Samsung | GT-I9505 | Samsung GT-I9505 Vartotojo vadovas (kitkat)

GT-I9505
Naudotojo vadovas
www.samsung.com
Apie šį vadovą
Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir
technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas
yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.
• Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
• Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės
įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio
vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
• Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir
papildomos paslaugos gali skirtis.
• Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų.
„Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“
programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti
operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad
nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į operatorių.
2
Apie šį vadovą
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be
išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu
pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl
naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite
garantijos sąlygas.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet
kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
3
Apie šį vadovą
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi
CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi
Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai ir yra naudojami
pagal licenciją.
APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ
„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX,
LLC“. Tai oficialiai „DivX Certified®“ patvirtintas prietaisas, kuris išlaikė griežtus bandymus,
siekiant patvirtinti, kad jame galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos
bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje
www.divx.com.
APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS
„DivX Certified®“ sertifikuotą prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-onDemand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu
pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje
vod.divx.com.
„DivX Certified®“ sertifikuotas leisti „DivX®“ vaizdo įrašus ne aukštesnės, nei HD 720p kokybės,
įskaitant papildomą turinį.
4
Turinys
Pradžia
39 Užrakintas ekranas
40 Programų naudojimas
40 Programų ekranas
42Žinynas
42 Teksto įvedimas
44 Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo
46 Paskyrų kūrimas
47 Failų perkėlimas
48 Prietaiso sauga
50 Prietaiso naujinimas
7 Prietaiso išvaizda
8Mygtukai
9 Komplekto turinys
10 SIM arba USIM kortelės ir
akumuliatoriaus įdėjimas
13 Akumuliatoriaus įkrovimas
15 Atminties kortelės įdėjimas
17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
18 Prietaiso laikymas
18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
18 Garsumo keitimas
18 Perjungimas į tylųjį režimą
Ryšiai
51Telefonas
57Adresatai
60Pranešimai
62 El. paštas
64 Google Mail
65Hangout
65Google+
66Nuotraukos
66ChatON
Pagrindai
19
20
24
27
28
31
31
32
32
33
34
36
Indikacinės piktogramos
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Valdymo judesiai
Judesiai delnu
Air Gesture
Peržiūra ore
Samsung Smart Pause
Samsung Smart Scroll
Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas
Kelių langų režimo aktyvinimas
Pranešimų piktogramos
Pradžios ekranas
Žiniatinklis ir tinklai
67Internetas
68Chrome
69Bluetooth
5
Turinys
70 Screen Mirroring
71 Samsung Link
72 Group Play
74NFC
75 S Beam
76WatchON
108Laikrodis
110Skaičiuotuvas
111 S Health
119 S Translator
120Diktofonas
121 S Voice
123Google
124 Paieška balsu
124 Mano failai
125 Atsisiųsti elementai
125TripAdvisor
125KNOX
126 Optinis skaitytuvas
127 Samsung Wallet
Medija
77Muzika
79Fotoaparatas
87Galerija
91 Story Album
95 Vaizdo įrašas
96YouTube
97Flipboard
Kelionės ir vietos nustatymas
128Žemėlapiai
128Earth
Programos ir medijos
parduotuvės
98
99
99
100
100
100
100
„Google Play“ parduotuvė
Samsung Apps
„Play“ knygos
„Google Play“ muzika
„Google Play“muzika
„Google Play“ žaidimai
„Play“ kioskas
Nustatymai
129 Apie nustatymus
129Ryšiai
132 Mano įrenginys
146Paskyros
146Daugiau
149 „Google“ nustatymai
Priemonės
Trikčių diagnostika
101 S Memo
104 S Planner
106Dropbox
107„Cloud“
108Diskas
6
Pradžia
Prietaiso išvaizda
Apšvietimo jutiklis
Artumo / gestų
jutiklis
Pranešimų
lemputė
Priekinis
fotoaparatas
Ausinė
Maitinimo
mygtukas
Jutiklinis ekranas
Pradžios ekrano
mygtukas
Grįžimo mygtukas
Meniu mygtukas
Mikrofonas
Universali jungtis
Mikrofonas
telefono
garsiakalbiui
IrLED
Ausinių lizdas
GPS antena
Galinis
fotoaparatas
Blykstė
Garsumo
mygtukas
Galinis dangtelis
NFC antena (ant
akumuliatoriaus)
Garsiakalbis
Pagrindinė antena
7
Pradžia
Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tuomet, kai naudojatės garsiakalbiu ar
filmuojate vaizdo įrašus.
• Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio
problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
• Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Įjungimo
Meniu
• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas
ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek.,
taip iš naujo paleisdami prietaisą.
• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus
jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis,
palieskite.
• Norėdami paleisti „Google Search“ palaikykite palietę Pradžios
ekrane.
• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.
Pradžios
• Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą,
paspauskite ir laikykite paspaudę.
Grįžimo atgal
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
8
Pradžia
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Akumuliatorius
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas
veikimas nėra dengiamas garantijos.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
9
Pradžia
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus
įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą
akumuliatorių.
• Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
• Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.
1 Nuimkite galinį dangtelį.
Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų nagų.
Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galima
apgadinti dangtelį.
2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
10
Pradžia
3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
• Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės
angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio
centro specialistai išimtų atminties kortelę.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
4 Įdėkite akumuliatorių.
2
1
5 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.
11
Pradžia
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus išėmimas
1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 Išimkite akumuliatorių.
3 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
12
Pradžia
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti
akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti
prietaisą.
• Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio
akumuliatoriaus pranešimas.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto,
kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite
išsieikvojusį akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas,
kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas
neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias
programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
Įkrovimas naudojant įkroviklį
USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
13
Pradžia
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti.
Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso
naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik
tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas
Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys
akumuliatoriaus įkrovimo lygį:
Įkraunama
Visiškai įkrauta
14
Pradžia
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis
ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
Atminties kortelės įdėjimas
Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties
kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke SD atminties
kortelė.
15
Pradžia
1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite
Program. → Nustatymai → Daugiau → Saugykla → Atjungti SD kortelę.
1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
16
Pradžia
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Daugiau → Saugykla → Formatuoti SD
kortelę → Formatuoti SD kortelę → Trinti viską.
Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių
prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte
prietaisą.
Norėdami išjungti arba įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką
kelias sekundes.
• Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
• Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo
mygtuką bei palieskite Lėktuvo režimas.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
17
Pradžia
Prietaiso laikymas
Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar
pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus
Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu
nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.
Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria
kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.
Garsumo keitimas
Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą,
paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
Perjungimas į tylųjį režimą
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite Nutildyti arba Vibruoti.
• Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Garsas arba Vibruoti.
18
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPA+ tinklo
Prisijungta prie LTE tinklo
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
„Air Gesture“ funkcija įjungta
Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
Sinchronizuota su žiniatinkliu
Prijungta prie kompiuterio
Neįdėta SIM arba USIM kortelė
19
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas tylusis režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas lėktuvo režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
20
Pagrindai
Judesiai pirštais
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
Palietimas ir laikymas
Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.
21
Pagrindai
Vilkimas
Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą
ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.
Palietimas du kartus
Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du
kartus dar kartą.
22
Pagrindai
Perbraukimas
Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei
norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
23
Pagrindai
Valdymo judesiai
Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Judesiai ir gestai → Judesys ir tada
vilkite jungiklį Judesys dešinėn.
Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai
valdykite judesius.
Ekrano pasukimas
Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą
ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.
Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite
Ekrano sukimas žymėjimą.
• Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
• Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus
skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.
24
Pagrindai
Pakėlimas
Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas
suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.
Laikymas prie ausies
Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir
laikykite prietaisą prie ausies.
25
Pagrindai
Slinkimas norint naršyti
Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite
prietaisą bet kuria kryptimi.
Apvertimas
Norėdami nutildyti skambėjimo toną arba pristabdyti medijos atkūrimą apverskite prietaisą.
26
Pagrindai
Pakreipimas
Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti
ar nutolinti.
Judesiai delnu
Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Judesiai ir gestai → Delno gestas ir
vilkite jungiklį Delno gestas dešinėn.
Brūkštelėjimas
Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas
Galerija → Screenshots. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
27
Pagrindai
Uždengimas
Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.
Air Gesture
Naudokite šią funkciją, jei norite valdyti funkcijas neliesdami ekrano.
Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad ji yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite Program.
→ Nustatymai → Mano įrenginys → Judesiai ir gestai → Judėjimas estais ir vilkite jungiklį
Judėjimas estais dešinėn.
Jei atliksite gestus pernelyg toli nuo prietaiso arba dėvėdami tamsių spalvų drabužius,
pvz., pirštines, prietaisas gali neatpažinti gestų.
Greitas žvilgtelėjimas
Norėdami peržiūrėti pranešimus, praleistus skambučius, naujas žinutes, laiką ir datą ir kt., kai
ekranas yra išjungtas, perbraukite ranka virš jutiklio.
28
Pagrindai
Šuolis ore
Norėdami slinkti puslapiu aukštyn arba žemyn, žiūrėdami el. laiškus ar tinklalapius, perbraukite
ranka jutiklį aukštyn ar žemyn.
Naršymas ore
Norėdami naršyti vaizdus, tinklalapius, dainas ar įrašus, perbraukite ranka jutiklį kairėn arba
dešinėn.
29
Pagrindai
Judėjimas ore
Norėdami perkelti piktogramą į kitą vietą, palieskite ją viena ranka ir laikykite, tuomet kita ranka
perbraukite jutiklį kairėn arba dešinėn.
Norėdami perkelti įvykį į kitą dieną ar savaitę, naudodami dienos ar savaitės kalendorių, palieskite
ir laikykite palietę įvykį, tuomet kita ranka perkelkite kairėn arba dešinėn.
Skambučio priėmimas ore
Norėdami atsiliepti, perbraukite jutiklį ranka kairėn ir tada dešinėn, kai jums skambina.
30
Pagrindai
Peržiūra ore
Naudokite šią funkciją įvairioms funkcijoms atlikti, kai pirštas laikomas virš ekrano.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Peržiūra gestais ir
vilkite Peržiūra gestais jungiklį dešinėn.
Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiame lange, parodykite į elementą pirštu. Jei
kelias sekundes rodysite į tinklalapio sritį, prietaisas ją padidins.
Samsung User Manual
Samsung Smart Pause
Naudokite šią funkciją, kad sustabdytumėte vaizdo įrašus, kai nusisukate nuo ekrano.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Išmanusis ekranas ir
pažymėkite Išmanioji pauzė.
Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, nusisukite nuo ekrano, kol jis yra atkuriamas. Norėdami tęsti
atkūrimą, dar kartą pažiūrėkite į ekraną.
31
Pagrindai
Samsung Smart Scroll
Naudokitės šia funkcija norėdami slinkti ekranu aukštyn arba žemyn pakreipdami galvą arba
prietaisą.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Išmanusis ekranas
→ Išmanusis slinkimas ir vilkite jungiklį Išmanusis slinkimas dešinėn.
Kai žiūrite el. laiškus ar tinklalapius, pasirodo slinkimo tipo piktograma (
padėčiai), kuri ar judesys atpažintas.
skirta galvos
Kai prietaisas atpažįsta judesį galva ar tai, kad buvo pajudintas prietaisas, piktograma pakeičiama
į . Tada pakreipkite galvą žemyn ar aukštyn arba paverskite prietaisą pirmyn arba atgal,
norėdami slinkti ta kryptimi.
Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas
Naudokitės šia funkcija norėdami nustatyti, kad prietaisas automatiškai reguliuotų jautrumą
lietimui.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Mano įrenginys → Ekranas, tada
pažymėkite Autom. koreg. lietimo jautrumą.
• Liesdami ekraną mūvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių
medžiagos gali būti neatpažįstamos.
• Siekdami geriausio rezultato, mūvėdami pirštines stipriai lieskite ekraną.
• Pirštinės režimu nenaudojant pirštinių gali pasitaikyti netyčinių lietimo įvesčių.
32
Pagrindai
Kelių langų režimo aktyvinimas
Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios
programos.
• Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
• Paleidus programas su multimedijos failais, pvz., muziką ar vaizdo įrašus, bus grojamas
garsas iš abiejų failų.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami naudotis kelių langų režimu, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano
įrenginys → Ekranas ir pažymėkite Keli langai.
Kelių langų skydelio naudojimas
Norėdami pamatyti kelių langų režimo skydelį palaikykite palietę . Kelių langų režimo skydelis
pasirodo ekrano kairiojoje pusėje. Pasirinkite vieną programą, o kitą programą vilkite į naują
vietą. Norėdami slėpti kelių langų režimo skydelį, dar kartą palaikykite palietę .
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.
Norėdami atidaryti arba uždaryti skydelį palieskite jo rankenėlę. Kai kelių langų režimo skydelis
atidarytas, palaikykite palietę skydelio rankenėlę ir vilkite į dešinįjį arba kairįjį ekrano kraštą, kad
pajudintumėte skydelį. Norėdami perkelti skydelio rankenėlę, kai uždarytas kelių langų skydelis,
palaikykite palietę skydelio rankenėlę ir vilkite ją aukštyn arba žemyn.
33
Pagrindai
Kelių langų režimo programų naudojimas
Naudodami kelių langų režimo programas, pasirinkite programos langą, palieskite apskritimą
tarp programos langų ir pasinaudokite vienu iš šių:
• : pasirinktame lange atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.
• : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
• : bendrinti elementus tarp programų langų. Vilkite bendrinamą elementą iš vieno lango į
kitą. Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
• : padidinkite langą, kad jis tilptų į ekraną.
• : uždarykite programą.
Failų bendrinimas
Vilkite elementą, kurį norite bendrinti, į kitą langą. Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios
funkcijos.
Suporuoto lango sukūrimas
Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų
derinį.
Kelių langų režimo skydelyje palieskite
→ Kurti, įveskite pavadinimą ir palieskite Gerai.
Pranešimų piktogramos
Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus
skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti
pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite
sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.
Pranešimų srityje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Būsenos juostą vilkite žemyn
ir tada palieskite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:
• Wi-Fi: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
• GPS: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
• Garsas: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas
vibruotų ar neskleistų jokio garso.
34
Pagrindai
• Ekrano sukimas: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
• Bluetooth: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
• Skaitymo rež.: įjungti arba išjungti skaitymo režimą. Skaitymo režimu, prietaisas padės
apsaugoti jūsų akis skaitant naktį. Norėdami pasirinkti programas, kurios bus naudojamos,
palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Ekranas → Skaitymo rež.
• Mob. duomenys: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
• Blokav. režimas: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos
pranešimus. Norėdami pasirinkti, kurie pranešimai bus blokuojami, palieskite Nustat. →
Mano įrenginys → Blokavimo režimas.
• Energ. taupymas: įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
• Keli langai: nustatykite naudoti kelių langų režimą.
• Screen Mirroring: įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
• „Wi-Fi“ saitv.: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
• S Beam: įjungti arba išjungti „S Beam“ funkciją.
• NFC: įjungti arba išjungti NFC funkciją.
• Peržiūra gestais: įjungti arba išjungti peržiūros ore funkciją.
• Judėjimas gestais: įjungti arba išjungti gesto ore funkciją.
• Lais. rank. jr. rež.: įjungti arba išjungti laisvų rankų režimą.
• Išman. laukimas: įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
• Išmanioji pauzė: įjungti arba išjungti išmaniosios pauzės funkciją.
• Išman. slinkim.: įjungti arba išjungti „Samsung Smart Scroll“ funkciją.
• Sinch.: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
• Skrydžio režim.: įjungti arba išjungti lėktuvo režimą.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite
palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite jį įkitą vietą.
35
→
,
Pagrindai
Pradžios ekranas
Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame
rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.
Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar
dešinėn.
Pradžios ekrano režimo keitimas
Pradžios ekranas veikia įprastiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami nuorodų
į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir nustatymus.
Norėdami perjungti į paprastą režimą, Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai →
Mano įrenginys → Pradžios ekrano režimas → Paprastas režimas → Taikyti.
Elementų pertvarkymas
Programos piktogramos pridėjimas
Pradžios ekrane palieskite Program., palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet
vilkite ją į skydelio rodinį.
Elemento pridėjimas
Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar puslapių.
Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• Programos ir valdikliai: pridėti valdiklių arba programų į Pradžios ekraną.
• Aplankas: sukurkite naują aplanką.
• Puslapis: sukurkite naują puslapį.
36
Pagrindai
Elemento perkėlimas
Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti jį į kitą skydelį,
vilkite į ekrano kraštą.
Elemento pašalinimas
Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai
šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.
Skydelių pertvarkymas
Naujo skydelio pridėjimas
Palieskite
→ Redaguoti puslapį →
.
Skydelio perkėlimas
Palieskite
į kitą vietą.
→ Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite jį
Skydelio pašalinimas
→ Redaguoti puslapį, palieskite ir palaikykite skydelio rodinį, tada nuvilkite jį į
Palieskite
ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.
Ekrano fono nustatymas
Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.
Pradžios ekrane palieskite
iš šių:
→ Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną
• Galerija: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš
interneto.
• Ekrano fonai: matyti animuotus vaizdus.
• Nuotraukos: peržiūrėti vaizdus, esančius Nuotraukos.
• Interaktyvūs ekrano fonai: matyti ekrano fonų vaizdus.
Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite kaip ekrano foną.
37
Pagrindai
Valdiklių naudojimas
Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano
rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.
• Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio
naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
• Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną
Pradžios ekrane palieskite Program. → Valdikliai. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn
ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Padėkite jį norimoje
padėtyje, jei reikia, keiskite dydį tempdami rėmelį į šonus, o tada palieskite bet kur ekrane, kad
išsaugotumėte valdiklio vietą.
Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas
Pradžios ekrane palieskite Program. → Valdikliai, tuomet norėdami atidaryti nustatymų
parinkčių sąrašą palieskite ir laikykite palietę Nustatymų trumpinys. Pasirinkite nustatymų
parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.
38
Pagrindai
Užrakintas ekranas
Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip
pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.
Valdiklių pridėjimas
Norėdami naudoti valdiklius, kai ekranas užrakintas, Programų ekrane palieskite Nustatatymai
→ Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas ir pažymėkite Keli valdikliai.
Negalite naudoti valdiklių užrakintame ekrane paprastuoju režimu arba kai yra aktyvinta
saugumo funkcija.
Palieskite valdiklių skydelio sritį viršutinėje ekrano dalyje. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį,
palieskite ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.
Skydelių pertvarkymas
Skydelio perkėlimas
Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir
tuomet vilkite jį į naują vietą.
Skydelio pašalinimas
Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį
ir vilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.
39
Pagrindai
Programų naudojimas
Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.
Programos atidarymas
Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Paskiausiai naudotų programų atidarymas
Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano
mygtuką.
Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.
Programos uždarymas
Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami
prietaiso našumą.
Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ir tuomet šalia programos
palieskite Baig., kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite
Baigti viską. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite Program.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.
40
Pagrindai
Programų pertvarkymas
Ši funkcija galima tik tinkinamo tinklelio rodinyje.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
Palieskite
Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.
Aplankų tvarkymas
Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į Kurti
Palieskite
aplanką. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite Gerai. Dėkite programas į naują aplanką jas
vilkdami ir tuomet palieskite Įraš., jei norite išsaugoti išdėstymą.
Skydelių pertvarkymas
Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
Programų diegimas
Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui Samsung Apps, kad galėtumėte atsisiųsti ir
įsidiegti programas.
Programų šalinimas
Palieskite
→ Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.
Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.
Programų išjungimas
Palieskite
→ Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą išjungti programą.
Norėdami įjungti programą, programų ekrane palieskite Nustatymai → Daugiau → Programų
tvarkyklė, slinkite iki IŠJUNGTA., pasirinkite programą ir palieskite Išjungta.
• Parsiųstų programų ir kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų išjungti
negalima.
• Naudojant šią funkciją, išjungtos programos dingsta iš Programų ekrano, tačiau vis dar
laikomos prietaise.
41
Pagrindai
Žinynas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Programų ekrane palieskite Žinynas. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.
Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite
Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite
.
.
Teksto įvedimas
Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą
į palaikomą kalbą.
Klaviatūros tipo keitimas
Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite Pasirinkite įvesties
būdą, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.
„Samsung“ klaviatūros naudojimas
Nustatykite „Samsung“ klaviatūros
parinkti
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite didžiąją raidę.
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite skyrybos ženklus
Įveskite tarpą
42
Pagrindai
Rašymas didžiosiomis raidėmis
Prieš įvesdami simbolį palieskite
. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.
Klaviatūros tipo keitimas
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite . Slenkančioje
klaviatūroje palieskite ir palaikykite
ir perkelkite slenkančią klaviatūrą į kitą vietą.
Kalbų klaviatūrų keitimas
Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn
arba dešinėn.
Rašymas ranka
Palaikykite palietę , palieskite , tada rašykite žodį pirštu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant
simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Naudokite rašymo ranka gestus, norėdami atlikti veiksmus, pvz., redaguoti, ištrinti simbolius ir
įterpti tarpus. Norėdami peržiūrėti gestų vadovus, palieskite ir palaikykite , tada palieskite
→ Pagalba → Rašymo ranka gestų naudojimas.
43
Pagrindai
Teksto įvedimas balsu
Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.
Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame
sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.
Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.
Kopijavimas ir įklijavimas
Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar ,
tada norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o norėdami iškirpti – Iškirpti. Pažymėtas tekstas
nukopijuojamas į iškarpinę.
Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte
įterpti, ir tuomet palieskite Įklijuoti.
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo
Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą
prie „Wi-Fi“ tinklo. (129 psl.)
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas
Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite Wi-Fi, jei norite įjungti ar išjungti.
• Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos
šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis
patalpose.
• Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
44
Pagrindai
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Wi-Fi ir vilkite Wi-Fi jungiklį dešinėn.
Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite
Jungtis. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas
prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.
„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas
Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite Pridėti Wi-Fi tinklą.
Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra
atviras tinklas, ir palieskite Jungtis.
„Wi-Fi CERTIFIED Passpoint“
Su „Passpoint“ prietaisas automatiškai ieško prieinamų „Wi-Fi“ tinklų ir prie vieno prisijungia.
Persikėlus į kitą vietą jis prisijungs prie kito prieinamo „Wi-Fi“ tinklo nereikalaudamas
slaptažodžio.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšys → Wi-Fi →
jungiklį dešinėn.
→ Išsamiau ir vilkite Passpoint
Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas
Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai
nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite Pamiršti.
45
Pagrindai
Paskyrų kūrimas
„Google“ programoms, pvz., „Google Play“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o Samsung
Apps būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių,
susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų pridėjimas
Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis
atidarant „Google“ programą.
Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą → Google. Tuomet palieskite Nauja, jei norite kurti
naują, arba palieskite Esama ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.
Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų šalinimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros, Mano paskyros pasirinkite paskyros
pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite Šalinti pask.
46
Pagrindai
Failų perkėlimas
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra
nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio
operacinę sistemą.
• Muzikos įrašai: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ir flac
• Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
• Vaizdo įrašas: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ir mkv
• Dokumentai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ir txt
Jei programos negali atkurti failų divx arba ac3 formatu, įdiekite jas palaikančias
programas.
Prijungimas prie „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos
turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai
nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.
Prijungimas prie „Windows Media Player“
Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.
47
Pagrindai
Prijungti kaip medijos prietaisą
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
įrenginys (MTP).
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta
atitinkama tvarkyklė, palieskite Fotokamera (PTP).
3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Prietaiso sauga
Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus
asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Atrakinimas veidu.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite
atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą nesuveiktų.
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą ir balsą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Veidas ir balsas.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte, tuomet nustatykite balso komandą. Tuomet,
jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas
atpažinus veidą ar balsą nesuveiktų.
48
Pagrindai
Sekos nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Šablonas.
Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad
patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.
PIN kodo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → PIN kodas.
Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.
Slaptažodžio nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Slaptažodis.
Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti,
įveskite slaptažodį.
49
Pagrindai
Prietaiso atrakinimas
Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo
kodą.
Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Naujinimas su „Samsung Kies“
Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai
atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti
naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą
ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui.
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai→ Daugiau → Apie įrenginį → Programinės įrangos
naujinys → Atnaujinti.
50
Ryšiai
Telefonas
Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.
Programų ekrane palieskite Telefonas.
Skambinimas
Skambinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Klaviatūra: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
• Žurnalai: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių
istorijos.
• Parankiniai: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
• Adresatai: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.
Spartusis numerių rinkimas
Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.
Numerio spėjimas
Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti,
pasirinkite vieną iš jų.
51
Ryšiai
Adresatų radimas
Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą.
Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.
Skambinimas į užsienį
Palieskite ir laikykite 0, kol pasirodys ženklas +. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono
numerį ir tuomet palieskite .
Skambinimo metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• : pasirinkite vienodintuvo parinktį, kurią naudosite skambučio metu.
• : išjunkite triukšmo mažinimo funkciją, kuri pašalina fono triukšmą, kad pašnekovas
geriau jus girdėtų.
• : papildomas garsas.
• Atidėti: skambutį perkelti į laukimo būseną. Palieskite Atnaujinti, kad gautumėte atidėtus
skambučius.
• Įtr. skam.: rinkti antrą numerį.
• Klaviat.: atidaryti klaviatūrą.
• Bg.pok.: baigti dabartinį skambutį.
• Garsiak.: aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo
ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Ausinės: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Sukeisti: persijungti tarp dviejų skambučių.
• Sujungti: kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį.
Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo
keliems paslauga.
52
Ryšiai
• → Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• → Įrašas: sukurti įrašą.
• → Žinutė: išsiųsti žinutę.
• → Perkelti: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
• → Konf. skambučių valdymas: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio
skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
Adresatų pridėjimas
Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir
palieskite Įtraukti į adresatus.
Išsiųsti žinutę
Palieskite
→ Siųsti žinutę, kad nusiųstumėte žinutę rodomu numeriu.
Skambučių žurnalų žiūrėjimas
Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite Žurnalai.
Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite
→ Rodyti, tada pasirinkite parinktį.
Fiksuotojo rinkimo numeris
Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai
saugomi SIM arba USIM kortelėje.
→ Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Fiksuotojo rinkimo
Palieskite
numeriai → Įjungti FDN, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite
FDN sąrašas ir pridėkite numerių.
Skambučių draudimas
Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti
išjungtas.
→ Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Skambučių draudimas,
Palieskite
pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.
53
Ryšiai
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į
antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.
→ Skambučio nustatymai → Nustatykite
Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite
skambučių atmetimo žinutes.
Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų
→ Skambučio nustatymai → Skambučio atmetimas → Automatinio atmetimo
Palieskite
režimas → Automat. atmesti numerius ir tuomet palieskite Automatinio atmetimo sąrašas.
Palieskite Kurti, įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite Išsaugoti.
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma
sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.
. Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių
Skambučių atidėjimas
Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia
paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši
paslauga negalima vaizdo skambučiams.
Norėdami naudotis šia programa palieskite
nustatymai → Laukiantis skambutis.
→ Skamb. persiuntimas → Papildomi
Skambučių nukreipimas
Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
→ Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai → Skambučio nukreipimas
Palieskite
ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite Įjungti.
54
Ryšiai
Vaizdo skambučiai
Skambinimas su vaizdu
Jei norite skambinti su vaizdu, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir
tuomet palieskite .
Vaizdo skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Bg.pok.: baigti dabartinį skambutį.
• → Nerodyti manęs: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
• → Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
• → Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• → Įjungti ausinę: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• → Garsiakalb. išjungtas: išjungti garsiakalbio funkciją.
• → Animuoti jaustukai: pridėti emocinių piktogramų prie vaizdo.
• → Temos rodinys: pridėti dekoratyvinių piktogramų prie vaizdo.
• → Įj. anim. filmo rod.: keisti peržiūros režimą į animacijų rodinį.
• → Įjungti dvigubą fotoaparatą: naudoti priekinį ir galinį fotoaparatą, kad kita šalis
galėtų matyti jus ir aplinką.
Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų
optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.
55
Ryšiai
Norėdami atidaryti šias parinktis, palaikykite palietę pašnekovo paveikslėlį:
• Užfiksuoti vaizdą: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
• Vaizdo įrašymas: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.
Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.
Palieskite ir palaikykite savo paveikslėlį, jei norite atidaryti šias parinktis:
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
Vaizdų sukeitimas
Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.
56
Ryšiai
Adresatai
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei
kitą informaciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Adresatų tvarkymas
Adresato sukūrimas
Palieskite
ir įveskite adresato duomenis.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
Adresato redagavimas
Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite
.
Adresato trynimas
Palieskite
→ Trinti.
Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas
→ Sparčiojo rinkimo nustatymas, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame
Palieskite
pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir
tuomet palieskite Pašalinti.
Adresatų paieška
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
57
Ryšiai
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurkite žinutę.
• : kurti el. laišką.
Adresatų rodymas
Pagal numatytuosius nustatymus, prietaisas rodys visus adresatus, išsaugotus prietaise, SIM arba
USIM kortelėje arba kitoje paskyroje.
Palieskite
→ Rodytini adresatai ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.
Adresatų perkėlimas
Adresatų perkėlimas į „Google“
Palieskite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Google“.
Adresatai, perkelti į „Google“ adresatus, bus rodomi adresatų sąraše su
.
Adresatų perkėlimas į „Samsung“
Palieskite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Samsung“.
Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su
.
Adresatų importavimas ir eksportavimas
Adresatų importavimas
→ Importuoti / eksportuoti → Importuoti iš SIM kortelės, Importuoti iš SD
Palieskite
kortelės arba Import. iš vid. telef. atmin.
Adresatų eksportavimas
→ Importuoti / eksportuoti → Eksportuoti į SIM kortelę, Eksportuoti į SD
Palieskite
kortelę arba Eksportuoti į USB saugyklą.
58
Ryšiai
Adresatų bendrinimas
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant, pasirinkite adresatus, palieskite Atlikta,
Palieskite
tada pasirinkite bendrinimo būdą.
Mėgstamiausieji adresatai
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Įtraukti į parankinius: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
• Pašalinti iš parankinių: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
• Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas: peržiūrėti adresatų sąrašą tinklelio ar lentelės formatu.
• Žinynas: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.
Adresatų grupės
Adresatų pridėjimas į grupę
Pasirinkite grupę ir palieskite
. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Grupių tvarkymas
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Kurti: sukurti naują grupę.
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Pakeisti tvarką: palieskite ir laikykite
kitą vietą ir tuomet palieskite Atlikta.
šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į
• Trinti grupes: pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite Trinti. Numatytųjų
grupių trinti negalima.
• Žinynas: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.
Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams
Pasirinkite grupę, palieskite
palieskite Atlikta.
→ Siųsti žinutę arba Siųsti el. laišką, pasirinkite narius, tada
59
Ryšiai
Vizitinė kortelė
Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.
Palieskite Sukurkite profilį, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas
ir pašto adresas, tuomet palieskite Išsaugoti. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai
nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę AŠ, ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.
Palieskite
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Pranešimai
Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).
Programų ekrane palieskite Pranešimai.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie
teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Žinučių siuntimas
Palieskite
, pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite
.
Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įveskite telefono numerį.
• Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:
• Palieskite
ir pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
• Norėdami įvesti temą palieskite
→ Pridėti temą.
60
Ryšiai
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Nustatytas grafikas. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Kurdami žinutę palieskite
Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas
nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali
būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina
informacijos.
Vertimas ir žinučių siuntimas
Norėdami naudotis vertimo funkcija, kurdami žinutę palieskite
dešinėn, nustatykite kalbų porą ir palieskite Gerai.
Norėdami išversti žinutę, palieskite
parašytą šaltinio kalba.
→ Versti, vilkite Versti jungiklį
, tada palieskite Atlikta. Išversta žinutė pakeis žinutę,
Gautų žinučių peržiūrėjimas
Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.
Balso pranešimo klausymas
Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.
61
Ryšiai
El. paštas
Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.
Programų ekrane palieskite El. paštas.
El. pašto paskyrų kūrimas
Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius El. paštas.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google
Mail“, palieskite Kitas arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite Rankinis nustat.
Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→ Nustat. → Pridėti paskyrą.
Žinučių siuntimas
Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite
temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .
Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite
. Įveskite gavėjus,
.
Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite
Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite
.
→
.
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Suplanuotas el. laiškas. Pažymėkite Suplanuotas el. laiškas,
Kurdami žinutę palieskite
nustatykite laiką ir datą, tada palieskite Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą
dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas
nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali
būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina
informacijos.
62
Ryšiai
Laiškų skaitymas
Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el.
laiškus, palieskite .
Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Atidarykite priedus
Trinkite žinutę
Persiųskite žinutę
Eikite į ankstesnę ar tolimesnę
žinutę
Atsakykite visiems gavėjams
Atsakykite į žinutę
Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite Išsaugoti, kad jį
išsaugotumėte.
63
Ryšiai
Google Mail
Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.
Programų ekrane palieskite Google Mail.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.
Žinučių siuntimas
Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite
palieskite .
, įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet
Norėdami pridėti kelis multimedijos failus palieskite
Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite
→ Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematoma).
Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite
Norėdami pradėti iš naujo palieskite
→ Pridėti failą.
→ Išsaugoti juodraštį.
→ Atmesti.
Palieskite
→ Nustatymai, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.
Palieskite
→ Siųsti atsiliepimus, kad išreikštumėte savo nuomonę apie programos plėtrą.
Palieskite
→ Pagalba, kad pasiektumėte pagalbą apie „Google Mail“.
Laiškų skaitymas
Išsaugokite žinutę ilgam laikui
Trinkite šią žinutę
Pažymėkite žinutę kaip neskaitytą
Atsakykite visiems gavėjams arba
persiųskite šią žinutę kitiems
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo
Atsakykite į šią žinutę
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Peržiūrėkite priedą
64
Ryšiai
Etiketės
„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes,
pažymėtas Gautos žinutės.
Palieskite
→ Atnaujinti, kad rankiniu būdu gautumėte naujas žinutes.
Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .
Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite
pasirinkite norimą priskirti etiketę.
→ Keisti etiketes ir tada
Hangout
Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.
Programų ekrane palieskite Hangout.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir
pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.
Google+
Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Google+.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami pakeisti kategoriją palieskite Visi ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte
jūsų ratų įrašus.
Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite
65
.
Ryšiai
Nuotraukos
Naudokitės šia programa žiūrėdami ir dalindamiesi vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis
naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Nuotraukos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• FOTOAPARATAS: peržiūrėkite visas padarytas ar į prietaisą atsiųstas nuotraukas ar vaizdo
įrašus.
• SVARBIAUSIA: peržiūrėti vaizdus ar vaizdo įrašus, sugrupuotus pagal datą ar albumą.
Palieskite , norėdami peržiūrėti visus vaizdus ar vaizdo įrašus grupėje.
Tada pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.
Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių piktogramų:
• : redaguoti vaizdą.
• : bendrinti vaizdą ar vaizdo įrašą su kitais.
• : trinti vaizdą ar vaizdo įrašą.
ChatON
Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami
naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ar patvirtinti telefono numerį.
Programų ekrane palieskite ChatON.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus
→ Nustatymai →
arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo. Kitu atveju palieskite
Adresatų sinchronizavimas → Adresatų sinchronizavimas norėdami patys sinchronizuoti
prietaiso adresatus.
Palieskite
→ Pradėti pokalbį ir pasirinkite bičiulį, kad pradėtumėte pokalbį.
Norėdami pradėti balso arba vaizdo pokalbį, palieskite
Video Chat.
→ ChatON Voice Chat arba ChatON
Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo pokalbiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų
našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.
66
Žiniatinklis ir tinklai
Internetas
Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.
Programų ekrane palieskite Internetas.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite Eiti.
Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite
.
Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą,
esančią šalia žiniatinklio adreso.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas langas.
Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite
jį pasirinktumėte.
, slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
→ , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
67
→ Pridėti adresyno įrašą.
ir pasirinkite.
Žiniatinklis ir tinklai
Naršymo istorija
Palieskite → Istorija norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.
→ Valyti istoriją.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
Nuorodos
Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar
kopijuoti.
Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite Atsisiųsti elem. (125 psl.)
Tinklalapių bendrinimas
Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite
→ Bendrinti per.
Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite Bendrinti
per.
Chrome
Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.
Programų ekrane palieskite Chrome.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas skirtukas.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite
→ tinklalapis.
68
Žiniatinklis ir tinklai
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
→ , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
Sinchronizavimas su kitais prietaisais
Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose
prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.
Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite
norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.
Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite
→ Kiti įrenginiai. Jei
.
Bluetooth
„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.
• „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su jūsų prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
sumetimais).
„Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos
naudojimo.
Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Bluetooth ir
vilkite Bluetooth jungiklį dešinėn.
69
Žiniatinklis ir tinklai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Bluetooth → Nuskait., ir bus parodyti
aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose
priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, Galerija.
Atidarykite Galerija, pasirinkite vaizdą, palieskite → Bluetooth, tada pasirinkite vieną iš
„Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“
prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas yra išsaugomas Bluetooth aplanke. Jei gaunamas
adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.
Screen Mirroring
Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“
ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu,
palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio
apsaugos (HDCP), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
• Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
• Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali
būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
• Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus
režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Screen Mirroring. Pasirinkite prietaisą,
atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti
prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.
70
Žiniatinklis ir tinklai
Samsung Link
Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti turinį, išsaugotą įvairiuose nuotoliniuose
prietaisuose ar žiniatinklio saugyklų paslaugose visame internete. Galite leisti multimedijos failus
įrenginyje ir siųsti juos į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.
Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar
daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.
Programų ekrane palieskite Samsung Link.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Atidarant šią programą atsiras visas turinys iš registruotų prietaisų ir saugojimo paslaugų. Galite
juos naršyti ir leisti. Norėdami pradėti dalytis failais slinkite kairėn ar dešinėn į medijos kategoriją
ir tuomet pasirinkite failą.
Failų siuntimas
Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.
Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus ir palieskite .
Failų bendrinimas
Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite ir tuomet
pasirinkite bendrinimo būdą.
Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose
Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite
ir tuomet
pasirinkite prietaisą.
• Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio
medijos leistuvo funkciją.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
71
Žiniatinklis ir tinklai
Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje
Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.
Norėdami perkelti failus tarp prietaiso ir tinklo saugyklos paslaugos, palieskite
failus ir palieskite .
Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite
pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.
, pasirinkite
→ Pridėti saugyklą ir
Group Play
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti turinį keliuose prietaisuose dalydamiesi prietaiso
ekranu. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos ir bendrinkite vaizdus, dokumentus
arba klausykitės muziką. Taip pat galite mėgautis internetiniais žaidimais.
Programų ekrane palieskite Group Play.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Naudodami šią programą negalite pasiekti interneto per Wi-Fi tinklą.
Prisijunkite prie „Group Play“
sesijos
Sukurkite „Group Play“ sesiją
Nustatykite, ar bus reikalaujama
grupės slaptažodžio
72
Žiniatinklis ir tinklai
„Group Play“ grupės kūrimas
Sukūrus „Group Play“ seansą kiti prietaisai gali prisijungti prie seanso ir ir peržiūrėti prietaiso
ekraną.
Kai „Group Play“ sesijai naudojate slaptažodį, kiti prietaisai privalo įvesti slaptažodį, kad galėtų
prisijungti prie sesijos. Norėdami naudoti slaptažodį, pažymėkite Nustatyti grupės slaptažodį.
Palieskite Kurti grupę, nustatykite slaptažodį ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Bendrinkite muziką: sujunkite du ir daugiau prietaisų ir naudokite juos, norėdami pasiekti
erdvinio garso efektą bendrindami muziką.
• Bendrinti vaizdus: pasirinkite vaizdus, kuriuos norite bendrinti.
• Bendrinti vaizdo įrašą: sujunkite du arba daugiau prietaisų vaizdo įrašui bendrinti arba
prietaisams sujungti į didesnį ekraną. Kiekvienas prietaisas tuo pačiu metu rodo dalį
atkuriamo vaizdo įrašo, kurį gali atkurti tokiu būdu, taip sukuriant didesnį ekraną, kuriame
galite peržiūrėti visą vaizdo įrašą. Norėdami aktyvuoti funkciją, palieskite , kai bendrinate
vaizdo įrašą.
• Bendrinti dokumentus: pasirinkite dokumentus, kuriuos norite bendrinti.
• Žaisti žaidimus ir daugiau: prisijungę žaiskite žaidimus su draugais.
Prisijungimas prie „Group Play“
Prisijunkite prie kito prietaiso sukurtos „Group Play“ sesijos.
• Palieskite Jung.prie grup., pasirinkite „Group Play“ seansą, prie kurio norite prisijungti, ir, jei
reikia, įveskite grupės slaptažodį. Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo
metu bendrinamas turinys.
• Aktyvinkite NFC funkciją ir savo prietaiso nugarėlę prilieskite prie prietaiso, kuriuo rengiama
sesija, nugarėlės. (74 psl.)
Papildomų „Group Play“ sesijos funkcijų naudojimas
Bendrindami turinį su kitais prietaisais, naudokite šias funkcijas:
• : pakeisti garsiakalbių nustatymus kiekvienam prijungtam prietaisui.
• →
: reguliuoti garsą.
• → : nustatyti, kad prietaisas naudotų visus prijungtus prietaisus kaip stereo
garsiakalbius.
73
Žiniatinklis ir tinklai
• : sujunkite prijungtų prietaisų ekranus, kad peržiūrėtumėte didesniame ekrane.
• : padalykite sujungtą ekraną.
• : reguliuokite garsumą.
• : rašyti pastabas arba piešti ekrane. Visi dalyviai gali matyti ką kuriate.
• : peržiūrėti visus bendrinamus vaizdus mozaikos rodinyje. Ši funkcija galima pasirinkus
daugiau nei du vaizdus.
• /
• : peržiūrėti grupės dalyvius.
: pasirinkti daugiau vaizdų ar dokumentų.
NFC
Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie
produktus. Taip pat, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir
įsigydami transporto ar renginių bilietus.
Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena. Išimkite akumuliatorių atsargiai, kad
nepažeistumėte NFC antenos.
Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.
Norėdami aktyvinti NFC funkciją, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → NFC.
Vilkite NFC jungiklį dešinėn.
Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos
NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos
informacija.
Pirkimas naudojant NFC funkciją
Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų
suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją
apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.
74
Žiniatinklis ir tinklai
Duomenų siuntimas naudojant „Android Beam“
Naudokitės „Android Beam“ funkcija jei norite siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC
palaikančius prietaisus.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → NFC. Vilkite Android Beam jungiklį
dešinėn.
Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio
anteną, tada palieskite savo įrenginio ekraną.
S Beam
Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia
funkcija.
Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisėmis apsaugotų duomenų. Tai gali būti
įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už
bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų
naudojimo.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → S Beam. Vilkite S Beam jungiklį dešinėn.
Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio
anteną, tada palieskite savo įrenginio ekraną.
Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali
nepavykti.
75
Žiniatinklis ir tinklai
WatchON
Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti
mėgstamiausias laidas ir filmus.
Programų ekrane palieskite WatchON.
Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis
nukreipta į televizorių.
Prijungimas prie televizoriaus
Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu
būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.
Pasirinkite šalį, regioną ir transliavimo paslaugą. Norėdami priregistruoti televizorių prie prietaiso
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žingsniai priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Norėdami prijungti prie kitų prietaisų, palieskite
įrenginių.
→ Nustat. → Mano kambarys → Pridėti
Televizoriaus žiūrėjimas
Registruodami televizorių, pasirinkite norimas televizijos programas iš siūlomų arba palieskite ir
pasirinkite kategoriją. Pasirinkite televizijos programą ir palieskite Žr. dabar. Pasirinkta programa
pasirodys prijungtame televizoriuje.
Norėdami valdyti televizorių, palieskite ir atidarykite valdymo sritį.
Programų priminimų nustatymas
Ekrano apačioje palieskite laiką ir pasirinkite norimos žiūrėti televizijos programos laiką.
Pasirinkite programą, palieskite Priminim. ir nustatykite apie televizijos programą priminsiantį
signalą.
76
Medija
Muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.
Programų ekrane palieskite Muzika.
• Prietaiso programinės įrangos versija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
Muzikos paleidimas
Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.
Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.
Leiskite muziką naudodami
prietaisus, kuriuose įjungtas DLNA
Keiskite garsumą
Nustatykite failą kaip
mėgstamiausią dainą
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Slėpkite muzikos grotuvo ekraną
Atverskite grojaraštį
Iš naujo paleiskite grojamą dainą
arba peršokite prie ankstesnės.
Norėdami greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos.
Norėdami greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite
atkūrimą
77
Medija
Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite
→ Nustatymai → Išmanusis garsas.
Kai įgalintas Išmanusis garsas, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas
garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte
klausai.
Išmanusis garsas gali neveikti su kai kuriais failais.
→
Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite
Nustatymai → Adapt Sound → Įjungta. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso
adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar
žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.
Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną
→ Nustatyti kaip →
Norėdami grojančią dainą nustatyti kaip skambėjimo toną, palieskite
Nuo pradžių arba Automatinės rekomendacijos → Skambučio tonas → Atlikta.
Grojaraščių kūrimas
Sukurti savo dainų rinkinį.
→ Sukurti grojaraštį. Įveskite pavadinimą ir palieskite
Palieskite Grojaraščiai, tada palieskite
Gerai. Palieskite Pridėti muzikos, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite Atlikta.
Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite
→ Pridėti prie grojaraščio.
Muzikos grojimas pagal nuotaiką
Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Norėdami
naudotis šia parinktimi nustatykite muzikos kvadrato meniu pasirodyti muzikos bibliotekos
→ Nustatymai → Muzikos meniu → Muzikos kvadrat. → Atlikta. Kai
viršuje paliesdami
→ Bibliotekos naujinys.
pridedama nauja daina, palieskite Muzikos kvadrat. →
Palieskite Muzikos kvadrat. ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite
kelis langelius.
78
Medija
Fotoaparatas
Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.
Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės
Galerija. (87 psl.)
Programų ekrane palieskite Fotoapar. Taip pat galite užrakintame ekrane vilkti
vietą.
į bet kurią
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai
kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotografavimas
Fotografavimas
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas
sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Peržiūrėkite daugiau
parinkčių
Perjunkite į „Dual
Camera“ režimą
Parodo, kad
naudojamas
fotografavimo
režimas
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai
Pradėkite filmuoti
vaizdo įrašą
Keiskite
fotografavimo režimą
Norėdami peržiūrėti
nuotraukas ar vaizdo
įrašus, atidarykite
Galeriją
Pasirinkite tarp įvairių
galimų efektų
79
Medija
Fotografavimo režimas
Galimi keli nuotraukos efektai.
Palieskite Režimas ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.
• Automatinis: naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti
tinkamiausią režimą nuotraukai.
• Gražus veidas: fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
• Geriausia nuotrauka: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.
• Gera veido išr.: naudokitės norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir
sujungti juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą.
Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite
. Norėdami nufotografuoti geriausios
kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro Galerija,
palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą.
Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą
palieskite .
• Fotogr. su gars.: naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.
Jei norite fotografuoti, palieskite
sekundžių garso įrašą.
. Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių
Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.
• Drama: naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte
nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms
fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.
– – Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
– – Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
– – Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
– – Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
– – Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į vaizdo ieškiklį arba
yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.
80
Medija
• Animuota nuotrauka: naudokitės, norėdami kurti judrias nuotraukas iš vaizdo įrašo.
• Sodrūs atspalviai (HDR): naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.
• Trintukas: naudokitės norėdami ištrinti fone esančių judančių objektų judesius.
Jei norite fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite
. Prietaisas ištrina judančio objekto
judesio pėdsakus. Norėdami atkurti pirminę nuotrauką, palieskite Rodyti judanč. objek. ir
palieskite paryškintą sritį.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
– – Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
– – Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali
neatpažinti visų judesių.
– – Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
• Panorama: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
– – Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
– – Venkite fotografuoti objektus neatpažįstamame fone, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
• Sportas: naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.
• Naktis: naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.
81
Medija
Panoraminės nuotraukos
Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.
Palieskite Režimas → Panorama.
Palieskite
ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo
rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti
fotografuoti, palieskite
.
Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.
Filtro efektų taikymas
Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Palieskite
ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.
Vaizdo įrašų filmavimas
Vaizdo įrašo filmavimas
Jei norite filmuoti, palieskite
įrašymą, palieskite .
. Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite
. Jei norite baigti
Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:
• Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano
centrą, palieskite .
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
82
.
Medija
Įrašymo režimas
Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite
→
.
• Įprasta: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
• MMS aprib.: naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.
• Sulėtintai: naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą
sulėtintai.
• Greitas judesys: naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą
greito judesio režimu.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite Garsumo mygtuką.
• Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo
filmavimo metu.
83
Medija
„Dual Camera“ režimas
Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu
fotoaparatu, pasirodys intarpo lange, arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu
metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.
Norėdami perjungti „Dual Camera“ režimą, palieskite
o norėdami filmuoti – .
. Norėdami fotografuoti, palieskite
,
Norėdami keisti dydį
ar vietą, palieskite
Pasirinkite iš įvairių
galimų stilių
• Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“
kokybės vaizdo įrašų.
• Šiuo režimu filmuojant garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.
Bendrinkite kadrą
Palieskite
→
ir rinkitės vieną iš šių:
• Nuotraukų bendrinimas: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi
Direct“ arba NFC.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą
veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
• „ChatON“ nuotr. bendr.: siųskite nuotrauką į kitą prietaisą naudodami „ChatON“.
• Nuotol. vaizdo iešk.: nustatykite prietaisą valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu.
84
Medija
Nuotolinis fotoaparato valdymas
Norėdami valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu, nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį.
→ → Nuotolinis vaizdo ieškiklis, tada naudodami „Wi-Fi Direct“ arba NFC
Palieskite
sujunkite prietaisą ir fotoaparatą. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą
kaip vaizdo ieškiklį, palieskite
.
Fotoaparato nustatymų konfigūravimas
→ . Ne visos toliau pateikiamos
Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite
parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo režimo.
• Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės
nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau
vietos.
• Nepertrauk. fotogr.: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
• Veido aptikimas: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
• Matavimo režimai: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo
parametrai. „Center-weighted“ apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. Taškas –
matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
• ISO: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių
fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus
objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
• „Anti-shake“ / vaizdo stabilizav.: įjungti arba išjungti apsaugą nuo drebėjimo. „Anti-shake“
funkcija padeda sufokusuoti judant fotoaparatui.
• Automatinis naktinio režimo aptikimas: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti
tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.
• Išsaugoti kaip: nustatykite prietaisą išsaugoti tiek ryškesnę nuotrauką, tiek originalią arba
tiktai ryškesnę nuotrauką.
85
Medija
• Vietos žyma: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS. Aktyvinkite šią funkciją
fotografuodami, kad sukurtumėte albumus Story Album.
• Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti
užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
• Žr. nuotr./ vaiz. įr.: trumpam parodoma nufotografuota nuotrauka.
• Garsumo mygtukas: nustatykite prietaisą garsumo mygtuką naudoti valdant užrakto ar
mastelio keitimo funkciją.
• Laikmatis: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
• Baltos balansas: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų
tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie
nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
• Išlaikymo reikšmė: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant
fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
• Kreupiam. linijos: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Blykstė: įjungti arba išjungti blykstę.
• Valdymas balsu: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
• Kontekstinis failo pavadinimas: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas.
Aktyvinkite, norėdami Galerija ir Story Album naudoti „Tag Buddy“.
• Išsaugoti kaip apverstą: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis
vaizdas.
• Laikmena: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Nustatyti iš naujo: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Spartusis mygtukas
Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.
Palieskite
→ Redaguoti sparčiuosius...
Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje.
86
Medija
Galerija
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Galerija.
• Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
Vaizdų peržiūra
Paleidus Galerija pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., El. paštas, išsaugo vaizdą,
jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas Download. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją
sukuriamas aplankas Screenshots. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.
Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane,
pasirinkite jį.
Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
• Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte,
arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.
Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija
Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys → Judesiai ir gestai → Judesys,
vilkite jungiklį Judesys dešinėn ir įjunkite visų funkcijų jungiklius.
Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.
Norėdami nustatyti kiekvienos judesio funkcijos jautrumą pasirinkite funkciją, pasirinkite
Išsamūs nustatymai, tada naudokitės reguliavimo slinkimo juosta.
87
Medija
Vaizdo įrašų paleidimas
Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma
palieskite .
piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir
Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas
Pasirinkite vaizdo įrašą ir tuomet palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios
vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.
Vaizdų redagavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Mėgstamiausias: pridėti vaizdą prie mėgstamiausiųjų.
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
• Nuotraukos rėmelis: naudodamiesi šia parinktimi prie vaizdo pridėkite rėmelį ir pastabą.
Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke Photo frame.
• Fotopastaba: naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje.
Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
• Kopijuoti į iškarpinę: kopijuoti į iškarpinę.
• Spausdinti: atsispausdinkite vaizdą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Pervardyti: pervardyti failą.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
• Sukti į kairę: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
• Sukti į dešinę: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
• Apkarpyti: keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
• Aptikti tekstą: paleiskite „Optical Reader“ norėdami vaizde atpažinti tekstą.
• Nustatyti kaip: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
• Išsami informacija: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
• Nustatymai: keisti Galerijos nustatymus.
88
Medija
Vaizdų modifikavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Pasukti: pasukti vaizdą.
• Apkarpyti: apkirpti vaizdą.
• Spalva: sureguliuoti vaizdo saturaciją arba ryškumą.
• Efektas: pritaikyti efektus vaizdui.
• Portretas: taisyti raudonas akis, reguliuoti ir retušuoti veidus arba sulieti foną.
• Lipdukas: pridėti etiketę.
• Piešti: piešti ant vaizdo.
• Rėmelis: pritaikyti rėmelius vaizdui.
Mėgstamiausi vaizdai
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
sąrašo.
→ Mėgstamiausias, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių
Vaizdų koliažų kūrimas
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite du ar keturis vaizdus juos
Aplanke palieskite
→ Sukurti koliažą. Ekrano apačioje pasirinkite stilių ir tada
pažymėdami, tada palieskite
palieskite .
→ Pridėti nuotraukų.
Norėdami pridėti vaizdų, palieskite
Norėdami ištrinti vaizdus, palieskite
.
Norėdami pakeisti dalijimo režimą, palieskite .
Vaizdų trynimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
palieskite .
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
89
Medija
Vaizdų bendrinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada
palieskite , norėdami juos nusiųsti kitiems.
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
tinkluose.
, jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose
Nustatyti kaip ekrano foną
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ar priskirti jį adresatui.
→ Nustatyti kaip norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą
Veidų žymėjimas
→ Nustatymai ir tada pažymėkite Veido žymė. Aplink atpažintą veidą vaizde bus
Palieskite
rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite Pridėti vardą ir tuomet pasirinkite arba
pridėkite adresatą.
Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz.,
skambinimu ar žinučių siuntimu.
Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido
išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
„Tag Buddy“ naudojimas
Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens
→ Nustatymai → Žymos bičiulis ir tuomet vilkite Žymos bičiulis jungiklį
vardas), palieskite
dešinėn.
Aplankų tvarkymas
Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar
kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.
Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite Gerai ir
tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą,
vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite Atlikta. Norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o
norėdami perkelti – Perkelti.
90
Medija
Story Album
Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas
automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.
Programų ekrane palieskite Story Album.
Istorijų albumų kūrimas
Sukurkite istorijos albumą pasirinkdami vaizdus iš Galerijos arba pagal žymų informaciją
surūšiuotus vaizdus.
Palieskite
ir pasirinkite parinktį.
Vaizdų pasirinkimas iš Galerijos
Vaizdų pasirinkimas pagal
informaciją žymose
Albumų kūrimas iš galerijos
Palieskite Iš galerijos, pasirinkite aplanką, pasirinkite vaizdą ir tada palieskite Atlikta. Įveskite
albumo pavadinimą, pasirinkite temą bei viršelio vaizdą ir palieskite Kurti.
91
Medija
Albumų kūrimas pagal žymų informaciją
Sukurkite albumus rūšiuodami nuotraukas pagal žymų informaciją, pvz., vietą, kur vaizdas buvo
užfiksuotas, temą ar laiką.
Palieskite Pagal žymų informaciją ir nustatykite šias žymas:
• Vieta: nurodykite vietą. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas pagal vietą. Norėdami naudoti vietos
žymas prieš fotografuodami programoje Fotoaparatas turite įjungti GPS žymos nustatymą.
(86 psl.)
• Žmonės: pasirinkite žmones iš nuotraukų su žymomis. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas su
nufotografuotais žmonėmis. Norėdami naudoti žmonių žymas, prie vaizdų programoje
Galerija pridėkite žymų. (90 psl.)
• Laikas: nurodykite laikotarpį. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas, kurias nufotografavote per
nurodytą laikotarpį.
Nustatę palieskite Ieškoti nuotraukų. Įveskite albumo pavadinimą, pasirinkite temą bei viršelio
vaizdą ir palieskite Sukurti.
Istorijų albumų peržiūra
Pasirinkite istorijos albumą. Viršelio paveikslėlis pasirodys pirmame puslapyje. Jei norite peržiūrėti
istorijos albumo nuotraukas, slinkite kairėn arba dešinėn.
Albumo puslapyje palieskite
ir naudokitės toliau pateikiamomis funkcijomis. Priklausomai
nuo peržiūrimo puslapio, galimos parinktys gali skirtis.
• Redaguoti antraštę: pervadinkite albumą.
• Pridėti turinio: pridėkite daugiau turinio dabartiniame puslapyje.
• Pašalinti turinį: pašalinti dabartinio puslapio turinį.
• Redaguoti: pakeiskite peržiūrimo puslapio išdėstymą.
• Keisti temą: keiskite puslapio išdėstymo temą.
• Pakeisti viršelį: pakeiskite albumo viršelį.
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame albume esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
• Bendrint per: siųskite albumą kitiems.
• Eksportuoti: eksportuokite albumą į kitas saugojimo vietas.
• Spausdinti: atsispausdinkite dokumentą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Tvarkyti nuotraukų knygą: pateikite spausdinto albumo užsakymą.
• Trinti puslapį: ištrinkite puslapį.
92
Medija
Vaizdų redagavimas
Albume palieskite puslapio vaizdą.
Trinkite vaizdą
Pridėkite poraštę
Siųskite vaizdą kitiems
Pasirinkite tarp įvairių galimų
efektų
Palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Skaidrių rodymas: pradėkite skaidrių rodymą arba pakeiskite skaidrių rodymo nustatymus.
• Nustatykite kaip viršelį: vaizdą nustatykite kaip albumo viršelį.
• Pasukti kairėn: pasukite vaizdą prieš laikrodžio rodyklę.
• Pasukti dešinėn: pasukite vaizdą pagal laikrodžio rodyklę.
93
Medija
Albumų kūrimas su rekomenduojamomis nuotraukomis
Kai vienoje vietoje užfiksuojate kelias nuotraukas, prietaisas pasiūlo sukurti naują albumą pagal
fotografavimo vietą. Šia funkcija galite patogiai kurti nuotraukų albumus, jei fotografuojate
kasdien ar keliaudami.
Miesto, kuriame gyvenate, nustatymas
Nustatykite miestą, kuriame gyvenate, kad prietaisas galėtų atpažinti, ar keliaujate ar ne.
Prietaisas siūlo sukurti įvykius arba albumus pagal buvimo vietą. Pavyzdžiui, jei fotografuojate
būdami už miesto, kuriame gyvenate, ribų, prietaisas pasiūlys sukurti kelionės albumą.
Palieskite
→ Nustat. → Gimtasis miestas, pasirinkite nustatymo būdą ir palieskite Išsaugoti.
Mažiausio nuotraukų skaičiaus nustatymas
→ Nustat. ir vilkite jungiklį šalia albumo tipo dešinėn. Pasirinkite albumo tipą ir
Palieskite
nustatykite mažiausią galimą nuotraukų skaičių.
Užfiksavus nuotrauką, kuri atitinka nustatytą kriterijų, prietaisas pasiūlys sukurti albumą.
Viršijus iš anksto nustatytą vienos dienos nuotraukų skaičių, prietaisas rekomenduos
sukurti istorijos albumą.
Įvykio ar kelionės albumo kūrimas
Palieskite
→ Iš galerijos. Pasirinkite albumą, įveskite jo pavadinimą ir palieskite Kurti.
94
Medija
Vaizdo įrašas
Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo įrašas.
• Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano.
Kiekvieną kartą, kai leisdami „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus užrakinate ekraną, vienas
iš galimų nuomos kartų bus prarastas.
• Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
Vaizdo įrašų paleidimas
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Skenuokite prietaisus,
kuriuose įjungtas
DLNA
Keiskite garsumą
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo.
Norėdami greitai
judėti į priekį,
palaikykite palietę
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą
Pakeiskite ekrano
santykį
Sumažinkite vaizdo
įrašo ekrano rodinio
dydį
Iš naujo paleiskite
grojamą vaizdo įrašą
arba peršokite prie
ankstesnio. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite
ir tęskite atkūrimą
→ Nustat. →
Norėdami atkūrimo metu tinkinti valdymo skydelio vietą, palieskite
Minivaldiklis. Tuomet vilkite Mažojo valdiklio jungiklį dešinėn ir pasirinkite parinktį rodyti
valdymo skydelį.
Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.
95
Medija
Vaizdo įrašų trynimas
Palieskite
→ Trinti, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite Trinti.
Vaizdo įrašų bendrinimas
→ Bendrinti per, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, palieskite Atl., tada
Palieskite
pasirinkite bendrinimo metodą.
„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo.
Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .
Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti.
Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.
Vaizdo įrašų pirkimas
Palieskite Atsisiųsti → Eiti į parduotuvę ir tada pasirinkite vaizdo įrašą.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
YouTube
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.
Programų ekrane palieskite YouTube.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vaizdo įrašų peržiūra
Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir
žiūrėkite vaizdo įrašą.
Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.
96
Medija
Vaizdo įrašų bendrinimas
Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Vaizdo įrašų įkėlimas
Palieskite → Įkėlimai →
, pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite jo informaciją ir palieskite
.
Flipboard
Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Flipboard.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį, pasirinkite
naujienų temas ir palieskite Build Your Flipboard.
Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą
skaityti straipsnį.
97
Programos ir medijos
parduotuvės
„Google Play“ parduotuvė
Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus
žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite
, jei norite ieškoti raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite ĮDIEGTI.
Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
• Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
• Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Daugiau → Sauga → Nežinomi šaltiniai.
Programų šalinimas
Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.
Palieskite → Mano programos, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą,
tada palieskite PAŠALINTI.
98
Programos ir medijos parduotuvės
Samsung Apps
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Daugiau
informacijos pateikta svetainėje apps.samsung.com.
Programų ekrane palieskite Samsung Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas. Norėdami pasirinkti kategoriją, palieskite KATEGORIJA.
Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite
raktažodį.
ir tuomet paieškos laukelyje įveskite
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Norėdami ją atsisiųsti, palieskite
Nemokama. Jei programa mokama, palieskite kainą, o norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės
ekrane pateiktais paaiškinimais.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
„Play“ knygos
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.
Programų ekrane palieskite „Play“ knygos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
99
Programos ir medijos parduotuvės
„Google Play“ muzika
Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ muzika.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš
„Google“ debesies paslaugos.
Programų ekrane palieskite „Google Play“muzika.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ žaidimai
Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ žaid.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Play“ kioskas
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ar prenumeruoti laikraščius ar žurnalus.
Programų ekrane palieskite „Play“ kioskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
100
Priemonės
S Memo
Naudokitės šia programa norėdami sukurti įrašą vaizdais ir įrašydami balsą.
Programų ekrane palieskite S Memo.
Įrašų kūrimas
Kurkite įvairaus turinio įrašus pirštu piešdami eskizus, pridėdami vaizdus arba balso įrašus.
Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite
arba
, jei norite įvesti tekstą klaviatūra.
Ištrinkite įrašą
Panaikinkite ir gražinkite pastarąjį
veiksmą
Įveskite įrašą
Užsirašykite arba nupieškite įrašą
Sukurkite norimą įterpti garso
įrašą
Įterpkite multimedijos failą
Pridėkite papildomą puslapį prie
šio įrašo
Perjunkite į peržiūros režimą
101
Priemonės
Rašydami įrašą, palieskite
dar kartą, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.
Norėdami pakeisti trintuko dydį, trindami ranka rašytą įrašą, palieskite
Išvalyti viską, norėdami išvalyti įrašą.
ir
arba palieskite
Išsaugokite esamus nustatymus,
kaip rašiklio profilį
Pakeiskite rašiklio tipą
Pakeiskite linijos storį
Pakeiskite rašiklio spalvą
Peržiūrėti daugiau spalvų
Norėdami pakeisit lapo foną palieskite
Norėdami pridėti žymių palieskite
→ Keisti foną.
→ Prid. žymą.
Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas
Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite
. Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .
Įrašų naršymas
Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.
Norėdami ieškoti įrašo palieskite
→ Ieškoti.
Norėdami ištrinti įrašą palieskite
→ Trinti.
Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą, pavadinimą, žymą ar kitaip, palieskite
102
→ Rūšiuoti pagal.
Priemonės
→ Sąrašo vaizdas.
Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite
Norėdami sukurti įrašą importuodami failą, palieskite
→ Importuoti.
Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite
→ Eksportuoti.
→ Kurti aplanką.
Norėdami sukurti aplanką palieskite
→ Pakeisti tvarką.
Norėdami pakeisti įrašų tvarką palieskite
→ Perkelti.
Norėdami perkelti įrašus į kitą aplanką palieskite
→ Kopijuoti.
Norėdami kopijuoti įrašus palieskite
→ Nustat.
Norėdami pakeisti S įrašo nustatymus palieskite
→ Žinynas.
Norėdami gauti pagalbos naudodami „S Memo“, palieskite
Norėdami kurti atsarginę kopiją ar grąžinti įrašus į saugojimo vietą arba atkurti iš jos, palieskite
→ Atsarginė kopija ir atkūrimas.
Įrašo peržiūrėjimas
Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą.
Norėdami ištrinti įrašą palieskite
→ Trinti.
→ Bendrinti per.
Norėdami siųsti įrašą kitiems palieskite
Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite
→ Eksportuoti.
Norėdami pridėti įrašą kaip mėgstamiausių sąrašą, palieskite
Norėdami išsaugoti įrašą kaip įvykį palieskite
→ Įtraukti į Parankinius.
→ Kurti įvykį.
Norėdami nustatyti įrašą kaip ekrano foną arba priskirti adresatui, palieskite
kaip.
→ Nustatyti
Norėdami atspausdinti įrašą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo, palieskite
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
→ Spausdinti.
Norėdami redaguoti įrašą, palieskite
.
Norėdami leisti balso įrašą palieskite
.
103
Priemonės
S Planner
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.
Programų ekrane palieskite S Planner.
Įvykių ar užduočių kūrimas
Palieskite
ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:
• Pridėti įvykį: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
• Pridėti užduotį: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
• Pridėti įrašą: norėdami priskirti datą, kurkite ranka rašytą įrašą.
Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar
kartą.
Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet
palieskite Redaguoti įvykio inf. arba Redaguoti užduoties inf., jei norite pridėti daugiau
išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš
anksto arba kur jis vyks.
104
Priemonės
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. Vieta laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite
tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.
ir
Pridėti įrašą iš „S Memo“. Palieskite „Memos“ ir tuomet kurkite naują įrašą arba pasirinkite iš jau
esančių įrašų.
Pridėti vaizdą. Palieskite Vaizdai ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.
Įrašų pridėjimas prie datos
Pasirinkite datą, palaikykite ją palietę, ir pasirodys įrašo lentelė.
Sinchronizavimas su „Google Calendar“
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros → „Google“, tada Mano paskyros →
„Google“ paskyra → Sinch. Kalendorius. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą
→ Sinchr.
Programų ekrane palieskite S Planner →
Norėdami pamatyti sinchronizuotą įvykį arba užduotis, palieskite
pažymėkite „Google“ paskyrą ir palieskite Atlikta.
105
→ Kalendoriai → Ekranas,
Priemonės
Kalendoriaus tipo keitimas
Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus,
mėnesį, savaitę ir kt. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo judesį. Pvz.,
atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite atitraukimo
judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.
Įvykių paieška
Palieskite
→ Ieškoti, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.
Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite Šiandien.
Įvykių trynimas
Pasirinkite datą arba įvykį, tada palieskite
→ Trinti.
Įvykių bendrinimas
Pasirinkite įvykį, palieskite
→ Bendrinti per ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Dropbox
Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės
šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su
žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.
Programų ekrane palieskite Dropbox.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite Start, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Norėdami į „Dropbox“ automatiškai įkelti fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kartą
aktyvavę „Dropbox“, palieskite Turn on Camera Upload. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas
ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite
ir pasirinkite failus.
106
Priemonės
→ Upload here → Photos or videos arba
Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite →
Other files. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.
Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite
Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .
„Cloud“
Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“
paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros → „Cloud“.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra
Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba Sinch. nustatymai.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas
Jei naudodamiesi „Samsung“ paskyra norite atkurti duomenis ar kurti atsargines jų kopijas,
palieskite Atsarginė kopija arba Atkurti.
Sinchronizavimas su „Dropbox“
Palieskite Susieti Dropbox paskyrą ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Prisijungę palieskite Allow ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik
atliksite kokius pakeitimus.
107
.
Priemonės
Diskas
Naudokite šią programą, norėdami sukurti, koreguoti ir dalinti dokumentais, sukurtais
naudojant „Google“ disko atmintinę. Sukūrus dokumentus ar patalpinus rinkmenas į „Google“
diską, jūsų prietaisas automatiškai juos susinchronizuos su bet kokiu žiniatinklio serveriu ir bet
kokiu kompiuteriu, kuriame yra įdiegtas „Google“ diskas. Prisijunkite prie savo rinkmenų jų
neperkeldami ir neparsisiųsdami.
Programų ekrane palieskite Diskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Laikrodis
Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, patikrinti laiką bet kurioje vietoje
pasaulyje, pamatuoti įvykio trukmę, nustatyti laikmatį ar naudotis staliniu laikrodžiu.
Programų ekrane palieskite Laikrodis.
Įjunkite arba išjunkite šį signalą
108
Priemonės
Signalas
Signalų nustatymas
Palieskite Sukurti signalą, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas
bus kartojamas, ir palieskite Išsaugoti.
• Vietos signalas: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
• Snausti: nustatykite intervalą ir kiek kartų signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
• Sumanusis žadintuvas: nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro
nustatyto laiko vilkite
į didžiojo rato išorę.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Laikrodžių kūrimas
Palieskite Pridėti miestą ir tuomet įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų
sąrašo.
Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite DST
nustatymai.
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir laikykite laikrodį ir palieskite Trinti.
109
Priemonės
Chronometras
Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite Paleisti. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite
Etapas.
Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite Atstatyti.
Laikmatis
Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite Paleisti.
Kai įsijungs laikmatis, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Stalinis laikrodis
Norėdami peržiūrėti visame ekrane palieskite
.
Skaičiuotuvas
Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuot.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Ekrano
→ Mokslinis skaičiuotuvas.
sukimas yra išjungtas, palieskite
Jei norite matyti skaičiavimų istoriją, palieskite
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
, kad paslėptumėte klaviatūrą.
→ Išvalyti istoriją.
110
Priemonės
S Health
Naudokitės šia programa norėdami stebėti sveikatos būklę reguliuodami gaunamas ir
sudeginamas kalorijas.
Programų ekrane palieskite S Health.
„S Health“ paleidimas
Paleisdami šią programą pirmą kartą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir tuomet įveskite
savo fizinius duomenis taip baigdami sąranką. Tuomet ekrane pasirodo „S Health“ meniu ekranas.
Pasiekite „S Health“ pradžios
ekraną
Valdykite kalorijas
Peržiūrėkite vietos
komfortabilumo lygį
Valdykite svorį
Konfigūruokite „S Health“
nustatymus
Norėdami redaguoti profilį palieskite Nustat. → Redaguoti profilį.
Pagal jūsų fizinius duomenis, prietaisas apskaičiuoja minimalų per dieną sunaudojamos
energijos kiekį (BMR) ir rekomenduoja dienos kalorijų kiekį. Rekomendacija gali būti
netiksli visoms amžių grupėms, visiems kūno sudėjimams ar skirtingiems maitinimosi
įpročiams.
111
Priemonės
Sveikatos informacijos tikrinimas
Peržiūrėkite informaciją „S Health“ pradžios ekrane.
„S Health“ meniu ekrane palieskite Pradžia.
Pasiekite „S Health“ meniu ekraną
Peržiūrėkite, kiek kalorijų
sudeginote
Peržiūrėkite, kiek kalorijų
sunaudojote
Svorio duomenys
Peržiūrėkite sveikatos lentelėje
pateikiamus duomenis grafike
Norėdami sužinoti, kiek sudeginote kalorijų, palieskite Sudegintos kalorijos.
Norėdami nurodyti, kiek kalorijų suvartojote, palieskite Suvartotos kalorijų kiekis.
112
Priemonės
Vaikščiojimo bičiulio naudojimas
Nustatykite norimą per dieną padaryti žingsnių skaičių ir stebėkite, kiek žingsnių padarote per
dieną ir kiek kalorijų sudeginate.
„S Health“ pradžios ekrane palieskite → Vaikščiojimo programa.
Peržiūrėkite kasdienių žingsnių
žurnalus
Gaukite padarytų žingsnių įrašus
iš prijungto „Gear“
Pasiekite „S Health“ meniu ekraną
Pereikite prie tam tikros datos
žingsniamačio įrašuose
Žingsnių skaičius
Nustatytas žingsnių kiekis
Kiek kalorijų sudeginote
Kaip toli esate nuėję
Peržiūrėkite žingsnių skaičių,
pateiktą kaip diagramą
Paleiskite žingsniamatį
Norėdami skaičiuoti žingsnius palieskite Pradėti. Norėdami išsaugoti pakeitimus palieskite
Pristabdyti.
Palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Nustatyti tikslą: pakeiskite, kiek žingsnių norite padaryti.
• Iš viso žingsnių: peržiūrėkite, kiek žingsnių jau padarėte.
• Bendrint per: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
• Iš naujo nustatyti per dieną: iš naujo nustatykite per dieną padarytų žingsnių skaičių.
• Spausdinti: atsispausdinkite peržiūrimą puslapį, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai
kurie spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Žinynas: pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.
• Galite patirti nedidelį vėlavimą, kol ėjimo bičiulis pateiks ekrane stebimų žingsnių
skaičių.
• Jei ėjimo bičiuliu naudositės keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali
paveikti žingsnių skaičių.
113
Priemonės
Pratimų bičiulio naudojimas
Nustatykite pratimų tikslą ir stebėkite sudegintas kalorijas.
„S Health“ pradžios ekrane palieskite → Pratimų bičiulis.
Peržiūrėkite kasdienės mankštos
žurnalus
Pasiekite „S Health“ meniu ekraną
Pereikite į konkrečios dienos
pratimų įrašus
Kiek kalorijų sudeginote
Kiek laiko darėte pratimus
Peržiūrėkite pratimų informaciją,
pateiktą kaip diagramą
Palieskite , kad įrašytumėte atliktus pratimus. Pasirinkite pratimų tipą, įrašykite trukmę ir
palieskite Atlikta.
Palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Nustatyti tikslą: pakeiskite, kiek kalorijų norite sudeginti per dieną.
• Bendrinti per: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
• Nustatyti iš naujo: nustatyti iš naujo duomenis apie kasdienius pratimus.
• Spausdinti: atsispausdinkite peržiūrimą puslapį, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai
kurie spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Žinynas: pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.
114
Priemonės
Norėdami nustatyti pratimų tikslą ir pradėti treniruotis palieskite Eiti į treniruotę. Nustatykite
išsamią informaciją, pvz., pratimų tipą ar tikslą, ir palieskite Pradėti.
Peržiūrėkite mankštos vietų
žemėlapį
Pereiti į ankstesnį ekraną
Peržiūrėkite ir valdykite šalutinių
prietaisų ryšius
Peržiūrėkite įrašus apie pratimus
Pasirinkite pratimų tipą
Nustatykite pratimų tikslą
Aktyvinkite arba išjunkite garsinį
vadovą
Pasirinkite muziką, kurios
klausysitės atlikdami pratimus
Pradėkite pratimus
GPS signalo būsenas
115
Priemonės
Maisto sekiklio naudojimas
Nustatykite norimą suvartoti kalorijų kiekį ir įrašykite, kiek kalorijų suvartojate per dieną.
„S Health“ pradžios ekrane palieskite → Maisto sekiklis.
Peržiūrėkite kasdien suvartojamų
kalorijų žurnalus
Pasiekite „S Health“ meniu ekraną
Pereikite į konkrečios dienos
suvartotų kalorijų įrašus
Suvartojamos kalorijos
Įveskite informaciją, kada ir ką
valgote
Peržiūrėkite suvartojamų kalorijų
kiekį, pateiktą kaip diagramą
Norėdami įvesti suvartojamas kalorija palieskite Pridėti patiekalą. Įveskite informaciją, kada ir ką
valgote, ir palieskite Išsaugoti.
Palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Nustatyti tikslą: pakeiskite, kiek kalorijų norite suvartoti per dieną.
• Bendrinti per: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite iš naujo kasdien suvartojamų kalorijų duomenis.
• Spausdinti: atsispausdinkite peržiūrimą puslapį, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai
kurie spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Žinynas: pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.
116
Priemonės
Vietos komfortabilumo lygio nustatymas
Peržiūrėkite vietos, kurioje esate, temperatūros ir drėgmės duomenis ir palyginkite juos su iš
anksto nustatytomis komfortabilaus lygio sąlygomis.
„S Health“ pradžios ekrane palieskite → Komfortabilumo lygis.
Pasiekite „S Health“ meniu ekraną
Šios dienos data
Dabartinis komfortabilumo lygis
Ideali temperatūra
Palieskite
Ideali drėgmė
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Bendrinti per: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
• Regul. komforto diapazoną: pakeiskite idealios temperatūros ir drėgmės diapazoną.
• Spausdinti: atsispausdinkite peržiūrimą puslapį, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai
kurie spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Žinynas: pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.
• Temperatūrą ir drėgmę matuokite nekintančioje uždaroje aplinkoje.
• Temperatūra ir drėgmė gali kisti, atsižvelgiant į supančią aplinką, prietaiso
temperatūrą ar jūsų fizinį kontaktą su prietaisu.
• Esant staigiems temperatūros ar drėgmės pokyčiams, matavimai gali šiek tiek užtrukti.
• Norėdami tikslaus matavimo, naudokite šilumos ir drėgmės matuoklį.
117
Priemonės
Svorio valdymas
Įveskite svorio pokyčius ir tvarkykite duomenis apie svorį.
„S Health“ pradžios ekrane palieskite → Svoris.
Peržiūrėkite kasdienio svorio
žurnalus
Pasiekite „S Health“ meniu ekraną
Peržiūrėkite ir valdykite šalutinių
prietaisų ryšius
Pereikite į konkrečios dienos
svorio duomenų įrašus
Svorio duomenys
Ūgio duomenys
Įveskite svorio duomenis
Peržiūrėkite svorio pokytį, pateiktą
kaip diagramą
Norėdami įvesti duomenis apie svorį palieskite Naujinti. Įveskite vertę ir palieskite Atlikta.
Pakeitus duomenis apie svorį, prietaisas naują informaciją automatiškai pritaiko jūsų profiliui.
→ Skenuoti, pasirinkite
Galite prijungti matavimo prietaisą ir įrašyti svorį. Palieskite
matavimo prietaisą ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad prijungtumėte matavimo
prietaisą.
Palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Nustatyti tikslą: pakeiskite, koks yra jūsų norimas svoris.
• Bendrinti per: nusiųskite peržiūrimą puslapį kitiems.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite iš naujo kasdienius svorio duomenis.
• Spausdinti: atsispausdinkite peržiūrimą puslapį, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai
kurie spausdintuvai gali būti nesuderinam su prietaisu.
• Žinynas: pasiekti naudojimosi „S Health“ pagalbos informaciją.
118
Priemonės
„S Health“ nustatymų konfigūravimas
„S Health“ pradžios ekrane palieskite → Nustat. ir pasirinkite vieną iš šių:
• Redaguoti profilį: redaguokite savo fizinę statistiką.
• Paskyros: valdykite „S Health“ duomenis prisijungę prie „Samsung“ paskyros.
• Sauga: nustatykite PIN kodą, skirtą „S Health“ užrakinti arba atrakinti.
• Vienetų nustatymai: nustatykite vieneto parinktis.
• Pranešimas: nustatykite prietaisą rodyti naujus įvykius.
• Užfiksuoti laiko juostą: nustatykite nekeisti laiko juostų nustatymų pereinant prie kitų laiko
juostų.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
• Mano priedai: peržiūrėkite ir valdykite šalutinių prietaisų ryšius.
• Suderinami priedai: peržiūrėti su prietaisu suderinamus priedus arba tvarkyti prijungtus
priedus.
• Atkurti duomenis: nustatykite „S Health“ duomenis iš naujo.
• Patikrinkite atnaujinimus: patikrinkite naudojamą „S Health“ versiją.
• Naudojimo sąlygos: peržiūrėkite sąlygas ir nuostatas, susijusias su asmenine informacija ir
duomenų saugojimo politika.
• Apie „S Health“: peržiūrėkite informaciją apie „S Health“.
S Translator
Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.
Programų ekrane palieskite S Translator.
„S Translator“ naudojimas
Nustatykite šaltinio ir vertimo kalbas, įveskite tekstą įvesties laukelyje ir palieskite
Norėdami pridėti kalbų porą prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite
Norėdami siųsti kalbų porą kitiems, palieskite
.
119
.
.
Priemonės
Pokalbio su „S Translator“ pradžia
Norėdami bendrauti su kitu žmogumi per žodinį „S Translator“, palieskite mygtukus ekrano
apačioje.
Pasirinkę savo kalbą palieskite Speak ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas išvers tai, ką sakote.
Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, vertimo kalbos laukelyje palieskite .
Tada palieskite Speak pasirinkę žmogaus, su kuriuo kalbate, kalbą, ir leiskite jam atsakyti savo
kalba. Prietaisas išvers tai, ką jis sako. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, šaltinio
kalbos laukelyje palieskite .
Diktofonas
Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.
Programų ekrane palieskite Diktofonas.
Balso įrašymas
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną.
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
Keiskite įrašymo kokybę
Kiek laiko trunka įrašymas
Pradėkite įrašyti
Rodykite balso įrašų sąrašą
Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite
mažinimas → Iįjungta.
120
→ Nustatymai → Triukšmo
Priemonės
Balso įrašo leidimas
Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.
• : apkirpti balso įrašą.
• : keisti atkūrimo greitį.
• : sustabdyti atkūrimą.
• /
• : peršokti 60 sek. atgal arba pirmyn.
/
: eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.
→ Bendrinti per, tada pasirinkite bendrinimo
Norėdami balso įrašą siųsti kitiems palieskite
būdą.
Balso įrašų tvarkymas
Balso įrašų sąraše palieskite
ir pasirinkite:
• Bendrinti per: pasirinkite norimus siųsti balso įrašus ir pasirinkite bendrinimo metodą.
• Trinti: pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
• Nustatymai: keisti diktofono nustatymus.
• Baigti: uždaryti diktofoną.
Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis
Balso įrašų sąraše palieskite
→ Nustatymai → Kontekstinis failo pavadinimas → Įjungta.
S Voice
Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti preitaisui, ką daryti.
Programų ekrane palieskite S Voice. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
121
Priemonės
Štai keletas balso komandų pavyzdžių:
• „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
• „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
• „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
• „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
• „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)
Geresnio balso atpažinimo patarimai
• Kalbėkite aiškiai.
• Kalbėkite netriukšmingose vietose.
• Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
• Venkite kalbėti tarminiu akcentu.
Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo
aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.
Laisvų rankų režimas
Laisvų rankų režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar
pranešimą, todėl galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai
ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.
Norėdami aktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Hands-free mode on“ (įjungti laisvų rankų
→ Įjungti laisvų rankų režimą.
režimą) arba palieskite
Kai nesinaudojate laisvų rankų režimu, išjunkite jį, kad prietaisas neskaitytų turinio
→ Išjungti laisvų rankų
garsiai. Norėdami išjungti laisvų rankų režimą palieskite
režimą.
Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane
Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo
komandomis.
Norėdami aktyvinti šią funkciją programų ekrane palieskite Nustatymai → Mano įrenginys →
Užrakintas ekranas, tada pažymėkite Pabusti užrakintame ekrane.
122
Priemonės
Google
Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Google.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Paieška prietaise
Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti
raktažodį.
ir tuomet įvesti
Paieškos apimtis
Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite
telefonu, tada pažymėkite ieškotinus elementus.
→ Nustatymai → Paieška
„Google“ dabar
Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio
transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google
Search“.
Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google
→ Nustatymai ir tuomet nutempkite „Google“ dabar mygtuką
Now“ nustatymus, palieskite
į kairę arba dešinę pusę.
123
Priemonės
Paieška balsu
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.
Programų ekrane palieskite Paieška balsu.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kai ekrane pasirodo Kalb. dabar, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.
Mano failai
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus,
vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.
Programų ekrane palieskite Mano failai.
Failų peržiūra
Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite norimą atidaryti aplanką. Jei norite grįžti į pagrindinį
aplanką, palieskite . Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .
Aplanke palieskite
ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:
• Rinktis viską: pasirinkti visus failus, kad jiems vienu metu būtų taikoma ta pati parinktis.
• Kurti aplanką: aplanko kūrimas.
• Ieškoti: ieškoti failų.
• Rodyti pagal: keisti peržiūros režimą.
• Rūšiuoti pagal: rūšiuoti failus ar aplankus.
• Nustat.: keisti failų tvarkyklės nustatymus.
Trumpinių pridėjimas aplankams
→ Pridėti trumpinį,
Į šakninį katalogą pridėti dažnai naudojamo aplanko trumpinį. Palieskite
įveskite trumpinio pavadinimą, pasirinkite aplanką, tada palieskite Nustatyti čia.
124
Priemonės
Atsisiųsti elementai
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Atsisiųsti elem.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.
Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite Rūšiuoti pagal dydį.
Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite Rūšiuoti pagal datą.
TripAdvisor
Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat
galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.
Programų ekrane palieskite TripAdvisor.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
KNOX
Naudokitės šia programa, norėdami atskirti asmeninius duomenis nuo darbo duomenų ir iš savo
įrenginio prisijungti prie įmonės programų.
Programų ekrane palieskite KNOX.
Norėdami įjungti KNOX, turėsite šią programą parsisiųsti ir įsidiegti. Palieskite Įdiegti ir tada
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Norint apsaugoti jūsų duomenis, KNOX ir su šia programa susiję duomenys bus
ištrinti, jei neteisingai kelis kartus įvesite slaptažodį.
• Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisekite su paslaugų tiekėju.
125
Priemonės
Optinis skaitytuvas
Naudokitės šia programa norėdami skenuoti arba ištraukti tekstą arba duomenis iš vaizdų,
dokumentų, vizitinių kortelių ar greitojo atsako kodų.
Programų ekrane palieskite Optinis skaitytuvas.
→ Kalbos nustatymai.
Norėdami pasirinkti atpažįstamas kalbas, palieskite
Teksto skenavimas
Nukreipkite rodyklę į vaizdą, dokumentą ar greitojo atsako kodą.
• Tekstas: žiūrėti ištrauktų žodžių apibrėžimus.
• Vizitinės kortelės: skambinti ar siųsti žinutes, naudojant nuskenuotą adresato informaciją.
• Greitojo atsako kodai: žiūrėti greitojo atsako kodų informaciją.
• Kai kurie greitojo atsako kodai gali būti neatpažįstami.
• Gali būti neatpažįstami šie teksto tipai: rankraščiai, maži šriftai, grafiniai šriftai, tekstas
kursyvu arba tekstas paveikslėliuose.
Teksto ištraukimas ir vertimas
Norėdami pasirinkti verčiamas kalbas, palieskite . Palieskite
į tekstą ir tada, norėdami užfiksuoti teksto vaizdą, palieskite
, nukreipkite galinį fotoaparatą
.
Norėdami užfiksuoti didesnį teksto vaizdą, kuris netelpa vaizdo ieškiklyje, palieskite
vaizdą užfiksuotumėte keliomis dalimis.
• Norėdami išversti paryškintą žodį, jį palieskite.
• Norėdami ištraukti tekstą iš vaizdo, palieskite
126
.
, kad
Priemonės
Samsung Wallet
Naudokitės šia programa norėdami mobiliuosius bilietus, narystės korteles ir leidimus laikyti
prietaise. Taip pat galite pridėti kredito ar debeto kortelių informaciją, kad galėtumėte mokėti
mobiliuoju būdu.
Programų ekrane palieskite Samsung Wallet.
Norėdami paleisti Samsung Wallet turite atsisiųsti ir įdiegti šią programą. Palieskite Install ir
sekite ekrane pateiktais nurodymais.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Atsisiunčiant šią programą mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Norėdami išvengti papildomų mokesčių susisekite su paslaugų tiekėju.
127
Kelionės ir vietos nustatymas
Žemėlapiai
Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti
nuorodų.
Programų ekrane palieskite Žemėlapiai.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vietų paieška
Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti
išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.
Gaukite nuorodų vykti į tikslą
Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą.
Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.
Earth
Naudokitės šia programa norėdami tyrinėti bet kokią vietą pasaulyje naudodamiesi palydoviniais
žemėlapių vaizdais.
Programų ekrane palieskite Earth.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
128
Nustatymai
Apie nustatymus
Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti
paskyras.
Programų ekrane palieskite „Google“ nustatymai.
Ryšiai
„Wi-Fi“
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Norėdami naudotis parinktimis palieskite
.
• Išsamiau: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
• WPS naujienų žinučių mygtukas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
• WPS PIN įrašas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
• Žinynas: pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.
„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika
Palieskite Wi-Fi →
→ Išsamiau → Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą.
Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas
nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi
duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą,
šią parinktį nustatykite į Visada.
129
Nustatymai
Tinklo pranešimų nustatymas
Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.
Palieskite Wi-Fi →
pranešimas.
→ Išsamiau ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite Tinklo
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.
Palieskite Wi-Fi → „Wi-Fi Direct“.
„Bluetooth“
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Matomumo skirtas laikas: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
• Gauti failai: žiūrėkite gautus failus per „Bluetooth“ funkciją.
• Žinynas: gaukite pagalbos informacijos apie „Bluetooth“.
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų
kuo mažiau atminties.
• Mobilieji duomenys: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo
ryšio tinkle.
• Nustatyti mob. duom. apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
• Duomenų naudojimo ciklas: norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį,
įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta
tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Apriboti fono duomenis: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės
mobiliojo ryšio tinklu.
• Automatinis duomenų sinchronizavimas: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus,
kalendorių, el. paštą, žymes ir socialinių tinklų vaizdų duomenis automatiškai.
• Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą: nustatykite prietaisą rodyti duomenų, siunčiamų „Wi-Fi“.
• Mobiliosios saitvietės: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu
veikiančioms programoms jų naudoti.
130
Nustatymai
Daugiau tinklų
Norėdami valdyti tinklus tinkinkite nustatymus.
Lėktuvo režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Numatytos SMS programos
Pasirinkite numatytą programą, kuri bus naudojama susirašinėjimui.
Spausdinimas
Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti
failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba
debesijos paslaugas.
Mobilieji tinklai
• Mobilieji duomenys: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo
tarnybas.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami
prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.
Siejimas ir nešioj. saitvietė
• Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte
bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“
tinklą.
• USB jungiamas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per „Bluetooth“.
• Pagalba: sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.
VPN
Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
131
Nustatymai
NFC
Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.
• Android Beam: suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir
adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
• Bakstelėti ir mokėti: nustatykite numatytąjį mokėjimo būdą.
S Beam
Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus,
galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.
Įrenginiai netoliese
• Įrenginio vardas: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
• Bendrinamas turinys: nustatykite prietaisą bendrinti turinį su kitais prietaisais.
• Leidžiamų įrenginių sąrašas: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų
įrenginio, sąrašą.
• Neleistinų įrenginių sąrašas: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie
jūsų įrenginio, sąrašą.
• Atsisiųsti į: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
• Įkelti iš kitų prietaisų: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.
Screen Mirroring
Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.
Mano įrenginys
Užrakinimo ekranas
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
• Ekrano užraktas: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
• Keli valdikliai: nustatykite prietaisą leisti naudoti valdiklius užrakintame ekrane.
132
Nustatymai
• Užrak. ekrano valdikliai: šie nustatymai yra taikomi tik nustačius užrakinimo braukiant
parinktį.
– – Mėgstamiausios programos arba fotoaparatas: nustatykite prietaisą rodyti kiekvienos
programos trumpinius arba automatiškai paleisti fotoaparato programą, kai užrakintame
ekrane perbraukiate skydelius kairėn.
– – Laikrod. ar asmen. žinutė: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti laikrodį arba
asmeninę žinutę. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.
Asmeninė žinutė:
– – Redaguoti asmeninę žinutė: redaguokite asmeninę žinutę.
Laikrodis:
– – Dvigubas laikrodis: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
– – Laikrodžio dydis: keiskite laikrodžio dydį.
– – Rodyti datą: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
– – Informac. apie savininką: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su
laikrodžiu.
• Spartusis mygtukas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti programų trumpinius
ir juos redaguoti.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Atrakinti efektą: pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
• Pagalbos tekstas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.
• Pažadinti užrakintame ekrane: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai
ekranas užrakintas.
• Nustatyti pažad. komandą: nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų S Voice ar atliktų
nurodytą funkciją.
Ekranas
Pakeiskite ekrano nustatymus.
• Ekrano fonas:
– – Pradžios ekranas: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
– – Užrakinimo ekranas: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
– – Pradžios ir užrakinimo ekranai: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
133
Nustatymai
• Pranešimų skydelis: tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
• Keli langai: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
• Ekrano režimas:
– – Pritaikyti ekraną: naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano
nustatymus.
– – Dinaminis: naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
– – Standartinis: naudokite šį režimą būdami įprastinėje aplinkoje.
– – Profesionali nuotrauka: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų
tikroviškos.
– – Filmas: naudokite šį režimą būdami mažai apšviestose aplinkose, pvz., tamsiame
kambaryje.
• Skaitymo režimas: pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu.
Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
• Ryškumas: nustatykite ekrano ryškumą.
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai
pasukate prietaisą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant,
paleisti ekrano užsklandą.
• Šrifto stilius: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Jutik. mygt. šviet. truk.: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumuliatoriaus
įkrovos.
• Redaguoti padarius ekrano nuotrauką: nustatykite prietaisą redaguoti ekrano nuotraukas
po to, kai jos užfiksuojamos.
• Autom. reguliuot ekr. toną: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant
ekrano ryškumą.
• Autom. koreg. lietimo jautrumą: nustatykite prietaisą automatiškai reguliuoti jo jautrumą
lietimui.
Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti
atpažinti.
134
Nustatymai
LED indikatorius
• Kraunama: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius įkraunamas.
• Silpnas akumuliatorius: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius
senka.
• Pranešimai: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai yra praleistų skambučių,
žinučių ar pranešimų.
• Balso įrašymas: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai įrašomas balso įrašas.
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Vibravimo intensyvumas: keiskite vibravimo jėgą.
• Skambėjimo tonai: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
• Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
• Numatyto pranešimo garsas: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius,
pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
• Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus
klaviatūroje.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą
ar parinktį.
• Ekrano užrakto garsas: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• Haptic atsakas: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
• „Samsung“ programos: čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
• Garsas bakst. klavišą: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Vibracija bakst. klavišą: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
• Adapt Sound: pritaikykite garsą pagal ausies, prie kurios laikote telefoną pokalbio metu ar
klausydamiesi muzikos, klausą.
135
Nustatymai
Pradžios ekrano režimas
Pasirinkite Pradžios ekrano režimą (įprastinį arba paprastas).
Skambutis
Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.
• Skambučio atmetimas: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių.
Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
• Nustatykite skambučių atmetimo žinutes: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus
siunčiama, kai atmetate skambutį.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Balso valdymas: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį pagal balso
komandas.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
• Išjungti ekraną skambučių metu: nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo
jutiklį.
• Skambučio įspėjimai:
– – Vibruoti, kai atsiliepia: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
– – Vibruoti baigus skambutį: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
– – Telefono prisijungimo signalas: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
– – Minutės signalas: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
– – Skambučio pabaigos tonas: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
– – Įspėjimai pokalbio metu: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
• Skambučio priedai:
– – Automatinis atsiliepimas: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus
nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
– – Aut. atsiliep. laikmatis: pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol atsilieps į skambutį.
– – Išeinan. skambučių sąl.: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“
ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
– – Išeinan. skambučio tipas: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių
skambučių tipą.
136
Nustatymai
• Papildomi nustatymai:
– – Skambintojo ID: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
– – Skamb. peradresavimas: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
– – Automatinis šalies kodas: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės
arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
– – Skambučių draudimas: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
– – Laukiantis skambutis: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
– – Automatinis perrinkimas: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti
arba buvo nutraukti.
– – Fiksuotojo rinkimo numeriai: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte
skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM
kortele.
• Skamb. ir klaviatūr. tonai:
– – Skambėjimo tonai: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
– – Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
– – Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius
įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
– – Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant
mygtukus klaviatūroje.
• Pritaikyti skamb. garsą: pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
• Triukšmo mažinimas: nustatykite prietaisą pašalinti fono triukšmą, kad kita šalis geriau jus
girdėtų.
• Didinti garsumą kišenėje: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai
prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
• Vaizdo skambučio vaizdas: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
• Naudoti skambučių sutrikimo parinktis: pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo
skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.
• Balso pašto paslauga: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
• Balso pašto nustatymai: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį
suteikia paslaugų teikėjas.
• Garsas: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
• Vibruoti: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
• Paskyros: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP
skambučių paslaugas.
• Skambinti internetu: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.
137
Nustatymai
Blokavimo režimas
Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų
skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.
Laisvų rankų įrangos rež.
Nustatykite prietaisą skaityti turinį balsu ir nurodyti laisvų rankų režimu naudojamas programas.
Saugos pagalba
Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Norėdami siųsti žinutę
paspauskite ir laikykite garsumo mygtukus aukštyn ir žemyn 3 sekundes.
• Redaguoti pagalbos žinutę: redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta atsitikus nelaimei.
• Siųsti pagal. nuotraukas: nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotraukas gavėjams
kartu su žinute.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Žinučių siunt. intervalas: nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
• Pagalbos numeriai: pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.
Energijos taupymo režimas
Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
• CPU energijos taupymas: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos
išteklių naudojimas.
• Ekrano energijos taupymas: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
• Išjungti lietimo atsaką: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
• Sužinokite apie energijos režimą: sužinokite, kaip sumažinti akumuliatoriaus energijos
sunaudojamą kiekį.
138
Nustatymai
Priedai
Pakeiskite priedo nustatymus.
• Stotelės garsas: nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės
pasigirstų signalas.
• Garso išvesties režimas: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas
prijungiamas prie stalinės stotelės.
• Darbalaukio pradžios ekrano rodymas: nustatykite prietaisą, kai jis prijungiamas prie
stalinės stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
• Automatinis atrakinimas: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas
viršelis.
• Rodyti gaun. skamb. ekraną: nustatykite prietaisą automatiškai įjungti ekraną, kai
skambučio metu prietaisą atitraukiate nuo ausies.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
Pasiekiamumas
Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis
fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos
nustatymus.
• Automatinis ekrano pasukimas: nustatykite, kad pasukus įrenginį, automatiškai pasisuktų ir
ekranas.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus
„Talkback“.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Balso valdymas: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį pagal balso
komandas.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
• Rodyti trumpinį: nustatykite, norėdami valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus
paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
• Rodyti trumpinį: pridėkite trumpinį prie Pasiekiamumo nustatymų greitosios prieigos
meniu, kuris atsidaro palaikius paspaudus Maitinimo mygtuką.
139
Nustatymai
• Reguliuoti pasiekiamumą: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus,
norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.
• TalkBack: suaktyvinkite „Talkback“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Didinimas: nustatykite prietaisą keisti mastelį pirštų gestais.
• Negatyvo spalvos: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
• Spalvų reguliavimas: reguliuokite ekrano spalvos schemą, jei prietaisas nustato, kad jūs
nematote spalvos ar turite sunkumų skaitydami turinį.
• Pranešimo priminimas: nustatykite įrenginį pranešti apie praleistus pranešimus ir intervalą,
po kurio priminimo signalas pasikartos.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite prietaisą paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką
aktyvinti „TalkBack“ ir tada dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną.
• Teksto įgarsin. parinktys:
– – Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
– – Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
– – Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
– – Numatytosios kalbos būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą
versti garsu.
• Garso balansas: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
• Mono garsas: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
• Išjungti visus garsus: išjunkite visus įrenginio garsus.
• Praneš. mirksint blykstei: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina
nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
• „Google subtitles“ (CC): nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Google“
teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
• „Samsung Subtitles“ (CC): nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Samsung“
teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
• Padėjėjo meniu: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinių trumpinių piktogramas, kurios
padeda pasiekti funkcijas, palaikomas išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip
pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
• Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo
atpažinimo trukmę.
• Interaktyvus valdymas: nustatykite ekrano sritį, kuri nebus įtraukta į palietimo įvestis.
140
Nustatymai
Kalba ir įvestis
Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo
pasirinktos kalbos.
Kalba
Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
Numatytoji
Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
„Samsung“ klaviatūra
Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
• Pasirinkite įvesties kalbas: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Nuspėjamasis tekstas: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti
žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių
numatymo nustatymus.
• Automatinis pakeitimas: nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus
žodžius palietus tarpo klavišą arba švedus skyrybos ženklą.
• Automatinis rašymas iš didžiosios raidės: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį
keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
• Automatinis skyrimas tarpais: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
• Automatinis skyrybos ženklų naudojimas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus
spustelėjus tarpo juostą.
• Nėra: nustatykite prietaisą išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
• Nuolatinė įvestis: nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
• Žymeklio valdiklis: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite
išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
• Garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Vibracija: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
• Simbolių peržiūra: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
• Žinynas: gaukite „Samsung“ klaviatūros naudojimo pagalbos informaciją.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.
141
Nustatymai
„Google“ rašymas balsu
Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite
.
• Pasirink. Įvest. kalb.: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių
atpažinimo.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti
komandas balsu neprisijungus prie interneto.
Balso atpažinimo funkcija
Pasirinkite balso atpažinimo modulį.
Paieška balsu
Naudokitės šiomis „Samsung“ balso atpažinimo parinktimis:
• Kalba: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Open via the home key: nustatykite prietaisą paleisti S Voice du kartus paspaudę Pradžios
ekrano mygtuką.
• Use location data: nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją, kad būtų pateikti
paieškos balsu rezultatai.
• Hide offensive words: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
• Help: naudokite S Voice pagalbos informaciją.
• About: peržiūrėkite versijos informaciją.
• Auto-start speaker: nustatykite prietaisą įjungti garsiakalbį automatiškai, kai skambinama
naudojant S Voice.
• Show body of message: nustatykite prietaisą rodyti naujos žinutės tekstą, kai įjungtas
vairavimo režimas.
• Wake up command: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma
pažadinimo komanda naudojant S Voice.
• Check missed events: nustatykite prietaisą tikrinti, ar nėra praleistų skambučių, žinučių ar
įvykių, kai S Voice yra paleidžiamas paspaudus ausinių mygtuką.
• Home address: įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos
informaciją.
• Log in to Facebook: įveskite „Facebook“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Facebook“
naudoti su S Voice.
• Log in to Twitter: įveskite „Twitter“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Twiter“ naudoti su
S Voice.
142
Nustatymai
Naudokitės šiomis „Google“ balso atpažinimo parinktimis:
• Kalba: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą
veiksmą.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti
komandas balsu neprisijungus prie interneto.
• „Bluetooth“ ausinės: nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu, naudojant „Bluetooth“ ausines,
kai jos prijungtos prie prietaiso.
Teksto įgarsin. parinktys
• Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
• Numatytosios kalbos būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti
garsu.
Rodyklės greitis
Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.
Judesiai ir gestai
Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo
atpažinimas.
• Judėjimas gestais:
– – Sužinok apie jutik. ir pikt.: matykite informaciją apie gestų ore jutiklį ir indikatorių, kurie
pasirodo naudojant gestų ore funkciją.
– – Trumpa apžvalga: norėdami peržiūrėti pranešimus, praleistus skambučius, naujas
žinutes, laiką ir datą ir kt., kai ekranas yra išjungtas, perbraukite ranka virš jutiklio.
143
Nustatymai
– – Perėjimas gestais: norėdami slinkti puslapiu aukštyn ar žemyn, žiūrėdami el. laiškus ar
tinklalapius, perbraukite ranka jutiklį aukštyn ar žemyn.
– – Naršymas gestais: norėdami naršyti vaizdus, tinklalapius, dainas ar įrašus, perbraukite
ranka jutiklį kairėn arba dešinėn.
– – Perkėlimas gestais: norėdami perkelti piktogramą į kitą vietą, palieskite ją vieną ranką ir
laikykite, o kita ranka perbraukite jutiklį kairėn arba dešinėn.
– – Atsiliepimas gestais: norėdami atsiliepti, perbraukite jutiklį ranka kairėn ir dešinėn, kai
jums skambina.
• Judesys:
– – Tiesioginis skambutis: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant
įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
– – Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
– – Mastelis: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos Galerijoje
arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir
paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
– – Peržiūrėti vaizdą: nustatykite prietaisą slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet
kuria kryptimi.
– – Nutildyti/pristabdyt: nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus ir
muziką, kai jis apverčiamas.
• Delno gestais:
– – Užfiksuoti ekraną: nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate
skersai delnu į kairę ar dešinę.
– – Nutildyti/pristabdyt: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos
atkūrimas.
Išmanusis ekranas
• Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į
ekraną.
• Išmanusis pasukimas: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
• Išmanusis pauzė: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo
ekrano.
144
Nustatymai
• Išmanusis slinkimas:
– – Slinkti: pasirinkite būdą, kuriuo ekranas bus slenkamas aukštyn arba žemyn.
– – Greitis: reguliuokite slinkimo ekranu greitį.
– – Vizualaus atsako ekranas: nustatykite prietaisą rodyti įspėjamąją piktogramą, kai
prietaisas atpažįsta jūsų veiksmą.
Ši funkcija gali tinkamai neveikti ryškioje šviesoje, tamsoje arba kai prietaisas yra
judinamas ar purtomas.
Peržiūra gestais
Peržiūrėkite turinį arba žiūrėkite informaciją iššokančiame lange, parodydami į elementą pirštu.
• Informacijos peržiūra: žiūrėkite informaciją iššokančiajame lange, parodydami į elementus
pirštu.
• Eigos peržiūra: leisdami muziką ar vaizdo įrašus peržiūrėkite sceną arba matykite praėjusį
laiką, pirštu paliesdami eigos juostą.
• Sparčiojo rinkimo perž.: peržiūrėkite sparčiojo rinkimo numerių adresatų informaciją
iššokančiajame lange, parodydami pirštu į sparčiojo rinkimo numerį.
• Svetainės vaizdo didint.: naršydami internete padidinkite turinį paliesdami jį ekrane.
• Garsas ir lirtimo atsakas: nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti, kai parodote į
elementus pirštu.
Valdymas balsu
Norėdami valdyti parinktis balso komandomis, pakeiskite nustatymus.
Jei įjungtas Vibruoti, kai skamba, prietaisas negalės atpažinti komandų balsu kai
skambės.
145
Nustatymai
Paskyros
Pridėti paskyrą
Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.
„Cloud“
Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“
saugykloje debesyje.
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
• Kurti atsar. duom. kopiją: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų
duomenų kopijas „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų
duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir
ištrinkite savo duomenis.
Daugiau
Tinkinkite vietos paslaugų, saugumo ir kitų parinkčių nustatymus.
Vieta
Pakeiskite vietos nustatymus ir įjunkite leidimą programoms naudoti informaciją apie jūsų vietą.
• Metodas: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
• Mano vietos: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant
GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.
146
Nustatymai
Sauga
Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.
• Šifruoti įrenginį: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis.
Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.
Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali
trukti ilgiau nei valandą.
• Šifruoti išorinę SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Nuotoliniai valdikliai: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą
nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie
„Samsung“ paskyros.
– – Paskyros registracija: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
– – Naud. belaidžius tinklus: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą ir nustatyti
pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
• SIM pakeitimo įspėjimas: suaktyvinkite arba deaktyvinkite funkciją „Rasti mano mobilųjį
prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Eikite į svetainę „leškoti mano mobilųjį“: pasiekite „Rasti mano mobilųjį“ svetainę
(findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti
pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Įdiekite SIM kortelės užraktą:
– – Užblokuoti SIM kortelę: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš
naudojantis prietaisu.
– – Pakeisti SIM kortelės PIN kodą: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
• Paversti slaptažodį matomu: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
• Įrenginio administratoriai: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti
prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
• Nežinomi šaltiniai: pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta,
galėsite atsisiųsti programas tik iš „Play Store“ parduotuvės.
147
Nustatymai
• Tikrinti programas: nustatykite, norėdami leisti „Google“ patikrinti programą prieš ją
įdiegiant dėl galimos žalos.
• Keisti apsaugos lygį: pasirinkite veiksmus, kuriuos galima atlikti pagal apsaugos politiką.
• Saug. politikos naujiniai:
– – Automatiniai naujinimai: nustatykite prietaisą automatiškai patikrinti ir parsiųsti
apsaugos atnaujinimus.
– – Pageidaujami tinklai: pasirinkite tinklo jungties parinktį, norėdami automatiškai
patikrinti ir parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
– – Patikrinte atnaujinimus: patikrinti ar yra apsaugos atnaujinimų.
• Siųsti saugos ataskaitas: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti apsaugos ataskaitas, kai
prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Saugyklos tipas: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
• Patikimi kredencialai: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus
ir saugius duomenis.
• Įdiegti iš įrenginio saugyklos: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
• Išvalyti kredencialus: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite
slaptažodį.
Programų tvarkyklė
Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
Numatytos programos
• Pradžios ekranas: pasirinkite numatytą Pradžios ekrano režimą.
• Žinutė: pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite susirašinėdami.
Akumuliatorius
Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumuliatoriaus
įkrovos.
148
Nustatymai
Saugykla
Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.
Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujovinant
prietaisą.
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas.
• Nustatyti datą: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
• Nustatyti laiką: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
• Automatinė laiko juosta: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai
kertate laiko juostas.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
• 24 val. laiko formatą: laiką rodyti 24 valandų formatu.
• Pažymėti datos formatas: pasirinkite datos formatą.
Apie įrenginį
Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite
įrenginio programinę įrangą.
„Google“ nustatymai
Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas.
Programų ekrane palieskite „Google“ nustatymai.
149
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele
suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti
ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš
paslaugų teikėjo.
Prietaisas neįsijungia
• Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai
įkraukite akumuliatorių.
• Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
• Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.
150
Trikčių diagnostika
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo
įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką
nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis
pasileistų iš naujo.
Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane
palieskite Nustat. → Paskyros → Atsarginių kopijų kūrimas ir nustatymas iš naujo →
Gamintojo duomenų atkūrimas → Nustatyti prietaisą iš naujo → Trinti viską. Atminkite,
kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų
duomenų atsargines kopijas.
Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
151
Trikčių diagnostika
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Naudodamiesi prietaisu keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus kroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali
išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti
akumuliatorių.
• Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite
„Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai
kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
152
Trikčių diagnostika
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai nėra atkuriami, išbandykite
šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.
153
Trikčių diagnostika
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
• Įsitikinkite, kad turite savo kompiuteryje įsidiegę „Samsung Kies“, „Windows Media Player“ 10
arba naujesnę versiją.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
154
Trikčių diagnostika
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti
sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
155
Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali
būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
www.samsung.com
Lithuanian. 03/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising