Samsung | SM-G935F | Samsung Galaxy S7 edge Vartotojo vadovas (Marshmallow)

SM-G935F
Naudotojo vadovas
Lithuanian. 12/2016. Rev.1.4
www.samsung.com
Turinys
Pagrindai
Programos
4 Pirmiau skaitykite čia
6 Komplekto turinys
7 Prietaiso išvaizda
9Akumuliatorius
15 SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“
kortelė)
17 Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
21 USB jungtis
21 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
22 Jutiklinis ekranas
25 Pradžios ekranas
31 Užrakinimo ekranas
32 Kraštinis ekranas
41 Pranešimų skydelis
43 Teksto įvedimas
46 Ekrano vaizdo įrašymas
47 Programų atidarymas
47 Keli langai
51 „Samsung account“
53 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio
prietaiso
56 Prietaiso ir duomenų valdymas
58 Spartusis jungimasis
62 Dalijimosi funkcijos
63 Pavojaus režimas
64 Programų įdiegimas ir šalinimas
66Telefonas
70Adresatai
73Žinutės
76Internetas
78 El. paštas
79Fotoaparatas
100Galerija
103 Samsung Gear
103 Game Launcher
106 S Planner
107 S Health
110 S Voice
112Diktofonas
114 Mano failai
114Įrašas
115Laikrodis
116Skaičiuotuvas
117 „Google“ programos
2
Turinys
Nustatymai
Priedas
119Įvadas
119Wi-Fi
121Bluetooth
123 Skrydžio režimas
123 Mobilioji saitvietė ir siejimas
124 Duomenų naudojimas
125 Mobilieji tinklai
125 NFC ir mokėjimas
128 Daugiau ryšio nustatymų
130 „Smart Manager“
132Programos
133 Garsai ir vibracija
134Pranešimai
134Netrukdyti
135Ekranas
136 Kraštinis ekranas
137 Išplėstinės funkcijos
138 Ekrano fonas
138Temos
138 Pradžios ekranas
138 Užrakinimo ekranas, sauga
143 Privatumas ir sauga
147 Paprastasis režimas
147 Prieiga neįgaliesiems
148Paskyros
148 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš
naujo
149 Kalba ir įvestis
150Akumuliatorius
150Saugykla
151 Data ir laikas
151 Naudotojo vadovas
151 Apie įrenginį
152 Prieiga neįgaliesiems
167 Trikčių diagnostika
173 Akumuliatoriaus išėmimas
3
Pagrindai
Pirmiau skaitykite čia
Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo,
modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
• „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų
tiekėjų programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami
tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti
netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į
jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“
ryšiu.
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio
įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise
įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo
įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
4
Pagrindai
• Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos
(FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC
ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite Progr. → Nustatymai → Apie įrenginį →
Akumuliatoriaus informacija.
Atsparumas vandeniui ir dulkėms
Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms. Laikykitės šių patarimų, kad prietaisas išliktų
atsparus vandeniui ir dulkėms. Nesilaikant patarimų prietaisas gali sugesti.
• Nenardinkite prietaiso į vandenį giliau nei 1,5 m ir nelaikykite panirusio ilgiau nei 30 minučių.
• Saugokite prietaisą nuo smarkiai bėgančio vandens.
• Jei prietaisas sušlampa nuo švaraus vandens, kruopščiai nusausinkite švaria audinio skiaute.
Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, nuskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai
nusausinkite švaria minkšto audinio skiaute. Nesilaikydami šių instrukcijų galite pakenkti
prietaiso veikimui ir išvaizdai.
• Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas, garsiakalbis arba imtuvas yra
šlapias, pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Prieš naudodamiesi prietaisu, nuvalykite
jį sausu audiniu arba gerai išdžiovinkite.
• Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas
vandenyje.
• Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas
dulkėms ir vandeniui tam tikromis sąlygomis (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus,
kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529 – Korpuso suteikiami apsaugos
laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metro, 30 minučių).
Nepaisant šios klasifikacijos, tam tikrose situacijose vis tiek įmanoma sugadinti prietaisą.
5
Pagrindai
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali
sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
6
Pagrindai
Prietaiso išvaizda
SIM kortelės / atminties
kortelės dėklas
Imtuvas
Priekinis fotoaparatas
LED indikatorius
GPS antena
Artumo jutiklis
Jutiklinis ekranas
Maitinimo mygtukas
Briaunos ekranas
Briaunos ekranas
Pradžios mygtukas
(pirštų atspaudų jutiklis)
Paskutinių naudotų
programų mygtukas
Grįžimo atgal mygtukas
Ausinių lizdas
Garsiakalbis
Universali jungtis
Mikrofonas
Mikrofonas
Galinis fotoaparatas
Blykstė
Garsumo mygtukas
NFC antena / MST antena
/ belaidė krovimo ritė
Pagrindinė antena
7
Pagrindai
• Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
– – Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
– – Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių
medžiagų
– – Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais
naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų
duomenų ryšys
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį.
Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
• Spalvos išlenktame ekrane gali kisti priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Įjungimo
Paskutinių
naudotų
programų
Pradžios
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir
laikykite paspaudę.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų
sąrašą.
• Norėdami kelių langų ekrano vaizdą, palaikykite palietę.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra
užrakintas.
• Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite.
• Norėdami paleisti Google, palaikykite paspaudę.
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Grįžimo atgal
• Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo
ekrano nustatymus.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
8
Pagrindai
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite
akumuliatorių.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
1 USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
2 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
9
Pagrindai
3 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso
ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
Likusio įkrovimo laiko peržiūra
Įkrovimo metu atidarykite pradžios ekraną ir palieskite Progr. → Nustatymai → Akumuliatorius.
Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būsenos ir įkrovimo sąlygų.
Likęs įkrovimo laikas gali būti nerodomas, kai kraunate prietaisą labai šaltomis arba labai
karštomis sąlygomis.
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.
• Optimizuokite prietaisą naudodami „Smart Manager“.
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Įjunkite energijos taupymo režimą.
• Uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą, pvz.: el. pašto.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
10
Pagrindai
Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai
prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį
akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias
reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas
perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl
mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu
taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti
prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti.
Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
11
Pagrindai
Greitasis įkrovimas
Prietaise yra įdiegta greito įkrovimo funkcija. Galite naudoti šią funkciją, kad akumuliatorius būtų
įkrautas greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.
Apie greitą įkrovimą
• Greitam įkrovimui naudojama akumuliatoriaus įkrovimo technologija, kuria akumuliatorius
greičiau įkraunamas padidinant įkrovimo galią. Šiuo prietaisu galima naudoti „Samsung“
koreguojamo greito įkrovimo funkciją ir „Qualcomm Quick Charge 2.0“.
• Norėdami naudoti prietaise greito įkrovimo funkciją, prijunkite jį prie akumuliatoriaus
įkroviklio, kuris palaiko koreguojamo greito įkrovimo funkciją arba „Quick Charge 2.0“.
Krovimo greičio padidinimas
Kad krovimo greitis padidėtų, kraudami akumuliatorių išjunkite prietaisą arba jo ekraną.
• Jei įkraunant akumuliatorių prietaisas yra išjungtas, ekrane atsiranda
piktograma.
• Jūs negalite naudotis greito įkrovimo funkcija, kai ekranas įjungtas. Išjunkite ekraną, kad
krovimo greitis padidėtų.
Jeigu neįjungta greitojo įkrovimo funkcija, pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai →
Akumuliatorius, tuomet palieskite Spart. laidinis įkrovimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Jūs negalite naudotis įdiegta greito įkrovimo funkcija, jeigu kraunate akumuliatorių
įprastu akumuliatoriaus įkrovikliu.
• Jei prietaisas įkaista arba pakyla aplinkos oro temperatūra, įkrovimo greitis gali
automatiškai sumažėti. Tai įprastas darbo režimas, kuriuo užkertamas kelias prietaiso
sugadinimui.
12
Pagrindai
Belaidis įkrovimas
Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį
įkroviklį (parduodamas atskirai).
Spart. belaidis įkrovimas
Galite prietaisą įkrauti greičiau, naudodami greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Norėdami
naudoti šią funkciją, turite naudoti įkroviklį ir komponentus, palaikančius greitojo belaidžio
įkrovimo funkciją.
Greitojo belaidžio įkrovimo metu įkroviklyje esantis ventiliatorius gali skleisti triukšmą.
Norėdami sumažinti ventiliatoriaus triukšmą, turite išjungti greitojo belaidžio įkrovimo
funkciją. Įjungimo / išjungimo parinktis bus pridėta prietaiso nustatymų meniu,
kai pirmąkart padėsite prietaisą ant įkroviklio. Pradžios ekrane palieskite Progr. →
Nustatymai → Akumuliatorius, tada palieskite Spart. belaidis įkrovimas jungiklį, kad jį
išjungtumėte. Išjungę šią funkciją, sumažinsite triukšmą, tačiau tai gali sulėtinti įkrovimo
laiką.
Akumuliatoriaus įkrovimas
1 Uždėkite prietaiso nugarėlės centrinę dalį ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies.
Ekrane galite patikrinti likusį įkrovimo laiką. Faktinė įkrovimo trukmė gali skirtis ir priklauso
nuo įkrovimo sąlygų.
13
Pagrindai
2 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.
• Kai tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra pašalinių medžiagų, prietaisas gali būti
įkraunamas netinkamai.
• Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo
ryšį.
• Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius
įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.
Energijos taupymo režimas
Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai → Akumuliatorius → Energijos taupymo
režimas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami automatiškai įjungti energijos taupymo režimą, kai akumuliatoriaus įkrovos likutis
pasiekia nustatytą lygį, palieskite Pradėti energijos taupymą ir pasirinkite parinktį.
Ypatingas energijos taupymo režimas
Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Naudojant ultra energijos taupymo režimą
prietaiso veikimas pakinta:
• Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
• Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
• Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
• Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai → Akumuliatorius → Ypatingas energijos
taupymo režimas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimą, palieskite DAUGIAU → Išj.ypač taupų energ.
vart.rež.
Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
14
Pagrindai
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.
1
2
3
4
5
15
Pagrindai
1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
3 SIM arba USIM kortelę į dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
4 Švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
Tinkamas kortelės įdėjimas
„NanoSIM“ kortelė
„MicroSD“ kortelė
• Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
• Negalite įdėti „nanoSIM“ kortelės ir „MicroSD“ kortelės į 2 dėklą vienu metu.
16
Pagrindai
SIM arba USIM kortelės išėmimas
1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.
4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Atminties kortelės įdiegimas
Prietaise galima naudoti iki 256 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
17
Pagrindai
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties
kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke Mano failai →
SD kortelė.
1
2
3
4
5
1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
18
Pagrindai
2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs.
3 Įdėkite atminties kortelę į 2 dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
1 dėklas
2 dėklas
4 Švelniai įspauskite atminties kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
5 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
19
Pagrindai
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai → Saugykla → SD kortelė → Atjungti.
1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
3 Išimkite atminties kortelę.
4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai → Saugykla → SD kortelė → Formatas →
FORMATUOTI.
Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties
kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
20
Pagrindai
USB jungtis
Naudodamiesi tiekiama USB jungtimi („On-The-Go“ adapteriu) galite perkelti duomenis iš
mobiliųjų prietaisų arba prijungti išorinius USB prietaisus, tokius kaip pelė ir klaviatūra, prie savo
prietaiso.
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
Galite prijungti ankstesnį prietaisą prie prietaiso USB jungtimi ir USB laidu, norėdami lengvai ir
greitai perkelti duomenis neįdiegdami programos ankstesniame prietaise. Daugiau informacijos
žr. Duomenų perkėlimas per USB jungtį.
Išorinio USB prietaiso prijungimas
Įkiškite USB jungtį į prietaiso universaliąją jungtų ir prijunkite išorinį USB prietaisą prie USB
jungties.
Kai kurie išoriniai USB prietaisai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.
Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.
21
Pagrindai
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Garsumo mažinimo
mygtukas
Maitinimo mygtukas
Jutiklinis ekranas
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
• Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
22
Pagrindai
Palietimas ir laikymas
Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.
Vilkimas
Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.
Palietimas du kartus
Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar
kartą.
23
Pagrindai
Braukimas
Jei norite matyti kitus skydelius, pradžios arba programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn.
Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Atitraukimas ir suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
24
Pagrindai
Pradžios ekranas
Pradžios ekranas
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi
valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.
Pradžios ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
Briaunos skydelio valdiklis
Valdiklis
Programa
Aplankas
Naujienų ekrano indikatorius.
Skaitykite naujausias žinias
įvairiomis temomis
Ekrano indikacijos
Programų ekrano piktograma
Mėgstamiausios programos
25
Pagrindai
Pradžios ekrano parinktys
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai → Pradžios ekranas, kad pasiektumėte
prieinamas parinktis. Arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią sritį. Tinkinkite pradžios
ekraną pridėdami, pašalindami ar pertvarkydami jo skydelius. Be to, galite nustatyti pradžios
ekrano foną, pridėti valdiklių ir kitaip tinkinti.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Valdikliai: pridėkite valdiklių į pradžios ekraną. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios
paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos,
piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
• Ekrano tinklel.: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane ir programų ekrane būtų
rodoma daugiau arba mažiau elementų.
Elementų pridėjimas
Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į
pradžios ekraną.
Norėdami pridėti valdiklių, palieskite ir laikykite tuščią vietą pradžios ekrane, palieskite Valdikliai,
palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į pradžios ekraną.
26
Pagrindai
Elementų perkėlimas
Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.
Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano
apačioje.
Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
Norėdami lengviau pakeisti elemento vietą, palieskite ir palaikykite elementą, tada vilkite jį į
Perkelti programas ekrano viršuje. Elementas bus perkeltas į skydelį ekrano viršuje. Braukite
kairėn arba dešinėn, norėdami pereiti į kitą skydelį, ir tempkite elementą į naują vietą.
Elementų šalinimas
Palaikykite palietę elementą ir vilkite jį į Pašalinti ekrano viršuje.
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas lengvai pasiekti ir paleisti.
1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite programą ir vilkite ją virš kitos programos.
2 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.
27
Pagrindai
3 Palieskite Įvesti aplanko pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite
.
Norėdami pridėti daugiau programų aplanke, palieskite , pažymėkite programas, tada
palieskite PRIDĖTI. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką pradžios ekrane.
Norėdami perkelti programas iš aplanko į pradžios ekraną, palieskite aplanką ir tempkite
programą į pradžios ekraną.
Norėdami ištrinti programas aplanke, palieskite aplanką ir tempkite norimą ištrinti programą į
Pašalinti ekrano viršuje.
Skydelių tvarkymas
Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.
Norėdami pridėti skydelį, braukite kairėn, tada palieskite
.
Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje
esantį Pašalinti.
Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite
.
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane palieskite Progr. Jei norite peržiūrėti kitus
skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.
Elementų perkėlimas
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Programų ekrane palieskite REDAGUOTI. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują
vietą.
Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
28
Pagrindai
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte lengvai pasiekti ir paleisti
norimas programas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
1 Programų ekrane palieskite REDAGUOTI.
2 Palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją virš kitos programos.
3 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.
4 Palieskite Įvesti aplanko pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite
.
Norėdami pridėti daugiau programų aplanke, palieskite , pažymėkite programas, tada
palieskite PRIDĖTI. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką programų ekrane.
Norėdami ištrinti aplanką, pasirinkite aplanką su
programos bus perkeltos į programų ekraną.
29
. Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko
Pagrindai
Elementų pertvarkymas
Galite pertvarkyti elementus abėcėlės tvarka programų ekrane.
Programų ekrane palieskite A–Z → IŠSAUG.
Elementų paieška
Galite ieškoti elementų programų ekrane.
Programų ekrane palieskite IEŠKOTI ir įveskite simbolius. Prietaisas ieškos ir parodys elementus,
kuriuose yra įvesti simboliai.
Indikacinės piktogramos
Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos dažniausios piktogramos.
Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti
būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPA+ tinklo
/
Prisijungta prie LTE tinklo (modeliai su LTE funkcija)
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
30
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Užrakinimo ekranas
Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir
užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Ekranas užrakinamas Braukimas, numatytu ekrano užrakinimo būdu.
Paspauskite maitinimo mygtuką arba pradžios mygtuką ir braukite bet kuria kryptimi, norėdami
atrakinti ekraną.
31
Pagrindai
Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, programų ekrane palieskite Nustatymai →
Užrakinimo ekranas, sauga → Ekrano užrakto tipas, tada pasirinkite būdą.
Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba piršto atspaudą kaip ekrano užrakinimo būdą galite
apsaugoti asmeninę informaciją, neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekrano
užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.
• Braukimas: braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
• Šablonas: nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
• PIN kodas: įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
• Slaptažodis: įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad
atrakintumėte ekraną.
• Nėra: nenustatykite jokio ekrano užrakinimo būdo.
• Pirštų atspaudai: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr.
Pirštų atspaudų atpažinimas.
• Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
• Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis
kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Programų
ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas, sauga → Saugos užrakto
nustatymai ir palieskite Aut. gam. nust. atkūrimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Kraštinis ekranas
Įvadas
Galite lengvai pasiekti mėgstamiausias programas, užduotis, adresatus ir kita iš įvairių briaunos
skydelių. Net jei ekranas išjungtas, galite peržiūrėti informaciją, tokią kaip naujienos, praleisti
skambučiai, žinučių signalai, bei matyti naktinį laikrodį briaunos ekrane.
32
Pagrindai
Briaunos skydelių naudojimas
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro. Tuomet, norėdami keisti briaunos
skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.
Jei briaunos skydelio valdiklis nematomas, atidarykite programų ekraną, palieskite Nustatymai
→ Kraštinis ekranas → Karšt. skyd., tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Briaunos skydeliai
Briaunos skydelio valdiklis
Programų kraštas
„Tasks edge“
„People edge“
33
Pagrindai
Briaunos skydelių redagavimas
Pasirinkite briaunos ekrane norimus rodyti skydelius arba juos redaguokite.
1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link skydelio centro.
2 Palieskite , norėdami atidaryti briaunos skydelio nustatymų ekraną.
3 Pažymėkite norimus rodyti briaunos skydelius.
Norėdami redaguoti skydelį, palieskite
.
Papildomų skydelių galite atsisiųsti palietę ATSISIŲSTI.
Norėdami pertvarkyti skydelius, palieskite PERTVARKYTI ir tempkite
į kitą vietą.
Briaunos skydelio valdiklio nustatymas
Galite keisti valdiklio vietą, dydį arba skaidrumą.
Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro. Tuomet palieskite
slank. nust.
→ Krašt. skyd.
Programų kraštas
Greitai paleiskite dažnai naudojamas programas.
1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
2 Norėdami atidaryti Programų krašto skydelį, braukite kairėn arba dešinėn.
3 Pasirinkite norimą paleisti programą.
34
Pagrindai
Programų krašto skydelio redagavimas
Norėdami pridėti programą, palieskite
skydelyje ir palieskite programą programų sąraše.
Norėdami sukurti aplanką skydelyje, palieskite ir palaikykite sąraše esančią programą, tuomet
vilkite ją virš kitos programos Programų krašto skydelyje. Paleiskite programą, kai aplink
programas atsiras aplanko rėmelis.
Norėdami ištrinti programą, palieskite ir palaikykite programą skydelyje, tada vilkite į Pašalinti
skydelio viršuje.
Norėdami pakeisti programų eilės tvarką, palieskite ir palaikykite programą bei vilkite ją į kitą
vietą.
Galite redaguoti Programų krašto skydelį paliesdami
ir paliesdami
Programų krašte.
„Tasks edge“
Greitai atlikite dažnai naudojamas užduotis, tokias kaip žinučių kūrimas ir įvykių kūrimas.
1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
2 Norėdami atidaryti užduočių briaunos skydelį, braukite kairėn arba dešinėn.
3 Palieskite užduotį, kad ją atliktumėte.
Užduočių briaunos skydelio redagavimas
Norėdami pridėti užduotį, palieskite
skydelyje ir palieskite užduotį užduočių sąraše.
Norėdami ištrinti užduotį, palieskite ir palaikykite užduotį skydelyje, tada vilkite į Pašalinti
skydelio viršuje.
Norėdami pakeisti užduočių eilės tvarką, palieskite ir palaikykite užduotį bei vilkite ją į kitą vietą.
Galite redaguoti užduočių briaunos skydelį paliesdami
35
ir paliesdami
užduočių briaunoje.
Pagrindai
„People edge“
Pridėkite mėgstamiausius adresatus „People edge“ skydelyje, kad galėtumėte greitai su jais
susisiekti ir peržiūrėti iš jų gautus pranešimus.
1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
2 Norėdami atidaryti „People edge“ skydelį, braukite kairėn arba dešinėn.
Adresatų įtraukimas į sąrašą „Mano žmonės“
Įtraukite dažnai naudojamus adresatus į „Mano žmonės“ sąrašą ir nustatykite juos kaip savo
prioritetinius adresatus.
Tik adresatai, išsaugoti skirsnyje Adresatai gali būti įtraukti į „Mano žmonės“ sąrašą.
Pasirinkite spalvą paliesdami
ir pasirinkite adresatą, kurį norite pridėti.
Norėdami pakeisti adresatų eilės tvarką, palieskite ir laikykite adresato piktogramą ir vilkite ją į
kitą vietą.
Norėdami pašalinti adresatą, palieskite ir laikykite adresato piktogramą, tada nuvilkite jį į ekrano
viršuje esantį Pašalinti.
Galite redaguoti „People edge“ skydelį paliesdami
ir paliesdami „People edge“. Norėdami
pakeisti adresatui priskirtą spalvą, palieskite Mano žmonės ir palieskite adresato spalvos
piktogramą.
36
Pagrindai
„Mano žmonės“ sąrašo adresatų praleistų pranešimų peržiūra
Kai bus „Mano žmonės“ adresato praleistų pranešimų, briaunos ekrane pasirodys skirtukas su
adresatui paskirta spalva.
Vilkite skirtuką į ekrano centrą, kad galėtumėte peržiūrėti detales. Galite tiesiogiai atsakyti
adresatui paliesdami vieną iš komunikacijos parinkčių.
Susisiekimas su „Mano žmonės“ adresatais
Atverkite „Mano žmonės“ sąrašą ir palieskite adresatą. Ryšių mygtukai bus rodomi ekrane.
Palieskite reikiamą mygtuką, kad adresatui galima būtų skambinti, siųsti žinutę arba siųsti
elektroninį laišką.
37
Pagrindai
„Edge“ apšvietimas
Briaunos ekranas įsižiebia gaunant skambutį ar pranešimą, kai prietaiso ekranas nukreiptas
žemyn.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Kraštinis ekranas → „Edge“ apšvietimas, tada
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei įjungsite „People edge“ funkciją, briaunos ekranas švies priskirta spalva, kai jums paskambins
arba gausite pranešimą iš prioritetinių adresatų.
Galite atmesti įeinančius skambučius naudodami pasirinktus atmetimo pranešimus. Kai prietaiso
ekranas nukreiptas žemyn, tam, kad atmestumėte skambučius, dvi sekundes laikykite pirštą ant
prietaiso galinėje pusėje esančio jutiklio.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Kraštinis ekranas → „Edge“ apšvietimas → Greitas
atsakymas, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami redaguoti numatytąją atmetimo žinutę, palieskite žinutės tekstą Greito atsakymo
praneš.
38
Pagrindai
Kraš. nauj. k.
Galite nustatyti, kad briaunos ekrane, kai ekranas išjungtas, būtų realiuoju laiku rodomos
naujienos, praleisti skambučiai, žinučių signalai ir kita informacija.
Briaunos informacijos nustatymas
Nustatykite, kad informacija būtų rodoma briaunos ekrane.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Kraštinis ekranas.
2 Palieskite Kraš. nauj. k., tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
3 Pažymėkite norimus rodyti elementus.
Norėdami redaguoti informaciją, palieskite
.
Daugiau elementų galite atsisiųsti palietę ATSISIŲSTI.
Pertvarkyti elementus galite palietę PERTVARKYTI. Tuomet palieskite ir laikykite
elementą ir vilkite jį į kitą vietą.
Briaunos informacijos peržiūrėjimas
1 Kai ekraną išjungtas, braukite per briaunos ekraną aukštyn, tada žemyn arba atvirkščiai tam,
kad jis įsijungtų.
39
Pagrindai
2 Braukite kairėn arba dešinėn briaunos ekrane, norėdami peržiūrėti briaunos informaciją.
Briaunos ekranas išsijungia, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą. Norėdami
pakeisti briaunos ekrano užgesimo nustatymus, atidarykite programų ekraną ir palieskite
Nustatymai → Kraštinis ekranas → Kraš. nauj. k. → Kraštinio naujienų kanalo skirtas
laikas.
Naktinis laikrodis
Laikykite briaunos ekrano laikrodį įjungtą, kad galėtumėte matyti jį naktį.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ekranas.
2 Palieskite Naktinis laikrodis, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
3 Nustatykite naktinio laikrodžio veikimo trukmę.
Norėdami nustatyti naktinio laikrodžio vietą, palieskite Naktinio laikrodžio vieta ir pasirinkite
pusę.
Naktinio laikrodžio funkcija išsijungs, kai akumuliatoriaus įkrovimo lygis bus mažiau nei
5 %.
40
Pagrindai
Pranešimų skydelis
Pranešimų srities naudojimas
Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras
indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite
pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų
sritį, ekrane braukite aukštyn.
Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.
Paleiskite Nustatymai
Greito nustatymo mygtukai
Peržiūrėkite daugiau greito
nustatymo mygtukų
Keiskite šviesumą
Įjunkite Spartusis jung.
Palieskite pranešimą ir atlikite
įvairius veiksmus
Valykite visus pranešimus
Įjunkite pranešimų nustatymus
41
Pagrindai
Greito nustatymo mygtukų naudojimas
Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Braukite kairėn arba
dešinėn per mygtukų sritį arba palieskite
, norėdami peržiūrėti daugiau mygtukų. Norėdami
pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.
Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite
vilkite jį į kitą vietą.
→ REDAG., palieskite ir laikykite mygtuką, tuomet
S Finder
Ieškokite įvairaus turinio su raktažodžiu.
Turinio paieška prietaise
Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite
Paieškos lauke įveskite arba palieskite
→ S Finder.
ir ištarkite raktažodį.
Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite Filtras paieškos laukelyje, tuomet pasirinkite
filtro elementus.
Paieškos kategorijų nustatymas
Galite nustatyti paieškos kategorijas ir ieškoti turinio tam tikruose paieškos laukuose.
Palieskite DAUGIAU → Pasirinkti vietų paiešką ir pasirinkite kategorijas.
42
Pagrindai
Teksto įvedimas
Klaviatūros išvaizda
Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti
įvesties kalbą į palaikomą kalbą.
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite
rašyti tik didžiosiomis raidėmis,
palieskite dukart
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite skyrybos ženklus
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Pakeisti klaviatūros nustatymus
Įveskite tarpą
Įvesties kalbos keitimas
Palieskite → Pridėti įvesties kalbas, tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi
arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami tarpo klavišu kairėn
arba dešinėn.
43
Pagrindai
Klaviatūros išdėstymo keitimas
Palieskite
, pasirinkite kalbą iš Kalbos ir tipai, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.
3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš
eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Palieskite ir laikykite norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės
naudotos funkcijos, vietoje piktogramos gali atsirasti kitos piktogramos.
• : teksto įvedimas balsu.
Paleiskite arba pristabdykite
teksto įvedimą balsu
Atidarykite klaviatūrą
• : pridėti elementą iš iškarpinės.
• : įvesti jaustukus.
• : pakeisti klaviatūros nustatymus.
44
Pagrindai
Kopijavimas ir įklijavimas
1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite Pasirinkti viską, kad
pasirinktumėte visą tekstą.
3 Palieskite Kopijuoti arba Iškirpti.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
4 Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite Įklijuoti.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite Iškarpinė ir pasirinkite tekstą.
Žodynas
Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių
reikšmes.
1 Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.
Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami
arba
2 Parinkčių sąraše palieskite Žodynas.
pažymėkite reikiamą tekstą.
Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite Manage dictionaries →
žodyno, kad jį atsisiųstumėte.
3 Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.
greta
Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį
apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į
mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti
kaip paieškos terminą – Search Web.
45
Pagrindai
Ekrano vaizdo įrašymas
Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.
Ekrano kopijų fiksavimas
Vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios ir maitinimo mygtukus. Užfiksuotus vaizdus galite
peržiūrėti Galerija.
Taip pat galite užfiksuoti ekrano nuotraukas braukdami ranka per ekraną kairėn arba dešinėn.
Jeigu ši funkcija neįjungta, atidarykite programų ekraną, palieskite Nustatymai → Išplėstinės
funkcijos → Užfiksuoti braukiant delnu ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
Išmanusis fiksavimas
Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą. Taip pat galite nedelsdami apkarpyti ir
dalytis nufotografuotu ekranu.
Jei ši funkcija neįjungtą, atidarykite programų ekraną, palieskite Nustatymai → Išplėstinės
funkcijos → Išmanusis fiksavimas, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir padarykite ekrano
kopiją. Fotografuojamame ekrane naudokite vieną iš šių parinkčių:
• Fiksavimo režimas: fotografuokite daugiau turinio, kuris tęsiasi per kelis ekranus, tokius kaip
tinklalapis. Ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fotografuojama daugiau turinio.
• Bendrai naudoti: dalykitės ekrano kopija.
• Apkarpyti: nukirpkite dalį ekrano kopijos.
46
Pagrindai
Programų atidarymas
Pradžios ar programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Norėdami atidaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, palieskite
paskiausiai naudotos programos langą.
ir pasirinkite
Programos uždarymas
Palieskite
ir tempkite paskiausiai naudotos programos langą kairėn ar dešinėn, kad ją
uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite IŠJUNGTI VISKĄ.
Keli langai
Įvadas
Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat
galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Kelių langų ekrano vaizdas
Iššokančio lango vaizdas
47
Pagrindai
Kelių langų ekrano vaizdas
1 Palieskite , norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
2 Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite , esantį paskiausiai naudotos programos lange.
Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.
3 Braukite kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti kitą programą, kurią norite paleisti.
Kelių langų ekrano vaizdą taip pat galite įjungti paliesdami ir palaikydami
48
.
Pagrindai
Papildomų parinkčių naudojimas
Kai jūs naudojate programas kelių langų ekrane, pasirinkite programos langą ir palieskite
apskritimą tarp programų langų, norėdami pasiekti šias pasirinktis:
• : keisti vietas tarp programų langų.
• : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite
palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
49
Pagrindai
• : sumažinti langą.
• : padidinti langą.
• : uždaryti programą.
Langų dydžio keitimas
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.
Iššokančio lango vaizdas
1 Programų ekrane palieskite programą, kad atidarytumėte ją iššokančiame lange.
2 Nuo bet kurio viršutinio krašto galo braukite įstrižai žemyn.
Programos ekranas rodomas iššokančiame lange.
Vilkite ir paleiskite turinį
Sumažinkite langą
Uždaryti programą
Padidinkite langą
50
Pagrindai
Iššokančių langų perkėlimas
Norėdami perkelti iššokantį langą, palieskite ir laikykite jo apskritimą ir nuvilkite į naują vietą.
„Samsung account“
Įvadas
„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“
paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje. Užregistravę
„Samsung“ paskyrą, galite naudoti „Samsung“ teikiamas programas neprisijungdami prie
paskyros.
Susikurkite „Samsung“ paskyrą naudodami savo el. pašto adresą.
Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite
account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras,
atidarykite programų ekraną ir palieskite Nustatymai → Paskyros → „Samsung account“ →
Žinynas.
„Samsung“ paskyros registravimas
Naujos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą.
2 Palieskite „Samsung account“ → KURTI PASKYRĄ.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.
51
Pagrindai
Esamos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, registruokite ją prietaise.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą.
2 Palieskite „Samsung account“.
3 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Jei pamiršote paskyros informaciją, palieskite Pamiršote savo ID ar slaptažodį? Galite
sužinoti paskyros informaciją įvedę reikiamą informaciją ir ekrane rodomą saugos kodą.
„Samsung“ paskyros šalinimas
Pašalinus registruotą „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai,
taip pat bus pašalinti.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros.
2 Palieskite „Samsung account“ ir palieskite norimą pašalinti paskyrą.
3 Palieskite DAUGIAU → Pašalinti paskyrą → PAŠALINTI PASKYRĄ.
4 Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite PATVIRT.
5 Palieskite PAŠALINTI PASKYRĄ.
52
Pagrindai
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
Naudodami „Samsung Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesnio prietaiso į prietaisą.
Prieinamos šios „Samsung Smart Switch“ versijos.
• Mobili versija: duomenų perkėlimas tarp mobiliųjų prietaisų. Galite paleisti mobiliąją
programos versiją paliesdami Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš
naujo → Atidaryti „Smart Switch“. Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Apps
arba „Play“ parduotuvė.
• Kompiuterių versija: duomenų perkėlimas iš jūsų prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.
• Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.
• Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas.
Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.
Duomenų perkėlimas per USB jungtį
Galite prijungti ankstesnį prietaisą prie prietaiso USB jungtimi ir USB laidu, norėdami lengvai ir
greitai perkelti duomenis neįdiegdami programos ankstesniame prietaise.
1 Įjunkite USB jungtį į universaliąją prietaiso jungtį.
2 Prijunkite prietaisą prie ankstesnio prietaiso USB laidu.
Prieš tai turėtas
prietaisas
Jūsų prietaisas
1
USB jungtis
USB laidas
2
53
Pagrindai
3 Atsiradus programos pasirinkimo iššokančiam langui, palieskite Smart Switch → PALEISTI.
Prietaisas atpažins ankstesnį prietaisą ir atsiras galimų perkelti duomenų sąrašas.
4 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš ankstesnio prietaiso.
Perkeldami failus neatjunkite USB laido arba USB jungties nuo prietaiso. Tai padarę galite
prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.
Perkeliant duomenis per USB jungtį padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas.
Prieš perkeldami duomenis įsitikinkite, kad akumuliatorius pilnai įkrautas. Jei
akumuliatoriaus energijos lygis žemas, gali nutrūkti duomenų perkėlimas.
Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą.
1 Į ankstesnį prietaisą iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė parsisiųskite ir įdiekite „Smart
Switch“. Tuomet paleiskite Smart Switch.
2 Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
54
Pagrindai
3 Prietaise atidarykite programų ekraną, palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir
nustatymas iš naujo → Atidaryti „Smart Switch“.
4 Prietaise iš sąrašo pasirinkite ankstesnio prietaiso tipą ir palieskite PALEISTI.
5 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto
prietaiso.
Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio
Kompiuteryje sukurkite ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite
duomenis į prietaisą.
1 Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „Smart
Switch“.
2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų
atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie
penkto veiksmo.
3 Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
4 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti
atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnį prietaisą nuo kompiuterio.
5 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
6 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkeltumėte
duomenis į prietaisą.
55
Pagrindai
Prietaiso ir duomenų valdymas
Prietaiso prijungimas prie kompiuterio duomenims perkelti
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis
arba pažeisti prietaisą.
Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB
šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
failų perkėlimas.
Jei kompiuteris neatpažįsta prietaiso, palieskite Vaizdų perkėlimas.
3 Palieskite LEISTI, kad leistumėte kompiuteriui prisijungti prie prietaiso duomenų.
Kompiuteriui atpažinus prietaisą, prietaisas atsiras „Mano kompiuteris“.
4 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Apie įrenginį → Atsisiųst naujinius rankin. būdu.
Palietus Atsisiųst naujinius automatiškai jungiklį, kad jį įjungtumėte, naujiniai bus
parsiųsti prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.
56
Pagrindai
Atnaujinimai naudojant „Smart Switch“
Prietaisą prijunkite prie kompiuterio ir atnaujinkite naujausia programinės įrangos versija.
1 Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte ir
įdiegtumėte „Smart Switch“.
2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
4 Jeigu yra programinės įrangos naujinys, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad
atnaujintumėte prietaisą.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui. Prieš naujindami nuo kompiuterio atjunkite visus
kitus medijos prietaisus.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite
sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti
ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo
„Google“ arba „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. „Samsung account“ ir Paskyros.
„Samsung“ paskyros naudojimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo →
Kurti atsarginę duomenų kopiją, skirtą „Samsung“ paskyrai, palieskite jungiklius prie elementų,
kurių atsarginę kopiją norite daryti, kad juos įjungtumėte, tada palieskite KURTI ATSARG.KOPIJĄ
DABAR.
Norėdami nustatyti prietaisą automatiškai daryti duomenų atsargines kopijas, palieskite
Automatinis atsarginis kopijavimas, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami atkurti duomenis iš „Samsung“ paskyros, palieskite Atkurti. Atkuriant pasirinktus
elementus iš prietaiso bus ištrinti esami duomenys.
57
Pagrindai
„Google“ paskyros naudojimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
→ Kurti atsarginę duomenų kopiją, skirtą „Google“ paskyrai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte. Palieskite Atsarginė paskyros kopija ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip
atsarginė.
Norėdami atkurti duomenis iš „Google“ paskyros, palieskite Automatinis atkūrimas jungiklį,
kad jį įjungtumėte. Kai iš naujo įdiegsite programas, bus atkurti atsarginėje kopijoje išsaugoti
nustatymai ir duomenys.
Duomenų atkūrimas
Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius
nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau
informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo →
Gamintojo duomenų atkūrimas → NUST.ĮR. IŠ NAUJO → TRINTI VISKĄ. Prietaisas automatiškai
persikrauna.
Spartusis jungimasis
Įvadas
Greitai ieškokite ir prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba
TV, naudodami sparčiojo jungimosi funkciją.
• Jeigu prietaisas, kurį norite prijungti, nepalaiko greitojo prisijungimo funkcijos, įjunkite
jo „Wi-Fi Direct“ arba „Bluetooth“ funkciją prieš įjungdami funkciją Spartusis jung.
• Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo
turinio.
58
Pagrindai
Jungimas prie kitų prietaisų
1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Spartusis jung.
„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos įjungiamos automatiškai.
Jei Spartusis jung. nematomas pranešimų skydelyje, palieskite
palieskite Spartusis jung. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
→ REDAG. ir
2 Palieskite Ieškoti artimų įrenginių.
Jeigu anksčiau nebuvo prijungtas joks prietaisas, prietaisas automatiškai ieškos netoliese
esančių prietaisų.
3 Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso.
Norėdami pakeisti prietaiso matomumo nustatymą, palieskite DAUGIAU → Nustatymai →
Įrenginio matomumas, tuomet pasirinkite parinktį.
Turinio bendrinimas
Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.
1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Spartusis jung.
2 Palieskite Ieškoti artimų įrenginių.
3 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.
4 Palieskite Bendrinti turinį ir pasirinkite medijos kategoriją.
5 Norėdami siųsti turinį į prijungtą prietaisą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Tolesni žingsniai gali skirtis ir priklauso nuo pasirinktos medijos kategorijos.
59
Pagrindai
Prijungimas prie televizoriaus
Prijunkite prietaisą prie TV, kad matytumėte prietaiso turinį didesniame ekrane. Galite naudoti
daugiau funkcijų, priklausomai nuo prijungto TV.
1 Įjunkite TV ir padėkite savo prietaisą greta jo.
2 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite Spartusis jung. → Ieškoti artimų įrenginių.
3 Pasirinkite televizorių.
Atsiras funkcijų, kurias galite naudoti su televizoriumi, sąrašas.
4 Pasirinkite funkciją ir sekite ekrane rodomas instrukcijas, norėdami naudotis funkcija.
Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus.
• Smart View: peržiūrėkite prietaiso turinį TV ekrane. Gali reikėti įjungti ekrano dubliavimo
funkciją televizoriuje, priklausomai nuo norimo prijungti televizoriaus. Jeigu televizorius
nepalaiko ekrano dubliavimo funkcijos, naudokite suderinamus priedus, kad būtų galima
įjungti šią funkciją. Suderinami priedai apima „HomeSync“ ir „AllShare Cast“ raktą.
• Televiz. prie mob. įr.: žiūrėkite televizorių prietaiso ekrane. Galite toliau žiūrėti TV būdami
leistinoje ryšio zonoje.
• Valdyti televizorių: naudokite prietaisą kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.
• TV garsas į mobilųjį įrenginį: žiūrėdami televizorių klausykitės garso per prietaiso
garsiakalbį. Galite prijungti ausines prie prietaiso, kad kiti negirdėtų televizoriaus garso.
60
Pagrindai
• Apžvalga televizoriuje: nustatykite televizorių automatiškai įsijungti, atsižvelgiant į
prietaise iš anksto nustatytą laiką, ir rodyti laiką, orus ir tvarkaraščio informaciją ekrane.
Norint naudoti šią funkciją, jūsų prietaisas ir TV turi būti prijungti prie to paties prieigos
taško.
• Užregistruoti televizorių / Išregistruoti televizorių: užregistruokite televizorių prietaise,
kad galėtumėte naudoti papildomas funkcijas, tokias kaip Valdyti televizorių ir Apžvalga
televizoriuje.
• Priklausomai nuo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
• Jeigu televizorius nepalaiko didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos
(HDCP), negalite žiūrėti skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) apsaugoto turinio per
televizorių.
Turinio transliavimas registruotame televizoriuje
Jei užregistravote televizorių prietaise, galite lengviau prisijungti prie televizoriaus leisdami turinį.
Prietaisui atpažinus registruotą TV, kai žiūrite turinį, prietaise atsiras
piktogramą, kad būtų galima transliuoti turinį iš prietaiso į TV.
piktograma. Palieskite
• Šią funkciją palaiko tik prietaiso numatytoji galerijos programa.
• Kai registruotas televizorius yra įjungtas į elektros lizdą, galite naudoti šią funkciją, net
jei televizoriaus ekranas išjungtas.
61
Pagrindai
Dalijimosi funkcijos
Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi
paveikslėliais pavyzdys.
Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
1 Programų ekrane palieskite Galerija.
2 Pasirinkite vaizdą.
3 Palieskite Dalytis ir pasirinkite dilinimosi būdą, tokį kaip „Bluetooth“ ir el. paštas.
Taip pat galite naudotis šiomis parinktimis:
• Patogus bendrinimas: dalinkitės turiniu su adresatais. Norint naudoti šią funkciją, jūsų
telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Jei gavėjai nepatvirtino savo telefonų numerių arba jų prietaisai nepalaiko šios
funkcijos, jiems bus nusiųsta nuoroda į failus tekstine žinute. Nuoroda nebegalios po
tam tikro laiko.
• Smart View: peržiūrėkite prietaiso rodomą turinį didesniame ekrane, naudodamiesi
belaidžiu ryšiu.
• Bendrinimas netoliese: dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi
Direct“, „Bluetooth“ ir t.t.
• Spausdinti: spausdinkite turinį naudodamiesi prietaise įdiegtais papildiniais.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad galėtumėte dalytis vaizdu su kitais.
Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite
pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.
62
Pagrindai
Pavojaus režimas
Įjungus pavojaus režimą ekranas rodomas pilkais pustoniais, kad lėčiau sektų akumuliatorius.
Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite skambinti skubios
pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems, įjungti garso avarinį
signalą ir pan.
Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite Pavojaus režimas.
Pasiekite papildomas parinktis
Įjunkite blykstę
Garsiniai signalai
Siųskite žinutėje duomenis apie
dabartinę buvimo vietą
Skambinkite
Naršykite internete
Pridėkite daugiau naudojamų
programų
Akumuliatoriaus įkrovos likutis ir
likęs naudojimo laikas
Skambinkite pavojaus atveju
Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
Pagalbos režimo išjungimas
Norėdami išjungti pagalbos režimą, palieskite DAUGIAU → Išjungti pagalbos režimą. Arba
paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite Pavojaus režimas.
63
Programos
Programų įdiegimas ir šalinimas
Galaxy Apps
Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos
„Samsung Galaxy“ prietaisams.
Programų ekrane palieskite Samsung → Galaxy Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų įdiegimas
Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite IEŠKOTI.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite DAUGIAU →
Nustatymai → Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
„Play“ parduotuvė
Programų pirkimas ir atsisiuntimas.
Programų ekrane palieskite „Play“ parduotuvė.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Atnaujinti programas automatiškai, tada pasirinkite parinktį.
64
→ Nustatymai →
Programos
Programų tvarkymas
Programų šalinimas ir išjungimas
Programų ekrane palieskite REDAGUOTI. Šalia programų, kurias galima išjungti arba pašalinti,
atsiras piktograma . Pasirinkite programą ir palieskite IŠJUNGTI arba GERAI. Arba programų
ekrane palieskite Nustatymai → Programos → Programų tvarkyklė, pasirinkite programą ir
palieskite IŠJUNGTI arba PAŠALINTI.
• IŠJUNGTI: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
• PAŠALINTI: pašalinti atsisiųstas programas.
Programų įjungimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Programos → Programų tvarkyklė →
Išjungta, pasirinkite programą ir palieskite ĮJUNGTI.
→
Programų leidimų nustatymas
Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie
informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir
prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite LEISTI iššokančiame
lange, kad programai suteiktumėte leidimą.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, atidarykite programų ekraną ir palieskite
Nustatymai → Programos → Programų tvarkyklė. Pasirinkite programą ir palieskite Leidimai.
Galite peržiūrėti programos leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, atidarykite
programų ekraną, palieskite Nustatymai → Privatumas ir sauga → Programų leidimai.
Pasirinkite elementą ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.
Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai
neveikti.
65
Programos
Telefonas
Įvadas
Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.
Skambinimas
1 Programų ekrane palieskite Telefonas.
2 Įveskite telefono numerį.
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
3 Palieskite
, kad ją atidarytumėte.
, norėdami skambinti, arba palieskite
, norėdami skambinti su vaizdu.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėkite numerį prie adresatų
sąrašo
Peržiūrėkite telefono numerį
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Slėpkite klaviatūrą
66
Programos
Greitojo rinkimo naudojimas
Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.
Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, palieskite DAUGIAU → Spartusis rinkimas,
pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pasirinkite adresatą.
Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu
greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is),
tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.
Pavyzdžiui, jei nustatote numerį 123 kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite 1, palieskite 2,
tuomet palieskite ir palaikykite 3.
Skambinimas iš užrakinto ekrano
Užrakintame ekrane vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo
Kad paskambintumėte, palieskite ŽURNALAS arba ADRESATAI, tada per adresatą arba telefono
numerį braukite dešinėn.
67
Programos
Skambinimas į užsienį
1 Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
2 Palieskite ir palaikykite 0, kol pasirodys + ženklas.
3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir palieskite .
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.
Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, atidarykite programų ekraną, palieskite Telefonas →
DAUGIAU → Nustatymai → Skambučių blokavimas → Skambučių atmetimo žinut., įrašykite
žinutę ir palieskite .
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų
skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite Telefonas
→ ŽURNALAS, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.
68
Programos
Telefono numerių blokavimas
Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1 Programų ekrane palieskite Telefonas → DAUGIAU → Nustatymai → Skambučių
blokavimas → Blokuojamųjų sąrašas.
2 Palieskite ŽURNALAS arba ADRESATAI, norėdami pasirinkti adresatus, ir palieskite
.
Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite Įveskite telefono numerį., tuomet įveskite
telefono numerį.
Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais
numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.
Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID
nerodomas. Palieskite Blokuoti anonim. skambuč. jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.
Ką galima daryti skambučio metu
Balso skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• ATIDĖTI: atidėti pokalbį. Palieskite ATNAUJINT SKAMBUTĮ, kad tęstumėte sustabdytą
pokalbį.
• Įtraukti skambutį: rinkti kitą numerį.
• Pap. garsas: padidinti garsą.
• Bluetooth: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje
esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
• Klaviatūra / Nerodyti: atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• El. paštas: išsiųsti el. laišką.
• Žinutė: išsiųsti žinutę.
• Internetas: naršyti tinklalapius.
• Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• „S Planner“: atidaryti kalendorių.
• Įrašas: sukurti įrašą.
• : baigti dabartinį skambutį.
69
Programos
Vaizdo skambučio metu
Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:
• DAUGIAU: pasiekite papildomas parinktis.
• Įjungti: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• : baigti dabartinį skambutį.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
Adresatai
Įvadas
Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.
Adresatų pridėjimas
Adresatų kūrimas rankiniu būdu
1 Programų ekrane palieskite Adresatai.
2 Palieskite ir pasirinkite saugyklos vietą.
3 Įveskite adresato informaciją.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
4 Palieskite IŠSAUGOTI.
70
Programos
Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, atidarykite
programų ekraną ir palieskite Telefonas. Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
ją atidarytumėte. Įveskite numerį ir palieskite Pridėti prie adresatų.
, kad
Jei norite į adresatų sąrašą įtraukti telefono numerį iš priimtų skambučių, atidarykite programų
ekraną ir palieskite Telefonas → ŽURNALAS → adresatas.
Adresatų importavimas
Adresatų perkėlimas iš saugyklų į jūsų prietaisą.
Programų ekrane palieskite Adresatai → DAUGIAU → Nustatymai → Importuoti / eksportuoti
adresatus → IMPORTUOTI ir pasirinkite importavimo parinktį.
Adresatų paieška
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo
pusėje.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurti žinutę.
• : kurti el. laišką.
71
Programos
Dalijimasis profiliu
Dalykitės savo profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutės, su kitais, naudodami
profilio dalijimosi funkciją.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Ši funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose įjungė profilio
dalijimosi funkciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai → savo profilį → Profilio bendrinimas, tada palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte. Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti
patvirtintas. Galite peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją Adresatai.
Norėdami nustatyti papildomus elementus, kuriais dalysitės, palieskite Bendrinamo profilio inf.
ir pasirinkite elementus.
Norėdami nustatyti adresatų grupę, su kuria dalysitės profiliu, palieskite Bendrinti su ir
pasirinkite parinktį.
Adresatų bendrinimas
Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.
1 Programų ekrane palieskite Adresatai.
2 Palieskite DAUGIAU → Dalytis.
3 Pažymėkite adresatus ir palieskite DALYTIS.
4 Pasirinkite dalijimosi būdą.
72
Programos
Žinutės
Įvadas
Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.
Žinučių siuntimas
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.
1 Programų ekrane palieskite Žinutės.
2 Palieskite .
3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.
Pasiekite papildomas parinktis
Įveskite gavėjus
Pasirinkite adresatą iš adresatų
sąrašo
Pridėkite failus
Siųskite žinutę
Įveskite žinutę
Įveskite jaustukus
4 Palieskite SIŲST, norėdami išsiųsti žinutę.
73
Programos
Žinučių peržiūrėjimas
Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.
1 Programų ekrane palieskite Žinutės.
2 Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.
3 Peržiūrėti savo pokalbį.
Nepageidaujamų žinučių blokavimas
Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių arba žinutes, kuriose yra frazių, įtrauktų į blokuojamųjų
sąrašą.
1 Programų ekrane palieskite Žinutės.
2 Palieskite DAUGIAU → Nustatymai → Blokuoti žinutes.
3 Palieskite Blokuojamųjų sąrašas.
Norėdami pridėti blokuojamų frazių, palieskite Blokuoti frazes.
4 Palieskite GAUTA arba TEL.KN., norėdami pasirinkti adresatus, ir palieskite
.
Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite Įveskite numerį, tuomet įveskite telefono
numerį.
Jums nebus pranešta, kai gausite žinučių iš užblokuotų numerių arba žinučių, kuriose yra
blokuojamų frazių. Norėdami peržiūrėti užblokuotas žinutes, palieskite DAUGIAU → Nustatymai
→ Blokuoti žinutes → Blokuojamos žinutės.
74
Programos
Žinučių pranešimų nustatymas
Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.
1 Programų ekrane palieskite Žinutės.
2 Palieskite DAUGIAU → Nustatymai → Pranešimai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
3 Keiskite pranešimų nustatymus.
• Pranešimų garsas: keiskite pranešimo garsą.
• Vibracijos: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunate žinučių.
• Iškylantysis ekranas: nustatykite prietaisą rodyti žinutes iškylančiuosiuose languose.
• Peržiūrėti žinutę: nustatykite prietaisą rodyti žinučių turinį užrakintame ekrane ir
iškylančiuosiuose languose.
Žinučių priminimo nustatymas
Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.
Jeigu ši funkcija neaktyvi, atidarykite programų ekraną, palieskite Nustatymai → Prieiga
neįgaliesiems → Pranešimo priminimas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet
palieskite Žinutės jungiklį, kad jį įjungtumėte.
75
Programos
Internetas
Įvadas
Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius,
kad juos būtų patogu pasiekti.
Tinklalapių naršymas
1 Programų ekrane palieskite Samsung → Internetas.
2 Palieskite adreso laukelį.
3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite Eiti.
Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.
Pasiekite papildomas parinktis
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Peržiūrėkite adresyno įrašus,
išsaugotus tinklalapius ir
paskutinių naršymo veiksmų
istoriją
Atidarykite namų tinklalapį
Atidaryti naršyklės lango tvarkyklę
Pereikite į pirmiau aplankytą
puslapį
76
Programos
Slaptojo režimo naudojimas
Slaptajame režime galite atskirai išsaugoti ir tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir
išsaugotus puslapius. Galite užrakinti slaptąjį režimą slaptažodžiu ir piršto atspaudu.
Slaptojo režimo įjungimas
Įrankių juostoje ekrano apačioje palieskite Ąselės → ĮJ. SLAPTĄJĮ. Jei naudojate šią funkciją
pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti slaptažodį slaptajam režimui.
Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.
Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.
Saugumo nustatymų keitimas
Galite keisti slaptažodį arba užrakinimo būdą.
Palieskite DAUGIAU → Nustatymai → Privatumas → Slaptojo režimo sauga → Keisti
slaptažodį. Norėdami nustatyti užregistruotą piršto atspaudą kaip užrakinimo būdą kartu su
slaptažodžiu, palieskite Pirštų atspaudai jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau informacijos apie
pirštų atspaudų naudojimą žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
Slaptojo režimo išjungimas
Įrankių juostoje ekrano apačioje palieskite Ąselės → IŠJ. SLAPTĄJĮ. Arba uždarykite internetinę
programą.
77
Programos
El. paštas
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
1 Programų ekrane palieskite Samsung → El. paštas.
2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Norėdami rankiniu būdu užregistruoti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite RANKIN. NUSTAT.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite DAUGIAU → Nustatymai → Pridėti paskyrą.
Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite DAUGIAU →
Nustatymai → DAUGIAU → Nustatyti numatytąją paskyrą.
El. laiškų siuntimas
1 Norėdami sukurti el. laišką palieskite .
2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite el. laiško tekstą.
3 El. laiškui siųsti palieskite SIŲSTI.
El. laiškų skaitymas
Kai El. paštas atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu
būdu atkurti el. laiškus, braukite žemyn ekranu.
Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.
Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami
įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite DAUGIAU → Nustatymai → savo paskyros
pavadinimą, tuomet palieskite Sinchronizuoti paskyrą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
78
Programos
Fotoaparatas
Įvadas
Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.
Naudojimo pagrindai
Galite fotografuoti arba filmuoti. Padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti Galerija.
Programų ekrane palieskite Fotoapar.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotografavimas ir filmavimas
1 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
2 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – . Norėdami fotografuoti
nuotraukų seriją, palieskite ir palaikykite
.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
• Norėdami reguliuoti nuotraukų arba vaizdo įrašų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus
reguliavimo juostai, vilkite reguliavimo juostą link arba .
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite Užfiks.
• Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei
norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
79
Programos
Dabartinis režimas
Peržiūros miniatiūra
Slėpkite arba
rodykite nustatymų
piktogramas
Įrašykite vaizdo įrašą
Greitieji nustatymai
Fotografuokite
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparatą ir
atvirkščiai
Fotoaparato
nustatymai
Fotografavimo
režimai
Peržiūros ekrane braukite dešinėn, kad pasiektumėte fotografavimo režimų sąrašą. Arba braukite
kairėn, kad peržiūrėtumėte padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus.
• Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai
kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
• Priekinis fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose gali
atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.
• Maksimalus įrašymo laikas gali būti sumažintas, kai vaizdas įrašomas naudojant
didžiausią raišką.
Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane
Norėdami greitai nufotografuoti, užrakintame ekrane paleiskite Fotoapar.
Užrakintame ekrane vilkite
už didelio apskritimo ribų.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Įjungus Fotoapar. užrakintame ekrane kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis
negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.
80
Programos
Greitas fotoaparato įjungimas
Dukart greitai paspauskite pradžios mygtuką, kad paleistumėte Fotoapar.
Įjungus Fotoapar. užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas kuriomis
fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos
funkcijos.
HDR (Didelis dinaminis diapazonas)
Fotografuokite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestus ar visai
neapšviestus elementus.
Norėdami įjungti ar išjungti HDR režimą, atidarykite peržiūros ekraną ir lieskite
pageidaujamą parinktį.
, kol rasite
• Auto: prietaisas automatiškai įjungia HDR režimą priklausomai nuo fotografavimo sąlygų.
• On: HDR režimas įjungtas.
• Off: HDR režimas išjungtas.
Fokusavimo ir ekspozicijos fiksavimas
Dėl ryškios šviesos / tamsaus kontrasto ir veiksnių, kurių neapima automatinis fokusavimas, gali
būti sunku gauti tinkamą ekspoziciją. Užfiksuokite fokusavimą arba ekspoziciją ir fotografuokite.
Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus
užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.
Ši funkcija galima tik tam tikruose fotografavimo režimuose.
Asmeninis fotografavimo režimų pritaikymas
Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. ir pasirinkite režimą.
Norėdami peržiūrėti informaciją apie kiekvieną režimą, palieskite INFORMACIJA.
Jei norite pertvarkyti režimus, palieskite DAUG. → Redaguoti, palieskite ir palaikykite režimo
piktogramą, tuomet vilkite ją į kitą vietą.
Norėdami pridėti daugiau šaukinių pradžios ekrane, palieskite DAUG. → Prid. trump. pradžios
ekrane.
81
Programos
Automatinis režimas
Automatinis režimas leidžia fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo
režimą.
Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Automatinis.
Režimas profesionalams
Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę
ir ISO vertę.
Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Pro. Pasirinkite parinktis ir tinkinkite nustatymus, tada
palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.
• : pasirinkite spalvos toną. Norėdami sukurti savo spalvos toną, palieskite Tonas 1 arba
Tonas 2.
• : keisti fokusavimo režimą. Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą link arba
fokusavimo reguliavimo rankiniu būdu. Norėdami perjungti į automatinio fokusavimo
režimą, vilkite reguliavimo juostą link Auto.
• : pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
Galite nustatyti spalvinę temperatūrą. Palieskite
ir tempkite pirštą ant spalvinės
temperatūros juostos.
• : pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos
fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar
prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite nustatyti ISO nustatymo į Auto.
• : reguliuokite užrakto greitį. Esant mažam užrakto greičiui, patenka daugiau šviesos,
taigi nuotrauka tampa ryškesnė. Tai idealiai tinka fotografuojant peizažą arba naktį. Esant
dideliam užrakto greičiui, patenka mažiau šviesos. Tai idealiai tinka greitai judantiems
objektams fotografuoti.
• : pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato
jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite keisti išlaikymo vertės. Išlaikymo
vertė pasikeis ir bus rodoma priklausomai nuo užrakto greičio nustatymo.
82
Programos
Išsaugokite esamus nustatymus kaip tinkintus nustatymus.
Peržiūros ekrane palieskite Pasirinkt. → Išsaug. dabart. nust., pasirinkite pavadinimą, o tada
palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami naudoti pasirinktus nustatymus fotoaparate, atverkite peržiūros ekraną, palieskite
Pasir., o tada pasirinkite pavadinimą.
Išlaikymo ir fokusavimo sričių atskyrimas
Jei dėl prasto apšvietimo sumažėja kontrastas, ar objektas yra už fokusavimo srities ribų,
naudokite šią funkciją nustatyti tinkamą išlaikymą. Galite atskirti išlaikymo ir fokusavimo sritis ir
pasirinkti objektui norimą išlaikymo reikšmę.
Ši funkcija prieinama tik tuomet, kai nustatote užrakto greitį ir fokusavimą į Auto
profesionalams skirtame režime.
1 Peržiūros ekrane palaikykite palietę fokusavimo sritį.
Fokusavimo srityje atsiras AF/AE rėmelis.
83
Programos
2 Vilkite AF/AE rėmelį iki išlaikymo srities.
Išlaikymo sritis bus atskirta nuo fokusavimo srities.
Pasirinktinis fokusavimas
Naudokitės nesufokusuoto vaizdo efektu, kad nuotraukoje išsiskirtų tam tikri objektai.
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Pasirinktinis fokusavimas.
2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
3 Jei norite fotografuoti, palieskite .
4 Palieskite peržiūros miniatiūrą.
5 Palieskite ir pasirinkite vieną iš šių:
• Artimas fokusav.: išskirkite objektą ir išliekite foną aplink jį.
• Tolimas fokusav.: išliekite objektą ir išskirkite foną aplink jį.
• Panoram. fokus.: išskirkite objektą ir jo foną.
84
Programos
6 Palieskite IŠSAUGOTI.
• Rekomenduojamas objekto atstumas nuo prietaiso yra ne didesnis kaip 50 cm.
Objektai, kuriuos norite fokusuoti, turi būti arti prietaiso.
• Fotografuodami įsitikinkite, kad tarp objekto ir fono yra pakankamas atstumas.
Atstumas neturi būti daugiau nei triskart didesnis už atstumą tarp prietaiso ir objekto.
• Laikykite prietaisą stabiliai ir nejudėkite fotografuodami.
• Prietaisu padarytų nuotraukų kokybė gali skirtis šiose situacijose:
– – Prietaisas ar objektas juda.
– – Stipri foninė šviesa, menkas apšvietimas, fotografavimas patalpoje.
– – Objektas ar fonas nepasižymi aiškiais bruožais ar yra vienspalvis.
Panorama
Nufotografuokite nuotraukų serijas horizontalia arba vertikalia kryptimi, o tada sujunkite jas, kad
būtų sukurtas platus vaizdas.
Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Panorama. Norėdami fotografuoti judantį panoraminį
→ Įjungta, kad įjungtumėte judančio panoraminio fotografavimo funkciją.
vaizdą, palieskite
Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau
pateikiamais patarimais.
• Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
• Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas
netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai
nustos fotografuoti.
• Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
• Judančio panoraminio fotografavimo metu garsas neįrašomas.
Judančio panoraminio fotografavimo vaizdo peržiūra
Peržiūrėkite judančio panoraminio fotografavimo vaizdą. Galite pažiūrėti nuotrauką skirtingais
kampais pakreipdami prietaisą arba braukdami pirštu ekrane.
1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
85
Programos
2 Palieskite
.
Pasileis užfiksuotas judantis panoraminis vaizdas.
3 Pakreipkite prietaisą arba braukite ekrane, kad pasuktumėte užfiksuotą judantį panoraminį
vaizdą.
Norėdami išsaugoti judantį panoraminį vaizdą kaip vaizdo įrašo failą, palieskite IŠSAUGOT
VAIZDO ĮRAŠĄ.
Vzd.įr.koliaž.
Įrašykite vaizdo įrašų, kad sukurtumėte unikalų vaizdo įrašų koliažą. Galite redaguoti vaizdo įrašus
ir dalytis jais su kitais.
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Vzd.įr.koliaž.
2 Palieskite ir pasirinkite koliažo tipą pagal norimą naudoti ekrano kraštinių santykį.
Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, kurį žiūrėtumėte sulėtintų vaizdo įrašų koliaže, Sulėtinto
vaizdo koliažas pasirinkite koliažo tipą.
Taip pat galite pasirinkti vaizdo įrašų įrašymo trukmę. Palieskite
3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
.
Po to, kai įrašysite vaizdo įrašą, atsiras redagavimo ekranas.
86
ir pasirinkite parinktį.
Programos
4 Redaguokite vaizdo įrašą naudodami galimas parinktis.
• Garso: reguliuokite įrašytą garsą arba įterpkite foninę muziką.
• Sulėt. dal.: pasirinkite kiekvieno vaizdo įrašo kadro dalis, kurios bus rodomos sulėtintai. Ši
parinktis atsiranda, kai pasirenkate sulėtinto vaizdo parinktį.
• Pabaig.žymos: vaizdo įraše rodykite įrašymo datą ir laiką.
5 Baigę redaguoti, palieskite IŠSAUGOT, norėdami išsaugoti vaizdo įrašą.
Norėdami pasidalyti vaizdo įrašu su draugais, palieskite DALYTIS.
Tiesioginė transliacija
Įrašykite ir dalykitės ypatingų akimirkų tiesioginiais vaizdo įrašais. Pakvieskite šeimą ir draugus
stebėti jūsų tiesioginę transliaciją. Daugiau informacijos apie „YouTube“ transliavimo funkciją
rasite „YouTube“ pagalbiniame meniu.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Transliuojant mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Prieš pradedant
• Norėdami naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
• Norėdami automatiškai išsaugoti transliaciją prietaise, kai ji pasibaigia, atidarykite peržiūros
ekraną, palieskite Nustatymai, tuomet palieskite Automatiškai išsaugoti jungiklį, kad jį
įjungtumėte. Vaizdo įrašus galite peržiūrėti Galerija.
• Galite nustatyti prietaisą transliacijos metu dalytis transliacijos nuoroda per socialinio tinklo
paslaugas. Peržiūros ekrane palieskite Nustatymai → SNS nustatymai ir palieskite jungiklį
šalia socialinio tinklo paslaugų, kurias norite naudoti.
87
Programos
Transliacijos pradžia
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Tiesioginė transliacija.
2 Perskaitykite sąlygas bei nuostatas ir palieskite PATVIRT.
3 Norėdami pakeisti savo kanalo pavadinimą, palieskite numatytąjį pavadinimą ir įveskite
naują pavadinimą.
4 Norėdami nustatyti transliaciją kaip viešą arba privačią, palieskite Nustatymai →
Privatumas.
5 Palieskite Kviesti ir pasirinkite adresatus arba rankiniu būdu įveskite telefono numerius.
Prasidėjus transliacijai, vaizdo įrašo nuoroda bus išsiųsta pasirinktiems adresatams žinute.
Pakviesti adresatai gali stebėti transliaciją, paspaudę nuorodą.
6 Jei norite pradėti transliaciją, palieskite
.
Norėdami pakviesti daugiau žmonių transliacijos metu, palieskite Bendr. ir pasirinkite
dalijimosi būdą. Kviečiant žmones, transliacija bus sustabdyta. Norėdami tęsti įrašymą,
palieskite TĘSTI.
88
Programos
7 Palieskite
, norėdami baigti transliaciją.
Transliacija bus automatiškai įkelta į „YouTube“. Norėdami pasidalyti nuoroda su kitais,
palieskite DALYTIS NUORODA.
Paliesdami Nustatymai → Prid. trump. pradžios ekrane galite pradžios ekrane sukurti šaukinį
šiai funkcijai.
Tiesioginės transliacijos stebėjimas
Pakviesti adresatai gali stebėti transliaciją, paspaudę gautą vaizdo įrašo nuorodą. Jeigu
transliacija vieša, žiūrovai gali ieškoti jūsų kanalo pavadinimo „YouTube“.
Sulėtintai
Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų
dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Sulėtintai.
2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
3 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.
4 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
5 Palieskite .
Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta sulėtinto judesio vaizdo dalis.
89
Programos
Sulėtinto judesio vaizdo dalių redagavimas
1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
2 Palieskite .
Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta sulėtinto judesio vaizdo dalis.
3 Norėdami sustabdyti atkūrimą, palieskite .
4 Norėdami nustatyti leidžiamo vaizdo įrašo trukmę, vilkite pradžios ir pabaigos skliaustelius į
norimą vietą.
5 Norėdami pasirinkti vaizdo dalį, kuri bus atkuriama sulėtintai, vilkite
.
Norėdami tiksliau nustatyti sulėtinto judesio vaizdo dalį, palaikykite palietę
pirštą į kairę arba į dešinę nuo dalies krašto iki krašto.
Pradžios skliaustelis
, o tada vilkite
Pabaigos skliaustelis
Sulėtinto vaizdo dalis
6 Palieskite sulėtinto judesio vaizdo dalį ir naudokitės šiomis pasirinktimis:
• : padalinkite dalį į dvi dalis.
• : ištrinti vieną padalytos dalies dalį.
• 1/8: pakeiskite pasirinktos dalies atkūrimo greitį.
7 Įrašui peržiūrėti palieskite .
8 Jeigu norite išsaugoti įrašą, palieskite EKSPORTUOTI.
90
Programos
Virtualus kadras
Nuotraukų serijos, apsukant objektą ratu, kad būtų sukurtas jo vaizdas įvairiais kampais,
padarymas. Galite apžiūrėti objektą skirtingais kampais braukdami vilkdami pirštu per nuotrauką
kairėn arba dešinėn.
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Virtualus kadras.
2 Užtikrinkite, kad objektas būtų peržiūros ekrano centre, ir palieskite .
3 Lėtai judėkite su prietaisu aplink objektą viena kryptimi, kad būtų padaryta daugiau
nuotraukų.
Kai rodyklė tampa visiškai geltona arba kai nustojate sukti ratą apie objektą, prietaisas
automatiškai nustoja fotografuoti.
Virtualaus fotografavimo režimu padarytų nuotraukų peržiūra
1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
2 Palieskite .
3 Braukite pirštu ekrane į kairę arba į dešinę arba lėtai kreipkite prietaisas kairėn arba dešinės,
kad galėtumėte apžiūrėti objektą įvairiais kampais.
91
Programos
Maistas
Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Maistas.
2 Palieskite ekraną ir tempkite apskritą rėmelį ant norimos paryškinti vietos.
Plotas aplink apskritą rėmelį bus neryškus.
Norėdami pakeisti apskrito rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.
3 Palieskite ir tempkite reguliavimo juostą, norėdami reguliuoti spalvos toną.
4 Jei norite fotografuoti, palieskite .
92
Programos
Pagreitintai
Įrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir
peržiūrėkite juos kaip pagreitinto vaizdo įrašus. Kadrų dažnis automatiškai sureguliuojamas, kad
įrašytų sklandesnius, mažiau drebančius pagreitinto vaizdo įrašus einant, keliaujant transporto
priemone ir t.t.
Šiame režime automatinis fokusavimas neveiks.
1 Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → Pagreitintai.
2 Palieskite ir pasirinkite kadrų dažnio parinktį.
Jei nustatysite kadrų dažnį į Automatinis, prietaisas automatiškai sureguliuos kadrų dažnį
pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.
3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
4 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
5 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite
, norėdami žiūrėti vaizdo
įrašą.
Autoportretas
Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu. Ekrane galite peržiūrėti įvairius grožio efektus.
1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
palieskite
.
2 Palieskite REŽIM. → Autoportretas.
93
Programos
3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
4 Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai
prietaisas aptiks jūsų veidą.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotograf. būdai (priek.), tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
→
Autoportreto blykstės naudojimas
Fotografuojant autoportretus priekiniu fotoaparatu prieblandoje, jutiklinis ekranas gali
pasitarnauti kaip blykstė.
Peržiūros ekrane kelis kartus palieskite
sublyksės.
, kol pasieksite On. Fotografuojant jutiklinis ekranas
94
Programos
Grožio efektų taikymas
Galite naudoti prožektoriaus efektą arba keisti veido bruožus, tokius kaip odos tonas arba veido
forma, prieš fotografuodami autoportretus.
Ši funkcija galima tik režime Autoportretas.
1 Peržiūros ekrane palieskite .
2 Pasirinkite toliau esančias parinktis, norėdami taikyti grožio efektus veidui peržiūros ekrane,
ir nusifotografuokite.
• Odos atsp.: padarykite taip, kad oda atrodytų skaistesnė ir lygesnė.
• Išryškin.: reguliuokite prožektoriaus ryškumą ir vietą. Norėdami nustatyti apšviestą vietą,
kad paryškintumėte arba sureguliuotumėte ryškumą, vilkite reguliavimo juostą link
norimo lygio.
• Dail. veid.: reguliuokite veido formą ir padarykite taip, kad veidas atrodytų lieknesnis.
• Did. akys: padarykite taip, kad akys atrodytų didesnės.
• Formos taisymas: jei veidas bus ties peržiūros ekrano kraštais, jis atrodys deformuotas.
Įjunkite šią parinktį, norėdami koreguoti veido formą. Po formos korekcijos fonas gali
atrodyti šiek tiek iškreiptas.
Plat.autoport.
Nufotografuokite plačiaformatę asmenukę, įtraukdami daugiau žmonių į nuotrauką ir
nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.
1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
palieskite
.
2 Palieskite REŽIM. → Plat.autoport.
3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
95
Programos
4 Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai
prietaisas aptiks jūsų veidą.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotograf. būdai (priek.), tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
→
5 Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo
plačiaformatę asmenukę.
Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno
vaizdo ieškiklio lango krašto.
• Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
• Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir
apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.
Režimų atsisiuntimas
Atsisiųskite daugiau fotografavimo režimų iš Galaxy Apps.
Peržiūros ekrane palieskite REŽIM. → ATSIS.
Kai kurie parsisiųsti fotografavimo režimai neturi prieigos prie kiekvienos funkcijos.
96
Programos
Fotoaparato nustatymai
Greitieji nustatymai
Peržiūros ekrane naudokitės tolesniais greitaisiais nustatymais.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• : pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui. Norėdami nustatyti, rodyti ar
nerodyti tam tikrus efektus sąraše arba pakeisti efektų išsidėstymo tvarką, palieskite Tvarkyti.
Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę Atsis.
• : naudokite fotografuodami sodriomis spalvomis ir atkurdami detales net ir ryškiai
apšviestose arba tamsiose vietose.
• : keiskite fokusavimo vietą.
fokusuoja kelias vietas rėmelyje. Sudėtiniai stačiakampiai
atsiras nurodydami fokusuojamas vietas.
fokusuoja centrą rėmelyje.
• : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
Centruotas naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos
ekspozicija. Taškas naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų
apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
• : kurkite judančio panoraminio vaizdo nuotraukas, kurias galima leisti kaip vaizdo įrašus.
Galite pažiūrėti judančio panoraminio vaizdo nuotraukas skirtingais kampais pakreipdami
prietaisą arba braukdami pirštu ekrane.
• : pasirinkite vaizdo įrašymo trukmę.
• : keiskite vaizdo įrašo koliažo tipą arba ekrano kraštinių santykį. Taip pat galite įrašyti
vaizdo įrašų koliažus su sulėtinto vaizdo efektu.
• : pasirinkite kadrų dažnį.
• : pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
• : blykstės įjungimas arba išjungimas.
97
Programos
• : pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės
nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
Nuotraukos raišką gali paveikti apšvietimo sąlygos, kai fotografuojama priekiniu
fotoaparatu.
• • : reguliuokite spalvos toną.
: fokusuokite objektą apskritame rėmelyje ir padarykite neryškų vaizdą aplink rėmelį.
Fotoaparato nustatymai
Peržiūros ekrane palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Vaizdo įr. dydis (galas) / Vaizdo įr.dydis (priekis): pasirinkti vaizdo įrašų raišką. Nustatę
didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau
atminties.
• Nepertr. fotograf. kadrai: nustatykite prietaisą kelias sekundes fiksuoti vaizdo iškarpą prieš
paliečiant . Taip galėsite užfiksuoti momentą, kurį galėjote praleisti. Norėdami peržiūrėti
vaizdo įrašą, palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite . Norėdami užfiksuoti nejudantį
vaizdą vaizdo iškarpoje, palieskite ekraną, kad sustabdytumėte atkūrimą, ir palieskite
UŽFIKS.
• Saugot nuotrauk. kaip peržr.: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos
veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.
• Sekamasis AF: nustatyti prietaisą sekti ir automatiškai fokusuoti pasirinktą objektą. Kai
pasirenkate objektą, prietaisas jį sufokusuoja net tuomet, kai jis juda arba kai pakeičiate
fotoaparato padėtį.
• Kai ši funkcija įjungta, negalite naudoti vaizdo stabilizavimo funkcijos.
• Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:
– – Objektas per didelis arba per mažas.
– – Subjektas juda per greitai.
– – Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
– – Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
– – Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
– – Fotoaparatas labai dreba.
– – Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.
98
Programos
• Vaizdo stabilizavimas: įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo
miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas,
pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
• Fotografav. būdai (gal.) / Fotograf. būdai (priek.): pasirinkite norimas naudoti
fotografavimo parinktis.
• Peržiūrėti nuotraukas: nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas
rezultatas.
• Greitas paleidimas: nustatykite prietaisą įjungti fotoaparatą greitai du kartus paspaudus
pradžios mygtuką.
• Išsaugoti kaip RAW failą: nustatykite prietaisą saugoti nuotraukas kaip nespausto
RAW formato failus (DNG formato failas) profesionalams skirtame režime. RAW failuose
išsaugojami visi nuotraukos duomenys, kad būtų gauta geriausia vaizdo kokybė, tačiau
tokie failai užima daugiau atminties. Norint peržiūrėti RAW failus, reikia vaizdo peržiūros
programos.
• Naudojant šią funkciją, kiekviena nuotrauka išsaugoma dviem, DNG ir JPG, formatais.
Serijinio fotografavimo metu užfiksuotos nuotraukos saugomos kaip JPG failai.
• JPG failus galite peržiūrėti Galerija. DNG failus galima peržiūrėti arba ištrinti DCIM →
Camera aplanke.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Garsumo mygtukų funkcija: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto
ar mastelio keitimo funkcijai.
• Figūrų taisymas: koreguoja nuotraukos iškraipymus automatiškai.
• Iš naujo nustatyti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
99
Programos
Galerija
Įvadas
Peržiūrėkite ir tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.
Vaizdų peržiūra
1 Programų ekrane palieskite Galerija.
2 Pasirinkite vaizdą.
Pereiti į ankstesnį ekraną
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti vaizdą prie
mėgstamiausiųjų
Dalykitės vaizdu su kitais
Redaguokite vaizdą
Automatiškai reguliuokite vaizdą
Trinkite vaizdą
Norėdami, kad būtų paslėpti arba parodyti meniu, palieskite ekraną.
100
Programos
Vaizdo įrašų peržiūra
1 Programų ekrane palieskite Galerija.
2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą. Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma
piktograma.
Rodykite vaizdo
įrašus
Pasiekite papildomas
parinktis
Laikinai sustabdykite
ir tęskite atkūrimą
Atsukite atgal arba
persukite pirmyn,
slinkdami juostą
Keisti garsumą
Pakeiskite ekrano
santykį
Įjunkite „Pop-up“
vaizdo įrašų leistuvą
Peršokite prie
ankstesnio vaizdo
įrašo. Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti atgal
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo.
Palieskite ir laikykite,
norėdami persukti į
priekį
Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano
pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo
ekrano pusėje.
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.
Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas
Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas
Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite Trinti.
101
Programos
Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimas
1 Pagrindiniame galerijos ekrane palieskite ir palaikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite
trinti.
2 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
3 Palieskite TRINTI.
Dalijimasis vaizdais ir vaizdo įrašais
Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą, palieskite Dalytis ekrano apačioje ir pasirinkite dalijimosi
būdą.
Dalijimasis įvykių albumais
Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal laiką ir vietą. Galite dalytis įvykių albumais su
adresatais.
1 Pagrindiniame galerijos ekrane palieskite
→ Įvykiai.
Galite peržiūrėti pagal įvykį išrūšiuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Norėdami rankiniu būdu sukurti įvykių albumus, palieskite
nuotraukas arba vaizdo įrašus.
ir pasirinkite norimas pridėti
2 Pasirinkite įvykio albumą, kuriuo norite dalytis.
3 Palieskite ir pasirinkite adresatus.
Adresatui priėmus dalijimosi užklausą, bus dalijamasi įvykio albumu ir adresatai galės pridėti
daugiau nuotraukų ir vaizdo įrašų įvykio albume.
• Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Jei gavėjai nepatvirtino savo telefonų numerių arba jų prietaisai nepalaiko šios
funkcijos, jiems bus nusiųsta nuoroda į failus tekstine žinute. Nuorodos gavėjai gali
negalėti naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nuoroda nebegalios po tam tikro laiko.
102
Programos
Samsung Gear
„Samsung Gear“ yra programa, leidžianti valdyti nešiojamąjį „Gear“ prietaisą. Kai prijungiate
prietaisą prie „Gear“ prietaiso, galite individualiai pritaikyti „Gear“ nustatymus ir programas.
Programų ekrane palieskite Samsung Gear.
Palieskite JUNGTIS PRIE „GEAR“, norėdami prijungti prietaisą prie „Gear“ prietaiso. Vadovaukitės
ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. Daugiau informacijos apie
„Gear“ prijungimą ir naudojimą su prietaisu rasite „Gear“ naudotojo vadove.
Game Launcher
Įvadas
Žaidimų leidimo programa kaupia žaidimus, parsisiųstus iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Apps,
vienoje vietoje, kad būtų lengva juos pasiekti. Galite nustatyti prietaisą į žaidimo režimą ir
lengviau žaisti žaidimus.
Įjunkite žaidimų leidimo
programos nustatymus
Parsisiųstų žaidimų sąrašas
Sumažinkite akumuliatoriaus
naudojimą žaidimams žaisti
Užtildykite ir paslėpkite visus
pranešimus žaidimų metu
Įjunkite arba išjunkite žaidimo
įrankių piktogramą
Peržiūrėkite „Galaxy“ naudotojams
skirtą pačių populiariausių
žaidimų sąrašą
Peržiūrėkite žaidimų vaizdo įrašus
„YouTube“
103
Programos
Žaidimų leidimo programos naudojimas
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Išplėstinės funkcijos → Žaidimai → Game
Launcher ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Game Launcher bus pridėta pradžios ekrane ir programų ekrane.
Išjungus šią funkciją, Game Launcher bus pašalinta iš pradžios ekrano ir programų
ekrano.
2 Programų ekrane palieskite Game Launcher.
3 Pažymėkite žaidimą žaidimų sąraše.
Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Apps bus automatiškai rodomi
žaidimų paleidimo programos ekrane. Jei nematote žaidimų, palieskite Jei norite pridėti
daugiau žaidimų, bakstelėkite čia.
Žaidimo pašalinimas iš žaidimų paleidimo programos
Palaikykite palietę žaidimą ir vilkite jį į Pašalinti ekrano viršuje.
Žaidimų energijos taupymo režimo įjungimas
Įjungus žaidimų energijos taupymo režimą, prietaisas sumažins žaidimų rezoliuciją ir kadrų dažnį,
kad sumažintų akumuliatoriaus energijos vartojimą.
Programų ekrane palieskite Game Launcher → Taupyti energiją žaidžiant. Pasirinkite vieną iš
toliau išvardytų parinkčių:
• Išjungta: energijos taupymo režimas nenaudojamas.
• Taupyt energiją: sumažinkite akumuliatoriaus energijos suvartojimą sumažindami
rezoliuciją ir kadrų dažnį.
• Maksimaliai taupyti energiją: ryškiai sumažinkite akumuliatoriaus energijos suvartojimą
sumažindami rezoliuciją ir kadrų dažnį.
Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.
104
Programos
Žaidimo įrankių naudojimas
Galite nustatyti, kad žaidimo įrankių piktograma būtų rodoma kaip nepastovioji piktograma
žaidimo ekrane.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Išplėstinės funkcijos → Žaidimai → Game Tools ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Žaidžiant žaidimą, palieskite
, kad būtų rodomi žaidimo įrankiai.
Jei norite perkelti piktogramą, palieskite
ir vilkite į kitą vietą.
Norėdami pašalinti piktogramą iš esamo žaidimo ekrano, palieskite ir palaikykite
vilkite į Pašalinti ekrano viršuje.
, tuomet
Nutildykite pranešimų garsus ir
rodykite tik įeinančių skambučių ir
pavojaus signalų pranešimus
Užrakinkite paskutinių naudotų
programų ir grįžimo atgal
mygtukus
Sumažinkite žaidimų ekraną
Žaidimo įrankių piktograma
Fiksuokite ekrano kopijas
Įrašykite žaidimo sesiją
Įjunkite žaidimo įrankių
nustatymus
Blokavimo pranešimai žaidimų metu
→ , norėdami nutildyti pranešimų garsus ir rodyti tik įeinančių skambučių
Palieskite
ir pavojaus signalų pranešimus, kad galėtumėte netrukdomi mėgautis žaidimais. Jei jums
skambins, ekrane atsiras mažas pranešimas.
105
Programos
S Planner
Įvadas
Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.
Įvykių kūrimas
1 Programų ekrane palieskite S Planner.
2 Palieskite arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite
.
3 Įveskite informaciją apie įvykį.
Įveskite pavadinimą
Nustatykite įvykio pradžios ir
pabaigos datą
Pasirinkite norimą naudoti arba
sinchronizuoti kalendorių
Įjunkite pavojaus signalą
Įeikite į įvykio vietą
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio
vietą
Pridėkite daugiau išsamios
informacijos
4 Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite IŠSAUGOTI.
106
Programos
Užduočių kūrimas
1 Programų ekrane palieskite S Planner.
2 Palieskite → Užduotys.
3 Įveskite užduoties duomenis ir, norėdami nustatyti atlikimo datą, palieskite ŠIANDIEN arba
RYTOJ.
Norėdami pridėti daugiau duomenų, palieskite
.
4 Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite IŠSAUGOTI.
Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Paskyros, pasirinkite paskyros paslaugą, o tada
palieskite jungiklį Sinch. Kalendorius, kad įvykiai ir užduotys būtų sinchronizuoti su paskyra.
Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, atidarykite programų ekraną ir palieskite S Planner
→ DAUGIAU → Tvarkyti kalendorius → Pridėti paskyrą. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti
paskyrą ir prisijunkite. Pridėjus paskyrą, ji atsiras sąraše.
S Health
Įvadas
S Health padeda jums rūpintis savo savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite
savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę.
„S Health“ paleidimas
Įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.
1 Programų ekrane palieskite Samsung → S Health.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
107
Programos
„S Health“ naudojimas
„S Health“ meniu galite peržiūrėti svarbiausią informaciją ir sekimo valdiklius, kad galėtumėte
kontroliuoti savo savijautą ir sveikatą.
Programų ekrane palieskite Samsung → S Health.
Tikslai ir programos
Sekimo valdikliai
Norėdami pridėti sekimo valdiklių, tikslų arba programų „S Health“ ekrane, palieskite DAUGIAU
→ Tvarkyti elementus, tuomet pasirinkite elementus, esančius skirtukuose STEB. PRIEM.,
TIKSLAI arba PROGRAMOS.
• TIKSLAI: nustatykite savo fitneso tikslus ir tikrinkite daromą pažangą.
• PROGRAMOS: naudokite pritaikytas makštos programas.
• STEB. PRIEM.: kontroliuokite savo veiklą, mitybą ir kūno išmatavimus.
Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie „S Health“ funkcijas, palieskite DAUGIAU
→ Nustatymai → Pagalba.
108
Programos
Papildoma informacija
• „S Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirtos naudoti
diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos
prevenciją.
• Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „S Health“ funkcijos,
ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis funkcijomis ir
programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
• „S Health“ programos ir ši paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be išankstinio
įspėjimo.
• Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos
informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų
analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau jei prisijungsite prie savo
„Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų
kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti
programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį
Nustatyti duomenis iš naujo. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į
saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
• Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis
papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su
kitais prijungtais prietaisais. Prieiga prie „S Health“ informacijos naudojantis tokiomis
papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų
patvirtinimą.
• Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote
socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine
informacija su kitais.
• Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą,
kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“),
prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų,
kurie skleidžia radijo bangas.
• Prieš naudodamiesi „S Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir Privatumo
politikos nuostatas.
109
Programos
S Voice
Įvadas
Atlikite įvairias užduotis tiesiog kalbėdami.
Žadinimo komandos nustatymas
Galite paleisti S Voice, naudodami savo pasirinktą žadinimo komandą.
Paleisdami S Voice pirmą kartą, palieskite START ir nustatykite savo žadinimo komandą.
Norėdami pakeisti žadinimo komandą, atidarykite programų ekraną ir palieskite S Voice. Tada
palieskite → Voice wake-up → Change wake-up command → START ir vadovaukitės
ekrane teikiamomis instrukcijomis.
Norėdami nustatyti prietaisą paleisti S Voice naudojantis žadinimo komanda, kai prietaisas yra
užrakintas, palieskite ir palieskite Wake up in secured lock jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„S Voice“ naudojimas
1 Ištarkite iš anksto pasirinktą žadinimo komandą.
Arba programų ekrane palieskite Samsung → S Voice.
Įjungus S Voice prietaise įjungiamas balso atpažinimas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„S Voice“ nustatymai
Peržiūrėkite balso komandų
pavyzdžius
110
Programos
2 Ištarkite balso komandą.
Jei prietaisas atpažįsta komandą, prietaisas atliks atitinkamą veiksmą. Norėdami pakartoti
balso komandą arba pasakyti kitą komandą, palieskite arba pasakykite iš anksto nustatytą
žadinimo komandą.
Ši programa automatiškai išsijungs, jei prietaisas bus nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Geresnio balso atpažinimo patarimai
• Kalbėkite aiškiai.
• Kalbėkite netriukšmingose vietose.
• Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
• Venkite kalbėti tarmiškai.
Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos,
kurioje esate, ir kaip kalbate.
Kalbos nustatymas
Programų ekrane palieskite Samsung → S Voice →
→ Language ir pasirinkite kalbą.
Pasirinkta kalba bus taikoma tik S Voice programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.
111
Programos
Diktofonas
Įvadas
Naudokite skirtingus įrašymo režimus įvairiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, interviu metu.
Prietaisas gali konvertuoti jūsų balsą į tekstą ir atskirti garso šaltinius.
Balso įrašų įrašymas
1 Programų ekrane palieskite Samsung → Diktofonas.
2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite
.
Įrašinėdami balso įrašą, palieskite ADRESYNO ĮRAŠAS, kad pridėtumėte žymą.
Keiskite įrašymo režimą
Pradėkite įrašyti
3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite IŠSAUGOTI.
112
Programos
Įrašymo režimo keitimas
Programų ekrane palieskite Samsung → Diktofonas.
Diktofono ekrano viršuje pasirinkite režimą.
• STANDARTINIS: tai įprastas įrašymo režimas.
• INTERVIU: mikrofonas jautrus garsui dviem kryptimis. Šiuo režimu prietaiso viršus ir apačia
vienodai fiksuoja garsą.
• KOMENTARAS BALSU: balsas prietaise įrašomas ir tuojau pat verčiamas į tekstą ekrane. Kad
gautumėte geriausių rezultatų, laikykite prietaisą arti burnos ir kalbėkite garsiai ir aiškiai,
būdami tylioje vietoje.
Jeigu kalbate kalba, kuri skiriasi nuo balso įrašų sistemos kalbos, prietaise jūsų balsas
neatpažįstamas. Prieš naudodami šią funkciją palieskite numatytąją kalbą, kad būtų
nustatyta balso įrašų sistemos kalba.
Pasirinktų balso įrašų leidimas
Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.
1 Programų ekrane palieskite Samsung → Diktofonas.
2 Palieskite Įrašai ir pasirinkite balso įrašą, įrašytą interviu režimu.
3 Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite atitinkama kryptimi, kuria garsas
turi būti išjungtas.
Piktograma pasikeis į
ir garsas bus nutildytas.
Nutildytas garso šaltinis
Vėl įjungtas garso šaltinis
113
Programos
Mano failai
Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.
Programų ekrane palieskite Samsung → Mano failai.
Žiūrėkite failus pagal kategoriją arba žiūrėkite prietaise arba debesies saugyklos paslaugoje
saugomus failus.
Norėdami patikrinti naudojamos ir laisvos atminties būseną, palieskite ATMINTIES
NAUDOJIMAS.
Norėdami ieškoti failų ar aplankų, palieskite PAIEŠKA.
Įrašas
Sukurkite įrašus ir suskirstykite juos pagal kategoriją.
Programų ekrane palieskite Įrašas.
Įrašų kūrimas
Palieskite
įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:
• Kategorija: sukurkite arba nustatykite kategoriją.
• Užduotys: norėdami sukurti užduočių sąrašą, kiekvienos eilutės pradžioje pridėkite žymimąjį
langelį.
• Vaizdas: įterpkite vaizdus.
• Piešinys: užrašykite arba nupieškite įterptinus įrašus. Galite pasirinkti rašiklio storį ir spalvą.
• Balsas: sukurkite norimą įterpti balso įrašą.
Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.
Įrašų paieška
Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite IEŠKOTI ir įveskite
raktažodį.
114
Programos
Laikrodis
Įvadas
Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio
trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.
Signalas
Programų ekrane palieskite Laikrodis → Signalas.
Žadintuvo signalų nustatymas
Nustatykite žadintuvo laiką ir palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.
Norėdami nustatyti įvairias žadintuvo signalo parinktis, palieskite PARINKTYS, nustatykite signalo
parinktis ir palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami įjungti ar išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite
laikrodžio piktogramą.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami išjungti signalą, palieskite NUTRAUKTI. Jei anksčiau įjungėte snaudimo parinktį,
palieskite SNAUSTI, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.
Žadintuvo signalų trynimas
Žadintuvo signalų sąraše palieskite
, esantį ant signalo.
Pasaulio laikrodis
Programų ekrane palieskite Laikrodis → Pasaulio laikrodis.
Laikrodžių kūrimas
Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą gaublyje ir palieskite
Laikrodžių trynimas
Palieskite
ant laikrodžio.
115
.
Programos
Chronometras
1 Programų ekrane palieskite Laikrodis → Chronometras.
2 Palieskite PALEISTI, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.
Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite ETAPAS.
3 Palieskite STABDYTI, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.
Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite TĘSTI.
Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite NUST. IŠ NAUJO.
Laikmatis
1 Programų ekrane palieskite Laikrodis → Laikmatis.
2 Nustatykite trukmę ir palieskite PALEISTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
3 Laikmačiui suveikus palieskite NUTRAUKTI.
Skaičiuotuvas
Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuot.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Autom.
pasukim. išjungtas, palieskite , kad rodytų mokslinį skaičiuotuvą.
Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ISTORIJA. Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos
sritį, palieskite KLAVIATŪRA.
Norėdami išvalyti istoriją, palieskite ISTORIJA → VALYTI ISTORIJĄ.
116
Programos
„Google“ programos
„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai
kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyros.
Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos
meniu.
Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų
teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.
Chrome
Ieškokite informacijos ir naršykite internete.
Gmail
Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.
Žemėlapiai
Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.
„Google Play“ muzika
Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos
rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.
„Google Play“ filmai ir TV laidos
Parsisiųskite vaizdo įrašus peržiūrai iš „Play“ parduotuvė.
Diskas
Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
YouTube
Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
117
Programos
Nuotraukos
Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje
vietoje.
Hangout
Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei paįvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir
vaizdo skambučiais.
Google
Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.
118
Nustatymai
Įvadas
Tinkinkite funkcijų ir programų nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite
labiau suasmeninti savo prietaisą.
Programų ekrane palieskite Nustatymai.
Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite IEŠKOTI.
Norėdami redaguoti dažnai naudojamų nustatymų sąrašą, palieskite REDAGUOTI. Tada
pažymėkite elementus norėdami juos pridėti arba tai atšaukti.
Wi-Fi
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos
šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
• Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
1 Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.
Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.
119
Nustatymai
3 Palieskite JUNGTIS.
• Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo
nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi
automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite PAMIRŠTI.
• Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso
„Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.
1 Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi
Direct“ parinktį.
3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau
pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1 Programų ekrane palieskite Galerija.
2 Pasirinkite vaizdą.
120
Nustatymai
3 Palieskite Dalytis → „Wi-Fi Direct“, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo
procedūros.
Prietaiso jungties nutraukimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi.
2 Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.
3 Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.
Bluetooth
Įvadas
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“
turinčiais prietaisais.
• „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
121
Nustatymai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
1 Nustatymų ekrane palieskite Bluetooth ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų
ekranas.
3 Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis,
tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama
veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1 Programų ekrane palieskite Galerija.
2 Pasirinkite vaizdą.
3 Palieskite Dalytis → Bluetooth, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir
jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį.
4 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
122
Nustatymai
„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Bluetooth.
Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.
2 Norėdami atsieti, palieskite
3 Palieskite Atsieti.
šalia prietaiso pavadinimo.
Skrydžio režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Nustatymų ekrane palieskite Skrydžio režimas.
Įsitikinkite, kad leidžiantis ir kylant prietaisas būtų išjungtas. Pakilus, jei lėktuvo
personalas leidžia, galite naudotis prietaisu įjungę skrydžio režimą.
Mobilioji saitvietė ir siejimas
Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų
ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba
„Bluetooth“ ryšį.
Nustatymų ekrane palieskite Mobilioji saitvietė ir siejimas.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliąja saitviete, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• USB siejimas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
123
Nustatymai
Mobiliosios saitvietės naudojimas
Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais
prietaisais.
1 Nustatymų ekrane palieskite Mobilioji saitvietė ir siejimas → Mobilioji saitvietė.
2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma
tinklų sąraše.
. Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite DAUGIAU → Konfigūruoti
mobil. saitvietę ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite IŠSAUGOTI.
3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad
užimtų kuo mažiau atminties.
Nustatymų ekrane palieskite Duomenų naudojimas.
• Mobilieji duomenys: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo
ryšio tinkle.
• Fono duomenys: neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų
ryšio.
• Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų
naudojimo apribojimą.
Norėdami pakeisti mėnesinę monitoringo laikotarpio nustatymo iš naujo datą, palieskite
Keisti ciklą.
124
→
Nustatymai
Duomenų naudojimo apribojimas
Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų
duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.
1 Nustatymų ekrane palieskite Duomenų naudojimas, tada palieskite Nustatyti mobiliojo
ryšio duomenų apribojimą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vilkite reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte ribą.
3 Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte duomenų
naudojimo pavojingą ribą.
Prietaisas įspės jus, kai bus pasiektas susirūpinimą keliantis lygis.
Mobilieji tinklai
Konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Mobilieji tinklai.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta
tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.
NFC ir mokėjimas
Įvadas
Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie
produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir
įsigydami transporto ar renginių bilietus.
Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte
NFC antenos.
125
Nustatymai
NFC funkcijos naudojimas
Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai
skaityti iš NFC žymų.
1 Nustatymų ekrane palieskite NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme.
Pasirodys žymos informacija.
Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC
žymų arba negaus duomenų.
Mokėjimai naudojant NFC funkciją
Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų
suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją
apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
1 Nustatymų ekrane palieskite NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.
Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite
NFC ir mokėjimas → Bakstelėti ir mokėti → MOKĖJIMAS, tada pasirinkite programą.
Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
126
Nustatymai
Duomenų siuntimas
Leiskite duomenų mainus, kai jūsų prietaiso NFC antena paliečia kito prietaiso NFC anteną.
1 Nustatymų ekrane palieskite NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2 Palieskite Android Beam, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
4 Ekrane parodžius Palieskite, kad galėtumėte transliuoti., palieskite prietaiso ekraną ir
siųskite elementą.
Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali
nepavykti.
127
Nustatymai
Daugiau ryšio nustatymų
Parinktys
Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Daugiau ryšio nustatymų.
• Įrenginių netoliese ieška: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie
kurių galima prisijungti.
• Spausdinimas: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite
ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau
informacijos žr. Spausdinimas.
• „MirrorLink“: „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso
sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr.
„MirrorLink“.
• Atsisiuntimo spartintuvas: naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius
nei 30 MB, failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr.
Atsisiuntimo spartintuvas.
• VPN: nustatykite ir junkitės prie virtualių privačių tinklų (VPN).
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie
spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Spausdintuvo papildinių pridėjimas
Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.
1 Nustatymų ekrane palieskite Daugiau ryšio nustatymų → Spausdinimas → Atsisiųsti
papildinį.
2 Ieškokite spausdintuvo papildinio „Play“ parduotuvė.
128
Nustatymai
3 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
4 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvą, palieskite DAUGIAU → Pridėti spausdintuvą →
ADD PRINTER.
Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite DAUGIAU → Spausdinimo nustatymai.
Spausdinamas turinys
Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite Dalytis → Spausdinti →
Visi spausdintuvai, tada pasirinkite spausdintuvą.
→
„MirrorLink“
Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane
valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.
Nustatymų ekrane palieskite Daugiau ryšio nustatymų → „MirrorLink“.
Prietaisas suderinamas su automobiliais, kuriuose įdiegta 1.1 arba naujesnės versijos
„MirrorLink“.
Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu
Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
1 Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.
Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.
2 Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.
Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti
automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.
„MirrorLink“ ryšio nutraukimas
Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.
129
Nustatymai
Atsisiuntimo spartintuvas
Nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir
mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnį siuntimosi greitį.
Nustatymų ekrane palieskite Daugiau ryšio nustatymų → Atsisiuntimo spartintuvas.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
• Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija
nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
• Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo
greitį.
• Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi,
prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
• Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju
hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais
protokolais, pvz., FTP.
„Smart Manager“
Įvadas
„Smart Manager“ pateikia bendrą informaciją apie jūsų prietaiso akumuliatoriaus, saugyklos,
RAM ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti prietaisą piršto
palietimu.
130
Nustatymai
Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → VALYTI VISKĄ.
Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.
• Atminties valymas.
• Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
• Skenavimas dėl kenkėjiškų programų.
Akumuliatorius
Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → Akumuliatorius.
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų
akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos
taupymo funkcijas.
• Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• Negalite gauti pranešimų iš programų, kurios naudoja energijos taupymo režimą.
Akumuliatoriaus tvarkymas
Norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją kiekvienai programai nustatydami, ar optimizuoti
akumuliatoriaus naudojimą, palieskite IŠSAMIAI, skirtą programos energijai taupyti, ir palieskite
Programos energ. taupymas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Galite nustatyti prietaisą įkrauti akumuliatorių greičiau. Palieskite Spart. laidinis įkrovimas
jungiklį, norėdami jį įjungti.
131
Nustatymai
Saugykla
Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.
Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → Saugykla.
Atminties tvarkymas
Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite TRINTI.
Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate, palieskite
IŠSAMIAI, skirtą naudotojo duomenims, ir pasirinkite kategoriją. Tuomet pažymėkite norimus
pasirinkti elementus ir palieskite TRINTI.
RAM
Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → RAM.
Norėdami pagreitinti prietaisą sumažindami naudojamos RAM talpą, palieskite BAIGTI VISKĄ,
kad išjungtumėte visas fonines programas.
Įrenginio sauga
Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų
programų.
Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → Įrenginio sauga.
Programos
Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Programos.
• Programų tvarkyklė: peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
• Numatytosios programos: pasirinkite programoms naudoti skirtą numatytąjį nustatymą.
• Programos nustatymai: tinkinkite kiekvienos programos nustatymus.
• „Google“ nustatymai: konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.
132
Nustatymai
Garsai ir vibracija
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija.
• Garso režimas: nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
• Vibruoti skambant: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Vibravimo intensyvumas: keiskite vibravimo jėgą.
• Skambėjimo tonas: keiskite skambučio tono nustatymus.
• Vibravimo pavyzdys: pasirinkite vibravimo derinius.
• Pranešimų garsas: pasirinkite numatytąjį pranešimo garsą. Taip pat galite pakeisti
kiekvienos programos pranešimo nustatymus.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą
arba parinktį.
• Ekrano užrakto garsai: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• Įkrovimo garsas: nustatykite prietaisą skambėti, kai jis prijungiamas prie įkroviklio.
• Vibravimo atsakas: nustatykite prietaisą vibruoti, kai paliečiate
veiksmus, tokius kaip elementų palietimas ir laikymas.
arba
ir atliekate kitus
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus palietus mygtukus
klaviatūroje.
• Klaviatūros garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus mygtuką.
• Klaviatūros vibracija: nustatykite prietaisą vibruoti palietus mygtuką.
• Garso kokybė ir efektai: konfigūruokite papildomus garso nustatymus.
133
Nustatymai
Pranešimai
Keiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Pranešimai.
Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus, palieskite IŠSAMIAU ir pasirinkite
programą.
• Leisti pranešimus: leiskite pasirinktos programos pranešimus.
• Nustatyti pirmenybę: nustatykite rodyti pranešimus pranešimų skydelio viršuje ir įtraukti
juos į leidžiamųjų sąrašą, kai įjungta Netrukdyti.
• Perž. iškyl. lang.: nustatykite rodyti pranešimų peržiūras iššokančiuose languose.
• Slėpti užrakinimo ekrane: nustatykite slėpti pasirinktos programos pranešimus, kai
prietaisas užrakintas.
• Slėpti turinį užrak. ekrane: nustatykite slėpti pasirinktos programos pranešimų turinį, kai
prietaisas užrakintas.
• Daugiau nustaty mų: asmeniškai pritaikykite pasirinktos programos papildomus pranešimų
nustatymus.
Netrukdyti
Nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių ir pranešimų garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
Nustatymų ekrane palieskite Netrukdyti.
• Įjungti dabar: nedelsiant įjunkite netrukdymo režimą.
• Įjungti kaip suplanuotą: įjunkite netrukdymo režimą iš anksto nustatytu laiku. Galite
pasirinkti dienas ir nustatyti pradžios ir pabaigos laiką.
• Leisti išimtis: individualiai pritaikykite nustatymus leidžiamoms išimtims.
134
Nustatymai
Ekranas
Parinktys
Keiskite ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas.
• Ryškumas: reguliuokite ekrano ryškumą.
• Šriftas: pakeisti šrifto dydį ir tipą.
• Piktogramų fonai: nustatykite, ar rodyti šešėlinius fonus, kad piktogramos išsiskirtų.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į
ekraną.
• Always On Display: nustatykite prietaisą rodyti vaizdą arba informaciją, kai ekranas
išjungtas. Daugiau informacijos žr. Always On Display.
• Naktinis laikrodis: nustatykite prietaisą, kad briaunos ekraną naudotų kaip laikrodį nakties
metu. Galite nustatyti naktinio laikrodžio veikimo trukmę.
• Ekrano režimas: pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
• LED indikatorius: nustatykite prietaisą įjungti LED indikatorių, kai akumuliatorius kraunasi,
gaunate pranešimų arba įrašinėjate balso įrašus.
• Laikyti ekraną išjungtą: nustatykite prietaisą neįjungti ekrano tuomet, kai jis yra tamsioje
vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
• Ekran.užsk.: nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą, kai prietaisas kraunasi arba yra
prijungtas prie doko.
135
Nustatymai
Always On Display
Galite nustatyti prietaisą rodyti informaciją, tokią kaip laikrodis, kalendorius arba vaizdas, ekrane,
kai jis išjungtas.
1 Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Always On Display ir palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2 Palieskite Rodytinas turinys ir pasirinkite norimą rodyti elementą.
• Laikrodis: pasirinkite laikrodžio stilių ir foninį vaizdą.
• Kalend.: pasirinkite kalendoriaus stilių.
• Vaizdas: pasirinkite norimą ekrane rodyti vaizdą, kai ekranas išjungtas.
Kai ekranas išjungtas, prietaisas rodys pasirinktą informaciją.
• Ši funkcija išsijungs, kai akumuliatoriaus įkrova bus mažesnė nei 5 %.
• Kai įjungtas naktinis laikrodis, negalite naudoti „visada ekrane“ funkcijos.
Kraštinis ekranas
Keiskite briaunos ekrano nustatymus. Daugiau informacijos žr. Kraštinis ekranas.
Nustatymų ekrane palieskite Kraštinis ekranas.
• Karšt. skyd.: nustatykite prietaisą rodyti briaunos skydelius, tokius kaip dažnai naudojamos
programos, prioritetiniai adresatai, naujausios naujienos ir kita. Taip pat galite individualiai
nustatyti briaunos skydelio valdiklio nustatymus.
• Kraš. nauj. k.: individualiai nustatykite nustatymus, kad įvairūs elementai, pavyzdžiui,
naujienos ir žinučių signalai, būtų rodomi briaunos ekrane. Taip pat galite keisti briaunos
ekrano išsijungimo nustatymą.
• „Edge“ apšvietimas: nustatykite, kad briaunos ekranas įsižiebtų gaunant skambučius ar
pranešimus, kai prietaiso ekranas nukreiptas žemyn.
• Apie kraštinį ekraną: peržiūrėkite briaunos ekrano versijos informaciją. Taip pat galite
patikrinti, ar yra prieinamų naujinių.
136
Nustatymai
Išplėstinės funkcijos
Įjunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos.
Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių
funkcijų įvesčių.
• Žaidimai: įjunkite žaidimų leidimo programos ir žaidimo įrankių piktogramą bei tvarkykite
naudingas funkcijas žaisdami žaidimus. Daugiau informacijos žr. Game Launcher.
• Valdymas viena ranka: aktyvinkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau valdant
prietaisą viena ranka.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Greitas fotoap. paleid.: nustatykite prietaisą įjungti fotoaparatą greitai du kartus paspaudus
pradžios mygtuką.
• Iškyl. lango perž. gestas: nustatykite prietaisą peržiūrėti programos ekraną iššokančio lango
vaizde. Daugiau informacijos žr. Iššokančio lango vaizdas.
• Išmanusis fiksavimas: nustatykite prietaisą užfiksuoti turinį, kuris tęsiasi per kelis ekranus,
apkarpyti ir nedelsiant dalytis momentine ekrano kopija. Daugiau informacijos žr. Išmanusis
fiksavimas.
• Užfiksuoti braukiant delnu: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą
užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite
peržiūrėti Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
• Tiesioginis skambutis: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį
netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
• Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.
• Lengvas nutildymas: nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba
garsinius signalus, naudojant delno judesius arba nukreipiant prietaisą ekranu žemyn.
• Galaxy Labs: išbandykite eksperimentines funkcijas.
137
Nustatymai
Ekrano fonas
Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekrano fonas.
Temos
Taikykite įvairias prietaiso temas, kad pakeistumėte pradžios ekrano, užrakinto ekrano ir
piktogramų vizualinius elementus.
Nustatymų ekrane palieskite Temos.
Daugiau temų galite atsisiųsti palietę DAUGIAU TEMŲ.
Pradžios ekranas
Asmeniškai pritaikykite pradžios ekraną pridėdami, pašalindami arba pertvarkydami pradžios
ekrano skydelius ir atlikdami kitus veiksmus. Daugiau informacijos žr. Pradžios ekrano parinktys.
Nustatymų ekrane palieskite Pradžios ekranas.
Užrakinimo ekranas, sauga
Parinktys
Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Ekrano užrakto tipas: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
• Informacija ir programų trumpiniai: keiskite užrakintame ekrane rodomų elementų
nustatymus.
• Pranešimai užrakinimo ekrane: nustatykite rodyti arba nerodyti pranešimų turinį
užrakintame ekrane ir pasirinkite, kuriuos pranešimus rodyti.
138
Nustatymai
• Saugos užrakto nustatymai: keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto
nustatymus.
• Pirštų atspaudai: norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“
paskyros, užregistruokite savo piršto atspaudą. Daugiau informacijos žr. Pirštų atspaudų
atpažinimas.
• Ieškoti mano mobiliojo: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Prisijunkite
prie „Surasti mano mobilųjį“ interneto svetainės (findmymobile.samsung.com), jei norite
surasti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą.
• Nežinomi šaltiniai: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas
programas.
• Apsaugoti šifruotus duom.: prietaiso duomenys yra užšifruoti, kad kiti negalėtų prie
jų prisijungti pametus arba pavogus prietaisą. Norėdami naudotis užšifruotu prietaisu,
privalote iššifruoti prietaiso duomenis kaskart įjungę prietaisą. Galite nustatyti, ar prietaiso
duomenis iššifruoti automatiškai, ar prašyti atrakinimo kodo. Neįmanoma padaryti
atsarginės užšifruotų duomenų kopijos arba juos atkurti. Jei kelis kartus iš eilės neteisingai
įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite bandymų ribą, prietaisas atstatys gamyklinius duomenis.
• Šifruoti SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Kiti saugos nustatymai: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
Pirštų atspaudų atpažinimas
Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti
įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų
jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:
• Ekrano užraktas
• Prisijungimui prie interneto
• „Samsung“ paskyros patvirtinimui
139
Nustatymai
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudo
charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų
atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais
atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip
identišką atspaudą.
• Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano užrakinimo būdą, piršto atspaudas negali
būti naudojamas ekranui atrakinti po prietaiso paleidimo iš naujo. Turite atrakinti
prietaisą, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami
piršto atspaudą.
• Jeigu jūsų piršto atspaudo neatpažįsta, nuneškite prietaisą į „Samsung“ aptarnavimo
centrą, kad prietaisą nustatytų iš naujo. Tuomet iš naujo užregistruokite pirštų
atspaudus.
Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus
Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali
paveikti funkcijos veiksmingumą:
• Pradžios mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios
mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis,
raktais ir pakabukais.
• Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį
veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų
atpažinimo jautrumą.
• Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
• Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
• Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
• Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų
pirštas uždengia visą pradžios mygtuką.
• Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui
naudojamos rankos pirštų atspaudus.
• Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios
funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį
elektros krūvį palietę metalinį daiktą.
140
Nustatymai
Pirštų atspaudų registravimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Pirštų atspaudai.
2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
3 Palieskite Pridėti piršto atspaudą.
4 Prilieskite pirštu pradžios mygtuką.
5 Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant pradžios mygtuko.
Pakartokite šį veiksmą judindami pirštą aukštyn arba žemyn, kol bus užregistruotas piršto
atspaudas.
Atsiradus iššokančiam užrakinimo piršto atspaudu langui, palieskite ĮJUNGTI, norėdami
naudoti savo piršto atspaudą ekranui atrakinti.
Pirštų atspaudų panaikinimas
Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Pirštų atspaudai.
2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
3 Palieskite REDAGUOTI.
4 Pažymėkite pirštų atspaudus, kuriuos norite panaikinti, ir palieskite DAUGIAU → ŠALINTI.
„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas
Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Piršto antspaudą
galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš Galaxy Apps.
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Pirštų atspaudai.
2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
141
Nustatymai
3 Palieskite Tvirtinti „Samsung“ pask. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
4 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
Pirštų atspaudų naudojimas prisijungti prie paskyrų
Pirštų atspaudus galite naudoti prisijungti prie tinklalapių, kurie palaiko slaptažodžio išsaugojimo
funkciją.
Ši funkcija prieinama tik tinklalapiuose, prie kurių prisijungiate per programą Internetas.
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Pirštų atspaudai.
2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
3 Palieskite Jungtis prie žiniatinklio jungiklį, kad jį įjungtumėte.
4 Atidarykite tinklalapį, prie kurio norite prisijungti piršto atspaudu.
5 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite puslapio prisijungimo mygtuką.
6 Pažymėkite Prisijunkite naudodami pirštų atspaudus ir palieskite PRISIMINTI.
Pirštų atspaudus galite naudoti paskyrai ir slaptažodžiui patvirtinti jungiantis prie tinklalapio.
142
Nustatymai
Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais
Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Pirštų atspaudai.
2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
3 Palieskite Atrak. pirštų atspaudais jungiklį, kad jį įjungtumėte.
4 Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pradžios mygtuko ir nuskenuokite piršto
atspaudą.
Privatumas ir sauga
Parinktys
Pakeiskite nustatymus, kad išlaikytumėte savo privatumą ir apsaugą.
Nustatymų ekrane palieskite Privatumas ir sauga.
• Vieta: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Programų leidimai: peržiūrėkite funkcijas ir programų, kurioms leidžiama jas naudoti, sąrašą.
Taip pat galite redaguoti leidimų nustatymus. Daugiau informacijos žr. Programų leidimų
nustatymas.
• Privatusis režimas: įjunkite asmeninį režimą, kad užkirstumėte kelią kitiems pasiekti jūsų
asmeninį turinį. Daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
• Pranešti apie diagn. inf.: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų prietaiso
diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
• Siųsti SOS žinutes: nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų
pagalbos žinutes. Kartu su žinute gavėjui galite siųsti ir garso įrašus. Daugiau informacijos žr.
Siųsti SOS žinutes.
143
Nustatymai
Privatusis režimas
Slėpkite prietaise esančią asmeninę medžiagą, kad jos nepasiektų kiti asmenys.
Asmeninio režimo įjungimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Privatumas ir sauga → Privatusis režimas, tada palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei įjungiate asmeninį režimą pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis
ir įveskite asmeninio režimo prieigos kodą.
2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo
prieigos kodą.
Įjungiamas asmeninis režimas ir būsenos juostoje atsiranda piktograma
.
Paslėptus elementus galite peržiūrėti ir įjungti tik įjungę asmeninį režimą. Norėdami
paslėpti elementus, saugomus privačiame aplanke, išjunkite asmeninį režimą.
Turinio slėpimas
1 Programų ekrane palieskite programą, kad paslėptumėte elementus.
2 Pasirinkite elementą ir palieskite DAUGIAU → Perkelti į asmeninį.
Jei asmeninis režimas neįjungtas, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš
anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.
Pasirinkti elementai bus perkelti į asmeninį aplanką.
144
Nustatymai
Paslėpto turinio peržiūra
Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.
1 Nustatymų ekrane palieskite Privatumas ir sauga → Privatusis režimas, tada palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo
prieigos kodą.
3 Programų ekrane palieskite Samsung → Mano failai → Privatus.
Elementai, kurie buvo perkelti į asmeninį aplanką, atsiras ekrane.
Medžiagos slėpimo atšaukimas
1 Privačiame aplanke palieskite ir palaikykite elementą, tada pažymėkite elementus, kurių
nebereikia slėpti.
2 Palieskite DAUGIAU → Pašalinti iš privataus.
3 Pasirinkite aplanką į kurį norite perkelti elementus ir palieskite ATLIKTA.
Elementai bus perkelti į pasirinktą aplanką.
Automatinis asmeninio režimo išjungimas
Galite nustatyti, kad kiekvienąkart ekranui išsijungus prietaisas automatiškai nustotų veikti
privatumo rėžimu.
1 Nustatymų ekrane palieskite Privatumas ir sauga → Privatusis režimas, tada palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo
prieigos kodą.
3 Palieskite Automatinis išjungimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Kai įjungta parinktis Automatinis išjungimas prietaise nepavyks perkelti failų į asmeninį
aplanką, jei perkėlimo metu išsijungs ekranas.
145
Nustatymai
Siųsti SOS žinutes
Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia nelaimės
žinutę pagalbos numeriams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.
1 Nustatymų ekrane palieskite Privatumas ir sauga → Siųsti SOS žinutes, tuomet palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įtraukite nelaimės atvejo adresatus, jei
to dar nepadarėte.
Norėdami išsiųsti pagalbos žinutes su garso įrašais arba nuotraukomis, palieskite Pridėti garso
įrašą arba Pridėti nuotraukas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Nelygu regionas arba paslaugų teikėjas, parinktis Pridėti nuotraukas gali neveikti.
Pagalbos numerių pridėjimas
Nustatymų ekrane palieskite Privatumas ir sauga → Siųsti SOS žinutes → Siųsti žinutes (kam)
→ PRIDĖTI. Palieskite Kurti adresatą ir įveskite adresato informaciją arba palieskite Pasirinkti iš
adresatų, jei norite pridėti turimą adresatą prie nelaimės atvejo adresatų.
146
Nustatymai
Paprastasis režimas
Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir
padidinant piktogramas, esančias pradžios ekrane.
Kai kurios programų funkcijos gali būti neprieinamos naudojantis paprastuoju režimu.
Perjungimas į paprastąjį režimą
1 Nustatymų ekrane palieskite Paprastasis režimas → Paprastasis režimas.
2 Pasirinkite programas iš Lengvos programos, kad galėtumėte taikyti paprastesnį išdėstymą.
3 Palieskite ATLIKTA.
Grįžimas į standartinį režimą
Pradžios ekrane braukite kairėn ir palieskite Nustatymai → Paprastasis režimas → Standartinis
režimas → ATLIKTA.
Trumpinių valdymas
Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į programą, braukite kairėn, palieskite
pasirinkite programą.
Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į adresatą, braukite dešinėn ir palieskite
ir
.
Norint ištrinti trumpinį iš pradžios ekrano, palieskite REDAG. ir pasirinkite programą ar adresatą
su .
Prieiga neįgaliesiems
Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau
informacijos žr. Prieiga neįgaliesiems.
Nustatymų ekrane palieskite Prieiga neįgaliesiems.
147
Nustatymai
Paskyros
Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.
Paskyrų pridėjimas
Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami
išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.
1 Nustatymų ekrane palieskite Paskyros → Pridėti paskyrą.
2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pasirinkite
sinchronizuojamus elementus.
Paskyrų šalinimas
Nustatymų ekrane palieskite Paskyros, pasirinkite paskyros pavadinimą, pasirinkite norimą šalinti
paskyrą ir palieskite DAUGIAU → Pašalinti paskyrą.
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
Nustatymų ekrane palieskite Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo.
• Atidaryti „Smart Switch“: paleiskite Smart Switch ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto
prietaiso. Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso.
• Kurti atsarginę duomenų kopiją: sukurkite atsarginę asmeninės informacijos ir programų
duomenų kopijas „Samsung“ serveryje. Taip pat galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai
kurtų atsargines duomenų kopijas.
• Atkurti: pagal anksčiau sukurtą atsarginę kopiją iš „Samsung“ paskyros atkurkite asmeninę
informaciją ir programų duomenis.
148
Nustatymai
• Kurti atsarginę duomenų kopiją: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir
programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų
duomenis iš „Google“ serverio, pakartotinai jame įdiegus programas.
• Automat. leisti iš naujo: nustatykite prietaisą pakartotinai pasileisti iš anksto nustatytu laiku,
kad būtų pasiektas optimalus veikimas.
• Iš naujo nustatyti nustatymus: grąžinkite prietaiso nustatymus į gamintojo numatytus
nustatymus neištrindami duomenų.
• Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus: grąžinkite tinklo ryšio nustatymus į gamintojo
numatytus nustatymus.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atkurkite gamintojo numatytus prietaiso nustatymus ir
ištrinkite visus duomenis.
Kalba ir įvestis
Pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros ir balso įvesties tipai.
Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.
Nustatymų ekrane palieskite Kalba ir įvestis.
• Kalba: pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
• Numatytoji klaviatūra: pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
• „Samsung“ klaviatūra: keisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
• „Google“ rašymas balsu: keisti balso įvesties nustatymus.
• Teksto įgarsinimas: keisti teksto įgarsinimo nustatymus.
• Rodyklės greitis: nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba sensorinio valdiklio
žymeklio greitį.
149
Nustatymai
Akumuliatorius
Peržiūrėkite akumuliatoriaus įkrovos informaciją ir keiskite energijos taupymo parinktis.
Nustatymų ekrane palieskite Akumuliatorius.
Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• AKUM. NAUDOJIMAS: stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
• Energijos taupymo režimas: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo
nustatymus. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo režimas.
• Ypatingas energijos taupymo režimas: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami
ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus
naudojimą. Daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
• Programos energ. taupymas: saugokite akumuliatoriaus galią optimizuodami
akumuliatoriaus naudojimą kiekvienai programai.
• Procentai būsen. juostoje: nustatykite prietaisą rodyti, likusį akumuliatoriaus veikimo laiką.
• Spart. laidinis įkrovimas: nustatykite, ar naudoti greitojo įkrovimo laidu funkciją, norint
greitai įkrauti prietaisą.
• Spart. belaidis įkrovimas: nustatykite, ar naudoti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Kai
ši funkcija įjungta, belaidis įkroviklis gali skleisti triukšmą. Išjungę šią funkciją, sumažinsite
triukšmą, tačiau tai gali sulėtinti įkrovimo laiką.
Ši parinktis atsiras, kai padėsite prietaisą ant belaidžio įkroviklio, kuris palaiko greitojo
belaidžio įkrovimo funkciją.
Saugykla
Patikrinkite prietaiso atminties informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Saugykla.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
150
Nustatymai
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Nustatymų ekrane palieskite Data ir laikas.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas. Kai ši funkcija išjungta, galite rankiniu būdu nustatyti datą, laiką ir laiko zoną.
• 24 val. laiko formatas: laiką rodyti 24 valandų formatu.
Naudotojo vadovas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Naudotojo vadovas.
Apie įrenginį
Prisijunkite prie prietaiso informacijos, pakeiskite prietaiso pavadinimą arba atnaujinkite prietaiso
programinę įrangą.
Nustatymų ekrane palieskite Apie įrenginį.
151
Priedas
Prieiga neįgaliesiems
Apie pasiekiamumą
Pagerinkite prieinamumą įjungdami funkcijas, kurios užtikrina, kad prietaisu galėtų lengviau
naudotis vartotojai su regos, klausos, ir rankų funkcijų sutrikimais.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems.
Pradžios mygtuko naudojimas atidaryti pasiekiamumo meniu
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Tiesioginė prieiga, tada
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi
greitai tris kartus paspaudus pradžios mygtuką.
Galite įjungti šias pasiekiamumo meniu.
• Prieiga neįgaliesiems
• Voice Assistant
• Universalusis jungiklis
• Didintuvo langas
• Negatyvo spalvos
• Pilki tonai
• Spalvų reguliavimas
• Interaktyvus valdymas
152
Priedas
„Voice Assistant“ (Garsinis grįžtamasis ryšys)
„Voice Assistant“ įjungimas arba išjungimas
Įjungus „Voice Assistant“, prietaisas pradeda teikti balso atsaką. Kartą palietus pasirinktą funkciją,
prietaisas garsiai perskaitys ekrane esantį tekstą. Funkciją įjungsite dukart ją palietę.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Voice Assistant ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami išjungti „Voice Assistant“, palieskite jungiklį ir greitai du kartus palieskite bet kurią
ekrano vietą.
Įjungus „Voice Assistant“ pirmą kartą, iškart po įjungimo įsijungs mokymo programa. Galite
paleisti ją iš naujo paliesdami Voice Assistant pag.
Naudodami „Voice Assistant“, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.
Ekrano valdymas pirštų gestais
„Voice Assistant“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais.
Vieno piršto gestai
• Palietimas: balsu perskaitomas po jūsų pirštu esantis elementas. Norėdami naršyti ekrane,
uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite.
• Palietimas dukart: atidaromas pasirinktas elementas. Prietaisas balsu skaito pasirinktus
elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai
palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
• Ekrano palietimas dukart ir laikymas: perkeliamas elementas arba pasiekiama galima
parinktis.
• Braukimas kairėn: pereiti į ankstesnį elementą.
• Braukimas dešinėn: pereiti į kitą elementą.
• Braukimas aukštyn arba žemyn: keisti paskutinius naudotus kontekstinio meniu nustatymus.
Teksto pasirinkimo režimu judinkite žymeklį atgal arba pirmyn, kad pasirinktumėte tekstą.
153
Priedas
• Braukimas kairėn, tada dešinėn vienu judesiu: ekranu slinkti į viršų.
• Braukimas dešinėn, tada kairėn vienu judesiu: ekranu slinkti žemyn.
• Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: pereiti į pirmą ekrano elementą. Teksto
pasirinkimo režimu slinkite žymeklį į teksto pradžią.
• Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: pereiti į paskutinį ekrano elementą. Teksto
pasirinkimo režimu slinkite žymeklį į teksto pabaigą.
Dviejų pirštų gestai
• Palietimas: pristabdyti arba tęsti balso atsaką.
• Palietimas dukart: pradėti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
• Palietimas triskart: patikrinti esamą laiką, akumuliatoriaus įkrovos likutį ir kita. Norėdami
pakeisti balsu skaitomus elementus, atidarykite programų ekraną ir palieskite Nustatymai
→ Prieiga neįgaliesiems → Rega → Voice Assistant → NUSTATYMAI → Būsenos juostos
informacija.
• Ekrano palietimas dukart ir laikymas: įjungti arba išjungti teksto pasirinkimo režimą.
• Braukimas kairėn: pereiti į tolesnį puslapį. Teksto pasirinkimo režimu iškirpkite pasirinktą
tekstą.
• Braukimas dešinėn: grįžti į ankstesnį puslapį. Teksto pasirinkimo režimu įklijuokite kopijuotą
tekstą.
• Braukimas aukštyn: slinkti žemyn sąrašu. Teksto pasirinkimo režimu nukopijuokite pasirinktą
tekstą.
• Braukimas žemyn: slinkti aukštyn sąrašu. Teksto pasirinkimo režimu pasirinkite visą tekstą.
• Braukimas per užrakintą ekraną bet kuria kryptimi: atrakinti ekraną.
• Braukimas iš ekrano viršaus žemyn: atidaryti pranešimų sritį.
Trijų pirštų gestai
• Palietimas: pradėti nuo viršaus balsu skaityti elementus.
• Palietimas dukart: pradėti skaityti nuo tolesnio elemento.
• Palietimas triskart: skaityti paskutinį pasirinktą tekstą ir nukopijuoti jį į iškarpinę.
• Braukimas kairėn arba dešinėn: atidaryti kontekstinį meniu ir slinkti per parinktis.
• Braukimas aukštyn arba žemyn: pakeisti teksto skaitymą ir pasirinkti detalumą.
154
Priedas
Kontekstinių meniu naudojimas
„Voice Assistant“ naudojimo metu trimis pirštais braukite kairėn arba dešinėn. Atsiras kontekstinis
meniu ir prietaisas perskaitys parinktis balsu. Braukite kairėn arba dešinėn trimis pirštais, kad
slinktumėte per parinktis. Išgirdę norimos parinkties pavadinimą, braukite aukštyn arba žemyn,
jei norite naudoti parinktį arba nustatyti parinkties nustatymus. Pavyzdžiui, kai išgirstate
pavadinimą Įreng. gars., galite reguliuoti garsumą braukdami aukštyn arba žemyn.
Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas
Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito
jų etiketes. Paliesdami ekraną dukart trimis pirštais ir laikydami prilietę pridėkite vaizdų etiketes
vaizdams be etikečių.
Norėdami tvarkyti etiketes, atidarykite programų ekraną ir palieskite Nustatymai → Prieiga
neįgaliesiems → Rega → Voice Assistant → NUSTATYMAI → Tvarkyt pritaikytas etiketes.
„Voice Assistant“ nustatymų konfigūravimas
Savo patogumui konfigūruokite „Voice Assistant“ nustatymus.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Voice Assistant
→ NUSTATYMAI.
• Kalbėjimo garsumas: pasirinkite balso atsako garsumo lygį.
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite balso atsako veikimo spartą.
• Tono aukš.pakeit.: nustatykite prietaisą garsiai skaityti tekstą aukštesniu tonu, kai
naudojama klaviatūra.
• Klaviatūros atsakas: nustatykite prietaisą garsiai skaityti po pirštu esančius elementus, kai
naudojatės klaviatūra.
• Kalbėkit, kai ekranas išjungtas: nustatykite prietaisą garsiai skaityti pranešimus, kai ekranas
išjungtas.
• Naudoti atstumo jutiklį: nustatykite prietaisą pristabdyti balso atsaką perbraukus ranka
jutiklį viršutinėje prietaiso dalyje.
• Papurtykite ir skaitykite: nustatykite prietaisą garsiai skaityti ekrane rodomą tekstą, kai
kratote prietaisą. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
155
Priedas
• Perskait. fonetinę abėcėlę: nustatykite prietaisą pasakyti žodį, kuris prasideda raide, kurią
paliečiate ir palaikote klaviatūroje.
• Perskaityt naud. patarimus: nustatykite prietaisą garsiai perskaityti naudojimo patarimus,
kai pasirenkate elementą braukdami.
• Vibravimo atsakas: nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
• Garsinis atsakas: nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant
ekraną ir pan.
• Fokusuoti kalbėjimo garso įrašą: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai
prietaisas garsiai skaito elementą.
• Garsinio atsako garsumas: reguliuokite sklindančio garso garsumą liesdami ekraną. Ši
funkcija galima aktyvavus Garsinis atsakas.
• Didelis žymeklis: nustatykite prietaisą pastorinti kvadratinio žymeklio, atsirandančio palietus
elementus, kraštines.
• Mygtukų „Atgal“ ir „Vėliausi“ atsakas: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai kartą
paliečiate
arba . Dukart palieskite
arba , norėdami naudoti mygtukus.
• Greitasis meniu: pasirinkite, kad būtų rodomos kontekstinio meniu parinktys, kai trimis
pirštais braukiate kairėn arba dešinėn.
• Tvarkyt pritaikytas etiketes: tvarkykite pridėtas etiketes.
• Būsenos juostos informacija: pasirinkti balsu skaitomus elementus paliečiant ekraną tris
kartus dviem pirštais.
• Kūrėjų parinktys: nustatykite parinktis programoms kurti.
Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas
Privatumo tikslu galite nustatyti prietaisą veikti normaliai, kai ekranas išjungtas. Ekranas
neįsijungia spaudžiant pradžios mygtuką arba palietus ekraną. Šiuo metu aktyvuotos funkcijos
neišsijungia, kai ekranas išjungtas.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite
Tamsus ekranas jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du
kartus paspaudę maitinimo mygtuką.
156
Priedas
Slaptažodžių skaitymas balsu
Kai „Voice Assistant“ programa įjungta, nustatykite prietaisą garsiai perskaityti įvedamą
slaptažodį.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite
Sakykite slaptažodžius jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas
Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „Voice Assistant“
programą, pvz., kalbą, greitį ir kitas funkcijas.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Teksto
įgarsinimas, tada naudokitės šiomis funkcijomis:
• Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite teksto įgarsinimo modulį.
• Kalbėjimo sparta: nustatykite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite kalbamąją kalbą, skirtą tekstą versti garsu.
Teksto įvedimas klaviatūra
Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią
ekrano vietą.
Norėdami įjungti spartaus įvedimo mygtuko funkciją, įjunkite programų ekraną, palieskite
Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite Sparčioji klavišų įvestis jungiklį,
kad jį įjungtumėte.
Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką.
Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas
garsiai perskaito tekstą.
Jeigu Sparčioji klavišų įvestis neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du
kartus palieskite bet kur ekrane.
Papildomų simbolių įvedimas
Norėdami įvesti papildomų simbolių, palieskite ir laikykite klaviatūros mygtuką. Virš mygtuko
pasirodo iššokantis langas su galimais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą
iššokančiu langu, kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.
157
Priedas
Rega
Balso įrašų pridėjimas garsiniuose žymekliuose
Galite naudoti garsinius žymeklius, jei norite atskirti panašios formos objektus, pridėdami prie jų
žymeklius. Galite įrašyti ir priskirti balso įrašą prie garsinio žymeklio su įjungtu NFC. Balso įrašas
atkuriamas, kai padedate prietaisą netoli žymeklio.
Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite NFC funkciją.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Balso žyma.
Įsijungs diktofonas.
2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
3 Baigę įrašymą, palieskite ATLIKTA, kad sustabdytumėte.
4 Prietaiso užpakalinę dalį laikykite virš garsinį žymeklio.
Balso įraše esanti informacija bus įrašyta į garsinį žymeklį.
Šrifto dydžio keitimas
Pakeiskite ekrane rodomo teksto šrifto dydį.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Šrifto dydis.
Norėdami naudoti didesnius šrifto dydžius, palieskite Didesni šriftai jungiklį, kad jį įjungtumėte,
ir tempkite reguliavimo šliaužiklį, norėdami pakeisti šrifto dydį. Jei nustatote šrifto dydį į Itin
didelis, kai kuriuose programose šrifto dydis gali būti netaikomas.
Didelio kontrasto šrifto naudojimas
Reguliuokite šriftų spalvas ir kontūrus, kad padidintumėte teksto ir fono kontrastą.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega ir palieskite Didelio
kontr. šriftai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
158
Priedas
Didelio kontrasto klaviatūros naudojimas
Padidinkite „Samsung“ klaviatūros dydį ir pakeiskite mygtukų spalvas, kad padidintumėte teksto
ir fono kontrastą.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite
Didelio kontrast. klav. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Mygtukų formų rodymas
Mygtukų formos rodomos šešėliniuose fonuose, kad išsiskirtų.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite
Rodyti mygtukų figūras jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Didintuvo naudojimas
Įjunkite didintuvą, kad priartintumėte ekraną ir galėtumėte peržiūrėti padidintą turinio versiją.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Didintuvo langas
ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Didintuvas bus rodomas ekrane.
Tempkite didintuvą ten, kur norite padidinti ekraną.
Ekrano didinimas
Padidinkite ekraną arba priartinkite tam tikrą sritį.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Didinimo gestai ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
• Priartinimas ir atitolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą
sritį. Tris kartus greitai vėl palieskite ekraną, kad būtų grąžintas įprastas vaizdas.
• Ekrano naršymas slenkant: dviem ar daugiau pirštų slinkite per padidintą ekraną.
• Priartinimo santykio reguliavimas: spauskite dviem ar daugiau pirštų ant padidinto ekrano
arba traukite juos į šonus.
Jūs taip pat galite laikinai padidinti ekraną bakstelėdami ekraną tris kartus ir laikydami prilietę.
Laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu slinkite pirštą ekranu. Atleiskite pirštą, kad galėtumėte
grįžti prie normalaus dydžio vaizdo.
• Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
• Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio kai kurių programų, pavyzdžiui, Telefonas
ir Skaičiuot., veikimui.
159
Priedas
Pilkų tonų režimo ekrane įjungimas
Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite Pilki
tonai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Ekrano spalvų keitimas
Pagerinkite ekrano matomumą, kad naudotojams būtų lengviau atpažinti tekstą ekrane.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega, tada palieskite
Negatyvo spalvos jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Spalvų reguliavimas
Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, nustatykite ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas
padidina spalvų raišką.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rega → Spalvų
reguliavimas ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis, kad užbaigtumėte spalvų nustatymą.
Klausa
Garso detektoriai
Nustatykite prietaisą vibruoti, kai užfiksuojamas durų skambučio arba verkiančio vaiko garsas.
Jei naudojate balso atpažinimą, pvz.: S Voice, garso detektoriai neveiks.
Kūdikio verksmo detektor.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa → Garso
detektoriai ir palieskite Kūdikio verksmo detektor. jungiklį, kad jį įjungtumėte. Detektoriui
užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.
160
Priedas
Durų skambučio detektorius
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa → Garso
detektoriai ir palieskite Durų skambučio detektorius jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Kad įrašytumėte savo durų skambučio garsą, palieskite
.
Prietaisas aptiks ir įrašys durų skambutį.
3 Palieskite
ir paspauskite savo durų skambutį, kad išsiaiškintumėte, ar jis tinkamai įrašytas.
Kai prietaisas užfiksuoja durų skambučio garsą, palieskite GERAI.
Norėdami pakeisti durų skambučio garsą, palieskite Keisti durų skambučio garsą.
Detektoriui užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip
žurnalas.
Blykstės įspėjimo nustatymas
Nustatykite blykstę mirksėti, kai skamba signalas arba kai gaunate pranešimų, tokių kaip
įeinantys skambučiai ir naujos žinutės.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa, tada palieskite
Praneš. mirksint blykstei jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Visų garsų išjungimas
Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo
balsą skambučio metu.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa, tada palieskite
Išjungti visus garsus jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Antraščių nustatymai
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa → „Samsung“
subtitrai (CC) arba „Google“ subtitrai (CC) ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Pasirinkite parinktį, skirtą antraščių nustatymų konfigūravimui.
161
Priedas
Garso balanso nustatymas
Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.
1 Prie prietaiso prijunkite ir užsidėkite ausines.
2 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa.
3 Tempkite Kairės / deš. garso bal. reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite
garso balansą.
Mono garsas
Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių
garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną
ausinių pusę.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Klausa, tada palieskite
Mono garsas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas
Universalusis jungiklis
Jutiklinį ekraną galite valdyti įjungdami išorinį jungiklį, paliesdami ekraną arba naudodami galvos
judesius bei veido gestus.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų
sutrikimai ir valdymas → Universalusis jungiklis, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei universalūs jungikliai nėra registruoti prietaise, palieskite PRIDĖTI JUNGIKLĮ ir nustatykite
jungiklius prietaisui valdyti.
Norint įjungti universalaus jungiklio funkciją, prietaise turi būti įregistruotas bent vienas
jungiklis.
Norėdami nustatyti jungiklius prietaisui valdyti, palieskite NUSTATYMAI → Jungikliai.
Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite pradžios mygtuką tris kartus.
162
Priedas
Padėjėjo meniu
Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas
Nustatykite prietaisą taip, kad jis rodytų pagalbinio trumpinio piktogramą, skirtą prieigai prie
programų, funkcijų ir nustatymų. Jūs galite lengvai valdyti prietaisą liesdami piktogramos
pagalbinius meniu.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų
sutrikimai ir valdymas → Padėjėjo meniu.
2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.
3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite
Dominuojanti ranka.
Prieiga prie pagalbinių meniu
Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą
prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.
Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu.
Norėdami pereiti prie kitų skydelių palieskite aukštynkryptę arba žemynkryptę rodyklę, norėdami
pasirinkti kitus meniu, braukite aukštyn arba žemyn.
Žymeklio naudojimas
Pagalbiniame meniu palieskite Žymeklis. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo
srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po
žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.
Naudokite šias parinktis:
• /
: ekranu slinkite kairėn arba dešinėn.
• /
: ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
• : didinkite žymeklio vietą.
• : perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
• : uždarykite paliestą sritį.
163
Priedas
Norėdami keisti lietimui jautrios vietos ir žymeklio nustatymus, įjunkite programų ekraną,
palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas →
Padėjėjo meniu. Tuomet tinkinkite Jutikl. klav. ir žymekl. nust. parinktis.
Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas
Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų sutrikimai
ir valdymas → Padėjėjo meniu → Assistant plus, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada
pasirinkite programas.
Lengvas ekrano įjungimas
Įjunkite ekraną perbraukę ranka virš jutiklio prietaiso viršuje. Galite įjungti ekraną neliesdami
mygtukų. Naudodami šią funkciją, padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus ekranu į viršų arba
tvirtai laikykite prietaisą, kad nejudėtų.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų sutrikimai
ir valdymas → Lengvas ekrano įjungimas, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte
Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų sutrikimai
ir valdymas → Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte, tada pasirinkite parinktį.
Interaktyvus valdymas
Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant
programas.
Ši funkcija negalima, kai įjungiate Užfiksuoti braukiant delnu, Tiesioginis skambutis,
Išmanusis įspėjimas arba Lengvas nutildymas.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Rankų funkcijų
sutrikimai ir valdymas → Interaktyvus valdymas.
164
Priedas
2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
3 Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios mygtuką ir garsumo
mygtuką.
4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.
5 Palieskite ATL.
Prietaisas rodo apribotą sritį. Ribojamas plotas nereaguos, kai jūs jį liesite, o prietaiso
kietieji mygtukai bus išjungti. Tačiau galite įjungti maitinimo mygtuko, garsumo mygtuko ir
klaviatūros funkcijas sąveikos kontrolės režime.
Norėdami išjungti sąveikos kontrolės režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
pradžios mygtuką ir garsumo mygtuką.
Kryptinis užraktas
Sukurkite kryptinę kombinaciją ekranui atrakinti.
1 Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Kryptinis užraktas ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn daugiau nei keturis kartus, o tada palieskite
TĘSTI.
3 Dar kartą nubrėžkite kryptinę kombinaciją, kad patvirtintumėte ir palieskite PATVIRT.
Pranešimo priminimas
Nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus, kurių nepatikrinote.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Pranešimo priminimas,
tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami nustatyti, kad prietaisas vibruotų, kai jūs turite neperžiūrėtų pranešimų, palieskite
Vibruoti jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite Priminimo intervalas.
Norėdami nustatyti programas, kurios įspėtų jus apie pranešimus, pasirinkite programas iš Rodyti
pranešimus iš.
165
Priedas
Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas
Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Atsiliepimas į skambučius
ir jų baigimas.
Pasirinkite pageidaujamą metodą.
Vieno palietimo režimo naudojimas
Skambant žadintuvui arba kai jums skambina, palieskite mygtuką, o ne tempkite jį, kad
sustabdytumėte žadintuvą arba atsilieptumėte į skambutį.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems, tada palieskite Vieno
bakstelėjimo režimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Pasiekiamumo nustatymų tvarkymas
Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile
Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Valdyti prieigą neįgal. →
Importuoti / eksportuoti → Eksportuoti į aplanką „Mano failai“.
Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas
Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Valdyti prieigą neįgal. →
Importuoti / eksportuoti → Importuoti iš aplanko „Mano failai“. Pasirinkite importuojamą failą
ir palieskite ATLIKTA. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.
Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas
Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir kt.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Prieiga neįgaliesiems → Valdyti prieigą neįgal.
→ Bendrinti per. Tada pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite ATLIKTA. Pasirinkite failų
bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
166
Priedas
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių
kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele
suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas neįsijungia
Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai
įkraukite akumuliatorių.
167
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą
Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“
techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o
tada jį vėl įjungti.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Prietaiso atstatymas į pradinę būseną
Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo →
Gamintojo duomenų atkūrimas → NUST.ĮR. IŠ NAUJO → TRINTI VISKĄ. Atminkite, kad prieš
atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų
atsargines kopijas.
168
Priedas
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.
169
Priedas
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo
talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai
kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau
perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
170
Priedas
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz.,
„DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
171
Priedas
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite
atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos
Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi „Smart
Manager“ arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte
vietos atmintyje.
172
Priedas
Akumuliatoriaus išėmimas
• Norėdami išimti akumuliatorių, turite apsilankyti įgaliotame aptarnavimo centre su pateikta
instrukcija.
• Savo pačių saugumui nebandykite išimti akumuliatoriaus patys. Netinkamai išėmus
akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba
prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
• „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba
deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų
laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.
1 Ištraukite dėklą iš prietaiso.
2 Norėdami suminkštinti galinį dangtelį prie pagrindinio prietaiso laikančius klijus, naudodami
tam skirtą temperatūra reguliuojamą kamerą, pašildykite prietaisą iki kontroliuojamo lygio.
Pritvirtinkite prilipdomą pašalinimo įrankį ant galinio dangtelio žemesniojo galo ir, tvirtai
laikydami prietaisą, traukite galinį dangtelį iš apačios į viršų.
3 Atlaisvinkite ir pašalinkite tvirtinimo vietų varžtus bei nuimkite šasi.
4 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį ir švelniai nukelkite akumuliatorių nuo prietaiso korpuso.
173
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2016
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
Download PDF