Samsung | S22D300NY | Samsung 27'' LED monitorius, pasižymintis aštraus vaizdo kokybe Vartotojo vadovas

Vartotojo
instrukcija
S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis,
siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
BN46-00312A-11
Turinys
PRIEŠ NAUDOJANT
GAMINĮ
PASIRUOŠIMAS
10
Autorių teisės
10
Šiame vadove naudojamos piktogramos
11
Valymas
12
Įrenginio montavimo vieta
12
Laikymo saugos priemonės
13
Saugos perspėjimai
13
14
15
17
Saugos priemonių simboliai
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
21
Tinkama produkto naudojimo padėtis
22
Turinio tikrinimas
22
23
Išėmimas iš pakuotės
Sudedamųjų dalių tikrinimas
24
Detalės (S19C350NW)
24
26
27
Priekiniai mygtukai
Tiesioginių klavišų vadovas
Funkcinių klavišų vadovas
29
Detalės (S22C350B / S23C350B /
S24C350BL / S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)
29
31
32
34
35
Priekiniai mygtukai
Tiesioginių klavišų vadovas
Funkcinių klavišų vadovas
Galinė pusė "(S19C350NW)"
Galinė pusė "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Galinė pusė "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
36
Turinys
2
Turinys
ŠALTINIO ĮRENGINIO
PRIJUNGIMAS IR
NAUDOJIMAS
37
Diegimas
37
38
39
40
Stovo pritvirtinimas
Stovo nuėmimas
Gaminio pokrypio reguliavimas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
41
Prieš prisijungiant
41
Ką patikrinti prieš prijungiant
42
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
42
43
Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginis)
Jungimas DVI laidu "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Prijungimas DVI-HDMI laidu "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Prijungimas naudojant HDMI kabelį "(
S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
Prijungimas HDMI-DVI laidu "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Kaip prijungti ausines "( S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
43
44
44
45
EKRANO SĄRANKA
"(S19C350NW)"
45
46
47
48
49
50
Maitinimo prijungimas
Prijungtų kabelių sutvarkymas
Garso nustatymų keitimas sistemoje „Windows“
Tvarkyklės diegimas
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Skiriamosios gebos keitimas naudojant
kompiuterį
54
Brightness
54
Brightness konfigūravimas
55
Contrast
55
Contrast konfigūravimas
Turinys
3
Turinys
EKRANO SĄRANKA
"(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
56
Sharpness
56
Sharpness konfigūravimas
57
SAMSUNG MAGIC Bright
57
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Bright“
58
SAMSUNG MAGIC Angle
58
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Angle“
60
SAMSUNG MAGIC Upscale
60
Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC
Upscale
61
Image Size
61
Image Size keitimas
62
H-Position ir V-Position
62
H-Position ir V-Position konfigūravimas
63
Coarse
63
Coarse reguliavimas
64
Fine
64
Fine reguliavimas
65
Brightness
65
Brightness konfigūravimas
66
Contrast
66
Contrast konfigūravimas
67
Sharpness
67
Sharpness konfigūravimas
68
SAMSUNG MAGIC Bright
68
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Bright“
Turinys
4
Turinys
EKRANO SĄRANKA
"(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
69
SAMSUNG MAGIC Angle
69
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Angle“
71
SAMSUNG MAGIC Upscale
71
Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC
Upscale
72
Image Size
72
Image Size keitimas
74
H-Position ir V-Position
74
H-Position ir V-Position konfigūravimas
75
Coarse
75
Coarse reguliavimas
76
Fine
76
Fine reguliavimas
77
Brightness
77
Brightness konfigūravimas
78
Contrast
78
Contrast konfigūravimas
79
Sharpness
79
Sharpness konfigūravimas
80
SAMSUNG MAGIC Bright
80
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Bright“
82
SAMSUNG MAGIC Angle
82
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Angle“
84
SAMSUNG MAGIC Upscale
84
Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC
Upscale
Turinys
5
Turinys
TINT KONFIGŪRAVIMAS
OSD NAUDOJIMAS
85
Image Size
85
Image Size keitimas
87
HDMI Black Level
87
HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas
88
H-Position ir V-Position
88
H-Position ir V-Position konfigūravimas
89
Coarse
89
Coarse reguliavimas
90
Fine
90
Fine reguliavimas
91
Red
91
Red konfigūravimas
92
Green
92
Green konfigūravimas
93
Blue
93
Blue konfigūravimas
94
Color Tone
94
Color Tone nuostatų konfigūravimas
95
Gamma
95
Gamma konfigūravimas
96
Language
96
Language keitimas
97
Menu H-Position ir Menu V-Position
97
Menu H-Position ir Menu V-Position
konfigūravimas
98
Display Time
98
Display Time konfigūravimas
99
Transparency
99
Transparency keitimas
Turinys
6
Turinys
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS
"(S19C350NW)"
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS
"(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
100
Reset
100
Parametrų (Reset) inicijavimas
101
Eco Saving
101
Eco Saving konfigūravimas
102
Off Timer
102
Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
103
Turn Off After
103
Turn Off After konfigūravimas
104
Key Repeat Time
104
Key Repeat Time konfigūravimas
105
Power LED On
105
Power LED On konfigūravimas
106
Reset
106
Parametrų (Reset) inicijavimas
107
Eco Saving
107
Eco Saving konfigūravimas
108
Off Timer
108
Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
109
Turn Off After
109
Turn Off After konfigūravimas
110
PC/AV Mode
110
PC/AV Mode konfigūravimas
111
Key Repeat Time
111
Key Repeat Time konfigūravimas
112
Source Detection
112
Source Detection konfigūravimas
113
Power LED On
113
Power LED On konfigūravimas
Turinys
7
Turinys
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS
"(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
INFORMACIJOS MENIU IR
KT.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
DIEGIMAS
114
Reset
114
Parametrų (Reset) inicijavimas
115
Eco Saving
115
Eco Saving konfigūravimas
116
Off Timer
116
Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
117
Turn Off After
117
Turn Off After konfigūravimas
118
PC/AV Mode
118
PC/AV Mode konfigūravimas
119
Key Repeat Time
119
Key Repeat Time konfigūravimas
120
Source Detection
120
Source Detection konfigūravimas
121
Power LED On
121
Power LED On konfigūravimas
122
INFORMATION
122
INFORMATION rodymas
123
Brightness ir Contrast konfigūravimas
pirminiame ekrane
124
Parametro Volume konfigūravimas
pradiniame ekrane
125
MagicTune
125
125
126
Kas yra "MagicTune" ?
Programinės įrangos diegimas
Programinės įrangos šalinimas
127
MultiScreen
127
128
Programinės įrangos diegimas
Programinės įrangos šalinimas
Turinys
8
Turinys
GEDIMŲ NUSTATYMO IR
ŠALINIMO INSTRUKCIJA
SPECIFIKACIJOS
PRIEDAS
129
Reikalavimai prieš kreipiantis į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą
129
129
129
Gaminio tikrinimas
Skyros ir dažnio tikrinimas
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
132
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
134
Bendroji informacija "(S19C350NW)"
136
Bendroji informacija
"(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
138
Bendroji informacija "(S22C350H /
S23C340H)"
140
Bendroji informacija "(S23C350H /
S24C340HL)"
142
Bendroji informacija
"(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
144
„PowerSaver“
146
Standartinė signalų režimo lentelė
149
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
155
Atsakomybė už mokamą techninę
priežiūrą (klientų išlaidos)
155
155
155
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
156
Tinkamas išmetimas
156
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir
elektroninės įrangos atliekos)
157
Terminologija
RODYKLĖ
Turinys
9
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
„Samsung Electronics“, 2013
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics
Standards Association) prekių ženklai.

Administracinis mokestis taikomas, jei:

(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz.: neperskaitėte šios
vartotojo instrukcijos)

(b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų, (pvz.:
neperskaitėte šios vartotojo instrukcijos).

Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio
mokesčio dydį.
Šiame vadove naudojamos piktogramos
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis
nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.
Prieš naudojant gaminį
10
Prieš naudojant gaminį
Valymas
Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
1. Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo monitoriaus.
Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis
rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
3. Monitorių valykite švaria, minkšta ir sausa servetėle.

Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio,
tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
!

Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba
valymo priemonės.
4. Norėdami nuvalyti monitoriaus korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą
servetėlę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.
5. Nuvalę gaminį, prijunkite prie jo maitinimo laidą.
6. Įjunkite monitorių ir kompiuterį.
!
Prieš naudojant gaminį
11
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta

Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti
gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
Išorė gali skirtis pagal produktą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
Jei reikia išvalyti monitoriaus vidų, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (149 puslapis).
(už suteiktą paslaugą reikės sumokėti mokestį).
Prieš naudojant gaminį
12
Prieš naudojant gaminį
Saugos perspėjimai
Dėmesio
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE
Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO
(ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS.
PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis prie bet kokių
vidinių produkto dalių pavojinga.
Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir
technine priežiūra.
Saugos priemonių simboliai
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
Prieš naudojant gaminį
13
Prieš naudojant gaminį
Elektra ir saugumas
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nejunkite daug gaminių į tą patį elektros lizdą.

Antraip lizdas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.

Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

Dėl nepastovaus ryšio gali kilti gaisras.
!
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo
izoliuotiems įrenginiams).
!

Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nenusverkite maitinimo laido
sunkiu daiktu.

Dėl pažeisto maitinimo laido galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Pašalinkite pašalines medžiagas, pvz., dulkes, apie kištuko kontaktus ir nuvalykite
elektros lizdą sausa servetėle.
!

Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudojant gaminį
14
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Neištraukite maitinimo laido gaminiui veikiant.

Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Maitinimo laidą naudokite tik „Samsung“ patvirtintiems gaminiams.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo
laidas.

!
Jei dėl gaminio iškyla problema, ištraukite maitinimo kabelį, kad būtų visiškai
nutrauktas gaminio maitinimas.
Įjungimo / išjungimo mygtuku negalima visiškai nutraukti gaminio maitinimo.
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Diegimas
Įspėjimas
Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių.
Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.

Kitaip gali kilti gaisras.
Venkite montuoti gaminį prastai vėdinamoje siauroje erdvėje, pvz., lentynoje ar
sieninėje spintoje.

Antraip gali kilti gaisras dėl pakilusios vidinės temperatūros.
Laikykite plastikinę gaminio pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikai gali uždusti.
!
Prieš naudojant gaminį
15
Prieš naudojant gaminį
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios
lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.).

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti
gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna
(laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

!
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto
objekto, pvz., viryklės.

Antraip gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti
gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.
Dėmesio
Saugokitės, kad montuojamo gaminio nenumestumėte.

Antraip gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.

Taip galima pažeisti ekraną.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis
gaminio priekinės dalies kraštas.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Prieš naudojant gaminį
16
Prieš naudojant gaminį
Atsargiai padėkite gaminį.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
!
SAMSUNG
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios
temperatūros veikiamoje vietoje arba oro uoste ar traukinių stotyje, kur gaminys
turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.
!

Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, prieš tai darydami susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru (149 puslapis).
Veikimas
Įspėjimas
Gaminiu teka aukšta įtampa. Nebandykite patys ardyti, taisyti ar keisti gaminio.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (149
puslapis).
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą ir
visus kitus prijungtus laidus.
!

Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros šoko
pavojus.
Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru
(149 puslapis).
!

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

Gaminys gali nukristi ir stipriai sužeisti jūsų vaiką.
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte jo korpusą, išjunkite jį, ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (149 puslapis).

Antraip galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite sunkaus daikto, žaislo ar saldumynų ant gaminio viršaus.

Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislą ar
saldumynus ir stipriai sužeisti.
Prieš naudojant gaminį
17
Prieš naudojant gaminį
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to,
nedelsdami išvėdinkite patalpą.
!
GAS

Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.

Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
!
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

100
Antraip dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.)
ar degių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminio ventiliacijos angą ar
prievadus.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru (149 puslapis).

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų
ant gaminio.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru (149 puslapis).

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Prieš naudojant gaminį
18
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas
arba atsirasti defektinių pikselių.

!
Jei neketinate naudoti gaminio ilgą laiko tarpą, įjunkite elektros energijos
taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą.
-_!
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką
(atostogausite ir pan.).

Antraip dėl susikaupusių dulkių, perkaitimo, elektros šoko ar elektros
nuotėkio gali kilti gaisras.
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

Jūsų regėjimas gali pablogėti.
!
Nejunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterių vieno šalia kito.

Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudodami nuolatinės srovės maitinimo adapterį, ištraukite jį iš plastikinio
maišelio.

Kitaip gali kilti gaisras.
Saugokite, kad į nuolatinės srovės maitinimo adapterį nepatektų vandens ar kad
įrenginys nesušlaptų.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.

Plaudami grindis stenkitės nesušlapinti nuolatinės srovės maitinimo
adapterio.
Nelaikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterio šalia jokio šildymo įrenginio.

Kitaip gali kilti gaisras.
Laikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.
!
Prieš naudojant gaminį
19
Prieš naudojant gaminį
Jei kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapterį padėsite laido įvestimi į
viršų, į adapterį galės patekti vanduo ar pašalinės medžiagos, o tai gali sutrikdyti
adapterio veikimą.
!
Pasirūpinkite, kad kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapteris būtų
padėtas ant plokščio paviršiaus, pvz., stalo ar grindų.
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
!
Nelaikykite monitoriaus apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5
minutes.
!

Taip sumažinsite akių nuovargį.
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
Su šiuo gaminiu naudojamus smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
!
Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
!

Antraip vaikų pirštai arba rankos gali įstrigti ir jie gali susižeisti.

Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
Prieš naudojant gaminį
20
Prieš naudojant gaminį
Tinkama produkto naudojimo padėtis
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:
50 cm

Ištiesinkite nugarą.

Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek
žemyn į ekraną.
Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.

Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.

Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip
delnais žemyn nukreiptos plaštakos.

Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.

Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar
daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
Prieš naudojant gaminį
21
1
1.1
Pasiruošimas
Turinio tikrinimas
1.1.1 Išėmimas iš pakuotės
1
Atidarykite pakuotės dėžę. Atidarydami pakuotę aštriu įrankiu stenkitės nepažeisti gaminio.
2
Ištraukite polistirolą iš gaminio.
3
Patikrinkite, ar yra visos sudedamosios dalys, ir nuimkite polistireną ir plastikinį maišelį.
Šis paveikslėlis yra tik pavyzdys.
4
Laikykite dėžę sausoje patalpoje, kad ateityje ją būtų galima panaudoti gaminiui gabenti.
1 Pasiruošimas
22
1
Pasiruošimas
1.1.2 Sudedamųjų dalių tikrinimas

Jei įsigijote gaminį, kuriame trūksta kokių nors sudėtinių dalių, kreipkitės į pardavėją.

Tikrovėje sudedamosios dalys gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėliuose.
Sudedamosios dalys
Greito parengimo vadovas
Garantijos kortelė (Neprieinama
kai kuriose vietovėse)
Vartotojo instrukcija
Maitinimo laidas
Nuolatinės srovės adapteris
D-SUB laidas (parinktis)
DVI laidas (parinktis)
HDMI kabelis (parinktis)
HDMI-DVI kabelis (parinktis)
Stovo pagrindas
Stovo jungtis
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
1 Pasiruošimas
23
1
1.2
Pasiruošimas
Detalės (S19C350NW)
1.2.1 Priekiniai mygtukai
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
AUTO
AUTO
Return
Return
APAČIA(PRIEKINĖ DALIS)
Return
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
KAIRĖN
VIRŠUS(GALINĖ DALIS)
Piktogramos
Aprašymas
Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.
JOG mygtukas
JOG mygtukas yra ekrano apačioje per vidurį, jis reguliuojamas 5
kryptimis – AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN /
PASPAUSTI(ĮVESTI).
1 Pasiruošimas
24
1
Pasiruošimas
Piktogramos
Aprašymas
Šis LED yra maitinimo būsenos indikatorius:
(Maitinimo indikatoriaus
LED)

Maitinimas įjungtas (maitinimo mygtukas): išjungti

Energijos taupymo veiksena: Mirksi

Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas): Įjungtas
Maitinimo indikatoriaus veikimas gali būti pakeistas pakeičiant meniu
nustatymus. (SETUP&RESET
Power LED On)
Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose šios funkcijos
gali nebūti.
Funkcinių klavišų vadovas
Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys funkcinių
klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu,
atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.
Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.
1 Pasiruošimas
25
1
Pasiruošimas
1.2.2 Tiesioginių klavišų vadovas
Kad būtų lengviau naudotis sparčiaisiais klavišais, toliau nurodytas ekrano rodinys (angl. On Screen
Display (OSD) bus rodomas, jei JOG mygtuką paspausite bet kuria kryptimi.
Brightness
Features

AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: reguliuokite Brightness.

PASPAUSTI(ĮVESTI): rodomas funkcinių klavišų vadovas.
1 Pasiruošimas
26
1
Pasiruošimas
1.2.3 Funkcinių klavišų vadovas
Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad
galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.
AUTO
Return

AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą,
pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.

PASPAUSTI(ĮVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.
Piktogramos
Aprašymas

Pasirenkamas [
], kai funkcinių klavišų vadovo ekrane
paspaudžiamas JOG mygtukas. Parodoma monitoriaus ekrano
rodinio (angl. On Screen Display (OSD) funkcija.

OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba
užrakinamas OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia
pakeisti.
Įjungti / išjungti: jei norite užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai
ekrane rodomas pagrindinis meniu, paspauskite mygtuką
KAIRĖN ir palaikykite 10 sek.
Jei OSD valdikliai yra užrakinti,
SAMSUNG
Galite reguliuoti Brightness, Contrast ir MAGIC
Bright bei
peržiūrėti INFORMATION.
Pasirinkite [
] , kad sureguliuotumėte Brightness arba Contrast.
Šį nustatymą galite pakeisti naudodami JOG mygtuką funkcinių
klavišų vadovo ekrane. Paspauskite JOG mygtuką aukštyn /
žemyn, kad įjungtumėte nustatymą Brightness arba Contrast.
1 Pasiruošimas
27
1
Pasiruošimas
Piktogramos
Aprašymas

Pasirenkamas [
], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane
JOG mygtuku ekrano parametrus galėtumėte reguliuoti
automatiškai.

Pakeitus skyrą „Display Properties“, bus aktyvinta funkcija
Auto Adjustment.

Ši funkcija prieinama tik Analog režime.
Pasirenkamas [ ], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG
mygtuku galėtumėte išjungti monitorių.
Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis.
Atitinkamas funkcijas paleiskite naudodami esamas piktogramas ir aprašymus.
Kai monitoriuje nerodomas joks vaizdas (t. y. įjungtas energijos taupymo arba besignalis režimas),
galima naudoti tiesioginės prieigos klavišą, kad būtų galima kontroliuoti maitinimo būseną, kaip
parodyta žemiau.
JOG mygtukas
Energijos taupymo / besignalis režimas
ĮVESTI(PASPAUSTI), palaikyti 2 sek.
Išjungti
1 Pasiruošimas
28
1
1.3
Pasiruošimas
Detalės (S22C350B / S23C350B / S24C350BL /
S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)
1.3.1 Priekiniai mygtukai
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
AUTO
AUTO
Return
Return
APAČIA(PRIEKINĖ DALIS)
Return
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
KAIRĖN
VIRŠUS(GALINĖ DALIS)
Piktogramos
Aprašymas
Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.
JOG mygtukas
JOG mygtukas yra ekrano apačioje per vidurį, jis reguliuojamas 5
kryptimis – AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN /
PASPAUSTI(ĮVESTI).
1 Pasiruošimas
29
1
Pasiruošimas
Piktogramos
Aprašymas
Šis LED yra maitinimo būsenos indikatorius:
(Maitinimo indikatoriaus
LED)

Maitinimas įjungtas (maitinimo mygtukas): išjungti

Energijos taupymo veiksena: Mirksi

Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas): Įjungtas
Maitinimo indikatoriaus veikimas gali būti pakeistas pakeičiant meniu
nustatymus. (SETUP&RESET
Power LED On)
Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose šios funkcijos
gali nebūti.
Funkcinių klavišų vadovas
Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys funkcinių
klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu,
atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.
Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.
1 Pasiruošimas
30
1
Pasiruošimas
1.3.2 Tiesioginių klavišų vadovas
Kad būtų lengviau naudotis sparčiaisiais klavišais, toliau nurodytas ekrano rodinys (angl. On Screen
Display (OSD) bus rodomas, jei JOG mygtuką paspausite bet kuria kryptimi.
Modeliuose su garso parinktimi
Brightness
Volume
Features

AUKŠTYN / ŽEMYN: reguliuokite Brightness.

KAIRĖN / DEŠINĖN: reguliuokite Volume.

PASPAUSTI(ĮVESTI): rodomas funkcinių klavišų vadovas.
Modeliuose be garso parinkties
Brightness
Features

AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: reguliuokite Brightness.

PASPAUSTI(ĮVESTI): rodomas funkcinių klavišų vadovas.
1 Pasiruošimas
31
1
Pasiruošimas
1.3.3 Funkcinių klavišų vadovas
Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad
galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.
AUTO
Return

AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą,
pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.

PASPAUSTI(ĮVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.
Piktogramos
Aprašymas
Pasirinkite [
], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku
galėtumėte pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą,
viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo pranešimas.

Pasirenkamas [
], kai funkcinių klavišų vadovo ekrane
paspaudžiamas JOG mygtukas. Parodoma monitoriaus ekrano
rodinio (angl. On Screen Display (OSD) funkcija.

OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba
užrakinamas OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia
pakeisti.
Įjungti / išjungti: jei norite užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai
ekrane rodomas pagrindinis meniu, paspauskite mygtuką
KAIRĖN ir palaikykite 10 sek.
Jei OSD valdikliai yra užrakinti,
SAMSUNG
Galite reguliuoti Brightness, Contrast ir MAGIC
Bright bei
peržiūrėti INFORMATION.
1 Pasiruošimas
32
1
Pasiruošimas
Piktogramos
Aprašymas

Pasirenkamas [
], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane
JOG mygtuku ekrano parametrus galėtumėte reguliuoti
automatiškai.

Pakeitus skyrą „Display Properties“, bus aktyvinta funkcija
Auto Adjustment.

Ši funkcija prieinama tik Analog režime.
Pasirenkamas [ ], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG
mygtuku galėtumėte išjungti monitorių.
Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis.
Atitinkamas funkcijas paleiskite naudodami esamas piktogramas ir aprašymus.
Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis
režimas), šaltinio ir maitinimo parametrams pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip
parodyta toliau.
JOG mygtukas
Energijos taupymo / besignalis režimas
AUKŠTYN
Keisti šaltinį
Atgal
ĮVESTI(PASPAUSTI), palaikyti 2 sek.
Išjungti
1 Pasiruošimas
33
1
Pasiruošimas
1.3.4 Galinė pusė "(S19C350NW)"

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę,
gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
DC14V
DC14V
Prievadas
DVI IN
RGB IN
RGB IN
Aprašymas
DC14V
Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
RGB IN
Prijungiama prie kompiuterio D-SUB kabeliu.
1 Pasiruošimas
34
1
Pasiruošimas
1.3.5 Galinė pusė "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę,
gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
DC14V
DC14V
Prievadas
DVI IN
DVIININ
DVI
RGB IN
RGB IN
Aprašymas
DC14V
Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
DVI IN
Prijungimas prie pagrindinio prietaiso DVI laidu.
RGB IN
Prijungiama prie kompiuterio D-SUB kabeliu.
1 Pasiruošimas
35
1
Pasiruošimas
1.3.6 Galinė pusė "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę,
gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
DC14V
DC14V
Prievadas
HDMI IN
DVI IN
IN
HDMI
RGB IN
RGB IN
Aprašymas
DC14V
Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
HDMI IN
Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
[HDMI IN] įvadas tiekiamas tik HDMI skirtiems modeliams.
RGB IN
Prijungiama prie kompiuterio D-SUB kabeliu.
Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.
Ši funkcija prieinama tik HDMI režime.
1 Pasiruošimas
36
1
1.4
Pasiruošimas
Diegimas
1.4.1 Stovo pritvirtinimas
Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas
aukštyn.
Įkiškite stovo jungiklį į stovą
kryptimi, nurodyta
paveikslėlyje.
Patikrinkite, ar stovo jungiklis
tvirtai prijungtas.
Visiškai prisukite prijungimo
varžtą stovo apačioje, kad
stovas būtų tvirtai prisuktas.
Ant stalo padėkite minkštą
audeklą, kad apsaugotumėte
produktą, ir padėkite jį ant
audeklo taip, kad jis būtų
ekranu aukštyn.
Laikykite pagrindinį produkto
korpusą rankomis, kaip
parodyta paveikslėlyje.
- Dėmesio
Nelaikykite gaminio aukštyn
kojomis tik už stovo.
Įkiškite stovo jungiklį į stovą
kryptimi, kuri nurodyta
paveikslėlyje.
1 Pasiruošimas
37
1
Pasiruošimas
1.4.2 Stovo nuėmimas
Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte
produktą, o patį produktą ant jo padėkite ekranu žemyn.
Viena ranka laikydami stovo kakliuką, kitos rankos kumščiu
trinktelėkite per stovo prievado viršų rodyklės kryptimi, kad
atskirtumėte stovo prievadą.
Atsukite varžtą stovo apačioje, kad atjungtumėte stovą.
Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip
parodyta paveikslėlyje.
1 Pasiruošimas
38
1
Pasiruošimas
1.4.3 Gaminio pokrypio reguliavimas
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Galite reguliuoti monitoriaus pokrypį.

Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.
1 Pasiruošimas
39
1
Pasiruošimas
1.4.4 Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose. Užrakto forma ir
užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje,
pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto. Blokavimo įtaisas parduodamas atskirai.
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1
Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2
3
4
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
Į apsaugos lizdą, esantį ekrano gale, įstatykite Kensingtono užraktą.
Užfiksuokite užraktą.

Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.

Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.

Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
1 Pasiruošimas
40
2
2.1
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prisijungiant
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
2.1.1 Ką patikrinti prieš prijungiant

Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.

Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.

Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
41
2
2.2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
2.2.1 Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginis)
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
RGB IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
Prijunkite D-SUB laidą prie [RGB IN] prievado produkto galinėje pusėje ir RGB prievadą
kompiuteryje.
2
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo.
Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį.
3
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į Analog spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN /
ŽEMYN.
Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
42
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.2 Jungimas DVI laidu "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL )"
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
2
DVI laidą junkite į [DVI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio
maitinimo jungiklį.
3
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į DVI spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN /
ŽEMYN.
Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2.2.3 Prijungimas DVI-HDMI laidu "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL )"
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
2
DVI-HDMI laidą junkite į [DVI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į HDMI prievadą kompiuteryje.
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio
maitinimo jungiklį.
3
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į DVI spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN /
ŽEMYN.
Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
43
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.4 Prijungimas naudojant HDMI kabelį "( S22C350H / S23C340H / S23C350H
/ S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14
1
2
HDMI laidą junkite į [HDMI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į HDMI prievadą kompiuteryje.
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio
maitinimo jungiklį.
3
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į HDMI spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN /
ŽEMYN.
Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2.2.5 Prijungimas HDMI-DVI laidu "( S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
2
HDMI-DVI laidą junkite į [HDMI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio
maitinimo jungiklį.
3
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į HDMI spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN /
ŽEMYN.
Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
44
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.6 Kaip prijungti ausines "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
Prijunkite garso išvesties įrenginį, pvz., ausines, prie gaminio [
2.2.7

] prievado.

Ši funkcija prieinama tik HDMI režime.

Garsas bus girdimas, kai naudojamas HDMI–HDMI laidas.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
Maitinimo prijungimas
Prijunkite maitinimo laido adapterį prie gaminio užpakalinėje pusėje esančio [DC14V] lizdo. Prijunkite
maitinimo kabelį prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
Tada prijunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterį prie gaminio. Įjunkite maitinimo kabelį į
maitinimo lizdą.
DC14V
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
45
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.8 Prijungtų kabelių sutvarkymas
DC14V
DVI IN
RGB IN
DVI IN
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
46
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.9 Garso nustatymų keitimas sistemoje „Windows“
Valdymo skydas
→ Garsas → Garsiakalbiai → Garsiakalbių nustatymas
1
2
3
4
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
47
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.10 Tvarkyklės diegimas
1

Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.

Diegimo tvarkyklė pateikiama kompaktiniame diske, kuris pristatomas kartu su gaminiu.

Jei pateiktas failas yra su defektais, apsilankykite „Samsung“ interneto svetainėje (http://
www.samsung.com) ir atsisiųskite failą.
Kartu su gaminiu pristatomą kompaktinį diską, kuriame įrašyta vartotojo instrukcija, įdėkite į CDROM diskasukį.
2
3
4
Spustelėkite "Windows Driver".
5
Eikite į „ekrano rodinio savybes“ ir patikrinkite, ar nustatyta tinkama skyra ir atnaujinimo dažnis.
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Iš modelių sąrašo pasirinkite turimo gaminio modelį.
Išsamesnė informacija pateikiama operacinės sistemos „Windows“ instrukcijoje.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
48
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.11 Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos
parametrą.
Pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą į optimalią vertę.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
Language
1
2
Enter
JOG mygtuką spausdami AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite kalbą. Tada paspauskite JOG mygtuką.
Jei norite paslėpti informacinį pranešimą, paspauskite JOG mygtuką.

Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko
tarpą, net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.

Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
49
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.12 Skiriamosios gebos keitimas naudojant kompiuterį

Kad matytumėte optimalios kokybės vaizdą, kompiuterio valdymo skydelyje nustatykite skyrą ir
atnaujinimo dažnį.

Nepasirinkus optimalios skyros, TFT LCD ekrano vaizdo kokybė gali suprastėti.
Skyros keitimas naudojant „Windows XP“
Eikite į Valdymo skydas
1
→ Ekranas → Parametrai ir pakeiskite skiriamąją gebą.
2
3
**********
**** ****
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
50
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Skyros keitimas naudojant „Windows Vista“
Eikite į Valdymo skydas
→ Personalizavimas → Ekrano parametrai ir pakeiskite skiriamąją gebą.
1
2
3
4
***********
***********
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
51
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Skyros keitimas naudojant „Windows 7“
Eikite į Valdymo skydas
→ Ekranas → Ekrano skiriamoji geba ir pakeiskite skiriamąją gebą.
1
2
3
4
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
52
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Skyros keitimas naudojant „Windows 8“
Eikite į Parametrai
→ Valdymo skydas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba ir pakeiskite
skiriamąją gebą.
1
2
3
4
5
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
53
3
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Jei konfigūruojate ekrano nustatymus, pagalbos ieškokite žinyno juostoje. Ją rasite meniu
apačioje.
3.1
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
3.1.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.
Brightness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Brightness, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
Wide
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Brightness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
54
3
3.2
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
3.2.1
1
Contrast konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Contrast, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
55
3
3.3
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
3.3.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.

SAMSUNG
Šiuo meniu negalima naudotis, kai MAGIC
Upscale nustatytas kaip Mode1 arba Mode2.
Sharpness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Sharpness, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Sharpness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
56
3
3.4
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
3.4.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Bright,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter

Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.

Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

Game Gaunama vaizdo kokybė, tinkama žaisti žaidimus, kuriuose daug vaizdo efektų ir
dinaminių judesių.

Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.

Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
57
3
3.5
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Angle
Funkcija
SAMSUNG
MAGIC Angle
galite sukonfigūruoti parametrus, kad vaizdo kokybė būti optimali pagal jūsų
žiūrėjimo kampą.
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
3.5.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Angle“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Angle,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti tiesiai priešais gaminį.

Off

Lean Back Mode 1
② : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek žemesnės nei
gaminio padėties.

Lean Back Mode 2
③ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš žemesnės nei „Lean Back
Mode 1 režimo padėties.

Standing Mode
④ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek aukštesnės nei gaminio
padėties.

Side Mode
⑤ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš bet kurios gaminio pusės.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
58
3
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"

Group View: Pasirinkite šią parinktį, jei žiūrės daugiau nei vienas žmogus iš
① , ④ ir ⑤
padėčių.

Custom: Lean Back Mode 1 bus taikomas pagal numatytąjį parametrą, jei pasirenkama
Custom.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
59
3
3.6
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Upscale
funkciją, galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.

Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
3.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Upscale,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
Palyginti su Mode1,Mode2 veikia efektyviau.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
60
3
3.7
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
Image Size
Pakeiskite vaizdo dydį.
3.7.1
1
Image Size keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Image Size, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
Custom
Off
Off
Auto
Wide
Move
Enter

Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
61
3
3.8
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
H-Position ir V-Position
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
Šiuo meniu galima naudotis tik Analog režimu.
3.8.1
1
H-Position ir V-Position konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
PICTURE
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
62
3
3.9
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
Coarse
Nustatomas ekrano dažnis.
Galimas tik Analog režimu.
3.9.1
1
Coarse reguliavimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Coarse, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Coarse.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
63
3
Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
3.10 Fine
Tikslus ekrano reguliavimas, norint gauti ryškų vaizdą.
Galimas tik Analog režimu.
3.10.1
1
Fine reguliavimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Fine, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Fine.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka "(S19C350NW)"
64
4
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Jei konfigūruojate ekrano nustatymus, pagalbos ieškokite žinyno juostoje. Ją rasite meniu
apačioje.
4.1
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
4.1.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.
Brightness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Brightness, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
Wide
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Brightness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
65
4
4.2
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
4.2.1
1
Contrast konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Contrast, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
66
4
4.3
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
4.3.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.

SAMSUNG
Šiuo meniu negalima naudotis, kai MAGIC
Upscale nustatytas kaip Mode1 arba Mode2.
Sharpness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Sharpness, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Sharpness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
67
4
4.4
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
4.4.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Bright,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter

Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.

Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

Game Gaunama vaizdo kokybė, tinkama žaisti žaidimus, kuriuose daug vaizdo efektų ir
dinaminių judesių.

Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.

Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
68
4
4.5
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Angle
Funkcija
SAMSUNG
MAGIC Angle
galite sukonfigūruoti parametrus, kad vaizdo kokybė būti optimali pagal jūsų
žiūrėjimo kampą.
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
4.5.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Angle“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Angle,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti tiesiai priešais gaminį.

Off

Lean Back Mode 1
② : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek žemesnės nei
gaminio padėties.

Lean Back Mode 2
③ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš žemesnės nei „Lean Back
Mode 1 režimo padėties.

Standing Mode
④ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek aukštesnės nei gaminio
padėties.

Side Mode
⑤ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš bet kurios gaminio pusės.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
69
4
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"

Group View: Pasirinkite šią parinktį, jei žiūrės daugiau nei vienas žmogus iš
① , ④ ir ⑤
padėčių.

Custom: Lean Back Mode 1 bus taikomas pagal numatytąjį parametrą, jei pasirenkama
Custom.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
70
4
4.6
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Upscale
funkciją, galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.

Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
4.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Upscale,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
Palyginti su Mode1,Mode2 veikia efektyviau.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
71
4
4.7
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Image Size
Pakeiskite vaizdo dydį.
4.7.1
1
Image Size keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Image Size, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PC režimu
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Auto
Wide
Move
Enter

Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
AV režimu
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return

4:3
Auto
16:9
Screen Fit
Move
Enter
4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.

16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DVI arba HDMI–DVI laidą.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
72
4
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
4

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta DVI ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
73
4
4.8
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
H-Position ir V-Position
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
4.8.1
1

Šiuo meniu galima naudotis tik Analog režimu.

Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Image Size AV režimu yra nustatytas kaip Screen Fit. Kai
480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai,
pasirinkite Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
H-Position ir V-Position konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
PICTURE
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
74
4
4.9
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Coarse
Nustatomas ekrano dažnis.
Galimas tik Analog režimu.
4.9.1
1
Coarse reguliavimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Coarse, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Coarse.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
75
4
Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
4.10 Fine
Tikslus ekrano reguliavimas, norint gauti ryškų vaizdą.
Galimas tik Analog režimu.
4.10.1
1
Fine reguliavimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Fine, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Fine.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano sąranka "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
76
5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Jei konfigūruojate ekrano nustatymus, pagalbos ieškokite žinyno juostoje. Ją rasite meniu
apačioje.
5.1
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
5.1.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.
Brightness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Brightness, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
Wide
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Brightness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
77
5
5.2
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
5.2.1
1
Contrast konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Contrast, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
78
5
5.3
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
5.3.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.

SAMSUNG
Šiuo meniu negalima naudotis, kai MAGIC
Upscale nustatytas kaip Mode1 arba Mode2.
Sharpness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Sharpness, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Sharpness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
79
5
5.4
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
5.4.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Bright,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter

Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.

Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

Game Gaunama vaizdo kokybė, tinkama žaisti žaidimus, kuriuose daug vaizdo efektų ir
dinaminių judesių.

Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.

Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
80
5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Dynamic
Custom
Standard
Movie
Custom
Wide
Move
Enter
Kai išorinė įvestis sujungta HDMI kabeliu, o PC/AV Mode nustatytas ties AV,
SAMSUNG
MAGIC Bright
yra
su keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (Dynamic, Standard, Movie ir Custom), kurie yra
iš anksto nustatomi gamykloje. Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite
pasirinkti Custom, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.

Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo
režimu, rodomas ryškus vaizdas.

Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite
akių.

Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
81
5
5.5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Angle
Funkcija
SAMSUNG
MAGIC Angle
galite sukonfigūruoti parametrus, kad vaizdo kokybė būti optimali pagal jūsų
žiūrėjimo kampą.
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
5.5.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Angle“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Angle,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti tiesiai priešais gaminį.

Off

Lean Back Mode 1
② : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek žemesnės nei
gaminio padėties.

Lean Back Mode 2
③ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš žemesnės nei „Lean Back
Mode 1 režimo padėties.

Standing Mode
④ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek aukštesnės nei gaminio
padėties.

Side Mode
⑤ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš bet kurios gaminio pusės.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
82
5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"

Group View: Pasirinkite šią parinktį, jei žiūrės daugiau nei vienas žmogus iš
① , ④ ir ⑤
padėčių.

Custom: Lean Back Mode 1 bus taikomas pagal numatytąjį parametrą, jei pasirenkama
Custom.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
83
5
5.6
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Upscale
funkciją, galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.

Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
5.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie
SAMSUNG
MAGIC Upscale,
tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
Palyginti su Mode1,Mode2 veikia efektyviau.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
84
5
5.7
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
Image Size
Pakeiskite vaizdo dydį.
5.7.1
1
Image Size keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Image Size, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PC režimu
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Auto
Wide
Move
Enter

Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
AV režimu
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return

4:3
Auto
16:9
Screen Fit
Move
Enter
4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.

16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI arba HDMI–DVI laidą.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
85
5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
4

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
86
5
5.8
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
HDMI Black Level
Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks
prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas,
„juodas ekranas“ ir pan.).
Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį HDMI Black Level
5.8.1
1

Ši funkcija prieinama tik HDMI režime.

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie HDMI Black Level, tada paspauskite
JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
Normal
Low
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Move
Enter

Normal: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.

Low: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“
intensyvumą, pablogėjus kontrastingumo santykiui.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
Su kai kuriais šaltinio įrenginiais HDMI Black Level funkcija gali būti nesuderinama.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
87
5
5.9
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
H-Position ir V-Position
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
5.9.1
1

Šiuo meniu galima naudotis tik Analog režimu.

Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Image Size AV režimu yra nustatytas kaip Screen Fit. Kai
480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai,
pasirinkite Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
H-Position ir V-Position konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
PICTURE
HDMI Black Level
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
88
5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
5.10 Coarse
Nustatomas ekrano dažnis.
Galimas tik Analog režimu.
5.10.1
1
Coarse reguliavimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Coarse, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Coarse.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
89
5
Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
5.11 Fine
Tikslus ekrano reguliavimas, norint gauti ryškų vaizdą.
Galimas tik Analog režimu.
5.11.1
1
Fine reguliavimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PICTURE, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Fine, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Fine.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano sąranka "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
90
6
Tint konfigūravimas
Reguliuojamas ekrano atspalvis. Šio meniu pasirinkti negalima, kai
SAMSUNG
MAGIC Bright
veikia Cinema
arba Dynamic Contrast režimu.
Red
Sureguliuojama vaizde rodomos raudonos spalvos vertė. (intervalas: 0~100)
Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.
6.1.1
1
Red konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie COLOR, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Red, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.1
Mode1
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Red.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Tint konfigūravimas
91
6
Green
Sureguliuojama vaizde rodomos žalios spalvos vertė. (intervalas: 0~100)
Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.
6.2.1
1
Green konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie COLOR, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Green, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
6.2
Tint konfigūravimas
Mode1
Return
4
5
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Green.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Tint konfigūravimas
92
6
Blue
Sureguliuojama vaizde rodomos mėlynos spalvos vertė. (intervalas: 0~100)
Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.
6.3.1
1
Blue konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie COLOR, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Blue, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
6.3
Tint konfigūravimas
0RGH
Return
4
5
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Blue.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Tint konfigūravimas
93
6
Color Tone
Nustatykite bendrą vaizdo spalvų toną.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
6.4.1
1
Color Tone nuostatų konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie COLOR, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Color Tone, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
6.4
Tint konfigūravimas
Gamma
Return
4
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
Move
Enter

Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1.

Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal.

Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.

Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.

Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.

Custom: Pritaikomas spalvos tonas.

Kai išorinė įvestis sujungta HDMI kabeliu, o PC/AV Mode yra nustatytas ties AV,
galima pasirinkti keturias parinkties Color Tone spalvos temperatūros nuostatas
(Cool, Normal, Warm ir Custom).

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Tint konfigūravimas
94
6
Gamma
Nustatykite vaizdo skaistį vidutiniame intervale (gama).
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
6.5.1
1
Gamma konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie COLOR, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Gamma, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.5
Tint konfigūravimas
Mode1
Mode2
Mode3
Return
4
Move
50
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Tint konfigūravimas
95
7
7.1
OSD naudojimas
Language
Nustatykite meniu kalbą.
7.1.1
1

Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.

Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Language keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie MENU SETTINGS, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Language, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Return
4
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Move
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
7 OSD naudojimas
96
7
7.2
OSD naudojimas
Menu H-Position ir Menu V-Position
Menu H-Position: Meniu padėtis perkeliama į kairę arba dešinę.
Menu V-Position: Meniu padėtis perkeliama aukštyn arba žemyn.
7.2.1
1
Menu H-Position ir Menu V-Position konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie MENU SETTINGS, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Menu H-Position arba Menu VPosition, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
MENU SETTINGS
Language
: English
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20 sec
Display Time
: 20 sec
Transparency
: On
Transparency
: On
Return
4
Adjust
Enter
Return
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Menu H-Position arba Menu VPosition, tada paspauskite JOG mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
7 OSD naudojimas
97
7
7.3
OSD naudojimas
Display Time
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą
laiko tarpą.
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
7.3.1
1
Display Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie MENU SETTINGS, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Display Time, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys
MENU SETTINGS
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20
sec
5 sec
10 sec
: On
20 sec
200 sec
Transparency
Return
4
Move
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
7 OSD naudojimas
98
7
7.4
OSD naudojimas
Transparency
Nustatykite šių meniu langų skaidrumą:
7.4.1
1
Transparency keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie MENU SETTINGS, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Transparency, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20 sec
Transparency
: 2II
On
2Q
Return
4
Move
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
7 OSD naudojimas
99
8
8.1
Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
Reset
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
8.1.1 Parametrų (Reset) inicijavimas
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Reset, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
8 Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
100
8
8.2
Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
Eco Saving
Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija Eco Saving sumažina energijos vartojimą.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
8.2.1
1
Eco Saving konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Eco Saving, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
Move
Enter

75%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 75 % nustatymą.

50%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 50% nustatymą.

Off: Išjunkite funkciją Eco Saving.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
8 Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
101
8
8.3
Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
Off Timer
Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.
8.3.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Off Timer, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
Move
Enter

Off: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.

On: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
8 Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
102
8
8.4
Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
Turn Off After
Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus
gaminys automatiškai išsijungs.
Šiuo meniu galima naudotis tik tada, kai Off Timer nustatytas į On.
8.4.1
1
Turn Off After konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Turn Off After, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
5
Adjust
4h
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Turn Off After.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
8 Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
103
8
8.5
Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
8.5.1
1
Key Repeat Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Key Repeat Time, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Power LED On
Return

Move
4K
Enter
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda
atsako tik paspaudus mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
8 Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
104
8
8.6
Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
Power LED On
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
8.6.1
1
Power LED On konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Power LED On, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
: Off
Off Timer
: Off
Turn Off After
Key Repeat Time
: Acceleration
Power LED On
Manual
Working
Stand-by
Return
4
Move
Enter

Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.

Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
8 Sąranka ir atkūrimas "(S19C350NW)"
105
9
9.1
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Reset
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
9.1.1 Parametrų (Reset) inicijavimas
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Reset, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
106
9
9.2
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Eco Saving
Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija Eco Saving sumažina energijos vartojimą.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
9.2.1
1
Eco Saving konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Eco Saving, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

75%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 75 % nustatymą.

50%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 50% nustatymą.

Off: Išjunkite funkciją Eco Saving.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
107
9
9.3
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Off Timer
Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.
9.3.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Off Timer, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

Off: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.

On: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
108
9
9.4
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Turn Off After
Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus
gaminys automatiškai išsijungs.
Šiuo meniu galima naudotis tik tada, kai Off Timer nustatytas į On.
9.4.1
1
Turn Off After konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Turn Off After, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
5
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Turn Off After.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
109
9
9.5
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
PC/AV Mode
Nustatykite PC/AV Mode į AV. Paveikslėlis padidės. Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
9.5.1
1

Ši funkcija nepalaiko Analog režimo.

Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.
PC/AV Mode konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PC/AV Mode, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
PC/AV Mode
: PC
AV
DVI
ೳ
Return
4
Move
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
110
9
9.6
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
9.6.1
1
Key Repeat Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Key Repeat Time, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
4K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Return

Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Move
Enter
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda
atsako tik paspaudus mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
111
9
9.7
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Source Detection
Įjungiamas Source Detection.
9.7.1
1
Source Detection konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Source Detection, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
$XWR
0DQXDO
Return
4
Move

Auto: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.

Manual: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
112
9
9.8
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B
/ S24C350BL)"
Power LED On
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
9.8.1
1
Power LED On konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Power LED On, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Power LED On
Return
4
Working
Stand-by
Move

Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.

Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
9 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
113
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.1 Reset
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
10.1.1 Parametrų (Reset) inicijavimas
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Reset, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
114
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.2 Eco Saving
Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija Eco Saving sumažina energijos vartojimą.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
10.2.1
1
Eco Saving konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Eco Saving, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

75%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 75 % nustatymą.

50%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 50% nustatymą.

Off: Išjunkite funkciją Eco Saving.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
115
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.3 Off Timer
Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.
10.3.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Off Timer, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
Move
Enter

Off: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.

On: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
116
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.4 Turn Off After
Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus
gaminys automatiškai išsijungs.
Šiuo meniu galima naudotis tik tada, kai Off Timer nustatytas į On.
10.4.1
1
Turn Off After konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Turn Off After, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
5
Adjust
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN sureguliuokite Turn Off After.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
Europoje įsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų praėjus 4
valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite, kad
laikmatis būtų įjungtas, eikite MENU
→
SETUP&RESET ir nustatykite Off Timer kaip Off.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
117
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.5 PC/AV Mode
Nustatykite PC/AV Mode į AV. Paveikslėlis padidės. Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.

Ši funkcija nepalaiko Analog režimo.

Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.
10.5.1
1
PC/AV Mode konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PC/AV Mode, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
PC/AV Mode
: PC
AV
HDMI
ೳ
Return
4
Move
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
118
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.6 Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
10.6.1
1
Key Repeat Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Key Repeat Time, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
4K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Return

Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Move
Enter
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda
atsako tik paspaudus mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
119
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.7 Source Detection
Įjungiamas Source Detection.
10.7.1
1
Source Detection konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Source Detection, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
$XWR
0DQXDO
Return
4
Move

Auto: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.

Manual: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
120
10
Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H
/ S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
10.8 Power LED On
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
10.8.1
1
Power LED On konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie SETUP&RESET, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Power LED On, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Power LED On
Return
4
Working
Stand-by
Move

Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.

Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
10 Sąranka ir atkūrimas "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
121
11
INFORMACIJOS meniu ir kt.
11.1 INFORMATION
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
11.1.1
1
INFORMATION rodymas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie INFORMATION, tada paspauskite
JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
Exit
Move
Enter
Rodomi meniu elementai priklauso nuo modelio.
11 INFORMACIJOS meniu ir kt.
122
11
INFORMACIJOS meniu ir kt.
11.2 Brightness ir Contrast konfigūravimas pirminiame ekrane
Sureguliuokite Brightness ir Contrast naudodami JOG mygtuką, kai ekrane rodomas funkcinių klavišų
vadovas.
1
Spaudžiant JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN, pasirodys toliau pateikiamas ekranas.
Brightness
Adjust
Enter
Contrast
Adjust
2
Enter
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Brightness
→ Contrast, Contrast
→ Brightness.
3
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Brightness ir Contrast.
11 INFORMACIJOS meniu ir kt.
123
11
INFORMACIJOS meniu ir kt.
11.3 Parametro Volume konfigūravimas pradiniame ekrane
Sureguliuokite Volume naudodami JOG mygtuką, kai ekrane rodomas funkcinių klavišų vadovas.
1
Spaudžiant JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN, pasirodys toliau pateikiamas ekranas.
Volume
Adjust
2
Enter
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Volume.

Ši funkcija prieinama tik HDMI režime.

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
11 INFORMACIJOS meniu ir kt.
124
12
Programinės įrangos diegimas
12.1 MagicTune
12.1.1 Kas yra "MagicTune" ?
"MagicTune" – tai programinė įranga, reikalinga reguliuoti monitorių pateikiant išsamų monitoriaus
funkcijų aprašymą ir lengvai suprantamus naudojimo nurodymus.
Galite nustatyti produktą pele ir klaviatūra nenaudodami produkto valdymo mygtukų.
12.1.2 Programinės įrangos diegimas
1
2
Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
Pasirinkite sąrankos programą "MagicTune".
Jei pagrindiniame ekrane neatsidaro programinės įrangos diegimo išskleidžiamas ekranas,
suieškokite diskų įrenginyje ir du kartus spustelėkite sąrankos failą "MagicTune".
3
4
Pasirinkite diegimo kalbą ir spustelėkite "Next".
Užbaikite likusiais programinės įrangos diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.

Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

Piktograma "MagicTune" gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto
specifikacijų.

Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos ("MagicTune™")
"MagicTune™" diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
12 Programinės įrangos diegimas
125
12
Programinės įrangos diegimas
12.1.3 Programinės įrangos šalinimas
Galite pašalinti "MagicTune™" tik per parinktį Pridėti arba šalinti programas, esančią „Windows“.
Norėdami pašalinti "MagicTune™" atlikite nurodytus veiksmus.
1
Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Nustatymai ir iš meniu pasirinkite Valdymo skydas.
Jei naudojate „Windows XP“, spustelėkite Pradėti ir meniu pasirinkite Valdymo skydas.
2
3
4
5
6
Valdymo skyde du kartus spustelėkite piktogramą Pridėti arba pašalinti programas.
Lange Pridėti/šalinti suieškokite ir pasirinkite "MagicTune™", kad ją pažymėtumėte.
Spustelėkite Keisti arba šalinti programas pašalinti programinę įrangą.
Pasirinkite Taip šalinti "MagicTune™".
Palaukite, kol atsidarys pranešimo langas, pranešantis, kad programinė įranga buvo sėkmingai
pašalinta.
Norėdami sulaukti techninės pagalbos, rasti dažnai klausiamų klausimų ir atsakymų arba
informacijos apie programinės įrangos "MagicTune™" plėtojimą apsilankykite mūsų svetainėje
(http://www.samsung.com/us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
12 Programinės įrangos diegimas
126
12
Programinės įrangos diegimas
12.2 MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen" leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
12.2.1 Programinės įrangos diegimas
1
2
Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
Pasirinkite sąrankos programą "MultiScreen".
Jei pagrindiniame ekrane neatsidaro programinės įrangos diegimo išskleidžiamas ekranas,
suieškokite diskų įrenginyje ir du kartus spustelėkite sąrankos failą "MultiScreen".
3
4
Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite "Next".
Užbaikite likusiais programinės įrangos diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.

Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

Piktograma "MultiScreen" gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto
specifikacijų.

Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos ("MultiScreen")
"MultiScreen "diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

„Windows Vista“ 32 bit.

„Windows 7“ 32 bit.

„Windows 8“ 32 bit.
"MultiScreen" rekomenduojama operacinė sistema yra „Windows 2000“ arba naujesnė.
Techninė įranga

Mažiausiai 32 MB atminties

Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
12 Programinės įrangos diegimas
127
12
Programinės įrangos diegimas
12.2.2 Programinės įrangos šalinimas
Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Nustatymai/Valdymo skydas ir tada du kartus spustelėkite, Pridėti
arba šalinti programas.
Pasirinkite "MultiScreen" iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką Pridėti/Trinti.
12 Programinės įrangos diegimas
128
13
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
13.1 Reikalavimai prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą
13.1.1 Gaminio tikrinimas
Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau.
Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
1
2
3
4
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
Ištraukite kabelį iš gaminio.
Gaminys įjungiamas.
Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
13.1.2 Skyros ir dažnio tikrinimas
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. "14.7 Standartinė signalų režimo lentelė"),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
13.1.3 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Problemos
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Sprendimai
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei
kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos. (Žr.
"2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
13 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
129
13
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Sunkumai dėl ekrano
Problemos
Sprendimai
Negalima įjungti ekrano.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo
kabelis. Patikrinkite, ar tinkamai paspaustas
maitinimo mygtukas. (Žr. "2.2 Kompiuterio
prijungimas ir naudojimas") Negalima įjungti
ekrano.
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie
gaminio. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir
naudojimas")
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas
prie gaminio, maitinimas.
Rodomas pranešimas Not Optimum Mode.
Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo
plokštės signalas viršija maksimalią gaminio
skiriamąją gebą ar dažnį.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį,
kad jie atitiktų gaminio charakteristikas,
atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę
(146 puslapis).
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite kabelio prijungimą prie gaminio (žr.
"2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane
rodomas susiliejęs vaizdas.
Atlikite Coarse ir Fine derinimą.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir
pan.) ir mėginkite dar kartą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio
vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir
dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo
ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas
vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama
įprastų signalo režimų lentele (146 puslapis) ir
gaminio meniu INFORMATION.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas.
Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Nustatykite Brightness ir Contrast.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Pakeiskite COLOR parametrus.
(Žr. " Tint konfigūravimas")
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos
spalvos.
Pakeiskite COLOR parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Pakeiskite COLOR parametrus.
(Žr. " Tint konfigūravimas")
(Žr. " Tint konfigūravimas")
13 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
130
13
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Problemos
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas
0,5–1 sekundę.
Sprendimai
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet
kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Sunkumai dėl garso
Problemos
Nėra garso.
Sprendimai
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba
sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Sureguliuokite garsumą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai
buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis,
nustatykite garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje
arba atitinkamoje programinës árangos
programoje.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Problemos
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Sprendimai
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas,
kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
13 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
131
13
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
13.2 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.

„Windows XP“: Pasirinkite Valdymo skydas
temos
Ekranas
Parametrai
Išvaizda ir
Išplėstiniai
Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.

„Windows ME/2000“: Eikite į Valdymo skydelis
Nuostatos
Papildomos nuostatos
Ekranas
Monitorius ir
nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą parinktį
Kadrų dažnis.

„Windows Vista“: Pasirinkite Valdymo skydas
personalizavimas
parametrai
Personalizavimas
Išplėstiniai parametrai
Išvaizda ir
Ekrano
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.

„Windows 7“: Pasirinkite Valdymo skydas
personalizavimas
Ekranas
Išplėstiniai parametrai
Išvaizda ir
Ekrano skiriamoji geba
Ekranas ir sureguliuokite
Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.

„Windows 8“: Pasirinkite Parametrai
Išvaizda ir personalizavimas
skiriamoji geba
Valdymo skydas
Ekranas
Išplėstiniai parametrai
Ekrano
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.
13 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
132
13
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Klausimas
Kaip pakeisti skyrą?
Atsakymas

„Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis
Ekranas

Išvaizda ir temos
Nuostatos ir nustatykite skyrą.
„Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Nuostatos ir nustatykite skyrą.

„Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis
individualizavimas
Individualizuoti
Išvaizda ir
Ekrano nuostatos ir
nustatykite skyrą.

„Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis
individualizavimas
Ekranas
Išvaizda ir
Nustatyti skyrą ir
nustatykite skyrą.

„Windows 8“: eikite į Parametrai
Išvaizda ir individualizavimas
Valdymo skydelis
Ekranas
Nustatyti skyrą
ir nustatykite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo
veikseną?

„Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite
į Valdymo skydelis
Išvaizda ir temos
Ekranas
Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo
veikseną, eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Ekrano
užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ
„BIOS“.

„Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną,
eikite į Valdymo skydelis
Individualizuoti
Išvaizda ir individualizavimas
Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Valdymo skydelis
Individualizuoti
Išvaizda ir individualizavimas
Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows 8“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Parametrai
Valdymo skydelis
individualizavimas
Išvaizda ir
Individualizuoti
Ekrano užsklandos
nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
13 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
133
14
Specifikacijos
14.1 Bendroji informacija "(S19C350NW)"
Modelio pavadinimas
Ekranas
Sinchronizavimas
Dydis
19 colių (48 cm)
Rodymo sritis
408,24 mm (horizontaliai) x 255,15 mm (vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,2835 mm (horizontaliai) x 0,2835 mm (vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekrano spalva
Skyra
S19C350NW
16,7 M
Optimali skyra
1440 x 900 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia
skyra
1440 x 900 @ 75 Hz dažniu
Įvesties signalas, kabelio galas
Analoginis RGB, 0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0V, V žemas ≤ 0,8V)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
136 MHz (Analoginis)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100-240 V. Kadangi standartinė įtampa
skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto
galinėje pusėje.
Signalų jungtys
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
Matmenys (plotis
x aukštis x gylis ) /
svoris
Be stovo
440 x 296 x 100,0 mm
Su stovu
440 x 391,5 x 210 mm / 2,8 kg
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
14 Specifikacijos
134
14
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S19C350NW
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime.
Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.
Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
14 Specifikacijos
135
14
Specifikacijos
14.2 Bendroji informacija
"(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
Modelio pavadinimas
Ekranas
Sinchronizavimas
S23C350B
S24C350BL
Dydis
21,5 colių (54 cm)
23 colių (58 cm)
23,6 colių (59 cm)
Rodymo sritis
476,64 mm
(horizontaliai) x
268,11 mm
(vertikaliai)
509,76 mm
(horizontaliai) x
286,74 mm
(vertikaliai)
521,28 mm
(horizontaliai) x
293,22 mm
(vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,24825 mm
(horizontaliai) x
0,24825 mm
(vertikaliai)
0,2655 mm
(horizontaliai) x
0,2655 mm
(vertikaliai)
0,2715 mm
(horizontaliai) x
0,2715 mm
(vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekrano spalva
Skyra
S22C350B
16,7 M
Optimali skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia
skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Įvesties signalas, kabelio galas
Analoginis RGB, su DVI (Digital Visual Interface – skaitmeninė
vaizdo sąsaja) suderinamas skaitmeninis RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0V, V žemas ≤ 0,8V)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
148 MHz (analoginė, skaitmeninė)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100-240 V. Kadangi standartinė įtampa
skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto
galinėje pusėje.
Signalų jungtys
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
DVI-D į DVI-D jungtis, atjungiama
14 Specifikacijos
136
14
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
Matmenys
(plotis x aukštis x
gylis ) / svoris
Aplinka
S22C350B
S23C350B
S24C350BL
Be stovo
507,6 x 312,0 x
100,0 mm
546,0 x 329,7 x
100,0 mm
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
Su stovu
507,6 X 407,7 X
210 mm / 3,15 kg
546 X 427,5 X 210
mm / 3,35 kg
567,8 X 436,5 X
230,0 mm
/ 3,85 kg
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime.
Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.
Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
14 Specifikacijos
137
14
Specifikacijos
14.3 Bendroji informacija "(S22C350H / S23C340H)"
Modelio pavadinimas
Ekranas
Sinchronizavimas
S23C340H
Dydis
21,5 colių (54 cm)
23 colių (58 cm)
Rodymo sritis
476,64 mm (horizontaliai) x
268,11 mm (vertikaliai)
509,76 mm (horizontaliai) x
286,74 mm (vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,24825 mm (horizontaliai) x
0,24825 mm (vertikaliai)
0,2655 mm (horizontaliai) x
0,2655 mm (vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekrano spalva
Skyra
S22C350H
16,7 M
Optimali skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Įvesties signalas, kabelio galas
Analoginis RGB, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0V, V žemas ≤ 0,8V)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
148 MHz (analoginė, skaitmeninė)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100-240 V. Kadangi standartinė įtampa
skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto
galinėje pusėje.
Signalų jungtys
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
HDMI ir DVI sujungimo kabelis ,atjungiamas
HDMI kabelis, nuimamas
Matmenys
(plotis x aukštis x
gylis ) / svoris
Be stovo
507,6 x 312,0 x 100,0 mm
546,0 x 329,7 x 100,0 mm
Su stovu
507,6 X 407,7 X 210 mm /
3,15 kg
546 X 427,5 X 210,0 mm /
3,35 kg
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
14 Specifikacijos
138
14
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S22C350H
S23C340H
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime.
Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.
Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
14 Specifikacijos
139
14
Specifikacijos
14.4 Bendroji informacija "(S23C350H / S24C340HL)"
Modelio pavadinimas
Ekranas
Sinchronizavimas
S24C340HL
Dydis
23 colių (58 cm)
23,6 colių (59 cm)
Rodymo sritis
509,76 mm (horizontaliai) x
286,74 mm (vertikaliai)
521,28 mm (horizontaliai) x
293,22 mm (vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,2655 mm (horizontaliai) x
0,2655 mm (vertikaliai)
0,2715 mm (horizontaliai) x
0,2715 mm (vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekrano spalva
Skyra
S23C350H
16,7 M
Optimali skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia
skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Įvesties signalas, kabelio galas
Analoginis RGB, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0V, V žemas ≤ 0,8V)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
148 MHz (analoginė, skaitmeninė)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100-240 V. Kadangi standartinė įtampa
skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto galinėje
pusėje.
Signalų jungtys
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
HDMI ir DVI sujungimo kabelis ,atjungiamas
HDMI kabelis, nuimamas
Matmenys
(plotis x aukštis x
gylis ) / svoris
Be stovo
546,0 x 329,7 x 100,0 mm
567,8 x 343,0 x 100,0 mm
Su stovu
546 X 427,5 X 210,0 mm /
3,35 kg
567,8 X 436,5 X 230,0 mm /
3,85 kg
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
14 Specifikacijos
140
14
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S23C350H
S24C340HL
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime.
Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis. Tai
neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
14 Specifikacijos
141
14
Specifikacijos
14.5 Bendroji informacija
"(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
Modelio pavadinimas
Ekranas
Sinchronizavimas
S24C350H
S27C350H
Dydis
23,6 colių (59 cm)
24 colių (61 cm)
27 colių (68 cm)
Rodymo sritis
521,28 mm
(horizontaliai) x
293,22 mm
(vertikaliai)
531,36 mm
(horizontaliai) x
298,89 mm
(vertikaliai)
597,60 mm
(horizontaliai) x
336,15 mm
(vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,2715 mm
(horizontaliai) x
0,2715 mm
(vertikaliai)
0,27675 mm
(horizontaliai) x
0,27675 mm
(vertikaliai)
0,31125 mm
(horizontaliai) x
0,31125 mm
(vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekrano spalva
Skyra
S24C350HL
16,7 M
Optimali skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Įvesties signalas, kabelio galas
Analoginis RGB, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0V, V žemas ≤ 0,8V)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
148 MHz (analoginė, skaitmeninė)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100-240 V. Kadangi standartinė įtampa
skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto
galinėje pusėje.
Signalų jungtys
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
HDMI kabelis, nuimamas
HDMI ir DVI sujungimo kabelis ,atjungiamas
Matmenys
(plotis x aukštis x
gylis ) / svoris
Be stovo
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
567,8 x 343,0 x
100,0 mm
642,0 x 389,0 x
103,0 mm
Su stovu
567,8 X 436,5 X
230,0 mm / 3,85 kg
567,8 x 436,5 x
230,0 mm / 3,45 kg
642,0 x 480,4 x
230,0 mm / 4,65 kg
14 Specifikacijos
142
14
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
Aplinka
Naudojimas
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime.
Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis. Tai
neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
14 Specifikacijos
143
14
Specifikacijos
14.6 „PowerSaver“
Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys
tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lemputės būsena.
Energijos taupymo veiksena maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį
klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie
kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.
„PowerSaver“
„Energy Star“
energijos sąnaudos
Energijos taupymo
veiksena
Išjungtas maitinimas
(maitinimo mygtukas)
Maitinimo indikatorius
išjungti
Mirksi
Įjungtas
Suvartojamos
energijos kiekis
15 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
21 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
21 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
22 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
22 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
22 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
22 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
22 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
22 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
(S19C350NW)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S22C350B)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S22C350H)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S23C340H)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S23C350B)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S23C350H)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S24C340HL)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S24C350BL)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S24C350HL)
14 Specifikacijos
144
14
Specifikacijos
„PowerSaver“
Suvartojamos
energijos kiekis
„Energy Star“
energijos sąnaudos
Energijos taupymo
veiksena
Išjungtas maitinimas
(maitinimo mygtukas)
23 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
25 vatų
Įprastai 0,3 W
Įprastai 0,3 W
(S24C350H)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S27C350H)


Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.
(S**C340 / S**C350 modelio energijos taupymo režimas / Išjungtas maitinimas (maitinimo
mygtukas) : Maks. 0,45 W.)
ENERGY STAR® yra JAV registruotasis Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros (angl.
United States Environmental Protection Agency) ženklas. „Energy Star“ energijos sąnaudos
matuojamos atliekant bandymo metodą, pateiktą dabartiniame „ENERGY STAR®“ standarte.

Kad sumažintumėte elektros energijos sąnaudas iki 0 W, išjunkite maitinimo jungiklį, esantį galinėje
gaminio dalyje, arba atjunkite maitinimo kabelį. Įsitikinkite, ar atjungėte maitinimo kabelį, kai
ruošiatės nenaudoti gaminio ilgą laiką. Jei maitinimo jungiklis jau išjungtas ir pageidaujate sumažinti
elektros energijos suvartojimą iki 0 vatų, atjunkite maitinimo laidą.

Maitinimo indikatoriaus veikimas gali būti pakeistas pakeičiant meniu nustatymus.
(SETUP&RESET → Power LED On)
Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose šios funkcijos gali nebūti.
14 Specifikacijos
145
14
Specifikacijos
14.7 Standartinė signalų režimo lentelė

Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti.
Todėl dėl kitokios nei nurodyta skiriamosios gebos gali suprastėti vaizdo kokybė. Kad to
išvengtumėte, rekomenduojama rinktis optimalią skiriamąją gebą, kuri nurodyta jūsų gaminio
ekrano dydžiui.

CDT monitorių (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD monitoriumi, patikrinkite dažnį. Jeigu LCD
monitorius nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT monitorių LCD monitoriumi, pakeiskite
vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus,
ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų
standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo
LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip
pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
S19C350NW
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
14 Specifikacijos
146
14
Specifikacijos
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL /
S24C350HL / S24C350H / S27C350H
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
14 Specifikacijos
147
14
Specifikacijos

Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis
vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).
14 Specifikacijos
148
Priedas
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG
klientų aptarnavimo centrų.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Priedas
149
Priedas
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Priedas
150
Priedas
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
!"#$"%
'",#
!%;
#%<
"#$"%!%
;#%<
http://www.samsung.com/pl
Priedas
151
Priedas
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Priedas
152
Priedas
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Priedas
153
Priedas
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Priedas
154
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)
Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės
priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.

Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys
jau buvo įrengtas pirmą kartą.

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.

Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.

Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.

Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

Išorinio smūgio ar numetus.

Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.

Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.

Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.

Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.

Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita

Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)

Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos,
galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
Priedas
155
Priedas
Tinkamas išmetimas
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir
jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta
galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir
skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus
nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai
turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis
pramoninėmis atliekomis.
Priedas
156
Priedas
Terminologija
OSD (ekrano rodinys)
Ekrano rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekrano parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo
kokybę. Naudodamiesi ekrano meniu, galite keisti ekrano šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų
parametrų.
Gama
Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas
šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis
šviesumas.
Pilki pustoniai
Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekrano vietų. Ekrano
šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva
tarp juodos ir baltos. Reguliuojant gama pustonių skalę, keičiamas vidutinis ekrano šviesumas.
Nuskaitymo dažnis
Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekrano atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną
perduodami duomenys nuolatos atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekrano atnaujinimų
skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis
reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekrano nuskaitymo dažnis priklauso
nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir monitoriaus charakteristikų.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
Ant monitoriaus ekrano rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai
perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikaliai, kad būtų sukurtas vaizdas.
Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę
horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos monitoriaus ekrane. Kai horizontalios skleistinės dažnis
yra 85, vaizdą sudarančios horizontalios eilutės yra perduodamos 85 000 kartų per sek. Tuomet
horizontalios skleistinės dažnis yra 85 kHz.
Vertikaliosios skleistinės dažnis
Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais
(Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis
„60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat
vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekrano mirgėjimą.
Priedas
157
Priedas
Skyra
Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalių pikselių, sudarančių ekrano rodinį, skaičius. Jis nurodo
rodomo vaizdo detalumo laipsnį.
Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą
užduočių.
Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir
1080 vertikalių pikselių (vertikalioji skyra).
Pavyzdžiui, 1920 x 1200 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir
1.200 vertikalių pikselių (vertikalioji skyra).
Plug & Play
Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp monitoriaus ir kompiuterio,
siekiant sukurti optimalią ekrano aplinką.
Funkcijai „Plug & Play“ vykdyti monitorius naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).
Priedas
158
Rodyklė
A
L
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
klientų išlaidos 155
Laiko rodinys 98
Atstatyti 100, 106, 114
Autorių teisės 10
M
Mėlyna 93
MultiScreen 127
B
Bendroji informacija 134, 136, 138, 140, 142
P
PC/AV režimas 110, 118
D
Detalės 24, 29
Priedas 149
Prieš prisijungiant 41
Diegimas 37
E
Energijos taupymo režimas 101, 107, 115
G
R
Raudona 91
Reikalavimai prieš kreipiantis į Samsung
klientų aptarnavimo centrą 129
Ryškumas 56, 67, 79
Gama 95
Grubus 63, 75, 89
S
SAMSUNG MAGIC Angle 58, 69, 82
H
HDMI tamsumo lygis 87
SAMSUNG MAGIC Bright 57, 68, 80
SAMSUNG MAGIC Upscale 60, 71, 84
Saugos perspėjimai 13
Skaidrumas 99
I
INFORMACIJA 122
Išjungimo laikmatis 102, 108, 116
Skaistis 54, 65, 77
Standartinė signalų režimo lentelė 146
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE 149
Išjungti vėliau 103, 109, 117
Š
K
Šaltinio aptikimas 112, 120
Kalba 96
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 132
Klavišas Kartojimo laikas 104, 111, 119
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas 42
Kontrastas 55, 66, 78
T
Tikslus derinimas 64, 76, 90
Tinkama produkto naudojimo padėtis 21
Tinkamas išmetimas 156
Rodyklė
159
Rodyklė
Turinio tikrinimas 22
V
Vaizdo dydis 61, 72, 85
Ž
Žalia 92
Rodyklė
160
Download PDF

advertising