Philips 241P6VPJKEB/00 User manual

Philips 241P6VPJKEB/00 User manual
241P6
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
33
Hibaelhárítás és GYIK
38
Tartalomjegyzék
1. Fontos �����������������������������������������������������1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás �����������������������������������������������������1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������������������������2
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése ��������������������������������������������3
2. A monitor beállítása ����������������������������4
2.1 Üzembe helyezés ������������������������������������������4
2.2 A monitor kezelése �������������������������������������6
2.3MultiView �������������������������������������������������������10
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt VESA
konzol használatához �������������������������������13
2.5 Az MHL (Mobile High-Definition Link)
bemutatása ���������������������������������������������������14
3.Képoptimalizálás ���������������������������������15
3.1SmartImage ���������������������������������������������������15
3.2SmartContrast ���������������������������������������������16
4.PowerSensor™ ����������������������������������17
5.LightSensor ������������������������������������������18
6. Beépített webkamera
mikrofonnal �����������������������������������������19
6.1 PC rendszerkövetelmények �����������������19
6.2 Az eszköz használata ������������������������������19
7. Műszaki adatok �����������������������������������20
7.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok ��������������������������������������������������23
8. Energiagazdálkodás ����������������������������24
9. Szabályozási információk ������������������25
10. Ügyfélszolgálat és jótállás �����������������33
10.1A Philips síkképernyős monitorok
képponthibáira vonatkozó
irányelvei ���������������������������������������������������������33
10.2Ügyfélszolgálat és Jótállás �����������������������35
11. Hibaelhárítás és GYIK �����������������������38
11.1Hibaelhárítás �������������������������������������������������38
11.2Általános GYIK ���������������������������������������������39
11.3Multiview GYIK �������������������������������������������41
1. Fontos
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort használja.
A monitor használata előtt szánjon időt e
felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv
fontos információkat és megjegyzéseket
tartalmaz a monitor kezeléséről.
• Ne tegye ki a monitort erős rezgésnek vagy
ütődésnek működés közben.
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a
készüléket rendeltetésének megfelelő célra
használták a használati utasításnak megfelelően,
és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát
vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel a
vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve és
a készülék gyártási száma.
Karbantartás
• Hogy megóvja a monitort az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen az LCD panel
felületét. A monitor mozgatása közben az
emeléshez mindig a keretet fogja meg. Soha
ne emelje fel a monitort úgy, hogy az LCD
panelra teszi a kezét vagy ujját.
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha hosszabb
ideig nem fogja használni.
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania. A
képernyő felületét száraz ruhával le lehet
törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt vagy
ammónia alapú folyadékokat a monitor
tisztítására.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a monitort beköti és használja.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és
egyéb hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a monitor elszíneződését és
rongálódását eredményezheti.
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő,
ne tegye ki a monitor por, eső, víz, illetve
túlzottan nedves környezet hatásának.
• Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal
törölje le száraz kendővel.
• Távolítsa el a monitor közeléből az olyan
tárgyakat, amelyek a szellőzőnyílásokba
eshetnek, illetve megakadályozhatják
a monitor elektronikus alkatrészeinek
megfelelő szellőzését.
• Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy
víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza
ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a
monitort a márkaszervizbe.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A monitor elhelyezése előtt győződjön
meg arról, hogy a tápkábel és a konnektor
könnyen elérhetőek.
• Ne tárolja vagy használja a monitort hő,
közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg
hatásának kitett helyen.
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
ki, a megfelelő működés érdekében várjon
6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.
1
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja a
monitort, amely az alábbi hőmérséklet- és
páratartalom-tartományba esik.
1. Fontos
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
1.2 Kiegészítő megjegyzések
• Páratartalom: 20-80% relatív
páratartalom
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan
tartalmat jelenít meg. Ha az LCD-monitor
hosszú ideig állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
vagy dőlt betűvel is kinyomtatható. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.
• A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.
Szerviz
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
őket ikonok. Ilyen esettekben a figyelmeztetés
speciális formátumát kötelezően jelezzük.
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges dokumentumra
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a
helyi márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• A szállítással kapcsolatos információkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
monitor nem működik megfelelően, illetve ha
nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen,
ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
2
1. Fontos
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
ourrecyclingprogram.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. A monitor beállítása
A talp felszerelése
2. A monitor beállítása
1. H
elyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
241P6
使用
2. Fogja meg az állványt mindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse az állványt a VESA
konzolra és figyeljen a retesz kattanására.
前请阅读使用说明
in k l
© 20 15 Kon
(2) Óvatosan illessze a talpat az állványra.
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ijke
P h il
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
er
s
s
re
io
n
ts
rv
ed
.U
ut
ho
riz
ed
d up
li c a t
io n i s
e
Ma d
a vio lation of ap plicable laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
(3) Ujjal húzza meg a talp alján lévő csavart,
hogy a talpat szorosan az állványhoz
rögzítse.
Audió
AC/DC adapter
1
*DVI
*DP
*VGA
2
*Országtól függ
Figyelmeztetés:
Figyelem
Kizárólag a következő AC/DC adaptert használja:
Philips ADPC20120
4
3
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a PC-hez
Figyelmeztetés:
Az USB 2,4 Ghz-es vezeték nélküli eszközöket,
mint pl. a vezeték nélküli egér, billentyűzet és
fejhallgató, zavarhatja az USB 3.0 eszközök
nagysebességű jele, ami a rádiójel-átvitel
hatékonyágát csökkentheti. Ha ez történne,
próbálkozzon az alábbi módszerekkel az
interferencia hatásának csökkentése érdekében.
11
10
9
8
2
3 4
5
6 7
1
• Próbálja meg távol tartani az USB 2.0
vevőket az USB 3.0 aljzatoktól. • Szabványos USB-hosszabbító kábelt vagy
USB-elosztót használjon a vezeték nélküli
vevő és az USB 3.0 aljzat közötti távolság
növeléséhez.
1 Kensington lopásgátló zár
2 DVI bemenet
3 MHL-HDMI bemenet
4 DisplayPort bemenet
5 VGA bemenet
6 Audió bemenet
7 Fülhallgató csatlakozó
8 AC/DC yápfeszültség bemenet
9 USB upstream
10 USB downstream
11 USB-gyorstöltő
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati
tápkábelt a monitor hátulján lévő aljzathoz.
2. Kapcsolják ki a számítógépet, és húzzák ki
csatlakozóját az áramforrásból.
3. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa számítógépét és monitorját
egy közeli aljzatba.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
Ha a monitor képet jelenít meg, a telepítés
kész.
5
2. A monitor beállítása
2.2 A monitor kezelése
SmartImage gyorsgomb. Hét
üzemmód közül választhat: Office
(Iroda), Photo (Fotó), Movie
(Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity
és Off (Kikapcsolva).
A kezelőgombok leírása
8
10
9
8
Webkamera tevékenység jelzőfény
9
2,0 megapixeles webkamera
10
Mikrofon
11
LightSensor
12
PowerSensor
Saját "USER (FELHASZÁLÓI)" kulcs
személyre szabása
Ez a gyorsgomb kedvenc funkciógombjának
beállítását teszi lehetővé.
11
12
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.
3

 
7
6
5
4
2

1

 




  
 
A monitor tápfeszültségének be-,
illetve kikapcsolása.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [OSD Settings] (OSD beállítások)
elemének kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
Az OSD menü beállítása.
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n,
hogy "felhasználói kulccsá" váljon.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [User
key] (Felhasználói) elem kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
PiP/PbP/Ki/Csere
Visszatérés az előző OSDszintre.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt
funkció kiválasztásához: [Audio Source]
(Audió forrás), [Volume] (Hangerő) vagy
[Input] (Bemenet).
5. Nyomja meg az
megerősítéshez.
6
gombot a választás
2. A monitor beállítása
Most megnyomhatja a gyorsgombot közvetlenül
az előlapon. Csak az ÖN előre kiválasztott
funkciója jelenik meg a gyors eléréshez.
Input
Picture
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
DisplayPort
Audio Source
PiP/PbP
Audio
Color
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [Audio] (Audió) elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az
[Audio Source] (Audió forrás) elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
6. Például, ha az [Audio Source] (Audió
forrás) elemet választotta gyorsgombként,
nyomja meg a
gombot az előlapon,
amire megjelenik az [Audio Source] (Audió
forrás) menü.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
az kívánt audió forrás kiválasztásához:
[DisplayPort], [MHL-HDMI] vagy [Audio
In] (Audió Be).
Audio Source
6. Nyomja meg az
megerősítéshez.
Audio In
gombot a választás
Megjegyzés
MHL-HDMI
DisplayPort
• Amikor legközelebb bekapcsolja ezt a
monitort, alapértelmezésképen a korábban
használt audió forrást fogja kiválasztani.
Videobemenettől független audió lejátszás
Philips monitora videó bemenettől független
audió lejátszást tesz lehetővé.
• Amennyiben módosítani akarja, újra
végig kell mennie a kiválasztás lépésein,
hogy új audió forrását állíthassa be
alapértelmezettként.
1. Például lejátszhatja MP3 lejátszójának
tartalmát a monitor [Audio In] (Audió
Be)portjához csatlakoztatott audió
forrásról, miközben a [MHL-HDMI] vagy
[DisplayPort] csatlakozón csatlakoztatott
videó forrást játszik le.
Az OSD menü leírása
Mi az a képernyőn megjelenő menü (OSD)?
Valamennyi Philips LCD monitor rendelkezik
képernyőn megjelenő (OSD) menüvel.
Lehetővé teszi a végfelhasználó számára a
képernyő teljesítményének beállítását, illetve a
monitorok funkcióinak közvetlen kiválasztását
a képernyőn megjelenő utasítás-ablakban.
Az alábbiakban látható egy felhasználóbarát
képernyőn megjelenő kezelőfelület:
2. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.
7
2. A monitor beállítása


Az OSD menü

Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
referenciának, amikor később szeretne
módosításokat végezni.



Main menu

PowerSensor
Sub menu
On
0, 1, 2, 3, 4
Off

LightSensor
On
Input
VGA
DVI
MHL-HDMI
DisplayPort
Picture
Picture Format
Brightness
Off
Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
A fenti OSD menüben megnyomhatja a
gombokat a keret előlapján a kurzor
mozgatásához, vagy az OK gombot a választás,
illetve módosítás megerősítéséhez.
PiP/PbP
Wide screen, 4:3, 1:1
Contrast
Sharpness
0~100
0~100
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PiP/PbP Mode
PiP/PbP Input
PiP Size
PiP Position
Swap
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Off, PiP, PbP
VGA,DVI, MHL-HDMI, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
0~100
On, Off
On, Off
Audio in, MHL-HDMI, DisplayPort
Color
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Input, Audio Source, Volume
OSD Time Out
User Key
Setup
Auto
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
8
0~100
2. A monitor beállítása
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
Elforgatás
A monitor optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 3840 x 2160 @ 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. Ha a monitort
ettől eltérő felbontás mellett kapcsolják be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn:
Use 3840 x 2160 @ 60 Hz for best results
(Használja az 3840 x 2160 @ 60 Hzes képfrissítés mellett a legjobb eredmény
érdekében).
+175
-175
A saját felbontásra vonatkozó figyelmeztetés
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Beállítás menütételében.
Fizikai funkció
Magasság-beállítás
Dönthetőség
20
-5
130mm
Elforgatás
0
90
9
2. A monitor beállítása
Hogyan engedélyezem a MultiView funkciót
2.3 MultiView
gyorsgombbal?
1. Nyomja meg a
gyorsgombot
közvetlenül az előlapon.
Mi az?
A Multiview lehetővé teszi az aktív kettős
csatlakozást és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PC-vel és
Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül
egyszerűvé teszi a többfeladatos munkát.
Miért van szükségem rá?
2. Megjelenik a MultiView választómenü. Nyomja
meg a ▲ vagy ▼ gombot a választáshoz.
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView
megjelenítővel a munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási
lehetőségek világát. Ezzel a megjelenítővel
praktikus módon több tartalomforrást tekinthet
meg egyetlen képernyőn. Például: Lehet, hogy a
hangos élő hírfolyamra szeretne figyelni a kicsi
ablakban, miközben a legújabb blogbejegyzésén
dolgozik, vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos vállalati
intranetre van bejelentkezve, ahol fájlokat ér el
egy asztalon.
P
Multi View
PiP
PbP
Swap
Off
3. A kiválasztás megerősítéséhez és az automatikus
kilépéshez nyomja meg a
gombot.
H
ogyan engedélyezem a MultiView funkciót az
OSD menüben?
Az előlapon lévő
gyorsgomb közvetlen
megnyomása mellett a MultiView funkciót az OSD
menüben is kiválaszthatja.
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az OSD
menü aktiválásához.
Input
Picture
PiP/PbP
Audio
Color
10
PiP/PbP Mode
Off
PiP/PbP Input
PiP
PiP Size
PbP
PiP Position
Swap
2. A monitor beállítása
• Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a főmenü
[PiP / PbP] elemének kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
mellékjelforrásként: [VGA], [DVI], [MHL-HDMI]
és [DisplayPort].
Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő/mellék
bemeneti forrás kompatibilitását illetően.
• Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a főmenü
[PiP / PbP Mode] (PiP / PbP mód) elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
• Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [PiP] vagy
[PbP] elem választáshoz.
Bemenetek
• Most visszaléphet a [PiP / PbP Input] (PiP /
PbP bemenet), [PiP Size] (PiP méret), [PiP
Position] (PiP helyzet) vagy [Swap] (Csere) elem
beállításához.
2. Nyomja meg az
megerősítéshez.
FŐFORRÁS
(xl)
gombot a választás
•
MultiView az OSD menüben
•
PiP / PbP mód: A MultiView-nak két üzemmódja
van: [PiP] és [PbP].
VGA
DP
DVI
MHL-HDMI
ALFORRÁS
LEHETŐSÉG (xl)
MHLVGA DP DVI
HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PiP Size (PiP méret): Aktivált PiP mellett
háromféle mellékablak méret közül választhat:
[Small] (Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy).
[PiP]: Kép-a-képben
A
B
Small
Middle
Large
(elsödleges)
Másik jelforrás megnyitása
egy mellékablakban.
A
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
A
B
(elsödleges)
•
PiP Position (PiP helyzet): Aktivált PiP mellett
kétféle mellékablak helyzet közül választhat:
Fent-jobbra
B
(elsödleges)
A
[PbP]: Kép a kép mellett
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
B
A
(elsödleges)
B
•
A
B
A
(elsödleges)
(elsödleges)
B
Fent-balra
Lent-balra
A
A
(elsödleges)
B
(elsödleges)
Swap(Csere): A fő- és mellékablak forrását
cseréli fel.
Az A és B forrás felcserélése [PiP] módban:
(elsödleges)
A
Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a helyes
képarány megjelenítése érdekében PbP módban.
•
Lent-jobbra
PiP / PbP Input (PiP / PbP bemenet): Négy
különböző videó bemenet közül választhat
11
B
(elsödleges)
↔
B
A
(elsödleges)
2. A monitor beállítása
Az A és B forrás felcserélése [PbP] módban:
A
(elsödleges)
•
B
↔
B
(elsödleges)
A
Off (Kikapcsolva): A MultiView funkció leállítása.
A
(elsödleges)
Megjegyzés
• CSERE végrehajtása esetén a videó és
audió forrásának cseréje egyszerre történik
meg. (További részletekért lásd: 7 “Videobemenettől független audió
lejátszás”.)
12
2. A monitor beállítása
Megjegyzés
Ez a monitor 100 x 100 mm-es VESAkompatibilis rögzítőfelületet tud fogadni. VESA
szerelőcsavar M4. Mindig lépjen kapcsolatba a
gyártóval a fali konzol felszerelését illetően.
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
Mielőtt elkezdené szétszerelni a monitortalpat,
kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a
megrongálódás és sérülés minden formáját.
1. Állítsa a monitortalpat a maximális
magasságra.
100mm
100mm
2. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.
Emelje meg a monitorállványt.
3. A kioldó gomb lenyomása mellett döntse
meg a talpat és csúsztassa ki.
13
2. A monitor beállítása
2.5 Az MHL (Mobile High-Definition
Link) bemutatása
Mi az?
A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil
audió/videó interfész, amelyen a mobiltelefonok
és egyéb hordozható eszközök nagyfelbontású
megjelenítőkhöz csatlakozhatnak.
MHL-HDMI
Az opcionális MHL-kábel lehetővé teszi MHLképes mobileszközének csatlakoztatását ehhez
a nagyméretű Philips MHL-megjelenítőhöz,
és nézheti, ahogy HD videói életre kelnek
nagyszerű digitális hanggal. Nemcsak
mobil játékokat, fotókat, filmeket és egyéb
alkalmazásokat tekinthet meg a nagy képernyőn,
hanem fel is töltheti mobileszközét, így félúton
sem fogy ki az energia.
MHL
Megjegyzés
• A monitornak kizárólag az [MHL-HDMI]
jelölésű portja támogatja az MHLfunkciót, ha MHL-kábelt használnak. Vegye
figyelembe, hogy az MHL-hitelesítéssel
rendelkező kábel eltér a szabványos HDMIkábeltől.
Hogyan kell használni az MHL funkciót?
• Az MHL-hitelesítéssel rendelkező
mobileszköz külön kapható.
Az MHL funkció használatához MHLhitelesítéssel rendelkező mobileszközre van
szükség. Látogassa meg az MHL hivatalos
weboldalát az MHL-hitelesítéssel rendelkező
mobileszközök listájáért (http://www.
mhlconsortium.org).
• Elképzelhető, hogy manuálisan kell
átkapcsolnia a monitort MHL-HDMI
üzemmódra a monitor aktiválásához, ha
további működő eszközök csatlakoznak a
szabad bemenetekhez
A funkció használatához opcionális MHLhitelesítéssel rendelkező kábel is szükséges.
• Az ErP készenlétre/kikapcsolt állapotra
vonatkozó energiatakarékos jellemzők nem
érvényesek az MHL töltésfunkcióra
Hogyan működik? (Hogyan
csatlakoztatom?)
• Ez a Philips megjelenítő MHL-hitelesített.
Ha azonban MHL eszköze nem csatlakozik
vagy működik megfelelően, olvassa
el az MHL eszköz GYIK fájlját vagy
forduljon közvetlenül a forgalmazóhoz
iránymutatásért. Az eszköz gyártójának
szabályzata előírhatja, hogy saját márkaspecifikus MHL-kábelt vagy -adapter
vásároljon a más MHL eszközökkel való
működéshez. Vegye figyelembe, hogy ez
nem a Philips megjelenítő hibája.
Csatlakoztassa az opcionális MHL-kábelt a
mobileszköz mini USB-aljzatához, az [MHLHDMI] jelzéssel rendelkező végét pedig a
monitorhoz. Így már készen áll arra, hogy a
képeket a nagyképernyős megjelenítőn tekintse
meg és működtesse a mobileszköz összes
funkcióját, mint pl. internet szörfölés, játék, fotók
böngészése stb. Ha a monitor hangszórókkal
rendelkezik, a hozzá tartozó hangot is hallani
fogja. Ha leválasztják az MHL-kábelt vagy
kikapcsolják a mobileszközt, az MHL-funkció
automatikusan letiltásra kerül.
14
3. Képoptimalizálás
SmartUniformity és Off (Kikapcsolva) közötti
váltáshoz.
3. Képoptimalizálás
3. A SmartImage képernyőmenü 5 másodpercig
a képernyőn marad, illetve az „OK“ gomb
megnyomásával is megerősítheti a kiválasztást.
3.1 SmartImage
Mi az?
Hét üzemmód közül választhat: Office (Iroda),
Photo (Fotó), Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos), SmartUniformity és Off
(Kikapcsolva).
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít meg,
vagy videót néz, a Philips SmartImage nagyszerű,
optimalizált teljesítményt nyújt.
SmartImage
Office
Photo
Miért van szükségem rá?
Movie
Bármilyen monitorral szemben az a kívánalom,
hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse meg.
A SmartImage szoftver valós időben, dinamikusan
állítja a fényerőt, kontrasztot, színt és élességet a
lehető legjobb monitornézési élmény érdekében.
Game
Economy
SmartUniformity
Hogyan működik?
ff
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat.
A SmartImage az Ön által kiválasztott üzemmód
alapján, dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető legjobb
megjelenítés érdekében – mindezt valós időben,
egyetlen gombnyomásra.
Hogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
1. Nyomja meg a
gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
2. Tartsa lenyomva a
gombot az Office
(Iroda), Photo (Fotók), Movie (Filmek),
Game (Játék), Economy (Gazdaságos),
15
•
Office (Iroda): javítja a szöveges kijelzést és
visszafogja a fényerőt a jobb olvashatóság és
a szem-megerőltetés csökkentése érdekében.
Ez az üzemmód jelentős mértékben javítja az
olvashatóságot és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal, beolvasott
cikkekkel vagy egyéb általános irodai
alkalmazásokkal dolgozik.
•
Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavítást, így a fotók és egyéb képek
kiemelkedő tisztasággal és ragyogó színekben
jelennek meg – mindezt képzaj és fakult színek
nélkül.
•
Movie (Filmek): A felerősített fényerősség,
nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt
és a borotvaéles kép a videók sötétebb
területein minden részletet megjelenít anélkül,
hogy a fényesebb területeken elmosná a
színeket, így dinamikus természetes értékeket
alkalmaz a lehető legjobb videomegjelenítés
érdekében.
•
Game (Játék): Válassza ezt az üzemmódot,
hogy felgyorsítsa a válaszidőt, csökkentse a
képernyőn gyorsan mozgó tárgyak elmosódott
körvonalát, feljavítsa a kontrasztarányt a
fényesebb és sötétebb területeken. Ez az
3. Képoptimalizálás
üzemmód nyújtja a legjobb teljesítményt a
játékok megszállottjainak.
•
Economy (Gazdaságos): Ebben az
üzemmódban megtörténik a fényerő és
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése és a kisebb
energiafogyasztás érdekében.
•
SmartUniformity: A fényerő- és színbeli
ingadozás a képernyő különböző részein
elterjedt jelenség az LCD-monitorok körében.
A jellemző egységesség kb. 75-80%. A Philips
SmartUniformity szolgáltatás engedélyezésével
a megjelenítés egységessége több mint 95%-ra
nő. Mindez egységesebb és valósághű képet
biztosít.
•
Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage általi
optimalizálás.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a monitor kontrasztarányát a képek
maximális tisztasága és élvezete érdekében úgy,
hogy fokozza a háttérvilágítást a tisztább, élesebb
és fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi
a háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek tiszta
megjelentése érdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető legtisztább
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és beállítja
a háttérvilágítást a játékok és videoképek tiszta,
éles és fényes, illetve az irodai munka szövegének
tiszta, olvasható megjelenítése érdekében. A
monitor energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a monitor megnövelt
élettartamát eredményezi.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot, valós
időben elemzi a megjelenített tartalmat, és beállítja
a színeket, illetve szabályozza a háttérvilágítás erejét.
Ez a funkció dinamikusan javítja a kontrasztot, hogy
videók nézegetése, illetve játék közben még jobban
szórakozzon.
16
4. PowerSensor™
belül helyezkedik el, növelje a jelerősséget,
ha fekete vagy sötét ruházatot visel.
4. PowerSensor™
Hogyan működik?
• A PowerSensor a működése során
ártalmatlan "infravörös" jelek továbbításával
és fogadásával érzékeli a felhasználó
jelenlétét.
• Amikor a felhasználó a monitor előtt ül, a
monitor normálisan működik, a felhasználó
által elvégzett fényerő, kontraszt, szín stb.
beállításokkal.
• Feltéve hogy a monitort pl. 100%os fényerőre állították be, amikor a
felhasználó feláll a monitor elől, a monitor
automatikusan 80%-ra csökkenti az
áramfogyasztást.
A felhasználó az
érzékelő előtt
tartózkodik
Ézrzékelő távolsága
Fekvő/álló mód
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
A felhasználó nincs
jelen
A fenti ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják.
Hogyan lehet megadni a beállításokat?
Ha a PowerSensor az alapértelmezett
tartományon belül vagy kívül nem megfelelően
működik, az alábbi lépések végrehajtásával
módosíthatja az érzékelés beállításait:
• Lépjen az OSD menüképernyőre, nyomja
meg a ▲ vagy ▼ gombot a [PowerSensor]
elem kiválasztásához, majd nyomja meg az
OK gombot.
• Kapcsolja be a PowerSensort.
• Válassza a 4-es beállítást, majd nyomja meg
az OK gombot.
• Az új beállítás ellenőrzésével győződjön
meg arról, hogy a PowerSensor megfelelően
érzékeli Önt az adott pozícióból.
• A PowerSensor funkció kizárólag vízszintes
(fekvő) tájolásban működik. Miután aktiválta
a PowerSensor funkciót, a PowerSensor
automatikusan kikapcsol, ha a monitort
függőleges (álló) tájolással használja
(vagyis 90 fokos / függőleges pozícióban);
az alapértelmezett fekvő (vízszintes)
pozíció használata esetén a PowerSensor
automatikusan bekapcsol.
Megjegyzés
A manuálisan kiválasztott PowerSensor
üzemmód működőképes marad, amíg át nem
állítják vagy elő nem hívják az alapértelmezett
módot. Ha a PowerSensort valamilyen okból
túlzottan érzékenynek találja a közeli mozgásra,
állítsa kisebb jelerősségre.
Watt
A fenti ábrán látható energiafogyasztás kizárólag szemléltetési célt
szolgál
Beállítás
Alapértelmezett beállítások
A PowerSensor felismeri a felhasználó jelenlétét,
ha a felhasználó a kijelzőtől 30-100 cm
távolságra, a monitor bal és jobb oldalától pedig
maximum 5 fokos hajlásszögben tartózkodik.
Egyéni beállítások
Ha a fenti paraméterektől nagyobb távolságra
szeretne tartózkodni, az optimális érzékelési
hatékonyság érdekében válasszon magasabb
erősségű jelet: Minél magasabb beállítást ad meg,
annál erősebb az érzékelési jel. A PowerSensor
maximális hatékonysága és a megfelelő érzékelés
érdekében mindig úgy üljön, hogy közvetlenül a
monitorral szemben legyen.
• Ha a monitortól 100 cm-nél nagyobb
távolságra tartózkodik, használja 120 cm-es
távolságig a maximális érzékelési jelet (4-es
beállítás)
• Mivel a sötét színű ruházat akkor is
hajlamos elnyelni az infravörös jelet, ha a
felhasználó a kijelzőtől számított 100 cm-en
17
5. LightSensor
5. LightSensor
Mi az?
A Light Sensor egyedi és intelligens módja a
képminőség optimalizálásának a bejövő mérése
és elemzése révén a képminőség automatikus
beállításával. A Light Sensor érzékelőt alkalmaz
a kijelző fényerejének beállításához a környezeti
megvilágításnak megfelelően.
Hogyan engedélyezem a LightSensort?







1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
a főmenü [LightSensor] elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg az OK
gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
LightSensor be-, illetve kikapcsolásához.
18
6. Beépített webkamera mikrofonnal
6.2 Az eszköz használata
6. Beépített webkamera
mikrofonnal
A webkamera eszközzel felszerelt Philips
monitor az USB-porton keresztül továbbítja
a kép- és hangadatokat. Egyszerűen
engedélyezheti, ha a PC-t USB-kábellel összeköti
a monitor oldalsó be- és kimenetén található
USB-elosztójának USB upstream csatlakozójával.
Megjegyzés
A webkamera működéséhez USB kapcsolat
szükséges a monitor és a PC között.
A webkamera lehetővé teszi az interaktív
video- és audiokonferenciák lebonyolítását
az interneten keresztül. Üzletemberek
számára kínálja a legkézenfekvőbb módot a
világ bármely részén tartózkodó kollégákkal
való kommunikációra, amivel időt és pénzt
takaríthatnak meg. A felhasznált szoftvertől
függően lehetővé teszi azt is, hogy fényképeket
készítsen, fájlokat osszon meg, vagy a
webkamera aktiválása nélkül használja a
mikrofont. A mikrofon és a tevékenység
jelzőfény a webkamera oldalán, a megjelenítő
káváján található.
• Csatlakoztassa az USB-kábelt a monitor
oldalsó be- és kimenetén található USBelosztójának USB upstream csatlakozójához.
• Kapcsolja be a PC-t és győződjön meg
arról, hogy az internetkapcsolat megfelelően
működik.
• Töltse le és engedélyezze az ingyenes
csevegő szoftvert, mint pl. a Skype, Internet
Messenger vagy hasonlók. Célra rendelt
szoftvert is használhat, ha összetettebb
funkciókra van szüksége, pl. multikonferencia stb.
• A webkamera készen áll a csevegésre vagy
az internetes telefonálásra.
6.1 PC rendszerkövetelmények
• Indítsa el a hívást a szoftver utasításainak
követésével.
• Operációs rendszer: Microsoft Windows
7, Microsoft Windows Vista, Microsoft
Windows XP (SP2) és bármely egyéb
operációs rendszer, amely támogatja az
UVC/UAC (USB Video Class-kompatibilis /
Audio Class-kompatibilis) funkciót az USB
2.0 szabványnak megfelelően.
• Processzor: 1,6 GHz vagy gyorsabb
• RAM: 512MB (XP esetén) / 1GB (Vista és
Windows 7 esetén)
• Merevlemez-terület: legalább 200 MB
• USB: USB 2.0 vagy újabb, UVC/UAC
támogatás
Megjegyzés
Videohívás indításához megbízhtó
internetkapcsolattal, internetszolgáltatóval
és szoftverrel (pl. Internet Messenger vagy
videotelefon program) kell rendelkeznie.
Győződjön meg arról, hogy a hívott fél
kompatibilis videotelefon szoftverrel rendelkezik.
A videó és audió teljesítmény nagyban függ a
két végen elérhető sávszélességtől. A hívott
személynek hasonló képességű eszközzel és
szoftverrel kell rendelkeznie.
19
7. Műszaki adatok
7. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse válaszidő (jell.)
Optimális felbontás
Látószög (jell.)
Megjeleníthető színek száma
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
MHL
sRGB
Fényerő egységessége
Delta E
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró (jell.)
Beépített webkamera
Többképes nézet
Felhasználói kényelmi
szolgáltatások
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
Állvány
Dönthetőség
Elforgatás
Magasság-beállítás
AH-IPS LCD
LED
23,8" W (60,5 cm)
16:9
0,137 (V) mm x 0,137 (F) mm
50.000.000:1
14 ms
5 ms(GtG)
DP: 3840x2160 @ 60Hz, 3840x2160 @ 30Hz
DVI: 3840x2160 @ 30Hz, 2560x1440 @ 60Hz
VGA: 1920x1080 @ 60Hz
HDMI 2.0: 3840x2160 @ 60Hz, 3840x2160 @ 30Hz
178° (V) / 178° (F) C/R @ > 10
1,07 milliárd szín, 10 bit (8 bit + A-FRC)
56-80Hz (VGA)
23-80Hz (DVI/HDMI 2.0/DisplayPort)
30-99KHz (VGA/DVI)
30-140KHz (HDMI 2.0)
30-160KHz (DisplayPort)
[email protected]
IGEN
93%-105%
<3
DVI (Digitális), VGA (Analóg), DisplayPort, MHL-HDMI
USB 3.0 × 3 1 db. gyorstöltőt tartalmaz
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, fejhallgató kimenet
2W x 2
2,0 megapixeles kamera mikrofonnal és LED jelzőfénnyel
PiP/PbP mód, 2×eszköz
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland,
portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz, svéd, finn, török, cseh,
ukrán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, koreai
VESA fali konzol (100×100 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 fok
-175 / +175 fok
130mm
20
7. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Elforgatás
90 fok
Tápfeszültség
Bekapcsolt állapotban
43,6W (jell.), 76,4W (max.)
Alvó mód (készenléti)
<0,5W (jell.)
Ki
<0,5W (jell.)
Bekapcsolt mód (ÖKO mód)
20,6W (jell.)
Tápfeszültség(EnergyStar tesztmódszer)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 230 V~,
Energiafogyasztás
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
60 Hz
50 Hz
50 Hz
28,59W (jell.)
30,11W (jell.)
29,99W (jell.)
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
<0,78W (jell.)
<0,78W (jell.)
<0,82W (jell.)
Ki
<0,2W (jell.)
<0,2W (jell.)
<0,23W (jell.)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
Hőleadás*
feszültség 100 V~,
60 Hz
50 Hz
50 Hz
102,35 BTU/h
97,58 BTU/h
102,78 BTU/h
Normál működés
(jell.)
(jell.)
(jell.)
Alvó mód (készenléti)
<2,67 BTU/h (jell.) <2,67 BTU/h (jell.) <2,79 BTU/h (jell.)
Ki
<0,67 BTU/h (jell.) <0,67 BTU/h (jell.) <0,78 BTU/h (jell.)
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér (villogó)
PowerSensor
8,7W (jell.)
Tápegység
Külső, 100-240 V~, 50/60 Hz
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x
Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány (üzemi)
Relatív páratartalom (üzem)
Légköri nyomás (üzemben)
Hőmérséklet-tartomány
(Üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(Üzemen kívül)
Légköri nyomás
(Üzemen kívül)
531 x 422 x 256 mm
531 x 363 x 52 mm
5,85 kg
3,36 kg
9,625 kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700–1060 hPa
-20°C to 60°C
10–90%
500–1060 hPa
Környezeti és fogyasztási adatok
21
7. Műszaki adatok
ROHS
EPEAT
Csomagolás
Specifikus anyagok
EnergyStar
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
IGEN
Arany (www.epeat.net)
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
IGEN
CE-jelölés, FCC B osztály, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO
Edge-hitelesítés, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, PSB, WEEE, RCM,
UKRÁN, CCC, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-standby, J-MOSS
Fekete/ezüst
Textúra
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket. Látogassa
meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára vonatkozó regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának letöltéséért látogassa
meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
22
7. Műszaki adatok
HDMI 2.0/DisplayPort: 3840x2160 @ 60Hz,
3840x2160 @ 30Hz
7.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
• A DisplayPort v1.1 alapértelmezett gyári
beállításában 3840 x 2160 @ 30 Hz
felbontást támogat. A 3840 x 2160 @
60Hz optimalizált felbontás érdekében
lépjen az OSD menübe és módosítsa a
beállítást DisplayPort v1.2 értékre, ezenkívül
győződjön meg arról, hogy a videokártya
támogatja a DisplayPort v1.2 szabványt.
Beállítás elérési útja: [OSD] / [Setup] /
[DisplayPort] / [1.1, 1.2]
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz (analóg bemenet)
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális bemenet)
Ajánlott felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális bemenet)
V frek. (kHz)
Felbontás
F. frekv. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67

37,86
640 x 480
72,81
 
37,50
640 x 480
75,00

37,88
800 x 600
60,32

46,88
800 x 600
75,00

48,36
1024 x 768
60,00

60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
65,69
3840 x 2160
29,98
133,31
3840 x 2160
60,00


 

 
 

 

• HDMI 1.4/2.0 beállítás: A gyári alapbeállítás
a HDMI 1.4, amely támogatott a
kereskedelmi Blu-Ray/DVD-lejátszók
többségén. Módosíthatja a beállítást HDMI
2.0-ra, ha a Blu-Ray/DVD-lejátszó támogatja.
Beállítás elérési útja: [OSD] / [Setup] / [HDMI] /
[1.4,2.0]

 



 

 
 


 
Megjegyzés

• Vegye figyelembe, hogy a monitor optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz 3840 x
2160 @ 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja.
Az optimális képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.


Ajánlott felbontás
VGA: 1920x1080 @ 60Hz
DVI: 3840x2160 @ 30Hz, 2560x1440 @
60Hz
23
8. Energiagazdálkodás
8. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a PC-re
telepített szoftverrel, a monitor automatikusan
képes csökkenteni áramfelvételét, amikor nem
használják. Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó
V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED színe
Aktív
BE
Igen
Igen
43,6 W (jell.)
76,4 W (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
0,5 W (jell.)
Fehér
(villogó)
KI
KI
-
-
0,5 W (jell.)
KI
A monitor energiafogyasztásának megmérésére
az alábbi konfigurációt használtuk.
• Saját felbontás: 3840 x 2160
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
24
9. Szabályozási információk
Packaging
9. Szabályozási információk
Limits on hazardous substances in product
packaging. Packaging prepared for recycling
Congratulations!
This product is TCO Certified - for Sustainable
IT
Ergonomic, User-centered design
Visual ergonomics in products with a display.
Adjustability for user comfort (displays,
headsets) Acoustic performance-protection
against sound spikes (headsets) and fan noise
(projectors, computers) Ergonomically designed
keyboard (notebooks)
TCO Certified is an international
third party sustainability
certification for IT products.
TCO Certified ensures that the manufacture,
use and recycling of IT products reflect
environmental, social and economic
responsibility. Every TCO Certified product
model is verified by an accredited independent
test laboratory.
Electrical Safety, minimal electro-magnetic
Emissions
Third Party Testing
All certified product models have been tested
in an independent, accredited laboratory.
Along with meeting all requirements in TCO
Certified, this product also meets the exclusive
TCO Certified Edge certification, recognizing
best in class products in a specific sustainability
attribute.
A detailed criteria set is available for download
at www.tcodevelopment.com, where you can
also find a searchable database of all TCO
Certified IT products.
Summary of TCO Certified Criteria:
Corporate Social Responsibility
TCO Development, the organization behind
TCO Certified, has been an international
driver in the field of Sustainable IT for 20 years.
Criteria in TCO Certified are developed in
collaboration with scientists, experts, users
and manufacturers. Organizations around the
world rely on TCO Certified as a tool to help
them reach their sustainable IT goals. We are
owned by TCO, a non-profit organization
representing office workers. TCO Development
is headquartered in Stockholm, Sweden, with
regional presence in North America and Asia.
Socially responsible production - working
conditions and labor law in manufacturing
country
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply.
Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to
either ISO 14001 or EMAS
Minimization of Hazardous Substances
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent
chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and
hazardous flame retardants
User define mode is used for TCO Certified
compliance.
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on
the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimum one-year product warranty. Minimum
three-year availability of spare parts. Product
takeback
25
9. Szabályozási információk
Lead-free Product
CE Declaration of Conformity
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013(Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
EPEAT
(www.epeat.net)
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2004/108/EC (EMC Directive).
Benefits of EPEAT
• GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
• 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
26
9. Szabályozási információk
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
27
9. Szabályozási információk
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
28
9. Szabályozási információk
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
29
9. Szabályozási információk
EU Energy Label
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
中国大陆RoHS
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限
制使用标识要求》,以下部分列出了本产
品中可能包含的有害物质的名称和含量
本表适用之产品
显示器 、平板电视 、监视器
有害物质
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
有害物质
部件名称
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
(Cr6+)
多溴联苯 多溴二苯醚
(PBB)
(PBDE)
外壳
O
O
O
O
O
O
液晶显示屏/灯管
X
X
O
O
O
O
电路板组件*
X
O
O
O
O
O
电源适配线
X
O
O
O
O
O
电源线/连接线
X
O
O
O
O
O
遥控器
O
O
O
O
O
O
本表格根据SJ/T 11364 的规定编制。
*: 电
路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电
路、连接器等。
O: 表
示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的
限量要求以下。
X: 表
示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规
定的限量要求。
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规
定的限量要求,但符合欧盟 RoHS 法规要求(属于豁免部分)。
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
30
9. Szabályozási információk
E-Waste Declaration for India
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再
需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国
家废弃电器电子产品回收处理相关法律法
规,将其交给当地具有国家认可的回收处
理资质的厂商进行回收处理。
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
环保使用期限
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明
31
9. Szabályozási információk
Information for U.K. only
Important:
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
-
(B)
(A)
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
32
10. Ügyfélszolgálat és jótállás
10.Ügyfélszolgálat és jótállás
kombinációi más egységes színként jelennek
meg.
10.1A Philips síkképernyős monitorok
képponthibáira vonatkozó
irányelvei
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák különbözőképpen
jelennek meg a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
A Philips azért küzd, hogy a legjobb minőségű
termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb
gyártási eljárásait használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére mégis
előfordulhatnak pixel- vagy alpixel-hibák a
TFT monitorpaneleken, amelyeket lapos
monitorokon használnak. Egyetlen gyártó sem
tudja garantálni, hogy valamennyi képernyője
mentes legyen a képpont hibáktól, de a Philips
garantálja, hogy minden olyan monitort, amely
kifogásolható mennyiségű képpont hibát
tartalmaz, garanciálisan megjavít vagy kicserél. Ez
a felhívás a különféle képpont hibákat írja le, és
meghatározza az elfogadható szintet mindegyik
típusnál. Ahhoz, hogy garanciális javításra vagy
cserére legyen jogosult, a TFT monitorpanelen
lévő pixelhibák számának meg kell haladnia a
küszöbértéket. Például egy monitoron a hibás
alpixelek száma nem lehet több az összes alpixel
0,0004%-ánál. Ráadásul, mivel bizonyos képpont
hibák kombinációi jobban látszanak, ezekben
az esetekben a Philips még magasabb minőségi
szabványokat állít fel. Ez világszerte alkalmazott
eljárás.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz
„bekapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy
olyan al-képpont, amely világos marad a
képernyőn, amikor a monitor sötét mintát jelenít
meg. A fényes pont hibák típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
subpixel
alpixelek
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
pixel
pixelek
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből,
vörösből, zöldből és kékből áll. Több képpont
együtt alkot egy képet. Amikor egy képpont
összes alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az alképpont
együttesen egységes fekete képpontként jelenik
meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
Három szomszédos világító alképpont (egy
fehér képpont).
33
10. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontoknál; míg a zöld színű fényes
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
észrevehetők, a Philips megadja a közelségi
határokat a hibákhoz.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fekete pont
egy olyan al-képpont, amely sötét marad a
képernyőn, amikor a monitor világos mintát
jelenít meg. A fekete pont hibák típusai.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális
javításra vagy cserére legyen jogosult, a Philips
lapos monitorban lévő TFT monitorpanelen
lévő pixel-, illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplő
küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai előírások, elemzések
és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus megjelenítőkhöz)
3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
34
10. Ügyfélszolgálat és jótállás
10.2Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos
részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt. Az alábbi látható, helyi Philips
ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.
Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:
Ország
CSP
Forródrót
Ár
Nyitvatartás
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0.07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0.06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0.08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
China
PCCW Limited
4008 800 008
Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
35
10. Ügyfélszolgálat és jótállás
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:
Ország
Hívóközpont
CSP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+ 375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:
Ország
Brazil
Argentina
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
36
10. Ügyfélszolgálat és jótállás
Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:
Ország
Australia
Ügyfélszolgálati
telefonszám
ASP
AGOS NETWORK PTY LTD
Nyitvatartás
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer Care (65) 6882 3966
Center)
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポ ートセンター
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
37
11. Hibaelhárítás és GYIK
Az AUTO gomb nem működik
11.Hibaelhárítás és GYIK
• Az auto funkció kizárólag VGA-analóg
módban működik. Ha az eredmény nem
elfogadható, az OSD menüben elvégezheti a
kézi beállításokat.
11.1Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat
képviselőjével.
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVI-Digital
(DVI-digitális) módban, mivel nem szükséges.
Füst vagy szikra látható jelei
Általános problémák
• Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
• A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a monitor hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED nem
világít)
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a monitor
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
• Először győződjön meg arról, hogy a
monitor elején lévő üzemkapcsolót gomb KI
helyzetben van, majd nyomja meg, hogy BE
helyzetben legyen.
Képproblémák
A kép nincs középen
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
fehér színű)
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a grafikuskártyához
vagy a PC-hez.
• Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábelének dugójában egyik érintkezőtű
sem görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg
vagy cserélje ki a kábelt.
Függőleges vibrálás tapasztalható
• Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos funkció
aktív
A képernyőn a következő üzenet látható:
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
Attention
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az OSD
Fő kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
Check cable connection
• Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábele megfelelően csatlakozik a
számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors
telepítési útmutatót is).
Vízszintes vibrálás tapasztalható
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik érintkező
sem a monitorkábelben.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
38
11. Hibaelhárítás és GYIK
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az OSD
Fő kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
bekapcsolt állapotot jelző LED elemének
segítségével állíthatja be.
További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálati munkatársával.
A kép homályosnak, halványnak vagy túl sötétnek
tűnik
• Az OSD segítségével állítsa be a kontrasztot
és a fényerőt.
11.2Általános GYIK
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután kikapcsolják a
monitort.
K1:
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép” vagy
„szellemkép” fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
mikor üzembe helyezem a monitort,
A
mi a teendő, ha a képernyőn a 'Cannot
display this video mode' (Nem jeleníthető
meg ez a videó mód) üzenet látható?
Válasz: A
monitor ajánlott felbontása: 3840 x
2160 @ 60 Hz.
• Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a korábban használt monitorhoz.
• A Windows Start menüben jelölje ki a
Beállítások/Vezérlőpult elemet. A Vezérlőpult
ablakban jelölje ki a Megjelenítő ikont. A
Megjelenítő vezérlőpanelben jelölje ki a
'Beállítások' fület. A beállítások fülön, a 'asztal
területe' panelben mozgassa a csúszkát 3840
x 2160 képpont értékre.
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a monitort őrizetlenül hagyja.
• Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD-monitor mozdulatlan
tartalmat jelenít meg.
• Nyissa meg az „Speciális tulajdonságok" fület,
állítsa a képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson
az OK gombra.
• Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
• Indítsa újra a számítógépet és ismételje meg
a 2. és 3. lépést, hogy meggyőződjön, a PC
beállítása 3840 x 2160 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
monitort, majd csatlakoztassa újra a Philips
LCD monitort.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a monitor ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
• Kapcsolja be a monitort, majd a PC-t.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
K2:
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
Válasz: A
z LCD monitorok ajánlott képfrissítési
sebessége 60 Hz. Bármilyen, képernyőn
megjelenő zavar esetén beállíthatja 75 Hzre, hogy meggyőződön, megszűnt a zavar.
A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa fénye túl
erős, és zavaró.
• A „bekapcsolt állapotot" jelző fényt az OSD
Fő kezelőszervek Beállítás menüpontja
39
i az LCD monitor ajánlott képfrissítési
M
sebessége?
11. Hibaelhárítás és GYIK
K3:
ire valók a CD-ROM-on található
M
.inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD menüben
módosítani tudja a színbeállítást:
• Nyomja meg az „OK” gombot az
OSD (képernyőn megjelenő) menü
megjelenítéséhez
Válasz: E zek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását az illesztőprogramok
telepítéséhez. A monitor első telepítése
alkalmával a számítógép esetleg kérheti
a monitor illesztőprogramjait (.inf és
.icm fájlokat), illetve az ezeket tartalmazó
lemezt. Kövesse az utasításokat és helyezze
be a csomagban lévő CD-ROM lemezt.
A monitor illesztőprogramjai (.inf és
.icm kiterjesztésű fájlok) automatikusan
telepítésre kerülnek.
K4:
• Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot a „Color
(Szín)” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja
meg az „OK” gombot, hogy belépjen a
színbeállításba. Az alábbi három beállítás áll
rendelkezésre.
1. Color Temperature (Színhőmérséklet): a
hat beállítás a következő 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K és 11500K. Az
5000K tartományban a panel „melegnek
tűnik vörösesfehér tónussal”, míg a 11500K
színhőmérséklet „hideg, kékesfehér tónust
ad”.
Hogyan állíthatom át a felbontást?
Válasz: A
z Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja együtt
határozzák meg a rendelkezésre álló
felbontást. A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés tulajdonságai”
panel segítségével választhatja ki.
K5:
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között (pl. digitális
fényképezőgépek, monitorok, nyomtatók,
lapolvasók stb.)
3. User Define (Felhasználó által definiált): A
felhasználó tetszése szerint kiválaszthatja
a beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
i történik, ha eltévedek a monitor
M
beállítása közben az OSD?
Válasz: E gyszerűen nyomja meg az OK gombot,
majd válassza a 'Alaphelyzet' pontot az
összes gyári beállítás előhívásához.
K6:
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
mértéke. Ez az érték abszolút skálán fejezhető
ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten,
például 2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg
magasabb hőmérsékleten, például 9300 Kelvin
fokon kék. A semleges színhőmérséklet 6504 Kelvin
fokon fehér.
E llenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
Válasz: Á
ltalánosságban javasolt óvni a panel
felületét a túlzott ütődéstől és megvédeni
az éles, illetve tompa tárgyaktól. A monitor
kezelése közben győződjön meg arról,
hogy nem gyakorol nyomást a panel
felületére. Ez befolyásolhatja a garanciális
feltételeket.
K7:
K9: Válasz: Igen. Valamennyi Philips LCD monitor
kompatibilis a szabvány PC-kkel, Macekkel és munkaállomásokkal. Előfordulhat,
hogy kábeladapter szükséges Mac
számítógéphez történő csatlakozás
esetén. További tájékoztatásért kérjük,
lépjen kapcsolatba a Philips értékesítési
képviselővel.
Hogyan tisztítsam az LCD felületét?
Válasz: Á
ltalános tisztításhoz tiszta, puha
törlőrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont, hexánt stb.
K8: satlakoztathatom-e az LCD-monitort
C
bármilyen PC-hez, munkaállomáshoz vagy
Mac-hez?
udom-e módosítani a monitorom
T
színbeállítását?
K10: 40
ámogatják-e a Philips LCD monitorok a
T
Plug-and-Play szabványt?
11. Hibaelhárítás és GYIK
Válasz: Igen, a monitorok kompatibilisek a Plugand-Play szabvánnyal a Windows 8.1/8/7,
illetve Mac OSX operációs rendszerek
esetében.
Attention
Monitor control unlocked
K11: M
i a képállandósulás, beégés, utókép vagy
szellemkép az LCD paneleken?
Attention
Válasz: H
a az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert
jelenség az LCD panel technológiában.
Az esetek többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép” fokozatosan
eltűnik egy adott idő elteltével, ha
kikapcsolják a monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a monitort
őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCD-monitor
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
Monitor control locked
11.3Multiview GYIK
K1:
Válasz:Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő
bemeneti forrást és az azt támogató
mellékforrást illetően.
ALFORRÁS
LEHETŐSÉG (xl)
MHLBemenetek VGA DP DVI
HDMI
VGA
●
●
●
●
FŐFORRÁS
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
(xl)
MHL-HDMI
●
●
●
●
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a súlyos
„beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem
szűnnek meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
K12: K2:
iért nem éles a szöveg a megjelenítőn,
M
és miért szögletesek a betűk rajta?
Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz: Igen, 3 méret közül választhat: [Small]
(Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy). Nyomja meg a
gombot az
OSD menü aktiválásához. Válassza ki a
kívánt [PiP Size] (PiP méret) lehetőséget a
[PiP / PbP] főmenüből.
Válasz: A
LCD-monitor optimális teljesítményét
saját felbontása, azaz 3840 x 2160 @ 60
Hz képfrissítés mellett nyújtja. A lehető
legjobb képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
K13: Miért nem aktiválhatom a PiP vagy
PbP funkciót DVI vagy HDMI forrás
használata mellett?
ogyan oldhatom ki/zárolhatom a
H
gyorsgombot?
K3:
Válasz: N
yomja meg a
gombot 10
másodpercig a gyorsgomb kioldásához/
lezárásához. A monitor ilyenkor megjeleníti
a “Figyelem” üzenetet a kioldott/zárolt
állapot megjelenítéséhez az alábbi ábrákon
látható módon.
Hogyan lehet videó bemenettől független
audió lejátszást végezni?
Válasz: Az audió forrás normális esetben a fő
képforráshoz kötődik. Ha módosítani
akarja az audió forrás bemenetet (például:
MP3-lejátszót hallgatni a kiválasztott videó
forrástól függetlenül), nyomja meg a
gombot, hogy belépjen az OSD menübe.
Válassza ki a kívánt [Audio Source] (Audió
forrás) lehetőséget az [Audio] (Audió)
főmenüből.
41
11. Hibaelhárítás és GYIK
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor
legközelebb bekapcsolja a monitort,
alapértelmezésképen a korábban használt
audió forrást fogja kiválasztani. Amennyiben
módosítani akarja, újra végig kell mennie
a kiválasztás fenti lépésein, hogy új audió
forrását állíthassa be alapértelmezettként.
Audio Source
Audio In
MHL-HDMI
DisplayPort
42
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a Koninklijke Philips N.V.
engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M6241PV1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement