Samsung | SM-T315 | Samsung SM-T315 Vartotojo vadovas (Kitkat)

SM-T315
Naudotojo vadovas
www.samsung.com
Apie šį vadovą
Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir
technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas
yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.
• Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
• Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės
įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio
vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
• Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir
papildomos paslaugos gali skirtis.
• Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų.
„Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“
programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti
operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami
išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į operatorių.
2
Apie šį vadovą
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be
išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu
pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl
naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet
kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
3
Apie šį vadovą
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi
Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai ir yra naudojami
pagal licenciją.
APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ
„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX,
LLC“. Tai oficialiai „DivX Certified®“ patvirtintas prietaisas, kuris išlaikė griežtus bandymus,
siekiant patvirtinti, kad jame galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos
bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje
www.divx.com.
APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS
„DivX Certified®“ sertifikuotą prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-onDemand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu
pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje
vod.divx.com.
„DivX Certified®“ sertifikuotas leisti „DivX®“ vaizdo įrašus ne aukštesnės, nei HD 720p kokybės,
įskaitant papildomą turinį.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“, „Dolby Digital Plus“ ir dviejų D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
4
Turinys
Pradžia
37
38
39
40
42
8 Prietaiso išvaizda
9Mygtukai
10 Komplekto turinys
10 SIM arba USIM kortelės įdėjimas
12 Akumuliatoriaus įkrovimas
14 Atminties kortelės įdėjimas
16 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
16 Prietaiso laikymas
17 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
17 Garsumo valdymas
17 Perjungimas į tylųjį režimą
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Paskyrų kūrimas
Failų perkėlimas
Prietaiso sauga
Prietaiso naujinimas
Ryšiai
43Telefonas
49Adresatai
53Žinutės
54 El. paštas
56 „Google Mail“
58Hangout
58Google+
58Nuotraukos
59Twitter
Pagrindai
18 Indikacinės piktogramos
19 Naudojimasis jutikliniu ekranu
22 Valdymo judesiai
24 Kelių langų režimo naudojimas
28Pranešimai
29 Pradžios ekranas
31 Užrakintas ekranas
32 Programų ekranas
34 Programų naudojimas
34Pagalba
35 Teksto įvedimas
Žiniatinklis ir tinklai
60Internetas
61Chrome
62„Bluetooth“
63 Screen Mirroring
64 Samsung Link
65 Group Play
67WatchON
5
Turinys
Medija
99Signalas
100 Pasaulio laikrodis
101Skaičiuoklė
101 S Translator
102 S Voice
103Google
104 Paieška balsu
104 Mano failai
105 Atsisiųsti elementai
105TripAdvisor
68Muzika
70Fotoapar.
75Galerija
79 Story Album
82 Paper Artist
83 Vaizdo įrašas
84YouTube
85„Flipboard“
85Businessweek+
85NYTimes
Kelionės ir vietos nustatymas
Programos ir medijos
parduotuvės
106Žemėlapiai
86
87
87
88
89
89
89
89
90
90
90
Nustatymai
„Google Play“ parduotuvė
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Game Hub
„Music Hub“
„Play“ knygos
Play Movies & TV
„Google Play“ muzika
„Google Play“ žaid
„Play“ kioskas
Readers Hub
Learning Hub
107 Apie nustatymus
107Wi-Fi
108Bluetooth
108 Duomenų naudojimas
109 Daugiau nustatymų
111 Blokavimo režimas
111 Laisvų rankų įrangos rež.
114Garsas
114Ekranas
116Saugykla
116 Energijos taupymo režimas
116Akumuliatorius
116 Programų tvarkyklė
117 Numatytosios programos
117Naudotojai
117Vieta
117 Užrakinimo ekranas
Priemonės
91Įrašas
92 S Planner
95Dropbox
96„Cloud“
96Diskas
97 POLARIS Office 5
6
Turinys
118Sauga
120 Kalba ir įvestis
123„Cloud“
124 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš
naujo
124 Pridėti paskyrą
124Judesys
124 Valdymas balsu
125Priedai
125 Data ir laikas
126Pasiekiamumas
127 Apie įrenginį
127 „Google“ nustatymai
Trikčių diagnostika
7
Pradžia
Prietaiso išvaizda
Priekinis fotoaparatas
Apšvietimo jutiklis
Mikrofonas telefono
garsiakalbiui
Artumo jutiklis
Maitinimo mygtukas
Ausinė
Garsumo mygtukas
Jutiklinis ekranas
IrLED
Pradžios ekrano
mygtukas
Grįžimo mygtukas
Meniu mygtukas
Universali jungtis
Mikrofonas
Ausinių lizdas
Pagrindinė antena
Galinis fotoaparatas
GPS antena
SIM kortelės anga
Atminties kortelės anga
Garsiakalbis
Garsiakalbis
8
Pradžia
Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tuomet, kai naudojatės garsiakalbiu ar
filmuojate vaizdo įrašus.
• Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio
problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
• Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Įjungimo
Meniu
• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į
komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę
8–10 sek. taip iš naujo paleisdami prietaisą.
• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite.
Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto
režimą.
• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis,
palieskite.
• Norėdami paleisti „Google“ paiešką, palieskite ir palaikykite.
• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.
Pradžios
• Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą,
paspauskite ir laikykite paspaudę.
Grįžimo atgal
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
9
Pradžia
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas
veikimas nėra dengiamas garantijos.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
• Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
• Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.
10
Pradžia
1 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
• Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės
angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio
centro specialistai išimtų atminties kortelę.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
2 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
SIM arba USIM kortelės išėmimas
Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
11
Pradžia
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto,
kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite
išsieikvojusį akumuliatorių.
Įkrovimas naudojant įkroviklį
USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
12
Pradžia
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti.
Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso
naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik
tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas
Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys
akumuliatoriaus įkrovimo lygį:
Įkraunama
Visiškai įkrauta
13
Pradžia
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis
ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
Atminties kortelės įdėjimas
Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko tik FAT failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema
suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke SD memory
card.
14
Pradžia
1 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite
Program. → Nustatymai → Saugykla → Atjungti SD kortelę.
Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai → Saugykla → Formatuoti SD kortelę →
Formatuoti SD kortelę → Trinti viską.
Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių
prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
15
Pradžia
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte
prietaisą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.
• Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
• Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo
mygtuką bei palieskite Lėktuvo režimas.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Prietaiso laikymas
Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar
pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
16
Pradžia
Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus
Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu
nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.
Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria
kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.
Garsumo valdymas
Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą,
paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
Perjungimas į tylųjį režimą
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite Nutildyti arba Vibruoti.
• Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Garsas arba Vibruoti.
17
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
/
Prisijungta prie LTE tinklo
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
Sinchronizuota su žiniatinkliu
Prijungta prie kompiuterio
Neįdėta SIM arba USIM kortelė
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas skrydžio režimas
18
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
Judesiai pirštais
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
19
Pagrindai
Vilkimas
Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą
ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.
Palietimas du kartus
Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du
kartus dar kartą.
20
Pagrindai
Perbraukimas
Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei
norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
21
Pagrindai
Valdymo judesiai
Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite Program. → Nustatymai → Judesys, tada vilkite ekrano viršuje dešinėje esantį
jungiklį dešinėn.
Ekrano pasukimas
Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą
ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.
Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite
Ekrano sukimas žymėjimą.
• Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
• Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus
skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.
22
Pagrindai
Brūkštelėjimas
Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas
Galerija → Screenshots. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
Uždengimas
Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.
23
Pagrindai
Kelių langų režimo naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios veikiančios
programos.
• Gali veikti tik kelių langų režimo užduočių juostoje esančios programos.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami naudotis kelių langų režimu, Pradžios ekrane palieskite Program. → Nustatymai →
Ekranas ir pažymėkite Keli langai.
Padalinto ekrano kelių langų režimo naudojimas
Naudokite šią funkciją, jei norite paleisti programas padalintame ekrane.
Paleiskite programas perskelto ekrano kelių langų režimu
1 Perbraukite ekraną pirštu nuo dešiniojo krašto iki vidurio. Taip pat galite palaikyti palietę
Kelių langų režimo užduočių juosta pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.
Kelių langų režimo
užduočių juosta
24
.
Pagrindai
2 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite
ją į ekraną.
Kai ekranas pasidaro mėlynas, paleiskite programos piktogramą.
3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite
ją į naują vietą.
Galite tą pačia programą paleisti padalintame ekrane tuo pačiu metu. Funkciją palaiko tik
programos, prie kurių piktogramų yra .
25
Pagrindai
Turinio bendrinimas tarp programų
Galite lengvai bendrinti turinį tarp programų, kaip kad El. paštas ir Internetas, vilkdami ir
paleisdami jas.
Kaip kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
1 Paleiskite El. paštas ir Internetas padalinto ekrano kelių langų režime.
Pasiekite kelių langų parinktis
2 Palieskite apskritimą tarp programų langų ir tada palieskite
.
Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite atidaryti šias parinktis:
• : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
• : dalykitės elementais tarp programų langų, pvz., vaizdais, tekstu ar nuorodomis,
tiesiog juos vilkdami ir paleisdami.
• : padidinti langą.
• : uždarykite programą.
26
Pagrindai
3 Palaikykite palietę elementą interneto lange ir vilkite jį į norimą el. pašto lango vietą.
Kelių langų derinio sukūrimas
Naudodamiesi šia funkcija išsaugokite kelių langų režimu veikiančias programas kaip derinį.
1 Paleiskite kelias programas padalinto ekrano kelių langų režime.
2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → Kurti.
Šiuo metu veikiantis kelių langų derinys yra pridedamas prie kelių langų režimo užduočių
juostos.
Norėdami paleisti programas, naudodami išsaugotą derinį, pasirinkite derinį iš kelių langų
režimo užduočių juostos.
27
Pagrindai
Pranešimai
Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje ir praneša apie praleistus
skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti
pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite
sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.
Pranešimų srityje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Būsenos juostą vilkite žemyn
ir tada palieskite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:
• Wi-Fi: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
• Vieta: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
• Garsas: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas
vibruotų ar neskleistų jokio garso.
• Ekrano sukimas: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
• Bluetooth: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
• Skaitymo rež.: įjungti arba išjungti skaitymo režimą. Skaitymo režimu, prietaisas padės
apsaugoti jūsų akis skaitant naktį. Norėdami pasirinkti programas, kurios bus naudojamos,
palieskite Nustatymai → Ekranas → Skaitymo režimas.
• Mob. duomenys: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
• Keli langai: nustatykite naudoti kelių langų režimą.
• Mobil. saitvietė: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
• Screen Mirroring: įjungti arba išjungti ekrano dubliavimo funkciją.
• Sinch.: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
• Išman. laukimas: įjungti arba išjungti išmaniojo laukimo funkciją.
• Energ. taupymas: įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
• Blokav. režimas: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos
pranešimus. Norėdami pasirinkti, kuris pranešimas bus blokuojamas, palieskite Nustatymai
→ Blokavimo režimas.
28
Pagrindai
• Skrydžio režim.: įjungti arba išjungti skrydžio režimą.
• Lais.rank.įr.rež.: įjungti arba išjungti laisvų rankų režimą.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite
palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite elementą į kitą vietą.
→
,
Pradžios ekranas
Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos
indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.
Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar
dešinėn.
Elementų pertvarkymas
Programos piktogramos pridėjimas
Pradžios ekrane palieskite Program., palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite
ją į skydelio rodinį.
Elemento pridėjimas
Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar sričių.
Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• Programos ir valdikliai: pridėti valdiklių arba programų į Pradžios ekraną.
• Aplankas: sukurkite naują aplanką.
• Puslapis: pridėti naują sritį Pradžios ekrane.
29
Pagrindai
Elemento perkėlimas
Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį,
vilkite į ekrano kraštą.
Elemento pašalinimas
Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai
šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.
Skydelių pertvarkymas
Naujo skydelio pridėjimas
Palieskite
→ Redaguoti puslapį →
.
Skydelio perkėlimas
→ Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite
Palieskite
ją į kitą vietą.
Skydelio pašalinimas
→ Redaguoti puslapį, palieskite ir palaikykite skydelio rodinį, tada nuvilkite jį į
Palieskite
ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.
Ekrano fono nustatymas
Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.
Pradžios ekrane palieskite
iš šių:
→ Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną
• Galerija: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš
interneto.
• Ekrano fonai: matyti animuotus vaizdus.
• Nuotraukos: peržiūrėti vaizdus, esančius Nuotraukos.
• Interaktyvūs ekrano fonai: matyti ekrano fonų vaizdus.
Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite kaip ekrano foną.
30
Pagrindai
Valdiklių naudojimas
Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano
rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.
• Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio
naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
• Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
Pradžios ekrane palieskite Program. → Valdikliai. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn
ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Padėkite jį norimoje
padėtyje, jei reikia, keiskite dydį tempdami rėmelį į šonus, o tada palieskite bet kur ekrane, kad
išsaugotumėte valdiklio vietą.
Užrakintas ekranas
Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip
pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.
Valdiklių pridėjimas
Norėdami naudoti valdiklius, kai ekranas užrakintas, Programų ekrane palieskite Nustatymai →
Užrakinimo ekranas ir pažymėkite Keli valdikliai.
Negalite naudoti valdiklių užrakintame ekrane arba kai yra aktyvinta saugumo funkcija.
Palieskite valdiklių skydelio sritį viršutinėje ekrano dalyje. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį,
palieskite ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.
31
Pagrindai
Skydelių pertvarkymas
Skydelio perkėlimas
Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir
tuomet vilkite jį į naują vietą.
Skydelio pašalinimas
Valdiklių skydelio srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį
ir vilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti Programų ekraną, Pradžios ekrane palieskite Programos.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.
Programų pertvarkymas
Ši funkcija galima tik tinkinamo tinklelio rodinyje.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
Palieskite
Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.
Aplankų tvarkymas
Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į Kurti
Palieskite
aplanką. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite Gerai. Dėkite programas į naują aplanką jas
vilkdami ir tuomet palieskite Išsaug., jei norite išsaugoti išdėstymą.
32
Pagrindai
Skydelių pertvarkymas
Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
Programų diegimas
Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui Samsung Apps (GALAXY Apps), kad
galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.
Programų šalinimas
Palieskite
→ Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.
Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.
Programų išjungimas
Palieskite
→ Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą išjungti programą.
Norėdami įjungti programą, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Programų tvarkyklė,
IŠJUNGTA, pasirinkite programą ir palieskite Įjungti.
• Parsiųstų programų ir kai kurių iš anksto į prietaisą įdiegtų programų išjungti
negalima.
• Naudojant šią funkciją, išjungtos programos dingsta iš Programų ekrano, tačiau vis dar
laikomos prietaise.
33
Pagrindai
Programų naudojimas
Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.
Programos atidarymas
Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Kai kurios programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tada palieskite
norimą atidaryti programą.
Paskiausiai naudotų programų atidarymas
Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano
mygtuką.
Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.
Programos uždarymas
Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami
prietaiso našumą.
Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ir tuomet šalia programos
palieskite Baig., kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite
Baigti viską. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .
Pagalba
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Programų ekrane palieskite Žinynas. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.
Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite
Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite
.
34
.
Pagrindai
Teksto įvedimas
Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą
į palaikomą kalbą.
Klaviatūros tipo keitimas
Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite Pasirinkite įvesties
būdą, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.
„Samsung“ klaviatūros naudojimas
Nustatykite „Samsung“ klaviatūros
parinktis
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite didžiąją raidę
Įveskite didžiąją raidę
Įveskite skyrybos ženklus
Pridėkite elementą iš iškarpinės
Įveskite tarpą
Rašymas didžiosiomis raidėmis
Prieš įvesdami simbolį palieskite
. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.
Klaviatūros tipo keitimas
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite
Slenkančioje klaviatūroje palieskite ir palaikykite
, tada palieskite
.
ir perkelkite slenkančią klaviatūrą į kitą vietą.
Kalbų klaviatūrų keitimas
Pridėkite klaviatūros kalbas ir tada, norėdami pakeisti klaviatūros kalbą, tarpo klavišu slinkite
kairėn arba dešinėn.
35
Pagrindai
Rašymas ranka
Palaikykite palietę →
Pasirinkite siūlomą žodį.
, tada rašykite žodį pirštu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius.
Naudokite rašymo ranka gestus, norėdami atlikti veiksmus, pvz., redaguoti, ištrinti simbolius ir
įterpti tarpus. Norėdami peržiūrėti gestų vadovus, palieskite ir palaikykite , tada palieskite
→ Žinynas → Rašymo ranka gestų naudojimas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Teksto įvedimas balsu
Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.
Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame
sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.
Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.
Kopijavimas ir įklijavimas
Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar ,
tada norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o norėdami iškirpti – Iškirpti. Pažymėtas tekstas
nukopijuojamas į iškarpinę.
Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte
įterpti, ir tuomet palieskite Įklijuoti.
36
Pagrindai
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą
prie „Wi-Fi“ tinklo. (107 psl.)
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas
Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite Wi-Fi, jei norite įjungti ar išjungti.
• Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos
šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
• Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Wi-Fi, tada vilkite Wi-Fi jungiklį dešinėn.
Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite
Jungtis. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas
prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.
„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas
Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite Pridėti „Wi-Fi“
tinklą. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei
tai nėra atviras tinklas, ir palieskite Jungtis.
37
Pagrindai
Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas
Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai
nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite Pamiršti.
Paskyrų kūrimas
„Google“ programoms, pvz., „Google Play“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o Samsung
Apps (GALAXY Apps) būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti
daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų pridėjimas
Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis
atidarant „Google“ programą.
Norėdami prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Pridėti paskyrą → Google. Tuomet palieskite Nauja, jei norite kurti naują,
arba palieskite Esama ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.
Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų šalinimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai, pasirinkite paskyros pavadinimą, tada Paskyros,
pasirinkite norimą pašalinti paskyrą ir tuomet palieskite Pašalinti paskyrą.
38
Pagrindai
Failų perkėlimas
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Prijungimas naudojant „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos
turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai
nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.
Prijungimas prie „Windows Media Player“
Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.
39
Pagrindai
Prijungti kaip medijos prietaisą
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
įrenginys (MTP).
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta
atitinkama tvarkyklė, palieskite Fotokamera (PTP).
3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Prietaiso sauga
Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus
asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Atrakinimas veidu.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite
atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą nesuveiktų.
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą ir balsą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → Veidas
ir balsas.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte, tuomet nustatykite balso komandą. Tuomet,
jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas
atpažinus veidą ar balsą nesuveiktų.
40
Pagrindai
Sekos nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Šablonas.
Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad
patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.
PIN kodo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → PIN
kodas.
Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.
Slaptažodžio nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Slaptažodis.
Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti,
įveskite slaptažodį.
41
Pagrindai
Prietaiso atrakinimas
Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo
kodą.
Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Naujinimas su „Samsung Kies“
Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai
atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti
naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą
ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui.
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Apie įrenginį → Programinės įrangos naujinys →
Naujinti dabar.
42
Ryšiai
Telefonas
Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.
Programų ekrane palieskite Telefonas.
Skambinimas
Skambinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Klaviatūra: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
• Žurnalai: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių
istorijos.
• Parankiniai: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
• Adresatai: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.
Spartusis numerių rinkimas
Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.
Numerio spėjimas
Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti,
pasirinkite vieną iš jų.
43
Ryšiai
Adresatų radimas
Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą.
Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.
Skambinimas į užsienį
Palieskite ir laikykite 0, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono
numerį ir tuomet palieskite .
Skambinimo metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Atidėti: pristabdyti pokalbį. Palieskite Tęsti, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
• Kitas skambutis: rinkti kitą numerį.
• Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• Baigti pokalbį: baigti dabartinį skambutį.
• Garsiak.: įjungti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
• PapildGars: papildomas garsas.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Ausinės: sperjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Sukeisti: persijungti tarp dviejų pokalbių.
• Sujungti: kai kalbate su dviem pašnekovais, galite sukurti bendrą trijų pašnekovų pokalbį.
Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo
keliems paslauga.
• → Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• → Įrašas: sukurti įrašą.
• → Žinutė: išsiųsti žinutę.
• → Perkelti: sujungti pirmąjį pašnekovą su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
• → Konf. skambučių valdymas: konferencinio skambučio metu kalbėkite privačiai su
vienu dalyviu arba atjunkite vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
44
Ryšiai
Adresatų pridėjimas
Norėdami į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir
palieskite
.
Išsiųsti žinutę
Palieskite
→ Siųsti žinutę, kad nusiųstumėte žinutę rodomu numeriu.
Skambučių žurnalų žiūrėjimas
Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite Žurnalai.
Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite
→ Rodyti, tada pasirinkite parinktį.
Fiksuotojo rinkimo numeris
Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai
saugomi SIM arba USIM kortelėje.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, ir tada įveskite PIN2 kodą, pateikiamą kartu su
SIM arba USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite numerių.
Skambučių draudimas
Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti
išjungtas.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo parinktį
ir įveskite slaptažodį.
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į
antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.
45
Ryšiai
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio
Norėdami sukurti atmetimo žinutę, palieskite
nustatymai → Nustatykite skambučių atmetimo žinutes.
Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Skambučio atmetimas
Palieskite
→ Automatinio atmetimo režimas → Automat. atmesti numerius ir tuomet palieskite
Automatinio atmetimo sąrašas. Palieskite Pridėti, įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir
palieskite Išsaugoti.
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma
sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.
. Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių
Skambučių atidėjimas
Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia
paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši
paslauga negalima vaizdo skambučiams.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio
Norėdami naudotis šia paslauga, palieskite
nustatymai → Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis.
Skambučių nukreipimas
Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Skamb. persiuntimas ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite
Įjungti.
46
Ryšiai
Vaizdo skambučiai
Skambinimas su vaizdu
Įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tada palieskite
.
Vaizdo skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Užfiksuoti: užfiksuoti kitos šalies vaizdą.
• Įrašyti: įrašyti kitos šalies vaizdo įrašą.
Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• Baigti pokalbį: baigti dabartinį skambutį.
• Garsiakalbis: išjungti garsiakalbio funkciją.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Ausinės: sperjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• → Nerodyti manęs: nerodyti jūsų vaizdo kitam pašnekovui.
• → Siunčiamas vaizdas: pasirinkti pašnekovui rodomą vaizdą.
• → Animuoti jaustukai: pridėti prie vaizdo jaustukų piktogramas.
• → Temos rodinys: pridėti prie vaizdo dekoratyvines piktogramas.
• → Įj. anim. filmo rod.: keisti peržiūros režimą į animacijų rodinį.
47
Ryšiai
Vaizdų sukeitimas
Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.
Balso pranešimo klausymas
Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.
48
Ryšiai
Adresatai
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei
kitą informaciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Adresatų tvarkymas
Adresato sukūrimas
Palieskite
ir įveskite adresato duomenis.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
Adresato redagavimas
Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite
.
Adresato trynimas
Palieskite
.
Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas
→ Sparčiojo rinkimo nustatymas, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame
Palieskite
pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir
tuomet palieskite Pašalinti.
49
Ryšiai
Adresatų paieška
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą kairiajame jo šone esančia rodykle.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurti žinutę.
• : kurti el. laišką.
Adresatų rodymas
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.
Palieskite
→ Rodytini adresatai ir pasirinkite vietą, kurioje yra išsaugoti adresatai.
Adresatų perkėlimas
Adresatų perkėlimas į „Google“
Palieskite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Google“.
Adresatai, perkelti į „Google“ adresatus, bus rodomi adresatų sąraše su
.
Adresatų perkėlimas į „Samsung“
Palieskite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Samsung“.
Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su
50
.
Ryšiai
Adresatų importavimas ir eksportavimas
Adresatų importavimas
Palieskite
→ Importuoti / eksportuoti, tada pasirinkite importavimo parinktį.
Adresatų eksportavimas
Palieskite
→ Importuoti / eksportuoti, tada pasirinkite eksportavimo parinktį.
Adresatų bendrinimas
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant → Keli adresatai, pasirinkite adresatus,
Palieskite
palieskite Atlikta, tada pasirinkite bendrinimo būdą.
Mėgstamiausieji adresatai
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Įtraukti į Parankinius: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
• Pašalinti iš mėgstamiausiųjų: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
• Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas: peržiūrėti adresatų sąrašą tinklelio ar lentelės formatu.
• Žinynas: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.
Adresatų grupės
Adresatų pridėjimas į grupę
Pasirinkite grupę ir palieskite
. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
51
Ryšiai
Grupių tvarkymas
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Redaguoti grupės narį: keisti grupės nustatymus.
• Kurti: sukurti naują grupę.
• Pašalinti iš grupės: pašalinti narius iš grupės.
• Siųsti žinutę: siųsti žinutę grupės nariams.
• Siųsti el. laišką: siųsti el. laišką grupės nariams.
• Pakeisti tvarką: palieskite ir laikykite
kitą vietą ir tuomet palieskite Atlikta.
šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į
• Žinynas: pasiekti adresatų naudojimo pagalbos informaciją.
Grupių trynimas
Palieskite , pasirinkite naudotojų pridėtas grupes ir tada palieskite Trinti. Numatytųjų grupių
trinti negalima.
Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams
Pasirinkite grupę, palieskite
palieskite Atlikta.
→ Siųsti žinutę arba Siųsti el. laišką, pasirinkite narius, tada
Vizitinė kortelė
Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.
Palieskite Sukurkite profilį, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas
ir pašto adresas, tuomet palieskite Išsaugoti. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai
nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant → Pasirinktas adresatas ir tuomet
Palieskite
pasirinkite bendrinimo būdą.
52
Ryšiai
Žinutės
Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).
Programų ekrane palieskite Žinutės.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie
teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Žinučių siuntimas
Palieskite
, pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite
.
Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įveskite telefono numerį.
• Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:
• Palieskite
ir pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
• Norėdami įvesti temą palieskite
→ Pridėti temą.
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Nustatytas grafikas. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Kurdami žinutę palieskite
Gerai. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus,
žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti
neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina
informacijos.
53
Ryšiai
Vertimas ir žinučių siuntimas
Norėdami naudotis vertimo funkcija, kurdami žinutę palieskite
dešinėn, nustatykite kalbų porą ir palieskite Gerai.
Norėdami išversti žinutę, palieskite
parašytą šaltinio kalba.
→ Versti, vilkite Versti jungiklį
, tada palieskite Atlikta. Išversta žinutė pakeis žinutę,
Gautų žinučių peržiūrėjimas
Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.
El. paštas
Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.
Programų ekrane palieskite El. paštas.
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Palieskite jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz.,
„Google Mail“ arba palieskite Rankinis nustatymas įmonės el. pašto paskyrai. Tuomet, norėdami
baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→ Nustat. → Pridėti paskyrą.
Žinučių siuntimas
Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tuomet ekrano viršuje palieskite
gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .
Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite
. Įveskite
.
Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite
.
Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite →
54
.
Ryšiai
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Siunčiamas tvarkaraštis. Nustatykite laiką ir datą, tada
Kurdami žinutę palieskite
palieskite Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus,
žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti
neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina
informacijos.
Laiškų skaitymas
Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite gauti naujus laiškus
neautomatiškai, palieskite .
Jei norite skaityti laišką, jį palieskite.
Atsakykite į žinutę
Kurkite žinutę
Persiųskite žinutę
Trinkite žinutę
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Atidarykite priedus
Eikite į ankstesnę ar tolimesnę
žinutę
Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite Išsaugoti, kad jį
išsaugotumėte.
55
Ryšiai
„Google Mail“
Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.
Programų ekrane palieskite Google Mail.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.
Žinučių siuntimas
Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite
SIŲSTI.
, įveskite gavėjus, temą, laiško turinį ir tuomet palieskite
Norėdami pridėti daugiau gavėjų, palieskite + KOP. / NEMAT. KOP.
Norėdami išsaugoti žinutę ir siųsti ją vėliau, palieskite
→ Išsaugoti juodraštį.
Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kitų, palieskite
Norėdami pradėti iš naujo palieskite
→ Pridėti failą.
→ Atmesti.
Palieskite
→ Nustatymai, kad pakeistumėte „Google Mail“ nustatymus.
Palieskite
→ Siųsti atsiliepimus, kad išreikštumėte savo nuomonę apie programos plėtrą.
Palieskite
→ Pagalba, kad pasiektumėte pagalbą apie „Google Mail“.
56
Ryšiai
Laiškų skaitymas
Trinkite šią žinutę
Išsaugokite žinutę ilgam laikui
Pažymėkite žinutę kaip neskaitytą
Perkelkite žinutę į kitą pašto
dėžutę
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo
Atsakykite visiems gavėjams arba
atsispausdinkite žinutę
Peržiūrėkite priedą
Persiųskite šią žinutę kitiems
Pažymėkite žinutę kaip priminimą
Atsakykite į šią žinutę
Etiketės
„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes,
pažymėtas Gautos žinutės.
Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .
Norėdami prie žinutės pridėti etiketę pasirinkite žinutę, palieskite
pasirinkite norimą priskirti etiketę.
57
→ Keisti etiketes ir tada
Ryšiai
Hangout
Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais.
Programų ekrane palieskite Hangouts.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir
pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.
Google+
Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Google+.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami pakeisti kategoriją palieskite Visi ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte
jūsų ratų įrašus.
Nuotraukos
Naudokitės šia programa žiūrėdami ir dalindamiesi vaizdais ir vaizdo įrašais su žmonėmis
naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Nuotraukos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• VISI: peržiūrėkite visas prietaisu padarytas ar į jį atsiųstas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
• SVARBIAUSIA: peržiūrėti vaizdus ar vaizdo įrašus, sugrupuotus pagal datą ar albumą.
Palieskite , norėdami peržiūrėti visus vaizdus ar vaizdo įrašus grupėje.
58
Ryšiai
Tada pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.
Žiūrėdami jį pasinaudokite viena iš šių piktogramų:
• : redaguoti vaizdą.
• : bendrinti vaizdą ar vaizdo įrašą su kitais.
• : trinti vaizdą ar vaizdo įrašą.
Twitter
Naudokite šią programą, jei norite būti prisijungę prie savo socialinio tinklo per „Twitter“.
Programų ekrane palieskite Twitter.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Įveskite „Twitter“ paskyrą ir slaptažodį. Žiūrėkite ir dalinkitės sklaidos kanalu.
59
Žiniatinklis ir tinklai
Internetas
Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.
Programų ekrane palieskite Internetas.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite Eiti.
Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite
.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo laukelyje slinkite kairėn arba dešinėn ir palieskite
norėdami pasirinkti pavadinimą.
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį, palieskite
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
60
.
ir pasirinkite.
Žiniatinklis ir tinklai
Naršymo istorija
Palieskite → Istorija norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.
→ Valyti istoriją.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
Palieskite → Istorija → Dažniausiai lankomas norėdami atidaryti tinklalapį iš dažniausiai
lankomų tinklalapių sąrašo.
Išsaugoti puslapiai
Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite
→ Išsaugoti puslapiai.
Nuorodos
Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar
kopijuoti.
Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite
→ Atsisiųsti elem.
Tinklalapių bendrinimas
Norėdami bendrinti tinklalapio adresą su kitais, palieskite
→ Bendrinti per.
Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite Bendrinti
per.
Chrome
Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.
Programų ekrane palieskite Chrome.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas skirtukas.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo laukelyje slinkite kairėn arba dešinėn ir palieskite
norėdami pasirinkti pavadinimą.
61
Žiniatinklis ir tinklai
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Sinchronizavimas su kitais prietaisais
Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose
prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.
Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus palieskite
norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.
Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite
→ Kiti įrenginiai. Jei
→ Žymės.
„Bluetooth“
„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.
• „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Norėdami įjungti „Bluetooth“ Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bluetooth, tada vilkite
„Bluetooth“ jungiklį dešinėn.
62
Žiniatinklis ir tinklai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bluetooth → Nuskait., ir parodomi aptikti prietaisai.
Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite
automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, Galerija.
Atidarykite Galerija, pasirinkite vaizdą, palieskite → Bluetooth, tada pasirinkite vieną iš
„Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“
prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas išsaugomas Download aplanke. Jei gaunamas
adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.
Screen Mirroring
Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“
ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu,
palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio
apsaugos (HDCP), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
• Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
• Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali
būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
• Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus
režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Daugiau nustatymų → Screen Mirroring, tada
vilkite Ekrano atspindėjimas jungiklį dešinėn. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite
failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu,
palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.
63
Žiniatinklis ir tinklai
Samsung Link
Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti turinį, išsaugotą įvairiuose nuotoliniuose
prietaisuose ar žiniatinklio saugyklų paslaugose visame internete. Galite leisti multimedijos failus
įrenginyje ir siųsti juos į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.
Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar
daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.
Programų ekrane palieskite Samsung Link.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Atidarant šią programą atsiras visas turinys iš registruotų prietaisų ir saugojimo paslaugų. Galite
juos naršyti ir leisti.
Failų siuntimas
Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.
Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte medijos kategoriją.
Tada palieskite
, pasirinkite failus ir palieskite
.
Failų bendrinimas
Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte medijos kategoriją.
Tada palieskite
, pasirinkite failus, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose
Jei norite pasirinkti prietaisą ar žiniatinklio saugyklą, palieskite ir slinkite kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte medijos kategoriją.
Tada palieskite
, pasirinkite failus, palieskite
ir tuomet pasirinkite prietaisą.
• Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio
medijos leistuvo funkciją.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
64
Žiniatinklis ir tinklai
Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje
Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.
Norėdami perkelti failus tarp prietaiso ir tinklo saugyklos paslaugos, palieskite
failus ir palieskite .
, pasirinkite
Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite → Pridėti saugyklą ir
pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.
Group Play
Naudokite šią programą, jei norite mėgautis akimirkomis su draugais, bendrindami ir paleisdami
turinį. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos ir bendrinkite turinį, kaip kad vaizdus ar
muziką.
Programų ekrane palieskite Group Play.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Naudodami šią programą negalite pasiekti interneto per „Wi-Fi“ tinklą.
Prisijunkite prie „Group Play“
sesijos
Sukurkite „Group Play“ sesiją
Nustatykite, ar bus reikalaujama
grupės slaptažodžio
65
Žiniatinklis ir tinklai
„Group Play“ grupės kūrimas
Sukūrus „Group Play“ seansą kiti prietaisai gali prisijungti prie seanso ir dalytis turiniu.
Kai „Group Play“ sesijai naudojate slaptažodį, kiti prietaisai privalo įvesti slaptažodį, kad galėtų
prisijungti prie sesijos. Norėdami naudoti slaptažodį, pažymėkite Nust. grupės slapt.
Palieskite Kurti grupę, nustatykite slaptažodį ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Bendrinti muziką: sujunkite du ir daugiau prietaisų ir naudokite juos, norėdami pasiekti
erdvinio garso efektą bendrindami muziką.
• Bendrinti vaizdus: pasirinkite vaizdus, kuriuos norite bendrinti.
• Bendrinti dokumentus: pasirinkite dokumentus, kuriuos norite bendrinti.
• Žaiskite žaidimus ir kt.: prisijungę žaiskite žaidimus su draugais.
Prisijungimas prie „Group Play“
Prisijunkite prie kito prietaiso sukurtos „Group Play“ sesijos.
Palieskite Jung.prie grup., pasirinkite „Group Play“ seansą, prie kurio norite prisijungti, ir, jei
reikia, įveskite grupės slaptažodį. Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo metu
bendrinamas turinys.
Papildomų „Group Play“ sesijos funkcijų naudojimas
Bendrindami turinį su kitais prietaisais, naudokite šias funkcijas:
• : pakeisti garsiakalbių nustatymus kiekvienam prijungtam prietaisui.
• →
: reguliuoti garsą.
• → : nustatyti, kad prietaisas naudotų visus prijungtus prietaisus kaip stereo
garsiakalbius.
• : rašyti pastabas arba piešti ekrane. Visi dalyviai gali matyti ką kuriate.
• : peržiūrėti visus bendrinamus vaizdus mozaikos rodinyje. Ši funkcija galima pasirinkus
daugiau nei du vaizdus.
• /
• : peržiūrėti grupės dalyvius.
: pasirinkti daugiau vaizdų ar dokumentų.
66
Žiniatinklis ir tinklai
WatchON
Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti
mėgstamiausias laidas ir filmus.
Programų ekrane palieskite WatchON.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis
nukreipta į televizorių.
Prijungimas prie televizoriaus
Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu
būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.
Palieskite Nustatyti „WatchON“, pasirinkite regioną ir transliavimo paslaugą, tada palieskite
Kitas.
Televizoriaus žiūrėjimas
Pasirinkite iš siūlomų televizoriaus programų arba pasirinkite kategoriją ekrano apačioje.
Pasirinkite televizijos programą ir palieskite Žiūrėti televizoriuje arba Žiūrėti dabar. Pasirinkta
programa pasirodys prijungtame televizoriuje.
Programų priminimų nustatymas
Ekrano apačioje palieskite Laiko juosta ir pasirinkite norimos žiūrėti televizijos programos laiką.
Pasirinkite programą ir tuomet palieskite . Pasirinktos programos priminimas pridedamas prie
S Planner.
67
Medija
Muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.
Programų ekrane palieskite Muzika.
Muzikos paleidimas
Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet – norimą groti dainą.
Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.
Peržiūrėkite išsamią failo
informaciją
Norėdamas paleisti rinkmeną
ieškokite kitų prietaisų
Keisti garsumą
Nustatykite failą kaip
mėgstamiausią dainą
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Slėpkite muzikos grotuvo ekraną
Atverskite grojaraštį
Iš naujo paleiskite grojamą dainą
arba peršokite prie ankstesnės.
Norėdami greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos.
Norėdami greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite
atkūrimą
68
Medija
Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite
Išmanusis garsas.
→ Nustatymai → Išsamiau →
Kai įjungtas Išmanusis garsas, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas
garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte
klausai.
Išmanusis garsas gali neveikti su kai kuriais failais.
→ Nustat.
Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite
→ Išsamiau → Adapt Sound → Įjungta. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso
adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar
žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.
Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną
Norėdami dabar grojamą dainą naudoti kaip skambėjimo toną palieskite
→ Skambučio tonas.
→ Nustatyti kaip
Grojaraščių kūrimas
Sukurti savo dainų rinkinį.
Palieskite . Įveskite pavadinimą ir palieskite Gerai. Pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet
palieskite Atlikta.
Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite
→ Pridėti prie grojaraščio.
Muzikos grojimas pagal nuotaiką
Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Kai
pridedama nauja daina, palieskite Muzikos kvadrat. → .
Palieskite Muzikos kvadrat. ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite
kelis langelius.
69
Medija
Fotoapar.
Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.
Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės
Galerija. (75 psl.)
Programų ekrane palieskite Fotoapar.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai
kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotografavimas
Fotografavimas
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas
sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Peržiūrėkite daugiau
parinkčių
Parodo, kad naudojamas
fotografavimo režimas
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai
Pradėkite filmuoti vaizdo
įrašą
Keiskite fotografavimo
režimą
Norėdami peržiūrėti
nuotraukas ar vaizdo
įrašus, atidarykite
Galeriją
Pasirinkite tarp įvairių
galimų efektų
70
Medija
Fotografavimo režimas
Galimi keli filmavimo efektai.
Palieskite Režimas ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.
• Automatinis: naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti
tinkamiausią režimą nuotraukai.
• Gražus veidas: fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
• Fotogr.su gars.: naudokitės norėdami fotografuoti su garsu.
Jei norite fotografuoti, palieskite
sekundžių garso įrašą.
. Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių
Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.
• Panorama: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
– – Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį kadravimo rėmelyje.
– – Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame
danguje ar prie neryškių sienų.
• Sportas: naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.
• Naktis: naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.
Panoraminės nuotraukos
Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.
Palieskite Režimas → Panorama.
Palieskite
ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos vadovo
rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti
fotografuoti, palieskite
.
Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.
71
Medija
Vaizdo įrašų filmavimas
Vaizdo įrašo filmavimas
Jei norite filmuoti, palieskite
įrašymą, palieskite .
. Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite
. Jei norite baigti
Įrašymo režimas
Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite
→
.
• Įprasta: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
• MMS aprib.: naudokite šį režimą įrašydami prastesne kokybe, naudojama siuntimui žinute.
72
Medija
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite Garsumo mygtuką.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo
filmavimo metu.
Bendrinkite kadrą
Palieskite
→
ir rinkitės vieną iš šių:
• Nuotraukų bendrinimas: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi
Direct“.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą
veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
• „ChatON“ nuotr. bendr.: siųskite nuotrauką į kitą prietaisą naudodami „ChatON“. Ši funkcija
galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Nuotol. vaizdo iešk.: nustatykite prietaisą valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu.
Nuotolinis fotoaparato valdymas
Norėdami valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu, nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį.
→ → Nuotol. vaizdo iešk., tada naudodami „Wi-Fi Direct“ prijunkite prietaisą
Palieskite
ir fotoaparatą. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą kaip vaizdo ieškiklį,
palieskite
.
73
Medija
Fotoaparato nustatymų konfigūravimas
→ . Ne visos toliau pateikiamos
Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite
parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo režimo.
• Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės
nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau
vietos.
• Fokusavimo reži.: pasirinkti fokusavimo režimą. Aut.fokus. kontroliuoja fotoaparatas. Makro
skirtas fotografuoti objektus iš labai arti.
• Matavimo režimai: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo
parametrai. Centruotas apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. Taškas – matuojamas
apšvietimas tam tikroje vietoje. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
• ISO: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių
fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus
objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
• Vietos žyma: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS. Aktyvinkite šią funkciją
fotografuodami, kad sukurtumėte albumus Story Album.
• Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti
užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
• Žr. nuotr./vaiz įr.: nustatykite įrenginį, kad po fotografavimo / filmavimo būtų rodomas
rezultatas.
• Garsumo mygtukas: nustatykite prietaisą naudoti Garsumo mygtuką valdyti užrakto ar
mastelio keitimo funkciją.
• Laikmatis: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
• Baltos balansas: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų
tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie
nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
74
Medija
• Išlaikymo reikšmė: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant
fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
• Instrukcijos: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Valdymas balsu: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
• Kontekstinis failo pavadinimas: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas.
Aktyvinkite, norėdami Galerija ir Story Album naudoti „Tag Buddy“.
• Išsaugoti kaip apverstą: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis
vaizdas.
• Laikmena: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Nustatyti iš naujo: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Spartusis mygtukas
Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.
Palieskite
→ Redaguoti Sparčiuosius.
Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje.
Galerija
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Galerija.
Vaizdų peržiūra
Paleidus Galerija pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., El. paštas, išsaugo vaizdą,
jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas Download. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją
sukuriamas aplankas Screenshots. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.
Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane,
pasirinkite jį.
Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.
75
Medija
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
• Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte,
arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.
Vaizdo įrašų paleidimas
Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma
palieskite .
piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir
Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas
Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą,
perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.
Vaizdų redagavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Mėgstamiausias: pridėti vaizdą prie mėgstamiausiųjų.
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
• Nuotraukos rėmelis: naudodamiesi šia parinktimi prie vaizdo pridėkite rėmelį ir pastabą.
Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke Photo frame.
• Fotopastaba: naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje.
Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
• Kopijuoti į iškarpinę: kopijuoti į iškarpinę.
• Spausdinti: atsispausdinti vaizdą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
• Pervardyti: pervardyti failą.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
• Sukti į kairę: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
76
Medija
• Sukti į dešinę: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
• Apkarpyti: keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
• Nustatyti kaip: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
• Išsami informacija: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
• Nustatymai: keisti Galerijos nustatymus.
Vaizdų modifikavimas
Žiūrėdami vaizdą palieskite
→ Nuotraukų redagavimo priemonė arba Paper Artist.
Mėgstamiausi vaizdai
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
sąrašo.
→ Mėgstamiausias, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių
Vaizdų trynimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus, tada palieskite
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
.
Vaizdų bendrinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus, tada palieskite
norėdami juos nusiųsti kitiems.
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
tinkluose.
, jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose
77
,
Medija
Nustatyti kaip ekrano foną
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ar priskirti jį adresatui.
→ Nustatyti kaip norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą
Veidų žymėjimas
→ Nustatymai → Žymos ir pažymėkite Veido žymė. Aplink atpažintą veidą vaizde
Palieskite
bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite Pridėti vardą ir tuomet pasirinkite arba
pridėkite adresatą.
Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz.,
skambinimu ar žinučių siuntimu.
Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido
išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
„Tag Buddy“ naudojimas
Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens
→ Nustatymai → Žymos → Žymos bičiulis ir tuomet vilkite Žymos
vardas), palieskite
bičiulis jungiklį dešinėn.
Aplankų tvarkymas
Norėdami tvarkyti prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus sukurkite aplanką. Galite perkelti ar
kopijuoti failus iš vieno aplanko į kitą.
Norėdami sukurti naują aplanką palieskite . Įveskite aplanko pavadinimą, palieskite Gerai ir
tuomet pažymėkite vaizdu ar vaizdo įrašus. Palaikykite palietę pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą,
vilkite jį į naują aplanką ir tuomet palieskite Atlikta. Norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o
norėdami perkelti – Perkelti.
78
Medija
Story Album
Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas
automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.
Programų ekrane palieskite Story Album.
Istorijų albumų kūrimas
Sukurkite istorijos albumą pasirinkdami vaizdus iš Galerija arba pagal žymų informaciją
surūšiuotus vaizdus.
Palieskite
ir pasirinkite parinktį.
Vaizdų pasirinkimas iš Galerijos
Vaizdų pasirinkimas pagal
informaciją žymose
Albumų kūrimas iš galerijos
Palieskite Iš galerijos, pasirinkite aplanką, pasirinkite vaizdą ir tada palieskite Atlikta. Įveskite
albumo pavadinimą, pasirinkite temą bei viršelio vaizdą ir palieskite Sukurti albumą.
79
Medija
Albumų kūrimas pagal žymų informaciją
Sukurkite albumus rūšiuodami nuotraukas pagal žymų informaciją, pvz., vietą, kur vaizdas buvo
užfiksuotas, temą ar laiką.
Palieskite Pagal žymos informaciją ir nustatykite šias žymas:
• Vieta: nurodykite vietą. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas pagal vietą. Norėdami naudoti vietos
žymas prieš fotografuodami programoje Fotoapar. turite įjungti GPS žymos nustatymą.
(74 psl.)
• Žmonės: pasirinkite žmones iš nuotraukų su žymomis. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas su
nufotografuotais žmonėmis. Norėdami naudoti žmonių žymas, prie vaizdų programoje
Galerija pridėkite žymų. (78 psl.)
• Laikas: nurodykite laikotarpį. Prietaisas rūšiuoja nuotraukas, kurias nufotografavote per
nurodytą laikotarpį.
Nustatę palieskite Ieškoti nuotraukų. Įveskite albumo pavadinimą, pasirinkite temą bei viršelio
vaizdą ir palieskite Sukurti albumą.
Istorijų albumų peržiūra
Pasirinkite istorijos albumą. Viršelio paveikslėlis pasirodys pirmame puslapyje. Jei norite peržiūrėti
istorijos albumo nuotraukas, slinkite kairėn arba dešinėn.
Albumo puslapyje palieskite
ir naudokitės toliau pateikiamomis funkcijomis. Priklausomai
nuo peržiūrimo puslapio, galimos parinktys gali skirtis.
• Redaguoti antraštę: pervadinkite albumą.
• Pridėti turinio: pridėkite daugiau turinio dabartiniame puslapyje.
• Šalinti turinį: pašalinti dabartinio puslapio turinį.
• Redag.: pakeiskite peržiūrimo puslapio išdėstymą.
• Keisti temą: keiskite puslapio išdėstymo temą.
• Keisti viršelio vaizdą: pakeiskite albumo viršelį.
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame albume esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
80
Medija
• Bendrinti per: siųskite albumą kitiems.
• Spausdinti: atsispausdinkite dokumentą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
• Tvarkyti nuotraukų knygą: pateikite spausdinto albumo užsakymą.
• Eksportuoti albumą: eksportuokite albumą į kitas saugojimo vietas.
• Trinti puslapį: ištrinkite puslapį.
Albumų kūrimas su rekomenduojamomis nuotraukomis
Kai vienoje vietoje užfiksuojate kelias nuotraukas, prietaisas pasiūlo sukurti naują albumą pagal
fotografavimo vietą. Šia funkcija galite patogiai kurti nuotraukų albumus, jei fotografuojate
kasdien ar keliaudami.
Miesto, kuriame gyvenate, nustatymas
Nustatykite miestą, kuriame gyvenate, kad prietaisas galėtų atpažinti, ar keliaujate ar ne.
Prietaisas siūlo sukurti įvykius arba albumus pagal buvimo vietą. Pavyzdžiui, jei fotografuojate
būdami už miesto, kuriame gyvenate, ribų, prietaisas pasiūlys sukurti kelionės albumą.
Palieskite
→ Nustat. → Gimtasis miestas, pasirinkite nustatymo būdą ir palieskite Išsaugoti.
Mažiausio nuotraukų skaičiaus nustatymas
→ Nustat., tada slinkite jungiklį šalia albumo tipo ties Pasiūlymai dešinėn.
Palieskite
Pasirinkite albumo tipą ir nustatykite mažiausią galimą nuotraukų skaičių.
Užfiksavus nuotrauką, kuri atitinka nustatytą kriterijų, prietaisas pasiūlys sukurti albumą.
Viršijus iš anksto nustatytą vienos dienos nuotraukų skaičių, prietaisas rekomenduos
sukurti istorijos albumą.
Įvykio ar kelionės albumo kūrimas
Palieskite
→ Iš pasiūlymų. Pasirinkite albumą, įveskite jo pavadinimą ir palieskite Atl.
81
Medija
Paper Artist
Naudokitės šia programa norėdami, kad vaizdai atrodytų kaip iliustracijos su linksmais efektais ir
rėmais.
Programų ekrane palieskite Paper Artist.
Jei norite redaguoti vaizdą, naudokite meninius įrankius. Redaguotas vaizdas išsaugotas Galerija
→ aplanke Paper Pictures.
Pasirinkite esamą vaizdą
Pasidalykite vaizdu
Fotografuokite
Išsaugokite vaizdą
Pieškite teptuku. Palieskite ir
pakeiskite teptuko storį
Pritaikykite rėmelius vaizdui
Pasiekite papildomas parinktis
Pieškite rašikliu. Palieskite ir
pakeiskite rašiklio storį
Ištrinkite priešinius. Palieskite ir
pakeiskite trintuko dydį
Pritaikykite efektus vaizdui
82
Medija
Vaizdo įrašas
Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo įrašas.
Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano.
Kiekvieną kartą, kai leisdami „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus užrakinate ekraną, vienas iš
galimų nuomos kartų bus prarastas.
Vaizdo įrašų paleidimas
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Perjunkite į slankiojančio
ekrano režimą
Norėdamas paleisti
rinkmeną ieškokite kitų
prietaisų
Keisti garsumą
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo. Norėdami
greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą
Valdymo sritį padarykite
kairėje
Valdymo sritį padarykite
dešinėje
Atverskite grojaraštį
Pakeiskite ekrano
santykį
Iš naujo paleiskite
grojamą vaizdo įrašą
arba peršokite prie
ankstesnio. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
Vaizdo įrašų trynimas
Palieskite → Trinti, pasirinkite vaizdo įrašus ir tuomet palieskite Trinti.
83
Medija
Vaizdo įrašų bendrinimas
Palieskite → Bendrinti per, pasirinkite vaizdo įrašus, palieskite Atl., tada pasirinkite bendrinimo
metodą.
„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo.
Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .
Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti.
Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.
YouTube
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.
Programų ekrane palieskite YouTube.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vaizdo įrašų peržiūra
Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir
žiūrėkite vaizdo įrašą.
Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.
Vaizdo įrašų bendrinimas
Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Vaizdo įrašų įkėlimas
Palieskite → Įkėlimai →
tuomet palieskite ĮKELTI.
, pasirinkite vaizdo įrašą, suveskite vaizdo įrašo informaciją ir
84
Medija
„Flipboard“
Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Flipboard.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį kairėn, pasirinkite
naujienų temas ir palieskite Build Your Flipboard.
Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą
skaityti straipsnį.
Businessweek+
Naudokite šią programą, norėdami sužinoti naujausias naujienas apie finansus, verslą, rinkos
duomenis ir t.t.
Palieskite Businessweek+, esančią programų ekrane.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
NYTimes
Naudokite šią programą, norėdami po ją panaršyti, paskaityti straipsnių ir pan.
Palieskite NYTimes, esančią programų ekrane.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami rasti straipsnių, palieskite
ir tuomet į paieškos langelį įveskite paieškos žodį.
85
Programos ir medijos
parduotuvės
„Google Play“ parduotuvė
Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus
žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite
, jei norite ieškoti raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite ĮDIEGTI.
Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
Programų šalinimas
Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.
Palieskite → Mano programos, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą,
tada palieskite PAŠALINTI.
86
Programos ir medijos parduotuvės
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Daugiau
informacijos pateikta svetainėje apps.samsung.com.
Programų ekrane palieskite Samsung Apps (GALAXY Apps).
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas. Norėdami pasirinkti kategoriją, palieskite KATEGORIJA.
Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite
raktažodį.
ir tuomet paieškos laukelyje įveskite
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Norėdami ją atsisiųsti, palieskite
Nemokama. Jei programa mokama, palieskite kainą, o norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės
ekrane pateiktais paaiškinimais.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
Game Hub
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti žaidimus.
Programų ekrane palieskite Game Hub.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Slinkite į kairę ar į dešinę ir iš Samsung Apps (GALAXY Apps) pasirinkite norimą atsisiųsti
žaidimą.
87
Programos ir medijos parduotuvės
„Music Hub“
Naudokitės šia programa norėdami leisti muziką ir pirkti dainas ar albumus iš „Music Hub“
katalogo.
Prenumeruokite „Music Hub“ išskirtines paslaugas ir mėgaukitės tikslinėmis rekomendacijomis,
neribotu muzikos transliavimu, suasmenintomis radijo stotimis ir saugyklos debesyje paslauga,
kur tilps visa turima muzika.
Nodrėdami daugiau išsamios informacijos palieskite
Hub“ svetainėje.
→ Žinynas arba apsilankykite „Music
Programų ekrane palieskite „Music Hub“.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Kai kurios funkcijos gali būti ženklinamos skirtingai, priklausomai nuo prenumeratos
sąlygų.
• Kai kurios ypatybės, įskaitant transliacijos paslaugas, gali būti neprieinamos,
priklausomai nuo regiono ar paslaugų tiekėjo.
MANO MUZIKA
Klausykitės jūsų įrenginyje ar saugykloje debesyje saugomos muzikos. Visa muzika bus
automatiškai sinchronizuojama su kompiuteriu.
KATALOGAS
Mėgaukitės neribotu dainų transliavimu. Transliuokite dainas arba atsisiųskite jas ir klausykitės
tada, kai nėra interneto ryšio. Įtraukite dainas į grojaraščius ir dalykitės jomis su draugais.
RADIJO STOTIS
Klausykitės muzikos ar radijo stočių ar sukurkite savo. Galite suasmeninti pagal mėgstamą
atlikėją. Stotyje bus grojama muzika, panaši į mėgstamo atlikėjo dainas. Taip pat galite gauti
tinkintų rekomendacijų iš „Music Hub“.
88
Programos ir medijos parduotuvės
„Play“ knygos
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.
Programų ekrane palieskite „Play“ knygos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Play Movies & TV
Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Play Movies & TV.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš
„Google“ debesies paslaugos.
Programų ekrane palieskite „Google Play“muzika.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ žaid
Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ žaid.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
89
Programos ir medijos parduotuvės
„Play“ kioskas
Naudokitės šia programa, norėdami perskaityti naujausius žinių straipsnius.
Programų ekrane palieskite „Play“ kioskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Readers Hub
Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir skaityti knygų failus.
Programų ekrane palieskite Readers Hub.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite norimą skaityti knygą. Norėdami atsisiųsti knygos failus, eikite į „Readers Hub Store“.
Learning Hub
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti mokomąją medžiagą.
Programų ekrane palieskite Learning Hub.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite kategoriją ir tuomet – vaizdinę pamoką ar knygą.
90
Priemonės
Įrašas
Naudokitės šia programa norėdami importuoti informaciją, kad galėtumėte ją išsaugoti ir
peržiūrėti vėliau.
Programų ekrane palieskite Įrašas.
Įrašų kūrimas
Palieskite
, įveskite įrašą ir tuomet palieskite Išsaugoti.
Norėdami pakeisti fono spalvą, palieskite
→ Spalva.
Norėdami užrakinti įrašą, kad kiti negalėtų jo peržiūrėti, palieskite
→ Užraktas.
Įrašų naršymas
Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.
Norėdami redaguoti įrašą palieskite įrašą.
Norėdami ieškoti įrašų palieskite
.
Norėdami pakeisti peržiūros režimą, palieskite
Norėdami ištrinti įrašus palieskite
.
.
Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą arba spalvą palieskite
Norėdami siųsti įrašuose esantį tekstą kitiems palieskite
Norėdami siųsti įrašus kitiems, palieskite
→ Rūšiuoti pagal.
→ Dalytis tekstu per.
→ Bendrinti per.
Norėdami atspausdinti įrašą prijungę prietaisą prie spausdintuvo, palieskite
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
91
→ Spausdinti.
Priemonės
→ Importuoti.
Norėdami įkelti įrašus iš „Google Docs“ palieskite
Norėdami eksportuoti įrašus į kitas saugyklas palieskite
→ Eksportuoti.
→ Nustat.
Norėdami pakeisti įrašų nustatymus palieskite
Įrašo peržiūrėjimas
Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą. Norėdami pamatyti daugiau įrašų, slinkite kairėn
arba dešinėn.
Palieskite
ir naudokitės šiomis paslaugomis:
• Trinti: trinkite šį įrašą.
• Spalva: pakeiskite fono spalvą.
• Užraktas: užrakinkite įrašą, kad kiti negalėtų jo peržiūrėti.
• Spausdinti: atsispausdinti vaizdą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
• Dalytis tekstu per: siųskite įrašę esantį tekstą kitiems.
• Bendrinti per: siųskite įrašą kitiems.
S Planner
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.
Programų ekrane palieskite S Planner.
Įvykių ar užduočių kūrimas
Palieskite
ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:
• Pridėti įvykį: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
• Pridėti užduotį: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
• Pridėti įrašą: norėdami priskirti datą, kurkite ranka rašytą įrašą.
92
Priemonės
Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar
kartą.
Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet
palieskite Redaguoti įvykio informaciją arba Redaguoti užduoties informac., jei norite pridėti
daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį
iš anksto arba kur jis vyks.
Pakvieskite kitus į įvykį išsiųsdami el. laišką. Įveskite el. pašto adresą į laukelį Dalyviai arba
palieskite , norėdami atidaryti adresatų sąrašą.
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. Vieta laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite
tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.
ir
Pridėti vaizdą. Palieskite Vaizdai ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.
93
Priemonės
Įrašų pridėjimas prie datos
Pasirinkite datą, palaikykite ją palietę, ir pasirodys įrašo lentelė.
Sinchronizavimas su „Google Calendar“
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Google, tada Paskyros, pasirinkite „Google“ paskyrą
ir tada pažymėkite Sinch. Kalendorius. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą
→ Sinchr.
Programų ekrane palieskite S Planner →
→ Nustat. → Peržiūrėti
Norėdami pamatyti sinchronizuotą įvykį ar užduotį, palieskite
nustatymus → Kalendoriai → Ekranas, pasirinkite „Google“ paskyrą ir palieskite Gerai.
Kalendoriaus tipo keitimas
Palieskite viršutinį kairįjį ekrano kampą ir tuomet pasirinkite vieną iš skirtingų kalendorių tipų,
įskaitant mėnesių, savaičių ir kitus. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo
judesį. Pvz., atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite
atitraukimo judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.
94
Priemonės
Įvykių arba užduočių paieška
Palieskite
ir tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.
Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite Šiandien.
Įvykių trynimas
Palieskite
→ Trinti, pasirinkite įvykius, tada palieskite Trinti.
Įvykių ar užduočių bendrinimas
Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite
būdą.
→ Bendrinti per ir tuomet pasirinkite bendrinimo
Dropbox
Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės
šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su
žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.
Programų ekrane palieskite Dropbox.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite Start, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Norėdami į „Dropbox“ automatiškai įkelti fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kartą
aktyvavę „Dropbox“, palieskite Turn on Camera Upload. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas
ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite
ir pasirinkite failus.
→ Upload here → Photos or videos arba
Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite →
Other files. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.
Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite
Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .
95
.
Priemonės
„Cloud“
Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“
paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → „Cloud“.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra
Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba Sinch. nustatymai.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas
Jei naudodamiesi „Samsung“ paskyra norite atkurti duomenis ar kurti atsargines jų kopijas,
palieskite Atsarginė kopija arba Atkurti.
Sinchronizavimas su „Dropbox“
Palieskite Susieti Dropbox paskyrą ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Prisijungę palieskite Allow ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik
atliksite kokius pakeitimus.
Diskas
Naudokite šią programą, norėdami sukurti, koreguoti ir dalintis dokumentais, sukurtais
naudojant „Google“ disko atmintinę. Sukūrus dokumentus ar patalpinus rinkmenas į „Google“
diską, jūsų prietaisas automatiškai juos susinchronizuos su bet kokiu žiniatinklio serveriu ir bet
kokiu kompiuteriu, kuriame yra įdiegtas „Google“ diskas. Prisijunkite prie savo rinkmenų jų
neperkeldami ir neparsisiųsdami.
Programų ekrane palieskite Diskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
96
Priemonės
POLARIS Office 5
Naudokitės šia programa norėdami redaguoti dokumentus įvairiais formatais, įskaitant
skaičiuokles ir pateiktis.
Programų ekrane palieskite POLARIS Office 5.
Kai kurios funkcijos gali būti negalimos, priklausomai nuo failo tipo.
Kurkite dokumentą
Peržiūrėkite vėliausiai naudotus
dokumentus
Ieškokite pagal dokumentų
formatus
Peržiūrėkite mėgstamiausius
dokumentus
Bendrinkite failus su kitais
Ieškokite aplankuose
Dokumentų kūrimas
Palieskite
ir tada pasirinkite dokumento tipą.
Norėdami redaguoti dokumentą naudokitės ekrano viršuje pateikiama redagavimo juosta.
Norėdami užbaigti, ekrano viršuje kairėje palieskite dokumento piktogramą, palieskite Save,
įveskite failo pavadinimą, pasirinkite aplanką, į kurį išsaugosite, ir palieskite Save.
97
Priemonės
Dokumentų skaitymas
Palieskite failą. Arba palieskite File Browser, Form type, arba Favorites, ir pasirinkite norimą
atidaryti failą.
Norėdami pradėti rodyti skaidres, palieskite
Norėdami piešti dokumente, palieskite
.
.
Norėdami ieškoti teksto dalies dokumente, palieskite
Palieskite
.
ir tuomet naudokitės viena iš šių funkcijų:
Dokumentas
• Switch to Edit Mode: atidarykite redagavimo įrankių panelę.
• Bookmark: atidarykite žymių panelę. Pasirinkite etiketę, kad nueitumėte į žymų sritį.
• View Settings: keisti peržiūros režimo nustatymus.
• Screen capture: užfiksuokite pasirinktos vietos vaizdą.
• View Information: peržiūrėti dokumento informaciją.
• Help: gaukite informaciją apie „POLARIS Office“ naudojimą.
Pristatymas
• Switch to Edit Mode: atidarykite redagavimo įrankių panelę.
• Single slide view: žiūrėti skaidres po vieną.
• Slide note: peržiūrėti įrašus apie skaidrę.
• Screen capture: užfiksuokite pasirinktos vietos vaizdą.
• View Information: peržiūrėti dokumento informaciją.
• Help: gaukite informaciją apie „POLARIS Office“ naudojimą.
98
Priemonės
Skaičiuoklė
• Switch to Edit Mode: atidarykite redagavimo įrankių panelę.
• Freeze frame: išlaikyti pasirinktą eilutę toje pačioje vietoje.
• Screen capture: užfiksuokite pasirinktos vietos vaizdą.
• View Information: peržiūrėti dokumento informaciją.
• Help: gaukite informaciją apie „POLARIS Office“ naudojimą.
Tekstas
• Read All: skaityti dokumentą, naudojant teksto įgarsinimo funkciją.
• Screen capture: užfiksuokite pasirinktos vietos vaizdą.
• View Information: peržiūrėti dokumento informaciją.
• Help: gaukite informaciją apie „POLARIS Office“ naudojimą.
Signalas
Naudokitės šia programa norėdami nustatyti svarbių įvykių priminimo skambučius arba signalus.
Programų ekrane palieskite Signalas.
Įjunkite arba išjunkite šį signalą
99
Priemonės
Žadintuvo signalų nustatymas
Palieskite , nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus
kartojamas, ir palieskite Išsaugoti.
• Vietos signalas: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
• Snausti: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto
laiko.
• Sumanusis žadintuvas: nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro
nustatyto laiko vilkite
į didžiojo rato išorę.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Naudokite šią programą, norėdami sužinoti laiką bet kuriuose didžiausiuose pasaulio miestuose.
Programų ekrane palieskite Pasaulio laikrodis.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš gaublio ir tada palieskite
Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite DST
nustatymai.
Laikrodžių trynimas
Palieskite
, pasirinkite laikrodžius ir tada palieskite Trinti.
100
.
Priemonės
Skaičiuoklė
Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuoklė.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Ekrano
→ Mokslinis skaičiuotuvas.
sukimas yra išjungtas, palieskite
Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
, kad paslėptumėte klaviatūrą.
→ Išvalyti istoriją.
S Translator
Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.
Programų ekrane palieskite S Translator.
„S Translator“ naudojimas
Nustatykite šaltinio ir vertimo kalbas, įveskite tekstą įvesties laukelyje ir palieskite
Norėdami pridėti kalbų porą prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite
Norėdami siųsti kalbų porą kitiems, palieskite
.
.
.
Pokalbio su „S Translator“ pradžia
Norėdami bendrauti su kitu žmogumi per žodinį „S Translator“, palieskite mygtukus ekrano
apačioje.
Pasirinkę savo kalbą palieskite Speak ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas išvers tai, ką sakote.
Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, vertimo kalbos laukelyje palieskite .
Tada palieskite Speak pasirinkę žmogaus, su kuriuo kalbate, kalbą, ir leiskite jam atsakyti savo
kalba. Prietaisas išvers tai, ką jis sako. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, šaltinio
kalbos laukelyje palieskite .
101
Priemonės
S Voice
Naudokitės šia programa norėdami balsu siųsti žinutę, įrašyti įrašą ir kita.
Programų ekrane palieskite S Voice. Arba dukart paspauskite Pradžios ekrano mygtuką.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Ši programa nepalaikoma kai kuriomis kalbomis.
Štai keletas balso komandų pavyzdžių:
• „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
• „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
• „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
• „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
• „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)
Geresnio balso atpažinimo patarimai
• Kalbėkite aiškiai.
• Kalbėkite netriukšmingose vietose.
• Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
• Venkite kalbėti tarmiškai.
Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos,
kurioje esate, ir kaip kalbate.
Laisvų rankų režimas
Laisvų rankų režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar
pranešimą, todėl galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai
ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.
Norėdami aktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Įjungti laisvų rankų režimą“.
102
Priemonės
Prietaiso pažadinimas balsu
Kai ekranas išjungtas, galite paleisti „S Voice“ komandą ištardami balsu. Norėdami paleisti „S
Voice“ prietaisui ištarkite „Hi Galaxy“.
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite
→ Settings → Wake up command.
Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane
Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo
komandomis.
Norėdami įjungti šią funkciją, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas,
pažymėkite Pažadinti užrakintame ekrane. Palieskite Nustatyti pažad. komandą, tada
nustatykite funkcijas ir komandas balsu.
Google
Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Google.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Paieška prietaise
Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti
raktažodį.
ir tuomet įvesti
Jei programa nepateikia jokių rezultatų, pasirodo žiniatinklio naršyklė, rodanti paieškos
rezultatus.
Paieškos apimtis
→ Nustatymai → Paieška
Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite
planšetiniu kompiuteriu, tada pažymėkite elementus, kurių norite ieškoti.
103
Priemonės
„Google“ dabar
Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio
transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google
Search“.
Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google
→ Nustatymai → „Google“ dabar.
Now“ nustatymus palieskite
Paieška balsu
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.
Programų ekrane palieskite Paieška balsu.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kai ekrane pasirodo Kalb. dabar, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.
Mano failai
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus,
vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.
Programų ekrane palieskite Mano failai.
Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite
norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .
Aplanke naudokitės viena iš šių funkcijų:
• : ieškoti failų.
• : keisti peržiūros režimą.
• : kurti aplanką.
• Laikas: rūšiuoti failus ar aplankus.
104
. Jei
Priemonės
Pasirinkite failą ar aplanką jį pažymėdami ir tada naudokite vieną iš šių funkcijų:
• : kopijuoti failus ir aplankus į kitą aplanką.
• : perkelti failus ir aplankus į kitą aplanką.
• : trinti failus ar aplankus.
• : siųsti failus kitiems.
• → Pervardinti: pervardyti failus ar aplankus.
• → Išsami informacija: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.
Atsisiųsti elementai
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Atsisiųsti elem.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami iš interneto, palieskite Interneto atsisiunt. arba
palieskite Kiti atsisiuntimai, jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami kitose programose, pvz., El.
paštas.
Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.
Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite Rūšiuoti pagal dydį.
Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite Rūšiuoti pagal datą.
TripAdvisor
Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat
galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.
Programų ekrane palieskite TripAdvisor.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
105
Kelionės ir vietos nustatymas
Žemėlapiai
Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti
nuorodų.
Programų ekrane palieskite Žemėlapiai.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vietų paieška
Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti
išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.
Gaukite nuorodų vykti į tikslą
Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą.
Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.
106
Nustatymai
Apie nustatymus
Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti
paskyras.
Programų ekrane palieskite Nustatymai.
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Pastovų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą,
kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite
Išmanusis tinklo jungiklis.
Norėdami naudotis parinktimis palieskite
.
• Išsamiau: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
• WPS naujienų žinučių mygtukas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
• WPS PIN įrašas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
• Žinynas: pasiekite pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“.
„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika
Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi →
įjungtą.
→ Išsamiau → Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“
Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas
nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi
duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą,
šią parinktį nustatykite į Visada.
107
Nustatymai
Tinklo pranešimų nustatymas
Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.
Norėdami aktyvinti šią funkciją nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi →
aktyvinti šią funkciją pažymėkite Tinklo pranešimas.
→ Išsamiau ir norėdami
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai „Wi-Fi“ ryšiu be jokio prieigos taško.
Nustatymų ekrane palieskite Wi-Fi → „Wi-Fi Direct“.
Bluetooth
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Matomumui skirtas laikas: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
• Gauti failai: žiūrėkite naudojant „Bluetooth“ funkciją atsisiųstus failus.
• Pervardyti įrenginį: nustatykite prietaiso „Bluetooth“ vardą.
• Žinynas: gaukite pagalbos informacijos apie „Bluetooth“.
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų
kuo mažiau atminties.
• Mobilieji duomenys: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo
ryšio tinkle.
• Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų
naudojimo apribojimą.
• Duomenų naudojimo ciklas: norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį,
įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.
108
Nustatymai
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta
tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Apriboti fono duomenis: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės
mobiliojo ryšio tinklu.
• Automatinis duomenų sinchronizavimas: įjungti arba išjungti automatinį programų
sinchronizavimą. Nustatymai → Paskyros galite nustatyti kokią kiekvienos paskyros
informaciją sinchronizuoti.
• Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą: nustatykite prietaisą rodyti, kiek duomenų siunčiama naudojant
„Wi-Fi“.
• Mobiliosios saitvietės: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes, kad neleistumėte foniniu režimu
veikiančioms programoms jų naudoti.
Daugiau nustatymų
Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.
Lėktuvo režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Numatytoji žinučių siuntimo programa
Pasirinkite numatytą programą, kuri bus naudojama susirašinėjimui.
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti
failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba
debesijos paslaugas.
109
Nustatymai
Mobilieji tinklai
• Mobilieji duomenys: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo
tarnybas.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta
tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.
Siejimas ir mobilioji saitvietė
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais „Wi-Fi“ tinklu.
• USB jungiamas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• Pagalba: sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.
VPN
Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
Įrenginiai netoliese
• Įrenginio vardas: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
• Bendrintinas turinys: nustatykite prietaisą bendrinti jūsų turinį su kitais prietaisais.
• Leidžiami įrenginiai: peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso,
sąrašą.
• Atmesti įrenginiai: peržiūrėkite prietaisų, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso,
sąrašą.
• Atsisiųsti į: pasirinkite numatytąją atminties vietą, kur bus rašomi medijos failai.
• Siųstis iš kitų įrenginių: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.
110
Nustatymai
Screen Mirroring
Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.
Blokavimo režimas
Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų
skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.
Laisvų rankų įrangos rež.
Nustatykite prietaisą skaityti turinį balsu ir nurodyti laisvų rankų režimu naudojamas programas.
Skambutis
Skambučio nustatymai
• Skambučio atmetimas: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių.
Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
• Nustatykite skambučių atmetimo žinutes: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus
siunčiama, kai atmetate skambutį.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Balso valdymas: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso
komandas.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą, kad pabaigti pokalbį būtų galima
paspaudus Maitinimo mygtuką.
111
Nustatymai
• Išjungti ekraną skambučių metu: nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo
jutiklį.
• Skambučio įspėjimai:
– – Vibruoti, kai atsiliepia: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
– – Vibracija baigus skambutį: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
– – Telefono prisijungimo signalas: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
– – Minutės signalas: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
– – Skambučio pabaigos tonas: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
– – Įspėjimai pokalbio metu: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
• Skambučio priedai:
– – Automatinis atsiliepimas: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus
nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
– – Aut. atsiliep. laikmatis: nustatykite, kiek laiko prietaisas lauks, kol bus atsiliepta į
skambutį.
– – Išeinan. skambučių sąl.: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“
ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
– – Išeinan. skambučio tipas: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių
skambučių tipą.
• Papildomi nustatymai:
– – Skambintojo ID: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
– – Skamb. persiuntimas: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
– – Automatinis šalies kodas: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės
arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
– – Skambučių draudimas: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
– – Laukiantis skambutis: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
– – Automatinis perrinkimas: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti
arba buvo nutraukti.
– – Fiksuotojo rinkimo numeriai: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte
skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM
kortele.
112
Nustatymai
Skambėjimo tono ir garsų nustatymai
• Skambučio ir klaviatūros tonai:
– – Skambėjimo tonai: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
– – Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
– – Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius
prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
– – Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant
mygtukus klaviatūroje.
• Triukšmo mažinimas: nustatykite prietaisą pašalinti fono triukšmą, kad kita šalis geriau jus
girdėtų.
• Didinti garsumą kišenėje: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai
prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
Vaizdo skambučio nustatymai
• Slėpti mano vaizdo įrašą: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
Balso pranešimas
• Balso pašto paslauga: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
• Balso pašto nustatymai: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį
suteikia paslaugų teikėjas.
• Garsas: pasirinkite balso pašto paslaugos skambėjimo toną.
• Vibruoti: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
Interneto skambučių nustatymai
• Paskyros: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP
skambučių paslaugas.
• Skambinti internetu: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.
113
Nustatymai
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Skambėjimo tonai: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
• Vibracijos: nustatykite, kada prietaisas vibruos pranešdamas apie pranešimą.
• Pranešimai: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes
ir praleistus skambučius.
• Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus
klaviatūroje.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą
ar parinktį.
• Ekrano užrakto garsas: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• „Samsung“ programos: čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
• Garsas bakstelėjus: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas prietaisą prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
• Adapt Sound: pritaikykite garsą pagal ausies, prie kurios laikote telefoną pokalbio metu ar
klausydamiesi muzikos, klausą.
Ekranas
Pakeiskite ekrano nustatymus.
• Ekrano fonas:
– – Pradžios ekranas: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
– – Užrakinimo ekranas: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
– – Pradžios ir užrakinimo ekranai: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
114
Nustatymai
• Pranešimų skydelis: tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
• Keli langai: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
• Ekrano režimas:
– – Pritaikyti ekraną: naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano
nustatymus.
– – Dinaminis: naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
– – Standartinis: naudokite šį režimą būdami įprastinėje aplinkoje.
– – Kino teatras: naudokite šį režimą būdami mažai apšviestose aplinkose, pvz., tamsiame
kambaryje.
• Skaitymo režimas: pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu.
Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
• Ryškumas: nustatykite ekrano ryškumą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant,
paleisti ekrano užsklandą.
• Išmanusis ekranas:
– – Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums
žiūrint į ekraną.
– – Išmanusis pasukimas: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
• Šrifto stilius: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Jutik. mygt. šviet. truk.: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.
115
Nustatymai
Saugykla
Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.
Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
Energijos taupymo režimas
Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
• CPU našumas: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių
naudojimas.
• Ekrano išvestis: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
• Sužinokite apie energijos taupymą: sužinokite, kaip sumažinti akumuliatoriaus energijos
sunaudojamą kiekį.
Akumuliatorius
Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
Programų tvarkyklė
Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
116
Nustatymai
Numatytosios programos
Pasirinkite programoms skirtus numatytus nustatymus.
Naudotojai
Nustatykite ir tvarkykite vartotojų sąsajų asmeninius nustatymus.
Vieta
Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Režimas: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
• Pastarosios vietos užklausos: nustatykite prietaisą rodyti, kurios programos pareikalavo
vietos informacijos ir kiek akumuliatoriaus energijos jos sunaudojo.
• Vietos nustat. paslaugos: peržiūrėkite, kurias vietos paslaugas naudoja jūsų prietaisas.
• Mano vietos: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant
GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.
Užrakinimo ekranas
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
• Ekrano užraktas: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
• Keli valdikliai: nustatykite prietaisą leisti naudoti valdiklius užrakintame ekrane.
• Užrak. ekrano valdikliai:
– – Laikrod. ar asmen. žinutė: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti laikrodį arba
asmeninę žinutę. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.
117
Nustatymai
Laikrodis:
– – Dvigubas laikrodis: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
– – Laikrodžio dydis: keiskite laikrodžio dydį.
– – Rodyti datą: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
– – Informac. apie savininką: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su
laikrodžiu.
Asmeninė žinutė:
– – Redaguoti asmeninę žinutę: redaguokite asmeninę žinutę.
• Spartusis mygtukas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti programų trumpinius
ir juos redaguoti.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Atrakinimo efektas: pasirinkite efektą, kuris bus taikomas, kai atrakinsite ekraną.
• Pagalbos tekstas: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.
• Pažadinti užrakintame ekrane: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai
ekranas užrakintas.
• Nustatyti pažad. komandą: nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų S Voice ar atliktų
nurodytą funkciją.
Sauga
Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.
• Šifruoti įrenginį: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis.
Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.
Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali
trukti ilgiau nei valandą.
• Šifruoti išorinę SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
118
Nustatymai
• Nuotoliniai valdikliai: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą
nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie
„Samsung“ paskyros.
– – Paskyros registracija: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
– – Naud. belaidžius tinklus: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba
nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliojo ryšio tinklais.
• SIM pakeitimo įspėjimas: įjunkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“, kuri
padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Eiti į svetainę: pasiekite „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com).
„Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Įdiekite SIM kortelės užraktą:
– – Užblokuoti SIM kortelę: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš
naudojantis prietaisu.
– – Pakeisti SIM kortelės PIN kodą: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
• Paversti slaptažodį matomu: kad būtų saugiau, prietaisas pagal numatytuosius nustatymus
slepia slaptažodžius. Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
• Įrenginio administratoriai: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti
prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
• Nežinomi šaltiniai: pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio.
• Tikrinti programas: nustatykite, norėdami leisti „Google“ patikrinti programą prieš ją
įdiegiant dėl galimos žalos.
• Saugyklos tipas: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
• Patikimi kredencialai: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus
ir saugius duomenis.
• Įdiegti iš įrenginio saugyklos: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
• Išvalyti kredencialus: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite
slaptažodį.
119
Nustatymai
Kalba ir įvestis
Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo
pasirinktos kalbos.
Kalba
Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
Numatytoji
Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
„Samsung“ klaviatūra
Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
• Įvesties kalbos: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Nuspėjamasis tekstas: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti
žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių
numatymo nustatymus.
• Automatinis pakeitimas: nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus
žodžius palietus tarpo klavišą arba įvedus skyrybos ženklą.
• Automatinis rašymas iš didžiosios raidės: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį
keisti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
• Automatinis skyrimas tarpais: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
• Automatinis skyrybos ženklų naudojimas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus
spustelėjus tarpo klavišą.
• Nėra: nustatykite prietaisą išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
120
Nustatymai
• Nuolatinė įvestis: nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
• Žymeklio valdiklis: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite
išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
• Garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Simbolių peržiūra: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
• Žinynas: gaukite „Samsung“ klaviatūros naudojimo pagalbos informaciją.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.
„Google“ rašymas balsu
Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite
.
• Pasirink. įvest. kalb.: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių
atpažinimo.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti
komandas balsu neprisijungus prie interneto.
Balso atpažinimo funkcija
Pasirinkite balso atpažinimo modulį.
Ši funkcija pasirodo, kai pasinaudojate balso atpažinimo programa.
121
Nustatymai
Paieška balsu
Naudokitės šiomis „Samsung“ balso atpažinimo parinktimis:
• Language: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Open via the home key: nustatykite prietaisą paleisti S Voice du kartus paspaudę Pradžios
ekrano mygtuką.
• Use location data: nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją, kad būtų pateikti
paieškos balsu rezultatai.
• Hide offensive words: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
• Help: naudokite S Voice pagalbos informaciją.
• About: peržiūrėkite versijos informaciją.
• Auto start speakerphone: nustatykite prietaisą įjungti garsiakalbį automatiškai, kai
skambinama naudojant S Voice.
• Show body of message: nustatykite prietaisą rodyti naujai gautos žinutės tekstą.
• Wake up command: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma
pažadinimo komanda naudojant S Voice.
• Check missed events: nustatykite prietaisą tikrinti, ar nėra praleistų skambučių, žinučių ar
įvykių, kai S Voice yra paleidžiamas paspaudus ausinių mygtuką.
• Home address: įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos
informaciją.
• Log in to Facebook: įveskite „Facebook“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Facebook“
naudoti su S Voice.
• Log in to Twitter: įveskite „Twitter“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Twitter“ naudoti su
S Voice.
Naudokitės šiomis „Google“ balso atpažinimo parinktimis:
• Kalba: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• „Ok Google“ aptikimas: nustatykite, kad naudojantis paieškos programa balso atpažinimo
funkcija būtų įjungta, kai pasakysite pažadinimo komandą.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
122
Nustatymai
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų apie atliekamą
veiksmą.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti
komandas balsu neprisijungus prie interneto.
• Suasmenintas atpažinimas: nustatykite prietaisą naudoti jūsų „Google“ prietaisų skydą,
siekiant padidinti kalbos atpažinimo tikslumą.
• „Bluetooth“ ausinės: nustatykite prietaisą leisti ieškoti balsu naudojant „Bluetooth“ ausines,
kai jos prijungtos prie prietaiso.
Teksto įgarsin. parinktys
• Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
• Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti
garsu.
Rodyklės greitis
Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.
„Cloud“
Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“
saugykloje debesyje.
123
Nustatymai
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
• Kurti atsar. duom. kopiją: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų
duomenų kopijas „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų
duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir
ištrinkite savo duomenis.
Pridėti paskyrą
Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.
Judesys
Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo
atpažinimas.
• Užfiksuoti braukiant delnu: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą
užfiksuotumėte braukdami per jį delno briauna į kairę ar dešinę.
• Jei norite nutildyki / pristabdyti, palieskite delnu: nustatykite prietaisą, kad palietus ekraną
delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.
• Sužinokite apie judesius ranka: peržiūrėkite mokomąją informaciją apie valdymo judesius.
Valdymas balsu
Norėdami valdyti parinktis balso komandomis, pakeiskite nustatymus.
124
Nustatymai
Priedai
Pakeiskite priedo nustatymus.
• Stotelės garsas: nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės
pasigirstų signalas.
• Garso išvesties režimas: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas
prijungiamas prie stalinės stotelės.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas prietaisą prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas.
• Nustatyti datą: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
• Nustatyti laiką: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
• Automatinė laiko juosta: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai
kertate laiko juostas.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
• 24 val. laiko formatas: laiką rodyti 24 valandų formatu.
• Pažymėti datos formatą: pasirinkite datos formatą.
125
Nustatymai
Pasiekiamumas
Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis
fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos
nustatymus.
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite, kad pasukus įrenginį, automatiškai
pasisuktų ir ekranas.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus
„Talkback“.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Atsiliepti bakstelint: nustatykite prietaisą atsakyti į skambutį dukart paliečiant
skambučio priėmimo mygtuką.
– – Balso valdymas: nustatykite prietaisą atsakyti arba atmesti skambutį, naudojant balso
komandas.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą, kad pabaigti pokalbį būtų galima
paspaudus Maitinimo mygtuką.
• Rodyti trumpinį: pridėkite trumpinį prie Pasiekiamumas nustatymų greitosios prieigos
meniu, kuris atsidaro paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką.
• Reguliuoti pasiekiamumą: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus,
norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.
• TalkBack: suaktyvinkite „Talkback“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Didinimo gestai: nustatykite prietaisą keisti mastelį pirštų gestais.
• Negatyvo spalvos: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
• Spalvų reguliavimas: reguliuokite ekrano spalvos schemą, jei prietaisas nustato, kad jūs
nematote spalvos ar turite sunkumų skaitydami turinį.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite prietaisą paspaudus ir palaikius Maitinimo mygtuką
aktyvinti „TalkBack“ ir tada dviem pirštais palieskite ir palaikykite ekraną.
126
Nustatymai
• Teksto įgarsin. parinktys:
– – Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
– – Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
– – Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
– – Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą
versti garsu.
• Garso balansas: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
• Mono garsas: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
• Išjungti visus garsus: išjunkite visus įrenginio garsus.
• „Google“ subtitrai (CC): nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Google“
teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
• „Samsung“ subtitrai (CC): nustatykite įrenginio turinyje pateikti panašiausias „Samsung“
teikiamas antraštes ir pakeisti artimiausiais antraščių nustatymais.
• Padėjėjo meniu: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinių trumpinių piktogramas, kurios
padeda pasiekti funkcijas, palaikomas išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip
pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
• Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte: nustatykite ekrano laikymo palietus
atpažinimo trukmę.
• Interaktyvus valdymas: nustatykite ekrano sritį, kuri nebus įtraukta į palietimo įvestis.
Apie įrenginį
Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite
įrenginio programinę įrangą.
„Google“ nustatymai
Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikras „Google“ teikiamas funkcijas.
Programų ekrane palieskite „Google“ nustatymai.
127
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele
suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite
gauti iš paslaugų teikėjo.
Prietaisas neįsijungia
• Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai
įkraukite akumuliatorių.
• Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
• Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.
128
Trikčių diagnostika
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo
įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką
nebereaguoja, laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 8–10 sek., kad jis pasileistų iš
naujo.
Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane
palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo → Gamintojo
duomenų atkūrimas → Nust. įr. iš naujo → Trinti viską. Atminkite, kad prieš atkurdami
gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines
kopijas.
Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
129
Trikčių diagnostika
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali
išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti
akumuliatorių.
• Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite
„Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai
kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
130
Trikčių diagnostika
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jeigu failo formatai, pvz., DivX arba
AC3, nepalaikomi, įdiekite atitinkamas programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
131
Trikčių diagnostika
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
• Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įdiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“
arba naujesnę versiją.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
132
Trikčių diagnostika
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti
sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
133
Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali
būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
www.samsung.com
Lithuanian. 10/2014. Rev.1.0
Download PDF