Samsung QB65H Vartotojo vadovas

Add to My manuals
146 Pages

advertisement

Samsung QB65H Vartotojo vadovas | Manualzz
Kasutusjuhend
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse
parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
DBJ-, QBH-, QHH-mudelite igapäevane soovitatav kasutusaeg on vähem kui 16 tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus6
Ettevaatusabinõud7
Puhastamine7
Hoiustamine8
Elekter ja ohutus
8
Installimine9
Kasutamine11
Kaabliühendus30
Ühendus33
Juhtkoodid34
Remote Workspace54
MDC kasutamine
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
MDC programmi installimine/desinstallimine 55
Installimine55
Desinstallimine55
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
42
42
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
42
42
43
43
44
Osad15
Juhtpaneel15
Tagakülg19
Vargusevastane lukk
22
Kaugjuhtimine23
Välise monitori ühendamine
45
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
46
46
47
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 25
Kaldenurk ja pööramine
25
Ventileerimine25
Ühendamine helisüsteemiga
47
Player59
Sisu vaatamine
59
Sisu töötamise ajal
60
Saadaolev menüü
60
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud61
Toitejuhtme ühendamise juhend
48
Schedule66
Võrguboksi kinnitamine (müügil eraldi)
49
Clone Product67
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
50
MagicInfo50
ID Settings68
Device ID68
Device ID Auto Set68
PC Connection Cable68
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
14
Komponendid14
Seinakinnituse paigaldamine
27
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks28
Seinakinnituse paigaldamine
28
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)29
Kaugjuhtimispult (RS232C)
30
Sisendallika muutmine
52
Source52
Web Browser53
Ühenduse loomine rakendusega MDC
56
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete
suhtlusstandardid) kaudu
56
MDC kasutamine etherneti kaudu
57
Funktsioon Player
Video Wall69
Video Wall69
2
Sisukord
Horizontal x Vertical69
Screen Position70
Format70
Network Status71
Picture Mode72
On/Off Timer73
On Timer73
Off Timer74
Holiday Management74
Ticker75
URL Launcher76
URL Launcher Settings77
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist 78
Praeguse kellaaja seadistamine
79
Ekraani reguleerimine
Picture Mode80
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)81
Colour Temperature82
White Balance83
2 Point83
20 Point Settings83
Gamma84
HLG / ST.2084 / BT.188684
Calibrated value84
Advanced Settings85
Contrast Enhancer85
Black Tone85
Flesh Tone85
RGB Only Mode85
Colour Space Settings86
HDMI UHD Color86
Motion Lighting86
HDR+ Mode86
Picture Options87
Colour Tone87
Digital Clean View87
HDMI Black Level88
Film Mode88
Auto Motion Plus Settings89
Local Dimming89
Dynamic Backlight90
Picture Size Settings91
Picture Size91
Fit to screen91
Zoom and Position91
Reset Picture92
OnScreen Display
Display Orientation93
Onscreen Menu Orientation93
Source Content Orientation93
Aspect Ratio93
Screen Protection94
Auto Protection Time94
Screen Burn Protection94
Message Display97
Source Info97
No Signal Message97
MDC Message97
Download Status Message97
Language98
Reset OnScreen Display98
Heli reguleerimine
Sound Mode99
Balance100
Equaliser100
HDMI Sound100
Sound on Video Call100
Sound Output101
Auto Volume101
3
Sisukord
Reset Sound101
Network
Network Status102
Open Network Settings102
Network Type102
Võrguseaded (juhtmega)
103
Võrguseaded (juhtmevaba)
105
Use WPS107
Server Network Settings108
Connect to server108
MagicInfo Mode108
Server Access108
FTP Mode108
Proxy server108
Device Name108
System
Accessibility109
High Contrast109
Enlarge109
Start Setup110
Touch Control110
Touch Control110
Admin Menu Lock110
Time111
Clock Set111
DST111
Power On Delay111
Auto Source Switching112
Auto Source Switching112
Primary Source Recovery112
Primary Source112
Secondary Source112
Power Control113
Auto Power On113
PC module power113
Max. Power Saving113
Standby Control114
Network Standby114
Power Button114
Eco Solution115
Energy Saving Mode115
Eco Sensor115
Screen Lamp Schedule116
No Signal Power Off116
Auto Power Off116
Temperature Control117
External Device Manager118
Keyboard Manager118
Device Connection Manager118
Security120
Safety Lock On120
Button Lock120
USB Auto Play Lock120
Mobile Connection Lock121
Remote Management121
Network Port121
USB Port121
General122
Smart Security122
Anynet+ (HDMI-CEC)122
HDMI Hot Plug124
Custom Logo124
Game Mode125
Empty Storage125
Irregular Video Wall125
Reset System126
Tugi
Software Update127
Update Now127
Auto update127
Contact Samsung127
Reset All127
Play via119
Change PIN119
4
Sisukord
Tõrkeotsingu juhend
Lisa
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist128
Toote testimine
128
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
128
Kontrollige järgmist.
129
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
143
Toode pole defektne
143
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
143
Muu143
Küsimused ja vastused
135
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Soovitatud ettevaatusabinõud
144
144
144
Litsents145
Tehnilised andmed
Mõisted146
Üldandmed136
Eelseadistatud ajastusrežiimid
138
5
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
–– (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
–– (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
6
Ettevaatusabinõud
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende
välispindadele tekivad kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade
kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
3
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
!
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud
märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
7
Hoiustamine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi
isoleeritud seadmed).
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui
läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
klienditeeninduskeskusega (teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Hoiatus
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
8
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega
sigarette. Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega.
Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks
toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt
raamaturiiulid või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui
vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10
cm kaugusele.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
9
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel
riiul, kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib
seade katki minna või tekkida tulekahju.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse
(veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse kohta.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Ekraan võib viga saada.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega
soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme
esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja
kindlale pinnale.
!
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet
kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on
palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse
temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus
seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt
mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige
kindlasti Samsungi klienditeeninduskeskusega.
10
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks
lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada
tõsiseid vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti
võtta, parandada ega muuta.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage
toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
!
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu,
eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
!
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki
kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
11
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
Ettevaatust
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada
järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.
!
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne)
või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
-_-
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage
toitejuhe seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel
seda alusest kinni.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase,
potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie
nägemine halveneda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
12
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5
minutit.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed
väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta,
kust lapsed neid kätte ei saa.
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge
kiiresti arsti poole.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna
see võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige
polaarsusega (+, -).
!
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt
uusi ja kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need
tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja
laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab
klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja
tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette
nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama
tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga
valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
13
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
–– Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
–– Komponentide välimus võib erineda
pildil näidatust.
–– Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
saate eraldi osta.
Kiirjuhend
Garantiikaart
(Pole saadaval osades piirkondades)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
–– RS232C-adapterit saab kasutada
teise kuvari ühendamiseks, kasutades
D-SUB (9 viiguga) tüüpi RS232Ckaablit.
Patareid
(Pole saadaval osades piirkondades)
Kaugjuhtimine
Seinakinnituse adapter (4 tk)
KAABLIHOIDIK (3 tk)
(Toetatud mudelid: QHH)
(Toetatud mudelid: QBH, QH65H)
Adapter RS232C(IN)
Pesakate
(Toetatud mudelid: QHH)
14
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
Osad
etteteatamiseta muuta.
Osad
Juhtpaneel
DBJ
Eenduv logo
QHH
Kirjeldus
Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.
――Toetatud mudelid: QB65H, QMH
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikülje alumise osa poole
ja vajutage vastavat nuppu. Kaugjuhtimispuldi andur asub toote põhjal.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
Kõlar
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kõlar
Kaugjuhtimissensor
QB65H / QMH
Kaug-/säästurežiimi sensori kasutamiseks veenduge, et
paneeli liugklahv ei ulatuks toote põhjast ettepoole.
――Toetatud mudelid: QB65H, QHH, QMH
Kaugjuhtimissensor &
Paneeliklahv
Kõlar
QB65H / QHH / QMH
Paneeliklahv
Paneeliklahvi kasutamiseks veenduge, et paneeli liugklahv
ei ulatuks toote põhjast ettepoole.
――Toetatud mudelid: QB65H, QHH, QMH
Eenduv logo
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
Kaugjuhtimissensor &
Paneeliklahv
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
15
――Paneeliklahv asub toote põhjal ees paremal.
――Kui seade on sisse lülitatud ja vajutate paneeliklahvil nuppu P,
Nupud
Kirjeldus
Toote väljalülitamine.
kuvatakse juhtmenüü.
Power off
Juhtmenüü
Vajutage juhtmenüü kuvamise ajal korraks paneeliklahvi, et liigutada kursor
seejärel vajutage ja hoidke paneeliklahvi, et toode välja
valikule Power off
lülitada.
Ühendatud sisendallika valimine.
Source
Power off
Source
Vajutage juhtmenüü kuvamise ajal korraks paneeliklahvi, et liigutada kursor
valikule Source , seejärel vajutage ja hoidke paneeliklahvi, et kuvada
sisendallikad.
Vajutage ja hoidke sisendallikate kuvamise ajal paneeliklahvi, et lülitada
soovitud sisendallikale.
――Paneeliklahvi saab kasutada ainult valikute Power off ja Source jaoks.
Press: Move
Press & Hold: Select
――Juhtmenüüst lahkumiseks ärge vajutage paneeliklahvi vähemalt 3 sekundi jooksul.
16
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
Juhtpaneel
etteteatamiseta muuta.
QB75H
Osad
Kirjeldus
Toote sisselülitamine.
Kui seade on sisse lülitatud ja vajutate nuppu , kuvatakse juhtmenüü.
――Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage ja hoidke paneeliklahvi vähemalt ühe
sekundi jooksul.
Ülemisesse või alumisesse menüüsse liikumine. Saate reguleerida ka suvandi väärtust.
Kõlar
Vasakusse või paremasse menüüsse liikumine.
――Kui juhtmenüüd ei kuvata, saate reguleerida helitugevust paneeliklahvi vasakule
Paneeliklahv
või paremale liigutades.
Eenduv logo
Kaugjuhtimissensor
Eenduv logo
Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.
Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikülje alumise osa poole
ja vajutage vastavat nuppu. Kaugjuhtimispuldi andur asub toote põhjal.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
17
――Kui seade on sisse lülitatud ja vajutate paneeliklahvil nuppu
kuvatakse juhtmenüü.
,
Nupud
Kirjeldus
Home
Juhtmenüü
Ekraanimenüü Player kuvamine.
Liigutage paneeliklahvi üles, et valida Home
juhtmenüüs.
Ekraanimenüü kuvamine.
Settings
Home
Juhtmenüüs suvandi Settings
valimiseks lükake paneeliklahvi vasakule.
Kuvatakse ekraanimenüü juhtekraan. Liigutage paneeliklahvi paremale,
et valida soovitud menüü. Saate valida alammenüü üksuse, kui liigutate
paneeliklahvi üles, alla, vasakule või paremale. Sätete muutmiseks valige
soovitud menüü ja vajutage paneeliklahvi.
Toote väljalülitamine.
Power off
Settings
Return
Source
Liigutage paneeliklahvi alla, et valida Power off
vajutage paneeliklahvi.
juhtmenüüs. Järgmiseks
Ühendatud sisendallika valimine.
Source
Liigutage paneeliklahvi paremale, et valida Source
juhtmenüüs. Kui
kuvatakse sisendallikate loend, liigutage paneeliklahvi soovitud sisendallika
valimiseks vasakule või paremale. Järgmiseks vajutage paneeliklahvi.
Return
Juhtmenüüst väljumine.
Power off
18
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
RS232C OUT
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
QHH
Kirjeldus
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
RS232C IN
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
――Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.
DP IN
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
HDMI 1 (ARC)
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
USB ¨(5V 1A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
19
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
USB 1 ¨(1.0A)
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
QBH
QMH
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
――Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: MagicInfo kasutamiseks veenduge, et DP-DVI-kaabel on
ühendatud.
HDMI IN 1 (ARC)
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Võimaldab ühendada teise toote HDMI-kaabli abil.
USB 2(0.5A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
IR IN
Varustab toitega välissensori plaati või võtab vastu valgussensori signaali.
RS232C OUT
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
20
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
USB 1 ¨(1.0A)
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
DBJ
HDMI IN 1 (ARC)
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: MagicInfo kasutamiseks veenduge, et DP-DVI-kaabel on
ühendatud.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
RS232C OUT
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
――Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
21
Vargusevastane lukk
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju
vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
–– Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
–– Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
–– Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
22
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
9
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
CH LIST
heli vaigistamiseks.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu
MUTE või vajutage helitugevuse nuppu
(+ VOL -).
MUTE
VOL
Toote väljalülitamine.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: Kasutage seda kiirklahvi,
et pääseda otse ligi funktsioonile MagicInfo.
See kiirklahv on saadaval, kui ühendatud on
võrguboks.
Funktsiooni Player käivitusnupp.
23
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti
valimine.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või
paremale või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Kui funktsiooni Video Wall kaudu on ühendatud
mitu toodet, vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppude abil toote ID.
Saate juhtida toodet kaugjuhtimispuldi abil.
Saate tühistada nupu SET abil määratud
väärtuse ja juhtida kõiki ühendatud tooteid
kaugjuhtimispuldiga.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Väljuge praegusest menüüst.
DBJ: Valige käsitsi DVI, HDMI 1 ja HDMI 2
seast ühendatud sisendallikas.
QHH: Valige käsitsi HDMI 1, HDMI 2 ja
DisplayPort seast ühendatud sisendallikas.
QBH / QMH: Valige käsitsi DVI, HDMI 1,
HDMI 2 ja DisplayPort seast ühendatud
sisendallikas.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
–– Eemaldage patareid, kui te
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu
ei kasuta.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
24
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
15°
Kaldenurk ja pööramine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toodet võib kallutada kuni 15° nurga all püstseinast.
•• Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole
suunatud.
Ventileerimine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Paigaldamine püstseinale
A
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
――Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi
ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35°C.
B
25
Paigaldamine seinaorva
D
B
D
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
A
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba
ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35°C.
C
E
26
Seinakinnituse paigaldamine
――Katte saab hõlpsalt käega eemaldada. Eemaldage kate, kui paigaldate seinakinnituse. Ärge eemaldage katet, kui te ei paigalda seinakinnitust.
――Katte eemaldamine on vajalik ainult ilma vaheta seinakinnituse WMN-M11E paigaldamisel.
――Toetatud mudelid: QHH
1
2
3
27
Ettevalmistus seinakinnituse
paigaldamiseks
Mõne teise tootja seinakinnituse paigaldamiseks kasutage seinakinnituse adapterit (1).
――Toetatud mudelid: QHH
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
1
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse
eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
28
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne
seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke
lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada
inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele
andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused
erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib
tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Mudeli nimi
VESA kruviaukude mõõdud
(A * B) millimeetrites
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
Standardne kruvi Kogus
M8
4
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
――Kui soovite kasutada seinakinnitust, siis veenduge, et see võimaldaks toodet eemaldada ilma lisatööriistu
kasutamata. (Toetatud mudelid: DBJ)
29
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pistik>
Viik
<Pistikupesa>
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
30
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
6
•• Viikude funktsioon
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
31
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signaal
P1
TX+
1
P2
Signaal
↔
3
RX+
P2
Signaal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
32
Ühendus
•• Ühendus 2
――Veeduge, et ühendate adapterid seadme õigesse RS232C IN või OUT porti.
•• Ühendus 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Ühendus 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Juhtkoodid
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi
väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit,
nagu allpool näidatud (11 + FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Nt: toide sees & ID = 0
Kontrollsumma
0
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Käsu tüüp
Käsk
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest
määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid
ACK ei vasta.
Käsk
Nr
Päis
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
5
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
6
Turvalukk
0x5D
0~1
7
Video Wall sees
0x84
0~1
8
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
0x89
-
34
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
0xFF
ID
Andmete
pikkus
r-CMD
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
Väärtus 1
3
„A”
"Power"
0x11
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Andmete
pikkus
3
Ack
r-CMD
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
Väärtus
1
„N”
"ERR"
0x11
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
1
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmed
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
0xAA
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
35
Sisendallika juhtimine
•• Ack (jaatussõnum)
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Käsk
0xAA
0x14
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
Kontrollsumma
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x18
0xAA
ID
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0
ID
Käsk
Kontrollsumma
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Päis
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„N”
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult
käskudele „Get”.
――See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
36
Ekraanisuuruse juhtimine
Režiimi Video Wall juhtimine
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus
Video Wall.
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
0
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x19
Väärtus
1
Kontrollsumma
"Screen
Size"
0xAA
0xFF
ID
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
1: Full
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Käsk
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
Päis
Päis
0: Natural
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x19
Väärtus 1
"ERR"
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum)
/ Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"Video
Wall
Mode"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
37
Turvalukk
Video Wall sees
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock On sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või
mitte.
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
1: Video Wall SEES
1: SEES
0: Video Wall VÄLJAS
0: VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„A”
0x5D
"Safety
Lock"
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
r-CMD
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
Väärtus 1
3
„A”
0x84
V.Wall_On
Kontrollsumma
V.Wall_On : sama, mis üleval
•• Nak (eitussõnum)
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Päis
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
0xAA
Päis
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
Päis
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Päis
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x5D
Väärtus
1
"ERR"
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
38
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
39
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
41
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine HDMI-kaabli abil
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
――Soovitame kasutada HDMI- või DP-kaabliühendusteks heakskiidetud kaableid.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
Ühendamine DP-kaabli abil
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
――Toetatud mudelid: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• Ettevaatusabinõud andmetöötluse kasutamisel
――Mõned graafikakaardid, mis ei toeta andmetöötlusstandardit, võivad takistada Windowsi
käivitus-/BIOS-i ekraani kuvamist, kui toode on energiasäästurežiimis. Sellisel juhul
veenduge, et lülitate toote sisse enne arvuti sisselülitamist.
――Toote liides DP IN ja kaasasolev DP-kaabel on valmistatud VESA standardite põhjal. VESA
standarditele mittevastava DP-kaabli kasutamine võib põhjustada toote talitlushäireid.
Samsung Electronics ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud standarditele
mittevastava kaabli kasutamisest.
Kasutage kindlasti VESA standarditele vastavat DP-kaablit.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina.
――Heli ei ole kuuldav, kui toote DVI-port on ühendatud arvuti HDMI-pordiga DVI-HDMI-adapteri
kaudu.
――Optimaalse eraldusvõime (3840 x 2160, 60 Hz) kasutamiseks, kui sisendallikaks on valitud
DisplayPort, soovitame kasutada alla 5 m pikkust DP-kaablit.
――Energiasäästurežiimi inaktiveerimisel, kui sisendallikaks on valitud DisplayPort, võidakse
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
importida uus eraldusvõime teave ja lähtestada ülesandeakna suurus või asukoht.
43
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Pärast arvuti ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool
näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on arvuti.
•• Sound → valige suvandi HDMI Sound seadeks PC(DVI)
•• Picture → valige jaotises Text iga ekraanirežiimi seadeks Picture Mode
•• System → General → valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks Off
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――QHH-seeria mudelid ei toeta pesa AUDIO.
44
Välise monitori ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Porti HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) saab kasutada ainult siis, kui sisendallikas on HDMI 2 (arvutiühendus) või DisplayPort.
――UHD-sisu parima vaatamiskvaliteedi saamiseks kasutage lühemat kaablit kui 3 m (10 jalga).
――Maksimaalne välisühenduste arv: toetatakse kuni 4, kui olemas on HDCP 2.2 tugi, kuni 7, kui olemas on HDCP 1.4 tugi, ja kuni 9, kui HDCP-d ei toetata.
――Toetatud mudelid: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.
――Pärast videoseadme ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu
allpool näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on videoseade.
DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina. Heli ei ole kuuldav, kui
toote DVI-port on ühendatud arvuti HDMI-pordiga DVI-HDMI-adapteri kaudu.
――Sound → valige suvandi HDMI Sound seadeks AV(HDMI)
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Picture → valige jaotises Videos/Images iga ekraanirežiimi seadeks Picture Mode
――System → General → valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks On
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――QHH-seeria mudelid ei toeta pesasid DVI ja AUDIO.
46
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine helisüsteemiga
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli kasutamine (UHD 30Hz)
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
――Toetatud mudelid: DBJ, QBH, QMH
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
–– Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage
HDMI-DVI- ja audiokaableid.
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega
ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline
probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud,
paluge täiendust.
AUDIO OUT
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või
võib esineda tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Toitejuhtme ühendamise juhend
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
――Toetatud mudelid: QHH
1
1
Ühendage toitejuhe seadme tagaküljel
olevasse toitepessa.
2
Sisestage ühendatud toitejuhe läbi soone.
3
Joondage pesakate soonega ja libistage
seda joonisel näidatud suunas.
48
Võrguboksi kinnitamine (müügil eraldi)
――Toetatud mudelid: QBH, QMH
1
Asetage võrguboks oma kohale, nagu
joonisel näidatud.
2
Esmalt pange võrguboksil olevad sakid
kinnitusraamil olevatesse piludesse ( A ).
3
Kinnitage võrguboks fikseeritud
kinnitusraamidele.
Sakid kinnituvad raami külge. Seejärel
joondage avad ( B ).
49
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
――Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.
――Toetatud mudelid: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).
――Tarkvara MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual „MagicinfoSetupWizard”.
――Lisateavet tarkvara MagicInfo kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.
――Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.
――Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni
või installite tarkvara, mis ei ühildu pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku külastus on
tasuline. Seadme väljavahetamine ja hüvitamine pole samuti võimalik.
Režiimi MagicInfo aktiveerimine
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Pärast võrguboksi (müügil eraldi) paigaldamist ja seadmega ühendamist lülitage seade sisse.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige MagicInfo.
――Võrguboksi ühendamisel seadme pordiga DVI/MAGICINFO IN muutub suvandi Source olek DVI olekuks
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Sisestage IP-teave.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valige kuvarežiim.
7
Kontrollige üle sätted, mida olete
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valige keel. (Vaikekeel on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
just konfigureerinud.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
topeltklõpsake töölaual ikooni
MagicInfo. Ikoon kuvatakse ekraani
paremasse allnurka.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Kui käivitusikooni ei kuvata,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Sisendallika muutmine
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
Source
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada,
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada
selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
on valitud vale allikas.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Remote Workspace
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Saate redigeerida ühendatud seadme nime ja seadmetüüpi.
•• Loend võib sisaldada järgmisi allikaseadmeid. Loendis olevad allikaseadmed erinevad
olenevalt valitud allikast.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– DisplayPort on saadaval ainult QBH, QHH, QMH mudelite puhul.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray
player
•• Järgmisi allikaid ei saa redigeerida.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
Information
INFO
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
52
Web Browser
Advanced Settings
SOURCE → Source →
Web Browser → ENTER E
――Ühendage LAN-kaabel, et kasutada tootes Internetti (sarnaneb arvutis Interneti
kasutamisega).
Üldandmed
Settings
SOURCE → Source →
Vahekaartide ja
tööriistariba automaatne
peitmine
Hüpikakende blokeerija
Saate määrata, kui kaua peab veebibrauser ootama enne avalehele naasmist.
Kasuta / Ära kasuta
Saate sirvimiskogemuse meeldivamaks muuta, blokeerides
hüpikaknad.
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Nende uuesti kuvamiseks liigutage kursorit või fokuseerige
ekraani ülaossa.
••
Web Browser → u → Settings → ENTER E
Refresh Interval
Kui brauseri vahekaarte, menüüd või tööriistariba mõnda aega
ei kasutata, kaovad need automaatselt.
Seadete lähtestamine
Kõik teie kohandatud Veebibrauseri seaded lähtestatakse
vaikeväärtustele. Teie järjehoidjaid ega ajalugu see ei mõjuta.
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel rakendatava suumiulatuse.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel kuvatava veebisaidi.
•• Samsung Display / Custom
Otsingumootor
Kui sisestate URL-i/märksõna sisestamise väljale mõne märksõna, avab veebibrauser lehe
Otsingutulemused. Saate valida soovitud otsingumootori.
•• Google/Bing
Custom
Sisestage URL, mille soovite avaleheks määrata.
•• Enter URL
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Home Page olekuks on seadistatud Custom.
53
Remote Workspace
Privaatsus ja turve
Do Not Track
Saate paluda veebisaitidel teid mitte jälgida.
•• Kasuta / Ära kasuta
Kustuta ajalugu
Saate kogu sirvimisajaloo kustutada.
JavaScript
Saate lubada kõigil saitidel käitada JavaScripti, et tagada
parem sirvimiskogemus.
•• Kasuta / Ära kasuta
Sirvimisandmete
kustutamine
Saate kustutada kõik sirvimisandmed, nagu küpsised,
vahemällu salvestatud pildid ja andmed. Teie järjehoidjaid ega
ajalugu see ei mõjuta.
SOURCE → Source →
Remote Workspace → ENTER E
See funktsioon võimaldab toote ühendada kaugarvuti või pilveserveriga.
Sisestage arvuti või pilveserveri aadress, millega soovite ühenduse luua. Seejärel järgige
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
――Veenduge, et toode oleks võrku ühendatud.
――Seda funktsiooni toetatakse, kui arvuti või pilveserveri operatsioonisüsteem on Windows
Vista või uuem.
――Enne selle funktsiooni käivitamist ühendage kindlasti klaviatuur ja hiir.
Kodeerimine
Kodeerimine
Saate valida veebilehtede kodeerimismeetodi. Praegune seade
on Automaatne.
•• Automaatne/Käsitsi (praegune: Unicode)
Teave
Kuvab veebibrauseri versiooni.
54
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
Kui vajutate nuppu On ja enne seda vajutasite nuppu Off, kontrollib seade oma olekut umbes
ühe minuti jooksul. Käskluse käivitamiseks proovige uuesti umbes ühe minuti pärast.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul
„Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud
MDC programmi installimine/
desinstallimine
Installimine
asukohta.
7
klõpsake nupul „Install”.
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks
nupul „Finish”.
10 Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest
kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
nupul „Next”.
4
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja
klõpsake nupul „Next”.
5
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja
Desinstallimine
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta
programm.
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
55
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
――Välimus võib tooteti erineda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Arvuti
56
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
――Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Arvuti
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
57
Ristühendus LAN-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
――Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Arvuti
58
Peatükk 05
Funktsioon Player
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.
Player
HOME
Nr
→ Player → ENTER E
Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
Filter By: All
1
5
Kirjeldus
1
Saate valida sise- või välismälu.
2
Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.
•• Ekraanil Player saate vaadata, kas server on ühendatud (lubatud).
Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui võrgukanal töötab,
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO.
Available
4.26 GB(95%)
1
Options
6
Valige ekraanilt Player suvand Network Channel. Kui suvandis Network
Channel pole registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade No channels.
No channels
2
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– Funktsiooni Player kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks MagicInfo.
Network Channel käivitub.
3
Saate esitada sisu serveri kaudu.
4
Saate esitada sisemällu esitatud malli.
5
Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.
6
Saate määrata erinevaid suvandeid funktsioonile Player.
Sisu vaatamine
1
Valige kas sise- või välismälu. Kuvatakse valitud mällu salvestatud failid.
2
Valige soovitud fail. Sisu kuvatakse ekraanil. (Lisateabe saamiseks ühilduvate
failivormingute kohta vt jaotist „Mängijaga ühilduvad failivormingud“.)
59
Sisu töötamise ajal
Kaugjuhtimispuldi juhtnupud
Saate kasutada kaugjuhtimispuldi nuppe esitusloendis oleva sisu esitamiseks, peatamiseks või
vahelejätmiseks.
Nupp
Funktsioon
TOOLS
Kuvab menüüriba.
INFO
Kuvab sisu teabe.
►
Liigub järgmisele failile või lehele.
◄
Liigub eelmisele failile või lehele.
E/∆/³
Esitab või peatab slaidiseansi või videosisu.
´
Peatab sisu kuvamise ja liigub ekraanile Player.
π
Kerib videosisu tagasi.
µ
Kerib videosisu edasi.
Saadaolev menüü
Seadete konfigureerimiseks vajutage sisu taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS.
Menu
Kirjeldus
Playlist
Kuvab parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Picture Mode
Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
Sound Mode
Saate kohandada heliseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
Repeat
Saate määrata kordusrežiimi.
Background Music
Saate määrata sisu töötamise ajal esitatava taustamuusika.
Reset
Lähtestab taustamuusika.
Pause
Peatab taustamuusika.
Prev
Saate esitada loendis eelmist taustamuusikapala.
Next
Saate esitada loendis järgmist taustamuusikapala.
――Nupud Reset, Pause, Prev ja Next kuvatakse ainult siis, kui taustamuusika on määratud.
60
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud
•• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.
•• Esitada ei saa faile, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest
eraldusvõimest suurem. Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.
•• Kontrollige video ja heli toetatud koodekitüüpe ning versioone.
•• Kontrollige toetatud failiversioone.
–– Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007
•• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: võrgus olev BGM > kohalik BGM > kasutaja valitud videofail
põhikaadris
――Võrgu taustamuusika: sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.
――Kohalik taustamuusika: taustamuusika sätteid saab konfigureerida, kasutades tööriistu,
mis kuvatakse pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Player taasesituse ajal.
――Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri sätteid saab konfigureerida serveri ajakava
loomisel 2. sammus.
Võrgu ajakava mitmikkaader
Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)
Taasesituse piirangud
Piirangud
•• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Püstpaigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte
failitüüpi.
•• LFD-faile (.lfd) ei toetata.
•• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) on olemas üksuses Internal Memory / USBmälu.
Taasesituse piirangud
•• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte
failitüüpi.
•• Mitut videot (Video) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: võrgus olev BGM > kohalik BGM > kasutaja valitud videofail
põhikaadris
61
Sisu
Faililaiend
Konteinervorming Videokoodek
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
Kaadrikiirus
Bitikiirus
(kaadrit sekundis) (mbit/s)
4096X2160: 30
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
MOV
MVC
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
TS
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
MPEG2
*.ts
AC3
DD+
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG1
Helikoodek
LPCM
Motion JPEG
*.mov
*.trp
Eraldusvõime
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Video
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas
tabelis määratletud eraldusvõimest.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus
või konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga
ühilduda.
Heli
Pilt
•• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast heli.
•• Ühilduv pildifaili vorming: JPEG, PNG, BMP, MPO
――32-bitiseid, 24-bitiseid ja 8-bitiseid BMP-faile ei toetata.
•• Helisisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või
konteinervormingus on tõrge.
•• Toetatud maksimaalne failisuurus: 20MB
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga
ühilduda.
•• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli
esitamise tugi puudub.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 4096 x 4096
•• Toetatud pildiefektid: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ja
AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
–– Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
–– Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Kui monitori videofailid kasutavad mitteühilduvaid
kodekeid või kui eraldusvõime on 1080 x 1920, saab
esitada korraga ainult üht videot.
•• Ühe videofaili esitamise korral ei toetata sujuvat režiimi
järgmistel tingimustel.
–– Mitteühilduv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Ühilduv
kodek
–– Mitteühilduv kodek ↔ Ühilduv kodek
–– Eraldusvõime erineb monitori omast
–– Sagedus erineb monitori omast
63
Power Point
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: ppt, pptx
–– Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
–– Animatsiooni efekt
–– 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
–– Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)
–– Word Art
–– Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
–– Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse
97 alamüksust koguhulgast 115.
––
––
––
––
––
Objektide lisamine
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Tabelid
Vertikaalne tekst
Osasid alamüksusi ei toetata
PDF
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: pdf
•• Mittetoetatud funktsioonid
–– Väiksemat kui ühe pikslist sisu ei toetata jõudluse
vähenemise tõttu.
–– Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega sisu ei
toetata.
–– Pööratud tekstiga sisu ei toetata.
–– 3D-varjuefekte ei toetata.
–– Osasid tähemärke ei toetata
(Erimärgid võivad olla rikutud)
WORD
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: .doc, .docx
–– Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
–– Lehe taustaefekt
–– Mõned paragrahvistiilid
–– Word Art
–– Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
–– 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
–– Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse
97 alamüksust koguhulgast 115.
––
––
––
––
Tabelid
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Vertikaalne tekst
Osasid alamüksusi ei toetata
–– Slaidi märkused ja voldikud
–– Slaidi märkused ja voldikud
64
Mallifailid
•• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on saadaval
ainult rakenduses My Templates.
LFD
•• Toetatud funktsiooni Network Channel puhul.
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: .lfd
65
Schedule
HOME
Saate kontrollida serveris oleva, väliselt mäluseadmelt imporditud või mobiilsideseadmes
oleva sisu taasesituse ajakava.
Nr
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
[Ch.1] *******
Network
AM
Kirjeldus
1
Saate valida serveri või välismälu.
2
Saate vaadata sisu taasesituse nädala ajakava.
Saate kuvada iga sündmuse üksikasjaliku teabe.
12
01
02
03
3
04
05
Saate kuvada sisu pisipildi ja lühikirjelduse.
06
07
Information
08
09
10
11
12
PM
00
All day
All day
All day
01
02
03
All day
All day
All day
All day
Location:
Internal Memory
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Repeat:
Daily
Time:
All day
11
AM
00
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
66
Clone Product
Saate toote seaded eksportida välisesse mäluseadmesse. Saate ka importida seadeid välisest mäluseadmest.
HOME
Kui välisest mäluseadmest ei leita topeltfaili
→ Clone Product → ENTER E
MENU
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Valige seadete eksportimiseks suvand Export.
Kui välises mäluseadmes leitakse topeltfail
Clone Product
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade Cloning file found. Please select an option..
Käivitage funktsioon Clone from external storage device või Clone to external storage device.
–– Clone from external storage device: saate välisesse mäluseadmesse salvestatud seaded kopeerida
tootesse.
–– Clone to external storage device: saate toote seaded kopeerida välisesse mäluseadmesse.
――Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Määrake komplektile ID.
Device ID
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
Device ID Auto Set
See funktsioon määrab RS232C-kaabli kaudu ühendatud seadmele automaatselt ID.
ID Settings
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui ühendatud on mitu seadet, aktiveerige funktsioon kas esimeses või viimases seadmes.
――See funktsioon on saadaval ainult RS-232C daisy chaini esimeses seadmes.
PC Connection Cable
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
68
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi
funktsiooni MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Video Wall
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.
Avage videoseinamaatriks.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu
saab määrata vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 225 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
69
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen
Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud
numbritega.
Toodete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et toode teise soovitud numbri juurde
teisaldada. Vajutage nuppu E.
――Screen Position võimaldab jaotada ekraani maksimaalselt 225 kuvaks (15 x 15).
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil ilma veeriseta.
•• Natural: pildid kuvatakse algse kuvasuhtega ilma pilti suurendamata või vähendamata.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
70
Network Status
HOME
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
71
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Videos/Images parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
•• Shops & Shopping Centres
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
Picture Mode
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi,
gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
72
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set.
On Timer
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
–– Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
On/Off Timer
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja
paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Content (kui suvandi Source olekuks on seadistatud Internal/USB): Valige USB-seadmest või sisemisest
mäluseadmest kaust, milles asub sisu, mida soovite toote sisselülitamisel esitada. Sisu võib hõlmata
muusika-, foto- või videofaile.
――See funktsioon on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud.
――Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei tööta funktsioon Timer
korralikult.
――Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slide Show ei toimi.
――Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida.
――Iga kasutatav USB määratakse selle isiklikule kaustale. Kui kasutate rohkem kui ühte sama tüüpi USB-seadet,
veenduge, et igale USB-seadmele määratud kaust oleks erineva nimega.
――Soovitame kasutada USB-mälupulka ja mitmikkaardilugejat, kui kasutate funktsiooni On Timer.
――Funktsioon On Timer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on sisseehitatud aku, MP3-mängija või
PMP-d, mis on loodud mõne teise tootja poolt, kuna seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga kaua
aega.
73
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
–– Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake
nuppu Done.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
–– Start Date: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
–– End Date: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
――Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
――Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
–– Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
–– Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
74
Ticker
HOME
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.
•• Time: saate seadistada suvandi Start Time ja End Time, et kuvada suvandit Message.
•• Font options: saate valida teate teksti fondi ja värvi.
•• Position: saate valida suuna, et kuvada suvandit Message.
•• Scroll: saate määrata teate kerimise suvandid Direction ja Speed.
•• Preview: Saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.
Ticker
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
75
URL Launcher
HOME
Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL Launcher kasutamise kohta võtke ühendust edasimüüjaga, kelle
käest toode osteti.
――Funktsiooni URL Launcher kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks URL Launcher.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
76
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: saate sisestada veebirakenduse installimiseks URL-i.
•• Install from USB Device: saate installida veebirakenduse USB-mäluseadmelt.
•• Uninstall: saate installitud veebirakenduse eemaldada.
•• Timeout Setting: saate määrata URL-iga ühenduse loomise aegumisperioodi.
•• Developer Mode: saate lubada arendajarežiimi.
URL Launcher Settings
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
77
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
――Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Server Network Settings.
1
Avage server, millele olete määranud oma seadme.
2
Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.
4
Valige alammenüüde seast suvand Unapproved.
5
Valige loendist seade ja klõpsake nupul Approve.
6
Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.
――Device Name: sisestage seadme nimi.
――Device Group: valige rühma määratlemiseks
3
Valige ülemisel menüüribal Device.
.
――Location: sisestage seadme praegune asukoht.
――Expired: saate määrata seadme heakskiidu aegumiskuupäeva. Kui te ei soovi
aegumiskuupäeva määrata, valige suvand Never expired.
――Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO, kuvatakse
ajakava üksikasjad. Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige
seade.
78
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest
kellaajast.
7
Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
8
Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava
seadmesse. Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
――Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.
――Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse
seade sätete lähtestamiseks.
1
Valige külgmenüüribal suvand Device.
2
Valige oma seade.
3
Valige Edit → Setup.
4
Valige Time Zone.
――Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle
piirkonna GMT-aeg, kus server on installitud.
――Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.
――Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja
seadistus serverist viimati seadistatud kellaajale.
――Lisateavet aja haldamise kohta (ajakavade loomine, puhkuste haldamine jne) leiate
<MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.
79
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Colour Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Videos/Images parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
・Backlight
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50
R50
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
Selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi,
gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– Kui suvandi HDR+ Mode olekuks on seadistatud On, inaktiveeritakse režiim Picture
Mode.
80
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour või Tint (G/R), reguleeritakse
OSD-menüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
MENU m → Picture → ENTER E
――Suvandite Colour ja Tint (G/R) reguleerimiseks seadistage suvandi Picture Mode olekuks Videos/Images.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
・Backlight
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50
R50
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
81
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Saate reguleerida värvitemperatuuri (punane/roheline/sinine). (Vahemik: 2800K–16000K)
――Aktiveeritud, kui valiku Colour Tone seadeks on määratud Off.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Temperature.
Picture
Colour Temperature
10000 K
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
82
White Balance
2 Point
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
Picture
White Balance
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
20 Point Settings
Kontrollib valge tasakaalu 20-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
20 Point
Saate reguleerida punase, rohelise ja sinise valgustasemeid kahekümnes jaotises, et saavutada täpne valge
tasakaalu optimeeritus.
•• Off (
) / On (
)
Interval: saate valida reguleerimiseks intervalli.
Red: saate reguleerida punase värvi taset.
Green: saate reguleerida rohelise värvi taset.
Blue: saate reguleerida sinise värvi taset.
Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
――Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.
83
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Gamma alamfunktsioonid HLG, ST.2084 ja BT.1886 erinevad olenevalt sisendpildist ja suvandi HDR+ Mode
väärtusest. Kui suvandi HDR+ Mode sätteks on seatud On, on nii HLG, ST.2084 kui ka BT.1886 saadaval.
Picture
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Saate reguleerida pildi HLG, ST.2084, BT.1886 tasemeid.
0
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibrated value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated value.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
84
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
Black Tone
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Rõhutatakse roosat Flesh Tone.
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Saate kontrastsust automaatselt tasakaalustada, et vältida suuri erinevusi heledate ja tumedate alade vahel.
•• Off / Low / Medium / High
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Video Wall, inaktiveeritakse režiim Contrast Enhancer.
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Contrast Enhancer
Off
RGB Only Mode
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Red / Green / Blue
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
85
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate konfigureerida värviruumi sätteid, et täiustada ekraanil värvispektrit.
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
Colour Space
Saate valida värviruumi.
•• Auto / Native / Custom
――Suvandite Colour, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Colour Space olekuks Custom.
HDMI UHD Color
Saate lubada pildikvaliteedi optimeerimise HDMI UHD-ühenduse puhul.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
――See toetab ainult UHD-eraldusvõimega mudeleid.
――HDMI UHD Color on saadaval ainult QBH, QHH, QMH-mudelite puhul.
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
HDR+ Mode
Saate rakendada videoallika põhjal automaatselt optimaalse HDR-efekti.
•• Off / On
86
Picture Options
Colour Tone
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Tone.
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
Digital Clean View
Saate vähendada pildimüra, et vältida moonutusi, nagu värelemine.
•• Off ( ) / On ( )
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Digital Clean View.
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
87
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
see režiim sobib filmide vaatamiseks.
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi
optimaalset kvaliteeti.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Seda suvandit saab konfigureerida, kui sisendallikas toetab sagedust 480i, 576i või 1080i.
――Seda suvandit ei toetata, kui ühendatud on arvuti.
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
88
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate täiustada pildi teravust, et optimeerida kiiresti liikuvaid pilte.
――Auto Motion Plus Settings on saadaval ainult QHH-mudelite puhul.
Auto Motion Plus
Saate eemaldada hägususe ja väreluse stseenidelt, millel on palju kiireid liigutusi, et saavutada selgem pilt.
Menüüde nimed võivad erineda sõltuvalt riigist.
Off: lülitab suvandi Auto Motion Plus välja.
Auto: määrab suvandi Auto Motion Plus režiimiks Auto.
Custom: kasutage järelpildi ja väreluse vähendamiseks nii palju, kui soovite.
•• Blur Reduction: kasutage järelpildi vähendamiseks nii palju, kui soovite.
–– Aktiveeritud, kui valiku LED Clear Motion seadeks on määratud Off.
–– Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi Auto Motion Plus olekuks on seadistatud Custom.
•• Judder Reduction: kasutage, et vähendada värelust nii palju, kui soovite.
–– Aktiveeritud, kui valiku LED Clear Motion seadeks on määratud Off.
–– Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi Auto Motion Plus olekuks on seadistatud Custom.
•• LED Clear Motion: kasutage, et vähendada värelust nii palju, kui soovite.
–– Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi Auto Motion Plus olekuks on seadistatud Custom.
Local Dimming
Ekraani eraldi osade heledust reguleeritakse automaatselt, et tagada maksimaalne kontrastsus.
――Local Dimming on saadaval ainult QHH-mudelite puhul.
•• Off / Low / Standard / High
89
Dynamic Backlight
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
――Dynamic Backlight on saadaval ainult DBJ, QBH, QMH-mudelite puhul.
――Funktsiooni Dynamic Backlight väärtused igas režiimis Picture Mode on järgmised.
Dynamic Backlight
Picture Mode
Picture Mode-seaded
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Videos/Images
Auto
Local Dimming
Off
Video Wall
Dynamic Backlight
On
Calibration
On
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
90
Picture Size Settings
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
•• 16:9 Standard: määrab pildile 16:9 Standard lairežiimi.
16:9 Standard
・Fit to screen
・Zoom and Position
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Off
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist,
mida ei kata garantii.
Fit to screen
Reguleerib pildi asendit. Kui see on valitud, kuvatakse saatepilt täisekraanil. Ühtki pildiosa ei lõigata ära.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Saate reguleerida pildi suumi ja asendit. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud DVI, HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p), DisplayPort. Selle suvandi kasutamiseks peab suvandi Picture Size seadeks olema valitud Custom.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom and Position. Pilt
seadistatakse selle vaikeasetusele.
――QHH-seeria mudelid ei toeta režiimi DVI.
――DBJ-seeria mudelid ei toeta režiimi DisplayPort.
91
Reset Picture
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
92
Peatükk 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Saate konfigureerida menüüekraani.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Pöörake seadme ekraani suunda.
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
Aspect Ratio
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original ratio: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Onscreen Menu Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
93
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Off
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida
ekraanile varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise
tehnoloogiaga Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.
Tehnoloogia Screen Burn Protection Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pixel Shift
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
――Pixel Shift on saadaval ainult QBH, QHH, QMH-mudelite puhul.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See
pole seadme defekt.
94
Timer
Screen Burn Protection
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start
Time kuni End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on
seadistatud Repeat või Interval.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
–– Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
–– Rolling bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
–– Fading screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
――Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud
ajaperioodi kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
――Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandiMode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
95
Immediate display
Screen Burn Protection
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
96
Message Display
Source Info
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
Download Status Message
Valige oleku kuvamiseks sisu allalaadimisel serverist või muust seadmest.
•• Off / On
97
Language
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset OnScreen Display
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
98
Peatükk 08
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme helisätteid (Sound).
Sound Mode
Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.
•• Standard: saate valida tavalise helirežiimi.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: saate rõhutada muusikat üle häälte.
•• Movie: saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.
•• Clear Voice: saate rõhutada hääli üle teiste helide.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: saate suurendada kõrgsagedusega heli tugevust, et saavutada parem kuulamiskogemus
kuulmisraskustega inimestele.
――Kui suvandi Sound Output seadeks on valitud External ja Receiver (HDMI), siis Sound Mode inaktiveeritakse.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound on Video Call
AV(HDMI)
Current Source
Sound Output
Internal
Auto Volume
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
99
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Saate reguleerida kõlari helitugevuse taset, et optimeerida heli tasakaalu.
Valige, kas heli edastab AV(HDMI) või PC(DVI).
•• Balance L/R: saate reguleerida tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.
•• Reset: saate taastada tasakaalu vaikesätted.
――Kui suvandi Sound Output seadeks on valitud External ja Receiver (HDMI), siis Balance
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――HDMI Sound on saadaval ainult DBJ, QBH, QMH-mudelite puhul.
inaktiveeritakse.
Sound on Video Call
Equaliser
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Saate reguleerida ekvalaiserit, et kohandada helitugevust ja -kõrgust ning täiustada
heliväljundi rikkalikkust.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Saate valida videokõne ajal kuulatava heliväljundi.
•• Current Source / Video Call
――Sound on Video Call on saadaval ainult DBJ, QBH, QMH-mudelite puhul.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (ribalaiuse reguleerimine): saate
reguleerida kindla ribalaiuse sageduse taset.
•• Reset: saate lähtestada ekvalaiseri vaikesätted.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Sound Mode olekuks on seadistatud Standard.
――Kui suvandi Sound Output seadeks on valitud External ja Receiver (HDMI), siis Equaliser
inaktiveeritakse.
100
Sound Output
Auto Volume
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Valige heliväljundi kõlarid.
Helitugevus võib erineda sõltuvalt kanalist.
•• Internal / External / Receiver (HDMI)
――Kui valite suvandi Sound Output seadeks External ja Receiver (HDMI), lülitatakse seadme
Saate automaatselt ühtlustada helitugevuse taset, kui vahetate kanalit.
kõlarid välja.
Heli kuulete ainult läbi väliste kõlarite. Kui suvandi Sound Output olekuks on seadistatud
Internal, on sees nii seadme kõlarid kui ka väliskõlarid. Heli kuulete läbi mõlema.
――Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.
•• Off ( ) / On ( )
――Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimiseks seadistage suvandi Auto Volume
olekuks Off.
――Kui suvandi Sound Output seadeks on valitud External ja Receiver (HDMI), siis Auto Volume
inaktiveeritakse.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda. Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
101
Peatükk 09
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu
Interneti-otsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Network Type
•• Wireless / Wired
102
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
otse võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või
ruuteriga mujal teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel
oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
RJ45
LAN
Väline modem
Seinal asuv modemiport.
LAN
Seinal olev LAN-port
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN-kaabel
Modemi kaabel
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva
kohtvõrgupordi IP-jagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage
kohtvõrgukaablit. Vaadake allolevat joonist.
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
IP-jagaja
(ADSL / VDSL)
(DHCP-serveri korral)
LAN
RJ45
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab
dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid
pakuvad automaatselt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade
vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on
dünaamilised võrgud.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused
käsitsi seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
――Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-
aadressi.
――DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
Modemi kaabel
LAN-kaabel
LAN-kaabel
103
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
Automaatne Open Network Settings(juhtmega)
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
Käsitsi seadistamine
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
2
Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
2
Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Cancel.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
――Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
――Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata
Kinnitamise protsess lõppeb.
3
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
4
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP setting
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
ühendust käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
――Suvandi IP setting seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS setting
Käsitsi Open Network Settings (juhtmega)
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
olekuks automaatselt Enter manually.
5
Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
6
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
1
service provider.”.
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
104
Võrguseaded (juhtmevaba)
Juhtmevaba võrguühenduse loomine
Juhtmevaba IP-jagaja
(DHCP-serveriga ruuter)
Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)
Enamikel juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku
kasutavad seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Security Key).
Security Key põhineb pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või
tähtede ja numbrite kombinatsioon ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse
oma juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit
ning teil on olemas Security Key oma juhtmevaba võrgu jaoks, peate sisestama pääsufraasi
automaatse või käsitsi seadistusprotsessi ajal.
Seinal olev LAN-port
Automaatne seadistamine
LAN-kaabel
Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei
pruugita seda esitada sujuvalt.
――Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IP-
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2
Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab
see loendi saadaolevate võrkudega.
3
korda nuppu E.
jagaja jaoks seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib
häire- ja sidetõrge.
――Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
――Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.
Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on
pääsupunktil või juhtmevabal marsruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed),
ei toeta Samsungi seadmed ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste andmetega.
――Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate
luua võrguühenduse PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne
identifitseerimisnumber) kaudu. WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme
ükskõik kummas režiimis.
――Ühendusviisid: Juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage kaks
――Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
4
Kui kuvatakse ekraan Enter the password for (AP Name)., jätkake sammuga 5. Kui valite
juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5
Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter the password for (AP Name). (turvavõti või PINkood).
Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi
seadistus, Use WPS
105
6
Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini
Käsitsi seadistamine
Done ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2
Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab
kinnitamise protsess.
――Luuakse ühendus marsruuteriga, kuid juurdepääsu internetile pole.
7
see loendi saadaolevate võrkudega.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
3
korda nuppu E.
――Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)
――Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu u või d ning seejärel vajutage kaks
4
Kui kuvatakse ekraan Enter the password for (AP Name)., jätkake sammuga 5. Kui valite
juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5
Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter the password for (AP Name). (turvavõti või PINkood).
6
Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini
Done ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub
kinnitamise protsess.
7
Võrguühenduse loomise ajal valige Cancel. Sellega katkestatakse ühendus.
8
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
9
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP setting
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
――Suvandi IP setting seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS setting
olekuks automaatselt Enter manually.
106
10 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
11
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
Use WPS
Kuidas seadistada Use WPS abil
Kui teie marsruuteril on nupp Use WPS, järgige neid samme.
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2
Valige Use WPS ja vajutage nuppu E ning seejärel uuesti nuppu E.
3
Vajutage järgmise kahe minuti jooksul juhtmevaba ruuteri nuppu WPS või PBC. Seade
hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
4
Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.
107
Server Network Settings
Proxy server
Saate seadistada puhverserveri ühendust ja seotud funktsioone.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Funktsiooni Player käivitamiseks looge võrguühendus.
•• Server Address / TLS / Port
――Kui aktiveeritud on suvand TLS, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja
andmeedastus on krüptitud.
――Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga
ei saa ühendust luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget
pordinumbrit ning seejärel muutke pordinumber ära.)
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID ja Password on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Proxy server
olekuks on seadistatud On.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Saate valida või sisestada seadme nime.
MagicInfo Mode
Valige sobiv MagicInfo Mode, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
•• Lite / Premium
Server Access
Valige serverivõrguga ühendamise viis.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Valige FTP-töörežiim.
•• Active / Passive
108
Peatükk 10
System
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
High Contrast
Saate seada menüü tausta ja fondi suure kontrastsusega värvidele. Selle suvandi valimisel muutuvad menüüd
läbipaistmatuks.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Saate määrata, kas suurendada menüüs esiletõstetud üksust.
•• Off (
) / On (
)
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
109
Start Setup
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
――Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
System
Start Setup
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Touch Control
Puutejuhtimisega seotud funktsioonide seadistamine.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Ennetage seadme juhtimist puuteliigutustega.
•• Off / On
Touch Control
Touch Control
Off
Admin Menu Lock
Admin Menu Lock
Off
Saate seadistada funktsiooni Admin Menu Lock, et kuvada administraatoriseadete menüü, kui toksate ekraani ja
hoiate sõrme all.
•• Off / On
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Touch Control olekuks on seadistatud On.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
110
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või DST. Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
Off
0
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks
kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
――Start Date, End Date ja Time Offset on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi DST olekuks on seadistatud On.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite
ülekoormust.
111
Auto Source Switching
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika valik pole
aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat
automaatselt.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
DisplayPort
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal
korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab
teate signaali puudumise kohta.
Primary Source Recovery
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
――Funktsioon Secondary Source inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
112
Power Control
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC module power
Power Control
Off
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power on only
Arvutimooduli saab LFD-st eraldi sisse/välja lülitada.
――PC module power on saadaval ainult DBJ, QBH, QMH mudelite puhul.
Synced power-on
Seadke olekule Väljas, et lülitada PC-moodul sisse LFD-i sisse lülitamata.
•• Off / On
Synced power-off
Seadke olekule Väljas, et lülitada PC-moodul sisse LFD-i välja lülitamata.
•• Off / On
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Max. Power Saving
See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja
jooksul jõudeolekus.
•• Off / On
113
Standby Control
Power Control
Off
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga
ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
Power Button
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power on only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power on and off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.
Eco Sensor
On
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
Off
Optimeerib tablooekraani heledust automaatselt ruumi valguse järgi.
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
――Kui ekraani kontrastsus ei ole piisav, valige suvandi Eco Sensor seadeks Off. Kui suvandi Eco Sensor seadeks on
valitud Off, ei pruugi see vastata energiatarbimise standarditele.
Minimum Backlight
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate määrata tablooekraani minimaalse heleduse. See funktsioon toimib ainult juhul, kui väärtus on madalam kui
menüü Picture suvandis Backlight määratud säte.
――Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või
heledamaks), sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest.
115
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
On
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Lamp määratud tasemele.
Lamp
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
――See funktsioon ei tööta, kui ekraan on ooterežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul
kaugjuhtimispuldil ega puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
116
Temperature Control
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 °C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 °C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab
tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
System
Temperature Control
77
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
117
External Device Manager
Saate hallata oma tablooga ühendatud välisseadmeid.
――External Device Manager on saadaval ainult QBH, QHH, QMH mudelite puhul.
MENU m → System → External Device Manager → ENTER E
Keyboard Manager
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
Saate määrata tablooga kasutatavad klaviatuurid. Saate klaviatuure lisada ja nende sätteid konfigureerida.
Add Bluetooth Keyboard
Saate ühendada tablooga Bluetooth-klaviatuuri.
Keyboard Language
Saate määrata klaviatuuri keele.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Keyboard type
Saate määrata klaviatuuri tüübi.
Device Connection Manager
Saate lubada teistel võrgus olevatel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) teie tablooga sisu jagamise.
Access Notification
Saate seadme esmakordsel ühendamisel kuvada teavituse.
Seadmete automaatseks ühendamiseks lülitage juurdepääsuteavituse funktsioon välja.
•• Off / First Time Only / Always On
Device List
Saate ühendatud seadmeid vaadata ja hallata.
118
Play via
Valige sobiv Play via režiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Avakuva võib seadest olenevalt erineda.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Change PIN
Kuvatakse ekraan Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
System
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter a new PIN.. Sisestage
sama neljanumbriline kood väljale Enter the PIN again..
――Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
Change PIN
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
119
Security
Safety Lock On
MENU m → System → Security → ENTER E
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
――Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Saate funktsiooni Safety Lock On sisse või välja lülitada. Safety Lock On piirab toiminguid, mida saab
kaugjuhtimispuldiga teha. Funktsiooni Safety Lock On väljalülitamiseks tuleb sisestada õige PIN-kood.
Security
Safety Lock On
・ Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Remote Management
Network Port
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Allow
On
Power On Button
lülitage see funktsioon sisse, et lubada kaugjuhtimispuldi toitenupuga seadme sisselülitamine, kui Safety Lock On
on lubatud.
•• Off / On
Button Lock
Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.
Kui suvandi Button Lock olekuks on seadistatud On, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Valige, kas ühendatud USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu esitatakse automaatselt või mitte.
•• Off
Esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
•• On
Ära esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
――MagicInfo sisu sisaldava USB-seadme ühendamisel kuvatakse viieks sekundiks teade „USB Auto Play Lock :
On”.
120
Mobile Connection Lock
Security
Mobile Connection Lock
Remote Management
Off
Allow
Saate keelata teistel võrgus olevatel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) teie signage'i seadmega
sisu jagamise.
•• Off / On
Network Port
On
Remote Management
USB Port
On
Saate valida väliste käskluste puhul suvandi Allow või Deny, et pääseda seadmele juurde võrgu kaudu.
•• Deny / Allow
――Muudetud seadistus säilib isegi pärast toote väljalülitamist ja paneeliklahvi või toitelüliti kasutamisel.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Network Port
Saate blokeerida välisele võrgule juurdepääsu. Juurdepääsu lubamiseks saate võrgud serveris registreerida.
•• Off / On
USB Port
Saate blokeerida väliste USB-portide ühenduse.
•• Off / On
121
General
Smart Security
Turvalisusfunktsioon, mis aitab teie kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste eest kaitsta.
MENUm → System → General → ENTERE
Scan
Saate kontrollida kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste suhtes.
General
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
See on loend üksustest, mis on viiruseid sisaldavatena isoleeritud.
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+
funktsiooni koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos
Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on
Anynet+ logo.
•• Off ( ) / On ( )
――Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.
――Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
――Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.
122
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Anynet+ funktsioon ei tööta.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.
•• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)
•• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage
seade välja ja uuesti sisse.
•• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks
on seadistatud On menüüs System.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
•• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.
Ekraanile kuvatakse teade
„Disconnecting Anynet+ device
...”.
•• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
Anynet+ seade ei esita.
•• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
Ühendatud seadet ei kuvata.
•• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
•• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud
Anynet+ funktsioonile lülitumise.
•• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
•• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
•• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
•• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
123
HDMI Hot Plug
General
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Saate laadida alla ja valida kohandatud logo, mis kuvatakse toote sisselülitamisel, ning määrata selle kuvamise aja.
•• Custom Logo
――Saate valida kohandatud logo (pilt/video) või lülitada kohandatud logo kuvamise välja.
――Kohandatud logo seadistamiseks peate selle välisest USB-seadmest alla laadima.
Empty Storage
Irregular Video Wall
Custom Logo
Off
•• Logo Display Time
――Kui kohandatud logo tüüp on Image, saate seadistada suvandi Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Saate laadida kohandatud logo tootesse alla välisest USB-seadmest.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Allalaaditava kohandatud logo failinimi peab olema salvestatud kui „samsung“ (väiketähtedega).
――Kui saadaval on mitu välist USB-ühendust, püüab toode laadida kohandatud logo alla viimasena tootega
ühendatud seadmest.
Kohandatud logo failipiirangud
•• Pildi kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult rasterfailid (vormingus aRGB, 32 bitti piksli kohta).
•• Pildi kujul kohandatud logo eraldusvõime peab jääma minimaalse väärtuse 64 x 64 ja ekraani maksimaalse
eraldusvõime vahele. (Eraldusvõime horisontaalsed/vertikaalsed väärtused peavad olema nelja korrutised.)
•• Video kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult transportvoo tüübid.
•• Maksimaalne toetatud videofaili suurus on 150 MB. Videofaili soovitatud pikkus on kuni 20 sekundit.
124
Game Mode
General
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise
kogemust, valides mängurežiimi.
Smart Security
•• Off ( ) / On ( )
――Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode
olekuks Off menüüs Seadistus.
Game Mode
Empty Storage
Empty Storage
Kustutage uute sisufailide jaoks ruumi vabastamiseks faile. Hiljutises ajakavas olevaid faile ei kustutata.
Irregular Video Wall
Off
Irregular Video Wall
Saate ühtlustada korrapäratu videoseina, milles esineb nii horisontaal- kui ka vertikaalpaigutust, heledust.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
――Irregular Video Wall on saadaval ainult QHH-mudelite puhul.
125
Reset System
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
126
Peatükk 11
Tugi
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni
vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla
seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Update Now
Reset All
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
――Current version: see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
Auto update
See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.
•• Off (
) / On (
)
127
Peatükk 12
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
–– Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet
järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
–– Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja
kaablit.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
128
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi
lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Välisseadme tüübist olenevalt ei pruugi ekraan korralikult kuvada. Sellisel juhul ühendage
see nii, et funktsiooni HDMI Hot Plug olekuks on seadistatud On.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning
sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
129
Ekraaniprobleem
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega
ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote
menüüjaotist Additional Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space Settings sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti
pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid
objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda,
et seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
130
Ekraaniprobleem
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Colour, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Eco Solution sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole
stabiilne. Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja
allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige
arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
131
Heliprobleem
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Avage menüü Sound ja muutke suvand Sound Output suvandiks Internal.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks
võibolla muutma HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
132
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Monitor tundub olevat kaldus.
Eemaldage alus ja paigaldage see uuesti seadme külge.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme
paigaldamisel seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„The defined resolution is not supported.”.
Teade „The defined resolution is not supported.” kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime
ületab monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud
eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
133
Muud probleemid
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib
juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat
versiooni.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda
heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.
DVI PC
HDMI-CEC ei tööta.
Helisisend
Ekraani režiim
Audio In (stereopordid)
Arvuti sätted
Selleks et kasutada mitut HDMI-CEC-funktsiooniga ühilduvat välisseadet, mis on ühendatud
toote pesadega HDMI IN, lülitage HDMI-CEC-funktsioonid kõigis välisseadmetes välja.
Välisseadmed on näiteks Blu-ray- ja DVD-mängijad.
Välisseadme kasutamine, kui selle HDMI-CEC-funktsioon on aktiveeritud, võib teiste
välisseadmete töö automaatselt peatada.
HDMI-CEC seadete muutmiseks vaadake seadme kasutusjuhendit või võtke abi saamiseks
ühendust seadme tootjaga.
Kui energiasäästurežiimis on sisendallikaks DisplayPort,
siis ei saa arvuti kuvasätteid salvestada.
Avage System → Power Control ja määrake suvandi Max. Power Saving olekuks Off. Teine
võimalus on arvuti kuvaväljundi sätted uuesti seadistada. Veenduge, et seade on sisse
lülitatud.
Kui käivitate arvuti ja sisendallikaks on määratud
DisplayPort, siis BIOS-i ja käivitusekraani ei kuvata.
Käivitage arvuti, kui seade on sisse lülitatud või kui sisendallikaks pole määratud DisplayPort.
134
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva
→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
–– Lisateavet reguleerimise
kohta leiate oma lauaarvuti või
graafikakaardi kasutusjuhendist.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted
→ Kuva adapteri atribuudid → Kuvar ja muutke suvandit Ekraani värskendussagedus
jaotises Kuvari sätted.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows 7: avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuvamine →
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine →
Kuvamine → Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: valige suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja
reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel →
Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS
SETUP.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted →
Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või
avades arvuti BIOS SETUP-i.
135
Peatükk 13
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
Paneel
DB43J
QM49H
Suurus
Klass 43 (42,5 tolli / 107,9 cm)
Klass 49 (48,5 tolli / 123,2 cm)
Klass 49 (48,5 tolli / 123,2 cm)
Ekraani mõõtmed
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V)
1073,779 mm (H) x 604,00 mm (V)
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (V)
Mudeli nimi
Paneel
DB49J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Suurus
Klass 55 (54,6 tolli / 138,7 cm)
Klass 65 (64,5 tolli / 163,8 cm)
Klass 75 (74,5 tolli / 189,3 cm)
Ekraani mõõtmed
1209,60 mm (H) x 680,40 mm (V)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 0–40 °C (32–104 °F)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või madalam.
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
136
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
137
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, valige CDT-seadet kasutades
vertikaalseks sageduseks 60 Hz, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
–– Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
–– Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Mudeli nimi
Sünkroonimine
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
30–81 kHz, 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90 kHz (HDMI)
Vertikaalsagedus
48–75 Hz
48–75 Hz, 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz (HDMI)
Eraldusvõime
DVI-ga (Digital Visual Interface) ühilduv digitaalne RGB
QH55H / QH65H
-
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz, 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz, 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates
graafikakaardi kasutusjuhendit.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
139
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
141
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Peatükk 14
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest
tasu järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib
suvandeid ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd.
allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp,
filter, riba jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu
kaudu ostnud.
143
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui paneel näitab staatilist pilti pikema aja jooksul, võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis.
See teave aitab vältida järelkujutise sissepõlemist. Staatilise pildi vaatamine pika aja
jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist. See probleem ei kuulu garantii
alla.
Soovitatud ettevaatusabinõud
Staatilise pildi vaatamine pika aja jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
plekke. Kui te toodet pikka aega ei kasuta, lülitage see välja, aktiveerige energiasäästurežiim või
käivitage liikuv ekraanisäästja.
•• Vahetage värve regulaarselt.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Litsents
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult
ingliskeelse versioonina.
SEDA TOODET MÜÜAKSE PIIRATUD LITSENTSIGA JA SELLE KASUTAMINE ON
LUBATUD AINULT SEOSES HEVC-SISUGA, MIS VASTAB KOLMELE JÄRGMISELE
KVALIFIKATSIOONILE: (1) HEVC-SISU, MIS ON MÕELDUD AINULT ISIKLIKUKS
KASUTUSEKS; (2) HEVC-SISU, MIDA EI PAKUTA MÜÜGIKS; JA (3) HEVC-SISU, MILLE ON
LOONUD TOOTE OMANIK.
SEDA TOODET EI TOHI KASUTADA SEOSES HEVC-KODEERINGUGA SISUGA, MILLE ON
LOONUD KOLMAS POOL JA MILLE KASUTAJA ON TELLINUD VÕI OSTNUD KOLMANDALT
POOLELT, KUI SISU LITSENTSITUD MÜÜJA EI OLE ANDNUD KASUTAJALE ERALDI LUBA
TOOTE KASUTAMISEKS SELLE SISUGA.
KUI KASUTATE SEDA TOODET SEOSES HEVC-KODEERINGUGA SISUGA, PEETAKSE SEDA
NÕUSTUMISEKS PIIRATUD KASUTUSÕIGUSEGA, NAGU ON EESPOOL MÄRGITUD.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressil [email protected].
145
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis
otsustab ekraani eraldusvõime.
Laotussageduse tähiseks võib
olla i (interlaced – põimitud) või
p (progressive – progressiivne)
olenevalt laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt.
Suurem pikslite arv edastab
selgema ja eredama pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil
ükshaaval (progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse
ülalt alla esmalt iga teine pikslirida
ja seejärel ülejäänud (veel
laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja
Interlace____ Režiim Non-Interlace
(järjestiklaotus) kuvab ekraani
horisontaalread järjest ülalt alla.
Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna
see muudab pildi selgemaks,
ning režiimi Interlace kasutatakse
peamiselt telerites.
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus
annab kõrgema eraldusvõime.
Punktisamm näitab samavärviliste
punktide vahelist vähimat kaugust.
Punktisammu mõõdetakse
millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda
sekundis.
Horisontaalsagedus____ Ühe
rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Allikas____ Sisendallikas
tähendab seadmega ühendatud
videoallikaseadet, näiteks
videokaamerat või video- või DVDmängijat.
Plug & Play____ Plug & Play
on funktsioon, mis lubab
teavet monitori ja arvuti
vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat
kuvakeskkonda. Seade kasutab
funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist
standardit VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete
punktide (pikslite) ja vertikaalsete
punktide (pikslite) arv. See kujutab
monitori detailsuse taset. Kõrgem
eraldusvõime lubab ekraanil
kuvada rohkem andmeid ja on
kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate
salvestada multimeediumrakendusi
(heli, videoid või mänge), kasutades
MPEG-2 videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See
on liides, mille saab ühendada
nii digitaalse heliallika kui ka
kõrglahutusega videoallikaga ühe
kaabli abil ilma pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine)
on rakendus, mis lubab teil arvuti
abil juhtida mitut kuvaseadet
üheaegselt. Arvuti ja monitori
vaheline side toimub RS232C(jadaandmeedastus) ja RJ45- (LAN-)
kaablite kaudu.
146

advertisement

Key Features

  • Indoor/outdoor Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Edge-LED 8 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement