Samsung | GT-N7000 | Samsung GT-N7000 Vartotojo vadovas (JellyBean)

GT-N7000
Kasutusjuhend
Juhendi kasutamine
Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See
seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja
kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja
meelelahutusvõimalusi.
See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada
teile seadme funktsioone ja omadusi.
Teave juhendi kohta
Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne
selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see
juhend hoolikalt läbi.
●● Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme
vaikesätetel.
●● Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt
tegelikust tootest erineda.
●● Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või
teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda
võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima
versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
●● Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest,
tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
●●
Juhendi kasutamine
2
Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google
Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja
operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
●● Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti
või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung
ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude
tootjate rakendused.
●● Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse
eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või
operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise
üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös
häireid.
●● Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil
www.samsung.com.
●● Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid,
pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks
Samsung’i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende
materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel
eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei
vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
●● Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.
●●
Juhendi kasutamine
3
Juhendavad ikoonid
Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida
võib.
Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada
Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või
muid seadmeid kahjustada
Märkus – märkused, näpunäited või lisateave
►
Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12
(tähendab, et vaadake lehekülge 12)
→
Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab
toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige
rakenduste loendist Seaded → Teave seadme kohta
(kujutab Seaded, millele järgneb Teave seadme kohta)
[ ]
Nurksulud – seadme klahvid ja nupud, näiteks [
(tähistab menüüklahvi)
]
Autoriõigus
Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics
Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.
Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva
kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada
mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis
elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine,
salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja
esitamise süsteemis.
Juhendi kasutamine
4
Kaubamärgid
SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung
Electronics registreeritud kaubamärgid.
●● Androidi logo, Google , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ on ettevõtte
Google, Inc. kaubamärgid.
●●
●●
Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt
registreeritud kaubamärk.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™,
Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance’i
registreeritud kaubamärgid.
●● DivX , DivX Certified ja seotud
®
®
logod on Rovi Corporationi või
selle sidusettevõtete kaubamärgid
ning neid kasutatakse litsentsi
alusel.
●●
●●
Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende
omanikele.
Juhendi kasutamine
5
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA
DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud Rovi
Corporationi sidusettevõte DivX, LLC. See on ametlik DivX
Certified® seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja
tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate
saidilt www.divx.com.
TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA
See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Videoon-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida.
Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst
DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma
registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.
DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p
resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.
Juhendi kasutamine
6
Sisukord
Kokkupanek........................................................ 12
Pakendi sisu . ....................................................................................... 12
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine .............................. 12
Aku laadimine .................................................................................... 15
Mälukaardi sisestamine (valikuline) . ........................................ 18
Alustamine.......................................................... 21
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................ 21
Seadme tundmaõppimine ........................................................... 22
Kasutage S Peni ja puuteekraani ............................................... 27
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine ............ 29
Avakuva tundmaõppimine .......................................................... 29
Rakenduste kasutamine ................................................................ 34
Seadme kohandamine ................................................................... 37
Teksti sisestamine ............................................................................. 44
Andmete sünkroonimine . ............................................................ 49
Erifunktsioonide kasutamine............................ 50
Peamiste S Peni toimingutega tutvumine . ........................... 50
Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine ......................... 51
Liigutuste õpetamine ..................................................................... 52
Käsikirjarežiimi kasutamine . ........................................................ 58
S Note’i kasutamine ......................................................................... 62
Kiirmärkmiku kasutamine . ........................................................... 67
S Planneri kasutamine .................................................................... 68
Voice talki kasutamine . .................................................................. 70
Ekraani piirkonna jäädvustamine .............................................. 72
Sisukord
7
Side...................................................................... 73
Helistamine ......................................................................................... 73
Sõnumid ............................................................................................... 83
Google Mail ......................................................................................... 85
E-post ..................................................................................................... 87
Talk .......................................................................................................... 91
ChatON . ................................................................................................ 92
Messenger ........................................................................................... 92
Google+ ................................................................................................ 93
Meelelahutus...................................................... 94
Kaamera . .............................................................................................. 94
Videomängija ................................................................................... 106
Galerii ................................................................................................... 109
Paper Artist ........................................................................................ 112
MP3-mängija .................................................................................... 112
Music Hub .......................................................................................... 116
FM-raadio ........................................................................................... 116
Isiklik teave....................................................... 120
Kontaktid ............................................................................................ 120
S Planeerija ........................................................................................ 123
S Note .................................................................................................. 126
Helisalvesti ......................................................................................... 130
Veeb................................................................... 132
Internet ............................................................................................... 132
Flipboard ............................................................................................ 135
Maps ..................................................................................................... 136
Local ..................................................................................................... 137
Sisukord
8
Navigeerimine ................................................................................. 138
YouTube .............................................................................................. 138
Samsung Apps . ............................................................................... 140
S Choice .............................................................................................. 141
Play raamatud .................................................................................. 141
Play Movies . ...................................................................................... 141
Voice Search . .................................................................................... 141
Play pood ........................................................................................... 142
Readers Hub ..................................................................................... 142
Video Hub .......................................................................................... 143
Learning Hub . .................................................................................. 143
Ühenduvus........................................................ 144
USB connections ............................................................................. 144
Wi-Fi ...................................................................................................... 146
Wi-Fi Direct ........................................................................................ 148
AllShare Play ..................................................................................... 149
Group Cast ......................................................................................... 152
Mobiilne võrgujagamine . ........................................................... 152
Bluetooth ........................................................................................... 155
GPS . ...................................................................................................... 157
VPN-ühendused .............................................................................. 158
Tööriistad.......................................................... 160
Kell . ....................................................................................................... 160
Kalkulaator . ....................................................................................... 162
Allalaadit. failid . ............................................................................... 163
Dropbox . ............................................................................................ 163
Spikker . ............................................................................................... 164
Sisukord
9
Minu Failid ......................................................................................... 165
Google ................................................................................................. 166
SIM-i tööriistakompl ...................................................................... 167
Voice talk ............................................................................................ 167
Mini-päevik . ...................................................................................... 168
Seaded............................................................... 169
Seadete menüü avamine ............................................................ 169
Wi-Fi ...................................................................................................... 169
Bluetooth ........................................................................................... 169
Andmekasutus . ............................................................................... 169
Veel seadeid ...................................................................................... 170
Avaekraani režiim ........................................................................... 172
Blokeerimisrežiim ........................................................................... 172
Heli ........................................................................................................ 172
Ekraan .................................................................................................. 173
Mälu . .................................................................................................... 174
Energiasäästurežiim ...................................................................... 175
Aku ........................................................................................................ 175
Rakendusehaldur ........................................................................... 175
Asukoha teenused ......................................................................... 175
Lukusta ekraan . ............................................................................... 176
Turvalisus . .......................................................................................... 177
Ühe käega kasutamine ................................................................ 178
Keel ja sisestus . ................................................................................ 178
Cloud . .................................................................................................. 183
Varunda ja lähtesta ........................................................................ 184
Lisa konto ........................................................................................... 184
Liikumisandurite seaded ............................................................. 184
Sisukord
10
S Pen ..................................................................................................... 185
Aksessuaarid ..................................................................................... 186
Kuupäev ja kellaaeg . ..................................................................... 186
Juurdepääs ........................................................................................ 187
Arendaja valikud ............................................................................. 188
Teave seadme kohta . .................................................................... 190
Tõrkeotsing....................................................... 191
Register............................................................. 197
Sisukord
11
Kokkupanek
Pakendi sisu
Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:
●● Mobiiltelefon
●● Aku
●● Kiirjuhend
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara.
Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua
kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.
Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav
lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast
erineda.
●● Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi
edasimüüjalt.
●● Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige
sobivamad.
●● Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie
seadmega ühilduda.
●●
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine
Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos
tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised
teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate
soetada USIM-kaardi.
Kokkupanek
12
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.
1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke toiteklahvi all
ja valige Toide VÄLJA → OK, et seade välja lülitada.
2 Eemaldage tagakaas.
Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi
mitte vigastada.
Ärge painutage ega väänake tagakaant liigselt. Selline
teguviis võib kaant kahjustada.
3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid
jäävad allapoole.
Kokkupanek
13
Antenn asub seadme tagumise külje ülaosas. Ärge
eemaldage antenni katvat kaitseteipi, see võib antenni
kahjustada.
●● Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui
mälukaart jääb SIM-kaardi pessa kinni, peate viima
seadme Samsungi hoolduskeskusse mälukaardi
eemaldamiseks.
●● Teie seadme SIM-kaardin pessa sobib vaid standardne
SIM-kaart. Mikro-SIM-kaardi või sobimatu hoidikuga
mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse võib seadme
SIM-kaardi pesa kahjustada.
●●
4 Paigaldage aku.
5 Asetage tagakaas tagasi.
Kokkupanek
14
Aku laadimine
Enne seadme esmakordset kasutamist või olukorras, kus aku on
pikka aega kasutamata seisnud, peate akut laadima.
Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud laadijaid.
Heakskiitmata laadijad võivad põhjustada aku
plahvatamist või seadet kahjustada.
Akut saate kiiremini laadida komplektis oleva
reisiadapteriga.
●● Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade
tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku
saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja.
Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
●● Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme
sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on
ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme
sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.
●● Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, kasutate
võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust
teise seadmega, tühjendada aku tavalisest kiiremini.
Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal
elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid
rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
●●
Kokkupanek
15
1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.
Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele
tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi
garantii ei kata.
2 Ühendage Laadija suur ots vooluvõrguga.
Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku
täitumine kauem aega võtta.
●● Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada.
Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus
vooluga. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme
küljest.
●● Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on
normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
●● Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi
teeninduskeskusesse.
●●
Kokkupanek
16
3 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt reisiadapter
seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.
Ärge eemaldage akut seadmest enne laadija lahutamist.
Selline teguviis võib seadet kahjustada.
Energia säästmiseks lülitage võtke reisiadepter kui
te seade ei kasuta pistikust välja. Reisiadapteril ei ole
toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta
energia säästmiseks pistikust välja. Seade peab olema
laadimisel elektripistiku ligiduses.
Teavet aku laadimisikoonide kohta
Väljalülitatud seadme aku laadimise ajal näitavad aku
laadimisolekut järgmised ikoonid:
Laadimine
Aku on laetud
Kokkupanek
17
››Akuenergia kulutuse vähendamine
Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid
kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate
seadme laadimisintervalli pikendada:
●● Energiasäästurežiimi aktiveerimine.
●● Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades
unerežiimile.
●● Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
●● Lülitage Bluetooth välja.
●● Lülitage Wi-Fi välja.
●● Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
●● Vähendage taustavalguse põlemisaega.
●● Vähendage ekraani heledust.
Mälukaardi sisestamine (valikuline)
Seade toetab kuni 32 GB mälukaarte. Mõni mälukaart ei pruugi
selle tootjast või tüübist olenevalt seadmega ühilduda.
Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud
standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi
teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja
kaardil olevad andmed rikkuda.
Kokkupanek
18
Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FATfailistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga
kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
●● Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab
mälukaartide tööiga.
●● Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas
extSdCard mälukaardi failikataloog.
●●
1 Eemaldage tagakaas ja aku.
2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad
allapoole.
3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.
4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.
››Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle
ühendus katkestada.
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Mälu → Katkesta SDkaardi ühendus → OK.
2 Eemaldage tagakaas ja aku.
Kokkupanek
19
3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4 Eemaldage mälukaart.
5 Asetage aku ja tagakaas tagasi.
Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või
kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või
mälukaarti või seadet kahjustada.
››Mälukaardi vormindamine
Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada
ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Valige rakenduste loendis Seaded → Mälu → SD-kaardi
vormindamine → SD-kaardi vormindamine → Kustuta kõik.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes
asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
Kokkupanek
20
Alustamine
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toiteklahvi. Kui
te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see,
järgides ekraanijuhiseid.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toiteklahvi all ning
valige Toide VÄLJA → OK.
●● Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine
on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki
väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
●● Ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja,
lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke Toide nuppu ja
valige Lennurežiim. ► lk. 170
Alustamine
21
Seadme tundmaõppimine
››Seadme ehitus
Valgussensor
Mikrofon1
Lähedussensor
Kuular
Esikaamera objektiiv
Toiteklahv/Lähtestamise/
Lukustusklahv
Puuteekraan
Avakuvaklahv
Menüüklahv
Tagasiliikumiseklahv
Mitmeotstarbeline
pesa
Mikrofon
1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või
salvestate videoklippe.
Alustamine
22
Peakomplekti pesa
GPS antenn 2
Välk
Tagakaamera
objektiiv
Helitugevusnupp
Tagakaas
Kõlar/Valjuhääldi
Põhiantenn
S Peni pesa
››Klahvid
Klahv
Funktsioon
Seadme sisselülitamine (vajutage
ja hoidke all); seadme valikutesse
Toite-/
sisenemine (vajutage ja hoidke all);
lähtestuse3/
seadme lähtestamine (vajutage ja
Lukustusklahv hoidke all 10-15 sekundit); Lülitage
puute ekraan välja ja lukustage või
lülitage sisse.
Menüü
Valitud kuval kasutatavate suvandite
loendi avamine; Otsingu käivitamine
avakuval (vajutage ja hoidke all);
avage otsingu sisend ajal mil
kasutate tesi rakendusi (vajutage ja
hoidke).
2. Ärge puudutage juhtmevabade funktsioonide kasutamise ajal
antenni ümbrust ega katke seda käte või esemetega.
3. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada
talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.
Alustamine
23
Klahv
Funktsioon
Avakuva
Avakuvale naasmine; hiljuti
kasutatud rakenduste loendi
avamine (vajutage ja hoidke all);
käivitage kõnerakendus (vajutage
kaks korda).
Tagasi
Eelmisele kuvale naasmine;
mitmikakna paneeli avamine või
sulgemine (vajutage ja hoidke all).
Helitugevus
Helitugevuse reguleerimine.
››Indikaatorikoonid
Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast
sõltuvalt erinevad olla.
Ikoon
Selgitus
Signaali pole
Signaali tugevus
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
Ava leitud Wi-Fi AP-d
Wi-Fi on ühendatud
Alustamine
24
Ikoon
Selgitus
Wi-Fi Direct on ühendatud
Bluetooth aktiveeritud
Bluetooth-peakomplekt ühendatud
Kasutusel olevad GPS-põhised teenused
Kõne pooleli
Kõne ootel
Valjuhääldi aktiveeritud
Vastamata kõne
Andmete üleslaadimine
Andmete allalaadimine
Kõne suunamine aktiveeritud
Ühendatud arvutiga
USB-sidumine aktiveeritud
Wi-Fi kuumkoht on aktiveeritud
SIM või USIM kaarti pole
Uus tekst- või multimeediasõnum
Uus e-kiri
Uus kõnepostiteade
Alarm aktiveeritud
Alustamine
25
Ikoon
Selgitus
Sündmuse teade
Rändlus (väljaspool teeninduspiirkonda)
Vaikne režiim aktiveeritud (hääletu)
Vaikne režiim aktiveeritud (värin)
Lennurežiim aktiveeritud
Muusika esitus pooleli
Muusika esitus ajutiselt peatatud
FM-raadio mängimine taustal
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laetuse tase
Praegune kellaaeg
Alustamine
26
Kasutage S Peni ja puuteekraani
Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida
ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise
põhiliste toimingute kohta.
●● Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või
teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada
või põhjustada selle tõrke.
●● Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega
kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad
põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
●● Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega.
Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa
puuteekraani talitlushäireid.
●● Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib
põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste
ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei
kasuta.
●● Ärge S Peni painutage.
●● S Peni otsa ei saa vahetada.
●● Ärge kasutage S Peni allikate lähedal, mis võivad
põhjustada magnetilisi häireid. See võib põhjustada
häireid S Peni töös või selle hangumise.
Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage
enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
●● Asenduseks mõeldud S Peni saate osta kohalikult
Samsungi edasimüüjalt.
●● Kui teie S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi
hoolduskeskusse.
●● Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani
suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.
●●
Alustamine
27
Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.
●● Toksamine: Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või
käivitamiseks puudutage üks kord sõrme või komplektis oleva
S Peniga.
●● Toksamine ja allhoidmine: Valikute loendi avamiseks koputage
üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
●● Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks
toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
●● Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke
sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
●● Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või
vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
●● Saate sooritada lisatoiminguid seadmega komplektis
oleva S Peniga. ► lk. 50
●● Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud
aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage
toite- või lähtekuvaklahvi.
●● Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega.
Valige rakenduste loendist Seaded → Ekraan →
Ekraani kuvalõpp.
Alustamine
28
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja
avamine
Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade
puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid
automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida.
Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage
toiteklahvi.
Nende avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toideklahvi või
ootekuvaklahvi ja nihutage seejärel sõrmega mis tahes suunas.
Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele
andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile,
saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 40
Avakuva tundmaõppimine
Avakuvalt pääsete vaatama indikaatorikoone, vidinaid, otseteid
rakenduste juurde ning teisi esemeid.
Ootekuval on mitu paneeli. Avaekraani paneelide vahel
liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida
ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale
paneelile liikuda.
››Teavituste paneeli kasutamine
Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja
lohistage seda allapoole. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli
alläärt ülespoole.
Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada
järgmisi valikuid.
●● Wi-Fi: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 146
●● GPS: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
► lk. 157
●● Heli: Vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
Alustamine
29
Ekraani pöör.: Automaatse pööramise funktsiooni
aktiveerimine või inaktiveerimine.
●● Bluetooth: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või
deaktiveerimiseks. ► lk. 155
●● Mobiiliandmes.: andmeühenduse aktiveerimine või
desaktiveerimine.
●● Blok.režiim: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või
desaktiveerimine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik
teavitused.
●● Energiasääst: Energiasäästurežiimi aktiveerimine või
inaktiveerimine.
●● Mitmikaken: mitmikakna funktsiooni aktiveerimine või
deaktiveerimine.
●● Sünkr.: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja
lülitamine.
Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast
sõltuvalt.
●●
››Avaekraani režiimi muutmine
Avaekraanil on põhirežiimid ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis
pääsete kergelt ligi oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja
seadetele, lisades avaekraanile otseteed.
Avaekraani režiimi muutmiseks valige rakenduste loendis
Seaded → Avaekraani režiim → režiim.
››Elementide liigutamine avakuval
1 Koputage ja hoidke üksust.
2 Lohistage üksus teise kohta.
››Avakuvalt üksuste eemaldamine
1 Koputage ja hoidke üksust.
Avaekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2 Lohistage üksus prügikasti.
Alustamine
30
››Kiiravamispaneeli kohandamine
Avakuva allosas paikneva kiiravamispaneeli kohandamise teel
saate paneelile lisada ja sellelt eemaldada rakenduste otseteid.
●● Rakenduse ikooni eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni all
ning lohistage see prügikasti.
●● Rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke avakuval all
rakenduse otseteed ning lohistage see tühja kohta.
››Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine
Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada
vidinate korrastamiseks.
1 Avaekraanil vajutage nuppu [
] → Muuda lehekülge.
Samuti võite muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetada kaks
sõrme ekraanile ja need kokku tõmmata.
2 Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine.
Paneeli eemaldamiseks koputage ja hoidke paneeli
pisipilti all ning seejärel lohistage see ekraani allservas
olevasse prügikasti.
●● Uue paneeli lisamiseks valige
.
●● Avaekraani peapaneeli määramiseks valige
.
●● Paneelide järjekorra muutmiseks koputage ja hoidke
paneeli pisipilti ning seejärel lohistage see teise kohta.
●●
3 Kui olete lõpetanud, vajutage [
Alustamine
31
].
››Vidinate kasutamine
Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid
funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.
●● Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega.
Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda
lisatasud.
●● Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja
teenusepakkujast sõltuvalt.
Vidina lisamine avakuvale
1 Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist
Vidinad.
2 Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või
paremale.
3 Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.
Seadete otsetee lisamine avakuvale
Võite avakuvale lisada otseteid sageli kasutatavatele seadetele.
1 Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist
Vidinad.
2 Toksake ja hoidke all otseteed Seadete otsetee ning
vabastage see avakuval.
3 Valige mõne funktsiooni (nt Bluetooth või Wi-Fi) seade.
Alustamine
32
››Mitmikaknarakenduste käivitamine
Ekraanil saate korraga käivitada kaks rakendust.
●● Käivitada saab ainult mitmikakna paneelil olevaid
rakendusi.
●● Käivitades rakendusi, mis sisaldavad multimeediumfaile,
nt muusika või videod, esitatakse mõlema faili heli.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Mitmikakna funktsiooni aktiveerimiseks valige rakenduste
loendis Seaded → Ekraan ning seejärel valige märkeruut
valiku Mitmikaken kõrval.
Selle funktsiooni saate aktiveerida ka valides teavituste
paneelil Mitmikaken.
2 Mitmikakna paneeli avamiseks vajutage ja hoidke all nuppu
[
].
Paneeli peitmiseks või kuvamiseks toksake paneeli sanga.
●● Kui paneel on avatud, toksake ja hoidke selle liigutamiseks
sõrme sangal ning lohistage see ekraani serva.
●● Kui paneel on peidetud, toksake ja hoidke selle
liigutamiseks sõrme sangal ning lohistage seda üles, alla,
paremale või vasakule.
●●
3 Valige käivitatav rakendus.
4 Toksake ja hoidke sõrme teisel rakendusel, mida käivitada,
ning lohistage see uude kohta.
5 Lohistage riba rakenduste paneelide vahel üles või alla, et
reguleerida paneelide suurust.
●● Paneelide asukoha vahetamiseks valige
.
●● Akna suurendamiseks, et see mahuks ekraanile, valige
●● Rakenduse sulgemiseks vajutage nuppu [
].
Alustamine
33
.
Mitmikaknarakenduste konfigureerimine
1 Mitmikakna paneeli avamiseks vajutage ja hoidke all nuppu
[
].
2 Valige Muuda.
Saate kohandada mitmikakna paneeli, lisades või
eemaldades rakendusi.
3 Kui olete lõpetanud, valige Valm.
Rakenduste kasutamine
Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.
1 Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval Rak.-d.
2 Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või
paremale.
Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil
saate otse vastavale kuvale liikuda.
3 Valige rakendus.
Google’i rakenduste kasutamiseks peab teil olema
Google’i konto.
●● Rakendusele saab lisada ka otsetee, koputades ja
hoides all rakenduseloendis asuvat sobivat ikooni. Saate
otsetee ikoone liigutada avaekraanil mis tahes asukohta.
●●
Alustamine
34
4 Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu [
];
avaekraanile naasmiseks vajutage avaekraani klahvi.
●● Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal,
lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese
pööramise vältimiseks avage otseteede paneel ja valige
Ekraani pöör.
●● Seadet kasutades saate jäädvustada ekraanipildi, hoides
samaaegselt all ootekuvaklahvi ja toiteklahvi. Kujutis
salvestatakse kausta Minu Failid → Kõik failid →
sdcard0 → Pictures → Screenshots.
››Rakenduste korraldamine
Saate rakendusi rakenduste loendis ümber korraldada, muutes
nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse.
1 Vajutage rakenduste loendis [ ] → Muuda.
2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.
3 Rakenduste korraldamine:
rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see Loo
kaust.
●● Rakenduse uude kausta siirdamiseks lohistage see Loo
leht.
●● Rakenduse desinstallimiseks lohistage see Desinstalli
peale.
Kui lohistate rakenduse ikooni üksusele Rakenduse
teave, kuvatakse rakenduse kohta teave.
●●
●●
4 Valige Salv.
Alustamine
35
››Rakenduste allalaadimine
1 Valige rakenduste loendist Play pood või Samsung Apps.
2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks
peate valima Seaded → Turvalisus → Tundmatud
allikad.
››Rakenduse desinstallimine
1 Vajutage rakenduste loendis [ ] → Desinstalli.
2 Valige rakenduse ikoonil ja valige seejärel OK.
Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla
laadinud.
››Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine
1 Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke
all avakuvaklahvi.
2 Valige rakendus.
››Tegumihalduri kasutamine
Teie seade on multitegumseade, seega saate kasutada
mitut rakendust üheaegselt. Sellele vaatamata võib paljude
tegumite rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist,
mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende
probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutades
ebavajalikud programmid.
1 Hoidke avakuva klahvi all ning valige
→ Aktiivsed
rakendused.
Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.
Alustamine
36
2 Aktiivsete rakenduste juhtimine.
Rakenduste ümberlülitumiseks valige loendist üks
rakendus.
●● Rakenduse sulgemiseks valige Lõpeta.
●● Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige Lõpeta.
●●
Seadme kohandamine
Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie
eelistustele.
››Õige kuupäeva ja kellaaja määramine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Kuupäev ja kellaaeg.
2 Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid,
nagu soovite.
››Ekraanikeele muutmine
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Keel ja sisestus →
Keel.
2 Valige keel.
››Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja
väljalülitamine
Valige rakenduste loendis Seaded → Heli → Puudutuse helid.
››Helitugevuse reguleerimine
1 Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.
2 Valige ning lohistage liugureid iga heli tugevuse
muutmiseks.
Alustamine
37
››Ümberlülitumine vaiksesse režiimi
Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte
järgmistest toimingutest:
●● Valige rakenduste loendis Telefon → Klaviatuur ning seejärel
toksake ja hoidke all klahvi
.
●● Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige Summuta või
Värin.
●● Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja valige Heli.
››Helina muutmine
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Heli → Seadme helin.
2 Valige loendist helin ja seejärel valige OK.
››Avakuva taustpildi valimine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Ekraan → Taustpilt
→ Avaekraan.
2 Valige piltidega kaust → pilt.
Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või
taustapiltide väärkasutuse eest.
››Ekraanifondi muutmine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Ekraan → Fondi
laad.
2 Valige font → Jah.
Alustamine
38
››Ekraani heleduse reguleerimine
Teie seadmes on valgusandur, mis suudab mõõta keskkonna
valgustatust ning ekraani heledust automaatselt reguleerida.
Ekraani heledust saab ka käsitsi reguleerida.
Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku
tühjeneb.
Seadme häälestamine heledust automaatselt
reguleerima
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Ekraan → Heledus.
2 Valige valiku Automaatne heledus kõrval olev märkeruut.
3 Valige OK.
Seade suurendab ekraani heledust eredalt valgustatud
keskkonnas ning vähendab ekraani heledust, kui ümbrus on
hämar.
Heleduse käsitsi reguleerimine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Ekraan → Heledus.
2 Tühjendage märkeruut Automaatne heledus.
3 Lohistage liugurit vasakule või paremale.
4 Valige OK.
Alustamine
39
››Määrake ekraanilukk
Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada.
Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel
lukustamisest vabastamise koodi.
●● Kui unustate lukustusest avamise koodi, tooge seade
lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
●● Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe
kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud
illegaalse tarkvara kasutamisest.
Liigutusega avamise määramine
Valige rakenduste loendist Seaded → Lukusta ekraan →
Ekraanilukk → Liikumisandurite seaded → OK. Ekraaniluku
avamiseks liikumise abil toksake ja hoidke ekraanipunti ning
kallutage seadet ettepoole.
Näotuvastusega avamise määramine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Lukusta ekraan →
Ekraanilukk → Näotuvastusega avamine.
Valige Järgmine → Set it up → Continue.
2
3 Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.
4 Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige Continue.
5 Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri
seadistamine.
Alustamine
40
Avamisallkirja seadistamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Lukusta ekraan →
Ekraanilukk → Allkiri.
2 Valige Seadista.
3 Joonistage allkiri ja valige Jätka.
Korrake seda sammu 3 korda, et seadistada allkirjaga
avamine.
4 Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri
seadistamine.
Avamise mustri seadistamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Lukusta ekraan →
Ekraanilukk → Muster.
2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning
valige Järgmine.
3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja
punkti ühendav joon, ning seejärel valige Jätka.
4 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige Kinnita.
5 Seadistage varu-PIN.
Kui unustate avamismustri, saate ekraaniluku
desaktiveerida varu-PIN-koodi abil.
Alustamine
41
Avamise PIN-koodi seadistamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Lukusta ekraan →
Ekraanilukk → PIN.
2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige Jätka.
3 Sisestage PIN uuesti ja valige OK.
Avamise salasõna määramine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Lukusta ekraan →
Ekraanilukk → Parool.
2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige Jätka.
3 Sisestage parool uuesti ja valige OK.
››SIM või USIM kaardi lukustamine
Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva
PIN-koodi abil. Pärast SIM- või USIM-luku aktiveerimist peate
PIN-koodi sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate või PINkoodi nõudva rakenduse käivitate.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige Seaded →
Turvalisus → Seadista SIM-kaardi lukk → Lukusta SIMkaart.
2 Sisestage oma PIN-kood ja valige OK.
Kui sisestate PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse
teie SIM- või USIM-kaart. SIM või USIM kaardi lukust
avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
●● Kui te blokeerite oma SIM- või USIM-kaardi,
sisestades vale PUK-koodi, võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
●●
Alustamine
42
››Aktiveerige mobiili leidmise omadus
Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM- või USIM-kaardi,
saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri
määratud adressaatidele, et aidata teil seadme asukohta
tuvastada ja seadet tagasi saada.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema seadme
veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Turvalisus → SIM-i
muutuse hoiatus.
2 Valige Logi sisse.
Samsungi konto loomiseks valige Loo uus konto.
3 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja
parool ning vajutage Logi sisse.
4 Lohistage suvandi SIM-i muutuse hoiatus lüliti paremale.
5 Valige Hoiatusteade.
6 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige OK.
7 Adressaatide lisamine.
Valige Loo ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos
riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
●● Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides
Kontaktid.
●●
8 Valige Salvesta.
Alustamine
43
Teksti sisestamine
Teksti saab sisestada, rääkides mikrofoni või valides märke
virtuaalselt klaviatuurilt või käsitsi ekraanile kirjutades.
Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks
peate kirjutuskeeleks valima mõne toetatud keele.
››Tekstisisestusviisi muutmine
1 Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja
lohistage seda allapoole.
2 Valige Valige sisestusviis → teksti sisestusviis.
››Teksti sisestamine Google’i
häälsisestusfunktsiooniga
1 Rääkige oma tekst mikrofoni.
2 Kui olete lõpetanud, valige
.
Häältuvastuse sisestuskeelte lisamiseks valige keel → Add
more languages.
››Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga
1 Koputage sõna esimesel tähel ja lohistage sõrm ekraanilt
tõstmata järgmisele tähele.
Alustamine
44
2 Jätkake niimoodi sõna sisestamise lõpuni.
3 Eemaldage sõrm ekraanilt.
4 Kui seade tuvastab õige sõna, toksake tühiku sisestamiseks
tühikuriba. Kui seade sõna ära ei tunne, valige kuvatavast
loendist mõni muu sõna.
5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.
Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
●● Klahvi peale kuvatud tähtede sisestamiseks toksake
ja hoidke sõrme klahvil. Kui te toksate ja hoiate klahvi
all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja
sümboleid.
●●
Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.
1
2
3
Number
4
5
6
7
Funktsioon
1
Täheregistri muutmine.
2
Ligipääs Swype kirjutusekraanile; Avage Swype’i
spikker (toksake ja hoidke all).
Alustamine
45
Number
Funktsioon
3
Muutke tekstisisestusrežiimi.
4
Sisestatu kustutamine.
5
Uue rea alustamine.
6
Teksti sisestamine häältuvastusega.
See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega
saadaval olla.
7
Tühiku lisamine.
››Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga
1 Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja
lohistage seda allapoole.
2 Valige Valige sisestusviis → Sisestusmeetodite
konfigureerimine ja seejärel valige valiku Samsungi
klaviatuur → Püstpaigut. klaviatuurid → klaviatuuri tüüp.
3 Sisestage tekst, valides tähemärkidega klahve.
Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada
laiekraanasetusega QWERTY-klaviatuur. Valige
virtuaalklahvid teksti sisestamiseks vastavalt vajadusele.
●● Saate valida klaviatuuri kuvamise ekraani ühel küljel,
et teksti oleks mugavam ühe käega sisestada. Selle
funktsiooni kasutamiseks toksake ja hoidke sõrme
ning seejärel valige → Ühe käega
valikul
kasutamine.
●●
Alustamine
46
Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.
4
5
6
7
1
2
3
Number
Funktsioon
1
Täheregistri muutmine.
2
Muutke tekstisisestusrežiimi.
3
Lülitumine käsikirjarežiimi; Teksti sisestusviisi
muutmine; lõikelaua avamine või klaviatuuri
seadete kasutamine (toksake ja hoidke all).
4
Sisestatu kustutamine.
5
Uue rea alustamine.
6
Punkti sisestamine; sümbolipaneeli avamine
(toksake ja hoidke).
7
Tühiku lisamine.
Kui on aktiveeritud ennustav tekstisisestus (XT9), saate
kasutada pidevsisestust, mis võimaldab teksti sisestamist
sõrme klahvistikul lohistamise abil. ► lk. 179
Alustamine
47
3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saate kasutada järgmisi
režiime.
Režiim
Funktsioon
ABC
1. ABS-režiimi käivitamiseks valige .
2. Valige vastav virtuaalklahv, kuni ilmub vajalik
märk.
Number
1. Numbrirežiimi käivitamiseks valige .
2. Valige number.
Võite sisestada numbreid virtuaalklahvi
toksates ja hoides ABC-režiimi ajal.
Sümbol
1. Valige , et lülituda sümbolirežiimile.
2. Valige sobivale sümbolikogumile kerimiseks
◄ või ►.
3. Valige sümbol.
››Teksti kopeerimine ja kleepimine
Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse
kleepida.
1 Toksake ja hoidke sõrme tekstilõigul.
2 Lohistage valitud teksti kopeerimiseks või .
3 Valige teksti lõikelauale lisamiseks või .
4 Toksake ja hoidke kursorit teises rakenduses kohas, kuhu
soovite teksti lisada.
5 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale
Kleebi.
Alustamine
48
Andmete sünkroonimine
Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning
varundada ja taastada.
Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus
veebiga püsima. Kui andmeid muudetakse, sünkroonitakse
värskendatud teave automaatselt seadme ja veebiserveri vahel.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Serverikonto seadistamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Lisa konto → konto
tüüp.
2 Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.
››Automaatse sünkroonimise aktiveerimine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → konto tüüp.
2 Valige konto, mida sünkroonida.
3 Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.
Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest
tühjendage nende rakenduste nimede kõrval asuvad
märkeruudud.
See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt konto
tüübist.
››Andmete käsitsi sünkroonimine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → konto tüüp.
2 Valige konto, mida sünkroonida.
3 Valige Sünkr. kohe. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud
andmeid sünkroonima.
Alustamine
49
Erifunktsioonide kasutamine
Seadet saab kasutada võimsa sülearvutina tänu mitmetele
funktsioonidele, mis aitavad teksti sisestada, joonistusi
jäädvustada ning liikumisjuhtimist või häälkäsklusi kasutada.
Peamiste S Peni toimingutega tutvumine
Teie seade on varustatud erilise S Peniga. Järgmiste toimingute
jaoks eemaldage kõigepealt S Pen seadme allosas olevast pilust.
Te ei saa S Peniga klahve vajutada.
Toksamine: koputage ekraanil olevat üksust või piirkonda
üksuse valimiseks, menüü avamiseks või rakenduse
käivitamiseks.
●● Toksamine ja allhoidmine: koputage S Peniga üksust ja hoidke
seda üle kahe sekundi all.
●● Topelttoksamine: koputage kaks korda kiiresti ekraanil olevat
üksust või piirkonda.
●● Nips: loendite või ekraanide seas liikumiseks koputage
ekraanil olevat piirkonda ja seejärel lohistage S Peni aeglaselt
üles, alla, vasakule või paremale.
●● Joonistamine: joonistage joonistamisplaadil joon või kujund.
●● Kirjutamine: kirjutage tekst käsikirjapaneelile.
●●
Erifunktsioonide kasutamine
50
Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine
Järgmiste toimingute jaoks vajutage ja hoidke all S Peni küljel
olevat nuppu.
Tagasi
Eelmisele ekraanile naasmiseks
joonistage .
Menüü
Avatud ekraanil saadaolevate valikute
loendi avamiseks joonistage .
Kuvahõive
Koputage ja hoidke ekraani ekraanipildi
jäädvustamiseks.
Pärast ekraanipildi jäädvustamist saate
sellele joonistada ja kirjutada või seda
kärpida. Kohandatud pilt salvestatakse
kausta Minu Failid → Kõik failid →
sdcard0 → Pictures → Screenshots →
IMG_edited.
Mõnede funktsioonide
kasutamise ajal ei saa
ekraanipilte jäädvustada.
Erifunktsioonide kasutamine
51
Kiirmärkus
Toksake kaks korda ekraani, et käivitada
kiirmärkuse funktsioon.
Teksti valimine
Teksti valimiseks lohistage S Peni
soovitud tekstil vasakule või paremale.
Samsung UserManual
Liigutuste õpetamine
Sisseehitatud liikumistuvasti pakub teile täiendatud
juhtelemente. Saate teostada toiminguid seadet liigutades või
kätega viibates.
Nende funktsioonide kasutamiseks peate kõigepealt
aktiveerima liikumistuvastuse funktsiooni. Valige rakenduste
loendist Seaded → Liikumisandurite seaded.
Erifunktsioonide kasutamine
52
Hoidke kõrva juures
Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite
seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.
Raputus
Raputage seadet, et otsida Bluetooth-seadmeid või Kies air
seadmeid.
Erifunktsioonide kasutamine
53
Kallutamine
Sisse- või väljasuumimiseks koputage seadet kahe käega hoides
kahte punkt ekraanil ja hoidke neid all ning kallutage siis seadet
taha- või ettepoole.
Käe liigutamine
Ekraanipildi jäädvustamiseks tõmmake käega üle ekraani.
Kujutis salvestatakse lõikelauale ja kausta Minu Failid → Kõik
failid → sdcard0 → Pictures → Screenshots.
Mõnede funktsioonide kasutamise ajal ei saa ekraanipilte
jäädvustada.
Erifunktsioonide kasutamine
54
Peopesaga puudutamine
Puudutage ekraani peopesaga, et taasesitus katkestada või
raadio vaigistada.
Panoraamis liigutamine
Hoidke sõrme üksusel ja libistage seadet vasakule või paremale,
et üksus kodukuval või rakenduste loendis teisele lehele
siirdada.
Erifunktsioonide kasutamine
55
Panoraamis sirvimine
Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme
ekraanil ning libistage seadet teises suunas, et pilti ekraanil
liigutada.
Ümberpööramine
Asetage seade ekraaniga allpool maha, et helinad vaigistada,
taasesitus peatada või FM-raadio välja lülitada (kõlari
kasutamisel).
Erifunktsioonide kasutamine
56
Pööramine
Kui ekraan on lukus, toksake ja hoidke ekraani ning pöörake
seade horisontaalvaatesse, et avada kaamera (kui kaamera
otsetee on aktiivne). ► lk. 176
Erifunktsioonide kasutamine
57
Käsikirjarežiimi kasutamine
Samsungi klahvistikult on võimalik lülituda teksti hõlpsamaks
sisestamiseks käsikirjarežiimile. Käsikirjarežiimile lülitumiseks
valige .
Kirjutage tekst käsikirjapaneelile. Kui seade õige sõna ära
.
tunneb, valige selle tekstisisestusvälja sisestamiseks
Vastasel korral valige sõna alternatiivsete sõnade loendist.
Käsikirjarežiimis saab teksti redigeerimiseks kasutada mitmeid
liigutusi. Liigutuste kohta lisateabe saamiseks toksake ja hoidke
sõrme ikoonil
ning valige → Käsitsikirjutamine →
Liigutuste juhend.
Samsungi klahvistikule lülitumiseks valige .
Erifunktsioonide kasutamine
58
››Pliiatsituvastus
Seade suudab tuvastada S Peni sisendeid. Välja koputamisel
S Peniga avab seade käsikirjapaneeli. Selle funktsiooni
ning seejärel
kasutamiseks toksake ja hoidke sõrme ikoonil
→
valige
Pliiatsi tuvastamine.
››Käsikirjaõpetus
●●
Pärast ühe tähe kirjutamist kirjutage järgmine. Kirjutage iga
täht eelmisest paremale. Kui joonistate eelmise tähemärgi
kohale kriipsu, võidakse see tuvastada uue tähemärgina.
-- Nt ei tuvastata
●●
Kirjutage tähemargid püstiselt (vältige kaldkirja).
-- Nt tuvastatakse
-- Nt ei tuvastata
●●
Ärge kirjutage tähemärke üksteise peale.
-- Nt tuvastatakse
Erifunktsioonide kasutamine
59
-- Nt ei tuvastata
●●
Enamiku keelte puhul tuvastatakse lisaks üksikutele
tähemärkidele ka sõnu moodustavaid kokku kirjutatud
tähemärke. (Seda nimetatakse sõnade ja fraaside
toetamiseks.) Sõnu ja fraase toetavad ja mitte toetavad
keeled peaksid olema selles juhendis loetletud. (Kõik
käsikirjasisestuspaneeli toetavad keeled peaksid toetama
sõnu ja fraase.)
-- Sõnu ja fraase toetavad keeled: English UK, English US,
Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español,
Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano,
Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski,
Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina,
Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
-- Üksikute tähemärkide tuvastamise tugi
-- Sõnade ja fraaside tuvastamise tugi
●●
Mõnedes keeltes on võimalik kursiivkirja tuvastada.
(Kursiivkirjatuvastus)
-- Kursiivkirja tuvastavate keelte puhul tuvastatakse ka
ühendatud tähemärkidega kirja.
Erifunktsioonide kasutamine
60
-- Keelte puhul, milles kursiivkirja ei tuvastata, tuleb
tähemärgid eraldi kirjutada.
-- Kursiivkirja toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema
selles juhendis loetletud.
-- Kursiivkirja toetavad keeled: English UK, English US, Deutsch,
Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
-- Kursiivkirja mitte toetavad keeled: Čeština, Български,
Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어,
Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina,
Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi,
Norsk, Svenska
-- Nt kursiivkirja toetav keel: inglise keel
-- Nt kursiivkirja mitte toetav keel: 한국어
●●
Rohkem kui ühe rea kirjutamisel veenduge, et jätate piisavalt
ruumi.
-- Nt tuvastatakse
-- Nt ei tuvastata
Erifunktsioonide kasutamine
61
S Note’i kasutamine
S Note võimaldab luua märkmeid, lisades neisse mitmesugust
multimeediumsisu, ning laseb paigutada märkmete otsetee
avaekraanile.
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Valige → mall.
3 Sisestage tekst või joonis.
Viimase toimingu uuesti tegemine.
Viimase toimingu tagasivõtmine.
Teksti või joonise kustutamine;
kustutaja paksuse muutmine või
sisestatud andmete kustutamine
(topelttoksamine).
Klaviatuuri abil teksti sisestamine;
eksti seadete muutmine (topelttoksamine).
Jõudlustööriistade kasutamine.
Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine
(topeltkoputus).
Kuva- või muutmisrežiimile lülitamine.
Erifunktsioonide kasutamine
62
4 Lisage foto või heliklipp.
Helilõigu lisamine, salvestades hääli või
muid helisid.
Multimeediumfaili lisamine, nt tekst, foto või
helilõik.
Märkuse joonistamise ajal toimingute salvestamiseks
valige .
●● Lehe lisamiseks valige .
●● Ainult S Peniga joonistamiseks valige .
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Lohistage sissesuumitud olekus kahte sõrme ekraanil
kerimiseks.
●●
5 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
Lisateavet märkuste vaatamise või redigeerimise kohta või
muude märkusefunktsioonide kasutamise kohta vt lk 126.
Erifunktsioonide kasutamine
63
››Pliiatsi või teksti atribuutide muutmine
Märkuse loomisel saate muuta järgmisi atribuute.
●● Pliiatsi tüübi, joone paksuse või pliiatsi värvi muutmiseks
topeltkoputage nuppu .
5
1
2
3
6
4
Number
Funktsioon
1
Pliiatsi tüübi muutmine.
2
Joone paksuse muutmine.
3
Pliiatsi värvi muutmine.
4
Avage rohkemate värvide vaatamiseks või
värvitooni muutmiseks. Värvitooni muutmine on
saadaval esiletõste valimisel.
5
Praeguse seade salvestamine pliiatsi profiilina.
6
Lisage värvivalijasse uus värv.
Erifunktsioonide kasutamine
64
●●
Tekstiatribuutide muutmiseks topeltkoputage nuppu
.
1
2
3
Number
4
Funktsioon
1
Valige valik.
2
Praeguste atribuutide vaatamine või muutmine.
3
Teksti värvi muutmine.
4
Lisage värvivalijasse uus värv.
››Käsikirjaliste valemite ja jooniste õpetus
●●
Kirjutage valem ühele reale. Kui kirjutate pika valemi või mitut
rida täitva valemi, teisendab seade valemi valesti.
Erifunktsioonide kasutamine
65
●●
Sulgemata sulud või ruutjuurest puuduv arv põhjustavad
ajutiselt valemi ebakorrektse teisendamise. Valem on selle
kirjutamise lõpetamisel ebatäielik.
●●
Noole joonistamisel joonistage kõigepealt noole keha.
●●
Noolepea joonistage ühe joonega.
Erifunktsioonide kasutamine
66
Kiirmärkmiku kasutamine
Tekstist ja visanditest koosneva kiirmärkme saate luua igas
aknas.
1 Kiirmärkuse paani avamiseks hoidke all S Peni nuppu ja
toksake kaks korda ekraani.
2 Sisestage tekst või joonis.
Kiirmärkuse paani vaatamine laiekraanil.
Viimase toimingu uuesti tegemine.
Viimase toimingu tagasivõtmine.
Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse
muutmine või sisestatud andmete kustutamine
(topelttoksamine).
Klaviatuuri abil teksti sisestamine.
Joonise loomine; Pliiatsi seadete muutmine, nt pliiatsi tüüp,
joone paksus ja pliiatsi värv (topelttoksamine).
3 Kui olete lõpetanud, valige
.
Erifunktsioonide kasutamine
67
S Planneri kasutamine
Seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega
ajakava ja ülesannete haldamine on väga mugav ja tõhus. Saate
sündmusi luua ja vaadata, üksusi lisada ning kuvarežiime muuta.
S Planneri käivitamiseks valige rakenduste loendis S Planeerija.
Lülitumine käsikirjarežiimi.
Käesoleva kuupäeva valimine.
Kuvatavate kalendrite määramine.
Kalendri sündmuse või -ülesande lisamine.
Kuvarežiimi vahekaartide peitmine
või kuvamine.
Erifunktsioonide kasutamine
68
››Sündmuse või ülesande loomine
Loodud ülesandeid ja märkusi ei saa Google Calendar™iga sünkroonida.
Sündmuse loomine,
1 Valige rakenduste loendist S Planeerija → .
2 Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige Valmis.
3 Valige Lisa sündmus ja seejärel sisestage üksikasjad.
Asukohavaate otsimiseks ja lisamiseks valige .
●● Märkuse lisamiseks valige Märkused → valik.
●● Pildi lisamiseks valige Pildid → valik.
●●
4 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
Ülesande loomine,
1 Valige rakenduste loendist S Planeerija → .
2 Valige Lisa ülesanne ja seejärel sisestage üksikasjad.
Märkuse lisamiseks valige Märkused → valik.
●● Pildi lisamiseks valige Pildid → valik.
●●
3 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
Erifunktsioonide kasutamine
69
Memost sündmuse või ülesande loomine
See funktsioon on saadaval vaid inglise ja korea keeles.
1 Valige rakenduste loendist S Planeerija → .
2 Valige Quick add ja seejärel sisestage üksikasjad.
3 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
Seade kategoriseerib automaatselt teksti üksikasjad ja
seejärel sisestab need vastavatele väljadele.
Lisateavet kuvarežiimi muutmise või sündmuste või ülesannete
vaatamise kohta vt lk 123.
Voice talki kasutamine
Sisseehitatud kõnetuvastus võimaldab rakenduste ja
funktsioonide kiiret ja lihtsat käivitamist. Kui käed on muude
ülesannetega hõivatud või te ei näe seadme ekraani (nt sõites),
saate toimingu läbiviimiseks käskluse öelda.
Häälkäskluste funktsiooni käivitamiseks vajutage kiirelt kaks
korda avakuvaklahvi. Kui käivitate rakendust esimest korda,
näete õpetust ja spikriteavet.
Hiljem näete Voice talki põhiekraani.
●● Funktsiooni ei pruugi mõnedes keeltes saadaval olla.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Erifunktsioonide kasutamine
70
Access help information.
Deactivate or activate the voice command
feature.
Select a voice command category.
Initiate the voice command feature.
››Tutvuge häälkäsklustega
Saadaolevate häälkäskluste vaatamiseks valige
jaotisest What can I say?.
ja kategooria
››Häälkäskluste kasutamine
1 Kasutage Voice Talki ekraanil olles ühte järgmistest
võimalustest:
●● Valige kategooria saadaolevate käskluste vaatamiseks.
●● Häälkäskluste funktsiooni käivitamiseks valige Tap &
Speak. Saate häälkäsklust kasutada iga funktsioonitüübi
puhul.
2 Öelge käsklus mikrofoni ja seejärel valige Done.
3 Öelge lisakäsklusi valitud funktsiooni hääljuhistele
vastamiseks.
Erifunktsioonide kasutamine
71
Ekraani piirkonna jäädvustamine
1 Hoidke S Peni nuppu all ja valige joonistades piirkond.
2 Valige ekraani allservas kuvatavast rakenduste loendist
soovitud rakendus, et seostada seda valitud piirkonnaga.
Valitud piirkond salvestatakse kausta Galerii →
Screenshots.
●● Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast
sõltuvalt erineda.
●●
Erifunktsioonide kasutamine
72
Side
Helistamine
Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu
helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate
valikute kasutamine või kuidas kohandada ja kasutada
helistamisega seotud funktsioone.
››Helistamine ja kõnele vastamine
Helistamiseks, kõnele vastamiseks, lõpetamiseks ja kõnest
keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.
●● Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade
ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida
ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole
lähedal. ► lk. 81
●● Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib
segada kõnede aja lähendussensori tööd.
Helistamine
1 Valige rakenduste loendist Telefon → Klaviatuur ning
sisestage piirkonnakood ja telefoninumber.
2 Häälkõne tegemiseks valige
Videokõne tegemiseks valige
.
.
3 Kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.
Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada
telefoniraamatusse. ► lk. 120
●● Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri
valimiseks valige Telefon → Logid.
●●
Side
73
Kõnele vastamine
1 Kõne saabumisel valige
ja lohistage sõrme suurest ringist
väljapoole.
Helina vaigistamiseks vajutage seadme helisemise ajal
helitugevusnuppu.
2 Kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.
Kõnest keeldumine
Kõne saabumisel valige ja lohistage sõrme suurest ringist
väljapoole.
Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige
Kõnest keeldumine sõnumiga.
Võite valida mitme valmissõnumi vahel või luua oma
isiklikke sõnumeid. ► lk. 80
Rahvusvahelise kõne tegemine
1 Valige rakenduste loendist Telefon → Klaviatuur, toksake ja
hoidke all
, et sisestada plussmärki.
2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood,
suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks
.
››Peakomplekti kasutamine
Ühendades seadmega peakomplekti, saate mugavalt kõnedele
vastata ja neid juhtida.
●● Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
●● Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat
nuppu all.
●● Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage
ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
●● Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
Side
74
››Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine
Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu
üles või alla.
●● Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks
valige .
●● Teise kõne tegemiseks valige Lisa kõne ja valige uus number.
●● Teisele kõnele vastamiseks valige
ja seejärel, kui kostub
kõne ootetoon, lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.
Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või
ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida
koputusteenus.
●● Valimiskuva avamiseks valige Klaviatuur.
●● Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige Kõlar.
Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel
ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema
helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.
Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks,
valige Summuta.
●● Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu
vestlemiseks valige Peakom.
●● Telefoniraamatu avamiseks vajutage [
] → Kontaktid.
●● Memo lisamiseks vajutage [
] → Memo.
●● Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige Vaheta.
●● Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage
kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning
valige pärast temaga ühenduse loomist Ühenda. Kui soovite
veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni
kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
●●
Side
75
››Videokõne ajal saadaolevate valikute
kasutamine
Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.
●● Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks
valige Vaheta kaamerat.
●● Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks,
valige Summuta.
●● Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [
]→
Peida mind.
●● Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata,
vajutage [ ] → Väljuv pilt.
●● Valimiskuva avamiseks vajutage [
] → Klahvid.
●● Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu
vestlemiseks vajutage nuppu [ ] → Lülita peakomplektile.
●● Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [
]→
Valjuhääldi sisse.
●● Oma pildile emotsionaalsete ikoonide lisamiseks vajutage
nuppu [ ] → Animeeritud emotikonid.
●● Oma pildile dekoratiivsete ikoonide lisamiseks vajutage
nuppu [ ] → Teemavaade.
●● Kuvarežiimi muutmiseks karikatuurivaateks vajutage nuppu
[ ] → Luba koomiksivaade.
●● Teise osapoole pildi kasutamiseks koputage ja hoidke seda. Te
saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.
Paljudes piirkondades on kõne loata salvestamine
ebaseaduslik. Enne kõne salvestamist küsige alati teiselt
poolelt luba.
››Vastamata kõnede vaatamine ja
tagasihelistamine
Seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Kõnele vastamiseks
avage teavituste paneel ja valige vastamata kõne.
Side
76
››Automaatse keeldumise seadistamine
Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt
keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni.
1 Valige rakenduste loendist Telefon.
2 Vajutage nuppu [ ] → Kõne seaded → Kõnest keeldumine.
3 Lohistage suvandi Automaatse keeldumise režiim lüliti
paremale.
4 Valige Automaatse keeldumise režiim → valik.
Valik
Funktsioon
Kõik numbrid
Keeldu kõigist kõnedest.
Autom.
keeldumise
numbird
Automaatse keeldumise loendi
numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.
5 Valige Automaatse keeldumise loend.
6 Valige Loo.
7 Sisestage number ja valige Salvesta.
Võite määrata numbrikategooria.
8 Numbrite lisamiseks korrake samme 6-7.
››Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine
Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid,
nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele
numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,
1 Valige rakenduste loendist Telefon.
2 Vajutage nuppu [ ] → Kõne seaded → Lisaseaded →
Püsinumbrid.
3 Valige Aktiveeri FDN:
4 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige
OK.
5 Valige FDN-loend ja lisage kontakte.
Side
77
››Kõnesuunamise seadistamine
Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad
kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab
eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis
juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute
väljaspool teeninduspiirkonda.
1 Valige rakenduste loendist Telefon.
2 Vajutage nuppu [ ] → Kõne seaded → Kõne suunamine
→ kõne tüüp.
3 Valige tingimus.
4 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige Luba.
Teie seadistus saadetakse võrku.
››Kõnepiirangu seadistamine
Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat
tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.
1 Valige rakenduste loendist Telefon.
2 Vajutage nuppu [ ] → Kõne seaded → Lisaseaded →
Kõnepiirang → kõne tüüp.
3 Valige kõnedest keeldumise valik.
4 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige OK.
Teie seadistus saadetakse võrku.
Side
78
››Koputuse seadistamine
Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal
teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval
vaid häälkõnede puhul.
1 Valige rakenduste loendist Telefon.
2 Vajutage nuppu [ ] → Kõne seaded → Lisaseaded →
Koputus.
Teie seadistus saadetakse võrku.
››Kõnelogide vaatamine
Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.
1 Valige rakenduste loendist Telefon → Logid.
2 Vajutage [ ] → Kuvaviis → kõnelogide sortimise valik.
Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi
saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.
3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.
Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja
sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta
nimekirja lisada.
››Kõneseadete kohandamine
1 Valige rakenduste loendist Telefon.
2 Vajutage [ ] → Kõne seaded.
Side
79
3 Muutke järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Kõnest
keeldumine
Määrake, et automaatselt
määratud numbritelt tulevatest
kõnedest keelduda. Saate lisada
telefoninumbreid automaatsesse
musta nimekirja.
Määra
keeldumissõnum
Lisage või muutke sõnumit, mis
saadetakse kõnest keeldumisel.
Helinad ja
klahvitoonid →
Seadme helin
Sissetulevatest kõnedest teavitava
helina valimine.
Helinad ja
klahvitoonid →
Seadme värin
Närina mustri lisamine või valimine.
Helinad ja
klahvitoonid →
Värin helisemisel
Seadme seadistamine saabuvatest
kõnedest teavitamiseks värisema ja
helisema.
Helinad ja
klahvitoonid →
Klahvihelid
Helistamiskuval numbrite
sisestamisel kostuva heli määramine.
Kõne märguanne
→ Kõne värinad
Seadke seade vibreerima, kui teine
pool kõnele vastab või kõne lõpetab.
Kõne märguanne
→ Kõne oleku
toonid
Määrake seade teid kõne ajal kõne
olekust teavitama.
Kõne märguanne
→ Märguanded
kõne ajal
Määrake seade teid kõne ajal
sündmustest teavitama.
Side
80
Valik
Funktsioon
Kõnede
vastuvõtmine/
lõpetamine
→ Avaekraani
klahviga vastate
kõnele
Määrake seade kõnedele vastama, kui
vajutate avaekraani klahvi.
Kõnede
vastuvõtmine/
Seadistage seade kõnet lõpetama, kui
lõpetamine →
te vajutate toiteklahvi.
Toiteklahv lõpetab
kõned
Lülita ekraan
kõnede ajal välja
Määrake, et kõne ajaks läheduse
sensor aktiveerida.
Kõne tarvikud
→ Automaatne
vastamine
Määrake seade kõnedele pärast
määratud perioodi automaatselt
vastama (kasutatav ainult koos
peakomplektiga).
Kõne tarvikud →
Autom. vastamise
taimer
Valige ajavahemik, mille seade ootab
enne kõnele vastamist.
Kõne tarvikud
→ Väljuva kõne
tingimused
Väljahelistamise lubamine Bluetoothi
peakomplekti abil ka siis, kui telefon
on lukustatud.
Kõne tarvikud →
Väljuva kõne tüüp
Valige Bluetoothi peakomplekti abil
väljahelistamise kõnetüüp.
Lisahelitugevus
kõne ajal
Seadistamine helitugevuse nupu
kuvamiseks kõne ajal.
Suurenda helitug.
taskus
Seadme seadistamine mobiilihelina
helitugevuse suurendamiseks, kui
seade on kinnises kohas, nt kotis või
taskus.
Side
81
Valik
Funktsioon
Kõne suunamine
Kõnede teisele telefoninumbrile
edasisuunamine.
Lisaseaded →
Helistajatunnus
Väljamineva kõne puhul teisele
osalejale oma helistajatunnuse
kuvamine.
Lisaseaded →
Kõnepiirang
Lisaseaded →
Koputus
Lisaseaded →
Automaatne
kordusvalimine
Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.
Määrake seade teid kõne ajal uutest
kõnedest teavitama.
Valige kõne automaatne
kordusvalimine, kui kõnele ei
vastatud või number oli kinni.
Lisaseaded →
Müravähendus
Valige taustamüra vähendamiseks,
et vestluskaaslane teid ei paremini
kuuleks.
Lisaseaded →
Püsinumbrid
Aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida
helistamine numbritele, mida ei ole
telefoni SIM- või USIM-kaardi FDNloendis.
Lisaseaded →
Automaatne
piirkonnakood
Valige eesliite (piirkonna- või
maakoodi) automaatne lisamine
telefoninumbri ette.
Videokõne pilt
Valige teisele osapoolele näidatav
alternatiivne pilt.
Kasuta
kõnenurjumise
valikuid
Häälestage seade proovima
häälkõnet, kui videokõne
ühendamine nurjub.
Kõnepostiteenus
Kõnepostiteenuse osutaja valimine.
Side
82
Valik
Funktsioon
Kõneposti seaded
Sisestage kõnepostiteenuse
telefoninumber. Selle numbri saate
oma teenusepakkujalt.
Helin
Uutest kõnepostiteadetest teavitava
helina valimine.
Värin
Kõnepostiteadete vastuvõtmise
korral seadme vibreerimise lubamine
Kontod
Häälestage seade IP-kõnesid vastu
võtma ja seadistage oma kontod IPkõneteenuste jaoks.
Kasuta
internetikõnesid
Selle määramine, kas IP-kõnede
teenuseid kasutatakse kõigi või ainult
IP-kõnede tarvis.
Sõnumid
Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS),
multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud
ja vastuvõetud sõnumeid.
Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma
kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja
poole.
››Tekstsõnumi saatmine
1 Valige rakenduste loendist Sõnumid →
2 Adressaatide lisamine.
.
Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need
üksteisest semikooloni või komaga.
●● Valige telefoninumbreid kõnede ja kontaktide loenditest,
valides .
●●
Side
83
3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage [
4 Sõnumi saatmiseks valige
] → Lisa emotikon.
.
››Multimeediumsõnumi saatmine
1 Valige rakenduste loendist Sõnumid →
2 Adressaatide lisamine.
.
Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid ja
eraldage need üksteisest semikooloni või komaga.
●● Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid kõnede,
sõnumite või kontaktide loendist, valides .
Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi
multimeediumsõnumiks.
●●
3 Vajutage [ ] → Lisa teema ja sisestage sõnumi teema.
4 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage [
5 Valige
] → Lisa emotikon.
ja lisage üksus.
Saate valida faililoendist faili, joonismemo, sündmuse,
asukoha või kontakti või luua uue foto, video, heli või
joonismemo.
6 Sõnumi saatmiseks valige
.
››Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Sõnumid.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse
rühmitatud.
2 Valige sõnumilõim.
3 Valige sõnum, mille üksikasju vaadata soovite.
Side
84
››Kõnepostiteadete kuulamine
Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse
suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet
vastu ei võta. Kõnepostkastile juurdepääsemiseks ja sõnumite
kuulamiseks tehke järgmist.
1 Valige rakenduste loendis Telefon → Klaviatuur ning
seejärel toksake ja hoidke all klahvi
2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.
.
Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri
number. Küsige oma teenusepakkujalt vastavat numbrit.
Google Mail
Soovi korral saate Google Mail™-i veebimeiliteenusest uued
sõnumid oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse
avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata sõnumite koguarv
kuvatakse tiitliribal ja lugemata sõnumid kuvatakse paksus
kirjas.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● See menüü võib sõltuvalt teie piirkonnast või
teenusepakkujast olla erinevalt tähistatud.
››E-kirja saatmine
1 Valige rakenduste loendist Google Mail →
2 Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
Täiendavate saajate lisamiseks vajutage [
koopia/pimekoopia väli.
3 Sisestage teema ja sõnumi sisu.
Side
85
.
] → Lisa
4 Pildifaili manustamiseks vajutage [
5 Sõnumi saatmiseks valige .
] → Lisa fail → fail.
Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool
teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse,
kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.
››E-kirja vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Google Mail.
2 Valige e-kiri.
Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.
Kasutatavad valikud võivad erineda sõltuvalt kontost.
Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige
paremale või vasakule.
●● Sõnumi tähtsana märkimiseks valige
.
●● Sõnumile vastamiseks valige ikoon
.
●● Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud,
valige → Vasta kõigile.
●● Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → Edasta.
●● Manuse vaatamiseks valige VAATA. Manuse salvestamiseks
seadmesse valige SALVESTA.
●● Sõnumi arhiveerimiseks valige .
●● Sõnumi kustutamiseks valige .
●● Sõnumile sildi lisamiseks valige .
●● Sõnumi lugemata olekusse märkimiseks valige
.
●● Sõnumi märkimiseks tähtsaks vajutage nuppu [
] → Märgi
oluliseks.
●● Sõnumi peitmiseks vajutage nuppu [
] → Summuta.
Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist →
Kõik kirjad.
●●
Side
86
Sõnumi lisamiseks rämpsposti vajutage nuppu [ ] → Teata
rämpspostist.
●● E-posti seadete muutmiseks vajutage nuppu [
] → Seaded.
●●
››E-kirjade korraldamine siltide järgi
Saate sõnumeid sindistades enda e-posti organiseerida.
Sõnumeid saab sildifiltri abil sortida.
Sõnumile sildi lisamine
1 Valige sisendkausta kuvalt sõnum.
2 Valige .
3 Valige silt ja seejärel OK.
Sõnumite filtreerimine
1 Valige sisendkausta kuval .
2 Valige silt sõnumitele, mida vaadata soovite.
E-post
Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma
isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.
››E-posti konto seadistamine
1 Valige rakenduste loendist E-post.
2 Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3 Valige Järgmine. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige
Käsitsi seadist.
Side
87
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse
sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot,
saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi
ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.
››E-kirja saatmine
1 Valige rakenduste loendist E-post →
2 Adressaatide lisamine.
.
Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need
üksteisest semikooloni või komaga.
●● Valige e-posti aadressid kõnede, sõnumite või kontaktide
loenditest, valides .
●● Täiendavate saajate lisamiseks vajutage [
] → Lisa
koopia/pimekoopia.
●●
3 Valige teemaväli ja sisestage teema.
4 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
5 Valige ja lisage fail.
Saate valida faililoendist faili, joonismemo või sündmuse või
luua uue foto, video, heli või joonismemo.
Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile
manustada ei saa.
6 Sõnumi saatmiseks valige
.
Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool
teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse,
kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.
Side
88
››Ajastatud e-kirja saatmine
1 Valige rakenduste loendist E-post → .
2 Sõnumi koostamise ajal vajutage nuppu [
saatmine.
] → Ajakava
3 Valige valiku Ajakava saatmine kõrval olev märkeruut.
4 Määrake kellaaeg ja kuupäev ning valige Valmis.
5 Sõnumi saatmiseks valige . Seade saadab sõnumi
määratletud kellaajal ja kuupäeval.
●● Kui seade on planeeritud ajal välja lülitatud, puudub
võrguühendus või võrk pole stabiilne, sõnumit ei
saadeta.
●● See funktsioon põhineb seadmes määratud kellaajal
ja kuupäeval. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed,
kui liigute erinevates ajavööndites ja võrk ei värskenda
teavet.
››E-kirja vaatamine
Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem
allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite
vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade
allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.
1 Valige rakenduste loendist E-post → e-posti konto.
2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .
3 Valige e-kiri.
Side
89
Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige
paremale või vasakule.
●● Sõnumile vastamiseks valige ikoon
.
●● Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige
.
●● Sõnumi kustutamiseks valige
.
●● Sõnumi tähtsana märkimiseks valige
.
●● Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse vahekaart
→ .
●● Sõnumi märkimiseks mitteloetuks vajutage nuppu [
]→
Märgi kui lugemata.
●● Sõnumi liigutamiseks teise kausta vajutage [
] → Teisalda.
●● Sõnumi salvestamiseks seadmesse vajutage nuppu [
]→
Salvesta e-kiri. Sõnum salvestatakse kausta Minu Failid →
Kõik failid → sdcard0 → Saved Email.
●● Sõnumi printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage nuppu
[ ] → Prindi. Teie seade ühildub ainult mõningate
Samsungi printeritega.
●● Uue sõnumi loomiseks vajutage nuppu [
] → Koosta.
●● Fondi suuruse muutmiseks vajutage nuppu [
] → Fondi
suurus.
●● Saatjalt sõnumite filtreerimiseks vajutage nuppu [
]→
Määra priorit. saatjaks. Saate saatja sõnumeid määratud
sisendkaustas lugeda.
●● E-posti seadete muutmiseks vajutage nuppu [
] → Seaded.
Saadaolevad valikud võivad e-posti kontost ja seadme
suunast sõltuvalt erineda.
Side
90
Talk
Õppige, kuidas pere ja sõpradega Google Talk™-i
kiirsõnumiteenuse abil vestelda.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Valige enda olek
1 Valige rakenduste loendist Talk.
2 Valige Google’i konto.
3 Valige sõprade loendi pealt oma nimi.
4 Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.
››Sõbraloendisse sõprade lisamine
1 Valige rakenduste loendist Talk → .
2 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige DONE.
Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie
sõbraloendisse.
››Vestluse alustamine
1 Valige rakenduste loendist Talk.
2 Valige sõbraloendist soovitud sõber.
Avaneb vestluskuva.
3 Sisestage ja saatke sõnum.
4 Vestluse lõpetamiseks vajutage [
Side
91
] → End chat.
ChatON
Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite
saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest
mobiilsidevõrgu või Wi-Fi võrgu kaudu.
1 Valige rakenduste loendist ChatON.
Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto
seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.
2 Sisestage ja saatke sõnum.
Messenger
Uurige, kuidas sõpradele ja pereliikmetele kiirsõnumsideteenuse
Google+ Messenger abil kiirsõnumeid saata ja neid vastu võtta.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Messenger.
Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto
seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.
2 Sisestage ja saatke sõnum.
Side
92
Google+
Uurige, kuidas pääseda juurde Google’i suhtlusvõrguteenusele.
Saate luua huvide ja mõtete jagamiseks gruppe või saata ja
võtta vastu kiirsõnumeid ning laadida üles oma fotosid.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Google+.
Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto
seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.
2 Valige suhtlusvõrgufunktsioon.
Side
93
Meelelahutus
Kaamera
Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.
●● Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub
see automaatselt välja.
●● Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest
sõltuvalt erineda.
››Pildistamine
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake
seaded.
1
4
5
2
3
6
Meelelahutus
94
Number
Funktsioon
1
Kaamera seadete muutmine.
2
Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage
pildivaatur.
3
Pildistamine.
4
Kasutage kaamera otseteesid.
●●
: efektirežiimi muutmine.
●●
: pildistamisrežiimi muutmine.
●●
: Muudke välgu seadeid: Välku saab
käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada
kaamera välku vajadusel kasutama.
●●
: Lülitamine eesmisele või tagumisele
objektiivile.
Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud
omaduste otseteid. ► lk. 106
5
Vaadake salvestuskohta.
6
Videokaamera aktiveerimine.
3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks
helitugevusnuppu.
Võite ka ekraani kahe sõrmega koputada ning sõrmed
seejärel sissesuumimiseks laiali lükata (väljasuumimiseks
suruge sõrmed kokku).
Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise
funktsioon saadaval olla.
4 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub
roheliseks, kui objekt on fookuses.
5 Valige pildistamiseks
.
Foto salvestatakse automaatselt.
Meelelahutus
95
Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide
vaatamise ikoon.
●● Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
●● Foto lemmikute loendisse lisamiseks valige
.
●● Foto saatmiseks või jagamiseks valige .
●● Foto kustutamiseks valige
.
●● Slaidiseansi käivitamiseks vajutage nuppu [
]→
Slaidiseanss. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
●● Fotol nägude registreerimiseks siltidena vajutage nuppu [
]
→ Näomärgistus. ► lk. 111
●● Foto seadistamiseks kuvama kontekstilisi silte vajutage nuppu
[ ] → Sõbersilt.
●● Ilmasildi lisamiseks vajutage nuppu [
] → Lisa ilmasilt.
●● Fotole raami ja märkuse lisamiseks vajutage nuppu [
]→
Foto märkus (ees).
●● Fotole märkuse lisamiseks vajutage nuppu [
] → Foto
märkus. Märkuse redigeerimiseks toksake fotol ikooni .
●● Foto lisamiseks lõikelauale vajutage nuppu [
] → Kopeeri
lõikelauale.
●● Foto pööramiseks vastupäeva vajutage nuppu [
] → Pööra
vasakule.
●● Foto pööramiseks päripäeva vajutage nuppu [
] → Pööra
paremale.
●● Fotolt osa kärpimiseks vajutage nuppu [
] → Kärbi.
●● Foto redigeerimiseks pildiredaktoriga vajutage nuppu [
]→
Muuda.
●● Foto määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks vajutage
nuppu [ ] → Määra.
●● Foto saatmiseks isikule, kelle nägu fotol märgistatud vajutage
nuppu [ ] → Sõbrafoto jagamine.
●● Foto printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage nuppu [
]
→ Prindi. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi
printeritega.
Meelelahutus
96
Faili nime muutmiseks vajutage nuppu [ ] → Nimeta
ümber.
●● Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete
otsimiseks vajutage nuppu [ ] → Otsi lähedalolevaid
seadmeid.
●● Foto üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [
]→
Üksikasjad.
●●
››Jäädvustage foto eelmääratud valikutega.
Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded.
Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele
objektidele sobiv režiim.
Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab
suuremat säritust.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Valige → Stseenirežiim → stseen → [
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige pildistamiseks .
].
››Pildistamine autoportreerežiimis
Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Valige → Autoportree.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige pildistamiseks .
››Pildistamine näotuvastusrežiimis
Kaamera on võimeline inimeste nägusid ära tundma, et aidata
teil neid pildistada.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Meelelahutus
97
2 Valige → Pildistusrežiim → Näo tuvastamine.
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Suunake kaamera objektiiv inimobjektile. Kui kaamera
tuvastab inimese näo, kuvatakse ümber selle fookuse raam.
5 Valige pildistamiseks
.
››Panoraampildi pildistamine
Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiasid
panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike
pildistamisel.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Valige → Pildistusrežiim → Panoraam.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige esimese pildi tegemiseks .
5 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja joondage
sinine raam pildiotsijaga.
Kui sinine raam ja pildiotsija on joondatud, teeb kaamera
järgmise foto automaatselt.
6 Panoraampildi lõpetamiseks valige uuesti ikoon
››Pildistamine jagamisrežiimis Shareshot
.
Funktsiooniga Shareshot saate foto jäädvustada ja selle
samaaegselt sõpradele saata. See režiim on saadaval ainult siis,
kui seade on Wi-Fi Directi kaudu teise seadmega ühendatud.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
2
Kaamera.
Valige → Pildistusrežiim → Jaga võtet.
Meelelahutus
98
3 Teise seadme ühendamiseks Wi-Fi Directi kaudu valige
(vajadusel) OK.
4 Valige pildistamiseks
.
Foto saadetakse ühendatud kasutajatele.
››Pildistamine iluvõtterežiimis
Iluvõtterežiimis saab peita nägude ebatäiuslikke detaile.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Valige → Pildistusrežiim → Ilu.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige pildistamiseks .
››Pildistamine naeratuse võtte režiimis
Kaamera on võimeline ära tundma naeratavate inimeste
nägusid ning aitab teil neid pildistada.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Valige → Pildistusrežiim → Naeratusvõte.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Suunake kaameraobjektiiv objektile ja valige
.
Seade tuvastab ekraanil olevate inimeste näod ja tuvastab
nende naeratused. Kui kaamera tuvastab naeratava näo,
tehakse pilt automaatselt.
››Pildistamine karikatuurirežiimis
Soovi korral saate teha karikatuuriefektidega fotosid.
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
Meelelahutus
99
2 Valige → Pildistusrežiim → Karikatuur.
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige pildistamiseks .
››Kaamera seadete kohandamine
Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist
.
Valik
Funktsioon
Muuda otseteid
Sageli kasutatavate suvandite otseteede
redigeerimine.
Autoportree
Lülitamine eesmisele või tagumisele
objektiivile.
Välk
Muudke välgu seadeid. välku saab käsitsi
sisse ja välja lülitada või seadistada
kaamera välku vajadusel automaatselt
kasutama.
Pildistusrežiim
Pildistusrežiimi muutmine.
Efektid
Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge,
rakendamine.
Stseenirežiim
Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus
Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim
Saate teha lähifotosid või seadistada
kaamera automaatselt objektile või
inimeste nägudele fokusseerima.
Taimer
Pildistamisele eelneva viivituse aja
määramine.
Eraldusvõime
Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal
Värvitasakaalu muutmine
valgustingimustele vastavaks.
Meelelahutus
100
Valik
Funktsioon
ISO
Kaamera pildisensori tundlikkuse
kohandamine.
Mõõtmine
Säri mõõtmise tüübi valimine.
Välitingimuste
nähtavus
Saate valida sobivad valgustustingimused.
Automaatne
kontrastsus
Objekti ja tausta vahelise kontrastsuse
automaatne reguleerimine.
Juhised
Eelvaatekuval ruudujoonte kuvamine.
Värinastabil.
Saate vähendada seadme värinast või
liigutamisest tulenevat hägusust.
GPS-i silt
Kaamera seadistamine fotodele
asukohateavet kaasama.
●● GPS-signaali parandamiseks ärge
pildistage tingimustes, kus signaal
võib olla häiritud, nagu ehitiste
vahel, madalates kohtades või halva
ilmaga.
●● Teie asukoht võib olla näidatud
veebi üleslaetud fotodel. Selle
vältimiseks lülitage GPS-siltide
seadmine välja.
Kontekstiline
failinimi
Kaamera seadistamine kuvama
kontekstilisi silte.
Salvesta
ümberpööratuna
Määrake kaamera automaatselt pilti
ümber pöörama, kui teete foto eesmise
kaameraobjektiiviga.
Pildi kvaliteet
Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Meelelahutus
101
Valik
Funktsioon
Hoiundamine
Saate valida tehtud videotele
salvestuskoha.
Lähtesta
Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.
››Videoklipi salvestamine
1 Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis
Kaamera.
2 Lohistage liugur kaamera peale ümberlülitumiseks
kaamerale.
3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake
seaded.
Number
1
4
5
2
3
6
Funktsioon
1
Videokaamera seadete muutmine.
2
Jäädvustatud videote vaatamiseks avage
pildivaatur.
3
Video salvestamine.
Meelelahutus
102
Number
Funktsioon
4
Kasutage videokaamera otseteesid.
●●
: Efektirežiimi muutmine.
●●
: Salvestusrežiimi muutmine
(multimeediasõnumile manustamiseks või
tavapäraseks salvestuseks).
●●
: Muudke välgu seadeid.
●●
: Lülitamine eesmisele või tagumisele
objektiivile.
Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud
omaduste otseteid. ► lk. 106
5
Vaadake salvestuskohta.
6
Kaamera aktiveerimine.
4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks
helitugevusnuppu.
Võite ka ekraani kahe sõrmega koputada ning sõrmed
seejärel sissesuumimiseks laiali lükata (väljasuumimiseks
suruge sõrmed kokku).
Suurima eraldusvõimega salvestamisel ei pruugi
suumimise funktsioon saadaval olla.
5 Valige salvestamise alustamiseks
6 Salvestamise lõpetamiseks valige
.
.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.
Aeglase edastuskiirusega mälukaardile ei pruugi
videokaamera videoid õigesti salvestada.
Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks
pildivaaturi ikoon.
●● Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Video esitamiseks valige
.
●● Video lemmikute loendisse lisamiseks valige
.
Meelelahutus
103
Video saatmiseks või jagamiseks valige .
Video kustutamiseks valige .
●● Slaidiseansi käivitamiseks vajutage nuppu [
]→
Slaidiseanss. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
●● Video seadistamiseks kuvama kontekstilisi silte vajutage
nuppu [ ] → Sõbersilt.
●● Faili nime muutmiseks vajutage nuppu [
] → Nimeta
ümber.
●● Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete
otsimiseks vajutage nuppu [ ] → Otsi lähedalolevaid
seadmeid.
●● Video üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [
]→
Üksikasjad.
●●
●●
››Videokaamera seadete kohandamine
Enne video salvestamist, valige
järgnevatele valikutele:
, et saada juurdepääsu
Valik
Funktsioon
Muuda otseteid
Sageli kasutatud suvandite otseteede
redigeerimine.
Isesalvestamine
Lülitage sisse esikülje kaamera endast
video salvestamiseks.
Välk
Muudke välgu seadeid. Saate välgu käsitsi
sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim
Salvestusrežiimi muutmine.
Efektid
Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge,
rakendamine.
Säritusväärtus
Reguleerige säriarvu.
Taimer
Video salvestamisele eelneva viivituse aja
määramine.
Eraldusvõime
Eraldusvõime muutmine.
Meelelahutus
104
Valik
Funktsioon
Valge tasakaal
Värvitasakaalu muutmine
valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste
nähtavus
Määrake sobivad valgustingimused.
Juhised
Eelvaatekuval ruudujoonte kuvamine.
GPS-i silt
Videokaamera seadistamine kaasama
videotele asukohateavet.
●● GPS-signaali parandamiseks ärge
pildistage tingimustes, kus signaal
võib olla häiritud, nagu ehitiste
vahel, madalates kohtades või halva
ilmaga.
●● Teie asukoht võib olla näidatud
veebi üleslaetud videotel. Selle
vältimiseks lülitage GPS-siltide
seadmine välja.
Kontekstiline
failinimi
Videokaamera seadistamine kuvama
kontekstilisi silte.
Videokaamera seadistamine automaatselt
Salvesta
pilti ümber pöörama, kui salvestate video
ümberpööratuna
eesmise kaameraobjektiiviga.
Video kvaliteet
Videote kvaliteeditaseme määramine.
Hoiundamine
Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta
Menüüde ja salvestusvalikute lähtestamine.
Meelelahutus
105
››Muutke otseteede ikoone
Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.
1 Valige eelvaate kuval
[
→ Muuda otseteid või vajutage
→
] Muuda otseteid.
2 Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see
otseteede alale.
Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning
lohistage see valikute loendisse.
3 Eelvaate kuvale naasmiseks vajutage nuppu [
].
Videomängija
Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi
videoid vaadata.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide
esitamisel tõrkeid esineda.
●● Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt
erineda.
●● Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise
viisist korrektselt mängida.
››Videoklipi esitamine
1 Valige rakenduste loendist Videomängija.
2 Valige video.
Meelelahutus
106
3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.
1
5
2
6
7
8
3
4
Number
Funktsioon
1
Kuvatõmmise jäädvustamine.
2
Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise
või toksamise teel.
3
Videokuva suhte muutmine.
4
Esituse taasalustamine; Eelmisele failile
hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); Failis
tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
5
Helitugevuse reguleerimine.
6
Taasesituse peatamine; taasesituse
jätkamiseks valige .
7
Videokuva formaadi vähendamine.
Algsuuruse taastamiseks toksake videoekraani
kaks korda.
8
Järgmisele failile hüppamine; Failis edasi
liikumine (toksake ja hoidke all).
Meelelahutus
107
Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal
nuppu [ ].
●● Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete
otsimiseks valige Otsi lähedalolevaid seadmeid.
●● Video saatmiseks või jagamiseks valige Jaga:.
●● Videolõigu kärpimiseks valige Lõika.
●● Video seadistamiseks kuvama kontekstilisi silte valige
Sõbersilt.
●● Ilmasildi lisamiseks valige Lisa ilmasilt.
●● Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage
Bluetoothiga. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui
seadmega on ühendatud peakomplekt.
●● Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt
välja lülituma valige Video autom. väljalül.
●● Videomängija seadete muutmiseks valige Seaded.
●● Video üksikasjade vaatamiseks valige Üksikasjad.
››Videomängija seadete kohandamine
1 Esituse ajal vajutage nuppu [
2 Muutke järgmisi valikuid:
] → Seaded.
Valik
Funktsioon
Esita järg. aut.
Videomängija seadistamine järgmise
faili esituse automaatseks alustamiseks.
SoundAlive
Heliefekti valimine.
Subtiitrid
Subtiitritefaili seadete kohandamine.
Värvitoon
Valige värvide tonaalsus.
Välitingimuste
nähtavus
Seadme häälestamine ekraani
kontrastsuse parandamiseks eredas
päikesevalguses.
Meelelahutus
108
Galerii
Lugege, kuidas vaadata/esitada seadme mällu või mälukaardile
salvestatud fotosid ja videoid.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide
esitamisel tõrkeid esineda.
●● Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt
erineda.
●● Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise
viisist korrektselt mängida.
››Piltide vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Galerii.
2 Valige mõni kaust → pilt.
Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid.
●● Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
Kui aktiveerite kallutusliigutused, saate sisse või välja
suumida, koputades ja hoides sõrmedega kahte punkti
ning seejärel kallutades seadet ette- ja tahapoole. Kui
suumite viimasele suumitasemele välja rohkem kui 1
sekundi jooksul, naaseb ekraan automaatselt loendisse.
●●
●●
Pildi lisamiseks lemmikute loendisse valige
Pildi saatmiseks või jagamiseks valige .
Meelelahutus
109
.
Pildi kustutamiseks valige .
Slaidiseansi käivitamiseks vajutage nuppu [ ] →
Slaidiseanss. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
●● Pildil nägude registreerimiseks siltidena vajutage nuppu [
]
→ Näomärgistus.
●● Pildi seadistamiseks kuvama kontekstilisi silte vajutage nuppu
[ ] → Sõbersilt.
●● Ilmasildi lisamiseks vajutage nuppu [
] → Lisa ilmasilt.
●● Pildile raami ja märkuse lisamiseks vajutage nuppu [
]→
Foto märkus (ees).
●● Pildile märkuse lisamiseks vajutage nuppu [
] → Foto
märkus. Märkuse redigeerimiseks toksake pildil ikooni .
●● Pildi lisamiseks lõikelauale vajutage nuppu [
] → Kopeeri
lõikelauale.
●● Pildi pööramiseks vastupäeva vajutage nuppu [
] → Pööra
vasakule.
●● Pildi pööramiseks päripäeva vajutage nuppu [
] → Pööra
paremale.
●● Pildilt osa kärpimiseks vajutage nuppu [
] → Kärbi.
●● Pildi redigeerimiseks pildiredaktoriga vajutage nuppu [
]→
Muuda.
●● Pildi määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks vajutage
nuppu [ ] → Määra.
●● Pildi saatmiseks isikule, kelle nägu pildil märgistatud vajutage
nuppu [ ] → Sõbrafoto jagamine.
●● Pildi printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage nuppu [
]
→ Prindi. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi
printeritega.
●● Faili nime muutmiseks vajutage nuppu [
] → Nimeta ümber.
●● Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete
otsimiseks vajutage nuppu [ ] → Otsi lähedalolevaid
seadmeid.
●● Pildi üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [
]→
Üksikasjad.
Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt
varieeruda.
●●
●●
Meelelahutus
110
››Näo märgistamine pildil
Vaadake, kuidas piltidel nägusid märgistada, saata
sõnumeid ning laadida sõnumeid sotsiaalvõrgustikesse koos
näomärgistuse otseteedega.
Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes,
näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad
aksessuaarid näotuvastust segavad.
1 Valige rakenduste loendist Galerii.
2 Valige pilt.
3 Vajutage [ ] → Näomärgistus → Sees.
Raami ilmuvad ära tuntud näod. Kui nägusid ei tuvastata
automaatselt, toksake ja hoidke sõrme näo piirkonnal, et
lisada raami käsitsi.
Valige tära tuntud nägu → Lisa nimi.
4
5 Valige kontaktiloendist isiku nimi.
Kontakt lingitakse pildil oleva näoga.
Kui näo silt kuvatakse koos nimega, valige näo silt ja kasutada
pakutavaud valikuid.
››Videoklipi esitamine
1 Valige rakenduste loendist Galerii.
2 Valige kaust → video (mida tähistab ikoon
3 Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 106
).
Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal
nuppu [ ].
●● Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete
otsimiseks valige Otsi lähedalolevaid seadmeid.
Meelelahutus
111
Video saatmiseks või jagamiseks valige Jaga:.
Videolõigu kärpimiseks valige Lõika.
●● Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage
Bluetoothiga. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui
seadmega on ühendatud peakomplekt.
●● Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt
välja lülituma valige Video autom. väljalül.
●● Videomängija seadete muutmiseks valige Seaded.
●● Video üksikasjade vaatamiseks valige Üksikasjad.
●●
●●
Paper Artist
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas luua pilte, mis näevad välja
nagu lõbusate efektide või raamidega illustratsioonid.
Valige rakenduste loendist Paper Artist.
●● Redigeeritud pilt salvestatakse kausta Galerii → Paper
Pictures.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
MP3-mängija
Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles
muusikat kuulata.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvara versioonist
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide
esitamisel tõrkeid esineda.
●● Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt
erineda.
●● Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise
viisist korrektselt mängida.
Meelelahutus
112
››Muusikafailide lisamine seadmesse
Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel
järgmistest viisidest:
●● Internetist allalaadimine. ► lk. 132
●● Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 144
●● Windows Media Player abil arvutist allalaadimine. ► lk. 145
●● Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 155
●● Vastuvõtmine üle Wi-Fi. ► lk. 146
●● Mälukaardile kopeerimine.
››Muusika esitamine
1 Valige rakenduste loendist MP3-mängija.
2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Number
Funktsioon
1
Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
2
Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise
või toksamise teel.
Meelelahutus
113
Number
Funktsioon
3
Heliefekti valimine.
4
Esituse taasalustamine; Eelmisele failile
hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); Failis
tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
5
Helitugevuse reguleerimine.
6
Kordusrežiimi muutmine.
7
Muusikafailide sorteerimine tuju või aasta
järgi.
8
Taasesituse peatamine; taasesituse
jätkamiseks valige .
9
Esitusloendi avamine.
10
Järgmisele failile hüppamine; Failis edasi
liikumine (toksake ja hoidke all).
MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu.
Avaekraanil toksake ja hoidke peakomplekti nuppu
all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või
peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal
nuppu [ ].
●● Muusikafaile lisamiseks kiirloetellu (esitusloendi
salvestamiseks) valige Lisa kiirl.-sse.
●● Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage
Bluetoothiga. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui
seadmega on ühendatud peakomplekt.
●● Muusikafaili saatmiseks või selle jagamiseks teistega valige
suvand Jaga:.
●● Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige Lisa
esitusloendisse.
●● Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige Määra.
●● Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete
otsimiseks valige Otsi lähedalolevaid seadmeid.
Meelelahutus
114
Muusikamängija sätete muutmiseks valige Seaded.
Muusika üksikasjade vaatamiseks valige Üksikasjad.
●● Esituse lõpetamiseks ja MP3-mängija sulgemiseks valige
Lõpeta.
●●
●●
››Esitusloendi loomine
1 Valige rakenduste loendist MP3-mängija.
2 Valige Esitusloendid.
3 Vajutage [ ] → Loo esitusloend.
4 Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige OK.
5 Valige Lisa muusika.
6 Valige failid, mida lisada soovite, ja valige Valmis.
Taasesituse ajal saate esitusloendisse faile lisada, vajutades [
→ Lisa esitusloendisse.
››MP3-mängija seadete kohandamine
1 Valige rakenduste loendist MP3-mängija.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
SoundAlive
Heliefekti valimine.
Esituskiirus
Esituskiiruse muutmine.
Muusika
menüü
Muusikateegi kuval kuvatavate
muusikakategooriate valimine.
Sõnad
Valige laulusõnade näitamine
taasesituse ajal.
Muusika
automaatselt
välja
Mängija seadistamine kindla ajal järel
automaatselt välja lülituma.
Meelelahutus
115
]
Music Hub
Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi, et otsida ja osta
enda lemmiklugusid.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Music Hub.
2 Otsige, eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.
FM-raadio
Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FMraadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab
raadioantennina.
››FM-raadio kuulamine
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Valige rakenduste loendist FM-raadio.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad
automaatselt.
FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse
automaatset häälestamist.
3 Raadiojaama valimine.
Meelelahutus
116
4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.
1
5
6
2
3
3
7
4
Number
Funktsioon
1
Salvestage lugu FM-raadiost.
2
Lülitage FM-raadio sisse või välja.
3
Saadaoleva raadiojaama otsimine.
4
Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute
loendisse.
5
Helitugevuse reguleerimine.
6
Annab juurdepääsu valitud jaama teenuste,
näiteks muusikafailide allalaadimisele või
jaama helistamisele. See funktsioon ei pruugi
teie piirkonnas saadaval olla.
7
Lülitage FM-raadio sisse või välja.
Meelelahutus
117
››FM-raadiost lugude salvestamine
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Valige rakenduste loendist FM-raadio.
3 Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4 Kerige raadiojaamani.
5 Valige salvestamise alustamiseks .
6 Kui olete lõpetanud, valige .
Fail salvestatakse kausta Minu Failid → Kõik failid →
sdcard0 → Sounds.
››Raadiojaamade automaatne salvestamine
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Valige rakenduste loendist FM-raadio.
3 Vajutage [ ] → Otsi → soovitud otsimisvalik.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad
automaatselt.
››Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Valige rakenduste loendist FM-raadio.
3 Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4 Kerige raadiojaamani.
5 Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige
Meelelahutus
118
.
››FM-raadio seadete kohandamine
1 Valige rakenduste loendist FM-raadio.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
Mälu
Valige FM-raadio helilõikudele
salvestuskoht.
Raadiotekst
Seadistage raadiojaama tunnuse
näitamine FM-raadio kuval. jaamade
ID-d on saadaval vaid raadiojaamade
puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus
FM-raadiol nõrga signaali korral
raadiojaama ümberhäälestamise
lubamine või keelamine.
FM
automaatselt
välja
FM-raadio seadistamine kindla ajal järel
automaatselt välja lülituma.
Meelelahutus
119
Isiklik teave
Kontaktid
Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid.
Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid,
lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki
kontaktiteavet.
››Kontakti loomine
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid →
2 Valige salvestuskoht.
3 Sisestage kontaktandmed.
4 Valige kontakti lisamiseks mällu Salvesta.
.
Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides Lisa
kontaktidesse.
››Kontakti otsimine
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Kerige kontaktiloendis üles või alla.
Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda
indeksi paremat serva.
3 Valige kontakti nimi.
Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:
●● Kontaktile helistamiseks valige
või .
●● Tekst- või multimeediumsõnumi saatmiseks valige
.
●● E-postisõnumi saatmiseks valige
.
●● Kontaktandmete muutmiseks valige
.
●● Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige
.
Isiklik teave
120
››Kiirvalimisnumbri seadistamine
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Kiirvalimise seadistus.
3 Valige asukohanumber → kontakt.
4 Valige number (vajaduse korral).
Nüüd saate sellele numbrile kiiresti helistada, koputades ja
hoides helistamiskuval asukohanumbrit.
››Nimekaardi loomine
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Valige kontaktiloendi ülaosas oma nimi.
3 Valige .
4 Sisestage oma isiklikud andmed.
5 Valige Salvesta.
Saate saata teistele oma nimekaardi või jagada seda, kui
vajutate nuppu [ ] → Jaga nimekaarti.
››Kontaktirühma loomine
Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti
korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma
loomisest.
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Rühmad.
2 Vajutage [ ] → Loo.
3 Sisestage rühmale nimi ja kohandage rühma seadeid.
4 Lisage rühma liikmeid.
5 Valige Salvesta.
Isiklik teave
121
››Kopeeri kontaktid
Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma
seadmesse
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Import/Eksport → Impordi SIM-kaardilt.
3 Valige salvestuskoht.
4 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel Valmis.
Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIMkaardile
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Import/Eksport → Ekspordi SIMkaardile.
3 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel Valmis → OK.
››Kontaktide importimine ja eksportimine
Saate importida faile (vcf-vormingus) oma seadme USB-mällu
või mälukaardile või nendelt eksportida.
Kontaktfailide importimine
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Import/Eksport → Impordi SD-kaardilt
või Impordi USB-mälust.
3 Valige salvestuskoht.
Isiklik teave
122
4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi
kontaktifailide importimise suvand ja vajutage OK.
5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige siis OK.
Kontaktide eksportimine
1 Valige rakenduste loendist Kontaktid → Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Import/Eksport → Ekspordi SD-kaardile
või Ekspordi USB-mällu.
3 valige kinnitamiseks OK.
S Planeerija
Lugege, kuidas oma graafikuid ja ülesandeid S Planneriga
tõhusamalt vaadata ja hallata.
››Sündmuse või ülesande loomine
1 Valige rakenduste loendist S Planeerija → .
2 Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige Valmis.
3 Valige valik.
4 Sisestage üksikasjad ja valige Salvesta.
Lisateavet sündmuste või ülesannete loomise kohta vt lk 68.
Isiklik teave
123
››Kuvarežiimi vahetamine
Kalendrivaate režiimile lülitumiseks valige → vaaterežiimi
vahekaart. Vaaterežiimi muutmiseks võite ka ekraanil kahe
sõrmega koputada ning seejärel sõrmi kokku ja laiali liigutada.
Aastavaade
Teiste aastate vaatamiseks valige ◄ või ►. Võite ka ekraanil
sõrmega vasakule või paremale tõmmata.
●● Kuuvaatele lülitumiseks valige kuu.
●●
Kuuvaade
Teiste kuude vaatamiseks valige ekraani ülemises vasakus ja
paremas osas kuuikoonid.
Nädalavaade
Teiste nädalate vaatamiseks valige ◄ või ►. Võite ka ekraanil
sõrmega vasakule või paremale tõmmata.
Päevavaade
Teiste päevade vaatamiseks valige ◄ või ►. Võite ka ekraanil
sõrmega vasakule või paremale tõmmata.
●● Sündmuse või ülesande liigutamiseks koputage ja hoidke
üksust ning seejärel lohistage see uude kohta. Sündmuse või
ülesande kellaaega ja kuupäeva kohandatakse automaatselt.
●●
Loendivaade
Saate vaadata sündmusi ja ülesandeid, mis on planeeritud
teatud ajast alates või teatud ajani.
●● Ülesande lõpetatuks märkimiseks valige selle kõrval olev
märkeruut.
●●
Ülesandevaade
Ülesande lõpetatuks märkimiseks valige selle kõrval olev
märkeruut.
Isiklik teave
124
››Sündmuste või ülesannete vaatamine
1 Valige rakenduste loendist S Planeerija.
2 Valige kalendrist kuupäev.
Tänasele päevale liikumiseks valige Täna.
Kindlale päevale liikumiseks sisestage see kuupäev
käsitsi, vajutades nuppu [ ] → Ava ja sisestades seejärel
kuupäeva.
●● Sündmuse või ülesande otsimiseks vajutage nuppu [
]
→ Otsing. Otsingu ulatuse piiramiseks valige → valik.
●●
●●
3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.
Üksikasjade redigeerimiseks vajutage nuppu [ ] →
Muuda.
●● Sündmuse kopeerimiseks vajutage nuppu [
]→
Kopeeri.
●● Sündmuse kustutamiseks vajutage nuppu [
]→
Kustuta.
●● Sündmuse teistele saatmiseks vajutage nuppu [
]→
Jaga: → sobiv valik.
●● Märkuse või foto lisamiseks vajutage nuppu [
] → Seo
märkused või Ühen. pildid → valik.
●●
››Sündmusealarmi peatamine
Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse
määratud ajal sündmusealarm.
1 Avage ekraani ülaosas teavituste paneel.
2 Valige sündmuse teatis.
3 Valige sündmus selle üksikasjade kuvamiseks.
Sündmuse märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige
Kordus või Eira.
Isiklik teave
125
S Note
Lugege, kuidas luua ja vaadata eriefektidega märkusi. Saate
märkusele lisada mitmesugust multimeediumisisu ning lisada
avaekraanile otsetee märkusele.
S Note pakub mitmeid malle hõlpsaks märkuste loomiseks.
●● Märkus/Ideemärkus: Saate luua lihtsa märkuse tühjast
lehest.
●● Kohtumise märge: Saate luua kirjeid kohtumiste,
konverentside või loengute kohta.
●● Ajakiri: Saate luua multimeediummärkuse, lisades
multimeediumfaile.
●● Päevik: Saate luua fotopäeviku.
●● Retsept: Saate luua oma retsepte.
●● Reisimine: Saate luua reisikirju.
●● Memo: saate luua meeldetuletusi.
●● Sünnipäev: Saate luua sünnipäevakaardi.
››Märkme loomine
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Valige → mall.
3 Sisestage tekst, tehke joonis või lisage foto või helilõik.
Lisateavet märkuse loomise kohta vt lk 62.
Lehe lisamiseks valige → lehe tüüp.
4
5 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
Märkuse loomiseks PDF-i või pildifaili importides tegutsege
järgmiselt.
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Vajutage nuppu [ ] → Impordi → failivorming → fail.
Isiklik teave
126
3 Kui valisite pildifaili, muutke pildi suurust ja seejärel valige
Valmis → mall.
4 Redigeerimisrežiimile lülitumiseks valige
ekraani.
või toksake
5 Looge märkus ekraanil asuvate ikoonidega. ► lk. 62
6 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
››Tõhusustööriistade kasutamine
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Valige → mall.
3 Topeltkoputage nupul ja valige tööriist.
Kuju sobitamine: joonistatud kujundite teisendamine.
●● Valemi sobitamine: teisendage käsikirjas valem
hästikorraldatud valemiks. Valemi kohta täpsemate
andmete saamiseks valige Otsi.
●● Käs.kirj. tekstiks: käsikirjas märkuse teisendamine.
●● Kui koputate ja hoiate all nuppu
, kuvatakse
tööriistapaneel ning saate hõlpsalt tööriistu vahetada.
●● valige
teabe otsimiseks käsikirjas märksõna kohta
eelmääratletud veebilehel.
●●
››Märkmete kuvamine
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Märkuse otsimiseks (vajadusel) valige
3 Valige märge.
.
Märkuse vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Isiklik teave
127
Märkuse teistele lehtedele liikumiseks valige ekraani allosas
asuv nool, kerige vasakule või paremale ning seejärel valige
leht.
●● Redigeerimisrežiimi lülitumiseks valige
või koputage
ekraanil.
●● Märkuse loomiseks vajutage nuppu [
] → Loo märge.
●● Märkuse saatmiseks teistele vajutage nuppu [
] → Jaga:.
●● Märkuse eksportimiseks vajutage nuppu [
] → Eksport.
Märkus eksporditakse pildifailina või PDF-failina kausta Minu
Failid → Kõik failid → sdcard0 → S Note Export.
●● Mitmelehelise märkuse haldamiseks vajutage nuppu [
]→
Redigeeri lehti.
●● Märkuse salvestamiseks sündmusena vajutage nuppu [
]
→ Loo sündmus. See funktsioon ei pruugi valitud malliga
saadaval olla.
●● Märkuse salvestamiseks teise nimega vajutage nuppu [
]→
Salvesta nimega.
●● Avaekraanile märkuse otsetee lisamiseks vajutage nuppu [
]
→ Määra otseteeks.
●● Märkuse määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks
vajutage nuppu [ ] → Määra.
●● Märkuse printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades
vajutage nuppu [ ] → Prindi. Teie seade ühildub ainult
mõningate Samsungi printeritega.
●●
››Märkuste redigeerimine
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Valige märge.
Märkuse kaane lisamiseks või redigeerimiseks koputage ja
hoidke märkust ning valige Redigeeri esikaant.
3 Redigeerimisrežiimile lülitumiseks valige
ekraani.
Isiklik teave
128
või toksake
4 Redigeerige märkust ekraanil asuvate ikoonidega. ► lk. 62
Märkuse taustavärvi muutmiseks vajutage nuppu [ ] →
Muuda tausta.
●● Märkuse kustutamiseks vajutage nuppu [
] → Kustuta.
●● Märgendi lisamiseks vajutage nuppu [
] → Lisa silt.
●●
5 Valige Salvesta.
››Märkuste sünkroonimine
Saate märkused veebiserveriga sünkroonida.
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Vajutage nuppu [ ] → Sünkroonimine → sobiv valik.
3 Valige sünkroonitavad märkused ja seejärel valige
Sünkroonimine.
Kõigi märkuste sünkroonimiseks valige Sünkrooni kõik.
4 Sisestage e-posti aadress ja parool ning valige Logi sis.
5 Valige Sünkrooni kohe.
››Märkuste haldamine kaustadega
Kausta loomine
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Vajutage [ ] → Loo kaust.
3 Sisestage nimi ja valige OK.
4 Valige uus kaust.
Märkuse loomiseks valige → sobiv mall.
●● Alamkaustade loomiseks vajutage nuppu [
kaust.
●●
Isiklik teave
129
] → Loo
Märkuste kopeerimine või liigutamine
1 Valige rakenduste loendist S Note.
2 Valige kaust (vajadusel).
3 Vajutage nuppu [ ] → Kopeeri või Teisalda.
4 Valige märkused → Kopeeri või Teisalda.
5 Liigutage uude asukohta.
6 Valige Kopeeri siia või Teisalda siia.
Helisalvesti
Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.
››Häälmemo salvestamine
1 Valige rakenduste loendist Helisalvesti.
2 Valige salvestamise alustamiseks .
Salvestamise peatamiseks valige .
3 Rääkige mikrofoni.
4 Kui olete lõpetanud, valige
.
Teie memo salvestatakse automaatselt.
››Häälmemo esitamine
1 Valige rakenduste loendist Helisalvesti.
2 Häälmemode loendi avamiseks valige
3 Valige häälmemo.
.
Esituse peatamiseks valige .
4 Esituse lõpetamiseks valige
.
Häälmemo saab teistele saata, vajutades [
Isiklik teave
130
] → Jaga:.
››Helisalvesti seadete kohandamine
1 Valige rakenduste loendist Helisalvesti.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 Muutke järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Hoiundamine
Saate valida häälmemode salvestuskoha.
Salvestuse
kvaliteet
Memode jaoks kvaliteeditaseme
valimine.
MMS-i piirang
Valige piirmahuks multimeediasõnumi
saatmise suurim pikkus.
Kontekstiline
failinimi
Seadme seadistamine salvestama faile
kontekstiliste siltidega.
Vaikenimi
Valige häälmemode nime eesliide.
Isiklik teave
131
Veeb
Interneti kasutamine ja meediumifailide allalaadimine
võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma
teenusepakkuja poole.
Internet
Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja
kuidas neile järjehoidjaid lisada.
●● See funktsioon võib teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.
●● Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja
teenusepakkujast.
››Veebilehtede sirvimine
1 Valige rakenduste loendist Internet.
Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli,
sisestage veebiaadress ja valige Mine.
2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.
3
4
5
1
2
Number
Funktsioon
1
Vaadatud veebilehtede vahel tagasi või edasi
liikumine.
2
Veebiaadressi või võtmesõna sisestamine.
3
Praeguse veebilehe uuesti laadimine. Sel ajal
kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon
olekusse .
Veeb
132
Number
Funktsioon
4
Järjehoidjate, salvestatud lehtede ja hiljutise
interneti-ajaloo vaatamine.
5
Aktiivsete brauseriakende pisipiltide
kuvamine.
Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
Kui olete kallutusliigutused aktiveerinud, saate sisse või
välja suumida, koputades sõrmedega kahte punkti ja
hoides neid ning kallutades seadet ette- ja tahapoole.
●● Uue akna avamiseks vajutage [
] → Uus aken.
●● Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [
]→
Lisa järjehoidja.
●● Avaekraanile hetkel aktiivse veebilehe otsetee lisamiseks
vajutage nuppu [ ] → Lisa otsetee.
●● Veebiaadressi (URL-i) saatmiseks teistele vajutage nuppu [
]
→ Jaga lehekülge.
●● Dokumendis teksti otsimiseks vajutage [
] → Otsi lehelt.
●● Töölauakuvale lülitumiseks vajutage [
] → Töölaua kuva
●● Praeguse veebilehe salvestamiseks ja selle hiljem
võrguühenduseta vaatamiseks vajutage [ ] → Salvesta
võrguühenduseta lugemiseks Salvestatud lehtede
vaatamiseks valige → Salvestatud lehed.
●● Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [
] → Heledus.
●● Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [
] → Allalaet.
failid.
●● Hetkel kuvatava veebilehe printimiseks ühendatud printeriga
vajutage nuppu [ ] → Prindi. Teie seade on ühilduv ainult
Samsung’i printeritega.
●● Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [
] → Seaded.
Veeb
133
››Teabe otsimine hääle abil
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Internet.
2 Valige aadressisisestusväli.
3 Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.
4 Valige otsingutulemus.
››Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine
1 Valige rakenduste loendist Internet.
2 Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3 Vajutage [ ] → Lisa järjehoidja.
4 Sisestage järjehoidja nimi ja valige Salvesta.
Järjehoidjate vaatamiseks valige → Jarjeh. Järjehoidjate
loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke
järjehoidjat all).
●● Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige Ava.
●● Veebilehe avamiseks uues aknas valige Ava uues aknas.
●● Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige Muuda
järjehoidjat.
●● Järjehoidja otsetee lisamiseks avaekraanile valige Lisa
otsetee.
●● Veebiaadressi (URL-i) teistele saatmiseks valige Jaga linki.
●● Veebiaadressi (URL-i) kopeerimiseks valige Kop. lingi URL.
●● Järjehoidja kustutamiseks valige Kustuta järjehoidja.
●● Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige Määra
avaleheks.
Veeb
134
››Faili Internetist allalaadimine
Kui laadite faile või veebirakendusi Internetist alla, salvestab
seade need sisemälukaardile.
Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet
kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla
ainult usaldusväärsetest allikatest.
Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada
digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib
takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist
või edastamist.
1 Valige rakenduste loendist Internet.
2 Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse
alla.
››Hiljutise ajaloo vaatamine
1 Valige rakenduse loendist Internet →
2 Külastatava veebilehe valimine.
→ Ajalugu.
Flipboard
Vaadake, kuidas kasutada oma isikupärastatud uudiste ajakirja.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Flipboard.
2 Lohistage ekraani allserva ülespoole.
3 Valige Get Started.
Kui logite sisse oma rakenduse Flipboard kontole, saate
hankida uudiseid oma sotsiaalvõrgustikest.
4 Valige uued teemad ja seejärel valige Done.
5 Kerige läbi uute artiklite.
Veeb
135
Maps
Vaadake, kuidas Google Maps™-i abil leida oma asukohta, teisi
kohti otsida ning teejuhiseid hankida.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb
teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 157
››Asukoha otsimine
1 Valige rakenduste loendist Maps.
Kaart näitab teie praegust asukohta.
2 Valige .
3 Sisestage asukoha märksõna ja valige
.
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
4 Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.
Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme
ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
●● Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige RESULTS LIST.
●● Praeguse asukoha vaatamiseks valige
. Kaardi suunda
muutvale kompassivaatele ümberlülitamiseks valige .
●● Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull
→ .
●● Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi
muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige [ ] → Layers.
●●
››Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine
1 Valige rakenduste loendist Maps.
2 Valige .
Veeb
136
3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks oma kontaktiloendist või asukohale
osutamiseks kaardil valige → valik.
4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel GET
DIRECTIONS.
Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.
5 Valige teekond, et vaadata selle andmeid, ning valige MAP
VIEW, et teekonda kaardil vaadata.
6 Vaid ühe teekonna osa vaatamiseks valige või .
7 Kui olete lõpetanud, vajutage [ ] → Clear Map.
Local
Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Local.
2 Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse
koha ümbrusest, valige asukoht → Enter an address.
3 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud
kategooriaga seotud objekte.
4 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
Saate lisada rohkem kategooriaid, kui vajutate nuppu [
→ Add a search.
Veeb
137
]
Navigeerimine
Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha
leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.
●● Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud
navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest
asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu
teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele
asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima
sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Navigeerimine.
2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
Sisestage sihtkoht häälega.
sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
●● Valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
●● Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.
●●
●●
3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni
funktsioone.
YouTube
Vaadake, kuidas YouTube™ ‘i videoid vaadata ja jagada.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Veeb
138
››Videoklipi esitamine
1 Valige rakenduste loendist YouTube.
2 Valige video.
3 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.
4
5
6
1
2
3
Number
7
Funktsioon
1
Taasesituse peatamine või jätkamine.
2
Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise
teel.
3
Video kvaliteediseade kuvamine. See
funktsioon ei pruugi mõne video puhul
saadaval olla.
4
Videoklipi lisamine esitusloendisse.
5
URL-i saatmine teistele.
6
Videoklippide otsimine.
7
Aktiveerige seadet pöörates rõhtpaigutusega
vaade.
Veeb
139
››Video üleslaadimine
1 Valige rakenduste loendist YouTube.
2 Valige oma Google’i konto, kui see on YouTube’iga lingitud.
3 Valige → video.
Video esmakordsel üleslaadimisel valige video
üleslaadimiseks võrgutüüp.
4 Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige
.
Samsung Apps
Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid
rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps
sisaldab rikkalikult mänge, uudisterakendusi, viiterakendusi,
sotsiaalvõrgustikurakendusi, navigeerimisvõimalusi,
terviserakendusi ja palju muud, pakkudes ohtralt võimalusi
mobiilikasutuse täiustamiseks.
Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele
muutub seade veelgi nutikamaks. Laske neil suurepärastel
rakendustel oma mobiilikasutust parandada.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.
1 Valige rakenduste loendist Samsung Apps.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi
ja valige Nõustu.
3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need
telefoni alla.
Veeb
140
S Choice
Samsung Appsi kaudu pääsete juurde märkuserakenduste
loendile. Valige rakenduste loendist S Choice.
Play raamatud
Raamatufailide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play
Books abil. Seade võimaldab teil lugeda raamatufaile. Valige
rakenduste loendist Play raamatud.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Play Movies
Filmide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play Movies
abil. Seade võimaldab teil filme vaadata. Valige rakenduste
loendist Play Movies.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Voice Search
Veebist hääle abil teabe otsimine.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Voice Search.
2 Lausuge otsingusõna mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
3 Valige otsingutulemus.
Veeb
141
Play pood
Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste
installimisega. Play Store pakub kiiret ja lihtsat võimalust
hankida mobiilirakendusi.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste
kasutajafailid sisemällu.
››Rakenduste allalaadimine
1 Valige rakenduste loendist Play pood.
2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse
automaatselt.
››Rakenduse desinstallimine
1 Valige rakenduste loendist Play pood.
2 Vajutage [ ] → Minu rakendused.
3 Valige üksus.
4 Valige Desinstalli → OK.
Readers Hub
Uurige, kuidas pääseda juurde erinevale lugemisvarale.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Readers Hub.
Veeb
142
2 Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige
märkeruut valiku Ära kuva 90 päev(a) kõrval ja valige
Kinnita.
3 Valige lugemismaterjali tüüp.
4 Otsige ja laadige lugemismaterjali veebipoest.
Video Hub
Vaadake, kuidas pääseda ligi videoklippidele.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Video Hub.
2 Valige kategooria.
3 Otsige videoklippe ja vaadake neid.
Learning Hub
Vaadake, kuidas pääseda ligi õppematerjalile.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige rakenduste loendist Learning Hub.
2 Valige kategooria.
3 Otsige videoloenguid või raamatuid ja vaadake neid.
Veeb
143
Ühenduvus
USB connections
Vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.
Andmete ülekandmise või kasutamise ajal ärge
katkestage USB-kaabli ühendust arvutiga. See võib
põhjustada andmete kaotsimineku või seadme
kahjustuse.
Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel
otse arvuti USB-pordiga. USB-jaoturi kasutamisel võib
andmeülekanne nurjuda.
››Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine
Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud.
Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt.
Samsung Kies töötab nii Windowsi kui ka Macintoshi
arvutitega.
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung
Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung
Kiesi ikoonil arvutis.
2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.
Ühenduvus
144
››Ühendamine Windows Media Playeriga
Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.
››Ühendamine meediumiseadmena
Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga
meediumiseadmena, misjärel pääsete juurde seadmes
talletatavatele meediumifailidele.
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja
lohistage seda allapoole.
3 Valige Ühendatud meediumiseadmena →
Meediumiseade (MTP).
4 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
››Kaamerana ühendamine
Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga kaamerana, mille
järel pääsete arvuti kaudu juurde seadme failidele.
Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui arvuti ei toeta
Media Transfer Protocolli (MTP) või USB draiver ei ole
installitud.
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja
lohistage seda allapoole.
3 Valige Ühendatud meediumiseadmena → Kaamera
(PTP).
4 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Ühenduvus
145
Wi-Fi
Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste
kaudu standardile IEEE 802.11 a/b/g/n vastavat WLAN-võrku
aktiveerida või sellega ühendust luua.
Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega,
kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.
Seade kasutab ühtlustamata sagedust ja sobib
kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni
võib piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides,
kuid seda ei tohi kasutada Prantsusmaal välistingimustes.
››Wi-Fi aktiveerimine
Valige rakenduste loendist Seaded ja lohistage Wi-Fi lüliti
paremale.
Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks
aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.
››Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2 Valige AP.
3 Sisestage AP parool (vajaduse korral).
4 Valige Ühenda.
Ühenduvus
146
››Wi-Fi AP käsitsi lisamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi → Lisa Wi-Fi
võrk.
2 Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse
seaded ja seejärel valige Salvesta.
››Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine
Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu
või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie
pääsupunktil olema WPS-i nupp.
Ühendamine WPS-i nupu abil
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi.
2 Vajutage nuppu [ ] → WPS-i kommertsnupp.
3 Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.
Ühendamine WPS PIN-i abil
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi.
2 Vajutage nuppu [ ] → WPS sisenemise PIN-kood.
3 Sisestage pääsupunktil oma seadme PIN-kood.
››Staatilise IP seadete määramine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi.
2 Valige AP → Kuva lisavalikud.
3 Valige rippmenüü IP-seaded.
4 Valige Staatiline.
Ühenduvus
147
5 Muutke IP sätteid.
6 Valige Ühenda.
››Wi-Fi seadete kohandamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi.
2 Vajutage [ ] → Täpsemalt.
3 Muutke järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Võrguteade
Teavitamise seadistamine puhuks, kui
avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi
ühendus uneajal
Määrake, kas soovite unerežiimi ajal
Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
Kontrolli
internetiteenust
Häälestage seade kontrollima, kas
pääsete praeguse AP kaudu ligi
Internetiteenustele.
Wi-Fi taimer
Wi-Fi sisse- või väljalülitamise aja
määramine.
MAC-aadress
MAC-aadressi vaatamine.
IP-aadress
IP-aadressi vaatamine.
Wi-Fi Direct
Selles jaotises on selgitatud, kuidas kasutada funktsiooni Wi-Fi
Direct kahe seadme Wi-Fi kaudu ühendamiseks pääsupunkti
kasutamata.
››Seadme ühendamine teise seadmega
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
2 Valige Otsi.
Ühenduvus
148
3 Valige seade.
Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse
heaks kiidab.
Valides Mitmkühendus võite oma seadme ühendada
erinevate seadmetega ja andmeid saata.
››Andmete saatmine üle Wi-Fi
1 Valige rakendusest fail või üksus.
2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.
Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.
3 Otsige teist seadet ja valige see seade.
››Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi
Andmete vastuvõtmisel salvestatakse need automaatselt
teie seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta
ShareViaWifi.
AllShare Play
Vaadake, kuidas kasutada AllShare Play teenust, mis võimaldab
mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu
üle interneti. AllShare Play abil saate mängida ja saata faile
mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse
salvestusserverisse.
Teenuse AllShare Play kasutamiseks peate logima sisse oma
Google’i ja Samsungi kontodele ning teenuse registreerima
kaks või rohkem seadmet failiserveriteks. Registreerimisviis võib
seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Üksikasjade hankimiseks
rakenduse AllShare Play kasutamise kohta vajutage nuppu [ ]
→ Seaded → Klienditugi.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Ühenduvus
149
››Faili saatmine
1 Valige rakenduste loendist AllShare Play.
2 Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud
meediafailid.
3 Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4 Valige .
5 Valige seade või veebiserver, millesse fail salvestatakse.
››Faili jagamine
1 Valige rakenduste loendist AllShare Play.
2 Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud
meediafailid.
3 Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4 Valige ja seejärel valige sotsiaalvõrgustikusait.
››Faili esitamine välises seadmes
Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud
seadmest, näiteks Media Playerist.
●● Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.
●●
1 Valige rakenduste loendist AllShare Play.
2 Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud
meediafailid.
3 Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4 Valige .
5 Valige meediamängijana kasutatav seade.
6 Juhtige taasesitust seadme nuppudega.
Ühenduvus
150
››Veebisalvestusserveri sisu haldamine
1 Valige rakenduste loendist AllShare Play.
2 Valige veebisalvestusserver.
3 Vaadake ja hallake aktiivseid oma faile.
››AllShare Play sätete kohandamine
1 Valige rakenduste loendist AllShare Play.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 Muutke järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Registreeritud
talletusruum
AllShare Playsse lisatud
veebisalvestusserverite vaatamine.
Registreeritud
seadmed
AllShare Playsee lisatud seadmete
vaatamine ja muutmine.
Veebiteenuste
seadistamine
Failide üleslaadimiseks logige sisse
sotsiaalvõrgusaiti.
Carga
automática
Häälestage seade fotosid
veebislvestusserverisse automaatselt
üles laadima, kui serverisse sisse logite.
Seadistamine seadme videokvaliteedi
Videokvaliteedi
parandamiseks, kui taasesitate arvutisse
seaded
salvestatud videoid.
Lukusta
AllShare Play
Häälestage seade lukustama AllShare
Play, kasutades Samsungi konto parooli.
Keel
Valige ekraanikeel.
About
AllShare Play teabe kuvamine.
Klienditugi
Avage klienditoe teave.
Ühenduvus
151
Group Cast
Saate jagada pilte, dokumente ja muusikat teiste seadmetega,
mis on ühendatud sama Wi-Fi AP-ga.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Faili jagamine
1 Valige rakenduste loendist Group Cast.
2 Teiste seadmetega jagamiseks valige meediumitüüp
menüüst Alusta.
Kui teie seade ei ole ühendatud Wi-Fi AP-ga, looge
võrguühendus, valides Ühendamata.
3 Valige failid, mida soovite jagada, ja seejärel valige Valmis.
4 Sisestage PIN ja seejärel käivitage Group Cast.
››Teise Group Castiga liitumine
1 Valige rakenduste loendist Group Cast.
2 Valige menüüst Liitu jagatud meedium, sisestage PIN-kood
ja seejärel valige OK.
Mobiilne võrgujagamine
Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele
seadmetele.
››Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu
Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste
seadmete jaoks.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Ühenduvus
152
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Veel seadeid →
Modem ja kaasaskantav kuumkoht.
2 Lohistage lüliti Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht paremale, et
käivitada mobiilsidevõrgu jagamine Wi-Fi kaudu.
3 Valige kinnitamiseks OK.
4 Valige Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht → Konfigureeri,
et häälestada võrgusätted seadme kasutamiseks
pääsupunktina.
Valik
Funktsioon
Võrgu SSID
Välisseadmetele kuvatava teie seadme
nime vaatamine ja muutmine.
Peida minu
seade
Häälestage seade teakistama teistel
seadmetel teie seadme leidmist.
Turvalisus
Valige turbetüüp.
Parool
Sisestage parool volitamata juurdepääsu
piiramiseks oma mobiilvõrgule. See
suvand on kasutatav ainult aktiveeritud
turvavaliku korral.
Kuva parool
Häälestage seade kuvama parooli selle
sisestamise ajal.
Kuva lisavalikud Valige levikanal.
5 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
6 Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge
oma mobiilvõrguga.
Soovi korral saate lubada mobiilsidevõrgu kasutamise
vaid kindlatele seadmetele. Valige Lubatud seadmed,
looge seadmete loend ning seejärel valige seadme
nimi, et aktiveerida ühiskasutusrežiim Ainult lubatud
seadmed.
Ühenduvus
153
››Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu
Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues
arvutiga USB-ühenduse.
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Valige rakenduste loendis Seaded → Veel seadeid →
Modem ja kaasaskantav kuumkoht.
3 Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige USB-modem.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage
märkeruut USB-modem.
Võrguühenduse jagamismeetod võib sõltuvalt arvuti
operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.
››Seadme mobiilvõrgu jagamine Bluetoothi
kaudu
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Veel seadeid →
Modem ja kaasaskantav kuumkoht.
2 Mobiilvõrgu jagamiseks üle Bluetoothi valige Bluetoothmodem.
3 Teisel seadmel leidke oma seade ja siduge sellega.
Veenduge, et olete Bluetooth-funktsiooni ja nähtavuse
aktiveerinud.
Ühenduvus
154
Bluetooth
Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste
seadmetega üle Bluetoothi.
●● Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu
saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
●● Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja
vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja
mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi,
võib töötamisala olla väiksem.
●● Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG
poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega
ühilduda.
●● Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel
eesmärkidel (nt failidest piraatkoopiate tegemiseks
või ebaseaduslikult äriotstarbel suhtluse jälgimiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni
ebaseaduslikust kasutamisest tulenevate tagajärgede
eest.
››Aktiveerige Bluetooth
Valige rakenduste loendist Seaded ja lohistage suvandi
Bluetooth lüliti paremale.
››Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse
loomine
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Bluetooth → Otsi.
2 Valige seade.
Ühenduvus
155
3 Valige OK, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i.
Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida OK. Kui teise
seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PINkoodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub,
otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.
Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja
vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi
PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see
sisestada.
››Andmete saatmine üle Bluetoothi
1 Valige rakendusest fail või üksus.
2 Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.
Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.
3 Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.
››Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Bluetooth ning valige
seadme kõrval olev märkeruut.
Seadme nähtavusaja pikkuse valimiseks vajutage [
Nähtavuse kuvaõpp.
]→
2 Kui seda küsitakse, valige OK, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või
sisestage Bluetoothi PIN ja valige OK (vajaduse korral).
3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks Nõustu.
Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt
telefoniraamatusse.
Ühenduvus
156
GPS
Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem)
vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid
teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.
GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme
kasutamist järgmistes tingimustes.
●● Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
●● Halva ilmaga
●● Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
●● Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis
Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või
katke seda oma käe või muude esemetega.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Aktiveerige asukohateenused
Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil
aktiveerida asukoha määramise teenused.
1 Valige rakenduste loendist Seaded → Asukoha teenused.
2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage
järgmisi seadeid:
Valik
Funktsioon
Kasuta traadita
võrke
Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või
mobiilivõrkude kasutamine.
Mobiilvõrkude kasutamisega
võivad kaasneda lisatasud.
Ühenduvus
157
Valik
Funktsioon
Kasuta GPSsatelliite
Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide
kasutamine.
Asukoha- ja
Google’i otsing
Määrake seade kasutama Google’i
otsingu puhul ja muudes Google’i
teenustes teie praegust asukohta.
VPN-ühendused
Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt
ühendust luua.
●● Teie seade peab juba olema internetiühenduseks
konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega
probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole
ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i
administraatorilt.
●● Selle funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima
ekraanilukufunktsiooni.
››VPN-ühenduse loomine
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Veel seadeid → VPN
→ Lisa VPN-võrk.
2 Kohandage ühenduse infot.
Valik
Funktsioon
Nimi
VPN serveri nimi.
Tüüp
Valige VPN tüüp.
Serveri aadress
VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
L2TP saladus
L2TP salajase parooli kasutamise
määramine.
IPSeci
identifikaator
Sisestage kasutajanimi.
Ühenduvus
158
Valik
Funktsioon
IPsec
eeljagatud võti
Eeljagatud võtme sisestamine.
IPSeci kasutaja
sertifikaat
VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks
kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi
saate importida VPN-serverilt või laadida
veebist alla.
IPSec’i CAsertifikaat
VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks
kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik.
Serdi saate importida VPN-serverilt või
laadida veebist alla.
IPSec-serveri
sert
Valige VPN-serveri poolt teie
tuvastamiseks kasutatav serverisert.
Serdi saate importida VPN-serverilt või
laadida veebist alla.
PPP-krüptimine Määrake andmete krüptimine enne
(MPPE)
nende saatmist VPN-i serverisse.
Kuva lisavalikud
Määrake täpsemate võrguseadete
muutmine.
Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt
varieeruda.
3 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
››Privaatvõrguga ühendumine
1 Valige rakenduste loendis Seaded → Veel seadeid → VPN.
2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.
3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige Ühenda.
Ühenduvus
159
Tööriistad
Kell
Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme
ja maailmakelli. Samuti saate kasutada stopperit, taimerit ja
lauakella.
››Uue alarmi määramine
1 Valige rakenduste loendist Kell → Alarm.
2 Valige Loo alarm.
3 Määrake alarmi üksikasjad.
Valige Veel ja seejärel lohistage lüliti Nutikas alarm
paremale, et aktiveerida simuleeritud loodushelisid enne
põhimärguannet.
4 Kui te olete lõpetanud, valige Salvesta.
Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon.
Märguande kustutamiseks vajutage nuppu [ ] →
Kustuta.
››Alarmi kinnipanek
Kui alarm kõlab, tehke järgmist.
●● Alarmi peatamiseks valige
ja seejärel lohistage sõrme
suurest ringist väljapoole.
●● Märguande kordamiseks kordusperioodi ajal valige
ja
seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.
››Maailmakella loomine
1 Valige rakenduste loendist Kell → Maailmakell → Lisa linn.
Tööriistad
160
2 Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.
●●
●●
Oma praeguse linna valimiseks valige .
Linna valimiseks maailmakaardilt valige .
Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke sõrme kellal
ning seejärel valige Suveaja seaded.
››Stopperi kasutamine
1 Valige rakenduste loendist Kell → Stopper.
2 Valige stopperi käivitamiseks Alusta.
3 Ringiaegade salvestamiseks valige Ring.
4 Kui olete lõpetanud, valige Peata.
5 Salvestatud aegade tühistamiseks valige Lähtesta.
››Taimeri kasutamine
1 Valige rakenduste loendist Kell → Taimer.
2 Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3 Valige tagasiloendamise käivitamiseks Alusta.
4 Taimeri aegumisel valige ja seejärel lohistage alarmi
peatamiseks sõrme suurest ringist väljapoole.
››Lauakella kasutamine
Lauakell kuvab praeguse kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.
1 Valige rakenduste loendist Kell → Lauakell.
2 Lauakella kuvamiseks täisekraanil valige .
Tööriistad
161
3 Vajutage [ ] → Seaded.
4 Muutke järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Peida olekuriba Määrake, et peita või kuvada olekuriba.
Taustpilt
Valige lauakella jaoks taustpilt.
Kalender
Kalendri näitamine.
Ilm
Määrake, et kuvada teie praeguse
asukoha ilmateadet. Samuti saate
valida temperatuuri ühikud ja määrata
lauakella värskendama ilmateadet
automaatselt.
Dokk
Muutke seadeid, et kasutada oma
seadmega töölaua dokki.
Kalkulaator
Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või
lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.
››Arvutamine
1 Valige rakenduste loendist Kalkulaat.
2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage
klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.
Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade
rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse
pööramise välja, vajutage [ ] → Teaduskalkulaator.
Tööriistad
162
››Arvutusajaloo vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Kalkulaat.
2 Tehke arvutus.
3 Valige kalkulaatori sulgemiseks .
Kuvatakse arvutusajalugu.
4 Ajaloo kustutamiseks vajutage [
] → Kustuta ajalugu.
Allalaadit. failid
Selles jaotises on kirjeldatud veebist või e-kirjadest allalaaditud
failide logide haldamist.
1 Valige rakenduste loendist Allalaad.
2 Valige allalaadimise kategooria.
3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel valige
.
Dropbox
Vaadake, kuidas kasutada mäluteenust Dropbox cloud, et
salvestada ja jagada oma faile teistega. Kui salvestate faile
kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja
ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.
››Dropboxi aktiveerimine
1 Valige rakenduste loendist Dropbox → Start.
2 Valige I’m already a Dropbox user.
Kui olete uus kasutaja, valige konto loomiseks I’m new to
Dropbox.
Tööriistad
163
3 Sisestage e-posti aadress ja salasõna ning valige Log in.
4 Valige Next.
5 Seadme kaameraga tehtud fotode ja videote automaatseks
üleslaadimiseks valige Turn on.
››Failide üleslaadimine kausta Dropbox
1 Valige rakenduste loendist Dropbox.
2 Valige → kaust.
3 Vajutage nuppu [ ] → Upload here → Photos or videos
või Other files.
4 Valige failid.
5 Valige Upload.
Kaustas olevad failid lisatakse veebiserverisse ja teie kodus
olevasse arvutisse.
››Faili vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Dropbox →
2 Valige fail.
.
Spikker
Pääsete ligi teabele, mis tutvustab seadme ja rakenduste
kasutamist või tähtsate seadete konfigureerimist.
1 Valige rakenduste loendist Spikker.
2 Valige üksus, et vaadata näpunäiteid.
Spikri hüpikute lähtestamiseks, kui olete need peitnud, valige
Näita spikri näpunäidete hüpikuid ja seejärel valige üksused.
Tööriistad
164
Minu Failid
Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele,
videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ning
mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.
››Toetatud failivormingud
See rakendus toetab järgmisi failivorminguid.
Type
Vorming
Pilt
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muusika
mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Heli
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Muud
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●●
››Faili vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Minu Failid.
2 Valige kaust.
Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks
valige .
●● Kodukataloogi naasmiseks valige
.
●●
3 Valige avamiseks fail.
Tööriistad
165
Kui vajutate kaustas [ ], saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Failidele korraga sama valiku rakendamiseks valige Vali kõik.
●● Uue kausta loomiseks valige Loo kaust.
●● Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige Otsing.
●● Kuvarežiimi muutmiseks valige Kuvaviis.
●● Failide või kaustade sortimiseks valige Sortimisalus.
●● Failihalduri seadete muutmiseks valige Seaded.
Google
Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja
andmeid ning veebist konkreetseid andmeid.
››Võtmesõna otsimine
1 Valige rakenduste loendist Google.
2 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige
märksõna enda seadme mikrofoni.
ning öelge
3 Valige soovitud kirje.
››Rakenduse Google Now kasutamine
Saate käivitada Google’i otsingu, et vaadata Google Now kaarte,
mis näitavad teavet, mida vajate õigel ajal.
Valige rakenduste loendist Google.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Oma asukoha leidmiseks peate aktiveerima asukoha
teenused.
●● Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma
Google’i kontole.
Tööriistad
166
SIM-i tööriistakompl
Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid.
SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla
teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist SIM-i
tööriistakompl.
Voice talk
Siit leiate informatsiooni Voice talk rakenduse poolt
võimaldatavate häälkäskluste kohta Saate valida numbrit, saata
sõnumit, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt
käigu pealt seadmesse rääkides.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Kui teie hääldus on segane või räägite kärarikkas
keskkonnas või ütlete solvavaid või slängisõnu ja räägite
murdeaktsendiga, ei pruugi seade tuvastada teie
käsklusi või võib teostada soovimatuid käsklusi.
1 Valige rakenduste loendist Voice talk.
2 Kui käivitate rakenduse esimest korda, läbige õpetus.
3 Valige Tap & Speak.
Häältuvastuse kiireks alustamiseks, kui liikumistuvastuse
funktsioon on seadistatud, võite ka seadet kaks korda kiiresti
koputada. ► lk. 183
4 Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
Tööriistad
167
Mini-päevik
Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.
››Minipäeviku loomine
1 Valige rakenduste loendist Mini-päev.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks Jah.
3 Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande
loomiseks
.
4 Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).
5 Valige Toksa foto lisamiseks ja lisage pilt või tehke foto.
6 Valige puudutage teksti lisamiseks, sisestage tekst ja
valige Valmis.
7 Valige Valmis.
››Minipäeviku vaatamine
1 Valige rakenduste loendist Mini-päev.
2 Valige päevik.
3 Rohkemate päevikute vaatamiseks kerige vasakule või
paremale.
Päeviku saatmiseks teistele vajutage nuppu [
Tööriistad
168
] → Jaga:.
Seaded
Seadete menüü avamine
1 Valige rakenduste loendist Seaded.
2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.
Wi-Fi
Aktiveerige Wi-Fi funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi AP
kaudu Interneti või muude võrguseadmetega.
Valikute kasutamiseks vajutage nuppu [ ].
●● Täpsemalt: Wi-Fi seadete kohandamine.
●● WPS-i kommertsnupp: Kaitstud Wi-Fi AP-ga ühenduse
loomine WPS-nupu abil.
●● WPS sisenemise PIN-kood: Kaitstud Wi-Fi AP-ga ühenduse
loomine WPS PIN-i abil.
Bluetooth
Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse
seadmega.
Andmekasutus
Jälgige oma andmekasutust ja kohandage andmepiirangu
seadeid.
●● Mobiilne andmeside: Määrake andmesideühenduste
kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
●● Määra mobiilse andmeside piirang: Määrake
mobiilsideandmete kasutuspiirang.
●● Andmekasutustsükkel: Kohandage piirangutsükli seadeid.
Seaded
169
Rohkemate valikute kasutamiseks vajutage nuppu [ ].
●● Andmesiderändlus: Seadistage andmeühenduste kasutamist
rändluse ajal.
●● Piira taustaandmeid: Määrake, et desaktiveerida
mobiilsidevõrgu kasutamise ajal taustal sünkroonimine.
●● Sünkrooni andmed automaatselt: seadme seadistamine
kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidjate ja sotsiaalvõrgustiku
piltide andmeid automaatselt sünkroonima.
●● Kuva Wi-Fi kasutus: Wi-Fi-andmeside kasutuse kuvamine
●● Mobiilsed kuumkohad: teise seadme mobiilsidevõrgu
otsimine ja kasutamine.
Veel seadeid
Saate muuta seadeid ühenduste juhtimiseks teiste seadmete või
võrkudega.
››Lennurežiim
Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul
saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
››USB-utiliidid
Ühendage enda seade arvutiga massmäluna.
››Mobiilsidevõrgud
Mobiilne andmeside: Määrake andmesideühenduste
kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
●● Andmesiderändlus: seadme seadistamine rändluse ajal teise
võrguga ühendust looma.
●●
Seaded
170
Pääsupunktide nimed: Valige mobiilvõrkudele pääspunkti
nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikeseadete
taastamiseks vajutage nuppu [ ] → Taasta vaikeseaded.
●● Võrgurežiim: valige võrgu tüüp.
●● Võrguoperaatorid: saadaolevate võrkude otsimine ja
rändluse jaoks võrgu valimine.
-- Otsi võrke: otsige võrke ja valige võrk.
-- Vali automaatselt: seade valib esimese kättesaadava võrgu.
●●
››Modem ja kaasaskantav kuumkoht
Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht: Kasutage oma seadet
traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
●● USB-modem: Kasutage seadet traadita modemina, luues
arvutiga USB.ühenduse.
●● Bluetooth-modem: Aktiveerige Bluetooth-modemi
funktsioon, et jagada oma mobiilsidevõrku arvutitega
Bluetooth-ühenduse kaudu.
●● Spikker: Teabe kuvamine sidumisfunktsioonide kasutamise
kohta.
●●
››VPN
Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private
Network).
››Lähedalasuvad seadmed
Failijagamine: aktiveerige meediumi jagamine, et lubada
teistel DLNA-sertifikaadiga seadmetel pääseda ligi teie
seadmes olevatele meediumifailidele.
●● Jagatud sisu: määrake, et jagada oma seadmes olevat sisu
teiste seadmetega.
●●
Seaded
171
Seadme nimi: Sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
Lubatud seadmete loend: seadmele ligipääsu omavate
seadmete loendi vaatamine.
●● Mittelubatud seadmete loend: seadmele blokeeritud
ligipääsuga seadmete loendi vaatamine.
●● Laadi alla:: Valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi
salvestuskoht.
●● Üleslaadimine teistest seadmetest: üleslaadimise lubamine
teistest seadmetest.
●●
●●
››Kies Wi-Fi kaudu
Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.
Avaekraani režiim
Saate valida avaekraani režiimi (põhirežiim või lihtne režiim).
Blokeerimisrežiim
Valige, millised teatised blokeeritakse, või määrake teatiste
lubamine blokeerimisrežiimis teatud kontaktide kõnede puhul.
Heli
Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.
●● Helitug.: reguleerige kõnehelinate, muusika ja videote,
süsteemihelide ja teadete helitugevust.
●● Värina tugevus: Reguleerige värina tugevust.
●● Seadme helin: sissetulevatest kõnedest teavitava helina
valimine.
Seaded
172
Seadme värin: närina mustri lisamine või valimine.
Vaikimisi teavitused: sündmustest, nt sissetulevatest
sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
●● Värin helisemisel: määrake seade vibreerima ja helisema, et
anda märku sissetulevast kõnest või teavitusest.
●● Klahvihelid: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel
kostuva heli määramine.
●● Puudutuse helid: puuteekraanil rakenduse või valiku
valimisel kostuva heli määramine.
●● Ekraaniluku heli: sättige oma seade häälitsema, kui te
lukustate või vabastate puuteekraani.
●● Puutetagasiside: määrake seade värisema, kui vajutate
nuppu [ ] või [ ], või vajutate ja hoiate all avakuvaklahvi
või toiteklahvi.
●●
●●
Ekraan
Saate muuta seadeid, et juhtida oma seadme ekraani ja
taustavalgustust.
●● Taustpilt
-- Avaleht: avakuvale taustpildi valimine.
-- Lukusta ekraan: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
-- Ava- ja lukustusekraanid: avakuva ja lukustatud ekraani
korral kuvatava taustpildi valimine.
●● Teavituste paneel
-- Heleduse kohandamine: teavituste paneeli ekraani
heleduse reguleerimine.
-- Määrake kiirseadistuse nupud: teavituste paneelil
kuvatavate kiirseadistuse nuppude haldamine.
Seaded
173
Mitmikaken: mitmikakna funktsiooni aktiveerimine.
Sõberleht: Seadme seadistamine avama kontekstilisi lehti,
põhinedes teie toimingutel.
●● Ekraani režiim: Valige ekraani režiim.
●● Heledus: ekraani heleduse reguleerimine
●● Ekraani automaatne pööramine: seadme pööramisel sisu
automaatse pööramise lubamine või keelamine.
●● Ekraani kuvalõpp: aja määramine, kui kaua seade ootab,
enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
●● Nutikas olek: määrake, et takistada ekraani vaatamise ajal
taustavalgustuse väljalülitumist.
●● Fondi laad: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saate
alla laadida Play Store’ist, valides Hangi fondid võrgust.
●● Fondi suurus: ajaplaneerija, e-posti, telefoniraamatu ja
sõnumite rakenduste fondisuuruse muutmine.
●● Puuteklahvide valgustuse kestus: Määrake puutenupu
taustvalgustuse kestvus.
●● Kuva aku laetuse protsent: määrake allesjäänud aku tööaja
vaatamine.
●● Ekraanitooni aut. regul.: Määrake, et säästa energiat ekraani
heledust reguleerides.
●●
●●
Mälu
Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat
informatsiooni. Saate USB-mälu ja mälukaarti ka vormindada.
Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik
andmed.
Sisemälu tegelikult saadaolev maht on väiksem
kui tehnilistes andmetes nimetatud maht, sest
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa
mälust.
Seaded
174
Energiasäästurežiim
Energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi
seadete muutmine.
●● Protsessori energiasääst: määramine, et seade piiraks
osaliselt süsteemiressursside kasutamist.
●● Ekraani energiasääst: Määrake, et seade vähendaks ekraani
heledust.
●● Tausta värvus: määrake, et seade vähendaks e-posti ja
interneti tausta värvuse heledust.
●● Lülita puutetagasiside välja: seadme seadistamine värisema,
kui vajutate nuppu [ ] või [ ] või vajutate ja hoiate all
toitenuppu või avaekraani klahvi.
●● Lisateave energiasäästurežiimi kohta: teabe kuvamine
akutoite säästmise jaoks.
Aku
Vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.
Rakendusehaldur
Kuvage ja hallake seadmes olevaid rakendusi.
Asukoha teenused
Saate muuta asukoha teenuste seadeid.
●● Kasuta traadita võrke: Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või
mobiilivõrkude kasutamine.
●● Kasuta GPS-satelliite: Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide
kasutamine.
●● Asukoha- ja Google’i otsing: Määrake seade kasutama
Google’i otsingu puhul ja muudes Google’i teenustes teie
praegust asukohta.
Seaded
175
Lukusta ekraan
Seadme turvasätete muutmine.
●● Ekraanilukk: ekraaniluku aktiveerimine.
●● Lukustusekraani valikud:
Seadeid rakendatakse vaid juhul, kui swipe-lukustus on
aktiveeritud.
-- Otseteed: Määrake, et kuvada ja redigeerida rakenduste
otseteid lukustatud ekraanil.
-- Infotiksuja: et kuvada lukustatud ekraanil uudiseid või
aktsiate infot.
-- Kell: Määrake kella kuvamine lukustatud ekraanil.
-- Kaksikkell: lukustatud ekraani korral kaksikkella kuvamise
lubamine
-- Ilm: ilmateabe kuvamise lubamine ja seadete muutmine
-- Virvendusefekt: lainetusefekti valimine lukustatud
ekraanile.
-- Spikker: lukustatud ekraani korral spikriteksti kuvamise
lubamine.
-- Kiirjuurdepääs kaamerale: määrake, et seade käivitaks
kaamera, kui toksate ja hoiate sõrme ekraanil ning pöörate
seadet sel ajal, kui ekraan on lukustatud.
●● Popap Nõut lukustusekraanil: seadistage seade käivitama
S Note’i, kui toksate ekraani kaks korda sel ajal, kui puuteekraan
on lülitatud välja.
●● Omaniku teave: sisestage enda andmed, mida kuvatakse
lukustatud ekraanil.
Seaded
176
Turvalisus
Muutke oma seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse
seadeid.
●● Seadme krüptimine: Määrake PIN-kood või parool, et
krüptida seade sellesse salvestatud andmete ja teabe
kaitsmiseks. Kui seade on krüptitud, peate sisestama selle
sisselülitamisel iga kord parooli. Kõigepealt peate akut
laadima, kuna seadme krüptimiseks võib kuluda kauem kui
üks tund.
●● Krüpti väline SD-kaart:
-- Krüpti: Kaitske oma isiklikku teavet, krüptides mälukaardil
olevad andmed.
-- Täielik krüptimine: Määrake kõigi mälukaardil olevate
andmete krüptimiseks.
-- Kõrvalda multimeediumfailid: Määrake kõigi mälukaardil
olevate failide, välja arvatud multimeediumifailide,
krüptimiseks.
Pärast tehaseandmete lähtestamist ei pruugi te krüptitud
mälukaardile juurde pääseda. Enne tehaseandmete
lähtestamist dekodeerige mälukaart.
Kaugjuhtimine: määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle
veebi. Funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui logite sisse
oma Samsungi kontole.
●● SIM-i muutuse hoiatus: mobiilijälituse funktsiooni (aitab
kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või
desaktiveerimine.
●● Leia minu mob. veebileht: liikuge SamsungDive’i
veebilehele. SamsungDive võimaldab seadet selle kadumise
või varastamise korral jälitada ja eemalt juhtida. Selle
funktsiooni kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot.
●●
Seaded
177
Seadista SIM-kaardi lukk:
-- Lukusta SIM-kaart: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne
telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või
deaktiveerimine.
-- Muuda SIM-kaardi PIN-koodi: SIM või USIM kaardi
andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
●● Muuda paroolid nähtavaks: seadme seadistamine parooli
sisestamisel seda kuvama.
●● Seadme administraatorid: seadmele installitud
seadmeadministraatorite vaatamine. Uute
reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida
seadmeadministraatorid.
●● Tundmatud allikad: rakenduste allalaadimise lubamine mis
tahes allikast. Kui te seda valikut ei tee, saate rakendusi alla
laadida vaid Play Store’ist.
●● Usaldusväärsed volitused: Valige serdid ja volitused, et
tagada eri rakenduste turvaline kasutus.
●● Installi seadme mälust: Paigaldage USB mällu salvestatud
krüpteeritud sertifikaate.
●● Kustuta volitused: volituste seadmest kustutamine ja parooli
lähtestamine.
●●
Ühe käega kasutamine
Määrake sisestuskuva lülitamine ühele ekraani poolele või selle
väiksemaks muutmine mugavamaks ühe käega sisestamiseks.
Keel ja sisestus
Siin saate kohandada tekstisisestust.
››Keel
Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.
Seaded
178
››Vaikimisi
Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
››Google voice typing
Aktiveerige Google’i häälsisestusfunktsioon, et sisestada tekst
hääle abil. Häälsisestuse seadete muutmiseks valige .
●● Choose input languages: Valige Google’i häältuvastuse keel.
●● Block offensive words: Määrake see kaitsma seadet
häälsisestuses solvavate sõnade tuvastamise eest.
●● Download offline speech recognition: laadige alla ja
installige keeleandmed võrguühenduseta häälsisestuse jaoks.
››Samsungi klaviatuur
Samsungi klahvistiku seadete muutmiseks valige .
Püstpaigut. klaviatuurid: valige vaikesisestusviis, nt
QWERTY-klaviatuur või traditsiooniline klaviatuur.
●● Sisestuskeel: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
●● Ennustav tekst: Aktiveerige XT9-režiim, et ennustada teie
sisestuse põhjal sõnu ja kuvada sõnasoovitusi. Samuti saate
kohandada sõnaennustuse seadeid.
●● Pidev sisestamine: klahvistikul sõrme lohistamise abil teksti
sisestamise lubamine.
●● Klaviatuuril libistamine: valige sisestusrežiimide vahel
sõrmega klaviatuuril vasakule või paremale lohistades.
●● Pliiatsi tuvastamine: määrake, et seade avaks välja
koputamisel S Peniga käsikirjapaneeli.
●● Ühe käega kasutamine: määrake klaviatuuri kuvamine
ekraani ühel küljel, et teksti oleks mugavam ühe käega
sisestada.
●●
Seaded
179
Käsitsikirjutamine: käsitsikirjutusrežiimi aktiveerimine.
Samuti saate muuta käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu
tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
●● Helisisend: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks
hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
●● Automaatne suur esitäht: seadme seadistamine
kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat
tähte suurtähestama.
●● Automaatsed kirjavahemärgid: seadistage seade sisestama
punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
●● Märgi eelvaade: häälestage seade näitama iga puudutatud
tähe suurt kujutist.
●● Klahvil toksamise värin: klahvi toksamise korral seadme
vibreerimise lubamine
●● Klahvil toksamise heli: klahvi toksamise korral heli esitamise
lubamine.
●● Õpetus: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise
kohta.
●● Lähtesta seaded: valige, millised seaded lähtestatakse tehase
vaikeseadetele.
●●
››Swype
Swype-klahvistiku seadete muutmiseks valige .
Kuidas Swype’i kasutada: teave selle kohta, kuidas Swypeklaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
●● Liigutused: Swype’i liigutustega tutvumine, et kiiresti
sooritada soovitud ülesandeid, kasutades klaviatuuril olevaid
otseteid.
●● Eelistused:
-- Vibratsioon klahvivajutusel: seadme seadistamine klahvi
puudutamisel värisema.
-- Heli klahvivajutusel: seadistage seade nii, et klahvi
puudutamisel kostab heli.
●●
Seaded
180
-- Kuva kasulikke näpunäiteid: Häälestage seade toimingute
kohta võimalusel automaatselt vihjeid näitama.
-- Automaatne sõnavahe: seadme seadistamine sõnade
vahele automaatselt tühikut lisama.
-- Automaatne suurte tähtede sisestus: seadme
seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või
hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
-- Kuva täielik piiritlus: Määrake, et kuvada jälge sõrme
lohistamisest klaviatuuril.
-- Hüpikaken klahvivajutusel: seadme seadistamine klahvi
puudutamisel kuvama tähemärki.
-- Järgmise sõna ennustus: seadme seadistamine sõnu
vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
-- Lähtesta Swype’i sõnastik: Sõnastikku lisatud sõnade
kustutamine.
-- Versioon: versiooniteabe kuvamine.
●● Keelevalikud: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
●● Swype Connect: seadme seadistamine koguma teatud
andmeid, et saavutada parem jõudlus.
●● Isikupäraseks muutmine: Oma sõnastiku seadmine. Oma
sõnastikus olevaid sõnu kasutatakse soovitusena teksti
sisestamisel.
●● Värskendused: Swype’i värskendamine uusimale versioonile.
››Hääletuvastaja
Valige häältuvastuse mootor.
››Häälotsing
Google häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:
●● Language: valige Google’i hääletuvasti keel.
●● Speech output: Määrake seade, mis annab häältagasisidega
märku käimasolevast toimingust.
Seaded
181
Block offensive words: häälestage seade peitma solvavad
sõnad häälotsingu tulemustes.
●● Download offline speech recognition: laadige alla ja
installige keeleandmed võrguühenduseta häälsisestuse jaoks.
●●
Samsungi häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:
●● Language: Saate valida hääletuvastuse jaoks keele.
●● Web search engine: interneti otsingumootori valimine.
●● Launch Voice talk: rakenduse Voice talk käivitamine
avaekraani klahvi vajutamisel kaks korda.
●● Launch on Bluetooth: määrake Voice talki aktiveerimine, kui
Bluetooth-peakomplekt on ühendatud.
●● Listen via Bluetooth: valige häälkäskude tunnustamine
Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal.
●● Use location data: Häälestage oma asukohateabe
kasutamine häälotsingu tulemustes.
●● Hide offensive words: häälestage seade peitma solvavad
sõnad häälotsingu tulemustes.
●● Social settings: sotsiaalvõrgustiku saitidele juurdepääsuks
vajalike seadete muutmine.
●● Spikker: kuvage teavet rakenduse Voice talk kasutamise
kohta.
●● Voice talk unique ID: Vaadake oma seadme kordumatut ID-d
teenuste jaoks, kui teil on probleeme Voice Talkiga.
●● About: versiooniteabe kuvamine.
●● Auto-dial: määrake, et valida numbrit automaatselt, kui seade
on tuvastanud teie sisestuse.
●● Auto-start speaker: valjuhääldi automaatne sisselülitamine,
kui helistate rakenduse Voice talk abil.
●● Show body of message: määrake uue vastuvõetud sõnumi
kuvamine sõidurežiimis.
Seaded
182
Wake up command: hääletuvastuse käivitamine, kui ütlete
rakenduse Voice talk kasutamise ajal äratuskäskluse.
●● Only on while charging: määrake äratuskäsu funktsiooni
aktiveerimine ainult juhul, kui laadija on ühendatud.
●● Wake-up motion: Määrake, et aktiveerida kõnetuvastus
seadmele kiirelt kaks korda toksates, kui kasutate Voice talki.
●● Check missed events: vastamata kõnede, sõnumite või
sündmuste vaatamine, kui vajutate rakenduse Voice talk
käivitamiseks peakomplekti nuppu.
●● Customize main prompt: muutke sõnumit.
●● Home address: koduaadressi sisestamine, et kasutada oma
asukohateavet rakenduses Voice talk.
●●
››Funktsiooni Tekst kõneks väljund
Eelistatud TTS-mootor: valige kõnesünteesi mootor.
Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige .
●● Kõne kiirus: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne
kiiruse valimine.
●● Kuula näidet: etteloetud teksti näite kuulamine.
●● Sõidurežiim: Aktiveerige sõidurežiim, et määrata seade sisu
valjuhäälselt ette lugema.
●●
››Osuti kiirus
Reguleerige oma seadmega ühendatud hiire või puutepadja
kursori kiirust.
Cloud
Saate muuta andmete ja failide sünkroonimise seadeid
Samsung account’i või Dropbox’i pilvemäluga.
Seaded
183
Varunda ja lähtesta
Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.
●● Varunda minu andmed: Määrake, et teha enda seadetest ja
rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
●● Varukonto: Lisage ja kuvage andmete varundamiseks oma
Google’i konto.
●● Automaatne taastamine: Määrake, et taastada enda
seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja
rakenduste andmed.
●● Tehaseseadete lähtestamine: seadete lähtestamine
tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.
Lisa konto
Saate lisada oma e-posti või SNS-kontosid.
Liikumisandurite seaded
Saate aktiveerida liigutuste funktsiooni ja muuta seadeid, mis
juhivad liigutuste tuvastusfunktsiooni teie seadmes.
●● Otsekõne: määrake, et alustada häälkõnet, kui võtate kõne,
sõnumi või kontaktandmete vaatamise ajal seadme kätte ja
hoiate seda oma kõrva lähedal.
●● Suumimiseks kallutage: kallutusliigutuse kasutamine sissevõi väljasuumimiseks piltide vaatamise või veebilehtede
lehitsemise ajal.
●● Panoraami ikooni teisaldamine: seadistamine, et liigutada
üksust teisele leheküljele, kui seda toksate ja hoiate ning
seadet vasakule või paremale panoraamite.
Seaded
184
Panoraamimine, et sirvida pilte: määrake, et kerida läbi
piltide, liigutades seadet ükskõik mis suunda, kui pildile on
lähemale suumitud.
●● Värskendamiseks raputage: seadme seadistamine
raputamisel otsima Bluetooth-seadmeid või Kies air seadmeid.
●● Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber: helinate
vaigistamine, meediumiesituse peatamine või FM-raadio
vaigistamine, kui asetate seadme ekraan allpool maha.
●● Tundlikkuse seaded: Iga liigutuse reaktsioonikiiruse
reguleerimine.
●● Teave liigutuste kohta: Juhtimisliigutuste õpetuse kuvamine.
●● Pihuga libistamine, et jäädvustada: määrake, et
jäädvustada ekraanikuva pilti, kui libistate käega üle ekraani
vasakule või paremale.
●● Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada: meediumi
esituse peatamine või FM-raadio vaigistamine, kui puudutate
ekraani oma peopesaga.
●● Teave käeliigutuste kohta: juhtimisliigutuste õpetuse
kuvamine.
●●
S Pen
Domineeriv käsi: valige kirjutamiskäsi S Peni sisenditele
reageerimise täiustamiseks.
●● Pliiatsi ikoon üleliikumisel: valige pliiatsiikooni kuvamine
ekraanil, kui S Pen on ekraanile lähedal.
●● S Peni spikker: juurdepääs S Peni kasutamise spikriteabele.
●●
Seaded
185
Aksessuaarid
Saate muuta lisatarvikute seadeid.
●● Dokkimise heli: määrake, et seade esitaks heli, kui see
ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
●● Heliväljundi režiim: seadistage kasutama dokikõlareid, kui
teie seade on ühendatud lauadokki.
●● Töölaua avaekraani kuva: seadme seadistamine näitama
lauakella, kui seade on ühendatud lauadokki.
●● Heliväljund: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse
seadme ühendamisel HDMI-seadmetega.
Mõned seadmed ei pruugi toetada ruumilise heli
seadistust.
Kuupäev ja kellaaeg
Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva
ja kellaaega seadmes kuvatakse.
Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse
seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.
Automaatne kuupäev ja kellaaeg: Määrake aja automaatne
värskendamine ajavööndi määramisel.
●● Määra kuupäev: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
●● Määra aeg: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
●● Automaatne ajavöönd: kellaaja automaatne värskendamine
ühest ajavööndist teise liikudes.
●●
Seaded
186
Valige ajavöönd: koduse ajavööndi määramine.
Kasuta 24-tunnist vormingut: kellaaja kuvamine 24-tunnises
vormingus.
●● Vali kuupäevavorming: kuupäevavormingu määramine.
●●
●●
Juurdepääs
Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste
erivajadustega inimestele. Seadme juurdepääsetavuse
parandamiseks avage ja muutke järgmisi sätteid.
●● Ekraani automaatne pööramine: seadme pööramisel sisu
automaatse pööramise lubamine või keelamine.
●● Ekraani kuvalõpp: määrake seadmele ajavahemik, enne kui
see ekraani taustvalguse välja lülitab.
●● Öelge paroolid: määrake seade TalkBackiga veebisaitidele
sisestatud paroole valjult lugema.
●● Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:
-- Avaekraani klahviga vastate kõnele: määrake seade
kõnedele vastama, kui vajutate lähtekuva klahvi.
-- Toiteklahv lõpetab kõned: seadistage seade kõnet
lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
●● Juurdepääsu otsetee: juurdepääsu sätete otsetee lisamine
kiirmenüüsse, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.
●● TalkBack: Aktiveerige rakendus TalkBack, mis pakub hääle
tagasisidet.
●● Fondi suurus: Muutke rakendustes üksuste loomisel ja
kuvamisel kasutatavat fondi suurust.
●● Negatiivivärvid: muutke ekraanikuva värve, et parandada
nähtavust.
Seaded
187
Funktsiooni Tekst kõneks väljund:
-- Eelistatud TTS-mootor: valige kõnesünteesi mootor.
Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige .
-- Kõne kiirus: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne
kiiruse valimine.
-- Kuula näidet: etteloetud teksti näite kuulamine.
-- Sõidurežiim: Aktiveerige sõidurežiim, et määrata seade sisu
valjuhäälselt ette lugema.
●● Täiusta veebi juurdepääsu: Määrake rakendused installima
veebiskripte, et muuta nende veebisisu juurdepääsetavamaks.
●● Heli tasakaal: heli tasakaalu reguleerimine, kui kasutate
duaalset peakomplekti.
●● Monoheli: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi
kasutamise ajaks.
●● Lülita välja kõik helid: seadme kõigi helide vaigistamine
●● Toksake ja hoidke all viivitust: Määrake toksamise ja ekraanil
sõrme hoidmise tuvastusaeg.
●●
Arendaja valikud
Saate aktiveerida ja muuta rakenduse arendusseadeid.
●● Lauaarvuti varundamise parool: Määrake parool oma
varundatud andmete turvamiseks.
●● Ole ärkvel: Seadme ekraani jätmine sisselülitatud olekusse
aku laadimise ajaks.
●● Kaitse SD-kaarti: kinnituse taotlemine mälukaardilt andmete
lugemisel.
Seaded
188
USB-silumine: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti
ühendamiseks USB-kaabli abil.
●● Luba teeseldud asukohti: teeseldud asukohtade ja teenuste
teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise
eesmärgil.
●● Valige rakendus, mida siluda: valige rakendused, mida
silutakse ning vältige tõrkeid silumise peatamisel.
●● Oodake silumist: seadistage, et takistada valitud rakenduste
laadimist, kuni silumine on valmis.
●● Kuva puudutused: Määrake ekraani puudutamisel kursorit
kuvama.
●● Kuva osuti asukoht: Määrake ekraani puudutamisel kuvama
kursori koordinaate ja jälgi.
●● Näita paigutuse piirjooni: seadistage, et näidata piiranguid.
●● Näita GPU-kuva värskendusi: seadistage ekraanialade
vilkumine ajal, kui neid värskendatakse GPU-ga.
●● Kuva ekraani värskendused: Määrake ekraani alad nende
värskendamisel vilkuma.
●● Akna animatsiooni skaala: Valige hüpikakende avamise ja
sulgemise kiirus.
●● Ülemineku anim. skaala: Valige kuvade vahetamise kiirus.
●● Animaatori kestuse skaala: valige, kui kaua hüpikaknaid
näidatakse.
●● Desaktiveeri riistvara ülekatted: seadistage, et peita
riistvara ülekatteid.
●● Sunnitud GPU renderdamine: Määrake
2D-riistvarakiirenduse kasutamiseks, et parandada
graafikajõudlust.
●● Range režiim: Määrake seadme ekraan vilkuma, kui
rakendused teostavad pikki toiminguid.
●●
Seaded
189
Kuva CPU kasutus: Määrake kõigi aktiivsete toimingute
loetlemiseks.
●● GPU-renderdamise profiil: seadistage, et kontrollida GPUrenderdusaega.
●● Aktiveeri jälitused: seadistage, et jäädvustada rakenduste ja
süsteemi kasutamise jälgi.
●● Ära säilita tegevusi: Määrake töötava rakenduse sulgemiseks,
kui avate uue rakenduse.
●● Piira taustal töötavaid toiminguid: Määrake taustal
töötavate protsesside arvu piirang.
●● Näita kõiki ANR-e: Määrake seade hoiatama taustal
töötavatest rakendustest, kui need ei vasta.
●●
Teave seadme kohta
Saate vaadata teavet seadme kohta, näiteks mudeli numbrit ja
versiooni.
Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida
ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara
värskenduste kontrollimiseks valige Tarkvaravärskendus
→ Värskendus.
Seaded
190
Tõrkeotsing
Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub
see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:
Kood
Võimalik lahendus
Parool
Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud,
peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood
Seadme esmakordsel kasutamisel või kui
PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud,
tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga
kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate
deaktiveerida menüü Lukusta SIM-kaart kaudu.
PUK
SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub
tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale
PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt
saadud PUK-kood.
PIN2-kood
PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb
sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma
teenusepakkuja poole.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda.
Minge teise kohta ja proovige uuesti.
●● Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
●●
Tõrkeotsing
191
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti,
proovige üht järgmistest lahendustest.
●● Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada
seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata
puutetundlike seadmete puhul kasutada.
●● Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal
puhtad ja kuivad.
●● Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade
eemaldamiseks seade.
●● Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile
täiendatud.
●● Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma
kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.
Seade hangub või sel on parandamatud tõrked
Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks
osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine.
Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele,
vajutage ja hoidke 10-15 sekundi jooksul all Toide/Lukk nuppu.
Seade taaskäivitub automaatselt.
Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele
lähtestamine. Valige rakenduste loendis Seaded → Varunda ja
lähtesta → Tehaseseadete lähtestamine → Lähtesta seade
→ Kustuta kõik.
Kõned katkevad
Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga
katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
Tõrkeotsing
192
Väljaminevaid kõnesid ei ühendata
Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
●● Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile
kõnepiirangut määranud.
●●
●●
Sissetulevaid kõnesid ei ühendata
Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
●● Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
●● Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile
kõnepiirangut määranud.
●●
Teie vestluskaaslane ei kuule teid
Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi
kaetud.
●● Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
●● Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti
ühendatud.
●●
Heli kvaliteet on kehv
Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
●● Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda.
Minge teise kohta ja proovige uuesti.
●●
Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet
Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
●● Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile
kõnepiirangut määranud.
●●
●●
Tõrkeotsing
193
Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.
Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või
asendage aku.
Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja
Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid
kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige
uuesti laadida.
●● Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu
välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.
●●
Seade läheb tuliseks
Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või
kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna.
See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated
Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks
töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera
käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.
●● Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
●● Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage
need seadmest.
●● Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete
järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge
Samsungi teeninduskeskusesse.
Tõrkeotsing
194
FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated
Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab
antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei
saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio
kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud.
Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.
Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka
kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne
muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise
vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab
hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.
Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated
Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi
mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide
avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.
●● Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage
need seadmest.
●● Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights
Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on
faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
●● Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.
Tõrkeotsing
195
Teist Bluetooth-seadet ei leita
Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles
seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
●● Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole
üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10
meetrit).
●●
●●
Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda,
pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja
need on värskendatud.
●● Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows XP, veenduge,
et arvutisse on installitud Windows XP hoolduspakett Service
Pack 3 või uuem.
●● Veenduge, et arvutisse on installitud Samsung Kies 2.0 või
Windows Media Player 10 või uuem.
●●
●●
Tõrkeotsing
196
Register
aku
FM raadio
alarmid
fotod
installimine 12
laadimine 15
jaamade salvestamine 118
kuulamine 116
kinnipanek 160
loomine 160
autoportree
pildistamine 97
jäädvustamine
jagamisrežiimis
Shareshot 98
jäädvustamine
näotuvastusrežiimis 97
pildistamine
iluvõtterežiimis 99
pildistamine
karikatuurirežiimis 99
pildistamine naeratuse
võttega 99
pildistamine
panoraamvõttega 98
pildistamine stseenides 97
salvestamine 94
vaatamine 109
allalaaditavad failid
failid 135
haldamine 163
rakendused 36
AllShare Play 149
automaatne
keeldumine 77
avakuva
paneelide eemaldamine 31
paneelide lisamine 31
teadete paneeli
kasutamine 29
üksuste eemaldamine 30
üksuste liigutamine 30
vidinate kasutamine 32
Bluetooth
galerii
ekraani keel 178
e-post
Google Mail 85
Google Maps 136
Google Talk 91
Group Cast 152
häälkõned
aktiveerimine 155
andmete saatmine 156
andmete vastuvõtmine 156
seadmete otsimine ja
ühenduse loomine 155
konto seadistamine 87
saatmine 88
vaatamine 89
fotode vaatamine 109
videote esitus 111
helistamine 73
valikute kasutamine 75
vastamine 74
failihaldur 165
Register
197
häälmemod
esitamine 130
salvestus 130
heledus, ekraan 39
kaamera
kaamera kohandamine 100
pildistamine 94
videokaamera
kohandamine 104
videote salvestamine 102
kõnelogi 79
kõne ootel 79
kõnepiirang 78
kõnepost 85
kõnesuunamine 78
kontaktid
importimine ja
eksportimine 122
kiirvalimise
seadistamine 121
kopeerimine/
teisaldamine 122
loomine 120
otsimine 120
rühma loomine 121
kaardid
asukohtade otsimine 136
juhiste hankimine 136
lähedal asuvate asukohtade
otsimine 137
navigeerimise
kasutamine 138
leia minu telefon 43
lennurežiim 21
maailmakell 160
mälukaart
Kalkulaator 162
kellaaja ja kuupäeva
määramine 37
kõned
eemaldamine 19
sisestamine 18
vormindamine 20
keeldumine 74
konverents 75
ootel 79
peakomplekti
kasutamine 74
piirang 78
rahvusvaheline kõne 74
suunamine 78
valikute kasutamine
häälkõne ajal 75
vastamata kõnede
vaatamine 76
vastamine 74
minipäevik 168
MP3-mängija
failide lisamine 113
loendite loomine 115
muusika esitamine 113
multimeediasõnumid
saatmine 84
vaatamine 84
music hub 116
Navigeerimine 138
Register
198
pääsukoodid 191
pakendi sisu 12
PIN lukk 42
Play Books 141
Play Movies 141
püsinumbrite režiim 77
puuteekraan
kuupäev ja kellaaeg 186
liikumisanduri seaded 184
pliiatsi seaded 185
rakendused 175
SD kaart ja telefoni
mälu 174
teave seadme kohta 190
turvalisus 177
ühe käega juhtimine 178
varundamine ja
lähtestamine 184
veel seadeid 170
Wi-Fi 169
kasutamine 27
lukustamine 29
readers hub 142
Samsung Apps 140
Samsung Kies 144
seade
SIM kaart
installimine 12
lukustamine 42
ehitus 22
indikaatorikoonid 24
klahvid ja nupud 23
kohandamine 37
seaded 169
sisse- ja väljalülitamine 21
teavituste paneel 29
S Note
loomine 62, 126
redigeerimine 128
sünkroniseerimine 129
vaatamine 127
sõnumid
e-kirja saatmine 88
e-posti kontode
seadistamine 87
kõneposti kasutamine 85
multimeediumsõnumite
saatmine 84
planeeritud e-kirja
saatmine 89
teksti saatmine 83
seaded
aku 175
andmekasutus 169
asukoha teenused 175
Bluetooth 169
developer options 188
ekraan 173
energia säästmine 175
heli 172
juurdepääs 187
keel ja sisestus 178
kontod ja
sünkroonimine 184
S Peni 50
Register
199
S Planneri
USIM kaart
kuvarežiimi muutmine 68
loomine 69, 123
vaatamine 125
installimine 12
lukustamine 42
vaikne režiim 38
veebibrauser
stopper 161
sünkroonimine
järjehoidjate lisamine 134
veebilehtede sirvimine 132
Windows Media Player 145
veebikontodega 49
Windows Media
Playeriga 145
videod
tekstisisestus 44
tekstsõnumid
esitamine 106, 111
salvestus 102
YouTube’i laadimine 140
saatmine 83
vaatamine 84
videokõned
helistamine 73
valikute kasutamine 76
vastamine 74
telefoniraamatust
kontakti loomine 120
kontakti otsimine 120
nimekaardi loomine 121
rühma loomine 121
videomängijas 106, 111
VPN-ühendused 158
WLAN
ühenduvus
AllShare Play 149
Bluetooth 155
GPS-ühendused 157
Group Cast 152
mobiilne
võrgujagamine 152
USB ühendused 144
VPN-ühendused 158
Wi-Fi 146
aktiveerimine 146
võrgu otsimine ja ühenduse
loomine 146
WPS-i kasutamine 147
YouTube
videote üleslaadimine 140
videote vaatamine 139
USB ühendused
juhtmeta modemina 152
kaamerana 145
meediaseadmena 145
Samsung Kiesiga 144
Windows Media
Playeriga 145
Register
200
Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle
kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.
Kiesi installimine (PC Sync)
1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi veebisaidilt
alla (www.samsung.com/kies) ja installige oma
arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
Samsung Kies käivitub automaatselt.
Lisateavet leiate Kiesi spikrist.
www.samsung.com
Estonian. 03/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising