SENSEO® | HD7001/01 | SENSEO® Espresso-Padhalter HD7001/01 Bedienungsanleitung

HD7001
1
ENGLISH
Inleiding
Douwe Egberts en Philips hebben deze padhouder
speciaal ontworpen voor het maken van voortreffelijke,
versgezette, sterke en intense SENSEO\ espressokoffie.
Gebruik deze padhouder met de speciale SENSEO\
espresso-coffee pads om SENSEO\ espressokoffie te
zetten met uw SENSEO\ machine.
Deze instructiefolder is een aanvulling op de
gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO\ machine. In deze
folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal
ontworpen SENSEO\ espressopadhouder bij uw
SENSEO\ machine kunt gebruiken. Raadpleeg de bij uw
SENSEO\ machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle
overige instructies.
U kunt deze SENSEO\ espressopadhouder
alleen gebruiken bij SENSEO\ modellen
HD7812, HD7811 en HD7810. De
padhouder is NIET geschikt voor
SENSEO\ modellen HD7800, HD7820HD7830 en HD7840. (fig. 1)
Neem contact op met het Philips Customer Care
Centre voor meer informatie over SENSEO\
espressopadhouders voor andere SENSEO\ modellen.
A
B
C
D
Algemene beschrijving (fig. 2)
Handgreep
Metalen padhouder
Plastic koffietuit
Plastic ring
Voor het eerste gebruik
1 Maak de SENSEO\ espressopadhouder schoon met
warm water en een beetje afwasmiddel of in de
vaatwasmachine.
Nu kunt u SENSEO\ espressokoffie zetten met uw
SENSEO\ espressopadhouder.
De SENSEO® espressopadhouder gebruiken
Tip: U bereikt het beste resultaat door uw machine op te
laten warmen en uw SENSEO\ espressoglas met heet water
voor te verwarmen voordat u SENSEO\ espressokoffie gaat
zetten.
U kunt dit op twee manieren doen:
1 Zet uw SENSEO\ espressoglas onder de koffietuit
en plaats de SENSEO\ espressopadhouder zonder
pad in de machine. Sluit het deksel en druk op de
knop voor één kop.
2 Spoel het glas met heet kraanwater.
Tip: Roer de SENSEO\ espressokoffie voordat u deze
opdrinkt.
Hierdoor zorgt u ervoor dat uw SENSEO\
espressokoffie de meest optimale temperatuur en smaak
heeft.
1 Vul het waterreservoir met koud water tot de
MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine.
Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend
water in het waterreservoir.
-
Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot
het MIN-niveau voor 2 kopjes voordat u koffie gaat
zetten.
Een vol waterreservoir stelt u in staat een aantal
keren koffie te zetten. Hierdoor hoeft u het
waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een
glas SENSEO\ espressokoffie wilt zetten.
2 Druk op de aan/uitknop.
, Het lampje in de aan/uitknop knippert terwijl het
water wordt opgewarmd.
- Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- Als het lampje continu blijft branden, is de machine
klaar voor gebruik.
Zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is
verdeeld en druk de pad licht aan in de padhouder.
- Gebruik alleen SENSEO\ espresso-coffee pads,
want deze zijn speciaal ontwikkeld om SENSEO\
espressokoffie te zetten in de SENSEO\
koffiemachine met de speciale SENSEO\
espressopadhouder.
- Iedere SENSEO\ espresso-coffee pad bevat een
optimale hoeveelheid koffie voor één glas SENSEO\
espressokoffie.
Gebruik nooit gescheurde pads of losse koffie, want
hierdoor kan de machine verstopt raken.
6 Sluit het deksel en vergrendel het.
Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.
Zet nooit SENSEO\ espresso met het deksel open.
7 Plaats een glas (of kop) met een inhoud van ten
minste 90 maar niet meer dan 110 ml onder de
koffietuit.
8 Druk op de knop voor 1 kopje.
, De SENSEO\ machine begint met het zetten van
SENSEO\ espressokoffie.
, De machine levert automatisch de optimale
hoeveelheid water voor één glas SENSEO\
espressokoffie.
U kunt het zetten van SENSEO\ espressokoffie altijd
onderbreken door op de aan/uitknop te drukken.
Als u de machine weer inschakelt nadat u het
koffiezetproces hebt onderbroken, maakt de machine de
onderbroken koffiezetcyclus niet af.
Verwijder het waterreservoir niet tijdens het
koffiezetten, want hierdoor gaat de machine lucht
aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt het volgende glas (of
de volgende kop) slechts gedeeltelijk gevuld.
9 Verwijder de SENSEO\ espressopadhouder
na gebruik en gooi de gebruikte SENSEO\
espressopad weg.
Wees voorzichtig als u dit doet. Er kan zich nog wat
water of koffie op de SENSEO\ espressopad of in de
SENSEO\ espressopadhouder bevinden.
Schoonmaken
1 Verwijder de SENSEO\ espressopadhouder uit de
SENSEO\ machine en gooi de gebruikte SENSEO\
espressopad weg.
2 Maak de SENSEO\ espressopadhouder schoon met
warm water.
Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de
padhouder in de vaatwasmachine reinigen.
3 Controleer of het zeefje in het midden van de
SENSEO\ espressopadhouder niet verstopt is. Als het zeefje verstopt is, kunt u het ontstoppen door
de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik
eventueel een afwasborstel om het zeefje schoon te
maken.
4 Spoel de SENSEO\ espressopadhouder na met
schoon water nadat u deze hebt schoongemaakt.
5 Plaats de SENSEO\ espressopadhouder terug in de
machine of berg de houder op.
Service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of
neem contact op met het Philips Customer Care Centre
in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad bij uw machine).
3 Open het deksel van de machine.
Als er nog een padhouder in de machine zit, haal deze er
dan uit.
4 Plaats de SENSEO\ espressopadhouder in de
machine.
De padhouders voor 1 en 2 kopjes zijn NIETgeschikt
voor het zetten van SENSEO\ espressokoffie.
5 Plaats de SENSEO\ espressopad netjes in het
midden van de SENSEO\ espressopadhouder, met
de bolle zijde naar beneden.
4222.200.0038.2
3/6
NEDERLANDS
Inleiding
Douwe Egberts en Philips hebben deze padhouder
speciaal ontworpen voor het maken van voortreffelijke,
versgezette, sterke en intense SENSEO\ espressokoffie.
Gebruik deze padhouder met de speciale SENSEO\
espresso-coffee pads om SENSEO\ espressokoffie te
zetten met uw SENSEO\ machine.
Deze instructiefolder is een aanvulling op de
gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO\ machine. In deze
folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal
ontworpen SENSEO\ espressopadhouder bij uw
SENSEO\ machine kunt gebruiken. Raadpleeg de bij uw
SENSEO\ machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle
overige instructies.
U kunt deze SENSEO\ espressopadhouder
alleen gebruiken bij SENSEO\ modellen
HD7812, HD7811 en HD7810. De
padhouder is NIET geschikt voor
SENSEO\ modellen HD7800, HD7820HD7830 en HD7840. (fig. 1)
Neem contact op met het Philips Customer Care
Centre voor meer informatie over SENSEO\
espressopadhouders voor andere SENSEO\ modellen.
A
B
C
D
Algemene beschrijving (fig. 2)
Handgreep
Metalen padhouder
Plastic koffietuit
Plastic ring
Voor het eerste gebruik
1 Maak de SENSEO\ espressopadhouder schoon met
warm water en een beetje afwasmiddel of in de
vaatwasmachine.
Nu kunt u SENSEO\ espressokoffie zetten met uw
SENSEO\ espressopadhouder.
De SENSEO® espressopadhouder gebruiken
Tip: U bereikt het beste resultaat door uw machine op te
laten warmen en uw SENSEO\ espressoglas met heet water
voor te verwarmen voordat u SENSEO\ espressokoffie gaat
zetten.
U kunt dit op twee manieren doen:
1 Zet uw SENSEO\ espressoglas onder de koffietuit
en plaats de SENSEO\ espressopadhouder zonder
pad in de machine. Sluit het deksel en druk op de
knop voor één kop.
2 Spoel het glas met heet kraanwater.
Tip: Roer de SENSEO\ espressokoffie voordat u deze
opdrinkt.
Hierdoor zorgt u ervoor dat uw SENSEO\
espressokoffie de meest optimale temperatuur en smaak
heeft.
1 Vul het waterreservoir met koud water tot de
MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine.
Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend
water in het waterreservoir.
-
Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot
het MIN-niveau voor 2 kopjes voordat u koffie gaat
zetten.
Een vol waterreservoir stelt u in staat een aantal
keren koffie te zetten. Hierdoor hoeft u het
waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een
glas SENSEO\ espressokoffie wilt zetten.
2 Druk op de aan/uitknop.
, Het lampje in de aan/uitknop knippert terwijl het
water wordt opgewarmd.
- Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- Als het lampje continu blijft branden, is de machine
klaar voor gebruik.
5 Plaats de SENSEO\ espressopad netjes in het
midden van de SENSEO\ espressopadhouder, met
de bolle zijde naar beneden.
Zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is
verdeeld en druk de pad licht aan in de padhouder.
- Gebruik alleen SENSEO\ espresso-coffee pads,
want deze zijn speciaal ontwikkeld om SENSEO\
espressokoffie te zetten in de SENSEO\
koffiemachine met de speciale SENSEO\
espressopadhouder.
- Iedere SENSEO\ espresso-coffee pad bevat een
optimale hoeveelheid koffie voor één glas SENSEO\
espressokoffie.
Gebruik nooit gescheurde pads of losse koffie, want
hierdoor kan de machine verstopt raken.
6 Sluit het deksel en vergrendel het.
Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.
Zet nooit SENSEO\ espresso met het deksel open.
7 Plaats een glas (of kop) met een inhoud van ten
minste 90 maar niet meer dan 110 ml onder de
koffietuit.
8 Druk op de knop voor 1 kopje.
, De SENSEO\ machine begint met het zetten van
SENSEO\ espressokoffie.
, De machine levert automatisch de optimale
hoeveelheid water voor één glas SENSEO\
espressokoffie.
U kunt het zetten van SENSEO\ espressokoffie altijd
onderbreken door op de aan/uitknop te drukken.
Als u de machine weer inschakelt nadat u het
koffiezetproces hebt onderbroken, maakt de machine de
onderbroken koffiezetcyclus niet af.
Verwijder het waterreservoir niet tijdens het
koffiezetten, want hierdoor gaat de machine lucht
aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt het volgende glas (of
de volgende kop) slechts gedeeltelijk gevuld.
9 Verwijder de SENSEO\ espressopadhouder
na gebruik en gooi de gebruikte SENSEO\
espressopad weg.
Wees voorzichtig als u dit doet. Er kan zich nog wat
water of koffie op de SENSEO\ espressopad of in de
SENSEO\ espressopadhouder bevinden.
Schoonmaken
1 Verwijder de SENSEO\ espressopadhouder uit de
SENSEO\ machine en gooi de gebruikte SENSEO\
espressopad weg.
2 Maak de SENSEO\ espressopadhouder schoon met
warm water.
Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de
padhouder in de vaatwasmachine reinigen.
3 Controleer of het zeefje in het midden van de
SENSEO\ espressopadhouder niet verstopt is. Als het zeefje verstopt is, kunt u het ontstoppen door
de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik
eventueel een afwasborstel om het zeefje schoon te
maken.
4 Spoel de SENSEO\ espressopadhouder na met
schoon water nadat u deze hebt schoongemaakt.
5 Plaats de SENSEO\ espressopadhouder terug in de
machine of berg de houder op.
Service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of
neem contact op met het Philips Customer Care Centre
in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad bij uw machine).
3 Open het deksel van de machine.
Als er nog een padhouder in de machine zit, haal deze er
dan uit.
4 Plaats de SENSEO\ espressopadhouder in de
machine.
De padhouders voor 1 en 2 kopjes zijn NIETgeschikt
voor het zetten van SENSEO\ espressokoffie.
4222.200.0038.2
4/6
FRANÇAIS
Introduction
Douwe Egberts et Philips ont spécialement conçu
ce support à coffee pad pour vous offrir un café
SENSEO\ Expresso sensationnel à chaque tasse,
fraîchement préparé et au goût intense. Utilisez
ce support à coffee pad avec les coffee pads
SENSEO\ Expresso spéciales pour préparer du café
SENSEO\ Expresso avec votre cafetière SENSEO\.
Ce dépliant complète le mode d’emploi de votre
cafetière SENSEO\. Il décrit uniquement la façon d’utiliser
le support à coffee pad SENSEO\ Expresso spécial avec
votre cafetière SENSEO\. Pour connaître toutes les
instructions, consultez le mode d’emploi fourni avec votre
cafetière SENSEO\.
Ce support à coffee pad
SENSEO\ Expresso convient uniquement
pour les cafetières SENSEO\ suivantes :
HD7812, HD7811 et HD7810.
Il NE CONVIENT PAS pour les
cafetières SENSEO\ HD7800, HD7820,
HD7830 et HD7840. (fig. 1)
Si vous souhaitez obtenir des informations sur le
support à coffee pad SENSEO\ Expresso d’autres
modèles de cafetière SENSEO\, contactez le
Service Consommateurs Philips.
A
B
C
D
Description générale (fig. 2)
Poignée
Support à coffee pad métallique
Pièce d’écoulement du café en plastique
Anneau en plastique
Avant la première utilisation
1 Nettoyez le support à coffee pad
SENSEO® Expresso à l’eau chaude savonneuse ou
au lave-vaisselle.
Vous êtes désormais prêt à préparer un café
SENSEO\ Expresso avec votre support à coffee pad
SENSEO\ Expresso.
Utilisation du support à coffee pad
SENSEO\ Expresso
Conseil: Pour un résultat optimal, faites chauffer la cafetière
et votre tasse en verre SENSEO\ Expresso avec de l’eau
chaude avant de préparer du café SENSEO\ Expresso.
Vous pouvez le faire de deux façons:
1 Placez votre tasse en verre SENSEO\ Expresso sous
l’unité d’écoulement du café et le support à coffee
pad SENSEO\ Expresso dans la cafetière (sans
coffee pad). Fermez le couvercle et appuyez sur le
bouton pour 1 tasse.
2 Rincez la tasse en verre à l’eau chaude du robinet.
Conseil: Remuez toujours le café SENSEO\ Expresso avant
de le boire.
Vous obtiendrez ainsi un café SENSEO\ Expresso à la
température optimale et au goût sensationnel.
1 Remplissez le réservoir jusqu’au niveau MAX avec
de l’eau fraîche, puis remettez-le en place.
Ne versez jamais de lait, de café, d’eau chaude ou d’eau
gazeuse dans le réservoir d’eau.
-
Avant de commencer à faire du café, veillez à remplir
le réservoir d’eau au moins jusqu’à la ligne MIN pour
2 tasses.
Un réservoir plein vous permet de faire du café
plusieurs fois. Il n’est donc pas nécessaire de remplir
le réservoir chaque fois que vous voulez préparer
une tasse de café SENSEO\ Expresso.
2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
, L’anneau lumineux entourant le bouton marche/
arrêt clignote lorsque l’eau chauffe.
- Le temps de chauffe est d’environ 90 secondes.
- La cafetière est prête à l’emploi lorsque l’anneau
lumineux reste allumé.
3 Ouvrez le couvercle de la cafetière.
Si un support à coffee pad est toujours présent dans la
cafetière, enlevez-le.
4 Placez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
dans la cafetière.
4222.200.0038.2
Les supports à coffee pad pour 1 tasse et pour 2 tasses
NE CONVIENNENT PAS pour préparer le café
SENSEO\ Expresso.
5 Placez une coffee pad SENSEO\ Expresso au
centre du support à coffee pad SENSEO\ Expresso,
avec la partie bombée vers le bas.
Assurez-vous que le café est réparti uniformément et
appuyez légèrement sur la coffee pad pour la caler dans
le support.
- Utilisez exclusivement des coffee pads
SENSEO\ Expresso car elles ont été conçues
spécialement pour la préparation du café
SENSEO\ Expresso avec la cafetière SENSEO\
équipée du support à coffee pad SENSEO\ Expresso
spécial.
- Chaque coffee pad SENSEO\ Expresso contient la
quantité optimale de café pour une tasse de café
SENSEO\ Expresso.
N’utilisez jamais de café moulu ou des coffee pads
déchirées dans la cafetière car elle risquerait de se
boucher.
6 Fermez et verrouillez le couvercle.
Veillez à ce qu’il soit correctement verrouillé.
Ne préparez jamais de café SENSEO\ Expresso avec le
couvercle ouvert.
7 Placez une tasse (en verre) ayant une capacité
minimale de 90 ml et maximale de 110 ml sous
l’unité d’écoulement du café.
8 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
, La cafetière SENSEO\ commence la préparation du
café SENSEO\ Expresso.
, La cafetière fournit automatiquement la
quantité d’eau optimale pour une tasse de café
SENSEO\ Expresso.
Vous pouvez interrompre le processus de préparation du
café SENSEO\ Expresso à tout moment en appuyant sur
le bouton marche/arrêt.
Quand vous remettez la cafetière en marche après avoir
interrompu le processus de préparation, l’appareil ne finit
pas le cycle de préparation interrompu.
Ne retirez pas le réservoir d’eau pendant le cycle de
préparation de café car la cafetière se remplira d’air
et la tasse (en verre) suivante ne sera pas totalement
remplie.
9 Retirez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
après utilisation et jetez la coffee pad
SENSEO\ Expresso usagée.
Faites attention car la coffee pad ou le support à coffee
pad SENSEO\ Expresso peut encore contenir un peu
de café ou d’eau.
Nettoyage
1 Ôtez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
de la cafetière SENSEO\ et jetez la coffee pad
SENSEO\ Expresso usagée.
2 Nettoyez le support à coffee pad
SENSEO\ Expresso à l’eau chaude.
Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez
le support à coffee pad au lave-vaisselle.
3 Assurez-vous que le tamis au centre du support à
coffee pad SENSEO\ Expresso n’est pas bouché. Le cas échéant, débouchez le tamis en le rinçant sous le
robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à
vaisselle pour nettoyer le tamis.
4 Rincez le support à coffee pad SENSEO\ Expresso
à l’eau claire après l’avoir nettoyé.
5 Replacez le support à coffee pad
SENSEO\ Expresso dans la cafetière ou rangez-le.
Service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou si vous rencontrez un problème,
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.
com ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale
de votre cafetière).
5/6
DEUTSCH
Einführung
Douwe Egberts und Philips haben diesen Padhalter
speziell für hochwertigen, frisch gebrühten, starken
und aromatischen SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee
entwickelt. Verwenden Sie diesen Padhalter mit den
speziellen SENSEO\ Typ-Espresso-Pads zum Brühen
von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee in Ihrer SENSEO\
Kaffeemaschine.
Diese Anweisung ist der Bedienungsanleitung Ihrer
SENSEO\ Kaffeemaschine beigefügt und beschreibt
lediglich den korrekten Gebrauch des speziell
entwickelten SENSEO\ Espresso-Padhalters in
Ihrer SENSEO\ Kaffeemaschine. Weitere Anweisungen
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung, die im
Lieferumfang der SENSEO\-Kaffeemaschine enthalten ist.
Dieser SENSEO\ Espresso-Padhalter ist
nur für den Einsatz in den SENSEO\Gerätetypen HD7812, HD7811 und
HD7810 geeignet. Er eignet sich NICHT
für die SENSEO\-Modelle HD7800,
HD7820-HD7830 und HD7840. (Abb. 1)
Weitere Informationen zum SENSEO\ EspressoPadhalter für andere SENSEO\-Modelle erhalten Sie
beim Philips Service Center.
A
B
C
D
Allgemeine Beschreibung (Abb. 2)
Handgriff
Padhalter aus Metall
Kaffee-Auslauf aus Kunststoff
Kunststoffring
Vor dem ersten Gebrauch
1 Reinigen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter mit
heißem Wasser und etwas Geschirrspülmittel oder
in der Spülmaschine.
Nun können Sie SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee mit
dem SENSEO\ Espresso-Padhalter brühen.
5 Legen Sie ein SENSEO\ Typ-Espresso-Pad mit
der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des
SENSEO\ Espresso-Padhalters.
Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad gleichmäßig
verteilt ist, und drücken Sie das Pad im Padhalter leicht an.
- Verwenden Sie nur SENSEO\ Typ-Espresso-Pads, da
sie speziell zum Brühen von SENSEO\ Typ-EspressoKaffee in der SENSEO\ Kaffeemaschine mit dem
speziellen SENSEO\ Espresso-Padhalter entwickelt
wurden.
- Jedes SENSEO\ Typ-Espresso-Pad enthält die
optimale Menge Kaffee für ein Glas SENSEO\
Espresso-Kaffee.
Verwenden Sie niemals beschädigte Pads oder loses
Kaffeepulver, da andernfalls das Gerät verstopfen würde.
6 Schließen und verriegeln Sie den Deckel.
Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist.
Brühen Sie den SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee niemals
bei geöffnetem Deckel.
7 Stellen Sie ein Glas (oder eine Tasse) mit einem
Fassungsvermögen von mindestens 90 ml bis
höchstens 110 ml unter den Kaffeeauslauf.
8 Drücken Sie die 1-Tasse-Taste.
, Die SENSEO\ Kaffeemaschine beginnt mit dem
Brühen von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee.
, Die Maschine gibt automatisch die richtige Menge
Wasser für ein Glas SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee
aus.
Sie können den SENSEO\ Espresso-Brühvorgang
jederzeit durch Drücken des
Ein-/Ausschalters abbrechen.
Wenn Sie das Gerät nach der Unterbrechung wieder
einschalten, wird der begonnene Brühvorgang nicht
fortgesetzt.
Nehmen Sie während der Zubereitung den
Wasserbehälter nicht vom Gerät.
Es würde sonst Luft einsaugen, und das nächste Glas
(oder die Tasse) würde nicht ganz voll werden.
Den SENSEO\ Espresso-Padhalter verwenden
Tipp: Für optimale Ergebnisse erwärmen Sie vor dem Brühen
von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee die Kaffeemaschine und
Ihr SENSEO\ Espresso-Glas mit heißem Wasser.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1 Stellen Sie Ihr SENSEO\ Espresso-Glas unter
den Kaffeeauslauf und setzen Sie Ihren SENSEO\
Espresso-Padhalter ohne Pad in die Kaffeemaschine.
Schließen Sie den Deckel und drücken Sie die
1-Tasse-Taste.
2 Spülen Sie das Glas mit heißem Leitungswasser aus.
9 Entfernen Sie nach Gebrauch den SENSEO\
Espresso-Padhalter und entsorgen Sie das
benutzte SENSEO\ Typ-Espresso-Pad.
Tipp: Rühren Sie Ihren SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee vor
dem Trinken um.
So erhält Ihr SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee die optimale
Temperatur und das volle Aroma.
2 Reinigen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter mit
heißem Wasser.
Verwenden Sie bei Bedarf etwas Geschirrspülmittel oder
reinigen Sie den Padhalter in der Spülmaschine.
1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung
MAX mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder
in das Gerät.
3 Stellen Sie sicher, dass das Sieb in der Mitte des
SENSEO\ Espresso-Padhalters nicht verstopft ist. Sollte das Sieb verstopft sein, spülen Sie den Padhalter
unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie das
Sieb auch mit einer Spülbürste säubern.
Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder
kohlensäurehaltiges Wasser in den Wasserbehälter!
-
-
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter
mindestens bis zur MIN-Markierung für 2 Tassen
gefüllt ist, bevor Sie mit dem Brühen des Kaffees
beginnen.
Mit einer Füllung des Wasserbehälters können Sie
mehrmals Kaffee zubereiten. Sie brauchen also den
Wasserbehälter nicht für jedes Glas SENSEO\ TypEspresso-Kaffee nachzufüllen.
2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
, Die Leuchte im Ein-/Ausschalter blinkt, während
das Wasser erhitzt wird.
- Die Aufheizzeit beträgt ca. 90 Sekunden.
- Sobald die Anzeige kontinuierlich leuchtet, ist das
Gerät betriebsbereit.
Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor. Es kann sich immer
noch Wasser oder Kaffee auf dem SENSEO\ EspressoPad oder im SENSEO\ Espresso-Padhalter befinden.
Reinigung
1 Nehmen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter aus
der SENSEO\ Kaffeemaschine und entsorgen Sie
das benutzte SENSEO\ Typ-Espresso-Pad.
4 Spülen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter nach
dem Reinigen mit frischem Wasser aus.
5 Setzen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter
wieder in die Kaffeemaschine oder legen Sie ihn
weg.
Service
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
(www.philips.com) oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift Ihrer
Kaffeemaschine).
3 Öffnen Sie den Deckel der Kaffeemaschine.
Sollte sich noch ein Padhalter in der Kaffeemaschine
befinden, entfernen Sie diesen.
4 Setzen Sie den SENSEO\ Espresso-Padhalter in das
Gerät ein.
Die Padhalter für 1 Tasse bzw. für 2 Tassen sind NICHT
für das Brühen von SENSEO\ Typ-Espresso-Kaffee
geeignet.
4222.200.0038.2
6/6
Download PDF

advertising