Samsung | SM-T550 | Samsung SM-T550 Vartotojo vadovas (Nougat)

SM-P550
SM-T550
Naudotojo vadovas
Lithuanian. 11/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Turinys
Pagrindai
Programos ir funkcijos
4
5
38 Programų įdiegimas ir šalinimas
40Adresatai
43Internetas
45 El. paštas
46Fotoaparatas
53Galerija
56 „S Pen“ funkcijos
66 Keli langai
70„SideSync“
78Muzika
79 Vaizdo įrašas
80 Įrašų knyga
81Kalendorius
82 Mano failai
83Įrašas
84Laikrodis
85Skaičiuotuvas
86 Turinio bendrinimas
87 „Google“ programos
Pirmiau skaitykite čia
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir
sprendimai
8 Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
14Akumuliatorius
16 Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
18 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
19 Pirminis nustatymas
20 „Samsung“ paskyra
22 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio
prietaiso
25 Ekrano supratimas
34 Pranešimų skydelis
36 Teksto įvedimas
2
Turinys
Nustatymai
Priedas
89Įvadas
89Ryšiai
90Wi-Fi
92Bluetooth
94 Daugiau ryšio nustatymų
95Garsas
96Pranešimai
96Ekranas
97 Ekrano fonas
97 Išplėstinės funkcijos
98 Įrenginio priežiūra
100Programos
100 Užrakinimo ekranas, sauga
101 Privatusis režimas
103 Debesis ir paskyros
104 Atsarg. kop. ir atkūrimas
104Google
105 Prieiga neįgaliesiems
105 Bendrasis valdymas
107 Programinės įrangos naujinys
107 Naudotojo vadovas
108 Apie planšetinį kompiuterį
109 Trikčių diagnostika
115 Akumuliatoriaus išėmimas (neardomas
modelis)
3
Pagrindai
Pirmiau skaitykite čia
Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo,
modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
• „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų
tiekėjų programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami
tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti
netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio
įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise
įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo
įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
• Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos
(FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID.
Norėdami peržiūrėti FCC ID, paleiskite programą Nustatymai ir bakstelėkite Apie planšetinį
kompiuterį → Akumuliatoriaus informacija.
4
Pagrindai
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių
Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu
paliestas prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba
veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, įkroviklis
gali nustoti krauti.
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite,
kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
• Jei apatinė prietaiso dalis perkasta, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido.
Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
• Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų,
tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.
Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.
5
Pagrindai
Kai prietaisas įkaista naudojant
Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate
ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite
bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.
Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti. Atsižvelgiant į jūsų naudojamas
funkcijas ir programas, šie pavyzdžiai jūsų modelyje gali skirtis.
• Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
• Parsisiunčiant didelius failus
• Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
– – Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
– – Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
– – Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
– – Prijungiant prie televizoriaus
• Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
– – Naudojant kelių langų režimą
– – Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
– – Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
– – Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
• Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis
paskyromis
• Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės
spinduliai
• Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
• Naudojant mobilųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
• Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
• Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip
skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
• Kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu
6
Pagrindai
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
• Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite
prietaisą.
• Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
• Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba
kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
• Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
• Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir
toliau perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso apribojimai jam perkaitus
Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti
išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.
• Jei prietaisas įkaista labiau nei įprasta, pasirodo pranešimas apie prietaiso perkaitimą. Kad
būtų sumažinta prietaiso temperatūra, bus apribotas ekrano ryškumas ir veikimo sparta, o
akumuliatoriaus įkrovimas bus sustabdytas. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus
uždarytos, o jūs galėsite skambinti tik pagalbos tarnyboms.
• Jei prietaisas perkaista arba atrodo karštas ilgesnį laiką, pasirodys išjungimo pranešimas.
Prietaisą išjunkite ir palaukite, kol jis atvės.
Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės
Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų
akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų įrenginys arba nekiltų gaisro.
• Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
• Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
• Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje
vasarą.
• Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
• Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant
karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
• Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.
7
Pagrindai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali
sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
8
Pagrindai
Prietaiso išvaizda
Apšvietimo jutiklis
Priekinis fotoaparatas
Mikrofonas
Maitinimo mygtukas
Jutiklinis ekranas
Garsumo mygtukas
Pradžios mygtukas
Atminties kortelės anga
Paskutinių naudotų
programų mygtukas
Grįžimo mygtukas
Ausinių lizdas
Universali jungtis
„S“ rašikliu (SM-P550)
GPS antena (SM-P550)
GPS antena (SM-T550)
Fiksatorius
Galinis fotoaparatas
Fiksatorius
Garsiakalbis
Garsiakalbis
9
Pagrindai
• Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
– – Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
– – Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių
medžiagų
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę.
Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
• Neuždenkite šviesos jutiklio ploto ekrano priedais, pvz., ekrano apsaugine plėvele
arba lipdukais. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Įjungimo
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir
laikykite paspaudę.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Paskutinių
naudotų
programų
Pradžios
• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų
sąrašą.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra
užrakintas.
• Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite.
• Norėdami paleisti Google, palaikykite paspaudę.
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Grįžimo atgal
• Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo
ekrano nustatymus.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
10
Pagrindai
„S“ rašiklis
„S Pen“ yra įtrauktas tik į kai kuriuos įrenginius.
„S“ rašiklio
mygtukas
„S“ rašiklio
galiukas
Pavadinimas
Pincetas
Funkcijos
• „S“ rašikliu galima ekrane rašyti, piešti arba atlikti lietimo veiksmus.
„S“ rašiklio
galiukas
„S“ rašiklio
mygtukas
Pincetas
• Palaikykite S Pen virš elementų ekrane, kad būtų parodytos
papildomos S Pen funkcijos, pavyzdžiui, gestų mygtuko ir peržiūros
gestais funkcijos.
• Palaikykite S Pen virš ekrano ir paspauskite S Pen mygtuką, kad būtų
parodytos gestų komandų funkcijos.
• Laikydami nuspaustą „S“ rašiklio mygtuką vilkite „S“ rašiklį virš
elementų, kuriuos norite pasirinkti.
• Pincetas naudojamas keičiamam „S“ rašiklio galiukui išimti.
11
Pagrindai
S Pen išėmimas
Išėmus S Pen iš angos prietaisas įjungia Gesto komanda arba parodo gestų komandų funkcijas,
kurios priklauso nuo S Pen išėmimo parinkties nustatymo.
Jei norite pakeisti šį nustatymą, eikite į programą Nustatymai ir bakstelėkite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“ → Išėmus „S Pen“.
„S“ rašiklio galiuko keitimas
Jei galiukas yra bukas, pakeiskite jį nauju.
1 Tvirtai pincetu suimkite galiuką ir jį ištraukite.
12
Pagrindai
2 Į „S“ rašiklį įdėkite naują galiuką.
Saugokitės, kad pincetu neprisižnybtumėte pirštų.
• Pakartotinai senų galiukų nenaudokite. Jų naudojimas gali sugadinti „S“ rašiklį.
• Pernelyg nespauskite į „S“ rašiklį dedamo naujo galiuko.
• Nekiškite į „S“ rašiklį apvaliojo galiuko galo. Tai gali sugadinti ne tik „S“ rašiklį, bet ir patį
prietaisą.
• Jeigu „S“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
Daugiau informacijos apie „S“ rašiklį pateikiama „Samsung“ interneto svetainėje.
• Jeigu „S“ rašiklis naudojamas pakreiptas smailu kampu į ekraną, prietaise gali būti
neatpažįstami „S“ rašiklio veiksmai. Naudojamo „S“ rašiklio nelankstykite ir pernelyg
nespauskite.
• Su „S“ rašikliu galima naudoti paskutinių naudotų programų ir grįžimo atgal mygtukus.
13
Pagrindai
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite
akumuliatorių.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
1 Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.
2 Įjunkite USB laidą į prietaiso universalią jungtį.
3 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
4 Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Tada ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.
14
Pagrindai
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.
• Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, išjunkite ekraną.
• Įjunkite energijos taupymo režimą.
• Uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą, pvz.: el. pašto.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai
prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį
akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias
reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas
perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl
mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu
taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti
prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti.
Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
15
Pagrindai
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Atminties kortelės įdiegimas
Prietaiso atminties kortelės talpa gali skirtis nuo kitų modelių ir kai kurios atminties kortelės
gali būti nesuderinamos su prietaisu, priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo.
Norėdami pažiūrėti maksimalią prietaiso atminties kortelės talpą, žr. „Samsung“ internetinėje
svetainėje.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failo
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę arba
neatpažins kortelės. Norėdami naudoti atminties kortelę, turite ją suformatuoti.
Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti atminties kortelės, susisiekite su
atminties kortelės gamintoju arba „Samsung“ aptarnavimo centru.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke Mano failai →
SD kortelė.
1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.
16
Pagrindai
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → ATJUNGTI.
1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
3 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.
Neatjunkite išorinio atminties įtaiso, tokio kaip atminties kortelė arba USB atminties
įtaisas, kai prietaisas vykdo perkėlimą arba jungiasi prie informacijos, arba iškart po
duomenų perkėlimo. Taip padarę galite sugadinti arba prarasti duomenis, arba pažeisti
išorinį atminties įtaisą arba prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant
duomenų praradimą, atsiradusius dėl netinkamo išorinių atminties prietaisų naudojimo.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Formatas → FORMATUOTI.
Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties
kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
17
Pagrindai
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Maitinimo mygtukas
Garsumo mažinimo
mygtukas
18
Pagrindai
Pirminis nustatymas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Pirminio nustatymo procedūros gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės
įrangos ir regiono.
1 Įjunkite prietaisą.
2 Pasirinkite norimą prietaiso kalbą.
Pasirinkite kalbą
3 Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir prisijunkite prie jo.
Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių
prietaiso funkcijų.
4 Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.
5 Nustatykite ekrano užrakinimo būdą, kad apsaugotumėte prietaisą. Galite apsaugoti
asmeninę informaciją neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Norėdami ekrano
užrakinimo būdą nustatyti vėliau, palieskite Ne dabar.
19
Pagrindai
6 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Galite mėgautis „Samsung“ paslaugomis, naujausiais
duomenimis ir saugumu visuose prietaisuose. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
7 Pasirinkite norimas naudoti funkcijas ir pabaikite pirminį nustatymą.
Pasirodys pradžios ekranas.
„Samsung“ paskyra
Įvadas
„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“
paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje. Kai užregistruosite
„Samsung“ paskyrą, galėsite atnaujinti ir apsaugoti duomenis „Samsung“ prietaisuose su
„Samsung“ debesiu, sekti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą, skaityti „Samsung“ narių
patarimus ir gudrybes bei kt.
Susikurkite „Samsung“ paskyrą naudodami savo el. pašto adresą.
Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite
account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras,
paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Samsung
account → Žinynas.
20
Pagrindai
„Samsung“ paskyros registravimas
Naujos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti.
1 Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
2 Palieskite Samsung account → KURTI PASKYRĄ.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.
Esamos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, registruokite ją prietaise.
1 Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
2 Palieskite Samsung account.
3 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Jei pamiršote paskyros informaciją, palieskite Pamiršote savo ID ar slaptažodį? Galite
sužinoti paskyros informaciją įvedę reikiamą informaciją ir ekrane rodomą saugos kodą.
4 Norėdami baigti registruoti „Samsung“ paskyrą, palieskite ATL.
„Samsung“ paskyros šalinimas
Pašalinus registruotą „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai,
taip pat bus pašalinti.
1 Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros.
2 Palieskite Samsung account → → Pašalinti paskyrą.
3 Palieskite GERAI, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite PATVIRT.
21
Pagrindai
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
Adresatus, vaizdus ir kitus duomenis iš ankstesnio prietaiso galite perkelti į savo prietaisą
naudodami „Smart Switch“ arba „Samsung Cloud“.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
• Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas.
Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.
Duomenų perkėlimas per „Smart Switch“
Naudodami „Samsung Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesnio prietaiso į prietaisą.
Prieinamos šios „Samsung Smart Switch“ versijos.
• Mobili versija: duomenų perkėlimas tarp mobiliųjų prietaisų. Programą galite atsisiųsti iš
Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė.
• Kompiuterių versija: perkelkite duomenis iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Programą
galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.
Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“.
1 Į abu prietaisus iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė atsisiųskite ir įdiekite „Smart Switch“.
2 Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
3 Paleiskite Smart Switch abiejuose prietaisuose.
22
Pagrindai
4 Ankstesniame prietaise palieskite BELAIDIS → SIŲSTI → JUNGTIS.
5 Savo prietaise palieskite BELAIDIS → GAUTI ir pasirinkite ankstesnio prietaiso tipą.
6 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto
prietaiso.
Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio
Perkelkite duomenis iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Turite parsisiųsti „Smart Switch“
kompiuterinės versijos programą iš www.samsung.com/smartswitch. Kompiuteryje sukurkite
ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į prietaisą.
1 Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „Smart
Switch“.
2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų
atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie
penkto veiksmo.
3 Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio prietaiso USB laidu.
4 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti
atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnį prietaisą nuo kompiuterio.
5 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
6 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkeltumėte
duomenis į prietaisą.
23
Pagrindai
„Samsung“ debesis
„Samsung“ debesyje sukurkite ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir atkurkite
duomenis naujame prietaise. Turite užregistruoti ir prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, kad
galėtumėte naudotis „Samsung“ debesiu. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1 Ankstesniame prietaise prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
2 Paleiskite programą Nustatymai, pasirinkite atsarginės kopijos kūrimo parinktį ir sukurkite
atsarginę duomenų kopiją.
• Jei prietaisas palaiko „Samsung“ debesį, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“ → Atsarginio kopijavimo nustatymai,
tuomet sukurkite atsarginę duomenų kopiją.
• Atsarginės duomenų kopijos kūrimo būdas gali skirtis priklausomai nuo modelio.
• Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių
duomenų atsarginė kopija bus sukurta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“ → Atsarginio kopijavimo nustatymai.
Duomenų atkūrimas
1 Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → „Samsung
Cloud“ → Atkurti.
2 Palieskite ir pasirinkite prieš tai turėtą prietaisą prietaisų sąraše.
3 Pažymėkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite ATKURTI DABAR.
24
Pagrindai
Ekrano supratimas
Jutiklinio ekrano valdymas
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
• Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais arba „S“ rašikliu.
Lietimas
Palieskite ekraną.
25
Pagrindai
Palietimas ir laikymas
Palieskite ir palaikykite ekraną maždaug 2 sek.
Vilkimas
Palieskite ir palaikykite elementą bei vilkite jį į norimą vietą.
26
Pagrindai
Dvigubas palietimas
Dukart palieskite ekraną.
Braukimas
Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
Atitraukimas ir suspaudimas
Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.
27
Pagrindai
Pradžios ekranas ir programų ekranas
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi
valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
Valdiklis
Programa
Aplankas
Naujienų ekrano indikatorius.
Skaitykite naujausias žinias
įvairiomis temomis
Ekrano indikacijos
Mėgstamiausios programos
28
Pagrindai
Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai
Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Jei norite
grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Taip pat galite spustelėti
pradžios mygtuką arba bakstelėti grįžimo mygtuką.
Pradžios ekranas
Programų ekranas
Elementų perkėlimas
Palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą
skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite elementą programų
ekrane, tuomet vilkite jį į ekrano viršų arba apačią. Programos šaukinys bus pridėtas pradžios
ekrane.
Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano
apačioje.
29
Pagrindai
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas lengvai pasiekti ir paleisti.
1 Pradžios ekrane arba programų ekrane palieskite ir palaikykite programą, tuomet vilkite ją
virš kitos programos.
2 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite Įvesti aplanko
pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
• Kaip pridėti daugiau programų
Aplanke palieskite PRIDĖTI PROGRAMŲ. Pažymėkite programas ir palieskite PRIDĖTI. Taip
pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.
• Programų perkėlimas iš aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, norėdami ją nuvilkti į naują vietą.
• Aplanko šalinimas
Palieskite ir palaikykite aplanką, tada palieskite Trinti aplanką. Bus ištrintas tik tas aplankas.
Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.
30
Pagrindai
Pradžios ekrano redagavimas
Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir palaikykite arba suimkite
pirštais tuščią sritį. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti
arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.
• Skydelių pridėjimas: braukite į kairę, o tada bakstelėkite
.
• Skydelių perkėlimas: palieskite ir palaikykite skydelių peržiūrą, tada nutempkite į kitą vietą.
• Skydelių trynimas: palieskite
skydelyje.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Valdikliai: valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas,
kad suteiktų informaciją ir patogią prieigą pradžios ekrane. Palieskite ir palaikykite valdiklį,
tada nuvilkite jį į pradžios ekraną. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
• Pradžios ekrano nustatym.: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma
daugiau arba mažiau elementų, ir kt.
Visų programų rodymas pradžios ekrane
Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios
ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Pradžios ekrano išdėstymas → Tik pradžios ekranas → TAIKYTI.
Dabar galite įjungti visas programas braukdami kairėn pradžios ekrane.
31
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos dažniausios piktogramos.
Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti
būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
Piktograma
Reikšmė
„Wi-Fi“ prijungtas
„Bluetooth“ funkcija įjungta
Naudojamos vietos paslaugos
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
32
Pagrindai
Užrakinimo ekranas
Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir
užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Ekranas užrakinamas Braukimas, numatytu ekrano užrakinimo būdu.
Paspauskite maitinimo mygtuką arba pradžios mygtuką ir braukite bet kuria kryptimi, norėdami
atrakinti ekraną.
Ekrano užrakinimo būdo keitimas
Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Užrakinimo ekranas, sauga → Ekrano užrakto tipas, tada pasirinkite būdą.
Nustatę derinį, PIN kodą arba slaptažodį kaip ekrano užrakinimo būdą galite apsaugoti asmeninę
informaciją, neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekrano užrakinimo būdą,
prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.
• Braukimas: braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
• Šablonas: nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
• PIN kodas: įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
• Slaptažodis: įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad
atrakintumėte ekraną.
• Nėra: nenustatykite jokio ekrano užrakinimo būdo.
Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš
eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Saugos užrakto nustatymai ir
palieskite Aut. gam. nust. atkūrimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
33
Pagrindai
Ekrano vaizdo įrašymas
Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.
Vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios ir maitinimo mygtukus. Užfiksuotus vaizdus galite
peržiūrėti Galerija.
Taip pat galite užfiksuoti ekrano nuotraukas braukdami ranka per ekraną kairėn arba dešinėn. Jei
ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tuomet
palieskite Užfiksuoti braukiant delnu jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
Pranešimų skydelis
Gavus naujus pranešimus, būsenos juostoje atsiranda indikacinės piktogramos. Norėdami
pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite
išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų
sritį, ekrane braukite aukštyn.
Galite atidaryti pranešimų skydelį, net kai ekranas užrakintas.
34
Pagrindai
Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.
Paleiskite Nustatymai
Greito nustatymo mygtukai
Palieskite pranešimą ir atlikite
įvairius veiksmus
Valykite visus pranešimus
Įjunkite pranešimų nustatymus
Greito nustatymo mygtukų naudojimas
Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Norėdami peržiūrėti
daugiau mygtukų, braukite žemyn per pranešimų sritį.
Norėdami pakeisti funkcijos nustatymus, palieskite tekstą po kiekvienu mygtuku. Norėdami
pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.
Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite → Mygtukų tvarka, palieskite ir laikykite mygtuką ir
tuomet vilkite į kitą vietą.
35
Pagrindai
Teksto įvedimas
Klaviatūros išvaizda
Įvedant tekstą į siunčiamus el. laiškus, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti
įvesties kalbą į palaikomą kalbą.
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite
rašyti tik didžiosiomis raidėmis,
palieskite dukart
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Perkelti žymeklį
Įveskite simbolius
Įveskite tarpą
Perjunkite rankraščio režimą
Įvesties kalbos keitimas
Palieskite ir laikykite , palieskite → Kalbos ir tipai → TVARKYTI ĮVESTIES KALBAS, tada
pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties
kalbą galėsite rinktis, braukdami tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Palieskite ir laikykite
norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės
naudotos funkcijos, vietoje piktogramos
gali atsirasti kitos piktogramos.
• : teksto įvedimas balsu.
Pakeiskite balso įvesties
nustatymus
Paleiskite arba pristabdykite
teksto įvedimą balsu
36
Pagrindai
• : perjunkite rankraščio režimą.
Perjunkite į standartinę
klaviatūrą
Peržiūrėkite informaciją apie
ranka rašytų užrašų taisymą
Pakeisti klaviatūros nustatymus
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• : pridėti elementą iš iškarpinės.
• : įvesti jaustukus.
• : įjunkite slankiosios ar perskirtos klaviatūros režimą. Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą
vietą vilkdami skirtuką.
• : pakeisti klaviatūros nustatymus.
Kopijavimas ir įklijavimas
1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite Pasirinkti viską, kad
pasirinktumėte visą tekstą.
3 Palieskite Kopijuoti arba Iškirpti.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
4 Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite Įklijuoti.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite Iškarpinė ir pasirinkite tekstą.
37
Programos ir funkcijos
Programų įdiegimas ir šalinimas
Galaxy Apps
Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos
„Samsung Galaxy“ prietaisams.
Paleiskite programą Galaxy Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite paieškos laukelį, norėdami ieškoti
raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → Nustatymai →
Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
„Play“ parduotuvė
Programų pirkimas ir atsisiuntimas.
Paleiskite programą „Play“ parduotuvė.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Atnaujinti programas automatiškai, tada pasirinkite parinktį.
38
→ Nustatymai →
Programos ir funkcijos
Programų tvarkymas
Programų šalinimas ir programos budėjimo režimo naudojimas
Palieskite ir palaikykite programą bei pasirinkite parinktį.
• Išjungti: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
• Miegas: įjunkite programų budėjimo režimą, kad jos neveiktų fone ir taupytumėte
akumuliatoriaus energiją.
• Išdiegti: pašalinkite atsisiųstas programas.
Programų įjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Programos →
ir palieskite ĮJUNGTI.
→ Išjungta, pasirinkite programą
Programų leidimų nustatymas
Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie
informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir
prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite LEISTI iššokančiame
lange, kad programai suteiktumėte leidimą.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, paleiskite programą Nustatymai ir
palieskite Programos. Pasirinkite programą ir palieskite Leidimai. Galite peržiūrėti programos
leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Programos → → Programų leidimai. Pasirinkite elementą
ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.
Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai
neveikti.
39
Programos ir funkcijos
Adresatai
Įvadas
Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.
Adresatų pridėjimas
Naujos adresato sukūrimas
1 Paleiskite programą Adresatai, palieskite
2 Įveskite adresato informaciją.
, tuomet pasirinkite saugojimo vietą.
Pridėkite vaizdą
Įveskite adresato informaciją
Atverkite daugiau informacijos
laukų
Atsižvelgiant į pasirinktą saugyklos vietą, informacijos, kurią galite saugoti, tipai gali
skirtis.
3 Palieskite IŠSAUGOTI.
40
Programos ir funkcijos
Adresatų importavimas
Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.
1 Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
adresatus → IMPORTUOTI.
→ Tvark. adresat. → Importuoti / eksportuoti
2 Pasirinkite saugyklos vietą, iš kurios norite importuoti adresatus.
3 Pažymėkite VCF formato failus arba adresatus, kuriuos norite importuoti, ir palieskite
ATLIKTA.
4 Pasirinkite saugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti adresatus, ir palieskite IMPORTUOTI.
Adresatų sinchronizavimas su savo žiniatinklio paskyromis
Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adrestatais, saugomais jūsų
žiniatinklio paskyrose, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros, pasirinkite
paskyros pavadinimą, pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Adresatai (Samsung
account) arba Sinch. Adresinė.
Adresatų paieška
Paleiskite programą Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu kairėje adresatų sąrašo pusėje esančią
rodyklę.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• : kurti el. laišką.
41
Programos ir funkcijos
Adresatų bendrinimas
Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.
1 Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
2 Pasirinkite adresatus ir palieskite DALYTIS.
3 Pasirinkite dalijimosi būdą.
→ Dalytis.
Besidubliuojančių adresatų sujungimas
Importuojant adresatus iš kitų saugyklų arba sinchronizuojant adresatus su kitomis paskyromis,
adresatų sąraše gali atsirasti besidubliuojančių adresatų. Savo adresatų sąrašui optimizuoti
sujunkite besidubliuojančius adresatus į vieną.
1 Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Tvark. adresat. → Sulieti adresatus.
2 Pažymėkite adresatus ir palieskite SUJUNGTI.
Adresatų trynimas
1 Paleiskite programą Adresatai ir palieskite
2 Pasirinkite adresatus ir palieskite TRINTI.
→ Trinti.
42
Programos ir funkcijos
Internetas
Įvadas
Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius,
kad juos būtų patogu pasiekti.
Tinklalapių naršymas
1 Paleiskite programą Internetas.
2 Palieskite adreso laukelį.
3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite Eiti.
Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.
Įrašyti dabartinį tinklapį į
adresyną
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Perkelkite tarp puslapių
Pasiekite papildomas parinktis
Peržiūrėkite adresyno įrašus,
išsaugotus tinklalapius ir
paskutinių naršymo veiksmų
istoriją
Uždarykite skirtuką
Atidarykite naują skirtuką
Atidarykite namų tinklalapį
43
Programos ir funkcijos
Slaptojo režimo naudojimas
Slaptajame režime galite atskirai tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus
puslapius. Naudodami slaptažodį galite užrakinti slaptąjį režimą.
Slaptojo režimo įjungimas
Palieskite → Įjungt slaptą režimą. Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti
slaptažodį slaptajam režimui.
Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.
Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.
Saugumo nustatymų keitimas
Galite pakeisti slaptažodį.
Palieskite → Nustatymai → Privatumas → Slaptojo režimo sauga → Keisti slaptažodį.
Slaptojo režimo išjungimas
Palieskite → Išjungti slaptą režimą.
44
Programos ir funkcijos
El. paštas
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
1 Paleiskite programą El. paštas.
2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Norėdami rankiniu būdu užregistruoti el. pašto paskyrą, palieskite RANKIN. NUSTAT.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→
→ Pridėti paskyrą.
Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite
→ Nustatyti numatytąją paskyrą.
→
→
El. laiškų siuntimas
1 Norėdami sukurti el. laišką palieskite .
2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite el. laiško tekstą.
3 El. laiškui siųsti palieskite SIŲSTI.
El. laiškų skaitymas
Kai El. paštas atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu
būdu atkurti el. laiškus, braukite žemyn ekranu.
Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.
Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami
įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite → → savo paskyros pavadinimą,
tuomet palieskite Sinchronizuoti paskyrą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
45
Programos ir funkcijos
Fotoaparatas
Įvadas
Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotoaparato įjungimas
Norėdami įjungti fotoaparatą, naudokite šiuos būdus:
• Paleiskite programą Fotoapar.
• Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurie būdai gali būti neprieinami.
• Įjungus programą Fotoapar. užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas
tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato
funkcijomis naudotis negalima.
• Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
Braukimo gestų naudojimas
Greitai valdykite peržiūros ekraną galite braukdami įvairiomis kryptymis. Galite perjungti
fotografavimo režimą, fotoaparato objektyvus arba taikyti filtro efektus.
46
Programos ir funkcijos
Fotoaparato objektyvų perjungimas
Norėdami perjungti fotoaparato objektyvus, peržiūros ekrane braukite aukštyn arba žemyn.
Galinio fotoaparato vaizdo
peržiūra
Priekinio fotoaparato vaizdo
peržiūra
Fotografavimo režimų keitimas
Norėdami atidaryti fotografavimo režimų sąrašą, peržiūros ekrane braukite dešinėn.
Pasirinkite norimą fotografavimo režimą.
Galinio fotoaparato vaizdo
peržiūra
Fotografavimo režimai
47
Programos ir funkcijos
Filtro efektų peržiūra
Norėdami atidaryti filtravimo efektų sąrašą, peržiūros ekrane braukite kairėn. Nuotraukoms galite
taikyti unikalų efektą.
Pasirinkę filtrą, palieskite peržiūros ekraną ir fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašą.
Norėdami pašalinti taikomą filtrą, atidarykite filtrų sąrašą ir palieskite Jokio efekto.
Ši funkcija galima tik tam tikruose fotografavimo režimuose.
Galinio fotoaparato vaizdo
peržiūra
Filtro efektai
48
Programos ir funkcijos
Naudojimo pagrindai
Fotografavimas ir filmavimas
1 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
2 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .
Dabartinis režimas
Padarykite taip,
kad veidai
atrodytų skaistesni
ir lygesni
Fotoaparato
nustatymai
Peržiūros miniatiūra
Fotografuokite
Įrašykite vaizdo
įrašą
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai
Fotografavimo režimai
Filtro efektai
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Arba tempkite
mastelio keitimo juostoje link arba .
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
.
• Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti.
Norėdami naudoti automatinio fokusavimo režimą, palieskite .
• Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas
gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
49
Programos ir funkcijos
Fotografavimo režimų keitimas
Peržiūros ekrane braukite dešinėn, kad pasiektumėte fotografavimo režimų sąrašą ir
pasirinktumėte režimą.
• Automatinis: fotografuokite kiek įmanoma geriausias nuotraukas nustatydami prietaisą
automatiškai reguliuoti nuotraukų ekspoziciją ir spalvas.
• Panorama: sukurkite panoraminį vaizdą fotografuodami iš eilės horizontalia arba vertikalia
kryptimi.
• Kadrų serija shot: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
• Gražus veidas: fotografuokite nuotrauką su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami
švelnesni vaizdai.
• Sportas: fotografuokite greitai judančius objektus.
• Autoportretas: fotografuokite autoportretus ir taikykite įvairius efektus, tokius kaip dažų
purkštuvo efektas.
• Fotografuoti su garsu: fotografuokite su garsu.
Automatinis režimas
Automatinis režimas leidžia fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo
režimą.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Automatinis.
Panorama
Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus
vaizdas.
Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau
pateikiamais patarimais.
• Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
• Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas
netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai
nustos fotografuoti.
• Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
1 Fotografavimo režimų sąraše palieskite Panorama.
2 Palieskite ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
3 Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite .
50
Programos ir funkcijos
Kadrų serija
fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Kadrų serija.
Palieskite ir palaikykite
, kad užfiksuotumėte kelių nuotraukų seriją.
Gražus veidas
fotografuokite nuotrauką su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Gražus veidas.
Sportas
Fotografuokite greitai judančius objektus.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Sportas.
Autoportretas
Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu. Ekrane galite peržiūrėti įvairius grožio efektus.
1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite
.
2 Fotografavimo režimų sąraše palieskite Autoportretas.
3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
4 Kai prietaisas aptinka veidą, parodykite delną priešais priekinį fotoaparatą.
Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas
nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
51
→
Programos ir funkcijos
Fotografuoti su garsu
Fotografuokite su garsu. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su
, esančias Galerija.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite Fotografuoti su garsu.
Fotoaparato nustatymai
Greitieji nustatymai
Peržiūros ekrane naudokitės tolesniais greitaisiais nustatymais.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• : nustatykite, kad prietaisas įrašytų garsą prieš fotografuojant arba kai nuotrauka
nufotografuota.
Fotoaparato nustatymai
Peržiūros ekrane palieskite
režimo.
. Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo
GALINIS FOTOAPARATAS
• Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Laikmatis: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
PRIEKINIS FOTOAPARATAS
• Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Saugoti nuotraukas kaip peržiūrėtas: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos
veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.
• Fotografavimo metodai: pasirinkite norimas naudoti fotografavimo parinktis.
• Laikmatis: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
52
Programos ir funkcijos
BENDRA
• Viso ekrano rodinys (16:9): nustatykite įrenginį, kad nuotraukos arba vaizdo įrašai būtų
rodomi naudojant viso ekrano formatą.
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas,
pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
• Peržiūrėti nuotraukas: nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas
rezultatas.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Slankusis fotoaparato mygtukas: pridėkite fotoaparato mygtuką, kurį galėsite perkelti į bet
kurią ekrano vietą. Ši funkcija galima tik režimuose Automatinis ir Autoportretas.
• Garsumo mygtuko funkcija: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto
arba mastelio keitimo funkcijai.
• Iš naujo nustatyti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Galerija
Įvadas
Peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, saugomus jūsų prietaise. Galite tvarkyti nuotraukas bei
vaizdo įrašus sudėdami juos į albumą arba kurti istorijas dalijimuisi su kitais.
53
Programos ir funkcijos
Vaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra
1 Paleiskite programą Galerija ir palieskite PAVEIKSLĖLIAI.
2 Pasirinkite vaizdą.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti vaizdą prie
mėgstamiausiųjų
Redaguokite vaizdą
Dalykitės vaizdu su kitais
Trinkite vaizdą
Galite sukurti animacinį GIF arba keleto vaizdų koliažą. Palieskite → Animuoti arba
Koliažas, tada pasirinkite vaizdus. Galite pasirinkti iki 6 vaizdų koliažui.
Vaizdų paieška
Paleiskite programą Galerija ir palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus, suskirstytus
pagal kategorijas, tokias kaip vieta, žmonės, dokumentai, fotografavimo režimas ir kt.
Norėdami ieškoti vaizdų pagal raktažodžius, palieskite paieškos laukelį.
Albumų peržiūra
Galite peržiūrėti pagal aplankus arba albumus surūšiuotus vaizdus ir vaizdo įrašus. Jūsų sukurtos
animacijos arba koliažai taip pat bus rūšiuojami jūsų albumų sąrašo aplankuose.
Paleiskite programą Galerija, palieskite ALBUMAI ir pasirinkite albumą.
54
Programos ir funkcijos
Įvykių peržiūra
Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos
žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas. Norint, kad istorijos būtų
sukuriamos automatiškai, turite užfiksuoti arba išsaugoti keletą vaizdų ir vaizdo įrašų.
Istorijų kūrimas
Kurkite istorijas įvairiomis temomis.
1 Paleiskite programą Galerija ir palieskite ISTORIJOS.
2 Palieskite → Kurti istoriją.
3 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į istoriją, ir palieskite ATLIKTA.
4 Įveskite istorijos pavadinimą ir palieskite KURTI.
Norėdami prie istorijos pridėti vaizdų arba vaizdo įrašų, pasirinkite istoriją ir palieskite PRIDĖTI.
Norėdami iš istorijos pašalinti vaizdus arba vaizdo įrašus, pasirinkite istoriją, palieskite →
Redaguoti, pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir tada palieskite →
Šalinti iš istorijos.
Istorijų trynimas
1 Paleiskite programą Galerija ir palieskite ISTORIJOS.
2 Palaikykite palietę istoriją, kurią norite ištrinti, ir palieskite TRINTI.
Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su „Samsung“ debesiu
Galite sinchronizuoti Galerija išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus su „Samsung“ debesiu ir
pasiekti juos iš kitų prietaisų. Turite užregistruoti ir prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, kad
galėtumėte naudotis „Samsung“ debesiu. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite „Samsung Cloud“
jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisu užfiksuoti vaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi
„Samsung“ debesyje.
55
Programos ir funkcijos
Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas
Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas
Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite
.
Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimas
1 Galerijos ekrane palieskite ir palaikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite trinti.
2 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
3 Palieskite TRINTI.
„S Pen“ funkcijos
„S Pen“ yra įtrauktas tik į kai kuriuos įrenginius.
Gesto komanda
Išimkite S Pen iš angos arba palaikykite S Pen virš kurios nors ekrano dalies ir paspauskite S Pen
mygtuką, kad būtų parodytos keturios naudingos funkcijos.
Naudodamiesi gestų komandų funkcijomis galite atlikti įvairius veiksmus.
„Action Memo“
Išmanusis pasirinkimas
Rašymas ekrane
„S Note“
Pridėti šaukinių
56
Programos ir funkcijos
• Veiklos įrašas: greitai parašykite įrašus ir susiekite su jais veiksmus. Galite siųsti el. laiškus,
ieškoti žiniatinklyje ir pan. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Veiklos įrašas.
• Išmanusis pasirinkimas: greitai surinkite turinį. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Išmanusis
pasirinkimas.
• Rašymas ekrane: fiksuokite, redaguokite ir rašykite įrašus ant momentinių ekrano
nuotraukų, tada bendrinkite. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Rašymas ekrane.
• S Note: kad kurtumėte pastabas, paleiskite S Note. Daugiau informacijos žr. S Note.
• Pridėti trumpinių: į komandų ore skydelį pridėkite dažnai naudojamų programų šaukinių.
Veiklos įrašas
Atidarykite „Action memo“ lentelę ir kurkite įrašus, kad galėtumėte atlikti įvairius veiksmus
naudodami rašytinę ar pieštą informaciją.
1 Gestų komandų skydelyje bakstelėkite Veiklos įrašas.
2 Parašykite arba nupieškite įrašą.
3 Palieskite → Susieti su veiksmu.
Bus pasirinktas visas įrašas. Jei norite naudoti konkrečią įrašo informaciją, bakstelėkite
už pasirinktos srities ir panaikinkite įrašo žymėjimą, tada apibrėžkite norimą naudoti
informaciją.
Išsaugoti įrašą
Ištrinkite įrašą
Pasiekite papildomas parinktis
Rašykite įrašą arba pakeiskite
rašiklio spalvą
Panaikinkite įrašą
Galimos pasirinkto įrašo
informacijos funkcijos
Reguliuoti įrašo srities dydį
57
Programos ir funkcijos
4 Pasirinkite programą, kuri bus naudojama su pasirinkta įrašo informacija.
Pasirinkta programa bus paleista naudojantis Veiklos įrašas.
Adresato kūrimas
Ieškoti internete
Siunčiamas el. laiškas
Užduoties kūrimas
Vietos paieška
Įrašų peržiūra
„Action memo“ ekrane bakstelėkite Sąrašas. Pasirinkite įrašą, kurį norite peržiūrėti ir redaguoti.
„Action memo“ valdiklių pridėjimas pradžios ekrane
Sukūrę įrašą, bakstelėkite → Prisegti pradžios ekrane. Atmena bus automatiškai įrašyta, o
veiksmo atmenos valdiklis bus įtrauktas į pagrindinį ekraną. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti
atmeną, bakstelėkite valdiklį pagrindiniame ekrane.
Įrašo, kaip „S Note“ failo, redagavimas
Kurdami įrašą, bakstelėkite → Redaguoti kaip „S Note“ failą ir atidarykite S Note, kad
galėtumėte ja redaguoti įrašą. Rašiklio spalva, kurią naudojote Veiklos įrašas, bus naudojama ir
S Note.
58
Programos ir funkcijos
Išmanusis pasirinkimas
Naudokite „S“ rašiklį, norėdami pasirinkti sritį ir atlikti veiksmus, pavyzdžiui, dalytis arba išsaugoti.
1 Jei yra turinio, kurį norėtumėte surinkti, pvz., tinklalapio dalis, atidarykite gestų komandos
skydelį ir bakstelėkite Išmanusis pasirinkimas.
2 Įrankių juostoje pasirinkite norimos formos piktogramą ir vilkite „S“ rašiklį per turinį, kurį
norite pasirinkti.
Palieskite Autom. parink., kad pasirinkta sritis būtų automatiškai performuota.
Jei pasirinktoje srityje yra teksto, palieskite Teksto ištrauka tam, kad būtų atpažintas ir
išskirtas pasirinktoje srityje esantis tekstas.
3 Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.
• Piešti: rašykite arba pieškite ekrane.
• Bendrinti: dalykitės pasirinkta sritimi su kitais.
• Saugoti: išsaugokite pasirinktą sritį Galerija.
59
Programos ir funkcijos
Rašymas ekrane
Užfiksuokite momentines ekrano nuotraukas ir ant jų rašykite arba pieškite.
1 Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite
Rašymas ekrane.
Automatiškai užfiksuojamas šiuo metu ekrane rodomas vaizdas ir parodoma redagavimo
įrankių juosta.
2 Jei nufotografavote turinį, kuris tęsiasi per kelis ekranus, tokį kaip tinklalapis, palieskite
Fiksavimas slenkant, norėdami nufotografuoti daugiau turinio. Ekranas automatiškai
pasislinks žemyn, kad dar kartą galėtumėte pasirinkti FIKSAVIMAS SLENKANT. Baigę fiksuoti
palieskite ATLIKTA.
3 Parašykite komentarą ant ekrano vaizdo.
4 Pasirinkite ekrano vaizdui taikytiną parinktį.
• Apkarpyti: apkirpkite ekrano kopiją.
• Bendrinti: dalykitės ekrano nuotrauka su kitais.
• Išsaug.: išsaugokite ekrano kopiją Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.
60
Programos ir funkcijos
S Note
Įrašydami mintis ir idėjas kurkite pasirinktines pastabas. Įterpdami multimedijos failus kurkite
fotopastabas.
„S Note“ valdiklio naudojimas
Kai kurias „S Note“ funkcijas galite įjungti tiesiai iš S Note valdiklio.
Pradžios ekrane bakstelėkite S Note valdiklyje esančią piktogramą.
Paleidžiamas „S Note“
Sukurkite pastabą teksto
režimu
Sukurkite pastabą rašymo
ranka režimu
Užrašų kūrimas
1 Paleiskite programą S Note.
Arba pradžios ekrane bakstelėkite
esantį S Note valdiklyje.
2 Palieskite .
3 Sukurkite pastabą.
Jei norite rašyti ar piešti ekrane, bakstelėkite Rašiklis, arba bakstelėkite Tekstas, kad tekstą
įvestumėte naudodamiesi klaviatūra.
Rašyti pastabą
Pasiekite papildomas parinktis
Išsaugokite pastabą
Ištrinkite pastabą
Įveskite užrašą
Panaikinkite ir gražinkite
pastarąjį veiksmą
Pridėkite papildomą puslapį
prie šio užrašo
61
Programos ir funkcijos
Rašiklio nustatymų keitimas
Rašydami ar piešdami ekrane bakstelėkite Rašiklis vieną kartą, kad pakeistumėte rašiklio tipą,
linijos storį arba rašiklio spalvą.
Pakeiskite rašiklio tipą
Pakeiskite linijos storį
Pasirinkite naują spalvą,
siūlomą spalvų parinkiklio
Pakeiskite rašiklio spalvą
Parkeris
Kaligrafinis rašiklis
Linijų trintuko naudojimas
1 Palieskite Trintuk.
2 Palieskite sritį, kurią norite trinti.
Ištrinama visa srityje esanti linija. Linijos trintuku galima ištrinti „S Note“ po vieną liniją.
• Norėdami ištrinti tik tą sritį, kurią liečiate su „S Pen“, bakstelėkite dalį Trintuk. dar kartą,
tada bakstelėkite Ištrinti paliestą dalį. Vilkdami dydžio reguliavimo juostą galite keisti
trintuko dydį.
• Norėdami ištrinti užrašą, palieskite TRINTI VISKĄ.
Tačiau net ir su mažiausiu trintuku gali būti neįmanoma tiksliai ištrinti visų planuotų
dalių.
62
Programos ir funkcijos
Ranka rašytų užrašų taisymas
Ranka rašytus užrašus galima taisyti įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, iškirpti, perkelti, keisti dydį
arba transformuoti.
1 Kai pastaboje yra ranka rašyto teksto ar piešinys, bakstelėkite DAUG. → Pasirinkimo
režimas.
2 Bakstelėkite arba brėžkite liniją aplink įvestį, kad ją pasirinktumėte ir redaguotumėte.
Norėdami užrašą perkelti į kitą vietą, pažymėkite jį ir nutempkite į naują vietą.
Jei norite pakeisti įvesties dydį, pasirinkite ją ir vilkite rėmelio rankenėlę.
3 Pasinaudokite viena iš šių parinkčių:
• Grupė: sugrupuojama pasirinkta įvestis.
• Maketas: išdėstyti sluoksnius.
• Iškirpti: iškirpkite įvestį. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir palaikykite
vietą, o tada bakstelėkite Įklijuoti.
• Kopijuoti: nukopijuokite įvestį. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir
palaikykite vietą, o tada bakstelėkite Įklijuoti.
• Trinti: trinti įvestį.
63
Programos ir funkcijos
Peržiūra gestais
Jei norite pasinaudoti įvairiomis funkcijomis, palaikykite S Pen virš ekrane rodomo elemento.
Jei ši funkcija nesuaktyvinta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“ → Peržiūra gestais, tada bakstelėdami jungiklį suaktyvinkite.
Informacijos peržiūra
Bakstelėkite ekraną, kad turinį arba informaciją peržiūrėtumėte iškylančiajame lange.
Gestų mygtuko naudojimas
Palaikykite S Pen virš elementų kai kuriose programose, pavyzdžiui, Galerija ir Vaizdo įrašas, kad
peržiūros lange būtų parodytas gestų mygtukas. Naudodami gestų mygtuką tiesiog peržiūros
ekrane galite atlikti įvairius veiksmus.
Gestų mygtukas
64
Programos ir funkcijos
Pasirinkimas rašikliu
Laikydami nuspaustą „S“ rašiklio mygtuką vilkite „S“ rašiklį virš teksto arba elementų sąrašų, kad
pasirinktumėte keletą elementų arba tekstą. Pasirinktus elementus arba tekstą taip pat galite
kopijuoti ir įkelti į kitą programą arba jais dalytis su kitais.
Tiesiog. rašiklio įvestis
Naudodami rašymo ranka S Pen rašikliu funkciją galite pildyti formas ir rašyti žinutes.
Jei ši funkcija nesuaktyvinta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“ → Tiesiog. rašiklio įvestis, tada bakstelėdami jungiklį
suaktyvinkite.
Rašymas teksto laukuose
1 Palaikykite S Pen virš teksto lauko.
2 Bakstelėkite , kad atidarytumėte rašymo ranką lauką.
3 Rašykite naudodami S Pen.
65
Programos ir funkcijos
Keli langai
Įvadas
Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat
galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Kelių langų ekrano vaizdas
1 Palieskite , norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
2 Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite , esantį paskiausiai naudotos programos lange.
Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.
3 Žemiau esančiame lange slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte kitą programą,
kurią norite paleisti.
Norėdami paleisti programas, kurių nėra neseniai naudotų programų sąraše, palieskite
PROG.SĄR. ir pasirinkite programą.
66
Programos ir funkcijos
Papildomų parinkčių naudojimas
Palieskite juostą tarp programų langų, kad įjungtumėte papildomas parinktis.
Keisti vietas tarp programų
langų
Uždaryti šiuo metu
pasirinktą programą
Perjungti pasirinktą langą į
iškylantį rodinį
Langų dydžio keitimas
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Kai tempsite tarp programų langų esančią juostą link viršutinio arba apatinio ekrano krašto,
langas bus maksimaliai išdidintas.
67
Programos ir funkcijos
Padalyto ekrano vaizdo nuleidimas
Paspauskite pradžios mygtuką ir sumažinkite padalinto ekrano rodinį. Būsenos juostoje atsiras
piktograma . Programa žemiau esančiame lange užsidarys, o programa aukščiau esančiame
lange toliau veiks nuleistame padalyto ekrano vaizde.
Norėdami uždaryti sumažintą padalinto ekrano rodinį, atidarykite pranešimų skydelį ir kelių
langų pranešime palieskite piktogramą.
Teksto arba vaizdų dalijimasis languose
Vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę
elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
68
Programos ir funkcijos
Iššokančio lango vaizdas
1 Palieskite , norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
2 Braukite aukštyn arba žemyn, palieskite ir palaikykite programos langą, tada vilkite jį
Nuvilkite čia, jei norite iškylančiojo lango rodinio.
Programos ekranas rodomas iššokančiame lange.
Sumažinkite langą
Uždaryti programą
Padidinkite langą
Iššokančių langų perkėlimas
Jei norite perkelti iškylantįjį langą, palieskite lango įrankių juostą ir vilkite ją į kitą vietą.
69
Programos ir funkcijos
„SideSync“
Įvadas
„SideSync“ leidžia lengvai bendrinti savo ekraną ir duomenis „Samsung Android“ išmaniuosiuose
telefonuose, planšetiniuose ir kituose kompiuteriuose. Prijungus savo prietaisus, prijungtoje
planšetėje arba kompiuteryje pasirodys virtualusis ekranas. Galite peržiūrėti pranešimus
(pavyzdžiui, el. laiškus) skydelyje arba iškylančiuosiuose languose.
Prieš pradedant
• Programa „SideSync“ turi būti įdiegta abiejuose įrenginiuose, kuriuos norite sujungti. Jei
„SideSync“ nėra įdiegta, naudokite vieną iš šių būdų, kad ją atsisiųstumėte ir įdiegtumėte:
– – Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „SideSync“ savo „Samsung Android“ planšetiniame
kompiuteryje ar išmaniajame telefone, „SideSync“ ieškokite programų parduotuvėje
Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė. Jei jūsų įrenginys nepalaiko „SideSync“, jums gali
nepavykti rasti programos.
– – Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „SideSync“ savo kompiuteryje, apsilankykite adresu
www.samsung.com/sidesync. Tinklalapyje taip pat galite rasti informacijos apie
„SideSync“ sistemos reikalavimus.
• Kad būtų galima sujungti išmanųjį telefoną ir planšetinį kompiuterį, jie turi palaikyti „Wi-Fi
Direct“.
• Kad būtų galima belaidžiu ryšiu sujungti planšetinį kompiuterį ir kompiuterį, jie turi būti
prijungti prie to paties belaidžio ryšio prieigos taško.
70
Programos ir funkcijos
Prijungimas prie kompiuterių arba išmaniųjų telefonų
Prijungimas prie kompiuterio
1 Prijunkite planšetinį kompiuterį prie kompiuterio USB laidu.
Arba prijunkite abu įrenginius prie to paties prieigos taško.
2 Paleiskite SideSync abiejuose įrenginiuose.
3 Abiejuose įrenginiuose bakstelėkite PALEISTI.
Abu įrenginiai nuskaitys vienas kitą ir bus sujungti. Tada jūsų kompiuteryje bus rodoma
ataskaitų sritis.
Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi Direct“
1 Paleiskite SideSync planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone.
2 Abiejuose įrenginiuose bakstelėkite PALEISTI.
Abu įrenginiai nuskaitys vienas kitą ir bus sujungti.
3 Planšetiniame kompiuteryje iš aptiktų įrenginių sąrašo pasirinkite savo išmanųjį telefoną.
71
Programos ir funkcijos
4 Išmaniajame telefone priimkite jungimosi užklausą.
Jūsų planšetiniame kompiuteryje bus rodoma ataskaitų sritis.
Automatinis įrenginių sujungimas
Jeigu du įrenginiai buvo sujungti anksčiau, galite nustatyti, kad jie vėl būtų sujungti automatiškai.
Planšetiniame kompiuteryje bakstelėkite SideSync → DAUG. → Nustatymai, tada bakstelėkite
jungiklį Automat. ryšio įrenginiai, kad suaktyvintumėte automatinio sujungimo funkciją.
Arba ataskaitų srityje palieskite DAR → Nustatymai → Ryšiai ir suaktyvinkite automatinio
prisijungimo funkciją.
72
Programos ir funkcijos
Ataskaitų srities naudojimas
Paleiskite dažnai naudojamas programas arba peržiūrėkite pranešimus iš planšetinio
kompiuterio.
Bakstelėjus pranešimą, bus paleista susijusi programa. Toliau pateiktas planšetinio kompiuterio
ataskaitų srities vaizdas kompiuteryje.
Pasiekite papildomas parinktis
Suskleisti ataskaitų srities langą
Uždaryti ataskaitų sritį
Įjungti planšetinio kompiuterio
virtualųjį ekraną
Pridėti daugiau programų
Palieskite pranešimą ir atlikite
įvairius veiksmus
Galite pertvarkyti ar trinti programas, dešiniuoju pelės klavišu spustelėdami programos
piktogramą.
Medijos įrašų perklausos tęsimas
Galite pristabdyti muziką ar vaizdo įrašus planšetiniame kompiuteryje ir tęsti įrašų perklausą
kitame įrenginyje.
Ataskaitų srityje muzikos valdiklyje arba vaizdo įrašo pranešime pasirinkite mygtuką. Įrašų
perklausa planšetiniame kompiuteryje bus pristabdyta ir paleista kitame įrenginyje.
Prijungto įrenginio muzikos valdiklis ir vaizdo įrašo pranešimas bus rodomi tik tada, kai
medijos failus leisite naudodami numatytąją muzikos ar vaizdo įrašų programą.
Tinklalapio bendrinimas
Galite atverti tinklalapį planšetiniame kompiuteryje ir jį peržiūrėti prijungto įrenginio žiniatinklio
naršyklėje.
Kai naršote tinklalapius planšetiniame kompiuteryje, ataskaitų srityje bus rodomas žiniatinklio
prieigos pranešimas. Ataskaitų srityje pasirinkite pranešimą. Tada tas pats tinklalapis bus
parodytas prijungtame įrenginyje.
73
Programos ir funkcijos
Virtualiojo ekrano naudojimas
„SideSync“ atvaizduoja įrenginio ekraną kitame įrenginyje. Įrenginio funkcijomis galite naudotis
per virtualųjį ekraną. Toliau pateiktas planšetinio kompiuterio virtualiojo ekrano vaizdas
kompiuteryje.
Ataskaitų srityje bakstelėkite Tablet screen.
• Naudojant virtualųjį ekraną, kai kurios funkcijos gali neveikti.
• Virtualiojo ekrano išvaizda ir funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į prijungtą įrenginį.
Uždaryti virtualųjį ekraną
Suskleisti virtualiojo ekrano
langą
Palieskite
Išskleisti virtualiojo ekrano
langą
norėdami naudotis šiomis parinktimis:
• Visada viršuje: nustatykite virtualųjį ekraną, kad šis visada būtų viršuje.
• Pasukti: pasukite ekraną.
• Lango permatomumas: reguliuokite virtualaus ekrano skaidrumo lygį.
• Užfiksuoti: užfiksuokite momentinę ekrano kopiją.
• Įjungti pristatymo režimą: įjunkite planšetinio kompiuterio ekraną, kad galėtumėte jį valdyti
tiek iš savo kompiuterio, tiek iš planšetinio kompiuterio. Ši funkcija gali būti nepasiekiama,
atsižvelgiant į prijungtą įrenginį.
74
Programos ir funkcijos
Norėdami perkelti virtualųjį ekraną, spustelėkite ir vilkite viršutinę virtualiojo ekrano dalį į naują
vietą.
Kad pritaikytumėte virtualiojo ekrano dydį, nuveskite pelės žymeklį virš virtualiojo ekrano krašto,
tada spustelėkite ir vilkite jį.
Ekranų perjungimas
Norėdami naudoti planšetinio kompiuterio tikrąjį ekraną, planšetiniame kompiuteryje
paspauskite maitinimo arba pradžios ekrano mygtuką. Virtualusis ekranas išjungiamas ir
įjungiamas planšetinio kompiuterio ekranas.
Norėdami grįžti į virtualųjį ekraną, spustelėkite planšetinio kompiuterio virtualųjį ekraną
kompiuteryje. Tikrasis ekranas išjungiamas ir įjungiamas virtualusis ekranas.
Virtualųjį ekraną ir prijungto įrenginio ekraną galite peržiūrėti ir valdyti tuo pačiu metu.
→
Kad įjungtumėte prijungto įrenginio ekraną, virtualiajame ekrane bakstelėkite
Įjungti pristatymo režimą. Ši funkcija gali būti nepasiekiama, atsižvelgiant į prijungtą
įrenginį.
Failų ir mainų srities bendrinimas
Failų kopijavimas į kompiuterį
1 Kad įjungtumėte redagavimo režimą virtualiajame planšetinio kompiuterio ekrane,
palieskite ir palaikykite failą.
2 Pažymėkite daugiau norimų kopijuoti failų.
3 Palieskite ir palaikykite pasirinktus failus, tada vilkite juos už virtualiojo ekrano ribų.
Failai bus nukopijuoti į numatytą vietą.
75
Programos ir funkcijos
Pavyzdžiui, kopijuojant vaizdą iš planšetinio kompiuterio į kompiuteryje atidarytą „Word“
dokumentą, vaizdas bus įterptas „Word“ dokumente.
Failų kopijavimas į planšetinį kompiuterį
Pasirinkite kompiuteryje esančius failus ir nuvilkite juos į ataskaitų sritį arba planšetinio
kompiuterio virtualųjį ekraną. Failai bus įrašyti į aplanką Mano failai → Vidinė atmintis →
SideSync.
Kuriant el. laišką virtualiajame ekrane, nukopijuoti failai bus pridėti prie kuriamo el. laiško.
Kai planšetinio kompiuterio virtualusis ekranas ir tikrasis ekranas yra įjungti, failų
bendrinti negalima.
Mainų srities bendrinimas
Galite patogiai kopijuoti ir įklijuoti tekstą iš vieno prijungto įrenginio į kitą naudodami mainų
srities bendrinimo funkciją. Kopijuokite arba iškirpkite virtualiojo ekrano tekstą ir įklijuokite jį į
teksto lauką už virtualiojo ekrano ribų arba atvirkščiai.
76
Programos ir funkcijos
Kompiuterio klaviatūros ir pelės bendrinimas
Planšetinio kompiuterio ekraną naudokite kaip antrąjį monitorių ir valdykite jį kompiuterio
klaviatūra ir pele.
1 Ataskaitų srityje palieskite DAR → Įjungti klaviatūros ir pelės bendrinimą.
Jei atidarytas virtualusis ekranas, jis kompiuterio ekrane nebebus rodomas.
2 Perkelkite pelės žymeklį į kairįjį ar dešinįjį kompiuterio ekrano kraštą ir pereikite į planšetinio
kompiuterio ekraną.
Pelės žymeklis bus rodomas planšetinio kompiuterio ekrane.
3 Naudodami kompiuterio klaviatūrą ir pelę planšetiniame kompiuteryje atlikite tokius
veiksmus kaip teksto įvedimas, kopijavimas ir įklijavimas bei elementų pasirinkimas.
Jei pele norite vėl valdyti kompiuterį, grąžinkite žymeklį į kompiuterio ekraną.
77
Programos ir funkcijos
Muzika
Klausykitės pagal kategorijas rūšiuojamos muzikos ir tinkinkite atkūrimo nustatymus.
Paleiskite programą Muzika.
Pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite norimą groti dainą.
Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.
Pasiekite papildomas parinktis
Įjungti garso kokybės ir efektų
nustatymus
Nustatykite failus kaip
mėgstamiausią dainą
Atidarykite grojaraštį
Keisti garsumą
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Peršokite prie ankstesnės
dainos. Palieskite ir laikykite,
norėdami persukti atgal
Peršokite prie kitos dainos.
Palieskite ir laikykite, norėdami
persukti į priekį
Laikinai sustabdykite ir tęskite
atkūrimą
78
Programos ir funkcijos
Vaizdo įrašas
Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir tinkinkite atkūrimo nustatymus.
Paleiskite programą Vaizdo įrašas.
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Atverskite grojaraštį
Pasiekite papildomas
parinktis
Laikinai sustabdykite
ir tęskite atkūrimą
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo.
Palieskite ir laikykite,
norėdami persukti į
priekį
Peršokite prie
ankstesnio vaizdo
įrašo. Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti atgal
Atsukite atgal arba
persukite pirmyn,
slinkdami juostą
Užrakinkite atkūrimo
ekraną
Pakeiskite ekrano
santykį
Įjunkite „Pop-up“
vaizdo įrašų leistuvą
Sukurkite GIF
animaciją
Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano
pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo
ekrano pusėje.
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.
79
Programos ir funkcijos
Įrašų knyga
Išimkite turinį iš įvairių šaltinių ir sukurkite savo skaitmeninę įrašų knygą. Peržiūrėdami
tinklalapius ar vaizdo įrašus galite pasirinkti reikiamą sritį ir ją pridėti prie įrašų knygų.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kai paleisite šią programą pirmą kartą arba paleisite ją iš naujo atlikę duomenų atkūrimą,
perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir taisyklėmis, tada nustatykite sinchronizavimo parinktį.
1 Paleiskite programą Įrašų knyga.
2 Jei norite pasirinkti kategoriją ir įrašų knygą, bakstelėkite
.
Jei po įrašų knygos turiniu pateikiama nuoroda, ją bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte šaltinį.
3 Jei jį norite redaguoti, bakstelėkite REDAGUOTI.
Į įrašų knygą galite įtraukti pavadinimą, teksto, įrašų ar žymų.
4 Jei norite išsaugoti pakeitimus, bakstelėkite IŠSAUGOTI.
80
Programos ir funkcijos
Kalendorius
Įvadas
Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.
Įvykių kūrimas
1 Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite
arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite
.
2 Įveskite informaciją apie įvykį.
Nustatykite įvykio pradžios ir
pabaigos datą
Įveskite pavadinimą
Pasirinkite norimą naudoti arba
sinchronizuoti kalendorių
Įjunkite pavojaus signalą
Įeikite į įvykio vietą
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio
vietą
Pridėkite užrašą
Pridėkite daugiau išsamios
informacijos
3 Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite IŠSAUGOTI.
81
Programos ir funkcijos
Užduočių kūrimas
1 Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite PERŽIŪRĖT → Užduotys.
2 Palieskite ir įveskite užduoties duomenis.
3 Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite IŠSAUGOTI.
Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros, pasirinkite
paskyros paslaugą ir palieskite Kalendorius („Samsung account“) arba Sinch. Kalendorius.
Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, atidarykite programą Kalendorius ir palieskite →
Tvarkyti kalendorius → Pridėti paskyrą. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir
prisijunkite. Pridėjus paskyrą, ji atsiras sąraše.
Mano failai
Pasiekite ir tvarkykite įvairius prietaise saugomus failus.
Paleiskite programą Mano failai.
Peržiūrėkite kiekviename atminties įrenginyje saugomus failus. Taip pat galite peržiūrėti failus
prietaise arba atminties kortelėje pagal kategoriją.
Norėdami atlaisvinti vietos prietaiso saugykloje, palieskite → Gauti daugiau vietos.
Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite paieškos laukelį ir įveskite raktažodį. Taip pat galite
paliesti ir tuomet įvesti raktažodį.
82
Programos ir funkcijos
Įrašas
Sukurkite įrašus ir suskirstykite juos pagal kategoriją.
Paleiskite programą Įrašas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Įrašų kūrimas
Palieskite
įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:
• Kategorija: sukurkite arba nustatykite kategoriją.
• Užduotys: norėdami sukurti užduočių sąrašą, kiekvienos eilutės pradžioje pridėkite žymimąjį
langelį.
• Vaizdas: įterpkite vaizdus.
• Piešinys: užrašykite arba nupieškite įterptinus įrašus. Galite pasirinkti rašiklio storį ir spalvą.
• Balsas: Sukurkite norimą įterpti garso įrašą.
Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.
Įrašų paieška
Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite IEŠKOTI ir įveskite
raktažodį.
83
Programos ir funkcijos
Laikrodis
Įvadas
Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio
trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.
SIGNALAS
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite SIGNALAS.
Žadintuvo signalų nustatymas
Žadintuvo signalų sąraše palieskite , nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo
dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.
Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite
jungiklį.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami išjungti signalą, palieskite NUTRAUKTI. Jei anksčiau įjungėte snaudimo parinktį,
palieskite SNAUSTI, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą, pažymėkite signalus, kuriuos norite ištrinti, ir tuomet palieskite
TRINTI.
PASAULIO LAIKRODIS
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite PASAULIO LAIKRODIS.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
PRIDĖTI.
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš gaublio ir tada palieskite
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir laikykite laikrodį, pažymėkite laikrodžius, kuriuos norite ištrinti, ir tuomet palieskite
TRINTI.
84
Programos ir funkcijos
CHRONOMETRAS
1 Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite CHRONOMETRAS.
2 Palieskite PALEISTI, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.
Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite ETAPAS.
3 Palieskite STABDYTI, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.
Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite ATNAUJINTI.
Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite NUST. IŠ NAUJO.
LAIKMATIS
1 Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite LAIKMATIS.
2 Nustatykite trukmę ir palieskite PALEISTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
3 Laikmačiui suveikus palieskite NUTRAUKTI.
Skaičiuotuvas
Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.
Paleiskite programą Skaičiuot.
Viršutinėje ekrano dalyje galite matyti skaičiavimo istoriją.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite VALYTI ISTORIJĄ.
85
Programos ir funkcijos
Turinio bendrinimas
Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi
paveikslėliais pavyzdys.
1 Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
2 Palieskite ir pasirinkite dalinimosi būdą, tokį kaip „Bluetooth“ ir el. paštas.
Kai turite ryšių arba dalijimosi istoriją, asmenys, su kuriais bendravote, bus rodomi
dalijimosi parinkčių skydelyje. Norėdami su jais tiesiogiai dalytis turiniu per atitinkamą
programą, pasirinkite asmens piktogramą. Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tada palieskite Direct share jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Papildomų funkcijų naudojimas
• Perkelt failus į įrenginį: dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi Direct“
arba „Bluetooth“. Prietaisuose turi būti įjungti matomumo nustatymai.
• Peržiūrėti turinį televizoriuje („Smart View“): peržiūrėkite prietaiso rodomą turinį
didesniame ekrane, naudodamiesi belaidžiu ryšiu.
Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite
pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.
86
Programos ir funkcijos
„Google“ programos
„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai
kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.
Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos
meniu.
Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų
teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.
Chrome
Ieškokite informacijos ir naršykite internete.
Gmail
Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.
Google+
Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite
talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Žemėlapiai
Raskite savo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapį ir peržiūrėkite vietos informaciją apie
įvairias aplink esančias vietoves.
„Google Play“ muzika
Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos
rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.
„Play“ filmai
Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvė.
„Play“ knygos
Atsisiųskite įvairias knygas iš „Play“ parduotuvė ir skaitykite.
87
Programos ir funkcijos
„Play“ kioskas
Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.
„Play“ žaidimai
Atsisiųskite žaidimus iš „Play“ parduotuvė ir žaiskite juos su kitais.
Diskas
Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
YouTube
Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
Nuotraukos
Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje
vietoje.
Google
Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.
Hangout
Siųskite žinutes, vaizdus ir emocines piktogramas draugams ir bendraukite vaizdo skambučiais.
Paieška balsu
Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.
88
Nustatymai
Įvadas
Tinkinkite funkcijų ir programų nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite
labiau suasmeninti savo prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai.
Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite
.
Ryšiai
Parinktys
Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai.
• Wi-Fi: norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius
prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
• Bluetooth: naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais
„Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Bluetooth.
• Planš. kompiuterio matomumas: suteikia galimybę kitiems prietaisams rasti jūsų prietaisą,
siekiant dalytis su jumis turiniu. Kai ši funkcija įjungta, prietaisą matys kiti prietaisai, kai jie
ieškos prieinamų prietaisų per „Siųsti failus į prietaisą“ parinktį.
• Duomenų naudojimas: nuolatos stebėkite, kiek pagal jūsų duomenų perdavimo planą lieka
nepanaudotų duomenų. Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobilųjį duomenų ryšį,
kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.
89
Nustatymai
• Skrydžio režimas: nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite
naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Įsitikinkite, kad leidžiantis ir kylant prietaisas būtų išjungtas. Pakilus, jei lėktuvo
personalas leidžia, galite naudotis prietaisu įjungę skrydžio režimą.
• Vieta: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Daugiau ryšio nustatymų: tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau
informacijos žr. Daugiau ryšio nustatymų.
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
1 Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.
Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Įveskite slaptažodį ir
palieskite JUNGTIS.
• Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo
nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi
automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite PAMIRŠTI.
• Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso
„Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.
90
Nustatymai
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.
1 Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi
Direct“ parinktį.
3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau
pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1 Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
2 Palieskite → „Wi-Fi Direct“, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
3 Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo
procedūros.
Prietaiso jungties nutraukimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi.
2 Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.
3 Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.
91
Nustatymai
Bluetooth
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“
turinčiais prietaisais.
• „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
1 Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų
ekranas.
3 Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
92
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis,
tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama
veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1 Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
2 Palieskite → Bluetooth, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir
jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį.
3 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth.
Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.
2 Norėdami atsieti, palieskite
3 Palieskite Atsieti.
šalia prietaiso pavadinimo.
93
Nustatymai
Daugiau ryšio nustatymų
Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų.
• Įrenginių netoliese ieška: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie
kurių galima prisijungti.
• Spausdinimas: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite
ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau
informacijos žr. Spausdinimas.
• VPN: nustatykite ir junkitės prie virtualių privačių tinklų (VPN).
• Ethernet: „Ethernet“ parinktis prieinama, kai prie prietaiso prijungtas „Ethernet“ adapteris.
Naudokite šią parinktį, norėdami aktyvinti „Ethernet“ funkciją ir konfigūruoti tinklo
nustatymus.
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie
spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Spausdintuvo papildinių pridėjimas
Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.
1 Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → Spausdinimas →
Atsisiųsti papildinį.
2 Ieškokite spausdintuvo papildinio „Play“ parduotuvė.
3 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
4 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
5 Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.
Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite → Pridėti spausdintuvą.
94
Nustatymai
Spausdinamas turinys
Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite
→ Visi spausdintuvai, tuomet pasirinkite spausdintuvą.
Spausdinti →
Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsas.
• Garso režimas: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
• Medijai naudot garsumo mygtukus: nustatykite, kad medijos garsumo lygį galėtumėte
reguliuoti spausdami garsumo mygtuką. Leidžiant medijos failus, medijos garsumas visada
bus reguliuojamas.
• Garsumas: pakoreguokite muzikos ir vaizdo įrašų, sistemos ir įspėjamųjų signalų garsumo
lygį.
• Pranešimų garsai: keiskite kiekvienos programos pranešimų garso nustatymus.
• Netrukdyti: nustatykite prietaisą nutildyti pranešimų garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą
arba parinktį.
• Ekrano užrakto garsai: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• Įkrovimo garsas: nustatykite prietaisą skambėti, kai jis prijungiamas prie įkroviklio.
• Klaviatūros garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus mygtuką.
• Garso kokybė ir efektai: konfigūruokite papildomus garso nustatymus.
• Atskirti programos garsą: nustatykite, kad prietaisas leistų medijos garsą iš tam tikros
programos per prijungtą „Bluetooth“ garsiakalbį arba ausines atskirai nuo kitų programų
garsų. Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip
klausote muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.
95
Nustatymai
Pranešimai
Keiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Pranešimai.
Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus, palieskite IŠSAMIAU ir pasirinkite
programą.
• Leisti pranešimus: leiskite pasirinktos programos pranešimus.
• Rodyti tyliai: nustatykite prietaisą išjungti pranešimų garsus ir slėpti pranešimų peržiūras.
• Užrakinimo ekrane: nustatykite rodyti arba slėpti pasirinktos programos pranešimus, kai
prietaisas užrakintas.
• Nustatyti pirmenybę: nustatykite rodyti pranešimus pranešimų skydelio viršuje ir įtraukti
juos į leidžiamųjų sąrašą, kai įjungta Netrukdyti.
Ekranas
Parinktys
Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas.
• Ryškumas: reguliuokite ekrano ryškumą.
• Automatinis šviesinimas: nustatykite prietaisą sekti ryškumo nustatymus ir automatiškai
juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
• Ekrano režimas: pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
• Ekrano mastelis, šriftas: keiskite ekrano mastelio nustatymus arba šrifto dydį ir stilių.
• Pradžios ekranas: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma daugiau arba
mažiau elementų, ir kt.
• Piktogramų rėmeliai: nustatykite, ar rodyti šešėlinius fonus, kad piktogramos išsiskirtų.
• Būsenos juosta: individualiai pritaikykite būsenos juostoje rodomų pranešimų arba
indikatorių nustatymus.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra
kraunamas.
96
Nustatymai
Ekrano fonas
keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekrano fonas.
Išplėstinės funkcijos
Įjunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos.
Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių
funkcijų įvesčių.
• „S Pen“: pakeiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus. Žr. „S Pen“ funkcijos, kur pateikta
daugiau informacijos apie Peržiūra gestais ir Įraš.išjung.ekr.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Priedai: pakeiskite priedo nustatymus.
• Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti ekrano jums žiūrint į ekraną.
• Kelių langų: pasirinkite kelių langų paleidimo būdą.
• Išmanusis fiksavimas: nustatykite prietaisą užfiksuoti dabartinį ekraną ir slenkantį plotą,
apkarpyti ir nedelsiant dalytis momentine ekrano kopija.
• Užfiksuoti braukiant delnu: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą
užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite
peržiūrėti Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
• Lengvas nutildymas: nustatykite, kad prietaise signalai būtų nutildomi naudojant delno
gestus.
• Direct share: nustatykite prietaisą rodyti adresatus, su kuriais bendravote per dalijimosi
parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
97
Nustatymai
Įrenginio priežiūra
Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus,
saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti
prietaisą piršto palietimu.
Akumuliatorius
Įrenginio sauga
Saugykla
Atmintis
Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → TVARK. DABAR arba OPTIMIZUOT DABAR.
Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.
• Atminties valymas.
• Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
• Netinkamo akumuliatoriaus energijos naudojimo tvarkymas.
• Skenavimas ieškant neveikiančių ir kenkėjiškų programų.
98
Nustatymai
Akumuliatorius
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų
akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos
taupymo funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Akumuliatorius.
• Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• Negalite gauti pranešimų iš programų, kurios naudoja energijos taupymo režimą.
Energijos taupymo režimas
• VID.: norėdami pratęsti akumuliatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
• MAKS.: maksimalaus energijos taupymo režimu prietaiso akumuliatoriaus energijos
suvartojimas sumažinamas pritaikius tamsią ekrano temą bei ribojant prieinamas programas
ir funkcijas. Tinklo ryšiai, išskyrus mobiliojo ryšio tinklą, bus išjungti.
Akumuliatoriaus tvarkymas
Galite taupyti akumuliatoriaus energiją neleisdami fone veikiančioms programoms, kai jos
nenaudojamos, naudoti akumuliatoriaus energijos. Pažymėkite programas programų sąraše ir
palieskite TAUP. EN. Taip pat palieskite → Papildomi nustat. ir nustatykite Programų energijos
monitorius parinktis.
Saugykla
Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla.
• Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
• „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti prietaiso
prieinamą vidinės atminties talpą.
Atminties tvarkymas
Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite
VALYTI DABAR. Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate,
pasirinkite kategoriją iš VARTOTOJO DUOMENYS. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti
elementus ir palieskite TRINTI arba PAŠALINTI.
99
Nustatymai
Atmintis
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Atmintis.
Jei norite paspartinti prietaisą sumažindami naudojamos atminties kiekį, pažymėkite programas
programų sąraše ir palieskite VALYTI DABAR.
Įrenginio sauga
Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų
programų.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Įrenginio sauga → NUSK. PLANŠET. KOMP.
Programos
Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo
informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ara išjungti nereikalingas
programas.
Nustatymų ekrane palieskite Programos.
Užrakinimo ekranas, sauga
Parinktys
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Ekrano užrakto tipas: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
• Smart Lock: nustatykite prietaisą automatiškai atsirakinti tam tikrose situacijose.
• Saugos užrakto nustatymai: keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto
nustatymus.
• Informacija ir „FaceWidgets“: pakeiskite išjungtame arba užrakintame ekrane rodomų
elementų nustatymus.
• Pranešimai: nustatykite rodyti arba nerodyti pranešimų turinio užrakintame ekrane ir
pasirinkite, kuriuos pranešimus rodyti.
100
Nustatymai
• Programos spartieji mygtukai: pasirinkite programas, kurių šaukiniai bus rodomi
užrakintame ekrane.
• Ieškoti mano mobiliojo: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Jei norite
surasti ir valdyti savo pamestą ar pavogtą prietaisą, prisijunkite prie „Surasti mano mobilųjį“
svetainės (findmymobile.samsung.com).
• Nežinomi šaltiniai: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas
programas.
• Privatusis režimas: įjunkite asmeninį režimą, kad užkirstumėte kelią kitiems pasiekti jūsų
asmeninį turinį. Daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Šifruoti įrenginį: užšifruokite prietaise saugomus duomenis, kad niekas negalėtų jų
pasiekti, jei prietaisą pamestumėte arba jis būtų pavogtas. Norėdami naudotis užšifruotu
prietaisu, privalote iššifruoti prietaiso duomenis kaskart įjungę prietaisą. Galite nustatyti, ar
prietaiso duomenis iššifruoti automatiškai, ar prašyti atrakinimo kodo. Neįmanoma padaryti
atsarginės užšifruotų duomenų kopijos arba juos atkurti. Jei kelis kartus iš eilės neteisingai
įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite bandymų ribą, prietaisas atstatys gamyklinius duomenis.
• Šifruoti SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Kiti saugos nustatymai: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
Privatusis režimas
Slėpkite prietaise esančią asmeninę medžiagą, kad jos nepasiektų kiti asmenys.
Asmeninio režimo įjungimas
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Privatusis režimas, tada
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei įjungiate asmeninį režimą pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis
ir įveskite asmeninio režimo prieigos kodą.
101
Nustatymai
2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo
prieigos kodą.
Įjungiamas asmeninis režimas ir būsenos juostoje atsiranda piktograma
.
Paslėptus elementus galite peržiūrėti ir įjungti tik įjungę asmeninį režimą. Norėdami
paslėpti elementus, saugomus privačiame aplanke, išjunkite asmeninį režimą.
Turinio slėpimas
1 Pradžios ar programų ekrane paleiskite programą, kad paslėptumėte elementus.
2 Pasirinkite elementą ir palieskite → Perkelti į asmeninį.
Jei asmeninis režimas neįjungtas, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš
anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.
Pasirinkti elementai bus perkelti į asmeninį aplanką.
Paslėpto turinio peržiūra
Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Privatusis režimas, tada
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo
prieigos kodą.
3 Paleiskite programą Mano failai ir palieskite Privatus.
Elementai, kurie buvo perkelti į asmeninį aplanką, atsiras ekrane.
Medžiagos slėpimo atšaukimas
1 Privačiame aplanke palieskite ir palaikykite elementą, o tada pažymėkite elementus, kurių
nebereikia slėpti.
2 Palieskite → Pašalinti iš privataus.
3 Pasirinkite aplanką į kurį norite perkelti elementus ir palieskite ATLIKTA.
Elementai bus perkelti į pasirinktą aplanką.
102
Nustatymai
Automatinis asmeninio režimo išjungimas
Galite nustatyti, kad kiekvienąkart ekranui išsijungus prietaisas automatiškai nustotų veikti
privatumo rėžimu.
1 Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas, sauga → Privatusis režimas, tada
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo
prieigos kodą.
3 Palieskite Automatinis išjungimas jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Kai įjungta parinktis Automatinis išjungimas prietaise nepavyks perkelti failų į asmeninį
aplanką, jei perkėlimo metu išsijungs ekranas.
Debesis ir paskyros
Parinktys
Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi
„Samsung“ debesiu. Be to, jūs galite užregistruoti ir tvarkyti paskyras, pavyzdžiui, savo „Samsung“
arba „Google“.
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros.
Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung“
debesis arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba
prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.
• „Samsung Cloud“: saugiai tvarkykite norimą saugoti turinį „Samsung“ debesyje. Patikrinkite
„Samsung“ debesų saugyklos naudojimo būseną ir sinchronizuokite savo duomenis,
darykite jų atsargines kopijas ir juos atkurkite. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ debesis.
• Mano profilis: tvarkykite asmeninę informaciją ir „Samsung“ paskyros informaciją.
• Paskyros: pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras
sinchronizavimui.
• Atsarg. kop. ir atkūrimas: apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų
duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją
vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo
„Google“ arba „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. Atsarg. kop. ir atkūrimas.
103
Nustatymai
Atsarg. kop. ir atkūrimas
Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite
sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę
kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo „Google“ arba „Samsung“ paskyros.
„Samsung“ paskyros naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros → Atsarg. kop. ir atkūrimas → Atsarginio
kopijavimo nustatymai, skirti „Samsung“ paskyrai, palieskite jungiklius prie elementų, kurių
atsarginę kopiją norite daryti, kad juos įjungtumėte, tada palieskite KURTI ATSARG.KOPIJĄ
DABAR.
Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung“ debesyje. Daugiau informacijos žr. „Samsung“
debesis.
Norėdami nustatyti prietaisą automatiškai daryti duomenų atsargines kopijas, palieskite
AUTOMATINIS ATSARGINIS KOPIJAVIMAS jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami atkurti atsarginės kopijos duomenis iš „Samsung“ debesies naudodamiesi „Samsung“
paskyra, palieskite Atkurti. Pasirinkite prietaisą ir duomenų tipus, kuriuos norite atkurti, ir
palieskite ATKURTI DABAR. Pasirinkti duomenys bus atkurti prietaise.
„Google“ paskyros naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros → Atsarg. kop. ir atkūrimas, tada palieskite
Kurti atsarginę duomenų kopiją „Google“ paskyros jungiklį, kad jį įjungtumėte. Palieskite
Atsarginė paskyros kopija ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.
Norėdami atkurti duomenis iš „Google“ paskyros, palieskite Automatinis atkūrimas jungiklį,
kad jį įjungtumėte. Kai iš naujo įdiegsite programas, bus atkurti atsarginėje kopijoje išsaugoti
nustatymai ir duomenys.
Google
Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Google.
104
Nustatymai
Prieiga neįgaliesiems
Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.
Nustatymų ekrane palieskite Prieiga neįgaliesiems.
• Rega: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis silpnaregiams.
• Klausa: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis neprigirdintiesiems.
• Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau
naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
• Teksto įgarsinimas: keisti teksto įgarsinimo nustatymus.
• Kryptinis užraktas: pakeiskite ekrano atrakinimo kryptinės kombinacijos nustatymus.
• Tiesioginė prieiga: nustatykite prietaisą, kad tris kartus greitai paspaudus pradžios mygtuką
būtų parodyti pasirinkti pasiekiamumo meniu.
• Pranešimo priminimas: nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus,
kurių nepatikrinote.
• Vieno bakstelėjimo režimas: nustatykite šį prietaisą norėdami valdyti pranešimus
paliesdami, o ne vilkdami mygtuką.
• Pritaikymo neįgaliesiems nustatymų atsarginė kopija: eksportuokite arba importuokite
pasiekiamumo nustatymus, kad galėtumėte dalintis jais su kitais prietaisais.
• PASLAUGOS: peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
Bendrasis valdymas
Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas.
• Kalba ir įvestis: pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros
ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos
kalbos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Prietaiso kalbų pridėjimas.
• Data ir laikas: pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas
pateikia laiką ir datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš
naujo.
105
Nustatymai
• Pranešti apie diagnost. inform.: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų
prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Rinkodaros informacija: nustatykite, ar norite gauti „Samsung“ rinkodaros informaciją, pvz.,
specialius pasiūlymus, narystės privilegijas ir naujienlaiškius.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Atkurti: nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso
nustatymus. Galite iš naujo nustatyti visus nustatymus ir tinklo nustatymus. Taip pat galite
nustatyti prietaisą iš naujo pasileisti šiuo metu siekiant prietaiso optimizavimo.
Prietaiso kalbų pridėjimas
Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.
1 Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis → Kalba → Pridėti
kalbą.
Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite → Visos kalbos.
2 Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
3 Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite NUST. NUMATYT.
Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite PALIKT ESAMĄ.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąraše. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba
bus pridėta sąrašo viršuje.
Norėdami pakeisti numatytąją kalbą pasirinkdami iš kalbų sąrašo, tempkite šalia kalbos ir
perkelkite į sąrašo viršų. Tada palieskite ATLIKTA. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos,
bus naudojama kita palaikoma kalba sąraše.
106
Nustatymai
Programinės įrangos naujinys
Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos
(FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
Nustatymų ekrane palieskite Programinės įrangos naujinys.
Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo
tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.
• Atsisiųst naujinius rankin. būdu: patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
• Suplanuoti progr. įr. naujinim.: nustatykite prietaisą įdiegti parsisiųstus naujinius nustatytu
laiku.
Saugumo naujinių informacija
Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo
modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.
Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.
Naudotojo vadovas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Naudotojo vadovas.
107
Nustatymai
Apie planšetinį kompiuterį
Įjunkite prietaiso informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Apie planšetinį kompiuterį.
• Būsena: peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip Wi-Fi MAC adresas ir serijos
numeris.
• Teisinė informacija: peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos
informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
• Įrenginio vardas: pažiūrėkite ir redaguokite pavadinimą, kuris bus rodomas, kai jungsite
prietaisą prie kitų prietaisų per „Bluetooth“, „Wi-Fi Direct“ ir kitais būdais.
• Modelio numeris: pažiūrėkite prietaiso modelio numerį.
• Programos informacija: peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz.,
operacinės sistemos versiją ir programinės-aparatinės įrangos versiją.
• Akumuliatoriaus informacija: pažiūrėkite prietaiso akumuliatoriaus būseną ir informaciją.
108
Priedas
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM
kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas neįsijungia
Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai
įkraukite akumuliatorių.
109
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą
Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“
techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o
tada jį vėl įjungti.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Prietaiso atstatymas į pradinę būseną
Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Gamintojo
duomenų atkūrimas → NUST.IŠ N. → TRINTI VISKĄ. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius
nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.
Jei užregistravote „Google“ paskyrą prietaise, turite prisijungti prie tos pačios „Google“ paskyros
po to, kai atkursite prietaiso nustatymus.
110
Priedas
Dažnai atsijungia internetas
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo
talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius bus naudojamas labiau, kai naudositės tam tikromis funkcijomis arba
programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
111
Priedas
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz.,
„DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
112
Priedas
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“
ar naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“
arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite
atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų
praradimą.
113
Priedas
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos
Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso
priežiūros priemone arba ištrinkite nenaudojamas programas ar failus rankiniu būdu, kad
atlaisvintumėte vietos atmintyje.
Programų mygtukas nerodomas pradžios ekrane
Galite atidaryti programų ekraną nenaudodami programų mygtuko, tačiau braukdami aukštyn
arba žemyn pradžios ekranu. Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn
arba žemyn. Norėdami, kad programų mygtukas būtų rodomas pradžios ekrano apačioje,
paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ekranas → Pradžios ekranas → Programų
mygtukas → Rodyti programų mygtuką → TAIKYTI.
Pranešimų skydelyje nerodoma ekrano ryškumo reguliavimo juosta
Atidarykite pranešimų skydelį tempdami būsenos juostą žemyn, tuomet žemyn tempkite
pranešimų skydelį. Palieskite
prie ryškumo reguliavimo juostos ir palieskite Rodyti valdiklį
viršuje jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Neveikia „Samsung“ debesis
• Įsitikinkite, kad esate tinkamai prisijungę prie tinklo.
• Negalėsite naudoti „Samsung“ debesies atliekant „Samsung“ debesies paslaugos patikrą.
Bandykite dar kartą vėliau.
114
Priedas
Akumuliatoriaus išėmimas (neardomas modelis)
• Šios instrukcijos skirtos tik jūsų paslaugų teikėjui arba įgaliotam remonto specialistui.
• Žalai ar gedimams, atsiradusiems dėl neteisėto akumuliatoriaus išėmimo, garantija
netaikoma.
• Norėdami išimti arba pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba
įgaliotąjį remonto specialistą.
1 tipas (SM-P550):
1 Įstatykite prietaiso atidarymo įrenginį į tarpą tarp prietaiso ekrano ir galinio dangtelio.
Tada, naudodamiesi įrenginiu, pradėkite ekrano atskyrimą nuo galinio dangtelio, kaip tai
parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
Įstatydami įrenginį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vidinių prietaiso komponentų.
2 Kartokite įrenginio įstatymą nedideliais intervalais aplink visą prietaisą, taip atskirdami
ekraną nuo galinio dangtelio.
Atsargiai pasukite galinį dangtelį ir įsitikinkite, ar kabliukai nepažeisti.
3 Kai ekranas bus atlaisvintas, atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.
Tada galinį dangtelį pasidėkite į šalį, o ekraną ant lygaus paviršiaus padėkite priekine dalimi
žemyn.
115
Priedas
4 Atlaisvinkite ir išimkite varžtus, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.
5 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
6 Išimkite akumuliatorių.
116
Priedas
2 tipas (SM-T550):
1 Įstatykite prietaiso atidarymo įrenginį į tarpą tarp prietaiso ekrano ir galinio dangtelio.
Tada, naudodamiesi įrenginiu, pradėkite ekrano atskyrimą nuo galinio dangtelio, kaip tai
parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
Įstatydami įrenginį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vidinių prietaiso komponentų.
2 Kartokite įrenginio įstatymą nedideliais intervalais aplink visą prietaisą, taip atskirdami
ekraną nuo galinio dangtelio.
Atsargiai pasukite galinį dangtelį ir įsitikinkite, ar kabliukai nepažeisti.
3 Kai ekranas bus atlaisvintas, atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.
Tada galinį dangtelį pasidėkite į šalį, o ekraną ant lygaus paviršiaus padėkite priekine dalimi
žemyn.
117
Priedas
4 Atlaisvinkite ir išimkite varžtus, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.
5 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
6 Išimkite akumuliatorių.
118
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2017
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
Download PDF