Philips 220VW9FB/62 User manual

Philips 220VW9FB/62 User manual

e-Manual

Philips LCD Monitor Electronic User’s Manual

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/INDEX.HTM3/3/2008 7:00:34 PM

S

ä kerhet & fels

ö kning

• Säkerhetsåtgärder och underhåll

• FAQs

• Felsökning

• Regler och föreskrifter

• Annan samhörande information

Information om säkerhet och felsökning

Säkerhetsåtgärder och underhåll

VARNING: Att använda andra kontroller, justeringar eller tillvägagångssätt

än de som beskrivs i detta dokument kan leda till att du utsätts för elektriska och/eller mekaniska risker.

Läs och följ dessa anvisningar när du ansluter och använder datormonitorn:

Användning:

Utsätt inte bildskärmen för direkt solljus eller värmekällor som spisar etc.

Avlägsna alla föremål som skulle kunna falla in genom ventilationsöppningarna eller förhindra avkylningen av

● bildskärmens elektronik.

Blockera inte ventilationsöppningarna i höljet.

När du sätter bildskärmen på plats, se till att elkabeln och eluttaget är lätt åtkomliga.

Om du stänger av bildskärmen genom att koppla ur elkabeln eller DC-kabeln, vänta 6 sekunder innan du kopplar

● in elkabeln eller DC-kabeln.

Använd alltid en godkänd elkabel som tillhandahållits av Philips. Om elkabeln saknas, kontakta det lokala

● servicecentret. (Vänd dig till Customer Care Consumer Information Center)

Utsätt inte LCD-skärmen för kraftiga vibrationer eller stötar under användningen.

Slå inte på eller tappa bildskärmen under användning eller förflyttning.

Underhåll:

Skydda bildskärmen från skador genom att inte utöva överdrivet tryck på LCD-skärmen. När du flyttar

● bildskärmen, ta tag i ramen, lyft inte bildskärmen genom att placera handen eller fingrarna på LCD-skärmen.

Koppla ur bildskärmen om du inte kommer att använda den under en längre tidsperiod.

Koppla ur bildskärmen om du behöver rengöra den med en lätt fuktad trasa. Skärmen kan torkas med en torr trasa när den är avstängd. Du ska dock aldrig använda organiska lösningsmedel som alkohol eller ammoniakbaserade ämnen för att göra ren bildskärmen.

Undvik elektriska stötar och permanenta skador på enheten genom att inte utsätta den för damm, regn, vatten eller en mycket fuktig miljö.

Om bildskärmen blir våt, torka av den med en torr trasa så snart som möjligt.

Om främmande ämnen eller vatten tränger in i bildskärmen måste du omedelbart stänga av den och koppla ur den från eluttaget. Avlägsna sedan det främmande ämnet eller vattnet, och skicka bildskärmen till ett servicecenter.

Förvara inte eller använd LCD-bildskärmen på platser som är utsatta för hetta, direkt solljus eller extrem kyla.

För bildskärmen ska fungera så bra som möjligt, och under så lång tid som möjligt, bör den användas på platser som stämmer med följande temperatur- och fuktighetsområden:

Temperatur: 0 - 40°C 32 -104°F file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/safety.htm(第 1/2 页)3/3/2008 7:00:45 PM

S

ä kerhet & fels

ö kning

Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet

Service:

Höljet får bara öppnas av kvalificerad servicepersonal.

Om behov uppstår av någon dokumentation för reparation eller integrering, kontakta vårt lokala servicecenter.

(Se kaptilet om "Consumer Information Center")

För information vad gäller transporter, se avsnittet "Fysiska specifikationer".

Lämna inte bildskärmen i t.ex. en bagagelucka i direkt solljus.

Vänd dig till en servicetekniker om bildskärmen inte fungerar normalt, eller om du inte är säker på hur du ska gå vidare när du har följt användaranvisningarna i denna handbok.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/safety.htm(第 2/2 页)3/3/2008 7:00:45 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor)

• Säkerhet och felsökning

• Allmänna FAQs

• Skärmjustering

• Kompatibilitet med andra periferienheter

• LCD, panelteknik

• Ergonomi-, ekologi- och säkerhetsstandards

• Felsökning

• Regler och föreskrifter

• Annan samhörande information

FAQs (vanligt förekommande frågor)

Allmänna FAQs

F:

När jag installerar monitorn visas meddelandet 'Cannot display this video mode' (kan inte visa detta videoläge), vad ska jag göra?

S:

Rekommenderat videoläge för Philips 22": 1680 x 1050 @60Hz.

1.

Lossa alla kablar, anslut sedan PC:n till den monitor du tidigare använde, och som fungerade korrekt.

2.

I Windows® Start-meny, välj Inställningar/Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen, välj Displayikonen. Välj där fliken 'Inställningar'. På fliken Inställningar, i en ruta benämnd

'Skrivbordet' ('desktop area'), flytta justerhandtaget till 1680 x 1050 pixels (22").

3.

öpnna dialogrutan 'Avancerat' och ställ in Uppdateringsfrekvensen till 60 Hz, klicka sedan på

'OK'.

4.

Starta om datorn och upprepa steg 2 och 3 för att verifiera att PC:n är inställd på 1680 x

[email protected] (22").

5.

Stäng av datorn, koppla loss den gamla monitorn och koppla in Philips LCD-monitorn.

6.

Slå på monitorn och sedan PC:n.

F: Vad betyder 'uppdateringsfrekvens' (refresh rate) i samband med en LCD-monitor?

S:

Uppdateringsfrekvensen är mycket mindre relevant för LCD-monitorer. LCD-monitorer visar en stabil, flimmerfri bild vid 60Hz. Det finns inga synliga skillnader mellan 85 Hz och 60 Hz.

F: Vad är .inf- och .icm-filerna på CD-skivan för något? Hur installerar jag drivrutinerna (.inf och .icm)?

S:

Detta är drivrutinfiler för bildskärmen. Följ anvisningarna i användarhandboken för att installera drivrutinerna. Datorn kan fråga efter drivrutinerna till bildskärmen (.inf- och .icm-filerna) eller en disk med drivrutiner när du först installerar bildskärmen. Följ anvisningarna för att sätta in (medföljande CD-ROM) som ingår i paketet. Drivrutinerna för bildskärmen (.inf- och .icm-filerna) kommer att installeras automatiskt.

F:

Hur ändrar jag upplösningen?

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 1/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor)

S:

De möjliga upplösningarna avgörs av grafikkortet/grafikdrivrutinen och bildskärmen tillsammans. Du kan välja önskad upplösning i Windows® Kontrollpanelen med alternativet "Display properties

(Egenskaper för bildskärm)"

.

F:

Om jag tappar bort mig när jag gör justeringar för bildskärmen?

S:

Tryck bara på knappen MENU, och välj sedan "Reset" (Återställning) för att återställa alla ursprungliga fabriksinställningar.

F:

Vad är Auto-funktionen?

S:

Knappen

AUTO

återställer den optimala skärmpositionen, fas- och klockinställningarna genom en enda knapptryckning – utan att du behöver navigera genom OSD(On Screen Display) -menyerna och kontrollknapparna.

Obs: Autofunktionen finns bara på vissa modeller.

F: Min monitor är strömlös (ström-LED:en lyser inte). Vad ska jag göra?

S:

Kontrollera att växelströmssladden är ansluten mellan bildskärm och växelströmsuttag, och klicka på en tangent på tangentbord/mus för att aktivera PC:n.

F:

Kan LCD-skärmen ta emot en interlaced-signal (sammanflätad signal)?

S:

Nej. Om en interlace-signal används, visar skärmen både udda och jämna horisontella skannlinjer samtidigt, vilket får till följd att bilden distorderas.

F:

Vad betyder uppdateringsfrekvensen (refresh rate) för en LCD?

S:

Till skillnad från CRT-displayer (katodstrålerör), i vilka den hastighet varmed elektronstrålen sveps från skärmens övre till nedre kant bestämmer flimret, så använder en aktiv matrisdisplay ett aktivt element (TFT) till att styra varje enskild pixel och uppdateringsfrekvensen är därför egentligen inte tillämplig på LCD-tekniken. file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 2/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor)

F:

är LCD-skärmen motståndskraftig mot repor?

S:

LCD-skärmen är belagd med ett skyddande skikt, som är motståndskraftigt till en viss del (ungefär hårdheten hos ett 2H-blyerts). I allmänhet rekommenderar vi att panelytan inte utsätts för kraftiga slag eller repor.

F:

Hur bör jag rengöra LCD-ytan?

S:

För normal rebgöring, använd en ren, mjuk trasa. För mer omfattande rengöring, använd isopropylalkohol. Använd inga andra lösningsmedel, som etylalkohol, etanol, aceton, hexan, etc.

F:

Kan jag ändra bildskärmens färginställningar?

S:

Ja, du kan ändra färginställningar på OSD-menyn med följande procedurer:

1. Tryck på "MENU" för att visa OSD-menyn (On Screen Display).

2. Tryck på "Vänster pil" och välj alternativet "color" (färg). Tryck därefter på "MENU" för att öppna posten för färginställning. Det finns fem inställningar, enligt nedan.

a. 6500K; denna inställning ger bilden en rödvit färgton. b. 9300K; denna inställning ger bilden en blåvit färgton. c. Original; denna inställning återger bilden dess ursprungliga färgton. (Obs: olka skärmar kan ha olika färgtemperaturer*) d. User Define (användardefinierad); användaren kan själv välja önskad färginställning genom att justera röd, grön, blå färg. e. sRGB; detta är en standardinställning som säkerställer korrekt färgutbyte mellan olika enheter (t ex digitalkameror, bildskärmar, skrivare, skannrar osv).

*Ett mått på den ljusfärg som ett föremål avger vid upphettning. Detta mått uttrycks i en absolut skala (grader Kelvin). Lägre

Kevin-temperaturer som t ex 2004K är röda, medan högre temperaturer som 9300K är blå. Neutral temperatur är vit, vid

6504K.

F:

Kan Philips LCD-bildskärm monteras pa väggen?

S:

Ja, Philips LCD-monitorer har denna extra funktion. Fyra standard-VESA-monteringshål på bakre höljet gör det möjligt att montera denna Philips-skärm på de flesta VESA-standardarmar eller - tillbehör.

Vi rekommenderar att du kontaktar din Philips-återförsäljare för mer information. file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 3/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor)

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Justera skärmen

F: Hur är det med strålningen från en LCD i jämföresle med en CRT-skärm?

S:

Eftersom LCD:er inte använder sig av en elektronkanon, så alstrars inte lika mycket strålning på skärmytan.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Kompatibilitet med andra periferienheter

F:

Är Philips LCD-skärmar "Plug-and-Play"?

S:

Ja, bildskärmarna är Plug-and-Play-kompatibla med Windows® 95, 98, 2000. XP och Vista.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

LCD, panelteknik

F:

Vad är en flytandekristallskärm?

S:

En flytandekristallskärm (LCD) är en optisk enhet som normalt används för visning av ASCII-tecken och bilder på digital utrustning, som klockor, miniräknare, portabla spel, etc. LCD är den teknik som används i displayer i notebooks och andra små datorer. På samma sätt som lysdioder och gas-plasmateknik, gör LCD att displayerna kan göras mycket tunnare än vad som är möjligt med CRT-teknik. LCD förbrukar mycket mindre energi än LED- och gas-plasma-displayer eftersom de fungerar efter principen spärra ljus i stället för att sända ut ljus.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 4/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor)

F:

Vad skiljer LCD:er med passiv matris från LCD:er med aktiv matris?

S:

En LCD är tillverkad med ett displaygitter med antingen en passiv matris eller en aktiv matris. En aktiv matris har en transistor placerad i varje pixelskärning, vilket betyder att det behövs mindre ström för att styra ljuset från en pixel. Av denna anledning kan strömmen i en aktiv matris-display slås på och stängas av oftare, vilket förkortar skärmens uppdateringstid (muspekaren kommer t.ex. att röra sig jämnare på skärmen). En LCD med passiv matris har ett gitter av ledare med pixels i varje skärningspunkt i gittret.

F:

Vilka är fördelarna med TFT LCD jämfört med CRT?

S:

I en CRT-monitor skjuter en elektronkanon ut elektroner som genererar ljus när de kolliderar med elektroner i ett fluorescerande skikt på en glasskärm. CRT-monitorer arbetar därför huvudsakligen med en analog RGB-signal. En TFT LCD-monitor är en utrustning som återger bildsignalerna genom att styra en flytandekristallpanel. En TFT har en helt annan uppbyggnad än en CRT: Varje cell har en aktiv matrisstruktur och av varandra oberoende aktiva element. En TFT LCD har två glaspaneler och utrymmet mellan dessa är fyllt med flytande kristaller. När varje cell ansluts till elektroder och utsätts för elektrisk spänning, så ändras den molekylära strukturen i de flytande kristallerna och styr mängden av det inkommande ljus som återger bilderna. En TFT LCD har många fördelar jämfört med en CRT, eftersom den kan göras mycket tunnare och dessutom flimmerfri, eftersom den inte utnyttjar scanningmetoden (bild- och linjeavsökning).

F:

Varför är en vertikalfrekvens på 60 Hz optimal för en LCD-monitor?

S:

Till skillnad från en CDT-monitor, har TFT LCD-panelen en fast upplösning. En XGA-monitor t.ex. har

1024x3 (R, G, B) x 768 pixels och en högre upplösning är inte möjligt utan ytterligare programbehandling. Panelen är konstruerad för att optimera displayen vid en punktklockfrekvens på 65

MHz, en av standarderna för XGA-displayer. Eftersom vertikal-/horisontalfrekvensen för denna punktklocka är 60 Hz/48 kHz, så är den optimala frekvensen för denna monitor 60 Hz.

F:

Vilken typ av vidvinkelteknik finns tillgänglig? Hur fungerar den?

S:

TFT LCD-panelen är ett element som styr/visar det inkommande bakgrundsljuset med hjälp av file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 5/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor) dubbelbrytningen hos en flytande kristall. Genom att utnyttja förhållandet att projektionen av inkommande ljus bryts mot huvudaxeln hos det flytande elementet, så kan den styra riktningen på det inkommande ljuset och visa det. Eftersom brytningsförhållandet för inkommande ljus i de flytande kristallerna varierar med ljusets infallsvinkel, så är synvinkeln på en TFT mycket mindre än på en CDT.

Normalt anger synvinkeln den punkt där kontrastförhållandet är 10. För närvarande utvecklas många sätt att öka synvinkeln, och det vanligaste angreppssättet är att använda en film som breddar synvinkeln

(wide viewing angle film) genom att variera brytningsförhållandet. även IPS (In Plane Switching) och

MVA (Multi Vertical Aligned) används för att öka synvinkeln.

F:

Varför flimrar inte en LCD-monitor?

S:

Tekniskt uttryckt, så flimrar även LCD:er, men orsaken till fenomenet är en annan än för CRTmoniitorer -- och det påverkar inte läsbarheten. Flimret på en LCD-monitor har att göra med ljus som normalt är osynligt, och som orsakas av skillnaden mellan positiv och negativ spänning. å andra sidan, inträffar CRT-flimmer som kan irritera ögonen när tändningen/släckningen av det fluorescerande objektet blir synlig. Efterom reaktionstiden hos en flytande kristall i en LCD-panel är mycket längre, så är inte denna form av störande flimmer märkbar på en LCD-display.

F:

Varför avger LCD-skärmar så gott som ingen elektromagnetisk interferens?

S:

Till skillnad från en CRT, har en LCD-monitor inga komponenter som genererar elektromagnetisk strålning, i synnerhet magnetiska fält. En LCD-display utnyttjar dessutom relativt låg effekt, varför dess nätaggregat är extremt tystgående.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Ergonom-i, ekologi- och säkerhetsstandards

F: Vad betyder CE-märkningen?

S:

CE-märkningen (Conformité Européenne) måste finnas på alla normerade produkter som erbjuds till försäljning på den europeiska marknaden. Denna CE-märkning betyder att produkten uppfyller kraven i relevanta europeiska direktiv. Ett europeiskt direktiv är en europeisk 'lag' som berör hälsa, säkerhet, miljö och kundskydd, i mycket detsamma som U.S. National Electrical Code och UL Standards.

F:

Uppfyller LCD-monitorn kraven i generella säkerhetsstandards?

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 6/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

FAQs (vanligt f

ö rekommande fr

å gor)

S:

Ja. Philips LCD-monitorer uppfyller riktlinjerna i MPR-II- och TCO 99/03-standarderna för kontroll av strålning, elektromagnetiska vågor, energibesparing, elsäkerhet i arbetsmiljön och återanvändbarhet. På specifikationssidan finns detaljerade uppgifter om säkerhetsstandards.

Mer information finns i avsnittet Lagar och bestämmelser .

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/SAF_FAQ.HTM(第 7/7 页)3/3/2008 7:00:52 PM

Fels

ö kning

• Säkerhet och felsökning

• FAQs

• Vanligt förekommande problem

• Bildproblem

• Lagar och bestämmelser

• Annan samhörande

information

Felsökning

På denna sida beskrivs problem som kan åtgärdas av användaren. Om problemet kvarstår trots att du prövat dessa lösningar, kontakta Philips kundtjänst.

Vanligt förekommande problem

Har du detta problem

Ingen bild

(Strömförsörjning, LED-lampan lyser inte)

Ingen bild

(Strömförsörjning, LED-lampan är bärnstensfärgad eller gul)

Kontrollera då detta

Kontrollera att nätkabeln är ansluten till vägguttaget och till baksidan på

● monitorn.

Kontrollera först att strömbrytaren på monitorns är i OFF-läget (AV), tryck den sedan till ON (På) igen.

Kontrollera att datorn är påslagen.

Kontrollera att signalkabeln är korrekt ansluten till datorn.

Kontrollera om något stift i monitorkabelns kontakt är böjt.

Energisparfunktionen kan vara aktiverad.

På skärmen visas

Kontrollera att monitorkabeln är korrekt ansluten till datorn. (Se även den

● kortfattade installationsanvisningen).

Kontrollera om något stift i monitorkabelns kontakt är böjt.

Kontrollera att datorn är påslagen.

AUTO-knappen fungerar inte korrekt

Auto-funktionen är avsedd att användas på standard Macintosh eller IBMkompatibla PC:er som kör Microsoft Windows.

Den kanske inte fungerar korrekt om du använder en icke-standard PC eller grafikkort.

Bildproblem

Bildens position är felaktig

Tryck på Auto-knappen.

Justera bildpositionen med Phase/Clock (fas/klocka) under More Settings

(fler inställningar) i OSD-huvudkontrollfönstret. file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/saf_troub.htm(第 1/3 页)3/3/2008 7:00:55 PM

Fels

ö kning

Bilden vibrerar på skärmen

Vertikalt flimmer

Kontrollera att signalkabeln är korrekt ansluten till grafikkortet eller PC:n

Tryck på Auto-knappen.

Eliminera de vertikala linjerna med Fler inställningar i "Phase/Clock" (Fas/ klocka) i OSD-menyns huvudkontroller.

Horisontellt flimmer framträder

Tryck på Auto-knappen.

Eliminera de vertikala linjerna med Fler inställningar i "Phase/Clock" (Fas/ klocka) i OSD-menyns huvudkontroller.

Skärmen är för ljus eller för mörk

En kvardröjande bild framträder

Justera kontrast och ljusstyrka på skärmbildsmenyn (OSD). (Upplysningen av LCD- skärmen har en fast livslängd. När skärmen blir mörk eller börjar flimra ska du ta kontakt med din återförsäljare.

Om en bild kvarstår på skärmen under en längre tid, så kan den lämna ett avtryck på skärmen och ge en kvadröjande bild. Denna försvinner normalt efter några timmar.

En bild kvarstår efter att strömmen har stängts av.

Detta är karaktäristiskt för flytande kristaller och orsakas inte av en felaktig funktion eller försämring av de flytande kristallerna. Den kvardröjande bilden kommer att försvinna efter en viss tid.

Gröna, röda, blå, mörka och vita prickar kvarstår

De kvardröjande prickarna är en normal egenskap hos de flytande kristaller som används i dag.

För mer hjälp, se listan Consumer Information Centers och kontakta Philips kundtjänstrepresentant.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/saf_troub.htm(第 2/3 页)3/3/2008 7:00:55 PM

Fels

ö kning file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/saf_troub.htm(第 3/3 页)3/3/2008 7:00:55 PM

Regulatory Information

• Recycling Information for Customers

• Waste Electrical and Electronic Equipment-

• CE Declaration of Conformity

• Energy Star Declaration

• Federal Communications Commission

(FCC) Notice (U.S. Only)

• FCC Declaration of Conformity

• Commission Federale de la Communication

(FCC Declaration)

• EN 55022 Compliance (Czech Republic

Only)

• MIC Notice (South Korea Only)

• Polish Center for Testing and Certification

Notice

• North Europe (Nordic Countries) Information

• BSMI Notice (Taiwan Only)

• Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

• Philips End-of-Life Disposal

• Information for UK only

• China RoHS

• Troubleshooting

• Other Related Information

• Frequently Asked Questions (FAQs)

Regulatory Information

Model ID:

Model No:

220VW9

HWV9220T

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway,

Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA)

Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact

Consumers Information Center

or F1rst Choice Contact Information Center

in each country or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. WY Chen- Environment manager

Philips Multimedia Flat Display

E-mail: [email protected]

Tel: +886 (0) 3 222 6791

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant

Philips Consumer Electronics

E-mail: [email protected]

Tel: +31 (0) 40 27 33402

Mr. Delmer F. Teglas

Philips Consumer Electronics North America

E-mail: [email protected]

Tel: +1 865 521 4322

RETURN TO TOP OF THE PAGE

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 1/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

Regulatory Information

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)

- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)

- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)

- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)

- 89/336/EEC (EMC Directive)

- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)

- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)

- GS EK1-2000 (GS specification)

- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)

- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)

- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish

Confederation of Professional Employees) for TCO versions

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Energy Star Declaration

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management

Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA

DPMS. Time settings are adjusted from the system unit by software.

Normal operation

VESA State

ON (Active) file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 2/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

LED Indicator

Green

Power Consumption

< 49W (typ.)

Regulatory Information

Power Saving

Alternative 2

One step

OFF (Sleep)

Switch Off

Amber

Off

< 2 W

< 1 W

A s an

E

NERGY

S

TAR

® P artner,

PHILIPS

has determined that this product meets the

E

NERGY

S

TAR

® guidelines for energy efficiency.

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to

Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING

EQUIPMENT REGULATIONS.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

FCC Declaration of Conformity

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 3/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

Regulatory Information

Trade Name: Philips

Responsible Party:

Philips Consumer Electronics North America

P.O. Box 671539

Marietta , GA 30006-0026

1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut

émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.

Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE

MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 4/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

Regulatory Information

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/

T-42107 and PN-89/E-06251.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 5/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Regulatory Information

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN

UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT

TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA

PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL

ER LETTE Å NÅ.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 6/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

Regulatory Information

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die

Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1.

Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.

3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

ACHTUNG:

BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND

NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org

(Consumer Education Initiative)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Information for UK only

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 7/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDING.

Important:

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.S.T.A. or BSI approved type.

Regulatory Information

3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "GROUND" ("G")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "G" or by the Ground symbol or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic

Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 8/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

Regulatory Information

RETURN TO TOP OF THE PAGE

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/REGS/REGULAT.HTM(第 9/9 页)3/3/2008 7:01:00 PM

Annan samh

ö rande information

• Säkerhet och felsökning

• FAQs

Annan samhörande information

• Felsökning

• Lagar och bestämmelser

• Information för användare i USA

• Information för användare utanför

USA

Information för användare i USA

För enheter inställda på 115 V:

Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel, max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med parallella stift, med märkdata 15 A, 125 V.

För enheter inställda på 230 V:

Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel, max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med två stift, med märkdata 15 A, 250 V.

Information för användare utanför USA

För enheter inställda på 230 V:

Använd en nätkabel bestående av minimum 18 AWG-kabel och en jordad stickpropp med märkdata 15 A, 250 V. Kabeln ska vara godkänd i det land där utrustningen ska användas och/eller vara märkt med HAR.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/safety/saf_other.htm3/3/2008 7:01:03 PM

Om denna bruksanvisning

• Om denna bruksanvisning

• Beskrivning av använd notation

Om denna bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

Denna elektroniska bruksanvisning är avsedd för alla som använder Philips LCD Monitor. Den beskriver LCD-monitorns funktioner, användning och annan viktig information. Dess innehåll är identisk med informationen i vår tryckta version.

Den innehåller följande avsnitt:

Information om säkerhet och felsökning

ger tips och lösningar på vanliga problem, och också annan information som du kan behöva.

Om denna elektroniska bruksanvisning ger en översikt över inkluderad information, tillsammans med

● beskrivningar av notationsikoner och annan dokumentation som du kan behöva.

Produktinformation

ger en översikt över monitorns funktioner, och även tekniska data för denna monitor.

Installera monitorn

beskriver det inledande installationsförfarandet och ger en översikt över monitorns

● användning.

On-Screen Display

ger information om hur du ställer in monitorn.

Kundservice och garantifrågor

innehåller en lista över Philips centra för kundservice världen över, tillsammans

● med telefonnummer till help desks samt information om den garanti som gäller för produkten.

Ordlista

definierar tekniska termer.

Alternativet nerladdning och utskrift

överför hela denna bruksanvisning till din hårddisk där du har den enkelt

tillgänglig.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Notationer

I följande avsnitt beskrivs de notationer som används i detta dokument.

Påpekanden, Försiktighet och Varningar

I hela denna bruksanvisning kan textstycken åtföljas av en ikon och vara skrivna med fetstil eller kursivt. Dessa stycken innehåller påpekanden, försiktighet och varningar, och används på följande sätt: file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/about/about.htm(第 1/2 页)3/3/2008 7:01:07 PM

Om denna bruksanvisning

OBS: Denna ikon markerar viktig information och tips som kan hjälpa dig att använda datorsystemet på ett bättre sätt.

FöRSIKTIGHET: Denna ikon markerar information som talar om för dig hur du ska undvika potentiella risker för maskinvaran eller förlust av data.

VARNING: Denna ikon markerar risk för kroppsskada och informerar dig om hur du ska undvika problemet.

En del varningar kan visas med annat format och sakna ikon. I sådana fall är den specifika visningen av varningen bemyndigad av lagstiftande myndigheter.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

©2008 Koninklijke Philips Electronics NV

Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, kopiering, användning, modifiering, uthyrning, offentlig förevisning, vidarebefordran och/eller radio-/TVutsändning helt eller delvis är förbjuden utan skriftligt godkännande av Philips Electronics N.V.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/about/about.htm(第 2/2 页)3/3/2008 7:01:07 PM

Produktinformation

• Blyfri produkt

• Tekniska data

• Upplösning & förinställda lägen

• Philips policy för defekta pixels

• Automatisk energibesparing

• Fysiska data

• Stiftanslutningar

• Produktbilder

• Mekanisk funktion

Produktinformation

Blyfri produkt

Philips har eliminerat giftiga ämnen som t ex bly från sina skärmar. Blyfria skärmar skyddar din hälsa och gynnar en miljömässigt hållbar återvinning och avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning. Philips efterlever EUdirektivet RoHS som reglerar användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Med Philips kan du vara säker på att din skärm inte skadar miljön.

Tekniska data*

LCD-PANEL

• Typ

• Skärmstorlek

• Pixel Pitch (delning)

• LCD, paneltyp

• Effektiv bildyta

• Displayfärger

SCANNING (avsökning)

• Vertikal uppdateringsfrekvens

• Horisontell uppdateringsfrekvens

VIDEO

• Video dot rate (punktfrekvens)

• Inimpedans

- Video

- Synk

• Insignalnivå file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/product.htm(第 1/5 页)3/3/2008 7:01:12 PM

TFT LCD

22"

0,277 x 0,277 mm

1680 x 1050 pixels

R.G.B. vertikal stripe

Anti-blänk, polariserande

464,9 x 290,6 mm

16,7 m

56 Hz-76 Hz

30 kHz-83 kHz

165 MHz

75 ohm

2.2K ohm

0.7 Vpp

Produktinformation

• Synk insignal

• Synkpolariteter

Separat synk

Composite (blandad) synk

Synk eller grön

Positiv och negativ

* Detta värde är föremål för ändring utan föregående meddelande.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Upplösning & förinställda lägen

A. Maxupplösning

- För 220VW9

1680 x 1050 vid 75 Hz (analog ingång)

B. Rekommenderad upplösning

- För 220VW9

1680 x 1050 vid 60 Hz (analog ingång)

12 fabriksinställda lägen:

H. frek (kHz)

31.47

31.47

37.50

37.88

46.88

48.36

60.02

63.89

79.98

55.94

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/product.htm(第 2/5 页)3/3/2008 7:01:12 PM

Upplösning

720*400

640*480

640*480

800*600

800*600

1024*768

1024*768

1280*1024

1280*1024

1440*900

V. frek (Hz)

70.09

59.94

75.00

60.32

75.00

60.00

75.03

60.02

75.03

59.89

Produktinformation

70.64

65.29

1440*900

1680*1050

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

74.98

59.95

Automatisk energibesparing

Om du har ett VESA DPMS-kompatibelt grafikkort eller programvara installerad i PC:n, så kan monitorn automatiskt sänka sin energiförbrukning när den inte används. Om en inmatning från tangentbordet, musen eller annan inmatningsenhet detekteras, så "väcks" monitorn automatiskt. I följande tabell visas energiförbrukningen och signalerna för denna automatiska energibesparande funktion:

Effektstyrning, definition

VESA-läge Video H-synk V-synk Förbrukad effekt LED-färg

Aktiv

Energisparläge

Avstängd

ON

OFF

OFF

Ja

Nej

-

Ja

Nej

-

< 49 W (typ.)

< 2 W

< 1 W

Grön

Amber

OFF

Denna monitor är

E

NERGY

S

TAR

®

-kompatibel. I egenskap av

E

NERGY

S

TAR

® att denna produkt uppfyller riktlinjerna för energibesparing enligt

E

NERGY

S

TAR

P artner,

Har PHILIPS

fastställt

® riktlinjer för energieffektivitet.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Fysiska data

• Lutning

• Strömförsörjning

• Effektförbrukning

• Temperatur (drift)

• Relativ luftfuktighet

• MTBF, systemet file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/product.htm(第 3/5 页)3/3/2008 7:01:12 PM

-5° ~ 20°

100 ~ 240 VAC, 50 /60 Hz

<49W* (typ.)

0° C till 40° C (drift)

-20° C till 60° C (förvaring)

20% till 80%

50Ktim (CCFL 40Ktim)

Produktinformation

• Kabinettfärg

220VW9fb: Svart

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Stiftanslutningar

Den 15-poliga D-subkontakten (hane) på signalkabeln:

Stift nr.

Tilldelning

1

2

Röd videoingång

Grön videoingång

3

4

5

6

7

Blå videoingång

Sense (Jord)

Jord - Kabeldetektering

Röd videojord

Grön videojord

8 Blå videojord

Stift nr.

Tilldelning

9

10

11

12

13

14

15

+5V

Logikjord

Jord

Seriell dataledning (SDA)

H. Synk / H+V. Sync

V. Synk (VCLK för DDC)

Ledning för dataklocka (SCL)

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Produktbilder

Följ länkarna och titta på olika bilder på monitorn och dess komponenter.

Produktbeskrivning, framsidan

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/product.htm(第 4/5 页)3/3/2008 7:01:12 PM

Produktinformation

Mekanisk funktion

Lutning

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/product.htm(第 5/5 页)3/3/2008 7:01:12 PM

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Philips policy f

ö r pixeldefekter

• Produktfunktioner

• Tekniska data

• Upplösning & förinställda lägen

• Automatisk energibesparing

• Fysikaliska data

• Stiftanslutningar

• Produktbilder

Philips policy för pixeldefekter

Philips policy för pixeldefekter på platta monitorer

Philips strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi använder några av industrins mest avancerade tillverkningsprocesser och praktiserar en strikt kvalitetskontroll. Men defekter på pixels eller sub-pixels på TFT LCDpaneler på platta skärmar är ibland oundvikliga. Ingen tillverkare kan garantera att alla skärmar kommer att vara fria från pixeldefekter, men Philips garanterar att varje monitor med ett oacceptabelt antal defekter kommer att repareras eller bytas ut under garantiperioden. I detta meddelande förklaras de olika typerna av pixeldefekter, och acceptabla defektnivåer för varje typ definieras. För att garantireparation eller -byte ska komma i fråga, måste antalet pixeldefekter på en TFT LCD-skärm överskrida dessa acceptabla nivåer. Till exempel, får inte fler än 0.0004% av sub-pixlarna på en 22"

XGA-monitor vara defekta. Utöver det ställer Philips ännu högre kvalitetskrav på vissa typer eller kombinationer av pixeldefekter som är mera märkbara än andra. Denna policy gäller över hela världen.

Pixels och sub-pixels

En pixel, eller ett bildelement, består av tre sub-pixels i de primära färgerna röd, grön och blå. Många pixels tillsammans formar en bild. När alla sub-pixels i en pixel tänds, så bildar de tre färgade sub-pixlarna tillsammans en vit pixel. När alla är släckta, så bildar de tre färgade sub-pixlarna tillsammans en svart pixel. Andra kombinationer av tända och släckta subpixlar bildar tillsammans pixlar med andra färger.

Typer av pixeldefekter

Pixel- och sub-pixel-defekter framträder på skärmen på olika sätt. Det finns två kategorier av pixel-defekter och flera typer av sub-pixel-defekter i varje kategori.

Felaktigt ljusa punkter Ljusa punkter uppträder då pixlar eller delpixlar alltid är tända eller "på". Dvs. en

ljus punkt

är en delpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en mörk bild. Följande typer av felaktigt ljusa punkter förekommer:

En sub-pixel som lyser röd, grön eller blå

Två angränsande sub-pixels som lyser:

- Röd + Blå = Purpur

- Röd + Grön = Gul

- Grön + Blå = Cyan (ljusblå)

Tre angränsande sub-pixels lyser

(ger en vit pixel) file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/PIXEL.HTM(第 1/3 页)3/3/2008 7:01:15 PM

Philips policy f

ö r pixeldefekter

En röd eller blå

ljus punkt

måste vara mer än 50 procent ljusare än de kringliggande punkterna, medan en grön ljus punkt är 30 procent ljusare än punkterna intill.

Felaktigt svarta punkter Svarta punkter uppträder då pixlar eller delpixlar alltid är släckta "av". Dvs. en

svart punkt

är en delpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en ljus bild. Följande typer av felaktigt svarta punkter förekommer:

En mörk sub-pixel Två eller tre angränsande mörka sub-pixels

Avståndet mellan pixeldefekter

Eftersom pixel- och sub-pixel-defekter av samma typ som ligger nära varandra kan vara mera störande, har Philips även specificerat toleranser för avståndet mellan pixeldefekter.

Toleranser för pixeldefekter

För att under garantitiden vara berättigad till reparation eller utbyte beroende på pixeldefekter, så måste en TFT LCDpanel i en Philips platt bildskärm ha pixel- eller sub-pixel-defekter som överskrider toleranserna i följande tabeller.

LJUSPUNKTSDEFEKTER

MODELL

2

2 intilliggande, tända sub-pixels

3 intilliggande, tända sub-pixels (en vit pixel)

Avstånd mellan två ljuspunktsdefekter*

Totala antalet ljuspunktsdefekter av alla typer

ACCEPTABEL NIVÅ

220VW9

3

1

0

>1

5mm

3

SVARTPUNKTSDEFEKTER

MODELL

1 mörk sub-pixel

2 intilliggande, mörka sub-pixels

3 intilliggande, mörka sub-pixels

Avstånd mellan två svartpunktsdefekter*

Totala antalet svartpunktsdefekter av alla typer

ACCEPTABEL NIVÅ

220VW9

5

2

0

>

15mm

5

TOTALA ANTALET PUNKTDEFEKTER ACCEPTABEL NIVÅ

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/PIXEL.HTM(第 2/3 页)3/3/2008 7:01:15 PM

Philips policy f

ö r pixeldefekter

MODELL

Totala antalet svart- eller ljuspunktsdefekter av alla typer

Obs:

* 1 eller 2 närliggande sub-pixel-defekter = 1 punktdefekt

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

220VW9

5 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/product/PIXEL.HTM(第 3/3 页)3/3/2008 7:01:15 PM

Installera LCD-monitorn

• Produktbeskrivning, framsidan

• Ansluta till PC:n

• Sockeln

• Komma igång

• Optimera prestanda

Installera LCD-monitorn

Produktbeskrivning, framsidan

1

2

3

4

5

6

/

Ing

å ng /

SÄTTA PÅ och STÄNGA AV skärmen

För att öppna OSD-meny

Justera bildskärmens ljusstyrka

Byt ingångskälla.

Justera skärmens contrast

Automatisk justering av horisontell och vertikal position, fas- och klockinställningar.

Återvänd till föregående nivå i bildskärmsmenyn.

TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN

Baksiden

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/install.htm(第 1/3 页)3/3/2008 7:01:22 PM

Installera LCD-monitorn

1

2

3

Kensington stöldskydd

Nätanslutning

VGA-igång

TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN

Optimera prestanda

För bästa prestanda, se till att displayen är inställd på 1680 x [email protected]

Obs: Du kan kontrollera de aktuella bildskärmsinställningarna genom att trycka en gång på knappen 'MENU'. Det aktuella bildskärmsläget visas i OSDmenyn under RESOLUTION (Upplösnin).

TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/install.htm(第 2/3 页)3/3/2008 7:01:22 PM

Installera LCD-monitorn file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/install.htm(第 3/3 页)3/3/2008 7:01:22 PM

Ansluta till PC:n

• Forsiden

• Tillbehörssats

• Ansluta till PC:n

• Komma igång

• Optimera prestanda

• Sockeln

Ansluta till PC:n

Tillbehörssats

Packa upp alla delarna.

Nätkabel

VGA kabel

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/CONNECT.HTM(第 1/3 页)3/3/2008 7:01:26 PM

EDFU-sats

Ansluta till PC:n

TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN

Ansluta till PC

1)

Anslut strömkabeln ordentligt på baksidan av skärmen. (Philips har föranslutit VGA-kabel för den första installationen

.)

2)

Ansluta till PC:n

(a) Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.

(b) Anslut monitorns signalkabel till videokontakten på datorns baksida.

(c) Anslut nätkablarna från datorn och monitorn till ett närbeläget väggutag.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/CONNECT.HTM(第 2/3 页)3/3/2008 7:01:26 PM

Ansluta till PC:n

(d) Slå på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild så är installationen klar.

TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/CONNECT.HTM(第 3/3 页)3/3/2008 7:01:26 PM

Sockeln

• Forsiden

• Tillbehörssats

• Ansluta till PC:n

• Komma igång

• Optimera prestanda

• Ta bort sockeln

Sockeln

Ta bort sockeln

Omständigheter:

● för VESA-standard monteringstillämpningar

Ta bort de 3 skruvarna och ta sedan bort sockeln från LCD-monitorn.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/BASE.HTM(第 1/2 页)3/3/2008 7:01:33 PM

Sockeln

Obs:

Till denna monitor passar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringssats.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/BASE.HTM(第 2/2 页)3/3/2008 7:01:33 PM

Komma ig

å ng

LCD-monitorn

:

• Produktbeskrivning, framsidan

• Sette opp og kople til skjermen din

• Komma igång

Komma igång

Komma igång

Använd informationsfilen ( .inf) för Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista eller senare

• Optimera prestanda

Den inbyggda VESA DDC2B-funktionen i Philips monitorer stöder Plug & Play-kraven för Windows® 95/98/2000/Me/

XP/Vista. Denna informationsfil ( .inf) bör installeras så att Philips-monitorn kan aktiveras från dialogboxen 'Monitor' i

Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista och aktivera Plug & Play-tillämpningen. Installationsproceduren baserad på

Windows® 95 OEM Release 2 , 98 , Me, XP, 2000 och Vista specificeras på följande sätt.

För Windows® 95

1.

Starta Windows® 95

2.

Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.

3.

Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.

4.

Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.

5.

Klicka på knappen 'Monitor', på 'ändra...' och sedan på 'Har diskett...'.

6.

Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:), och klicka sedan på 'OK'-knappen.

7.

Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'OK'.

8.

Klicka på 'Stäng'-knappen.

För Windows® 98

1.

Starta Windows® 98

2.

Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.

3.

Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.

4.

Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.

5.

Klicka på knappen 'Monitor', på 'ändra...' och sedan på 'Nästa...'.

6.

Välj 'Visa en lista med alla drivrutiner på en speciell plats, så att du kan välja den drivrutin du önskar.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.

7.

Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:), och klicka sedan på 'OK'-knappen.

8.

Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.

9.

Klicka på knappen 'Avsluta' och sedan på 'Stäng'.

För Windows® 2000

1.

Starta Windows® 2000

2.

Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.

3.

Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.

4.

Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'. file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/GT_START.HTM(第 1/3 页)3/3/2008 7:01:37 PM

Komma ig

å ng

5.

Välj 'Monitor'

- Om knappen 'Egenskaper' är inaktiv, så betyder det att monitorn är korrekt inställd. Avbryt installationen.

- Om knappen 'Egenskaper' är aktiv, klicka på knappen 'Egenskaper'. Följ stegen nedan.

6.

Klicka på 'Drivrutin', på 'Uppdatera drivrutin...' och sedan på 'Nästa'-knappen.

7.

Välj 'Visa en lista med kända drivrutiner för denna enhet, så att du kan välja en specifik drivrutin.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.

8.

Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:).

9.

Klicka först på 'öppna'-knappen, och sedan på 'OK'.

10.

Välj monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.

11.

Klicka på 'Avsluta'-knappen och sedan på 'Stäng'.

Om du ser fönstret 'Digital signatur har inte hittats', klicka på 'Ja'-knappen.

För Windows® Me

1.

Starta Windows® Me

2.

Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.

3.

Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.

4.

Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.

5.

Klicka på knappen 'Monitor', och sedan på 'ändra...'.

6.

Välj 'Specificera drivrutinens plats (Avancerat)' och klicka på 'Nästa'-knappen.

7.

Välj 'Visa en lista med alla drivrutiner på en speciell plats, så att du kan välja den drivrutin du önskar.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.

8.

Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:) och klicka sedan på

'OK'-knappen.

9.

Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.

10.

Klicka på knappen 'Avsluta' och sedan på 'Stäng'.

För Windows® XP

1.

Starta Windows® XP

2.

Klicka på 'Start'-knappen och sedan på 'Kontrollpanelen'.

3.

Klicka på kategorin 'Skrivare och annan maskinvara'

4.

Klicka på knappen 'Display'.

5.

Välj fliken 'Inställningar' och klicka på knappen 'Avancerat'.

6.

Välj fliken 'Monitor'.

- Om knappen 'Egenskaper' är inaktiv (dimmad), så betyder det att monitorn är korrekt inställd. Avbryt installationen.

- Om knappen 'Egenskaper' är aktiv, klicka på 'Egenskaper'.

Följ stegen nedan.

7.

Klicka på fliken 'Drivrutin', och sedan knappen på 'Uppdatera drivrutin...'.

8.

Välj radioknappen 'Installera från en lista eller specifik placering (avancerat)', och klicka sedan på 'Nästa'knappen.

9.

Välj radioknappen 'Sök inte. Jag kommer att välja den drivrutin som ska installeras'. Klicka sedan på 'Nästa'knappen.

10.

Klicka på knappen 'Har diskett...', sedan på 'Utforska...'-knappen, och välj sedan aktuell enhetsbokstav för

CD-ROM-enheten (t.ex. F:).

11.

Klicka på 'öppna'-knappen, och sedan på 'OK'.

12.

Välj monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.

- Om meddelandet 'Har inte klarat Windows® Logo-test för verifiering av dess kompatibilitet med Windows® file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/GT_START.HTM(第 2/3 页)3/3/2008 7:01:37 PM

Komma ig

å ng

XP', klicka sedan på knappen 'Fortsätt i alla fall'.

13.

Klicka på 'Avsluta'-knappen och sedan på 'Stäng'.

14.

Klicka på 'OK'-knappen, och sedan en gång till på 'OK'-knappen för att stänga dialogboxen

'Displayegenskaper'.

För Windows® Vista

1.

Starta Windows® Vista.

2.

Klicka på Start-knappen; välj och klicka på "kontrollpanelen".

3.

Välj och klicka på "maskinvara och ljud".

4.

Välj "enhetshanteraren" och klicka på "uppdatera enhetsdrivrutiner".

5.

Välj "bildskärm" och högerklicka sedan på "Generic PnP Monitorärm" .

6.

Klicka på "uppdatera drivutinsprogramvara" .

7.

Välj "sök i datorn efter drivrutinsprogramvara" .

8.

Klicka på knappen "sök" och välj den enhet i vilken du placerat disken. Exempel:(CD-ROM-enhet:\\Lcd\PC

\drivers\).

9.

Klicka på knappen "nästa" .

10.

Vänta några minuter medan drivrutinen installeras. Klicka sedan på knappen "stäng".

Om din version av Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista avviker, eler om du behöver mer detaljerad installationsinformation, se i så fall användahandboken för Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/install/GT_START.HTM(第 3/3 页)3/3/2008 7:01:37 PM

On-Screen Display

Beskrivning av On Screen Display

• OSD-trädet

On-Screen Display

Beskrivning av On Screen Display

Vad är On-Screen Display?

Det är en funktion i alla Philips monitorer med vars hjälp en slutanvändare kan ställa in skärmens utseende och uppförande direkt på skärmen med hjälp av fönster med anvisningar. Användargränssnittet gör det enkelt och bekvämt att arbeta med monitorn.

Grundläggande och enkla anvisningar på kontrollknapparna.

När du trycker på MENU knappen på monitorn så visas Main Controls-fönstret (huvudmenyn) för On-Screen Display

(OSD), och du kan börja göra de inställningar för monitorn som du önskar. Använd olika justeringarna.

knapparna för att utföra de file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/osd/osddesc.htm(第 1/3 页)3/3/2008 7:01:42 PM

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

On-Screen Display

OSD-trädet

Nedan visas en översikt över strukturen hos On-Screen Display. Du kan använda den som ett hjälpmedel när du senare ska göra de olika inställningarna.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/osd/osddesc.htm(第 2/3 页)3/3/2008 7:01:42 PM

On-Screen Display

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/osd/osddesc.htm(第 3/3 页)3/3/2008 7:01:42 PM

Kundst

ö d och garantifr

å gor

Kundstöd och garantifrågor

VAR VÄNLIG VÄLJ DITT LAND/DIN REGION FÖR UPPGIFTER OM OMFATTNINGEN PÅ DIN GARANTI

VÄSTEUROPA:

Österrike

Belgien

Danmark

Frankrike

Tyskland

Grekland

Finland

Irland

Italien

Luxemburg

Nederländerna

Norge

Portugal

Sverige

Schweiz

Spanien

England

ÖSTEUROPA:

Republiken Tjeckien

Ungern

Polen

Ryssland

Slovakien

Slovenien

Turkiet

LATINAMERIKA:

Antillerna

Argentina

Brasilien

Chile

Colombia

Mexico

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela

NORDAMERIKA:

Kanada

USA

STILLAHAVSOMRÅDET:

Australien

Nya Zeeland

ASIEN:

Bangladesh

Kina

Hong Kong

Indien

Indonesien

Japan

Korea

Malaysia

Pakistan

Filippinerna

Singapore

Taiwan

Thailand

AFRIKA:

Marocko

Sydafrika

MELLANÖSTERN:

Dubai

Egypten

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warranty.htm3/3/2008 7:01:47 PM

F1rst Choice Warranty

Din Philips F1rst Choice Warranty

Tack för att du valt denna Philips-monitor.

Alla Philips monitorer är konstruerade och tillverkade enligt höga standards, har goda prestanda och hög kvalitet, och är lätta att använda och enkla att installera. Om du trots det skulle råka ut för några problem när du installerar eller använder denna produkt, var då vänlig kontakta Philips helpdesk direkt för att få fördel av din Philips F1rst Choice Warranty. Denna treåriga servicegaranti berättigar dig till en utbytesmodell, på plats inom 48 timmar efter att ditt samtal mottagits, om din monitor skulle visa sig vara defekt.

Vad omfattas av garantin?

Philips F1rst Choice Warranty gäller i Andorra, österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland,

Finland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien och England, och bara för monitorer som ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa länder.

Garantin börjar gälla den dag du köper monitorn.

Under tre år därefter,

kommer monitorn att, åtminstone, bytas ut mot en likvärdig monitor i händelse av defekter som täcks av garantin.

Ersättningsmonitorn förblir din och Philips behåller den defekta/ursprungliga monitorn. Garantitiden för ersättningsmonitorn blir densamma som för den ursprungliga monitorn, som är 36 månader från köpdatum av den ursprungliga monitorn.

Vad omfattas inte av garantin?

Philips F1rst Choice Warranty gäller under förutsättning att produkten har hanterats på korrekt sätt för den avsedda användningen, i enlighet med medföljande bruksanvisningar, och vid uppvisande av den ursprungliga fakturan eller kassakvittot som visar inköpsdatum, säljarens namn och produktens modell- och tillverkningsnummer.

Philips F1rst Choice Warranty kanske inte gäller om:

Dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;

Modell- och/eller tillverkningsnumret på produkten har ändrats, raderats, tagits bort eller gjorts oläslig;

Reparationer eller modifieringar och ändringar av produkten har utförts av obehörig serviceverkstad eller person;

Skadan har orsakats av olyckshändelse, inkluderande men inte begränsad till blixtnedslag, vatten eller brand,

● missbruk eller försummelse;

Det handlar om mottagningsproblem som orsakas av signalförhållanden, kabel- eller antennsystem utanför

● enheten;

Defekterna beror på att monitorn vanvårdats eller missbrukats;

Produkten kräver modifiering eller anpassning för att den ska överensstämma med lokala eller nationella tekniska standards, som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats. Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i det aktuella landet.

Observera att produkter som inte ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_1st.htm(第 1/2 页)3/3/2008 7:01:52 PM

F1rst Choice Warranty användning i de länder som omfattas av Philips F1rst Choice, inte omfattas av Philips F1rst Choice Warranty. I dessa fall gäller Philips globala garantivillkor.

Bara ett klick i från

I händelse av problem, råder vi dig att läsa igenom anvisningarna noggrant, eller gå till webbplatsen www.philips.com/ support för ytterligare hjälp.

På bara ett telefonsamtals avstånd

För att undvika onödiga besvär, råder vi dig att noggrant läsa igenom anvisningarna, eller gå till webbplatsen www.philips.

com/support för ytterligare hjälp innan du kontaktar Philips helpdesk.

Innan du kontaktar Philips helpdesk, var vänlig ta reda på följande uppgifter så att vi snabbare kan lösa ditt problem:

Philips typnummer

Philips serienummer

Inköpsdatum (kopia av köpkvitto kan behövas)

PC-miljö, processor:

286/386/486/Pentium Pro/Internminne

Operativsystem (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)

Fax-/Modem-/Internet-program?

Andra installerade kort

Om du dessutom har följande information tillgänglig går hanteringen ännu snabbare:

Din köpehandling som visar: inköpsdatum, säljarens namn, modell och produktens serienummer.

Den fullständiga adressen varifrån den defekta monitorn ska hämtas och dit utbytesmodellen ska levereras.

Philips' kundsupport finns världen runt. Klicka här för att komma till

F1rst Choice Contact Information.

Eller också kan du nå oss via:

Webbplats:

http://www.philips.com/support

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_1st.htm(第 2/2 页)3/3/2008 7:01:52 PM

F1rst Choice Contact Information

Land

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

The Netherlands

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

F1rst Choice Contact Information

+47

+351

+34

+46

+353

+39

+352

+31

+41

+44

+358

+33

+49

+30

Kod

+43

+32

+45

Telefonnummer

0810 000206

078 250851

3525 8761

09 2290 1908

082161 1658

01803 386 853

00800 3122 1223

01 601 1161

840 320 041

26 84 30 00

0900 0400 063

2270 8250

2 1359 1440

902 888 785

08 632 0016

02 2310 2116

0207 949 0069

Samtalskostnad

0.07

0.06

Lokal samtalskostnad

Lokal samtalskostnad

0.09

0.09

Lokal samtalskostnad

Lokal samtalskostnad

0.08

Lokal samtalskostnad

0.10

Lokal samtalskostnad

Lokal samtalskostnad

0.10

Lokal samtalskostnad

Lokal samtalskostnad

Lokal samtalskostnad file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warfirst.htm3/3/2008 7:01:55 PM

Din garanti i Central- och

Ö steuropa

Din garanti i Central- och Östeuropa

Bäste kund,

Tack för att du köpt denna Philips-produkt som har konstruerat och tillverkats enligt de allra högsta kvalitetsstandarder.

Om något mot förmodan skulle gå fel med denna produkt, garanterar Philips kostnadsfritt arbete och utbytesdelar under en period av 36 månader från inköpsdatumet.

Vad omfattar garantin?

Philips garanti för Central- och Östeuropa tillämpas i Tjeckiska republiken, Slovakien, Slovenien, Polen, Ryssland, Turkiet och Ungern och gäller endast bildskärmar som ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa länder.

Garantin börjar gälla från och med den dag då du köper din bildskärm.

I 3 år efter inköpsdatum,

får din bildskärm service om den är defekt enligt garantins omfattning.

Vad omfattar garantin inte?

Philips garanti gäller under förutsättning att produkten hanteras korrekt i enlighet med dess avsedda användningsområde, i enlighet med dess bruksanvisning och efter uppvisande av originalfaktura eller kassakvitto, som anger inköpsdatum,

återförsäljarens namn och produktens modell- och tillverkningsnummer.

Philips garanti kan komma att inte gälla om:

● dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;

● modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;

● reparationer eller produktmodifieringar och ändringar har utförts av obehöriga serviceverkstäder eller personer; skador har orsakats av olyckshändelser, inkluderande men inte begränsat till, blixtnedslag, vatten eller eld, missbruk eller försummelse.

Mottagningsproblem som orsakas av signalförhållanden eller kabel- eller antennsystem utanför enheten;

Defekter orsakade av felaktig användning eller missbruk av bildskärmen;

Produkt som måste modifieras eller anpassas för att kunna efterleva lokala eller nationella tekniska standarder, som gäller i länder för vilka produkten inte ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats. Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i ett visst land.

Tänk på att produkten inte anses vara defekt enligt denna garanti i de fall då modifieringar är nödvändiga för att produkten ska efterleva lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i länder för vilka produkten inte ursprungligen konstruerats och/eller tillverkats. Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i ett visst land.

Det räcker med ett klick

Om du får problem råder vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noga eller gå till webbplatsen www.philips.com/support för ytterligare support.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_ee.htm(第 1/2 页)3/3/2008 7:02:04 PM

Din garanti i Central- och

Ö steuropa

Det räcker med ett telefonsamtal

För att undvika onödigt besvär, råder vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noga innan du kontaktar våra återförsäljare eller informationscenter

Om din Philips-produkt inte fungerar som den sKA eller är defekt, kontakta din Philips-återförsäljare eller ta direkt kontakt

med

Philips center för service och konsumentinformation

Webbplats:

http://www.philips.com/support

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_ee.htm(第 2/2 页)3/3/2008 7:02:04 PM

Consumer Information Centers

Consumer Information Centers

Antilles

Argentina

Australia

Bangladesh

Brasil

Canada

Chile

China

Colombia

Belarus

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Estonia

Dubai

Hong Kong

Hungary

India

Indonesia

Korea

Latvia

Lithuania

Malaysia

Mexico

Morocco

New Zealand

Pakistan

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Romania

Russia

Serbia & Montenegro

Singapore

Slovakia

Slovenia

South Africa

Taiwan

Thailand

Turkey

Ukraine

Uruguay

Venezuela

Eastern Europe

BELARUS

Technical Center of JV IBA

M. Bogdanovich str. 155

BY - 220040 Minsk

Tel: +375 17 217 33 86

BULGARIA

LAN Service

140, Mimi Balkanska Str.

Office center Translog

1540 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 960 2360 www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC

Xpectrum

Lužná 591/4

CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697

Email:[email protected] www.xpectrum.cz

CROATIA

Renoprom d.o.o.

Mlinska 5, Strmec

HR - 41430 Samobor

Tel: +385 1 333 0974 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 1/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU

Akadeemia tee 21G

EE-12618 Tallinn

Tel: +372 6519900 www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY

Serware Szerviz

Vizimolnár u. 2-4

HU - 1031 Budapest

Tel: +36 1 2426331

Email: [email protected] www.serware.hu

LATVIA

ServiceNet LV

Jelgavas iela 36

LV - 1055 Riga,

Tel: +371 7460399

Email: [email protected]

LITHUANIA

ServiceNet LT

Gaiziunu G. 3

LT - 3009 KAUNAS

Tel: +370 7400088

Email: [email protected] www.servicenet.lt

ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL

115, Mihai Eminescu St., Sector 2

RO - 020074 Bucharest

Tel: +40 21 2101969

SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.

Bulevar Vojvode Misica 37B

YU - 11000 Belgrade

Tel: +381 11 3060 886 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 2/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko

Puchovska 8

SK - 831 06 Bratislava

Tel: +421 2 49207155

Email: [email protected]

SLOVENIA

PC HAND

Brezovce 10

SI - 1236 Trzin

Tel: +386 1 530 08 24

Email: [email protected]

POLAND

Zolter ul.Zytnia 1

PL - 05-500 Piaseczno

Tel: +48 22 7501766

Email: [email protected] www.zolter.com.pl

RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111

Tel: 8-800-200-0880

Website: www.philips.ru

TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.

Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi

2.Cadde No:22

34776-Umraniye/Istanbul

Tel: (0800)-261 33 02 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 3/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

UKRAINE

Comel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dnepropetrovsk

Tel: +380 562320045 www.csp-comel.com

Latin America

ANTILLES

Philips Antillana N.V.

Kaminda A.J.E. Kusters 4

Zeelandia, P.O. box 3523-3051

Willemstad, Curacao

Phone: (09)-4612799

Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Philips Antillana N.V.

Vedia 3892 Capital Federal

CP: 1430 Buenos Aires

Phone/Fax: (011)-4544 2047

BRASIL

Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.

Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP

CEP-04719-002

Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City

CHILE

Philips Chilena S.A.

Avenida Santa Maria 0760

P.O. box 2687Santiago de Chile

Phone: (02)-730 2000

Fax : (02)-777 6730 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 4/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia

S.A.-Division de Servicio

CARRERA 15 Nr. 104-33

Bogota, Colombia

Phone:(01)-8000 111001 (toll free)

Fax : (01)-619-4300/619-4104

MEXICO

Consumer Information Centre

Norte 45 No.669

Col. Industrial Vallejo

C.P.02300, -Mexico, D.F.

Phone: (05)-3687788 / 9180050462

Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld

P.O. Box 605

Phone: (595 21) 664 333

Fax: (595 21) 664 336

Customer Desk:

Phone: 009 800 54 1 0004

PERU

Philips Peruana S.A.

Customer Desk

Comandante Espinar 719

Casilla 1841

Limab18

Phone: (01)-2136200

Fax : (01)-2136276 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 5/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo

Uruguay

Phone: (598) 619 66 66

Fax: (598) 619 77 77

Customer Desk:

Phone: 0004054176

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.

Apartado Postal 1167

Caracas 1010-A

Phone: (02) 2377575

Fax : (02) 2376420

Canada

CANADA

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road

Markham, Ontario L6C 2S3

Phone: (800) 479-6696

Pacific

AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics

Consumer Care Center

Level 1, 65 Epping Rd

North Ryde NSW 2113

Phone: 1300 363 391

Fax : +61 2 9947 0063 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 6/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.

Consumer Help Desk

2 Wagener Place, Mt.Albert

P.O. box 1041

Auckland

Phone: 0800 477 999 (toll free)

Fax : 0800 288 588

Asia

BANGLADESH

Philips Service Centre

100 Kazi Nazrul Islam

Avenue Kawran Bazar C/A

Dhaka-1215

Phone: (02)-812909

Fax : (02)-813062

CHINA

SHANGHAI

Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,

200063 Shanghai P.R. China

Phone: 4008 800 008

Fax: 21-52710058

HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited

Consumer Service

Unit A, 10/F. Park Sun Building

103-107 Wo Yi Hop Road

Kwai Chung, N.T.

Hong Kong

Phone: (852)26199663

Fax: (852)24815847 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 7/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765

Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY

Philips India

Customer Relation Centre

Bandbox House

254-D Dr. A Besant Road, Worli

Bombay 400 025

CALCUTTA

Customer Relation Centre

7 justice Chandra Madhab Road

Calcutta 700 020

MADRAS

Customer Relation Centre

3, Haddows Road

Madras 600 006

NEW DELHI

Customer Relation Centre

68, Shivaji Marg

New Dehli 110 015

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia

Consumer Information Centre

Jl.Buncit Raya Kav. 99-100

12510 Jakarta

Phone: (021)-7940040 ext: 2100

Fax : (021)-794 7511 / 794 7539 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 8/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

KOREA

Philips Consumer Service

Jeong An Bldg. 112-2

Banpo-dong, Seocho-Ku

Seoul, Korea

Customer Careline: 080-600-6600

Phone: (02) 709-1200

Fax : (02) 595-9688

MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,

Philips Authorised Service Center,

Lot 6, Jalan 225, Section 51A,

46100 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

Phone: (603)-7954 9691/7956 3695

Fax: (603)-7954 8504

Customer Careline: 1800-880-180

PAKISTAN

Philips Consumer Service

Mubarak manzil,

39, Garden Road, Saddar,

Karachi-74400

Tel: (9221) 2737411-16

Fax: (9221) 2721167

E-mail: [email protected]

Website: www.philips.com.pk

PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.

Consumer Electronics

48F PBCOM tower

6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.

Salcedo Village

1227 Makati City, PHILS

Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477

Fax: (02)-888 0571 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 9/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd

Authorized Philips Service Center

Consumer Service

620A Lorong 1 Toa Rayoh

Singapore 319762

Tel: +65 6882 3999

Fax: +65 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.

Consumer Information Centre

13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,

Taipei 115, Taiwan

Phone: 0800-231-099

Fax : (02)-3789-2641

THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.

26-28th floor, Thai Summit Tower

1768 New Petchburi Road

Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang

Bangkok10320 Thailand

Tel: (66)2-6528652

E-mail: cic [email protected]

Africa

MOROCCO

Philips Electronique Maroc

304,BD Mohamed V

Casablanca

Phone: (02)-302992

Fax : (02)-303446 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 10/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Consumer Information Centers

SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD

Customer Care Center

195 Main Road

Martindale, Johannesburg

P.O. box 58088

Newville 2114

Telephone: +27 (0) 11 471 5194

Fax: +27 (0) 11 471 5123

E-mail: [email protected]

Middle East

DUBAI

Philips Middle East B.V.

Consumer Information Centre

P.O.Box 7785

DUBAI

Phone: (04)-335 3666

Fax : (04)-335 3999 file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/warcic.htm(第 11/11 页)3/3/2008 7:02:11 PM

Internationell garanti

Din internationella garanti

Käre Kund,

Tack för att Du har köpt denna Philips-produkt som har konstruerats och tillverkats i enlighet med de högsta kvalitetsstandards.

Om det ändå, olyckligtvis, skulle bli något fel på produkten, så garanterar Philips kostnadsfritt arbete och reservdelar, oberoende av i vilket land produkten repareras, under de första 12 månaderna efter köpet. Denna internationella Philipsgaranti ska ses som ett komplement till befintliga nationella garantiåtaganden till dig från säljaren och från Philips i det land där köpet skett, och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund.

Philips garanti gäller under förutsättning att produkten har hanterats på rätt sätt för det avsedda ändamålet, i

överensstämmelse med bruksanvisningen, och vid uppvisande av originalfakturan eller köpekvittot, som visar köpdatum, säljarens namn, samt produktens modell och tillverkningsnummer.

Philips garanti kan komma att inte gälla om:

● dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;

● modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;

● reparationer eller produktmodifieringar och ändringar har utförts av obehöriga serviceverkstäder eller personer;

● skador har orsakats av olyckshändelser, inkluderande men inte begränsat till, blixtnedslag, vatten eller eld, missbruk eller försummelse.

Observera att produkten, enligt denna garanti, inte är defekt i sådana fall där modifieringar är nödvändiga för att produkten ska överensstämma med lokala eller nationella tekniska standards som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte konstruerats och/eller tillverkats. Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i ett visst land.

Om din Philips-produkt inte fungerar korrekt eller är defekt, kontakta i så fall din Philips återförsäljare. I fall du behöver service under tiden du är i ett annat land, så kan du få en återförsäljaradress av Philips Consumer Help Desk i det landet, vars telefon- och faxnummer du kan hitta i denna broschyr.

För att du ska slippa onödigt besvär, råder vi dig att studera bruksanvisningen noggrant innan du kontaktar din

återförsäljare. Om du har några frågor som din återförsäljare inte kan svara på, eller någon annan närliggande fråga, kontakta i så fall

Philips Consumer Information Centers

eller via:

Webbplats:

http://www.philips.com

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_intl.htm3/3/2008 7:02:20 PM

Garantivillkor i USA

Din Philips F1rst Choice Warranty(USA)

Tack för att du köpt denna Philips-monitor.

Alla Philips monitorer är konstruerade och tillverkade enligt höga standards och har goda prestanda och hög kvalitet, är lätta att använda och enkla att installera. Om du ändå skulle råka ut för några problem när du installerar eller använder denna produkt, var då vänlig kontakta

Philips direkt för att få fördel av din Philips F1rst Choice Warranty. Denna treåriga servicegaranti berättigar dig till en utbytesmodell, på plats inom 48 timmar efter att ditt samtal mottagits, under det första året efter köpet. Om du har några problem med din monitor under det andra eller tredje året efter köpet, kommer vi att reparera den efter att den skickats till serviceverkstaden på din bekostnad, och återända den till dig inom fem arbetsdagar, utan kostnad.

BEGRÄNSAD GARANTI (datormonitor)

Klicka här för att komma till Warranty Registration Card

.

Tre års kostnadsfritt arbete / tre års kostnadsfri service på komponenter / ett års bytesrätt*

*Produkten kommer att bytas mot en ny eller renoveras till de ursprungliga specifikationerna inom två arbetsdagar under det första året. Produkten måste skickas in för service på din bekostnad under år två och tre.

VEM OMFATTAS?

Du måste kunna uppvisa en köpehandling för att kunna få garantiservice utförd. Ett säljkvitto eller annat dokument som visar att du köpt produkten som ny betraktas som en giltig köpehandling. Fäst det vid denna bruksanvisning och förvara båda i närheten.

VAD OMFATTAS?

Garantin gäller från den dag du köper produkten.

Under tre år därefter,

kommer alla delar att repareras eller bytas, och arbetet kostar dig inget.

Efter tre år från köpdagen,

betalar du för alla byten eller reparationer av delar, och för alla arbetskostnader.

Alla delar, inkluderande de som reparerats och bytts, täcks bara under den ursprungliga garantiperioden. När garantitiden för den ursprungliga produkten löpt ut, så löper garantin ut även för alla utbytta och reparerade produkter och delar. file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_usa.htm(第 1/4 页)3/3/2008 7:02:26 PM

Garantivillkor i USA

VAD ÄR EXKLUDERAT?

Garantin omfattar inte:

● arbetskostnader för installation eller inställningar av produkten, justering av användarkontroller på produkten,

● och installation eller reparation av antennsystem utanför produkten. produktreparation och/eller komponentbyten orsakade av felaktig användning, olyckshändelser, obehörig

● reparation eller andra orsaker som ligger utanför Philips Consumer Electronics kontroll. mottagningsproblem orsakade av signalförhållanden eller kablar eller antenner utanför enheten.

● en produkt som kräver modifiering eller anpassning för att få den att fungera i något annat land än det land för vilket den konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av sådana modifieringar.

● tillfälliga eller därav följande skador som orsakats av produkten. (I vissa länder tillåts inte exkluderande av tillfälliga eller därav följande skador, så ovanstående exkludering kanske inte gäller dig. Detta inkluderar, men är

● inte begränsat till, färdiginspelat material, antingen det lyder under copyright eller inte.) modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;

Var finns SERVICE TILLGÄNGLIG?

Garantiservice finns tillgänglig i alla länder där produkten officiellt distribueras av Philips Consumer Electronics. I länder där Philips Consumer Electronics inte distribuerar produkten, kommer Philips lokala serviceorganisation att försöka ge service (fastän det kan uppstå fördröjning om erforderliga reservdelar och tekniska handböcker inte finns tillgängliga).

VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?

För mer information, kontakta Philips Customer Care Center genom att ringa

(877) 835-1838 (bara för kunder i USA) eller

(919) 573-7855

.

Innan du beställer service...

Var vänlig läs bruksanvisningen innan du beställer service. Justeringar av de kontroller som beskrivs där kan bespara dig ett servicesamtal.

FÖR ATT FÅ GARANTISERVICE I USA, PUERTO RICO ELLER PÅ JUNGFRUÖARNA...

Kontakta Philips Customer Care Center, på telefonnumret nedan, vad gäller produktassistans och servicerutiner: file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_usa.htm(第 2/4 页)3/3/2008 7:02:26 PM

Garantivillkor i USA

Philips Customer Care Center

(877) 835-1838 eller (919) 573-7855

(I USA, Puerto Rico och på Jungfruöarna, är alla underförstådda garantier, inkluderande underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte, begränsade i varaktighet till varaktigheten för denna uttryckliga garanti. Men, eftersom vissa länder inte tillåter begränsningar av hur länge en underförstådd garanti kan gälla, kanske inte denna begränsning gäller dig.)

FÖR ATT FÅ GARANTISERVICE I KANADA...

Kontakta Philips på telefon:

(800) 479-6696

Tre års fria reservdelar och tre års fri arbetskostnad kommer att tillhandahållas av Philips Kanada och alla dess auktoriserade servicecentra.

(I Kanada ges denna garanti i stället för alla andra garantier. Inga andra garantier är uttryckta eller underförstådda, inkluderande varje underförstådd garanti rörande säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt ändamål. Philips är inte under några omständigheter ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga eller därav följande skador, hur de än inträffat, även om Philips underrättats om möjligheten för sådana skador.)

KOM I HÅG...

Anteckna nedan modell- och serienumren på produkten.

MODELL # ________________________________________________

SERIE # ________________________________________________

Denna garanti ger dig specifika lagenliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter som kan variera från land till land.

Innan du kontaktar Philips, var vänlig ta reda på följande uppgifter så att vi snabbt kan lösa ditt problem:

Philips typnummer

Philips serienummer

Inköpsdatum (kopia av köpkvitto kan behövas)

PC-miljö, processor:

286/386/486/Pentium Pro/Internminne

Operativsystem (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh) file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_usa.htm(第 3/4 页)3/3/2008 7:02:26 PM

Garantivillkor i USA

Fax-/Modem-/Internet-program?

Andra installerade kort

Om du dessutom har följande information tillgänglig går hanteringen ännu snabbare:

Din köpehandling som visar: köpdatum, säljarens namn, modell och produktens serienummer.

Den fullständiga adressen dit utbytesmodellen ska levereras.

På bara ett telefonsamtals avstånd

Philips har kundtjänstcenter runt om i världen. I USA kan du kontakta Philips kundtjänst per telefon måndag-fredag 8-21 och lördagar 10-17 amerikansk östkusttid.

För mer information om detta och fler fantasiska produkter från Philips, gå till vår webbplats:

Webbplatsen:

http://www.philips.com

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/warranty/war_usa.htm(第 4/4 页)3/3/2008 7:02:26 PM

Ordlista

Ordlista

A B

C D

E

F G H I J K L M

N O P

Q R S T

U

V W X Y Z

A

Active matrix (aktiv matris)

Detta är ett slags flytande kristallstruktur där omkopplande transistorer kopplas till varje pixel för att styra spänningstillståndet, "på" eller "av". Detta ger en klarare och skarpare bild med en vidare betraktningsvinkel än skärmar med passiv matris. Se även TFT (thin film transistor).

Amorphous silicon (a-Si)

Ett halvledarmaterial som används vid tillverkningen av tunnfilmslagret (TFT) i en LCD-skärm med aktiv matris.

Aspect ratio

Förhållandet mellan bredd och höjd för den aktiva delen av en bildskärm. De flesta bildskärmar har ett bredd/ höjdförhållande på 4:3. Bredbildsskärmar eller bredbilds-TV har ett bredd/höjdförhållande på 16:9 eller 16:10.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

B

Backlight (bakgrundsbelysning)

Ljuskällan för en transmissiv LCD-skärm. Det finns två tekniker som används i dagens LCD-skärmar. De flesta TFT-LCDskärmar använder CCFL (cold cathode fluorescent light, kallkatodbelysning) och en diffuserfilm strax under lagret med flytande kristaller. Nya tekniker med Light Emitting Diodes (LED, ljusemitterande dioder) är fortfarande under utveckling.

Brightness (ljusstyrka)

Den dimension av färg som anges i en akromatisk skala, från svart till vitt, även kallat ljushet eller ljusreflektans. På grund av sammanblandningen med färgmättnad bör denna term undvikas.

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 1/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

C

CCFL (cold cathode fluorescent light) (kallkatodbelysning)

Detta är de lysrör som tillhandahåller belysningen för LCD-modulen. Dessa rör är vanligen mycket tunna, cirka 2 mm i diameter.

Chromaticity (kromaticitet)

Den del av färgspecifikationen som inte involverar ljusstyrka. Kromaticiteten är tvådimensionell och anges i par av värden som dominant våglängd och renhet.

CIE (Commission International de I'Eclairage)

Den internationella belysningskommissionen, den huvudsakliga internationella organisationen som arbetar med färg och färgmätning.

Color temperature (färgtemperatur)

Ett mått på färgen på det ljus som utstrålar från ett objekt när det värms upp. Detta värde uttrycks i termer av absolut temperatur, i enheten Kelvin. Lägre Kelvintemperaturer som 2400° K är röda; högre temperaturer som 9300° K är blå.

Neutral temperatur är vit, vid 6504° K. Philipsskärmarna erbjuder vanligen 9300° K, 6500° K samt en användardefinierad temperatur.

Contrast (kontrast)

Skillnaden mellan ljusa och mörka områden i en bild.

Contrast ratio (kontrastförhållande)

Förhållandet i ljusstyrka mellan det ljusaste vita området och det mörkaste svarta området.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

D

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 2/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

D-SUB

En analog VGA-inkontakt. Denna bildskärm levereras med en D-subkabel.

Digital Visual Interface (DVI)

Specifikationen av Digital Visual Interface (DVI) erbjuder en höghastighets, digital anslutning för visuella datatyper som är oberoende av av använd displayteknik. Gränssnittet har primärt utformats för att ge en anslutning mellan en dator och dess displayenhet. DVI-specifikationen uppfyller kraven från alla segment av PC-industrin (arbetsstation, bordsdator, laptop, etc.), och gör det möjligt för dessa olika segment att använda sig av en enda specifikation för monitorgränssnitt.

DVI-gränssnittet möjliggör:

1.

Att innehållet kan förbli i den förlustfria, digitala domänen från skapande till förbrukning.

2.

Oberoende av använd displayteknik.

3.

Plug and play via hot plug-avkänning, EDID och DDC2B.

4.

Stöd för digitala och analoga signaler i en kontakt.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

E

Energy Star - energisparprogram för datorer

Ett program för energibesparing för datorer som initierats av US Environmental Protection Agency (EPA) med den primära målsättningen att främja tillverkning och försäljning av energisnål kontorsutrustning. Företag som deltar i detta program måste förbinda sig att tillverka en eller flera produkter som kan skifta till ett lågeffektläge (<30 W), antigen efter en inaktiv period eller efter en förutbestämd tid som väljs av användaren.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 3/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

G

Gamma

Ljusintensiteten på skärmen som en funktion av den inmatade spänningen följer ungefär en exponentialfunktion av den inkommande videosignalen, där exponenten kallas gammavärdet.

Grayscale (gråskala)

En akromatisk skala som sträcker sig från svart genom en serie av successivt ljusare nyanser av grått till vitt. En sådan serie kan bestå av steg, som förefaller vara på lika avstånd från varandra. Om analog-/digitalomvandlaren har 8 bitar, kan bildskärmen visa högst 2

8

= 256 nivåer. För en färgskärm har varje RGB-färg 256 nivåer. Det innebär att totalt antal färger som kan visas är 256x256x256 = 16,7 miljoner.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

H

Hue (färgton)

Det huvudsakliga attributet hos en färg som skiljer ut den från andra färger. En färg kan t.ex. ha en grön, gul eller lila färgton. Färger som har färgton kallas även kromatiska färger. Vitt, svart och gråa nyanser har ingen färgton.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

I

IPS (In Plane Switching)

En teknik som förbättrar betraktningsvinkeln för en LCD-skärm där de flytande kristallmolekylerna riktas i samma plan som LCD-lagret istället för vertikalt mot det.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

L

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 4/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

LCD (liquid crystal display)

En bildskärm som är uppbyggd av flytande kristaller som hålls kvar mellan två transparenta skivor. Bildskärmen är uppbyggd av tusentals pixlar, bildpunkter, som kan slås på och stängas av med elektriska impulser. På så sätt kan färgrika bilder och texter skapas.

Liquid crystal (flytande kristall)

Det ämne som används i LCD-skärmar. Flytande kristaller reagerar på ett förutsägbart sätt när de stimuleras elektriskt.

Det gör det till det ideala utgångspunkten för att slå "på" och "av" bildpunkter på LCD-skärmen. "Liquid crystal" förkortas ibland LC.

Luminance (luminans, ljusstyrka)

Ett mått på ljusstyrkan eller intensiteten hos ljus, vanligen uttryckt i enheten Candela per kvadratmeter (cd/m2) eller "foot

Lamberts". 1 ftL = 3,426 cd/m2.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

N

Nit

En enhet för luminans som är ekvivalent med 1 cd/m2 eller 0,292 ftL.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

P

Pixel

"PICture Element"; det minsta elementet i en datoriserad CRT- eller LCD-bild, dvs en bildskärm.

Polarizer (polarisator)

Ett ljusfilter som bara släpper igenom ljusvågor med en viss rotation. Polariserat material med vinkelrät filtrering används i

LCD-skärmar för att innesluta de flytande kristallerna. De flytande kristallerna används som det medium som vrider ljuset file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 5/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

90° så att ljuset antingen släpps igenom eller inte.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

R

Refresh rate (uppdateringsfrekvens)

Det antal gånger per sekund som skärmen uppdateras eller ritas om. Detta antal anges vanligen i Hz (Hertz) eller cykler per sekund. En frekvens på 60 Hz är samma som 60 gånger per sekund.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

S

sRGB

sRGB är en standard som garanterar korrekt färgöverensstämmelse mellan olika enheter (t.ex. digitalkameror, bildskärmar, skrivare, skannrar etc.)

Genom att använda en standardmässig, enhetlig färgrymd, gör sRGB att bilder som tagits av en sRGB-kompatibel enhet kan representeras korrekt på de sRGB-förberedda Philipsskärmarna. Färgerna är alltså kalibrerade, och du kan lita på att de färger som visas på skärmen är korrekta.

När sRGB används är det viktigt att bildskärmens ljusstyrka (brightness) och kontrast är satta till en fördefinierad inställning såväl som färgomfånget. Därför är det viktigt att välja sRGB-inställningen i skärmens OSD.

För att göra det öppnar du OSD-menyn genom att trycka på knappen OK på framsidan av bildskärmen. Använd nedåtpilen för att flytta till Color (färg) och tryck OK igen. Använd högerpilen fär att flytta till sRGB. Tryck på nedåtpilen och tryck på OK en gång till för att lämna OSD-menyn.

Efter detta ska du inte ändra inställningarna för ljusstyrka (brightness) eller kontrast på bildskärmen. Om du ändrar någon av dessa, går bildskärmen ur sRGB-läget och går istället till en färgtemperaturinställning på 6500K.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

T

TFT (thin film transistor)

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 6/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

Består vanligen av amorft silikon (amorphous silicon, a-Si) och används som växel till en laddningsenhet som är placerad bakom varje delpixel på en LCD med aktiv matris.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

U

USB eller Universal Serial Bus (universell seriebuss)

En smart kontakt för externa enheter till PC. USB detekterar automatiskt olika resurser (t.ex. driverprogram och bussbandbredd) som krävs för de externa enheterna. USB frigör de nödvändiga resurserna utan ingripande från användaren.

USB eliminerar "case angst" -- rädslan för att behöva ta bort datorhöljet för att installera ytterligare periferienheter. Och dessutom eliminerar USB behovet att behöva göra komplicerade IRQ-inställningar vid installation av nya periferienheter.

USB tar bort "port gridlock" (trafikstockning i porten). Utan USB, är en PC normalt begränsad till en skrivare, två

COM-portenheter (vanligtvis mus och modem), ett utökat parallellportstillägg (t.ex. scanner eller videokamera) och en joystick. Fler och fler periferienheter för multimediadatorer kommer ut på marknaden varje dag. Med USB,

● kan upp till 127 enheter köras samtidigt på en dator.

USB tillåter "hot plug-in" (anslutning under drift). Datorn behöver inte stängas av, plugga bara in, boota om och kör set-up för att installera periferienheterna. Och heller inget behov att gå igenom den omvända proceduren när en enhet tas bort.

Eller kortare uttryckt: USB förvandlar dagens "Plug-and-Pray" till verklig Plug-and-Play!

Hub

En universell seriebussenhet som tillhandahåller ytterligare anslutningar till Universal Serial Bus.

Hubbar är nyckelelement i USB:s plug-and-play-arkitektur. Figuren visar en typisk hub. Hubbar förenklar USBanslutningen sett från användarens perspektiv, och ger stabilitet till låg kostnad och komplexitet.

Hubbar är ledningskoncentratorer och möjliggör de multipla anslutningsegenskaperna hos USB. Anslutningspunkterna kallas portar. Varje hub konverterar en enkel anslutningspunkt till multipla anslutningspunkter. Arkitekturen stöder hoplänkning av flera hubbar.

Upstream-porten på en hub ansluter hubben till host-datorn (värddatorn). Var och en av de övriga downstream-portarna kan anslutas till en annan hub eller funktion. Hubbar kan detektera, ansluta till och koppla bort varje downstream-port och aktivera distribution av kraft till downstream-enheter. Varje downstream-port kan aktiveras individuellt och konfigureras för antingen full eller låg hastighet. Hubben isolerar låghastighetsportar från signaler med full hastighet.

En hub består av två delar: Hub Controllern och Hub Repeatern. Repeatern är en protokollstyrd switch mellan upstreamporten och downstream-portarna. Den har även maskinvarustöd för för reset och suspend/resume-signalering. file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 7/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

Controllern tillhandahåller interfaceregistren som möjliggör kommunikation till/från host-datorn. Hub-specifika status- och styrkommandon möjliggör för host-datorn att konfigurera en hub och att övervaka och styra dess port.

Enhet (device)

En logisk eller fysisk enhet som utför en funktion. Den verkliga enheten som beskrivs beror på sammanhanget. På den lägsta nivån, kan en enhet syfta på en enskild maskinvarukomponent, t.ex. en minnesenhet. På en högre nivå, kan det syfta på en samling maskinvarukomponenter som utför en speciell funktion, t.ex. en Universal Serial Bus interface-enhet.

På en ännu högre nivå, kan enhet avse den funktion som utförs av en utrustning ansluten till Universal Serial Bus; till exempel ett data-/FAX-modem. Enheter kan vara fysiska, elektriska, adresserbara och logiska.

Downstream (nerströms)

Riktningen hos dataflödet från värddatorn (host) eller bort från värddatorn. En downstream-port är den port på en hub som elektriskt ligger längst bort från den värddator som genererar downstream-datatrafik från hubben. Downstreamportar tar emot upstream-datatrafik.

Upstream (uppströms)

Riktningen hos dataflödet mot värddatorn. En upstream-port är den port på en enhet som elektriskt ligger närmast den värddator som genererar upstream-datatrafik från hubben. Upstream-portar tar emot downstream-datatrafik.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 8/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ordlista

V

Vertikal uppdateringsfrekvens

Uttrycks i Hz, och är det antal ramar (kompletta bilder) som ritas på skärmen varje sekund.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/220VW9/glossary/glossary.htm(第 9/9 页)3/3/2008 7:02:31 PM

Ladda ner och skriva ut

Installera drivrutin för LCD-monitorn

• Anvisningar för nerladdning

Ladda ner och skriva ut

Installera drivrutin för LCD-monitorn

Systemkrav:

PC som körs med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000 , Windows® Me, Windows® XP, Vista eller senare

Hitta din drivrutin ".inf/.icm/.cat" på : /PC/drivers/

Läs filen "Readme.txt" innan du installerar.

På denna sida kan du välja att läsa bruksanvisningen i pdf-format. PDF-filer kan du ladda ner till hårddisken, och sedan läsa och skriva ut dem med hjälp av Acrobat Reader eller din filhanterare.

Om du inte har installerat Adobe® Acrobat Reader, klicka då på länken och installera programmet. Adobe® Acrobat

Reader för PC / Adobe® Acrobat Reader för Mac .

Anvisningar för nerladdning:

Ladda ner filen (download):

1. Klicka och håll in musknappen över ikonen nedan (Win95/98/2000/Me/XP/Vista-användare, högerklicka).

Ladda ner

220VW9.pdf

2. Välj 'Save Link As...' (spara länken som), 'Save Target As...' (spara målfilen som) eller 'Download Link to Disk' (ladda ner till hårddisken) i den meny som visas.

3. Välj var du vill spara filen; klicka på 'Save' (om du uppmanas artt spara som antingen 'text' eller 'source' (källformat), välj 'source').

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/download/download.htm(第 1/2 页)3/3/2008 7:02:36 PM

Ladda ner och skriva ut

Anvisningar för utskrift:

Skriva ut bruksanvisningen:

Öppna filen för bruksanvisningen, följ anvisningarna från skrivaren och skriv ut de sidor du önskar.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

file:///D|/Philips (G)/Philips (G)/lcd/manual/SWEDISH/download/download.htm(第 2/2 页)3/3/2008 7:02:36 PM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement