Philips Kaffeefettlöser-Tabletten CA6704/10 Bedienungsanleitung

Philips Kaffeefettlöser-Tabletten CA6704/10 Bedienungsanleitung
NORSK
Bruksanvisning
Gratulerer med kjøpet av avfettingstablettene
våre av høyeste kvalitet.
Ved å avfette bryggeenheten din ofte,
sørger du for enestående kaffekvalitet
og perfekt gjennomstrømning. Med
disse tablettene, kan du fjerne fett
fra bryggeenheten, dryppfilteret eller
filterholderen til espressomaskinen din.
For å sikre at maskinen fortsetter å fungere
som den skal lenge, anbefaler vi at du
rengjør den med en tablett som fjerner
kaffeolje én gang hver måned.
Merk: Tabletter som fjerner kaffeolje
avkalker ikke maskinen. Hvis du vil
avkalke maskinen, må du bruke det
avkalkingsmiddelet som er anbefalt i
brukerhåndboken til maskinen.
Espressomaskiner med
rengjøringsprogram
Følg instruksjonene for rengjøringsprogrammet i brukerhåndboken til maskinen.
Espresso-/kaffemaskiner med
kammer for forhåndsmalt kaffe
1Plasser en kopp under kaffetuten.
Fyll vannbeholderen med friskt vann.
2Legg en avfettingstablett i kammeret for
forhåndsmalt kaffe, og velg funksjonen
for forhåndsmalt kaffe.
3Ikke tilsett forhåndsmalt kaffe. Trykk på
espresso/kaffe-knappen for å starte
bryggesyklusen. Når en halv kopp med
vann er brygget, trykker du på av/påknappen for å slå av maskinen.
4La løsningen for fjerning av kaffeolje
virke i ca. 15 minutter.
5Sett støpselet i stikkontakten, og sett
av/på-bryteren bak på apparatet
til O. Tøm koppen.
6Åpne servicedøren. Ta ut
bryggeenheten og skyll den godt under
rennende vann.
7Sett inn bryggeenheten igjen, og sett en
kopp under tuten.
8Velg funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
Ikke tilsett forhåndsmalt kaffe. Trykk
på espresso-knappen for å starte
bryggesyklusen. Gjenta dette
to ganger. Tøm koppen.
9Ta ut dryppebrettet fra maskinen for å
rengjøre det. Legg en avfettingstablett i
dryppebrettet, og fyll det to tredjedeler
fullt med varmt vann. La løsningen for
fjerning av kaffeolje virke i ca.
30 minutter. Skyll deretter dryppebrettet
godt under rennende vann.
Nå er maskinen ren og klar til bruk igjen.
Espresso-/kaffemaskiner med
kammer for forhåndsmalt kaffe
1Ta maskinen ut av esken.
2Legg en avfettingstablett i en kopp, og
fyll koppen med varmt vann. Vent til
tabletten er helt oppløst.
3 Rengjør filtrene og dispenseringskanalen
i bryggeenheten med avfettingsløsningen.
Bruk om nødvendig en liten svamp eller
børste.
4La løsningen for fjerning av kaffeolje
virke i ca. 15 minutter.
5Skyll bryggeenheten godt under
rennende vann, og sett den deretter
inn igjen.
6Ta ut dryppebrettet fra maskinen for å
rengjøre det. Legg en avfettingstablett i
dryppebrettet, og fyll det to tredjedeler
fullt med varmt vann. La løsningen for
fjerning av kaffeolje virke i ca.
30 minutter. Skyll deretter dryppebrettet
godt under rennende vann.
Nå er maskinen ren og klar til bruk igjen.
Kaffemaskiner med filterholder
1 Slå av maskinen, og la den kjøle seg ned.
2Løft hele filteret ut av hurtigkokeren.
Fjern filteret fra filterholderen.
3Legg en avfettingstablett i en kopp,
og fyll koppen med varmt vann.
4Hold lokket over filteret, og sett det
på plass. La løsningen virke i minst
30 minutter.
5Ta ut filterholderen fra beholderen med
avfettingsløsningen, og skyll den godt
under rennende vann til den er ren.
6Plasser filteret i filterholderen igjen,
og sett inn filterholderen i maskinen.
7Sett en kopp under tuten, og brygg én
kopp uten å helle malt kaffe i filteret.
Tøm koppen.
Nå er maskinen ren og klar til bruk igjen.
PORTUGUÊS
Instruções de utilização
Parabéns pela compra das nossas
pastilhas de remoção do óleo do
café de qualidade superior. A ação
desengordurante regular do seu grupo
de preparação garante uma qualidade
extraordinária do café e um fluxo perfeito
para a chávena. Com estas pastilhas, pode
remover gordura do grupo de preparação
da sua máquina de café expresso, do filtro
ou do suporte do filtro da sua máquina
de café expresso. Para se assegurar de
que a sua máquina continua a funcionar
corretamente durante um longo período
de tempo, recomendamos que a limpe
com uma pastilha de remoção do óleo do
café uma vez por mês.
Nota: As pastilhas de remoção do óleo do
café não descalcificam a máquina. Para
remover o calcário da máquina, use o
anticalcário recomendado no manual do
utilizador da sua máquina.
Máquinas de café expresso com
um programa de limpeza
Siga as instruções do programa de limpeza
no manual do utilizador da máquina.
Máquinas de café expresso com
um compartimento para café prémoído
1Coloque uma chávena sob o bico de
café. Encha o depósito com água limpa.
2Coloque uma pastilha de remoção do
óleo do café no compartimento para
café pré-moído e selecione a função
de café pré-moído.
3Não adicione café pré-moído. Prima
o botão de café expresso/café para
iniciar o ciclo de preparação. Quando
tiver sido preparada meia chávena de
água, desligue a máquina e retire a
ficha da tomada.
4219_460_3953_1_DFU-Leaflet_60x130_v2.indd 1-6
4Deixe a solução de remoção do óleo
do café atuar durante, pelo menos,
15 minutos.
5Insira novamente a ficha de
alimentação numa tomada elétrica e
ligue a máquina para concluir o ciclo
de preparação. Esvazie a chávena.
6Abra a porta de serviço. Retire o
grupo de preparação e enxagúe-o
cuidadosamente em água corrente.
7Volte a inserir o grupo de preparação
e coloque uma chávena sob o bico do
café.
8Seleccione a função de café prémoído. Não adicione café pré-moído.
Prima o botão de café expresso para
iniciar o ciclo de preparação. Repita
este procedimento duas vezes. Esvazie
a chávena.
9Para limpar o tabuleiro de recolha de
pingos, retire-o para fora da máquina.
Coloque uma pastilha de remoção do
óleo do café no tabuleiro de recolha de
pingos e encha-o com água quente até
dois terços da sua capacidade. Deixe
a solução de remoção do óleo do café
atuar durante, pelo menos, 30 minutos.
Em seguida, enxagúe o tabuleiro de
recolha de pingos cuidadosamente em
água corrente.
Agora, a sua máquina está limpa e pronta
para ser utilizada novamente.
Máquinas de café expresso sem um
compartimento para café moído
1Retire o grupo de preparação da
máquina.
2Coloque uma pastilha de remoção do
óleo do café numa chávena e encha-a
com água quente. Aguarde até a
pastilha estar totalmente dissolvida.
3Limpe os filtros e o canal de
distribuição do grupo de preparação
com a solução de remoção do óleo
do café. Se necessário, utilize uma
pequena esponja ou um pincel.
4Deixe a solução de remoção do óleo do
café atuar durante, pelo menos,
15 minutos.
5Lave o grupo de preparação
cuidadosamente em água corrente e,
em seguida, insira-o novamente.
6Para limpar o tabuleiro de recolha de
pingos, retire-o para fora da máquina.
Coloque uma pastilha de remoção do
óleo do café no tabuleiro de recolha de
pingos e encha-o com água quente até
dois terços da sua capacidade. Deixe
a solução de remoção do óleo do café
atuar durante, pelo menos, 30 minutos.
Em seguida, enxagúe o tabuleiro de
recolha de pingos cuidadosamente em
água corrente.
Agora, a sua máquina está limpa e pronta
para ser utilizada novamente.
Máquinas de café com um suporte
do filtro
1Desligue a máquina e deixe-a arrefecer.
2Retire o suporte do filtro da máquina.
Retire o filtro do suporte.
3Coloque uma pastilha de remoção do
óleo do café num recipiente e encha-o
com água quente.
4Coloque o suporte do filtro na solução
de remoção do óleo do café. Deixe a
solução actuar durante 30 minutos,
no mínimo.
5Retire o suporte do filtro do recipiente e
enxague-o cuidadosamente à torneira
com água corrente.
6Coloque o filtro no respectivo suporte
e volte a montar o suporte do filtro no
interior da máquina.
7Coloque uma chávena por baixo do
bico e prepare uma chávena sem
colocar café moído no filtro. Esvazie a
chávena.
Agora, a sua máquina está limpa e pronta
para ser utilizada novamente.
Espressokeittimet, joissa ei ole
esijauhetun kahvin säiliötä
1Poista kahviyksikkö laitteesta.
2Aseta kahviöljynpoistotabletti kuppiin
ja täytä kuppi kuumalla vedellä. Odota,
kunnes tabletti on liuennut kokonaan.
3 Puhdista kahviyksikön suodattimet ja
suutinkanava kahviöljynpoistoaineella.
Käytä tarvittaessa pientä sientä tai
pientä harjaa.
4Anna kahviöljynpoistoaineen vaikuttaa
vähintään 15 minuuttia.
5Huuhtele kahviyksikkö perusteellisesti
juoksevalla vedellä ja aseta se sitten
takaisin paikalleen.
6Poista tippa-alusta laitteesta
sen puhdistamista varten. Aseta
kahviöljynpoistotabletti tippaalustaan ja täytä kaksi kolmasosaa
sen tilavuudesta kuumalla vedellä.
Anna kahviöljynpoistoaineen vaikuttaa
vähintään 30 minuuttia. Huuhtele sitten
tippa-alusta perusteellisesti juoksevalla
vedellä.
Laite on nyt puhdas ja taas käyttövalmis.
Kahvinkeittimet, joissa on
suodatinteline
1Sammuta laite ja anna sen jäähtyä.
2Irrota suodatinteline laitteesta. Irrota
suodatin telineestä.
3Pane kahviöljynpoistotabletti astiaan ja
täytä astia kuumalla vedellä.
4 Aseta suodatinteline
kahviöljynpoistoaineeseen. Anna aineen
vaikuttaa vähintään 30 minuuttia.
5Poista suodatinteline astiasta ja
huuhtele teline perusteellisesti
juoksevalla ja raikkaalla vedellä.
6Aseta suodatin takaisin
suodatintelineeseen ja kiinnitä
suodatinteline laitteeseen.
7Aseta suuttimen alle kuppi ja keitä
kupillinen vettä lisäämättä jauhettua
kahvia suodattimeen. Tyhjennä kuppi.
Laite on nyt puhdas ja taas käyttövalmis.
SVENSKA
Instruktioner för användning
Tack för att du har köpt våra
avfettningstabletter av högsta kvalitet.
Regelbunden avfettning av bryggruppen
garanterar hög kaffekvalitet och perfekt
flöde i koppen. Du använder dessa
tabletter för att rengöra bryggruppen,
droppfiltret eller filterhållaren i din
espressomaskin från fett.
Vi rekommenderar att du använder en
avfettningstablett en gång i månaden för
att försäkra dig om att din maskin kommer
att fungera väl under lång tid.
Obs! Avfettningstabletterna kalkar inte av
maskinen. Använd det avkalkningsmedel
som rekommenderas i användarhandboken
för att kalka av din maskin.
Espressomaskiner med ett
rengöringsprogram
Följ anvisningarna för rengöringsprogrammet
i användarhandboken för maskinen.
Espressomaskiner med behållare
för förmalet kaffe
Kiitos, että ostit laadukkaita
kahviöljynpoistotablettejamme. Poistamalla
rasvan säännöllisesti kahviyksiköstä varmistat,
että kahvi on laadultaan ensiluokkaista
ja että kahvi valuu kuppiin täydellisesti.
Näiden tablettien avulla voit poistaa
rasvan espressokeittimen kahviyksiköstä,
tippasuodattimesta tai suodatintelineestä.
Jotta laite toimii asianmukaisesti vielä pitkään,
suosittelemme puhdistamaan laitteen
kahviöljynpoistotabletilla kerran kuukaudessa.
Huomautus: Kahviöljynpoistotabletit
eivät poista laitteesta kalkkia. Käytä
kalkinpoistoon laitteen käyttöoppaassa
suositeltua kalkinpoistoainetta.
1Ställ en kopp under kaffepipen.
Fyll vattentanken med rent vatten.
2Lägg en avfettningstablett i behållaren
för förmalet kaffe och välj funktionen
för förmalet kaffe.
3Lägg inte något förmalet kaffe
i behållaren. Tryck på knappen
för espresso/kaffe för att starta
bryggningen. När en halv kopp vatten
har bryggts stänger du av maskinen och
drar ur kontakten.
4Låt avfettningslösningen verka i minst
15 minuter.
5Sätt in stickkontakten i vägguttaget igen,
starta maskinen och låt den slutföra
bryggningen. Töm koppen.
6Öppna underhållsluckan. Ta ur
bryggruppen ur maskinen och skölj den
ordentligt under rinnande vatten.
7Sätt tillbaka bryggruppen i maskinen
och ställ en kopp under kaffepipen.
8Välj funktionen för förmalet kaffe. Lägg
inte något förmalet kaffe i behållaren.
Tryck på knappen för espresso för att
starta bryggningen. Upprepa detta två
gånger. Töm koppen.
9 Ta bort droppbrickan från maskinen för att
rengöra den. Lägg en avfettningstablett
på droppbrickan och fyll den till två
tredjedelar med varmt vatten. Låt
avfettningslösningen verka i minst
30 minuter. Skölj sedan droppbrickan
ordentligt under rinnande vatten.
Din maskin är nu rengjord och klar att
användas igen.
Espressokeittimet, joissa on
puhdistusohjelma
Espressomaskiner utan behållare
för malet kaffe
Toimi laitteen käyttöoppaassa olevan
puhdistusohjelman ohjeiden mukaan.
1Ta ut bryggruppen ur maskinen.
2Lägg en avfettningstablett i en kopp
och fyll koppen med varmt vatten.
Vänta till dess att tabletten har lösts
upp fullständigt.
3Rengör bryggruppens filter och
utloppskanal med avfettningslösningen.
Använd vid behov en liten svamp eller
borste.
4Låt avfettningslösningen verka i minst
15 minuter.
5Skölj bryggruppen ordentligt under
rinnande vatten och sätt sedan tillbaka
den i maskinen.
6Ta bort droppbrickan från maskinen
för att rengöra den. Lägg en
avfettningstablett på droppbrickan
och fyll den till två tredjedelar med
varmt vatten. Låt avfettningslösningen
verka i minst 30 minuter. Skölj sedan
droppbrickan ordentligt under rinnande
vatten.
Din maskin är nu rengjord och klar att
användas igen.
SUOMI
Käyttöohjeet
Espressokeittimet, joissa on
esijauhetun kahvin säiliö
1Aseta kuppi kahvin suuttimen alle.
Kaada vesisäiliöön raikasta vettä.
2Aseta kahviöljynpoistotabletti
esijauhetun kahvin säiliöön ja valitse
esijauhetun kahvin toiminto.
3Älä lisää esijauhettua kahvia. Käynnistä
kahvin keittäminen painamalla
espresso-/kahvipainiketta. Kun puoli
kupillista vettä on keitetty, sammuta
laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
4Anna kahviöljynpoistoaineen vaikuttaa
vähintään 15 minuuttia.
5Työnnä pistoke takaisin pistorasiaan
ja keitä vesi loppuun kytkemällä
laitteeseen virta. Tyhjennä kuppi.
6Avaa huoltoluukku. Irrota kahviyksikkö
ja huuhtele se perusteellisesti
juoksevalla vedellä.
7Laita kahviyksikkö takaisin paikalleen ja
aseta kahvin suuttimen alle kuppi.
8Valitse esijauhetun kahvin toiminto.
Älä lisää esijauhettua kahvia. Käynnistä
kahvin keittäminen painamalla
espressopainiketta. Toista tämä kaksi
kertaa. Tyhjennä kuppi.
9Poista tippa-alusta laitteesta
sen puhdistamista varten. Aseta
kahviöljynpoistotabletti tippaalustaan ja täytä kaksi kolmasosaa
sen tilavuudesta kuumalla vedellä.
Anna kahviöljynpoistoaineen vaikuttaa
vähintään 30 minuuttia. Huuhtele sitten
tippa-alusta perusteellisesti juoksevalla
vedellä.
Laite on nyt puhdas ja taas käyttövalmis.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
CA6704
Οδηγίες χρήσης
Συγχαρητήρια για την αγορά των κορυφαίας
ποιότητας δισκίων απομάκρυνσης ελαίων καφέ.
Η απολίπανση της ομάδας παρασκευής τακτικά
διασφαλίζει μια εξαιρετική ποιότητα καφέ και
τέλεια ροή στο φλιτζάνι σας. Με αυτά τα δισκία
μπορείτε να απομακρύνετε το λίπος από την
ομάδα παρασκευής της μηχανής espresso,
από το φίλτρο περισυλλογής υγρών ή από την
υποδοχή φίλτρου της μηχανής espresso. Για να
διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής
για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε
να την καθαρίζετε με ένα δισκίο απομάκρυνσης
ελαίων καφέ μία φορά το μήνα.
Σημείωση: Τα δισκία απομάκρυνσης ελαίων
καφέ δεν αφαιρούν τα άλατα από τη μηχανή.
Για να αφαιρέσετε τα άλατα από τη μηχανή,
χρησιμοποιήστε το αφαλατικό που συνιστάται
στο εγχειρίδιο χρήσης της μηχανής.
Μηχανές espresso με πρόγραμμα
καθαρισμού
Ακολουθήστε τις οδηγίες για το πρόγραμμα
καθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης της μηχανής.
Μηχανές espresso με διαμέρισμα
προαλεσμένου καφέ
1Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το
στόμιο εκροής καφέ. Γεμίστε τη δεξαμενή
νερού με φρέσκο νερό.
2Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης
ελαίων καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου
καφέ και επιλέξτε τη λειτουργία
προαλεσμένου καφέ.
3Μην προσθέσετε προαλεσμένο καφέ.
Πατήστε το κουμπί espresso/καφέ, για
να ξεκινήσετε τον κύκλο παρασκευής.
Μόλις ετοιμαστεί μισό φλιτζάνι νερό,
απενεργοποιήστε τη μηχανή και
αποσυνδέστε την.
4Αφήστε το διάλυμα απομάκρυνσης ελαίων
καφέ να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
5Εισαγάγετε πάλι το φις σε επιτοίχια
πρίζα και ενεργοποιήστε τη μηχανή για
να ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής.
Αδειάστε το φλιτζάνι.
6Ανοίξτε το πορτάκι συντήρησης. Αφαιρέστε
την ομάδα παρασκευής και ξεπλύνετέ την
πολύ καλά με νερό βρύσης.
7Τοποθετήστε ξανά την ομάδα παρασκευής
και τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το
στόμιο εκροής καφέ.
8Επιλέξτε τη λειτουργία προαλεσμένου
καφέ. Μην προσθέσετε προαλεσμένο
καφέ. Πατήστε το κουμπί espresso, για
να ξεκινήσετε τον κύκλο παρασκευής.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία δύο φορές.
Αδειάστε το φλιτζάνι.
9 Για να καθαρίσετε το δίσκο περισυλλογής
υγρών, αφαιρέστε τον από τη μηχανή.
Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης
ελαίων καφέ στο δίσκο περισυλλογής
υγρών και γεμίστε τον κατά δύο τρίτα της
χωρητικότητάς του με ζεστό νερό. Αφήστε το
διάλυμα απομάκρυνσης ελαίων καφέ να δράσει
για τουλάχιστον 30 λεπτά. Στη συνέχεια,
ξεπλύνετε το δίσκο περισυλλογής υγρών
πολύ καλά με νερό βρύσης.
Τώρα, η μηχανή σας είναι καθαρή και έτοιμη για
χρήση.
Μηχανές espresso χωρίς διαμέρισμα
προαλεσμένου καφέ
1Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής από τη
μηχανή.
2Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης
ελαίων καφέ σε ένα φλιτζάνι και γεμίστε το
με ζεστό νερό. Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί
εντελώς το δισκίο.
3Καθαρίστε τα φίλτρα και το κανάλι εκροής
της ομάδας παρασκευής με το διάλυμα
απομάκρυνσης ελαίων καφέ. Εάν είναι
απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα μικρό
σφουγγάρι ή ένα μικρό βουρτσάκι.
4Αφήστε το διάλυμα απομάκρυνσης ελαίων
καφέ να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
5Ξεπλύνετε την ομάδα παρασκευής πολύ καλά
με νερό βρύσης και τοποθετήστε την ξανά.
6Για να καθαρίσετε το δίσκο περισυλλογής
υγρών, αφαιρέστε τον από τη μηχανή.
Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης
ελαίων καφέ στο δίσκο περισυλλογής
υγρών και γεμίστε τον κατά δύο τρίτα της
χωρητικότητάς του με ζεστό νερό. Αφήστε
το διάλυμα απομάκρυνσης ελαίων καφέ
να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Στη
συνέχεια, ξεπλύνετε το δίσκο περισυλλογής
υγρών πολύ καλά με νερό βρύσης.
Τώρα, η μηχανή σας είναι καθαρή και έτοιμη για
χρήση.
>75% recycled paper
> 75% papier recyclé
4219.460.3953.1
www.philips.com
Μηχανές καφέ με υποδοχή φίλτρου
1Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε τη
να κρυώσει.
2Αφαιρέστε την υποδοχή του φίλτρου της
μηχανής. Αφαιρέστε το φίλτρο από την
υποδοχή.
3Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης
ελαίων καφέ σε ένα δοχείο και γεμίστε
το με ζεστό νερό.
4Προσθέστε την υποδοχή φίλτρου στο
διάλυμα απομάκρυνσης ελαίων καφέ. Αφήστε
το απολιπαντικό να δράσει για τουλάχιστον
30 λεπτά.
5Αφαιρέστε την υποδοχή φίλτρου από το
δοχείο και ξεπλύνετέ την πολύ καλά με νερό
βρύσης.
6Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στην υποδοχή
φίλτρου και συναρμολογήστε την υποδοχή
φίλτρου μέσα στη μηχανή.
7Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το
στόμιο εκροής και παρασκευάσετε ένα
φλιτζάνι καφέ χωρίς να τοποθετήσετε
αλεσμένο καφέ στο φίλτρο. Αδειάστε το
φλιτζάνι.
Τώρα, η μηχανή σας είναι καθαρή και έτοιμη για
χρήση.
Kaffebryggare med filterhållare
1Stäng av bryggaren och låt den svalna.
2Ta ut filterhållaren ur bryggaren. Ta bort
filtret från hållaren.
3Lägg en avfettningstablett i ett kärl och
fyll det med varmt vatten.
4 Lägg filterhållaren i avfettningslösningen.
Låt lösningen verka i minst 30 minuter.
5Ta upp filterhållaren ur kärlet och skölj
den ordentligt under rinnande vatten.
6Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt
sedan filterhållaren på plats i bryggaren
igen.
7Ställ en kopp under pipen och brygg en
kopp utan att lägga malet kaffe i filtret.
Töm koppen.
Din maskin är nu rengjord och klar att
användas igen.
18/04/17 11:44
ENGLISH
Usage instructions
Congratulations on buying our top-quality
coffee oil remover tablets. Degreasing
your brewing group regularly ensures an
outstanding coffee quality and a perfect
flow in your cup. With these tablets you
can remove grease from the brew group of
your espresso machine, from the dripfilter
or filter holder of your espresso machine.
To ensure your machine continues to
function properly for a long time, we
advise you to clean it with a coffee oil
remover tablet once a month.
Note: Coffee oil remover tablets do not
descale the machine. To descale
the machine, use the descaler that is
recommended in the user manual of
your machine.
Espresso machines with a cleaning
program
Follow the instructions for the cleaning
program in the user manual of the machine.
Espresso machines with a preground coffee compartment
1Put a cup under the coffee spout.
Fill the water tank with fresh water.
2Put a coffee oil remover tablet in the
pre-ground coffee compartment and
select the pre-ground coffee function.
3Do not add pre-ground coffee. Press
the espresso/coffee button to start
the brewing cycle. When half a cup of
water has been brewed, switch off the
machine and unplug it.
4Let the coffee oil remover solution act
for at least 15 minutes.
5Insert the mains plug back into a wall
socket and switch on the machine to
complete the brewing cycle. Empty
the cup.
6Open the service door. Remove the
brew group and rinse it thoroughly
under the tap.
7Reinsert the brew group and place a
cup under the coffee spout.
8Select the pre-ground coffee function.
Do not add pre-ground coffee. Press
the espresso button to start the brewing
cycle. Repeat this twice. Empty the cup.
9To clean the drip tray, take it out of the
machine. Place a coffee oil remover
tablet in the drip tray and fill it with hot
water up to two-thirds of its capacity.
Let the coffee oil remover solution act
for at least 30 minutes. Then rinse the
drip tray thoroughly under the tap.
Now your machine is clean and ready for
use again.
Espresso machines without a
ground coffee compartment
1Remove the brew group from the
machine.
2Put a coffee oil remover tablet in a cup
and fill the cup with hot water. Wait
until the tablet is completely dissolved.
3Clean the filters and the dispensing
channel of the brew group with the
coffee oil remover solution. If necessary,
use a small sponge or a small brush.
4Let the coffee oil remover solution act
for at least 15 minutes.
5Rinse the brew group thoroughly under
the tap and then reinsert it.
6To clean the drip tray, take it out of the
machine. Place a coffee oil remover
tablet in the drip tray and fill it with hot
water up to two-thirds of its capacity.
Let the coffee oil remover solution act
for at least 30 minutes. Then rinse the
drip tray thoroughly under the tap.
Now your machine is clean and ready for
use again.
Coffee machines with a filter holder
1Switch off the machine and let it cool
down.
2Take out the filter holder of the machine.
Remove the filter from the holder.
3Put a coffee oil remover tablet in a
container and fill it up with hot water.
4Add the filter holder into the coffee oil
remover solution. Let the solution act
for at least 30 minutes.
5Take the filter holder out of the
container and rinse it thoroughly under
the tap with fresh water.
6Place the filter into the filter holder and
reassemble the filter holder back into
the machine.
7Place a cup under the spout and brew
one cup without putting ground coffee
in the filter. Empty the cup.
Now your machine is clean and ready for
use again.
DANSK
Anvendelsesinstruktioner
Tillykke med dit køb af vores
kvalitetsrengøringstabletter. Regelmæssig
affedtning af bryggeenheden sikrer en
fremragende kaffekvalitet og et perfekt flow
i din kop. Med disse tabletter kan du fjerne
fedt fra din espressomaskines bryggeenhed
og fra din espressomaskines drypfilter eller
filterholder. For at sikre at din maskine
fortsætter med at fungere ordentligt i lang
tid, anbefaler vi, at du rengør den med
rengøringstabletter en gang om måneden.
Bemærk: Rengøringstabletter afkalker ikke
maskinen. Når du vil afkalke maskinen,
skal du bruge det afkalkningsmiddel, der
anbefales
i brugervejledningen til din maskine.
Espressomaskiner med et
rengøringsprogram
Følg instruktionerne for engøringsprogrammet
i rugervejledningen til maskinen.
Espresso-/kaffemaskiner med en
beholder til formalet kaffe
1Sæt en kop under kaffeudløbet.
Fyld vandtanken med friskt vand.
2Læg en rengøringstablet i beholderen
til formalet kaffe, og vælg funktionen til
formalet kaffe.
3Hæld ikke formalet kaffe i. Tryk på
knappen espresso/kaffe for at starte
bryggeprocessen. Når der er brygget en
halv kop vand, skal du trykke
på tænd/sluk-knappen for at slukke
maskinen.
4Lad kaffeoliefjerneropløsningen virke
i ca. 15 minutter.
5Sæt netledningen i stikkontakten,
og sæt derefter on/off-knappen
(tænd/sluk) på bagsiden af apparatet
til „O“. Tøm koppen.
6
Åbn lågen. Fjern bryggeenheden, og skyl
den grundigt under rindende vand.
7Sæt bryggeenheden i maskinen igen,
og placer en kop under udløbet.
4219_460_3953_1_DFU-Leaflet_60x130_v2.indd 7-12
8Vælg funktionen for formalet kaffe.
Hæld ikke formalet kaffe i. Tryk
på knappen espresso for at starte
bryggeprocessen. Gentag dette to
gange. Tøm koppen.
9Når du vil rengøre drypbakken, skal
du tage den ud af maskinen. Placer en
rengøringstablet i drypbakken, og fyld
den to tredjedele med varmt vand. Lad
kaffeoliefjerneropløsningen virke i ca.
30 minutter. Skyl derefter drypbakken
grundigt under vandhanen.
Nu er din maskine ren og klar til brug igen.
Espresso-/kaffemaskiner med en
beholder til formalet kaffe
1Tag maskinen ud af kassen.
2Læg en affedtningstablet i en kop, og
fyld koppen med varmt vand.
Vent, indtil tabletten er helt opløst.
3Rengør filtrene og
bryggeenhedens udløbskanal med
affedtningsopløsningen. Brug en lille
svamp eller en lille børste, hvis det er
nødvendigt.
4Lad kaffeoliefjerneropløsningen virke i
ca. 15 minutter.
5Skyl bryggeenheden grundigt under
vandhanen, og sæt den i igen.
6Når du vil rengøre drypbakken, skal du
tage den ud af maskinen.
Placer en rengøringstablet i
drypbakken, og fyld den to tredjedele
med varmt vand. Lad
kaffeoliefjerneropløsningen virke i ca.
30 minutter. Skyl derefter drypbakken
grundigt under vandhanen.
Nu er din maskine ren og klar til brug igen.
Kaffemaskiner med filterholder
1Sluk for maskinen, og lad den køle af.
2Tag hele filteret ud af elkanden. Tag
filteret ud af filterholderen.
3Læg en affedtningstablet i en kop, og
fyld koppen med varmt vand.
4Hold låget over filteret, og sænk det på
plads. Lad opløsningen virke
i mindst 30 minutter.
5 Tag filterholderen op af beholderen med
affedtningsopløsning, og skyl den grundigt
med rindende vand, indtil den er ren.
6Sæt filteret i filterholderen, og monter
filterholderen i maskinen igen.
7Placer en kop under udløbet, og bryg
én kop uden at hælde formalet kaffe i
filteret. Tøm koppen.
Nu er din maskine ren og klar til brug igen.
DEUTSCH
Gebrauchsanweisungen
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer
erstklassigen Kaffeefettlöser-Tabletten.
Das regelmäßige Entfetten der Brühgruppe
gewährleistet eine hervorragende
Kaffeequalität und einen perfekten Ablauf
in Ihre Tasse.
Mit diesen Tabletten können Sie Fett aus
der Brühgruppe, dem Abtropffilter oder
dem Filterhalter Ihrer Espressomaschine
entfernen. Um eine lange Laufzeit Ihrer
Maschine zu gewährleisten, empfehlen
wir Ihnen, sie einmal pro Monat mit
Kaffeefettlöser-Tabletten zu reinigen.
Hinweis: Kaffeefettlöser-Tabletten
entkalken die Maschine nicht. Zum
Entkalken verwenden Sie den Entkalker,
der in der Bedienungsanleitung Ihrer
Kaffeemaschine empfohlen wird.
Espresso-Maschinen mit einem
Reinigungsprogramm
Folgen Sie den Anweisungen für
das Reinigungsprogramm in der
Bedienungsanleitung des Geräts.
Espressomaschinen mit einem
Fach für vorgemahlenen Kaffee
1Stellen Sie eine Tasse unter den
Kaffeeauslauf. Füllen Sie den
Wassertank mit frischem Wasser.
2Geben Sie eine Kaffeefettlöser-Tablette
in das Fach für vorgemahlenen Kaffee,
und wählen Sie die Funktion für
vorgemahlenen Kaffee.
3
Fügen Sie keinen vorgemahlenen Kaffee
hinzu. Drücken Sie Espresso-/KaffeeTaste, um den Brühzyklus zu starten.
Sobald eine halbe Tasse Wasser gebrüht
ist, schalten Sie die Maschine aus, und
entfernen Sie den Stecker.
4Lassen Sie die KaffeefettentfernungsLösung mindestens 15 Minuten lang
einwirken.
5Stecken Sie den Netzstecker zurück in
die Wandsteckdose, und schalten Sie
die Maschine ein, um den Brühzyklus
abzuschließen. Leeren Sie die Tasse.
6Öffnen Sie die Serviceklappe. Entfernen
Sie die Brühgruppe, und spülen Sie sie
gründlich unter fließendem Wasser ab.
7Setzen Sie die Brühgruppe wieder ein,
und stellen Sie eine Tasse unter den
Kaffeeauslauf.
8Wählen Sie die Funktion für
vorgemahlenen Kaffee. Fügen Sie
keinen vorgemahlenen Kaffee hinzu.
Drücken Sie die Espresso-Taste, um
den Brühzyklus zu starten. Wiederholen
Sie dies zwei Mal. Leeren Sie die Tasse.
9Zum Reinigen der Abtropfschale
nehmen Sie sie aus der Maschine.
Geben Sie eine KaffeefettlöserTablette in die Abtropfschale,
und füllen Sie sie bis zwei Drittel
ihres Fassungsvermögens mit
heißem Wasser. Lassen Sie die
Kaffeefettentfernungs-Lösung
mindestens 30 Minuten lang einwirken.
Spülen Sie dann die Tropfschale
gründlich unter fließendem Wasser.
Jetzt ist Ihre Maschine sauber und wieder
einsatzbereit.
Espressomaschinen ohne ein Fach
für gemahlenen Kaffee
1Entnehmen Sie die Brühgruppe aus der
Maschine.
2Geben Sie eine Kaffeefettlöser-Tablette
in eine Tasse, und füllen Sie die Tasse
mit heißem Wasser. Warten Sie, bis sich
die Tablette vollständig aufgelöst hat.
3Reinigen Sie die Filter und den
Auslaufkanal der Brühgruppe mit der
Kaffeefettenfernungs-Lösung. Falls
erforderlich, verwenden Sie einen kleinen
Schwamm oder eine kleine Bürste.
4Lassen Sie die KaffeefettentfernungsLösung mindestens 15 Minuten lang
einwirken.
5Spülen Sie die Brühgruppe gründlich
unter fließendem Wasser aus,
und setzen Sie sie wieder ein.
6Zum Reinigen der Abtropfschale
nehmen Sie sie aus der Maschine.
Geben Sie eine KaffeefettlöserTablette in die Abtropfschale,
und füllen Sie sie bis zwei Drittel
ihres Fassungsvermögens mit
heißem Wasser. Lassen Sie die
Kaffeefettentfernungs-Lösung
mindestens 30 Minuten lang einwirken.
Spülen Sie dann die Tropfschale
gründlich unter fließendem Wasser.
Jetzt ist Ihre Maschine sauber und wieder
einsatzbereit.
Kaffeemaschinen mit Filterhalter
1Schalten Sie die Maschine aus, und
lassen Sie sie abkühlen.
2Nehmen Sie den Filterhalter aus der
Maschine heraus. Nehmen Sie den
Filter aus der Halterung heraus.
3Geben Sie eine Kaffeefettlöser-Tablette
in ein Gefäß, und füllen Sie es mit
heißem Wasser auf.
4Geben Sie den Filterhalter in die
Kaffeefettenfernungs-Lösung. Lassen
Sie die Reinigungslösung mindestens
30 Minuten lang einwirken.
5Nehmen Sie den Filterhalter aus dem
Behälter, und reinigen Sie ihn gründlich
unter frischem Wasser.
6Setzen Sie den Filter in den Filterhalter,
und setzen Sie den Filterhalter wieder
in die Maschine ein.
7Stellen Sie eine Tasse unter den
Auslauf, und bereiten Sie eine Tasse zu,
ohne gemahlenen Kaffee in den Filter
zu geben. Leeren Sie die Tasse.
Jetzt ist Ihre Maschine sauber und wieder
einsatzbereit.
FRANÇAIS
Instructions d’utilisation
Félicitations ! Vous avez acheté nos
pastilles de dégraissage pour café de
qualité supérieure. Un dégraissage régulier
de votre groupe café assure une qualité
exceptionnelle du café et un écoulement
parfait dans la tasse. Avec ces pastilles,
vous pouvez éliminer la graisse du
groupe café, du filtre ou du porte-filtre
de votre machine à espresso. Pour que
votre machine continue à fonctionner
correctement pendant longtemps, nous
vous conseillons de la nettoyer à l’aide
d’une pastille de dégraissage pour café
une fois par mois.
Remarque : les pastilles de dégraissage
ne détartrent pas la machine. Pour
la détartrer, utilisez le détartrant
recommandé dans le mode d’emploi de
votre machine.
Machines à espresso dotées d’un
programme de nettoyage
Suivez les instructions du programme de
nettoyage dans le mode d’emploi de la
machine.
Machines à espresso dotées d’un
compartiment pour café prémoulu
1Placez une tasse sous l’unité
d’écoulement du café. Remplissez le
réservoir d’eau claire.
2Placez une pastille de dégraissage pour
café dans le compartiment pour café
prémoulu et sélectionnez la fonction de
préparation du café prémoulu.
3N’ajoutez pas de café prémoulu.
Appuyez sur le bouton espresso/café
pour lancer le cycle de préparation.
Lorsque la moitié d’une tasse a été
préparée, éteignez la machine et
débranchez-la.
4Laissez agir la solution de dégraissage
pour café pendant au moins 15 minutes.
5Rebranchez la fiche secteur sur une
prise murale et allumez la machine pour
achever le cycle de préparation du café.
Videz la tasse.
6Ouvrez la porte d‘accès au groupe de
percolation. Retirez le groupe café et
rincez-le soigneusement sous l’eau du
robinet.
7Réinsérez le groupe café et placez une
tasse sous l’unité d’écoulement du café.
8Sélectionnez la fonction de préparation
du café prémoulu. N’ajoutez pas de
café prémoulu. Appuyez sur le bouton
espresso pour lancer le cycle de
préparation. Répétez à deuxième fois.
Videz la tasse.
9Pour nettoyer le plateau égouttoir,
retirez-le de la machine. Placez-y une
pastille de dégraissage pour café et
remplissez-le d’eau chaude jusqu’aux
deux tiers de sa capacité. Laissez
agir la solution de dégraissage pour
café pendant au moins 30 minutes.
Videz le plateau égouttoir et rincez-le
soigneusement sous l’eau du robinet.
Votre machine est désormais propre et
prête à l’emploi.
Machines à espresso sans
compartiment pour café moulu
1 Retirez le groupe café de la machine.
2Placez une pastille de dégraissage pour
café dans une tasse et remplissez-la
d’eau chaude. Patientez jusqu’à ce que
la pastille soit complètement dissoute.
3Nettoyez les filtres et le canal
d’écoulement du groupe café avec
la solution de dégraissage pour café.
Si nécessaire, utilisez une petite éponge
ou une petite brosse.
4Laissez agir la solution de dégraissage
pour café pendant au moins 15 minutes.
5Rincez soigneusement le groupe café
sous l’eau du robinet, puis réinsérez-le.
6Pour nettoyer le plateau égouttoir,
retirez-le de la machine. Placez-y une
pastille de dégraissage pour café et
remplissez-le d’eau chaude jusqu’aux
deux tiers de sa capacité. Laissez
agir la solution de dégraissage pour
café pendant au moins 30 minutes.
Videz le plateau égouttoir et rincez-le
soigneusement sous l’eau du robinet.
Votre machine est désormais propre et
prête à l’emploi.
Machines à café dotées d’un
porte-filtre
ESPAÑOL
ITALIANO
NEDERLANDS
Instrucciones de uso
Istruzioni per l‘uso
Gebruiksinstructies
Enhorabuena por comprar nuestras
pastillas desengrasantes de máxima
calidad. El desengrase periódico del grupo
de preparación garantiza una dispensación
perfecta en la taza y un café de excelente
calidad. Con estas pastillas podrá eliminar
la grasa del grupo de preparación del
café de la cafetera expreso, del filtro o
del portafiltro de la cafetera expreso.
Para garantizar que la cafetera sigue
funcionando durante largo tiempo, le
recomendamos que la limpie con una
pastilla desengrasante una vez al mes.
Nota: Las pastillas desengrasantes no
eliminan los depósitos de cal de la
cafetera. Para eliminar los depósitos de
cal de la cafetera, utilice el descalcificador
recomendado en el manual de usuario de
la cafetera.
Congratulazioni per l‘acquisto delle nostre
pastiglie di alta qualità per la rimozione
dei residui grassi del caffè. Sgrassando
regolarmente il gruppo infusore, si assicura
una qualità del caffè eccellente e un flusso
perfetto nella vostra tazza. Con queste
pastiglie potete rimuovere il grasso dal
gruppo infusore, dal filtro a goccia o dal
portafiltro della vostra macchina espresso.
Per assicurare il corretto funzionamento
della macchina per un periodo prolungato,
consigliamo di pulirla con una pastiglia per
la rimozione dei residui grassi del caffè una
volta al mese.
Nota: le pastiglie per la rimozione dei
residui grassi del caffè non consentono
di eseguire anche la pulizia anticalcare.
Per eseguire quest‘ultima, utilizzate il
prodotto apposito consigliato nel manuale
dell‘utente della macchina.
Gefeliciteerd met de aanschaf van onze
eersteklas koffieolieverwijderingstabletten.
Het regelmatig ontvetten van uw zetgroep
zorgt voor een uitstekende koffie-kwaliteit
en een perfecte stroming in uw kopje.
Met deze tabletten kunt u vet verwijderen
van de zetgroep van uw espressoapparaat, van het druppelfilter of van de
filterhouder van uw espresso-apparaat.
Om te zorgen dat het apparaat lange tijd
goed blijft werken, raden we u aan het
één keer per maand te reinigen met een
koffieolieverwijderingstablet.
Opmerking: Met koffieolieverwijderingstabletten kunt u het apparaat niet ontkalken.
Als u het apparaat wilt ontkalken, gebruikt
u de ontkalker die wordt aanbevolen in de
gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
Macchine espresso con programma
di pulizia
Volg de instructies voor het
reinigingsprogramma in de
gebruikershandleiding van het apparaat.
Cafeteras expreso que incluyen un
programa de limpieza
Siga las instrucciones para el programa de
limpieza según lo indicado en
el manual de usuario de la cafetera.
Cafeteras expreso con
compartimento para café molido
previamente
1Coloque una taza debajo de la boquilla
de salida del café. Llene el depósito de
agua con agua limpia.
2Coloque una pastilla desengrasante
en el compartimento de café molido
previamente y seleccione la función de
café molido previamente.
3No agregue café molido previamente.
Pulse el botón de café expreso/
estándar para iniciar el ciclo de
preparación del café. Cuando se haya
preparado media taza de agua, apague
y desconecte la cafetera.
4Deje que la solución desengrasante
actúe durante al menos 15 minutos.
5Vuelva a conectar la clavija a la toma
de corriente y encienda al cafetera para
terminar el ciclo de preparación del
café. Vacíe la taza.
6Abra la puerta de mantenimiento.
Extraiga el grupo de preparación del
café y enjuáguelo bien bajo el grifo.
7Vuelva a instalar el grupo de
preparación y coloque una taza debajo
de la boquilla de salida del café.
8Seleccione la función de café molido
previamente. No agregue café molido
previamente. Pulse el botón de expreso
para iniciar el ciclo de preparación del
café. Repita este paso dos veces.
Vacíe la taza.
9Para limpiar la bandeja de goteo,
extráigala de la cafetera. Coloque una
pastilla desengrasante en la bandeja
de goteo y llénela con agua caliente
hasta dos tercios de su capacidad.
Deje que la solución desengrasante
actúe durante al menos 30 minutos.
A continuación, enjuague a fondo la
bandeja de goteo bajo el grifo.
Ahora la cafetera estará limpia y lista para
usarse de nuevo.
Cafeteras expreso sin
compartimento para café molido
1 Quite el grupo de preparación del café
de la cafetera.
2Coloque una pastilla desengrasante en
una taza y llénela con agua caliente.
Espere hasta que la pastilla se haya
disuelto completamente.
3Limpie los filtros y el canal de salida
del grupo de preparación del café
con la solución desengrasante. Si es
necesario, utilice una esponja o un
cepillo de pequeño tamaño.
4Deje que la solución desengrasante
actúe durante al menos 15 minutos.
5Enjuague bien el grupo de preparación
del café bajo el grifo y, a continuación,
vuelva a colocarlo.
6Para limpiar la bandeja de goteo,
extráigala de la cafetera. Coloque una
pastilla desengrasante en la bandeja
de goteo y llénela con agua caliente
hasta dos tercios de su capacidad.
Deje que la solución desengrasante
actúe durante al menos 30 minutos.
A continuación, enjuague a fondo la
bandeja de goteo bajo el grifo.
Ahora la cafetera estará limpia y lista para
usarse de nuevo.
Cafeteras con portafiltro
1Apague la cafetera y deje que se enfríe.
2Saque el portafiltro de la cafetera.
Quite el filtro del portafiltro.
3Coloque una pastilla desengrasante
en un recipiente y llénelo con agua
caliente.
4Ponga el portafiltro en la solución
desengrasante. Deje que la solución
actúe durante al menos 30 minutos.
5Extraiga el portafiltro del recipiente y
enjuáguelo bien bajo el grifo con agua
corriente.
6Coloque el filtro en el portafiltro y
vuelva a montar el portafiltro en la
cafetera.
7Coloque una taza debajo de la boquilla
y prepare una taza sin poner café
molido en el filtro. Vacíe la taza.
Ahora la cafetera estará limpia y lista para
usarse de nuevo.
Seguite le istruzioni del programma di
pulizia riportate nel manuale per l‘utente
della macchina.
Macchine espresso con vano per
caffè pre-macinato
1Mettete una tazza sotto l‘erogatore del
caffè. Riempite il serbatoio con acqua
potabile.
2Mettete una pastiglia per la rimozione
dei residui grassi nel vano del caffè premacinato e selezionate la funzione del
caffè pre-macinato.
3Non aggiungete caffè pre-macinato.
Premete il pulsante dell‘espresso/caffè
per avviare il ciclo di preparazione.
Quando è stata erogata mezza tazza
di acqua, spegnete la macchina e
scollegatela.
4Lasciate agire la soluzione per la
rimozione dei residui grassi del caffè per
almeno 15 minuti.
5Inserite di nuovo la spina nella presa
di corrente a muro e accendete la
macchina per completare il ciclo di
preparazione. Svuotate la tazza.
6Aprite lo sportello di manutenzione.
Rimuovete il gruppo infusore e
risciacquatelo accuratamente sotto
l‘acqua corrente.
7Reinserite il gruppo infusore e
posizionate una tazza sotto il beccuccio
del caffè.
8Selezionate la funzione del caffè
pre-macinato. Non aggiungete caffè
pre-macinato. Premete il pulsante del
caffè espresso per avviare il ciclo di
preparazione. Ripetete l‘operazione
due volte. Svuotate la tazza.
9Per pulire il vassoio antigoccia,
rimuovetelo dalla macchina. Ponete
una pastiglia per la rimozione dei
residui grassi nel vassoio antigoccia e
riempitelo di acqua calda fino a due
terzi della sua capacità. Lasciate agire
la soluzione per la rimozione dei residui
grassi del caffè per almeno 30 minuti.
Quindi, risciacquate il vassoio
antigoccia con cura sotto l‘acqua
corrente.
La macchina ora è pulita e pronta per l‘uso.
Macchine espresso senza un vano
per caffè pre-macinato
1Estraete il gruppo infusore dalla
macchina.
2Mettete una pastiglia per la rimozione
dei residui grassi del caffè in una tazza
e riempitela con acqua calda. Attendete
fino a quando la pastiglia non sarà
completamente sciolta.
3Pulite i filtri e il canale di erogazione del
gruppo infusore con la soluzione per la
rimozione dei residui grassi del caffè. Se
necessario, usate una spugnetta o una
spazzolina.
4Lasciate agire la soluzione per la
rimozione dei residui grassi del caffè per
almeno 15 minuti.
5Sciacquate il gruppo infusore
accuratamente sotto l‘acqua corrente,
quindi reinseritelo.
6Per pulire il vassoio antigoccia,
rimuovetelo dalla macchina. Ponete
una pastiglia per la rimozione dei
residui grassi nel vassoio antigoccia
e riempitelo di acqua calda fino a
due terzi della sua capacità. Lasciate
agire la soluzione per la rimozione dei
residui grassi del caffè per almeno 30
minuti. Quindi, risciacquate il vassoio
antigoccia con cura sotto l‘acqua
corrente.
La macchina ora è pulita e pronta per l‘uso.
Macchine per caffè con portafiltro
1Spegnete la macchina e lasciatela
raffreddare.
2Estraete il portafiltro dalla macchina.
Rimuovete il filtro dal portafiltro.
3Mettete una pastiglia per la rimozione
dei residui grassi del caffè in un
contenitore e riempitela con acqua
calda.
4Aggiungete il portafiltro nella soluzione
per la rimozione dei residui grassi del
caffè. Lasciate agire la soluzione per
almeno 30 minuti.
5Estraete il portafiltro dal contenitore
e risciacquatelo accuratamente con
acqua fresca corrente.
6Posizionate il filtro nel portafiltro e
rimontate quest‘ultimo all‘interno della
macchina.
7Posizionate una tazza sotto il beccuccio
e riempitela, ma senza inserire caffè
macinato nel filtro. Svuotate la tazza.
La macchina ora è pulita e pronta per l‘uso.
Espressoapparaten met een
reinigingsprogramma
Espresso-apparaten met een
compartiment voor voorgemalen
koffie
1Plaats een kop onder de koffietuit.
Vul het waterreservoir met vers water.
2Plaats een koffieolieverwijderingstablet
in het compartiment voor voorgemalen
koffie en selecteer de functie voor
voorgemalen koffie.
3Voeg geen voorgemalen koffie toe.
Druk op de knop espresso/koffie om
de koffiezetcyclus te starten. Wanneer
een halve kop water is gezet, drukt u op
de aan-uitknop om het apparaat uit te
schakelen en trekt u de stekker uit het
stopcontact.
4Laat de koffieolieverwijderingsoplossing
tenminste 15 minuten inwerken.
5Steek de stekker terug in het
stopcontact en schakel het apparaat
aan om de koffiezetcyclus te voltooien.
Leeg de kop.
6Open de servicedeur. Verwijder de
zetgroep en spoel deze grondig af
onder de kraan.
7Plaats de zetgroep terug en plaats een
kopje onder de koffietuit.
8Selecteer de functie voor voorgemalen
koffie. Voeg geen voorgemalen koffie
toe. Druk op de espressoknop om de
koffiezetcyclus te starten. Herhaal dit
twee keer. Leeg de kop.
9Haal de lekbak uit het apparaat om
de bak schoon te maken. Plaats
een koffieolieverwijderingstablet in
de lekbak en vul deze voor twee
derde met heet water. Laat de
koffieolieverwijderingsoplossing
tenminste 30 minuten inwerken.
Spoel de lekbak vervolgens grondig af
onder de kraan.
Uw apparaat is weer schoon en klaar voor
gebruik.
Espresso-apparaten zonder een
compartiment voor voorgemalen
koffie
1Verwijder de zetgroep uit het apparaat.
2Plaats een koffieolieverwijderingstablet
in een kopje en vul deze met heet
water. Wacht tot de tablet volledig is
opgelost.
3Maak de filters en de tuit van
de zetgroep schoon met de
koffieolieverwijderingsoplossing.
Gebruik indien nodig een kleine spons
of een klein borsteltje.
4Laat de koffieolieverwijderingsoplossing
tenminste 15 minuten inwerken.
5Spoel de zetgroep grondig af onder de
kraan en plaats deze vervolgens terug.
6Haal de lekbak uit het apparaat om
de bak schoon te maken. Plaats
een koffieolieverwijderingstablet in
de lekbak en vul deze voor twee
derde met heet water. Laat de
koffieolieverwijderingsoplossing
tenminste 30 minuten inwerken. Spoel
de lekbak vervolgens grondig af onder
de kraan.
Uw apparaat is weer schoon en klaar voor
gebruik.
Koffiezetapparaten met een
filterhouder
1 Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen.
2Neem de filterhouder in zijn geheel uit
het apparaat. Verwijder het filter uit de
houder.
3Plaats een koffieolieverwijderingstablet
in een bakje en vul deze helemaal met
heet water.
4Plaats de filterhouder in de
koffieolieverwijderingsoplossing. Laat
de oplossing ten minste 30 minuten
inwerken.
5Haal de filterhouder uit het bakje en
spoel deze grondig schoon met vers
water uit de kraan.
6Zet de filter in de filterhouder en plaats
de filterhouder terug in het apparaat.
7Plaats een kop onder de koffietuit en
zet één kop zonder gemalen koffie in
het filter. Leeg de kop.
Uw apparaat is weer schoon en klaar voor
gebruik.
1Éteignez la machine et laissez-la
refroidir.
2Retirez le porte-filtre de la machine.
Retirez le filtre du porte-filtre.
3Placez une pastille de dégraissage pour
café dans un récipient et remplissez-le
d’eau chaude.
4Placez le porte-filtre dans la solution
de dégraissage pour café. Laissez
la solution agir pendant au moins
30 minutes.
5Retirez le porte-filtre du récipient et
rincez-le soigneusement sous l’eau du
robinet.
6Replacez le filtre dans le porte-filtre,
puis replacez le porte-filtre dans
l’appareil.
7Placez une tasse sous l’unité
d’écoulement et préparez une tasse
sans mettre de café moulu dans le filtre.
Videz la tasse.
Votre machine est désormais propre et
prête à l’emploi.
18/04/17 11:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement