Samsung | SM-T311 | Samsung SM-T311 Vartotojo vadovas (Jellybean)

SM-T311
Lietotāja rokasgrāmata
www.samsung.com
Par šo rokasgrāmatu
Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos
standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu
detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.
• Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un
pareizu ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
• Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās
programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā
versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos
ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā
no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces,
programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
• Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras
specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām
veiktspējas problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis
ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot
pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko
sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu
maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu
plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
2
Par šo rokasgrāmatu
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi
par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem
instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas.
Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
Autortiesības
Autortiesības © 2013 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
3
Par šo rokasgrāmatu
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
un Google Talk™ ir Google, Inc. piederošas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi
Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi
Corporation vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes un tiek
izmantotas atbilstoši licencēšanas nosacījumiem.
PAR DIVX VIDEO
DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, korporācijas Rovi Corporation
apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas ir stingri pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka
tā atskaņo DivX video. Plašāku informāciju un programmatūras rīkus savu failu pārveidošanai par
DivX video klipiem meklējiet vietnē www.divx.com.
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA
Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu pirktās DivX Video-on- Demand (VOD) filmas.
Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Informāciju
par to, kā pabeigt reģistrāciju, meklējiet vietnē vod.divx.com.
DivX Certified® piemērots DivX® ar izšķirtspēju līdz HD 720p, tai skaitā premium satura
atskaņošanai.
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby,
Dolby Digital Plus, un double-D simbols ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
4
Saturs
Darba sākšana
34
35
35
37
38
8 Ierīces izkārtojums
9Pogas
10 Komplekta saturs
11 SIM vai USIM kartes ievietošana
12 Akumulatora uzlāde
14 Atmiņas kartes ievietošana
16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
16 Ierīces turēšana
17 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
17 Skaļuma regulēšana
17 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
Kontu iestatīšana
Failu pārsūtīšana
Ierīces drošība
Ierīces atjaunināšana
Sakari
40Tālrunis
45Kontakti
49Ziņas
51E-pasts
52 Google Mail
54Talk
55Google+
55Ziņotājs
55ChatON
Pamatinformācija
18 Indikatora ikonas
19 Skārienekrāna lietošana
22 Vadības kustības
24 Multi Window aktivizēšana
25Paziņojumi
25 Ātro iestatījumu panelis
26 Sākuma ekrāns
29 Bloķēts ekrāns
30 Programmu izmantošana
30 Programmu saraksts
31Palīdzība
32 Teksta ievade
Tīmeklis un tīkls
56Internets
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
61 Group Play
62WatchON
63 Smart Remote
5
Saturs
Multivide
94 S Voice
95Google
96 Balss meklēšana
96 Mani Faili
97Lejupielādes
97TripAdvisor
64 Mūzikas atskaņotājs
65Kamera
71Galerija
74 Story Album
76 Paper Artist
76 Video atskaņotājs
78YouTube
79Flipboard
Ceļošana un tuvākā apkaime
98Maps
99Lokāli
100Navigācija
Programmu un multivides
veikali
80
81
81
82
83
83
83
Play veikals
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Play mūzika
Readers Hub
Learning Hub
Iestatījumi
101 Par iestatījumiem
101Wi-Fi
102Bluetooth
102 Datu lietošana
103 Citi iestatījumi
104 Bloķēšanas režīms
104 Braukšanas režīms
105Skaņa
105Displejs
106Krātuve
107 Enerģijas taupīšanas režīms
107Akumulators
107 Programmu pārvaldnieks
107 Atraš. vietas pakalpojumi
108 Bloķēšanas ekrāns
109Drošība
Utilītas
84Atgādne
85 S Planner
87Dropbox
88Cloud
89 Polaris Office
91Signāls
92 Pasaules pulkstenis
93Kalkulators
93 S Translator
6
Saturs
110 Valoda un ievade
113Cloud
114 Dublēšana un atiestatīšana
114 Konta pievienošana
114Kustība
114 Balss vadība
115Aksesuārs
115 Datums un laiks
116Pieejamība
117 Par ierīci
117 Google iestatījumi
Traucējummeklēšana
7
Darba sākšana
Ierīces izkārtojums
Apgaismojuma
sensors
Priekšējā kamera
Tuvuma sensors
Mikrofons tālrunim
ar skaļruni
Tālruņa skaļrunis
Ieslēgšanas poga
Skaļuma poga
Skārienekrāns
Infrasarkanais
sensors
Sākuma poga
Atgriešanās poga
Izvēlnes poga
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
Mikrofons
Austiņu
kontaktligzda
Iekšējā antena
Aizmugurējā
kamera
GPS antena
SIM kartes slots
Atmiņas kartes slots
Skaļrunis
Skaļrunis
8
Darba sākšana
Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek izmantots skaļrunis vai ierakstīts video.
• Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt
savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
• Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
• Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā
var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
Pogas
Poga
Funkcija
• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
Iesl./izsl.
Izvēne
• Nospiediet un turiet nospiestu 8-10 sekunžu ilgumā, lai
atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai
"iesalšana".
• Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā
režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju
sarakstu.
• Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google
meklēšanu.
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
Mājas lapa
• Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu
sarakstu.
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
9
Darba sākšana
Komplekta saturs
Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:
• Ierīce
• Īsā lietošanas pamācība
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citās ierīcēm.
• Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi
neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas
rezultātā.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
10
Darba sākšana
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.
1 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.
• Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā,
ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
• Esiet piesardzīgi, lai nepazaudētu un neļautu citiem lietot savu SIM vai USIM karti.
Samsung nenes atbildību par pazaudētu vai nozagtu karšu rādītajiem bojājumiem vai
neērtībām.
2 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.
SIM vai USIM kartes izņemšana
Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.
11
Darba sākšana
Akumulatora uzlāde
Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas izmantojiet lādētāju, lai to uzlādētu.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot
neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces
bojājumus.
• Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās
ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja
pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu
ilgumā.
Uzlāde, izmantojot lādētāju
Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā
kontaktligzdā.
Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
12
Darba sākšana
• Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties.
Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas
laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.
Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un
pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
Akumulatora uzlādes statusa pārbaude
Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis
tiek norādīts ar šādām ikonām:
Notiek uzlāde
Pilnībā uzlādēts
13
Darba sākšana
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot
funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:
• Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
• Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
• Atslēdziet Bluetooth funkciju.
• Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
• Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet displeja spilgtumu.
Atmiņas kartes ievietošana
Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja
un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu
atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta tikai FAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta
citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks parādīts iekšējā
atmiņā, mapē SD memory card.
14
Darba sākšana
1 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
2 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr. →
Iestatījumi → Krātuve → Izņemiet SD karti.
Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.
Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana.
Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci.
Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņās karšu lietošanas
rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr. → Iestatījumi → Krātuve → SD kartes formatēšana →
Formatēt SD karti → Dzēst visu.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu
dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja
darbību dēļ.
15
Darba sākšana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.
Dažu sekunžu ilgumā turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.
• Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un
slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
• Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties
pie Lidojuma režīms.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie Izslēgt.
Ierīces turēšana
Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības
problēmas vai iztukšot akumulatoru.
16
Darba sākšana
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas
pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja
noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.
Lai atbloķētu ierīci, kad tā ir izslēgta, piespiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu
uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās ekrāna apakšdaļā.
Skaļuma regulēšana
Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet
skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.
Pārslēgšanās uz klusuma režīmu
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
• Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie Bez skaņas vai Vibrēt.
• Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie Skaņa vai Vibrēt.
17
Pamatinformācija
Indikatora ikonas
Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas
biežāk izmantotās ikonas.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
Wi-Fi pievienots
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
GPS aktivizēts
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Sinhronizēts ar internetu
Pieslēgts datoram
Nav ievietota SIM vai USIM karte
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts klusuma režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
18
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
Akumulatora uzlādes līmenis
Skārienekrāna lietošana
Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var
radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var
rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
Pirkstu žesti
Pieskaršanās
Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna
tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.
19
Pamatinformācija
Vilkšana
Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz
vēlamo vietu.
Pieskaršanās divreiz
Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā
skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.
20
Pamatinformācija
Uzsišana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli.
Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu
sarakstu.
Pirkstu saspiešana
Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai
tālinātu.
21
Pamatinformācija
Vadības kustības
Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.
Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā
pieskarieties pie Progr. → Iestatījumi → Kustība un velciet ekrāna augšējajā labajā daļā esošo
slēdzi pa labi.
Ekrāna pagriešana
Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju.
Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.
Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no
Ekrāna pagrieš.
• Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
• Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot
kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.
22
Pamatinformācija
Notraukšana
Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē Galerija
→ Screenshots. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
Aizsegšana
Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.
23
Pamatinformācija
Multi Window aktivizēšana
Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi.
• Var darboties tikai programmas uz Multi Window paneļa.
• Palaižot programmas, kuras satur multivides failus, piemēram, mūziku vai video, tiks
atskaņota skaņa no abiem failiem.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai lietotu vairāku logu režīmu, programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Displejs un
atzīmējiet Vairāki logi.
Vairāku logu paneļa lietošana
Lai aktivizētu Multi Window paneli, pieskarieties un turiet . Multi Window panelis parādās
ekrāna kreisajā pusē. Izvēlieties vienu programmu un pēc tam velciet citu programmu jaunajā
vietā. Lai deaktivizētu Multi Window paneli, vēlreiz pieskarieties un turiet .
Velciet joslu starp programmu paneļiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu paneļu izmēru.
Pieskarieties paneļa rokturim, lai paslēptu vai parādītu paneli. Pieskarieties un turiet rokturi, lai
vilktu to uz kreiso vai labo ekrāna malu, lai pārvietotu paneli. Kad panelis ir paslēpts, pieskarieties
un turiet rokturi un velciet to uz augšu vai uz leju, lai pārvietotu rokturi.
24
Pamatinformācija
Multi Window programmu lietošana
Multi Window programmu lietošanas laikā pieskarieties pie
šīm iespējām:
vai
un izmantojiet vienu no
• : pārslēgties starp vietām Multi Window programmās.
• : maksimizēt logu, lai tas ietilptu ekrānā.
• : aizvērt programmu.
Paziņojumi
Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem
zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu
paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai
aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.
Ātro iestatījumu panelis
Izmantojot ātro iestatījumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Veiciet
velkošu kustību uz leju no statusa joslas, pieskarieties pie , lai atvērtu ātro iestatījumu paneli,
un pēc tam izmantojiet šādas iespējas:
• Wi-Fi: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• GPS: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Lasīš. režīms: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz
aizsargāt acis, kad lasāt naktī. Lai izvēlētos, ar kādām programmām to izmantot, pieskarieties
pie Iestatījumi → Displejs → Lasīšanas režīms.
• Skaņa: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Ekrāna pagrieš.: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
• Bluetooth: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Mobilie dati: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
25
Pamatinformācija
• Bloķēšanas rež.: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce
bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamos paziņojumus, pieskarieties pie Iestatījumi →
Bloķēšanas režīms.
• Enerģijas taup.: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Screen Mirroring: Screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Vairāk- logu: iestatiet vairāku logu režīma lietošanu.
• Wi-Fi tīklājs: Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Braukšanas rež.: braukšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Viedā sekošana: viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Sinhr.: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Lidojuma režīms: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
Lai pārkārtotu ātro iestatījumu paneļa iespējas, atveriet ātro iestatījumu paneli, pieskarieties pie
un pēc tam pieskarieties kādam vienumam, un velciet to uz citu vietu.
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas
indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.
Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.
Vienumu pārkārtošana
Programmas ikonas pievienošana
Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr., pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet
to paneļa priekšskatījumā.
26
Pamatinformācija
Vienuma pievienošana
Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.
Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm
kategorijām:
• Programmas un logrīki: logrīku vai programmu pievienošana sākuma ekrānā.
• Mape: izveidojiet jaunu mapi.
• Lapa: pievienot jaunu paneli sākuma ekrānam.
Vienuma pārvietošana
Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli,
velciet to uz ekrāna malu.
Vienuma noņemšana
Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst
sarkana, atlaidiet vienumu.
Paneļu pārkārtošana
Jauna paneļa pievienošana
Pieskarieties pie
→ Rediģēt lapu →
.
Paneļa pārvietošana
→ Rediģēt lapu, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam
Pieskarieties pie
velciet to uz jauno atrašanās vietu.
Paneļa noņemšana
→ Rediģēt lapu, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam
Pieskarieties pie
velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.
27
Pamatinformācija
Fona attēla iestatīšana
Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
izvēlieties vienu no šīm iespējām:
→ Iestatīt fona attēlu → Sākuma ekrāns, un pēc tam
• Animētie fona attēli: skatiet animētos attēlus.
• Fona attēli: skatiet fona attēlus.
• Galerija: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
Pēc tam izvēlieties attēlu un pieskarieties pie Iest.fona attēlu. Vai arī izvēlieties kādu attēlu,
mainiet tā izmērus, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Logrīku izmantošana
Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma
ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.
• Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī
izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
• Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Logrīku pievienošana sākuma ekrānā
Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr. → Logrīki. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un
pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā.
Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana
Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr. → Logrīki, un turiet Iestatījumu īsceļš, lai atvērtu
iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā
ātrpiekļuvi.
28
Pamatinformācija
Bloķēts ekrāns
Bloķēts ekrāns neļauj ierīcei veikt nevēlamu darbību, kad tā netiek izmantota, kā arī ļauj jums
pievienot ērtus logrīkus.
Logrīku pievienošana
Lai izmantotu logrīkus tad, kad ekrāns ir bloķēts, Programmu sarakstā pieskarieties pie
Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns, un tad atzīmējiet Vairāki logrīki.
Jūs nevarat lietot logrīkus bloķētā ekrānā, kad iespējotas drošības funkcijas.
Pieskarieties pie logrīku paneļa apgabala ekrāna augšdaļā. Ritiniet uz labo pusi līdz pēdējai lapai,
pieskarieties pie un izvēlieties logrīku, ko pievienot bloķētajam ekrānam.
Paneļu pārkārtošana
Paneļa pārvietošana
Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc
tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.
Paneļa noņemšana
Ritiniet ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku apgabalā, pieskarieties un turiet paneļa
priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.
29
Pamatinformācija
Programmu izmantošana
Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta
programmām.
Programmas atvēršana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.
Atvēršana no nesen lietotajām programmām
Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.
Programmas aizvēršana
Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.
Turiet nospiestu Sākuma pogu, pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie Beigt blakus
programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie Beigt
visu. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .
Programmu saraksts
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu,
ikonas.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr., lai atvērtu programmu sarakstu.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.
Programmu pārkārtošana
→ Rediģēt, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz
Pieskarieties pie
jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.
30
Pamatinformācija
Organizēšana ar mapēm
Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.
→ Rediģēt, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz
Pieskarieties pie
Izveidot mapi. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie Labi. Ievelciet programmas
jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie Sagl., lai saglabātu kārtību.
Paneļu pārkārtošana
Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet
to uz jauno atrašanās vietu.
Programmu instalēšana
Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, Samsung Apps lai lejupielādētu un instalētu
programmas.
Programmu atinstalēšana
Pieskarieties pie
→ Atinstal. un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.
Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.
Programmu koplietošana
Kopīgojiet lejupielādētās programmas ar citiem lietotājiem, izmantojot e-pastu, Bluetooth vai
citas metodes.
→ Kopīgot programmas, izvēlieties programmas, pieskarieties pie Gatavs
Pieskarieties pie
un izvēlieties kopīgošanas metodi. Tālākas darbības var atšķirties atkarībā no izvēlētās metodes.
Palīdzība
Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Palīdzība. Izvēlieties kādu vienumu, lai skatītu padomus.
31
Pamatinformācija
Teksta ievade
Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras veida maiņa
Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie Izvēlieties
ievades metodi un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.
Samsung tastatūras lietošana
Pārslēgšanās uz rokraksta režīmu.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Ievadīt pieturzīmes.
Pievienot vienumu no
starpliktuves.
Ievadīt atstarpi.
Lielo burtu ievadīšana
Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie
pieskarieties divreiz.
. Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem,
Tastatūras veida maiņa
Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet
un pēc tam pieskarieties pie
Pieskarieties un turiet
un pārvietojiet peldošo tastatūru citā vietā.
Lai pārslēgtos uz fiksētu tastatūru, pieskarieties pie
.
.
Valodu tastatūru maiņa
Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu
valodu tastatūru.
32
Pamatinformācija
Rokraksts
Pieskarieties , un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu
piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.
Teksta ievade ar balsi
Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.
Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo
vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.
Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.
Kopēšana un ielīmēšana
Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc
tam pieskarieties pie Kopēt, lai kopētu, vai pie Izgriezt, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts
starpliktuvē.
Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam
pieskarieties pie Ielīmēt.
33
Pamatinformācija
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar
citām ierīcēm. (101. lpp.)
Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana
Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties Wi-Fi, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
• Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas
valstīs. WLAN Eiropas Savienojumā var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem,
bet to nedrīkst izmantot zem klajas debess.
• Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
Pievienošanās Wi-Fi tīkliem
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Wi-Fi un velciet Wi-Fi slēdzi pa labi.
Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie
Savienot. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido
savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.
Wi-Fi tīklu pievienošana
Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie Pievienot Wi-Fi tīklu tīklu saraksta
lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā Tīkla SSID, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli,
ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie Savienot.
Wi-Fi tīklu aizmiršana
Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce
neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties
pie Aizmirst.
34
Pamatinformācija
Kontu iestatīšana
Google programmām, piemēram, Play veik., ir nepieciešams Google konts, un Samsung Apps ir
nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami
labāko pieredzi ar ierīci.
Kontu pievienošana
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās,
lai izveidotu Google kontu.
Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie
Iestatījumi → Konta pievienošana → Google. Pēc tam pieskarieties pie Jauns, lai piereģistrētu
kontu, vai pieskarieties pie Esošais, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.
Iestatiet arī Samsung kontu.
Kontu noņemšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā Konti,
izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie Noņemt kontu.
Failu pārsūtīšana
Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.
Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti
atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.
• Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac un flac
• Attēli: bmp, gif, jpg un png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf un mkv
• Dokumenti: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx,
pdf, hwp, txt, asc, rtf un zip
35
Pamatinformācija
Savienojuma ar Samsung Kies
Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda un sinhronizē multivides bibliotēkas,
kontaktpersonas un kalendārus, kā arī izveido savienojumus ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet
jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista,
datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.
Savienojuma izveide ar Windows Media Player
Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie Pievienots kā multivides ierīce →
Multivides ierīce (MTP).
Pieskarieties pie Kamera (PTP), ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP)
vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
36
Pamatinformācija
Ierīces drošība
Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem
personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.
Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšana →
Sejas atbloķēšana.
Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru
ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju.
Atbloķēšanas, izmantojot sejas un balss atpazīšanu, iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšana →
Seja un balss.
Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu, un iestatiet balss komandu. Pēc tam iestatiet rezerves
atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot
seju un balsi.
Figūras iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšana →
Figūra.
Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to
apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat
figūru.
37
Pamatinformācija
PIN iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšana →
PIN.
Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.
Paroles iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšana →
Parole.
Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet
paroli, lai to apstiprinātu.
Ierīces atbloķēšana
Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.
Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to
atiestatītu.
Ierīces atjaunināšana
Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Jaunināšana ar Samsung Kies
Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs
ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu,
dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung
Kies palīdzībā.
• Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
• Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var
traucēt atjaunināšanas procesam.
38
Pamatinformācija
Jaunināšana bezvadu režīmā
Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas
pakalpojumus (FOTA).
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Par ierīci → Programmatūras
atjauninājums → Atjaunināt.
39
Sakari
Tālrunis
Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Tālrunis.
Zvanu veikšana
Zvana veikšana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Tastatūra: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
• Žurnāli: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
• Izlase: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
• Kontakti: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.
Ātro numuru sastādīšana
Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.
Numuru prognozēšana
Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai
veiktu zvanu.
40
Sakari
Kontaktpersonu atrašana
Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu
sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem,
lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.
Starptautiska zvana veikšana
Pieskarieties un turiet 0, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa
numuru, un pieskarieties pie .
Zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
• Aizturēt: zvana aizturēšana. Vai turiet nospiestu austiņu pogu. Pieskarieties pie Atsākt, lai
atgrieztos pie aizturētā zvana, vai turiet nospiestu austiņu pogu.
• Piev. zv.: veiciet otru zvanu.
• Tastatūra: atveriet tastatūru.
• Beigt: pašreizējā zvana beigšana.
• Skaļrunis: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
• Pap. skaļ.: palieliniet skaļuma līmeni.
• Bez skaņas: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
• Austiņ.: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
• Pārsl.: pārslēdzieties starp divām sarunām.
• Apvienot: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu
vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir
aktīvs.
41
Sakari
• → Kontakti: atveriet kontaktu sarakstu.
• → Atgādne: piezīmes izveide.
• → Ziņa: nosūtiet ziņojumu.
• → Pārsūtīt: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
• → Pārvaldīt konferences zvanu: privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvanu
laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.
Kontaktu pievienošana
Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktpersonu sarakstam, izmantojot tastatūru, ievadiet numuru
un pieskarieties pie
.
Zvanu arhīvu apskatīšana
Pieskarieties pie Žurnāli, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.
Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties pie
→ Skatīt pēc un pēc tam izvēlieties iespēju.
Fiksēto numuru sastādīšana
Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek
glabāti SIM vai USIM kartē.
→ Zvana iestatījumi → Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi →
Pieskarieties pie
Fiksēto zvanu numuri → Aktiv. fiks. zv. nr. un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai
USIM karti. Pieskarieties pie Fiksēto zvanu numuru saraksts un pievienojiet numurus.
Zvanu liegums
Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt
deaktivizētas.
→ Zvana iestatījumi → Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanu
Pieskarieties pie
liegumi, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju un pēc tam ievadiet paroli.
42
Sakari
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, velciet
ārpus lielā apļa, vai arī nospiediet austiņu pogu.
Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru
zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.
Zvana atteikšana
Kad pienāk zvans, velciet
ārpus lielā apļa, vai arī turiet nospiestu austiņu pogu.
Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai
→ Zvana iestatījumi → Zvana iestatījumi
izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie
→ Iestatīt zvana atteikšanas ziņu.
Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana
→ Zvana iestatījumi → Zvana iestatījumi → Zvana noraidīšana →
Pieskarieties pie
Automātiskās noraidīšanas režīms → Autom. noraidīt numurus, un tad pieskarieties pie
Automātiski noraidīto saraksts. Pieskarieties pie , ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju un
pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans,
neatbildētos zvanus.
statusa joslā parādās. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
Zvanu gaidīšana
Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo
pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums
nav pieejams video zvaniem.
Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie
→ Papildu iestatījumi → Zvanu gaidīšana.
→ Zvana iestatījumi → Zvana iestatījumi
Zvanu pārsūtīšana
Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.
→ Zvana iestatījumi → Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanu
Pieskarieties pie
pārsūtīšana, un pēc tam izvēlieties zvana viedu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties
pie Aktivizēt.
43
Sakari
Zvana beigšana
Lai beigtu zvanu, pieskarieties pie Beigt. Vai nospiediet austiņu pogu.
Video zvani
Video zvana veikšana
Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam
pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu.
Video zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
• Tvert: uzņemiet sarunbiedra attēlu.
• Ierakstīt: uzņemiet video ar sarunbiedra attēliem.
Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.
• Pārsl. kameru: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
• Tastatūra: atveriet tastatūru.
• Skaļrunis: atslēdziet skaļruņa funkciju.
• Bez skaņas: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
• Austiņ.: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
• → Slēpt mani: paslēpt attēlu no otras puses.
• → Izejošs attēls: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
• → Animētas emocijzīmes: pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
• → Motīva skats: pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
• → Aktiv. karik. skatu: mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.
44
Sakari
Attēlu maiņa
Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.
Kontakti
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses
un citus parametrus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Kontakti.
Kontaktu pārvaldība
Kontakta izveidošana
Pieskarieties pie
un ievadiet kontakta informāciju.
• : pievienot attēlu.
• /
: pievienot vai dzēst kontakta lauku.
45
Sakari
Kontakta rediģēšana
Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie
.
Kontakta dzēšana
Pieskarieties pie
.
Ātrā zvana numura iestatīšana
→ Ātrā zvana numura iestatīšana, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un
Pieskarieties pie
pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un
turiet, un pēc tam pieskarieties pie Noņemt.
Kontaktu meklēšana
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa kreisi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu
ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
• Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:
• : pievienot kontaktu izlasei.
• /
: veiciet balss vai video zvanu.
• : sastādiet ziņojumu.
• : sastādiet e-pastu.
46
Sakari
Kontaktu rādīšana
Pēc noklusējuma ierīce rāda visas ierīcē, SIM vai USIM kartē, vai citā kontā saglabātos kontaktus.
Pieskarieties pie
→ Kontakti, ko parādīt un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.
Kontaktu pārvietošana
Kontaktu pārvietošana uz Google
Pieskarieties pie
→ Sapludināt kontus → Sapludināt ar Google.
Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar
.
Kontaktu pārvietošana uz Samsung
Pieskarieties pie
→ Sapludināt kontus → Sapludināt ar Samsung.
Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar
.
Kontaktu importēšana un eksportēšana
Kontaktu importēšana
→ Importēt/eksportēt → Importēt no SIM kartes, Importēt no SD kartes
Pieskarieties pie
vai Importēt no tālr.iekš. atmiņas.
Kontaktu eksportēšana
→ Importēt/eksportēt → Eksportēt uz SIM karti, Eksportēt uz SD karti vai
Pieskarieties pie
Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu.
Kontaktu kopīgošana
→ Importēt/eksportēt → Kopīgot vizītkarti, izmantojot, izvēlieties
Pieskarieties pie
kontaktus, pieskarieties pie Gatavs un izvēlieties kopīgošanas metodi.
47
Sakari
Kontaktu izlase
Pieskarieties pie Kontakti → Izlase.
Pieskarieties pie
un veiciet kādu no šīm darbībām:
• Meklēt: meklējiet kontaktus.
• Pievienot izlasēm: kontaktu pievienošana izlasei.
• Izņemt no izlases: noņemt kontaktus no izlases.
• Režģa skats / Saraksta skats: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.
Kontaktu grupas
Pieskarieties pie Kontakti → Grupas.
Kontaktu pievienošana grupai
→ Pievienot dalībnieku. Atlasiet
Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie
kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Grupu pārvaldīšana
Pieskarieties pie
un veiciet kādu no šīm darbībām:
• Meklēt: meklējiet kontaktus.
• Rediģēt: mainiet grupas iestatījumus.
• Pievienot dalībnieku: pievienojiet dalībniekus grupai.
• Noņemt dalībnieku: noņemiet dalībniekus no grupas.
• Sūtīt ziņu: sūtiet ziņojumu grupas dalībniekiem.
• Sūtīt e-pasta ziņu: sūtiet e-pastu grupas dalībniekiem.
• Mainīt secību: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai
lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.
48
Sakari
Grupu dzēšana
Pieskarieties pie , izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pieskarieties pie Dzēst.
Noklusējuma grupas nevar dzēst.
Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem
Izvēlieties grupu, pieskarieties pie
un pieskarieties pie Gatavs.
→ Sūtīt ziņu vai Sūtīt e-pasta ziņu, izvēlieties dalībniekus
Vizītkarte
Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Pieskarieties pie Iestatīt profilu, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi
un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt. Ja lietotāja informācija ir saglabāta,
iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā MANS un pieskarieties pie , lai rediģētu.
Pieskarieties pie
→ Kopīgot vizītkarti, izmantojot un izvēlieties kopīgošanas metodi.
Ziņas
Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).
Programmu sarakstā pieskarieties pie Ziņas.
Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs
neatrodas sava pakalpojumu nodrošinātāja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku
informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ziņojumu sūtīšana
Pieskarieties pie
, pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie
.
Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:
• Ievadiet tālruņa numuru.
• Pieskarieties pie
, izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie Gatavs.
Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:
• Pieskarieties pie
un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
• Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie
→ Pievienot tēmu.
49
Sakari
Plānotu ziņojumu sūtīšana
→ Ieplānotā ziņa. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam
Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie
pieskarieties pie Labi. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.
• Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums
netiks nosūtīts.
• Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums,
iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls
neatjauninās informāciju.
Ziņojumu tulkošana un nosūtīšana
Lai izmantotu tulkošanas funkciju, ziņojuma sastādīšanas laikā pieskarieties pie
velciet slēdzi Tulkot pa labi, iestatiet valodu pāri un pieskarieties pie Labi.
→ Tulkot,
Pieskarieties pie , lai iztulkotu ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs. Iztulkotais
ziņojums aizstās ziņojumu avota valodā.
Ienākošo ziņojumu skatīšana
Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.
Balss pasta ziņu noklausīšanās
Tastatūrā pieskarieties un turiet 1, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.
50
Sakari
E-pasts
Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie E-pasts.
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie Nākamais privātam e-pasta kontam,
piem., Google Mail, vai pieskarieties Manuāla iestat. uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai
pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Konta pievienošana.
Ziņojumu sūtīšana
Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā.
Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie Sūtīt.
Pieskarieties pie
, lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.
Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie Cc/Bcc.
Pieskarieties pie
, lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
Pieskarieties pie
informāciju.
, lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu
Plānotu ziņojumu sūtīšana
Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie . Atzīmējiet Ieplānota sūtīšana, iestatiet laiku un datumu,
un pēc tam pieskarieties pie Gatavs. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.
• Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums
netiks nosūtīts.
• Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums,
iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls
neatjauninās informāciju.
51
Sakari
Ziņojumu lasīšana
Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās
ziņas, pieskarieties pie .
Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.
Atbildēt uz ziņojumu.
Sastādiet ziņojumu.
Pārsūtīt ziņojumu.
Izdzēst ziņojumu.
Pievienot šo e-pasta adresi
kontaktpersonu sarakstam.
Atzīmēt ziņojumu kā
atgādinājumu.
Atvērt pielikumus.
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo
ziņojumu.
Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt, lai to
saglabātu.
Google Mail
Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google Mail.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
52
Sakari
Ziņojumu sūtīšana
Jebkurā pastkastē pieskarieties pie
pieskarieties pie SŪTĪT.
, ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu un pēc tam
Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie + KOPIJA/DISKR. KOP.
Lai pievienotu attēlus, pieskarieties pie
.
Pieskarieties pie
→ Saglabāt melnrakstu, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.
Pieskarieties pie
→ Pievienot videoklipu, lai pievienotu videoklipus.
Pieskarieties pie
→ Atmest, lai sāktu no jauna.
Ziņojumu lasīšana
Dzēst šo ziņojumu.
Saglabāt šo ziņojumu ilgstošai
glabāšanai.
Pievienot etiķeti šim ziņojumam.
Atzīmēt ziņojumu kā nelasītu.
Pārsūtīt šo ziņojumu citiem.
Pievienot šo e-pasta adresi
kontaktpersonu sarakstam.
Atbildēt visiem adresātiem.
Atzīmēt ziņojumu kā
atgādinājumu.
Atbildēt uz šo ziņojumu.
Priekšskatīt pielikumu.
Etiķetes
Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists,
tas parāda ziņojumus ar etiķeti Iesūtne.
Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie
pievienojamo etiķeti.
53
un izvēlieties
Sakari
Talk
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem Google Talk pakalpojumā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Talk.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Publiskais profils
Pieskarieties pie konta ID draugu saraksta augšpusē, lai mainītu pieejamības statusu, attēlu vai
statusa ziņu.
Draugu pievienošana
Pieskarieties pie , ievadiet drauga, ko vēlaties pievienot, e-pasta adresi, un pēc tam
pieskarieties pie GATAVS.
Tēržēšana ar draugiem
Izvēlieties draugu no draugu saraksta, ievadiet ziņojumu laukā ekrāna lejasdaļā un pēc tam
pieskarieties pie .
Lai pievienotu draugu tērzēšanai, pieskarieties pie
Lai beigtu tērzēšanu, pieskarieties pie
→ Pievienojiet tērzēšanai.
→ Beigt tērzēt.
Pārslēgšanās starp tērzēšanām
Ritiniet pa kreisi vai pa labi.
Tērzēšanas vēstures dzēšana
Sarunas tiek automātiski saglabātas. Lai notīrītu tērzēšanas vēsturi, pieskarieties pie
tērzēšanas vēsturi.
54
→ Notīrīt
Sakari
Google+
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla
pakalpojumu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google+.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieskarieties pie Visi loki, lai mainītu kategorijas un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai
apskatītu ziņas no jūsu apļiem.
Pieskarieties pie
, lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.
Ziņotājs
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem Google+ tūlītējās ziņojumapmaiņas
pakalpojumā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Ziņotājs.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izvēlieties draugu no draugu saraksta, ievadiet ziņojumu laukā ekrāna lejasdaļā un pēc tam
pieskarieties pie .
ChatON
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, ir
jāpierakstās savā Samsung kontā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie ChatON.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses, vai arī
izvēloties draugus ieteikumu sarakstā.
Izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.
Lai sinhronizētu ierīcē glabātos kontaktus ar ChatON, pieskarieties pie Vairāk → Iestatījumi →
Sinhronizēt kontaktus.
55
Tīmeklis un tīkls
Internets
Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Internets.
Tīmekļa lapu skatīšana
Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie Aiziet!
Pieskarieties pie
tīmekļa lapu.
, lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo
Jaunas lapas atvēršana
Pieskarieties pie
.
Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties
lapai, lai to izvēlētos.
Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi
Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no
parādītajiem atslēgvārdiem.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Grāmatzīmes
Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie
Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie
grāmatzīmi.
56
.
un izvēlieties vajadzīgo
Tīmeklis un tīkls
Vēsture
Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie
→ Notīrīt vēsturi.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie
→ Vēsture.
Pieskarieties pie → Vēsture → Biežāk apmeklētās, lai apmeklētāko tīmekļa lapu sarakstā
atvērtu tīmekļa lapu.
Saglabātās lapas
Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties pie
→ Saglabātās lapas.
Saites
Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.
Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie
→ Lejupielādes.
Tīmekļa lapu kopīgošana
Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie
→ Kopīgot lapu.
Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam
pieskarieties pie Koplietot.
Chrome
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Chrome.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Tīmekļa lapu skatīšana
Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.
Jaunas lapas atvēršana
Pieskarieties pie → Jauna cil.
Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties
lapai, lai to izvēlētos.
57
Tīmeklis un tīkls
Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi
Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no
parādītajiem atslēgvārdiem.
Sinhronizācija ar citām ierīcēm
Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat
pierakstījies ar to pašu Google kontu.
Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie → Citas ierīces. Izvēlieties atveramo
tīmekļa lapu.
Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie → Grāmatzīmes.
Bluetooth
Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet
Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
• Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bluetooth
un velciet Bluetooth slēdzi pa labi.
58
Tīmeklis un tīkls
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Bluetooth → Meklēt, un atrastās ierīces
tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski
ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt
programmu Galerija. Atveriet Galerija, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → Bluetooth un
izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu
otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē Bluetooth. Ja tiek saņemts
kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.
Screen Mirroring
Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast
sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas
atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu
satura aizsardzību (HDCP), var neatbalstīt šo funkciju.
• Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
• Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
• Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt
atklāti vai pievienoti.
• Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu,
lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Citi iestatījumi → Screen Mirroring
un velciet Screen Mirroring slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un
kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem.
59
Tīmeklis un tīkls
Samsung Link
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu dažādās ierīcēs saglabāto saturu, izmantojot internetu.
Varat atskaņot un sūtīt multimediju failus no savas ierīces uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas
pakalpojumu.
Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai
vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Lai uzzinātu vairāk,
→ Palīdzība.
pieskarieties pie
Programmu sarakstā pieskarieties pie Samsung Link.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Atverot šo programmu, tiks parādīts visu jūsu reģistrēto ierīču pēdējais izmantotais saturs. Jūs
varat pārlūkot un atskaņot to. Lai uzsāktu failu koplietošanu, ritiniet uz IERĪCES UN KRĀTUVE un
izvēlieties kādu no iespējām.
Failu sūtīšana
Nosūtiet failus uz citām ierīcēm vai augšupielādējiet tos tīmekļa atmiņas pakalpojumā.
Izvēlieties savu ierīci, pieskarieties pie , izvēlieties failus, pieskarieties pie Gatavs un tad
izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņas pakalpojumu.
Failu kopīgošana
Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, pieskarieties pie
un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.
, izvēlieties failus, pieskarieties pie Gatavs
Failu atskaņošana ar attālu ierīci
Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, pieskarieties pie
ierīci.
, izvēlieties failu un pēc tam izvēlieties
• Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
• Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.
60
Tīmeklis un tīkls
Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas pakalpojumā
Izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu un skatiet un pārvaldiet savus failus.
Lai lejupielādētu failus no tīmekļa krātuves pakalpojuma, pieskarieties pie , izvēlieties failus un
tad pieskarieties pie Gatavs.
→ Iestatījumi →
Lai ierīcē reģistrētu tīmekļa krātuves pakalpojumus, pieskarieties pie
Reģistrētā krātuve → un pēc tam izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu.
Group Play
Izmantojiet šo programmu, lai kopīgotu ekrānus ar vairākām ierīcēm. Izveidojiet Group Play
sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un tad kopīgojiet attēlus, dokumentus vai mūziku.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Group Play.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Group Play grupas izveidošana
Pieskarieties pie Pievien. grupai, iestatiet paroli, un pēc tam izmantojiet šādas funkcijas:
• Kopīgot mūziku: izvēlieties mūzikas failus, kas tiks kopīgoti. Varat savienot divas vai vairākas
ierīces un tās izmantot, lai panāktu ieskaujošās skaņas efektu.
• Kopīgot attēlus: izvēlieties attēlus, kas tiks kopīgoti.
• Kopīgot dokumentus: izvēlieties dokumentus, kas tiks kopīgoti.
• Spēlēt spēles: spēlējiet tiešsaistes spēles ar draugiem.
Pieskarieties pie
veidojat.
un rakstiet piezīmi vai zīmējiet ekrānā. Visi dalībnieki var redzēt, ko jūs
Pieskarieties pie
, lai skatītu visus kopīgotos attēlus mozaīkas izkārtojumā.
Pieskarieties pie
, lai izvēlētos vairāk attēlu vai dokumentu.
Pieskarieties pie
, lai skatītu grupas dalībniekus.
Pievienošanās Group Play
Pieskarieties pie Grupu izveide, izvēlieties Group Play sesiju, lai pievienotos un tad ievadiet
grupas paroli. Izvēlieties multivides kategoriju, un ierīcē tiks parādīts šobrīd kopīgotais saturs.
61
Tīmeklis un tīkls
WatchON
Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un varētu skatīties
savus iecienītākos raidījumus un filmas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie WatchON.
Vispirms ierīce ir jāpieslēdz tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret
televizoru.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieslēgšana pie televizora
Pieslēdzieties televizoram, lai ierīces ekrāns tiktu attēlots uz lielas virsmas, un vadiet televizoru
attālināti ar ierīci.
Pieskarieties pie → Turpināt, izvēlieties valsti un reģionu, un tad sekojiet ekrānā redzamajām
instrukcijām, lai reģistrētu televizoru pie ierīces. Soļi var atšķirties atkarībā no veiktajām izvēlēm.
Skatīties televizoru
Izvēlieties no televīzijas programmu ieteikumiem, vai izvēlieties kategoriju ekrāna lejasdaļā.
Izvēlieties televīzijas programmu un pēc tam pieskarieties pie Skatīties televizorā vai Skatīties
tagad. Izvēlētā programma parādīsies pieslēgtajā televizorā.
Pieskarieties pie un atveriet vadības paneli, lai vadītu televizoru.
Programmas atgādinājumu iestatīšana
Pieskarieties Laika skala ekrāna apakšā un izvēlieties televīzijas programmas, kuru jūs vēlaties
skatīties, laiku. Izvēlieties programmu un pēc tam pieskarieties pie Iestatīt atgādinājumu.
Atgādinājums izvēlētajai programmai tiek pievienots S Planner.
62
Tīmeklis un tīkls
Smart Remote
Izmantojiet šo programmu, lai izmantotu ierīci kā televizoru vai izklaides sistēmu tālvadības pulti.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Smart Remote.
Vispirms ierīce ir jāpieslēdz Wi-Fi tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts
pret televizoru.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Ierīces iestatīšana par televizora tālvadības pulti
Pieskarieties pie Izvēlēties savu valsti vai reģionu, izvēlieties valsti vai reģionu un sekojiet uz
ekrāna esošajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanas procesu.
Lai atvērtu tālvadības paneli, pieskarieties pie paneļa roktura, ekrāna apakšējajā labajā malā.
Lai pievienotu vēl vienu istabu, pieskarieties pie
→ Pievienot jaunu istabu.
Tālvadības iestatījumu pielāgošana
Pieskarieties pie
un izmantojiet šādas iespējas:
• Rediģēt kanālus: rediģēt ierīces displejā redzamos kanālus.
• Istabas un ierīces: mainīt savienojumu iestatījumus.
• Profils: ievadīt lietotāja profilu, tā lai Peel var atrast populārākās izvēles.
• Programmu izlase: parādīt programmu izlasi.
• Griezt programmas: atjaunot iepriekš paslēptās programmas.
• Žanri: paslēpt vai mainīt žanru kārtību.
• Sports: paslēpt vai mainīt sporta veidu kārtību.
• Nosūtīt atgriezenisko saiti: paziņojiet savu viedokli programmas izveidotājiem.
• Paziņojumi: iestatiet ierīci atgādināt jums par dažādām TV programmām, kas drīz sāksies.
• Atiestatīt Peel: atiestatiet savienojuma iestatījumus.
63
Multivide
Mūzikas atskaņotājs
Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Mūzikas atskaņotājs.
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras
versijas.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
Mūzikas atskaņošana
Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.
Apskatiet faila informāciju.
Meklēt ierīces ar DLNA sertifikātu.
Pielāgot skaļumu.
Iestatīt failu kā iecienītāko
dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā
secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Paslēpt mūzikas atskaņotāja
ekrānu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Atsākt pašreiz atskaņotās
dziesmas atskaņošanu no sākuma
vai pāriet pie iepriekš atskaņotās
dziesmas. Pieskarieties un turiet,
lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
64
Multivide
→
Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie
Iestatījumi → Papildu → Adapt Sound → Ieslēgt. Kad jūs iestatiet skaņu 14 vai augstākā līmenī,
skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad jūs iestatiet skaņu 13 vai
zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna iespējota.
Dziesmas iestatīšana par zvana signālu
Lai izmantotu pašreiz atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties pie
Tālruņa zvana signāls.
→ Iestatīt kā →
Atskaņošanas sarakstu izveide
Izveidojiet savu dziesmu izlasi.
Pieskarieties pie → Izveidot atskaņ. sarakstu. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie Labi.
Atlasiet dziesmas, kuras vēlaties ietvert, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie
atsk. sar.
→ Piev.
Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai
Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.
Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie Mūzikas laukums → .
Pieskarieties pie Mūzikas laukums un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas,
velkot ar pirkstu.
Kamera
Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
Izmantojiet Galerija, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (71. lpp.)
Programmu sarakstā pieskarieties pie Kamera.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos
režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
65
Multivide
Fotografēšana
Fotografēšana
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā,
fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Skatīt vairāk iespēju.
Norāda pašreiz
izmantoto
fotografēšanas režīmu.
Pārslēgšanās starp
priekšējo un
aizmugurējo kameru.
Sākt video uzņemšanu.
Fotografēšanas režīma
maiņa.
Atveriet Galeriju, lai
skatītu fotoattēlus un
video klipus.
Izvēlēšanās no pieejamo
efektu klāsta.
Fotografēšanas režīms
Ir pieejami vairāki fotoefekti.
Pieskarieties pie Režīm un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.
• Automātiski: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt
piemērotāko fotoattēla režīmu.
• Sejas uzlabosāna: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
• Skaņa un attēls: izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc
fotoattēla uzņemšanas.
Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā
režīmā.
66
Multivide
• Panorāma: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.
– – Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
– – Turiet kameras skatu meklētāju norādītajās robežās.
– – Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai
tukšām sienām.
• Sports: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
• Nakts: izmantojiet šo iestatījumu lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.
Panorāmas fotoattēli
Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.
Pieskarieties pie Režīm → Panorāma.
Pieskarieties pie
un pārvietojiet kameru jebkurā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas
vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu
uzņemšanu, pieskarieties pie .
Video uzņemšana
Video uzņemšana
Pieskarieties pie
pie .
. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie
. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties
Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.
67
Multivide
Ieraksta režīms
Lai mainītu ieraksta režīmu, pieskarieties pie
→
.
• Parasts: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
• Mult. ierob.: izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes video, kas tiks nosūtīts multiziņā.
Tuvināšana un tālināšana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.
• Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko
izšķirtspēju.
• Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video
uzņemšanas laikā.
68
Multivide
Fotoattēla kopīgošana
Pieskarieties pie
→
un izvēlieties kādu no šīm darbībām:
• Kopīgot fotoattēlu: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct.
• Draugu fotoattēlu kopīgošana: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis
fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
• ChatON fotoatt. kopīg.: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON.
• Attāl. skatu meklētājs: iestatiet ierīci vadīt kameru attālināti.
Attālināta kameras vadība
Iestatiet ierīci skatu meklēšanas režīmā, lai tā vadītu kameru attālināti.
→ → Attāl. skatu meklētājs un pēc tam savienojiet ierīci un kameru,
Pieskarieties pie
izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci
kā skatu meklētāju.
Kameras iestatījumu konfigurēšana
→ . Ne visas no tālāk uzskaitītajām
Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie
iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no
izvēlētā režīma.
• Fotoattēla lielums / Videoklipa lielums: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku
kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces
atmiņas apjoms.
• Mērīšana: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas
veidu. Centrēts mēra fona gaismu skata centrā. Punkts mēra gaismas vērtību konkrētajā
vietā. Matrica aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
• ISO: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās,
kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas
stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas
atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
• Fokusēšanas rež.: izvēlieties fokusa režīmu. Aut.fokus. kontrolē kamera. Makro funkcija ir
paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.
• GPS atzīme: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju,
uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī Story Album.
69
Multivide
• Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt
traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
• Pārskatīt: ātri parādīt uzņemtos fotoattēlus.
• Skaļuma taustiņš: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu slēdža vai tālummaiņas funkcijas
vadībai.
• Taimeris: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
• Baltā balanss: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs
reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie
iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
• Ekspozīcijas vērtība: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik gaismas uztver kameras
sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
• Instrukcija: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Balss vadība: iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
• Kontekstuāls faila nosaukums: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo
iespēju, lai izmantotu atzīmju palīgu Galerija un Story Album.
• Saglabāt kā apvērstu: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
• Krātuve: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
• Atiestatīt: kameras iestatījumu maiņa.
Īsceļi
Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.
Pieskarieties pie
→ Rediģēt ātros iestatījumu.
Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot,
tām pieskaroties un velkot.
70
Multivide
Galerija
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Galerija.
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
Attēlu skatīšana
Palaižot Galerija, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, E-pasts saglabā
attēlu, automātiski tiek izveidota mape Download, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā,
tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Screenshots. Izvēlieties mapi, ko
vēlaties atvērt.
Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna
režīmā.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.
Tuvināšana un tālināšana
Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
• Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz
pieskarieties, lai atgrieztos.
Videoklipu atskaņošana
Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona
pieskarieties pie .
. Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un
71
Multivide
Attēlu rediģēšana
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
un izmantojiet šādas funkcijas:
• Izlase: pievienojiet attēlu izlasēm.
• Slaidrāde: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
• Fotoattēla rāmis: izmantojiet šo, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek
saglabāts mapē Photo frame.
• Fotoattēla piezīme: izmantojiet šo iespēju, lai uzrakstītu piezīmi attēla aizmugurē.
Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
• Kopēt starpliktuvē: kopējiet attēlu starpliktuvē.
• Drukāt: drukājiet attēlu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
• Pārdēvēt: pārdēvējiet failu.
• Draugu fotoattēlu kopīgošana: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
• Pagriezt pa kreisi: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
• Pagriezt pa labi: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
• Apgriezt: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
• Meklēt tuvumā esošās ierīces: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
• Iestatīt kā: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
• Dati: skatiet datus par attēlu.
• Iestatījumi: mainiet galerijas iestatījumus.
Attēlu modificēšana
Kad apskatiet attēlu, pieskarieties pie
un izvēlieties Fotoattēlu redaktors vai Paper Artist.
Izlases attēli
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
→ Izlase, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.
72
Multivide
Attēlu dzēšana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Mapē pieskarieties pie
→ Izvēlieties objektu, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie
• Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
.
.
Attēlu kopīgošana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Mapē pieskarieties pie
→ Izvēlieties objektu, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie
lai nosūtītu tos citām personām.
• Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
sociālo tīklu pakalpojumos.
,
, lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu
Iestatīšana par fona attēlu
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
piešķirtu kontaktpersonai.
→ Iestatīt kā, lai iestatītu to kā fona attēlu vai
Seju atzīmēšana
→ Iestatījumi → Atzīmes un pēc tam atzīmējiet Sejas atzīme. Attēlā ap
Pieskarieties pie
atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie Pievienot
vārdu un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.
Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas,
piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.
Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas
izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.
Atzīmju palīga izmantošana
→ Iestatījumi → Atzīmes → Draugu atzīmēšana, un tad velciet Draugu
Pieskarieties pie
atzīmēšana slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas,
datums un cilvēka vārds).
73
Multivide
Organizēšana ar mapēm
Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot
failus no vienas mapes citā.
Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie Labi,
un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru izvēlēto attēlu vai video, velciet
to uz jauno mapi un tad pieskarieties pie Gatavs. Pieskarieties pie Kopēt, lai kopētu vai Pārv., lai
pārvietotu.
Story Album
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un
automātiski sakārtojot attēlus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Story Album.
Sižetu albumu veidošana
Lai automātiski izveidotu sižeta albumu, pieskarieties pie Izveidot albumu → Pēc atzīmes
informācijas. Izvēlieties kritēriju un pēc tam pieskarieties pie Meklēt attēlus. Ievadiet albuma
nosaukumu, izvēlieties tēmu un pēc tam pieskarieties pie Izveidot albumu.
Lai izveidotu albumu manuāli, pieskarieties pie Izveidot albumu → No galerijas.
Ieteicamo albumu veidošana
Tad, kad kādā vietā fotografējat, ierīce automātiski šķiro Jūsu fotoattēlus albumos, vadoties no
Jūsu noteiktiem kritērijiem, un iesaka izveidot jaunus albumus.
→ Iestatījumi → Ieteikumi → Dzīvesvietas pilsēta, un tad iestatiet jūsu
Pieskarieties pie
atrašanās vietas atpazīšanas metodi. Izvēlieties albuma veidu un iestatiet minimālo fotogrāfiju
skaitu.
Tad, kad Jūsu uzņemtās fotogrāfijas atbilst uzstādītajiem kritērijiem, ierīce ieteiks izveidot
albumu.
Pieskarieties pie Izveidot albumu → No ieteikumiem. Izvēlieties albumu, ievadiet albuma
nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie Gat. → Labi.
Ierīce ieteiks izveidot sižetiskus albumus, kad Jūsu uzņemto fotogrāfiju skaits pārsniegs
iepriekš noteikto skaitli.
74
Multivide
Sižetu albumu skatīšanās
Izvēlieties sižeta albumu. Pirmajā lapā parādīsies titulbilde. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai
apskatītu attēlus sižeta albumā.
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
un izmantojiet šādas funkcijas:
• Pievienot saturu: pievienojiet papildu saturu pašreizējai lapai.
• Noņemt saturu: dzēsiet saturu no pašreizējas lapas.
• Main. motīvu: izmainiet lapas izkārtojuma tēmu.
• Slaidrāde: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā albumā esošie attēli.
• Kopl., izm.: nosūtiet albumu citām personām.
• Drukāt: drukājiet albumu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
• Pasūtīt fotoalbumu: pasūtiet drukātu albumu.
• Eksportējiet albumu: eksportējiet albumu uz citu glabāšanas vietu.
• Dzēst albumu: izdzēsiet albumu.
Attēlu rediģēšana
Pieskarieties pie attēla albuma lapā.
Lai pievienotu uzrakstu, pieskarieties pie
Lai nosūtītu attēlu citiem, pieskarieties pie
Lai dzēstu attēlu, pieskarieties pie
.
.
.
Lai pielietotu attēlam efektus, pieskarieties pie
Lai sāktu slaidrādi, pieskarieties pie
.
→ Slaidrāde → Sākt slaidrādi.
Lai iestatītu attēlu kā albuma titulbildi, pieskarieties pie
→ Iest. kā vāku.
Lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, pieskarieties pie
pa kreisi.
Lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā, pieskarieties pie
75
→ Pagriezt
→ Pagriezt pa labi.
Multivide
Paper Artist
Izmantojiet šo programmu, lai attēli izskatītos kā ilustrācijas ar smieklīgiem efektiem vai
ietvariem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Paper Artist.
Izmantojiet mākslinieciskus rīkus attēla rediģēšanai. Rediģētais attēls tiek saglabāts Galerija →
Paper Pictures.
Atlasīt esošu attēlu.
Kopīgot attēlu.
Uzņemiet fotoattēlu.
Saglabāt attēlu.
Zīmēt ar otu. Pieskarties, lai
mainītu otas biezumu.
Pielietot attēlam rāmjus.
Zīmēt ar pildspalvu. Pieskarties, lai
mainītu pildspalvas biezumu.
Piekļūt papildiespējām.
Izdzēst zīmējumus. Pieskarties, lai
mainītu dzēšgumijas izmēru.
Pielietot attēlam efektus.
Video atskaņotājs
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Video atskaņotājs.
• Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad
bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums
pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek zaudēta.
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
76
Multivide
Videoklipu atskaņošana
Izvēlieties atskaņojamo video.
Meklēt ierīces ar DLNA
sertifikātu.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet pie nākamā video
klipa. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu uz
priekšu.
Izvēlieties Dolby skaņas
sistēmas režīmu.
Maziniet video ekrāna
izmēru.
Mainīt ekrāna
proporcijas.
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu.
Atsākt pašreiz atskaņotā
video klipa atskaņošanu
no sākuma vai pāriet pie
iepriekš atskaņotā video
klipa. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu
atpakaļ.
Video klipu dzēšana
Pieskarieties pie
→ Dzēst, atzīmējiet dzēšamos video klipus un pieskarieties pie Dzēst.
Videoklipu koplietošana
→ Koplietot, izmantojot, izvēlieties koplietošanas metodi, izvēlieties
Pieskarieties pie
videoklipus, tos atzīmējot, un pieskarieties pie Koplietot.
Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana
Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video
klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.
Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāju, vai sakniebiet tos, lai
atskaņotāju samazinātu. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.
77
Multivide
YouTube
Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie YouTube.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Videoklipu skatīšanās
Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai
skatītos video klipu.
Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.
Meklējiet videoklipus.
Nosūtiet vietrādi URL
citām personām.
Apturiet vai atsāciet
demonstrēšanu.
Pievienot video klipu
atskaņošanas
sarakstam.
Pāriet uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu.
Mainīt attēlojuma
kvalitāti.
Videoklipu koplietošana
Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie
un izvēlieties kopīgošanas metodi.
Videoklipu augšupielāde
Izvēlieties savu kontu, pieskarieties pie , izvēlieties video klipu, ievadiet informāciju par video
klipu un pieskarieties pie AUGŠUPIELĀDĒT.
78
Multivide
Flipboard
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Flipboard.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai palaistu Flipboard, uzsitiet sveiciena ekrānā pa kreisi, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties
pie Izveidot savu Flipboard.
Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.
Raksta lasīšanas laikā izmantojiet šādas ikonas:
• : atgriezties iepriekšējā lapā.
• : skatīt citu lasītāju komentārus par rakstu.
• : kopīgojiet rakstu, izmantojot Twitter.
• : kopīgot rakstu ar citiem.
• : atzīmējiet attēlu ar Like vietnē Facebook.
• : pievienojiet rakstu Twitter izlases sarakstam.
• : pievienot rakstu jūsu Flipboard žurnālam.
79
Programmu un multivides
veikali
Play veikals
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var
darbināt šajā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play veik.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie
, lai meklētu pēc atslēgvārda.
Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie
INSTALĒT. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās
instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.
• Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā
tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet
paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
• Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā
pieskarieties pie Iestatījumi → Drošība → Nezināmi avoti.
Programmu atinstalēšana
Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā Play veik.
Pieskarieties pie , instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un
pieskarieties pie ATINSTALĒT.
80
Programmu un multivides veikali
Samsung Apps
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas.
Papildinformāciju meklējiet vietnē www.samsungapps.com.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Samsung Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie
Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie
atslēgvārdu.
, lai izvēlētos kategoriju.
un meklēšanas laukā ievadiet
Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie
Iegūt vai Iegādāties.
Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā
tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet
paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
Game Hub
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu spēlēm.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Game Hub.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties kādu spēli, ko lejupielādēt no Samsung Apps.
81
Programmu un multivides veikali
Music Hub
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu mūziku un iegādātos dziesmas vai albumus no kataloga
Music Hub.
Abonējiet Music Hub papildu pakalpojumu, lai baudītu pielāgotus ieteikumus, neierobežotu
dziesmu straumēšanu, personalizētas radio stacijas, un mākoņpakalpojumu krātuvi visai jūsu
mūzikai.
Lai uzzinātu vairāk, pieskarieties pie
→ Palīdzība vai apmeklējiet Music Hub tīmekļa vietni.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Music Hub.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Dažas funkcijas var atšķirties atkarībā no abonementa noteikumiem.
• Dažas funkcijas, tostarp straumēšanas pakalpojumi, var nebūt pieejami atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
MY MUSIC
Atskaņojiet mūziku, kas saglabāta ierīcē vai uz mākoņpakalpojumu servera. Visa mūzika tiek
automātiski sinhronizēta ar jūsu datoru.
STORE
Baudiet neierobežotu dziesmu straumēšanu. Straumējiet dziesmas vai lejupielādējiet tās, lai
klausītos bez tīkla pārklājuma. Pievienojiet dziesmas atskaņošanas sarakstiem un kopīgojiet tās ar
draugiem.
RADIO
Klausieties mūziku radio stacijās vai izveidojiet pats savu. Jūs varat personalizēt savu staciju
balstoties uz mākslinieku, kurš jums patīk. Stacijas atskaņos mūziku, kas ir līdzīga jūsu iecienītā
mākslinieka dziesmām. Jūs varat saņemt arī pielāgotus ieteikumus no Music Hub.
82
Programmu un multivides veikali
Play mūzika
Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google
mākoņpakalpojuma.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play mūzika.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Readers Hub
Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu vai lasītu grāmatu failus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Readers Hub.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izvēlieties lasāmo grāmatu. Lai lejupielādētu grāmatu failus, dodieties uz Readers Hub Store.
Learning Hub
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu mācību materiāliem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Learning Hub.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties video lekciju vai grāmatu.
83
Utilītas
Atgādne
Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Atgādne.
Piezīmju veidošana
Pieskarieties pie
, ievadiet piezīmi un pieskarieties pie Saglabāt.
→ Krāsa.
Lai nomainītu fona krāsu, pieskarieties pie
Lai bloķētu piezīmi un citi to nevarētu aplūkot, pieskarieties pie
→ Bloķēt.
Piezīmju pārlūkošana
Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.
Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei.
Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie
.
Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie
Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie
.
.
Lai piezīmes kārtotu pēc datuma, pieskarieties pie
Lai nosūtītu piezīmes tekstu citiem, pieskarieties pie
Lai nosūtītu piezīmes citiem, pieskarieties pie
→ Kārtot pēc.
→ Kopīgot tekstu, izmantojot.
→ Koplietot, izmantojot.
Lai drukātu piezīmes, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu, pieskarieties pie
Lai importētu piezīmes no Google Docs, pieskarieties pie
→ Importēt.
Lai eksportētu piezīmes uz citām glabāšanas vietām, pieskarieties pie
Lai mainītu piezīmju iestatījumus, pieskarieties pie
84
→ Drukāt.
→ Iestatījumi.
→ Eksportēt.
Utilītas
Piezīmes skatīšana
Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu
piezīmes.
Pieskarieties pie
un izmantojiet šādas iespējas:
• Dzēst: dzēst piezīmi.
• Krāsa: mainīt fona krāsu.
• Bloķēt: bloķēt piezīmi, lai to nevarētu apskatīt citi.
• Drukāt: drukāt piezīmi izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
• Kopīgot tekstu, izmantojot: sūtīt piezīmes tekstu citiem.
• Koplietot, izmantojot: nosūtīt piezīmi citām personām.
S Planner
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie S Planner.
Notikumu vai uzdevumu izveide
Pieskarieties pie
un izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Pievienot notikumu: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
• Pievienot uzdevumu: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.
• Pievienot piezīmi: izveidojiet ar roku rakstītu piezīmi, lai to pievienotu datumam.
85
Utilītas
Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un
pieskarieties tam vēlreiz.
Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam
pieskarieties pie Rediģēt notikuma datus vai Rediģēt uzdevuma datus, lai pievienotu plašāku
informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises
vietu.
Uzaiciniet citas personas uz pasākumu, nosūtot e-pastu. Ievadiet e-pasta adresi laukā Dalībnieki
vai pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā Atrašanās vieta ievadiet atrašanās
vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un
turot parādītajā kartē.
Attēla pievienošana. Pieskarieties pie Attēli un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no
esošajiem fotoattēliem.
Sinhronizēšana ar Google kalendāru
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Google, sadaļā Konti, izvēlieties Google
kontu un pieskarieties pie Sinhronizēt Kalendārs. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai,
→ Sinhronizēt.
programmu sarakstā pieskarieties pie S Planner →
→ Iestatījumi → Skatīt
Lai parādītu sinhronizēto notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie
iestatījumus → Kalendāri → Displejs, izvēlieties Google kontu un pieskarieties pie Labi.
86
Utilītas
Kalendāra veida maiņa
Pieskarieties ekrāna kreisajā augšējā stūrī un izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem,
tai skaitā gada, mēneša, nedēļas u.c. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu.
Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet
pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.
Notikumu meklēšana
Pieskarieties pie
un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.
Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie Šodien.
Notikumu dzēšana
Izvēlieties datumu un pieskarieties pie
→ Dzēst.
Notikumu kopīgošana
Izvēlieties notikumu, pieskarieties pie
metodi.
→ Koplietot, izmantojot un izvēlieties kopīgošanas
Dropbox
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox
mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski
sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Dropbox.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pirmoreiz izmantojot Dropbox, pieskarieties pie Start, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu,
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski
augšupielādēti Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie .
Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties
failus.
87
Utilītas
→ Upload here →
Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie →
Photos or videos vai Other files. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.
Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie
atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .
, lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai
Cloud
Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu
datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Cloud.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Sinhronizācija ar Samsung kontu
Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai Sinhronizācijas iestatījumi.
Datu dublēšana vai atjaunošana
Lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu, pieskarieties pie Dublējums.
Sinhronizēšana ar Dropbox
Pieskarieties pie Piesaistīt Dropbox kontu un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu
iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie Allow un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar
Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.
88
Utilītas
Polaris Office
Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tai skaitā izklājlapas un
prezentācijas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Polaris Office.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētā faila tipa.
Izveidot dokumentu.
Ritināt pa kreisi vai pa labi, lai
skatītu nesenos dokumentus.
Pārlūkot dokumentu formātus.
Skatīt un pārvaldīt dokumentus
tiešsaistē.
Pārlūkot mapes.
Skatīt iecienītākos dokumentus.
Dokumentu izveide
Pieskarieties pie
un pēc tam izvēlieties dokumenta veidu.
Dokumentu rediģēšanai izmantojiet rediģēšanas rīkjoslu ekrāna augšdaļā.
→ Saglabāt, ievadiet faila nosaukumu, izvēlieties mapi, kurā
Lai pabeigtu, pieskarieties pie
vēlaties saglabāt, un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
Dokumentu lasīšana
Pieskarieties pie faila. Vai arī pieskarieties pie Pārlūku, Clouds, Veidlapas tips vai Izlase un pēc
tam izvēlieties failu, kuru vēlaties atvērt.
Lai sāktu slaidrādi, pieskarieties pie
→ Slaidrādes.
Lai meklētu teksta virkni dokumentā, pieskarieties pie
89
.
Utilītas
Pieskarieties pie
un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
Dokuments
• Saglabāt kā: dokumenta saglabāšana ar citu nosaukumu.
• Eksportēt PDF: dokumenta saglabāšana PDF faila formātā.
• atrast un aizstāt: teksta meklēšana vai aizstāšana.
• Lapas izkārtojums: lapu izkārtojuma maiņa.
• Skats pilnā platumā: tikai dokumenta satura skatīšana, nerādot piemales.
• Tuvināt/tālināt: skata izmēra maiņa.
• Pārkārtošana teksts: teksta pārkārtošana, lai tas iekļautos ekrānā.
• Atgādinājums ieslēgts: dokumenta komentāru skatīšana.
• TTS: dokumenta lasīšana, izmantojot teksta pārveides runā funkciju.
• Drukāt: drukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
Prezentācija
• Slaidrādes: slaidrādes sākšana.
• Saglabāt kā: dokumenta saglabāšana ar citu nosaukumu.
• Eksportēt PDF: dokumenta saglabāšana PDF faila formātā.
• atrast un aizstāt: teksta meklēšana vai aizstāšana.
• Viena slaida skats: slaidu skatīšana pēc kārtas.
• Tuvināt/tālināt: skata izmēra maiņa.
• Drukāt: drukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
90
Utilītas
Izklājlapa
• Saglabāt kā: dokumenta saglabāšana ar citu nosaukumu.
• atrast un aizstāt: teksta meklēšana vai aizstāšana.
• aizsargāt darblapu: lapas bloķēšana, lai citi to nevarētu rediģēt.
• salt: izvēlētās rindas noturēšana vietā.
• pārrēķināt: lapas funkciju pārrēķināšana.
• Kārtot: šūnu šķirošana pēc noteikta kritērija.
• Filtrēt: šūnu skatīšana, kas filtrētas pēc noteikta kritērija.
• Tuvināt/tālināt: skata izmēra maiņa.
• Drukāt: drukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
Teksts
• Saglabāt kā: dokumenta saglabāšana ar citu nosaukumu.
• TTS: dokumenta lasīšana, izmantojot teksta pārveides runā funkciju.
• Drukāt: drukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
Signāls
Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāja signālus un brīdinājumus par svarīgiem
notikumiem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Signāls.
Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.
91
Utilītas
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties dienas, kad
atkārtot signālu un pieskarieties pie Saglabāt.
• Atrašanās vietas signāls: iestatiet vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities
attiecīgajā vietā.
• Atlikt: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
• Viedais modinātājs: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.
Signālu apturēšana
Lai apturētu signālu, velciet
ārpus lielā apļa.
ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet
Signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie Dzēst.
Pasaules pulkstenis
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu laiku jebkurā pasaules vietā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie
pieskarieties pie
, ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu uz globusa un pēc tam
.
Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie Vasaras laika
iestatījumi.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties pie
, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie Dzēst.
92
Utilītas
Kalkulators
Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Kalkul.
Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja Ekrāna pagrieš. ir
→ Zinātniskais kalkulators.
deaktivēta, pieskarieties pie
Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie
, lai paslēptu tastatūru.
→ Nodzēst vēsturi.
Lai mainītu vēstures rakstzīmju lielumu, pieskarieties pie
→ Teksta lielums.
S Translator
Izmantojiet šo programmu, lai tulkotu tekstu citās valodās.
Programmu sarakstā pieskarieties pie S Translator.
S Translator lietošana
Iestatiet avotvalodu un mērķvalodu, ievades laukā ievadiet tekstu un pieskarieties pie
Lai izlases sarakstam pievienotu valodu pāri, pieskarieties pie
Lai nosūtītu valodu pāri citiem, pieskarieties pie
.
.
.
Sarunas uzsākšana, izmantojot tulku
Pieskarieties pie ekrāna apakšā esošajām pogām, lai sarunātos ar citu cilvēku, izmantojot mutisko
tulku.
Pieskarieties pie Runa pie savas valodas un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce iztulkos jūsu sacīto.
Pieskarieties pie
mērķa valodas laukā, lai ierīce skaļi nolasītu tulkojumu.
Pēc tam pieskarieties pie Runa pie sarunbiedra valodas un gaidiet, līdz sarunbiedrs atbildēs savā
valodā. Ierīce iztulkos sarunbiedra sacīto. Pieskarieties pie
avota valodas laukā, lai ierīce jums
skaļi nolasītu tulkojumu.
93
Utilītas
S Voice
Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu liktu ierīcei nosūtīt ziņojumu, rakstīt piezīmi utt.
Programmu sarakstā pieskarieties pie S Voice. Vai divas reizes piespiediet Sākuma pogu.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:
• Atvērt mūziku
• Palaist kalkulatoru
• Zvanīt Lulu uz mobilo
• Zvanīt Lulu uz darbu
• Pārbaudīt sarakstu
Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai
• Runājiet skaidri.
• Runājiet klusās vietās.
• Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
• Izvairieties runāt dialektā.
Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai
izpildīt neatbilstošas darbības.
Braukšanas režīms
Autovadīšanas režīmā ierīce skaļi lasa saturu, kad ir ienākoši zvani, ziņojumi un paziņojumi, lai
autovadīšanas laikā ierīci varētu izmantot bez rokām. Piemēram, kad ienāk zvans, ierīce skaļi
nolasīs zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.
Lai aktivizētu autovadīšanas režīmu pasakiet "Driving mode on."
94
Utilītas
Google
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā
ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Meklēšana ierīcē
Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie
nosaukt atslēgvārdu.
un tad
Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma
ar meklēšanas rezultātiem.
Meklēšanas diapazons
Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie
planšetdatorā un atzīmējiet meklējamos vienumus.
→ Iestatījumi → Meklēšana
Google Now
Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie
laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas
jums vis drīzāk būs nepieciešams.
Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now
→ Iestatījumi → Google Now.
iestatījumus, pieskarieties pie
95
Utilītas
Balss meklēšana
Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Balss meklēšana.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Kad ekrānā parādās Runāt tagad, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.
Mani Faili
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem,
videoklipiem dziesmām un audioklipiem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Mani Faili.
Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie
saknes direktorijā, pieskarieties pie .
. Lai atgrieztos
Mapē izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
• : meklēt failus vai mapes.
• : mainiet skatīšanas režīmu.
• : izveidojiet mapi.
• Laiks: kārtojiet failus vai mapes.
Izvēlieties failu vai mapi, to atzīmējot, un pēc tam izmantojiet vienu no šīm funkcijām:
• : kopējiet failus vai mapes uz citu mapi.
• : pārvietojiet failus vai mapes uz citu mapi.
• : izdzēsiet failus vai mapes.
• : sūtiet failus citiem.
• → Pārdēvēt: pārdēvējiet failu vai mapi.
• → Dati: skatiet faila vai mapes datus.
96
Utilītas
Lejupielādes
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Lejupielādes.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie Lejupiel. no intern., vai
pieskarieties pie Citas lejupielādes, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, E-pasts,
lejupielādētos failus.
Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.
Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie Kārtot pēc lieluma.
Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie Kārtot pēc datuma.
TripAdvisor
Izmantojiet šo programmu, lai iegūtu ceļošanai noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par
galamērķi vai viesnīcu. Jūs varat arī rezervēt viesnīcas istabu un kopīgot savas atsauksmes.
Programmu sarakstā pieskarieties pie TripAdvisor.
97
Ceļošana un tuvākā apkaime
Maps
Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu
norādījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Maps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Vietu meklēšana
Pieskarieties pie Meklēt Maps, ievadiet adresi un pieskarieties pie . Izvēlieties vietu, lai par
→
to skatītu detalizētu informāciju. Lai meklētu vietas tuvākajā apkārtnē, pieskarieties pie
Lokāli.
Kad vieta ir atrasta, pieskarieties pie
un izmantojiet vienu no šīm funkcijām:
• Notīrīt karti: notīriet karti.
• Padarīt pieejamu bezsaistē: saglabājiet karti norādītajā vietā, lai skatītu to bezsaistē.
• Lokāli: meklēt tuvējās vietas.
• Slāņi: pārklājiet vairākus slāņus, tai skaitā satelītattēlus, satiksmes informāciju u.c.
• Latitude: koplietojiet vietas informāciju ar draugiem.
• Manas vietas: skatīt nesaistes kartes, ar zvaigznīti apzīmētās vietas, nesenās vietas un vēl.
• Iestatījumi: mainiet kartes iestatījumus.
• Palīdzība: skatiet informāciju par kartes lietošanu.
Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties pie
.
Lai kartē tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai
sakniebiet tos, lai tālinātu.
98
Ceļošana un tuvākā apkaime
Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa
1 Pieskarieties pie
2 Pieskarieties pie
.
un izvēlieties sākuma vietas un galamērķa ievades metodes:
• Mana pašreizējā atrašanās vieta: izmantojiet pašreizējo atrašanās vietu kā sākuma vietu.
• Kontaktpersonas: izvēlieties kontaktpersonu sarakstā.
• Punkts kartē: norādiet vietu, pieskaroties tai kartē.
• Manas vietas: izvēlieties izlasē iekļauto vietu sarakstā.
3 Izvēlieties pārvietošanās metodi, piemēram, autovadīšanu, sabiedrisko transportu vai iešanu
kājām, un pieskarieties pie Sākt.
4 Izvēlieties kādu no parādītajiem maršrutiem.
Lokāli
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tuvākajā apkaimē restorānus, bankas, autobusu pieturas
u.c.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Lokāli.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izvēlieties vietu kategoriju un meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties vēlamo vietu.
• Karte: norādiet vietu kartē.
• Norādes: meklējiet maršrutu uz vēlamo vietu.
• Zvanīt: zvaniet uz šīs vietas tālruni.
Lai pievienotu vietu kategoriju, pieskarieties pie
ievadiet meklēšanas atslēgvārdu.
99
→ Pievienot vaicājumu un teksta laukā
Ceļošana un tuvākā apkaime
Navigācija
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu maršrutu uz galamērķi.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Navigācija.
• Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var
atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība
ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu.
Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Norādiet galamērķi, izmantojot dažādas metodes, piemēram, adreses ierunāšana vai ievadīšana.
Kad maršruts ir noskaidrots, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai nokļūtu galamērķī.
100
Iestatījumi
Par iestatījumiem
Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi.
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie
.
• Papildu: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
• WPS spiedpoga: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
• WPS PIN koda ievade: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.
Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana
Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie Wi-Fi →
režīma laikā.
→ Papildu → Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega
Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce
automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt
piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu,
iestatiet šo opciju uz Vienmēr.
Tīkla paziņojuma iestatīšana
Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.
Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie Wi-Fi →
atzīmējiet Tīkla paziņojums.
101
→ Papildu un
Iestatījumi
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie
.
• Redzamības taimauts: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
• Saņemtie faili: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.
Datu lietošana
Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.
• Mobilie dati: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
• Iestatīt mobilo datu ierobež.: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
• Datu lietošanas cikls: ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie
.
• Datu viesabonēšana: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
• Ierobežot fona datus: iestatiet fona sinhronizācijas deaktivēšanu, ja tiek izmantots mobilais
tīkls.
• Automātiska datu sinhronizācija: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana. Jūs varat izvelēties, kādu informāciju, katram kontam sinhronizēt sadaļā
Iestatījumi → Konti.
• Rādīt Wi-Fi lietojumu: iestatiet rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
• Mobilie tīklāji: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos
izmantot.
102
Iestatījumi
Citi iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.
Lidojuma režīms
Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas
nav saistīti ar tīklu.
Mobilie tīkli
• Mobilie dati: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
• Datu viesabonēšana: izmantojiet ierīci savienojuma izveidei ar citu tīklu, kad izmantojat
viesabonēšanas pakalpojumus vai nav pieejams jūsu pakalpojuma sniedzēja tīkls.
• Piekļuves punktu nosaukumi: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
• Tīkla režīms: atlasiet tīkla veidu.
• Tīkla operatori: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.
Piesaiste un pārv. tīklājs
• Pārvietojams Wi-Fi tīklājs: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla
savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla
savienojumu ar datoru, izmantojot Bluetooth.
• Palīdzība: uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.
VPN
Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).
103
Iestatījumi
Tuvumā esošās ierīces
• Failu kopīgošana: aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām ierīcēm ar DLNA
sertifikātu piekļūt multivides failiem jūsu ierīcē.
• Koplietotais saturs: iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
• Atļauto ierīču saraksts: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
• Neatļauto ierīču saraksts: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
• Lejupielādēt: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
• Augšupielādēt no citām ierīcēm: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.
Screen Mirroring
Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.
Kies, izmantojot Wi-Fi
Izveidojiet ierīces savienojumu ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi tīklu.
Bloķēšanas režīms
Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām
kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.
Braukšanas režīms
Aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci satura lasīšanai balsī un norādītu braukšanas
režīmā izmantojamās programmas.
104
Iestatījumi
Skaņa
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
• Skaļums: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un
paziņojumiem.
• Zvana signāli: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
• Vibrācijas: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
• Paziņojumi: izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem
un nepaceltajiem zvaniem.
• Vibrācija zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Num. sast. tastat. sign.: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
• Pieskāriena skaņas: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu
programmu vai iespēju.
• Ekrāna bloķēšanas skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts
skārienekrāns.
• Adapt Sound: personalizējiet skaņu zvanu laikā vai mūzikas klausīšanās laikā visbiežāk
izmantotajai ausij.
Displejs
Mainiet displeja iestatījumus.
• Fona attēls:
– – Sākuma ekrāns: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
– – Bloķēšanas ekrāns: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
– – Sākuma un bloķēšanas ekrāni: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam
ekrānam.
• Paziņojumu panelis: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
• Vairāki logi: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
• Ekrāna režīms:
– – Optimizēt displeju: izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja
iestatījumiem.
105
Iestatījumi
– – Dinamisks: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
– – Standarta: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
– – Filma: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
• Lasīšanas režīms: izvēlieties, kuras programmas izmantos lasīšanas režīmu. Lasīšanas režīmā
ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
• Spilgtums: iestatiet displeja spilgtumu.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas
dokstacijai vai tiek uzlādēta.
• Viedais ekrāns:
– – Viedā sekošana: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties
uz displeju.
– – Viedā pagriešana: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
• Fonta stils: mainiet displeja teksta fonta veidu.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Palielināt lasāmību: paasiniet tekstu, lai to būtu vieglāk lasīt.
• Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
• Rādīt akumul. uzlādes līmeni: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.
Krātuve
Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.
Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem
operētājsistēma un noklusējuma programmas.
106
Iestatījumi
Enerģijas taupīšanas režīms
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
• Centrālā procesora enerģijas taupīšana: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu
lietojumu.
• Ekrāna enerģijas taupīšana: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
• Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanas režīmu: uzziniet, kā samazināt akumulatora
enerģijas patēriņu.
Akumulators
Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
Programmu pārvaldnieks
Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
Atraš. vietas pakalpojumi
Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Piekļuve manai atrašanās vietai: iestatiet ierīci atļaut programmām izmantot pašreizējās
atrašanās vietas informāciju.
• Lietot GPS satelītus: iestatiet ierīci izmantot GPS satelītu pašreizējās atrašanās vietas
noteikšanai.
• Lietot bezvadu tīklus: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu
nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.
• Manas vietas: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas
pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantojat GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.
107
Iestatījumi
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.
• Ekrāna bloķēšana: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties, atkarībā
no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
• Vairāki logrīki: iestatiet ierīci, lai tā atļautu logrīku izmantošanu uz bloķēta ekrāna.
• Bloķēt ekrāna logrīkus:
– – Pulkst. vai pers. ziņa: iestatiet ierīci bloķētā ekrānā rādīt pulksteni vai personisku
ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.
Pulkstenim:
– – Duālais pulkstenis: iestatiet duālā pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
– – Pulksteņa lielums: mainiet pulksteņa lielumu.
– – Rādīt datumu: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
– – Informācija par īpašnieku: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
Personiskam ziņojumam:
– – Rediģējiet personisku ziņu: rediģējiet personisko ziņojumu.
• Īsceļi: iestatiet ierīci rādīt un rediģēt programmu īsceļus bloķētā ekrānā.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Atbloķēšanas efekts: izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
• Palīdzības teksts: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķētā ekrānā.
• Pamodināšana ar bloķētu ekrānu: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad
ekrāns ir bloķēts.
• Iestatīt modin. komandu: iestatiet modināšanas komandu S Voice programmas palaišanai
vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.
108
Iestatījumi
Drošība
Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.
• Šifrēt ierīci: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad
ieslēdzat ierīci.
Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt
vairāk par vienu stundu.
• Šifrēt ārējo SD karti: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs
nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.
• Tālvadības ierīces: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību,
izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
– – Konta reģistrēšana: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
– – Lietot bezvadu tīklus: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu
nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.
• Paziņoj. par SIM nomaiņu: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni,
kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
• Lapa Meklēt manu tālruni: piekļūstiet Meklēt manu tālruni tīmekļa vietnei
(findmymobile.samsung.com). Meklēt manu tālruni tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un
vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
• Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:
– – Bloķēt SIM karti: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces
lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
– – Mainīt SIM kartes PIN kodu: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM
datiem.
• Padarīt paroles redzamas: pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu
dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
• Ierīces administratori: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces
administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
109
Iestatījumi
• Nezināmi avoti: izvēlieties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo
iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no Play veik.
• Verificēt programmas: iestatiet šo funkciju, lai pirms programmas instalācijas atļautu
Google pārbaudīt, vai programma nav bīstama.
• Uzticamie akreditācijas dati: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu
dažādu programmu drošu izmantošanu.
• Instalēt no ierīces krātuves: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
• Notīrīt akreditācijas datus: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.
Valoda un ievade
Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās
valodas.
Valoda
Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
Noklusējums
Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
Google rakstīšana ar balsi
Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie
.
• Izvēl. ievades valodas: izvēlieties teksta ievades valodas.
• Bloķēt aizskar. vārdus: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
• Lejupiel. runas atp. bezs.: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
110
Iestatījumi
Samsung tastatūra
Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie
.
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
• Ievades valodas: iestatiet teksta ievades valodas.
• Intuitīvais teksts: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu
prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas
iestatījumus.
• Nepārtraukta ievade: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, velkot pa tastatūru.
• Kursora vadība: aktivizējiet vai deaktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora
pārvietošanai, ritinot tastatūru.
• Rokraksts: pielāgojiet rokraksta režīma iestatījumus, piemēram, atpazīšanas laiku,
pildspalvas līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.
• Papildu:
– – Automātiska lielo burtu aktivizēšana: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc
teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
– – Automātiska atstarpe: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
– – Automātiska interpunkcija: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad Jūs divas reizes
pieskarieties atstarpes joslai.
– – Rakstzīmju priekšskatījums: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties,
lielu attēlu.
– – Taustiņu skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskarieties taustiņam.
• Palīdzība: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.
Balss atpazīšana
Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.
Šī funkcija parādās tiklīdz jūs lietojat balss atpazīšanas programmu.
111
Iestatījumi
Meklēšana ar balsi
Samsung balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:
• Language: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
• Open via the home key: iestatiet ierīci palaist S Voice, divreiz nospiežot Sākuma pogu.
• Use location data: iestatiet ierīci izmantot informāciju par atrašanās vietu balss meklēšanas
rezultātiem.
• Hide offensive words: noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
• Help: piekļūstiet S Voice palīdzības informācijai.
• About: apskatiet versijas informāciju.
• Voice control: vadiet programmas, izmantojot balss komandas.
• Auto-start speaker: iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek
izmantots S Voice.
• Show body of message: iestatiet saņemto ziņojumu teksta rādīšanu, ja tā tiek saņemta,
ierīcei darbojoties autovadīšanas režīmā.
• Wake up command: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas
komandu S Voice izmantošanas laikā.
• Wake up in lock screen: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir
bloķēts.
• Set wake-up command: iestatiet modināšanas komandu S Voice programmas palaišanai vai
noteiktas funkcijas izpildīšanai.
• Check missed events: iestatiet neatbildēto zvanu, ziņojumu vai notikumu skatīšanu, kad S
Voice tiek palaists, nospiežot austiņu pogu.
• Home address: ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar
balss vadības funkciju.
• Log in to Facebook: ievadiet Facebook konta informāciju, lai izmantotu Facebook ar S Voice.
• Log in to Twitter: ievadiet Twitter konta informāciju, lai izmantotu Twitter ar S Voice.
112
Iestatījumi
Google balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:
• Valoda: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
• Runas izvade: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
• Bloķēt aizskar. vārdus: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi
rezultātos.
• Lejupiel. runas atp. bezs.: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
• Bluetooth austiņas: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu
palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.
Teksta–runas iespējas
• Ieteicamā TTS programma: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas
sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie .
• Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
Rādītāja ātrums
Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.
Cloud
Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar jūsu Samsung kontu vai Dropbox krātuves
mākoņpakalpojumu.
113
Iestatījumi
Dublēšana un atiestatīšana
Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.
• Dublēt manus datus: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google
serverī.
• Dublējuma konts: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
• Automātiskā atjaunošana: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad
programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
• Sākotnējo datu atiestate: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un
dzēsiet visus datus.
Konta pievienošana
Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.
Kustība
Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu
ierīcē.
• Velciet ar plaukstu, lai fotografētu: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa
kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
• Lai izslēgtu skaņu vai apturētu atskaņošanu, pieskarieties ar plaukstu: iestatiet ierīci
pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.
• Uzzināt par roku kustībām: skatiet roku kustību vadības pamācību.
Balss vadība
Izmainiet iestatījumus, lai izvēlētos iespējas, izmantojot balss komandas.
114
Iestatījumi
Aksesuārs
Mainiet piederumu iestatījumus.
• Dokstacijas skaņa: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas
dokstacijai vai atvienota no tās.
• Audio izvades režīms: iestatiet ierīci izmantot dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota
darbvirsmas dokstacijai.
• Audio izeja: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI
ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
Datums un laiks
Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums
un laiks.
• Automātisks datums un laiks: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu,
pārvietojoties starp laika joslām.
• Iestatīt datumu: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
• Laika iestatīšana: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
• Automātiska laika josla: iestatiet laika joslu informācijas saņemšanu no tīkla, pārvietojoties
starp laika joslām.
• Izvēlēties laika joslu: iestatiet mājas laika joslu.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
• Izvēlēties datuma formātu: izvēlieties datuma formātu.
115
Iestatījumi
Pieejamība
Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem.
Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
• Automātiski pagriezt ekrānu: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat
ierīci.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
• Paroļu izrunāšana: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.
• Atbildēšana/sarunas beigšana:
– – Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem: iestatiet ierīci atbildēt uz
ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
– – Atb. uz zvaniem piesk.: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošu zvanu, kad jūs divreiz
pieskaraties pie zvanu pieņemšanas pogas.
– – Balss vadība: iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt ienākošo zvanu, izmantojot balss
komandas.
– – Ies./izs. taust. beidz sar.: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
• Rādīt īsceļu: pievienojiet īsceļu uz Pieejamība ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot
nospiestu ieslēgšanas pogu.
• Pārvaldīt piekļuvi: eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar
citām ierīcēm.
• TalkBack: aktivizējiet Talkback, kas sniedz balss atbildes iespējas.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Palielinājums: iestatiet ierīci veikt palielināšanu, izmantojot pirkstu žestus.
• Negatīvas krāsas: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
• Krāsu pielāgošana: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, ja ierīce nosaka, ka esat daltoniķis vai
jums ir problēmas izlasīt saturu.
• Piekļuves īsceļš: iestatiet ierīci aktivizēt Talkback, kad nospiedīsit un turēsit ieslēgšanas
pogu, un pēc tam pieskarsities ekrānam un turiet tam piespiestus divus pirkstus.
116
Iestatījumi
• Teksta–runas iespējas:
– – Ieteicamā TTS programma: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas
sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie .
– – Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
– – Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
• Uzlabot tīmekļa pieejamību: iestatiet programmas instalēt tīmekļa skriptus, padarot tīmekļa
saturu pieejamāku.
• Skaņas līdzsvars: pielāgojiet skaņas līdzsvaru, izmantojot duālās austiņas.
• Mono audio: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
• Izslēgt visas skaņas: izslēdziet visas ierīces skaņas.
• Palīgizvēlne: iestatiet ierīci rādīt palīdzības īsceļu ikonu, kas palīdzēs jums piekļūt funkcijām,
kuras papildina ārējās pogas vai paziņojumu paneļa funkcijas. Jūs varat rediģēt izvēlni arī
īsceļu ikonā.
• Pieskāriena un turēšanas aizkave: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas
laiku.
• Saziņas vadība: iestatiet zonu uz ekrāna, kurā nevarēs veikt skārienievadi.
Par ierīci
Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.
Google iestatījumi
Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google iestatījumi.
117
Traucējummeklēšana
Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
• PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada
komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni
Bloķēt SIM karti.
• PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu nodrošinātāja nodrošinātais PUK kods.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu
pakalpojumu nodrošinātāju.
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
Ja ierīce ir aprīkota ar skārienekrānu un tas nedarbojas pareizi, mēģiniet rīkoties atbilstoši tālāk
aprakstītajam:
• Noņemiet no skārienekrāna aizsargapvalkus. Aizsargapvalki var traucēt ievades atpazīšanai
un nav ieteicami izmantošanai ar skārienekrāniem.
• Pirms pieskaršanās skārienekrānam nodrošiniet, lai rokas būtu tīras.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.
118
Traucējummeklēšana
Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci,
lai atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu
8 – 10 sekunžu ilgumā. Ierīce automātiski restartēsies.
Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi → Dublēšana un atiestatīšana → Sākotnējo
datu atiestate → Atiestatīt ierīci → Dzēst visu.
Pārtrūkst zvani
Ja atrodaties vietā ar vāju signālu vai sliktu uztveramību, savienojums ar tīklu var pārtrūkt.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Izejošie zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu nospiests zvanīšanas taustiņš.
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Ienākošie zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai ierīce būtu ieslēgta.
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
119
Traucējummeklēšana
Audio kvalitāte ir zema
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Zvanot no kontaktpersonu saraksta, zvans netiek savienots
• Nodrošiniet, lai kontaktpersonu sarakstā būtu saglabāts pareizais numurs.
• Ja nepieciešams, no jauna ievadiet un saglabājiet numuru.
• Nodrošiniet, lai kontaktpersonas numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai turpinātu ierīces
lietošanu.
Akumulators neuzlādējas pareizi vai ierīce izslēdzas
Akumulatoru ierīcē nevar nomainīt lietotājs. Ja jums ir problēmas ar akumulatoru vai tas
jānomaina, nododiet ierīci Samsung servisa centrā.
Ierīce ir jūtami uzkarsusi
Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš
vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir
parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Šai Samsung ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam,
lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi,
mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
120
Traucējummeklēšana
Mūzikas failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ar šo Samsung ierīci dažādu iemeslu dēļ. Ja tiek parādīti
kļūdas ziņojumi, kad šajā ierīcē atverat mūzikas failus, mēģiniet rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajam
aprakstam:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.
Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces
• Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Ja nepieciešams, nodrošiniet, lai Bluetooth bezvadu funkcija būtu aktivizēta ierīcei, ar kuru
vēlaties izveidot savienojumu.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots
• Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP
servisa pakotne 3 vai jaunāka.
• Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies 2.0 vai Windows Media
Player 10 vai jaunāka versija.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas īpatnība un var rādīties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
121
Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai
programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
www.samsung.com
Latvian. 07/2013. Rev. 1.0
Download PDF