Samsung | GT-I9060 | Samsung GT-I9060 Vartotojo vadovas

GT-I9060/DS
GT-I9060
Naudotojo vadovas
www.samsung.com
Apie šį vadovą
Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir
technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas
yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.
• Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
• Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės
įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio
vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
• Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir
papildomos paslaugos gali skirtis.
• Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų.
„Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“
programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti
operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad
nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.
2
Apie šį vadovą
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be
išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu
pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl
naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite
garantijos sąlygas.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet
kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
3
Apie šį vadovą
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
4
Turinys
Pradžia
34
36
37
38
39
41
7 Prietaiso išvaizda
8Mygtukai
9 Komplekto turinys
10 SIM arba USIM kortelės ir
akumuliatoriaus įdėjimas
13 Akumuliatoriaus keitimas
15 Atminties kortelės įdėjimas
17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
18 Prietaiso laikymas
18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
18 Garsumo keitimas
18 Perjungimas į tylųjį režimą
19 Persijungimas tarp tinklų (modeliai su
dviem SIM kortelėmis)
Teksto įvedimas
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Paskyrų kūrimas
Failų perkėlimas
Prietaiso sauga
Prietaiso naujinimas
Ryšiai
43Telefonas
49Adresatai
53Žinutės
54 El. paštas
56 Google Mail
58Hangout
58Google+
58 „Google+“ nuotraukos
59ChatON
Pagrindai
20 Indikacinės piktogramos
21 Naudojimasis jutikliniu ekranu
24 Valdymo judesiai
26 Judesiai delnu
27 Kelių langų režimo aktyvinimas
28 Pranešimų piktogramos
29 Pradžios ekranas
31 Užrakintas ekranas
32 Programų naudojimas
33 Programų ekranas
34Žinynas
Žiniatinklis ir tinklai
60Internetas
61Chrome
62Bluetooth
63 Samsung Link
64 Group Play
5
Turinys
Medija
Kelionės ir vietos nustatymas
66Muzika
67Fotoaparatas
72Galerija
75 Vaizdo įrašas
77YouTube
78Radijas
98Žemėlapis
98Vietinis
99Navigacija
Nustatymai
100 Apie nustatymus
100Ryšiai
103 Mano įrenginys
115Paskyros
116Daugiau
118 „Google“ nustatymai
Programos ir medijos
parduotuvės
80
81
81
82
82
82
82
„Google Play“ parduotuvė
„Samsung Hub“ svetainė
Samsung Apps
„Google Play“ knygos
„Google Play“ muzika
„Google Play“ Magazines
„Google Play“ žaidimai
Trikčių diagnostika
Priemonės
83 S Memo
85 S Planner
88Dropbox
88„Cloud“
89Laikrodis
91Skaičiuoklė
91 S Translator
92Diktofonas
94 S Voice
95Google
96 Paieška balsu
96 Mano failai
97 Atsisiųsti elementai
6
Pradžia
Prietaiso išvaizda
Artumo jutiklis
Ausinė
Priekinis fotoaparatas
Jutiklinis ekranas
Maitinimo mygtukas
Pradžios ekrano
mygtukas
Grįžimo mygtukas
Meniu mygtukas
Universali jungtis
Mikrofonas
Galinis fotoaparatas
Ausinių lizdas
Blykstė
Garsumo mygtukas
Garsiakalbis
GPS antena
Galinis dangtelis
Pagrindinė antena
7
Pradžia
• Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio
problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
• Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Įjungimo
Meniu
• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas
ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę 8–10 sek. taip iš
naujo paleisdami prietaisą.
• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus
ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis,
palieskite.
• Norėdami paleisti „Google Search“ palaikykite palietę Pradžios
ekrane.
• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.
Pradžios
• Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą,
paspauskite ir laikykite paspaudę.
Grįžimo atgal
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
8
Pradžia
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Akumuliatorius
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas
veikimas nėra dengiamas garantijos.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
9
Pradžia
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus
įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą
akumuliatorių.
1 Nuimkite galinį dangtelį.
Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų nagų.
Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galima
apgadinti dangtelį.
2 ► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos
kontaktai būtų nukreipti žemyn.
Pagrindinę SIM arba USIM kortelę įdėkite į 1 SIM kortelės angą ( 1 ), o papildomą SIM arba
USIM kortelę – į 2 SIM kortelės angą ( 2 ).
1
2
10
Pradžia
► Modeliai su viena SIM kortele: įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos
kontaktai būtų nukreipti žemyn.
• Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės
angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio
centro specialistai išimtų atminties kortelę.
• Prietaiso SIM kortelių anga tinkama tik įprastinėms SIM kortelėms. Bandydami įdėti
„MicroSIM“ kortelę ar „MicroSIM“ kortelę su nepritvirtintu laikikliu, galite sugadinti
prietaiso SIM kortelės angą.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
3 Įdėkite akumuliatorių.
2
1
11
Pradžia
4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.
SIM arba USIM kortelės išėmimas
1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 ► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: išimkite akumuliatorių ir tada SIM ar USIM kortelę.
► Modeliai su viena SIM kortele: išimkite SIM arba USIM kortelę.
12
Pradžia
Akumuliatoriaus keitimas
Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti
akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti
prietaisą.
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto,
kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite
išsieikvojusį akumuliatorių.
Įkrovimas naudojant įkroviklį
Mažąjį įkroviklio galą įkiškite į prietaiso universalią jungtį, o didįjį įkroviklio galą įkiškite į elektros
lizdą.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
13
Pradžia
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti.
Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso
naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik
tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas
Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys
akumuliatoriaus įkrovimo lygį:
Įkraunama
Visiškai įkrauta
14
Pradžia
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis
ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
Atminties kortelės įdėjimas
Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko VFAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita
failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties
kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke SD memory
card.
15
Pradžia
1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
3 Iš naujo įdėkite akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite
Program. → Nustatymai → Daugiau → Saugykla → Atjungti SD kortelę.
1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2 Patraukite atminties kortelę.
3 Iš naujo įdėkite akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Daugiau → Saugykla → Formatuoti SD
kortelę → Formatuoti SD kortelę → Trinti viską.
Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių
prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
16
Pradžia
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte
prietaisą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.
• Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
• Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo
mygtuką bei palieskite Lėktuvo režimas.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
17
Pradžia
Prietaiso laikymas
Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar
pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus
Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu
nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.
Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria
kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.
Garsumo keitimas
Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą,
paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
Perjungimas į tylųjį režimą
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite Nutildyti arba Vibruoti.
• Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Garsas arba Vibruoti.
18
Pradžia
Persijungimas tarp tinklų (modeliai su dviem SIM
kortelėmis)
Įdėję dvi SIM arba USIM korteles galite naudotis dvejomis skirtingomis prenumeratomis ir
nereikės vienu metu nešiotis dviejų prietaisų. Aktyvinkite dvi korteles ir keiskite jas skambindami
ar siųsdami žinutes.
Prietaisas palaiko dvigubą parengties režimą su dviem skirtingais tinklais. Skambindami
iš vieno tinklo, galite skambinti arba atsiliepti į skambutį iš kito tinklo arba atsiliepti į
antrą skambutį iš kito tinklo. Kai atsakote į antrąją skambutį, pirmasis bus automatiškai
atidedamas.
SIM arba USIM kortelės aktyvinimas
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → SIM kortelės
tvarkyklė. Vieną ar abu SIM arba USIM kortelių jungiklius vilkite dešinėn.
SIM arba USIM kortelių rodomo pavadinimo arba piktogramos
keitimas
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → SIM kortelės
tvarkyklė. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę, palieskite kortelės pavadinimą ir piktogramą ir
tada palieskite Registruoti pavadinimą arba Pasirinkti piktog. Nustatykite kiekvienos kortelės
rodomą pavadinimą ir piktogramą.
Persijungimas tarp tinklų
Kai aktyvintos dvi SIM arba USIM kortelės, tinklo pasirinkimo piktogramos pasirodo pranešimų
srities peržiūros skyde. Atidarykite pranešimų sritį ir pasirinkite tinklą.
19
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
/
SIM arba USIM kortelės pasiekimas (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
/
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
Sinchronizuota su žiniatinkliu
Prijungta prie kompiuterio
Neįdėta SIM arba USIM kortelė
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
20
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Įjungtas lėktuvo režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
Judesiai pirštais
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
21
Pagrindai
Palietimas ir laikymas
Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.
Vilkimas
Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą
ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.
Palietimas du kartus
Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du
kartus dar kartą.
22
Pagrindai
Perbraukimas
Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei
norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
23
Pagrindai
Valdymo judesiai
Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Judesiai ir gestai → Judesys ir tada
vilkite jungiklį Judesys dešinėn.
Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai
valdykite judesius.
Ekrano pasukimas
Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą
ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.
Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite
Ekrano sukimas žymėjimą.
• Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
• Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus
skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.
24
Pagrindai
Pakėlimas
Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas
suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.
Apvertimas
Jei (naudodamiesi garsiakalbiu) norite nutildyti skambėjimo tonus, pristabdyti medijos leidimą ar
nutildyti FM radiją, apverskite prietaisą.
25
Pagrindai
Judesiai delnu
Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Judesiai ir gestai → Delno gestas ir
vilkite jungiklį Delno gestas dešinėn.
Brūkštelėjimas
Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas
Galerija → Screenshots. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
Uždengimas
Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.
26
Pagrindai
Kelių langų režimo aktyvinimas
Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios
programos.
• Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
• Paleidus programas su multimedijos failais, pvz., muziką ar vaizdo įrašus, bus grojamas
garsas iš abiejų failų.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami naudotis kelių langų režimu, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano
įrenginys → Ekranas → Keli langai.
Kelių langų skydelio naudojimas
Norėdami pamatyti kelių langų režimo skydelį palaikykite palietę . Kelių langų režimo skydelis
pasirodo ekrano kairiojoje pusėje. Pasirinkite vieną programą, o kitą programą vilkite į naują
vietą. Norėdami uždaryti kelių langų režimo skydelį, dar kartą palieskite rankenėlę. Norėdami
slėpti kelių langų režimo skydelį, dar kartą palaikykite palietę .
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Norėdami atidaryti arba uždaryti skydelį palieskite jo rankenėlę. Kai kelių langų režimo skydelis
atidarytas, palaikykite palietę skydelio rankenėlę ir vilkite į dešinįjį arba kairįjį ekrano kraštą, kad
pajudintumėte skydelį. Norėdami perkelti skydelio rankenėlę, kai uždarytas kelių langų skydelis,
palaikykite palietę skydelio rankenėlę ir vilkite ją aukštyn arba žemyn.
27
Pagrindai
Kelių langų režimo programų naudojimas
Naudodamiesi kelių langų režimo programomis, palieskite
funkcijų:
arba
ir naudokitės viena iš šių
• : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
• : padidinkite langą, kad jis tilptų į ekraną.
• : uždarykite programą.
Pranešimų piktogramos
Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus
skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti
pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite
sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.
Pranešimų srityje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Būsenos juostą vilkite žemyn
ir tada palieskite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:
• Wi-Fi: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
• GPS: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
• Garsas: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas
vibruotų ar neskleistų jokio garso.
• Ekrano sukimas: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
• Bluetooth: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
• Mob. duomenys: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
• Blokav. režimas: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos
pranešimus. Norėdami pasirinkti, kurie pranešimai bus blokuojami, palieskite Nustatymai →
Mano įrenginys → Blokavimo režimas.
• Energ. taupymas: įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
• Keli langai: nustatykite naudoti kelių langų režimą.
• „Wi-Fi“ saitv.: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
• Lais.rank.įr. rež.: įjungti arba išjungti laisvų rankų režimą.
• Išman. laukimas: įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
28
Pagrindai
• Sinch.: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
• Skrydžio režim.: įjungti arba išjungti lėktuvo režimą.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite
palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite elementą kitą vietą.
→
,
Pradžios ekranas
Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame
rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.
Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar
dešinėn.
Pradžios ekrano režimo keitimas
Pradžios ekranas veikia įprastiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami nuorodų
į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir nustatymus.
Norėdami perjungti į paprastą režimą, Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai →
Mano įrenginys → Pradžios ekrano režimas → Paprastas režimas → Taikyti.
Elementų pertvarkymas
Programos piktogramos pridėjimas
Pradžios ekrane palieskite Program., palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet
vilkite ją į skydelio rodinį.
Elemento pridėjimas
Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar sričių.
Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• Programos ir valdikliai: pridėti valdiklių arba programų į Pradžios ekraną.
• Aplankas: sukurkite naują aplanką.
• Puslapis: pridėti naują sritį Pradžios ekrane.
29
Pagrindai
Elemento perkėlimas
Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį,
vilkite į ekrano kraštą.
Elemento pašalinimas
Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai
šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.
Skydelių pertvarkymas
Naujo skydelio pridėjimas
Palieskite
→ Redaguoti puslapį →
.
Skydelio perkėlimas
→ Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite
Palieskite
ją į kitą vietą.
Skydelio pašalinimas
→ Redaguoti puslapį, palieskite ir palaikykite skydelio rodinį, tada nuvilkite jį į
Palieskite
ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.
Ekrano fono nustatymas
Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.
Pradžios ekrane palieskite
iš šių:
→ Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną
• Galerija: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš
interneto.
• Interaktyvūs ekrano fonai: matyti animuotus vaizdus.
• Ekrano fonai: matyti ekrano fonų vaizdus.
Tuomet pasirinkite vaizdą ir palieskite Nust. ekrano foną. Arba pasirinkite vaizdą, keiskite jo dydį
vilkdami rėmelį ir tuomet palieskite Atlikta.
30
Pagrindai
Valdiklių naudojimas
Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano
rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.
• Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio
naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
• Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną
Pradžios ekrane palieskite Program. → Valdikliai. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn
ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Padėkite jį norimoje
padėtyje, jei reikia, keiskite dydį tempdami rėmelį į šonus, o tada palieskite bet kur ekrane, kad
išsaugotumėte valdiklio vietą.
Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas
Pradžios ekrane palieskite Program. → Valdikliai, tuomet norėdami atidaryti nustatymų
parinkčių sąrašą palieskite ir laikykite palietę Nustatymų trumpinys. Pasirinkite nustatymų
parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.
Užrakintas ekranas
Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip
pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.
Valdiklių pridėjimas
Norėdami naudoti valdiklius, kai ekranas užrakintas, Pradžios ekrane palieskite Program. →
Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas ir pažymėkite Keli valdikliai.
Negalite naudoti valdiklių užrakintame ekrane paprastuoju režimu arba kai yra aktyvinta
saugumo funkcija.
31
Pagrindai
Palieskite valdiklių skydelio sritį viršutinėje ekrano dalyje. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį,
palieskite ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.
Skydelių pertvarkymas
Skydelio perkėlimas
Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir
tuomet vilkite jį į naują vietą.
Skydelio pašalinimas
Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį
ir vilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.
Programų naudojimas
Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.
Programos atidarymas
Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Kai kurios programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tada palieskite
norimą atidaryti programą.
32
Pagrindai
Paskiausiai naudotų programų atidarymas
Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano
mygtuką.
Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.
Programos uždarymas
Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami
prietaiso našumą.
Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ir tuomet šalia programos
palieskite Baig., kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite
Baigti viską. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite Program.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.
Programų pertvarkymas
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
Palieskite
Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.
Aplankų tvarkymas
Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į Kurti
Palieskite
aplanką. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite Gerai. Dėkite programas į naują aplanką jas
vilkdami ir tuomet palieskite Išsaug., jei norite išsaugoti išdėstymą.
Skydelių pertvarkymas
Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
33
Pagrindai
Programų diegimas
Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui Samsung Apps, kad galėtumėte atsisiųsti ir
įsidiegti programas.
Programų šalinimas
Palieskite
→ Pašalinti, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.
Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.
Programų bendrinimas
Bendrinkite atsiųstas programas su kitais el. paštu, „Bluetooth“ ar kitais būdais.
→ Bendrinti programas, pasirinkite programą, palieskite Atlikta, tada pasirinkite
Palieskite
bendrinimo metodą. Tolimesni žingsniai priklauso nuo pasirinkto režimo.
Žinynas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Programų ekrane palieskite Žinynas. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.
Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite
Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite
.
.
Teksto įvedimas
Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą
į palaikomą kalbą.
Klaviatūros tipo keitimas
Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite Pasirinkite įvesties
būdą, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.
34
Pagrindai
„Samsung“ klaviatūros naudojimas
Nustatykite „Samsung“ klaviatūros
parinktis.
Ištrinkite ankstesnį simbolį.
Įveskite didžiąją raidę.
Įveskite lūžį iki kitos eilutės.
Įveskite skyrybos ženklus.
Įveskite tarpą.
Rašymas didžiosiomis raidėmis
Prieš įvesdami simbolį palieskite
. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.
Klaviatūros tipo keitimas
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palaikykite palietę , tada palieskite
Palaikykite palietę
ir perkelkite laisvą klaviatūrą į kitą vietą.
Norėdami perjungti į fiksuotą klaviatūrą, palieskite
→ Slankus.
→ „Qwerty“ klaviatūra.
Kalbų klaviatūrų keitimas
Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn
arba dešinėn.
Teksto įvedimas balsu
Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.
Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame
sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.
Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.
35
Pagrindai
Kopijavimas ir įklijavimas
Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar ,
tada norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o norėdami iškirpti – Iškirpti. Pažymėtas tekstas
nukopijuojamas į iškarpinę.
Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, padėkite žymeklį toje vietoje, kur norėtumėte įterpti,
ir tuomet palieskite → Įklijuoti.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą
prie „Wi-Fi“ tinklo. (100 psl.)
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas
Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite Wi-Fi, jei norite įjungti ar išjungti.
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Wi-Fi ir vilkite Wi-Fi jungiklį dešinėn.
Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite
Jungtis. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas
prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.
„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas
Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite Pridėti „Wi-Fi“
tinklą. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei
tai nėra atviras tinklas, ir palieskite Jungtis.
36
Pagrindai
Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas
Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai
nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite Pamiršti.
Paskyrų kūrimas
„Google“ programoms, pvz., „Google Play“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o Samsung
Apps būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių,
susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų pridėjimas
Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis
atidarant „Google“ programą.
Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą → Google. Tuomet palieskite Nauja, jei norite kurti
naują, arba palieskite Esama ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.
Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų šalinimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros, Mano paskyros pasirinkite paskyros
pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite Šalinti pask.
37
Pagrindai
Failų perkėlimas
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra
nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio
operacinę sistemą.
• Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi,
xmf, mxmf, imy, rttl, rtx ir ota
• Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
• Vaizdo įrašas: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm ir mkv
• Dokumentas: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc ir rtf
Jei programos negali atkurti failų divX arba ac3 formatu, įdiekite jas palaikančias
programas.
Prijungimas prie „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos
turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai
nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.
38
Pagrindai
Prijungimas prie „Windows Media Player“
Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.
Prijungti kaip medijos prietaisą
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
įrenginys (MTP).
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta
atitinkama tvarkyklė, palieskite Fotokamera (PTP).
3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Prietaiso sauga
Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus
asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Atrakinimas veidu.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite
atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą nesuveiktų.
39
Pagrindai
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą ir balsą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Veidas ir balsas.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte, tuomet nustatykite balso komandą. Tuomet,
jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas
atpažinus veidą ar balsą nesuveiktų.
Sekos nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Šablonas.
Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad
patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.
PIN kodo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → PIN kodas.
Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.
40
Pagrindai
Slaptažodžio nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Slaptažodis.
Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti,
įveskite slaptažodį.
Prietaiso atrakinimas
Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo
kodą.
Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Naujinimas su „Samsung Kies“
Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai
atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti
naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą
ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui.
41
Pagrindai
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Daugiau → Apie įrenginį → Programinės įrangos
naujinys → Atnaujinti.
42
Ryšiai
Telefonas
Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.
Programų ekrane palieskite Telefonas.
Skambinimas
Skambinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Klaviatūra:
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir
palieskite arba .
► Modeliai su viena SIM kortele: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir
palieskite .
• Žurnalai: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių
istorijos.
• Parankiniai: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
• Adresatai: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.
Spartusis numerių rinkimas
Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.
Numerio spėjimas
Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti,
pasirinkite vieną iš jų.
43
Ryšiai
Adresatų radimas
Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą.
Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.
Skambinimas į užsienį
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite ir laikykite 0, kol pasirodys ženklas +. Įveskite
šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite arba .
► Modeliai su viena SIM kortele: palaikykite palietę 0, kol atsiranda simbolis +. Įveskite šalies
kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .
Skambinimo metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• : sustabdyti skambutį. Palieskite , kad gautumėte atidėtus skambučius.
• : papildomas garsas.
• Įtr. skam.: rinkti antrą numerį.
• Klaviat.: atidaryti klaviatūrą.
• Bg.pok.: baigti dabartinį skambutį.
• Garsiak.: aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo
ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Ausinės: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Sukeisti: persijungti tarp dviejų skambučių.
• Sujungti: kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį.
Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo
keliems paslauga.
• → Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• → Įrašas: sukurti įrašą.
• → Žinutė: išsiųsti žinutę.
• → Perkelti: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
• → Konf. skambučių valdymas: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio
skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
44
Ryšiai
Adresatų pridėjimas
Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir
palieskite Įtraukti į adresatus.
Išsiųsti žinutę
Palieskite
→ Siųsti žinutę, kad nusiųstumėte žinutę rodomu numeriu.
Skambučių žurnalų žiūrėjimas
Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite Žurnalai.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite
Rodyti → SIM arba USIM kortelę, tada pasirinkite parinktį.
► Modeliai su viena SIM kortele: norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite
tada pasirinkite parinktį.
→
→ Rodyti,
Fiksuotojo rinkimo numeris
Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai
saugomi SIM arba USIM kortelėje.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite
→ Skambučio nustatymai → Papildomi
nustatymai → SIM arba USIM kortelę → Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, tada
įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite
numerių.
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite
→ Skambučio nustatymai → Papildomi
nustatymai → Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su
SIM arba USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite numerių.
Skambučių draudimas
Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti
išjungtas.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite
→ Skambučio nustatymai → Papildomi
nustatymai → SIM arba USIM kortelę → Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą,
pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite
→ Skambučio nustatymai → Papildomi
nustatymai → Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių
draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.
45
Ryšiai
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Jei skambina kitas
asmuo, baikite šį pokalbį arba jį atidėkite.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Jei atmetę skambutį norite siųsti žinutę, palieskite Atmesti skambutį su žinute. Norėdami
→ Skambučio nustatymai → Nustatykite skambučių
sukurti atmetimo žinutę palieskite
atmetimo žinutes.
Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų
→ Skambučio nustatymai → Skambučio atmetimas → Automatinio atmetimo
Palieskite
režimas → Automat. atmesti numerius → Automatinio atmetimo sąrašas. Palieskite Kurti,
įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite Išsaugoti.
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma
sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.
. Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių
Skambučių atidėjimas
Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia
paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši
paslauga negalima vaizdo skambučiams.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: norėdami naudotis šia programa palieskite
→
Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → SIM arba USIM kortelę → Laukiantis
skambutis.
► Modeliai su viena SIM kortele: norėdami naudotis šia programa palieskite
nustatymai → Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis.
46
→ Skambučio
Ryšiai
Skambučių nukreipimas
Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite
→ Skambučio nustatymai → Papildomi
nustatymai → SIM arba USIM kortelę → Skamb. persiuntimas ir pasirinkite skambučio tipą ir
sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite Įjungti.
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite
→ Skambučio nustatymai → Papildomi
nustatymai → Skamb. persiuntimas ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir
palieskite Įjungti.
Vaizdo skambučiai
Skambinimas su vaizdu
Įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tada palieskite
.
Vaizdo skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Bg.pok.: baigti dabartinį skambutį.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• → Nerodyti manęs: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
• → Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
• → Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• → Įjungti ausinę: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• → Garsiakalb. išjungtas: išjungti garsiakalbio funkciją.
• → Animuoti jaustukai: pridėti emocinių piktogramų prie vaizdo.
• → Temos rodinys: pridėti dekoratyvinių piktogramų prie vaizdo.
• → Įj. anim. filmo rod.: keisti peržiūros režimą į animacijų rodinį.
Norėdami atidaryti šias parinktis, palaikykite palietę pašnekovo paveikslėlį:
• Užfiksuoti vaizdą: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
• Vaizdo įrašymas: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.
Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.
47
Ryšiai
Palieskite ir palaikykite savo paveikslėlį, jei norite atidaryti šias parinktis:
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
Vaizdų sukeitimas
Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.
Balso pranešimo klausymas
Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.
48
Ryšiai
Adresatai
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei
kitą informaciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Adresatu tvarkymas
Palieskite Adresatai.
Adresato sukūrimas
Palieskite
ir įveskite adresato duomenis.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
Adresato redagavimas
Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite
.
Adresato trynimas
Palieskite
→ Trinti.
Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas
→ Sparčiojo rinkimo nustatymas, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame
Palieskite
pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir
tuomet palieskite Pašalinti.
49
Ryšiai
Adresatų paieška
Palieskite Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurkite žinutę.
• : kurti el. laišką.
Adresatų rodymas
Palieskite Adresatai.
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.
Palieskite
→ Rodytini adresatai ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.
Adresatų perkėlimas
Palieskite Adresatai.
Adresatų perkėlimas į „Google“
Palieskite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Google“.
Adresatai, perkelti į „Google“ adresatus, bus rodomi adresatų sąraše su
.
Adresatų perkėlimas į „Samsung“
Palieskite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Samsung“.
Adresatai, perkelti į „Samsung“ adresatus, bus rodomi adresatų sąraše su
50
.
Ryšiai
Adresatų importavimas ir eksportavimas
Palieskite Adresatai.
Adresatų importavimas
Palieskite
→ Importuoti / eksportuoti, tada pasirinkite importavimo parinktį.
Adresatų eksportavimas
Palieskite
→ Importuoti / eksportuoti, tada pasirinkite eksportavimo parinktį.
Adresatų bendrinimas
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant, pasirinkite adresatus, palieskite Atlikta,
Palieskite
tada pasirinkite bendrinimo būdą.
Mėgstamiausieji adresatai
Palieskite Parankiniai.
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Įtraukti į parankinius: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
• Pašalinti iš parankinių: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
• Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas: peržiūrėti adresatų sąrašą tinklelio ar lentelės formatu.
• Žinynas: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.
51
Ryšiai
Adresatų grupės
Palieskite Grupės.
Adresatų pridėjimas į grupę
Pasirinkite grupę ir palieskite
. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Grupių tvarkymas
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Kurti: sukurti naują grupę.
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Pakeisti tvarką: palieskite ir laikykite
kitą vietą ir tuomet palieskite Atlikta.
šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į
• Trinti grupes: pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite Trinti. Numatytųjų
grupių trinti negalima.
• Žinynas: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.
Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams
Pasirinkite grupę, palieskite
palieskite Atlikta.
→ Siųsti žinutę arba Siųsti el. laišką, pasirinkite narius, tada
Vizitinė kortelė
Palieskite Adresatai.
Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.
Palieskite Sukurkite profilį, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas
ir pašto adresas, tuomet palieskite Išsaugoti. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai
nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.
Palieskite
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
52
Ryšiai
Žinutės
Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).
Programų ekrane palieskite Žinutės.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie
teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.
Žinučių siuntimas
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite
tuomet palieskite
arba .
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite
tuomet palieskite .
, pridėkite gavėjus, įveskite žinutės tekstą ir
, pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir
Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įveskite telefono numerį.
• Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:
• Palieskite
ir pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
• Norėdami įvesti temą palieskite
→ Pridėti temą.
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Nustatytas grafikas. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Kurdami žinutę palieskite
Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas
nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali
būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina
informacijos.
53
Ryšiai
Vertimas ir žinučių siuntimas
Norėdami naudotis vertimo funkcija, kurdami žinutę palieskite
dešinėn, nustatykite kalbų porą ir palieskite Gerai.
Norėdami išversti žinutę, palieskite
parašytą šaltinio kalba.
→ Versti, vilkite Versti jungiklį
, tada palieskite Atlikta. Išversta žinutė pakeis žinutę,
Gautų žinučių peržiūrėjimas
Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.
El. paštas
Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.
Programų ekrane palieskite El. paštas.
El. pašto paskyrų kūrimas
Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius El. paštas.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google
Mail“, palieskite Kitas arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite Rankin. nustat.
Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→ Nustat. → Pridėti paskyrą.
Žinučių siuntimas
Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite
temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .
Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite
. Įveskite gavėjus,
.
Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite
Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite
54
.
→
.
Ryšiai
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Suplanuotas el. laiškas. Pažymėkite Suplanuotas el. laiškas,
Kurdami žinutę palieskite
nustatykite laiką ir datą, tada palieskite Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą
dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas
nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali
būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina
informacijos.
Laiškų skaitymas
Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el.
laiškus, palieskite .
Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo.
Pažymėkite žinutę kaip priminimą.
Atidarykite priedus.
Atsakykite visiems gavėjams.
Persiųskite žinutę.
Atsakykite į žinutę.
Trinkite žinutę.
Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite Išsaugoti, kad jį
išsaugotumėte.
55
Ryšiai
Google Mail
Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.
Programų ekrane palieskite Google Mail.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.
Žinučių siuntimas
Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite
palieskite .
Norėdami pridėti vaizdą palieskite
, įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet
→ Pridėti nuotrauką.
→ Pridėti vaizdo įrašą.
Norėdami pridėti vaizdo įrašą, palieskite
Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite
→ Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematoma).
Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite
Norėdami pradėti iš naujo palieskite
→ Išsaugoti juodraštį.
→ Atmesti.
Palieskite
→ Nustatymai, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.
Palieskite
→ Siųsti atsiliepimą, kad išreikštumėte savo nuomonę apie programos plėtrą.
Palieskite
→ Pagalba, kad pasiektumėte pagalbą apie „Google Mail“.
56
Ryšiai
Laiškų skaitymas
Išsaugokite žinutę ilgam laikui.
Trinkite šią žinutę.
Pažymėkite žinutę kaip
neskaitytą.
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo.
Atsakykite visiems gavėjams arba
persiųskite šią žinutę kitiems.
Atsakykite į šią žinutę.
Pažymėkite žinutę kaip
priminimą.
Peržiūrėkite priedą.
Etiketės
„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes,
pažymėtas Gautos žinutės.
Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .
Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite
pasirinkite norimą priskirti etiketę.
57
→ Keisti etiketes ir tada
Ryšiai
Hangout
Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.
Programų ekrane palieskite Hangout.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir
pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.
Google+
Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Google+.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami pakeisti kategoriją palieskite Visi ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte
jūsų ratų įrašus.
Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite
.
„Google+“ nuotraukos
Naudokitės šia programa dalytis vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite „Google+“ nuotraukos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Palieskite
parinkčių:
→
, kad pasirinktumėte nuotraukas ar vaizdo įrašus, tada naudokitės viena iš
• Bendrinti: dalytis vaizdu ar vaizdo įrašu.
• : dalytis vaizdu per „Hangouts“.
• : trinti vaizdus ar vaizdo įrašus.
• : kurti naują albumą ir vaizdus ir vaizdo įrašus nukopijuoti ten.
58
Ryšiai
ChatON
Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami
naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ar patvirtinti telefono numerį.
Programų ekrane palieskite ChatON.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus
arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo.
Jei norite pradėti kalbėti, pasirinkite bičiulį.
59
Žiniatinklis ir tinklai
Internetas
Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.
Programų ekrane palieskite Internetas.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite Eiti.
Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite
Norėdami pakeisti paieškos variklį palieskite
sistemą.
→ Nustat. → Išsamiau → Pasirinkite paieškos
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas langas.
Jei norite eiti į kitą tinklalapį, palieskite
norite jį pasirinkti.
.
, slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite puslapį, jei
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
60
→ Pridėti adresyno įrašą.
ir pasirinkite.
Žiniatinklis ir tinklai
Naršymo istorija
Palieskite → Istorija norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.
→ Valyti istoriją.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
Išsaugoti puslapiai
Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite
→ Išsaugoti puslapiai.
Nuorodos
Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar
kopijuoti.
Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite Atsisiųsti elem. (97 psl.)
Tinklalapių bendrinimas
Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite
→ Bendrinti per.
Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite Dalytis.
Chrome
Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.
Programų ekrane palieskite Chrome.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas skirtukas.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite
ir tada pasirinkite tinklalapį.
61
Žiniatinklis ir tinklai
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Sinchronizavimas su kitais prietaisais
Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose
prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.
Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite
norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.
Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite
→ Kiti įrenginiai. Jei
.
Bluetooth
„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.
• „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per funkciją „Bluetooth“,
praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su jūsų prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
sumetimais).
„Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos
naudojimo.
Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Bluetooth ir
vilkite Bluetooth jungiklį dešinėn.
62
Žiniatinklis ir tinklai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Bluetooth → Nuskait., ir bus parodyti
aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose
priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, Galerija.
Atidarykite Galerija, pasirinkite vaizdą, palieskite → Bluetooth, tada pasirinkite vieną iš
„Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“
prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas yra išsaugomas Bluetooth aplanke. Jei gaunamas
adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.
Samsung Link
Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti turinį, išsaugotą įvairiuose nuotoliniuose
prietaisuose ar žiniatinklio saugyklų paslaugose visame internete. Galite leisti multimedijos failus
įrenginyje ir siųsti juos į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.
Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar
daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.
Programų ekrane palieskite Samsung Link.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Atidarant šią programą bus rodomi naujausi visų registruotų prietaisų turiniai. Galite juos naršyti
ir leisti. Norėdami pradėti bendrinti failus, slinkite į ĮRENGINIAI IR SAUGYKLA ir pasirinkite
parinktį.
63
Žiniatinklis ir tinklai
Failų siuntimas
Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.
Pasirinkite prietaisą, palieskite
, pasirinkite failus ir tada palieskite Atlikta.
Failų bendrinimas
Pasirinkite prietaisą arba tinklo saugyklą, palieskite
pasirinkite bendrinimo būdą.
, pasirinkite failus, palieskite Atlikta ir
Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose
Pasirinkite prietaisą arba tinklo saugyklą, palieskite
, pasirinkite failą ir prietaisą.
• Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio
medijos leistuvo funkciją.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje
Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.
Norėdami atsisiųsti failus iš tinklo saugyklos paslaugos, palieskite , pasirinkite failus ir palieskite
Atlikta.
→ Užregistruokite
Norėdami registruoti žiniatinklio saugyklos paslaugą prietaise palieskite
saugyklą, tada šalia žiniatinklio saugyklos paslaugos palieskite Prisijungti.
Group Play
Naudokitės šia funkcija norėdami dalytis vaizdais, dokumentais ir muzika su kitais prietaisais,
kurie prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Programų ekrane palieskite Group Play.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Naudodamiesi šia programa negalite naudotis internetu.
64
Žiniatinklis ir tinklai
„Group Play“ grupės kūrimas
Pasirinkite vieną iš šių funkcijų:
• Bendrinti muziką: pasirinkite muzikos failus, kuriuos norite bendrinti. Galite sujungti du ir
daugiau prietaisų ir naudoti juos, norėdami pasiekti erdvinio garso efektą.
• Bendrinti vaizdus: pasirinkite vaizdus, kuriuos norite bendrinti.
• Bendrinti dokumentus: pasirinkite dokumentus, kuriuos norite bendrinti.
• Žaiskite žaidimus ir daugiau: prisijungę žaiskite žaidimus su draugais.
Pasirinkę failus palieskite Atlikta ir tada nustatykite slaptažodį.
Dalydamiesi turiniu palieskite
ką kuriate.
ir rašykite pastabas arba pieškite ekrane. Visi dalyviai gali matyti
Prisijungimas prie „Group Play“
Palieskite Jung.prie grup., pasirinkite „Group Play“ seansą, prie kurio norite prisijungti, ir įveskite
grupės slaptažodį. Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo metu bendrinamas
turinys.
65
Medija
Muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.
Programų ekrane palieskite Muzika.
• Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.
Muzikos paleidimas
Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.
Skenuokite prietaisus, kuriuose
įjungtas DLNA.
Keiskite garsumą.
Nustatykite failą kaip
mėgstamiausią dainą.
Įjunkite maišymą.
Keiskite pakartojimo režimą.
Slėpkite muzikos grotuvo ekraną.
Atverskite grojaraštį.
Iš naujo paleiskite grojamą dainą
arba peršokite prie ankstesnės.
Norėdami greitai judėti atgal,
palaikykite palietę.
Peršokite prie kitos dainos.
Norėdami greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę.
Laikinai sustabdykite ir tęskite
atkūrimą.
66
Medija
Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną
Norėdami dabar grojamą dainą naudoti kaip skambėjimo toną palieskite
→ Skambučio tonas.
→ Nustatyti kaip
Grojaraščių kūrimas
Sukurti savo dainų rinkinį.
→ Sukurti grojaraštį. Įveskite pavadinimą ir palieskite
Palieskite Grojaraščiai, tada palieskite
Gerai. Palieskite Pridėti muzikos, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite Atlikta.
Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite
→ Pridėti prie grojaraščio.
Muzikos grojimas pagal nuotaiką
Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas.
Palieskite
Atlikta.
→ Nustatymai → Muzikos meniu, pažymėkite Muzikos kvadrat., tada palieskite
Palieskite Muzikos kvadrat. ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite
kelis langelius.
Fotoaparatas
Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.
Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės
Galerija. (72 psl.)
Programų ekrane palieskite Fotoapar.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai
kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
67
Medija
Fotografavimas
Fotografavimas
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas
sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Parodo, kad
naudojamas
fotografavimo režimas.
Peržiūrėkite daugiau
parinkčių.
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai.
Pradėkite filmuoti
vaizdo įrašą.
Keiskite fotografavimo
režimą.
Norėdami peržiūrėti
nuotraukas ar vaizdo
įrašus, atidarykite
Galeriją.
Pasirinkite tarp įvairių
galimų efektų.
Fotografavimo režimas
Galimi keli nuotraukos efektai.
Palieskite Režimas ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.
• Automatinis: naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti
tinkamiausią režimą nuotraukai.
• Geriausia nuotrauka: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.
• Fotografavimas serijomis: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
• Fotogr.su gars.: naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.
Jei norite fotografuoti, palieskite
sekundžių garso įrašą.
. Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių
Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.
68
Medija
• Panorama: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
– – Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
– – Venkite fotografuoti objektus neatpažįstamame fone, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
• Sportas: naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.
• Naktis: naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.
Panoraminės nuotraukos
Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.
Palieskite Režimas → Panorama.
Palieskite
ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo
rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti
fotografuoti, palieskite
.
Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.
Filtro efektų taikymas
Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Palieskite
ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.
Vaizdo įrašų filmavimas
Vaizdo įrašo filmavimas
Jei norite filmuoti, palieskite
įrašymą, palieskite .
. Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite
69
. Jei norite baigti
Medija
Įrašymo režimas
Palieskite
→
, kad pakeistumėte įrašymo režimą.
• Įprasta: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
• MMS aprib.: naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite garsumo mygtuką.
• Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo
filmavimo metu.
Bendrinkite kadrą
Palieskite
→
ir rinkitės vieną iš šių:
• Nuotraukų bendrinimas: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi
Direct“.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą
veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
• „ChatON“ nuotr. bendr.: siųskite nuotrauką į kitą prietaisą naudodami „ChatON“.
70
Medija
Fotoaparato nustatymų konfigūravimas
→ . Ne visos toliau pateikiamos
Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite
parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo režimo.
• Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės
nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau
vietos.
• Fokusavimo rež.: pasirinkti fokusavimo režimą. Aut.fokus. kontroliuoja fotoaparatas. Makro
skirtas fotografuoti objektus iš labai arti.
• Matavimas: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
Centruotas apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. Taškas – matuojamas apšvietimas
tam tikroje vietoje. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
• ISO: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama
juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai
apšviestus objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
• GPS žymėjimas: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę.
• Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti
užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
• Garsumo mygtukas: nustatykite prietaisą garsumo mygtuką naudoti valdant užrakto ar
mastelio keitimo funkciją.
• Laikmatis: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
• Baltos spalvos balansas: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų
tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie
nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
• Ekspozicijos vertė: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant
fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
• Instrukcijos: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Blykstė: įjungti arba išjungti blykstę.
71
Medija
• Kontekstinis failo pavadinimas: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas.
Aktyvinkite, norėdami Galerija naudoti „Tag Buddy“.
• Išsaugoti kaip apverstą: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis
vaizdas.
• Laikmena: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Nustatymas iš naujo: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Spartusis mygtukas
Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.
Palieskite
→ Redaguoti sparčiuosius nustatymus.
Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje. Kitų piktogramų vietą sąraše galima
keisti paliečiant jas ir velkant.
Galerija
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Galerija.
• Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.
Vaizdų peržiūra
Paleidus Galerija pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., El. paštas, išsaugo vaizdą,
jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas Download. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją
sukuriamas aplankas Screenshots. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.
Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane,
pasirinkite jį.
Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.
72
Medija
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
• Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte,
arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.
Vaizdo įrašų paleidimas
Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma
palieskite .
piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir
Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas
Pasirinkite vaizdo įrašą ir tuomet palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios
vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.
Vaizdų redagavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Mėgstamiausias: pridėti vaizdą prie mėgstamiausiųjų.
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
• Nuotraukos rėmelis: naudodamiesi šia parinktimi prie vaizdo pridėkite rėmelį ir pastabą.
Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke Photo frame.
• Fotopastaba: naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje.
Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
• Kopijuoti į iškarpinę: kopijuoti į iškarpinę.
• Spausdinti: spausdinkite paveikslėlį naudodami USB jungtį ar „Wi-Fi“ ryšį. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Pervardyti: pervardyti failą.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
• Sukti į kairę: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
• Sukti į dešinę: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
• Apkarpyti: keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
• Nustatyti kaip: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
• Išsami informacija: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
• Nustatymai: keisti Galerijos nustatymus.
73
Medija
Vaizdų modifikavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Pasukti: pasukti vaizdą.
• Apkarpyti: apkirpti vaizdą.
• Spalva: sureguliuoti vaizdo saturaciją arba ryškumą.
• Efektas: pritaikyti efektus vaizdui.
• Portretas: taisyti raudonas akis, reguliuoti ir retušuoti veidus arba sulieti foną.
• Lipdukas: pridėti etiketę.
• Piešti: piešti ant vaizdo.
• Rėmelis: pritaikyti rėmelius vaizdui.
Mėgstamiausi vaizdai
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
sąrašo.
→ Mėgstamiausias, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių
Vaizdų trynimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus, tada palieskite
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
.
Vaizdų bendrinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus ir tada palieskite
nusiųstumėte jį kitiems ar pasidalytumėte socialiniame tinkle.
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
tinkluose.
, jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose
74
, kad
Medija
Nustatyti kaip ekrano foną
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ar priskirti jį adresatui.
→ Nustatyti kaip norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą
Veidų žymėjimas
→ Nustatymai ir tada pažymėkite Veido žymė. Aplink
Peržiūrėdami vaizdą, palieskite
atpažintą veidą bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite Pridėti vardą ir tuomet
pasirinkite arba pridėkite adresatą.
Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz.,
skambinimu ar žinučių siuntimu.
Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido
išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
„Tag Buddy“ naudojimas
Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens
→ Nustatymai → Žymos bičiulis ir tuomet vilkite Žymos bičiulis jungiklį
vardas), palieskite
dešinėn.
Aplankų tvarkymas
Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar
kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.
Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite Gerai ir
tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą,
vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite Atlikta. Norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o
norėdami perkelti – Perkelti.
Vaizdo įrašas
Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo įrašas.
• Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo užšifravimo metodo.
75
Medija
Vaizdo įrašų paleidimas
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Skenuokite prietaisus,
kuriuose įjungtas DLNA.
Keiskite garsumą.
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą.
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo. Norėdami
greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę.
Pakeiskite ekrano
santykį.
Perjunkite į
slankiojančio ekrano
režimą.
Iš naujo paleiskite
grojamą vaizdo įrašą
arba peršokite prie
ankstesnio. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę.
Laikinai sustabdykite ir
tęskite atkūrimą.
Vaizdo įrašų trynimas
Palieskite
→ Trinti, pasirinkite vaizdo įrašus ir tada palieskite Trinti.
Vaizdo įrašų bendrinimas
→ Bendrinti per, pasirinkite vaizdo įrašus, palieskite Atl., tada pasirinkite
Palieskite
bendrinimo metodą.
„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo.
Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .
Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti.
Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.
76
Medija
YouTube
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.
Programų ekrane palieskite YouTube.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vaizdo įrašų peržiūra
Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir
žiūrėkite vaizdo įrašą.
Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.
Pridėkite vaizdo įrašą
prie grojaraščio.
Perjunkite į nefiksuoto
ekrano režimą, kad
galėtumėte ieškoti kitų
vaizdo įrašų.
Pasiekite vaizdo įrašo
atkūrimo parinktis.
Pristabdyti arba tęskite
atkūrimą.
Nusiųskite URL kitiems.
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą.
Vaizdo įrašų bendrinimas
Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Vaizdo įrašų įkėlimas
Pasirinkite savo paskyrą, palieskite
palieskite .
, pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir
77
Medija
Radijas
Klausykitės muzikos ir žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite
prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.
Programų ekrane palieskite Radijas.
FM radijo klausymasis
Prieš paleisdami FM radiją, prijunkite ausines prie prietaiso.
Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galima radijo stotis.
Jei norite įjungti FM radiją, palieskite . Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir
palieskite , jei norite grįžti į FM radijo ekraną.
Keiskite garsumą.
Įjunkite ir išjunkite FM radiją.
Radijo stočių dažnį įvesti rankiniu
būdu.
Ieškoti galimų radijo stočių.
Tiksliai nustatyti dažnį.
Pasiekite šios stoties nustatymus.
Įrašyti dainą iš FM radijo.
Pridėti esamą radijo stotį prie
mėgstamiausiųjų sąrašo.
78
Medija
Radijo stočių paieška
→ Skenuoti, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai suranda
Palieskite
ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite
ekraną.
, jei norite grįžti į FM radijo
Radijo stočių įtraukimas į mėgstamiausiųjų sąrašą
Jei norite radijo stotį pridėti prie mėgstamiausiųjų sąrašo, slinkite iki radijo stoties ir tuomet
palieskite .
79
Programos ir medijos
parduotuvės
„Google Play“ parduotuvė
Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus
žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite
, jei norite ieškoti raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite ĮDIEGTI.
Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
• Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
• Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Daugiau → Sauga → Nežinomi šaltiniai.
Programų šalinimas
Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.
→ Mano programos, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą,
Palieskite
tada palieskite PAŠALINTI.
80
Programos ir medijos parduotuvės
„Samsung Hub“ svetainė
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti, mėgautis ir valdyti skaitmeninį medijos turinį.
„Samsung Hub“ taip pat siūlo ir rekomenduoja turinį, kuris gali jums patikti.
Programų ekrane palieskite „Samsung Hub“ svetainė.
Teikiamo turinio tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Multimedijos turinio pirkimas
Pasirinkite paslaugos kategoriją, tada medijos turinį ir užbaikite pirkimo procesą.
Informacijos valdymas prietaise
Pasirinkite paslaugos kategoriją, slinkite kairėn ir valdykite informaciją prietaise.
Samsung Apps
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei norite
gauti daugiau informacijos, apsilankykite apps.samsung.com.
Programų ekrane palieskite Samsung Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas.
Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite
raktažodį.
ir tuomet paieškos laukelyje įveskite
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Norėdami ją atsisiųsti, palieskite
Nemokama. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
81
Programos ir medijos parduotuvės
„Google Play“ knygos
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ knygos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš
„Google“ debesies paslaugos.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ muzika.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ Magazines
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti žurnalus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ Magazines.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ žaidimai
Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ žaid.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
82
Priemonės
S Memo
Naudokitės šia programa norėdami sukurti įrašą vaizdais ir įrašydami balsą.
Programų ekrane palieskite S Memo.
Įrašų kūrimas
Kurkite įvairaus turinio įrašus pirštu piešdami eskizus, pridėdami vaizdus arba balso įrašus.
Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite
arba
, jei norite įvesti tekstą klaviatūra.
Užsirašykite arba nupieškite įrašą.
Įveskite įrašą.
Panaikinkite ir gražinkite pastarąjį
veiksmą.
Ištrinkite įrašą.
Sukurkite norimą įterpti garso
įrašą.
Įterpkite multimedijos failą.
Pridėkite papildomą puslapį prie
šio įrašo.
Perjunkite į peržiūros režimą.
83
Priemonės
Rašydami įrašą, palieskite
dar kartą, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.
Norėdami pakeisti trintuko dydį, trindami ranka rašytą įrašą, dar kartą palieskite
palieskite Valyti viską, norėdami išvalyti įrašą.
arba
Išsaugokite esamus nustatymus,
kaip rašiklio profilį.
Pakeiskite rašiklio tipą.
Pakeiskite linijos storį.
Pakeiskite rašiklio spalvą.
Peržiūrėti daugiau spalvų.
→ Keisti foną.
Norėdami pakeisit lapo foną palieskite
Norėdami pridėti žymių palieskite
→ Prid. žymą.
Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas
Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite
. Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .
Įrašų naršymas
Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.
Norėdami ieškoti įrašo palieskite
→ Ieškoti.
Norėdami ištrinti įrašą palieskite
→ Trinti.
Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą, pavadinimą, žymą ar kitaip, palieskite
Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite
→ Sąrašo vaizdas.
Norėdami sukurti įrašą importuodami failą, palieskite
→ Importuoti.
Norėdami eksportuoti įrašus kitokiu failo formatu, palieskite
Norėdami sukurti aplanką palieskite
→ Kurti aplanką.
Norėdami pakeisti įrašų tvarką palieskite
→ Rūšiuoti pagal.
→ Pakeisti tvarką.
84
→ Eksportuoti.
Priemonės
→ Perkelti.
Norėdami perkelti įrašus į kitą aplanką palieskite
→ Kopijuoti.
Norėdami kopijuoti įrašus palieskite
→ Nustat.
Norėdami pakeisti S įrašo nustatymus palieskite
Norėdami gauti pagalbos naudodami „S Memo“, palieskite
→ Žinynas.
Norėdami kurti atsarginę kopiją ar grąžinti įrašus į saugojimo vietą arba atkurti iš jos, palieskite
→ Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.
Įrašo peržiūrėjimas
Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą.
Norėdami ištrinti įrašą palieskite
→ Trinti.
→ Bendrinti per.
Norėdami siųsti įrašą kitiems palieskite
→ Eksportuoti.
Norėdami eksportuoti įrašą kitokiu failo formatu, palieskite
→ Įtraukti į Parankinius.
Norėdami pridėti įrašą kaip mėgstamiausių sąrašą, palieskite
Norėdami išsaugoti įrašą kaip įvykį palieskite
→ Kurti įvykį.
Norėdami nustatyti įrašą kaip ekrano foną arba priskirti adresatui, palieskite
kaip.
Norėdami spausdinti įrašą USB arba „Wi-Fi“ ryšiu palieskite
spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
Norėdami redaguoti įrašą, palieskite
.
Norėdami leisti balso įrašą palieskite
.
→ Spausdinti. Kai kurie
S Planner
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.
Programų ekrane palieskite S Planner.
Įvykių ar užduočių kūrimas
Palieskite
ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:
• Pridėti įvykį: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
• Pridėti užduotį: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
85
→ Nustatyti
Priemonės
Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar
kartą.
Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet
palieskite Redaguoti įvykio informaciją arba Redaguoti užduoties informac., jei norite pridėti
daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį
iš anksto arba kur jis vyks.
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. Vieta laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite
tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.
ir
Pridėti įrašą iš „S Memo“. Palieskite Įrašai ir tuomet kurkite naują įrašą arba pasirinkite iš jau
esančių įrašų.
Pridėti vaizdą. Palieskite Vaizdai ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.
86
Priemonės
Sinchronizavimas su „Google Calendar“
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros → Google pasirinkite Mano paskyros,
pasirinkite „Google“ paskyrą ir tada pažymėkite Sinch. Kalendorius. Norėdami rankiniu būdu
→ Sinchr.
sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite S Planner →
Norėdami pamatyti sinchronizuotus įvykius arba užduotis palieskite
Ekranas, pažymėkite „Google“ paskyrą ir palieskite Atlikta.
→ Kalendoriai →
Kalendoriaus tipo keitimas
Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus,
mėnesį, savaitę ir kt. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo judesį. Pvz.,
atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite atitraukimo
judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.
Įvykių paieška
Palieskite
→ Ieškoti, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.
Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite Šiandien.
Įvykių trynimas
Pasirinkite įvykį ir tada palieskite
→ Trinti.
Įvykių bendrinimas
Pasirinkite įvykį, palieskite
→ Bendrinti per ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
87
Priemonės
Dropbox
Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės
šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su
žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.
Programų ekrane palieskite Dropbox.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite Start, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Įjungus „Dropbox“, nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti su prietaiso fotoaparatu, yra automatiškai
įkeliami į „Dropbox“. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite .
Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite ir pasirinkite failus.
→ Upload here → Photos or videos arba
Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite →
Other files. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.
Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite
Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .
„Cloud“
Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę nustatymų ir programų duomenų kopiją
„Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros → „Cloud“.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra
Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba Sinch. nustatymai.
88
.
Priemonės
Sinchronizavimas su „Dropbox“
Palieskite Susieti Dropbox paskyrą ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Prisijungę palieskite Allow ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik
atliksite kokius pakeitimus.
Laikrodis
Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, sužinoti laiką didžiausiuose pasaulio
miestuose, pamatuoti įvykio trukmę arba nustatyti laikmatį.
Programų ekrane palieskite Laikrodis.
Įjunkite arba išjunkite šį signalą.
89
Priemonės
Signalas
Signalų nustatymas
Palieskite Sukurti signalą, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas
bus kartojamas, ir palieskite Išsaugoti.
• Vietos signalas: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
• Snausti: nustatykite intervalą ir kiek kartų signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
• Sumanusis žadintuvas: nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro
nustatyto laiko vilkite
į didžiojo rato išorę.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Laikrodžių kūrimas
Palieskite Pridėti miestą ir tuomet įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų
sąrašo.
Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite DST
nustatymai.
Laikrodžių trynimas
Palieskite
→ Trinti, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite Trinti.
Chronometras
Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite Paleisti. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite
Etapas.
Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite Atstatyti.
90
Priemonės
Laikmatis
Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite Paleisti.
Kai įsijungs laikmatis, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skaičiuoklė
Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuoklė.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Ekrano
→ Mokslinis skaičiuotuvas.
sukimas yra išjungtas, palieskite
Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
, kad paslėptumėte klaviatūrą.
→ Išvalyti istoriją.
Norėdami skaičiuotuvu naudotis patogiai viena ranka palieskite
→ Valdymas viena ranka įj.
S Translator
Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.
Programų ekrane palieskite S Translator.
„S Translator“ naudojimas
Nustatykite šaltinio ir vertimo kalbas, įveskite tekstą įvesties laukelyje ir palieskite
Norėdami pridėti kalbų porą prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite
Norėdami siųsti kalbų porą kitiems, palieskite
.
91
.
.
Priemonės
Pokalbio su „S Translator“ pradžia
Norėdami bendrauti su kitu žmogumi per žodinį „S Translator“, palieskite mygtukus ekrano
apačioje.
Pasirinkę savo kalbą palieskite Kalbėjimas ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas išvers tai, ką sakote.
Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, vertimo kalbos laukelyje palieskite .
Tada palieskite Kalbėjimas pasirinkę žmogaus, su kuriuo kalbate, kalbą, ir leiskite jam atsakyti
savo kalba. Prietaisas išvers tai, ką jis sako. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą,
šaltinio kalbos laukelyje palieskite .
Diktofonas
Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.
Programų ekrane palieskite Diktofonas.
Balso įrašymas
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną.
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
Keiskite įrašymo kokybę.
Kiek laiko trunka įrašymas
Pradėkite įrašyti.
Rodykite balso įrašų sąrašą.
Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite
mažinimas → Įjungta.
92
→ Nustatymai → Triukšmo
Priemonės
Balso įrašo leidimas
Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.
• : apkirpti balso įrašą.
• : keisti atkūrimo greitį.
• : sustabdyti atkūrimą.
• /
• : peršokti 60 sek. atgal arba pirmyn.
/
: eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.
→ Bendrinti per, pasirinkite balso įrašą,
Norėdami balso įrašą siųsti kitiems palieskite
palieskite Atlikta, tada pasirinkite bendrinimo būdą.
Balso įrašų tvarkymas
Balso įrašų sąraše palieskite
ir pasirinkite:
• Bendrinti per: pasirinkite norimus siųsti balso įrašus ir pasirinkite bendrinimo metodą.
• Trinti: pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
• Nustatymai: keisti diktofono nustatymus.
• Baigti: uždaryti diktofoną.
Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis
Balso įrašų sąraše palieskite
→ Nustatymai → Kontekstinis failo pavadinimas → Įjungta.
93
Priemonės
S Voice
Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti preitaisui, ką daryti.
Programų ekrane palieskite S Voice. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Ši programa nepalaikoma kai kuriomis kalbomis.
Štai keletas balso komandų pavyzdžių:
• „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
• „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
• „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
• „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
• „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)
Geresnio balso atpažinimo patarimai
• Kalbėkite aiškiai.
• Kalbėkite netriukšmingose vietose.
• Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
• Venkite kalbėti tarminiu akcentu.
Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo
aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.
Laisvų rankų režimas
Laisvų rankų režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar
pranešimą, todėl galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai
ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.
Norėdami aktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Įjungti laisvų rankų režimą“.
94
Priemonės
Prietaiso pažadinimas balsu
Kai ekranas išjungtas, galite paleisti „S Voice“ komandą ištardami balsu. Norėdami paleisti S Voice
prietaisui ištarkite Labas „Galaxy“.
Norėdami įjungti šią funkciją palieskite
→ Settings, tada pažymėkite Wake up command.
Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane
Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo
komandomis.
Norėdami aktyvinti šią funkciją programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys
→ Užrakinimo ekranas, tada pažymėkite Pažadinti užrakintame ekrane. Palieskite Nustatyti
pažad. komandą, tada nustatykite funkcijas ir komandas balsu.
Google
Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Google.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Paieška prietaise
Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti
raktažodį.
ir tuomet įvesti
Paieškos apimtis
Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite
telefonu, tada pažymėkite ieškotinus elementus.
→ Nustatymai → Paieška
„Google Now“
Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio
transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google
Search“.
Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google
→ Nustatymai → „Google Now“.
Now“ nustatymus palieskite
95
Priemonės
Paieška balsu
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.
Programų ekrane palieskite Paieška balsu.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kai ekrane pasirodo Kalb. dabar, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.
Mano failai
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus,
vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.
Programų ekrane palieskite Mano failai.
Failų peržiūra
Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite norimą atidaryti aplanką. Jei norite grįžti į pagrindinį
aplanką, palieskite . Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .
Aplanke palieskite
ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:
• Rinktis viską: pasirinkti visus failus ar aplankus, kad jiems vienu metu būtų taikoma ta pati
parinktis.
• Kurti aplanką: aplanko kūrimas.
• Ieškoti: ieškoti failų ar aplankų.
• Rodyti pagal: keisti peržiūros režimą.
• Rūšiuoti pagal: rūšiuoti failus ar aplankus.
• Nustat.: keisti failų tvarkyklės nustatymus.
Pasirinkite failą ar aplanką jį pažymėdami ir tada naudokite vieną iš šių funkcijų:
• : trinti failus ar aplankus.
• : siųsti failus kitiems arba dalytis jais.
• → Perkelti: perkelti failus ar aplankus į kitus aplankus.
• → Kopijuoti: kopijuoti failus ar aplankus į kitus aplankus.
• → Pervadinti: pervardyti failus ar aplankus.
• → Išsami informacija: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.
96
Priemonės
Failo ieškojimas
Palieskite
→ Ieškoti, tada įveskite paieškos kriterijų.
Trumpinių pridėjimas aplankams
→ Pridėti trumpinį,
Į šakninį katalogą pridėti dažnai naudojamo aplanko trumpinį. Palieskite
įveskite trumpinio pavadinimą, palieskite Gerai, pasirinkite aplanką ir tada palieskite Nustatyti
čia.
Atsisiųsti elementai
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Atsisiųsti elem.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami iš interneto, palieskite Interneto atsisiunt. arba
palieskite Kiti atsisiuntimai, jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami kitose programose, pvz., El.
paštas.
Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.
Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite Rūšiuoti pagal dydį.
Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite Rūšiuoti pagal datą.
97
Kelionės ir vietos nustatymas
Žemėlapis
Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti
nuorodų.
Programų ekrane palieskite Žemėlap.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vietų paieška
Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti
išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.
Gaukite nuorodų vykti į tikslą
Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą.
Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.
Vietinis
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti netoliese esančių restoranų, bankų, autobuso stotelių
ir kita.
Programų ekrane palieskite Vietinis.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite vietos kategoriją ir tuomet iš paieškos rezultatų pasirinkite vietą. Radę informaciją
peržiūrėkite informaciją apie vietą, pvz., jos vietą žemėlapyje ar kitų paliktus komentarus. Taip pat
galite įvertinti vietą, pakomentuotu ir pasidalyti informacija su kitais.
98
Kelionės ir vietos nustatymas
Navigacija
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti maršruto iki tikslo.
Programų ekrane palieskite Navigac.
• Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali
skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas,
eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Vairuodami laikykitės visų
saugumo įspėjimų ir taisyklių.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Nustatykite pradžios ir pabaigos vietas ir pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus,
kuriais galite nusigauti iki tikslo. Kai randamas maršrutas, norėdami nuvykti į kelionės tikslą,
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
99
Nustatymai
Apie nustatymus
Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti
paskyras.
Programų ekrane palieskite Nustatymai.
Priklausomai nuo to, ar jūsų prietaise naudojama viena ar dvi SIM kortelė, palaikomos
funkcijos gali skirtis arba gali būti žymimos skirtingai.
Ryšiai
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Norėdami naudotis parinktimis palieskite
.
• Išsamiau: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
• WPS naujienų žinučių mygtukas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
• WPS PIN įrašas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
• Žinynas: pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.
„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi →
Fi“ įjungtą.
→ Išsamiau → Laukimo režimu laikyti „Wi-
Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas
nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi
duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą,
šią parinktį nustatykite į Visada.
100
Nustatymai
Tinklo pranešimų nustatymas
Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.
Norėdami aktyvinti šią funkciją Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi →
pažymėkite Tinklo pranešimas.
→ Išsamiau ir
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi → „Wi-Fi Direct“.
Bluetooth
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Matomumui skirtas laikas: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
• Gauti failai: žiūrėkite gautus failus per „Bluetooth“ funkciją.
• Žinynas: pasiekite pagalbos informaciją apie „Bluetooth“.
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų
kuo mažiau atminties.
• Mobilieji duomenys: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo
ryšio tinkle.
• Nustatyti mob. duom. apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
• Duomenų naudojimo ciklas: norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį,
įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta
tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Apriboti fono duomenis: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės
mobiliojo ryšio tinklu.
• Automatinis duomenų sinchronizavimas: įjungti arba išjungti automatinį programų
sinchronizavimą. Nustatymai → Paskyros galite nustatyti kokią kiekvienos paskyros
informaciją sinchronizuoti.
101
Nustatymai
• Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą: nustatykite prietaisą rodyti duomenų, siunčiamų „Wi-Fi“.
• Mobiliosios saitvietės: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu
veikiančioms programoms jų naudoti.
Daugiau tinklų
Norėdami valdyti tinklus tinkinkite nustatymus.
Lėktuvo režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Mobilieji tinklai
• Mobilieji duomenys: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo
tarnybas.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami
prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas SIM 1 / Tinklo režimas SIM 2 (Modeliai su dviem SIM kortelėmis): pasirinkite
tinklo tipą.
Tinklo režimas (Modeliai su viena SIM kortele): pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.
Siejimas ir nešioj. saitvietė
• Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte
bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“
tinklą.
• USB jungiamas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• Pagalba: sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.
VPN
Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
102
Nustatymai
Įrenginiai netoliese
• Failų bendrinimas: suaktyvinkite medijos bendrinimą ir leiskite kitiems DLNA palaikantiems
prietaisams pasiekti jūsų prietaise saugomus medijos failus.
• Bendrinamas turinys: nustatykite prietaisą bendrinti turinį su kitais prietaisais.
• Leidžiamų įrenginių sąrašas: peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų
prietaiso, sąrašą.
• Neleistinų įrenginių sąrašas: peržiūrėkite prietaisų, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų
prietaiso, sąrašą.
• Atsisiųsti į: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
• Įkelti iš kitų prietaisų: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.
„Kies“ naudojant „Wi-Fi“
Prijunkite prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“ tinklą.
Mano įrenginys
Užrakinimo ekranas
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
• Ekrano užraktas: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
• Keli valdikliai: nustatykite prietaisą leisti naudoti valdiklius užrakintame ekrane.
• Užrak. ekrano valdikliai:
– – Mėgstamiausios programos arba fotoaparatas: nustatykite prietaisą rodyti kiekvienos
programos trumpinius arba automatiškai paleisti fotoaparato programą, kai užrakintame
ekrane perbraukiate skydelius kairėn.
– – Laikrod. ar asmen. žinutė: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti laikrodį arba
asmeninę žinutę. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.
103
Nustatymai
Laikrodis:
– – Dvigubas laikrodis: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
– – Laikrodžio dydis: keiskite laikrodžio dydį.
– – Rodyti datą: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
– – Informac. apie savininką: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su
laikrodžiu.
Asmeninė žinutė:
– – Redaguoti asmeninę žinutę: redaguokite asmeninę žinutę.
• Spartusis mygtukas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti programų trumpinius
ir juos redaguoti.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Atrakinimo efektas: pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
• Pagalbos tekstas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.
• Pažadinti užrakintame ekrane: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai
ekranas užrakintas.
• Nustatyti pažad. komandą: nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų S Voice ar atliktų
nurodytą funkciją.
Ekranas
Pakeiskite ekrano nustatymus.
• Ekrano fonas:
– – Pradžios ekranas: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
– – Užrakinimo ekranas: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
– – Pradžios ir užrakinimo ekranai: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
• Pranešimų skydelis: tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
• Keli langai: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
• Ryškumas: nustatykite ekrano ryškumą.
104
Nustatymai
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai
pasukate prietaisą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant,
paleisti ekrano užsklandą.
• Šrifto stilius: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Jutik. mygt. šviet. truk.: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumuliatoriaus
įkrovos.
• Redaguoti padarius ekrano nuotrauką: nustatykite redaguoti ekrano nuotraukas po to, kai
jos užfiksuojamos.
• Autom. reguliuot ekr.toną: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant
ekrano ryškumą.
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Skambėjimo tonas: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
• Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
• Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus
klaviatūroje.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą
ar parinktį.
• Ekrano užrakto garsas: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
Pradžios ekrano režimas
Pasirinkite Pradžios ekrano režimą (įprastinį arba paprastas).
105
Nustatymai
Skambutis
Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.
• Skambučio atmetimas: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių.
Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
• Nustatykite skambučių atmetimo žinutes: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus
siunčiama, kai atmetate skambutį.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
• Išjungti ekraną skambučių metu: nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo
jutiklį.
• Skambučio įspėjimai:
– – Vibruoti, kai atsiliepia: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
– – Vibracija baigus skambutį: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
– – Telefono prisijungimo signalas: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
– – Minutės signalas: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
– – Skambučio pabaigos tonas: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
– – Įspėjimai pokalbio metu: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
• Skambučio priedai:
– – Automatinis atsiliepimas: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus
nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
– – Aut. atsiliep. laikmatis: pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol atsilieps į skambutį.
– – Išeinan. skambučių sąl.: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“
ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
– – Išeinan. skambučio tipas: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių
skambučių tipą.
106
Nustatymai
• Automatinis perrinkimas (Modeliai su dviem SIM kortelėmis): įjunkite aut. perrinkimą
skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
• Papildomi nustatymai:
– – Skambintojo ID: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
– – Skamb. persiuntimas: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
– – Automatinis šalies kodas: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės
arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
– – Skambučių draudimas: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
– – Laukiantis skambutis: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
– – Automatinis perrinkimas (Modeliai su viena SIM kortele): įjunkite aut. perrinkimą
skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
– – Fiksuotojo rinkimo numeriai: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte
skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM
kortele.
• Skamb. ir klaviatūr. tonai:
– – Skambėjimo tonai: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
– – Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
– – Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius
prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
– – Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus liečiant mygtukus
klaviatūroje.
• Vaizdo skambučio vaizdas: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
• Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis: pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo
skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.
• Balso pašto paslauga: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
• Balso pašto nustatymai: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį
suteikia paslaugų teikėjas.
• Garsas: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
• Vibruoti: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
• Paskyros: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP
skambučių paslaugas.
• Skambinti internetu: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.
107
Nustatymai
Blokavimo režimas
Nustatykite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų
skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.
Laisvų rankų įrangos rež.
Nustatykite prietaisą skaityti turinį balsu ir nurodyti laisvų rankų režimu naudojamas programas.
SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
Aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus.
• Balso skambutis: pasirinkite skambinant naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Vaizdo skambutis: pasirinkite skambinant vaizdo skambučiu naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Duomenų perdavimo paslaugų tinklas: pasirinkite naudoti SIM arba USIM kortelę su
duomenų paslaugomis.
• Priimti įeinančius skamb.: nustatykite priimti ar nepriimti skambučių iš GPRS tinklo
naudojantis duomenų paslaugomis.
• Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta: nustatykite prietaisą leisti pokalbio metu
skambinti į kitą SIM arba USIM kortelę.
Kai įjungta ši funkcija, galite būti taikomi papildomi mokesčiai dėl skambučių
peradresavimo, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.
Saugos pagalba
Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Palaikykite paspaudę abi
garsumo mygtuko puses 3 sekundes, kad nusiųstumėte žinutę.
• Redaguoti pagalbos žinutę: redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta atsitikus nelaimei.
• Siųsti pagal. nuotraukas: nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotraukas gavėjams
kartu su žinute.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Žinučių siunt. intervalas: nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
• Pagalbos numeriai: pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.
108
Nustatymai
Energijos taupymo režimas
Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
• CPU energijos taupymas: nustatykite, kad prietaise būtų ribojamas tam tikrų sistemos
išteklių naudojimas.
• Ekrano energijos taupymas: nustatykite, kad būtų sumažintas prietaiso ekrano ryškumas.
• Sužinokite apie energijos taupymo režimą: sužinokite kaip sumažinti akumuliatoriaus
energijos naudojamą kiekį.
Priedai
Pakeiskite priedo nustatymus.
• Stotelės garsas: nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės
pasigirstų signalas.
• Garso išvesties režimas: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas
prijungiamas prie stalinės stotelės.
• Darbalaukio pradžios ekrano rodymas: nustatykite prietaisą, kai jis prijungiamas prie
stalinės stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
• Garso programos: nustatykite prietaisą rodyti, kurios programos galimos prie prietaiso
prijungus ausines.
Pasiekiamumas
Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis
fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos
nustatymus.
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate
prietaisą, sąsają.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite, kad prietaisas balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus
„Talkback“.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Atsiliepti bakstelint: nustatykite prietaisą atsakyti į įeinantį skambutį paliečiant
skambučio priėmimo mygtuką.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
109
Nustatymai
• Rodyti trumpinį: pridėkite trumpinį prie Pasiekiamumas nustatymų greitosios prieigos
meniu, kuris atsidaro paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką.
• Reguliuoti pasiekiamumą: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus,
norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.
– – Eksportuoti: eksportuoti esamus pasiekiamumo nustatymus kaip failą.
– – Atnaujinti: importuoti esamus pasiekiamumo nustatymus kaip failą.
– – Bendrinti per: bendrinti pasiekiamumo nustatymų failą su kitais.
• TalkBack: suaktyvinkite „Talkback“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Didinimas: nustatykite prietaisą keisti mastelį pirštų gestais.
• Negatyvo spalvos: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite prietaisą paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką
aktyvinti „TalkBack“ ir tada dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną.
• Teksto įgarsin. parinktys:
– – Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
– – Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
– – Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
• Padidinti žiniatinklio prieinamumą: nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio
scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
• Garso balansas: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
• Mono garsas: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
• Išjungti visus garsus: išjunkite visus prietaiso garsus.
• Praneš. mirksint blykstei: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina
nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
• Padėjėjo meniu: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinių trumpinių piktogramas, kurios
padeda pasiekti funkcijas, palaikomas išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip
pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
– – Dominuojanti ranka: nurodykite, kuria, kaire ar dešine, ranka naudojatės dažniausiai, kad
būtų lengviau nustatyti naudojamą meniu.
– – Redaguoti: tinkinkite pagalbiniame meniu rodomus elementus.
110
Nustatymai
• Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo
atpažinimo trukmę.
• Interaktyvus valdymas: nustatykite naudoti sąveikos valdymo režimą, kad apribotumėte
prietaiso reakciją į įvestį programose. Šis režimas gali būti naudingas, kai norite apriboti
teises kitiems žmonėms pasiekti ir naudotis jūsų medijos failais ar kitais duomenimis.
Naudodamiesi programa norėdami perjungti į šį režimą ar iš jo išeiti vienu metu paspauskite
Pradžios ekrano ir Garsumo mygtukus.
Valdymas viena ranka
Aktyvinkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau valdant prietaisą viena ranka.
Kalba ir įvestis
Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo
pasirinktos kalbos.
Kalba
Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
Numatytoji
Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
„Google“ rašymas balsu
Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite
.
• Pasirink. įvest. kalb.: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių
atpažinimo.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti
balsu neprisijungus.
111
Nustatymai
„Samsung“ klaviatūra
Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
• Abėcėlės: pakeiskite klaviatūros išdėstymą.
• Skaičiai ir simboliai: pakeiskite klaviatūros išdėstymą.
• Įvesties kalbos: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Nuspėjamasis tekstas: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti
žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių
numatymo nustatymus.
• Nuolatinė įvestis: nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
• Žymeklio valdiklis: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite
išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
• Garsas bakst. klavišą: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Išsamiau:
– – Automatinis rašymas iš didžiosios raidės: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį
simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko
arba šauktuko.
– – Automatinis skyrimas tarpais: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp
žodžių.
– – Automatinis skyrybos ženklų naudojimas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus
palietus tarpo juostą.
– – Simbolių peržiūra: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.
Balso atpažinimo funkcija
Pasirinkite balso atpažinimo modulį.
Ši funkcija pasirodo, kai pasinaudojate balso atpažinimo programa.
112
Nustatymai
Paieška balsu
Naudokitės šiomis „Samsung“ balso atpažinimo parinktimis:
• Language: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Open via the home key: nustatykite prietaisą paleisti S Voice du kartus paspaudę Pradžios
ekrano mygtuką.
• Use location data: nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją, kad būtų pateikti
paieškos balsu rezultatai.
• Hide offensive words: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
• Help: pasiekite pagalbos informaciją apie S Voice.
• About: peržiūrėkite versijos informaciją.
• Auto-start speaker: nustatykite prietaisą įjungti garsiakalbį automatiškai, kai skambinama
naudojant S Voice.
• Show body of message: nustatykite prietaisą rodyti naujos žinutės tekstą, kai įjungtas laisvų
rankų režimas.
• Wake up command: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma
pažadinimo komanda naudojant S Voice.
• Check missed events: nustatykite prietaisą tikrinti, ar nėra praleistų skambučių, žinučių ar
įvykių, kai S Voice yra paleidžiamas paspaudus ausinių mygtuką.
• Home address: įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos
informaciją.
• Log in to Facebook: įveskite „Facebook“ paskyros informaciją naudodamiesi S Voice.
• Log in to Twitter: įveskite „Twitter“ paskyros informaciją naudodamiesi S Voice.
113
Nustatymai
Naudokitės šiomis „Google“ balso atpažinimo parinktimis:
• Kalba: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą
veiksmą.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti
balsu neprisijungus.
• „Bluetooth“ ausinės: nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu naudojant „Bluetooth“ ausines,
kai jos prijungtos prie prietaiso.
Teksto įgarsin. parinktys
• Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
Rodyklės greitis
Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba sensorinio valdiklio rodyklės greitį.
Judesiai ir gestai
Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo
atpažinimas.
• Judesys:
– – Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
– – Nutildyti/pristabdyt: nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus,
muziką ir FM radiją padėjus prietaisą ekranu žemyn.
• Delno gestas:
– – Užfiksuoti ekraną: nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate
skersai delnu į kairę ar dešinę.
– – Nutildyti/pristabdyt: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos
atkūrimas.
114
Nustatymai
Išmanusis ekranas
• Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į
ekraną.
Paskyros
Pridėti paskyrą
Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.
„Cloud“
Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“
saugykloje debesyje.
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
• Kurti atsar. duom. kopiją: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų
duomenų kopijas „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų
duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir
ištrinkite savo duomenis.
115
Nustatymai
Daugiau
Tinkinkite vietos paslaugų, saugumo ir kitų parinkčių nustatymus.
Vietos nustat. paslaugos
Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Prieiga prie mano vietos: nustatykite prietaisą leisti programoms naudoti esamos vietos
informaciją.
• Naudoti GPS palydovus: nustatykite prietaisą naudoti GPS palydovą ieškant dabartinės
vietos.
• Naud. belaidžius tinklus: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti
pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
• Mano vietos: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant
GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.
Sauga
Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.
• Šifruoti įrenginį: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite prietaise saugomus duomenis.
Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.
Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali
trukti ilgiau nei valandą.
• Šifruoti išorinę SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Nuotoliniai valdikliai: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą
nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie
„Samsung“ paskyros.
– – Paskyros registracija: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
– – Naud. belaidžius tinklus: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba
nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
116
Nustatymai
• SIM pakeitimo įspėjimas: suaktyvinkite arba deaktyvinkite funkciją „Rasti mano mobilųjį
prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Eikite į svetainę „Ieškoti mano mobiliojo“: pasiekite „Rasti mano mobilųjį“ svetainę
(findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti
pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Įdiekite SIM kortelės užraktą:
– – Užblokuoti SIM kortelę: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto funkciją, kad būtų prašoma
įvesti PIN kodą prieš naudojantis prietaisu.
– – Pakeisti SIM kortelės PIN kodą: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
• Paversti slaptažodį matomu: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
• Įrenginio administratoriai: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti
prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
• Nežinomi šaltiniai: pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta,
galėsite atsisiųsti programas tik iš „Google Play“ parduotuvė.
• Tikrinti programas: nustatykite, norėdami leisti „Google“ patikrinti programą prieš ją
įdiegiant dėl galimos žalos.
• Patikimi kredencialai: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus
ir saugius duomenis.
• Įdiegti iš įrenginio saugyklos: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
• Išvalyti kredencialus: ištrinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite
slaptažodį.
Programų tvarkyklė
Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
Akumuliatorius
Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
117
Nustatymai
Saugykla
Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.
Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujovinant
prietaisą.
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas.
• Nust. datą: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
• Nustatyti laiką: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
• Automatinė laiko juosta: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai
kertate laiko juostas.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
• 24 val. laiko formatas: laiką rodyti 24 valandų formatu.
• Pažymėti datos formatą: pasirinkite datos formatą.
Apie įrenginį
Pasiekite prietaiso informaciją ir naujinkite prietaiso programinę įrangą.
„Google“ nustatymai
Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas.
Programų ekrane palieskite „Google“ nustatymai.
118
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele
suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti
ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš
paslaugų teikėjo.
Prietaisas neįsijungia
• Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai
įkraukite akumuliatorių.
• Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
• Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.
119
Trikčių diagnostika
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo
įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką
nebereaguoja, laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 8–10 sek., kad jis pasileistų iš
naujo.
Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane
palieskite Nustatymai → Paskyros → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo →
Gamintojo duomenų atkūrimas → Nust.įr. iš naujo → Trinti viską. Atminkite, kad prieš
atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų
atsargines kopijas.
Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
120
Trikčių diagnostika
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Naudodamiesi prietaisu keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus kroviklius)
• Patikrinkite, ar akumuliatorius prijungtas tinkamai.
• Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali
išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti
akumuliatorių.
• Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite
„Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai
kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
121
Trikčių diagnostika
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai nėra atkuriami, išbandykite
šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.
122
Trikčių diagnostika
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“ ar
naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
123
Trikčių diagnostika
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti
sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
124
Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali
būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
www.samsung.com
Lithuanian. 01/2014. Rev.1.0
Download PDF