Samsung | SM-P605 | Samsung SM-P605 Vartotojo vadovas (Kitkat)

SM-P605
Naudotojo vadovas
www.samsung.com
Apie šį vadovą
Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir
technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas
yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.
• Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
• Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės
įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio
vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
• Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir
papildomos paslaugos gali skirtis.
• Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų.
„Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“
programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti
operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami
išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į operatorių.
2
Apie šį vadovą
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be
išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu
pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl
naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet
kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
3
Apie šį vadovą
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi
CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
4
Turinys
Pradžia
41Žinynas
41 Teksto įvedimas
44 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
45 Paskyrų kūrimas
45 Naudotojo profilių nustatymas
46 Failų perkėlimas
47 Prietaiso sauga
49 Prietaiso naujinimas
7 Prietaiso išvaizda
8Mygtukai
9 „S Pen“ rašiklis
9 Komplekto turinys
10 SIM arba USIM kortelės įdėjimas
11 Akumuliatoriaus įkrovimas
14 Atminties kortelės įdėjimas
16 „S Pen“ galiuko keitimas
17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
17 Prietaiso laikymas
18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
18 Garsumo keitimas
18 Perjungimas į tylųjį režimą
Ryšiai
50Telefonas
55Adresatai
59Žinutės
61 El. paštas
62 „Google Mail“
64„Hangout“
64„ChatON“
64„Google+“
65Nuotraukos
65„Twitter“
Pagrindai
19
20
24
26
27
28
28
32
35
36
37
39
40
Indikacinės piktogramos
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Valdymo judesiai
Judesiai delnu
Samsung išmanioji pauzė
Samsung išmanusis slinkimas
Kelių langų naudojimas
„S Pen“ naudojimas
Peržiūra gestais
Pranešimų piktogramos
Pradžios ekranas
Programų ekranas
Programų naudojimas
Žiniatinklis ir tinklai
66Internetas
67„Chrome“
68„Bluetooth“
69 „Screen Mirroring“
70 „Samsung Link“
70 „Group Play“
5
Turinys
71 „Smart Remote“
72„WatchON“
104„Cloud“
105Diskas
106 „POLARIS Office 5“
108Signalas
109 Pasaulio laikrodis
109Skaičiuoklė
110 „S Translator“
110 „S Voice“
111 „S Finder“
111„Google“
112 Paieška balsu
113 Įrašų knyga
114 Mano failai
116 Atsisiųsti elementai
116„TripAdvisor“
117„Evernote“
117„KNOX“
Medija
73Muzika
75Fotoaparatas
82Galerija
86 „Story Album“
86 Vaizdo įrašas
87 Vaizdo rengyklė
88„YouTube“
89 „My Magazine“
89„Filpboard“
90„Businessweek+“
90„NYTimes“
90 „SketchBook for Galaxy“
Kelionės ir vietos nustatymas
Programos ir medijos
parduotuvės
91
92
92
93
93
93
93
118Žemėlapiai
„Google Play“ parduotuvė
„Samsung Apps“ (GALAXY Apps)
„Play“ knygos
Play Movies & TV
„Google Play“ muzika
„Google Play“ žaidimai
„Play“ kioskas
Nustatymai
119 Apie nustatymus
119Ryšiai
123Įrenginys
130Valdikliai
135 Bendri nustatymai
139 „Google“ nustatymai
Priemonės
94 „S Note“
101 „Action Memo“
102 „S Planner“
104„Dropbox“
Priedas
140 Trikčių diagnostika
146 Akumuliatoriaus išėmimas
6
Pradžia
Prietaiso išvaizda
Garsumo mygtukas
Maitinimo mygtukas
Priekinis fotoaparatas
Apšvietimo jutiklis
Jutiklinis ekranas
Garsiakalbis
Meniu mygtukas
Pradžios ekrano
mygtukas
Grįžimo mygtukas
Mikrofonas
Universali jungtis
Galinis fotoaparatas
„S pen“ rašiklio anga
Ausinių lizdas
Blykstė
GPS antena
Garsiakalbis
Atminties kortelės anga
SIM kortelės anga
Pagrindinė antena
7
Pradžia
• Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio
problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę.
Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Įjungimo
Meniu
• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas
ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek.,
taip iš naujo paleisdami prietaisą.
• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus
jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis,
palieskite.
• Jei norite paleisti „S Finder“, bakstelėkite pradžios ekrane ir
palaikykite.
• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.
Pradžios
• Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą,
paspauskite ir laikykite paspaudę.
Grįžimo atgal
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
8
Pradžia
„S Pen“ rašiklis
„S Pen“ rašiklio
mygtukas
„S Pen“ rašiklio
galiukas
Pavadinimas
Funkcija
„S Pen“ rašiklio
galiukas
• Atlikite veiksmus „S Pen“ rašikliu. (20 psl.)
„S Pen“ rašiklio
mygtukas
• Atlikite pažangius veiksmus „S Pen“ rašikliu. (32 psl.)
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas
veikimas nėra dengiamas garantijos.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
9
Pradžia
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
• Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
• Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.
1 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
• Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės
angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio
centro specialistai išimtų atminties kortelę.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
2 Stumkite SIM arba USIM kortelę į angą, kol ji užsifiksuos reikiamoje vietoje.
10
Pradžia
SIM arba USIM kortelės išėmimas
Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti
akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
• Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio
akumuliatoriaus pranešimas.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto,
kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite
išsieikvojusį akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas,
kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas
neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias
programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.
11
Pradžia
Įkrovimas naudojant įkroviklį
USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti.
Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso
naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik
tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
12
Pradžia
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas
Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys
akumuliatoriaus įkrovimo lygį:
Įkraunama
Visiškai įkrauta
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis
ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
13
Pradžia
Atminties kortelės įdėjimas
Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties
kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda SD Memory card
aplanke.
1 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
14
Pradžia
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite
→ Nustatymai → Bendri nustatymai → Saugykla → Atjungti SD kortelę.
Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Bendri nustatymai → Saugykla → Formatuoti
SD kortelę → Formatuoti SD kortelę → Trinti viską.
Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių
prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
15
Pradžia
„S Pen“ galiuko keitimas
Naudojant „S pen“ gali atbukti „S pen“ galiukas. Jei galiukas atbukęs, pakeiskite jį nauju.
1 Tvirtai laikykite galiuką pincetu, o paskui ištraukite.
2 Įstatykite naują galiuką į „S pen“, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Saugokite, kad pirštas neįstrigtų tarp pinceto ir galiuko.
• Nenaudokite pakartotinai senų galiukų. Priešingu atveju galite sugadinti „S pen“.
• Nespauskite galiuko per stipriai, kai įstatote jį į „S pen“.
• Neįstatykite apvalaus galiuko galo į „S pen“. Taip galite sugadinti „S pen“ ar prietaisą.
Juodos spalvos galiukas yra su baltu guminiu dangteliu. Jei guminis dangtelis susidėvėjo,
pakeiskite galiuką nauju.
16
Pradžia
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte
prietaisą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.
• Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
• Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo
mygtuką bei palieskite Lėktuvo režimas.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Prietaiso laikymas
Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar
pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
17
Pradžia
Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus
Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu
nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.
Jei norite atrakinti prietaisą, kai jutiklinis ekranas išjungtas, paspauskite Maitinimo arba Pradžios
ekrano mygtuką, palieskite bet kur ekrane ir tuomet perbraukite pirštu bet kuria kryptimi.
Garsumo keitimas
Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą,
paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
Perjungimas į tylųjį režimą
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite Nutildyti arba Vibruoti.
• Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Garsas arba Vibruoti.
18
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPA+ tinklo
Prisijungta prie LTE tinklo
„Wi-Fi“ prijungtas
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
Sinchronizuota su žiniatinkliu
19
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Prijungta prie kompiuterio
Neįdėta SIM arba USIM kortelė
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
„S pen“ išimtas
Įjungtas tylusis režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais arba „S Pen“ rašikliu.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
20
Pagrindai
Judesiai pirštais
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
Palietimas ir laikymas
Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.
21
Pagrindai
Vilkimas
Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą
ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.
Palietimas du kartus
Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du
kartus dar kartą.
22
Pagrindai
Perbraukimas
Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei
norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
23
Pagrindai
Valdymo judesiai
Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite → Nustatymai → Valdikliai → Judesiai, tada vilkite Judesiai jungiklį dešinėn.
Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai
valdykite judesius.
Ekrano pasukimas
Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą
ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.
Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite
Ekrano sukimas žymėjimą.
• Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
• Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties.
24
Pagrindai
Pakėlimas
Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas
suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.
Pakreipimas
Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti
ar nutolinti.
25
Pagrindai
Slinkimas norint naršyti
Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite
prietaisą bet kuria kryptimi.
Judesiai delnu
Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite → Nustatymai → Valdikliai → Delno gestas, tada vilkite Delno gestas jungiklį
dešinėn.
Brūkštelėjimas
Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas
Galerija → Screenshots. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
26
Pagrindai
Uždengimas
Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.
Samsung išmanioji pauzė
Naudokite šią funkciją vaizdo įrašams pristabdyti, kai nežiūrite į ekraną.
Pradžios ekrane palieskite
Išmanioji pauzė.
→ Nustatymai → Valdikliai → Išmanusis ekranas ir pažymėkite
Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, nusisukite nuo ekrano, kol jis yra atkuriamas. Norėdami tęsti
atkūrimą, dar kartą pažiūrėkite į ekraną.
27
Pagrindai
Samsung išmanusis slinkimas
Naudokite šią funkciją slinkčiai ekrane į viršų ar apačią, kai palenkiate savo galvą arba prietaisą.
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Valdikliai → Išmanusis ekranas → Išmanusis
slinkimas ir vilkite jungiklį Išmanusis slinkimas dešinėn. Palieskite Išmanusis slinkimas ir
tuomet pasirinkite slinkties tipą.
Peržiūrint el. laiškus ar tinklalapius pasirodo slinkties tipo piktograma (
nurodanti judesių atpažinimo būseną.
galvos padėčiai),
Kai prietaisas atpažįsta galvos judesius arba prietaiso pakreipimą, piktograma pakeičiama į
arba . Atsižvelgdami į tai, kuria kryptimi norite slinkti, palenkite galvą žemyn ar aukštyn arba
pakreipkite prietaisą į priekį arba atgal.
Kelių langų naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios veikiančios
programos.
• Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami naudotis kelių langų režimu, Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai →
Įrenginys → Keli langai, tuomet nuvilkite Keli langai jungiklį į dešinę.
28
Pagrindai
Padalyto kelių langų ekrano naudojimas
Naudokite šią funkciją, jei norite paleisti programas padalytame ekrane.
Programų paleidimas padalytame kelių langų ekrane
1 Slinkite pirštu iš dešiniojo ekrano krašto į ekrano vidurį. Taip pat galite palaikyti palietę
Kelių langų dėklas pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.
Kelių langų režimo
užduočių juosta
2 Kelių langų dėkle palieskite ir palaikykite programos piktogramą, o tada vilkite ją į ekraną.
Kai ekranas pamėlynuos, paleiskite programos piktogramą.
29
.
Pagrindai
3 Kelių langų dėkle palieskite ir palaikykite programos piktogramą, o tada vilkite ją į naują
vietą.
Padalytame ekrane galite paleisti tą pačią programą vienu metu. Šią funkciją palaiko tik
tos programos, prie kurių piktogramų yra .
Turinio bendrinimas programose
Vilkdami galite lengvai bendrinti turinį skirtingose programose, pvz., El. paštas ir Internetas.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
1 Paleiskite El. paštas ir Internetas padalytame kelių langų ekrane.
Pasiekti kelių langų
parinktis
2 Palieskite tarp programų langų esantį apskritimą, o tada palieskite
.
Palieskite tarp programų langų esantį apskritimą, jei norite pasinaudoti šiomis
parinktimis:
• : pasirinktame lange atidaro paskiausiai naudotų programų sąrašą.
• : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
• : vilkdami bendrinkite elementus, pvz., vaizdus, tekstus arba nuorodas, programų
languose.
• : padidinti langą.
• : uždarykite programą.
30
Pagrindai
3 Palieskite ir palaikykite interneto programos lange rastą elementą, o tada vilkite jį į norimą
vietą el. pašto programos lange.
Kelių langų derinio sukūrimas
Pasinaudokite šia funkcija ir išsaugokite šiuo metu keliuose languose veikiančias programas kaip
derinį.
1 Paleiskite kelias programas padalytame kelių langų ekrane.
2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite
3 Įveskite pavadinimą ir palieskite Gerai.
→ Kurti.
Šiuo metu veikiantis kelių langų derinys bus įtrauktas į kelių langų dėklą.
Jei norite paleisti programas naudodami išsaugotą derinį, pasirinkite derinį kelių langų dėkle.
31
Pagrindai
„S Pen“ naudojimas
Naudodamiesi pridedamu „S Pen“ rašikliu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti
funkcijas. Veiksmai, atlikti „S Pen“ rašikliu ir laikant paspaudus mygtuką, suteikia papildomo
funkcionalumo, pvz., galite užfiksuoti ekraną.
Norėdami naudotis „S Pen“ rašikliu, ištraukite jį iš angos.
Ištraukus „S Pen“ rašiklį iš angos prietaisas jį atpažįsta ir:
• Įjungia jutiklinį ekraną (jei jis išjungtas).
• Paleidžiama „Action Memo“ arba parodomos gestų komandos.
• „S pen“ rašiklio galiukas yra keičiamas. Jei rašiklio galiukas atbukęs, pakeiskite jį nauju.
• Jeigu „S pen“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo
centrą. Daugiau informacijos apie „S Pen“ rašiklį ieškokite „Samsung“ svetainėje.
• Kad „S Pen“ rašiklis kuo geriau veiktų, dažniausiai laikykite jį statmeną jutikliniam
ekranui ir stenkitės nerašyti pasukus aštriu kampu.
32
Pagrindai
Ekrano kopijų fiksavimas
Paspaudę „S pen“ rašiklio mygtuką laikykite palietę ekraną, kol išgirsite spragtelėjimą. Ekrano
vaizdas išsaugomas Galerija → Screenshots aplanke.
Galima piešti ar rašyti ant ekrano vaizdo arba jį apkarpyti. Keistas vaizdas išsaugomas Galerija →
IMG_edited aplanke.
Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.
„Action Memo“ paleidimas
Jei norite paleisti „Action Memo“, nuspauskite „S pen“ mygtuką ir dukart bakstelėkite ekraną.
Užsirašykite ar nupieškite pastabą, tuomet pasirinkite įrašą bakstelėdami
ir atlikite įvairius
veiksmus, pavyzdžiui, pridėkite adresatus ar siųskite el. laišką. Pasirinkę įrašą nubrėžkite liniją apie
sritį su „S pen“ ir atlikite veiksmus su pasirinkta sritimi.
33
Pagrindai
Vaizdo pasirinkimas ir fiksavimas
Nuspaudę „S Pen“ mygtuką nubrėžkite uždarą formą išilgai fotografuotino vaizdo kontūro.
Jei reikia, naudokitės viena šių parinkčių:
• : atkuriamas originalus pasirinkimas.
• : pasirinkimas konvertuojamas į apskritimo formą.
• : pasirinkimas konvertuojamas į stačiakampio formą.
• : tinkinamas pasirinkimas.
Ekrano apačioje pasirinkite vieną iš pasirodžiusių programų, kurią norėsite naudoti su pasirinkta
sritimi, piktogramą.
Gesto komanda
Jei norite peržiūrėti gestų komandas, laikydami „S pen“ virš ekrano paspauskite „S pen“ mygtuką.
Su šia funkcija galite tiesiogiai naudoti šiuos veiksmus:
• Action Memo: įrašykite įrašą ir pasirinkite jį apibrėždami linija, o tada atlikite su įrašu
susijusius veiksmus.
• Įrašų knyga: rinkite įvairų turinį ir išsaugokite jį Įrašų knyga. (113 psl.)
• Rašymas ekrane: padarykite momentinę ekrano nuotrauką ir ją redaguokite.
• S Finder: ieškokite įrenginyje įvairiausio turinio. (111 psl.)
• Rašiklio langas: nurodytose ekrano srityse paleiskite kelias programas.
34
Pagrindai
Programų paleidimas pasirinktoje srityje
Gestų komandose bakstelėkite Rašiklio langas. Nubrėžkite liniją aplink sritį, tada pasirinkite
programą. Programa paleidžiama jūsų apibrėžtoje srityje.
Norėdami sumažinti programą bakstelėkite
piktogramos.
. Sumažintos programos rodomos kaip slankiosios
Norėdami padidinti programą bakstelėkite
.
Jei programas norite uždaryti, bakstelėkite
.
Galimų parinkčių atidarymas
Prie kai kurių elementų yra kontekstinis meniu, dėl kurio „S pen“ rašiklio žymeklis pradeda
šviesti. Jei norite peržiūrėti meniu, laikydami „S pen“ virš reikiamo elemento paspauskite „S pen“
mygtuką.
Peržiūra gestais
Naudokite šią funkciją įvairioms funkcijoms atlikti, kai virš ekrano laikote „S pen“.
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Valdikliai → „S Pen“ → Peržiūra gestais, tada
vilkite Peržiūra gestais jungiklį dešinėn.
Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiajame lange, parodykite į elementą „S pen“.
Slinkti per skydelius ar sąrašus galite vesdami „S pen“ žymekliu į ekrano kraštą (aukštyn / žemyn /
į kairę / į dešinę).
35
Pagrindai
Pranešimų piktogramos
Pranešimų piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie naujas
žinutes, įvykius kalendoriuje, įrenginio būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite
būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti
pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.
Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Vilkite žemyn iš būsenos
juostos, tada bakstelėkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:
• Wi-Fi: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
• Vieta: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
• Garsas: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas
vibruotų ar neskleistų jokio garso.
• Ekrano sukimas: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
• Bluetooth: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
• Skaitymo rež.: Įjunkite arba išjunkite skaitymo režimą. Skaitymo režimu, prietaisas padės
apsaugoti jūsų akis skaitant naktį. Norėdami pasirinkti, kurias programas naudoti, palieskite
Nustatymai → Įrenginys → Ekranas → Skaitymo režimas.
• Mob. duomenys: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
• Energ. taupymas: įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
• Keli langai: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
• „Wi-Fi“ saitv.: suaktyvinkite arba išjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
• Screen Mirroring: įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
• Sinch.: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą.
• Išman. laukimas: įjunkite arba išjunkite „Smart Stay“ funkciją.
• Išmanioji pauzė: įjunkite arba išjunkite „Smart pause“ funkciją.
• Išman. slinkim.: įjungti arba išjungti „Samsung Smart Scroll“ funkciją.
• Blokav. režimas: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos
pranešimus. Norėdami pasirinkti norimus blokuoti pranešimus, bakstelėkite Nustatymai →
Įrenginys → Blokavimo režimas.
36
Pagrindai
• Skrydžio režim.: įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą.
• Peržiūra gestais: įjungti arba išjungti peržiūros ore funkciją.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite
palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į kitą vietą.
→
,
Pradžios ekranas
Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos
indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.
Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar
dešinėn.
Elementų pertvarkymas
Programos piktogramos pridėjimas
Pradžios ekrane palieskite
skydelio rodinį.
, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į
Elemento pridėjimas
Pritaikykite pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar skydelių.
Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• Programos ir valdikliai: pridėkite valdiklių arba programų į pradžios ekraną.
• Aplankas: kurkite naują aplanką.
• Puslapis: pridėkite naują valdiklį pradžios ekrane.
Elemento perkėlimas
Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį,
vilkite į ekrano kraštą.
Elemento pašalinimas
Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai
šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.
37
Pagrindai
Skydelių pertvarkymas
Naujo skydelio pridėjimas
Palieskite
→ Redaguoti puslapį →
.
Skydelio perkėlimas
→ Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite
Palieskite
ją į kitą vietą.
Skydelio pašalinimas
→ Redaguoti puslapį, palieskite ir palaikykite srities rodinį, tada nutempkite jį į
Palieskite
ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.
Ekrano fono nustatymas
Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.
Pradžios ekrane palieskite
iš šių:
→ Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną
• Ekrano fonai: matyti ekrano fonų vaizdus.
• Galerija: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš
interneto.
• Interaktyvūs ekrano fonai: matyti animuotus vaizdus.
• Nuotraukos: žiūrėkite vaizdus Nuotraukos.
Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite jį kaip ekrano foną.
Valdiklių naudojimas
Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano
rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.
• Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio
naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
• Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
38
Pagrindai
Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną
Pradžios ekrane palieskite → Valdikliai. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir
tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Įdėkite norimoje
vietoje, jei reikia, vilkdami rėmelį pakeiskite dydį, tuomet palieskite bet kurią vietą ekrane, kad
išsaugotumėte valdiklio vietą.
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite
.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.
Programų pertvarkymas
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
Palieskite
Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.
Aplankų tvarkymas
Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į Kurti
Palieskite
aplanką. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite Gerai. Dėkite programas į naują aplanką jas
vilkdami ir tuomet palieskite Išsaug., jei norite išsaugoti išdėstymą.
Skydelių pertvarkymas
Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
Programų diegimas
Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui Samsung Apps (GALAXY Apps), kad
galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.
39
Pagrindai
Programų šalinimas
Palieskite
→ Ištrinti / išjungti programas, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.
Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.
Programų išjungimas
Palieskite
→ Ištrinti / išjungti programas, o tada pasirinkite programą ir ją išjunkite.
Norėdami įgalinti programas, programų ekrane palieskite
pasirinkite programas ir palieskite Atlikta.
→ Rodyti išjungtas programas,
• Atsisiųstos programos ir kai kurios numatytosios ir iš anksto prietaise įdiegtos
programos negali būti išjungtos.
• Pasinaudojus šia funkcija, išjungtos programos programų ekrane neberodomos,
tačiau jos vis dar yra prietaise.
Programų naudojimas
Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.
Programos atidarymas
Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Kai kuriuos programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tuomet palieskite
programą, kad ją atidarytumėte.
Paskiausiai naudotų programų atidarymas
Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano
mygtuką.
Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.
40
Pagrindai
Programos uždarymas
Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami
prietaiso našumą.
Paspauskite ir palaikykite pradžios ekrano mygtuką, bakstelėkite Užduoč.tvark., tuomet šalia
norimos uždaryti programos bakstelėkite Baig. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas,
palieskite Baigti viską. Arba paspauskite ir laikykite pradžios ekrano mygtuką, tuomet
bakstelėkite Išjungti viską.
Žinynas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Programų ekrane palieskite Žinynas. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.
Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite
Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite
.
.
Teksto įvedimas
Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą
į palaikomą kalbą.
Klaviatūros tipo keitimas
Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite Pasirinkite įvesties
būdą, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.
Pakeisti klaviatūros tipą
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite didžiąją raidę
Įveskite skyrybos ženklus
Įveskite didžiąją raidę
Įveskite tarpą
Pridėkite elementą iš
iškarpinės
41
Pagrindai
Rašymas didžiosiomis raidėmis
Prieš įvesdami simbolį palieskite
. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.
Klaviatūros tipo keitimas
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite
.
Slankiojoje klaviatūroje palieskite ir palaikykite
vietą.
, o tada perkelkite slankiąją klaviatūrą į kitą
Kalbų klaviatūrų keitimas
Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn
arba dešinėn.
Rašymas ranka
Palieskite ir palaikykite , palieskite , tada pirštu arba „S pen“ parašykite žodį. Siūlomi žodžiai
rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.
Naudokite rašymo ranka gestus, norėdami atlikti veiksmus, pvz., redaguoti, ištrinti simbolius ir
įterpti tarpus. Jei norite peržiūrėti gestų vadovus, palieskite ir palaikykite , tuomet palieskite
→ Žinynas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
42
Pagrindai
Tiesiog. rašiklio įvestis
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Valdikliai → „S Pen“ → Tiesiog. rašiklio įvestis, tada
vilkite Tiesiog. rašiklio įvestis jungiklį dešinėn.
Laikant „S pen“ virš teksto lauko jo viršutiniame kairiajame kampe pasirodo piktograma .
Bakstelėkite , jei norite rašyti naudodami „S pen“. Norėdami atlikti nesudėtingus koregavimus,
pakeisti įvesties kalbas arba įvesti tarpą tarp simbolių, palieskite kiekvieną koregavimo įrankį,
kuris rodomas rašymo ranka bloknote.
Kai ši funkcija įjungta, galite atlikti tokius veiksmus:
• Siųsti ranka rašytas žinutes.
• Skambinti parašydami adresato vardą ar telefono numerį klaviatūra.
• Nustatyti signalą tiesiog parašydami skaičius.
• Naršyti internete įrašydami tinklalapio adresą.
Teksto įvedimas balsu
Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.
Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame
sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.
Norėdami pakeisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.
Kopijavimas ir įklijavimas
Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar
, tada norėdami kopijuoti palieskite Kopijuoti, o norėdami iškirpti – Iškirpti. Pažymėtas tekstas
nukopijuojamas į iškarpinę.
Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte
įterpti, ir tuomet palieskite Įklijuoti.
43
Pagrindai
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą
prie „Wi-Fi“ tinklo. (119 psl.)
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas
Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite Wi-Fi, jei norite įjungti ar išjungti.
• Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos
šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
• Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Wi-Fi ir vilkite Wi-Fi jungiklį dešinėn.
Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite
Jungtis. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas
prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.
„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas
Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite Pridėti „Wi-Fi“
tinklą. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei
tai nėra atviras tinklas, ir palieskite Jungtis.
„Wi-Fi CERTIFIED Passpoint“ įjungimas
Naudojant „Passpoint“ prietaisas automatiškai ieško prieinamų „Wi-Fi“ tinklų ir prie vieno jų
prisijungia. Jei persikelsite į kitą vietą, jis prisijungs prie kito prieinamo „Wi-Fi“ tinklo ir neprašys
slaptažodžio.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Wi-Fi →
Passpoint.
44
→ Išsamiau ir pažymėkite
Pagrindai
Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas
Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai
nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite Pamiršti.
Paskyrų kūrimas
„Google“ programoms, pvz., „Google Play“ parduotuvė, būtina „Google“ paskyra, o Samsung
Apps (GALAXY Apps) būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti
daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų pridėjimas
Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis
atidarant „Google“ programą.
Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Bendri nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą → Google. Tuomet
palieskite Nauja, jei norite užsiregistruoti, arba palieskite Esama ir, norėdami baigti paskyros
sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau
nei viena „Google“ paskyra.
Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų šalinimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bendri nustatymai, Paskyros pasirinkite paskyros
pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite Šalinti pask.
Naudotojo profilių nustatymas
Nustatykite naudotojų profilius ir pasirinkite vieną, kada atrakinant prietaisą būtų naudojami
individualizuoti nustatymai. Nustačius kelių naudotojų profilius, keli naudotojai galės naudotis
prietaisu nekeisdami vienas kito asmeninių nustatymų, tokių kaip el. pašto paskyros, ekrano
fonas ir kita.
Pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Bendri nustatymai → Naudotojai →
ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus nustatykite naują naudotojo profilį. Jei norite
naudotis prietaisu naudodamiesi naudotojo profiliu, užrakinto ekrano viršutiniame dešiniajame
kampe pasirinkite profilį.
45
Pagrindai
Failų perkėlimas
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Prijungimas prie „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos
turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai
nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.
Prijungimas prie „Windows Media Player“
Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.
Prijungti kaip medijos prietaisą
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
įrenginys (MTP).
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta
atitinkama tvarkyklė, palieskite Fotokamera (PTP).
3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
46
Pagrindai
Prietaiso sauga
Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus
asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.
Parašo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Parašas.
Nupieškite parašą „S Pen“ ir tuomet nupieškite parašą dar du kartus, kad patvirtintumėte jį.
Nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar šabloną, kad pamiršę parašą galėtumėte atrakinti
ekraną.
Atrakindami prietaisą pasistenkite rašyti parašą tokiomis pat sąlygomis, pvz., rašymo
kampu, kokios buvo registruojant parašą.
Sekos nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Šablonas.
Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad
patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.
47
Pagrindai
PIN kodo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → PIN kodas.
Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.
Slaptažodžio nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Įrenginys → Užrakinimo ekranas → Ekrano
užraktas → Slaptažodis.
Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti,
įveskite slaptažodį.
Prietaiso atrakinimas
Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo
kodą.
Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
48
Pagrindai
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Naujinimas su „Samsung Kies“
Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai
atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti
naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą
ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui.
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bendri nustatymai → Apie įrenginį → Programinės
įrangos naujinys → Naujinti dabar.
49
Ryšiai
Telefonas
Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.
Programų ekrane palieskite Telefonas.
Skambinimas
Skambinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Klaviatūra: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
• Žurnalai: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių
istorijos.
• Parankiniai: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
• Adresatai: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.
Spartusis numerių rinkimas
Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.
Numerio spėjimas
Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti,
pasirinkite vieną iš jų.
50
Ryšiai
Adresatų radimas
Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą.
Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.
Skambinimas į užsienį
Palieskite ir laikykite 0, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono
numerį ir tuomet palieskite .
Skambinimo metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Atidėti: sustabdyti skambutį. Jei norite tęsti atidėtą pokalbį, bakstelėkite Atnaujint.
• Įtr. skam.: rinkti antrą numerį.
• Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• Bg.pok.: baikite vykstantį pokalbį.
• Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Ausinės: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Sukeisti: persijungti tarp dviejų skambučių.
• Sujungti: kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį.
Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo
keliems paslauga.
• → Action Memo: paleiskite „Action Memo“.
• → Žinutė: siųskite žinutę.
• → Perkelti: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
• → Konf. skambučių valdymas: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio
skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
51
Ryšiai
Adresatų pridėjimas
Jei norite prie adresatų sąrašo pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir
palieskite
.
Skambučių žurnalų žiūrėjimas
Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite Žurnalai.
Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite
→ Rodyti, tada pasirinkite parinktį.
Fiksuotojo rinkimo numeris
Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai
saugomi SIM arba USIM kortelėje.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba
USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite numerių.
Skambučių draudimas
Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti
išjungtas.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą,
tada įveskite slaptažodį.
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į
antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.
52
Ryšiai
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio
Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite
nustatymai → Nustatykite skambučių atmetimo žinutes.
Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Skambučio
Palieskite
atmetimas → Automatinio atmetimo režimas → Automat. atmesti numerius, tada palieskite
Automatinio atmetimo sąrašas. Palieskite , įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet
palieskite Išsaugoti.
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma
sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.
. Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių
Skambučių atidėjimas
Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia
paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši
paslauga negalima vaizdo skambučiams.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio
Norėdami naudotis šia paslauga, palieskite
nustatymai → Papildomi nustatymai, tuomet pažymėkite Laukiantis skambutis.
Skambučių nukreipimas
Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Skamb. persiuntimas ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite
Įjungti.
53
Ryšiai
Vaizdo skambučiai
Skambinimas su vaizdu
Jei norite skambinti su vaizdu, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir
tuomet palieskite .
Vaizdo skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Nerodyti manęs: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Ausinės: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• Bg.pok.: baikite vykstantį pokalbį.
• → Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
• → Animuoti jaustukai: jūsų vaizde rodyti jausmines piktogramas.
• → Temos rodinys: jūsų vaizde rodyti papuošimo piktogramas.
• → Įj. anim. filmo rod.: keisti rodymo režimą į animuoto filmo rodinį.
• → Įjungti dvigubą fotoaparatą: dvigubo fotoaparato režimas: naudoti priekinį ir galinį
fotoaparatą, kad kita šalis galėtų matyti jus ir aplinką.
Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų
optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.
Norėdami atidaryti šias parinktis, palaikykite palietę pašnekovo paveikslėlį:
• Užfiksuoti vaizdą: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
• Įrašyti vaizdą: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.
Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.
54
Ryšiai
Adresatai
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei
kitą informaciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Adresatų tvarkymas
Palieskite Adresatai.
Adresato sukūrimas
Palieskite
ir įveskite adresato duomenis.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
Adresato redagavimas
Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite
.
Adresato trynimas
Palieskite
→ Trinti adresatus.
Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas
→ Sparčiojo rinkimo nustatymas, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame
Palieskite
pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir
tuomet palieskite Pašalinti.
55
Ryšiai
Adresatų paieška
Palieskite Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą kairiajame jo šone esančia rodykle.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurti žinutę.
• : kurti el. laišką.
Adresatų rodymas
Palieskite Adresatai.
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.
Palieskite
→ Rodytini adresatai, tuomet pasirinkite vietą, kurioje saugomi adresatai.
Adresatų perkėlimas
Palieskite Adresatai.
Adresatų perkėlimas į „Google“
Bakstelėkite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Google“.
Adresatai, perkelti į „Google Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su
.
Adresatų perkėlimas į „Samsung“
Bakstelėkite
→ Sujungti paskyras → Sujungti su „Samsung“.
Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su
56
.
Ryšiai
Adresatų importavimas ir eksportavimas
Palieskite Adresatai.
Adresatų importavimas
Palieskite
→ Importuoti / eksportuoti ir pasirinkite importavimo parinktį.
Adresatų eksportavimas
Palieskite
→ Importuoti / eksportuoti ir pasirinkite eksportavimo parinktį.
Adresatų bendrinimas
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant → Keli adresatai, pasirinkite adresatus,
Palieskite
palieskite Atlikta, tada pasirinkite bendrinimo būdą.
Mėgstamiausieji adresatai
Bakstelėkite Parankiniai.
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Įtraukti į Parankinius: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
• Pašalinti iš parankinių: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
• Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas: peržiūrėti adresatus išdėliotus tinklelyje arba sąraše.
• Žinynas: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.
Adresatų grupės
Bakstelėkite Grupės.
Adresatų pridėjimas į grupę
Pasirinkite grupę ir palieskite
. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
57
Ryšiai
Grupių tvarkymas
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Redaguoti: keiskite grupės nustatymus.
• Kurti: sukurti naują grupę.
• Pašalinti narį: pašalinkite narius iš grupės.
• Siųsti žinutę: siųskite žinutę grupės nariams.
• Siųsti el. laišką: siųskite el. laišką grupės nariams.
• Pakeisti tvarką: palieskite ir laikykite
kitą vietą ir tuomet palieskite Atlikta.
šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į
• Žinynas: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.
Grupių trynimas
Palieskite , pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir palieskite Trinti. Numatytųjų grupių trinti
negalima.
Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams
Pasirinkite grupę, palieskite
palieskite Atlikta.
→ Siųsti žinutę arba Siųsti el. laišką, pasirinkite narius, tada
Vizitinė kortelė
Palieskite Adresatai.
Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.
Palieskite Sukurkite profilį, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas
ir pašto adresas, tuomet palieskite Išsaugoti. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai
nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę Aš, ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant → Pasirinktas adresatas ir tuomet
Palieskite
pasirinkite bendrinimo būdą.
58
Ryšiai
Žinutės
Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).
Programų ekrane palieskite Žinutės.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie
teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Žinučių siuntimas
Palieskite
, pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite
.
Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įveskite telefono numerį.
• Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite Atlikta.
• Laikykite „S Pen“ virš
adresatų sąrašas.
, tada paspauskite „S Pen“ mygtuką. Atsiras paskiausiai naudotų
Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:
• Palieskite
ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų.
• Norėdami įvesti temą palieskite
• Laikykite „S Pen“ virš
sąrašas.
→ Pridėti temą.
, tada paspauskite „S Pen“ mygtuką. Atsiras paskiausiai pridėtų vaizdų
Ranka parašytų žinučių siuntimas
Laikant „S pen“ virš teksto lauko jo viršutiniame kairiajame kampe pasirodo piktograma
Palieskite , tada palieskite ir įveskite ranka parašytą žinutę naudodami „S Pen“.
59
.
Ryšiai
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Nustatytas grafikas. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Kurdami žinutę palieskite
Gerai. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus,
žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti
neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina
informacijos.
Gautų žinučių peržiūrėjimas
Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.
Balso pranešimo klausymas
Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.
60
Ryšiai
El. paštas
Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.
Programų ekrane palieskite El. paštas.
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google
Mail“, palieskite arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite Rankin. nustat.
Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
→ Nustat. → Pridėti paskyrą.
Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite
Žinučių siuntimas
Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tuomet ekrano viršuje palieskite
gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .
Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite
. Įveskite
.
Palieskite +Mane ir pridėkite save prie gavėjų.
Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite
.
Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite →
.
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Siunčiamas tvarkaraštis, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Kurdami žinutę palieskite
Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus,
žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti
neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina
informacijos.
61
Ryšiai
Laiškų skaitymas
Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el.
laiškus, palieskite .
Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.
Persiųskite žinutę
Trinkite žinutę
Pridėkite šį el. pašto adresą
prie adresatų sąrašo
Pažymėkite žinutę kaip
priminimą
Atsakykite į žinutę
Atidarykite priedus
Kurkite žinutę
Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite Išsaugoti, kad jį
išsaugotumėte.
„Google Mail“
Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.
Programų ekrane palieskite Google Mail.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.
62
Ryšiai
Žinučių siuntimas
Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite
palieskite SIŲSTI.
, įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet
Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite + KOP. /NEMAT. KOP.
Jei pageidaujate pridėti vaizdų, palieskite .
Jei norite išsaugoti laišką ir siųsti jį vėliau, palieskite
→ Išsaugoti juodraštį.
Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kt., palieskite
Norėdami pradėti iš naujo palieskite
→ Pridėti failą.
→ Atmesti.
Palieskite
→ Nustatymai norėdami pakeisti „Google Mail“ nustatymus.
Palieskite
→ Siųsti atsiliepimus norėdami pateikti savo nuomonę dėl programos tobulinimo.
Palieskite
→ Pagalba norėdami prieiti prie „Google Mail“ žinyno informacijos.
Laiškų skaitymas
Ieškokite žinutės
Saugokite žinutę ilgam
laikui
Kurkite žinutę
Trinkite žinutę
Atsakyti visiems gavėjams
arba spausdinti žinutę
Peržiūrėkite priedą
Persiųsti žinutę kitiems
Atsakykite į žinutę
Pažymėkite žinutę kaip
priminimą
Etiketės
„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes,
pažymėtas Gautos žinutės.
Jei norite žinutėje pridėti etiketę, pasirinkite žinutę, palieskite
pasirinkite norimą priskirti etiketę.
63
→ Keisti etiketes, tuomet
Ryšiai
„Hangout“
Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su kitais.
Programų ekrane palieskite Hangout.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir
pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.
„ChatON“
Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami
naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
Programų ekrane palieskite ChatON.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus
arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo.
Jei norite pradėti kalbėti, pasirinkite bičiulį.
„Google+“
Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Google+.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami pakeisti kategoriją palieskite Visi ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte
jūsų ratų įrašus.
64
Ryšiai
Nuotraukos
Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti ir bendrinti vaizdus ar vaizdo įrašus naudodamiesi
„Google“ socialinio tinklo paslaugomis.
Programų ekrane palieskite Nuotraukos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• VISKAS: peržiūrėkite visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie sukurti arba atsisiųsti į šį
prietaisą.
• SVARBIAUSIA: peržiūrėkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie sugrupuoti pagal datą arba
albumus. Palieskite , jei norite peržiūrėti visas grupės nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
Peržiūrėdami pasinaudokite viena iš šių piktogramų:
• : pakeiskite nuotrauką.
• : bendrinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais.
• : ištrinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
„Twitter“
Naudodamiesi šia programa galėsite pasiekti „Twitter“ socialinio tinklo svetainę ir palaikyti ryšį su
žmonėmis.
Programų ekrane palieskite Twitter.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
65
Žiniatinklis ir tinklai
Internetas
Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.
Programų ekrane palieskite Internetas.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite Eiti.
Kai peržiūrėdami žiniatinklio puslapį norite pasiekti papildomas parinktis, palieskite
.
Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą,
esančią šalia žiniatinklio adreso.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
.
Norėdami eiti į kitą tinklalapį, pavadinimo lauke slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite
pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
→ , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
.
ir pasirinkite.
Naršymo istorija
Palieskite → Istorija norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite .
66
Žiniatinklis ir tinklai
Išsaugoti puslapiai
Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite
→ Išsaug.psl.
Nuorodos
Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar
kopijuoti.
Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite Atsisiųsti elem. (116 psl.)
Tinklalapių bendrinimas
Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite
→ Bendrinti per.
Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite Bendrinti
per.
„Chrome“
Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.
Programų ekrane palieskite Chrome.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
→ Naujas skirtukas.
Norėdami eiti į kitą tinklalapį, pavadinimo lauke slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite
pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.
Adresyno įrašai
Jei norite įtraukti esamą tinklalapį į adresyną, palieskite
ir žiniatinklio adresą, ir palieskite Išsaugoti.
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
67
, įveskite informaciją, pvz., pavadinimą
→ Žymės, ir pasirinkite.
Žiniatinklis ir tinklai
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite , ištarkite raktažodį, tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Sinchronizavimas su kitais prietaisais
Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose
prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.
Jei norite peržiūrėti atidarytus skirtukus kituose įrenginiuose, palieskite
norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.
→ Kiti įrenginiai. Jei
Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite ŽYMĖS.
„Bluetooth“
„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.
• „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Bluetooth ir
vilkite Bluetooth jungiklį dešinėn.
68
Žiniatinklis ir tinklai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Bluetooth → Nuskait., ir parodomi aptikti
prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose
priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, Galerija.
Atidarykite Galerija, pasirinkite vaizdą, bakstelėkite → Bluetooth, tada pasirinkite vieną iš
„Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“
prieigos suteikimo užklausa. Jei kitas prietaisas siunčia jums duomenis, sutikite su kito prietaiso
„Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Gauti failai išsaugomi Download aplanke. Jei gaunamas
adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.
„Screen Mirroring“
Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“
ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu,
palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio
apsaugos (HDCP), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
• Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
• Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali
būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
• Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus
režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Ryšiai → Screen Mirroring, tada vilkite Screen
Mirroring jungiklį dešinėn. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso
klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę
prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.
69
Žiniatinklis ir tinklai
„Samsung Link“
Naudokitės šia programa norėdami leisti turinį, išsaugotą nuotoliniuose prietaisuose arba
žiniatinklio saugyklos paslaugose visame internete. Galite leisti ir siųsti jūsų prietaise esančius
multimedijos failus į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.
Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar
daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.
Programų ekrane palieskite Samsung Link.
Norėdami paleisti Samsung Link, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite Įdiegti ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
„Group Play“
Naudodamiesi šia programa mėgaukitės akimirkomis su draugais bendrindami ir leisdami turinį.
Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos, tuomet bendrinkite turinį, pvz., vaizdus ar
muziką.
Programų ekrane palieskite Group Play.
Norėdami paleisti Group Play, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite Įdiegti ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Naudodami šią programą negalėsite naudotis internetu.
• Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
70
Žiniatinklis ir tinklai
„Smart Remote“
Naudodamiesi šia programa galėsite naudoti prietaisą kaip televizoriaus ar pramoginių sistemų
nuotolinio valdymo pultą.
Programų ekrane palieskite Smart Remote.
Pirma turite prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir patikrinti, ar infraraudonųjų spindulių jungtis
nukreipta į televizorių.
Prietaiso kaip televizoriaus nuotolinio valdymo nustatymas
Palieskite Choose Your Country or Region, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdydami ekrane
pateikiamus nurodymus užbaikite nustatymo procesą.
Jei norite atidaryti nuotolinio valdymo sritį, palieskite apatiniame dešiniajame ekrano kampe
esančią srities rankenėlę.
Jei norite pridėti kitą kambarį, palieskite
→ Add New Room.
Nuotolinio valdymo nustatymų pritaikymas
Palieskite
ir naudokitės šiomis parinktimis:
• Rooms & Devices: keiskite prisijungimo nustatymus.
• Edit Channels: redaguokite prietaiso ekrane rodomus kanalus.
• Profile: įveskite naudotojo profilį, kad „Peel“ galėtų padėti rasti geriausius pasirinkimus,
kuriais galėsite mėgautis.
• Favorite Programs: peržiūrėkite populiariausias programas.
• Cut Programs: atkurkite prieš tai paslėptas programas.
• Genres: paslėpkite arba pakeiskite žanrų tvarką.
• Sports: paslėpkite arba pakeiskite sporto programų tvarką.
• Send Feedback: pateikite savo nuomonę dėl programos tobulinimo.
• Notifications: nustatykite prietaisą priminti apie įvairias artėjančias TV programas.
• Reset Peel: iš naujo nustatykite prijungimo nustatymus.
71
Žiniatinklis ir tinklai
„WatchON“
Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti
mėgstamiausias laidas ir filmus.
Programų ekrane palieskite WatchON.
Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis
nukreipta į televizorių.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Prijungimas prie televizoriaus
Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu
būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.
Bakstelėkite Nustatyti „WatchON“, pasirinkite regioną ir tinklo pranešimų paslaugą, tada
bakstelėkite Kitas. Jei norite priregistruoti televizorių naudodami prietaisą, palieskite →
Papildomi, pasirinkite televizoriaus gamintoją ir vadovaukitės nurodymais ekrane. Žingsniai
priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Norėdami prijungti prie kitų prietaisų, palieskite
Pridėti kambarį.
→ Nustatymai → Kambario nustatymai →
Televizoriaus žiūrėjimas
Pasirinkite iš siūlomų televizijos programų arba kategoriją ekrano apačioje. Pasirinkite TV
programą ar filmą, tada palieskite Žiūrėti per TV, Žiūrėti šį kanalą arba Žr. dabar. Pasirinkta
programa pasirodys prijungtame televizoriuje.
Norėdami valdyti televizorių, palieskite ir atidarykite valdymo sritį.
Programų priminimų nustatymas
Ekrano apačioje palieskite Laiko skalė ir pasirinkite norimos žiūrėti televizijos programos laiką.
Pasirinkite programą, tuomet palieskite .
Pasirinktos programos priminimas bus įtrauktas į S Planner.
72
Medija
Muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.
Programų ekrane palieskite Muzika.
Muzikos paleidimas
Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.
Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.
Norėdamas paleisti
rinkmeną ieškokite kitų
prietaisų
Keisti garsumą
Nustatykite failą kaip
mėgstamiausią dainą
Keiskite pakartojimo režimą
Įjunkite maišymą
Slėpkite muzikos grotuvo
ekraną
Atverskite grojaraštį
Iš naujo paleiskite grojamą
dainą arba peršokite prie
ankstesnės. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos.
Norėdami greitai judėti į
priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
73
Medija
Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite
Išmanusis garsas.
→ Nustatymai → Išsamiau →
Kai įjungtas Išmanusis garsas, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas
garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte
klausai.
Naudojant tam tikrus failus Išmanusis garsas gali neveikti.
→
Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite
Nustatymai → Išsamiau → Adapt Sound → Įjungta. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra
aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį
sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.
Dainos kaip skambėjimo arba žadintuvo tono nustatymas
Jei šiuo metu grojamą dainą norite naudoti kaip skambėjimo ar žadintuvo toną, palieskite
Nustatyti kaip ir pasirinkite reikiamą parinktį.
→
Grojaraščių kūrimas
Sukurti savo dainų rinkinį.
Palieskite , įveskite pavadinimą, tada palieskite Gerai. Pasirinkite norimas pridėti dainas ir
tuomet palieskite Atlikta.
Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite
→ Pridėti prie grojaraščio.
Muzikos grojimas pagal nuotaiką
Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Kai
pridedama nauja daina, palieskite Muzikos kvadrat. → .
Palieskite Muzikos kvadrat. ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite
kelis langelius.
74
Medija
Fotoaparatas
Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.
Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės
Galerija. (82 psl.)
Programų ekrane palieskite Fotoapar.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai
kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotografavimas
Fotografavimas
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas
sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Peržiūrėkite daugiau
parinkčių
Rodyti dabartinį režimą
Perjunkite į „Dual Camera“
režimą
Perjungti iš priekinio į galinį
fotoaparato objektyvą ir
atvirkščiai
Pradėkite filmuoti vaizdo
įrašą
Keiskite fotografavimo
režimą
Norėdami peržiūrėti
nuotraukas ar vaizdo įrašus,
atidarykite Galeriją
Pasirinkite tarp įvairių
galimų efektų
75
Medija
Fotografavimo režimas
Galimi keli filmavimo efektai.
Palieskite Režimas ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.
• Automatinis: jį naudodami leiskite fotoaparatui įvertinti aplinką ir nustatyti optimaliausią
fotografavimo režimą.
• Gražus veidas: fotografuokite nuotrauką su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami
švelnesni vaizdai.
• Geriausia nuotrauka: fotografuoti nuotraukų seriją ir tuomet išsaugoti geriausiąją.
• Geriausia veido išraiška: naudokitės, norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus
tuopačiu metu ir sujungti juos, taip sukuriant geriausią įmanomą vaizdą.
Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite
. Norėdami nufotografuoti geriausios
kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro Galerija,
palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą.
Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą
palieskite Išsaugoti.
• Fotogr.su gars.: naudokite jį, kad galėtumėte fotografuoti su garsu.
Jei norite fotografuoti, palieskite
sekundžių garso įrašą.
. Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių
Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.
• Drama: naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte
nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms
fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.
– – Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
– – Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
– – Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
– – Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
– – Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į vaizdo ieškiklį arba
yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.
76
Medija
• Sodrūs atspalviai (HDR): naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.
• Trintukas: naudokite norėdami ištrinti fone esančių judančių objektų judesius.
Jei norite fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite
. Prietaisas ištrina judančio objekto
judesio pėdsakus. Norėdami atkurti pirminę nuotrauką, palieskite ir palieskite paryškintą
sritį.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
– – Fotografuojant nuotraukas, kai objektas ir fonas yra panašių spalvų, fotoaparatas gali
neatpažinti viso judesio.
– – Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali
neatpažinti visų judesių.
– – Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
• Panorama: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.
– – Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
– – Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
– – Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame
danguje ar prie neryškių sienų.
• Sportas: naudokite šį nustatymą fotografuodami greitai judančius objektus.
Panoraminės nuotraukos
Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.
Palieskite Režimas → Panorama.
Palieskite
ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai mėlynas rėmelis susilygiuos su vaizdo
ieškikliu, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti
fotografuoti, palieskite
.
Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.
77
Medija
Filtro efektų taikymas
Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Palieskite
ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.
Vaizdo įrašų filmavimas
Vaizdo įrašo filmavimas
Jei norite filmuoti, palieskite
įrašymą, palieskite .
. Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite
. Jei norite baigti
Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:
• Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano
centrą, palieskite .
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
.
Įrašymo režimas
Palieskite
→
norėdami pakeisti įrašymo režimą.
• Įprasta: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
• MMS aprib.: naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.
• Greitas judesys: naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą
greito judesio režimu.
78
Medija
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite garsumo mygtuką.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo
filmavimo metu.
„Dual Camera“ režimas
Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu
fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu
nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.
Norėdami perjungti „Dual Camera“ režimą, palieskite
o norėdami filmuoti – .
. Norėdami fotografuoti, palieskite
,
Palieskite ir laikykite
norėdami pakeisti dydį ar
perkelti vietą
Pasirinkite iš įvairių galimų
stilių
• Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“
kokybės vaizdo įrašų.
• Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.
79
Medija
Bendrinkite kadrą
Palieskite
→
ir pasirinkite:
• Nuotraukų bendrinimas: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi
Direct“.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą
veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
• „ChatON“ nuotr. bendr.: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą per „ChatON“.
• Nuotol. vaizdo iešk.: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte valdyti fotoaparatą nuotoliniu
būdu.
Nuotolinis fotoaparato valdymas
Nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, kad valdytumėte fotoaparatą nuotoliniu būdu.
→ → Nuotol. vaizdo iešk., tada naudodami „Wi-Fi Direct“ sujunkite prietaisą ir
Palieskite
fotoaparatą. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą kaip vaizdo ieškiklį,
palieskite
.
Fotoaparato nustatymų konfigūravimas
→ . Ne visos toliau pateikiamos
Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite
parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo režimo.
• Nuotraukos dydis / Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės
nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau
vietos.
• Nepertrauk. fotogr.: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
• Baks. ir fotograf.: palieskite vaizdą peržiūros ekrane ir nufotografuokite.
• Veido aptikimas: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
• Matavimo režimai: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo
parametrai. Centruotas apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. Taškas – matuojamas
apšvietimas tam tikroje vietoje. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
80
Medija
• ISO: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama
juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai
apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
• Vaizdo stabilizav.: aktyvinti ar išjungti „Anti-shake“. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti
fotoaparatui sujudėjus.
• Išman. stabilizav.: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti
nuotraukos ryškumą be blykstės.
• Išsaugoti kaip: nustatykite prietaisą ištrinti originalią nuotrauką, kai fotografuojama ryškių
tonų režimu.
• Vietos žyma: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę. Aktyvinkite šią funkciją
fotografuodami, kad sukurtumėte albumus Story Album.
• Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti
užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
• Žr.nuotr./vaiz.įr.: nustatykite, kad baigus įrašymą prietaise būtų rodomos nuotraukos arba
vaizdo įrašai.
• Garsumo mygtukas: nustatykite prietaisą taip, kad naudodami garsumo mygtuką
galėtumėte valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
• Laikmatis: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
• Baltos balansas: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų
tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie
nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
• Išlaikymo reikšmė: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant
fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
• Instrukcijos: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
81
Medija
• Blykstė: įjungti arba išjungti blykstę.
• Valdymas balsu: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
• Kontekstinis failo pavadinimas: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas. Įjunkite,
jei norite naudoti „Tag Buddy“ aplanke Galerija ir Story Album.
• Išsaugoti kaip apverstą: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis
vaizdas.
• Laikmena: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Nustatyti iš naujo: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Trumpiniai
Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.
Palieskite
→ Redaguoti sparčiuosius nustatymus.
Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje. Kitų piktogramų vietą sąraše galima
keisti paliečiant jas ir velkant.
Galerija
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Galerija.
Vaizdų peržiūra
Paleidus Galerija pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., El. paštas, išsaugo vaizdą,
jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas Download. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją
sukuriamas aplankas Screenshots. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.
Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane,
pasirinkite jį.
Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.
82
Medija
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
• Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte,
arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.
Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija
Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Valdikliai → Judesiai, vilkite Judesiai jungiklį į
dešinę, tada įjunkite kiekvienos funkcijos jungiklį.
Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija vilkite Judesiai jungiklį kairėn.
Vaizdo įrašų paleidimas
Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma
palieskite .
piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir
Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas
Pasirinkite vaizdo įrašą ir bakstelėkite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą,
perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.
Vaizdų redagavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Mėgstamiausias: pridėkite prie mėgstamiausiųjų sąrašo.
• Skaidrių rodymas: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdo skaidrių peržiūrą.
• Nuotraukos rėmelis: naudokite šią funkciją, kad pridėtumėte rėmelį ir pastabą prie vaizdo.
Keistas vaizdas išsaugomas Photo frame aplanke.
• Fotopastaba: ja naudodamiesi įrašykite pastabą nuotraukos nugarėlėje. Palieskite
norite redaguoti pastabą.
• Kopijuoti į iškarpinę: kopijuoti į iškarpinę.
83
, jei
Medija
• Spausdinti: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite vaizdą. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
• Pervardyti: pervardyti failą.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
• Sukti į kairę: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
• Sukti į dešinę: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
• Apkarpyti: keiskite mėlyno rėmelio dydį, jei norite apkarpyti nuotrauką ir išsaugoti rėmelyje.
• Nustatyti kaip: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
• Išsami informacija: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
• Nustatymai: pakeiskite galerijos nustatymus.
Vaizdų modifikavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Pasukti: pasukti vaizdą.
• Apkarpyti: apkirpti vaizdą.
• Spalva: reguliuokite vaizdo spalvų sotį arba ryškumą.
• Efektas: pritaikykite efektus vaizdui.
• Lipdukas: pridėti etiketę.
• Piešinys: piešti ant vaizdo.
• Rėmeliai: pritaikykite rėmelius vaizdui.
Mėgstamiausi vaizdai
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
sąrašo.
→ Mėgstamiausias, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių
Vaizdų trynimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke bakstelėkite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
84
.
Medija
Vaizdų bendrinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke bakstelėkite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus ir bakstelėkite
norite juos nusiųsti kitiems ar bendrinti naudodamiesi socialinio tinklo paslaugomis.
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
tinkluose.
, jei
, jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose
Nustatyti kaip ekrano foną
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ar priskirti jį adresatui.
→ Nustatyti kaip norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą
Veidų žymėjimas
→ Nustatymai → Žymos, tuomet pažymėkite Veido žymė. Aplink atpažintą veidą
Palieskite
bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite Pridėti vardą ir tuomet pasirinkite arba
pridėkite adresatą.
Kai nuotraukoje atsiranda veido žyma, palieskite ją, kad galėtumėte pasinaudoti parinktimis, pvz.,
siuntimu žinute.
Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido
išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
Žymėjimo įrankio naudojimas
Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens
→ Nustatymai → Žymos → Žymos bičiulis ir tuomet vilkite Žymos
vardas), palieskite
bičiulis jungiklį dešinėn.
Aplankų tvarkymas
Sukurkite aplanką ir tvarkykite prietaise saugomus vaizdus ar vaizdo įrašus. Galite kopijuoti arba
perkelti failus iš vieno aplanko į kitą.
Norėdami sukurti naują aplanką bakstelėkite . Įveskite aplanko pavadinimą, bakstelėkite Gerai,
tuomet pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus. Bakstelėkite ir laikykite bet kurį pasirinktą vaizdą
ar vaizdo įrašą, nuvilkite jį į naują aplanką, tuomet bakstelėkite Atlikta. Bakstelėkite Kopijuoti
norėdami kopijuoti arba Perkelti norėdami perkelti.
85
Medija
„Story Album“
Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas
automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.
Programų ekrane palieskite Story Album.
Norėdami paleisti Story Album, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite Įdiegti ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
Vaizdo įrašas
Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo įrašas.
Vaizdo įrašų paleidimas
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Įjungti slankiojo ekrano
režimą
Norėdamas paleisti
rinkmeną ieškokite kitų
prietaisų
Keisti garsumą
Judėkite pirmyn arba atgal
slinkdami juostą
Peršokite prie kito vaizdo
įrašo. Norėdami greitai
judėti į priekį, palaikykite
palietę
Valdymo sritį padarykite
kairėje
Valdymo sritį padarykite
dešinėje
Atverskite grojaraštį
Pakeiskite ekrano santykį
Iš naujo paleiskite grojamą
vaizdo įrašą arba peršokite
prie ankstesnio. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
86
Medija
Vaizdo įrašų trynimas
Bakstelėkite
→ Trinti, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite Trinti.
Vaizdo įrašų bendrinimas
→ Bendrinti per, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite Atl. ir pasirinkite
Bakstelėkite
bendrinimo būdą.
„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo.
Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .
Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti.
Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.
Vaizdo rengyklė
Naudokitės šia programa norėdami redaguoti vaizdo įrašus ir pritaikyti įvairius efektus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo red.
Norėdami paleisti Vaizdo red., turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite Įdiegti ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
• Kai kurių Galerija esančių vaizdo failų peržiūrėti negalima dėl tam tikrų vaizdo
skiriamosios gebos ir kodeko nustatymų.
• Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
87
Medija
„YouTube“
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.
Programų ekrane palieskite YouTube.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vaizdo įrašų peržiūra
Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir
žiūrėkite vaizdo įrašą.
Palieskite
, jei norite peržiūrėti visame ekrane.
Vaizdo įrašų bendrinimas
Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Vaizdo įrašų įkėlimas
Palieskite Įkėlimai →
ĮKELTI.
, pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir palieskite
88
Medija
„My Magazine“
Naudodamiesi šiomis programomis galite sukurti asmeninį socialinį žurnalą.
Pradžios ekrane brūkštelėkite pirštu iš ekrano apačios.
Pirmą kartą paleidę „My magazine“, palieskite Kitas, perskaitykite ir sutikite su
nuostatomis ir sąlygomis bei palieskite Paleisti.
Norėdami sukonfigūruoti savo žurnalą, bakstelėkite , tuomet pažymėkite kategorijas. Palieskite
, pasirinkite naujas temas, tuomet palieskite .
Braukdami į kairę ar dešinę galite pakeisti kategoriją; braukdami į viršų ar apačią – galite perversti
žurnalo puslapius ir pasirinkti norimą perskaityti straipsnį.
Peržiūrėdami puslapį palieskite
• , kad galėtumėte naudoti programą:
: paleidžiamas „S Note“.
• : paleidžiamas „S Planner“.
• : siunčiamas el. laiškas.
• : paleisti „Google“ paiešką.
• : atidaryti žiniatinklio naršyklę.
• : atidaryti programų ekraną.
„Filpboard“
Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Filpboard.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.
Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą
skaityti straipsnį.
89
Medija
„Businessweek+“
Naudodamiesi šia programa gaukite naujienas apie finansus, verslą, rinkos duomenis ir dar
daugiau.
Programų ekrane palieskite Businessweek+.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„NYTimes“
Naudodamiesi šia programa naršykite po kai kuriuos straipsnius ir dar daugiau.
Programų ekrane palieskite NYTimes.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Norėdami ieškoti straipsnių, palieskite
, tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.
„SketchBook for Galaxy“
Naudodamiesi šia programa sukurkite trumpą koncepciją arba aprašyti projekto idėją.
Programų ekrane palieskite SketchBook for Galaxy.
Naudodamiesi meniniais įrankiais pieškite ir spalvokite savo skaitmeninį meną. Vaizdas
išsaugomas Galerija.
Norėdami paleisti SketchBook for Galaxy, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite Install
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
90
Programos ir medijos
parduotuvės
„Google Play“ parduotuvė
Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus
žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ parduotuvė.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite
, jei norite ieškoti raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite ĮDIEGTI.
Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
Programų šalinimas
Pašalinkite „Google Play“ parduotuvė įsigytas programas.
Palieskite → Mano programos, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą,
tada palieskite PAŠALINTI.
91
Programos ir medijos parduotuvės
„Samsung Apps“ (GALAXY Apps)
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei reikia
daugiau informacijos, apsilankykite apps.samsung.com.
Programų ekrane palieskite Samsung Apps (GALAXY Apps).
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų diegimas
Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite
.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite Nemokama.
Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos
kainą.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
→ Nustatymai →
„Play“ knygos
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.
Programų ekrane palieskite „Play“ knygos.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
92
Programos ir medijos parduotuvės
Play Movies & TV
Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Play Movies & TV.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ muzika
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš
„Google“ debesies paslaugos.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ muzika.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Google Play“ žaidimai
Naudodamiesi šia programa atsisiųskite ir žaiskite žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“ žaid.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„Play“ kioskas
Naudodamiesi šia programa galite skaityti naujausius žinių straipsnius.
Programų ekrane palieskite „Play“ kioskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
93
Priemonės
„S Note“
Naudodamiesi šia programa sukurkite pastabą su multimedijos failais ar balso įrašais.
Programų ekrane palieskite S Note.
Pastabų kūrimas
Pirmą kartą paleidę „S Note“, palieskite Paleisti, kad nustatytumėte numatytąjį viršelį ir šabloną.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Pastabų rašymas
Kurkite įvairesnio turinio pastabas pridėdami multimedijos failus ar balso įrašus.
Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite
arba
, jei norite įvesti tekstą klaviatūra.
Panaikinkite ir gražinkite
pastarąjį veiksmą
Pasirinkite pastabą
Ištrinkite pastabą
Įveskite užrašą
Išsaugokite pastabą
Pridėkite papildomą puslapį
prie šio užrašo
Pakeiskite įvesties režimą į
piešimą su „S“ rašikliu ir
pirštu arba tik į piešimą su
„S“ rašikliu
Įterpkite multimedijos failą
Perjungti padidintą rašymo
ranka režimą
Keiskite puslapio parinktis
94
Priemonės
Norėdami ištrinti rėmelį, palieskite jį ir palaikykite, tada palieskite Trinti.
Rašydami pastabą, palieskite
, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.
Išsaugokite esamus nustatymus,
kaip rašiklio profilį
Pakeiskite rašiklio tipą
Pakeiskite linijos storį
Pakeiskite rašiklio spalvą
Pridėkite naują spalvą
naudodamiesi spalvos parinkikliu
Norėdami padidinti arba sumažinti, išskleiskite arba suglauskite du pirštus.
Norėdami pridėti naują puslapį, palieskite
Norėdami ištrinti puslapį, palieskite
→ Pridėti puslapį.
→ Trinti puslapį.
Norėdami pridėti žymą puslapiui, palieskite
→ Redaguoti žymas.
Norėdami pridėti indeksą puslapiui, palieskite
→ Redaguoti rodyklę
Norėdami pakeisti puslapio šabloną, palieskite
→ Pridėti šabloną.
Norėdami pakeisti puslapio fono spalvą, palieskite
→ Keisti foną.
Norėdami atvaizduoti tinklelį puslapyje, palieskite
→ Kreipiamosios linijos.
Trintuko įrankio naudojimas
Brėžiama linija atpažįstama kaip taškų seka, o ne kaip trumpi brūkšniai. Todėl norėdami ištrinti,
perkelti ar pakeisti galite pasirinkti tik visą liniją. Tačiau naudodami trintuko įrankį netyčia galite
ištrinti tam tikrą linijos dalį arba jums gali nepavykti ištrinti ryškių arba susikertančių linijų.
Kad netyčia neištrintumėte linijos dalių, bakstelėdami
→
pasirinkite trintuko dydį.
Norėdami ištrinti pastabą palieskite Valyti viską.
Net naudojant mažesnio dydžio trintuką jums gali nepavykti tiksliai ištrinti reikiamos
srities.
95
Priemonės
Ranka rašytų pastabų redagavimas
Pasirinkite ranka rašytą pastabą, kurią norite iškirpti, perkelti, keisti dydį arba pakeisti. Rašydami
arba piešdami pastabą bakstelėkite . Norėdami pasirinkti ir redaguoti pastabą bakstelėkite
arba nubrėžkite apie ją liniją.
Norėdami perkelti pastabą į kitą vietą, pasirinkite pastabą ir vilkite ją į naująją vietą.
Norėdami pakeisti pastabos dydį, pasirinkite pastabą ir vilkite jos rėmelio rankenėlę.
Pasirinkę ranka rašytą pastabą naudokite šias parinktis:
• Ypatybės: pakeiskite pastabos savybes, tokias kaip išdėstymas, dydis, spalva arba storis.
• Keisti į: konvertuokite ranka rašytą pastabą arba nupieštą formą į tinkamai sudėliotą
pastabą.
• Iškirpti: iškirpkite pastabą. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir palaikykite vietą,
o tada bakstelėkite Įklijuoti.
• Kopijuoti: kopijuokite pastabą. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir palaikykite
vietą, o tada bakstelėkite Įklijuoti.
• Trinti: ištrinti pastabą.
96
Priemonės
Multimedijos failų įterpimas
Palieskite
norėdami įterpti vaizdo įrašų, balso įrašų ir dar daugiau.
Idėjų eskizo įterpimas
Palieskite → Idėjų vizualizavimo programa „Idea Sketch“ ir įrašykite raktažodį arba
pasirinkite vaizdų paieškos kategoriją.
Norėdami sąraše pridėti savus eskizus, palieskite
, tuomet eskizo srityje nupieškite vaizdą.
Vaizdo ar vaizdo įrašo įterpimas su rėmeliu
Bakstelėkite → Vaizdas, Vaizdo įrašas → Fotografuokite nupieštame rėmelyje arba Vaizdo
įrašo įrašymas drobėje.
Pastaboje nubrėžkite rėmelį, tuomet bakstelėkite rėmelio viduje „S Pen“ arba pirštu ir užfiksuokite
nuotrauką arba vaizdo įrašą.
Žemėlapio informacijos įterpimas
Bakstelėkite → Žemėlapiai, slinkite per žemėlapius arba bakstelėkite
reikiamą vietą, tada bakstelėkite .
, kad surastumėte
• Jei vietovę norite peržiūrėti viso ekrano režimu, bakstelėkite ir palaikykite vietą žemėlapyje,
tada bakstelėkite Atidaryti žemėlapį.
• Jei žemėlapio informaciją norite bendrinti su kitais, bakstelėkite
pasirinkite bendrinimo būdą.
97
→ Bendrinti per, tada
Priemonės
Diagramų kūrimas ir tvarkymas
Lentelės kūrimas
Palieskite → Lengva diagrama → Lentelė, nustatykite lentelės eilučių ir stulpelių skaičių ir
palieskite Atl.
• Norėdami įvesti duomenis į lentelę, palieskite lentelės elementą.
• Norėdami pridėti ar ištrinti stulpelius, palieskite
→ Pridėti stulpelį arba Trinti stulpelį.
• Norėdami pridėti arba ištrinti eilutes, palieskite
→ Pridėti eilutę arba Trinti eilutę.
Diagramos kūrimas
Norėdami sukurti diagramą, palieskite → Lengva diagrama ir tuomet pasirinkite diagramos
tipą. Tada diagramoje brėžkite stulpelius, linijas ar daliklius.
Norėdami sukurti diagramą iš lentelėje esančių duomenų, palieskite ir palaikykite lentelę,
palieskite Redaguoti diagramą → ir pasirinkite diagramos tipą.
98
Priemonės
Diagramos redagavimas
Palieskite ir laikykite diagramą arba lentelę, palieskite Redaguoti diagramą ir tuomet
pasinaudokite viena iš šių parinkčių:
• Palieskite
ekrano kairėje ir pakeiskite diagramos tipą.
• Palieskite elementą, palieskite
ir redaguokite reikšmes.
Galimos parinktys gali skirtis pagal diagramos tipą.
Pastabos puslapių peržiūra
Peržiūrėdami puslapius palieskite
ir naudokite tokias parinktis:
• Trinti: ištrinkite puslapį.
• Bendrinti per: nusiųskite puslapį kitiems.
• Eksportuoti: eksportuokite puslapį kaip vaizdo failą ar PDF failą.
• Redaguoti puslapius: keiskite puslapių išdėstymą arba importuokite puslapius iš kitų
pastabų.
• Redaguoti žymas: pridėkite žymą prie puslapio.
• Rodyklės puslapis: pridėkite indeksą prie puslapio.
• Pridėti trumpinį prie prad.: pridėkite trumpinį prie puslapio pradžios ekrane.
• Spausdinti: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite puslapį. Kai kurie
spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
• Išsaugoti kaip: išsaugokite puslapį kitokiu pavadinimu.
• Nustatyti kaip: nustatykite puslapį kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
99
Priemonės
Puslapių rodinių peržiūra
Norėdami peržiūrėti puslapius virš pastabos, vilkite pastabą į apačią.
Palieskite
pastabos viršelyje ir pasirinkite tokias parinktis:
• Trinti: ištrinti pastabą.
• Bendrinti per: bendrinti pastabą su kitais.
• Eksportuoti: eksportuokite pastabą kaip vaizdo failą ar PDF failą.
• Pervardyti: pervadinti pastabą.
• Redaguoti viršelį: keisti pastabos viršelį.
• Įtraukti į parankinius: pridėti pastabą prie parankinių sąrašo.
• Užraktas: užrakinti pastabą, kad kiti negalėtų jos peržiūrėti.
• Pridėti trumpinį prie prad.: pridėti trumpinį prie pastabos pradžios ekrane.
Užrašų redagavimas
Palieskite užrašą, kad atidarytumėte jį. Užrašas bus rodomas peržiūros režimu. Norėdami
redaguoti užrašą, bakstelėkite .
Pastabų paieška
Naudodamiesi šia funkcija ieškokite pastabos įvesdami paieškos kriterijų, pvz., pavadinimus,
žymas, tekstą ar ranka parašytus žodžius.
Palieskite
, palieskite ekrano viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijų.
100
Priemonės
„Action Memo“
Šia programa sukurkite ranka rašytą įrašą ir greitai pasinaudokite viena iš naudingų funkcijų,
pateikiamų su „Action Memo“.
Programų ekrane palieskite Action Memo.
Įrašų kūrimas
Palieskite , įrašykite įrašą ir palieskite . Kai pasirodo funkcijų meniu, pasirinkite funkciją, kad
būtų galima naudoti jūsų parašyto įrašo informaciją.
• : skambinimas.
• : adresato kūrimas.
• : išsiųsti žinutę.
• : siunčiamas el. laiškas.
• : paieška internete.
• : vietos paieška.
• : užduoties kūrimas.
Jei norite naudoti konkrečią įrašo informaciją, palieskite ir panaikinkite įrašo žymėjimą ir
apibrėžkite informaciją apskritimu.
pakeiskite fono spalvą
Ištrinkite įrašą
Paslėpkite kai kuriuos įrankius
Rašyti įrašą
Išsaugoti įrašą
Nubrėžti liniją aplink sritį
Uždaryti įrašą
Sumažinti įrašą
Peržiūrėti įrašų sąrašą
Reguliuoti įrašo srities dydį
Išsaugoti įrašą ir sukurti naują
įrašą
101
Priemonės
Įrašų naršymas
Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.
Jei norite redaguoti įrašą, palieskite įrašą.
Jei norite sukurti pastabą, palieskite
.
Norėdami ieškoti įrašo, bakstelėkite
.
Norėdami ištrinti įrašą, bakstelėkite
.
Jei norite nusiųsti įrašus kitiems, palieskite
Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite
→ Bendrinti per.
→ Rodyti.
Norėdami gauti pagalbos naudodami „Action Memo“, palieskite
→ Žinynas.
„S Planner“
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.
Programų ekrane palieskite S Planner.
Įvykių ar užduočių kūrimas
Palieskite
ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įvykis: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
• Užduotis: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar
kartą.
102
Priemonės
Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet
palieskite Redaguoti įvykio inf. arba Redaguoti užduoties inf., jei norite pridėti daugiau
išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš
anksto arba kur jis vyks.
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. Vieta laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite
tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.
ir
Sinchronizavimas su „Google Calendar“
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bendri nustatymai → Paskyros → Google, esantį
Mano paskyros, pasirinkite „Google“ paskyrą ir pažymėkite Sinch. Kalendorius.
Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite S Planner →
→ Sinchr.
Norėdami atvaizduoti sinchronizuotus įvykius ar užduotis, palieskite
pažymėkite „Google“ paskyrą.
→ Kalendoriai ir tuomet
Rašymas ranka mėnesio rodinyje
Mėnesio peržiūros ekrane palieskite
ir suaktyvinkite šią funkciją.
Kalendoriaus tipo keitimas
Ekrano viršuje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus, mėnesį, savaitę
ir kt.
Įvykių paieška
Palieskite
, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.
Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite Šiandien.
Įvykių ar užduočių trynimas
Pasirinkite data arba įvykį, tada palieskite → Trinti.
Įvykių bendrinimas
Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite → Bendrinti per, tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
103
Priemonės
„Dropbox“
Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės
šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su
žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.
Programų ekrane palieskite Dropbox.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Jei „Dropbox“ paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir atlikite
sąranką.
Įjungus „Dropbox“, nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti su prietaiso fotoaparatu, yra automatiškai
įkeliami į „Dropbox“. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite .
Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite ir pasirinkite failus.
→ Upload here → Photos or videos arba
Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite →
Other files. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.
Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite
Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .
„Cloud“
Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę nustatymų ir programų duomenų kopiją
„Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bendri nustatymai → „Cloud“.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra
Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba Sinch. nustatymai.
104
.
Priemonės
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas
Palieskite Atsarginė kopija arba Atkurti, jei norite sukurti atsarginę „Samsung“ paskyros kopiją
arba atkurti jos duomenis.
Sinchronizavimas su „Dropbox“
Palieskite Susieti Dropbox paskyrą ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Prisijungę palieskite Allow ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik
atliksite kokius pakeitimus.
Diskas
Pasinaudokite šia programa, jei norite kurti ir redaguoti dokumentus ir bendrinti juos su kitais
naudodamiesi „Google“ disko saugykla. Sukūrus dokumentus arba įkėlus failus į „Google“ diską
prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais,
kuriuose įdiegtas „Google“ diskas. Pasiekite failus jų nesiųsdami arba neatsisiųsdami.
Programų ekrane palieskite Diskas.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
105
Priemonės
„POLARIS Office 5“
Naudodamiesi šia programa redaguokite dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir
pateiktis.
Programų ekrane palieskite POLARIS Office 5.
Priklausomai nuo jūsų pasirinkto failo tipo, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos.
Sukurkite dokumentą
Peržiūrėkite vėliausiai
naudotus dokumentus
Naršykite po aplankus
Bendrinkite dokumentus su
kitais
Naršykite pagal
dokumentų formatus
Peržiūrėkite parankinius
dokumentus
Dokumentų kūrimas
Palieskite
ir pasirinkite dokumento tipą.
Dokumentui redaguoti naudokite ekrano viršuje esančią redagavimo įrankių juostą.
Norėdami baigti palieskite dokumento piktogramą ekrano viršuje kairėje, palieskite Save, įveskite
failo pavadinimą, pasirinkite aplanką, kuriame norite jį išsaugoti, tada palieskite Save.
Norėdami išsaugoti dokumentą kaip PDF failą, palieskite dokumento piktogramą ekrano viršuje
kairėje, palieskite PDF export, įveskite failo pavadinimą, tada palieskite Export.
Redaguodami dokumentus palieskite
ir naudokitės viena iš šių funkcijų:
• Switch to View Mode: peržiūrėkite dokumentą.
• Slide note: redaguokite skaidrių įrašus.
• Find/Replace: ieškokite arba pakeiskite tekstą.
• Page layout: keiskite puslapių išdėstymą.
106
Priemonės
• Screen Conversion: pritaikykite skaidrėms animacinius ar vaizdų perėjimo efektus.
• View Settings: pakeiskite peržiūros režimo nustatymus.
• Read All: skaitykite dokumentą su teksto įgarsinimo funkcija.
• Filter: peržiūrėkite langelius, filtruotus pagal konkretų kriterijų.
• Sort: rūšiuokite langelius pagal konkrečius kriterijus.
• Protect worksheet: užrakinkite lapą, kad kiti negalėtų jo redaguoti.
• Freeze frame: išlaikykite pasirinktą eilutę vietoje.
• Recalculation: perskaičiuokite lapo funkcijas.
• Screen capture: užfiksuokite pasirinktą sritį.
• View Information: peržiūrėkite informaciją apie dokumentą.
• Help: naudokite pagalbos informaciją apie „POLARIS Office“ naudojimą.
Dokumentų skaitymas
Bakstelėkite failą, esantį vėliausiai naudotų dokumentų ekrane. Arba palieskite File Browser,
Form type, Favorites arba View Together ir tuomet pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.
Norėdami piešti dokumente, palieskite
.
Norėdami ieškoti dokumente teksto eilutės, palieskite
Palieskite
.
ir naudokitės viena iš šių funkcijų:
• Switch to Edit Mode: atidarykite redagavimo įrankių juostą.
• Bookmark: atidarykite adresyno įrašų sritį. Pasirinkite etiketę ir eikite į adresyno įrašų tašką.
• View Settings: pakeiskite peržiūros režimo nustatymus.
• Single slide view: peržiūrėkite skaidres po vieną.
• Slide note: redaguokite skaidrių įrašus.
• Freeze frame: išlaikykite pasirinktą eilutę vietoje.
• Screen capture: užfiksuokite pasirinktą sritį.
• View Information: peržiūrėkite informaciją apie dokumentą.
• Help: naudokite pagalbos informaciją apie „POLARIS Office“ naudojimą.
107
Priemonės
Dokumentų bendrinimas
Bendrinkite dokumentus su keliais prietaisais, prijungtais prie to paties Wi-Fi. Bendrindami
dokumentus galite rašyti pastabas ar piešti ekrane.
Norėdami sukurti bendrinamą grupę, palieskite View Together → . Pasirinkite bendrintiną
dokumentą, įveskite bendrinamos grupės pavadinimą ir slaptažodį, tada palieskite Gerai.
Norėdami prisijungti prie bendrinamos grupės, suraskite ją ir prisijunkite naudodami slaptažodį.
Signalas
Naudodami šią programą galite nustatyti žadintuvo ir perspėjimo apie svarbius įvykius signalus.
Programų ekrane palieskite Signalas.
Įjunkite arba išjunkite šį
signalą
Data ir laikas
Žadintuvo signalų nustatymas
Palieskite , nustatykite signalo įsijungimo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas ir tuomet
palieskite Išsaugoti. Taip pat galite parašyti signalo laiką su „S Pen“.
• Vietos signalas: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
• Snausti: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš
anksto nustatytam laikui.
• Sumanusis žadintuvas: nustatykite laiką, kada žadintuvas turi suskambėti iki iš anksto
nustatyto laiko.
108
Priemonės
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro
nustatyto laiko vilkite
į didžiojo rato išorę.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Naudodamiesi šia programa galite pasitikrinti didžiausių pasaulio miestų laiką.
Programų ekrane palieskite Pasaulio laikrodis.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.
Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite
DST nustatymai.
→ Rinktis, pasirinkite laikrodį ir palieskite
Laikrodžių trynimas
Palieskite
→ Rinktis, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite
.
Skaičiuoklė
Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuoklė.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
.
109
→
Priemonės
„S Translator“
Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.
Programų ekrane palieskite S Translator.
Norėdami paleisti S Translator, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite Įdiegti ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
„S Voice“
Naudodamiesi šia programa galite balsu prietaisui nurodyti atlikti įvairias funkcijas.
Programų ekrane palieskite S Voice. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Kai kurių kalbų ši programa nepalaiko.
Štai keletas balso komandų pavyzdžių:
• „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
• „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
• „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
• „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
• „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)
Geresnio balso atpažinimo patarimai
• Kalbėkite aiškiai.
• Kalbėkite netriukšmingose vietose.
• Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
• Venkite kalbėti tarmiškai.
Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos,
kurioje esate, ir kaip kalbate.
110
Priemonės
Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane
Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo
komandomis.
Norėdami įjungti šią funkciją, programų ekrane palieskite Nustatymai → Įrenginys →
Užrakinimo ekranas, tuomet nuvilkite Pažadinti užrakintame ekrane jungiklį į dešinę.
„S Finder“
Naudodamiesi šia programa ieškokite įvairiausių elementų prietaise, įskaitant el. laiškus,
dokumentus, vaizdus, muziką, programas ir dar daugiau.
Palieskite ir palaikykite
, kad paleistumėte „S Finder“.
Bakstelėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijų. Arba palieskite , tada ištarkite
ieškotiną raktažodį. Taip pat naudodamiesi šia funkcija galite ieškoti prietaise ranka parašyto
turinio.
„Google“
Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Google.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Paieška prietaise
Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti
raktažodį.
ir tuomet įvesti
Jei programa nepateikia jokių rezultatų, pasirodo žiniatinklio naršyklė, rodanti paieškos
rezultatus.
111
Priemonės
Paieškos apimtis
→ Nustatymai → Paieška
Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite
planšetiniu kompiuteriu, tada pažymėkite ieškotinus elementus.
„Google“ dabar
Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio
transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google
Search“.
Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google
→ Nustatymai ir vilkite „Google“ dabar jungiklį į kairę arba
Now“ nustatymus, palieskite
dešinę.
Paieška balsu
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.
Programų ekrane palieskite Paieška balsu.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kai ekrane pasirodo Kalb. dabar, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę. Pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
112
Priemonės
Įrašų knyga
Naudodamiesi šia funkcija galite sukurti skaitmeninę įrašų knygą, kurią sudarytų tinklalapių
turinys, vaizdo įrašai ir dar daugiau.
Programų ekrane palieskite Įrašų knyga.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Kategorijų kūrimas
Palieskite
, pasirinkite maketą iš sąrašo, įveskite pavadinimą ir tuomet palieskite Išsaugoti.
Elementų rinkimas
Žiūrinėdami tinklalapius ar vaizdo įrašus nuspauskite „S Pen“ mygtuką ir nubrėžkite liniją apie
norimą pasirinkti sritį. Bakstelėkite Įrašų knyga programų sąraše, atsiradusiame ekrano apačioje,
ir pasirinkite kategoriją, prie kurios norite pridėti pasirinktą sritį.
Arba gestų komandose bakstelėkite Įrašų knyga, nubrėžkite liniją apie sritį ir tuomet bakstelėkite
Atl.
Elementų peržiūra
Pasirinkite kategoriją ir tuomet – elementą. Peržiūrėdami elementą palieskite viršutiniame
dešiniajame ekrano kampe esančią piktogramą ir pereikite prie šaltinio.
113
Priemonės
Mano failai
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus,
vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.
Programų ekrane palieskite Mano failai.
Failų peržiūra
Prietaise saugomi failai rūšiuojami pagal tam tikrus kriterijus. Kairiojoje ekrano srityje pasirinkite
vieną iš šių kategorijų:
• Laiko skalė: peržiūrėkite rinkmenas, sugrupuotas pagal datą.
• Mėgstamiausi aplankai: peržiūrėti aplankų trumpinius.
• Aplankai: peržiūrėkite vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotos failus.
• Kategorijos: peržiūrėti pagal tipą surūšiuotus failus.
• Programos: peržiūrėti failus, kurie įrašyti ar sukurti konkrečiomis programomis.
Pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite norimą atidaryti failą ar aplanką.
Aplanke palieskite
ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:
• Rinktis: pasirinkite failus arba aplankus.
• Rūšiuoti pagal: rūšiuoti failus ar aplankus.
• Pridėti prie mėgstamiausių aplankų: pridėti trumpinį aplankui, kuris yra Mėgstamiausi
aplankai.
• Į pradž. p. įdėti šaukinį: pridėti failo arba aplanko trumpinį pradžios ekrane.
• Pridėti FTP: trumpinių srityje pridėti FTP serverio trumpinį.
• Ieškoti netoliese esančių įrenginių: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos
bendrinimas.
• Ekrano parinktys: pakeisti failų rodymo parinktis.
→ Rinktis, pasirinkite failą arba aplanką ir pasinaudokite viena iš šių funkcijų:
Palieskite
• : nusiųskite failą kitiems.
• : ištrinti failus arba aplankus.
• : perkelti failus arba aplankus į kitą aplanką.
• : kopijuoti failus arba aplankus į kitą aplanką.
114
Priemonės
• → Pervadinti: pakeiskite failo arba aplanko pavadinimą.
• → Pridėti prie mėgstamiausių aplankų: pridėti trumpinį aplankui, kuris yra
Mėgstamiausi aplankai.
• → Į pradž. p. įdėti šaukinį: pridėti failo arba aplanko trumpinį pradžios ekrane.
• → Zip failas: glaudinti failus ar aplankus ir sukurti suglaudintą failą.
• → Išsami informacija: peržiūrėkite failo ar aplanko informaciją.
Failo paieška
Palieskite
, palieskite ekrano viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijų.
Atmintinės informacijos peržiūra
Palieskite , norėdami peržiūrėti įrenginio vidinėje atmintyje ir atminties kortelėje esančią
informaciją.
Peržiūros režimo keitimas
Palieskite
ir pakeiskite peržiūros režimą.
Aplankų kūrimas
Palieskite
, įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite Gerai.
Trumpinių pridėjimas aplankams
Pridėkite dažniausiai naudojamų aplankų trumpinį Mėgstamiausi aplankai. Pasirinkite aplanką ir
→ Pridėti prie mėgstamiausių aplankų.
palieskite
FTP serverio nuorodų pridėjimas prie prietaiso
Pridėti FTP serverio trumpinį Aplankai. Palieskite
informaciją ir palieskite Atlikta.
115
→ Pridėti FTP, įveskite išsamią FTP serverio
Priemonės
Atsisiųsti elementai
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Atsisiųsti elem.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.
Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite Rūšiuoti pagal dydį.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite Išvalyti sąrašą.
„TripAdvisor“
Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat
galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.
Programų ekrane palieskite TripAdvisor.
Norėdami paleisti TripAdvisor, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite Install ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
116
Priemonės
„Evernote“
Naudodamiesi šia programa kurkite, sinchronizuokite ir bendrinkite jūsų sukurtas multimedijos
pastabas. Pastabose galite pridėti žymų arba rūšiuoti bloknote esančias pastabas, kad
galėtumėte efektyviai tvarkyti savo idėjas.
Programų ekrane palieskite Evernote.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
„KNOX“
Naudokitės šia programa, jei norite atskirti asmeninius ir darbo duomenis ir saugiai pasiekti
įmonės programas savo prietaise.
Programų ekrane palieskite KNOX.
Norėdami paleisti KNOX, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite Įdiegti ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
• Siekiant apsaugoti duomenis, KNOX ir susiję duomenys bus ištrinti kelis kartus įvedus
neteisingą slaptažodį.
• Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.
117
Kelionės ir vietos nustatymas
Žemėlapiai
Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti
nuorodų.
Programų ekrane palieskite Žemėlapiai.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Vietų paieška
Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti
išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.
Gaukite nuorodų vykti į tikslą
Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą.
Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.
118
Nustatymai
Apie nustatymus
Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti
paskyras.
Programų ekrane palieskite Nustatymai.
Ryšiai
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Pastovų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą,
kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite
Išmanus tinklo jungiklis.
Norėdami naudotis parinktimis palieskite Wi-Fi →
.
• Išsamiau: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
• WPS naujienų žinučių mygtukas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
• WPS PIN įrašas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
• Žinynas: naudokite Wi-Fi funkcijos pagalbos informaciją.
„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika
Palieskite Wi-Fi →
→ Išsamiau → Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą.
Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas
nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi
duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą,
šią parinktį nustatykite į Visada.
119
Nustatymai
Tinklo pranešimų nustatymas
Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.
Palieskite Wi-Fi →
pranešimas.
→ Išsamiau ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite Tinklo
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia du įrenginius tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.
Palieskite Wi-Fi → „Wi-Fi Direct“.
Bluetooth
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Matomumui skirtas laikas: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
• Gauti failai: peržiūrėkite per „Bluetooth“ gautus failus.
• Pervardyti įrenginį: nustatykite prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
• Žinynas: naudokite „Bluetooth“ pagalbos informaciją.
Siejimas, „Wi-Fi“ saitvietė
• Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte
bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“
tinklą.
• USB jungiamas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad per „Bluetooth“ savo
prietaiso mobiliojo tinklo ryšiu leistumėte naudotis kompiuteriams ar kitiems prietaisams.
Lėktuvo režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
120
Nustatymai
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų
kuo mažiau atminties.
• Mobilieji duomenys: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami
bet kuriame mobiliajame tinkle.
• Nustatyti mob. duom. apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
• Duomenų naudojimo ciklas: norėdami stebėti naudojamų duomenų kiekį įveskite
nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai
būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
• Apriboti fono duomenis: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų
išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
• Automatinis duomenų sinchronizavimas: įjunkite arba išjunkite automatinį programų
sinchronizavimą. Galite pasirinkti kiekvienos paskyros norimą sinchronizuoti informaciją įėję
į skirtuką Nustatymai → Bendri nustatymai → Paskyros.
• Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas
per „Wi-Fi“.
• Mobiliosios saitvietės: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes ir neleiskite fone veikiančioms
programoms jų naudoti.
Vietos
Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Režimas: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
• Pastarosios vietos užklausos: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomos programos,
naudojančios esamą vietos informaciją, ir jų akumuliatoriaus naudojimas.
• Vietos nustat. paslaugos: peržiūrėkite prietaiso naudojamas vietos paslaugas.
• Mano vietos: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami
dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.
Daugiau tinklų
Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.
121
Nustatymai
Numatytoji žinučių siuntimo programa
Pasirinkite numatytąją žinučių siuntimo programą.
Spausdinimas
Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti
failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba
debesijos paslaugas.
Mobilieji tinklai
• Mobilieji duomenys: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo
tarnybas.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai
būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.
VPN
Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
Įrenginiai netoliese
• Įrenginio vardas: įveskite savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
• Bendrinamas turinys: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
• Leidžiami įrenginiai: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio,
sąrašą.
• Atmesti įrenginiai: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio,
sąrašą.
• Atsisiųsti į: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
• Siųstis iš kitų įrenginių: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.
Screen Mirroring
Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.
122
Nustatymai
Įrenginys
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
• Garsumas: pakoreguokite muzikos ir vaizdo įrašų, sistemos ir įspėjamųjų signalų garsumo
lygį.
• Vibravimo intensyvumas: keiskite vibravimo jėgą.
• Skambėjimo tonai: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
• Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
• Pranešimai: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes.
• Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje
spaudžiant mygtukus.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą
ar parinktį.
• Ekrano užrakto garsas: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• Haptic atsakas: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
• Rašiklio prijungimo / atjungimo garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai
„S Pen“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.
• „Samsung“ programos: pakeiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
• Garsas bakstelėjus: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Vibruoti bakstelėjus: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
• Adapt Sound: nustatykite garsumą, kurį dažniausiai naudojate klausydamiesi muzikos.
Ekranas
Pakeiskite ekrano nustatymus.
• Ryškumas: nustatykite ekrano ryškumą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
123
Nustatymai
• Jutik. mygt. šviet. truk.: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
• Ekrano režimas:
– – „Adapt Display“: naudodamiesi šiuo režimu optimizuokite ekraną pagal ekrano
nustatymus.
– – Dinaminis: naudodamiesi šiuo režimu paryškinkite ekrano spalvas.
– – Standartinis: naudokite šį režimą įprastoms aplinkoms.
– – Kino teatras: naudokite šį režimą prietemoje, pvz., tamsiame kambaryje.
• Skaitymo režimas: pasirinkite, kurios programos naudos skaitymo režimą. Skaitymo režimu,
prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
• Ekrano užsklanda: nustatykite, kad prietaisas paleistų ekrano užsklandą, kai yra prijungtas
prie stalinės stotelės arba kraunamas.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
• Redaguoti padarius ekrano nuotrauką: nustatykite, kad galėtumėte redaguoti ekrano
nuotrauką ją padarę.
Keli langai
Suaktyvinkite kelių langų funkciją, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios programos.
• Atidar.kelių langų rodin.: nustatykite, kad prietaisas suaktyvintų kelių langų funkciją, kai
atidarote failus iš aplanko Mano failai arba Vaizdo įrašas.
Užrakinimo ekranas
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
• Ekrano užraktas: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
• Laikrodžio valdiklio parinktys: konfigūruokite laikrodžio valdiklio nustatymus.
– – Dvigubas laikrodis: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
– – Laikrodžio dydis: pakeiskite laikrodžio dydį.
– – Rodyti datą: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
• Spartusis mygtukas: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir
redaguoti programų nuorodas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
124
Nustatymai
• Asmeninė žinutė: nustatykite prietaisą, kad asmeninė žinutė būtų rodoma užrakintame
ekrane.
– – Redaguoti asmeninę žinutę: redaguokite asmeninę žinutę.
• Informac. apie savininką: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.
• Atrakinimo efektas: pasirinkite efektą, kai atrakinate ekraną.
• Rašiklio efektas: pakeiskite rašalo efekto spalvą. Rašalo efektas galimas tik su „S Pen“.
• Pažadinti užrakintame ekrane: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai
ekranas užrakintas.
• „Action Memo“ užrak.ekrane: nustatykite prietaisą paleisti „Action Memo“, kai du kartus
paliečiate užrakintą ekraną su nuspaustu „S pen“ mygtuku.
• Pagalbos tekstas: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos
tekstas.
Ekrano fonas
Pakeiskite ekrano fono nustatymus.
• Pradžios ekranas: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
• Užrakinimo ekranas: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
• Pradžios ir užrakinimo ekranai: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
Šriftas
Keiskite šrifto nustatymus.
• Šrifto stilius: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
125
Nustatymai
Pranešimų skydelis
Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.
• Šviesumas ir garsas: nustatykite prietaisą, kad pranešimų skydelyje būtų rodoma ryškumo ir
garso reguliavimo juosta.
• Rekomenduojamos programos: nustatykite prietaisą, kad pranešimų skydelyje
rekomenduojamų programų sąrašas būtų rodomas atsižvelgiant į jūsų veiksmus, pvz.,
ausinių prijungimą prie prietaiso.
• Nust. sparčiojo nust.myg.: sutvarkykite sparčiųjų nustatymų mygtukus, kurie rodomi
pranešimų srityje.
Pasiekiamumas
Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis
fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos
nustatymus.
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate
prietaisą, sąsają.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus
„TalkBack“.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Balso valdymas: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į gaunamą skambutį arba jis
būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
• Vieno bakstelėjimo režimas: nustatykite šį prietaisą norėdami valdyti pranešimus
paliesdami, o ne vilkdami mygtuką.
• Rodyti trumpinį: pridėkite greitąją prieigą prie Pasiekiamumas nustatymų greitos prieigos
meniu, kuris atsidaro palaikius paspaudus Maitinimo mygtuką.
126
Nustatymai
• Reguliuoti pasiekiamumą: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus,
kad galėtumėte dalintis jais su kitais prietaisais.
• TalkBack: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Didinimo gestai: nustatykite prietaisą, kad vaizdas būtų didinamas ir mažinamas pirštų
judesiais.
• Negatyvo spalvos: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
• Spalvų reguliavimas: reguliuokite ekrano spalvų schemą, kai prietaisas nustato, jog jūs
neskiriate spalvų arba iškyla sunkumų skaitant turinį.
• Pranešimo priminimas: junkite arba išjunkite naujų pranešimų pyptelėjimo garsus.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą
maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
• Teksto įgarsin. parinktys:
– – Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
– – Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
– – Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
– – Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto
įgarsinimo funkcijai.
• Garso balansas: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
• Mono garsas: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
• Išjungti visus garsus: išjunkite visus įrenginio garsus.
• Praneš. mirksint blykstei: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina
nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
• „Google“ subtitrai (CC): nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Google“
palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
• „Samsung“ subtitrai (CC): nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės
„Samsung“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
• Padėjėjo meniu: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinę trumpinio piktogramą, kuri suteikia
prieigą prie funkcijų, palaikomų išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat
trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
• Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte: nustatykite ekrano laikymo palietus
atpažinimo trukmę.
• Interaktyvus valdymas: suaktyvinkite sąveikos valdymo režimą, kad galėtumėte apriboti
prietaiso veiksmus įvedant duomenis programoje.
127
Nustatymai
Skambutis
Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.
• Skambučio atmetimas: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių.
Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
• Nustatykite skambučių atmetimo žinutes: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus
siunčiama, kai atmetate skambutį.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Balso valdymas: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į gaunamą skambutį arba jis
būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
• Skambučio įspėjimai:
– – Vibruoti, kai atsiliepia: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
– – Vibracija baigus skambutį: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
– – Telefono prisijungimo signalas: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
– – Minutės signalas: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
– – Skambučio pabaigos tonas: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
– – Įspėjimai pokalbio metu: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
• Skambučio priedai:
– – Automatinis atsiliepimas: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus
nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
– – Aut. atsiliep. laikmatis: pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol atsilieps į skambutį.
– – Išeinan. skambučių sąl.: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“
ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
– – Išeinan. skambučio tipas: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių
skambučių tipą.
128
Nustatymai
• Papildomi nustatymai:
– – Skambintojo ID: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
– – Skamb. persiuntimas: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
– – Automatinis šalies kodas: nustatykitá prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės
arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
– – Skambučių draudimas: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
– – Laukiantis skambutis: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
– – Automatinis perrinkimas: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti
arba buvo nutraukti.
– – Fiksuotojo rinkimo numeriai: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte
skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM
kortele.
• Skamb. ir klaviatūr. tonai:
– – Skambėjimo tonai: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
– – Vibracijos: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
– – Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius
įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
– – Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje
spaudžiant mygtukus.
• Didinti garsumą kišenėje: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai
prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
• Vaizdo skambučio vaizdas: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
• Paties vaizdas priimtame skambutyje: nustatykite, ar pašnekovui rodyti tiesioginį, ar iš
anksto nustatytą vaizdą.
• Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis: pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo
skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.
• Balso pašto paslauga: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
• Balso pašto nustatymai: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį
suteikia paslaugų teikėjas.
• Garsas: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
• Vibruoti: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
• Paskyros: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP
skambučių paslaugas.
• Skambinti internetu: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.
129
Nustatymai
Blokavimo režimas
Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų
skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.
Valdikliai
Kalba ir įvestis
Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo
pasirinktos kalbos.
Kalba
Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
Numatytoji
Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
„Google“ rašymas balsu
Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite
.
• Pasirink. įvest. kalb.: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų
įžeidžiančių žodžių.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti
balsu neprisijungus.
130
Nustatymai
„Samsung“ klaviatūra
Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
• Įvesties kalbos: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Nuspėjamasis tekstas: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti
žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių
numatymo nustatymus.
• Automatinis pakeitimas: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus
žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.
• Automatinis rašymas iš didžiosios raidės: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį
keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
• Automatinis skyrimas tarpais: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp
žodžių.
• Automatinis skyrybos ženklų naudojimas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus
spustelėjus tarpo juostą.
• Nėra: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
• Nuolatinė įvestis: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per
klaviatūrą.
• Žymeklio valdiklis: įjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte
perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.
• Garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Vibracija: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
• Simbolių peržiūra: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
• Rašiklio aptikimas: nustatykite prietaisą atidaryti rankraščio skydelį, kai laukelį paliečiate
„S Pen“ rašikliu.
• Žinynas: pasiekite pagalbos informaciją dėl „Samsung“ klaviatūros naudojimo.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.
Rašymo ranka atpažinimas
Pasirinkite rašymo ranka atpažinimo kalbą.
131
Nustatymai
Paieška balsu
• Kalba: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Aktyvinamojo žodžio „Ok Google“ aptikimas: nustatykite prietaisą, kad jis pradėtų
atpažinti balsą, kai naudodamiesi paieškos programa ištariate pažadinimo komandą.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą
veiksmą.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
• Kalbos atpažinimas neprisijungus: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti
balsu neprisijungus.
• Suasmenintas atpažinimas: nustatykite įrenginį taip, kad jis naudotų informaciją iš jūsų
„Google“ priežiūros skydo, kad būtų padidintas kalbos atpažinimo tikslumas.
• „Bluetooth“ ausinės: nustatykite prietaisą taip, kad būtų leista ieškoti balsu per „Bluetooth“
ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.
Teksto įgarsin. parinktys
• Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
• Numatytosios kalb. būsena: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto
įgarsinimo funkcijai.
Rodyklės greitis
Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.
Valdymas balsu
Nustatykite, kad įrenginys atpažintų valdymo balsu komandas. Galite pasirinkti, kurias funkcijas
norite valdyti balsu.
Jei suaktyvinta Vibruoti, kai skamba, prietaisas neatpažins balso komandų, kai jums
skambins.
132
Nustatymai
„S Pen“
Pakeiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus.
• Išjungt rašiklio aptikimą: nustatykite ekraną nereaguoti į „S Pen“ rašiklio įdėjimą ar
ištraukimą.
• Žymeklis: nustatykite prietaisą rodyti „S pen“ žymeklį, kai „S pen“ laikomas virš ekrano.
• Tiesiog. rašiklio įvestis: nustatykite prietaisą, kad būtų paleidžiamas rašymo ranka
bloknotas, kai laikote „S Pen“ virš teksto įvesties laukelio.
• Peržiūra gestais: nustatykite šį prietaisą suaktyvinti peržiūros gestais funkciją, kad
galėtumėte peržiūrėti turinį ar informaciją iškylančiame langą, kai į elementą esate nukreipę
„S Pen“.
– – Informacijos peržiūra: peržiūrėkite informaciją iškylančiame lange, „S Pen“ nukreipdami į
elementus.
– – Eigos peržiūra: leisdami muziką ar vaizdo įrašus, peržiūrėkite sceną arba matykite
praėjusį laiką nukreipę „S pen“ eigos juostą.
– – Sparčiojo rinkimo perž.: peržiūrėkite sparčiojo rinkimo numerių adresatų informaciją
iškylančiame lange nukreipę „S Pen“ į sparčiojo rinkimo numerį.
– – Piktogramų etiketės: peržiūrėkite bendrą elemento informaciją iškylančiame lange
nukreipę „S Pen“ į elementą.
– – Sąrašo slinkimas: žiūrėdami el. laiškus ar tinklalapius, laikykite „S Pen“ virš ekrano krašto ir
slinkite puslapyje.
• Gesto komanda: nustatykite šį prietaisą suaktyvinti gestų komandos funkciją ir atlikite
įvairius veiksmus laikydami paspaudę „S Pen“ mygtuką.
• Garsas ir lietimo atsakas: nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti užvedus ant failų,
temų ar parinkčių.
• Rašiklio atjung. parinkt.: nustatykite prietaisą paleisti „Action Memo“ ar rodyti oro komandą,
kai "S Pen" yra ištrauktas iš lizdo.
• Rašiklio prijungimo / atjungimo garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai
„S Pen“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.
• Prijung./atjung.vibracija: nustatykite šį prietaisą vibruoti, kai „S Pen“ įkišate į angą arba
ištraukiate iš jos.
133
Nustatymai
Judesiai
Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo
atpažinimas.
• Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
• Mastelis: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos Galerija arba
kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami
prietaisą atgal ir į priekį.
• Peržiūrėti vaizdą: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte slinkti padidintu vaizdu judindami
prietaisą bet kuria kryptimi.
Delno gestas
Įjunkite delno gestų funkciją ir valdykite prietaisą liesdami ekraną.
• Užfiksuoti ekraną: nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate skersai
delnu į kairę ar dešinę.
• Nutildyti/pristabdyt: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos
atkūrimas.
Išmanusis ekranas
• Išmanusis laukimas: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums
žiūrint į ekraną.
• Išmanusis pasukimas: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
• Išmanioji pauzė: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo
ekrano.
• Išmanusis slinkimas: nustatykite prietaisą, kad būtų slenkama, kai žiūrite į el. laiško arba
tinklalapio kraštą.
134
Nustatymai
Bendri nustatymai
Paskyros
Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.
„Cloud“
Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“
saugykloje debesyje.
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
• Kurti atsar. duom. kopiją: nustatykite prietaisą, kad nustatymų ir programų duomenų
atsarginės kopijos būtų kuriamos „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą, kad nustatymai ir programų duomenys būtų
atkurti automatiškai, kai programas įdiegiate iš naujo.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir
ištrinkite savo duomenis.
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas.
• Nustatyti datą: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
• Nustatyti laiką: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
• Automatinė laiko juosta: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose
informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
135
Nustatymai
• 24 val. laiko formatas: laiką rodyti 24 val. formatu.
• Pažymėti datos formatą: pasirinkite datos formatą.
Priedai
Pakeiskite priedo nustatymus.
• Stotelės garsas: nustatykite, kad prijungus arba atjungus įrenginį nuo stalinės stotelės
pasigirstų signalas.
• Garso išvesties režimas: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas
prijungiamas prie stalinės stotelės.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
• Automatinis atrakinimas: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas
viršelis.
• Daynote: nustatykite prietaisą rodyti dienos užrašą su data, laiku, orų informacija ir įvykiais,
kai atidarote dangtelį.
• Vienetas: nustatykite numatytuosius temperatūros matavimo vienetus, kurie bus naudojami
orų informacijai su „Daynote“.
Programų tvarkyklė
Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
Numatytosios programos
Pasirinkite numatytuosius programų naudojimo nustatymus.
Naudotojai
Nustatykite ir tvarkykite vartotojų sąsajų asmeninius nustatymus.
Akumuliatorius
Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
136
Nustatymai
Energijos taupymo režimas
Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
• CPU našumas: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių
naudojimas.
• Ekrano išvestis: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
• Išjungti lietimo atsaką: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
• Sužinokite apie energijos taupymą: sužinokite, kaip taupyti akumuliatoriaus energiją.
Saugykla
Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.
Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
Sauga
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
• Šifruoti įrenginį: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis.
Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.
Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali
trukti ilgiau nei valandą.
• Šifruoti išorinę SD kortelę: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Nuotoliniai valdikliai: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą
valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie
„Samsung“ paskyros.
– – Paskyros registracija: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
– – Naud. belaidžius tinklus: nustatykite prietaisą, kad būtų leista rinkti duomenis apie vietą
arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliuoju tinklu.
137
Nustatymai
• SIM pakeitimo įspėjimas: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri
padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
• Eiti į svetainę: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“
(findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti
pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Įdiekite SIM kortelės užraktą:
– – Užblokuoti SIM kortelę: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš
naudojantis prietaisu.
– – Pakeisti SIM kortelės PIN kodą: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
• Paversti slaptažodį matomu: kad būtų saugiau, prietaisas pagal numatytuosius nustatymus
slepia slaptažodžius. Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
• Įrenginio administratoriai: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti
prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
• Nežinomi šaltiniai: nustatykite prietaisą, kad leistų įdiegti programas iš nežinomų šaltinių.
• Tikrinti programas: nustatykite prietaisą taip, kad prieš diegiant programas „Google“ būtų
leista jas tikrinti ir ieškoti kenkėjiško veikimo.
• Saug. politikos naujiniai:
– – Automatiniai naujinimai: nustatykite prietaisą tikrinti ir atsisiųsti saugos naujinius
automatiškai.
– – Pageidautini tinklai: pasirinkite tinklo ryšį, kuris automatiškai tikrins ir atsisiųs saugos
naujinius.
– – Patikrinkite atnaujinimus: patikrinkite saugos naujinius.
• Siųsti saugos ataskaitas: nustatykite prietaisą, kad būtų automatiškai siunčiami saugos
naujiniai, tik kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Saugyklos tipas: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
• Patikimi kredencialai: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus
ir saugius duomenis.
• Įdiegti iš įrenginio saugyklos: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
• Išvalyti kredencialus: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite
slaptažodį.
138
Nustatymai
Apie įrenginį
Pasiekite prietaiso informaciją ir naujinkite prietaiso programinę įrangą.
„Google“ nustatymai
Naudokite šią programą norėdami konfigūruoti kai kurių „Google“ pateikiamų funkcijų
nustatymus.
Programų ekrane palieskite „Google“ nustatymai.
139
Priedas
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant
SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą
PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM
kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite
gauti iš paslaugų teikėjo.
Prietaisas neįsijungia
• Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai
įkraukite akumuliatorių.
• Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
• Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.
140
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo
įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką
nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis
pasileistų iš naujo.
Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane
palieskite Nustatymai → Bendri nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
→ Gamintojo duomenų atkūrimas → Nust.įr. iš naujo → Trinti viską. Atminkite, kad prieš
atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų
atsargines kopijas.
Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
141
Priedas
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali
išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti
akumuliatorių.
• Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite
„Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai
kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
142
Priedas
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatas nepalaikomas, pvz.,
DivX ar AC3, įdiekite jį palaikančią programą. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių
failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
143
Priedas
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“
funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“ ar
naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
144
Priedas
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti
sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
145
Priedas
Akumuliatoriaus išėmimas
• Jei reikia išimti akumuliatorių, privalote pasiimti šią instrukciją ir apsilankyti įgaliotame
techninio aptarnavimo centre.
• Siekiant užtikrinti saugumą, akumuliatorių draudžiama išimti patiems. Netinkamai išėmus
akumuliatorių gali būti pažeistas akumuliatorius ir prietaisas, galimi kūno sužalojimai ir (arba)
prietaisą gali būti nebesaugu naudoti.
• „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą (ar tai būtų sutarties
pažeidimai, ar civilinės teisės pažeidimai, įskaitant aplaidumą), kurią galima patirti tiksliai
nesilaikant šių įspėjimų ir instrukcijų, išskyrus mirties ar asmenų sužalojimo atvejus dėl
„Samsung“ aplaidumo.
1 Išimkite iš prietaiso SIM arba USIM kortelę, atminties kortelę ir „S“ rašiklį.
2 Įstatykite prietaiso atidarymo įrenginį į tarpą tarp prietaiso ekrano ir galinio dangtelio.
Tada naudodami įrankį atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.
3 Kartokite įrenginio įstatymą nedideliais intervalais aplink visą prietaisą, taip atskirdami
ekraną nuo galinio dangtelio.
4 Kai ekranas bus atlaisvintas, atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.
Tada galinį dangtelį pasidėkite į šalį, o ekraną ant lygaus paviršiaus padėkite priekine dalimi
žemyn.
5 Atlaisvinkite ir išsukite varžtus.
6 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį.
7 Išimkite akumuliatorių.
146
Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali
būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
www.samsung.com
Lithuanian. 06/2015. Rev.1.1
Download PDF