Saeco | CA6903/99 | Saeco AquaClean Kalk- und Wasserfilter CA6903/99 Bedienungsanleitung

3 Estraete il serbatoio dell’acqua dalla macchina e
inserite la cartuccia verticalmente sopra il punto di
agganciodellacartuccia.(fig.2)
Nota: accertatevi che la cartuccia sia inserita saldamente e
che la guarnizione sia nella posizione giusta, per garantire le
migliori prestazioni.
Consiglio: inserite la cartuccia per il filtro in condizioni
di umidità.
4 Riempite il serbatoio dell’acqua con acqua del
rubinetto e reinseritelo nella macchina per il
caffè(fig.3).
5 Usate l’adesivo allegato per scrivere la data della
prossimasostituzionedelfiltro(dopo3mesi)
eposizionatelosulserbatoiodell’acqua(fig.4).
6 Per risciacquare la cartuccia, lasciate scorrere
mezzo litro di acqua dal tubo del vapore della
macchinaespressoepoigettatela.(fig.5)
, Ilfiltroelamacchinaorasonoprontiperl’uso.
Sostituzione
Sostituite la cartuccia del filtro ogni 3 mesi o quando
necessario.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare la cartuccia per il filtro dell’acqua
AquaClean, visitate il sito Web www.saeco.com/
aquaclean, rivolgetevi al vostro rivenditore Saeco
oppure a un centro di assistenza autorizzato.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, potete contattare il numero
locale Saeco. Le informazioni di contatto sono disponibili
sul sito Web www.philips.com/saeco.
ҚАЗАҚША
Кіріспе
AquaClean су сүзгісі картриджі кофе құрылғысын
қорғау үшін және кофе құрылғысының ішінде қақтың
түзілуін азайту үшін сүзілген суды қамтамасыз етеді.
AquaClean су сүзгісі қайнату қысымы мен
температурасы жағынан эспрессо құрылғысының
оңтайлы өнімділігін қамтамасыз етуге арналған.
Тамаша кофе дайындау үшін сапасы жақсы дәндерді,
күшті Saeco эспрессо құрылғысын және сапасы жақсы
суды пайдаланыңыз. AquaClean құрылғысы арқылы
кофенің күшейтілген дәмі мен хош иісін сезесіз.
Маңызды
Сүзгі картриджін пайдаланбас бұрын осы маңызды
ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау
үшін сақтап қойыңыз.
Абайлаңыз!
- AquaClean су сүзгісі картриджі тек коммуналдық
тазаланған ағынды сумен (құқықтық нормаларға
сәйкес әрдайым бақыланатын және ішуге қауіпсіз)
және ішуге қауіпсіз деп бекітілген жекеменшік
сумен қамтамасыз ету көздерінен алынған сумен
пайдалануға арналған. Егер құқықты органдардан
коммуналдық су қайнатылуы тиіс деген нұсқау
алынса, сүзілген су да қайнатылуы тиіс. Суды қайнату
нұсқауы күшін жойғанда бүкіл кофе құрылғысы
тазаланып, жаңа картридж салынуы қажет.
- Су ыдысын жиі тазалап тұрыңыз.
- Кейбір адамдар тобы үшін (мысалы, иммунитет
жүйесі әлсіреген және нәрестелер) әдетте ағынды
суды қайнату ұсынылады. Бұл сүзілген суға да
қатысты.
- Гигиеналық мақсатында су сүзгі картриджінің
материалы күміспен арнайы өңделеді. Денсаулыққа
қауіпті болып табылмайтын күмістің аз мөлшері
сүзілген су құрамында болуы мүмкін.
Бұл Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына (ДДҰ)
сәйкес ауыз су үшін ұсынылған.
- Егер бүйрегіңіз ауырса, гемодиализдік науқас және/
немесе калий шектелген диета болса, сүзу процесі
барысында калий құрамы сәл артуы мүмкін екенін
ескеріңіз. Сүзілген суды пайдаланудың алдында
дәрігермен кеңесуді ұсынамыз.
- Кофе құрылғысындағы қақты алғанда, су сүзгі
картриджін әрқашан су ыдысынан алып тастаңыз.
Содан соң, бүкіл су ыдысын жақсылап тазалап,
су сүзгі картриджін ауыстырыңыз.
- Егер жоғарыда көрсетілген AquaClean су сүзгісі
картриджін пайдалану мен ауыстыру жөніндегі
ұсыныстар сақталмаса, Saeco компаниясы
ешқандай жағдайда жауапты болмайды.
Абайлаңыз
- Ағынды суды сүзу үшін тек су сүзгі картриджін
пайдаланыңыз.
- Ауыстырылатын су сүзгі картридждерін салқын
және құрғақ жерде, түпнұсқалы жабық орамда
сақтаңыз.
- Су азық өнімі болып табылатындықтан, ыдыстағы
су 1 - 2 күн ішінде пайдаланылуы тиіс.
- Егер кофе құрылғысын ұзақ уақыт аралығында
пайдаланбайтын болсаңыз (мысалы, демалыс),
ыдыс ішіндегі суды пайдаланбауды және
картриджді ішінде қалдырмауды ұсынамыз.
Кофе құрылғысын қайта пайдаланудың алдында
картриджді шығарып, су ыдысын тазалаңыз,
содан соң «Пайдалануға дайындау» тарауында
сипатталғандай су сүзгі картриджін дайындаңыз.
Пайдалануға дайындау
Ескертпе. Егер кофе құрылғысын ұзақ уақыт
аралығында пайдаланбаған болсаңыз (мысалы,
демалыс), төменде сипатталған процедураны да
орындаңыз.
1 Сүзгі картриджін орамнан алыңыз.
2 Картриджді басын төмен қаратып салқын суға
батырыңыз. Ауа көпіршіктерін шығару үшін
сүзгінің шетін жаймен басыңыз (Cурет 1).
3 Су ыдысын құрылғыдан шығарып,
картриджді картридж қосылымына тігінен
салыңыз. (Cурет 2)
Ескертпе. Барынша өнімділікті қамтамасыз ету үшін
картридж толық кіргенін және тығыздауыш дұрыс
бағытта екенін тексеріңіз.
Кеңес: Сүзгі картриджін ылғалды ортада салыңыз.
4 Су ыдысын таза сумен толтырып, оны қайта
құрылғыға салыңыз (Cурет 3).
5 Сүзгінің келесі ауысу күнін (3 айдан кейін) жазу
үшін берілетін жапсырманы пайдаланыңыз.
Жапсырманы су ыдысына қойыңыз (Cурет 4).
6 Картриджді шаю үшін судың жартысын эспрессо
құрылғысының бу түтікшесінен шығарыңыз.
Бұл суды пайдаланбаңыз. (Cурет 5)
, Сүзгі мен құрылғы енді пайдалануға дайын.
Ауыстыру
Сүзгі картриджін әр 3 ай сайын немесе құрылғы сұрауы
бойынша ауыстырыңыз.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
AquaClean су сүзгісі картриджін сатып алу үшін
www.saeco.com/aquaclean веб-сайтына кіріңіз,
Saeco дилеріне немесе өкілетті қызмет көрсету
орталығына барыңыз.
4219_440_5044_1_Leaflet_A7_v1.indd 1
Кепілдік және қолдау
Егер ақпарат немесе қолдау қажет болса, Saeco
шұғыл байланыс желісіне хабарласыңыз. Байланыс
мәліметтерін www.philips.com/saeco вебсайтынан табуға болады.
-
-
LIETUVIŠKAI
Įvadas
„AquaClean“ vandens filtravimo kasete išvalytas vanduo
saugo jūsų kavos aparatą ir mažina viduje susikaupiančių
kalkių kiekį. „AquaClean“ vandens filtras užtikrins
optimalų jūsų espreso kavos aparato veikimą bei
tinkamą virimo slėgį ir temperatūrą. Kad paruoštumėte
tobulą kavą, naudokite aukštos kokybės pupeles, galingą
„Saeco“ espreso kavos aparatą ir geros kokybės vandenį.
Naudodami „AquaClean“ užtikrinsite, kad kava būtų
intensyvaus skonio ir aromato.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti filtravimo kasetę, atidžiai
perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos
gali prireikti ateityje.
Įspėjimas
- „AquaClean“ vandens filtravimo kasetė yra skirta
valyti iš vandentiekio pro čiaupą bėgantį vandenį
(kurį nuolat kontroliuoja atitinkamos institucijos,
užtikrindamos vandens saugumą vartoti) bei iš
privačių šaltinių tiekiamą saugiu vartoti pripažintą
vandenį. Jei atitinkamos institucijos nurodė, kad
vandenį prieš vartojant reikia užvirinti, filtruotą
vandenį būtina užvirinti. Tokius nurodymus panaikinus,
reikia išvalyti visą kavos aparatą ir įstatyti naują kasetę.
- Reguliariai valykite vandens bakelį.
- Tam tikrų žmonių grupei (pvz., kurių imuninė sistema
yra susilpnėjusi ir kūdikiams) rekomenduojama vartoti
užvirintą vandenį. Tas pats taikoma ir filtruotam
vandeniui.
- Dėl higieninių priežasčių, vandens filtravimo
kasetės medžiaga yra specialiai apdorota sidabru.
Nedidelis sveikatai pavojaus nekeliantis sidabro kiekis
gali atsidurti išvalytame vandenyje.
Tai neprieštarauja Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) rekomendacijoms dėl geriamojo vandens.
- Jei sergate inkstų ligomis, jums atliekamos dializės
procedūros ir (arba) galite valgyti tik mažai kalio
turintį maistą nepamirškite, kad filtravimo metu
kalio kiekis vandenyje gali šiek tiek padidėti.
Rekomenduojame prieš naudojant filtruotą vandenį
pasitarti su gydytoju.
- Iš kavos aparato šalindami kalkes, filtravimo kasetę iš
vandens talpyklos būtinai išimkite. Kruopščiai išvalykite
vandens talpyklą ir vėl įstatykite vandens filtravimo
kasetę.
- „Saeco“ neprisiima jokios atsakomybės, jei
nesilaikoma minėtų rekomendacijų dėl „AquaClean“
vandens filtravimo kasetės naudojimo ir keitimo.
Dėmesio
- Vandens filtravimo kasetę naudokite tik vandeniui iš
čiaupo filtruoti.
- Atsargines vandens filtravimo kasetes laikykite vėsioje
ir sausoje vietoje originalioje uždarytoje pakuotėje.
- Kadangi vanduo yra maisto produktas, talpykloje
esantį vandenį reikia suvartoti per 1-2 dienas.
- Jei kavos aparato neketinate naudoti ilgesnį laiką
(pvz., atostogų metu), rekomenduojame išpilti
talpykloje likusį vandenį, o kasetę palikti viduje.
Prieš aparatą vėl naudodami, išimkite kasetę, išplaukite
vandens talpą ir vandens filtravimo kasetę paruoškite
kaip aprašyta skyriuje „Paruošimas naudojimui“.
Paruošimas naudojimui
Pastaba. Jei kavos aparato nenaudojote ilgesnį laiką
(pvz. atostogų metu), atlikite toliau aprašytus veiksmus.
1 Išpakuotėsišimkitefiltravimokasetę.
2 Apvertękasetęįmerkiteįšaltąvandenį.
Švelniaipaspauskitefiltrošonus,kadišeitųoro
burbuliukai(Pav.1).
3 Išaparatoišimkitevandenstalpąirvertikaliaiįtam
skirtąvietąįstatykitekasetę.(Pav.2)
Pastaba. Patikrinkite, ar kasetė tinkamai įsistatė, o sandariklis
yra reikiamoje padėtyje.Taip aparatas veiks geriausiai.
Patarimas. Filtravimo kasetę įstatykite dar drėgną.
4 Įvandenstalpąįpilkitešviežiovandensirįstatykite
atgalįaparatą(Pav.3).
5 Pridėtamelipdukeužrašykitekitąfiltrokeitimodatą
(po3mėnesių).Lipdukąužklijuokiteantvandens
talpyklos(Pav.4).
6 Kadišplautumėtekasetę,leiskiteišespreso
kavosaparatogarųvamzdelioištekėtipuseilitro
vandens.(Pav.5)
, Dabarfiltrasirkavosaparatasyraparuoštinaudoti.
Pakeitimas
Filtravimo kasetę keiskite kas 3 mėnesius arba nurodžius
aparatui.
Priedų užsakymas
Jei norite įsigyti „AquaClean“ vandens filtravimo kasetę,
apsilankykite adresu www.saeco.com/aquaclean,
kreipkitės į „Saeco“ atstovą arba apsilankykite įgaliotame
techninės priežiūros centre.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, skambinkite „Saeco“
pagalbos linija. Kontaktinę informaciją rasite adresu www.
philips.com/saeco.
LATVIEŠU
Ievads
AquaClean ūdens filtra kasetne nodrošina filtrētu
ūdeni, lai aizsargātu kafijas automātu un lai samazinātu
katlakmens veidošanos kafijas automāta iekšpusē.
AquaClean ūdens filtrs izstrādāts tā, lai nodrošinātu
espresso kafijas automāta optimālu sniegumu attiecībā uz
kafijas pagatavošanas spiedienu un temperatūru.
Lai pagatavotu nevainojamu kafiju, izmantojiet labas
kvalitātes kafijas pupiņas, jaudīgu Saeco espresso kafijas
automātu un labas kvalitātes ūdeni. Izmantojot AquaClean,
varēsiet pagatavot kafiju ar intensīvu garšu un aromātu.
Svarīgi!
Pirms filtra kasetnes lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo
informāciju un saglabājiet to atsaucēm turpmāk.
Brīdinājums!
- AquaClean ūdens filtra kasetne ir paredzēta tikai
lietošanai ar pašvaldības nodrošinātu krāna ūdeni
(kas pastāvīgi tiek kontrolēts un ir dzeršanai drošs
saskaņā ar juridiskajiem noteikumiem) un ar ūdeni no
privātā pievada, kas apstiprināts kā dzeršanai drošs.
Ja no iestādēm ir saņemts norādījums, ka pašvaldības
nodrošinātajam ūdenim jābūt vārītam, filtrētais ūdens
ir arī jāvāra. Kad norādījums par ūdens vārīšanu vairs
nav spēkā, viss kafijas automāts jāiztīra un jāievieto
jauna kasetne.
- Regulāri iztīriet ūdens tvertni.
- Noteiktām personu grupām (piem., cilvēkiem
ar novājinātu imūnsistēmu un zīdaiņiem) parasti
ieteicams krāna ūdeni vārīt. Tas attiecas arī uz filtrētu
ūdeni.
-
-
Higiēnas apsvērumu dēļ ūdens filtra kasetnes
materiāls tiek īpaši apstrādāts ar sudrabu.
Neliels daudzums sudraba, kas ir nekaitīgs veselībai,
var būt arī filtrētajā ūdenī. Tas atbilst Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) ieteikumiem par dzeramo ūdeni.
Ja jums ir nieru slimība, jūs esat dialīzes pacients
un/vai jūs ieturat kālija ierobežotu dietu, lūdzu, ņemiet
vērā, ka filtrēšanas procesa laikā kālija saturs ūdenī var
būt nedaudz palielināts. Pirms filtrēta ūdens lietošanas
uzturā iesakām konsultēties ar ārstu.
Atkaļķojot kafijas automātu, vienmēr izņemiet ūdens
filtra kasetni no ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet
visu ūdens tvertni un nomainiet ūdens filtra kasetni.
Saeco neuzņemas atbildību vai saistības, ja netiek
ievēroti iepriekšējie ieteikumi par AquaClean ūdens
filtra kasetnes lietošanu un nomaiņu.
Ievērībai
Izmantojiet ūdens filtra kasetni tikai, lai filtrētu krāna
ūdeni.
Glabājiet rezerves ūdens filtra kasetnes vēsā un sausā
vietā to oriģinālajā, slēgtajā iepakojumā.
Tā kā ūdens tiek lietots pārtikā, ūdens tvertnē
jāizlieto 1 vai 2 dienu laikā.
Ja neplānojat izmantot kafijas automātu ilgstošu
laika posmu (piem., brīvdienās), ūdeni ieteicams no
tvertnes izliet un kasetni atstāt iekšpusē. Pirms kafijas
automāta atkārtotas lietošanas izņemiet kasetni,
iztīriet ūdens tvertni un sagatavojiet ūdens filtra
kasetni, kā aprakstīts nodaļā “Sagatavošana lietošanai”.
Sagatavošana lietošanai
Piezīme: Ja neesat lietojis kafijas automāta ilgstošu
laika posmu (piem., brīvdienās), jums jāveic procedūra,
kas aprakstīta zemāk.
1 Izņemietfiltrakasetninotāsiepakojuma.
2 Iegremdējietkasetniotrādiaukstāūdenī.
Saudzīgisaspiedietabasfiltrapuses,laiizvadītugaisa
burbuļus(Zīm.1).
3 Izņemietūdenstvertninoautomātaunievietojiet
kasetnivertikāliuzkasetnessavienojuma.(Zīm.2)
Piezīme: Pārliecinieties, ka kasetne cieši pieguļ un plomba
atrodas pareizajā pozīcijā, lai garantētu vislabāko kvalitāti.
Padoms. Ievietojiet filtra kasetni mitrā vidē.
4 Piepildietūdenstvertniarsvaiguūdeniun
ievietojiettoatpakaļautomātā(Zīm.3).
5 Izmantojietpievienotouzlīmi,laipierakstītu
nākamofiltramaiņasdatumu(pēc3mēnešiem).
Pielīmējietuzlīmipieūdenstvertnes(Zīm.4).
6 Laiskalotukasetni,ļaujietpuslitramūdensplūstārā
noespressokafijasautomātatvaikacaurules.
Izlejietšoūdeni.(Zīm.5)
, Filtrsunkafijasautomātsirgatavslietošanai.
Nomaiņa
Nomainiet filtra kasetni ik pēc 3 mēnešiem vai pēc kafijas
automāta pieprasījuma.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos AquaClean ūdens filtra kasetni, apmeklējiet
tīmekļa vietni www.saeco.com/aquaclean, vērsieties
pie sava Saeco izplatītāja vai dodieties uz pilnvarotu
servisa centru.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, varat sazināties ar
Saeco palīdzības līniju. Kontaktinformāciju skatiet tīmekļa
vietnē www.philips.com/saeco.
NEDERLANDS
Introductie
De waterfiltercassette van AquaClean levert gefilterd water
en zorgt voor de bescherming van uw koffiezetapparaat en
vermindering van kalkvorming in het koffiezetapparaat.
Het AquaClean-waterfilter is ontworpen om te zorgen voor
optimale prestaties van uw espressomachine wat betreft de
druk en temperatuur tijdens het koffiezetten.
Voor perfecte koffie gebruikt u koffiebonen van goede
kwaliteit, een krachtige Saeco-espressomachine en water van
goede kwaliteit. Met de AquaClean zorgt u ervoor dat de
koffie een intense smaak en een intens aroma heeft.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u de filtercassette gaat gebruiken. Bewaar dit document
om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
- De waterfiltercassette van AquaClean is alleen
bedoeld voor gebruik met door de gemeente
behandeld kraanwater (dat voortdurend wordt
gecontroleerd en volgens de wettelijke voorschriften
veilig is om te drinken) en met particulier water
dat is goedgekeurd om te drinken. Als u van
overheidswege instructies ontvangt dat kraanwater
moet worden gekookt, dan moet het gefilterde water
ook worden gekookt. Wanneer de instructie om
water te koken niet langer van kracht is, moet het
volledige koffiezetapparaat worden schoongemaakt
en moet u een nieuwe cassette plaatsen.
- Maak het waterreservoir regelmatig schoon.
- Voor bepaalde groepen (bijv. mensen met een
zwakker immuunsysteem en baby’s) wordt het altijd
aangeraden kraanwater te koken. Dit is ook van
toepassing op gefilterd water.
- Om hygiënische redenen wordt het materiaal van
de waterfiltercassette blootgesteld aan een speciale
behandeling met zilver. Een kleine hoeveelheid zilver,
niet schadelijk voor de gezondheid, kan terechtkomen
in het gefilterde water. Dit is in overeenstemming
met de aanbevelingen voor drinkwater van de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie).
- Als u een nierziekte hebt, afhankelijk bent van
dialyse en/of een kaliumbeperkt dieet volgt, dient u
er rekening mee te houden dat het kaliumgehalte
tijdens het filterproces mogelijk enigszins hoger
wordt. We raden u aan om eerst uw arts te
raadplegen voor u gefilterd water gebruikt.
- Wanneer u het koffiezetapparaat ontkalkt,
dient u altijd eerst de waterfiltercassette uit het
waterreservoir te halen. Maak vervolgens het
hele waterreservoir goed schoon en vervang de
waterfiltercassette.
- Saeco aanvaardt geen verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid indien de bovenstaande
aanbevelingen voor het gebruik en het vervangen
van de AquaClean-waterfiltercassette niet worden
gevolgd.
Let op
- Gebruik de waterfiltercassette alleen om kraanwater
te filteren.
- Bewaar vervangende waterfiltercassettes
op een koele en droge plaats in de originele,
gesloten verpakking.
- Water is een levensmiddel en het water in het
reservoir moet daarom binnen 1 of 2 dagen worden
gebruikt.
-
Als u uw koffiezetapparaat voor een langere periode
niet gaat gebruiken (bijv. tijdens uw vakantie), raden
wij u aan het water in het waterreservoir weg te
gooien en de cassette erin te laten. Voordat u het
koffiezetapparaat opnieuw gebruikt, haalt u de
cassette eruit, maakt u het waterreservoir schoon en
bereidt u de waterfiltercassette opnieuw voor zoals
beschreven in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.
Klaarmaken voor gebruik
Opmerking: Als u uw koffiezetapparaat voor een langere
periode niet hebt gebruikt (bijv. tijdens uw vakantie), dient u
ook de hieronder beschreven procedure te volgen.
1 Verwijderdefiltercassetteuitdeverpakking.
2 Dompel de cassette ondersteboven onder in koud
water.Druklichtopdezijkantenvanhetfilterom
debelletjestelatenontsnappen(fig.1).
3 Verwijderhetwaterreservoiruitdemachine
en plaats de cassette verticaal op de
cassetteaansluiting.(fig.2)
Opmerking:Voor de beste prestaties zorgt u ervoor dat de
cassette stevig is geplaatst en dat de afdichting in de juiste
stand staat.
Tip: Plaats de filtercassette in vochtige omstandigheden.
4 Vul het waterreservoir met schoon water en plaats
hetterugopdemachine(fig.3).
5 Gebruikdebijgevoegdestickeromdedatum
tenoterenwaarophetfiltermoetworden
vervangen(na3maanden).Plakdestickerophet
waterreservoir(fig.4).
6 Voor het spoelen van de cassette laat u een
halve liter water uit de stoomtuit van de
espressomachine stromen. Gooi dit water
weg.(fig.5)
, Hetfilterendemachinekunnennuwordengebruikt.
Vervanging
Vervang de filtercassette elke 3 maanden of wanneer de
machine dit aangeeft.
Accessoires bestellen
Als u de AquaClean-waterfiltercassette wilt kopen,
gaat u naar www.saeco.com/aquaclean, naar uw
Saeco-dealer of een geautoriseerd servicecentrum.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, kunt u
contact opnemen met de Saeco consumentenservice.
De contactgegevens vindt u op www.philips.com/saeco.
POLSKI
Wprowadzenie
Wkład filtra wody AquaClean filtruje wodę w celu
ochrony ekspresu do kawy i ograniczenia osadzania się
w nim kamienia.
Filtr wody AquaClean został opracowany,
aby zapewnić optymalne działanie ekspresu do kawy w
zakresie ciśnienia i temperatury parzenia.
Aby przygotować doskonałą kawę, używaj ziaren kawy
dobrej jakości, ekspresu Saeco o dużej mocy i wysokiej
jakości wody. Dzięki zastosowaniu filtra AquaClean kawa
ma zawsze intensywny smak i aromat.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z wkładu filtra, zapoznaj
się dokładnie z podanymi informacjami i zachowaj je na
przyszłość.
Ostrzeżenie
- Wkład filtra wody AquaClean jest przeznaczony do
użytku wyłącznie z wodą z wodociągów miejskich
(która podlega stałej kontroli i zgodnie z przepisami
jest bezpieczna do picia) oraz z wodą z prywatnych
źródeł, która została zatwierdzona jako bezpieczna do
picia. Jeśli władze wydadzą instrukcje, według których
woda z wodociągów miejskich będzie musiała być
przegotowywana, będzie to również dotyczyło wody
przefiltrowanej. Gdy instrukcje te zostaną zniesione,
należy wyczyścić cały ekspres i włożyć nowy wkład.
- Regularnie czyść zbiornik wody.
- Niektórym grupom ludzi (np. osobom o osłabionym
układzie odpornościowym i dzieciom) na ogół
zaleca się spożywanie przegotowanej wody z kranu.
Dotyczy to również wody przefiltrowanej.
- Ze względów higienicznych materiał, z którego
wykonany jest wkład filtra wody, jest wzbogacony
dodatkiem srebra. Niewielka ilość srebra,
nieszkodliwa dla zdrowia, może przedostać się do
przefiltrowanej wody. Filtr spełnia zalecenia Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie wody pitnej.
- Osoby cierpiące na chorobę nerek, poddawane
dializom lub będące na diecie niskopotasowej
powinny pamiętać, że podczas procesu filtracji
zawartość potasu może nieznacznie się podnieść.
Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed
rozpoczęciem korzystania z przefiltrowanej wody.
- Podczas usuwania kamienia z ekspresu do kawy
należy zawsze wyjąć wkład filtra ze zbiornika wody.
Następnie dokładnie wyczyścić cały zbiornik
i wymienić wkład filtra.
- Firma Saeco nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
jeśli powyższe zalecenia w zakresie użytkowania
i wymiany wkładu filtra wody AquaClean nie były
przestrzegane.
Uwaga
- Korzystaj z wkładu filtra wody wyłącznie do
filtrowania wody z kranu.
- Wymienne wkłady filtra wody należy przechowywać
w chłodnym i suchym pomieszczeniu w oryginalnym,
szczelnym opakowaniu.
- Woda jest środkiem spożywczym, dlatego wodę w
zbiorniku należy zużyć w ciągu maksymalnie 2 dni.
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z ekspresu do kawy
przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), zalecamy
opróżnić zbiornik wody i pozostawić wkład w
środku. Przed ponownym użyciem ekspresu do kawy
należy wyjąć wkład, wyczyścić zbiornik wody oraz
przygotować wkład filtra wody w sposób opisany w
rozdziale „Przygotowanie do użycia”.
Przygotowanie do użycia
Uwaga: Jeśli ekspres do kawy nie był używany przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy także przeprowadzić
procedurę opisaną poniżej.
1 Wyjmijwkładfiltrazopakowania.
2 Zanurzwkładdogórydnemwzimnejwodzie.
Ściśnijdelikatniebokifiltra,abywydostałysięz
niegopęcherzykipowietrza(rys.1).
3 Wyjmijzbiornikwodyzurządzeniaiwłóżwkład
pionowowmiejscupodłączeniawkładu.(rys.2)
Uwaga: Upewnij się, że wkład jest włożony poprawnie,
a uszczelka jest w prawidłowej pozycji, aby zapewnić
najlepsze działanie urządzenia.
Wskazówka:Włóż wkład filtra, gdy jest wilgotny.
4 Napełnijzbiornikświeżąwodąiwłóżgoz
powrotemdourządzenia(rys.3).
5 Nazałączonejnaklejcezapiszdatęnastępnej
wymianyfiltra(wymianynależydokonywać
co3miesiące).Umieśćnaklejkęnazbiorniku
wody(rys.4).
6 Abywypłukaćwkład,przepuśćpółlitrawodyprzez
rurkęparyekspresudokawy.
Wylejtęwodę.(rys.5)
, Filtriurządzeniebędągotowedoużycia.
Wymiana
Wkład filtra należy wymieniać co 3 miesiące lub na
żądanie urządzenia.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić wkład filtra wody AquaClean, odwiedź
stronę www.saeco.com/aquaclean, skontaktuj się
ze sprzedawcą produktów firmy Saeco lub odwiedź
autoryzowane centrum serwisowe.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy,
skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Saeco.
Dane kontaktowe można znaleźć na stronie
www.philips.com/saeco.
PORTUGUÊS
Introdução
A recarga do filtro de água AquaClean fornece água
filtrada para proteger a sua máquina de café e para
reduzir a acumulação de calcário no interior da mesma.
O filtro de água AquaClean foi concebido para
assegurar um desempenho ideal da sua máquina de café
relativamente à pressão e à temperatura de preparação.
Para preparar um café perfeito, utilize grãos de boa
qualidade, uma máquina de café expresso Saeco potente
e água de boa qualidade. O AquaClean permite-lhe
certificar-se de que o seu café tem um sabor e aroma
intensos.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar a recarga do filtro e guarde-as para
eventuais consultas futuras.
Aviso
- A recarga do filtro de água AquaClean foi concebida
para utilização apenas com água canalizada tratada
da rede pública (que é constantemente controlada
e potável de acordo com normas legais) e com água
de fornecimento privado que foi aprovada como
potável. Se as autoridades indicarem que a água
da rede pública tem de ser fervida, a água filtrada
também tem de ser fervida. Quando a instrução para
a fervura da água deixar de estar em vigor, a máquina
de café tem de ser totalmente limpa e tem de ser
inserida uma nova recarga.
- Limpe o depósito de água regularmente.
- Para determinados grupos de pessoas (p. ex.,
pessoas com sistema imunitário debilitado e bebés),
normalmente recomenda-se que a água canalizada
seja fervida. Isto também se aplica à água filtrada.
- Por questões de higiene, o material da recarga do filtro
de água é sujeito a um tratamento especial com prata.
Uma pequena quantidade de prata - inofensiva para
a saúde - pode residir na água filtrada. Isto está em
conformidade com as recomendações da Organização
Mundial de Saúde relativamente a água potável.
- Se sofrer de doença renal, estiver a receber diálise
e/ou seguir uma dieta com restrição de potássio,
tenha em atenção que durante o processo de
filtragem o teor de potássio pode aumentar
ligeiramente. Aconselhamo-lo a consultar o seu
médico antes de utilizar água filtrada.
- Quando descalcificar a máquina de café, retire sempre
a recarga do filtro de água do depósito de água. Em
seguida, limpe cuidadosamente o depósito de água
completo e substitua a recarga do filtro de água.
- A Saeco não assume qualquer responsabilidade se
as recomendações apresentadas acima relativas à
utilização e substituição da recarga do filtro de água
AquaClean não forem seguidas.
Cuidado
- Utilize a recarga do filtro de água apenas para filtrar
água canalizada.
- Guarde as recargas de substituição do filtro de água
num local fresco e seco na embalagem original por
abrir.
- Visto que a água é um bem consumível, a água no
depósito deve ser utilizada num intervalo de 1 a 2 dias.
- Se não pretender utilizar a sua máquina de café por
um período prolongado (p. ex., férias), recomendase que elimine qualquer água restante no interior
do depósito e que deixe a recarga no seu interior.
Antes de utilizar a máquina de café novamente,
retire a recarga, limpe o depósito de água e prepare
a recarga do filtro de água, conforme descrito no
capítulo “Preparar para a utilização”.
Preparar para a utilização
Nota: Se não tiver utilizado a sua máquina de café durante
o procedimento descrito abaixo.
1 Retirearecargadofiltrodaembalagem.
2 Mergulhe a recarga voltada ao contrário em água
fria.Pressionesuavementedosdoisladosdofiltro
paralibertarasbolhasdear(fig.1).
3 Retireodepósitodeáguadamáquinaeinsiraa
recargaverticalmentenorespectivoencaixe.(fig.2)
Nota: Certifique-se de que a recarga encaixa firmemente e
que o vedante está na posição correcta, para garantir
o melhor desempenho.
Sugestão: Insira a recarga do filtro num estado húmido.
4 Enchaodepósitodeáguacomágualimpaevoltea
colocá-lonamáquina(fig.3).
5 Utilize o autocolante fornecido para anotar a data
dapróximasubstituiçãodofiltro(após3meses).
Coloqueoautocolantenodepósitodeágua(fig.4).
6 Para enxaguar a recarga, deixe meio litro de água
sair pelo bocal de vapor da máquina de café. Elimine
estaágua.(fig.5)
, Ofiltroeamáquinaestãoagoraprontosausar.
Substituição
Substitua a recarga do filtro a cada 3 meses, ou quando a
máquina assim o indicar.
Encomendar acessórios
Para comprar a recarga do filtro de água AquaClean,
visite www.saeco.com/aquaclean, dirija-se ao
seu revendedor Saeco ou a um centro de assistência
autorizado.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, pode contactar
a linha directa da Saeco. Pode encontrar os detalhes de
contacto em www.philips.com/saeco.
РУССКИЙ
Введение
Картридж фильтра для воды AquaClean обеспечивает
защиту вашей кофемашины и предотвращает
образование накипи. Фильтр для воды AquaClean
разработан для оптимизации производительности
эспрессо-кофемашины, а именно показателей
давления и температуры. Для приготовления
идеального кофе вам потребуются качественные
кофейные зерна, чистая вода и высокоэффективная
эспрессо-кофемашина Saeco. AquaClean позаботится
о достижении насыщенного вкуса и аромата напитка.
Важная информация
Перед началом использования картриджа для
фильтра внимательно ознакомьтесь с настоящим
руководством и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Предупреждение
- Картридж фильтра для воды AquaClean
предназначен для обработки водопроводной
воды, находящейся в ведении местных органов
самоуправления (качество воды должно
постоянно контролироваться; она должна
соответствовать нормам, регламентирующим
качество питьевой воды), а также воды из
частных источников, которая соответствует
нормам, регламентирующим качество
питьевой воды. Если в соответствии с нормами
водопроводную воду из местного источника
водоснабжения следует кипятить, фильтрованную
воду также следует кипятить. Если требование
по кипячению воды более не действительно,
необходимо очистить кофемашину и заменить
картридж.
- Регулярно очищайте резервуар для воды.
- Некоторым группам людей (например, людям
с ослабленной иммунной системой и детям)
не рекомендуется употреблять кипяченую
водопроводную воду. Это относится и к
фильтрованной воде.
- Из соображений гигиены материал, из которого
изготовлен картридж фильтра для воды,
подвергается обработке с использованием
серебра. В фильтрованной воде может оставаться
небольшое количество серебра, безопасное
для здоровья. Такая норма соответствует
рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению качества
питьевой воды.
- Если вы страдаете заболеванием почек, являетесь
гемодиализным больным и/или придерживаетесь
диеты с низким содержанием калия, примите во
внимание, что в процессе фильтрации содержание
калия может немного увеличиваться.
Вам рекомендуется проконсультироваться
с врачом относительно употребления
фильтрованной воды.
- Перед очисткой кофемашины от накипи
обязательно извлеките картридж фильтра для
воды из резервуара. Затем тщательно очистите
резервуар для воды и замените картридж
фильтра для воды.
- Компания Saeco не берет на себя
ответственность в случае, если указанные выше
рекомендации по использованию и замене
картриджа фильтра для воды AquaClean не
выполнялись.
Внимание!
- Используйте картридж фильтра для воды только
для обработки питьевой водопроводной воды.
- Храните сменные картриджи фильтра для воды
в сухом, прохладном месте, в оригинальной
запечатанной упаковке.
- Так как вода является продуктом питания,
необходимо заменять воду в резервуаре каждые
1—2 дня.
- Если кофемашина не будет использоваться
продолжительное время (например, во время
отпуска), рекомендуется опустошить резервуар
для воды, оставив внутри картридж. Прежде
чем снова начать использование кофемашины,
извлеките картридж, очистите резервуар для
воды и подготовьте картридж фильтра для воды
к использованию в соответствии с инструкциями
в главе “Подготовка к работе”.
Подготовка прибора к работе
Примечание. Если кофемашина не использовалась
продолжительное время (например, во время
отпуска), также следует выполнить описанные ниже
инструкции.
1 Извлекитекартриджфильтраизупаковки.
2 Перевернитекартриджвверхдномипогрузите
еговхолоднуюводу.Осторожнонадавите
нафильтрсбоков,чтобыизнеговышел
воздух(Рис.1).
3 Извлекитерезервуардляводыизкофемашины
иустановитекартриджвдержательв
вертикальномположении.(Рис.2)
Примечание. Для обеспечения оптимальной работы
убедитесь, что картридж плотно зафиксирован,
а уплотнительный слой находится в правильном
положении.
Совет. При установке картридж фильтра должен
быть влажным.
4 Наполнитерезервуарсвежейводойи
установитееговкофемашину(Рис.3).
5 Наприлагающейсянаклейкезапишите
датузаменыфильтра(через3месяца).
Прикрепитенаклейкунарезервуар(Рис.4).
6 Чтобыпромытькартридж,налейтепол-литра
водыипропуститееечерезтрубкувыходапара
кофемашины.Вылейтеводу.(Рис.5)
, Фильтрикофемашинаготовыкиспользованию.
Замена
Заменяйте картридж фильтра каждые 3 месяца или
при появлении предупреждения кофемашины.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести картридж фильтра для
воды AquaClean, посетите веб-сайт
www.saeco.com/aquaclean, обратитесь
к торговому представителю Saeco или в
авторизованный сервисный центр.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или дополнительных
сведений обратитесь по телефону горячей линии
Saeco. Контактную информацию см.
на www.philips.com/saeco.
SLOVENSKY
Úvod
AquaClean
CA6903
Kazeta vodného filtra AquaClean dodáva filtrovanú vodu
a tým chráni kávovar a znižuje usadzovanie vodného
kameňa vnútri kávovaru. Vodný filter AquaClean
zabezpečuje kávovaru na espresso optimálny tlak a
teplotu na varenie kávy. Na prípravu dokonalej kávy
potrebujete kvalitné zrná, výkonný espresso kávovar
Saeco a vodu dobrej kvality. S vodným filtrom AquaClean
bude mať vaša káva intenzívnu chuť a arómu.
Dôležité
Pred použitím kazety filtra si pozorne prečítajte tieto
dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie
použitie.
Varovanie
- Kazeta vodného filtra AquaClean je určená na
použitie len s komunálne upravenou vodou z
vodovodu (ktorá sa neustále kontroluje a je bezpečná
na pitie podľa právnych predpisov) a s vodou zo
súkromných zdrojov, ktoré boli schválené ako
bezpečné na pitie. Ak dostanete od orgánov pokyn
na to, že komunálnu vodu treba prevariť, prevariť
bude potrebné aj filtrovanú vodu. Po skončení
účinnosti tohto pokynu o preváraní vody treba celý
kávovar vyčistiť a vložiť novú kazetu.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu.
- Pre určité skupiny ľudí (napr. ľudí s oslabeným
imunitným systémom a deti) sa všeobecne odporúča
vodu z vodovodu prevárať. To sa vzťahuje aj na
filtrovanú vodu.
- Z hygienických dôvodov je materiál kazety vodného
filtra podrobený špeciálnemu ošetreniu pomocou
striebra. Vo filtrovanej vode sa môže objaviť malé
množstvo striebra, ktoré nie je zdraviu škodlivé.
Uvedené je v súlade s odporúčaniami Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúcimi sa pitnej
vody.
- Ak trpíte ochorením obličiek, ak ste pacient na
dialýze a/alebo ak držíte diétu na zníženie draslíka,
upozorňujeme, že počas filtračného procesu môže
dôjsť k miernemu zvýšeniu obsahu draslíka. Pred
použitím filtrovanej vody odporúčame konzultáciu s
lekárom.
- Počas odstraňovania vodného kameňa z kávovaru
vždy odpojte kazetu vodného filtra z nádoby na vodu.
Následne dôkladne vyčistite celú nádobu na vodu a
vymeňte kazetu vodného filtra.
- Spoločnosť Saeco neprijíma žiadnu zodpovednosť
v prípade, ak nie sú dodržané odporúčania pre
používanie a výmenu kazety vodného filtra
AquaClean uvedené vyššie.
Výstraha
- Kazetu vodného filtra používajte len na filtrovanie
vody z vodovodu.
- Náhradné kazety vodného filtra uložte na chladné
a suché miesto v ich pôvodnom, uzavretom obale.
- Keďže sa voda považuje za potravinu, vodu v
zásobníku treba spotrebovať do 1 až 2 dní.
- Ak nebudete kávovar používať dlhšiu dobu
(napr. kvôli dovolenke), odporúčame, aby ste
zlikvidovali všetku zvyšnú vodu v zásobníku a
ponechali kazetu vnútri. Skôr ako začnete kávovar
používať znovu, vyberte kazetu, vyčistite nádobu na
vodu a pripravte kazetu vodného filtra podľa postupu
uvedeného v časti „Príprava na použitie“.
Príprava na použitie
Upozornenie: Ak ste kávovar dlhšiu dobu nepoužívali
(napr. kvôli dovolenke), vykonajte postup popísaný nižšie.
1 Vybertekazetufiltrazobalu.
2 Ponortekazetudolnoučasťousmeromnahor
dostudenejvody.Jemnestlačtebokyfiltratak,
abyznehovyšlivzduchovébubliny(Obr.1).
3 Vybertenádobunavoduzozariadeniaavložte
kazetudopripojenianakazetuvozvislejpolohe.
(Obr.2)
Upozornenie: Uistite sa, že kazeta pevne prilieha.
Tesnenie musí byť v správnej polohe, aby bol zaručený
optimálny výkon.
Tip:Vkladajte kazetu filtra za vlhkých podmienok.
4 Nalejtedonádobyčerstvúvoduazasuňtejuspäť
dozariadenia(Obr.3).
5 Pomocoupripojenejnálepkyzapíštedátum
nasledujúcejvýmenyfiltra(po3mesiacoch).
Umiestnitenálepkunanádobunavodu(Obr.4).
6 Naopláchnutiekazetynechajtepollitravody
pretiecťparnoutrubicoukávovaru.Tútovodu
vylejte.(Obr.5)
, Filterazariadeniesúterazpripravenéna
používanie.
Výmena
Kazetu filtra vymieňajte raz za 3 mesiace alebo na výzvu
zariadenia.
Objednávanie príslušenstva
Kazetu vodného filtra AquaClean si môžete
zakúpiť prostredníctvom webovej stránky
www.saeco.com/aquaclean, v autorizovanom
servisnom stredisku alebo v miestnej predajni výrobkov
Saeco.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, kontaktujte
spoločnosť Saeco. Kontaktné údaje nájdete na stránke
www.philips.com/saeco.
SLOVENŠČINA
Uvod
Vložek vodnega filtra AquaClean zagotavlja filtrirano vodo,
ki ščiti kavni aparat in zmanjšuje nabiranje vodnega kamna
v aparatu. Vodni filter AquaClean zagotavlja optimalno
delovanje espresso kavnega aparata pri idealnem tlaku
in temperaturi. Da pripravite popolno kavo, uporabite
kakovostna zrna, zmogljiv espresso kavni aparat Saeco in
kakovostno vodo. S filtrom AquaClean ima kava vedno
intenzivna okus in aromo.
Pomembno
Pred uporabo filtrskega vložka natančno preberite
te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo
uporabo.
Opozorilo
- Vložek vodnega filtra AquaClean lahko uporabljate
samo z vodo iz vodovodnega sistema (ki je nenehno
nadzorovana in varna za pitje v skladu z zakonskimi
predpisi) in vodo iz zasebnega zbiralnika, ki je
odobreno varna za pitje. Če uradni organi objavijo,
da je vodo iz vodovodnega sistema treba prekuhavati,
morate prekuhavati tudi filtrirano vodo. Ko je to
obvestilo preklicano, morate očistiti celoten kavni
aparat in vstaviti nov vložek.
- Redno čistite zbiralnik za vodo.
- Za določene skupine (npr. osebe z oslabljenim
imunskim sistemom in majhni otroci) je priporočljivo,
da vodovodno vodo prekuhavate. To velja tudi za
filtrirano vodo.
1
2
4
5
3
0,5L
www.philips.com/saeco
-
-
-
-
-
4219.440.5044.1
Material vložka vodnega filtra je iz higienskih razlogov
na poseben način obdelan s srebrom. V filtrirani vodi
lahko ostane manjša količina srebra, ki ni škodljiva
za zdravje. To je v skladu s priporočili Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO) za pitno vodo.
Če imate ledvično obolenje, hodite na dializo in/ali
imate dieto z omejenim vnosom kalija, upoštevajte,
da se med filtriranjem vsebnost kalija lahko rahlo
poveča. Priporočamo vam, da se pred uporabo
filtrirane vode posvetujete z zdravnikom.
Ko iz kavnega aparata odstranite vodni kamen, vložek
vodnega filtra vedno odstranite iz zbiralnika za vodo.
Nato temeljito očistite celoten zbiralnik za vodo in
zamenjajte vložek vodnega filtra.
Saeco ne prevzema nikakršne odgovornosti v
primeru, da ne upoštevate zgoraj navedenih
priporočil za uporabo in zamenjavo vložka vodnega
filtra AquaClean.
Previdno
Vložek vodnega filtra uporabljajte samo za filtriranje
vode iz pipe.
Nadomestne vložke vodnega filtra v zaprti originalni
embalaži hranite na hladnem in suhem mestu.
Ker je voda hranilo, morate vodo v zbiralniku porabiti
v 1 do 2 dnevih.
Če kavnega aparata dlje časa ne boste uporabljali
(če se na primer odpravljate na dopust), vam
priporočamo, da preostalo vodo izlijete iz zbiralnika
in vložek pustite v njem. Pred ponovno uporabo
kavnega aparata odstranite vložek, očistite zbiralnik
za vodo in vložek vodnega filtra pripravite, kot je
navedeno v poglavju “Priprava pred uporabo”.
Priprava pred uporabo
Opomba: Če kavnega aparata dlje časa niste uporabljali
(če ste na primer bili na dopustu), izvedite postopek, ki je
naveden spodaj.
1 Filtrskivložekvzemiteizembalaže.
2 Vložekobrniteokoliinpotopitevhladnovodo.
Nežnopritisnitenabočnadelafiltra,daizpustite
zračnemehurčke(Sl.1).
3 Izaparataodstranitezbiralnikzavodoinvložek
navpičnovstavitenapriključekzavložek.(Sl.2)
Opomba:Vložek mora biti pritrjen zanesljivo, tesnilo pa mora
biti na pravem položaju, da zagotovite najboljše delovanje.
Namig: Filtrski vložek vstavite v vlažnih pogojih.
4 Zbiralnikzavodonapolnitessvežovodoinga
potisnitenazajvaparat(Sl.3).
5 Napriloženonalepkozabeležitedatumnaslednje
zamenjavefiltra(po3mesecih).Nalepkonalepitena
zbiralnikzavodo(Sl.4).
6 Vložeksperitetako,daizparneceviespresso
kavnega aparata spustite pol litra vode.Vodo
zavrzite.(Sl.5)
, Filterinaparatstatakopripravljenanauporabo.
Zamenjava
Filtrski vložek zamenjajte vsake 3 mesece ali kadar to
zahteva aparat.
Naročanje dodatne opreme
Vložek vodnega filtra AquaClean lahko kupite na spletni
strani www.saeco.com/aquaclean, pri Saecoovem
prodajalcu ali na pooblaščenem servisu.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, lahko pokličete
telefonsko linijo Saeco. Kontaktne podatke lahko najdete
na spletni strani www.philips.com/saeco.
30/03/15 15:58
ENGLISH
Introduction
The AquaClean water filter cartridge provides filtered
water to protect your coffee machine and to reduce
scale build-up inside the coffee machine. The AquaClean
water filter is designed to ensure optimal performance of
your espresso machine in terms of brewing pressure and
temperature.To prepare perfect coffee, use good quality
beans, a powerful Saeco espresso machine and good
quality water. With the AquaClean you make sure that
your coffee has an intensive taste and aroma.
Important
Read this important information carefully before you use
the filter cartridge and save it for future reference.
Warning
-- The AquaClean water filter cartridge is only
designed for use with municipally treated tap water
(which is constantly controlled and safe to drink
according to legal regulations) and with water from
private supplies which has been approved as safe to
drink. If an instruction is received from the authorities
that municipal water must be boiled, the filtered water
must also be boiled. When the instruction to boil water
is no longer in force, the entire coffee machine must be
cleaned and a new cartridge inserted.
-- Clean the water tank regularly.
-- For certain groups of people (e.g. people with
weakened immune systems and babies) it is generally
recommended to boil tap water. This also applies to
filtered water.
-- For hygienic reasons, the material of the water filter
cartridge is subjected to a special treatment with
silver. A small quantity of silver,which is harmless to
health, may end up in the filtered water. This is in
compliance with the World Health Organisation
(WHO) recommendations for drinking water.
-- If you suffer from kidney disease, are a dialysis patient
and/or follow a potassium-restricted diet, please note
that during the filtration process, the potassium content
may be increased slightly. We advise you to consult your
doctor first before using the filtered water.
-- When you descale the coffee machine,
always remove the water filter cartridge from the
water tank. Then thoroughly clean the whole water
tank and replace the water filter cartridge.
-- Saeco does not accept any responsibility or liability if
the above recommendations for using and replacing
the AquaClean water filter cartridge are not followed.
Caution
-- Only use the water filter cartridge to filter tap water.
-- Store replacement water filter cartridges in a cool
and dry place in their original, sealed packaging.
-- As water is a foodstuff, the water in the tank must be
used up within 1 to 2 days.
-- If you are not going to use your coffee machine for
a prolonged period (e.g. a holiday), we recommend
that you discard any water left inside the tank and
leave the cartridge inside. Before you use the coffee
machine again, take out the cartridge, clean the
water tank and prepare the water filter cartridge as
described in chapter ‘Preparing for use’.
Preparing for use
Note: If you have not used your coffee machine for a
prolonged period (e.g. a holiday), also perform the procedure
described below.
1Remove the filter cartridge from its packaging.
2 Immerse the cartridge upside down in cold water.
Press the sides of the filter gently to let out the air
bubbles. (Fig. 1).
3Remove the water tank from the machine and
insert the cartridge vertically onto the cartridge
connection. (Fig. 2)
Note: Make sure that the cartridge fits tightly and the seal is
in the right position, to guarantee the best performance.
Tip: Insert the filter cartridge under humid conditions.
4Fill the water tank with fresh water and slide it
back into the machine (Fig. 3).
5Use the attached sticker to write down the date
of the next filter replacement (after 3 months).
Place the sticker on the water tank (Fig. 4).
6To rinse the cartridge, let half a litre of water flow
out from the steam tube of the espresso machine.
Discard this water.  (Fig. 5)
,, The filter and machine are now ready for use.
Replacement
Replace the filter cartridge every 3 months or at
machine request.
Ordering accessories
To buy the AquaClean water filter cartridge, visit
www.saeco.com/aquaclean, go to your Saeco dealer
or go to an authorised service centre.
Guarantee and support
If you need information or support, you can contact
the Saeco hotline. You can find the contact details at
www.philips.com/saeco.
БЪЛГАРСКИ
Въведение
Филтърната касета за вода AquaClean осигурява
филтрирана вода за защита на кафемашината ви
и за намаляване на натрупването на накип във
вътрешността й. Филтърът за вода AquaClean е
проектиран да осигурява оптималната ефективност
на машината ви за еспресо по отношение на
налягането и температурата при приготвяне. За да
приготвите идеално кафе, използвайте зърна с добро
качество, мощна машина за еспресо Saeco и вода с
добро качество. С AquaClean сте сигурни, че кафето
ви има наситен вкус и аромат.
Важно
Преди да използвате филтърната касета, прочетете
внимателно тази важна информация и я запазете за
справка в бъдеще.
Предупреждение
-- Филтърната касета за вода AquaClean
е предназначена само за употреба с третирана
от общинските органи течаща вода (която се
контролира постоянно и е безопасна за пиене
съгласно правните разпоредби) и с вода от
частни източници, които са одобрени като
безопасни за пиене. Ако от властите е получено
нареждане, че общинската вода трябва да се
преварява, филтрираната вода също трябва да се
преварява. Когато нареждането за преваряване
на водата вече не е в сила, цялата кафемашина
трябва да се почисти и да се постави нова касета.
-- Почиствайте редовно водния резервоар.
-- За някои групи от хора (например хора с
отслабена имунна система и бебета) по принцип
се препоръчва чешмяната вода да се преварява.
Това се отнася също за филтрирана вода.
-- От хигиенни съображения материалът на
филтърната касета за вода е подложен на
специална обработка със сребро.
4219_440_5044_1_Leaflet_A7_v1.indd 2
--
--
--
-----
Малко количество сребро, което е безвредно
за здравето, може да се окаже във филтрираната
вода. Това е в съответствие с препоръките на
Световната здравна организация (СЗО)
за питейна вода.
Ако страдате от бъбречни заболявания,
подложен сте на диализно лечение и/или
на диета с ограничен прием на калий, моля,
обърнете внимание, че в процеса на филтриране
съдържанието на калий е възможно леко да се
увеличи. Препоръчваме ви да се консултирате
с лекар, преди да използвате филтрираната вода.
Когато декалцирате кафемашината, винаги
премахвайте филтърната касета за вода от
водния резервоар. След това почистете
старателно целия резервоар за вода и сменете
филтърната касета.
Saeco не поема никаква отговорност или
задължение, ако препоръките за използване и
смяна на филтърната касета за вода AquaClean,
посочени по-горе, не се спазват.
Внимание
Използвайте филтърната касета за вода само
за филтриране на чешмяна вода.
Съхранявайте резервните филтърни касети
за вода на хладно и сухо място в оригиналната
им, запечатана опаковка.
Тъй като водата е хранителен продукт, водата
в резервоара трябва да се използва в рамките на
1 до 2 дни.
Ако няма да използвате кафемашината
си за продължителен период от време
(напр. когато сте на почивка), препоръчваме да
изхвърлите останалата вода в резервоара и да
оставите касетата вътре. Преди да използвате
кафемашината отново, извадете касетата,
почистете резервоара за вода и подгответе
филтърната касета за вода, както е описано в
глава “Подготовка за употреба”.
Подготовка за употреба
Забележка: Ако не сте използвали кафемашината си за
продължителен период от време (напр. докато сте на
почивка), също извършете процедурата, описана по-долу.
1Извадете филтърната касета от опаковката й.
2 Потопете филтърната касета, обърната обратно,
в студена вода. Натиснете леко страните
на филтъра, за да изпуснете въздушните
мехурчета (фиг. 1).
3Свалете резервоара за вода от машината и
поставете касетата вертикално върху свързващия
елемент. (фиг. 2)
Забележка: Уверете се, че касетата приляга
плътно и уплътнението е в правилно положение,
за да осигурите най-добра ефективност.
Съвет: Поставете филтърната касета във
влажна среда.
4Напълнете водния резервоар с прясна вода и го
плъзнете обратно в машината (фиг. 3).
5Използвайте приложения стикер, за да
запишете датата на следващата смяна на
филтъра (след 3 месеца). Поставете стикера
върху водния резервоар (фиг. 4).
6За промиване на касетата оставете половин
литър вода да изтече от тръбата за пара
на машината за еспресо. Изхвърлете тази
вода.  (фиг. 5)
,, Филтърът и машината вече са готови за
употреба.
Резервни части
Сменяйте филтърната касета на всеки 3 месеца или
при сигнализация от машината.
Поръчване на аксесоари
За да закупите филтърната касета за вода AquaClean,
посетете www.saeco.com/aquaclean, посетете
своя продавач на уреди Saeco или упълномощен
сервизен център.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка,
можете да се свържете с горещата линия на
Saeco. Подробности можете да намерите на
www.philips.com/saeco.
ČEŠTINA
Úvod
Vodní filtrační patrona AquaClean zajišťuje filtrovanou
vodu, čímž je chráněn váš kávovar a omezí se tvorba
vodního kamene uvnitř kávovaru.Vodní filtr AquaClean
je navržen tak, aby zajistil optimální výkon espresovače
ve smyslu tlaku a teploty při vaření. K přípravě kávy
používejte kvalitní zrna, výkonný espresovač Saeco
a kvalitní vodu. S vodním filtrem AquaClean máte jistotu,
že bude mít káva intenzivní chuť i vůni.
Důležité
Před použitím filtrační patrony si pečlivě přečtěte tyto
důležité informace a uschovejte je pro budoucí použití.
Varování
-- Vodní filtrační patrona AquaClean je určena
k použití pouze s kohoutkovou vodou upravenou
pro obecní využití (která se stále kontroluje a její
pití je podle právních předpisů bezpečné) a s vodou
ze soukromých zdrojů, jejíž pití bylo schváleno jako
bezpečné. Pokud příslušné orgány vydají pokyn, že je
nutné obecní vodu převařovat, je nutné převařovat
i filtrovanou vodu. Pokud již pokyn převařovat vodu
není v platnosti, je nutné celý kávovar vyčistit a vložit
novou patronu.
-- Pravidelně čistěte nádržku na vodu.
-- U určitých skupin obyvatelstva (např. osob
s oslabeným imunitním systémem a u malých dětí)
se obecně doporučuje kohoutkovou vodu
převařovat. To se týká také filtrované vody.
-- Z hygienických důvodů se pro materiál vodní
filtrační patrony využívá speciální ošetření stříbrem.
Ve filtrované vodě se může nacházet malé množství
stříbra, které je neškodné lidskému zdraví.
Toto ošetření je v souladu s doporučeními Světové
zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou vodu.
-- Pokud trpíte onemocněním ledvin, docházíte jako
pacient na dialýzu a/nebo držíte dietu s omezením
draslíku, mějte na paměti, že během procesu filtrace
se může obsah draslíku mírně zvýšit. Než začnete
filtrovanou vodu používat, doporučujeme poradit se
s lékařem.
-- Když z kávovaru odstraňujete vodní kámen, vždy
z nádržky na vodu vyjměte vodní filtrační patronu.
Poté celou nádržku na vodu důkladně vyčistěte
a vodní filtrační patronu vraťte na místo.
-- Společnost Saeco nepřijímá žádnou odpovědnost ani
závazek, pokud nedodržíte výše uvedená doporučení
týkající se používání a výměny vodní filtrační patrony
AquaClean.
Upozornění
-- Vodní filtrační patronu používejte pouze k filtrování
kohoutkové vody.
-- Náhradní vodní filtrační patrony skladujte na chladném
a suchém místě v původním, uzavřeném obalu.
---
Protože voda je potravina, musí se voda v nádržce
spotřebovat do 1 až 2 dnů.
Pokud nebudete kávovar delší dobu používat
(např. během dovolené), doporučujeme vylít
veškerou vodu, která zbývá v nádržce, a patronu
ponechat uvnitř. Než budete kávovar opět používat,
patronu vyjměte, vyčistěte nádržku na vodu a vodní
filtrační patronu připravte tak, jak je uvedeno
v kapitole „Příprava k použití“.
Příprava k použití
Poznámka: Pokud jste kávovar delší dobu nepoužívali
(např. během dovolené), proveďte rovněž postup popsaný níže.
1Filtrační patronu vyjměte z obalu.
2 Ponořte patronu vzhůru nohama do studené vody.
Po stranách filtr lehce stiskněte, aby se uvolnily
vzduchové bublinky (Obr. 1).
3Vyjměte z kávovaru nádržku na vodu a patronu
vložte svisle do přípojky pro patronu. (Obr. 2)
Poznámka: Aby byl zajištěn co nejlepší výkon, patrona musí
lehce zapadnout na místo a těsnění musí být ve správné
poloze.
Tip: Filtrační patronu vkládejte ve vlhkých podmínkách.
4Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a vložte ji
zpět do přístroje (Obr. 3).
5Na přiložený štítek si poznamenejte datum příští
výměny filtru (po 3 měsících). Štítek nalepte na
nádržku na vodu (Obr. 4).
6Patronu propláchněte tak, že necháte z trubičky
na páru espresovače vytéci půl litru vody.
Tuto vodu vylijte. (Obr. 5)
,, Filtr a přístroj jsou nyní připraveny k použití.
Výměna
Filtrační patronu vyměňujte každé 3 měsíce nebo podle
potřeby.
Objednávání příslušenství
Vodní filtrační patrony AquaClean lze zakoupit na webové
stránce www.saeco.com/aquaclean, u prodejce
výrobků Saeco nebo v autorizovaném servisním středisku.
Záruka a podpora
Pokud potřebujete informace či podporu, můžete se
obrátit na linku Saeco. Kontaktní informace najdete na
adrese www.philips.com/saeco.
DEUTSCH
Einführung
Die AquaClean Wasserfilterpatrone sorgt für gefiltertes
Wasser zum Schutz Ihrer Kaffeemaschine und reduziert
Kalkablagerungen im Inneren der Maschine.
Der AquaClean Wasserfilter wurde entwickelt, um die
optimale Leistung Ihrer Espressomaschine in Bezug auf
Druck und Temperatur bei der Zubereitung zu sichern.
Um perfekten Kaffee zubereiten zu können, sollten
Sie hochwertige Bohnen, eine leistungsstarke Saeco
Espressomaschine und Wasser von guter Qualität
verwenden. Mit AquaClean stellen Sie sicher, dass Ihr Kaffee
einen intensiven Geschmack und ein intensives Aroma hat.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch der Filterpatrone aufmerksam durch,
und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
-- Die AquaClean Wasserfilterpatrone ist nur für
den Gebrauch mit kommunal behandeltem
Leitungswasser (dieses Wasser wird ständig
kontrolliert und kann laut den gesetzlichen
Regelungen bedenkenlos getrunken werden)
oder mit Wasser aus privaten Quellen bestimmt,
das nachweislich über Trinkwasserqualität verfügt.
Wenn Sie von den Behörden die Anweisung erhalten,
das kommunale Leitungswasser abzukochen, muss
das gefilterte Wasser ebenfalls abgekocht werden.
Wenn das Abkochen des Wassers von behördlicher
Seite nicht mehr notwendig ist, reinigen Sie die
gesamte Kaffeemaschine, und setzen Sie eine neue
Filterpatrone ein.
-- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig.
-- Für gewisse Personengruppen (z. B. Personen mit
geschwächtem Immunsystem sowie Babys) wird im
Allgemeinen empfohlen, Leitungswasser abzukochen.
Dies gilt auch für gefiltertes Wasser.
-- Aus hygienischen Gründen wird die
Wasserfilterpatrone in einem speziellen
Verfahren mit Silber behandelt. Eine sehr geringe,
nicht gesundheitsschädliche Menge Silber kann
dabei auf das Wasser übertragen werden.
Dies entspricht jedoch den Empfehlungen der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser.
-- Bitte beachten Sie, dass der Kaliumgehalt während
des Filterns möglicherweise leicht erhöht wird,
für den Fall, dass Sie an einer Nierenerkrankung
leiden, ein Dialysepatient sind und/oder eine
kaliumarme Ernährung einhalten. Wir empfehlen
Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie das
gefilterte Wasser verwenden.
-- Entfernen Sie immer die Wasserfilterpatrone aus
dem Wassertank, wenn Sie die Kaffeemaschine
entkalken. Reinigen Sie anschließend den gesamten
Wassertank gründlich, und ersetzen Sie die
Wasserfilterpatrone.
-- Saeco lehnt jegliche Verantwortung bzw. Haftung
ab, wenn die oben aufgeführten Empfehlungen für
die Verwendung und den Austausch der AquaClean
Wasserfilterpatrone nicht befolgt werden.
Achtung
-- Verwenden Sie die Wasserfilterpatrone nur zum
Filtern von Leitungswasser.
-- Bewahren Sie Ersatzwasserfilterpatronen an einem
kühlen und trockenen Ort und in der originalen,
versiegelten Verpackung auf.
-- Da Wasser ein Lebensmittel ist, muss das Wasser
im Tank innerhalb von 1 bis 2 Tagen aufgebraucht
werden.
-- Wenn Sie Ihre Kaffeemaschine für einen längeren
Zeitraum nicht verwenden möchten (z. B. während
Sie im Urlaub sind), empfehlen wir, dass Sie das
übrige im Tank vorhandene Wasser ausleeren und
die Patrone im Inneren lassen. Nehmen Sie die
Filterpatrone heraus, reinigen Sie den Wassertank,
und bereiten Sie die Wasserfilterpatrone gemäß
den Anweisungen in Kapitel “Für den Gebrauch
vorbereiten” vor, bevor Sie die Kaffeemaschine erneut
verwenden.
Für den Gebrauch vorbereiten
Hinweis:Wenn Sie Ihre Kaffeemaschine für einen längeren
Zeitraum nicht verwendet haben (z. B. während Sie im
Urlaub waren), führen Sie ebenfalls die unten beschriebenen
Schritte durch.
1Nehmen Sie die Filterpatrone aus der Verpackung.
2 Tauchen Sie die Patrone kopfüber in kaltes Wasser.
Drücken Sie vorsichtig auf die Seiten der Filter,
und entfernen Sie so Luftblasen (Abb. 1).
3Nehmen Sie den Wassertank aus der Maschine,
und setzen Sie die Patrone senkrecht auf den
Patronenanschluss.  (Abb. 2)
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Patrone fest sitzt und
sich in der richtigen Position befindet, um so optimale
Leistung zu garantieren.
Tipp: Setzen Sie die Filterpatrone unter feuchten
Bedingungen ein.
4Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser,
und setzen Sie ihn wieder ein (Abb. 3).
5Verwenden Sie den angebrachten Aufkleber,
um das Datum des nächsten Filterwechsels
(nach 3 Monaten) zu notieren. Platzieren Sie den
Aufkleber auf dem Wassertank (Abb. 4).
6Lassen Sie zum Spülen der Patrone einen
halben Liter Wasser durch die Dampfdüse der
Espressomaschine laufen. Entsorgen Sie das Wasser
anschließend.  (Abb. 5)
,, Der Filter und die Maschine sind nun betriebsbereit.
Ersatz
Ersetzen Sie die Filterpatrone alle 3 Monate oder nach
Aufforderung der Maschine.
Bestellen von Zubehör
Besuchen Sie zum Kauf einer AquaClean
Wasserfilterpatrone www.saeco.com/aquaclean,
oder wenden Sie sich an Ihren Saeco Händler oder ein
autorisiertes Service-Center.
Garantie und Support
Wenn Sie Informationen oder Unterstützung benötigen,
wenden Sie sich an die Saeco Hotline. Sie finden die
Kontaktinformationen unter www.philips.com/saeco.
ESPAÑOL
Introducción
El cartucho de filtrado de agua AquaClean proporciona
agua filtrada para proteger su cafetera y reducir la
acumulación de depósitos de cal en su interior. El filtro
de agua AquaClean se ha diseñado para garantizar un
rendimiento óptimo de la presión y temperatura de
preparación de su cafetera expreso. Para preparar el
café perfecto, utilice una potente cafetera expreso Saeco
con agua y granos de buena calidad. Con AquaClean,
se asegura de que su café tenga un sabor y un aroma
intensos.
Importante
Antes de usar el cartucho de filtrado, lea atentamente
esta información importante y consérvela por si
necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
-- El cartucho de filtrado de agua AquaClean está
diseñado únicamente para su uso con agua de grifo
potable (cuyo consumo es seguro y está controlado
de acuerdo con las normativas legales) o con agua
de suministros privados aprobada como apta para
el consumo. Si las autoridades advierten de que es
necesario hervir el agua, el agua filtrada también
deberá hervirse. Cuando esta indicación deje de
estar vigente, deberá limpiar la cafetera por completo
e insertar un cartucho nuevo.
-- Limpie el depósito de agua con regularidad.
-- Para determinados grupos de personas (por ejemplo,
personas con sistemas inmunológicos debilitados y
bebés), normalmente se recomienda hervir el agua
del grifo. Esto también se aplica al agua filtrada.
-- Por razones de higiene, el material del cartucho
de filtrado de agua se somete a un tratamiento
especial con plata. Una pequeña cantidad de plata,
inofensiva para la salud, podría pasar al agua filtrada.
Este procedimiento cumple las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
respecto al agua potable.
-- Si padece una enfermedad renal, se está sometiendo
a diálisis o sigue una dieta restringida en potasio,
tenga en cuenta que, durante el proceso de
filtrado, el contenido de potasio puede aumentar
ligeramente. Le recomendamos que consulte a su
médico antes de empezar a utilizar el agua filtrada.
-- Cuando elimine los depósitos de cal de la cafetera,
retire siempre el cartucho de filtrado del depósito de
agua. A continuación, limpie a fondo todo el depósito
y sustituya el cartucho de filtrado de agua.
-- Saeco no asume responsabilidad alguna en el caso
de que no se sigan las recomendaciones anteriores
para el uso y la sustitución del cartucho de filtrado
de agua AquaClean.
Precaución
-- Utilice el cartucho de filtrado únicamente para filtrar
agua del grifo.
-- Guarde los cartuchos de filtrado de agua de
repuesto en un lugar seco y fresco y en su embalaje
original cerrado.
-- Dado que es un producto alimenticio, el agua del
depósito debe consumirse en 1 o 2 días.
-- Si no va a utilizar la cafetera durante un período de
tiempo prolongado (por ejemplo, unas vacaciones),
le recomendamos que deseche el agua del depósito
y deje el cartucho en su interior. Antes de usar
la cafetera de nuevo, saque el cartucho, limpie el
depósito de agua y prepare el cartucho de filtrado
de agua tal y como se describe en el capítulo
“Preparación para su uso”.
Preparación para su uso
Nota: Si no ha utilizado la cafetera durante un período
de tiempo prolongado (por ejemplo, unas vacaciones),
realice también el procedimiento descrito a continuación.
1Retire el embalaje que protege el cartucho de
filtrado.
2 Sumerja el cartucho boca abajo en agua fría.
Presione los laterales del filtro suavemente para
que salgan burbujas de aire (fig. 1).
3Extraiga el depósito de agua del aparato e inserte el
cartucho verticalmente en la ranura.  (fig. 2)
Nota: Asegúrese de fijar bien el cartucho y de colocar
el sellado en la posición correcta para garantizar un
rendimiento óptimo.
Consejo: Inserte el cartucho de filtrado en un entorno donde
haya humedad.
4Llene el depósito con agua y colóquelo de nuevo en
la cafetera (fig. 3).
5Utilice la pegatina adjunta para anotar la fecha de
la siguiente sustitución del filtro (después de tres
meses). Coloque la pegatina en el depósito de
agua (fig. 4).
6Para enjuagar el cartucho, deje que salga medio litro
de agua del tubo de vapor de la cafetera expreso.
Deseche esta agua.  (fig. 5)
,, El filtro y el aparato ya están listos para usar.
Sustitución
Sustituya el cartucho de filtrado cada tres meses o
cuando sea necesario.
Solicitud de accesorios
Para comprar el cartucho de filtrado de agua AquaClean,
visite www.saeco.com/aquaclean o diríjase a su
distribuidor Saeco o a un centro de servicio autorizado.
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda o más información, puede ponerse en
contacto con el servicio de atención al cliente de Saeco.
Puede encontrar la información de contacto en www.
philips.com/saeco.
EESTI
Sissejuhatus
AquaCleani veefiltri kassett tagab teie kohvimasina
kaitsmiseks ja masina sisemusse katlakivi tekkimise
vähendamiseks filtreeritud vee. AquaCleani veefilter on
loodud tagama parimat espressomasina keetmisrõhku
ja -temperatuuri. Täiusliku kohvi valmistamiseks kasutage
kvaliteetseid ube, võimsat Saeco espressomasinat ja
kvaliteetset vett. Tänu AquaCleanile tagate kohvile
intensiivse maitse ja aroomi.
Tähtis
Enne filtrikasseti kasutamist lugege oluline teave hoolikalt
läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
Hoiatus
-- AquaCleani veefiltri kassett on mõeldud
kasutamiseks üksnes linnaveevärgist tuleva
kraaniveega (mida kontrollitakse pidevalt ja mis on
vastavalt seadustele joogikõlbulik) või joogikõlbulikuks
tunnistatud veega eraveevärgist. Kui ametiasutustelt
on saadud juhtnöörid, et linnaveevärgi vett tuleb
keeta, tuleb keeta ka filtreeritud vett. Kui vett pole
vaja enam keeta, tuleb kogu kohvimasin puhastada ja
uus kassett sisestada.
-- Puhastage veenõud regulaarselt.
-- Tavaliselt soovitatakse teatud inimrühmadel
(nt nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed ja
beebid) kraanivett keeta. See kehtib ka filtreeritud
vee kohta.
-- Hügieenilistel põhjustel on veefiltri kasseti materjali
töödeldud spetsiaalselt hõbedaga. Filtreeritud vette võib
sattuda väike kogus hõbedat, mis on tervisele ohutu.
See on vastavuses Maailma Terviseorganisatsiooni
(WHO) soovitustega joogivee kohta.
-- Kui teil on neeruhaigus, olete dialüüsipatsient
ja/või järgite kaaliumivaest dieeti, pange tähele,
et filtreerimise käigus võib kaaliumi sisaldus veidi
suureneda. Soovitame enne filtreeritud vee
kasutamist konsulteerida kõigepealt oma arstiga.
-- Kohvimasinast katlakivi eemaldamisel eemaldage
alati veepaagist veefiltri kassett. Seejärel puhastage
põhjalikult kogu veepaak ja vahetage veefiltri kassett.
-- Saeco ei võta endale mingit vastutust, kui eespool
nimetatud soovitusi AquaCleani veefiltri kasseti
kasutamiseks ja vahetamiseks eiratakse.
Ettevaatust
-- Kasutage kraanivee filtreerimiseks ainult veefiltri
kassetti.
-- Hoidke veefiltri asenduskassette jahedas kuivas kohas
kinnises originaalpakendis.
-- Kuna vesi on toiduaine, tuleb paagis olev vesi ära
kasutada ühe-kahe ööpäeva jooksul.
-- Kui te ei kavatse kohvimasinat pikemat aega kasutada
(nt puhkuse ajal), soovitame teil paaki jäänud vee
minema valada ja kasseti sisse jätta. Enne kohvimasina
uuesti kasutamist võtke kassett välja, puhastage
veepaak ja valmistage veefiltri kassett ette peatükis
„Kasutamiseks valmistumine” toodud kirjelduse
kohaselt.
Kasutamiseks valmistumine
Märkus: sooritage allkirjeldatud toiming ka siis, kui te pole
kohvimasinat pikemat aega kasutanud (nt puhkuse ajal).
1Võtke filtrikassett pakendist välja.
2 Kastke kassett tagurpidi külma vette. Õhumullide
väljalaskmiseks vajutage õrnalt filtri külgedele (Jn 1).
3Eemaldage veepaak masina küljest ja sisestage
kassett vertikaalselt kassetipessa.  (Jn 2)
Märkus: parima jõudluse tagamiseks veenduge, et kassett on
kindlalt paigal ja tihend on õiges asendis.
Nõuanne. Sisestage filtrikassett niisketes tingimustes.
4Täitke veepaak värske veega ja lükake see tagasi
masinasse (Jn 3).
5Kirjutage kaasasolevale kleebisele järgmise
filtrivahetuse kuupäev (kolme kuu pärast).
Asetage kleebis veepaagile (Jn 4).
6Kasseti loputamiseks laske espressomasina
aurutorust poolel liitril veel välja voolata.
Valage see vesi ära.  (Jn 5)
,, Filter ja masin on nüüd kasutamiseks valmis.
Osade vahetamine
Vahetage filtrikassetti iga kolme kuu tagant või siis,
kui masin seda nõuab.
Tarvikute tellimine
AquaCleani veefiltri kassetti ostmiseks külastage
veebilehte www.saeco.com/aquaclean, pöörduge
oma Saeco edasimüüja või volitatud teeninduskeskuse
poole.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, helistage Saeco
klienditelefonile. Kontaktandmed leiate aadressil
www.philips.com/saeco.
FRANÇAIS
Introduction
La cartouche filtrante AquaClean permet d’obtenir de l’eau
filtrée pour protéger votre machine à café et pour réduire
la formation de dépôts de calcaire à l’intérieur de cette
dernière. Le filtre à eau AquaClean est conçu pour garantir
des performances optimales de votre machine à espresso en
termes de pression de préparation et de température. Pour
préparer un café parfait, utilisez des grains de bonne qualité,
une machine à espresso Saeco puissante et de l’eau de
bonne qualité. Avec l’AquaClean, vous avez la garantie d’un
café au goût et à l’arôme intenses.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser la cartouche filtrante et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Avertissement
-- La cartouche filtrante AquaClean est conçue
uniquement pour être utilisée avec de l’eau du
robinet traitée (laquelle fait l’objet de contrôles
réguliers et est potable selon les réglementations)
ou l’eau contrôlée et jugée potable provenant
de sources privées. Si les autorités indiquent que
l’eau du robinet doit être bouillie, l’eau filtrée doit
également être bouillie. Lorsque cette consigne n’est
plus en vigueur, toute la machine à café doit être
nettoyée et une nouvelle cartouche doit être insérée.
-- Nettoyez régulièrement le réservoir d’eau.
-- Pour certaines sections de la population (par exemple,
les personnes à immunité réduite et les nourrissons),
il est généralement recommandé de bouillir l’eau du
robinet. Ceci s’applique également à l’eau filtrée.
--
--
--
--
-----
Pour des raisons d’hygiène, le matériau de la
cartouche filtrante est soumis à un traitement spécial
à l’argent. Une petite quantité d’argent, qui est sans
danger pour la santé, peut se retrouver dans l’eau
filtrée. Ceci est conforme aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’eau
potable.
Si vous souffrez d’une maladie des reins, si vous êtes
sous dialyse et/ou si vous suivez un régime pauvre en
potassium, veuillez noter que, pendant la filtration,
la quantité de potassium peut augmenter légèrement.
Nous vous conseillons de consulter votre médecin
avant d’utiliser l’eau filtrée.
Lorsque vous détartrez la machine à café, enlevez
toujours la cartouche filtrante du réservoir d’eau.
Ensuite, nettoyez soigneusement tout le réservoir
d’eau et remplacez la cartouche filtrante.
Saeco décline toute responsabilité en cas de
non-respect des recommandations relatives à
l’utilisation et au remplacement de la cartouche
filtrante AquaClean.
Attention
Utilisez la cartouche filtrante uniquement pour filtrer
l’eau du robinet.
Conservez les cartouches filtrantes de rechange dans
un endroit frais et sec dans leur emballage d’origine
non ouvert.
L’eau étant un aliment, l’eau contenue dans le réservoir
doit être utilisée dans un délai de 1 à 2 jours.
Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser la
machine à café pendant une période prolongée
(par exemple, lorsque vous partez en vacances),
nous vous recommandons de jeter l’eau restant dans
le réservoir et de laisser la cartouche à l’intérieur.
Avant de réutiliser la machine à café, ressortez la
cartouche filtrante, nettoyez le réservoir d’eau et
préparez la cartouche filtrante comme indiqué dans
le chapitre « Avant utilisation ».
Avant utilisation
Remarque : Si vous n’avez pas utilisé la machine à café
pendant une période prolongée (par exemple, des vacances),
exécutez également la procédure décrite ci-dessous.
1Retirez la cartouche filtrante de son emballage.
2 Plongez la cartouche à l’envers dans de l’eau froide.
Appuyez légèrement sur les côtés du filtre pour en
faire sortir les bulles d’air. (fig. 1).
3Retirez le réservoir d’eau de la machine et insérez
la cartouche verticalement sur le raccord de
cartouche. (fig. 2)
Remarque : Assurez-vous que la cartouche est bien fixée
et que le joint est dans la bonne position pour garantir des
performances optimales.
Conseil : Insérez la cartouche filtrante dans des conditions
d’humidité.
4Remplissez le réservoir d’eau fraîche et replacez-le
dans la machine (fig. 3).
5Utilisez l’autocollant joint pour noter la date du
prochain remplacement du filtre (après 3 mois).
Apposez l’autocollant sur le réservoir d’eau (fig. 4).
6Pour rincer la cartouche, laissez un demi-litre
d’eau s’écouler de la buse vapeur de la machine à
espresso. Jetez cette eau.  (fig. 5)
,, Le filtre et la machine sont maintenant prêts à être
utilisés.
Remplacement
Remplacez la cartouche filtrante tous les 3 mois ou sur
demande de la machine.
Commande d’accessoires
Pour acheter la cartouche filtrante AquaClean, visitez le site
Web www.saeco.com/aquaclean, rendez-vous chez
votre revendeur Saeco ou dans un Centre Service Agréé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, vous pouvez contacter l’assistance
téléphonique Saeco. Vous trouverez les coordonnées sur
www.philips.com/saeco.
HRVATSKI
Uvod
Filtar za vodu AquaClean filtrira vodu i štiti vaš aparat za
kavu te smanjuje nakupljanje kamenca u njemu.
Filtar za vodu AquaClean osmišljen je za osiguravanje
optimalne učinkovitosti aparata za espresso s obzirom
na tlak i temperaturu kuhanja. Želite li pripremiti
savršenu kavu, trebaju vam kvalitetna zrna, snažan aparat
za espresso tvrtke Saeco i kvalitetna voda. AquaClean
omogućava pripremu kave intenzivnog okusa i arome.
Važno!
Prije uporabe spremnika s filtrom pažljivo pročitajte
ove važne upute i spremite ih za buduće potrebe.
Upozorenje
-- Filtar za vodu AquaClean osmišljen je za uporabu
sa sanitarno ispravnom vodom iz slavine (koja se
neprestano kontrolira i koja je ocijenjena sigurnom za
piće) i vodom privatnih dobavljača koja je ocijenjena
sigurnom za piće. Ako od nadležnih tijela dobijete
uputu da vodu iz slavine prije upotrebe treba
prokuhati, tada i filtriranu vodu treba prokuhati.
Kada upozorenje za prokuhavanje vode više ne bude
na snazi, treba oprati cijeli aparat za kavu i umetnuti
novi spremnik.
-- Redovito čistite spremnik za vodu.
-- Za određene skupine ljudi (npr. ljude oslabljenog
imunosnog sustava i bebe) preporučujemo
prokuhavanje vode iz slavine. Isto vrijedi i za filtriranu
vodu.
-- Iz higijenskih razloga, materijal filtra za vodu posebno
je tretiran srebrom. U filtriranu vodu može dospjeti
mala količina srebra, neopasna po zdravlje.
To je u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO) s obzirom na prihvatljivost vode
za piće.
-- Ako patite od bolesti bubrega, idete na dijalize i/ili
ste na programu prehrane s ograničenim unosom
kalija, imajte na umu da tijekom postupka filtriranja
može doći do blagog porasta koncentracije kalija.
Savjetujemo vam da se prije uporabe filtrirane vode
obratite svom liječniku.
-- Prilikom uklanjanja kamenca iz aparata za kavu,
obavezno iz spremnika za vodu izvadite filtar.
Zatim temeljito očistite cijeli spremnik za vodu i
zamijenite filtar.
-- Ako korisnici ne slijede navedene preporuke za
uporabu i zamjenu filtra za vodu AquaClean, tvrtka
Saeco odriče se odgovornosti za eventualne nastale
štete.
Pažnja
-- Za filtriranje vode iz slavine koristite isključivo filtar
na vodu.
-- Zamjenske filtre za vodu čuvajte na hladnom i suhom
mjestu u originalnoj, zatvorenoj ambalaži.
-- Budući da ima svoj rok trajanja, vodu iz spremnika
morate potrošiti u roku 1 do 2 dana.
--
Ako aparat za kavu ne namjeravate koristiti
duže vremensko razdoblje (npr. godišnji odmor),
preporučujemo da iz spremnika izbacite svu vodu
i u njemu ostavite samo spremnik. Prije ponovne
uporabe aparata za kavu, izvadite spremnik, očistite
spremnik za vodu i pripremite filtar za vodu na način
opisan u poglavlju “Priprema za uporabu”.
Priprema za korištenje
Napomena: Ako aparat za kavu niste koristili duže
vremensko razdoblje (npr. godišnji odmor), izvršite i postupak
opisan u nastavku.
1Izvadite spremnik s filtrom iz ambalaže.
2 Spremnik okrenite naopako i uronite ga u hladnu
vodu. Nježno pritisnite bočne strane filtra kako
biste istisnuli mjehuriće zraka (Sl. 1).
3Izvadite spremnik za vodu iz aparata i spremnik
umetnite okomito u mjesto za spremnik.  (Sl. 2)
Napomena: Provjerite je li spremnik dobro sjeo i je li brtva u
odgovarajućem položaju, što jamči najbolje rezultate.
Savjet: Filtar umetnite kad je spremnik vlažan.
4Spremnik za vodu ispunite svježom vodom i vratite
ga u aparat (Sl. 3).
5Na priloženoj naljepnici napišite datum
sljedeće zamjene filtra (nakon 3 mjeseca).
Nalijepite je na spremnik za vodu (Sl. 4).
6Kako biste isprali spremnik, ispustite pola litre vode
iz cijevi za paru u aparat za espresso.
Tu vodu bacite.  (Sl. 5)
,, Filtar i aparat sada su spremni za uporabu.
Zamjena dijelova
Filtar mijenjajte svaka 3 mjeseca ili kada to naznači aparat.
Naručivanje dodatnog pribora
Filtar za vodu AquaClean možete kupiti putem webstranice www.saeco.com/aquaclean, kod distributera
Saeco proizvoda ili u ovlaštenom servisnom centru.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, nazovite korisničku
službu tvrtke Saeco. Podaci za kontakt nalaze se na
web-stranici www.philips.com/saeco.
MAGYAR
Bevezetés
Az AquaClean vízszűrő patron szűrt vizet biztosít a
kávéfőző védelméért és a készülék belsejében történő
vízkőlerakódás csökkentése érdekében. Az AquaClean
vízszűrőt úgy tervezték, hogy az eszpresszógép
optimális teljesítményt nyújtson a kávéfőzési nyomás
és hőmérséklet tekintetében. A tökéletes kávéhoz
jó minőségű kávébab, nagy teljesítményű Saeco
eszpresszógép és jó minőségű víz szükséges. Az
AquaClean segítségével biztosíthatja a kávé intenzív ízét
és aromáját.
Fontos!
A szűrőpatron használata előtt figyelmesen olvassa
el az alábbi fontos tudnivalókat, és őrizze meg a
dokumentumot későbbi használatra.
Figyelmeztetés
-- Az AquaClean vízszűrőpatron csak hatóságilag kezelt
(folyamatosan ellenőrzött és a törvényi előírásoknak
megfelelően biztonsággal fogyasztható) csapvízzel,
vagy saját készletből származó, bevizsgált, iható vízzel
használható. Ha olyan utasítás érkezik a hatóságok
felől, hogy a csapvizet fel kell forralni, akkor a szűrt
vizet is fel kell forralni. Ha a víz forralására vonatkozó
utasítás már nincs érvényben, a teljes kávéfőzőt ki kell
tisztítani, és új patront kell behelyezni.
-- A víztartályt rendszeresen tisztítsa.
-- Bizonyos emberek (pl. gyenge immunrendszerrel
rendelkezők és csecsemők) számára általában ajánlott
felforralni a csapvizet. Ugyanez vonatkozik a szűrt
vízre is.
-- Higiéniai okokból a vízszűrőpatron anyaga speciális,
ezüsttel való kezelésen esik át. Egy kis mennyiségű,
egészségre ártalmatlan ezüst bekerülhet a szűrt vízbe.
Ez megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
ivóvízre vonatkozó ajánlásának.
-- Ha vesebetegségben szenved, dialízis kezelésben
részesül, és/vagy kontrollált kálium diétát folytat,
figyelembe kell vennie, hogy a szűrőfolyamat során a
kálium-tartalom kissé növekedhet. Javasoljuk,
hogy a szűrt víz első használata előtt kérje ki orvosa
véleményét.
-- Ha a vízkőmentesíti a kávéfőzőt, mindig vegye ki
a vízszűrőpatront a víztartályból. Majd alaposan
tisztítsa meg a teljes víz tartályt, és cserélje ki a
vízszűrőpatront.
-- A Saeco nem vállal semminemű felelősséget, ha az
AquaClean vízszűrőpatron használatára és cseréjére
vonatkozó fentebbi javaslatokat nem tartják be.
Figyelmeztetés!
-- A vízszűrőpatron csak csapvíz szűrésére használandó.
-- A cserepatronokat száraz, hűvös helyen tárolja az
eredeti, lezárt csomagolásban.
-- Mivel a víz élelmiszer, a tartályban található vizet
1-2 napon belül fel kell használni.
-- Ha hosszabb ideig nem használja a kávéfőzőt
(pl. nyaraláskor), javasoljuk, hogy öntse ki az összes
maradék vizet a víztartályból, a patront pedig hagyja
benne. Mielőtt újra használná a kávéfőzőt, vegye ki
a patront, tisztítsa meg a víztartályt, és készítse elő
a vízszűrőpatront az „Előkészítés használatra” című
részben leírtaknak megfelelően.
Előkészítés a használatra
Megjegyzés: Ha nem használta a kávéfőzőt a hosszabb ideig
(pl. nyaraláskor), akkor is végezze el az alábbi lépéseket.
1Vegye ki a szűrőpatront a csomagolásából.
2 Merítse a patront fejjel lefelé hideg vízbe.
Nyomja meg óvatosan a patron oldalait, hogy a
levegőbuborékok eltávozhassanak (ábra 1).
3Vegye ki a víztartályt a készülékből, és helyezze a
patront függőlegesen patroncsatlakozóra.  (ábra 2)
Megjegyzés: A legjobb teljesítmény elérése érdekében
győződjön meg arról, hogy a patron szorosan illeszkedik,
és a tömítés megfelelő helyzetben áll.
Tipp: Párás körülmények között helyezze be a szűrőpatront.
4Töltse fel a víztartályt vízzel, és csúsztassa vissza a
készülékbe (ábra 3).
5A mellékelt matricára írja rá a következő
szűrőcsere dátumát (3 hónapnak kell eltelnie).
Helyezze a matricát a víztartályra (ábra 4).
6A patron átöblítéséhez engedjen távozni fél liter
vizet az eszpresszógép gőztömlőjéből.
Öntse ki a vizet.  (ábra 5)
,, A szűrő és a készülék most már használatra kész.
Csere
Cserélje ki a szűrőpatront 3 havonta vagy akkor, amikor a
készülék erre kéri.
Tartozékok rendelése
Az AquaClean vízszűrőpatron megvásárlásához látogasson
el a www.saeco.com/aquaclean weboldalra, forduljon
a Saeco márkakereskedőjéhez, vagy látogasson el egy
hivatalos márkaszervizbe.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége,
a Saeco forródrótján keresztül szerezheti be. Az
elérhetőségi információk a következő webhelyen
találhatók: www.philips.com/saeco.
ITALIANO
Introduzione
La cartuccia per il filtro dell’acqua AquaClean fornisce
acqua filtrata per proteggere la vostra macchina per
caffè e per ridurre la formazione di calcare all’interno di
quest’ultima. Il filtro per l’acqua AquaClean è stato ideato
per garantire prestazioni ottimali in termini di erogazione,
pressione e temperatura. Per preparare un caffè perfetto,
è necessario utilizzare caffè in grani di buona qualità, una
innovativa macchina per espresso Saeco e acqua di buona
qualità. Con AquaClean il vostro caffè avrà un gusto ed un
aroma sempre intensi.
Importante
Prima di utilizzare la cartuccia del filtro, leggete
attentamente queste informazioni importanti e
conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Avviso
-- La cartuccia per il filtro dell’acqua AquaClean è stata
progettata solo per l’utilizzo con acqua di rubinetto
cittadina trattata, costantemente controllata e sicura
da bere in base alle normative legali, e con acqua
proveniente da forniture private, approvata come
potabile. Se le autorità locali dichiarano che l’acqua
deve essere bollita, dovete bollire anche l’acqua
filtrata. Quando eventuali ordinanze per far bollire
l’acqua non sono più in vigore, dovete pulire l’intera
macchina per caffè e inserire una nuova cartuccia.
-- Pulite periodicamente il serbatoio dell’acqua.
-- Per alcuni tipologie di persone (ad esempio
persone con sistemi immunitari deboli e neonati)
è generalmente consigliato far bollire l’acqua del
rubinetto. Questo vale anche per l’acqua filtrata.
-- Per motivi igienici, il materiale della cartuccia per
il filtro dell’acqua è sottoposto a un trattamento
speciale con argento. Una piccola quantità di argento,
innocua per la salute, può finire nell’acqua filtrata;
si tratta di una quantità conforme alle
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità per l’acqua potabile.
-- Se soffrite di disturbi ai reni, siete sottoposti a dialisi
e/o seguite una dieta ipopotassica, vi consigliamo
di consultare un medico prima di utilizzare l’acqua
filtrata, poiché durante il processo di filtraggio il
potassio contenuto potrebbe essere leggermente
superiore.
-- Quando eseguite la pulizia anticalcare dalla macchina
per caffè, rimuovete sempre la cartuccia per il filtro
dell’acqua all’interno del serbatoio. Quindi, pulitelo
accuratamente e sostituite la cartuccia per il filtro
dell’acqua.
-- Saeco non si assume alcuna responsabilità se le
suddette raccomandazioni per l’uso e la sostituzione
della cartuccia per il filtro dell’acqua AquaClean non
sono rispettate.
Attenzione
-- Utilizzate la cartuccia per il filtro dell’acqua solo per
filtrare l’acqua del rubinetto.
-- Conservate le cartucce di ricambio per il filtro
dell’acqua in un luogo fresco e asciutto, nella loro
confezione sigillata originale.
-- Poiché l’acqua è un elemento utilizzato a scopo
alimentare, quest’ultima deve essere utilizzata entro
1-2 giorni.
-- Se prevedete di non utilizzare la macchina per caffè
per un periodo di tempo prolungato (ad esempio
quando siete in vacanza), vi consigliamo di eliminare
l’acqua che rimane all’interno del serbatoio e di
lasciare la cartuccia all’interno. Prima di utilizzare
nuovamente la macchina per caffè, estraete la
cartuccia, pulite il serbatoio dell’acqua e preparate la
cartuccia per il filtro dell’acqua come descritto nel
capitolo “Predisposizione dell’apparecchio”.
Ulteriori informazioni sul prodotto
Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una
regolare manutenzione periodica al fine di garantire i
requisiti di potabilita’ dell’acqua potabile trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal
produttore. Apparecchio per il trattamento di acqua
potabile: cartuccia filtrante per impiego nelle macchine
da caffé. Utilizzare il filtro per l’erogazione di prodotti
attraverso la macchina da caffè e non per consumo
diretto di acqua filtrata. Attenzione: è importante
seguire le indicazioni di utilizzo, manutenzione e
sostituzione del filtro e della macchina da caffè al fine
di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed
il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal
produttore.
Il filtro AquaClean è conforme al decreto ministeriale
6 aprile 2004, n. 174, all’articolo 9 del decreto legislativo
n. 31 del 2001, al regolamento (CE) n. 1935/2004
nonché alle finalità specifiche cui l’apparecchiatura è
destinata. L’acqua filtrata può differire dall’Allegato C del
D. lgs.31/2001 per alcuni parametri, in base al grado di
durezza e alla tipologia di acqua potabile utilizzata per la
filtrazione: Concentrazione di idrogeno (pH): la variazione
massima può portare al valore
4,5 pH in casi estremi. Durezza temporanea: può essere
mediamente ridotta, durante la vita del filtro, fino
a 10 gradi francesi. Le informazioni legate alle
caratteristiche dell’acqua utilizzata per la filtrazione
possono essere da Voi richieste all’acquedotto del luogo
in cui prelevate l’acqua. È necessario sostituire il filtro
quando richiesto dalla macchina o dopo 60 litri; inoltre,
il periodo massimo di utilizzo del filtro è di tre mesi
dall’installazione, per motivi igienici e di performance.
Il filtro AquaClean deve essere utilizzato esclusivamente
con acqua potabile rispondente alle prescrizioni della
normativa applicabile sulla qualità delle acque destinate
al consumo umano. Il filtro AquaClean contiene un
mix di scambiatori ionici e carboni attivi, testati per la
compatibilità alimentare. Gli scambiatori ionici possono
ridurre, se presenti nell’acqua di rubinetto, alcuni metalli
come piombo e rame ed anche la durezza temporanea,
prevenendo così la formazione del calcare. I carboni attivi
riducono, se presenti nell’acqua di rubinetto, sostanze
quali il cloro e i suoi composti, che possono alterarne
il gusto (riduzione verificata in accordo con decreto
ministeriale n.25/2012). Il filtro può rilasciare o alterare
le quantità delle seguenti sostanze nell’acqua: Argento,
Ammonio, Potassio, Fosfati, Sodio.
Predisposizione dell’apparecchio
Nota: se non utilizzate la macchina per il caffè da molto
tempo (perché ad esempio siete in vacanza), eseguite anche
la procedura descritta di seguito.
1Rimuovete la cartuccia per il filtro dalla confezione.
2 Immergete la cartuccia capovolta in acqua fredda e
premete i lati del filtro delicatamente per far uscire
le bolle d’aria (fig. 1).
30/03/15 15:58
Download PDF

advertising