Philips 272P4APJKHB/00 User manual

Philips 272P4APJKHB/00 User manual
272P4
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
21
Hibaelhárítás és GYIK
27
Tartalomjegyzék
1. Fontos������������������������������������������������������1
1.1 Biztonság óvintézkedések
és karbantartás������������������������������������������������1
1.2 Kiegészítő megjegyzések����������������������������2
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése����������������������������������������������3
2. A monitor beállítása�����������������������������4
2.1 Üzembe helyezés�������������������������������������������4
2.2 A monitor kezelése���������������������������������������6
2.3MultiView������������������������������������������������������������9
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt VESA
konzol használatához���������������������������������11
3.Képoptimalizálás����������������������������������13
3.1SmartImage�����������������������������������������������������13
3.2SmartContrast����������������������������������������������14
4.PowerSensor™������������������������������������15
5. Beépített webkamera mikrofonnal��16
5.1 PC rendszerkövetelmények������������������16
5.2 Az eszköz használata���������������������������������16
6. Műszaki adatok������������������������������������17
6.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok���������������������������������������������������19
6.2Crystalclear�����������������������������������������������������19
7. Energiagazdálkodás������������������������������20
8. Ügyfélszolgálat& Jótállás���������������������21
8.1 A Philips síkképernyős monitorok
képponthibáira vonatkozó irányelvei21
8.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás������������������������23
9. Hibaelhárítás és GYIK������������������������27
9.1Hibaelhárítás���������������������������������������������������27
9.2 Általános GYIK����������������������������������������������29
9.3 Felfűzés GYIK�������������������������������������������������31
9.4 Multiview GYIK���������������������������������������������31
1. Fontos
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
• Ne tegye ki a monitort erős rezgésnek
vagy ütődésnek működés közben.
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse
le működés, illetve szállítás közben.
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort használja.
A monitor használata előtt szánjon időt e
felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv
fontos információkat és megjegyzéseket
tartalmaz a monitor kezeléséről.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a
készüléket rendeltetésének megfelelő célra
használták a használati utasításnak megfelelően,
és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát
vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel
a vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve
és a készülék gyártási száma.
Karbantartás
• Hogy megóvja a monitort az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen a
monitorpanel felületét. A monitor
mozgatása közben az emeléshez mindig
a keretet fogja meg. Soha ne emelje fel
a monitort úgy, hogy a monitorpanelre teszi
a kezét vagy ujját.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha hosszabb
ideig nem fogja használni.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania.
A képernyő felületét száraz ruhával le lehet
törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt vagy
ammónia alapú folyadékokat a monitor
tisztítására.
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő,
ne tegye ki a monitor por, eső, víz, illetve
túlzottan nedves környezet hatásának.
• Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal
törölje le száraz kendővel.
• Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy
víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza
ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a
monitort a márkaszervizbe.
• Ne tárolja vagy használja a monitort hő,
közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg
hatásának kitett helyen.
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja
a monitort, amely az alábbi hőmérsékletés páratartalom-tartományba esik.
1.1 Biztonság óvintézkedések
és karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a monitort csatlakoztatja és használja.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és
egyéb hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a monitor elszíneződését
és rongálódását eredményezheti.
• Távolítsa el a monitor közeléből az olyan
tárgyakat, amelyek a szellőzőnyílásokba
eshetnek, illetve megakadályozhatják
a monitor elektronikus alkatrészeinek
megfelelő szellőzését.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A monitor elhelyezése előtt győződjön
meg arról, hogy a tápkábel és a konnektor
könnyen elérhetőek.
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
ki, a megfelelő működés érdekében várjon
6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná
a hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.
1
1. Fontos
• Hőmérséklet: 0-40 °C 32-95 °F
1.2 Kiegészítő megjegyzések
• Páratartalom: 20-80 % relatív
páratartalom
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan
tartalmat jelenít meg. Ha az LCD-monitor
hosszú ideig állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
vagy dőlt betűvel is kinyomtatható. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek
a következőek:
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.
• A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.
Szerviz
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
őket ikonok. Ilyen esettekben a figyelmeztetés
speciális formátumát kötelezően jelezzük.
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges dokumentumra
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a
helyi márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• A szállítással kapcsolatos információkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
monitor nem működik megfelelően, illetve ha
nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen,
ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
2
1. Fontos
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
From the planning, design and production stages,
Philips emphasizes the important of making
products that can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. A monitor beállítása
A monitorállvány felszerelése
2. A monitor beállítása
1. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
272P4
2. Fogja meg az állványt mindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse az állványt a VESA
konzolra és figyeljen a retesz kattanására.
user s manual
使用产品前请阅读使用说明
2014
保留备用
(2) Óvatosan illessze a talpat az állványra.
Shading hood(272P4JKHB)
Árnyékoló
panel (272P4JKHB)
(3) Ujjal húzza meg a talp alján lévő csavart,
hogy a talpat szorosan az állványhoz
rögzítse.
Audio
cable
Hangkábel
USB
cable
USB-kábel
DP kábel
cable
DP
1
AC/DC
AC/DCAdapter
adapter
Dual-link
DVIDVI-kábel
cable
Dual-link
2
HDMIkábel
cable
HDMI
3
Megjegyzés
Csak AC/DC adaptertípust használjon:
Á
rnyékoló panel felszerelése
(Csak bizonyos típusoknál)
Philips ADPC20120, TPV120-REBN2.
1. V
egye ki az árnyékoló panel részeit a lapos
dobozból.
D1
A
4
B
Cx2
D2
E
Fx4
2. A monitor beállítása
Csatlakozás a számítógéphez
2. Illessze össze a két lemezt egy rögzítőlappal.
9
1
F
E
C
D1
F
2
F
A
10
11
C
F
F
B
1
2 3 4 5
11
6
7
6
1
4
8
3
E
1
2
vagy
E
D2
F
C
F
F
C
F
A
3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
B
2
3. Csúsztassa rá az árnyékoló panelt
a monitor tetejére.
vagy
5
DC bemeneti teljesítmény
DisplayPort bemenet
DVI bemenet
HDMI1 bemenet
HDMI2 bemenet
Audió bemenet
Kensington lopásgátló zár
Fülhallgató csatlakozó
USB-gyorstöltő
USB downstream
USB upstream
2
2. A monitor beállítása
S aját "User"(FELHASZÁLÓI) kulcs
személyre szabása
2.2 A monitor kezelése
A kezelőgombok leírása
Ez a gyorsgomb kedvenc funkciógombjának
beállítását teszi lehetővé.
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.
10
9
8


