Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual

Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual
Brilliance
272P7
www.philips.com/welcome
EL Εγχειρίδιο χρήστη
1
Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 28
Αντιμετώπιση προβλημάτων &
συνήθεις ερωτήσεις
32
Πίνακας περιεχομένων
1. Σημαντικό ����������������������������������1
1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας και
συντήρηση ���������������������������������1
1.2 Περιγραφές συμβολισμών ���������3
1.3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού
συσκευασίας ������������������������������3
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη ������������5
2.1 Εγκατάσταση ������������������������������5
2.2 Λειτουργία της οθόνης ���������������7
2.3MultiView ����������������������������������11
2.4 Βγάλτε το Συναρμολόγημα βάσης
για Στήριξη VESA ���������������������14
3. Βελτιστοποίηση εικόνας ��������15
3.1 SmartImage �����������������������������15
3.2 SmartContrast ��������������������������17
4. PowerSensor™ �����������������������18
5. Ενσωματωμένη Webcam με
μικρόφωνο ������������������������������20
5.1 Απαιτήσεις συστήματος PC ����20
5.2 Χρήση της συσκευής ���������������20
6. Λειτουργία αλυσιδωτής
σύνδεσης ��������������������������������22
7. Τεχνικές Προδιαγραφές ���������23
7.1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες
λειτουργίες �������������������������������26
8. Διαχείριση ενέργειας ��������������27
9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση
πελάτη �������������������������������������28
9.1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις
επίπεδες οθόνες της Philips �����28
9.2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση
Πελάτη �������������������������������������31
10.Αντιμετώπιση προβλημάτων &
συνήθεις ερωτήσεις ���������������32
10.1.................................Αντιμετώπιση
προβλημάτων ��������������������������32
10.2............................ Γενικές Συνήθεις
Ερωτήσεις ��������������������������������34
1. Σημαντικό
• Απομακρύνετε οποιοδήποτε
αντικείμενο μπορεί να πέσει μέσα
στις οπές αερισμού ή να αποτρέψει
τη σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών
συστημάτων της οθόνης.
1. Σημαντικό
Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε
χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε
λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε
την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές
πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με
τη λειτουργία της οθόνης σας.
• Μην φράζετε τις οπές αερισμού στο
περίβλημα.
• Κατά την τοποθέτηση της οθόνης,
σιγουρευτείτε πως υπάρχει εύκολη
πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας
και την πρίζα.
Η εγγύηση της Philips ισχύει υπό
την προϋπόθεση ότι το προϊόν
χρησιμοποιήθηκε σωστά για την
προβλεπόμενη χρήση του, σύμφωνα
με τις οδηγίες λειτουργίας και εφόσον
παρουσιάσετε το αρχικό τιμολόγιο ή την
απόδειξη αγοράς σε μετρητά, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς, το
όνομα του αντιπροσώπου καθώς και ο
αριθμός μοντέλου και παραγωγής του
προϊόντος.
• Εάν απενεργοποιήσετε την οθόνη
βγάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας,
περιμένετε για 6 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος
για φυσιολογική λειτουργία.
• Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε
πάντα το εγκεκριμένο καλώδιο
τροφοδοσίας που παρέχεται από
τη Philips. Αν λείπει το καλώδιο
τροφοδοσίας σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο
επισκευών. (Παρακαλούμε ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Κέντρο Πληροφόρησης
Πελατών)
1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας και
συντήρηση
• Μην υποβάλλετε την οθόνη σε
σοβαρούς κραδασμούς ή συνθήκες
έντονης σύγκρουσης κατά τη
λειτουργία.
Προειδοποιήσεις
Η χρήση ελέγχων, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που
καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ίσως
σας εκθέσουν σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
ηλεκτρολογικούς ή και μηχανικούς
κινδύνους.
• Μη χτυπάτε ούτε να ρίχνετε την οθόνη
κατά τη λειτουργία της ή κατά τη
μεταφορά.
Συντήρηση
Διαβάστε και ακολουθείτε τις οδηγίες
αυτές όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε το
μόνιτορ του Η/Υ σας.
• Για να προστατεύσετε την οθόνη
σας από πιθανές ζημίες, μην ασκείτε
υπερβολική πίεση στο πάνελ LCD.
Όταν μεταφέρετε την οθόνη σας,
κρατήστε την από το πλαίσιο για να
τη σηκώσετε. Μη σηκώνετε την οθόνη
τοποθετώντας το χέρι ή τα δάχτυλά
σας πάνω στην LCD οθόνη.
Λειτουργία
• Κρατήστε την οθόνη μακριά από
την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως,
πολύ δυνατά φώτα και μακριά από
φούρνους ή άλλη πηγή θερμότητας.
Παρατεταμένη έκθεση σε αυτό τον
τύπο περιβάλλοντος ενδέχεται να
οδηγήσει σε αποχρωματισμό και
βλάβη στην οθόνη.
• Βγάλτε την οθόνη από την πρίζα όταν
δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε
για εκτεταμένη χρονική περίοδο.
1
1. Σημαντικό
•
•
Βγάλτε την οθόνη από την πρίζα αν
πρέπει να την καθαρίσετε με ένα
ελαφρώς υγρό πανί. Μπορείτε να
σκουπίσετε την οθόνη με ένα στεγνό
πανί όταν είναι κλειστή η τροφοδοσία.
Όμως, ποτέ μη χρησιμοποιείτε
οργανικούς διαλύτες, όπως αλκοόλη,
ή υγρά με βάση την αμμωνία για να
καθαρίσετε την οθόνη σας.
περίοδο μπορεί να προκαλέσει "κάψιμο"
της εικόνας, που είναι επίσης γνωστό και
ως "μετά-εικόνα" ή "εικόνα-φάντασμα",
στην οθόνη σας.
•
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης βλάβης στη
συσκευή, μην εκθέτετε την οθόνη σε
σκόνη, βροχή, νερό, ή σε περιβάλλον με
υπερβολική υγρασία.
•
Αν η οθόνη σας βραχεί, σκουπίστε
την με ένα στεγνό πανί το δυνατόν
συντομότερο.
•
Αν εισέλθουν ξένες ουσίες ή νερό
στην οθόνη σας, παρακαλούμε
κλείστε αμέσως την τροφοδοσία
και αποσυνδέστε το καλώδιο της
τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε
την ξένη ουσία ή το νερό και στείλτε την
στο κέντρο συντήρησης.
•
Μην αποθηκεύετε ούτε να χρησιμοποιείτε
την οθόνη σε τοποθεσίες που είναι
εκτεθειμένες σε θερμότητα, άμεσο ηλιακό
φως ή εξαιρετικό κρύο.
•
Για να έχετε πάντα την καλύτερη δυνατή
απόδοση της οθόνης σας και να τη
χρησιμοποιήσετε για περισσότερο καιρό,
παρακαλούμε χρησιμοποιείτε την οθόνη
σε μια τοποθεσία η οποία να εμπίπτει
στα ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας και
υγρασίας.
Προειδοποίηση
Αδυναμία ενεργοποίησης προστασίας
οθόνης ή μίας εφαρμογής περιοδικής
ανανέωσης οθόνης ενδέχεται να οδηγήσει
σε σοβαρά συμπτώματα "καψίματος" ή
"μετα-εικόνας" ή "εικόνας-φαντάσματος"
που δε θα εξαφανιστούν και δεν μπορούν
να επιδιορθωθούν. Η ζημία που αναφέρεται
παραπάνω δεν καλύπτεται από την εγγύησή
σας.
Σέρβις
•
Το κάλυμμα του πλαισίου θα πρέπει να
ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό σέρβις.
•
Αν χρειάζεστε κάποιο έγγραφο, για
επισκευές ή ενσωμάτωση, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο
επισκευών. (παρακαλούμε ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "Κέντρο Πληροφόρησης
Πελατών")
•
Για πληροφορίες για τη μεταφορά,
ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές
προδιαγραφές".
•
Μην αφήνετε την οθόνη σας στο
αυτοκίνητο/το χώρο αποσκευών άμεσα
εκτεθειμένη στον ήλιο.
• Θερμοκρασία: 0-40°C 32-104°F
• Υγρασία: 20-80% ΣΥ
Σημαντικές πληροφορίες για Κάψιμο/εικόνα
φάντασμα
•
Το "Κάψιμο", η "μετα-εικόνα" ή η "εικόναφάντασμα", είναι ένα ευρέως γνωστό
φαινόμενο στην τεχνολογία οθόνης
LCD. Στις περισσότερες περιπτώσεις
η "καμένη εικόνα", ή "μετα-εικόνα" ή
"εικόνα-φάντασμα" θα εξαφανιστεί
βαθμιαία σε ένα χρονικό διάστημα μετά
την απενεργοποίηση της οθόνης.
Σημείωση
Συμβουλευτείτε έναν τεχνικό σέρβις αν η
οθόνη δε λειτουργεί φυσιολογικά, ή αν δεν
είστε σίγουροι για το ποια διαδικασία να
ακολουθήσετε, όταν έχετε ακολουθήσει τις
οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται σε αυτό
το εγχειρίδιο.
Ενεργοποιείτε πάντα ένα κινούμενο
πρόγραμμα προστασίας της οθόνης όταν
αφήνετε την οθόνη χωρίς επιτήρηση.
Ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή
περιοδικής ανανέωσης της οθόνης, αν
η οθόνη σας πρόκειται να προβάλλει
αμετάβλητο στατικό περιεχόμενο.
Η αδιάλειπτη εμφάνιση ακίνητων ή
στατικών εικόνων για εκτεταμένη χρονική
2
1. Σημαντικό
1.3 Απόρριψη προϊόντος και
υλικού συσκευασίας
1.2 Περιγραφές συμβολισμών
Οι επόμενες υποπαράγραφοι περιγράφουν
τους συμβατικούς συμβολισμούς που
χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού - WEEE
Σημειώσεις, Προσοχή και Προφυλάξεις
Σε όλο αυτόν τον οδηγό, ορισμένα κείμενα
μπορεί να συνοδεύονται από ένα εικονίδιο
και να εμφανίζονται με έντονα ή πλάγια
γράμματα. Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν
σημειώσεις, ενδείξεις προσοχής ή
προειδοποιήσεις. Χρησιμοποιούνται ως
εξής:
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used
electrical and electronic appliances,
this product may not be disposed of
with normal household waste. You are
responsible for disposal of this equipment
through a designated waste electrical
and electronic equipment collection. To
determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic,
contact your local government office, the
waste disposal organization that serves
your household or the store at which you
purchased the product.
Σημείωση
Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει μια
σημαντική πληροφορία και συμβουλές
που σας διευκολύνουν να αξιοποιήσετε
καλύτερα το σύστημα του ηλεκτρονικού
σας υπολογιστή.
Προσοχή
Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει πως να
αποφύγετε είτε πιθανή ζημιά στο υλικό σας
είτε απώλεια των δεδομένων σας.
Προειδοποίηση
Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει το
ενδεχόμενο σωματικού τραυματισμού και
περιγράφει τον τρόπο για να αποφύγετε το
πρόβλημα.
Your new monitor contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials
and to minimize the amount to be disposed
of.
Ορισμένες προειδοποιήσεις μπορεί να
εμφανιστούν με εναλλακτικές μορφές
και μπορεί να μην συνοδεύονται από
ένα εικονίδιο. Σε ανάλογες περιπτώσεις,
η συγκεκριμένη παρουσίαση της
προειδοποίησης επιβάλλεται από την
σχετική κανονιστική αρχή.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable into
mono materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives to optimize
3
1. Σημαντικό
the environmental performance of the
organization's product, service and
activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important
of making products that can easily
be recycled. At Philips, end-of-life
management primarily entails participation
in national take-back initiatives and
recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and
related packaging material) in accordance
with all Environmental Laws and taking
back program with the contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components which
can be recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
Εγκαταστήστε τη βάση
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
1. Τοποθετήστε την οθόνη ανάποδα
επάνω σε μία μαλακή επιφάνεια.
Προσέξτε να μην προκληθούν
γρατζουνιές ή ζημίες στην οθόνη.
2.1 Εγκατάσταση
Περιεχόμενα συσκευασίας
Brilliance
272P7
Quick
Start
272P
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Κρατήστε τη βάση και με τα δύο χέρια.
(1) Συνδέστε απαλά τη βάση στην
περιοχή στήριξης VESA μέχρι να
κλειδώσει το μάνδαλο στη βάση.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
* CD
Power
*USB
*HDMI
*DP
(2) Προσαρτήστε απαλά τη βάση στο
στήριγμα.
(3) Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για
να σφίξετε τη βίδα που βρίσκεται
στο κάτω μέρος της βάσης
ασφαλίστε τη βάση στο στήριγμα
σφιχτά.
*Audio
*VGA
1
*mini DP
2
*Διαφέρει ανάλογα με την περιοχή
3
Προειδοποιήσεις
5
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
Σύνδεση με τον Η/Υ σας
Σύνδεση με τον Η/Υ
USB
1. Συνδέστε σφικτά το καλώδιο
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Fast Charger
11
10
2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας
του από την πρίζα.
9
2
12
1
3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος της
οθόνης στον συνδετήρα βίντεο στο
πίσω μέρος του υπολογιστή σας.
MHL-HDMI
3
4
5
6
7
8
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του
υπολογιστή σας και της οθόνης σας σε
μια κοντινή πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και
την οθόνη. Αν στην οθόνη εμφανιστεί
κάποια εικόνα, η εγκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί.
Διανομέας USB
Για να συμμορφωθείτε με τα Διεθνή
πρότυπα ενέργειας, ο διανομέας/
οι θύρες USB αυτής της οθόνης είναι
απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια των
λειτουργιών αναστολής λειτουργίας και
απενεργοποίησης.
1 Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
2 Είσοδος MHL-HDMI
3 Είσοδος θύρας οθόνης
4 Είσοδος θύρας mini Display
Οι συνδεδεμένες συσκευές USB δεν θα
λειτουργήσουν σε αυτήν την κατάσταση.
5 Είσοδος VGA
6 Έξοδος DisplayPort
Για να θέσετε μόνιμα τη λειτουργία USB
σε κατάσταση "ΕΝΕΡΓΟ", μεταβείτε
στο μενού OSD, στη συνέχεια επιλέξτε
"Κατάσταση αναμονής USB" και μεταβείτε
σε κατάσταση "ΕΝΕΡΓΟ".
7 Είσοδος ήχου & Υποδοχή ακουστικών
8 Είσοδος ρεύματος AC
9 Διακόπτης ισχύος
10 USB ανάντη
11 USB κατάντη
Φόρτιση USB
12 Γρήγορος φορτιστής USB/Καθοδικό
Αυτή η οθόνη διαθέτει θύρες
USB με τυπική έξοδο ισχύος,
συμπεριλαμβανομένων μερικών με
λειτουργία φόρτισης USB (αναγνωρίσιμα
με το εικονίδιο ισχύος ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις θύρες για τη
φόρτιση του έξυπνου τηλεφώνου σας ή
την τροφοδοσία του εξωτερικού σκληρού
δίσκου σας, για παράδειγμα. Η οθόνη
πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη
USB (downstream)
6
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία.
• Προσπαθήστε να κρατήσετε τους
δέκτες USB2.0 μακριά από την
υποδοχή σύνδεσης USB3.0.
Ορισμένες επιλεγμένες οθόνες Philips
ενδέχεται να μην τροφοδοτούν ή
φορτίζουν τη συσκευή σας όταν μπαίνει
σε κατάσταση αναμονής (αναβοσβήνει
ή λευκή ένδειξη ενέργειας). Σε αυτή την
περίπτωση, μπείτε στο μενού OSD και
επιλέξτε "USB Standby Mode" (Φόρτιση
USB), στη συνέχεια, πραγματοποιήστε
εναλλαγή της λειτουργίας σε κατάσταση
"ON" (ΕΝΕΡΓΟ) (προεπιλογή = OFF
(ΑΝΕΝΕΡΓΟ)). Αυτό θα διατηρήσει τις
λειτουργίες τροφοδοσίας και φόρτισης
USB ενεργές ακόμη και όταν η οθόνη
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.





• Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο
επέκτασης USB ή ένα διανομέα USB
για να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ
του ασύρματου δέκτη σας και της
θύρας σύνδεσης USB3.0.
2.2 Λειτουργία της οθόνης
Περιγραφή του πλήκτρων ελέγχου
8
9
10



 
  



272P
Σημείωση
Εάν απενεργοποιήσετε την οθόνη
σας μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας
οποιαδήποτε στιγμή, όλες οι θύρες USB
θα απενεργοποιηθούν.
3
Προειδοποίηση:
7 6
Οι ασύρματες συσκευές USB 2.4Ghz,
όπως ασύρματο ποντίκι, πληκτρολόγιο
και ακουστικά, ενδέχεται να εμφανίζουν
παρεμβολές από το σήμα υψηλής
ταχύτητας των συσκευών USB 3.0, που
ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειωμένη
απόδοση της ραδιοφωνικής μετάδοσης.
Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε τις
παρακάτω μεθόδους για να συμβάλετε
στη μείωση των αποτελεσμάτων της
παρεμβολής.
5
4
2
1
Ενεργοποιήστε και
απενεργοποιήστε την
τροφοδοσία της οθόνης.
Πρόσβαση στο μενού OSD
(εμφάνισης επί της οθόνης).
Επιβεβαίωση για την
προσαρμογής της OSD.
Προσαρμογή του μενού
OSD.
7
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
USER
MULTIVIEW
Κλειδί προτιμήσεων χρήστη.
Προσαρμόστε τη λειτουργία
προτιμήσεών σας από το
OSD για να αποτελέσει το
"κλειδί χρήστη".
PIP/PBP/Ανενεργό/
Εναλλαγή
Επιστροφή στο
προηγούμενο επίπεδο OSD.

Φως δραστηριότητας Webcam
9
Webcam 2,0 Megapixel



 


Πλήκτρο συντόμευσης
SmartImage. Υπάρχουν
8 λειτουργίες για να
επιλέξετε: Office (Γραφείο),
Photo (Φωτογραφία),
Movie (Ταινία), Game
(Παιχνίδι), Economy
(Οικονομικό), LowBlue
Mode (Λειτουργία χαμηλού
μπλε), SmartUniformity
(Έξυπνη ομοιομορφία), Off
(Απενεργ.).
8

Βασικές και απλές οδηγίες στα πλήκτρα
ελέγχου
Στην OSD που φαίνεται παραπάνω
μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα
στο μπροστινό πλαίσιο της οθόνης για να
μετακινηθεί ο δρομέας και να πατήσετε το
πλήκτρο OK για να επιβεβαιωθεί η επιλογή
ή για αλλαγή.
Το μενού OSD
Παρακάτω δίνεται μια γενική άποψη
της δομής των ενδείξεων στην οθόνη.
Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε
πληροφοριακά όταν αργότερα θελήσετε να
περιεργαστείτε τις διάφορες ρυθμίσεις.
10 Μικρόφωνο
Περιγραφή των ενδείξεων στην οθόνη
Τι είναι οι ενδείξεις στην οθόνη (OSD);
Οι ενδείξεις στην οθόνη (OSD) είναι ένα
χαρακτηριστικό σε όλες τις οθόνες LCD της
Philips. Επιτρέπουν σε έναν τελικό χρήστη
να ρυθμίσει την απόδοση της οθόνης ή
να επιλέξει απευθείας λειτουργίες της
οθόνης μέσω ενός παραθύρου οδηγιών
επί της οθόνης. Στην οθόνη εμφανίζεται
μια διεπαφή φιλική προς το χρήστη όπως
φαίνεται παρακάτω:
8
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
Main menu
Sub menu
PowerSensor
On
LightSensor
Off
On
LowBlue Mode
On
0, 1, 2, 3, 4
Off
1, 2, 3
Off
Input
VGA
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Picture
PIP/PBP
Audio
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
On, Off
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input
VGA, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
PIP Size
Small, Middle, Large
PIP Position
Swap
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right,
Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, MHL-HDMI, DisplayPort,
Mini DP
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source
Volume
Input
Setup
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Displayport
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
9
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
Ρύθμιση ύψους
Ειδοποίηση για την ανάλυση
Αυτή η οθόνη έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη
απόδοση στην εγγενή της ανάλυση,
3840 × 2160 @ 60 Hz. Όταν η οθόνη
ενεργοποιηθεί με διαφορετική ανάλυση,
εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη:
Use 3840 × 2160 @ 60 Hz for best results
(Χρησιμοποιήστε 3840 × 2160 @ 60 Hz
για καλύτερα αποτελέσματα).
150mm
Η προβολή της ειδοποίησης για την εγγενή
ανάλυση μπορεί να απενεργοποιηθεί
από το Ρυθμίσεις στο μενού της OSD
(Εμφάνισης επί της Οθόνης).
Περιστρέψτε
Φυσική λειτουργία
Κλίση
30
-5
0˚
90˚
Περιστροφή
-175
+175
10
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
Π
ώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε
το MultiView μέσω πλήκτρου
ενεργοποίησης;
1. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης
απευθείας στον εμπρόσθιο
δακτύλιο.
2.3 MultiView
Τι είναι;
Το Multiview επιτρέπει ενεργή διπλή
σύνδεση και προβολή ώστε να μπορείτε
να εργαστείτε με πολλές οθόνες, όπως Η/
Υ και φορητού υπολογιστή, δίπλα-δίπλα,
ταυτόχρονα, καθιστώντας εύκολη την
πολυδιεργασία.
Γιατί το χρειάζομαι;
Με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση της
οθόνης Philips MultiView μπορείτε να
γνωρίσετε ένα νέο κόσμο συνδεσιμότητας
με εύκολο τρόπο, στο γραφείο ή στο
σπίτι σας. Με την οθόνη αυτή, μπορείτε
να απολαύσετε άνετα πολλαπλές
πηγές περιεχομένου σε μία οθόνη. Για
παράδειγμα: Ίσως επιθυμείτε να ρίξετε μία
ματιά στην τροφοδοσία βίντεο ζωντανών
ειδήσεων με ήχο στο μικρό παράθυρο, τη
στιγμή που εργάζεστε στο τελευταίο blog
σας, ή ίσως επιθυμείτε να επεξεργαστείτε
ένα αρχείο Excel από το Ultrabook σας,
ενώ είσαστε συνδεδεμένοι σε ασφαλές
intranet μίας επιχείρησης για πρόσβαση
σε αρχεία από σταθερό υπολογιστή.
2. Εμφανίζεται το μενού επιλογής
MultiView. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼
για να επιλέξετε.

 




3. Πατήστε το πλήκτρο
για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και
κατόπιν εξέλθετε αυτόματα.
Π
ώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
MultiView μέσω μενού OSD;
Πέραν του να πατήσετε το πλήκτρο
ενεργοποίησης
απευθείας
στον εμπρόσθιο δακτύλιο, η λειτουργία
MultiView μπορεί και αυτή να επιλεγεί στο
μενού OSD.
1. Πατήστε το πλήκτρο
στον
εμπρόσθιο δακτύλιο για να εισέλθετε
στην Οθόνη Μενού OSD.
11
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη


 

 

 

Ανοίξτε υποπαράθυρο
δίπλα-δίπλα μιας άλλης
πηγής σήματος.
 

A
(main)
B
A
(main)
B

όταν η υποπηγή δεν έχει
εντοπιστεί:

 
2. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να
επιλέξετε βασικό μενού [PIP / PBP],
κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
.
Σημείωση
Η μαύρη λωρίδα εμφανίζεται στο πάνω
και κάτω μέρος της οθόνης για τη σωστή
αναλογία εικόνας όταν χρησιμοποιείται
η λειτουργία PBP. Αν θέλετε να βλέπετε
πλήρη οθόνη από το ένα άκρο στο άλλο,
ρυθμίστε τις αναλύσεις των συσκευών
σας ως αναδυόμενη ανάλυση προσοχής
και θα μπορείτε να βλέπετε τις οθόνες
προέλευσης 2 συσκευών να προβάλλονται
σε αυτήν την οθόνη από το ένα άκρο στο
άλλο χωρίς μαύρες λωρίδες. Σημειώστε ότι
το αναλογικό σήμα δεν υποστηρίζει πλήρη
οθόνη στη λειτουργία PBP.
3. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να
επιλέξετε βασικό μενού [PIP / PBP
Mode] (Λειτουργία PIP / PBP), κατόπιν
πατήστε το πλήκτρο
.
4. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να
επιλέξετε [PIP] ή [PBP].
5. Τώρα, μπορείτε να κινηθείτε προς τα
πίσω για να ορίσετε τα [PIP / PBP
Input] (Είσοδος PIP / PBP), [PIP Size]
(Μέγεθος PIP), [PIP Position] (Θέση
PIP), ή [Swap] (Εναλλαγή).
• PIP / PBP Input (Είσοδος PIP / PBP):
Υπάρχουν πέντε διαφορετικές είσοδοι
βίντεο για να επιλέξετε ως υποπηγή
προβολής: [VGA], [MHL-HDMI],
[DisplayPort] και [Mini DP].
Ανατρέξτε στον πιο κάτω πίνακα για
συμβατότητα κύριας/υπό- πηγής εισόδου.
6. Πατήστε το πλήκτρο
για
επιβεβαίωση της επιλογής σας.
MultiViewσε μενού OSD
• PIP / PBP Mode (Λειτουργία PIP /
PBP): Υπάρχουν δυο λειτουργίες για
το MultiView: [PIP] και [PBP].
[PIP]: Picture in Picture
Ανοίξτε υποπαράθυρο
μιας άλλης πηγής
σήματος.
B
A (main)
ΚΥΡΙΑ
ΠΗΓΗ
όταν η υποπηγή δεν έχει
εντοπιστεί:
A
B
(xl)
(main)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΗΓΗΣ
(xl)
MHL- Display Mini
Είσοδοι VGA
HDMI Port
DP
VGA
●
●
●
●
MHL●
●
●
●
HDMI
Display
●
●
●
●
Port
Mini DP ●
●
●
●
• PIP Size (Μέγεθος PIP): Όταν είναι
ενεργοποιημένο το PIP, υπάρχουν
τρία μεγέθη υποπαραθύρου για να
[PBP]: Picture by Picture
12
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
επιλέξετε: [Small] (Μικρό), [Middle]
(Μεσαίο), [Large] (Μεγάλο).
• Off (Απενεργ.): Διακοπή της
λειτουργίας MultiView.
B
Small
A (main)
Middle
A (main)
Large
• PIP Position (Θέση PIP): Όταν είναι
ενεργοποιημένο το PIP, υπάρχουν
τέσσερις θέσεις υποπαραθύρου για να
επιλέξετε:
Πάνω αριστερά
B
A
Πάνω δεξιά
B
A (main)
(main)
Κάτω αριστερά
B
Σημείωση
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SWAP,
η πηγή βίντεο και ήχου θα εναλλάξει
ταυτόχρονα.
A
Κάτω δεξιά
A (main)
B
(main)
• Swap (Ανταλλαγή): Η
κύρια πηγή
εικόνας και η
υποπηγή εικόνας
εναλλάσσονται
στην οθόνη.
Εναλλάξτε πηγή A και B στη λειτουργία
[PIP]:
B
A (main)
A
↔
B (main)
Εναλλάξτε πηγή A και B στη λειτουργία
[PBP]:
A
(main)
B
↔
B (main)
A
13
2. Ρυθμίζοντας την οθόνη
2.4 Βγάλτε το Συναρμολόγημα
βάσης για Στήριξη VESA
Πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση
της βάσης της οθόνης, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες για αποφύγετε κάποιον
τραυματισμό ή ζημία.
1. Επεκτείνετε τη βάση της οθόνης στο
μέγιστο ύψος της.
Σημείωση
Αυτή η οθόνη αποδέχεται μία 100mm
x 100mm διεπαφή στήριξης συμβατή
με το VESA. Βίδα στήριξης Μ4 VESA.
Επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή
για επιτοίχια εγκατάσταση.
100mm
2. Τοποθετήστε την οθόνη ανάποδα
επάνω σε μία μαλακή επιφάνεια.
Προσέξτε να μην προκληθούν
γρατζουνιές ή ζημίες στην οθόνη.
Κατόπιν σηκώστε το στήριγμα της
οθόνης.
100mm
3. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο
απελευθέρωσης, γείρετε τη βάση και
σύρετέ τη προς τα έξω.
14
3. Βελτιστοποίηση εικόνας
Πώς θα ενεργοποιήσω το SmartImage;
3. Βελτιστοποίηση εικόνας
3.1 SmartImage
Τι είναι;
Το SmartImage παρέχει προεπιλογές
οι οποίες βελτιστοποιούν την εικόνα για
διαφορετικούς τύπους περιεχομένου,
προσαρμόζοντας δυναμικά τη φωτεινότητα,
την αντίθεση, το χρώμα και την ευκρίνεια
σε πραγματικό χρόνο. Είτε εργάζεστε
με εφαρμογές κειμένου, είτε προβάλλετε
εικόνες ή παρακολουθείτε βίντεο, το Philips
SmartImage παρέχει μοναδική βέλτιστη
απόδοση οθόνης.
1. Πατήστε
για να εκκινήσετε το
SmartImage στο μενού εμφάνισης επί
της οθόνης (OSD).
2. Συνεχίστε να πατάτε
για εναλλαγή
ανάμεσα στις επιλογές Γραφείο,
Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι,
Οικονομικό και Απενεργ..
Γιατί το χρειάζομαι;
Θέλετε μια οθόνη η οποία προσφέρει
βέλτιστη προβολή για όλους τους
αγαπημένους σας τύπους περιεχομένου,
το λογισμικό SmartImage προσαρμόζει
δυναμικά τη φωτεινότητα, την αντίθεση,
το χρώμα και την ευκρίνεια σε πραγματικό
χρόνο ώστε να βελτιώσει την οπτική σας
απόλαυση από την οθόνη.
3. Το SmartImage που εμφανίζεται στην
οθόνη του θα παραμείνει ενεργό για 5
δευτερόλεπτα ή μπορείτε να πατήσετε
"OK" για επιβεβαίωση.
Υπάρχουν επτά λειτουργίες για να
επιλέξετε: Office (Γραφείο), Photo
(Φωτογραφία), Movie (Ταινία), Game
(Παιχνίδι), Economy (Οικονομικό),
LowBlue Mode (Λειτουργία χαμηλού μπλε)
και Off (Απενεργ.).
Πώς λειτουργεί;
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική,
κορυφαία τεχνολογία αιχμής της Philips
η οποία αναλύει το περιεχόμενο που
εμφανίζεται στην οθόνη σας. Ανάλογα με
το σενάριο που επιλέγετε, το SmartImage
ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον
κορεσμό των χρωμάτων και την ευκρίνεια
των εικόνων για τη βελτίωση των
περιεχομένων που προβάλλετε - όλα
αυτά γίνονται σε πραγματικό χρόνο με το
πάτημα ενός και μόνο κουμπιού.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
SmartUniformity
ff
•
15
Office (Γραφείο): Ενισχύει το κείμενο
και αμβλύνει τη φωτεινότητα για να
αυξήσετε την ικανότητα ανάγνωσης
3. Βελτιστοποίηση εικόνας
και να μειώσετε την καταπόνηση των
ματιών. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει
σημαντικά την ικανότητα ανάγνωσης
και την παραγωγικότητα όταν εργάζεστε
με φύλλα δεδομένων, αρχεία PDF,
σαρωμένα άρθρα ή άλλες γενικές
εφαρμογές γραφείου.
•
•
να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και να
επηρεάσει την όραση με την πάροδο
του χρόνου. Η λειτουργία LowBlue
της Philips έχει δημιουργηθεί για την
προστασία της υγείας των χρηστών και
χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία
λογισμικού για τη μείωση της επιβλαβούς
ακτινοβολίας χαμηλού μήκους κύματος
μπλε φωτός.
Photo (Φωτογραφία): Αυτό το προφίλ
συνδυάζει την ενίσχυση κορεσμού
χρωμάτων, δυναμικής αντίθεσης και
ευκρίνειας που απαιτούνται για την
προβολή φωτογραφιών και άλλων
εικόνων με ξεχωριστή διαύγεια στα
ζωντανά χρώματα - όλα αυτά χωρίς
τεχνητές βελτιώσεις και θολωμένα
χρώματα.
• SmartUniformity (Έξυπνη
ομοιομορφία): Οι διακυμάνσεις στη
φωτεινότητα και το χρώμα σε διάφορα
μέρη μίας οθόνης είναι ένα συχνό
φαινόμενο μεταξύ των οθονών LCD.
Η συνήθης ομοιομορφία μετράται
γύρω στο 75-80%. Ενεργοποιώντας
την ιδιότητα SmartUniformity
(Έξυπνη ομοιομορφία) της Philips, η
ομοιομορφία της προβολής αυξάνεται
πάνω από το 95%. Έτσι παράγονται
πιο συνεπείς και αληθινές εικόνες.
Movie (Ταινία): Αυξάνει τη λαμπρότητα,
βαθαίνει τον κορεσμό των χρωμάτων,
τη δυναμική αντίθεση και οξύνει την
ευκρίνεια προβάλλοντας έτσι κάθε
λεπτομέρεια στις πιο σκοτεινές περιοχές
του βίντεο χωρίς ξεθώριασμα των
χρωμάτων στις πιο ανοιχτόχρωμες
περιοχές, διατηρώντας δυναμικά φυσικές
τιμές για βέλτιστη προβολή βίντεο.
•
Game (Παιχνίδι): Ενεργοποιήστε το
κύκλωμα της μονάδας για τον καλύτερο
δυνατό χρόνο απόκρισης, μειώστε τις
πριονωτές άκρες για γρήγορα κινούμενα
αντικείμενα στην οθόνη, βελτιώστε τον
λόγο αντίθεσης για σκοτεινά και φωτεινά
σχήματα, αυτό το προφίλ παρέχει την
καλύτερη δυνατή εμπειρία παιχνιδιού για
τους παίχτες.
•
Economy (Οικονομικό): Σε αυτό το
προφίλ, ρυθμίζονται η φωτεινότητα και η
αντίθεση και βελτιστοποιείται ο οπίσθιος
φωτισμός για τη σωστή προβολή των
καθημερινών εφαρμογών γραφείου και
για τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση
ρεύματος.
•
LowBlue Mode (Λειτουργία χαμηλού
μπλε): Η λειτουργία LowBlue (χαμηλού
μπλε) για εργασία με προστασία των
ματιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι όπως
η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στα μάτια, έτσι και η
ακτινοβολία χαμηλού μήκους κύματος
μπλε φωτός από λυχνίες LED μπορεί
•
Off (Απενεργ.): Δεν εφαρμόζεται καμία
βελτιστοποίηση από το SmartImage.
Σημείωση
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
LowBlue της Philips, λειτουργία 2, η οποία
συμμορφώνεται με την πιστοποίηση TUV
για χαμηλό μπλε φως, πιέζοντας απλά το
πλήκτρο συντόμευσης
. Έπειτα πιέστε
για την επιλογή της Λειτουργίας LowBlue
και ανατρέξτε ανωτέρω στα βήματα
επιλογής SmartImage.
16
3. Βελτιστοποίηση εικόνας
3.2 SmartContrast
Τι είναι;
Μοναδική τεχνολογία που αναλύει
δυναμικά το προβαλλόμενο περιεχόμενο
και βελτιστοποιεί αυτόματα τον λόγο
αντίθεσης της οθόνης μόνιτορ για μέγιστη
οπτική καθαρότητα και απόλαυση, αυξάνει
τον οπίσθιο φωτισμό για καθαρότερες,
ευκρινέστερες και φωτεινότερες εικόνες ή
μειώνει τον οπίσθιο φωτισμό για καθαρή
προβολή εικόνων σε σκοτεινό φόντο.
Γιατί το χρειάζομαι;
Θέλετε την καλύτερη δυνατή διαύγεια
εικόνας και οπτική άνεση για κάθε τύπο
περιεχομένου. Το SmartContrast ελέγχει
δυναμικά την αντίθεση και προσαρμόζει τον
οπίσθιο φωτισμό για καθαρές, ευκρινείς,
φωτεινές εικόνες κατά τη διάρκεια των
παιχνιδιών και των βίντεο ή για καθαρό,
ευανάγνωστο κείμενο κατά τη διάρκεια της
εργασίας σας. Μειώνοντας την κατανάλωση
ρεύματος της οθόνης σας, εξοικονομείτε από
το κόστος ενέργειας και αυξάνετε τη διάρκεια
ζωής της οθόνης σας.
Πώς λειτουργεί;
Όταν ενεργοποιείτε το SmartContrast, θα
αναλύσει το περιεχόμενο που προβάλλετε
σε πραγματικό χρόνο για να ρυθμίσει τα
χρώματα και την ένταση του οπίσθιου
φωτισμού. Η λειτουργία αυτή θα ενισχύσει
δυναμικά την αντίθεση για καλύτερη εμπειρία
διασκέδασης, όταν παρακολουθείτε βίντεο ή
παίζετε παιχνίδια.
17
4. PowerSensor™
• Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε τον
εαυτό σας σε απόσταση μεγαλύτερη
από 100 εκ ή 40 ίντσες από την
οθόνη, χρησιμοποιήστε το σήμα
εντοπισμού για αποστάσεις μέχρι 120
εκ ή 47 ίντσες. (Ρύθμιση 4)
• Εφόσον κάποια σκουρόχρωμα ρούχα
τείνουν να απορροφούν τα υπεριώδη
σήματα ακόμα κι όταν ο χρήστης
βρίσκεται εντός 100 εκ ή 40 ιντσών
από την οθόνη, αυξήστε την ένταση
του σήματος όταν φοράτε μαύρα ή
άλλα σκούρα ρούχα.
4. PowerSensor™
Πώς λειτουργεί;
• Το PowerSensor στηρίζεται στην
αρχή μετάδοσης και λήψης ακίνδυνων
"υπέρυθρων" σημάτων για να
εντοπίσει την παρουσία του χρήστη.
• Όταν ο χρήστης είναι μπροστά στην
οθόνη, η οθόνη λειτουργεί κανονικά,
με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις
που έχει ορίσει ο χρήστης- π.χ.
φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα, κ.λπ.
• Υποθέτοντας ότι η οθόνη έχει
ρυθμιστεί στο 100% της φωτεινότητας
για παράδειγμα, όταν ο χρήστης
αφήνει τη θέση του και δεν βρίσκεται
πλέον μπροστά από την οθόνη,
η οθόνη μειώνει αυτόματα την
κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 80%.
Είναι μπροστά ο
χρήστης
Πλήκτρο
συντόμευσης
Απόσταση
αισθητήρα
3
Ο χρήστης δεν είναι
παρών
Λειτουργία Τοπίο/Πορτρέτο
Watt
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Η κατανάλωση ενέργειας όπως απεικονίζεται παραπάνω
προορίζεται μόνον για λόγους αναφοράς
Οι πιο πάνω απεικονίσεις είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς,
ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν την ακριβή εμφάνιση του
συγκεκριμένου μοντέλου.
Ρύθμιση
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Το PowerSensor έχει σχεδιαστεί να
εντοπίζει την παρουσία του χρήστη που
βρίσκεται μεταξύ 30 και 100 εκ (12 και 40
ιντσών) από την οθόνη και εντός πέντε
μοιρών αριστερά ή δεξιά από την οθόνη.
Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
Εάν προτιμάτε να βρίσκεστε σε μία
θέση έξω από τις περιμέτρους που
αναφέρονται παραπάνω, επιλέξτε ένα
σήμα υψηλότερης ισχύος για καλύτερη
αποτελεσματικότητα εντοπισμού:
Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο
ισχυρότερο είναι το σήμα εντοπισμού. Για
μέγιστη αποτελεσματικότητα PowerSensor
και σωστή ανίχνευση, τοποθετηθείτε
απευθείας μπροστά από την οθόνη σας.
Πως να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
Εάν το PowerSensor δεν λειτουργεί σωστά
εντός ή εκτός του προεπιλεγμένου εύρους,
ο τρόπος για τον μικροσυντονισμό του
εντοπισμού είναι ο ακόλουθος:
• Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης
PowerSensor.
• Θα βρείτε τη γραμμή προσαρμογής.
• Προσαρμόστε την ρύθμιση εντοπισμού
του PowerSensor στη Ρύθμιση 4 και
πατήστε OK.
• Δοκιμάστε τη νέα ρύθμιση για να δείτε
εάν το PowerSensor σας εντοπίζει
σωστά στην τρέχουσα θέση σας.
• Η λειτουργία PowerSensor έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνον σε
18
4. PowerSensor™
λειτουργία Τοπίο (οριζόντια θέση).
Αφού ενεργοποιηθεί ο PowerSensor,
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εάν η
οθόνη χρησιμοποιείται σε λειτουργία
Πορτρέτο (90 μοίρες/ κατακόρυφη
θέση), θα ενεργοποιηθεί αυτόματα,
εάν η οθόνη επιστρέψει στην
προεπιλεγμένη θέση Τοπίο.
Σημείωση
Μία λειτουργία PowerSensor
που επιλέγεται μη αυτόματα θα
παραμείνει λειτουργική εκτός και αν
επαναπροσαρμοστεί ή γίνει επανάκκληση
της προεπιλεγμένης λειτουργίας. Εάν
για κάποιο λόγο το PowerSensor είναι
υπερβολικά ευαίσθητο στην κοντινή
κίνηση, ρυθμίστε σε χαμηλότερη ισχύ
σήματος. Διατηρείτε το φακό του
αισθητήρα καθαρό. Αν ο φακός του
αισθητήρα είναι βρώμικος, σκουπίστε
τον με οινόπνευμα για να αποφευχθεί η
μείωση της απόστασης ανίχνευσης.
19
5. Ενσωματωμένη Webcam με μικρόφωνο
ήχου) σύμφωνα με το πρότυπο USB
2.0.
5. Ενσωματωμένη
Webcam με μικρόφωνο
• Επεξεργαστής: 1,6 GHz ή
περισσότερο
Σημείωση
Απαιτείται σύνδεση USB ανάμεσα στην
οθόνη και τον Η/Υ για να λειτουργήσει η
webcam.
• RAM: 512MB (για XP) / 1GB (για Vista
και Windows7)
Η webcam σας δίνει τη δυνατότητα
να διατηρείτε διαδραστικές κλήσεις
συνδιάσκεψης βίντεο και ήχου μέσω
του διαδικτύου. Παρέχει τον πιο άνετο
και εύκολο τρόπο για να επικοινωνούν
Επιχειρηματίες με τους συνεργάτες τους
σε όλο τον κόσμο, εξοικονομώντας πολύ
χρόνο και χρήμα. Ανάλογα με το λογισμικό
που χρησιμοποιείτε, σας δίνει επίσης τη
δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες, να
μοιραστείτε αρχεία ή να χρησιμοποιήσετε
μόνον το μικρόφωνο χωρίς να
ενεργοποιήσετε τη webcam. Το μικρόφωνο
και το φως δραστηριότητας βρίσκονται
στην πλευρά της webcam στο πλαίσιο της
οθόνης.
• USB: USB 2.0 ή νεότερο, υποστηρίζει
UVC/UAC
• Χώρος σκληρού δίσκου:τουλάχιστον
200MB
5.2 Χρήση της συσκευής
Η οθόνη Philips με συσκευή webcam
εκπέμπει δεδομένα βίντεο και ήχου μέσω
της θύρας USB. Μπορεί να ενεργοποιηθεί
συνδέοντας απλά το καλώδιο USB σας
από τον Η/Υμε το ανάντη USB του USB
hub στην πλευρά IO (Εισόδου/Εξόδου) της
οθόνης.
• Συνδέστε το καλώδιο USB σας στην
ανάντη θύρα του USB hub στο πλαϊνό
τμήμα Εισόδου/Εξόδου από την
πλευρά Η/Υ.
272P
• Ενεργοποιήστε τον Η/Υ σας και
βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση σας στο
διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.
• Λάβετε και ενεργοποιήστε το δωρεάν
λογισμικό online συζήτησης όπως
Skype, Internet Messenger, ή κάποιο
αντίστοιχο. Μπορείτε επίσης να
εγγραφείτε σε αφιερωμένο λογισμικό
σε περίπτωση πιο εξελιγμένης χρήσης
όπως πολλαπλή συνδιάσκεψη κ.λπ.
5.1 Απαιτήσεις συστήματος PC
• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP (SP2)
και οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό
σύστημα όποιο κι αν υποστηρίζει το
UVC/UAC (συμβατό με κατηγορία
Βίντεο USB / συμβατό με κατηγορία
• Η webcam είναι έτοιμη για χρήση
για συνομιλία ή για πραγματοποίηση
20
5. Ενσωματωμένη Webcam με μικρόφωνο
τηλεφωνικής κλήση μέσω της
υπηρεσίας διαδικτύου.
• Πραγματοποιήστε την κλήση
ακολουθώντας τις οδηγίες του
προγράμματος λογισμικού.
Σημείωση
Για να ρυθμίσετε μία βιντεο-κλήση, πρέπει
να έχετε αξιόπιστη σύνδεση Διαδικτύου,
ένα ISP και λογισμικό όπως Internet
messenger ή πρόγραμμα τηλεφωνικών
βιντεο-κλήσεων. Βεβαιωθείτε ότι το άτομο
που καλείτε διαθέτει συμβατό λογισμικό
βιντεο-κλήσης. Η ποιότητα απόδοσης
του βίντεο και του ήχου εξαρτάται από το
εύρος ζώνης που διατίθεται και στις δύο
πλευρές. Το άτομο που καλείτε πρέπει να
έχει παρόμοια δυνατότητα σε συσκευές και
λογισμικό.
21
6. Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
6. Λειτουργία αλυσιδωτής
σύνδεσης
Η αλυσιδωτή σύνδεση επιτρέπει συνδέσεις
πολλών οθονών
Η παρούσα οθόνη Philips είναι
εξοπλισμένη με διεπαφή DisplayPort 1.2
η οποία επιτρέπει αλυσιδωτή σύνδεση
σε πολλές οθόνες. Τώρα μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αλυσιδωτή σύνδεση
και να χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες
μέσω ενός καλωδίου από τη μία οθόνη
στην επόμενη.
Πώς να πραγματοποιήσετε αλυσιδωτή
σύνδεση της οθόνης
• Συνδέστε το καλώδιο DisplayPort σε
θύρα mini DP ή DP από τον φορητό
υπολογιστή
• Για αλυσιδωτή σύνδεση στη 2η οθόνη,
συνδέστε το καλώδιο DisplayPort σε
θύρα min DP ή DP από την πρώτη
θύρα εξόδου DP
• Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα
για να συνδέσετε αλυσιδωτά πολλές
οθόνες
miniDP or DP
DP OUT
miniDP or DP
22
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
Εικόνα/Οθόνη
Τύπος Οθόνης Μόνιτορ
Οπίσθιος φωτισμός
Μέγεθος Πίνακα
Αναλογία Εικόνας
Ύψος πίξελ
SmartContrast
Χρόνος Απόκρισης (τυπ.)
Χρόνος SmartResponse (τυπ.)
Βέλτιστη ανάλυση
Γωνία Θέασης
Χρώματα οθόνης
Χωρίς τρεμούλιασμα εικόνας
Ενίσχυση εικόνας
Κάθετος Ρυθμός Ανανέωσης
Οριζόντια συχνότητα
MHL
sRGB
Λειτουργία χαμηλού μπλε
Συνδεσιμότητα
Είσοδος/Έξοδος σήματος
USB
Σήμα Εισόδου
Είσοδος/έξοδος ήχου
Άνεση
Ενσωματωμένο ηχείο
Ενσωματωμένη webcam
Πολλαπλή προβολή
Άνεση για τον χρήστη
Γ λώ σ σ ε ς ε μ φ ά ν ι σ η ς σ τ η ν
οθόνη
Λοιπές ανέσεις
Συμβατότητα με λειτουργία
Τοποθέτησης-και-ΆμεσηςΛειτουργίας (Plug & Play)
Τεχνολογία IPS
LED
27" Πλ (68,5 εκ)
16:9
0,155 (Ύ)mm x 0,155 (Κάθ.) mm
80,000,000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
VGA: 1920 x 1080 /60
HDMI 1.4(3840 x 2160 @ 30 Hz)
HDMI 2.0/DP(3840 x 2160 @ 60 Hz)
178° (Ορ.) / 178° (Κάθ.) @ Λ/Α > 10
1.07 δισεκατομμύρια
ΝΑΙ
SmartImage
56 Hz - 80 Hz(VGA)/23 Hz - 80 Hz(HDMI 1.4/MHL/HDMI 2.0/
DP)
30 kHz - 99 kHz(VGA)/30 kHz - 99 kHz(HDMI 1.4/MHL)/30
kHz - 160 kHz(HDMI 2.0)/30 kHz - 160 kHz(DP)
[email protected]
ΝΑΙ
ΝΑΙ
VGA( Αναλογικό), HDMI 2.0(Ψηφιακό),MHL HDMI
2.0(Ψηφιακό), DisplayPort 1.2, mini DP 1.2, Έξοδος
DisplayPort
USB 3.0×3 συμπεριλαμβάνει 1 φορτιστή ταχείας φόρτισης
Ξεχωριστός συγχ., Συγχρονισμός στο πράσινο
Είσ ήχου Η/Υ, Έξ ακουστικών
2Wx2
Κάμερα 2,0 megapixel με μικρόφωνο και ένδειξη LED
Λειτουργία PIP/PBP, 2× συσκευές
Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά,
Ουγγρικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας,
Πολωνικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Τουρκικά,
Τσεχικά, Ουκρανικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά
Κινεζικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά
Στήριξη VESA (100×100mm), Κλειδαριά Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
23
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
Βάση
Κλίση
Περιστροφή
Ρύθμιση ύψους
Περιστρέψτε
Ισχύς
Κατανάλωση
Κανονική λειτουργία
Αδρανοποίηση (Αναμονή)
Ανενεργό
Απενεργ. (διακόπτης AC)
Θερμική απώλεια*
Κανονική λειτουργία
Αδρανοποίηση (Αναμονή)
Ανενεργό
Απενεργ. (διακόπτης AC)
Λειτ. ενεργ. (λειτουργ. ECO)
PowerSensor
Ενδεικτική λυχνία LED
τροφοδοσίας
Παροχή ρεύματος
Διαστάσεις
Προϊόν με τη βάση (ΠxΥxΒ)
Προϊόν χωρίς τη βάση
(ΠxΥxΒ)
Προϊόν με συσκευασία
(ΠxΥxΒ) Βάρος
Προϊόν με τη βάση
Προϊόν χωρίς τη βάση
Προϊόν με τη συσκευασία
Συνθήκες λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας
(λειτουργία)
Σχετική υγρασία (λειτουργία)
Ατμοσφαιρική πίεση
(λειτουργία)
-5 / +30 μοίρες
-175 / +175 μοίρες
150mm
90 μοίρες
Τάση εισόδου
Τάση εισόδου
Τάση εισόδου
AC στα 100VAC, AC στα 115VAC, AC στα 230VAC,
50Hz
50Hz
50Hz
48,4 W (τυπ.)
47,9 W (τυπ.)
47,3 W (τυπ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W 0W
0W
0W
Τάση εισόδου
Τάση εισόδου
Τάση εισόδου
AC στα 100VAC, AC στα 115VAC, AC στα 230VAC,
50Hz
50Hz
50Hz
165,0 BTU/ώρα
163,6 BTU/ώρα
161,3 BTU/ώρα
(τυπ.)
(τυπ.)
(τυπ.)
<1,02 BTU/ώρα
<1,02 BTU/ώρα
<1,02 BTU/ώρα
<1,02 BTU/ώρα
<1,02 BTU/ώρα
<1,02 BTU/ώρα
0 BTU/ώρα
0 BTU/ώρα
0 BTU/ώρα
28 W (τυπ.)
9,7 W (τυπ.)
Λειτ. Ενεργ.: Λευκό, Λειτ. Αναμονής/Αδρανοποίησης:
Λευκό (αναβοσβήνει)
Ενσωματωμένο, 100-240V AC, 50-60Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C έως 40°C
20% έως 80%
700 έως 1060hPa
24
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασίας
(Χωρίς λειτουργία) Σχετική υγρασία
(Χωρίς λειτουργία)
Ατμοσφαιρική πίεση
(Χωρίς λειτουργία)
Περιβάλλον και ενέργεια
ROHS
EPEAT
Συσκευασία
Συγκεκριμένες ουσίες
EnergyStar
Συμβατότητα και πρότυπα
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών
Περίβλημα
Χρώμα
Φινίρισμα
-20°C έως 60°C
10% έως 90%
500 έως 1060hPa
ΝΑΙ
Ασημί (Ανατρέξτε στη σημείωση 1 για περισσότερες
λεπτομέρειες)
100% ανακυκλώσιμη
Περίβλημα 100% χωρίς PVC BFR
ΝΑΙ
Σήμανση CE, FCC Κατηγορία B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAINIAN,ICES-003, VCCI, CCC, CECP
Ασημί/Μαύρο
Χαρακτηριστικό
Σημείωση
1. Η EPEAT Gold ή Silver ισχύει μόνον στις περιπτώσεις που η Philips δηλώνει το προϊόν.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.epeat.net για την κατάσταση δήλωσης στη χώρα σας.
2. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Μεταβείτε στη
διεύθυνση www.philips.com/support για να λάβετε την τελευταία έκδοση του φυλλαδίου.
3. Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις δοκιμές GtG ή GtG (BW).
4. Η σύνδεση μέσω USB είναι η μόνη σύνδεση ποντικιού ή πληκτρολογίου που
υποστηρίζεται για αφύπνιση του συστήματος από τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
25
7. Τεχνικές Προδιαγραφές
Σημείωση
Προσέξτε ότι η οθόνη σας λειτουργεί
καλύτερα στην εγγενή ανάλυση των 3840
Χ 2160 @ 60Hz. Για καλύτερη ποιότητα
εμφάνισης, ακολουθήστε αυτή την
πρόταση ανάλυσης.
7.1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες
λειτουργίες
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 @ 60 Hz (αναλογική
είσοδος)
3840 x 2160 @ 60 Hz (ψηφιακή
είσοδος)
Συνιστώμενη ανάλυση
3840 x 2160 @ 60 Hz (ψηφιακή
είσοδος)
Ορ. συχν.
(kHz)
Ανάλυση
Κάθ. συχν.
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
37.88
800 x 600
60.32
46.88
800 x 600
75.00
48.36
1024 x 768
60.00
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280 x 720
59.86
60
1280 x 960
60
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.47
1440 x 900
59.90
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
133.29
1920 x 2160
59.99
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
67.50
3840 x 2160
30.00
135.00
3840 x 2160
60.00
26
8. Διαχείριση ενέργειας
8. Διαχείριση ενέργειας
Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει κάρτα
προβολής ή εγκατεστημένο λογισμικό
συμβατό με το DPM της VESA, το
μόνιτορ μπορεί να μειώσει αυτόματα την
κατανάλωση του ρεύματός της όταν δεν
χρησιμοποιείται. Αν ανιχνευτεί καταχώρηση
από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ή από
άλλη συσκευή εισόδου, το μόνιτορ θα
"ξυπνήσει" αυτόματα. Ο ακόλουθος
πίνακας εμφανίζει την κατανάλωση
ρεύματος και τη σήμανση για αυτή την
ιδιότητα αυτόματης εξοικονόμησης
ενέργειας:
Ορισμός διαχείρισης ενέργειας
Ορ.Κάθ.- ΧρησιμοΛειτουργία
Χρώμα
Βίντεο συγχρο- συγχρο- ποιημένη
VESA
LED
νισμός νισμός
Ισχύς
Ενεργή
Ενεργ.
Ναι
Ναι
48,4 W
(τυπ.)
88 W
(μέγ.)
Αδρανοποίηση
(Αναμονή)
Απενεργ.
Όχι
Όχι
0,3 W
(τυπ.)
Λευκό
(αναβοσβήνει)
Απενεργοποίηση
Απενεργ.
-
-
0W
(τυπ.)
Απενεργ.
Λευκό
Η παρακάτω ρύθμιση χρησιμοποιείται για
τη μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος
αυτής της οθόνης.
• Εγγενής ανάλυση: 3840 × 2160
• Αντίθεση: 50%
• Φωτεινότητα: 100%
• Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με
πλήρες λευκό μοτίβο
Σημείωση
Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.
27
9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη
Πίξελ και υποπίξελ
9. Εξυπηρέτηση και
εγγύηση πελάτη
Ένα πίξελ, ή εικονοστοιχείο, αποτελείται
από τρία υποπίξελ στα βασικά χρώματα
κόκκινο, πράσινο και μπλε. Πολλά πίξελ
μαζί συνθέτουν μια εικόνα. Όταν όλα τα
υποπίξελ ενός πίξελ είναι αναμμένα, τα
τρίχρωμα υποπίξελ μαζί εμφανίζονται
ως ένα ενιαίο λευκό πίξελ. Όταν όλα
είναι σβηστά, τα τρίχρωμα υποπίξελ
μαζί εμφανίζονται ως ένα ενιαίο μαύρο
πίξελ. Άλλοι συνδυασμοί αναμμένων και
σβηστών υποπίξελ εμφανίζονται ως ενιαία
πίξελ άλλων χρωμάτων.
9.1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ
στις επίπεδες οθόνες της
Philips
Η Philips προσπαθεί να παρέχει προϊόντα
άριστης ποιότητας. Χρησιμοποιούμε
μερικές από τις πιο προηγμένες
διεργασίες κατασκευής της αγοράς και
ασκούμε αυστηρό έλεγχο ποιότητας.
Ωστόσο, τα ελαττώματα πίξελ ή
υποπίξελ στις οθόνες TFT μόνιτορ που
χρησιμοποιούνται στα μόνιτορ επίπεδης
οθόνης είναι μερικές φορές αναπόφευκτα.
Κανένας κατασκευαστής δεν μπορεί
να εγγυηθεί ότι όλες οι οθόνες θα είναι
χωρίς ελαττώματα πίξελ, αλλά η Philips
εγγυάται ότι κάθε μόνιτορ με απαράδεκτο
αριθμό ελαττωμάτων θα επισκευάζεται
ή θα αντικαθίσταται σύμφωνα με την
εγγύηση. Η ανακοίνωση αυτή εξηγεί τους
διαφορετικούς τύπους ελαττωμάτων
πίξελ και ορίζει τα αποδεκτά επίπεδα
ελαττωμάτων για κάθε τύπο. Για να
δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση
σύμφωνα με την εγγύηση, ο αριθμός
ελαττωμάτων πίξελ σε μια οθόνη TFT
μόνιτορ πρέπει να υπερβαίνει αυτά τα
αποδεκτά επίπεδα. Παραδείγματος χάρη,
δεν επιτρέπεται να είναι ελαττωματικό
παραπάνω από το 0,0004% των
υποπίξελ σε ένα μόνιτορ. Επιπλέον,
επειδή ορισμένοι τύποι ή συνδυασμοί
ελαττωμάτων πίξελ είναι περισσότερο
αισθητοί από άλλους, η Philips θέτει ακόμη
υψηλότερα πρότυπα για αυτά. Η πολιτική
αυτή ισχύει διεθνώς.
Τύποι ελαττωμάτων πίξελ
Τα ελαττώματα πίξελ και υποπίξελ
εμφανίζονται στην οθόνη με διάφορους
τρόπους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες
ελαττωμάτων πίξελ και αρκετοί τύποι
ελαττωμάτων υποπίξελ μέσα σε κάθε
κατηγορία.
Ελαττωματικές Φωτεινές Κουκίδες
Οι ελαττωματικές φωτεινές κουκίδες
εμφανίζονται ως πίξελ ή υποπίξελ που
είναι πάντα αναμμένα ή "ενεργά". Δηλαδή,
μια φωτεινή κουκίδα είναι ένα υποπίξελ
που ξεχωρίζει στην οθόνη όταν η οθόνη
εμφανίζει ένα σκούρο μοτίβο. Υπάρχουν
τρία είδη ελαττωματικών φωτεινών
κουκίδων.
Ένα αναμμένο, κόκκινο, πράσινο ή μπλε
υποπίξελ.
subpixel
pixel
28
9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη
Δύο παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ:
Κόκκινο + Μπλε = Μοβ
Κόκκινο + Πράσινο = Κίτρινο
Πράσινο + Μπλε = Κυανό (Ανοιχτό Μπλε)
Εγγύτητα ελαττωμάτων πίξελ
Επειδή τα ελαττώματα πίξελ και υποπίξελ
του ίδιου τύπου που είναι κοντά το ένα
στο άλλο πιθανόν να είναι περισσότερο
αισθητά, η Philips καθορίζει επίσης τις
αποδεκτές αποκλίσεις για τα ελαττώματα
εγγύτητας πίξελ.
Τρία παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ (ένα
άσπρο πίξελ).
Σημείωση
Μια κόκκινη ή μπλε φωτεινή κουκίδα
πρέπει να είναι πάνω από 50 τοις εκατό
φωτεινότερη από ότι οι γειτονικές κουκίδες,
ενώ μια πράσινη φωτεινή κουκίδα είναι
30 τοις εκατό φωτεινότερη από ότι οι
γειτονικές κουκίδες.
Αποδεκτές αποκλίσεις ελαττωμάτων πίξελ
Για να δικαιούστε επισκευή ή
αντικατάσταση λόγω ελαττωμάτων πίξελ
κατά την περίοδο της εγγύησης, η οθόνη
TFT ενός μόνιτορ επίπεδης οθόνης
Philips πρέπει να έχει ελαττώματα πίξελ ή
υποπίξελ που υπερβαίνουν τις αποδεκτές
αποκλίσεις που σημειώνονται στους
παρακάτω πίνακες.
Ελαττωματικές Μαύρες Κουκίδες
Οι ελαττωματικές μαύρες κουκίδες
εμφανίζονται ως πίξελ ή υποπίξελ που
είναι πάντα σκούρα ή "σβηστά". Δηλαδή,
μια σκούρα κουκίδα είναι ένα υποπίξελ
που ξεχωρίζει στην οθόνη όταν η οθόνη
εμφανίζει ένα ανοιχτόχρωμο μοτίβο.
Υπάρχουν τρία είδη ελαττωματικών
μαύρων κουκίδων.
29
9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ
1 αναμμένο υποπίξελ
2 γειτονικά αναμμένα υποπίξελ
3 γειτονικά αναμμένα υποπίξελ (ένα λευκό πίξελ)
Απόσταση ανάμεσα σε δυο ελαττωματικές φωτεινές
κουκίδες*
Σύνολο ελαττωματικών φωτεινών κουκίδων παντός τύπου
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
3
1
0
>15mm
3
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ
1 σκούρο υποπίξελ
2 γειτονικά σκούρα υποπίξελ
3 γειτονικά σκούρα υποπίξελ
Απόσταση ανάμεσα σε δύο ελαττωματικές μαύρες κουκίδες*
Σύνολο ελαττωματικών μαύρων κουκίδων παντός τύπου
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
5 ή λιγότερα
2 ή λιγότερα
0
>15mm
5 ή λιγότερα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΙΔΩΝ
Σύνολο ελαττωματικών φωτεινών ή μαύρων κουκίδων
παντός τύπου
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
5 ή λιγότερα
Σημείωση
1. 1 ή 2 γειτονικά ελαττωματικά υποπίξελ = 1 ελαττωματική κουκίδα
2. Αυτή η οθόνη είναι συμβατή με το ISO9241-307 (ISO9241-307: Εργονομική απαίτηση,
μέθοδοι δοκιμής ανάλυσης και συμμόρφωσης για ηλεκτρονικές οπτικές οθόνες)
3. Το ISO9241-307 είναι ο διάδοχος του προτύπου που ήταν παλαιότερα γνωστό ως
ISO13406, το οποίο αποσύρθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO) σύμφωνα
με: 2008-11-13.
30
9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη
9.2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη
Για πληροφορίες σχετικά με τις καλύψεις της εγγύησης και πρόσθετες απαιτήσεις
υποστήριξης που ισχύουν στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για λεπτομερή
στοιχεία ή επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Philips.
Για επέκταση εγγύησης, αν θέλετε να επεκτείνετε την περίοδο της γενικής εγγύησης,
παρέχεται ένα πακέτο σέρβις εκτός εγγύησης μέσω του Πιστοποιημένου Κέντρου Σέρβις.
Αν θέλετε να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αγοράσει την
υπηρεσία μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Κατά τη
διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου της εγγύησης, η υπηρεσία περιλαμβάνει παραλαβή,
επισκευή και επιστροφή, ωστόσο ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη.
Αν ο Πιστοποιημένος Συνεργάτης Σέρβις δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες
επισκευές μέσα στο παρεχόμενο εκτεταμένο πακέτο σέρβις, θα βρούμε εναλλακτικές λύσεις
για εσάς, στα πλαίσια της εκτεταμένης περιόδου σέρβις που αγοράσατε.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Philips ή με το τοπικό κέντρο επικοινωνίας (με τον αριθμό εξυπηρέτησης καταναλωτών).
Ο αριθμός κέντρου εξυπηρέτησης πελατών Philips αναφέρεται παρακάτω.
•
•
Τοπική τυπική
περίοδος
εγγύησης
Ανάλογα με την
περιοχή
•
•
Εκτεταμένη
Συνολική περίοδος εγγύησης
περίοδος εγγύησης
•
+ 1 έτος
•
•
+ 2 έτη
•
•
+ 3 έτη
•
Τοπική τυπική περίοδος εγγύησης
+1
Τοπική τυπική περίοδος εγγύησης
+2
Τοπική τυπική περίοδος εγγύησης
+3 **Απαιτούνται απόδειξη αρχικής αγοράς και εκτεταμένης περιόδου εγγύησης.
Σημείωση
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σημαντικών πληροφοριών για τη γραμμή τοπικής εξυπηρέτησης,
που διατίθεται στη σελίδα υποστήριξης του ιστότοπου της Philips.
31
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις
Στην οθόνη εμφανίζεται
10.Αντιμετώπιση
προβλημάτων &
συνήθεις ερωτήσεις
  
• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο της
οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο στον
υπολογιστή. (Ανατρέξτε επίσης στον
Οδηγό Γρήγορης Έναρξης).
10.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Στη σελίδα αυτή αναφέρονται προβλήματα
τα οποία μπορούν να διορθωθούν
από κάποιον χρήστη. Αν το πρόβλημα
παραμένει αφού δοκιμάσετε αυτές
τις λύσεις, επικοινωνήστε με έναν
αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης
πελατών της Philips.
• Ελέγξτε αν το καλώδιο της οθόνης έχει
λυγισμένες ακίδες.
• Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι
ενεργοποιημένος.
Το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΟ δεν λειτουργεί
• Η αυτόματη λειτουργία εφαρμόζεται
μόνο στη λειτουργία VGAΑναλογικό. Αν το αποτέλεσμα δεν
είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε χειροκίνητες
ρυθμίσεις μέσω του μενού OSD.
Συνήθη προβλήματα
Δεν υπάρχει εικόνα (Η λυχνία LED
τροφοδοσίας δεν ανάβει)
• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο ρεύματος
είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και στην
πίσω πλευρά της οθόνης.
Σημείωση
Η Αυτόματη λειτουργία δεν εφαρμόζεται
στη λειτουργία οθόνης DVI-Ψηφιακό
καθώς δεν είναι απαραίτητο.
• Αρχικά, επιβεβαιώστε ότι το πλήκτρο
ισχύος στην μπροστινή πλευρά της
οθόνης είναι στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓ. και
στη συνέχεια πατήστε το στη θέση
ΕΝΕΡΓ..
Ορατά σημάδια καπνού ή σπινθήρες
• Μην πραγματοποιείτε κανένα βήμα
αντιμετώπισης προβλημάτων
Δεν υπάρχει εικόνα (Η λυχνία LED
τροφοδοσίας είναι λευκή)
• Αποσυνδέστε την οθόνη από την πηγή
τροφοδοσίας αμέσως για ασφάλεια
• Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι
ενεργοποιημένος.
• Επικοινωνήστε αμέσως με τον
αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών
της Philips.
• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο σήματος
είναι σωστά συνδεδεμένο στον
υπολογιστή.
Προβλήματα απεικόνισης
• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο της
οθόνης δεν έχει λυγισμένες ακίδες
στην πλευρά σύνδεσης. Αν έχει,
επισκευάστε ή αντικαταστήστε το
καλώδιο.
Η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη
• Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
"Αυτόματο" στις βασικές επιλογές του
OSD.
• Μπορεί να είναι ενεργοποιημένη η
ιδιότητα Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας από
τη ρύθμιση Φάση/Ρολόι του μενού
Εγκατάσταση στις βασικές επιλογές
του OSD. Ισχύει μόνο για τη λειτουργία
VGA.
32
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις
οθόνη σας. Το "Κάψιμο", η "μεταεικόνα" ή η "εικόνα-φάντασμα", είναι
ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο
στην τεχνολογία οθόνης LCD. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η "καμένη
εικόνα", ή "μετα-εικόνα" ή "εικόναφάντασμα" θα εξαφανιστεί βαθμιαία
σε ένα χρονικό διάστημα μετά την
απενεργοποίηση της οθόνης.
Η εικόνα δονείται στην οθόνη
• Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι
συνδεδεμένο σωστά στην κάρτα
γραφικών ή τον Η/Υ.
Εμφανίζεται κάθετο τρεμούλιασμα
• Ενεργοποιείτε πάντα ένα κινούμενο
πρόγραμμα προστασίας της οθόνης
όταν αφήνετε την οθόνη χωρίς
επιτήρηση.
• Ρυθμίστε την εικόνα χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία "Αυτόματο" στις βασικές
επιλογές του OSD.
• Εξαφανίστε τις κάθετες γραμμές από
τη ρύθμιση Φάση/Ρολόι του μενού
Εγκατάσταση στις βασικές επιλογές
του OSD. Ισχύει μόνο για τη λειτουργία
VGA.
• Ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή
περιοδικής ανανέωσης της οθόνης
αν η LCD οθόνη σας θα προβάλλει
στατικό περιεχόμενο που δεν αλλάζει.
• Αδυναμία ενεργοποίησης προστασίας
οθόνης ή μίας εφαρμογής περιοδικής
ανανέωσης οθόνης ενδέχεται να
οδηγήσει σε σοβαρά συμπτώματα
"καψίματος" ή "μετα-εικόνας" ή
"εικόνας-φαντάσματος" που δε θα
εξαφανιστούν και δεν μπορούν
να επιδιορθωθούν. Η ζημία που
αναφέρεται παραπάνω δεν καλύπτεται
από την εγγύησή σας.
Εμφανίζεται οριζόντιο τρεμούλιασμα
• Ρυθμίστε την εικόνα χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία "Αυτόματο" στις βασικές
επιλογές του OSD.
• Εξαφανίστε τις κάθετες γραμμές από
τη ρύθμιση Φάση/Ρολόι του μενού
Εγκατάσταση στις βασικές επιλογές
του OSD. Ισχύει μόνο για τη λειτουργία
VGA.
Η εικόνα εμφανίζεται παραμορφωμένη. Το
κείμενο είναι ασαφές ή θαμπό.
• Ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης
του Η/Υ στην ίδια λειτουργία με τη
συνιστώμενη ενδογενή ανάλυση
οθόνης.
Η εικόνα εμφανίζεται θολή, ασαφής ή πολύ
σκοτεινή
• Ρυθμίστε την αντίθεση και τη
φωτεινότητα από την εμφάνιση επί της
οθόνης.
Στην οθόνη εμφανίζονται πράσινες, μπλε,
σκοτεινές και λευκές κουκίδες
• Οι υπολειπόμενες κουκίδες είναι
σύνηθες χαρακτηριστικό των υγρών
κρυστάλλων που χρησιμοποιούνται
σήμερα στην τεχνολογία. Ανατρέξτε
στην πολιτική πίξελ για περισσότερες
λεπτομέρειες.
Μετά την απενεργοποίηση, παραμένει μια
"μετα-εικόνα", μια "καμένη εικόνα" ή μια
"εικόνα-φάντασμα".
• Η αδιάλειπτη εμφάνιση ακίνητων
ή στατικών εικόνων για εκτεταμένη
χρονική περίοδο μπορεί να
προκαλέσει "κάψιμο" της εικόνας, που
είναι επίσης γνωστό και ως "μεταεικόνα" ή "εικόνα-φάντασμα", στην
* Η λυχνία "ενεργοποίησης" είναι πολύ
δυνατή και είναι ενοχλητική
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λυχνία
"ενεργοποίησης" χρησιμοποιώντας
33
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις
τη ρύθμιση της λυχνίας LED από την
επιλογή Setup (Εγκατάσταση) στις
βασικές επιλογές του OSD.
Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε
στη λίστα με τα Κέντρα Πληροφόρησης
Καταναλωτών και επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της τεχνικής εξυπηρέτησης
της Philips.
• Κλείστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε
την παλιά οθόνη και συνδέστε ξανά
την οθόνη LCD Philips.
• Ενεργοποιήστε την οθόνη σας και στη
συνέχεια τον Η/Υ σας.
ΕΡ2: Π
οια είναι η συνιστώμενη
συχνότητα ανανέωσης για την
οθόνη LCD;
* Η λειτουργικότητα ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με το μοντέλο οθόνης.
Απ.: Η
συνιστώμενη συχνότητα
ανανέωσης για τις οθόνες LCD
είναι 60 Hz, σε περίπτωση όμως
θορύβου στην οθόνη μπορείτε να
τη ρυθμίσετε σε 75 Hz για να δείτε
αν θα απομακρυνθεί ο θόρυβος.
10.2 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις
ΕΡ1: Κ
ατά την εγκατάσταση της οθόνης
μου τι θα πρέπει να κάνω εάν
εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα
"Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής
της λειτουργίας βίντεο";
ΕΡ3: Τ
ι είναι τα αρχεία .inf και .icm
στο εγχειρίδιο χρήστη; Πώς να
εγκαταστήσω τα προγράμματα
οδήγησης (.inf και .icm);
Απ.: Σ
υνιστώμενη ανάλυση για αυτή την
οθόνη: 3840 x 2160 @ 60 Hz.
Απ.: Ε
ίναι τα αρχεία των προγραμμάτων
οδήγησης για την οθόνη σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο χρήστη για να
εγκαταστήσετε τα προγράμματα
οδήγησης. Ο υπολογιστής σας ίσως
να σας ζητήσει τα προγράμματα
οδήγησης της οθόνης (αρχεία
.inf και .icm) ή ένα δίσκο που τα
περιέχει όταν εγκαθιστάτε την
οθόνη για πρώτη φορά.
• Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, στη
συνέχεια συνδέστε τον Η/Υ σας
στην οθόνη που χρησιμοποιούσατε
προηγουμένως.
• Στο μενού Έναρξη των Windows,
επιλέξτε Ρυθμίσεις/Πίνακας ελέγχου.
Στο παράθυρο Πίνακας ελέγχου,
επιλέξτε το εικονίδιο Οθόνη. Στο
Πίνακας ελέγχου της Οθόνης, επιλέξτε
την καρτέλα "Ρυθμίσεις". Στην καρτέλα
ρυθμίσεων, στο πλαίσιο με την ετικέτα
"περιοχή επιφάνειας εργασίας",
μετακινήστε το ρυθμιστικό στα 3840 x
2160 πίξελ.
ΕΡ4: Πώς να προσαρμόσω την ανάλυση;
Απ.: Τ
ο πρόγραμμα οδήγησης της
κάρτας βίντεο/γραφικών και η οθόνη
καθορίζουν μαζί τις διαθέσιμες
αναλύσεις. Μπορείτε να επιλέξετε
την ανάλυση που επιθυμείτε από
τον Πίνακα Ελέγχου των Windows®
στην επιλογή "Display properties
(Ιδιότητες οθόνης)".
• Ανοίξτε το "Πρόσθετες ιδιότητες" και
ρυθμίστε το Ρυθμός ανανέωσης στα
60 Hz, στη συνέχεια κάντε κλικ στο
OK.
• Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή
σας και επαναλάβετε τα βήματα 2 και
3 για να επαληθεύσετε ότι ο Η/Υ σας
έχει ρυθμιστεί στα 3840 x 2160 @ 60
Hz.
ΕΡ5: Τ
ι θα συμβεί αν χαθώ αλλάζοντας
τις ρυθμίσεις της οθόνης μέσω του
μενού OSD;
Απ.: Π
ατήστε απλά το πλήκτρο OK, στη
συνέχεια επιλέξτε "Επαναφορά"
34
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις
για επαναφορά των αρχικών
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
οθόνη εμφανίζεται "ψυχρή, με
μπλε-λευκό χρωματικό τόνο".
2. sRGB: Πρόκειται για μια τυπική
ρύθμιση για τη διασφάλιση της
σωστής ανταλλαγής χρωμάτων
μεταξύ διαφορετικών συσκευών
(π.χ. ψηφιακές κάμερες, οθόνες,
εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ.).
ΕΡ. 6: Είναι η οθόνη LCD ανθεκτική στις
γρατζουνιές;
Απ.: Γ
ενικά συνιστάται να μην γίνεται η
επιφάνεια της οθόνης αντικείμενο
ισχυρών κραδασμών και να
προστατεύεται από αιχμηρά
ή αμβλεία αντικείμενα. Όταν
χειρίζεστε την οθόνη, σιγουρευτείτε
ότι δεν ασκείται πίεση ή δύναμη
στην επιφάνεια της οθόνης.
Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις
προϋποθέσεις της εγγύησής σας.
3. Καθορισμός από το χρήστη: Ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει τις
ρυθμίσεις χρωμάτων της δικής
του επιλογής προσαρμόζοντας το
κόκκινο, το πράσινο και το μπλε
χρώμα.
ΕΡ. 7: Πώς πρέπει να καθαρίζω την
επιφάνεια της οθόνης LCD;
Σημείωση
Μέτρηση του χρώματος του φωτός
που ακτινοβολείται από ένα αντικείμενο
όταν αυτό θερμαίνεται. Η μέτρηση
αυτή εκφράζεται σε όρους απόλυτης
κλίμακας (βαθμοί Κέλβιν). Οι χαμηλότερες
θερμοκρασίες Κέλβιν όπως η 2004K είναι
κόκκινες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες
όπως η 9300K είναι μπλε. Η ουδέτερη
θερμοκρασία είναι λευκή, στους 6504K.
Απ.: Γ
ια σύνηθες καθάρισμα,
χρησιμοποιήστε ένα καθαρό,
απαλό πανί. Για έντονο καθάρισμα,
χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική
αλκοόλη. Μην χρησιμοποιείτε άλλα
διαλυτικά όπως αιθυλική αλκοόλη,
ακετόνη, εξάνιο, κλπ.
ΕΡ. 8: Μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις
χρωμάτων της οθόνης μου;
ΕΡ. 9: Μπορώ να συνδέσω την οθόνη
LCD σε οποιονδήποτε Η/Υ, σταθμό
εργασίας ή υπολογιστή Mac;
Απ.: Ν
αι, μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις χρωμάτων μέσω των
χειριστηρίων του OSD σύμφωνα με
τις παρακάτω διαδικασίες,
Απ.: Ν
αι. Όλες οι οθόνες LCD Philips
είναι πλήρως συμβατές με τους
συνήθεις Η/Υ, υπολογιστές Mac
και σταθμούς εργασίας. Ίσως να
χρειαστείτε έναν προσαρμογέα
καλωδίου για να συνδέσετε
την οθόνη στο σύστημα Mac
σας. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο πωλήσεων
της Philips για περισσότερες
πληροφορίες.
• Πατήστε το "ΟΚ" για να προβληθεί το
μενού OSD (Εμφάνιση επί της οθόνης)
• Πατήστε "Βέλος προς τα κάτω" για
να επιλέξετε την επιλογή "Χρώμα"
κατόπιν πατήστε "OK" για εισάγετε
τη ρύθμιση του χρώματος, υπάρχουν
τρεις ρυθμίσεις όπως παρακάτω.
1. Θερμοκρασία χρώματος: Οι έξι
ρυθμίσεις είναι 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K και 11500K.
Με τις ρυθμίσεις στο εύρος των
5000K η οθόνη εμφανίζεται "θερμή
με κόκκινο-λευκό χρωματικό τόνο",
ενώ με θερμοκρασία 11500K η
ΕΡ. 10: Διαθέτουν οι οθόνες LCD
Philips τη δυνατότητα Plug-andPlay (τοποθέτησης-και-άμεσηςλειτουργίας);
35
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις
Απ.: Ν
αι, οι οθόνες έχουν δυνατότητα
Plug-and-Play (τοποθέτησηςκαι-άμεσης-λειτουργίας) για τα
λειτουργικά συστήματα Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX.
από την εγγύησή σας.
ΕΡ. 12: Γιατί στην οθόνη μου δεν
εμφανίζεται ευκρινές κείμενο
και εμφανίζονται ακανόνιστοι
χαρακτήρες;
ΕΡ. 11: Τι είναι το "Πάγωμα της εικόνας"
ή το "Κάψιμο της εικόνας" ή
η "Μετα-εικόνα" ή η "Εικόναφάντασμα" στις οθόνες LCD;
Απ.: Η
οθόνη LCD σας λειτουργεί
καλύτερα στην εγγενή της ανάλυση
3840 x 2160 @ 60 Hz. Για καλύτερη
εμφάνιση, να χρησιμοποιείτε αυτήν
την ανάλυση.
Απ.: Η
αδιάλειπτη εμφάνιση ακίνητων
ή στατικών εικόνων για εκτεταμένη
χρονική περίοδο μπορεί να
προκαλέσει "κάψιμο" της εικόνας,
που είναι επίσης γνωστό και
ως "μετα-εικόνα" ή "εικόναφάντασμα", στην οθόνη σας.
Το "Κάψιμο", η "μετα-εικόνα" ή
η "εικόνα-φάντασμα", είναι ένα
ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο
στην τεχνολογία οθόνης LCD.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η
"καμένη εικόνα", ή "μετα-εικόνα" ή
"εικόνα-φάντασμα" θα εξαφανιστεί
βαθμιαία σε ένα χρονικό διάστημα
μετά την απενεργοποίηση της
οθόνης.
Ενεργοποιείτε πάντα ένα κινούμενο
πρόγραμμα προστασίας της
οθόνης όταν αφήνετε την οθόνη
χωρίς επιτήρηση.
Ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή
περιοδικής ανανέωσης της οθόνης
αν η LCD οθόνη σας θα προβάλλει
στατικό περιεχόμενο που δεν
αλλάζει.
ΕΡ13: Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω/
κλειδώσω το πλήκτρο
συντόμευσης;
Απ.: Π
ιέστε το
για 10
δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε/
κλειδώσετε το πλήκτρο
συντόμευσης. Με αυτή την
ενέργεια, στην οθόνη σας
αναδύεται η οδηγία "Προσοχή",
ενημερώνοντας για την κατάσταση
ξεκλειδώματος/κλειδώματος όπως
φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
  
  
Προειδοποίηση
Αδυναμία ενεργοποίησης προστασίας
οθόνης ή μίας εφαρμογής περιοδικής
ανανέωσης οθόνης ενδέχεται να οδηγήσει
σε σοβαρά συμπτώματα "καψίματος" ή
"μετα-εικόνας" ή "εικόνας-φαντάσματος"
που δε θα εξαφανιστούν και δεν
μπορούν να επιδιορθωθούν. Η ζημία που
αναφέρεται παραπάνω δεν καλύπτεται
36
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.
Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και διατέθηκε στην αγορά
από ή για λογαριασμό της Top Victory Investments Ltd. ή μιας
από τις θυγατρικές της. Η Top Victory Investments Ltd. είναι ο
εγγυητής αυτού του προϊόντος. Η Philips και η Philips Shield
Emblem αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της
Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Έκδοση: M7272PTKE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement