répétez cette opération aussi souvent que nécessaire.
Après le traitement anticalcaire
Rangement
1 Débranchez le fer et réglez la commande de vapeur sur t (repassage à
sec).  (fig. 2)
2 Enroulez le cordon d’alimentation sur le talon et rangez le fer sur son
talon (fig. 15).
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer
avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des
informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les
questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
2 Svuotate il serbatoio dall’acqua rimanente.
3 Per eliminare macchie o altri residui depositati sulla piastra, utilizzate un panno
umido e un detergente liquido non abrasivo.
Attenzione: per mantenere la piastra perfettamente liscia, evitate il contatto con
oggetti metallici. Per pulire la piastra, non utilizzate pagliette, aceto o altre sostanze
chimiche.
Nota: risciacquate regolarmente il serbatoio con acqua del rubinetto. Dopo la pulizia,
svuotate sempre il serbatoio dell’acqua.
Funzione Calc-Clean
IMPORTANTE: per aumentare la durata utile del vostro apparecchio e per prestazioni
di vapore ottimali, utilizzate la funzione Calc-Clean una volta ogni due settimane.
Se l’acqua nella vostra zona è molto dura (se, ad esempio, durante la stiratura
fuoriescono delle particelle di calcare dalla piastra), utilizzate la funzione Calc-Clean
più frequentemente.
1 Assicuratevi che l’apparecchio sia scollegato e che il regolatore del vapore sia in
posizione t (stiratura a secco).  (fig. 2)
2 Riempite d’acqua il serbatoio fino al livello massimo (fig. 3).
non aggiungete aceto o altri agenti disincrostanti nel serbatoio dell’acqua.
3 Collegate il ferro e impostate la manopola della temperatura su MAX (fig. 12).
4 Scollegate l’apparecchio dalla presa di corrente non appena la spia della
temperatura si spegne.
5 Tenendo il ferro sopra il lavandino, impostate il regolatore del vapore in posizione
Calc-Clean e tenetelo in quella posizione (fig. 13).
6 Scuotete delicatamente il ferro fino a che tutta l’acqua nel serbatoio non viene
utilizzata (fig. 14).
Attenzione: mentre viene espulso il calcare, fuoriesce anche vapore e acqua bollente
dalla piastra.
secco).  (fig. 2)
Nota: ripetete la procedura Calc-Clean se l’acqua che fuoriesce dal ferro contiene
ancora particelle di calcare.
Al termine della procedura Calc-Clean
1 Collegate il ferro. Lasciate che il ferro si riscaldi in modo che la piastra si asciughi.
2 Scollegate l’apparecchio dalla presa di corrente non appena la spia della
temperatura si spegne.
3 Fate scorrere delicatamente il ferro su un panno per rimuovere eventuali macchie
di acqua dalla piastra.
4 Lasciate raffreddare il ferro prima di riporlo.
Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con
l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate
sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti
o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese (per i dettagli di contatto,
consultate l’opuscolo della garanzia internazionale).
Problema
Possibile causa
Soluzione
Delle gocce di acqua
fuoriescono dalla
piastra o sui tessuti si
formano delle macchie
di acqua durante la
stiratura.
La temperatura
selezionata è troppo
bassa per la stiratura a
vapore.
Selezionate una temperatura
adatta per la stiratura a vapore.
Consultate la tabella 1.
Avete aggiunto un
additivo nel serbatoio
dell’acqua.
Risciacquate il serbatoio
dell’acqua e non versate altro
additivo.
La funzione colpo di
vapore è stata usata
troppe volte in un
breve lasso di tempo.
Attendete un po’ prima di
riutilizzare questa funzione.
Avete utilizzato
la funzione colpo
di vapore ad una
temperatura troppo
bassa.
Impostate una temperatura
del ferro adatta per la funzione
colpo di vapore ( 2 su MAX).
Vous avez ajouté
un additif dans le
réservoir d’eau.
Rincez le réservoir. À l’avenir, ne
mettez plus d’additifs dans le
réservoir.
Vous avez utilisé la
fonction Effet pressing
trop souvent pendant
une courte période.
Patientez quelques instants avant
d’utiliser de nouveau la fonction
Effet pressing.
Vous avez utilisé la
fonction Effet pressing
à une température
trop basse.
Sélectionnez une température de
repassage adaptée à la fonction
Effet pressing ( 2 à MAX).
Des particules de
calcaire et des impuretés
s’écoulent de la semelle
pendant le repassage.
L’eau trop calcaire
favorise la formation
de dépôts calcaires
à l’intérieur de la
semelle.
Utilisez la fonction Calc-Clean
(voir le chapitre « Nettoyage et
entretien », section « Fonction
Calc-Clean »).
Durante la stiratura
fuoriescono impurità e
residui di calcare dalla
piastra.
L’acqua dura comporta
la formazione di
calcare all’interno della
piastra.
Des gouttes d’eau
s’écoulent de la
semelle après que le fer
a refroidi ou qu’il a été
rangé.
Vous avez mis le fer en
position horizontale alors
que le réservoir d’eau
n’était pas vide.
Videz le réservoir d’eau et réglez
la commande de vapeur sur la
position
« à sec » après utilisation. Rangez
le fer sur le talon.
Anche dopo aver
lasciato raffreddare
il ferro o dopo averlo
riposto, fuoriescono
delle gocce d’acqua
dalla piastra.
Il ferro è stato riposto in
posizione orizzontale
mentre c’era ancora
acqua nel serbatoio.
De l’eau s’écoule du
bouchon de l’orifice de
remplissage.
Vous avez trop rempli
le réservoir d’eau.
Ne remplissez pas le réservoir
d’eau au-delà du niveau MAX.
Videz l’eau excédentaire du
réservoir d’eau.
L’acqua fuoriesce dal
tappo dell’apertura di
riempimento.
Il serbatoio dell’acqua
è stato riempito troppo.
Non riempite il serbatoio oltre
il segno MAX. Fate fuoriuscire
l’acqua in eccesso dal serbatoio.
Lorsque je règle
la commande de
vapeur sur la position
de vapeur turbo, la
commande de vapeur
revient à sa position
initiale.
Vous n’avez pas
maintenu la
commande de vapeur
en position de vapeur
turbo.
Si vous voulez utiliser la vapeur
turbo, vous devez maintenir
la commande de vapeur en
position de vapeur turbo de
manière continue. Pour les autres
réglages de vapeur, ceci n’est pas
nécessaire.
Quando imposto il
regolatore del vapore in
posizione vapore turbo,
il regolatore torna alla
posizione iniziale.
Non avete tenuto
fermo il regolatore del
vapore nella posizione
vapore turbo.
Se volete usare la funzione
vapore turbo, dovete tenere
il regolatore del vapore in
posizione vapore turbo in
maniera continua. Per le altre
impostazioni questo non è
necessario.
1 Impostate il regolatore del vapore nella posizione t (stiratura a secco).  (fig. 2)
2 Riempite d’acqua il serbatoio fino al livello massimo (fig. 3).
3 Chiudete il tappo del foro di riempimento.
Opmerking: Spoel het waterreservoir regelmatig schoon met kraanwater. Leeg het
waterreservoir nadat u het hebt schoongespoeld.
Calc-Clean-functie
BELANGRIJK: om de levensduur van uw apparaat te verlengen en de stoomproductie
optimaal te houden, gebruikt u de Calc-Clean-functie om de twee weken. Als het
water in uw gebied erg hard is (d.w.z. wanneer er tijdens het strijken schilfertjes uit de
zoolplaat komen), moet u de Calc-Clean-functie vaker gebruiken.
1 Zorg ervoor dat de stekker niet meer in het stopcontact zit en dat de
stoomregelaar op stand t staat (droogstrijken).  (fig. 2)
2 Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-aanduiding (fig. 3).
Giet geen azijn of andere ontkalkingsmiddelen in het waterreservoir.
3 Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact en zet de
temperatuurregelaar op MAX (fig. 12).
4 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is uitgegaan.
5 Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Schuif de stoomregelaar naar de CalcClean-stand en houd deze vast (fig. 13).
6 Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer tot al het water in het reservoir is
opgebruikt (fig. 14).
Let op: Als de kalk is weggespoeld, komt er ook stoom en kokend water uit de
zoolplaat.
Opmerking: Gebruik de Calc-Clean-functie nogmaals als het water dat uit het
strijkijzer komt nog steeds veel kalkdeeltjes bevat.
Na het gebruik van de Calc-Clean-functie
1 Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact. Laat het strijkijzer
opwarmen om de zoolplaat te laten drogen.
2 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is uitgegaan.
3 Beweeg het strijkijzer voorzichtig over een lap om eventuele watervlekken van de
zoolplaat te verwijderen.
4 Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opbergt.
Opbergen
1 Haal de stekker uit het stopcontact en zet de stoomregelaar op stand t
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het
gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie
hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen
of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
ferro in verticale (fig. 15).
Sélectionnez une température de
repassage adaptée au repassage
à la vapeur. Voir tableau 1.
Nota: non aggiungete mai profumo, aceto, amido, agenti disincrostanti, prodotti per
la stiratura, acqua decalcificata chimicamente o altre sostanze chimiche nel serbatoio
dell’acqua.
3 Veeg schilfertjes en andere verontreinigingen van de zoolplaat met een vochtige
doek en een niet-schurend (vloeibaar) schoonmaakmiddel.
Let op: Houd de zoolplaat glad door te voorkomen dat deze hard in aanraking komt
met metalen voorwerpen. Gebruik nooit een schuurspons, azijn of andere chemicaliën
om de zoolplaat te reinigen.
2 Avvolgete il cavo dell’alimentazione principale nel vano avvolgicavo e riponete il
(stiratura a secco).  (fig. 2)
La température
sélectionnée est
trop basse pour le
repassage à la vapeur.
Nota: il vostro apparecchio è stato progettato per essere usato con l’acqua del
rubinetto. Se vivete in un’area con acqua particolarmente dura, potrebbe formarsi
rapidamente calcare. In questo caso, si consiglia, quindi, di mescolare il 50% di acqua
distillata e il 50% di acqua del rubinetto per prolungare la durata dell’apparecchio.
stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.  (fig. 2)
2 Wikkel het snoer om de snoeropwindhaspel en zet het strijkijzer op de achterkant
Des gouttes d’eau
s’écoulent de la semelle
ou des zones humides
apparaissent sur le tissu
pendant le repassage.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Riempimento del serbatoio dell’acqua
1 Zet de stoomregelaar op stand t (droogstrijken), haal de stekker uit het
(droogstrijken).  (fig. 2)
Conservazione
Solution
Descrizione generale (fig. 1)
1
Ugello spray
2 Tappo del foro di riempimento
3 Regolatore del vapore
-CALC CLEAN = funzione Calc-Clean
-t = stiratura a secco
-ECO = vapore ottimale
-; = vapore massimo
-= vapore turbo
4 Tasto colpo di vapore 
5 Pulsante spray
6Termostato
7 Spia della temperatura (solo per modelli specifici: con spia di spegnimento
automatico di sicurezza)
8 Cavo di alimentazione
9 Targhetta modello
10 Serbatoio dell’acqua con indicazione del livello MAX
11Piastra
Schoonmaken en onderhoud
Schoonmaken
1 Scollegate l’apparecchio e impostate il regolatore del vapore in posizione t
Cause possible
ITALIANO
--
7 Zet de stoomregelaar weer op stand t (droogstrijken).  (fig. 2)
7 Impostate il regolatore del vapore di nuovo in posizione t (stiratura a
Problème
La fonction Effet
pressing ne fonctionne
pas correctement (de
l’eau s’écoule de la
semelle).
--
2 Giet het resterende water uit het waterreservoir.
2 Videz l’eau restant dans le réservoir.
2 Lorsque le voyant de température s’éteint, débranchez l’appareil.
3 Repassez un morceau de tissu afin d’éliminer les dernières gouttes d’eau qui se
sont formées sur la semelle, le cas échéant.
4 Laissez toujours refroidir le fer avant de le ranger.
Aufbewahrung
Extra
stoomstoot
U kunt de sproeiknop gebruiken om het kledingstuk dat u wilt strijken te
bevochtigen. Zo kunt u hardnekkige kreuken verwijderen (fig. 7).
Stoomstootfunctie
Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang, falls das aus dem Bügeleisen austretende
Wasser noch immer Kalkrückstände enthält.
Nach dem Entkalken
hat und die Bügelsohle getrocknet ist.
2 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige
erlischt.
3 Führen Sie die Bügelsohle einige Male leicht über ein Tuch, um Wasserflecken von
der Bügelsohle zu entfernen.
4 Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen, bevor Sie es wegstellen.
ECO
Stoomstand
--
1 Branchez le fer. Laissez-le chauffer pour que la semelle soit sèche.
1 Schließen Sie das Bügeleisen an. Warten Sie, bis sich das Bügeleisen aufgeheizt
2
Temperatuurstand
Premete il pulsante spray per inumidire il capo da stirare. In questo modo è più
facile rimuovere le pieghe più difficili (fig. 7).
Colpo di vapore
7 Stellen Sie den Dampfregler zurück auf die Position t (trockenes
Bügeln).  (Abb. 2)
Lana
Funzione
spray
Stofsoort
--
1 Réglez la commande de vapeur sur t (repassage à sec), débranchez le fer et
Geben Sie keinen Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter.
3 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a
non-abrasive (liquid) cleaning agent.
Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never
use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.
Type de tissu
--
2 Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung mit Wasser (Abb. 3).
2 Pour any remaining water out of the water tank.
The steam
boost function does
not work properly
(water leaks out of the
soleplate).
Impostazione
vapore
Réglage de
vapeur
Dampfstoß
Kleidungsstücke (Abb. 4).
2 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht ab, und schließen Sie es an. Die
Temperaturanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich das Bügeleisen erhitzt
(Abb. 5).
3 Wenn die Temperaturanzeige erlischt, hat das Bügeleisen die richtige Temperatur
erreicht.
4 Halten Sie sich an Tabelle 1 hinsichtlich der Auswahl einer Dampfstufe, die der
Temperatur entspricht, die Sie eingestellt haben (Abb. 6).
1 Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your
--
3 Fermez le bouchon de l’orifice de remplissage.
Sélection de la température et réglage de la vapeur
Impostazione
temperatura
Réglage de
température
Dampfeinstellung
1 Halten Sie sich an Tabelle 1 hinsichtlich der richtigen Einstellung für Ihre
--
--
Tipo di tessuto
Tableau 1
Temperatureinstellung
Tabel 1
Tabella 1
1 Réglez la commande de vapeur sur la position t (repassage à sec).  (fig. 2)
2 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau MAX (fig. 3).
Tabelle 1
Gewebeart
Temperatuur- en stoomstand kiezen
Selezione della temperatura e regolazione del vapore
Remarque : Ne mettez jamais de parfum, de vinaigre, d’amidon, de détartrants, de
produits d’aide au repassage ou autres agents chimiques dans le réservoir d’eau.
La funzione colpo di
vapore non funziona
correttamente (dalla
piastra fuoriesce
dell’acqua).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er druppelt water uit
De ingestelde
de zoolplaat of tijdens temperatuur is te laag
het strijken ontstaan
voor stoomstrijken.
er natte plekken op de
kleding.
Oplossing
Stel een strijktemperatuur in die
geschikt is voor stoomstrijken. Zie
tabel 1.
U hebt een additief
in het waterreservoir
gedaan.
Spoel het waterreservoir schoon
en doe geen additief meer in het
waterreservoir.
U hebt de
stoomstootfunctie
te vaak achter elkaar
gebruikt.
Wacht een tijdje voor u de
stoomstootfunctie opnieuw gebruikt.
U hebt de
stoomstootfunctie
op een te lage
temperatuur gebruikt.
Stel een strijktemperatuur in waarbij
u de stoomstootfunctie kunt
gebruiken (2 tot MAX).
Er komen schilfertjes
en verontreinigingen
uit de zoolplaat
tijdens het strijken.
Hard water vormt
schilfertjes binnen in
de zoolplaat.
Gebruik de Calc-Clean-functie (zie
‘Calc-Clean-functie’ in hoofdstuk
‘Schoonmaken en onderhoud’).
Utilizzate funzione Calc-Clean
(consultate il capitolo “Pulizia
e manutenzione”, sezione
“Funzione Calc-Clean”).
Er druppelt water
uit de zoolplaat
nadat het strijkijzer
is afgekoeld of is
opgeborgen.
U hebt het strijkijzer
horizontaal neergezet
terwijl er nog water in
het waterreservoir zat.
Leeg het waterreservoir en zet de
stoomregelaar na gebruik op stand
‘dry’ (droog). Zet het strijkijzer op de
achterkant wanneer u het opbergt.
Svuotate il serbatoio dell’acqua
e impostate il regolatore di
vapore in posizione “a secco”
dopo l’uso. Riponete il ferro in
posizione verticale.
Er lekt water uit
het klepje van de
vulopening.
U hebt het
waterreservoir te vol
gedaan.
Vul het waterreservoir niet voorbij
de MAX-aanduiding. Giet overtollig
water uit het waterreservoir.
Wanneer ik de
stoomregelaar naar
de turbostoomstand
schuif, springt de
stoomregelaar terug.
U hebt de
stoomregelaar niet in
de turbostoomstand
gehouden.
Als u turbostoom wilt gebruiken,
moet u de stoomregelaar in de
turbostoomstand houden. Voor
andere stoomstanden is dit niet
noodzakelijk.
NEDERLANDS
Algemene beschrijving (fig. 1)
1Sproeikop
2 Klepje van vulopening
3Stoomregelaar
-CALC CLEAN = Calc-Clean-functie
-t = droogstrijken
-ECO = optimale stoom
-; = maximale stoomafgifte
-= turbostoom
4Stoomstootknop 
5Sproeiknop
6Temperatuurregelaar
7 Temperatuurlampje (alleen bepaalde typen: met aanduiding voor automatische
uitschakeling)
8Netsnoer
9Typeplaatje
10 Waterreservoir met MAX-waterniveauaanduiding
11Zoolplaat
Het apparaat gebruiken
Het waterreservoir vullen
Opmerking: Het apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een
gebied woont met zeer hard water, ontstaat er mogelijk snel kalkaanslag. In dat
geval wordt het aangeraden om een combinatie van 50% gedistilleerd water en 50%
kraanwater te gebruiken om de levensduur van uw apparaat te verlengen.
Opmerking: Doe geen reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers, strijkconcentraat, chemisch
ontkalkt water of andere chemicaliën in het waterreservoir.
1 Zet de stoomregelaar op stand t (droogstrijken).  (fig. 2)
2 Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-aanduiding (fig. 3).
3 Sluit het klepje van de vulopening.
wanneer u het opbergt (fig. 15).
De
stoomstootfunctie
werkt niet goed (er
lekt water uit de
zoolplaat).
DANSK
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Spray-dyse
2 Dæksel til vandtank
3Dampkontrol
-CALC CLEAN = Calc-Clean-funktion
-t = tørstrygning
-ECO = optimal damp
-; = maksimal dampmængde
-= turbo-dampfunktion
4 Knap til dampskud 
5Spray-knap
6Temperaturvælger
7 Temperaturindikator (kun bestemte typer: med funktion til automatisk
sikkerhedsslukning)
8Netledning
9Typeskilt
10 Vandtank med MAX-vandstandsindikator
11Strygesål
Sådan bruges apparatet
Påfyldning af vandtanken
Bemærk: Apparatet er udviklet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et område
med meget hårdt vand, kan der hurtigt komme kalkaflejringer. I så fald anbefales det
at blande 50 % destilleret vand og 50 % postevand for at forlænge apparatets levetid.
Bemærk: Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel,
kemisk afkalket vand eller andre kemikalier i vandtanken.
1 Indstil dampvælgeren t (tørstrygning).  (fig. 2)
2 Fyld vand i vandtanken op til MAX-markeringen (fig. 3).
3 Luk dækslet til vandtanken.
Valg af temperatur og dampindstilling
Tabel 1
Materialetype
Temperaturindstilling
Dampindstilling
Steam
boost
Spray
Linned
MAX
;,
Ja
Ja 
Bomuld
3
;,
Ja
Ja
Uld
2
ECO
Nej
Ja
Silke
1
t
Nej
Nej
Syntetiske materialer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
1
t
Nej
Nej
Download PDF

advertising