Samsung DB10D Vartotojo vadovas


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Vartotojo vadovas | Manualzz
Vartotojo instrukcija
DB10D
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant
pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti
keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną.
Jei gaminys naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima netekti
teisės į garantiją.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas
24
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)24
6
Saugos priemonės
7
Simboliai7
Valymas7
Laikymas8
Elektra ir saugumas
8
Diegimas9
Veikimas11
Nuotolinio valdymo pultas (RS232C)
25
Laidų jungtys
25
Jungtis28
Kontroliniai kodai
29
Šaltinio įrenginio prijungimas ir
naudojimas
38
38
14
14
15
Jungimas prie AK
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
38
38
39
Dalys16
Valdymo skydelis
16
Galinė pusė
17
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
18
Logotipo kortelė
18
Nuotolinio valdymo pultas
19
Jungimas prie vaizdo prietaiso
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Prijungimas naudojant HDMI laidą
39
39
40
LAN laido prijungimas
40
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Sudedamosios dalys
Atskirai parduodami priedai
Prieš montuojant gaminį
(montavimo instrukcija)
21
Vėdinimas21
MDC programos diegimas / pašalinimas
42
Diegimas42
Programos pašalinimas
42
Prisijungimas prie MDC
Naudojant MDC per eternetą
43
43
Pagrindinio ekrano funkcija
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
Pasiruošimas
MDC naudojimas
Įvesties šaltinio keitimas
41
Source41
Player44
Prijungto įrenginio patvirtinimas iš serverio
45
Network Channel49
Local Channel49
Published Content49
Published Channel50
My Templates50
Player puslapyje pateikiamos funkcijos
51
Player puslapio meniu Settings52
Kai leidžiamas turinys
53
Su Player suderinami failų formatai
55
Su Videowall suderinami failų formatai
60
Schedule62
Schedule puslapyje pateikiamos funkcijos
62
Template64
Matmenys22
Clone Product67
ATRAMINĖS KOJELĖS naudojimas
23
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
24
ID Settings68
Device ID68
2
Turinys
PC Connection Cable68
Screen Saver69
Network Status69
Video Wall70
Video Wall70
On/Off Timer72
On Timer72
Off Timer73
Holiday Management73
Ticker74
More settings74
URL Launcher75
Ekrano reguliavimas
Picture Mode76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)77
Colour Temperature78
White Balance79
2 Point79
10 Point79
Gamma80
Advanced Settings81
Dynamic Contrast82
Black Tone82
Flesh Tone82
RGB Only Mode82
Colour Space82
Motion Lighting82
Picture Options83
Colour Tone84
Digital Clean View84
MPEG Noise Filter84
HDMI Black Level85
Film Mode85
Dynamic Backlight85
Picture Size86
Picture Size86
Position87
Zoom/Position87
OnScreen Display
Display Orientation89
Onscreen Menu Orientation89
Source Content Orientation89
Aspect Ratio89
Screen Protection90
Auto Protection Time90
Screen Burn Protection90
Message Display92
Source Info92
No Signal Message92
MDC Message92
Menu Transparency93
Menu Language93
Reset OnScreen Display94
Picture Off88
Reset Picture88
Garso nustatymas
Sound Mode95
Sound Effect96
Dialog Clarity96
Equaliser96
Auto Volume96
Reset Sound97
Calibrated value80
3
Turinys
Network
System
Network Status98
Setup107
Pradiniai nustatymai (System)107
Network Settings98
Network type98
Tinklo nustatymai (laidinio)
99
Tinklo nustatymas (belaidis)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Multimedia Device Settings104
Screen Mirroring105
Screen Mirroring105
Server Network Settings105
Connect to server105
MagicInfo Mode105
Server Access105
FTP Mode105
Device Name106
Time109
Clock Set109
DST109
Sleep Timer109
Power On Delay109
Auto Source Switching110
Auto Source Switching110
Primary Source Recovery110
Primary Source110
Secondary Source110
Power Control111
Auto Power On111
Max. Power Saving111
Standby Control111
Power Button112
Network Standby112
Eco Solution113
Energy Saving113
Screen Lamp Schedule113
No Signal Power Off113
Auto Power Off113
Temperature Control114
Device Manager115
Keyboard Settings115
Mouse Settings116
Pointer Settings117
Play via118
Change PIN118
General119
Security119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX® Video On Demand124
Game Mode124
Reset System125
Palaikymas
Software Update126
Update now126
Auto update126
Contact Samsung126
Go to Home127
Player127
Schedule127
Template127
Clone Product127
ID Settings127
Screen Saver128
Network Status128
Video Wall128
On/Off Timer128
4
Turinys
Ticker128
More settings128
Reset All129
Nuotraukų, vaizdo įrašų ir muzikos
leidimas (medijos leistuvas)
Prieš naudodami medijos leistuvą su USB
įrenginiu perskaitykite šią informaciją
USB įrenginio naudojimas
Medijos turinio leidimas iš kompiuterio ar
mobiliojo įrenginio
Medijos turinio sąrašo puslapyje
pateikiamos funkcijos
Medijos turinio sąrašo puslapyje
pateikiami meniu elementai
Gedimų nustatymo ir šalinimo
instrukcija
Priedas
Reikalavimai prieš susisiekiant su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru
Gaminio tikrinimas
Skyros ir dažnio tikrinimas
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
142
142
142
143
Klausimai ir atsakymai
148
130
132
133
Specifikacijos
Bendros150
134
„PowerSaver“152
135
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo
veiksenos153
Atkuriant nuotraukas pateikiami
mygtukai ir funkcijos
136
Atkuriant vaizdo įrašus pateikiami
mygtukai ir funkcijos
137
Atkuriant muziką pateikiami
mygtukai ir funkcijos
138
Atsakomybė už mokamą techninę
priežiūrą (klientų išlaidos)
156
Tai nėra gaminio defektas
156
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
156
Kita156
WEEE157
Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
157
Tinkamas šio produkto akumuliatorių
išmetimas157
Optimali vaizdo kokybė ir apsauga nuo
liekamojo vaizdo išdegimo
Optimali vaizdo kokybė
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
158
158
158
Licencija160
Terminologija161
Palaikomi subtitrų ir medijos
leistuvo failų formatai
139
Subtitrai139
Palaikomos vaizdo skyros
139
Palaikomi muzikos failų formatai
140
Palaikomi vaizdo įrašo formatai
140
5
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© „Samsung Electronics“, 2014
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“, „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics Standards Association) prekių ženklai.
Nuosavybės teisė į visus kitus prekių ženklus priklauso jų tikrajam savininkui.
•• Administracinis mokestis taikomas, jei:
-- (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
-- (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
•• Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.
6
Saugos priemonės
Valymas
――Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Dėmesio
――Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
――Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE
Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO. (ARBA GALINĖS
DALIES)
1
Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS.
2
Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
――Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis
rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa.
3
Liestis prie bet kokių vidinių produkto dalių pavojinga.
Gaminį valykite švaria, minkšta ir sausa šluoste.
•• Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio,
tirpiklio ar aktyviai paviršių veikiančių medžiagų.
!
Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir technine priežiūra.
•• Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba
valymo priemonės.
Simboliai
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
4
Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę
vandeniu ir gerai ją išgręžkite.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.
Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
5
Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
6
Įjunkite gaminį ir kompiuterį.
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
7
Laikymas
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo
izoliuotiems įrenginiams).
Ant labai blizgių gaminių paviršiaus gali atsirasti baltų dėmių, jei netoliese bus naudojamas UV
drėkintuvas.
――Jeigu reikia išvalyti gaminio vidų, susisiekite su klientų aptarnavimo centru (už suteiktą paslaugą reikės
•• Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
!
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo
laido po sunkiu daiktu.
sumokėti mokestį).
Elektra ir saugumas
•• Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškrovos pavojus.
――Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo
lizdo.
Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias
dulkes valykite sausa servetėle.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
•• Gali kilti gaisras.
Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
•• Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.
!
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis. Antraip gali įvykti
elektros iškrova.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
•• Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.
!
8
Diegimas
Dėmesio
Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
•• Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Įspėjimas
Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių.
Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.
•• Gali kilti gaisras.
Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu.
Nenaudokite maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Sieninį laikiklį leiskite pritvirtinti technikui.
!
•• Nekvalifikuotas asmuo montuodamas gali susižeisti.
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas
maitinimo laidas.
•• Montuokite tik tam pritaikytose spintose.
!
•• Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint
nutraukti gaminio maitinimą.
!
•• Atminkite tai, kad gaminio maitinimas nėra visiškai nutrauktas, jei
naudojatės tik įjungimo / išjungimo mygtuku ant nuotolinio valdymo
pulto.
Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Vaikai gali uždusti.
!
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios
lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.)
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
•• Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
!
•• Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba
gali kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių,
drėgna (laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
!
9
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto
objekto, pvz., viryklės.
Dėmesio
•• Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
Keldami nenumeskite gaminio.
•• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
!
•• Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
•• Kadangi gaminio priekinė dalis yra sunki, montuokite jį ant plokščio ir
stabilaus paviršiaus.
•• Taip galima pažeisti ekraną.
Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba
deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės
stalviršio.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų
apatinis gaminio priekinės dalies kraštas.
•• Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
•• Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Atsargiai pastatykite gaminį.
•• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
SAMSUNG
!
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar
ekstremalios temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur
gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali
sugesti.
•• Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru.
10
Veikimas
Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų,
saldumynų ir pan.).
•• Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus
ar saldumynus ir stipriai sužeisti.
Įspėjimas
Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
!
Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant
maitinimo laidą.
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros
šoko pavojus.
!
!
Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos
ar gaisro pavojus.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to,
nedelsdami išvėdinkite patalpą.
•• Vaikai gali stipriai susižeisti.
•• Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
!
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimą ir
atjunkite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.
•• Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
GAS
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio
kabelio.
•• Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos
ar gaisro pavojus.
11
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
•• Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
Dėmesio
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas
arba atsirasti defektinių pikselių.
!
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
•• Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo
ekrano užsklandą, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.
!
•• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
-_100
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir
pan.) ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro
ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties prievadus ir pan.).
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių
daiktų ant gaminio.
•• Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į
gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
•• Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros
nuotėkis ar iškrova.
!
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
•• Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į
gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką
(atostogausite ir pan.).
•• Jūsų regėjimas gali pablogėti.
!
Nuolatinės srovės maitinimo adapteriu teka aukšta įtampa. Niekada patys
neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Nejunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterių vieno šalia kito.
•• Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudodami nuolatinės srovės maitinimo adapterį, ištraukite jį iš
plastikinio maišelio.
•• Kitaip gali kilti gaisras.
12
Saugokite, kad į nuolatinės srovės maitinimo adapterį nepatektų vandens ar
kad įrenginys nesušlaptų.
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
•• Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.
•• Plaudami grindis stenkitės nesušlapinti nuolatinės srovės maitinimo
adapterio.
Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nelaikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterio šalia jokio šildymo
įrenginio.
•• Kitaip gali kilti gaisras.
!
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
•• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Laikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.
Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite,
kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir
kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
!
Jei kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapterį padėsite laido
įvestimi į viršų, į adapterį galės patekti vanduo ar pašalinės medžiagos, o tai
gali sutrikdyti adapterio veikimą.
!
•• Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
Pasirūpinkite, kad kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapteris būtų
padėtas ant plokščio paviršiaus, pvz., stalo ar grindų.
Keisdami maitinimo elementus nesupainiokite jų polių (+, -).
•• Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali
sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir
senos baterijos vienu metu.
!
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti
arba gali būti pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.
!
Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės
atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus
ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5
minutes.
•• Taip sumažinsite akių nuovargį.
!
•• Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus
artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to
paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.
!
13
02 skyrius
Pasiruošimas
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Sudedamosios dalys
-- Jeigu trūksta sudedamųjų dalių,
kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį
gaminį.
――Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
-- Tikrovėje sudedamosios dalys ir atskirai
parduodamos prekės gali atrodyti
kitaip negu tos, kurios pavaizduotos
paveikslėlyje.
Garantijos kortelė
Greito parengimo vadovas
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
Nustatymų vadovas
Maitinimo laidas
RS232C stereofoninio
signalo laidas
ATRAMINĖ KOJELĖ
Nuolatinės srovės adapteris
-
-
+
+
Baterijos
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
Nuotolinio valdymo pultas
14
Atskirai parduodami priedai
-- Toliau išvardytas prekes galima įsigyti
artimiausioje platintojo parduotuvėje.
Montavimo ant sienos
RINKINYS
LAN (vietinio kompiuterių
tinklo) laidas
HDMI-DVI laidas
HDMI laidas
SD CARD
15
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti
Dalys
keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Mygtukai
Valdymo skydelis
Aprašymas
Šiuo mygtuku ekranas įjungiamas ir išjungiamas.
Nuotolinis jutiklis
Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.
――Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su
ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
Nuotolinio valdymo pultą naudokite 1–4 m atstumu nuo gaminio jutiklio ir 30 laipsnių kampu iš dešinės ir iš kairės.
――Panaudotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite.
――Nenaudokite kartu naujų ir panaudotų maitinimo elementų. Vienu metu pakeiskite abu maitinimo elementus.
Garsiakalbis
――Jeigu ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus.
30˚
30˚
1m~4m
Nuotolinis jutiklis
16
Galinė pusė
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Prievadas
Aprašymas
RS232C IN
Prijungiama prie MDC naudojant RS232C stereofoninį laidą.
USB
Prijungiamas USB atminties įrenginys.
RJ45
Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.
HDMI IN
Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
DC 14V
Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
SD CARD
SD atminties kortelei prijungti.
17
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Logotipo kortelė
――Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
Stipriai netraukite logotipo kortelės. Logotipas gali nuplyšti arba sulūžti.
――Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama
vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
――Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1
Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
3
Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
4
Užfiksuokite užraktą.
-- Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
-- Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.
-- Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
18
Nuotolinio valdymo pultas
――Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
――Žemiau paveikslėlyje parodytas mygtukas be aprašymo gaminyje nepalaikomas.
POWER
OFF
Gaminys įjungiamas.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Parodomas arba paslepiamas ekrano rodinio
meniu arba grįžtama į ankstesnį meniu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Skaičių mygtukai
Įvedamas slaptažodis į OSD meniu.
9
-- Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
CH LIST
MUTE
Sureguliuokite garsumą.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
2
Išjungiamas gaminio maitinimas.
CH
MagicInfo
Player I
Išjungiamas garsas.
Jei norite vėl įjungti garsą, dar kartą paspauskite
MUTE arba spauskite garsumo valdymo (+ VOL -)
mygtuką.
Player paleidimo mygtukas. Mygtukai gali skirtis
atsižvelgiant į Play via nustatymus.
Go to Home paleidimo mygtukas.
19
Sparčiai pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas
Grįžtama į ankstesnį meniu.
Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.
TOOLS
RETURN
INFO
Parodoma informacija apie esamą įvesties šaltinį.
EXIT
Pereinama prie aukščiau, žemiau, kairiau arba
dešiniau esančio meniu arba koreguojama
atitinkamos parinkties nuostata.
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Išeinama iš esamo meniu.
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Rankiniu būdu parenkamas prijungtas įvesties
šaltinis iš HDMI.
Medijos ar HDMI-CEC meniu funkciją galima
pasirinkti paspaudžiant nuotolinio valdymo
pulto spalvotą mygtuką, kuris atitinka tos pačios
spalvos mygtuką ekrane.
Naudojamas įjungus Anynet+ režimą ir
multimedijos režimą.
-- Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
Kaip įdėti elementus į nuotolinio valdymo pultą
20
Prieš montuojant gaminį
(montavimo instrukcija)
Vėdinimas
Montavimas ant statmenos sienos
A Mažiausiai 40 mm
B Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35 C
•• Montuodami gaminį ant statmenos sienos, palikite bent 40 mm tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite, kad
aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35 C.
A
B
1.1 pav. Šoninis vaizdas
Montavimas ant dantytos sienos
――Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Plokštuminis vaizdas
A Mažiausiai 40 mm
B Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35 C
――Montuodami gaminį ant dantytos sienos, palikite bent anksčiau nurodyto pločio tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat
A
pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35 C.
B
1.2 pav. Šoninis vaizdas
21
Matmenys
Matavimo vienetai: mm
Modelio
pavadinimas
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Visi paveikslėliai nebūtinai atitinka realius matmenis. Kai kurie matmenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
2
4
Prieš montuodami gaminį peržiūrėkite matmenis. Mes nesame atsakingi už spausdinimo klaidas.
3
22
ATRAMINĖS KOJELĖS naudojimas
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Paklokite apsauginį audeklą arba paklotą ant plokščio paviršiaus.
Tada padėkite gaminį priekine puse žemyn ant audeklo arba pakloto.
Kojelę įstatykite į gaminio angą ir prisukite.
23
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas
Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia gaminį pakabinti ant sienos.
Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio.
Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.
„Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos
(VESA)
•• „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.
――Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį
•• Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis,
priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
laikiklį reikia tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į
artimiausią prekybos tašką ir paprašykite papildomos informacijos.
Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti.
•• Nenaudokite ilgesnių nei standartinių matmenų arba neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų varžtų. Per ilgi
varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
•• Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir sužeisti. „Samsung“ nėra atsakingas
už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
•• „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas
sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
•• Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.
Matavimo vienetai: mm
Modelio
pavadinimas
DB10D
VESA varžtų skylių
specifikacijos (A * B)
milimetrais
50 × 50
Standartinis varžtas
M4 / L8~12
Kiekis
4
――Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.
24
Nuotolinio valdymo pultas (RS232C)
•• Adatėlių priskyrimas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Laidų jungtys
RS232C laidas
Sąsaja
RS232C (9 adatėlės)
Adatėlė
TxD (Nr.2), RxD (Nr.3), GND (Nr.5)
Sparta bitais
9600 bps
Duomenys bitais
8 bitas
Lyginumas
Nėra
Galutinis bitas
1 bitas
Srauto kontrolė
Nėra
Didžiausias ilgis
15 m (tik ekranuoto tipo)
<Kištukas>
Adatėlė
<Lizdas>
Signalas
1
Aptikti duomenų nešlį
2
Gauti duomenys
3
Perduoti duomenys
4
Paruošti duomenų terminalą
5
Signalo įžeminimas
6
Paruošti duomenų rinkinį
7
Siųsti užklausą
8
Saugu siųsti
9
Skambinimo indikatorius
25
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
•• RS232C laidas
Jungtis: 9 kontaktų „D-Sub“ stereofoninis laidas
6
•• Adatėlių priskyrimas
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Kištukas
-P1-
-P2-
-P2-
„Rx“
3
----------
1
„Tx“
STEREOFONINIO SIGNALO
„Tx“
2
----------
2
„Rx“
KIŠTUKAS
„Gnd“
5
----------
3
„Gnd“
(3,5 ø)
Kontaktų
skaičius
Įprasta spalva
Signalas
1
Balta ir oranžinė
TX+
2
Oranžinė
TX-
3
Balta ir žalia
RX+
4
Mėlyna
NC
5
Balta ir mėlyna
NC
6
Žalia
RX-
7
Balta ir ruda
NC
8
Ruda
NC
26
Pereinamasis LAN laidas (PC į PC)
•• Jungtis: RJ45
Tiesioginis LAN laidas(PC į HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signalas
P1
P2
Signalas
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signalas
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signalas
P1
TX+
1
TX-
27
Jungtis
RJ45
RJ45
28
Nr.
Kontroliniai kodai
Kontrolinės būsenos peržiūra (gauti informaciją apie kontrolinę
komandą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
Komandos
tipas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
Komanda
0 x AA
Komandos
tipas
Atpažinimo
kodas
Komanda
Verčių intervalas
8
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
0 x 5C
0~1
9
Apsauginis užraktas
0 x 5D
0~1
10
Vaizdo sienos įjungimas
0x84
0~1
11
Vaizdo sienos vartotojo valdymas
0x89
-
•• Visos komunikacijos vyksta šešioliktainėmis. Kontrolinė suma apskaičiuojama sudėjus visas
vertes, išskyrus antraštę. Jeigu kontrolinė suma viršija 2 skaitmenis, kaip pavaizduota toliau
(11 + FF + 01 + 01 = 112), pirmasis skaitmuo pašalinamas.
Kontroliavimas (nustatyti kontrolinę komandą)
Antraštė
Komandos tipas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
Vertė
Kontrolinė
suma
Pvz., įjungti & ID=0
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
"Power"
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
1
Kontrolinė
suma
Komanda
Nr.
Komandos tipas
Komanda
Verčių intervalas
1
Maitinimo valdymas
0 x 11
0~1
2
Garsumo valdymas
0 x 12
0~100
3
Įvesties šaltinio valdymas
0 x 14
-
4
Ekrano veiksenos valdymas
0 x 18
-
5
Ekrano dydžio valdymas
0 x 19
0~255
6
PIP įjungimo / išjungimo valdymas
0 x 3C
0~1
7
Automatinio reguliavimo valdymas
(tik jungtims PC ir BNC)
0 x 3D
0
Atpažinimo
kodas
12
•• Jei norite vienu metu kontroliuoti visus serijiniu laidu prijungtus įrenginius neatsižvelgdami į
atpažinimo kodus, nustatykite atpažinimo kodą kaip „0 x FE“ ir perduokite komandas. Komandas
vykdys kiekvienas įrenginys atskirai, tačiau ACK nereaguos.
29
Maitinimo valdymas
Garsumo valdymas
•• Funkcija
Gaminį galima įjungti ir išjungti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio garsumą galima reguliuoti naudojant kompiuterį.
•• Maitinimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar maitinimas ĮJUNGTAS, ar IŠJUNGTAS)
•• Garsumo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie garsumo būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI maitinimą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 12
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Power"
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 12
•• ACK
0: IŠJUNGTI maitinimą
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
•• ACK
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 11
"Power"
Kontrolinė
suma
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Volume"
Kontrolinė
suma
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 11
"ERR"
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 12
"Volume"
Kontrolinė
suma
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
•• NAK
Komanda
0
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Antraštė
Kontrolinė
suma
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
1: ĮJUNGTI maitinimą
Komanda
Duomenų ilgis
•• Garsumo nustatymas (nustatyti garsumą)
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Antraštė
Atpažinimo
kodas
Kontrolinė
suma
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 12
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
30
Įvesties šaltinio valdymas
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
gaminio įvesties šaltinį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
0 x 25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ir HDMI2_PC negalima naudoti su komanda Nustatyti. Jos reaguoja tik į
•• Įvesties šaltinio būsenos peržiūra (gauti informaciją apie įvesties šaltinio būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
komandą „Gauti“.
――Šis modelis nepalaiko HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ir HDMI2_PC prievadų.
Kontrolinė
suma
――MagicInfo veikia tik modeliuose, kuriuose yra MagicInfo funkcija.
0
――RF(TV), DTV jungtys yra tik modeliuose su televizoriaus funkcija.
•• Įvesties šaltinio nustatymas (nustatyti įvesties šaltinį)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Duomenys
1
"Input Source"
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
0 x 14
PC
0 x 18
DVI
0 x 0C
Įvesties šaltinis
0 x 08
Komponentinis
0 x 20
„MagicInfo“
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (televizorius)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
•• ACK
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolinė
suma
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 14
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
31
Ekrano veiksenos valdymas
•• NAK
•• Funkcija
gaminio ekrano režimą galima pakeisti naudojant kompiuterį.
Ekrano režimo negalima valdyti, jei įjungta funkcija Video Wall.
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 18
"ERR"
Kontrolinė
suma
――Valdymas galimas, tik jei naudojamas modelis su televizoriumi.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
•• Ekrano būsenos peržiūra (gauti informaciją apie ekrano veiksenos būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 18
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Kontrolinė
suma
Ekrano dydžio valdymas
•• Funkcija
Gaminio ekrano rodinio dydį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
0
•• Ekrano rodinio dydžio peržiūra (gauti informaciją apie ekrano rodinio dydžio būseną)
•• Vaizdo dydžio nustatymas (nustatyti vaizdo dydį)
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x 18
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
"Screen
Mode"
Kontrolinė
suma
16 : 9
0 x 04
Priartinimas
0 x 31
Platusis priartinimas
0 x 0B
4:3
Komanda
0 x AA
0 x 19
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• ACK
"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
0 x 01
Antraštė
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolinė
suma
"Screen Size": gaminio ekrano rodinio dydis (diapazonas: 0–255, matavimo vienetai: coliai)
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolinė
suma
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK
/
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 19
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
32
PIP įjungimo / išjungimo valdymas
Automatinio reguliavimo valdymas (tik jungtims PC ir BNC)
•• Funkcija
Gaminio PIP režimą galima įjungti arba išjungti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Kompiuterio sistemos ekrano rodinys savaime nustatomas per kompiuterį.
――Tik modeliams su PIP funkcija.
•• Automatinio reguliavimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie automatinio reguliavimo
būseną)
Nėra
――Režimo negalima valdyti, jei Video Wall yra nustatytas kaip On.
――Šia funkcija negalima naudotis MagicInfo.
•• PIP įjungimo / išjungimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar PIP veiksena ĮJUNGTA, ar
IŠJUNGTA)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 3C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• PIP įjungimas / išjungimas (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI PIP)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 3C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"PIP"
Kontrolinė
suma
•• Automatinio reguliavimo nustatymas (nustatyti automatinį reguliavimą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 3D
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
Kontrolinė
suma
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0x00 (visada)
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
Kontrolinė
suma
3
„A“
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 3D
"ERR"
"PIP": kodas, naudojamas norint įjungti arba išjungti gaminio PIP režimą
1: ĮJUNGTI PIP
0: IŠJUNGTI PIP
•• ACK
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1
vertė
3
„A“
0 x 3C
"PIP"
Kontrolinė
suma
"PIP": kodas, naudojamas norint įjungti arba išjungti gaminio PIP režimą
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 3C
"PIP"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
33
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
Apsauginis užraktas
•• Funkcija
Gaminio Video Wall režimą galima suaktyvinti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio funkciją Safety Lock galima įjungti ir išjungti kompiuteriu.
Valdymas galimas neatsižvelgiant į tai, ar maitinimas įjungtas, ar išjungtas.
Šiuo valdikliu galima naudotis tik įjungus gaminio funkciją Video Wall.
•• Apsauginio užrakto būsenos peržiūra (gauti informaciją apie apsauginio užrakto būseną)
•• Vaizdo sienos veiksenos peržiūra (gauti informaciją apie vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Vaizdo sienos nustatymas (nustatyti vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5C
Atpažinimo
kodas
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Apsauginio užrakto įjungimas ir išjungimas (įjungti / išjungti apsauginį užraktą)
Duomenų ilgis
Duomenys
Kontrolinė
suma
1
"Video Wall Mode"
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
Kontrolinė
suma
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
1: Full
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
0: Natural
1: ĮJUNGTI
•• ACK
0: IŠJUNGTI
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x FF
Duomenų
ilgis
ACK
/
NAK
R-CMD
3
„A“
0 x 5C
1 vertė
Kontrolinė
suma
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK / NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 5D
"Safety
Lock"
Kontrolinė
suma
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
•• NAK
Antraštė
•• ACK
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 5C
"ERR"
Kontrolinė
suma
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK / NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 5D
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
34
Vaizdo sienos įjungimas
•• NAK
•• Funkcija
Kompiuteris ĮJUNGIA / IŠJUNGIA gaminio vaizdo sieną.
•• Peržiūrėti ĮJUNGTOS / IŠJUNGTOS vaizdo sienos būseną
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x84
Atpažinimo kodas
Duomenų
ilgis
Kontrolinė
suma
Komanda
0 x AA
0x84
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0x84
ERR
Kontrolinė
suma
Vaizdo sienos vartotojo valdymas
0
Atpažinimo kodas
Komanda
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
•• Funkcija
Kompiuteris įjungia / išjungia gaminio vaizdo sienos funkciją.
•• Nustatyti vaizdo sienos ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO būseną
Antraštė
Antraštė
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
V.Wall_On
Kontrolinė
suma
•• Peržiūrėkite vaizdo sienos būseną
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x89
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
•• V.Wall_On : Vaizdo sienos kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
•• Nustatyti vaizdo sieną
1: Vaizdo sienos ĮJUNGIMAS
0: Vaizdo sienos IŠJUNGIMAS
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x89
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0x84
V.Wall_
On
Kontrolinė
suma
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
1 vertė
2 vertė
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolinė
suma
Wall_Div: Vaizdo sienos dalytuvo kodas, nustatytas gaminyje
V.Wall_On : Kaip ir aukščiau
35
10x10 vaizdo sienos modelis
1
2
3
išjungti
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x4D
36
Wall_SNo : Gaminio numerio kodas, nustatytas gaminyje
10x10 vaizdo sienos modelis: ( 1 ~ 100)
Nustatytas skaičius
Duomenys
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK / NAK
R-CMD
1 vertė
2 vertė
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolinė
suma
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0x89
ERR
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
37
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
――Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
――Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
――Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
Jungimas prie AK
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
•• Kompiuterį prie gaminio galima prijungti įvairiais būdais.
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant HDMI laidą
HDMI IN
38
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Jungimas prie vaizdo prietaiso
――Jeigu kompiuterį prie gaminio prijungsite HDMI-DVI laidu, kad galėtumėte naudotis kompiuteryje
saugomu vaizdo ir garso turiniu, parinktį Edit Name nustatykite kaip DVI PC.
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
•• Gaminį prie vaizdo įrenginio galite prijungti laidu.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――Jei norite pakeisti šaltinį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką SOURCE.
HDMI IN
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
――Jei vaizdo įrenginį prie gaminio prijungsite HDMI-DVI laidu, kad galėtumėte naudotis vaizdo įrenginyje
saugomu vaizdo ir garso turiniu, parinktį Edit Name nustatykite kaip DVI Devices.
――Palaikomos skiriamosios gebos 1080p (50 / 60 Hz), 720p (50 / 60 Hz), 480p ir 576p.
HDMI IN
39
Prijungimas naudojant HDMI laidą
LAN laido prijungimas
HDMI arba HDMI–DVI laido (iki 1080p) naudojimas
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
•• Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė, prijunkite skaitmeninį įrenginį naudodami HDMI laidą.
•• HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia atskiro garso signalo laido.
•• Vaizdas gali būti rodomas netinkamai (arba visai nerodomas) arba gali neveikti garsas, jei prie
gaminio prijungiamas išorinis įrenginys, kuris naudoja senesnės versijos HDMI režimą. Jei kyla tokių
problemų, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo dėl HDMI versijos ir, jei ji pasenusi, paprašykite
atnaujinimo.
•• Būtinai naudokite 14 mm ar plonesnį HDMI laidą.
•• Būtinai įsigykite sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti prisijungimo
klaida.
RJ45
•• Rekomenduojama naudoti bazinį didelės spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto jungtimi.
Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.
•• Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą.
*Izoliuotas, pintas, dviejų gijų
HDMI IN
40
Įvesties šaltinio keitimas
Naudodami Source galite rinktis įvairius šaltinius ir keisti šaltinio įrenginių pavadinimus.
Source
――Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
SOURCE → Source
Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš šaltinių sąrašo pasirinkite šaltinį.
Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.
――Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE.
――Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie prijungtus šaltinio įrenginius, spauskite mygtuką TOOLS puslapyje Source.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Kartais, jei Edit Name nėra nurodytas šaltinio įrenginio pavadinimas, vaizdas ekrane gali būti rodomas netinkamai.
Be to, norint matyti geriausios kokybės vaizdą, rekomenduojama šaltinio įrenginio pavadinimą pakeisti naudojant Edit Name.
――Sąraše gali būti pateikti toliau nurodyti šaltinio įrenginiai. Sąraše nurodomi Source įrenginiai priklauso nuo pasirinkto šaltinio.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Galimi meniu Picture parametrai priklauso nuo šiuo metu pasirinkto šaltinio ir parametrų, kuriuos pasirinkote naudodami
Edit Name.
•• Jeigu norite PC prijungti prie HDMI lizdo, Edit Name nustatykite ties PC. Kitais atvejais nustatykite Edit Name kaip AV
įrenginius.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Jei norite prijungti kompiuterį prie prievado HDMI IN naudodami HDMI laidą, turėtumėte įjungti gaminio PC režimą įėję į
Edit Name.
•• Jei norite prijungti kompiuterį prie prievado HDMI IN naudodami HDMI–DVI laidą, turėtumėte įjungti gaminio DVI PC
režimą įėję į Edit Name.
•• Jei norite prijungti AV įrenginius prie prievado HDMI IN naudodami HDMI–DVI laidą, turėtumėte įjungti gaminio DVI
Devices režimą įėję į Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą išorinį įrenginį.
41
04 skyrius
MDC naudojimas
Kelių ekranų valdiklis MDC (angl. Multiple Display Control) – tai taikomoji programa, leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą vaizdo įrenginių.
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos naudojimą rasite žinyne. MDC programą rasite svetainėje.
MDC programos diegimas / pašalinimas
Diegimas
――Diegiant MDC, dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti trikdžių.
1
Spustelėkite diegimo programą MDC Unified.
2
Pasirinkite diegimo kalbą. Tada spustelėkite OK.
3
Kai pasirodys Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ekranas, spustelėkite
Next.
4
Pasirodžiusiame License Agreement lange pasirinkite I accept the terms in the license
8
Bus rodoma diegimo eiga.
9
Pasirodžiusiame lange InstallShield Wizard Complete spustelėkite Finish.
――Pasirinkite Launch MDC Unified ir spustelėkite Finish, kad MDC programą paleistumėte iškart.
10Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama MDC Unified nuorodos piktograma.
――Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma MDC
vykdymo piktograma.
――Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.
Programos pašalinimas
1
panaikinti programą.
agreement ir spustelėkite Next.
5
Pasirodžiusiame lange Customer Information užpildykite informacijos laukus ir spustelėkite Next.
6
Pasirodžiusiame lange Destination Folder pasirinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate diegti
Pasirinkite Parametrai > Valdymo skydas (meniu Pradžia) ir dukart spustelėkite Įtraukti /
2
Pasirinkite iš sąrašo MDC Unified ir spustelėkite Keisti / šalinti.
programą, ir spustelėkite Next.
――Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.
7
Pasirodžiusiame lange Ready to Install the Program patikrinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate
diegti programą, ir spustelėkite Install.
42
Prisijungimas prie MDC
Naudojant MDC per eternetą
Įveskite pagrindinio rodomo įrenginio IP ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio. LAN laidu sujunkite ekranus tarpusavyje.
Prijungimas tiesioginiu LAN kabeliu
――Kelis gaminius galite prijungti naudodami gaminio RJ45 prievadą ir šakotuvo LAN prievadus.
RJ45
HUB
43
05 skyrius
Pagrindinio ekrano funkcija
Šią funkciją rasite įėję Support → Go to Home.
Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
――Jei norite pasinaudoti funkcija Player, Play via nustatykite kaip MagicInfo (ją rasite System).
Player
HOME
Leiskite įvairų turinį, pvz., kanalus su priskirtais tvarkaraščiais, šablonus arba failus.
Kanalus ar turinį galite leisti naudodami vieną iš nurodytų būdų.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: leiskite turinį naudodami serverį.
――Jei norite paleisti Network Channel, įsitikinkite, kad gaminys prijungtas prie serverio.
•• Local Channel: leiskite turinį iš vidinės ar išorinės atminties.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
44
Prijungto įrenginio patvirtinimas iš serverio
3
Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Device.
4
Kairėje esančiuose meniu pasirinkite Lite.
5
Pasirinkite Unapproved iš Lite papildomų meniu.
6
Iš nepatvirtintų „Lite“ įrenginių sąrašo pasirinkite jūsų įrenginiui skirtą mygtuką Approve.
Lite serverio patvirtinimas
•• MagicInfo Mode nustatykite kaip Lite (ją rasite Server Network Settings).
Patvirtinkite ir iškart naudokite Lite serverį.
――Prieš patvirtindami įrenginį pirmiausia sukonfigūruokite serverio Network Settings.
1
2
Atidarykite serverį, kurį priskyrėte įrenginiui.
Įvesdami ID ir slaptažodį prisijunkite.
45
7
Įveskite įrenginiui patvirtinti reikiamą informaciją.
9
Kai įrenginį patvirtina serveris, į jį atsisiunčiamas pasirinktoje grupėje užregistruotas tvarkaraštis.
Atsisiuntus tvarkaraštį jis bus paleistas.
――Išsamios informacijos, kaip sukonfigūruoti tvarkaraštį, rasite <„MagicInfo Lite Server“ naudotojo
vadove>.
――Jei įrenginys ištrinamas iš serverio patvirtinto įrenginių sąrašo, jis bus paleistas iš naujo ir atkurti jo
nustatymai.
Laiko nustatymas
Tvarkaraštis gali nebūti paleistas, jei įrenginyje nustatytas laikas skirsis nuo serverio laiko.
•• Device Name: įveskite įrenginio pavadinimą.
•• Device Group: pasirinkite
1
Eikite į skirtukus Device → Time.
2
Pasirinkite naudojamą įrenginį.
3
Pasirinkite Clock Set ir sinchronizuokite laiką su serveriu.
ir nurodykite grupę.
•• Location: įveskite dabartinę įrenginio vietą.
――Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką INFO, kai veikia tinklo tvarkaraštis, bus parodyta išsami
tvarkaraščio informacija. Peržiūrėdami įrenginio ID duomenis patikrinkite, ar pasirinkote reikiamą
įrenginį.
8
Pasirinkite meniu All ir patikrinkite, ar įrenginys užregistruotas.
•• Jungiantis prie serverio pirmą kartą gaminio laikas nustatomas pagal regiono, kuriame yra serveris,
GMT laiką.
•• Gaminyje nustatytą laiką galima keisti serveryje, kaip parodyta 3 veiksme.
•• Gaminį išjungus ir vėl įjungus bus atkurtas paskutinis pagal serverį nustatytas laikas.
――Išsamios informacijos, kaip tvarkyti laiką (planavimą, atostogų valdymą ir pan.), rasite <„MagicInfo Lite
Server“ naudotojo vadove>.
46
Premium serverio patvirtinimas
3
Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Device.
4
Kairėje esančiuose meniu pasirinkite Premium.
5
Pasirinkite Unapproved iš Premium papildomų meniu.
6
Iš nepatvirtintų „Premium“ įrenginių sąrašo pasirinkite jūsų įrenginiui skirtą mygtuką Approve.
•• MagicInfo Mode nustatykite kaip Premium (ją rasite Server Network Settings).
Patvirtinkite ir iškart naudokite Premium serverį.
――Prieš patvirtindami įrenginį pirmiausia sukonfigūruokite serverio Network Settings.
1
2
Atidarykite serverį, kurį priskyrėte įrenginiui.
Įvesdami ID ir slaptažodį prisijunkite.
47
7
Įveskite įrenginiui patvirtinti reikiamą informaciją.
9
Kai įrenginį patvirtina serveris, į jį atsisiunčiamas pasirinktoje grupėje užregistruotas tvarkaraštis.
Atsisiuntus tvarkaraštį jis bus paleistas.
――Išsamios informacijos, kaip sukonfigūruoti tvarkaraštį, rasite <„MagicInfo Premium Server“ naudotojo
vadove>.
――Jei įrenginys ištrinamas iš serverio patvirtinto įrenginių sąrašo, jis bus paleistas iš naujo ir atkurti jo
nustatymai.
Laiko nustatymas
Tvarkaraštis gali nebūti paleistas, jei įrenginyje nustatytas laikas skirsis nuo serverio laiko.
•• Device Name: įveskite įrenginio pavadinimą.
•• Device Group: pasirinkite
1
Eikite į skirtukus Device → Time.
2
Pasirinkite naudojamą įrenginį.
3
Pasirinkite Clock Set ir sinchronizuokite laiką su serveriu.
ir nurodykite grupę.
•• Location: įveskite dabartinę įrenginio vietą.
――Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką INFO, kai veikia tinklo tvarkaraštis, bus parodyta išsami
tvarkaraščio informacija. Peržiūrėdami įrenginio ID duomenis patikrinkite, ar pasirinkote reikiamą
įrenginį.
8
Pasirinkite meniu All ir patikrinkite, ar įrenginys užregistruotas.
•• Jungiantis prie serverio pirmą kartą gaminio laikas nustatomas pagal regiono, kuriame yra serveris,
GMT laiką.
•• Gaminyje nustatytą laiką galima keisti serveryje, kaip parodyta 3 veiksme.
•• Gaminį išjungus ir vėl įjungus bus atkurtas paskutinis pagal serverį nustatytas laikas.
――Išsamios informacijos, kaip tvarkyti laiką (planavimą, atostogų valdymą ir pan.), rasite <„MagicInfo
Premium“ serverio naudotojo vadove>.
48
Device : All
Player
Content : All
Sort by : File name
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
No channels
Local Channel
Options
1 / 9 item(s)
Network Channel
Galite leisti serveryje sukonfigūruotą turinį, šablonus ir tvarkaraščius.
•• Meniu ekrane Player galite peržiūrėti, ar prisijungta prie serverio (jis patvirtintas).
Jei norite peržiūrėti, ar esate prisijungę prie serverio, kai veikia Network Channel, nuotolinio valdymo pulte paspauskite
INFO.
1
Pasirinkite Network Channel iš Player meniu.
2
Bus paleistas Network Channel.
Published Content
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Local Channel
Paleiskite tvarkaraštį arba kanalą, sukonfigūruotą gaminyje.
1
Pasirinkite Local Channel iš Player meniu.
――Pranešimas No channels parodomas, jei Local Channel nėra užregistruotų kanalų.
2
Bus paleistas Local Channel.
Published Content
Paleiskite šabloną, saugomą prijungtame USB įrenginyje.
――Funkcija Published Content parodoma tik prijungus USB įrenginį, kuriame yra šablonų.
――Leiskite suplanuotą turinį.
49
Published Channel
Leisti suplanuotą USB atmintinėje esantį turinį.
――Funkcija Published Channel parodoma tik prijungus USB įrenginį, kuriame yra tvarkaraštis.
――Sudarykite kanalų turinio atkūrimo tvarkaraštį ir galėsite atkurti pasirinktą suplanuotą medžiagą.
My Templates
Paleiskite šabloną, esantį My Templates, išsaugotame gaminio vidinėje atmintyje.
50
Player puslapyje pateikiamos funkcijos
Player sąrašo puslapyje pateikiamos toliau nurodytos funkcijos.
•• Device
Jei norite ieškoti pageidaujamų įrenginių sąrašo, pasirinkite Internal arba USB.
-- All / Internal / USB
•• Content
Kaip kriterijų pasirinkite turinio tipą, kad surastumėte pageidaujamo turinio sąrašą.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Nurodykite turinio rūšiavimo kriterijų.
-- File name / Recently played
•• Options
Player puslapyje pateikiami meniu elementai
Parinkties pavadinimas
Naudojimas
Play Selected
Pasirinkite ir leiskite norimą turinį.
Send
Nukopijuokite turinį į kitą atminties įrenginį.
Delete
Ištrinkite reikiamą turinį.
Go to Multimedia
Leiskite turinį naudodami medijos leidimo funkciją.
Settings
Sukonfigūruokite išsamią turinio ypatybių informaciją.
――Informacija apie funkciją Settings pateikiama kitame puslapyje.
51
Player puslapio meniu Settings
Aspect Ratio
Aspect Ratio nustatykite kaip Original arba Full.
Settings
•• Full / Original
――Šia funkcija galima pasinaudoti tik su Video, Image, PDF ir Office failais.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen
size.
Galite nustatyti kiekvieno skaidrių demonstracijos puslapio trukmę.
――Šia funkcija galima pasinaudoti tik su Image, PDF, Flash ir Office failais.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Transition Effect
Galite sukonfigūruoti skaidrių demonstracijos ar vaizdo failo puslapių ar vaizdų perėjimo efektus.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Šia funkcija galima pasinaudoti tik su Image failais.
Content Orientation
perjunkite atkuriamo turinio padėtį į Landscape arba Portrait režimą.
•• Landscape / Portrait
――Jei nustatytas Content Orientation rodinys Portrait, VP8 vaizdo kodekas nepalaikomas.
――Source nepasiekiamas, kai Content Orientation nustatyta kaip Portrait.
Safely Remove USB Device
Galite saugiau atjungti USB atmintinę
Reset Settings
Įsigiję gaminį atkurkite visų Settings numatytąsias reikšmes.
52
Kai leidžiamas turinys
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INFO.
Leidžiamo turinio išsamios informacijos peržiūra
Information
Type:
Network Channel
•• Type: šiuo metu leidžiamo kanalo tipas
――Taikoma tik atkuriant Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: šiuo metu leidžiamam kanalui priskirtas numeris
――Taikoma tik atkuriant Network Channel / Local Channel.
•• CH Name: šiuo metu leidžiamo kanalo pavadinimas
――Taikoma tik atkuriant Network Channel / Local Channel.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: parodoma įrenginio programinės įrangos versija
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: parodomas originalus įrenginio identifikacijos numeris
Software Version:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: žymės nustatymai, kuriuos įrenginiui priskyrė serveris
――Taikoma tik atkuriant Network Channel / Local Channel.
Server:
Not connected
•• Server: parodoma serverio ryšio būsena (Connected, Disconnected arba Not connected)
USB:
Not connected
•• USB: parodoma USB įrenginio ryšio būsena
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
•• Storage for Network Channel: informacija rodoma prietaise, kuriame įrašytas šiuo metu aktyvus tinklo kanalas.
――Taikoma tik atkuriant Network Channel / Local Channel.
•• Schedule download: parodoma iš serverio atsisiunčiamo tinklo tvarkaraščio eiga
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
53
Leidžiamo turinio nustatymų keitimas
Atkuriant turinį nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką TOOLS ir sukonfigūruokite tokius nustatymus kaip Picture
Mode ir Sound Mode.
•• Playlist
Galite peržiūrėti šiuo metu leidžiamų turinio elementų sąrašą.
•• Music
Galite nustatyti šiuo metu leidžiamo turinio foninę muziką.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
•• Picture Mode
pagal individualius poreikius parenkami tuo metu atkuriamo turinio ekrano rodinio parametrai
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Sound Mode
pagal individualius poreikius parenkami tuo metu atkuriamo turinio garso parametrai
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
54
Su Player suderinami failų formatai
•• Palaikomos tokios failų sistemos kaip FAT32 ir NTFS.
•• Failų, kurių vertikalioji ir horizontalioji skiriamoji geba yra didesnė nei maksimali leistina, negalima
paleisti.
Patikrinkite vertikaliąją ir horizontaliąją failo skiriamąją gebą.
•• Peržiūrėkite palaikomus vaizdo ir garso kodekų tipus bei versijas.
•• Peržiūrėkite palaikomas failų versijas.
-- Palaikomos „Flash“ versijos iki 10.1
-- Palaikomos „PowerPoint“ versijos iki 97–2007
•• Atpažįstamas tik pastarąjį kartą prijungtas USB įrenginys.
Šablonų failai ir LFD (.lfd) failai
Apribojimai
•• Įsitikinkite, kad Internal / USB atmintinėje yra skirstomasis aplankas.
Atkūrimo apribojimai
•• Daugiausiai galima leisti du vaizdo įrašų (Video) failus.
•• Daugiau nei vieno Flash failo negalima leisti.
•• Jei naudojate Office (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik vieno tipo
failus.
•• Vienu metu viename iš vaizdo sienos ekranų negali būti leidžiami keli vaizdo įrašai (Video).
Tinklo tvarkaraščio kelių vaizdų funkcija
Atkūrimo apribojimai
•• Vienu metu galima leisti ne daugiau kaip du vaizdo failus (Video).
•• Veikiant stačiajam atkūrimo režimui vienu metu galima leisti tik vieną vaizdo failą.
Garso išvesties apribojimai
•• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
•• Atkūrimo pirmenybė: Flash failas > tinklo BGM > vietinis BGM > vaizdo įrašų failas naudotojo
pasirinktame pagrindiniame vaizde
•• Daugiau nei vieno Flash failo negalima leisti.
•• Jei naudojate Office (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik vieno tipo
failus.
•• LFD (.lfd) failai nepalaikomi.
Garso išvesties apribojimai
•• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
•• Atkūrimo pirmenybė: Flash failas > tinklo BGM > vietinis BGM > vaizdo įrašų failas naudotojo
pasirinktame pagrindiniame vaizde
――Tinklo BGM: nustatymus galima sukonfigūruoti atliekant 1 veiksmą, kai kuriamas serverio
tvarkaraštis.
――Vietinis BGM: BGM nustatymus galima sukonfigūruoti naudojant įrankius, rodomus paspaudus
mygtuką TOOLS vykstant Player atkūrimui.
――Naudotojo pasirinktas pagrindinis vaizdas: pagrindinio vaizdo nustatymus galima sukonfigūruoti
atliekant 2 veiksmą, kai kuriamas serverio tvarkaraštis.
55
Turinys
Failo plėtinys
Plėtinys
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Vaizdo kodekas
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Skyra
1920 x 1080
Kadrų greitis
(kadr./sek.)
6~30
Sparta bitais
(Mbps)
30
Garso kodekas
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
„Motion JPEG“
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
„Window Media Video v9“
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Vaizdas
•• 3D vaizdas nėra palaikomas.
•• Turinys, kurio skiriamoji geba yra didesnė nei
nurodytoji anksčiau pateiktoje lentelėje, nėra
palaikomas.
•• Vaizdo turinys, kurio sparta bitais arba kadrų
dažnis yra didesnis nei nurodytasis anksčiau
pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
•• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus
leidžiamas netinkamai, jei turinyje arba
saugojimo vietoje bus klaida.
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai
fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.
Garsas
Vaizdai
•• Garso turinys, kurio sparta bitais arba kadrų
dažnis yra didesnis nei nurodytasis anksčiau
pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
•• Palaikomas vaizdo failų formatas: Jpeg
•• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus
leidžiamas netinkamai, jei turinyje arba
saugojimo vietoje bus klaida.
•• Palaikomi vaizdo efektai: 9 efektų
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai
fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.
•• Didžiausia palaikoma skiriamoji geba: 15.360 x
8.640
•• Palaikymas suteikiamas iki WMA 10 Pro 5.1
kanalų signalo. WMA glaudinto garso signalas
nepalaikomas.
•• QCELP, AMR NB/WB nėra palaikomi.
•• Palaiko iki H.264, 4.1 lygio
•• Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP /
AP L4 ir AVCHD.
•• Skirta visiems vaizdo įrašų kodekams, išskyrus
MVC, VP8, VP6:
-- Mažesnė nei 1280 x 720: maks. 60 kadr.
-- Didesnė nei 1280 x 720: maks. 30 kadr.
•• GMC 2 arba naujesnė nėra palaikoma.
•• Palaikomas tik „BD MVC Spec“.
•• Tam tikri kodekai (MVC, VP8 ir MJPEG) nebus
palaikomi šiais atvejais: vieną po kito atkuriant
skirtingų tipų failus, atkuriant LFD failus arba
atkuriant failus stačiuoju režimu.
57
„Flash“ technologija
•• Suderinama su „Flash 10.1“
•• „Flash“ animacija
-- Suderinamas failų formatas: SWF
•• Rekomenduojama skiriamoji geba: 960 x 540
-- Dėmesio
Tokių pat veikimo savybių kaip „Flash
Player“ operacinėje sistemoje „Windows“
neįmanoma užtikrinti
Kuriant turinį reikalingas optimizavimas
•• „Flash“ vaizdo įrašai
-- Suderinamas failų formatas: FLV
-- Vaizdas
Kodekas: H.264 BP
Skyra: 1920 x 1080
-- Garsas
Kodekas: H.264 BP
-- Dėmesio
F4V failų formatas nėra palaikomas
„Screen Video“ nėra palaikomas
Power Point
•• Suderinami dokumentų failų formatai
-- Plėtinys: ppt, pptx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Nepalaikomos funkcijos
-- Animacijos efektas
-- 3D figūros (bus rodomos 2D)
-- Puslapinės antraštės ir poraštės
(nepalaikomi kai kurie papildomi
elementai)
-- Word Art
-- Lygiavimas
Gali kilti grupės lygiavimo klaida
PDF
•• Suderinami dokumentų failų formatai
-- Plėtinys: pdf
•• Nepalaikomos funkcijos
-- Mažesnis nei 1 pikselio turinys nėra
palaikomas dėl suprastėjusio veikimo.
-- Neįprastų formų vaizdai ar vaizdai iš
daugybės dalių nėra palaikomi.
-- Turinys su pasuktu tekstu nėra palaikomas.
-- 3D šešėlių efektai nėra palaikomi.
-- Kai kurie simboliai nėra palaikomi
(Specialieji simboliai gali būti rodomi
sugadinti)
-- Office 2007
„SmartArt“ nėra visiškai palaikoma.
Palaikomi 97 iš 115 papildomų elementų.
------
Objektų įterpimas
Pusės pločio simboliai
Tarpai tarp raidžių
Diagramos
Vertikalusis tekstas
nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
-- Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
58
WORD
Šablono failas
•• Suderinami dokumentų failų formatai
-- Plėtinys: .doc, .docx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Kūrimo / redagavimo / atkūrimo funkcijos
veikia tik naudojant Template.
LFD
•• Palaiko Network Channel ir Local Channel
•• Suderinami dokumentų failų formatai
-- Plėtinys: .lfd
•• Nepalaikomos funkcijos
-- Puslapio fono efektas
-- Keli pastraipų stiliai
-- Word Art
-- Lygiavimas
Gali kilti grupės lygiavimo klaida
-- 3D figūros (bus rodomos 2D)
-- Office 2007
„SmartArt“ nėra visiškai palaikoma.
Palaikomi 97 iš 115 papildomų elementų.
-----
Diagramos
Pusės pločio simboliai
Tarpai tarp raidžių
Vertikalusis tekstas
nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
-- Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
59
Su Videowall suderinami failų formatai
――Daugiau informacijos rasite <MagicInfo Server naudotojo vadove>.
Vaizdas
Vaizdai
•• 3D vaizdas nėra palaikomas.
•• Palaikomas vaizdo failų formatas: Jpeg, bmp, png
•• Turinys, kurio skiriamoji geba yra didesnė nei nurodytoji anksčiau pateiktoje
lentelėje, nėra palaikomas.
•• Didžiausia palaikoma skiriamoji geba: 15.360 x 8.640
――Didesnės skiriamosios gebos vaizdams parodyti ekrane gali reikėti
•• Vaizdo turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra didesnis nei
nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
daugiau laiko.
•• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai, jei turinyje
arba saugojimo vietoje bus klaida.
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su
leistuvu.
•• Palaiko iki H.264, 4.1 lygio
•• Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ir AVCHD.
•• Skirta visiems vaizdo įrašų kodekams, išskyrus MVC, VP8, VP6:
-- Mažesnė nei 1280 x 720: maks. 60 kadr.
-- Didesnė nei 1280 x 720: maks. 30 kadr.
•• GMC 2 arba naujesnė nėra palaikoma.
•• Palaikomas tik „BD MVC Spec“.
•• Kai kurie kodekai gali būti nepalaikomi veikiant stačiajam režimui.
60
Apribojimai
•• Kiekviename kliente galima rodyti tik vieną vaizdo įrašų (Video) failą.
――Vaizdo sienos ekranuose galima leisti skirtingus turinio failus.
Viename vaizdo sienos ekrane negalima leisti dviejų vaizdo įrašų (Video) failų.
Įmanoma
Įmanoma
Neprieinama
61
Schedule
Schedule puslapyje pateikiamos funkcijos
Schedule puslapyje pateikiamos toliau nurodytos funkcijos.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
•• Device
-- Rodo prijungto atminties įrenginio pavadinimą.
――Šia parinktimi galima pasinaudoti, tik kai Type nustatytas kaip Local (ją rasite Device).
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: pridėkite tvarkaraščių arba juos redaguokite.
-- Network: peržiūrėkite serveryje sukonfigūruotą tinklo tvarkaraštį.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Schedule puslapyje pateikiami meniu elementai
Parinkties
pavadinimas
Naudojimas
Send
Siųskite sukonfigūruotus tvarkaraščius į kitą atminties įrenginį. Veikia panašiai kaip
kopijavimo funkcija kompiuteryje.
Delete
Ištrinkite tvarkaraščius.
Settings
Numatytasis turinys leidžiamas naudojant kanalą, kuriame nėra programos informacijos.
62
Kanalų tvarkaraščių konfigūravimas
Medijos turinį, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką, galite leisti pageidaujamu laiku.
1
Pasirinkite norimą konfigūruoti kanalą.
2
Pasirinkite vaizdo įrašus, muziką ir nuotraukas, kuriuos norite įtraukti į kanalo tvarkaraštį.
3
Nustatykite laiką, kada leisti suplanuotą turinį. (Start Time ~ Stop Time)
4
Pakeisite kanalo tvarkaraščio pavadinimą, tada pasirinkite aplanką, kuriame jį norite išsaugoti.
5
Paspauskite mygtuką Save.
――Galima pasinaudoti, tik kai Type yra nustatytas kaip Local.
Kanalo tvarkaraščio redagavimas.
Galite pakeisti sukonfigūruoto kanalo tvarkaraščio nustatymus, pavyzdžiui, turinį, trukmę ir tvarkaraščio pavadinimą.
1
Pasirinkite norimą redaguoti kanalą.
2
Pasirinkite vaizdo įrašą, nuotrauką ar muzikos įrašą, kurį norite redaguoti kanalo tvarkaraštyje.
-- Turinio trynimas: užveskite žymeklį ant reikiamo turinio ir ištrinkite paspausdami mygtuką E.
-- Eikite į dešinįjį turinio sąrašo kampą. Spustelėkite mygtuką +, kad turinio pridėtumėte arba pakeistumėte turinio elementų atkūrimo tvarką.
3
Nustatykite laiką, kada leisti suplanuotą turinį. (Start Time ~ Stop Time)
4
Pakeisite kanalo tvarkaraščio pavadinimą, tada pasirinkite aplanką, kuriame jį norite išsaugoti.
5
Paspauskite mygtuką Save.
――Galima pasinaudoti, tik kai Type yra nustatytas kaip Local.
63
Template
HOME
Template puslapyje pateikiamos funkcijos
Unikalų turinį galite kurti naudodami šablonus. Kurti turinį lengva. Tiesiog pakeiskite šablono paveikslėlius
ir tekstą.
→ Template → ENTER E
Template
Naudodami toliau išvardytus kriterijus šablonų sąrašą galite rūšiuoti.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Rinkitės šį režimą, jei gaminį naudojate pasukę horizontaliai.
-- Portrait: Rinkitės šį režimą, jei gaminį naudojate pasukę vertikaliai.
1
Pasirinkite šabloną iš pateikiamų pavyzdinių šablonų.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
64
2
Tvarkykite šablonus įterpdami teksto, vaizdo įrašų, nuotraukų ar PDF failus.
Turinio, pavyzdžiui, vaizdo įrašų, nuotraukų ir PDF failų, įterpimas
Teksto įvedimas
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Aa
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
[TR]Press the volume button on the
remote to change the font size.
Edit
Item(s) selected
Select item to
delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Show
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Pasirinkite langą Edit Text ir įveskite tekstą.
Fono vaizdo / foninės muzikos konfigūravimas
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font options
Font Size: Nurodykite pranešimo teksto dydį.
Font Colour: nurodykite pranešimo teksto spalvą.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: nurodykite pranešimo fono spalvą.
bg_common_01.jpg
Background opacity: nurodykite pranešimo fono skaidrumą.
Done
Cancel
Alignment: pasirinkite žinutės lygiavimo režimą.
Scroll: nurodykite pranešimo slinkimo kryptį / greitį.
Hide Element: Įjunkite arba paslėpkite pranešimą.
――Pasirinkus Hide, pranešimo nustatymai nebus atkurti.
Reset: iš naujo nustatykite visus Font options nustatymus ir atkurkite numatytąsias reikšmes.
65
3
Preview
Sukonfigūruokite Template Name ir Storage.
Save
23:59:59
Duration
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
1
Sukurtą šabloną peržiūrėkite naudodami funkciją Preview.
2
Jei šabloną norite išsaugoti, paspauskite mygtuką Save.
Internal
Storage
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
Template Name
4
Cancel
Paspauskite mygtuką Save, kad užbaigtumėte turinio kūrimą.
66
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Eksportuokite gaminių parametrus į USB įrenginį arba įkelkite juos per USB įrenginį.
Šia parinktimi patogu naudotis priskiriant tuos pačius parametrus keliems gaminiams.
Jei USB įrenginyje nėra failo kopijos
1
Įjunkite USB įrenginį į USB prievadą. Paleiskite funkciją Clone Product.
2
Pasirodo pranešimas No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB
storage device?.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Jei USB įrenginyje yra failo kopija
1
Įjunkite USB įrenginį į USB prievadą. Paleiskite funkciją Clone Product.
2
Pasirodo pranešimas Cloning file found. Please select an option..
Paleiskite funkciją Clone from USB arba Clone to USB.
-- Clone from USB: Pritaikykite gaminiui USB įrenginio nustatymus.
-- Clone to USB: Nukopijuokite gaminio nustatymus į USB įrenginį.
――Baigus konfigūruoti gaminys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui
Paspauskite u/d ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite E.
Device ID
Įveskite gaminio, prijungto prie įvesties laido, kad būtų gaunamas įvesties signalas, atpažinimo kodą. (intervalas: 0~224)
――Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.
PC Connection Cable
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pasirinkite būdą, kurį naudodami jungsitės prie MDC ir gausite MDC signalą.
•• RS232C cable
prisijunkite prie MDC naudodami RS232C stereofoninio signalo laidą.
•• RJ45(LAN) cable
prisijunkite prie MDC naudodami RJ45 laidą.
68
Screen Saver
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Įjunkite arba išjunkite Screen Saver.
Įjungus Screen Saver ekranas pasukamas kas 30 minučių, kad būtų išvengta išdegimo.
•• Off / On
Screen Saver
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Network Status
HOME
Patikrinkite esamą tinklą ir interneto ryšį.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
69
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Individualizuokite daugybinių ekranų, prijungtų, kad sudarytų vaizdo sieną, formatą.
Be to, galite pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo arba kad kiekviename prijungtame ekrane būtų atkartojamas
tas pats vaizdas.
Kaip nustatyti, kad būtų rodomi keli vaizdai, žr. MDC žinyną arba MagicInfo naudotojo vadovą. Gali būti, kad kai kurie modeliai
nepalaiko funkcijos „MagicInfo“.
Video Wall
Video Wall galite įjungti arba išjungti.
Jei norite parengti vaizdo sieną, pasirinkite On.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ši funkcija automatiškai suskaido vaizdo sienos ekraną pagal vaizdo sienos matricos konfigūraciją.
Įveskite vaizdo sienos matricą.
Vaizdo sienos ekranas suskaidomas pagal matricos konfigūraciją. Vertikalių arba horizontalių ekranų skaičius gali būti nustatytas
nuo 1 iki 15.
――Vaizdo sienos ekraną galima padalyti daugiausia į 225 ekranus.
――Parinktis Horizontal x Vertical įjungiama, tik kai Video Wall nustatomas kaip On.
Screen Position
Jei norite pertvarkyti suskaidytus ekranus, nustatykite kiekvieno gaminio numerį matricoje naudodami funkciją Screen
Position.
Pasirinkus Screen Position bus rodoma vaizdo sienos matrica su vaizdo sieną formuojantiems gaminiams priskirtais numeriais.
Jei norite pertvarkyti gaminius, pasinaudokite nuotolinio valdymo pulto rodykliniais mygtukais ir perkelkite gaminį į kitą norimą
numerį. Paspauskite mygtuką E.
――Screen Position galima išdėstyti ne daugiau kaip 255 ekranų.
――Parinktis Screen Position įjungiama, tik kai Video Wall nustatomas kaip On.
――Jei norite pasinaudoti funkcija, įsitikinkite, ar Horizontal x Vertical yra sukonfigūruota.
70
Format
Pasirinkite, kaip rodyti vaizdus vaizdo sienos ekrane.
•• Full: vaizdas rodomas per visą ekraną.
•• Natural: parodomi pradinio formato vaizdai jų nedidinant ir nemažinant.
――Parinktis Format įjungiama, tik kai Video Wall nustatomas kaip On.
71
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Jei norite taikyti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti Clock Set.
On Timer
On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
On/Off Timer
On Timer: nustatykite įjungimo laikmatį pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. Pirmiausia patikrinkite, ar nustatytas dabartinis
laikas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual.
Jei pasirinksite Manual, galėsite nustatyti dienas, kuriomis On Timer įjungs gaminį.
-- Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių aukštyn ir
žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
•• Volume: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Garsumo lygį keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
•• Source: pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį.
•• Content (kai Source yra nustatytas kaip Internal/USB): USB įrenginyje ar vidinėje atmintyje pasirinkite aplanką su turiniu,
kurį norite leisti įjungę gaminį. Šis turinys gali būti muzikos, nuotraukų ar vaizdo įrašų failai.
――Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai prijungtas USB įrenginys.
――Jei USB įrenginyje nėra muzikos failo arba nepasirinkote aplanko, kuriame būtų muzikos failas, laikmačio funkcija veiks
netinkamai.
――Jei USB įrenginyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, Slide Show nebus paleista.
――Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas.
――Kiekvienam jūsų naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB
įrenginį būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.
――Su funkcija On Timer rekomenduojama naudoti USB atmintinę ir kelių kortelių skaitytuvą.
――Funkcija On Timer gali veikti netinkamai su kai kurių gamintojų USB įrenginiais, kuriuose yra integruota baterija, MP3
grotuvais arba PMP, nes gaminiui gali reikėti per daug laiko jiems atpažinti.
72
Off Timer
Nustatykite išjungimo laikmatį (Off Timer) pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual.
Jei pasirinksite Manual, galėsite nustatyti dienas, kuriomis Off Timer išjungs gaminį.
-- Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių aukštyn ir
žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
Holiday Management
Laikmatis bus išjungtas laikotarpiu, kuris įvardytas kaip atostogos.
•• Add Holiday: nurodykite laikotarpį, kurį pageidaujate įtraukti kaip atostogas.
Atostogų pradžios ir pabaigos datas pridėkite naudodami u/d mygtukus, tada spustelėkite mygtuką Save.
Šis laikotarpis bus įtrauktas į atostogų sąrašą.
-- Start: nustatykite atostogų pradžios datą.
-- End: nustatykite atostogų pabaigos datą.
――Delete: pašalinkite pasirinktus elementus iš atostogų sąrašo.
――Edit: pasirinkite atostogų elementą ir pakeiskite datą.
•• Set Applied Timer: nustatykite On Timer irOff Timer, kad šios funkcijos nebūtų įjungiamos šventinėmis dienomis.
-- PaspauskiteE ir pasirinkite On Timer bei Off Timer parametrus, kurių nenorite suaktyvinti.
-- Pasirinkti On Timer ir Off Timer nebus suaktyvinami.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Tekstą veskite, kol rodomas vaizdo įrašas ar vaizdas, ir peržiūrėkite jį ekrane.
•• Off / On
•• Message: įveskite žinutę, kuri bus rodoma ekrane.
•• Time: nustatykite Start Time ir End Time, kad būtų rodomas Message.
•• Font options: nurodykite pranešimo teksto šriftą ir spalvą.
Ticker
•• Position: pasirinkite, kaip bus rodomas Message.
•• Scroll: nurodykite slinkimo Direction ir pranešimo Speed.
•• Preview: Peržiūrėkite sukonfigūruotus antraščių nustatymus.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
More settings
HOME
Parodomas vaizdo nustatymų meniu.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
74
URL Launcher
HOME
Jei reikia daugiau informacijos apie URL Launcher funkcijos naudojimą, kreipkitės į gaminį pardavusi platintoją.
――Jei norite pasinaudoti funkcija URL Launcher, Play via nustatykite kaip URL Launcher (ją rasite System).
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
75
06 skyrius
Ekrano reguliavimas
Konfigūruokite Picture parametrus (Backlight, Colour Tone ir pan.).
Meniu Picture parinkčių išdėstymas priklauso nuo gaminio.
Picture Mode
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Picture Mode).
•• Shops & Malls
Tinka naudoti prekybos centruose.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Offices & Schools
Tinka naudoti biuruose ir mokyklose.
Picture
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
•• Terminals & Stations
Tinka naudoti autobusų ir traukinių stotyse.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Video Wall
Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Calibration
veikiant šiam režimui taikomi ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrai, kuriuos pagal savo poreikius galima
nustatyti naudojant spalvų kalibravimo programą Advanced Color Management.
-- Kad režimas Calibration veiktų tinkamai, vaizdo kokybės parametrus, pvz., ryškumą, spalvą, gamą ir vienodumą,
būtinai nustatykite naudodami spalvų kalibravimo programą Advanced Color Management.
-- Jei norite atsisiųsti programą Advanced Color Management, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Mode parametrai
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
G50
Koreguojamosios parinktys
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Picture Mode
· Tint (G/R)
Gaminyje yra kelios vaizdo kokybės reguliavimo parinktys.
Backlight
――Jei pakeisite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour arba Tint (G/R), atitinkamai pasikeis ir OSD.
――Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio parametrus.
――Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.
R50
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
77
Colour Temperature
Sureguliuokite spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) temperatūrą. (intervalas: 2800K-16000K)
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Colour Tone nustatyta kaip Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Colour Temperature išjungiamas.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
78
White Balance
2 Point
nustatykite spalvų temperatūrą, kad vaizdas atrodytų natūraliau.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumą.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) ryškumą.
Picture
White Balance
•• Reset: Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
10 Point
kontroliuokite baltos spalvos balansą 10 taškų intervalais ir reguliuokite raudonos, žalios ir mėlynos spalvų skaistį.
•• Off / On
Level: pasirinkite norimą koreguoti intervalą.
Red: nustatykite raudonos spalvos lygį.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Green: nustatykite žalios spalvos lygį.
Blue: nustatykite mėlynos spalvos lygį.
Reset: Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
――Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.
――Įjungiama, kai Picture Mode yra nustatytas kaip Offices & Schools (Videos/Images).
79
Gamma
nustatykite pradinį spalvų intensyvumą.
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Gamma išjungiamas.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Calibrated value
Pasirinkite, ar ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrų nustatymai, pasirinkti naudojant spalvų kalibravimo programą
Advanced Color Management, turi būti taikomi veikiant informacijos ir reklamos režimams.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Jei norite atsisiųsti programą Advanced Color Management, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Calibrated value išjungiamas.
Picture
Calibrated value
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
80
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Terminals & Stations
Picture Mode
parametrai
Koreguojamosios parinktys
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Advanced Settings išjungiamas.
Off
Native
On
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
81
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
nustatykite ekrano vaizdo kontrastą.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
norėdami sureguliuoti ekrano vaizdo sodrumą pasirinkite juodos spalvos lygį.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Paryškinti rožinę Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Parodomos Red, Green ir Blue spalvos, kad galėtumėte atlikti tikslius atspalvių ir sodrio nustatymus.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
reguliuojamas spalvos diapazonas ir atmaina (spalvos erdvė), kurie gali būti naudojami kuriant vaizdus.
•• Auto / Native / Custom
――Jei norite reguliuoti Colour, Red, Green, Blue ir Reset, Colour Space nustatykite kaip Custom.
Motion Lighting
sumažinę ekrano skaistį, kai vaizdas ekrane juda, sumažinsite energijos sąnaudas.
•• Off / On
82
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Calibration
Picture Mode parametrai Koreguojamosios parinktys
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
83
Colour Tone
Picture Options
Jei nustatyta Picture Mode reikšmė yra Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Jei nustatyta Picture Mode reikšmė yra Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Colour Tone išjungiamas.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Galima koreguoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesčių prijungto išorinio įrenginio nustatymus.
Digital Clean View
Jei gaminio priimamas transliuojamas signalas yra silpnas, galite suaktyvinti funkciją Digital Clean View, kad sumažintumėte
statinių trukdžių ir vaizdo susidvejinimą.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Gaunamas signalas stipriausias, jei juosta yra žalios spalvos.
――Kai signalas silpnas, išbandykite visas parinktis, kol gaminys rodys geriausią vaizdą.
MPEG Noise Filter
sumažinamas MPEG triukšmas, kad vaizdas būtų geresnės kokybės.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
84
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Parenka juodos spalvos lygmenį, kad sureguliuotų ekrano rodinio gylį.
•• Low / Normal
――Galima naudotis tik veikiant HDMI režimams (AV sinchronizavimas: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Šis režimas tinka filmų peržiūroms.
Film Mode
Off
nustatoma, kad gaminys automatiškai atpažintų ir apdorotų įvairių šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią
vaizdo kokybę.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Galima naudotis veikiant HDMI (1080i).
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Dynamic Backlight
Automatiškai reguliuoja foninį apšvietimą ir taip užtikrina geriausią galimą ekrano rodinio kontrastą esamomis sąlygomis.
•• Off / On
85
Picture Size
pasirinkite ekrane rodomo vaizdo dydį ir formatą.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Atsižvelgiant į esamą įvesties šaltinį, rodomos skirtingos ekrano reguliavimo parinktys.
•• 16:9: nustato platųjį 16:9 vaizdo režimą.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: naudokite, jei reikia padidinti vidutiniškai. Nukerpamas viršus ir šonai.
16:9
· Position
•• Zoom2: naudokite, jei reikia padidinti daugiau.
•• Smart View 1: 16:9 vaizdas sumažinamas 50 %.
•• Smart View 2: 16:9 vaizdas sumažinamas 25%.
•• Wide Fit: padidina vaizdo formatą, kad rodinys būtų rodomas per visą ekraną.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• 4:3: nustato bendrąjį (4:3) vaizdo režimą.
――Gaminio 4:3 formato nenaudokite ilgai.
Kairiajame ir dešiniajame arba viršutiniame ir apatiniame ekrano kraštuose rodomas vaizdas gali užsilikti (išdeginti
ekraną) – tam netaikoma garantija.
•• Screen Fit: kai gaunami HDMI (720p / 1080i / 1080p) signalai, rodomas visas neapkarpytas vaizdas.
•• Custom: pakeičiama skiriamoji geba, kad ji atitiktų naudotojo pageidavimus.
•• Original ratio: jei įvesties šaltinis yra HDMI (prijungus prie kompiuterio) vaizdas bus rodomas pradiniu formatu.
――Prievadai gali skirtis pagal modelį.
86
Position
Reguliuojama vaizdo padėtis. Position galima naudoti, tik kai Picture Size yra nustatytas kaip Zoom1, Zoom2, Wide Fit,
Screen Fit arba Custom.
――Jei funkcija Position norite naudotis, kai pasirenkate Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit arba Custom, atlikite toliau
pateikiamus veiksmus.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Paspauskite mygtuką d ir pasirinkite Position. Paspauskite mygtuką E.
2
Paspauskite mygtuką u arba d ir pastumkite vaizdą aukštyn ar žemyn.
3
Paspauskite mygtuką E.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Zoom/Position
Galite reguliuoti vaizdo dydį ir padėtį. Šia parinktimi galite pasinaudoti, kai įvesties šaltinis yra nustatytas kaip HDMI
(1080i/1080p). Kad parinktimi būtų galima pasinaudoti, Picture Size būtina nustatyti kaip Custom.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
1
Paspauskite mygtuką d ir pasirinkite Zoom/Position. Paspauskite mygtuką E.
2
Pasirinkite Zoom arba Position. Paspauskite mygtuką E.
3
Paspauskite mygtuką u/d/l/r ir perkelkite vaizdą.
4
Paspauskite mygtuką E.
――Jei norite grąžinti pradinę vaizdo padėtį, pasirinkite parinktį Reset, esančią ekrane Zoom/Position.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Bus atkurta numatytojo vaizdo padėtis.
87
Picture Off
Pasirinkus Picture Off išjungiamas ekranas. Garsas neišjungiamas.
Jei norite įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Reset Picture
Atkuriami numatytieji esamo vaizdo režimo parametrai.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
88
07 skyrius
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Sukonfigūruokite meniu ekraną.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: peržiūrėkite meniu gulsčiuoju režimu (numatytasis).
•• Portrait: peržiūrėkite meniu stačiuoju režimu dešinėje gaminio ekrano pusėje.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Pasukite gaminio ekrane rodomą vaizdą ir pakeiskite jo padėtį.
Screen Protection
•• Landscape: ekrano vaizdas rodomas gulsčiuoju režimu (numatytasis parametras).
•• Portrait: ekrano vaizdas rodomas stačiuoju režimu.
Message Display
Menu Transparency
Menu Language
Medium
English
Reset OnScreen Display
Aspect Ratio
Pasukę vaizdą įjunkite viso ekrano arba pradinio dydžio režimą.
•• Full Screen: pasuktą vaizdą galite rodyti per visą ekraną.
•• Original: pasuktą vaizdą galite rodyti pradiniu vaizdo formatu.
――Galima naudoti, kai Source Content Orientation nustatytas kaip Portrait.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
89
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Jei ekrane tam tikrą jūsų nurodytą laiką rodomas sustabdytas vaizdas, gaminys įjungia ekrano užsklandą, kad ekrane neliktų
išdegusių dvigubų vaizdų.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Siekiant sumažinti išliekamojo vaizdo efekto tikimybę, šiame įrenginyje yra įdiegta apsaugos nuo šio efekto technologijaScreen
Burn Protection.
Screen Burn Protection šiek tiek perkelia ekrane rodomą vaizdą.
Naudojant Screen Burn Protection Time parametrą galima užprogramuoti vaizdo perkėlimo intervalus minutėmis.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pixel Shift
Sumažinamas vaizdo išliekamumas horizontaliai ar vertikaliai šiek tiek perkeliant vaizdo taškus.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical irTime veikia, tik kai Pixel Shift nustatytas kaip On.
•• Horizontal: nustato, kiek vaizdo taškų rodomas vaizdas perkeliamas horizontalia kryptimi.
•• Vertical: nustato, kiek vaizdo taškų rodomas vaizdas perkeliamas vertikalia kryptimi.
•• Time: nustatykite laiko intervalus atitinkamai horizontaliam ir vertikaliam perkėlimui atlikti.
Galimi Pixel Shift parametrai ir optimalūs parametrai.
Prieinami parametrai
Optimalūs parametrai
Horizontal (vaizdo taškai)
0~4
4
Vertical (vaizdo taškai)
0~4
4
Time (min.)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift reikšmė priklauso nuo gaminio dydžio (coliais) ir režimo.
――Jei ilgai rodomas nejudantis vaizdas arba 4:3 išvestis, vaizdas gali išlikti. Tai nėra gaminio defektas.
――Jei Picture Size nustatomas kaip Screen Fit, Pixel Shift išjungiamas.
90
Timer
Screen Burn Protection
Galite nustatyti laikmatį, skirtą Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection išjungiama automatiškai praėjus nustatytam laikui.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Side Grey
Off
Repeat: galite nustatyti, kad pasirinktais laiko intervalais būtų parodomas apsaugos nuo išliekamojo vaizdo šablonas, kuris
nurodomas naudojant Mode.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Interval: naudodami Mode galite nustatyti, kad pasirinktą laikotarpį (nuo Start Time iki End Time) būtų rodomas apsaugos
nuo išliekamojo vaizdo šablonas.
――Mode, Period, Time, Start Time ir End Time įjungiami, tik kai Timer nustatomas kaip Repeat arba Interval.
•• Mode: pasirinkite, kuris ekrano apsaugos šablonas bus rodomas.
-- Pixel: vaizdo taškai ekrane nuolatos keičiami juodos spalvos taškais.
-- Rolling bar: vertikali juosta juda iš kairės į dešinę.
-- Fading screen: visas ekranas pašviesėja, tada patamsėja.
――Šablonai Rolling bar ir Fading screen rodomi tik vieną kartą nepriklausomai nuo nustatyto kartojimo intervalo ar laiko.
•• Period: nurodykite intervalą, per kurį turėtų įsijungti funkcija Screen Burn Protection.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Repeat, skirtas Timer.
•• Time: nurodykite trukmę, kurią funkcija Screen Burn Protection bus įjungta.
――Veikia, jei Timer nustatomas kaip Repeat, o Mode nustatomas kaip Pixel.
•• Start Time: nustatykite laiką, kada ekrano apsaugos funkcija turi būti aktyvinta.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Interval, skirtas Timer.
•• End Time: nustatykite laiką, kada ekrano apsaugos funkcija turi būti išjungta.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Interval, skirtas Timer.
91
Immediate display
Screen Burn Protection
Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri turėtų būti rodoma nedelsiant.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Jei norite apsaugoti ekraną, kai nustatytas 4:3 vaizdo formatas, šonuose pakoreguokite baltų pakraščių ryškumą.
•• Off / Light / Dark
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Message Display
Source Info
Pasirinkite, ar rodyti šaltinio OSD, kai pasikeičia įvesties šaltinis.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Pasirinkite, ar rodyti „Nėra signalo“ OSD, jei neaptinkamas joks signalas.
•• Off / On
MDC Message
Pasirinkite, ar rodyti MDC OSD, jei gaminį valdo MDC.
•• Off / On
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
92
Menu Transparency
Pakoreguokite meniu langelio skaidrumą.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Menu Language
Nustatykite meniu kalbą.
――Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu. Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
93
Reset OnScreen Display
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų OnScreen Display nustatymų gamyklinės reikšmės.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
94
08 skyrius
Garso nustatymas
Sukonfigūruokite gaminio garso (Sound) parametrus.
Sound Mode
Galite pasirinkti garso režimą, atitinkantį asmeninius pageidavimus.
•• Standard: parenkamas įprastinis garso režimas.
•• Music: išryškinami ne balsai, o muzika.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: nustatomas filmams tinkamiausias garsas.
•• Clear Voice: išryškinami ne kiti garsai, o balsai.
Sound
Sound Mode
•• Amplify: padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.
Standard
Sound Effect
Auto Volume
Reset Sound
Off
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
95
Sound Effect
Sukonfigūruokite pageidaujamą garso išvesties efektą.
――Galima naudoti, kai Sound Mode nustatytas kaip Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Dialog Clarity
Naudojantis šia funkcija galima nustatyti, jog balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai, kad dialogas būtų
girdimas aiškiau.
Sound Effect
Dialog Clarity
Off
•• Off / On
Equaliser
Equaliser
Naudodami Equaliser pritaikykite kiekvieno garsiakalbio garso parametrus.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Auto Volume
•• Reset: atkuriami numatytieji vienodintuvo parametrai.
Garsumas priklauso nuo kanalo.
Garsumo lygis bus automatiškai vienodinamas, kai įjungsite kitą kanalą.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal suvienodina garsumo lygį visuose kanaluose, kad perjungus kanalą garsumo lygis išliktų toks pat.
Night suvienodina ir sumažina visų kanalų garsumo lygį, todėl kiekvieno kanalo garsumas mažesnis. Night patogu naudoti
naktį, kai nenorite klausytis garsiai.
――Jei norite naudotis prijungto šaltinio įrenginio garso valdikliu, Auto Volume nustatykite kaip Off. Prijungto šaltinio įrenginio
Sound
Auto Volume
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (dažnių juostos pločio reguliavimas): nustatoma konkreti dažnių juosta.
Off
garsumo valdiklio pakeitimai gali būti nepritaikyti, jei Auto Volume nustatytas kaip Normal arba Night.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
96
Reset Sound
Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis. Atkuriamos visų garso parametrų gamyklinės numatytosios
reikšmės.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
97
09 skyrius
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Galite patikrinti esamo tinklo ir interneto būseną.
Sukonfigūruokite tinklo nustatymus, kad galėtumėte naudotis įvairiomis „Smart Hub“ funkcijomis,
pavyzdžiui, paieška internete, turinio bendrinimu naudojant namų tinklą ir funkcijų naujinimu.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Network type
•• Wireless / Wired
98
Tinklo nustatymai (laidinio)
•• Pagal tinklo konfigūraciją gaminį prie LAN galite prijungti jo gale esantį LAN prievadą LAN laidu
sujungdami su sieniniu kištukiniu lizdu.
Žr. toliau pateiktą schemą. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie modemo
arba maršrutizatoriaus kitur jūsų namuose.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Gaminį prie LAN laidu galite prijungti trimis būdais.
•• Gaminį prie LAN laidu galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su išoriniu
modemu.
Žr. toliau pateiktą schemą.
LAN
Sieninis LAN prievadas
RJ45
LAN
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL)
Sieninis modemo prievadas
Modemo laidas
RJ45
Jei naudojatės dinaminiu tinklu, jums reikės ADSL modemo arba kelvedžio, kuris palaiko dinaminį tinklo
kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir kelvedžiai automatiškai
pateikia IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, kurių reikia gaminį norint prijungti
prie interneto, taigi šių reikšmių jums nereikės įvesti rankiniu būdu. Daugelis namų tinklų yra dinaminiai.
LAN (vietinio kompiuteri tinklo) laidas
•• Gaminį prie LAN galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su IP dalytuvu,
kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos kabeliu. Žr. toliau pateiktą
schemą.
LAN
Sieninis modemo prievadas
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL)
Modemo laidas
IP skirstytuvas
(su DHCP serveriu)
LAN laidas
LAN laidas
RJ45
Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jei tinklui nustatant ryšį reikia statinio IP adreso, gaminio
kabelinės televizijos sąrankos ekrane rankiniu būdu turite įvesti IP adreso, potinklio šablono, tinklų
sietuvo ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenis apie IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS
reikšmes kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP).
Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.
――Kai jūsų tinklui reikalingas statinis IP adresas, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL modemus.
――DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia jums naudoti statinius IP adresus.
LAN laidas
99
Nustatykite tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis interneto paslaugomis (pvz., atlikti programinės įrangos
naujinimus).
Automatinis Network Settings (laidinis)
Prijunkite prie tinklo naudodami LAN laidą.
2
Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3
Pasirodžiusiame dialoge spustelėkite skirtuką Support.
4
Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas LAN laidas.
Kaip atlikti automatinę sąranką
1
Nustatykite Network type kaip Wired puslapyje Network Settings.
2
Paspauskite mygtuką Connect ir paleiskite Network Settings.
-- Mygtukas Connect veikia tik tuo atveju, jei LAN kabelis prijungtas tinkamai.
3
Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir patikrinamas tinklo ryšys.
Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Wired network and Internet connection completed.“.
――Jei prisijungti nepavyksta, patikinkite LAN prievado jungtį.
――Jei atliekant automatinį procesą tinklo ryšio reikšmių surasti nepavyksta arba jei ryšį norite nustatyti
rankiniu būdu, eikite į kitą skyrių „Tinklo sąranka“.
Kaip atlikti rankinę sąranką
1
Nustatykite Network type kaip Wired puslapyje Network Settings.
2
Paspauskite mygtuką Connect ir paleiskite Network Settings.
-- Mygtukas Connect veikia tik tuo atveju, jei LAN kabelis prijungtas tinkamai.
3
Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Paspauskite Stop.
Patikrinimo procesas sustabdomas.
4
Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP Settings. Pasirodys ekranas IP Settings.
5
Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite E, tada IP Settings nustatykite kaip Enter manually.
Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu IP Address lauku.
Rankinis Network Settings (laidinis)
――Jei IP Settings nustatysite kaip Enter manually, DNS Setting automatiškai bus nustatytas kaip
Enter manually.
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvą ir
DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema „Windows“ galite
atlikti šiuos veiksmus.
1
6
Baigę puslapio apačioje pasirinkite OK, tada paspauskite E. Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir
pradedamas patikrinimo procesas.
7
Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Wired network and Internet connection completed.“.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
100
Tinklo nustatymas (belaidis)
Prijungimas prie belaidžio tinklo
Belaidis IP skirstytuvas
(kelvedis su DHCP serveriu)
Sieninis LAN prievadas
LAN laidas
„Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Kai vaizdo įrašas leidžiamas per tinklą, jis gali būti
leidžiamas nesklandžiai.
――Belaidžiam IP dalytuvui pasirinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiui IP dalytuvui
Automatinė tinklo sąranka (belaidis)
Daugelyje belaidžių tinklų yra papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prie tinklo besijungiantys
įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba Security Key. Security Key
sukuriamas pagal prieigos frazę, dažniausiai tam tikro ilgio žodį arba raidžių ir skaičių seką, kurią turėjote
įvesti nustatydami savo belaidžio tinklo saugą. Jei pasirinksite šį tinklo ryšio nustatymo metodą ir savo
belaidžiame tinkle naudosite Security Key, automatinės ar rankinės sąrankos metu turėsite įvesti
prieigos frazę.
Kaip atlikti automatinę sąranką
1
Nustatykite Network type kaip Wireless puslapyje Network Settings.
2
Funkcija Network ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų sąrašas.
3
Tinklų sąraše paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite tinklą, tada dukart paspauskite mygtuką
E.
nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio gedimų.
――Jei nematote norimo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, pasirinkite Refresh ir pakartokite paiešką.
――Jūsų įsigytas gaminys palaiko tik toliau pateikiamus belaidžio tinklo saugos protokolus.
――Jei po pakartotinės paieškos maršrutizatorius nerandamas, pasirinkite mygtuką Stop.
Jei pasirinksite didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimą, o prieigos taško arba belaidžio ryšio
kelvedžio šifravimo tipą nustatysite kaip WEP, TKIP ar TKIP AES („WPS2Mixed“), „Samsung“ gaminiai
nepalaikys ryšio pagal naujo „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas.
――Jei naudojamas belaidžio ryšio kelvedis palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką), prie tinklo galite
prisijungti naudodami PBC (konfigūravimo mygtuko paspaudimu) arba PIN (asmeninio identifikavimo
numerio) būdą. WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.
――Prijungimo būdai: Belaidžio tinklo ryšį galite sukonfigūruoti trimis būdais.
Automatinė sąranka (naudojant automatinės tinklo ieškos funkciją), rankinė sąranka, WPS(PBC)
Pasirodys mygtukas Add Network.
Pasirinkite Add Network ir pridėkite belaidžio ryšio maršrutizatorių, prie kurio bus jungiamasi.
4
Jei pasirodo ekranas Enter password., pereikite prie 5 veiksmo. Jei pasirinksite belaidžio ryšio
kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 7 veiksmo.
5
Jei kelvedyje yra saugos funkcija, įveskite Enter password. (saugos raktą arba PIN).
101
6
Kai baigsite, naudodami rodyklės į dešinę mygtuką pereikite žymekliu prie Done, tada paspauskite
Kaip atlikti rankinę sąranką
E. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
1
Nustatykite Network type kaip Wireless puslapyje Network Settings.
2
Funkcija Network ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų sąrašas.
3
Tinklų sąraše paspauskite mygtuką u arba d ir pasirinkite tinklą, tada dukart paspauskite mygtuką
――Ryšys su kelvedžiu užmezgamas, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.
7
Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.“.
E.
Rankinė tinklo sąranka (belaidis)
――Jei nematote norimo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, pasirinkite Refresh ir pakartokite paiešką.
――Jei po pakartotinės paieškos maršrutizatorius nerandamas, pasirinkite mygtuką Stop.
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
Pasirodys mygtukas Add Network.
Pasirinkite Add Network ir pridėkite belaidžio ryšio maršrutizatorių, prie kurio bus jungiamasi.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvą ir
DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema „Windows“ galite
atlikti šiuos veiksmus.
4
Jei pasirodo ekranas Enter password., pereikite prie 5 veiksmo. Jei pasirinksite belaidžio ryšio
kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 7 veiksmo.
5
Jei kelvedyje yra saugos funkcija, įveskite Enter password. (saugos raktą arba PIN).
6
Kai baigsite, naudodami rodyklės į dešinę mygtuką pereikite žymekliu prie Done, tada paspauskite
1
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2
Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3
Pasirodžiusiame dialoge spustelėkite skirtuką Support.
7
Kai bandoma prisijungti prie tinklo, pasirinkite Stop. Taip ryšį nutrauksite.
4
Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
8
Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP Settings. Pasirodys ekranas IP Settings.
9
Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite E, tada IP Settings nustatykite kaip Enter manually.
E. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu IP Address lauku.
――Jei IP Settings nustatysite kaip Enter manually, DNS Setting automatiškai bus nustatytas kaip
Enter manually.
102
10Baigę puslapio apačioje pasirinkite OK, tada paspauskite E. Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir
pradedamas patikrinimo procesas.
11Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.“.
WPS(PBC)
Nustatymas naudojant WPS(PBC)
Jei jūsų kelvedyje yra mygtukas WPS(PBC), atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
1
Nustatykite Network type kaip Wireless puslapyje Network Settings.
2
Pasirinkite WPS(PBC), paspauskite E, tada dar kartą paspauskite E.
3
Per 2 minutes paspauskite ant savo kelvedžio esantį mygtuką WPS(PBC). Jūsų gaminys
automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo parametrų reikšmes ir prisijungs prie tinklo.
4
Pasibaigus tinklo sąrankai pasirodys tinklo ryšio ekranas.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Jei norite naudotis šia funkcija, jūsų
mobilųjį įrenginį turi palaikyti Wi-Fi Direct.
Nustatykite parametrus, reikalingus gaminiui su belaidžiais mobiliaisiais įrenginiais sujungti. Naudodami šią funkciją belaidžius mobiliuosius įrenginius galite jungti prie savo
gaminio tiesiogiai, tam nereikia kelvedžio.
Jei mobilųjį įrenginį norite prijungti prie gaminio naudodami Wi-Fi Direct, atlikite tokius veiksmus:
1
Eikite į ekraną Wi-Fi Direct. Gaminys pradės ieškoti įrenginių.
2
Įjunkite funkciją Wi-Fi Direct įrenginyje. Pasirinkite norimą „Wi-Fi“ įrenginį.
•• PBC (konfigūracija paspaudus mygtuką, angl. Push Button Configuration): Per 2 min. „Wi-Fi“ įrenginyje paspauskite mygtuką WPS(PBC). Jūsų gaminys automatiškai
gaus visas jam reikalingas tinklo parametrų reikšmes ir prisijungs prie tinklo.
•• PIN: įveskite įrenginyje rodomą PIN.
――Jei įrenginį norite atjungti, pasirinkite prijungtą „Wi-Fi“ įrenginį, tada pasirinkite Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Leiskite kitiems įrenginiams, pavyzdžiui, prie jūsų tinklo prijungtiems išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, dalytis turiniu su jūsų gaminiu.
104
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Prie gaminio prijunkite atvaizdavimo funkciją palaikantį mobilųjį įrenginį. Taip mobiliojo įrenginio ekrano
vaizdas ir garsas bus atkurtas naudojant gaminį. Atvaizdavimas – tai mobiliojo įrenginio ekrano ir garso
atkūrimas ekrane.
――Jei norite naudoti Screen Mirroring, įsitikinkite, ar mobilusis įrenginys palaiko atvaizdavimo funkciją,
pvz., „AllShare Cast“, „WiDi“ (3.5 arba naujesnė versija) ir „Miracast“. Norėdami sužinoti, ar atvaizdavimo
funkcija palaikoma, apsilankykite mobiliojo įrenginio gamintojo svetainėje.
――Ekrano arba garso atkūrimas gali trūkinėti, jei tinkle yra sangrūda.
Screen Mirroring
Paleiskite atvaizdavimo funkciją mobiliajame įrenginyje. Mobilusis įrenginys automatiškai suras ir parodys
gaminį sąraše.
――Jei mobiliajam įrenginiui nepavyksta prisijungti prie gaminio, išjunkite ir įjunkite abu įrenginius iš
naujo, o tada bandykite dar kartą.
Connect to server
Jei norite paleisti Player, prisijunkite prie tinklo.
•• Jei įjungta parinktis SSL, serveris sukonfigūruojamas naudoti https, o siunčiami duomenys
šifruojami.
――Įveskite serverio IP adresą ir prievado numerį. Kaip prievado numerį naudokite 7001. (Jei naudodami
prievado numerį 7001 negalite prisijungti prie serverio, pasiteiraukite serverio administratoriaus, koks
turėtų būti teisingas prievado numeris, tada jį pakeiskite.)
MagicInfo Mode
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojate gaminį, pasirinkite atitinkamą MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Pasirinkite serverio tinklo prijungimo metodą.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Nurodykite FTP veikimo režimą.
•• Active / Passive
105
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Pasirinkite arba įveskite įrenginio pavadinimą.
Šis pavadinimas per tinklą gali būti rodomas nuotoliniuose tinklo valdikliuose.
106
10 skyrius
System
Setup
Pradiniai nustatymai (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Įjungę gaminį pirmą kartą, galite konfigūruoti pagrindinius nustatymus, tokius kaip kalba, kanalai ir laikas.
Paspauskite mygtuką .
――Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
System
1
Setup
Paspauskite mygtuką u arba d, tada paspauskite mygtuką E. Nurodykite OSD meniu kalbą.
Time
2
Auto Source Switching
Display Orientation
Sukonfigūruokite meniu puslapio padėtį.
-- Landscape / Portrait
Power Control
3
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
Nustatykite laiką, po kurio ilgą laiką neveikos būsenoje buvęs gaminys išjungiamas automatiškai.
77
Device Manager
Auto Power Off
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Nustatykite tinklo ryšį. Paspauskite mygtuką E ir pradėkite. Jei nežinote savo tinklo nustatymo informacijos arba norite jį
nustatyti vėliau, pasirinkite Skip. Vėliau tinklo ryšį galėsite nustatyti naudodamiesi meniu Network.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
-- Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
5
Clock Set
Nustatykite datą ir laiką, tada pasirinkite Next.
107
6
Play via
Pasirinkite atitinkamą grotuvo režimą atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojamas gaminys.
――Nustatymas Play via rodomas, tik kai esate prisijungę prie tinklo.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
108
Time
Galite konfigūruoti Clock Set arba Sleep Timer. Be to, naudodami funkciją Timer galite nustatyti, kad nurodytu laiku gaminys
automatiškai įsijungtų arba išsijungtų.
――Paspauskite mygtuką INFO, jei norite sužinoti laiką.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Pasirinkite Clock Set. Paspauskite Date arba Time, tada paspauskite E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Norėdami pereiti iš
vieno įvesties lauko į kitą, naudokite rodyklių į kairę arba dešinę mygtukus. Baigę paspauskite E.
――Date ir Time galite nustatyti tiesiogiai, spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
DST
Įjungiama arba išjungiama DST (vasaros laiko) funkcija.
Off / On
•• Start Date: nustatykite vasaros laiko pradžios datą.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• End Date: nustatykite vasaros laiko pabaigos datą.
•• Time Offset: pasirinkite teisingą laiko skirtumą savo laiko juostoje.
Sleep Timer
Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus nustatytam laikotarpiui.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Jei norite pasirinkti laikotarpį, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, tada paspauskite E. Jei norite atšaukti Sleep
Timer, pasirinkite Off.
Power On Delay
Jei prijungiate kelis gaminius, sureguliuokite kiekvieno gaminio įjungimo trukmę, kad apsisaugotumėte nuo maitinimo
perkrovos (0–50 sek. intervalu).
109
Auto Source Switching
Jeigu ekraną mėginama įjungti, kai Auto Source Switching yra nustatytas kaip On ir kai nėra suaktyvinta ankstesnio vaizdo
signalų šaltinio parinktis, ekranas savaime ieško kito aktyvaus vaizdo signalų įvesties šaltinio.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Jei Auto Source Switching yra nustatytas kaip On, savaime bus ieškoma aktyvaus vaizdo signalų šaltinio.
Auto Source Switching
Jei esamas vaizdo signalų įvesties šaltinis neatpažįstamas, įjungiama parinktis Primary Source.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
Jeigu pirminis vaizdo signalų šaltinis yra neprieinamas, įjungiama parinktis Secondary Source.
Jei ir pagrindinis, ir papildomas įvesties šaltiniai neatpažįstami, ekranas atliks dvi aktyvaus šaltinio paieškas, kiekviena paieška
patikrins pagrindinį ir papildomą šaltinį. Jei abi paieškos bus nesėkmingos, ekranas grįš į pirmąjį vaizdo šaltinį ir parodys
pranešimą, kad signalo nerasta.
Primary Source Recovery
Pasirinkite, ar norite atkurti pasirinktą pagrindinį įvesties šaltinį, kai prijungiamas pagrindinis įvesties šaltinis.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Primary Source
Nurodykite Primary Source, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
Secondary Source
Nurodykite Secondary Source, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
110
Power Control
Auto Power On
Naudojant šią funkciją gaminys automatiškai įjungiamas jį prijungus. Nebereikia spausti maitinimo mygtuko.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Network Standby
•• Off / On
Power on only
Off
Kai kompiuteriu nesinaudojama nurodytą laiką, gaminys išjungiamas, kad būtų taupoma elektros energija.
•• Off / On
Standby Control
Galite nustatyti, kad pradėjus gauti įvesties signalą įsijungtų ekrano budėjimo veiksena.
•• Auto
Neaptikus įvesties signalo, net jei prie ekrano prijungtas šaltinio įrenginys, įjungiama energijos taupymo veiksena.
Jei nebus prijungtas joks šaltinio įrenginys, bus parodytas pranešimas No Signal.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Off
Neaptikus įvesties signalo pasirodys pranešimas No Signal.
――Jei prijungus šaltinio įrenginį vis tiek rodomas pranešimas No Signal, patikrinkite prijungtą laidą.
――Jei No Signal Message nustatyta kaip Off, pranešimas No Signal nerodomas.
Tokiu atveju nustatykite No Signal Message kaip On.
•• On
Neaptikus įvesties signalo įjungiama energijos taupymo veiksena.
111
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Network Standby
Power on only
Off
Maitinimo mygtukas gali būti nustatytas įjungti maitinimą arba įjungti / išjungti maitinimą.
•• Power on only: Nustatykite maitinimo mygtuką įjungti maitinimą.
•• Power on and off: Nustatykite maitinimo mygtuką įjungti / išjungti maitinimą.
Network Standby
Naudojant šią funkciją tinklo maitinimas tiekiamas ir gaminiui išsijungus.
•• Off / On
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
112
Eco Solution
Energy Saving
Sumažinkite energijos sąnaudas sureguliuodami ekrano ryškumą.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Sureguliuokite skydo ryškumą. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo ryškesnis skydas.
•• Off / On
No Signal Power Off
Taupykite energiją išjungę gaminį, kai nė iš vieno šaltinio negaunamas joks signalas.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Funkcija išjungiama, kai prijungiamas kompiuteris, veikiantis energijos taupymo režimu.
――Jūsų gaminys automatiškai išsijungs nurodytu laiku. Prireikus laiką galima keisti.
Auto Power Off
Gaminys bus automatiškai išjungtas, jei nustatytomis valandomis nepaspausite jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko arba
nepaliesite jokio ant gaminio priekinio skydelio esančio mygtuko, kad būtų išvengta perkaitimo.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
113
Temperature Control
Naudojant šią funkciją nustatoma gaminio vidaus temperatūra. Galite nustatyti priimtiną temperatūros intervalą.
Nustatyta 77 C numatytoji temperatūra.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Rekomenduojama gaminio veikimo temperatūra yra 75–80 C (jeigu aplinkos temperatūra yra 40 C).
――Jei esama temperatūra viršija nurodytas temperatūros ribas, ekranas patamsės. Jei temperatūra ir toliau kyla, gaminys
išsijungs, kad neperkaistų.
77
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
114
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigūruokite prie gaminio prijungtų išorinių įvesties prietaisų parinktis.
Keyboard Settings
Prie gaminio prijungus klaviatūrą parodomas meniu Keyboard Settings.
Select Keyboard
Iš galimų prijungtų klaviatūrų pasirinkite tą klaviatūrą, kurią norite naudoti.
――Naudoti galima tik vieną prijungtą klaviatūrą.
Keyboard Options
――Priklauso nuo šalies.
Keyboard Language
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Nurodykite klaviatūros įvesties kalbą.
Keyboard type
Nurodykite klaviatūros tipą.
Switch Input Language
Konfigūruokite klavišų derinį, kuris naudojamas norint pakeisti įvesties kalbą.
115
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Prie gaminio prijungus pelę parodomas meniu Mouse Settings.
Select Mouse
Konfigūruokite pelės prijungimo nustatymus arba prijungtos pelės parinktis.
――Iš visų prijungtų pelių galima naudoti tik vieną.
Mouse Options
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
――Priklauso nuo šalies.
Primary Button
Pasirinkite pelės mygtuką, kuriuo bus atliekamos pagrindinės funkcijos (spustelėkite ir įrašykite).
•• Left / Right
Pointer Speed
Nustatykite pelės žymeklio greitį.
•• Slow / Standard / Fast
116
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Nurodykite žymeklio dydį, greitį ir formą.
Pointer Size
Nurodykite žymeklio dydį.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Nurodykite žymeklio greitį. Kuo didesnis greitis, tuo žymeklis jautresnis.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Nurodykite žymeklio formą.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Play via
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojate gaminį, pasirinkite atitinkamą Play via režimą.
Pradžios ekranas gali skirtis atsižvelgiant į nustatymus.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Bus parodytas ekranas Change PIN.
Pasirinkite bet kokius 4 skaitmenis, kuriuos naudosite kaip PIN, tada juos įveskite į lauką Enter New PIN. Dar kartą įveskite tuos
pačius 4 skaitmenis į lauką Confirm New PIN.
Pasirodžius patvirtinimo ekranui, paspauskite mygtuką Close. Gaminys įsimena jūsų naują PIN kodą.
――Numatytasis slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
118
General
Security
――Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
MENU m → System → General → ENTER E
Safety Lock
General
Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Visi gaminio ir nuotolinio valdymo pulto meniu bei mygtukai, išskyrus nuotolinio valdymo pulto mygtuką LOCK, bus užrakinti
naudojant funkciją Safety Lock.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Jei norite atrakinti meniu ir mygtukus, paspauskite mygtuką LOCK ir įveskite slaptažodį (numatytasis slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0).
HDMI Hot Plug
On
Button Lock
Šis meniu gali būti naudojamas ant gaminio esantiems mygtukams užrakinti.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
Jei Button Lock yra nustatytas kaip On, gaminį galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Užrakinkite USB atminties įrenginius, kad jie nebūtų automatiškai aptinkami.
•• Off / On
BD Wise
Suteikia galimybę mėgautis optimalia vaizdo kokybe naudojantis „Samsung“ DVD, „Blu-ray“ ir namų kino gaminiais, kurie palaiko
BD Wise. Kai BD Wise yra nustatytas kaip On, vaizdo režimas automatiškai perjungiamas į optimaliai pritaikytą skiriamąją gebą.
•• Off / On
――Šią funkciją galite pasirinkti, kai „Samsung“ gaminius, palaikančius BD Wise, prijungiate prie gaminio per HDMI laidą.
――Funkcija BD Wise įjungiama, tik kai prijungiamas šaltinio įrenginys su funkcija BD Wise.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Gaminio nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju dar kartą pasirinkite Anynet+ įrenginį.
――Anynet+ veikia, kai AV įrenginys su Anynet+ yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
DivX® Video On Demand
Game Mode
„Anynet+“ - tai funkcija, suteikianti galimybę gaminio nuotolinio valdymo pultu valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius,
kurie palaiko „Anynet+“ funkciją. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija
„Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“ ženklas.
――Anynet+ įrenginius galite valdyti tik nuotolinio valdymo pultu, o ne mygtukais ant gaminio.
Off
――Anynet+ palaiko iki 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.
Anynet+ meniu
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Anynet+ meniu priklauso nuo prie gaminio prijungtų „Anynet+“ įrenginių tipo ir būsenos.
――Paspauskite mygtuką TOOLS, kad būtų parodytas Anynet+ meniu, ir pasirinkite reikiamą meniu.
„Anynet+“ meniu
Aprašymas
View PC
Anynet+ režimas perjungiamas į PC režimą.
Select Device
Rodomas „Anynet+“ įrenginių sąrašas.
(įrenginio_pavadinimas) Menu
Parodomas prijungto įrenginio meniu. Pavyzdžiui, jei prijungiamas DVD leistuvas, bus
parodytas DVD leistuvo disko meniu.
(įrenginio_pavadinimas) Tools
Parodomas prijungto įrenginio meniu. Pavyzdžiui, jei prijungiamas DVD leistuvas, bus
parodytas DVD leistuvo disko įrankių meniu.
――Priklausomai nuo įrenginio, šio meniu gali nebūti.
(įrenginio_pavadinimas) Title
Menu
Parodomas prijungto įrenginio disko pavadinimo meniu. Pavyzdžiui, jei prijungiamas
DVD leistuvas, parodomas DVD leistuve esančio filmo pavadinimo meniu.
――Priklausomai nuo įrenginio, šio meniu gali nebūti.
120
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Galite nustatyti, kad Anynet+ įrenginys būtų automatiškai nustatomas kaip Off, kai išjungiamas gaminys.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• No / Yes
――Jei Auto Turn Off nustatomas kaip Yes, veikiantys išoriniai įrenginiai bus išjungti tuo pat metu kaip ir gaminys.
――Šios funkcijos veikimas priklauso nuo įrenginio.
Search for Devices
Anynet+ įrenginių perjungimas
1
Paspauskite mygtuką TOOLS, pasirinkite Anynet+ (HDMI-CEC), tada paspauskite E.
2
Pasirinkite Select Device, tada paspauskite mygtuką E.
Jei nerandate reikiamo įrenginio, pasirinkite Refresh ir atnaujinkite sąrašą.
3
Pasirinkite įrenginį, tada paspauskite mygtuką E. Galite įjungti pasirinktą įrenginį.
――Meniu Select Device parodomas, tik kai Anynet+ (HDMI-CEC) nustatote kaip On įėję į meniu System.
――Pasirinkto įrenginio įjungimas gali užtrukti 2 minutes. Kai įjungimo operacija jau atliekama, jos atšaukti negalite.
――Jei „Anynet+“ funkciją palaikantį įrenginį pasirinkote spausdami mygtuką SOURCE ir pasirinkdami jo įvesties šaltinį,
„Anynet+“ funkcijos naudoti negalėsite.
――Būtinai perjunkite į Anynet+ įrenginį – naudokite Search for Devices.
121
„Anynet+“ trikčių diagnostika
Problema
„Anynet+“ neveikia.
Galimas sprendimas
•• Patikrinkite, ar tai įrenginys su „Anynet+“. „Anynet+“ sistema palaiko tik „Anynet+“ įrenginius.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis.
•• Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo / garso / HDMI kabelių jungtis.
•• Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas kaip On (System meniu).
•• Patikrinkite, ar nuotolinis valdiklis yra suderinamas su „Anynet+“.
•• Anynet+ neveikia esant tam tikroms sąlygoms. (pradinė sąranka)
•• Prijungdami ar atjungdami ir vėl prijungdami HDMI laidą dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir dar kartą iš naujo
įjunkite gaminį.
•• Patikrinkite, ar „Anynet+“ funkcija įjungta „Anynet+“ įrenginyje.
Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.
•• Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys yra tinkamai prijungtas prie gaminio ir ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas kaip On
(System meniu).
•• Paspauskite mygtuką TOOLS, kad būtų parodytas Anynet+ meniu, ir pasirinkite reikiamą meniu.
Noriu baigti darbą su „Anynet+“.
•• Pasirinkite View PC iš Anynet+ meniu.
•• Paspauskite gaminio nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE ir pasirinkite ne „Anynet+“ prietaisą.
Ekrane bus parodytas pranešimas
„Disconnecting Anynet+ device
...“.
•• Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizoriaus peržiūros režimą, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto.
Nepavyksta paleisti „Anynet+“
įrenginio.
•• Atliekant pradinę sąranką negalite naudotis paleidimo funkcija.
•• Baigę gaminio „Anynet+“ konfigūraciją arba perjungę į „Anynet+“ naudokite nuotolinį valdymo pultą.
122
Problema
Nerodomas prijungtas įrenginys.
Galimas sprendimas
•• Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis.
•• Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas kaip On (System meniu).
•• Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginių paiešką.
•• „Anynet+“ reikia HDMI ryšio. Pasirūpinkite, kad įrenginys prie gaminio būtų prijungtas naudojant HDMI laidą.
•• Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.
•• Jei ryšys nutraukiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI laidą, vėl atlikite įrenginių nuskaitymą.
123
HDMI Hot Plug
General
Ši funkcija naudojama siekiant suaktyvinti laiko delsą ir įjungti DVI / HDMI šaltinio įrenginį.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Parodomas gaminiui suteiktas registracijos kodas.
Jei prisijungsite prie „DivXⓇ“ svetainės ir prisiregistruosite naudodami šį kodą, galėsite atsisiųsti VOD registracijos failą.
Jei reikia daugiau informacijos apie „DivXⓇ“ VOD, apsilankykite http://vod.divx.com.
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
prijungę žaidimų pultus, pvz., „PlayStation™“ ar „Xbox™“, ir pasirinkę žaidimų meniu galėsite mėgautis tikroviškesne žaidimų
aplinka.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Off / On
――Įspėjimai ir apribojimai, susiję su Game Mode
Jei norite atjungti žaidimų pultą ir prijungti kitą išorinį įrenginį, sąrankos meniu Game Mode nustatykite kaip Off.
124
Reset System
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų sistemos parametrų gamyklinės nuostatos.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
125
11 skyrius
Palaikymas
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Meniu Software Update galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.
――Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų išjungtas gaminio maitinimas. Baigus diegti programinės įrangos versijos naujinimą, gaminys automatiškai
išsijungs ir vėl įsijungs.
――Kai programinė įranga bus atnaujinta, visi ankstesni vaizdo ir garso parametrai bus grąžinti į numatytąsias reikšmes. Patariame užsirašyti pasirinktus parametrus, kad
atnaujinę galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.
-- Current version: tai programinės
įrangos versija, kuri jau įdiegta gaminyje.
Update now
Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją.
Auto update
Ši funkcija automatiškai atnaujina nenaudojamą gaminį.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinės įrangos versiją.
Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip parsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.
――Contact Samsung ir suraskite gaminio Model Code bei Software Version.
126
Go to Home
Go to Home, kad galėtumėte leisti įvairų atminties įrenginių arba prijungto tinklo turinį.
Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME
.
Player
Suraskite arba paleiskite kanalus ar įrenginiuose įrašytą turinį.
――Prieš naudodami On/Off Timer turite nustatyti laikrodį.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Sukurkite vietinių kanalų turinio tvarkaraščius arba redaguokite išsaugotus kanalus.
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
Jei norite sukurti turinį, pasirinkite šabloną.
Clone Product
Eksportuokite gaminių parametrus į USB įrenginį arba įkelkite juos per USB įrenginį.
Šia parinktimi patogu naudotis priskiriant tuos pačius parametrus keliems gaminiams.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
-- Informacijos apie pomeniu elementus rasite skyriuje „Pagrindinio ekrano funkcija“.
ID Settings
Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui
Paspauskite u/d ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite E.
127
Screen Saver
Įjunkite arba išjunkite Screen Saver.
Įjungus Screen Saver ekranas pasukamas kas 30 minučių, kad būtų išvengta išdegimo.
Network Status
Patikrinkite esamą tinklą ir interneto ryšį.
Video Wall
Individualizuokite daugybinių ekranų, prijungtų, kad sudarytų vaizdo sieną, formatą.
Be to, galite pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo arba kad kiekviename prijungtame ekrane būtų atkartojamas tas pats vaizdas.
Kaip nustatyti, kad būtų rodomi keli vaizdai, žr. MDC žinyną arba MagicInfo naudotojo vadovą. Gali būti, kad kai kurie modeliai nepalaiko funkcijos „MagicInfo“.
On/Off Timer
――Prieš naudodami On/Off Timer turite nustatyti laikrodį.
On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
Ticker
Tekstą veskite, kol rodomas vaizdo įrašas ar vaizdas, ir peržiūrėkite jį ekrane.
More settings
Parodomas vaizdo nustatymų meniu.
128
Reset All
Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atstatomos į gamyklines nuostatas.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
129
12 skyrius
Nuotraukų, vaizdo įrašų ir muzikos leidimas (medijos leistuvas)
Galite peržiūrėti USB talpiosios atminties klasės įrenginyje (MSC) išsaugotus vaizdo įrašus, nuotraukas, muzikos failus.
Leiskite atminties įrenginyje saugomas nuotraukas, vaizdo įrašus ar muziką.
Naudodami toliau pateikiamus būdus galite leisti įvairų turinį.
•• Naudodami USB įrenginį: leiskite medijos turinį, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, nuotraukas ir muzikos failus iš USB įrenginio.
•• Prijungę atminties įrenginį: leiskite medijos turinį, saugomą atminties įrenginyje, pavyzdžiui, išmaniajame telefone, fotoaparate, kompiuteryje ar debesų paslaugoje.
Prieš naudodami medijos leistuvą su USB įrenginiu perskaitykite šią
informaciją
Dėmesio
•• Prieš jungdami USB prie gaminio padarykite atsargines failų kopijas, kad užtikrintumėte, jog duomenys nebūtų sugadinti ar prarasti.
„Samsung Electronics“ neatsako už sugadintus ar prarastus duomenis.
•• Neatjunkite USB įrenginio, kai jis kraunamas.
•• Jei USB įrenginys jungiamas naudojant USB ilginamąjį laidą, jo gali neatpažinti arba jame išsaugotų failų nebus įmanoma skaityti.
•• Jei gaminys prijungto USB įrenginio neatpažįsta, gali būti, kad USB įrenginyje esantys failai yra sugadinti arba jų neįmanoma atkurti.
Jei taip atsitiktų, USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio ir suformatuokite, tuomet patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas.
•• Netinka naudoti didesnės kaip 2 TB talpos USB.
130
Su medijos leistuvu suderinami įrenginiai
•• Kai kurių tipų USB skaitmeniniai fotoaparatai, išmanieji telefonai ir garso įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo gaminiu.
•• Medijos leistuvas yra suderinamas tik su USB MSC įrenginiais.
•• MSC įrenginys – tai talpiųjų atminties sistemų klasės tik masinio transportavimo (angl. Mass Storage Class Bulk-Only Transport) įrenginys.
MSC įrenginiai yra atmintukai, atminties kortelių skaitytuvai ir USB HDD. (USB HUB nepalaikomi).
Šie MSC įrenginiai turi būti jungiami tiesiogiai į gaminio USB prievadą.
•• Jei prijungtas daugiau kaip vienas, vienu metu veiks tik vienas nuotraukų perdavimo protokolą (PTP) palaikantis įrenginys.
•• Jei prijungti keli MSC įrenginiai, gali būti, kad kai kurie jų nebus atpažinti. Jei USB įrenginiams reikia daug elektros energijos (daugiau nei 500 mA arba 5 V), gali būti,
kad jie nebus palaikomi.
•• Jei prijungus ar naudojant USB įrenginį rodomas įspėjimas apie perkaitimą, gali būti, kad USB įrenginys nebuvo atpažintas arba blogai veikia.
•• Jei gaminys nenaudojamas parinktyje Auto Protection Time nurodytą laiką, suaktyvinama ekrano užsklanda.
•• Prijungus prie gaminio kai kuriuose išoriniuose standžiuosiuose diskuose gali automatiškai išsijungti energijos taupymo režimas.
Failų sistema ir formatai
•• Naudojant nelicencijuotus multimedijos failus medijos leistuvas gali veikti netinkamai.
•• „Media Transfer Protocol“ (MTP) protokolas nėra palaikomas.
•• Palaikomos tokios failų sistemos kaip FAT16, FAT32 ir NTFS (tik skaityti).
•• Medijos leistuvas palaiko nuoseklųjį JPEG formatą.
Progresinis JPEG formatas nepalaikomas.
•• Didesnės skyros vaizdams parodyti ekrane sugaištama daugiau laiko.
•• Didžiausia palaikoma JPEG skyra yra 15360 x 8640 pikselių.
•• Jei failas yra nesuderinamas arba sugadintas, parodomas pranešimas Not Supported File Format..
•• Failus rūšiuojant aplanko peržiūros režimu, kiekviename aplanke gali būti ne daugiau kaip 1000 failų.
•• Jei USB įrenginyje yra 8000 ar daugiau failų ir aplankų, gali būti, kad kai kurių failų ir aplankų negalėsite atidaryti.
•• Iš žiniatinklio svetainių atsisiųsti apmokestinami DRM MP3 failai neatkuriami.
Skaitmeninių teisių valdymas (DRM) yra sistema, kuri saugo internete ar naudojant kitos rūšies skaitmenines informacijos priemones platinamų duomenų autorių
teises, nes užtikrina tokių duomenų saugų platinimą ir (arba) užkerta kelią neteisėtam jų platinimui.
131
USB įrenginio naudojimas
USB įrenginio prijungimas
1
Įjunkite gaminį.
2
Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie gaminio gale ar šone esančio USB prievado.
3
Player puslapis parodomas automatiškai, kai prie gaminio prijungiate USB įrenginį.
――Jei prijungiamas tik vienas USB įrenginys, jame įrašyti failai bus parodyti automatiškai.
-- Rekomenduojama naudoti maitinimo
adapterį turintį USB HDD.
――Jei norite peržiūrėti USB įrenginyje įrašytus failus, USB įrenginį prijunkite prie gaminio USB prievado.
USB įrenginio atjungimas
USB įrenginio atjungimas nuo Source
1
Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite SOURCE. Be to, eiti į Source galite naudodami OSD meniu.
SOURCE → Source
-- Rekomenduojama USB įrenginį atjungti
naudojant funkciją Disconnect USB
Device.
2
Pasirinkite USB iš Source, tada paspauskite nuotolinio valdymo mygtuką TOOLS. Parodomas meniu Options.
3
Pasirinkite Disconnect USB Device ir palaukite, kol USB įrenginys bus atjungtas. USB įrenginys yra atjungtas.
132
Medijos turinio leidimas iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio
Kompiuterio ar mobiliojo įrenginio ryšio patvirtinimas
Leiskite kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje saugomas nuotraukas, vaizdo įrašus ar muziką.
Jei naudodami gaminį norite leisti turinį iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, reikia patvirtinti ryšį su kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu.
――Medijos leidimo funkcija galima naudotis su visais įrenginiais, kurie palaiko DLNA DMC. Prijungus kompiuterį ar mobilųjį įrenginį prie gaminio DLNA DMC funkcija suteikia
jums galimybę ieškoti medijos turinio ir valdyti jo atkūrimą gaminyje.
1
Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite SOURCE. Be to, eiti į Source galite naudodami OSD meniu.
SOURCE → Source
2
Pasirinkite Network iš Source. Parodomas meniu Network Device.
3
Ekrane pasirinkite Options, tada pasirinkite Multimedia Device Settings. Parodomas prie gaminio prijungtų įrenginių sąrašas.
4
Pasirinkite įrenginį ir patvirtinkite ryšį. Turinį galima atkurti tik iš įrenginių, kuriems leidžiama jungtis.
――Siunčiant medijos turinio atkūrimo užklausą iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar leidžiama jungtis prie gaminio.
Naudodamiesi šiuo pranešimu galite patogiai prijungti įrenginius.
――Išsamesnės informacijos apie tinklo konfigūravimą rasite skyriuje Network Settings.
――Patikrinkite, ar gaminys ir kompiuteris yra prijungti prie to paties tinklo potinklio.
Visi IP adresai yra sudaryti iš keturių taškais atskirtų dalių.
(Pvz., IP adresas 111.222.333.444) Jei gaminys ir kompiuteris yra prijungti prie vieno potinklio, jų IP adresai turi sutapti, išskyrus ketvirtąją adreso dalį. (Pvz., 111.222.333.***)
133
Prisijungus prie namų tinklo (DLNA)
Galite leisti prie namų tinklo prijungtame įrenginyje saugomą turinį.
――Leidžiant medijos turinį per ne „Samsung“ DLNA serverį gali kilti suderinamumo problemų.
――Dalies medijos turinio, kuris leidžiamas iš kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, gali nepavykti atkurti dėl turinio šifravimo tipo ar failo formato. Gali nebūti galimybės
pasinaudoti tam tikromis funkcijomis.
――Esant didelei tinklo apkrovai medijos turinio gali nepavykti atkurti tinkamai. Tokiu atveju naudokite USB įrenginį.
1
Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite SOURCE. Be to, eiti į Source galite naudodami OSD meniu.
SOURCE → Source
2
Pasirinkite Network iš Source. Parodomas meniu Network Device.
3
Pasirinkite prie namų tinklo (DLNA) prijungtą įrenginį. Parodomas su pasirinktu įrenginiu bendrinamų failų ir aplankų sąrašas.
4
Iš sąrašo pasirinkite norimą leisti medijos turinį. Paleiskite pasirinktą medijos turinį.
Medijos turinio sąrašo puslapyje pateikiamos funkcijos
SOURCE → Source → USB
Medijos turinio sąrašo puslapyje, atminties įrenginyje, pateikiamos toliau nurodytos funkcijos.
•• Sort by
Pasirinkto failo formato medijos turinio sąrašą galite pertvarkyti pasirinkdami norimą peržiūros režimą.
-- Šio meniu elemento negalima pasirinkti, jei Filter nustatomas kaip All.
•• Filter
Be atminties įrenginyje saugomo Photos, Videos ir Music turinio, galite peržiūrėti tik tam tikro failo formato turinio failus.
•• Options
-- Šio meniu elemento negalima pasirinkti, jei Filter nustatomas kaip All.
134
Medijos turinio sąrašo puslapyje pateikiami meniu elementai
Parinkties
pavadinimas
Naudojimas
Photos
Videos
Music
Slide Show
Paleiskite skaidrių demonstraciją.
――Šio meniu elemento negalima pasirinkti, jei Sort by nustatomas kaip Folder.
Encoding
Jei medijos turinio pavadinimas rodomas sugadintas, pasirinkite šifravimo kalbą.
c
Rename Playlist
Pervardykite grojaraštį.
c
Delete Playlist
Pridėkite grojaraštį.
c
Add to Playlist
Pridėkite failų prie grojaraščio arba sukurkite naują grojaraštį.
c
Play Selected
Pasirinkite ir paleiskite norimą turinį iš medijos turinio sąrašo.
c
c
c
Send
Siųskite medijos turinį į kitą atminties įrenginį. Veikia panašiai kaip kopijavimo
funkcija kompiuteryje.
c
c
c
Index
Pasirinkite rodyklę, kad galėtumėte patogiai surasti medijos turinį, kai atminties
įrenginyje jo yra daug.
――Rodyklės pateikiamos pagal datą ir skaitmenis ar raides.
c
c
c
c
――Šio meniu elemento negalima pasirinkti, jei Sort by nustatomas kaip Folder.
135
Atkuriant nuotraukas pateikiami mygtukai ir funkcijos
Paspaudus mygtuką E arba TOOLS parodomi toliau nurodyti mygtukai. Paspaudus mygtuką RETURN mygtukai išnyksta.
•• Pause / Play
Paleiskite arba sustabdykite skaidrių demonstraciją. Naudodami skaidrių demonstraciją galite paleisti visas aplanke esančias nuotraukas.
-- Pasirinkus įrenginio pavadinimą ir
paspaudus mygtuką INFO parodoma
informaciją apie pasirinktą įrenginį.
-- Pasirinkus failą ir paspaudus mygtuką
INFO parodoma informaciją apie
pasirinktą failą.
•• Previous / Next
Peržiūrėkite ankstesnę ar kitą nuotrauką.
•• Settings
Parinkties
pavadinimas
Slideshow Settings
Naudojimas
Speed: pakeiskite skaidrių demonstracijos greitį.
Effects: pritaikykite nuotraukų perėjimo efektą.
Rotate
Pasukite nuotraukas.
Zoom
Padidinkite nuotraukas iki 4 kartų.
Picture Mode
Pakeiskite Picture Mode.
Background Music
Peržiūrėdami nuotraukas leiskite foninę muziką.
――Pasirūpinkite, kad visi muzikos failai būtų saugomi tame pačiame įrenginyje.
――Grojant foninei muzikai (Background Music) rodomas minileistuvas. Naudodamiesi minileistuvu galite pristabdyti leidžiamą muziką arba
pakeisti ją kita.
Sound Mode
Pakeiskite Sound Mode.
――Šiuo meniu elementu galima naudotis, tik kai leidžiama foninė muzika (Background Music).
Send
Siųskite atidarytas nuotraukas į kitą atminties įrenginį. Veikia panašiai kaip kopijavimo funkcija kompiuteryje.
Information
Peržiūrėkite informaciją apie failą.
136
Atkuriant vaizdo įrašus pateikiami
mygtukai ir funkcijos
Parinkties
pavadinimas
Select Scene
Chapter Titles: pasirinkite ir atkurkite kitą to paties aplanko vaizdo įrašą.
•• Pause / Play
Pristabdykite arba paleiskite vaizdo įrašą.
Time Bar: mygtukais l ir r galite peržiūrėti failą 10 sek. intervalais arba įvesti konkretų laiką ir
peršokti į nurodytą vaizdo įrašo vietą.
Repeat
Jei norite paleisti kitą vaizdo įrašą, pasirinkite ‚.
•• Settings
Sukonfigūruokite Repeat.
Off
•• Rewind / Fast Forward
Pasukite vaizdo įrašą atgal arba pirmyn. Prireikus pagreitinkite atkūrimą iki 3
kartų. Jei norite grąžinti pradinį atkūrimo greitį, pasirinkite ∂.
•• Previous / Next
Jei norite peržiūrėti ankstesnį vaizdo įrašą, dukart paspauskite . Paspaudus
 vieną kartą dabartinis vaizdo įrašas bus paleistas iš naujo.
Thumbnails: pasirinkite sceną ir paleiskite vaizdo įrašą nuo pasirinktos scenos.
――Thumbnails nepasiekiamos, jei 1) vaizdo įrašo miniatiūra dar neišskleista, 2) vaizdo įraše yra tik
garsas arba 3) vaizdo įrašo atkūrimo laikas trumpesnis nei 60 sek.
Paspaudus mygtuką E arba TOOLS parodomi toliau nurodyti mygtukai.
Paspaudus mygtuką RETURN mygtukai išnyksta.
Pristabdžius įrašą galima pasinaudoti toliau nurodytomis funkcijomis.
Atminkite, kad pristabdžius įrašą nėra galimybės klausytis garso.
Naudojimas
Repeat One: leiskite dabartinį vaizdo įrašą kartodami.
Repeat All: leiskite visus aplanko vaizdo įrašus kartodami.
Rotate
Pasukite vaizdą.
Picture Size
Pakeiskite ekrano dydį (Picture Size). Palaikomas ekrano dydis priklauso nuo vaizdo.
Picture Mode
Pakeiskite Picture Mode.
Sound Mode
Pakeiskite Sound Mode.
Audio language
Leiskite vaizdo įrašą pageidaujama kalba. Šia funkcija galima pasinaudoti tik leidžiant failą, kuriame
palaikomi keli garso formatai.
Information
Peržiūrėkite informaciją apie failą.
137
Atkuriant muziką pateikiami mygtukai ir funkcijos
•• Pause / Play
Pristabdykite arba paleiskite muziką.
•• Rewind / Fast Forward
Pasukite muzikos įrašą atgal arba pirmyn. Prireikus pagreitinkite atkūrimą iki 3 kartų. Jei norite paleisti ankstesnį muzikos failą, dukart paspauskite ∂.
•• Previous / Next
Jei norite paleisti ankstesnį muzikos failą, dukart paspauskite . Paspaudus  vieną kartą dabartinis muzikos įrašas bus paleistas iš naujo.
Jei norite paleisti kitą muzikos failą, pasirinkite ‚.
•• Repeat
Sukonfigūruokite Repeat režimą. Repeat One – kartojant leidžiamas dabartinis muzikos failas. Repeat All – kartojant leidžiami visi aplanko failai.
•• Shuffle
Įjunkite arba išjunkite atkūrimo maišymo režimą.
•• Select Speakers
Pasirinkite garsiakalbį, kuris transliuos gaminio atkuriamą garsą.
•• Sound Mode
Pakeiskite Sound Mode.
138
Palaikomi subtitrų ir medijos leistuvo failų formatai
Subtitrai
Išorinė
Vidinė
•• MPEG-4 timed-text (.ttxt)
•• „Xsub“
Plėtinys: AVI
•• SAMI (.smi)
•• „SubStation Alpha“
Plėtinys: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• „Advanced SubStation Alpha“
Plėtinys: MKV
•• Micro DVD (.sub arba .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• „SubRip“
Plėtinys: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 laiku matuojamas tekstas
Plėtinys: MP4
Palaikomos vaizdo skyros
Failo plėtinys
Tipas
Skyra
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Palaikomi muzikos failų formatai
Failo plėtinys
Tipas
Kodekas
Komentarai
*.mp3
MPEG
„MPEG1 Audio Layer 3“
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Nepalaikoma „Seek“ (pereiti) funkcija.
Palaikomi ne daugiau kaip 2 kanalai
Palaikomi vaizdo įrašo formatai
•• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai, jei turinyje arba saugojimo vietoje bus klaida.
•• Garsas / vaizdas gali neveikti, jei turinio standartinė sparta bitais / kadrais yra didesnė nei anksčiau lentelėje pateikta sparta kadrais per sekundę.
•• Jeigu rodyklės lentelėje yra klaida, funkcija „Seek“ (Ieškoti) („Jump“ (Peršokti) nėra palaikoma.
•• Gali būti, kad per tinklo ryšį leidžiamo įrašo vaizdas mirksės.
•• Jei vaizdo įrašo sparta bitais yra didesnė nei 10 Mb/s, kad pasirodytų meniu, gali prireikti daugiau laiko.
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.
Vaizdo dekoderis
Garso dekoderis
Palaiko iki H.264, 4.1 lygio
Palaikymas suteikiamas iki WMA 10 Pro 5.1 kanalų signalo.
Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ir AVCHD.
WMA glaudinto garso signalas nepalaikomas.
Skirta visiems vaizdo įrašų kodekams, išskyrus MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB nėra palaikomi.
•• Mažesnė nei 1280 x 720: maks. 60 kadr.
Jei „Vorbis“ yra tik „Webm“ sudėtiniame rodinyje, bus palaikoma iki 2 kanalų.
•• Didesnė nei 1280 x 720: maks. 30 kadr.
Naujesnė nei GMC 2 nėra palaikoma.
Palaikomas tik „BD MVC Spec“.
140
Failo plėtinys Plėtinys
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Vaizdo kodekas
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Skyra
1920 x 1080
Kadrų greitis
(kadr./sek.)
6~30
Sparta bitais
(Mbps)
30
Garso kodekas
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
„Motion JPEG“
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
„Window Media Video v9“
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
„Vorbis“
141
13 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru
-- Prieš skambindami į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį,
kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta
pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
-- Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas,
patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo
valdiklį ir laidą.
Gaminio tikrinimas
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jeigu net ir po to, kai gaminys buvo tinkamai prijungtas prie kompiuterio, rodomas tuščias ekranas ir mirksi LED lemputė, atlikite gaminio patikrinimą.
1
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2
Atjunkite nuo gaminio visus laidus.
3
Gaminys įjungiamas.
4
Jei ekrane parodoma No Signal, vadinasi, gaminys veikia normaliai.
Skyros ir dažnio tikrinimas
Jei pasirenkamas režimas, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą, ekrane trumpam parodoma Not Optimum Mode.
(žr. „Palaikoma skiriamoji geba“).
142
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite, kad jis gerai pritvirtintas.
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio
ir kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda
tuščių vietų.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą,
nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.
Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo
plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar
kompiuterio gamintoją.)
Sunkumai dėl ekrano
Ekrane parodoma No Signal.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
Ekrane parodoma Not Optimum Mode.
Jis rodomas, kai iš grafinės plokštės gaunamas signalas viršija didžiausią gaminio skyrą ir dažnį.
Vadovaudamiesi įprastų signalų veiksenos lentelėje pateikiamomis vertėmis ir gaminio specifikacijomis,
nustatykite didžiausią skyrą ir dažnį.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas
susiliejęs vaizdas.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuterio ir grafinės plokštės skyra ir dažnis nustatyti su gaminiu suderintame
intervale. Paskui, jei reikia, pakeiskite ekrano nuostatas (žr. gaminio meniu kortelę „Papildoma
informacija“ ir įprasto signalo veiksenos verčių lentelę).
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
143
Sunkumai dėl ekrano
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas
pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness ir Contrast.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Eikite į Picture ir sureguliuokite Colour Space parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Eikite į Picture ir sureguliuokite White Balance parametrus.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1
sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Gaminys išsijungs automatiškai.
Eikite į System ir įsitikinkite, kad Sleep Timer nustatyta kaip Off.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Jei kompiuteris prijungtas prie gaminio, patikrinkite maitinimo tiekimą kompiuteriui.
Patikrinkite, ar maitinimo laidas prie gaminio ir į tinklo lizdą įjungtas tinkamai.
Jei signalas iš prijungto įrenginio neaptinkamas, gaminys išsijungia automatiškai po 10–15 minučių.
Gaminio vaizdo kokybė gali skirtis priklausomai nuo
prekybos atstovo parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį.
Norėdami mėgautis didelės raiškos (HD) vaizdo kokybe naudokite HDMI laidą.
Ekrano rodinys atrodo neįprastai.
Dėl koduoto vaizdo turinio greitai judančių objektų, pvz., sporto varžybų ar veiksmo filmo, scenos
ekrane gali būti sugadintos.
Dėl žemo signalo lygio arba prastos vaizdo kokybės vaizdas ekrane gali būti iškraipomas. Tai nereiškia,
kad gaminys yra su defektu.
Mobilieji telefonai, esantys vieno metro spinduliu iki analoginių ir skaitmeninių gaminių, gali sukelti
statinius trikdžius.
144
Sunkumai dėl ekrano
Ryškumas ir spalvos atrodo neįprastai.
Eikite į Picture ir sukonfigūruokite tokius ekrano nustatymus kaip Picture Mode, Colour, Brightness ir
Sharpness.
Eikite į System ir sureguliuokite Energy Saving parametrus.
Iš naujo nustatykite numatytuosius ekrano parametrų nustatymus.
Ekrano kraštuose rodomos netaisyklingos linijos.
Jei Picture Size nustatyta kaip Screen Fit, pakeiskite nustatymą į 16:9.
Ekrane rodomos raudonos, žalios ar mėlynos linijos.
Šios linijos rodomos, kai pažeistas monitoriaus DATA SOURCE DRIVER IC. Susisiekite su „Samsung“
techninės priežiūros centru, kad išspręstumėte problemą.
Vaizdas ekrane yra nestabilus ir užlaikomas.
Vaizdas ekrane gali būti užlaikomas, kai naudojama kitokia nei nurodyta skiriamoji geba arba signalas
yra nestabilus. Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į rekomenduojamą.
Vaizdas nerodomas per visą ekraną.
Kai rodomas padidinto SD (4:3) turinio failas, HD kanalo ekrane abiejose pusėse gali būti matomos
juodos juostos.
Jei vaizdo įrašo formatas skiriasi nuo gaminio formato, ekrano viršuje ir apačioje gali būti matomos
juodos juostos.
Gaminyje ar šaltinio įrenginyje pakeiskite ekrano dydžio nustatymą į visą ekraną.
Sunkumai dėl garso
Nėra garso.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Sureguliuokite garsumą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis, nustatykite
garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje arba atitinkamoje programinës árangos programoje.
145
Sunkumai dėl garso
Garsiakalbiai sukelia statinius trikdžius.
Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis.
Prijungę kabelį patikrinkite signalo stiprumą.
Dėl žemo signalo lygio garsas gali būti iškraipomas.
Garsas girdimas net ir nutildžius.
Pagrindinių garsiakalbių garso nustatymai skiriasi nuo vidinių gaminio garsiakalbių nustatymų.
Pakeitus garsumo lygį arba nutildžius garsą gaminyje išoriniam stiprintuvui (dekoderiui) nėra daroma
įtaka.
Garsas iš monitoriaus nepasikeičia net ir pakeitus Sound
Mode.
Pagrindinių garsiakalbių garso nustatymai skiriasi nuo vidinių gaminio garsiakalbių nustatymų.
Šaltinio įrenginio garso nustatymai nedaro įtakos vidinių gaminio garsiakalbių nustatymams.
Sunkumai dėl nuotolinio valdymo pulto
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Įsitikinkite, ar teisingai įdėjote maitinimo elementus (+/-).
Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
Patikrinkite, ar nenutrūko maitinimas.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Patikrinkite, ar netoliese nėra įjungtų fluorescencinių ar neoninių iškabų.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
146
Kitos problemos
Nuo gaminio sklinda plastiko kvapas.
Tai yra normalus reiškinys, o kvapas bėgant laikui išnyksta.
Retkarčiais dingsta garsas arba vaizdas.
Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, sujunkite iš naujo.
Naudojant itin kietus arba storus kabelius galima sugadinti vaizdo ir garso failus.
Įsitikinkite, kad kabeliai lankstūs ir gali būti naudojami ilgai. Jei montuojate televizorių prie sienos,
rekomenduojame naudoti kabelius stačiu kampu.
Gaminio kraštuose yra mažų dalių.
Šios dalys priklauso gaminio dizainui. Tai nėra gaminio defektas.
Bandant pakeisti kompiuterio skiriamąją gebą pasirodo
pranešimas The defined resolution is not supported..
Pranešimas The defined resolution is not supported. rodomas, jei įvesties šaltinio skiriamoji geba
viršija didžiausią leistiną ekrano skiriamąją gebą.
Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į tokią, kurią palaiko ekranas.
HDMI Black Level neveikia tinkamai HDMI įrenginyje su
YCbCr išvestimi.
Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai šaltinio įrenginys, pvz., DVD leistuvas ir STB, yra prijungtas prie
gaminio HDMI (RGB signalo) kabeliu.
Veikiant HDMI režimui nėra garso.
Rodomo vaizdo spalvos atrodo neįprastai. Nėra vaizdo arba garso. Taip gali nutikti, jei prie gaminio
prijungtas šaltinio įrenginys, kuris palaiko senesnės versijos HDMI standartą.
Kai kurios kompiuterių vaizdo plokštės negali automatiškai atpažinti HDMI signalų, kuriuose nėra garso.
Tokiu atveju garso įvestį pasirinkite rankiniu būdu.
PC
Garso įvestis
Ekrano režimas
Automatinis
Kompiuterio nustatymai
147
Klausimai ir atsakymai
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
•• „Windows XP“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Parametrai →
Išsamiau → Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydas → Ekranas → Parametrai → Išsamiau →
Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
-- Daugiau reguliavimo instrukcijų
rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės
naudotojo vadove.
•• „Windows Vista“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Parametrai →
Išsamiau → Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas →
Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstiniai parametrai → Monitorius ir nustatykite dažnį
lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas →
Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstiniai parametrai → Monitorius ir nustatykite
dažnį lange Monitoriaus parametrai.
Kaip pakeisti skyrą?
•• „Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir temos → Ekranas → Nuostatos ir
nustatykite skyrą.
•• „Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas →
Individualizuoti → Ekrano nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas →
Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas →
Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą ir nustatykite skiriamąją gebą.
148
Klausimas
Kaip įjungti energijos taupymo režimą?
Atsakymas
•• „Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Išvaizda ir temos → Ekranas → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Ekranas → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti→ Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 8“: jei norite nustatyti energijos taupymo režimą, kompiuteryje eikite į Parametrai →
Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti →
Ekrano užsklandos parametrai arba BIOS SETUP (BIOS sąranka).
149
14 skyrius
Specifikacijos
-
Bendros
Dydis
Modelio pavadinimas
Ekranas
-
Rodymo sritis
horizontaliai
Dydis
10 klasė (10,1 colių / 25 cm)
Rodymo sritis
217 mm (horizontaliai) x 135,6 mm (vertikaliai)
Matmenys (P x A x G)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Svoris
0,6 kg
Maitinimo šaltinis
Kintamoji srovė 100–240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.
vertikaliai
Aplinka
-
Matmenys (P x A x G)
DB10D
Naudojimas
Temperatūra: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Drėgnis: 10~80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Drėgnis: 5~95 proc., be kondensacijos
G
A
P
150
――„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis
optimizuojamos monitoriaus nuostatos.
Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
――Dėl šio gaminio gamybos pobūdžio apytiksliai vienas pikselis iš milijono (1 ppm) ekrane gali būti šviesesnis ar tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
――Šis įrenginys yra A klasės skaitmeninis prietaisas.
[ Rekomendacija ]- tik ES
•• „Samsung Electronics“ patvirtina, kad šis Monitor atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EB direktyvos
nuostatas.
•• Oficiali atitikties deklaracija pateikiama http://www.samsung.com/displaysolutions. Eikite į skiltį Palaikymas > Rasti
produkto palaikymą ir įveskite modelio pavadinimą.
•• Ši įranga tinkama naudoti tik viduje.
•• Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.
151
„PowerSaver“
Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia
maitinimo LED lemputės spalva. Energijos taupymo veiksena maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite
pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.
„PowerSaver“
Įprastas veikimas
Kategorija
Suvartojamos
energijos kiekis
17 W
tipinis
18 W
Maks
18,7 W
Energijos taupymo veiksena
(SOG signalas:nepalaiko DPM režimo)
0,5 W
Išjungti maitinimą
0,5 W
――Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.
――SOG sinchronizavimas nepalaikomas.
――Jei energijos sąnaudas norite sumažinti iki 0, atjunkite maitinimo laidą. Jei ketinate ilgai (per atostogas ir pan.) nenaudoti gaminio, atjunkite maitinimo laidą.
152
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo veiksenos
――Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti.
Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
――CDT gaminį (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD gaminiu patikrinkite dažnį. Jeigu LCD gaminys nepalaiko 85Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT gaminį LCD gaminiu,
pakeiskite vertikaliosios skleistinės dažnį į 60Hz.
-- Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti
vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano
pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu.
Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė
vadinama horizontaliosios skleistinės
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
-- Vertikaliosios skleistinės dažnis
Gaminyje daug kartų per sekundę
rodomas tas pats vaizdas (tai primena
fluorescencinės šviesos mirkčiojimą),
kol susiformuoja žiūrovui skirtas vaizdas.
Dažnis, kuriuo tas pats vaizdas per
sekundę yra pakartotinai parodomas
ekrane, vadinamas vertikaliosios
skleistinės dažniu arba atnaujinimo
dažniu. Vertikaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
Modelio pavadinimas
DB10D
Sinchronizavimas
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios skleistinės
dažnis
48 ~ 75 Hz
Optimali skyra
1280 x 800 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Skyra
Didžiausias pikselių sinchronizavimas
148,5 MHz (analoginė, skaitmeninė)
Jeigu iš kompiuterio perduodamas vieną iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų atitinkantis signalas, ekranas sureguliuojamas savaime. Jeigu iš kompiuterio
perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus
įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
153
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
154
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
15 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
――Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės
priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto
darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
Tai nėra gaminio defektas
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros
jungties.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.
Kita
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės
lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
――Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės
priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
156
WEEE
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių,
USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos
nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas,
atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko,
arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų
negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių,
pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad
akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.
Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.
Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių
atliekų ir atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.
157
Optimali vaizdo kokybė ir apsauga nuo
liekamojo vaizdo išdegimo
Juoda matrica
Bendrasis
elektrodas (ITO)
Spalvų filtras
Optimali vaizdo kokybė
•• Dėl šio gaminio gamybos specifikos ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti
skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
-- Subpikselių skaičius pagal ekrano tipą: 6.220.800
Šaltinis
Išleidimas
•• Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių
pikselių.
-- Jeigu ilgai neketinate naudoti gaminio, įjunkite energijos taupymo režimą arba dinaminę ekrano
užsklandą.
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
TFT
Šliuzas
Pikselių
elektrodas (ITO)
Saugyklos
talpykla (Cs)
Duomenų magistralės linija
Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?
Liekamasis vaizdas neturėtų išdegti, jeigu LCD ekranas veikia kaip įprastai. Įprastu veikimu vadinamas toks
veikimas, kai vaizdai nuolat keičiasi. Jeigu LCD ekrane ilgai (ilgiau kaip 12 valandų) rodomas nejudantis
vaizdas, tarp pikselių, kurie valdo skystuosius kristalus, elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos skirtumas.
Toks įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji kristalai suplonėja. Tokiu atveju,
pasikeitus vaizdui, ekrane gali užsilaikyti ankstesnis vaizdas. Kad taip neatsitiktų, susidariusį įtampos
skirtumą reikia sumažinti.
――Liekamojo vaizdo neturėtų likti, jeigu LCD ekranas veikia kaip įprastai.
158
Kaip išvengti liekamojo vaizdo
――Geriausias būdas apsaugoti gaminį nuo išliekamojo vaizdo išdegimo – išjungti maitinimą arba nustatyti
kompiuterį arba sistemą taip, kad nenaudojant įsijungtų ekrano užsklanda. Be to, atsižvelgiant į
instrukciją, garantinis aptarnavimas gali būti ribojamas.
•• Maitinimo išjungimas, ekrano užsklanda ir energijos taupymo veiksena
-- Jei naudojote gaminį 12 valandų iš eilės, išjunkite maitinimą 2 valandoms.
-- Kompiuteryje eikite į Ekrano ypatybės > Energijos tiekimas ir nustatykite reikiamą gaminio
išjungimo parametrą.
-- Rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą.
Geriausia naudoti vienspalvę arba judančio vaizdo užsklandą.
•• Reguliarus spalvų keitimas
-- Naudokite 2 spalvas
Kaip pavaizduota anksčiau, kas 30 minučių perjunkite šias 2 spalvas iš vienos į kitą.
Type 1
•• Reguliarus teksto spalvų keitimas
-- Naudokite ryškias panašaus skaisčio spalvas.
Intervalas: kas 30 minučių keiskite teksto ir fono spalvą
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Venkite skirtingo skaisčio teksto ir fono spalvų derinių.
(Ryškumas: rodo spalvų šviesumą ar tamsumą, kuris priklauso nuo išskiriamo šviesos kiekio.)
――Stenkitės nenaudoti pilkos spalvos, nes ji gali paskatinti liekamojo vaizdo išdegimą.
――Stenkitės nenaudoti skirtingo skaisčio spalvų (juodos ir baltos; pilkos).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Kaip pavaizduota toliau, kas 30 minučių perkelkite ir keiskite tekstą.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Nustatykite, kad logotipas būtų reguliariai rodomas kartu su judančiu vaizdu.
Intervalas: jeigu naudojate gaminį 4 valandas iš eilės, nustatykite, kad logotipas su judančiu
vaizdu būtų rodomas 60 sekundžių.
159
Licencija
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos
Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos gaminio meniu.
Įspėjimas dėl licencijos naudoti atvirą šaltinį parašytas tik anglų kalba.
Norėdami gauti informacijos apie atvirojo šaltinio įspėjimą dėl licencijos, kreipkitės į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą arba siųskite el. laišką adresu [email protected].
160
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Visi anksčiau išvardyti
nuskaitymo dažniai nurodo efektinių
nuskaitymo linijų skaičių, kuris lemia
ekrano skiriamąją gebą. Atsižvelgiant į
nuskaitymo būdą, nuskaitymo dažnis
gali būti nurodomas kaip „i“ (kaitomo
nuskaitymo) arba kaip „p“ (progresinio
nuskaitymo).
– Nuskaitymas
Nuskaitymas – tai pikselių, kurie
palaipsniui suformuoja vaizdą, siuntimo
procesas. Kuo didesnis pikselių skaičius,
tuo vaizdas aiškesnis ir ryškesnis.
– Progresinis
Progresinio nuskaitymo veiksena visos
pikselių linijos ekrane nuskaitomos po
vieną (palaipsniui).
– Kaitomas
Kaitomo nuskaitymo veiksena, pirma
nuo viršaus iki apačios nuskaitoma
kas antra, o paskui – likusios (dar
nenuskaitytos) pikselių linijos.
Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus
vaizdavimo režimai____ Nuoseklaus
vaizdavimo (progresinio nuskaitymo)
režimu ekrane nuo viršaus iki apačios
palaipsniui rodoma horizontalioji
linija. Kaitomo vaizdavimo veiksena
pirma rodomos nelyginiais, o paskui
lyginiais numeriais pažymėtos linijos.
Nuoseklaus vaizdavimo veiksena
dažniausia naudojama monitoriuose,
nes jai veikiant vaizdas ekrane yra aiškus.
Persipinančio vaizdavimo veiksena
dažniausia naudojama televizoriuose.
Taško žingsnis____ Vaizdą ekrane
sudaro raudoni, žali ir mėlyni taškai.
Kuo mažesnis atstumas tarp taškų,
tuo didesnė skyra. Taško žingsniu
vadinamas trumpiausias atstumas tarp
tos pačios spalvos taškų. Taško žingsnis
matuojamas milimetrais.
Vertikaliosios skleistinės dažnis____
Gaminyje daug kartų per sekundę
rodomas tas pats vaizdas (primena
fluorescencinės šviesos mirkčiojimą),
kol susiformuoja žiūrovui skirtas vaizdas.
Dažnis, kuriuo tas pats vaizdas per
sekundę yra pakartotinai parodomas
ekrane, vadinamas vertikaliosios
skleistinės dažniu arba atnaujinimo
dažniu. Vertikaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
Pavyzdžiui, 60 Hz nurodo, kad tas pats
vaizdas ekrane per sekundę parodomas
60 kartų.
Horizontaliosios skleistinės
dažnis____ Laikas, kuris sugaištamas
nuskaitant vieną liniją nuo kairės iki
dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo
ciklo atvirkštinė vertė vadinama
horizontaliosios skleistinės dažniu.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
Šaltinis____ Tai prie gaminio prijungtas
vaizdo šaltinio įrenginys, pavyzdžiui,
vaizdo kamera arba vaizdo įrašų ar DVD
diskų leistuvas.
„Plug & Play“____ „Plug & Play“ – tai
funkcija, kurią naudojant monitorius
ir kompiuteris gali savaime keistis
duomenimis ir taip formuoti optimalios
kokybės vaizdą ekrane. Funkcijai „Plug
& Play“ vykdyti gaminys naudoja VESA
DDC (tarptautinį standartą).
Skiriamoji geba____ Skiriamoji geba
– tai ekraną sudarančių horizontaliųjų
ir vertikaliųjų taškų (pikselių) skaičius.
Jis nurodo rodomo vaizdo detalumo
laipsnį. Nustačius didesnę skyrą, ekrane
rodoma daugiau duomenų. Taip pat tai
naudinga vienu metu atliekant keletą
užduočių.
Pavyzdžiui, 1 920 x 1 080 skyrą
sudaro 1 920 horizontaliųjų pikselių
(horizontalioji skyra) ir 1 080 vertikaliųjų
pikselių (vertikalioji skyra).
DVD (skaitmeninis universalusis
diskas, angl. Digital Versatile
Disc)____ DVD – tai kompaktinio disko
dydžio talpiosios atminties diskas, į
kurį, naudodami vaizdo glaudinimo
technologiją MPEG-2, galite įrašyti
įvairialypės įrangos (garso, vaizdo ar
žaidimų) taikomąsias programas.
HDMI (didelės raiškos daugialypės
terpės sąsaja, angl. High Definition
Multimedia Interface)____ Tai sąsaja,
kurią galima prijungti prie skaitmeninio
garso šaltinio arba prie didelės raiškos
vaizdo šaltinio naudojant vieną laidą ir
neglaudinant.
Kelių ekranų valdiklis (angl. Multiple
Display Control – MDC)____ Kelių
ekranų valdiklis (angl. Multiple Display
Control – MDC) – tai programa,
leidžianti vienu metu per kompiuterį
valdyti keletą ekranų. Komunikacija tarp
kompiuterio ir monitoriaus vyksta per
RS232C (serijinio duomenų perdavimo)
ir RJ45 (LAN) laidus.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement