Philips C240P4QPYEW/00 User manual

Philips C240P4QPYEW/00 User manual
Brilliance
C240P4
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
27
Depanare şi întrebări
frecvente
28
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Informaţii de siguranţă privind
adaptorul de alimentare ���������������������������1
1.2 Informaţii EMC �����������������������������������������������2
1.3 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������6
1.4 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������8
1.5 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������8
2. Configurarea monitorului ����������������10
2.1 Instalare �����������������������������������������������������������10
2.2 Operarea monitorului ����������������������������11
2.3 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������14
3. Optimizarea imaginilor ���������������������15
3.1 SmartImageCLINIC ���������������������������������������15
4. Senzorul PowerSensor™ �����������������17
5.
Specificaţii tehnice ����������������������������19
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����22
6. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������23
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie �24
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������24
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie ������������������������������������������������������������27
8. Depanare şi întrebări frecvente ������28
8.1 Depanare ��������������������������������������������������������28
8.2 Întrebări frecvente generale ����������������29
8.3 Întrebări medicale frecvente ����������������32
1. Important
• Mod de funcţionare: Continuă
• Tip de protecţie împotriva şocurilor
electrice: Echipament ME din clasa I
• Nicio parte aplicată.
1. Important
Monitorul este destinat utilizării cu
echipamente medicale, pentru a afişa
date alfanumerice şi grafice. Monitorul
Philips este alimentat de un adaptor c.a/
c.c. extern omologat.
(IEC/EN60601-1).
Procedura de oprire
Vă recomandăm să opriţi sistemul,
înainte de a începe că curăţaţi orice
componente individuale.
Urmaţi paşii de mai jos.
• Închideţi toate aplicaţiile
• Închideţi software-ul de operare
• Întrerupeţi alimentarea electrică de
la comutator
• Deconectaţi cablul de alimentare
• Scoateţi toate dispozitivele
1.1 Informaţii de siguranţă
privind adaptorul de
alimentare
Adaptor alimentare
Acest adaptor (Producător: Philips,
Model: PMP60-13-1-HJ-S) face parte
din monitor.
Descrierea simbolurilor de siguranţă
Următoarele simboluri de siguranţă sunt
explicate pentru referinţa dvs.
Conectarea la echipamente externe
Echipament externe destinat pentru
conectarea la conectori de intrare/
ieşire semnal sau alţi conectori,
trebuie să respecte standardul UL / IEC
relevant (de exemplu, UL 60950 pentru
echipament IT, UL 60601-1 şi seriile
ANSI/AAMI ES60601-1 / IEC 60601
pentru sisteme – trebuie să respecte
cerinţele referitoare la siguranţă IEC
60601-1-1 standard pentru sisteme
electrice medicale.
Din punctul de vedere al pericolelor
de electrocutare, de incendiu şi al
pericolelor mecanice, produsul este
în conformitate numai cu ANSI/AAMI
ES60601-1 şi CAN/CSA C22.2 NR.
60601-1
Atenţie, consultaţi DOCUMENTELE
ÎNSOŢITOARE.
Tip de curent - c.a.
Curent continuu
Dispozitiv întrerupător
Ştecherul sau conectorul aparatului este
utilizat ca întrerupător pentru dispozitiv,
iar acesta trebuie să poată fi utilizat
imediat. Deconectaţi întotdeauna
cablul de alimentare de la produs,
oricând efectuaţi lucrări la acesta sau îl
curăţaţi. Nu efectuaţi conexiuni în timp
ce alimentarea este pornită, deoarece
alimentarea bruscă cu energie poate
deteriora componente electronice
sensibile.
Aprobare din partea Comunităţii
Europene,
Monitorul respectă 93/42/CEE şi
2007/47/CE şi este conform cu
următoarele standarde aplicabile:
EN60601-1, EN 60601-1-2, EN 610003-2 şi EN 61000-3-3.
Aprobare testare tip TUV,
Monitorul respectă standardele
europene EN60601-1 şi IEC60601-1.
Alimentare setată la „ON” (Pornit).
Clasificare
• Gradul de protecţie împotriva
pătrunderii apei: IPX0
• Echipamentul nu trebuie utilizat în
prezenţa amestecului de anestezice
inflamabile cu aer sau a amestecului
de oxigen cu protoxid de azot.
(Categorie Non AP sau APG)
Alimentare setată la „OFF” (Oprit).
Din punctul de vedere al pericolelor
de electrocutare, de incendiu şi al
pericolelor mecanice, echipamentul
medical este în conformitate numai cu
ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 şi CAN/
CSA C22.2 NR. 60601-1: 2008
1
1. Important
Notă
• Atenţie: Utilizaţi dispozitive de montare adecvate, pentru a evita riscul de
vătămare corporală.
• Utilizaţi un cablu de alimentare care corespunde cu tensiunea prizei electrice,
care a fost autorizat şi respectă standardele de siguranţă ale ţării dvs.
• Asiguraţi-vă că utilizatorul nu contactează unităţile SIP/SOP şi pacientul în acelaşi
timp.
1.2 Informaţii EMC
Îndrumări şi declaraţia producătorului – emisii electromagnetice – pentru toate
ECHIPAMENTELE şi SISTEMELE
Monitorul este destinat pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul monitorului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de emisii
Emisii RF
CISPR 11
Emisii RF
CISPR 11
Emisii armonice
IEC 61000-3-2
Fluctuaţii de
tensiune/emisii
de scintilaţii
Conformitate
Grupa 1
Mediul electromagnetic - îndrumări
Monitorul foloseşte energia RF numai pentru funcţionarea
sa internă. Astfel, emisiile sale radio sunt foarte scăzute şi
nu sunt şanse ca acestea să provoace interferenţe cu orice
echipamente electronice aflate în apropiere.
Clasa B
Clasa D
Monitorul este adecvat pentru utilizarea în toate spaţiile,
inclusiv în locuinţe şi în locaţii conectate direct la reţeaua
publică de alimentare electrică de joasă tensiune, care
deserveşte locuinţele private.
Se
conformează
IEC 61000-3-3
2
1. Important
Îndrumări şi declaraţia producătorului – imunitate electromagnetică – pentru toate
ECHIPAMENTELE şi SISTEMELE:
Monitorul este destinat pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul monitorului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Testarea
imunităţii
Nivel de testare
IEC 60601
Nivel de
conformitate
Mediul electromagnetic îndrumări
Descărcarea
electrostatică
(ESD)
6 kV contact
6 kV contact
8 kV aer
8 kV aer
Podelele trebuie să fie din lemn,
beton sau gresie. Dacă podelele
sunt acoperite cu material
sintetic, umiditatea relativă
trebuie să fie de cel puţin 30%.
Tranzitare
electrică
rapidă/rafală
2 kV pentru liniile
de alimentare cu
energie
2 kV pentru liniile
de alimentare cu
energie
IEC 61000-4-4
1 kV pentru liniile de
intrare/ieşire
1 kV pentru liniile de
intrare/ieşire
Supratensiune
1 kV, între linii
1 kV, între linii
IEC 61000-4-5
2 kV linie la
împământare
2 kV linie la
împământare
IEC 61000-4-2
Calitatea energiei de la reţeaua
de alimentare trebuie să fie cea
tipică pentru mediile comerciale
sau spitaliceşti.
Calitatea energiei de la reţeaua
de alimentare trebuie să fie cea
tipică pentru mediile comerciale
sau spitaliceşti.
întreruperi
şi variaţii de
tensiune în
liniile de intrare
de alimentare
< 5 % UT (> 95 %
< 5 % UT (> 95 %
Calitatea energiei de la reţeaua
cădere în UT) pentru cădere în UT) pentru de alimentare trebuie să fie cea
0,5 cicluri
0,5 cicluri
tipică pentru mediile comerciale
sau spitaliceşti. Dacă utilizatorul
40 % UT, (60 %
40 % UT, (60 %
monitorului necesită funcţionarea
cădere în UT) pentru cădere în UT) pentru continuă în timpul întreruperilor
IEC 61000-4-11 5 cicluri
5 cicluri
reţelei de alimentare, se
recomandă alimentarea
70 % UT, (30 %
70 % UT, (30 %
cădere în UT) pentru cădere în UT) pentru monitorului de la o sursă de
alimentare neîntreruptibilă sau de
25 cicluri
25 cicluri
la o baterie.
< 5 % UT (> 95 %
< 5 % UT (> 95 %
cădere în UT) pentru cădere în UT) pentru
5 sec
5 sec
Câmp magnetic 3 A/m
la frecvenţa de
reţea (50/60
Hz)
3 A/m
Câmpurile magnetice induse de
frecvenţa electrică trebuie să fie
la nivelurile caracteristice unei
locaţii tipice dintr-un mediu
comercial sau spitalicesc tipic.
IEC 61000-4-8
Notă
UT este tensiunea din reţeaua de c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.
Îndrumări şi declaraţia producătorului – imunitate electromagnetică – pentru
ECHIPAMENTELE şi SISTEMELE care nu SUSŢIN FUNCŢII VITALE:
Monitorul este destinat pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul monitorului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
3
1. Important
Testarea
imunităţii
Nivel de testare
IEC 60601
Nivel de
conformitate
Mediul electromagnetic - îndrumări
Distanţa de utilizare a echipamentelor mobile
de comunicaţii RF faţă de orice componentă
a monitorului, inclusiv cabluri, nu trebuie să
depăşească distanţa de separare recomandată,
calculată din ecuaţia aplicabilă frecvenţei
transmiţătorului.
Distanţa de separare recomandată:
d = 1,2 √P
RF dirijate
3 Vrms
IEC 610004-6
de la 150 kHz la
80 MHz
RF emise
3 V/m
IEC 610004-3
de la 80 MHz la
2,5 GHz
d = 1,2 √P de la 80 MHz la 800 MHz
d = 1,2 √P de la 2,5 GHz la 800 MHz
3 Vrms
unde P este valoarea maximă a puterii de ieşire
a transmiţătorului, exprimată în waţi (W), în
conformitate cu producătorul transmiţătorului,
iar d este distanţa de separare recomandată,
exprimată în metri (m).
3 V/m
Puterea câmpurilor emise de transmiţătoarele
RF fixe, determinată de o evaluare
electromagnetică a locaţiei:
a.Trebuie să fie sub valoarea nivelului de
conformitate în toate gamele de frecvenţă.
b.Pot apărea interferenţe în apropierea
echipamentului marcat cu următorul simbol:
Notă
• La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică intervalul de frecvenţe mai înalt.
• Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de absorbţia şi reflectarea de structuri, obiecte şi
persoane.
• Puterea câmpurilor emise de transmiţătoare fixe, cum ar fi staţiile de telefonie
prin radio (celulare sau fără fir) şi radiourile mobile, radiourile pentru amatori,
emisiile radio pe unde AM şi FM şi emisiile TV, nu poate fi prezisă teoretic cu
precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic generat de emiţătoare RF fixe,
trebuie avut în vedere un studiu electromagnetic la faţa locului. Dacă intensitatea
câmpului, măsurată în locaţia în care este folosit monitorul, depăşeşte nivelul de
conformitate aplicabil pentru frecvenţele radio de mai sus, monitorul trebuie să
fie supravegheat pentru a se verifica funcţionarea normală. Dacă se observă o
funcţionare anormală, sunt necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea
sau repoziţionarea monitorului.
• În intervalul de frecvenţă cuprins între 150 kHz şi 80 MHz, intensitatea câmpului
trebuie să fie mai mică de 3 V/m.
4
1. Important
Distanţele de separare recomandate între echipamentele de comunicaţii RF portabile
şi mobile şi ECHIPAMENT sau SISTEM – pentru ECHIPAMENTE şi SISTEME care nu
sunt DE SUSŢINERE A VIEŢII:
Monitorul este conceput pentru utilizarea într-un mediu electromagnetic în care sunt
controlate perturbaţiile RF radiate. Clientul sau utilizatorul monitorului poate contribui
la împiedicarea interferenţelor electromagnetice prin menţinerea unei distanţe minime
între echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile (transmiţătoare) şi monitor,
după cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea de ieşire maximă a
echipamentelor de comunicaţii.
Valoarea nominală
a puterii maxime de
ieşire a emiţătorului
(W)
Distanţa de separare în funcţie de frecvenţa emiţătorului (metri)
de la 150 kHz la 80
MHz
d = 1,2 √P
de la 80 MHz la 800
MHz
d = 1,2 √P
de la 800 MHz la 2,5
GHz
d = 2,3 √P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Notă
• Pentru transmiţătoarele cu o putere nominală maximă care nu a fost enumerată
mai sus, distanţa de separare recomandată d, în metri (m), poate fi estimată
folosind ecuaţia aplicabilă frecvenţei transmiţătorului, unde P este puterea
de ieşire maximă a transmiţătorului în waţi (W), conform producătorului
transmiţătorului.
• La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separaţie de la intervalul de
frecvenţă următor.
• Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de absorbţia şi reflectarea de structuri, obiecte şi
persoane.
5
1. Important
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
1.3 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
Avertismente
• Vă recomandăm să opriţi sistemul,
înainte de a începe că curăţaţi orice
componente individuale.
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
• Este interzisă orice modificare a
acestui echipament.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
• Utilizarea de dispozitive de control,
reglări sau proceduri, altele decât
cele specificate în acest document,
poate produce scurtcircuite,
defecţiuni electrice şi/sau defecţiuni
mecanice.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul monitorului la presiuni mari.
Atunci când deplasaţi monitorul,
apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau
degetele pe ecran.
• Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea
monitorului pentru computer:
Mod de operare
• În cazul în care monitorul nu va
fi utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Feriţi monitorul de lumină solară
directă, surse de lumină foarte
puternică şi orice alte surse de
căldură. Expunerea îndelungată la
acest tip de mediu poate avea drept
rezultat decolorarea şi deteriorarea
monitorului.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată, când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
precum alcool sau soluţii pe bază
de amoniac.
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
a celor care pot împiedica răcirea
componentelor monitorului.
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta
nu se va expune la praf, ploaie, apă
sau medii cu umezeală excesivă.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
• Se va asigura un acces facil la
ştecher şi la priza de curent, în
momentul poziţionării monitorului.
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi,
se va extrage substanţa respectivă,
• A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
6
1. Important
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
• Nu depozitaţi ş utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina
directă a soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru păstrarea funcţionării optime
a monitorului şi prelungirea duratei
sale de viaţă, acesta va fi plasat
într-un spaţiu ai cărui parametri de
temperatură şi umiditate se situează
în următoarea gamă de valori:
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi capitolul „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
• Temperatură: de la 10°C la 40°C
• Umiditate: de la 30% la 75%
• Presiune atmosferică: De la 700
până la 1060 hPa
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea neîntreruptă
a imaginilor statice o perioadă
lungă poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini
persistente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj, sub acţiunea directă a
razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” vor dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
7
1. Important
1.4 Descrieri ale notaţiilor
1.5 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Fragmente de text din acest ghid sunt
însoţite de pictograme şi pot apărea cu
caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări
sau avertismente. Acestea sunt utilizate
după cum urmează:
Acest marcaj de pe produs sau de pe
ambalaj ilustrează că, în baza Directivei
Europene 2012/19/EU, care guvernează
aparatele electrice şi electronice uzate,
acest produs nu poate fi dezafectat
împreună cu deşeurile menajere
obişnuite. Sunteţi responsabil pentru
dezafectarea acestui echipament prin
intermediul unui centru specializat pe
colectarea echipamentelor electrice
şi electronice sub formă de deşeuri.
Pentru a determina locaţiile de predare
a acestor deşeuri electrice şi electronice,
contactaţi biroul guvernamental
local, organizaţia responsabilă cu
dezafectarea deşeurilor care deserveşte
locuinţa dvs. sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemei.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
Noul dvs. monitor conţine materiale
care pot fi reciclate şi reutilizate.
Companiile specializate pot recicla
produsul dvs. pentru a creşte cantitatea
de materiale reutilizabile şi pentru a
reduce la minimum cantitatea ce trebuie
dezafectată.
Nu modificaţi acest echipament în lipsa
autorizării din partea producătorului.
Monitorul nu trebuie utilizat în scop de
diagnosticare a problemelor critice sau
ca sistem de întreţinere a vieţii.
Toate materialele de ambalare
suplimentare au fost omise. Am depus
toate eforturile pentru ca ambalajele
să poată fi separate cu uşurinţă în
materiale simple.
AVERTISMENT
PENTRU A EVITA RISCUL DE
ELECTROCUTARE, ACEST ECHIPAMENT
TREBUIE CONECTAT NUMAI LA SURSE
DE ALIMENTARE CU ÎMPĂMÂNTARE.
8
1. Important
Aflaţi mai multe despre reglementările
locale cu privire la dezafectarea
monitorului dvs. vechi şi a ambalajului
acestuia, adresându-vă reprezentanţilor
noştri de vânzări.
care reciclează toate materialele
(produsele şi materialele de ambalare
aferente) în conformitate cu toate legile
de mediu şi cu toate reglementările
programelor de recuperare la care
Philips participă.
Acest simbol de pe produs sau de pe
ambalajul acestuia indică faptul că acest
produs nu trebuie dezafectat împreună
cu celelalte deşeuri menajere. În
schimb, este responsabilitatea dvs. de
a dezafecta echipamentul sub formă de
deşeu prin predarea acestuia unui punct
de colectare specializat în reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice
sub formă de deşeuri. Colectarea şi
reciclarea separate ale echipamentelor
dvs. sub formă de deşeuri vor ajuta
la conservarea resurselor naturale
şi la asigurarea unei reciclări care să
protejeze sănătatea umană şi mediul.
Pentru mai multe informaţii referitoare
la locaţiile în care puteţi preda
echipamentele sub formă de deşeuri
în vederea reciclării, contactaţi biroul
guvernamental local, serviciul local
responsabil cu dezafectarea deşeurilor
sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Monitorul dvs. este proiectat şi
fabricat cu materiale şi componente
de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
reutilizate.
Pentru a afla mai multe despre
programul nostru de reciclare, accesaţi:
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html

MMD Monitors & Displays Nederland
B.V.
Prins Bernhardplein 200, 6th floor
1097 JB Amsterdam, Olanda
Dezafectarea echipamentelor uzate
de către utilizatorii casnici din Uniunea
Europeană.
Informaţii pentru clienţi cu privire la
returnare/reciclare
Philips stabileşte obiective tehnice şi
economice viabile pentru a optimiza
performanţa ecologică a produselor,
serviciilor şi activităţilor companiei.
De la planificare, proiectare şi
producere, Philips pune accentul pe
fabricarea unor produse care vor putea
fi reciclate cu uşurinţă. În cadrul Philips,
gestionarea produselor aflate la finalul
ciclului de viaţă presupune în principal
participarea la iniţiative naţionale de
recuperare a acestor produse şi la
programe de reciclare, ori de câte ori
este posibil, de preferinţă în cooperare
cu concurenţii companiei, concurenţi
9
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea
monitorului
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului

C240P4
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Fixaţi baza în zona de montare
VESA.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2 018 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
o nin
eP
k li j k
hili
s
r
.U
na
u
tho
riz
ed
dup
li cat
ws
le la
io n is a
i c ab
viol atio n of ap pl
n
in
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
Ch
ht
ig
ve
d
i
n
ll r
es
er
a.
A
V.
N.
Ve
rsi
o
ps
www.philips.com/welcome
ad
.M
ea
nd
pr
in
te
d
* CD
Adaptor c.a./c.c.
* Cablu audio
* VGA
* DVI
* Diferă în funcţie de regiune.
10
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
2.2 Operarea monitorului
Descriere butoane control
7
USB
8
6
5 4 3 2
1
9
2
5
3
4
6
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Intrare audio
3 Intrare VGA
4 Intrare DVI
5 DisplayPort
3
6 Adaptor c.a.-c.c.
7 USB descendent
8 USB ascendent
7 6
5
4
2
1
9 Mufă pentru căşti

Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.

2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.

3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.

4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
Reglează meniul OSD.
Pentru setarea nivelului
senzorului pentru controlul
automat al iluminării de
fundal.

Modificaţi formatul de
afişare.

Revenire la nivelul OSD
anteriorl.

11
Porneşte şi opreşte
alimentarea monitorului.
Tastă de acces rapid
SmartImageCLINIC. Se pot
selecta 6 moduri: Clinical
D-Image (Imagine D
clinică), Text, sRGB image
(Imagine sRGB), Video,
Standard, Off (Oprit).
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată imaginea
integrală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
Main menu
Power Sensor
0, 1, 2, 3, 4
On
Off
Input

Sub menu
VGA
DVI

DisplayPort

Picture
Audio
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală
a monitorului pentru a mişca cursorul
şi puteţi apăsa pe butonul OK pentru a
confirma selecţia sau modificarea.
Color
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
BlackLevel
0~100
SmartResponse
off, Fast, Faster, Fastest
SmartTxt
Off, On
Pixel Orbiting
Off, On
OverScan
Off, On
Volume
0~100
Stand-Alone
Off, On
Mute
Off, On
DP Audio
DP, Audio In
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English Español, Français, Deutsch, Italiano,
Português, Русский
Türkçe,
简体中文,
Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, Čeština
한국어, 日本語, Maryar, Українська,
Português do Brasil, Ελληνική,
OSD Settings
Setup
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Power On Logo
Off, On
Auto
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
12
繁體中文
Horizontal
2. Configurarea monitorului
Notificarea privind rezoluţia
Pivotare
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 1920 x 1200 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la
o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 1920 × 1200 @ 60 Hz for
best results (Utilizaţi rezoluţia 1920
x 1200 la 60 Hz pentru rezultate
optime.
+65
-65
Afişarea alertei privind rezoluţia
nativă poate fi dezactivată din
Configurare în meniul OSD (afişare
pe ecran).
Reglare pe înălţime
Funcţie fizică
Înclinare
20
-5
130mm
Pivot
0
90
13
3
2. Configurarea monitorului
Notă
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă de 100 mm x 100
mm.
2.3 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
(Tipul şurubului: M4x10)
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
100mm
100mm
2. Scoateţi ansamblul bazei.
14
3. Optimizarea imaginilor
Modul de activare a SmartImageCLINIC
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImageCLINIC
Ce este?
SmartImageCLINIC oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare
de imagini sau urmăriţi un videoclip,
Philips SmartImageCLINIC vă asigură o
performanţă uimitoare şi optimizată a
monitorului.
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa
afişarea pe ecran a software-ului
SmartImageCLINIC.
2. Continuaţi să apăsaţi pe
pentru
a comuta între opţiunile Clinical
D-Image (Imagine D clinică), Text,
sRGB image (Imagine sRGB), Video,
Standard, Off (Oprit).
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor
de conţinut de joc preferate, softwareul SmartImageCLINIC vă reglează în mod
dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru
a vă îmbunătăţi experienţa vizuală cu
acest monitor.
3. Afişarea software-ului
SmartImageCLINIC va rămâne pe ecran
timp de 5 secunde sau puteţi apăsa
pe „OK” pentru a confirma.
Se pot selecta 6 moduri: Clinical
D-Image (Imagine D clinică), Text, sRGB
image (Imagine sRGB), Video, Standard,
Off (Oprit).
Cum funcţionează?
SmartImageCLINIC este o tehnologie
exclusivă, de ultimă generaţie, de
la Philips care analizează conţinutul
afişat pe ecranul dvs. Bazat pe un
scenariu pe care îl selectaţi chiar
dvs., SmartImageCLINIC îmbunătăţeşte
în mod dinamic contrastul, saturaţia
culorilor şi claritatea imaginilor, astfel
încât calitatea conţinutului afişat să fie
îmbunătăţită – toate acestea în timp
real şi prin apăsarea unui singur buton.
l
Clinical D-image
Text
sRGB image
Video
Standard
Off
• Imagine D clinică:
15
CLINIC
3. Optimizarea imaginilor
între culorile afişate pe ecranul
dvs. şi cele care sunt redate în
materialele tipărite. Spaţiul de
culoare sRGB este bine specificat
şi este conceput pentru a realiza
o corespondenţă între condiţiile
de vizionare de acasă şi cele
de la birou, spre deosebire de
mediul întunecat utilizat în general
pentru realizarea comercială a
corespondenţei de culori.
• Video: Acest mod creşte
luminozitatea, adânceşte saturaţia
culorilor şi activează contrastul
dinamic. Imaginile vor deveni clare
ca de cristal. Detaliile din zonele
întunecate ale clipurilor video
vor deveni vizibile, fără efecte
de spălare a culorilor în zonele
luminoase, fapt ce asigură o
experienţă vizuală ideală.
• Standard: Acest mod presetat
comută monitorul Philips la un
mod de afişare a imaginii care este
implicit setat din fabrică.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImageCLINIC.
Monitoarele trebuie să arate imagini
medicale de mare calitate pentru a
se putea obţine interpretări fiabile.
Redarea imaginilor medicale în scara
de gri pe monitoarele standard
este cel mai adesea inconsecventă,
ceea ce face ca aceste monitoare
să fie inadecvate pentru un mediu
clinic. Monitoarele de analiză clinică
de la Philips dispun de presetarea
Imagine D clinică şi sunt calibrate
din fabrică să ofere performanţe de
afişare în scara de gri compatibile cu
standardul DICOM, partea 14. Prin
utilizarea panourilor LCD de înaltă
calitate, cu tehnologie LED, Philips
vă oferă performanţe consecvente
şi fiabile la un preţ accesibil. Pentru
mai multe informaţii despre DICOM,
accesaţi http://medical.nema.org/
• Text: Contribuie la îmbunătăţirea
citirii textului din aplicaţii bazate
pe text, ca de exemplu a cărţilor
PDF în format electronic. Utilizând
un algoritm special care măreşte
contrastul şi claritatea marginilor
conţinutului de tip text, afişarea
este optimizată astfel încât cititul
să fie extrem de plăcut, prin
reglarea luminozităţii, contrastului
şi temperaturii de culoare a
monitorului.
• sRGB image (Imagine sRGB): sRGB
este un standard industrial acceptat
de către majoritatea companiilor,
care asigură cea mai bună corelate
16
4. Senzorul PowerSensor™
• Dacă alegeţi să vă poziţionaţi la o
distanţă de 100 cm sau 40 inchi
faţă de monitor, utilizaţi semnalul
de detectare maxim pentru distanţe
de până la 120 cm sau 47 inchi.
(Setarea 4)
• Deoarece unele haine de culoare
închisă absorb semnalele infraroşii
chiar şi atunci când utilizatorul este
la o distanţă mai mică de 100 cm
sau 40 inchi faţă de monitor, măriţi
puterea semnalului când purtaţi
haine negre sau de culoare închisă.
4. Senzorul
PowerSensor™
Cum funcţionează?
• PowerSensor funcţionează pe
principiul transmisiei şi recepţiei
de semnale “infraroşii” inofensive
pentru a detecta prezenţa
utilizatorului.
• Când utilizatorul este în faţa
monitorului, monitorul funcţionează
normal, la setările predeterminate
stabilite de utilizator, de ex.
luminozitate, contrast, culoare etc.
• Presupunând că monitorul a fost
setat la luminozitate de 100%,
când utilizatorul părăseşte scaunul
şi nu mai este în faţa monitorului,
monitorul reduce automat consumul
de energie până la 80%.
Utilizator prezent
în faţă
Watt
Distanţă până la
senzor
Tastă rapidă
3
Utilizatorul nu este
prezent
Mod peisaj/portret
Watt
Consumul de energie ilustrat est doar pentru referinţă
Ilustraţiile de mai sus sunt oferite exclusiv
în scop orientativ
Setare
Setări implicite
PowerSensor este conceput să
detecteze prezenţa utilizatorului aflat
între 30 şi 100 cm (12 şi 40 inchi) faţă de
monitor şi între cinci grade la stânga sau
la dreapta monitorului.
Setări personalizate
Dacă preferaţi să fiţi într-o poziţie în
afara perimetrelor enumerate mai sus,
alegeţi un semnal cu putere mai mare
pentru eficienţa optimă a detectării: Cu
cât mai mare este setarea, cu atât mai
puternic este semnalul de detectare.
Pentru eficienţă maximă a PowerSensor
şi detectare corectă, poziţionaţi-vă
direct în faţa monitorului.
Modul de reglare a setărilor
Dacă PowerSensor nu funcţionează
corect în interiorul sau în exteriorul
intervalului implicit, iată cum se
reglează fin detectarea:
• Apăsaţi tasta rapidă PowerSensor
• Veţi găsi bara de ajustare.
• Reglaţi detectarea PowerSensor la
(Setarea 4) şi apăsaţi OK.
• Testaţi configuraţia nouă pentru
a vedea dacă PowerSensor
detectează corect poziţia dvs.
curentă.
17
4. Senzorul PowerSensor™
• Funcţia PowerSensor este
concepută să funcţioneze doar în
mod Peisaj (poziţie orizontală).
După pornirea senzorului
PowerSensor, acesta se va opri
automat dacă monitorul este utilizat
în modul Portret (90 de grade/
poziţie verticală); aceasta va porni
automat dacă monitorul revine în
modul său implicit Peisaj.
Notă
Un mod PowerSensor selectat manual
va rămâne operaţional dacă nu este
reglat din nou sau dacă modul implicit
este reapelat. Dacă dintr-un motiv sau
altul vi se pare că PowerSensor este
foarte sensibil la mişcare, reglaţi puterea
semnalului la un nivel mai scăzut.
18
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
Timp de răspuns
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Conectivitate
Semnal intrare
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Curbă compatibilă DICOM
Difuzoare încorporate
Comoditate pentru
utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
IPS-LCD
LED
24'' L (61 cm)
16:10
0,270 x 0,270 mm
14 ms
1920 x 1200 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) la C/R > 10
16,7 M
48 Hz – 85 Hz
24 kHz – 94 kHz
DA
DVI (digital), VGA (analogic), DisplayPort 1.2, USB 2.0
x4
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
Imagine D clinică
2Wx2
Engleză, Germană, Spaniolă, Franceză, Italiană,
Ungară, Olandeză, Portugheză, Portugheză braziliană,
Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă,
Cehă, Ucraineană, Chineză simplificată, Japoneză,
Coreeană, Greacă, Chineză tradiţională
Dispozitiv de blocare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP, Mac OSX,
Linux
-5 / +20 de grade
-65 / +65 de grade
130 mm
90 de grade
19
5. Specificaţii tehnice
Alimentare
Consum
Funcţionare normală (tipic)
Repaus (Mod de veghe)
(tipic)
Oprit (tipic)
Oprit (comutator c.a.)
(tipic)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
PowerSensor (tipic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
Tensiune de intrare c.a. la 100
V c.a.,
50 Hz
31,3 W
Tensiune de
intrare c.a. la 115
V c.a.,
60 Hz
31,4 W
Tensiune de intrare c.a. la 230
V c.a.,
50 Hz
31,5 W
0,5 W
0,5 W
0,5 W
0,3 W
0,3 W
0,3 W
0W
0W
0W
Tensiune de in- Tensiune de
Tensiune de intrare c.a. la 100
intrare c.a. la 115 trare c.a. la 230
V c.a.,
V c.a.,
V c.a.,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
106,83 BTU/hr
107,17 BTU/hr
107,51 BTU/hr
1,71 BTU/hr
1,71 BTU/hr
1,71 BTU/hr
1,02 BTU/hr
1,02 BTU/hr
1,02 BTU/hr
0 BTU/hr
0 BTU/hr
0 BTU/hr
6.3 W
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Adaptor c.a./c.c. extern: Philips/PMP60-13-1-HJ-S
Intrare: 100-240 V c.a., 47-63 Hz, 1,22-0,68 A
Ieşire:17-21 V c.c., 3,53 A
Intrare c.c. monitor: 17-21 V c.c., 3,53 A
555 x 550 x 244 mm
555 x 388 x 65 mm
632 x 457 x 286 mm
6,97 kg
4,64 kg
9,80 kg
În stare de funcţionare
Condiţii de funcţionare
Condiţii de depozitare
Temperatură: 10ºC până la 40ºC
Umiditate: 30% la 75% RH
Presiune atmosferică: De la 700 până la 1060 hPa
Temperatură: -20ºC până la 60ºC
Umiditate: 10% la 90% RH
Presiune atmosferică: De la 500 până la 1060 hPa
20
5. Specificaţii tehnice
Protecţia mediului
ROHS
Ambalare
Substanţe specifice
Conformitate şi standarde
DA
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
Norme de reglementare
Marca CE, Certificat TCO, TUV/GS, TUV Ergo, WEEE,
JIS Z2801, IEC/EN60601-1-2, UL/cUL, RCM, IEC/
EN60601-1, ISO13485, CCC, CECP
Carcasă
Culoare
Emailat
Alb
Textură
Notă
1. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support
pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
21
5. Specificaţii tehnice
optim la o rezoluţie nativă de 1920
x 1200, la 60 Hz. Pentru calitate
optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
5.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1200 la 60 Hz (intrare
analogică)
1920 x 1200 la 60 Hz (intrare
digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1200 la 60 Hz (intrare
digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Resolution
(Rezoluţie)
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
64,67
1680 x 1050
59,88
65,29
1680 x 1050
59,95
66,59
1920 x 1080
59,93
74,04
1920 x 1200
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
75,00
1600 x 1200
60,00
Notă
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează
22
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea
consumului de energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Sinc
O
Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
31,4 W (tipic)
61 W (max.)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
0W
(comutator c.a.)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie
al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 x 1200
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
23
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în
culorile primare roşu, verde şi albastru.
Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de
defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a
subpixelilor în cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi
sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un
punct luminos este un subpixel ce iese
în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă.
Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri.
7. Asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
7.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Philips depune eforturi deosebite
pentru a livra produse de cea mai bună
calitate. Utilizăm unele dintre cele mai
avansate procese de fabricaţie din
această industrie şi practicăm un control
al calităţii foarte strict. Cu toate acestea,
defectele de afişare a pixelilor şi a
subpixelilor pe ecranele TFT utilizate
la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate
garanta că toate ecranele vor funcţiona
fără defecte de afişare a pixelilor, însă
Philips garantează că toate monitoarele
cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform
condiţiilor de garanţie. Această
notificare explică diferitele tipuri de
defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip
de defect. Pentru a intra sub incidenţa
condiţiilor prevăzute de garanţie pentru
reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste
niveluri acceptabile. De exemplu, un
monitor nu trebuie să aibă defecţi mai
mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate
şi mai ridicate pentru anumite tipuri
sau combinaţii de defecte de afişare a
pixelilor, care sunt mai uşor de observat
decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Un subpixel aprins, de culoare roşie,
verde sau albastră.
subpixeli
pixeli
24
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub
incidenţa condiţiilor pentru reparare
sau înlocuire din cauza defectelor
de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor
plat Philips trebuie să aibă defecte de
afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă
listate în următoarele tabele.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
25
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
3
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor se conformează standardului ISO9241-307. (ISO9241-307: Cerinţe
ergonomice, metode de încercări de analiză şi conformitate pentru afişaje vizuale
electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior
sub denumirea de ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
26
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii
În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi.
•
•
Perioadă de
•
garanţie standard
locală
Depinde de
•
regiune
•
•
Perioadă de
garanţie extinsă
•
Perioadă de garanţie totală
+ 1 an
•
+ 2 ani
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
1. Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service
regional, care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
8. Depanare şi întrebări
frecvente
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul Auto (Automat) nu
funcţionează
8.1 Depanare
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în
modul VGA-Analog (VGA-Analogic).
În cazul în care nu sunteţi mulţumit
de rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică
în modul DVI-Digital (DVI-digital)
deoarece nu este necesară.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
• Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
• Contactaţi imediat serviciul de
relaţii cu clienţii Philips.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Probleme cu imaginea
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” (Automat) din
comenzile principale OSD.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi
în conectorul cablului monitorului.
Dacă da, reparaţi sau înlocuiţi
cablul.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind
Phase/Clock (Fază/Ceas) din
Setup (Configurare) în comenzile
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată
Pe ecran se afişează
Imaginea vibrează pe ecran
Attention
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Check cable connection
Apare o pâlpâire pe verticală
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
28
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
va afişa un conţinut static.
• Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a
unei aplicaţii de reîmprospătare
periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă”
care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Ceas) din
Setup (Configurare) în comenzile
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Ceas) din
Setup (Configurare) în comenzile
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
• Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi
ca „imagini persistente” sau „imagini
fantomă” pe ecranul dvs. „Imaginea
statică”, „imaginea remanentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” vor dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
• Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul
Configurare aferent LED-ului de
alimentare în comenzile principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
8.2Întrebări frecvente generale
Î1:
29
Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Cannot display this
video mode” (Acest mod video
nu poate fi afişat)?
8. Depanare şi întrebări frecvente
Răsp.:Rezoluţia recomandată pentru
acest monitor: 1920 x 1200 la 60
Hz.
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitor. Urmaţi
instrucţiunile din manualul
de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă
poate solicita drivere pentru
monitor (fişierele .inf şi .icm)
sau un disc cu drivere atunci
când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel
(Panou de control). În fereastra
Panou de control, selectaţi
pictograma Display (Afişare). În
panoul de control Display (Afişare),
selectaţi fila „Settings” (Setări). În
fila de setări, în caseta cu eticheta
„Desktop Area” (Zonă Desktop),
mutaţi bara laterală la 1920 x 1200
pixeli.
Î4:
Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită din
Control Panel (Panou de control)
din Windows® cu „Display
Properties” (Proprietăţi afişare).
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi
setaţi Refresh rate (Rată de
reîmprospătare) la 60 Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
Î5:
Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 1920 x 1200 la
60 Hz.
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Reset” (Resetare)
pentru reveni la setările originale
din fabrică.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
Î6:
Răsp.:În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie
supusă la şocuri extreme şi să fie
protejată de obiecte ascuţite sau
tăioase. Atunci când manipulaţi
monitorul, asiguraţi-vă că nu
este aplicată forţă sau presiune
pe suprafaţa panoului. Acest
lucru poate afecta condiţiile de
garanţie.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60 Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi seta
până la 75 Hz pentru a vedea
dacă perturbarea dispare.
Î3:
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Î7:
Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.:Pentru o curăţare normală folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
30
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î8:
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Î9:
Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Răsp.:Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată
în jos) pentru a selecta opţiunea
„Color" (Culoare), apoi apăsaţi pe
„OK” pentru a introduce setările de
culoare prezentate în continuare;
sunt trei setări, descrise în
continuare.
1. Color Temperature (Temperatură
de culoare): Cele şase setări sunt
5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K şi 11500K. Cu setările din
intervalul 5000K, panoul pare
„cald, cu o nuanţă de culoare
roşu-alb”, în timp ce temperatura
11500K redă o „nuanţă rece,
albastru-alb”.
Î10:
Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau Mac?
Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:Da, monitoarele sunt de tip
plug-and-play, compatibile cu
Windows 8/7/Vista/XP/NT, Mac
OSX, Linux
Î11:
Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, persistenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a
imaginilor statice o perioadă
lungă poate produce „imagini
statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini
fantomă” pe ecranul dvs.
„Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” vor dispărea
treptat într-un interval de
timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
2. sRGB: Aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori
între diferite dispozitive (de
ex. camere digitale, monitoare,
imprimante, scanere etc.).
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă
albastrul. Temperatura neutră este alb,
la 6504K.
Activaţi întotdeauna un
economizor ecran cu mişcare
când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
31
8. Depanare şi întrebări frecvente
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
8.3 Întrebări medicale frecvente
Î1:
Răsp.:Modul Imagine D clinică este
calibrat conform DICOM, partea
14 numai pentru imagini din scara
de gri.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î12:
Pot utiliza imagini color în modul
Imagine D clinică?
Î2:
Pot folosi alcool pentru a curăţa
monitorul?
Răsp.:Alcoolul nu trebuie utilizat pentru
curăţarea monitorului, deoarece
poate deteriora sau deforma
suprafeţele din plastic şi ecranul
LCD, împreună cu straturile de
protecţie ale acestuia.
De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Î3:
Răsp.:Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
1920 x 1200 la 60 Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Pot utiliza monitorul în
apropierea mediului în care se
află pacientul?
Răsp.:Da, acest monitor poate fi utilizat
în apropierea mediului în care
se află clientul, deoarece este
conform cu standardul pentru
chimioterapie MOPP ES60601-1
emis de ANSI/AAMI.
32
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau
în numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre
companiile sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs
este oferită de către Top Victory Investments Ltd. Philips și
Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate
ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M4C240P4E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement