Philips 3100 series Volautomatische espressomachines EP3550/00 Gebruiksaanwijzing

Philips 3100 series Volautomatische espressomachines EP3550/00 Gebruiksaanwijzing | Manualzz
Super automatic
espresso machine
3100 series
EP3363,EP3362,EP3360
EP3559,EP3558,EP3551
EP3550
4219.460.4098.1 PHILIPS3100 OTC GLOSSY_FRONT-BACK_A5_WE.indd 1
04-07-17 14:07
1
3
4
5
1
2
8
7
6
9
10
11
12
29
30
28
13
14
27 25
26 24
31
15
32
33
23
22
16
21
17
20
18
19
2
3
4
5
0%
AQUA CLEAN
FILTER
NEW?
5 sec.
6
7
AQUA CLEAN
FILTER
1/8
9
12
13
AQUA CLEAN
FILTER
2/8
ON
OFF
0/8
10
8
11
MEMO
1
2x
2
1
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
1
2
1
3
2
4
5
22
26
27
28
30
31
32
1
29
33
1
2
2
1
34
35
36
37
START
CALC
CLEAN
38
39
40
41
2
1
REMOVE
FILTER
XAM
CLAC
C
NAEL
CALC
CLEAN
Nederlands 109
Inhoud
Overzicht van het apparaat________________________________________________________
109
Introductie ______________________________________________________________________
110
Eerste installatie_________________________________________________________________
110
AquaClean-filter_________________________________________________________________
110
De waterhardheid meten__________________________________________________________
111
Het bedieningspaneel gebruiken ___________________________________________________
112
Dranken bereiden________________________________________________________________
113
Dranken aan uw voorkeur aanpassen________________________________________________
114
De maalgraadstanden aanpassen___________________________________________________
115
De zetgroep_____________________________________________________________________
115
Schoonmaken en onderhoud_______________________________________________________
116
Ontkalkingsprocedure_____________________________________________________________
119
Waarschuwingspictogrammen en foutcodes__________________________________________
120
Accessoires bestellen_____________________________________________________________
122
Problemen oplossen______________________________________________________________
122
Overzicht van het apparaat
1
Bedieningspaneel
18
Uitloop van koffieleiding
2
Instelbare koffie-uitloop
19
Lade voor koffieresten
3
Deksel van waterreservoir
20
Koffiediklade
4
Deksel van bonenreservoir
21
Rooster lekbak
5
Deksel van compartiment voor
voorgemalen koffie
22
Heetwateruitloop
6
Hoofdschakelaar
23
Opening voor de heetwateruitloop
7
Aansluiting voor netsnoer
24
Waterreservoir
8
Servicedeur
25
AquaClean-filter
9
Indicator 'lekbak vol'
26
Melkreservoir
10
Lekbak
27
Melkopschuimgedeelte
11
Ontgrendelknop voor lekbak
28
Deksel van melkopschuimgedeelte
12
Netsnoer
29
Melkschuimuitloop
13
Maalgraadknop
30
Tube smeermiddel (optioneel)
14
Deksel van bonenreservoir
31
Reinigingsborsteltje (optioneel)
15
Bonenreservoir
32
Maatschep
16
Zetgroep
33
Teststrip voor waterhardheid
17
Binnenkant van servicedeur met
contactgegevens
110 Nederlands
Introductie
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit volautomatische Philips-koffiezetapparaat. Registreer uw
product op www.philips.com/coffee-care om optimaal gebruik te kunnen maken van de
ondersteuning die Philips biedt.
Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Om u te helpen optimaal gebruik te maken van uw koffiezetapparaat, biedt Philips uitgebreide
ondersteuning op 3 verschillende manieren:
1 Een aparte snelstartgids voor de eerste installatie en het eerste gebruik.
2 Deze gebruiksaanwijzing bevat uitgebreidere informatie.
3 Online-ondersteuning en video's: scan de QR-code op de voorpagina of ga naar
www.philips.com/coffee-care.
Opmerking: Dit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt,
kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.
Eerste installatie
Voordat u het koffiezetapparaat in gebruik kunt nemen, moet u enkele eenvoudige stappen uitvoeren,
zoals het watersysteem vullen en het AquaClean-filter activeren. Deze stappen worden weergegeven
in de afzonderlijke snelstartgids.
Na de eerste vijf koppen koffie is het apparaat helemaal goed ingesteld en is de smaak van de koffie
optimaal.
Het apparaat is speciaal ingesteld om de beste smaak uit uw koffiebonen te halen. We raden u
daarom aan om de instellingen van de molen, indien nodig, pas na 100-150 koppen koffie (circa 1
maand gebruik) aan te passen.
AquaClean-filter
Het AquaClean-filter is speciaal ontworpen om kalkaanslag in het koffiezetapparaat te verminderen
en om het water te filteren, zodat het aroma en de smaak behouden blijven. Als u een reeks van 8
AquaClean-filters gebruikt zoals aangegeven door het apparaat en in deze gebruiksaanwijzing, hoeft
u het apparaat tot maximaal 5000 koppen koffie niet te ontkalken. Elk filter gaat maximaal 625
koppen mee, afhankelijk van de geselecteerde koffiesoorten en de frequentie waarmee het apparaat
wordt gespoeld en gereinigd.
Het AquaClean-filter voorbereiden voor activatie
Voordat u het AquaClean-filter in het waterreservoir plaatst, dient u het filter klaar te maken voor
gebruik:
1 Schud het filter ongeveer 5 seconden (Fig. 2).
2 Dompel het filter ondersteboven in een bak met koud water en wacht totdat er geen luchtbellen
meer uitkomen (Fig. 3).
3 Plaats het filter op de filtervoet en duw het zo ver mogelijk naar beneden (Fig. 4).
Nederlands 111
Het AquaClean-filter activeren
Elk nieuw AquaClean-filter dat u installeert, moet vóór gebruik worden geactiveerd. Wanneer u het
AquaClean-filter activeert, controleert het apparaat de capaciteit van het AquaClean-filter en het
aantal reeds gebruikte filters. Er zijn drie manieren om het AquaClean-filter te activeren.
1. Het AquaClean-filter activeren tijdens de eerste installatie
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt u door de eerste stappen voor installatie
geleid, zoals het vullen van het waterreservoir en de waterleidingen, en het activeren van het
AquaClean-filter. U hoeft alleen de instructies op het scherm te volgen.
2. Het AquaClean-filter activeren als dat wordt gevraagd
Opmerking: Vervang het AquaClean-filter zodra de capaciteit is teruggelopen tot 0% en het
filterpictogram snel begint te knipperen. Vervang het AquaClean-filter ten minste om de 3 maanden,
zelfs als het apparaat nog niet aangeeft dat het filter moet worden vervangen.
Tip: We raden u aan een nieuw filter te kopen wanneer de capaciteit is teruggelopen tot 10% en het
filterpictogram langzaam begint te knipperen. Zo kunt u het filter vervangen zodra de capaciteit is
teruggelopen tot 0%.
1 Druk op de knop MENU, schuif naar AQUACLEAN FILTER en druk op de OK-knop om uw keuze te
bevestigen.
- Op het display wordt u gevraagd een nieuw filter te activeren.
2 Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
- Op het display wordt het aantal gebruikte filters automatisch bijgewerkt (Fig. 6).
Opmerking: Als u het AquaClean-filter wilt vervangen nadat er 8 filters zijn gebruikt, moet u het
apparaat eerst ontkalken. Volg de instructies op het display.
3. Het AquaClean-filter op een ander moment activeren
U kunt het AquaClean-filter op elk moment (opnieuw) in gebruik nemen door de onderstaande
instructies te volgen.
1 Druk op de MENU-knop, selecteer MENU en druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
Scrol naar AQUACLEAN FILTER. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
- Op het display wordt het aantal AquaClean-filters aangegeven dat eerder is geïnstalleerd. Dit
kan een aantal van 0 tot en met 8 filters zijn (Fig. 6).
2 Selecteer ON op het display en druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen (Fig. 7).
- Op het display wordt het aantal gebruikte filters automatisch bijgewerkt (Fig. 8).
- Vervolgens wordt het pictogram AquaClean 100% op het display weergegeven om aan te geven
dat het filter is geïnstalleerd en het apparaat gereed is voor gebruik (Fig. 9).
3 Tap 2 koppen heet water (0,5 l) om de activering te voltooien. Gooi dit water weg.
Opmerking: In bepaalde situaties verschijnt de melding dat het apparaat eerst moet worden ontkalkt
voordat u een nieuw AquaClean-filter kunt installeren en activeren. Het apparaat moet namelijk
volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-filter in gebruik neemt. Volg de instructies op het
scherm.
De waterhardheid meten
Gebruik de meegeleverde teststrip voor waterhardheid om de waterhardheid in te stellen. Druk op de
MENU-knop, selecteer MENU en scrol om WATER HARDNESS te selecteren.
1 Houd het teststrookje voor het meten van de waterhardheid gedurende 1 seconde in kraanwater.
Wacht vervolgens 1 minuut.
112 Nederlands
2 Controleer hoeveel vakjes rood zijn geworden.
3 Selecteer de juiste instelling voor de waterhardheid en druk op de OK-knop om uw keuze te
bevestigen.
Aantal rode vakjes:
Waarde die u moet instellen
1
2
3
4
Het bedieningspaneel gebruiken
Hieronder vindt u een overzicht en een beschrijving van het bedieningspaneel van het apparaat.
Sommige knoppen hebben een dubbele functie; als dat nodig is, worden de navigatiepictogrammen
op het display weergegeven. Gebruik de knoppen naast deze pictogrammen om een optie te kiezen
of uw keuze te bevestigen.
Gebruik de MENU-knop om andere dranken te selecteren of instellingen te wijzigen, zoals de
waterhardheid en koffietemperatuur.
EP3558, EP3550
1
ESPRESSO
HOT WATER
MEMO
COFFEE
AROMA STRENGTH
2
MENU
3
MEMO
CAPPUCCINO
MEMO
4
5
1. One-touchknoppen voor dranken
4. Aan-uitknop
2. Knop AROMA STRENGTH
5. Navigatiepictogrammen (omhoog, omlaag,
terug, ok)
3. MENU-knop
Nederlands 113
EP3363, EP3362, EP3360, EP3559, EP3551
1
ESPRESSO
CAPPUCCINO
MEMO
MEMO
COFFEE
LATTE MACCHIATO
MEMO
MEMO
AROMA STRENGTH
MENU
2
3
5
4
1. One-touchknoppen voor dranken
4. Navigatiepictogrammen (omhoog, omlaag,
terug, ok)
2. MENU-knop
5. Knop AROMA STRENGTH
3. Aan-uitknop
Dranken bereiden
U kunt een drank selecteren door op een van de one-touchknoppen voor dranken te drukken of door
een andere drank in het menu te selecteren.
- Als u twee koppen koffie wilt zetten, drukt u de one-touchknop voor dranken twee keer (Fig. 10) in
of selecteert u een andere drank via het MENU en drukt u vervolgens twee keer. Het apparaat voert
automatisch twee maalcycli na elkaar uit voor de geselecteerde drank. U kunt slechts twee koppen
koffie tegelijk zetten.
- Schuif de koffie-uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.
Koffie zetten
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Als u een kop koffie wilt zetten, drukt u op een van de one-touchknoppen voor dranken. Als u een
ander type koffie wilt selecteren, drukt u op de MENU-knop, selecteert u DRINKS, scrolt u naar
beneden naar de gewenste drank en drukt u op de OK-knop.
3 Druk op de OK-knop om de afgifte van koffie te stoppen.
Koffie met melk zetten
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Haal het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk (Fig. 11).
Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast
komt.
3
4
5
6
Plaats het deksel weer op het melkreservoir.
Verwijder de heetwateruitloop als deze aan het apparaat is bevestigd (Fig. 12).
Kantel de melkkan een klein beetje en bevestig deze aan het apparaat (Fig. 13).
Open de melkschuimuitloop (Fig. 14) en plaats een kop op de lekbak.
114 Nederlands
7 Als u een kop koffie met melk wilt zetten, drukt u op een van de one-touchknoppen voor dranken.
Als u een ander type koffie met melk wilt selecteren, drukt u op de MENU-knop, selecteert u
DRINKS, scrolt u naar beneden naar de gewenste drank en drukt u op de OK-knop.
8 Direct nadat u koffie met melk hebt gezet, verschijnt op het display de vraag of u een snelle
reiniging van de melkkan wilt uitvoeren. U hebt 10 seconden de tijd om de snelle reiniging te
starten. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
Koffie zetten met voorgemalen koffie
1
Open het deksel en doe één maatschep voorgemalen koffie in het compartiment voor gemalen
koffie. Sluit het deksel (Fig. 15).
2 Druk op de knop AROMA STRENGTH (Aromasterkte) en selecteer de functie voor voorgemalen
koffie.
3 Druk op de ESPRESSO-knop of selecteer een andere drank.
Opmerking: Met voorgemalen koffie kunt u slechts één kop koffie per keer zetten.
Heet water tappen
1 Bevestig de heetwateruitloop aan het apparaat, als deze niet is bevestigd (Fig. 16).
2 Alleen voor de EP3363, EP3362, EP3360, EP3559 en EP3551: Druk op de MENU-knop. Selecteer
DRINKS, bevestig uw keuze, scrol door het menu en selecteer HOT WATER.
- Alleen voor de EP3558 en EP3550: druk op de one-touchknop HOT WATER om heet water te
tappen.
3 Druk op de OK-knop om de afgifte van heet water te stoppen.
Dranken aan uw voorkeur aanpassen
De hoeveelheid koffie en melk aanpassen
U kunt de hoeveelheid koffie aanpassen aan uw smaak en aan de grootte van de koppen. Het wordt
aanbevolen glazen koppen of koppen met een keramische bovenrand te gebruiken.
1 Als u de hoeveelheid espresso wilt aanpassen, houdt u de knop ESPRESSO ingedrukt totdat op het
display het MEMO-pictogram wordt weergegeven.
- Het apparaat gaat naar de programmeerfase en begint met het zetten van de gekozen drank.
2 Druk op de OK-knop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid espresso bevat.
- Het vinkje op het display geeft aan dat de knop is geprogrammeerd: telkens wanneer u op de
knop drukt, zet het apparaat de ingestelde hoeveelheid espresso.
Opmerking: Als u de hoeveelheid coffee, cappuccino en latte macchiato wilt instellen (alleen voor de
EP3363, EP3362, EP3360, EP3559 en EP3551), volgt u dezelfde procedure: houd de knop van de
drank die u wilt zetten, ingedrukt en druk op de OK-knop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid
koffie of melk bevat. Zorg dat de melkkan is geplaatst en dat de melktuit open is.
De koffiesterkte aanpassen
- Druk op de knop AROMA STRENGTH om de sterkte van de koffie aan te passen.
- Telkens wanneer u op de knop AROMA STRENGTH drukt, wordt de koffiesterkte met één punt
verhoogd. Er zijn 5 standen voor koffiesterkte: stand 1 is zeer mild en stand 5 is zeer sterk. Na stand
5 wordt opnieuw stand 1 geselecteerd (Fig. 18).
Nederlands 115
- Op het display verschijnt de gekozen koffiesterkte. Nadat u de koffiesterkte hebt aangepast, wordt
het hoofdmenu opnieuw weergegeven op het display en wordt de gekozen sterkte opgeslagen
wanneer u een kop koffie zet.
De maalgraadstanden aanpassen
U kunt de maalstand aanpassen met de maalstandknop in het bonenreservoir. Er zijn 5 verschillende
maalstanden waaruit u kunt kiezen. Hoe lager de stand, hoe sterker de koffie.
Opmerking: U kunt de maalgraadstanden alleen aanpassen wanneer het apparaat koffiebonen maalt.
U proeft het verschil pas echt na 2 of 3 koppen koffie.
Let op: Draai de maalgraadknop niet meer dan één stapje per keer om zo schade aan de molen te
voorkomen.
1 Plaats een kop onder de koffie-uitloop.
2 Open het deksel van het bonenreservoir.
3 Druk op de knop ESPRESSO.
4 Wanneer de molen begint te malen, drukt u de maalgraadknop in en draait u deze naar links of
naar rechts (Fig. 19).
De zetgroep
Op www.philips.com/coffee-care vindt u uitgebreide video-instructies voor het verwijderen, plaatsen
en reinigen van de zetgroep.
De zetgroep uit het apparaat verwijderen
1 Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde van het apparaat.
2 Open de servicedeur (Fig. 20).
3 Druk op de PUSH-knop (Fig. 21) en trek aan de handgreep van de zetgroep om deze uit het
apparaat (Fig. 22) te halen.
4 Verwijder de lade voor koffieresten (Fig. 23).
De zetgroep terugplaatsen
Zorg dat de zetgroep in de juiste stand staat, voordat u deze weer in het apparaat schuift.
1 Controleer of de pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de zetgroep zich recht tegenover de
zwarte pijl en N bevindt (Fig. 24).
- Als dat niet het geval is, duwt u de hendel omlaag totdat deze de onderkant van de zetgroep
raakt (Fig. 25).
2 Controleer of de gele vergrendelhaak aan de andere kant van de zetgroep in de juiste stand staat.
- Duw de haak omhoog naar de bovenste stand (Fig. 26) om deze in de juiste positie te zetten.
3 Plaats de lade voor koffieresten terug.
4 Schuif de zetgroep over de geleiderails aan de zijkanten terug in het apparaat totdat de zetgroep
vastklikt. Druk niet op de PUSH-knop.
5 Plaats de koffiedikbak terug in het apparaat.
116 Nederlands
Schoonmaken en onderhoud
Houd uw apparaat in topconditie door het regelmatig te reinigen en onderhouden. Zo kunt u
gedurende lange tijd genieten van heerlijke koffie, een constante koffiestroom en perfect melkschuim.
In de onderstaande tabel ziet u hoe en wanneer de afneembare onderdelen van het apparaat
moeten worden gereinigd. Ga voor uitgebreidere informatie en video-instructies naar
www.philips.com/coffee-care.
Schoonmaaktabel
Beschrijving
van de
onderdelen
Wanneer reinigen
Hoe reinigen
Zetgroep
Wekelijks
Haal de zetgroep uit het apparaat en spoel deze
schoon onder de kraan (zie 'De zetgroep
schoonmaken onder de kraan').
Maandelijks
Reinig de zetgroep met de
koffieolieverwijderingstablet van Philips (zie 'De
zetgroep reinigen met de
koffieolieverwijderingstabletten'). Ga naar
www.philips.com/coffee-care voor uitgebreide
video-instructies.
Smering van de
zetgroep
Afhankelijk van de mate van
gebruik. Raadpleeg de tabel
(zie 'De zetgroep invetten')
voor het smeren van de
zetgroep.
Smeer de zetgroep met smeermiddel van Philips.
Ga naar www.philips.com/coffee-care voor
uitgebreide video-instructies.
Melkkan
Elke dag dat deze wordt
gebruikt
Voer de QUICK CARAFE CLEAN (snelle reiniging
van de melkkan) uit zoals wordt aangegeven op
het apparaat nadat u koffie met melk hebt
gemaakt (zie 'Snelle reiniging van de melkkan').
Dagelijks
Maak de melkkan goed schoon (zie 'Grondige
reiniging van de melkkan').
Wekelijks
Haal de melkkan uit elkaar en reinig alle
onderdelen onder de kraan (zie 'Wekelijkse
reiniging van de melkkan').
Maandelijks
Reinig de melkkan met de Philips-reiniger voor
het melkdoorloopsysteem (zie 'Maandelijkse
reiniging van de melkkan').
Lekbak
Leeg de lekbak zodra de
Haal de lekbak uit het apparaat en spoel deze af
rode indicator voor een volle onder de kraan met een beetje afwasmiddel.
lekbak boven de lekbak
uitkomt (Fig. 27). Maak de
lekbak schoon wanneer het
u uitkomt.
Nederlands 117
Beschrijving
van de
onderdelen
Wanneer reinigen
Hoe reinigen
Koffiedikbak
Leeg de koffiedikbak
wanneer het apparaat dat
aangeeft. Maak de
koffiedikbak schoon
wanneer het u uitkomt.
Verwijder de koffiedikbak terwijl het apparaat is
ingeschakeld en spoel de bak af onder de kraan
met een beetje afwasmiddel.
Waterreservoir
Wanneer het u uitkomt.
Spoel het waterreservoir onder de kraan.
Koffietrechter
Controleer de trechter elke
week op verstopping.
Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact en verwijder de zetgroep. Open het
deksel van het compartiment voor gemalen
koffie en steek de steel van een lepel in de
koffietrechter. Beweeg de steel van de lepel op
en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie
naar beneden valt (Fig. 28). Ga naar
www.philips.com/coffee-care voor uitgebreide
video-instructies.
Tip: Op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing vindt u een reinigingskalender. Noteer de
datums waarop u een reinigingsactie hebt uitgevoerd.
De zetgroep schoonmaken
Door de zetgroep regelmatig schoon te maken, voorkomt u dat het interne systeem verstopt raakt met
koffieresten. Op www.philips.com/coffee-care vindt u ondersteuningsvideo's over het verwijderen,
plaatsen en reinigen van de zetgroep.
De zetgroep schoonmaken onder de kraan
1 Haal de zetgroep en de lade voor koffieresten uit het apparaat.
2 Spoel de lade voor koffieresten en de zetgroep grondig om met water. Reinig het bovenste filter
van de zetgroep zorgvuldig.
3 Laat de zetgroep aan de lucht drogen voordat u deze terugplaatst. Droog de zetgroep niet met een
doek om te voorkomen dat zich vezels ophopen in de zetgroep.
De zetgroep reinigen met de koffieolieverwijderingstabletten
Gebruik voor de reiniging alleen koffieolieverwijderingstabletten van Philips Saeco. Volg de instructies
in de gebruiksaanwijzing die bij de koffieolieverwijderingstabletten wordt geleverd.
De zetgroep invetten
Als u de zetgroep regelmatig smeert, blijven de bewegende onderdelen soepel bewegen. Raadpleeg
de onderstaande tabel voor de aanbevolen smeerfrequentie. Ga naar www.philips.com/coffee-care
voor uitgebreide video-instructies.
Gebruiksfrequentie
Aantal bereide dranken per dag
Smeerfrequentie
Laag
1-5
Iedere 4 maanden
Normaal
6-10
Iedere 2 maanden
Hoog
> 10
Eenmaal per maand
118 Nederlands
De melkkan schoonmaken
Snelle reiniging van de melkkan
Nadat u koffie met melk hebt gemaakt, wordt het pictogram voor het reinigen van de melkkan op het
display weergegeven.
1 Wanneer dit pictogram op het display verschijnt, drukt u op de OK-knop als u een reinigingscyclus
wilt uitvoeren. U hebt 10 seconden de tijd om de snelle reiniging te starten. Druk op de escapeknop
als u de snelle reiniging niet wilt uitvoeren.
2 Verwijder de kop met de drank en plaats een lege kop onder de melkschuimuitloop (Fig. 29).
Opmerking: Zorg dat de melkschuimuitloop is uitgetrokken.
3 Druk op de OK-knop om de doorloop van heet water te starten.
Grondige reiniging van de melkkan
Als u de melkkan grondig wilt schoonmaken, moet u regelmatig het volgende doen:
1 Verwijder het deksel van het melkopschuimgedeelte.
2 Til de melkschuimuitloop uit het melkopschuimgedeelte en haal de melkslang uit de
melkschuimuitloop (Fig. 30).
3 Verwijder de melkslang van de melkschuimuitloop.
4 Spoel de melkslang en melkschuimuitloop goed schoon met lauw water.
Wekelijkse reiniging van de melkkan
De melkschuimuitloop bestaat uit 5 onderdelen. Haal alle onderdelen eenmaal per week los en reinig
ze onder de kraan. Alle onderdelen, behalve het melkreservoir, kunnen in de vaatwasmachine worden
schoongemaakt.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Melkslang
Rubberen steun
Melkopschuimer
Koppelstuk voor melkopschuimer
Behuizing van melkschuimuitloop
De melkschuimuitloop uit elkaar halen
1
2
3
4
5
Druk de ontgrendelknoppen aan beide zijden van het bovenste gedeelte van het
melkopschuimgedeelte (1) in en til het bovenste gedeelte van de melkbak (2).
Draai het melkopschuimgedeelte ondersteboven en houd dit goed vast. Trek de melkslang van de
rubberen steun.
Druk op de ontgrendelknoppen op de melkopschuimer en verwijder de melkopschuimer van de
rubberen steun.
Trek het koppelstuk voor de melkopschuimer van de melkopschuimer.
Spoel alle onderdelen onder de kraan af met lauwwarm water.
Nederlands 119
De melkkan in elkaar zetten
1
Zet de melkschuimuitloop weer in elkaar door de stappen 2 tot en met 4 van 'De
melkschuimuitloop uit elkaar halen' in omgekeerde volgorde uit te voeren.
2 Plaats de melkschuimuitloop terug in het bovenste gedeelte van de melkkan.
3 Plaats het bovenste gedeelte van de melkkan weer op de kan.
Opmerking: Voordat u de melkschuimuitloop weer in de melkkan plaatst, moet u de pin in het
bovenste gedeelte van de melkkan in de juiste stand zetten. Als deze pin niet in de juiste stand staat,
kunt u de melkschuimuitloop niet terugplaatsen in de melkkan (Fig. 35).
Maandelijkse reiniging van de melkkan
Gebruik voor deze reinigingscyclus alleen de speciale Philips/Saeco-reiniger voor het
melkdoorloopsysteem.
1 Giet de inhoud van het zakje reiniger in de melkkan.
2 Plaats de melkkan in het apparaat en plaats een bak onder de melkschuimuitloop.
3 Druk op de knop MENU, selecteer DRINKS en blader naar MILK FROTH. Druk op de OK-knop om
de doorloop van de reinigingsoplossing te starten.
4 Herhaal stap 3 totdat de melkkan leeg is.
5 Wanneer de kan leeg is, verwijdert u de kom en de melkkan.
6 Spoel de melkkan grondig schoon en vul de kan tot de MAX-aanduiding met vers water.
7 Plaats de melkkan in de machine.
8 Plaats de kom onder de melkschuimuitloop.
9 Druk op de knop MENU en selecteer MILK FROTH melk in het menu DRINKS om de spoelcyclus
voor de melkkan te starten.
10 Herhaal stap 9 totdat de melkkan leeg is.
11 Herhaal de stappen 6 tot en met 10.
12 Wanneer het apparaat stopt met de afgifte van water is de reinigingscyclus voltooid.
13 Haal alle onderdelen los en spoel ze onder de kraan af met lauwwarm water.
Ontkalkingsprocedure
Gebruik alleen de ontkalker voor de Philips. Gebruik in geen geval een ontkalker op basis van
zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn) omdat deze het waterdoorloopsysteem van
het apparaat kunnen beschadigen en kalkaanslag niet goed oplossen. Uw garantie vervalt als u niet
de ontkalker van Philips gebruikt. Als u het apparaat niet ontkalkt, vervalt tevens uw garantie. U kunt
de Philips-ontkalkingsoplossing kopen in de onlineshop op www.saeco.com/care.
1 Wanneer het apparaat aangeeft dat het ontkalkt (Fig. 37) moet worden, drukt u op de OK-knop om
de ontkalkingsprocedure te starten. Als u het apparaat wilt ontkalken zonder dat daarom wordt
gevraagd, tikt u op de MENU-knop, scrolt u om START CALC CLEAN (ontkalken starten) te
selecteren en drukt u op de OK-knop om uw keus te bevestigen.
- Op het display wordt u eraan herinnerd de melkkan te plaatsen (Fig. 38). Vul de melkkan met
water tot aan de niveauaanduiding MIN. Plaats de melkkan in het apparaat en open de
melkschuimuitloop.
- Op het display wordt u eraan herinnerd de melkschuimuitloop te openen (Fig. 39).
- Op het display wordt u eraan herinnerd het AquaClean-filter te verwijderen (Fig. 40).
2 Haal de lekbak en de koffiedikbak uit het apparaat, maak ze leeg en plaats ze weer terug in het
apparaat.
3 Haal het waterreservoir uit het apparaat en leeg het.
120 Nederlands
4 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de koffie-uitloop.
5 Giet de hele fles Philips-ontkalker leeg in het waterreservoir en vul het reservoir met water tot aan
het CALC CLEAN-niveau (Fig. 41). Plaats het waterreservoir vervolgens weer in het apparaat en
druk op de OK-knop.
6 De eerste fase van de ontkalkingsprocedure wordt gestart. De ontkalkingsprocedure duurt circa 30
minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een spoelcyclus.
7 Laat het apparaat doorgaan met de afgifte van de ontkalkingsoplossing tot op het display wordt
aangegeven dat het waterreservoir leeg is.
8 Leeg het waterreservoir, spoel het om en vul het opnieuw met vers water tot aan de CALC CLEANniveauaanduiding.
9 Haal de melkkan uit het apparaat en spoel de kan om. Vul de melkkan met vers water tot aan de
MIN-niveauaanduiding en plaats de kan weer in het apparaat. Open vervolgens de
melkschuimuitloop.
10 Leeg de kom en plaats deze weer onder de koffie-uitloop. Druk op OK om te bevestigen dat de
kom is geplaatst.
11 De tweede fase van de ontkalkingsprocedure wordt gestart. Dit is de spoelfase die 3 minuten duurt.
Op het display worden het pictogram voor het spoelen en de duur van de fase weergegeven.
12 Wacht tot het apparaat stopt met de afgifte van water. De ontkalkingsprocedure is beëindigd
wanneer er een vinkje op het display verschijnt.
13 Druk op de OK-knop om de ontkalkingsprocedure af te sluiten. Het apparaat warmt op en voert de
automatische spoelcyclus uit.
14 Reinig de melkkan na afloop van de ontkalkingsprocedure (zie 'Wekelijkse reiniging van de
melkkan').
15 Reinig de zetgroep na afloop van de ontkalkingsprocedure (zie 'De zetgroep schoonmaken onder
de kraan').
16 Plaats een nieuw AquaClean-filter in het waterreservoir.
Tip: Als u een AquaClean-filter gebruikt, hoeft u de machine minder vaak te ontkalken!
Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken
Beëindig de ontkalkingsprocedure door op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel te drukken. Ga
als volgt te werk als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken voordat deze is voltooid:
1 Giet het waterreservoir leeg en spoel het reservoir grondig uit.
2 Vul het waterreservoir tot aan de CALC CLEAN-aanduiding met vers water en schakel het apparaat
weer in. Het apparaat warmt op en voert een automatische spoelcyclus uit.
3 Voer een handmatige spoelcyclus uit voordat u koffiezet. Als u een handmatige spoelcyclus wilt
uitvoeren, tapt u eerst een half reservoir heet water en zet u vervolgens 2 koppen voorgemalen
koffie zonder gemalen koffie toe te voegen.
Opmerking: Als de ontkalkingsprocedure niet volledig is uitgevoerd, moet de ontkalkingsprocedure zo
snel mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.
Waarschuwingspictogrammen en foutcodes
Betekenis van de waarschuwingspictogrammen
ADD WATER
Vul het waterreservoir tot aan
de MAX-aanduiding met vers
water.
De zetgroep wordt
geblokkeerd door gemalen
koffie. Maak de zetgroep
schoon.
Nederlands 121
ADD COFFEE
Het bonenreservoir is leeg.
Vul het bonenreservoir met
koffiebonen.
De zetgroep bevindt zich niet
in het apparaat of is niet
goed geplaatst. Plaats de
zetgroep.
De koffiedikbak is vol. Zorg
ervoor dat het apparaat is
ingeschakeld. Verwijder
vervolgens de koffiedikbak
en maak hem leeg.
Plaats het lekbakje en sluit de
servicedeur.
10
xx
Als een foutcode wordt
weergegeven op het display,
controleert u de sectie
'Betekenis van foutcodes' om
na te gaan wat de code op het
display betekent en wat u kunt
doen. Het apparaat kan niet
worden gebruikt wanneer dit
pictogram op het display
wordt weergegeven.
Er zit lucht in het apparaat.
Plaats een kop onder de
heetwateruitloop en selecteer
OK om de ontluchting te
starten. Zorg dat de
heetwateruitloop is geplaatst
voordat u de procedure start.
Betekenis van foutcodes
Hieronder vindt u een lijst van foutcodes voor problemen die u zelf kunt oplossen. Video-instructies
zijn beschikbaar op www.philips.com/coffee-care. Als opnieuw een foutcode wordt weergegeven,
kunt u contact opnemen met het Philips Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring
voor contactgegevens.
Foutco­
de
Probleem
Mogelijke oplossing
01
De koffietrechter is
verstopt door gemalen
koffie of een ander
voorwerp.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Haal de zetgroep uit het apparaat. Open vervolgens het deksel
van het compartiment voor voorgemalen koffie. Steek de steel
van een lepel in het compartiment en beweeg deze op en
neer om te zorgen dat de aangekoekte gemalen koffie naar
beneden valt (Fig. 28). Als de koffietrechter is verstopt door
een voorwerp, verwijdert u dit voorwerp. Ga naar
www.philips.com/coffee-care voor uitgebreide videoinstructies.
03
De zetgroep is vuil of
de onderdelen zijn niet
goed gesmeerd.
Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Spoel de
zetgroep af met schoon water, laat deze aan de lucht drogen
en smeer de onderdelen van de zetgroep (zie 'De zetgroep
invetten'). Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep reinigen' of
ga naar www.philips.com/coffee-care voor uitgebreide
video-instructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
04
De zetgroep is niet
goed geplaatst.
Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Haal de
zetgroep uit het apparaat en plaats deze opnieuw in het
apparaat. Controleer of de zetgroep in de juiste stand staat
voordat u deze plaatst. Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep'
of ga naar www.philips.com/coffee-care voor uitgebreide
video-instructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
122 Nederlands
Foutco­
de
Probleem
05
Er zit lucht in het
Start het apparaat opnieuw op door het uit en weer in te
waterdoorloopsysteem. schakelen met de hoofdschakelaar. Als dit werkt, tapt u 2 tot 3
koppen heet water. Ontkalk het apparaat als u dit langere tijd
niet hebt gedaan.
14
Mogelijke oplossing
Het AquaClean-filter is
vóór de installatie niet
goed geprepareerd of is
verstopt.
Verwijder het AquaClean-filter en probeer opnieuw koffie te
zetten. Als dat werkt, zorgt u ervoor dat het AquaClean-filter
goed wordt geprepareerd voordat u het terugplaatst (zie 'Het
AquaClean-filter voorbereiden voor activatie'). Plaats het
AquaClean-filter weer in het waterreservoir. Als het probleem
nog steeds niet is opgelost, is het filter verstopt en moet het
worden vervangen.
Het apparaat is
oververhit.
Schakel het apparaat uit en na 30 seconden weer in.
Accessoires bestellen
Gebruik alleen Philips-onderhoudsproducten om het apparaat te reinigen en te ontkalken. Deze
producten kunt u kopen bij uw plaatselijke leverancier, bij erkende servicecenters of online op
www.philips.com/coffee-care.
Onderhoudsproducten en typenummers:
- Ontkalkingsoplossing CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Zetgroepsmeermiddel HD5061
- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704
- Reiniger melkdoorloopsysteem CA6705
- Onderhoudsset CA6707
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Ondersteuningsvideo's en een complete lijst van
veelgestelde vragen vindt u op www.philips.com/coffee-care. Als u het probleem niet kunt oplossen,
kunt u contact opnemen met het Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring voor
contactgegevens.
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De lekbak is snel vol.
Dit is normaal. Het apparaat
gebruikt water om het interne
doorloopsysteem en de
zetgroep te spoelen. Via het
interne systeem stroomt er wat
water rechtstreeks in de lekbak.
Leeg de lekbak wanneer de indicator
voor een volle lekbak boven het deksel
van de lekbak uitkomt (Fig. 27). Plaats
een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen.
Het apparaat bevindt
U hebt langer dan 8 seconden
zich in de DEMO-modus. op de stand-byknop gedrukt.
Schakel het apparaat uit en weer in met
de hoofdschakelaar op de achterzijde
van het apparaat.
Nederlands 123
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het pictogram dat
aangeeft dat de
koffiedikbak vol is, wordt
nog steeds
weergegeven.
U hebt de koffiedikbak geleegd
terwijl het apparaat was
uitgeschakeld.
Leeg de koffiedikbak altijd wanneer het
apparaat is ingeschakeld. Als u de
koffiedikbak leegt terwijl het apparaat is
uitgeschakeld, wordt de
koffiecyclusteller niet gereset.
U hebt de koffiedikbak te vroeg
teruggeplaatst.
Plaats de koffiedikbak pas terug
wanneer u op het scherm wordt
gevraagd om de bak terug te plaatsen.
De zetgroep staat niet in de
juiste stand.
Reset het apparaat als volgt: Plaats de
lekbak en de koffiedikbak terug. Sluit
vervolgens de servicedeur en schakel
het apparaat uit en weer in. Probeer
opnieuw om de zetgroep te
verwijderen.
U hebt de koffiedikbak niet
verwijderd.
Verwijder de koffiedikbak voordat u de
zetgroep verwijdert.
Ik kan de zetgroep niet
verwijderen.
Ik kan de zetgroep niet in De zetgroep staat niet in de
het apparaat plaatsen.
juiste stand.
De koffie is waterig.
Reset het apparaat als volgt: Plaats de
lekbak en de koffiedikbak terug. Laat de
zetgroep buiten het apparaat. Sluit de
servicedeur en schakel het apparaat in
en uit. Zet de zetgroep vervolgens in de
juiste stand en plaats deze terug in het
apparaat.
Het apparaat is nog bezig met
de ontkalkingsprocedure.
U kunt de zetgroep niet verwijderen
zolang de ontkalkingsprocedure aan de
gang is. Voltooi eerst de
ontkalkingsprocedure en verwijder dan
de zetgroep.
De molen is op een te grove
maling ingesteld.
Stel de molen in op een fijnere maling
(lagere stand).
De uitgang van het koffiekanaal Maak de uitgang van het koffiekanaal
is verstopt.
schoon met de steel van een lepel.
Schakel het apparaat vervolgens uit en
weer in.
Het apparaat is bezig zichzelf in Zet een paar koppen koffie.
te stellen.
De koffie is niet heet
genoeg.
De zetgroep is vuil of moet
worden gesmeerd.
Maak de zetgroep schoon en smeer de
onderdelen ervan.
De koppen die u gebruikt, zijn
koud.
Verwarm de koppen voor door ze af te
spoelen met heet water.
De ingestelde temperatuur is te Stel in het menu de temperatuur in op
laag. Controleer de menuhoog.
instellingen.
124 Nederlands
Probleem
Er lekt koffie uit de
koffie-uitloop.
Oorzaak
Oplossing
U hebt melk toegevoegd.
Of u nu koude of warme melk toevoegt,
door de melk wordt de koffie altijd iets
minder warm.
De koffie-uitloop is verstopt.
Maak de koffie-uitloop en de
openingen van de uitloop schoon met
een pijpenrager.
De uitgang van het koffiekanaal Maak de uitgang van het koffiekanaal
is verstopt.
grondig schoon met de steel van het
maatschepje of
van een lepel. Schakel het apparaat
vervolgens uit en weer in.
Er komt geen koffie uit
Het AquaClean-filter is vóór de
het apparaat of de koffie installatie niet goed
komt er langzaam uit.
geprepareerd of is verstopt.
De melk schuimt niet op.
Verwijder het AquaClean-filter en
probeer opnieuw koffie te zetten. Als
dat werkt, controleert u of het
AquaClean-filter goed is geprepareerd
voordat u het terugplaatst. Plaats het
geprepareerde filter terug op zijn plaats.
Als het probleem nog steeds niet is
opgelost, is het filter verstopt en moet
het worden vervangen.
De molen is op een te fijne
maling ingesteld.
Stel de molen in op een grovere maling
(hogere stand).
De zetgroep is vuil.
Maak de zetgroep schoon.
De koffie-uitloop is vuil.
Maak de koffie-uitloop en de
openingen van de uitloop schoon met
een naald.
De leidingen van het apparaat
zijn geblokkeerd door kalk.
Ontkalk het apparaat.
De melkkan is vuil of niet goed
geplaatst.
Maak de melkkan schoon en zorg
ervoor dat u de kan goed plaatst.
De melkschuimuitloop is niet
volledig geopend.
Zorg dat de melkschuimuitloop in de
juiste stand staat.
De melkkan is niet volledig in
elkaar gezet.
Zorg ervoor dat alle onderdelen goed in
elkaar zijn gezet en dat met name de
melkslang goed is geplaatst.
Het soort melk dat u gebruikt, is Verschillende soorten melk leveren
niet geschikt voor opschuimen. verschillende hoeveelheden schuim van
verschillende kwaliteit. We hebben
verschillende soorten melk getest en de
volgende soorten melk leveren goede
resultaten bij het opschuimen: halfvolle
of volle koeienmelk, sojamelk en
lactosevrije melk.
Nederlands 125
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De melk spettert.
De gebruikte melk is niet koud
genoeg.
Gebruik koude melk die rechtstreeks uit
de koelkast komt.
Het lijkt alsof het
apparaat lekt.
Het apparaat gebruikt water om
het interne doorloopsysteem
en de zetgroep te spoelen. Via
het interne systeem stroomt er
wat water rechtstreeks in de
lekbak.
Leeg de lekbak wanneer de indicator
voor een volle lekbak boven het deksel
van de lekbak uitkomt (Fig. 27). Plaats
een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen.
De lekbak is te vol en stroomt
over, waardoor het lijkt alsof
het apparaat lekt
Leeg de lekbak wanneer de indicator
voor een volle lekbak boven het deksel
van de lekbak uitkomt (Fig. 27). Plaats
een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen.
Het apparaat staat niet op een
horizontale ondergrond.
Plaats het apparaat op een horizontale
ondergrond zodat de indicator voor een
volle lekbak goed werkt.
Het filter is niet op tijd
vervangen nadat het pictogram
voor het AquaClean-filter
begon te knipperen en de
capaciteit was teruggelopen
naar 0%.
Ontkalk eerst het apparaat en installeer
vervolgens het AquaClean-filter.
U hebt het AquaClean-filter
niet geplaatst tijdens de eerste
installatie, maar pas nadat er
ongeveer 25 koppen koffie
(koppen van 100 ml) zijn gezet.
Het apparaat moet volledig
kalkvrij zijn voordat u het
AquaClean-filter plaatst.
Ontkalk eerst het apparaat en installeer
vervolgens een nieuw AquaClean-filter.
Na de ontkalking wordt de filterteller
weer ingesteld op 0/8. Bevestig altijd de
activering van het filter in het
apparaatmenu. Doe dit ook nadat u het
filter hebt vervangen.
Het nieuwe waterfilter
past niet.
U probeert een ander filter dan
het AquaClean-filter te
installeren.
Het AquaClean-filter is het enige filter
dat in het apparaat past.
Het apparaat maakt een
geluid.
Het is normaal dat het apparaat Als het apparaat een ander soort geluid
geluid maakt tijdens het
begint te maken dan normaal, moet u
gebruik.
de zetgroep mogelijk schoonmaken en
smeren (zie 'De zetgroep invetten').
Ik kan het AquaCleanfilter niet activeren en
het apparaat vraagt om
ontkalking
Milk
circuit
cleaner
START
DESCALING?
23 MIN
www.philips.com/coffee-care
4219.460.4098.1 PHILIPS3100 OTC GLOSSY_FRONT-BACK_A5_WE.indd 2
>75% recycled paper
04-07-17 14:07
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement