Philips PET830/00 User manual

Philips PET830/00 User manual
PET830_ifu 5-8.qxd
2007-10-10
3:07 PM
Portable DVD player
Page 1
PET830
PET832
Käyttöopas
Manual do utilizador
Руководство пользователя
Suomi
Sisältö
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Säätöelementit ja
toiminnalliset osat
Laitteen päällimmäinen
osa
Laitteen vasen puoli
Laitteen etupuoli
Laitteen oikea puoli
Laitteen oikea puoli
Kaukosäädin
Laitteen jalusta
Johdanto
Kannettava DVD-soitin
Pakkauksen purkaminen
Sijoittaminen
Toistettavat levymuodot
2.4.1 DVD-video
2.4.2 Video CD
2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3CD-levy
2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä
CD
2.4.5 Tietoja DivX:stä
2.4.6 Zero Bright Dot™
3
Yleistä
4
Laitteen lataus
4.1 Lataa DVD soitin
4.2 Kauko-ohjaimen
virtalähde
5
Aloitus
5.1 Asetus
5.2 DVD Playback (Toisto)
5.4 Super (S)-VCD:n
Playback (Toisto)
5.5 Musiikki CD Playback
(Toisto)
5.6 Musiikki MP3/WMA-CD
Playback (Toisto)
5.7 Kuva-CD:n Playback
(Toisto)
5.8 Playback (Toisto)
USB:ltä
6
Lisätoiminnot
6.1 DISPLAY Menu
(NÄYTTÖ Valikko)
6.2 Liitin
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Kuulokkeet
TV
AV input (sisääntulo)
Coaxial
7
8
Vianmääritys
Tekniske data
1 Säätöelementit ja toiminnalliset osat
1.1 Laitteen päällimmäinen osa (katso kuva 1)
1 POWER ON/OFF
Kytke laitteen virta on / off
2 RESET
Palauta laite laitteen rikkoutuessa
3 DISPLAY
Mukauta järjestelmän näyttöasetukset
4 OPTIONS Pääsy lisätoimintoihin
5 MENU
Näytä DVD levyn valikko
1.2 Laitteen vasen puoli (katso kuva 1)
9 Headphone
10 AV OUT
11 AV IN
12 USB
13 Coaxial
14 DC IN
jack
Audio video ulostulo
Audio video sisääntulo
USB liitin
Digitaalinen audio ulostulo
Laturi / Adapteriliitäntä virtalähteenä
1.3 Laitteen etupuoli (katso kuva 1)
6 2;
3/4
OK tai toista/pidä taukoa
Ylös/alas navigaationäppäin tai ylös alas
äänenhallinta toiston aikana
J( / )K
Vasen/oikea navigaationäppäin tai edellinen /
seuraava tai pikaetsintä taaksepäin/eteenpäin
15 POWER•IR•CHG
POWER
VIRTA LED vihreänä
IR
IR sensori
Charging
Lataus LED palaa PUNAISENA latauksen aikana ja
sammuu kun laite on ladattu täyteen.
1.4 Laitteen oikea puoli (katso kuva 1)
7 9/
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Paina kerran lopettaaksesi toisto. Paina kaksi
kertaa poistaaksesi levyn
8 Levyasema
1.5 Laitteen oikea puoli (katso kuva 1)
16 Ruuvin asennusaukko autoon
17 Jalusta
1.6 Kaukosäädin (katso kuva 2)
Printed in China
wk7413
1
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
7 8
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
4 J(
5 2;
6 9
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
Näytä MENU (VALIKKO) sivu
Ylös / alas / vasen / oikea navigaationäppäin
Vahvista valinta
Äänenhallinta
Mukauta järjestelmän näyttöasetukset
Hyppää seuraavaan kappaleeseen tai otsikkoon
Aloita / pidä taukoa / jatka toistoa
Paina kahdesti lopettaaksesi toiston
Numeronäppäimistö
Alaotsikon kielen valinta
VCD valikkosivulle
Toistaaksesi tai kiertääksesi jakson otsikossa
Mene SETUP (ASETUS) valikkoon
Pääsy lisätoimintoihin
Hyppää seuraavaan kappaleeseen tai otsikkoon
Vaimentaa soittimen äänen
Audio kielen valinta
Suurentaa videokuvan
1.7 Laitteen jalusta (katso kuva 3)
Voit asettaa DVD soittimen pöydällesi elokuvan katselemista varten.
Saat jalustan soittimelle soittimen takaosasta.
2 Johdanto
2.1 Kannettava DVD-soitin
Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten
DVD-Video-standardien mukaisesti.Tämän soittimen avulla voit
katsella elokuvateatteritasoisia kokoillan elokuvia stereo- tai
monikanavaäänellä (levystä ja toistoasetuksista riippuen).
Saat käyttöösi kaikki DVD-videon ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten
taustamusiikin ja tekstityskielten valinnat sekä erilaiset kamerakulmat
(levystä riippuen).
Lisäksi lapsilukko antaa sinulle mahdollisuuden päättää, mitä levyjä
lapsesi voivat katsella. Näyttöruudun, näyttöpaneelin ja kaukoohjaimen ansiosta laite on erittäin helppokäyttöinen.
16
2.2 Pakkauksen purkaminen
17
Tarkista ensin, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:
• Kannettava DVD-soitin
• Kauko-ohjain
• Autosovitin (12 V)
• Verkkolaite
• Suojaava kotelo
• Käyttöopas
• Auton päänojan asennussarja
2.3 Sijoittaminen
2
1
11
2
• Aseta soitin tukevalle, tasaiselle alustalle.
• Älä aseta soitinta lämmityslaitteiden läheisyyteen tai suoraan
auringonvaloon.
• Jos soitin ei lue CD- tai DVD-levyjä oikein, puhdista linssi jollakin
tavallisella CD/DVD-puhdistuslevyllä, ennen kuin viet soittimen
korjattavaksi. Muut puhdistuskeinot saattavat vahingoittaa linssiä.
• Pidä levyluukku aina suljettuna, jotta linssi ei pölyynny.
• Linssi saattaa sumentua, jos soitin siirretään nopeasti kylmästä
ympäristöstä lämpimään.Tällöin CD/DVD-levyjä ei voi toistaa. Jätä
soitin lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
2.4 Toistettavat levymuodot
3
12
4
13
5
6
14
7
3
8
15
9
10
16
DVD-videoiden lisäksi voit toistaa myös kaikkia video-CD-levyjä ja
CD-äänilevyjä (myös CDR-, CDRW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä).
2.4.1 DVD-video
Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat,
videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi nimike tai
useita nimikkeitä ja jokaisessa nimikkeessä voi puolestaan
olla yksi kappale tai useita kappaleita. Käyttö on vaivatonta, koska
soittimessa voi siirtyä joustavasti nimikkeestä tai kappaleesta toiseen.
2.4.2 Video CD
Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat,
videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi raita tai
useita raitoja ja jokaisella raidalla voi puolestaan olla yksi
hakemisto tai useita hakemistoja. Hakemistojen määrän
näkee levykotelosta. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi
siirtyä joustavasti raidasta tai hakemistosta toiseen.
2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-CD-levy
CD-äänilevyt / WMA / MP3-CD-levyt sisältävät vain
musiikkiraitoja. Voit toistaa niitä tavalliseen tapaan
kotistereoissa kaukoohjaimen tai päälaitteen
painikkeilla tai television kautta käyttämällä OSD
(On Screen Display) -toimintoa.
2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD
Tällä soittimella voit myös katsella JPEG-muotoisia valokuvia.
2.4.5 Tietoja DivX:stä
DivX on DivX Inc:n kehittämä suosittu
kuvanpakkausmenetelmä. DivX-tiedostot sisältävät korkealaatuista,
tehokkaasti pakattua videokuvaa ja tiedostojen koko on suhteellisen
pieni. DivX-tiedostot voivat myös sisältää kehittyneitä
mediaominaisuuksia kuten valikkoja, tekstityksen ja vaihtoehtoisia
audiotiedostoja. DivX-tiedostoja voi myös ladata Internetistä, ja
käyttäjä voi luoda omia tiedostoja helppokäyttöisillä työkaluilla
DivX.com -osoitteessa.
2.5 Zero Bright Dot™
Voit nauttia korkealaatuisesta LCD-näytön kuvasta, jossa ei
ole kirkkaita pisteitä. Näitä LCD-näytön pisteitä kutsutaan kuolleiksi
pikseleiksi. Aiemmin pientä määrää kuolleita pikseleitä pidettiin
LCD-näyttöjen massatuotannon väistämättömänä lieveilmiönä.
Philipsin kannettavien DVD-soittimien näyttöjen tiukka laatukontrolli
takaa, ettei näytöissä ole kuolleita pikseleitä. Philipsin Zero Bright
Dot™ -takuu takaa näytön parhaimman mahdollisen laadun.
Takuuhuolto vaihtelee alueittain. Saat lisätietoja paikalliselta Philipsin
edustajalta.
2.6 USB-liittymän yhteensopivuus tämän
kannettavan DVD-soittimen kanssa:
Tämä kannettava DVD-soitin tukee useimpia USB
massamuistilaitteita (MSD), jotka ovat USB MSD -standardien
mukaisia.
— Yleisimmät massamuistiluokan laitteet ovat flash-asemia,
muistitikkuja, jump -asemia jne.
— Jos näet "Levyasema" -merkin koneellasi kun olet yhdistänyt
massamuistilaitteen koneeseesi, se on mitä todennäköisimmin MSD
-yhteensopiva ja toimii tässä kannettavassa DVD-soittimessa.
Jos massamuistilaite vaatii pariston/virtalähteen. Varmista, että sinulla
on uusi paristo tai lataa USB-laitteesi ensin ja yhdistä se kannettavaan
DVD-soittimeen uudelleen.
2.6.1 Musiikki
• Tämä laite tukee vain suojaamatonta musiikkia, eli tiedostoja
jotka loppuvat:
.mp3
.wma (vaihtelee mallin mukaan)
• Musiikki, joka on ostettu on-line musiikkikaupooista, ei ole
tuettu, koska kappaleet on suojattu Digital Rights Management suojalla (DRM).
2.6.2 Valokuva
• Tämä laite tukee vain kuvatiedostoa, joka loppuu:
.jpg
2.6.3 Video (vaihtelee mallin mukaan):
• Tämä laite tukee DivX videotiedostoja. Tiedosto loppuu:
.dixv, .dix
Suoraa yhteyttä ei voida tehdä koneen USB-portista
kannettavaan DVD-soittimeen, vaikka sinulla olisi joko mp3 tai
wma-tiedostoja tai molempia koneellasi.
3 Yleistä
Virtalähteet
Laite toimii vakiovarusteisiin kuuluvalla, verkkolaitteella,
autosovittimella sekä ladattavilla akuilla.
• Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen
verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaite ja soitin voivat
vahingoittua.
• Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät
sähköiskun vaaran.
• Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen
(tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin
auton jännite.
• Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin),
varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
• Irrota verkkolaite pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä
virtajohdosta.
Käytä aina mukana olevaa AC/DC adaptoria (AY4127)
Käyttöturvallisuus ja huolto
• Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittaa silmiä.
Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
• Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai esineitä, katkaise virta
irrottamalla verkkolaite.
• Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja,
sillä ne voivat vioittaa laitetta.
Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa
kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen.
Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden
kuulo on jo heikentynyt.
• Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso”
sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun
jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja
kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus
turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille
äänenvoimakkuuksille.
Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi
ja kirkkaasti ilman säröä.
Kuuntele kohtuullisen ajan verran:
• Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa
aiheuttaa kuulonalenemaa.
• Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.
Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan
verran.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on
sopeutunut kuulokkeille.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule
ympäristön ääniä.
• Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
• Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa,
pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa
liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.
• Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänilaitteet
noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain
alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava,
suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi
alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
• Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä
seurauksena voi olla onnettomuus.
• Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle
tai suoralle auringonvalolle.
• Tämä tuote ei ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen:ta uppoamaan
veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja
ruostua.
• Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai
hankausaineita
sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille. Älä sijoita
mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle (esim. nesteillä täytettyjä
esineitä, palavia kynttilöitä.
• Älä koske laitteen linsseihin!
Huomma: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta
kuumenee.Tämä on normaalia.
Levyjen käsittely
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
• Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämmönlähteiltä.
• Säilytä levy levykotelossa, kun se ei ole käytössä.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä,
nukkaamattomalla kankaalla keskeltä ulospäin
suuntautuvin vedoin.
Nestekidenäytön käyttö
Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa.
Saatat silti nähdä pieniä tummia ja/tai kirkkaita pisteitä (punainen,
sininen, vihreä) säännöllisesti nestekidenäytössä.Tämä on seurausta
valmistusprosessista, eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan
erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.
Laitteesi sisältää materiaaleja,jotka voidaan kierrättää,jos niiden hajoitus
annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi.
Noudata paikallisia pakkausmateriaalien,tyhjien paristojen ja käytöstä
poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.
Tekijänoikeustiedot
“DivX, DivX” Certified ja niiden logot ovat DivX, Inc:n
tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.
Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu, tuote- tai rekisteröityjä Internet- ja CD- / VCD- / DVD- tallenteiden
luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten
sopimusten vastaista.
Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
4 Laitteen lataus
4.1 Lataa DVD soitin
Kytke AC/DC adapteri pistorasiaan
• PUNAINEN LED osoittaa että lataus on käynnissä.
Kun laite ei ole ollut käytössä, sen täyteenlataus kestää 4
tuntia. Kun laite on käytössä, sen täyteenlataus kestää yli 8
tuntia.
• PUNAINEN LED sammuu kun laite on ladattu
täyteen.
Kun alhainen akku ikoni tulee näkyviin ruudulle, lataa
soittimen akku.
5 SETUP (ASETUS) valikkoon kuuluu:
General (Yleistä)
Language (Kieli) Aseta On Screen Display (Näytön) (OSD) kielet
PBC Settings (PBC asetus)
Aseta Playback Control (Toiston säätö) -toiminto
ON/OFF. Tämä toiminto on saatavilla Super
VCD:lle.
Power Save (Virransäästö)
Aseta Virransäästö ON/OFF
DivX (VOD)
Hanki DivX (Video-On-Demand) koodi
Partenal (Vanhemmat)
Valitse vanhempien vaihtoehdoista
Set password (Aseta salasana)
Change password (Vaihda salasana) (oletus: 1369)
Factory settings (Tehdasasetukset)
Palauta alkuperäiset tehdasasetukset
Video
TV display (TV Näyttö)
Aseta TV ruudun näyttösuhde
TV standard (TV Standardi)
Aseta videon ulostulomuoto TV järjestelmään
Audio
Dolby
Aseta Dolby output (ulostulo)
Digital (SPDIF) Aseta digitaalinen ulostulomuoto
5.2 DVD Playback (Toisto)
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevan levyasemaan.
3 Soitin aloittaa levyn toiston automaattisesti.
TÄRKEÄÄ Älä aseta 8 cm mini DVD levyä soittimeen. DVD
soitin ei toista mini DVD levyjä.
4 Käytä 1, 2, 3, 4 navigaationäppäimiä valitaksesi kohde DVD levy
valikosta, kuten toista nyt, valitse kieli tai alaotsikko.
5 Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappaleet
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K: n painamista etsiminen
tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 8X…Paina tämän
jälkeen 2; palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta Paina 3 tai 4 nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai
vähentääksesi äänen voimakkuutta
Pysäytä
Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
Alaotsikko
Vaihda alaotsikkonäyttöä. Toiminto on saatavilla
painamalla joko SUBTITLE tai OPTIONS
näppäintä.
Kieli
Vaihda kieli. Toiminto on saatavilla painamalla
joko AUDIO tai OPTIONS näppäintä
Kulma
Vaihda katselukulmaa DVD levyllä. Toiminto on
saatavilla painamalla OPTIONS näppäintä.
Zoom
Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä
liikkuaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla
painamalla joko ZOOM tai OPTIONS
näppäintä.
A-B Repeat (Toisto)
Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina A-B
asettaaksesi aloituskohta ja paina A-B
asettaaksesi lopetuskohta. Näin soitin toistaa
valitun kohdan. Paina A-B lopettaaksesi valitun
kohdan toisto.
5.3 VCD Playback (Toisto)
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta VCD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K:n painamista etsiminen
tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 6X tai 8X. Paina sitten
2; palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta Paina 3 tai 4 nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai
vähentääksesi äänen voimakkuutta
Pysäytä
Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
Audio
Joissakin VCD:ssä on pelkästään 2 valittavana
olevaa kieltä. Voit vaihtaa kielen käyttämällä tätä
toimintoa. Toiminto on saatavilla painamalla joko
AUDIO tai OPTIONS näppäintä.
Zoom
Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä
liikkuaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla
painamalla joko ZOOM tai OPTIONS
näppäintä.
A-B Repeat (Toisto)
Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina A-B
asettaaksesi aloituskohta ja paina A-B asettaaksesi
lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan.
Paina A-B lopettaaksesi valitun kohdan toisto
5.4 Super (S)-VCD:n Playback (Toisto)
(Super) Video CD voi sisältää PBC (Play Back Control) toiminnon.
Tämän avulla voit toistaa video CD:tä interaktiivisesti, seuraamalla
näytön valikkoa.
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta (S)VCD levyasemaan soittimen oikealla puolella. Jos PBC on
päällä, levyindeksivalikko ilmestyy ruudulle.
3 Käytä numeronäppäimistöä 0-9 asettaaksesi valintasi tai valitaksesi
toistovaihtoehto.
4 Paina RETURN kaukosäätimessä palataksesi edelliseen valikkoon.
5 Kytkeäksesi Playback Control (Toiston hallinta) toiminto on/off
mene SETUP ja valitse PBC settings (asetukset).
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K:n painamista pääset nopeaan
etsintätoimintoon.
Äänenhallinta Paina 3 tai 4 nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai
vähentääksesi äänen voimakkuutta
Toisto
Paina OPTIONS valitaksesi 1 kappaleen tai
kaikkien kappaleiden toisto.
Sekoittaa
Paina OPTIONS näppäintä kytkeäksesi toiston
sekoituksen on/off.
Pysäytä
Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
5.6 Musiikki MP3/WMA-CD Playback (Toisto)
1 Avaa akkulokero. Poista muovinen suojakalvo (vain
ensimmäisellä kerralla).
2 Asenna koteloon yksi 3 V litium -paristo (tyyppi
CR2025) ja sulje lokero.
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja MP3/WMA
tiedoston soitettavaksi.
5 Aloitus
5.1 Asetus
1 Paina SETUP. Lista toiminnoista ilmestyy näytölle.
2 Paina 3 / 4 korostaaksesi valintaasi.
3 Paina J( tai )K asettaaksesi alaotsikko
4 Käytä navigaationäppäimiä korostaaksesi valittua asetusta ja paina
OK vahvistaaksesi.
Soittimesta voi katsella vain JPEG muodossa olevia kuvia.
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja JPEG tiedoston
näytölle.
Ongelma
Soitinta ei voi ladata
• Não aumente o volume para um nível tão elevado que impeça que
ouça o que o rodeia.
• Deverá ser cuidadoso ou interromper temporariamente a
utilização do equipamento em situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auriculares durante a condução de veículos
motorizados e bicicletas, ao andar de skate, etc. pois tal poderá
criar uma situação de perigo para o trânsito e é ilegal em muitos
países.
• Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos): A
Philips garante a conformidade com a potência sonora máxima dos
seus leitores de áudio, tal como é determinado pelas devidas
autoridades regulamentares, com o modelo de fones original
fornecido. Se for necessário proceder à sua substituição,
recomendamos que entre em contato com o seu revendedor para
encomendar um modelo idêntico ao original fornecido pela Philips.
• Segurança no trânsito: não utilize o aparelho enquanto estiver
dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois você poderá
causar um acidente.
• Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de
aquecimento ou por exposição directa ao sol.
• Este produto não é à prova d'água: Não deixe cair o produto ou
permita que caiam objetos no produto. O aparelho pode sofrer
sérios danos caso seu interior entre em contato com a água.
• Não utilize nenhum agente de limpeza que contenha álcool,
amoníaco, benzina, ou abrasivos uma vez que estes podem
danificar a unidade.
• Os aparatos não devem ser expostos a gotas ou salpicos. Não
coloque nenhumas fontes de perigo sob os aparatos (ex. objectos
contendo, líquidos, velas acesas)
• Não toque na lente!
Ratkaisu
Tarkista, että virtajohdon kumpikin pistoke
on kytketty kunnolla.
Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä
siihen jokin toinen laite.
Tarkista, että autosovitin on oikein
kytketty.
Käytä vain 12 V:n autolaturia
(henkilöautoille), älä 24 V:n autolaturia
(kuorma-autoille)
Ympäristön lämpötilan on oltava 0° - 35°
celsiusastetta. Elektroniikan suojelemiseksi
soittimen lataaminen pysähtyy liian
kylmässä tai liian kuumassa.
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kiertää
Paina OPTIONS näppäintä valitaksesi rotate
toiminto. Paina sitten 1 kiertääksesi kuvan
myötäpäivään. Paina 2 kiertääksesi kuvan eimyötäpäivään. Paina OPTIONS näppäintä
poistuaksesi rotate toiminnosta.
Zoom
Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä
liikkuaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla
painamalla joko ZOOM tai OPTIONS
näppäintä.
Pysäytä
Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
6 Toiston lopussa paina 9 / poistaaksesi levyn soittimesta.
5.8 Playback (Toisto) USB:ltä
Tämä USB portti tukee JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4
tiedostojen toistoa.
Tiedon siirto ja nauhoittaminen DVD:ltä USB:lle ei ole
mahdollista.
1 Paina POWER ON näppäintä soittimen yläosassa kytkeäksesi
virran päälle.
2 Aseta USB flash asema ja USB muistikortinlukija USB porttiin.
3 Soitin selaa ja näyttää USB flash laitteen sisällön automaattisesti.
4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi haluamasi tiedosto ja paina
sitten OK toistaaksesi se.
8 Tekniske data
Mitat
Paino
Virtalähde
Virrankulutus
Käyttölämpötila
Laserin aallonpituus
Videolaite
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
0.97 kg / 2.13 lb
DC-virta 9V 1.8A
≤ 20W
0 - 45°C (32 - 113°F)
650nm
NTSC / PAL / AUTO
PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen
parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman
ennakkoilmoitusta.
Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat
mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekijänoikeustiedot
Quando o aparelho estiver em uso por longo tempo, a
superfície ficará aquecida. Isso é normal.
Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen,
radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo
kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää
sellaiseen tarkoitukseen.
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle; asersäteilylle. Oikeus muutiksiin varataan.
Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
5 Poista USB flash asema tai USB muistikortti soittimesta toiston
loputtua
6 Lisätoiminnot
6.1 DISPLAY Menu (NÄYTTÖ Valikko)
Kun painat DISPLAY toiston aikana, seuraava valikko ilmaantuu
näytölle ja pääset vastaavaan toimintoon ja tietoon:
Controle de volume
Pressione 3 ou 4 rapidamente para aumentar ou
diminuir o volume de som
Parar
Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
Legenda
Altere a exibição da legenda. A função está
disponível pressionando a tecla SUBTITLE ou
OPTIONS
Idioma
Altere o idioma. A função está disponível
pressionando a tecla AUDIO ou OPTIONS
Ângulo)
Altere o ângulo de visualização fornecido pelo
disco de DVD. A função está disponível
pressionando a tecla OPTIONS
Zoom
Aproxime a tela, e então use as teclas de
navegação para movimentá-la. A função está
disponível pressionando a tecla ZOOM ou
OPTIONS
Repetir A-B Configure o loop de repetição da reprodução.
Pressione A-B para configurar o ponto de
inicialização e pressione A-B para configurar o
ponto de conclusão. Então, o aparelho irá repetir
o loop de reprodução. Pressione A-B para
cancelar o loop de reprodução.
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligá-lo.
2 Insira o VCD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar
Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para procurar
em rápida velocidade; 2X, 4X, 6X ou 8X. Então,
pressione 2; para continuar a reprodução normal
Controle de volume
Pressione 3 ou 4 rapidamente para aumentar ou
diminuir o volume de som
Parar
Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
Áudio
Alguns VCDs contém apenas 2 idiomas para
seleção. Você pode alterar o idioma usando esta
função. A função está disponível pressionando a
tecla AUDIO ou OPTIONS
Zoom
Aproxime a tela, e então use as teclas de
navegação para movimentá-la. A função está
disponível pressionando a tecla ZOOM ou
OPTIONS
Repetir A-B Configure o loop de repetição da reprodução.
Pressione A-B para configurar o ponto de
inicialização e pressione A-B para configurar o
ponto de conclusão. Então, o aparelho irá repetir
o loop de reprodução. Pressione A-B para
cancelar o loop de reprodução
5.4 Reprodução de Super (S)-VCD
CDs (Super) Vídeo podem conter PBC (controle de reprodução). A
reprodução PBC permite a você reproduzir CDs de vídeo
interativamente, seguindo o menu na tela.
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligar o aparelho.
2 Insira o (S) VCD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
Se PBC estiver ligado, o menu de índice do disco irá aparecer na
tela.
3 Use o teclado numérico 0-9 para inserir a sua seleção ou
selecionar uma opção de reprodução.
4 Pressione RETURN no controle remoto para retornar ao menu
anterior.
5 Para ligar/desligar o modo de Controle Remoto, por favor siga
para SETUP e selecione Configurações PBC.
Turn off LCD (Kytke LCD pois päältä)
Voit katkaista virran ruudusta joissain tilanteissa,
kuten silloin kun olet katselemassa TV:tä tai kun
soitat musiikkilevyjä. Tämä voi säästää virtaa
Brightness (Kirkkaus)
Tämä mukauttaa ruudun kirkkautta
Contrast (Kontrasti)
Tämä mukauttaa ruudun kontrastia
Color (Väri)
Tämä mukauttaa ruudun väriä viileästä lämpimään
ja normaaliin.
Battery level (Virtataso)
Tämä näyttää virtatason
6.2.1 Kuulokkeet
Liitä kuulokkeet jompaan kumpaan soittimen sivulla olevaan
kuulokejakkiin.
6.2.2 TV
Voit liittää soittimen TV:seen ja nauttia DVD:
katselusta.
CUIDADO!
• O uso incorreto das baterias pode causar vazamento do
eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das
baterias.
• Perigo de explosão se a pilha for incorretamente substituída.
Substitua sempre por outra do mesmo tipo ou equivalente.
• A utilização incorreta das pilhas pode provocar a fuga de
electrólito e a corrosão do compartimento ou causar a
explosão das pilhas.
• Tire as pilhas se não for utilizar o aparelho por muito tempo.
• Material Perchlorate - Cuidado especial deve ser tomado.
Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Valkoinen
Punainen
Keltainen
6.2.3 AV input (sisääntulo)
Voit liittää soittimen toisiin laitteisiin kuten
Digitaaliseen Videonauhoittimeen, Digitaaliseen
Kameraan jne.
Valkoinen
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligá-lo.
2 Insira o DVD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar
Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para entrar no
modo de procura rápida.
Controle de volume
Pressione 3 ou 4 rapidamente para aumentar ou
diminuir o volume de som
Repetir
Pressione a tecla OPTIONS para selecionar
Repetir 1 Faixa ou Repetir Todas as Faixas
Aleatório
Pressione a tecla OPTIONS para ligar ou
desligar a reprodução aleatória
Parar
Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
Punainen
Keltainen
5.1 Setup
1 Pressione SETUP. Uma lista de funções é exibida.
6.2.4 Coaxial
Tämä toimittaa digitaalisen audio
ulostulosignaalin, jonka voit liitää
kotiteatterilaitteistoosi dekoodataksesi
digitaalisen audiosignaalin.
Não é possível efectuar uma ligação directa entre a porta USB
do computador ao leitor de DVD portátil mesmo que tenha
ficheiros mp3 ou wma no seu computador.
5.6 Reproduzindo CD de Música em MP3/WMA
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligá-lo.
2 Insira o DVD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 Use as teclas de navegação para selecionar a pasta e o arquivo
MP3/WMA a ser reproduzido.
5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K:n painamista etsiminen
tapahtuu nopeasti. Paina sitten 2; palataksesi
normaaliin toistoon
Äänenhallinta Paina 3 tai 4 nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai
vähentääksesi äänen voimakkuutta
Toisto
Paina OPTIONS valitaksesi 1 kappaleen tai
kaikkien kappaleiden toisto.
Sekoittaa
Paina OPTIONS näppäintä kytkeäksesi toiston
sekoituksen on/off.
Pysäytä
Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
7 Vianmääritys
Jos DVD-video vaikuttaa vialliselta, tutustu ensin tähän tarkistuslistaan.
Jokin asia on saattanut jäädä huomaamatta.
VAROITUS Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse,
sillä se mitätöi takuun. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla
luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa
ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltoon.
Ongelma
Laitteessa ei ole virtaa
Ratkaisu
• Tarkista, että pääjohdon kumpikin pistoke
on kytketty kunnolla.
• Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä
siihen jokin toinen laite.
• Tarkista, että akku on asetettu oikein.
• Tarkista, että autosovitin on oikein
kytketty.
Vääristynyt kuva
• Tarkista, että levyssä ei ole sormenjälkiä ja
puhdista se pehmeällä ja puhtaalla
kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvin
vedoin.
• Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä.
Tämä on normaalia, kyseessä ei ole
laitteen toimintahäiriö.
Täysin vääristynyt
NTSC/PAL-asetus voi olla virheellinen.
kuva / TV-ruudulla ei
Tarkista, että television asetukset ovat
ole värejä
yhdenmukaiset soittimen asetusten kanssa.
Ääntä ei kuulu
Tarkista ääniliitännät. Jos käytössä on hifikaiutin, kokeile jotakin toista äänilähdettä.
Levyä ei voi toistaa
• Varmista, että levyn etikettipuoli on
ylöspäin.
• Puhdista levy.
• Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä
toistaa jotakin toista levyä.
Soitin ei vastaa kauko- Osoita kauko-ohjaimella suoraan soittimen
ohjaimen komentoihin etuosassa olevaa signaalin tunnistinta.
Tarkista,ettei signaalin reitillä ole esteitä.
Tarkista tai vaihda akku.
DVD-CD-levyn kuva
Käytä vain käytössä olevaan televisioon
on vääristynyt tai
(PAL/NTSC) sopivaksi alustettuja levyjä.
mustavalkoinen
Ei ääntä digitaalisesta
Tarkista digitaaliset liitännät.
lähdöstä
Soitin ei vastaa
• Levy ei salli näitä toimintoja.
toimintokomentoihin • Tutustu levyn kansilehdessä oleviin toistoohjeisiin.
Soitin tuntuu
Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta
lämpimältä
kuumenee.
Tämä on normaalia.
Näyttö himmenee kun Laite säästää virtaa, jotta akkutoiminnon
laite kytketään irti
soittoaika pitenee. Tämä on normaalia. Voit
verkkovirrasta
säätää kirkkautta SETUP-toiminnolla.
Sempre use o adaptador AC/DC (AY4127) fornecido
2 Use 3 / 4 para fazer a seleção.
3 Use J( ou )K para entrar em um sub-menu
4 Use as teclas de navegação para selecionar as suas configurações
desejadas e pressione OK para confirmar.
5 O menu SETUP inclui:
General (Geral)
Language (Idioma)
Configura o Idioma de Exibição (OSD)
PBC settings (Configuração PBC)
LIGA/DESLIGA a função de controle de
reprodução. Esta função está disponível para
Super VCD
Power save (Economia de energia)
LIGA/DESLIGA o modo de economia de energia
DivX (VOD)
Obtém o código DivX (Vídeo-on-demand)
Parental (Parental)
Selecione a opção de parental
Set password (Configure a senha)
Altera a senha (padrão: 1369)
Factory settings (Configurações de fábrica)
Restaura as configurações de fábrica
Vídeo
TV Display (Exibição de TV)
Configura a relação altura/largura de exibição da
tela
TV standard (Padrão de TV)
Configura o formato de saída de vídeo para o
sistema de TV
Áudio
Dolby
Configuração Dolby Digital
Digital (SPDIF) Configura o formato de saída digital
5.2 Reprodução de DVD
5 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar
Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para procurar
em rápida velocidade. Então, pressione 2; para
continuar a reprodução normal
Controle de volume
Pressione 3 ou 4 rapidamente para aumentar ou
diminuir o volume de som
Repetir
Pressione a tecla OPTIONS para selecionar
Repetir 1 Faixa ou Repetir Todas as Faixas
Aleatório
Pressione a tecla OPTIONS para ligar ou
desligar a reprodução aleatória
Parar
Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
Esta porta USB é compatível com a reprodução de arquivos JPEG /
MP3 / WMA / DivX / MPG-4.
Transferir ou gravar dados do DVD para a porta USB não é
possível.
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligá-lo.
2 Insira um flash drive USB ou leitor de cartão de memória USB na
porta USB.
3 O aparelho irá procurar automaticamente e exibir o conteúdo do
dispositivo flash USB.
4 Use as teclas de navegação para selecionar o arquivo que você
deseja acessar, então pressione OK para reproduzir.
O aparelho pode ler apenas imagens no formato JPEG.
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligá-lo.
2 Insira o DVD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 Use as teclas de navegação para selecionar a pasta e o arquivo
JPEG a ser reproduzido.
Seu DVD Player portátil reproduz discos de vídeos digitais segundo o
padrão universal de vídeo em DVD.Com isso, você poderá assistir
filmes de longa metragem com qualidade de imagem cinematográfica
e som estéreo ou multicanais (dependendo do disco e da
configuração da reprodução).
Todos os recursos exclusivos da função DVD-Vídeo, como seleção
de faixa, de idiomas para legendas e de diferentes ângulos da câmera
(novamente, dependendo do disco) estão incluídos.
Imagem distorcida ou
em preto e branco
com disco DVD ou
CD de vídeo
Não há áudio na saída • Verifique as conexões digitais.
digital
O aparelho não
• As operações não são aceitas pelo disco
responde a todos os • Consulte as instruções do disco.
comandos
O aparelho parece
aquecido
O ecrã escurece
quando se desliga a
corrente CA
Não é possível
carregar o leitor
5 No final da reprodução, desconecte o drive flash USB ou o leitor
de cartão de memória USB do aparelho.
6 Funções adicionais
6.1 Menu de EXIBIÇÃO
Quando você pressionar DISPLAY durante a reprodução, o menu a
seguir irá aparecer e você pode acessar a função e informação
correspondente.
Quando o aparelho estiver em uso por
longo tempo, a superfície ficará aquecida.
Isso é normal.
A unidade está a poupar energia para
garantir um maior tempo de reprodução
quando alimentada por bateria. É uma
situação normal. Ajuste a luminosidade
com a função SETUP.
Verifique se ambas as fichas do cabo de
alimentação estão correctamente ligadas.
Verifique se existe corrente na tomada de
corrente eléctrica ligando outro aparelho.
Verifique se o adaptador para automóvel
está ligado correctamente.
Utilize apenas um carregador de automóvel
de 12 V (para ligeiros) e não utilize um
carregador para automóvel de 24 V (para
camiões).
A temperatura ambiente deve situar-se
entre os 0° e 35°. Para proteger os
componentes electrónicos, o leitor pára de
carregar quando está demasiado frio ou
demasiado quente.
Este aparelho está de acordo com as normas estabelecidas pela
Comunidade Europeia relativa a interferências de rádio.
Desligar o LCD
Você pode desligar a tela em algumas situações,
como quando conectado na TV ou reproduzindo
discos de música. Isso pode economizar energia
da bateria
Brilho
Permite o ajuste do brilho da tel
Contraste)
Permite o ajuste do contraste da tela
Cor)
Permite o ajuste de cor fria, quente ou normal da
tela
Nível da bateria Exibe o nível da bateria
6.2 Conexão
6.2.1 Fone de ouvido
Conecte o fone de ouvido em um dos plugues do fone de ouvido na
lateral do aparelho.
6.2.2 TV
Você pode conectar o aparelho em uma TV para aproveitar o seu
DVD.
8 Dados técnicos
Dimensões
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Peso
0.97 kg / 2.13 lb
Alimentação
CC 9V 1.8A
Consumo de energia
≤ 20W
Faixa de temperatura de operação
0 - 45°C (32 - 113°F)
Comprimento de onda do laser
650nm
Sistema de vídeo
NTSC / PAL / AUTO
A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de
design e especificação para aperfeiçoamento do produto
sem aviso prévio.
Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão
anular a autoridade dos usuários para operar este
dispositivo.
Todos os direitos reservados.
Informação sobre os direitos de autor
Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo
programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações, pode
infringir os direitos de cópia e constituir crime. Este equipamento não
deve ser usado para tais finalidades.
Eliminação do seu antigo produto
Branco
Vermelho
Amarelo
6.2.3 AV input
Você pode conectar em outro dispositivo como Gravador de Vídeo
Digital, Câmera Digital, etc.
Branco
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um
círculo e um traço por cima constar de um produto,
significa que o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/CE
Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A
eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
Vermelho
Amarelo
6.2.4 Coaxial
Fornece uma saída de sinal de áudio digital para você conectar o seu
home theater no decodificador de sinal de áudio digital.
Amarelo
7 Resolução de problemas
Se o DVD-Video Player aparentar algum defeito, consulte primeiro
esta lista de verificação.Talvez algum detalhe tenha passado
despercebido.
AVISO Em nenhuma hipótese tente consertar o aparelho você
mesmo; isso anulará a garantia. Se surgir uma falha, verifique
primeiramente os pontos enumerados a seguir, antes de levar o
aparelho para manutenção. Se não conseguir resolver o
problema seguindo estas sugestões, consulte o seu fornecedor
ou centro de assistência técnica.
Sintomas
Sem energia
Solução
• Verifique se ambas as tomadas do cabo
principal estão conectadas
corretamente.
• Verifique se há energia na tomada CA
conectando ali outro aparelho.
• Verifique se o conjunto de baterias está
inserido corretamente.
• Verifique se o adaptador de automóvel
está conectado corretamente.
Imagem distorcida
• Verifique se há marcas de dedo no disco
e limpe-o com um pano macio,
esfregando do centro para a borda.
• Às vezes, pode ocorrer uma leve
distorção imagem. Isso não é uma falha.
Imagem completamente A configuração NTSC/PAL pode estar com
distorcida/não há cor o status errado. Faça a correspondência
no display do televisor das configurações da TV e do DVD
Não há som
Verifique as conexões de áudio. Se estiver
usando um amplificador HiFi, experimente
outra fonte sonora.
O disco não é
• Verifique se a etiqueta do disco está
reproduzido
voltada para cima.
• Limpe o disco.
• Verifique se o disco tem algum defeito
experimentando um outro.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Philips
на цифровые аудиоплееры на базе флэш-памяти или жесткого диска
Модель:
Серийный номер:
Дата продажи:
ПРОДАВЕЦ:
IMPORTANTE Não insira mini-disco de DVD de 8-cm no
aparelho. O aparelho de DVD não reproduz mini-disco de DVD.
2.1 Seu DVD Player portátil
Solução
Aponte o controle remoto diretamente
para o sensor existente na parte frontal do
aparelho. Evite qualquer obstáculo que
possa interferir no trajeto do sinal.
Verifique ou substitua as baterias.
Use somente discos formatados de acordo
com o televisor usado (PAL/NTSC).
5.7 Reproduzir CD de Imagem
1 Pressione rapidamente o botão POWER ON na parte superior
do aparelho para ligá-lo.
2 Insira o DVD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 Use as teclas de navegação 1, 2, 3, 4 para selecionar um item do
menu de disco do DVD, como reproduzir reprodução, seleção de
idioma e de legenda.
5 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar
Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para procurar
em alta velocidade, 2X, 4X, 8X... Então pressione
2; para continuar a reprodução normal
Sintomas
O aparelho não
responde ao controle
remoto
5.8 Reprodução a partir do USB
5.5 Reproduzindo CD de Música
6.2 Liitin
Keltainen
Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
6 No final da reprodução, pressione 9 / para ejetar o disco do
aparelho.
Parar
5.3 Reprodução de VCD
5.5 Musiikki CD Playback (Toisto)
4.2 Kauko-ohjaimen virtalähde
VAROITUS!
• Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
• Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
Vaihda paristo vain toiseen samanlaiseen tai vastaavaan
paristoon.
• Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja
syövyttää paristokokeron tai saada aikaan paristojen
halkeamisen.
• Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön
aikaan.
• Perkloraattimateriaalia - voi vaatia erikoiskäsittelyä. Katso
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5.7 Kuva-CD:n Playback (Toisto)
Название фирмы:
5 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar
Pressione 2; para pausar a reprodução. Você pode
continuar a reprodução pressionando 2; novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou várias
vezes para selecionar o capítulo desejado
Rotação Pressione a tecla OPTIONS para selecionar o
modo de rotação. Então, use 1 para girar a imagem
no sentido horário. Use 2 para girar a imagem no
sentido anti-horário. Pressione a tecla OPTIONS
para sair do modo de rotação.
Zoom
Aproxime a tela, e então use as teclas de navegação
para movimentar a tela. A função está disponível
pressionando a tecla ZOOM ou OPTIONS
Телефон фирмы:
Адрес и E-mail:
ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА
Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен
(подпись покупателя)
Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.
PET830_ifu 5-8.qxd
2007-10-10
3:07 PM
Page 12
4 OPTIONS
5 MENU
1
1
2
3
4
5
6
7 8
;! $ % DVD
1.2 !' player ( 1)
9 >#' /
10 AV OUT
' !
11 AV IN
!
12 USBM
USB
13 Coaxial
' 6 14 DC IN
M
*
/ 7
1.3 ,@ player ( 1)
9
10
11
12
13
14
15
6 2;
3/4
OK #
/
;
%#/ %# /
# % #
J( / )K
;
%/ % / % "
/ #
15 POWER•IR•CHG
POWER
LED IR
&$
$#
Charging
LED %! <B<<^JB % % !
.
16
1.4 =& player ( 1)
7 9/
; % #
. ; #
8 ' #
1.5 =& player ( 1)
16 ' # '& 17 A
17
1.6 ' ( 2)
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
2
4 J(
1
11
5 2;
6 9
2
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
3
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
12
4
13
5
6
14
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
% MENU (MENOY)
;
%# / %# / % /
%
!!# ' -$ # 7%! %, %
' /#
/ #
; #
.
&$ #
+ VCD
+ %6 %6 $ SETUP (-M97^^)
;! $ 7%! %, % 7 () player
7$ !
1.7 ; player (
3)
7 DVD player $ .
!
# !% # player.
7
8
15
9
10
16
3
2 #
2.1 DVD player
DVD % 6 ! # DVD Video. 7 , $
$
# (% $ #
).
% % DVD-Video, # #
CD, # # % (% % ),
!% .
, # % $ ! % . 9 ! #
% % !
$ (OSD) LCD , # .
2.2 !
&% # %#:
• * DVD player
• • ; (12V)
• AC
• "# • • ;
$
• < • 2.3 "
Ekklmij%
,
1
% &'
1.1 %# player
1.2 &
% player
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
;6 player
>% % player
>% % player
" !% player
2
'
2.1 DVD
player
VCD
5.5 &#
CD
5.6 &#
MP3/WMA-CD
5.7 &#
Picture-
2.2 &
2.3 $
2.4 *% # $
2.4.1 DVD-Video
2.4.2 Video CD
2.4.3 Audio CD / MP3 CD /
WMA
2.4.4 CD JPEG
2.4.5 % DivX
2.4.6 Zero Bright Dot™
3
4 #
4.1 * DVD player
4.2 5 +&
5.1 -$
5.2 &#
DVD
5.3 &#
VCD
5.4 &#
Super (S)-
* CD
5.8 &#
USB
6 ," -
6.1 7 DISPLAY
6.2 6.2.1 &%
6.2.2 6.2.3 AV
6.2.4 B
7
8
!/
1 % 1.1 player ( 1)
1 POWER ON/OFF
player /
2 RESET
player # 3 DISPLAY
-$ # • $
#
$
,
%.
• 7 $
% $
$ % #.
• & #
!% #%
CD/DVD, % CD/DVD $ $# !%, $ .
= $ $ 6 .
• * % % #$ .
• O $ #
$ % " !%. $ #
# CD/DVD. &
#
" !% .
2.4 # $ "$
DVD-Video, $ % CD (!#
# CDR, CDRW, DVD±R DVD±RW).
2.4.1 DVD-Video
&% (, ! ,
%, .), , %$ <%. + %
!, #
% # # $ #
<#.
2.4.2 Video CD
&% (, ! ,
%, .), %, % , %
% $
.+ !
!, #
% # #
#.
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA
Audio CD/MP3 CD /WMA %
%. 7 % ! , # #
/ !
% # , !
$ (OSD).
2.4.4 CD JPEG
#
!% # JPEG.
2.4.5 % DivX
DivX media $ DivX, Inc. media
! 6
6
$
$ . Уважаемый потребитель!
Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия
при соблюдении правил его эксплуатации.
При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование
модели приобретенного Вами товара должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо
изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
Данное изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей,
насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и
серийного номера изделия.
Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы товара отличаются от изложенных в инструкции пользователя,
рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.
Условия гарантии
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)
1 год
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)
1 год
По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный
гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1 Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара.
2 Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного
обеспечения;
• отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия.
3 Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре
Телефон:
(7 495) 961-11-11, 8 800 200-08-80 (бесплатный звонок по России)
Интернет: www.philips.ru
DivX media
# , % % . ;%
DivX media $ 6 online, # DivX.com.
2.5 Zero Bright Dot™
& 6
, % ,
$ LCD. B $ LCD % ,
" # LCD #
"# ". ' $ #
# % $# # "
#
# LCD. 7 Philips DVD, $ LCD % "# ". * DVD ;
Philips Zero Bright
Dot™, % ! $.
G .
#
# Philips .
2.6 % $# USB DVD player:
& DVD player " USB Mass storage (MSD) # USB MSD.
- B % Mass storage %
flash, memory stick, % jump .
- % "7% >" $
,
$ $ !
MSD
$ DVD player.
% $
/ . F!#$ $ % USB % DVD player.
2.6.1 ?'
• &
" % % #
:
.mp3
.wma (% )
• % % %" on-line %
" Digital Rights Management (DRM W
>
>#%#).
2.6.2 • &
" :
.jpg
2.6.3 A ( )
• &
" video DivX. G $
:
.dixv, .dix
> $ $ USB DVD player % mp3 wma .
, ' $ %$ . G %
# %: , PS, PE,
PET.
G % #$ % $ % . # %$ # , %# .
, #/
B "DivX, DivX" Certified, % DivX, Inc. .
% # % .
G # # $ Internet / CD / VCD / DVD # %
!%" #%# $ !%.
G Windows Media Windows % $ Microsoft
Corporation G# ; / % .
4 * # %#
4.1 DVD player
/ AC/DC
• LED .
, 4 . ,
, 8
.
• LED !
" #. " $ %$ , player.
4.2 1 & # .
& ( % ).
2 $
1 $ 3V CR2025
.
,QO%OVG
• O , % #%.
• < % %$
$. &
.
• # , $ ! $ % $ .
• F% $ % %.
• P6
#
- 6
.
ST www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
3 + , #
&
% AC, "# .
• F!#$ # % AC !
%. >%, AC % .
• 7 " AC ! % .
• (
), !!#$ %
% .
• F%" AC " % %
%.
• + AC, % !. 7 !% .
7$ K 6
6$%
(AY4127)
! '
• 7 % $ "
%. O
% .
• & % $ % , !% AC " 6 .
• ; %# % % .
! ' '.
• G 6
!%6 . & H % (decibel)
%$#, $ . B
6 % # % .
• B . 7 % , " %" " 6 % . ', % %
%, "" !! . + $ ,
$ $ .
* # # :
• -$ .
• &
% % $% # .
#':
• G $ % % ,
% "
" , .
• * #
% % % .
#' "
# ' / .
• <% % % %
.
• * %" $
" .
• 7 ! # .
• J #% # %.
• 7 % , % , skateboard, .. & % /.
• ( $ bypacked %): G
Philips % # %$
# #
,
# $" $
, #
# . # %, % #
# ! , Philips.
• &% : 7 % $ $
.
• 7 $ $ $ % .
• H %!: J !$" #
. % $ #
, $ !%! .
• 7 $% , #, !" % %, $
6 % #
.
• G $ %. 7 $
$ %# (..
%, %).
• 7 o o .
: #
% %, %% $.
% .
0 #
• 7 % .
• *% % % # $.
• F%" $
% #
.
• + $ , # ,
$ .
' " LCD
G $ LCD 6
!. 7, #, / # (, , %), " LCD. ; .
5 '
5.1 <"
1 ; SETUP. " .
2 L
3 / 4 % .
3 L
J( )K 4 L
% $ $ OK !!#.
5 SETUP (-M97^^) !% :
General (+)
Language (+)
-$ # B$ (OSD)
PBC settings (-$ PBC)
/ &#
. &
$ Super VCD.
Power save ( )
/ DivX (VOD) P
6 # DivX (Video-On-Demand)
Parental (+ )
Set password (B # !)
&
# !
(pqoepikeclo: 1369)
Factory Settings ( -$)
% $#
Video (F)
TV Display ( )
-$ TV Standard ( )
B % ! Audio (N)
Dolby
Dolby
Digital (SPDIF) % 6
5.2 !' DVD
1 ; POWER ON %# player .
2 % DVD % % player.
3 player " #
.
%E?!
7 $ 8 mini
DVD player. DVD player % mini DVD.
4 L
1, 2, 3, 4 DVD, # % #
, .
5 <% % #
$ $ :
,$
; 2; #
#
. 7 #
, " % 2;.
,$/
; J( )K % $
*' ;' , / ;" J( )K "
, 2X, 4X, 8X...
2; #
<$" ; 3 4 ='
; 9 % % player 6 #
>
&
% #. G
$ " SUBTITLE (M) OPTIONS ()
*/
&
. G $
" AUDIO (N) OPTIONS ()
*
&
# $ DVD. G $
" OPTIONS ().
?" 7$ $ . G $
" ZOOM (7$) OPTIONS ()
@ ' !A
L
$
! #
.
; A-B % A-B . player !%
#
. ; A-B # #
5.3 !' VCD
1 ; POWER ON %# player .
2 % VCD % % player.
3 G " #
.
4 <% % #
$ $ :
,$
; 2; #
#
. 7 #
, " % 2;
,$/
; J( )K % $
*' ;' , / ;" J( )K "
% , 2X, 4X, 6X 8X. 2; #
<$" ; 3 4 ='
; 9 % % player 6 #
F
B VCD 2 . 7 % . G
$ " AUDIO (N) OPTIONS
()
?" 7$ $ . G $
" ZOOM (7$) OPTIONS ()
@ ' !A
L
$
! #
.
; A-B % A-B . player !%
#
. ; A-B # #
5.4 !' Super (S)-VCD
(Super) Video CD $ PBC (Play Back
Control). G % video CD %, $ $.
1 ; POWER ON %# player 2 % (S)VCD % % player. % PBC ,
" $ .
3 L
$ 0-9 % #
.
4 ; RETURN 6 .
5 + / Playback Control, SETUP PBC settings (-$ PBC).
4 L
$ % OK #
.
5 #
, % USB
flash USB player
6 ;$ P
6.1 ?$ DISPLAY
DISPLAY % % #
,
" $ !
:
Turn off LCD (& LCD)
$, # % . 7 Brightness (*#)
$" #
$
Contrast (&$)
$" $ $
Color (L) " $ % 6, $ .
Battery level (%$ )
" %$ 6.2 %$#
6.2.1 !
% % player.
5.5 !' / CD
1 ; POWER ON %# player .
2 % DVD % % player.
3 G " #
.
4 <% % #
$ $ :
Pause
; 2; #
#
. 7 #
, " % 2;
,$/
; J( )K % $
*' ;' , / ;" J( )K "
.
<$" ; 3 4 @ ; OPTIONS Repeat 1 track (%6 1
) Repeat all tracks (%6
# # )
'
; OPTIONS #
='
; 9 % % player 6 #
5.6 !' ' MP3/WMA-CD
1 ; POWER ON %# player .
2 % DVD % % player.
3 G " #
.
4 L %
MP3/WMA $ %.
5 <% % #
$ $ :
,$
; 2; #
#
. 7 #
, " % 2;
,$/
; J( )K % $
*' ;' , / ;" J( )K "
% . 2; #
<$" ; 3 4 @ ; OPTIONS Repeat 1 track (%6 1
) Repeat all tracks (%6
# # )
'
; OPTIONS #
='
; 9 % % player 6 #
5.7 !' Picture-CD
player !%" % JPEG.
1 ; POWER ON %# player .
2 % DVD % % player.
3 G " #
.
4 L %
JPEG $ %.
5 <% % #
$ $ :
,$
; 2; #
#
. 7 #
, " % 2;
,$/
; J( )K % $
,' ; OPTIONS . 1 .
L
2 . ; OPTIONS ! .
?" 7$ $ . G $
" ZOOM (7$) OPTIONS ()
='
; 9 % % player 6 #
6 #
, 9 / % player.
5.8 !' USB
&
$ USB " #
# JPEG /
MP3 / WMA / DivX / MPG-4.
G % # DVD $
USB 1 ; POWER ON %# player .
2 % % USB flash (%) USB $ USB.
3 player " % USB flash.
8 % >%
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
F%
0.97 kg / 2.13 lb
DC 9V 1.8A
<%# ≤ 20W
$ 0 - 45°C (32 - 113°F)
7
"
650nm
!
NTSC / PAL / AUTO
E PHILIPS #/
/ # #, #, I.
' ' # ' / ## ' '.
? $& #/.
Pkgqouoqey rvesij le sa pmetlasij dijai/lasa
J%he vxqy %deia sot mollot jatvot (jai lg peqioqistij%)
amap aqacxc
, amticqan
, diasjet
, let%dosg sxm
pqostatetolmxm a p so Mlo “peq Pmetlatij
y Idiojtgsay”
qcxm, stlpeqikalbam olmxm sxm pqocqall%txm gkejtqomijm
tpokocistm, aqvexm, jahy jai g amalet%dosg jai
amapaqacxc
vot jai eijmay, apa coqeetai atstgq%. J%he
ttoia paqabasg helekimei astij
eth mg cia apofglxsg jai
odgce se poimij
dxfg sot paqab%tg. Att g susjet
dem
pqpei ma vqgsilopoietai cia ttoioty sjopoy.
[email protected] $ I H % 6
, #$ $.
H $ ! % %#, H #H
B
2002/96/<.
#$ % #
H#.
#$ $ % H " %
. G #
6 # H# $
!$
# # $ # !% $ .
Pyccкий
6.2.2 7 player !% DVD
.
P
<
<
6.2.3 # AV
7 %
# W F, W
<%, .
P
<
<
6.2.4 &
; 6 home
theater # 6
<
.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Органы управления и
функциональные
компоненты
Верхняя часть плеера
Левая сторона плеера
Лицевая сторона плеера
Правая сторона плеера
Правая сторона плеера
Пульт дистанционного
управления
Настольная стойка плеера
Введение
Ваш портативный DVD
проигрыватель
Распаковка
Размещение
Воспроизводимые
форматы дисков
2.4.1 DVD-video
2.4.2 Video CD (видео компактдиск)
2.4.3 Аудио компакт-диск / диск
MP3 / WMA
2.4.4 Компакт-диск с файлами
JPEG
2.4.5 О DivX
2.4.6 Zero Bright DotЩ
3
Общая информация
4
Зарядка устройств
4.1 Зарядка DVD-плеера
7 & !%#
% #
DVD-Video #
, !$ .
7 6 %.
,<O=O,OE%E
# $
%
. <% $ .
& !%!, %#
% $#. & $ ! !% ,
#
# ! Philips
.
,
>
;#
# /
# $ > %
-$
• F!#$ ! # #%
.
• F!#$ % "AC !%" % ".
• F!#$ $$ #%.
• F!#$ $ #%.
• > # $ $ ,
" #.
• <% % %" #. &
.
G $ NTSC/PAL #%. % $ $ #
.
. &
HiFi, %
% .
> • F!#$ %#.
#
• <$ .
• % # %" % .
G ; #
$
#
. & !% . .
;# L
# # % #
(PAL/NTSC).
DVD Þ Video
CD
> % 6 .
6
G • O #
.
• & % % % #
# .
G #
#
% "
%, %% $.
% .
B # G $ . & . -$ #
" AC.
SETUP.
F!#$ ! #
# #%
.
F!#$ % "
AC !%" % ".
F!#$ $ #%.
L 12V ( ) 24V ( )
G $ !% % 0° 35°. + # , #
$ "
# 6
$.
G #
! #H
<.
4.2 Установка питания
пульта дистанционного
управления
5
Начало работы
5.1 Настройка
5.2 Воспроизведение DVD
5.3 Воспроизведение VCD
5.4 Воспроизведение (S)VCD
5.5 Воспроизведение
музыкальных CD
5.6 Воспроизведение
музыкальных
MP3/WMA-CD
5.7 Воспроизведение
Picture-CD
5.8 Воспроизведение с
USB-носителя
6
Дополнительные
функции
6.1 Меню DISPLAY
(ДИСПЛЕЙ)
6.2 Соединения
6.2.1 Наушники
6.2.2 Телевизор
6.2.3 AV-вход
6.2.4 Коаксиальный
7
8
Устранение
неполадок
Технические данные
1 Органы управления и функциональные компоненты
1.1 Верхняя часть плеера (см. рис. 1)
1 POWER ON/OFF
Включение/ выключение плеера
2 RESET
Перезагрузка плеера при "зависании"
3 DISPLAY
Отрегулируйте параметры дисплея в системе
4 OPTIONS Доступ к дополнительным функциям
5 MENU
Отображение меню DVD-диска
1.2 Левая сторона плеера (см. рис. 1)
9 Разъем для
10 AV OUT
11 AV IN
12 USB
13 Coaxial
14 DC IN
наушников
Аудио-видео выход
Аудио-видео вход
USB-разъем
Цифровой аудиовыход
Подключение Зарядного
устройства/Переходника к источнику питания
1.3 Лицевая сторона плеера (см. рис. 1)
6 2;
3/4
ОК или воспроизведение/пауза
Клавиша перемещения вверх/вниз или
увеличение/уменьшение громкости во время
воспроизведения
J( / )K
Клавиша перемещения влево/вправо или к
предыдущему/следующему треку, или быстрая
перемотка назад/вперед
15 POWERХIRХCHG
POWER
Индикатор питания горит зеленым
IR
ИК-датчик
Charging
Индикатор зарядки горит КРАСНЫМ во время
подзарядки и выключается по окончании
процесса.
1.4 Правая сторона плеера (см. рис. 1)
7 9/
Нажмите один раз для останова
воспроизведения Нажмите дважды для
извлечения диска
8 Слот для дисков
1.5 Правая сторона плеера (см. рис. 1)
16 Отверстие для винта крепления в машине
17 Стойка
1.6 Пульт дистанционного управления (см.
рис. 2)
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
4 J(
5 2;
6 9
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
2.4 Воспроизводимые форматы дисков
Помимо дисков DVD-Video, возможно воспроизведение всех
видео и аудио компакт-дисков (включая CDR, CDRW, DVD±R и
DVD±RW).
2.4.1 DVD-video
В зависимости от записанного на диске материала
(фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п), эти
диски могут состоять из одного или нескольких
произведений, а каждое произведение может состоять из одного
или нескольких разделов. Для обеспечения простого и удобного
доступа на проигрывателе
предусмотрено перемещение между произведениями и
разделами.
2.4.2 Video CD (видео компакт-диск)
В зависимости от записанного на диске материала
(фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п), эти
диски могут состоять из одной или нескольких
дорожек, а дорожки могут состоять из одного или
нескольких фрагментов, что указывается на коробке диска.Для
обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе
предусмотрено перемещение между дорожками и фрагментами.
2.4.3 Аудио компакт-диск / диск MP3 / WMA
Аудио компакт-диски / диски MP3/ WMA содержат
только музыкальные дорожки. Их можно
воспроизводить обычным образом через
стереосистему с помощью кнопок на пульте ДУ
и/или на основном устройстве, а также через
телевизор с помощью экранных меню (OSD).
2.4.4 Компакт-диск с файлами JPEG
На данном проигрывателе возможен также просмотр фотографий
в формате JPEG.
2.4.5 О DivX
DivX - популярная мультимедийная технология,
созданная DivX, Inc. Мультимедийные файлы DivX
содержат видео в сильно сжатом формате с высоким качеством
изображения, обеспечивая сравнительно небольшой размер
файла. Файлы DivX могут также содержать дополнительные
мультимедийные функции, такие как меню, субтитры и другие
аудиокомпозиции. Многие мультимедийные файлы DivX можно
загрузить из Интернета. Вы можете создавать собственные
файлы, используя собственную информацию и простые
инструменты сайта DivX.com.
2.5 Zero Bright Dot™
Содержание
1
• При быстром перемещении проигрывателя с холода в тепло
линза может запотеть. В этом случае воспроизведение
компакт-/DVD-дисков станет невозможным. Оставьте
проигрыватель в тепле и дождитесь испарения влаги.
Отображение страницы МЕНЮ
Клавиша перемещения вверх/вниз/влево/вправо
Подтверждение выбора
Управление громкостью
Отрегулируйте параметры дисплея в системе
Переход к предыдущей главе, треку или
заголовку
Пуск/приостановление/возобновление
воспроизведения
Нажмите дважды для останова воспроизведения
Числовая клавиатура
Селектор языка субтитров
Для меню VCD
Для повторного или цикличного
воспроизведения последовательности в
заголовке
Вход в меню SETUP (НАСТРОЙКА)
Доступ к дополнительным функциям
Переход к следующей главе, треку или
заголовку
Отключение громкости плеера
Селектор языка аудиодорожки
Увеличение видеоизображения
1.7 Настольная стойка плеера (см. рис. 3)
Можно подпереть DVD-плеер на столе для просмотра фильмов.
Вытяните стойку сзади плеера.
2 Введение
2.1 Ваш портативный DVD проигрыватель
Ваш портативный DVD проигрыватель воспроизводит цифровые
видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video.
С его помощью вы можете наслаждаться полнометражными
фильмами с качеством изображения как в кинотеатре и
стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от
диска и от настройки воспроизведения).
Предусмотрено использование всех уникальных функций формата
DVD-Video, таких как выбор языков звуковой дорожки и
субтитров, а также углов камеры (опять-таки в зависимости от
диска).
Более того, функция блокировки доступа (родительского
контроля) позволяет ограничивать просмотр дисков детьми. Вы
увидите, насколько прост в использовании ваш проигрыватель,
благодаря наличию экранных меню и дисплея проигрывателя в
сочетании с пультом ДУ.
2.2 Распаковка
Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое
упаковки, которое должно включать следующее:
• Портативный DVD проигрыватель
• Пульт дистанционного управления
• Автомобильный адаптер (12 В)
• Адаптер питания переменного тока
• Защитная сумка
• Руководство пользователя
• Комплект крепления автомобильной гарнитуры
2.3 Размещение
• Разместите проигрыватель на плоской горизонтальной
поверхности.
• Держите его подальше от различных нагревателей и прямых
солнечный лучей.
• Если проигрыватель плохо считывает компакт-/DVD-диски,
попробуйте очистить линзу с помощью доступного чистящего
средства для CD/DVD перед тем, как отнести проигрыватель в
ремонт. Другие чистящие средства могут повредить линзу.
• Дверца диска всегда должна быть закрыта во избежание
попадания пыли на линзу.
Насладитесь картинками высочайшего качества без
помех на ЖК-экране. Среди ЖК-дисплеев
распространены недостатки, известные в отрасли как "яркие
точки". Ограниченное количество ярких точек ранее считалось
неизбежным побочным эффектом массового производства ЖКдисплеев. Благодаря процедурам строгого контроля качетства
Philips, используемых при производстве портативных DVDплееров, наши ЖК-дисплеи изготавливаются с нулевой
погрешностью по ярким точкам. Выбирайте портативные DVDплееры с Zero Bright Dot™ Policy (политика отсутствия ярких
точек) для обеспечения оптимального качества изображения.
Гарантийное обслуживается различается в завсимисоти от
региона. Более подробную информацию можно получить в
местном представительстве Philips.
2.6 Совместимость USB-соединения
данного портативного DVD-плеера:
Данный портативный DVD-плеер поддерживает большинство
USB-устройств массового хранения (MSD), совместимых со
стандартами USB MSD.
- Наиболее распространенные устройства массового хранения флэш-накопители, карты памяти, jump-накопители и т.д.
- Если на экране компьютера появляется сообщение "Disc Drive"
(Дисковод) после подключения к нему устройства массового
хранения, скорее всего, оно совместимо с MSD и будет
работать с данным портативным DVD-плеером.
Если вашему устройству массового хранения потребовалась
батарея/источник питания. Убедитесь в наличии заряженной
батареи в устройстве или сначала зарядите USB-устройство и
затем снова подключите его к портативному DVD-плееру.
2.6.1 Музыка
• Данное устройство поддерживает только незащищенные
музыкальные файлы со следующим расширением:
.mp3
.wma (варьируется в зависимости от модели)
• Музыка, купленная в интернет-магазинах, не поддерживается,
т.к. она защищена системой Digital Rights Management
(Управление цифровыми правами) (DRM).
2.6.2 Картинка
• Устройство поддерживает только файлы изображений со
следующим расширением:
.jpg
2.6.3 Видео (варьируется в зависимости от модели)
• Данное устройство поддерживает видеофайлы DivX.
Следующее расширение файла:
.dixv, dix
• Не пользуйтесь никакими чистящими средствами,
содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества,
поскольку это может повредить проигрыватель.
• Запрещается подвергать устройство воздействию воды. Не
помещайте на устройство предметы, представляющие
опасность (например, сосуды с жидкостями, зажженные
свечи).
• Не прикасайтесь к линзам проигрывателя CD!
Примечание: При непрерывном продолжительном
использовании проигрывателя его поверхность может
нагреваться. Это нормально.
Обращение с дисками
• Не прикрепляйте к диску бумагу или ленту.
• Держите диск подальше от прямых
солнечных лучей или источников нагрева
• После воспроизведения помещайте диск в
его коробку.
• При очистке протирайте диск от центра к
краям мягкой чистой тканью без ворса.
Обращение с ЖК-дисплеем
При производстве ЖК-дисплея использовались высокоточные
технологии. Однако, на ЖК-дисплее могут появиться крошечные
темные и/или яркие точки (красные, синие, зеленые). Это
нормальный эффект, возникающий в процессе производства, и не
являющийся поломкой.
Информация по охране окружающей среды
Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть
легко разделена на четыре группы однородных материалов:
картон, полистирол, PS, PE, PET.
Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть
вторично использованы при условии, что разборка выполняется
специализированным предприятием. Просим вас соблюдать
постановления местных властей относительно выброса
упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из
употребления оборудования.
Информация об авторских правах
“DivX, DivX” Certified и соответствующие логотипы являются
торговыми марками DivX, Inc. и используются по лицензии.
Все торговый марки и зарегистрированные торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев
Неавторизованное копирование и распространение записей
Интернета / компакт-дисков /VCD / DVD нарушает
законодательство об авторском праве и международные
соглашения.
Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками
или зарегистрированными торговыми марками корпорации
Microsoft в США и/или других странах.
4 Зарядка устройств
4.1 Зарядка DVD-плеера
Подключите переходник перем./пост. тока
• КРАСНЫЙ индикатор указывает на ход зарядки.
Если устройство не используется, полная зарядка
занимает примерно 4 часа. Однако во время
использования на это может уйти более 8 часов.
• КРАСНЫЙ индикатор погаснет после полной
зарядки устройства. Если на экране отображается
значок низкого заряда аккумулятора, зарядите плеер.
4.2 Установка питания пульта дистанционного
управления
1 Откройте крышку батарейного отсека. Удалите
защитный пластмассовый язычок (только при
первом использовании).
2 Вставьте 1 литиевую 3-вольтовую батарею типа
CR2025, затем закройте отсек.
ОСТОРОЖНО!
• Батареи содержат химические вещества: размещайте их
осторожно.
• При неправильной замене батареи существует опасность
взрыва. Заменяйте только на батарею такого же или
эквивалентного типа.
• Неправильное использование батарей может привести к
утечке электролита; это повлечет за собой повреждение
отсека или взрыв батарей.
• Если устройство не будет использоваться в течение
продолжительного времени, выньте из него батарея.
• Перхлоратный материал - могут применяться специальные
требования по обращению. См.
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5 Начало работы
5.1 Настройка
Питание данногоустройства осуществляется через входящий в
комплект адаптер переменного тока, автомобильный адаптер или
от аккумуляторного блока.
• Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного
тока соответствует напряжению в местной сети. В противном
случае адаптер переменного тока и устройство могут быть
повреждены.
• Не дотрагивайтесь до адаптера переменного тока влажными
руками во избежание поражения электрическим током.
• При подключении адаптера электропитания автомобиля
(зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера
переменного тока соответствует напряжению в сети
автомобиля.
• Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное
время, отсоедините адаптер переменного тока от сетевой
розетки или извлеките батарейный блок.
• При отсоединении адаптера переменного тока держитесь за
вилку. Не тяните за шнур питания.
Всегда используйте прилагаемый переходник перем./пост.
тока (AY4127)
Безопасность и обслуживание
• Не пытайтесь разобрать устройство; лазерные лучи опасны для
глаз. Любое обслуживание должно выполняться
квалифицированными специалистами.
• Если внутрь устройства попала влага или посторонние
предметы, отсоедините адаптер переменного тока.
• Старайтесь не ронять устройство и не подвергать его сильным
ударам - это может вызвать неисправности.
5.4 Воспроизведение (S)-VCD
Диски (Super) Video CD могут обладать функцией PBC
(Управление воспроизведением). Она позволяет воспроизводить
такие диски в интерактивном режиме согласно меню на дисплее.
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON сверху плеера
для включения устройства
2 Вставьте (S)VCD в слот для дисков с правой стороны плеера.
Если PBC включена, на экране появится меню-указатель диска.
3 Используйте числовые клавиши 0-9 для ввода вашего выбора
или выбора опции воспроизведения.
4 Нажмите RETURN на пульте дистанционного управления для
возврата в предыдущее меню.
5 Для включения/выключения режима "Управление
воспроизведением" откройте SETUP и выберите PBC
settings (Настройки РВС).
5.5 Воспроизведение музыкальных CD
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON на верхней
части плеера для включения устройства.
2 Вставьте DVD в слот для дисков с правой стороны плеера.
3 Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.
4 Во время воспроизведения доступны следующие функции:
Пауза
Нажмите 2; для приостановления
воспроизведения. Можно возобновить
воспроизведение, нажав 2; еще раз
Предыдущий/следующий
Кратковременно нажмите J( или )K один или
несколько раз для выбора нужных глав
Быстрая перемотка назад/вперед
Удерживайте нажатыми J( или )K - включится
режим быстрого поиска.
Управление громкостью
Нажмите 3 или 4 кратковременно или
несколько раз для увеличения/уменьшения
громкости звука
Повтор
Нажмите клавишу OPTIONS для выбора
функции "Повторить 1 трек" или "Повторить
все треки"
Перемешать Нажмите клавишу OPTIONS для включения
или выключения перемешенного
воспроизведения
Остановить Кратковременно нажмите 9 с правой стороны
плеера для останова воспроизведения
5.6 Воспроизведение музыкальных
MP3/WMA-CD
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON на верхней
части плеера для включения устройства.
2 Вставьте DVD в слот для дисков с правой стороны плеера.
3 Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.
4 Используйте клавиши перемещения для выбора
воспроизводимой папки и файла MP3/WMA.
При нажатии DISPLAY во время воспроизведения
отображается следующее меню, и вы сможете воспользоваться
соответствующей функцией и информацией.
Turn off LCD (Выключить ЖКД)
Можно выключить экран в некоторых
ситуациях, например, когда подключен
телевизор или воспроизводятся музыкальные
диски. Это сэкономит заряд аккумулятора
Brightness (Яркость)
Позволяет регулировать яркость экрана
Contrast (Контраст)
Позволяет регулировать контраст экрана
Color (Цвет) Позволяет регулировать цвет экрана путем
выбора одного из режимов: "холодный",
"теплый" и "обычный"
Battery level (Уровень заряда аккумулятора)
Показывает уровень заряда аккумулятора
6.2 Соединения
6.2.1 Наушники
Подключите наушники к одному из разъемов для наушников
сбоку плеера.
6.2.2 Телевизор
Можно подключить плеер к телевизору и
наслаждаться просмотром DVD.
Белый
Красный
Желтый
6.2.3 AV-вход
Можно подключиться к другим устройствам,
таким как, Цифровой видеомагнитофон,
Цифровая видеокамера и т.д.
Белый
Красный
Желтый
6.2.4 Коаксиальный
Передает сигнал с цифрового аудиовыхода,
который можно подключить к домашнему
кинотеатру для декодирования этого
Желтый
цифрового аудиосигнала.
7 Устранение неполадок
При возникновении неполадок в работе проигрывателя дисков
DVD-Video сначала просмотрите данный контрольный список.
Возможно, вы что-либо упустили при работе с проигрываетлем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь
сапмостоятельно ремонтировать систему; это сделает
гарантию недействительной.
В случае неиспpавности пеpед тем, как обpатиться в
pемонтную мастеpскую, пpовеpьте пpиведенные ниже
советы. Если вам не удалось устpанить неиспpавность,
пpоконсультиpуйтесь с вашим дилеpом или pемонтной
мастеpской.
Проблема
Не подается
питание
Изображение
искажено
2 Используйте 3 / 4 для выделения выбранной опции
3 Используйте J( или )K для входа в подменю
4 Используйте клавиши перемещения для выделения нужной
настройки и нажмите OK для подтверждения.
5 Меню SETUP (НАСТРОЙКА) содержит:
General (ОБЩЕЕ)
Language (Язык) Настройте языки экранного меню (OSD)
PBC settings (Настройки РВС)
Установите функцию управления
воспроизведением в положение ON/OFF
(ВКЛ./ВЫКЛ.). Эта функция доступна для
Super VCD.
Power save (Энергосбережение)
Установите режим энергосбережения в
положение ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
DivX (VOD)
Получите код DivX (видео по запросу)
Parental (Родительский контроль)
Выбор параметров родительского контроля
Set Password (Установка пароля)
Измените пароль (пo умoлчанию: 1369)
Factory settings (Заводские настройки)
Восстановление заводских настроек
Video (Видео)
TV Display (ТВ-дисплей)
Настройте частоту регенерации дисплея
TV standard (ТВ-стандарт)
Установите формат видеовыхода на ТВсистему
Audio (Аудио)
Dolby
Настройте сигнал Dolby
Digital (SPDIF) Цифровой (SPDIF)
Настройте формат цифрового сигнала
5 Во время воспроизведения доступны следующие функции:
Пауза
Нажмите 2; для приостановления
воспроизведения. Можно возобновить
воспроизведение, нажав 2; еще раз
Предыдущий/следующий
Кратковременно нажмите J( или )K один или
несколько раз для выбора нужных глав
Быстрая перемотка назад/вперед
Держите нажатыми J( или )K - ведется
быстрый поиск со скоростью. Затем нажмите
2; для возобновления обычного
воспроизведения
Управление громкостью
Нажмите 3 или 4 кратковременно или
несколько раз для увеличения/уменьшения
громкости звука
Повтор
Нажмите клавишу OPTIONS для выбора
функции "Повторить 1 трек" или "Повторить
все треки"
Перемешать Нажмите клавишу OPTIONS для включения
или выключения перемешенного
воспроизведения
Остановить Кратковременно нажмите 9 с правой стороны
плеера для останова воспроизведения
5.7 Воспроизведение Picture-CD
Плеер может считывать изображения только в формате JPEG.
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON на верхней
части плеера для включения устройства.
2 Вставьте DVD в слот для дисков с правой стороны плеера.
3 Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.
4 Используйте клавиши перемещения для выбора
воспроизводимой папки и файла JPEG.
Правила безопасности при прослушивании
Слушайте при умеренной громкости.
• Использование наушников при высокой громкости
может повредить слух. Данное изделие издает звуки в
децибельном диапазоне, который может привести к
потере слуха у здорового человека даже при длительности
воздействия менее минуты. Более высокие уровни громкости
рекомендуются лицам, уже страдающим определенной
потерей слуха.
• Звук может быть обманчивым. Постепенно "комфортный
уровень" слуха адаптируется к высокой громкости. Поэтому
после длительного прослушивания "нормальный" звук может
на самом деле быть громким и вредным для вашего слуха. Ч
тобы защитить себя, установите громкость на безопасный
уровень, прежде чем ваш слух адаптируется, и оставьте ее на
этом уровне.
Чтобы установить безопасный уровень громкости:
• Установите ручку громкости на малый уровень.
• Медленно повышайте громкость, пока звучание не станет
комфортным и четким.
Прослушивание не должно превышать разумные сроки:
• Длительное воздействие звука, даже при нормальных
"безопасных уровнях", может также привести к потере слуха.
• Следует разумно использовать аппаратуру и делать паузы в
прослушивании.
Обязательно соблюдайте следующие правила при
использовании наушников.
• Слушайте при умеренном уровне громкости в течение
разумного промежутка времени.
• Не регулируйте громкость по мере адаптации слуха.
• Не повышайте громкость на столько, что не сможете слышать
происходящее вокруг вас.
• Следует соблюдать осторожность или временно прекратить
использование наушников в потенциально опасных ситуациях.
• Не используйте наушники во время управления транспортным
средством, велосипедом, катания на скейтборде и т.д. - это
может создать опасность на дороге. Кроме того, во многих
странах это запрещено.
• Важно! Компания (касается моделей, в комплекте с которыми
поставляются наушники): Philips гарантирует, что при
использовании оригинальной модели наушников, входящей в
комплект поставки аудиопроигрывателя, последние
обеспечивают надлежащую громкость звука
аудиопроигрывателя, величина которой определяется
соответствующими регулятивными органами. При
необходимости замены наушников рекомендуется обратиться
к розничному продавцу и заказать аналогичную модель
оригинальных наушников Philips.
• Безопасность при движении: не пользуйтесь во время езды на
машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.
• Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от
нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
• Данное устройство не является водонепроницаемым; не
допускайте погружения проигрыватель в воду. Попавшая в
проигрывателя вода может привести к значительному
повреждению и ржавению.
6 Дополнительные функции
6.1 Меню DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)
1 Нажмите SETUP. Отображается список функций
Прямое подключение между USB-портом компьютера и
портативным DVD-плеером невозможно даже при наличии
файлов обоих типов (mp3 или wma) или файлов одного
типа на вашем компьютере.
3 Общая информация
Источники питания
4 Во время воспроизведения доступны следующие функции:
Пауза
Нажмите 2; для приостановления
воспроизведения. Можно возобновить
воспроизведение, нажав 2; еще раз
Предыдущий/следующий
Кратковременно нажмите J( или )K один или
несколько раз для выбора нужных глав
Быстрая перемотка назад/вперед
Держите нажатыми J( или )K - ведется
быстрый поиск со скоростью 2X, 4X, 6X...
Затем нажмите 2; для возобновления
обычного воспроизведения
Управление громкостью
Нажмите 3 или 4 кратковременно или
несколько раз для увеличения/уменьшения
громкости звука
Остановить Кратковременно нажмите 9 с правой стороны
плеера для останова воспроизведения
Аудио
Некоторые VCD содержат только 2 языка
аудиодорожки. Можно изменить язык с
помощью этой функции. Функция доступна
путем нажатия клавиши AUDIO или
OPTIONS
Увеличить
Увеличьте изображение на экране, затем
используйте клавиши перемещения для
перехода по экрану. Функция доступна путем
нажатия клавиши ZOOM или OPTIONS
А-В повтор Установите повторяющееся цикличное
воспроизведение. Нажмите A-B для установки
начальной точки и затем нажмите A-B еще раз
для установки конечной точки. Затем плеер
будет повторять цикличное воспроизведение.
Нажмите А-В для отмены цикличного
воспроизведения
5.2 Воспроизведение DVD
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON на верхней
части плеера для включения устройства.
2 Вставьте DVD в слот для дисков с правой стороны плеера.
3 Плеер автоматически начнет воспроизведение диска.
ВНИМАНИЕ Не вставляйте 8-миллиметровые мини-DVD
диски в плеер. DVD-плеер не воспроизводит мини-DVD диски.
4 Используйте клавиши перемещения 1, 2, 3, 4 для выбора
элемента из меню DVD-диска, такие как "воспроизвести
сейчас", "выбрать языки" и "субтитры".
5 Во время воспроизведения доступны следующие функции:
Пауза
Нажмите 2; для приостановления
воспроизведения. Можно возобновить
воспроизведение, нажав 2; еще раз
Предыдущий/следующий
Кратковременно нажмите J( или )K один или
несколько раз для выбора нужных глав
Быстрая перемотка назад/вперед
Держите нажатыми J( или )K - ведется
быстрый поиск со скоростью 2X, 4X, 8X...
Затем нажмите 2; для возобновления
обычного воспроизведения
Управление громкостью
Нажмите 3 или 4 кратковременно или
несколько раз для увеличения/уменьшения
громкости звука
Остановить Кратковременно нажмите 9 с правой стороны
плеера для останова воспроизведения
Субтитры
Измените дисплей субтитров. Функция
доступна путем нажатия клавиши SUBTITLE
или OPTIONS
Язык
Измените язык. Функция доступна путем
нажатия клавиши AUDIO или OPTIONS
Угол обзора Измените угол обзора на DVD-диске. Функция
доступна путем нажатия клавиши OPTIONS.
Увеличить
Увеличьте изображение на экране, затем
используйте клавиши перемещения для
перехода по экрану. Функция доступна путем
нажатия клавиши ZOOM или OPTIONS
A-В повтор Установите повторяющееся цикличное
воспроизведение. Нажмите A-B для установки
начальной точки и затем нажмите A-B еще раз
для установки конечной точки. Затем плеер
будет повторять цикличное воспроизведение.
Нажмите А-В для отмены цикличного
воспроизведения
5.3 Воспроизведение VCD
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON на верхней
части плеера для включения устройства.
2 Вставьте VCD в слот для дисков с правой стороны плеера.
3 Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.
5 Во время воспроизведения доступны следующие функции:
Пауза
Нажмите 2; для приостановления
воспроизведения. Можно возобновить
воспроизведение, нажав 2; еще раз
Предыдущий/следующий
Кратковременно нажмите J( или )K один или
несколько раз для выбора нужных глав
Повернуть
Нажмите клавишу OPTIONS для выбора
режима вращения. Затем используйте 1 для
вращения картинки по часовой стрелке.
Используйте 2 для вращения картинки против
часовой стрелки. Нажмите клавишу
OPTIONS для выхода из режима вращения.
Увеличить
Увеличьте изображение на экране, затем
используйте клавиши перемещения для
перехода по экрану. Функция доступна путем
нажатия клавиши ZOOM или OPTIONS
Остановить Кратковременно нажмите 9 с правой стороны
плеера для останова воспроизведения
6 По окончании воспроизведения нажмите 9 / для извлечения
диска из плеера.
5.8 Воспроизведение с USB-носителя
Данный USB-порт поддерживает воспроизведение файлов JPEG /
MP3 / WMA / DivX / MPG-4.
Передача и запись данных с DVD на USB-порт невозможна
1 Кратковременно нажмите кнопку POWER ON сверху плеера
для включения устройства.
2 Вставьте флэш-привод или карт-ридер USB в USB-порт.
3 Плеер автоматически начнет просмотр и демонстрацию
содержания на флэш-устройстве USB.
4 Используйте клавиши перемещения для выбора нужного
файла, затем нажмите OK для его воспроизведения.
Полностью
искаженное
изображение
/отсутствует цвет
изображения на
экране телевизора
Решение
• Проверьте правильность подсоединения
обеих вилок шнура питания.
• Проверьте наличие электропитания в
сетевой розетке, подключив к ней другое
устройство.
• Проверьте правильность вставки
батарейного блока.
• Проверьте правильность подключения
автомобильного адаптера.
• Проверьте, нет ли на рабочей поверхности
диска отпечатков пальцев; протрите диск
мягкой тканью от центра к краям.
• Иногда изображение бывает незначительно
искжено. Это не является неисправностью.
Возможно, неправильно установлен формат
видеосигнала NTSC/PAL. Установка формата
на телевизоре должна.
Нет звука
Проверьте соединения для аудио. При
использовании усилителя HiFi попробуйте
использовать другой источник звука.
Диск не
• Убедитесь, что диск загружен этикеткой
воспроизводится
вверх.
• Очистите диск.
• Проверьте, не является ли данный диск
дефектным, попробовав воспроизвести
другой диск.
Проигрыватель не Направьте пульт ДУ непосредственно на
реагирует на
датчик на передней панели проигрывателя.
команды пульта Устраните все препятствия, которые
ДУ
находятся на пути сигнала. Обследуйте
батареи и при необходимости замените их.
Изображение с
Используйте только диски,
диска DVD
отформатированные в соответствии с
искажено или
форматом, используемым телевизором
черно-белое
(PAL/NTSC).
Отсутствует звук Проверьте цифровые соединения.
через цифровой
выход
Проигрыватель не • Операции не разрешены с данным диском.
реагирует на все • Обратитесь к инструкциям по
операционные
воспроизведению, сопровождающим
команды
данный диск.
Проигрыватель
При непрерывном продолжительном
нагревается
использовании проигрывателя его
поверхность может нагреваться.
Это нормально.
Дисплей тускнеет Устройство экономит энергию для более
при отключении длительного воспроизведения при одном
питания
заряде аккумулятора. Это нормально.
Отрегулируйте яркость с помощью функции
SETUP
Зарядка плеера не Проверьте правильность подсоединения
может быть
обеих вилок шнура питания.
выполнена
Проверьте наличие электропитания в сетевой
розетке, подключив к ней другое устройство.
Проверьте правильность подключения
автомобильного адаптера.
Используйте только автомобильное зарядное
устройство 12 В (для легковых автомобилей) и
не используйте автомобильное зарядное
устройство 24 В (для грузовых автомобилей)
Температура окружающей среды должна быть
в пределах от 0° до 35°. Для защиты
внутренней электроники зарядка плеера
прекращается при слишком низкой или
слишком высокой температуре.
Данное устройство соответствует требованиям по
интерференции, действительным в Европейском Сообществе.
8 Технические данные
Габариты
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Вес
0.97 kg / 2.13 lb
Электропитание
DC 9V 1.8A
Энергопотребление
≤ 20W
Диапазон рабочих температур
0 - 45°C (32 - 113°F)
Длина волны лазера
650nm
Видеосистема
NTSC / PAL / AUTO
Компания PHILIPS оставдяет за собой право изменять
конструкцию и спецификации изделия без
предварительного уведомления.
Модификации, не разрешенные производителем, могут
привести к лишению пользователей права на
использование данного устройства.
Все права сохранены.
Информаци1я об авторских правах
Изготовление без специального разрешения копий материала,
защищенного от копирования, включая компьютерные
программы, файлы, распространение данных и звукозаписи,
может рассматриваться в качестве нарушения авторских прав и
преследоваться по уголовному законодательству. Оборудование
не должно использоваться в таких целях.
Утилизация отслужившего оборудования
5 По окончании воспроизведения отсоедините от плеера флэшпривод USB или карту памяти USB
Данное изделие сконструировано и изготовлено из
высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат
переработке и вторичному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого
мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует
директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/EC
Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы
сведения о местной отдельной системе сбора отходов.
Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте
отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего
оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
PET830_ifu 5-8.qxd
2007-10-10
3:07 PM
Portable DVD player
Page 23
PET830
PET832
Instrukcja użytkownika
Návod na použití
Návod na používanie
Használati útmutató
2.5 Zero Bright Dot™
Polski
Spis treści
1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
2.2
2.3
2.4
Elementy sterowania i
funkcjonalne
Góra odtwarzacza
Lewa strona odtwarzacza
Przednia strona
odtwarzacza
Prawa strona odtwarzacza
Prawa strona odtwarzacza
Pilot zdalnego sterowania
Biurkowa podstawka
odtwarzacza
Wprowadzenie
Przenośny odtwarzacz
DVD
Rozpakowanie urządzenia
Wybór miejsca
Odtwarzane formaty płyt
6
6.1
6.2
Zasilanie pilota
Uruchamianie
Konfiguracja
Odtwarzanie DVD
Odtwarzanie VCD
Odtwarzanie Super (S)VCD
Odtwarzanie płyt CD
Odtwarzanie muzyki w
formacie MP3/WMA-CD
Przeglądanie płyt CD ze
zdjęciami
Odtwarzanie przy użyciu
portu USB
Dodatkowe funkcje
Menu EKRANU
Złącza
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
DVD-Video
Video CD
Audio CD / WMA / MP3 CD
CD z plikami JPEG
O DivX
Zero Bright Dotô
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Słuchawki
TV
Wejście AV
Gniazdo koncentryczne
7
3
4
4.1
Informacje ogólne
Ładowanie
Ładowanie odtwarzacza
DVD
8
Rozwiązywanie
problemów
Parametry techniczne
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
5.5
5.6
5.7
5.8
1 Elementy sterowania i funkcjonalne
1.1 Góra odtwarzacza (patrz: rysunki 1)
1 POWER ON/OFF
Włączanie / wyłączanie odtwarzacza
2 RESET
Resetowanie zawieszonego odtwarzacza
3 DISPLAY
Regulacja jakości obrazu
4 OPTIONS Dostęp do funkcji dodatkowych
5 MENU
Menu płyty DVD
1.2 Lewa strona odtwarzacza (patrz: rysunki 1)
9 Wejście słuchawek
10 AV OUT
Wyjście audio / wideo
11 AV IN
Wejście audio / wideo
12 USB
Złącze USB
13 Coaxial
Cyfrowe wyjście audio
14 DC IN
Gniazdo zasilania ładowarki / adaptera
1.3 Przednia strona odtwarzacza (patrz: rysunki 1)
6 2;
3/4
OK lub odtwarzanie / pauza
Kursor nawigacji w górę / w dół lub regulacja
głośności w górę / w dół w czasie odtwarzania
J( / )K
Kursor nawigacji w lewo/w prawo lub wybór
poprzedniej/następnej ścieżki lub szybie
wyszukiwanie w tył/w przód
15 POWERēIRēCHG
POWER
Zielona dioda zasilania
IR
Czujnik podczerwieni
Charging
W czasie ładowania zapala się CZERWONA dioda
i wyłącza się po całkowitym naładowaniu.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
1.4 Prawa strona odtwarzacza (patrz: rysunki 1)
7 9/
Printed in China
wk7413
Wcisnąć raz, aby zatrzymać odtwarzanie. Wcisnąć
dwukrotnie, aby wyjąć dysk
8 Kieszeń dysku
1.5 Prawa strona odtwarzacza (patrz: rysunki 1)
16 Otwór na śrubę do montażu w samochodzie
17 Podstawa
1
1.6 Pilot zdalnego sterowania (patrz: rysunki 2)
1
2
3
4
5
6
7 8
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
4 J(
9
10
11
12
13
14
15
5 2;
6 9
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
16
Wyświetlanie strony MENU
Przyciski nawigacji w górę / w dół / w lewo / w
prawo
Potwierdzenie wyboru
Regulacja głośności
Regulacja jakości obrazu
Przejście do poprzedniego rozdziału, ścieżki lub
tytułu
Start / pauza / wznowienie odtwarzania
Wcisnąć dwukrotnie, aby zatrzymać odtwarzanie
Klawiatura numeryczna
Wybór języka napisów
Powrót do strony menu VCD
Powtarzanie lub zapętlenie sekwencji w utworze
Wejście do menu KONFIGURACJA
Dostęp do dodatkowych funkcji
Przejście do następnego rozdziału, ścieżki lub
tytułu
Wyciszanie głośnika odtwarzacza
Wybór języka trybu audio
Powiększanie obrazu wideo
1.7 Biurkowa podstawka odtwarzacza (patrz:
rysunki 3)
Odtwarzacz DVD można ustawić na biurku w czasie oglądania filmó
w.
Należy wysunąć podstawkę znajdującą się z tyłu odtwarzacza.
17
2 Wprowadzenie
2.1 Przenośny odtwarzacz DVD
2
1
11
2.2 Rozpakowanie urządzenia
2
3
12
4
13
Najpierw należy sprawdzić zawartość opakowania i porównać ją z
poniższą listą:
• Przenośny odtwarzacz DVD
• Pilot zdalnego sterowania
• Zasilacz samochodowy (12 V) • Zasilacz sieciowy
• Futerał ochronny
• Instrukcja użytkownika
• Zestaw do montażu na zagłówku fotela samochodowego
2.3 Wybór miejsca
5
6
Ten przenośny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo
zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia oglądanie
pełnometrażowych filmów z kinową jakością obrazu oraz
stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty i
konfiguracji odtwarzania).
Odtwarzacz obsługuje także unikalne funkcje standardu DVD-Video,
takie jak wybór języka ścieżki dźwiękowej i napisów dialogowych
czy kątów widzenia kamery (także w zależności od płyty).
Blokada rodzicielska pozwala natomiast rodzicom decydować, jakie
płyty mogą oglądać ich dzieci. Odtwarzacz wyróżnia się niezwykłą
prostotą obsługi za pomocą menu ekranowego, wewnętrznego
wyświetlacza i pilota.
14
7
8
15
9
10
16
• Odtwarzacz należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
• Nie powinien stać na słońcu ani w pobliżu domowych urządzeń
grzejnych.
• W przypadku problemów z poprawnym odczytywaniem płyt
CD/DVD przed oddaniem odtwarzacza do naprawy należy
przeczyścić soczewkę za pomocą dostępnej w sprzedaży płyty
czyszczącej CD/DVD. Zastosowanie innych metod czyszczenia
grozi uszkodzeniem soczewki.
• Klapka płyty powinna być zawsze zamknięta, aby na soczewce nie
gromadził się kurz.
• Szybka zmiana temperatury w otoczeniu odtwarzacza z niskiej na
wysoką może spowodować zaparowanie soczewki. W takiej
sytuacji odczytywanie płyt CD/DVD nie jest możliwe. Należy
zostawić odtwarzacz w ciepłym miejscu i poczekać, aż wilgoć
wyparuje.
2.4 Odtwarzane formaty płyt
Oprócz płyt DVD-Video można także odtwarzać wszystkie płyty
Video CD oraz audio CD (w tym CDR, CDRW, DVDĪR i DVDĪRW).
3
2.4.1 DVD-Video
W zależności od nagranego materiału (film, klipy wideo,
odcinki serialu itp.) płyta może zawierać pewną liczbę tytułó
w, a każdy tytuł - rozdziały. W celu zapewnienia łatwej i
wygodnej obsługi odtwarzacz umożliwia poruszanie się między
tytułami i rozdziałami.
2.4.2 Video CD
W zależności nagranego materiału (film, klipy wideo,
odcinki serialu itp.) płyta może zawierać pewną liczbę
utworów, a każdy utwór może mieć przypisane indeksy, co
jest zaznaczone na pudełku płyty. W celu zapewnienia
łatwej i wygodnej obsługi odtwarzacz umożliwia poruszanie się między
utworami i indeksami.
Ciesz siê obrazem wysokiej jakoœci bez irytuj¹cych jasnych
plamek na ekranie LCD.Wyœwietlacze LCD zazwyczaj maj¹
wady, okreœlane przez przemys³ LCD jako 'jasne plamki'. Ograniczona
iloœæ jasnych plamek jest okreœlana jako nieunikniony efekt uboczny
masowej produkcji wyœwietlaczy LCD. Dziêki surowym procedurom
kontroli jakoœci Philips u¿ywanym w naszych przenoœnych
odtwarzaczach DVD, nasze wyœwietlacze LCD s¹ produkowane z
zerow¹ tolerancj¹ na jasne plamki. Wybranie przenoœnych
odtwarzaczy DVD z polityk¹ Zero Bright Dot™ gwarantuje
optymaln¹ jakoœæ ekranu.
Serwis gwarancyjny ró¿ni siê w zale¿noœci od regionu. Nale¿y
skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem Philips w celu
uzyskania szczegó³owych informacji.
2.6 Zgodność połączenia USB na niniejszym
przenośnym odtwarzaczu DVD:
Niniejszy przenośny odtwarzacz DVD obsługuje większość
urządzeń pamięci masowej USB (MSD), które są zgodne ze
standardem USB MSD.
— Najczęściej stosowane urządzenia pamięci masowej są to napędy
flash, karty Memory Stick, napędy Jump Driver itp.
— Nejobvyklejší paměťová zařízení jsou flash disky, paměťové klíče,
mechaniky atd.
Jeżeli po włączeniu urządzenia pamięci masowej do komputera pojawi
się napis "Napęd dyskowy", najprawdopodobniej jest on zgodny z
MSD i będzie współpracował z niniejszym przenośnym odtwarzaczem
DVD.
2.6.1 Muzyka:
• Urządzenie to obsługuje tylko niezabezpieczone utwory muzyczne
o następujących rozszerzeniach plików:
.mp3
.wma (zależy od modelu)
• Muzyka zakupiona w internetowych sklepach muzycznych nie jest
obsługiwana, ponieważ zabezpieczona jest programem DRM
(Digital Rights Management).
2.6.2 Zdjęcia:
• Urządzenie to obsługuje tylko pliki zdjęć o następujących
rozszerzeniach plików:
.jpg
2.6.3 Filmy (zależy od modelu):
• Urządzenie to obsługuje pliki wideo DivX. Następne rozszerzenia
plików to:
.dixv, .dix
Nie można wykonać bezpośredniego połączenia z gniazda USB
komputera do przenośnego odtwarzacza DVD nawet, jeżeli
masz na swoim komputerze pliki mp3 jak i wma.
4 Ładowanie
4.1 Ładowanie odtwarzacza DVD
Podłączyć adapter AC/DC
• CZERWONA dioda oznacza ładowanie urządzenia.
Jeśli odtwarzacz nie jest używany, jego pełne
naładowanie może trwać ok. 4 godz. Jeśli odtwarzacz
jest używany, jego pełne naładowanie może trwać ponad
8 godz.
• CZERWONA dioda zgaśnie, gdy urządzenie będzie
całkowicie naładowane.
Gdy na ekranie pojawi się ikona niskiego poziomu baterii,
urządzenie należy naładować.
4.2 Zasilanie pilota
1 Otwórz komorę baterii. Usuń plastikową wkładkę
ochronną (tylko za pierwszym razem).
2 Włóż 1 baterię litową 3 V typu CR2025, a
następnie zamknij komorę baterii..
UWAGA!
• Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać
przy ich wyrzucaniu.
• Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku
nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać wyłącznie
na akumulator takiego samego typu lub o identycznej
charakterystyce.
• Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek
elektrolitu i korozję komory baterii.
• Należy wyjąć baterie, jeżeli ulegną wyczerpaniu lub nie będą
użytkowane przez dłuższy okres.
• Materiał nadchloranowy - może wymagać specjalnego
transportu. Patrz:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5 Uruchamianie
5.1 Konfiguracja
1 Wciśnij przycisk SETUP. Wyświetli się lista funkcji.
3 Informacje ogólne
Źródła zasilania
Urządzenie może być zasilane przez dołączony do zestawu zasilacz
sieciowy, zasilacz samochodowy lub akumulator.
• Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego musi odpowiadać napięciu
w sieci elektrycznej. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia zasilacza sieciowego i urządzenia.
• Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękami ze względu na
ryzyko porażeniem prądem.
• Przy podłączaniu zasilacza samochodowego (gniazdo zapalniczki)
należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe zasilacza odpowiada
napięciu w gnieździe samochodowym.
• Przy dłuższym okresie nieużywania urządzenia odłączyć zasilacz
sieciowy od gniazda lub wyjąć akumulator.
• Przy odłączaniu zasilacza sieciowego należy trzymać przewód za
wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
Korzystać tylko z dostarczonego zasilacza AC/DC (AY4127)
Bezpieczeństwo i konserwacja
• Nie rozmontowywać urządzenia, gdyż promieniowanie laserowe
jest niebezpieczne dla oczu. Wszelkie czynności serwisowe
powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• W przypadku dostania się płynu lub przedmiotu do wnętrza
urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy i wyłączyć zasilanie.
• Nie dopuścić do upadku lub silnych wstrząsów urządzenia, gdyż
może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Bezpieczne słuchanie
Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie
głośności.
• Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności
może uszkodzić słuch. Produkt jest w stanie generować
dźwięki, których natężenie w decybelach może
spowodować uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy
słuchaniu przez okres krótszy, niż minuta. Te zakresy głośności są
przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.
• Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z
czasem słuch przystosowuje się do dźwięków o wyższym
natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na normalnym, komfortowym
poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne"
natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe
dla słuchu. Aby tego uniknąć należy ustawić głośność na
bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do poziomu
zbyt głośnego.
Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:
• Ustawić głośność na niskim poziomie.
• Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on
wyraźny, bez zakłóceń i nie będzie przeszkadzał.
Nie należy używać słuchawek zbyt długo.
• Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym,
"bezpiecznym" natężeniu także może powodować uszkodzenie
słuchu.
• Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w
słuchaniu muzyki.
Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj
następujących zaleceń:
• Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez
umiarkowane okresy czasu.
• Uważaj, by nie zwiększać natężenia dźwięku wraz z
przystosowywaniem się słuchu do poziomu głośności.
• Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół
Ciebie.
• W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać
słuchawek z umiarem lub na jakiś czas z nich zrezygnować.
• Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane,
rowery, jeżdżąc na desce, itp., gdyż może to stanowić zagrożenie
dla ruchu, a w wielu miejscach jest też zakazane.
• Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami): Firma Philips
gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą
dźwięku określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w
przypadku używania ich z oryginalnymi słuchawkami. W przypadku
konieczności wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze
sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnymi słuchawkami dostarczanymi przez firmę Philips.
• Bezpieczne słuchanie: należy ustawiać głośność na umiarkowanym
poziomie, gdyż korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności
może uszkodzić słuch.
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: nie korzystać z aparatu
podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może
to spowodować wypadek.
• Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Aparat nie jest wodoodporny: nie należy zanurzać urządzenia
odtwarzacza w wodzie. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia
może spowodować jego poważne uszkodzenie.
• Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających
alkohol, amoniak, benzen lub substancje żrące, gdyż mogą one
uszkodzić wykończoną powierzchnię urządzenia odtwarzacza.
• Nigdy nie wolno dotykaĺ soczewek odtwarzacza!
Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to
całkowicie normalne.
Zalecenia ogólne
• Do płyt nie wolno niczego przyklejać.
• Nie zostawiać płyt na słońcu lub w pobliżu źródeł
ciepła.
• Płyty przechowywać w pudełkach.
• Podczas czyszczenia przetrzeć płytę od środka do
zewnątrz miękką, niestrzępiącą i czystą ściereczką.
Informacje na temat użytkowania wyświetlacza
LCD
2.4.3 Audio CD / WMA / MP3 CD
Płyty Audio CD / WMA / MP3 CD zawierają wyłącznie
utwory muzyczne. Można je odtwarzać tradycyjnie w
zestawie stereofonicznym za pomocą klawiszy
pilota i/lub jednostki centralnej albo przez telewizor
za pomocą menu ekranowego (OSD).
Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu
technologii o wysokiej precyzji. Mimo to można czasami
zaobserwować małe czarne i/lub jasne punkty (o kolorze czerwonym,
niebieskim, zielonym) ciągle wyświetlające się na ekranie LCD. Jest to
całkowicie normalne zjawisko wynikające z procesu produkcyjnego i
nie stanowi defektu.
2.4.4 CD z plikami JPEG
Odtwarzacz umożliwia także przeglądanie zdjęć JPEG.
Informacje ekologiczne
2.4.5 O DivX
DivX jest popularną technologią dla mediów opracowaną
przez DivX, Inc. Pliki DivX zawierają wysoko
skompresowane treści wideo z wysoką jakością obrazu i o
stosunkowo niewielkich rozmiarach. Pliki DivX mogą zawierać
zaawansowane funkcje takie jak menu, napisy i alternatywne ścieżki
dźwiękowe. Wiele plików DivX można pobrać z internetu lub
stworzyć własne pliki z wykorzystaniem prywatnych nagrań i prostych
w obsłudze narzędzi z witryny DivX.com.
W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie materiałó
w chronionych prawem autorskim może wymagać uzyskania zgody
właścicieli tych praw.
Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
państwach.
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można
łatwo rozdzielić na cztery odrębne materiały: karton, PS, PE, PET.
Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy
postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczących składowania
opakowań, zużytych bateriioraz przestarzałych urządzeń.
Informacje o prawach autorskich
"DivX, DivX" Certified oraz inne powiązane loga są znakami
handlowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.
Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością
odpowiednich firm.
Powtarzanie A - B
Ustawianie ciągłego powtarzania wybranej
sekwencji. Wcisnąć A-B, aby ustawić miejsce
rozpoczęcia i ponownie wcisnąć A-B, aby wybrać
miejsce zakończenia. Urządzenie będzie
powtarzać wybraną sekwencję. Wcisnąć A-B,
aby anulować powtarzanie.
5.4 Odtwarzanie Super (S)-VCD
Płyty (Super) Video CD mogą posiadać opcję PBC (Play Back Control
- kontroli odtwarzania). Umożliwia ona interaktywne odtwarzanie
dysku CD, przy użyciu menu na ekranie.
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze odtwarzacza,
aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć płytę (S)VCD do kieszeni po prawej stronie odtwarzacza.
Jeśli włączona jest funkcja PBC, na ekranie pojawi się indeks menu
płyty.
3 Przy użyciu przycisków 0-9 można wprowadzić swój wybór lub
wybrać opcję odtwarzania.
4 Wcisnąć RETURN na pilocie, aby wrócić do poprzedniego menu.
5 Aby włączyć / wyłączyć funkcję PBC, należy przejść do menu
SETUP i wybrać PBC settings (Ustawienia PBC).
5.5 Odtwarzanie płyt CD
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze odtwarzacza,
aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć płytę DVD do kieszeni po prawej stronie odtwarzacza.
3 Urządzenie zacznie odtwarzać automatycznie.
4 W czasie odtwarzanie dostępne są następujące funkcje:
Pauza
Wcisnąć 2; aby przerwać odtwarzanie. Aby
wznowić odtwarzanie należy ponownie wcisnąć
2;.
Poprzedni/Następny
Krótko wcisnąć J( lub )K jednokrotnie lub kilka
razy, aby wybrać ścieżkę
Szybkie przewijanie w tył / w przód
Ciągłe wciskanie J( lub )K włącza tryb szybkiego
wyszukiwania.
Regulacja głośności
Wcisnąć 3 lub 4 jednokrotnie lub kilka razy, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność
Powtarzanie Wcisnąć przycisk OPTIONS, aby wybrać
powtarzanie 1 ścieżki lub powtarzanie wszystkich
ścieżek.
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności
Wcisnąć przycisk OPTIONS, aby włączyć lub
wyłączyć odtwarzanie w przypadkowej kolejności
Zatrzymanie Krótko wcisnąć 9 po prawej stronie
odtwarzacza, aby skończyć odtwarzanie
Brightness (Jasność)
Umożliwia regulację jasności ekranu
Contrast (Kontrast)
Umożliwia regulację kontrastu obrazu
Color (Kolor) Umożliwia regulację koloru obrazu od chłodnego,
przez ciepły do normalnego
Battery level (Poziom naładowania baterii)
Pokazuje poziom naładowania baterii
6.2 Złącza
6.2.1 Słuchawki
Słuchawki można podłączyć do dowolnego gniazda słuchawkowego
znajdującego się z boku odtwarzacza.
6.2.2 TV
Odtwarzacz można podłączyć do monitora TV i cieszyć się jakością
DVD.
2 Wcisnąć 3 / 4, aby zaznaczyć wybór.
3 Użyć J( lub )K, aby przejść do podmenu
4 Przy pomocy przycisków nawigacji podświetlić wybrane ustawienie
i potwierdzić przyciskiem OK.
5 Menu SETUP uwzględnia:
General (Ogólne)
Language (Język) Wybór języków wyświetlanych na ekranie (OSD)
PBC settings (Ustawienia PBC)
WŁ/WYŁ funkcji kontroli odtwarzania (PBC).
Funkcja dostępna w trybie Super VCD.
Power save (Oszczędność energii)
WŁ/WYŁ funkcji oszczędzania energii
DivX (VOD)
Pobieranie kodu DivX (Video-On-Demand)
Parental (Kontrola rodzicielska)
Wybór opcji kontroli rodzicielskiej
Set Password (Wybór hasła)
Zmiana hasła (domyśline: 1369)
Factory settings (Ustawienia fabryczne)
Przywraca ustawienia fabryczne
Video (Wideo)
TV Display (Ekran TV)
Ustawianie wskaźnika proporcji ekranu TV
TV standard (Standard TV)
Ustawienie formatu wyjściowego sygnału dla
systemu TV
Audio
Dolby
Wybór opcji dekodowania Dolby
Digital (SPDIF) (Cyfrowe SPDIF)
Ustawianie formatu dźwięku cyfrowego
Biały
Czerwony
Żółty
6.2.3 Wejście AV
Odtwarzacz można podłączać do innych urządzeń, takich jak cyfrowy
odtwarzacz wideo (DVR), kamera cyfrowa itp.
Biały
Czerwony
Żółty
6.2.4 Gniazdo koncentryczne
Cyfrowe wyjście sygnału audio, umożliwiające dekodowanie sygnału
dźwięku cyfrowego, które można podłączyć do zestawu kina
domowego.
Żółty
5.2 Odtwarzanie DVD
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze odtwarzacza,
aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć płytę DVD do kieszeni po prawej stronie odtwarzacza.
3 Urządzenie zacznie odtwarzać automatycznie.
WAŻNE Nie wkładać do odtwarzacza mini dysków DVD o
średnicy 8 cm. Urządzenie nie odtwarza mini dysków DVD.
4 Przy użyciu przycisków nawigacji 1, 2, 3, 4 wybrać pozycję z
menu płyty DVD, np. odtwarzanie, wybór języka i napisów.
5 W czasie odtwarzanie dostępne są następujące funkcje:
Pauza
Wcisnąć 2; aby przerwać odtwarzanie. Aby
wznowić odtwarzanie należy ponownie wcisnąć
2;
Poprzedni/Następny
Krótko wcisnąć J( lub )K jednokrotnie lub kilka
razy, aby wybrać rozdział
Szybkie przewijanie w tył / w przód
Ciagle naciskanie J( lub )K powoduje wlaczenie
szybkiego wyszukiwania 2X, 4X, 8X... Aby powró
cić do normalnego odtwarzania należy wcisnąć
2;
Regulacja głośności
Wcisnąć 3 lub 4 jednokrotnie lub kilka razy, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność
Zatrzymanie Krótko wcisnąć 9 po prawej stronie
odtwarzacza, aby skończyć odtwarzanie
Napisy
Zmiana sposobu wyświetlania napisów. Funkcja
włącza się po wciśnięciu przycisku SUBTITLE
lub OPTIONS
Język
Zmiana języka. Funkcja włącza się po wciśnięciu
przycisku AUDIO lub OPTIONS
Kąt
Zmiana kąta widzenia dostępnego na dysku DVD.
Funkcja dostępna po wciśnięciu przycisku
OPTIONS.
Powiększenie Powiększanie obrazu. Panoramowanie można
ustawić przy pomocy przycisków nawigacyjnych.
Funkcja włącza się po wciśnięciu przycisku
ZOOM lub OPTIONS
Powtarzanie A - B
Ustawianie ciągłego powtarzania wybranej
sekwencji. Wcisnąć A-B, aby ustawić miejsce
rozpoczęcia i ponownie wcisnąć A-B, aby wybrać
miejsce zakończenia. Urządzenie będzie
powtarzać wybraną sekwencję. Wcisnąć A-B,
aby anulować powtarzanie
5.3 Odtwarzanie VCD
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze odtwarzacza,
aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć płytę VCD do kieszeni po prawej stronie odtwarzacza.
3 Urządzenie zacznie odtwarzać automatycznie.
4 W czasie odtwarzanie dostępne są następujące funkcje:
Pauza
Wcisnąć 2; aby przerwać odtwarzanie. Aby
wznowić odtwarzanie należy ponownie wcisnąć
2;.
Poprzedni/Następny
Krótko wcisnąć J( lub )K jednokrotnie lub kilka
razy, aby wybrać ścieżkę
Szybkie przewijanie w tył / w przód
Ciągłe wciskanie J( lub )K włącza szybkie
wyszukiwanie 2X, 4X, 6X lub 8X. Aby wrócić do
normalnego odtwarzania, należy ponownie
wcisnąć 2;
Regulacja głośności
Wcisnąć 3 lub 4 jednokrotnie lub kilka razy, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność
Zatrzymanie Krótko wcisnąć 9 po prawej stronie
odtwarzacza, aby skończyć odtwarzanie
Audio
Niektóre płyty VCD pozwalają na wybór tylko
między 2 językami. Funkcja ta pozwala na zmianę
języka. Funkcja włącza się po wciśnięciu przycisku
AUDIO lub OPTIONS
Powiększenie Powiększanie obrazu. Panoramowanie można
ustawić przy pomocy przycisków nawigacyjnych.
Funkcja włącza się po wciśnięciu przycisku
ZOOM lub OPTIONS
5.7 Przeglądanie płyt CD ze zdjęciami
Urządzenie odtwarza jedynie obrazy w formacie JPEG.
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze odtwarzacza,
aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć płytę DVD do kieszeni po prawej stronie odtwarzacza.
3 Urządzenie zacznie odtwarzać automatycznie.
4 Używając przycisków nawigacji można wybrać katalog i plik JPEG,
który ma być przeglądany.
5 W czasie odtwarzanie dostępne są następujące funkcje:
Pauza
Wcisnąć 2;, aby przerwać odtwarzanie. Aby
wznowić odtwarzanie należy ponownie wcisnąć
2;.
Poprzedni/Następny
Krótko wcisnąć J( lub )K jednokrotnie lub kilka
razy, aby wybrać ścieżkę
Obrót
Wcisnąć przycisk OPTIONS, aby wybrać
kierunek obrotu. 1 powoduje obracanie obrazu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. 2 powoduje obracanie obrazu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wcisnąć przycisk OPTIONS, aby wyjść z trybu
obracania obrazu.
Powiększenie Powiększanie obrazu. Panoramowanie można
ustawić przy pomocy przycisków nawigacyjnych.
Funkcja włącza się po wciśnięciu przycisku
ZOOM lub OPTIONS
Zatrzymanie Krótko wcisnąć 9 po prawej stronie
odtwarzacza, aby skończyć odtwarzanie
6 Po zakończeniu przeglądania należy wcisnąć 9 /, aby wyjąć płytę z
odtwarzacza.
5.8 Odtwarzanie przy użyciu portu USB
Port USB umożliwia odtwarzanie plików w formacie JPEG / MP3 /
WMA / DivX / MPG-4.
Przenoszenie i zapisywanie danych z płyty DVD na port USB jest
niemożliwe.
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze odtwarzacza,
aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć napęd USB lub czytnik karty pamięci USB do portu USB.
3 Odtwarzacz automatycznie zacznie wyszukiwanie i wyświetli
zawartość nośnika pamięci USB.
4 Przy pomocy przycisków nawigacyjnych należy wybrać plik i
wcisnąć OK, aby zacząć odtwarzanie.
6 Dodatkowe funkcje
6.1 Menu EKRANU
Wciśnięcie przycisku DISPLAY (EKRAN) w czasie odtwarzania
powoduje wyświetlenie poniższego menu i dostęp do odpowiednich
funkcji i informacji:
Turn off LCD (Wyłączanie ekranu LCD)
W niektórych sytuacjach można wyłączyć ekran
LCD, np. po podłączeniu urządzenia do TV lub
przy odtwarzaniu muzyki. Pozwala to oszczędzać
energię
3
4
4.1
4.2
Obecné informace
Nabíjení přístroje
Nabíjení DVD přehrávače
Napájení dálkového
ovládání
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.2
Spuštění
Setup (Nastavení)
Přehrávání DVD
Přehrávání VCD
Přehrávání Super (S)VCD
Přehrávání hudebního
CD
Přehrávání hudebního
MP3/WMA-CD
Přehrávání obrázkového
CD
Přehrávání z USB
Přídavné funkce
Nabídka DISPLAY
(DISPLEJ)
Přípojky
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Sluchátka
TV
AV vstup
Koaxiál
7
Odstraňování
problémů
Technické parametry
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
8
7 Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania odtwarzacza DVD-Video
należy najpierw sprawdzić poniższa listę kontrolną. Być może coś
zostało przeoczone.
Problem
Brak zasilania
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu
zasilającego są dobrze podłączone.
• Sprawdź, czy gniazdo sieci elektrycznej
jest pod napięciem, podłączając do niego
inne urządzenie elektryczne.
• Sprawdź, czy akumulator jest poprawnie
włożony.
• Sprawdź, czy zasilacz samochodowy jest
poprawnie podłączony.
Zakłócenia obrazu
• Sprawdź, czy na powierzchni płyty nie
ma odcisków palców, i wytrzyj ją miękką
ściereczką, przecierając prostymi
ruchami od środka do krawędzi.
• Czasami mogą występować niewielkie
zniekształcenia obrazu. Nie oznaczają
one usterki urządzenia.
Całkowicie
Położenie przełącznika NTSC/PAL może być
zniekształcony obraz / niewłaściwe. Dopasuj ustawienie telewizora
brak koloru na ekranie do ustawienia odtwarzacza.
telewizora
Brak dźwięku
Sprawdź połączenia audio. W przypadku
korzystania ze wzmacniacza HiFi sprawdź,
czy działa z innym źródłem dźwięku.
Nie można odtworzyć • Płyta musi być włożona etykietą do góry
płyty
• Wyczyść płytę.
• Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy
nieodtwarzana płyta nie jest uszkodzona.
Odtwarzacz nie reaguje Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik
na sygnały z pilota
sygnałów zdalnego sterowania z przodu
odtwarzacza. Usuń przeszkody znajdujące się
na drodze sygnału. Sprawdź lub wymień
baterie.
Zniekształcony lub
Płyta musi być sformatowana zgodnie ze
czarno-biały obraz z
standardem używanego telewizora
płyty DVD lub Video
(PAL/NTSC).
CD
Brak sygnału na wyjściu Sprawdź poprawność połączenia
cyfrowego sygnału
cyfrowego.
audio
Odtwarzacz nie reaguje • Funkcje nie są dozwolone przez płytę.
na wszystkie polecenia • Zapoznaj się z instrukcjami odtwarzania
sterowania
podanymi we wkładce do płyty.
Odtwarzacz jest
Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz
rozgrzany
nagrzewa się.
Jest to całkowicie normalne.
Wyświetlacz ściemnia Urządzenie ogranicza zużycie energii,
się po odłączeniu
zapewnić dłuższy czas odtwarzania na
zasilacza
bateriach. Jest to normalne zjawisko.
Wyreguluj jasność za pomocą funkcji
SETUP.
Nie można naładować Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu
odtwarzacza
zasilającego są dobrze podłączone.
Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest pod
napięciem, podłączając do niego inne
urządzenie elektryczne.
Sprawdź, czy zasilacz samochodowy jest
poprawnie podłączony.
Można używać tylko zasilacza
samochodowego 12 V; nie wolno stosować
zasilacza 24 V — są one przeznaczone dla
pojazdów ciężarowych.
Temperatura otoczenia powinna mieścić się
w zakresie 0°–35°. W celu ochrony
elektronicznych komponentów odtwarzacz
przerywa ładowanie, gdy temperatura jest
zbyt niska lub zbyt wysoka.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
8 Parametry techniczne
Wymiary
Ciężar
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura podczas pracy
Długość fali lasera
Standard wideo
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
0.97 kg / 2.13 lb
DC 9V 1.8A
≤ 20W
0 - 45°C (32 - 113°F)
650nm
NTSC / PAL / AUTO
W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma
PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany ich wzornictwa
i paramterów technicznych bez uprzedzenia. Przeróbki
niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować
utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego
urządzenia.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Dokonywanie nielegalnych kopii materialów chronionych przez prawo
autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów
radiowych i nagran moze stanowic naruszenie praw autorskich i czyn
zabroniony prawem karnym. Ten sprzet nie moze byc uzywany w
takich celach.
Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i
elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i
przeznaczone do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty
Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE).
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania
odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i nie
wyrzucać zużytych urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami. Ścisłe
przestrzeganie wytycznych w tym zakresie przyczyni się do
zapobiegania ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
Tento přenosný DVD přehrávač podporuje většinu USB
paměťových zařízení (MSD) pracujících na standardu USB MSD.
— Nejobvyklejší paměťová zařízení jsou flash disky, paměťové klíče,
mechaniky atd.
— Pokud uvidíte, že se na monitoru objeví "Vyjímatelný disk" po
zapojení zařízení do počítače, je pravděpodobné, že odpovídá
normě MSD a bude fungovat i s tímto přenosným DVD
přehrávačem.
Pokud by vaše paměťové zařízení potřebovalo baterii / zdroj
napájení. Ujistěte se, že máte nové baterie nebo dobijte USB
zařízení a až poté je zapojte do přenosného DVD přehrávače.
2.6.1 Hudba:
• Toto zařízení podporuje jen nechráněné hudební soubory s
následujícími příponami:
.mp3
.wma (liší se podle modelu)
• Hudba zakoupená z on-line hudebních obchodů není
podporována, protože ji chrání Správa digitálních práv (DRM).
2.6.2 Obrázky:
• Toto zařízení podporuje jen obrazové soubory s následujícími
příponami:
.jpg
2.6.3 Videa (liší se podle modelu):
• Toto zařízení podporuje video soubory DivX. Následující
přípona je:
.dixv, .dix
3 Obecné informace
Zdroje napětí
1 POWER ON/OFF
Zapne / vypne přehrávač
2 RESET
Vynuluje přehrávač, když se zastaví
3 DISPLAY
Nastaví hodnotu displeje systému
4 OPTIONS Zpřístupní přídavné funkce
5 MENU
Zobrazí menu disku DVD
Tento přístroj se používá s dodaným AC adaptérem, adaptérem do
auta nebo s dobíjecími bateriemi.
• Ujistěte se, že vstupní napětí AC adaptéru souhlasí s místním
napětím místního. Pokud tomu tak není, AC adaptér a přístroj
se mohou poškodit.
• Nedotýkejte se AC adaptéru vlhkýma rukama, zabráníte tak
úrazu el. proudem.
• Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se
ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve
vozidle.
• Jestliže se přístroj delší dobu nepoužívá., odpojte AC adaptér ze
zásuvky nebo vyjměte baterie.
• Při odpojení AC adaptéru uchopte zástrčku. Netahejte za
přívodní kabel.
1.2 Levá strana přístroje (viz obrázek 1)
9 Konektor sluchátek
10 AV OUT
Výstupní konektor Audio Video
11 AV IN
Vstupní konektor Audio Video
12 USB
USB konektor
13 Coaxial
Konektor výstupu pro digitální zvuk
14 DC IN
Připojení nabíječky / adaptéru pro napájení
OK (V POŘÁDKU) nebo přehrávání/pozastavit
Navigační klávesa nahoru/dolů nebo ovládání
hlasitosti zvýšit/snížit během přehrávání
J( / )K
Navigační klávesa vlevo/vpravo nebo předchozí /
následující stopa nebo rychlé vyhledávání zpět/vpřed
15 POWERēIRēCHG
POWER
LED napájení v zelené
IR
Infračervený snímač
Charging
Nabíjecí LED se rozsvítí ČERVENĚ během
nabíjení a pohasne, když je nabito.
1.4 Pravá strana přístroje (viz obrázek 1)
7 9/
Jednou stiskněte pro zastavení přehrávání.
Stiskněte dvakrát pro ukončení přehrávání.
8 Štěrbina pro disk
1.5 Pravá strana přístroje (viz obrázek 1)
16 Otvor pro šroub k montáži do auta
17 Podstavec
1.6 Dálkové ovládání (viz obrázek 2)
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
4 J(
5 2;
6 9
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
Zobrazí stránku MENU (NABÍDKA)
Navigační klávesy nahoru / dolů / vlevo / vpravo
Potvrdit výběr
Ovládání hlasitosti
Nastaví hodnotu displeje systému
Přeskočí na předchozí kapitolu, stopu nebo titul
Spustit / pozastavit / obnovit přehrávání
Stiskněte dvakrát pro ukončení přehrávání
Numerická klávesnice
Výběr jazyka titulků
Pro stránku nabídky VCD
Pro zopakování nebo přehrávání části titulu ve
smyčce
Zadejte menu SETUP (NASTAVENÍ)
Funkce přidání přístupu
Přechod na další kapitolu, stopu nebo titul
Ztlumení hlasitosti přehrávače
Výběr jazyka zvuku
Zvětší video záběru
1.7 Podstavec přístroje (viz obrázek 3)
Pro sledování filmu můžete DVD přehrávač postavit na Váš stůl.
Vytáhněte podstavec na zadní straně přehrávače.
2 Představení
2.1 Přenosný přehrávač DVD
Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální video disky, které
vyhovují univerzálním standardům DVD Video. Přehrávač umožňuje
sledovat celovečerní filmy s kvalitou jako ve skutečném kině se
stereofonním nebo vícekanálovým zvukem (podle disku a nastavení
přehrávače).
Jedinečné funkce DVD-Videa, jako volba zvukové stopy a jazyka
titulků a různé úhly pohledu kamery (opět podle disku) jsou
všechny součástí přístroje.
Navíc, rodičovský zámek umožňuje rozhodovat, na které disky se
děti smí dívat. Uvidíte, že přehrávač se dá velmi jednoduše ovládat
pomocí nabídky na obrazovce a displeje na přehrávači ve spojení s
dálkovým ovládáním.
2.2 Rozbalení
Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího
seznamu:
• Přenosný přehrávač DVD
• Dálkové ovládání
• Adaptér do auta (12 V)
• Napájecí AC adaptér
• Ochranná brašna
• Návod na použití
• Montážní sestava pro opěrku hlavy v autě
2.3 Umístění
• Umístěte přehrávač na pevný a rovný podklad.
• Neinstalujte do blízkosti topných těles a na místa vystavená
přímému slunečnímu záření.
• Jestliže přehrávač nečte disky CD/DVD správně, zkuste vyčistit
čočku běžně dostupným čisticím diskem CD/DVD, než jej dáte
do opravny. Jiné čisticí postupy by mohly čočku zničit.
• Ponechávejte dvířka mechaniky zavřená, zabráníte tak zaprášení
čočky.
• Čočka se může zamlžit, když se přehrávač náhle přemístí z
chladného do teplého prostředí. Přehrávat CD/DVD pak není
možné. Ponechte přehrávač v teplém prostředí, dokud se
vlhkost nevypaří.
2.4 Dostupné formáty disku
Vedle disku DVD Video je možno přehrávat také všechny disky
Video CD a Audio CD (včetně CDR, CDRW, DVDĪR a
DVDĪRW).
2.4.1
DVD-Video
Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.)
mohou disky obsahovat jeden nebo více titulů a každý
titul jednu nebo více kapitol. Pro snadný a pohodlný přístup
přehrávač umožňuje výběr titulů i kapitol.
2.4.2
Video CD
Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.)
mohou disky obsahovat jednu nebo více stop a stopy
mohou mít jeden nebo více indexů, jak je vyznačeno na
obalu disku. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač
umožňuje výběr stop i indexů.
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
DIsky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahují pouze
hudební stopy. Můžete je přehrávat obvyklým
způsobem prostřednictvím stereo systému a
tlačítek na dálkovém ovládání anebo na zařízení
nebo přes TV pomocí nabídky na obrazovce
(OSD).
2.4.4 CD se soubory JPEG
Na tomto přehrávači lze prohlížet i fotografie JPEG.
2.4.5 O DivX
DivX je oblíbená mediální technologie od společnosti DivX
Inc. Mediální soubory DivX obsahují vysoce
komprimované video s vysokou vizuální kvalitou, jež udržuje
poměrně nízkou velikost sousboru. Soubory DivX mohou také
bosahovat pokročilé mediální funkce jako nabídky, titulky a
alternativní zvukové stopy. Mnoho mediálních souborů DivX je k
dispozici ke stažení on-line a vy můžete vytvořit své vlastní s
pomocí osobního obsahu a snadno použitelných nástrojů na
DivX.com.
2.5 Zero Bright Dot™
Využijte obrazy nejvyšší kvality bez nepøíjemných prázdných
bodù na LCD obrazovkách. Obrazovky LCD obvykle mají
závady oznaèované termínem "jasné body". Omezené množství
jasných bodù bylo kdysi považováno za nevyhnutelný vedlejší úèinek
masové produkce LCD. Díky striktním procesùm kontroly kvality
spoleènosti Philips používaným u našich pøenosných pøehrávaèù
DVD se naše obrazovky LCD vyrábìjí s nulovou tolerancí vùèi jasným
bodùm.Vybrané pøenosné pøehrávaèe DVD se dodávají s politikou
Zero Bright Dot™ s cílem zaruèit optimální kvalitu obrazovky.
Záruèní servis se liší podle oblasti. Detailní informace poskytné
místní zástupce Philips.
4.2 Napájení dálkového ovládání
1 Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný
plastický štítek (pouze při prvním použití).
2 Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a
přihrádku zavřete.
POZOR!
• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat
odpovídajícím způsobem.
• Při nesprávném umístění baterie hrozí riziko výbuchu.
Vyměňujte jen za stejný nebo ekvivalentní typ.
• Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu
a korozi přihrádky nebo výbuch baterií.
• Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí
články z přístroje.
• Chloristanový materiál - je nutné zvláštní zacházení. Viz
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5 Spuštění
5.1 Setup (Nastavení)
1 Stiskněte SETUP. Zobrazí se seznam vlastností.
Z portu USB počítače nelze provést žádné přímé spojení s
přenosným DVD přehrávačem, i když máte mp3 nebo wma
soubory v počítači.
1 Ovládací prvky a funkční součásti
1.1 Vrchní část přístroje (viz obrázek 1)
6 2;
3/4
Informacje o prawach autorskich
5 Po zakończeniu odtwarzania, odłączyć napęd lub kartę pamięci
USB od odtwarzacza.
1 Ovládací prvky a funkční
součásti
1.1 Vrchní část přístroje
1.2 Levá strana přístroje
1.3 Horní strana přístroje
1.4 Pravá strana přístroje
1.5 Pravá strana přístroje
1.6 Dálkové ovládání
1.7 Podstavec přístroje
2
Představení
2.1 Přenosný přehrávač DVD
2.2 Rozbalení
2.3 Umístění
2.4 Dostupné formáty disku
1.3 Horní strana přístroje (viz obrázek 1)
OSTRZEÝENIE! Urządzenia nie należy samodzielnie
naprawiać, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.
W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu do
naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Jeżeli pomimo tego
problemu nie udało się zlikwidować, należy skontaktować się z
najbliższym sprzedawcą lub serwisem.
5 W czasie odtwarzanie dostępne są następujące funkcje:
Pauza
Wcisnąć 2; aby przerwać odtwarzanie. Aby
wznowić odtwarzanie należy ponownie wcisnąć
2;.
Poprzedni/Następny
Krótko wcisnąć J( lub )K jednokrotnie lub kilka
razy, aby wybrać ścieżkę
Szybkie przewijanie w tył / w przód
Ciągłe wciskanie J( lub )K włącza szybkie
wyszukiwanie. Aby wrócić do normalnego
odtwarzania, należy ponownie wcisnąć 2;
Regulacja głośności
Wcisnąć 3 lub 4 jednokrotnie lub kilka razy, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność
Powtarzanie Wcisnąć przycisk OPTIONS, aby wybrać
powtarzanie 1 ścieżki lub powtarzanie wszystkich
ścieżek
Odtwarzanie w przypadkowej kolejności
Wcisnąć przycisk OPTIONS, aby włączyć lub
wyłączyć odtwarzanie w przypadkowej kolejności
Zatrzymanie Krótko wcisnąć 9 po prawej stronie
odtwarzacza, aby skończyć odtwarzanie
Obsah
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA
CD
2.4.4 CD se soubory JPEG
2.4.5 O DivX
2.4.6 Zero Bright Dotô
5.6 Odtwarzanie muzyki w formacie
MP3/WMA-CD
1 Krótko wcisnąć przycisk POWER ON na górze
odtwarzacza, aby włączyć urządzenie.
2 Włożyć płytę DVD do kieszeni po prawej stronie odtwarzacza.
3 Urządzenie zacznie odtwarzać automatycznie.
4 Używając przycisków nawigacji można wybrać katalog i plik
MP3/WMA, który ma być odtwarzany.
2.6 Kompatibilita USB spojení tohoto
přenosného DVD přehrávače:
Česky
Vždy používejte dodávaný AC/DC adaptér (AY4127)
Bezpečnost a údržba
• Přístroj nerozebírejte, laserové paprsky jsou nebezpečné pro
oči. Všechny opravy by měli provádět zaměstnanci odborného
servisu.
• Jestliže se do přístroje dostanou předměty nebo tekutina,
přerušte dodávku el. proudu odpojením AC adaptéru.
• Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a nevystavovali silným
nárazům, které by mohly způsobit závadu.
Bezpečný poslech
Poslouchejte na střední hlasitost.
• Při používání sluchátek na vysokou hlasitost může dojít
k poškození sluchu. Tento výrobek může vydávat zvuky
v řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u
normálních osob, a to i při vystavení do 1 minuty. Vyšší řády
decibelů jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou
sluchu.
• Zvuky mohou mást. Během doby se váš sluch přizpůsobí
"pohodlné hladině" i vyšších hlasitostí. Po delším poslechu tedy
to, co zní "normálně", může být hlasité a škodlivé pro váš sluch.
Jako ochrana proti tomu nastavte hlasitost na bezpečnou
úroveň, než si na ni váš sluch přivykne, a nechte ji tam.
Ustavení bezpečné hlasitosti:
• Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.
• Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a jasně bez
deformací.
Poslouchejte rozumně dlouhou dobu:
• Prodlužované vystavení hluku i na normálně "bezpečných"
úrovních může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte toto zařízení rozumně a dodržujte příslušné
přestávky.
Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání
sluchátek.
• Poslouchejte rozumnou hlasitost rozumně dlouho.
• Dávejte pozor, abyste nenastavovali hlasitost po přivyknutí
sluchu.
• Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje
kolem vás.
• Doporučujeme postupovat opatrně nebo dočasně přerušit
používání v případně nebezpečných situacích.
• Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice,
skateboardingu, atd.; může dojít k dopravní nehodě a v mnoha
oblastech je toto počínání protiprávní.
• Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky): Společnost
Společnost Philips zaručuje soulad maximálního zvukového
výkonu svých audio přehrávačů stanoveného příslušnými
regulačními úřady jen v případě použití s originálním modelem
dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit,
doporučujeme Vám obrátit se na prodejce a objednat model
totožný s originálními sluchátky dodanými společností Philips.
• Bezpečnost v dopravě: Nepoužívejte zařízení při řízení nebo
jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.
• Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na
přímém slunci.
• Tento výrobek není vodotěsný: zabraňte ponoření zařízení
přehrávače do vody. Voda, která by pronikla do
přehrávače,může způsobit rozsáhlé poškození a korozi.
• Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku,
benzénu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit
povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
• Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na
zařízení nepokládejte potenciálně nebezpečné předměty (např.
Nádoby s tekutinami nebo zapálené svíčky).
• Nikdy se nedotýkejte optiky přístroje, na obrázku označené.
Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je
normální.
Manipulace s disky
• Nelepte na disky papír nebo lepicí pásku.
• Chraňte disky před přímým slunečním
zářením nebo zdroji tepla.
• Uchovávejte disky po přehrání v obalu.
• Při čištění disk stírejte od středu k okraji
čistým jemným hadříkem bez žmolků.
Obsluha displeje LCD
Displej LCD je vyroben s pomocí vysoce přesné technologie.
Mohou
se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné
(červené, modré, zelené) body. To je normální důsledek výrobního
procesu a není příznakem poruchy.
Ochrana životního prostředí
Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno
proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály:
lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.
Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu
zpracovat, jestli|e demontáž vykonává speciálně vybavená odborná
firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný
přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do
vhodných
nádob na odpadky.
Informace o autorských právech
"DivX, DivX" Certified a příslušná loga jsou obchodní známky
společnosti DivX , Inc. a jsou použity licenčně.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
vlastnictvím majitelů těchto známek.
Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu
nebo disku CD / VCD / DVD dochází k porušení autorských práv a
mezinárodních dohod.
Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích
obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation.
4 Nabíjení přístroje
4.1 Nabíjení DVD přehrávače
Zapojte AC/DC (ss./stř.) adaptér
• ČERVENÁ LED značí, že probíhá nabíjení.
Pokud se sestava nepoužívá, je plně nabita za asi 4
hodiny. Nicméně pokud se používá, zabere nabíjení do
plného stavu více než 8 hodin času.
• ČERVENÁ LED zhasne, pokud je sestava zcela
nabita.
Pokud je slabá baterie, objeví se na obrazovce ikona, nabijte
prosím přehrávač.
2 Použijte 3 / 4 pro označení Vašeho výběru.
3 Použijte J( nebo )K pro vstup do podnabídky.
4 Použijte navigační klávesy pro označení Vámi požadovaného
nastavení a stiskněte OK pro potvrzení.
5 Nabídka SETUP (NASTAVENÍ) obsahuje:
General (Obecné)
Language (Jazyk) Zvolí jazyky obrazovkového menu (OSD)
PBC setting (Nastavení PBC)
Nastaví funkci ovládání přehrávání na ON/OFF
(ZAP./VYP.). This feature is available for Super
VCD. Tato vlastnost je dostupná pro VCD.
Power save (Úspora energie)
Nastaví režim úspory energie na ON/OFF
(ZAP./VYP.).
DivX (VOD)
Získat kód DivX videa (Video-na-vyžádání).
Parental (Dětský zámek)
Nastaví možnosti dětského zámku
Set password (Nastavit heslo)
Změní heslo (výchozí:1369)
Factory settings (Tovární nastavení)
Obnoví tovární nastavení
Video
TV Display (Zobrazení TV)
Nastaví poměr stran TV obrazovky
TV Standard (Standardní TV)
Zvolí výstupní formát videa na TV systém
Audio
Dolby
Zvolí možnosti dekódování Dolby
Digital (SPDIF) Nastaví digitální výstupní formát
5.2 Přehrávání DVD
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy.
2 Vložte DVD do štěrbiny pro disk na pravé straně přehrávače.
3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
2 Vložte DVD do štěrbiny pro disk na pravé straně přehrávače.
3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
4 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:
Pozastavit
Stiskněte 2; pro pozastavení přehrávání.
Přehrávání můžete obnovit opětovným
stisknutím 2;
Předchozí/Další
Krátce stiskněte J( nebo )K, jednou nebo
vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Rychle vpřed / Rychle nazad
Ponechejte stisknuto J( nebo )K pro zadání
režimu rychlého vyhledávání.
Ovládání Hlasitosti
Stiskněte krátce 3 nebo 4 nebo opakovaně
pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Opakování
Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr Repeat
1 track (Opakování 1 stopy) nebo Repeat all
tracks (Opakování všech stop).
Náhodně
Stiskněte klávesu OPTIONS pro zapnutí nebo
vypnutí náhodného přehrávání
Zastavit
Stiskněte krátce 9 na pravé straně přehrávače
pro zastavení přehrávání
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy.
2 Vložte DVD do štěrbiny pro disk na pravé straně přehrávače.
3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
4 Použijte navigační klávesy pro výběr složky a souboru MP3 /
WMA, který má být přehrán.
5 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:
Pozastavit
Stiskněte 2; pro pozastavení přehrávání.
Přehrávání můžete obnovit opětovným
stisknutím 2;
Předchozí/Další
Krátce stiskněte J( nebo )K, jednou nebo
vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Rychle vpřed / Rychle nazad
Ponechejte stisknuto J( nebo )K k
prohledávání v rychlostech. Poté stiskněte 2;
pro pokračování v normálním přehrávání.
Ovládání Hlasitosti
Stiskněte krátce 3 nebo 4 nebo opakovaně
pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Opakování
Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr Repeat
1 track (Opakování 1 stopy) nebo Repeat all
tracks (Opakování všech stop).
Náhodně
Stiskněte klávesu OPTIONS pro zapnutí nebo
vypnutí náhodného přehrávání
Zastavit
Stiskněte krátce 9 na pravé straně přehrávače
pro zastavení přehrávání
5.7 Přehrávání obrázkového CD
Přehrávač může číst pouze obrázky v JPEG formátu.
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy.
2 Vložte DVD do štěrbiny pro disk na pravé straně přehrávače.
3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
4 Použijte navigační klávesy pro výběr složky a souboru JPEG,
který má být přehrán.
5 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:
Pozastavit
Stiskněte 2; pro pozastavení přehrávání.
Přehrávání můžete obnovit opětovným
stisknutím 2;
Předchozí/Další
Krátce stiskněte J( nebo )K, jednou nebo
vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Otočit
Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr
rotačního režimu. Poté použijte 1 pro rotaci
obrázků ve směru hodinových ručiček. Použijte
2 pro rotaci obrázků proti směru hodinových
ručiček. Stiskněte klávesu OPTIONS pro
ukončení rotačního režimu.
Zaostřit
Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační
klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je
dostupná stisknutím klávesy OPTIONS nebo
ZOOM
Zastavit
Stiskněte krátce 9 na pravé straně přehrávače
pro zastavení přehrávání
6 Na konci přehrávání stiskněte 9 / pro vysunutí disku z
přehrávače.
5.8 Přehrávání z USB
Tento USB port podporuje přehrávání souborů JPEG / MP3 /
WMA / DivX / MPG-4.
Přenos a nahrávání dat z DVD na USB port není možný.
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy.
2 Vložte USB flash jednotku nebo USB čtečku paměťových karet
do USB portu.
3 Přehrávač automaticky vyhledá a zobrazí obsah zařízení USB
flash.
4 Použijte navigační klávesy pro výběr souboru, který chcete
zpřístupnit, poté stiskněte OK pro jeho přehrání.
5.3 Přehrávání VCD
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy.
2 Vložte VCD do štěrbiny pro disk na pravé straně přehrávače.
3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
4 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:
Pozastavit
Stiskněte 2; pro pozastavení přehrávání.
Přehrávání můžete obnovit opětovným
stisknutím 2;
Předchozí/Další
Krátce stiskněte J( nebo )K, jednou nebo
vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Rychle vpřed / Rychle nazad
Ponechejte stisknuto J( nebo )K k prohledávání
v rychlostech, 2X, 4X, 6X nebo 8X. Poté
stiskněte 2; pro pokračování v normálním
přehrávání.
Ovládání Hlasitosti
Stiskněte krátce 3 nebo 4 nebo opakovaně
pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Zastavit
Stiskněte krátce 9 na pravé straně přehrávače
pro zastavení přehrávání
Audio
Některá VCD obsahují jen 2 jazyky pro výběr.
Použitím této funkce můžete změnit jazyky.
Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď
AUDIO nebo OPTIONS
Zaostřit
Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační
klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je
dostupná stisknutím klávesy ZOOM nebo
OPTIONS
Opakovat A-B Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte
A-B pro nastavení počátečního bodu a opět
stiskněte A-B pro nastavení koncového bodu.
Pak bude přehrávač opakovat smyčku k
přehrávání. Stiskněte A-B pro ukončení
přehrávání smyčky
5.4 Přehrávání Super (S)-VCD
(Super) Video CD mohou mít PBC (Play Back Control-Ovládání
přehrávání). To Vám umožňuje dialogově přehrávat video CD
následováním nabídek na displeji.
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy
2 Vložte (S)-VCD do štěrbiny pro disk na pravé straně
přehrávače. Pokud je PBC on (zapnuta), nabídka obsahu disku
se objeví na obrazovce.
3 Použijte číselnou klávesnici 0-9 pro zadání Vašeho výběru nebo
zvolte play option (možnost přehrávání).
4 Stiskněte RETURN na dálkovém ovládání pro návrat do
předchozí nabídky.
5 Pro zapnutí/vypnutí režimu Ovládání přehrávání, přejděte prosím
do SETUP a zvolte PBC settings (PBC nastavení).
1 Stiskněte krátce tlačítko POWER ON na horní straně
přehrávače pro zapnutí sestavy.
Červený
Žlutý
6.2.4 Koaxiál
Tento poskytuje digitální výstupní audio signál, který můžete
připojit k Vašemu domácímu kinu pro dekódování digitálního audio
signálu.
7 Odstraňování problémů
Pokud zjistíte u přehrávače DVD Video závadu, podívejte se
nejdříve do tohoto seznamu. Něco mohlo být opominuto.
UPOZORNĚNÍ: Za žádných okolností se nepokoušejte
opravit zařízení sami, záruční list by pozbyl platnosti. V případě
jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravny,
zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se
Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na
prodejnu nebo na servis.
Problém
Bez napětí
Řešení
• Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky
síťového kabelu správně zapojeny.
• Připojením jiného přístroje zkontrolujte,
zda je zásuvka pod napětím.
• Zkontrolujte, zda je správně vloženy
baterie.
• Zkontrolujte, zda je adaptér do auta
správně připojen.
Zkreslený obraz
• Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky
prstů a případně je vyčistěte jemným
hadříkem, stírejte od středu k okraji
disku.
• Někdy může dojít k mírnému zkreslení
obrazu. To není závada.
Obraz na televizoru
• Nastavení normy NTSC/PAL může být
zcela zkreslený / bez
chybně určeno. Slaďte nastavení
barvy
televizoru s nastavením přehrávače.
Bez zvuku
Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže
používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný
zdroj zvuku.
Disk nelze přehrát
• Ujistěte se, že potisk disku je nahoře.
• Vyčistěte disk.
• Zkontrolujte, zda disk není vadný
vyzkoušením jiného disku.
Přehrávač nereaguje na Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor
dálkové ovládání
na čele přehrávače. Odstraňte všechny
překážky, které by bránily přenosu signálu.
Prohlédněte a příp. vyměňte baterie.
Zkreslený nebo
Používejte pouze disky formátované podle
černobílý obraz na
používaného televizoru (PAL/NTSC).
disku DVD
Na digitálním výstupu • Zkontrolujte digitální připojení.
není slyšet zvuk
Přehrávač nereaguje na • Disk neumožňuje provádět dané funkce.
všechny ovládací
• Pokyny k přehrávání naleznete v
povely
přiloženém letáku k disku.
Přehrávač je teplý na
dotyk
5 Na konci přehrávání odpojte z přehrávače jednotku USB flash
nebo USB paměťovou kartu.
6 Přídavné funkce
6.1 Nabídka DISPLAY (DISPLEJ)
Pokud stisknete během přehrávání DISPLAY, objeví se následující
nabídka a vy můžete zpřístupnit odpovídající funkci a informaci:
Turn off LCD (Vypnutí LCD)
V některých situacích můžete vypnout
obrazovku, například když jste připojeni k TV
nebo přehráváte hudební disk. Toto může
ušetřit energii baterie
Brightness (Jas)
Toto Vám umožňuje nastavit jas obrazovky
Kontrast (Kontrast)
Toto Vám umožňuje nastavit kontrast
obrazovky
Color (Barva) Toto Vám umožňuje nastavit barvy obrazovky
na chladnou, teplou nebo normální.
Battery level (Stav baterie)
Toto zobrazuje stav baterie
6.2 Přípojky
6.2.1 Sluchátka
Připojte sluchátka do jedné (nebo dvoje do obou) ze zdířek pro
sluchátka na boční straně přehrávače.
6.2.2 TV
Přehrávač můžete připojit k TV a užívat si Vašeho DVD.
Bílý
Bílý
Červený
Pro
Přeh
dálko
Zkre
čern
disku
Na d
není
Přeh
všec
pove
Přeh
doty
Disp
se A
Žlutý
Při používání přehrávače delší dobu se
povrch zahřeje.
To je normální.
Displej ztmavne, když Přístroj šetří energii pro delší dobu
se AC odpojí
přehrávání na baterii. Je to normální.
Jas upravíte pomocí funkce SETUP.
Přehrávač nelze nabíjet Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky síťového
kabelu správně zapojeny.
Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda
je zásuvka pod napětím.
Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně
připojen.
Používejte pouze 12V nabíječku do auta (pro
osobní automobil) a nepoužívejte 24V
nabíječku do auta (pro nákladní automobil)
Teplota prostředí musí být mezi 0° a 35°.
Pokud je přehrávač příliš studený nebo příliš
horký, nabíjení se zastaví. Tím je chráněna
elektronika uvnitř přístroje.
Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím
se na poruchy v rádiové frekvenci.
8 Technické parametry
Rozměry
Hmotnost
Napájení
Spotřeba energie
Rozsah provozní teploty
Vlnová délka laseru
Video system
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
0.97 kg / 2.13 lb
Stejnosměrný proud 9V 1.8A
≤ 20W
0 - 50°C (32 - 122°F)
650nm
NTSC / PAL / AUTO
Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez
předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích
z důvodů zdokonalování výrobku.
Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění
uživatele k provozu tohoto zařízení.
Všechna práva vyhrazena.
Informace o autorských právech
Žlutý
5.5 Přehrávání hudebního CD
Bílý
5.6 Přehrávání hudebního MP3/WMA-CD
DŮLEŽITÉ Do přehrávače nevkládejte 8cm mini DVD disk.
DVD přehrávač nepřehrává mini DVD disk.
4 Použijte navigační klávesy 1, 2, 3, 4 pro výběr položky v menu
DVD disku, například play now (přehrávat nyní), select languages
(výběr jazyků) a subtitle (titulků).
5 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:
Pozastavit
Stiskněte 2; pro pozastavení přehrávání.
Přehrávání můžete obnovit opětovným
stisknutím 2;
Předchozí/Další
Krátce stiskněte J( nebo )K, jednou nebo
vícekrát, pro výběr Vámi požadované kapitoly
Rychle vpřed / Rychle nazad
Ponechejte stisknuto J( nebo )K k
prohledávání v rychlostech, 2X, 4X, 8X... Poté
stiskněte 2; pro pokračování v normálním
přehrávání
Ovládání Hlasitosti
Stiskněte krátce 3 nebo 4 nebo opakovaně pro
zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Zastavit
Stiskněte krátce 9 na pravé straně přehrávače
pro zastavení přehrávání
Titulky
Změní zobrazení titulků. Funkce je dostupná
stisknutím klávesy buď SUBTITLE nebo
OPTIONS
Jazyk
Změní jazyk. Funkce je dostupná stisknutím
klávesy buď AUDIO nebo OPTIONS
Úhel
Změní úhel pohledu, pokud je na disku DVD.
Funkce je dostupná stisknutím klávesy
OPTIONS
Zaostřit
Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační
klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je
dostupná stisknutím klávesy ZOOM
Opakovat A-B Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte
A-B pro nastavení počátečního bodu a opět
stiskněte A-B pro nastavení koncového bodu.
Pak bude přehrávač opakovat smyčku k
přehrávání. Stiskněte A-B pro ukončení
přehrávání smyčky
6.2.3 AV vstup
Můžete připojovat k dalším zařízením, například Digitálnímu Video
Záznamníku, Digitální Kameře, atd.
Bílý
Neoprávnené zhotovení rozmnoženiny díla chráneného autorským
zákonem vcetne pocítacových programu, souboru, rozhlasového
nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu muže být
neoprávneným zásahem do zákonem chránených práv duševního
vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného cinu. Toto
zarízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a
komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a
opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek
podléhá směrnici EU 2002/96/EC
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré
výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace
starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým
účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
ČESKA REPUBLIKA
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí
nebezpečí neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.
Upozornění : Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali,
vždy nejdříve odpojte síťový zdroj.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.
PET830_ifu 5-8.qxd
2007-10-10
3:07 PM
Page 34
8 Priečinok pre disk
1
1.5 Pravá strana prehrávača (pozrite si obrázok 1)
1
2
3
4
5
6
7 8
16 Otvor na skrutku pre upevnenie v aute
17 Stojan
1.6 Diaľkové ovládanie (pozrite obrázok 2)
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
4 J(
9
10
11
12
13
14
15
5 2;
6 9
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
16
Zobrazí stránku PONUKA
Navigačné tlačidlo nahor/nadol/doľava/doprava
Potvrďte výber
Ovládanie hlasitosti
Nastaví hodnotu displeja pre systém
Preskočiť na predchádzajúcu kapitolu, stopu alebo
titul
Spustenie/pozastavenie/pokračovanie v prehrávaní
Dvomi stlačeniami zastavíte prehrávanie
Numerická klávesnica
Volič jazyku titulkov
Pre stránku ponuky VCD
Na opakovanie alebo slučkové prehrávanie
sekvencie v titule
Vstúpite do ponuky SETUP (NASTAVENIE)
Prístup k dodatočným funkciám
Preskočiť na nasledujúcu kapitolu, stopu alebo titul
Stlmiť hlasitosť prehrávača
Volič jazyka zvuku
Zväčšenie obrazu videa
1.7 Stolový stojan prehrávača (pozrite si obrázok 3)
DVD prehrávač môžete oprieť na stole za účelom pozerania filmu.
Vytiahnite stojan na zadnej strane prehrávača.
17
2 Úvod
2.1 Váš prenosný DVD prehrávač
2
1
11
Váš prenosný DVD prehrávač prehrá digitálne video disky, ktoré sa
zhodujú s univerzálnym štandardom DVD Video. Vychutnáte si s ním
filmy v plnej dĺžke, s kvalitným verným obrazom ako v kine a stereo
alebo viackanálovým zvukom (v závislosti na disku alebo nastavení
prehrávania).
Jedinečné funkcie DVD-Video, ako je výber jazykov zvukovej stopy a
rozličné uhly kamery (opäť v závislosti na disku), sú všetky zahrnuté.
A navyše, rodičovský zámok vám umožní rozhodovať o tom, ktoré
disky môže pozerať vaše dieťa. Zistíte, že váš prehrávač je s OSD
menu v kombinácii s diaľkovým ovládaním jednoduchý na obsluhu.
2.2 Rozbalenie
2
3
12
4
13
5
6
14
7
8
15
9
10
16
Najprv skontrolujte obsah balenia podľa nižšie uvedeného zoznamu:
• Prenosný DVD prehrávač
• Diaľkové ovládanie
• Adaptér do auta (12V)
• AC adaptér
• Ochranné puzdro
• Návod na používanie
• Upevňovacia súprava pre náhlavnú súpravu do auta
2.3 Umiestnenie
• Prehrávač umiestňujte na pevný rovný podklad.
• Nevystavujte ho domácim zdrojom tepla a priamemu slnečnému
svetlu.
• Ak prehrávač nečíta správne CD/DVD disky, skúste pred jeho
odovzdaním do opravy očistiť šošovky bežne dostupným čistiacim
CD/DVD diskom. Iné spôsoby čistenia môžu poškodiť šošovky.
• Aby ste predišli usádzaniu prachu na šošovkách, zatvárajte vždy
lôžko disku.
• Šošovky sa môžu pri náhlom prechode zo zimy do tepla zakaliť.
Potom nie je možné prehrávať CD/DVD. Nechajte prehrávač v
teplom prostredí až kým sa vlhkosť neodparí.
2.4 Formáty prehrávateľných diskov
Okrem DVD-Video diskov je možné prehrávať aj všetky Video CD a
audio CD (vrátane CDR, CDRW, DVDĪR a DVDĪRW).
2.4.1 DVD-Video
V závislosti na obsahu disku (film, videoklipy, seriály, atď.)
môžu tieto disky obsahovať jeden alebo viac titulov a každý
z nich môže mať jednu alebo viaceré kapitoly. Aby bol váš prístup na
disk jednoduchý a pohodlný, prehrávač umožňuje presúvať sa medzi
titulmi a taktiež medzi kapitolami.
2.4.2 Video CD
V závislosti na obsahu disku (film, videoklipy, seriály, atď.)
môžu tieto disky obsahovať jednu alebo viac stôp a stopy
môžu mať jeden alebo viac indexov, tak ako je to
vyobrazené na obale disku. Aby bol váš prístup na disk
jednoduchý a pohodlný, prehrávač umožňuje presúvať sa medzi
stopami a medzi indexmi.
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
Disky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahujú len zvukové
stopy. Môžete ich vhodným spôsobom prehrávať v stereo
systéme pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní
a/alebo na prístroji alebo pomocou OSD menu na
TV.
2.4.4 CD s JPEG súbormi
Na tomto prehrávači si môžete taktiež prezerať statické JPEG
fotografie.
2.4.5 Ohľadom DivX
DivX je populárna technológia médií, ktorú vytvorila
spoločnosť DivX, Inc. Mediálne súbory DivX obsahujú
vysokokom-primované video s vysokou vizuálnou kvalitou, ktorá
uchováva relatívne malú veľkosť súboru. Súbory vo formáte DivX
môžu tiež zahŕňať pokročilé mediálne funkcie, ako napríklad ponuky,
titulky a alternatívne zvukové stopy. Mnoho mediálnych súborov vo
formáte DivX si môže prevziať on-line a môžete si tiež vytvoriť
vlastné súbory s použitím vášho osobného obsahu a ľahko
použiteľných nástrojov na lokalite DivX.com.
3
2.5 Zero Bright Dot™
Slovensky
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Ovládacie prvky a
funkčné komponenty
Predná strana prehrávača
Ľavá strana prehrávača
Predná strana prehrávača
Pravá strana prehrávača
Pravá strana prehrávača
Diaľkové ovládanie
Stolový stojan prehrávača
Úvod
Váš prenosný DVD
prehrávač
Rozbalenie
Umiestnenie
Formáty prehrávateľných
diskov
2.4.1 DVD-Video
2.4.2 Video CD
2.4.3 Audio CD / MP3 CD /
WMA CD
2.4.4 CD s JPEG súbormi
2.4.5 Ohľadom DivX
2.4.6 Zero Bright Dotô
3
Všeobecné informácie
4
Nabíjanie zariadení
4.1 Nabíjanie DVD
5.8
6
6.1
6.2
prehrávača
Napájanie diaľkového
ovládania
Spustenie
Nastavenie
Prehrávanie DVD
Prehrávanie VCD
Prehrávanie diskov Super
(S)-VCD
Prehrávanie hudobného
disku CD
Prehrávanie hudobného
disku MP3/WMA-CD
Prehrávanie obrázkového
disku CD
Prehrávanie z USB
Dodatočné funkcie
Ponuka DISPLEJ
Pripojenie
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Slúchadlá
TV
AV vstup
Koaxiál
7
8
Riešenie problémov
Technické údaje
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
1 Ovládacie prvky a funkčné komponenty
1.1 Predná strana prehrávača (pozrite si
obrázok 1)
1 POWER ON/OFF
Zapnutie / vypnutie prehrávača
2 RESET
Resetuje prehrávač, keď sa zasekne
3 DISPLAY
Nastaví hodnotu displeja pre systém
4 OPTIONS Prístup k dodatočným funkciám
5 MENU
Zobrazí ponuku DVD disku
1.2 Ľavá strana prehrávača (pozrite si obrázok 1)
9 Konektor slúchadiel
10 AV OUT
Audio-video výstup
11 AV IN
Audio-video vstup
12 USB
USB konektor
13 Coaxial
Výstup digitálneho zvuku
14 DC IN
Pripojenie nabíjačky/adaptéra pre sieťové napájanie
1.3 Predná strana prehrávača (pozrite si obrázok 1)
6 2;
3/4
OK alebo prehrávanie/pozastavenie
Navigačné tlačidlo nahor/nadol alebo ovládanie
hlasitosti nahor/nadol počas prehrávania
J( / )K
Ľavé/pravé navigačné tlačidlo alebo
predchádzajúca/nasledujúca stopa, prípadne rýchle
vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu
15 POWER•IR•CHG
POWER
Kontrolka napájania svieti nazeleno
IR
Infračervený snímač
Charging
Kontrolka nabíjania bude svietiť NAČERVENO
počas nabíjania a vypne sa, keď je zariadenie plne
nabité.
1.4 Pravá strana prehrávača (pozrite si obrázok 1)
7 9/
Jedným stlačením zastavíte prehrávanie. Dvomi
stlačeniami vysuniete disk
Vychutnajte si najkvalitnejšie obrázky, ktoré neobsahujú
otravné prázdne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú
bežne nedostatky, ktoré sa oznaèujú ako "jasné body" spôsobené pri
výrobe LCD. Obmedzené množstvo jasných bodov sa niekedy
považovalo za nutný boèný efekt masovej produkcie LCD.Vïaka
prísnym postupom kontroly kvality spoloènosti Philips, ktoré sa
používajú na našich prenosných DVD prehrávaèoch, sa LCD displeje
vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Zvolené prenosné DVD
prehrávaèe sa dodávajú s politikou Philips Zero Bright Dot™, ktorá
garantuje optimálnu kvalitu obrazovky.
Záruèné služby sa odlišujú v závislosti od oblasti. Detailnejšie
informácie získate u vášho miestneho zástupcu znaèky Philips.
2.6 Kompatibilita USB pripojenia na
tomto prenosnom DVD prehrávači:
Tento prenosný DVD prehrávač podporuje väčšinu veľkokapacitných
USB zariadení (MSD), ktoré sú v súlade s normami USB MSD.
— Najbežnejšie veľkokapacitné zariadenia sú mechaniky typu Flash,
pamäťové kľúče, pripájacie disky atď.
— Ak sa v počítači zobrazí "Disková mechanika" potom, čo pripojíte k
počítaču veľkokapacitné zariadenie, pravdepodobne je kompatibilné
s MSD a bude s týmto prenosným DVD prehrávačom fungovať.
Ak vaše veľkokapacitné zariadenie vyžaduje batériu/zdroj napájania.
Uistite sa, že v ňom máte nové batérie alebo USB zariadenie najskôr
nabite a potom ho opätovne pripojte do prenosného DVD
prehrávača.
2.6.1 Hudba:
• Toto zariadenie podporuje len nechránenú hudbu s nasledujúcimi
príponami súborov:
.mp3
.wma (odlišuje sa v závislosti od modelu)
• Zakúpená hudba z on-line hudobných obchodov sa nepodporuje,
pretože je zabezpečená ochranou správy digitálnych práv (DRM).
2.6.2 Obrázky:
• Toto zariadenie podporuje len obrázkové súbory s nasledujúcimi
príponami súborov:
.jpg
2.6.3 Videá (odlišuje sa v závislosti od modelu):
• Toto zariadenie podporuje videosúbory DivX. Nasledujúca prípona
súboru je:
.dixv, .dix
Ochrana sluchu
Počúvajte pri miernej hlasitosti.
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť
váš sluch. Tento produkt dokáže produkovať zvuky v
decibelových rozsahoch, ktoré môžu spôsobiť u bežnej
osoby stratu sluchu, a to aj pri vystavení netrvajúcom ani jednu
minútu. Vyššie decibelové rozsahy sú určené pre osoby, ktoré už
trpia čiastočnou stratou sluchu.
• Zvuky môžu byť klamlivé. Po čase sa "komfortná úroveň" vášho
sluchu prispôsobí na vyššie hlasitosti zvuku. Takže po dlhodobom
počúvaní môžete to, čo znie "normálne" v skutočnosti byť nahlas a
škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred týmto stavom uchránili,
nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa jej prispôsobí
váš sluch a nechajte ju na tejto úrovni.
Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:
• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
• Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne
bez rušenia.
Počúvajte primeranú dobu:
• Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných"
úrovniach môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
• Svoje vybavenie používajte rozumne a doprajte si príslušné
prestávky v počúvaní.
Dodržujte nasledujúce smernice, keď používate vaše
slúchadlá.
• Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumnej doby
trvania.
• Dávajte si pozor, aby ste neupravili hlasitosť, keď sa jej prispôsobí
váš sluch.
• Nedávajte hlasitosť naplno až tak, že nepočujete, čo sa deje okolo
vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách musíte byť opatrní alebo
dočasne prestať produkt používať.
• Slúchadlá nepoužívajte počas prevádzky motorového vozidla,
bicyklovania, skateboardovania atď.; môže to spôsobiť nebezpečné
situácie v cestnej doprave a na mnohých miestach je to zakázané.
• Dôležité (pre modely s pribalenými slúchadlami): Philips zaručuje
súlad maximálneho zvukového výkonu svojich audioprehrávačov
stanoveného príslušnými regulačnými orgánmi iba v prípade, že sú
používané s originálnymi slúchadlami, dodávanými s produktom. V
prípade, že je potrebné slúchadlá vymeniť, odporúčame obrátiť sa
na vášho predajcu, aby ste dostali taký istý model, aký bol pôvodne
dodaný firmou Philips.
• Bezpečnosť dopravnej prevádzky: zariadenie nepoužívajte počas
riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť
dopravnú nehodu.
• Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími
zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
• Tento produkt nie je vodotesný: zabráňte ponoreniu prehrávača
do vody. Voda vnikajúca do produktu môže spôsobiť vážne
poškodenie.
• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol,
čpavok, benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť
povrchovú úpravu prehrávača.
• Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu
tekutinou. Na prístroj nedávajte žiadne potencionálne nebezpečné
predmety (napr. Nádoby s vodou, zapálené sviečky)
• Nikdy sa nedotýkajte optiky prístroje, na obrázku označenej !
Poznámka: Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu
dobu, povrch sa prehrieva. To nie je nezvyčajné.
Starostlivosť o disky
• Nelepte na disk papier ani pásku.
• Disky chráňte pred priamym slnečným
svetlom a zdrojmi tepla.
• Po prehrávaní odkladajte disky do obalu.
• Disky čistite jemnou bezprachovou tkaninou
smerom zo stredu k okrajom.
O manipulácii s obrazovkou LCD
Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou
presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále
zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené).
Je to normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu.
Ochrana životného prostredia
Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko
preto, aby obal mohol byť rozdelený na rovnorodé materiály: kartón,
PS, PE a PET.
Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znovu
spracovať, keď demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma.
Obalové materiály, vyčerpané napájacie články a už nepoužiteľný
prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do
vhodných nádob na odpadky.
Informácie o autorských právach
"DivX, DivX" Certified a príslušné logá sú obchodné značky
spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.
Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným
vlastníkom.
Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov
chránených autorským právom môže vyžadovať povolenie vlastníkov
autorských práv.
Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA a/alebo iných krajinách.
4 Nabíjanie zariadení
4.1 Nabíjanie DVD prehrávača
Pripojte AC/DC sieťový adaptér
• ČERVENÁ kontrolka naznačuje, že prebieha nabíjanie.
Keď sa zariadenie nepoužíva, bude trvať približne 4
hodiny, kým sa plne nabije. Avšak, keď sa používa, bude
trvať viac ako 8 hodín, aby sa plne nabilo.
• ČERVENÁ kontrolka sa vypne, keď je zariadenie plne
nabité.
Keď sa na obrazovke objaví ikona takmer vybitej batérie,
prehrávač nabite.
4.2 Napájanie diaľkového ovládania
1 Otvorte kryt batérie. Odstráňte ochranný
umelohmotný obal (len pred prvým použitím).
2 Vložte 1 lítiovú batériu 3V, typ CR2025. Potom
zatvorte kryt.
Tento prístroj je napájaný priloženým AC adaptérom alebo
nabíjateľnou batériou.
• Skontrolujte, či je vstupné napätie AC adaptéra zhodné s napätím v
miestnej elektrickej sieti. V opačnom prípade sa môže AC adaptér
a prístroj poškodiť.
• Aby ste predišli elektrickému úderu, nechytajte AC adaptér
mokrými rukami.
• Ak pripájate adaptér napájania v aute (zapaľovač), skontrolujte či je
vstupné napätie adaptéra zhodné s napätím v aute.
• Ak nepoužívate prístroj dlhší čas, odpojte AC adaptér z elektrickej
zásuvky alebo vyberte batériu.
• Pri vyťahovaní AC adaptéra ho držte za zástrčku. Neťahajte za
kábel napájania.
Vždy používajte dodaný AC/DC adaptér (AY4127)
Bezpečnosť a údržba
• Nerozoberajte prístroj, laserové žiarenie je zraku nebezpečné.
Všetky opravy by mal vykonávať kvalifikovaný servisný personál.
• Pri poliatí prístroja tekutinou alebo prieniku cudzích predmetov do
neho odpojte AC adaptér.
• Predchádzajte pádu prístroja alebo silným nárazom, môžu spôsobiť
nefunkčnosť prístroja.
Nastavenie výstupu Dolby
Nastavenie formátu digitálneho výstupu
5.2 Prehrávanie DVD
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane prehrávača,
aby ste ho zapli.
2 Vložte disk DVD do priečinka pre disky na pravej strane
prehrávača.
3 Prehrávač začne disk prehrávať automaticky.
DÔLEŽITÉ Do prehrávača nevkladajte 8 cm mini DVD disky.
DVD prehrávač neprehráva mini DVD disky.
4 Použite navigačné tlačidlá 1, 2, 3, 4 na výber položky z ponuky
DVD disku, ako napríklad prehrávať teraz, výber jazykov a titulky.
5 Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce funkcie:
Pozastavenie Stlačte 2; na pozastavenie prehrávania.
Opätovným stlačením 2; môžete pokračovať v
prehrávaní
Predchádzajúca/nasledujúca
Raz alebo niekoľkokrát krátko stlačte J( alebo
)K, aby ste vybrali vami požadované kapitoly
Rýchle pretáčanie dozadu/dopredu
Podržaním stlaceného J( alebo )K sa bude
prehladávat pri vysokej rýchlosti 2X, 4X, 8X...
Následne stlačením 2; sa bude pokračovať v
normálnom prehrávaní
Ovládanie hlasitosti
Krátko alebo opakovane stlačte 3 alebo 4 na
zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku
Zastavenie
Krátko stlačte 9 na pravej strane prehrávača, aby
ste zastavili prehrávanie
Titulky
Zmeňte zobrazenie titulkov. Funkcia je dostupná
po stlačení tlačidla SUBTITLE alebo
OPTIONS
Jazyk
Zmeňte jazyk. Funkcia je dostupná po stlačení
tlačidla AUDIO alebo OPTIONS
Uhol
Zmeňte zorný uhol, ktorý poskytuje disk DVD.
Funkcia je dostupná po stlačení tlačidla
OPTIONS.
Zväčšiť
Zväčšite zobrazenie a potom použite navigačné
tlačidlá na posúvanie obrazovky. Funkcia je
dostupná po stlačení tlačidla ZOOM alebo
OPTIONS
Opakovanie A-B
Nastavenie prehrávania opakovacej slučky.
Stlačením A-B nastavíte úvodný bod a
opakovaním stlačením A-B nastavíte konečný
bod. Následne bude prehrávač opakovať
prehrávanie slučky. Stlačením A-B zrušíte
prehrávanie slučky
5.3 Prehrávanie VCD
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane prehrávača,
aby ste ho zapli.
2 Vložte disk VCD do priečinka pre disky na pravej strane
prehrávača.
3 Prehrávač začne disk prehrávať automaticky.
4 Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce funkcie:
Pozastavenie Stlačte 2; na pozastavenie prehrávania.
Opätovným stlačením 2; môžete pokračovať v
prehrávaní
Predchádzajúca/nasledujúca
Raz alebo niekoľkokrát krátko stlačte J( alebo
)K, aby ste vybrali vami požadovanú stopu
Rýchle pretáčanie dozadu/dopredu
Podržaním stlačeného J( alebo )K sa bude
prehľadávať pri vysokej rýchlosti 2X, 4X, 6X
alebo 8X. Následne stlačením 2; sa bude
pokračovať v normálnom prehrávaní
Ovládanie hlasitosti
Krátko alebo opakovane stlačte 3 alebo 4 na
zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku
Zastavenie
Krátko stlačte 9 na pravej strane prehrávača, aby
ste zastavili prehrávanie
Audio
Niektoré disky VCD obsahujú na výber len 2
jazyky. Jazyk môžete zmeniť pomocou tejto
funkcie. Funkcia je dostupná po stlačení tlačidla
AUDIO alebo OPTIONS
Zväčšiť
Zväčšite zobrazenie a potom použite navigačné
tlačidlá na posúvanie obrazovky. Funkcia je
dostupná po stlačení tlačidla ZOOM alebo
OPTIONS
Opakovanie A-B
Nastavenie prehrávania opakovacej slučky.
Stlačením A-B nastavíte úvodný bod a
opakovaním stlačením A-B nastavíte konečný
bod. Následne bude prehrávač opakovať
prehrávanie slučky. Stlačením A-B zrušíte
prehrávanie slučky
5.4 Prehrávanie diskov Super (S)-VCD
Disky (Super) Video CD môžu obsahovať PBC (Play Back Control Ovládanie prehrávania). Toto vám umožní prehrať disky video CD
interaktívne podľa ponuky na displeji.
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane prehrávača,
aby ste ho zapli.
2 Vložte disk (S)VCD do priečinku pre disky na pravej strane
prehrávača. Ak je PBC zapnuté, na obrazovke sa zobrazí ponuka
registra disku.
3 Použite numerické tlačidlá 0-9 na zadanie svojho výberu alebo
vyberte možnosť prehrávania.
4 Stlačením tlačidla RETURN na diaľkovom ovládaní sa vrátite do
predchádzajúcej ponuky.
5 Na zapnutie/vypnutie režimu ovládania prehrávania prejdite do
ponuky SETUP a vyberte možnosť PBC settings (Nastavenia
PBC).
Rýchle pretáčanie dozadu/dopredu
Podržaním stlačeného J( alebo )K sa bude
prehľadávať pri vysokej rýchlosti. Následne
stlačením 2; sa bude pokračovať v normálnom
prehrávaní
Ovládanie hlasitosti
Krátko alebo opakovane stlačte 3 alebo 4 na
zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku
Opakovať
Stlačením tlačidla OPTIONS vyberiete
možnosť Repeat 1 track (Opakovať 1 stopu)
alebo Repeat all tracks (Opakovať všetky stopy)
Náhodné poradie
Stlačením tlačidla OPTIONS zapnete alebo
vypnete prehrávanie náhodného poradia
Zastavenie
Krátko stlačte 9 na pravej strane prehrávača, aby
ste zastavili prehrávanie
5.7 Prehrávanie obrázkového disku CD
Prehrávač dokáže načítať len obrázky vo formáte JPEG.
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane prehrávača,
aby ste ho zapli.
2 Vložte disk DVD do priečinka pre disky na pravej strane
prehrávača.
3 Prehrávač začne disk prehrávať automaticky.
4 Použite navigačné tlačidlá, aby ste vybrali priečinok a súbor
formátu JPEG na prehrávanie.
5 Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce funkcie:
Pozastavenie Stlačte 2; na pozastavenie prehrávania.
Opätovným stlačením 2; môžete pokračovať v
prehrávaní
Predchádzajúca/nasledujúca
Raz alebo niekoľkokrát krátko stlačte J( alebo
)K, aby ste vybrali vami požadovanú stopu
Otáčanie
Stlačením tlačidla OPTIONS vyberiete režim
otočenia. Potom použite 1 na otočenie obrázka v
smere hodinových ručičiek. Použite 2 na
otočenie obrázka proti smeru hodinových
ručičiek. Stlačením tlačidla OPTIONS opustíte
režim otáčania.
Zväčšiť
Zväčšite zobrazenie a potom použite navigačné
tlačidlá na posúvanie obrazovky. Funkcia je
dostupná po stlačení tlačidla ZOOM alebo
OPTIONS
Zastavenie
Krátko stlačte 9 na pravej strane prehrávača, aby
ste zastavili prehrávanie
6 Po skončení prehrávania stlačte 9 / na vysunutie disku z
prehrávača.
5.8 Prehrávanie z USB
Tento USB port podporuje prehrávanie súborov vo formáte JPEG /
MP3 / WMA /DivX /MPG-4.
Prenos a nahrávanie údajov z disku DVD na USB port nie je
možný
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane prehrávača,
aby ste ho zapli.
2 Do USB portu zasuňte kľúč USB alebo pamäťovú USB kartu.
3 Prehrávač automaticky prehliadne a zobrazí obsah na kľúči USB.
4 Použite navigačné tlačidlá na výber súboru, ku ktorému chcete
získať prístup a potom ho stlačením tlačidla OK prehráte.
POZOR!
• Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne
znehodnotiť.
• Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
• Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť vytečenie
elektrolytu a koróziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.
• Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte napájacie
články z prístroja.
• Chloristan - môže sa na neho vzťahovať špeciálne
zachádzanie. Pozrite si lokalitu
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5 Spustenie
5.1 Nastavenie
1 Stlačte SETUP. Zobrazí sa zoznam funkcií.
2 Na označenie výberu použite 3 / 4.
3 Na vstup do podponuky použite J( alebo )K
4 Použite navigačné tlačidlá na označenie požadovaného nastavenia a
výber potvrďte tlačidlom OK.
5 Ponuka SETUP (NASTAVENIE) obsahuje:
General (Všeobecné)
Language (Jazyk) Nastavenie jazykov zobrazenia na obrazovke
(OSD)
PBC settings (Nastavenia PBC)
ZAPNE/VYPNE funkciu ovládania prehrávania.
Táto funkcia je dostupná len pre VCD.
Power save (Úspora energie)
ZAPNE/VYPNE režim úspory energie
DivX (VOD)
Získajte kód DivX (Video na požiadanie)
Parental (Rodičovská kontrola)
Nastavenie možností rodičovskej kontroly
Set password (Nastavenie hesla)
Zmena hesla (predvolené je 1369)
Factory settings (Výrobné nastavenia)
Obnovenie výrobných nastavení
Video
TV Display (Zobrazenie TV)
Nastavenie pomeru strán zobrazenia na
obrazovke
TV standard (Televízna norma)
Nastavenie formátu video výstupu na systém TV
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane prehrávača,
aby ste ho zapli.
2 Vložte disk DVD do priečinka pre disky na pravej strane
prehrávača.
3 Prehrávač začne disk prehrávať automaticky.
4 Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce funkcie:
Pozastavenie Stlačte 2; na pozastavenie prehrávania.
Opätovným stlačením 2; môžete pokračovať v
prehrávaní
Predchádzajúca/nasledujúca
Raz alebo niekoľkokrát krátko stlačte J( alebo
)K, aby ste vybrali vami požadovanú stopu
Rýchle pretáčanie dozadu/dopredu
Podržaním stlačeného tlačidla J( alebo )K
vstúpite do režimu rýchleho vyhľadávania.
Ovládanie hlasitosti
Krátko alebo opakovane stlačte 3 alebo 4 na
zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku
Opakovať
Stlačením tlačidla OPTIONS vyberiete
možnosť Repeat 1 track (Opakovať 1 stopu)
alebo Repeat all tracks (Opakovať všetky stopy)
Náhodné poradie
Stlačením tlačidla OPTIONS zapnete alebo
vypnete prehrávanie náhodného poradia
Zastavenie
Krátko stlačte 9 na pravej strane prehrávača, aby
ste zastavili prehrávanie
5.6 Prehrávanie hudobného disku MP3/WMACD
1 Krátko stlačte tlačidlo POWER ON na hornej strane
prehrávača, aby ste ho zapli.
2 Vložte disk DVD do priečinka pre disky na pravej strane
prehrávača.
3 Prehrávač začne disk prehrávať automaticky.
4 Použite navigačné tlačidlá, aby ste vybrali priečinok a súbor
formátu MP3/WMA na prehrávanie.
Riešenie
• Skontrolujte, či na disku nie sú odtlačky
prstov a vyčistite ho pomocou jemnej
tkaniny pohybmi od stredu k okraju.
• Niekedy sa môže objaviť skreslenie
obrazu. Nie je to závada.
Obraz je rušený/na TV
obrazovke sa
nezobrazujú farby
Žiadny zvuk
Môže byť nesprávne zvolené nastavenie
NTSC/PAL. Skontrolujte, či je nastavenie TV
rovnaké ako nastavenie prehrávača.
Skontrolujte pripojenie zvuku. Ak používate
HiFi zosilňovač, skúste zapojiť iný zdroj
zvuku.
Disk nemožno prehrať • Skontrolujte, či je menovka disku smerom
navrch.
• Vyčistite disk.
• Skontrolujte pomocou iného disku, či
nebol poškodený.
Prehrávač nereaguje na Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo
príkazy z diaľkového
smerom na senzor v prednej časti
ovládania
prehrávača. V ceste signálu nesmú byť žiadne
prekážky, ktoré ho môžu rušiť. Skontrolujte
alebo vymeňte batérie.
Skreslený aleb
Používajte len disky formátované podľa
čiernobiely obraz pri
používaného TV prístroja (PAL/NTSC).
DVD alebo Video CD
disku
Žiadny zvuk na
• Skontrolujte digitálne pripojenia.
digitálnom výstupe
Prehrávač nereaguje na • Operácie nie sú diskom povolené.
všetky operačné
• Preštudujte si pokyny k prehrávaniu na
príkazy
obale disku.
Prehrávač sa zdá byť
teplý
Displej sa stmaví, keď
sa odpojí sieťové
napájanie
Nie je možné nabíjať
prehrávač
Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu
dobu, povrch sa prehrieva.
To nie je nezvyčajné.
Zariadenie šetrí energiu, aby zaistilo dlhší čas
prehrávania s batériou. Je to normálne.
Upravte jas pomocou funkcie SETUP.
Skontrolujte, či sú správne zapojené obe
zástrčky napájacieho kábla.
Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke
napätie tak, že do nej zapojíte iné spotrebiče.
Skontrolujte, či je automobilový adaptér
správne zapojený.
Používajte len 12-voltovú nabíjačku do auta
(pre menšie vozidlá) a nepoužívajte 24voltovú nabíjačku do auta (pre nákladné
vozidlá)
Teplota okolia by sa mala pohybovať od 0°
do 35°. Pri príliš nízkej alebo vysokej teplote
sa prehrávač prestane nabíjať, aby sa tak
chránila citlivá elektronika v jeho vnútri.
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń
radiowych.
8 Technické údaje
Rozmery
Hmotnosť
Napájací zdroj
Spotreba energie
Prevádzková teplota
Vlnová dĺžka lasera
Systém videa
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
0.97 kg / 2.13 lb
DC 9V 1.8A
≤ 20W
0 - 45°C (32 - 113°F)
650nm
NTSC / PAL / AUTO
Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu
a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia
Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok
zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto
zariadenia.
Všetky práva vyhradené.
Vyhotovovanie neoprávnených kópií materiálov vrátane pocítacových
programov, súborov, vysielaných programových a zvukových
nahrávok môže byt porušením autorských práv a naplnat. skutkovú
podstatu trestného cinu. Toto zariadenie nesmie byt na takýto úcel
používané.
5 Po skončení prehrávania odpojte kľúč USB alebo pamäťovú USB
kartu od prehrávača
6 Dodatočné funkcie
6.1 Ponuka DISPLEJ
Keď počas prehrávania stlačíte tlačidlo DISPLAY, zobrazí sa
nasledujúca ponuka a budete môcť získať prístup k príslušnej funkcii a
informáciám:
Turn off LCD (Vypnutie LCD)
V niektorých situáciách môžete vypnúť
obrazovku, ako napríklad v prípade, že je spojená
s TV alebo sa prehrávajú hudobné disky. Týmto
sa môže šetriť energia v batériách
Brightness (Jas)
Umožní vám nastaviť jas obrazovky
Contrast (Kontrast)
Umožní vám nastaviť kontrast obrazovky
Color (Farba) Umožní vám nastaviť farbu obrazovky z chladnej
na teplú a normálnu.
Battery level (Úroveň batérií)
Zobrazuje úroveň nabitia batérií
Likvidácia tohto produktu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Euró
pska smernica 2002/96/EC
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov.
Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do
bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého
produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Slovak republic
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! chránte
pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
6.2.1 Slúchadlá
Slúchadlá pripojte k jednému z konektorov pre slúchadlá na bočnej
strane prehrávača.
6.2.2 TV
Prehrávač môžete pripojiť k TV a vychutnať si
svoje DVD.
Biely
Červený
Žltý
6.2.3 AV vstup
Zariadenie môžete prepojiť s inými
zariadeniami, ako napríklad digitálnym
videorekordérom, digitálnym fotoaparátom atď.
Biely
Červený
Žltý
6.2.4 Koaxiál
Zabezpečuje výstupný signál digitálneho zvuku, ktorý môžete pripojiť
k svojmu domácemu kinu na dekódovanie digitálneho zvukového
signálu.
Magyar
Tartalomjegyzék
Vezérlőegységek és
funkcionális részek
1.1 A lejátszó teteje
1.2 A lejátszó baloldala
1.3 A lejátszó eleje
1.4 A lejátszó jobboldala
1.5 A lejátszó jobboldala
1.6 Távvezérlés
1.7 A lejátszó asztali
állványa
2
Bemutatkozás
2.1 Az Ön hordozható
DVD-lejátszója
2.2 Kicsomagolás
2.3 Elhelyezés
2.4 Lejátszható
formátumok
2.4.1 DVD-Video
2.4.2 Video CD
2.4.3 Zenei CD / MP3 CD /
WMA
2.4.4 JPEG fájlokat tartalmazó CD
2.4.5 A DivX-ről
2.4.6 Zero Bright Dotô
3
4
Általános információk
Az egységek
5.7
5.8
6
6.1
6.2
feltöltése
A DVD lejátszó
feltöltése
A távvezérlő üzembe
helyezése
Indítás
Beállítás
DVD lejátszása
VCD lejátszása
Super (S)-VCD
lejátszása
Zene CD lejátszása
MP3/WMA-CD
lejátszása
Kép-CD lejátszása
Lejátszás USB-ről
További funkciók
A DISPLAY menü
Csatlakozás
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Fejhallgató
TV
AV bemenet
Koaxiális
7
8
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
1 POWER ON/OFF
Be / ki kapcsolja a lejátszót
2 RESET
Újraindítja a lejátszót, ha kifagy
3 DISPLAY
A rendszer megjelenítési értékét állítja
4 OPTIONS További funkciók elérése
5 MENU
Megjeleníti a DVD lemez menüjét
7 Riešenie problémov
Ak sa zdá, že DVD-Video prehrávač nefunguje, skontrolujte najprv
tento zoznam. Môže sa stať, že ste niečo prehliadli.
Problém
Žiadne napájanie
Riešenie
• Skontrolujte, či sú správne zapojené
zástrčky elektrickej siete.
• Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke
napätie zapojením iných spotrebičov do
nej.
• Skontrolujte, či je batéria vložená správne.
• Skontrolujte, či je adaptér v aute zapojený
správne.
1.5 A lejátszó jobboldala (ld. az 1. ábrát)
16 Autós rögzítő csavar helye
17 Állvány
1.6 Távvezérlés(ld. a 2. ábrát)
1 MENU
2 3, 4, 1, 2
OK
VOL+ / 3 DISPLAY
4 J(
5 2;
6 9
7 0-9
8 SUBTITLE
9 RETURN
10 A - B
11 SETUP
12 OPTION
13 )K
14 s
15 AUDIO
16 ZOOM
Megjeleníti a MENU (MENÜ) oldalt
Fel / le / balra / jobbra navigációs billentyű
Kiválasztás jóváhagyása
Hangerőszabályzó
A rendszer megjelenítési értékét állítja
Ugrás az előző fejezetre / számra / címre
Lejátszás elindítása / pillanatállj / lejátszás
folytatása
Nyomja meg kétszer a lejátszás megállításához
Numerikus billentyűzet
Felirat nyelv választó
A VCD menü eléréséhez
Ismétléshez vagy egy kis rész megismétléséhez
Belép a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menübe
További funkciókat ér el
Ugrás a következő fejezetre, számra, címre
Lenémítja a lejátszót
Audió nyelv választó
Kinagyítja a videó képét
1.7 A lejátszó asztali állványa (ld. a 3. ábrát)
A DVD lejátszót felteheti asztalára is.
Húzza ki a lejátszó hátulján található állványt.
2 Bemutatkozás
2.1 Az Ön hordozható DVD-lejátszója
Hordozható DVD-lejátszójával az univerzális DVD Video
szabvánnyal készült összes digitális videokorongot lejátszhatja. Ezzel
az eszközzel teljes hosszúságú mozifilmeket nézhet végig valódi
moziminőségben, sztereó vagy többcsatornás hanggal (a korongtól
és a lejátszási beállításoktól függően).
A készülék rendelkezik a DVD-Video lejátszók olyan egyedülálló
funkcióival, mint például a hangsávnak, a felirat nyelvének vagy
különböző kameraállásoknak a kiválasztása (mely szintén
korongfüggő).
A gyemekek számára nézhető képanyagot szülői zár segít megszűrni.
A készülék használatát képernyőn megjelenő menürendszer, a
készülék saját kijelzője és a távirányító teszi meglepően egyszerűvé.
2.2 Kicsomagolás
Először az alábbi lista alapján ellenőrizze és azonosítsa az egyes
elemeket:
• Hordozható DVD-lejátszó
• Távvezérlő
• Gépkocsi adapter (12V)
• Hálózati adapter
• Hordtáska
• Használati útmutató
• Autós fejtámasz rögzítő készlet
2.3 Elhelyezés
• Helyezze a lejátszót szilárd, sík felületre.
• Tartsa távol minden fűtőberendezéstől és közvetlen
napsugárzástól.
• Ha a lejátszó hibásan kezdi olvasni a CD- és DVD-korongokat,
mielőtt szervizbe vinné, próbálja meg tisztítólemezt lejátszva
eltávolítani az esetleges szennyeződéseket az olvasófej
lencséjéről. Minden egyéb tisztítási módszer a lencse
károsodásával járhat.
• Mindig tartsa zárva a lejátszó ajtaját, hogy elkerülhető legyen a
lencse szennyeződése.
• Ha a készülék hűvösből hirtelen meleg környezetbe kerül, a
lencse bepárásodhat. Ekkor nem képes beolvasni a CD-/DVDkorongot. Hagyja átmelegedni a lejátszót, hogy a nedvesség
elpárologhasson.
2.4 Lejátszható formátumok
DVD-Video korongokon kívül a készülék képes mindenféle Video
CD és zenei CD lejátszására (beleértve a CDR, CDRW, DVDĪR és
DVDĪRW formátumokat is).
2.4.1 DVD-Video
A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip,
filmsorozat stb) azon egy vagy több cím is található,
melyeken belül több fejezet lehet. Az ezekhez való könnyű és gyors
hozzáférés érdekében készüléke lehetővé teszi a címek, fejezetek
közötti navigálást.
2.4.2 Video CD
A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip,
filmsorozat stb.) azon egy vagy több sáv található,
melyeken belül egy vagy több index is lehet. Ezek az
információk rendszerint a borítón olvashatók. Az
ezekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke
lehetővé teszi a sávok és az indexek közötti navigálást.
2.4.3 Zenei CD / MP3 CD / WMA
A zenei CD / MP3 CD / WMA korongok csak
zeneszámokat tartalmaznak. Ezek a megszokott módon,
sztereó rendszeren keresztül a távirányítón vagy a
főegységen található gombokkal, esetleg a TV
készülék képernyőjén megjelenő menürendszer
(OSD) segítségével játszhatóak le.
2.4.5 A DivX-rќl
A DivX egy közkedvelt médiatechnológia, melyet a DivX
Inc. hozott létre. A DivX médiafájlok erősen tömörített
videót tartalmaznak magas vizuális minőséggel és kis fájlméret
mellett. A DivX fájlok továbbá tartalmazhatnak fejlett média funkció
kat, mint pl. menük, feliratok és alternatív audió számok. Számos
DivX médiafájl elérhető online, és Őn is készíthet saját fájlt a saját
tartalommal a DivX.com könnyen kezelhető eszközeivel.
1 Vezérlőegységek és funkcionális részek
1.1 A lejátszó teteje (ld. az 1. ábrát)
Žltý
8 Lemeznyílás
2.4.4 JPEG fЗjlokat tartalmazЧ CD
A készüléken JPEG állóképek is megjeleníthetők.
1
6.2 Pripojenie
UPOZORNENIE V žadnom prípade sa nepokúšajte sami
opraviť prístroj, pretože v tomto prípade stratíte právo na
záruku. V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete
prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa niže uvedených
bodov. Ak sa Vám problém, na základe nami navrhovaného
nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.
5 Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce funkcie:
Pozastavenie Stlačte 2; na pozastavenie prehrávania.
Opätovným stlačením 2; môžete pokračovať v
prehrávaní
Predchádzajúca/nasledujúca
Raz alebo niekoľkokrát krátko stlačte J( alebo
)K, aby ste vybrali vami požadovanú stopu
Problém
Skreslený obraz
Informácie o autorských právach
5.5 Prehrávanie hudobného disku CD
Z USB portu počítača do prenosného DVD prehrávača sa
nemôže vykonať priame prepojenie, a to bez ohľadu na to, či
máte obidva súbory vo formáte mp3 alebo wma v počítači.
3 Všeobecné informácie
Zdroje napájania
Audio
Dolby
Digital (SPDIF)
1.2 A lejátszó baloldala (ld. az 1. ábrát)
9 Fejhallgató bemenet
10 AV OUT
Audió-videó kimenet
11 AV IN
Audió-videó bemenet
12 USB
USB csatlakozó
13 Coaxial
Digitális audió kimenet
14 DC IN
Töltő / Adapter csatlakozóaljzat
1.3 A lejátszó eleje (ld. az 1. ábrát)
6 2;
3/4
OK vagy lejátszás/szünet
Fel/le navigációs billentyű, vagy hangerőszabályzó
lejátszás közben
J( / )K
Balra/jobbra navigációs billentyű,
előző/következő szám, vagy vissza-/előretekerés
15 POWERēIRēCHG
POWER
Zöld üzemelést jelző LED
IR
Infravörös szenzor
Charging
A LED töltés közben PIROSAN világít; ha a
készülék feltöltődött, kikapcsol.
1.4 A lejátszó jobboldala (ld. az 1. ábrát)
7 9/
Nyomja meg egyszer a lejátszás leállításához.
Nyomja meg kétszer a lemez kiadásához
2.4.6 Zero Bright Dot™
Élvezze a legjobb minõségž, zavaró üres pontoktól mentes
képeket az LCD kijelzõn. Az LCD kijelzõk általában
rendelkeznek némi tökéletlenséggel, amit az LCD ipar "világos
foltoknak" hív. Bizonyos számú fehér folt jelenlétét eddig
elkerülhetetlennek tartották az LCD gyártás során. A Philips szigorú
minõségellenõrzési rendszerének köszönhetõen azonban a zéró
tolerancia elvét alkalmazza a fehér foltok esetében a hordozható
DVD-lejátszók LCD kijelzõinél.Válassza a Philips hordozható DVDlejátszóját a Philips Zero Bright Dot™ technológiájával az optimális
képminõség eléréséhez.
A garancia szerviz régiónként különbözik. Keresse fel a helyi Philips
képviselõjét részletesebb információért.
2.6 Az USB csatlakozás kompatibilitása
ezen a hordozható DVD lejátszón:
Ez a hordozható DVD lejátszó a legtöbb USB tömegtároló
készüléket (MSD) támogatja, amely az USB MSD standardoknak
megfelel.
— A legelterjedtebb tömegtároló készülékek a flash drive, a
memory stick, jump drive stb.
— Ha a "Lemezmeghajtó" felirat jelenik meg a számítógépén a
tömegtároló készülék számítógéphez való csatlakoztatása után,
akkor az MSD kompatibilis, és működni fog ezzel a hordozható
DVD lejátszóval.
Ha a tömegtároló készülék elemet / hálózati áramot igényel.
Győződjön meg róla, hogy a friss elemet rakott a készülékbe, ill.
töltse fel először az USB készüléket, majd dugja beazt a hordozható
DVD lejátszóba ismét.
2.6.1 Zene:
• Ez a készülék csak a nem védett zeneszámokat és kiterjesztésű
zeneszámokat támogatja:
.mp3
.wma (a modellel együtt változik)
• Az on-line zeneboltokból vásárolt zeneszámokat a készülék nem
támogatja, azokat Digitális Jogok Kezelése (DRM) védelemmel
láttak el.
2.6.2 Képek:
• A készülék a következő kiterjesztésű képfájlokat támogatja:
.jpg
2.6.3 Videók (a modellel együtt változik):
• A készülék támogatja a DivX videofájlokat. A következő
fájlkiterjesztéseket támogatja:
.dixv, .dix
Nem hozható létre közvetlen kapcsolat a számítógép USB
portjától a hordozható DVD lejátszóhoz, ha egyik sem vagy
mindkét mp3 vagy wma fájl a számítógépen található.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati
adaptert a konnektorból, vagy távolítsa el belőle az akkumulátort.
• Az adaptert a csatlakozó dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a
kábelnél fogva.
Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja (AY4127)
Biztonság és karbantartás
• Ne szerelje szét az egységet, a lézersugár veszélyes lehet a
szemre. Minden javítást bízzon szakképzett szerelőre.
• Ha folyadék vagy idegen tárgy került bele, áramtalanítsa a
készüléket, húzza ki a hálózati adapterét.
• Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érhesse hirtelen mechanikai
behatás (pl. ne essen le), mert az üzemzavart okozhat.
Hallás védelem
Halgassa a hangot mОrsОkelt hangerќvel.
• A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása
halláskárosodáshoz vezethet. Ez a termék olyan decibel
skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek esetében
is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb
időtartamú hallgatás esetén is. A magasabb decibel skála a már
halláskárosult használóknak javasolt.
• Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet. Mivel rövid időn
belül a fül "komfort érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz
és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás után, ami
"normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a
fülnek. Ennek elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a
kezdeti kellemes hangszintnek megfelelően, s hagyja meg azon az
egyenletes hangerőn.
BiztonsЗgos hangerќ beЗllТtЗsЗhoz:
• Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
• Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addíg, amíg
kényelmesen hallja a hangot, tisztán és torzítás nélkül.
Csak mОrsОkelt idќtartamig hallgassa:
• A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is,
halláskárosuláshoz vezethet.
• Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és
tartson megfelelő időközönként szünetet a hallgatásban.
GyќzЪdjЪn meg rЧla, hogy a fejhallgatЧ hasznЗlata
kЪzben a kЪvetkezќ szabЗlyokat betartja.
• Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt
időtartamig.
• Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a
hangerőszinthez.
• Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a
környezetében történik.
• Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos
helyzetek esetén.
• Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint
biciklizés, gördeszkázás közben, stb.; ez balesethez vezethet és
sok helyen nem megengedett.
• Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél): A Philips
hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított maximális
hangerejét csak az eredetileg mellékelt típusú fejhallgatóval
garantálja. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul, javasoljuk,
hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg
mellékelt Philips fejhallgatóval egyező modellt rendeljen.
• Biztonság közlekedés közben: ne használja járművezetés vagy
kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.
• Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.
• Ez a termék nem vízálló: Ne merítse a lejátszót vízbe. A lejátszó
házába kerülő víz súlyos károsodást és rozsdásodást okozhat.
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely
alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz,
mert az ilyen vegyszerek károsíthatják a lejátszót külső felületeit.
• A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
Semmilyen veszélyforrást se helyezzünk a készülékre (pl.
Folyadékkal töltött tárgyat, meggyújtott gyertyát).
• Soha ne nyúljon a készülék lencséjéhez, melyet az ábrán az jelzés
mutat.!
Megjegyzés: A készülék burkolata hosszabb használat esetén
felmelegedhet. Ez normális jelenség.
A korongok kezelése
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
korongra.
• Óvja a korongot a közvetlen napfénytől és
más hőforrásoktól.
• Lejátszás után helyezze vissza a korongot a
tokjába.
• A tisztítást végezze belülről kifelé, száraz, szöszmentes
törlőkendővel.
Az LCD képernyő használata
Az LCD képernyő precíziós technológiával készült. Ettől függetlenül
előfordulhat, hogy apró fekete pontok, vagy világos pontok (piros,
kék, zöld) jelennek meg az LCD kijelzőn. Ez a gyártási folyamatból
adódó jelenség, nem hiba.
Környezetvédelmi vonatkozások
A készülék csomagolása fölösleges csomagolóanyagokat nem
tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a
csomagolást könnyen szét lehessen választani egynemě anyagra:
karton, PS, PE, PET.
A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a
szétszerelést egy hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagoló
anyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi
előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyějtőkbe.
Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók
"DivX, DivX" Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivX, Inc.
védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog
által védett anyagok, dokumentumok másolásához szükséges lehet a
szerzői jogok tulajdonosának engedélye.
A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
4 Az egységek feltöltése
4.1 A DVD lejátszó feltöltése
Dugja be a hálózati adaptert
• A PIROS LED jelzi, hogy a töltés folyamatban van.
Ha a készülék nincs használva, akkor kb. 4 órába telik,
hogy teljesen feltöltődjön. Azonban használat közben
több, mint 8 óra szükséges a teljes töltöttség
eléréséhez.
• A PIROS LED kialszik, ha a készülék teljesen
feltöltődött.
Ha az "alacsony akkuszint" ikon megjelenik a képernyőn, kérjük,
töltse fel a lejátszót.
4.2 A távvezérlő üzembe helyezése
1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. Távolítsa el
a műanyag védőfület (csak az első használatba
vételkor).
2 Helyezzen be 1 x CR2025 típusú 3 voltos lítium
elemet, majd zárja vissza a rekeszt.
VIGYÁZAT!
• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő
hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
• Az elem helytelen cseréje robbanáshoz vezethet. Kizárólag
ugyanolyan vagy ugyanolyan típusúval cserélje.
• Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával
járhat, ami a rekesz korroziójához vagy akár az elem
szétrobbanásához vezethet.
• Vagye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.
• Perklorát anyag - különleges kezelést igényel. Látogasson el
a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5 Indítás
5.1 Beállítás
1 Nyomja meg a SETUP gombot. Megjelenik a funkciók listája.
3 Általános információk
Tápforrások
A készülék a mellékelt váltóáramú hálózati adapter, gépkocsi
adapter vagy akkumulátor által táplálva üzemeltethető.
• Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter bemenő feszültsége
illeszkedik a helyi hálózati feszültséghez. Ha nem, a hálózati adapter
és a készülék egyaránt károsodhat.
• Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne érjen nedves
kézzel az adapterhez.
• Gépkocsi adapterrel (szivargyújtóról) történő használat esetén
először ellenőrizze, hogy az adapter bemenő feszültsége illeszkedike a gépkocsi feszültséghez.
2 A 3 / 4 segítségével jelöljön ki egy elemet.
3 A J( or )K segítségével lépjen be egy almenübe.
4 A navigációs gombok használatával jelölje ki a kívánt beállítást,
majd nyomja meg az OK gombot jóváhagyáshoz.
5 A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menü tartalma:
General (Általános)
Language (Nyelv)
Képernyőn Megjelenő Felirat (OSD) kiválasztása
PBC settings (PBC beállítás)
Playback Control funkció BE/KI kapcsolása. Ez a
funkció Super VCD esetén érhető el.
Power save (Energiatakarékosság)
Energiatakarékossági üzemmód BE/KI kapcsolása
DivX (VOD)
DivX (Video-On-Demand) kód megtekintése
Parental (Szülői beállítások)
Szülői beállítások kiválasztása
Set password (Jelszó beállítása)
Jelszó megváltoztatása (alapérték: 1369)
Factory settings (Gyári beállítások)
Gyári beállítások visszaállítása
Video
TV Display (TV-s megjelenítés)
Képernyő képarányának beállítása
TV standard (TV szabvány)
Kimeneti videóformátum beállítása TV
rendszerhez
Audio
Dolby
Dolby kimenet beállítása
Digital (SPDIF) Digitális kimeneti formátum beállítása
5.2 DVD lejátszása
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Helyezze be a DVD-t a lejátszó jobboldalán található
lemeznyílásba.
3 A lejátszó automatikusan elkezdi lejátszani a lemezt.
FONTOS 8 cm-es mini DVD lemezt ne tegyen a lejátszóba!
A DVD lejátszó nem játszik le mini DVD lemezt.
4 Használja a navigációs gombokat 1, 2, 3, 4 a DVD menü egy
elemének kiválasztásához (pl. lejátszás, nyelv kiválasztása, felirat).
5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:
Szünet
Nyomja meg a 2; gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja
meg a 2; gombot
Előző/Következő
Nyomja meg röviden a J( vagy )K gombot
egyszer vagy többször a kívánt fejezet
kiválasztásához
Előretekerés / Visszatekerés
A J( vagy )K gomb ismételt nyomogatásával
gyorsítva keres, 2X, 4X, 8X... sebességgel. A
normál lejátszáshoz nyomja meg a 2; gombot
Hangerőszabályzó
Nyomja meg röviden vagy egymás után
többször a 3 vagy 4 gombot a hangerő
növelése vagy csökkentése érdekében
Stop
Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán
található 9 gombot a lejátszás leállításához
Felirat
Felirat megjelenítési mód változtatása. A funkció
a SUBTITLE vagy az OPTIONS gombbal
érhető el
Nyelv
Nyelv megváltoztatása. A funkció az AUDIO
vagy az OPTIONS gombbal érhető el
Nézőszög
Váltás a DVD-n lévő nézőszögek között. A
funkció az OPTIONS gombbal érhető el
Zoom
Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal
tud mozogni a képernyőn. A funkció a ZOOM
vagy az OPTIONS gombbal érhető el
A-B Ismétlés Lejátszás ismétlésének beállítása. Nyomja meg
az A-B gombot a kezdőpont, majd nyomja meg
ismét az A-B gombot a végpont megadásához.
Ezután a lejátszó ismételni fogja az anyagot. Az
ismétlés visszavonásához nyomja meg az A-B
gombot
5.3 VCD lejátszása
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Helyezze be a VCD-t a lejátszó jobboldalán található
lemeznyílásba.
3 A készülék automatikusan elkezdi lejátszani a lemezt.
4 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:
Szünet
Nyomja meg a 2; gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja
meg a 2; gombot
Előző/Következő
Nyomja meg röviden a J( vagy )K gombot
egyszer vagy többször a kívánt sáv
kiválasztásához
Előretekerés / Visszatekerés
A J( vagy )K gomb ismételt nyomogatásával
gyorsítva keres, 2X, 4X, 6X vagy 8X
sebességgel. A normál lejátszáshoz nyomja meg
a 2; gombot
Hangerőszabályzó
Nyomja meg röviden vagy egymás után
többször a 3 vagy 4 gombot a hangerő
növelése vagy csökkentése érdekében
Stop
Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán
található 9 gombot a lejátszás leállításához
Audio
Néhány VCD csak 2 választható nyelvet kínál.
Ezzel a funkcióval válthat a nyelvek között. A
funkció az AUDIO vagy az OPTIONS
gombbal érhető el
Zoom
Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal
tud mozogni a képernyőn. A funkció a ZOOM
vagy az OPTIONS gombbal érhető el
A-B Ismétlés Lejátszás ismétlésének beállítása. Nyomja meg
az A-B gombot a kezdőpont, majd nyomja meg
ismét az A-B gombot a végpont megadásához.
Ezután a lejátszó ismételni fogja az anyagot. Az
ismétlés visszavonásához nyomja meg az A-B
gombot
5.6 MP3/WMA-CD lejátszása
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Helyezze be a CD-t a lejátszó jobboldalán található
lemeznyílásba.
3 A készülék automatikusan elkezdi lejátszani a lemezt.
4 A navigációs gombok használatával válassza ki a lejátszandó
mappát és MP3/WMA fájlt.
6.2.4 KoaxiЗlis
Digitális audió kimenet, mellyel a lejátszót csatlakoztathatja
házimozi rendszeréhez.
Sárga
7 Hibaelhárítás
Ha a DVD-Video lejátszó meghibásodására utaló jeleket tapasztal,
először nézze át az ellenőrzőlistát. Elképzelhető, hogy valami felett
elsiklott a figyelme.
5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:
Szünet
Nyomja meg a 2; gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja
meg a 2; gombot
Előző/Következő
Nyomja meg röviden a J( vagy )K gombot
egyszer vagy többször a kívánt sáv
kiválasztásához
Előretekerés / Visszatekerés
A J( vagy )K gomb ismételt nyomogatásával
gyorsítva keres sebességgel. A normál
lejátszáshoz nyomja meg a 2; gombot
Hangerőszabályzó
Nyomja meg röviden vagy egymás után
többször a 3 vagy 4 gombot a hangerő
növelése vagy csökkentése érdekében
Ismétlés
Nyomja meg az OPTIONS gombot az 1 szám
ismétlése és az összes szám ismétlése üzemmód
közti váltáshoz
Véletlenszerű lejátszás
Nyomja meg az OPTIONS gombot a
véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolásához.
Stop
Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán
található 9 gombot a lejátszás leállításához
5.7 Kép-CD lejátszása
A lejátszó csak JPEG formátumú képek olvasására képes.
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Helyezze be a CD-t a lejátszó jobboldalán található
lemeznyílásba.
3 A készülék automatikusan elkezdi lejátszani a lemezt.
4 A navigációs gombok használatával válassza ki a lejátszandó
mappát és JPEG fájlt.
5 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:
Szünet
Nyomja meg a 2; gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja
meg a 2; gombot
Előző/Következő
Nyomja meg röviden a J( vagy )K gombot
egyszer vagy többször a kívánt sáv
kiválasztásához
Forgatás
Nyomja meg az OPTIONS gombot egy
forgatási mód kiválasztásához. Az 1 gomb
használatával a képet jobbra forgatja. A 2 gomb
használatával a képet balra forgatja. Nyomja meg
az OPTIONS gombot a forgatási módból való
kilépéshez.
Zoom
Kép kinagyítása; utána a navigációs gombokkal
tud mozogni a képernyőn. A funkció a ZOOM
vagy az OPTIONS gombbal érhető el
Stop
Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán
található 9 gombot a lejátszás leállításához
6 A lejátszás végén a 9 / gombbal tudja a lemezt kiadatni a
lejátszóból.
FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között ne
kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a készüléket; ez a
garancia elvesztésével jár. Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt
javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat.
Ha a fel-sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a
problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
Probléma
Nincs áram
Torz kép
Teljesen eltorzult / a
TV képernyőn nem
látható semmilyen szín
Nincs hang
Az NTSC/PAL beállítás hibás állapotban
lehet. Hangolja össze TV készüléke és a
lejátszó beállításait.
Ellenőrizze a hangcsatlakozásokat. HiFi
erősítő használata esetén próbáljon ki
másik hangforrást.
A korongot nem lehet • Ellenőrizze, nem címkével lefelé lett-e
lejátszani
behelyezve.
• Tisztítsa meg a korongot.
• A korong is lehet hibás. Ennek
ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani egy
másikat.
A lejátszó nem reagál a Célozzon a távvezérlővel közvetlenül a
távvezérlővel kiadott lejátszó érzékelőjére, ami a készülék
parancsokra
előlapján található. Távolítson el minden
tárgyat a jel útjából. Ellenőrizze vagy
cserélje ki az elemeket.
A DVD képe torz,
Csak a TV készülék által fogadni képes
vagy csak fekete(PAL/NTSC) formátumú korongot
fehérben élvezhető
használjon.
Nincs hang a digitális Ellenőrizze a digitális csatlakozásokat.
kimeneten
A lejátszó nem reagál • A műveleteket a korong nem támogatja.
semmilyen parancsra • Olvassa el a koronghoz mellékelt
lejátszási utasításokat.
A lejátszó melegszik
A készülék burkolata hosszabb használat
esetén felmelegedhet.
Ez normális jelenség.
A kijelző elhalványul, Az eszköz energiát spórol a hosszabb
ha kihúzza a
működési idő érdekében az akkumulátoros
konnektorból
működés mellett. Mindez normális. A
fényerősséget a SETUP funkcióval
állíthatja be.
A lejátszó nem tölt
5.8 Lejátszás USB-ről
Az USB port a JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 fájlok
lejátszását támogatja.
A DVD-ről USB portra való adatátvitel és -rögzítés nem
lehetséges
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Dugjon rá egy USB flash meghajtót vagy egy USB memóriakártya
olvasót az USB csatlakozóra.
3 A lejátszó automatikusan megnyitja és megjeleníti az USB flash
eszköz tartalmát.
4 A navigációs gombok használatával válassza ki a megnyitni kívánt
fájlt, majd nyomja meg az OK gombot.
5 A lejátszás végén húzza ki az USB flash meghajtót vagy USB
memóriakártya olvasót a lejátszóból
6 További funkciók
6.1 A DISPLAY menü
Ha lejátszás közben megnyomja a DISPLAY gombot, akkor a
következő menü fog megjelenni, és módosíthatja a következő
beállításokat:
Megoldás
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét
vége megfelelően a helyén van-e.
• Egy másik eszközt csatlakoztatva
ellenőrizze, hogy van-e áram a
konnektorban.
• Ellenőrizze az akkumulátor csomag
megfelelő elhelyezkedését.
• Ellenőrizze a gépkocsi adapter megfelelő
csatlakozását.
• Vizsgálja meg, nincs-e szennyeződés,
ujjlenyomat a korong felületén. Tisztítsa
meg a korongot belülről kifelé törölve,
száraz, szöszmentes törlőkendővel.
• Kis mértékű képtorzulás néha
előfordulhat. Ez nem utal
meghibásodásra.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége
megfelelően a helyén van-e.
Egy másik eszközt csatlakoztatva ellenőrizze,
hogy van-e áram a konnektorban.
Ellenőrizze a gépkocsi adapter megfelelő
csatlakozását.
Csak 12 V-os autós töltőt használjon
(személyautó esetén), 24 V-os autós töltőt
ne (teherautónál)
A környezeti hőmérséklet 0° és 35° között
legyen. Az elektronikus alkatrészek védelme
érdekében a lejátszó töltése túl hideg vagy
túl meleg esetén leáll.
A készülék megfelel az Európai Közösség rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó előírásainak.
8 Műszaki adatok
Méretek
25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Súly
0.97 kg / 2.13 lb
Tápellátás
Egyenáram 9V 1.8A
Áramfogyasztás
≤ 20W
Üzemi hőmérséklet tartomány
0 - 45°C (32 - 113°F)
A lézer hullámhossza
650nm
Videorendszer
NTSC / PAL / AUTO
A PHILIPS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes
figyelmeztetés nélkül változtasson a termék kivitelén és
jellemzőin.
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé
tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére
vonatkozóan.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók
A szerzoi jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes
programokat, az adatállományokat, a rádió- és televízióadásokat,
valamint a hangfelvételeket, jogosulatlan másolása a szerzoi jogok
megsértését jelentheti és buncselekményt valósíthat meg. Ez a
készülék ilyen célokra nem használható.
Az elhasznált termék hulladékkezelése
5.4 Super (S)-VCD lejátszása
Néhány (Super) Video CD támogatja a PBC (Play Back Control)
funkciót. Ennek segítségével Ön interaktív módon játszhatja le a
CD-t, a megjelenő menüt követve.
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Helyezze be az (S)VCD-t a lejátszó jobboldalán található
lemeznyílásba. Ha a PBC be van kapcsolva, akkor a képernyőn
megjelenik a lemez index menüje.
3 A numerikus billentyűzet 0-9 gombjai segítségével válasszon ki
egy jelenetet, vagy válasszon ki egy lejátszási opciót.
4 A visszatéréshez nyomja meg a távirányító RETURN gombját.
5 A Playback Control üzemmód be-/kikapcsolásához menjen a
SETUP menübe, és válassza ki a PBC settings (PBC
beállítások) opciót.
Turn off LCD (LCD kikapcsolása)
Néhány esetben kikapcsolhatja a kijelzőt, pl.
mikor a lejátszót TV-hez csatlakoztatja vagy
mikor zene CD-t játszik le. Ezzel akkuenergiát
spórolhat
Brightness (Fényerő)
Segítségével beállíthatja a képernyő fényerejét
Contrast (Kontraszt)
Segítségével beállíthatja a képernyő kontrasztját
Color (Szín)
Segítségével beállíthatja a képernyő
színhőmérsékletét: hideg, meleg, vagy normál.
Battery level (Akkuszint)
Az akku töltöttségi szintjét mutatja
5.5 Zene CD lejátszása
6.2 Csatlakozás
1 Nyomja meg röviden a lejátszó tetején található POWER ON
gombot a készülék bekapcsolásához.
2 Helyezze be a CD-t a lejátszó jobboldalán található
lemeznyílásba.
3 A készülék automatikusan elkezdi lejátszani a lemezt.
4 Lejátszás közben a következő funkciók elérhetőek:
Szünet
Nyomja meg a 2; gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez. A folytatáshoz ismét nyomja
meg a 2; gombot
Előző/Következő
Nyomja meg röviden a J( vagy )K gombot
egyszer vagy többször a kívánt sáv
kiválasztásához
Előretekerés / Visszatekerés
A J( vagy )K gombok nyomogatásával gyorsítva
keres.
Hangerőszabályzó
Nyomja meg röviden vagy egymás után
többször a 3 vagy 4 gombot a hangerő
növelése vagy csökkentése érdekében
Ismétlés
Nyomja meg az OPTIONS gombot az 1 szám
ismétlése és az összes szám ismétlése üzemmód
közti váltáshoz
Véletlenszerű lejátszás
Nyomja meg az OPTIONS gombot a
véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsolásához.
Stop
Nyomja meg röviden a lejátszó jobboldalán
található 9 gombot a lejátszás leállításához
6.2.1 FejhallgatЧ
Csatlakoztassa a fejhallgatót a lejátszó oldalán található egyik
fejhallgató bemenetbe.
6.2.2 TV
A lejátszót csatlakoztathatja egy TV-hez, hogy azon élvezze a
DVD-t.
Fehér
Piros
Sárga
6.2.3 AV bemenet
Csatlakoztathat a lejátszóhoz más eszközöket, pl. digitális videó
rekordert, digitális kamerát, stb.
Fehér
Piros
Sárga
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és
újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával
tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbó
lum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK
Európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok
szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja
az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív
következmények megelőzésében.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement