Philips Monitor video digital pentru copii SCD609/00 Manualul proprietarului

Philips Monitor video digital pentru copii SCD609/00 Manualul proprietarului
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Manual de utilizare
SCD610
SCD609
Cuprins
1 Introducere
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Reciclarea
Unitatea pentru copil
copil
6 Meniu
Zoom & Pan
Activarea vocii
Reglare luminozitate
!
"
Schimbarea limbii
Resetare
4
5
6
6
7
8
9
10
12
13
13
13
13
#
15
15
!
!!
16
" #
17
$ %!&
18
RO
3
1 Introducere
Q SCD609
$
%!'*
+%,-:;<=+
'
,,>
+%,-:;<[email protected]
,
B*
produsul la www.philips.com/AVENT.
+%,-:;<,,
,
@
G
!'?
>
,
*H,"
+%,-:;<*>
,,
"?,
IB*,'*
*!
>H
J,
,,I
KLO?I!
KLOH
Q SCD610
!
4
RO
Q
Q
Q
,"
@
"
!,
B
,
H
'
Q +
@",
'"
?
"@
!'
"
@>
,?"""H;
'
H
Q
'()
*+
+
scurtcircuit sau scurgere
Q Aparatul nu trebuie expus la picurare sau
,
?
,
'!
'"%?"
*H
Q Înainte de a conecta monitorul pentru
?,
B*,
"
,,
H
Q L,
:W:
,*
?,**
"[email protected]
H
Q >
H
Q >
@
H
Q +
*!
?
,%
,
,
X
compartimetelor pentru baterii.
Q ,
B*"I*,H!
,,I
,@
bateriile (setul de baterii).
Q +
?
",'
@
'>
"
H
,
'
@
'>
",
din acest manual de utilizare.
Q
+
*
,[email protected]
bateria cu un tip corect.
:"'
>
"
,
H
Pentru a preveni explodarea sau scurgerea
'
?*"
"
!
*
,
!
,%
Y
Q @
'
@
'?
Q '
@
[\B]?
Q @
'
,
,",
^?
Q >
'
X,*
"
,
?>,
,
,,"
?
+
@"@
'
,
'
"
X?%
,X?Y
Q ,
@
?
Q ,
?
Q @
*
,,
Q ,
'
H
Pentru a manevra baterii deteriorate sau
,
?
"!
*
GH
,-
!
Q Acest monitor pentru copii este un
,
G
H;,,',
,
*%
,,'
!
'
>,
H
Q ;,
@,@
H
Q +
*,
@
?
"
,?
,
'H
Q Atunci când monitorul pentru copii
?,
B*
,!
H
Q +
,
?
"
,,G"
H
RO
5
Q !"
@
_[`_$]!^`_[`_$]H;
X"
"
,
H
%
Q L
',@
?
,@
acest manual de utilizare.
Q L
',@'
?*
"
,
,,
H
./
(EMF)
,
+%,-:;<
,
,
>
I"
"[:$]HL,"*
,
[email protected]>
"
,
,"
?
,,
?>
"*
!
,'@
H
)
+
,"*,
,
!
>'
"
!"@
?
!
H
I*,"''f,
?,@,"
,>'
L
*
::O:Y
;*,
,@"
"G
H-
",*>
"
,
"
>
,
,
!
HK
6
RO
,
*%G
*
,
*,
"
!,"H
+
,"*,
'
,
,L
*:
OOO
:?
*@"
"G
H
K"'
I!
,"'%"j+'[email protected],"
'
,>
"
"
,'
*
*
"'Y
-
",*>
"
,
*
,
'
H
:*
'
G
*
,
*
,
"!,"H
h 5!
+ [SUS]
B|}~K
[STÂNGA]
[DREAPTA]
i
Meniu
j ;&
!
l
l '!
a
k
b
c
j
i
h
d
e
f
g
a
k '<=
Indicator pentru intensitatea semnalului
Indicator pentru energia bateriei
J
'
,
>
Q J
YB#-
Q J!
YO?-?`"
Q ;"
"Y+
k
?KK‚B
ƒB„+
?
KK‚B:B
+
K!?KK‚BKB
+
,
!;…?KK‚B
B
+
X?KK‚BfB
.)457)5
Q W,
,
H
b Suport
c 8
Q W,
,
activarea vocii
+
?,^H
d .
..&
e :7
Q !
"Yk
@
'
,,
H
Q -
"Yk
@
'
,@"@
H
Q -
Y>H
f :
g :
Q J*,
"
copilului dvs.
RO
7
a
b
f
c
d
g
e
h
i
a '!
b :
Q -
Y
,
c
.)457)5
Q W,
,
unitatea pentru copil
Q ,,
,
@"
,
H
d >
&
e Suport
f g .
..&
h Montare pe perete
i ?
8
RO
>
Q J
YB#-
Q J!
YO?-?`"
Q ;"
"Y+
k
?KK‚B
ƒB„+
?
KK‚B:B
+
K!?KK‚BKB
+
,
!;…?KK‚B
B
+
X?KK‚BfB
2
J
'
@
'H
3
4
"H
%
!
!
4!
Q ,
B*"I!,,
I
[email protected]
'
@
'H
+
"
"
@
@
",I
>'
,
,
H
» K"'
'
,
"
"!G*?
ledul pornit/oprit pentru baterie de pe
"
!
intermitent.
4!
» †
'
"
verde intermitent.
Q L'
,",
?
,
!"H
Q ;
H"'
,k†B`?`"%H
1
J
">@
!
@
B
perete.
» Atunci când bateria este complet
@
?'
**
continuu.
+
@
!"
"
'
?,,
H
4!
Q [email protected]
Q
Q
",
?
B!,B,,@
‡
H
I
>,@
"?">
,,'
H
k
@
'G,"X"
"@
B!,
B
H
k
,,
@"?%
,@%,H
RO
9
Sugestie
4
J
[email protected]
!
@
B
H
5
",
@
H
,
B*,‰?`"
*>'ŠB,H
6
+
>
","
,
?,,‹
Œ"G,H
Q @"
"`
?
Q
""I
,
@"@
H+
@
@
B"
I",
?
@"
@
H
I'
,"@
?
>
"
X"*
,@"*
*HL,,"*>?
>
"
aproximativ 5 ore.
.<!
Q ;,
@"IH;
!!"
@
,@
GH
Sugestie
4!
Q +
",,?
*
*
',
,
GH
Q L,*ˆ
,,?
"
,,,"L:<!*>
>
?
?
"
"
?II
"
>
H
1
!
,
"
H
2
!
,
>,'H+!?,"?
unitatea pentru copil pe un suport de
"
,>
H
+
"">
"?*
",
,,
"
H
3
10
@
B
"
,
"'*
a copilului dvs.
RO
>!
Q I
,"
?!
,>@I,
X
!,,'
H
1
!'%I
"
!
'
*
monta pe perete unitatea pentru copil.
2
3
L
@
H
!!
@
H
4
K
I,
"
H
5
+
@,
montare pe perete.
6
!'@,
,
suportul de montare pe perete.
7
,>@I,
'"'*
,
copilului dvs.
RO
11
pentru copii
!
+
1
, H
» !?
iar toate indicatoarele de pe unitatea
,
,
H
» K+%,-:;<
!G
pentru scurt timp.
» L,,'!
?
",GJ45:4KL;N.'>P5
Q)'4#LT"
"
H
"
,",
[email protected]
4!
Q ,
>
"
"H
12
RO
Sugestie
Q L
@G
`,
,'
!
H
"
"
@'
,,,
"H
Q Simbolul pentru baterie
)
"
,`"
@
'
H*
@>""'!>
perturbatori.
,"
,
>
"X"@
`"?*
"G
"
,H!X
*
@>"
',?
"
,
?‰@
H
6 Meniu
1
,'
"
H
» K!"H
2
,\B
*,@,,,
@G,
",'"!, /
*,,I,
meniu/submeniu.
3
+
"?,,
sau
4
+
!?, .
UV
1
2
Q ,!!*,*
a vocii
Q K,'
["?\?B? ? ).
!
,' ?
activarea vocii va lumina lent intermitent.
><
1
,'
"
H
2
KJY.L'.5Y'54
,L4,5Y5ZT de pe unitatea pentru copil.
J[#[T
,'"H
KJU>V'4T din meniu
pentru a extinde sau a restrânge
*
!
"*
H
JU>WT
J'4T
JU>XT
J>;T
J:\T
Descriere
;*@,,'
pentru activarea vocii
Nivel mediu de activare a
vocii
Nivel redus de sensibilitate
pentru activarea vocii
Descriere
:X
*
+
"*
>
*
,
I
*
'
'
Atunci când este pornit modul de activare a
*?!G*,
"I
,HI
",,?!G*
este oprit pentru a economisi energie.
I,,,,
,?
,*
!,*
,H
"
,
,
I
Y
4!
Q I*
*,*?†~~+††
CAMs din dialogul comutator CAM nu este disponibil.
Q I†~~+††,,*?>-~J:
<J-<J~;,,'HK*!
>
"*I,'-~fH
Când JY.L'.5Y'54,L4,5Y5ZT
,,*"@?,
un sunet mai blând.
)
1
,'
"
H
2
3
KJ';],58)#[54L,,T.
,\B
"
!G*H
RO
13
'!7
'!
"
"X"#"
,
H
#"I#H
K
*,H"*H+
,
,
'"
H:,*,H,
"
,
"
,H
2
, sau butonul pentru meniu
",, pentru a
reveni.
LX"?I,*!
,‹L:†:<:Œ?*!
,H
,
I,"
""@
,"
,
?"@
>
"
H
1
4!
Q +,
"
"I
, sau !'
"
,@
H
4!
,@,H
Q [email protected],"
,
,‰
1
,'
"
H
2
KJ';;7;L:.'>T.
» K!,,
H
4!
Q ~,
,
I,
'H
3
4
KJ';;.'>T.
» >
"**>
"
H-,,,,,
butonul ?
H
,,
' ?",H
» >
"**
"
@%
,,
,
sincronizare.
?
1
L,,
?,
"
",!
,H
» K!J;L:L5L.'>P
Q)>:,5^T.
14
RO
,
"
?'
"
?
,
! ?*!H
2
, ! *
,
'
,,?
@
,,
"
H
» +
""
**
I,,H
:_
!
"†~~+††"
,
*
,@I""
sincronizate.
4!
Q I-~J:<J-<J~;,*?>
†~~+††,H
I,*†~~+††? va avea
H-**
tuturor camerelor pe rând. Alte camere care nu
,**
!
"
?,
[>
,
]HJ?,"?
I"
!
"
",*H
LX"?
1
De la
?*
"I
"
"
",H
2
De la
?*
"I
"
",H
3
L">,,
"
vizualizarea va trece la aceasta.
,
-
1
,'
"
2
,J:'4#'#LT
"'
H
k
FR
Descriere
"I
$
Resetare
!(
1
W, pentru a opri unitatea
H
2
W,B
H
3
I,B?
H
» ,
,H
RO
15
!
!
!
Q @
I*
"'
,
H
@
"
@?
"'
@
'@
*H
Q K,'
@
'
,B
,"IH
Q @
"
@
de timp.
Q [email protected]"
'"
@
'
?
distribuitorul dvs. sau un centru de service
autorizat de Philips.
16
RO
" #
L**,
*,>
"
,*
'"?*
",*
,B‚'+%,-:;<
,ˆˆˆH
%,H"-:;<ˆ",,
,,
+%,
*,H+,"
>
,,
+%,@
[email protected]
*,HX,
,,
+%,?*
",*
distribuitorul Philips local.
RO
17
$ %!&
L,@,,,
**?',,
,ˆˆˆH
%,H"-:;<,
,,+%,
*,H
!H
Unitatea pentru copil nu
!H
Nu pot stabili o conexiune.
"
,",
?
",G
‹;~<†J;ƒ:L=X~<
~$;:Œ,!
intermitent.
:X,
>
,"H
Semnalul de la unitatea pentru
copil este intermitent.
emite niciun sunet.
.
,
,
,"
H
k
,H
,
,
,
alimentare.
'
!,
B*
,
,
H
, ,
,
,
,"
H
alimentare.
L,
!! "
H
[,‹Œ]
!
,,
prea mare una de alta.
,
H
L,
!!
H
?`"
unitatea pentru copil.
+
H
H
,"
de la alte aparate sau monitoare
pentru copii.
-"
,,
,,,
,>
,
H
L,
!!
H
*
"
vocii.
,
?#
Ž?
">H
!*"
H
H
I,*?,
!"*
când unitatea pentru copil
,HI"
,,?
!G*,
economisi energie.
Nivelul de sensibilitatea pentru
!*,,'
*
*,,
G,H pentru activarea vocii.
18
RO
Raza de acoperire este sub 150
de metri.
†
'
"
"
!H
k
,
,
H
Este posibil ca raza de acoperire
,>',
mediu.
k
@
'
,,
H
H
Volumul este reglat la o valoare
@?
,"
mai mult curent.
!G*,
?
,"
""
H
*"H
@
'
H
*"*
"*
!
>
H
<%?#Ž
Unitatea pentru copil este
[email protected]"
*,

a acestui monitor pentru copii
',
,
H
Aud alte sunete de la unitatea
Unitatea pentru copil este prea
"
H
departe de copil
,
"""
H
Nivelul de sensibilitatea pentru
*,,'
activarea vocii este setat prea sus. pentru activarea vocii.
Unitatea pentru copil este
aproape de alte surse de sunet.
,,
,,H
,
†,,,@
"
"@H
",
‡
H
@
'
H
,
~
@
@"@
"@
H
Monitorul video emite un
:,,',
"@H
aproape una de alta.
?`"
unitatea pentru copil.
:,,'*"
K*"
,,
H
ridicat.
"
L,
!! H
,,"
'IIH H
," de la alte aparate sau monitoare ,
?#
pentru copii.
Ž?
">H
Este posibil ca bateria
@
'
H
@
'
,,
H
!G*
,H
L,
H
!!
H
RO
19
Nu apare nicio imagine pe
!G*I
"
,@
Pornire.
J"!G*
,
H
,"
de la alte aparate sau monitoare
pentru copii.
Este posibil ca bateria
@
'
,,
H
Este posibil ca unitatea pentru
,@"
*
"*H
Este posibil ca luminozitatea
!G,,
G,,
prea sus.
J"!G*
:,,',
,
@"*
!
,
timp de noapte.
"
H
,
Este posibil ca bateria
@
"B
@
',G,,>I
!
H
,*H
†:LB
*
" K
"
pentru copil (amplasat la partea
,@+~;J<
I"' ,
,?I
],'"
"
"'H
,H
Sugestie
Q J>
",
,">
@!
'H
20
RO
,
?#
Ž?
">H
@
'
H
,'
*
"*
!G*H
"!GH
,
B*
,",B?`
"
H
'
@
'H
K%"'
,,B!",H
,*>"
!GH
`bPPKf=f-L
4hYh
'-h
,.;jPbkjb$k>kYPhP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement