Samsung DB10D Lietotāja rokasgrāmata


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Посібник користувача
DB10D
Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні
характеристики можуть змінюватися без попередження для
вдосконалення роботи виробу.
Рекомендується користуватися цим виробом не більше
16 годин на день.
Якщо виробом користуватися більше 16 годин на день,
гарантію може бути анульовано.
Зміст
Перед використанням виробу
Авторські права
6
Заходи безпеки
Символи
Очищення
Зберігання
Електрика та техніка безпеки
Встановлення
Експлуатація
7
7
7
8
8
9
11
Встановлення комплекту настінного
кріплення
Технічні характеристики комплекту
настінного кріплення (VESA)
Пульт дистанційного керування
(RS232C)
Кабельне під’єднання
З’єднання
Коди керування
24
24
25
25
28
29
Установлення та видалення
програми MDC
Встановлення
Видалення
42
42
42
Підключення до MDC
Використання MDC через Ethernet
43
43
Функція «Домашній»
Під’єднання і використання
зовнішнього джерела сигналу
Підготовка
Використання програми MDC
44
Player
Схвалення підключеного пристрою із
сервера
Network Channel
Local Channel
Published Content
Published Channel
My Templates
Функції, доступні на сторінці Player
Меню Settings на сторінці Player
Коли вміст запущено
Формати файлів, які сумісні з Player
Формати файлів, які сумісні з Videowall
45
49
49
49
50
50
51
52
53
55
60
Перевірка вмісту
Елементи, які додаються в комплекті
Елементи, які продаються окремо
14
14
15
Перед під’єднанням
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
38
Частини пристрою
Панель керування
Зворотній бік
Замок для захисту від крадіжок
Логотип
Пульт дистанційного керування
16
16
17
18
18
19
Під’єднання до комп’ютера
Підключення за допомогою кабелю
HDMI
Підключення за допомогою кабелю
HDMI-DVI
38
39
Перед встановленням виробу
(вказівки зі встановлення)
Вентиляція
21
21
Під’єднання до відеопристрою
Підключення за допомогою кабелю
HDMI-DVI
Підключення за допомогою кабелю
HDMI
40
Schedule
Функції, доступні на сторінці Schedule
62
62
Розміри
22
Підключення мережевого кабелю
40
Template
64
Використання СТІЙКИ-СТРИЖНЯ
23
67
24
41
41
Clone Product
Встановлення настінного кріплення
Зміна джерела вхідного сигналу
Source
ID Settings
68
38
38
39
39
2
Зміст
Device ID
PC Connection Cable
68
68
Screen Saver
69
Network Status
69
Video Wall
Video Wall
70
70
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
72
72
73
73
Ticker
74
More settings
74
URL Launcher
75
Налаштування екрана
Picture Mode
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
77
Colour Temperature
78
White Balance
2 Point
10 Point
79
79
79
Gamma
80
Calibrated value
80
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
81
82
82
82
82
82
82
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
83
84
84
84
85
85
85
Picture Size
Picture Size
Position
Zoom/Position
86
86
87
87
Picture Off
88
Reset Picture
88
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
89
89
89
89
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
90
90
90
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
92
92
92
92
Menu Transparency
93
Menu Language
93
Reset OnScreen Display
94
Налаштування звуку
Sound Mode
95
Sound Effect
Dialog Clarity
Equaliser
96
96
96
Auto Volume
96
Reset Sound
97
3
Зміст
System
Network
Network Status
98
Network Settings
Network type
Параметри мережі (дротовий зв'язок)
Параметри мережі (бездротовий зв'язок)
WPS(PBC)
98
98
99
101
103
Wi-Fi Direct
104
Multimedia Device Settings
104
Screen Mirroring
Screen Mirroring
105
105
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
105
105
105
105
105
Device Name
106
Pointer Settings
117
Setup
Початкові параметри (System)
107
107
Play via
118
Change PIN
118
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
109
109
109
109
109
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
110
110
110
110
110
General
Security
BD Wise
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
DivX® Video On Demand
Game Mode
119
119
119
120
124
124
124
Reset System
125
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Power Button
Network Standby
111
111
111
111
112
112
Eco Solution
Energy Saving
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
113
113
113
113
113
Temperature Control
114
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
115
115
116
Підтримка
Software Update
Update now
Auto update
126
126
126
Contact Samsung
126
Go to Home
Player
Schedule
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
4
Зміст
Ticker
More settings
128
128
Reset All
129
Відтворення фотографій,
відео та музики (функція
мультимедійного програвача)
Перед використанням функції
відтворення мультимедійного
вмісту за допомогою USB-пристрою
прочитайте наступну інформацію
Використання USB-пристрою
Відтворення мультимедійного вмісту з
комп'ютера або мобільного пристрою
Функції на сторінці списку файлів
мультимедійного вмісту
Пункти меню на сторінці списку
мультимедійного вмісту
Кнопки та функції, доступні під час
відтворення фотографій
Підтримувані значення роздільної
здатності зображень
139
Підтримувані формати музичних файлів 140
Підтримувані формати відео
140
Вказівки щодо усунення
несправностей
130
132
Обов'язкові дії перед зверненням до
сервісного центру Samsung
Перевірка виробу
Перевірка роздільної здатності і частоти
Перевірте перелічені далі пункти.
142
142
142
143
Запитання та відповіді
148
133
134
Технічні характеристики
135
Загальні налаштування
150
Енергозбереження
152
Попередньо встановлені режими
синхронізації
153
136
Кнопки та функції, доступні під час
відтворення відео
137
Кнопки та функції, доступні під час
відтворення музики
138
Підтримувані формати субтитрів і
файлів мультимедійного програвача
Субтитри
139
139
Додаток
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
Проблема не пов’язана з несправністю
виробу
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Інші умови
156
156
156
156
WEEE
157
Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного
обладнання)
157
Правила утилізації акумуляторів виробу 157
Оптимальна якість зображення і
уникнення появи залишкових
зображень
158
Оптимальна якість зображення
158
Уникнення появи залишкових зображень 158
Ліцензія
160
Термінологія
161
5
Розділ 01
Перед використанням виробу
Авторські права
Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.
© Samsung Electronics, 2014.
Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.
Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.
Microsoft, Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.
VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.
Всі інші торговельні марки належать відповідним власникам.
•• У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
-- (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
-- (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
•• Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.
6
Заходи безпеки
Увага!
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ
Очищення
――Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко
подряпати.
――При чищенні виконайте наступне.
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ)
ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО.
ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
1
Вимкніть живлення виробу та комп’ютера.
2
Від’єднайте шнур живлення від виробу.
――Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю
мокрими руками. Інакше може трапитися ураження
електричним струмом.
Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга.
Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.
3
Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива документація щодо
експлуатації та обслуговування.
Витріть виріб чистою м’якою та сухою тканиною.
•• Не використовуйте мийні засоби, що містять
спирт, розчинники або поверхнево активні
речовини.
!
Символи
•• Не розбризкуйте воду або мийні засоби
безпосередньо на виріб.
Обережно!
Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.
Увага!
4
Змочіть м’яку і суху тканину водою та ретельно відіжміть, щоб
протерти виріб ззовні.
Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення
матеріальних збитків.
5
шнур живлення.
Дії, позначені цим символом, заборонені.
6
Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.
Після завершення чищення виробу підключіть до нього
Увімкніть живлення виробу та комп’ютера.
7
Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення
(лише вироби з ізоляцією типу 1).
Зберігання
Через характеристики виробів із блискучим поліруванням використання УФ-зволожувача
поблизу може призвести до появи білих плям на виробі.
――Зверніться до сервісного центру, якщо потрібна чистка всередині виробу (за це буде
•• Можливо ураження електричним струмом або травмування.
!
Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не
обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.
стягнуто платню).
Електрика та техніка безпеки
•• Пошкодження шнура може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом.
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
Обережно!
Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або
нещільні електричні розетки.
Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних
штирів штекера або електричну розетку.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Може статися пожежа.
Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
•• Перегрівання розетки може спричинити пожежу.
!
Не торкайтеся штекера вологими руками. Інакше може
трапитися ураження електричним струмом.
Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був
щільним.
•• Ненадійний контакт може спричинити пожежу.
!
8
Встановлення
Увага!
Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.
•• Виріб може пошкодитися від ураження електричним
струмом.
Обережно!
Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах
або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.
•• Може статися пожежа.
Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до
виробу Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим
обладнанням.
Доручіть спеціалісту встановлення кронштейна для настінного
монтажу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення
повинно бути вільним.
•• Встановлення особою, що не має відповідної кваліфікації,
може призвести до травмування.
!
•• У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб
вимкнути живлення виробу.
!
•• Зверніть увагу на те, що у випадку використання для
вимкнення виробу лише кнопки живлення на пульті
дистанційного керування живлення виробу не вимикається
повністю.
•• Використовуйте лише схвалені підставки.
Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей
місці.
•• Діти можуть задихнутися.
!
Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні
(незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).
При відключенні кабелю живлення від електричної розетки
беріться за штекер.
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він
може завдати тілесних ушкоджень.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
•• Використання виробу в умовах надмірної вібрації може
призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.
Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених
від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або
диму.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
9
Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або
гарячих предметів, наприклад печі.
Увага!
•• В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу
або пожежа.
Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.
Не впускайте виріб під час пересування.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
•• Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
Не ставте виріб на його передній бік.
•• Оскільки передня частина важка, встановлюйте виріб на
рівній та стійкій поверхні.
•• Екран може бути пошкоджений.
Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження
чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи
поблизу кухонної поверхні.
При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся
у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він
може завдати тілесних ушкоджень.
•• Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці
відповідного розміру.
Обережно опустіть виріб.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
SAMSUNG
!
Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному
від потрапляння великої кількості дрібного пилу або вологи, дії
хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також
в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого
часу) може значно погіршити його робочі характеристики.
•• Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково
проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.
10
Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які
подобаються дітям (іграшки або ласощі тощо).
Експлуатація
•• Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами,
виріб або важкий предмет може впасти та завдати тяжких
тілесних ушкоджень.
Обережно!
Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати або вносити
зміни до виробу.
Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного
кабелю.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
!
Для переміщення виробу слід, перш за все, від'єднати від нього
кабелі, в тому числі й кабель живлення.
Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Інакше можуть виникнути пошкодження шнура живлення,
пожежа або ураження електричним струмом.
!
!
Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах
гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до
сервісного центру Samsung.
Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який
кабель.
•• В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися
вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або
займання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.
При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера
мережі. Негайно провітріть приміщення.
•• Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.
•• Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.
!
Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть
живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім зверніться до
сервісного центру Samsung.
•• Якщо продовжувати використання, це може привести до
займання або враження електричним струмом.
GAS
Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур
живлення або будь-який кабель.
•• В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися
вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або
займання.
11
Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або
займисті речовини поруч з виробом.
Увага!
•• Можуть трапитися вибух або займання.
Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий
час, це може призвести до появи залишкових зображень або
пошкодження пікселів.
!
Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті
скатертинами або занавісками.
!
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
100
Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети,
шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники
тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
-_!
•• Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель
живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні
речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази,
каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.
•• Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель
живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні
речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
•• Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого
часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну
заставку.
Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення,
якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка
тощо).
•• Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може
спричинити пожежу, ураження електричним струмом або
витік струму.
Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю
та частотою.
•• Ваш зір може погіршитися.
!
Всередині адаптера живлення постійного струму присутня
висока напруга. Забороняється самостійно розбирати,
ремонтувати або вносити зміни до виробу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.
•• Інакше може статися пожежа.
Перед використанням адаптера живлення постійного струму
зніміть із нього поліетиленовий пакет.
•• Інакше може статися пожежа.
12
Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під
час роботи екран нагрівається.
Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в
нього води і не намочуйте пристрій.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Не використовуйте виріб просто неба, де він буде
незахищеним від дощу або снігу.
•• Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб
не намочити адаптер живлення постійного струму.
Не розташовуйте адаптер живлення постійного струму поруч із
будь-якими нагрівальними приладами.
Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.
!
•• Інакше може статися пожежа.
Не кладіть на виріб важкі предмети.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре
вентильованому приміщенні.
Слідкуйте за тим, щоб діти не брали батарею до рота, коли
виймаєте її з пульта дистанційного керування. Кладіть батарею
поза межами досяжності дітей.
!
Якщо підвісити адаптер живлення змінного/постійного струму
входом шнура догори, на адаптер може потрапити вода чи інші
сторонні речовини, що призведе до його несправності.
!
•• Якщо дитина взяла батарею до рота, негайно зверніться до
лікаря.
Замінюючи батарею, вставляйте її, звертаючи увагу на
полярність (+, -).
Кладіть адаптер живлення змінного/постійного струму
горизонтально на стіл чи на підлогу.
•• Інакше можна пошкодити батарею та інші предмети,
травмуватися або спричинити пожежу внаслідок витікання
рідини з батареї.
Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької
відстані, може погіршитися зір.
Використовуйте лише сертифіковані батареї та не
використовуйте одночасно нову та стару батарею.
!
Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити
протягом понад 5 хвилин.
•• Втома з очей знімається.
!
!
•• Інакше, можна пошкодити батареї, або ж витік рідини може
призвести до пошкодження виробу, пожежі чи травмування
користувач.
Батареї (а також акумуляторні батареї) не можна викидати
із побутовим сміттям; їх слід належним чином утилізувати.
За утилізацію використаних чи акумуляторних батарей
відповідальність несе споживач.
!
•• З питань утилізації використаних або акумуляторних
батарей можна звернутись у найближчий центр переробки
відходів або в магазин, де продаються батареї та
акумуляторні батареї такого типу.
13
Розділ 02
Підготовка
Перевірка вмісту
Елементи, які додаються в комплекті
-- Якщо якихось елементів
бракуватиме, зверніться до
продавця виробу.
――Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
-- Вигляд елементів, які додаються,
та елементів, які продаються
окремо, може дещо відрізнятися
від зображених на малюнку.
Короткий посібник зі
встановлення
Гарантійний талон
(Доступно не в усіх
регіонах)
Посібник з
регуляторних вимог
Кабель живлення
Стереокабель RS232C
СТІЙКА-СТРИЖЕНЬ
Адаптер постійного
струму
-
-
+
+
Батареї
(Доступно не в усіх
регіонах)
Пульт дистанційного
керування
14
Елементи, які продаються окремо
-- Перелічені нижче додаткові
елементи можна придбати в
найближчому спеціалізованому
магазині.
КОМПЛЕКТ настінного
кріплення
Кабель локальної
мережі
Кабель HDMI-DVI
Кабель HDMI
SD CARD
15
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу
Частини пристрою
можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
Кнопки
Панель керування
Опис
Використовуйте цю кнопку для ввімкнення та вимкнення дисплея.
Сенсор пульта ДК
Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній
панелі виробу, щоб використати потрібну функцію.
――Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього
виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК
цими пристроями.
Використовуйте пульт ДК в радіусі 1-4 метрів від сенсора на виробі та під кутом до 30 ліворуч або
праворуч.
――Зберігайте використані батареї у місцях, недоступних для дітей, та утилізуйте батареї належним чином.
Гучномовець
――Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Замінюйте обидві батареї одночасно.
――Якщо пульт ДК не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть батареї.
30˚
30˚
1m~4m
Сенсор пульта ДК
16
Зворотній бік
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з
метою покращення якості роботи виробу.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Роз’єм
Опис
RS232C IN
Служить для підключення до MDC через стереокабель RS232C.
USB
Служить для підключення до USB-пристрою.
RJ45
Служить для підключення до MDC через кабель LAN.
HDMI IN
Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.
DC 14V
Служить для підключення до адаптера живлення постійного струму.
SD CARD
Підключення до картки пам'яті SD.
17
Замок для захисту від крадіжок
Логотип
――Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у
громадських місцях.
――Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше
про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього
додається.
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Не тягніть за логотип із надмірною силою. Логотип може відірватися або зламатися.
Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок,
виконайте описані далі дії.
1
Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
2
Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
3
Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
4
Замкніть замок.
-- Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
-- Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача,
який до нього додається.
-- Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або
в Інтернет-магазинах.
18
Пульт дистанційного керування
――Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК
цими пристроями.
――Кнопка, до якої немає опису на наведеній нижче ілюстрації, не підтримується цим виробом.
POWER
OFF
Увімкнення виробу.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Виклик та вихід із екранного меню чи
повернення до попереднього меню.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Кнопки з цифрами
Введіть пароль в екранному меню.
9
-- Функції кнопок пульта ДК для
інших виробів можуть бути
іншими.
CH LIST
MUTE
Налаштування гучності.
зміна джерела вхідного сигналу.
2
Вимкнення виробу.
CH
MagicInfo
Player I
вимкнення звуку.
Увімкнення звуку: натисніть кнопку MUTE
ще раз або натисніть кнопку регулювання
гучності (+ VOL -).
Кнопка швидкого виклику Player. Кнопки
можуть змінюватися відповідно до
налаштувань Play via.
Кнопка швидкого виклику Go to Home.
19
Швидкий доступ до часто
використовуваних функцій.
TOOLS
INFO
Відображення інформації про поточне
джерело вхідного сигналу.
Перехід у меню вгору, вниз, ліворуч або
праворуч, чи налаштування параметрів.
Підтвердження вибору в меню.
Повернення до попереднього меню.
Встановлює функцію блокування.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Вихід із поточного меню.
Виберіть під’єднане джерело вхідного
сигналу вручну: HDMI.
При використанні меню для мультимедіа
або HDMI-CEC можна вибрати функцію
натисканням кольорової кнопки на пульті
дистанційного керування, що відповідає
кнопці такого самого кольору на екрані.
Використовується в режимі Anynet+ та
в режимі відображення мультимедійних
файлів.
-- Функції кнопок пульта ДК для
інших виробів можуть бути
іншими.
Встановлення батарей у пульт ДК
20
Перед встановленням виробу
(вказівки зі встановлення)
Вентиляція
Встановлення на вертикальній стіні
A Принаймні 40 мм
B Температура навколишнього середовища: менше 35 C
•• Якщо виріб встановлюється на вертикальній стіні, залиште для вентиляції проміжок принаймні 40 мм
між виробом і поверхнею стіни. Стежте за тим, щоб температура навколишнього середовища була
нижче 35 C.
A
B
Малюнок 1.1 Вигляд збоку
Встановлення в ніші
――Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.
Вигляд згори
A Принаймні 40 мм
B Температура навколишнього середовища: менше 35 C
――Якщо виріб встановлюється в ніші стіни, залиште для вентиляції між виробом і поверхнею стіни проміжки
A
не менше, ніж визначено вище, і слідкуйте, щоб температура навколишнього середовища була нижчою
за 35 C.
B
Малюнок 1.2 Вигляд збоку
21
Розміри
Назва
моделі
5
1
DB10D
Одиниця виміру: мм
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Усі рисунки не обов’язково відповідають масштабу. Певні розміри можуть бути змінені без попередження.
2
4
Перш ніж здійснювати встановлення виробу, перегляньте розміри. Ми не несемо відповідальності за
типографічні помилки чи помилки під час друку.
3
22
Використання СТІЙКИ-СТРИЖНЯ
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з
метою покращення якості роботи виробу.
Покладіть захисну тканину або подушку на рівну поверхню.
Потім покладіть виріб на тканину чи подушку екраном донизу.
Вставте стрижень у гніздо виробу та покрутіть, щоб зафіксувати.
23
Встановлення настінного кріплення
Встановлення комплекту настінного кріплення
Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу прикріпити виріб на стіну.
Для отримання докладнішої інформації щодо встановлення настінного кріплення перегляньте інструкції, надані з ним.
Радимо звернутися до спеціаліста для отримання допомоги із встановленням кронштейну настінного кріплення.
Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність у випадку будь-якої несправності виробу або травмування користувача чи інших людей у разі самостійного встановлення
настінного кріплення.
Технічні характеристики комплекту
настінного кріплення (VESA)
――Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні,
перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити настінне
кріплення на такий матеріал як суха штукатурка, проконсультуйтеся
з місцевим дилером для отримання додаткової інформації.
Якщо встановити виріб на похилій стіні, він може впасти та завдати
тяжких тілесних ушкоджень.
•• До комплекту настінного кріплення Samsung входить детальний посібник зі встановлення та всі
необхідні складові.
•• Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним
характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
•• Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, довжина
гвинтів може відрізнятися залежно від технічних характеристик настінного кріплення.
•• Не закручуйте гвинти надто сильно. Це може призвести до пошкодження або падіння виробу, і в
результаті завдати тілесні ушкодження. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі нещасні
випадки.
•• Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування
користувача, завдані внаслідок використання невідповідного настінного кріплення або настінного
кріплення, яке не відповідає стандарту VESA, або якщо користувач не виконує інструкції зі
встановлення виробу.
•• У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.
Одиниця виміру: мм
Назва моделі
DB10D
Характеристики
отвору гвинта
VESA (A * B) в
міліметрах
50 × 50
Стандартний
гвинт
M4 / L8~12
Кількість
4
――Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли виріб увімкнено. Це може призвести до тілесних
ушкоджень внаслідок ураження електричним струмом.
24
Пульт дистанційного керування
(RS232C)
•• Призначення контактів
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Кабельне під’єднання
Кабель RS232C
Інтерфейс
RS232C (9-контактний)
Контакт
TxD (№ 2), RxD (№ 3), GND (№ 5)
Швидкість передачі
даних
9600 біт/с
Біти даних
<Штекерного типу>
Контакт
<Гніздового типу>
Сигнал
1
Виявлення потоку даних
8 біт
2
Отримання даних
Парність
Немає
3
Передача даних
Стоповий біт
1 біт
4
Підготовка терміналу
Керування потоками
Немає
5
Сигнальне заземлення
Максимальна довжина
15 м (тільки екранований)
6
Підготовка даних
7
Запит на передачу
8
Готовність до передачі
9
Індикатор виклику
25
Мережевий кабель
•• Кабель RS232C
Роз’єм: 9-контактний D-Sub-стереокабель
6
•• Призначення контактів
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-К1Штекерного
типу
-К1-
-К2-
-К2-
Rx
3
----------
1
Tx
СТЕРЕО
Tx
2
----------
2
Rx
ШТЕКЕР
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Номер
контакту
Стандартний колір
Сигнал
1
Білий і оранжевий
TX+
2
Оранжевий
TX-
3
Білий та зелений
RX+
4
Синій
NC
5
Білий і синій
NC
6
Зелений
RX-
7
Білий і коричневий
NC
8
Коричневий
NC
26
Перехідний кабель локальної мережі (з PC на PC)
•• Роз’єм: RJ45
Прямий кабель локальної мережі (з PC на HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Сигнал
P1
TX+
1
P2
Сигнал
<-------->
3
RX+
P2
Сигнал
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Сигнал
P1
TX+
1
TX-
27
З’єднання
RJ45
RJ45
28
Коди керування
№
Перегляд стану елемента керування (команда отримання
даних)
7
Керування функцією
автоматичного налаштування
(лише для режимів ПК і BNC)
0x3D
0
8
Керування режимом відеостіни
0x5C
0~1
9
Блокування з метою безпеки
0x5D
0~1
10
Відеостіну ввімк.
0x84
0~1
11
Керування режимом відеостіни
0x89
-
Заголовок
Команда
0xAA
Тип команди
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна
сума
0
Керування (надсилання команди керування)
Заголовок
Команда
0xAA
Тип
команди
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
Контрольна
сума
1
Значення
Команда
№
Тип команди
Тип команди
Команда
Діапазон
значень
•• Передача всіх даних здійснюється в шістнадцятковій системі числення. Контрольна
сума обчислюється шляхом додавання всіх значень, окрім заголовку. Якщо
контрольна сума має більше 2 цифр, як у прикладі нижче (11+FF+01+01=112),
перша цифра відкидається.
Приклад: увімкнення живлення, &ідентифікатор пристрою = 0
Команда
Діапазон
значень
Заголовок
Команда
0xAA
0x11
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані 1
1
"Power"
Довжина даних
Дані 1
1
1
Контрольна
сума
1
Керування живленням
0x11
0~1
2
Регулювання гучності
0x12
0~100
Заголовок
Команда
3
Керування джерелами вхідного
сигналу
0x14
-
0xAA
0x11
4
Керування режимами
зображення
0x18
-
5
Керування розміром
зображення
0x19
0~255
6
Увімкнення/вимкнення режиму
зображення в зображенні
0x3C
0~1
Ідентифікатор
12
•• Для керування всіма пристроями, що одночасно під’єднані через кабель
послідовного зв’язку, незалежно від ідентифікаторів, встановіть значення
ідентифікатора «0xFE» та передайте команду. Кожен пристрій виконуватиме
команди, проте не надсилатиме пакетів підтвердження.
29
Керування живленням
Регулювання гучності
•• Функція
Виріб можна вмикати або вимикати з комп’ютера.
•• Функція
Гучність звуку виробу можна регулювати з комп’ютера.
•• Перегляд стану живлення (отримання даних про стан живлення – УВІМК. або
ВИМК.)
•• Перегляд стану гучності (отримання даних про рівень гучності)
Заголовок
Команда
0xAA
0x11
Ідентифікатор
Довжина даних
сума
Команда
0xAA
0x12
Ідентифікатор
Довжина даних
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
0
0x11
1
Заголовок
Команда
0xAA
0x12
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
1
"Volume"
сума
"Power"
"Volume": код рівня гучності, який слід встановити виробу. (0-100)
•• Пакет підтвердження
1: увімкнути живлення
Заголовок
0: вимкнути живлення
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x12
"Volume"
•• Пакет підтвердження
Команда
Ідентифікатор
підтв.
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
підтв.
0xAA
0xFF
3
«A»
0xAA
0xFF
3
0x11
•• Пакет «Не підтверджено»
"Power"
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x12
"ERR"
•• Пакет «Не підтверджено»
Команда
Ідентифікатор
підтв.
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
підтв.
0xAA
0xFF
«A»
"Volume": код рівня гучності, який слід встановити виробу. (0-100)
"Power": код стану живлення, який слід встановити для виробу.
Заголовок
Контрольна
Контрольна
"Power": код стану живлення, який слід встановити для виробу.
Заголовок
Контрольна
сума
•• Налаштування гучності (команда зміни рівня гучності)
сума
0xAA
Команда
0
•• Увімкнення/вимкнення живлення (зміна стану на УВІМК. або ВИМК.)
Заголовок
Заголовок
Контрольна
3
«N»
0xAA
0xFF
3
«N»
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася.
0x11
"ERR"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася.
30
Керування джерелами вхідного сигналу
0x25
•• Функція
Джерело вхідного сигналу для виробу можна змінити за допомогою комп’ютера.
•• Перегляд стану вхідного сигналу (отримання даних про поточне джерело сигналу)
Заголовок
Команда
0xAA
0x14
Ідентифікатор
Довжина даних
Команда
0
Ідентифікатор
Довжина даних
――Режими DVI_video, HDMI1_PC та HDMI2_PC неможливо використовувати з командою
встановлення. Вони використовуються тільки у відповідь на команду отримання стану.
――Ця модель не підтримує з’єднання через порти HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 та HDMI2_
PC.
――Програма MagicInfo доступна лише в моделях із підтримкою функції MagicInfo.
Контрольна
сума
――Режими RF(TV), DTV доступні лише в моделях, які обладнано телевізійним тюнером.
•• Налаштування джерела вхідного сигналу (команда зміни джерела сигналу)
Заголовок
DisplayPort
Дані
Контрольна
•• Пакет підтвердження
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
сума
0xAA
0x14
1
ПК
0x18
DVI
0x0C
Джерело вхідного сигналу
0x08
Компонентний роз’єм
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI (відео)
0x30
Антена (ТБ)
0x40
Цифрове ТБ
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1 (ПК)
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2 (ПК)
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x14
"Input
підтв.
"Input Source"
"Input Source": код джерела вхідного сигналу, яке слід встановити для виробу.
0x14
Довжина
0xAA
0xFF
3
«A»
Source"
"Input Source": код джерела вхідного сигналу, яке слід встановити для виробу.
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x14
"ERR"
підтв.
0xAA
0xFF
3
«N»
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася.
31
Керування режимами зображення
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
•• Функція
Режим зображення на виробі можна змінити за допомогою комп’ютера.
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
даних
/ Не
команда
тюнером.
0xAA
Команда
Ідентифікатор
0x18
Довжина
Контрольна
даних
сума
Ідентифікатор
Довжина
0x18
Дані
Контрольна
сума
"Screen Mode"
1
16 : 9
0x04
Масштаб
0x31
Масштаб у ширину
0x0B
4:3
Команда
0xFF
0x18
"ERR"
Команда
0xAA
0x19
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна
сума
0
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x19
"Screen
підтв.
0xAA
0xFF
3
«A»
Size"
"Screen Size": розмір екрана виробу (діапазон: 0—255, одиниця вимірювання: дюйм)
•• Пакет «Не підтверджено»
Ідентифікатор
Заголовок
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
підтв.
0xAA
Заголовок
Заголовок
•• Пакет підтвердження
Заголовок
«N»
•• Пакет підтвердження
"Screen Mode": Код режиму зображення для виробу
0x01
3
•• Перегляд розміру зображення (отримання даних про розмір зображення)
даних
0xAA
0xFF
•• Функція
Розмір зображення для виробу можна змінити за допомогою комп’ютера.
0
Команда
0xAA
Керування розміром зображення
•• Налаштування розміру зображення (команда зміни розміру)
Заголовок
сума
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
•• Перегляд стану зображення (отримання даних про режим зображення)
Заголовок
Контрольна
підтв.
Керувати екранним режимом неможливо, якщо ввімкнуто функцію Video Wall.
――Таке керування доступне тільки для моделей, які обладнано телевізійним
Значення 1
3
«A»
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x19
"ERR"
підтв.
0xAA
0x18
Команда
0xFF
3
«N»
"Screen
Mode"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
"Screen Mode": Код режиму зображення для виробу
32
Увімкнення/вимкнення режиму зображення в зображенні
•• Функція
Режим зображення в зображенні (ЗВЗ) для виробу можна ввімкнути або вимкнути за
допомогою комп’ютера.
――Цей режим доступний тільки в моделях із функцією «зображення в зображенні».
――Керувати режимом неможливо, якщо для режиму Video Wall вибрано значення On.
――Ця функція недоступна в режимі MagicInfo.
Команда
0xAA
0x3C
Ідентифікатор
Довжина даних
•• Функція
Зображення екрана ПК можна автоматично налаштувати за допомогою комп’ютера.
•• Перегляд стану автоматичного налаштування (отримання даних про стан
автоматичного налаштування)
Немає
•• Встановлення режиму автоматичного налаштування (команда встановлення)
•• Перегляд стану увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ (отримання даних про стан
режиму ЗВЗ)
Заголовок
Керування функцією автоматичного налаштування (лише для
режимів ПК і BNC)
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Дані
Контрольна
даних
Контрольна
сума
0xAA
0
0x3D
1
сума
"Auto
Adjustment"
•• Увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ (команда зміни режиму на УВІМК. або ВИМК.)
Заголовок
Команда
0xAA
0x3C
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
1
"PIP"
Контрольна
"Auto Adjustment" : 0x00 (завжди)
•• Пакет підтвердження
сума
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
"PIP": Код увімкнення або вимкнення режиму ЗВЗ на виробі
Довжина
Підтв.
Вихідна
даних
/ Не
команда
Значення 1
Контрольна
сума
підтв.
1: увімкнути ЗВЗ
0xAA
0: вимкнути ЗВЗ
0xFF
3
«A»
0x3D
"Auto
Adjustment"
•• Пакет підтвердження
Заголовок
0xAA
Команда
Ідентифікатор
0xFF
Довжина
Підтв. /
Вихідна
даних
Не підтв.
команда
3
«A»
0x3C
Значення 1
Контрольна
сума
0xAA
0xFF
Ідентифікатор
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
даних
/ Не
команда
Значення 1
Контрольна
сума
підтв.
0xAA
•• Пакет «Не підтверджено»
Команда
Заголовок
"PIP"
"PIP": Код увімкнення або вимкнення режиму ЗВЗ на виробі
Заголовок
•• Пакет «Не підтверджено»
Довжина
Підтв. /
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
Не підтв.
команда
1
сума
3
«A»
0x3C
"PIP"
0xFF
3
«A»
0x3D
"ERR"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
33
Керування режимом відеостіни
Блокування з метою безпеки
•• Функція
Режим Video Wall можна ввімкнути на виробі за допомогою комп’ютера.
•• Функція
Цей елемент керування доступний лише на виробах з увімкненим режимом Video Wall.
•• Перегляд режиму відеостіни (отримання даних про стан режиму відеостіни)
Заголовок
Команда
0xAA
0x5C
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна
сума
Команда
0xAA
0x5C
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
1
"Video Wall
Контрольна
сума
•• Перегляд стану блокування (отримання даних про стан блокування)
Заголовок
Команда
0xAA
0x5D
Ідентифікатор
Контрольна
0
•• Увімкнення або вимкнення блокування (команда встановлення)
Заголовок
0xAA
"Video Wall Mode": Код увімкнення режиму Video Wall на виробі
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Дані
Контрольна
0x5D
1
сума
"Safety Lock"
"Safety Lock": Код запобіжного блокування, який слід встановити для виробу
1: Full
1: УВІМК.
0: Natural
0: ВИМК.
•• Пакет підтвердження
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
даних
/ Не
команда
Значення 1
Контрольна
сума
•• Пакет підтвердження
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
підтв.
0xAA
Довжина даних
даних
Mode"
Заголовок
Ця можливість доступна навіть коли живлення вимкнено.
сума
0
•• Налаштування режиму відеостіни (команда зміни режиму)
Заголовок
Для ввімкнення або вимкнення на виробі функції Safety Lock можна використовувати
комп’ютер.
0xFF
3
«A»
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x5D
"Safety
підтв.
0x5C
"Video Wall
0xAA
Mode"
0xFF
3
«A»
Lock"
"Video Wall Mode": Код увімкнення режиму Video Wall на виробі
"Safety Lock": Код запобіжного блокування, який слід встановити для виробу
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
даних
/ Не
команда
Значення 1
Контрольна
сума
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
Команда
підтв.
0xAA
0xFF
3
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
«A»
Ідентифікатор
Довжина
Підтв.
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
/ Не
команда
1
сума
0x5D
"ERR"
підтв.
0x5C
"ERR"
0xAA
0xFF
3
«N»
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
34
Відеостіну ввімк.
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
•• Функція
На комп’ютері можна ввімкнути або вимкнути режим відеостіни виробу.
0xAA
Команда
Ідентифікатор
0x84
Довжина
даних
0xAA
Контрольна
сума
0
0xAA
Команда
Ідентифікатор
0x84
Довжина
даних
Дані
Контрольна
сума
1
V.Wall_On
1: Відеостіну ВВІМК.
Вихідна
Значення
Контрольна
/ Не
команда
1
сума
0xFF
0x84
ERR
3
«N»
•• Функція
На комп’ютері можна ввімкнути або вимкнути режим відеостіни виробу.
•• Отримання режиму відеостіни
Заголовок
Команда
0xAA
0x89
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
0
•• Налаштування відеостіни
0: Відеостіну ВИМК.
Заголовок
•• Пакет підтвердження
Команда
Підтв.
даних
Керування режимом відеостіни
•• V.Wall_On : Код відеостіни, який потрібно призначити виробу
Заголовок
Довжина
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
•• Ввімк./вимк. відеостіни
Заголовок
Ідентифікатор
підтв.
•• Отримання стану (вимк./ввімк.) відеостіни
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Команда
Ідентифікатор
Довжина
Значення 1
Значення2
даних
Довжина
Підтв.
Вихідна
даних
/ Не
команда
Значення 1
Контрольна
сума
Контрольна
сума
0xAA
0x89
2
Wall_Div
Wall_SNo
підтв.
0xAA
0xFF
3
«A»
0x84
V.Wall_On
Wall_Div: Код розподілювача відеостіни, який потрібно призначити виробу
V.Wall_On : Як вище
35
Модель відеостіни 10х10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вимк.
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
2
0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
N/A
36
Wall_SNo : Код номера виробу, який потрібно вказати для виробу.
Модель відеостіни 10х10: ( 1 ~ 100)
Указаний номер
Дані
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Пакет підтвердження
Заголовок
Команда
0xAA
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
даних
Підтв. /
Не підтв.
Вихідна
команда
Значення 1
Значення2
4
«A»
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Контрольна
сума
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
Команда
0xAA
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
даних
Підтв.
/ Не
підтв.
Вихідна
команда
Значення
1
3
«N»
0x89
ERR
Контрольна
сума
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
37
Розділ 03
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Перед під’єднанням
Важливі відомості, які слід прочитати перед
під’єднанням
――Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для
цього пристрою.
Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних пристроїв.
――Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань.
Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження
виробу.
Під’єднання до комп’ютера
•• Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій
джерела.
•• Комп’ютер можна під’єднати до виробу різними способами.
Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
Підключення за допомогою кабелю HDMI
――Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який
потрібно під’єднати.
HDMI IN
38
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI
――Якщо комп’ютер під’єднано до виробу через кабель HDMI-DVI, щоб отримати доступ до
збереженого на комп’ютері відео- та аудіовмісту, установіть для параметра Edit Name
значення DVI PC.
Під’єднання до відеопристрою
•• Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій
джерела.
•• Відеопристрій і виріб можна з’єднати за допомогою кабелю.
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
――За допомогою кнопки SOURCE на пульті ДК змініть джерело вхідного сигналу.
HDMI IN
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI
――Якщо відеопристрій підключено до виробу за допомогою кабелю HDMI-DVI, для отримання
доступу до збереженого на відеопристрої відео- та аудіовмісту встановіть для параметра
Edit Name значення DVI Devices.
――Підтримується така роздільна здатність: 1080p (50/60Гц), 720p (50/60 Гц), 480p і 576p.
HDMI IN
39
Підключення за допомогою кабелю HDMI
Підключення мережевого кабелю
Використання кабелю HDMI або кабелю HDMI-DVI (до 1080p)
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
•• Для кращої якості зображення та звуку виконайте підключення до цифрового
пристрою за допомогою кабелю HDMI.
•• Кабель HDMI підтримує цифрові відео- й аудіосигнали та не потребує аудіокабелю.
•• Зображення може не відображатися належним чином (якщо взагалі
відображатиметься) або аудіо може не працювати, якщо зовнішній пристрій, який
використовує старішу версію режиму HDMI, підключено до виробу. У разі виникнення
такої проблеми попросіть, щоб виробник зовнішнього пристрою надав версію HDMI
та, якщо вона застаріла, подайте запит на оновлення.
RJ45
•• Обов’язково використовуйте кабель HDMI товщиною 14 мм або менше.
•• Обов’язково придбайте сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення може не
відображатися або може виникати помилка підключення.
•• Рекомендовано використовувати стандартний високошвидкісний кабель HDMI або
кабель HDMI з Ethernet.
Цей виріб не підтримує функцію Ethernet через HDMI.
•• Використовуйте для підключення кабель Cat 7(*типу STP).
*Екранована вита пара
HDMI IN
40
Зміна джерела вхідного сигналу
У меню Source можна вибрати різні джерела сигналу та редагувати назви таких пристроїв.
Source
――Зображення може не відображатися належним чином, якщо для джерела сигналу, на яке ви хочете
SOURCE → Source
перемкнутися, вибрано неправильний вхідний сигнал.
――Щоб переглянути детальну інформацію щодо підключених джерел сигналів, натисніть кнопку TOOLS на
сторінці Source.
Source
HDMI
Відображення екрана з переліком усіх зовнішніх джерел сигналу, під’єднаних до виробу. Для відображення
сигналу з певного пристрою виберіть його в меню списку джерел.
――Джерело вхідного сигналу також можна змінити за допомогою кнопки SOURCE на пульті ДК.
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Edit Name
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Інколи екран може не відображатися належним чином, якщо в меню Edit Name не визначено назву джерела
сигналу.
Крім того, для отримання оптимальної якості зображення слід перейменувати джерело сигналу в меню Edit
Name.
――Список може містити наведені нижче джерела сигналу. Вміст списку пристроїв Source залежить від
вибраного джерела вхідного сигналу.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI
PC / DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
――Доступність параметрів у меню Picture залежить від поточного джерела сигналу й налаштувань у меню
Edit Name.
•• Під’єднуючи монітор до комп’ютера через кабель HDMI, встановіть у пункті Edit Name значення PC. В
інших випадках для пристроїв AV встановіть значення Edit Name.
•• За підключення комп’ютера до порту HDMI IN з використанням кабелю HDMI слід вибрати режим PC
для виробу в меню Edit Name.
•• За підключення комп’ютера до порту HDMI IN з використанням кабелю HDMI-DVI слід вибрати режим
DVI PC для виробу в меню Edit Name.
•• За підключення аудіо-/відеопристроїв до порту HDMI IN з використанням кабелю HDMI-DVI слід
вибрати режим DVI Devices для виробу в меню Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Можна переглянути детальну інформацію про вибраний зовнішній пристрій.
41
Розділ 04
Використання програми MDC
Засіб керування кількома дисплеями (MDC) — це програма, яка дає змогу керувати одночасно кількома дисплеями за допомогою комп’ютера.
Детальну інформацію щодо використання програми MDC див. в довідці після інсталяції програми. Програма MDC доступна на веб-сайті.
Установлення та видалення програми
MDC
8
Відобразиться індикатор перебігу процесу встановлення.
9
Натисніть кнопку Finish у відображеному вікні InstallShield Wizard Complete.
――Виберіть Launch MDC Unified, а потім натисніть Finish, щоб негайно запустити
програму MDC.
Встановлення
10Після встановлення на робочому столі буде створено ярлик MDC Unified.
――На встановлення програми MDC може вплинути графічна карта, материнська плата і
――Ярлик програми MDC може не відображатися залежно від системи ПК чи
мережеве середовище.
1
Запустіть програму встановлення MDC Unified.
2
Виберіть мову для інсталяції. Потім натисніть кнопку OK.
3
Коли з’явиться екран Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified,
натисніть кнопку Next.
4
У відображеному вікні License Agreement виберіть I accept the terms in the
license agreement, а потім натисніть кнопку Next.
5
У відображеному вікні Customer Information заповніть усі поля для інформації, а
потім натисніть кнопку Next.
6
У відображеному вікні Destination Folder виберіть шлях до каталога, у який слід
інсталювати програму, й натисніть кнопку Next.
технічних характеристик виробу.
――Якщо ярлик не відображається, натисніть клавішу F5.
Видалення
1
У меню Пуск виберіть пункт Налаштування > Панель керування, а потім двічі
клацніть пункт Додавання і видалення програм.
2
Виберіть у списку пункт MDC Unified і натисніть кнопку Змінити/Видалити.
――Якщо папку не вибрано, програму буде встановлено у папці за замовчуванням.
7
У відображеному вікні Ready to Install the Program перевірте шлях до каталога, у
який інсталюватиметься програма, а потім натисніть кнопку Install.
42
Підключення до MDC
Використання MDC через Ethernet
Введіть IP-адресу основного пристрою відображення та підключіть пристрій до комп’ютера. Дисплеї можна підключити між собою за допомогою
кабелю локальної мережі.
Підключення за допомогою прямого кабелю LAN
――За допомогою порту RJ45 на виробі та портів LAN на концентраторі можна підключити декілька виробів.
RJ45
HUB
43
Розділ 05
Функція «Домашній»
Ця функція надається у Support → Go to Home.
Доступно під час використання кнопки HOME на пульті ДК.
――Щоб використати функцію Player, встановіть значення Play via для параметра MagicInfo в розділі
Player
System.
Відтворюйте різноманітний вміст, такий як канали з призначеним розкладом, шаблони або файли.
HOME
→ Player →ENTER E
Відтворюйте канали або вміст за допомогою будь-якого з описаних нижче способів.
•• Network Channel: Відтворення вмісту за допомогою сервера.
――Перед запуском Network Channel переконайтеся, що виріб підключений до сервера.
•• Local Channel: Відтворення вмісту, який зберігається у внутрішній або у зовнішній пам'яті.
Player
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Schedule
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
44
Схвалення підключеного пристрою із сервера
3
У верхньому рядку меню виберіть пункт Device.
4
У меню ліворуч виберіть пункт Lite.
5
Виберіть Unapproved з підменю Lite.
6
У списку не схвалених пристроїв програми Lite виберіть кнопку Approve для свого
Затвердження сервера Lite
•• Встановіть MagicInfo Mode значення Lite у Server Network Settings.
Затвердіть та одразу використовуйте сервер Lite.
――Спочатку налаштуйте Network Settings сервера, перш ніж схвалити пристрій.
1
2
Перейдіть до сервера, призначеного вашому пристрою.
Введіть ідентифікатор і пароль, щоб увійти.
пристрою.
45
7
Введіть інформацію, потрібну для схвалення пристрою.
9
Коли пристрій схвалено сервером, розклад, зареєстрований у вибраній групі, буде
завантажено на пристрій. Розклад запуститься після того, як його буде завантажено.
――Для отримання детальнішої інформації про налаштування розкладу перегляньте
<Посібник користувача сервера MagicInfo Lite>.
――Якщо пристрій видалено зі списку пристроїв, дозволених сервером, пристрій
перезавантажиться для скидання параметрів.
Встановлення поточного часу
Розклад може не запуститися, якщо час, установлений на пристрої, відрізняється від
поточного часу сервера.
•• Device Name: введіть назву пристрою.
•• Device Group: виберіть
1
Перейдіть на вкладки Device → Time.
2
Виберіть пристрій.
3
Виберіть пункт Clock Set і синхронізуйте час із сервером.
, щоб указати групу.
•• Location: введіть поточне розташування пристрою.
――Унаслідок натискання кнопки INFO на пульту ДК під час роботи розкладу мережі
відобразяться деталі розкладу. Перевірте, чи вибрано правильний пристрій,
переглянувши ідентифікатор пристрою у детальній інформації.
8
Виберіть меню All, щоб перевірити реєстрацію пристрою.
•• Під час першого під’єднання до сервера годинник налаштовується відповідно до часу
GMT для регіону, де встановлено цей сервер.
•• Налаштування часу у виробі можна змінити із сервера, як показано у кроці 3.
•• Якщо виріб вимкнути, а потім знову ввімкнути, налаштування часу відновиться до
останнього значення часу, установленого із сервера.
――Для отримання детальнішої інформації про керування часом (робота з розкладами,
керування вихідними днями тощо) перегляньте <Посібник користувача MagicInfo Lite
Server>.
46
Затвердження сервера Premium
3
У верхньому рядку меню виберіть пункт Device.
4
У меню ліворуч виберіть пункт Premium.
5
Виберіть Unapproved з підменю Premium.
6
У списку несхвалених пристроїв програми Premium натисніть кнопку Approve для
•• Встановіть MagicInfo Mode значення Premium у Server Network Settings.
Затвердіть та одразу використовуйте сервер Premium.
――Спочатку налаштуйте Network Settings сервера, перш ніж схвалити пристрій.
1
2
Перейдіть до сервера, призначеного вашому пристрою.
Введіть ідентифікатор і пароль, щоб увійти.
свого пристрою.
47
7
Введіть інформацію, потрібну для схвалення пристрою.
9
Коли пристрій схвалено сервером, розклад, зареєстрований у вибраній групі, буде
завантажено на пристрій. Розклад запуститься після того, як його буде завантажено.
――Для отримання детальнішої інформації про налаштування розкладу перегляньте
<Посібник користувача MagicInfo Premium Server>.
――Якщо пристрій видалено зі списку пристроїв, дозволених сервером, пристрій
перезавантажиться для скидання параметрів.
Встановлення поточного часу
Розклад може не запуститися, якщо час, установлений на пристрої, відрізняється від
поточного часу сервера.
•• Device Name: введіть назву пристрою.
•• Device Group: виберіть
1
Перейдіть на вкладки Device → Time.
2
Виберіть пристрій.
3
Виберіть пункт Clock Set і синхронізуйте час із сервером.
, щоб указати групу.
•• Location: введіть поточне розташування пристрою.
――Унаслідок натискання кнопки INFO на пульту ДК під час роботи розкладу мережі
відобразяться деталі розкладу. Перевірте, чи вибрано правильний пристрій,
переглянувши ідентифікатор пристрою у детальній інформації.
8
Виберіть меню All, щоб перевірити реєстрацію пристрою.
•• Під час першого під’єднання до сервера годинник налаштовується відповідно до
часу GMT для регіону, де встановлено цей сервер.
•• Налаштування часу у виробі можна змінити із сервера, як показано у кроці 3.
•• Якщо виріб вимкнути, а потім знову ввімкнути, налаштування часу відновиться до
останнього значення часу, установленого із сервера.
――Для отримання детальнішої інформації про керування часом (робота з розкладами,
керування вихідними днями тощо) перегляньте <Посібник користувача MagicInfo
Premium Server>.
48
Device : All
Player
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Content : All
Sort by : File name
Options
1 / 9 item(s)
My Templates
Network Channel
Відтворення вмісту, шаблонів і розкладів, настроєних на сервері.
•• Дізнатися, чи підключено сервер (схвалення), можна на екрані меню Player.
Щоб переглянути, чи підключено сервер під час роботи Network Channel, натисніть INFO на пульті ДК.
1
Виберіть Network Channel у меню Player.
2
Запуститься Network Channel.
No channels
Local Channel
Published Content
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Local Channel
Відтворити розклад або канал, налаштований для продукту.
1
Виберіть Local Channel у меню Player.
――Якщо жодний канал не був зареєстрований в No channels, з'явиться повідомлення Local Channel.
2
Запуститься Local Channel.
Published Content
Відтворити шаблон, збережений на підключеному пристрої USB.
――Ця Published Content функція доступна лише за підключення пристрою USB, що містить шаблони.
――Відтворюйте запланований вміст.
49
Published Channel
Відтворення запланованого вмісту, збереженого на пристрої USB.
――Функція Published Channel відображається лише за наявності підключеного пристрою USB з розкладом.
――Плануйте відтворення вмісту за каналами та користуйтеся можливістю відтворювати вибраний
запланований матеріал.
My Templates
Відтворити шаблон в My Templates, збережений у внутрішній пам'яті продукту.
50
Функції, доступні на сторінці Player
На сторінці списку Player передбачені наступні функції.
•• Device
Вибір Internal або USB для пошуку списку потрібних пристроїв.
-- All / Internal / USB
•• Content
Вибір типу вмісту в якості критерію пошуку списку файлів із потрібним вмістом.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Визначення критерію сортування вмісту.
-- File name / Recently played
•• Options
Пункти меню на сторінці Player
Назва опції
Операції
Play Selected
Вибір та відтворення потрібного вмісту.
Send
Копіювання вмісту до іншого накопичувача.
Delete
Видалення потрібного вмісту.
Go to Multimedia
Відтворення вмісту за допомогою функції відтворення мультимедійних файлів.
Settings
Докладне настроювання властивостей вмісту.
――Перегляньте цю сторінку для отримання інформації щодо параметрів Settings.
51
Меню Settings на сторінці Player
Aspect Ratio
Settings
•• Full / Original
――Ця функція доступна лише для файлів Video, Image PDF та Office.
Settings
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen
size.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
Встановіть значення Aspect Ratio для параметра Original або Full.
Display Duration
Встановлення тривалості відтворення кожної сторінки під час показу слайдів.
――Ця функція доступна лише для файлів Image, PDF Flash та Office.
Transition Effect
Настроювання ефектів переходу зображення під час відображення сторінок або зображень у показі слайдів
або відеофайлі.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Ця функція доступна лише для файлів Image.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Content Orientation
Змініть орієнтацію вмісту, що відтворюється, на режим Landscape або Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Якщо Content Orientation має орієнтацію Portrait, відеокодек VP8 не підтримується.
――Source недоступно, якщо для параметра Content Orientation встановлено значення Portrait.
Safely Remove USB Device
безпечно вилучає USB-пристрій
Reset Settings
Відновлення всіх значень у меню Settings до значень за умовчанням, які було встановлено на момент
придбання виробу.
52
Коли вміст запущено
Натисніть кнопку INFO на пульті ДК.
Перегляд деталей запущеного вмісту
Information
Network Channel
Type:
•• Type: Тип поточного каналу
――Доступно лише під час відтворення Network Channel або Local Channel.
•• CH Number: Номер, призначений поточному каналу
――Доступно лише під час відтворення Network Channel або Local Channel.
•• CH Name: Назва поточного каналу
――Доступно лише під час відтворення Network Channel або Local Channel.
No channels selected
•• Software Version: версія програмного забезпечення пристрою
CH Name:
No channels selected
Software Version:
B2B-EP-MIP-41301-1
•• MAC ID: оригінальний ідентифікаційний номер пристрою
CH Number:
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: позначення настройок, призначених пристрою з сервера
――Доступно лише під час відтворення Network Channel або Local Channel.
Server:
Not connected
•• Server: стан підключення (Connected, Disconnected або Not connected) сервера
USB:
Not connected
•• USB: стан підключення пристрою USB
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
•• Storage for Network Channel: відображення інформації про пристрій, на якому збережено поточний
активний канал мережі.
――Доступно лише під час відтворення Network Channel або Local Channel.
•• Schedule download: хід виконання розкладу мережі, завантаженого із сервера
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
53
Зміна налаштувань для запущеного вмісту
Натисніть кнопку TOOLS на пульті ДК під час відтворення вмісту для настроювання параметрів, наприклад
Picture Mode та Sound Mode.
•• Playlist
Перегляд списку з елементами вмісту, які наразі відтворюються.
•• Music
Встановлення фонової музики для вмісту, який наразі відтворюється.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
•• Picture Mode
Налаштування параметрів екрана для вмісту, який наразі відтворюється
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Sound Mode
Налаштування параметрів звуку для вмісту, який наразі відтворюється
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
54
Формати файлів, які сумісні з Player
•• Підтримуються файлові системи FAT32 і NTFS.
•• Неможливо відтворювати файли із вертикальною та горизонтальною роздільною
здатністю, яка перевищу максимально допустиму.
Перевірте вертикальну та горизонтальну роздільну здатність файлу.
•• Перевірте підтримувані типи та версії відео та аудіокодека.
•• Перевірте підтримувані версії файлу.
-- Підтримуються версії Flash до 10.1
-- Підтримуються версії PowerPoint 97 – 2007
Файли шаблонів і файли LFD (.lfd)
Обмеження
•• Переконайтеся, що розподілена папка (вміст/розклади) міститься у Internal або
пам’яті USB .
Обмеження відтворення
•• Відтворюватись може не більше двох відеофайлів (Video).
•• Більше ніж один файл у форматі Flash відтворюватись не може.
•• Розпізнається лише останній USB-пристрій, який був підключений.
•• Щодо файлів Office (файлів PPT та Word) і PDF, одночасно підтримується лише
один тип файлів.
Багатокадрове відображення мережевого розкладу
•• Декілька відеофайлів (Video) не можуть відтворюватися на одному дисплеї
відеостіни одночасно.
Обмеження відтворення
Обмеження звукового виходу
•• Одночасно можуть відтворюватися не більше двох відеофайлів (Video).
•• Використовувати більше ніж один звуковий вихід не можна.
•• У режимі відтворення у портретній орієнтації водночас може відтворюватися лише
один відеофайл.
•• Пріоритет відтворення: файл Flash > мережевий файл BGM > локальний файл
BGM > відеофайл у головному кадрі, вибраному користувачем
•• Більше ніж один файл у форматі Flash відтворюватись не може.
•• Щодо файлів Office (файлів PPT та Word) і PDF, одночасно підтримується лише
один тип файлів.
•• Файли у форматі LFD (.lfd) не підтримуються.
Обмеження звукового виходу
•• Використовувати більше ніж один звуковий вихід не можна.
•• Пріоритет відтворення: файл Flash > мережевий файл BGM > локальний файл
BGM > відеофайл у головному кадрі, вибраному користувачем
――Мережевий файл BGM: налаштування можна зробити під час кроку 1, коли
створюється розклад сервера.
――Локальний файл BGM: налаштування BGM можна зробити після того, як
натиснути кнопку TOOLS під час відтворення Player.
――Головний кадр, вибраний користувачем: налаштування головного кадру можна
зробити під час кроку 2, коли створюється розклад сервера.
55
Зміст
Розширення Контейнер
файлу
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Відеокодек
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Роздільна
здатність
1920 x 1080
Частота
кадрів
(кадр/с)
6~30
Швидкість
передачі
даних
(Мбіт/с)
30
Аудіокодек
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Відео
•• 3D-відео не підтримується.
•• Не підтримується вміст із більшою
роздільною здатністю за вказану в
таблиці вище.
•• Відеовміст із швидкістю цифрового
потоку або частотою кадрів більшою за
вказану в таблиці вище може спричиняти
мерехтіння відео під час відтворення.
•• Відеовміст не буде відтворюватися або
відтворюватиметься неправильно, якщо у
вмісті або контейнері є помилка.
•• Деякі USB-пристрої або цифрові камери
можуть бути несумісними із програвачем.
аудіо
Зображення
•• Аудіовміст із швидкістю цифрового
потоку або частотою кадрів більшою
за вказану в таблиці вище може
спричиняти перебої відтворення звуку.
•• Сумісний формат файлів зображень:
Jpeg
•• Відеовміст не буде відтворюватися або
відтворюватиметься неправильно, якщо
у вмісті або контейнері є помилка.
•• Підтримувані ефекти зображення: 9
ефектів
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker,
Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• Деякі USB-пристрої або цифрові
камери можуть бути несумісними із
програвачем.
•• Підтримувана максимальна роздільна
здатність: 15.360 x 8.640
•• Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro.
Звук WMA без втрат не підтримується.
•• QCELP, AMR NB/WB не підтримуються.
•• Підтримує до H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 і AVCHD не підтримуються.
•• Для всіх відеокодеків, за винятком MVC,
VP8, VP6:
-- Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
-- Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
•• GMC 2 або вище не підтримується.
•• Підтримка лише BD MVC Spec.
•• Деякі кодеки (MVC, VP8 та MJPEG) не
будуть підтримуватися в таких ситуаціях:
послідовне відтворення файлів різних
типів, відтворення файлів LFD або
файлів в книжковій орієнтації.
57
Power Point
Flash
•• Сумісно із Flash 10.1
•• Flash-анімація
-- Сумісний формат файлів: SWF
•• Рекомендована роздільна здатність: 960
x 540
-- Увага!
Не гарантується ефективність роботи
Flash Player як в операційній системі
Windows
Під час створення вмісту потрібно
здійснити оптимізацію
•• Flash-відео
-- Сумісний формат файлів: FLV
-- Відео
Кодек: H.264 BP
Роздільна здатність: 1920 x 1080
-- аудіо
Кодек: H.264 BP
-- Увага!
Не підтримується формат файлів F4V
Відео з екрана не підтримується
•• Сумісні формати документів
-- Розширення: ppt, pptx
-- Версія: Office 97 ~ Office 2007
•• Функції, які не підтримуються
-- Ефект анімації
-- 3D-фігури (будуть відображатися у
2D)
-- Заголовок і нижні колонтитули (деякі
піделементи не підтримуються)
-- Word Art
-- Вирівнювання
Може виникнути помилка групового
вирівнювання
-- Office 2007
SmartArt тепер підтримується
повністю. 97 зі 115 піделементів не
підтримуються.
------
PDF
•• Сумісні формати документів
-- Розширення: pdf
•• Функції, які не підтримуються
-- Вміст розміром менше 1 пікселя не
підтримується через проблему з
погіршенням якості роботи.
-- Вміст у форматі «приховане
зображення», «зображення у вигляді
кахлю» не підтримується.
-- Вміст із розташованим під кутом
текстом не підтримується.
-- Тривимірний ефект тіней не
підтримується.
-- Деякі символи не підтримуються
(спеціальні символи можуть
спотворюватись)
Вставлення об’єктів
Напівширокий шрифт
Пробіл між буквами
Графіки
Вертикальний текст
деякі піделементи не підтримуються
-- Нотатки до слайдів і супровідні
матеріали
58
WORD
Файли шаблонів
•• Сумісні формати документів
-- Розширення: .doc, .docx
-- Версія: Office 97 ~ Office 2007
•• Функції, які не підтримуються
-- Фоновий ефект сторінки
-- Декотрі стилі абзацу
-- Word Art
-- Вирівнювання
Може виникнути помилка групового
вирівнювання
•• Створювати, редагувати та
відтворювати файли можна лише в
диспетчері шаблонів Template.
LFD
•• Підтримується в Network Channel та
Local Channel
•• Сумісні формати документів
-- Розширення: .lfd
-- 3D-фігури (будуть відображатися у
2D)
-- Office 2007
SmartArt тепер підтримується
повністю. 97 зі 115 піделементів не
підтримуються.
-----
Графіки
Напівширокий шрифт
Пробіл між буквами
Вертикальний текст
деякі піделементи не підтримуються
-- Нотатки до слайдів і супровідні
матеріали
59
Формати файлів, які сумісні з Videowall
――Для отримання докладнішої інформації див. <Посібник користувача MagicInfo Server>.
Відео
Зображення
•• 3D-відео не підтримується.
•• Сумісний формат файлів зображень: Jpeg, bmp, png
•• Не підтримується вміст із більшою роздільною здатністю за
вказану в таблиці вище.
•• Підтримувана максимальна роздільна здатність: 15.360 x 8.640
――Відображення на екрані зображення з вищою роздільною
•• Відеовміст із швидкістю цифрового потоку або частотою кадрів
більшою за вказану в таблиці вище може спричиняти мерехтіння
відео під час відтворення.
здатністю може зайняти більше часу.
•• Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься
неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
•• Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними
із програвачем.
•• Підтримує до H.264, Level 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не
підтримуються.
•• Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
-- Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
-- Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
•• GMC 2 або вище не підтримується.
•• Підтримка лише BD MVC Spec.
•• У режимі відтворення у портретній орієнтації деякі кодеки можуть
не підтримуватися.
60
Обмеження
•• Для одного клієнта може відтворюватися лише один відеофайл (Video).
――Файли з різним вмістом можуть відтворюватися на дисплеях відеостіни.
На одному дисплеї відеостіни два відеофайли (Video) відтворюватися не можуть.
Доступно
Доступно
Недоступний пункт
61
Schedule
Функції, доступні на сторінці Schedule
На сторінці Schedule передбачені наступні функції.
HOME
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to
create a programme
on the channel.
•• Type
-- Local: Додавання або редагування розкладів.
-- Network: Перегляд розкладу мережі, що настроєний на сервері.
•• Device
-- Відображення назви підключеного накопичувача.
――Цю опцію можна увімкнути лише у тому разі, якщо для параметра Type в Local встановлено
значення Device.
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
•• Options
Пункти меню на сторінці Schedule
Назва опції
Операції
Send
Надсилання настроєних розкладів до іншого накопичувача. Це схоже на
функцію «копіювання» на комп'ютері.
Delete
Видалення розкладів.
Settings
Вміст за замовчуванням відтворюється через канал, який не містить
інформації щодо програм.
62
Настроювання розкладів каналів
Відтворення мультимедійного вмісту, наприклад відео, фотографій та музики, в необхідний час.
1
Виберіть канал, який потрібно настроїти.
2
Виберіть вміст із відео, музикою або фотографією, який потрібно застосувати до розкладу каналу.
3
Встановіть час для відтворення розкладу. (Start Time ~ Stop Time)
4
Змініть назву розкладу каналу, а потім виберіть папку, в яку його потрібно зберегти.
5
Натисніть кнопку Save.
――Доступно лише у тому разі, якщо для параметра Type встановлено значення Local.
Редагування розкладу каналу.
Змінення параметрів настроєного розкладу каналу, наприклад вмісту, тривалості, назви розкладу.
1
Виберіть канал, який потрібно відредагувати.
2
Виберіть вміст із відео, фотографією або музикою, який потрібно відредагувати у розкладі каналу.
-- Видалення вмісту: помістіть курсор над потрібним вмістом, а потім натисніть кнопку E, щоб видалити його.
-- Перейдіть у правий кінець списку вмісту. Натисніть кнопку +, щоб додати вміст або змінити порядок відтворення елементів вмісту.
3
Встановіть час для відтворення розкладу. (Start Time ~ Stop Time)
4
Змініть назву розкладу каналу, а потім виберіть папку, в яку його потрібно зберегти.
5
Натисніть кнопку Save.
――Доступно лише у тому разі, якщо для параметра Type встановлено значення Local.
63
Функції, доступні на сторінці Template
Template
HOME
Створення унікального вмісту за допомогою шаблонів. Створювати вміст зовсім просто.
Достатньо змінити зображення або текст у шаблоні.
→ Template → ENTER E
Template
Select a template to customise.
Відсортуйте список шаблонів за наступними критеріями.
Market : All
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
My Templates
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Вибирайте цей режим, якщо користуєтеся виробом із застосуванням
альбомної орієнтації.
-- Portrait: Вибирайте цей режим, якщо користуєтеся виробом із застосуванням
книжкової орієнтації.
1
Виберіть шаблон з наданих зразків шаблонів.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
64
2
Конструювання шаблона шляхом вставлення тексту, відео, фотографій або файлів
PDF.
Вставлення вмісту, наприклад відео, фотографій або файлів
PDF
Введення тексту
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Aa
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
[TR]Press the volume button on the
remote to change the font size.
Edit
Item(s) selected
Select item to
delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Background Music
Default content duration
00:00:05
Off
Edit Text
Виберіть вікно Edit Text, щоб ввести текст.
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Show
Cancel
Настроювання фонового зображення/фонової музики
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font options
Font Size: визначення розміру тексту для повідомлення.
Font Colour: Визначення кольору тексту у повідомленні.
Background colour: Визначення фонового кольору у повідомленні.
Background opacity: Визначення прозорості фону у повідомленні.
..
bg_common_01.jpg
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
Done
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Cancel
Alignment. Виберіть режим вирівнювання повідомлення.
Scroll: Визначення напрямку та швидкості прокручування вмісту у повідомленні.
Hide Element: Відобразити або приховати повідомлення.
――Вибір Hide не скидає настройки повідомлень.
Reset: Скидання всіх параметрів в Font options до параметрів за замовчуванням.
65
3
Preview
Настройте Template Name та Storage.
Save
Template preview is running. It will stop
after 20 seconds.
Duration
23:59:59
Template Name
Template01
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
Перегляньте створений шаблон за допомогою функції Preview.
2
Щоб зберегти цей шаблон, натисніть кнопку Save.
Internal
Storage
4
Cancel
Натисніть кнопку Save, щоб завершити створення вмісту.
66
Clone Product
Експортуйте параметри виробу на пристрій USB або завантажуйте параметри за допомогою пристрою USB.
HOME
USB не містить файл дублювання
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Ця опція стає в пригоді при застосуванні однакових параметрів на кількох виробах.
1
Підключіть пристрій USB до порту USB. Запустіть функцію Clone Product.
2
З'являється повідомлення No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this
product to the USB storage device?.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
USB містить файл дублювання
1
Підключіть пристрій USB до порту USB. Запустіть функцію Clone Product.
2
З'являється повідомлення Cloning file found. Please select an option..
Запустіть функцію Clone from USB або Clone to USB.
-- Clone from USB: застосування параметрів пристрою USB до виробу.
-- Clone to USB: копіювання параметрів виробу до пристрою USB.
――Після завершення настроювання виріб буде автоматично перезавантажено.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Присвоєння ідентифікатора пристрою.
Натисніть кнопку u/d, щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку E.
Device ID
Введення номера ідентифікатора для виробу, під’єднаного до кабелю, через який отримується вхідний
сигнал. (Діапазон: 0~224)
――Введіть потрібний номер за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.
PC Connection Cable
Вибір способу для підключення до MDC, щоб отримати сигнал MDC.
•• RS232C cable
обмін даними з MDC через стереокабель RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
обмін даними з MDC через кабель RJ45.
68
Screen Saver
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Увімкнення або вимкнення параметра Screen Saver.
Якщо ввімкнено Screen Saver, зображення на екрані змінюватиметься кожні 30 хвилин, щоб запобігти
вигоранню.
•• Off / On
Screen Saver
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Network Status
HOME
Перевірка поточної мережі та підключення до Інтернету.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
69
Video Wall
Можна змінювати компонування кількох підключених дисплеїв з метою утворення відеостіни.
HOME
Відомості щодо відображення кількох зображень читайте у довідці програми MDC чи посібнику користувача
програми MagicInfo. Окремі моделі можуть не підтримувати функцію MagicInfo.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Можна також відображати зображення частинами або повторити те саме зображення на кожному з
підключених дисплеїв.
Video Wall
Ви можете вмикати та вимикати функцію Video Wall.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Щоб створити відеостіну, виберіть значення On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ця функція автоматично розділяє дисплей Videowall на основі конфігурації матриці Videowall.
Увід матриці Videowall.
Дисплей Videowall розділяється на основі налаштованої матриці. Кількість вертикальних або горизонтальних
дисплеїв може становити від 1 до 15.
――Максимальне розділення дисплея Videowall може становити 225 екранів.
――Опція Horizontal x Vertical доступна лише тоді, коли для функції Video Wall вибрано значення On.
Screen Position
Щоб змінити порядок розділених екранів, змініть номери для кожного виробу в матриці за допомогою
функції Screen Position.
Після вибору Screen Position відображатиметься матриця Videowall, де буде вказано номери виробів, які
формують Videowall.
Щоб змінити порядок виробів, використовуйте кнопки напрямків на пульті ДК, щоб перемістити виріб і
призначити йому інший номер. Натисніть кнопку E.
――Допускається розташування до 255 дисплеїв у Screen Position.
――Опція Screen Position доступна лише тоді, коли для функції Video Wall вибрано значення On.
――Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що параметр Horizontal x Vertical настроєно.
70
Format
Вибір способу відображення зображень на дисплеї Videowall.
•• Full: відображення зображень на весь екран без полів.
•• Natural: відображення зображень в оригінальній пропорції без збільшення або зменшення їх розмірів.
――Опція Format доступна лише тоді, коли для функції Video Wall вибрано значення On.
71
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Перед використанням цієї функції слід встановити Clock Set.
On Timer
Виберіть On Timer, щоб ваш виріб умикався автоматично у вибраний час і день.
Живлення буде ввімкнуто із вказаними гучністю та джерелом вхідного сигналу.
On/Off Timer
On Timer: налаштування таймера ввімкнення з використанням однієї з семи опцій. Переконайтеся, що
перед тим було встановлено поточний час.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Setup: виберіть Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun або Manual.
Якщо вибрати опцію Manual, ви зможете вибрати дні, у які функція On Timer вмикатиме ваш виріб.
-- Прапорці позначають вибрані дні.
•• Time: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі
стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для
вводу.
•• Volume: установлення потрібного рівня гучності. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво,
щоб змінити рівень гучності.
•• Source: вибір потрібного джерела вхідного сигналу.
•• Content (якщо для параметра Source вибрано значення Internal/USB): На USB-пристрої або пристрої
зовнішньої пам'яті виберіть папку із вмістом, який потрібно відтворювати, коли виріб буде увімкнений.
Вміст може бути представлений файлами із музикою, фотографіями або відео.
――Ця функція доступна лише за підключення пристрою USB.
――Якщо на USB-пристрої немає музичних файлів або не вибрано папку, яка містить музичні файли, функція
"Timer" не працюватиме належним чином.
――Якщо на USB-пристрої є лише один файл з фотографією, Slide Show не відтворюватиметься.
――Назва папки задовга. Папку вибрати неможливо.
――Кожному пристрою USB призначається окрема папка. У разі використання більше одного типу USBпристроїв, переконайтеся, що папки, призначені кожному USB-пристрою, мають різні назви.
――Радимо використовувати картку пам’яті USB та мультиформатний пристрій читання карток за
використання функції On Timer.
――Функція On Timer може не працювати із пристроями USB із вбудованою батареєю, програвачами MP3 чи
портативними мультимедійними програвачами від сторонніх виробників, оскільки виріб буде дуже довго
розпізнавати ці пристрої.
72
Off Timer
Налаштуйте таймер вимкнення (Off Timer), скориставшись однією із семи опцій. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: виберіть Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun або Manual.
Якщо вибрати опцію Manual, ви зможете вибрати дні, у які функція Off Timer вимикатиме ваш виріб.
-- Прапорці позначають вибрані дні.
•• Time: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі
стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для
вводу.
Holiday Management
Таймер буде вимкнено під час періоду, вказаного як вихідний.
•• Add Holiday: визначення нового періоду вихідних днів.
Виберіть потрібні дати початку та завершення вихідних днів за допомогою кнопок u/d, а потім
натисніть кнопку Save.
Вказаний період буде додано до списку вихідних днів.
-- Start: установлення дати початку вихідних днів.
-- End: установлення дати завершення вихідних днів.
――Delete: видалення вибраних елементів зі списку вихідних днів.
――Edit: вибір потрібного вихідного дня та змінення його дати.
•• Set Applied Timer: вибір On Timer та Off Timer з метою заборони активації у святкові дні.
-- Натисніть кнопку E, щоб вибрати параметри On Timer та Off Timer, які не потрібно вмикати.
-- Вибрані параметри On Timer та Off Timer не вмикатимуться.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Введення тексту під час відображення відео або зображення та відображення цього тексту на екрані.
•• Off / On
•• Message: введення повідомлення, яке слід відображати на екрані.
•• Time: установлення Start Time і End Time для відображення повідомлення Message.
•• Font options: налаштування типу шрифту та кольору повідомлення.
Ticker
•• Position: вибір орієнтації для відображення Message.
•• Scroll: налаштування прокрутки Direction та Speed у повідомленні.
•• Preview: Перегляд настроєних параметрів супровідного тексту.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
More settings
HOME
З'являється меню параметрів зображення.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
74
Для отримання докладнішої інформації щодо використання функції URL Launcher зверніться до дилера, в
якого ви купили виріб.
――Щоб використати функцію URL Launcher, встановіть значення Play via для параметра URL Launcher в
URL Launcher
HOME
розділі System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
January
URL Launcher
1 2014
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
75
Розділ 06
Налаштування екрана
Налаштування параметрів Picture (Backlight, Colour Tone тощо).
Вигляд опцій меню Picture може різнитися залежно від виробу.
Виберіть режим зображення (Picture Mode) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься
виріб.
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Виберіть Videos/Images або Text залежно від режиму зображення.
•• Offices & Schools
Підходить для використання в офісах або школах.
Picture
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
•• Shops & Malls
Підходить для використання в торговельних центрах.
G50
R50
-- Виберіть Videos/Images або Text залежно від режиму зображення.
•• Terminals & Stations
Підходить для використання на автобусних станціях або на вокзалах.
-- Виберіть Videos/Images або Text залежно від режиму зображення.
•• Video Wall
Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.
-- Виберіть Videos/Images або Text залежно від режиму зображення.
•• Calibration
у цьому режимі застосовуються параметри яскравості, кольору, гами та однорідності, що
налаштовуються за допомогою програми калібрування кольору Advanced Color Management.
-- Щоб належним чином використати режим Calibration, обов’язково налаштуйте параметри якості
зображення, зокрема яскравість, колір, гама та однорідність, за допомогою програми калібрування
кольору Advanced Color Management.
-- Завантажити програму Advanced Color Management можна на сайті www.samsung.com/displaysolutions.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Picture Mode
Shops & Malls,
Offices & Schools,
Terminals & Stations,
Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
У виробі існує кілька варіантів для налаштування якості зображення.
Calibration
Установки Picture
Mode
Налаштовувані опції
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Backlight
――Коли відбувається зміна параметрів Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour або Tint (G/R),
екранне меню змінюється відповідно.
――Можна налаштувати та зберегти налаштування для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до
джерела вхідного сигналу на виробі.
――Зменшивши рівень яскравості зображення, буде знижено споживання електроенергії.
R50
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
77
Colour Temperature
Налаштування колірної температури (червоний/зелений/синій). (Діапазон: 2800K–16000K)
――Доступно, якщо для пункту Colour Tone встановлено значення Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Colour Temperature буде вимкнуто.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
78
White Balance
2 Point
Налаштуйте температуру кольору для природнішого відображення.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: настроювання тьмяності кожного кольору (червоний, зелений, синій).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: настроювання яскравості кожного кольору (червоний, зелений, синій).
Picture
White Balance
•• Reset: Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.
10 Point
Контролює баланс білого в інтервалі з десяти точок, налаштовуючи яскравість червоного, зеленого та
синього.
•• Off / On
Level: вибір інтервалу для настроювання.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Red: настроювання рівня червоного.
Green: настроювання рівня зеленого.
Blue: настроювання рівня синього.
Reset: Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.
――Деякі зовнішні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.
――Доступно, коли для параметра Picture Mode встановлено значення Offices & Schools (Videos/Images).
79
Налаштуйте початкову інтенсивність кольору.
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Gamma буде вимкнуто.
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Calibrated value
Вибір можливості застосування параметрів яскравості, кольору, гами та однорідності, які було налаштовано
з використанням програми калібрування кольорів Advanced Color Management, до режимів «Інформація»
та «Реклама».
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Завантажити програму Advanced Color Management можна на сайті www.samsung.com/displaysolutions.
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Calibrated value буде вимкнуто.
Picture
Calibrated value
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
80
Picture Mode
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls,
Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Terminals & Stations
Установки Picture
Mode
Налаштовувані опції
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion
Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Advanced Settings буде вимкнуто.
Native
On
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
81
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Налаштуйте контраст екрана.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Виберіть рівень чорного, що налаштувати глибину екрана.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Виділення рожевого Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Відображає Red, Green і Blue кольори для точного настроювання відтінку та насиченості.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Налаштовує діапазон і різноманітність кольорів (колірний простір), доступних для створення зображень.
•• Auto / Native / Custom
――Для настроювання Colour, Red, Green, Blue і Reset для параметра Colour Space виберіть значення
Custom.
Motion Lighting
Знижує споживання електроенергії за допомогою зменшення яскравості зображення в русі на екрані.
•• Off / On
82
Picture Mode
Picture Options
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Shops & Malls,
Offices & Schools,
Terminals & Stations,
Video Wall
Calibration
Установки Picture
Mode
Налаштовувані опції
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / Film Mode / HDMI Black Level
/ Dynamic Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
83
Colour Tone
Picture Options
Якщо для параметра Picture Mode задано значення Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Якщо для параметра Picture Mode задано значення Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Colour Tone буде вимкнуто.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Для кожного під'єднаного до виробу зовнішнього пристрою можна змінити та зберегти налаштування.
Digital Clean View
Якщо отримуваний телевізійний сигнал слабкий, можна ввімкнути функцію Digital Clean View для усунення
перешкод і фантомних зображень на екрані.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Якщо смуга зелена, отриманий сигнал є найбільш інтенсивним.
――Якщо сигнал слабкий, спробуйте всі варіанти, поки виріб не відображатиме найкраще зображення.
MPEG Noise Filter
Скорочує шуми MPEG для надання покращеної якості зображення.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
84
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Можна вибрати рівень чорного, щоб налаштувати глибину зображення.
•• Low / Normal
――Використовується лише в режимах HDMI (синхронізація аудіовідео: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Цей режим використовується для перегляду фільмів.
Film Mode
Off
Налаштовує виріб на автоматичне отримання та обробку сигналів фільму з усіх джерел та встановлення
оптимальної якості зображення.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Доступний у режимах HDMI (1080i).
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Dynamic Backlight
Автоматичне налаштування підсвічування для забезпечення оптимального контрасту екрана за даних умов.
•• Off / On
85
Picture Size
Виберіть розмір і співвідношення сторін зображення на екрані.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Різні опції налаштування екрана відображаються в залежності від поточного джерела вхідного сигналу.
•• 16:9: задає для зображення режим 16:9.
Picture Size
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: використовується для помірного збільшення. Обрізаються верх і боки.
16:9
· Position
•• Zoom2: використовується для значного збільшення.
•• Smart View 1: використовується для зменшення зображення у форматі 16:9 на 50%.
•• Smart View 2: використовується для зменшення зображення у форматі 16:9 на 25%.
•• Wide Fit: використовується для збільшення співвідношення сторін зображення для заповнення всього
екрана.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• 4:3: задає для зображення основний режим (4:3).
――Не використовуйте формат 4:3 на виробі протягом значного проміжку часу.
Межі, які відображаються справа чи зліва або згори та знизу екрана можуть спричинити залишкове
зображення (вигорання екрана), на яке не поширюється дія гарантії.
•• Screen Fit: використовується для відображення зображень повністю, без обтинання, за умови
введення сигналу HDMI (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: використовується для змінення роздільної здатності відповідно до потреб користувача.
•• Original ratio: якщо джерелом вхідного сигналу є HDMI (з’єднання з комп’ютером) відео буде
відображено з вихідним співвідношенням сторін.
――Доступні роз’єми можуть різнитися залежно від моделі.
86
Дозволяє змінювати позицію зображення. Параметр Position доступний лише якщо для параметра Picture
Size вибрано значення Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit або Custom.
――Для того, щоб використати функцію Position після вибору Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit або
Position
Custom, виконайте наведені нижче дії.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Натисніть кнопку d, щоб вибрати Position. Натисніть кнопку E.
2
Натисніть кнопку u або d, щоб перемістити зображення вгору або вниз.
3
Натисніть кнопку E.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Регулює розмір та положення зображення. Ця функція доступна, коли для джерела вхідного сигналу
встановлено значення HDMI (1080i/1080p). Для того, щоб функція була доступною, для параметра Picture
Size повинно бути встановлено значення Custom.
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
1
Натисніть кнопку d, щоб вибрати Zoom/Position. Натисніть кнопку E.
2
Виберіть Zoom або Position. Натисніть кнопку E.
3
Натисніть кнопку u/d/l/r, щоб перемістити зображення.
4
Натисніть кнопку E.
――Якщо потрібно скинути положення зображення до початкового, виберіть пункт Reset на екрані Zoom/
Position.
Буде встановлено положення зображення за промовчанням.
87
Picture Off
Вибір Picture Off призводить до вимкнення екрана. Звук не вимикається.
Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Reset Picture
Скидає поточний режим зображення до значення за промовчанням.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
88
Розділ 07
OnScreen Display
Onscreen Menu Orientation
Display Orientation
Настроювання екрана меню.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Portrait: відображення меню в портретній орієнтації у правій частині екрана виробу.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Орієнтація екрана виробу.
Screen Protection
•• Landscape: відображення екрана в альбомній орієнтації (за умовчанням).
•• Portrait: відображення меню в портретній орієнтації.
Message Display
Menu Transparency
Menu Language
•• Landscape: відображення меню в альбомній орієнтації (за умовчанням).
Medium
English
Reset OnScreen Display
Aspect Ratio
Установіть поворотний екран або в повноекранний режим, або в режим оригінального відображення.
•• Full Screen: відображення на поворотному екрані в повноекранному режимі.
•• Original: відображення на поворотному екрані в оригінальному форматі.
――Доступно лише в тому випадку, коли для параметра Source Content Orientation вибрано значення
Portrait.
- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
89
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Якщо на екрані відображається нерухоме зображення певний визначений час, виріб активує заставку для
запобігання появи вигорання у фантомних зображеннях на екрані.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
З метою зменшення ризику вигорання екрана цей пристрій обладнано технологією запобігання вигоранню
екрана Screen Burn Protection.
Технологія Screen Burn Protection злегка переміщує зображення на екрані.
Налаштування Time технології Screen Burn Protection дає змогу визначати час зміни положення зображення
у хвилинах.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Pixel Shift
Зменшуйте ефект залишкового зображення, переміщуючи пікселі в горизонтальній і вертикальній площинах
із високою точністю.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Параметри Horizontal, Vertical і Time увімкнуто лише тоді, коли для функції Pixel Shift вибрано
значення On.
•• Horizontal: визначення кількості пікселів для переміщення по горизонталі.
•• Vertical: визначення кількості пікселів для переміщення по вертикалі.
•• Time: визначення інтервалу часу для переміщення по горизонталі чи вертикалі відповідно.
Доступні параметри Pixel Shift і оптимальні параметри.
Доступні налаштування
Оптимальні параметри
Horizontal (пікселі)
0~4
4
Vertical (пікселі)
0~4
4
Time (хвилина)
1 min ~ 4 min
4 min
――Значення Pixel Shift може відрізнятися залежно від розміру виробу (в дюймах) і режиму.
――Відображення нерухомого зображення або виведення зображення у форматі 4:3 протягом тривалого
проміжку часу може стати причиною появи ефекту залишкового зображення. Це не є дефектом виробу.
――Якщо для параметра Picture Size вибрано значення Screen Fit, Pixel Shift буде вимкнуто.
90
Timer
Screen Burn Protection
Ви можете визначити час активації функції Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Функція Screen Burn Protection вимикається автоматично після визначеного проміжку часу.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Side Grey
Off
Repeat: відображення шаблона для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в
меню Mode) через певні проміжки часу.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Interval: відображення шаблона для запобігання появі ефекту залишкового зображення (визначається в
меню Mode) на певний проміжок часу (з Start Time до End Time).
――Параметри Mode, Period, Time, Start Time і End Time увімкнуто лише тоді, коли для параметра Timer
вибрано значення Repeat або Interval.
•• Mode: вибір відображуваного шаблона для захисту екрана.
-- Pixel: постійне чергування пікселів чорного кольору на екрані.
-- Rolling bar: переміщення вертикальної смуги зліва направо.
-- Fading screen: підвищення яскравості екрана з подальшим її зменшенням.
――Шаблони Rolling bar і Fading screen з’являються лише раз, незалежно від вказаного періоду
повторення або часу.
•• Period: проміжок часу до активації функції Screen Burn Protection.
――Ця опція активна, коли значення Repeat вибрано для параметра Timer.
•• Time: визначення часу, протягом якого функція Screen Burn Protection залишається ввімкнутою.
――Увімкнено, коли для параметра Timer встановлено значення Repeat та для параметра Mode
встановлено значення Pixel.
•• Start Time: визначення часу початку роботи функції захисту екрана.
――Ця опція активна, коли значення Interval вибрано для параметра Timer.
•• End Time: визначення часу завершення роботи функції захисту екрана.
――Ця опція активна, коли значення Interval вибрано для параметра Timer.
91
Immediate display
Screen Burn Protection
Виберіть екранну заставку, яку потрібно відобразити негайно.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Якщо для екрана вибрано співвідношення сторін 4:3, налаштуйте яскравість білих полів по краях для
захисту екрана.
•• Off / Light / Dark
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Source Info
Message Display
Вибір можливості відображення джерела OSD, коли змінюється джерело вхідного сигналу.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Вибір можливості відображати відсутність сигналу OSD, коли жодного сигналу не виявлено.
•• Off / On
MDC Message
Вибір можливості відображати MDC OSD, коли керування виробом здійснюється через MDC.
•• Off / On
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
92
Налаштування прозорості меню.
Menu Transparency
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Встановлення мови меню.
――Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню. Його не буде застосовано до інших
Menu Language
функцій ПК.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
93
Reset OnScreen Display
Ця функція дозволяє повернути поточні параметри OnScreen Display до заводських параметрів за
замовчуванням.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
94
Розділ 08
Налаштування звуку
Настроювання параметрів звуку (Sound) для виробу.
Sound Mode
Ви можете вибрати звуковий режим відповідно до власних уподобань.
•• Standard: вибір звичайного звукового режиму.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: найкращий звук для фільмів.
•• Clear Voice: підсилення голосів, пригнічення звуків.
Sound
Sound Mode
•• Music: підсилення музики, пригнічення голосів.
Standard
•• Amplify: збільшення інтенсивності високочастотних звуків для покращення їх сприйняття людьми з
вадами слуху.
Sound Effect
Auto Volume
Reset Sound
Off
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
95
Sound Effect
Настройте бажаний звуковий ефект для виведення звуку.
――Доступно лише в тому випадку, коли для параметра Sound Mode вибрано значення Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Dialog Clarity
Ця функція дає можливість збільшувати інтенсивність голосу, порівняно із фоновою музикою чи звуковими
ефектами, тому діалоги звучать чіткіше.
Sound Effect
Dialog Clarity
Off
•• Off / On
Equaliser
Equaliser
Використовуйте Equaliser для налаштування параметра звуку для кожного динаміка.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Налаштування діапазону частот): налаштування рівня діапазону
конкретних частот.
•• Reset: скидання параметрів еквалайзера до значень за умовчанням.
Auto Volume
Рівень гучності залежить від каналу.
Задайте автоматичне налаштування рівня гучності під час перемикання на інший канал.
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Sound
Auto Volume
Off
•• Off / Normal / Night
Параметр Normal вирівнює рівень гучності на кожному каналі, тому під час перемикання каналів рівень
гучності не змінюється.
Параметр Night вирівнює та зменшує рівень гучності на кожному каналі, таким чином приглушуючи звук.
Режим Night особливо корисний вночі, коли гучність має бути низькою.
――Для керування гучністю під’єднаного джерела сигналу слід для параметра Auto Volume вибрати
значення Off. Зміна рівня гучності підключеного джерела сигналу може не застосовуватися, якщо для
параметра Auto Volume вибрано значення Normal або Night.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
96
Reset Sound
Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі. Скиньте всі параметри звуку до
вихідних значень.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
97
Розділ 09
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTERE
MENU m → Network → Network Settings → ENTERE
Можна перевірити поточний стан мережі та Інтернету.
Настроювання параметрів мережі для використання різних функцій інтелектуального
концентратора, наприклад пошуку в Інтернеті, надання спільного доступу до вмісту через
домашню мережу, а також оновлення функцій.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
.Select your network type
Network type
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Wireless
Wireless network
You can connect your
Device to the internet.
Please select which
.wireless network to use
Disconnect
IP Settings
Retry
Close
Refresh
)WPS(PBC
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Network type
•• Wireless / Wired
98
Параметри мережі (дротовий зв'язок)
Підключення до дротової мережі
Існує три способи підключення виробу до локальної мережі за допомогою кабелю.
•• Можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній
панелі виробу до зовнішнього модему за допомогою кабелю локальної мережі.
Перегляньте схему нижче.
•• Залежно від конфігурації мережі можна підключити виріб до локальної мережі,
підключивши порт LAN на задній панелі виробу безпосередньо до роз’єму мережі на
стіні за допомогою кабелю локальної мережі.
Перегляньте схему нижче. Зауважте, що роз’єм на стіні підключено до модема чи
маршрутизатора у домі.
LAN
Роз’єм для кабелю
локальної мережі на стіні
RJ45
LAN
Зовнішній модем
(ADSL / VDSL)
Роз’єм для модема на стіні
Кабель модема
RJ45
Мережевий кабель
•• Можна підключити виріб до локальної мережі, підключивши порт LAN на задній
панелі виробу до розподілювача IP-адрес, підключеного до зовнішнього модему.
Використовуйте для підключення кабель локальної мережі. Перегляньте схему
нижче.
LAN
Роз’єм для модема на стіні Зовнішній модем
(ADSL / VDSL)
Кабель модема
Розподілювач ІР-адрес
(із сервером DHCP)
Мережевий кабель
Мережевий кабель
RJ45
Мережевий кабель
Якщо у вас динамічна мережа, потрібно використовувати ADSL модем або
маршрутизатор, який підтримує протокол динамічної конфігурації вузла (Dynamic Host
Configuration Protocol, DHCP). Модеми та маршрутизатори, які підтримують DHCP,
автоматично надають IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS потрібні виробу
для отримання доступу до Інтернету, тому їх не потрібно вводити вручну. Більшість
домашніх мереж є динамічними мережами.
Деякі мережі потребують статичну IP-адресу. Якщо мережа потребує статичну IPадресу, потрібно вручну ввести IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS на
екрані кабельного налаштування виробу, коли встановлено мережеве підключення.
Щоб отримати IP-адресу, маску підмережі, шлюз і значення DNS, зверніться до свого
постачальника послуг Інтернету (ISP).
Якщо у вас комп’ютер під керуванням Windows, ці значення можна отримати на
комп’ютері.
――Можна використовувати ADSL модеми, які підтримують DHCP, якщо мережа вимагає
статичну IP-адресу.
――ADSL модеми, які підтримують DHCP, також дають змогу використовувати статичні IPадреси.
99
Встановіть мережеве з’єднання для користування Інтернетом, наприклад для
завантажування оновлень програмного забезпечення.
Автоматично Network Settings (дротовий зв'язок)
Використовується для підключення до мережі за допомогою мережевого кабелю.
2
У спливаючому меню, яке відобразиться, натисніть пункт "Стан".
3
У діалоговому вікні, що відобразиться, виберіть вкладку Підтримка.
4
На вкладці Support натисніть кнопку Details. Відобразяться значення мережевого
підключення.
Спершу переконайтеся, що мережевий кабель під’єднано.
Автоматичне налаштування
1
Установіть значення Network type для параметра Wired на сторінці Network
Settings.
2
Натисніть кнопку Connect, щоб запустити Network Settings.
Налаштування вручну
1
Settings.
2
-- Кнопка Connect активна лише тоді, коли кабель локальної мережі підключено
належним чином.
3
Відобразиться екран тестування мережі, який підтвердить мережеве підключення.
――Якщо під час автоматичного пошуку значення мережевого підключення не буде
знайдено, або якщо ви хочете встановити підключення вручну, перейдіть до
наступного розділу — «Налаштування мережі вручну».
3
4
5
1
Виберіть поле вгорі, натисніть кнопку E, а потім для параметра IP Settings
виберіть значення Enter manually. Продовжуйте введення для кожного поля в меню
IP Address.
――Змінення значення для параметра IP Settings на Enter manually призводить до
У такому випадку слід звернутися до адміністратора мережі по IP-адресу, маску
підмережі, адресу шлюзу та DNS-сервера. Введіть ці значення вручну.
Правою кнопкою миші натисніть піктограму мережі справа вгорі екрана.
Виберіть IP Settings на екрані мережевого підключення. Буде відображено екран IP
Settings.
В офісах можуть використовуватися статичні IP-адреси.
Щоб переглянути значення мережного підключення на більшості комп’ютерах під
керуванням Windows, виконайте наведені нижче дії.
Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження. Натисніть
Stop. Процес підтвердження зупиниться.
Вручну Network Settings (дротовий зв'язок)
Отримання значень мережевого підключення
Натисніть кнопку Connect, щоб запустити Network Settings.
-- Кнопка Connect активна лише тоді, коли кабель локальної мережі підключено
належним чином.
Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «Wired network
and Internet connection completed.».
――Якщо виникає помилка під час підключення, перевірте підключення порту LAN.
Установіть значення Network type для параметра Wired на сторінці Network
автоматичної зміни значення для параметра DNS Setting на Enter manually.
6
По завершенні виберіть пункт OK внизу сторінки, а потім натисніть кнопку E.
Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження.
7
Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «Wired network
and Internet connection completed.».
100
Параметри мережі (бездротовий зв'язок)
Підключення до бездротової мережі
Бездротовий розподілювач ІР-адрес
(маршрутизатор із сервером DHCP)
Роз’єм для кабелю
локальної мережі на стіні
Автоматичне налаштування мережі (бездротовий зв'язок)
Більшість бездротових мереж має додаткову систему захисту, яка вимагає від пристроїв,
що підключаються до мережі, передати зашифрований код безпеки, який називається
«Ключ доступу» або Security Key. Security Key — це кодова фраза, яка зазвичай
є словом чи послідовністю букв і чисел визначеної довжини. Цю фразу необхідно
вводити під час налаштування системи безпеки своєї бездротової мережі. Якщо ви
використовуєте цей спосіб налаштування мережевого підключення й маєте Security
Key для своєї бездротової мережі, вам потрібно буде ввести кодову фразу в процесі
налаштування вручну або автоматично.
Автоматичне налаштування
Мережевий кабель
Samsung рекомендує використовувати протокол IEEE 802.11n. Під час відтворення відео
через мережеве підключення відео може відтворюватися із затримками.
――Виберіть канал для безпровідного розподілювача IP-адрес, який наразі не
використовується. Якщо канал, установлений для безпровідного розподілювача IPадрес, наразі використовується іншим пристроєм, це призведе до помилки інтерфейсу
та обміну даними.
――Виріб підтримує лише вказані нижче протоколи системи безпеки безпровідної мережі.
1
Settings.
2
3
У списку мереж натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати мережу, а потім натисніть
кнопку E двічі.
――Якщо потрібний безпровідний маршрутизатор не відображається, виберіть
Refresh для повторного пошуку.
――Якщо маршрутизатор не відображається навіть після повторної спроби, натисніть
――Якщо безпровідний маршрутизатор підтримує WPS (Wi-Fi Protected Setup), ви можете
кнопку Stop.
З'являється кнопка Add Network.
Виберіть Add Network, щоб додати безпровідний маршрутизатор, до якого
потрібно підключитися.
підключитися до мережі за допомогою РВС (налаштування натисненням кнопки) або
PIN (персональний ідентифікаційний номер). WPS автоматично налаштує ключ SSID і
WPA в будь-якому з режимів.
трьома способами.
Автоматичне налаштування (за допомогою функції автоматичного пошуку мережі),
налаштування вручну, WPS(PBC)
Функція Network здійснить пошук доступних бездротових мереж. Завершивши,
відобразиться список доступних мереж.
Якщо вибрано режим високої пропускної здатності стандарту (Greenfield) 802.11n, а
тип шифрування точки доступу або бездротового маршрутизатора — WEP, TKIP або
TKIP AES (WPS2Mixed), вироби Samsung не підтримуватимуть такий тип підключення
відповідно до нових технічних умов сертифікації Wi-Fi.
――Способи підключення. Можна встановити бездротове мережеве підключення такими
Установіть значення Network type для параметра Wireless на сторінці Network
4
Якщо буде відображено екран Enter password., перейдіть до пункту 5. Якщо
вибрано бездротовий маршрутизатор, для якого не встановлено параметри безпеки,
перейдіть до пункту 7.
5
Якщо для маршрутизатора встановлені параметри безпеки, введіть Enter password.
(ключ безпеки або PIN).
101
6
По завершенні за допомогою кнопки зі стрілкою праворуч перемістіть курсор до
Налаштування вручну
пункту Done, а потім натисніть E. Відобразиться екран мережевого підключення
1
Установіть значення Network type для параметра Wireless на сторінці Network
Settings.
2
Функція Network здійснить пошук доступних бездротових мереж. Завершивши,
відобразиться список доступних мереж.
3
У списку мереж натисніть кнопку u або d, щоб вибрати мережу, а потім натисніть
кнопку E двічі.
та розпочнеться процес підтвердження.
――Зв’язок із маршрутизатором установлено, але немає доступу до мережі Інтернет.
7
Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «Your wireless
network and Internet connection are setup and ready to use.».
――Якщо потрібний безпровідний маршрутизатор не відображається, виберіть
Налаштування мережі вручну (бездротовий зв'язок)
Refresh для повторного пошуку.
――Якщо маршрутизатор не відображається навіть після повторної спроби, натисніть
В офісах можуть використовуватися статичні IP-адреси.
кнопку Stop.
З'являється кнопка Add Network.
Виберіть Add Network, щоб додати безпровідний маршрутизатор, до якого
потрібно підключитися.
У такому випадку слід звернутися до адміністратора мережі по IP-адресу, маску
підмережі, адресу шлюзу та DNS-сервера. Введіть ці значення вручну.
Отримання значень мережевого підключення
Щоб переглянути значення мережного підключення на більшості комп’ютерах під
керуванням Windows, виконайте наведені нижче дії.
1
Правою кнопкою миші натисніть піктограму мережі справа вгорі екрана.
2
У спливаючому меню, яке відобразиться, натисніть пункт "Стан".
3
У діалоговому вікні, що відобразиться, виберіть вкладку Підтримка.
4
На вкладці Support натисніть кнопку Details. Відобразяться значення мережевого
підключення.
4
Якщо буде відображено екран Enter password., перейдіть до пункту 5. Якщо
вибрано бездротовий маршрутизатор, для якого не встановлено параметри безпеки,
перейдіть до пункту 7.
5
Якщо для маршрутизатора встановлені параметри безпеки, введіть Enter password.
(ключ безпеки або PIN).
6
По завершенні за допомогою кнопки зі стрілкою праворуч перемістіть курсор до
пункту Done, а потім натисніть E. Відобразиться екран мережевого підключення
та розпочнеться процес підтвердження.
7
Виберіть Stop під час спроби з’єднання з мережею. З’єднання буде перервано.
8
Виберіть IP Settings на екрані мережевого підключення. Буде відображено екран IP
Settings.
9
Виберіть поле вгорі, натисніть кнопку E, а потім для параметра IP Settings
виберіть значення Enter manually. Продовжуйте введення для кожного поля в меню
IP Address.
――Змінення значення для параметра IP Settings на Enter manually призводить до
автоматичної зміни значення для параметра DNS Setting на Enter manually.
102
10По завершенні виберіть пункт OK внизу сторінки, а потім натисніть кнопку E.
Відобразиться екран тесту мережі та розпочнеться процес підтвердження.
11Коли підключення буде підтверджено, відобразиться повідомлення «Your wireless
network and Internet connection are setup and ready to use.».
WPS(PBC)
Налаштування за допомогою WPS(PBC)
Якщо на вашому маршрутизаторі є кнопка WPS(PBC), виконайте наведені нижче дії.
1
Установіть значення Network type для параметра Wireless на сторінці Network
Settings.
2
Виберіть кнопку WPS(PBC), натисніть кнопку E, а потім натисніть кнопку E ще
раз.
3
Натисніть і утримуйте кнопку WPS(PBC) на своєму маршрутизаторі протягом 2
хвилин. Виріб автоматично отримує всі значення параметрів мережі, потрібні для
підключення до вашої мережі.
4
Відображається екран мережевого підключення, завершується налаштування.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Щоб скористатися цією функцією,
ваш мобільний пристрій має бути
у списку підтримуваних пристроїв
стандарту Wi-Fi Direct.
Використовується для підключення виробу до безпроводових мобільних пристроїв. За допомогою цієї функції можна підключати безпроводові
мобільні пристрої до виробу напряму без використання маршрутизатора.
Щоб підключити мобільний пристрій до виробу за допомогою Wi-Fi Direct, виконайте наведені нижче
дії.
1
Перейдіть на екран Wi-Fi Direct. Виріб розпочне пошук пристроїв.
2
Увімкніть функцію Wi-Fi Direct на пристрої. Виберіть потрібний пристрій Wi-Fi.
•• PBC (налаштування натисненням кнопки): натисніть і утримуйте кнопку WPS(PBC) на своєму пристрої Wi-Fi протягом 2 хвилин. Виріб
автоматично отримує всі значення параметрів мережі, потрібні для підключення до вашої мережі.
•• PIN: введіть на пристрої відображений код PIN.
――Якщо необхідно відключити пристрій, виберіть підключений пристрій Wi-Fi, а тоді виберіть пункт Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Можливість надавати іншим пристроям, наприклад, смартфонам або планшетам у вашій мережі, спільний доступ до вмісту виробу.
104
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Підключення мобільного пристрою, який підтримує функцію «віддзеркалення», до
потрібного виробу. Ця функція дозволяє вивести зображення екрана та звук із мобільного
пристрою на виріб. «Віддзеркалення» означає виведення зображення екрана або звуку з
мобільного пристрою на дисплей виробу.
――Щоб скористатися Screen Mirroring, переконайтеся, що мобільний пристрій підтримує
функцію «віддзеркалення», наприклад AllShare Cast, WiDi (версія 3.5 або вище) та
Miracast. Щоб перевірити доступність функції «віддзеркалення», відвідайте веб-сайт
виробника мобільного пристрою.
――Якщо мережа перевантажена, зображення екрана або звук під час виведення на виріб
може перериватися.
Screen Mirroring
Запуск функції «віддзеркалення» на мобільному пристрої. Мобільний пристрій
автоматично шукає потрібний виріб і відображає його в списку.
――Якщо мобільний пристрій не може підключитися до виробу, вимкніть їх обох, потім
знову ввімкніть і спробуйте ще раз.
Connect to server
Щоб запустити Player, підключіться до мережі.
•• Якщо опцію SSL увімкнено, сервер налаштований на використання https і передача
даних шифрується.
――Введіть IP-адресу та номер порту сервера. Вкажіть 7001 як номер порту. (Якщо
не вдається підключитися до сервера за допомогою порту 7001, зверніться до
адміністратора сервера, щоб дізнатися правильний номер порту та змініть його
відповідно.)
MagicInfo Mode
Вибір MagicInfo Mode відповідно до середовища використання виробу.
•• Lite / Premium
Server Access
Вибір способу підключення до мережі на основі сервера.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Вкажіть режим роботи FTP.
•• Active / Passive
105
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Виберіть або введіть ім’я пристрою.
Ця назва може відображатися на пульті ДК у мережі.
106
Розділ 10
System
Setup
Початкові параметри (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Після першого увімкнення живлення виробу можна налаштувати стандартні параметри, наприклад, мову,
канал або час.
.
Натисніть кнопку
――Введіть чотиризначний PIN-код. За замовчуванням використовується PIN-код «0-0-0-0».
System
Якщо потрібно змінити PIN-код, використайте функцію Change PIN.
1
Setup
Натисніть кнопку u або d, а потім натисніть кнопку E. Вкажіть мову екранного меню.
Time
2
Auto Source Switching
Display Orientation
Настроювання орієнтації сторінки меню.
Power Control
-- Landscape / Portrait
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
3
77
Device Manager
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
-- Введіть чотиризначний PIN-код. За замовчуванням використовується PIN-код
«0-0-0-0».
Якщо потрібно змінити PIN-код, використайте функцію Change PIN.
Auto Power Off
Укажіть час для автоматичного вимкнення виробу, яким не користуються впродовж тривалого часу.
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Встановіть мережеве підключення. Щоб почати, натисніть кнопку E. Якщо у вас немає відомостей
щодо встановлення мережевого підключення, або вам потрібно встановити його пізніше, виберіть Skip.
Мережеве підключення можна встановити пізніше за допомогою меню Network.
5
Clock Set
Установлення поточних дати та часу та вибір Next.
107
6
Play via
Вибір режиму програвача відповідно до середовища використання виробу.
――Крок налаштування Play via з'являється тільки при підключенні до мережі.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
108
Можна налаштувати параметри функцій Clock Set або Sleep Timer. Можна також запрограмувати
автоматичне ввімкнення або вимкнення виробу в певний час за допомогою функції Timer.
――Натисніть кнопку INFO, якщо потрібно переглянути поточний час.
Time
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Виберіть Clock Set. Виберіть Date або Time, а потім натисніть E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або натисніть кнопки зі стрілками вгору та вниз.
Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб перейти з одного поля для вводу до іншого. По
завершенні натисніть E.
――Значення для параметрів Date та Time можна встановити, натиснувши кнопки з цифрами безпосередньо
на пульті ДК.
DST
Вмикає або вимикає функцію DST (Літній час).
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Off / On
•• Start Date: Встановлення дати початку відображення літнього часу.
•• End Date: Встановлення дати завершення відображення літнього часу.
•• Time Offset: Вибір правильного зміщення часу при зміненні часового поясу.
Sleep Timer
Автоматично вимикає виріб у попередньо встановлений час.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――За допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз виберіть період часу й натисніть кнопку E. Щоб
скасувати Sleep Timer, натисніть Off.
Power On Delay
Під час підключення декількох виробів налаштуйте час увімкнення живлення для кожного виробу, щоб
уникнути надмірного навантаження (в межах 0—50 секунд).
109
Auto Source Switching
Увімкнення дисплея, коли для функції Auto Source Switching вибрано значення On, а попереднє джерело
відео неактивне, ініціює автоматичний пошук інших джерел введення відео для активного відеорежиму.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Коли для функції Auto Source Switching вибрано значення On, у списку джерел відео буде здійснено
автоматичний пошук активного джерела.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
Якщо поточне джерело відеосигналу не розпізнано, буде вибрано Primary Source.
Якщо основне джерело відеосигналу недоступне, буде ввімкнуто Secondary Source.
Якщо не вдалось розпізнати ні головного, ні додаткового джерел вхідного сигналу, буде виконано два
пошуки активного джерела сигналу – спочатку головного, а потім додаткового. Якщо обидва пошуки не дали
результату, дисплей повернеться до першого джерела відеосигналу, а на екрані з’явиться повідомлення про
відсутність сигналу.
MagicInfo Player S
Primary Source Recovery
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Можливість відновлення обраного основного джерела вхідного сигналу у випадку, коли основне джерело
вхідного сигналу під’єднано.
Primary Source
Виберіть Primary Source, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.
Secondary Source
Виберіть Secondary Source, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.
110
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Network Standby
Power on only
Off
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Ця функція автоматично вмикає виріб, як тільки він підключається до джерела живлення. Натискання
кнопки живлення не потрібне.
•• Off / On
Max. Power Saving
Вимикає виріб для скорочення енергоспоживання після того, як комп’ютер не використовується протягом
вказаного часу.
•• Off / On
Standby Control
Можна встановити режим очікування, який застосовуватиметься, коли відсутній вхідний сигнал.
•• Auto
Якщо джерело сигналу підключено до дисплея, але вхідного сигналу не виявлено, увімкнеться режим
заощадження електроенергії.
Якщо джерело сигналу не підключено, з’явиться повідомлення «No Signal».
•• Off
Якщо вхідний сигнал не виявлено, з’явиться повідомлення «No Signal».
――Якщо повідомлення «No Signal» відображається навіть коли підключено джерело сигналу, перевірте
з’єднання кабелю.
――Якщо для параметра No Signal Message встановлено значення Off, повідомлення No Signal не
відображається.
У такому випадку встановіть значення No Signal Message для параметра On.
•• On
Якщо вхідного сигналу не виявлено, ввімкнеться режим заощадження електроенергії.
111
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Network Standby
Power on only
Off
Кнопку живлення можна встановити на увімкнення або вимкнення живлення.
•• Power on only: установлення кнопки живлення на ввімкнення живлення.
•• Power on and off: установлення кнопки живлення на ввімкнення або вимкнення живлення.
Network Standby
Ця функція дозволяє зберегти ввімкнене живлення мережі, коли виріб вимикається.
•• Off / On
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
112
Eco Solution
Energy Saving
Зменшіть споживання електроенергії, настроївши яскравість екрана.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
•• Off / Low / Medium / High
4 hours
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Налаштування панелі яскравості. Значення, наближене до 100, підвищує рівень яскравості панелі.
•• Off / On
No Signal Power Off
Заощаджуйте електроенергію, вимикаючи пристрій, коли з жодного джерела не приймається сигнал.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Вимкнено, коли підключений комп’ютер знаходиться в режимі енергозбереження.
――Виріб автоматично вимкнеться у визначений час. Час можна змінити на власний розсуд.
Auto Power Off
Виріб автоматично вимкнеться, якщо протягом зазначеного часу не буде натиснуто кнопку пульта ДК або
кнопку на передній панелі виробу для уникнення перегріву.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
113
Temperature Control
Ця функція визначає внутрішню температуру виробу. Можна вказати прийнятний діапазон температури.
Температурою за промовчанням встановлено 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Рекомендована робоча температура для цього виробу становить від 75 до 80 C (на основі температури
навколишнього середовища – 40 C).
――Якщо поточна температура перевищує визначене обмеження, зображення стає темнішим. Якщо
температура продовжує зростати, виріб вимкнеться для запобігання перенагріванню.
77
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
114
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Налаштування параметрів для зовнішніх пристроїв вводу, підключених до виробу.
Keyboard Settings
Під час підключення клавіатури до виробу відображається меню Keyboard Settings.
Select Keyboard
Виберіть потрібну клавіатуру зі списку доступних підключених клавіатур.
――Можна використовувати лише одну підключену клавіатуру.
Keyboard Options
――Залежно від країни.
Keyboard Language
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Укажіть мову вводу з клавіатури.
Keyboard type
Укажіть тип клавіатури.
Switch Input Language
Налаштуйте сполучення клавіш для змінення мови вводу.
115
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Під час підключення клавіатури до виробу відображається меню Mouse Settings.
Select Mouse
Настроювання параметрів підключення миші або параметрів вже підключеної миші.
――Одночасно можна використовувати лише одну підключену мишу.
Mouse Options
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
――Залежно від країни.
Primary Button
Вибір кнопки миші, яка виконуватиме основні функції (натискання та введення).
•• Left / Right
Pointer Speed
Установлення швидкості курсора миші.
•• Slow / Standard / Fast
116
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Встановлення розміру, швидкості та форми вказівника.
Pointer Size
Встановлення розміру вказівника.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Встановлення швидкості вказівника. Збільшення швидкості підвищує чутливість вказівника.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Встановлення форми вказівника.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Play via
Вибір режиму Play via відповідно до середовища використання виробу.
Головний екран може відрізнятися залежно від настройки.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Буде відображено вікно Change PIN.
Виберіть і введіть 4 цифри PIN-коду в полі Enter New PIN. Ще раз введіть ті ж 4 цифри в полі Confirm New PIN.
Коли зникне екран підтвердження, натисніть кнопку Close. Виріб запам’ятав ваш новий PIN-код.
――Пароль за замовчуванням: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
118
Security
General
――Введіть чотиризначний PIN-код. За замовчуванням використовується PIN-код «0-0-0-0».
Якщо потрібно змінити PIN-код, використайте функцію Change PIN.
MENU m → System → General → ENTER E
Safety Lock
General
Встановлює функцію блокування.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Усі меню та кнопки на виробі й пульті ДК, окрім кнопки LOCK на пульті ДК, буде заблоковано функцією
Safety Lock.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Щоб розблокувати меню та кнопки, натисніть кнопку LOCK і введіть пароль (пароль за промовчанням: 0 - 0
- 0 - 0).
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Button Lock
Це меню можна використовувати для блокування кнопок на виробі.
Off
Якщо для параметра Button Lock вибрано значення On, керувати виробом можна лише за допомогою
пульта ДК.
•• Off / On
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
USB Auto Play Lock
Блокування пристроїв зовнішньої пам'яті USB для запобігання їх автовизначенню.
•• Off / On
BD Wise
Забезпечує оптимальну якість зображення для виробів DVD, Blu-ray і домашніх кінотеатрів від Samsung,
які підтримують BD Wise. Коли для функції BD Wise вибрано значення On, режим зображення буде
автоматично змінено для забезпечення оптимальної роздільної здатності.
•• Off / On
――Доступно в разі підключення виробів Samsung, які забезпечують підтримку функції BD Wise через кабель
HDMI-виріб.
――Функція BD Wise активна лише тоді, коли підключено джерело сигналу з функцією BD Wise.
119
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Anynet+ – це функція, яка надає вам можливість контролювати всі підключені пристрої Samsung, які
підтримують Anynet+, за допомогою пульту ДК виробів Samsung. Систему Anynet+ можна використовувати
лише із пристроями Samsung, які мають функцію Anynet+. Щоб переконатися, що ваш пристрій Samsung
має цю функцію, перевірте чи на ньому є логотип Anynet+.
――Пристрої Anynet+ можна контролювати лише за допомогою пульта ДК пристрою, але не кнопок на виробі.
――Пульт ДК продукту можу не працювати при певних обставинах. У такому випадку повторно виберіть
пристрій Anynet+.
――Функція Anynet+ працює, коли аудіо-/відеопристрій, який підтримує Anynet+, знаходиться в режимі
очікування або в режимі звітування про стан.
――Функція Anynet+ підтримує до 12 аудіо-/відеопристроїв за одночасного використання. Зауважте, що
можна підключити до 3 пристроїв однакового типу.
Пункти меню Anynet+
Зміст меню Anynet+ змінюється залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, які підключено до виробу.
――Натисніть кнопку TOOLS, щоб відобразити меню Anynet+ і вибрати потрібні пункти.
Меню Anynet+
Опис
View PC
Використовується для зміни режиму Anynet+ на режим PC.
Select Device
Відображає список пристроїв Anynet+.
(назва_пристрою) Menu
Відображає меню підключених пристроїв. Наприклад, якщо підключено
програвач DVD-дисків, відобразиться меню диска програвача DVD-дисків.
(назва_пристрою) Tools
Відображає меню інструментів підключених пристроїв. Наприклад, якщо
підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню інструментів
програвача DVD-дисків.
――Залежно від пристрою це меню може бути недоступне.
(назва_пристрою) Title Menu
Відображає меню елемента диска у підключеному пристрої. Наприклад,
якщо підключено програвач DVD-дисків, відобразиться меню фільму в
програвачі DVD-дисків.
――Залежно від пристрою це меню може бути недоступне.
120
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Налаштування пристрою Anynet+ на автоматичне Off під час вимкнення виробу.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
•• No / Yes
――Якщо для параметра Auto Turn Off вибрано значення Yes, підключені зовнішні пристрої вимикаються
одночасно з вимкненням виробу.
――Залежно від пристрою може бути неактивовано.
Search for Devices
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Перемикання між пристроями Anynet+
1
Натисніть кнопку TOOLS, виберіть Anynet+ (HDMI-CEC), а потім натисніть кнопку E.
2
Виберіть Select Device, а потім натисніть кнопку E.
Якщо ви не можете знайти потрібний пристрій, виберіть пункт Refresh, щоб оновити список.
3
Виберіть пристрій і натисніть кнопку E. Можна перемкнутися для вибраного пристрою.
――Меню Select Device відображається лише тоді, коли для Anynet+ (HDMI-CEC) вибрано значення On в
меню System.
――Перемикання до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Неможливо скасувати операцію
перемикання під час виконання перемикання.
――Якщо ви вибрали пристрій Anynet+, натиснувши кнопку SOURCE й вибравши його джерело вхідного
сигналу, можете використовувати функцію Anynet+.
――Обов’язково виберіть пристрій Anynet+ у Search for Devices.
121
Усунення несправностей для Anynet+
Проблема
Anynet+ не працює.
Можливе вирішення
•• Перевірте, чи пристрій є пристроєм Anynet+. Система Anynet+ підтримує лише пристрої Anynet+.
•• Перевірте, чи шнур живлення пристрою Anynet+ підключено належним чином.
•• Перевірте кабельні підключення Video/Audio/HDMI пристрою Anynet+.
•• Перевірте, чи вибрано для Anynet+ (HDMI-CEC) значення On у меню System.
•• Перевірте, чи пульт ДК сумісний із Anynet+.
•• У деяких випадках система Anynet+ не працює. (початкове налаштування)
•• Якщо ви вилучили та повторно підключили кабель HDMI, не забудьте знову здійснити пошук пристроїв
або знову вимкнути та ввімкнути виріб.
•• Перевірте, чи встановлено функцію Anynet+ пристрою Anynet.
Потрібно запустити Anynet+.
•• Переконайтеся, що пристрій Anynet+ підключено до виробу належним чином і перевірте, чи вибрано для
Anynet+ (HDMI-CEC) значення On у меню System.
•• Натисніть кнопку TOOLS, щоб відобразити меню Anynet+ і вибрати потрібні пункти.
Потрібно вийти з Anynet+.
•• Виберіть View PC у меню Anynet+.
•• Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК виробу та виберіть пристрій, який не має функції Anynet+.
На екрані буде
відображено повідомлення
«Disconnecting Anynet+
device ...».
•• Можна використовувати пульт ДК під час налаштування Anynet+ або перемикання в режим перегляду.
Пристрій Anynet+ не працює.
•• У процесі початкового налаштування кнопкою відтворення користуватися не можна.
•• Використовуйте пульт ДК після того, як виріб завершив налаштування Anynet+ або перемикання до
Anynet+.
122
Проблема
Підключений пристрій не
відображається.
Можливе вирішення
•• Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+.
•• Перевірте, чи кабель HDMI підключено належним чином.
•• Перевірте, чи вибрано для Anynet+ (HDMI-CEC) значення On у меню System.
•• Знову здійсніть пошук пристроїв Anynet+.
•• Для Anynet+ потрібно мати підключення HDMI. Переконайтеся, що пристрій підключено до вашого
виробу за допомогою кабелю HDMI.
•• Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функцій Anynet+.
•• Якщо підключення припинено через виникнення збою живлення або кабель HDMI відключено, повторіть
сканування пристроїв.
123
HDMI Hot Plug
General
Ця функція використовується для активації затримки часу під час увімкнення джерела сигналу DVI/HDMI.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Відображає реєстраційний код, авторизований для виробу.
Якщо перейти на веб-сайт DivXⓇ і зареєструватися, використавши цей код, можна буде завантажити
реєстраційний файл VOD.
Для отримання докладної інформації про DivXⓇ VOD перейдіть на веб-сайт http://vod.divx.com.
Off
Game Mode
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
У разі підключення до ігрової консолі, наприклад PlayStation™ або Xbox™, можна насолоджуватися
реалістичнішою грою, вибравши режим гри.
•• Off / On
――Застереження та обмеження для режиму Game Mode
Для від’єднання ігрової консолі та під’єднання іншого пристрою в меню настройок для параметра Game
Mode виберіть значення Off.
124
Reset System
Ця опція повертає поточні налаштування в меню "Система" до заводських параметрів за промовчанням.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
125
Розділ 11
Підтримка
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Меню Software Update дозволяє вам здійснити оновлення програмного забезпечення виробу до найновішої версії.
――Не вимикайте живлення, поки не завершиться оновлення. Після завершення оновлення ПЗ виріб автоматично вимкнеться й увімкнеться.
――У разі оновлення ПЗ усі налаштування відео й аудіо повернуться до параметрів за промовчанням. Радимо записати свої налаштування, щоб
можна було просто скинути їх після оновлення.
-- Current version: це версія
програмного забезпечення, яку
вже встановлено у виробі.
Update now
Оновлення програмного забезпечення до останньої версії.
Auto update
Ця функція автоматично оновлює виріб, коли він не використовується.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Перегляньте цю інформацію, якщо ваш виріб не працює належним чином або якщо потрібно оновити ПЗ.
Можна знайти інформацію стосовно наших контактних центрів та способів завантаження виробів і програмного забезпечення.
――Contact Samsung і знайдіть Model Code, а також Software Version виробу.
126
Go to Home
Go to Home для відтворення різноманітного вмісту з пристрою пам'яті або підключеної мережі.
Доступно під час використання кнопки HOME
на пульті ДК.
Player
Пошук і відтворення каналів або вмісту, збережених на пристроях.
――Перш ніж скористатися функцією On/Off Timer, ви повинні настроїти годинник.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Schedule
Template
Створення розкладів із вмістом місцевих каналах або редагування збережених каналів.
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
Щоб створити вміст, потрібно вибрати шаблон.
Clone Product
Експортуйте параметри виробу на пристрій USB або завантажуйте параметри за допомогою пристрою USB.
Ця опція стає в пригоді при застосуванні однакових параметрів на кількох виробах.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
-- Відомості про пункти підменю див. у розділі «Функція Домашній».
ID Settings
Присвоєння ідентифікатора пристрою.
Натисніть кнопку u/d, щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку E.
127
Screen Saver
Увімкнення або вимкнення параметра Screen Saver.
Якщо ввімкнено Screen Saver, зображення на екрані змінюватиметься кожні 30 хвилин, щоб запобігти вигоранню.
Network Status
Перевірка поточної мережі та підключення до Інтернету.
Video Wall
Можна змінювати компонування кількох підключених дисплеїв з метою утворення відеостіни.
Можна також відображати зображення частинами або повторити те саме зображення на кожному з підключених дисплеїв.
Відомості щодо відображення кількох зображень читайте у довідці програми MDC чи посібнику користувача програми MagicInfo. Окремі моделі
можуть не підтримувати функцію MagicInfo.
On/Off Timer
――Перш ніж скористатися функцією On/Off Timer, ви повинні настроїти годинник.
Виберіть On Timer, щоб ваш виріб умикався автоматично у вибраний час і день.
Живлення буде ввімкнуто із вказаними гучністю та джерелом вхідного сигналу.
Ticker
Введення тексту під час відображення відео або зображення та відображення цього тексту на екрані.
More settings
З'являється меню параметрів зображення.
128
Reset All
Ця функція дає змогу повернути заводські значення всіх параметрів дисплея.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
129
Розділ 12
Відтворення фотографій, відео та музики (функція
мультимедійного програвача)
Насолоджуйтесь відтворенням відео, фото та музики, збереженої на приладі USB класу великої ємності (MSC).
Відтворення фотографій, відео або музики, які зберігаються на накопичувачі.
Відтворюйте різноманітний вміст за допомогою описаних нижче способів.
•• Використання USB-пристрою: відтворення мультимедійного вмісту, наприклад відео, фотографій та музики, з пристрою USB.
•• Підключення накопичувача: відтворення мультимедійного вмісту, який зберігається на накопичувачі, наприклад на смартфоні, камері,
комп'ютері або у хмарній службі.
Перед використанням функції відтворення мультимедійного вмісту
за допомогою USB-пристрою прочитайте наступну інформацію
Увага!
•• Перш ніж підключати USB-пристрій до виробу, створіть резервні копії файлів, щоб запобігти пошкодженню чи втраті даних.
Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність за будь-яке пошкодження або втрату даних.
•• Не від’єднуйте USB-пристрій під час його завантаження.
•• Якщо USB-пристрій підключено за допомогою подовжувального кабелю USB, такий USB-пристрій може не розпізнаватися або збережені на
ньому файли можуть не читатися.
•• Якщо виріб не розпізнає підключений USB-пристрій, це може означати, що файли на USB-пристрої пошкоджено або їх неможливо
відтворити.
У такому разі підключіть USB-пристрій до ПК, щоб відформатувати пристрій, а потім переконайтесь, що пристрій підключено правильно.
•• Жорсткі диски USB об’ємом понад 2 ТБ не підтримуються.
130
Пристрої, що підтримують функцію мультимедійного програвача
•• Деякі типи цифрових камер USB, смартфонів та аудіопристроїв можуть бути несумісними з цим пристроєм.
•• Функцію мультимедійного програвача підтримують лише пристрої USB MSC типу.
•• MSC означає зовнішній запам’ятовуючий пристрій Bulk-Only Transport (тільки для групової передачі) класу Mass Storage.
Прикладами пристроїв MSC є флеш-пам’ять, пристрої зчитування флеш-карт і зовнішні жорсткі диски USB. (USB-концентратори не
підтримуються.)
Такі пристрої MSC повинні підключатися безпосередньо до USB-порту на виробі.
•• Якщо підключено більше одного пристрою PTP (Picture Transfer Protocol), то одночасно буде працювати лише один із них.
•• Якщо підключено кілька пристроїв MSC, деякі з них можуть не розпізнаватися. USB-пристрої, що вимагають високої потужності живлення
(понад 500 мА або 5 В), можуть не підтримуватись.
•• Якщо під час підключення або використання USB-пристрою з’явилося повідомлення про перегрівання, USB-пристрій може не розпізнаватися
або працювати неправильно.
•• Екранна заставка активується, якщо виріб не виконує дій протягом періоду часу, указаного в Auto Protection Time.
•• Режим енергозбереження на деяких зовнішніх жорстких дисках може автоматично відключатися після підключення до виробу.
Файлова система та формати файлів
•• Функція мультимедійного програвача може не працювати належним чином із неліцензійними мультимедійними файлами.
•• Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
•• Підтримуються файлові системи FAT16, FAT32 і NTFS (лише читання).
•• Функція мультимедійного програвача підтримує послідовне представлення даних зображення JPEG.
Прогресивний формат JPEG не підтримується.
•• Відображення на екрані зображень із більшою роздільною здатністю займає більше часу.
•• Максимальна підтримувана роздільна здатність файлів JPEG становить 15360 х 8640 пікселів.
•• Якщо файл несумісний або пошкоджений, з’явиться повідомлення «Not Supported File Format.».
•• Під час сортування файлів у режимі представлення папки в кожній папці може відображатися не більше 1000 файлів.
•• Якщо USB-пристрій містить 8000 або більше файлів і папок, деякі з них можуть не відкриватися.
•• Файли DRM MP3, завантажувані з веб-сайтів, що стягують плату, не можуть відтворюватись.
Система DRM (Digital Rights Management — керування правами на цифрову власність) — це система захисту авторських прав на дані,
що поширюються в Інтернеті або на інших цифрових носіях, забезпечуючи захищене розповсюдження та/або виключаючи можливість
незаконного поширення даних.
131
Використання USB-пристрою
Підключення USB-пристрою
1
Увімкніть виріб.
2
Підключіть USB-пристрій, на якому містяться фото, музика та фільми, до роз’єму USB на задній панелі виробу.
3
Сторінка Player з'являється автоматично при підключенні USB-пристрою до виробу.
――Якщо підключено лише один USB-пристрій, то файли, що зберігаються на ньому, відображаються автоматично.
-- Рекомендується використовувати
жорсткий диск USB із адаптером
живлення.
――Щоб переглянути вміст, який зберігається на USB-пристрої, підключіть USB-пристрій до USB-порту на виробі.
Видалення USB-пристрою
Видалення пристрою USB з Source
1
Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК. Також можна перейти до розділу Source за допомогою екранного меню.
SOURCE → Source
-- Рекомендовано від’єднати
пристрій USB, перш ніж
використовувати функцію
Disconnect USB Device.
2
Виберіть USB у Source, й натисніть кнопку TOOLS на ДК. Відображатиметься меню Options.
3
Виберіть Disconnect USB Device і дочекайтеся відключення пристрою USB. USB-пристрій відключено.
132
Відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера або мобільного пристрою
Затвердження підключення комп'ютера або з мобільного пристрою
Відтворення фотографій, відео або музики, які зберігаються на комп'ютері або на мобільному пристрої.
Щоб відтворювати мультимедійний вміст з комп'ютера або з мобільного пристрою на виробі, необхідно затвердити підключення комп'ютера або з
мобільного пристрою.
――Функція відтворення медіафайлів доступна у будь-якому пристрої, який підтримує DLNA DMC. Функція DLNA DMC дозволяє здійснювати пошук
мультимедійного вмісту та керувати відтворенням цього вмісту з виробу після підключення до нього комп'ютера або мобільного пристрою.
1
Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК. Також можна перейти до розділу Source за допомогою екранного меню.
SOURCE → Source
2
Виберіть Network у Source. З'явиться екран Network Device.
3
Виберіть Options на екрані, а потім виберіть Multimedia Device Settings. З'явиться список пристроїв, підключених до виробу.
4
Виберіть пристрій та затвердіть встановлення підключення. Функція відтворення доступна лише у пристроях, які отримали дозвіл на
підключення.
――При надсиланні запиту на відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера або мобільного пристрою відображається повідомлення із
запитом дозволу на підключення до виробу. За допомогою цього повідомлення легко підключіть потрібні пристрої.
――Додаткові відомості про налаштування мережі див. у розділі Network Settings.
――Виріб та ПК повинні бути підключені до однієї підмережі в рамках мережі.
Усі IP-адреси складаються з чотирьох частин, розділених крапками
(наприклад, IP-адреса 111.222.333.444). Виріб повинен мати ту саму IP-адресу, що й ПК, окрім четвертої частини адреси, якщо вони підключені
до тієї самої підмережі (наприклад, 111.222.333.***).
133
При підключенні до домашньої мережі (DLNA)
Відтворення вмісту, який зберігається у пристрої, підключеному до домашньої мережі.
――Відтворення мультимедійного вмісту за допомогою сервера DLNA, не рекомендованого Samsung, може призвести до появи проблеми
сумісності.
――Відтворення деякого мультимедійного вмісту, наданого у спільний доступ, з комп'ютера або з мобільного пристрою може бути недоступним
залежно від типу кодування або формату файлів цього вмісту. Деякі функції можуть бути недоступними.
――Мультимедійний вміст може не відтворюватися належним чином, якщо мережа перевантажена. У такому випадку використовуйте пристрій
USB.
1
Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК. Також можна перейти до розділу Source за допомогою екранного меню.
SOURCE → Source
2
Виберіть Network у Source. З'явиться екран Network Device.
3
Виберіть пристрій, підключений через домашню мережу (DLNA). З'явиться список файлів і папок, наданих у спільний доступ для вибраного
пристрою.
4
Виберіть зі списку мультимедійний вміст, який потрібно відтворити. Відтворюйте вибраний мультимедійний вміст.
Функції на сторінці списку файлів мультимедійного вмісту
SOURCE → Source → USB
На сторінці списку файлів мультимедійного вмісту на накопичувачі передбачені наступні функції.
•• Sort by
Змінення порядку відображення елементів потрібного формату у списку мультимедійного вмісту згідно із бажаним режимом перегляду.
-- Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра Filter встановлено значення All.
•• Filter
Перегляд файлів лише потрібного формату з-поміж всього вмісту Photos, Videos та Music, який зберігається на накопичувачі.
•• Options
-- Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра Filter встановлено значення All.
134
Пункти меню на сторінці списку мультимедійного вмісту
Назва опції
Slide Show
Операції
Початок показу слайдів.
――Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра Sort by
Photos
Videos
Music
c
встановлено значення Folder.
Encoding
Вибір мови кодування, якщо назва файлу із мультимедійним вмістом
відображається у пошкодженому вигляді.
c
Rename Playlist
Перейменування списку відтворення.
c
Delete Playlist
Видалення списку відтворення.
c
Add to Playlist
Додавання файлів до списку відтворення або створення нового списку.
c
Play Selected
Вибір і відтворення потрібного вмісту зі списку мультимедійного вмісту.
c
c
c
Send
Надсилання мультимедійного вмісту до іншого накопичувача. Це схоже
на функцію «копіювання» на комп'ютері.
c
c
c
Index
Вибір індексу для зручного розташування мультимедійного вмісту,
якщо на накопичувачі вже міститься багато мультимедійного вмісту.
――Надані індекси включають дати та букви і цифри.
c
c
c
――Цей пункт меню недоступний, якщо для параметра Sort by
встановлено значення Folder.
135
Кнопки та функції, доступні під час відтворення фотографій
Під час натискання кнопки E або TOOLS відображаються наступні кнопки. Натискання кнопки RETURN дозволяє приховати відображення цих
кнопок.
•• Pause / Play
Початок або припинення показу слайдів. Функція показу слайдів дозволяє відтворювати всі фотографії, які зберігаються у папці.
-- Для відображення інформації про
пристрій натисніть кнопку INFO,
коли вибрано назву потрібного
пристрою.
•• Previous / Next
Перегляд попередньої або наступної фотографії.
-- Для відображення інформації про
файл натисніть кнопку INFO, коли
вибрано потрібний файл.
Назва опції
•• Settings
Slideshow Settings
Операції
Speed: Змінення швидкості показу слайдів.
Effects: Застосування ефектів переходу зображення під час відображення фотографій.
Rotate
Поворот фотографій.
Zoom
Збільшення розміру фотографій до 4 разів.
Picture Mode
Змінення режиму Picture Mode.
Background Music
Відтворення фонової музики під час перегляду фотографій.
――Переконайтеся, що музичний файл зберігається на тому ж пристрої.
――Міні-програвач відображається під час відтворення фонової музики (Background Music). За допомогою мініпрогравача можна призупинити поточне відтворення музики або замінити її іншою музикою.
Sound Mode
Змінення режиму Sound Mode.
――Цей пункт меню доступний лише під час відтворення фонової музики (Background Music).
Send
Надсилання фотографій, які потрібно відкрити, до іншого накопичувача. Це схоже на функцію «копіювання» на
комп'ютері.
Information
Перегляд інформації щодо файлу.
136
Кнопки та функції, доступні під
час відтворення відео
Назва опції
Select Scene
Chapter Titles: вибір та відтворення іншого відео в тій самій папці.
Time Bar: можливість використання кнопок l та r для сканування файлу з
10-секундними інтервалами або введення певного часового значення для переходу
до цього моменту у відео.
•• Pause / Play
Призупинення або відтворення відео.
Repeat
Щоб відтворити наступне відео, натисніть ‚.
•• Settings
Настроювання Repeat.
Off
•• Rewind / Fast Forward
Перемотування відео назад або вперед. Прискорення
відтворення до 3 разів (за потреби). Щоб змінити швидкість
відтворення на вихідну швидкість, натисніть ∂.
•• Previous / Next
Щоб відтворити попереднє відео, натисніть  двічі. В разі одного
натискання  поточне відео відтворюватиметься з самого
початку.
Thumbnails: вибір сцени та відтворення відео, починаючи з цієї сцени.
――Функція Thumbnails недоступна, якщо 1) ескіз відео ще не видобуваний, 2) у
відео містяться лише аудіодані, або 3) час відтворення відео не перевищує 60
секунд.
Під час натискання кнопки E або TOOLS відображаються
наступні кнопки. Натискання кнопки RETURN дозволяє приховати
відображення цих кнопок.
В режимі призупинення доступні наступні функції. Зверніть увагу,
що в режимі призупинення звук чутно не буде.
Операції
Repeat One: Повторне відтворення поточного відео.
Repeat All: Повторне відтворення всіх відео, які зберігаються у папці.
Rotate
Поворот зображення.
Picture Size
Змінення розміру екрана (Picture Size). Розміри екрана, які підтримуються
пристроєм, відрізняються залежно від зображення.
Picture Mode
Змінення режиму Picture Mode.
Sound Mode
Змінення режиму Sound Mode.
Audio language
Відтворення відео із використанням потрібної мови. Цю функцію можна
увімкнути лише під час відтворення потокового файлу, який підтримує декілька
аудіоформатів.
Information
Перегляд інформації щодо файлу.
137
Кнопки та функції, доступні під час відтворення музики
•• Pause / Play
Призупинення або відтворення музики.
•• Rewind / Fast Forward
Перемотування музичного файлу назад або вперед. Прискорення відтворення до 3 разів (за потреби). Щоб відтворити попередній музичний
файл, двічі натисніть ∂.
•• Previous / Next
Щоб відтворити попередній музичний файл, двічі натисніть . В разі одного натискання  поточний музичний файл відтворюватиметься з
самого початку.
Щоб відтворити наступний музичний файл, натисніть ‚.
•• Repeat
Настроювання режиму Repeat. Опція Repeat One дозволяє повторно відтворювати поточний музичний файл. Опція Repeat All дозволяє
повторно відтворювати всі файли, які зберігаються у папці.
•• Shuffle
Увімкнення або вимкнення режиму відтворення у довільному порядку.
•• Select Speakers
Вибір динаміка для виводу звуку з виробу.
•• Sound Mode
Змінення режиму Sound Mode.
138
Підтримувані формати субтитрів і файлів мультимедійного
програвача
Субтитри
Зовнішня
Внутрішня
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Контейнер: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Контейнер: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Контейнер: MKV
•• Micro DVD (.sub або .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Контейнер: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Контейнер: MP4
Підтримувані значення роздільної здатності зображень
Розширення файлу
Тип
Роздільна здатність
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Підтримувані формати музичних файлів
Розширення файлу
Тип
Кодек
Коментарі
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Функція «Перехід» не підтримується.
Підтримка до каналу 2
Підтримувані формати відео
•• Відеовміст не буде відтворюватися або відтворюватиметься неправильно, якщо у вмісті або контейнері є помилка.
•• Звук або відео можуть не працювати, якщо вміст має стандартну швидкість цифрового потоку або частоту кадрів, яка перевищує значення,
вказані в таблиці вище.
•• Якщо в таблиці індексу виникає помилка, функція "Перехід" не буде підтримуватися.
•• Під час відтворення відео через мережеве підключення, може виникати затримка файлу.
•• Якщо швидкість цифрового потоку відео перевищує 10 Мбіт/сек, до відображення меню може пройти певний час.
•• Деякі USB-пристрої або цифрові камери можуть бути несумісними із програвачем.
Декодер відео
Декодер аудіо
Підтримує до H.264, Level 4.1
Підтримує до каналу 5.1 WMA 10 Pro.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються.
Звук WMA без втрат не підтримується.
Для всіх відеокодеків, за винятком MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB не підтримуються.
•• Нижче 1280 x 720: макс. 60 кадрів
•• Вище 1280 x 720: макс. 30 кадрів
Якщо Vorbis є єдиним контейнером у Webm, забезпечується
підтримка до каналу 2.
GMC 2 або вища версія не підтримується.
Підтримка лише BD MVC Spec.
140
Розширення
файлу
Контейнер
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Відеокодек
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Роздільна
здатність
1920 x 1080
Частота
кадрів
(кадр/с)
6~30
Швидкість Аудіокодек
передачі
даних
(Мбіт/с)
30
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Розділ 13
Вказівки щодо усунення несправностей
Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung
-- Перш ніж звертатися до центру
обслуговування Samsung,
перевірте виріб згідно з
викладеними далі вказівками.
Якщо проблему вирішити не
вдасться, зверніться до центру
обслуговування Samsung.
-- Якщо зображення все ще
відсутнє, перевірте систему
комп’ютера, відеоконтролер і
кабель.
Перевірка виробу
За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.
Якщо зображення відсутнє, а індикатор живлення миготить, навіть коли виріб правильно підключено до комп’ютера, виконайте перевірку виробу.
1
Вимкніть живлення комп’ютера і виробу.
2
Від’єднайте всі кабелі від виробу.
3
Увімкнення виробу.
4
Якщо з’явиться повідомлення No Signal, це означатиме, що виріб працює належним чином.
Перевірка роздільної здатності і частоти
Повідомлення Not Optimum Mode відобразиться на короткий проміжок часу, якщо буде вибрано режим із непідтримуваною роздільною здатністю
(див. «Підтримувані роздільні здатності»).
142
Перевірте перелічені далі пункти.
Помилка встановлення (режим ПК)
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте з’єднання кабелю між виробом і комп’ютером, і упевніться, що з’єднання
надійне.
Порожні області є на всіх чотирьох сторонах
екрана, коли кабель HDMI або HDMI-DVI підключено
до виробу або комп’ютера.
Порожні області на екрані не стосуються виробу.
Вони з’являються на екрані через несправності комп’ютера або графічної карти. Щоб
усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно
до характеристик графічної карти.
Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру
екрана, оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії.
(Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у
виробника графічної карти або комп’ютера).
Проблема з екраном
На екрані відображається повідомлення No Signal.
Перевірте, чи надійно під’єднано кабель вхідного сигналу.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.
Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує
максимальну роздільну здатність і частоту виробу.
Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну
роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.
Зображення на екрані спотворене.
Перевірте під’єднання кабелю до виробу.
Зображення не чітке. Зображення розмите.
Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.
143
Проблема з екраном
Зображення тремтить.
На екрані з’являються фантомні зображення.
Упевніться, що роздільна здатність і частота комп’ютера та графічної карти встановлені
в межах, які підтримуються виробом. Тоді змініть налаштування зображення, якщо
потрібно, відповідно до додаткової інформації в меню виробу і таблиці стандартних
режимів передачі сигналу.
Зображення надто яскраве. Зображення надто
темне.
Налаштуйте Brightness і Contrast.
Колір екрана неправильний.
Перейдіть у меню Picture та настройте параметри Colour Space.
Білий колір насправді не білий.
Перейдіть у меню Picture та настройте параметри White Balance.
На екрані немає зображення та індикатор живлення
миготить кожні 0,5-1 секунду.
Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
Виріб вимикається автоматично.
Перейдіть у розділ System і переконайтеся, що для режиму Sleep Timer вибрано
значення Off.
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити
зображення.
Якщо до виробу під’єднано комп’ютер, перевірте стан живлення комп’ютера.
Перевірте, чи правильно під’єднано кабель живлення до виробу та розетки.
Якщо сигнал від під’єднаного пристрою не буде виявлено, виріб автоматично
вимкнеться через 10–15 хвилин.
Якість зображення виробу не така, як була в
магазині.
Використовуйте кабель HDMI, щоб отримати зображення високої чіткості (HD).
Зображення на екрані відображається неналежним
чином.
Причиною викривлення зображення, особливо у сценах зі швидким рухом, як-от
спортивні події або бойовики, може бути закодований відеовміст.
Низький рівень сигналу або погана якість зображення можуть призвести до
викривлення зображення. Це не означає, що виріб пошкоджено.
Стільниковий телефон у радіусі одного метра може спричиняти перешкоди для
аналогових або цифрових виробів.
144
Проблема з екраном
Яскравість і колір виглядають ненормально.
Перейдіть у розділ Picture і налаштуйте параметри екрана, наприклад Picture Mode,
Colour, Brightness і Sharpness.
Перейдіть у меню System та настройте параметри Energy Saving.
Скиньте налаштування екрана до налаштувань за промовчанням.
З боків екрана відображаються пунктирні лінії.
Якщо для параметра Picture Size вибрано значення Screen Fit, змініть параметр на
16:9.
На екрані відображаються лінії (червоні, зелені або
сині).
Такі лінії відображаються, якщо DATA SOURCE DRIVER IC монітора пошкоджено. Щоб
вирішити проблему, зверніться до сервісного центру Samsung.
Відображення нестабільне та відтворюється із
затримками.
Екран може працювати із затримками, якщо вибрано іншу роздільну здатність, ніж
рекомендовано, або сигнал нестабільний. Щоб вирішити проблему, змініть роздільну
здатність комп’ютера на рекомендовану.
Не працює повноекранний режим.
Під час перегляду збільшеного вмісту SD (4:3) на обох сторонах каналу високої чіткості
можуть з’явитися чорні риски.
Під час перегляду відео з невідповідними пропорціями вгорі та внизу екрана можуть
з’явитися чорні риски.
На виробі або джерелі сигналу виберіть повноекранний режим.
Проблеми зі звуком
Звук відсутній.
Перевірте рівень гучності.
Гучність надто низька.
Налаштування гучності.
Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте
гучність за допомогою звукової карти комп’ютера чи програмного забезпечення.
145
Проблеми зі звуком
Динаміки створюють перешкоди.
Перевірте під’єднання кабелю.
Під’єнавши кабель, перевірте силу сигналу.
Низький рівень сигналу може призвести до спотворення звуку.
Чути звук, коли його вимкнено.
Для головних динаміків є окремі налаштування звуку.
Змінення або вимкнення звуку на виробі не впливає на зовнішній підсилювач (декодер).
Звук із монітора не змінюється за допомогою
параметра Sound Mode.
Для головних динаміків є окремі налаштування звуку.
Налаштування звуку на джерелі сигналу не впливають на налаштування внутрішніх
динаміків у виробі.
Проблеми з пультом дистанційного
керування
Пульт дистанційного керування не працює.
Упевніться, що батареї встановлено з дотриманням полярності (+/-).
Перевірте заряд батарей.
Перевірте, чи немає збоїв живлення.
Упевніться, що під’єднано кабель живлення.
Перевірте, чи поблизу немає поблизу якихось пристроїв освітлення чи неонових
вивісок.
Проблеми із зовнішнім джерелом
сигналу
Під час завантаження комп’ютера лунає звуковий
сигнал.
Якщо під час завантаження комп’ютера лунає звуковий сигнал, комп’ютер слід віддати
на перевірку.
146
Інші проблеми
Виріб має запах пластику.
Це нормально. Запах зникне з часом.
Звук і відео періодично перериваються.
Перевірте під’єднання кабелю та під’єднайте його ще раз, якщо потрібно.
Через використання дуже твердого або товстого кабелю звукові або відеофайли
можуть відтворюватися спотворено.
Використовуйте гнучкі кабелі, щоб забезпечити довготривалу роботу. Під час кріплення
виробу на стіні рекомендується використовувати кабелі, зігнуті під прямим кутом.
На краях виробу є маленькі часточки.
Ці часточки є частиною дизайну виробу. Виріб не пошкоджено.
Коли я намагаюся змінити роздільну здатність
комп’ютера, з’являється повідомлення The defined
resolution is not supported..
Повідомлення The defined resolution is not supported. з’являється, якщо роздільна
здатність джерела вхідного сигналу перевищує максимальну роздільну здатність
дисплея.
Щоб вирішити проблему, змініть роздільну здатність комп’ютера на ту, яку підтримує
дисплей.
HDMI Black Level працює неналежним чином на
пристрої HDMI із виходом YCbCr.
Ця функція доступна, тільки якщо джерело сигналу, як-от DVD-програвач і STB,
під’єднано до виробу за допомогою кабелю HDMI (сигнал RGB).
У режимі HDMI немає звуку.
Відображувані кольори зображення можуть виглядати неналежним чином. Відео або
звук можуть бути недоступні. Таке трапляється, якщо до виробу під’єднано джерело
звуку, яке підтримує старішу версію стандарту HDMI.
Деякі відеокарти комп’ютерів автоматично не розпізнають сигнали HDMI, які не мають
звук.
У такому випадку виберіть звуковий вхід вручну.
ПК
Звуковий вхід
Режим екрана:
Авто
Налаштування комп’ютера
147
Запитання та відповіді
Запитання
Як змінити частоту?
Відповідь
Встановіть частоту на графічній карті.
•• Windows XP: Відкрийте Панель керування → Оформлення й теми →
Дисплей → Параметри → Додаткові → Монітор і змініть частоту в меню
Параметри монітора.
•• Windows ME/2000: Відкрийте Панель керування → Дисплей → Параметри →
Додаткові → Монітор і змініть частоту в меню Параметри монітора.
-- Більш детальні вказівки щодо
регулювання див. у посібнику
користувача до вашого ПК або
графічної плати.
•• Windows Vista: Відкрийте Панель керування → Оформлення та персоналізація
→ Персоналізація → Параметри дисплея → Додаткові параметри → Монітор
і змініть частоту в меню Параметри монітора.
•• Windows 7: Відкрийте Панель керування → Оформлення та персоналізація
→ Дисплей → Настроїти роздільну здатність → Додаткові параметри →
Монітор і змініть частоту в меню Параметри монітора.
•• Windows 8: Відкрийте Параметри → Панель керування →
Оформлення та персоналізація → Дисплей → Настроїти роздільну здатність
→ Додаткові параметри → Монітор і змініть частоту в меню
Параметри монітора.
Як змінити роздільну здатність?
•• Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування
→ Оформлення й теми → Дисплей → Настройки.
•• Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування → Дисплей → Настройки.
•• Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація →
Параметри дисплея.
•• Windows 7: Відкрийте Панель керування → Оформлення та персоналізація →
Дисплей → Настроїти роздільну здатність і змініть роздільну здатність.
•• Windows 8: Відкрийте Параметри → Панель керування →
Оформлення та персоналізація → Дисплей → Настроїти роздільну здатність
і змініть роздільну здатність.
148
Запитання
Як установити режим збереження енергії?
Відповідь
•• Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування → Оформлення й теми → Дисплей → Параметри заставки
або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування → Дисплей → Параметри заставки або в налаштуваннях
BIOS на комп’ютері.
•• Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація→
Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування
→ Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки
або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 8: Режим збереження енергії можна вибрати, відкривши меню
Параметри → Панель керування → Оформлення та персоналізація →
Персоналізація → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на
комп’ютері.
149
Розділ 14
Технічні характеристики
-
Загальні налаштування
Розмір
Назва моделі
Панель
-
Область зображення
DB10D
Розмір
Клас 10 (10,1 дюймів / 25 см)
Область
зображення
217 мм (Г) x 135,6 мм (В)
Розміри (Ш х В х Г)
246,8 x 165,2 x 24,9 мм
Вага
0,6 кг
Джерело живлення
100 — 240 В, змінний струм, 60 / 50 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у
різних країнах.
Характеристики
середовища
Експлуатація
Температура : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Вологість: 10 % – 80 % без конденсації
Зберігання
Температура : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Вологість: 5 % – 95 % без конденсації
Г
В
-
Розміри (Ш х В х Г)
Г
В
Ш
150
――Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між
комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора.
Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.
――Технологія виготовлення цього виробу обумовлює те, що приблизно 1 піксель на мільйон може виглядати на панелі яскравішим або темнішим.
Це не впливає на якість роботи пристрою.
――Цей пристрій є цифровим апаратом класу А.
151
Енергозбереження
Цей пристрій підтримує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран і змінює колір індикатора живлення, коли виріб не
використовується певний період часу, з метою зменшення споживання енергії У режимі енергозбереження живлення не вимикається. Щоб знову
увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до
ПК, що підтримує функцію енергозбереження.
Енергозбереження Нормальна робота
Рейтинг
Споживання
електроенергії
17 Вт
типово
18 Вт
Макс
18,7 Вт
Режим енергозбереження
(сигнал SOG:не підтримується в режимі
DPM)
0,5 Вт
Живлення
вимкнено
0,5 Вт
――Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань.
――Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.
――Щоб знизити рівень споживання електроенергії до нуля, від’єднайте шнур живлення від мережі. Від’єднайте кабель живлення, якщо не
використовуватимете виріб впродовж тривалого часу (на час відпустки тощо)
152
Попередньо встановлені режими синхронізації
――Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це
пов’язано з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це
може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно
до розміру виробу.
――У разі заміни на своєму комп’ютері виробу CDT (на базі електронно-променевої трубки) на РК виріб, перевірте частоту оновлення. Якщо РК
-- Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення
одного рядка зліва направо,
називається «горизонтальним
циклом». Горизонтальна
частота – це кількість повторень
горизонтального циклу за
секунду. Горизонтальна частота
вимірюється в кілогерцах (кГц).
-- Вертикальна частота
Виріб відображає одне зображення
кілька разів на секунду (як
флуоресцентна лампа).
Частота, з якою відображається
зображення протягом секунди,
– це «вертикальна частота» або
«частота оновлення». Вертикальна
частота вимірюється в герцах (Гц).
виріб не підтримує частоту 85 Гц, перед заміною виробу змініть вертикальну частоту CDT виробу на 60 Гц.
Назва моделі
Синхронізація
Роздільна
здатність
DB10D
Горизонтальна частота
30-81 кГц
Вертикальна частота
48-75 Гц
Оптимальна роздільна
здатність
1280 x 800 за частоти 60 Гц
Максимальна роздільна
здатність
1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Максимальна частота піксельної синхронізації
148,5 МГц (аналогова, цифрова)
Якщо з ПК передається один із перелічених далі стандартних сигналів, екран буде налаштовано автоматично. Якщо сигнал, який передається
з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування
відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.
153
Роздільна
здатність
Горизонтальна
частота
(кГц)
Вертикальна
частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
154
Роздільна
здатність
Горизонтальна
частота
(кГц)
Вертикальна
частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Розділ 15
Додаток
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
――У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за
послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.
Проблема не пов’язана з несправністю виробу
Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.
•• Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або
просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
•• Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний
сигнал і т. п.)
•• Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після
першого встановлення придбаного виробу.
•• Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до
іншого приміщення.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту
іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або
програм іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та
налаштувати роботу виробу.
•• Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх
речовин.
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з
боку клієнта.
Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:
•• виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
•• використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти,
що продаються окремо;
•• ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з
надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
•• здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
•• використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим
електричним з'єднанням;
•• недотримання «попереджень» у посібнику користувача.
Інші умови
•• Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі,
землетрусу, повені тощо)
•• Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні
лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
――Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може
стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником
користувача.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на
дому або через Інтернет.
156
WEEE
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні
аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим
сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини
через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на
переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу,
щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про
придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.
Правила утилізації акумуляторів виробу
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна
викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb
означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений
у Директиві ЄС 2006/66.
За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших
типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.
157
Оптимальна якість зображення і
уникнення появи залишкових зображень
Чорна матриця
Звичайний
електрод (ITO)
Фільтр кольору
Оптимальна якість зображення
•• Через технологічні особливості виробництва панелі приблизно один із мільйона
пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на
якість роботи пристрою.
-- Кількість субпікселів панелі: 6.220.800
Джерело
Споживання
енергії
•• Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести
до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.
-- Якщо виріб не використовуватиметься впродовж тривалого часу, увімкніть режим
заощадження електроенергії або динамічну екранну заставку.
Уникнення появи залишкових зображень
TFT
Шлюз
Електрод
пікселів (ITO)
Запам’ятовуючий
конденсатор (Cs)
Шина даних
Що таке залишкові зображення або вигоряння екрана?
Якщо РК панель працює належним чином, вигоряння зображення не повинно траплятися.
Під належною роботою мається на увазі постійно змінюване відеозображення. Якщо
на РК панелі впродовж тривалого часу (понад 12 годин) відображається незмінне
зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які
формують піксели з рідких кристалів.
З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричинюючи звуження рідких
кристалів. У такому разі після зміни зображення на екрані може залишатися слід
попереднього зображення. Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичену різницю
напруги.
――Якщо РК панель працює в належних умовах, залишкові зображення не повинні
з’являтися.
158
Запобігання появі залишкових зображень
――Найкращий спосіб захисту виробу від появи залишкових зображень – це вимкнення
живлення або налаштування запуску екранної заставки на час, коли він не
використовується. Крім цього, гарантійне обслуговування в таких випадках може бути
обмежено відповідно до умов, викладених у посібнику.
•• Вимкнення живлення, екранна заставка і режим заощадження електроенергії
-- Після використання виробу впродовж 12 годин вимкніть його на 2 години.
-- Відкрийте на комп’ютері меню «Параметри екрана» > «Живлення» і встановіть
потрібні параметри живлення виробу.
-- Рекомендовано використовувати екранну заставку.
Найкраще використовувати одноколірну рухому заставку.
•• Регулярна зміна кольорів
-- Використання двох кольорів
Налаштуйте перемикання між двома кольорами через кожні 30 хвилин, як
показано вище.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Уникайте сильного контрасту між яскравістю кольорів тексту і тла.
(Яскравість: освітлення або затемнення кольору, що змінюється в залежності від
кількості випромінюваного світла.)
――Уникайте використання сірого кольору, оскільки він може спричиняти утворення
залишкових зображень.
――Уникайте використання надто контрастних кольорів (чорного і білого, сірого).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Регулярна зміна кольору тексту
-- Використовуйте яскраві кольори однакової яскравості.
Інтервал: Змінюйте кольори тексту і тла через кожні 30 хвилин.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Переміщайте і змінюйте текст через кожні 30 хвилин, як показано нижче.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Регулярно змінюйте логотип рухомим зображенням.
Інтервал: через кожні 4 години відображення нерухомого логотипу змінюйте його
на рухоме зображення впродовж 60 секунд.
159
Ліцензія
Вироблено за ліцензією, наданою Dolby Laboratories.
Dolby та символ із двох букв D є торговельними марками Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853.
DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered
trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc.
ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including
premium content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in
order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Ліцензія на відкритий вихідний код
У разі застосування програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом у меню
продукту доступні ліцензії на відкритий вихідний код. Ліцензія відкритого коду
подається лише англійською мовою.
За додатковою інформацією щодо ліцензії на відкритий вихідний код зверніться до
центру обслуговування клієнтів Samsung або надішліть повідомлення електронної
пошти за адресою [email protected].
160
Термінологія
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Кожне з цих значень розгортки
позначає кількість ефективних
рядків розгортки зображення,
яка визначає роздільну здатність
екрана. До кількості рядків
додається літера, що позначає
вид розгортки: "i" (черезрядкова)
або "р" (послідовна).
- Розгортка
Розгорткою називають
процес послідовної передачі
даних пікселів, які формують
зображення. Що більше пікселів,
то чіткіше і яскравіше зображення.
- Послідовна розгортка
У режимі послідовної розгортки
усі рядки пікселів передаються на
екран по черзі (послідовно).
- Черезрядкова розгортка
У режимі черезрядкової розгортки
рядки передаються через
один згори донизу, а після того
передаються інші рядки, які не
було передано в попередньому
кадрі.
Послідовна та черезрядкова
розгортка____ У режимі
послідовної розгортки
(прогресивне сканування) на
екрані послідовно відображаються
горизонтальні лінії згори донизу.
У режимі черезрядкової розгортки
спочатку відображаються всі лінії
з непарними номерами, а потім
усі лінії з парними номерами.
Режим послідовної розгортки
переважно використовується в
моніторах, оскільки забезпечує
чіткість зображення; а режим
черезрядкової розгортки
переважно використовується в
телевізорах.
Частота по вертикалі____
Щоб відобразити видиме для
користувача зображення, таке
зображення показується кілька
разів протягом секунди (на зразок
флуоресцентної лампи, яка
світить короткими спалахами).
Частота, з якою відображається
зображення протягом секунди,
– це «вертикальна частота»
або «частота оновлення».
Вертикальна частота вимірюється
в герцах (Гц).
Крок точки____ Екран
складається з червоних, зелених і
синіх точок. Що коротша відстань
між точками, то вища роздільна
здатність. Крок точки – це
найкоротша відстань між двома
точками одного кольору. Крок
точки вимірюється в міліметрах.
Частота по вертикалі____
Час, який необхідний для
відображення одного рядка
зліва направо, називається
«горизонтальним циклом».
Горизонтальна частота
– це кількість повторень
горизонтального циклу за
секунду. Горизонтальна частота
вимірюється в кілогерцах (кГц).
Наприклад, частота 60 Гц
означає, що зображення на
екрані відображається 60 разів на
секунду.
Plug & Play____ Plug & Play —
це функція, яка дає змогу
автоматично обмінюватися
інформацією між монітором і
комп’ютером для забезпечення
оптимальної якості відображення.
Виріб використовує міжнародний
стандарт VESA DDC для
виконання функції Plug & Play.
Роздільна здатність____
Роздільна здатність — це кількість
горизонтальних точок (пікселів)
і вертикальних точок (пікселів),
які формують зображення. Вона
визначає рівень відображення
деталей. Що вища роздільна
здатність, то більше даних можна
помістити на екрані й то більше
завдань можна виконувати
одночасно.
Наприклад, роздільна здатність
1920 X 1080 означає, що екран
матиме 1920 пікселів у ширину
(горизонтальна роздільна
здатність) і 1080 пікселів у
висоту (вертикальна роздільна
здатність).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Диск DVD — це диск високої
місткості, за розміром ідентичний
компакт-диску, на якому можна
зберігати мультимедійні дані
(аудіо-, відеофайли та ігри)
з використанням технології
стиснення відео MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Це інтерфейс,
за допомогою якого можна
передавати цифровий аудіосигнал
і відеосигнал високої чіткості без
стиснення, використовуючи один
кабель.
Керування кількома дисплеями
(MDC)____ MDC (Керування
кількома дисплеями) — це
програма, яка дозволяє керувати
кількома дисплеями одночасно за
допомогою комп’ютера. Зв’язок
між комп’ютером і моніторами
здійснюється через кабелі
RS232C (послідовний інтерфейс
передачі даних) і RJ45 (локальна
мережа).
Джерело____ Джерело вхідного
сигналу — це пристрій виведення
сигналу відео, який підключено до
виробу, наприклад відеокамера,
відеопрогравач або програвач
DVD-дисків.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement