Samsung | GT-I9060I | Samsung GT-I9060I Vartotojo vadovas (Kitkat)

GT-I9060I/DS
GT-I9060I
Naudotojo vadovas
www.samsung.com
Apie šį vadovą
Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir
technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas
yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.
• Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
• Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės
įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio
vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
• Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir
papildomos paslaugos gali skirtis.
• Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų.
„Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“
programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti
operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami
išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į operatorių.
2
Apie šį vadovą
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be
išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu
pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl
naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
• Priklausomai nuo to, ar jūsų prietaise naudojama viena ar dvi SIM kortelė, palaikomos
funkcijos gali skirtis arba gali būti žymimos skirtingai.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
3
Apie šį vadovą
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
4
Turinys
Pradžia
34 Failų perkėlimas
35 Prietaiso sauga
36 Prietaiso naujinimas
7 Prietaiso išvaizda
8Mygtukai
9 Komplekto turinys
10 SIM arba USIM kortelės ir
akumuliatoriaus įdėjimas
13 Akumuliatoriaus įkrovimas
15 Atminties kortelės įdėjimas
17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
18 Prietaiso laikymas
18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
18 Garsumo valdymas
18 Perjungimas į tylųjį režimą
19 Dvigubos SIM arba USIM kortelės
naudojimas (modeliai su dviem SIM
kortelėmis)
Ryšiai
38Telefonas
43Adresatai
46Žinutės
47 El. paštas
49Gmail
50Hangout
51Google+
51Nuotraukos
Žiniatinklis ir tinklai
52Internetas
53Chrome
54„Bluetooth“
Pagrindai
20 Indikacinės piktogramos
21 Naudojimasis jutikliniu ekranu
25 Ekrano pasukimas
26Pranešimai
27 Pradžios ekranas
29 Programų naudojimas
29 Programų ekranas
30 Teksto įvedimas
32 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
33 Paskyrų kūrimas
Medija
56Fotoapar.
61Galerija
63 Vaizdo įrašas
64YouTube
64Radijas
5
Turinys
Nustatymai
Programos ir medijos
parduotuvės
66
67
67
68
68
68
68
80 Apie nustatymus
80RYŠIAI
84ĮRENGINYS
87ASMENINIS
88SISTEMA
93 „Google“ nustatymai
„Google Play“ parduotuvė
Samsung GALAXY Apps
„Play“ knygos
„Google Play“ filmai ir TV laidos
„Google Play“ muzika
„Google Play“ žaid.
„Play“ kioskas
Trikčių diagnostika
Priemonės
69Įrašas
70 S Planner
72Diskas
73Laikrodis
74Skaičiuot.
75Diktofonas
76Google
77 Paieška balsu
77 Mano failai
Kelionės ir vietos nustatymas
79Žemėlapiai
6
Pradžia
Prietaiso išvaizda
Artumo jutiklis
Ausinė
Priekinis fotoaparatas
Maitinimo mygtukas
Jutiklinis ekranas
Pradžios ekrano
mygtukas
Grįžimo mygtukas
Vėliausiai naudotų
programų mygtukas
Mikrofonas
Universali jungtis
Galinis fotoaparatas
Ausinių lizdas
Blykstė
Garsumo mygtukas
Garsiakalbis
GPS antena
Galinis dangtelis
Pagrindinė antena
7
Pradžia
• Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio
problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį.
Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Įjungimo
Vėliausiai
naudotų
programų
Pradžios
• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas
ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek.,
taip iš naujo paleisdami prietaisą.
• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus
jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
• Palieskite norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų
sąrašą.
• Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo
ekrano nustatymus.
• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.
• Norėdami paleisti „Google“ paiešką, palaikykite paspaudę.
Grįžimo atgal
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
8
Pradžia
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Akumuliatorius
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas
veikimas nėra dengiamas garantijos.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
9
Pradžia
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus
įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą
akumuliatorių.
1 Nuimkite galinį dangtelį.
Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.
Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite
apgadinti dangtelį.
2 ► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos
kontaktai būtų nukreipti žemyn.
Pagrindinę SIM arba USIM kortelę įdėkite į 1 SIM kortelės angą ( 1 ), o papildomą SIM arba
USIM kortelę – į 2 SIM kortelės angą ( 2 ).
1
2
10
Pradžia
► Modeliai su viena SIM kortele: įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos
kontaktai būtų nukreipti žemyn.
• Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės
angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio
centro specialistai išimtų atminties kortelę.
• Prietaiso SIM kortelių anga tinkama tik įprastinėms SIM kortelėms. Bandydami įdėti
„MicroSIM“ kortelę ar „MicroSIM“ kortelę su nepritvirtintu laikikliu, galite sugadinti
prietaiso SIM kortelės angą.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
3 Įdėkite akumuliatorių.
2
1
11
Pradžia
4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.
SIM arba USIM kortelės išėmimas
1 Nuimkite galinį dangtelį.
2 ► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: išimkite akumuliatorių, tada SIM ar USIM kortelę.
► Modeliai su viena SIM kortele: išimkite SIM arba USIM kortelę.
12
Pradžia
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti
akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto,
kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite
išsieikvojusį akumuliatorių.
Įkrovimas naudojant įkroviklį
Mažąjį įkroviklio galą įkiškite į prietaiso universalią jungtį, o didįjį įkroviklio galą įkiškite į elektros
lizdą.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
13
Pradžia
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti.
Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso
naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik
tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas
Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys
akumuliatoriaus įkrovimo lygį:
Įkraunama
Visiškai įkrauta
14
Pradžia
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis
ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
Atminties kortelės įdėjimas
Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko tik FAT failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema
suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda SD kortelė aplanke.
15
Pradžia
1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
3 Iš naujo įdėkite akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite
→ Nustatymai → Saugykla → Atjungti SD kortelę.
1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2 Patraukite atminties kortelę.
3 Iš naujo įdėkite akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Saugykla → Formatuoti SD kortelę →
Formatuoti SD kortelę → Trinti viską.
Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių
prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
16
Pradžia
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte
prietaisą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.
• Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
• Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo
mygtuką bei palieskite Skrydžio režimas.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
17
Pradžia
Prietaiso laikymas
Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar
pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus
Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu
nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.
Jei norite atrakinti prietaisą, kai jutiklinis ekranas išjungtas, paspauskite Maitinimo arba Pradžios
ekrano mygtuką, palieskite bet kur ekrane ir tuomet perbraukite pirštu bet kuria kryptimi.
Garsumo valdymas
Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą,
paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
Perjungimas į tylųjį režimą
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite Nutildyti arba Vibruoti.
• Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Garsas arba Vibruoti.
18
Pradžia
Dvigubos SIM arba USIM kortelės naudojimas
(modeliai su dviem SIM kortelėmis)
Jei įdėsite dvi SIM ar USIM korteles, viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir
naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis.
SIM arba USIM kortelės aktyvinimas
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → SIM kortelės tvarkyklė. Vieną ar abu SIM arba
USIM kortelių jungiklius vilkite dešinėn.
Jei abi kortelės yra aktyvintos, kiekviena kortelė gali priimti skambučius ir žinutes. Jei
kalbate per vieną kortelę, tuo pat metu galite atsiliepti į kitos kortelės skambutį. Kai
atsakote į antrąjį skambutį, pirmasis pokalbis automatiškai išjungiamas.
SIM arba USIM kortelių rodomo pavadinimo arba piktogramos
keitimas
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → SIM kortelės tvarkyklė. Pasirinkite SIM arba
USIM kortelę, palieskite Pasirinkti piktog. arba Registruoti pavadinimą. Nustatykite kiekvienos
kortelės rodomą pavadinimą ir piktogramą.
Perjungimas tarp kortelių
Kai aktyvintos dvi SIM arba USIM kortelės, kortelės pasirinkimo piktogramos pasirodo pranešimų
srities peržiūros skyde. Atidarykite pranešimų sritį ir pasirinkite kortelę.
19
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
/
Signalo stiprumas
/
Dabar naudojama SIM arba USIM kortelė (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
/
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
Sinchronizuota su žiniatinkliu
Prijungta prie kompiuterio
Neįdėta SIM arba USIM kortelė
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
20
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
21
Pagrindai
Judesiai pirštais
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
Palietimas ir laikymas
Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.
22
Pagrindai
Vilkimas
Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą
ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.
Palietimas du kartus
Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du
kartus dar kartą.
23
Pagrindai
Perbraukimas
Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei
norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
24
Pagrindai
Ekrano pasukimas
Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą
ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.
Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite
Ekrano sukimas žymėjimą.
• Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
• Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus
skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.
25
Pagrindai
Pranešimai
Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus
skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti
pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite
sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.
Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:
• Wi-Fi: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
• Vieta: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
• Garsas: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas
vibruotų ar neskleistų jokio garso.
• Ekrano sukimas: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
• Bluetooth: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
• Mob. duomenys: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
• Ypat.en. taupymas: įjunkite arba išjunkite ypatingą energ. taupymo režimą.
• Mobil. saitvietė: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
• Sinch.: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
• Skrydžio režim.: įjungti arba išjungti skrydžio režimą.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Norėdami pertvarkyti pranešimų srities parinktis, atidarykite Programų ekraną ir palieskite
Nustatymai → Ekranas → Pranešimų skydelis. Palieskite ir laikykite elementą, tada nutempkite
jį į norimą vietą.
26
Pagrindai
Pradžios ekranas
Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame
rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.
Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar
dešinėn.
Elementų pertvarkymas
Programos piktogramos pridėjimas
Pradžios ekrane palieskite
skydelio rodinį.
, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į
Elemento perkėlimas
Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį,
vilkite į ekrano kraštą.
Elemento pašalinimas
Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai
šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.
Skydelių pertvarkymas
Naujo skydelio pridėjimas
Suspauskite ekrane ir palieskite
.
Skydelio perkėlimas
Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
Skydelio pašalinimas
Ekrane suspauskite, palieskite ir palaikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje
esančią šiukšliadėžę.
27
Pagrindai
Ekrano fono nustatymas
Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.
1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite Ekrano fonai → Pradžios
ekranas.
2 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.
Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite
Iš galerijos.
3 Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite kaip ekrano foną.
Valdiklių naudojimas
Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano
rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.
• Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio
naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
• Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite Valdikliai. Jei norite pridėti valdiklį
į Pradžios ekraną, valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn, tuomet palieskite ir laikykite
norimą valdiklį ir vilkite jį į peržiūros skydelį. Padėkite jį norimoje padėtyje, jei reikia, keiskite dydį
tempdami rėmelį į šonus, o tada palieskite bet kur ekrane, kad išsaugotumėte valdiklio vietą.
Jei norite pridėti valdiklį į naują skydelį, vilkite valdiklį į paskutinį skydelį.
28
Pagrindai
Programų naudojimas
Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.
Programos atidarymas
Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Kai kurios programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tada palieskite
norimą atidaryti programą.
Paskiausiai naudotų programų atidarymas
Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite
.
Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.
Programos uždarymas
Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami
prietaiso našumą.
Palieskite
ir tempkite programos piktogramą kairėn ar dešinėn, kad ją uždarytumėte. Kad
→ .
uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti Programų ekraną, Pradžios ekrane palieskite
.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.
Programų pertvarkymas
Palieskite → Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą. Jei
norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.
29
Pagrindai
Programų diegimas
Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui GALAXY Apps, kad galėtumėte atsisiųsti ir
įsidiegti programas.
Programų šalinimas
Palieskite → Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.
Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.
Programų išjungimas
Palieskite → Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą išjungti programą.
Norėdami įjungti programas, programų ekrane palieskite → Rodyti išj.programas, pasirinkite
programas, tada palieskite Atlikta.
• Parsiųstų programų ir kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų išjungti
negalima.
• Naudojant šią funkciją, išjungtos programos dingsta iš Programų ekrano, tačiau vis dar
laikomos prietaise.
Teksto įvedimas
Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą
į palaikomą kalbą.
Klaviatūros tipo keitimas
Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite Pasirinkite įvesties
būdą, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.
30
Pagrindai
„Samsung“ klaviatūros naudojimas
Klaviatūros išdėstymo keitimas
Palieskite
, pasirinkite kalbą, tada palieskite „Qwerty“ klaviatūra arba 3x4 klaviatūra.
Kai kurioms kalboms klaviatūros išdėstymas gali nepasikeisti.
Nustatykite „Samsung“ klaviatūros
parinktis
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite didžiąją raidę
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite skyrybos ženklus
Įveskite tarpą
Rašymas didžiosiomis raidėmis
Prieš įvesdami simbolį palieskite
. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.
Kalbų klaviatūrų keitimas
Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn
arba dešinėn.
Teksto įvedimas balsu
Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.
Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame
sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.
Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.
31
Pagrindai
Kopijavimas ir įklijavimas
Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar ,
tada norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o norėdami iškirpti – Iškirpti. Pažymėtas tekstas
nukopijuojamas į iškarpinę.
Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, padėkite žymeklį toje vietoje, kur norėtumėte įterpti,
ir tuomet palieskite → Įklijuoti.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą
prie „Wi-Fi“ tinklo. (80 psl.)
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas
Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite Wi-Fi, jei norite įjungti ar išjungti.
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Wi-Fi, tada vilkite Wi-Fi jungiklį dešinėn.
Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite
Jungtis. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas
prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.
„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas
Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite Pridėti „Wi-Fi“
tinklą. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei
tai nėra atviras tinklas, ir palieskite Jungtis.
32
Pagrindai
Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas
Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai
nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite Pamiršti.
Paskyrų kūrimas
„Google“ programoms, pvz., „Google Play“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o GALAXY
Apps būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių,
susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų pridėjimas
Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis
atidarant „Google“ programą.
Norėdami prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Pridėti paskyrą → Google. Tuomet palieskite Nauja, jei norite kurti naują,
arba palieskite Esama ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.
Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų šalinimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai, pasirinkite paskyros pavadinimą ASMENINIS, pasirinkite
norimą šalinti paskyrą ir palieskite → Šalinti pask.
33
Pagrindai
Failų perkėlimas
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Prijungimas naudojant „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos
turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai
nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.
Prijungimas prie „Windows Media Player“
Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.
34
Pagrindai
Prijungti kaip medijos prietaisą
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
įrenginys (MTP).
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta
atitinkama tvarkyklė, palieskite Fotokamera (PTP).
3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Prietaiso sauga
Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus
asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.
Sekos nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Šablonas.
Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad
patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.
35
Pagrindai
PIN kodo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → PIN
kodas.
Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.
Slaptažodžio nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Slaptažodis.
Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti,
įveskite slaptažodį.
Prietaiso atrakinimas
Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo
kodą.
Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Naujinimas su „Samsung Kies“
Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai
atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti
naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą
ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui.
36
Pagrindai
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Apie įrenginį → Programinės įrangos naujinys →
Atnaujinti.
37
Ryšiai
Telefonas
Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.
Programų ekrane palieskite Telefonas.
Skambinimas
Skambinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Klaviatūra:
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir
palieskite arba .
► Modeliai su viena SIM kortele: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir
palieskite .
• Žurnalai: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių
istorijos.
• Parankiniai: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
• Adresatai: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.
Spartusis numerių rinkimas
Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.
Numerio spėjimas
Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti,
pasirinkite vieną iš jų.
38
Ryšiai
Adresatų radimas
Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą.
Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.
Skambinimas į užsienį
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palietę palaikykite 0, kol atsiranda simbolis +. Įveskite
šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite arba .
► Modeliai su viena SIM kortele: palaikykite palietę 0, kol atsiranda simbolis +. Įveskite šalies
kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .
Skambinimo metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Įtr. skam.: rinkti kitą numerį.
• Klaviat.: atidaryti klaviatūrą.
• Bg.pok.: baigti dabartinį skambutį.
• Garsiak.: įjungti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Bluetooth: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• → Atidėti: sustabdyti pokalbį. Palieskite Atnaujinti skambutį, kad tęstumėte sustabdytą
pokalbį.
• → Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• → Įrašas: sukurti įrašą.
• → Žinutės: išsiųsti žinutę.
• → Pap. garsas: papildomas garsas.
• → Nustatymai: keisti skambučio nustatymus.
39
Ryšiai
Adresatų pridėjimas
Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir
palieskite Pridėti prie adresatų.
Išsiųsti žinutę
Palieskite → Siųsti žinutę, kad nusiųstumėte žinutę rodomu numeriu.
Skambučių žurnalų žiūrėjimas
Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite Žurnalai.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: norėdami filtruoti skambučių žurnalą, palieskite Visi
žurnalai → SIM 1 arba SIM 2, tada pasirinkite parinktį.
► Modeliai su viena SIM kortele: norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite Visi žurnalai,
tada pasirinkite parinktį.
Fiksuotojo rinkimo numeris
Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai
saugomi SIM arba USIM kortelėje.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite → Nustatymai → Skambutis → Papildomi
nustatymai → SIM arba USIM kortelę → Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, tada
įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite
numerių.
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite → Nustatymai → Skambutis → Papildomi
nustatymai → Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su
SIM arba USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite numerių.
Skambučių draudimas
Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti
išjungtas.
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite → Nustatymai → Skambutis → Papildomi
nustatymai → SIM arba USIM kortelė → Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą,
pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite → Nustatymai → Skambutis → Papildomi
nustatymai → Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių
draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.
40
Ryšiai
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Jei skambina kitas
asmuo, baikite šį pokalbį arba jį atidėkite.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.
Norėdami sukurti atmetimo žinutę, programų ekrane palieskite Nustatymai → Skambutis →
Nustatykite skambučių atmetimo žinutes.
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma
sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.
. Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių
Skambučių atidėjimas
Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia
paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši
paslauga negalima vaizdo skambučiams.
► Dviejų SIM modeliai: norėdami naudotis šia programa, palieskite → Nustatymai →
Skambutis → Papildomi nustatymai → SIM arba USIM kortelę → Laukiantis skambutis.
► Modeliai su viena SIM kortele: norėdami naudotis šia paslauga, palieskite → Nustatymai
→ Skambutis → Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis.
41
Ryšiai
Skambučių nukreipimas
Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
► Dviejų SIM modeliai: palieskite → Nustatymai → Skambutis → Papildomi nustatymai →
SIM arba USIM kortelė → Skamb. persiuntimas ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite
numerį ir palieskite Įjungti.
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite → Nustatymai → Skambutis → Papildomi
nustatymai → Skamb. persiuntimas ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir
palieskite Įjungti.
Vaizdo skambučiai
Skambinimas su vaizdu
Įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tada palieskite
.
Vaizdo skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Perjungti: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Bg.pok.: baigti dabartinį skambutį.
• → Nerodyti manęs: nerodyti jūsų vaizdo kitam pašnekovui.
• → Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkti pašnekovui rodomą vaizdą.
• → Užfiksuoti vaizdą: fiksuoti pašnekovo vaizdą.
• → Vaizdo įrašymas: filmuoti pašnekovą.
• → Įrašas: sukurti įrašą.
• → Žinutės: išsiųsti žinutę.
• → Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• → Garsiakalb. išjungtas: išjungti garsiakalbį.
• → Įjungti ausinę: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
Balso pranešimo klausymas
Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.
42
Ryšiai
Adresatai
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei
kitą informaciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Adresatų tvarkymas
Palieskite Adresatai.
Adresato sukūrimas
Palieskite
ir įveskite adresato duomenis.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
Adresato redagavimas
Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite
.
Adresato trynimas
Palieskite → Trinti.
Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas
Palieskite → Spartusis rinkimas, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite
adresatą. Pašalinkite sparčiojo rinkimo numerį, palieskite .
43
Ryšiai
Adresatų paieška
Palieskite Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurti žinutę.
• : kurti el. laišką.
Adresatų rodymas
Palieskite Adresatai.
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.
Palieskite → Nustatymai → Adresatai → Rodytini adresatai ir pasirinkite vietą, kurioje yra
išsaugoti adresatai.
Adresatų importavimas ir eksportavimas
Palieskite Adresatai.
Adresatų importavimas
Palieskite → Nustatymai → Adresatai → Importuoti / eksportuoti ir pasirinkite importavimo
parinktį.
Adresatų eksportavimas
Palieskite → Nustatymai → Adresatai → Importuoti / eksportuoti ir pasirinkite eksportavimo
parinktį.
Adresatų bendrinimas
Palieskite → Rinktis, pasirinkite adresatus, palieskite → Bendrinti vardo kortelę ir tuomet
pasirinkite bendrinimo būdą.
44
Ryšiai
Mėgstamiausieji adresatai
Palieskite Parankiniai.
Palieskite
norėdami pridėti adresatą į mėgstamiausius.
Jei norite pašalinti adresatus iš mėgstamiausių sąrašo, palieskite → Pašalinti iš parankinių.
Adresatų grupės
Palieskite
.
Grupės sukūrimas
Palieskite
, nustatykite grupės duomenis, pridėkite adresatų, tada palieskite Išsaugoti.
Adresatų pridėjimas į grupę
Pasirinkite grupę ir palieskite
. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Grupių tvarkymas
Pasirinkite grupę, palieskite Ieškoti ir tuomet įveskite adresatų paieškos kriterijus.
Pasirinkite grupę, palieskite → Pašalinti iš grupės, pasirinkite adresatus, tada palieskite Atlikta,
kad nariai būtų pašalinti iš grupės.
Grupių trynimas
Palieskite , pasirinkite naudotojų pridėtas grupes ir tada palieskite Atlikta. Numatytųjų grupių
trinti negalima.
Vizitinė kortelė
Palieskite Adresatai.
Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.
Palieskite Nustatyti mano profilį, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto
adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite Išsaugoti. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma,
kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.
Palieskite → Bendrinti vardo kortelę ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
45
Ryšiai
Žinutės
Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).
Programų ekrane palieskite Žinutės.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie
teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Žinučių siuntimas
► Modeliai su dviem SIM kortelėmis: palieskite
palieskite arba .
► Modeliai su viena SIM kortele: palieskite
palieskite .
, pridėkite gavėjus, įveskite žinutės tekstą ir
, pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet
Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įveskite telefono numerį.
• Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:
• Palieskite
ir pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
• Norėdami įvesti temą palieskite → Pridėti temą.
Suplanuotų žinučių siuntimas
Kurdami žinutę palieskite → Suplanuota žinutė. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus,
žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti
neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina
informacijos.
46
Ryšiai
Gautų žinučių peržiūrėjimas
Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.
El. paštas
Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.
Programų ekrane palieskite El. paštas.
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz.,
„Google Mail“, palieskite Kitas arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite
Rankinis nustatymas. Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite → Nustatymai → Tvarkyti abonementus
→ .
Žinučių siuntimas
Palieskite
ekrano apačioje. Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite
Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite
.
Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite
47
.
.
Ryšiai
Suplanuotų žinučių siuntimas
Kurdami žinutę palieskite → Planuoti el. laišką. Pažymėkite Planuoti el. laišką, nustatykite
laiką ir datą, tada palieskite Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus,
žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti
neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina
informacijos.
Laiškų skaitymas
Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite gauti naujus laiškus
neautomatiškai, palieskite .
Jei norite skaityti laišką, jį palieskite.
Trinkite žinutę
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo
Atidarykite priedus
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Atsakykite visiems gavėjams
Persiųskite žinutę
Atsakykite į žinutę
Eikite į ankstesnę ar tolimesnę
žinutę
Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite Atsisiųsti, kad jį
išsaugotumėte.
48
Ryšiai
Gmail
Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.
Programų ekrane palieskite Gmail.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.
Žinučių siuntimas
Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite
palieskite .
, įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet
Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kitų, palieskite → Pridėti failą.
Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kitų failų, išsaugotų „Google Drive“, palieskite
→ Įterpti iš Disko.
Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite → Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematoma).
Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite → Išsaugoti juodraštį.
Norėdami pradėti iš naujo palieskite → Atmesti.
Palieskite → Nustatymai, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.
Palieskite → Siųsti atsiliepimus, kad išreikštumėte savo nuomonę apie programos plėtrą.
Palieskite → Pagalba, kad pasiektumėte pagalbą apie „Google Mail“.
49
Ryšiai
Laiškų skaitymas
Išsaugokite žinutę ilgam laikui
Trinkite šią žinutę
Pasiekite papildomas parinktis
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Atsakykite į šią žinutę
Peržiūrėkite priedą
Etiketės
„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes,
pažymėtas Gautos žinutės.
Palieskite → Atnaujinti, kad rankiniu būdu gautumėte naujas žinutes.
Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .
Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite → Keisti etiketes ir tada
pasirinkite norimą priskirti etiketę.
Hangout
Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.
Programų ekrane palieskite Hangout.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir
pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.
50
Ryšiai
Google+
Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Google+.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami pakeisti kategoriją palieskite Viskas ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad
peržiūrėtumėte įrašus iš draugų ratų.
Nuotraukos
Naudokitės šia programa žiūrėdami ir dalindamiesi vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis
naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Nuotraukos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• VISKAS: peržiūrėkite visas prietaisu padarytas ar į jį atsiųstas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
• SVARBIAUSIA: peržiūrėti vaizdus ar vaizdo įrašus, sugrupuotus pagal datą ar albumą.
Palieskite , norėdami peržiūrėti visus vaizdus ar vaizdo įrašus grupėje.
Tada pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.
Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių piktogramų:
• : redaguoti vaizdą.
• : bendrinti vaizdą ar vaizdo įrašą su kitais.
• : trinti vaizdą ar vaizdo įrašą.
51
Žiniatinklis ir tinklai
Internetas
Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.
Programų ekrane palieskite Internetas.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite Eiti.
Norėdami tinklapių peržiūros metu pasiekti papildomas parinktis, palieskite .
Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą,
esančią šalia žiniatinklio adreso.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→
.
Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite
jį pasirinktumėte.
, slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
52
→
.
ir pasirinkite.
Žiniatinklis ir tinklai
Naršymo istorija
Palieskite → Istorija norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite → Valyti istoriją.
Tinklalapių bendrinimas
Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite → Bendrinti per.
Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite Bendrinti
per.
Chrome
Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.
Programų ekrane palieskite Chrome.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas skirtukas.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite
ir tada pasirinkite tinklalapį.
53
Žiniatinklis ir tinklai
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite →
→ Išsaugoti.
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite → Žymės ir pasirinkite vieną iš jų.
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
→ , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
Sinchronizavimas su kitais prietaisais
Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose
prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.
Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus, palieskite → Naujausi skirtukai.
Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.
Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite
.
„Bluetooth“
„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.
• „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Norėdami įjungti „Bluetooth“ Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bluetooth, tada vilkite
Bluetooth jungiklį dešinėn.
54
Žiniatinklis ir tinklai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bluetooth → Nuskait., ir parodomi aptikti prietaisai.
Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite
automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, Galerija.
Atidarykite Galerija, pasirinkite vaizdą, palieskite → Bluetooth, tada pasirinkite vieną iš
„Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“
prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas išsaugomas Download aplanke. Jei gaunamas
adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.
55
Medija
Fotoapar.
Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.
Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės
Galerija. (61 psl.)
Programų ekrane palieskite Fotoapar.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai
kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane
Norėdami greitai nufotografuoti pasitaikiusią akimirką, užrakintame ekrane paleiskite Fotoapar.
Užrakintame ekrane vilkite
už didelio apskritimo ribų. Jei
nerodomas, atidarykite
Programų ekraną, palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas ir palieskite Fotokameros
spartusis klavišas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
56
Medija
Fotografavimas
Fotografavimas
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Jei norite fotografuoti,
palieskite .
Parodo, kad
naudojamas
fotografavimo režimas
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai
Pradėkite filmuoti
vaizdo įrašą
Keiskite blykstės
nustatymą
Keiskite fotografavimo
režimą
Keiskite fotoaparato
nustatymus
Peržiūrėkite
nufotografuotas
nuotraukas ir įrašytus
vaizdo įrašus
Fotografavimo režimas
Galimi keli filmavimo efektai.
Palieskite
.
• Automatinis: naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti
tinkamiausią režimą nuotraukai.
• Gražus veidas: fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
• Panorama: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
– – Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį kadravimo rėmelyje.
– – Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame
danguje ar prie neryškių sienų.
57
Medija
• Geriausia nuotrauka: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją.
• Kadrų serija: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
• Naktis: naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.
• Sportas: naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.
Panoraminės nuotraukos
Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.
Palieskite
→ Panorama.
Palieskite ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo
rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti
fotografuoti, palieskite .
Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.
Filtro efektų taikymas
Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Palieskite
→ Efektai ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.
Vaizdo įrašų filmavimas
Vaizdo įrašo filmavimas
Jei norite filmuoti, palieskite
įrašymą, palieskite .
. Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite
58
. Jei norite baigti
Medija
Įrašymo režimas
Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite
→ Įrašymo režimas.
• Įprasta: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
• Multimedijos žinučių apribojimai: naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe
siuntimui žinute.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo
filmavimo metu.
Fotoaparato nustatymų konfigūravimas
Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite . Ne visos toliau pateikiamos
parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo režimo.
• Nuotraukos dydis: pasirinkite raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės
nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Fokusavimo rež.: pasirinkti fokusavimo režimą. Aut.fokus. kontroliuoja fotoaparatas. Makro
skirtas fotografuoti objektus iš labai arti.
• ISO: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių
fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus
objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
59
Medija
• Matavimo režimai: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo
parametrai. Centruotas apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. Taškas – matuojamas
apšvietimas tam tikroje vietoje. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
• Bakst. ir fotograf.: norėdami nufotografuoti, palieskite peržiūros ekrane pasirodžiusį vaizdą.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės
vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Įrašymo režimas: keisti įrašymo režimą.
• Efektai: rinkitės iš įvairių galimų efektų.
• Blykstė: įjungti arba išjungti blykstę.
• Laikmatis: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti
užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Baltos sp. balansas: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų
tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie
nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
• Išlaikymo reikšmė: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant
fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Garsumo klavišas: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar
mastelio keitimo funkciją.
• Atkurti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Spartusis mygtukas
Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.
Palieskite , palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą kairiajame ekrano krašte. Kitų
piktogramų vietą sąraše galima keisti paliečiant jas ir velkant.
60
Medija
Galerija
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Galerija.
Vaizdų peržiūra
Paleidus Galerija pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., El. paštas, išsaugo vaizdą,
jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas Download. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją
sukuriamas aplankas Screenshots. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.
Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane,
pasirinkite jį.
Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
• Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte,
arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.
Vaizdo įrašų paleidimas
Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma
palieskite .
piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir
Vaizdų redagavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
• Spausdinti: spausdinkite paveikslėlį naudodami USB jungtį ar „Wi-Fi“ ryšį. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
• Pervardyti: pervardyti failą.
• Sukti į kairę: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
61
Medija
• Sukti į dešinę: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
• Apkarpyti: keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
• Nustatyti kaip: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
• Išsami informacija: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
Vaizdų modifikavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
Vaizdų trynimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite → Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus, tada palieskite
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
.
Vaizdų bendrinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite → Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus ir tada palieskite
nusiųstumėte jį kitiems ar pasidalytumėte socialiniame tinkle.
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
tinkluose.
, kad
, jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose
Nustatyti kaip ekrano foną
Peržiūrėdami vaizdą palieskite → Nustatyti kaip norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar
priskirti jį adresatui.
Aplankų tvarkymas
Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar
kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.
Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite Gerai ir
tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą,
vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite Atlikta. Norėdami kopijuoti palieskite Kopij., o
norėdami perkelti – Perkelti.
62
Medija
Vaizdo įrašas
Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo įrašas.
Vaizdo įrašų paleidimas
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Pakeiskite ekrano
santykį
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas
parinktis
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą
Iš naujo paleiskite
grojamą vaizdo įrašą
arba peršokite prie
ankstesnio. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo. Norėdami
greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
Vaizdo įrašų trynimas
Palieskite → Rinktis, pasirinkite vaizdo įrašus ir tuomet palieskite
.
Vaizdo įrašų bendrinimas
Palieskite → Rinktis, pasirinkite vaizdo įrašus, palieskite
63
ir pasirinkite bendrinimo būdą.
Medija
YouTube
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.
Programų ekrane palieskite YouTube.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vaizdo įrašų peržiūra
Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir
žiūrėkite vaizdo įrašą.
Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.
Vaizdo įrašų bendrinimas
Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Vaizdo įrašų įkėlimas
Palieskite → Įkėlimai → → Įkelti, pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite jo informaciją ir palieskite
.
Radijas
Klausykitės muzikos ir žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite
prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.
Programų ekrane palieskite Radijas.
FM radijo klausymasis
Prieš paleisdami FM radiją, prijunkite ausines prie prietaiso.
Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galima radijo stotis.
64
Medija
Jei norite įjungti FM radiją, palieskite . Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir
palieskite , jei norite grįžti į FM radijo ekraną.
Keisti garsumą
Įrašyti dainą iš FM radijo
Pasiekite papildomas parinktis
Radijo stočių dažnį įvesti rankiniu
būdu
Tiksliai nustatyti dažnį
Įjunkite ir išjunkite FM radiją
Peržiūrėkite mėgstamiausių stočių
sąrašą
Peržiūrėkite galimų stočių sąrašą
Ieškoti galimų radijo stočių
Radijo stočių paieška
Palieskite → Skenuoti, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai suranda ir
išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite
ekraną.
, jei norite grįžti į FM radijo
Radijo stočių įtraukimas į mėgstamiausiųjų sąrašą
Jei norite radijo stotį pridėti prie mėgstamiausiųjų sąrašo, slinkite iki radijo stoties ir tuomet
palieskite .
65
Programos ir medijos
parduotuvės
„Google Play“ parduotuvė
Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus
žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite
, jei norite ieškoti raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite ĮDIEGTI.
Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
Programų šalinimas
Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.
Palieskite → Mano programos, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą,
tada palieskite PAŠALINTI.
66
Programos ir medijos parduotuvės
Samsung GALAXY Apps
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Daugiau
informacijos pateikta svetainėje apps.samsung.com.
Programų ekrane palieskite GALAXY Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas.
Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite
raktažodį.
ir tuomet paieškos laukelyje įveskite
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Norėdami ją atsisiųsti, palieskite
Nemokama. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
„Play“ knygos
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.
Programų ekrane palieskite „Play“ knygos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
67
Programos ir medijos parduotuvės
„Google Play“ filmai ir TV laidos
Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ filmai ir TV laidos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš
„Google“ debesies paslaugos.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ muzika.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ žaid.
Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ žaid.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Play“ kioskas
Naudokitės šia programa, norėdami perskaityti naujausius žinių straipsnius.
Programų ekrane palieskite „Play“ kioskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
68
Priemonės
Įrašas
Naudokitės šia programa norėdami importuoti informaciją, kad galėtumėte ją išsaugoti ir
peržiūrėti vėliau.
Programų ekrane palieskite Įrašas.
Kategorijų pridėjimas ir tvarkymas
Sukurkite kategorijas įrašų rūšiavimui ir tvarkymui.
Norėdami pridėti naują kategoriją, palieskite
kategorijos pavadinimą ir palieskite Gerai.
→ Tvarkyti kategorijas →
Norėdami ištrinti kategoriją, palieskite šalia kategorijos esantį
, įveskite
.
Norėdami pervardyti kategoriją, palieskite ir palaikykite kategorijos pavadinimą, įveskite naują
jos pavadinimą ir palieskite Gerai.
Norėdami pakeisti kategorijų tvarką, palieskite šalia kategorijos esantį
žemyn į naują vietą.
ir vilkite jį į viršų arba
Įrašų kūrimas
Palieskite
įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:
• : sukurkite arba nustatykite kategoriją.
• : įterpkite vaizdus.
• : sukurkite norimą įterpti garso įrašą.
Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite Saug.
Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.
69
Priemonės
Įrašų naršymas
Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.
Norėdami ieškoti įrašų palieskite
.
Norėdami išsiųsti įrašą kitiems, palieskite → Rinktis, pasirinkite įrašą ir tada palieskite
.
Norėdami pakeisti įrašo kategoriją, palieskite → Rinktis, pasirinkite įrašus, palieskite →
Perkelti, tada pasirinkite kategoriją.
Norėdami atspausdinti įrašą prijungę prietaisą prie spausdintuvo, palieskite → Rinktis,
pasirinkite įrašą ir tada palieskite → Spausdinti. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami
su prietaisu.
Norėdami ištrinti įrašus, palieskite → Trinti, pasirinkite įrašus ir tada palieskite Atlikta.
Įrašo peržiūrėjimas
Jei norite atidaryti priminimą, palieskite jo miniatiūrą.
Norėdami ištrinti įrašą palieskite → Trinti.
Norėdami siųsti įrašą kitiems palieskite → Bendrinti per.
Norėdami atspausdinti įrašą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo, palieskite → Spausdinti. Kai
kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
S Planner
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.
Programų ekrane palieskite S Planner.
Įvykių ar užduočių kūrimas
Palieskite
ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:
• Pridėti įvykį: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
• Pridėti užduotį: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
70
Priemonės
Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar
kartą.
Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet
palieskite Peržiūrėti daugiau parinkčių, kad pridėtumėte daugiau detalių, pvz., ar įvykis dažnai
kartojasi arba kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto.
Sinchronizavimas su „Google Calendar“
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Google, tada ASMENINIS, pasirinkite „Google“
paskyrą ir tada pažymėkite Sinch. Kalendorius. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti
atnaujinimą Programų ekrane palieskite S Planner → → Sinchr.
Norėdami pamatyti sinchronizuotus įvykius arba užduotis, palieskite → Kalendoriai ir tuomet
pažymėkite kalendorius, kuriuos reikia rodyti.
Kalendoriaus tipo keitimas
Palieskite ir tuomet pasirinkite vieną iš skirtingų kalendorių tipų, įskaitant metų, mėnesių,
savaičių ir kitus.
71
Priemonės
Įvykių arba užduočių paieška
Palieskite → Ieškoti, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.
Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite Šiandien.
Įvykių ar užduočių trynimas
Palieskite → Trinti, pasirinkite įvykius ar užduotis, tada palieskite Atlikta.
Įvykių ar užduočių bendrinimas
Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Diskas
Naudokite šią programą, norėdami sukurti, koreguoti ir dalintis dokumentais, sukurtais
naudojant „Google“ disko atmintinę. Sukūrus dokumentus ar patalpinus rinkmenas į „Google“
diską, jūsų prietaisas automatiškai juos susinchronizuos su bet kokiu žiniatinklio serveriu ir bet
kokiu kompiuteriu, kuriame yra įdiegtas „Google“ diskas.
Prisijunkite prie savo rinkmenų jų neperkeldami ir neparsisiųsdami.
Programų ekrane palieskite Diskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
72
Priemonės
Laikrodis
Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, sužinoti laiką didžiausiuose pasaulio
miestuose, pamatuoti įvykio trukmę arba nustatyti laikmatį.
Programų ekrane palieskite Laikrodis.
Įjunkite arba išjunkite šį signalą
Signalas
Žadintuvo signalų nustatymas
Palieskite , nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus
kartojamas, ir palieskite Išsaugoti.
• Snausti: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto
laiko.
• Sumanusis žadintuvas: nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro
nustatyto laiko vilkite
į didžiojo rato išorę.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite
73
.
Priemonės
Pasaulio laikrodis
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite
.
Chronometras
Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite Paleisti. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite
Etapas.
Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite Atstatyti.
Laikmatis
Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite Paleisti.
Kai įsijungs laikmatis, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skaičiuot.
Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuot.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Ekrano
sukimas yra išjungtas, palieskite → Mokslinis skaičiuotuvas.
74
Priemonės
Diktofonas
Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.
Programų ekrane palieskite Diktofonas.
Balso įrašymas
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną.
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
Pasiekite papildomas parinktis
Kiek laiko trunka įrašymas
Rodykite balso įrašų sąrašą
Pradėkite įrašyti
Balso įrašo leidimas
Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.
• : sustabdyti atkūrimą.
• /
: eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.
Norėdami balso įrašą siųsti kitiems, palieskite → Rinktis, pasirinkite balso įrašą, palieskite
tada pasirinkite bendrinimo būdą.
75
,
Priemonės
Balso įrašų tvarkymas
Balso įrašų sąraše palieskite → Rinktis, pasirinkite balso įrašus ir pasirinkite:
• : siųsti balso įrašus kitiems.
• : trinti balso įrašus.
• → Pervardyti: pervadinti balso įrašą.
• → Nustatyti kaip: nustatyti balso įrašą kaip skambučio toną.
• → Išsami informacija: žiūrėti balso įrašo informaciją.
Google
Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Google.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Paieška prietaise
Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti
raktažodį.
ir tuomet įvesti
Jei programa nepateikia jokių rezultatų, pasirodo žiniatinklio naršyklė, rodanti paieškos
rezultatus.
Paieškos apimtis
Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite → Nustatymai → Paieška telefonu,
tada pažymėkite ieškotinus elementus.
„Google“ dabar
Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio
transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google
Search“.
Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google
Now“ nustatymus, palieskite → Nustatymai ir tuomet nutempkite „Google“ dabar mygtuką į
kairę arba dešinę pusę.
76
Priemonės
Paieška balsu
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.
Programų ekrane palieskite Paieška balsu.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kai ekrane pasirodo Kalb. dabar, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.
Mano failai
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus,
vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.
Programų ekrane palieskite Mano failai.
Failų peržiūra
Pasirinkite kategoriją ir tuomet pasirinkite norimą atidaryti aplanką. Jei norite grįžti į pagrindinį
aplanką, palieskite . Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .
Aplanke palieskite ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:
• Rinktis: pasirinkite rinkmenas arba aplankus.
• Kurti aplanką: aplanko kūrimas.
• Rūšiuoti pagal: rūšiuoti failus ar aplankus.
• Pridėti trumpinį: pridėkite aplanko nuorodą Mano failų pagrindiniame ekrane ar Pradžios
ekrane.
• Nustatymai: keisti failų tvarkyklės nustatymus.
77
Priemonės
Pasirinkite failą ar aplanką jį pažymėdami ir tada naudokite vieną iš šių funkcijų:
• : trinti failus ar aplankus.
• : siųsti failus kitiems arba dalytis jais.
• → Perkelti: perkelti failus ar aplankus į kitus aplankus.
• → Kopijuoti: kopijuoti failus ar aplankus į kitus aplankus.
• → Pervadinti: pervardyti failus ar aplankus.
• → Pridėti trumpinį: trumpinių srityje pridėti aplanko trumpinį.
• → Zip failas: suspausti rinkmenas ir aplankus, siekiant sukurti „zip“ formatą.
• → Išsami informacija: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.
Failo ieškojimas
Palieskite
ir tuomet įveskite paieškos kriterijus.
Trumpinių pridėjimas aplankams
Į šakninį katalogą pridėti dažnai naudojamo aplanko trumpinį. Palieskite → Pridėti trumpinį,
pasirinkite aplanką ir palieskite Atlikta.
78
Kelionės ir vietos nustatymas
Žemėlapiai
Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti
nuorodų.
Programų ekrane palieskite Žemėlapiai.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vietų paieška
Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti
išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.
Gaukite nuorodų vykti į tikslą
Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą.
Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.
79
Nustatymai
Apie nustatymus
Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti
paskyras.
Programų ekrane palieskite Nustatymai.
Priklausomai nuo to, ar jūsų prietaise naudojama viena ar dvi SIM kortelė, palaikomos
funkcijos gali skirtis arba gali būti žymimos skirtingai.
RYŠIAI
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Pastovų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą,
kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite
Išmanusis tinklo jungiklis.
Norėdami naudotis parinktimis palieskite .
• Skenuoti: prieinamų tinklų paieška.
• „Wi-Fi Direct“: įjunkite „Wi-Fi Direct“ ir, norėdami dalytis failais, sujunkite prietaisus tiesiogiai
per „Wi-Fi“.
• Išsamiau: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
• WPS naujienų žinučių mygtukas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
• WPS PIN įrašas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
80
Nustatymai
„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika
Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi → → Išsamiau → Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą.
Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas
nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi
duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą,
šią parinktį nustatykite į Visada.
Tinklo pranešimų nustatymas
Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.
Norėdami aktyvinti šią funkciją nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi → → Išsamiau ir norėdami
aktyvinti šią funkciją pažymėkite Tinklo pranešimas.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.
Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi → → „Wi-Fi Direct“.
Bluetooth
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .
• Matomumui skirtas laikas: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
• Gauti failai: žiūrėkite naudojant „Bluetooth“ funkciją atsisiųstus failus.
Siejimas ir mobilioji saitvietė
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliaisiais viešosios interneto prieigos taškais, kad
galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais
įrenginiais „Wi-Fi“ tinklu.
• USB jungiamas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
81
Nustatymai
Skrydžio režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų
kuo mažiau atminties.
• Mobilieji duomenys: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo
ryšio tinkle.
• Nustatyti mob. duom. apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
• Duomenų naudojimo ciklas: norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį,
įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta
tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Apriboti fono duomenis: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės
mobiliojo ryšio tinklu.
• Automatinis duomenų sinchronizavimas: įjungti arba išjungti automatinį programų
sinchronizavimą. Nustatymai → ASMENINIS galite nustatyti kokią kiekvienos paskyros
informaciją sinchronizuoti.
• Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą: nustatykite prietaisą rodyti, kiek duomenų siunčiama naudojant
„Wi-Fi“.
• Mobiliosios saitvietės: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad
neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.
SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
Aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus.
• Balso skambutis: pasirinkite skambinant naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Vaizdo skambutis: pasirinkite skambinant vaizdo skambučiu naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Duomenų perdavimo paslaugų tinklas: pasirinkite naudoti SIM arba USIM kortelę su
duomenų paslaugomis.
• Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta: nustatykite prietaisą leisti pokalbio metu
skambinti į kitą SIM arba USIM kortelę.
Kai įjungta ši funkcija, galite būti taikomi papildomi mokesčiai dėl skambučių
peradresavimo, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.
82
Nustatymai
Vieta
Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Režimas: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
• PASTAR. VIETOS UŽKLAUSOS: nustatykite prietaisą rodyti, kurios programos naudoja vietos
duomenis ir kiek tam naudoja akumuliatoriaus energijos.
• VIETOS NUSTAT. PASLAUGOS: peržiūrėkite, kurias vietos paslaugas naudoja jūsų prietaisas.
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti
failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba
debesijos paslaugas.
Daugiau tinklų
Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.
Numatytoji žinučių siuntimo programa
Pasirinkite numatytą programą, kuri bus naudojama susirašinėjimui.
Mobilieji tinklai
• Mobilieji duomenys: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo
tarnybas.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami
prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas SIM 1 / Tinklo režimas SIM 2 (modeliuose su dviem SIM kortelėmis):
pasirinkite tinklo tipą.
Tinklo režimas (modeliuose su viena SIM kortele): pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.
VPN
Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
83
Nustatymai
ĮRENGINYS
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Skambėjimo tonai (modeliuose su dviem SIM kortelėmis):
– – Skambėjimo tonai: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
– – Pranešimai: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas
žinutes ir praleistus skambučius.
• Skambėjimo tonai (modeliuose su viena SIM kortele): pridėkite arba pasirinkite įeinančių
skambučių skambėjimo toną.
• Pranešimai (modeliuose su viena SIM kortele): pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės
jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
• Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus
klaviatūroje.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą
ar parinktį.
• Ekrano užrakto garsas: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
Ekranas
Pakeiskite ekrano nustatymus.
• Ekrano fonas:
– – Pradžios ekranas: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
– – Užrakinimo ekranas: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
– – Pradžios ir užrakinimo ekranas: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
• Pranešimų skydelis: tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
• Ryškumas: nustatykite ekrano ryškumą.
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai
pasukate prietaisą.
84
Nustatymai
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant,
paleisti ekrano užsklandą.
• Šrifto stilius: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
Užrakinimo ekranas
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
• Ekrano užraktas: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
• Dvigubas laikrodis: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
• Rodyti datą: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
• Fotokameros spartusis klavišas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti
fotoaparato trumpinį.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Informac. apie savininką: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
• Atrakinimo efektas: pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
• Pagalbos tekstas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.
Skambutis
Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.
• Nustatykite skambučių atmetimo žinutes: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus
siunčiama, kai atmetate skambutį.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Spaust pagr. ekrano mygt.: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus
Pradžios ekrano mygtuką.
– – Spausti maitinimo mygtuką: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus
maitinimo mygtuką.
85
Nustatymai
• Papildomi nustatymai:
– – Skambintojo ID: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
– – Skamb. persiuntimas: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
– – Automatinis šalies kodas: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės
arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
– – Skambučių draudimas: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
– – Laukiantis skambutis: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
– – Fiksuotojo rinkimo numeriai: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte
skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM
kortele.
• Skamb. ir klaviatūr. tonai:
– – Skambėjimo tonai: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
– – Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius
prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
– – Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant
mygtukus klaviatūroje.
• Slėpti mano vaizdo įrašą: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
• Balso pranešimas (dviejų SIM modeliams):
– – Balso pašto paslauga: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
– – Balso pašto nustatymai: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį
numerį suteikia paslaugų teikėjas.
• Balso pašto paslauga (vienos SIM modeliams): pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto
paslaugos teikėją.
• Balso pašto nustatymai (vienos SIM modeliams): įveskite numerį, jei norite pasiekti balso
pašto paslaugą. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
Programų tvarkyklė
Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
86
Nustatymai
ASMENINIS
Pridėti paskyrą
Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
• Kurti atsar. duom. kopiją: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų
duomenų kopijas „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų
duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir
ištrinkite savo duomenis.
Prieiga neįgaliesiems
Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis
fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos
nustatymus.
• Tiesioginė prieiga: nustatykite prietaisą aktyvuoti arba išjunkti „TalkBack“ funkciją tris kartus
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Spaust pagr. ekrano mygt.: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus
Pradžios ekrano mygtuką.
– – Spausti maitinimo mygtuką: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus
maitinimo mygtuką.
• Vieno bakstelėjimo režimas: nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir
pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
• PASLAUGOS: peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
• TalkBack: suaktyvinkite „Talkback“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus
„Talkback“.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
87
Nustatymai
• Negatyvo spalvos: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
• Didinimo gestai: nustatykite prietaisą keisti mastelį pirštų gestais.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite prietaisą paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką
aktyvinti „TalkBack“ ir tada dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną.
• Teksto įgarsin. parinktys:
– – PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami
pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
– – Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
– – Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
– – Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą
versti garsu.
• Praneš. mirksint blykstei: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina
nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
• Išjungti visus garsus: išjunkite visus įrenginio garsus.
• „Google“ subtitrai (CC): nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Google“
teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
• Mono garsas: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
• Garso balansas: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
• Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte: nustatykite ekrano laikymo palietus
atpažinimo trukmę.
• Interaktyvus valdymas: aktyvuokite sąveikos valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso
reakciją į įvestį programose.
SISTEMA
Tinkinkite saugumo ir kitų parinkčių nustatymus.
Kalba ir įvestis
Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo
pasirinktos kalbos.
Kalba
Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
88
Nustatymai
Numatytoji
Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
„Samsung“ klaviatūra
Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
• Pasirinkite įvesties kalbas: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Nuspėjamasis tekstas: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti
žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių
numatymo nustatymus.
• Automatinis pakeitimas: nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus
žodžius palietus tarpo klavišą arba įvedus skyrybos ženklą.
• Automatinis rašymas iš didžiosios raidės: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį
keisti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
• Automatinis skyrimas tarpais: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
• Automatinis skyrybos ženklų naudojimas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus
spustelėjus tarpo klavišą.
• Braukimas per klaviatūrą: įgalinkite arba išjunkite klaviatūros braukimo funkciją – teksto
įvesties režimą. Perjunkite įvesties režimus klaviatūra slinkdami kairėn arba dešinėn.
• Garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Simbolių peržiūra: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.
„Google“ rašymas balsu
Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite
.
• Kalbos: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų apie atliekamą
veiksmą.
• „Ok Google“ aptikimas: nustatykite, kad naudojantis paieškos programa balso atpažinimo
funkcija būtų įjungta, kai pasakysite pažadinimo komandą.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
89
Nustatymai
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti
komandas balsu neprisijungus prie interneto.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių
atpažinimo.
• „Bluetooth“ ausinės: nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu, naudojant „Bluetooth“ ausines,
kai jos prijungtos prie prietaiso.
Paieška balsu
• Kalbos: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų apie atliekamą
veiksmą.
• „Ok Google“ aptikimas: nustatykite, kad naudojantis paieškos programa balso atpažinimo
funkcija būtų įjungta, kai pasakysite pažadinimo komandą.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti
komandas balsu neprisijungus prie interneto.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
• „Bluetooth“ ausinės: nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu, naudojant „Bluetooth“ ausines,
kai jos prijungtos prie prietaiso.
Teksto įgarsin. parinktys
• PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami
pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
• Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti
garsu.
Rodyklės greitis
Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.
90
Nustatymai
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas.
• Nustatyti datą: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
• Nustatyti laiką: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
• Automatinė laiko juosta: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai
kertate laiko juostas.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
• 24 val. laiko formatas: laiką rodyti 24 valandų formatu.
• Pažymėti datos formatą: pasirinkite datos formatą.
Ypatingas energijos taupymo režimas
Įjungdami paprastesnį išdėstymą ir ribodami prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir
sumažinkite akumuliatoriaus energijos naudojimą.
Didžiausias budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško
akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir
naudojimo sąlygų.
Akumuliatorius
Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.
91
Nustatymai
Saugykla
Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.
Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
Sauga
Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.
• Įrenginio administratoriai: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti
prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
• Nežinomi šaltiniai: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas
programas.
• Tikrinti programas: nustatykite, norėdami leisti „Google“ patikrinti programą prieš ją
įdiegiant dėl galimos žalos.
• Šifruoti įrenginį: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis.
Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.
Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali
trukti ilgiau nei valandą.
• Šifruoti išorinę SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Nuotoliniai valdikliai: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą
nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie
„Samsung“ paskyros.
– – PASKYROS REGISTRACIJA: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
– – Naud. belaidžius tinklus: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba
nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
92
Nustatymai
• SIM pakeitimo įspėjimas: suaktyvinkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį
prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Eiti į svetainę: pasiekite „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com).
„Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Įdiekite SIM kortelės užraktą:
– – Užblokuoti SIM kortelę: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš
naudojantis prietaisu.
– – Pakeisti SIM kortelės PIN kodą: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
• Paversti slaptažodį matomu: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
• Saugos naujinys:
– – Automatiniai naujinimai: nustatykite prietaisą automatiškai patikrinti ir parsiųsti
apsaugos atnaujinimus.
– – Pageidautini tinklai: pasirinkite tinklo jungties tipą, norėdami automatiškai patikrinti ir
parsisiųsti apsaugos atnaujinimus.
– – Patikrinkite atnaujinimus: patikrinti ar yra apsaugos atnaujinimų.
• Saugyklos tipas: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
• Patikimi kredencialai: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus
ir saugius duomenis.
• Įdiegti iš įrenginio saugyklos: įdiekite saugyklos vietose saugomus šifruotus sertifikatus.
• Išvalyti kredencialus: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite
slaptažodį.
Apie įrenginį
Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite
įrenginio programinę įrangą.
„Google“ nustatymai
Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas.
Programų ekrane palieskite „Google“ nustatymai.
93
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele
suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite
gauti iš paslaugų teikėjo.
Prietaisas neįsijungia
• Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai
įkraukite akumuliatorių.
• Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
• Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.
94
Trikčių diagnostika
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo
įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką
nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis
pasileistų iš naujo.
Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane
palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo → Gamintojo
duomenų atkūrimas → Nust.įr. iš naujo → Trinti viską. Atminkite, kad prieš atkurdami
gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines
kopijas.
Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
95
Trikčių diagnostika
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali
išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti
akumuliatorių.
• Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite
„Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai
kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
96
Trikčių diagnostika
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jeigu failo formatai, pvz., DivX arba
AC3, nepalaikomi, įdiekite atitinkamas programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
97
Trikčių diagnostika
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
• Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įdiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“
arba naujesnę versiją.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
98
Trikčių diagnostika
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti
sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
99
Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali
būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
www.samsung.com
Lithuanian. 10/2015. Rev.1.1
Download PDF