 



 


  



2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [OSD Settings] (OSD beállítások)
elemének kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
3
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
5
4
2
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
[User] (Felhasználói) elem kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
1
A monitor tápfeszültségének be-,
illetve kikapcsolása.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
Az OSD menü beállítása.
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n,
hogy "felhasználói kulccsá" váljon.
PiP/PbP/Ki/Csere
Visszatérés az előző OSDszintre.
SmartImage gyorsgomb. Hat
üzemmód közül választhat:
Office (Iroda), Photo (Fotók),
Movie (Filmek), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos) és Off
(Kikapcsolva).
2,0 megapixeles webkamera
Webkamera tevékenység jelzőfény
Mikrofon
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt
funkció kiválasztásához: [Input] (Bemenet),
[Audio Source] (Audió forrás), [Volume]
(Hangerő) vagy [PowerSensor].
5. Nyomja meg az
gombot a választás
megerősítéshez.
Vagy megnyomhatja a
gyorsgombot
közvetlenül az előlapon. Csak az ÖN előre
kiválasztott funkciója jelenik meg a gyors
eléréshez.
6
2. A monitor beállítása
Például, ha az [Audio Source] (Audió forrás)
elemet választotta gyorsgombként, nyomja meg
a
gombot az előlapon, amire megjelenik az
[Audio Source] (Audió forrás) menü.
Megjegyzés
• Amikor legközelebb bekapcsolja ezt a
monitort, alapértelmezésképen a korábban
használt audió forrást fogja kiválasztani.
• Amennyiben módosítani akarja, újra
végig kell mennie a kiválasztás lépésein,
hogy új audió forrását állíthassa be
alapértelmezettként.
 



Az OSD menü leírása
 
Mi az a képernyőn megjelenő menü (OSD)?
Videó bemenettől független audió lejátszás
Valamennyi Philips monitor rendelkezik
képernyőn megjelenő (OSD) menüvel.
Lehetővé teszi a végfelhasználó számára a
képernyő teljesítményének beállítását, illetve a
monitorok funkcióinak közvetlen kiválasztását
a képernyőn megjelenő utasítás-ablakban.
Az alábbiakban látható egy felhasználóbarát,
képernyőn megjelenő kezelőfelület:
Philips monitora videó bemenettől független
audió lejátszást tesz lehetővé.
Például lejátszhatja MP3 lejátszójának tartalmát
a monitor [Audio In] portjához csatlakoztatott
audió forrásról, miközben a [HDMI1], [HDMI2]
vagy [DisplayPort] csatlakozón csatlakoztatott
videó forrást játszik le.
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.
 







 
 
 




  


  

Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [Audio] (Audió) elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A fenti OSD menüben megnyomhatja a
▲▼ gombokat a keret előlapján a kurzor
mozgatásához, vagy a
gombot a választás,
illetve módosítás megerősítéséhez.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az
[Audio Source] (Audió forrás) elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
az kívánt audió forrás kiválasztásához:
[DisplayPort], [HDMI1], [HDMI2] vagy
[Audio In].
5. Nyomja meg az
megerősítéshez.
gombot a választás
7
2. A monitor beállítása
Az OSD menü
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
referenciának, amikor később szeretne
módosításokat végezni.
Main menu
PowerSensor
A monitor optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 2560 × 1440 képpont és 60
Hz képfrissítés mellett nyújtja. Ha a monitort
ettől eltérő felbontás mellett kapcsolják be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn:
Use 2560 × 1440 @ 60 Hz for best results
(Használja az 2560 × 1440 képpont felbontást
60 Hz-es képfrissítés mellett a legjobb eredmény
érdekében).
Sub menu
On
0, 1, 2, 3, 4
Off
Input
DVI
HDMI, HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Picture
Picture Format
Wide screen, 4:3, 16:9, 1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Hue
0~100
Saturation
6 Colors
6 Saturation
PiP / PbP
Color
0~100
Red
0~100
Magenta
0~100
Blue
0~100
Cyan
0~100
Green
0~100
Yellow
0~100
Red
0~100
Magenta
0~100
Blue
0~100
Cyan
0~100
Green
0~100
Yellow
0~100
Color Space
YUV/RGB
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
SmartFrame
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PiP / PbP Mode
Off, PiP, PbP
PiP / PbP Input
DVI, HDMI1, HDMI2 / DisplayPort
PiP Size
Small, Middle, Large
PiP Position
Top-Right, Top-Left,
Bottom-Right, Bottom-Left
Swap
Audio
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
DisplayPort, HDMI1, HDMI2, Audio In
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
A saját felbontásra vonatkozó figyelmeztetés
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Beállítás menütételében.
Fizikai funkció
Dönthetőség
20˚
-5˚
Elforgatás
-65˚
Adobe RGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português Brazil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
User
Input, Audio Source, Volume, PowerSensor
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
8
+65˚
2. A monitor beállítása
Magasság-beállítás
2.3 MultiView
150mm
Mi az?
Elforgatás
A Multiview lehetővé teszi az aktív kettős
csatlakozást és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PC-vel és
Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül
egyszerűvé teszi a többfeladatos munkát.
Miért van szükségem rá?
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView
megjelenítővel a munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási
lehetőségek világát. Ezzel a megjelenítővel
praktikus módon több tartalomforrást tekinthet
meg egyetlen képernyőn. Például: Lehet, hogy a
hangos élő hírfolyamra szeretne figyelni a kicsi
ablakban, miközben a legújabb blogbejegyzésén
dolgozik, vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos vállalati
intranetre van bejelentkezve, ahol fájlokat ér el
egy asztalon.
0˚
90˚
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót gyorsgombbal?
1. Nyomja meg a
gyorsgombot
közvetlenül az előlapon.
9
2. A monitor beállítása
2. Megjelenik a MultiView választómenü.
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
választáshoz.
6. Nyomja meg az
megerősítéshez.
MultiView az OSD menüben
 
• PiP / PbP Mode (PiP / PbP mód): A
MultiView-nak két üzemmódja van: [PiP] és
[PbP].



[PiP]: Kép a képben

Másik jelforrás megnyitása
egy mellékablakban.
3. A kiválasztás megerősítéséhez és az
automatikus kilépéshez nyomja meg a
gombot.
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót az OSD menüben?


 

 

 

A (fő)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
Az előlapon lévő
gyorsgomb közvetlen
megnyomása mellett a MultiView funkciót az
OSD menüben is kiválaszthatja.
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.
 
gombot a választás
A (fő)
B
B
(main)
[PbP]: Kép a kép mellett
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
 

A (fő)
B
A (fő)
(main)
B
  
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
a főmenü [PiP / PbP] elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a
helyes képarány megjelenítése érdekében PbP
módban.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü PiP / PbP Mode (PiP / PbP mód)
elemének kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
• PiP / PbP Input (PiP / PbP bemenet): Négy
különböző videó bemenet közül választhat
mellékjelforrásként: [DVI], [HDMI 1],
[HDMI 2] és [DisplayPort].
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [PiP]
vagy [PbP] elem választáshoz.
5. Most visszaléphet a [PiP / PbP Input] (PiP /
PbP bemenet), [PiP Size] (PiP méret), [PiP
Position] (PiP helyzet) vagy [Swap] (Csere)
elem beállításához.
10
2. A monitor beállítása
Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő/mellék
bemeneti forrás kompatibilitását illetően.
Az A és B forrás felcserélése [PbP] módban:
MELLÉKFORRÁS LEHETŐSÉG (xl)
Főforrás
(xl)
Bemenetek
DP
DP
DVI
HDMI 1
HDMI 2
●
●
●
DVI
●

HDMI 1 HDMI 2
●

• PiP Position (PiP helyzet): Aktivált PiP
mellett négyféle mellékablak helyzet közül
választhat:

A

Lent-balra

B
A

A
(fő)
A (main)
B
(fő)
Az A és B forrás felcserélése [PiP] módban:
A
B
(fő)
A
↔ 
A
A (fő)
(main)
1. Állítsa a monitortalpat a maximális
magasságra.
• Swap (Csere): A fő- és mellékablak forrását
cseréli fel.

(main)
Mielőtt elkezdené szétszerelni a monitortalpat,
kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a
megrongálódás és sérülés minden formáját.
B
Lent-jobbra
(fő)
(main)
B (fő)
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
Fent-jobbra
(fő)
(main)
↔ 
Megjegyzés
CSERE végrehajtása esetén a videó és audió
forrásának cseréje egyszerre történik meg.
(További részletekért lásd: “Videó bemenettől
független audió lejátszás”.)
Small
Kicsi
Middle
Közepes
Large
Nagy
B
B
• Off (Kikapcsolva): A MultiView funkció
leállítása.
B
A (fő)
(main)
Fent-balra
(main)
●
• PiP Size (PiP méret): Aktivált PiP mellett
háromféle mellékablak méret közül
választhat: [Small] (Kicsi) , [Middle]
(Közepes), [Large] (Nagy).

A (fő)
B (fő)
(main)
11
2. A monitor beállítása
2. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.
Emelje meg a monitorállványt.
3. A kioldó gomb lenyomása mellett döntse
meg a talpat és csúsztassa ki.
Megjegyzés
Ez a monitor 100x100 mm-es VESA-kompatibilis
rögzítőfelületet tud fogadni.
100mm
100mm
HDMI1
HDMI2
12
3. Képoptimalizálás
(Gazdaságos) és Off (Kikapcsolva) közötti
váltáshoz.
3. A SmartImage képernyőkijelzés 5
másodpercig a képernyőn marad, illetve az
gomb megnyomásával is megerősítheti
a kiválasztást.
Hat üzemmód közül választhat: Office (Iroda),
Photo (Fotók), Movie (Filmek),Game (Játék),
Economy (Gazdaságos) és Off (Kikapcsolva).
3. Képoptimalizálás
3.1 SmartImage
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít
meg, vagy videót néz, a Philips SmartImage
nagyszerű, optimalizált teljesítményt nyújt.
SmartImage
Office
Photo
Miért van szükségem rá?
Movie
Bármilyen monitorral szemben az a kívánalom,
hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse
meg. A SmartImage szoftver valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot, színt
és élességet a lehető legjobb monitornézési
élmény érdekében.
Game
Economy
SmartUniformity
ff
Hogyan működik?
• Office (Iroda): javítja a szöveges kijelzést és
visszafogja a fényerőt a jobb olvashatóság
és a szem-megerőltetés csökkentése
érdekében. Ez az üzemmód jelentős
mértékben javítja az olvashatóságot és
termelékenységet, amikor számolótáblákkal,
PDF fájlokkal, beolvasott cikkekkel vagy
egyéb általános irodai alkalmazásokkal
dolgozik.
• Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavítást, így a fotók és egyéb
képek kiemelkedő tisztasággal és ragyogó
színekben jelennek meg – mindezt képzaj
és fakult színek nélkül.
• Movie (Filmek): A felerősített fényerősség,
nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt
és a borotvaéles kép a videók sötétebb
területein minden részletet megjelenít
anélkül, hogy a fényesebb területeken
elmosná a színeket, így dinamikus
természetes értékeket alkalmaz a lehető
legjobb videomegjelenítés érdekében.
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
amely elemzi a képernyőn megjelenített
tartalmat. A SmartImage az Ön által kiválasztott
üzemmód alapján, dinamikusan javítja a képek
kontrasztját, színtelítettségét és élességét a
lehető legjobb megjelenítés érdekében –
mindezt valós időben, egyetlen gombnyomásra.
H
ogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
1. Nyomja meg a
gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
2. Tartsa lenyomva a ▲▼ gombot az
Office (Iroda), Photo (Fotók), Movie
(Filmek),Game (Játék), Economy
• Game (Játék): Válassza ezt az üzemmódot,
hogy felgyorsítsa a válaszidőt, csökkentse
a képernyőn gyorsan mozgó tárgyak
13
3. Képoptimalizálás
elmosódott körvonalát, feljavítsa a
kontrasztarányt a fényesebb és sötétebb
területeken. Ez az üzemmód nyújtja a legjobb
teljesítményt a játékok megszállottjainak.
háttérvilágítás erejét. Ez a funkció dinamikusan
javítja a kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban szórakozzon.
• Economy (Gazdaságos): Ebben az
üzemmódban megtörténik a fényerő és
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése és a
kisebb energiafogyasztás érdekében.
• SmartUniformity: Az LCD-monitoroknál
gyakori jelenség, hogy a képernyő
különböző részein eltérő a fényerő és a
szín. Az egyenletesség általában 75-80%-os
értékeket mutat. A Philips SmartUniformity
funkció bekapcsolásával a képernyő
egyenletessége 95% fölé növelhető. Ezáltal
kiegyenlítettebbek és valósághűbbek a képek.
• Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage általi
optimalizálás.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a monitor kontrasztarányát a képek
maximális tisztasága és élvezete érdekében úgy,
hogy fokozza a háttérvilágítást a tisztább, élesebb
és fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi
a háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek tiszta
megjelentése érdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető legtisztább
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és
beállítja a háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai munka
szövegének tiszta, olvasható megjelenítése
érdekében. A monitor energiafogyasztásának
csökkentése költségmegtakaritást és a monitor
megnövelt élettartamát eredményezi.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített tartalmat,
és beállítja a színeket, illetve szabályozza a
14
4. PowerSensor™
Gyorsgomb
4. PowerSensor™
Érzékelő távolsága
Hogyan működik?
• A PowerSensor a működése során ártalmatlan
"infravörös" jelek továbbításával és fogadásával
érzékeli a felhasználó jelenlétét.
• Amikor a felhasználó a monitor előtt tartózkodik,
a monitor megszokott módon működik, vagyis
azokkal az előre definiált beállításokkal, amelyeket
a felhasználó megadott (pl. fényerő, kontraszt,
szín stb.).
• Ha a monitor fényereje 100%-os értékre van
állítva, és a felhasználó feláll a székéből és elmegy
a monitortól, a monitor automatikusan akár 80%kal csökkenti az energiafogyasztást.
Fekvő/álló mód (csak bizonyos típusokon)
Landscape mode
Portrait mode
A felhasználó az érzékelő
A felhasználó nincs jelen
előtt tartózkodik
Watt
A fenti ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják
és nem feltétlenül tükrözik a készüléktípus pontos
kijelzését.
Hogyan lehet megadni a beállításokat
Ha a PowerSensor az alapértelmezett tartományon
belül vagy kívül nem megfelelően működik, az alábbi
lépések végrehajtásával módosíthatja az érzékelés
beállításait:
• Nyomja meg a
gombot, hogy
PowerSensor gyorsgombként működjön.Lásd:
„FELHASZNÁLÓI” kulcs személyre szabása”
című fejezet. (Ha megjelenítője „Érzékelő”
gyorsgombbal rendelkezik, folytassa a következő
lépéssel.)
• Nyomja meg a PowerSensor gyorsgombot.
Watt
A fenti ábrán látható energiafogyasztás kizárólag
szemléltetési célt szolgál
Beállítás
Alapértelmezett beállítások
A PowerSensor felismeri a felhasználó jelenlétét, ha
a felhasználó a kijelzőtől 30-100 cm távolságra, a
monitor bal és jobb oldalától pedig maximum 5 fokos
hajlásszögben tartózkodik.
• Megtalálja a beállító sávot.
• Adja meg a PowerSensor érzékelési módjához a
4. beállítást, majd nyomja meg az OK gombot.
• Az új beállítás ellenőrzésével győződjön meg
arról, hogy a PowerSensor megfelelően érzékeli
Önt az adott pozícióból.
• A PowerSensor funkció kizárólag vízszintes
(fekvő) tájolásban működik. Miután aktiválta
a PowerSensor funkciót, a PowerSensor
automatikusan kikapcsol, ha a monitort
függőleges (álló) tájolással használja (vagyis 90
fokos / függőleges pozícióban); az alapértelmezett
fekvő (vízszintes) pozíció használata esetén a
PowerSensor automatikusan bekapcsol.
Egyéni beállítások
Ha a fenti paraméterektől nagyobb távolságra szeretne
tartózkodni, az optimális érzékelési hatékonyság
érdekében válasszon magasabb erősségű jelet:
Minél magasabb beállítást ad meg, annál erősebb az
érzékelési jel. A PowerSensor maximális hatékonysága
és a megfelelő érzékelés érdekében mindig úgy üljön,
hogy közvetlenül a monitorral szemben legyen.
• Ha a monitortól 100 cm-nél nagyobb távolságra
tartózkodik, használja 120 cm-es távolságig a
maximális érzékelési jelet (4. beállítás).
• Mivel a sötét színű ruházat akkor is hajlamos
elnyelni az infravörös jelet, ha a felhasználó a
kijelzőtől számított 100 cm-en belül helyezkedik
el, növelje a jelerősséget, ha fekete vagy sötét
ruházatot visel
Megjegyzés
A manuálisan kiválasztott PowerSensor üzemmód
működőképes marad, amíg át nem állítják vagy
elő nem hívják az alapértelmezett módot. Ha a
PowerSensor valamilyen okból túlzottan érzékenynek
találja a közeli mozgásra, állítsa kisebb jelerősségre.
15
5. Beépített webkamera mikrofonnal
5.2 Az eszköz használata
5. Beépített webkamera
mikrofonnal
A webkamera eszközzel felszerelt Philips monitor
az USB-porton keresztül továbbítja a kép- és
hangadatokat. Egyszerűen engedélyezheti, ha a
PC-t USB-kábellel összeköti a monitor oldalsó
be- és kimenetén található USB-elosztójának USB
upstream csatlakozójával.
Megjegyzés
A webkamera működéséhez USB kapcsolat
szükséges a monitor és a PC között.
A webkamera lehetővé teszi az interaktív videoés audiokonferenciák lebonyolítását az interneten
keresztül. Üzletemberek számára kínálja a
legkézenfekvőbb módot a világ bármely részén
tartózkodó kollégákkal való kommunikációra,
amivel időt és pénzt takaríthatnak meg. A
felhasznált szoftvertől függően lehetővé teszi azt
is, hogy fényképeket készítsen, fájlokat osszon meg,
vagy a webkamera aktiválása nélkül használja a
mikrofont. A mikrofon és a tevékenység jelzőfény a
webkamera oldalán, a megjelenítő káváján található.
1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a monitor
oldalsó be- és kimenetén található USBelosztójának USB upstream csatlakozójához.
2. Kapcsolja be a PC-t és győződjön meg
arról, hogy az internetkapcsolat megfelelően
működik.
3. Töltse le és engedélyezze az ingyenes csevegő
szoftvert, mint pl. a Skype, Internet Messenger
vagy hasonlók. Célra rendelt szoftvert is
használhat, ha összetettebb funkciókra van
szüksége, pl. multi-konferencia stb.
4. A webkamera készen áll a csevegésre vagy az
internetes telefonálásra.
5. Indítsa el a hívást a szoftver utasításainak
követésével.
5.1 PC rendszerkövetelmények
Megjegyzés
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 8.1,
Microsoft Windows 8, Microsoft Windows
7 és bármely egyéb operációs rendszer,
amely támogatja az UVC/UAC (USB Video
Class-kompatibilis / Audio Class-kompatibilis)
funkciót az USB 2.0 szabványnak megfelelően.
• Processzor: 1,6 GHz vagy gyorsabb
• 1GB (Windows 8.1/8/7 esetén)
• Merevlemez-terület: legalább 200MB
• USB: USB 2.0 vagy újabb, UVC/UAC
támogatás
Videohívás indításához megbízhtó
internetkapcsolattal, internetszolgáltatóval
és szoftverrel (pl. Internet Messenger vagy
videotelefon program) kell rendelkeznie.
Győződjön meg arról, hogy a hívott fél kompatibilis
videotelefon szoftverrel rendelkezik. A videó
és audió teljesítmény nagyban függ a két végen
elérhető sávszélességtől. A hívott személynek
hasonló képességű eszközzel és szoftverrel kell
rendelkeznie.
16
6. Műszaki adatok
6. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse
Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás
Megjeleníthető színek száma
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
Adobe RGB
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet/-kimenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszórók
Beépített webkamera
Felhasználói kényelmi szolgáltatások
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
Állvány
Dönthetőség
Elforgatás
Magasság-beállítás
Képelforgatás beállítás
Tápfeszültség
On Mode
Alvás üzemmód (Készenlét)
Ki
Bekapcsolt mód (ECO mód)
IPS - AHVA
LED
27" W (68,6 cm)
16:9
0,233 x 0,233 mm
50.000.000:1
12 ms
5 ms(GtG)
2560 x 1440 @ 60 Hz
178° (V) / 178° (F) @ C/R mellett > 10
SmartImage
1.07G(10 bit)
56 Hz – 76 Hz(V)
30 kHz – 83 kHz(H)
IGEN
IGEN
Dual Link DVI, DisplayPort, HDMI x2
USB 3.0 x3
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, Fejhallgató csatlakozó
2W x 2
2,0 megapixeles kamera mikrofonnal és LED jelzőfénnyel
Angol, Német, Spanyol, Görög, Francia, Olasz, Magyar, Holland,
Portugál, Brazil Portugál, Lengyel, Orosz, Svéd, Finn, Török​​, Cseh,
Ukrán, Egyszerűsített Kínai, Hagyományos Kínai, Japán, Korea
VESA konzol (100 x 100 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
-5° / +20°
-65° / +65°
150 mm
90°
57,6 W (tipikus), 91,4 W (max.)
< 0,5W
< 0,3 W
30,3 W(tipikus)
17
6. Műszaki adatok
Teljesítmény
Energiafogyasztás
Normál működés (jellemző)
Alvás (Készenlét) (jellemző)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklettartomány
Relatív páratartalom
Környezeti
ROHS
Csomagolás
Specifikus anyagok
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
Bemeneti feszültség
Bemeneti feszültség
Bemeneti feszültség
100 V~, 50 Hz
115 V~, 60 Hz
230 V~, 50 Hz
57,5 W(tipikus)
57,6 W(tipikus)
57,7 W(tipikus)
< 0,5 W
< 0,5 W
< 0,5 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
Bemeneti feszültség
Bemeneti feszültség
Bemeneti feszültség
100 V~, 50 Hz
115 V~, 60 Hz
230 V~, 50 Hz
196,25 BTU/
196,59 BTU/
196,93 BTU/
óra(tipikus)
óra(tipikus)
óra(tipikus)
< 1,706 BTU/óra
< 1,706 BTU/óra
< 1,706 BTU/óra
< 1,024 BTU/óra
< 1,024 BTU/óra
< 1,024 BTU/óra
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér (villogó)
Beépített, 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
639 x 580 x 273 mm
639 x 405 x 64 mm
7,5 kg
5,1 kg
13,8kg(272P4APJKHB), 10,35kg(272P4APJKE)
Működés közben: 0 °C – 40 °C
Üzemen kívül: -20 °C – 60 °C
20 % – 80 %
IGEN
100 %-ban újrahasznosítható
100 % PVC BFR mentes burkolat
BSMI, CE-jel, FCC B osztály, CU-EAC, SEMKO, TCO Edge Certified,
UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Fekete/ezüst
Textúra
Megjegyzés
1. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának letöltéséért látogassa
meg a www.philips.com/support oldalt.
2. Az intelligens válaszidő az optimális érték mind a GtG, mind a GtG (BW) tesztekből.
18
6. Műszaki adatok
6.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
6.2 Crystalclear
Ez a legújabb Philips megjelenítő Crystalclear,
2560x1440 képet kínál. Ez a nagy teljesítményű,
nagy pixelsűrűségű és széles 178/178
megtekintési szögű panelt alkalmazó, valamint
szélessávú Displayport, HDMI vagy Dual
link DVI forrást fogadó új megjelenítő életre
kelti képeit és grafikáit. Akár igényes profi,
aki rendkívül részletes információt igényel
CAD-CAM megoldásokhoz, 3D-s grafikai
alkalmazást használ, vagy pénzügyi varázsló, aki
hatalmas számólótáblán dolgozik, ezzel a Philips
megjelenítővel Crystalclear képet kap.
Ajánlott felbontás
2560 x 1440 @ 60 Hz (digitális bemenet)
V. frek. (kHz)
31,47
31,47
35,00
37,86
37,5
37,88
46,88
48,36
60,02
44,77
63,98
79,98
55,94
70,64
75,00
65,29
67,50
74,04
88,79
Felbontás
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
2560 x 1440
F. frekv. (Hz)
70,09
59,94
66,67
72,81
75,00
60,32
75,00
60,00
75,03
59,86
60,02
75,03
59,89
74,99
60,00
59,95
60,00
59,95
59,95
Megjegyzés
• Vegye figyelembe, hogy a monitor optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz 2560 x
1440 képpont @ 60 Hz képfrissítés mellett
nyújtja. A lehető legjobb képminőség
érdekében ezt a felbontást használja.
• DVI használata esetén Dual-link DVI-kábel
javasolt a maximális 2560 x 1440 felbontás
megjelenítéséhez.
• A HDMI legnagyobb támogatott
képernyőfelbontása 2560 x 1440, de
ez mindig a grafikuskártya és a BluRay/
videolejátszó képességének függvénye.
19
7. Energiagazdálkodás
7. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikuskártyával, illetve a PC-re
telepített szoftverrel, a monitor automatikusan
képes csökkenteni áramfelvételét, amikor nem
használják. Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED színe
Aktív
BE
Igen
Igen
57,6 W (tipikus),
91,4 W (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
< 0,5 W (tipikus)
Fehér
(villogó)
A monitor energiafogyasztásának megmérésére
az alábbi konfigurációt használtuk.
• Saját felbontás: 2560 x 1440
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500k, teljes fehér
mintázattal
• Audió és USB inaktív (kikapcsolva)
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
20
8. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák típusai
8. Ügyfélszolgálat& Jótállás
Képpont és alképpont hibák különbözőképpen
jelennek meg a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon belül
számos alképpont hiba szerepel.
8.1 A Philips síkképernyős
monitorok képponthibáira
vonatkozó irányelvei
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz
„bekapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy olyan
al-képpont, amely világos marad a képernyőn,
amikor a monitor sötét mintát jelenít meg. A fényes
pont hibák típusai.
A Philips azért küzd, hogy a legjobb minőségű
termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb
gyártási eljárásait használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére mégis
előfordulhatnak pixel- vagy alpixel-hibák a TFT
monitorpaneleken, amelyeket lapos monitorokon
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja garantálni,
hogy valamennyi képernyője mentes legyen a
képpont hibáktól, de a Philips garantálja, hogy
minden olyan monitort, amely kifogásolható
mennyiségű képpont hibát tartalmaz, garanciálisan
megjavít vagy kicserél. Ez a felhívás a különféle
képpont hibákat írja le, és meghatározza az
elfogadható szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy
garanciális javításra vagy cserére legyen jogosult,
a TFT monitorpanelen lévő pixelhibák számának
meg kell haladnia a küszöbértéket. Például egy
monitoron a hibás alpixelek száma nem lehet
több az összes alpixel 0,0004%-ánál. Ráadásul,
mivel bizonyos képpont hibák kombinációi jobban
látszanak, ezekben az esetekben a Philips még
magasabb minőségi szabványokat állít fel. Ez
világszerte alkalmazott eljárás.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
alpixelek
subpixel
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
pixel
pixelek
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből, vörösből,
zöldből és kékből áll. Több képpont együtt alkot
egy képet. Amikor egy képpont összes alképpontja
világít, a három színes alképpont egységes fehér
képpontként jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete képpontként
jelenik meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
kombinációi más egységes színként jelennek meg.
Három szomszédos világító alképpont (egy fehér
képpont).
21
8. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontoknál; míg a zöld színű fényes
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
észrevehetők, a Philips megadja a közelségi
határokat a hibákhoz.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
“kikapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fekete pont
egy olyan al-képpont, amely sötét marad a
képernyőn, amikor a monitor világos mintát
jelenít meg. A fekete pont hibák típusai.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális
javításra vagy cserére legyen jogosult, a Philips
lapos monitorban lévő TFT monitorpanelen
lévő pixel-, illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplő
küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai előírások, elemzések
és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus megjelenítőkhöz)
3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
22
8. Ügyfélszolgálat és jótállás
8.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips
Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a szolgáltatást az eredeti
vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában
foglalja a felvételt, a javítást és a visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel
kapcsolatban felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális csomag értelmében
felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön számára, ha lehetséges egészen az Ön
által vásárolt kibővített garanciális időszak végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy helyi ügyfélszolgálati
központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
•
•
•
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak
Térségtől függő- •
en eltér
•
•
Kibővített Garanciális Idő- •
szak
Teljes Garanciális Időszak
+ 1 év
•
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +1
+ 2 év
+ 3 év
•
•
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +2
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +3
**Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:
Ország
CSP
Forró drót szám
Ár
Nyitvatartási idő
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041 € 0.08 € 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Mon to Fri : 9am - 6pm
23
Local call tariff
8. Ügyfélszolgálat és jótállás
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:
Ország
Hívóközpont CSP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan
N/A
Classic Service I.I.c. +7 727 3097515
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
N/A
Comel
+380 5627444225
Ukraine
24
8. Ügyfélszolgálat és jótállás
Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:
Ország
Brazil
Argentina
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
China
PCCW Limited
4008 800 008
Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800) 479-6696
Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:
Ország
ASP
Ügyfélszolgálati
telefonszám
Nyitvatartási idő
Australia
AGOS NETWORK
PTY LTD
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
Hong Kong
Macau
Hong Kong:
Company: Smart Pixels Tel: +852 2619 9639
Technology Ltd.
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
13:00-17:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30"
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte
Ltd (Philips Consumer
Care Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
25
8. Ügyfélszolgálat és jótállás
Thailand
Axis Computer System
(662) 934-5498
Co., Ltd.
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
+84 8 38248007
Ho Chi Minh City
FPT Service Informatic
+84 5113.562666
Company Ltd. - Ho Chi
Danang City
Minh City Branch
+84 5113.562666
Can tho Province
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Philippines
EA Global Supply
Chain Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733, 460957 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポートセンター
0120-060-530
26
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
9. Hibaelhárítás és GYIK
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
be van kapcsolva.
9. Hibaelhárítás és GYIK
Az AUTO gomb nem működik
9.1 Hibaelhárítás
• Az auto funkció kizárólag VGA-analog
(VGA-analóg) módban működik. Ha az
eredmény nem elfogadható, az OSD
menüben elvégezheti a kézi beállításokat.
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálat képviselőjével.
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVI-digital
(DVI-digitális) módban, mivel nem szükséges.
Általános problémák
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
nem világít)
Füst vagy szikra látható jelei
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a monitor
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
• Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
• A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a monitor hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.
• Először győződjön meg arról, hogy a
monitor elején lévő üzemkapcsolót gomb KI
helyzetben van, majd nyomja meg, hogy BE
helyzetben legyen.
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
Képproblémák
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
fehér színű)
A kép nincs középen
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
be van kapcsolva.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
• Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábelének dugójában egyik érintkezőtű
sem görbült el. Amennyiben igen, javítsa
meg vagy cserélje ki a kábelt.
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a grafikuskártyához
vagy a PC-hez.
• Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos
funkció aktív
A képernyőn a következő üzenet látható:
Függőleges vibrálás tapasztalható
Attention
Check cable connection
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábele megfelelően csatlakozik a
számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors
telepítési útmutatót is).
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase/Clock (Fázis/Órajel)
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik
érintkező sem a monitorkábelben.
27
9. Hibaelhárítás és GYIK
Vízszintes vibrálás tapasztalható
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa fénye túl
erős, és zavaró.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase/Clock (Fázis/Órajel)
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
• A „bekapcsolt állapotot" jelző fényt az OSD
Fő kezelőszervek Beállítás menüpontja
bekapcsolt állapotot jelző LED elemének
segítségével állíthatja be.
A kép homályosnak, halványnak vagy túl
sötétnek tűnik
Hangprobéma
Nincs hang
• Az OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
• Győződjön meg arról, hogy az audió kábelt
megfelelően csatlakoztatta a számítógéphez
és a monitorhoz.
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután kikapcsolják
a monitort.
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
nincs elnémítva. Nyomja meg az OSD
„Menu” (Menü) gombját, válassza ki az
„Audio”(Audió) menüpontot, majd a
„Mute”(Néma) elemet. Győződjön meg,
hogy beállítása „Off ”(Kikapcsolva).
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert
jelenség a monitorpanel technológiában.
Az esetek többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép” folyamatosan
eltűnik egy adott idő elteltével, ha
kikapcsolják a monitort.
• Válassza ki az OSD főmenüjében a ”
„Hangerő” elemet, hogy állítson a hangerőn.
USB probléma
Az USB-perifériák nem működnek
• Győződjön meg arról, hogy az USB
upstream kábelt megfelelően csatlakoztatta
a monitorhoz.
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a monitort őrizetlenül hagyja.
• Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan
tartalmat jelenít meg.
• Kapcsolja ki, majd ismét be a monitort.
Lehet, hogy a számítógépre (újra) telepíteni
kell az USB illesztőprogramokat, és
ellenőriznie kell, hogy az elosztó aktív-e.
• Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése
esetén a súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek meg, és
nem javíthatók. Ilyen kárra nem vonatkozik
a garancia.
• Ismét csatlakoztassa az USB perifériákat.
További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba
a Philips ügyfélszolgálati munkatársával.
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a monitor ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
28
9. Hibaelhárítás és GYIK
Válasz: Ezek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a
használati utasítás úmutatását az
illesztőprogramok telepítéséhez. A
monitor első telepítése alkalmával a
számítógép esetleg kérheti a monitor
illesztőprogramjait (.inf és .icm fájlokat),
illetve az ezeket tartalmazó lemezt.
Kövesse az utasításokat és helyezze be
a csomagban lévő CD-ROM lemezt.
A monitor illesztőprogramjai (.inf és
.icm kiterjesztésű fájlok) automatikusan
telepítésre kerülnek.
9.2 Általános GYIK
K1:
Amikor üzembe helyezem a monitort,
mi a teendő, ha a képernyőn a
“Cannot display this video mode”
(Nem jeleníthető meg ez a videó mód)
üzenet látható?
Válasz: A monitor ajánlott felbontása: 2560 x
1440 @ 60 Hz.
• Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a korábban használt monitorhoz.
• A Windows Start menüben jelölje ki
a Settings (Beállítások)/Control Panel
(Vezérlőpult) elemet. A Vezérlőpult
ablakban jelölje ki a Display (Megjelenítő)
ikont. A Display (Megjelenítő)
vezérlőpanelben jelölje ki a “Settings”
(Beállítások) fület. A beállítások fülön, a
“desktop area” (asztal területe) panelben
mozgassa a csúszkát 2560 x 1440 képpont
értékre.
K4:
Hogyan állíthatom át a felbontást?
Válasz: Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja együtt
határozzák meg a rendelkezésre
álló felbontást. A kívánt felbontást a
Windows® Control Panel (Vezérlőpult)
„Display properties” (Megjelenítés
tulajdonságai) panel segítségével
választhatja ki.
• Nyissa meg az “Advanced Properties”
(Speciális tulajdonságok) fület, állítsa a
képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson az
OK gombra.
K5:
Mi történik, ha eltévedek a monitor
beállítása közben az OSD-ben?
Válasz: Egyszerűen nyomja meg a
gombot,
majd válassza a “Reset” (Alaphelyzet)
pontot az összes gyári beállítás
előhívásához.
• Indítsa újra a számítógépet és ismételje meg
a 2. és 3. lépést, hogy meggyőződjön, a PC
beállítása 2560 x 1440 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
K6:
Ellenáll-e az monitorképernyő a
karcolódásnak?
Válasz: Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a túlzott ütődéstől
és megvédeni az éles, illetve tompa
tárgyaktól. A monitor kezelése közben
győződjön meg arról, hogy nem
gyakorol nyomást a panel felületére. Ez
befolyásolhatja a garanciális feltételeket.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
monitort, majd csatlakoztassa újra a Philips
monitort.
• Kapcsolja be a monitort, majd a PC-t.
K2:
Mi a monitor ajánlott képfrissítési
sebessége?
Válasz: A monitorok ajánlott képfrissítési
sebessége 60 Hz. Bármilyen, képernyőn
megjelenő zavar esetén beállíthatja 75
Hz-re, hogy meggyőződön, megszűnt a
zavar.
K3:
K7:
Hogyan tisztítsam a monitor felületét?
Válasz: Általános tisztításhoz tiszta, puha
törlőrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont, hexánt stb.
Mire valók a CD-ROM-on található
.inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
29
9. Hibaelhárítás és GYIK
K8: Tudom-e módosítani a monitorom
színbeállítását?
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
színbeállítást:
szükséges Mac számítógéphez
történő csatlakozás esetén. További
tájékoztatásért kérjük, lépjen kapcsolatba
a Philips értékesítési képviselővel.
K10:
Támogatják-e a Philips monitorok a
Plug-and-Play szabványt?
Válasz: Igen, a monitorok kompatibilisek a
Plug-and-Play szabvánnyal a Windows
8.1/8/7, valamint Mac OSX operációs
rendszerek esetében.
• Nyomja meg az
gombot az
OSD (képernyőn megjelenő) menü
megjelenítéséhez
• Nyomja meg a ▼ gombot a [Color] (Szín)
lehetőség kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot, hogy belépjen a
színbeállításokba. Az alábbi három beállítás
áll rendelkezésre.
1. Color Tempature (Színhőmérséklet): a
hat beállítás a következő 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K és 11500K.
Az 5000K tartományban a panel
„melegnek tűnik vörösesfehér tónussal”,
míg a 11500K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust ad”.
K11:
Mi a képállandósulás, beégés, utókép
vagy szellemkép a monitorpaneleken?
Válasz: Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek”
is neveznek. A „beégés”, „utókép”,
vagy „szellemkép” jól ismert jelenség a
monitorpanel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép”
vagy „szellemkép” folyamatosan eltűnik
egy adott idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között (pl.
digitális fényképezőgépek, monitorok,
nyomtatók, lapolvasók stb.)
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
3. User Define (Felhasználó által
definiált): A felhasználó tetszése szerint
kiválaszthatja a beállítást a vörös, zöld és
kék szín módosításával.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha a monitor
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
mértéke. Ez az érték abszolút skálán fejezhető
ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten,
például 2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg
magasabb hőmérsékleten, például 9300 Kelvin
fokon kék. A semleges színhőmérséklet 6504
Kelvin fokon fehér.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
K12:
Miért nem éles a szöveg a
megjelenítőn, és miért szögletesek a
betűk rajta?
Válasz: A monitor optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 2560 x 1440 képpont
@ 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. A
lehető legjobb képminőség érdekében
ezt a felbontást használja.
K9:
Csatlakoztathatom-e a monitort
bármilyen PC-hez, munkaállomáshoz
vagy Mac-hez?
Válasz: Igen. Valamennyi Philips monitor
kompatibilis a szabványos PC-kkel,
Mac-ekkel és munkaállomásokkal.
Előfordulhat, hogy kábeladapter
30
9. Hibaelhárítás és GYIK
K3:
Hogyan lehet videó bemenettől
független audió lejátszást végezni?
Válasz: Az audió forrás normális esetben a fő
képforráshoz kötődik. Ha módosítani
akarja az audió forrás bemenetet (pl.:
MP3 lejátszót hallgatni a kiválasztott
videó forrástól függetlenül), nyomja meg
a
gombot, hogy belépjen az OSD
menübe. Válassza ki a kívánt [Audio
Source] (Audió forrás) lehetőséget az
[Audio] (Audió) főmenüből.
9.3 Felfűzés GYIK
Mely grafikuskártyák támogatják a
Felfűzés funkciót?
Válasz: A felfűzés funkció használatához
HD6850 vagy újabb AMD grafikuskártya
szükséges. Másfajta grafikuskártyák
tekintetében forduljon a grafikuskártya
forgalmazójához a legújabb DisplayPort
illesztőprogram-verzióért, amely
támogatja a felfűzést.
K1:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor
legközelebb bekapcsolja a monitort,
alapértelmezésképen a korábban
használt audió forrást fogja kiválasztani.
Amennyiben módosítani akarja, újra
végig kell mennie a kiválasztás fenti
lépésein, hogy új audió forrását állíthassa
be “alapértelmezettként“.
K2:
A DP-kábelnek v1.2 verziójúnak kell
lennie v1.1 helyett?
Válasz: Felfűzés esetén a hatékonyabb
adatátvitel érdekében DisplayPort 1.2
kábel használatát javasoljuk.
K3:
Egyszerre hány megjelenítő fűzhető
fel?
Válasz: A grafikuskártyától függ. Forduljon a
grafikuskártya gyártójához.
 



9.4 Multiview GYIK
 
K1:
Miért nem aktiválhatom a PiP vagy
PbP funkciót DVI vagy HDMI forrás
használata mellett?
Válasz: Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő
bemeneti forrást és az azt támogató
mellékforrást illetően.
MELLÉKFORRÁS LEHETŐSÉG (xl)
Főforrás
(xl)
Bemenetek
DP
DP
DVI
HDMI 1
HDMI 2
●
●
●
DVI
●
HDMI 1 HDMI 2
●
●
K2:
Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz: Igen, 3 méret közül választhat: [Small]
(Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy). Nyomja meg a
gombot
az OSD menü aktiválásához. Válassza
ki a kívánt [PiP Size] (PiP méret)
lehetőséget a [PiP / PbP] főmenüből.
31
© 2014 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva!
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a Koninklijke Philips N.V.
engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M4272PAE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement