Samsung | SM-T825 | Samsung Galaxy Tab S3 (9.7'', LTE) Vartotojo vadovas (Nougat)

SM-T825
Kasutusjuhend
Estonian. 06/2017. Rev.1.2
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
Rakendused
4Üldteave
6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
9 Pakendi sisu
10 Seadme osad
15Aku
19 SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
22 Mälukaart (microSD kaart)
25 Seadme sisse- ja väljalülitamine
26 Puuteekraani kontrollimine
29Avaleht
35Lukustusekraan
36 Teavituste paneel
38 Teksti sisestamine
40Kuvahõive
41 Rakenduste avamine
42 S Peni funktsioonid
50 Turvaline kaust
53Mitmikaken
57 Samsungi konto
58 Andmete ülekandmine teie eelmiselt
seadmelt
61 Seade ja andmehaldus
63KIIRÜHENDAMINE
66Jagamisfunktsioonid
67 Rakenduste installimine ja
deinstallimine
69Telefon
72Kontaktid
76Sõnumid
78Internet
80E-post
81Kaamera
93Galerii
97 Game Launcher
100 Samsung Notes
105PEN.UP
107Kalender
109 Samsung Flow
110 Minu Failid
110Kell
112Kalkulaator
112 Google rakendused
2
Sisukord
Seaded
114Sissejuhatus
114Ühendused
123 Helid ja värinad
124Teavitused
124Ekraan
125Taustpilt
126 Täpsemad funktsioonid
127 Seadme hooldus
129Rakendused
129 Luk.ekraan ja turvalisus
134 Pilv ja kontod
137Google
137Juurdepääs
138 Üldine haldus
139Tarkvaravärskendus
139Kasutusjuhend
139 Teave seadme kohta
Lisa
140Tõrkeotsing
146 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
4
Põhiline
• Olge hoolikas, et te ei unustaks oma ekraanilukustuse, kontode ja teiste turvafunktsioonide
avamiskoode. Kui te avamiskoodi ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada.
Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni
(FCC) heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. FCC ID
vaatamiseks toksake valikutel Raken. → Seaded → Teave seadme kohta → Aku teave.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, vihjed või lisainfo
5
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda: Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
6
Põhiline
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – Teleriga ühendamisel
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid navigatsioonirakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos navigatsioonirakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
Käitumine seadme kuumenemisel
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
7
Põhiline
Seadme piirangud ülekuumenemise korral
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. See funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade muutub tavapärasest kuumemaks, kuvatakse seadme ülekuumenemise sõnum.
Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust,
samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja te saate teha ainult
hädaabikõnesid, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, kuvatakse toite väljalülitamise teade.
Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on maha jahtunud.
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.
8
Põhiline
Pakendi sisu
Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:
• Seade
• S Pen
• Kiirjuhend
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
9
Põhiline
Seadme osad
Seade
Valgussensor
Eesmine kaamera
Toitenupp
Puuteekraan
Helitugevusnupp
Mikrofon
Avakuvaklahv (sõrmejäljeandur)
SIM-kaart / Mälukaardi salv
Mikrofon
Hiljutiste rakenduste klahv
Tagasiliikumisklahv
Kõlar
Kõlar
Peakomplekti pesa
Mitmeotstarbeline pesa (C-tüüpi
USB)
10
Põhiline
Kõlar
Kõlar
GPS antenn
Tagakaamera
Põhiantenn
Välk
Klaviatuuridoki port
Seade ja klaviatuuri kate (müüakse eraldi) sisaldavad magneteid. Ameerika
südameassotsiatsioon (USA) ning Meditsiini- ja tervishoiutooteid reguleeriv asutus
(UK) hoiatavad, et magnetid võivad häirida südamerütmurite, kardioverterite,
defibrillaatorite, insuliinipumpade või muude elektriliste meditsiiniseadmete
(kollektiivselt: meditsiiniseadmed) tööd, kui need asuvad magnetitest vähem kui 15 cm
(6 tolli) kaugusel. Kui kasutate mõnda neist meditsiiniseadmetest, ÄRGE KASUTAGE SEDA
SEADET JA KLAVIATUURI KATET (MÜÜAKSE ERALDI) ENNE, KUI OLETE PIDANUD NÕU
OMA ARSTIGA.
Ärge hoidke seadet ja klaviatuurikatet (müügil eraldi) magnetväljade lähedal.
Magnetväljad võivad kahjustada magnetribaga kaarte, sh krediitkaarte, kõnekaarte,
hoiuraamatuid ja pardakaarte.
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
11
Põhiline
Klahvid
Klahv
Funktsioon
Toide
Viimased
rakendused
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud.
Avakuva
Tagasi
Helitugevus
• Vajutage avalehele naasmiseks.
• Vajutage ja hoidke Google käivitamiseks.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
S Pen
S Peni klamber
S Pen nupp
S Pen pliiatsi otsak
Pintsetid
12
Põhiline
Nimi
Funktsioonid
S Pen pliiatsi otsak
• Kasutage S Pen pliiatsit ekraanile kirjutamiseks, joonistamiseks või
puutetoimingute tegemiseks. S Pen pliiatsiga saab kasutada hiljutiste
rakenduste klahvi ja tagasiliikumisklahvi.
S Pen nupp
Pintsetid
• S Pen pliiatsi lisafunktsioonide, näiteks õhuvaate kasutamiseks
liigutage S Pen pliiatsit ekraaniüksuste kohal.
• Õhukäskluste kuvamiseks liigutage S Pen pliiatsit ekraani kohal ja
vajutage S Pen pliiatsi nupule.
• Üksuste valimiseks lohistage S Pen pliiats nendest üle, hoides S Pen
pliiatsi nuppu allavajutatuna.
• S Pen pliiatsi otsaku vahetamiseks eemaldage otsak pintsettide abil.
S Peni pliiatsi otsaku vahetamine
Kui sulepeaotsik on nüri, vahetage see välja.
1 Hoidke otsakut tugevalt pintsettidega ja eemaldage see.
13
Põhiline
2 Paigaldage S Pen pliiatsisse uus otsak.
Jälgige, et te pintsettidega oma sõrmi ei näpistaks.
• Ärge taaskasutage vanu sulepeaotsikuid. See võib põhjustada S Pen pliiatsi tõrkeid.
• Kui sisestate otsakut S Peni pliiatsisse, ärge vajutage sellele liiga tugevalt.
• Ärge sisestage S Pen pliiatsisse otsaku ümmargust otsa. See võib S Pen pliiatsit või teie
seadet kahjustada.
• Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen
võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
• S Pen ei pruugi olla korralikult kinnitatud, kui klõpsate selle objektide külge, mis on
liiga paksud või liiga õhukesed.
• Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi
toiminguid ära tunda.
• S Pen pliiatsiga saab kasutada hiljutiste rakenduste klahvi ja tagasiliikumisklahvi.
• Lisateavet S Pen pliiatsi kohta leiate Samsungi veebisaidilt.
• Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.
14
Põhiline
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult tootega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Mikro-USB-kaabli
kastutamine võib seadet kahjustada.
Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal
ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks
elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabel seadme
mitmeotstarbeline pesaga.
2 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
3 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti
seadmest ja seejärel pistikupesast.
15
Põhiline
Järelejääva laadimisaja vaatamine
Avage laadimise ajal avaleht ja toksake Raken. → Seaded → Seadme hooldus → Aku.
Tegelik laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt teie seadme olekust ja
laadimistingimustest. Järelejäävat laadimise aega ei pruugita kuvada, kui laete seadet
väga külmades või kuumades oludes.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme haldusfunktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste, nagu näiteks e-post, automaatne
sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
16
Põhiline
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
Kiirlaadimine
Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle
ekraan on välja lülitatud.
Kiirlaadimisest
• Kiirlaadimissüsteem kasutab aku laadimise tehnoloogiat, mis laeb suurendatud
laadimisvõimsuse abil aku kiiremini. Seade toetab Samsungi kohanduvat
kiirlaadmissüsteemi ja tarkvara Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Seadmega kiirlaadimisfunktsiooni kasutamiseks ühendage seade akulaaduriga, mis toetab
kohanduvat kiirlaadimist või tarkvara Quick Charge 2.0.
Laadimiskiiruse tõstmine
Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja. Kui toimub
väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon .
Kui kiiraadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, toksake avalehel Raken. → Seaded → Seadme
hooldus → Aku → → Täpsemad seaded ja toksake seejärel Kiirlaadimine, et seda aktiveerida.
• Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise
akulaaduriga.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
17
Põhiline
Energiasäästurežiim
Aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
1 Toksake avalehel Raken. → Seaded → Seadme hooldus → Aku → KESKMINE.
2 Toksake KOHANDA, et energiasäästu seadeid muuta, enne energiasäästu režiimi sisenemist.
3 Toksake RAKENDA.
Maksimaalne energiasäästurežiim
Maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade energiakasutust, rakendades tumedat
teemat ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik võrguühendused peale mobiilse
võrgu inaktiveeritakse.
1 Toksake avalehel Raken. → Seaded → Seadme hooldus → Aku → MAX.
2 Toksake KOHANDA, et energiasäästu seadeid muuta, enne maksimaalsesse energiasäästu
režiimi sisenemist.
3 Toksake RAKENDA.
Pärast maksimaalsesse energiasäästurežiimi sisenemist toksake avalehel
ja valige kasutatav
rakendus. Rakenduste eemaldamiseks toksake → Muuda ja valige
kasutades rakendus.
Maksimaalse energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake → Inaktiveeri maksimaalne
energiasäästurežiim.
Hinnanguline aku kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt
erineda.
18
Põhiline
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
19
Põhiline
1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve 1 nii, et kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Salv 1
Salv 2
4 Lükake SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
20
Põhiline
Kaardi korrektne paigaldamine
Nano-SIM kaart
MicroSD kaart
Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
3 Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
21
Põhiline
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi mahutavus võib teistest mudelitest erineda ja mõni mälukaart ei pruugi
olenevalt selle tootjast ja tüübist teie seadmega ühilduda. Seadme puhul kasutatava mälukaardi
maksimaalse mahutavuse kontrollimiseks vaadake Samsungi veebisaiti.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Kui seade teie mälukaarti ei tuvasta, vormindage see oma arvutis.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
22
Põhiline
1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.
23
Põhiline
3 Asetage mälukaart salve 2 nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Salv 1
Salv 2
4 Lükake mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
5 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Toksake avalehel Raken. → Seaded → Seadme hooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → KATKESTA ÜHENDUS.
1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
3 Eemaldage mälukaart.
4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub.
See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada.
Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud
andmekaotus.
24
Põhiline
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Toksake avalehel Raken. → Seaded → Seadme hooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming → VORMINDA.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide VÄLJA.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja
helitugevuse vähendusnuppu kauem kui 7 sekundit.
Toitenupp
Helitugevuse
vähendusnupp
25
Põhiline
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või
kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada S Pen pliiatsit või sõrmi.
Toksamine
Toksake sõrme või S Peniga rakenduse avamiseks, menüü-üksuse valimiseks, ekraaninupu
vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuri abil tähtede sisestamiseks.
26
Põhiline
Toksamine ja hoidmine
Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.
Lohistamine
Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.
Topelttoksamine
Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti
topeltkoputus.
27
Põhiline
Libistamine
Libistage teiste paneelide kuvamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil sõrmega vasakule
või paremale. Veebilehe või loendite, näiteks kontaktide, kerimiseks libistage üles või alla.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku.
Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.
28
Põhiline
Avaleht
Avaleht
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale või toksake üht ekraani alaosas
olevatest kuvaindikaatoritest.
Vidin
Rakendus
Kaust
Uudisteekraaniindikaator.
Võimaldab vaadata viimaseid
artikleid erinevatest
kategooriatest.
Ekraani näidikud
Rakenduste ekraani ikoon
Lemmikrakendused
29
Põhiline
Avalehe valikud
Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed
ekraanil kokku. Avalehte saate isikupärastada avalehe paneele lisades, kustutades või ümber
paigutades. Samuti saate seada avalehele taustpildi, lisada avalehe vidinaid jm.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Vidinad: vidinate lisamine ootekuvale. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad
väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.
Üksuste lisamine
Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.
Vidinate lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake Vidinad, toksake ja hoidke
vidinat ning lohistage see avalehele.
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.
Üksuse hõlpsamaks kustutamiseks toksake rakenduse ikoonil ja lohistage see ekraani ülaosas
asuvale valikule Teisalda rakendused. Üksus liigub ekraani ülaosas asuvale paneelile. Teisele
paneelile liikumiseks libistage vasakule või paremale ning lohistage üksus uude asukohta.
30
Põhiline
Üksuste eemaldamine
Toksake ja hoidke üksust all ning lohistage see ekraani ülaosas asuvale valikule Eemalda otsetee,
Kustuta või Eemalda.
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.
2 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.
3 Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage kausta nimi.
Kausta värvi muutmiseks toksake
.
Rohkemate rakenduste teisaldamiseks kausta toksake LISA, kriipsmärgistage teisaldatavad
rakendused ja toksake seejärel LISA. Rakendusi on võimalik lisada ka neid avalehel
vastavasse kausta lohistades.
Rakenduste viimiseks kaustast avalehele toksake kausta ja seejärel lohistage rakendus avalehele.
Rakenduste kaustast kustutamiseks toksake kausta ja lohistage rakendus, mida soovite
kustutada, ekraani ülaosas asuvale nupule Eemalda otsetee.
31
Põhiline
Paneelide haldamine
Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.
Paneeli lisamiseks libistage vasakule ja toksake seejärel
.
Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude
kohta.
Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani
ülaservas asuvale suvandile Eemalda.
Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake
.
Kiirvalikute kasutamine
Valikutele kiireks ligipääsemiseks toksake avalehel rakenduse ikoonil või kaustal ja hoidke seda
all.
Rakenduste ekraan
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Toksake avalehel Raken. rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks libistage
vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator.
Üksuste teisaldamine
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
Toksake rakenduste ekraanil → Muuda. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.
Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge neisse sarnased rakendused, et soovitud rakendusi kiirelt leida ja
käivitada.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
1 Toksake rakenduste ekraanil → Muuda.
2 Toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see seejärel teise rakenduse peale.
32
Põhiline
3 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.
4 Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage kausta nimi.
Kausta värvi muutmiseks toksake
.
Rohkemate rakenduste teisaldamiseks kausta toksake LISA, kriipsmärgistage teisaldatavad
rakendused ja toksake seejärel LISA. Rakendusi on võimalik lisada ka neid rakenduste
ekraanil kausta lohistades.
Kausta kustutamiseks toksake kaustal suvandil
rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad
Üksuste ümberkorraldamine
Rakenduste ekraanil saate üksuseid ümberkorraldada tähestikulises järjekorras.
Toksake rakenduste ekraanil → Sordi → Tähestikuline järjestus.
Üksuste otsing
Saate rakendusi otsida rakenduste ekraanilt või sellistest keskkondadest nagu Galaxy Apps või
Play pood.
Toksake rakenduste ekraanil, sisestage ostinguvälja tähemärgid. Seade otsib ning kuvab üksusi,
mis sisaldavad sisestatud tähemärke.
33
Põhiline
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
GPS aktiveeritud
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
34
Põhiline
Lukustusekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraan on lukustatud Libistamine, mis on vaikimisi ekraaniluku tüübiks.
Vajutage toitenuppu või avakuvaklahvi ning libistage mis tahes suunas, et ekraani avada.
Lukustusmeetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil Seaded → Luk.ekraan ja turvalisus
→ Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel ekraaniluku tüüp.
Mustri, PINi, parooli või sõrmejälje seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke
andmeid ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab
seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
35
Põhiline
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Saate oma seadme ekraani kaudselt lukust lahti teha veebilehe „Find my mobile”
kaudu (findmymobile.samsung.com), kasutades oma Samsungi kontot. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi või andmesidevõrguga
ja te peate oma Samsungi kontole sisse logima.
• Kui te avamise koodi ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada.
Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi
mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Toksake rakenduste
ekraanil Seaded → Luk.ekraan ja turvalisus → Turvaluku seaded ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
Teavituste paneel
Teavituste paneeli kasutamine
Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal
indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage
üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Saate avada teavituste paneeli ka lukustatud ekraani korral.
36
Põhiline
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Vahetage või lisage uusi
kasutajakontosid.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Toksake teavitust ja teostage
erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Blokeerige rakenduste
teavitused.
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsiooni seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Järjesta nupud ümber, toksake nupul ja hoidke
seda all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
37
Põhiline
Finder
Otsige märksõna alusel erinevat sisu või otsige lähedal asuvaid seadmeid.
Sisu või lähedal asuvate seadmete otsimine
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel Otsige tahvelseadet
ja lähedalasuvaid seadmeid.
Sisestage otsinguväljale märksõna või toksake
ja lausuge märksõna.
Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all Filtreeri ja valige seejärel filtri
üksikasjad.
Lähedalolevate seadmete otsimiseks toksake KIIRÜHENDAMINE. Vaadake lisateavet jaotisest
KIIRÜHENDAMINE.
Otsingukategooriate määramine
Te saate määrata otsingukategooriaid, et otsida sisu spetsiaalsetel otsinguväljadel.
Toksake → Seaded → Asukoha otsimise valimine ja valige kategooriad.
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Eelneva tähemärgi
kustutamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Järgmisele reale hüppamine.
Kursori liigutamine.
Sümbolite sisestamine.
Tühiku sisestamine.
Ümberlülitumine käsitsi
kirjutamise režiimi.
38
Põhiline
Sisestuskeele muutmine
Toksake ja hoidke , toksake → Keeled ja tüübid → HALDA SISESTUSKEELI ning seejärel
valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või
paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Toksake ja hoidke , et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud
funktsioonist võivad
ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.
• : teksti häälsisestus.
Muutke häälsisestamise
seadeid.
• Teksti häälsisestuse alustamine
või peatamine.
: ümberlülitumine käsitsi kirjutamise režiimi.
Standardklaviatuurile
lülitamine.
Vaadake teavet käekirja
muutmise kohta.
Klaviatuuri seadete muutmine.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• : üksuse lisamine lõikelaualt.
• : emotikonide sisestamine.
• : ujuv- või poolitatud klaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta
teisaldada, kui lohistate sakki.
• : klaviatuuri seadete muutmine.
39
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
2 Lohistage soovitud teksti valimiseks
3 Toksake Kopeeri või Lõika.
või
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
Kuvahõive
Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.
Ekraanipiltide hõivamine
Vajutage ja hoidke avakuvaklahvi ja toitenuppu samaaegselt. Jäädvustatud pilte saate näha
valiku Galerii alt.
Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Täpsemad
funktsioonid → Pihuga libistamine, et jäädvustada ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
Kuvatõmmise jäädvustamine S Peni abil
Kuvatõmmiste jäädvustamiseks saab kasutada ka õhukäskluste funktsioone.
Ekraanile kirjutamine võimaldab jäädvustatud kuvatõmmistele kirjutada. Kasutage funktsiooni
Jäädvusta kerimine mitmel ekraanil jätkuva sisu jäädvustamiseks.
Kindla ala valimiseks ja jäädvustamiseks kasutage funktsiooni Nutikas valik.
Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanile kirjutamine ja Nutikas valik.
40
Põhiline
Nutikas jäädvustamine
Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala. Samuti on võimalik jäädvustatud
ekraanipilti koheselt lõigata ja jagada.
Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Täpsemad
funktsioonid → Nutikas jäädvustamine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit ning jäädvustage
ekraanipilt. Jäädvustataval ekraanil, kasutage ühte järgmistest võimalustest:
• Kerimise jäädvustamine: jäädvustage rohkem sisu, mis jätkub mitmel ekraanil, näiteks
veebilehtede puhul. Ekraani keritakse automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
• Joonista: ekraanitõmmisele kirjutamine või joonistamine.
• Kärbi: lõika välja osa ekraanitõmmisest.
• Jaga: jaga ekraanitõmmist.
Rakenduste avamine
Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.
Hiljuti kasutatud rakenduste loendist rakenduse avamiseks toksake
rakenduse aken.
ja valige hiljuti kasutatud
Rakenduse sulgemine
Toksake
ja lohistage hiljuti kasutatud rakenduse aken vasakule või paremale selle
sulgemiseks. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake SULGE KÕIK.
41
Põhiline
S Peni funktsioonid
Õhukäsklus
Õhukäskluste paneeli avamiseks hõljutage S Peni ekraani kohal ja vajutage S Peni nuppu. Võite
toksata ka õhukäskluse ikoonil.
See tagab juurdepääsu kasulikele funktsioonidele ja sageli kasutatavatele rakendustele.
Kõigi märkmete vaatamine
Märkme loomine
Nutikas valik
Õhukäskluse ikoon
Ekraanile kirjutamine
Otseteede lisamine
Tõlkimine
Õhukäskluse seaded
• Loo märkus: saate käivitada rakenduse Samsung Notes ja luua uue märkuse. Vaadake
lisateavet jaotisest Samsung Notes.
• Kuva kõik märkused: saate käivitada rakenduse Samsung Notes ja vaadata kõiki märkmeid.
• Nutikas valik: saate sisu kiiresti koguda. Vaadake lisateavet jaotisest Nutikas valik.
• Ekraanile kirjutamine: ekraanitõmmistele memode jäädvustamine ja kirjutamine ning
nende redigeerimine ja jagamine. Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanile kirjutamine.
• Tõlkimine: hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida. Vaadake lisateavet jaotisest
Tõlkimine.
• Lisa otseteid: lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.
Vaadake lisateavet jaotisest Lisa otseteid.
• : saate muuta õhukäskluste seadeid.
42
Põhiline
Õhukäskluse ikoon
Kui õhukäskluse paneel on suletud, jääb õhukäskluse ikoon ekraanile. Õhukäskluse paneeli saate
avada ikoonile toksates.
Ikooni teisaldamiseks toksake
ning seejärel lohistage see teise asukohta.
Nutikas valik
Kasutage S Pen pliiatsit ja tehke tegevusi nagu jagamine või salvestamine.
1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluste paneel ja
toksake Nutikas valik.
2 Valige tööriistaribalt soovitud kujuga ikoon ja lohistage S Pen pliiatsit üle sisu, mida valida
soovite.
Toksake Autom. valimine, et valitud piirkonna kuju automaatselt muuta.
Kui valitud piirkonda kuulub teksti, toksake Ekstrakti tekst, et valitud piirkonnas teksti
tuvastada ja eraldada.
3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.
• Joonista: ekraanile kirjutamine või joonistamine.
• Jaga: valitud ala jagamine teistega.
• Salvesta: salvestage valitud piirkond Galerii.
43
Põhiline
Ekraanile kirjutamine
Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada.
1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake Ekraanile
kirjutamine.
Kuvatud ekraan jäädvustatakse automaatselt ning ekraanil kuvatakse redigeerimise
tööriistariba.
2 Kui jäädvustate sisu, mis ulatub üle mitme ekraani, näiteks veebileht, toksake Jäädvusta
kerimine, et rohkem sisu jäädvustada. Ekraan keritakse automaatselt alla ja saate valida
uuesti funktsiooni JÄÄDVUSTA KERIMINE. Kui olete jäädvustamise lõpetanud, toksake
VALMIS.
3 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.
4 Valige ekraanitõmmisega kasutatav suvand.
• Kärbi: kuvatõmmise kärpimine.
• Jaga: ekraanitõmmise jagamine teistega.
• Salvesta: kuvatõmmise salvestamine asukohta Galerii.
Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
44
Põhiline
Tõlkimine
Hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi võrgu või
mobiilsideseadmega.
• See funktsioon ei toeta teatud keeli.
• See funktsioon on saadaval ainult ekraanide puhul, mis võimaldavad teha ekraanipilte.
1 Avage õhukäskluse paneel ja toksake Tõlkimine.
2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
3 Lohistage S Pen pliiatsit üle sõna, mida soovite tõlkida.
Tõlgitud sõna ilmub algse sõna kohale. Toksake häälduse kuulamiseks
Rohkemate definitsioonide nägemiseks toksake tõlgitud sõnal.
4 Tõlkefunktsiooni sulgemiseks toksake tõlkepaneelil
45
.
.
Põhiline
Lisa otseteid
Lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste või funktsioonide juurde.
Toksake õhukäskluse paneelil Lisa otseteid ja valige rakendusi või funktsioone, mida paneelilt
avada.
Otseteede redigeerimiseks avage õhukäskluste paneel ja toksake valikul
→ Otseteed.
Lisaks saate eemaldada otsetee Loo märkus.
Õhuvaade
Erinevate funktsioonide kasutamiseks hõljutage S Peni ekraanil oleva üksuse kohal.
Teabe eelvaatamine
Osutage ekraanile sisu eelvaatamiseks või teabe kuvamiseks hüpikaknas.
46
Põhiline
Õhunupu kasutamine
Kui hõljutate S Peni mõnes rakenduses, näiteks Galerii, üksuste kohal, kuvatakse eelvaateaknas
õhunupp. Saate õhunupu abil otse eelvaateaknas erinevaid toiminguid teha.
Õhunupp
Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakenduste ekraan, toksake valikutel
Seaded → Täpsemad funktsioonid → S Pen → Õhuvaade ning seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Pliiatsiga valimine
Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage S Pen pliiats üle teksti või üksuseloendi, hoides S Pen
pliiatsi nuppu allavajutatuna. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise
rakendusse või jagada neid teistega.
47
Põhiline
Otsene pliiatsisisestus
Täitke S Peni abil blankette ja kirjutage käsitsi sõnumeid.
1 Hõljutage S Peni tekstivälja kohal.
2 Toksake käsitsi kirjutamise välja avamiseks valikul
.
3 Kirjutage S Peniga.
Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakenduste ekraan, toksake valikutel Seaded
→ Täpsemad funktsioonid → S Pen → Otsene pliiatsisisestus ning seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitil.
48
Põhiline
Memo väl. ekr.-l
Saate kiirelt memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.
Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Täpsemad
funktsioonid → S Pen ja seejärel lülitit Memo väl. ekr.-l, et see aktiveerida.
Kui ekraan on välja lülitatud, kirjutage S Peniga memo. Kui olete memo kirjutamise lõpetanud,
toksake suvandil SALV. Siis salvestatakse memo rakenduses Samsung Notes.
Memode vaatamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake Samsung Notes → KOLLEKTS.-D →
Memo väljalülitatud ekraanil.
49
Põhiline
Turvaline kaust
Sissejuhatus
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja märkmeid teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa edastada teistesse seadmetesse heakskiiduta jagamismeetodite, näiteks
USB, kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa
kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate
andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.
50
Põhiline
Kaitstud kausta loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Luk.ekraan ja turvalisus → Turvaline kaust.
2 Toksake LOGI S. ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
3 Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Avalehele ja rakenduste ekraanile lisatakse kaitstud kausta otsetee.
Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot kasutades
lähtestada. Toksake lähtestamise nupule, mis kuvatakse, kui sisestate vale avamiskoodi
ning sisestage oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Turvaline kaust.
2 Toksake → Seaded → Mahuti Turvaline kaust aut. luk.
3 Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake Lukusta.
Sisu liigutamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige kujutis ja toksake → Teisalda mahutisse Turvaline kaust.
Valitud üksused liigutatakse vastavasse rakendusse kaitstud kaustas.
Saate liigutada sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
51
Põhiline
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Turvaline kaust.
2 Toksake Lisa rakendusi.
3 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake VALMIS.
Ostukeskkonnast Play pood rakenduste installimiseks toksake LAADI ALLA PLAY STORE’IST.
Ostukeskkonnast Galaxy Apps rakenduste installimiseks toksake LAADI ALLA GALAXY
APPS’IST.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake pikalt rakendusel, toksake suvandil Vali, märkige eemaldatavad rakendused ja seejärel
toksake suvandil Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Turvaline kaust.
2 Toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
3 Valige kontoteenus.
4 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta peita.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Turvaline kaust.
2 Toksake → Seaded ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kuva turvaline kaust.
Selleks, et kuvada uuesti kaitstud kausta otsetee, avage rakenduste ekraan, toksake Seaded →
Luk.ekraan ja turvalisus → Turvaline kaust ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitil
Kuva turvaline kaust.
52
Põhiline
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Luk.ekraan ja turvalisus → Turvaline kaust →
Desinstalli.
2 Sisu varundamiseks ja kaitstud kausta desinstallimiseks toksake valikut DESINSTALLI.
Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligi pääsemiseks avage rakenduste ekraan ja
toksake valikuid Samsung → Minu Failid → Sisemälu → Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikvaade
53
Põhiline
Jaotatud ekraani vaade
1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake .
2 Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas
.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
3 Libistage alumises aknas üles- või allapoole, et valida käivitamiseks veel üks rakendus.
Nende rakenduste käivitamiseks, mis ei ole hiljuti kasutatud rakenduste loendis, toksake
suvandil VEEL RAKEND. ja valige rakendus.
Lisasuvandite kasutamine.
Toksake rakenduste akende vahelisel ribal, et pääseda juurde täiendavatele suvanditele.
Rakenduste akende
asukohtade muutmine.
Saate valitud rakenduse
sulgeda.
Saate valitud akna
hüpikvaatesse lülitada.
54
Põhiline
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Teksti või piltide jagamine akende vahel
Teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas
üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
55
Põhiline
Jaotatud ekraani vaate minimeerimine
Vajutage avakuvaklahvi, et minimeerida jaotatud ekraani vaade. Olekuribal kuvatakse ikoon
Alumises aknas olev rakendus suletakse ja ülemises aknas olev rakendus jääb minimeeritud
jaotatud ekraani vaates aktiivseks.
.
Minimeeritud jaotatud ekraani vaate sulgemiseks avage teavituste paneel ja toksake mitmikakna
teavituses ikoonil .
Akna maksimeerimine
Toksake rakenduse aknal ja lohistage rakenduste akende vahelist riba ekraani üla- või alaserva.
Hüpikvaade
1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake .
2 Libistage üles või alla, toksake pikalt rakenduse aknal ja seejärel lohistage see suvandile
Hüpikvaates avamine.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna minimeerimine.
Rakenduse sulgemine.
Akna maksimeerimine.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude kohta.
56
Põhiline
Samsungi konto
Sissejuhatus
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht. Kui
teie Samsungi konto on registreeritud, saate kasutada Samsungi poolt pakutavaid rakendusi ilma
oma kontole sisse logimiseta.
Looge endale Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Selleks, et saada rohkem infot Samsungi kontode kohta, avage
rakenduste ekraan ning toksake Seaded → Pilv ja kontod → Kontod → Samsung account →
Spikker.
Samsungi konto registreerimine
Uue Samsungi konto registreerimine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Pilv ja kontod → Kontod → Lisa konto.
2 Toksake Samsung account → LOO KONTO.
3 Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Olemasoleva Samsungi konto registreerimine
Kui teil juba on Samsungi konto, registeerige see seadmesse.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Pilv ja kontod → Kontod → Lisa konto.
2 Toksake Samsung account.
3 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel LOGI SISSE.
Kui olete oma kontoandmed unustanud, toksake Kas unustasite oma tunnuse või parooli?
Leiate oma kontoandmed, kui sisestate nõutud info ning ekraanil kuvatava turvakoodi.
57
Põhiline
Samsungi konto eemaldamine
Seadmest registreeritud Samsungi konto eemaldamisel, eemaldatakse ka teie andmed nagu
näiteks kontaktid või sündmused.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Pilv ja kontod → Kontod.
2 Toksake Samsung account ning toksake kontot selle eemaldamiseks.
3 Toksake → Seaded → Eemalda konto → EEMALDA KONTO → OK.
4 Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake KINNITA.
Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
Saate edastada vanast seadmest uude seadmesse kontakte, pilte ja muid andmeid, kasutades
Smart Switchi või Samsungi pilve.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Smart Switchi kaudu andmete edastamine
Edastage andmeid mobiiliseadme ja Smart Switchi vahel. Rakenduse saate alla laadida
veebipoodidest Galaxy Apps või Play pood.
58
Põhiline
Andmete ülekandmine mobiilseadmelt
Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.
1 Laadige ja paigaldage oma eelmisesse seadmesse rakendus Smart Switch, kasutades poode
Galaxy Apps või Play pood.
2 Asetage seadmed üksteise lähedale.
3 Käivitage mõlemas seadmes Smart Switch.
4 Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, toksake seadmes valikul ALUSTA.
5 Kui olete valinud andmete saatmise viisi ning ühendanud vana seadme uuega, järgige
ekraanil kuvatavaid suuniseid, et vanast seadmest andmed edastada.
Varundamisandmete ülekandmine arvutist
Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude
seadmesse.
1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
59
Põhiline
2 Käivitage arvutis Smart Switch.
Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia
seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu
juurde.
3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.
4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel
ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.
Andmete edastamine Samsungi pilve kaudu
Tehke oma eelmise seadme andmetest varukoopia Samsungi pilve ja taastage andmed uues
seadmes. Samsungi pilve kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontole sisse
logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
1 Varundage eelmises seadmes andmed oma Samsungi kontole.
2 Toksake oma seadmes Raken. → Seaded → Pilv ja kontod → Samsung Cloud → Taasta.
3 Toksake ja valige seadmete loendis eelmine seade.
4 Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake TAASTA KOHE.
60
Põhiline
Seade ja andmehaldus
Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete
ülekandmiseks
Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.
Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada
andmekadu või seadme kahjustusi.
Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi.
Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.
1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
2 Avage teavituse paneel ning toksake seejärel Meediumifailide edastam. USB kaudu →
Meediumifailide edastamine.
Kui arvuti ei suuda teie seadet ära tunda, toksake Piltide edastamine.
3 Toksake LUBA, et lubada arvuti ligipääs teie seadme andmetele.
Kui arvuti teie seadme ära tunneb, ilmub seade jaotuse Minu arvuti all.
4 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Seadme värskendamine
Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.
Värskendamine õhu kaudu
Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Tarkvaravärskendus → Laadi värskendused käsitsi
alla.
Kui toksate aktiveerimiseks lülitil Laadi värskendused autom. alla, laetakse
värskendused alla, kui seade ühendatakse Wi-Fi võrguga.
61
Põhiline
Uuendamine rakendusega Smart Switch
Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.
1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
2 Käivitage arvutis Smart Switch.
3 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
4 Kui saadaval on tarkvara uuendus, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadet uuendada.
• Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
• Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid.
See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised
meediumiseadmed arvuti küljest lahti.
Andmete varundamine ja taastamine
Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate
varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või
taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest
Samsungi konto ja Kontod.
Samsungi konto kasutamine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Pilv ja kontod → Varundamine ja taastamine →
Varundusseaded Samsungi konto puhul, toksake varundatavate andmete kõrval olevatele
lülititele ja toksake VARUNDA KOHE.
Andmed varundatakse Samsungi pilve. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Cloud.
Seadme määramiseks automaatselt andmeid varundama toksake lülitil Automaatne
varundamine.
Varundatud andmete taastamiseks Samsungi pilvest Samsungi konto abil toksake Taastamine.
Valige seade ja andmetüübid, mida soovite taastada, ning toksake TAASTA KOHE. Valitud
andmed taastatakse teie seadmesse.
62
Põhiline
Google'i konto kasutamine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Pilv ja kontod → Varundamine ja taastamine ning
toksake lülitit Varunda minu andmed, et Google'i konto selle aktiveeriks. Toksake Varukonto ja
valige konto varunduskontoks. Varunduskonto lisamiseks toksake valikul Lisa konto.
Andmete lähtestamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil Automaatne
taastamine. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.
Andmete lähtestamine
Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist,
et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest
Andmete varundamine ja taastamine.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Üldine haldus → Lähtesta → Tehaseseadete
lähtestamine → LÄHTESTA → KUSTUTA KÕIK. Seade taaskäivitub automaatselt.
KIIRÜHENDAMINE
Sissejuhatus
Otsi kiirelt lähedalasuvaid seadmeid, nagu näiteks Bluetooth peakomplekte või telereid, ning loo
nendega ühendus.
• Kui seade, mida ühendada soovite ei toeta kiirühendus, aktiveerige enne seadmel
Quick connect rakenduse käivitamist KIIRÜHENDAMINE Direct või Bluetooth
funktsioonid.
• Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
63
Põhiline
Teiste seadmetega ühendamine
1 Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel Otsige
tahvelseadet ja lähedalasuvaid seadmeid.
2 Toksake KIIRÜHENDAMINE.
Wi-Fi- ja Bluetooth-funktsioonid aktiveeritakse ning seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.
3 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
Teleriga ühendamine
Ühendage oma seade teleriga, et vaadata seadme sisu suuremalt ekraanilt. Teil võib olla võimalik
kasutada ka muid funktsioone, olenevalt ühendatud telerist.
1 Lülitage teler sisse ja asetage seade teleri lähedale.
2 Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel Otsige
tahvelseadet ja lähedalasuvaid seadmeid.
3 Toksake KIIRÜHENDAMINE.
4 Valige teler.
Ilmub nimekiri funktsioonidest, mida saate telerigia kasutada.
64
Põhiline
5 Valige funktsioon ja järgige funktsiooni kasutamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Võimalikud funktsioonid võivad erineda olenevalt telerist.
• Kuva tahv. teleris (Smart View): vaata oma seadme sisu teleri ekraanilt. Teil võib olla
tarviis aktiveerida teleri Ekraanipeegelduse funktsioon, olenevalt telerist, mida soovite
ühendada. Kui teler ei toeta Ekraanipeegelduse funktsiooni, kasutage selle funktsiooni
võimaldamiseks lisatarvikuid. Ühilduvateks lisatarvikuteks on muu hulgas HomeSync ja
AllShare Casti pordilukk.
• Kuva teler tahvelarvutis: vaadake telerit oma seadme ekraanilt. Saate jätkata teleri
vaatamist lubatud ühendusala piires.
• Esita teleri heli tahvelarvutis: kuulake telerit vaadates heli läbi mobiilse seadme kõlari.
Teil on võimalik ühendada seadmega peakomplekt, et teised ei kuuleks teleri heli.
• Registreeri teler / Tühista teleri registreerimine: registreerige teler oma seadmesse, et
kasutada lisafunktsioone nagu Kasuta kaugjuhtimispuldina.
• Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
• Kui teler ei toeta suure läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitset (HDCP), ei saa te teleril
vaadata digitaalõiguste haldamise (DRM) kaitsega sisu.
Sisu voogesitus registreeritud teleris
Kui registreerite teleri oma seadmesse, saate teleri ja seadme sisu esitamise ajal kiiremini
ühendada.
Kui teie seade tuvastab registreeritud teleri, kui te vaatate sisu, ilmub seadme ekraanile
Toksake ikoonil, et edastada sisu seadmest telerisse.
• See funktsioon on vaikimisi toetatud ainult seadme galerii-rakendusega.
• Kui registreeritud teler on ühendatud elektripistukusse, saate seda funktsiooni
kasutada ka siis, kui teler on välja lülitatud.
65
ikoon.
Põhiline
Jagamisfunktsioonid
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt.
3 Toksake Jaga ning valige jagamismeetod nagu näiteks Bluetooth ja e-post.
Te saate kasutada järgmiseid funktsioone:
• Teisalda failid seadmesse: jagage sisu lähedalasuvate seadmetega Wi-Fi Directi või
Bluetoothi kaudu. Seadmetel tuleb aktiveerida nähtavuse seaded.
• Kuva sisu teleris (Smart View): vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suuremal ekraanil,
kasutades juhtmevaba ühendust.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage
rakenduste ekraan, toksake Seaded → Täpsemad funktsioonid ja toksake funktsiooni
aktiveerimiseks lülitil Direct share.
4 Pildi teistega jagamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
66
Rakendused
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Apps
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Galaxy Apps.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake märksõna järgi otsimiseks otsinguvälja.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Toksake rakenduste ekraanil Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
67
Rakendused
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake rakenduste ekraanil → Muuda. Rakendustele, mida saate blokeerida või deinstallida,
ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake DESAKTIVEERI või OK. Samuti võite rakenduste
ekraanil toksata Seaded → Rakendused, valida rakenduse ning seejärel toksata DESAKTIVEERI
või DESINSTALLI.
• DESAKTIVEERI: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida.
• DESINSTALLI: allalaaditud rakenduste deinstallimine.
Rakenduste lubamine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Rakendused →
ja toksake seejärel AKTIVEERI.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas LUBA, et rakendusele luba anda.
Oma rakenduste lubade seadete vaatamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake Seaded →
Rakendused. Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja
muuta rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel avage rakenduste
ekraan ja toksake Seaded → Rakendused → → Rakenduse load. Lubade andmiseks valige
üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
68
Rakendused
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Telefon.
2 Sisestage telefoninumber.
Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks
3 Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Klaviatuuri peitmine.
69
Rakendused
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake → Kiirvalimine, valige kiirvalimisnumber ja seejärel
lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
suurest ringist välja.
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Toksake HILJUT.-D või KONTAKTID ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või
telefoninumbri peal sõrmega paremale.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1 Toksake klaviatuuri avamiseks , kui klaviatuur ei ilmu ekraanile.
2 Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
.
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan, toksake Telefon → →
Seaded → Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
70
Rakendused
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Samuti võite vastamata kõnede kuvamiseks toksata rakenduste ekraanil
Telefon → HILJUT.-D.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1 Toksake rakenduste ekraanil Telefon → → Seaded → Numbrite blokeerimine.
2 Toksake valikul , et valida kontaktid, ja seejärel valikul VALMIS.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Sisestage telefoninumber, sisestage number ja
toksake seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake lülitit Tundmatute helistajate blok. funktsiooni aktiveerimiseks.
Valikud kõnede ajal
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
• HELITUGEVUS: helitugevuse reguleerimine.
• : ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine.
• Lisahelitug.: helitugevuse suurendamine.
• Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti kui see on seadmega ühendatud.
• Ootele: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks Jätka kõnet.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
• Vaigista: lülitage mikrofon välja, et teine pool teid ei kuuleks.
• : praeguse kõne lõpetamine.
71
Rakendused
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
• HELITUGEVUS: helitugevuse reguleerimine.
• : ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: saate kaamera välja lülitada, et teine osapool ei näeks teid.
• Vaheta: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
• : praeguse kõne lõpetamine.
• Vaigista: lülitage mikrofon välja, et teine pool teid ei kuuleks.
• Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti kui see on seadmega ühendatud.
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake ja valige salvestuskoht.
72
Rakendused
3 Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4 Toksake SALVESTA.
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Telefon.
2 Sisestage number ja toksake LISA KONTAKTIDESSE.
Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks
.
3 Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Telefon → HILJUT.-D.
2 Toksake telefoninumbril.
3 Toksake LOO KONTAKT, et uut kontakti luua, või toksake VÄRSKENDA OLEMASOLEVAID, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
73
Rakendused
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake → Seaded → Impordi/ekspordi kontakte → IMPORDI.
3 Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
4 Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida.
5 Märgistage importimiseks VCF failid ja kontaktid ning toksake VALMIS.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
Toksake rakenduste kuval suvanditel Seaded → Pilv ja kontod → Kontod, valige konto nimi,
valige konto, millega sünkroonida, ja seejärel toksake suvandil Kontaktid (Samsungi konto) või
Sünkrooni Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi vasakus servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.
Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:
• : lemmikkontaktidesse lisamine.
• /
• : sõnumi saatmine.
• : E-kirja koostamine.
: helistamine hääl- või videokõneks.
74
Rakendused
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake → Jaga.
3 Valige kontaktid ja toksake JAGA.
4 Valige jagamisviis.
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite või liigutate kontakte teistele
kontodele, võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid
üheks, et kontaktide loendit lühemaks muuta.
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake → Seaded → Topeltkontaktide ühendamine.
3 Märgistage kontaktid ja toksake ÜHENDA.
Kontaktide kustutamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake → Kustuta.
3 Märgistage kontaktid ja toksake KUSTUTA.
75
Rakendused
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Toksake .
3 Lisage saajad ja toksake KOOSTA.
4 Sõnumi sisestamine.
Ligipääs lisavalikutele.
Saajate redigeerimine.
Vastuvõtjate valimine
kontaktiloendist.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
Emotikonide sisestamine.
5 Toksake sõnumi saatmiseks SAADA.
76
Rakendused
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Valige sõnumiloendist kontakt.
3 Vaadake oma vestlust.
Sõnumile vastamiseks sisestage sõnum ja toksake SAADA.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Toksake → Seaded → Sõnumite blokeerimine → Numbrite blokeerimine.
3 Toksake SISENDKAUST või KONTAKTID, et valida kontakt, ja toksake .
Käsitsi numbri sisestamiseks toksake Sisestage number ja seejärel sisestage telefoninumber.
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
77
Rakendused
3 Teavitamise seadete muutmine.
• Teavituse heli: teavitamise heli muutmine.
• Vibr. heli esitamise ajal: sõnumi saabudes hakkab seade vibreerima.
• Hüpikkuva: sõnumite saabudes kuvatakse need hüpikaknas.
• Sõnumi eelvaade: seade kuvab teate sisu lukustatud ekraanil ja hüpikaknas.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Juurdepääs
→ Teavituse meeldetuletus ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Sõnumid.
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Internet.
2 Toksake aadressivälja.
3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
78
Rakendused
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
Järjehoidjate, salvestatud
veebilehtede ja hiljutise
veebiajaloo kuvamine.
Vaheakna sulgemine.
Uue vaheakna avamine.
Avalehe avamine.
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi salvestada ja hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud
lehekülgi. Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja sõrmejälje abil.
Salarežiimi aktiveerimine
Toksake → Lül. salarež. sisse. Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes
salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Salarežiimis muudab seadae tööriistaribade värvi.
79
Rakendused
Turvalisusseadete muutmine
Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.
Toksake → Seaded → Privaatsus → Salarežiimi turvalisus → Muuda parooli. Selleks, et
seadistada lukutüübiks oma sõrmejälg koos parooliga, toksake Sõrmejäljed nuppu, et see
aktiveerida. Sõrmejälgede kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake Sõrmejäljetuvastus.
Salarežiimi deaktiveerimine
Toksake → Lülita salarežiim välja.
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → E-post.
2 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel LOGI SISSE.
E-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake KÄSITSI SEADIS.
3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
→
Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake
→ Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake
→ Määra vaikekonto.
E-kirjade saatmine
1 Toksake e-kirja koostamiseks .
2 Lisage saajad ja sisestage e-kirja tekst.
3 Toksake e-kirja saatmiseks SAADA.
80
→
→
Rakendused
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. Käsitsi e-kirjade
otsimiseks libistage ekraanil allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksale → → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Toksake rakenduste ekraanil Kaamera.
Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil Kaamera või
kui ekraan on lülitatud välja ning turvaseaded on aktiveeritud.
81
Rakendused
Viipežestide kasutamine
Kontrollige kiirelt eelvaate ekraani erinevas suunas viipamisega. Saate muuta pildistamisrežiimi,
vahetada kaamerate vahel või kasutada filtriefekte.
Eesmise kaamera eelvaade
Võtterežiimid
Tagumise kaamera eelvaade
Filteri efektid
Kaamerate vahetamine
Libistage eelvaate ekraanil üles või alla, et kaamerate vahel vahetada.
Võtterežiimide vaatamine
Libistage eelvaate ekraanil vasakult paremale, et võtterežiimide loendit avada.
82
Rakendused
Filtriefektide vaatamine
Libistage eelvaate ekraanil paremalt vasakule, et filtriefektide loendit avada. Saate oma fotodele
või videotele luua ainulaadse atmosfääri.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.
Tavaline pildistamine
Fotode jäädvustamine või videote salvestamine
1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
2 Toksake pildistamiseks või video salvestamiseks . Fotoseeria tegemiseks toksake ja
hoidke
.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
• Fotode või videode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel
tirige kohandusribal või poole.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .
Hetkerežiim
Muutke näod
eredamaks ja
selgemaks.
Kaamera seaded
Eelvaate pisipilt
Välgu seadete
muutmine.
Pildistamine.
Video salvestamine.
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate vahel.
Filteri efektid
Võtterežiimid
83
Rakendused
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget
eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene
müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
Säri ja fookuse lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.
Võtterežiimide seadistamine
Libistage eelvaate ekraanil paremale, et avada võtterežiimide loendit ja valida režiimi.
Iga režiimi kirjelduse vaatamiseks toksake → Teave.
Režiimide ümberkorraldamiseks toksake → Redigeeri, toksake ikoonil ja hoidke seda all ning
seejärel lohistage ikoon teise kohta.
Et lisada rohkem otseteid avalehele, toksake → Lisa otsetee avaekraanile.
84
Rakendused
Automaatrežiim
Automaatrežiim võimaldab kaameral hinnata ümbruskonda ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
Toksake võtterežiimide loendis Auto.
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
foto jäädvustamiseks .
• : valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Teil on võimalik
määrata värvi temperatuuri.
• : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
• : säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
Panoraam
Tehke horisontaalne või vertikaalne fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Toksake võtterežiimide loendis Panoraam.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
85
Rakendused
Liikuv stoppkaader
Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega
videotena. Kaadrisagedust reguleeritakse automaatselt, et salvestada kõndimise, sõidukiga
sõitmise ja muu sarnase liikumise ajal sujuvamaid ja vähema värinaga kiirvideoid.
Selles režiimis automaatne fookusseerimine ei tööta.
1 Toksake võtterežiimide loendis Liikuv stoppkaader.
2 Toksake ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks Automaatne, kohandab seade kaadrisagedust
automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
3 Toksake salvestamise alustamiseks.
4 Toksake salvestamise lõpetamiseks.
5 Eelvaate ekraanil, toksake eelvaate pisipilti ning video vaatamiseks toksake
.
End. teh. pilt
Tehke eesmise kaameraga autoportreesid. Saate ekraanil eelvaadata erinevaid efekte.
1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
, et lülituda autoportreede tegemiseks
eesmisele kaamerale.
2 Toksake võtterežiimide loendis End. teh. pilt.
3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
4 Kui seade tuvastab teie näo, keerake peopesa esikaamera poole. Pärast teie peopesa
tuvastamist, ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Selleks, et kasutada eesmise kaamera mitmesuguseid pildistamisvalikukd, toksake →
Pildistamise meetodid ning seejärel toksake nende aktiveerimiseks vastavaid lüliteid.
86
Rakendused
Iluefektide lisamine
Enne autoportree tegemist saate muuta näo omadusi, näiteks nahatooni või näokuju.
See funktsioon on saadaval ainult End. teh. pilt režiimis.
1 Toksake eelvaate ekraanil .
2 Valige eelvaate ekraanil alltoodud võimalusest oma näole soovitud iluefekt ning tehke
endast foto.
• Nahatoon: muudab naha heledamaks ja selgemaks.
• Kits. nägu: näokuju muutmine, mis teeb teie näo kitsamaks.
• Suur. sil.: muudab silmad tunduvalt suuremaks.
Lai selfie
Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimesi mahutada ja vältida nende väljajäämist.
1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2 Toksake võtterežiimide loendis Lai selfie.
87
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Rakendused
3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
4 Kui seade tuvastab teie näo, keerake peopesa esikaamera poole. Pärast teie peopesa
tuvastamist, ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Selleks, et kasutada eesmise kaamera mitmesuguseid pildistamisvalikukd, toksake →
Pildistamise meetodid ning seejärel toksake nende aktiveerimiseks vastavaid lüliteid.
5 Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või
vastupidi.
Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.
• Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
• Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
• Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud
sõltuvalt pildistamistingimustest.
88
Rakendused
Sarivõte
Tehke liikuvast objektist fotoseeria.
Toksake võtterežiimide loendis Sarivõte.
Toksake ja hoidke all ikooni
, et teha järjest mitu fotot.
HDR (rikkalik toon)
Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad
detailid.
Toksake võtterežiimide loendis HDR (rikkalik toon).
Ilma efektita
Koos efektiga
89
Rakendused
Toit
Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.
1 Toksake võtterežiimide loendis Toit.
2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
3 Värvitooni kohandamiseks toksake
4 Toksake pildistamiseks .
ning tirige kohandusriba.
Virtuaalne võte
Jäädvustage fotode seeria, tehes objekti ümber ringe, et jäädvustada objekt mitmest nurgast.
Saate vaadata objekti eri nurkade alt, lohistades fotol sõrmega vasakule või paremale.
1 Toksake võtterežiimide loendis Virtuaalne võte.
90
Rakendused
2 Seadke objekt eelvaate ekraani keskele ja toksake .
3 Liigutage seadet aeglaselt objekti ümber ühes suunas ja tehke veel pilte.
Kui nool muutub täiesti kollaseks või kui te objekti piiritlemise lõpetate, peatab seade piltide
tegemise automaatselt.
Virtuaalvõtetena tehtud fotode kuvamine
1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
2 Toksake .
3 Lohistage sõrme ekraanil vasakule või paremale või päärake seadet aeglaselt vasakule või
paremale, et näha objekti erinevate nurkade alt.
Režiimide allalaadimine
Laadige täiendavaid võtterežiime alla veebipoest Galaxy Apps.
Toksake võtterežiimide loendis LAE ALLA.
Mõningatel allalaetud pildistamisrežiimidel puudub kõigile funktsioonidele ligipääs.
91
Rakendused
Kaamera seaded
Kiirseaded
Kasutage eelvaate ekraanil järgmisi kiirseadeid.
Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast
erineda.
• : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. keskelekaalutud
kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
punkt kasutab võtte
kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
maatriks keskendub
kogu stseenile.
• : välgu sisse- või väljalülitamine.
• : fookus seatakse ringjasse raami jäävale subjektile ning raamist väljapoole jääv
hägustatakse.
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
.
Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast
erineda.
TAGUMINE KAAMERA
• Pildi suurus: fotode eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Video suurus: video eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
EESMINE KAAMERA
• Pildi suurus: fotode eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Video suurus: video eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Piltide salv. eelvaate järgi: saate esikaameraga pildistamisel pilti pöörata, et luua algsest
stseenist peegelpilt.
• Pildistamise meetodid: valige kasutatavad pildistamismeetodid.
92
Rakendused
ÜLDINE
• Taimer: valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
• Video stabiliseer.: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise
ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
• Täisekraani vaade (16:9): seadistage seadet nii, et see võimaldaks vaadata täisekraanil
fotode või videote eelvaadet.
• Ruudustik: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu
ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Kuva pilte: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine.
• Helitugevuse nupu funktsioon: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku
kontrollimiseks.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate hallata pilte ja videoid
albumi kaupa või luua lugusid, mida teistega jagada.
93
Rakendused
Piltide ja videote kuvamine
Piltide vaatamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii → PILDID.
2 Valige pilt.
Eelmisele kuvale naasmine.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi jagamine teistega.
Pildi muutmine.
Pildi automaatne reguleerimine.
Pildi kustutamine.
Piltide ja videote eelvaate
pisipildid
Menüüde peitmiseks või näitamiseks toksake ekraanil.
Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake → Animeeri või
Kollaaž ja valige seejärel pildid. Oma kollaaži jaoks saate valida kuni kuus pilti.
94
Rakendused
Videote kuvamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii → PILDID.
2 Valige esitatav videofail. Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil
ikooni.
Kuvage oma videod.
Ligipääs
lisavalikutele.
Eelmisele videole
hüppamine. Toksake
ja hoidke
tagasikerimiseks.
Järgmisele videole
hüppamine. Toksake
ja hoidke
edasikerimiseks.
Riba libistamise teel
edasi-tagasikerimine.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Taasesitamise ekraani
lukustamine.
Ekraanisuhte
muutmine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
GIF-animatsiooni
loomine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
Albumite kuvamine
Saate seadmesse salvestatud pilte ja videoid sorteerida kausta või albumi kaupa. Loodud
animatsioone või kollaaže sorteeritakse ka albumite loendis teie kaustades.
Toksake rakenduste ekraanil Galerii → ALBUMID ning valige album.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
95
Rakendused
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii → LOOD.
2 Toksake → Loo lugu.
3 Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake VALMIS.
4 Sisestage loole nimi ning toksake LOO.
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake LISA ÜKSUSEID.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel → Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii → LOOD.
2 Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake KUSTUTA.
Piltide ja videote sünkroonimine Samsungi pilve abil
Võite Samsungi pilve abil sünkroonida pilte ja videoid, mis on salvestatud Galerii alla ning
pääseda neile ligi ka teistest seadmetest. Samsungi pilve kasutamiseks peate registreeruma ja
enda Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
Toksake rakenduste ekraanil Galerii → → Seaded ja toksake selle aktiveerimiseks lülitil
Sünkrooni teenusega Samsung Cloud. Seadmesse jäädvustatud pildid ja videod salvestatakse
automaatselt Samsungi pilve.
Piltide või videote kustutamine
Pildi või video kustutamine
Valige pilt või video ja toksake ekraani all Kustuta.
96
Rakendused
Mitme pildi ja video kustutamine
1 Toksake ja hoidke galerii avalehel pilti või videot, mida soovite kustutada.
2 Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.
3 Toksake KUSTUTA.
Piltide või videote jagamine
Valige pilt või video, toksake ekraani all Jaga ning valige jagamismeetod.
Game Launcher
Sissejuhatus
Mängude käivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla
laadinud poodidest Play pood ja Galaxy Apps. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite
seadme seadistada mängude režiimile.
Ligipääs lisavalikutele.
Saate lisada mänge.
Aku tarbimise vähendamine
mängude mängimisel.
Game Tools ikooni sisse või välja
lülitamine.
Saate avada mänge heliga või
ilma.
97
Rakendused
Mängude käivitaja kasutamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Täpsemad funktsioonid → Mängud → Game
Launcher ning toksake lülitit rakenduse aktiveerimiseks.
Game Launcher lisatakse avalehele ja rakenduste ekraanile.
Funktsiooni Game Launcher deaktiveerimisel eemaldatakse see avalehelt ja rakenduste
ekraanilt.
2 Toksake rakenduste ekraanil Game Launcher.
3 Toksake mängude nimekirjas mõnd mängu.
Poodidest Play pood ja Galaxy Apps alla laetud mänge näidatakse automaatselt
mängude käivitaja ekraanil. Kui te oma mänge ei näe, toksake Lisa rakendusi.
Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest
Toksake pikalt mängul, seejärel toksake valikul Eemalda.
Mängude energiasäästurežiimi aktiveerimine
Kui aktiveerite mängude energiasäästurežiimi, vähendab seade mängude resolutsiooni ning
kaardikiirust, et vähendada voolutarvet.
Rakenduste ekraanil toksake Game Launcher → Energiasääst väljas. Kasutage üht järgnevatest
suvanditest:
• Väljas: energiasäästurežiim pole aktiivne.
• Säästa energiat: vähenda aku voolutarvet resolutsiooni vähendamisega.
• Maksimaalne energiasääst: vähenda aku voolutarvet oluliselt resolutsiooni ja kaadrikiiruse
vähendamisega.
Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.
98
Rakendused
Game Toolsi kasutamine
Võite seadistada Game Toolsi ikooni kuvamise hõljuva ikoonina mängude ekraanil.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Täpsemad funktsioonid → Mängud ja toksake selle
aktiveerimiseks Game Tools.
Mängu mängimise ajal, toksake
Ikooni teisaldamiseks toksake
, et kuvada mängude tööriistu.
ning seejärel lohistage see teise asukohta.
Ikooni peitmiseks kuvatava mängu ekraanilt toksake
ülaservas asuvale suvandile Peida.
ja hoidke seda ning see ekraani
Selleks et ikoon uuesti mängukuval kuvada, avage teavituste paneel ja toksake Game Toolsi
teavitusel.
Lülitage välja teavituste helid ja
kuvage teavitusi ainult
sissetulevate kõnede ja
hädaolukordade hoiatuste
kohta.
Viimaste rakenduste ja
tagasiliikumisklahvi
lukustamine.
Saate mängu kuva tumendada
ja lukustada.
Game Tools ikoon
Ekraanipiltide jäädvustamine.
Mängusessiooni salvestamine.
Ligipääs Game Tools seadetele.
Teavituste blokeerimine mängude ajal
→ , et lülitada välja teavituste heli ja kuvada teavitusi ainult sissetulnud kõnede ja
Toksake
hädaolukordade hoiatuste kohta, mis võimaldab teile nautida mängimist, ilma et teid segatakse.
Sissetuleva kõne korral ilmub ekraani ülaosas väike teavitus.
99
Rakendused
Samsung Notes
Sissejuhatus
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile S Pen
pliiatsit kasutades. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung Notes → KÕIK →
.
Lisaks saate avada õhukäskluse paneeli ja toksata rakenduse Loo märkus otseteele.
2 Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Toksake Pilt, sisestades pildi selle Galerii valides või tehes foto.
Toksake Hääl, et helisalvestust teha ja selle märkmesse sisestada. Heli salvestamine algab
otsekohe.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Häälsalvestuse sisestamine.
Pintslitega värvimine.
Pildi sisestamine.
3 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake SALVESTA.
100
Rakendused
Käsitsi kirjutamise režiimis märkmete tegemine
Toksake märkmete tegemise ekraanil Pastapl., et S Pen pliiatsiga kirjutada või joonistada.
Valikurežiim
Võta tagasi
Kustutusrežiim
Tee uuesti
Pliiatsirežiim
Pliiatsiseadete muutmine
Ekraanile kirjutamise või joonistamise ajal pliiatsi tüübi, joone jämeduse või pliiatsi värvi
muutmiseks toksake .
Pliiatsi tüübi muutmine.
Joone paksuse muutmine.
Värvi valija abil uue värvi
valimine.
Pliiatsi värvi muutmine.
Reakustuti kasutamine
1 Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatut kustutada, toksake
101
.
Rakendused
2 Toksake kustutatavat ala.
Kogu rida sellelt alalt kustutatakse. Reakustuti suudab teie märkme ridahaaval kustutada.
• Selleks, et kustutada ainult S Pen pliiatsiga puudutatud ala, toksake veel kord ja
toksake Kustuta puudutatud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades
mõõtmete reguleerimisriba.
• Märkuse puhastamiseks toksake KUSTUTA KÕIK.
• Samuti võite pliiatsirežiimis mõne ala kustutada, toksates sellel samal ajal kui vajutate
ja hoiate all S Pen nuppu.
• Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.
Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine
Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutataks mitmesuguseid redigeerimissuvandeid,
näiteks lõikamine, teisaldamine, suuruse muutmine või teisendamine.
1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, toksake
.
Valiku kuju muutmiseks, toksake ja toksake veelkord
.
2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.
Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.
102
Rakendused
3 Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.
• Lõika: sisestuse väljalõikamine. Selle kleepimiseks teise asukohta, toksake ja hoidke
sõrme uuel asukohal ning seejärel toksake valikut Kleebi.
• Kopeeri: sisestuse kopeerimine. Selle kleepimiseks teise asukohta, toksake ja hoidke
sõrme uuel asukohal ning seejärel toksake valikut Kleebi.
• Kustuta: saate sisestuse kustutada.
• Ette: sisendi ette saatmine.
• Taustale: sisendi taha saatmine.
Pintslitega värvimine
Toksake märkme loomise ekraanil Pintsel, et erinevate pintslitega maalida.
Kui olete lõpetanud, toksake VALMIS, et oma maali märkmesse sisestada.
Saate postitada maali rakendusse PEN.UP, et seda teistega jagada.
Maali sisestamine märkmesse.
Muutke pintsli raadiust või
läbipaistvust.
Värvi valija abil uue värvi
valimine.
Pintsli värvi muutmine.
Võta tagasi
Tee uuesti
Kustutusrežiim
Maali postitamine rakendusse
PEN.UP.
Piltide sisestamine märkmesse
Toksake märkme loomise ekraanil Pilt. Toksake KAAMERA → , et fotot jäädvustada või
toksake GALERII või MUU, et pilti valida. Pilt sisestatakse teie märkmesse.
Helisalvestiste lisamine märkmesse
Toksake märkme loomise ekraanil Hääl, et helisalvestist luua. Toksake salvestamise peatamiseks
. Helisalvestis sisestatakse teie märkmesse.
103
Rakendused
Märkme kinnitamine avalehele
Kinnitage märge avalehele, et seda kiirelt vaadata ja muuta.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung Notes.
2 Toksake KÕIK või toksake KOLLEKTS.-D ja valige kategooria.
3 Valige märge ja toksake → Kinnita avaekraanile.
Märge lisatakse avalehele.
Märkme teisaldamiseks või selle suuruse muutmiseks toksake ja hoidke avalehel märget. Ühe
märkme teisega asendamiseks toksake → MÄRKUSE MUUTMINE.
Märkmete kustutamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung Notes.
2 Toksake KÕIK või toksake KOLLEKTS.-D ja valige kategooria.
3 Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
4 Toksake KUSTUTA.
104
Rakendused
PEN.UP
Sissejuhatus
PEN.UP on sotsiaalvõrgustiku teenus, kus jagatakse S Pen pliiatsiga joonistatud kunstiteoseid.
Postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise
näpunäiteid.
Vaadake oma hiljutist aktiivsuse
ajalugu.
Teie profiil
Kunstiteoste kuvamine
kategooriate alusel.
Postitage oma kunstiteos.
Saate logida rakendusse PEN.UP sisse oma Samsungi või Google’i konto või teiste
suhtlusvõrgukontodega.
105
Rakendused
Oma teoste postitamine
Postitage rakenduses Samsung Notes või muus joonistamisrakenduses loodud kunstiteos
rakendusse PEN.UP.
1 Toksake rakenduste ekraanil Samsung → PEN.UP → .
2 Lisage oma kunstiteos ja sisestage pealkiri, kirjeldus ja räsimärk (#).
Lisage oma kunstiteos
postitusele.
Pealkirja sisestamine.
Kirjelduse sisestamine.
Räsimärkide (#) sisestamine.
Valige, kuhu kunstiteost
postitada.
Valige kategooria.
Jagage oma kunstiteost teiste
SNS kontodega.
3 Toksake POSTITA.
Teistest rakendustest kunstiteoste postitamine
Galerii või teistest joonistamisrakendustest kunstiteoste postitamiseks valige kunstiteos ja
toksake Jaga → PEN.UP.
106
Rakendused
Teoste vaatamine
Valige kuvamiseks postitus. Kunstiteose vaatamise ajal saate lisada kommentaari või märkida
selle oma lemmikuna. Lisaks saate kunstiteoseid alla laadida või neid taustpildiks määrata.
Kunstiteose lemmikuks
märkimine.
Vaadake kasutajaid, kellele
kunstiteos meeldib.
Kommentaaride vaatamine ja
lisamine.
Kunstiteose taaspostitamine.
Kunstiteoste alla laadimiseks toksake → Salvesta joonistus. Allalaetud kunstiteosed
salvestatakse kohta Galerii. Te saate alla laadida vaid teoseid, mille jaoks omanikud loa on
andnud.
Kalender
Sissejuhatus
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil Kalender.
2 Toksake või tehke topelttoks kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
107
.
Rakendused
3 Sisestage sündmuste üksikasju.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse algus- ja
lõppkuupäeva seadmine.
Kasutamiseks või
sünkroonimiseks kalendri
valimine.
Ürituse asukoha sisestamine.
Alarmi seadistamine.
Märkme lisamine.
Lisage sündmusele
toimumiskoha kaart.
Lisaüksikasjade lisamine.
4 Sündmuse salvestamiseks toksake SALVESTA.
Ülesannete loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil Kalender.
2 Toksake KUVA → Ülesanded.
3 Toksake suvandil ja sisestage ülesande üksikasjad.
4 Ülesande salvestamiseks toksake SALVESTA.
Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Pilv ja kontod → Kontod, valige kontoteenus ja toksake
seejärel lülitil Sünkrooni Kalender, et sünkroonida sündmusi ja ülesandeid kontoga.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake Kalender → → Halda
kalendreid → Lisa konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on
lisatud, kuvatakse see nimekirjas.
108
Rakendused
Samsung Flow
Sissejuhatus
Samsung Flow võimaldab tahvelarvuti hõlpsalt nutitelefoniga ühendada. Saate ühendatud
seadmete vahel sisu jagada.
Samsung Flow tuleb installida mõlemasse seadmesse, mille soovite ühendada. Kui Samsung
Flow ei ole installitud, laadige see alla teenusest Galaxy Apps või Play pood.
• See funktsioon on saadaval ainult mõnes Samsungi Android-seadmes.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma nutitelefonis sõrmejälje registreerima.
Tahvelarvuti ja nutitelefoni ühendamine
1 Käivitage nutitelefonis Samsung → Samsung Flow ning toksake selle aktiveerimiseks lülitil.
Kui te ei ole sõrmejälge registreerinud, kuvatakse hüpikaken, mis palub sõrmejälje lisada.
2 Toksake oma tahvelseadmes valikutel Raken. → Samsung → Samsung Flow → OTSI
SEADMEID.
3 Valige tuvastatud seadmete loendist nutitelefon ja seejärel toksake suvandil LOO ÜHENDUS.
109
Rakendused
Minu Failid
Avage ja hallake erinevaid seadmesse salvestatud faile.
Toksake rakenduste ekraanil Samsung → Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile. Samuti võite faile oma seadmes või mälukaardil
kuvada kategooria alusel.
Seadme salvestusruumi vabastamiseks toksake → Halda mälukasutust → TÜH. KOHE.
Failide ja kaustade otsimiseks toksake otsinguväljal ja sisestage märksõna. Samuti võite toksake
ja sisestada seejärel võtmesõna.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
ALARM
Toksake rakenduste ekraanil Kell → ALARM.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel SALVESTA.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks KEELDU. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
KORDUS, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake KUSTUTA.
110
Rakendused
MAAILMAKELL
Toksake rakenduste ekraanil Kell → MAAILMAKELL.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel LISA.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake KUSTUTA.
STOPPER
1 Toksake rakenduste ekraanil Kell → STOPPER.
2 Toksake ALUSTA sündmuse ajavõtu käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake RING.
3 Toksake ajavõtu peatamiseks PEATA.
Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake TAASTA.
Ringiaegade kustutamiseks toksake LÄHTESTA.
TAIMER
1 Toksake rakenduste ekraanil Kell → TAIMER.
2 Seadistage kestus ja toksake seejärel ALUSTA.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
3 Kui taimer peatub, toksake KEELDU.
111
Rakendused
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Toksake rakenduste ekraanil Kalkulaator.
Ajaloo puhastamiseks KUSTUTA AJALUGU.
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid ja telesaated
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
112
Rakendused
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Duo
Saate teistega videokõnedes osaleda.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
113
Seaded
Sissejuhatus
Kohandage funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid
konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
• Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis
Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa
kasutada väljas.
• Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.
114
Seaded
3 Toksake ÜHENDA.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake UNUSTA.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
WI-FI DIRECT
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
2 Toksake WI-FI DIRECT.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt.
115
Seaded
3 Toksake Jaga → Wi-Fi Direct ja valige seade, kuhu soovite pildi saata.
4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
2 Toksake WI-FI DIRECT.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
116
Seaded
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Vaadake teise
seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt.
3 Toksake Jaga → Bluetooth ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata
automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
117
Seaded
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
3 Toksake Seo lahti.
.
Tahvelseadme nähtavus
Võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu jagada. Kui see funktsioon on
aktiveeritud, on teie seade teistele seadmetele nähtav, kui nad valikuga „Andmete ülekanne
seadmesse” saadaolevaid seadmeid otsivad.
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit Tahvelseadme
nähtavus.
Andmekasutus
Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Toksake seadetekuval Ühendused → Andmekasutus.
• Andmesäästja: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside
piiramine.
• Mobiilne andmeside: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude
andmeühendusi.
• Mobiilne andmesidekasutus: saate jälgida oma mobiilset andmekasutust.
• Arveldustsükkel: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.
• Wi-Fi andmekasutus: saate jälgida oma Wi-Fi andmekasutust.
• Piira võrkusid: saate valida Wi-Fi-võrgud, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende
kasutamist.
Jälgimisperioodi igakuise lähtestamiskuupäeva muutmiseks toksake Arveldustsükkel →
Arveldustsükli alustamine:.
118
Seaded
Andmekasutuse piiramine
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud
mobiilse andmeside maht on ületatud.
1 Toksake seadete kuval suvanditel Ühendused → Andmekasutus → Arveldustsükkel ning
seejärel toksake aktiveerimiseks lülitil Andmepiirang.
2 Toksake suvandil Andmepiirang, sisestage piirang ja seejärel toksake suvandil MÄÄRA.
3 Toksake suvandil Andmehoiatus, sisestage andmekasutuse hoiatustase ja seejärel toksake
suvandil MÄÄRA.
Seade teavitab teid, kui olete jõudnud hoiatustasemele.
Lennurežiim
Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid
võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit Lennurežiim.
Kontrollige, et seade oleks õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale
õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki personal seda lubab.
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
119
Seaded
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele pääsupunktile salasõna seadistamiseks toksake → Konfigureeri mob.
kuumkohta ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake SALVESTA.
3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
Mobiilsidevõrgud
Mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilsidevõrgud.
• Andmesiderändlus: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
• Võrgurežiim: valige võrgu tüüp.
• Pääsupunktide nimed: pääspunktide nimede (APN) määramine.
• Võrguoperaatorid: saate otsida saadaolevaid võrke ja võrgu käsitsi registreerida.
120
Seaded
Asukoht
Muutke asukohateabe lubade seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Asukoht.
• Asukoha määramise viis: valige võrk, mida kasutada seadme asukoha määramiseks.
• Täpsuse tõhustamine: määrake seade kasutama Wi-Fi või Bluetoothi funktsiooni, et teie
asukoha teabe täpsust suurendama, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud.
• HILJUTISED ASUKOHA TAOTLUSED: saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie
hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
• ASUKOHA TEENUSED: saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake
lisateavet jaotisest Printimine.
• Allalaadimise võimendi: määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima
korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Vaadake lisateavet jaotisest Allalaadimise
võimendi.
• VPN: siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).
• Ethernet: etherneti suvand on saadaval, kui seadmega on ühendatud Ethernet seade.
Kasutage seda suvandit, et aktiveerida Etherneti funktsioon ja konfigureerida võrguseadeid.
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
121
Seaded
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1 Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → LAE
LISANDMOODUL ALLA.
2 Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
4 Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
5 Valige lisatav printer.
Printerite manuaalseks lisamiseks toksake → Lisa printer → ADD PRINTER.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
seejärel printer.
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
122
→ Lisa printer ja valige
Seaded
Allalaadimise võimendi
Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja
mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Allalaadimise võimendi.
• Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
• Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud
temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
• Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
• Kui Wi-Fi- ja mobiilse võrguühenduse andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad,
võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
• See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti
edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada
teiste protokollidega, nagu nt FTP.
Helid ja värinad
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
• Vaikimisi helitugevusnupp: saate seadistada vaikimisi helitugevusnupu juhtimise.
• Helitugevus: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete
helinate helitugevust.
• Värina tugevus: reguleerige teavitusvibratsiooni.
• Helin: saate muuta helinat.
• Värina stiil: värinamustri valimine.
• Teavituse helid: valige teavituste vaikimisi heli. Samuti saate muuta iga rakenduse teavituste
seadeid.
• Mitte segada: saate seadistada seadme sissetulevaid kõnesid, teavitushelisid ja
meediumisisu vaigistama, välja arvatud lubatud erandid.
123
Seaded
• Puuteheli: puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli
seadistamine.
• Ekraaniluku helid: seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.
• Laadimisheli: seadistage seade tegema heli, kui see laaduriga ühendatakse.
• Värina tagasiside: seadistage seade vibreerima, kui toksate
puhul, näiteks üksuste toksamise ja all hoidmise korral.
või
ja teiste tegevuste
• Valimisklahvistiku toonid: klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli
seadistamine.
• Klaviatuuriheli: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
• Klaviatuuri vibratsioon: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
• Heli kvaliteet ja efektid: täiendavate heliseadete konfigureerimine.
Teavitused
Iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
Teavituste seadete personaliseerimiseks toksake TÄPSEMALT ning valige rakendus.
• Teavituste lubamine: luba teavitused valitud rakenduselt.
• Vaikselt kuvamine: saate seadistada seadme teavitushelisid vaigistama ja teavituste
eelvaateid peitma.
• Prioriteediks määramine: kuva teavitusi teavituspaneeli ülaosas ning lisa need lubatud
teavituste nimekirja Mitte segada režiimi aktiveerimisel.
Ekraan
Valikud
Saate muuta ekraani ja avakuva seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: reguleerige ekraani heledust.
• Automaatne heledus: saate seadistada ekraani heleduse automaatse reguleerimise.
• Sinise valguse filter: aktiveerige sinise valguse filter ja muutke filtri seadeid. Vaadake
lisateavet jaotisest Sinise valguse filter.
124
Seaded
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
• Ekraani suum ja font: saate muuta kuva suumiseadet või fondi suurust ja stiili.
• Avaekraan: avalehte saate isikupärastada avalehe paneele ja muud lisades, kustutades või
ümber paigutades. Vaadake lisateavet jaotisest Avalehe valikud.
• Ikooni raamid: valige, kas kuvatakse varjutatud tausta, et ikoonid silma paistaksid.
• Olekuriba: kohandage teavituste või indikaatorite kuvamise seadeid olekuribal.
• Ekraani kuvalõpp: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja
lülitab.
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud
dokiga.
Sinise valguse filter
Vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka.
Kui vaatate HDR-videoid või ainult HDRiga videoteenuste videoid, näiteks Amazoni
videot, rakendatakse sinise valguse filtrit.
1 Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sinise valguse filter ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Lülita kohe sisse.
2 Lohistage reguleerimisriba, et filtri läbipaistvust reguleerida.
3 Selleks, et määrata sinise valguse filtri rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake
aktiveerimiseks lülitil Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel sinise valguse filtrit rakendama
ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake seade kindlal ajal sinise valguse filtrit rakendama.
Taustpilt
Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Taustpilt.
125
Seaded
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või sellega kokkupuude võivad mõnedele funktsioonidele
soovimatut sisendit anda.
• S Pen: muutke S Peni kasutamise seadeid. Lisateabe saamiseks funktsioonide Õhukäsklus,
Õhuvaade, ja Memo väl. ekr.-l kohta vaadake jaotist S Peni funktsioonid.
• Lisatarvikud: lisatarvikute seadete muutmine.
• Nutikas olek: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
• Mängud: aktiveerige Game Launcher ja Game Toolsi ikoon ning muutke mängudega seotud
seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest Game Launcher.
• Mitmikaken: saate valida mitmikakna käivitamismeetodi.
• Nutikas jäädvustamine: määrake seade pildistama sisu, mis jätkub üle mitme ekraani, ning
tehtud kuvatõmmist viivitamatult kärpima ja jagama.
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Lihtne vaigistamine: pöörake seade helina või märguande vaigistamiseks ümber.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
126
Seaded
Seadme hooldus
Seadme hooldusfunktsioon annab ülevaate seadme aku, mälu, muutmälu ja süsteemi turvalisuse
oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Seadme turvalisus
Mälu
Mälu
Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → PARANDA KOHE või OPTIMEERI KOHE.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Pahavara suhtes skannimine.
127
Seaded
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei saa teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Aku haldamine
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui neid
parajasti ei kasutata. Märgistage rakenduste nimekirjas olevaid rakendusi ja toksake EN.SÄÄST.
Lisaks toksake → Täpsemad seaded, et rakendusele energiakasutuse vaatluse valikut seada.
On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Toksake → Täpsemad seaded ja
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Hoiundamine.
Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel
võib saadolev maht muutuda.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake TÜH. KOHE. Enam kasutuses mitte olevate
failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku KASUTAJA ANDMED all
kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake KUSTUTA või DESINSTALLI.
128
Seaded
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Mälu.
Kasutatava muutmälu arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused
ja toksake TÜH. KOHE.
Seadme turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Seadme turvalisus → SKANNIMISSEADE.
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete kuval suvandil Rakendused.
Luk.ekraan ja turvalisus
Valikud
Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.
Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse tüübi muutmine.
• Teave ja rakenduste otseteed: lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
• Teavitused: saate valida, kas lukustatud ekraanil kuvatakse teavituste sisu või mitte ja
milliseid teavitusi kuvatakse.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
129
Seaded
• Sõrmejäljed: registreerige seadmesse oma sõrmejälg seadme turvamiseks või Samsungi
kontosse sisselogimiseks. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
• Tundmatud allikad: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste
paigaldamist.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Vaadake lisateavet jaotisest Turvaline kaust.
• Turvaline käivitamine: kaitske oma seadet, määrates seadme selle sisselülitamisel nõudma
ekraani avamiskoodi. Seadme käivitamiseks ning sõnumite ja teavituste saamiseks peate
sisestama avamiskoodi.
• SD-kaardi krüptimine: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda
seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Ekraani lukk
• Veebis sisselogimine
• Samsungi konto kinnitamine
• Kaitstud kaust
130
Seaded
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge
kasutada seadme sisselülitamisel ekraani avamiseks. Seadme kasutamiseks peate
ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje
registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli,
mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälg uuesti.
Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Avakuvaklahv sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avakuvaklahv poleks
kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
• Sõrmejäljetuvastuse ala katmine kaitsekile, kleebiste või muude tarvikutega võib vähendada
sõrmejäljetuvastuse tundlikkust. Kui sõrmejäljetuvastuse ala on algselt kaitsekilega kaetud,
siis eemaldage see enne sõrmejäljetuvastusanduri kasutamist.
• Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Veenduge, et katate terve avakuvaklahvi oma sõrmega.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
• Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni
kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest
elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.
131
Seaded
Sõrmejälgede registreerimine
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
3 Pange oma sõrm avakuvaklahvile.
4 Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage avakuvaklahvile.
Korrake seda toimingut, liigutades sõrme üles- või allapoole, kuni sõrmejälg on
registreeritud.
Sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake MUUDA.
4 Märgistage kustatavad sõrmejäljed ja toksake EEMALDA.
Samsungi konto parooli kinnitamine
Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise
asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest Galaxy Apps.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Samsungi konto.
4 Logige oma Samsungi kontosse sisse.
132
Seaded
Sõrmejälgede abil kontodesse sisselogimine
Te saate oma sõrmejälgi kasutada veebilehtesse sisselogimiseks, kui need toetavad paroolide
salvestamist.
See funktsioon on saadaval ainult veebilehtede kaudu, millele pääsete ligi Internet
rakendusega.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Veebi sisselogimine.
4 Avage veebileht, kuhu soovite sõrmejälje abil sisse logida.
5 Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebilehe sisselogimisnuppu.
6 Märgistage Logige sisse oma sõrmejälgedega ning toksake MÄLETA.
Te saate oma sõrmejälge kasutada oma konto ja parooli kinnitamiseks veebilehele
sisselogimisel.
Ekraani lukustuse avamine sõrmejälgedega
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõrmejäljega avamine.
4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm avakuvanupu vastu.
133
Seaded
Pilv ja kontod
Sissejuhatus
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsungi pilve
või lähtestades oma seadme. Samuti võite registreerida ja hallata kontosid, näiteks Samsungi
kontot või Google'i kontot, ning kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi
kaudu.
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsungi pilve või
arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
Samsung Cloud
Saate hallata sisu, mida soovite Samsungi pilves turvaliselt talletada. Kontrollige oma Samsungi
pilve mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning taastage oma andmeid.
Toksake seadete ekraanil Pilv ja kontod → Samsung Cloud.
Pilvemälu haldamine
Vaadake, kui palju mälumahtu te parasjagu Samsungi pilves kasutate ning kasutuse hulka
andmetüübi kaupa. Lisaks saate kustutada vanade seadmete varundatud andmeid, kui olete
need taastanud.
VARUNDA JA TAASTA
Varundage oma rakenduste andmed ja seadme seaded Samsungi pilve ja taastage need
vajadusel. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.
SÜNKROONITAVAD ANDMED
Kohandage oma andmete sünkroonimise seadmeid, näiteks kontakte, kalendrit, sündmusi, pilte
ja videoid.
134
Seaded
Kontod
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
Kontode lisamine
Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme
parimaks kasutamiseks kontod.
1 Toksake seadete ekraanil Pilv ja kontod → Kontod → Lisa konto.
2 Valige kontoteenus.
3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja valige sünkroonimiseks üksusi.
Kontode eemaldamine
Toksake seadete kuval suvanditel Pilv ja kontod → Kontod, valige konto nimi, valige eemaldatav
konto ja seejärel toksake suvanditel → Seaded → Eemalda konto või suvanditel → Eemalda
konto.
Kasutajad
Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega,
nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:
• Omanik: omaniku konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda
pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud
kasutajakonto haldamise üle. Võite kasutajakontosid lisada või kustutada ainult siis, kui
kasutate seda kontot.
• Külaline: see konto lubab külalistel seadmele juurde pääseda. Külalisseansi ajal kasutatud
teave ja andmed salvestatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas
soovite eelmist külalisseanssi jätkata või selle lähtestada.
• Kasutaja: see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning
isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
135
Seaded
Kasutajate lisamine
1 Toksake seadete ekraanil Pilv ja kontod → Kasutajad.
2 Toksake Lisa kasutaja või profiil → OK → SEADISTA KOHE.
Seade lülitub uuele kasutajakontole ja ekraanil kuvatakse lukustatud vaikekuva.
3 Avage seade lukust ja järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.
Kasutajate vahetamine
Puudutage lukustatud ekraani või teavituspaani ülaosas olevat kasutajakonto ikooni ning valige
seejärel konto, millele soovite lülituda.
Lukustatud ekraan
Teavituste paneel
Kasutajate haldamine
Omaniku konto kasutamise korral saate kustutada kontosid või muuta konto sätteid.
Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
kasutaja.
Konto sätete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
136
.
ja seejärel valikut Kustuta
Seaded
Varundamine ja taastamine
Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Pilv ja kontod → Varundamine ja taastamine.
SAMSUNGI KONTO
• Varundusseaded: tehke oma isiklikust informatsioonist ja rakenduste andmetest varukoopia
Samsungi pilve. Samuti saate määrata seadme automaatselt andmeid varundama.
• Taastamine: taastage varasemalt varundatud isiklik informatsioon ja rakenduste andmed
Samsungi pilvest.
GOOGLE'I KONTO
• Varunda minu andmed: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest
Google’i serverisse varukoopia.
• Varukonto: looge või muutke oma Google varukonto.
• Automaatne taastamine: seadistage seade Google'i serverist automaatselt seadeid ja
rakenduste andmed taastama, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Nägemine: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest
kasutajatele.
• Kuulmine: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
• Vilumus ja infovahetus: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele,
kes pole eriti vilunud.
• Tekst kõneks: muutke aktiveeritud Voice Assistant funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide
seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
137
Seaded
• Suunalukk: saate muuta ekraani lukust avamise suunalise kombinatsiooni seadeid.
• Otsene juurdepääs: määrake seade avama valitud juurdepääsumenüüsid, kui vajutate kolm
korda kiiresti avakuvaklahvi.
• Teavituse meeldetuletus: seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole
vahepeal kontrollinud.
• Kõnede vastuvõtm./lõpetam.: saate seadistada seadme kõnedele vastama või neid
lõpetama, vajutades avakuva- või toitenuppu ja kasutades häälkäsklusi.
• Üksiktoksamise režiim: seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või
teavitusi juhtima nupu toksamisega.
• Halda juurdepääsu: eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste
seadmetega jagada.
• TEENUSED: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et
kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg
lähtestatakse.
• Diagnostikateabe aruande esit.: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteave: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks eripakkumisi,
liikmete soodustusi ja uudiskirju.
• Lähtesta: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
138
Seaded
Tarkvaravärskendus
Uuendage oma seadme tarkvara või muutke uuenduste seadeid.
Toksake seadete ekraanil Tarkvaravärskendus.
• Laadi värskendused käsitsi alla: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Laadi värskendused autom. alla: saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla
laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
• Planeeritud tarkvaravärsk.-d: määrake seade kindlal ajal alla laetud värskendusi installima.
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
Teave seadme kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave seadme kohta.
• Minu telefoninumber: saate oma telefoninumbrit vaadata.
• Olek: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Seadme nimi: kuvage ja muutke nime, mida näidatakse, kui teie seade ühendatakse mõne
teise seadmega Bluetoothi või Wi-Fi Directi kaudu või mõnel muul moel.
• Mudeli number: seadme mudeli numbri kuvamine.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
139
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma
seadme seadistamisel.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe
saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
140
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundmine
Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja
helitugevuse vähendusnuppu kauem kui 7 sekundit.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Üldine haldus → Lähtesta → Tehaseseadete
lähtestamine → LÄHTESTA → KUSTUTA KÕIK. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist
meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
Kui registreerisite seadmele Google’i konto, peate pärast lähtestamist sama Google’i kontoga
sisse logima.
141
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
142
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste
kasutamisel, nagu mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Teie seade on puudutamisel kuum
Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja
vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui
seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
143
Lisa
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Teist Bluetoothi seadet ei leita
• Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
• Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
144
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Saate kustutada ebavajalikud andmed, nagu vahemälu, kasutades seadme haldusfunktsiooni, või
kustutada mäluruumi vabastamiseks käsitsi rakendusi või faile, mida te ei kasuta.
145
Lisa
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
146
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance
registreeritud kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Download PDF

advertising