Sonicare | HX6711/50 | Sonicare HealthyWhite Sonische, elektrische tandenborstel HX6711/50 Snelstartgids

Sonicare HealthyWhite Sonische, elektrische tandenborstel HX6711/50 Snelstartgids
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw
product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
-----
Gevaar
Houd de oplader uit de buurt van water.
Plaats of bewaar de oplader niet op een plaats
waar deze in een badkuip, wastafel, gootsteen
enz. kan vallen of getrokken kan worden.
Dompel de oplader niet in water of in een
andere vloeistof.
Zorg er na het schoonmaken voor dat de
oplader helemaal droog is voordat u deze op
netspanning aansluit.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen
met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de
juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
De opzetborstel bevestigen
B
Opmerking: U kunt alleen tussen de modi heen en
weer schakelen als de tandenborstel is ingeschakeld.
1 Houd de opzetborstel zo vast dat de
voorzijde zich op één lijn bevindt met de
voorzijde van het handvat.
Opmerking:Wanneer de Sonicare wordt gebruikt
voor klinisch onderzoek, moet het handvat volledig
zijn opgeladen. De Easy-start-functie moet worden
uitgeschakeld. Op plekken waar de tanden veel
vlekken vertonen, kunt u 30 seconden extra poetsen
om deze te verwijderen.
C
2 Druk de opzetborstel op de metalen
aandrijfas (fig. 2).
Opmerking: Er zit een kleine opening tussen de
opzetborstel en het handvat.
D
Het apparaat opladen
stopcontact.
Het apparaat gebruiken
1 Maak de borstelharen nat en doe er een
kleine hoeveelheid tandpasta op.
Bij dit Sonicare-model is de Easy-start-functie
standaard ingeschakeld.
Tijdens de eerste 14 poetsbeurten voert de Easystart-functie de poetskracht geleidelijk op.
F
G
2 Plaats het handvat op de oplader.
-- Aan het oplaadlampje kunt u zien hoe vol of
leeg de accu is (fig. 3).
-- Continu brandend groen lampje: 50-100%
-- Knipperend groen lampje: minder dan 50% 
-- Knipperend groen lampje en 3 piepjes na de
poetsbeurt: de tandenborstel moet worden
opgeladen.
Opmerking: Om de accu altijd volledig opgeladen
te houden, kunt u uw Sonicare op de oplader laten
staan wanneer u deze niet gebruikt. Het duurt
minimaal 24 uur om de accu volledig op te laden.
Functies
Easy-start
E
1 Steek de stekker van de oplader in het
2
3
4
6
5
1
7
2
4
3
9
8
10
te schakelen.
11
4 U krijgt de beste poetsresultaten met de
Sonicare als u slechts lichte druk uitoefent
en niet schrobt. Laat de Sonicare het werk
doen.
5 Beweeg de opzetborstel voorzichtig kleine
stukjes heen en weer over de tanden zodat
de langere haren tussen de tanden komen.
Ga de volledige poetsbeurt zo door.
Opmerking: Om ervoor te zorgen dat u overal even
goed poetst, moet u uw mond in 4 kwadranten
verdelen en de Quadpacer gebruiken (zie hoofdstuk
‘Functies’).
6 Poets elk kwadrant gedurende 30 seconden
om zo een poetsbeurt van 2 minuten
te voltooien. Begin met kwadrant 1 (de
buitenkant van de boventanden) en poets
vervolgens kwadrant 2 (de binnenkant van
de boventanden). Ga door met kwadrant
3 (de buitenkant van de ondertanden) en
poets ten slotte kwadrant 4 (de binnenkant
van de ondertanden) (fig. 5).
7 Nadat u de poetsbeurt van 2 minuten hebt
voltooid, kunt u nog even doorgaan en de
kauwvlakken van uw kiezen en plaatsen
waar vlekken voorkomen poetsen. U kunt
ook uw tong poetsen met de tandenborstel
in- of uitgeschakeld, afhankelijk van uw
voorkeur (fig. 6).
Opmerking: Houd de aan/uitknop 2 seconden
ingedrukt als u de tandenborstel wilt uitschakelen
voordat de volledige poetsbeurt van 2 minuten is
voltooid.
 
De Sonicare is veilig te gebruiken op:
-- Beugels (opzetborstels slijten sneller als deze
voor een gebit met een beugel worden
gebruikt)
-- Tandheelkundige restauraties (vullingen,
kronen, facings)
Poetsinstructies voor de Clean &
White-modus
De Clean & White-modus bestaat uit 2 minuten
poetsen in de Clean-modus plus 30 seconden
in de White-modus voor extra reiniging van de
zichtbare voortanden.
2 Na 2 minuten in de Clean-modus begint de
White-modus en worden het poetsgeluid
en de poetsbewegingen anders. Poets nu
de bovenste voortanden. Als u een piepje
hoort, gaat u verder met het poetsen van de
onderste voortanden.
1 Bevestig de opzetborstel op het handvat.
stekker van de oplader in het stopcontact.
Houd de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt.
Eén piepje geeft aan dat de Easy-start-functie is
uitgeschakeld en 2 piepjes geven aan dat de Easystart-functie is ingeschakeld.
Opmerking: Gebruik van de Easy-start-functie na de
eerste gewenningsperiode wordt afgeraden, omdat
de Sonicare hierdoor minder effectief plak zal
verwijderen.
Smartimer
onder een lichte hoek richting tandvleesrand
tegen de tanden (fig. 4).
3 Druk op de aan/uitknop om de Sonicare in
Easy-start uitschakelen en inschakelen
2 Plaats het handvat in de oplader en steek de
2 Plaats de borstelharen van de tandenborstel
1 Volg stap 1 tot en met 6 hierboven.
4235.020.3587.1 .indd 1
A
Poetsmodi
De Sonicare begint automatisch te poetsen in de
Clean-modus. Houd de aan/uitknop ingedrukt om
een andere poetsmodus te kiezen. Het groene
lampje geeft aan welke modus is gekozen:
-- Clean-modus: de standaardmodus voor het
reinigen van het gebit.
-- Clean & White-modus: 2 minuten in de
Clean-modus plus 30 seconden in de Whitemodus voor extra reiniging van de zichtbare
voortanden.
clean
Let op
-- Raadpleeg uw tandarts voordat u de
tandenborstel gebruikt als u in de afgelopen
2 maanden een chirurgische behandeling aan
uw mond of uw tandvlees hebt ondergaan.
-- Neem contact op met uw tandarts als er
na het gebruik van deze tandenborstel
ernstige tandvleesbloeding optreedt of als het
tandvlees nog steeds gaat bloeden nadat u het
apparaat 1 week hebt gebruikt.
-- Raadpleeg uw arts voordat u de Sonicare
gebruikt als u medische klachten hebt.
-- De Sonicare-tandenborstel voldoet aan de
veiligheidseisen voor elektromagnetische
apparaten. Als u een pacemaker of ander
geïmplanteerd apparaat hebt, neem dan
contact op met uw arts of de fabrikant van
het geïmplanteerde apparaat voor u de
tandenborstel gaat gebruiken.
-- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het
reinigen van tanden, tandvlees en de tong.
Gebruik het niet voor andere doeleinden.
Gebruik het apparaat niet langer en neem
contact op met uw arts als u pijn of ongemak
ondervindt tijdens gebruik van het apparaat.
-- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door
de fabrikant aanbevolen opzetborstels.
-- Als uw tandpasta peroxide, zuiveringszout
of een ander bicarbonaat bevat
(veelvoorkomend in witmakende tandpasta’s),
dient u de opzetborstel en het handvat na
ieder gebruik grondig schoon te maken met
zeep en water. Als u dit niet doet, kan het
plastic gaan barsten.
1
Algemene beschrijving (fig. 1)
Opzetborstel
Handvat met zacht greepgedeelte
Aan/uitknop 
Poetsmodi
Oplaadindicator
Reisoplader
Opladerkap met opzetborstelhouders
CLEAN
AND
WHITE
Waarschuwing
-- Het netsnoer kan niet worden vervangen.
Dank de oplader af, indien het netsnoer
beschadigd is. Vervang de oplader altijd door
een oplader van het oorspronkelijke type om
gevaar te voorkomen.
-- Gebruik het handvat of de oplader niet meer
als deze op welke manier dan ook beschadigd
zijn.
-- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als
het apparaat beschadigd is, neem dan contact
op met het Consumer Care Centre in uw
land (zie hoofdstuk ‘Garantie en service’).
-- Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de
buurt van hete oppervlakken.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd
hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
A
B
C
D
E
F
G
14
12
13
Na 2 minuten schakelt de Smartimer de
tandenborstel automatisch uit.
Als u de poetsbeurt van 2 minuten wilt
onderbreken of wilt stoppen met poetsen, drukt
u op de aan/uitknop. Als u vervolgens binnen 30
seconden nogmaals op de aan/uitknop drukt, gaat
de Smartimer weer verder met de tijdmeting waar
hij gestopt was toen u het apparaat uitschakelde.
De accu verwijderen
U kunt de accu niet opnieuw in het apparaat
plaatsen nadat u deze hebt verwijderd.
Om de accu te verwijderen, hebt u een gewone
platte schroevendraaier nodig. Neem de
benodigde veiligheidsmaatregelen wanneer u de
handelingen hieronder uitvoert. Bescherm uw
ogen, handen, vingers en het oppervlak waarop u
werkt.
1 Om de accu volledig te ontladen, neemt u
het handvat van de oplader af, schakelt u de
Sonicare in en laat u deze werken tot deze
vanzelf stopt. Herhaal deze stap totdat u de
Sonicare niet meer kunt inschakelen.
Sonicare
700 series
2 Steek een schroevendraaier in de opening
aan de onderzijde van het handvat.
Draai de schroevendraaier linksom om
het afdekplaatje aan de onderkant te
verwijderen (fig. 12).
3 Houd het handvat ondersteboven en
duw het omlaag op de aandrijfas zodat
de onderdelen in het handvat naar buiten
komen (fig. 13).
4 Steek de schroevendraaier onder de
printplaat naast de accuaansluitingen en
beweeg de schroevendraaier heen en weer
om de aansluitingen af te breken.Verwijder
de printplaat en wrik de accu los uit de
plastic houder (fig. 14).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
www.philips.nl, of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
www.philips.com
u
4235.020.3587.1
Printed in the U.S.A.
Protected by U.S. and international patents. Other patents pending.
Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
©2009 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). All rights reserved.
PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPENV. Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of
Philips Oral Healthcare, Inc. and KPENV.
Garantiebeperkingen
De volgende zaken vallen niet onder de
voorwaarden van de internationale garantie:
-- Opzetborstels;
-- Schade als gevolg van verkeerd gebruik,
misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of
ongeautoriseerde reparaties;
-- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes,
schuurplekken, verkleuring of verbleking.
Quadpacer
De Quadpacer is een timer. U hoort een kort
piepje en voelt een kleine onderbreking in de
poetsbeweging van het apparaat. Dit is het signaal
om naar het volgende kwadrant te gaan.
Schoonmaken
Maak de opzetborstel, het handvat en de oplader
niet schoon in de vaatwasmachine.
1 Spoel de opzetborstel en de borstelharen
na iedere poetsbeurt onder de kraan af.
Laat de opzetborstel uitsluitend aan de lucht
drogen (fig. 7).
2 Verwijder de opzetborstel eenmaal per
week en maak het aansluitpunt tussen de
opzetborstel en het handvat schoon (fig. 8).
Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de
rubberen afdichting te duwen, omdat dit tot
beschadiging kan leiden.
3 Maak de rest van het handvat regelmatig
schoon met zachte zeep en een vochtige
doek (fig. 9).
4 Haal de stekker uit het stopcontact voordat
u de oplader schoonmaakt. Maak het
oppervlak van de oplader schoon met een
vochtige doek.
De opzetborstel vervangen
Vervang de opzetborstel om de 3 maanden of
eerder voor optimale resultaten.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn
levensduur niet weg met het normale huisvuil,
maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving (fig. 10).
-- De ingebouwde accu bevat stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
Verwijder altijd de accu voordat u het
apparaat afdankt en inlevert op een door
de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever
de accu in op een officieel inzamelpunt voor
batterijen. Als u problemen ondervindt bij
het verwijderen van de accu, kunt u met het
apparaat ook naar een Philips-servicecentrum
gaan. Medewerkers van dit centrum
verwijderen dan de accu voor u en zorgen
ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze
wordt verwerkt (fig. 11).
10-07-09 14:55
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante:
www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
---
---
Danger
Maintenez le chargeur à l’abri de l’eau.
Ne placez pas et ne rangez pas le chargeur
dans un endroit où il pourrait notamment
tomber dans une baignoire, un lavabo ou un
évier.
Ne plongez pas le chargeur dans l’eau ou dans
tout autre liquide.
Après l’avoir nettoyé, assurez-vous que le
chargeur est complètement sec avant de le
brancher sur le secteur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les
normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies
sur la base des connaissances scientifiques
actuelles s’il est manipulé correctement et
conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
A
2 Une fois le mode Propreté de 2 minutes
Avant l’utilisation
Fixation de la tête de brosse
terminé, le mode Blancheur commence,
associé à un son et à un mouvement de
brossage différents. Brossez les dents visibles
de votre mâchoire supérieure. Lorsque vous
entendez un signal sonore, passez aux dents
visibles de la mâchoire inférieure.
B
1 Alignez la partie inférieure de la tête de
brosse avec la partie supérieure du manche.
C
Modes de brossage
La brosse à dents Sonicare est paramétrée pour
démarrer automatiquement en mode Propreté.
Pour sélectionner un autre mode de brossage,
appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le témoin
vert indique le mode sélectionné :
-- Mode Propreté : mode standard pour un
nettoyage complet des dents.
-- Mode Propreté et Blancheur : mode Propreté
pendant 2 minutes, puis mode Blancheur
pendant 30 secondes supplémentaires pour
un nettoyage approfondi des dents visibles.
2 Insérez la tête de brosse sur le manche
métallique (fig. 2).
Remarque: Le léger espace existant entre la tête de
brosse et le manche est normal.
D
Charge de l’appareil
E
1 Branchez le chargeur sur la prise secteur.
F
G
2 Placez le manche sur le chargeur.
-- Le témoin de charge de la batterie affiche le
temps de charge approximatif restant (fig. 3).
-- Voyant vert continu : 50 à 100 %
-- Voyant vert clignotant : moins de 50 % 
-- Voyant vert clignotant et émission de
3 signaux sonores après le cycle de brossage :
la brosse à dents a besoin d’être rechargée.
Remarque: Pour que la batterie reste entièrement
chargée en permanence, nous vous recommandons
de laisser la brosse Sonicare sur le chargeur lorsque
vous ne l’utilisez pas. Il faut environ 24 heures pour
charger entièrement la batterie.
Utilisation de l’appareil
1 Humidifiez les poils de la tête de brosse, puis
appliquez une petite quantité de dentifrice.
2
3
4
6
5
1
7
2
4
3
9
8
10
11
l’efficacité de la brosse à dents Sonicare
et laissez l’appareil brosser vos dents. Ne
frottez pas.
de vos dents avec un léger mouvement de
va-et-vient, de sorte que les poils les plus
longs atteignent les espaces interdentaires.
Continuez ainsi jusqu’à la fin du cycle de
brossage.
Remarque: Pour assurer un brossage
uniforme, divisez votre bouche en 4 sections
à l’aide de la fonction Quadpacer (voir le
chapitre « Caractéristiques »).
6 Brossez chaque section pendant
30 secondes, jusqu’à ce que les 2 minutes de
brossage soient écoulées. Commencez par la
section 1 (dents de la mâchoire supérieure à
l’extérieur), puis passez à la section 2 (dents
de la mâchoire supérieure à l’intérieur).
Poursuivez en brossant la section 3 (dents
de la mâchoire inférieure à l’extérieur)
et terminez par la section 4 (dents de la
mâchoire inférieure à l’intérieur) (fig. 5).
7 Une fois le cycle de brossage de 2 minutes
terminé, vous pouvez consacrer du temps
supplémentaire au brossage de la surface
de mastication des dents et insister sur les
zones propices aux taches.Vous pouvez
également brosser votre langue avec la
brosse à dents en marche ou arrêtée (fig. 6).
Remarque: Si vous souhaitez éteindre la brosse
à dents avant la fin du cycle de brossage de
2 minutes, maintenez enfoncé le bouton marche/
arrêt pendant 2 secondes.
 
La brosse à dents Sonicare peut être utilisée dans
les cas suivants :
-- les appareils orthodontiques (les têtes de
brosse s’usent toutefois plus rapidement);
-- les problèmes dentaires (plombages,
couronnes, bridges).
La fonction Easy-start est, par défaut, activée sur
ce modèle Sonicare.
Cette fonction augmente progressivement la
puissance lors des 14 premiers brossages.
1 Fixez la tête de brosse au manche.
4 Exercez une légère pression pour optimiser
5 Déplacez lentement la tête de brosse le long
Caractéristiques
Fonction Easy-start
Désactivation et activation de la
fonction Easy-start
dents, en les inclinant légèrement vers la
gencive (fig. 4).
appuyant sur le bouton marche/arrêt.
Remarque:Vous pouvez changer de mode
uniquement lorsque la brosse à dents est allumée.
Remarque: Dans le cadre d’études cliniques, le
manche doit être entièrement chargé. Désactivez la
fonction Easy-start et insistez 30 secondes de plus
sur les zones les plus tachées.
2 Mettez les poils de la tête de brosse sur vos
3 Allumez la brosse à dents Sonicare en
Instructions de brossage pour le mode
Propreté et Blancheur
Le mode Propreté et Blancheur se compose
d’un mode Propreté de 2 minutes et d’un
mode Blancheur de 30 secondes supplémentaires,
pour un nettoyage approfondi des dents visibles.
1 Suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus.
clean
Attention
-- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires,
notamment au niveau des gencives, au cours
des deux derniers mois, consultez votre
dentiste avant d’utiliser cette brosse à dents.
-- Consultez votre dentiste si vos gencives
saignent de manière excessive après utilisation
de cette brosse à dents ou si le saignement
persiste après une semaine d’utilisation.
-- Si vous avez des problèmes de santé,
consultez votre médecin avant d’utiliser la
brosse à dents Sonicare.
-- La brosse à dents Sonicare est conforme aux
normes de sécurité relatives aux appareils
électromagnétiques. Si vous portez un
stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif
implanté, contactez votre médecin traitant ou
le fabricant de ce dispositif avant utilisation de
la brosse à dents Sonicare.
-- Cet appareil a été conçu exclusivement pour
le brossage des dents, des gencives et de la
langue. Ne l’utilisez jamais à d’autres fins. Si
son utilisation devait s’avérer inconfortable
ou douloureuse, cessez d’utiliser l’appareil et
consultez votre médecin.
-- N’utilisez pas d’autres têtes de brosse que
celles recommandées par le fabricant.
-- Si votre dentifrice contient du peroxyde,
du bicarbonate de soude ou un autre type
de bicarbonate (couramment utilisés dans
les dentifrices blanchissants), veillez à bien
nettoyer la tête de brosse et le manche avec
de l’eau savonneuse après chaque utilisation.
Dans le cas contraire, le plastique pourrait se
fissurer.
1
Description générale (fig. 1)
Tête de brosse
Manche confort
Bouton marche/arrêt 
Modes de brossage
Témoin de charge
Chargeur de voyage
Couvercle du chargeur avec supports pour
tête de brosse
CLEAN
AND
WHITE
Avertissement
-- Le cordon d’alimentation de cet appareil
ne peut pas être remplacé. Si celui-ci est
endommagé, le chargeur devra être mis au
rebut et remplacé par un chargeur de même
type pour éviter tout accident.
-- Si le manche ou le chargeur est endommagé,
cessez de l’utiliser.
-- L’appareil ne contient aucune pièce réparable
par l’utilisateur. S’il est endommagé, contactez
le Service Consommateurs de votre pays
(voir le chapitre « Garantie et service »).
-- N’utilisez pas le chargeur à l’extérieur ou près
de surfaces chauffantes.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé
par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des
instructions quant à l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l’appareil.
A
B
C
D
E
F
G
14
12
13
2 Placez le manche sur le chargeur branché au
préalable.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et
maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.
Un signal sonore vous indique que la fonction
Easy-start est désactivée ; 2 signaux sonores vous
indiquent que la fonction Easy-start est activée.
Remarque : Il est recommandé de ne pas dépasser
la période initiale d’utilisation de la fonction Easystart, sous peine de réduire l’efficacité de la brosse
à dents Sonicare dans l’élimination de la plaque
dentaire.
Fonction Smartimer
Après 2 minutes, la fonction Smartimer arrête
automatiquement la brosse à dents.
Si vous voulez interrompre ou arrêter le cycle
de brossage de 2 minutes, appuyez sur le bouton
marche/arrêt. Si vous appuyez de nouveau sur
le bouton marche/arrêt dans les 30 secondes,
la fonction Smartimer continuera le compte à
rebours.
Fonction Quadpacer
La fonction Quadpacer est un minuteur à
intervalles réguliers. Elle émet un bref signal
sonore et interrompt le cycle de brossage afin de
vous rappeler de passer au brossage de la section
suivante.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères, mais
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à
la protection de l’environnement (fig. 10).
-- La batterie rechargeable intégrée contient
des substances qui peuvent nuire à
l’environnement. Veillez à toujours retirer la
batterie avant de mettre l’appareil au rebut
ou de le déposer à un endroit assigné à cet
effet. Déposez la batterie usagée à un endroit
assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à
retirer la batterie, vous pouvez apporter
l’appareil dans un Centre Service Agréé Philips
qui prendra toute l’opération en charge pour
préserver l’environnement (fig. 11).
Retrait de la batterie rechargeable
Ce processus est irréversible.
Pour retirer la batterie rechargeable, munissezvous d’un tournevis à tête plate (standard).
Respectez les mesures de sécurité élémentaires
lorsque vous suivez la procédure ci-dessous. Veillez
à vous protéger les yeux, les mains et les doigts,
ainsi que la surface sur laquelle vous travaillez.
1 Pour décharger la batterie rechargeable,
retirez le manche du chargeur, allumez
la brosse à dents Sonicare et laissez-la
fonctionner jusqu’à ce qu’elle s’éteigne.
Répétez cette opération jusqu’à ce que la
brosse à dents ne s’allume plus du tout.
2 Insérez un tournevis dans la fente située
sur la partie inférieure du manche et
tournez dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour desserrer le couvercle
inférieur (fig. 12).
3 Tenez le manche à l’envers et tirez sur l’axe
pour retirer les composants internes du
manche (fig. 13).
4 Insérez le tournevis sous le circuit imprimé,
à proximité des connexions de la batterie,
et tournez pour rompre ces connexions.
Retirez le circuit imprimé et séparez la
batterie du boîtier en plastique (fig. 14).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si
vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local.
Limites de la garantie
La garantie internationale ne couvre pas les
éléments suivants:
-- les têtes de brosse;
-- les dommages causés par une mauvaise
utilisation, une négligence, des altérations ou
en cas de réparations non conformes aux
recommandations;
-- les marques d’usure dues à un usage normal,
comme les rayures, abrasions et décolorations.
Nettoyage
Ne mettez ni la tête de brosse, ni le manche, ni
le chargeur au lave-vaisselle.
1 Rincez la tête de brosse et les poils après
chaque utilisation et laissez sécher à l’air
libre uniquement (fig. 7).
2 Retirez la tête de brosse une fois par
semaine pour nettoyer l’élément de
raccordement avec le manche (fig. 8).
N’utilisez pas d’objet pointu pour appuyer sur le
système de fermeture en caoutchouc, sous peine
de l’endommager.
3 Nettoyez régulièrement le manche
à l’aide d’un chiffon humide et d’eau
savonneuse (fig. 9).
4 Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
Essuyez la surface du chargeur à l’aide d’un
chiffon humide.
Remplacement de la tête de brosse
Pour un résultat optimal, remplacez la tête de
brosse tous les 3 mois ou plus tôt.
4235.020.3587.1 .indd 2
10-07-09 14:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising