Philips Mobiltelefon CT5358/00BMEURO Bruksanvisning

Philips Mobiltelefon CT5358/00BMEURO Bruksanvisning
Lära känna telefonen
m-knapp
Sidoknappar
(Volym)
( Lyft lurenoch Wap-knapp
C
Kameraknapp
Knappfält
b-knapp
Display
Hur gör man för att...
Håll
knappen
nedtryckt.
Mata in PIN-koden
Mata in PIN-koden med
sifferknapparna
och
bekräfta med , eller
#.
Ställa in ringvolym
Tryck på den övre eller
nedre
sidoknappen
i
viloläget.
Slå nummer
Mata in telefonnumret med
sifferknapparna och tryck
sedan på (.
Ta emot samtal
När telefonen ringer trycker
du på knappen (.
Ställa in
samtalsvolymen
Tryck på den övre eller
undre sidoknappen under
pågående samtal.
Avsluta samtalet
Tryck på knappen ).
Hämta upp
huvudmenyn
I viloläget trycks
knappen, .
Navigeringsoch ,-knapp
Lägg på- och
Till/Frånknapp
)
c -knapp
Mikrofon
Philips arbetar kontinuerligt med produktförbättringar och förbehåller sig därför alla rättigheter
att när som helst och utan varsel omarbeta eller
nytrycka den föreliggande bruksanvisningen. Philips
kontrollerar att den angivna informationen är korrekt,
men kan inte ta något ansvar för ev. fel, försummelser
eller avvikelser mellan den föreliggande anvisningen
och den produkt som beskrivs i denna.
)
Sätta på och stänga av
telefonen
först
Hämta upp
Telefonboken
I viloläget trycks knappen
-.
Använda Telefonboken
Bläddra i listan med+
eller- och tryck sedan
( för att välja önskat
telefonnummer.
Hämta upp BeDJ
Tryck på knappen
viloläge.
Hämta upp
Samtalsrapport
I viloläget trycks knappen
+.
Till föregående meny
Tryck på knappen c.
b
i
c
Återgå till viloläge vid
bläddring i menyerna
Håll
knappen
nedtryckt.
Knapparna spärra/låsa
upp spärr
Håll knappen c tryckt i
viloläge.
Visa senast valda
telefonnummer
I viloläget trycks knappen
(.
Displayspråk, ändra
0
Håll
knappen
nedtryckt, välj språk med
+eller-och bekräfta
med, .
Lära känna telefonen
Välja menyfunktion
Tryck, , välj en funktion
med< eller>, tryck
sedan,för att öppna
undermenyn. Upprepa tills
önskad funktion visas.
Hämta upp ett
programmerat
Röstkommando
Håll knappen, nedtryckt.
Hämta upp WAP
Håll
knappen
nedtryckt.
(
Karusellen
Karusellen är en cirkulär slinga med symboler på
displayen. Varje symbol motsvarar en funktion eller ett
alternativ och avser hanteringen av din telefon.
Alla symboler kan inte visas samtidigt på displayen.
Tryck<eller> för att visa fler symboler.
Med knappen,hämtar du upp huvudkarusellen i
viloläge: Med< bläddrar du moturs och med >
medurs. När önskad funktion eller alternativ valts,
bekräftar du med , eller trycker c för att avbryta
funktionen. En ytterligare underkarusell eller en
menylista visas.
1
Med knapparna+ eller- kan du skifta fram och
tillbaka mellan två alternativ, t.ex. aktivera/
desaktivera, till/från, öka/reducera en inställning osv.
telefon enligt beskrivningen i respektive kapitel i denna
bruksanvisning.
Bläddra i karusellerna och menylistorna tills önskad
funktion eller alternativ nåtts. Vid navigeringen i en
lista visar en rullningslist till höger på displayen den
aktuella positionen i en lista. Med navigeringslisten
kan du sedan välja eller ställa in alla funktioner i din
Vissa händelser kan ändra vilolägesindikeringen (t.ex.
missade samtal, nya meddelanden osv.). Tryck på,
för att hämta upp önskad meny eller håll knappen
c nedtryckt för att återgå till viloläge.
2
Händelser
Lära känna telefonen
Innehåll
1. Börja använda ....................................7
Sätta in SIM-kortet ............................................7
Starta telefonen .................................................8
Ställa in datum och tid .....................................8
Kopiera SIM-telefonbok ..................................8
Ladda batteriet ..................................................9
2. Huvudfunktioner .............................10
Hämta upp och visa telefonbok .................. 10
Slå nummer ...................................................... 10
Ta emot och avsluta samtal ......................... 10
Uppringning med handsfree ......................... 10
Ändra ringsignal .............................................. 11
Aktivera/desaktivera tangentlås .................. 11
Stänga av ringsignalen .................................... 11
Aktivera Vibrator ........................................... 11
FotoTalk: Skicka Voiceclips med bilder .... 12
FotoCall: Se och höra vem som ringer ..... 12
Visa eget mobiltelefonnummer ................... 12
Ställa in volym i headsetet ............................ 13
Stänga av mikrofonen (sekretess) .............. 13
Slå på mikrofonen igen .................................. 13
Spela in samtal ................................................ 13
Radera Samtalsrapport ................................. 13
Radera SMS-listan .......................................... 13
Innehåll
Radera telefonbok ..........................................14
Snabbläddra i en lista .....................................14
Ytterligare funktioner under ett samtal ....14
3. Menystruktur .................................. 15
4. Text- eller sifferinmatningar ........ 18
T9 ® Textinmatning ......................................18
Vad är det? .........................................18
Hur gör man? .....................................18
Standardmässig textinmatning .....................19
5. Fotografera ...................................... 20
Hur gör man för att... ....................................20
Fotografera ......................................................20
Förhandsvisning inställningar ..............20
Fotografera ..........................................21
FotoTalk: Lägga till röster till bilderna .22
Visa bilder igen ...................................23
Inkommande samtal ............................23
Ringa samtal .......................................23
Inställningar ......................................................23
Färgläge ..............................................23
Kameraläge .........................................23
Ljud .................................................. 24
Bildupplösning ................................... 24
Bildkvalitet ........................................ 24
Timer ................................................ 24
6. Musik och mixning ......................... 25
Hur gör man för att... ....................................25
3
Börja använda .................................................. 25
Aktivera spår .......................................25
Ändra melodi- och instrumentspår ........26
Ändra tempo .......................................26
Spela in mix ..................................................... 27
Starta inspelning .................................27
Hantera inspelningar ...........................27
Skapa egen ljudstil och mix .......................... 28
Från befintliga filer .............................28
Ny stil ................................................28
Spara en egen musikstil ................................. 29
Ta emot samtal ............................................... 29
7. Telefonbok ....................................... 30
Telefonbok i SIM-kort ................................... 30
Telefonboken i telefonen ............................. 31
Lägga till namn i Telefonboken ................... 31
I SIM-kortet .......................................31
I telefonen ...........................................31
Lägga till post i den integrerade
telefonboken ........................................32
Eget nr. ..............................................32
FotoCall: Se och höra vem som ringer ..... 32
Ändra och hantera namn .............................. 33
I SIM-kortet .......................................34
I telefonen ...........................................34
Ringa upp ett telefonnummer ..................... 35
Nödnummer .......................................36
Ändra telefonnummer ..........................36
4
8. Inställningar ...................................... 38
Ljud ....................................................................38
Tyst ................................................... 38
Ringvolym .......................................... 38
Ringsignal .......................................... 38
Meddelandesignal ............................... 38
Equalizer ........................................... 38
Tangenttoner ..................................... 39
Ljudlarm ........................................... 39
Vibrator ............................................. 39
Visning ...............................................................39
Skärmsläckare .................................... 39
Animering .......................................... 40
Belysning ............................................ 40
Bakgrund ........................................... 40
Snabbknappar ..................................................40
Röststyrning .....................................................43
Röstuppringning ..............................................44
Säkerhet ............................................................44
Tangentlås ......................................... 44
Tillgängliga namn .............................. 45
Spärra samtal ..................................... 45
Ändra koder ....................................... 46
PIN-kod ............................................ 46
Nät .....................................................................46
GPRS förbind. ................................... 46
Återanslutning .................................... 47
Favoritnät .......................................... 47
Parametrar ........................................ 47
Innehåll
Tid/datum ......................................................... 48
Klockformat ........................................49
Ställ datum .........................................49
Datumformat .....................................49
Tidszon ..............................................49
Sommartid .........................................49
Ställ tid ..............................................49
Språk ................................................................. 50
Profiler .............................................................. 50
9. Meddelanden ....................................52
SMS .................................................................... 52
Sända SMS ........................................52
Läsa SMS ...........................................53
SMS-inställningar ...............................54
SMS-arkiv ..........................................55
E-post ................................................................ 55
Inställningar .......................................56
Skriva och skicka e-post .......................58
Ta emot och läsa e-post ........................60
Mobilradiomeddelanden ............................... 63
Snabbmeddelande .......................................... 64
MMS .................................................................. 64
Skapa MMS .......................................64
Ta emot MMS ....................................67
Administrera mapp .............................69
Inställningar .......................................69
10. Infraröd ...........................................72
Apparaternas placering ................................. 72
Innehåll
Dataöverföring ................................................72
Dataval ..............................................72
Överföra valda data ............................73
Ta emot data ...................................................73
Aktivera IrDA .....................................73
Spara inkommande data ......................73
Använda telefonen som modem ........... 74
11. Multimedia ..................................... 75
Fotoalbum ........................................................75
Ljudalbum .........................................................75
Demoläge .........................................................76
Minnesstatus ....................................................76
Röstmemo ........................................................76
BeDJ ...................................................................77
Kamera .............................................................77
12. Nytta & Nöje ................................ 78
Euro-omräknare .............................................78
Räknare .............................................................78
Väckarklocka ...................................................78
Kalender ...........................................................79
Skriva in en ny händelse ......................79
Ändra en händelse ...............................79
Brickspel ...........................................................81
13. Telefonfunktioner ........................ 82
Samtalsinställningar ........................................82
Vidarekoppla .......................................82
5
Brevlådor ............................................82
Automatisk återuppringning ................83
Svarstangent .......................................83
Samtal väntar .....................................83
Nummerpresentation ...........................83
Samtalsrapport ................................................ 84
Samtalsrapport ....................................84
Återställ ..............................................84
Samtalstid ......................................................... 84
GSM-räknare .....................................84
GPRS-räknare ....................................85
14. WAP ............................................... 87
WAP ................................................................. 87
Starta WAP-session .............................87
Avsluta WAP-session ...........................87
Hemsida .............................................87
Bokmärken .........................................88
Ange adress .........................................88
Inställningar .......................................88
Push-inkorg ........................................90
Alternativ ......................................................... 90
Hemsida .............................................90
Åter till ...............................................90
Skicka vidare ......................................91
6
Uppdatera .......................................... 91
Spara som hemsida ............................. 91
Spara som... ....................................... 91
Avsluta .............................................. 91
Inkommande samtal ........................... 91
15. Operatörstjänster ........................92
GSM-styrkommandon ...................................92
DTMF-signaler .................................................92
Paus- och väntetecken ......................... 93
Exempel: Fjärrtömning av din
telefonsvarare ..................................... 93
Ringa upp ytterligare ett nummer ..............93
Ta emot ett andra samtal .............................94
Ta emot ett tredje samtal ............................94
Konferenskoppling .........................................94
Manuell vidarekoppling ..................................95
Säkerhetsanvisningar .......................... 96
Felsökning ...........................................100
Ikoner och symboler ........................103
Philips originaltillbehör ....................104
Konformitetsdeklaration .................105
Innehåll
1 • Börja använda
2.
Lossa SIM-kortet ur hållarkortet och skjut in det i
kortfacket under metallhållaren ända tills det tar
stopp. Se till att den avskurna kanten förts in rätt.
3.
Sätt in batteriet med batterikontakterna nedåt i
batterifacket. Tryck ned det tills det hakar i.
4.
Sätt sedan på den bakre telefonkåpan igen. Haka
fast den vid den främre telefonkåpans överdel och
tryck sedan ned kåpan tills den hakar i.
Läs igenom kapitlet "Säkerhetsanvisningar" innan du börjar
använda apparaten.
För att du skall kunna använda din mobiltelefon måste
du först sätta in ett giltigt SIM-kort som du kan
införskafta hos din GSM-nätoperatör eller i din
telefonbutik. SIM-kortet innehåller ditt ev.
avtalsnummer, ditt mobiltelefonnummer och ett
minne i vilket du kan spara telefonnummer och
meddelanden (se “Telefonbok” sidan 30).
Sätta in SIM-kortet
1.
Tryck på de två upplåsningsknapparna på sidan
(se bilden nedan), för att lossa och ta bort den
bakre telefonkåpan.
Börja använda
7
3.
Mata in din PIN-kod. Om du råkat trycka fel,
trycker du c. Bekräfta sedan med, eller
#.
Ställa in datum och tid
Första gången du slår på telefonen uppmanas du att
ställa in datum. Använd sifferknapparna (med c
raderar du en siffra). Bekräfta sedan med ,. Ställ in
tiden på samma sätt.
5.
Innan du börjar använda telefonen tar du bort
skyddsfolien från displayen.
Starta telefonen
1.
2.
Tryck på knappen ), för att starta telefonen.
Efter start uppmanas du eventuellt att mata in din
PIN-kod. PIN-koden är den 4 till 8 tecken långa
hemliga koden, som skyddar ditt SIM-kort mot
obehörig användning. Denna PIN-kod, som
anpassats till ditt SIM-kort, får du från din
nätoperatör eller telefonbutik. Du kan ändra
PIN-koden, se sidan 46.
Om du matat in fel PIN-kod tre gånger efter varandra,
spärras ditt SIM-kort. För att låsa upp spärren behöver
du PUK-koden, som du får från din nätoperatör.
8
För ytterligare datum- och tidsinställningar, se
sidan 48.
Kopiera SIM-telefonbok
Om du inte vill kopiera SIM-telefonboken första
gången du startar telefonen, kan du göra det senare
med hjälp av telefonboksmenyn (se sidan 30).
Om du tidigare haft en mobiltelefon och fortsätter att
använda samma SIM-kort kan kortet innehålla din
aktuella telefonbok eller delar därav. Denna
information identifieras av din mobiltelefon. Du får
också en fråga om du vill kopiera SIM-telefonboken till
den telefonbok som är integrerad med din telefon.
Tryck på c för att avbryta funktionen, eller bekräfta
med, .
Börja använda
Oberoende av om du utför kopieringen av SIMtelefonboken, avbryter eller inte tillåter åtgärden är
alltid den telefonbok som finns integrerad i din
telefonbok inställd som standardtelefonbok. Du kan
koppla om till SIM-telefonboken, genom att trycka på
,och välja Telefonbok > Telefonbok inställningar >
Välj Telefonbok > På SIM-kort.
Ladda batteriet
Din telefon försörjs med ström från ett
uppladdningsbart batteri. Ett nytt batteri är inte helt
uppladdat. Ett alarm talar i god tid om för dig att
batteriet måste laddas.
Tillverkaren rekommenderar att du inte tar ut
batteriet när telefonen är igång, eftersom dina
personliga inställningar därigenom kan gå förlorade
(se anvisningar för hantering av batteriet, sidan 98).
1.
2.
•
Efter att batteriet satts in i din telefon ansluter du
nätdelen (ingår i leveransen) till det VÄNSTRA
uttaget, nedtill på telefonen. Kabelns andra ände
sticker du in i ett vägguttag.
Batterisymbolen visar batteriets laddningstillstånd:
Under laddningen ändras laddningsindikeringens
4 balkar. Varje balk motsvarar ca. 25 % av
laddningskapaciteten och det tar ca. 1 timme och
45 minuter tills batteriet laddats fullständigt.
Börja använda
•
När samtliga 4 balkar visas konstant är batteriet
helt uppladdat och du kan dra ut nätdelen.
Beroende
på
nätet
och
användningsförutsättningar har du en samtalstid på ca. 6 tim.
och en standby-tid på cirka 300 timmar till ditt
förfogande.
Nätdelen kan fortsätta att vara ansluten till telefonen
även efter att laddningen avslutats. Batteriet tar inte
skada av det. Nätdelen har ingen avstängningsknapp.
För att stänga av den skall nätdelen dras ut. Använd
därför ett lättåtkomligt vägguttag. Nätdelen kan också
anslutas till en IT-försörjning (endast Belgien).
3.
Om du inte använder din telefon under några
dagar rekommenderar tillverkaren att du lossar
batterianslutningarna.
Du kan använda din telefon under laddningen.
Observera att Vibratorn stängs av (från) när telefonen
är ansluten till nätdelen. Om batteriet är helt tomt
visas batterisymbolen först efter att laddningen pågått
i 2 till 3 minuter.
9
2 • Huvudfunktioner
Hämta upp och visa telefonbok
Tryck på-i viloläge. Beroende på
vilken telefonbok som ställts in (på
SIM-kort eller i telefon) visas olika
innehåll på displayen. Se “Telefonbok”
sidan 30 för utförliga informationer avseende detta.
Du kan hämta upp telefonboken under ett samtal
genom att trycka, , sedan väljer du Visa namnlista
och bekräftar med,. Bläddra sedan med -eller
+i posterna. Tryck sedan två gånger på c för att
återgå till viloläge.
Telefonbok
Slå nummer
1.
2.
Mata in telefonnumret med sifferknapparna i
viloläge. Vid ett inmatningsfel raderar du med
c.
Tryck på (, för att börja uppringningen och
tryck ) för att avsluta samtalet.
För att ringa ett utlandsnummer kan du använda
knappen "+" istället för "00". Håll knappen
*nedtryckt innan du matar in landsnumret. För
att ringa med telefonboken, se “Ringa upp ett
telefonnummer” sidan 35.
10
Ta emot och avsluta samtal
Vid ett inkommande samtal visas, beroende på vilka
tjänster
som
utnyttjas,
den
uppringandes
telefonnummer på displayen, under förutsättning att
denne tillåter överföringen av sitt telefonnummer. Om
uppringaren finns sparad i den valda telefonboken (se
sidan 30) visas dennes namn istället för telefonnumret.
1. Tryck på (, för att ta emot samtalet.
2. För att avvisa ett samtal, trycker du ). Om du
aktiverat “Vidarekoppla” (se sidan 82), skickas
samtalet vidare till ett annat telefonnummer eller
till röstbrevlådan.
3. Tryck på ), för att avsluta samtalet.
Telefonen ringer inte när ringsignalen är avstängd (se
sidan 11). I inställningen Varje knapp (se sidan 83),
kan du ta emot samtal genom att trycka på en
godtycklig knapp (utom )).
Uppringning med handsfree
För ditt eget välbefinnande och för din egen säkerhet
bör du inte ta telefonen till örat när du aktiverat
handsfreen och framför allt inte om du ökat volymen
kraftigt.
Huvudfunktioner
1.
2.
När du aktiverat telefonboken på SIM-kortet
väljer du en post, trycker två gånger på,för att
hämta upp nästa karusell. Välj sedan Uppringning
med handsfree och tryck, för att välja telefonnummer.
Om du aktiverat telefonboken i din telefon kan
du använda samma tillvägagångssätt för att ringa
upp det valda telefonnumret. Med knapparna
<eller>kan du välja ett annat telefonnummer i listan, sedan trycka , och
Uppringning med handsfree.
Du kan också koppla om till handsfree under pågående
samtal: Tryck två gånger på, för att aktivera eller
desaktivera handsfree.
Ändra ringsignal
1. Tryck på,, välj Inställningar > Ljud >
och tryck återigen på,.
2. Med knapparna+eller- kan du
Om du inte vill att din mobiltelefon skall
ringa vid ett inkommande samtal kan du
Tyst
stänga av ringsignalen på följande sätt:
Tryck,och välj Inställningar > Ljud >
Tyst och tryck -, tills volymen ställts in på Till.
I viloläget kan du också trycka på den undre
sidoknappen tills ringsignalvolymen ställts in på Från.
Du kan också stänga av ringsignalen när du får ett
samtal genom att trycka sidoknappen.
Ringsignal
Aktivera/desaktivera tangentlås
Du kan låsa knapparna för att undvika
oavsiktliga knapptryckningar (t.ex. när
telefonen ligger i en jack- eller byxficka).
För att låsa knapparna håller du knappen
Huvudfunktioner
Stänga av ringsignalen
Aktivera Vibrator
välja en
ringsignal i listan. Bekräfta sedan valet med,.
Tangentås
c tryckt i viloläge. För att desaktivera tangentlåset
håller du återigen knappen c tryckt i viloläge.
Vid
aktiverad
vibrationsfunktion
vibrerar din telefon när du får ett samtal.
Du kan aktivera funktionen på följande
sätt:
Tryck på,, välj Inställningar > Ljud > Vibrator
och tryck, .
Med+eller- väljer du inställningen Till eller
Från och bekräfta med ,.
Vibrator
1.
2.
Aktiveringen av vibrationsfunktionen stänger inte av
ringsignalen. Om du vill stänga av ringsignalen och
11
bibehålla vibrationsfunktionen, aktiverar du
inställningen Från på det ovan beskrivna sättet.
Vibrationsfunktionen desaktiveras automatiskt när du
anslutar nätdelen.
FotoTalk: Skicka Voiceclips med bilder
Med denna funktion som finns vid användning av
kameran och även från Fotoalbum, kan du snabbt
skicka ett meddelande i bildform med ljud.
1. I viloläge, tryck C for att aktivera kamera.
2. Tryck C för att ta ett kort; tryck sedan,för
att komma till optionen och välj Skicka med MMS.
3. Tryck, igen för att gå till Röstmemo
inspelningsfönster.
4. Tryck, , välj mottagaren och validera listan.
Tryck, två gånger för att skicka ditt
meddelande.
Se “MMS” sidan 64 för detaljer om inställningen för
clipoptioner.
FotoCall: Se och höra vem som ringer
Denna funktion finns enbart när du väljer telefonbok
i telefonen (inte på SIM-kort).
12
Med denna funktion kan du länka ett eller flera namn
till en grupp. När ett namn i denna grupp ringer, visas
det tillsammans med motsvarande bild och den för
denna gruppen valda melodin spelas upp.
1. I viloläge, tryck C for att aktivera kameran och
tryck C för att ta ett kort på din vän.
2. Välj Multimedia > Röstmemo > Ny. Spela in dem
medan de säger något och spara detta i ljudalbum.
3. Välj Telefonbok > Tfnbok inställn. > Gruppinställn >
Grupp. Döpa om gruppen och välj dina vänners
röster, sedan deras bild.
4. Tryck-välj ett namn i telefonboken och tryck
,. Tryck,och välj Välja grupp för att länka
det till den omdöpta gruppen.
Visa eget mobiltelefonnummer
För att visa ditt eget mobiltelefonnummer trycker du i
viloläge på-, välj Eget nr., tryck ,, välj Visa och
tryck sedan återigen på, . Ditt telefonnummer visas
om det sparats på SIM-kortet. Om inte, väljer du Nytt
och följ anvisningarna.
Om ditt eget telefonnummer redan sparats i
telefonboken kan du hämta upp det under pågående
samtal. Se “Hämta upp och visa telefonbok” sidan 10.
Huvudfunktioner
Ställa in volym i headsetet
Under pågående samtal trycker du uppåt eller nedåt på
knappen på sidan för att höja/sänka volymen.
Stänga av mikrofonen (sekretess)
Sekretess
Du kan sekretesskoppla mikrofonen så
att din samtalspartner inte längre hör
dig.
Under pågående samtal trycker du, ,
välj Sekretess och bekräfta med, .
Slå på mikrofonen igen
Sekretess Från
För att aktivera mikrofonen under
pågående samtal trycker du, , välj
Sekretess Från och bekräfta med, .
Mikrofonen är nu tillslagen igen.
Spela in samtal
I ett flertal länder är inspelning av
samtal reglerat i lag. Det är lämpligt att
Spela in
informera den uppringande om att du
vill spela in samtalet och inhämta dennes
medgivande. Inspelade samtal skall behandlas
förtroligt. Den max. inspelningstiden uppgår till
1 minut (se “Röstmemo” sidan 76).
Huvudfunktioner
Du kan också påbörja inspelning under ett pågående
samtal:
1. Under pågående samtal eller flerpartssamtal
trycker du ,för att hämta upp den karusell
som är aktiv vid uppringning.
Om du först väljer Sekretess och sedan Spela in spelas
endast den uppringande partens röst in.
2.
3.
4.
Välj Spela in samtal och tryck sedan på, . Tryck
c,,eller lägg på för att avsluta
inspelningen.
Under alla omständigheter, även när du lägger på,
visas ett bearbetningsfönster för att namnge
inspelningen.
Tryck på,för att spara inspelningen. Via
menyn Multimedia > Ljudalbum kan du hämta upp
det inspelade samtalet.
Radera Samtalsrapport
För att radera samtalslistan trycker du
väljer Samtalsinfo > Samt.
rapport > Återställ. Tryck två gånger
,
på
för att radera samtalslistan.
,och
Återställ
Radera SMS-listan
För att radera hela SMS-listan trycker du,och
väljer Meddelanden > SMS > Läsa SMS > Radera alla SMS.
Tryck två gånger på, för att radera SMS-listan.
13
Du kan också använda menyn SMS-arkiv för att radera
SMS-meddelandena. Radera SMS-listan regelbundet
för att skapa utrymme för nya meddelanden.
Radera telefonbok
För att radera hela telefonboken trycker du,och
väljer Telefonbok > Tfnbok inställn. > Radera tel.bok.
Tryck på,för att radera telefonbokens innehåll.
Denna funktion kan bara användas för den telefonbok
som finns integrerad i telefonen och INTE för SIMtelefonboken.
14
Snabbläddra i en lista
Istället för enskild positionering använder du knappen
0 för att bläddra i en lista (ringsignaler, händelser
osv.).
Ytterligare funktioner under ett samtal
-
Välja en annan equilizer-inställning (se sidan 38),
Lägga till ett namn i telefonboken (se sidan 31),
Skriva och skicka ett meddelande (se sidan 52),
Läsa ett meddelande (se sidan 53),
Visa samtalsrapport (se sidan 84),
Hämta upp kalendern (se sidan 79),
Välja ett andra telefonnummer (se sidan 93).
Huvudfunktioner
3 • Menystruktur
I nedanstående översikt är din mobiltelefons samtliga
menyfunktioner (från den första till den tredje
menynivån) listade tillsammans med respektive
sidnummer där du kan slå upp utförliga informationer
om respektive funktion.
Röstuppringning s.44
Säkerhet s.44
Tangentlås / Tillgängliga namn / Spärra
samtal / Ändra koder / PIN-kod
Inställningar s.38
Nät s.46
GPRS förbind. / Återanslutning / Favoritnät
/ Parametrar
Ljud s.38
Tyst / Ringvolym / Ringsignal /
Meddelandesignal / Equalizer / Tangenttoner
/ Ljudlarm / Vibrator
Tid/datum s.48
Klockformat / Ställ datum / Datumformat /
Tidszon / Sommartid / Ställ tid
Visning s.39
Skärmsläckare / Animering / Belysning /
Bakgrund
Snabbknappar s.40
Lista över tillgängliga snabbknappar
Röstkommando s.43
Lista över tillgängliga röststyrningar
Menystruktur
Språk s.50
Lista över tillgängliga språk
Profiler s.50
Meddelanden s.52
SMS s.52
Sända SMS / Läsa SMS / SMS-inställningar /
SMS-arkiv
15
E-post s.55
För varje installerad e-postlåda
Inställningar / Öppna brevlåda / Skicka epost
Mobilradiomeddelanden s.63
Mottagning / Kanaler / Distriktskoder
Snabbmeddelande s.64
16
Demoläge s.76
Minnesstatus s.76
Röstmemo s.76
BeDJ s.77
MMS s.64
Skapa MMS / Ta emot MMS / Administrera
mapp / Inställningar
Nytta & Nöje s.78
Multimedia s.75
Euro-omräknare s.78
Kamera s.77
Räknare s.78
Fotoalbum s.75
Lista över tillgängliga bilder
Väckarklocka s.78
Ljudalbum s.75
Lista över tillgänglig musik
Kalender s.79
Menystruktur
Brickspel s.81
Infraröd s.72
Data / Ta emot
Telefonfunktioner s.82
Samtalsinställningar s.82
Vidarekoppla / Brevlådor / Automatisk
återuppringning / Svarstangent / Samtal
väntar / Nummerpresentation
Samtalsrapport s.84
Samtalsrapport / Återställ
Samtalstid s.84
GSM-räknare / GPRS-räknare
Telefonbok inställningar
Radera telefonbok / Välj telefonbok /
Konfigurera grupp / Kopier till telefonen
Operatörstjänster s.92
Servicenummer
De telefonnummer som finns i denna meny
beror på nätoperatören och på vilket avtal du
har. Vänd dig till din nätoperatör för närmare
information.
WAP s.87
Service +
Denna meny beror på vilken nätoperatör och
vilket avtal du har. Informera dig hos din
nätoperatör.
Telefonbok s.30
Visa namnlista
Menystruktur
17
4 • Text- eller
sifferinmatningar
I inmatningsläget har du två möjligheter för
textinmatningen: Du kan använda den förutseende
textinmatningen T9 ® eller den standardmässiga
textinmatningen. För att mata in siffror och
skiljetecken har du ytterligare två lägen till ditt
förfogande. Symboler visar det aktiva textläget på
skärmen.
T9 ® Textinmatning
Vad är det?
Den förutseende textinmatningen T9 ®
är ett intelligent textinmatningsprogram
med en omfattande orddatabas för
Tegic Euro. Pat.
textmeddelanden. Den hjälper dig att
App. 0842463
snabba upp textinmatningen. Du
trycker bara en gång på knappen för
respektive bokstav för att bilda det önskade ordet:
Knapptryckningarna kontrolleras av T9 ® och i
bearbetningsfönstret visas förslag på ett ord. Om det
finns
flera
ord
som
passar
in
på
knapptryckningsföljden markeras och visas det
inmatade ordet: Tryck på 0 för att bläddra i listan
18
på T9 ®-förslag och för att välja ut önskat ord (se
följande exempel).
Hur gör man?
Knapparna är belagda med följande bokstäver,
symboler och funktioner:
2till9 För inmatningen av bokstäver.
Tryck kort: Bläddra framåt i listan på
0
förslag med ord. Håll nedtryckt:
Bläddra tillbaka
Bekräfta inmatningen.
1
c
Tryck kort för teckenvis radering och
håll nedtryckt för att radera hela
textinmatningen.
Skifta från standardbokstäver till
#
gemener och versaler.
Omkoppling från standardinmatnings*
läge till siffer- och skiljeteckeninmatningsläge.
Exempel: Inmatning av ordet "Boka":
1. Tryck på knapparna 2 7 5 2. Det
första ordförslaget visas: Cola.
2. Bläddra med 0, för att välja Boka.
3. Du kan bekräfta valet av ordet Boka, antingen
med 1 eller ,. Med>bekräftar du också
valet av ett ord och samtidigt infogas ett
Text- eller sifferinmatningar
mellanslag, så att markören står på rätt ställe för
inmatning av nästa ord.
Standardmässig textinmatning
Du kan när som helst använda dig av den
standardmässiga textinmatningen. Tryck på knappen
*, för att hämta upp den standardmässiga
textinmatningen "Abc". Med denna inmatningsmetod
skall respektive knapp tryckas flera gånger tills önskat
tecken visas: Till exempel bokstaven "h" är den andra
bokstaven på knappen 4. Knappen måste alltså
tryckas 2 gånger för att mata in ett "h". I detta
inmatningsläge skall respektive knapp tryckas upprepat
tills bokstaven på knappen visas.
Text- eller sifferinmatningar
För att mata in ordet "Hamn" skall följande knappar
tryckas:44 (GHI), 2 (ABC), 6(MNO),
66(MNO) . Bekräfta med,, för att avsluta
inmatningen.
Nedanstående teckentabell visar de enskilda
knapparnas beläggning (alfabet, siffror och symboler):
1 Mellanslag 1 @ _ 2 a b c 2 à ä å æ ç
#=<>()&£$¥
3
5
7
9
def3éè∆Φ
jkl5Λ
pqrs7βΠΘΣ
wxyz9øΩΞΨ
4
6
8
0
ghi4Γì
mno6ñòö
tuv8üù
.0,/:;»’!¡?¿*
+-%
19
5 • Fotografera
Spara bilden
Tryck på C omedelbart
efter att du fotograferat.
Din mobiltelefon stöder en digital kamera. Med
tillvalet kamera kan du fotografera, spara fotona i
telefonen och sedan använda dem som displaybakgrund eller skicka dem till vänner och släktingar.
Radera bilden
Tryck på c omedelbart
efter att du fotograferat.
Hämta upp
fotoalternativ
Tryck på , omedelbart
efter att du fotograferat.
Aktivera/desaktivera
självutlösaren
Tryck0.
Hur gör man för att...
Aktivera/desaktivera
kameran
Tryck C knappen för att
aktivera och hålla knappen
c nedtryckt för att
desaktivera.
Zooma
Tryck på joystick-knappen
+ (uppåt) eller (nedåt).
Kameraläge, ändra
Med* skiftar du från Natttill Normal-läge.
Bildupplösning,
ändra
Med # kan du skifta från
VGA till Q VGA till SQ VGA
till 128 x 128.
Hämta upp
kamerainställningar
Tryck
på , när
kameraläget är aktiverat.
Fotografera
C när
Tryck
på
kameraläget är aktiverat.
20
Genom att hålla knappen c nedtryckt kan du i alla
kameramenyer avbryta den aktuella funktionen och
övergå till viloläge.
Fotografera
Förhandsvisning inställningar
Tryck C för att visa kamera förhandsvisningsskärm:
Kameralinsen är automatiskt fokuserad. Symbolerna i
displayens övre och nedre del visar de olika
inställningarna och även för att ställa in Timer status.
Samtliga alternativ och knappfunktioner i detta
avsnitt fungerar endast när kameraläget är aktivt, dvs
när förhandsvisningen syns i displayen. Tryck, för
att komma till ett av dem.
Fotografera
Kameraläge
Det finns två kameralägen: Normal- och Nattläget. Alltefter ljusförhållanden kan du växla mellan lägena med
knappen*. Kameraläget anges med symboler i
displayens nedre del (sol och måne).
Bildupplösning
Standardbildstorleken i normalformat motsvarar
128 x 128. Med#kan du skifta till VGA (640 x 480
pixlar) till Q VGA (320 x 240 pixlar) till SQ VGA
(160 x 120 pixlar) eller till 128 x 128. Den inställda
Bildupplösningen visas i displayens nedre, högra hörn.
Zoomläge
Denna option finns i alla lägen: zoom för en nivå (x2)
i 128 x 128, och zoom för två nivåer (x2 och x4) i alla
andra lägen. I varje läge kan du zooma med
navigeringsknapparna+ eller- .
Vid aktiverad zoomfunktion visas zoomsymbolen
markerad på displayen. Vidvinkelzoom är bara möjlig
efter en telezoom.
Timer
Med detta alternativ kan funktionen Timer slås Till eller
Från (se nedan beträffande ytterligare detaljer).
Fotografera
Med knappen C
1. När timerfunktionen slagits Från, och när
kameran har aktiverats, kan du fotografera med
Fotografera
knappen C. Bilden visas då automatiskt på
displayen.
2.
Numret i övre, svarta balken på skärmen visar
bildföljden. I menyn Egna bilder betecknas
bilderna "img_1.jpg", osv. upp till 9999.
Det betyder inte att du kan ta max. 9999 bilder (se
följande avsnitt “Antal bilder”) utan att alla bilder,
även de raderade, numreras löpande upp till 9999.
Därefter börjar numreringen om med 1 igen.
Du kan sedan:
Tryck c
Radera den tagna bilden.
Tryck C
Tryck ,
Spara den tagna bilden.
För att återgå till förhandslägen, som
är:
- Spara bilden i Fotoalbum,
- Ändra den,
21
- Sända den med MMS, Infraröd eller Epost,
- Tag ny bild, som för dig tallbaka til
förhandsfönstret.
Tryck c För att återgå till förhandsläget.
eller C
Med timern
1. Tryck med Till-slagen timer på m, för att
aktivera denna (eller tryck på0 om alternativet
slagits Från).
2. Nedräkningen börjar vid -10 sekunder (denna
inställning kan inte ändras). Två sekunder innan
bilden tas hör du en pipton (varningston),
ytterligare en pipton (utlösarton) avges efter
fotograferingen.
De akustiska signalerna (piptonerna) kan ändras i
menyerna för kamerainställningarna. Du kan när som
helst stoppa timern med knappen c och återgå till
förhandsvisningsläget. Med knappen0 pausas bara
timern.
3.
Så snart bilden tagits följer du anvisningarna från
punkt 2 i föregående avsnitt.
Antal bilder
Det antal bilder som du kan spara i din telefon, beror
på de valda inställningarna: Ju högre bildupplösning,
desto större fil.
22
En varning informerar dig när minneskapaciteten inte
räcker till för att spara den senast tagna bilden. När
detta inträffar skall data (ljud, bilder osv.) raderas, för
att den nya bilden skall kunna sparas. Du kan när som
helst kontrollera din telefons minnesbeläggning. Välj
Multimedia > Minnesstatus.
FotoTalk: Lägga till röster till bilderna
Med denna funktion som finns vid användning av
kameran och även från Fotoalbum, kan du snabbt
skicka ett meddelande i bildform med ljud.
Den maximala storleken på MMS är 50 KB.
1.
2.
3.
4.
I viloläge, tryck C for att aktivera kamera.
Tryck C för att ta ett kort; tryck sedan, för
att komma till optionen och välj Skicka med MMS.
Tryck,igen för att gå till Röstmemo
inspelningsfönster.
Tryck,, välj mottagaren och validera listan.
Tryck,två gånger för att skicka ditt
meddelande.
Detta sänder ett meddelande till en person, utan text.
Se “MMS” sidan 64 för detaljer på denna funktion.
Fotografera
Visa bilder igen
De tagna bilderna sparas automatiskt i menyn
Multimedia > Fotoalbum > Egna bilder. Välj en bild i
listan och öppna den grafiska displayen med> . Nu
kan du med+eller- hämta nästa eller föregående
bild, eller trycka på,för att Sända eller Radera
bilden eller ge den ett nytt namn med funktionen
Ändra namn. Tryck på<för att återgå till textlistan.
Som tidigare beskrivit är FotoTalk även tillgängligt
från meny Fotoalbum.
Inkommande samtal
telefonnumret eller välj ett namn i telefonboken,
bekräfta med ( och avsluta samtalet med ).
Inställningar
Utöver de inställningar som står till förfogande i
förhandsvisningsläget finns det olika menyer för
inställning av ytterligare alternativ. I aktiverat kameraläge trycker du på,för åtkomst av flera alternativ.
Allmänt gäller: Välj ett alternativ och tryck, för att
ta nästa bild med dessa inställningar eller tryck c
för att avbryta funktionen.
När du avslutar kamera applikationen, kommer de av
dig definierade inställningar att sparas och vara
tillgängliga när du åter använda kamera eller tills du
ändra dem igen.
Om du blir uppringd medan du använder kameran:
1. Mottagning av samtalet avslutar automatiskt alla
kamerafunktioner:
förhandsvisning,
fotografering, självutlösning, bläddring bland
alternativ osv. När samtalet är slut övergår
telefonen i viloläge. Om det nyss tagna fotot inte
sparats är det förlorat.
2. Avvisas samtalet avslutas likväl alla kamerafunktioner och telefonen återgår därefter till
förhandsvisningen.
Med denna funktion kan du inom de erbjudna
urvalsmöjligheterna välja önskad inställning: Färg,
Svartvit, Sepia och Blå. Beroende på vald inställning får
bilden motsvarande effekt (t.ex. Sepia skapar en bild i
bruna och beiga toner med antikt utseende).
Standardinställningen är Färg.
Ringa samtal
Kameraläge
Vill du ringa någon håller du först knappen c
nedtryckt för att övergå till viloläge. Mata sedan in
Fotografera
Färgläge
För att välja önskat läge: Normal eller Natt.
Standardinställningen är Normal.
23
Ljud
Bildupplösning
Med denna meny kan du både ställa in Varningstonen
och Utlösartonen. Varningstonen avges 2 sekunder
innan bilden tas. Utlösartonen avges omedelbart efter
fotograferingen. För båda inställningarna gäller att du
väljer alternativet Till och öppnar listan tillgängliga ljud
med, . Välj önskad ton/ljud eller öppna <Ny> om
du vill skapa ett nytt ljud. Tryck sedan på, för att
aktivera tonen/ljudet.
För att välja önskad bildupplösning: VGA (640 x 480
pixlar), Q VGA (320 x 240 pixlar), SQ VGA (160 x 120
pixlar) och 128 x 128. Standardinställningen är
128 x 128.
Bildkvalitet
För att välja önskad bildkvalitet: Låg, Mellan, Hög.
Standardinställningen är Medel.
Timer
Se “Timer” sidan 21.
24
Fotografera
6 • Musik och mixning
Med BeDJ kan du skapa ditt eget sound. Du kan
använda de förprogrammerade BeDJ-stilelementen
(som beskrivs nedan) eller använda samtliga SP-MIDI
eller MIDI-ringsignaler eller samtliga ringsignaler som
du laddat ned med WAP, infraröd osv. (För detaljerad
information, se respektive kapitel i denna
bruksanvisning). Du kan sedan skicka din egen mix till
vänner och bekanta, använda den som ringsignal,
varningssignal, alarmsignal osv.
Hur gör man för att...
Slå Till/Från BeDJ
Aktivera/
desaktivera ett spår
Starta genom att trycka b
eller
tryck, och välj Multimedia
> BeDJ.
Håll b eller c nedtryckt för att stänga av.
Tryck på en knapp från1
till 9.
Spela in mix
(Start och Stopp)
Tryck0.
Aktivera fältet
Tempo
Tryck#.
Hämta upp
spårmenylistan
Hämta upp
Hjälpfönster
Hämta upp listan
Tillval
Håll en knapp mellan1och
9nedtryckt.
Tryck*.
Tryck,.
I applikationen BeDJ visas den aktuella informationen
eller den valda funktionen i orange färg.
Börja använda
Aktivera spår
1.
Starta BeDJ med knappen b , som finns i
mobiltelefonens övre högra hörn.
c
Om
du
trycker
desaktiveras alla spår på en
gång.
Musik och mixning
25
Ändra melodi- och instrumentspår
2.
3.
4.
5.
26
I det visade BeDJ-fönstret visas den inställda
standardmusiktypen (t.ex. Groovy, Techno osv.)
På displayens övre vänstra del visas den aktuella
Tempo-inställningen i en liten tabell,
inspelningsstatus (standardmässigt Från) och
spårets namn.
På displayens nedre del finns 9 spår till
förfogande, som tilldelats knapparna 1 till
9 och som också kan blandas: Tryck på den
knapp som motsvarar det spår som du vill
aktivera.
Totalt står 16 spår till förfogande: Håll en av
knapparna 1 till 9 nedtryckt för att
hämta upp spårvalslistan. Knappen 5 är
reserverad för röst-spåret.
Det aktiverade spåret visas med orange färg. I den
övre tabellen visas namnet på respektive melodi
och instrumentet.
Håll en av knapparna 1 till 9 nedtryckt,
beroende på vilket spår du vill ändra. I den visade listan
kan du först ändra det valda spårets melodi och sedan
de instrument som används för melodin.
Melodi
1. Det valda spårets aktuella melodi visas markerad
överst på listan. Med knapparna+ellerkan du välja en annan melodi. Melodin spelas
automatiskt upp vid valet. Bekräfta sedan valet
med, .
2. Namnet på den valda melodin visas på displayens
övre del. Tryck på> för att komma åt listan på
instrument, som används i denna melodi.
Instrument
1. Det aktuella instrumentet, som används i den
valda melodin visas överst på listan och är
markerat.
2. Med-eller+ kan du välja nästa eller
föregående instrument. Tryck sedan på, för
att bekräfta valet.
Ändra tempo
1.
2.
Med # aktiverar du fältet Tempo.
Visat Tempo (anges i bpm eller «beats per
minute») gäller alla spår. Tryck de markerade
Musik och mixning
3.
knapparna< eller>för att höja eller sänka
tempot. Tempot behöver inte sparas. Det görs
automatiskt.
Tryck c eller, för att bläddra tillbaka till
föregående visning.
Tempot kan inte ändras under pågående uppspelning
av spår eller inspelning av en mix.
Spela in mix
Starta inspelning
1.
2.
Trycka+
eller-
Spara
Öppnar fönstret Spara för
namnge och spara mixen.
För att aktivera aktuellt spår.
Skicka med
MMS
Du kan skicka den inspelade mixen
som en del av ett multimediameddelande (MMS).
För att höja eller sänka volymen
på det aktuella spåret.
Skicka med IrDa Aktiverar IrDA. Du kan överföra
den inspelade mixen till en annan
IrDA-kompatibel apparat.
För att markera föregående eller
nästa spår.
3.
0
Musik och mixning
Så snart du avslutat inspelningen av en mix visas
automatiskt ett fönster med följande alternativ:
Ommixa
Spelar in en ny mix på samma spår.
Spelar upp den nyss inspelade
mixen.
Trycka<
eller>
Hålla knappen
inspelningen.
Hantera inspelningar
Återspela
När du är klar att spela in en mix, trycker du på
knappen0. Timern startas och den röda
Radio-symbolen aktiveras.
Under inspelningen av en mix kan du:
Trycka på en av
knapparna
1 till 9
Inspelningen avslutas automatiskt när mixen nått
50 KB (ca. 2 minuter). Kapaciteten beror på hur
mycket minne som finns tillgängligt in din telefon: Välj
Multimedia > Minnesstatus, för att kontrollera
minnesutnyttjandet.
nedtryckt för att avsluta
Skicka med
e-post
att
Öppnar e-postmenyn. Du kan sedan
skicka den inspelade mixen med epost.
27
Den sparade inspelningen visas under det valda
namnet i menyn Inställningar > Signaler > Ringsignal-lista
och också i menyn Multimedia > Ljudalbum. Du kan
använda melodin som ringsignal för inkommande
samtal eller för att anmäla nya händelser.
Skapa egen ljudstil och mix
4.
Antalet aktiva spår beror på den melodi du valt.
Ny stil
1.
Med de utvidgade alternativen har du möjlighet att
skapa och mixa musikstycken med en egen ljudstil. För
detta kan du antingen använda de tillgängliga BeDJstilarna (t.ex. Groove, Techno, Disco osv.) eller
använda dig av ringsignalslistan (t.ex. Bach, Cool,
Dream osv.).
2.
Ringsignallistan innehåller de MIDI-filer som du ev.
laddat ned via e-post, WAP, IrDA osv.
4.
Från befintliga filer
5.
6.
1.
2.
3.
28
Tryck på, när BeDJ-fönstret är aktiverat för
att hämta upp listan med alternativ.
Vid val av Blandad ringsignal eller BeDJ-stil, kan du
enkelt välja en av de tillgängliga melodierna i
listan och bekräfta med,.
Telefonen återgår sedan automatiskt till BeDJfönstret och den melodi, som tilldelats den valda
ringsignalen delas upp i spår.
Såsom beskrivits ovan kan du sedan aktivera och
desaktivera spår, spela in mixade melodier etc.
3.
Vid alternativet Avancerat öppnar BeDJ en
komplett ny sats med tomma spår.
Håll knappen1nedtryckt: På displayen visas
listan på samtliga MIDI-filer, som finns på din
telefon. Välj en av dessa och tryck på,.
En ny lista med den valda MIDI-filens alla spår
(max. 16) visas. Välj en av spåren med+ eller
-, tryck sedan på,för att tilldela detta spår
till knappen1 .
Upprepa dessa två steg för att belägga knapparna
2 till 9 med de spår du önskar.
När du är klar kan du spara din mix (se sidan 27).
Tryck två gånger på, för att återgå till normalt
läge.
Ha roligt och mixa: Du kan lägga vart och ett av de 16
spåren från en valfri ringsignal på en valfri telefonknapp 1 till 9. Därigenom har du tusentals
möjligheter att personligt anpassa din telefon med en
egen melodimix.
Musik och mixning
Spara en egen musikstil
Ta emot samtal
Du kan spara din egen Stil i menyn BeDJ-stilar och
sedan använda den för att skapa en ny musikmix. Den
nya stilen innehåller då alla de spår som du har mixat,
dock inte de tilldelade effekterna.
Om du får ett samtal medan BeDJ-funktionen är aktiv,
bryts ljudet automatiskt i din telefon.
1. Mottagningen av samtalet avslutar BeDJ och din
telefon övergår automatiskt i viloläge efter att du
lagt på.
2. Om du avvisar eller ignorerar samtalet, blir BeDJfönstret kvar.
Musik och mixning
29
7 • Telefonbok
skriver in nya namn i Telefonboken läggs dessa till i den
telefonbok, som du ställt in med denna meny.
För samtliga funktioner som beskrivs i detta
kapitel måste du ha ställt in motsvarande
telefonbok: Antingen SIM-telefonboken eller
den telefonbok, som är integrerad i din telefon.
Funktionen Radera Telefonbok kan INTE användas för
SIM-telefonboken.
Med funktionen Kopiera till telefonen kan du kopiera
SIM-kortets innehåll till telefonen. Om du utför denna
funktion två gånger dubbleras samtliga namn.
Din mobiltelefon förfogar över två telefonböcker.
SIM-telefonboken finns på SIM-kortet och antalet
poster beror på vilken kapacitet SIM-kortet har. Den
andra telefonboken finns integrerad i din mobiltelefons minne. Där kan du spara max. 299 poster.
SIM-kortets kapacitet beror på kortets typ. Hur stor
den är kan du få reda på hos din lokala återförsäljare.
Den minneskapacitet som finns i din telefon används
av den integrerade telefonboken, men även av andra
funktioner. Det innebär att funktionerna är beroende
av varandra: Ju fler namn du matar in i telefonboken,
desto färre händelser kan du spara och vice versa. Det
totala antalet namn- och kalenderposter uppgår till
299, under förutsättning att övriga funktioner (memo,
ljud, bilder osv.) inte upptar en avsevärd del av
minnet.
Med menyn Telefonbok kan du välja ut en av de båda
tillgängliga telefonböckerna: Telefonboken på SIMkortet eller den integrerade telefonboken. Om du
30
Telefonbok i SIM-kort
Om du använder ett SIM-kort för första gången, följer
du anvisningarna för en korrekt isättning av SIMkortet (se sidan 7). Därefter bör du läsa nästa avsnitt
“Lägga till namn i Telefonboken”.
Tryck, och välj Telefonbok, Tfnbok
inställn., Välj telefonbok. Välj sedan
Välj telefonbok telefonboken på SIM-kortet med+
eller- . Namn som läggs till där kan
kopieras till din telefons telefonbok.
Om du avbröt den automatiska kopieringen av din
SIM-telefonbok första gången du startade telefonen,
kan du senare göra om det manuellt: Tryck,och
välj Telefonbok, Tfnbok inställn., sedan Kopiera till
telefonen.
Telefonbok
I SIM-kort
Om du kopierar innehållet i SIM-kortets
telefonbok till din telefon, kan du i alla
fall använda SIM-kortets telefonbok,
trots att
det
innehåller färre
inmatningsfält.
Telefonboken i telefonen
Din molbiltelefon kan bara hantera en telefonbok åt
gången och ignorerar den information som avser den
andra telefonboken: Om t.ex. namnet "Möller" finns i
båda telefonböckerna och om du raderar det i
telefonen, förblir det kvar oförändrat på SIM-kortet.
Standardmässigt är den telefonbok som
finns integrerad i telefonen inställd. Där
kan maximalt 299 namn sparas, som kan
I telefonen
raderas helt med funktionen Radera
telefonbok. Beroende på kapaciteten i
ditt SIM-kort kan du kopiera de namn som lagts till i
denna telefonbok, till telefonboken på SIM-kortet (se
“Kopiera till SIM” sidan 35).
Lägga till namn i Telefonboken
I SIM-kortet
Gör på följande sätt för att lägga till ett namn i SIMtelefonboken:
Telefonbok
1.
2.
Hämta upp telefonboken med-, välj Ny och
tryck ,.
Mata först in namnet, sedan det önskade telefonnumret och tryck slutligen,.
Den maximala telefonnummerlängden uppgår till 40
tecken alltefter SIM-kort.
Vid inmatning av det kompletta telefonnumret,
inklusive lands- och riktnummer, kan telefonnumret
slås oberoende av var du befinner dig.
3.
Välj sedan typ av telefonnummer för denna post:
Telefon, Fax eller Data och bekräfta med, , för
att spara posten i din telefonbok.
I telefonen
Den telefonbok som finns integrerad i din telefon är i
motsats till telefonboken på SIM-kortet utrustad med
fler inmatningsfält. Följande fält hanteras (latinsk
teckenuppsättning):
Förnamns- och
efternamnsfält
Telefonnummerfält
(mobil, jobb osv.)
Ytterligare fält
(e-post och anteckningar)
Gruppkonfiguration
max. 20 tecken
max. 40 tecken
och 1 «+»
max. 50 tecken
20
grupper
tillgängliga
är
31
Du kan mata in maximalt 299 poster och belägga 5
fritt valda sifferfält för varje post, av de 7 tillgängliga
fälten. Du kan t.ex. spara 2 mobilnummer, 3
jobbtelefonnummer, en e-postadress och en
textnotering för varje namnpost.
Lägga till post i den integrerade telefonboken
Lägga till namnfält
1. Med-hämtar du upp telefonboken, välj <Ny>
och tryck sedan,.
2. Mata in din samtalspartners efternamn och
bekräfta med,. Mata sedan in förnamnet och
bekräfta med ,.
Ett av de båda namnfälten kan vara tomt, dock inte
båda. Tryck på c för att gå till föregående fält.
Lägga till nummer- och textfält
1. Efter inmatning av namnet kommer du till
menyn Nummertyp. Du kan nu välja ut de
önskade numeriska fälten (mobil, fax, data,
personsökare, privat, jobb) eller alfanumeriska fält
(anteckningar, e-post). Välj de önskade fälten och
ange respektive nummer eller text. Tryck sedan
,, för att spara denna nya post.
2. Du kan nu Göra gruppinställningar: Välj den
grupp som du vill placera detta namn i och
32
3.
bekräfta med, . Posten sparas sedan i den
integrerade telefonboken.
Du kan tilldela varje grupp en Melodi och en
speciell Bild och även Ändra gruppnamn. Välj
Telefonbok > Tfnbok inställn. > Gruppinställningar
(för utförlig information se avsnittet “FotoCall:
Se och höra vem som ringer” sidan 32). Om du
får ett samtal från någon som tillhör en viss grupp
hör du automatiskt den speciella ringsignalen,
som du bestämt för denna grupp, eller så visas
den bild på displayen som du knutit till denna
grupp.
Eget nr.
Fältet "Eget nr.", som visas i telefonboken bör
innehålla ditt eget telefonnummer. Om detta inte är
fallet rekommenderar vi att du skriver in ditt
mobiltelefonnummer där tillsammans med annan
viktig information.
Även om alla fält är tomma kan komponenten "Eget
nr." inte raderas.
FotoCall: Se och höra vem som ringer
Denna funktion kan bara användas för den telefonbok
som finns integrerad i telefonen och INTE för SIMtelefonboken.
Telefonbok
Med funktionen FotoCall kan du namnge de grupper
som finns med egna namn/beteckningar ("Vänner",
"Kontor" osv.), tilldela varje grupp en speciell bild (ur
Fotoalbumet) och en melodi (från listan på
Ringsignaler).
Du kan tilldela ett eller flera kontaktnummer ur din
telefonbok till en speciell grupp. Om en samtalspartner
ur gruppen ifråga ringer dig visas dennes namn och den
bild som definierats för gruppen ifråga på displayen.
Därutöver hör du den melodi, som ställts in för
gruppen.
Om du har en kamera kan du använda den och ta
bilder av dina vänner. Använd kameran och spara
dessa foton i Fotoalbumet. Med funktionen Röstmemo
kan du spara deras röster som ringsignal. När dessa
personer ringer dig ser du bilder på dem och hör deras
röst (beträffande information om kameran, se sidan 20
och beträffande röstinspelning, se sidan 75).
1.
2.
FotoCall kan bara användas i kombination med
den telefonbok som finns i din telefon. Om du
ännu inte förberett denna telefonbok för
användning, se “Kopiera SIM-telefonbok”
sidan 8.
Välj sedan Gruppinställn, tryck, och välj
önskad grupp.
Telefonbok
3.
Du kan ge gruppen ett nytt namn för att lättare
kunna identifiera den (t.ex. "Vänner", "Barn"
osv.). Välj sedan Melodi och den Bild som du vill
tilldela denna grupp.
4. Genom att hålla knappen c nedtryckt övergår
du till viloläge. Tryck sedan- för att visa
innehållet i din telefonbok. Välj en samtalspartner som du vill placera i den skapade gruppen
och tryck, . Välj sedan funktionen Välja Grupp
och välj önskad grupp.
När denna person ringer dig hör du den melodi som
knutits till denna grupp och motsvarande bild visas på
displayen.
Ändra och hantera namn
Så snart du sparat posterna i din telefonbok kan du
med- hämta upp Telefonboken i viloläget. Du kan
leta efter ett namn i telefonbokslistan, genom att trycka
respektive bokstavsknappar (tryck till exempel två
gånger på knappen 8 när du letar efter bokstaven
"U".). Den första post i listan som börjar med denna
begynnelsebokstav visas. Beroende på vilken
telefonbok som valts har du åtkomst till vissa eller
samtliga nedanstående funktioner:
• Radera
• Radera
• Ändra namn
• Visa
telefonbok
33
• Kopiera till
SIM
• Snabbval
• Ändra typ
• Ringa
samtal
• Sända SMS
• Tilldela en
• Sända MMS
grupp
• Ange som
• Tilldela
standard
röstuppringing
• Kopier till
• Skicka med
telefonen
IrDA
• Uppringning
med handsfree
I SIM-kortet
Välj ett namn i telefonboken på SIM-kortet och tryck
,för att komma åt några av nedanstående
funktioner:
- Radera, för att radera det valda namnet och
telefonnumret,
- Ändra, för att ändra det valda namnet och alla
därtill hörande informationer,
- Kopiera till telefonen, för att kopiera det valda
namnet och all därtill hörande information till
telefonboken i telefonen.
Om du avbröt den automatiska kopieringen av SIMtelefonboken första gången du startade telefonen, måste
du göra det manuellt.
I telefonen
Lägga till ett fält
1. För att lägga till ett ytterligare fält i en befintlig
post, väljer du önskat namn, Visa och trycker
,.
34
2.
3.
Välj <Ny> och tryck på, . Ange vilken typ det
infogade fältet skall vara och tryck, . Mata in
önskat telefonnummer eller texten och tryck
,för att spara ändringarna.
Genom att upprepa stegen 1 och 2 kan du lägga
till maximalt 6 fält per post. Tryck på c för att
gå tillbaka till föregående meny eller håll knappen
nedtryckt för att återgå till viloläge.
Telefonnumren och texterna visas i den datumordning
de skapades. Det första inmatade telefon- eller
faxnumret betraktas som standardnummer och visas
först i listan. För att markera ett annat nummer som
standardnummer, se “Ange som standard” sidan 35.
De alfanumeriska fälten (anteckningar och e-post) kan
bara ändras eller raderas.
Ändra innehållet i ett fält
1. För att ändra innehållet i ett befintligt fält väljer
du önskat namn, trycker, , väljer Visa och
trycker sedan återigen, .
2. Välj sedan det fält i listan som du vill ändra och
tryck, .
3. I den visade karusellen väljer du Ändra och
trycker,. Genomför de önskade ändringarna
och tryck, för att spara.
Telefonbok
Ändra fälttyp
För att ändra en viss posts fälttyp utför
du stegen 1 till 3 i avsnitt “Ändra
Ändra typ
innehållet i ett fält”. I karusellmenyn
hämtar du sedan upp Ändra typ. Välj den
nya nummertypen och bekräfta valet med, .
Om du kopierar din telefonbok på SIM-kortet till din
telefon kan det hända att vissa nummer visas utan
fälttilldelning och att de saknar symbolmärkning.
Nummer utan fälttilldelning kan ändras: Utför de steg
som beskrivits innan för att fastsälla en fälttyp för dessa
nummer.
Radera ett fält
För att radera ett fält i en viss post utför
du stegen 1 till 3 i avsnitt “Ändra
Radera
innehållet i ett fält”. I karusellmenyn
väljer du sedan Radera och bekräftar
med, .
Ange som standard
Vid inmatningen av nya poster betraktas
det första inmatade numret som
Ange som standard
standardtelefonnummer: Det är det
första nummer som visas i fältlistan och
det nummer som väljs automatiskt när samtalsknappen
eller knappen,trycks ned och funktionen Ringa
Telefonbok
upp, Ringa upp med handsfree eller Sända SMS hämtas
upp. För att ändra standardnumrens märkning (t.ex.
istället för privatnumret skall jobbnumret vara
standardnummer) utför du stegen 1 till 3 i avsnittet
“Ändra innehållet i ett fält”. I karusellmenyn väljer du
sedan Ange som standard och bekräftar med, .
Kopiera till SIM
Om du byter telefon ofta är det lämpligt
att spara dina kontakter i telefonboken
Kopiera till SIM
på SIM-kortet. Om du kopierar dina
telefonnummer till SIM-kortet har du
alltid en aktuell telfonbok till förfogande om du skiftar
mellan telefonböckerna eller använder en annan
telefon.
För att kopiera ett telefonnummer till telefonboken på
SIM-kortet utför du stegen 1 till 3 i avsnitt “Ändra
innehållet i ett fält”. Välj sedan Kopiera till SIM och
tryck, .
Ringa upp ett telefonnummer
För ditt eget välbefinnande och för din säkerhet bör du
inte hålla telefonen nära örat när du aktiverar
handsfreen och framför allt inte om du ökat volymen
kraftigt.
35
Mata in ett telefonnummer
Mata in ett telefonnummer i viloläge
genom
att
trycka
respektive
Samtal
sifferknappar. Tryck på ( för att ringa
upp och ), för att avsluta samtalet.
Välja ett namn
1. Tryck-och välj önskad post.
2. Om du aktiverat telefonboken på SIM-kortet:
- så snart posten valts trycker du helt enkelt på
(för att ringa upp
eller
- tryck två gånger på, för att hämta upp nästa
karusell. Välj sedan Ring eller Ring handsfree och
tryck,för att ringa upp.
3. Om du aktiverat den integrerade telefonboken i
din telefon:
• För att ringa upp Standardtelefonnumret:
- så snart posten valts trycker du helt enkelt på
(för att ringa upp
eller
- hämta med, upp karusellen med poster, välj
sedan Ring eller Ring handsfree.
• Om du vill ringa upp ett annat telefonnummer,
hämtar du upp Visa så snart önskad post valts och
välj sedan telefonnummertyp (mobil, privat osv.).
Hämta med,upp nästa karusell, välj sedan
Ring eller Ring handsfree.
4. I samtliga fall avslutar du samtalet med ).
Med, hämtar du upp en karusell och du kan nu
ringa det nyss uppringda numret igen, spara det eller
skicka ett SMS.
Du kan också koppla om till handsfree under pågående
samtal: Tryck, , välj Handsfree PÅ och bekräfta
med, .
Nödnummer
Med Nödnummer kan du ringa SOS
Alarm i ditt hemland. Detta
Nödnummer
nödnummer kan för det mesta också
ringas vid aktiverad knappspärr och utan
inmatning av PIN-koden.
Beroende på vilken nätoperatör som används kan
nödnumret också ringas om det inte finns något SIMkort i din telefon. 112 är standardnödnumret i
Europa. I Storbritannien är det 999.
1.
2.
För att ringa nödnumret övergår du till viloläge
genom att trycka på motsvarande sifferknappar,
eller tryck, och välj Telefonbok > Visa namnlista
> Nödnummer.
Tryck på ( för att ringa upp och ), för att
avsluta samtalet.
Ändra telefonnummer
36
Telefonbok
Använda snabbuppringning
Håll någon av knapparna 2 till 9
nedtryckta i viloläge för att välja det
Snabbuppringning tilldelade
telefonnumret
(se
“Snabbknappar” sidan 40): Anslutningen kopplas upp. Med ) avslutar du samtalet.
Telefonbok
Använda röstuppringning
Håll knappen,nedtryckt i viloläge.
Tala
sedan
in
det
sparade
Röstuppringning röstkommandot för röstuppringningen
(se “Röstuppringning” sidan 44). Om
din telefon känner igen röstkommandot rings det
tilldelade numret upp. Med ) avslutar du samtalet.
37
8 • Inställningar
Med menyn Inställningar kan du anpassa din
mobiltelefon till dina individuella krav och ändra
inställningen på de respektive funktionerna (signaler,
datum och klockslag, säkerhet osv.). Med menyn
Profiler kan du ändra flera inställningar på en gång (se
sidan 50).
Ljud
Tyst
Tyst
Med denna funktion kan läget Tystnad
slås Till eller Från. I inställningen Till är
samtliga varningstoner desaktiverade
och vibrationsfunktionen aktiverad.
melodierna. Melodilistan innehåller också den
musikmix, som du skapat med BeDJ (se sidan 77) och
inspelade ljud och melodier, som du fått som bilagor
till meddelanden (med e-postmeddelanden, SMS
osv.).
Bläddra i listan med knapparna+ eller -och
vänta två sekunder för att lyssna på den valda melodin.
Tryck på, för att välja melodin som ringsignal.
Med c avbryter du funktionen. Du kan också
bläddra till nästa melodi.
Du hör inte melodin när ringvolymen är satt till Tyst,
eller om inställningen Tystnad är aktiverad (se
sidan 11).
Meddelandesignal
Funktionen ringsignal Tyst gäller också knappljud.
Ringvolym
Ringlvolym
Vid leveransen är ringvolymen för det
mesta inställd på Medium. Med
knapparna+eller- kan du ställa in
ringsignalen från Tyst till Stigande.
Equalizer
Ringsignal
Ringsignal
38
Meddelandesignal
Med denna funktion kan du Till eller
Från den informationssignal som hörs
när nya SMS-meddelanden tas emot. I
inställningen Till kan du också med
denna
funktion
välja
önskad
varningssignal i ringsignallistan.
Med denna funktion kan du välja önskad
ringsignal
bland
de
tillgängliga
Equalizer
Med denna funktion kan du välja mellan
olika frekvenskorrigeringar. Inställningar
kan också göras under pågående telefon-
Inställningar
samtal. I detta fall trycker du,, väljer Equalizer,
bläddrar i listan och väntar några sekunder för att höra
skillnaden. Bekräfta ditt val med,.
Tangenttoner
Tangenttoner
Med
denna
funktion
kan
tangenttonerna slås Till eller Från. Även
vid inställningen Från kan DTMFsignaler överföras under pågående samtal
(se sidan 92).
Ljudlarm
Ljudlarm
Med
denna
funktion
kan
varningssignalen slås Till eller Från.
Varningssignalen informerar om:
- händelser som du programmerat med din kalender
och som blivit aktuella,
- ett missat samtal,
- batteriet tomt när det måste laddas upp,
- dina telefonsamtals samtalstid. Först efter 45
sekunder och sedan en gång i minuten under den
tiden ett samtal pågår (samtalspartnern hör inte
piptonen).
Med denna meny aktiveras/desaktiveras endast de
akustiska varningstonerna, dock INTE förvarningen i
sig. När du t.ex. sätter kalenderalarmet på Avstängd,
visar din telefon i alla fall indikeringen Alarm på
Inställningar
displayen (om du programmerat någon). Någon
varningssignal avges dock inte.
Vibrator
Med
denna
funktion
kan
vibrationsfunktionen slås Till eller Från.
Vibrator
Denna funktion kan användas för att
anmäla samtal, påminna om bokningar
som gjorts i kalendern, anmäla mottagandet av ett
meddelande och istället för varningssignalerna.
Vibrationsfunktionen stängs alltid av när nätdelen
eller adaptern för cigarettändaren ansluts.
Visning
Skärmsläckare
Skärmsläckare
Med denna meny kan skärmsläckaren
slås Till eller Från. I inställningen Till visas
en animerad bild i viloläget. För detta
används den/de JPEG-fil/filer, som du
valt och sparat i din telefon.
När du stänger Från skärmsläckaren aktiveras
Strömsparläget automatiskt. Då visas t.ex. den aktuella
tiden mot en svart bakgrund. Detta läge förlänger din
telefons driftstid (skonar batteriet).
39
1.
Efter att du slagit Till skärmsläckaren väljer du en
bild i den visade listan med knapparna<eller
>(med dessa knappar kan du också ångra
bildvalet igen). Bläddra till nästa bild med
knappen-. Aktivera skärmsläckaren med,
efter att ha valt de önskade bilderna.
Du måste välja flera bilder (upp till 10) för att
animera visningen. Om du bara väljer en bild för
skärmsläckaren visas bara denna ena bild.
2.
3.
Välj Start fördröjn. och ställ in ett värde med
knapparna+ eller-. Skärmsläckaren aktiveras sedan i viloläget i enlighet med de gjorda
tidsinställningarna.
Välj nu Visningsperiod för skärmsläckaren och
tryck ,. Den inställda tiden anger intervallen
mellan de enskilda bilderna för den animerade
visningen.
Animering
Med denna funktion kan animeringen
av karusellmenyerna slås Till eller Från. I
Animering
inställningen Till kan du också bläddra
bland texter med denna funktion, t.ex.
ett meddelande, som valdes i menyn Läsa SMS.
Om du stänger av animeringen förlängs telefonens
batteritid.
40
Belysning
Belysningen aktiveras när du tar emot
samtal eller meddelanden, bläddrar i
Belysning
listorna och menyerna osv. Med
knapparna+eller-kan du ställa in
hur länge belysningen skall vara igång, genom att välja
ett av de erbjudna värdena och bekräfta med, .
Om du stänger av denna funktion förlängs telefonens
batteritid.
Bakgrund
Med denna funktion kan bakgrunden
slås Till eller Från. Vid aktiverad funktion
Bakgrund
visas den/de valda bilden/bilderna i
Normalläge eller Nedtonat läge, när
telefonen är i viloläge, under förutsättning att du inte
aktiverat någon animerad skärmsläckarvisning.
Som bakgrund kan bara bilder i JPEG-format
användas.
Snabbknappar
Istället för att hämta upp de olika menyerna och
bläddra i listorna kan du programmera en
snabbåtkomst till speciella funktioner på en
Snabbknapp. Genom att hålla snabbknappen nedtryckt
Inställningar
aktiveras automatiskt den programmerade funktionen
och det tilldelade telefonnumret rings upp (snabbval).
För programmeringen kan bara knapparna 2 till
9och knappen #användas, eftersom knapparna
0(val av språk) och 1 (Röstbrevlåda) redan är
belagda med funktioner och därmed spärrade för
omprogrammering. Beroende på vilken nätoperatör du
har kan ytterligare knappar redan vara belagda och
spärrade för en omprogrammering.
Du kan belägga snabbknapparna
följande funktioner:
Snabbuppringning
2 till 9 med
Ringer upp det tilldelade numret ur
telefonboken.
Öppnar menyn Sända SMS.
Sända SMS
Öppnar menyn Läsa SMS.
Läsa SMS
1.
2.
För programmering av en snabbknapp trycker du
på en av knapparna 2 till 9 och bekräftar
med ,.
Bläddra i listan för att välja den funktion som du
vill tilldela denna knapp (se nedanstående lista).
Bekräfta ditt val med, .
Om den valda snabbknappen redan är belagd kan den
programmeras om. Välj Inställningar > Snabbknappar >
och en snabbknapp i listan. Tryck två gånger på, ,
välj Ändra och tryck,. På så sätt kommer du till
listan över tillgängliga funktioner.
3.
För användning av snabbknapparna håller du i
viloläge helt enkelt den knapp nedtryckt på vilken
du lagt den önskade funktionen eller
telefonnumret.
Inställningar
Snabbmeddelande
Tangentlås
Aktivera tystnad
Aktivera bil
Aktivera headset
För aktivering av funktionen
Snabbmeddelande för att snabbt Svara
på ett mottaget meddelande.
För att omedelbart spärra/låsa upp
knapparna.
Aktiverar snabbinställningen Tystnad
(vibrationsfunktion
tillslagen,
ringvolym avstängd).
Aktiverar snabbinställningen Bil
(ringvolym hög, samtalsmottagning
med alla knappar).
Aktiverar snabbinställningen Headset
(ringvolym medel, samtalsmottagning
med alla knappar).
41
Möte
Aktivera ute
Aktivera personlig
Aktivera strömspar
Aktiverar snabbinställningen Möte
(vibrationsfunktion
tillslagen,
ringsignal och alla knappljud
avstängda).
Aktiverar snabbinställningen
(ringsignal hög).
Aktiverar
ningarna.
de
personliga
Ute
E-post
Visning av den summa som finns kvar
på kontantkort.
Visa saldo
inställ-
Aktiverar
snabbinställningen
Strömspar, för att förlänga batteritiden
(animeringar, vibrationsfunktion och
belysning avstängda och ringsignal
medel).
Direktåtkomst till Räknare.
Öppnar menyn E-post för att komma
åt e-postlådorna.
Total kostnad
Avtalsberoende
För att visa Totalkostnaden
utgående samtal.
för
Avtalsberoende
Öppnar Kalendermenyn Ny händelse.
Ny händelse
Visa händelser
Till visning av Händelse-lista i menyn
Kalender.
Räknare
Öppnar menyn Väckarklocka.
Repetition av senast slagna nummer.
Väckarklocka
Uppringning
av
den
senaste
uppringarens telefonnummer.
Spela in memo
Återuppring.
Ring sist ink.
Uppringning av nödnummer.
För inspelning av ny ljud.
Starta WAP-session.
WAP
Avtalsberoende
SOS
42
Inställningar
Skärmsläckare
Öppnar menyn Skärmsläckare Till/
Från.
aktivera en viss funktion (t.ex. för att hämta upp
räknaren).
Till telefonsv.
Vidarekoppling av ALLA samtal till
telefonsv.
Du kan använda röststyrningen för alla funktioner
som stöds av Snabbknappar (se sidan 40), med undantag
av funktionen "Ladda e-post" och "väckarklocka".
Direkt åtkomst till spelet Brickspel.
1.
Brickspel
Röstmeddelande
Uppringning av telefonnumret till din
röstmeddelande.
Öppnar menyn Spel.
Spel
Avtalsberoende
-> Euro
Direkt åtkomst till Euro-omräknaren
(räknar om valuta till euro).
Euro ->
Direkt åtkomst till Euro-omräknaren
(räknar om euro till annan valuta).
Euro-omräknaren är tillgänglig i de
länder i vilka valutan euro införts.
Röststyrning
Röstkommando
Inställningar
Istället för att bläddra i de olika
menyerna och listorna kan du också
installera ett röstkommando för att
För att installera ett röstkommando för
röststyrning
väljer
du
Inställningar
>
Röstkommando > <Ny> och trycker, , bläddra
sedan i listan för att välja den funktion som du
vill ställa in med ett röstkommando. Bekräfta ditt
val med,.
2. När Tryck OK och tala visas följer du
anvisningarna på displayen. När du uppmanas
spela in röstkommandot är det viktigt att du
befinner dig på ett lugnt ställe och att du
använder dig att ett kort ord, som du uttalar väl
artikulerat.
3. Tryck c och upprepa ovanstående steg för att
installera ytterligare röstkommandon.
För att aktivera en funktion med röstkommando håller
du i viloläge knappen, nedtryckt och upprepar in
inspelade röstkommandot. Du kan när som helst
lyssna på, ändra eller radera de ord som du spelat in
som röstkommando.
43
Röstuppringning
Med röstuppringningen kan du snabbt
ringa upp ett namn som sparats i
Röstuppringning telefonboken.
Installera ett röstkommando genom att spela in ett tydligt
uttalat ord. Det tilldelade telefonnumret rings sedan
upp automatiskt, så snart du uttalar detta ord.
1. För att installera ett röstkommando för
röstuppringningen väljer du Inställningar > Röstuppringning > <Ny> och trycker, .
2. Bläddra i listan för att välja det telefonnummer
för vilket du vill installera en röstuppringning.
Beroende på vilken telefonbok som ställts in gör
du på följande sätt (se “Telefonbok” sidan 30):
- SIM-telefonbok: Välj ett namn i listan och
trycker, ,
- i den telefonbok som finns integrerad i
telefonen: Välj ett namn i listan, därefter
önskat telefonnummer, om det finns flera
nummer lagrade under detta namn och trycker
sedan, .
3. Så snart Spela in röst? visas, trycker du ,och
följer sedan anvisningarna på displayen. När du
uppmanas spela in ditt röstkommando är det
viktigt att det inte är bullrigt i din omgivning.
Använd ett kort och enkelt ord och uttala det
tydligt.
44
Röstuppringningens användning: Håll knappen,
nedtryckt i viloläge och tala in det inspelade
röstkommandot för att ringa upp det önskade
telefonnumret.
För att visa listan på de av dig programmerade
röstkommandona
väljer
du
Inställningar
>
Röstkommando eller Röstuppringning och trycker, .
De inspelade röstkommandona kan lyssnas av, ändras
eller raderas när som helst.
Du kan skapa totalt 15 röstkommandon, uppdelade på
kommandon för röstuppringning och kommandon för
att aktivera funktioner med röststyrningen.
Säkerhet
Tangentlås
Tangentlås
Du kan spärra/låsa upp spärren av din
telefons knappar, genom att du i
viloläget håller knappen c nedtryckt.
Vid
ett
ankommande
samtal
desaktiveras tangentlåset automatiskt.
Du kan också ställa in ett omedelbart eller tidsmässigt
förskjutet tangentlås, genom att hämta upp Inställningar
> Säkerhet > Tangentlås och sedan väljer en av de
erbjudna inställningarna med+ eller- . Vid
denna inställning är tangentlåset permanent aktivt.
Om du desaktiverar det genom att trycka på knappen
Inställningar
c är det endast temporärt desaktiverat under den
tid telefonen används. Därefter aktiveras tangentlåset
automatiskt igen i enlighet med den inställda
tidsgränsen.
Nödnumret kan du ringa trots aktiverat tangentlås (se
sidan 36).
Tillgängliga namn
Tillgängliga namn
Med denna funktion kan du skapa en
speciell namnlista, de så kallade
Tillgängliga namnen och med funktionen
Namnåtkomst begränsa alla samtal till
endast denna lista.
Denna funktion är avtalsberoende och kräver en
PIN2-kod (se sidan 46).
Namnåtkomst
Begränsar uppringningar till listan
Tillgängliga namn. Vid aktiverad funktion
Namnåtkomst kan du bara komma åt listan Tillgängliga
namn och inte längre Telefonboken i
huvudmenyn.
Denna funktion är avtalsberoende och kräver en
PIN2-kod (se sidan 46). Observera att aktiveringen av
denna funktion även kan påverka WAP- och epostanslutningar via GPRS.
Inställningar
Tillgängliga namn
För att visa och ändra listan Tillgängliga
namn. Du kan mata in ett nytt namn,
Tillgängliga namn ändra eller radera ett namn i listan. För
detta krävs PIN2-koden. Använd
funktionen <Ny> för att mata in ett nytt namn och ett
telefonnummer. Välj sedan typ av telefonnummer:
Telefon, Fax eller Data. De namn som sparats i denna
lista kan du ändra eller radera.
Spärra samtal
Med denna meny kan du begränsa
användningen av din telefon till vissa
telefonnummer, varvid utgående och
ankommande samtal kan beläggas med
en separat uppringningsspärr. Denna funktion beror
på nätet och du behöver du ett speciellt lösenord, som
du får från din nätoperatör.
Utgående samtal
I menyn Utgående samtal kan du välja
inställningarna
Alla
samtal,
Utgående
Utlandssamtal och Exkl. hem (det sista
alternativet gör det möjligt för dig att
ringa ditt hemland när du är utomlands).
Uppringningsspärren för utgående samtal kan också
Desaktiveras. I denna meny kan du sedan enskilt spärra
Spärra samtal
45
de tillgängliga alternativen: Alla samtal, Samtal,
Dataöverföring eller Fax.
Inkommande samtal
I menyn Inkommande samtal kan du
välja inställningarna Alla samtal eller Vid
Inkommande
roaming. Du har också tillgång till
menyn Desaktivera för att upphäva
samtalsspärren för ankommande samtal.
I denna meny kan du sedan enskilt spärra de
tillgängliga alternativen: Alla samtal, Samtal,
Dataöverföring eller Fax.
Status
Med funktionen Status kan du i varje
undermeny (Alla samtal, I utlandet osv.)
Status
hämta
upp
inställningen
av
samtalsspärren.
PUK2-koden, som du får från din nätoperatör eller
telefonbutik.
Om du matat in fel SIM-kod 10 gånger i rad, spärras
ditt SIM-kort och kan inte längre användas. Vänd dig
i detta fall till din nätoperatör eller din telefonbutik.
Ändra koder
Med denna meny kan du upprätta en förbindelse med
nätet för din telefon, boka in telefonen manuellt i de
tillgängliga näten och hantera de nät du föredrar.
För att ändra koderna för PIN, PIN2 och
koden för Spärra samtal.
Ändra koder
Beroende på vilket SIM-kort du har kan
det vara nödvändigt att mata in PIN2koden för vissa funktioner eller tjänster. PIN2-koden
är en andra kod med 4 till 8 tecken, som du får från din
nätoperatör.
Om du matat in fel PIN2-kod tre gånger i rad, spärras
ditt SIM-kort. För att låsa upp spärren behöver du
46
PIN-kod
PIN-kod
Med denna funktion kan PIN-skyddet
slås Till eller Från. I inställningen Till
uppmanas du att mata in din PIN-kod
efter att du satt på din telefon.
Du kan inte ändra PIN-koden om detta alternativ är
satt till Från.
Nät
GPRS förbind.
Din telefon stöder användningen av
GPRS (Global Packet Radio Service).
GPRS förbind. Detta är en ny tjänst, som möjliggör ett
datautbyte med hög hastighet och
permanent online-anslutning (t.ex. för permanenta
internetanslutningar eller WAP).
Inställningar
Informera dig hos din nätoperatör beträffande GPRS
tillgänglighet och avtalsvillkor. I regel skall telefonen
konfigureras med respektive nätoperatörs GPRSinställningar. Använd menyerna som beskrivs i detta
avsnitt för att göra inställningarna.
Med denna meny kan du bestämma när din
mobiltelefon skall boka in sig i GPRS-nätet.
Alltid på
Din telefon bokar alltid in sig i GPRS-nätet. Med
denna inställning är en snabbare GPRS-anslutning
möjlig. Energiförbrukningen ökar dock.
GPRS möjlighet
Din telefon bokar bara vid behov in sig i GPRS-nätet.
Med denna inställning reduceras energiförbrukningen.
I gengäld dröjer uppkopplingen längre.
Utöver dessa inställningar måste du ställa in önskat
nät (GSM eller GPRS) i respektive applikations (t.ex.
WAP, MMS, e-post osv.) meny, som du vill använda.
Återanslutning
Återanslutning
Inställningar
Med denna funktion kan du i
inställningen Manuell hämta upp en lista
på de nät som är tillgängliga där du
befinner dig. Välj det nät som du vill
boka in dig på och bekräfta med,.
Favoritnät
Favoritnät
Med denna funktion kan du skapa en
lista på nät som du föredrar. Då försöker
telefonen att boka in sig på något av de
nät som du föredrar.
Parametrar
Parametrar
Med denna meny kan du skapa olika
dataprofiler: För användningen av WAP
eller för att skicka multimediameddelanden (MMS). Den valda
profilen används sedan för anslutningar
till GSM- eller GPRS-nätet.
Samtliga nedan beskrivna funtkioner är nätoperatörsoch/eller avtalsberoende. Vissa nätoperatörer överför
åtkomstparametrar per SMS. Inställningarna sparas
sedan automatiskt. Närmare informationer om detta
får du från din nätoperatör.
Ändra namn
För att mata in eller ändra namnet på
den valda profilen. Tryck, , mata in
Ändra namn
det önskade namnet och bekräfta med
,.
Vissa av de förinställda profilinställningarna kan vara
spärrade för att förhindra omprogrammering och ny
namngivning.
47
Visa
Med denna funktion kan du visa alla
parametrar hos den valda profilen (ISPVisa
nummer, APN osv.) både för GSM och
för GPRS.
GSM-inställn.
För inmatning eller för ändring av GSMinställningarna och för åtkomst av
GSM-inställn. nedanstående alternativ:
Med Login och Lösenord kan du mata in
den inloggnings-ID och det lösenord som krävs. Mata
i båda fallen in respektive uppgifter och bekräfta med
,.
Telefonnummer: Mata in telefonnummer för
uppkoppling. Välj telefonnummer och tryck, . Med
knapparna+ eller -kan du göra följande val:
- ISDN-nummer för inmatning av ett ISDN ISPnummer, ELLER
- Analogt nummer för inmatning av ett analogt
nummer.
I båda fallen matar du in ett plustecken "+" och
därefter telefonnumret, som du fått från din
nätoperatör. Tryck sedan på, .
Informera dig hos din nätoperatör för inställning av
rätt typ av telefonnummer.
Med funktionen Inaktivitetstid kan du ställa in den tid
efter vilken telefonen automatiskt skall bryta
48
anslutningen (om det föreligger en anslutning) och
övergå till viloläge. Välj Inaktivitetstid och tryck, ,
mata in ett värde i sekunder (större än 30 sekunder)
och tryck, .
GPRS-inställn.
Med denna funktion kan du ändra
GPRS-inställningarna: Login, Lösenord
GPRS-inställn. och
Inaktivitetstid (samt fält och
tillvägagångssätt som för GSMinställningarna, se föregående avsnitt).
Med APN kan du mata in adressen på det externa
datanät som du vill koppla upp dig till, en textsträng
(eller en IP-adress, t.ex. wap.operatörsnamn.se) för att
skapa en uppkoppling. Välj APN och tryck ,. Ange
adressen och tryck, .
De flesta felmeddelanden vid anslutningar beror på
felaktigt inställda parametrar: Informera dig hos din
nätoperatör före första användningen, så att du får
alla nödvändiga parametrar. Hos vissa nätoperatörer
kan åtkomstparametrarna fjärrinställas. Kontakta din
nätoperatör.
Tid/datum
Med denna meny kan du ändra klockslag, datum,
tidszon, ställa in sommartid och ändra visningen av
klockan.
Inställningar
Klockformat
Klockformat
Med knapparna+eller- kan du
välja formaten Analog, Digital eller Liten
digital i viloläget. Bekräfta alltid ditt val
med,.
Ställ datum
Ställ datum
Med denna funktion kan du ställa in
datum genom att trycka på respektive
sifferknappar (för detta kan du också
använda knapparna + eller -).
Tryck, för att bekräfta.
Datumformat
Datumformat
Med denna funktion kan du välja ett av
de två tillgängliga datumformaten,
antingen Västerländsk eller Thailändsk.
Bekräfta med,.
Tidszon
Tidszon och sommartid skall ställas in först. Därefter
bör du kontrollera datum och klockslag, om dessa
inställningar gjorts dessförinnan. För att ta reda på
vilken tidszon som gäller för dig kan du se efter i en
atlas eller i en uppslagsbok.
Inställningar
Med funktionen Tidszon kan du ställa in
den tidszon som gäller för dig enligt
Tidszon
GMT (Greenwich Meridian Time). Välj
rätt inställning för det ställe där du
befinner dig med knapparna+ eller-.
Sommartid
Denna inställning avser bara länder i vilka det införts
en officiell sommar-/vintertid (t.ex. Greenwich
Meridian Time / Brittisk sommartid).
Med denna funktion kan du ställa in
Sommartid på Till (under Sommartid)
Sommartid
och på Från (under Vintertid) genom att
använda
knapparna+eller- .
Eftersom denna inställning påverkar datum och
klockslag bör den göras först. Om du vid inställningen
Sommartid Till ställer in klockslaget på 12:00, ändras
den automatiskt till 13:00, så snart inställningen av
sommartiden satts till Från.
Ställ tid
Ställ tid
För inställning av klockslag, tryck på
respektive sifferknappar eller knapparna
+eller-för att ändra klockslaget
framåt eller bakåt i steg om en minut.
49
Språk
Med denna meny kan du välja displayspråk för
menytexterna. Håll knappen 0 nedtryckt i viloläge,
för att hämta upp denna meny.
funktioner är individuella inställningar kan dina
inställningar avvika från vad som listats nedan.
Varje tabellfält
hänför sig till de i menyn
Personligt sparade inställningarna (oberoende av om
inställningarna ändrats eller inte).
Profiler
Med denna meny har du åtkomst till ett antal
fördefinierade inställningar och du kan snabbt anpassa
din telefon till dina individuella behov, genom att olika
inställningar ändras samtidigt. Till exempel vid val av
inställningen Möte stängs din telefons ringsignal av,
vibrationsfunktionen aktiveras och tangenttonerna
desaktiveras (alla andra inställningar förblir
oförändrade). När mötet är slut väljer du inställningen
Personlig, för att återställa dina invanda inställningar.
Du kan också lägga en profilinställning på en
snabbknapp (när du då t.ex. håller knappen 3
nedtryckt, aktiverar du inställningarna för Möte, se
“Snabbknappar” sidan 40). Om du återigen håller
denna knapp nedtryckt desaktiveras funktionen och
dina Personliga inställningar aktiveras igen.
De inställningar som anges i kolumnen Personlig i
tabellen nedan är standardinställningar (förinställningar gjorda av tillverkaren). Eftersom samtliga
50
*
Personlig
Profiler
Strömspar
Vibrator
Till*
Från
Ringvolym
Medel* Medel
Tangenttoner
Till*
Kalenderalarm
Till*
Batterivarning
Till*
InformationsTill*
signal meddelande
Belysning
10 sek.* Från
Valfri knapp
Från*
Animeringar
Till*
Från
Ute
Möte
Hög
Till
Tyst
Från
* Personlig inställning
Om du har anslutit tillbehörskomponenter står de
inställningar till ditt förfogande, som anges i
nedanstående
tabell.
Vid
borttagning
av
tillbehörskomponenter övertar din telefon återigen
automatiskt inställningarna från profilen Personlig.
Inställningar
Tillbehör
Profiler
Headset
Vibrator
Ringvolym
Medel
Tangenttoner
Kalenderalarm
Batterivarning
Informationssignal meddelande
Belysning
Valfri knapp
Till
Animeringar
Inställningar
Cigaretttändare/
Nätdelsadapter
Från
Aktivera Bil
Från
Hög
Till
Till
51
9 • Meddelanden
SMS
Med funktionen Sända SMS i menyn
Meddelanden kan du:
Sända SMS
•
•
•
skicka ett standardtextmeddelande eller ett kort
individuellt meddelande till en mottagare,
ändra det senast sända meddelandet och skicka
det igen,
bifoga ett förprogrammerat ljud, en animering
eller en bild till ditt meddelande.
Ovanstående funktioner är inte tillgängliga i viloläge
när funktionen Snabbmeddelande är Till (se sidan 64). I
detta fall står endast funktionen Svara till förfogande.
Standardtextmeddelandena visas i en lista. Med
knapparna+ eller -kan du bläddra i listan: För
till exempel Kan du ringa tillbaka på detta nummer? kan
du välja ett redan förprogrammerat meddelande
inklusive ditt telefon-nummer, om detta sparats först
under funktionen Eget nummer (se sidan 32).
52
Sända SMS
Till ett namn ur listan
Till standardtelefonnumret, om det finns flera
nummer (telefonbok i telefonen) eller till det enda
numret (SIM-telefonbok ).
1.
2.
Tryck-, välj önskat nummer och tryck ,.
Välj Sända SMS och tryck ,, välj sedan
meddelandetyp och tryck, . Mata in en text,
lägg till en figur eller ett ljud och välj Sända nu
eller Spara (se nästa avsnitt).
Till önskat telefonnummer (endast namnlista i
telefon)
Tryck-, välj önskad post, tryck sedan, ,
välj Visa och tryck,.
2. Välj önskat telefonnummer och tryck,.
3. Utför steg 2 i föregående avsnitt.
Till en ny mottagare
Om du vill skicka ett meddelande till en mottagare vars
telefonnummer inte finns sparad i telefonboken
trycker du ,och väljer Meddelanden, SMS sedan
Sända SMS och Ny. Mata in mottagarens
telefonnummer och tryck,. Följ sedan
anvisningarna ovan för att skicka meddelandet.
Tillsammans med en bilaga
Med detta alternativ kan du bifoga ett ljud, en ikon
eller en animering till ditt meddelande och bekräfta
1.
Meddelanden
med, . Beroende på vilken typ av fil du vill lägga
till, väljer du Lägg till grafik, för att lägga till en bitmapbild eller en animering och/eller Lägg till ljud, för att
bifoga en melodi. Välj önskad undermeny, därefter en
av de erbjudna funktionerna i den visade listan och
bekräfta bilagorna med,.
Spara
Till dina SMS kan du lägga till max. 2 bilagor av olika
typ. Undantag för animeringar och bilder: Om du först
väljer en animering och sedan en bild, godtas bara
bilden och omvänt.
Med funktionen Läsa SMS i menyn
Meddelanden kan du kontrollera SMSlistan, som innehåller dina sparade och
mottagna
meddelanden,
som
dessförinnan sparats på SIM-kortet. Du har sedan olika
hanteringsalternativ till förfogande på din
mobiltelefon.
Mottagna meddelanden
- Mottagna och redan lästa meddelanden är
markerade med
. Mottagna och ännu ej lästa
meddelanden är markerade med en symbol i form
av ett stängt kuvert. Välj ett meddelande och tryck
,för att läsa det. När meddelandet visas kan du
hämta upp följande funktioner med knappen,.
- Svara för att svara avsändaren.
- Vidarebefordra för att skicka vidare det valda
meddelandet (välj mottagare i telefonboken, eller
mata in telefonnumret manuellt),
- Radera, för att radera det valda meddelandet,
- Spara nummer för att spara avsändarens telefonnummer när det bifogats meddelandet,
Vissa ikoner, animeringar och ljud är redan sparade i
din telefon och ingår i leveransen. Personliga bilder och
ljud, som du t.ex. tar emot via SMS eller e-post och
som du sparat i de respektive menyerna, visas
automatiskt i de "egna" undermenyerna (egna
melodier, egna animeringar osv.). Med alternativet
"Egen" kan du inte skicka copyright-skyddade filer
med SMS.
Sända nu
Med denna funktion kan du skicka det
senast inmatade meddelandet (för
Sända nu
inmatning av text och siffror, se “Texteller
sifferinmatningar”
sidan 18).
Bekräfta med, .
Meddelanden
Spara
Med denna funktion kan du spara det
aktuella meddelandet med den ev.
bifogade ikonen eller melodin. Bekräfta
med ,.
Läsa SMS
Läsa SMS
53
- Spara melodi för att spara en melodi som ev. bifogats
ett SMS,
- Spara grafik, om en eller flera figurer och/eller
animeringar
skickats
tillsammans
med
meddelandet,
- Extrahera Nr. överfört, om detta nummer står inom
citationstecken (flera nummer kan bifogas och
extraheras),
- Ring tillbaka för att ringa upp den som skickat
meddelandet (beroende på nätoperatören),
- Flytta till arkiv: Med denna funktion kan du spara
lästa meddelanden i din telefons minne. De sparade
meddelandena kan visas genom att du trycker,
och sedan väljer Meddelande, SMS-arkiv,
Sparade meddelanden
De meddelanden du skickat markeras med
när du
sparar i läget "Normal". När de sparas automatiskt
markeras de med en e-postlådesymbol (se sidan 55).
Välj önskat meddelande och tryck ,för att läsa det.
När meddelandet visas kan du med, hämta upp de
funktioner som beskrivs i det föregående avsnittet och
spara numren på dem som ringt upp.
Radera alla SMS
Med denna funktion kan du radera alla meddelanden,
både dem ur listan Läsa SMS (meddelanden på SIMkortet) och dem ur listan SMS-arkiv (meddelanden i
telefonen) i huvudmenyn Meddelanden.
Efter att ett meddelande placerats i arkivlistan raderas
detta automatiskt ur listan på lästa SMS.
SMS-inställningar
- Ändra SMS för att ändra ett meddelande i mappen
Visa eller SMS-arkiv och därefter skicka till en
mottagare (en bild eller ljud kan läggas till).
Om det meddelande som du vill ändra innehåller
bilagor (bild eller ljud), måste du först spara bilagorna
i Fotoalbumet eller som Egna melodier i listan på
ringsignaler. Lägg sedan återigen till bilagorna till ditt
meddelande (se sidan 52).
54
SMS-inställningar
Med denna meny kan du göra olika
inställningar för dina meddelanden med
de nedan beskrivna funktionerna.
SMS-central
För standardinställningen av din
meddelandecentral.
Om
din
meddelandecentrals
telefonnummer
SMS-central
inte sparats på ditt SIM-kort, måste du
mata in det.
Meddelanden
Signatur
Sändningsrapport
För att förse dina SMS-meddelanden
med en signatur. Standardmässigt består
Signatur
din signatur av ditt telefonnummer, som
läggs till i slutet av ett meddelande.
(Meddelandets
längd
reduceras
därigenom).
Signaturen kan Bearbetas, Ändras och Sparas.
Giltighetstid
Denna funktion är avtalsberoende.
Denna funktion är avtalsberoende.
För att ställa in hur lång tid dina
meddelanden skall sparas i meddelandeGiltighetstid
centralen innan de skickas. Denna
inställning är praktisk när mottagaren
tillfälligt inte går att nå och meddelandet därför inte
går att skicka.
Återuppringning (Svar SMSC)
Denna funktion är avtalsberoende.
Denna funktion kan slås Till eller Från. I
inställningen
Till
överförs
din
Återuppringning meddelandecentrals
nummer
tillsammans
med
meddelandet.
Mottagaren
kan
svara
gratis
via
din
meddelandecentral,
dvs.
kostnaderna
för
återuppringningen faktureras dig.
Meddelanden
Vid aktiverad funktion får du per SMS
uppgift om ditt meddelande kunnat
Sändningsrapport skickas eller ej. Denna funktion kan slås
Till eller Från.
Autospara SMS
För att slå Till eller Från det automatiska
sparandet av skickade meddelanden i
Autospara SMS
menyn SMS-arkiv.
SMS-arkiv
För att visa lästa och sparade
meddelanden. Med funktionen Radera
SMS-arkiv
alla kan alla arkiverade meddelanden
raderas på en gång. Du kan spara ett
meddelande genom att aktivera funktionen Autospara
SMS. (se ovan) eller välja ett mottaget meddelande.
Tryck sedan två gånger på,och välj Flytta till arkiv.
E-post
Om funktionen e-post inte finns i ditt telefonavtal
måste du beställa den (antingen via telefon eller via
persondator och internet). Från din nätoperatör och/
eller e-postleverantör får du sedan alla nödvändiga e-
55
postparametrar, som matas in på det sätt som beskrivs
nedan.
Om funktionen e-post redan är en del av ditt avtal
behöver du bara mata in inloggningsadressen,
lösenordet och din e-postadress. I många fall är
nätoperatören samtidigt också leverantör av eposttjänster.
1.
2.
Tryck ,, välj Meddelanden > e-post > e-postlåda 1 > Inställningar och tryck ,.
Välj Nätinställning och tryck på,.
Nät
Din telefon kan redan vara förinställd. I detta fall är
de flesta parametrarna redan förinställda och du
behöver inte ändra dem (undantag är: Login, Lösenord
och e-postadress. Dessa parametrar överlämnas till dig
personligen när avtalet tecknas.
Med denna meny kan du välja nät för
din anslutning till servern.
Vid valet GSM eller GPRS använder sig
Nät
din mobiltelefon uteslutande av GSMeller GPRS-nätet för e-postanslutning.
Vid valet GPRS först försöker din telefon först logga in
på GPRS-nätet när den skapar en e-postanslutning.
Om detta inte står till förfogande försöker den logga in
sig i GSM-nätet.
Beträffande inmatningen av text och siffror och sådana
specialtecken som @ och %, se teckentabellen på
sidan 19.
För alternativet GPRS först måste du både ha
konfigurerat GSM-inställningarna och GPRSinställningarna.
Inställningar
GPRS-parameter
Nätinställning
Med denna meny kan du konfigurera din telefon och
upprätta nätåtkomsten antingen via GSM eller GPRS,
för att därefter skapa en anslutning till den
internetserver som du skickar och hämtar e-post från.
Med denna meny kan du mata in eller
ändra nedanstående GPRS-parametrar,
GPRS-parameter som du får från din leverantör: APN,
Login och Lösenord. Alla parametrar skall
matas in exakt på det sätt som du fått dem från din
nätoperatör.
Samtliga nedan beskrivna funktioner är nätoperatörsoch/eller avtalsberoende.
56
De flesta felmeddelanden vid anslutningar beror på
felaktigt inställda parametrar: Informera dig hos din
Meddelanden
nätoperatör före första användningen, så att du får
alla nödvändiga GPRS-parametrar.
GSM-inställningar
Med denna meny kan du mata in eller
ändra nedanstående GSM-inställningar,
GSM-inställn. som du får från din nätoperatör:
Telefonnummer, Autobrytning, Login och
Lösenord. Mata in parametrarna så som du fått dem.
Telefonnummer: För inmatning av telefonnumret, som
du fått från din ISP (Internet Service Provider) och
som krävs för att skapa anslutningen. Tryck+
eller- för menyn:
- ISDN-nummer för inmatning av ett ISDN ISPnummer, ELLER
- Analogt nummer för inmatning av ett analogt
nummer, tryck sedan, .
Fråga din ISP vilken typ av telefonnummer som du
skall ställa in.
Autom. brytning: För att ange hur länge inaktiviteten
skall vara före brytning av en befintling anslutning.
Med+eller- kan du ställa in ett värde på mellan
3 och 10 minuter och bekräfta med, .
När det inte sker något utbyte med nätet (skapa
anslutning, skicka e-post, bryta anslutning) blir den
inställda tiden för inaktiviteten verksam och
anslutningen bryts automatiskt.
Meddelanden
Login och Lösenordet är dina personliga åtkomstparametrar, som du får när du tecknar avtalet. Mata in
parametrarna så som du fått dem.
Åtkomst till e-postservern
De menyer som beskrivs i detta avsnitt är
åtkomstinställningar, som din telefon behöver för att
skapa en anslutning till e-postservern hos din Internet
Service Provider (ISP). De flesta parametrarna får du
från din e-postleverantör. Mata in dem på det sätt du
fått dem.
1. Tryck, , välj Meddelanden > e-post > e-postlåda 1 > Inställningar och tryck ,.
2. Välj E-postserver och tryck på,. Följande fält
skall då fyllas i: POP3-adress, SMTP-adress, Login,
Lösenord och e-postadress.
• POP3-adress: För inmatning av POP3-serverns
IP- eller DNS-adress, som behövs för mottagning
av e-postmeddelanden.
• SMTP-adress: För inmatning av SMTP-serverns
IP- eller DNS-adress, som behövs för sändning av
e-postmeddelanden.
OBSERVERA!! Nätberoende! Fråga din nätoperatör
beträffande e-poståtkomst via GPRS, om din
telefonnätoperatör inte samtidigt är din leverantör, så
att du får rätt adress till SMTP-servern. Mata in
adressen i detta fält.
57
I många fall får du parametrarna för Login, Lösenord
och e-postadress när du tecknar avtalet. Mata in
parametrarna så som du fått dem.
Konto
Med denna meny kan du ge de tillgängliga epostkontona nya namn.
Ett e-postkonto kan förkonfigureras med operatörens
namn. I detta fall kan dess namn inte ändras.
Tryck, , välj Meddelanden > e-post > epostlåda 1 > Inställningar > Konto och tryck, .
2. Mata in namnet i det redigeringsfönster som visas
och tryck ,.
Avancerat
De menyer som beskrivs i detta avsnitt erbjuder
utvidgade inställningsmöjligheter, som för det mesta
redan är förinställda, så att du inte behöver göra några
fler ändringar.
1.
Fråga hos din ISP om fälten i denna meny saknar
inmatningar eller om du får problem med epoståtkomsten.
POP3-Port: För inmatning av POP3 portnumret, som
krävs för mottagningen av e-post.
SMTP-Port: För inmatning av SMTP portnumret, som
krävs för sändandet av e-post.
58
DNS-adress: För inmatning av DNS-adressen till det
önskade, externa datanätet.
SMTP-identifiering: För aktivering/desaktivering av
identifieringskontrollen med SMTP-servern.
I de flesta europeiska länderna skall denna funktion
vara satt till Från. Du kan INTE skicka någon e-post i
inställningen Till. Närmare information får du från
din provider.
Skriva och skicka e-post
Med menyn Skicka e-post kan du skicka
e-post till en eller flera mottagare
samtidigt och även bifoga en bilaga, t.ex.
en
JPEG-bild.
De
mottagna
meddelandena kan skickas vidare och bilagorna visas
med lämpligt program.
Till en eller flera mottagare
1. Tryck,, välj Meddelanden > e-post, sedan epostlåda 1 eller e-postlåda 2, beroende på vilken epostlåda du vill använda. Välj Skicka e-post och
tryck ,.
2. Välj med-funktionen Lägg till adress och
hämta upp listan med ,.
Skicka e-post
Om du hämtat upp telefonboken som finns sparad „på
SIM-kortet“ kan du inte välja ut några e-postadresser.
Det visas dock ett inmatningsfönster, där du kan mata
Meddelanden
in en e-postadress. Se “Telefonbok” sidan 30 för
ytterligare informationer om valet av telefonbok.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj ett nytt namn i listan och tryck, för att
infoga det i e-postlistan, eller tryck c, för att
avbryta och för att återgå till den föregående
undermenyn.
När du kommer tillbaka till listan Adressater,
trycker du,för att Ändra e-postadressen eller
för att Ta bort dem ur listan, eller välj Lägg till
adress, hämta upp telefonboken med,och
lägg till de nya namnen i e-postlistan.
Upprepa stegen 2 till 4 för att lägga till flera
mottagare.
Välj Godkänn lista och tryck på,. Skriv sedan
in ämnet för ditt e-postmeddelande (detta fält
kan också lämnas tomt) och tryck,.
I nästa fönster kan du mata in texten för ditt epostmeddelande (detta fält kan också lämnas
tomt). Tryck,för att skicka e-postmeddelandet.
Beträffande textinmatning, se “Text- eller
sifferinmatningar” sidan 18. Om du lämnar menyn
Skicka e-post innan du skickat e-postmeddelandet
raderas meddelandet utan att sparas dessförinnan.
Meddelanden
8.
9.
Välj Ändra e-post och tryck ,när du vill ändra
innehållet i din e-post. Du kommer tillbaka till
steg 2: Följ de uppgifter som beskrivs där för att
komplettera mottagarlistan och skicka epostmeddelandet.
Välj Sända nu och tryck, för att skicka epostmeddelandet. Din mobiltelefon loggar in sig
på internet-servern, skickar ditt e-postmeddelande till den mottagare som anges i epostlistan och kopplar sedan från anslutningen
igen.
Denna funktion kan avbrytas genom att knappen c
hålls nedtryckt. Din mobiltelefon avbryter
anslutningen till servern, lämnar e-postmenyn och
övergår till viloläge. Anslutningen kopplas också från
när du hämtar upp menyn Inställningar. I detta fall går
ditt e-postmeddelande förlorat.
Beroende på inställningarna för telefonfunktionen (se
“Samtal väntar” sidan 83) kan du också ta emot
telefonsamtal under tiden du är ansluten till epostservern. Om du tar emot samtalet kopplar din
telefon om till uppringningsrutan och stänger epostmenyn. Efter att du lagt på övergår telefonen till
viloläget.
59
Med ljud eller en bild
1. Upprepa de ovan beskrivna stegen 1 till 7. Välj
Lägg till ljud eller Lägg till grafik och tryck, .
2. I båda fallen visas en lista med filer i formaten
JPEG, BMP, GIF eller Midi som står till
förfogande. Välj önskad bild och/eller ljud och
tryck ,.
Endast en JPEG-fil kan bifogas. Om du lämnar
menyn Skicka e-post innan du skickat ditt epostmeddelande, raderas meddelandet (inklusive
bilagan) utan att det sparas.
3.
Anslutning till servern
Uppkoppling
1.
För e-postlådorna 1 och 2 står samma inställningsmöjligheter och alternativ till förfogande. Vid olika
konfigurering kan du skapa två olika e-poståtkomster
för din telefon.
2.
Välj Ändra e-post eller Sända nu och bekräfta
med, .
Ta emot och läsa e-post
E-postmeddelandena tas emot av en
server som du kan koppla in med din
mobiltelefon för att hämta dina e-postmeddelanden
(vissa
nätoperatörer
informerar via SMS om det finns ett nytt epostmeddelande till dig). Först laddar du ned
rubrikerna från servern, sedan hämtar du själva
meddelandena.
Tryck,, välj Meddelanden > e-post, sedan epostlåda 1 eller e-postlåda 2, beroende på vilken epostlåda du vill använda. Välj Öppna brevlåda och
tryck på, .
3.
Öppna brevlåda
4.
Din mobiltelefon loggar automatiskt in sig på epostservern och hämtar e-postens rubriker. Om
du inte fått någon e-post visas Listan tom på
displayen. I annat fall visas e-postrubrikerna i
form av en lista.
Det totala antalet mottagna meddelanden som
finns på servern visas på displayens överdel och
antalet sidor för visning av alla rubriker.
Din mobiltelefon hämtar fem e-postrubriker åt
gången. När Nästa (resp. Föregående) visas i slutet
av listan (resp. i början) finns fler e-postrubriker.
Välj en av de tillgängliga funktionerna och tryck
,, för att komma åt meddelandena.
Ett e-postmeddelande utan bilaga visas automatiskt i
detaljrutan.
60
Meddelanden
Rubrikinformationer
Välj en rubrik, tryck ,, välj Detaljerat och tryck
återigen, för att visa avsändarens adress, datumet,
klockslaget när meddelandet skickades, ämnet och
bilagans storlek (om sådan finns). Nedanstående
statussymboler kan visas på de enskilda ämnesraderna:
[Ingen
symbol]
Du kan hämta e-post.
E-postmeddelandet är för stort och kan
inte hämtas.
E-posten har markerats för radering (se
sidan 63).
Ladda ner e-post
Välj en av de hämtade rubrikerna och
tryck ,. Gå sedan till Hämta e-post
Hämta e-post och tryck, för att hämta e-postmeddelandet ifråga. Upprepa dessa steg
för att hämta respektive rubriks e-postmeddelande.
Med knappen, kan du också hämta karusellfunktionen e-postrubriker och välja Ladda e-post ur de
tillgängliga funktionerna. Om e-postmeddelandet är
för stort (över 50 KB) avvisas det och nedladdningen
avbryts.
Meddelanden
Hämta och spara bilagor
Om ett mottaget e-postmeddelande innehåller bilagor
(JPEG-bild, textfil eller ytterligare ett epostmeddelande) är det markerat med en speciell
symbol:
Innehåller e-postrubrikens detaljer (datum och
klockslag, avsändarens e-postadress osv.).
Med,kan du visa dessa detaljer.
E-postmeddelandets egentliga text kan visas
som bilaga. Tryck, för att läsa texten. I detta
fall står inga utvidgade funktioner till
förfogande: Texten kan bara läsas, men inte
sparas eller vidarebefordras.
E-postmeddelandet innehåller en textfil som
bilaga (endast text i formatet ".txt"). Tryck
,för att läsa texten. Inte heller i detta fall
står några utvidgade funktioner till förfogande.
Den applikation som krävs för att öppna
bilagan finns inte på din telefon eller så är epostmeddelandet för stort och kan inte laddas
ned.
61
Det mottagna e-postmeddelandet innehåller
ytterligare ett e-postmeddelande som bilaga
(upp till fem e-postmeddelanden kan kopplas
till varandra). För bifogade e-postmeddelanden
finns inga utvidgade funktioner till förfogande:
Du kan läsa dem, men inte spara eller
vidarebefordra dem.
E-postmeddelandet innehåller en bild i
formatet JPEG, BMP eller GIF som bilaga. Välj
den bifogade bilden i listan och tryck två gånger
på, för att spara det i din mobiltelefon (vid
behov kan du ge bilden ett nytt namn).
Bilden måste först sparas innan den kan visas med
menyn Fotoalbum. För närmare information, se
“Fotoalbum” sidan 75. Om det inte finns tillräckligt
med minnesutrymme för att spara den nya bilden,
måste du radera andra poster (namn, händelse eller
bild) för att frigöra plats att spara den nya bilden.
Din mobiltelefon tar inte emot alltför stora bilder eller
bilder i fel format. För att uppnå bästa möjliga resultat,
gör du på följande sätt när du tagit emot en bild via epost på din mobiltelefon:
• Spara den mottagna bilden i formatet JPEG,
BMP eller GIF.
• Bildfilens storlek bör inte överskrida 50 KB.
62
•
Den optimala storleken uppgår till 128 x 128
pixlar, för att säkerställa en optimal visning. Vi
rekommenderar
att
du
använder
ett
standarmässigt bildbearbetningsprogram för att
skapa önskad bildstorlek.
• Filnamn får vara maximalt 10 tecken. Därutöver
kan du lägga till ett filnamnstillägg, t.ex. "jpg".
Lägga till e-postadress i telefonboken
För att kunna lägga till en e-postadress måste mobiltelefonens integrerade telefonbok vara inställd. Denna
menyfunktion visas INTE när SIM-kortets telefonbok
aktiverats.
Du kan lägga till avsändarens epostadress i din telefonbok, även om du
Spara avsändare ännu inte laddat ned det egentliga epostmeddelandet (det räcker att du
hämtar rubriken för att komma åt e-postadressen).
1. Välj en e-postrubrik. Hämta sedan karusellfunktionen med, .
2. Välj Spara avsändare och tryck på, . Välj
sedan:
• <ny> för att föra in ett nytt namn. Mata först
in efternamnet lägg sedan till den tillhörande
e-postadressen eller
• ett namn i listan och tryck, för att
komplettera denna med e-postadressen. Om
Meddelanden
det redan finns en e-postadress uppmanas du
att bekräfta ersättandet med knappen,.
Radera e-postmeddelanden
1. Välj det e-postmeddelande som skall raderas och
hämta upp funktionen med, .
2. Välj Radera, bekräfta med,och markera
e-postmeddelandet som skall raderas. En liten
symbol möjliggör visningen av en lista på den/de
ämnesrad/er som hör till e-postmeddelandet/ena,
som du vill radera.
För att ta bort markeringen av det e-postmeddelande
som skall raderas, väljer du denna funktion på nytt.
3.
När du lämnar menyn e-post uppmanas du att
bekräfta raderingen av den/de valda positionen/
-erna hos e-postservern. Bekräfta med ,eller
avbryt proceduren med c (i detta fall förblir
de markerade e-postmeddelandena i listan och är
inte längre markerade för radering).
Besvara ett e-postmeddelande
1. Välj rubriken för det e-postmeddelande som du
vill besvara. Hämta upp menyfunktionerna
med ,. Välj sedan Svara och tryck,.
2. Den avsändares adress som går att ändra (se “Till
en eller flera mottagare” sidan 58), infogas
automatiskt i listan på Adressater. Välj Godkänn
lista och tryck på, .
Meddelanden
3.
Ett nytt fönster visas med Re: (Reply) framför det
mottagna meddelandets ämne för "Reply". Tryck
på, .
4. Mata in e-postmeddelandets text. Tryck sedan
,för att sända: Välj Sända nu och tryck,för
att skicka svaret.
Vidarebefordra ett e-postmeddelande
För att du skall kunna vidarebefordra ett epostmeddelande till en annan mottagare, måste du
först ladda ned det (se “Ladda ner e-post” sidan 61).
Hämta upp funktionen Vidarebefordra och utför de
ovan
beskrivna
stegen.
Se
“Besvara
ett
e-postmeddelande”.
I båda funktionerna (besvara eller vidarebefordra epost) bryts anslutningen till servern när tiden nåtts för
Inaktivitet, inställd med menyn Autom. brytning (se
“Nät” sidan 56). När e-postmeddelandet skickas görs
en ny uppkoppling till denna server.
Mobilradiomeddelanden
Funktionen Meddelandetjänst är nätberoende.
Mobilradiomeddelanden
Du kan antingen Aktivera eller
Desaktivera mottagningen av SMSmobilradiomeddelanden, som regelbundet skickas till alla avtalspartner via
nätet.
63
Mottagning
Mottagning
Med denna funktion kan mottagningen
av allmänna mobilradiomeddelanden
slås Till eller Från. I inställningen Till
måste du också bestämma en eller flera
kanaler, såsom beskrivs nedan.
Kanaler
(SMS) automatiskt i viloläge.
Bläddra nedåt för att läsa meddelandet. Tryck två
gånger på, för att läsa meddelandet: Den första
gången för att öppna ändringsfönstret och den andra
gången för att skicka meddelandet. Telefonen återgår
sedan till viloläget.
Med denna funktion kan du ställa in
typen av meddelanden som du vill ta
Kanaler
emot. För att ställa in en ny
meddelandetyp, väljer du <Ny>, anger
den kod som du fått från din nätoperatör och, om så
önskas, ger du koden ett namn. Om du väljer en
meddelandetyp som redan finns i listan kan du ändra
eller radera den. Du kan maximalt spara 15 olika
meddelandetyper i listan. Koderna för respektive
meddelandetyper får du från din nätoperatör.
Distriktskoder
Med denna funktion kan du ställa in den
meddelandetyp som du hela tiden vill
visa i viloläget. För denna speciella
Distriktskod
överföring måste meddelandetypen
definieras både i menyn Distriktskod och i menyn
Kanaler.
Om du får ytterligare ett SMS medan du läser ett SMS
trycker du på c för att stänga det första
meddelandet eller för att svara. Därefter visar din
mobiltelefon det andra meddelandet.
Snabbmeddelande
Skapa MMS
Funktionen Snabbmeddelande kan slås Till eller Från. I
inställningen Till visas samtliga mottagna meddelanden
Välja mottagare
1. Tryck på m i viloläge.
64
MMS
Med din mobiltelefon kan du skicka och
ta emot MMS (Multi Media Messages).
MMS
Dessa meddelanden kan innehålla texter,
bilder, ljud och musikmixer, som du
skapat med BeDJ eller memon som du spelat in.
Ett multimedia-meddelande kan bestå av en sida
(inklusive text, ljud och bild) eller av flera sidor: Då
spelas meddelandet upp som en animerad show,
oberoende av om du skickar till en e-postadress eller till
en annan mobiltelefon.
Meddelanden
2.
3.
Välj Nytt MMS och tryck, .
Välj ett namn i listan och tryck på,för att
infoga det i meddelandelistan, ELLER
välj <Ny> och mata in telefonnummer eller epostadressen till mottagaren för meddelandet.
Tryck sedan på,.
För att komma åt e-postadressen skall telefonboken "i
telefonen" vara aktiverad. Se “Telefonbok” sidan 30
för ytterligare informationer om telefonboksurvalet.
4.
5.
Om du bara vill skicka meddelandet till denna
mottagare väljer du Godkänn lista och trycker
,.
Om du vill skicka meddelandet till flera
mottagare väljer du Lägg till namn, tryck ,för
att återigen komma åt telefonboken och för att
lägga till ytterligare namn i meddelandelistan
(upp till 20 namn).
Du kan mata in så många mottagare du vill. Välj
sedan Godkänn lista och tryck,.
Du kan välja en av de förberedda mottagarna. Tryck
på knappen, för att Bearbeta e-postadressen eller
telefonnumret eller för att Ta bort dem ur listan.
Utforma meddelande
1. På displayens vänstra sida har du 5 symboler till
ditt förfogande med vilka du kan lägga till en Bild,
Meddelanden
2.
Text eller Ljud, Sända meddelandet eller hämta
upp menyn Alternativ. Med+ eller-kan du
aktivera föregående eller nästa symbol.
Med,hämtar du upp listan Fotoalbum, väljer
en bild och trycker ,för att infoga den i ditt
MMS. Första fönstret för ditt meddelande visas. I
det visas den valda bilden, som vid behov kan
storleksanpassas för att säkerställa en optimal
visning på displayen.
Trots att det vid skapandet av ett MMS i
bildförhandsvisningen används (B)105 x (H)55
pixlar, kan du skicka bilder med en maximal storlek på
(B)640 x (H)640 pixlar, och den maximala storleken
på ett MMS (skickat eller mottagit) är 50 KB.
Observera! Ju större bildformatet är, desto längre tid
tar överföringen. Copyright-skyddade bilder får inte
skickas. Välj Ingen om du inte vill bifoga några bilder.
3.
4.
Symbolen Text väljs då automatiskt: Tryck,
för att öppna textinmatningsfönstret. Skriv din
text (se “Text- eller sifferinmatningar” sidan 18
för detaljerad information).
Sedan väljs symbolen Ljud: Med ,hämtar du
upp listan Ljudalbum, väljer ett ljud och trycker
,för att infoga det i ditt MMS.
Som ljud kan du använda någon av filerna som finns
sparade i ljudalbumet eller så kan du använda ett
65
memo som du själv spelar in när du skapar ditt MMS:
Välj då <Inspelningar>, sedan <Ny> och följ
anvisningarna på displayen. Ett förprogrammerat
röstmemo kan inte bifogas.
Symbolerna för de komponenter du redan bifogat (bild
eller ljud) ändrar färg så att du kan se att de bifogats.
Ta bort bild
Tryck, för att skicka meddelandet, eller tryck
-för att komma åt alternativen.
Nästa bild
Föregående
bild
För att gå till föregående eller nästa
sida.
Bild tid
För att ändra inställningen av
Bildtiden, som du ställt in i menyn
Inställningar > Prog.inställningar (se
sidan 71), och för att ställa in
intervallet mellan varje bild.
Spara MMS
utkast
För att spara ditt meddelande som
utkast. Du kan då bearbeta,
komplettera och skicka det senare.
MMS-utkast sparas i menyn MMS >
Utkast (se “Administrera mapp”
sidan 69).
5.
Om du lämnar MMS-menyn före inmatningen av
meddelandet
avslutats,
sparas
meddelandet
automatiskt i menyn Utkast (se nedan).
Hämta upp alternativ
Med -kan du aktivera fönstret Alternativ. Tryck
sedan,. Följande alternativ är tillgängliga:
Lägga till bild För att skapa en ny sida och för att
bifoga din animerade show.
Du kan också trycka>om den sista
sidan redan är aktiverad av
meddelandet du håller på att skapar.
Så snart du skapat flera sidor kan du
bläddra mellan dem med <eller
>.
66
För att radera den valda sidan.
Detta alternativ är bara tillgängligt
om meddelandet består av mer än en
bild.
Meddelanden som sparas som utkast
skall ha ett ämne.
Meddelanden
Spara som mall För att spara ditt meddelande som
mall. Du kan då använda det som
utgångspunkt för andra MMS (t.ex.
födelsedagsgratulationer). MMS som
sparats som mallar listas i menyn MMS
> Mallar (se följande avsnitt
“Administrera mapp”).
Tidigare MMS För att få en förhandsvy av den
animerade showen, från den första till
den sista sidan, inklusive ljud och
bilder.
Lägga till
ärende
För att bearbeta och ändra eller mata
in ditt meddelandes ämne.
Vid bläddring i listorna visar speciella symboler typen
av valda meddelanden (lästa MMS, sändrapport, mall
osv.). Speciell information ang. meddelandet
(avsändare, mottagare, ärende) rullar automatiskt
horisontellt så snart du valt meddelandet.
Skicka meddelande
Såsom redan sagts kan du antingen:
• skicka meddelandet direkt efter färdigställandet:
Välj Sända MMS och tryck på,.
• Meddelandet Sparas som utkast och görs klart och
skickas först senare: För att skicka väljer du
Meddelanden
meddelandet i menyn Utkast, välj Sända MMS och
tryck, . Omedelbart efter sändandet tas MMS
bort ur utkastlistan.
Om sändningen av ett utkast misslyckas placeras
meddelandet i menyn Utkorg och markeras som "Ej
skickat".
Välja meddelande i menyn Utkorg och skicka det:
Välj i menyn det meddelande du vill skicka. Välj
Skicka MMS och tryck ,. Så snart ditt MMS
skickats markeras det i listan som avsänt.
För de båda senaste punkterna måste meddelandet
väljas från motsvarande mapp. Generellt för alla
punkter skall du välja Skicka MMS väljas och ,: En
kontrollbalk informerar dig om sändningsförloppet.
Med c kan du avbryta sändningsförloppet.
•
Ta emot MMS
Ladda ned och spela upp ett MMS
Vid mottagandet av ett MMS visas ett informationsmeddelande på displayen.
1. Om
du
aktiverat
det
Automatiska
mottagningsläget
(se
sidan 70)
hämtas
meddelandet automatiskt och sparas i Inkorgen.
Välj meddelandet i Inkorgs-listan och tryck>
för att spela upp.
2. När det Manuella läget är aktiverat:
67
• Tryck c för att återgå till viloläget och för
att spara meddelandet i Inkorgen, ELLER
• Tryck på, för att visa detaljerna kring
meddelandet. Välj sedan Ladda ned MMS och
tryck, för att hämta det egentliga
meddelandet. Precis som vid sändningen kan
du följa nedladdningen med en kontrollbalk.
Meddelandet är inte det egentliga MMS:et, utan ett
informationsfönster, där detaljer om avsändare,
datum och klockslag för mottagandet, ämnet osv.
anges. RADERA ALDRIG MEDDELANDEN
INNAN DU HÄMTAT DEM. Då kommer du inte åt
dem längre.
Både i det automatiska och i det manuella
mottagningsläget får du ett meddelande när storleken
på den bifogade filen till MMS:et är större än vad din
telefons minne klarar. Radera i detta fall data (bilder,
ljud osv.), som du inte längre behöver för att frigöra
minnesutrymme. Se “Minnesstatus” sidan 76.
•
3.
68
Om avsändaren till meddelandet begärt en Läsa
rapport uppmanas du via ett meddelande att
trycka på knappen, för att skicka bekräftelsen.
Om du inte vill bekräfta mottagandet trycker du
på c.
Så snart MMS:et laddats ned kan du välja det i
Inkorgs-listan och trycka >för uppspelning.
Med< eller>kan du skifta från det automatiska
till det manuella uppspelningsläget: I manuellt läge
tryck< eller> för att visa föregående eller nästa
sida.
Hämta och spara bilaga
När du öppnar ett MMS, såsom beskrivet i föregående
avsnitt, kan du trycka på knappen, för att komma
åt följande Spel alternativ:
Spela
Koppla om till automatiskt läge:
meddelande
MMS:et spelas då upp som en
löpande animerad show.
Nästa (eller
Bläddra till nästa eller föregående
föregående)
sida. Vid visning av MMS:et i
bild
manuellt läge kan du också aktivera
<eller>.
Denna funktion är inte tillgänglig
när du valt den sista (eller första)
sidan.
Backa
Bifoga bild
Bifoga ljud
Spola tillbaka MMS:et till första
sidan.
Avskilj den aktuella sidans bild och
spara i Fotoalbum.
Avskilj den aktuella sidans ljud och
spara i Ljudalbum.
Meddelanden
Administrera mapp
I MMS-menyn har du 4 olika mappar för att
administrera dina meddelanden. Den standardmässiga
(aktiva) mappen är den som du valt senast. Om du vill
ställa in en annan mapp, trycker du c för att gå
tillbaka till MMS-huvudmenyn och väljer önskad
mapp:
Inkorg
För
att
lista
Meddelandena,
Sändrapporterna och Läsa rapporterna,
Lästa och Olästa MMS.
- Du
kan
Läsa
eller
Radera
meddelandena.
- Du kan Spela, Vidarebefordra eller Svara
ett MMS. Detaljer kan visas eller
Raderas.
Meddelandena raderas automatiskt så
snart du tagit emot det fullständiga
MMS:et. Meddelandet får under INGA
OMSTÄNDIGHETER raderas innan
MMS:et hämtats. Då är meddelandet
definitivt förlorat.
Utkorg
För att lista Skickade eller skapade men
ännu Inte skickade MMS (t.ex. om du
avbrutit sändningen med knappen c).
- Detta meddelandes Detaljer kan du
Öppna, Radera eller Visa.
Meddelanden
- Utöver detta kan funktionen Sända
MMS användas för ett ännu ej skickat
MMS och du kan Vidarebefordra ett
redan skickat MMS.
Mallar
Lista på meddelanden som sparats såsom
mallar efter att det skapats.
Mallar kan du Spela, Bearbeta och Radera.
Utkast
Lista på meddelanden som du sparat som
utkast eller som automatiskt sparats som
utkast, eftersom du lämnat MMS-menyn
utan att skicka eller spara meddelandet.
Utkast kan du Spela, Ändra, Sända eller
Radera.
Redan sparade meddelanden kan bara skickas från
mapparna Utkast eller Utkorg. Raderad information
kan INTE återskapas (varken ett meddelande eller en
rapport).
Med
c kan du avbryta
raderingsförloppet.
Inställningar
Din telefon kan vara förinställd för omedelbar
användning av de erbjudna tjänsterna. I annat fall
behöver du från din nätoperatör de åtkomstparametrar som anges i detta avsnitt. Ange parametrarna korrekt.
69
Hos vissa nätoperatörer kan åtkomstparametrarna
ställas in via telefonen. Fråga din nätoperatör.
Nätoperatörskonto
Med denna funktion kan du välja en av de dataprofiler
du förinställt (för utförlig information om
konfigureringen och ändringen av dataprofiler se
“Parametrar” sidan 47). Denna profil och respektive
parameterinställningar används då för anslutningen.
Nät
Med denna meny kan du välja nät för uppkopplingen.
GSM
Din mobiltelefon använder endast
GSM-nätet för anslutningar.
GPRS
Din mobiltelefon använder endast
GPRS-nätet för anslutningar.
GPRS först
Din telefon försöker först ansluta sig
till GPRS-nätet och väljer därefter
GSM-nätet om GPRS-nätet inte är
tillgängligt.
Vid val av inställningen GPRS först måste både GSMoch GPRS-parametrarna ställas in (se “Parametrar”
sidan 47).
MMS Center
För inmatning eller ändring av MMS-adressen till
servern där telefonen loggas in.
70
Gateway-adress
För inmatning eller ändring av IP-adress till Server
Gateway.
Gateway-port
För inmatning eller ändring av portnummer till Server
Gateway.
Du behöver exakta uppgifter från din nätoperatör för
inställning av de tre ovan nämnda punkterna. Mata in
parametrarna så som du fått dem.
Programmeringsinställningar
Mottagningsläge
Automatiskt
(Standardmodus)
Varje mottaget nytt MMS hämtas
automatiskt från servern och sparas i
Inkorgen. Du behöver inte skapa någon
anslutning.
Välj
det
mottagna
meddelandet i Inkorgen och tryck> .
För roaming (utomlands) desaktiveras
detta läge automatiskt.
manuellt
Meddelandena sparas på servern tills du
skapar en manuell anslutning och hämtar
dem:
1. Öppna Inkorgen med,.
2. Välj önskat meddelande och tryck
,.
Meddelanden
3.
4.
5.
Markera Läsa och tryck, .
När Detaljer visas kan du skapa en
anslutning med,och börja ladda
ned meddelandet.
När din telefon tagit emot
meddelandet, trycker du, , väljer
Spela meddelande och trycker,.
Sändrapport
Denna funktion kan slås Till eller Från. I aktiv funktion
informeras du (per SMS) om dina MMS tagits emot
eller avvisats. I leveransrapporten syns avsändare,
datum och mottagningstid, ämnet och leveransstatus
för MMS.
Läsa rapport
Denna funktion kan slås Till eller Från. I aktiv funktion
informeras du (per SMS) om status föt ett sänt SMS
ändrats, t.ex. om det lästs eller raderats oläst.
Meddelanden
Autospara
Denna funktion kan slås Till eller Från. I aktiv funktion
sparas sända meddelanden automatiskt via menyn
Utkorg. De sparade meddelandena visas då i mappen
Utkorg .
Giltighetstid
Med denna funktion kan du ställa in hur länge dina
meddelanden skall sparas på servern. Möjliga
inställningar: 1 timme till max 1 vecka. Denna funktion
är en fördel om mottagaren inte är ansluten till nätet
och därmed inte omedelbart kan ta emot ditt
meddelande.
Bild tid
Inställning av intervallet mellan de enstaka sidorna i
ditt MMS. Möjliga inställningar: 1 sek till 60 sek.
71
10 • Infraröd
Din mobiltelefon är utrustad med infraröd teknologi
(även kallad IrDA). Därmed kan du kommunicera
trådlöst med andra IrDA-utrustade apparater (t.ex.
annan mobiltelefon, PC eller PDA, skrivare osv.). I
stället för att skicka ett meddelande kan du använda
IrDA för att snabbt överföra ett just sammanmixat ljud
till dina vänners mobiltelefon eller för att ta emot
bilder från deras PDA.
Copyright-skyddade datafiler får ej skickas.
Kontrollera att alternativet Infraröd är aktivt vid
anslutning till en PC.
Apparaternas placering
Före datautbyte (sändning eller mottagning) med
andra apparater måste din mobiltelefon placeras och
riktas in korrekt. Kontrollera att respektive IrDAportar är riktade mot varandra och att avståndet mellan
apparaterna inte överstiger 50 cm (se bild). Kontrollera
även att IrDA-strålarna inte påverkas.
72
Dataöverföring
Dataval
Data som skall sändas måste först väljas ut innan de
kan skickas med IrDA via din mobiltelefon: För varje
kategori finns en undermeny för åtkomst av
funktionen Sända. Tryck ,för att överföra ditt
dataurval till den andra apparaten.
Överförbara
Telefonmenyer
data
för dataurval
Bilder (BMP,
Multimedia > Fotoalbum
GIF, JPEG)
Ljud (MIDIMultimedia > Ljudalbum
filer och
(eller direkt från BeDJ, när musik mixas,
ringsignaler)
(se “Musik och mixning” sidan 25).
Infraröd
Överförbara
data
Namn
Händelser
Telefonmenyer
för dataurval
Telefonbok > Visa namnlista
(eller tryck på-i viloläge).
Nytta & Nöje > Organiser > Händelser
Överföra valda data
När din telefon identifierat en annan IrDA-kompatibel
apparat överförs dina data automatiskt. På displayen
informeras du om hur överföringen fortskrider.
Om din telefon identifierar flera IrDA-kompatibla
apparater visas en lista på displayen där du kan välja
önskad apparat. Tryck,för att bekräfta och skicka
valda data.
Sändningen avbryts om:
- telefonen inte kan hitta någon annan apparat och
tidsövervakningen gått ut innan data kunde sändas,
- infraröd-förbindelsen brutits,
- du trycker på c och avbryter proceduren.
Ta emot data
Aktivera IrDA
Infraröd
Infraröd
Tryck, för datamottagning, välj
Infraröd > Ta emot och tryck,. Nu är
din
mobiltelefon
klar
för
datamottagning och väntar på att den andra IrDAapparaten sänder data. Liksom vid sändning visar
displayen hur överföringen fortskrider.
Mottagningen avbryts om:
- telefonen inte är ansluten till en annan apparat och
tidsövervakningen gått ut innan data kunde sändas,
- infraröd-förbindelsen brutits,
- storleken på den skickade datafilen är för stor för att
kunna hanteras av din telefon,
- du trycker på c och avbryter proceduren.
Spara inkommande data
När du tar emot data från en annan IrDA-apparat har
du olika möjligheter:
Tryck c
och avbryt proceduren: Om du bekräftar valet med
,övergår telefonen till viloläge utan att data sparas.
Tryck,
för att komma åt menyn Alternativ där följande
funktioner står till förfogande:
Spara
Sparar data i respektive meny (namnposter i telefonbok, händelser i kalender
osv.) och går sedan tillbaka till viloläge.
För namn-poster öppnas fönstret <Ny>
där den nya posten kan sparas.
73
Datafilerna har standardnamn, men du
kan alltid namnge filerna enligt eget
önskemål (i menyn Multimedia > Ljud
kan du t ex ändra namn på en sparad
ringsignal).
Visar detaljer av mottagna data: Med
c bläddrar du tillbaka i displayen.
Visa
Data måste sparas innan de kan ändras.
När du tar emot en bild visas den i
displaystorlek.
När du tar emot ett Ljud spelas det upp
en gång. Tryck på c eller ,om du
vill avsluta uppspelningen eller använd
sidknapparna uppåt eller nedåt för att
ändra ljudstyrka.
Använda telefonen som modem
Du kan också använda din telefon i
anslutning till en PC eller en PDA, för
att t.ex. surfa på internet eller för att skicka
faxmeddelanden.
För att du skall kunna använda IrDA i full omfattning
(skicka och ta emot SMS, e-post och fax, ladda ner
bilder och MIDI-ljud till din telefon, synkronisera
telefonboken, GPRSWizard osv.) bör du installera
programmet „Datakommunikation“ på din dator.
Detta program finns på den CD-ROM som
levererades tillsammans med din telefon.
Det program som levereras på CD-skivan är inte
kompatibelt med Apple® Macintosh®-datorer.
Programmet stödjer Windows® 98 SE, ME, 2000 och
XP.
Det finns speciella programmoduler för Lotus Notes,
Lotus Organiser och Microsoft Outlook som anpassar
din Philips mobiltelefon med dessa applikationer: Se
respektive bruksanvisning angående installation och
konfigurering.
Data
74
Infraröd
11 • Multimedia
Fotoalbum
Observera att JPEG-bilder måste ha tillåten storlek och
rätt format för att kunna sparas och visas ordentligt på
din mobiltelefon. Ingående information om detta finns
i kapitlet “Hämta och spara bilagor” sidan 61.
Med denna meny kan du hantera
bilderna som sparats i din telefon.
Fotoalbum
Öppnar du någon av de tillgängliga
undermenyerna visas de lagrade bilderna
såsom textlista. För åtkomst av den grafiska displayen
väljer du en bild i listan och trycker> .
Med+eller- väljer du nästa eller föregående bild
eller trycker<för att återgå till textlistan. Tryck,
för att komma till följande optioner:
Ändra namn För att Ändra namn: tryck, , mata in
namnet och tryck ,.
Radera
För att Radera den valda bilden.
Skicka med
För att skicka den valda bilden med
MMS (se “MMS” sidan 64 för
MMS
detaljer).
Skicka med IR Skicka den valda bilden med infraröd
till en annan IrDA (se “Infraröd”
sidan 72 för detaljer).
Multimedia
Skicka med
e-post
Ställa in Som
Bakgrund
Skicka den valda bilden med e-post (se
“E-post” sidan 55 för detaljer).
För att ställa in den valda bilden som
Bakgrund (denna option måste ställas
in på Till i Inställningar > Display, se
sidan 40).
Bilder i mappen Standardbilder kan inte raderas. Nya
bilder sparas i Egna bilder. Om det inte finns tillräckligt
med plats för att spara en ny bild måste du radera
några andra bilder för att frigöra minne.
Ljudalbum
Med denna meny hanterar och lyssnar
du på ljuden som är lagrade i din mobilLjudalbum
telefon. Öppnar du någon av de
tillgängliga undermenyerna visas de
lagrade
ljuden
såsom
textlista.
Med + eller - bläddrar du till nästa eller
föregående sound. Vänta några sekunder tills ljudet
spelas upp. Välj ett ljud och tryck, för att komma
till följande optioner:
Ändra namn För att Ändra namn: tryck, , mata in
namnet och tryck ,.
Radera
För att Radera det valda ljudet.
Skicka med
För att skicka det valda ljudet med
MMS
MMS (se “MMS” sidan 64 för
detaljer).
75
Skicka med IR För att skicka det valda ljudet med
infraröd till en annan IrDA (se
“Infraröd” sidan 72 för detaljer).
Skicka med
För att skicka det valda ljudet med ee-post
post (se “E-post” sidan 55 för detaljer).
Ställa in
För att ställa in det valda ljudet som
Ringsignal
aktuell ringsignal.
Ställa in
För att ställa in det valda ljudet som
Meddelande- Meddel.signal (denna option måste
signal
ställas in på Till i Inställningar > Ljud, se
sidan 38).
Copyright-skyddade ljud kan inte skickas. Melodierna
i mappen Standardmelodier kan inte raderas.
Demoläge
Tryck på,, för att starta Demofilmen.
Demoläge
Minnesstatus
76
Din mobiltelefon levereras med ett stort antal ljud och
bilder. Du kan bara radera ljud och bilder i mapparna
Egna bilder och Egna melodier för att t.ex. frigöra minne
för egna ljud och bilder.
Med ,kan du kontrollera minnesstatus. Displayen
visar ledig minneskapacitet i procent och telefonens
totala kapacitet i KB. Tryck igen på,så visas en
detaljerad lista över krav på minnesplats per
användningsområde.
Om "Listan full" visas när du vill spara nya data, eller
när du behöver skaffa mer fri minneskapacitet, måste
du radera gamla data så att mer plats skapas.
Röstmemo
Om du kopplar in telefonen utan ett isatt SIM-kort är
denna meny tillgänglig på första menynivån.
Minnesstatus
mellan olika funktioner: bild- och ljudalbum,
inspelade memos och röstkommandon för
röststyrning, i telefonen sparade meddelanden, telefonbok- och kalendernoteringar, spel, osv.
Med denna meny kan du i procent se
den fria minneskapaciteten i din telefon.
Telefonens minnesområde delas upp
Med denna meny kan du göra en
ljudupptagning på max. 1 minut. Du
kan spela in 20 olika ljudsekvenser,
beroende på hur mycket minne som
finns tillgängligt i din telefon.
Tryck, och välj Multimedia > Röstmemo och tryck
sedan återigen på,. Välj <Ny> för att spela in ett
Röstmemo
Multimedia
nytt ljud. Följ anvisningarna på displayen och tryck
,så snart ljudet spelats in. Du kan sedan Radera
filen eller Ändra namnet.
Memon kan sedan användas som alarm, ringsignaler
etc. Röstmeddelanden och FM-radioinspelningar som
sparats kan inte skickas med MMS.
BeDJ
BeDJ
Kamera
Kamera
Multimedia
Med denna meny kan du starta BeDJ:
Tryck, (se “Musik och mixning”
sidan 25 för detaljer).
Med denna meny kan man aktivera
kamera: Tryck , (se “Fotografera”
sidan 20 för detaljer).
77
12 • Nytta & Nöje
Euro-omräknare
-> Euro
Euro ->
Med menyn -> Euro kan du räkna om ett
belopp till euro. Mata in beloppet och
tryck,.
Med menyn <- Euro kan du räkna om ett
euro-belopp till en annan valuta. Mata in
beloppet och tryck,.
Den valuta som omräkningen baseras på beror på
vilket land du tecknat ditt avtal i. Euro-omräknaren
är avtalsmässigt tillgänglig endast i de länder i vilka
valutan euro införts.
Räknare
Denna meny ger dig följande funktioner:
Räknare
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Resultat
78
Tryck på knappen* .
Tryck två gånger på knappen*.
Tryck tre gånger på knappen* .
Tryck fyra gånger på knappen
*.
Tryck på knappen# .
Mata in siffrorna med sifferknapparna. Beräkningarna
baseras på två decimaler efter komma och avrundas vid
behov. Med knappen c kan du radera siffrorna. Ett
komma sätter du genom att hålla knappen0
nedtryckt och med ett långt tryck på c återgår du
till viloläge.
Väckarklocka
Med denna meny kan du ställa in
väckarklockan. Tryck, och välj Nytta
Väckarklocka & Nöje > Väckarklocka. Med+ eller
-kan
du
sedan
aktivera
väckarklockan. Mata in klockslaget och tryck på, .
Välj sedan:
- En gång: Aktiverar larmet den angivna dagen och
vid det inställda klockslaget,
- Dagligen: Aktiverar larmet varje dag och vid det
inställda klockslaget,
- Varje vardag: Aktiverar larmet endast vardagar vid
det inställda klockslaget.
Välj sedan önskat larm: Summern, en inspelad melodi
eller ett röstmemo (ljudet spelas bara upp en gång).
Välj vid behov en fil i listan och bekräfta ditt val
med, .
Larmet är också aktivt när telefonen är avstängd och/
eller ringsignalen är satt till Från (se sidan 38). Tryck
på valfri knapp för att stänga av larmet.
Nytta & Nöje
Kalender
5.
Skriva in en ny händelse
Använd<eller> för att aktivera funktionen
Upprepa händel. för denna händelsepost, tryck
sedan,.
Händelserna listas efter datum och tid. I
händelselistan kan du
- hålla c tryckt och återgå till viloläge,
- upprepa stegen 2 till 5 om du vill föra in
ytterligare händelser.
Med denna meny kan du föra in och
spara nya händelser i din kalender.
Kalender
Händelserna kan vara Möten, Semester
eller Att göra. När kalender-alarmet är
aktiverat (se sidan 39) påminns du med en larmton
om en aktuell händelse.
1. Välj Kalender > Händelser > <Ny> och tryck, .
2. Välj typ av händelse (Semester, Möte, Att göra)
och tryck ,.
3. Mata in datum och tid för händelsens början och
slut och tryck, . Skriv sedan in händelserkommentaren (t.ex. "Möte med Harry J") och
tryck ,.
4. Med menyn Påminnelse påminns du vid angiven
tid med en larmton om dina händelser. Ställ in
Påminn. på önskad tid med knapparna<eller
>, tryck sedan,.
6.
Denna meny kan bara användas för händelser i
kategorin Möte och Att göra. Observera att kalenderalarmets utlösning beror på hur klockan ställts in. Vid
ett byte av tidszon sker därför en automatisk
uppdatering (se “Tid/datum” sidan 48).
Ändra en händelse
Nytta & Nöje
Kalendern och de övriga funktionerna (telefonbok,
fotoalbum,
röstmemo
osv.)
delar
samma
minnesområde. Det innebär att de påverkar varandra:
Ju fler sparade händelser, desto färre sparade poster i
telefonboken eller sparade röstmemon och bilder och
vice versa. Max antal sparade poster för händelser och
namn uppgår till 299.
När "Listan full" visas måste du ta bort en händelse
eller ett namn för att skapa plats för en ny post.
Kontrollera ännu tillgängligt minnesutrymme genom
att trycka på,och välja Multimedia > Minnesstatus.
Ändra en händelse
Ändra
Vid inmatning av en ny händelse är inte
alla inmatningsfält tillgängliga. Detta
för att göra proceduren snabbare. Om du
79
vill ändra en händelsepost står samtliga alternativ till
förfogande.
1.
2.
För att ändra en händelse väljer du önskad post
och trycker,.
Så snart din telefon visar detaljerna för den valda
händelsen trycker du, . Välj Ändra och tryck
sedan,.
Om du ändrar en upprepad händelse ändras också
automatiskt samtliga upprepade sekvenser. Bekräfta i
detta fall med, .
3.
Du kan ändra samtliga uppgifter på det ovan
beskrivna sättet.
Radera en händelse
Radera en enstaka händelse
Välj den önskade händelsen och tryck två gånger på
,. Välj sedan Radera och bekräfta med,.
Radera upprepad händelse
•
•
80
genom att välja en förfluten händelse: Välj den
förflutna handelsesekvensen och tryck ,. När
händelsens data visas trycker du, , väljer sedan
Radera och bekräftar med,: Endast förflutna
sekvenser av den valda händelsen tas bort.
genom att välj en framtida händelse: Välj en
framtida händelsesekvens och tryck, . När
händelsens data visas trycker du, , väljer sedan
Radera och bekräftar med,: Därmed tas
samtliga sekvenser av den valda händelsen bort.
Radera förflutna händelser
Du kan också radera förflutna händelser
på kalendermenyns första nivå att välja
Radera gamla Radera gamla. Ange första datum
(förflutet eller framtida) från och med
vilket alla tidigare händelser skall raderas, tryck två
gånger på,så raderas alla händelser före detta
datum.
Om du vill radera alla händelser som finns bokade i
kalendern anger du ett datum långt fram i tiden (t.ex.
31/12/2010). Därmed säkerställer du att alla
händelser före detta datum tas bort.
Visa händelser
Funktionerna Dagsöversikt, Vecko översikt och
Månadsövers visar i respektive format alla sparade
händelser i kalendern. För att visa händelserna i önskat
format gör du följande:
1. Välj önskat format och tryck, .
2. När önskat format kommit upp på displayen kan
du med<eller> visa föregående eller nästa
dag, vecka eller månad.
Nytta & Nöje
Tryck, för att visa listan på motsvarande
händelser eller för att skapa en ny.
Tidszon
Trots att tidszonbyten är oundvikliga för
dig som ofta reser långa sträckor bör du
Tidszon
tänka på att telefonens kalenderfunktioner då påverkas. Larmfunktionen för
dina händelseposter aktualiseras automatiskt i enlighet
med den klocktid displayen visar (se “Tid/datum”
sidan 48).
3.
Med denna meny kommer du åt ett spel
där en tegelmur skall raseras med en boll
Brickspel
och ett slagträ.
När du förstört alla tegelstenar på en
spelnivå kommer du till nästa nivå. Använd följande
knappar för att spela:
4 och 6
* och #
Brickspel
Denna meny kan vara beroende på det avtal som
tecknats. Därför kan både den visade ikonen och
menyinnehållet avvika från nedanstående uppgifter.
Nytta & Nöje
0
Positionera slagträ åt vänster eller
höger.
För att slå bollen åt vänster eller höger.
Tryck en av dessa knappar för att starta
spelet.
För att stoppa spelet: Paustiden är
begränsad till 2 minuter, därefter
övergår displayen till viloläget och
spelet är förlorat.
81
13 • Telefonfunktioner
Samtalsinställningar
Samtalsinställningar
Med denna meny kan du ställa in alla
samtalsfunktioner
(vidarekoppling,
samtal väntar osv.).
Vidarekoppla
Med denna funktion kan du
vidarekoppla
inkommande samtal
Vidarekoppla
antingen till din e-postlåda eller till ett
telefonnummer (oberoende av om detta
nummer är sparat i din Telefonbok eller inte) och
tilldela följande alternativ: Dataöverföring, Samtal och
Fax.
Innan du aktiverar denna funktion måste du mata in
dina röstbrevlådors telefonnummer (se “Brevlådor”
sidan 82). Denna funktion är avtalsberoende och
annorlunda än funktionen vidarekoppling, som skall
användas vid en eller flera aktiva anslutningar.
Ovillkorligt
I inställningen "Ovillkorligt" vidarekopplas samtliga
ankommande samtal.
82
Varning! Om du har aktiverat funktionen
"Ovillkorligt" når dig inga samtal förran funktionen
gjorts inaktiv igen.
Villkorligt
Med denna funktion kan du fastställa villkor för
vidarekopplingen av inkommande samtal. Tre
alternativ står till förfogande: Vid Om inget svar (när du
inte tar emot samtalet), vid Om oanträffbar (när nätet
inte står till förfogande) eller vid Om upptaget (när din
telefon är upptagen och ditt avtal inte innehåller
funktionen Samtal väntar, eller om du inte aktiverat
funktionen Samtal väntar). Varje alternativ kan ställas
in separat.
Efter att du valt antingen Villkorligt vidarekoppling eller
Ovillkorligt kan du bestämma om du vill vidarekoppla
inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett
annat telefonnummer, eller om du vill avsluta
vidarekopplingen.
Statuskontroll
Med denna funktion kan du kontrollera
vidarekopplingens status.
Statuskontroll
Brevlådor
Brevlådor
Med denna meny kan du mata in din
röstbrevlådas nummer (om dessa inte
sparats på ditt SIM-kort).
Telefonfunktioner
Ibland måste två nummer matas in: Ett för att lyssna
på meddelanden och ett för vidarekopplingen.
Kontakta din nätoperatör för att få mer information.
Automatisk återuppringning
För Till- eller Frånkoppling av den
automatiska återuppringningen. Med
aktiverad automatisk nummerrepetition
och upptagen linje ringer din telefon det
aktuella numret tills en anslutning
upprättats eller maximalt antal upprepningar uppnåtts
(max 10). För varje repetitionsförsök hör du en pipton.
När anslutningen lyckats avger din telefon en speciell
pipton.
Automatisk
återuppringning
Tidsintervallet mellan
repetitionerna förlängs
uppringningsförsök.
Vid aktiverad funktion kan du ta emot
samtal genom att trycka på en valfri
knapp, med undantag för knappen ),
med vilken du avvisar samtal.
Samtal väntar
Samtal väntar
Funktionen Aktivera eller Desaktivera
Samtal väntar kan du tilldela följande
Med GSM
alternativ: Alla samtal, Samtal, Fax och
Dataöverföring.
När funktionen samtal väntar är aktiv hör du en pipton
om någon försöker nå dig under pågående samtal. Med
funktionen Status kan du kontrollera om funktionen
Samtal väntar är aktiv eller inaktiv för GSManslutningar.
Funktionen Samtal väntar är avtalsberoende. Fråga
din nätoperatör.
Med GPRS
de enskilda nummerautomatiskt efter varje
Svarstangent
Svarstangent
Med GSM
Med GPRS
Du kan Aktivera eller Desaktivera
funktionen
Samtal
väntar
för
inkommande telefonsamtal under en
pågående GPRS-anslutning.
Nummerpresentation
Nummerpresentation
Du kan ställa in Visa nummer eller Visa ej
nummer. Funktionen Status visar om
nummerpresentationen är aktiv eller
inaktiv.
Funktionen Samtal väntar hanteras
olika, beroende på hur nätet är inställt
(GSM eller GPRS).
Telefonfunktioner
83
Samtalsrapport
Med denna meny får du en lista på alla
samtal (inkommande och utgående)
Samtalsrapport inklusive återuppringningsförsök samt
tilläggsinformation om de enskilda
samtal. Samtalen (in, ut, missade) visas i kronologisk
ordning. Den senaste uppringningen står överst på
listan. Finns inga poster i Samtalsrapporten visar
displayen Lista tom.
Samtalsrapport
Tryck på,i huvudkarusellen, välj
sedan Samtalsinfo > Samt. rapport > Samt.
Samtalsrapport rapport, för att visa samtalslistan. Med
pilarna+ och- kan du bläddra i
listan. Tryck återigen på,för att visa datum,
klockslag, telefonnummer och de enskilda valda
samtalens status för att kontrollera om det rör sig om
ett utgående eller ingående samtal. Med, kommer
du åt en karusellmeny från vilken du kan Ring
respektive samtalspartner, eller aktivera funktionen
Ring handsfree, Sända SMS till denne, Radera det valda
samtalet eller Spara tillhörande telefonnummer.
84
Återställ
Återställ
Tryck, , välj Samtalsinfo > Samt.
rapport och sedan Återställ. Tryck två
gånger på,för att utföra Återställ.
Din telefon sparar de senaste 30 numren i Samtalslistan.
Det senaste numret står överst. Du kan ringa upp
samtliga införda nummer direkt. Öppna Samtalslistan i
viloläge med+. Om något av de angivna numren
redan står i din Telefonbok visas tillhörande namn.
Med+eller- kan du markera ett nummer för
nummerrepetitionen. Tryck sedan (. Med )
avslutar du samtalet.
Samtalstid
Samtalstid
Med denna meny kan du övervaka
kostnaderna för dina samtal och den tid
de tar.
GSM-räknare
Med denna meny kan du öppna nedan
beskrivna funktioner.
GSM-räknare
GSM samtalsräknare registrerar inte WAPförbindelser. De flesta av nedanstånde funktioner är
avtalsberoende.
Telefonfunktioner
Total samtalstid
Välj denna funktion och tryck på,
för att Visa eller Återställ den tiden för
Total
Utgående och Inkommande samtal.
samtalstid
Visa
Återställ
Kontrollerar saldo (jämförelse med
inställd limit).
Info sista samtal
Denna funktion är avtalsberoende.
Med denna funktion kan du visa tid och/
eller kostnad för det senaste samtalet.
Info sista
samtal
Visa saldo
Kostnadsbegränsning av
Info efter samtal
Denna funktion är avtalsberoende.
För att aktivera eller desaktivera den
systematiska visningen av tiden och/eller
Info efter
kostnaderna för de enskilda samtalen
samtal
efter att du lagt på.
Totalkostnad
Denna funktion är avtalsberoende.
Totalkostnad
För att visa totalkostnaderna och för
nollställning av räknaren. Denna
funktion kan vara skyddad med PINeller PIN2-koden.
Telefonfunktioner
Visar kostnaderna enligt gällande
prislista.
Nollställer den aktuella totalkostnaden. PIN2-kod krävs.
Ange kostnadsbegränsning
Kostnader
Raderar
kostnadsbegränsningen.
Denna funktion kan vara skyddad av
PIN- eller PIN2-koden (avtalsberoende).
För inmatning av den kostnadsbegränsning som används i menyn
Visa saldo.
För inställning eller ändring av
kostnaderna per enhet. Mata först in
valutan (max. 3 tecken) och sedan
kostnaderna per enhet.
GPRS-räknare
Denna funktion är avtals- och nätberoende
GPRS-räknare
Med denna funktion kan du hämta upp
en av de nedan beskrivna funktionerna.
85
Senaste GPRS räknare
För att visa den senaste telefonsessionen
eller omfattningen på dataöverföringen
GPRS räknare
(t.ex. efter en WAP-anslutning via
GPRS).
Senaste GPRS PC räkn.
För att visa den senaste sessionen
(anslutning) eller omfattningen på PCGPRS PC räkn. dataöverföringen.
86
Kostnadsindikeringen på din mobiltelefon kan avvika
från uppgifterna på nätoperatörens faktura. Därför
bör du betrakta samtalsräknarens uppgifter på
displayen såsom en ej bindande information. Den kan
INTE användas som beräkningsunderlag för dina
verkliga avgifter.
Telefonfunktioner
14 • WAP
Din telefon stödjer användningen av
WAP (Wireless Application Protocol).
WAP
Med den integrerade WAP-sökaren har
du tillgång till din nätoperatörs olika
informationstjänster, t.ex. nyheter, sport, väder,
flygtidtabeller etc.
Din mobiltelefon stöder endast användningen av
WAP-funktioner om dessa ingår i ditt avtal. Om din
telefon redan är förinställd behöver du inte ändra de
inställningar som anges i detta kapitel.
Hos vissa nätoperatörer kan WAP-parametrarna
fjärrinställas. Kontakta din nätoperatör för mer
information.
WAP
Detta är WAP-läsarens huvudmeny. Med denna meny
kan du ställa in alla WAP-parametrar, komma åt din
nätoperatörs hemsida, definiera bokmärken för direkta
och snabba förbindelser, osv.
Starta WAP-session
1.
För att starta en WAP-session håller du knappen
@ nedtryckt.
WAP
Du kan också hämta upp funktionen Operatörstjänster
> WAP > Hemsida och trycka, .
2.
3.
4.
5.
Din mobiltelefon kopplas till nätet enligt de
Parametrar du definierat i menyn Inställningar >
Nät (se sidan 47).
Webbläsaren startas och unter kopplingen till
nätoperatörens hemsida visas en animation.
Med+eller- kan du navigera mellan
online-sidorna. Tryck på , för att välja
markerad rubrik.
Tryck på c för att återvända till föregående
sida.
Avsluta WAP-session
Håll knappen @ nedtryckt när du vill avsluta WAPsessionen, ELLER välj Alternativ > Avsluta och bekräfta
med, .
Hemsida
Hemsidan är länken till den första WAP-sida du når när
du startar WAP från viloläge. I de flesta fall är detta
alternativ redan förinställt i menyn WAP-tjänster såsom
direkt förbindelse till din nätoperatörs WAP-hemsida.
Du kan ändra inställningen av standardhemsidan
genom inmatning av namn och URL-adress till en
annan hemsida som då ersätter den aktuella hemsidan
(se “Spara som hemsida” sidan 91).
87
Bokmärken
Ange adress
Med denna meny kan du spara adresserna till dina
WAP-favoritsidor, ge dem nya namn om du vill och
snabbt komma åt listan.
Med denna menyn kan du ange adressen till en WAPsajt som du sedan kan koppla upp till direkt. Du väljer
då bara adressen och trycker på, . Detta möjliggör
en snabb tillgång till WAP-adresserna utan att du
sparar dem som bokmärken.
1. Tryck,och mata in den önskade hemsidans
URL-adress.
2. Tryck,för att skapa en anslutning.
Detta kan du även göra medan du navigerar: Öppna
Alternativ med @ och välj Bokmärken. Med detta
tillvägagångssätt övertas automatiskt uppgifterna om
namn och URL-fält från den sida du just besöker.
Lägga till bokmärken
1. Välj WAP > Bokmärken > Lägg till bokmärke och
tryck ,.
2. Mata in det nya namnet: Ett bearbetningsfönster
visas automatiskt.
3. Tryck på,, för att spara det inmatade namnet.
4. Med-kan du aktivera adressfältet. Mata sedan
in WAP-adressen på samma sätt.
Hantera bokmärken
Med denna meny kan du Radera eller Ändra sparade
bokmärken, dvs. du kan ändra deras namn och/eller
adress. Båda funktioner skall bekräftas med,.
Använda bokmärken
Om du vill hämta upp en WAP-sida som du sparat
som bokmärke väljer du sidan i listan och
trycker ,för att skapa anslutningen.
88
Alla adresser som du matat in i denna meny och öppnat
minst en gång sparas i en lista: Välj en av adresserna
och tryck på,för att hämta sidan igen utan att
behöva mata in hela adressen.
Inställningar
Ändra hemsida
För att ändra Hemsidans namn och adress:
1. Tryck,och mata in det nya namnet. Ett
ändringsfönster visas automatiskt.
2. Tryck på,, för att spara det inmatade namnet.
3. Vid återkomsten till menyn Ändra hemsida går du
med- till adressfältet och går tillväga på
samma sätt för att ändra adressen.
Välja profil
Med denna meny kan du välja tillgängliga profiler och
ställa in parametrarna för de olika profilerna: Välj
WAP
önskad profil med +eller-, tryck sedan<
eller> för att aktivera/desaktivera profilen och
bekräfta med ,.
Alla nedan beskrivna parametrar gäller för den valda
profilen. Du kan ge dem nya namn för bättre
åtskillnad.
Proxyadress
För inmatning av Proxy Gateway-adressen, som skall
användas för WAP-anslutningar med den valda
profilen. Tryck,, mata in önskad adress och
bekräfta med ,.
Anslutning
För inmating av en punkt ".", hålls knappen
tryckt.
Välja anslutning
Proxyport
För val av någon av de dataprofiler du definierat i
Inställningar > Parametrar (utförlig information på
sidan 47).
Välj önskad kopplingsinställning i listan och bekräfta
med, .
Nät
För val av nät för koppling till den valda profilen.
GSM eller GPRS: Din mobiltelefon använder endast
GSM- eller GPRS-näten för WAP-kopplingar.
GPRS först: Din telefon försöker först ansluta sig till
GPRS-nätet och väljer därefter GSM-nätet om GPRSnätet inte är tillgängligt.
Vid val av denna funktion måste både GSM- och
GPRS-parametrarna vara inställda. Se sidan 47 för
utförlig information.
WAP
0
För inmatning av Proxy-portnumret, om det krävs ett
annat nummer för din Proxy-port. Tryck ,, mata in
önskat nummer och bekräfta med ,.
Inställningen Aldrig snabbar upp nedladdningen av de
sidor du besöker.
Säkerhet
Certifikater
Hämta upp denna meny och tryck på, för att visa
listan på installerade säkerhetscertifikat. Välj en
position i listan och tryck, för att visa detaljer eller
radera.
Sessionsinfo
Visar detaljer om den aktuella WAP-sessionen:
säkerhetstyp, klass osv. Bläddra tillbaka sidvis med
c.
89
Aktuel certifikat
Visar det aktuellt gällande säkerhetscertifikatet.
Bläddra tillbaka sidvis med c.
Byt namn på profil
Med denna meny kan du byta namn på den aktuella
profilen: Mata in det nya namnet (ett redigeringsfönster öppnas automatiskt), tryck sedan, för att
spara namnet.
Bläddraralternativ
Med denna meny kan du aktivera/desaktivera
nedladdningen av bilder som åtföljer WAP-sidorna.
Välj Aldrig eller Alltid och bekräfta med, .
Minne
Med denna meny kan du radera den minnesdel i din
telefon där de sidor sparats som besökts under en
WAP-session. Välj Töm minne och bekräfta med, .
Push-inkorg
Med denna meny kan du visa och hantera de infomeddelanden som automatiskt skickats till dig från
nätet och/eller din nätoperatör.
1. Efter att ett info-meddelande annonserats trycker
du, för att visa meddelandet.
2. Annars väljer du Operat.tjänster > WAP > Pushinkorg och trycker, för att öppna meddelandelistan.
90
Meddelanden med hög prioritet har utöver symbolerna
läst/ej läst försetts med ett utropstecken.
3.
4.
5.
6.
Bläddra med+ eller-i listan och välj önskat
meddelande. Tryck sedan,för att visa det.
Om det ingår en WAP-adress i meddelandet (eller
en URL), trycker du, för att hämta upp
respektive WAP-sida.
För att radera ett meddelande väljer du Pushinkorg > Hantera meddelanden och tryck,.
Välj meddelandet som skall raderas och bekräfta
med, .
Alternativ
Tryck på @ medan du navigerar så kommer du åt
nedanstående alternativ.
Identiska funktioner som behövs både för menyerna
WAP och Alternativ har beskrivits i föregående avsnitt.
Hemsida
Ger dig direkt åtkomst av hemsidan till den WAP-sajt
du just bläddrar i.
Åter till
För att komma tillbaka till den tidigare besökta sidan.
Minst 2 sidor skall ha besökts för att detta alternativ
skall stå till förfogande.
WAP
Skicka vidare
1.
Bläddra framåt till nästa besökta sida (t.ex. när du
dessförinnan tryckt Åter till).
2.
Uppdatera
Ladda ned den aktuella sidan på nytt från servern.
Spara som hemsida
Med denna meny kan du spara den aktuella WAPsidan som standardhemsida.
1. Välj Spara som hemsida och tryck på,. Den
besökta sidans URL-adress visas automatiskt i
fältet Adress.
2. Mata in ett namn för denna hemsida och tryck
och tryck ,.
3. Tillbaka i menyn WAP syns hemsidans namn
överst i listan. Tryck i viloläge på @ för direkt
koppling till denna sida.
Spara som...
Med denna meny kan du spara de bilder som är lagrade
på den WAP-sida du just besöker.
WAP
3.
Under navigeringen kan du bläddra med+
eller- för att välja en bild.
Så snart bilder markerats hämtar du med @
upp menyn Alternativ. Välj Spara som... och tryck
på, .
Vid behov kan du ge bilden ett nytt namn. Tryck
på, för att spara den i Fotoalbum.
Avsluta
För att avsluta en WAP-session: Tryck ,för att
bekräfta och avsluta WAP.
Inkommande samtal
Om du får ett samtal under en pågående WAPanslutning:
1. Om du vill ta emot samtalet stängs WAPapplikationen och den aktuella WAP-sessionen
avslutas. Så snart du lagt på återgår telefonen till
den senast besökta WAP-sidan. Det finns dock
ingen anslutning mer till WAP.
2. Om du avvisar samtalet kopplas telefonen till
förhandsvisningen.
91
15 • Operatörstjänster
De flesta funktionerna i menyn Operatörstjänster
(t.ex. tjänstenummer, Service +) beror på avtals- och
nätoperatör: Din mobiltelefon stöder dessa funktioner
endast om de innefattas av avtalet. Nedanstående
menyer är därmed inte generellt tillgängliga. Närmare
information on funktionernas tillgänglighet och
tillhörande avgifter får du från din nätoperatör.
Vissa tjänster måste beställas per telefon eller SMS.
Kostnaderna debiteras dig.
GSM-styrkommandon
Din telefon stöder användningen av standardmässiga
GSM styrkommandon, som matas in via
tangentbordet och som vidarebefordras till nätet. Du
har därmed åtkomst till ytterligare funktioner, som
finns i nätet.
• Exempel 1
Tryck * 4 3 #, sedan (, för att
aktivera funktionen Samtal väntar.
• Exempel 2
Tryck * # 3 1 #, sedan (, för att
kontrollera att ditt mobilnummer överfördes.
92
• Exempel 3
Tryck * 6 1 #, sedan (, för att
aktivera "vidarekoppling vid ej svar".
• Exempel 4
Tryck * 6 2 #, sedan (, för att
aktivera funktionen "vidarekoppling vid oanträffbar".
Närmare information om GSM-styrkommandon får
du från din nätoperatör.
DTMF-signaler
Vissa telefonfunktioner (t.ex. tömning av en
telefonsvarare,
personsökarfunktion)
kräver
överföringen av DTMF-signaler (Dual Tone
MultiFrequency), även kallat "tonval". Dessa signaler
krävs för överföringen
av
lösenord och
återuppringningsnummer och som ledsystem.
Under en telefonanslutning kan du när som helst
överföra DTMF-signaler, genom att du trycker på
någon av knapparna 0 till 9 , * och # .
Du kan också infoga en DTMF-sekvens innan du slår
ett telefonnummer (eller innan du sparar ett
telefonnummer i Telefonboken). Mellan DTMFsekvensen och telefonnumret skall det matas in ett
paustecken.
Operatörstjänster
Paus- och väntetecken
Ett paus- eller väntetecken skapar du genom att hålla
knappen#nedtryckt. Displayen visar w för ett
väntetecken och p för ett paustecken. Det första
inmatade paustecknet tolkas alltid som ett väntetecken
av din telefon. Vid uppringning av ett telefonnummer,
som innehåller väntetecken slår din telefon den första
delen (telefonnumret) och väntar tills anslutningen
kopplats innan de resterande siffrorna överförs som
DTMF-signaler. Varje ytterligare paustecken är ett
reguljärt paustecken och leder till en paus på 2,5
sekunder.
Exempel: Fjärrtömning av din
telefonsvarare
Om du t.ex. vill lyssna på alla meddelanden (t.ex. kod
3) på din telefonsvarare (t.ex. lösenord 8421) med t.ex.
telefonnummer
12345678
måste
du
slå
12345678w8421p3.
Din telefon ringer upp 12345678 och väntar tills
kopplingen skett. Efter kopplingen överför din telefon
8421 (lösenordet), en paus på 2,5 sek och därefter de
återstående siffrorna. Om en uppringningspaus på 2,5
sek i vissa fall inte räcker kan du lägga in flera
paustecken i rad och så förlänga pausen.
Operatörstjänster
Ringa upp ytterligare ett nummer
Under ett samtal eller medan din samtalspartner väntar
kan du ringa ett ytterligare nummer. Du kan då skifta
mellan två olika samtalspartner (byta samtal). (De
samtalskostnader som visas på displayen beror på de
lokala tarifferna.)
1. Mata in ett telefonnummer under ett pågående
samtal och tryck (. Det första samtalet
parkeras och telefonnumret visas nedtill på
displayen. Det andra telefonnumret slås.
2. För att kunna skifta fram och tillbaka mellan de
båda samtalen trycker du ,. Välj sedan Byt
samtal. Vid varje samtalsskifte parkeras det aktiva
samtalet och det parkerade samtalet aktiveras.
3. Tryck på ) för att avsluta det aktiva samtalet.
Den aktiva anslutningen avslutas och det
parkerade samtalet fortsätter att vara parkerat.
4. För att avsluta det parkerade samtalet, skiftar du
om till detta samtal med Byt samtal och trycker
sedan ).
Anmärkningar:
Du kan mata in det andra telefonnumret med
sifferknapparna på följande sätt:
- med telefonboken, genom att trycka-och sedan
välja samtalspartnerns namn.
93
- med samtalslistan, genom att trycka på knappen+
och sedan välja önskat telefonnummer.
Ta emot ett andra samtal
Medan du talar i telefon kan du ta emot ett andra
samtal (endast om du beställt denna funktion). Om en
andra uppringande part vill tala med dig avger din
telefon en samtal väntar-ton och displayen visas Samtal
väntar.
För att du skall kunna ta emot ett andra samtal måste
du:
- ha beställt denna funktion,
- stängt av funktionen "vidarekoppling av samtal" (se
sidan 82),
- aktiverat funktionen samtal väntar (se sidan 83).
När du får ett andra samtal, trycker du på, . Du kan
sedan:
• Ta emot det andra samtalet: Det första samtalet
parkeras och det andra är aktivt. För att kunna
skifta fram och tillbaka mellan de båda samtalen
(mäkla) trycker du, . Välj sedan Byt samtal.
Vid varje samtalsskifte parkeras det aktiva
samtalet och det parkerade samtalet aktiveras. För
att kunna ta med den andra samtalspartnern i en
konferens trycker du, och väljer Konferens.
94
•
•
Avvisa det andra samtalet.
Avsluta det aktiva samtalet. Då ringer det andra
samtalet.
Anmärkningar:
- För att ta emot det inkommande samtalet trycker du
(. För att avvisa det trycker du ).
- Om du har aktiverat funktionen "Vidarekoppling
vid upptaget" (se “Vidarekoppla” sidan 82), får du
inga samtal under pågående samtal, eftersom
vidarekopplingen vid upptaget är aktiv.
Ta emot ett tredje samtal
Avtalsberoende
Medan du talar i telefon och ett andra samtal är
parkerat kan du ta emot ett tredje samtal. Du hör
samtal väntar-tonen. Du kan antingen avsluta ett av de
båda befintliga samtalen för att ta emot det tredje
samtalet eller skapa en konferens med alla tre
samtalspartner (se nästa avsnitt). Byte av samtal är
begränsat till två samtidiga samtal (ett aktivt och ett
parkerat samtal).
Konferenskoppling
Avtalsberoende
Operatörstjänster
Du kan skapa en konferens genom att
ringa upp flera telefonnummer i följd
Konferens
eller genom att integrera flera existerande
samtal. Maximalt fem samtalspartner
kan delta i en konferens. Med knappen ) avslutar
du konferenskopplingen. Samtliga anslutningar
avslutas då samtidigt.
När du vill ringa flera utgående samtal börjar du med
att ringa upp den första konferensdeltagaren. När
första samtalet kopplats slår du numret till nästa
deltagare enligt beskrivningen i avsnittet “Ringa upp
ytterligare ett nummer”. Så snart anslutningen skapats
till den andra samtalsdeltagaren, trycker du,och
väljer Konferens. Upprepa ovanstående steg tills du fått
anslutningar med de fem konferensdeltagarna.
Om du blir uppringd under ett konferenssamtal med
mindre än fem deltagare kan du ta emot detta samtal
med knappen, . Tryck återigen, och välj sedan
Konferens för att ta med denna nya samtalspartner i
konferensen. Om du under ett konferenssamtal med
Operatörstjänster
fem deltagare får ytterligare ett samtal, kan du ta emot
detta samtal, men inte föra in det i konferensen.
Under en konferenskoppling trycker du på,för att
hämta upp alternativet Konferensmedl.. För att koppla
bort en deltagare ur konferensen väljer du Ta bort part
och bekräfta med,, eller välj Privat samtal om du
vill föra ett privat samtal med endast denna
samtalspartner (de andra konferensdeltagarna
parkeras).
Manuell vidarekoppling
Avtalsberoende
Du kan vidarekoppla både ett aktivt och ett parkerat
samtal. Så snart vidarekopplingen etablerats avslutas
din anslutning. Under pågående samtal trycker
du, , välj Överföring och bekräfta med, .
Denna funktion skiljer sig från den automatiska
vidarekopplingen, som sker innan samtalet tas emot (se
sidan 82).
95
Säkerhetsanvisningar
Radiovågor
Din mobiltelefon är en radiosändare och
mottagare med lågspänning. När den
används sänder den ut och tar emot
radiovågor. Radiovågorna transporterar din
röst eller datasignaler till en telefoncentral, som finns
ansluten till telefonnätet. Nätet övervakar din telefons
överföringseffekt.
• Din telefon överför/tar emot radiovågor på
frekvensområdet GSM (900 /1800MHZ).
• GSM-nätet styr överföringseffekten (0,01 till 2
watt).
• Din telefon uppfyller samtliga relevanta
säkerhetsstandarder.
• CE-märket på din telefon attesterar att Europadirektiven för elektromagnetisk tålighet (direktiv
89/336/EG) och för lågspänning (direktiv 73/23/
EG) uppfyllts.
Du är själv ansvarig för din GSM-telefon. För att
varken du eller andra eller din telefon skall drabbas av
skador, ber vi dig noga läsa igenom nedanstående
säkerhetsanvisningar och följa dessa. Informera också
samtliga övriga användare av telefonen. För att skydda
din telefon mot tillgrepp från obehöriga bör du
observera följande:
96
Förvara din telefon på ett säkert ställe och
utom räckhåll för små barn.
Skriv inte upp PIN-koden, utan lär dig den
utantill.
Om du inte använder telefonen under en längre tid bör
du stänga av den och ta ut batteriet.
Efter att du köpt telefonen bör du ändra PIN-koden i
menyn Säkerhet och aktivera skyddsfunktionerna.
Din mobiltelefon uppfyller alla lagstadgade
föreskrifter och säkerhetsstandards. Det kan
dock inträffa störningar genom interaktion
med andra elektroniska apparater. När du
använder din mobiltelefon, både hemma och borta,
skall du alltid följa de lokala föreskrifterna och
bestämmelserna. Speciellt i fordon och flygplan gäller
stränga
föreskrifter
för
användningen
av
mobiltelefoner.
Den senaste tiden har det i massmedia uttryckts oro
över möjliga hälsorisker vid användning av
mobiltelefoner. Forskningens ståndpunkt på området
radiovågs- och GSM-teknologi har därför kontrollerats
på nytt och man har upprättat ytterligare säkerhetsstandards för att garantera skyddet mot radiovågselektrisk strålning. Din mobiltelefon uppfyller
samtliga
fastlagda
säkerhetsstandards
samt
riktlinjerna för utrustning och telekommunikationsapparater 1999/5/EG.
Säkerhetsanvisningar
Stäng alltid av din telefon
Användare av pacemaker
Ej tillräckligt skyddade eller känsliga elektroniska
apparater kan påverkas av radiovågor. Dessa störningar
kan leda till olyckor.
Innan du stiger ombord på ett flygplan eller
innan du packar ner telefonen i ditt bagage:
Användningen av mobiltelefoner i flygplan
kan
ha
skadliga
inverkningar
på
flygstyrningen, bryta planets radiokommunikation och
är generellt förbjudet.
På sjukhus, kliniker eller andra hälsocentra
och alla platser i omedelbar närhet till
medicinska apparater.
Försiktighetsåtgärder för användare av pacemaker:
• Iakttag ett säkerhetsavstånd på minst 15 cm till
den implanterade pacemakern, för att undvika
eventuella störningar.
• Bär inte telefonen i bröstfickan.
• Håll i telefonen med handen på den motsatta
sidan av pacemakern.
• Stäng av telefonen om du misstänker någon
inverkan.
På samtliga ställen där det finns
explosionsrisk (t.ex. bensinmackar och även i
dammiga miljöer med t.ex. metalldamm).
I ett fordon i vilket det transporteras
lättantändliga produkter (även om fordonet är
parkerat) eller i ett gasdrivet fordon. Kontrollera först
om fordonet uppfyller säkerhetsföreskrifterna.
På sådana ställen där det är föreskrivet att radiostyrda
apparater skall stängas av, t.ex. stora byggarbetsplatser
och på andra ställen där sprängningsarbeten utförs.
Informera dig hos din fordonstillverkare om
den elektroniska utrustningen kan påverkas
av radiovågor.
Säkerhetsanvisningar
Användare av hörapparater
Om du använder en hörapparat informerar du dig hos
din läkare eller tillverkaren av hörapparaten om den
påverkas av radiovågor.
Optimal funktionalitet
För att höja din telefons effekt, minska strålningen av
radiovågsenergi, skona batteriet och för en säker
användning bör du beakta följande hänvisningar:
För din egen säkerhet och för telefonens bästa
möjliga funktion rekommenderar vi att
telefonen används i normalt driftläge (utom i
handsfree-läget eller användning av en
handsfree-anordning).
• Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer.
97
•
•
•
•
Hantera din telefon med försiktighet. Skador
orsakade av oaktsamhet omfattas inte av den
internationella garantin.
Håll din telefon borta från vätskor. Om din
telefon skulle bli blöt stänger du av den och tar ut
batteriet. Låt både telefonen och batteriet torka
under 24 timmar innan du använder apparaten
igen.
Använd en mjuk duk för att rengöra din telefon.
Energiförbrukningen är identisk för inkommande
och utgående samtal. Du kan sänka energiförbrukningen i beredskapsläge genom att låta
telefonen vara kvar på samma plats. Flyttar du på
telefonen i beredskapsläge förbrukar den energi
för att meddela sitt aktuella läge till nätet.
Dessutom kan du spara energi genom att ställa in
en kort tid för bakgrundsbelysningen och
undvika onödig bläddring i menyerna. På så sätt
förlängs samtals- och stand by-tiden.
Information om batteriet
•
•
•
•
•
98
Din telefon försörjs med ström från ett
uppladdningsbart batteri.
Använd bara den nätdel som föreskrivs.
Kasta aldrig batteriet i öppen eld.
Pressa inte ihop batteriet och öppna det aldrig.
Se till att inga metallföremål (t.ex. nycklar i din
ficka) kommer i kontakt med batterikontakterna.
•
Utsätt inte batteriet för extrem värme (>60°C
eller 140°F), och förvara det inte i fuktiga eller
frätande miljöer.
Använd uteslutande Philips originaltillbehör,
andra tillbehörsdelar kan skada din telefon.
Används främmande tillbehör upphör
dessutom garantianspråken för din Philips
telefon att gälla.
Låt ett sakkunnigt företag omgående byta ut skadade
delar. Kontrollera att Philips originaldelar används vid
bytet.
Det är inte tillåtet att köra bil och tala i
telefon samtidigt
Nedsatt koncentration kan leda till olyckor,
därför skall följande anvisningar strikt följas.
Koncentrera dig på bilkörningen. Uppsök en
parkeringsplats innan du telefonerar.
Beakta lokala föreskrifter om du använder din GSMtelefon vid bilkörning utomlands.
Om du måste telefonera ofta medan du kör bör du
installera en handsfree-anläggning i bilen. En sådan
anordning är speciellt anpassad för samtal under
bilkörning.
Försäkra dig om att varken telefonen eller handsfreeanordningen påverkar funktionen av krockkuddar eller
andra säkerhetsaggregat i bilen.
Säkerhetsanvisningar
I vissa länder är användningen av larmsystem som
aktiverar strålkastare eller signalhorn såsom tecken på
inkommande samtal förbjuden på allmän väg.
Norm EN 60950
Vid höga yttertemperaturer eller efter en längre tid i
solen (t ex på en fönsterbräda eller bakom vindrutan i
bilen) kan telefonens hölje bli starkt upphettat, i
synnerhet metallhöljen. Var i så fall försiktig när du
vidrör telefonen och använd den inte i temperaturer på
över 40° C.
Miljöskydd
Observera de lokala föreskrifterna för
avfallshantering av förpackningsmaterial,
förbrukade batterier och uttjänta telefoner.
Samtliga förbrukade batterier återlämnas
enligt lag. De får inte avfallshanteras tillsammans med
hushållsavfallet.
Säkerhetsanvisningar
Philips
har
markerat
batterierna
och
apparatförpackningarna med standardsymboler för att
främja en korrekt avfallshantering.
Batteri
En genomstruken soptunna betyder att
batterierna
inte
får
kastas
i
hushållsavfallet.
Förpackning Möbius slingsymbolen betyder att det
markerade förpackningsmaterialet kan
tillföras återvinningen.
Den gröna punkten betyder att ett
ekonomiskt bidrag betalats till de
internationella
institutionerna för
återvinning och återanvändning av
förpackningsmaterial (t.ex. Eco-Emballage i Frankrike).
Triangeln på plastdelar och plastpåsar
med tre pilar betyder att dessa plastdelar
är återvinningsbara.
99
Felsökning
Telefonen kan inte
slås på
Tag ut batteriet och sätt in det
igen (se sidan 7). Ladda sedan
batteriet tills batterisymbolen
inte längre blinkar. Drag av
nätdelen
och
sätt
på
telefonen.
Vid tillslag visar
displayen
"BLOCKERAD"
Någon har försökt använda
din telefon, men kände
varken till PIN-koden eller
upplåsningskoden
(PUK).
Vänd dig till nätoperatören.
Symbolerna
syns inte
100
och
Kontakt med nätet saknas.
Du befinner dig antingen i
radioskugga (i en tunnel eller
mitt emellan höga byggnader)
eller utom nätets räckvidd.
Byt till plats med bättre
mottagning. Kontakta din
nätoperatör om problemet
fortsätter.
Displayen reagerar
inte (eller bara med
fördröjning) på
knappinmatningar
Telefonen återgår
inte till viloläget
Vid mycket låga temperaturer
arbetar displayen långsammare. Detta är normalt och
har inte någon inverkan på
din telefons funktionalitet.
Uppsök en varmare plats och
försök igen. Om problemet
kvarstår vänder du dig till din
telefonåterförsäljare.
Håll knappen c nedtryckt
eller stäng av telefonen.
Kontrollera att SIM-kortet
och batteriet satts in korrekt
och sätt på telefonen igen.
Din telefon visar inte
uppringande
personers
telefonnummer
Denna funktion beror på
nätet och måste beställas. Om
telefonnumret inte överförs av
nätet visar displayen istället
Samtal
1.
Fråga
din
nätoperatör.
Du kan inte skicka
några textmeddelanden
I vissa nät går det inte att
skicka
nätövergripande
meddelanden. Fråga din
nätoperatör.
Felsökning
Displayen visar
IMSI-fel
Detta problem är avtalsberoende. Vänd dig till
nätoperatören.
Du kan inte ta emot/
spara JPEG-bilder
För stora bildfiler eller filer i
fel filformat kan din telefon
inte ta emot. Utförlig information om detta finner du på
sidan 61.
Vid laddning: Ingen
balk i batterisymbolen visas och
nätsymbolen blinkar
Batteriet får bara laddas vid
omgivningstemperaturer på
mellan 0°C (32°F) och 50°C
(113°F).
Om detta inte skulle vara
orsaken till felet vänder du dig
till din telefonåterförsäljare.
Displayen visar
SIM-fel
Kontrollera om kortet satts in
korrekt (se sidan 7). Om
problemet kvarstår kan ditt
SIM-kort vara skadat. Vänd
dig till nätoperatören.
Felsökning
Du är osäker på om
alla samtal kommer
fram till din mobiltelefon
För att alla samtal skall
komma
fram
måste
funktionen "Villkorlig vidarekoppling" eller "Vidarekoppla
alla"
vara
inaktiv
(se
sidan 82).
Vid försöket att
öppna en viss menyfunktion visas "ej
tillåten"
Vissa
funktioner
är
nätberoende. De är endast
tillgängliga om de stöds av
nätet och om de ingår i ditt
avtal. Fråga din nätoperatör.
Displayen visar "Sätt
in SIM-kort"
Kontrollera om SIM-kortet
satts in korrekt (se sidan 7).
Om problemet kvarstår kan
ditt SIM-kort vara skadat.
Vänd dig till nätoperatören.
101
Din telefon fungerar
inte i din bil
102
I en bil finns många
metalldelar, som fångar upp
elektromagnetiska vågor. Det
kan påverka din telefons
prestanda.
Handsfreeanläggningen för bil, som kan
köpas som tillbehör, är
utrustad med en ytterantenn
och gör det möjligt att tala i
telefonen utan att hålla i den.
Du kan istället koncentrera
dig på körningen.
Observera
de
lokala
föreskrifterna. I vissa länder är
det inte tillåtet att tala i
telefon medan du kör bil.
Felsökning
Ikoner och symboler
I viloläget kan olika symboler visas samtidigt.
Om nätsymbolen inte visas står inget nät till
förfogande. Du befinner dig kanske i radioskugga.
Flytta dig till ett annat ställe.
Tyst - Vid ett inkommande samtal ringer inte
telefonen.
Vibrator - Inkommande samtal annonseras
med vibrationsfunktionen.
GPRS förbind. - Telefonen har förbindelse
med GPRS-nätet.
SMS-meddelande - Du har fått ett nytt
meddelande.
Röstmeddelande - Du har fått ett nytt
röstmeddelande.
Batteri - Balkarna visar batteriets laddning (4
balkar = fullt, 1 balk = svagt).
Väckarklocka är aktiverat.
Roaming/Utland - Visas bara när du inte
ringer via ditt ordinarie nät, utan via ett annat
nät (t.ex. i utlandet).
Ikoner och symboler
SMS fullt - Meddelandeminnet är fullt.
Radera gamla meddelanden för att kunna ta
emot nya.
Vidarekoppla alla samtal till ett
telefonnummer - Vidarekopplar alla
inkommande samtal till ett telefonnummer,
inte till röstbrevlådan.
Vidarekoppla alla samtal till röstbrevlåda Vidarekopplar alla samtal till röstbrevlådan.
Hemmaområde - Speciellt område inom
ditt ordinarie nät. Avtalsberoende. Fråga din
nätoperatör.
GSM-nät: Telefonen har förbindelse med
GSM-nätet.
Mottagningskvalitet: Ju fler balkar som
visas, desto bättre mottagningskvalitet.
Snabbmeddelande - Detta alternativ är
Tillslaget.
Minne fullt - Telefonens minne är fullt.
Radera gamla objekt för att kunna ta emot
nya.
MMS meddelande - Du har fått ett
multimedia-meddelande.
103
Philips originaltillbehör
Laddningsapparat
Med denna kan batteriet laddas i alla uttag. Tillräckligt
liten för att tas med i en portfölj eller handväska.
Universell biltillbehör
Speciellt utvecklad för att du skall kunna använda din
Philips mobiltelefon som handsfree-apparat med enkel
hantering. Denna kompakta handsfree-anläggning
säkerställer en utomordentlig ljudkvalitet. Anslut
handsfree-anläggningen till bilens cigarettändaruttag.
Stereo-Headset
Lyft luren-knappen är ett förenklat alternativ till
telefonknapparna: Du kan ta emot alla inkommande
samtal, endast genom att trycka på denna knapp. I
104
viloläget aktiverar du röstkommandona med denna
knapp.
I vissa länder är det förbjudet att köra bil och tala i
telefon samtidigt. Låt kvalificerad teknisk personal
installera bilens handsfree-anordning för att
säkerställa en korrekt och störningsfri funktion.
Skyddshölje
Ett genomskinligt och mjukt skyddshölje, som inte
hindrar knapptryckningarna och skyddar din telefon
mot slag och repor. Levereras med bärrem.
Använd uteslutande Philips originaltillbehör,
framtagna speciellt för din Philips telefon, för att
säkerställa maximal prestanda och inte riskera
garantin. Philips Consumer Electronics ansvarar ej för
skador till följd av icke tillåtna tillbehör. Philips
originaltillbehör erhålls där din Philips telefon inköpts.
Philips originaltillbehör
Konformitetsdeklaration
Tillverkaren och undertecknaren:
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIKE
bekräftar produktens konformitet:
Philips 535
CT 5358
mobiltelefon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751
med följande direktiv:
EN 60950, EN 50360 och EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1
Vi försäkrar härmed att alla väsentliga radiotekniska
prov. genomförts och att ovannämnda produkt är
konform med alla väsentliga krav enligt direktiv 1999/
5/EG.
Förfarandet för konformitetsbedömningen åsyftad i
artikel 10 och förklarad i bilaga V i direktiv 1999/5/EG
har uppfyllts i enlighet med avsnitten 3.1 och 3.2 i
samarbete med nedanstående institution:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmärkning: 0168
Den tekniska dokumentationen för den ovan nämnda
produkten bearbetas av:
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIKE
Le Mans, den 13 november 2003
Jean-Omer Kifouani
Kvalitetssäkringschef
Om din Philips-produkt inte fungerar korrekt eller är
bristfällig kan du lämna tillbaka den till din
återförsäljare eller till Philips servicecentrum i ditt
land. Om du behöver servicehjälp medan du är
utomlands kan Philips Consumer Hotline i respektive
land hjälpa dig vidare och ge dig adressen till en
återförsäljare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement