Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Vartotojo vadovas (Jellybean)

SM-P600
Lietotāja rokasgrāmata
www.samsung.com
Par šo rokasgrāmatu
Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos
standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu
detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.
• Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un
pareizu ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
• Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās
programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā
versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos
ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā
no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces,
programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
• Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras
specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām
veiktspējas problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis
ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot
pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko
sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu
maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu
plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
2
Par šo rokasgrāmatu
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi
par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem
instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas.
Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
Autortiesības
Autortiesības © 2013 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
3
Par šo rokasgrāmatu
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi
Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
4
Saturs
Darba sākšana
37 Programmu saraksts
38Palīdzība
38 Teksta ievade
41 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
42 Kontu iestatīšana
43 Failu pārsūtīšana
44 Ierīces drošība
46 Ierīces atjaunināšana
7 Ierīces izkārtojums
8Pogas
9 S Pen
9 Komplekta saturs
10 Akumulatora uzlāde
12 Atmiņas kartes ievietošana
14Pildspalvas S Pen rakstāmgala nomaiņa
15 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
15 Ierīces turēšana
16 Skaļuma regulēšana
16 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu
Sakari
47Kontakti
51E-pasts
52 Google Mail
54Hangouts
54Google+
55ChatON
55Twitter
Pamatinformācija
17 Indikatora ikonas
18 Skārienekrāna lietošana
21 Vadības kustības
23 Plaukstas kustības
24 S Pen lietošana
28 Skatīšana, nepieskaroties
28 Samsung viedā pauze
29 Samsung viedā ritināšana
29 Multi Window aktivizēšana
31Paziņojumi
31 Paziņojumu panelis
32 Sākuma ekrāns
35 Bloķēts ekrāns
36 Programmu izmantošana
Tīmeklis un tīkls
56Internets
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61WatchON
5
Saturs
Multivide
96Kalkulators
96 S Translator
97 S Voice
98 S Finder
98Google
99 Piezīmju albums
100 Balss meklēšana
100 Mani Faili
101Lejupielādes
101TripAdvisor
102Evernote
102KNOX
62Mūzika
64Kamera
71Galerija
75 Story Album
75Video
76 Video redaktors
77YouTube
78 My Magazine
79Flipboard
79 SketchBook for Galaxy
80Businessweek+
80NYTimes
Ceļošana un tuvākā apkaime
Programmu un multivides
veikali
103Maps
81
82
82
83
83
83
83
Iestatījumi
Play veikals
Samsung Hub
Samsung Apps
Play grāmatas
Play Movies
Play mūzika
Play spēles
104 Par iestatījumiem
104Savienojumi
107Ierīce
111Vadīklas
116Vispārīgi
119 Google iestatījumi
Utilītas
Traucējummeklēšana
84 S Note
89 S Planner
91 POLARIS Office 5
93Dropbox
94Cloud
95Signāls
96 Pasaules pulkstenis
6
Darba sākšana
Ierīces izkārtojums
Skaļuma poga
Ieslēgšanas poga
Priekšējā kamera
Apgaismojuma
sensors
Skārienekrāns
Skaļrunis
Izvēlnes poga
Sākuma poga
Atgriešanās poga
Mikrofons
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
Aizmugurējā kamera
S Pen slots
Austiņu kontaktligzda
Zibspuldze
Skaļrunis
GPS antena
Atmiņas kartes slots
7
Darba sākšana
Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek izmantots skaļrunis vai ierakstīts video.
• Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt
savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi
var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā
var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
Pogas
Poga
Funkcija
• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
Iesl./izsl.
• Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu
ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana".
Izvēne
• Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā
režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju
sarakstu.
• Lai palaistu S Finder, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet.
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
Mājas lapa
• Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu
sarakstu.
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
8
Darba sākšana
S Pen
S Pen poga
S Pen gals
Nosaukums
Funkcija
S Pen gals
• S Pen pamatdarbību veikšana. (18 lpp.)
S Pen poga
• Izvērstu S Pen darbību veikšana. (24 lpp.)
Komplekta saturs
Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:
• Ierīce
• Īsā lietošanas pamācība
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citās ierīcēm.
• Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi
neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas
rezultātā.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
9
Darba sākšana
Akumulatora uzlāde
Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas izmantojiet lādētāju, lai to uzlādētu. Uzlādei var
izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot
neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces
bojājumus.
• Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās
ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja
pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu
ilgumā.
• Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no
tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas,
kad akumulators uzlādēts pilnībā.
Uzlāde, izmantojot lādētāju
Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā
kontaktligzdā.
Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
10
Darba sākšana
• Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties.
Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas
laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.
Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un
pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.
Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces
bojājumus.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
Akumulatora uzlādes statusa pārbaude
Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis
tiek norādīts ar šādām ikonām:
Notiek uzlāde
Pilnībā uzlādēts
11
Darba sākšana
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot
funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:
• Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
• Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
• Atslēdziet Bluetooth funkciju.
• Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
• Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet displeja spilgtumu.
Atmiņas kartes ievietošana
Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja
un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu
atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un „exFAT” failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiek parādīts mapē Mani
Faili → Visas → SD memory card.
12
Darba sākšana
1 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
2 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie
Iestatīj. → Vispārīgi → Krātuve → Izņemiet SD karti.
→
Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.
Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana.
Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci.
Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņās karšu lietošanas
rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie → Iestatīj. → Vispārīgi → Krātuve → SD kartes
formatēšana → Formatēt SD karti → Dzēst visu.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu
dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja
darbību dēļ.
13
Darba sākšana
Pildspalvas S Pen rakstāmgala nomaiņa
Pildspalvas S Pen lietošanas laikā, tās rakstāmgals var kļūt neass. Ja rakstāmgals ir kļuvis neass,
nomainiet to pret jaunu.
1 Cieši satveriet rakstāmgalu ar pinceti un pēc tam izvelciet to.
2 Ievietojiet pildspalvā S Pen jaunu rakstāmgalu, līdz atskan klikšķis.
Neiespiediet pirkstu starp pinceti un rakstāmgalu.
• Atkārtoti neizmantojiet vecus rakstāmgalus. Pretējā gadījumā pildspalva S Pen,
iespējams, nedarbosies pareizi.
• Pārmērīgi nespiediet rakstāmgalu, kad ievietojat to pildspalvā S Pen.
• Neievietojiet pildspalvā S Pen rakstāmgala apaļo pusi. Tādējādi var sabojāt S Pen vai
ierīci.
Melnā rakstāmgala galā ir balts gumijas uzgalis. Ja gumijas uzgalis ir nodilis, nomainiet
rakstāmgalu pret jaunu.
14
Darba sākšana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu vai izslēgtu.
• Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un
slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
• Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties
pie Lidojuma režīms.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie Izslēgts.
Ierīces turēšana
Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības
problēmas vai iztukšot akumulatoru.
15
Darba sākšana
Skaļuma regulēšana
Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet
skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.
Pārslēgšanās uz klusuma režīmu
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
• Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie Bez skaņas vai Vibrēt.
• Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie Skaņa vai Vibrēt.
16
Pamatinformācija
Indikatora ikonas
Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas
biežāk izmantotās ikonas.
Ikona
Nozīme
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
GPS aktivizēts
Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
Sinhronizēts ar internetu
Pieslēgts datoram
Aktivizēts modinātājs
Noņemta pildspalva S Pen
Aktivizēts klusuma režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
Akumulatora uzlādes līmenis
17
Pamatinformācija
Skārienekrāna lietošana
Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem vai S Pen.
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var
radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi pie ekrāna malām, ja ievade tiek veikta ārpus
skārienievades zonas.
• Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
Pirkstu žesti
Pieskaršanās
Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna
tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.
18
Pamatinformācija
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.
Vilkšana
Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz
vēlamo vietu.
19
Pamatinformācija
Pieskaršanās divreiz
Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā
skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.
Uzsišana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli.
Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu
sarakstu.
20
Pamatinformācija
Pirkstu saspiešana
Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai
tālinātu.
Vadības kustības
Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.
Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā
pieskarieties pie → Iestatīj. → Vadīklas → Kustības un velciet slēdzi Kustības pa labi.
Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt
nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.
Ekrāna pagriešana
Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju.
Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.
21
Pamatinformācija
Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no
Ekrāna pagrieš.
• Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
• Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.
Sasvēršana
Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai
tālinātu.
Kustības panoramēšana
Turot vienumu, pavirziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai virzītu vienumu uz citu lapu sākuma ekrānā
vai programmu sarakstu.
22
Pamatinformācija
Panoramēšana, lai pārlūkotu
Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā,
lai pārlūkotu attēlu.
Plaukstas kustības
Izmantojiet plaukstas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.
Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukstas kustību funkcija. Sākuma
ekrānā pieskarieties pie → Iestatīj. → Vadīklas → Plaukstas kustība un velciet slēdzi
Plaukstas kustība pa labi.
Notraukšana
Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē Galerija
→ Albumi → Screenshots. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu
lietošanas laikā.
23
Pamatinformācija
Aizsegšana
Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.
S Pen lietošana
Komplektā iekļauto S Pen var izmantot, lai ērti izvēlētos vienumus vai veiktu funkcijas. Izmantojot
S Pen ar nospiestu pogu, ir pieejamas papildu ērtības, piemēram, ekrānuzņēmuma tveršana.
Lai izmantotu S Pen, izvelciet to no slota.
Kad S Pen tiks izvilkts no slota, ierīce to noteiks un:
• Ieslēgs skārienekrānu (ja tas ir izslēgts).
• Palaiž programmu Action Memo vai parāda bezskāriena komandu.
24
Pamatinformācija
• Pildspalvas S Pen rakstāmgals ir nomaināms. Ja pildspalvas rakstāmgals kļūst neass,
nomainiet to pret jaunu.
• Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.
Papildinformāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
• Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, turiet S Pen gandrīz perpendikulāri
skārienekrānam un izvairieties to turēt šaurā leņķī pret ekrānu.
Ekrānuzņēmumu tveršana
Turot nospiestu S Pen pogu, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz atskanēs klikšķis.
Ekrānuzņēmums tiks saglabāts Galerija → Screenshots.
Uz ekrānuzņēmuma ir iespējams rakstīt vai zīmēt. Rediģētais attēls tiek saglabāts Galerija →
IMG_edited.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
25
Pamatinformācija
Darbības atgādnes palaišana
Lai palaistu darbības atgādni, divreiz pieskarieties ekrānam, turot nospiestu S Pen pogu.
Pierakstiet vai uzzīmējiet piezīmi un pēc tam izvēlieties atgādni, pieskaroties pie , lai veiktu
dažādas darbības, piemēram, pievienotu kontaktus vai nosūtītu e-pasta ziņu. Izvēlieties atgādni
un, izmantojot rīku S Pen, apvelciet līniju apgabalam, ar kuru vēlaties veikt darbības.
Attēla izvēlēšanās un tveršana
Turot nospiestu S Pen pogu, uzvelciet apli ap kādu zonu, lai to atlasītu.
Ja nepieciešams, izmantojiet kādu no šādām opcijām:
• : atjauno sākotnējo izvēli.
• : pārvērš izvēlēto apgabalu apļa formā.
• : pārvērš izvēlēto apgabalu taisnstūra formā.
• : ļauj pielāgot izvēli.
No ekrāna apakšdaļā parādītajām ikonām izvēlieties programmu, ko izmantot ar izvēlēto zonu.
26
Pamatinformācija
Bezskāriena komandas lietošana
Nospiediet S Pen pogu, turot pildspalvu S Pen virs ekrāna.
Nospiežot S Pen pogu, parasti ekrānā tiek parādītas bezskāriena komandu izvēlne.
Veiciet šādas darbības:
• Action Memo: palaidiet darbības atgādni.
• Piezīmju albuma veidotājs: izvēlieties un tveriet attēlu un pēc tam saglabājiet to izgriezumu
albumā Piezīmju albums.
• Rakstīšana ekrānā: tveriet ekrānuzņēmumu un rediģējiet to ar S Pen.
• S Finder: palaidiet programmu S Finder.
• Pildspalvas logs: palaidiet vairākas programmas norādītajos ekrāna apgabalos.
Dažiem objektiem ir kontekstizvēlne, kas liek iedegties S Pen rādītājam. Nospiediet S Pen pogu,
turot S Pen virs objekta, lai parādītu izvēlni.
27
Pamatinformācija
Skatīšana, nepieskaroties
Izmantojiet šo funkciju, lai izpildītu dažādas funkcijas, turot pildspalvu S Pen virs ekrāna.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie → Iestatīj. → Vadīklas → S Pen → Skats no augšas un
velciet slēdzi Skats no augšas pa labi.
Norādiet ar S Pen uz objekta, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.
Varat ritināt paneļus vai sarakstus, pārvietojot S Pen rādītāju uz ekrāna malu (augšējo/apakšējo/
kreiso/labo).
Samsung viedā pauze
Izmantojiet šo opciju, lai apturētu videoklipus, kad esat novērsis skatu no ekrāna.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
Viedā pauze.
→ Iestatīj. → Vadīklas → Viedais ekrāns un atzīmējiet
Video atskaņošanas laikā neskatieties uz ekrānu, lai pauzētu video. Lai atsāktu atskaņošanu, atkal
paskatieties uz ekrānu.
28
Pamatinformācija
Samsung viedā ritināšana
Izmantojiet šo opciju, lai ritinātu ekrānu augšup vai lejup, noliecot galvu vai sasverot ierīci.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie → Iestatīj. → Vadīklas → Viedais ekrāns → Viedā
ritināšana, un velciet slēdzi Viedā ritināšana pa labi. Pieskarieties pie Viedā ritināšana un pēc
tam izvēlieties ritināšanas veidu.
Kad skatāt e-pasta ziņas vai tīmekļa lapas, ir redzama ritināšanas ikona (
kas rāda kustību atpazīšanas statusu.
galvas noliekšanai),
Kad ierīce atpazīst jūsu galvas vai ierīces kustības, ikona mainās uz
vai . Pēc tam, lai ritinātu
attiecīgajā virzienā, nolieciet galvu uz leju vai paceliet uz augšu, vai sasveriet ierīci uz priekšu vai
atpakaļ.
Multi Window aktivizēšana
Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi.
• Var darboties tikai programmas uz Multi Window paneļa.
• Palaižot programmas, kuras satur multivides failus, piemēram, mūziku vai video, tiks
atskaņota skaņa no abiem failiem.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai izmantotu vairāklogu funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Ierīce →
Vairāki logi un velciet Vairāki logi slēdzi pa labi.
29
Pamatinformācija
Vairāku logu paneļa lietošana
Lai tiktu parādīts vairāklogu panelis, pieskarieties pie
un turiet. Vairāklogu režīma panelis tiek
parādīts ekrāna kreisajā pusē. Izvēlieties vienu programmu un pēc tam velciet citu programmu
jaunajā vietā. Vienu un to pašu programmu var vienlaikus palaist divos logos. Lai paslēptu Multi
Window paneli, vēlreiz pieskarieties un turiet .
Lai pielāgotu paneļu lielumu, velciet starp programmu paneļiem esošo apli pa kreisi vai pa labi.
Pieskarieties paneļa rokturim, lai paslēptu vai parādītu paneli. Kad panelis ir atvērts, pieskarieties
un turiet rokturi, lai vilktu to uz kreiso vai labo ekrāna malu, lai pārvietotu paneli. Kad panelis ir
paslēpts, pieskarieties un turiet rokturi un velciet to uz augšu vai uz leju, lai pārvietotu rokturi.
Multi Window programmu lietošana
Kad lietojat vairāklogu programmas, izvēlieties programmas paneli, pieskarieties pie apļa starp
programmu paneļiem un pēc tam izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
• : kreisajā vai labajā logā atveriet nesen izmantoto programmu sarakstu.
• : pārslēgties starp vietām Multi Window programmās.
• : ļauj kopīgot objektus programmu logos. Velciet objektu, lai to kopīgotu no viena loga
citā. Dažās programmās šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta.
• : aizvērt programmu.
30
Pamatinformācija
Failu kopīgošana
Velciet objektu, kuru vēlaties kopīgot citā logā, lai kopīgotu to no viena loga citā.
Pārī savienota loga izveide
Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz palaisto vairāklogu programmu kombināciju.
Vairāklogu panelī pieskarieties pie
pie Labi.
→ Izveidot, ievadiet nosaukumu un pēc tam pieskarieties
Paziņojumi
Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai informētu par jaunām ziņām,
kalendāra notikumiem, ierīces statusu utt. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no
statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.
Paziņojumu panelis
Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un
pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:
• Wi-Fi: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• GPS: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Skaņa: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt
vibrozvanu vai apklusināt.
• Ekrāna pagrieš.: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
• Bluetooth: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Lasīš. režīms: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz
aizsargāt acis, ja lasāt nakts laikā. Lai izvēlētos, kuras programmas ir jāizmanto, pieskarieties
pie Iestatīj. → Ierīce → Displejs → Lasīšanas režīms.
• Bloķēšanas rež.: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce
bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie Iestatīj. →
Ierīce → Bloķēšanas režīms.
31
Pamatinformācija
• Enerģijas taup.: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Vairāklogu: iestatiet vairāku logu režīma lietošanu.
• Screen Mirroring: screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Skats no augšas: skats no augšas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Viedā sekošana: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Viedā pauze: viedās pauzes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Viedā ritin.: viedās ritināšanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Sinhr.: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Lidojuma režīms: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa opcijas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie
pieskarieties pie objekta un turiet to, un pēc tam velciet uz citu vietu.
→
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas
indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.
Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.
Vienumu pārkārtošana
Programmas ikonas pievienošana
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
paneļa priekšskatījumā.
, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to
32
,
Pamatinformācija
Vienuma pievienošana
Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.
Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm
kategorijām:
• Programmas un logrīki: pievienojiet sākuma ekrānam logrīkus vai programmas.
• Mape: izveidojiet jaunu mapi.
• Lapa: pievienojiet sākuma ekrānam jaunu paneli.
Vienuma pārvietošana
Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli,
velciet to uz ekrāna malu.
Vienuma noņemšana
Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst
sarkana, atlaidiet vienumu.
Paneļu pārkārtošana
Jauna paneļa pievienošana
Pieskarieties pie
→ Rediģēt lapu →
.
Paneļa pārvietošana
→ Rediģēt lapu, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam
Pieskarieties pie
velciet to uz jauno atrašanās vietu.
Paneļa noņemšana
→ Rediģēt lapu, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet, un pēc
Pieskarieties pie
tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.
33
Pamatinformācija
Fona attēla iestatīšana
Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
izvēlieties vienu no šīm iespējām:
→ Iestatīt fona attēlu → Sākuma ekrāns, un pēc tam
• Galerija: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
• Animētie fona attēli: skatiet animētos attēlus.
• Fona attēli: skatiet fona attēlus.
Pēc tam izvēlieties attēlu un pieskarieties pie Iest.fona attēlu. Vai arī izvēlieties kādu attēlu,
mainiet tā izmērus, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Logrīku izmantošana
Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma
ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.
• Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī
izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
• Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Logrīku pievienošana sākuma ekrānā
Sākuma ekrānā pieskarieties pie → Logrīki. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc
tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā.
34
Pamatinformācija
Bloķēts ekrāns
Bloķēts ekrāns neļauj ierīcei veikt nevēlamu darbību, kad tā netiek izmantota, kā arī ļauj jums
pievienot ērtus logrīkus.
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek
automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.
Lai atbloķētu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākuma pogu un švīkojiet ar
pirkstu jebkurā virzienā atbloķēšanas ekrāna laukumā, kas atrodas ekrāna labajā pusē.
Logrīku pievienošana
Lai izmantotu logrīkus tad, kad ekrāns ir bloķēts, programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. →
Ierīce → Bloķēšanas ekrāns, un tad atzīmējiet Vairāki logrīki.
Pieskarieties logrīku paneļa apgabalam ekrāna kreisajā pusē. Ritiniet pa kreisi līdz pēdējai lapai,
pieskarieties pie un izvēlieties logrīku, ko pievienot bloķētajam ekrānam.
35
Pamatinformācija
Paneļu pārkārtošana
Paneļa pārvietošana
Logrīku paneļa apgabalā ritiniet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties paneļa priekšskatījumam un
turiet, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.
Paneļa noņemšana
Logrīku paneļa apgabalā ritiniet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties paneļa priekšskatījumam un
turiet, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.
Programmu izmantošana
Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta
programmām.
Programmas atvēršana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.
Atvēršana no nesen lietotajām programmām
Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.
Programmas aizvēršana
Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.
Nospiediet sākuma pogu un turiet to, pieskarieties pie Uzdev. pārv. un pēc tam pieskarieties pie
Beigt blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties
pie Beigt visu. Varat arī turēt nospiestu sākuma pogu un pieskarties pie Aizvērt visu.
36
Pamatinformācija
Programmu saraksts
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu,
ikonas.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
, lai atvērtu programmu sarakstu.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.
Programmu pārkārtošana
→ Rediģēt, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz
Pieskarieties pie
jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Organizēšana ar mapēm
Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.
→ Rediģēt, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz
Pieskarieties pie
Izveidot mapi. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie Labi. Ievelciet programmas
jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie Sagl., lai saglabātu kārtību.
Paneļu pārkārtošana
Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet
to uz jauno atrašanās vietu.
Programmu instalēšana
Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, Samsung Apps lai lejupielādētu un instalētu
programmas.
Programmu atinstalēšana
Pieskarieties pie
atinstalētu.
→ Atinstalēt/deaktivizēt programmas un tad atlasiet programmu, lai to
Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.
37
Pamatinformācija
Palīdzība
Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Palīdzība. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.
Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie
Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie
.
.
Teksta ievade
Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras veida maiņa
Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie Izvēlieties
ievades metodi un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.
Pārslēdzieties starp
peldošo un fiksēto
tastatūru.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt tekstu ar lielajiem
burtiem.
Ievadīt pieturzīmes.
Ievadīt tekstu ar lielajiem
burtiem.
Pievienojiet objektu no
starpliktuves.
Ievadīt atstarpi.
38
Pamatinformācija
Lielo burtu ievadīšana
Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie
pieskarieties divreiz.
. Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem,
Tastatūras veida maiņa
Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie
.
Valodu tastatūru maiņa
Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu
valodu tastatūru.
Rokraksts
Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie
un pēc tam uzrakstiet vārdu ar pirkstu vai S Pen.
Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.
Tiešā pildspalvas ievade
Programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Vadīklas → S Pen → Tiešā pildspalvas ievade
un velciet slēdzi Tiešā pildspalvas ievade pa labi.
Turot S Pen virs teksta lauka, tā augšējā, kreisajā stūrīt tiek parādīta ikona . Pieskarieties pie
, lai rakstītu, izmantojot S Pen. Lai veiktu vienkāršus labojumus, mainītu ievades valodas
vai ievadītu atstarpi starp rakstzīmēm, pieskarieties katram labošanas rīkam, kas redzams uz
rokraksta bloka.
39
Pamatinformācija
Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat veikt šādas darbības:
• Nosūtīt rokrakstā rakstītu ziņu.
• Iestatīt modinātāju, vienkārši uzrakstot ciparus;
Teksta ievade ar balsi
Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.
Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdus, pieskarieties pasvītrotajam tekstam un nolaižamajā sarakstā
izvēlieties citu vārdu vai frāzi.
Lai mainītu valodu vai pievienotu balss atpazīšanas valodas, pieskarieties pašreizējai valodai.
Kopēšana un ielīmēšana
Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc
tam pieskarieties pie Kopēt, lai kopētu, vai pie Izgriezt, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts
starpliktuvē.
Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam
pieskarieties pie Ielīmēt.
40
Pamatinformācija
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar
citām ierīcēm. (104 lpp.)
Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana
Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie Wi-Fi, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
• Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas
valstīs. WLAN Eiropas Savienojumā var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem,
bet to nedrīkst izmantot zem klajas debess.
• Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
Pievienošanās Wi-Fi tīkliem
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Savienojumi → Wi-Fi un velciet Wi-Fi slēdzi pa
labi.
Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie
Savienot. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido
savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.
Wi-Fi tīklu pievienošana
Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie Pievienot Wi-Fi tīklu tīklu saraksta
lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā Tīkla SSID, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli,
ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie Savienot.
41
Pamatinformācija
Wi-Fi tīklu aizmiršana
Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce
neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties
pie Aizmirst.
Kontu iestatīšana
Google programmām, piemēram, Play veik., ir nepieciešams Google konts, un Samsung Apps ir
nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami
labāko pieredzi ar ierīci.
Kontu pievienošana
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās,
lai izveidotu Google kontu.
Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj.
→ Vispārīgi → Konti → Konta pievienošana → Google. Pēc tam pieskarieties pie Jauns,
lai piereģistrētu kontu, vai pieskarieties pie Esošais, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.
Iestatiet arī Samsung kontu.
Kontu noņemšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Vispārīgi, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā
Konti, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie Noņemt kontu.
42
Pamatinformācija
Failu pārsūtīšana
Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.
Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti
atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.
• Mūzika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, un ota
• Attēli: bmp, gif, jpg, un png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, un webm
• Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, un txt
Savienojuma ar Samsung Kies
Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar
Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista,
datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.
Savienojuma izveide ar Windows Media Player
Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
43
Pamatinformācija
Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie Pievienots kā multivides ierīce →
Multivides ierīce (MTP).
Pieskarieties pie Kamera (PTP), ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP)
vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Ierīces drošība
Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem
personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.
Figūras iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Ierīce → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna
bloķēšana → Figūra.
Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to
apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat
figūru.
44
Pamatinformācija
PIN iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Ierīce → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna
bloķēšana → PIN.
Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.
Paroles iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Ierīce → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna
bloķēšana → Parole.
Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet
paroli, lai to apstiprinātu.
Ierīces atbloķēšana
Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.
Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to
atiestatītu.
45
Pamatinformācija
Ierīces atjaunināšana
Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Jaunināšana ar Samsung Kies
Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs
ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu,
dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung
Kies palīdzībā.
• Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
• Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var
traucēt atjaunināšanas procesam.
Jaunināšana bezvadu režīmā
Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas
pakalpojumus (FOTA).
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Vispārīgi → Par ierīci → Programmatūras
atjauninājums → Atjaunināt.
46
Sakari
Kontakti
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses
un citus parametrus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Kontakti.
Kontaktu pārvaldība
Pieskarieties pie Kontakti.
Kontakta izveidošana
Pieskarieties pie
un ievadiet kontakta informāciju.
• : pievienot attēlu.
• /
: pievienot vai dzēst kontakta lauku.
Kontakta rediģēšana
Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie
.
Kontakta dzēšana
Pieskarieties pie
→ Dzēst kontaktus.
Kontaktu meklēšana
Pieskarieties pie Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā
pusē, velkot gar to ar pirkstu.
• Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
47
Sakari
Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:
• : pievienot kontaktu izlasei.
• : sastādiet e-pastu.
Kontaktu rādīšana
Pieskarieties pie Kontakti.
Pēc noklusējuma ierīce rāda visus saglabātos kontaktus.
Pieskarieties pie
→ Kontakti, ko parādīt un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.
Kontaktu pārvietošana
Pieskarieties pie Kontakti.
Kontaktu pārvietošana uz Google
Pieskarieties pie
→ Sapludināt kontus → Sapludināt ar Google.
Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar
.
Kontaktu pārvietošana uz Samsung
Pieskarieties pie
→ Sapludināt kontus → Sapludināt ar Samsung.
Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar
.
Kontaktu importēšana un eksportēšana
Pieskarieties pie Kontakti.
Kontaktu importēšana
Pieskarieties pie
SD kartes.
→ Importēt/eksportēt → Importēt no tālr.iekš. atmiņas vai Importēt no
Kontaktu eksportēšana
Pieskarieties pie
SD karti.
→ Importēt/eksportēt → Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu vai Eksportēt uz
48
Sakari
Kontaktu kopīgošana
→ Kopīgot vizītkarti, izmantojot, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie
Pieskarieties pie
Gatavs un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.
Kontaktu izlase
Pieskarieties pie Izlase.
Pieskarieties pie
un veiciet kādu no šīm darbībām:
• Meklēt: meklējiet kontaktus.
• Pievienot izlasēm: kontaktu pievienošana izlasei.
• Izņemt no izlases: noņemt kontaktus no izlases.
• Režģa skats / Saraksta skats: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.
Kontaktu grupas
Pieskarieties pie Grupas.
Kontaktu pievienošana grupai
Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie
un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
. Atlasiet kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot,
49
Sakari
Grupu pārvaldīšana
Pieskarieties pie
un veiciet kādu no šīm darbībām:
• Meklēt: meklējiet kontaktus.
• Rediģēt: mainiet grupas iestatījumus.
• Izveidot: izveidojiet jaunu grupu.
• Noņemt dalībnieku: noņemiet dalībniekus no grupas.
• Sūtīt e-pasta ziņu: sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
• Mainīt secību: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai
lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.
E-pasta ziņas sūtīšana grupas dalībniekiem
Izvēlieties grupu, pieskarieties pie
pieskarieties pie Gatavs.
→ Sūtīt e-pasta ziņu, izvēlieties dalībniekus un pēc tam
Vizītkarte
Pieskarieties pie Kontakti.
Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Pieskarieties pie Iestatīt profilu, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi
un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt. Ja lietotāja informācija ir saglabāta,
iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā MANS un pieskarieties pie , lai rediģētu.
Pieskarieties pie
→ Kopīgot vizītkarti, izmantojot un izvēlieties kopīgošanas metodi.
50
Sakari
E-pasts
Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie E-pasts.
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie Nākamais privātam e-pasta kontam,
piem., Google Mail, vai pieskarieties pie Manuāla iestat. uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai
pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Konta pievienošana.
Ziņojumu sūtīšana
Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie
Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .
ekrāna augšdaļā.
Pieskarieties pie
, lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.
Pieskarieties pie
, lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
Pieskarieties pie →
informāciju.
, lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu
Plānotu ziņojumu sūtīšana
→ Ieplānota sūtīšana, iestatiet laiku un datumu un pēc
Ziņas izveides laikā pieskarieties pie
tam pieskarieties pie Gatavs. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.
• Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums
netiks nosūtīts.
• Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums,
iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls
neatjauninās informāciju.
51
Sakari
Ziņojumu lasīšana
Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās
ziņas, pieskarieties pie .
Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.
Meklējiet ziņojumu.
Izgūstiet jaunos ziņojumus.
Pārsūtīt ziņojumu.
Izdzēst ziņojumu.
Pievienot šo e-pasta
adresi kontaktpersonu
sarakstam.
Atzīmēt ziņojumu kā
atgādinājumu.
Atbildēt uz ziņojumu.
Atvērt pielikumus.
Sastādiet ziņojumu.
Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt, lai to
saglabātu.
Google Mail
Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google Mail.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
52
Sakari
Ziņojumu sūtīšana
Jebkurā pastkastē pieskarieties pie
pieskarieties pie SŪTĪT.
, ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam
Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie +Cc/Bcc.
Pieskarieties pie
, lai pievienotu attēlus.
Pieskarieties pie
→ Saglabāt melnrakstu, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.
Pieskarieties pie
→ Pievienot videoklipu, lai pievienotu videoklipus.
Pieskarieties pie
→ Atmest, lai atsāktu.
Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie
→ Iestatījumi.
→ Sūtīt atsauksmi.
Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie
Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie
→ Palīdzība.
Ziņojumu lasīšana
Sastādiet ziņojumu.
Meklējiet ziņojumu.
Saglabāt šo ziņojumu
ilgstošai glabāšanai.
Dzēst šo ziņojumu.
Pārsūtiet ziņojumu citām
personām.
Atbildēt visiem adresātiem.
Atbildēt uz šo ziņojumu.
Atzīmēt ziņojumu kā
atgādinājumu.
Etiķetes
Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists,
tas parāda ziņojumus ar etiķeti Iesūtne.
Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie
izvēlieties pievienojamo etiķeti.
53
→ Mainīt iezīmes un
Sakari
Hangouts
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Hangouts.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai sāktu tērzēšanu, draugu sarakstā izvēlieties draugu vai ievadiet meklējamos datus un
rezultātu sarakstā izvēlieties draugu.
Google+
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla
pakalpojumu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google+.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieskarieties pie Visas ziņas, lai mainītu kategorijas un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai
apskatītu ziņas no jūsu apļiem.
Pieskarieties pie
, lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.
54
Sakari
ChatON
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu,
jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina savs tālruņa numurs.
Programmu sarakstā pieskarieties pie ChatON.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī
→ Kontaktu sinhronizācija, lai
izvēloties draugus ieteikumu sarakstā. Vai arī pieskarieties pie
manuāli sinhronizētu kontaktus no ierīces.
Pieskarieties pie
→ Sākt tērzēšanu un izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.
Twitter
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu Twitter sociālā tīkla vietnei un sazinātos ar citām
personām.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Twitter.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
55
Tīmeklis un tīkls
Internets
Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Internets.
Tīmekļa lapu skatīšana
Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie Aiziet!
Lai tīmekļa lapas apskates laikā kopīgotu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu, pieskarieties pie
.
Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie
meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.
Jaunas lapas atvēršana
Pieskarieties pie
.
Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties
nosaukumam, lai to izvēlētos.
Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi
Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no
parādītajiem atslēgvārdiem.
Grāmatzīmes
Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie
Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie
grāmatzīmi.
.
un izvēlieties vajadzīgo
Vēsture
Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie
→ Notīrīt vēsturi.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie
56
→ Vēsture.
Tīmeklis un tīkls
Saites
Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.
Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet Lejupielādes (101 lpp.)
Tīmekļa lapu kopīgošana
Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie
→ Koplietot, izmantojot.
Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam
pieskarieties pie Koplietot, izmantojot.
Chrome
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Chrome.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Tīmekļa lapu skatīšana
Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.
Jaunas lapas atvēršana
Pieskarieties pie → Jauna cil.
Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties
nosaukumam, lai to izvēlētos.
Grāmatzīmes
Lai pievienotu grāmatzīmi esošajai tīmekļa lapai, pieskarieties pie
vārdu, tīmekļa adresi, un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
ievadiet datus, piemēram,
Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie → Grāmatzīmes, un
izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.
57
Tīmeklis un tīkls
Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi
Pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un pēc tam izvēlieties kādu no parādītajiem
atslēgvārdiem.
Sinhronizācija ar citām ierīcēm
Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat
pierakstījies ar to pašu Google kontu.
Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie → Citas ierīces. Izvēlieties atveramo
tīmekļa lapu.
Bluetooth
Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet
Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
• Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Savienojumi
→ Bluetooth un velciet Bluetooth slēdzi pa labi.
58
Tīmeklis un tīkls
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
Programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Savienojumi → Bluetooth → Meklēt,
un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un
akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt
programmu Galerija. Atveriet Galerija, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → Bluetooth
un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas
pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē Bluetooth. Ja tiek
saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.
Screen Mirroring
Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast
sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas
atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu
satura aizsardzību (HDCP), var neatbalstīt šo funkciju.
• Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
• Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
• Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt
atklāti vai pievienoti.
• Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu,
lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Savienojumi → Screen Mirroring un velciet
Screen Mirroring slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet
displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet
ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.
59
Tīmeklis un tīkls
Samsung Link
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu, kas saglabāts attāli izvietotās ierīcēs vai tīmekļa
krātuves pakalpojumos. Varat atskaņot un sūtīt jūsu ierīcē esošus multivides failus uz jebkuru citu
ierīci vai tīmekļa krātuves pakalpojumu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Samsung Link.
Lai palaistu Samsung Link, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Instalēt un
pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Group Play
Izmantojiet šo programmu, lai baudītu mirkļus kopā ar draugiem, kopīgojot un atskaņojot saturu.
Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un pēc tam kopīgojiet saturu,
piemēram, attēlus vai mūziku.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Group Play.
Lai palaistu Group Play, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Instalēt un
pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Izmantojot šo programmu, nevar piekļūt internetam.
60
Tīmeklis un tīkls
WatchON
Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un varētu skatīties
savus iecienītākos raidījumus un filmas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie WatchON.
Vispirms ierīce ir jāpieslēdz tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret
televizoru.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieslēgšana pie televizora
Pieslēdzieties televizoram, lai ierīces ekrāns tiktu attēlots uz lielas virsmas, un vadiet televizoru
attālināti ar ierīci.
Izvēlieties valsti, reģionu un apraides pakalpojumu. Pieskarieties pie → Iestat., izvēlieties
televizora zīmolu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu televizoru
ierīcē. Soļi var atšķirties atkarībā no veiktajām izvēlēm.
Lai pieslēgtos pie citām ierīcēm, pieskarieties pie
Telpas pievienošana.
→ Iestatījumi → Telpas iestatījumi →
Skatīties televizoru
Izvēlieties vienu no televīzijas programmas ieteikumiem, kas sniegti, ņemot vērā jūsu izvēli
televizora reģistrēšanas laikā, vai izvēlieties kategoriju ekrāna apakšdaļā. Izvēlieties TV
programmu vai filmu un pēc tam pieskarieties pie Skatīties televizorā, Skatīties šo kanālu vai
Sk. tūlīt. Izvēlētā programma parādīsies pieslēgtajā televizorā.
Pieskarieties pie un atveriet vadības paneli, lai vadītu televizoru.
Programmas atgādinājumu iestatīšana
Pieskarieties pie Laika skala ekrāna apakšdaļā un izvēlieties laiku televīzijas programmai, kuru
vēlaties skatīties. Izvēlieties programmu un pēc tam pieskarieties pie .
Atgādinājums par izvēlēto programmu tiek pievienots programmā S Planner.
61
Multivide
Mūzika
Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Mūzika.
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.
Mūzikas atskaņošana
Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.
Pielāgot skaļumu.
Meklēt ierīces ar DLNA
sertifikātu.
Iestatīt failu kā iecienītāko
dziesmu.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā
secībā.
Paslēpt mūzikas atskaņotāja
ekrānu.
Atsākt pašreiz atskaņotās
dziesmas atskaņošanu no
sākuma vai pāriet pie
iepriekš atskaņotās
dziesmas. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu
atpakaļ.
Atvērt atskaņošanas
sarakstu.
Pāriet pie nākamās
dziesmas. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu uz
priekšu.
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu.
62
Multivide
Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie
→ Viedais skaļums.
→ Iestatījumi → Papildu
Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju Viedais skaļums.
Kad ir aktivizēta funkcija Viedais skaļums, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma
līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanas, lai
nebojātu dzirdi.
→
Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie
Iestatījumi → Papildu → Adapt Sound → Ieslēgt. Kad jūs iestatiet skaņu 14 vai augstākā
līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad jūs iestatiet
skaņu 13 vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna iespējota.
Dziesmas kā modinātāja signāla iestatīšana
Lai pašreiz atskaņoto dziesmu iestatītu kā modinātāja signālu, pieskarieties pie
mod. signālu un izvēlieties iespēju.
→ Iestatīt kā
Atskaņošanas sarakstu izveide
Izveidojiet savu dziesmu izlasi.
Pieskarieties pie → Izveidot atskaņ. sarakstu. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie Labi.
Izvēlieties dziesmas, ko pievienot, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie
atsk. sar.
→ Piev.
Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai
Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.
Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie Mūzikas laukums → .
Pieskarieties pie Mūzikas laukums un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas,
velkot ar pirkstu.
63
Multivide
Kamera
Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
Izmantojiet Galerija, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (71 lpp.)
Programmu sarakstā pieskarieties pie Kamera.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos
režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Fotografēšana
Fotografēšana
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā,
fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Skatīt vairāk iespēju.
Pārslēgties uz režīmu Duālā
kamera.
Pārslēgšanās starp priekšējo
un aizmugurējo kameru.
Parādiet pašreizējo režīmu.
Sākt video uzņemšanu.
Fotografēšanas režīma
maiņa.
Atveriet Galeriju, lai skatītu
fotoattēlus un video klipus.
Izvēlēšanās no pieejamo
efektu klāsta.
64
Multivide
Fotografēšanas režīms
Ir pieejami vairāki fotoefekti.
Pieskarieties pie Režīm un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.
• Automātiski: lietojiet šo iespēju, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtni un noteikt piemērotāko
fotografēšanas režīmu.
• Sejas uzlabošana: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
• Labākais fotoattēls: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem.
• Labākā seja: izmantojiet to, lai vienlaikus uzņemtu vairākus grupas fotoattēlus un apvienotu
tos, iegūstot vislabāko iespējamo attēlu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus,
kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Kad atvērsies
Galerija, pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta
individuālo pozu. Kad katras personas poza ir izvēlēta, pieskarieties pie Saglabāt, lai
sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.
• Skaņa un attēls: lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc
fotoattēla uzņemšanas.
Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā
režīmā.
• Drāmas: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot
attēlu, kurā ir redzama kustība.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus. Citos uzņemšanas apstākļos ierīce var
neuzņemt fotoattēlus pareizi.
– – Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
– – Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
– – Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
– – Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
– – Nefotografējiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu skatu meklētājā vai tas
ir pārāk garš, kā piemēram autobuss vai vilciens.
65
Multivide
• Bagātīgs tonis (HDR): izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus ar uzlabotu kontrastu.
• Dzēšgumija: izmantojiet to, lai izdzēstu kustīgo objektu pārvietošanos fonā.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju. Ierīce izdzēš kustību pēdas no kustīga
objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie Rādīt kust. objektus un tad
pieskaraties izceltajam apgabalam.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.
– – Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
– – Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
– – Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu personu, kamera var visas kustības neatpazīt.
– – Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.
• Panorāma: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.
– – Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
– – Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
– – Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai
tukšām sienām.
• Sports: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
• Nakts režīms: izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.
Panorāmas fotoattēli
Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.
Pieskarieties pie Režīm → Panorāma.
Pieskarieties pie
un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar
skatu meklētāju, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu
uzņemšanu, pieskarieties pie
.
Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.
66
Multivide
Filtra efektu lietošana
Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.
Pieskarieties pie
un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.
Video uzņemšana
Video uzņemšana
Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie
ierakstu, pieskarieties pie .
. Lai pārtrauktu
Nospiediet aizslēga pogu, lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu fotoattēlus.
Ieraksta laikā var veikt šādas darbības:
• Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla
centrā, pieskarieties pie .
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie
.
Ieraksta režīms
Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie
→
.
• Parasts: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
• E-pasta ierobežojums: izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes videoklipiem, kas tiks sūtīti
e-pastā.
• Ātri: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu video ar kustīgu objektu. Ierīce šo video atskaņos
paātrināti.
67
Multivide
Tuvināšana un tālināšana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.
Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video
uzņemšanas laikā.
Režīms duālā kamera
Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugurējo kameru, ielaiduma logā tiek parādīts ar priekšējo
kameru uzņemts attēls vai videoklips un pretēji. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu
skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu režīmu Duālā kamera. Pieskarieties pie
fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu video.
, lai uzņemtu
Pieskarieties, lai izmainītu tā
izmērus vai pārvietotu uz
citu vietu.
Izvēlēšanās no pieejamo
izkārtojumu klāsta.
68
Multivide
• Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat
10 minūtes HD režīmā.
• Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr video tiek uzņemts šajā
režīmā.
Fotoattēla kopīgošana
Pieskarieties pie
→
un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
• Kopīgot fotoattēlu: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantotjot Wi-Fi Direct.
• Draugu fotoattēlu kopīgošana: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis
fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
• ChatON fotoatt. kopīg.: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON.
• Attāl. skatu meklētājs: iestatiet ierīci, lai attāli vadītu kameru.
Attālināta kameras vadība
Lai attāli vadītu kameru, iestatiet ierīci kā skatu meklētāju.
→ → Attāl. skatu meklētājs un pēc tam savienojiet ierīci un kameru,
Pieskarieties pie
izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci
kā skatu meklētāju.
Kameras iestatījumu konfigurēšana
→ . Ne visas no tālāk uzskaitītajām
Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie
iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no
izvēlētā režīma.
• Fotoattēla lielums / Videoklipa lielums: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku
kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces
atmiņas apjoms.
• Sērijveida foto: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
• Piesk.,lai fotogr.: lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam attēlam.
• Sejas noteikšana: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
69
Multivide
• Mērīšana: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas
veidu. Centrēts mēra fona gaismu skata centrā. Punkts mēra gaismas vērtību konkrētajā
vietā. Matrica aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
• ISO: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās,
kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas
stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas
atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
• Video stabilizācija: aktivējiet vai deaktivējiet prettriecienu aizsardzību. Prettriecienu
aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
• Automātiskā nakts noteikšana: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un
pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.
• Saglabāt kā: iestatiet ierīci izdzēst oriģinālo fotoattēlu, uzņemot fotoattēlus bagātīgo toņu
režīmā.
• Atrašanās vietas atzīme: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet
šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī Story Album.
• Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt
traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
• Pārskatīt: īsi parādiet uzņemtos fotoattēlus.
• Skaļuma taustiņš: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu
izmantot skaļuma pogu.
• Taimeris: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
• Baltā balanss: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs
reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie
iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
• Ekspozīcijas vērtība: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik gaismas uztver kameras
sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
• Instrukcija: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
70
Multivide
• Zibspuldze: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Balss vadība: iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
• Kontekstuāls faila nosaukums: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo
funkciju, lai sadaļā Galerija un Story Album lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
• Saglabāt kā apvērstu: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
• Krātuve: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
• Atiestatīt: kameras iestatījumu maiņa.
Īsceļi
Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.
Pieskarieties pie
→ Rediģēt ātros iestatījumus.
Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot,
tām pieskaroties un velkot.
Galerija
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Galerija.
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.
Attēlu skatīšana
Palaižot programmu Galerija, attēli tiek parādīti, kārtojot tos pēc izveides datuma. Ja cita
programma, piemēram, E-pasts saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape Download, kurā
atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape
Screenshots. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.
Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna
režīmā.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.
71
Multivide
Tuvināšana un tālināšana
Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
• Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz
pieskarieties, lai atgrieztos.
Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju
Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.
Programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Vadīklas → Kustības, velciet slēdzi Kustības pa
labi un pēc tam aktivizējiet šo slēdzi katrai funkcijai.
Lai pārstātu lietot kustības funkciju, velciet Kustības slēdzi pa kreisi.
Videoklipu atskaņošana
Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona
pie .
. Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties
Video segmentu apgriešana
Izvēlieties video un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma
punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.
Attēlu rediģēšana
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
un izmantojiet šādas funkcijas:
• Izlase: pievienojiet izlases sarakstam.
• Slaidrāde: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
• Fotoattēla rāmis: izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais
attēls tiek saglabāts Photo frame.
• Fotoattēla piezīme: lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties
pie , lai rediģētu piezīmi.
• Kopēt starpliktuvē: kopējiet attēlu starpliktuvē.
72
Multivide
• Drukāt: drukājiet attēlu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Daži printeri, iespējams, nav
saderīgi ar šo ierīci.
• Pārdēvēt: pārdēvējiet failu.
• Draugu fotoattēlu kopīgošana: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
• Pagriezt pa kreisi: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
• Pagriezt pa labi: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
• Apgriezt: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
• Iestatīt kā: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
• Dati: skatiet datus par attēlu.
• Iestatījumi: mainiet galerijas iestatījumus.
Attēlu modificēšana
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
un izmantojiet šādas funkcijas:
• Pagriezt: pagrieziet attēlu.
• Apgriezt: apgrieziet attēlu.
• Krāsa: pielāgojiet attēla krāsu piesātinājumu vai spilgtumu.
• Efekts: pielietot attēlam efektus.
• Uzlīme: pievienojiet uzlīmi.
• Zīmējums: zīmējiet uz attēla.
• Rāmis: pielietot attēlam rāmjus.
Izlases attēli
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
→ Izlase, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.
Attēlu dzēšana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Mapē pieskarieties pie
→ Izvēlieties objektu, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie
• Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
.
73
.
Multivide
Attēlu kopīgošana
Izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Mapē pieskarieties pie
→ Izvēlieties objektu, izvēlieties attēlus, atzīmējot tos, un
pēc tam pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citiem vai kopīgotu, izmantojot sociālo tīklu
pakalpojumus.
• Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
sociālo tīklu pakalpojumos.
, lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu
Iestatīšana par fona attēlu
Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie
piešķirtu kontaktpersonai.
→ Iestatīt kā, lai iestatītu to kā fona attēlu vai
Seju atzīmēšana
→ Iestatījumi → Atzīmes un pēc tam atzīmējiet Sejas atzīme. Ap atpazīto
Pieskarieties pie
seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie Pievienot vārdu un
izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.
Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas,
piemēram, ziņu sūtīšanu.
Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas
izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.
Atzīmju palīga izmantošana
→ Iestatījumi → Atzīmes → Draugu atzīmēšana, un tad velciet Draugu
Pieskarieties pie
atzīmēšana slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas,
datums un cilvēka vārds).
74
Multivide
Story Album
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un
automātiski sakārtojot attēlus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Story Album.
Lai palaistu Story Album, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Instalēt un
pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Video
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Video.
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.
Videoklipu atskaņošana
Izvēlieties atskaņojamo video.
Pielāgot skaļumu.
Meklēt ierīces ar DLNA
sertifikātu.
Pāriet uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet pie nākamā video
klipa. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu uz
priekšu.
Pārslēdzieties uz peldoša
ekrāna režīmu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu.
Atsākt pašreiz atskaņotā
video klipa atskaņošanu no
sākuma vai pāriet pie
iepriekš atskaņotā video
klipa. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu
atpakaļ.
75
Multivide
Video klipu dzēšana
Pieskarieties pie
→ Dzēst, atzīmējiet dzēšamos video klipus un pieskarieties pie Dzēst.
Videoklipu koplietošana
→ Koplietot, izmantojot, izvēlieties videoklipu, to atzīmējot, pieskarieties
Pieskarieties pie
pie Gat. un izvēlieties kopīgošanas metodi.
Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana
Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video
klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.
Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāju, vai sakniebiet tos, lai
atskaņotāju samazinātu. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.
Video iegāde
Ritiniet ekrānu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties videoklipu.
Video redaktors
Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu videoklipus un lietotu dažādus efektus.
Programmu ekrānā pieskarieties pie Video red.
Lai palaistu Video red, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Instalēt un pēc
tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
• Dažus mapē Galerija esošos video failus, iespējams, nevar demonstrēt atkarībā no
video izšķirtspējas un kodeka.
• Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.
76
Multivide
YouTube
Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie YouTube.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Videoklipu skatīšanās
Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai
skatītos video klipu.
Pieskarieties pie
, lai rādītu pilnekrāna režīmā.
Pievienot video klipu
atskaņošanas sarakstam.
Meklējiet videoklipus.
Nosūtiet vietrādi URL citām
personām.
Apturiet vai atsāciet
demonstrēšanu.
Mainīt attēlojuma kvalitāti.
Izejiet no pilnekrāna režīma.
Pāriet uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu.
Videoklipu koplietošana
Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie
un izvēlieties kopīgošanas metodi.
Videoklipu augšupielāde
Izvēlieties savu kontu, pieskarieties pie , izvēlieties video klipu, ievadiet informāciju par video
klipu un pieskarieties pie AUGŠUPIELĀDĒT.
77
Multivide
My Magazine
Izmantojiet šīs programmas, lai izveidotu savu sociālo žurnālu.
Sākuma ekrānā švīkojiet ar pirkstu augšup no ekrāna apakšdaļas.
Kad pirmo reizi palaižat programmu My magazine, pieskarieties pie Nākamais, izlasiet
noteikumus un nosacījumus un piekrītiet tiem, un pēc tam pieskarieties pie Sākt.
Lai iestatītu savu žurnālu, pieskarieties pie un atzīmējiet kategorijas. Pieskarieties pie ,
izvēlieties jaunas tēmas un pieskarieties pie .
Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai mainītu kategoriju, švīkojiet augšup vai lejup, lai pāršķirtu žurnāla
lapas, un pēc tam izvēlieties rakstu, ko lasīsit.
Lapas apskates laikā pieskarieties pie
, lai izmantotu šīs programmas:
• : palaidiet S Note.
• : palaidiet S Planner.
• : sūtiet e-pasta ziņu.
• : palaiž Google meklēšanu.
• : atver tīmekļa pārlūkprogrammu.
• : atver programmu ekrānu.
Raksta lasīšanas laikā izmantojiet šādas ikonas:
• : atgriezties iepriekšējā lapā.
• : kopīgot rakstu ar citiem.
• : iestatiet rakstu kā saturu, kas atzīmēts ar Patīk pakalpojumā Facebook.
• : skatīt citu lasītāju komentārus par rakstu.
• : iestatiet rakstu kā saturu, kas atzīmēts ar Patīk pakalpojumā Flipboard.
• : pievienojiet rakstu žurnālam Flipboard.
78
Multivide
Flipboard
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Flipboard.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai palaistu Flipboard, švīkojiet pa kreisi uz sveiciena ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un
pieskarieties pie Build Your Flipboard.
Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.
Raksta lasīšanas laikā izmantojiet šādas ikonas:
• : atgriezties iepriekšējā lapā.
• : kopīgot rakstu ar citiem.
• : iestatiet rakstu kā saturu, kas atzīmēts ar Patīk pakalpojumā Flipboard.
• : pievienojiet rakstu žurnālam Flipboard.
SketchBook for Galaxy
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu īsu koncepciju vai skici par savu ideju vai projektu.
Programmu ekrānā pieskarieties pie SketchBook for Galaxy.
Izmantojiet zīmēšanas rīkus, lai uzzīmētu un izkrāsotu savu digitālo attēlu. Attēls tiek saglabāts
mapē Galerija.
Lai palaistu SketchBook for Galaxy, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie
Install un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
79
Multivide
Businessweek+
Izmantojiet šo programmu, lai saņemtu jaunākās ziņas par finansēm, uzņēmējdarbību un citu
informāciju.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Businessweek+.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
NYTimes
Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu rakstus un citu informāciju.
Programmu sarakstā pieskarieties pie NYTimes.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai meklētu rakstus, pieskarieties pie
un pēc tam meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.
80
Programmu un multivides
veikali
Play veikals
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var
darbināt šajā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play veik.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie
, lai meklētu pēc atslēgvārda.
Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie
INSTALĒT. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās
instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.
• Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā
tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet
paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
• Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā
pieskarieties Iestatīj. → Vispārīgi → Drošība → Nezināmi avoti.
Programmu atinstalēšana
Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā Play veik.
Pieskarieties pie , instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un
pieskarieties pie ATINSTALĒT.
81
Programmu un multivides veikali
Samsung Hub
Lietojiet šo programmu, lai iegādātos, izbaudītu un pārvaldītu digitālās multivides saturu.
Programma Samsung Hub arī piedāvā un iesaka saturu, kas jums varētu šķist interesants.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Samsung Hub.
Piedāvātā satura veidi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Multivides satura iegāde
Izvēlieties pakalpojuma kategoriju, izvēlieties multivides saturu un tad veiciet iegādes procesu.
Satura pārvaldīšana ierīcē
Izvēlieties pakalpojuma kategoriju, ritiniet pa kreisi un tad veiciet satura pārvaldīšanu ierīcē.
Samsung Apps
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas.
Papildinformāciju meklējiet vietnē www.samsungapps.com.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Samsung Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie KATEGORIJA, lai izvēlētos kategoriju.
Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie
atslēgvārdu.
un meklēšanas laukā ievadiet
Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties
pie Bezm. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās
instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.
82
Programmu un multivides veikali
Play grāmatas
Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play grām.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Play Movies
Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play Movies.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Play mūzika
Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google
mākoņpakalpojuma.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play mūzika.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Play spēles
Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play spēles.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
83
Utilītas
S Note
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmi, lietojot multivides failus vai balss ierakstus.
Programmu ekrānā pieskarieties pie S Note.
Piezīmju izveide
Pirmo reizi palaižot programmu S Note, pieskarieties pie Sākt, lai iestatītu noklusējuma titullapu
un veidni. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piezīmju sastādīšana
Izveidojiet piezīmes ar bagātinātu saturu, zīmējot skices ar pirkstu vai pildspalvu S Pen vai
pievienojot multivides failus vai balss piezīmes.
Pieskarieties pie , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties pie
izmantojot tastatūru.
, lai ievadītu tekstu,
Atcelt un no jauna izpildīt
pēdējo darbību.
Izvēlieties piezīmi.
Izdzēsiet piezīmi.
Ievadīt piezīmi.
Saglabājiet piezīmi.
Pārslēgšana uz S Pen režīmu
vai pirksta režīmu.
Pievienot citu lapu
pašreizējai piezīmei.
Ievietot multivides failu.
Maniet lapas opcijas.
84
Utilītas
Ja izmantojat veidnes ar attēlu rāmjiem, pieskarieties attēla rāmim un turiet to, pēc tam
pieskarieties pie Attēli vai Fotografēt, lai pievienotu attēlu.
Lai izdzēstu rāmi, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie Dzēst.
Kad rakstāt piezīmi, vēlreiz pieskarieties pie
pildspalvas krāsu.
, lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai
Dzēšot rokrakstā rakstītu piezīmi, pieskarieties pie un pēc tam pie
lielumu, vai pieskarieties pie Nodzēst, lai notīrītu piezīmi.
, lai mainītu dzēšgumijas
Saglabāt pašreizējo iestatījumu ka
pildspalvas profilu.
Mainīt pildspalvas veidu.
Mainīt līnijas biezumu.
Mainīt pildspalvas krāsu.
Pievienojiet jaunu krāsu,
izmantojot krāsas atlasītāju.
Lai tuvinātu vai tālinātu ekrānu, attāliniet divus pirkstus vai savelciet tos.
→ Pievienot lapu.
Lai pievienotu jaunu lapu, pieskarieties pie
Lai izdzēstu lapu, pieskarieties pie
→ Dzēst lapu.
Lai pievienotu lapai atzīmi, pieskarieties pie
→ Piev. atz.
Lai pievienotu lapai alfabētisko rādītāju, pieskarieties pie
Lai mainītu lapas veidni, pieskarieties pie
→ Piev. veidni.
Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie
→ Fons.
Lai parādītu lapā režģi, pieskarieties pie
→ Rādīt režģi.
85
→ Indeksēt lapu.
Utilītas
Atlases rīka lietošana
Uzrakstiet formulu vai uzzīmējiet formu un pēc tam pieskarieties pie . Uzzīmējiet līniju apkārt
formulai vai formai, lai to izvēlētos, un pēc tam pieskarieties pie Pārveidot par → Forma vai
Formula, lai to pārvērstu.
Multivides failu ievietošana
Pieskarieties pie
, lai ievietotu attēlus, videoklipus, balss piezīmes un citu saturu.
Tabulas izveidošana
Pieskarieties pie → Vienk. diagr. → Tabula, iestatiet tabulas rindu un kolonnu skaitu un pēc
tam pieskarieties pie Gat.
• Lai ievadītu datus tabulā, pieskarieties pie tabulas šūnas.
• Lai pievienotu vai dzēstu kolonnas, pieskarieties pie
datu kopu.
• Lai pievienotu vai dzēstu rindas, pieskarieties pie
objektu.
→ Pievienot datu kopu vai Dzēst
→ Pievienot vienumu vai Dzēst
Diagrammas izveide
Lai izveidot diagrammu, pieskarieties pie → Vienk. diagr. un pēc tam izvēlieties diagrammas
veidu. Pēc tam uzzīmējiet diagrammā joslas, līnijas vai atdalītājus.
Lai izveidotu diagrammu no tabulas datiem, pieskarieties tabulai un turiet to, pieskarieties pie
Rediģēt diagrammu → un pēc tam izvēlieties diagrammu.
86
Utilītas
Diagrammas rediģēšana
Lai rediģētu diagrammu, pieskarieties diagrammai vai tabulai → Rediģēt diagrammu un pēc
tam izmantojiet šādas iespējas:
• Lai mainītu diagrammas veidu, ekrāna augšdaļā pa kreisi pieskarieties pie
.
• Lai veiktu labojumus ar pirkstu vai pildspalvu S Pen, pieskarieties pie objekta un pēc tam pie
un ierakstiet vērtības.
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no diagrammas veida.
Idejas skiču lietošana
Pieskarieties pie
attēlus.
→ Idejas skice un ierakstiet atslēgvārdu vai izvēlieties kategoriju, lai meklētu
Lai pievienotu sarakstam savas skices, pieskarieties pie
panelī.
un pēc tam uzzīmējiet attēlu skiču
Piezīmju lapu skatīšana
Lapu apskates laikā pieskarieties pie
, lai izmantotu šīs opcijas:
• Dzēst: izdzēsiet lapu.
• Koplietot, izmantojot: sūtiet lapu citām personām.
• Eksportēt: saglabāt lapu kā attēla failu vai PDF failu.
• Rediģēt lapas: pievienot vai dzēst lapas.
• Piev. atz.: pievienojiet lapai atzīmi.
• Indeksēt lapu: pievienojiet lapai rādītāju.
• Piev. īsceļu sākuma ekr.: sākuma ekrānā pievienojiet lapas īsceļu.
• Drukāt: izdrukājiet lapu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Daži printeri, iespējams, nav
saderīgi ar šo ierīci.
• Saglabāt kā: saglabājiet lapu ar citu nosaukumu.
• Iestatīt kā: iestatīt piezīmi kā fona attēlu vai piešķirt to kontaktam.
87
Utilītas
Lapas priekšskatījuma apskate
Velciet lejup piezīmi, lai priekšskatītu lapas virs šīs piezīmes.
Piezīmes titullapā pieskarieties pie
, lai piekļūtu šīm opcijām:
• Dzēst: izdzēsiet piezīmi.
• Koplietot, izmantojot: kopīgojiet piezīmi ar citām personām.
• Eksportēt: eksportējiet piezīmi kā attēla failu vai PDF failu.
• Pārdēvēt: pārdēvējiet piezīmi.
• Rediģēt vāku: mainiet piezīmes titullapu.
• Pievienot izlasēm: pievienojiet piezīmi izlases sarakstam.
• Bloķēt: bloķējiet piezīmi, lai citi to nevarētu redzēt.
• Piev. īsceļu sākuma ekr.: sākuma ekrānā pievienojiet piezīmes īsceļu.
Piezīmju meklēšana
Izmantojiet šo funkciju, lai meklētu piezīmi, ievadot meklēšanas kritēriju, piemēram,
nosaukumus, atzīmes, tekstu vai rokrakstā rakstītus vārdus.
Pieskarieties pie , ekrāna augšdaļā pieskarieties meklēšanas laukam un pēc tam ievadiet
meklēšanas kritēriju.
88
Utilītas
S Planner
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie S Planner.
Notikumu vai uzdevumu izveide
Pieskarieties pie
un izmantojiet kādu no šīm metodēm:
• Pievienot notikumu: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
• Pievienot uzdevumu: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.
Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un
pieskarieties tam vēlreiz.
Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam
pieskarieties pie Rediģēt notikuma datus vai Rediģēt uzdevuma datus, lai pievienotu plašāku
informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises
vietu.
Uzaiciniet citas personas, nosūtot e-pasta ziņu. Laukā Dalībnieki ievadiet e-pasta adresi vai
pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā Atrašanās vieta ievadiet atrašanās
vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un
turot parādītajā kartē.
89
Utilītas
Sinhronizēšana ar Google kalendāru
Programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Vispārīgi → Konti → Google sadaļā Mani konti,
izvēlieties Google kontu un pēc tam atzīmējiet iespēju Sinhronizēt Kalendārs.
Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie S Planner →
→ Sinhronizēt.
Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie
tam atzīmējiet Google kontu.
→ Kalendāri un pēc
Rokraksts mēneša skatā
Lai aktivizētu šo funkciju, mēneša skata ekrānā pieskarieties pie
ainavas režīma mēneša skatā.
. Šī funkcija ir pieejama tikai
Kalendāra veida maiņa
Izvēlieties vienu no kalendāra veidiem, tostarp gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna
augšdaļā.
Notikumu meklēšana
Pieskarieties pie
, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.
Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie Šodien.
Notikumu dzēšana
Pieskarieties pie
Dzēst.
→ Dzēst, izvēlieties notikumus, tos atzīmējot, un pēc tam pieskarieties pie
Notikumu kopīgošana
Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie
izvēlieties kopīgošanas metodi.
90
→ Koplietot, izmantojot un pēc tam
Utilītas
POLARIS Office 5
Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un
prezentācijas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie POLARIS Office 5.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no faila veida.
Izveidojiet dokumentu.
Skatiet jaunākos
dokumentus.
Kopīgojiet dokumentu ar
citām personām.
Pārlūkojiet mapes.
Skatiet izlases dokumentus.
Pārlūkojiet dokumentus
pēc to formāta.
Dokumentu izveide
Pieskarieties pie
un izvēlieties dokumenta veidu.
Lai rediģētu dokumentu, lietojiet rediģēšanas rīkjoslu ekrāna augšdaļā.
Lai pabeigtu, pieskarieties dokumenta ikonai ekrāna augšējā kreisajā pusē, pieskarieties pie Save,
ievadiet faila nosaukumu, izvēlieties mapi, kurā saglabāt, un pēc tam pieskarieties pie Save.
Lai dokumentu saglabātu kā PDF failu, pieskarieties dokumenta ikonai ekrāna augšējā kreisajā
pusē, pieskarieties pie PDF export, ievadiet faila nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie Export.
Dokumentu rediģēšanas laikā pieskarieties pie
un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
• Switch to View Mode: priekšskatīt dokumentu.
• Slide note: rediģēt atgādnes slaidos.
• Find/Replace: meklējiet tekstu vai aizstājiet to.
• Page layout: mainiet lapu izkārtojumu.
91
Utilītas
• Screen Conversion: lietot slaidos animāciju vai pārejas efektus.
View Settings: mainīt
apskates režīma iestatījumus.
• Read All: lasiet dokumentu, izmantojot teksta pārveidi runā.
• Filter: skatiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
• Sort: sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
• Protect worksheet: bloķējiet lapu, lai citi to nevarētu rediģēt.
• Freeze frame: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
• Recalculation: pārrēķiniet lapā esošās funkcijas.
• Screen capture: tvert izvēlēto apgabalu.
• View Information: skatīt dokumenta datus.
• Help: piekļūt palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.
Dokumentu lasīšana
Pieskarieties failam nesen lietoto dokumentu ekrānā. Vai arī pieskarieties pie File Browser, From
type, Favorites vai View Together un pēc tam izvēlieties atveramo failu.
Lai zīmētu dokumentā, pieskarieties pie
.
Lai dokumentā meklētu teksta virkni, pieskarieties pie
Pieskarieties pie
.
un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
• Switch to Edit Mode: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
• Bookmark: atvērt grāmatzīmju paneli. Izvēlieties etiķeti, lai atvērtu grāmatzīmju vietu.
• View Settings: mainīt apskates režīma iestatījumus.
• Continuous view: skatiet slaidus nepārtraukti.
• Slide note: rediģēt atgādnes slaidos.
• Freeze frame: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
• Screen capture: tvert izvēlēto apgabalu.
• View Information: skatīt dokumenta datus.
• Help: piekļūt palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.
92
Utilītas
Dokumentu kopīgošana
Kopīgojiet dokumentus ar vairākām ierīcēm, kas ir pievienotas vienam un tam pašam Wi-Fi
tīklam. Dokumentu kopīgošanas laikā varat rakstīt piezīmi vai zīmēt ekrānā.
Lai izveidotu koplietošanas grupu, pieskarieties pie View Together → . Izvēlieties dokumentu,
ko kopīgot, ievadiet koplietošanas grupas nosaukumu un paroli un pēc tam pieskarieties pie
Labi.
Lai pievienotos koplietošanas grupai, meklējiet to un pievienojieties tai, izmantojot paroli.
Dropbox
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox
mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski
sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Dropbox.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pirmoreiz izmantojot Dropbox, pieskarieties pie Start, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu,
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski
augšupielādēti Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie .
Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties
failus.
→ Upload here →
Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie →
Photos or videos vai Other files. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.
Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie
atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .
93
, lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai
Utilītas
Cloud
Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu
datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Vispārīgi → Cloud.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Sinhronizācija ar Samsung kontu
Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai Sinhronizācijas iestatījumi.
Datu dublēšana vai atjaunošana
Pieskarieties pie Dublējums, lai dublētu datus, vai pie Atjaunot, lai atjaunotu datus, izmantojot
savu Samsung kontu.
Sinhronizēšana ar Dropbox
Pieskarieties pie Piesaistīt Dropbox kontu un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu
iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie Allow un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar
Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.
94
Utilītas
Signāls
Lietojiet šo programmu, lai iestatītu svarīgu notikumu modināšanas zvanus un brīdinājumus.
Programmu ekrānā pieskarieties pie Signāls.
Ieslēgt vai izslēgt šo
modinātāju.
Datums un laiks
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla
atkārtošanas laiku un pieskarieties pie Saglabāt. Tāpat modinātāju var iestatīt, uzrakstot ciparus
ar pildspalvu S Pen.
• Atrašanās vietas signāls: iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja
atradīsities attiecīgajā vietā.
• Atlikt: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
• Viedais modinātājs: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.
Signālu apturēšana
Lai apturētu signālu, velciet
ārpus lielā apļa.
ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet
Signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie Dzēst.
95
Utilītas
Pasaules pulkstenis
Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku lielākajās pasaules pilsētās.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie un pēc tam ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu sarakstā vai
kartē un pēc tam pieskarieties pie .
Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie Vasaras laika
iestatījumi.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie Dzēst.
Kalkulators
Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Kalkul.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie
→ Nodzēst vēsturi.
S Translator
Izmantojiet šo programmu, lai tulkotu tekstu citās valodās.
Programmu sarakstā pieskarieties pie S Translator.
Lai palaistu S Translator, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Instalēt un
pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
96
Utilītas
S Voice
Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu palīdzību liktu ierīcei veikt dažādas darbības.
Programmu sarakstā pieskarieties pie S Voice. Vai divas reizes piespiediet Sākuma pogu.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Dažās valodās šī programma netiek atbalstīta.
Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:
• Atvērt mūziku
• Palaist kalkulatoru
• Pārbaudīt sarakstu
Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai
• Runājiet skaidri.
• Runājiet klusās vietās.
• Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
• Izvairieties runāt dialektā.
Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai
izpildīt neatbilstošas darbības.
Aktivizēšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā
Bloķētā ekrānā varat lietot dažādas funkcijas, izmantojot iepriekš iestatītas aktivizēšanas
komandas.
Lai aktivizēt šo funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Ierīce → Bloķēšanas
ekrāns, un tad velciet Pamodināšana ar bloķētu ekrānu pa labi.
97
Utilītas
S Finder
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ierīcē dažādus objektus, tostarp e-pasta ziņas,
dokumentus, attēlus, mūziku, programmas un daudz ko citu.
Pieskarieties pie
un turiet, lai palaistu S Finder.
Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet meklēšanas kritērijus. Vēl Jūs varat pieskarieties
pie un tad nosaukt atslēgvārdu. Šo funkciju var arī izmantot, lai meklētu ierīcē ar roku rakstītu
saturu.
Google
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā
ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Meklēšana ierīcē
Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie
nosaukt atslēgvārdu.
un tad
Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma
ar meklēšanas rezultātiem.
Meklēšanas diapazons
Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie
planšetdatorā un atzīmējiet meklējamos vienumus.
98
→ Iestatījumi → Meklēšana
Utilītas
Google tagad
Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie
laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas
jums vis drīzāk būs nepieciešams.
Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now
→ Iestatījumi → Google tagad.
iestatījumus, pieskarieties pie
Piezīmju albums
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo izgriezumu albumu, kura saturs iegūts no
tīmekļa lapām, videoklipiem un citiem objektiem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Piezīmju albums.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Kategoriju izveide
Pieskarieties pie → Izveidot kategoriju, sarakstā izvēlieties izkārtojumu, ievadiet nosaukumu
un pēc tam pieskarieties pie Labi.
Objektu apkopošana
Tīmekļa lapu vai videoklipu skatīšanas laikā, turot nospiestu S Pen pogu, apvelciet līniju apkārt
apgabalam, lai to izvēlētos. Programmu sarakstā, kas redzams ekrāna apakšdaļā, pieskarieties pie
Piezīmju albums un izvēlieties kategoriju, lai pievienotu izvēlēto apgabalu.
Varat arī bezskāriena komandu sarakstā pieskarties pie Piezīmju albuma veidotājs, apvilkt līniju
apkārt apgabalam un pēc tam pieskarties pie .
Objektu skatīšana
Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties objektu. Objekta apskates laikā pieskarieties pie
Saite, lai atvērtu avotu, no kura tas iegūts.
99
Utilītas
Balss meklēšana
Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Balss meklēšana.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Kad ekrānā parādās Runāt tagad, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.
Mani Faili
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem,
videoklipiem dziesmām un audioklipiem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Mani Faili.
Failu skatīšana
Izvēlieties kategoriju un pēc tam pieskarieties pie mapes, lai to atvērtu. Lai skatītu pakalpojumā
Dropbox augšupielādētos fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties pie Dropbox un pēc tam
pierakstieties savā Dropbox kontā.
Mapē pieskarieties pie
un izmantojiet kādu no šīm iespējām:
• Pievienot FTP: pievienojiet īsceļu apgabalam FTP servera īsceļu.
• Izvēlieties vienumu: izvēlieties failus vai mapes.
• Kārtot pēc: kārtojiet failus vai mapes.
• Pievienot īsceļu: pievienojiet īsceļu apgabalam mapes īsceļu.
• Meklēt tuvumā esošās ierīces: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
• Iestatījumi: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.
Faila meklēšana
Pieskarieties pie , ekrāna augšdaļā pieskarieties meklēšanas laukam un pēc tam ievadiet
meklēšanas kritēriju.
100
Utilītas
Mapju ātrpiekļuvju pievienošana
Pievienojiet īsceļu apgabalam bieži izmantoto mapju īsceļus. Mapē pieskarieties pie
Pievienot īsceļu.
→
FTP servera īsceļa pievienošana ierīcei
→ Pievienot FTP, ievadiet
Īsceļu apgabalam pievienojiet FTP servera īsceļu. Pieskarieties pie
datus, piemēram, servera adresi, lietotājvārdu un paroli, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lejupielādes
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Lejupielādes.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.
Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie Kārtot pēc lieluma.
Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie Kārtot pēc datuma.
TripAdvisor
Izmantojiet šo programmu, lai iegūtu ceļošanai noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par
galamērķi vai viesnīcu. Jūs varat arī rezervēt viesnīcas istabu un kopīgot savas atsauksmes.
Programmu sarakstā pieskarieties pie TripAdvisor.
Lai palaistu TripAdvisor, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Install un pēc
tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
101
Utilītas
Evernote
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu, sinhronizētu un kopīgotu jūsu izveidotās multivides
piezīmes. Varat piezīmēm pievienot atzīmes vai sakārtot piezīmes piezīmjblokā, lai varētu efektīvi
pārvaldīt savas idejas.
Programmu ekrānā pieskarieties pie Evernote.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
KNOX
Izmantojiet šo programmu, lai varētu brīvi lietot ierīci gan darba, gan personīgām vajadzībām.
Programmu sarakstā pieskarieties pie KNOX.
Lai palaistu KNOX, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie Instalēt un pēc tam
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Lai aizsargātu jūsu datus, KNOX un ar to saistītā informācija tiek izdzēsta, ja parole tiek
vairākkārt ievadīta nepareizi.
102
Ceļošana un tuvākā apkaime
Maps
Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu
norādījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Maps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Vietu meklēšana
Meklējiet atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgvārdu. Kad atrašanās vieta ir atrasta, izvēlieties
to, lai skatītu detalizētu informāciju. Plašāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.
Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa
Lai iestatītu sākuma vietu un galamērķi, pieskarieties pie
metodi. Ierīce parāda maršrutus līdz galamērķim.
103
, un pēc tam izvēlieties ceļošanas
Iestatījumi
Par iestatījumiem
Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj.
Savienojumi
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie Wi-Fi →
.
• Papildu: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
• WPS spiedpoga: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
• WPS PIN koda ievade: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par pakalpojumu Wi-Fi.
Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana
Pieskarieties pie Wi-Fi →
→ Papildu → Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā.
Tīkla paziņojuma iestatīšana
Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.
Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties pie Wi-Fi →
paziņojums.
104
→ Papildu un atzīmējiet Tīkla
Iestatījumi
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.
Pieskarieties pie Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie
.
• Redzamības taimauts: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
• Saņemtie faili: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
• Palīdzība: piekļūstiet Bluetooth palīdzības informācijai.
Lidojuma režīms
Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas
nav saistīti ar tīklu.
Datu lietošana
Sekojiet līdzi savam izmantoto datu apjomam.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie
.
• Automātiska datu sinhronizācija: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko
sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu
Iestatīj. → Vispārīgi → Konti.
• Mobilie tīklāji: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā,
tos neizmantot.
105
Iestatījumi
Atraš. vietas pakalpojumi
Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Piekļuve manai atrašanās vietai: iestatiet, lai ierīce ļauj programmām lietot jūsu pašreizējās
atrašanās vietas informāciju.
• Lietot GPS satelītus: iestatiet, lai ierīce pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmanto GPS
satelītu.
• Lietot bezvadu tīklus: iestatiet, lai ierīce ļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt
nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.
• Manas vietas: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit
GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.
Citi tīkli
Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.
VPN
Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).
Tuvumā esošās ierīces
• Ierīces nosaukums: ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
• Koplietotais saturs: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
• Atļauto ierīču saraksts: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
• Neatļauto ierīču saraksts: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
• Lejupielādēt: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
• Augšupielādēt no citām ierīcēm: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām
ierīcēm.
Screen Mirroring
Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.
106
Iestatījumi
Ierīce
Skaņa
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
• Skaļums: pielāgojiet mūzikas, video, sistēmas skaņu un paziņojumu skaļuma līmeni.
• Vibrācijas intensitāte: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
• Paziņojumu noklus. skaņa: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām.
• Pieskāriena skaņas: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu
programmu vai iespēju.
• Ekrāna bloķēšanas skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts
skārienekrāns.
• Skāriena atbilde: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
• Pildspalvas pielikšanas/noņemšanas skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek
ievietots slotā vai izņemts no tā.
• Taustiņu skaņa: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
• Taustiņu vibrācija: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
• Audio izeja: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI
ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
• Adapt Sound: personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat, klausoties mūziku.
Displejs
• Spilgtums: iestatiet displeja spilgtumu.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
• Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
107
Iestatījumi
• Ekrāna režīms:
– – Pielāgot displeju: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja
iestatījumiem.
– – Dinamisks: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
– – Standarta: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
– – Filma: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
• Lasīšanas režīms: izvēlieties, kurām programmām jāizmanto lasīšanas režīms. Lasīšanas
režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, ja lasāt nakts laikā.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists
ekrānsaudzētājs.
• Rādīt akumul. uzlādes līmeni: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes
līmenis.
• Rediģēt pēc ekrāna tveršanas: iestatiet ierīci, lai rediģētu ekrānuzņēmumu pēc tā
uzņemšanas.
Vairāki logi
Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.
• Ekrāna bloķēšana: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs opcijas var atšķirties atkarībā
no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
• Vairāki logrīki: iestatiet ierīci, lai bloķētā ekrānā varētu lietot logrīkus.
• Pulksteņa logrīka opcijas: konfigurējiet pulksteņa logrīka iestatījumus.
– – Pulksteņa lielums: mainiet pulksteņa lielumu.
– – Rādīt datumu: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
• Īsceļi: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
108
Iestatījumi
• Personiska ziņa: rediģējiet personisko ziņojumu.
• Informācija par īpašnieku: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
• Atbloķēšanas efekts: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
• Tintes efekts: mainiet tintes efekta krāsu. Tintes efekts ir pieejams tikai tad, ja izmantojat
pildspalvu S Pen.
• Pamodināšana ar bloķētu ekrānu: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad
ekrāns ir bloķēts.
• Darb. atgādne bloķ. ekrānā: iestatiet, lai ierīce palaistu darbības atgādni, kad veicat
dubultskārienu bloķētā ekrānā un ir nospiesta S Pen poga.
• Palīdzības teksts: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
Fona attēls
Mainiet fona attēla iestatījumus.
• Sākuma ekrāns: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
• Bloķēšanas ekrāns: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
• Sākuma un bloķēšanas ekrāni: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam
ekrānam.
Fonts
Mainiet fonta iestatījumus.
• Fonta stils: mainiet displeja teksta fonta veidu.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
Paziņojumu panelis
Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos objektus.
109
Iestatījumi
Pieejamība
Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem.
Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
• Automātiski pagriezt ekrānu: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat
ierīci.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
• Paroļu izrunāšana: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.
• Vienkāršā pieskār. režīms: iestatiet, lai paziņojumus varētu vadīt, pieskaroties pogai, nevis to
velkot.
• Rādīt īsceļu: pievienojiet īsceļu uz Pieejamība ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot
nospiestu ieslēgšanas pogu.
• Pārvaldīt piekļuvi: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar
citām ierīcēm.
• TalkBack: aktivizējiet Talkback, kas sniedz balss atbildes iespējas.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Palielinājums: iestatiet ierīci, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
• Negatīvas krāsas: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
• Krāsu pielāgošana: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt
krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
• Paziņojuma atgādinājums: aktivizējiet vai deaktivizējiet jaunu paziņojumu skaņas signālus.
• Piekļuves īsceļš: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju Talkback, kad nospiežat un turat
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un
turiet to.
• Teksta–runas iespējas:
– – Ieteicamā TTS programma: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas
sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
– – Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
– – Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
110
Iestatījumi
• Skaņas līdzsvars: pielāgojiet skaņas līdzvaru, izmantojot duālās austiņas.
• Mono audio: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
• Izslēgt visas skaņas: izslēdziet visas ierīces skaņas.
• Zibspuldzes paziņojums: iestatiet, lai zibspuldze mirgo, kad tiek saņemtas jaunas ziņas vai
paziņojumi.
• Palīgizvēlne: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko
atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī
īsceļu ikonā.
• Pieskāriena un turēšanas aizkave: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas
laiku.
• Saziņas vadība: iestatiet laukumu ekrānā, kas neatbalsta skārienievades.
Bloķēšanas režīms
Izvēlieties, kurus paziņojumus bloķēt un cik ilgi.
Vadīklas
Valoda un ievade
Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās
valodas.
Valoda
Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
Noklusējums
Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
111
Iestatījumi
Samsung tastatūra
Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie
.
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
• Ievades valodas: iestatiet teksta ievades valodas.
• Intuitīvais teksts: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu
prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas
iestatījumus.
• Automātiskā aizstāšana: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus
vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
• Automātiska lielo burtu aktivizēšana: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc
teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
• Automātiska atstarpe: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
• Automātiska interpunkcija: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes
pieskarieties atstarpes joslai.
• Nav: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
• Nepārtraukta ievade: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
• Kursora vadība: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru,
ritinot tastatūru.
• Skaņa: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
• Vibrācija: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
• Rakstzīmju priekšskatījums: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu
attēlu.
• Pildspalvas noteikšana: iestatiet ierīci atvērt rokraksta paneli, pieskaroties laukam ar S Pen.
• Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.
112
Iestatījumi
Google rakstīšana ar balsi
Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie
.
• Izvēl. ievades valodas: izvēlieties teksta ievades valodas.
• Bloķēt aizskar. vārdus: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
• Lejupiel. runas atp. bezs.: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
Rokraksta atpazīšana
Izvēlieties rokraksta meklēšanas valodu.
Meklēšana ar balsi
• Valoda: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
• Runas izvade: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
• Bloķēt aizskar. vārdus: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi
rezultātos.
• Lejupiel. runas atp. bezs.: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
• Bluetooth austiņas: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu
palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.
Teksta–runas iespējas
• Ieteicamā TTS programma: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas
sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
• Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
113
Iestatījumi
Rādītāja ātrums
Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.
Balss vadība
Iestatiet, lai ierīce atpazītu balss komandas ierīces vadībai. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar
balss komandām.
S Pen
Mainiet S Pen lietošanas iestatījumus.
• Deaktiv. pildsp. noteikš.: iestatiet ekrānu nereaģēt, ievietojot vai izņemot S Pen.
• Rādītājs: iestatiet, lai ierīce parādītu pildspalvas S Pen rādītāju, kad novietojat pildspalvu
S Pen virs ekrāna.
• Tiešā pildspalvas ievade: iestatiet, lai ierīce atvērtu rokraksta bloku, kad novietojat
pildspalvu S Pen virs teksta ievades lauka.
• Skats no augšas: iestatiet, lai ierīcē tiktu rādīts pildspalvas S Pen rādītājs, kad novietojat
pildspalvu S Pen virs ekrāna.
• Bezskāriena komanda: turot S Pen virs objekta, nospiediet pildspalvas pogu, lai tiktu
parādīts šī objekta opciju saraksts vai bezskāriena komandu izvēlne.
• Skaņas un skāriena atbilde: iestatiet, lai ierīce skanētu un vibrētu, kad jūs ar pirkstu norādāt
uz kādu vienumu.
• Pildsp. noņemš. iespējas: iestatiet, lai ierīce palaistu darbības atgādni vai pildspalvas
palaidēju, kad izvelkat S Pen no slota.
• Pildspalvas pielikšanas/noņemšanas skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek
ievietots slotā vai izņemts no tā.
114
Iestatījumi
Kustības
Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu
ierīcē.
• Tālummaiņa: iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē Galerija esošo attēlu
skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un
turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
• Pārvietot ikonu: iestatiet, lai ierīce skanētu un vibrētu, kad jūs ar pirkstu norādāt uz kādu
vienumu.
• Pārlūkot attēlu: iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir
pietuvināts.
Plaukstas kustība
Aktivizējiet plaukstas kustību funkciju, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.
• Tvert ekrānu: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri
ekrānam.
• Izsl. skaņu/apturēt: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar
plaukstu.
Viedais ekrāns
• Viedā sekošana: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr
lūkojaties uz displeju.
• Viedā pagriešana: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
• Viedā pauze: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.
• Viedā ritināšana:
– – Ritināt, izmantojot: izvēlieties metodi ekrāna ritināšanai augšup vai lejup.
– – Ātrums: pielāgojiet ekrāna ritināšanas ātrumu.
– – Vizuālās atbildes parādīšana: iestatiet ierīci rādīt signāla ikonu, kad ierīce atpazīst jūsu
darbību.
Šī funkcija var nedarboties pareizi spilgtā gaismā, tumsā vai gadījumos, kad ierīci
pārvieto vai kustina.
115
Iestatījumi
Vispārīgi
Konti
Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.
Cloud
Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar jūsu Samsung kontu vai Dropbox krātuves
mākoņpakalpojumu.
Dublēšana un atiestatīšana
Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.
• Dublēt manus datus: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google
serverī.
• Dublējuma konts: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
• Automātiskā atjaunošana: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad
programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
• Sākotnējo datu atiestate: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un
dzēsiet visus datus.
Datums un laiks
Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums
un laiks.
• Iestatīt datumu: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
• Laika iestatīšana: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
• Izvēlēties laika joslu: iestatiet mājas laika joslu.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
• Izvēlēties datuma formātu: izvēlieties datuma formātu.
116
Iestatījumi
Aksesuārs
Mainiet piederumu iestatījumus.
• Dokstacijas skaņa: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai
vai atvienota no tās.
• Audio izvades režīms: iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir
pievienota galda dokstacijai.
• Audio izeja: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI
ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
• Daynote: iestatiet, lai, atverot pārsegu, ierīce rādītu ātro piezīmju paneli.
• Vienība: iestatiet mērvienības iespējas.
Programmu pārvaldnieks
Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
Akumulators
Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
Enerģijas taupīšanas režīms
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
• Centrālā procesora enerģijas taupīšana: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu
lietojumu.
• Ekrāna enerģijas taupīšana: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
• Izslēgt skāriena atbildi: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
• Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas
patēriņu.
117
Iestatījumi
Krātuve
Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.
Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem
operētājsistēma un noklusējuma programmas. Pieejamā vieta var mainīties, kad
jauniniet ierīces programmatūru.
Drošība
Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.
• Šifrēt ierīci: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad
ieslēdzat ierīci.
Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt
vairāk par vienu stundu.
• Šifrēt ārējo SD karti: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs
nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.
• Tālvadības ierīces: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli,
izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
– – Konta reģistrēšana: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
– – Lietot bezvadu tīklus: iestatiet, lai ierīce ļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt
nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.
• Doties uz tīmekļa vietni Meklēt manu tālruni: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile
(Atrast manu mobilo) (findmymobile.samsung.com). Find my mobile tīmekļa vietnē ir
iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
118
Iestatījumi
• Padarīt paroles redzamas: pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu
dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
• Ierīces administratori: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces
administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
• Nezināmi avoti: izvēlēties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo
iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no Play veikals.
• Verificēt programmas: iestatiet šo iespēju, lai ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt
programmas kaitīgumu pirms tās instalēšanas.
• Mainīt drošības līmeni: drošības politikas sadaļā izvēlieties veicamo darbību līmeni.
• Autom. atjaunināt drošību: iestatiet, lai ierīce automātiski pārbaudītu un lejupielādētu
drošības atjauninājumus.
• Tikai, izmantojot Wi-Fi: iestatiet, lai ierīce automātiski lejupielādētu atjauninājumus tikai tad,
kad tā ir pievienota Wi-Fi tīklam.
• Krātuves veids: iestatiet akreditācijas datu krātuves tipu.
• Uzticamie akreditācijas dati: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu
dažādu programmu drošu izmantošanu.
• Instalēt no ierīces krātuves: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
• Notīrīt akreditācijas datus: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.
Par ierīci
Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.
Google iestatījumi
Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Google iestatījumi.
119
Traucējummeklēšana
Pirms sazinieties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
• PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada
komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni
Bloķēt SIM karti.
• PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu nodrošinātāja nodrošinātais PUK kods.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā, kļūdu ziņojumi var
parādīties vairākkārt.
• Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu
pakalpojumu nodrošinātāju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
• Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu ierīci nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru
pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
• Akumulators var nebūt ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
• Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
120
Traucējummeklēšana
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja jūs pievienojat aizsargapvalku vai citus papildus aksesuārus skārienekrānam,
skārienekrāns var nefunkcionēt pareizi.
• Ja jūs valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras kad pieskaraties skārienekrānam vai ja jūs
pieskarieties pie skārienekrāna ar asu priekšmetu, vai pirkstu galiem, skārienekrāns var
nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot
akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet
nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.
Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām.
Programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → Vispārīgi → Dublēšana un atiestatīšana
→ Sākotnējo datu atiestate → Atiestatīt ierīci → Dzēst visu. Pirms veicat sākotnējo datu
atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.
Ja problēma joprojām nav atrisināta sazinieties ar Samsung servisa centru.
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
121
Traucējummeklēšana
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu nospiežot Skaļuma poga vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte
ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams
jūsu ierīcei ir savienojuma problēmas, sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes
stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti, sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai aizvietojiet akumulatoru.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, ka lādētājs ir savienots pareizi.
• Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var
izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
• Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru
dodieties uz Samsung servisa centru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā kad iegādājāties to pirmoreiz
• Kad ļoti aukstas vai ļoti karstas temperatūras ietekmē akumulatoru, derīgā uzlāde var tikt
samazināta.
• Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas
programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
122
Traucējummeklēšana
Ierīce ir jūtami uzkarsusi
Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš
vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir
parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var radīties attēlu troksnis vai attēli var
nebūs nofokusēti.
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.
123
Traucējummeklēšana
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces
• Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Pārliecinieties, ka Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot
savienojumu.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots
• Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, ka esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP
servisa pakotne 3 vai jaunāka.
• Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player
10 vai jaunāka versija.
Jūsu ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
124
Traucējummeklēšana
Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Savādāk jūs
nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas
saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas īpatnība un var rādīties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
125
Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai
programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
www.samsung.com
Latvian. 07/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising