Philips 328E9FJAB/00 User manual

Philips 328E9FJAB/00 User manual
E line
328E9
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
Depanare şi întrebări
frecvente
1
17
21
Cuprins
1.Important........................................ 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere......................................... 1
1.2 Descrieri ale notaţiilor................. 2
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente.................... 3
2. Configurarea monitorului........... 4
2.1Instalare........................................... 4
2.2 Operarea monitorului.................. 6
2.3 Desfacerea suportului de la
bază şi a bazei............................... 8
3. Optimizarea imaginilor................ 9
3.1SmartImage.................................... 9
3.2SmartContrast...............................10
4.FreeSync......................................... 11
5. Specificaţii tehnice...................... 12
5.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare........................................ 15
6. Gestionarea consumului de
energie........................................... 16
7. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie......................... 17
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate........................ 17
7.2 Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie.........................20
8. Depanare şi întrebări frecvente...
21
8.1Depanare....................................... 21
8.2 Întrebări frecvente generale..... 23
1. Important
• În momentul poziţionării monitorului, asiguraţi-vă că ştecherul şi priza
electrică pot fi accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
• Utilizaţi doar un cablu de alimentare
aprobat, furnizat, de fiecare dată, de
către Philips. Dacă lipseşte cablul
de alimentare, contactaţi centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari
sau la şocuri puternice pe parcursul
manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante
referitoare la funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de model.
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
Întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite, pericole
electrice şi/sau pericole mecanice.
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile deteriorări, nu supuneţi ecranul
LCD la presiuni mari. Atunci când
deplasaţi monitorul, apucaţi-l de
ramă. Nu ridicaţi monitorul plasând
palma sau degetele pe ecranul LCD.
• În cazul în care monitorul nu va fi
utilizat o perioadă îndelungată, acesta
se va debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se
va curăţa cu o cârpă umedă după
debranşare. Ecranul poate fi şters
cu o cârpă uscată când nu este sub
tensiune. Totuşi, pentru curăţarea
monitorului, nu se vor folosi niciodată
solvenţi organici, precum alcool, sau
soluţii pe bază de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta nu
se va expune la praf, ploaie, apă sau
medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată la
acest tip de mediu poate avea drept
rezultat decolorarea şi deteriorarea
monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce ar putea cădea în orificiile de
ventilaţie, precum şi a celor care pot
împiedica răcirea componentelor
electronice ale monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
1
1. Important
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe imediat
sursa de alimentare şi se va debranşa
cablul de la priză. Apoi, se va îndepărta
substanţa respectivă, urmând ca monitorul să fie trimis la centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul
în locuri expuse la căldură, la lumina
directă a soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea duratei sale de viaţă, acesta va
fi plasat într-un spaţiu ai cărui parametri de temperatură şi umiditate se
situează în următoarea gamă de valori.
• Temperatură: Între 0 şi 40 °C (între
32 şi 104 °F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
• IMPORTANT: Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru ecran
când lăsaţi monitorul nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a ecranului atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea continuă
a unor imagini statice o perioadă
îndelungată poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă” sau „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
va dispărea treptat într-un interval de
timp după deconectarea de la alimentarea cu energie electrică.
Service
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a
unui economizor ecran sau a unei aplicaţii
de reîmprospătare periodică a ecranului
poate avea ca efect apariţia simptomelor
grave de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă” care
nu mai dispar şi nici nu se pot remedia.
Deteriorarea menţionată mai sus nu este
acoperită de garanţie.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardware-ului
şi a pierderii de date.
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi paragraful „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport, consultaţi rubrica „Specificaţii
tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a razelor solare.
Note
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi
după ce aţi aplicat instrucţiunile din acest
manual, consultaţi un specialist în service.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi pot
apărea cu caractere aldine sau italice.
Fragmentele respective conţin observaţii,
atenţionări sau avertismente. Acestea
sunt utilizate după cum urmează:
Note
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
2
1. Important
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial
de vătămare corporală şi prezintă
modalităţi de evitare a problemelor.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (DEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului bazei
2. Configurarea
monitorului
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale şi netedă, având
grijă să nu zgâriaţi sau deterioraţi
ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
E line
328E9
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Ţineţi stativul cu ambele mâini
și introduceţi-l ferm în tija de
susţinere.
(1)Atașaţi cu grijă stativul de tija de
susţinere până când sistemul de
prindere prinde stativul.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
onin
© 2018 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
eP
k li j k
hili
ig
ht
s
r
* HDMI
zed
dup
licat
io n is a
violation of appli
e
cabl
ad
s. M
law
Ve
rsi
on
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
r
ll
* VGA
* DP
ho
ri
a.
.A
N.V
Alimentarea cu
energie
Un
au
t
Ch
in
ps
www.philips.com/welcome
es
er
ve
d.
ea
nd
pr
in
d
te
in
* CD
(2)Strângeţi cu mâna șurubul din
partea inferioară a stativului
și fixaţi bine stativul de tija de
susţinere.
* Cablu audio
*Diferă în funcţie de regiune.
2
1
Avertisment
Acest produs are un design curbat. Atunci
când ataşaţi/detaşaţi baza, aşezaţi un
material de protecţie sub monitor şi
nu apăsaţi pe monitor pentru a evita
deteriorarea acestuia.
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
328E9FJAB:
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
3 2
6 54
1
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
7
6
5
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
2
4
1
3
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
1 Intrare alimentare AC
2 Mufă pentru căşti
3 Intrare audio
4 Intrare VGA
5 Intrare DP
6 Intrare HDMI
7 Încuietoare Kensington antifurt
328E9FJSB:
5 43 2
1
6
5
4
3
2
1
1 Intrare alimentare AC
2 Ieşire Audio HDMI
3 Intrare VGA
4 Intrare DP
5 Intrare HDMI
6 Încuietoare Kensington antifurt
5
2. Configurarea monitorului
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
2.2 Operarea monitorului
Descrierea produsului văzut din faţă
 







Apăsaţi pentru a porni
alimentarea. Apăsaţi timp de
peste 3 secun.

Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
Pentru a accesa meniul OSD pe acest
monitor Philips, pur şi simplu folosiţi
butonul de comutare de pe partea din
spate a cadrului monitorului. Butonul
unic funcţionează ca un joystick. Pentru
a deplasa cursorul, comutaţi butonul în
patru direcţii. Apăsaţi butonul pentru a
selecta opţiunea dorită.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
328E9FJSB: Reglaţi nivelul de
luminozitate.
328E9FJAB: Pentru reglarea
volumului difuzoarelor.
Reglează meniul OSD.
Modifică sursa de intrare a
semnalului.
Reglează meniul OSD.
Puteţi alege între:
FPS, Racing (Curse), RTS, Gamer
1 (Jucător 1), Gamer 2 (Jucător
2), LowBlue Mode (Mod
lumină albastră redusă).şi Off
(Dezactivat).
Revenirea la meniul OSD
anterior.
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
6
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Notificare privind rezoluţia
Mai jos, este prezentată vederea
generală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Main menu
LowBlue Mode
Input
Sub menu
On
Off
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 2560×1440 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la o
altă rezoluţie, pe ecran se afişează o
alertă: Use 2560×[email protected] for best
results (Pentru cele mai bune rezultate
utilizaţi 2560×1440 la 60Hz).
1, 2, 3,4
VGA
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
HDMI 1.4
DisplayPort
Picture
Wide Screen, 4:3
Picture Format
Brightness
Contrast
0~100
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Funcţie fizică
Înclinare
20°
On, Off
Size (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
SmartFrame
Brightness (0~100)
Contrast (0~100)
-5°
H. position
Gamma
Audio
V. position
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
Volume
0~100
Stand-Alone
(328E9FJAB)
Mute
On, Off
Audio Source
(328E9FJAB)
Audio In, HDMI 1.4,
DisplayPort
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K,
11500K
Color
sRGB
User Define
On, Off
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Settings
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
0~100
Information
7
2. Configurarea monitorului
2.3 Desfacerea suportului de la
bază şi a bazei
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale, având grijă să nu
zgâriaţi şi să nu deterioraţi ecranul.
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă VESA de 100 mm x
100 mm.
2. Desfaceţi cu degetele şurubul
amplasat pe partea inferioară a
bazei şi desprindeţi baza de pe
suport.
100mm
100mm
1
2
3. Detașaţi capacul cu prindere cu
balamale de la corpul monitorului
folosindu-vă degetele.
4. Folosiţi o șurubelniţă pentru a
scoate șuruburile braţului, după
care detașaţi braţul/suportul de la
monitor.
8
3. Optimizarea imaginilor
Cum se activează SmartImage?
3. Optimizarea
imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
grozavă şi optimizată a monitorului.
1. Comutaţi la stânga pentru a
lansa afişarea pe ecran a funcţiei
SmartImage.
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta opţiunea FPS, Racing
(Curse), RTS, Gamer 1 (Jucător 1),
Gamer 2 (Jucător 2), LowBlue Mode
(Mod lumină albastră redusă).şi Off
(Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor
de conţinut, software-ul SmartImage
vă reglează în mod dinamic şi în timp
real luminozitatea, contrastul, culorile
şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest monitor.
3. Afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne pe ecran
timp de 5 secunde sau puteţi
comuta la strânga pentru a confirma.
Puteţi alege între: FPS, Racing (Curse),
RTS, Gamer 1 (Jucător 1), Gamer 2
(Jucător 2), LowBlue Mode (Mod lumină
albastră redusă).şi Off (Dezactivat).
Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie exclusivă,
de ultimă generaţie, de la Philips
care analizează conţinutul afişat pe
ecranul dvs. Bazat pe un scenariu pe
care îl selectaţi chiar dvs., SmartImage
îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea
conţinutului afişat să fie îmbunătăţită
– toate acestea în timp real şi prin
apăsarea unui singur buton.




 
 
 

9

3. Optimizarea imaginilor
• FPS: Pentru a juca jocuri FPS (Tir
subiectiv). Îmbunătăţeşte detaliile
nivelului de negru al temelor
întunecate.
pentru a selecta Mod LowBlue. Mai sus
puteţi vedea paşii pentru selectarea
opţiunii SmartImage.
• Racing (Curse): Pentru a juca jocuri
de Curse. Asigură un timp de
răspuns rapid şi o saturaţie ridicată
a culorilor.
3.2 SmartContrast
Ce este?
• RTS: Pentru a juca jocuri RTS
(Strategie în timp real), se poate
evidenţia o porţiune selectată de
utilizator pentru jocuri RTS (prin
SmartFrame). Calitatea imaginii
poate fi reglată pentru porţiunea
evidenţiată.
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
LCD pentru claritate vizuală maximă
şi experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini
mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe
fundaluri întunecate.
• Gamer 1 (Jucător 1): Setările
preferinţelor utilizatorului salvate ca
Jucător 1.
• Gamer 2 (Jucător 2): Setările
preferinţelor utilizatorului salvate ca
Jucător 2.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
• LowBlue Mode (Mod lumină
albastră redusă): Mod lumină
albastră redusă pentru
productivitate cu impact redus
asupra ochilor. Studiile au arătat
că, la fel cum razele ultraviolete
pot cauza vătămarea ochilor,
razele de lumină albastră cu unde
scurte emise de afişajele LED
pot să cauzeze vătămarea ochilor
şi să afecteze vederea în timp.
Dezvoltată pentru sănătate, setarea
Philips Mod lumină albastră redusă
utilizează o tehnologie software
inteligentă pentru a reduce lumina
albastră cu unde scurte dăunătoare.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru
a controla intensitatea iluminării de
fundal. Această funcţie va îmbunătăţi
în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă
atunci când vizionaţi videoclipuri sau vă
jucaţi.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
Observaţie
Modul LowBlue oferit de Philips, este
conform cu certificarea TUV Low Blue
Light. Puteţi accesa acest mod prin simpla apăsare a tastei de comandă rapidă
şi apoi prin apăsarea butonului
10
4. FreeSync
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4. FreeSync
Mult timp, jocurile pe calculator nu
au putut oferi satisfacţie maximă
pasionaţilor, din cauză că unităţile de
procesare grafică (GPU) şi monitoarele
se actualizează cu o frecvenţă diferită.
Uneori, GPU poate reda multe imagini
noi în timpul unei singure actualizări
a monitorului, iar monitorul afişează
porţiuni din fiecare imagine ca pe o
singură imagine. Acest procedeu se
numeşte „sfâşiere”. Pasionaţii de jocuri
pot repara efectul de sfâşiere cu ajutorul
unei funcţii care se numeşte „v-sync”,
însă imaginea poate deveni sacadată
pentru că GPU aşteaptă ca monitorul
să genereze actualizarea înainte de
afişarea imaginilor.
AMD Radeon R9 seria 300
AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 360
AMD Radeon R7360
AMD Radeon R9295X2
AMD Radeon R9290X
AMD Radeon R9290
AMD Radeon R9285
AMD Radeon R7260X
AMD Radeon R7260
■■ Unităţi de procesare accelerată
mobile şi desktop din seria de
procesor A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cu v-sync sunt reduse şi semnalul
mouse-ului şi numărul total de cadre pe
secundă. Tehnologia AMD FreeSync™
elimină toate aceste probleme
permiţându-i unităţii GPU să actualizeze
monitorul atunci când este disponibilă
o nouă imagine, generând jocuri
incredibil de clare, rapide şi fără efectul
de sfâşiere.
Urmate de placa video cu care sunt
compatibile.
■■ Sistem de operare
• Window.s 10/8.1/8/7
■■ Placă grafică: R9 seria 290/300 şi R7
seria 260
11
AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7670K
AMD A8-7650K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de
monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tipic)
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire
imagine
Funcţie de eliminare
a tremurului
Culori ecran
Rată de
împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
Gamă de culori
sRGB
FreeSync
Mod lumină albastră
redusă
Conectivitate
Semnal intrare
Intrare/Ieşire audio
Intrare semnal
Confort
Boxă încorporată
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug
& Play
VA
Sistem W-LED
31,5'' L (80cm)
16:9
0,272 x 0,272 mm
20.000.000:1
22 ms (GtG)
5 ms (GtG)
2560×1440 la 60 Hz
178° (H)/178° (V) la C/R > 10 (tipic)
SmartImage
DA
16,7 M
50Hz-76Hz ( analogic, digital )
48Hz-76Hz ( HDMI, DP, FreeSync pentru HDMI, FreeSync
pentru DP)
30KHz-99KHz
DA
DA
DA
DA
VGA(analogic), HDMI(digital,HDCP), DP(digital,HDCP)
328E9FJSB: Ieşire audio
328E9FJAB: Intrare audio pentru PC, ieşire căşti
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
3W x 2 (328E9FJAB)
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză, italiană, maghiară,
olandeză, portugheză, portugheză (Brazilia), poloneză,
rusă, suedeză, finlandeză, turcă, cehă, ucraineană, chineză
simplificată, chineză tradiţională, japoneză, coreeană
sistem blocare Kensington, Dispozitiv de montare VESA
(100×100 mm)
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
12
5. Specificaţii tehnice
Suport
Înclinare
-5° / +20°
328E9FJAB
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz 115 V c.a., 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
60,25 W (tipic)
60,35 W (tipic)
60,45 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz 115 V c.a., 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
205,63 BTU/h
205,97 BTU/h
206,31 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,02 BTU/oră
<1,02 BTU/oră
<1,02 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
328E9FJSB
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz 115 V c.a., 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
60,28 W (tipic)
60,38 W (tipic)
60,48 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz 115 V c.a., 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
202,32 BTU/h
202,66 BTU/h
203,00 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,02 BTU/oră
<1,02 BTU/oră
<1,02 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
13
5. Specificaţii tehnice
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport
(L x Î x D)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(în stare de funcţionare)
Umiditate relativă
(în stare de funcţionare)
Presiune atmosferică
(în stare de funcţionare)
Interval de temperatură
(când nu este în stare de
funcţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în stare de
funcţionare)
Presiune atmosferică
(când nu este în stare de
funcţionare)
713 x 525 x 236 mm
713 x 425 x 52 mm
827 x 626 x 233 mm
6,78 kg
6,40 kg
10,45 kg
de la 0°C la 40°C
de la 20% la 80%
între 700 şi 1060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
între 500 şi 1060 hPa
Protecţia mediului
ROHS
Ambalare
Substanţe specifice
Conformitate şi standarde
DA
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
Norme de reglementare
Marcaj CE, FCC Clasa B, CU-EAC, ISO9241-307, VCCI
CLASA B, RCM, CCC, CECP, BSMI, PSB, MEPS, CB, EPA,
CEL
Carcasă
Culoare
Emailat
Negru
Lucios
Note
1.Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi
www.philips.com/support pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
2.Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
14
5. Specificaţii tehnice
5.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare
Rezoluţie maximă
2560×1440 la rata de reîmprospătare de 60Hz (intrare analogică)
2560×1440 la rata de reîmprospătare de 60Hz (D+DVI+HDMI1+HDMI2+DP)
2560×1440 la rata de reîmprospătare de 75Hz (HDMI1+HDMI2+DP)
Rezoluţie recomandată
2560×1440 la rata de reîmprospătare de 60Hz (intrare analogică)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
35,16
800x600
56,25
37,88
800x600
60,32
46,88
800x600
75,00
48,08
1024x768
72,19
47,73
832x624
74,55
48,36
1024x768
60,00
56,48
1024x768
70,07
60,02
1024x768
75,03
44,77
1280x720
59,86
60
1280x960
60
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
88,79
2560x1440
59,95
Note
Reţineţi că afişajul funcţionează optim la o rezoluţie nativă de 2560×1440 la
60 Hz. Pentru calitate optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia recomandată.
15
6. Gestionarea consumului de energie
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
6. Gestionarea
consumului de
energie
• Rezoluţie nativă: 2560×1440
• Contrast: 50%
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Note
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
328E9FJAB:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Sinc O
Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
60,35 W
(tipic)
75,9 W (max.)
Alb
Inactiv
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
0,3 W (tipic)
OPRIT
328E9FJSB:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Sinc O
Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
59,38 W
(tipic)
71,3 W (max.)
Alb
Inactiv
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
0,3 W (tipic)
OPRIT
16
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pixeli şi subpixeli
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în culorile
primare roşu, verde şi albastru. Un număr
mare de pixeli formează împreună o
imagine. La aprinderea tuturor subpixelilor
dintr-un pixel, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel alb. Când
toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel
negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
7.1 Politica Philips privind defectele de afişare a pixelilor
pentru monitoarele plate
Philips depune eforturi deosebite pentru
a livra produse de cea mai bună calitate.
Utilizăm unele dintre cele mai avansate
procese de fabricaţie din această industrie
şi practicăm un control al calităţii foarte
strict. Cu toate acestea, defectele de
afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe
ecranele TFT utilizate la monitoarele
plate sunt uneori inevitabile. Niciun
producător nu poate garanta că toate
ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează
că toate monitoarele cu un număr de
defecte inacceptabil vor fi reparate sau
înlocuite conform condiţiilor de garanţie.
Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi
defineşte nivelurile acceptabile pentru
fiecare tip de defect. Pentru a intra sub
incidenţa condiţiilor prevăzute de garanţie
pentru reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un ecran
TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor
nu trebuie să aibă defecţi mai mult de
0,0004% dintre subpixeli. Philips fixează
standarde de calitate şi mai ridicate pentru
anumite tipuri sau combinaţii de defecte
de afişare a pixelilor, care sunt mai uşor de
observat decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de defecte
de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri de
defecte de afişare a subpixelilor în cadrul
fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi sau
„în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un punct
luminos este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este afişată
o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele
tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde
sau albastră.
subpixeli
pixeli
17
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor
în perioada de garanţie, ecranul TFT
al unui monitor plat Philips trebuie să
aibă defecte de afişare a pixelilor sau
subpixelilor care să depăşească limitele
de toleranţă listate în următoarele tabele.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Observaţie
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt
cu 30% mai strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli
ce sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”.
Cu alte cuvinte, un punct întunecat este
un subpixel ce iese în evidenţă pe ecran,
atunci când este afişată o imagine de
culoare deschisă. Defectele de tip punct
negru sunt de următoarele tipuri.
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
18
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel aprins
2
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
1
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
>10 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel stins
5 sau mai puţini
2 subpixeli adiacenţi stinşi
2 sau mai puţini
3 subpixeli adiacenţi stinşi
0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
>10 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
Note
1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
19
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de
servicii În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi.
Perioadă de garanţie Perioadă de garanţie
Perioadă de garanţie totală
standard locală
extinsă
Depinde de regiune + 1 an
Perioada de garanţie standard locală +1
+ 2 ani
Perioada de garanţie standard locală +2
+ 3 ani
Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Note
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service regional,
care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
20
8. Depanare şi întrebări frecvente
Butonul Automat nu funcţionează
8. Depanare şi întrebări
frecvente
• Funcţia Auto este aplicabilă doar
în modul VGA-Analogic. În cazul
în care nu sunteţi mulţumit de
rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
8.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Note
Funcţia Automat nu se aplică în modul
DVI-digital deoarece nu este necesară.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
• Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” din comenzile
principale OSD.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi
în conectorul cablului monitorului.
Dacă da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
Imaginea vibrează pe ecran
• Funcţia Economisire Energie poate
fi activată
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Pe ecran se afişează
Apare o pâlpâire pe verticală
  
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale
OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
• Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
21
8. Depanare şi întrebări frecvente
opţiune este validă doar în modul
VGA.
• Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a
unei aplicaţii de reîmprospătare
periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă”
care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale
OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
• Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini
fantomă”, pe ecranul dvs. „Imaginea
arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
* Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
• Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
* Funcţionalitatea diferă în funcţie de
afişaj.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
va afişa un conţinut static.
22
8. Depanare şi întrebări frecvente
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul
de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă
poate solicita drivere pentru
monitor (fişierele .inf şi .icm)
sau un disc cu drivere atunci
când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
Î4:Cum reglez rezoluţia?
8.2Întrebări frecvente generale
Î1:Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Acest mod video nu
poate fi afişat”?
Răsp.: Rezoluţie recomandată pentru
acest monitor: 2560×1440 la rata
de reîmprospătare de 60 Hz.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
Răsp.:Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită
din Control Panel (Panoul
de control) din Windows® cu
„Display properties” („Proprietăţi
afişaj”).
Î5:Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
• În meniul Start al Windows,
selectaţi Setări/Panou de control. În
fereastra Panou de control, selectaţi
pictograma Afişare. În Panou de
control Afişaj, selectaţi fila „Setări”.
În fila de setări, în caseta cu eticheta
„desktop area” (zonă desktop),
mutaţi bara laterală la 2560×1440
pixeli.
• Deschideţi „Proprietăţi complexe” şi
setaţi Rată de împrospătare la 60Hz,
apoi faceţi clic pe OK.
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Resetare” pentru reveni
la setările originale din fabrică.
Î6:Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 2560×1440 la 60
Hz.
Răsp.:În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie
supusă la şocuri extreme şi să fie
protejată de obiecte ascuţite sau
tăioase. Atunci când manipulaţi
monitorul, asiguraţi-vă că nu
este aplicată forţă sau presiune
pe suprafaţa panoului. Acest
lucru poate afecta condiţiile de
garanţie.
Î7:Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î2:Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi seta
până la 75Hz pentru a vedea
dacă perturbarea dispare.
Î3:Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
Răsp.:Pentru o curăţare normală folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
23
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î8: ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Î10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Săgeată în jos” pentru
a selecta opţiunea „Culoare”, apoi
apăsaţi pe „OK” pentru a introduce
cele trei setări de culoare prezentate
în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de culoare): Native, 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi
11500K. Cu setările din intervalul
5000K, panoul pare „cald, cu o
nuanţă de culoare roşu-alb”, în
timp ce temperatura 11500K redă
o „nuanţă rece, albastru-alb”.
Răsp.:Da, monitoarele sunt de tip
Plug-and-Play, compatibile cu
Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX.
Î11: Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, remanenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei
„imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru
ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
2. sRGB: aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori între
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.)
3. User Define (Definit de utilizator);
utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
Note
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi mai
mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Q9: Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau
Mac?
Avertisment
Simptomele grave de „ardere” sau
„persistenţă a imaginii” sau „imagine
24
8. Depanare şi întrebări frecvente
fantomă” nu vor dispărea și nu pot fi
reparate. Deteriorarea menţionată mai
sus nu este acoperită de garanţie.
Î12: De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Răsp.:Monitorul dvs. LCD funcţionează
optim la rezoluţia nativă de
2560×1440 la 60 Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Î13: Cum să deblochez/blochez tasta
rapidă?
Răsp.:Apăsaţi pe
timp de 10
secunde pentru a debloca/
bloca tasta rapidă. În urma
acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Atenţie” pentru a indica
dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor
de mai jos.
  
  
25
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau
în numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre
companiile sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs
este oferită de către Top Victory Investments Ltd. Philips și
Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate
ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M9328EQ1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement